Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1382001
  Сокирко О. "Степенный порядок малороссийских чинов" 1742 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 52-55. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В 1742 р. козацька старшина уклала ієрархічний порядок урядів і чинів, який став першим зразком юридичного регламентування службових посад у військовій та цивільній адміністраціях Гетьманщини. Стаття присвячена аналізу історичного контексту появи та ...
1382002
  Мурашко О.С. "Степова столиця України" та династія Симиренків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 110-124. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1382003
  Олійник Л. "Степовий хлопчик" Сергій Прокоф"єв і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 15
1382004
  Маслій М. "Степом, степом" - 50! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 23


  Композитор Анатолій Пашкевич: "Через пісню нас з поетом Миколою Негодою викликали в обком "на килим".
1382005
  Сергеев А.С. "Стерегущий". Роман / А.С. Сергеев. – М., 1957. – 341с.
1382006
  Марценюк В. "Стидно було, шо я - завідувачка і живу в гуртожитку" = Праправнучка Тараса Шевченка знає напам"ять "Кобзар" // Газета по-українськи. – Київ, 2013. – 28 травня (№ 48). – С. 21


  77-річна Валентина Сушицька з м. Ладижин на Вінниччині є прапраправнучкою письменника Тараса Шевченка. Вона з роду Катерини - рідної сестри поета.
1382007
  Анісімова Н. "Стилет і стилос - повелось іздавна...": герменевтичні аспекти мотиву творчості у ліриці Ігоря Римарука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 5-21
1382008
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 966-7890-65-1
1382009
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 978-966-382-339-3
1382010
  Козланюк П.С. Степан Тудор // Вибране / С. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-7
1382011
  Козланюк П.С. Степан Тудор / П.С. Козланюк. – Львів, 1949. – 8 с.
1382012
  Козланюк П.С. Степан Тудор / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 8 с.
1382013
   Степан Тудор 1892-1941. - Олександр Гаврилюк 1911-1941.. – Львів, 1966. – 22с.
1382014
  Елкин А.С. Степан Тудор. / А.С. Елкин. – М., 1956. – 200с.
1382015
  Цегельник Я.Х. Степан Тудор. 1892-1941 / Я.Х. Цегельник. – К., 1962. – 119с.
1382016
  Цегельник Я.Х. Степан Тудор. 1892-1941 / Я.Х. Цегельник. – К., 1968. – 198с.
1382017
  Цегельник Я.Ф. Степан Тудор. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Цегельник Я. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1967. – 18л.
1382018
  Савчук Б. Степан Федак (1861-1937): адвокатський шлях і громадська діяльність // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 62-64
1382019
  Бабенчиков М.В. Степан Филиппович Галактионов 1778-1854 / М.В. Бабенчиков. – Москва : Искусство, 1951. – 21, [2] с., [9] ил. – (Массовая библиотека "Искусство")
1382020
  Бабенчиков М.В. Степан Филлипович Галактионов / М.В. Бабенчиков. – М, 1951. – 23с.
1382021
  Стеклов Ю.М. Степан Халтурин / Ю.М. Стеклов. – Москва, 1919. – 47с.
1382022
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1957. – 80с.
1382023
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – Москва, 1957. – 51с.
1382024
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 285 с. – (Жизнь замечательных людей ; 16 (264))
1382025
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1973. – 115с.
1382026
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – М., 1979. – 111с.
1382027
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – М., 1985. – 284с.
1382028
  Чехович С.В. Степан Чайка / С.В. Чехович. – К, 1968. – 38с.
1382029
  Чрелашвили Л.П. Степан Чрелашвили : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чрелашвили Л.П. ; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 35 с.
1382030
  Акопян Г.С. Степан Шаумян - верный ученик и соратник Ленина и Сталина. 1878-1918. (Жизнь и деятельность) : Автореф. дис... канд. ист. наук / Акопян Г.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1382031
  Гаврилов Валентин Яковлевич Степан Шаумян - пропагандист идей пролетарского интернационализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гаврилов Валентин Яковлевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 17л.
1382032
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян / Х.А. Барсегян. – Київ : Політвидав України, 1984. – 135 с. – Бібліогр. до розділів: с. 129-134. – (Борці за владу Рад)
1382033
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – Ереван, 1956. – 227 с.
1382034
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1959. – 231 с.
1382035
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян как журналист-публицист. : Автореф... канд. ист.наук: / Барсегян Х.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1950. – 27 с.
1382036
  Гаспарян Н. Степан Шаумян как крупный теоретик и пропагандист марксизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гаспарян Н. – Ереван, 1949. – 22 с.
1382037
  Акопян Г.С. Степан Шаумян. Жизнь и деятельность. 1878-1918 / Акопян Г.С. – Москва : Политиздат, 1973. – 268 с.
1382038
  Олексеенко В.С. Степан Шкурат / В.С. Олексеенко. – К., 1983. – 67с.
1382039
  Розиграєв О. Степан Шухевич - адвокат, військовий, суддя (штрихи до історичного портрета) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 445-473. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1382040
  Дементьев Валерий Степан Щипачев : Очерк жизни и творчества / Дементьев Валерий. – Москва : Советский писатель, 1956. – 169 с.
1382041
  Бабенышева С.Э. Степан Щипачев : критико-биогр. очерк / С.Э. Бабенышева. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 179 с., [1] л. портр.
1382042
  Абрамов К.Г. Степан Эрзя : роман / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 557 с. : ил.
1382043
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : роман / Кузьма Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 446 с. : ил.
1382044
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : [роман] / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия
[Кн. 3]. – 1981. – 384 с. : ил.
1382045
  Павлова Г.Е. Степан Яковлевич Румовский (1734-1812) / Г.Е. Павлова. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1382046
  Тимошик М.С. Степан Ярмусь та його роль у ствердженні українського журналістикознавства в Канаді // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 40-43.
1382047
  Мандзюк Д. Степана Бандеру прийняли до "Пласту" з третьої спроби // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 14 (117). – С. 52-57
1382048
  Хоружевський М.Д. Степанида Виштак / М.Д. Хоружевський. – К, 1960. – 56с.
1382049
  Іллеш Б. Степанів Килим / Б. Іллеш. – Харків, 1930. – 128с.
1382050
  Кулик Н. Степанівна. Жінка-воїн / Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1382051
  Чаусов Н.К. Степанкина правда // Саяны шумят / П.П. Петров. – Иркутск, 1988. – С. 119-313
1382052
  Яровий В. Степанко / В. Яровий. – Х.-К., 1931. – 41с.
1382053
  Спахов С.Ф. Степанов М.Е. / С.Ф. Спахов. – Киев
Крейсер "Коминтерн". – 1990. – 185с.
1382054
  Кульова В. Степанова весна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-12
1382055
  Ходанич П.М. Степанова земля : повість, оповідання / Петро Ходанич. – Ужгород : Карпати, 1988. – 237 с.
1382056
   Степанові Руданському. Про життя та літ. діяльність письменника. 1833-1873.. – Одеса, 1968. – 260с.
1382057
  Казарян Мкртич Хачикович Степанос Паласанян как грамматист восточно-армянского литературного языка (ашхарабара) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Казарян Мкртич Хачикович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1382058
   Степану Богдановичу Гавришу - 50 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.6. – ISSN 0132-1331
1382059
   Степану Івановичу Іщуку - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817
1382060
   Степану Іщуку -65 ! // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 293-294. – ISBN 966-95774-3-8
1382061
   Степану Миколайовичу Цимбалу - 80 // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 130-133 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1382062
  Ситник К.М. Степану Михайловичу Стойку — 95! // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – С. 89-90. – ISSN 0372-4123
1382063
   Степану Петровичу Войтенку - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36. – Бібліогр.: Фото
1382064
   Степану Степановичу Мохначуку - 75 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817
1382065
  Сумарюк М. Степеневі ряди, що породжують вільні напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Наводяться нові достатні умови аналітичного характеру при виконанні яких, напівгрупа породжена елементарними функціями, що розкладаються у степеневі ряди певного вигляду, буде вільною напівгрупою. New sufficient conditions of analytical character are ...
1382066
  Григорян Нектар Размиковна Степени завершенности высказывания и их интонационное выражение в спокойной речи (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Нектар Размиковна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1382067
  Артемов А.К. Степени и корни / Артемов А.К. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 72 с. – (Из опыта учителя)
1382068
  Тагиев Б.М. Степени имен прилагательных в азербайджанском языке. (На основе материалов XIV-XX вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тагиев Б.М. ; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку, 1965. – 28 с.
1382069
  Эйвазов А.Г. Степени имен прилагательных в современном турецком литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эйвазов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 16л.
1382070
  Шенфилд Д.Р. Степени неразрешимости / Д.Р. Шенфилд. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1382071
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества для конечно-определенных групп / А.А. Фридман. – Москва, 1967. – 190с.
1382072
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества слов в конечно-определенных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 4л.
1382073
  Циркин А.С. Степени нормированных пространств : Автореф... канд. физ. матнаук: / Циркин А. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1382074
  Бюссинг Д. Степени применения силы в боевом киберпространстве // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 1-16. – ISSN 1812-1101
1382075
  Зурабишвили Т.Д. Степени сравнения в картвельских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зурабишвили Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 24л.
1382076
  Никулин А.С. Степени сравнения в современном русском языке / А.С. Никулин. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – 92 с.
1382077
  Калинина И.К. Степени сравнения имен прилагательных и их употребление в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук / Калинина И.К., 1952. – 17 с.
1382078
  Курбыко А.Е. Степени сравнения имне прилагательных и конструкции с ними в современном белорусском языке. (на белорус. яз. ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курбыко А. Е.; АН БССР, ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 18л.
1382079
  Абрамова М.А. Степени этничности как основа национальной политики / М.А. Абрамова, Г.С. Гончарова // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
1382080
  Головина Валентина Григорьевна Степенная асимптотика решений разностных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Головина Валентина Григорьевна; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1382081
  Гусейнов П.М. Степенной пограничный слой в линейных краевых задачах с малым параметром для дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Гусейнов П.М.; АН СССР. – М, 1974. – 14л.
1382082
  Гордеев А.Н. Степенной энергетический спектр космических лучей как решение общековариантного кинетического уровнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев А. Н.; Ун-т дружбы народов, Фак. физ. мат. и естеств. наук. – М., 1966. – 7л.
1382083
   Степень внедрения европейских стандартов в странах Восточного партнерства : оценка прогресса и проблем в Молдове, Украине и Грузии / [Ю.Сокол, И. Варварюк, Л. Ступару и др. ; Eastern Partnership Civil Society Forum и др.]. – [Кишинев] : Центр инноваций и политики в Молдове, 2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: Источники в подстроч. примеч.
1382084
  Зелинский Ю.Б. Степень для многозначных отображений / Ю.Б. Зелинский. – К., 1976. – 28 с.
1382085
  Войнович В.Н. Степень доверия : Повесть о Вере Фигнер / Владимир Войнович. – Москва : Политиздат, 1972. – 384 с. – (Пламенные революционеры)
1382086
  Абзианидзе Т.Г. Степень звонкости звонких смычных согласных в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе Т.Г.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1382087
  Кузьминова Е.А. Степень императивности грамматики Мелетия Смотрицкого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 97-108. – ISSN 0130-9730
1382088
  Стасенко Н.Г. Степень надежности / Н.Г. Стасенко. – М, 1985. – 224с.
1382089
  Леваковская Е.В. Степень надежности. Повести и рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1971. – 272с.
1382090
  Янголь А.М. Степень осушения торфяных почв и ее расчетные элементы. / А.М. Янголь. – Одесса, 1940. – 132с.
1382091
  Незнанский Ф.Е. Степень покорности : [роман] / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ ; Олимп, 2003. – 317, [2] с. – (Господин адвокат ; вып. 14). – ISBN 5-7390-1194-9
1382092
  Мокин И.В. Степень продуктивности суффиксов -er-, -iser- и -fier в современном шведском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1382093
  Оботуров В.А. Степень родства, или О традициях, творящих поэтический облик современности. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1977. – 206 с.
1382094
  Ушаков Д. Степень родства. Стихи. / Д. Ушаков. – Архангельск, 1969. – 66с.
1382095
  Куница М.Н. Степень селитебности физико-географических регионов Подолья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 69-76 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
1382096
  Коваленков А.А. Степень точности / А.А. Коваленков. – М, 1972. – 143с.
1382097
  Голота П. Степи-заводові / П. Голота. – Катеринослав, 1925. – 31с.
1382098
  Богачев В. Степи бассейна р. Маныча : (С картой) / В. Богачев. – С.-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1903. – 162 с.
1382099
  Гречка А. Степи в огні / А. Гречка. – Х.-Одеса, 1930. – 100с.
1382100
  Дольд-Михайлик Степи жаждут / Дольд-Михайлик. – М, 1951. – 63с.
1382101
  Крылов П.Н. Степи Западной части Томской губернии : ботанико-географический обзор / П. Крылов. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1916. – 140 с.,7 л. ил.-фото, 5 л. карт : ил. + карт. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1913 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
1382102
  Алимбаев М. Степи казахские : стихи / Музафар Алимбаев ; пер. с казах. Е. Елисеева. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 64 с.
1382103
  Клеопов Д.Ю. Степи Надозівської кристалічної смуги / Д.Ю. Клеопов. – Харків, 1928. – с.
1382104
   Степи Нижнего Поволжья. – Саратов, 1964. – 79с.
1382105
  Залата Д Ф. Степи под Херсоном : роман / Д Ф. Залата. – Днепропетровск : Промінь, 1969. – 327с.
1382106
  Смоленчук М.К. Степи полинові / М.К. Смоленчук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 242 с.
1382107
  Ралль Ю.М. Степи русские / Ю.М. Ралль. – Ставрополь, 1960. – 101с.
1382108
  Куминова А.В. Степи Сибири / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1949. – 72с.
1382109
  Пилатов П.Н. Степи СССР как условие материальной жизни общества / Ярославский гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского ; Ярославский отдел географического общества СССР ; П.Н. Пилатов ; [с предисловием и под ред. Н.С. Фролова]. – Ярославль : Верхне-Волжск. кн. из-во
К проблеме - природа и человек. – 1966. – 288 с.
1382110
  Алешко В. Степи цвітуть : вибрані поезії (1907-1927) / В. Алешко. – Одеса : ДВУ, 1928. – 104 с.
1382111
   Степи Центрально-Черноземной области. – М.-Л., 1931. – 327с.
1382112
  Гутгарц Н. Степи, дубравы и стихи / Н.Гутгарц; Переводы на рус. и укр. яз. – Москва : Слово, 2004. – 172с. – ISBN 5-9290-0128-5
1382113
  Смоленчук М.К. Степівчани / М.К. Смоленчук. – Київ, 1963. – 106 с.
1382114
  Пантелеев И.И. Степка: Повести: Для сред. и ст. шк. возраста. / И.И. Пантелеев. – Красноярск, 1989. – 271с.
1382115
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – М., 1963. – 237с.
1382116
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – Саратов, 1968. – 186с.
1382117
  Печищев П.В. Степкино счастье. / П.В. Печищев. – Уфа, 1964. – 96с.
1382118
   Степкіна Тетяна Григорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1382119
  Сейткадыров А. Степная баллада / А. Сейткадыров. – Алма-Ата, 1972. – 86с.
1382120
   Степная барышня. – М., 1989. – 669с.
1382121
  Солоухин В.А. Степная быль / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 96с.
1382122
  Рождественский В.А. Степная весна / В.А. Рождественский. – Алма-Ата, 1975. – 91с.
1382123
  Ревенко А.М. Степная воля : кн. стихов / А.М. Ревенко. – Москва, 1979. – 128с.
1382124
  Ревенко А.М. Степная воля: книга стихов / А.М. Ревенко. – М., 1987. – 134с.
1382125
  Мигунова М.Г. Степная глушь / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1952. – 64с.
1382126
  Ревенко А.М. Степная грамота / А.М. Ревенко. – М,, 1974. – 31с.
1382127
  Паустовский К.Г. Степная гроза : рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 75 с.
1382128
  Володин Г.Г. Степная даль / Г.Г. Володин. – Сталино, 1955. – 256с.
1382129
  Жумагалиев К. Степная дорога : стихи / К. Жумагалиев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1382130
  Каимов К. Степная звезда : повесть и рассказы / К. Каимов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1972. – 118 с.
1382131
  Браунер А. Степная или курганчиковая мышь : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России
1382132
  Балакаев А.Г. Степная искра : стихи : пер. с калм. / А.Г. Балакаев. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1961. – 88 с. : 1 портр.
1382133
  Бровченко В.Я. Степная колыбель / В.Я. Бровченко. – Москва, 1974. – 96 с.
1382134
  Карпенко М.Ф. Степная криница / М.Ф. Карпенко. – Ашхабад, 1965. – 59с.
1382135
  Жамбалон А. Степная музыка / А. Жамбалон. – Иркутск, 1974. – 71с.
1382136
  Дубов А. Степная новь / А. Дубов. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 39 с.
1382137
  Кузнецов Е. Степная песня / Е. Кузнецов. – Сталино, 1951. – 68с.
1382138
  Вохменцев Я.Т. Степная песня / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1955. – 92с.
1382139
  Дорджиев Б.Б. Степная песня : сборник стихов / Басанг Дорджиев ;. – Москва, 1960. – 56 с.
1382140
  Бахарев А.А. Степная песня : рассказы и очерки / Бахарев А.А. – Ростов : Кн. изд-во, 1963. – 251 с.
1382141
  Масенко Терень Степная песня. Стихи / Масенко Терень. – Москва : Правда, 1962. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
1382142
  Михайлов А.А. Степная песнь. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 280 с.
1382143
  Богатырев В.Г. Степная повесть / В.Г. Богатырев. – М, 1979. – 208с.
1382144
  Мордовина Н.А. Степная пристань / Н.А. Мордовина. – М., 1980. – 79с.
1382145
  Кузовлева Т.В. Степная птица / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1977. – 107с.
1382146
  Касаткин П.Е. Степная радуга / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1967. – 71с.
1382147
  Разумневич В.Л. Степная радуга / В.Л. Разумневич. – Саратов, 1971. – 192с.
1382148
  Кумисбаев У. Степная рапсодия : стихи / У. Кумисбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1382149
  Евпатов В.П. Степная река / В.П. Евпатов. – Минск, 1985. – 95с.
1382150
  Нижегородцева А.В. Степная соль / А.В. Нижегородцева. – М., 1983. – 48с.
1382151
  Долматовский Е.А. Степная тетрадь / Е.А. Долматовский. – М, 1943. – 47с.
1382152
  Сакало Д.И. Степная флора СССР, пути и закономерности ее исторического развития : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Сакало Д.И. ; АН УССР , Объединен. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 45 с.
1382153
  Елпатьевский Д.В. Степное овцеводство. / Д.В. Елпатьевский. – М.-Л., 1930. – 69с.
1382154
  Кривцова-Гракова Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 46 : Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова К.Ф. – С. 1-166, илл. карт
1382155
  Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы / И.Н. Шарафутдинова. – Киев, 1982. – 160с.
1382156
  Павленко П.А. Степное солнце // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 475-551. – (Б-ка пионера)
1382157
   Степное солнце. – М., 1986. – 262с.
1382158
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Воронеж, 1949. – 80 с.
1382159
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 79с.
1382160
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 64с.
1382161
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1950. – 111с.
1382162
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1951. – 72с.
1382163
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1959. – 87с.
1382164
  Артищев В.В. Степное чудо : [повесть] / Артищев В.В. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1960. – 68 с. : ил.
1382165
  Митрохин В.В. Степное эхо / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1979. – 191с.
1382166
  Алимжанов А. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 512 с. : ил.
1382167
  Алимжанов А.Т. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 600 с.
1382168
  Белаш Б.Ф. Степной Антей : художественно-документальная повесть / Б.Ф. Белаш. – Киев : Молодь, 1983. – 80 с. : ил.
1382169
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 45, осень - зима. – 2015. – 80 с.
1382170
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 46, весна. – 2016. – 78 с.
1382171
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 47/48, осень. – 2016. – 86 с.
1382172
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 49, весна. – 2017. – 80 с.
1382173
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 50, осень. – 2017. – 78 с.
1382174
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 51/52, осень/зима. – 2018
1382175
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 53, осень. – 2019
1382176
  Эйдеман Р.П. Степной ветер. / Р.П. Эйдеман. – М., 1965. – 270с.
1382177
  Гессе Г. Степной волк / Г. Гессе. – Новосибирск, 1990. – 349с.
1382178
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Санкт-Петербург : Азбука, 1999. – 280с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00058-2
1382179
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Харьков; Ростов -на-Дону : Фолио; Феникс, 1999. – 352с.с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-0596-6
1382180
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе. / Г. Гессе; Пер.с нем С.К.Апта. – Харків. Москва : Фолио. АСТ., 2000. – 352с. – (Вершины. Мастера.). – ISBN 966-03-1125-7
1382181
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С. Апта. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00618-1


  Один из наиболее знаменитых романов писателя, исследующий путь героя внутри своей души, поиски самого себя
1382182
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Герман Гессе. – Москва : АСТ. Фолио., 2003. – 270с. – (Классическая и современная проза.). – ISBN 5-17-007560-X; 966-03-1278-4
1382183
  Кулунчакова Б. Степной жаворонок : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; авториз. пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1985. – 294 с.
1382184
  Мулдагалиев Д. Степной загар : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1969. – 183 с.
1382185
   Степной заповедник Чапли - Аскания Нова. – М.-Л., 1928. – 272с.
1382186
  Каирбеков Г. Степной колокол : поэма / Г. Каирбеков. – Москва, 1961. – 168 с.
1382187
  Бекхожин Х.Н. Степной комиссар : сборник поэм / Х.Н. Бекхожин ; авториз. пер. с каз. ; [ил. В. Лохоня]. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 136 с. : ил.


  Содерж.: Степной комиссар. - Сказание о соколе. - Аксак-кулан. - Часовой Кремля. - Месть.
1382188
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1956. – 80с.
1382189
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 475с.
1382190
  Новицкая О.Т. Степной лесопитомник / О.Т. Новицкая. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
1382191
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Ульяновск, 1950. – 180с.
1382192
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Чкалов, 1950. – 232с.
1382193
  Гарт Брет Степной найденыш / Брет-Гарт. – Ленинград, 1956. – 120 с.
1382194
  Брет Гарт Степной найденыш / Брет Гарт. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1957. – 104 с.
1382195
  Гарт Ф.Б. Степной найденыш / Ф.Б. Гарт. – Кишинев, 1986. – 413 с.
1382196
  Лавлинский Л.И. Степной ночлег / Л.И. Лавлинский. – М., 1980. – 151с.
1382197
  Бабич А.Д. Степной оазис Аскания-Нова : Характеристика природных условий района / А.Д. Бабич. – Харьков, 1960. – 204с
1382198
  Чувакин А.И. Степной орел / А.И. Чувакин. – М, 1959. – 285с.
1382199
  Смирнов О.П. Степной пожар / О.П. Смирнов. – Чита, 1956. – 116с.
1382200
  Кожевников В.М. Степной поход / В.М. Кожевников. – Москва, 1940. – 136с.
1382201
  Копишев К. Степной прибор. : стихи / Куланбай Копишев; пер. с каз. Н.Душкина. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 96с.
1382202
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1961. – 257с.
1382203
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – К, 1968. – 350с.
1382204
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Пермь, 1969. – 368с.
1382205
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1990. – 364с.
1382206
  Шаймерденов С. Степной сокол : повесть о Битабаре / С. Шаймерденов; пер. с каз. О.Саракташ. – Москва : Профиздат, 1979. – 176 с.
1382207
  Талжанов С. Степной сокол. / С. Талжанов. – Алма-Ата, 1966. – 168с.
1382208
  Чистяков М.И. Степной сокол. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1981. – 47с.
1382209
  Распоркин Ф.П. Степной хмель / Ф.П. Распоркин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 192 с.
1382210
  Друцэ И.П. Степные баллады / И.П. Друцэ. – Москва, 1963. – 208 с.
1382211
  Шухов И.П. Степные будни. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1958. – 224с.
1382212
  Ужгин С.С. Степные были / С.С. Ужгин. – Алма-Ата, 1956. – 54с.
1382213
  Ерымовский К. Степные были / К. Ерымовский. – Элиста : Калмыцкое кн.изд-во, 1960. – 255 с.
1382214
  Кривенок И Я. Степные были. Повесть в новеллах. / И Я. Кривенок. – Краснодар, 1969. – 191с.
1382215
   Степные ветры. – М., 1986. – 393с.
1382216
  Дольд-Михайлик Степные дали / Дольд-Михайлик. – Москва, 1953. – 404с.
1382217
  Рельский Д.В. Степные дали / Д.В. Рельский. – Ставрополь, 1960. – 365с.
1382218
  Далада Н.Ф. Степные дали / Н.Ф. Далада. – М. : Советская Россия, 1963. – 120 с.
1382219
  Байрамов Н. Степные дороги - дороги судьбы : роман в повестях / Нуры Байрамов ;. пер. с туркм. Г. Красиной. – Москва : Советский писатель, 1983. – 272 с.
1382220
  Никулин М.А. Степные дороги / М.А. Никулин. – Москва, 1954. – 296с.
1382221
  Жимбиев Ц.-Ж. Степные дороги : роман / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. Е.Имбовиц, А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1988. – 239 с.
1382222
  Манжура И.И. Степные думы и песни / И.И. Манжура. – М., 1962. – 143с.
1382223
  Молдованов А.М. Степные звезды / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1960. – 112с.
1382224
  Герасимов Р.П. Степные звезды / Р.П. Герасимов. – Челябинск, 1964. – 51с.
1382225
  Голубев А.А. Степные звезды / А.А. Голубев. – Воронеж, 1981. – 128с.
1382226
  Мауленов С. Степные зори : стихи / С. Мауленов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с.
1382227
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1382228
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1382229
  Офин Э.М. Степные капитаны / Э.М. Офин. – Л, 1958. – 96с.
1382230
  Мордкович В.Г. Степные Катены / В.Г. Мордкович, Н.Г. Шатохина, А.А. Титлянова; Сиб. отд.АН СССР; Ин-т почвоведения и агрохимии; Отв. ред.: С.С. Трофимов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 118с.
1382231
  Шикина Л.В. Степные ковыли / Л.В. Шикина. – М., 1973. – 87с.
1382232
  Терехов В.П. Степные колодцы / В.П. Терехов. – Симферополь, 1971. – 111с.
1382233
  Каримова Л.М. Степные колодцы / Л.М. Каримова. – Саратов, 1977. – 56с.
1382234
  Токтаров Р. Степные корни / Р. Токтаров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 432 с.
1382235
  Щепинский Степные курганы / Щепинский, Е.Н. Черепанова. – Симферополь, 1972. – 84с.
1382236
  Кекильбаев А. Степные легенды : повести, роман / А. Кекильбаев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 462 с.
1382237
  Серафимович А.С. Степные люди : [рассказ] / А. Серафимович. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с. – Без обл. и тит. л. - Описано по ген.. кат.- На обл. № 532
1382238
  Каспаровская Марина Степные люди: индейцы прерий и особенности их культуры // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 34-61. – ISSN 1812-867Х
1382239
  Седых К.Ф. Степные маки / К.Ф. Седых. – Иркутск, 1969. – 128с.
1382240
  Сейтиазаров Г.Д. Степные мелодии : стихи и поэмы / Г.Д. Сейтиазаров; Галым Сейтназаров ; пер. с каракалпак. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1978. – 111 с.
1382241
  Пасько С.Д. Степные миражи. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1973. – 344с.
1382242
   Степные огни. – Чкалов, 1946. – 280с.
1382243
  Суичмезов А.М. Степные орлы / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1980. – 103с.
1382244
  Холошенко О.Ф. Степные просторы / О.Ф. Холошенко. – Луганск, 1961. – 47с.
1382245
  Мурзалиев К.Г. Степные пути / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 94 с.
1382246
  Никулин М.А. Степные рассказы / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1946. – 124 с.
1382247
   Степные ритмы. – Алма-Ата, 1979. – 184 с.
1382248
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1964. – 157 с.
1382249
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1974. – 158 с.
1382250
  Кукарека Г.Г. Степные свидания. / Г.Г. Кукарека. – Элиста, 1979. – 80с.
1382251
  Панин А.Г. Степные серийные фации предгорного Крыма (на примере района Бахчисарая) // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 40-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1382252
  Радич А.К. Степные сокровиша / А.К. Радич. – Ставрополь, 1959. – 38 с.
1382253
  Софронов А.В. Степные солдаты / А.В. Софронов. – Москва, 1944. – 56с.
1382254
   Степные струны. – Москва, 1973. – 411 с.
1382255
  Логинов-Лесняк Степные табуны / Логинов-Лесняк. – М-Л, 1927. – 157с.
1382256
  Гулям Х. Степные фиалки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1978. – 255 с.
1382257
  Кашпуров И.В. Степные флейты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1976. – 128с.
1382258
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1960. – 276с.
1382259
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1965. – 439с.
1382260
  Воронка С.Ф. Степные цветы : стихотворения кретьяни на самоучки С.Ф. Воронки. – Сумы : Типо-лит. К.М. Пашкова, 1895. – [2], II, 62 с.
1382261
  Буханов В.С. Степные цветы / В.С. Буханов. – Белгород, 1960. – 187с.
1382262
  Мордкович В.Г. Степные экосистемы / В.Г. Мордкович. – Новосибирск, 1982. – 206с.
1382263
  Страшнова П.А. Степными дорогами : роман / Полина Страшнова ; авт. пер. с укр. М. Михаловской. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 206 с.
1382264
  Ралль Ю.М. Степня жизнь / Ю.М. Ралль. – Ростов -на-Дону, 1947. – 71 с.
1382265
  Полонская Н.Д. Степняки, 1910. – 9 с. – Отд. оттиск
1382266
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1948. – 132с.
1382267
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – Москва, 1949. – 136с.
1382268
  Дольд-Михайлик Степняки / Дольд-Михайлик. – М, 1950. – 296с.
1382269
  Быстров Б.Н. Степняки / Б.Н. Быстров. – Астрахань, 1958. – 80с.
1382270
  Абдрахманова Т. Степнячка : стихотворения и поэмы / Турсынхан Абдрахманова ; пер. с каз. Т.Кузовлевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 119 с. : ил.
1382271
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2016. – 201, [2] с., включ. обкл. : іл., фот. – Текст укр., рос. – ISBN 098-966-934-052-8


  В змісті авт.: Андрєєв С.Ю., Басанець О.М., Безус Є.Ф., Бурлаков С.Р., Гарченко Г.М., Гриценко В.В., Гузенко В.А., Гусейнов Г.Д., Доленник І.О., Дружко М.О., Дяченко М.Г., Завгородній О.С., Заржицька Е.І., Заславський С.А., Злючий С.Д., Климентьєв В.Г. ...
1382272
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 220, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-107-5


  В змісті авт.: Мазуренко І., Кудрявцев М., Шепітько Г., Литвиненко М., Бурлаков С., Єфремов А., Ігнатенко О., Миколаєнко М., Гриценко В., Семенюк М., Кобринський О., Доленик І., Скора О., Заславський С., Твердохліб О., Ратнер О., Андреєв С., Тарасова ...
1382273
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 224, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-176-1


  В змісті авт.: Ніколаєнко В., Кутняк О., Скора О., Басанець О., Волик О., Гриценко В., Дев"ятко Н., Заржицька Е., Кільченський В., Некрасовська Л., Рєпіна О., Хіль Н., Бурдаков С., Твердохліб О., Єфремов А., Андреєв С., Андрішко О., Білий А., Демченко ...
1382274
   Степова зірниця. – Одеса, 1981. – 75с.
1382275
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казка для мол. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1982. – 32 с. – (Для першокласника)
1382276
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казки та оповідання / Григір Тютюнник ; малюнки О.Зенич, Н. Герасименко. – Київ : Веселка, 2008. – 96 с. : іл. – (Українській дитині). – ISBN 978-966-01-0498-3
1382277
  Лазорський М. Степова квітка / М. Лазорський. – К., 1992. – 312с.
1382278
  Лазорський М. Степова Квітка : [іст. роман] / Микола Лазорський ; [упорядкув. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2008. – 390, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1
1382279
  Карпенко Ф.А. Степова книга / Ф.А. Карпенко. – К., 1989. – 141с.
1382280
  Яновський Ю. Степова комуна : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1949. – 48 с.
1382281
  Омельченко В.М. Степова магістраль / В.М. Омельченко. – К, 1978. – 126с.
1382282
   Степова пектораль : поетична антологія : від Т.Г.Шевченка до наших днів / [упорядкув. та передм. А. Глущака]. – Одеса : Маяк, 2011. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-587-169-9


  З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзільським, а ...
1382283
   Степова повість. – Дніпропетровськ, 1979. – 192с.
1382284
  Миценко М.П. Степова роса / М.П. Миценко. – Київ, 1982. – 384 с.
1382285
  Плачинда С.П. Степова сага : роман / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 268 с.
1382286
  Головко О.Б. Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 46-62
1382287
  Савчук В. Степове лісництво в Катеринославській губернії // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 3-7
1382288
  Куліш Л.П. Степове поліття / Л.П. Куліш. – Одеса, 1971. – 68с.
1382289
  Павленко П.А. Степове сонце. / П.А. Павленко. – Київ, 1951. – 79с.
1382290
  Манжура І.І. Степови думы та спивы [Степові думи та співи] / Иван Манджуpа. – Санктпетербург : Тип. Имп. Акад. Hаук, 1889. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1382291
   Степови квиткы [Степові квітки] : виpши / Упоpядкував Б. Гpинченко. – [Чеpнигов] : Вид. Б. Гpинченко ;[З дpук. Губ[еpн]. Земства], 1899. – 160, 5 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Видання Б. Гpинченка ; № 37)


  Авт. твоpів: В.І. Самійленко, Я.І. Щоголев, П.О. Куліш, Л.І. Глібов, Б.Д. Гpінченко, М. Стависький [М.А. Славинський], О.С. [Афанасьєв]-Чужбинський, І.І. Манджуpа [І.І. Манжуpа], Л. Укpаїнка, М.П. Стаpицький, Гетьманець [М.П. Стаpицький], К.О. ...
1382292
  Стешенко І.М. Степови мотивы [Степові мотиви] : [Збіpка поезій] / И. Стешенко. – Киев : Тип. С. А. Спиліоти, 1901. – 65, [2] с. – Окр. відбиток з: Літ.-Hаук. Вісник, 1914, т. 66. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. дарчий надпис: Шановному Миколі Прокопивичу Василенкові от автора 26/IV 1902 р.
1382293
  Григорів М.О. Степовий байрак : повість, оповідання / М.О. Григорів ; худож. В.І. Дворник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 322 [2] с. : [1] арк. портр., іл.
1382294
  Кулеба Г.І. Степовий вінок / Г.І. Кулеба. – Київ, 1958. – 52 с.
1382295
  Ткачук Н.А. Степовий вінок / Н.А. Ткачук. – К, 1969. – 63с.
1382296
  Гесе Г. Степовий вовк = Der steppenwolf : Роман / Г. Гесе; З німецької переклав Є.Попович. – Київ : Основи, 2003. – 351с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-084-5
1382297
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2011. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1382298
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 282, [1] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 1946 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1382299
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : дpама на 5 дій / Б. Грінченко. – 5-е вид. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 112 с.


  Га тит. стор. дарчий надпис: Любому Михалі Плевако М. Грінченко
1382300
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : драма на 5 дій. – 6-е вид. – Київ : Вид. Вукоспілка ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 71 с.
1382301
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Харків, 1930. – 88 с.
1382302
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Київ, 1958. – 120 с.
1382303
  Сизоненко О. Степовий наш Гайявата // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.96-106


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1382304
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – К, 1964. – 655с.
1382305
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 644 с.
1382306
  Власенко С.І. Степовий рейд партизанського з"єднання під командуванням М.І. Наумова (огляд документів ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 103-121. – ISSN 0320-9466
1382307
  Карженівська К. Степовий сон. / К. Карженівська. – К., 1929. – 64с.
1382308
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт : оповідання і повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 344 с.
1382309
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
1382310
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1978. – 223 с.
1382311
  Дячок О. Степовий чинник у торгово-митних відносинах кінця XV - середини XVII ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 48-54
1382312
   Степовик Дмитро Власович : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; [упоряд.: Л. Вахніна, Н. Оробченко, О. Роєнко]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. – 206, [2] с., [52] арк. фот. – ISBN 978-966-020-5012-3


  У пр. №1697076 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, моєї Alma Mater. Дмитро Степовик, 21.05. 2015 р. б.
1382313
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1382314
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1382315
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1951. – 220с.
1382316
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1952. – 525с.
1382317
  Зима О.В. Степовики / О.В. Зима. – К, 1979. – 259с.
1382318
  Страшнова П.А. Степовими шляхами : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 319 с.
1382319
  Гольберг М.Я. Степович (Дудка-Степович) Андроник Иоаникиевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 322-323
1382320
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 232-233. – ISSN 2075-437X


  Закінчив Колегію Павла Галагана, випускник історико-філологічного факультету Київського університету. Учень О.О. Котляревського. З 1892 р. - приват-доцент Київського університету. У 1920-1924 рр. - професор славістики в Київському інституті народної ...
1382321
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218-219. – ISSN 2075-437X
1382322
  Проценко Л. Степович Андроник Іоанікіевич (1856-26.X.1935) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 231-232
1382323
  Сорока В.Г. Степовичка / В.Г. Сорока. – К., 1964. – 52с.
1382324
  Істраті Н. Степові будяки / Н. Істраті. – Київ, 1929. – 96 с.
1382325
  Андрійченко Б.М. Степові далі / Андрійченко Б. – Одеса : Облвидав, 1958. – 87 с.
1382326
  Гетьман В. Степові заповідники і війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 12


  Український степ. Український етнос.
1382327
  Гетьман В.І. Степові заповідники у зоні військових дій // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 39-43 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1382328
  Гетьман Володимир Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 7 назв.
1382329
  Гетьман В.І. Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 9-15. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
1382330
  Максименко П.П. Степові зірниці / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1962. – 151с.
1382331
  Бешуля С.Є. Степові зорі. (Розповідь голови колгоспу "Жовтень" Мар"ївського району Донецьої обл., двічі Героя Соц. Праці про становлення і розвиток артілі.) . / С.Є. Бешуля. – Донецьк, 1965. – 287с.
1382332
   Степові квіти. – Київ, 1960. – 207 с.
1382333
  Удовиченко В.В. Степові комплекси території Лівобережної України: ландшафтно-типологічна структура // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 115-120. – ISBN 978-966-182-397-5
1382334
  Гетьман В.І. Степові ландшафти колись і тепер (У заповідному Хомутівському степу) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 39-42 : фото
1382335
  Білан М.С. Степові луни. / М.С. Білан. – Львів, 1977. – 72с.
1382336
  Братан М.І. Степові люди : вибрані поезії / М.І. Братан. – Київ : Дніпро, 1979. – 207 с.
1382337
  Куліш Л.П. Степові малюнки / Л.П. Куліш. – Київ, 1956. – 38с.
1382338
  Ткаченко І.А. Степові мотиви в українському фольклорі: історіософський ракурс (на прикладі історичного епосу) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 226-230. – (Філологічні науки ; № 2)
1382339
  Ковальова О.П. Степові озера / О.П. Ковальова. – Харків, 1982. – 40 с.
1382340
  Мегелик Д.Т. Степові орли : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1382341
   Степові ритми. – К., 1989. – 221с.
1382342
  Панова Л.С. Степові рослини. / Л.С. Панова, В.В. Протопопова. – Київ : Радянська школа, 1983. – 190с.
1382343
  Кузьменко В.Я. Степові самоцвіти : поезії / В.Я. Кузьменко. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 76 с.
1382344
  Ходченко П.С. Степові спалахи : роман та оповідання / П.С. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 468 с.
1382345
  Чегорка П. Степом, степом, і не тільки ним // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 12


  Про "Ойкумену" письменника із Запоріжжя Костянтина Сушка.
1382346
  Цибизов Н.Р. Степянка / Н.Р. Цибизов. – М, 1965. – 48с.
1382347
  Атаджанов А. Степь - колыбель моя : стихи и поэмы / Атаджанова А. ; авториз. пер. с В. Жукова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 60 с.
1382348
  Мухамеджанов Ш. Степь - колыбель моя / Ш. Мухамеджанов. – Алма-Ата, 1969. – 63с.
1382349
  Садыков А.Б. Степь - колыбель моя / А.Б. Садыков. – Москва, 1978. – 63с.
1382350
  Садыков А.Б. Степь - колыбель моя. / А.Б. Садыков. – Москва, 1978. – 63с.
1382351
   Степь, 1886
1382352
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – Москва, 1947. – 95 с.
1382353
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1947. – 95с.
1382354
  Солоухин В.А. Степь / В.А. Солоухин. – Москва, 1968. – 63с.
1382355
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М., 1979. – 463с.
1382356
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1980. – 352с.
1382357
  Каныкин А.И. Степь : стихи / А.И. Каныкин. – Ташкент, 1982. – 205с.
1382358
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.1. – 1984. – 80с.
1382359
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.2. – 1984. – 80с.
1382360
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – К, 1985. – 285с.
1382361
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1989. – 61с.
1382362
  Севостьянников Э.Т. Степь в снегу / Э.Т. Севостьянников. – М., 1967. – 69с.
1382363
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габду Сланов ; пер. с каз. – 2-е изд. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 284 с.
1382364
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габдул Сланов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 478 с.
1382365
  Ефимов П.Г. Степь донекая / П.Г. Ефимов. – К, 1952. – 384с.
1382366
  Ефимов П.Г. Степь донецкая / П.Г. Ефимов. – К, 1965. – 295с.
1382367
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
1. – 1948. – 172 с.
1382368
  Беспощадный П. Степь Донецкая : стихи и песни / П. Беспощадный. – Москва : Советский писатель, 1950. – 132 с.
1382369
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
2. – 1950. – 204 с.
1382370
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Київ : Художня література, 1956. – 355 с.
1382371
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Донецк, 1962. – 327с.
1382372
  Боровиков Г.Ф. Степь загудела / Г.Ф. Боровиков. – М, 1953. – 48с.
1382373
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Н.Г. Лурье. – Киев, 1932. – 208 с.
1382374
  Лурье Н.Г. Степь зовет : пер. евр. / Н.Г. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1936. – 200 с.
1382375
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Киев, 1941. – 478 с.
1382376
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Советский писатель, 1958. – 374 с.
1382377
  Лурье Н. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Художественная литература, 1977. – 391 с.
1382378
  Лурье Нотэ Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Одесса : Маяк, 1984. – 345 с.
1382379
  Пуппо И.П. Степь золотая / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1957. – 38с.
1382380
  Магакян Г.Л. Степь и вода / Г.Л. Магакян. – М., 1977. – 191с.
1382381
  Лункевич В.В. Степь и пустыня / В.В. Лункевич. – 7-е изд., просмотр. – Ленинград, 1924. – 72с.
1382382
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов, 1960. – 334с.
1382383
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 296с.
1382384
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1982. – 239с.
1382385
  Бадмаев Ц.Б. Степь крылатая : роман / Бадмаев Ц.Б. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 63 с.
1382386
  Панферов А.И. Степь Кубанская. : повесть / А.И. Панферов. – Краснодар : Краевое книгоиздательство, 1948. – 107 с.
1382387
  Панферов А.И. Степь Кубанская. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1949. – 372с.
1382388
   Степь поет. – Алма-Ата, 1958. – 272 с.
1382389
  Вербин А.А. Степь преобразуется / А.А. Вербин. – Одесса, 1950. – 96с.
1382390
  Тумунов Ж. Степь проснулась / Жамса Тумунов ;. – Москва : Советский писатель, 1950. – 401с.
1382391
  Тумунов Ж. Степь проснулась : роман / Жамса Тумунов ;. – Улан-Удэ, 1950. – 271 с.
1382392
  Жалсараев Д. Степь родимая : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
1382393
  Федоров А.М. Степь сказалась / А.М. Федоров. – Уфа, 1981. – 272с.
1382394
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва-Ленинград, 1949. – 128с.
1382395
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва, 1950. – 70с.
1382396
  Ратнер Е.И. Степь широкая / Е.И. Ратнер. – Москва : Советская Россия, 1966. – 408с.
1382397
  Улюманджиева Елена Степью до Нью-Васюков : Большое путешествие / Улюманджиева Елена, Семашко Андрей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 80-106 : Іл., Карта
1382398
  Ветлицкая А. Стерва разводится. Пережить и начать все заново / Алиса Ветлицкая. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. – 160 с. – (Будет по-моему!). – ISBN 5-94371-550-9
1382399
  Линч Б. Стервятники "Флориды" : роман / Б. Линч; Пер. с исп. А. Старостина. – М. : Художественная литература, 1963. – 172с.
1382400
  Грау Шерли Энн Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 592с. – В кн. также: Долгий сон : роман / Ричард Райт. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
1382401
  Туркевич І.К. Стережисть: алкоголь! / І.К. Туркевич. – К., 1979. – 55с.
1382402
  Світличний К.К. Стережися автомобіля : гумор та сатира / К.К. Світличний. – Донецьк, 1962. – 144 с.
1382403
  Вінат І.Г. Стережись вогню (Сценарій вікторини-змагання з пожежної безпеки) / І.Г. Вінат, І.С. Могильова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 14
1382404
  Треніна А.С. Стережіться несподіванок узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 6
1382405
  Гайдай І.І. Стережіться, дівчата / І.І. Гайдай. – Київ, 1970. – 155с.
1382406
  Идзуми И. Стерео-дифференцирующие реакции / И. Идзуми, А. Таи. – М, 1979. – 376с.
1382407
  Сергеева К.С. Стереограф СД-3 : пособие по сборке, юстировке и работе на приборе / Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК Мин-ва геологии СССР ; К.С. Сергеева. – Москва : Недра, 1966. – 108 с.
1382408
  Розенфельд Б.А. Стереографическая проекция / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1973. – 47 с.
1382409
  Разумовский Н.К. Стереографические проекции / Н.К. Разумовский. – Ленинград, 1932. – 68с.
1382410
  Очеретенко И.А. Стереографические проекции в структурной геологии / И.А. Очеретенко, В.В. Трощенко. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
1382411
  Казакова Г.Г. Стереографическое и изотропное проектирование в четырехмерном пространстве и порождаемые им преобразования Кремона и Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Казакова Г.Г.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1969. – 15л.
1382412
  Жмурин П.М. Стереодекодеры / П.М. Жмурин. – Москва : Связь, 1980. – 216 с.
1382413
  Лавлинская Л.И. Стереодинамика и протонирование N, N -- дизамещенных 3-амино-2-арилинден-1-ионов и -тионов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Лавлинская Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1985. – 16 с.
1382414
  Назаркевич Є.П. Стереозображення в графічному дизайні: генезис, еволюція, сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Назаркевич Євгенія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1382415
  Назаркевич Є. Стереозображення в контексті мистецьких практик: стереофотографія і стереокіно // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 82-89. – ISSN 2413-4767
1382416
  Хитрово В.Н. Стереозрение и стереасигматизм / В.Н. Хитрово
1382417
  Шепелюк В. Стереокино / В. Шепелюк. – М, 1945. – 106с.
1382418
  Духота Т.Г. Стереокино / Т.Г. Духота. – Киев, 1955. – 37с.
1382419
  Иванов Б.Т. Стереокинотехника / Б.Т. Иванов. – М., 1956. – 216с.
1382420
  Чернявский К.С. Стереология в металловедении / К.С. Чернявский. – М, 1977. – 279с.
1382421
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография / С.А. Салтыков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1970. – 376 с.
1382422
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1958. – 447с.
1382423
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – Москва, 1976. – 271с.
1382424
  Халиков А. Стереометрические задачи на исследование и методика их решения в средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Халиков А.; Науч-исслед.ин-т пед.УССР. – К, 1983. – 23л.
1382425
  Заворотній Р.І. Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 101-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1382426
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – Москва, 1960. – 240 с.
1382427
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – 2-е ., доп. – Москва, 1971. – 415 с.
1382428
  Гайштут А.Г. Стереометрия : Задачник к школьному курсу 10-11 класс / А.Г. Гайштут, ЛитвиненкоГ. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 128с. – ISBN 5-7805-0214-5, 966-557-031-5
1382429
  Апостолова Г.В. Стереометрія в опорних схемах / Г.В. Апостолова; Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів. – Київ : Факт, 1998. – 68 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 966-7274-08-Х
1382430
   Стереометрія тексту : студії над поетичними творами Івана Франка / [Барабаш М., Неборак В., Тихолаз Б., Тихолаз Н.] ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Б. Тихолаз. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 14). – ISBN 978-966-02-5531-9
1382431
  Кулачкина Н.С. Стереонаправленный синтез замещенных тиофанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кулачкина Н.С.; Всесоюз. науч.-иссл. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1382432
  Солодовник В.Д. Стереонаправленный синтез природных сопряженных полиеновых жирных кислот с помощью реакции карбонилолефинирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Солодовник В.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 19л.
1382433
  Смирнов С.А. Стереоперспектива в фотограмметрии / С.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1982. – 142 с.
1382434
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08. / Завгородня Лариса Віталіївна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2003. – 192 л. – Бібліогр.: л. 169-192
1382435
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Завгородня Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1382436
  Колодяжный О.И. Стереоселективний синтез фосфорорганических соединений = Asymmetric synthesis of organophosphorus compounds / О.И. Колодяжный, А.О. Колодяжная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 341, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 292-339. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1599-9
1382437
  Ногради М. Стереоселективный синтез / М. Ногради. – М, 1989. – 406с.
1382438
  Груц Ю.Н. Стереоскопическая машинная графика / Ю.Н. Груц. – Киев : Наукова думка, 1989. – 160 с.
1382439
  Умов Н.А. Стереоскопический дальномер / [соч.] Н.А. Умова. – [Варшава], 1903. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Физическое обозрение, 1903, т. 4. – Библиогр. в примеч.


  Журнал Физическое обозрение, изд.-ред.: П. А. Зилов, Г. Г. Де-Метц. Спец. отд.: преподавание физики
1382440
  Валюс Н.А. Стереоскопия / Н.А. Валюс. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 379 с.
1382441
  Саратовкин Д.Д. Стереоскопия в обучении / Д.Д. Саратовкин. – Тюмень, 1977. – 84с.
1382442
   Стереоскопия и ее применение.. – Саратов, 1989. – 244с.
1382443
  Выдрина Т.К. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием комплексов бис-п-кротилникль-хлорида с электроноакцепторами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Выдрина Т.К.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1970. – 22л.
1382444
  Орешкин И.А. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием п-аллильных комплексов хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Орешкин И.А.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1969. – 16л.
1382445
  Клабуновский Е.И. Стереоспецифический катализ / Е.И. Клабуновский. – М, 1968. – 367с.
1382446
  Лившиц В.С. Стереоспецифичность и оптическая активность на примере каталитической полимеризации окиси пропилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Лившиц В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 7л.
1382447
  Самитов Ю.Ю. Стереоспецифичность констант ядерного спин-спинового взаимодействия и конформационный анализ / Ю.Ю. Самитов. – Казань, 1990. – 149с.
1382448
  Котик К. Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1382449
  Ваколюк Н.И. Стереотаксический атлас мозга человека / Н.И. Ваколюк. – Киев : Наукова думка, 1979. – 129 с.
1382450
   Стереотаксична роботизована радіохірургія із застосуванням системи "КіберНіж" у лікуванні кавернозних ангіом головного мозку / Н.Ю. Спіженко, В.М. Бурик, Т.І. Чеботарьова, С.С. Мосійчук, О.А. Шараєвський, О.М. Гончарук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 11-18. – ISSN 2304-9359
1382451
  Костюк К.Р. Стереотаксична таламотомія та контралатеральна паллідотомія при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, Н.С. Василів, В.Л. Ломадзе // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 298-305. – ISSN 2227-7404
1382452
  Шмаков П.В. Стереотелевидение / П.В. Шмаков, К.Т. Колин, В.Е. Джакония. – Москва : Связь, 1968. – 207 с.
1382453
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1979. – 63 с.
1382454
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1982. – 64 с.
1382455
  Мамчев Г.В. Стереотелевизионные устройства отображения информации / Г.В. Мамчев. – Москва, 1983. – 97 с.
1382456
  Непоп-Айдачич Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі фольклорних записів О.Кольберга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 316-321. – Бібліогр.: Літ.: с. 321; 12 поз


  Невід"ємною складовою вивчення польської мовної картини світу є дослідження стереотипу квітки. Це дослідження проводилося за методологією, розробленої Єжи Бартмінським для етнолінгвістичного"Словника народних стереотипів і символів" - 2005 ...
1382457
  Ляшук Н. Стереотип національного характеру українців у прозових жанрах фольклору // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 123-130. – ISSN 2413-0923
1382458
  Войтенко І.Г. Стереотип позитивного представлення у промовах кандидатів у президенти США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 379-383. – ISSN 1729-360Х
1382459
  Сілецький Ю. Стереотип поляка в традиційному світогляді українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 95-110
1382460
  Морозова О. Стереотип поляка в українській історіографії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 121-129. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1382461
  Кравчук А. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 212-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 221-222; 16 п. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1382462
  Айдачич Д. Стереотип росіянки в еротичній прозі Томаша Яструна // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 228-229. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто низку творів польського письменника Томаша Яструна крізь призму еротичності як їх основної характеристики. Увага автора зосереджена на особливостях конструювання стереотипу російської жінки - носія еротичності - в уявленні ...
1382463
  Фаріон І. Стереотип сухого підручника зламано. Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 4-5


  Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування".
1382464
  Заниздра О.А. Стереотип, национальный характер и идентичность в современных условиях глобализации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 35-38. – ISSN 2077-1800
1382465
  Худолій А.О. Стереотипи "холодної війни" та відносини між США та Україною // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 304-309. – ISSN 2076-1554
1382466
  Лук"янець Д. Стереотипи в адміністративному праві: переконання та примус як універсальні методи державного управління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 37-41
1382467
  Семашко Т.Ф. Стереотипи в пофесійній діяльності викладача закладу вищої освіти // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 124-125
1382468
  Харченко О.В. Стереотипи в сучасній психолінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 143-149. – ISBN 966-581-498-2
1382469
  Горошкевич Н. Стереотипи висвітлення проблеми державотворення у пресі Івано-Франківщини (2007-2009 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 383-394. – ISSN 1561-6224
1382470
  Хріпункова Г. Стереотипи зневаги до жінок в українськиї ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 101-107


  Стаття присвячена проблемам домінування чоловічої картини світу над жіночим світосприйняттям в українському суспільстві. Аналізуються матеріали сучасної української преси (2004-2005), де триває "гноблення жіночого". Анна Хрипункова. Стереотипы ...
1382471
  Зінченко Т.П. Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 49-53. – ISSN 2310-4368
1382472
  Грабовська І. Стереотипи масової свідомості в процесі формування взаємних етнічних характеристик українців та росіян, українців та поляків на сучасному етапі суспільного розвитку (філософсько-світоглядний аналіз) // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 222-234. – ISBN 966-7317-93-5
1382473
  Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі : монографія / Марія Бутиріна ; МОНУ ; КНУТШ. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-334-274-0
1382474
  Богдан С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0130-5263
1382475
  Богдан Світлана Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1382476
  Данильченко Т.В. Стереотипи мужності і жіночності в засобах масової комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.14-20. – (Психологічні науки)
1382477
  Рогач О.О. Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 3-8


  Стаття присвячена вивченню авто- та гетеро стереотипів етнічних спільнот Європи через призму діахронії. Зібрано та узагальнено етнічні атрибутиви та національні прізвиська із фразеологічного фонду відповідних національних мов з урахуванням їхньої ...
1382478
  Суковата В. Стереотипи підприємництва в масовій свідомості :гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.131-143
1382479
  Хахула Л. Стереотипи польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. XX ст. - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 618-622. – ISBN 978-966-02-5080-2
1382480
  Холод О.М. Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільста // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 49-52. – ISSN 2307-6194
1382481
  Ромах О.В. Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках український суспільно-політичних журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Визначено стереотипи та страхогенеруючі міфи, конструйовані російськими та українськими медіа. Досліджено матеріали сучасних українських суспільно-політичних журналів: "Український тиждень", "Країна", "Корреспондент", "Вести. Репортер". На основі ...
1382482
  Коляда І. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти / І. Коляда, М. Санкович // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 8-12
1382483
  Гапченко О. Стереотипи у комунікативній діяльності мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 64-67
1382484
  Владимиров В. Стереотипи Уолтера Ліппмана та блокова структура масової свідомості // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.32-35
1382485
  Карабардін А. Стереотипи: дефініція поняття, функції, роль у свідомості та житті людини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (217), вересень 2019. – С. 42-43
1382486
  Гнесь О. Стереотипізація ісламу і формування ісламофобії в Україні засобами масової інформації // Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ, 2010. – Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – С. 121-132
1382487
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 255 арк. – Додатки: арк. 255. – Бібліогр.: арк. 227-254
1382488
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1382489
  Литовченко Д. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 283-288


  Статтю присвячено опису негативної стереотипізації мусульман в англомовних мас-медіа, а також змінам у сприйнятті ісламу і мусульман в новому міжнародному дискурсі, де визнається проблема ісламофобії і просувається культурне розмаїття та відкритість ...
1382490
  Науменко Л.Д. Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 347-354. – ISBN 978-966-8904-46-2
1382491
  Говорун Т. Стереотипізація статі як дилема самопрезентації жінок і чоловіків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються гендерні відмінності статей в соціально-економічному статусі, системі управління, розподілі професій, домашніх обов"язків через призму потенцій суб"єктності чоловіків і жінок як результату диференціації їхньої соціалізації. In ...
1382492
  Гетьман О. Стереотипний образ України на міжнародній арені // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 277-279
1382493
  Шевченко Віктор Стереотипні випадки некоректності в практичній картографії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: 12 назв
1382494
  Русановська Т.В. Стереотипні моделі вторинних номінацій (на матеріалі сленгу української та німецької мов) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISBN 978-966-8847-78-3
1382495
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. Campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 1 // Слов"янський збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; відп. ред. М.І. Зубов ; редкол.: Бардіна Н.В., Бондар О.І., Войцева О.А. [та ін.]. – Одеса, 2008. – Вип. 13. – С. 127-134
1382496
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 2 // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 75-82


  У статті здійснюється реконстукція стереотипних рис дзвоників (пол. dzwonek, лат. Campanula) у польській мові та культурі на підставі аналізу літературних, діалектних та історичних номінацій цієї квітки. The author reconstructs stereotype ...
1382497
  Грибок О. Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу / О. Грибок, С. Застровська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 2410-0927
1382498
  Егава Х. Стереотипні уявлення про японську жінку (лінгвокультурознавчий аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 24-31
1382499
  Каліщук О. Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 55-59. – ISSN 2222-5250
1382500
  Дуденко О. Стереотипність та новаторство Євгена Гуцало у використанні народних компаративем // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 100-104.
1382501
  Сазанович Л.В. Стереотипність у фольклорі: казуальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 21-26


  У статті розглядається сюжетна стереотипізация у фольклорі й аналізуються мотиви й цілі вчинків, типові для персонажів американської англомовної фольклорної балади. В статье рассматривается сюжетная стереотипизация в фольклоре и анализируются мотивыи ...
1382502
  Григорів Н.М. Стереотипність узагальненого образу національного характеру англійської лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 46-49
1382503
  Кудинов Ф.Н. Стереотипное дело. / Ф.Н. Кудинов. – М.-Л., 1940. – 152с.
1382504
  Грибков А.В. Стереотипное и фотомеханическое оборудование. Конструкции и расчет / А.В. Грибков, П.Я. Розенфельд. – М., 1975. – 295с.
1382505
  Зиновьева Е.И. Стереотипное представление об измене в памятниках обиходного языка Московской Руси XVI-XVII векоа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 88-94. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 3). – ISSN 1813-1921
1382506
  Шестакова Э.Г. Стереотипные оксюмороны // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 87-96. – ISBN 978-966-380-357-9
1382507
  Лукьянова Т.Г. Стереотипотвірний потенціал гендерномаркованих атрибутивних словосполучень (на матеріалі британського газетного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 262-266
1382508
  Капельгородская Н.М. Стереотипы буржуазного экрана / Н.М. Капельгородская. – Киев : Наукова думка, 1990. – 73 с.
1382509
   Стереотипы в общественном сознании.. – М, 1988. – 41с.
1382510
  Кургина Н.Н. Стереотипы в профессии: плюсы и минусы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-24. – ISSN 1560-7968


  Настоящее расследование провели шахтинские библиотекари, чтобы разобраться, насколько представления специалистов об информационной культуре соответствуют ожиданиям пользователей. Хорошо продуманные вопросы анкеты, сама идея проведения параллельного ...
1382511
  Глазова Е.А. Стереотипы во французской рекламе: женские образы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 77-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1382512
   Стереотипы и динамика мышления.. – Минск, 1993. – 245с.
1382513
  Московская А.А. Стереотипы или конкуренция? Анализ некоторых гендерных предпочтений работодателей // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.52-61. – ISSN 0132-1625
1382514
  Сидельников А.А. Стереотипы исторического знания: опыт исследования // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 9 (60). – С. 103-105. – ISSN 2070-9773
1382515
  Марченко И.П. Стереотипы как барьеры на пути модернизации высшего образования // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 69-76. – ISSN 1561-2465
1382516
   Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25000 равнинных тундровых и таежно-болотных районов : пособие. – Москва : ЦНИИГАиК, 1969. – 206 с.
1382517
  Шаповал О.В. Стереофільм – атракціон чи новий період у кінематографі? // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 244-250
1382518
  Бектабегов А.К. Стереофонические звукосниматели / А.К. Бектабегов, В.В. Усачев. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 40 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 552)
1382519
  Дерябин В.И. Стереофонические ламповые радиолы высшего класса / В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский. – Москва, 1975. – 111 с.
1382520
  Крупинин И.Т. Стереофонические магнитофоны "Вильма-302", "Тоника-310" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1979. – 64 с.
1382521
  Астахов В.М. Стереофонический усилитель / Астахов В.М. – Москва : Радио и связь, 1985. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 37 (8 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1091)
1382522
  Красов Ю.С. Стереофонический электрофон / Ю.С. Красов, В.К. Черкунов. – Москва, 1978. – 49 с.
1382523
  Кононович Л.М. Стереофоническое воспроизведение звука / Л.М. Кононович, Ю.А. Ковалгин. – Москва, 1981. – 185 с.
1382524
  Годинар К. Стереофоническое радиовещание / К. Годинар. – Москва, 1974. – 192 с.
1382525
  Гаклин Д.И. Стереофоническое радиовещание и звукозапись / Д.И. Гаклин. – М.-Л., 1962. – 127с.
1382526
  Фурдуев В.В. Стереофония и многоканальные звуковые системы / В.В. Фурдуев. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
1382527
  Козубский Э.В. Стереофотограмметрическая аппаратура пуозырьковых водородных камер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Козубский Э.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.14-16
1382528
  Городецкий С.Ф. Стереофотограмметрическая съемка волн на портовых акваториях : Автореф... канд техн.наук: / Городецкий С. Ф.; Одеск. ин-т инж. морск. флота. – Одесса, 1953. – 16 с.
1382529
   Стереофотограмметрическая съемка инженерных взрывов : сборник. – Москва, 1977. – 119 с.
1382530
  Рейзенкинд И.Я. Стереофотограмметрическая съемка карьеров / И.Я. Рейзенкинд, Р.Р. Синанян. – Москва : Металлургиздат, 1956. – 170 с.
1382531
  Варуша А.С. Стереофотограмметричний метод створення карт створення карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 6-14


  Проведений аналіз передових методів створення карт на сучасних аналітичних та цифрових фотограмметричних приладах, подані способи оцінки точності виконаних робіт, розкриті шляхи впровадження нових сучасних методів обробки стереозображень на прикладі ...
1382532
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезич. вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 356 с.
1382533
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезических вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – 2-е изд., доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 540 с.
1382534
  Рапасов П.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и решения инженерных задач / П.Н. Рапасов. – Москва : Недра, 1983. – 320с.
1382535
  Моисеенков А.М. Стереохимич реакций раскрытия альфа-окисей ацетилциклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеенков А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 23л.
1382536
  Константиновский Леонид Евгеньевич Стереохимическая нежесткость и лигандный обмен тетракоординированных внутрикомплексных соединений металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Константиновский Леонид Евгеньевич; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1978. – 23л.
1382537
  Иванов С.Б. Стереохимические закономерности в ряду фтороуранилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иванов С.Б.; АН СССР. Ин-тут общей и неорганической химии. – М., 1981. – 24л.
1382538
  Гурвич Л.Г. Стереохимические исследования в области полифункциональных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гурвич Л.Г.; Моск.ун-т. – М, 1974. – 20л.
1382539
  Луц О. Стереохимические исследования действия амиака и его производных / О. Луц. – Ри, 1908. – 121 с.
1382540
  Щербаков В.В. Стереохимические приложения прямых констант спин-спинового взаимодействия 13С-13С в химии гетероатомных соединений : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Щербаков В.В.; МВ и ССО РСФСР.ИРГУ. – Иркутск, 1988. – 20л.
1382541
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1382542
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1382543
  Ведекинд Э. Стереохимия / Э. Ведекинд. – Берлин,Рига : Наука и жизнь. – 127 с. – (Рус. изд. "Б-ки Гешен")
1382544
  Мамлок Л. Стереохимия : Учение о пространств. расположении атомов в молекуле / Dr. L. Mamlock ; Пер. с нем. под ред. проф. П.Г. Меликова. – Одесса : Mathesis, 1911. – VIII, 164 с. : черт.
1382545
  Виттиг Г. Стереохимия / Г. Виттиг. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 398с.
1382546
  Ниггли П. Стереохимия / П. Ниггли. – М., 1949. – 364с.
1382547
  Хотинский Е.С. Стереохимия : Курс лекций / Е.С. Хотинский ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков : Кн. ф-ка им. Фрунзе, 1950. – 144 с. : ил.
1382548
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Москва, 1976. – 695 с.
1382549
  Ногради М. Стереохимия / М. Ногради. – М, 1984. – 391с.
1382550
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия, 1988. – 464с. – ISBN 5-7245-0376-Х
1382551
  Кудряшова В.В. Стереохимия антибиотика альбофунгина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кудряшова В.В.; АН СССР. – М, 1975. – 20л.
1382552
  Сегаль Г.М. Стереохимия декалин- и -окталинкарбоновых кислот и их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сегаль Г.М.; Акад.наук СССР.Ин-т органич химии. – М, 1958. – 14л.
1382553
  Онищенко Т.А. Стереохимия и кинетика радикальной теломеризации хлорвинила полигалоидметанами : Автореф... канд. хим.наук: / Онищенко Т. А.; АН СССР, Ин-т элементооран. моед. – М., 1971. – 24л.
1382554
  Писковитина Г.А. Стереохимия и механизм присоединения бромистого водорода к кратным углерод-углеродным связям : Автореф... канд. хим.наук: / Писковитина Г.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1964. – 16л.
1382555
  Соммер Л. Стереохимия и механизмы реакций кремнийорганических соединений / Л. Соммер. – М., 1966. – 190с.
1382556
  Берман С.С. Стереохимия и равновесные соотношения геометрических изомеров полиалкилзамещенных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берман С.С.; Моск.ин-т.нефтехим.и газовой пром-сти. – М, 1967. – 16л.
1382557
  Арефьев О.А. Стереохимия и равновесные соотношения пространственных изомеров полиалкилциклопентанов : Автореф... канд. хим.наук: / Арефьев О.А.; Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1967. – 18л.
1382558
  Скопенко В.В. Стереохимия комплексов РЗЭ (ІІІ) с координационными числами три-семь / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Вестн. Киевск. ун-та, 1983. – № 24
1382559
  Скопенко В.В. Стереохимия координационных соединений кобальта (ІІ) и меди (ІІ), закрепленных на поверхности модифицированных аэросилов / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Журн. неорг. химии, 1984. – № 5
1382560
  Швелашвили А.Е. Стереохимия координационных соединений некоторых металлов с циклообразующими аминами. / А.Е. Швелашвили, Порай-Кошиц. – Тбилиси, 1979. – 166с.
1382561
  Петров А.А. Стереохимия насыщенных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1981. – 254с.
1382562
  Кадзяускас П.П. Стереохимия некоторых азотсодержащих производных ряда 7-оксабицикло-(2.2.1)-гептана : Автореф... канд. хим.наук: / Кадзяускас П.П.; МГУ. – М., 1965. – 12л.
1382563
  Влад П.Ф. Стереохимия некоторых дитерпеноидов группы лабдана : Автореф... кандидата хим.наук: / Влад П.Ф.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 12л.
1382564
  Швелашвили А.Е. Стереохимия некоторых координационных соединений металлов с дигидразидами карбоновых кислот. / А.Е. Швелашвили. – Тбилиси, 1987. – 107с.
1382565
  Родионов В.Н. Стереохимия превращений 3,7-Диметиленбицикло (3.3.1) Нонана и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Родионов В.Н.; КПИ. – К., 1983. – 17л.
1382566
  Гашимов Гашим Абдулла оглы Стереохимия присоединения некоторых электрофильных реагентов к алкилпроизводным 3-циклогексенкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гашимов Гашим Абдулла оглы; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1985. – 23л.
1382567
  Лаба В.И. Стереохимия присоединения тиолов к трет-бутилацетилену и некоторые превращения продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Лаба В.И.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – Москва, 1964. – 25л.
1382568
  Барсуков Л.И. Стереохимия реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: / Барсуков Л.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 27л.
1382569
  Алекперов Надир Али-Гусейн оглы Стереохимия реакции конденсации 5,5-диалкокситетрахлорциклопентадиенков с цис- и транс-4-циклогексен-1,2-дикарбоновыми кислотами и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алекперов Надир Али-Гусейн оглы; Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 22л.
1382570
  Чаузов В.А. Стереохимия реакций оптически активных кремнийорганических соединений с производными олова и ртути. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чаузов В.А.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1382571
  Овчинников Ю.А. Стереохимия реакций присоединения к двойной связи 2-циклогексенилуксусных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинников Ю. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1961. – 19л.
1382572
  Камерницкий А.В. Стереохимия реакцйи нуклеофильного присоединеия к карбонильной группе циклических кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Камерницкий А.В.; Акад. наук СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1958. – 16л.
1382573
  Илиел Э.Л. Стереохимия соединений углерода / Э.Л. Илиел. – Москва : Мир, 1965. – 460 с.
1382574
  Родина Н.Б. Стереохимия сопряженного меркурирования циклопропановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Родина Н. Б.; МГУ, Хим. фак. – М., 1971. – 14л.
1382575
  Стоддарт Дж Стереохимия углеводов / Стоддарт Дж. – М, 1975. – 304с.
1382576
  Орлов В.Д. Стереохимия, реакционная способность и физико-химические свойства L,В- непредельных кетонов и образующихся на их основе азотсодержащихя гетороциклов. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Орлов В.Д.; АН УССР.Ин-т органической химии АН УССР. – К, 1986. – 30л.
1382577
  Гольдшмидт С. Стереохимия. / С. Гольдшмидт. – Л.-Москва : Госхимиздат, 1940. – 320 с.
1382578
   Стереохімія нанотрубок / М.Ю. Корнілов, В.В. Плахотник, О.В. Михайленко, Т.В. Любчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Описано нові поліциклічні каркасні структури, а саме нанотрубки та фулерени - замкнені ароматичні поверхні (ЗАП), сконструйовані за допомогою програми HyperChem. Запропоновано методи моделювання таких структур. Якісно та кількісно охарактеризовано ...
1382579
  Прохода А.М. Стереоэлектронный (полярный) фактор в реакциях нуклеофильного присоединения к трет. бутилциклогексанонам. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохода А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 22л.
1382580
  Четверухин Н.Ф. Стерерметрические задачи на проекционном чертеже / Н.Ф. Четверухин. – Москва, 1952. – 128 с.
1382581
  Давыдкина Т.А. Стереумовые грибы Советского Союза / Т.А. Давыдкина. – Ленинград : Наука, 1980. – 143с.
1382582
  Леднев А.Ф. Стержень / А.Ф. Леднев. – М., 1959. – 80с.
1382583
  Вайнштейн Э.С. Стержень спирали / Э.С. Вайнштейн. – Москва, 1991. – 209с.
1382584
  Акбердин Р.З. Стержень экономики / Р.З. Акбердин. – Москва : Мысль, 1979. – 119 с. – Библиогр.: с. 117-118
1382585
  Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов / Л.А. Розин. – Ленинград, 1976. – 232 с.
1382586
  Голден Н.Ф. Стержни / Н.Ф. Голден. – Москва, 1974. – 188с.
1382587
  Чугунова Г.Д. Стерилизующее действие производных этиленимина на репродуктивные функции карадрины (Laphygma exiqua Hb.) и картофельной коровки(Epilichna vigiontioctomaculata Motch.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Чугунова Г.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1970. – 24л.
1382588
  Адмиральская С.А. Стерильность перечной мяты (Menthapiperita L.) и ее преодоление : Автореф... канд. биол.наук: / Адмиральская С.А.; Акад. наук СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1960. – 17л.
1382589
  Кириллина О.М. Стерильность романтизма. Живой и мертвый мир Татьяны Толстой // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 196-203. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1382590
  Гальцова Р.Д. Стеринообразование у дрожжевых организмов / Р.Д. Гальцова. – Москва : Наука, 1980. – 224 с.
1382591
  Замбахидзе Натела Евгеньевна Стерины шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Замбахидзе Натела Евгеньевна; АН Груз.ССР. Ин-т биохимии растений. – Тбилиси, 1981. – 22л.
1382592
  Филиппович М.Н. Стерические эффекты в хроматографии пиридиновых оснований : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович М.Н.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1967. – 24л.
1382593
  Доронин И.Г. Стерлинговая зона в валютной системе капитализма в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Доронин И.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 23л.
1382594
  Кевер К. Стерлинговая зона и ее значение во внешнеторговой политике Англии : Автореф... канд. экон.наук: / Кевер К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра валютно-фин. дисциплин. – Москва, 1959. – 21л.
1382595
  Конэн А.Р. Стерлинговая зона. / А.Р. Конэн. – Москва, 1954. – 216с.
1382596
  Левшин Ф.М. Стерлинговый блок, как орудие эксплуатации и угнетения стран Британской иперии английским империализомм : Автореф... канд. экон.наук: / Левшин Ф. М.; МВТ СССР, Всес. акад. внеш. торг. – М., 1953. – 16л.
1382597
   Стерлитамак.. – Уфа, 1966. – 142с.
1382598
  Стерн Стерново путешествие по Франции и Италии, под именем Йорика : содержащее в себе: необыкновенныя, любопытныя и весьма трогающия приключения; многия критическия разсуждения и замечания. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук
Ч. 1-3. – 1793. – 145,139, 81с. – кожна частина з окр. пагін..


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
1382599
  Никитина С.М. Стероидные гормоны беспозвоночных животных / С.М. Никитина. – Л, 1982. – 172с.
1382600
  Перепелица Эльмира Дмитриевна Стероидные сапонины из Tribulus terrestris L. и их расщепление микробными ферментами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Перепелица Эльмира Дмитриевна; АН МССР. Ин-т химии. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1382601
  Физер Л. Стероиды / Л. Физер, М. Физер. – Москва, 1964. – 982с.
1382602
  Ковганко Н.В. Стероиды / Н.В. Ковганко, А.А. Ахрем. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 221 с. : табл. – Библиогр.: 686 назв. – ISBN 5-343-00524-1
1382603
  Блант Максим Стероиды для экономики : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 58-64 : Фото
1382604
  Ахрем А.А. Стероиды и микроорганизмы / А.А. Ахрем. – Москва : Наука, 1970. – 528с.
1382605
  Еляков Г.Б. Стероиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл. – Библиогр.: 550 назв. – ISBN 5-02-003956-X
1382606
  Ахов Л.С. Стероїдні сапоніми цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність : 03.00.12: Дис. ... канд. біол. наук / Ахов Л. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 135л. – Bibliogr.: С. 118-135
1382607
  Серафимов А. Стертая грань. / А. Серафимов. – Х.-К., 1932. – 72с.
1382608
  Тобуроков П.Н. Стерхи над Леной : стихотворения и поэмы / Петр Тобуроков; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1983. – 87 с.
1382609
  Штерн П.Г. Стесненное обтекание цилиндров и воздействие на него поперечного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Штерн П.Г.; Объед. совет Отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1382610
  Кикнадзе А.В. Стесненные воды / А.В. Кикнадзе. – М, 1987. – 317с.
1382611
   Стесненный изгиб и кручение оболочек типа кессона крыла. – Москва, 1965. – 128 с.
1382612
  Коллье Жозе Стетоскоп для Фурнеза : Наблюдения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 108-114 : Фот, карта. – ISSN 1029-5828
1382613
  Філіпенко Д. Стетсонський конкурс в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно в Інституті міжднародних відносин відбувся Європейський раунд 14-го щорічного Стетсонського конкурсу з міжнародного права навколишнього середовища.
1382614
  Ерофалов-Пилипчак Стефан (Степан) Демьянович Ковнир: Зодчий лавры // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 67-75. – ISBN 966-7452-22-0
1382615
  Міляєва Л. Стефан Андрійович Таранушенко (штрихи до портрета) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 117-126. – ISSN 1728-6875
1382616
  Думника И. Стефан Баламез - болгарин, голосовавший против присоединения Бессарабии к Румынии // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 47-56. – ISSN 2218-0567
1382617
  Самойленко А.М. Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження / А.М. Самойленко, Т.О. Банах, Я.Г. Притула // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 92-102. – ISSN 1027-3239
1382618
  Стороженко А.В. Стефан Баторий и Днепровские козаки : изследования, памятники, документы и заметки / А.В. Стороженко. – Киев : Типография Г.Л. Фронцкевича, 1904. – [7], 327 с. : С портретом Стефана Батория
1382619
  Кучмеєва Н. Стефан Васильович Кульженко - видатний український друкар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 51-52. – ISSN 2076-9326


  У січні 2017 р. виповнилося 180 років від дня на-родження видатного українського друкаря, видавця-про-світителя Стефана Васильовича Кульженка (1837—1906)
1382620
  Райкова А. Стефан Веркович и Българите / А. Райкова. – София, 1978. – 288 с.
1382621
  Настасиевич С. Стефан Душан / С. Настасиевич; Стефан Душан. – Београд : Вук Карациб, 1975. – 236 с. – В изд. также: И би Царевина / Д. Баранин ; Под игом / И. Вазов. – (Историjски романи / уред. Бранка Тасиб)
1382622
  Витт В.В. Стефан Жеромский / В.В. Витт. – Москва, 1961. – 344с.
1382623
  Яременко П.К. Стефан Зизаній - український письменник-полеміст кінця XVI ст. / П.К. Яременко. – [Київ], 1958. – С. 39-54. – Окр. відбиток: Радянське літературознавство. 1958. № 2
1382624
  Дзюба І.М. Стефан Зорян в історії вірменської літератури / І.М. Дзюба. – Київ, 1982. – 320с.
1382625
  Брайнина Б.Я. Стефан Зорьян / Б.Я. Брайнина, С.М. Хитарова. – М., 1960. – 240с.
1382626
  Радишевський Р. Стефан Козак - організатор і реалізатор польської україністики // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 17-31. – ISBN 978-83-935845-4-3
1382627
  Едвардс Стефан Лавpентій, повість англійска Едваpса в двох томах. – У Львові (Львів) : Hакладом pедакціи "Діла" ; Дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского. – (Бібіліотека найзнаменитших повістей : Лит. додаток "Діла" / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 5)
[Т. 1]. – 1881. – 200 с.
1382628
  Тихолов Петко Стефан Македонски / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1956. – 184с.
1382629
   Стефан Михайлович Ямпольский : Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 72с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1382630
  Пападимитриу С.Д. Стефан Сахликис и его стихотворение "Afinisis parafenos" : исслед. С.Д. Пападимириу, прив.-доц. Новорос. ун-та : С прил. греко-рус. глоссария, двух фотогр. табл. и крит. парерга. – Одесса : Эконом. тип., 1895. – IV, 256, 25 с., 1 л. факс. – Загл. и текст стихотворения на греч. яз. - Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете, . 1896, т. 6, визант. отд-ние


  На обл.-тит. л. дарственная надпись автора
1382631
  Генадиев П. Стефан Стамболов : исторически случаи от живота на български политически дейци / П. Генадиев. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 165 с.
1382632
  Миколенко Д.В. Стефан Стамболов в оценках современной болгарской историографии // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 383-391. – ISSN 2218-0567
1382633
  Куманов М. Стефан Стамболов и Захарий Стоянов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 232-237. – ISBN 978-954-322-848-5
1382634
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 1. – 1992. – 354, [4] с.
1382635
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 2. – 1992. – 473, [2] с.
1382636
  Миколенко Д.В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х - 1970-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 200-212. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1382637
  Шендеровський В. Стефан Стубелевич - видатний український фізик ХVIII ст. / В. Шендеровський, Г. Гуртовий, Л. Кравчук
1382638
   Стефан Суберляк : каталог выствки. – Москва : Советский художник, 1977. – [16] с.
1382639
  Житомирская З.В. Стефан Цвейг : Библиограф. указ. / Житомирская З.В. ; Всес. гос. б-ка иностр. лит-ры. – Москва, 1976. – 116 с. – Сост. указ. на об. тит. л. – (Писатели зарубежных стран)
1382640
   Стефан Цвейг. 1881-1942 : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня рожденя. – Москва, 1961. – 20 с.
1382641
  Винниченко Т. Стефан Цвейг: лишеный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Стефан Цвейг (1881-1942) - австрийский писатель, драматург и журналист. Автор множества романов, пьес и беллетризованных биографий.
1382642
  Борзун Ю.С. Стефан Шартрський та Адель Нормандська: сімейна драма часів Першого Хрестового походу // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 206-2111. – ISBN 978-617-689-216-8
1382643
  Захара І.С. Стефан Яворський / І.С. Захара. – Львов, 1991. – 110с.
1382644
  Шляхтун П.П. Стефан Яворський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 94-95. – ISBN 978-611-01-0097-7
1382645
  Андрусяк І. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 11-14. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1382646
  Настасиевич С. Стефан, государь сербский / С. Настасиевич. – М, 1965. – 236с.
1382647
  Бондар В. Стефаник би вклонився // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 16-17


  Пам"яті Василя Мошуренка - українського прозаїка-новеліста, поета, учителя-філолога, історика.
1382648
   Стефаник Василь. – Київ, 1983. – 31с.
1382649
  Хороб М. Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 181-195
1382650
   Стефанит и Ихнилат. – Л : Наука, 1969. – 252 с.
1382651
   Стефаніс Франц Адольфович (1865-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 461. – ISBN 978-966-439-754-1
1382652
   Стефанію Шабатуру засудили на 8 років за гобелени із Лесею Українкою і провидицею Кассандрою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 20
1382653
  В"юник А.О. Стефанія Гебус-Баранецька / А.О. В"юник; ред.: Ф.К. Бунак. – Київ : Мистецтво, 1968. – 56 с.
1382654
  Шабатура С. Стефанія Шабатура: ув"язнені лілії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 10
1382655
  Блакитний М. Стефановський Трифон Андрійович - церковний діяч, публіцист та історик Чернігівщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальные известия") // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 149-154. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
1382656
   Стефанчук Руслан Олексійович // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 172-176. – ISSN 2072-084X
1382657
  Забаринский П.П. Стефенсон / П.П. Забаринский. – Москва, 1937. – 367с.
1382658
  Галан Я.О. Стефка / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1968. – 56с.
1382659
  Шумилов И.Л. Стефка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1973. – 103с.
1382660
  Васютинский Н.А. Стехиометрия горных пород / Н.А. Васютинский. – Москва, 1986. – 206с.
1382661
  Алесковский В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений / В.Б. Алесковский ; АН СССР, Отд-ние физико-химии и технологии неорган. материалов. – Ленинград : Наука, 1976. – 138 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-139
1382662
  Иванов В.Н. Стехиометрия и энергетика микробиологических процессов / В.Н. Иванов, Е.В. Стабникова. – Киев : Наукова думка, 1987. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 143-150
1382663
  Стеценко Кирило Стеценків Великдень : [інтерв"ю з президентом Міжнародного фонду ім. К. Стеценка Кирилом Стеценком-молодшим] / Стеценко Кирило, Пересунько Тіна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 127-128. – ISSN 0130-5212
1382664
   Стеценко Анатолій Іванович : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: О.Ф. Артюшенко, Г.Г. Данілов]. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 30, [2] с., [2] арк. фотоіл. : фотоіл. – Анот. англ. - Імен. покажч.: с. 27. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 24)
1382665
   Стеценко Олексій Васильович (1923-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 461. – ISBN 978-966-439-754-1
1382666
   Стецюк Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 145
1382667
   Стецюк Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 262-264 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1382668
   Стецюк Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462. – ISBN 978-966-439-754-1
1382669
   Стецюк Володимир Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 272-274. – ISBN 978-966-439-961-3
1382670
   Стецюк Володимир Васильович [1947] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 155-156. – ISBN 966-95774-3-5
1382671
   Стецюк Володимир Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 382 : фото
1382672
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стецюк Володимир Васильович - доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1382673
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 191. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  25 жовтня 2017 р. виповнилось 70 років від дня народження Стецюка Володимира Васильовича - українського геоморфолога, геоеколога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені ...
1382674
  Терес Н.В. Стецюра Григорій Ананійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 88 : фото
1382675
  Луковский И.В. Стечение обстоятельств / И.В. Луковский. – Москва, 1953. – 24с.
1382676
  Санин А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1382677
  Попова Г.Р. Стечение обстоятельств : роман / Г.Р. Попова. – М., 1982. – 352с.
1382678
  Вампилов А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Вампилов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство
Т. 2. – 1988. – 448 с.
1382679
  Санин А.В. Стечение обстоятельств. / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1382680
   Стеченко Дмитро Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 144
1382681
   Стеченко Дмитро Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 264-265 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1382682
   Стеченко Дмитро Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462. – ISBN 978-966-439-754-1
1382683
   Стеченко Дмитро Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 274-275. – ISBN 978-966-439-961-3
1382684
   Стеченко Дмитро Миколайович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 156-157. – ISBN 966-95774-3-5
1382685
  Чуев Ф.И. Стечкин / Ф.И. Чуев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 256 с.
1382686
  Короткий В.А. Стешенко Іван Матвійович (1873-1918) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 71-72. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1382687
  Карасев А.И. Стешина сирень / А.И. Карасев. – Пенза, 1961. – 174с.
1382688
  Мусатов А.И. Стжары / А.И. Мусатов. – М., 1962. – 495-670с.
1382689
  Клименко З.И. Стибазосульфониларены. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Клименко З.И.; АН УССР. Ин-тут органич. химии. – К., 1982. – 20л.
1382690
  Суслин А.А. Стибилизация в алгебраической К-теории. / А.А. Суслин. – Л, 1980. – 28с.
1382691
  Чобіт Д.В. Стиборівка: готи та їх нащадки : до питання про населення Волино-Подільського пограниччя II-V ст. н. е. / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 350, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 320-348. – ISBN 966-7544-57-7-1


  У пр. №1697890 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1382692
  Дубинянская Я. Стив Джобс: Человек, который думал иначе // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
1382693
  Шелест В. Стивен Кинг: сквозь прореху во вселенной // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 36-57. – ISSN 1819-6268


  Кінг Стівен Едвін (н. 1947) - американський письменник, автор більш ніж 200 творів, серед яких понад 50 книг-бестселерів у стилях жахи (англ. horror), фентезі, трилер, містика. Також писав під псевдонімом Річард Бахман (англ. Richard Bachman). Було ...
1382694
  Дубинянская Я. Стивен Спилберг: голливудский инопланетянин // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – C. 6-25. – ISSN 1819-6268
1382695
  Степановский Ю.П. Стивен Хокинг-Ньютон ХХ века? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С36-46
1382696
  Вибе Дмитрий Стивен Хокинг : Повелитель черных дыр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 105-112 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1382697
  Егоров Виталий Стивен Хокинг. Путь в тысячи жизней // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 96-100 : фото
1382698
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: гений поневоле // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 44-62. – ISSN 1819-6268
1382699
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: Гений поневоле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 51-67. – ISSN 1819-6268
1382700
  Каташинская А. Стивен Хокинг: главное - просто не сдаваться / А. Каташинская, А. Газубей // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 15-22 марта (№ 38). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности.
1382701
  Олдингтон Р. Стивенсон / Р. Олдингтон. – М., 1985. – 271с.
1382702
  Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература 19 века : [монография] / Н.Я. Дьяконова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 192 с.
1382703
  Олдингтон Р. Стивенсон. Портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – М., 1973. – 286с.
1382704
   Стиг-знаменосец. – Л., 1982. – 159с.
1382705
  Гужва В. Стигма : роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 18-66. – ISSN 0131-2561
1382706
  Гужва В. Стигма : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 22-81. – ISSN 0131-2561
1382707
  Стяжкіна О. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років / Олена Стяжкіна ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 383, [1] с. – Імен. покажчик: с. 375-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Cпротиву. Бібліотека Надії). – ISBN 978-966-378-653-7
1382708
  Иванюшкин А.Я. Стигма, или "вторая болезнь", в контексте биоэтики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.60-73. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1382709
  Гужва В. Стигма. Привид Шекспіра : [романи] / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-2151-22-0


  Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і лицарі лісу освятили ...
1382710
  Соколовский С.В. Стигматы архаизации:анализ праздника и анализ текста // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.47-57. – ISSN 0869-5415


  [Исследование праздников и праздничной обрядности.]
1382711
  Трохим Н. Стигми надхненного серця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – С. 18-19


  Стислі відгуки про творчість Богдана Чепурка.
1382712
  Досенко А. Стигми сучасного інтернет-простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-24. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчається явище стигм із позиції штампу в мережевому середовищі. Загалом, побутує думка, що "стигма" як понятійна одиниця притаманна психології. Дана робота містить спробу доведення того, що стигма та процес стигматизації на пряму може бути ...
1382713
   Стики границь зерен у нанокремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопії досліджено стики границь зерен в нелегованих нанокремнієвих плівка. Проаналізовано вплив товщини плівок на формування стиків границь зерен Atomic force microscope and ...
1382714
  Зарев П. Стил и художественост / П. Зарев. – София : Български писател, 1958. – 419 с.
1382715
  Лаврова Н.Н. Стилевая дифференциация имен существительных : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лаврова Н.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 24л.
1382716
  Леденев А.В. Стилевая партитура чувств: "бунинские уроки" в прозе Г. Кузнецовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 68-72. – ISBN 966-594-936-5
1382717
  Гончаров А.Д. Стилевое единство литературного произведения и иллюстраций / А.Д. Гончаров, Е.Б. Адамов. – М., 1965. – 19с.
1382718
  Проскурина Ю.М. Стилевое своеобразие русской прозы середины XIX века. / Ю.М. Проскурина. – Свердловск, 1983. – 65 с.
1382719
  Химич В.В. Стилевые закономерности прозы Чехова 90-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Химич В.В.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1970. – 25л.
1382720
  Бунджулова Б.Е. Стилевые особенности прозы И. А. Бунина : Автореф... канд. филол.наук: / Бунджулова Б. Е.; АН СССР, Ин-т миров. лит. им. Горького. – М., 1972. – 15л.
1382721
  Хитарова С.М. Стилевые поиски и взаимодействие литературы / С.М. Хитарова. – Москва, 1976. – 188с.
1382722
  Омельченко Е.Л. Стилевые стратегии занятости и их гендерные особенности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0132-1625
1382723
   Стилевые традиции русской стилистической прозы ХХ века. – Челябинск, 1983. – 134с.
1382724
  Димитриади Н.Б. Стилевые черты классической русской музыки и Востоке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.00.02 / Димитриади Н.Б.; М-во культуры РСФСР. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1382725
  Фам Стилевые черты музыки 20 века и вьетнамский инструментализм в профессииональном творчестве. / Фам, ле Хоа. – Одесса, 1996. – 109с.
1382726
  Ханик Л.Ю. Стилевые черты русского модерна в музыкально-театральной культуре начала ХХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 306-316. – ISSN 1684-2618
1382727
  Росовецький С. Стилем екскурсовода - про популярну біографію Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 10


  "У "Слові Просвіти" (число 14-15, 8-21 квітня) під назвою "Нова, а головне - дуже сучасна біографія Тараса Шевченка" було надруковано рецензію Надії Наумової на мою книжку "Шевченко. Сучасна біографія", що вийшла в серії "Постаті культури" у ...
1382728
  Зубань О.М. Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 165-178


  У статті подано результати статистичного аналізу морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка. Дослідження здійснено за даними Електронного частотного словника морфемних структур, автоматично укладеного на матеріалі текстів Т. Шевченка у ...
1382729
  Потапенко А.Б. Стилеметричні характеристики прикметників різної морфемної структури в сучасній англійській мові : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потапенко А.Б.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1382730
  Харитонова Д.Д. Стилеметрія тексту на морфемному рівні його організації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 356-360


  У статті аналізується алгоритм дослідження морфемних структур слів на основі Електронного частотного словника морфемних структур Корпусу української мови. Характеризується сам словник, а також перспектива дослідження слів із використанням сітки П. ...
1382731
  Ягафарова Гульнур Аксановна Стилеобразующая роль порядка слов в сказках П.П.Бажова : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ягафарова Гульнур Аксановна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 24л.
1382732
  Мішеніна Т.М. Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 169-178. – ISSN 2305-3852


  У статті розкрито стилетвірний потенціал зображальних засобів музикальності в українській мові. З’ясовано, що звуковий символізм передбачає закономірний недовільний фонетично мотивований зв’язок між музичним терміном і покладеною в основу номінації ...
1382733
  Зварич В.З. Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Зварич Василь Захарович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1382734
  Гречанівська П. Стилеутворення в дерев"яній архітектурі і стінописах Закарпаття XVII - XVIII // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – C.7-23.
1382735
  Соболев Н.Н. Стили в мебели : с 242 иллюстрациями / Н.Н. Соболев. – Москва : Всесоюзная Академия архитектуры, 1939. – 348, [3] с.
1382736
  Тангалычева К Р. Стили жизни в представлениях получателей рекламных сообщений разных возрастных групп // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 83-95. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1382737
  Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества / Любовь Бевзенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2008. – 143, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-02-4991-2
1382738
  Акимова М.К. Стили защитно-совладающего поведения у зависимых и не зависимых от психоактивных веществ подростков / М.К. Акимова, С.Ю. Семнов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлены результаты исследования психологических защит и копинг-стратегий у подростков, имеющих и не имеющих зависимость от психоактивных веществ. Предполагалось, что уровень проявления и соотношение этих двух видов адаптационных механизмов ...
1382739
   Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. – М., 1990. – 173с.
1382740
   Стили русского языка : учебно-метод. пос. и контр. работы для студ. ред. фак. МПИ. – Москва, 1966. – 72 с.
1382741
  Гусев В.А. Стили русской реалистической прозы конца XIX века как художественная система / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1983. – 74 с.
1382742
  Березина Т.Н. Стили сотрудничества и соперничества во взаимоотношениях студентов вечерней формы обучения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 53-58
1382743
  Никифоров А.Л. Стили философского мышления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 265-276. – ISSN 1606-951Х
1382744
  Маринина А. Стилист : Роман / Александра Маринина. – Назрань : Астрель, 1998. – 464c. – (Перехват). – ISBN 5-79-470090-4
1382745
  Донцова Д. Стилист для снежного человека : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5
1382746
  Томашевский Б.В. Стилистика / Б.В. Томашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1983. – 288с.
1382747
  Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев. – Ленинград, 1960. – 173 с.
1382748
   Стилистика английского языка. – К., 1984. – 247с.
1382749
   Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – Киев : Высшая школа, 1991. – 272 с.
1382750
  Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи / Н.М. Разинкина. – М, 1972. – 168с.
1382751
  Арват Н.Н. Стилистика безличных предложений в современном русском языке. / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1969. – 48с.
1382752
  Иконников С.Н. Стилистика в курсе русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1979. – 224с.
1382753
   Стилистика в школе. – Пермь, 1981. – 136с.
1382754
  Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров / Д.П. Вовчок. – Свердловск, 1979. – 72с.
1382755
   Стилистика газетных жанров. – Москва : МГУ, 1981. – 229с.
1382756
  Шоблинскас А. Стилистика глагола современного литовского языка. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шоблинскас А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 30л.
1382757
  Арнольд И.В. Стилистика декодирования : курс лекций / Арнольд И.В. ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1974. – 76 с.
1382758
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1973. – 235с.
1382759
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – Москва, 1982. – 235с.
1382760
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1988. – 239с.
1382761
  Донцу Н.Ф. Стилистика и культура речи : Курс лекций / Н.Ф.Донцу; Молд.гос. унив. – Кишинев : Молдавский государственный университе, 2002. – 259с. – ISBN 9975-70-127-2
1382762
   Стилистика и литературное редактирование : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гардарики, 2007. – 653с. – ISBN 5-8297-0146-4
1382763
   Стилистика и литературное редактирование: Практикум по курсу : Учебное пособие для студ. высш. учебн. зав. – Москва : Гардарики, 2004. – 350с. – ISBN 5-8297-0149-9


  Учебник подготовлен учеными двух ведущих отечественных лингвистических школ - московской и петербургской.
1382764
  Кожина М.Н. Стилистика и некоторые ее категории / М.Н. Кожина. – Пермь, 1961. – 24с.
1382765
  Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение : курс лекций / Б.В.Томашевский. – Ленинград, 1959. – 535 с.
1382766
  Бараускайте Я. Стилистика имени существительного в современном литовском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Бараускайте Я.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 26л.
1382767
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 42 с.
1382768
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Ужгородский гос. университет. – Ужгород, 1984. – 31с.
1382769
  Фирсова Н.М. Стилистика испанских частей речи / Н.М. Фирсова. – М, 1978. – 57с.
1382770
  Фирсова Н.М. Стилистика испанского глагола / Н.М. Фирсова. – М, 1976. – 146с.
1382771
  Шишкова Т.Н. Стилистика испанского языка / Т.Н. Шишкова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 248с.
1382772
   Стилистика как общефилологическая дисциплина. – Калинин, 1989. – 145с.
1382773
  Хуан Чжунсюй Стилистика китайского языка / Хуан Чжунсюй. – Пекин, 1990. – 322с.
1382774
  Розенталь Э Д. Стилистика на каждый день / Э Д. Розенталь. – Москва, 1976. – 64с.
1382775
  Васева И. Стилистика на превода : специфика на превода на различни видове и жанрове текст / Иванка Васева. – София : Наука и изкуство, 1989. – 327 c. – (Изкуството на превода)
1382776
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литератерное редактирование научных произведения / М.П. Сенкевич. – 2-Е ИЗД. – Москва, 1984. – 319с.
1382777
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений / М.П. Сенкевич. – Москва, 1976. – 264с.
1382778
  Коляденко Г.С. Стилистика научной речи и основы научно-технической терминологии / Г.С. Коляденко. – М., 1978. – 60с.
1382779
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271с.
1382780
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка : Учебник / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 320с.
1382781
  Новиков Л.А. Стилистика орнаментной прозы Андрея Белого. / Л.А. Новиков. – М. : Наука, 1990. – 180 с.
1382782
   Стилистика разговорной речи в иностранной художественной прозе. – Ростов -на-Дону, 1987. – 131с.
1382783
  Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы / Н.Н. Кохтев. – М., 1991. – 91с.
1382784
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
1. – 1962. – 114с.
1382785
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
Том 2. – 1964. – 224 с.
1382786
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
3. – 1966. – 195с.
1382787
  Ефимов А.И. Стилистика русского языка / А.И. Ефимов. – М, 1969. – 264с.
1382788
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка / М.Н. Кожина. – Москва : Просвещение, 1977. – 223с.
1382789
   Стилистика русского языка. – Л., 1982. – 286с.
1382790
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка : учебник / М.Н. Кожина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 223 с.
1382791
   Стилистика русского языка. – М., 1987. – 236с.
1382792
  Синица И.А. Стилистика русского языка : учеб. пособие для иностр. студентов-филологов / Синица Ирина Анатольевна, Охрименко Татьяна Владимировна ; Ин-т языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины, Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Компринт, 2015. – 108, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-617-7202-70-6
1382793
  Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах / Н.А. Пленкин. – М., 1975. – 143с.
1382794
  Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1978. – 239 с.
1382795
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : (стилистика декодирования) : учеб. пособ. для студ. фак-тов и ин-тов иностр. яз. / Арнольд И.В. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 303 с. – Бібліогр.: с. 300-301
1382796
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : стилистика декодирования : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Арнольд И.В. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Просвещение, 1981. – 295 с. – Библиогр.: с. 292-293
1382797
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : учеб. пособ. для студ. ф-тов и ин-тов ин. языков / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 300 с.
1382798
  Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1979. – 192с.
1382799
  Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1976. – 208с.
1382800
  Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка : Практикум / Т.С. Дроняева, Н.И.Клушина, И.В.Бирюкова ; Под ред. Т.С. Дроняевой. – 6-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 184с. – ISBN 978-5-89349-303-0
1382801
  Голуб И.Б. Стилистика современного русскоо языка. / И.Б. Голуб. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1986. – 335,1с.
1382802
  Потоцкая Н.Г. Стилистика современного французского языка / Н.Г. Потоцкая. – Москва : Высшая школа, 1974. – 247 с.
1382803
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1960. – 298с.
1382804
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1970. – 262с.
1382805
  Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В. Одинцов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
1382806
   Стилистика текста. – Уфа, 1989. – 131с.
1382807
  Солганик Г.Я. Стилистика текста : учеб. пособие для студ., абитуриентов, преподавателей-филологов и учашихся ст. кл. шк. гуманитар. профиля / Г.Я. Солганик. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2009. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89349-008-4
1382808
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1382809
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1382810
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 343с.
1382811
  Хованская З.И. Стилистика французского языка / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1984. – 344с.
1382812
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
1382813
  Хованская Стилистика французского языка / Хованская, Л.Л. Дмитриева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с.
1382814
   Стилистика художественного текста. – Фрунзе, 1984. – 166с.
1382815
  Пантелеева Е.М. Стилистика художественного текста : учеб. пособие по спецсеминару / Е.М. Пантелеева. – Томск, 1985. – 166с.
1382816
   Стилистика художественной литературы. – М., 1982. – 217с.
1382817
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / Е.И. Ефимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 448 с.
1382818
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / А.И. Ефимов. – 2-е изд.. доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 519 с.
1382819
  Краснянский В.В. Стилистика художественной речи / В.В. Краснянский. – М., 1972. – 35с.
1382820
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 2. – 1975. – 176с.
1382821
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 3. – 1977. – 138с.
1382822
   Стилистика художественной речи. – Саранск, 1979. – 181с.
1382823
   Стилистика художественной речи. – Калинин, 1982. – 171с.
1382824
  Прокопович Е.Н. Стилистика частей речи / Е.Н. Прокопович. – Москва, 1969. – 143с.
1382825
  Аникина А.Б. Стилистика частей речи : изобраз. роль имени существит., имени прилагат. и глагола : (на материале произведений публицистики) : учеб. пособие по спецкурсу для студентов фак. журналистики гос. ун-тов / А.Б. Аникина ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 88 с. : ил. – Список лит.: с. 88
1382826
  Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградова ; АН СССР, отд. лит. и языка. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 256 с.
1382827
  Вакуров В.Н. Стилистики газетных жанров / В.Н. Вакуров. – Москва, 1978. – 183с.
1382828
  Шувалова Л.А. Стилистико-грамматические особенности сценических ремарок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Шувалова Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1969. – 19л.
1382829
   Стилистико-грамматические черты языка научной литературы. – Москва : Наука, 1970. – 234 с.
1382830
  Гулак А.Т. Стилистико-речевая организация военных рассказов Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гулак А.Т.; Днепропетровск.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 24л.
1382831
  Меняйло Н.В. Стилистико-речевое построение образа Спиридона Егорова в романе А. И. Солженицына "В Круге Первом" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 56-63. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье проанализированы стилистические приемы, применяемые для построения образа персонажа, которые позволили сделать этот образ ярким и убедительным. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения выразительных средств языка и ...
1382832
  Доброницкая Т.В. Стилистико-синтаксические особенности английской десткой литературной сказки. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Доброницкая Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 23л.
1382833
  Бахтызин А.М. Стилистико-синтаксические черты народных расскахов Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Бахтызин А.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 29л.
1382834
  Шиприкевич В.В. Стилистико-синтаксические явления в украинской художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шиприкевич В.В.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1967. – 24л.
1382835
  Бочина Т.Г. Стилистическая выразительность узуальной антитезы (на материале русской паремики) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 87-92. – ISBN 966-594-839-3
1382836
  Жеребков В.А. Стилистическая грамматика немецкого языка / В.А. Жеребков. – Москва, 1988. – 221с.
1382837
  Петровский Н.В. Стилистическая графика англо-американской прозы 19-20 вв. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Петровский Н. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1981. – 199л. – Бібліогр.:л.178-198
1382838
  Петровский Николай Васильевич Стилистическая графика англо-американской прозы XIX - XX веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Петровский Николай Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1382839
  Пименова Маргарита Александровна Стилистическая инверсия в сфере фразеологии современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пименова Маргарита Александровна; Моск. ин-т яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
1382840
  Иванова Т.П. Стилистическая интерпретация текста / Т.П. Иванова, О.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 144с.
1382841
  Вещикова И.А. Стилистическая концепция Л.В. Щербы // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-62. – ISSN 0130-9730
1382842
  Журавлева Н.Н. Стилистическая маркированность форм имен существительных в языке Украинского фольклора (на мат. лирич. песен) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Журавлева Н. Н. ; Хар. ГУ. – Харьков, 1986. – 26 с.
1382843
  Краснова А.А. Стилистическая многозначность слова в творчестве А. Блока
1382844
  Разумова И.А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки / И.А. Разумова. – Петрозаводск, 1991. – 151с.
1382845
  Иконников С.Н. Стилистическая работа в процессе изучения русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1977. – 151с.
1382846
  Скшидло А.Я. Стилистическая роль синонимов в художественной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скшидло А.Я.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 22л.
1382847
  Миронюк Л.Ф. Стилистическая типология славянских зооморфических глаголов / Л.Ф. Миронюк. – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1382848
  Волошина Людмила Ивановна Стилистическая транспозиция слов-терминов в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Волошина Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 25л.
1382849
  Попова Н.Б. Стилистическая функция и ее актуализация в структуре поэтического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Н.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1382850
  Бочегова Наталья Николаевна Стилистическая функция терминов в контексте художественного произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бочегова Наталья Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 19л.
1382851
  Колесникова Елена Владимировна Стилистически маркированная фразеология и ее функционирование в тексте (на материалах книжной и разговорной фразеологии современного англ. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Колесникова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
1382852
  Петрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / Петрищева Е.Ф. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1984. – 222 с.
1382853
  Миллер А.А. Стилистически сниженная лексика и ее отражение в двуязычных словарях : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Миллер А.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1972. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1382854
  Яковлев Юрий Николаевич Стилистические аспекты предложения и словосочетания в современной немецкой газете (на материале газеты "Neues Deutschland" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлев Юрий Николаевич; АН СССР. Ленингр. отделение ин-та языкознания. – Л., 1979. – 25л.
1382855
  Алексеев А.Я. Стилистические аспекты словообразования во французском языке : автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.05 / Алексеев А. Я. ; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 41 с.
1382856
  Андрюхина Татьяна Владимировна Стилистические возможности сложного слова и способы их реализации в тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андрюхина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 22 с.
1382857
  Мусаев К. Стилистические вопросы художественного перевода с английского на узбекский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев К.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 24л.
1382858
  Трищенко Ирина Вячеславовна Стилистические и коммуникативные особенноси номинаций-обращений в художественном тексте (на мат. современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Трищенко Ирина Вячеславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 212л. – Бібліогр.:л.191-207
1382859
  Трищенко И.В. Стилистические и коммуникативные особенности номинаций-обращений в художественном тексте. (На матер. соврем. англ. яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Трищенко И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1382860
  Перехова Людмила Ивановна Стилистические интонации антропонимов и их использование во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Перехова Людмила Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1382861
  Нечаев Л Стилистические использования суффиксальной номинации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нечаев Л, Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1382862
   Стилистические исследования. – М., 1972. – 318с.
1382863
  Ветвицкий В.Г. Стилистические наблюдения над словоупотреблением в романе М.А.Шолохова *Тихий Дон/. : Автореф... канд филол.наук: / Ветвицкий В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1956. – 15л.
1382864
  Булатова Е.Г. Стилистические особенности диалогической и монологической формы в ранней испанской драме : Автореф... канад. филол.наук: 10.02.05 / Булатова Е. Г.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
1382865
  Табахьян П.В. Стилистические особенности перевода русского фольклора на немецкий язык / П.В. Табахьян. – Днепропетровск, 1975. – 83с.
1382866
  Дацюк И.И. Стилистические особенности синтаксиса поэтического языка Леси Украинки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дацюк И.И. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
1382867
  Ваганян Г.О. Стилистические особенности советской армянской лирики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ваганян Г.О.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 28 с.
1382868
  Ольшанская Н.Л. Стилистические особенности современного английского психологического романа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ольшанская Н. Л.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 21 с.
1382869
  Князев Б.А. Стилистические особенности употребления лексико-фразеологических выразительных средств в современной английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Князев Б.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 17л.
1382870
  Алиев К.Ю. Стилистические особенности фразеологии в художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев К. Ю.; АН АзССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1966. – 28л.
1382871
  Болдырева Л.М. Стилистические особенности функционирования фразеологизмов (На матер. соврем. худож. нем. литературы и прессы ГДР) : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева Л. М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 27л.
1382872
  Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения / Н.Е. Сулименко. – М-Л, 1966. – 134с.
1382873
  Аманжолова Гуля Калыковна Стилистические приемы как средство актуализации поэтического текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Аманжолова Гуля Калыковна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 21л.
1382874
  Келенджеридзе Этери Васильевна Стилистические приемы как средство реализации прагматической установки текста памфлета (на материале англо-американских памфлетов конца XIX - начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Келенджеридзе Этери Васильевна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 24л.
1382875
  Варик Л.О. Стилистические приемы цветоупотребления у В.Г. Короленко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 96-97
1382876
   Стилистические проблемы французской литературы. – Л., 1975. – 244с.
1382877
  Васильева А.Н. Стилистические разработки по русской классике / А.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 198 с.
1382878
  Семкин М.А. Стилистические средства в дискурсе политического комментария // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 209-215. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
1382879
  Вольф А.С. Стилистические средства создания образа человека в романах Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Вольф А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
1382880
  Бодров Т.Л. Стилистические типы фразеологизмов интеллектуальных состояний человека // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 94-96. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1382881
  Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха / Н.М. Зиновьев. – Ленинград, 1981. – 216с.
1382882
  Шаповалова Т.А. Стилистические упражнения на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1967. – 166с.
1382883
  Самарина В.В. Стилистические фигуры в тексте немецкоязычной рекламы // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 83-87
1382884
  Безверхняя Ю.В. Стилистические фигуры китайской "туманной поэзии " ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 33-38


  С помощью художественного анализа китайской "туманной поэзии", выделили основные стилистические фигуры, которые формируют особенное влияния на читателя. Также указали новаторство стиля в поэзии данного поэтического объединения. За допомогою художнього ...
1382885
  Сухарева Л.А. Стилистические функции артикля в современном немецком языке (на матер. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сухарева Л.А.; БГУ. – Минск, 1971. – 29л.
1382886
  Чайковский Р.Р. Стилистические функции асиндетической и полисиндетической связи в современной немецкой художественной прозе. (К проблеме экспрессивности синтаксиса). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Чайковский Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 28л.
1382887
  Диева И К. Стилистические функции бессоюзных сложных предложений в авторском монологе прозических произведений А.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Диева К.И,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
1382888
  Барчунов В.П. Стилистические функции вводных слов в произведениях А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барчунов В.П. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Кафедра рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 21 с.
1382889
   Стилистические функции единиц разный уровней языка. – Красноярск, 1985. – 120с.
1382890
  Бектаева Ш. Стилистические функции инверсии в казахской художественной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бектаева Ш. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1969. – 26 с.
1382891
  Сапожникова О.С. Стилистические функции иноязычной лексики во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сапожникова О. С.; Лен. пед. ин-т, Каф. роман. филол. – Л., 1969. – 15л.
1382892
  Романов Ю.В. Стилистические функции испанских местоимений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Романов Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1382893
   Стилистические функции лингвистических единиц в тексте. – Куйбышев, 1984. – 101с.
1382894
  Купчик Н.Л. Стилистические функции односоставных предложений в структуре абзаца. (На материале нем. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Купчик Н.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
1382895
  Шевченко М.И. Стилистические функции отаббревиатурных производных / М.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1979. – 35с.
1382896
  Кварцхава Маргарита Ильинична Стилистические функции порядка слов в анклийском предложении (к проблеме актуализации) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварцхава Маргарита Ильинична; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
1382897
  Филимонов Олег Николаевич Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонов Олег Николаевич; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1382898
  Береговская Э.М. Стилистические функции синонимов. (На материале произведений Флобера) : Автореф... кандидата филол.наук: / Береговская Э.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 23л.
1382899
  Суханова В.Ф. Стилистические функции синтаксических единиц в новеллах В.Стефаника (архитектонические единицы текста) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Суханова В.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Ивано-Франковск, 1971. – 28 с.
1382900
  Мосьяков А.Е. Стилистические функции фразеологизмов в современном французском языке. (На материале обществ.-полит. лит.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Мосьяков А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
1382901
  Краснов Ф.А. Стилистические функции фразеологии в художественных произведениях Н.С.Лескова : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов Ф.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Фрунзе, 1959. – 20л.
1382902
  Мамотов Эбди Эшанкулович Стилистические функции фразеологических единиц в произведениях Марселя Эме : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Мамотов Эбди Эшанкулович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 22л.
1382903
  Жиляков В.И. Стилистические функции частей речи в поэзии А. В. Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Жиляков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1382904
  Никитина Р.С. Стилистические функции эмоциональнго-экспрессивных сложных прилагательных : Автореф... канд. биол.наук: 10.02.04 / Никитина Р. С.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1972. – 20л.
1382905
  Брандес М.П. Стилистический анализ / М.П. Брандес. – Москва, 1971. – 190с.
1382906
  Калачевская Н.В. Стилистический анализ звукописи, ритмо-мелодики и интонации: (на материале английского яыка) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 52-54
1382907
  Гончаренко С.Ф. Стилистический анализ испанского стихотворного текста / С.Ф. Гончаренко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 191с.
1382908
  Гончаренко Сергей Филиппович Стилистический анализ испанского стихотворного текста: основы теории испанской поэтической речи : Автореф... доктора филолог.наук: 10.02.19 / Гончаренко Сергей Филиппович; Военный Краснознаменный ин-т. – М., 1989. – 35л.
1382909
  Одинцов В.В. Стилистический анализ публичного выступления / В.В. Одинцов. – Москва, 1973. – 56с.
1382910
  Иконников С.И. Стилистический анализ текста : пособие для учителей / С.И. Иконников. – Киев : Радянська школа, 1982. – 192 с. – Библиогр.: с. 187-188. – (Библиотека учителя-словесника)
1382911
  Рудяков Н.А. Стилистический анализ ухдожественного произведения : [монография] / Н.А. Рудяков. – Киев : Вища школа, 1977. – 136 с.
1382912
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста : Учебн. пос. для студ. пед. ин-ов по специальности № 2103 "Иностранные языки" / М.М. Болдырева, И.А. Волнина. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 175с.
1382913
   Стилистический анализ художественного текста. – Смоленск, 1988. – 160с.
1382914
  Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. / Н.Ф. Пелевина. – Л, 1980. – 271с.
1382915
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста. : на французском языке; учебное пособие / М.М. Болдырева, И.А. Волкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 191с.
1382916
  Васильева А.Н. Стилистический анализ языка художественного произведения / А.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 256с.
1382917
  Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования / В.Н. Виноградова. – Москва, 1984. – 184с.
1382918
  Подгорная Алла Юрьевна Стилистический аспект функционирования наречия в английском художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Подгорная Алла Юрьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 24л.
1382919
  Ермоленко Светлана Яковлевна Стилистический компонент в семантике сиснтаксических единиц : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Ермоленко Светлана Яковлевна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1983. – 48 с.
1382920
  Козлов В.С. Стилистический потенциал причастных оборотов и придаточных предложений в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козлов В.С.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1382921
   Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Баженова, О.И. Блинова, Н.С. и др. Болотнова; Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Боженова, О.И. Блинова, Н.С. Болотнова и др. ; под ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 696 с. – ISBN 5-89349-342-7
1382922
  Цыкунов Я.П. Стилистическо-речевая характеристика очерков "За рубежом" М. Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыкунов Я.П. ; Казах. ГУ , Каф. русск. языка. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
1382923
  Степаненко Л.Г. Стилистическое значение и стилистическая значимость падежа в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Степаненко Л.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков. – Москва, 1971. – 24 с.
1382924
  Мельгунова Ж.М. Стилистическое использование группы существиительного в авторском описании у Томаса Манна. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Мельгунова Ж.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 17л.
1382925
  Денисова И.К. Стилистическое использование обособления в современной немецкой прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Денисова И. К.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. филол. – Л., 1967. – 22л.
1382926
  Тэули Э.И. Стилистическое использование сложных предложений в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Тэули Э.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1382927
  Постникова И.И. Стилистическое использование субстантивированных прилагательных и причастий в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Постникова И.И.; МП РСФСР. Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 15л.
1382928
  Михальчук Т.Г. Стилистическое использование форм категории согласия-несогласия в книжных стилях речи и художественных произведениях советских писателей первого послеоктябрьского десятилетия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Михальчук Т.Г.; МВ и ССО УССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. – 19л.
1382929
  Беришвили М.С. Стилистическое использование фразеологических единец в жанре научной фантастики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Беришвили М.С.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 26л.
1382930
  Чамуквадзе Т.В. Стилистическое использование фразеологических единиц в жанре путевых заметок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чамуквадзе Т.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1990. – 21л.
1382931
  Айзикович Яков Григорьевич Стилистическое мастерство А.М. Горького-драматурга : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Айзикович Яков Григорьевич ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24 с.
1382932
  Крыжановская Я.С. Стилистическое своеобразие зрелищной культуры коренных этносов юга Дальнего Востока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена выявлению языковой и стилистической специфики традиционного амурского зрелища как культурного феномена, представленного у коренных малочисленных народов юга Дальнего Востока
1382933
  Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В.Ломоносова / В.П. Вомперский. – Москва, 1970. – 210с.
1382934
  Обнорская Мария Евгеньевна Стилистическое функционирование многочленных синтаксических единств с сочинительной связью в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Обнорская Мария Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 31л.
1382935
  Яколцевич Мария Антоновна Стилистическое функционирование пословиц в белорусских художественных текстах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Яколцевич Мария Антоновна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1990. – 24л.
1382936
  Ярмак Вероника Ивановна Стилистическое функционирование терминологической лексики в современной украинской поэзии (40-80-е годы ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Ярмак Вероника Ивановна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1382937
  Заводовская А Т. Стилистичесские особенности функционированния просторечной лексики в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заводовская Т.А; КГУ. – М, 1989. – 22л.
1382938
  Станков В. Стилистични особености на българския глагол / В. Станков. – София, 1981. – 134с.
1382939
  Данилюк Н.О. Стилистично забарвлена лексика, лексика зі стилістичним значенням: уточнення термінів // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 81-87. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1382940
  Задорнова В.Я. Стилистка английского языка / В.Я. Задорнова. – М., 1986. – 33с.
1382941
  Черкасова Л.П. Стилистческие средства пародии в журнале Н.А.Добролюбова "Свисток". : Автореф... канд. филолог.наук: / Черкасова Л.П.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1382942
  Маринюк М.Р. Стилі вирішення конфлікту: гендерний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 159-160. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1382943
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 266л. + Додаток : л.230-266. – Бібліогр. : л.210-229
1382944
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 5 назв
1382945
  Братанова Радка Стилі жіночого й чоловічого фольклорного співу : ще раз про "Містерію болгарських голосів" / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 102-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1382946
  Канарский Є.Г. Стилі індивідуальної поведінки курсантів у міжособистісних конфліктах / Є.Г. Канарский, В.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз наукових підходів стосовно стилів поведінки особистості під час протікання конфліктів. Розглядається проблема вирішення конфліктів у військовому середовищі, найпоширеніша їх класифікація, шляхи подолання, описуються основні ...
1382947
  Зиміна С.Б. Стилі інтер"єру : [посібник] / Світлана Зиміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Довіра, 2018. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-359. – ISBN 978-966-507-310-9
1382948
  Пасічинська Т.В. Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури XVIII - XX ст. (історичний аспект) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 319-325. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто історико-культурні передумови виникнення стилю кейджан. Визначено основні етапи становлення та розвитку музичних стилів кейджан та зайдеко. Висвітлено специфіку еволюції кожного стилю в аспектах інструментального складу та виконавської ...
1382949
  Бабаніна Т.Г. Стилі навчання і ефективні методики викладання / Т.Г. Бабаніна // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С 61-65
1382950
  Хліпала П. Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
1382951
  Верещака А.О. Стилі та напрями естрадної музики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 260-268
1382952
  Гончарук Н. Стилі управління: переваги та недоліки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.176 - 190. – ISBN 966-7800-16-4
1382953
  Тимошина О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1382954
  Віннікова Н. Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті представлено аналітичний огляд різних поглядів на проблему дефініції і диференціації стилізації та пародії з урахуванням можливих кореляцій.
1382955
  Осадча О. Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононовича "Пекельний звіздар") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 295-303


  У статті досліджена стилізація мови фольклору як засіб творення фентезійного світу у романі Л. Кононовича "Пекельний звіздар". В статье исследуется стилизация языка фольклора как средство создания мира фэнтези в романе Л. Кононовича "Пекельный ...
1382956
  Бибик С.П. Стилізація розмовності в художньому тексті й естетична норма літературної мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 3 (475), січень. – С. 3-7
1382957
  Свербілова Т.Г. Стилізація слов"янської утопії та західної готикив п"єсі Мартина Мак-Донаха "Людина-подушка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 151-156
1382958
  Кудряшова О. Стилізація фольклорного хорея у творчості старших символістів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 265-270
1382959
  Некряч Т.Є. Стилізація як перекладацька проблема ("Саломея" Оскара Уайльда в українському перекладі) / Т.Є. Некряч, Т.Л. Гуртова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. – ISBN 966-581-295-6
1382960
  Урсу Н.О. Стилістика архітектурних об"єктів домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С, 61-67
1382961
  Урсу Н. Стилістика архітектурних об"єктів Домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIХ століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 445-459. – ISSN 1992-5557
1382962
  Мельниченко О.В. Стилістика балету Михайла Cкорульського "Лісова пісня" як джерело творчості в українській балетній музиці / О.В. Мельниченко, І.В. Горчинська // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 321-329. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна дослідження полягає у виявленні та осмисленні жанрово-стилістичних особливостей балету М.Скорульського "Лісова пісня" в аспекті становлення вітчизняного балету ХХ ст.Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що балет ...
1382963
  Маленко О.О. Стилістика в шкільному курсі мови: теорія і практика. Діловий і художній стилі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 85-93
1382964
  Чемеркін С.Г. Стилістика гіпертексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 79-87. – ISSN 0027-2833
1382965
  Берегова О.А. Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 99-106


  У статті проведено аналіз такого стилістичного прийому, як повтор з погляду лексико-синтаксичного аспекту. Розглянуто види повтору в іспанській народній загадці, значущість і особливості їх використання. В статье представлено анализ такого ...
1382966
  Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : Навчальний посібник / Г.Й. Волкотруб; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 208с. – ISBN 966-608-195-4
1382967
  Мацько Л.І. Стилістика ділової мови і редагування документів : Навчальний посібник для дистанційного навчання / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець, О.В.Солдаткіна; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 281с. – ISBN 966-7979-68-7
1382968
  Бибик С. Стилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму
1382969
  Іванова Т.В. Стилістика інтимізуючих займенників у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 35-41


  Предмет даного дослідження - інтимізуючі займенники, що виступають як повнозначні слова із узагальнено-філософською семантикою, допомагаючи найповніше змалювати просторові і часові відношення, внутрішньочуттєву сферу людських уявлень і почуттів. ...
1382970
  Ковальчук О. Стилістика коломийок: роль афіксації у створенні коломийкової експресивності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 675-681. – ISSN 1028-5091
1382971
  Костюк Н. Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 40-55. – ISSN 2224-0926
1382972
  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища - парадигма існування в рамках сучасного Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1382973
  Семешко Н.М. Стилістика образів персонажів повісті Т. Капоте "Лугова арфа" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 158-165. – ISSN 2313-500Х
1382974
  Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д.В. Дергач ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0
1382975
  Кирилова В.А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і ії відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 104-113


  Статтю присвячено дослідженню стилістики Михайла Коцюбинського та ії відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення авторського стилю у перекладі повісті "Тіні забутих предків".
1382976
  Скачков А.Ю. Стилістика портрету в текстах М.Коцюбинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 33-39.
1382977
  Приходько Н. Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 178-185. – ISSN 2413-0923
1382978
  Смирнова Т.В. Стилістика рекламної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 190-207


  Стаття присвячена аналізові стилю рекламних творів, що організують процес рекламної комунікації. Показано, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизується у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних творів ...
1382979
  Фурманкевич Н. Стилістика рекламної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-59. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стилю рекламних творів, що обумовлюють процес рекламної комунікації. Підтверджено, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизуються у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних ...
1382980
  Ващенко В.С. Стилістика речення в українській мові / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1968. – 158с.
1382981
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1992. – 248с. – ISBN 5-325-00171-X
1382982
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1993. – 248с. – ISBN 5-325-00448-4
1382983
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навчально-методичний посібник для студ. спеціальності "Видавнича справа та редагування") / М.С. Зарицький; Нац. технічний ун-т України (КПІ), Видавничо-поліграфічний фак-т, Каф-ра видавничої справи та редагуван. – Київ : Сатсанга, 1999. – 88с. – ISBN 966-95452-0-Х
1382984
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С. Зарицький; НТУУ. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 156с. – ISBN 966-611-096-2
1382985
  Шамігов А.О. Стилістика та особливості синтезу національно-фольклорних традицій і рис європейського професійного мистецтва в українській сольній баянній музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 279-285


  У статті розглядається становлення та розвиток репертуару для баяна соло із його фольклорними та неофольклорними ознаками із використанням прийомів стилізації, стильової гри і семіотичної фольклорної цитати, страдно-фольклорного напряму.
1382986
  Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі = Stylistics in a concise format : навч. посібник англ. мовою / С.М. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, удосконал. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 210, [1] с. – Назва обкл., парал. тит. арк. : Stylistics in a concise format / S.M. Voitiuk. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 200-210. – ISBN 978-617-10-0128-2
1382987
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-049-8
Кн. 1 : Тести, завдання, вправи. – 2012. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-264
1382988
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-158-7
Кн. 2 : Функціональна діагностика тексту. – 2012. – 388, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-388
1382989
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 192с. – ISBN 966-594-445-2
1382990
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – 2-е вид., доп. й перер. – Київ : Київський університет, 2004. – 196с. – ISBN 966-594-510-6
1382991
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 349 с. – ISBN 966-594-485-1
1382992
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462с. – ISBN 966-642-155-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1382993
  Кравець Л.В. Стилістика української мови : Практикум: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.В. Кравець; За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-213-1


  Подано вправи і завдання із стилістики сучасної української мови.
1382994
  Дудик П.С. Стилістика української мови : Навчальний посібник / П.С. Дудик. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – Шифр. дубл.4уДуди(доп. по каб.жур., фл.,ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-185-6


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1382995
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – 2-е вид., випр. – Київ : Вища школа, 2005. – 462с. – ISBN 966-642-274-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1382996
  Бадер В.І. Стилістика української мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Валентина Бадер. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. – 204 с. – ISBN 966-590-616-X
1382997
  Бондарєва Н.О. Стилістика української мови : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Бондарєва ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-966-529-220-3
1382998
  Моклиця А.В. Стилістика художнього тексту (на матеріалі польської літератури I половини XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 173-179. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1382999
  Букрієнко А.О. Стилістика японської мови / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дмитра Бураго, 2015. – 315, [3] с. : іл. – Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 290-315. – ISBN 978-617-7349-14-2
1383000
  Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття : навч. посіб. з курсів "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в засобах масової інформації" / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2003. – 544 с. – ISBN 966-7651-07-X
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,