Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1384001
  Моисеева Надежда "Хлебные уши" : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 178-186 : Фото
1384002
  Голомб Л. "Хліб натхнення" у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-11. – (Філологія ; Вип. 16)
1384003
  Герасимов Т.Ю. "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 79-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1384004
  Девдера К.М. "Хлопець" Олега Лишеги як поезія зустрічі й діалогу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 5-11. – ISSN 2313-1802
1384005
  Камишникова О. "Хлопчачі" п"єси і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 139-145. – ISSN 2078-340X


  Зроблено аналіз шляхів відображення в британському театрі 1990-х рр. кризи традиційної чоловічої ідентичності через розгляд творів, які репрезентують особливості нового леддизму” – етосу субкультури молодих чоловіків, що складається у Великобританії ...
1384006
  Дроздовський Д. "Хлопчик, який хотів бачити море..." : нобелівський лауреат 2008 року - французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 161-162. – ISSN 0320-8370
1384007
   "Хлорвинил" вчера, сегодня и завтра. – Ужгород, 1986. – 86с.
1384008
  Косарев О.Й. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіокомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 295-303 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1384009
  Федонюк С.В. "Хмарні" технології в електроному врядудуванні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 13-20. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1384010
   "Хмурый " полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-26. – ISSN 0042-8779
1384011
   "Хмурый" полицейский. Карьера Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-12. – ISSN 0042-8779
1384012
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-30. – ISSN 0042-8779
1384013
  Овченко Ю.Ф. "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1384014
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1384015
  Салімонович Л. "ХНУРЕреволюція" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 11


  "...Міністерський аудит виявив у Харківському національному університеті радіоелектроніки багатомільйонні розтрати, у результаті чого одразу три проректори позбулися своїх посад. Але, незважаючи на сенсаційність цього повідомлення, його важко назвати ...
1384016
  Лудеміс М. [Хлопчик лічить зірки : роман / Менелаос Лудеміс. – 36-е вид. – Афіни : Дорікос. – 484, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-279-059-8
1384017
  Кордыш Л.И. Х-лучи и их волновая природа / Л.И. Кордыш. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1916. – 46 с.
1384018
  Жданов С.М. Хімічні ідеї М.О. Морозова в світлі сучасної теорії будови атома // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1384019
  Кобзаренко В.С. Хімічні консерванти / В.С. Кобзаренко. – К., 1939. – 114с.
1384020
  Чмиленко Ф.О. Хімічні методи аналізу. Теорія та практика : навч. посібник для студентів хім. та біол. спец. ВНЗ / Ф.О. Чмиленко, Ю.В. Бохан, Т.С. Чмиленко ; за заг. ред. Ф.О. Чмиленка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-551-390-2
1384021
  Зінчук В. Хімічні методи якісного аналізу : Навчальний посібник / В. Зінчук, О. Гута; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 152с. – ISBN 966-613-403-9
1384022
  Мітрясова О.П. Хімічні основи екології : Навч. посібник / О.П. Мітрясова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 192с. – ISBN 966-569-196-1
1384023
  Вундер П.А. Хімічні регулятори життя : (Про гормональну регуляцыю росту та розвитку) / П.А. Вундер. – Київ : Знание, 1963. – 36 с.
1384024
  Холодний М.Е. Хімічні регулятори формотворення і розвитку рослин / М.Е. Холодний, 1936. – 21-36с.
1384025
  Астахов О.І. Хімічні рівняння. Складання та методика добору коефіцієнтів. / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ-Львів, 1950. – 32с.
1384026
   Хімічні рішення проблем вогнезахисту / Л.М. Вахітова, К.В. Калафат, В.Л. Дріжд, Н.А. Таран // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 47-56. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто сучасні підходи до створення вогнезахисних покриттів шляхом модифікації інтумесцентних систем наноматеріалами з вивченням механізму хімічних перетворень в умовах впливу високих температур. Проведено систематичне дослідження взаємодій ...
1384027
  Макогон О.Г. Хімічні розваги / О.Г. Макогон. – К, 1970. – 40с.
1384028
  Вернер Д.О. Хімічні стимулятори росу і розвітку рослин / Д.О. Вернер. – Київ, 1962. – 48с.
1384029
  Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях : навчально-методичний посібник / Я.Ф, Ломницька, Н.Ф. Чабан ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-681-0
1384030
  Ковтуненко В.О. Хімічні таємниці кольору / В.О Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 119с. – (Бібліотечна серія)
1384031
  Василега-Дерибас Хімічні терміни у словникарстві та красному письменстві України / Василега-Дерибас; Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Київ, 2003. – 19с.
1384032
  Грабовий А. Хімічні явища в художній літературі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-28
1384033
  Тарутіна Зінаїда Хімічно-лікарсько-побутові небезпеки і загрози / Тарутіна Зінаїда, Корсак Костянтин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 28-30 : Фото
1384034
  Зайцев В.М. Хімічно модифіковані кремнеземи : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей / В.М. Зайцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-698-6
1384035
  Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
1384036
  Гончаров А.І. Хімічної технології. (Основи хімічної технології). : посіб.для 10 класу / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1982. – 160с.
1384037
  Лендєл В.Г. Хімічному факультету - 70 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-13. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей хімічного факультету Ужгородського національного університету. Згадується доктор хімічних наук, професор В. В. Сухан. У 1981-1983 р.р. - професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1384038
  Степанов Б.И. Хімія - на першому рубежі. / Б.И. Степанов. – К., 1960. – 24с.
1384039
  Рошаль О.Д. Хімія - це просто / О.Д. Рошаль. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-071-6
1384040
  Черток В.Р. Хімія / В.Р. Черток. – Х., 1930. – с.
1384041
  Верховський В.Н. Хімія / В.Н. Верховський. – Харків; Київ
2. – 1933. – 144с.
1384042
   Хімія. – Вип.1. – К, 1947. – 120с.
1384043
   Хімія. – Вип.2. – К, 1948. – 139с.
1384044
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1949. – 480с.
1384045
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – Київ, 1949. – 512с.
1384046
  Борисов І.М. Хімія / І.М. Борисов. – К.-Львів, 1950. – 219с.
1384047
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 4-ге. – К., 1952. – 144с.
1384048
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 5-е вид. – Київ, 1953. – 416с.
1384049
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 2-ге. – К., 1955. – 128с.
1384050
   Хімія : Підручн. для 7 кл. с.ш. – Київ, 1956. – 136с.
1384051
   Хімія : Підручник для 10 кл. с. ш. – Київ, 1956. – 192с.
1384052
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 2-е. – Київ, 1957. – 480с.
1384053
  Стеценко О.В. Хімія / О.В. Стеценко, Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 424с.
1384054
  Шелінський Г.І. і Смирнов А.Д. Хімія / Г.І. і Смирнов А.Д. Шелінський. – К., 1963. – 120с.
1384055
  Смирнов А.Д. Хімія / А.Д. Смирнов, Г.І. Шелінський. – К., 1964. – 280с.
1384056
  Деркач Ф.А. Хімія / Ф.А. Деркач. – Львів, 1968. – 312с.
1384057
  Тюткало І.М. Хімія / І.М. Тюткало. – К., 1972. – 548с.
1384058
  Фельдман Ф.Г. Хімія / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1991. – 175с.
1384059
  Хомченко Г.П. Хімія : Для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1991. – 422с.
1384060
   Хімія : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач. – Київ : Либідь, 1993. – 408с. – ISBN 5-325-00138-8
1384061
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1995. – 448 с.
1384062
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 3-е видання. – Київ : Либідь, 1996. – 448с. – ISBN 5-325-00832-3
1384063
  Буринська Н.М. Хімія / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – К., 1996. – 80с.
1384064
   Хімія. – К, 1997. – 92с.
1384065
  Буринська Н.Н. Хімія : 8 кл.: Підр. для серед. загальноосвіт. шк. / Н.Н. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1384066
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. та доповнене. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1384067
  Буринська Н.М. Хімія : 10 клас.Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Величко Людмила Петрівна. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 176с. – ISBN 966-569-016-7
1384068
  Середа І.П. Хімія = Химия : методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій / І.П. Середа. – Київ : Либідь ; Партнер, 1999. – 61, [3] с. – Текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-06-0122-0


  Глибокошановній Вірі Яківній Зуб від автора. Підпис
1384069
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 8-го кл. / Н.М. Буринська. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1384070
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 11 кл. / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-156-2
1384071
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-ге видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1384072
   Хімія : задачі, вправи, тести : [навч. посібник] / Я.М. Каличак, В.В. Кінжибало, Б.Я. Котур, М.Г. Миськів, Р.В. Сколоздра; Я.М. Каличак [та ін.] ; [ред. Л.І. Крючкевич]. – Львів : Світ, 2001. – 174, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-603-108-6


  Наведено задачі, вправи та тестові завдання з усіх розділів загальної хімії. Навчальний посібник для студентів нехімічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.
1384073
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.9 клас / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2001. – 224с. – ISBN 966-580-112-0
1384074
  Басов В.П. Хімія : Навч. посібник для самопідготовки до іспитів / В.П. Басов, В.М. Родіонов, О.Г. Юрченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-1-4; 966-7827-15-1
1384075
  Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 клас / Л.С. Крикля, П.П. Попель; КНУТШ. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-133-3
1384076
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-141-4
1384077
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч.закл. / Н.М. Буринська. – 4-те видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2003. – 160с. – ISBN 966-569-128-7
1384078
   Хімія : Навчальний посібник для учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 352с. – ISBN 966-06-285-5


  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів і всіх, хто прагне поглибити й систематизувати свої знання з хімії.
1384079
   Хімія : Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябокінь, П.Г. Нагорний; Київський нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 244с. – ISBN 966-306-023-9
1384080
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
1384081
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2003
1384082
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2003
1384083
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
1384084
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2003
1384085
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2003
1384086
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
1384087
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
1384088
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
1384089
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
1384090
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
1384091
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
1384092
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
1384093
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
1384094
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
1384095
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
1384096
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
1384097
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
1384098
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
1384099
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
1384100
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
1384101
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
1384102
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
1384103
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
1384104
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
1384105
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
1384106
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
1384107
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
1384108
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
1384109
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
1384110
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
1384111
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
1384112
  Нагорний П.Г. Хімія : Посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 176с. – ISBN 966-7459-53-5
1384113
  Попель П.П. Хімія : 11 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, І.О. Савченко, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 232с. – ISBN 966-580-169-4
1384114
  Котур Б.Я. Хімія : Практикум / Б.Я. Котур; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 237с. – ISBN 966-613-189-7
1384115
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
1384116
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
1384117
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
1384118
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
1384119
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
1384120
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
1384121
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
1384122
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
1384123
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
1384124
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
1384125
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
1384126
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
1384127
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
1384128
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
1384129
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
1384130
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
1384131
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
1384132
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
1384133
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
1384134
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
1384135
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
1384136
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
1384137
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
1384138
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
1384139
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
1384140
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
1384141
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
1384142
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
1384143
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
1384144
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
1384145
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
1384146
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
1384147
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
1384148
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
1384149
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
1384150
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
1384151
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
1384152
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
1384153
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
1384154
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
1384155
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
1384156
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
1384157
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
1384158
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2005
1384159
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2005
1384160
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2005
1384161
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2005
1384162
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2005
1384163
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2005
1384164
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2005
1384165
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2005
1384166
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2005
1384167
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2005
1384168
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 196с. – ISBN 966-7459-53-5
1384169
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
1384170
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
1384171
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
1384172
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
1384173
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
1384174
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
1384175
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
1384176
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
1384177
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
1384178
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
1384179
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
1384180
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
1384181
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2006
1384182
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2006
1384183
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2006
1384184
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2006
1384185
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2006
1384186
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2006
1384187
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2006
1384188
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2006
1384189
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2006
1384190
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2006
1384191
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
1384192
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
1384193
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
1384194
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
1384195
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
1384196
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
1384197
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
1384198
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
1384199
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
1384200
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
1384201
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
1384202
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
1384203
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
1384204
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
1384205
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2007
1384206
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2007
1384207
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2007
1384208
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2007
1384209
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2007
1384210
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2007
1384211
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2007
1384212
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2007
1384213
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2007
1384214
   Хімія : тести, 8-11 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: І.М. Курмакова, Т.С. Куратова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко, Ж.В. Замай. – Київ : Академія, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-580-227-3
1384215
  Басов В.П. Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / В.П. Басов, В.М. Родіонов. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-96076-6-9
1384216
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
1384217
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
1384218
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
1384219
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
1384220
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
1384221
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
1384222
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
1384223
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
1384224
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
1384225
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
1384226
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2008
1384227
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2008
1384228
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2008
1384229
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2008
1384230
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2008
1384231
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2008
1384232
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2008
1384233
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2008
1384234
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2008
1384235
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2008
1384236
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2008
1384237
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
1384238
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
1384239
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
1384240
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
1384241
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
1384242
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
1384243
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
1384244
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
1384245
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
1384246
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
1384247
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2009
1384248
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2009
1384249
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2009
1384250
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2009
1384251
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2009
1384252
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2009
1384253
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2009
1384254
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2009
1384255
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2009
1384256
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2009
1384257
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2009
1384258
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студентів факультетів нехімічних спеціальностей / Нагорний П.Г., Петренко О.В. ; КНУТШ. – [3-є вид.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-7459-53-5
1384259
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
1384260
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
1384261
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
1384262
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
1384263
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
1384264
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
1384265
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
1384266
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
1384267
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
1384268
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
1384269
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2010
1384270
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2010
1384271
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2010
1384272
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2010
1384273
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2010
1384274
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2010
1384275
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2010
1384276
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2010
1384277
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2010
1384278
  Василега-Дерибас Хімія : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас. – Київ : Шк. світ, 2011. – 121, [5] с. : іл. – На тит. арк. також: Хімія. Біологія. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). – ISBN 978-966-451-593-8
1384279
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2011
1384280
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2011
1384281
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2011
1384282
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2011
1384283
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2011
1384284
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2011
1384285
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2011
1384286
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2011
1384287
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2011
1384288
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2011
1384289
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2011
1384290
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2011
1384291
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2011
1384292
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2011
1384293
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2011
1384294
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2011
1384295
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2011
1384296
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2011
1384297
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2012
1384298
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2012
1384299
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2012
1384300
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2012
1384301
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2012
1384302
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2012
1384303
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2012
1384304
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2012
1384305
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2012
1384306
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2012
1384307
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2012
1384308
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2012
1384309
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15. – 2012
1384310
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 16. – 2012
1384311
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2012
1384312
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2012
1384313
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2012
1384314
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2012
1384315
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2012
1384316
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2012
1384317
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2012
1384318
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2013
1384319
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2013
1384320
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2013
1384321
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2013
1384322
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2013
1384323
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2013
1384324
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2013
1384325
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2013
1384326
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2013
1384327
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2013
1384328
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2013
1384329
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2013
1384330
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2013
1384331
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2013
1384332
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2013
1384333
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2013
1384334
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2013
1384335
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2013
1384336
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2013
1384337
   Хімія : базовий підруч. для студентів ВНЗ (нехім. спец.) / [В.Ф. Шульгін та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 957, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 948. – ISBN 978-966-03-6905-4
1384338
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4, лютий. – 2014
1384339
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (305/306), березень. – 2014
1384340
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (307/308), квітень. – 2014
1384341
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (309/310), травень. – 2014
1384342
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (311/312), червень. – 2014
1384343
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (313/314), липень. – 2014
1384344
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (315/316), серпень. – 2014
1384345
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (317/318), вересень. – 2014
1384346
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (319/320), жовтень. – 2014
1384347
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (321/322), листопад. – 2014
1384348
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (323/324), грудень. – 2014
1384349
   Хімія : метод. вказівки до виконання лабор. робіт для студентів нехім. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії ; [уклад.]:Теребіленко К.В., Попель П.П. – Київ : [б. в.], 2015. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 30
1384350
  Попель П.П. Хімія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 185-186. - Предм. покажч.: с. 187-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-580-470-3


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1384351
  Котур Б.Я. Хімія : практикум, органайзер самостійної роботи студентів : навч. посібник / Б.Я. Котур ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 107. – ISBN 978-617-10-0237-1
1384352
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (327/328), лютий. – 2015
1384353
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (329/330), березень. – 2015
1384354
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (331/332), квітень. – 2015
1384355
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (333/334), травень. – 2015
1384356
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 ( 335/336), червень. – 2015
1384357
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (337/338), липень. – 2015
1384358
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (339/340), серпень. – 2015
1384359
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (341/342), вересень. – 2015
1384360
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (343/344), жовтень. – 2015
1384361
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (345/346). – 2015
1384362
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (347/348), грудень. – 2015
1384363
  Попель П.П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [4] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 228-231. - Предм. покажч.: с. 232-234. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-966-580-482-6


  У пр. №1709680 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від автора з побажанням успіхів. 18.01.2017. Підпис.
1384364
   Хімія : підруч. для студентів нехім. спеціальностей ВНЗ / А.В. Голубєв, О.А. Голуб, В.І. В.І. Лисін [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7278-76-3
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 256-258. – Бібліогр.: с. 259-260
1384365
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 1/2 (349/350), січень. – 2016. – 79 с.
1384366
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (351/352), лютий. – 2016. – 79 с.
1384367
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (353/354), березень. – 2016. – 80 с.
1384368
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (355/356), квітень. – 2016. – 80 с.
1384369
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (357/358), травень. – 2016. – 80 с.
1384370
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (359/360), червень. – 2016. – 80 с.
1384371
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (361/362), липень. – 2016. – 80 с.
1384372
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (363/364), серпень. – 2016. – 80 с.
1384373
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (365/366), вересень. – 2016. – 80 с.
1384374
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (367/368), жовтень. – 2016. – 80 с.
1384375
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (369/370), листопад. – 2016. – 80 с.
1384376
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23 /24 (371/372), грудень. – 2016. – 79с.
1384377
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (373/374), січень. – 2017. – 80 с.
1384378
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 3/4 (375/376), лютий. – 2017. – 80 с.
1384379
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 5/6 (377/378), березень. – 2017. – 80 с.
1384380
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 7/8 (379/380), квітень. – 2017. – 80 с.
1384381
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 9/10 (381/382), травень. – 2017. – 80 с.
1384382
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (383/384), червень. – 2017. – 80 с.
1384383
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (385/386), липень. – 2017. – 80 с.
1384384
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (387/388), серпень. – 2017. – 80 с.
1384385
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (389/390), вересень. – 2017. – 80 с.
1384386
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (391/392), жовтень. – 2017. – 80 с.
1384387
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (393/394), листопад. – 2017. – 80 с.
1384388
  Івченко Р.С. Хімія .11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1384389
  Домбровський А.В. Хімія 10-11 клас : Органічна хімія / А.В. Домбровський, Н.І. Лукашова, С.М. Лукашов. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0136-1
1384390
  Івченко Р.С. Хімія 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1384391
  Бутенко А.М. Хімія s-елементів : Навч. посіб. для студ. хім. спец. заоч. навчання / А.М.Бутенко; МОНУ; Науково-метод. центр з вищ. освіти. – 2-е вид., доп. і перероб. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 246 с. – ISBN 966-593-138-5
1384392
  Яновська Е.С. Хімія атмосфери : Навчальний посібник для студ. хімічного факультету (спеціалізація "Екологічна хімія") / Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 114с. – ISBN 966-594-531-9
1384393
   Хімія білка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 394 с. : іл. – Бібліогр.: с. 390-393. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-767-1
1384394
  Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
1384395
  Островський Я. Хімія в другій п"ятирічці / Я. Островський, 1932. – 72с.
1384396
  Гончаров А.І. Хімія в житті та діяльності людини / А.І. Гончаров, В.Л. Павлов. – Київ : Київський університет, 1966. – 248с.
1384397
  Гончаров А.І. Хімія в промисловості / А.І. Гончаров. – Київ, 1973. – 157 с.
1384398
  Гетьманчук Ю.П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Гетьманчук Ю.П., Братичак ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-553-807-3
1384399
  Голованов М.Г. Хімія всюди / М.Г. Голованов. – К., 1972. – 48с.
1384400
  Хиля О.В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навчальний посібник для студ. хімічних і біологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.В. Хиля, В.П. Хиля ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-332-1
1384401
  Гамкало З.Г. Хімія геосфер : Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / З.Г. Гамкало; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 195с.
1384402
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 24-25
1384403
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 15
1384404
  Карп"як В.В. Хімія гетероциклічних сполук : навчально-методичний посібник / В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-613-731-2
1384405
  Голованов М.Г. Хімія горючих копалин / М.Г. Голованов. – К., 1976. – 48с.
1384406
  Гупало О. Хімія деревини : Навчальний посібник / О. Гупало, Тушницький Орест Петрович. – Львів, 1997. – 197с. – ISBN 5-7763-8555-5
1384407
  Гупало О.П. Хімія деревини : підручник / О.П. Гупало, О.П.Тушницький ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 276, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 966-346-304-Х
1384408
   Хімія для вступників : Посібник для вступників шкіл, абітурієнтів / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова; КНУТШ; За ред. Слободяника М.С. – Київ : Київський університет, 2001. – 260с. – ISBN 966-594-222-0
1384409
  Табенська Т.В. Хімія для студентів-іноземців : підручник : [у 4 ч.] / Т.В. Табенська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-434-2
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2011. – 384, [1] с. : іл., табл.
1384410
   Хімія для університетів. Повний курс в одному томі : підручник для вищих навч. закладів / В.К. Яцимирський [та ін.] ; [під. заг. ред. В. Яцимирського]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 432 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-569-276-8


  Універсальний підручник дає змогу студентам прослідкувати взаємозв"язок між розділами хімії, що складають єдину науку, одну з найголовніших серед базових природничих наук
1384411
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1384412
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1384413
  Губіна К.Є. Хімія з основами біогеохімії : семінар. та лаб. курс для студентів нехім. спец. : [скорочений конспект] / К.Є. Губіна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221
1384414
  Слободяник М.С. Хімія з основами геохімії : навч. посібник / М.С. Слободяник, О.В. Петренко, Е.С. Яновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347. – ISBN 978-966-439-857-9
1384415
  Ємельяненко С.М. Хімія і біологічна хімія : Практикум / Ємельяненко С.М. – Київ, 1988. – 206 с.
1384416
  Євсюков М.М. Хімія і геологія планет : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Астрономія" / М.М. Євсюков, Ю.В. Александров; МОНУ. Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 190с. – ISBN 966-623-008-9
1384417
  Профатілова Л.М. Хімія і економіка / Л.М. Профатілова. – К., 1963. – 48с.
1384418
   Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
1384419
  Стеценко О.В. і Шевченко Ф.Д. Хімія і основи біохімії / О.В. і Шевченко Ф.Д. Стеценко. – 2-е, перероб. – К., 1967. – 452с.
1384420
  Іванченко Л.В. Хімія і технологія води : навч. посібник для студентів хім.-технол. ф-тів ВНЗ / Л.В. Іванченко, В.Я. Кожухар, В.В. Брем ; Одес. нац.політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 208, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7046-33-1
1384421
  Гетьманчук Ю.П. Хімія і техологія олігомерів : навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 311с. – ISBN 978-966-439-059-7
1384422
  Анохін В.В. Хімія і фізико-хімія полімерів / В.В. Анохін. – Київ, 1971. – 370с.
1384423
  Будрейко М.А. Хімія і філософія / М.А. Будрейко. – Київ, 1966. – 100с.
1384424
  Скопенко В.В. Хімія комплексних сполук : Посібник для студентів природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Скопенко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 167с. : з черт. + Предм. покажчик с.155-159. – Бібліогр.: с.154
1384425
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей для вищих навч. закладів / С.О. Алексєєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-439-346-8
1384426
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник / С.О. Алексєєв. – Київ : Наук.-вироб. п-во "Інтерсервіс", 2010. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.140-142. – ISBN 978-966-2465-07-5
1384427
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 1/2. – 2013
1384428
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 3/4. – 2013
1384429
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
Vol. 7, is. 1/2. – 2014. – P. 1-138
1384430
  Ініхов Г.С. Хімія молока та молочних продуктів / Г.С. Ініхов. – Х.-К., 1932. – 372с.
1384431
  Голуб А.М. Хімія на службі у людини. / А.М. Голуб. – Київ : Радянська школа, 1956. – 120 с.
1384432
   Хімія навколишнього середовища : Навчальний посібник / В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, С.Д. Мельничук, М.Д. Мельничук; За ред.: В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2004. – 408с. – ISBN 966-651-170-3
1384433
  Рюмін В.В. Хімія навколо нас / В.В. Рюмін. – Х., 1934. – 140с.
1384434
  Пилипенко Л.С. Хімія навколо нас / Л.С. Пилипенко. – Одеса, 1958. – 40с.
1384435
   Хімія навколо нас. Скло // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 9/10 (381/382), травень. – С. 10-21


  Сторінками інтернету.
1384436
  Підопригора В.С. Хімія ниву годує / В.С. Підопригора. – К, 1970. – 47с.
1384437
  Черепіна Н. Хімія об"єднує світ. Про результати Міжнародної олімпіади з хімії - 2017 // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 8 (800), серпень. – С. 4-6


  "З 6 по 15 липня 2017 р в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. Команда України складалась з чотирьох школярів з різних регіонів країни. За результатом виступу ...
1384438
  Суворова О. Хімія по-київському! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Завдяки тісним дружнім відносинам між КНУТШ та СПбДу (м. Санкт-Петербург), команда хімічного факультету була запрошена на Перший міжнародний хімічний турнір серед студентів, що відбувся наприкінці минулого року в Санкт-Петербурзі та здобула блискучу ...
1384439
  Бекер В. Хімія повсякденного життя / В. Бекер. – Харків-Одеса, 1930. – 167с.
1384440
  Боєчко Ф.Ф. Хімія полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ, 1965. – 191с.
1384441
  Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / Ю.О.Ластухін; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська Політехніка"(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" ІПДО) . – Львів : "Інтелект-Захід", 2005. – 560с. – Шифр дубл. 54Ласт.( доп хім.ч./.з). – ISBN 966-7597-47-4
1384442
  Красноперова А.П. Хімія радіоактивних елементів // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 76-79


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
1384443
  Лозинський М. Хімія силікатів / М. Лозинський. – Х-К, 1933. – 131с.
1384444
   Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології / М.І. Короткіх, В.Ш. Сабєров, Г.Ф. Раєнко, Н.В. Глиняна, А.В. Кнішевицький, О.П. Швайка // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 57-67. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з "зеленої" хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за останнє ...
1384445
  Данилевський В. Хімія та сучасне життя / В. Данилевський. – Одеса, 1929. – 63с.
1384446
  Гетьманчук Ю.П. Хімія та технологія полімерів : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Наук.-метод. центр вищої освіти МОНУ; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 496с. – ISBN 966-8450-18-3
1384447
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, А. Ігнатович та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 209, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-003-0
1384448
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2011, 24-26 листопада, 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, В. Івасів та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 287, [1] c. – Конф. проходила в рамках 3-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-160-0
1384449
  Переш Євген Юлійович Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спец. вищ.навч. закладів / Переш Євген Юлійович, Різак Василь Михайлович, Семрад Омелян Омелянович. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7400-06-1; 966-7703-04-5
Ч. 1. – 2000. – 210с.
1384450
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад; УНУ. – Ужгород : ВАТ "Вид-во "Закарпаття". – ISBN 966-7400-23-3
Ч. 2. – 2002. – 244с.
1384451
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спеціальностей вищих навч. закладів / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Патент, 2011. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-443. – ISBN 978-617-589-018-9
1384452
  Гавриленко К. Хімія успіху / [матеріал підгот. Д. Матат] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  З 6 по 15 липня 2017 року в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. За результатом виступу команда України здобула три срібних (Авраменко М., Сех Т. та Філь Ю.) та ...
1384453
  Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2009. – 168с. – ISBN 978-966-580-278-5
1384454
  Попель П.П. Хімія учителю 9-10 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-580-334-8
1384455
  Коршун Г.В. Хімія щоденного життя / Г.В. Коршун
1. – 1924. – 63с.
1384456
  Бабай І.М. Хімія як наукова та навчальна дисципліна у Харківському технологічному інституті (1885-1914 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
1384457
  Вольфкович С.І. Хімія, її взаємозв"язок з технологією та іншими науками (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1384458
  Максін В.І. Хімія, людина, природа / В.І. Максін. – К., 1984. – 71с.
1384459
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 2. – 2012. – С. 121-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384460
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 3. – 2012. – С. 225-356. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384461
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 4. – 2012. – С. 357-506. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384462
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 1. – 2012. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384463
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 4. – 2013. – С. 349-468. – Резюме укр., рос., англ. мова
1384464
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 3. – 2013. – С. 237-348. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384465
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 2. – 2013. – С. 121-236. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384466
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 1. – 2013. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384467
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 1. – 2014. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384468
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 2. – 2014. – С. 117-242. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384469
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 3. – 2014. – С. 243-358. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384470
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 4. – 2014. – С. 359-486. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384471
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 2. – 2015. – С. 167-270. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384472
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 3. – 2015. – С. 271-410. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384473
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 4. – 2015. – С. 411-568. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384474
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 1. – 2015. – С. 1-166. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384475
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 1. – 2016. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384476
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 2. – 2016. – С. 117-252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384477
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 3. – 2016. – С. 253-371. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384478
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 4. – 2016. – С. 371-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384479
   Хімія. : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 415с.
1384480
  Грималюк І.М. Хімія. / І.М. Грималюк. – 2-е вид. доп. перероб. – К., 1975. – 67с.
1384481
  Корчинський Г.А. Хімія. / Г.А. Корчинський. – К.
Том 2. – 1995. – 295с.
1384482
  Буринська Н.М. Хімія. 10 клас : Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ, Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-016-2
1384483
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1384484
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1384485
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
1384486
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. – Київ : Академія, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-580-265-5
1384487
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
1384488
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1384489
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1384490
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1384491
  Попель П.П. Хімія. 8 клас : Підручник за експериментальною програмою для 8 класу середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ : Академія, 2001. – 232с. – ISBN 966-580-108-2
1384492
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1384493
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-580-150-3
1384494
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1384495
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
1384496
   Хімія. Біологія. – Київ, 2000
1384497
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 6. – 2000
1384498
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 8. – 2000
1384499
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 10. – 2000
1384500
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 12. – 2000
1384501
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 14. – 2000
1384502
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 18. – 2000
1384503
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 45. – 2000
1384504
   Хімія. Біологія. – Київ, 2001
1384505
  Бурська О.П. Хімія. Конкурсні задачі / О.П. Бурська; Вінницька філія МЕЦ. – Вінниця : ВФ МЕЦ, 1997. – 295 с.
1384506
  Рудзітіс Г.Є. Хімія. Неорганічна хімія: Підруч. для 8-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – 2-е вид. – К., 1992. – 173с.
1384507
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 10-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Біб-ка журналу "Хімія" ; Вип.9(45)). – ISBN 966-333-392-8
1384508
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 8-9 класи. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Хімія ; Вип.8(44)). – ISBN 966-333-374-Х
1384509
  Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
1384510
  Луцевич Д.Д. Хімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1
1384511
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – 2016. – 66 с.
1384512
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 1 (793), січень. – 2017. – 66 с.
1384513
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (795), березень. – 2017. – 66 с.
1384514
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 8 (800), серпень. – 2017. – 66 с.
1384515
   Хімія: (Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розроб. тем для вчителів хімії, студентів педвузів). – К., 1997. – 27с.
1384516
  Попель П.П. Хімія: 8 клас : 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-580-263-1
1384517
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади : завдання та їх роз`вязування / Авт.-упор. П.П.Попель. – Київ : Либідь, 1997. – 96с. – ISBN 5-325-00834-Х
1384518
   Хімія: завдання і тести / В.М. Амірханов, О.І. Білодід, М.М. Верховид, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий, С.Д. Ісаєв, Ю.М. та ін. Корнілов; Під ред. М.Ю.Корнилова. – Київ : Школяр, 2000. – 512с. – ISBN 966-7117-22-7
1384519
  Рудзітіс Г.Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – К., 1992. – 174с.
1384520
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1994. – 80с.
1384521
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1996. – 75с.
1384522
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 1. – 1993. – 221с.
1384523
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 2. – 1993. – 222 с.
1384524
   Хімія: Програма, метод. розробка та контрольні завдання. – Київ, 1977. – 78 с.
1384525
  Наумов М.І. Хінельські походи / М.І. Наумов. – Київ, 1953. – 356с.
1384526
  Усенко О.М. Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 124-129. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені дослідження вмісту хінонів у вищих водяних рослин та водному середовищі, а також їх вплив на планктонні водорості. Встановленна залежність росту водоростей від концентрації дослідженних хінонів. В статье приведены исследования по ...
1384527
  Буйських А.В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 111-115. – ISSN 2227-4952
1384528
  Анцибор Д. Хіп-хоп культура. Аналіз невербальних кодів. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 34-38


  Дослідження фольклору культури хіп-хопу.
1384529
   Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих нанотрубок та її прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 385-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних крісельних (З, 3) та зигзагних (3, 0) вуглецевих одностінних нанотрубок (C-SWNT). Виявлено ефект хіральної анізотропії коливальних мод симетрії А1+, що призводить до ...
1384530
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Додаток: арк. 184-205. – Бібліогр.: арк. 168-183
1384531
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1384532
  Левченко О.Г. Хіросіма-Нагасакі-Чорнобиль: уроки та застереження / О.Г. Левченко, Є.П. Маслов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-26
1384533
   Хірург, анатом, педагог : (до 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 36-37. – ISSN 0130-7037


  У славній плеяді видатних вчених, які відіграли велмку роль в історії світової і вітчизняної науки, одне з визначних місць займає Микола Іванович Пирогов. Своєю титанічною працею, він проклав нові шляхи, що на довгі роки визначили напрям розвитку ...
1384534
  Горбатюк О.М. Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 49-51. – ISSN 2413-550Х
1384535
  Ковалишин Т.М. Хірургічне лікування важких відкритих переломів першої п"яст-кової кістки кисті, поєднаних з дефектом тканин / Т.М. Ковалишин, В.І. Гуцуляк, В.І. Чужак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 42-45. – ISSN 2521-1455
1384536
  Піонтковський В.К. Хірургічне лікування дегенеративного поперекового кіфозу (огляд літератури) // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 129-134. – ISSN 0030-5987
1384537
  Демченко Д.О. Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури) / Д.О. Демченко, А.О. Мезенцев, Д.Є. Петренко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 111-118. – ISSN 0030-5987
1384538
  Вирва О.Є. Хірургічне лікування хворих з пухлинами дистального відділу променевої кістки (огляд літератури) / О.Є. Вирва, В.В. Бурлака // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 127-131. – ISSN 0030-5987
1384539
  Зозуля Ю.П. Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії / Ю.П. Зозуля, В.В. Чебурахін // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 103-112. – ISSN 2304-9359
1384540
  Чехов А.П. Хірургія / А.П. Чехов. – К, 1953. – 20с.
1384541
  Великорецький А.М. Хірургія / А.М. Великорецький, В.О. Кружков. – Київ, 1959. – 500с.
1384542
  Піонтковський В.К. Хірургія хребта сьогодні // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 132-133. – ISSN 0030-5987


  "Міжрегіональна науково-практична конференція під такою назвою відбулася в Рівному 2 листопада 2012 р. Для обговорення важливих питань цього напрямку в ортопедії і травматології сюди з’їхалися провідні фахівці України, серед яких науковці та клініцисти ...
1384543
  Некрасов Андрій Хіт сезону. Рівняння на Єгипет! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 34-39 : фото
1384544
  Загакайло О. Хіти з території пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 10


  Захисники не пишуть пісень спеціально для громадян, які не на війні. Їхні композиції — це можливість хоч трішки розділити зі струнами пережите пекельне жахіття, повернутися думками додому і цим допомогти своєму життю тривати. Але, слухаючи ці мелодії, ...
1384545
   Хіти сезону. Єгипет, ОАЕ, Україна, Австрія, Болгарія, Румунія, Чехія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-79
1384546
   Хіти сезону. Кіпр, Туніс, Іспанія, Малайзія, Словенія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-57 : фото
1384547
   Хіти сезону. Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-91
1384548
  Марков В.С. ХІХ Партконференция / В.С. Марков. – М, 1988. – 63с.
1384549
   Хкдожественная летопись // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 17-24
1384550
  Павлов И.М. Хладноломкость и структура вольфрама / И.М. Павлов. – М., 1984. – 125с.
1384551
  Дурненков Михаил Хлам : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-133
1384552
  Вергелис А. Хлам : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 8. – С. 157-167. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Мясокомбинат", "Белое платье", "Колоски".
1384553
   Хлеб-батюшка / [сост. и авт. предисл.Макаренко Ю. Г.]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1984. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание
1384554
  Ефремова С.П. Хлеб-батюшка / С.П. Ефремова, Е.В. Минеичева. – Пермь, 1990. – 188с.
1384555
  Зайцев В.И. Хлеб-богатство народное / В.И. Зайцев, Е.Н. Назарова. – М., 1979. – 56с.
1384556
  Алексеев М. Хлеб-имя существительное / М. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 472с
1384557
  Алексеев М.Н. Хлеб-имя существительное / М.Н. Алексеев. – Москва, 1987. – 430с.
1384558
  Галкин В.М. Хлеб-соль / В.М. Галкин. – Тула, 1967. – 64с.
1384559
  Локотков К.П. Хлеб-соль / К.П. Локотков. – Воронеж, 1976. – 215с.
1384560
  Махалов В.В. Хлеб-соль / В.В. Махалов. – М., 1978. – 159с.
1384561
  Красильщиков В.И. Хлеб-соль / В.И. Красильщиков. – М., 1983. – 301с.
1384562
  Алекеев М.Н. Хлеб - имя существительное : повесть в новеллах / М.Н. Алекеев. – Москва : Советский писатель, 1965. – 264с.
1384563
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Л., 1936. – 452с.
1384564
  Толстой А. Хлеб / А. Толстой. – М., 1938. – 80с.
1384565
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой, 1948. – 64с.
1384566
  ТолстойА.Н Хлеб / ТолстойА.Н. – Орел, 1948. – 264с.
1384567
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – М.-Л., 1949. – 428с.
1384568
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Таллин, 1950. – 404с.
1384569
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Сталинград, 1951. – 356с.
1384570
  Кондырев Л.Н. Хлеб : сельская поэма / Л.Н. Кондырев. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 128с.
1384571
  Максимов Е.В. Хлеб : Повесть и рассказы / Е.В. Максимов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 77 с. – (Писатель и время ; Письма из деревни)
1384572
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Мурманск, 1978. – 239с.
1384573
  Мамин-Сибиряк Хлеб : роман / Мамин-Сибиряк. – Москва : Правда, 1984. – 448с.
1384574
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1984. – 432с.
1384575
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1984. – 448с.
1384576
  Балаян З.Г. Хлеб : повести и рассказы / З.Г. Балаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 424 с.
1384577
  Черниченко Ю.Д. Хлеб / Ю.Д. Черниченко. – М., 1988. – 477с.
1384578
  Мищенко Я. Хлеб : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 56-64. – ISSN 0132-2036
1384579
  Балабан Я.С. Хлеб в мировом хозяйстве. / Я.С. Балабан. – М.-Л., 1928. – 170с.
1384580
   Хлеб в нашем доме. – 4-е, перераб. – М., 1989. – 159с.
1384581
  Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1885. – [4], 140 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Н.И. Петрову от автора
1384582
  Дюричкова М. Хлеб великанов / М. Дюричкова. – М., 1987. – 54,3с.
1384583
  Викулов С.В. Хлеб да соль / С.В. Викулов. – Москва, 1965. – 132с.
1384584
   Хлеб десятой пятилетки. – К., 1977. – 227с.
1384585
  Шириков В.Л. Хлеб детей твоих. / В.Л. Шириков. – Архангельск, 1977. – 176с.
1384586
  Сокол В.Ф. Хлеб детства / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1982. – 142с.
1384587
  Рюле Отто Хлеб для шести миллиардов / Рюле Отто, 1965. – 312 с.
1384588
  Приходько П.Ф. Хлеб дружбы : стихи / П.Ф. Приходько; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1958. – 94 с.
1384589
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля / П. Кропоткин ; Пер. с франц. – Петербург ; Москва : Голос труда, 1922. – 218с.
1384590
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия / П.А. Кропоткин. – Москва : Правда, 1990. – 638с.
1384591
   Хлеб и звезды. – М., 1990. – 336с.
1384592
  Пасько С.Д. Хлеб и камень / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1982. – 559с.
1384593
  Фоменко Л.Н. Хлеб и книга / Л.Н. Фоменко. – М, 1964. – 46с.
1384594
  Гончарова Т.А. Хлеб и любовь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1968. – 398 с.
1384595
  Моргун Ф.Т. Хлеб и люди / Ф.Т. Моргун. – Москва : Политиздат, 1975. – 384 с.
1384596
  Катаев И.И. Хлеб и мысль / И.И. Катаев. – Л., 1983. – 366с.
1384597
  Луценко Д. Хлеб и песня. Стихи и поэма. / Д. Луценко. – М., 1978. – 111с.
1384598
  Намора Ф. Хлеб и плевелы / Ф. Намора. – М., 1981. – 447с.
1384599
  Сысоев В.В. Хлеб и порох / В.В. Сысоев. – Калининград, 1978. – 93с.
1384600
  Буттитта И.Э. Хлеб и праздник на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 17-27. – ISSN 0869-5415
1384601
  Толченова Н.П. Хлеб и проза. / Н.П. Толченова. – М., 1976. – 191с.
1384602
  Кулиев К. Хлеб и роза / К. Кулиев. – Москва, 1957. – 254 с.
1384603
  Салынский Д А. Хлеб и розы / Д А. Салынский, . – М, 1958. – 55с.
1384604
   Хлеб и розы. – Казань, 1978. – 160с.
1384605
  Матевосян Г.И. Хлеб и слово / Г.И. Матевосян. – Москва, 1974. – 332 с.
1384606
  Ованес Д. Хлеб и слово : стихи / Д. Ованес. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
1384607
  Горышин Г.А. Хлеб и соль / Г.А. Горышин. – Л., 1958. – 164с.
1384608
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1960. – 744с.
1384609
  Стельмах М.П. Хлеб и соль / М.П. Стельмах. – Москва, 1961. – 646с.
1384610
  Чигодайкин И.В. Хлеб и соль / И.В. Чигодайкин. – Саранск, 1965. – 78с.
1384611
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература, 1972. – 671с.
1384612
  Ефимов Г.А. Хлеб и соль : поэма / Г.А. Ефимов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 103 с.
1384613
  Полишкаров А.Ф. Хлеб и соль / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1975. – 111с.
1384614
  Выгодский С. Хлеб и цветы / С. Выгодский. – Москва, 1963. – 582с.
1384615
  Панов В.А. Хлеб колосится. / В.А. Панов. – М., 1971. – 431с.
1384616
  Спасов П Хлеб людской / П Спасов. – М, 1964. – 455с.
1384617
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Одесса, 1974. – 367с.
1384618
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – К, 1984. – 551с.
1384619
  Поженян Г.М. Хлеб морей / Г.М. Поженян. – Москва, 1989. – 175 с.
1384620
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – К., 1988. – 288с.
1384621
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – 2-е изд., доп. – Киев, 1990. – 287с.
1384622
  Коваленко Р.М. Хлеб на каждый день : Роман / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1384623
  Зуенок В. Хлеб на кленовых листьях : стихи и поэма / В. Зуенок; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 70 с.
1384624
  Колумб В.Х. Хлеб на ладони : стихи, поэмы / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1977. – 159 с.
1384625
  Мазилу Т. Хлеб на месте / Т. Мазилу. – Бухарест, 1973. – 48с.
1384626
  Зеленцов В.С. Хлеб на нашем столе / В.С. Зеленцов, Т.Н. Иванова. – Тула, 1990. – 152с.
1384627
  Кочерга А.И. Хлеб на обеденном столе / А.И. Кочерга. – К, 1985. – 79с.
1384628
  Дементьев В. Хлеб насущный / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 62 с.
1384629
  Харчук Н Б. Хлеб насущный : Роман, повесть, рассказы / Н Б. Харчук, . – Москва : Советский писатель, 1981. – 367с.
1384630
   Хлеб насущный. – М., 1988. – 512с.
1384631
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 139 с.
1384632
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 120 с.
1384633
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 72 с.
1384634
  Крученюк П. Хлеб наш насущный : стихи / П. Крученюк; пер. с молд. В.Чудина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 158 с.
1384635
  Алмазов Б.А. Хлеб наш насущный / Б.А. Алмазов. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 224с.
1384636
  Штуден Л.Л. Хлеб наш насущный (культура "практикуемая" и культура "изучаемая") // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культурологии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины, приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения современного ...
1384637
  Чекиров В.М. Хлеб нашего детства / В.М. Чекиров. – Воронеж, 1987. – 269с.
1384638
  Вуолийоки Х. Хлеб Нискавуори / Х. Вуолийоки. – Москва, 1957. – 94с.
1384639
  Слепнев И. Хлеб ожидания. / И. Слепнев. – Таллин, 1974. – 40с.
1384640
  Ахундова А. Хлеб поровну / А. Ахундова. – Баку, 1984. – 236с.
1384641
   Хлеб прежде всего. – М., 1976. – 271с.
1384642
  Вааранди Д.Ю. Хлеб прибрежн ых равнин : стихи / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
1384643
  Братченко Б.Ф. Хлеб промышленности / Б.Ф. Братченко. – Москва, 1967. – 46с.
1384644
  Белль Г. Хлеб ранних лет / Г. Белль. – Москва, 1958. – 91с.
1384645
  Ракова Е.И. Хлеб России / Е.И. Ракова. – Москва, 1963. – 48с.
1384646
  Семенов М.Г. Хлеб сатирика. / М.Г. Семенов. – Тбилиси, 1964. – 255с.
1384647
  Ивин М.Е. Хлеб сегодня, хлеб завтра / М.Е. Ивин. – Л., 1980. – 96с.
1384648
  Гвасалия М. Хлеб сиротский : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1384649
  Гасанзаде Н.А. Хлеб тетушки Набат / Н.А. Гасанзаде. – М., 1982. – 192с.
1384650
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази. – Казань, 1967. – 456 с.
1384651
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази. – Казань, 1977. – 487 с.
1384652
  Жунгиету Г.И. Хлеб, вода и химия / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1985. – 184с.
1384653
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – изд.2-е. – М., 1983. – 35с.
1384654
  Кожухова О.К. Хлеб, которым делишься / О.К. Кожухова. – М., 1960. – 248с.
1384655
  Авдонин А.Н. Хлеб, любовь и звезды / А.Н. Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 64 с.
1384656
   Хлеб, любовь и фантазия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 44-45 : фото
1384657
  Чебалин П.Л. Хлеб. / П.Л. Чебалин, 1949. – 116с.
1384658
  Степаненко В.И. Хлеб. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 396с.
1384659
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1937. – 219с.
1384660
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Курск, 1938. – 227с.
1384661
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 344с.
1384662
  Толстой А. Хлеб. Оборона Царицына / А. Толстой. – Л., 1938. – 240с.
1384663
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 271с.
1384664
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1938. – 56с.
1384665
  Регель Р.Э. Хлеба в России / Р.Э. Регель. – Петроград, 1922. – 56 с.
1384666
  Ленц З. Хлеба и зрелищ / З. Ленц. – М, 1975. – 214с.
1384667
   Хлеба и зрелищ. – Москва, 1988. – 493 с.
1384668
   Хлеба России. – Пермь, 1979. – 165с.
1384669
  Диманштейн Н.Г. Хлебная монополия в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диманштейн Н.Г.; Ин-т народного хозяйства. – Москва, 1951. – 16 с.
1384670
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг : (очерки правительств. политики) / Т.М. Китанина ; под ред. С.И. Потолова. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 287 с.
1384671
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Китанина Т.М.; Ленингр. отд-ние ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1978. – 45л.
1384672
   Хлебное дело в СССР. – М.-Л., 1924. – 428с.
1384673
  Батыгина Т.Б. Хлебное зерно : Атлас / Т.Б. Батыгина; Яковлев М.С. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. – 103с.
1384674
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1983. – 112с.
1384675
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1988. – 112с.
1384676
  Калинин Н. Хлебное ремесло / Н. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 256 с.
1384677
  Попов А.С. Хлебные вывоз из Украины накануне первой мировой войны.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук., 1954. – 16л.
1384678
  Лащенков П.Н. Хлебные злаки Якутской области / П.Н. Лащенков, 1912. – С. 275-295. – Отдельный оттиск
1384679
  Погорелов М.Н. Хлебные клопы-черепашки и мероприятия по борьбе с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Погорелов М.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 20л.
1384680
  Щеголев В.П. Хлебные пилильщики. / В.П. Щеголев. – М-Л, 1930. – 120с.
1384681
  Щеголев В.Н. Хлебные пилильщики. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 112с.
1384682
  Альтерман А.Я. Хлебные ресурсы Украины / А.Я. Альтерман. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – [4], 178 с.
1384683
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Миронов Б.Н. ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1384684
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия / Б.Н. Миронов. – Л., 1985. – 301с.
1384685
   Хлебные цены и хлебный рынок. – М., 1925. – 263с.
1384686
  Балашов Э.В. Хлебный ветер / Э.В. Балашов. – Москва, 1979. – 96с.
1384687
  Милосердов С.С. Хлебный ветер / С.С. Милосердов. – М., 1981. – 79с.
1384688
  Знаменский А.Д. Хлебный год / А.Д. Знаменский. – М, 1979. – 480с.
1384689
  Мартынов А.К. Хлебный дождь : стихи и поэмы / А.К. Мартынов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 128 с.
1384690
  Терехов В.П. Хлебный дождь / В.П. Терехов. – Симферополь, 1977. – 95с.
1384691
  Чернов М.А. Хлебный рынок и его регулирвоание / М.А. Чернов. – Харьков, 1928. – 126с.
1384692
  Штильман П.М. Хлебный рынок капиталистических стран после второй мировой войны / П.М. Штильман. – М, 1952. – 120с.
1384693
  Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей / В.А. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 247с.
1384694
  Матвеев В. Хлебовольство / В. Матвеев. – Грозный, 1967. – 55с.
1384695
  Кустов П.П. Хлебодары : Стихи / П.П. Кустов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1384696
  Кудинов И.П. Хлебозары. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1972. – 356с.
1384697
  Пашков Ю.В. Хлебозор / Ю.В. Пашков. – М., 1976. – 125с.
1384698
  Лебедев В.А. Хлебозоры / В.А. Лебедев. – Л., 1979. – 335с.
1384699
  Алексеев С.Т. Хлебозоры / С.Т. Алексеев. – Москва, 1990. – 349с.
1384700
  Стрилевер И.Л. Хлебооборот и стандарты / И.Л. Стрилевер. – М-Л, 1936. – 752с.
1384701
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 415с.
1384702
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 80 с.
1384703
  Филипенко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филипенко. – Москва, 1984. – 78 с.
1384704
  Рагявичюс М.Т. Хлебопекарная промышленность Литовской ССР и задачи дальнейшего развития : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Рагявичюс М.Т.; МВО; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 16с.
1384705
  Корнилов В.В. Хлебороб начинается в школе / В.В. Корнилов. – К., 1987. – 47с.
1384706
  Бедзык Д.И. Хлеборобы : Роман / Д.И. Бедзык; Пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 297с.
1384707
  Шойхет Р.С. Хлеборобы: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1982. – 112с.
1384708
  Михалев В.В. Хлебоцветье / В.В. Михалев. – Белгород, 1964. – 64с.
1384709
  Игошев А.А. Хлебушко-батюшка / А.А. Игошев. – М., 1979. – 300с.
1384710
  Кондратик Л.Й. Хлєбніков Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 97-100. – ISBN 5776391970
1384711
  Камінчук А.С. Хліб-сіль / А.С. Камінчук. – К., 1988. – 139с.
1384712
  Прилюк Д.М. Хліб-сіль і честь / Д.М. Прилюк. – Київ : Політвидав України, 1972. – 55 с.
1384713
  Білоус Д.Г. Хліб-сіль їж, а правду ріж : гумор та сатира / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1971. – 319 с.
1384714
  Михайловський В.І. Хліб - наша доля / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 155с.
1384715
  Алексєєв М.М. Хліб - усьому голова / М.М. Алексєєв. – Київ, 1967. – 315с.
1384716
  Терехова Д.І. Хліб - усьому голова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 298-307. – ISBN 966-581-727-2
1384717
  Кравченко Т. Хліб / Т. Кравченко. – Київ; Харків, 1935. – 179с.
1384718
  Толстой О.Н. Хліб / О.Н. Толстой. – К., 1940. – 215с.
1384719
  Мамін-Сибіряк Хліб / Мамін-Сибіряк. – К., 1956. – 414с.
1384720
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1977. – 182с.
1384721
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1979. – 152с.
1384722
  Зима О.В. Хліб для подорожнього / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1971. – 136 с.
1384723
  Тендряков Володимир Федорович Хліб для собаки : оповідання / пер. з рос. М. Білорус // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-16. – ISSN 0320-8370
1384724
  Тендряков В. Хліб для собаки : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.4-16. – ISSN 0320-8370
1384725
  Шматольян І.І. Хліб до столу трудящих / І.І. Шматольян. – К., 1986. – 49с.
1384726
  Ткач М. Хліб з добрих рук / М. Ткач. – Київ, 1981. – 190с.
1384727
  Сизоненко О.О. Хліб з рідного поля : повість , оповідання , етюди / О.О. Сизоненко. – Київ, 1978. – 287 с.
1384728
  Лісова М. Хліб і випікання хліба серед українських поселенців в східно-центральній Альберті в 1900 - 1930 роках // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 240-249. – ISBN 1-55195-156-8
1384729
  Нижник І.Й. Хліб і кров : роман / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 285 с.
1384730
  Моргун Ф.Т. Хліб і люди / Ф.Т. Моргун. – К., 1974. – 375с.
1384731
  Шмаглевська С. Хліб і надія / С. Шмаглевська. – Львів, 1965. – 72с.
1384732
   Хліб і пісня. – К., 1981. – 169с.
1384733
  Стельмах М. Хліб і сіль / М. Стельмах. – Київ, 1959. – 664с.
1384734
  Стельмах М.П. Хліб і сіль / М.П. Стельмах. – Київ, 1967. – 662с.
1384735
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1975. – 671с.
1384736
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1987. – 632с.
1384737
  ПлачиндаС.П Хліб і совість / ПлачиндаС.П. – К., 1983. – 230с.
1384738
  Дениско Г.І. Хліб і совість / Г.І. Дениско. – Х., 1984. – 214с.
1384739
  Павличко Д.В. Хліб і стяг : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1968. – 175 с.
1384740
  Бриних М. Хліб із хрящами : роман / Михайло Бриних ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-007-0


  Земля, задобрена людською плоттю, рано чи пізно розродиться. "Радіо Живих Мерців" веде прямий репортаж про кінець світу з села Міцне на Київщині. "Хліб із хрящами" – це роман про голод і непрощенність, про ген канібалізму і морок свідомості. ...
1384741
  Лютий Г.І. Хліб любові / Г.І. Лютий. – К., 1990. – 83с.
1384742
  Танк Максим Хліб мій насущний / Танк Максим. – К, 1968. – 262с.
1384743
  Шеренговий О.Г. Хліб на долоні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1984. – 192 с.
1384744
  Махнюк П.В. Хліб на завтра : повість / П.В. Махнюк. – Київ, 1988. – 270 с.
1384745
   Хліб на ноги ставить, а хміль з ніг валить. – К., 1986. – 285с.
1384746
  Ночовний М.В. Хліб на рушнику / М.В. Ночовний. – К, 1982. – 80с.
1384747
  Черевичний Д.С. Хліб на столі : сонети / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 91 с.
1384748
  Чехун В.М. Хліб насущний / В.М. Чехун. – Київ, 1970. – 216 с.
1384749
  Харчук Б.М. Хліб насущний : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.
1384750
  Шоу І. Хліб по воді = Bread upon the waters : роман / Іввін Шоу ; пер. з анг. Володимир Мусієнко та Олекса Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 397 с.
1384751
  Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 203-207. – ISSN 2227-4952
1384752
   Хліб, що пахне порохом. – К., 1984. – 166с.
1384753
   Хліба дух і міць металу. – К., 1988. – 380с.
1384754
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1384755
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1384756
  Черінько І. Хліба та видовищ // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19.
1384757
  Пасічник М.П. Хлібні заповіти : Книга лірики / Пасічник М.П. – Київ, 1988. – 96 с.
1384758
  Богданов І. Хлібодари / І. Богданов. – Ужгород, 1969. – 120с.
1384759
   Хлібодари. – К., 1975. – 189с.
1384760
   Хлібодари. – К., 1984. – 122с.
1384761
  Власюк П.І. Хлібодарський рід / П.І. Власюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 64 с.
1384762
  Хорошун Б.І. Хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр. в Україні: міфи і реальність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 978-966-581-930-1
1384763
   Хлібом земля славиться. – К., 1984. – 111с.
1384764
  Сумцов М.Ф. Хліборобам / зложив М. Сумцов. – Харьків (Харків) : Друкарня "Печатне Діло", 1908. – 23 с..


  Hа тит. аpк. епігpаф з наp. пpиказки. – Розд. кн.: Чого найбільш бажають в селах [обpяди, пісні, пpислів"я, пpиповідки, пов"язані з хлібоpобством]; До поліпшення хлібоpобства [пpо хлібоpобські спілки]; Жіноче безхліб"я [пpо pозподіл земельних наділів]; ...
1384765
  Бедзик Д. Хлібороби : Роман / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1956. – 288с.
1384766
  Мирошник В.Д. Хліборобська гарантія / В.Д. Мирошник. – Х., 1978. – 55с.
1384767
  Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов"ян / Ю.З. Круть. – Київ, 1973. – 211 с.
1384768
   Хліборобські віхи. – К., 1976. – 176с.
1384769
  Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228. – ISBN 966-7773-70-1
1384770
  Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 128-135. – ISSN 2313-8505
1384771
  Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 31-39. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців -календарній обрядовості. Залучивши польові етнографічні матеріали, автор з"ясовує присутність хліборобських мотивів у весняному календарному циклі. Аналізуються ...
1384772
  Пайтик А. Хлоп"ята воєнних років / А. Пайтик. – К., 1977. – 144с.
1384773
  Домовитов М.Ф. Хлоп"ята з вулиці Чапаєва / М.Ф. Домовитов. – Київ : Веселка, 1966. – 119 с.
1384774
  Нехода І.І. Хлоп"ята з нашої вулиці : Поеми та казки / І.І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1962. – 170с.
1384775
  Каня Вашек Хлопець з виправного будинку. / Каня Вашек. – К., 1971. – 182с.
1384776
  Вишнева А. Хлопець з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 9). – С. 15


  Творче подвижництво Миколи Кагарлицького.
1384777
  Симонов К.М. Хлопець із нашого міста : П"єса на 3 дії, 9 картин / К.М. Симонов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 10с.
1384778
   Хлопець та море. Лыстоноша [листоноша]. Розумный [розумний] коваль : Оповидання. – Одесса : Вид. О[дес.] Л[іт.] С[пілки] ; Друк. Е. Фесенка, 1903. – 32 с. – Прим. № 104637 дефектний, без обкл. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Пид похылою веpбою; В затышку; Степовый сокил; Тополи
1384779
  Юферев В.И. Хлопковедение в Туркестане. / В.И. Юферев. – Л., 1925. – 160с.
1384780
   Хлопководство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 251с.
1384781
   Хлопководчество в Казахстане. – Алма-Ата, 1961. – 30с.
1384782
  Докучаев В.М. Хлопководы / В.М. Докучаев. – Ставрополь, 1951. – 92с.
1384783
   Хлопок. – М.-Л., 1926. – 102с.
1384784
  Пармузин Б.С. Хлопок / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1982. – 496с.
1384785
  Масальский В.И. Хлопок. / В.И. Масальский. – Пб., 1921. – 24с.
1384786
  Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський : До 170-річчя від дня народження // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 38-39
1384787
  Збожна О. Хлопомани? Ні, громадівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 11


  До 150-річчя від часу заснування тернопільської Громади, яка була унікальною школою виховання української національної еліти. Іван Полюй - її засновник. В статті згадується молодіжний рух , ініціаторами якого були студенти Київського університету : ...
1384788
  Аверченко А.Т. Хлопотливая нация : юморист. произв. / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. М. Андраши ; худож. Г.С. Златогоров]. – Москва : Политиздат, 1991. – 463 с. : ил.
1384789
  Куканов В.И. Хлопотливый день. / В.И. Куканов. – М, 1956. – 64с.
1384790
  Маляров В.К. Хлопоты: Повесть и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1985. – 224с.
1384791
  Будзиновский В. Хлопска посїлість / Накл. укр-руської Видав. Спілки зареєстр. спілки в обмеж. порукою у Львові. – 2-ге справлене. – Львів : З друкарні нар. Ст. Манецкого і Сп., 1901. – 194с.
1384792
  Козланюк П.С. Хлопські гаразди / П.С. Козланюк. – Київ, 1928. – 125 с.
1384793
   Хлопські пісні : [Збіpка поезій]. – Львів : Hакладом pед. "Гpомад. Голосу" ; З дpук. Hаpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1897. – [2], 391 с. – (Хлопська бібліотека ; [№] 10)


  Авт. твоpів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Фpанко, П. Думка з Купчинець [П.А. Думка], О. Ходовицький [О.М. Колесса], Ю.А. Федькович, М. Флиста, М. Конопніцька, Р. Беpнс, В. Гюго. - Пер. з пол., англ., фр. В.Г. Щуpата, І.Я. Фpанка.
1384794
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Пермь, 1966. – 189с.
1384795
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1384796
  М"ястківський А.П. Хлопці з Бубни / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 147 с.
1384797
  Кирій І.І. Хлопці з Вишневого : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1988. – 174 с.
1384798
  Молнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ф. Молнар. – К., 1961. – 176с.
1384799
  Скорін І.Д. Хлопці з карного розшуку / І.Д. Скорін. – К, 1985. – 359с.
1384800
  Варненська М. Хлопці з міста Лодзі. / М. Варненська. – Київ, 1963. – 290с.
1384801
  Клюєнко Д.М. Хлопці з нашого села / Д.М. Клюєнко. – К., 1979. – 128с.
1384802
  Карапиш Б.Т. Хлопці з Першої Червонофлотської : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 152 с.
1384803
  Рудницька Г. Хлопці зі Старого Міста. / Г. Рудницька. – К., 1991. – 246с.
1384804
  Дарда В.І. Хлопці майора Кена : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 279 с.
1384805
  Харш Л. Хлопці не підведуть / Л. Харш. – Київ, 1977. – 168с.
1384806
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1960. – 296с.
1384807
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1970. – 278с.
1384808
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1980. – 212с.
1384809
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1989. – 205с.
1384810
  Магера М.Н. Хлопчаки : Повісті та оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1990. – 158с. – ISBN 5-7745-0226-0
1384811
  Зайцев Г.С. Хлопчатник / Г.С. Зайцев. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 219с. : с 138 рис.
1384812
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 1. – 1954. – 384с.
1384813
   Хлопчатник. – Ташкент, 1956. – 131с.
1384814
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 2. – 1957. – 628с.
1384815
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 3. – 1959. – 404с.
1384816
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 3 : Строение и развитие хлопчатника. – 1960. – 402с.
1384817
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 4. – 1960. – 707с.
1384818
   Хлопчато-бумажные товары. – М., 1925. – 360с.
1384819
  Арсеньева Е.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской губернии 60-80 гг 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арсеньева Е.В. ; МГУ. – Ніжин, 1974. – 20 с.
1384820
  Филимонова Л.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской и Владимирской губерний накануне отмены крепостного права. (К истории промышленного переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова Л.В.; МГУ. – Москва, 1958. – 20л.
1384821
  Хрипкова А.Г. Хлопчик-підліток-юнак / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1983. – 272с.
1384822
  Каменкович З. Хлопчик з Княжої гори. / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 164 с.
1384823
  Олдрідж Д. Хлопчик з лісового берега / Д. Олдрідж. – Київ, 1959. – 96с.
1384824
  Мартинов І. Хлопчик з маленького міста / І. Мартинов. – К, 1973. – 180с.
1384825
  Голубєва А. Хлопчик з Уржума / А. Голубєва. – Ужгород, 1952. – 182 с.
1384826
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1964. – 412с.
1384827
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1975. – 178с.
1384828
  Канівець В.В. Хлопчик і жар-птиця : повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1968. – 186 с.
1384829
  Близнець В.С. Хлопчик і тінь / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1989. – 301 с.
1384830
  Слухенська Р. Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 87-90. – ISSN 2311-9896
1384831
  Баргум Ю. Хлопчик на літо. Прощання / Юган Баргум; Пер. зі шведської Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 274с. – ISBN 966-7007-45-6
1384832
  Шарговська О. Хлопчик народився через дев"ять місяців після гостини Тараса Шевченка. Поет просив дружину свого приятеля Михайла Максимовича знайти йому жінку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 38 (241). – С. 55-57 : фото


  Про гостювання Тараса Шевченка у Максимовичів.
1384833
  Рекемчук О.О. Хлопчики / О.О. Рекемчук. – К., 1977. – 164с.
1384834
  Пікуль В.С. Хлопчики з бантиками / В.С. Пікуль. – К, 1984. – 252с.
1384835
  Титаренко Тетяна Михайлівна Хлопчики і дівчатка : Психол. становлення індивідуальності / Титаренко Тетяна Михайлівна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 47 с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 7 : Педагогічна ; №7)
1384836
  Камов Б.М. Хлопчина-командир / Б.М. Камов. – К. : Веселка, 1990. – 323 с.
1384837
  Вейс Р. Хлопчина з Александрівського доку / Р. Вейс. – Київ, 1976. – 102с.
1384838
  Неверлі І. Хлопчина з Сальських степів. / І. Неверлі. – К., 1965. – 243с.
1384839
  Канівец У. Хлопчык і жар-птушка. / У. Канівец. – Мінск : Мастацкая література, 1972. – 232 с.
1384840
  Яунземс В.Р. Хлор- и азотсодержащие производные лигнина и методы их исследования : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яунземс В.Р.; АН Латв.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1384841
  Фрумина Н.С. Хлор / Н.С. Фрумина. – М., 1983. – 199с.
1384842
  Бараускайте О. Хлоралкильные производные диаминобензолсульфамидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бараускайте О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1384843
  Таланов Владимир Степанович Хлорангидриды N-a-хлоралкилиминосульфиновых кислот : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Таланов Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1984. – 24л.
1384844
  Пастушак Н.О. Хлорарилирование производных акриловой кислоты и некоторые превращения продуктов реакций. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пастушак Н.О.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1966. – 15л.
1384845
  Мельников С.С. Хлорелла / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск, 1991. – 77с.
1384846
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1384847
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1384848
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1980. – 190л. – Бібліогр.:л.157-190
1384849
  Мансуров М.У. Хлорзамещенные эфиры сульфокислот как регенты алнилирования ароматическго ядра : Автореф... канд. хим.наук: / Мансуров М.У.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1959. – 12л.
1384850
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 284с.
1384851
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 281с.
1384852
  Кирсанова Н.А. Хлорирование ацилизоти (селено) цианатов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кирсанова Н.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1384853
  Мокрый Е.Н. Хлорирование изобутилена и переработка хлорпроизводных. : Автореф... канд. техн.наук: / Мокрый Е.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1384854
  Бункин В.И. Хлорирование охлаждающей воды на тепловых электрических станциях / В.И. Бункин. – М.-Л., 1940. – 80с.
1384855
  Кренцель Б.А. Хлорирование парафиновых углеводородов / Б.А. Кренцель. – М., 1964. – 159с.
1384856
  Савинова Т.Н. Хлорированные углеводороды в экосистеме Баренцева моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Савинова Т. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1985. – 18л.
1384857
   Хлорированные углеводороды и морские организмы. – Апатиты, 1978. – 137с.
1384858
  Гордон Г.Я. Хлористый винилиден и его сополимеры / Г.Я. Гордон. – М, 1957. – 123с.
1384859
  Вологина Е.Г. Хлоритоид в донных осадках Академического хребта озера Байкал - индикатор эолового переноса / Е.Г. Вологина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 72-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80-82. – ISSN 0016-7886
1384860
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Днепропетровский гос. университет. Научно-исслед. геологич. ин-т. – Днепропетровск, 1951. – 6л.
1384861
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 4л.
1384862
  Макаров В.Н. Хлориты из железно-кремнистых и некоторых других рудных формаций / В.Н. Макаров. – Л, 1971. – 116с.
1384863
  Бартковская Юлия Францевна Хлорметилирование ароматических карболовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бартковская Юлия Францевна; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – л.
1384864
  Стерина Е.З. Хлорметилирование ароматических соединений, дальнейшее превращение хлорметилпроизводныхв альдегиды и некоторые другие соединения. : Автореф... кнад.хим.наук: / Стерина Е.З.; Днепропетр.ин-т инженеров. – Днепропетровск, 1955. – 14л.
1384865
  Дьяченко Е.К. Хлорметилирование в ряду бенз-2, 1, 3-тиа-и селенадиазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко Е.К.; Ленингр.хим-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 16л.
1384866
  Мысик Д.Д. Хлорметилирование и формирование аренсульфонил-N-(алки)-ариламидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мысик Д.Д.; Депропетр.хим-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 17л.
1384867
  Прилуцкая М.В. Хлорметилирование простых эфиров диоксибензолов и некоторых превращения их хлорметильных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Прилуцкая М.В.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Хим. ф-тет. – Вильнюс, 1959. – 30л.
1384868
   Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе. – Ростов-на-Дону, 1965. – 148с.
1384869
  Дорофеенко Г.Н. Хлорная кислота и её соединения в органическом синтезе / Г.Н. Дорофеенко. – Ростов -на-Дону, 1965. – с.
1384870
  Мчедлишвили М.И. Хлорный метод переработки марганцевых инфильтрационных руд Чиатурского месторождения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.340 / Мчедлишвили М.И.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1384871
  Чижиков Д.М. Хлорный метод переработки оловянных руд и концентратов / Д.М. Чижиков, Г.С. Френц. – М-Л, 1941. – 71с.
1384872
  Зайцева Н.Д. Хлоровольфрамы (V) щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зайцева Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 20л.
1384873
   Хлоропласты и митохондрии. – М., 1969. – 344с.
1384874
   Хлорофил. – Минск, 1974. – 416с.
1384875
  Годнев Т.Н. Хлорофилл / Т.Н. Годнев. – Минск, 1963. – 320с.
1384876
  Годнев Т.Н. Хлорофилл и его роль в природе / Т.Н. Годнев. – Минск, 1955. – 79 с.
1384877
  Надтока В.Л. Хлорофиллипт.Экспериментальное исследование. : Автореф... доктора мед.наук: 14.096 / Надтока В.Л.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1384878
  Калам Ю.И. Хлорофильная мутация / Ю.И. Калам, Т.А. Орав. – Таллин, 1974. – 60с.
1384879
  Шеремет В.И. Хлорпроизводніе ариламинокротонатов и 1, 5-бензодиазепинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шеремет В. И.; КГУ. – К., 1972. – 16л.
1384880
  Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. / А.А. Фурман. – М., 1976. – 87с.
1384881
  Клейменов Б.В. Хлорфосфорорганические соединения и их влияние на износ при трении. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейменов Б.В.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 27л.
1384882
  Бекша В. Хлорэтильные произведные ароматических полиаминов и аминобензолсульфамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бекша В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1384883
  Бурдулене Хлорэтильные производственные диаминофенилуксусной и диаминобензовйной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Бурдулене Д-Э. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1384884
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – 2-е изд., доп. – Л., 1982. – 655с.
1384885
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – М., 1991. – 238с.
1384886
  Шишкин И.А. Хлыновцы / И.А. Шишкин. – М, 1990. – 56с.
1384887
  Кюлявков К. Хляб и още нещо / К. Кюлявков. – София, 1956. – 396с.
1384888
  Калідаса Хмара-вістун. / Калідаса. – Х., 1928. – 48с.
1384889
   Хмара Александр Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
1384890
  Суходольский А.Л. Хмара. / А.Л. Суходольский. – Львів, 1925. – 74с.
1384891
  Моно Мартіна Хмара. / Моно Мартіна. – К., 1957. – 144с.
1384892
  Фетисов С.Г. Хмара. Роман. / С.Г. Фетисов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Саранск, 1965. – 344с.
1384893
  Фаулз Джон. Хмара: Повість // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.36-68


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1384894
  Арістофан Хмари : Грецька комедія в перекладі Тараса Франка, з передмовою Михайла Білика, з поясненнями Івана Калиновича. – Львів : Вид. "Всесвіт. б-ки" ; [З дpук. Л. Віснєвського], 1918. – XI, 96 с. – (Всесвітня бібліотека ; № 11/12)
1384895
  Нечуй-Левицький І.С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing, 1920. – 487 с.
1384896
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1384897
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1384898
  Балла Л.К. Хмари без дощу : повість / Л.К. Балла. – Київ : Молодь, 1965. – 275 с.
1384899
  Удовенко Л.А. Хмари, здрастуйте! / Л.А. Удовенко. – К., 1972. – 48с.
1384900
  Тютюнник Г.М. Хмарка сонця не заступить : повість / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1956. – 136 с.
1384901
  Биков В.Ю. Хмарна комп"ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 2078-7782
1384902
  Гончаренко В. Хмарними дорогами / В. Гончаренко. – К., 1957. – 184с.
1384903
  Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 20 [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1384904
  Бондар Є.С. Хмарні обчислення та їх застосування / Є.С. Бондар, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У світі з"явилась нова мережна парадигма, що обіцяє значно змінити комп"ютерний світ, підходи до Інтернету і вплинути на подальший розвиток інформаційних технологій - хмарні обчислення (Cloud Computing). У статті проведено загальний огляд нової ...
1384905
  Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсортингу комп"ютерних сервісів та його перевага // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 86-89. – ISSN 2306-6806
1384906
  Шахіна І.Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 64-71. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1384907
  Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1384908
  Чегренець В.М. Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах / В.М. Чегренець, В.М. Ахрамович, Н.В. Руденко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 121-129


  В статті проведений аналіз хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки ...
1384909
  Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 61-67. – ISBN 978-966-7359-68-3
1384910
  Каук В. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 11-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання ...
1384911
  Черкасова Л. Хмарні технології у системі роботи навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 275-278


  Розглянуто використання хмарних технологій в роботі загальноосвітнього навчального закладу. Описано формування єдиної шкільної інформаційної системи за допомогою Google Apps for Education та використання інформаційних технологій в системі управління ...
1384912
  Червякова Т.І. Хмарні технології як засоби відкритої освіти // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 124-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена дослідженню застосування хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні за відкритою концептуальною моделлю освіти. Інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання у ВНЗ є: технології дистанційного, ...
1384913
   Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу / О.Б. В"юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 90-96. – ISSN 2219-9365
1384914
  Новицкий П.И. Хмелев / П.И. Новицкий. – М, 1964. – 243с.
1384915
  Комиссаржевский В.Г. Хмелев за режиссерским столом / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1956. – 294с.
1384916
  Малюгин Л.А. Хмелев. / Л.А. Малюгин. – М.Л., 1948. – 92с.
1384917
  Михайлов М.С. Хмелеводство Украинской ССР. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: / Михайлов М.С.; Воронеж. сельскохоз. ин-т. – Воронеж, 1951. – 32 с.
1384918
  Олійник Я.Б. Хмелепромисловий // Географічна енциклопедія України
1384919
  Абрамов К.Г. Хмелинка : повести и рассказы / К.Г. Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1968. – 216 с.
1384920
   Хмелюк Микола Дем"янович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 343. – ISBN 978-966-2726-03-9
1384921
  Олійник Я.Б. Хмелярство // Географічна енциклопедія України
1384922
  Мильчин Константин Хмель - хорошо, солод - хорошо, но главное - вода. Пенные души // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 92-96 : фото
1384923
  Стригалев М.Л. Хмель / М.Л. Стригалев. – Пермь, 1966. – 95с.
1384924
  Черкасов А.Т. Хмель / А.Т. Черкасов. – Москва, 1972. – 878с.
1384925
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги; Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3216-4
кн. 1. – 1993. – 416с.
1384926
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги: Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3214-8
кн. 2. – 1993. – 380 с.
1384927
   Хмель, сон и явь. – М, 1991. – 333с.
1384928
  Иванов В.В. Хмель. Сиб. рассказы 1917-1962 гг. / В.В. Иванов. – М., 1963. – 333с.
1384929
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1963. – 687с.
1384930
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1384931
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1384932
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1979. – 877с.
1384933
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М, 1994. – 779с.
1384934
  Гольденберг Н.Я. Хмельник курортный / Н.Я. Гольденберг. – Одесса, 1974. – 48с.
1384935
  Голота П. Хмельницкие, или присоединение Малороссии
Ч.3. – 1834
1384936
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1960. – 534с.
1384937
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 479 с.
1384938
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1967. – 566с. – Наст. имя: Мойся Иван Леонтьевич
1384939
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература
Т. 1, Кн. 1 и 2. – 1971. – 735 с.
1384940
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка исторического романа)
Т. 2, Кн. 2 , 3. – 1971. – 687 с.
1384941
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1974. – 407с.
1384942
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1974. – 360с.
1384943
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1974. – 455с.
1384944
  Ле И. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / И. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1978. – 446с.
1384945
  Ле І. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / І. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1978. – 480с.
1384946
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1979. – 719с.
1384947
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1979. – 687с.
1384948
  Верховний О.У. Хмельницька область : (географічний нарис) / О.У. Верховний. – Київ : Радянська школа, 1960. – 112с. – (Області Української РСР)
1384949
   Хмельницька область : дещо із статистики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 1810-3944
1384950
  Бейдик О.О. Хмельницька область у Книзі регордів України / О.О. Бейдик, Л.В. Ільїн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243). – С. 156-159. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано рекорди регіонів України в економічному та суспільному житті.
1384951
  Ле І.Л. Хмельницький : Роман / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1957. – 448с.
1384952
  Ле І. Хмельницький : Іст. роман.: У 3-х кн. / І. Ле. – Кн. 2. – Київ : Дніпро, 1965. – 414с.
1384953
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1965. – 453с.
1384954
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1965. – 491 с.
1384955
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1969. – 452с.
1384956
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1969. – 414 с.
1384957
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1969. – 492 с.
1384958
  Грищук Б.А. Хмельницький : фотонарис / Б.А. Грищук. – Львів : Каменяр, 1977. – 41с.
1384959
  Грищук Б.А. Хмельницький / Б.А. Грищук, А.С. Сургунд. – Львів, 1978. – 64с.
1384960
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 1. Кн.2-я. – 1978. – 736с.
1384961
   Хмельницький. – К, 1983. – 96с.
1384962
  Грушевський М.С. Хмельницький в Переяславі, історичні образи. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 80с.
1384963
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина. Історичний ескіз / М.С. Грушевський. – 30с.
1384964
  Скиба М. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366
1384965
  Скорський М.А. Хмельницький театр ім. Г.І.Петровського / М.А. Скорський. – Київ, 1981. – 104с.
1384966
   Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної власності IV рівня акредитації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 310-311. – ISSN 2078-9165


  Інформація про Хмельницький університет управління та права.
1384967
  Дмитрев А. Хмельничина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVII века.) / А. Дмитрев. – Москва, 1934. – 64с.
1384968
  Крушинська Олена Хмельниччина - замок шахового короля : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 126 : Фото
1384969
  Куліш П. Хмельниччина / П. Куліш, 1861
1384970
  Куліш П. Хмельниччина / П. Куліш, 1861
1384971
  Куліш П. Хмельниччина / П. Куліш, 1861
1384972
  Божко С. Хмельниччина. – Харків : Видавницьво ЦК КСМУ, 1922. – 58с. – (Книгозбірня молодого комунара Ч. 26 : Серія "Як жили наші діди" ; ч.2)
1384973
   Хмельниччина = Хмельнитчина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – 212 с. : фотоіл.
1384974
  Крушинська Олена Хмельниччина & Одещина: дуга світового значення : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 120 : Фото
1384975
  Томашівський Ст. Хмельниччина в Галичинї і єї хиби / На підставі працї Ст. Томашівського "Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р.". – Передрук з "Гайдамаків". – Львів : Друкарня Удїлова, 1905. – 64с.
1384976
  Пахольчук І.С. Хмельниччина в державно-політичній концепції В"ячеслава Липинського // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 165-167
1384977
  Чужа Т.В. Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 407-415


  У статті порівнюється зображення Хмельниччини в історичних романах "Вогнем і мечем" Генрика Сенкевича та "Божий гнів" Юзефа Ігнація Крашевського. Аналіз здійснено на рівні стилю, ідейного наповнення і в контексті творчого доробку обох ...
1384978
  Сирота Л.І. Хмельниччина в піснях та думах за збірником І. Срезневського "Запорожская Старина" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 76-80
1384979
  Шемета Ю.М. Хмельниччина в розвідках М.Ф. Владимирського-Буданового (на матеріалах Інституту рукопису НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 413-427. – ISBN 966-02-2655-1
1384980
  Рибак І.В. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьогодення : Навчальний посібник / І.В. Рибак; Хмельницький ін-тут бізнесу. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 156с. – ISBN 966-8119-05-3
1384981
  Яковлева Т. Хмельниччина и Гетьманщина в современной русской историографии // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-94. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-49-7 (Вип. 10)
1384982
  Балагур Л.В. Хмельниччина пам"ятає їх життєвий подвиг... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-3
1384983
  Коржик С.А. Хмельниччина туристична // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 37-41 : фото
1384984
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 116 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1384985
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша [Історичне оповідання Куліша]. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1901. – 116 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогр.: фото, мал.. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 23)
1384986
  Ремезов А.И. Хмия Холестерина / А.И. Ремезов. – Л, 1934. – 259с.
1384987
   Хміль. – Облвидав, 1958. – 308с.
1384988
  Черевко Г. Хміль в Україні: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 35-40. – Бібліогр.: 16 назв.
1384989
  Новицька Лариса Хмільник - курортна перлина України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39 : Фото
1384990
  Лис В.М. Хмільник / В.М. Лис, К.І. Майданик. – Одеса, 1969. – 31с.
1384991
  Лис В.М. Хмільник / В.М. Лис, К.І. Майданик. – 3-е изд. – Одеса, 1972. – 36с.
1384992
  Доніч І.І. Хмільник / І.І. Доніч. – Одеса, 1976. – 16с.
1384993
   Хмільницький літопис (1636-1650) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 298-302. – ISBN 978-617-7023-51-6
1384994
   Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит) / С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк, З.В. Карли, В.О. Сьомка, М.О. Донський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 106-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1384995
  Рибак Хмурі дні неволі / Тимофій-Теофан Рибак. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 184с. – ISBN 966-528-157-7
1384996
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1958. – 148с.
1384997
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – М., 1959. – 128с.
1384998
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – 3-е изд. – М., 1977. – 127с.
1384999
  Семенихин Г.А. Хмурый лейтенант / Г.А. Семенихин. – М., 1971. – 208с.
1385000
  Коцюбинський М.М. Хо : казка. – Харків ; Полтава : Всеукр. Держ. Вид-во ; [4-а Рад. Друк], 1921. – 55 с.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,