Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1380001
  Пашалишвили Т.С. "Слово-Эпитафия" Григория Назианского в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пашалишвили Т.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1380002
  Кухарук Р. "Слово твоєї істини" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131


  Поезії.
1380003
  Ільницький М. "Слово" // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 39-72. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово". Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
1380004
  Орел Б. "Слово" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 51-52


  Твори літстудійців 3-го курсу. Поезія.
1380005
  Федотов О.И. "Слово" Гумилёва (опыт версификационного и стилистического комментария) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-298-0
1380006
  Боровский Я.Е. "Слово" Даниила Заточника. Проблема текстол. анализа и вопросы авторства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Боровский Я.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1380007
  Миронюк Д. "Слово" Симона Петлюри / Дмитро Миронюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98, [2] с. : іл., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-98. – ISBN 978-966-399-065-1
1380008
  Харитоненко О. "Слово" як змістотвірна категорія в драматургії М. Лермонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто проблему співвідношення в романтизмі категорій "слова" і "образу", що на матеріалілермонтовської драматургії дає можливість по-новому оцінювати специфіку побудови і розв"язання драматичного конфлікту.
1380009
  Шептицька Т. "Слово": романтичний бешкетник із квартири № 52. Запальний Іван Маловічко, якого заарештували останнім із футуристів - 21 вересня 1937 року // Україна молода. – Київ, 2020. – 1 грудня (№ 118). – С. 12


  Іван Кирилович Маловічко (1909-1937) - український поет-футурист. Також прозаїк, журналіст. Член літературної організації "Нова генерація". Автор збірки поезії, присвяченої країні Комі ("Мореїн із Комі", 1934). Жертва сталінського терору.
1380010
  Насмінчук Г. "Слово, стою у підніжжі твоєму...": творчість Галини Тарасюк у реаліях українського часопростору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 45-52
1380011
  Ющук І. "Слово, чому ти не твердая криця..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
1380012
  Нечаюк Л. "Слово..." та його автор у художній інтерпретації В. Малика (за романами Черлені щити" та Князь Ігор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 141-147
1380013
  Гумницька Н. "Слово..." як загадка і феномен свого часу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 196-201. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про твір "Слово о полку Ігоревім", наголошує на проблемних питаннях, що пов"язані з цим твором, про авторство, автентику, оригінальність пам"ятки.
1380014
  Зозуляк Д. "Словообіг" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 96-101. – ISSN 08-68-4790-1
1380015
   Слово--агитбригадам.. – Москва, 1975. – 131с.
1380016
  Погребенник В.Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256с. – ISBN 966-8033-07-8


  Українська література кінця XIX - початку XX ст. і фольклор. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1380017
  Куляс П. Слово-клітина мислі. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С130-138.
1380018
  Кононенко П. Слово-меч Леоніда Горлача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
1380019
  Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – 256 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9(82)). – ISBN 978-617-00-0675-2
1380020
  Винар Л. Слово-привіт президента УІТ учасникам Міжнародного конгресу українських істориків. Луцьк, 17 травня 2006 р. // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 12-14. – ISSN 0041-6061
1380021
  Пустовойт П.Г. Слово-стиль-образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Литература" ; 3)
1380022
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1380023
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1380024
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1380025
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
1380026
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1380027
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 27). – 2015. – 16 с.
1380028
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 вересня (№ 36). – 2015. – 16 с.
1380029
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1380030
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
1380031
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1380032
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1380033
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1380034
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1380035
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1380036
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1380037
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1380038
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1380039
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 грудня (№ 51). – 2015. – 16 с.
1380040
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 червня - 1липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1380041
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1380042
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 квітня - 6 травня (№ 17). – 2015. – 16 с.
1380043
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 грудня (№ 52). – 2015. – 16 с.
1380044
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1380045
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1380046
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1380047
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
1380048
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
1380049
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1380050
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
1380051
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1380052
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1380053
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1380054
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 травня (№ 19). – 2016. – 16 с.
1380055
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1380056
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1380057
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
1380058
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1380059
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1380060
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1380061
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1380062
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1380063
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1380064
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 грудня (№ 51). – 2016. – 16 с.
1380065
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1380066
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1380067
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1380068
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1380069
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1380070
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 квітня - 4 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
1380071
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29-31 грудня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1380072
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 червня - 6 липня (№ 26). – 2016. – 16 с.
1380073
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 березня - 6 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1380074
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
1380075
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1380076
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1380077
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1380078
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1380079
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1380080
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1380081
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1380082
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1380083
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1380084
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1380085
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1380086
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1380087
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23 лютого - 1 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1380088
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1380089
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1380090
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 січня - 1 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
1380091
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 квітня - 3 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1380092
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 липня-2 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
1380093
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1380094
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28-31 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1380095
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1380096
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1380097
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
1380098
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
1380099
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
1380100
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
1380101
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
1380102
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
1380103
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
1380104
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
1380105
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
1380106
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
1380107
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
1380108
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
1380109
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
1380110
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
1380111
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
1380112
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
1380113
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
1380114
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2018. – 16 с.
1380115
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2018. – 16 с.
1380116
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27-31 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
1380117
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 листопада - 5 грудня (№ 48). – 2018. – 16 с.
1380118
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 серпня - 5 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
1380119
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
1380120
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
1380121
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
1380122
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
1380123
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
1380124
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
1380125
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
1380126
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
1380127
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 жовтня (№ 42). – 2019. – 16 с.
1380128
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
1380129
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
1380130
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 34). – 2019. – 16 с.
1380131
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
1380132
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
1380133
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2019. – 16 с.
1380134
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 13). – 2019. – 16 с.
1380135
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
1380136
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
1380137
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
1380138
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
1380139
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-10 червня (№ 14/15). – 2020. – 16 с.
1380140
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
1380141
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
1380142
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
1380143
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 червня (№ 16/17). – 2020. – 16 с.
1380144
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15 - 21 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
1380145
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-31 грудня (№ 51/52). – 2020. – 16 с.
1380146
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 червня (№ 18/19). – 2020. – 16 с.
1380147
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – 2020. – 16 с.
1380148
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 8). – 2020. – 16 с.
1380149
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 34). – 2020. – 16 с.
1380150
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 липня (№ 28/29). – 2020. – 16 с.
1380151
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 листопада - 2 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
1380152
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 35). – 2020. – 16 с.
1380153
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 липня - 1 серпня (№ 30/31). – 2020. – 16 с.
1380154
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
1380155
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 липня (№ 26). – 2021. – 16 с.
1380156
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-8 вересня (№ 35). – 2021. – 16 с.
1380157
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-8 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
1380158
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
1380159
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
1380160
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
1380161
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
1380162
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
1380163
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
1380164
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
1380165
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 травня (№ 19). – 2021. – 16 с.
1380166
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 2). – 2021. – 16 с.
1380167
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
1380168
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
1380169
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
1380170
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
1380171
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-30 листопада (№ 46/47). – 2021. – 16 с.
1380172
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-31 серпня (№ 33-34). – 2021. – 16 с.
1380173
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 травня (№ 20). – 2021. – 16 с.
1380174
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 жовтня (№ 42). – 2021. – 16 с.
1380175
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
1380176
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
1380177
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
1380178
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 травня - 2 червня (№ 21). – 2021. – 16 с.
1380179
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 липня - 4 серпня (№ 30). – 2021. – 16 с.
1380180
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
1380181
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 грудня (№ 43). – 2022. – 16 с.
1380182
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 15/19). – 2022. – 16 с.
1380183
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 серпня (№ 26). – 2022. – 16 с.
1380184
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 35). – 2022. – 16 с.
1380185
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 грудня (№ 44). – 2022. – 16 с.
1380186
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
1380187
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 серпня (№ 27). – 2022. – 16 с.
1380188
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 січня (№ 1). – 2022. – 16 с.
1380189
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-31 жовтня (№ 36/38). – 2022. – 24 с.
1380190
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 32). – 2022. – 16 с.
1380191
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 серпня (№ 28). – 2022. – 16 с.
1380192
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 8/9). – 2022. – 16 с.
1380193
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 вересня (№ 33). – 2022. – 16 с.
1380194
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-31 грудня (№ 46). – 2022. – 16 с.
1380195
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-30 червня (№ 24/25). – 2022. – 24 с.
1380196
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 серпня - 7 вересня (№ 29/30). – 2022. – 16 с.
1380197
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 10/14). – 2022. – 16 с.
1380198
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 січня - 2 лютого (№ 3). – 2022. – 16 с.
1380199
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 22). – 2023. – 16 с.
1380200
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-18 жовтня (№ 40/41). – 2023. – 16 с.
1380201
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 27). – 2023. – 16 с.
1380202
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 36). – 2023. – 16 с.
1380203
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 23). – 2023. – 16 с.
1380204
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-23 серпня (№ 32/33). – 2023. – 16 с.
1380205
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 липня (№ 28). – 2023. – 16 с.
1380206
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 вересня (№ 37). – 2023. – 16 с.
1380207
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 липня (№ 29). – 2023. – 16 с.
1380208
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 червня (№ 25). – 2023. – 16 с.
1380209
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23 листопада - 6 грудня (№ 47/48). – 2023. – 16 с.
1380210
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 21). – 2023. – 16 с.
1380211
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 липня - 2 серпня (№ 30). – 2023. – 16 с.
1380212
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2023. – 16 с.
1380213
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2023. – 16 с.
1380214
   Слово прощання [з Соломією Павличко] / Колектив редакції газети "Освіта України" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1380215
   Слово прощання. Пам"яті Л.В. Чуйко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 197-198. – ISSN 2072-9480
1380216
  Плитченко А.И. Слово растений / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1979. – 119с.
1380217
  Скопенко В.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 1-2
1380218
  Губерський Л.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1380219
  Вишняк М.Я. Слово рідне українське / Михайло Вишняк. – Сімферополь : Таврія, 2011. – 227, [1] с. : портр. – До 20-річчя незалежності України. – ISBN 978-966-435-287-8


  Книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю дев"ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова - членів Національної спілки України, які пов"язали своє життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною. В змісті ...
1380220
   Слово Родина. – Бухарест, 1984. – 47с.
1380221
  Омельчук Сергій Слово розумне, моральне, емоційне... : мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Час інформаційного буму в сучасному суспільстві (використання комп"ютерів, Інтернет-ресурсів, мобільних телефонів тощо) стає періодом не тільки небезпечного впливу телекомунікаційних технологій на духовне й фізичне здоров"я підлітків, а й мовленнєвої ...
1380222
   Слово русской культуры в картине мироздания / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
1380223
  Теряев Д.А. Слово русской речи как артикулярно-акустическое единство (экс. фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Теряев Д. А.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
1380224
  Теряев Дмитрий Алексеевич Слово русской речи как артикулятивно-акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Теряев Дмитрий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.140-143
1380225
   Слово с эстрады. – М, 1950. – 352с.
1380226
   Слово с эстрады. – М, 1954. – 223с.
1380227
   Слово с эстрады. – 2-е изд., доп. – М, 1956. – 381с.
1380228
   Слово с эстрады. – М, 1960. – 391с.
1380229
   Слово с эстрады. – М, 1970. – 533с.
1380230
   Слово Святішого Отця Івана Павла ІІ до України : Вид-ня секретаріату Синоду Єпископів української греко-католицької церкви. – Львів : Свічадо, 2001. – 204с. – ISBN 966-561-230-1
1380231
   Слово Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 296-298. – ISSN 2518-7546
1380232
   Слово скорби и утешения. – М, 1963. – 190с.
1380233
   Слово служит и зовет. – М, 1987. – 63с.
1380234
  Попов Н.И. Слово современника. / Н.И. Попов. – Калинин, 1958. – 195с.
1380235
  Плоткін Г.Д. Слово солдата / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1958. – 256 с.
1380236
  Александров В.Е. Слово солдата : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 42 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1380237
   Слово солдата. – М, 1990. – 446с.
1380238
   Слово солдата. – М, 1991. – 496 с.
1380239
   Слово солдата. – М, 1991. – 463 с.
1380240
  Суворов Г. Слово солдата. Стихи. / Г. Суворов. – Абакан, 1954. – 72с.
1380241
  Суворов Г. Слово солдата. Стихотворения. / Г. Суворов. – Л., 1954. – 64с.
1380242
  Суворов Г.К. Слово солдата. Стихотворения. / Г.К. Суворов. – Москва, 1970. – 64с.
1380243
  Ай Цин Слово солнца : избр. стихотворения : пер. с кит. / Ай Цин ; [сост. и предисл. Л. Черкасского ; худож. Л. Копачева]. – Москва : Радуга, 1989. – 223, [1] с. : ил.
1380244
  Антонюк В. Слово співане... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 164-168
1380245
  Переверзев Н.В. Слово сталевара / Н.В. Переверзев. – Сталино-Донбасс, 1959. – 36с.
1380246
  Тула Тураб Слово старого чинара : стихи / Тураб Тула ;. – Москва : Правда, 1984. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
1380247
  Копаниця Л.М. Слово старозавітне та слово Шевченкове: парадигма любові // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62.
1380248
  Генц Н.Н. Слово старшего друга. / Н.Н. Генц. – М, 1964. – 79с.
1380249
  Големба А. Слово старых мастеров // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 387-414
1380250
  Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-15.
1380251
  Гей В. Слово сумління, любові, тривоги. (Волинській письменницькій організаціїї - 25 років ) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 185-188ук. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1380252
  Хижняк А.Ф. Слово сучасника / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1974. – 411 с.
1380253
  Єрмоленко С.Я. Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 3-13. – ISSN 1682-3540


  Стаття містить інформацію про ставлення Т. Шевченка і П. Куліша до українського слова як «органу» національної ідентичності, виразника українознавчого світогляду, механізму почуттєвого і раціонального сприйняття світу, невіддільного компонента ...
1380254
  Зінченко В.П. Слово та особистісне буття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 6-29. – ISSN 2226-4078


  Стаття призначена аналізу слова як складного феномену, який визначає особливості психічного життя і виступає універсальним механізмом вираження ії внутрішнього світу. Проаналізовані погляди на значення слова в житті психологів.
1380255
  Покровська І.Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 183-191. – ISSN 1682-671Х
1380256
  Воропаєва Т. Слово Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 66-68
1380257
  Здоровега В.И. Слово тоже есть дело / В.И. Здоровега. – Москва, 1979. – 174с.
1380258
  Калинець І. Слово триваюче (Ігор Калинець) : інтерв"ю з поетом; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 182-190. – ISBN 966-7379-16-7
1380259
   Слово у душі - душа у слові : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1380260
  Вовк П.С. Слово у мовній системі, мовному матеріалі, мовленнєвій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 61-64
1380261
  Полюга Л.М. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Л.М. Полюга. – Київ, 1977. – 168с.
1380262
  Максимов Н.И. Слово учит, пример ведет. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1961. – 56с.
1380263
  Зорина Л.Я. Слово учителя в учебном процессе / Л.Я. Зорина. – М., 1984. – 80с.
1380264
  Прокопович Феофан Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / [предисл. П[авла] Ж[уковича]]. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 23, 6 с. – Отд. Оттиск из: Киевская старина. - Конволют. Перепл. с: Дума про Хмельницького та Барбаша од кобзаря Павла Братиці
1380265
  Гжицький В.З. Слово честі / В.З. Гжицький. – Львів, 1968. – 247 с.
1380266
  Карпіловська Є.А. Слово Шевченка в сучасному мовомисленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 137-140. – ISSN 1682-3540


  Рецензія на: Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П., Набережнєва, Т.Є. та ін. (упор.). (2020). Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник. Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П. (ред.). Київ. Нова праця київських мовознавців є потужною відповіддю на ...
1380267
  Дядечко Л.П. Слово Шевченко во всепланетном многоголосье // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 2-6. – ISSN 2305-7319
1380268
  Пермяков В. Слово юности / В. Пермяков, 1950. – 80с.
1380269
  Плахотнюк Н.О. Слово як архитип в епістемологічній проблематиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.321-328
1380270
  Плахотнюк Н.О. Слово як архітектура сенсу / Н.О. Плахотнюк, С.В. Іванова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 101-104.
1380271
  Іваненко С.М. Слово як виразник інтертекстуальності й символізму в екпериментаторстві Марі Луїзи Кашніц // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 18-22. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1380272
  Мегела Ю.В. Слово як дар : поезії / Юрій Мегела. – Перечин : ТУРпрес, 2009. – 63 с. : іл. – ISBN 978-966-8462-10-8
1380273
  Волошина Г. Слово як засіб створення художнього образу / Г. Волошина, Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 27-33. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2706-6258
1380274
  Плахотнюк Н.О. Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 387-394


  В статті йдеться про особливість відношення українських полемістів до архетипу слова в умовах католицької контрреформації. В статье идет речь о специфике отношения украинских полемистов к архетипу слова в условиях католической контрреформации. The ...
1380275
  Бублейник Л.В. Слово як картинна реальність культури (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 14-18. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1380276
  Шевченко Л.О. Слово як конструктивний елемент поетичного мислення в рамках когнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 368-371
1380277
  Устименко А.В. Слово як міф з точки зору дитячого мовлення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 56-57
1380278
  Федченко Х.І. Слово як основний засіб ескапізму (на матеріалі романів Джоан Ролінг) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 307-308. – (Бібліотека Інституту філології)
1380279
  Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1380280
  Шавелашвілі Є. Слово як центральна одиниця в системі сучасної турецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 129-132. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1380281
  Ткаченко А.О. Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 276-284
1380282
  Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой / А.Д. Окороков. – Москва, 1980. – 351 с.
1380283
  Левицький А.Е. Слово, висловлення та текст у творенні комічного (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 258-261
1380284
  Кирилюк Є.П. Слово, віддане народові / Є.П. Кирилюк. – К., 1972. – 399с.
1380285
  Филарет Слово, говоренное, ... при гробе главнокомандовавшаго армиями генерал-фелдмаршала, ...Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова Смоленскаго, в день в день погребения его, июня 13 дня 1813 года, в Казанском соборе, ... архимандритом Филаретом / Филарет, (архимандрит) // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 31 с.
1380286
   Слово, данное Вождю, выполнено. – Сталинград : Обл.книгоиздательство, 1949. – 68 с. – (Библиотечка колхозника)
1380287
  Токарська А. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 259-263. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Оцінено одну із геніальних рис патріарха українського національного устремління та його роль як творца історії - володіння подвижницьким талантом комунікувати, словом вершити історію нації. У контексті об"єктивних оцінок М. Грушевського для нових ...
1380288
  Костыря В.А. Слово, звучащее вновь: стихи и поэмы / В.А. Костыря. – Ташкент, 1984. – 367с.
1380289
  Дудок Р.І. Слово, значення та його смисли (до 100-річчя від дня народження вченого, філолога, германіста та педагога Сергія Омеляновича Гурського (1919-2019) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 16-20. – ISSN 2304-5809
1380290
   Слово, зовущее вперед. – Л, 1974. – 191с.
1380291
  Куракова А. Слово, зовущее вперед. / А. Куракова. – Вологда, 1960. – 39с.
1380292
  Лисаковская С.А. Слово, зовущее к победе / С.А. Лисаковская. – К., 1977. – 24с.
1380293
  Авалиани Г.А. Слово, ковавшее победу / Авалиани Георгий Арсенович ; пер. з груз. Н. Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 140 с.
1380294
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1380295
   Слово, которое вело в бой. – 28с.
1380296
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – 256, [2] с.
1380297
   Слово, которое вело в бой : 36 фотокопий, 1974. – 30с.
1380298
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – 198, [1] с.
1380299
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – 143, [1] с.
1380300
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – 109, [1] с.
1380301
  Чередниченко О.І. Слово, мовлене інакше (іноземна філологія в Київському університеті) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.160-172
1380302
   Слово, народжене в борні. – К, 1984. – 262с.
1380303
  Красиков М. Слово, не вбите кулею : Дщ 90-річчя з дня народження поета Михайла Кульчицького // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 158-162. – ISSN 0130-1608
1380304
  Строганов А.И. Слово, необходимое людям / А.И. Строганов, И.Е. Свистунов. – Краснодар, 1969. – 40с.
1380305
  Исмаил Мамед Слово, сказанное в срок : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111 с.
1380306
  Певницкий В. Слово, сказанное в церкви Киево-Братского монастыря в пяток первой недели великого поста (25 февраля 1900 года), на вечернем богослужении, известном под именем пассии. : (О памятовании смерти). – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 11 с. – Отд. отт. из журн. : "Труды Киевской дух. Академии", № 3, 1900
1380307
  Адаров А.О. Слово, сказанное людям : стихи : пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с. : ил.
1380308
  Пустовойт П.Г. Слово, стиль, образ : пособие для учителей / П.Г. Пустовойт. – Москва : Просвещение, 1965. – 260 с.
1380309
  Сварог В. Слово, стиль, образ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 8-10


  Оповідання Зосима Дончука.
1380310
  Пархомчук Т. Слово, страшне для кремля. У надважливу боротьбу з пропагандою рф мають включитися загальнонаціональні друковані ЗМІ // Україна молода. – Київ, 2023. – 23 серпня (№ 34). – С. 6


  У нашій ще одній лінії фронту — боротьбі з російською пропагандою — на передові позиції проблем виходить відсутність взаємодії держави з друкованими ЗМІ. А саме вони наразі могли б відіграти одну з ключових ролей у битві за правду та уми українців. ...
1380311
  Исаева Н.В. Слово, творящее мир : От ранней Веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта / Н.В. Исаева; РАН. Ин-тут востоковедения. – Москва : Ладомир, 1996. – 271с. – (Ex oriente lux). – ISBN 5-86218-222-5
1380312
   Слово, твоя Батьківщина : альманах / [упоряд. В. Терен ; відп. ред. М. Світлицький]. – Київ : Світлиця. – ISBN 966-8093-33-2
[Т. 3]. – 2009. – 256 с.


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
1380313
  Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 23


  "Щоденник без купюр" Леся Танюка як біографія цілої доби.
1380314
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-207-3(Т.1)
Том 1 : Слово. – 2003. – 832с.
1380315
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-208-1(Т.2)
Том 2 : Театр. – 2003. – 820с.
1380316
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-209-Х(Т.3)
Том 3 : Життя. – 2003. – 828с.
1380317
  Карасьов М. Слово, що відкидає тінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 14


  Відгук на книгу Василя Трубая "Натюрморт з нотами"
1380318
  Горбець І.Ю. Слово, що кличе до діла / І.Ю. Горбець. – Х, 1972. – 78с.
1380319
  Вороновська Д.І. Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 12-15. – ISSN 1996-9872
1380320
  Сорока П. Слово, як шал, або Уроки запеклого щастя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 6-7


  Український письменник Станіслав Бондаренко.
1380321
  Ковалець Л. Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1380322
  Михайленко В. Слово, яке формує націю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Творчість українського письменника Леоніда Томи.
1380323
  Миланич Л.И. Слово. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1972. – 64с.
1380324
  Якушин Б.В. Слово. / Б.В. Якушин. – Москва, 1975. – 296с.
1380325
  Пресняков О.П. Слово. думка, образ / О.П. Пресняков. – К, 1974. – 48с.
1380326
  Вовк П.С. Слово. Звукова форма : Навчальний посібник / П.С. Вовк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-565-3
1380327
  Дем"янчук І. Слово. Менталітет. Історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 203). – С. 10


  Мова як дзеркало душі нації.
1380328
   Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – Киев : Киевский университет, 2006. – 380 с. – ISBN 966-8906-05-5
1380329
  Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля : Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання 16-18 ст., компіляції козацького літописання 18 ст. як історико-літературне явище / М. Корпанюк; Микола Корпатюк; наук. ред. О. Мишанич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904с. – ISBN 966-8499-19-0
1380330
  Богдан С. Словобоязливість як явище, або чи був насправді кінь? : Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1380331
  Жирмунская М.Л. Словобразовательные потенции прилагательных цветообозначения в современных германских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жирмунская М. Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 26 с.
1380332
  Денисик Л.Н. Словобразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Денисик Л. Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1380333
  Саннікова С.Б. Слововживання при перекладі / С.Б. Саннікова, Д.О. Стеценко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.126-134. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Особливості перекладу термінів та загальновжи- ваних слів з російської мови на українську відповідно до нововведень
1380334
  Бобчинець Л. Словогра в іспанських і українських ергонімах: способи творення та функції // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2021. – С. 9-16. – (Серія : Філологія ; т. 24, № 2). – ISSN 2311-0821
1380335
  Різникова Я. Словогрона - новий погляд на лексику // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 22-28 червня (№ 25). – С. 15


  Зустріч з Різниковим Олексою (1937) - відомий український письменник, мовознавець, просвітянин, громадський діяч. Повний кавалер ордену «За заслуги», лауреат літературних премій.
1380336
  Тимчук В.Ю. Словодієм : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
1380337
  Симоненко І. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки")
1380338
  Пачева В.М. Словозміна займенників у говірках Запорізького Надазов"я // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-188-008-4
1380339
  Осташ Н. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 116-125. – ISSN 2413-0923
1380340
  Стрельчук Г.П. Словозміна особових займенників однини (на матеріалі інтермедій XVII-XVIII ст.) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 117-124


  Розглядаються основні риси словозміни особових займенників однини. Наслідком проведених спостережень над рукописними матеріалами українських Інтермедій XVII - XVIII ст. із залученням для порівняння даних сучасної української мови та її діалектів е ...
1380341
  Скрастінш І.Ю. Словозміна та словотвір у трактаті "Про латинську мову" Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 554-558. – ISBN 966-581-481-8
1380342
  Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
1380343
  Кшановський О. Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про потребу корегування традиційного погляду на морфологічну типологію сучасної перської мови як флективно-аглютинативної. Наводяться більше двадцяти спряжених з аглютинативною технікою зв"язку морфем різнорівневих ознак, що дозволяє визначити ...
1380344
  Романюк Ю. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 75-83. – ISSN 1682-3540
1380345
  Кравчук А.Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 102-114


  У статті аналізуються прикметникові форми називного відмінка однини та множини чоловічого, жіночого і середнього родів у ділових пам’ятках староукраїнської мови кінця XVI ст. The forms of the adjectives of the nominative case of male, female and ...
1380346
  Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 377-382


  У статті розглянуто словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників, проаналізовано групи абсолютних дублетів та таких варіантів, що відрізняються функціональним стилем уживання, визначено основні причини їхнього існування в новогрецькій мові. В ...
1380347
  Кшановський О. Словозмінні та словотвірні категорії дієслова в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
1380348
  Кумахов М.А. Словоизменение адыгейских языков / М.А. Кумахов. – М., 1971. – 342с.
1380349
  Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и наклонение) / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала, 1983. – 81с.
1380350
  Халпер А. Словолитня / А. Халпер. – Москва, 1937. – 446с.
1380351
   Словом и личным примером : (Опыт работы сельских агитаторов). – Сталинград : Обл. кн-во, 1949. – 74 с. : ил. – (В помощь агитатору)
1380352
   Словом и личным примером : (О воспитат. роли руководящих кадров). – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 221 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-219
1380353
  Кучугура В.П. Словом и примером / В.П. Кучугура. – Грозный, 1960. – 14с.
1380354
  Трошев Ж.П. Словом и примером. / Ж.П. Трошев. – Красноярск, 1975. – 232с.
1380355
   Словом і голосом рідної мови (дві лексеми у мовних зворотах Лукашевих перекладів // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-33.
1380356
   Словом і піснею. – К, 1965. – 52с.
1380357
   Словом і прикладом. – Львів, 1977. – 164с.
1380358
   Словом пламенным. – Архангельск, 1978. – 88с.
1380359
  Ренин А.И. Словом слыву / А.И. Ренин. – Кишинев, 1978. – 263с.
1380360
  Ревенок М.Ю. Словом та піснею. / М.Ю. Ревенок. – Запоріжжя, 1960. – 16 с.
1380361
  Кукуленко П.К. Словом художньої правди / П.К. Кукуленко. – Київ, 1972. – 48с.
1380362
  Красицька Л. Словообоаз "чужий" в "Кобзарі" Т. Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2009 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 49-51
1380363
  Москалева Н.П. Словообразвоание и словоизменение имен существительных в Полтавских актовых книгах второй половины XVII века : Автореф. дис... канд. филол. наук / Москалева Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 21 c.
1380364
  Левковская К.А. Словообразование / К.А. Левковская. – Москва, 1954. – 35с.
1380365
  Фурсенко Д.И. Словообразование / Д.И. Фурсенко. – М, 1964. – 32с.
1380366
  Новицкая В.Н. Словообразование / В.Н. Новицкая. – М, 1968. – 72с.
1380367
   Словообразование. – М, 1972. – 86с.
1380368
  Толмачева З.А. Словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1978. – 68с.
1380369
   Словообразование. – Тарту, 1979. – 46с.
1380370
  Зайкаускене Я.Ю. Словообразование / Я.Ю. Зайкаускене. – Вильнюс, 1982. – 67с.
1380371
   Словообразование. – Казань, 1990. – 171с.
1380372
  Андел Вячеслав Павлович Словообразование абстрактных существительных в чешкском языке (на материале памятников письмености XIII -XVI вв.) : Автореф... канд. филоло.наук: 10.02.03 / Андел Вячеслав Павлович; АН Белорус. ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 19л.
1380373
  Каращук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – Москва, 1977. – 303с.
1380374
  Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л, 1961. – 131с.
1380375
  Габечава Р.Р. Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Габечава Р.Р.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 29л.
1380376
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке / Б.О. Орузбаева. – Фрунзе, 1964. – 312с.
1380377
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Орузбаева Б.О.; Ин-т языкознания АН КазССР.Ин-т языка и литературы АН Киргиз ССР. – Фрунзе, 1964. – 103л.
1380378
  Сон Се Рен Словообразование в корейском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сон Се Рен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 20л.
1380379
  Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельнсоти (образование и фунционирование производного слова в русск. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Сахарный Л. В.; ЛГУ. – Л., 1980. – 48л.
1380380
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках / А.К. Смольская. – Одесса, 1971. – 60с.
1380381
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках (конспект лекций спецкурса) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 84-124. – ISBN 978-617-689-100-0
1380382
  Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 263 с. – ISBN 5-11-000338-6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1380383
  Халифман Э.А. Словообразование в современном французском языке / Э.А. Халифман. – Москва, 1983. – 128с.
1380384
  Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – Москва, 1981. – 206с.
1380385
  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1380386
  Винокуров А.М. Словообразование в территориальных вариантах и диалектах современного английского языка / А.М. Винокуров. – Калинин, 1988. – 84с.
1380387
  Бархударов А.С. Словообразование в хинди / А.С. Бархударов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190
1380388
  Начинкина Г.М. Словообразование в частях речи. / Г.М. Начинкина, Т.Г. Терехова. – М,, 1973. – 42с.
1380389
  Саникидзе Т.В. Словообразование в языке Акакия Церетели (деривация и композиция имен) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Саникидзе Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1380390
   Словообразование во франц. и нем. яз.. – Челябинск
Вып. 55. – 1978
1380391
   Словообразование во французском и немецком языках. – Челябинск, 1975. – 104с.
1380392
  Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Корепанова А.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21 с.
1380393
  Вилюга Н.С. Словообразование глаголов при помощи приставок, выражающих значение *полноты действия*, в белорусском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюга Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 17л.
1380394
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. – 64 с.
1380395
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Гродно
2. – 1982. – 94с.
1380396
   Словообразование и его место в курсе обучения. – Владивосток
Вып. 3. – 1975
1380397
   Словообразование и его место в курсе обучения. – Владивосток
Вып. 5. – 1978
1380398
   Словообразование и его место в курсе обучения. – Владивосток
Вып. 6. – 1978
1380399
   Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток, 1987. – 172с.
1380400
  Немченко В.Н. Словообразование и его место в структуре русского языка. Уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1971. – 62с.
1380401
  Азаев Халил Гаджимагомедович Словообразование и лексика ботлихского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Азаев Халил Гаджимагомедович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1380402
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
1. – 1989. – 273с.
1380403
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
2. – 1989. – 253с.
1380404
   Словообразование и проблемы номинации в германских языках. – Горький, 1985. – 122с.
1380405
  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е.Л. Гинзбург. – Москва, 1979. – 264с.
1380406
  Житенева Л.И. Словообразование и состав слова / Л.И. Житенева. – Л., 1973. – 29с.
1380407
   Словообразование и стилистика современного русского языка. – Казань, 1991. – 172с.
1380408
  Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка / Ю.С. Азарх ; отв. ред.: Р.И. Аванесов, В.В. Иванов ; АН СССР, Ин-т рус. языка. – Москва : НАУКА, 1984. – 247с. – Библиогр.: с. 217-241
1380409
   Словообразование и фразообразование. – М, 1979. – 178с.
1380410
  Романова Н.П. Словообразование и языковые связи / Н.П. Романова. – К., 1985. – 189с.
1380411
  Яхъяева Х.Ю. Словообразование имен прилагательных в таджикском и английском языках / Х.Ю. Яхъяева. – Душанбе, 1971. – 63 с.
1380412
  Горпинич В.А. Словообразование имен прилагательных и названий жителей от топонимов в восточносласянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горпинич В.А. ; АН УССР, Отд.-ние литер., яз. и искусствовед. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1380413
  Захаркив В.А.Т. Словообразование имен существительных бойковского диалекта (названия носител. процессуального признака) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Захаркив В.А.Т. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1981. – 26 с.
1380414
  Габуниа З.М. Словообразование имен существительных в абхазском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Габуниа З.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
1380415
  Бутович З.И. Словообразование имен существительных в новгородских грамотах 12-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бутович З.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
1380416
  Новикова Л.С. Словообразование имен существительных в памятниках народно-разговорного языка XVII - начала XVIII веков. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.С.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 16л.
1380417
  Сахарный Л.В. Словообразование имен существительных в русских говорах Среднего Урала : Автореф... канд. филол.наук: / Сахарный Л. В.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языкознан. – Пермь, 1965. – 26л.
1380418
  Попова В.А. Словообразование имен существительных в русском литературном языке первой трети XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. рус. яз. – Одесса, 1956. – 13л.
1380419
  Осташ Н.Л. Словообразование имен существительных в современной украинской разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Н.Л.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1980. – 24л.
1380420
  Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна Словообразование имен существительных в современном кумыкском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28c.
1380421
  Садвакасов Г. Словообразование имен существительных в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Садвакасов Г.; АН Казах.ССР, Сектор уйгуро-дунгарской культуры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
1380422
  Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках в сравнительно-историческом освещении / Б.В. Болдырев ; отв. ред. А.И. Федоров ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1987. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 193-197 (132 назв.)
1380423
  Черкасова А.Г. Словообразование имен существительных в языке произведений эпистолярного стиля середины - второй половины XVII в. : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1380424
  Павленко Н.А. Словообразование имен существительных при помощи суффиксов - ств-о (-ств-а) и -ость (-осць, -асць) в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. яз. и общ. языкознания. – Минск, 1958. – 18л.
1380425
  Ахмеджанова Н.А. Словообразование имен существичтельных и прилагательных в современном литературном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1956. – 15л.
1380426
  Коневецкий А.Н. Словообразование наречий / А.Н. Коневецкий. – Вильнюс, 1976. – 132с.
1380427
  Шуба П.П. Словообразование наречий в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуба П.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1954. – 17л.
1380428
  Вощинина Е.И. Словообразование немецкого языка / Е.И. Вощинина, Ш.Р. Молоткова. – Москва-Ленинград, 1965. – 128с.
1380429
  Агаронян И.В. Словообразование окказионализмов - существительных в эпистолярном наследии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10660 / Агаронян И.В. ; ИП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1972. – 15 с.
1380430
  Дорский С.Л. Словообразование отвлеченных имен существительных в древнеанглийском языке / С.Л. Дорский. – Минск, 1960. – 164с.
1380431
  Верещака В.И. Словообразование поля корней с полногласным сочетанием -оро- в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Верещака В.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 24 с.
1380432
  Соколова А.К. Словообразование прилагательных в XVII веке. (По данным старой южновеликорус. письменности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова А.К. ; Воронежский гос. ун-т , Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 20 с.
1380433
  Охомуш Е.А. Словообразование прилагательных в русском языке 16 и 17 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Охомуш Е.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 19л.
1380434
  Фомина А.П. Словообразование прилагательных посредством суффикса - н - в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Фомина А.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 26 с.
1380435
  Молочко Г.А. Словообразование прилагательных с формантом ск- в современных восточнославянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Молочко Г.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1968. – 24л.
1380436
  Гуриева М.А. Словообразование с помощью аффиксов в современном осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуриева М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Орджоникидзе, 1956. – 13л.
1380437
  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1976. – 245с.
1380438
  Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / М.Д. Степанова; под ред. доктора фил. наук проф. Т.В. Строевой. – Москва, 1953. – 374, [2] с.
1380439
  Моисеев А.И. Словообразование современного русского языка / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1985. – 90 с.
1380440
  Николина Н.А. Словообразование современного русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.А. Николина, Е.А. Фролова, М.М. Литвинова. – Москва : Academia, 2005. – 160с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2259-3
1380441
  Нещименко Г.П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нещименко Г.П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 19 с.
1380442
  Кочергина В.А. Словообразованиие санскрита : (Префиксация и основосложение) / В.А. Кочергина. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 208с.
1380443
  Бойков В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / В.И. Бойков ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы : [Б. и.], 1984. – 168 л. – Библиогр.: л. 143-168
1380444
  Бойко В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Бойко В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1380445
  Сидорова Татьяна Александровна Словообразовательная активность русских личных имен : Дис... канд. фил.наук: 10.02.01 / Сидорова Татьяна Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 329л. – Бібліогр.:л.180-204
1380446
  Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Сидорова Т.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1380447
  Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке : [учеб. пособ. для пед. вузов. по спец. "Иностр. яз."] / Т.М. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 184 с. – Библиогр.: с. 182- 184 (52 назв.). – (Библиотека филолога)
1380448
  Капраль Михаил Иванович Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Капраль Михаил Иванович; Ужгородский Гос. ун-тет. – Ужгород, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1380449
  Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1380450
  Грещук В Словообразовательная и лексико-семантическая структура украинских деадъективов на -ість, -ство, -ота, ина, изна : автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.02 / Грещук В В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1380451
  Журавлева И.А. Словообразовательная номинация в современном французком языке (на материале экономической терминологии) / И.А. Журавлева, Л.А. Николаева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 47-50.
1380452
  Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М, 1980. – 295с.
1380453
  Тимченко Евгения Петровна Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тимченко Евгения Петровна; МВ и ССО УССР. – Киев, 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.167-201
1380454
  Тимченко Е.П. Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимченко Е.П.; КГУ. – К., 1986. – 23л.
1380455
  Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на матер. укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Потоцкая Т.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1380456
  Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И.С. Улуханов. – Москва, 1977. – 256с.
1380457
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Дис... канд.филол.наукнаук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.162-179
1380458
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1380459
  Маймакова Алмагуль Дильдиновна Словообразовательная семантика суфиксов относительныхприлагательных, ее интерпретация носителями языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.02 / Маймакова Алмагуль Дильдиновна; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1380460
  Родина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : / Родина Л. А. ; АН УССР, Отд. лит. , яз. и искусст. – Киев, 1970. – 27 с.
1380461
  Ищенко Н.Г. Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 234-236. – ISSN 2219-4290
1380462
  Хватов С.А. Словообразовательная система биологических терминов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хватов С.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 18л.
1380463
  Рогова Н В. Словообразовательная система русского языка в XVI веке / Н В. Рогова. – Красноярск, 1972. – 528с.
1380464
  Железняк И.М. Словообразовательная система сербохорватской антропонимии раннеисторического периода (XII-XV вв.) : Автореф... наук: / Железняк И. М.; АН УССР от-ние лит. языка и искусствовед. – К., 1969. – 16л.
1380465
  Мурясов Р.З. Словообразовательная система современного немецкого языка / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1980. – 82с.
1380466
  Клименко Н.Ф. Словообразовательная структура и семантика сложных слов в современном украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1988. – 52 с.
1380467
  Лобашкова С.Г. Словообразовательная структура и семантика соотностильных переходных / непереходных глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Лобашкова С.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1380468
  Немченко В.Н. Словообразовательная структура имен прилагательных в современном русском языке : Спецкурс / В.Н. Немченко. – Горький, 1974. – 139с.
1380469
  Балалыкина Э.А. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1980. – 144с.
1380470
  Радзиховская В.К. Словообразовательная структура прилагательных в современном русском и польском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Радзиховская В.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 25л.
1380471
  Рыжикова С.Ю. Словообразовательная структура производных от английских заимствований в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Рыжикова С.Ю.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
1380472
  Низинская В.А. Словообразовательная структура существенных адъективного типа склонения в русской деловой письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Низинская В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1380473
  Виноградов А. Словообразовательная субкатегория приобретения объекта в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 51-57. – (Філологія ; Вип. 16)
1380474
  Неврева Мария Николаевна Словообразовательная типология имен существительных в подъязыках техники : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неврева Мария Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1380475
  Щетинин П.С. Словообразовательная функция приставки без- в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин П.С.; М-во высш. и сред.спец.образования КазССр.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 28л.
1380476
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1380477
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.201-226
1380478
  Соценко Н.Ф. Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 310-313. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1380479
  Шпортько Л.Г. Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шпортько Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 c.
1380480
  Шпортько Людмила Григорьевна Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шпортько Людмила Григорьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.164-183
1380481
  Хужина А.Ф. Словообразовательно-семантические отношения между отглагольными прилагательными и их базовыми основами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хужина А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
1380482
  Маликова Л.Т. Словообразовательное гнездо как один из источников формирования лексической базы народного языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 89-92. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  В статье отражается лингвометодический потенциал состава словообразовательного гнезда, показаны возможности формирования словаря инокоммуникантов - филологов за счет словообразовательных особенностей компонентов гнезда
1380483
  Семиряк В.Д. Словообразовательные варианты в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семиряк В.Д.; ХГУ. – Х, 1973. – 25л.
1380484
  Юхо Татьяна Иосифовна Словообразовательные варианты имен существительных в современном белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Юхо Татьяна Иосифовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1981. – 18л.
1380485
  Пилипович Татьяна Петровна Словообразовательные варианты прилагательных в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пилипович Татьяна Петровна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17л.
1380486
  Лесюк Николай Петрович Словообразовательные гнезда корней со значением движения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лесюк Николай Петрович ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1982. – 24 с.
1380487
  Дергаусова О.В. Словообразовательные гнезда непроизводных глаголов основных лексико-семантических групп современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дергаусова О. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 20л.
1380488
  Бондаренко Ирина Владимировна Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бондаренко Ирина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1988. – 15л.
1380489
   Словообразовательные единицы. – Душанбе, 1986. – 122с.
1380490
  Янулявичене Виолетта Альбиновна Словообразовательные значения абстрактных отглагольных имен английского языка: (диахронический аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Янулявичене Виолетта Альбиновна; Московский гос. ин-т иностран. языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 23л.
1380491
  Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни Словообразовательные значения глагольных приставок в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1380492
  Виноградов А. Словообразовательные значения охвата действием объектов и нескольких мест в объекте в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 54-59. – (Філологія ; Вип. 18)
1380493
   Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. – Пермь, 1977. – 159с.
1380494
  Бартков Б.И. Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы : [сб. ст.] / ред. Б.И. Бартков ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 181, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1380495
  Васильченко С.М. Словообразовательные модели и их варианты в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Васильченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Орел, 1970. – 22л.
1380496
  Митрофанова Корнелия Ивановна Словообразовательные модели имен прилагательных в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митрофанова Корнелия Ивановна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1380497
  Ковалевский Р.Л. Словообразовательные модели интернациональных терминов с компонентами греко-латинского происхождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Ковалевский Р.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1380498
  Валл Г.И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Валл Г.И.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1380499
  Козейко И.П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Козейко И.П.; АН БССР. – Минск, 1989. – 17л.
1380500
  Скибенко Валентина Вехбиевна Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 02.05.05 / Скибенко Валентина Вехбиевна; М-во просв. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 246л.
1380501
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скибенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1380502
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Скибенко В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1380503
  Голянич Мария Ивановна Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голянич Мария Ивановна ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 25 с.
1380504
  Ефимов Р.В. Словообразовательные протенции глагола. (Анализ отад активных префикслаьных глаголов в современном немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ефимов Р.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1971. – 34л.
1380505
  Александрова Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии (на материале французского языка) : дис. ... канд. филол. наук / Александрова Г.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 182 л. – Библиогр. : л. 172-182
1380506
  Александроа Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии. (На материале франц. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Александроа Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 25л.
1380507
  Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – Библиогр.: Лит.: с. 40; 13 п. – ISSN 0132-1366


  В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка. The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary ...
1380508
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1380509
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1380510
  Думбрэвяну Иван Маркович Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну Иван Маркович; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1988. – 426л. – Бібліогр.:л.422-426
1380511
  Кравцова О.А. Словообразовательные связи как когерентообразующий фактор в жанрах английского газетного текста : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Кравцова О.А.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1380512
  Журек Мария Словообразовательные синонимы в сфере наименований лица в современном русском языке = Synonimy slowotworcze w sferze nazw osob we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Журек Мария. – Кельце : Wyzsza szkola pedagogiczna im Jana Kochanowskiego, 1997. – 307с. – ISBN 83-7133-068-5
1380513
  Целуйко К.К. Словообразовательные средства восточнословянской топонимики // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 31-36
1380514
  Захаревич Е.А. Словообразовательные суффиксальные типы личных имен существительных в современном болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захаревич Е.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1380515
  Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке / Г.В. Федюнева. – М, 1985. – 135с.
1380516
  Соценко Н. Словообразовательные типы глаголов (на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 165-173. – ISSN 2311-5165
1380517
  Основина Г.А. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Основина Г.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1380518
  Луканина Г.В. Словообразовательные типы имен существительных талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луканина Г.В.; Новосиб. гос. ун-тет. – Горно-Алтайск, 1972. – 17л.
1380519
  Домнич О.В. Словообразовательные характеристики автохтонных заимствований в национальном американском варианте английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 388-393


  Исследование показало, что заимствования из языков коренного населения подверглись в английском языке процессам ассимиляции, в основном, в результате участия в словообразовательных процессах.
1380520
  Сундуева Е.В. Словообразовательный аспект терминологии административно-территориального деления в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 35-41. – ISSN 1562-1391
1380521
  Станкевич А. Словообразовательный повтор и его структурно-семантическая роль в белорусских паремиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 96-105. – ISSN 2522-493Х
1380522
  Шевчук О.М. Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевчук О. М.; КУ. – К., 1992. – 18л.
1380523
  Шевчук Олег Михайлович Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шевчук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.189-190
1380524
  Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
Ч. 3 : Семантическая параметризация словообразовательных рядов. – 2015. – 147, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-147
1380525
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / А.Н. Тихонов. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1985. – 856 с.
1380526
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1985. – 887с.
1380527
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01087-Х
Т. 1 : Словообразовательные гнезда. А-П. – 1990. – 856с.
1380528
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01092--6
Т. 2 : Словообразовательные гнезда. Р-Я. – 1990. – 856 с.
1380529
  Малджиева В. Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като проблем на перевода (на основата на семантечен модел за словообразувателна съпоставка) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 542-554. – (Бібліотека інституту філології)


  Метою цієї роботи є презентація можливості застосування основних принципів і результатів порівняльного дослідження семантико-словотвірного моделювання проблем, пов"язаних з перекладом словотвірних неологізмів в тексті наукової фантастики
1380530
  Йорданова Анита Словообразувателният модел с формант -ан в традиционната украинска и българска битова лексика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 18-25. – ISSN 0204-8701
1380531
  Алескерова Т.А. Словообразующие омоморфемы в персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алескерова Т. А.; АН АзССР, Ин-т востоковед. – Баку, 1964. – 30л.
1380532
  Денисик Любовь Николаевна Словообразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01. / Денисик Любовь Николаевна ; Черновицкий гос. ун-т. – Киев, 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.172-194
1380533
  Бойко М.Ф. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки / М.Ф. Бойко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – Київ : [Б. в.], 1961. – 94 с.
1380534
  Кир"ян Н. Словопоклонник Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 8
1380535
  Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
1380536
  Торопцев И.С. Словопроизводственная модель / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 148 с.
1380537
  Устименко Ираида Александровна Словопроизводственная модель имени прилагательного в современном русском литературном языке. (Некоторые особенности структуры и функционирования) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Устименко Ираида Александровна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1380538
  Волина С.А. Словопроизводство и внутренняя классификация существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Волина С.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 20л.
1380539
  Данильченкова С.М. Словопроизводство конкретно-предметных имен существительных в говорах Верхне-Деснинской группы южногона наречия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Данильченкова С.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1979. – 23л.
1380540
  Подико М.В. Словопроизводство технической терминологии в современном молдавском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Подико М.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 23л.
1380541
  Апридонидзе Ш.Т. Словорасположение в простом предложении грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Апридонидзе Ш.Т.;. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1380542
  Георгиева Е. Словоред на простото изречение в българския книжовен език / Е. Георгиева. – София, 1974. – 136с.
1380543
  Гармаш О.Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінгвокогнітивного аналізу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 126-135


  У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й ...
1380544
  Яковенко О.І. Словоскладання як засіб термінотворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 413-418. – ISBN 978-966-171-013-8
1380545
  Павлова О.І. Словоскладання як один зі способів термінотворення в англійській, французькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1380546
  Сандій Л. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1380547
  Василевская Е.А. Словосложение в русском языке / Е.А. Василевская. – Москва, 1962. – 132с.
1380548
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языковед. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1380549
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языкознан. АН УССР. – Киев, 1950. – 12 с.
1380550
  Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке / О.Д. Мешков. – Москва, 1985. – 187с.
1380551
  Степанова М.Д. Словосложение в современном немецком языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанова М.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1960. – 43л.
1380552
  Кочергина В.А. Словосложение в эпическом санскрите : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочергина В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. фак. Каф-ра общего языкознания. – Москва, 1950. – 15 с.
1380553
  Черняк Л.М. Словосочетание в "Житии" протопопа Аввакума. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черняк Л.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 19л.
1380554
  Лаврентьева Н.М. Словосочетание в русском и мордовских языках / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1974. – 41с.
1380555
  Родзевич Н.С. Словосочетание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Родзевич Н.С.;. – К, 1950. – 200л.
1380556
  Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1966. – 400с.
1380557
  Синякова Г.А. Словосочетание в современном фразцузском языке / Г.А. Синякова. – Днепропетровск, 1974. – 109 с.
1380558
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение : учебные материалы для VII класса / А.Ю. Купалова ; Академия педагогич. наук СССР ; Научно-исслед. ин-т общего и политехнического образования. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1380559
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса / А.Ю. Купалова ; [ред. И.Н. Цекова] ; Научно-исслед. ин-т содержания и методов обучения академии педагог. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1974. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-158
1380560
   Словосочетание и структура текста. – Л, 1978. – 100с.
1380561
  Сигал К.Я. Словосочетание как психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 32-41. – ISSN 1562-1391
1380562
  Ермоленко И.Н. Словосочетание как синтаксическая единица / И.Н. Ермоленко. – М., 1984. – 42с.
1380563
  Козман С.М. Словосочетание с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: / Козман С.М.; Пятигрсикй гос. пед. ин-т. – Пятигорск, 1955. – 267л. – Бібліогр.:л.252-261
1380564
  Брусенцова Галина Васильевна Словосочетание типа "краткое прилагательное + существительное" в русской фольклорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Брусенцова Галина Васильевна; Самарканский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
1380565
  Рипинская Л.В. Словосочетание типа "существительное в притяжательном падеже существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рипинская Л. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1380566
  Столярова Л.П. Словосочетаний и его структурно-функциональные аналогии в современном русском языке / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
1380567
  Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Сеидов Ю.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 112 с.
1380568
   Словосочетания в германских языках : сборник научных работ. – Ленинград, 1973. – 223с.
1380569
  Тер-Минасова Словосочетания в научно-лингвистическом и диалектическом аспекте / Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 144с.
1380570
  Косян В.А. Словосочетания в современном армянском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Косян В.А.; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 94л.
1380571
  Баскаков А.Н. Словосочетания в современном турецком языке / А.Н. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 185 с. – Библиогр.: с. 179-181 (63 назв.)
1380572
  Ульциферов О.Г. Словосочетания в хинди. / О.Г. Ульциферов. – М., 1971. – 350с.
1380573
  Иванова А.П. Словосочетания глагола с объектным инфинитивом в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Иванова А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1380574
  Осипенко З.М. Словосочетания и композиты в русской научно-технической териминологии 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипенко З.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1380575
  Крылова М.В. Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными. (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1380576
  Лаврова О.Е. Словосочетания немецкого языка в тематических группах / О.Е. Лаврова. – Ленинград, 1963. – 312с.
1380577
   Словосочетания русского языка. – 2-е изд., стереотип. – М, 1979. – 385с.
1380578
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на французском языке. – Москва : Русский язык, 1979. – 368с.
1380579
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для гов. на франц. языке. – Москва, 1979. – 367с.
1380580
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на немецком языке. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 384с.
1380581
   Словосочетания русского языка. – М, 1985. – 386с.
1380582
   Словосочетания русского языка. – М, 1986. – 376с.
1380583
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 148л.
1380584
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1380585
  Ненобашвили Натела Васильевна Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ненобашвили Натела Васильевна; Тбилис. гос. пед. ин. – Тбилиси, 1976. – 29л.
1380586
  Сорокин Е.Г. Словосочетания с предлогом "С" в русскомя языке в их историческом развитии / Е.Г. Сорокин. – Горький, 1957. – 118с.
1380587
  Козман С.М. Словосочетания с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козман С.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1380588
  Зуева Р.С. Словосочетания с примененным инфинитивом в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зуева Р.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
1380589
  Аблаков А. Словосочетания с управляющими именами в современном казахском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аблаков А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с.
1380590
  Троицкая Н.А. Словосочетания со сравнительной и превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющегося слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Троицкая Н.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1380591
  Чикина Л.К. Словосочетания существительных с зависимыми наречиями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чикина Л.К.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
1380592
  Варламова Н.И. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Варламова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 25л.
1380593
  Выставкина А.Ф. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Выставкина А.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1380594
  Критская О.В. Словосочетания французского языка / О.В. Критская. – Л, 1971. – 263с.
1380595
  Мустейкене И.В. Словосочетания, выражающие отношения цели и назначения в современном литовском литературном языке и их соответсвия в русском. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мустейкене И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
1380596
  Білюба Д. Словосполучення adjective+weather як складова концепту погода // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 22-26
1380597
  Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 228с.
1380598
  Мозолюк О. Словосполучення зі значенням прямого часу в історичній драмі "Розп"ятий Мазепа" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 75-81. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1380599
  Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема класифікації словосполучення та словотвору у сучасній китайській мові. В статье исследуется проблема классификации словосочетания и словообразования в современном китайском языке. The problem of classification of ...
1380600
  Локайчук С. Словосполучення термінологічного типу в аспекті ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 16-19. – ISSN 0320-3077
1380601
  Білоусова О.І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Розглянуто різні структурні моделі термінологічних словосполучень, характерні для мови законодавства, досліджено прості і складні словосполучення в структурі мови закону, а також здійснено класифікацію словосполучень за морфологічним вираженням ...
1380602
  Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 30-33. – ISSN 2311-9896
1380603
  Литвин І.В. Словотвір : дидактичний матеріал з укр. мови. Посібн. для вчителя / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – 2-ге. – Київ : Освіта, 1997. – 224 с. – ISBN 966040235
1380604
  Галаган В. Словотвір "Щоденників" Олеся Гончара // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 15-21. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мовно-стильові особливості «Щоденників» Олеся Гончара. Проникнення елементів поетики, характерних для публіцистики, автор простежив на словотвірному рівні тексту «Щоденників» письменника (регулярне використання суфіксів, випадки ...
1380605
  Петрик О.М. Словотвір віддієслівних іменників у працях історика мови А.В. Майбороди // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 22-26
1380606
  Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т.М. Возний. – Львов, 1981. – 188с.
1380607
  Коць Т.А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0027-2833
1380608
  Ковальчук Ю.А. Словотвір корейської мови : навч. посібник / Ю.А. Ковальчук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-489-476-7
1380609
  Абдулхаіров Р. Словотвір кримськотатарських прізвищ // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – (Бібліотека Інституту філології)
1380610
  Антоненко О. Словотвір назв діячів в українській і чеській мовах (на матеріалі словотвірного типу на -НИК/-NIK) // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 119-128. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1380611
  Давиденко Д.А. Словотвір прикметників німецької мови // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки")
1380612
   Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1979. – 405с.
1380613
  Круковський В.І. Словотвір у французькій юридичній термінології / В.І. Круковський, В.Є. Турчанінова, О.В. Круківська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 188-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1380614
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-208. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1380615
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-207. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1380616
  Брус М.П. Словотвір фемінітивів у працях О.Н. Синявського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISBN 978-966-8847-84-4
1380617
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1380618
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1380619
   Словотвір. Конструктор слів. Зміна приголосних. Складні слова. Абревіатури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Серпень (№ 8) : Українська мова. Дидактика+гра. 6 клас. – С. 66-83
1380620
  Манжос Оксана Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афіксальні способи творення слів : 5 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1380621
  Буднікова Л.Т. Словотвірна адаптація запозичень у словацькій мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 25-31. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1380622
  Цимбалістий І.Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 300-307


  У статті проаналізовано участь іспанських скорочень у процесах словотворення. Досліджено способи словотворення, моделі та схеми, в яких скорочені словоформи задіяні в якості твірних основ. Виділено найпоширеніші афіксальні елементи, за допомогою яких ...
1380623
  Кан В.Д. Словотвірна афіксація в зіставному аспекті : на матеріалі корейської, англійської та російської мов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 1608-0599
1380624
  Щигло Л.В. Словотвірна валентність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 65-75
1380625
  Капраль Михайлов Іванович Словотвірна валентність та словотвірна парадигматика назв осіб у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Капраль Михайлов Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1380626
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 219л. + Додаток : 207-219. – Бібл. : л. 174-206
1380627
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1380628
  Шутак Лариса Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінки / Шутак Лариса, Шинкарук Василь. – Чернівці : Рута, 2002. – 128с. – ISBN 966-568-469-8
1380629
  Шинкарук В. Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінності в сучасній українській мові (на матеріалі текстів з релігійним компонентом) / В. Шинкарук, Л. Шутак // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 181-186. – ISBN 966-568-301-2


  Визначено основні види суб’єктивної оцінки, функції суфіксів-модифікаторів-виразників суб’єктивної позитивної оцінки, розмежовано суфікси-модифікатори і суфікси-транспозитори з негативнооцінними значеннями. Проаналізовано процеси словотвірної ...
1380630
  Тютенко О. Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 32-42. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються кількісні та якісні параметри суфіксів словотвірної категорії "особа" у текстах різних функціональних стилів
1380631
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 23-31. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -ан-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовності в українській мові. В статье проанализованы семантико-словообразовательные ...
1380632
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 41-58. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -н-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовинності в українській мові. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних лексем у діахронії
1380633
  Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / H.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні.HАH Укра ни. – Київ, 1998. – 162 с. – Бібліогр.С.156-157. – ISBN 9660204280
1380634
  Зюзькіна Г.М. Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 97-104. – ISSN 2305-3852
1380635
  Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1380636
  Клименко Н.Ф. Словотвірна мотивація, регулярні, виражені й "нарощені" словотвірні значення слова (у типологічному аспекті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 35-39. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто словотворення новогрецької та східнослов"янських мов у плані зіставлення реалізованих і потенційних моделей творення іменників.
1380637
  Кушлик О. Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 65-79. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено словотвірну парадигматику відперсональних дієслів. На основі загальнограматичних значень буттєвості, дії, відношення та стану виокремлено чотири структурно-семантичні типи таких дієслів, установлено типові для них словотвірні ...
1380638
  Навроцька Н. Словотвірна продуктивність каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 21-25
1380639
  Рижкова Н. Словотвірна продуктивність префіксації в англомовних публіцистичних текстах початку XXI століття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 33-34
1380640
  Волкова Н.В. Словотвірна продуктивність споконвічних іменників в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 151-156. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1380641
  Баган М.П. Словотвірна реалізація заперечення в сучасній українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-96911-8-7
1380642
  Скляренко В.Г. Словотвірна реконструкція праслов"янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена словотвірній реконструкції праслов’янської лексики, зокре­ма реконструкції праслов’янських безсуфіксних дієслів, які не збереглися в жодній зі слов’янських мов. Реконструкція здійснюється на основі віддієслівних імен. Для цього ...
1380643
   Словотвірна семантика східнослов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 202 с.
1380644
  Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 117-124. – ISSN 1682-3540
1380645
  Сіроштан Т.В. Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ - ХІІІ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 99-110. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1380646
  Пілецький В.І. Словотвірна структура і функціонування українських фізичних термінів на -ння в порівнянні з російськими // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 131-138
1380647
  Власенко М.С. Словотвірна структура іспанської юридичної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 59-65.
1380648
  Гапон Л. Словотвірна структура лінгвістичних термінів, ужитих у мовознавчих працях Ярослава-Богдана Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 27-31. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті висвітлено особливості відтворення юридичної лексики в контексті часовіддаленого перекладу правових пам’яток. Обґрунтовано доцільність врахування комплексного значення лексеми мови оригіналу при її відтворення цільовою мовою (на прикладі ...
1380649
  Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – Київ, 1981. – 200с.
1380650
  Муляр І.В. Словотвірна структура українських назв меблів житлового приміщення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 31-40. – ISSN 2313-4593
1380651
  Антоненко О.В. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні : монографія / О.В. Антоненко; Оксана Антоненк ; [наук. ред. О.Л. Паламарчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 214 с. – ISBN 966-594-940-3
1380652
   Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – 113с.
1380653
  Ковтун І.І. Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 229-236
1380654
  Голенко Л.С. Словотвірна термінологія української мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 41-42. – ISSN 2521-1218
1380655
  Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 347-351


  У статті розглянуто роль словотвірної функції категорії роду іменника новогрецької мови, її зв"язок з семантико-граматичною та формально-граматичною функціями категорії роду. В статье рассматривается роль словообразовательной функции категории рода ...
1380656
  Корбут С. Словотвірне гніздо з вершиною - Бог - у словниках української мови // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 148-150. – ISBN 966-568-301-2
1380657
  Альошина І.Г. Словотвірне гніздо з вершиною agere в латинській мові: структура, семантика, етимологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 84-89. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1380658
  Шульгач В.П. Словотвірне гніздо з основою *sъld- (на матеріалі антропонімії) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 0027-2833
1380659
  Білоусова В.В. Словотвірне значення англомовної морфеми -инг у російськомовних новоутвореннях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 134-141. – (Філологія)
1380660
  Боровик Я.Ю. Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 77-
1380661
  Слаба О.В. Словотвірний аналіз термінів англо-американського походження. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-117. – (Філологія)
1380662
  Ткачук-Мірошниченко Словотвірний аспект CORONASPEAK-2020 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 119-130. – ISSN 2520-6397
1380663
  Мельничук Н.О. Словотвірний потенціал англійських ад"єктивних емосемізмів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 219-221. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Опис словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосемізмів дає можливість глибинного дослідження їхніх безпосередніх конституентів та особливостей їх функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих елементів збагачувати лексичний склад ...
1380664
  Іванова Н.А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблем їх перекладу українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 121-127. – Бібліогр.: С . 127 ; 13 назв
1380665
  Гарлицька Т.С. Словотвірний потенціал жаргонної лексики (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1380666
  Скибицька Н.В. Словотвірний потенціал лексем ІНТЕРНЕТ та ПІАР - PR у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – C. 231-235
1380667
  Панченко Т.С. Словотвірний потенціал нових слів у мові української преси початку XXI століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 50-61. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1380668
  Сулима О.П. Словотвірний потенціал процесуальних дієслів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 71-75. – ISSN 2304-5809
1380669
  Клименко Н.Ф. Словотвірний потенціал слів - виразників концепту море у сучасній українській та новогрецькій мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  У зіставному плані розглянуто семантику концепту море шляхом розкриття словотвірного потенціалу належних йому слів.
1380670
  Заболотна Т. Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 294-305
1380671
  Гурко О.В. Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
1380672
  Воловенко І.В. Словотвірні варіанти назв осіб жіночої статі за родом діяльності або фахом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
1380673
  Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
1380674
  Мукан Г.М. Словотвірні гнізда з коренями прикметників на позначення кольору / Г.М. Мукан, Г.О. Піскун // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 22-29
1380675
  Чернецький В.К. Словотвірні гнізда унікальних дієслівних утворень із суфіксами суб"єктивної оцінки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 45-49
1380676
  Клименко Н.Ф. Словотвірні гнізда, композитоугруповання та темогнізда в процесах стратифікації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 89-98


  У добу глобалізації активізуються процеси нової стратифікації лексики, в яких беруть участь словотворчі засоби, що сприяють формуванню нових словотвірних гнізд, поповненню вже існуючих, виникненню нових композитоугруповань, а в термінологіях - ...
1380677
  Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки, названої прикметником в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 316-320. – ISBN 966-581-481-8
1380678
  Антоненко О.В. Словотвірні засоби відтворення агентивності слов"янських мовах (на матеріалі чеської й української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 16-20
1380679
  Кислюк Л. Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 115-119. – ISSN 1682-3540
1380680
  Рижков А. Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання виділення словотвірних моделей, що лежать в основі утворення двокомпонентних термінів права в корейській мові. Досліджені терміни належать до сино-корейського пласту лексики, тож робота спирається на теоретичні здобутки не ...
1380681
  Клімова Ю.І. Словотвірні моделі оказіональних лексичних одиниць (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-126. – (Бібліотека Інституту філології)
1380682
  Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37


  Статтю присвячено словотвірному аналізові неологізмів сучасної української публіцистики (на матеріалі тижневика "Український тиждень"). Розглядаються як продуктивні, так і непродуктивні моделі творення нових лексем; роль і функціонування новотворів у ...
1380683
  Кравченко Л. Словотвірні моделі прізвищ із суфіксами -л-о, -ун, -ан // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 151-154. – ISSN 0320-3077
1380684
  Ніколаєнко Л.С. Словотвірні можливості англійської і української мов на сучасному етапі їхнього розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 340-345
1380685
  Гаманюк В.А. Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 47-55. – (Серія "Філологічні науки")
1380686
  Грещук В. Словотвірні одиниці в текстостворенні малої прози Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 552-559
1380687
  Кремзикова С.Ю. Словотвірні одиниці та їх функції у тексті (на матеріалі старофранцузького періоду) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 101-104. – ISBN 966-581-295-5
1380688
  Слаба О.В. Словотвірні особливості англоамериканізмів-термінів у сучасній німецькій мові // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 129-133. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1380689
  Комаровська А. Словотвірні особливості ботанічної лексики на означення дерев та кущів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 155-158. – ISSN 0320-3077
1380690
  Коць Т. Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 91-99. – ISSN 1682-3540
1380691
  Устінова В. Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 12-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1380692
  Горобець С.В. Словотвірні особливості лексики зі сфери інформаційних комп"ютерних технологій в українській, російській та хорватській мовах // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 34-38
1380693
  Гаркавенко М. Словотвірні особливості слів-інновацій // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 19-20. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1380694
  Трубнікова О. Словотвірні особливості та шляхи відтворення українською мовою міфонімів у "Володарі перснів" Дж. Р.Р. Толкієна (на матеріалі оригіналу та українських перекладів) / О. Трубнікова, О. Чернікова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 284-288. – ISBN 978-617-7241-66-8
1380695
  Вітрів Х. Словотвірні особливості юридичних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 192-197. – ISSN 2078-340X


  Досліджено та проаналізовано словотвірну організацію латинських юридичних термінів, утворених за допомогою суфіксації, зокрема найпродуктивніші словотвірні моделі термінів на tio / sio у творах Ціцерона та Гая.
1380696
  Вербовська І. Словотвірні прикметникові синоніми з однофункціональними префіксами // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 254-262. – ISBN 966-603-098-5
1380697
  Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 162-168


  У статті розглянуто явище родової варіативності в новогрецькій мові, увагу приділено словотвірним родовим варіантам новогрецьких іменників, їхні особливості досліджено на основі поділу їх на абсолютні дублети та такі, що мають стилістичні ...
1380698
  Крайняк О. Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 44-51. – ISBN 966-7773-70-1


  Лексичний еліпс є відносно новою і недостатньо дослідженою проблемою в німецькій і інших германських мовах.
1380699
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Емма Тіберіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 284с. + Додатки: л. 221 - 284. – Бібліогр.: л. 187 - 221
1380700
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Е.Т.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1380701
  Білоусенко П.І. Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст. / П.І. Білоусенко, Л.П. Бойко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 13-19. – ISSN 2077-804X
1380702
  Руда Н. Словотвірні типи назв порід і мінералів в українській петрології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 66-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивний розвиток петрології зумовлює пожвавлення процесів її термінотворення. Більш актуальними стають і потреби упорядкування системи назв гірських порід і мінералів в українській мові відповідно до міжнародних стандартів, її уніфікації й ...
1380703
  Кійко С.В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 373-377. – ISSN 1729-360Х
1380704
  Іщук М.В. Словотвірні типи прикметників з префіксами над- і понад- // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 41-45
1380705
  Клименко Н. Словотвірно-лексичні значеннєві зв"язки слів, що належать одному концепту в мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 196-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 21; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Встановлення семантичної структури базових концептів мови вимагає різноаспектного її розгляду. частиною його може бути розкриття словотвірних і лексичних значеннєвих зв"язків між похідними гнізд, що впіввідносні з одним концептом, але мають різні ...
1380706
  Лещук Т.Й. Словотворення і науково-технічний поступ : на основі німецько-українських лексичних порівнянь / Т.Й. Лещук. – Львів : Світ культури, Просвіта, 1993. – 196с. – На тит. листі укр. та англ. мовами. – ISBN 5-7707-0633-3
1380707
  Чолос Іван Іванович Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2002. – 248 л. – Додатки: л. 210-231. – Бібліогр.: л. 178-210
1380708
  Чолос І.І. Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1380709
  Перепльотчикова С.Є. Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 422-429. – ISBN 966-581-388-9
1380710
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім.Тараса Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1380711
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.155
1380712
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі / М.Я. Плющ. – Київ, 1969. – 132с.
1380713
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі: Посібн. для учит. / М.Я. Плющ. – 2-е вид., переробл. – К., 1985. – 127с.
1380714
  Тараненко О.О. Словотворення української мови в аспекті ії сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 3-32. – ISSN 0027-2833
1380715
  Наконечна Л.В. Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 46-52
1380716
  Скибицька Н.В. Словотворення як засіб оформлення нових семантичних полів лексики сучасної англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 142-146
1380717
  Шуменко О.А. Словотворні особливості вторинних утворень // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 33-42. – ISSN 2075-4205
1380718
  Карпіловська Є.А. Словотворча і семантична структура звуконаслідувальних дієслів у сучасній українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077
1380719
  Сегін Л.В. Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 107-116. – ISSN 2305-3852
1380720
  Маймакова А.Д. Словотворча симентика суфіксів відносніх прикметників та її інтерпретація носінням мови : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Маймакова А. Д.; КУ. – К., 1995. – 17л.
1380721
  Петрів О.І. Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1380722
  Папідзе Н.В. Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1380723
  Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1984. – 251 с.
1380724
  Смагленко Ф.П. Словотворча характеристика українських іменників з кінцевим -о // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 41-45
1380725
  Марченко Н.В. Словотворче значення топонімів слов"янського походження на півночі Німеччини // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 216-220. – ISBN 966-638-08406
1380726
  Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта / В.П. Григорьев ; отв. ред. А.Д. Григорьева ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1986. – 253, [2] с. – Библиогр.: с. 245-253
1380727
  Полікарпов П.В. Словотворчий потенціал абревіатур у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 110-114. – Бібліогр.: Літ.: с.с. 109-110.
1380728
  Материнська О.В. Словотворчий потенціал меронімів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 150-157
1380729
  Капітанюк О. Словотворчі моделі американської топонімії // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 158-159. – ISBN 978-966-600-646-5
1380730
  Люта А.А. Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 79-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1380731
  Капніна Г. Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2411-6548
1380732
  Дворницька Н. Словотворчі особливості слов"янського іменника в порівняльно-історичному аспекті // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 26-27
1380733
  Троненко Н.Г. Словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 101-104. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур в новоанглійський період розвитку англійської мови. Мовним одиницям цього типу властива можливість приєднувати до своїх основ різноманітні афікси, що свідчить про їх ...
1380734
  Дем"янюк А.А. Словотворчі префікси та префіксоїди іменників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 42-49. – Бібліогр.: c. 48-49; 40 поз.


  У статті аналізуються різні погляди мовознавців на препозитивні компоненти слів, а також принципи їх класифікації. The article deals with analysis of different point of views of linguists on prepositive components of words, and principles of ...
1380735
  Урядова В.Д. Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютинативних мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 138-142. – ISSN 1608-0599
1380736
  Муромцев І.В. Словотворчі типи гідронімів / І.В. Муромцев. – Київ, 1966. – 104с.
1380737
  Корепанова А.П. Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни / А.П. Корепанова. – Київ, 1969. – 99с.
1380738
  Сологор Ірина Миколаївна Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучаній німецькій медичній термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Сологор І.М.; Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1380739
  Адах Н. Словотворчість Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  У статті здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій, зафіксованих у поезії Василя Барки.
1380740
  Адах Н.А. Словотворчість Василя Барки з погляду статистики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 82-85. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1380741
  Гнатюк Л.П. Словотворчість Григорія Сковороди // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С.158-162
1380742
  Абазов Т. Словото като позиция: статии и профили / Тодор Абазов. – София : Наука и искысство, 1982. – 228 с.
1380743
   Словото на Бешков. – 2-е доп. изд. – София : Български художник, 1973. – 424 с.
1380744
  Бурдон И.Ф. Словотолкователь 30000 иностранных слов вошедших в состав русского языка с означением их корней : ручная справочная книга для непонимающих значения технич., научных и др. иностран. выражений, встечающихся в книгах, журналах, газетах / составленный по словарям Французской Академии, Болста, Гейзе, Рейора, Брокгауза, Биширеля, Александра и др. – Москва : В Университетской Тип. (Катков и К), 1865. – 741 с. – На 2-м тит. листе : Объяснительный словарь 30000 иностранных слов вошедших в употребление в русский язык с объяснением их корней
1380745
   Словоуказатель к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". – Тверь, 1990. – 140 с.
1380746
   Словоуказатель к тексту "Повести о Варлааме и Иоасафе". – Л, 1988. – 224с.
1380747
  Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века / Н.А. Кожевникова. – Москва : Наука, 1986. – 251 с.
1380748
  Стехин Ю.К. Словоупотребление в современной русской стихотворной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стехин Ю.К.; МВ и ССО СССР.ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 35л.
1380749
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1962. – 148 с.
1380750
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1968. – 195 с.
1380751
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Саратов, 1982. – 166с.
1380752
  Плющ М.Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. праці / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – 362, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 345-362 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-660-706-8
1380753
  Виво Д. де Словрь итальянско-русский / сост. Де-Виво Д. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – X, 811, III с.
1380754
  Дюнин В.М. Слову делом верны. / В.М. Дюнин. – Москва, 1968. – 64с.
1380755
   Словцаско-русский словарь. – 2-е изд, стереотип. – Москва, 1976. – 768с.
1380756
  Кузовлева Т.В. Слог / Т.В. Кузовлева. – М, 1973. – 159с.
1380757
  Булаховский Л.А. Слог русской критической прозы первой половины Х1Х века : [из лекций по истории литературного русского языка] / Л.А. Булаховский; Л.А. Будаховский, акад. ; Український комуніст. ін-т журналістики. – Харьков : Вид. УКІЖ"у, 1940. – 27 с.
1380758
  Груєнко М. Слоган як невід"ємний елемент рекламної кампанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 37-41


  Традиційне тлумачення поняття "слоган" у міжнародній рекламній практиці зводиться до наступного: слоган - це рекламна фраза, що висловлює основну рекламну пропозицію й входить в усі повідомлення в рамках рекламної кампанії якого-небудь товару або ...
1380759
  Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков / Р.К. Потапова. – М., 1986. – 143с.
1380760
  Теряев Д.А. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 278-283
1380761
  Камышная Нелли Григорьевна Слогоделение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 204 / камышная Нелли Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1972. – 28л.
1380762
  Теряев Д.А. Слогоделение слов русского языка в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 40-44
1380763
  Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 111-137. – ISSN 0321-2017
1380764
  Ибрагимбеков Р. Сложение волн : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-44.\. – ISSN 0012-6756
1380765
   Сложение двух матриц с использованием внешней памяти. – М, 1966. – 19с.
1380766
  Габибов А. Сложение для умножения. Взаимодействие ученых разных стран дает импульсы к развитию науки / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 14-15


  Два года назад в Российском фонде фундаментальных исследований был создан новый экспертный совет, задача которого - определять победителей совместных с зарубежными партнерами фонда конкурсов международных научных проектов. Чем отличается его работа от ...
1380767
   Сложение и динамика растительного покрова. – Куйбышев, 1983. – 128с.
1380768
  Ибрагимходжаев И. Сложение как способ образования новых и окказиональных слов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ибрагимходжаев И.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1979. – 26л.
1380769
  Мандельштам А.М. Сложение таджикской народности в Среднеазиатском Междуречьи : Автореф... канд. истор.наук: / Мандельштам А.М.; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры (Ленинградское отделение). – Москва, Ленинград, 1951. – 19 с.
1380770
  Стрелец В.В. Сложившаяся и необходимая рентабельность овцеводческих совхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стрелец В.В.; МВ и ССО Каз.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1380771
  Кунеев В.И. Сложная деформация материалов, разносопротивляющихся растяжению и сжатию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Кунеев В.И.; АН Кирг. ССР, Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1380772
   Сложная деформация твердого тела. – Фрунзе, 1969. – 211с.
1380773
  Малинин Владислав Георгиевич Сложная деформация твердого тела с учетом времени : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Малинин Владислав Георгиевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1380774
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1961. – 486с.
1380775
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 575с.
1380776
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1979. – 429с.
1380777
  Калатинец Александр Евгеньевич Сложная знакопеременная деформация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Калатинец Александр Евгеньевич; Минвуз УССР. Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 27л.
1380778
  Бегак Б.А. Сложная простота : очерки об искусстве детской литературы / Б.А. Бегак; Борис Александрович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 293 с.
1380779
  Куликова Л.П. Сложная ситуация / Л.П. Куликова. – М., 1977. – 110с.
1380780
  Кернога Н.З. Сложная ситуация / Н.З. Кернога. – Минск, 1985. – 160с.
1380781
  Шафаи А.М. Сложно-дподчиненное предложение в современном персидском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 19л.
1380782
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1380783
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1380784
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1380785
  Швайко Н.Ю. Сложное нагружение и вопросы устойчивости. / Н.Ю. Швайко. – Днепропетровск, 1989. – 174с.
1380786
  Баруздин С.А. Сложное поручение : рассказы : для ст. дошкол. возраста / С.А. Баруздин ; ил. Л. Хайлова. – Москва : Малыш, 1980. – 22 с. : ил., цв. ил.
1380787
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1380788
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1380789
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1380790
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1380791
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1380792
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1380793
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1380794
  Палатовская Е.В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте : монография / Е.В. Палатовская ; [наук. ред. О.С. Снитко] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ : Гранмна, 2019. – 398, [2] с. : табл. – Резюме укр., англ. – Библиогр.: с. 332-371. – ISBN 978-966-2726-89-3
1380795
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1380796
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1380797
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Бабалова Л.Л. – Москва : Русский язык, 1983. – 128 с.
1380798
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1380799
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1380800
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : (некоторые вопросы теории) / В.А. Белошапкова. – Москва : Просвещение, 1967. – 160 с. – (Вопросы советского языкознания)
1380801
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1380802
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1380803
  Карапетян Л.Л. Сложное предложение в среднеармянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. Л.; АН Арм.ССР, Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1380804
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1380805
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1380806
  Гепнер Ю.Р. Сложное предложение и принципы его изучения / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1963. – 91с.
1380807
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1380808
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1380809
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1380810
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1380811
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1380812
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1380813
  Доценко С.И. Сложное рациональное поведение игроков в одной задаче поочередного преследования // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 64
1380814
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1380815
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1380816
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1380817
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1380818
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1380819
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1380820
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1380821
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1380822
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1380823
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1380824
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1380825
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1380826
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1380827
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1380828
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1380829
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1380830
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1380831
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1380832
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1380833
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1380834
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1380835
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1380836
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1380837
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1380838
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1380839
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1380840
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1380841
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1380842
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1380843
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1380844
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1380845
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1380846
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1380847
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1380848
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1380849
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1380850
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1380851
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1380852
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1380853
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1380854
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1380855
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1380856
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1380857
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1380858
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1380859
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1380860
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1380861
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1380862
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1380863
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1380864
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1380865
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1380866
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1380867
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1380868
  Арзуманов Г.Г. Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27 с.
1380869
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1380870
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1380871
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1380872
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1380873
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1380874
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1380875
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1380876
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1380877
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1380878
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1380879
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1380880
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1380881
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1380882
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1380883
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1380884
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1380885
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1380886
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1380887
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1380888
  Маслийчук В. Сложности теорий: Несколько замечаний о локальном сообществе, Просвещении и Слобидской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 2. – С. 239-248. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Про книгу українського історика Володимира Склокіна.
1380889
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1380890
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1380891
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1380892
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1380893
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1380894
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1380895
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1380896
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1380897
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1380898
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1380899
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко, В.А. Козловский, О.С. Денисенко АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.], 1977. – 34 с.
1380900
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1380901
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М., 1987. – 31 с.
1380902
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1380903
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1380904
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1380905
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1380906
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1380907
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1380908
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1380909
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1380910
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1380911
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1380912
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1380913
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1380914
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1380915
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1380916
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1380917
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1380918
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1380919
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1380920
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1380921
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1380922
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1380923
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1380924
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1380925
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1380926
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1380927
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1380928
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1380929
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1380930
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1380931
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1380932
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1380933
   Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная? / А.Э. Доморацкий, В.Е. Крылюк, Р.В. Иванченко, М.Ю. Свинтуковский, М.С. Лисянский, Н.В. Пятковская, Ю.А. Олейник // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 87-90. – ISSN 2224-0586
1380934
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – Москва, 1984. – 150с.
1380935
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1380936
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1380937
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1380938
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1380939
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1380940
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1380941
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1380942
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофиз. системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 310, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-311
1380943
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1380944
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1380945
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1380946
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1380947
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1380948
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1380949
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1380950
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1380951
  Соболев М. Сложные неорганические кислоты. – Москва : Университетская типография, Страстной бульвар, 1895. – 150 с.
1380952
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва : Yferf, 1990. – 254 с.
1380953
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Базуев Г.В., Швейкин Г.П. ; отв. ред. С.И. Алямовский ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1985. – 237 с. – Библиогр. в конце глав
1380954
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1380955
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
1380956
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1380957
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1380958
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – Москва, 1971. – 104с.
1380959
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова ; АН УзСССР, Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1380960
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1380961
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1380962
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1380963
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1380964
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1380965
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1380966
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1380967
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1380968
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1380969
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1380970
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1380971
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1380972
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1380973
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1380974
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1380975
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1380976
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1380977
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1380978
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1380979
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1380980
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1380981
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1380982
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1380983
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1380984
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1380985
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1380986
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1380987
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176 с.
1380988
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1380989
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1380990
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1380991
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1380992
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1380993
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1380994
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1380995
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1380996
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1380997
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1380998
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1380999
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1381000
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,