Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1380001
  Дудник Ю. " Створення нового механізму забезпечення якості освіти - головне завдання нашої інспекції / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів України призначено Юрія Дудника. "Освіта України" поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, а також про ...
1380002
  Богданов В.Л. «Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України» // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1027-3239
1380003
  Арутюнян А. Статус Палестини як держави-спостерігача // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1380004
  Совгиря О. Статус парламентської опозиції в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 68-69
1380005
  Совгиря О.В. Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 22-31.
1380006
  Іваницька Х.І. Статус патентного повіреного в контексті сучасної судової реформи // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6. – С. 52-54. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
1380007
  Урусова А. Статус писем ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 5. – С.23


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1380008
  Ніконов В.О. Статус підприємства в аспектах економічного та юридичного підходів до його визначення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 249-257. – ISBN 966-7958-13-2
1380009
   Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. О.А. Банчука]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 585, [1] с. – ISBN 978-966-2214-26-0
1380010
  Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
1380011
  Завадська О.В. Статус поняття "спецслужби" в українській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1380012
  Гедеков Довран Статус постоянно нейтральных государств в современном международном праве // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1380013
  Томашевский Р.Е. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 42-44. – ISSN 1562-529Х
1380014
  Томашевский Р. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 285-288
1380015
  Загнітко А. Статус прикладної лінгвістики в системі лінгвістичних наук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 291-318. – ISSN 1728-9572
1380016
  Пастушенко Т. Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 18-28. – ISBN 978-966-97201-0-8
1380017
  Зинченко А.В. Статус России в иерархии современных международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-26. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1380018
  Фаріон І. Статус руської (української) мови крізь призму правових документів XIV-XVII ст. // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 35-40


  Соціолінвістичний контекст статусу руської мови в діяхронії (XIV-XVII ст.) крізь призму мовної свідомости провідних шляхетсько-урядових середовищ. Діяхронний аналіз не лише мовно-суспільних, але і мовно-філософських, мовно-психологічних, ...
1380019
  Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36
1380020
  Дворник Д. Статус слідчого згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-84. – ISSN 2306-0050
1380021
  Костич Л. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 29-41. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується історія cтановлення поняття про словотвірну категорію, розглядаються складові словотвірної категорії в аспекті їх систематизації та ієрархічного упорядкування.
1380022
  Бойченко І.В. Статус соціальний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354. – ISBN 966-642-073-2
1380023
  Вінциславська М.В. Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 153-158. – (0). – ISSN 2078-9165
1380024
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1380025
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1380026
  Батанов О.В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 10-20. – ISSN 2308-9636
1380027
  Васильченко О. Статус студента землі // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 26-29.


  Студентське посвідчення ISIC стало універсальним студентським квитком.
1380028
  Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1380029
  Лобода О. Статус судді захищай у суді // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.19-20. – ISSN 1726-3077
1380030
  Хотинська-Нор Статус судді у відставці: поняття та зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 57-59. – ISSN 2308-9636
1380031
  Борова Ю.В. Статус суддів в контексті проведення судово-правової реформи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 416-419. – ISBN 966-660-151-6
1380032
  Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич, 2004. – 224с.
1380033
  Рустамзаде А.Х. Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верхов. Рады Украины. – Киев : Инcтитут законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 307, [1] с. – Библиогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-7166-34-2
1380034
  Бартельс Г.-О. Статус судових виконавців згідно з німецьким правом // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 41-49
1380035
  Зубченко В.М. Статус та динаміка розвитку мовознавчих інституцій української академії наук у 20-х ороках XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 244-249
1380036
   Статус та організація роботи депутата сільської, селищної ради : Практичний посібник. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 448с. – ISBN 966-8668-10-3
1380037
  Тищенко І.В. Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  У статті висвітлено особливості становлення перших європейських університетів, визначено специфічні риси їх організаційно-управлінської структури.
1380038
  Макарук Л. Статус та роль піктограм у сучасному англомовному комунікативному просторі // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2312-3265
1380039
  Шестакова Е.Г. Статус та роль художності в словесності нового часу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 37-43. – Бібліогр.: Літ.: с.42-43; 16 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1380040
  Саплін Ю.Ю. Статус та складники лінгвокультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 22 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1380041
  Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-240. – ISSN 0132-1331
1380042
  Мартынов А.С. Статус Тибета в 17 - 18 веках в традиционной китайской системе политических представлений / А.С. Мартынов. – М, 1978. – 282с.
1380043
  Дзюбишина-Мельник Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 74-84. – ISSN 2304-9383
1380044
  Вус Д. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 158-159
1380045
  Залізняк Г.М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0027-2833
1380046
  Залізняк Г. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 176-185


  "Стаття присвячена проблемі визначення статусу української та російської мов. Дані соціологічних досліджень громадської думки киян дозволили виявити зміни у ставленні громадськості до функціонування двох мов залежно від змін у мовній політиці. Разом з ...
1380047
  Халмурзаев Т.Х. Статус урду в современной Индии и тенденции его развития. / Т.Х. Халмурзаев. – Ташкент, 1979. – 112с.
1380048
  Мельниченко В. Статус уряду в контексті конституційної реформи: можливість зробити перший крок до самостійності? / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 29-33
1380049
  Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Геннадій Єфіменко. – Київ : Інситут історії України НАН України, 2012. – 366, [1] с. – Імен. покажч.: с. 359-366. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-6396-3
1380050
  Дем"яненко О. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 96-99
1380051
  Монаєнко А. Статус фонду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 32-33
1380052
  Рассохин Иван Статус члена парламента в Республике Польша // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 55-63. – ISSN 1812-7126
1380053
  Лук"яненко О. Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-98
1380054
  Файзуллин С Ф. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной полтики // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 139-144. – ISSN 0132-1625
1380055
  Граб Д.І. Статус юридичного терміна та його специфіка // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 405-411
1380056
  Олійник О.Б. Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя ті Відродження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 123-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1380057
  Сірук М. Статус як символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "Україні потрібно сконцентруватися на посиленні діючих безпекових програм із США", - експерт.
1380058
  Сабат П. Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 165-178. – ISSN 2306-3548
1380059
  Багров В М. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки / В М. Багров, Г Л. Руденко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-13. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1561-4980
1380060
  Яцюк О.В. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 318-323. – ISSN 1563-3349
1380061
  Гнатюк Я.С. Статуси філософії : [навч. посібник] / Я.С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Філос. ф-т. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в темах. – ISBN 978-966-286-136-5
1380062
  Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
1380063
  Скаржинская Е. Статусная рента в образовании / Е. Скаржинская, В. Чекмарев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.12-18. – ISSN 0321-0383
1380064
  Бідун А. Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто аспкекти трансформації статусу й компетенцій сучасного редактора, що визначають специфіку його роботи з контенторм книги на довидавничому, видвничому й позавидавничому етапах
1380065
  Плужникова Т.И. Статусность морфемы как экспликанта семантики слова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 128-131. – ISSN 2219-4290
1380066
  Голенкова З.Т. Статусные характеристики рабочих России / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян
1380067
   Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jазик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jазици = The status of the modal morpheme BI in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages / Македонска акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уредник: Зузана Тополиньска ; ред. одбор: Зузана Тополиньска, Marjan Maрковик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 167 с. : илустр. – Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – (Морфосинтаксички студии ; 4). – ISBN 978-608-203-222-1
1380068
  Янчук В.З. Статут - правова основа діяльності колгоспів / В.З. Янчук. – Київ, 1974. – 80с.
1380069
  Пристінський І.О. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 31-34
1380070
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1380071
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-17
1380072
  Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – C. 109-116. – ISSN 2075-1478


  "...Після впровадження класичної системи освіти в середніх навчальних закладах в урядових колах виникла думка про нову університетську реформу задля встановлення тіснішого зв"язку університетів з гімназіями. Новостворений статут, прийнятий 23 серпня ...
1380073
   Статут Академії економічних наук України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 192-196. – ISSN 1729-7206
1380074
   Статут Академії Наук Української Соціалістичної Радянської Республіки : Затверджено РНК УСРР 21.02.1936 р. – Київ, 1936. – 19 с.
1380075
   Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1380076
   Статут Беларускай Академії навук. Зацверджані 22 жніуня 1933 года. – Менск : Выдавецтва Беларускай Акадэмії навук, 1934. – 18 с.
1380077
   Статут великаго княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции / Перевод с польскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатан при правительствующем сенате
Ч. 1 : С перваго раздела по седьмый. – 1811. – 550 с. – Видання старою орфографією


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1380078
   Статут Великого княжества Литовского. – Минск, 1960. – 254 с.
1380079
  Осипян Б.А. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. как первый русский конституционный образец единой христианско-правовой идеологии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 95-103. – ISSN 0132-0769
1380080
   Статут Великого княжества Литовского 1588 : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 24, 582 с. – Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания. - 1588 годах на западнорусском языке
1380081
   Статут Великого княжества Литовского. С подведением в надлежащих местах ссылки на Конституции, приличныя содержания оного : Пер. с польского. – Спб. : Печатан при Правит. Сенате
Часть 2-я : От 7-го раздела до конца. – 1811. – XXII, 480с. – Польською та російською мовами
1380082
  Олійник О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 12-21
1380083
   Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 540 с.
1380084
   Статут ВЛКСМ. – К, 1982. – 32с.
1380085
  Затулко К. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР в системі законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 382-384
1380086
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
1380087
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1946. – 32 с.
1380088
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії /більшовиків/.. – Київ-Харків, 1944. – 32с.
1380089
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1958. – 40с.
1380090
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1380091
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1380092
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1380093
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1380094
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19 с.
1380095
   Статут Всеукраїнської Академії Наук : Проєкт статутарної комісії при президії. – Київ, 1930. – 20 с.
1380096
   Статут Всеукраїнської громадської організації "Спілка дипломатів України"
1380097
   Статут Всеукраїнської громадської організації товариства "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 0868-8117
1380098
  Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. - пам"ятка середньовічного італійського права на українських теренах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 18-24. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1380099
  Гончаренко О. Статут господарського товариства як засіб саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 37-42. – ISSN 2663-5313
1380100
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1380101
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1380102
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1380103
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва., 1919. – 23 с.
1380104
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1380105
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1380106
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1380107
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1380108
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1380109
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1380110
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1380111
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий XIX з"їздом партії. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1953. – 111 с. – Мініатюрне видання
1380112
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1380113
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1380114
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1380115
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1380116
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1380117
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1380118
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1380119
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1380120
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
1380121
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1973. – 64с.
1380122
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1977. – 115 с. – Мініатюрне видання
1380123
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1977. – 64 с. – Мініатюрне видання
1380124
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1983. – 76 с. – Мініатюрне видання
1380125
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : (з пропонованими змінами) / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1985. – 30 с.
1380126
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1986. – 30 с.
1380127
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVIII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1990. – 16 с. – ISBN 5-31-00850-3
1380128
  Хвостенко С.П. Статут КПРС - втілення ленінських норм партійого життя / С.П. Хвостенко. – К, 1962. – 75с.
1380129
  Гальчинська В.А. Статут КПРС - втілення ленінських організаційних основ ператії, норм партійного життя і принципів парійного керівництва / В.А. Гальчинська. – Київ, 1961. – 53 с.
1380130
  Іващенко М.К. Статут КПРС - основний закон партійного життя / М.К. Іващенко. – Київ : [б. в.], 1973. – 80 с.
1380131
   Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.202-206. – ISBN 966-568-656-9
1380132
  Кульчицький В. Статут міста Львова 1870 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 115-116
1380133
  Габович О. Статут НАНУ як скарбниця "цінностей" радянського права / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 75-89. – ISBN 978-966-518-698-4
1380134
   Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-16
1380135
   Статут національної бібліотеки Української народної республіки в м. Київі при Українській академії наук. – Київ : Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 14 с. : 1 табл.
1380136
   Статут Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 2, 10-11
1380137
  Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 162-166
1380138
  Рижков В. Статут ООН має українські корені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Павлоградці хочуть встановити пам"ятник Лео Пасвольському, який будучи спеціальним помічником держсектаря США в період президентства Ф. Рузвельта став безпосереднім автором тексту Статуту ООН.
1380139
   Статут Організації Об"єднаних Націй / [ Організація Об"єднаних Націй ]. – Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с.
1380140
   Статут Організації Об"єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду. – [Б.м. : б.в., 1963. – 122 с. – Мініатюрне видання
1380141
  Поляков Н.В. Статут Парижского университета о методах чтения лекций. Постановление факультета искусств (1355) / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 570-571. – ISBN 978-966-551-249-3
1380142
  Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його застосування мировими суддями Харківської губернії // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.32-35. – ISSN 1727-1584
1380143
  Ахундов М.Д. Статут пространства и времени в научном познании / М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1380144
   Статут професійних спілок СРСР. – К, 1954. – 20с.
1380145
  Данількевич М. Статут територіальної громади - нове явище у праві України / М. Данількевич, Ю. Величко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-29. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1380146
  Калиновський Б. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 56-57
1380147
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України проблемні питання становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 284-291. – ISSN 1563-3349
1380148
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 98-106
1380149
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-137.
1380150
  Гураль П. Статут територіальної громади як джерело муніципального права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.223-228. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1380151
  Баєва Лілія Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 11-15
1380152
  Лялюк О.Ю. Статут територіальної громади як один з елементів правової основи місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 20-27. – ISSN 0201-7245
1380153
  Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики : Науково-практичне видання; Статут територіальної громади міста Маріуполя (авторський проект) / О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, С.В. Маліков; Центр проблем законотворчості та порівняльного правознав. ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецько; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ, 2004. – 192 с. – ISBN 966-107-15-2
1380154
   Статут Товариства друзів радянської кінематографії(ТДРКіна) на Київщині. – Київ, 1927. – 8 с.
1380155
   Статут Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1985
1380156
  Гаранін О. Статут Українського Вільного Університету в Мюнхені // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 203-214
1380157
   Статут Українського Літературно-Художнього товариства. – Петроград (Сакт-Петербург) : [Друк. Бр. В. та І. Линників], 1917. – 15 с. – (Українське літературно-художнє товариство)


  На тит. стор №1316441 - підпис Ів. Капустянського
1380158
   Статут Українського Наукового Товариства у Київі. – Київ : Друкарня Барського, 1907. – 10 с. – На одному екз. вид-во : Друкарня 2-ї Артїли, без дати.
1380159
   Статут Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К, 1965. – 36с.
1380160
   Статут університету 1835 [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 438-457. – ISBN 978-966-189-081-6
1380161
   Статут університету 1863 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 463-488. – ISBN 978-966-189-081-6
1380162
   Статут університету 1884 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 492-520. – ISBN 978-966-189-081-6
1380163
   Статут фонду імені Ігоря Білозора [проект] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 -19 липня (№ 31). – С. 2
1380164
   Статут цивільного будівництва. – Б.м., 1928. – 19с.
1380165
  Дорожинська М. Статути - джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. - XIX - початку XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 194-200. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1380166
  Пашук В. Статути "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 16-26. – ISBN 966-7551-00-8
1380167
   Статути Великого князівства Литовського : У 3-х томах. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-76-3
Т.1 : Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – 2002. – 464с.
1380168
  Федоренко Н. Статути вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 142-158. – ISSN 1563-3713
1380169
  Цимбал Богдана Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців - жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело ( 50-60-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-106
1380170
  Тимошенко Л. Статути дрогобицьких братств ХVI ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 96-103
1380171
  Хоменко Г. Статути європейських та українських університетів: порівняльна характеристика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 79-86. – ISSN 2078-1016


  "У 1834 р. було засновано в Києві Університет св. Володимира, а в 1842 р. він отримав новий статут. У ньому дещо розширювалася свобода викладання, вводився інститут доцентів (щоб не посилати викладачів за кордон для підготовки до професорського ...
1380172
   Статути Збройних сил України : Положення про проходження військової служби. – Киев : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-93-4
1380173
   Статути Збройних Сил України. – Київ, 2004. – 498 с.
1380174
   Статути Збройних Сил України : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
1380175
   Статути Збройних Сил України : збірник офіц. текстів законів станом на 1 листоп. 2018 р. / [упоряд. С.В. Петков]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : іл. – Зміст: "Про національну гвардію України", "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України", "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України". – ISBN 978-611-01-1222-2
1380176
   Статути Збройних Сил України : зб. законів із змінами та допов. станом на 19 листоп. 2019 р. : офіц. тексти. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 393, [1] с. : іл., табл., ноти. – Зміст: Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ; Про дисциплінарний Статут Збройних Сил України ; Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України ; Про стройовий Статут Збройних Сил України. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-576-3
1380177
  Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського Королівства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99
1380178
   Статути Київського університету 1833-2020 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та авт. лекцій: В.А. Короткий (керівник авт. колективу), А.Г. Соломаха]. – Київ : Кандиба Т.П., 2020. – 875, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-75-7


  У пр. № 1737915 напис: В дар бібліотеці Alma Mater 22.03.2021 Короткий
1380179
  Хмарський В.М. Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.27-30
1380180
  Севастьянов О.В. Статути Російського товариства з вивчення Криму - джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримській АСРР в 20-і роки XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 12-17
1380181
  Чудик Н.О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 125-131.
1380182
  Федоренко В.Л. Статути територіальних громад як джерело муніципального права України / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 26-36
1380183
  Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 4


  Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які регулюють роботу вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується їх статутів. Згадується Статут ...
1380184
  Лахно О.П. Статутна реформа радянського баптизму1959 - 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 25-32. – ISSN 2075-1451
1380185
  Полякова О.С. Статутна форма зміцнення військової дисципліни - головний адміністративно-правовий засіб попередження правопорушень у збройних силах України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 239-246. – ISSN 0201-7245
1380186
  Кіселичник В.П. Статутне право Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-644-044-4
1380187
  Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
1380188
  Орлюк О. Статутний капітал банку: правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1380189
  Закамська А. Статутний капітал: як сформувати та змінити відповідно до нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 23
1380190
  Кальченко Т.В. Статутність міжнародних організацій у регіонально фрагментованій структурі світової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 31-37
1380191
  Ходза Е.Н. Статуэтки актеров древней и средней комедии в собрании Эрмитажа // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.206-213. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1380192
  Лесницкая М.М. Статуя Августа. / М.М. Лесницкая. – Л., 1962. – 19с.
1380193
  Башкирова О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції"
1380194
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1964. – 31с.
1380195
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1970. – 38с.
1380196
  Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 3-27. – ISSN 0321-0391
1380197
  Кандилис Ж. Стать архитектором / Ж. Кандилис. – Москва, 1979. – 272 с.
1380198
  Регистан Г. Стать березой / Г. Регистан. – Москва, 1970. – 110с.
1380199
  Якименко А. Стать бы ей пиастро-физической / взял интервью Барашев Р. // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 3


  Позицию Министерства образования и науки, молодежи и спорта в связи с реорганизацией Крымской астрофизической обсерватории, в интервью корреспонденту "2000" изложил директор департамента научной деятельности и лицензирования МОНМС Александр Якименко.
1380200
  Сергеев Б.Ф. Стать гением / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1991. – 219с.
1380201
  Арнэр С. Стать другим человеком / С. Арнэр. – Москва, 1977. – 379с.
1380202
  Завьялов А.С. Стать радиофизиком / А.С. Завьялов, В.З. Нилов, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1988. – 98 с.
1380203
  Чучвара Адріана Стать Респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80-88
1380204
  Говорун Т.В. Стать та сексуальнисть / Т.В. Говорун. – К, 1999. – 384с.
1380205
  Беркеши А. Стать человеком / А. Беркеши. – М, 1984. – 375с.
1380206
  Байкалов К.К. Статьи - воспоминания / Байкалов К.К. – Якутск : Книжное издательство, 1968. – 216 с.
1380207
  Хлебников Статьи / Хлебников. – с.
1380208
  Горький Максим Статьи : 1905-1916 гг. / М. Горький. – Петроград : Книгоизд. "Парус", 1918. – 212, [1] с. – Экз. в разных пер.


  Содержание: Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О цинизме. О современности. Издалека. О "карамазовщине". Еще о "карамазовщине". Речь на собрании представителей печати. Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. Две души. Письма к читателю. О ...
1380209
  Толстой А.Н. Статьи / А.Н. Толстой. – Москва, 1944. – 1434 с.
1380210
  Гвердцители Г. Статьи / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1964. – 144с.
1380211
  Белинский В.Г. Статьи / Белинский В.Г. – Калининград : Кн. изд-во, 1972. – 320 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1380212
  Добролюбов Н.А. Статьи / Н.А. Добролюбов. – Л., 1977. – 245с.
1380213
  Бернес М. Статьи / М. Бернес. – Москва : Искусство, 1980. – 218 с.
1380214
  Эттингер П.Д. Статьи / П.Д. Эттингер. – М., 1989. – 365с.
1380215
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 32с.
1380216
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 48с.
1380217
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 87с.
1380218
  Леонов Л.М. Статьи военных лет / Л.М. Леонов. – М, 1946. – 255с.
1380219
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
1. – 1925. – 192с.
1380220
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
2. – 1925. – 207с.
1380221
  Саянов В.М. Статьи и воспоминания / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 230 с.
1380222
  Глиэр Р.М. Статьи и воспоминания / Р.М. Глиэр. – Москва : Музыка, 1975. – 219 с.
1380223
  Хачатурян А.И. Статьи и воспоминания / А.И. Хачатурян. – Москва : Советский композитор, 1980. – 422 с.
1380224
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи и воспоминания / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 303 с.
1380225
   Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. – Новосибирск, 1989. – 324с.
1380226
  Ойкунский П.А. Статьи и воспоминания. 1893-1968 / П.А. Ойкунский. – Якутск, 1969. – 232 с.
1380227
  Волгин В.П. Статьи и выступления / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 275с.
1380228
  Басов Н.Г. Статьи и выступления / Н.Г. Басов. – Москва : Знание, 1982. – 206 с. : ил.
1380229
  Калинин М.И. Статьи и выступления по вопросам агитационно-пропагандистской работы / М.И. Калинин. – Нальчик, 1946. – 92с.
1380230
  Романовская Е.Е. Статьи и доклады / Е.Е. Романовская. – Ташкент, 1957. – 283с.
1380231
   Статьи и доклады отдела сейсмологии. – Фрунзе, 1959. – 104с.
1380232
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – Москва, 1961. – 221с.
1380233
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 258с.
1380234
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 3-е изд., доп. – Москва, 1972. – 294с.
1380235
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / В.В. Стасов. – Москва
Т. 1. – 1952. – 319 с.
1380236
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в собрания сочинений / В.В. Стасов. – Москва
Т. 2. – 1954. – 459 с.
1380237
  Десницкий В. Статьи и исследования / В. Десницкий. – Л.-М. : Художественная литература, 1933. – 392 с.
1380238
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1946. – 122с.
1380239
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1947. – 130с.
1380240
  Вагнер Р. Статьи и материалы / Р. Вагнер. – Москва, 1974. – 199с.
1380241
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
2. – 1952. – 108с.
1380242
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
3. – 1953. – 151с.
1380243
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
4. – 1953. – 168с.
1380244
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
5. – 1954. – 136с.
1380245
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
6. – 1954. – 136с.
1380246
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
7. – 1955. – 132с.
1380247
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
8. – 1958. – 120с.
1380248
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
9. – 1959. – 160с.
1380249
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
10. – 1962. – 147с.
1380250
  Воровский В.В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики / В.В. Воровский. – Москва, 1959. – 254с.
1380251
  Кулаковский А.Е. Статьи и материалы по якутскому языку / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1946. – 152с.
1380252
  Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. / И.Ф. Стравинский. – М., 1973. – 527с.
1380253
  Катаяма С. Статьи и мемуары (К столетию со дня рождения) / С. Катаяма. – М., 1959. – 344с.
1380254
  Гете В.И. Статьи и мысли об искусстве / В.И. Гете. – Л..-Москва, 1936. – 412с.
1380255
  Песталоцци И.Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И.Г. Песталоцци. – Москва, 1939. – 112с.
1380256
  Ленин В.И. Статьи и отрывки из произведений. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1936. – 279с.
1380257
  Мамин-Сибиряк Статьи и очерки / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1947. – 407с.
1380258
  Дзасохов Г. Статьи и очерки / Г. Дзасохов. – Орджоникидзе, 1970. – 308с.
1380259
  Бернандт Г.Б. Статьи и очерки / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1978. – 405с.
1380260
  Карачайлы И. Статьи и очерки / И. Карачайлы. – Черкесск, 1984. – 176с.
1380261
  Гольцев В.В. Статьи и очерки. / В.В. Гольцев. – М. : Советский писатель, 1958. – 620 с.
1380262
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 352 с. : портр.
1380263
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим; Вступ. ст., ред. текста и примеч. Бурсов Б.И. – Ленинград : Молодая гвардия, 1949. – 360 с.
1380264
  Бестужев Н.А. Статьи и письма / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва ; Ленинград : Изд. политкаторжан, тип. им. Володарского в Лгр., 1933. – 328 с., 2 л. портр.
1380265
  Федосеев Н.Е. Статьи и письма / Н.Е. Федосеев. – Москва, 1958. – 356 с.
1380266
  Азадовский М.К. Статьи и письма : неизд. и забытое / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. Н. Яновского]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 238-239
1380267
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М., 1987. – 367с.
1380268
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – 2-е, доп. – М., 1989. – 621с.
1380269
  Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970 / А. Амальрик. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1971. – 100 с. – (Серия "Библиотека самиздата" ; № 2)
1380270
  Выка Казимеж Статьи и портреты / Выка Казимеж. – Москва, 1982. – 220 с.
1380271
   Статьи и рецензии композиторов Франции. – Л, 1972. – 376с.
1380272
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 456с.
1380273
  Молотов В.М. Статьи и речи / В.М. Молотов. – Москва, 1937. – 270с.
1380274
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 124с.
1380275
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 938с.
1380276
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : (Октябрь 1945 - сентябрь 1952 г.). – 1956. – 483 с.,1 л. портр.
1380277
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – Москва
Т. 1. – 1956. – 516 с.
1380278
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : (Январь 1953 - май 1956 г.). – 1956. – 448 с.
1380279
  Кодовилья В. Статьи и речи / В. Кодовилья. – М., 1957. – 362с.
1380280
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – Москва
Т. 2. – 1957
1380281
  Гомулка В. Статьи и речи / В. Гомулка. – М., 1959. – 375с.
1380282
  Калмыков Б.Э. Статьи и речи / Б.Э. Калмыков. – Нальчик, 1961. – 151с.
1380283
  Гхош А.К. Статьи и речи / А.К. Гхош. – М., 1962. – 352с.
1380284
  Блюхер В.К. Статьи и речи / В.К. Блюхер. – Москва : Военное издательство, 1963. – 232 с.
1380285
  Максвелл Дж.К. Статьи и речи / Дж.К. Максвелл. – Москва : Наука, 1968. – 423 с.
1380286
  Лауэ М. Статьи и речи : пер. с нем. / М. Лауэ. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
1380287
  Больцман Л. Статьи и речи / Л. Больцман. – Москва, 1970. – 406 с.
1380288
  Деннис Ю. Статьи и речи (1947-1951) : Пер. с англ. / Юджин Деннис. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 208 с., 1 л. портр.
1380289
  Ленин В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг. / В.И. Ленин. – Москва, 1947. – 128 с.
1380290
  Молотов В.М. Статьи и речи 1935-1936 / В.М. Молотов, 1937. – 272с.
1380291
  Флоринский В.М. Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : с портретом и факсимиле. – Изд. по смерти авт. М.Л. Флоринской. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 578, II с., 1 л. портр.
1380292
  Киршон В.М. Статьи и речи о драматургии, театре и кино / В.М. Киршон. – Москва : Искусство, 1962. – 294 с.
1380293
  Калинин М.И. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925-1945 / М.И. Калинин. – Москва, 1951. – 206с.
1380294
  Ленин В.И. Статьи и речи о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – Ленинград-Москва, 1925. – 167с.
1380295
  Ленин В.И. Статьи и речи об Украине / В.И. Ленин. – Киев, 1936. – 383с.
1380296
  Луначарский А.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 451с.
1380297
  Потемкин В.П. Статьи и речи по вопросам народного образования. / В.П. Потемкин. – М.-Л., 1947. – 303с.
1380298
  Димитров Г.М. Статьи и речи против фашизма / Г.М. Димитров. – Уфа, 1980. – 286с.
1380299
  Шерипов А.Д. Статьи и речи. / А.Д. Шерипов. – 3-е изд. – Грозный, 1990. – 176с.
1380300
  Калинин М.И. Статьи и речи. (1936-1937) / М.И. Калинин. – Москва, 1938. – с.
1380301
  Островский Н.А. Статьи и речи. Письма / Н.А. Островский. – Краснодар, 1952. – 9-142с.
1380302
  Бубнов А.С. Статьи и речьи о народном образовании. / А.С. Бубнов. – М., 1959. – 416с.
1380303
  Гашек Я. Статьи и фельетоны, написанные по-русски / Я. Гашек. – Новосибирск, 1959. – 58с.
1380304
  Грамши А. Статьи из "Ордине нуово" .-Проблемы революции.-Проблемы культурной жизни / А. Грамши. – Москва, 1960. – 126с.
1380305
   Статьи из "Энциклопедии", принадлежащие к Турции / Перевел Семен Башилов. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук]
Том 1 : содержащий статьи светские, то есть придворные, военные и гражданские. – 1769. – [4], 186 с. – В сб. ст. Л. Жокура, Э. Малле, Н. Лангле дю Френуа, Д. Дидро, Г. Леблона


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1380306
  Битов А.Г. Статьи из романа / Андрей Битов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
1380307
   Статьи научного и педагогического содержания, изданные лицами, состоящими на службе при средних и низших учебных заведениях Киевского учебного округа : Опыт системат. каталога ; Сост. в 1895 г. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, в Москве, Киев. отд-ние, 1895. – 60, II с.
1380308
  Овсянико-Куликовский Д Статьи о Базарове и его времени / Д Овсянико-Куликовский, . – Москва, 1924. – 133 с.
1380309
  Богданов-Березовский Статьи о балете / Богданов-Березовский. – Л, 1962. – 207с.
1380310
  Красовская В.М. Статьи о балете / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
1380311
  Соллертинский И.И. Статьи о балете / И.И. Соллертинский. – Л. : Музыка, 1973. – 208 с.
1380312
  Ванслов В.В. Статьи о балете. / В.В. Ванслов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1380313
  Спенсер Г. Статьи о воспитании : С портр. авт. / Гербетра Спенсера ; Пер. с англ. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Издательство газ. "Школа и жизнь"
Вып. [1]. – 1914. – 80 с. : портр.
1380314
  Белинский В.Г. Статьи о Гоголе : о русской повести и повести Гоголя / Белинский В.Г. – Москва ; Пг. : ГИЗ, 1923. – 150 с. – (Классики русской литературы ; 65)
1380315
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1938. – 207 с.
1380316
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Л. : Советский писатель, 1953. – 546 с.
1380317
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Советский писатель, 1955. – 603 с.
1380318
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 110 с.
1380319
   Статьи о Горьком. – М : Художественная литература, 1957. – 421с.
1380320
  Срезневский И.И. Статьи о древних русских летописях (1853-1866) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – [2], 131 с.
1380321
  Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе / Б.А. Кржевский. – М.-Л., 1960. – 437с.
1380322
  Миримский И.В. Статьи о классиках : Дефо, Вольтер, Гете, Гофман, Гейне, немецкие революции 1848 года, Генрих Манн / И. Миримский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 252 с.
1380323
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1970. – 607 с.
1380324
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1973. – 607 с.
1380325
  Плеханов Г.В. Статьи о Л. Толстом / Г.В. Плеханов. – Москва, 1924. – 95 с.
1380326
  Белинский В.Г. Статьи о Лермонтове : 1, 2. "Герой нашего времени". Стихотворения М. Лермонтова : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Лермонтове" / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, [2], 265 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. со ст. и примеч. Иванова-Разумника ; № 76)


  Ст.: Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. экз. № 123746 печать кн. маг.
1380327
  Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове / Б.М. Эйхенбаум. – М, 1961. – 376 с.
1380328
  Люксембург Р. Статьи о литературе / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1934. – 174с.
1380329
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 735 с.
1380330
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
1. – 1958. – 446с.
1380331
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
2. – 1958. – 464с.
1380332
  Беспалов И.М. Статьи о литературе / И.М. Беспалов. – Москва, 1959. – 207с.
1380333
  Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – Москва-Л : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 452 с.
1380334
  Кун Б. Статьи о литературе / Б. Кун. – М., 1966. – 131с.
1380335
  Добролюбов Н.А. Статьи о литературе / Н.А. Добролюбов. – М., 1979. – 186с.
1380336
  Филиппов Б. Статьи о литературе / Б. Филиппов. – London, 1981. – 239с.
1380337
  Мирский Д.П. Статьи о литературе / Д. Мирский ; [вст. ст. Н. Анастасьева]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1380338
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
1. – 1988. – 478с.
1380339
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература
2. – 1988. – 492 с.
1380340
  Горький М. Статьи о литературе и литературной технике / М. Горький. – Ленинград-Москва, 1931. – 112с.
1380341
  Роскин А.И. Статьи о литературе и театре / А.И. Роскин. – М., 1959. – 438с.
1380342
  Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский ; предисл. Б.Н. Путилова. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1960. – 547 с., 1 л. портр. : ил., портр.
1380343
  Чернышевский Н.Г. Статьи о литературе. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1980. – 80с.
1380344
  Одоевский В.Ф. Статьи о М.И. Глинке / В.Ф. Одоевский. – Москва : Музгиз, 1953. – 100 с.
1380345
  Белинский В.Г. Статьи о М.Ю. Лермонтове / В.Г. Белинский ; [сост., вступ. ст., прим. и общ. ред. П. Максяшева]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 159 с. – Миниатюрное издание
1380346
  Богданов-Березовский Статьи о музыке / Богданов-Березовский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 240 с.
1380347
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
1. – 1974. – 433с.
1380348
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
2. – 1976. – 438с.
1380349
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
3. – 1977. – 355с.
1380350
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
4. – 1978. – 397с.
1380351
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 420с.
1380352
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 271с.
1380353
  Розенов Э.К. Статьи о музыке : избранное / Э.К. Розенов. – Москва : Музыка, 1982. – 272 с.
1380354
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
1. – 1984. – 414с.
1380355
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
2. – 1985. – 352с.
1380356
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
3. – 1987. – 410с.
1380357
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
4. – 1988. – 444с.
1380358
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
5. – 1989. – 343с.
1380359
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
6. – 1990. – 341с.
1380360
  Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / Эрнест Ансерме ; пер. с фр. Е.Ф. Бронфин, Б.С. Урицкой ; [предисл. Е. Бронфин ; вступ. ст. К. Раппопорта, с. 9-51]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 223, [2] с. : ил.
1380361
  Евгеньев В. Статьи о Н.А.Некрасове / В. Евгеньев. – с.
1380362
  Гюго В. Статьи о писателях / В. Гюго. – Москва, 1956. – 47с.
1380363
  Мопассан Ги де Статьи о писателях / Мопассан Ги де. – М., 1957. – 80с.
1380364
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи о писателях / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1957. – 87с.
1380365
  Трощенко Е.Д. Статьи о поэзии / Е. Трощенко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 256 с.
1380366
  Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 188-111. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1380367
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 74 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 1. – 1911. – [4], 330, [2] с.


  На экз. печать кн. маг.
1380368
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 75 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 2. – 1911. – [4], 469, [4] с.


  На экз. № 123 747 печать кн. маг.
1380369
  Гершензон М.О. Статьи о Пушкине / М.О. Гершензон. – М., 1926. – 123с.
1380370
  Цявловский М.А. Статьи о Пушкине / М.А. Цявловский. – М., 1962. – 436 с.
1380371
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : [для детей] / Белинский В.Г. ; послесл. и примеч. С.П. Красновой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 191 с. – (Народная библиотека)
1380372
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / Белинский В.Г. ; вступ. ст. В.И. Кулешова. – Москва : Просвещение, 1983. – 272 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1380373
  Лафарг П. Статьи о религии / П. Лафарг. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1919. – 98 с.
1380374
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – Киев : Государственное издательство Украины, 1923. – 131 с.
1380375
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Київ : Государственное издательство Украины, 1925. – 250 с.
1380376
  Чичерин Г.В. Статьи о речи по вопросам международной политики. / Г.В. Чичерин. – М., 1961. – 516с.
1380377
  Стасов В.В. Статьи о Римском-Корсакове / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 92 с.
1380378
  Мериме П. Статьи о русских писателях / П. Мериме. – М. : Художественная литература, 1958. – 87 с.
1380379
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 160 с.
1380380
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва, 1958. – 160с.
1380381
  Акимов Ю.Л. Статьи о русских писателях / Ю.Л. Акимов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 190 с., [1] л. портр.
1380382
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1962. – 182 с.
1380383
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1979. – 206 с.
1380384
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1986. – 204 с.
1380385
  Данелиа С.И. Статьи о русской литературе / С.И. Данелиа. – Тбилиси, 1956. – 112 с.
1380386
  Засулич В.И. Статьи о русской литературе / В.И. Засулич. – Москва : Художественная литература, 1960. – 308 с.
1380387
  Воровский В.В. Статьи о русской литературе / В.В. Воровский. – Москва, 1986. – 447с.
1380388
  Белинский В.Г. Статьи о русской литературе : [для сред. и ст. шк. возраста] / В.Г. Белинский. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 204, [2] с. : портр. – (Школьная библиотека)
1380389
  Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. / А.П. Скафтымов. – Саратов, 1958. – 391с.
1380390
  Кашкин Н.Д. Статьи о русской музыке и музыкантах / Н.Д. Кашкин. – М., 1953. – 84с.
1380391
  Ходасевич Владислав Статьи о русской поэзии / Ходасевич Владислав. – Петербург : ЗПОХА, 1922. – 122 с.
1380392
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1380393
   Статьи о силе тяжести и фигуре Земли. – Москва : Геодезлитературы, 1961. – 152с.
1380394
   Статьи о смуте, извлеченные из Хронографа 1617 года и отповедь в защиту патриарха Гермогена. – Санкт-Петербург : Издание Археографической комиссии, 1909. – [1], II с., 50 стб. – Извлеч. из 13 т. "Русской исторической библиотеки". – Библиогр. в тексте предисл.
1380395
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 480 с.
1380396
   Статьи о советской литературе. – Сталинабад, 1961. – 92 с.
1380397
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 567с.
1380398
  Дементьев А.Г. Статьи о советской литературе / А.Г. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 414 с.
1380399
  Сохор А.Н. Статьи о советской музыке / А.Н. Сохор. – Л., 1974. – 215с.
1380400
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – М., 1974. – 356с.
1380401
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1982. – 303 с.
1380402
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 544 с.
1380403
  Курахара К. Статьи о современной японской литературе. / К. Курахара. – М., 1959. – 210с.
1380404
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1380405
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1380406
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1380407
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1380408
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1380409
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1380410
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1380411
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1380412
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1380413
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1380414
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1380415
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1380416
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1380417
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – М, 1956. – 467с.
1380418
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1380419
  Адамян А.А. Статьи об искусстве / А.А. Адамян; общ. ред.: В.Ф. Асмус; ред.: Н. Шахназарова. – Москва : Мосгорсовнархоз, 1961. – 432 с. : портр.
1380420
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1970. – 591 с.
1380421
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1380422
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1380423
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1380424
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван : Айастан, 1967. – 455 с. : портр.
1380425
  Воронов А.П. Статьи по архивоведению : (Пособие для слушателей Имп. С.-Петреб. археол. ин-та) / А.П. Воронов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. П.Т. Ревина, 1909. – 32 с. – Без тит. л.
1380426
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1380427
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1380428
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1380429
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1948. – 155 с.
1380430
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1380431
  Вилинский С.Г. Статьи по истории русской литературы : Из "Народной энциклопедии" / С.Г. Вилинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 368-562. – Отд. оттиск с тит.л. из Истории русской литературы
1380432
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1380433
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1380434
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. – Казань, 1919. – 68с.
1380435
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1380436
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва : Наука, 1968. – 376 с.
1380437
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1380438
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1380439
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1380440
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1380441
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1380442
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1380443
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1380444
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1380445
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1380446
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1380447
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1380448
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1380449
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1380450
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1380451
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1380452
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192 с.
1380453
  Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Чингиз Айтматов. – Москва : Издательство Агенства печати "Новости", 1988. – 384 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 381-383. – (Библиотечка АПН)
1380454
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1380455
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1380456
  Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма / Валентин Овечкин; [сост.: Л.Ш. Вильчек, В.В. Овечкин, А.Н. Узилевский]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383 с.
1380457
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1380458
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1380459
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1380460
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1380461
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1380462
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1380463
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1380464
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1380465
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1380466
  Адлер В. Статьи, речи и письма : изд. ЦК социал-демократ. рабочей партии нем. Австрии / В. Адлер. – Москва : Книга
Вып. 1 : Виктор Адлер и Фридрих Энгельс / пер. С. Салитан. – 1924. – 205 с.
1380467
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
2. – 1970. – 552 с.
1380468
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1380469
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1380470
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма : пер. с англ. / Уильям Фолкнер ; сост. и общ. ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Радуга, 1985. – 488 с. – (Век. Пистель и время)
1380471
  Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма / И.Ф. Арманд. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с., [4] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 265-269
1380472
  Артем Статьи, речи, письма / Артем (Ф.А. Сергеев). – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с., [1] л. портр.
1380473
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1380474
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1380475
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1380476
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – Москва : Искусство, 1960. – 299 с.
1380477
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1965. – 612 с.
1380478
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1380479
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1380480
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1380481
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма : воспоминания [об А.Н. Афиногенове] / Афиногенов А.Н. ; вступ. ст. А. Богуславского, А. Сокольского. – Москва : Искусство, 1957. – 371 с., [17] л. ил.
1380482
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1972. – 255 с.
1380483
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1380484
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1380485
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1380486
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записк / А.П. Ленский. – Москва-Л, 1935. – 671 с.
1380487
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371 с.
1380488
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва
1. – 1968. – 350 с.
1380489
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва : Мейерхольд В.Э.
2. – 1968. – 644 с.
1380490
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – Москва, 1953. – 783с.
1380491
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1380492
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1380493
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1380494
  Цвейг С. Статьи. Эссе : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448 с.
1380495
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1380496
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1380497
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1380498
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1380499
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1380500
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1380501
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М. и М. Гуз. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1380502
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1380503
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1380504
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1380505
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева ; АМН СССР. – Москва : Медецина, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-253
1380506
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1380507
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1380508
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – Москва, 1984. – 64с.
1380509
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1380510
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1380511
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1380512
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272. – ISBN 978-966-439-961-3
1380513
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1380514
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1380515
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1380516
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1380517
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – М., 1985. – 207с.
1380518
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1380519
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1380520
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1380521
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1380522
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1380523
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : речь 15 ноября 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр.
1380524
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : Речь на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц - стахановцев / Л.М. Каганович. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 48 с.
1380525
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1380526
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1380527
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1380528
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – Москва, 1950. – 38 с.
1380529
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1380530
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1380531
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1380532
  Меезон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы / Меезон Ж. – Москва, 1936. – 104 с.
1380533
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1380534
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1380535
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1380536
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1380537
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1380538
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1380539
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1380540
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1380541
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1380542
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1380543
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1380544
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526 с.
1380545
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1380546
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1380547
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1380548
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1380549
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1380550
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1380551
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1380552
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1380553
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1380554
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1380555
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1380556
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1380557
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1380558
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
1. – 1973. – 66 с.
1380559
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1380560
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1380561
   Стаховський Микита Миколайович (1901-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1380562
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1380563
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1380564
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1380565
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1380566
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1380567
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1380568
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1380569
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1380570
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1380571
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1380572
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1380573
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 4 л.
1380574
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1380575
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1380576
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1380577
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели. / Н.Ф. Кираковский. – К.М., 1953. – 280с.
1380578
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3 с.
1380579
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1380580
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1380581
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1380582
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1380583
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1380584
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1380585
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1380586
   Стационарные исследования геосистем. – Москва, 1984. – 271с.
1380587
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1380588
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1380589
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1380590
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1380591
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1380592
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1380593
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1380594
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1380595
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1380596
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1380597
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1380598
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1380599
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1380600
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1380601
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1380602
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1380603
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1380604
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1380605
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1380606
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1380607
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1380608
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1380609
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1380610
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1380611
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1380612
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1380613
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1380614
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1380615
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1380616
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1380617
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1380618
  Мельник Ю.В. Стаціонарні дослідження динаміки природних територіальних комплексів в Україні, Грузії і Росії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 13-24. – ISSN 0868-6939
1380619
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1380620
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1380621
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1380622
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1380623
  Корченко О. Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) / О. Корченко, І. Логінов, С. Скворцов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 5-12. – ISSN 2225-5036
1380624
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1380625
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1380626
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1380627
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1380628
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1380629
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1380630
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1380631
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1380632
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1380633
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1380634
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1380635
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1380636
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1380637
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1380638
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1380639
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1380640
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1380641
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / Байкова А.Н. АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва, 1988. – 188 с. : ил.
1380642
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – МоскваЛ,, 1931. – 64с.
1380643
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1380644
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1380645
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1380646
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1380647
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1380648
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1380649
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1380650
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1380651
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1380652
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1380653
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1380654
  Чмир О.Р. Сташкевич Кіндратій Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X
1380655
   Стащук Василь Степанович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61-62
1380656
   Стащук Василь Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1380657
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1380658
  Адамов А.Г. Стая : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 272 с. : ил.
1380659
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1380660
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1380661
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 287 с.
1380662
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1380663
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1380664
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Роланд Ткешелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1380665
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1380666
  Битоков В.М. Стая фениксов / В.М. Битоков. – Нальчик, 1978. – 39с.
1380667
   Стваранье. – Титоград, 1974
1380668
   Стваранье. – Титоград, 1977
1380669
   Стваранье. – Титоград, 1978
1380670
   Стваранье. – Титоград, 1979
1380671
   Стваранье. – Титоград, 1980
1380672
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1380673
  Залата Д Ф. Ствол / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1975. – 256с.
1380674
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1380675
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1380676
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1380677
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1380678
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1380679
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1380680
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1380681
   Створему мережу трансферу технологій // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій за допомогою яких дослідники зможуть впроваджувати в життя свої розробки, а бізес знаходити нові ідеї.
1380682
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1380683
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1380684
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1380685
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1380686
  Черняєв В.С. Створення "дредноута" та модернізація флоту США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 214-218. – ISSN 2076-8982


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено концептуальні та військово-технічні аспекти модернізації військово-морського флоту США на початку ХХ ст. Проаналізовано точки зору провідних військово-морських фахівців американського ...
1380687
  Лукінова Т. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 321-350. – ISBN 978-966-02-4860-1
1380688
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1380689
  Ковальчук М. Створення 1-го українського імені Богдана Хмельницького полку (травень 1917 р.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 79-107. – ISSN 0869-3595
1380690
  Зубченко О.С. Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 81-89


  Розглянуто основні способи відображення рельєфу, досліджено спосіб створення та візуалізації об’ємних моделей рельєфу, охарактеризовано програмне забезпечення, яке використовується для їх створення, а також окреслені завдання, які можна виконати за ...
1380691
   Створення WWW-сервера радіофізичного факультету / С.Д. Погорілий, В.Й. Дерій, Н.В. Понедельчук, Р.Д. Синюк, Д.М. Калита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 283-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описано підхід, використаний при створенні WWW-сервера радіофізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Наведено дані про особливості реалізації інформаційного сервера за допомогою сучасних інформаційних технологій.
1380692
  Полторацький В.Г. Створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою зв"язкою при тисках нижче атмосферного : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Полторацький Володимир Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1380693
  Бабюх Ю.А. Створення Автономної Молдавської СРР: причини і наслідки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 80-87. – ISSN 0130-5247
1380694
  Тесик Ю.Ф. Створення адаптивних засобів обліку та аналізу якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Тесик Ю.Ф. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1380695
  Касьянова А.О. Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 259-266. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1380696
  Паранько І. Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу - запорука сталого розвитку регіону / І. Паранько, Л. Бурман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 219-225 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1380697
  Матюшина А. Створення альтернативної реальності як один із ризновидів маніпулятивних технологій у політичній культурі України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 50-58. – ISBN 978-966-349-110-3
1380698
  Хоменко Г.Д. Створення Американської зони вільної торгівлі: порівняльний аналіз асиметричних стратегій США та країн Латинської Америки і Карибського басейну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 92-97.
1380699
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості ії еволюції: уроки регіональної інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 443-460
1380700
  Вознесенська О.А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб"єкта господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113
1380701
  Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено основні засади та специфіку розробки лінгвістичної бази даних для побудови автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів на матеріалі простого речення. Головна увага зосереджена на можливостях розроблюваного ...
1380702
  Лобузін І.В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 67-72


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
1380703
  Лоюк І.А. Створення банку як предмет адміністративно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 125-129. – ISSN 2219-5521
1380704
  Ліпчанська І. Створення безпечних умов навчання та праці (з досвіду роботи ліцею № 144 ім. Г.Ващенка м. Києва) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 10-16 : фото, табл.
1380705
  Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
1380706
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1380707
  Красноступ Г.М. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв"язання проблем // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 41-47
1380708
  Кухаренко О.П. Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.03 / Кухаренко О.П.; НАН України. Ін-тут молекулярної біології і генетики. – К., 1997. – 24л.
1380709
  Сагайдак Ю.А. Створення вертикально інтегрованих об"єднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 67-71.
1380710
  Пелешко І. Створення вертикально інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1380711
  Іванцова Н.І. Створення вечірніх робітничих університетів в УСРР у 1920-ті рр. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 364-374. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1380712
  Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1380713
  Нестеренко О.В. Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1380714
  Голохоринська Марія Григорівна Створення вихідного матеріалу для виведення сортів сої в умовах південно-західної частини лісостепу України та їх сінництво : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голохоринська Марія Григорівна; Селекційно-генетичний ін-тут УААН. – Одеса, 1998. – 19л.
1380715
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1380716
  Будьоний В.Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції квасолі за допомогою хімічних мутагенів, гама-променів та модифікаторів : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.05 / Будьоний В. Ю.; Укр. Акад. аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Х., 1995. – 24л.
1380717
  Вожегова Раїса Анатоліївна Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму : Автореф... канд. с.-госп. наук: 06.01.05 / Вожегова Раїса Анатоліївна; Україн. академ. аграрн. наук, селекційно-генетичний ін-тут. – Одеса, 1999. – 18с.
1380718
  Громова І.А. Створення вищих органів влади та управління Української РСР (грудень 1917 - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1380719
  Боднар О. Створення відчуття неперервності та об"ємності процесу життя у творчості Валерія Шевчука та Вільяма Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1380720
  Комнат Л.А. Створення Віктором Ющенком політичного блоку "Наша Україна" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 201-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1380721
  Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 59-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
1380722
  Прудка Ольга Володимирівна Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW / Прудка Ольга Володимирівна, Дрозденко Катерина Сергіївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано аналіз передумов створення віртуальних лабораторій для навчання студентів інженерних спеціальностей, опис спроектованої лабораторної установки для дослідження роботи логометра.
1380723
  Пушкар О.І. Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа" / О.І. Пушкар, О І. Бондар // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 54-66. – ISSN 0554-4866
1380724
  Чернявський О.І. Створення власного електронного продукту - сучасний напрям у викладанні шкільної географії / О.І. Чернявський, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
1380725
  Волинець В.В. Створення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 97-99
1380726
  Горбенко С.С. Створення вчителем особистісно орієнтованого простору в процесі мистецького навчання і виховання учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 148-151. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1380727
  Подкур Роман Створення ВЧК: інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 17-34
1380728
  Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 3-9. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо. Ключові слова: науково-педагогічна електронна ...
1380729
  Захарченко Є.А. Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 45-51 : мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
1380730
  Грищук П.І. Створення геологічного напряму в університеті Св. Володимира / П.І. Грищук, С.А. Вижва // Випускники геологічного факультету Київського університету / П.І. Грищук, С.А. Вижва. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-439-905-7
1380731
  Міськов І.О. Створення герба Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 75-83. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Автор на основі доступних джерел розглянув питання створення герба Підкарпатської Русі. Було розроблено три проекти герба: перший (партія Гагатко-Цуркановича), другий (партія А.Волошина), третій (Й.Бокшай). Гербом Підкарпатської Русі став змінений ...
1380732
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1380733
  Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання про створення держави Ізраїль. Автор описує процес обговорення палестинського питання в ООН, з"ясовує позицію провідних держав щодо Палестини. Значна увага приділяється еволюції політики США щодо даного питання. This ...
1380734
  Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія // Історія України. – Київ, 2013. – травень (№ 9). – С. 1-5


  Окрему увагу приділено ролі української радянської дипломатії у створенні молодої держави в особі політика, ученого, педагога Василя Якимовича Тарасенка, який протягом 1951-1975 рр. завідував кафедрами: нової історії (1951-1954 рр.); нової історії та ...
1380735
  Ликова О. Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-24


  На основі керамологічних матеріалах
1380736
  Штолько В.Г. Створення дизайну сучасного освітнього середовища як просторового сегмента // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (22). – С. 197-208. – ISBN 978-617-7804-22-1
1380737
  Нєнно І.М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти : монографія / Нєнно І.М. ; [наук. ред.: Маслєнніков Є.І.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ДДМА, 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-379-825-7
1380738
  Гук А. Створення дієздатної територіальної громади: шлях від окремого експерименту в Ірпінському регіоні до загальнодержавних реформ // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.201-209. – ISBN 966-73-53-51-Х
1380739
  Скомаровська Алла Створення добровільної пожежної охорони на об"єктах суб"єктів господарювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 16-17
1380740
  Нагієвич Створення доданої вартості підприємства в процесі злиттів та поглинань / Нагієвич, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 282-286


  Розглянуто причини та джерела створення синергетичного ефекту в процесі злиттів та поглинань. Описано умови досягнення синергетичного ефекту. Вказано на необхідність достовірної оцінки ефекту синергії у вітчизняних умовах. Main reasons and sources of ...
1380741
  Куриляк В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.179-192. – ISBN 966-654-102-5
1380742
   Створення докторантури в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 128-136. – ISSN 0374-3896
1380743
  Бондаренко Е.Л. Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу / Е.Л. Бондаренко, Р.С. Шорохова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 165-169. – ISSN 0868-6939


  У статті визначено головні напрями геоінформаційного картографування засобами інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу, окреслено питання, що виникають у процесі проектування і створення карт. Опрацьовано функціональні можливості програмних ...
1380744
  Анцупова Т.О. Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 81-86. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу ідеї щодо створення експертних центрів з питань діяльності Європейського суду з прав людини, що була запропонована ПАРЄ у Резолюції 1914 від 22 січня 2013 р. Автор розглядає питання доцільності створення таких центрів на базі ...
1380745
  Самчук Л.І. Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 179-186. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1380746
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1380747
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1380748
  Мамута М.С. Створення електронних освітніх ресурсів для студентів технічних ЗВО засобами SharePoint Designeer // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 66. – С. 64-73. – ISSN 2074-8922
1380749
  ГалицькиЙ Створення електронного видання з використанням видавничої системи Open Journal System // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 108-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1380750
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1380751
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1380752
  Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1380753
  Ткаченко Т.М. Створення енергоефективних "зелених конструкцій" в умовах помірно-континентального клімату // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1380754
  Петрова Ж.О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Петрова Жанна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 62 назви
1380755
  Крук О. Створення етнографічних комплексів та експозицій як один з напрямів розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 120-125
1380756
  Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1380757
  Осіпова Л.В. Створення ефективної ієрархічної системи економічних інтересів як умова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 148-155. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1380758
  Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – Бібліогр.: 2 назви
1380759
  Халецька Л.П. Створення європейської системи оборони як військово-політичний пріоритет Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються військово-політичні орієнтири Франції та їх еволюція у контексті створення європейської системи оборони.
1380760
  Ужвенко Н.Я. Створення Європейської школи мистецтва пантоміми в контексті формування професії режисера // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 107-110
1380761
  Василенко О.В. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силаси / О.В. Василенко, Д.П. Кучеров, Б.П. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 145-151
1380762
  Максименко Ю. Створення єдиної комп"ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 123-126
1380763
  Шатров В. Створення Забайкальського краю РФ: причини, хід і перші наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 48
1380764
  Бірюков О.М. Створення законодавства про банкрутство у КНР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1380765
  Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
1380766
  Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1380767
  Ткач А.П. Створення Зводу законів Української РСР / А.П. Ткач, В.К. Грищук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  На основе анализа партийных документов, совместных постановлений ЦК Компартии Украины, Президиума Верховного Совета и Совета Министров УССР, других нормативных актов показана работа по организационному и методическому обеспечению процесса сознания ...
1380768
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1380769
  Іваненко І.В. Створення злочинної організації:окремі аспекти кваліфікації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 433-437. – ISSN 1563-3349
1380770
  Штакал М.І. Створення і високопродуктивне використання культурних сіножатей на осушених торфових грунтах лісостепу України. : Автореф... док. с.-г.наук: 06.01.12 / Штакал М.І.; Укр. держ. аграрний ун-т. – К., 1994. – 48л.
1380771
  Борис Т.П. Створення і діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею (1894-1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 123-128. – ISBN 978-966-493-676-4
1380772
  Мачуська І.Г. Створення і діяльність Південнослов"янського комітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 47-49. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1380773
  Кришталь С. Створення і діяльність робітфаків в УСРР на поч. 1920-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 58-61. – ISBN 978-966-171-783-9
1380774
  Ахтирська Н.М. Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 220-227. – ISSN 1563-3349
1380775
  Німець А. Створення і діяльність товариства "Бойківщина" у Львові // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 6-9
1380776
  Слободян О.Т. Створення і діяльність української республіканської партії. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Слободян О.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1380777
  Пахарєв А. Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 23-34
1380778
  Загородній А.Г. Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто основні віхи історії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, формування і розвитку наукових шкіл. Окреслено головні напрями діяльності Інституту та найвагоміші наукові здобутки його співробітників.
1380779
  Трепак Л.М. Створення і структура німецьких спеціальних судів і прокуратури в Польському Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2219-5521
1380780
  Ємець М.А. Створення і формування енергоактивної агросадиби як фізичної моделі енергоактивного техногенного парку на порушених землях / М.А. Ємець, В.І. Деревянко, Ю.А. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 225-239. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1380781
  Агаев Н.М. Створення інгібіторів сірководневої та бактеріальної корозіі сталі в умовах видобутку нафти : Автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.17.14 / Агаев Н.М. ; АН Укр. Фіз-мех. ін-т. – Львів, 1998. – 33 с.
1380782
  Пашедін А.П. Створення інклюзивного освітнього середовища у школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 22-23. – ISBN 978-617-639-211-8
1380783
  Миронова С.П. Створення інклюзивного середовища в закладі вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 120
1380784
  Вагнер Т. Створення інноваторів : [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. – Київ : K.FUND, 2015. – 223 с. – Пер. вид. : Creating innovators: the making of young people who will change the world / Tony Wagner. Scribner, a Division of Simon & Schuster, 2012. – Бібліогр. в прим.: с. 216-222. – ISBN 978-966-136-284-9
1380785
  Мацук Л. Створення інноваційного освітнього середовища в контексті модернізації ЗВО України / Л. Мацук, О Кузенко, П. Кузенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 119-124. – ISSN 2308-4634
1380786
  Зозуля І.С. Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, А.О. Волосовець // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – C. 11-16. – ISSN 2224-0586
1380787
  Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих енергоринків в умовах розвитку глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1380788
  Лобузіна К.В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-46
1380789
   Створення інтерактивної 3D карти Рівненського зоопарку: огляд програмного забезпечення для тривимірного моделювання / В.М. Біскуп, К.О. Бобрик, І.А. Кирилюк, Д.І. Корнелюк, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 26-29 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2313-0431
1380790
  Кузьменко І.С. Створення інтерфейсу бази реєстрації органічних сільськогосподарських підприємств за використання сучасних засобів геоінформаційних систем / І.С. Кузьменко, Н.А. Макаренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-9912
1380791
  Прудник М. Створення інформаційних конфліктів для досягнення політичних цілей // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 77-83. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті досліджується сутність і природа сучасних інформаційних конфліктів та їхнє місце в політичних процесах держави. Розглядаються відносини між мас-медіа та владою, комунікативні процеси між різними суб"єктами держави та виникнення конфліктних ...
1380792
  Федорчук А. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ / А. Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
1380793
  Комар В.Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів державно-управлінських спеціальностей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 331-342. – ISSN 2078-9165
1380794
  Петренко С.І. Створення інформаційно-освітнього середовища необхідна умова формування ІКТ-компетентності учителів математики / С.І. Петренко, Л.В. Петренко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 131-136. – ISSN 2519-2361


  В межах даного дослідження проводилася цілеспрямована робота щодо фахової підготовки майбутніх учителів математики з формування складової їхньої методичної компетентності, що пов"язана з вдалим використанням засобів навчання(зокрема мікрокалькулятора) ...
1380795
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1380796
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1380797
  Карковська В.Я. Створення інфраструктури фінтех продуктів: чинники, ризики / В.Я. Карковська, У.Т. Лукашевська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
1380798
  Івченко І.С. Створення історико-філогенетичних спектрів рідкісних корисних рослин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наголошено на значенні історико-наукового аналізу при необхідності паралельного розв"язання проблеми охорони і використання корисних рослин дендрофлори України з аналізом модельного роду Crataegus L.
1380799
  Дорохов М. Створення й діяльність Міністерства Оборони Української РСР із 1944 року в історичному контексті: висновки й уроки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо утворення Народного комісаріату оборони Української РСР, його законодавче становлення, перші кроки діяльності та невдачі. In the article the problems of the creating of a Popular Commisariat of the Defense of USSR, its ...
1380800
  Підлісецька І.О. Створення карт-анаморфоз для туристичної галузі України / І.О. Підлісецька, М.О. Савич // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 24-35
1380801
  Бонк Ж.Є. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія") / Ж.Є. Бонк, С.В. Капустенко, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
1380802
  Біскуп В.М. Створення картографічної основи інтерактивної карти зоопарку / В.М. Біскуп, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1380803
  Василів В.Б. Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL / В.Б. Василів, Ф.Д. Швець, О.А. Хоменчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 72-80. – ISSN 2222-4459
1380804
  Черкаська Д. Створення кафедри археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (на матеріалах Державного архіву м. Києва) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 156-160. – ISBN 978-966-95419-8-7
1380805
  Анісімов А.В. Створення керуючого простору синтаксичних структур природньої мови / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, В.А. Нагорний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена проблемі створення формальної моделі природньої мови та алгоритма синтаксичного аналізу речення природньої мови за допомогою цієї моделі.
1380806
  Мірошниченко Ю. Створення Київського університету / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 46-48. – ISBN 978-966-543-142-8
1380807
  Шут М.І. Створення Київського університету Святого Володимира / М.І. Шут, Н.П. Форостяна // Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – С. 9-10
1380808
  Коршук Т.П. Створення колекції листопадних магнолій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про інтродукцію листопадних магнолій у Ботанічному саду з 1905 р. Створено велику колекцію листопадних магнолій, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів.
1380809
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1380810
  Данилейко Тетяна Василівна Створення композицій стабілізаторів ГУМ на основі ароматичних амінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Данилейко Тетяна Василівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 26л.
1380811
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1380812
  Носач Л.Л. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу / Л.Л. Носач, К.Ю. Величко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 34-41. – ISSN 2222-4459
1380813
  Радченко В.В. Створення конкурентоспроможної національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 93-102
1380814
  Подорожна Т.С. Створення Конституційної Асамблеї - дієвий шлях до модернізації держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 174-178. – ISSN 1563-3349
1380815
  Янін В. Створення конструктором Л.С. Лебедянським паровозу П36 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – C.125-129. – ISSN 1998-4634
1380816
  Батіщева Валентина Створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при міських, селищних та сільських територіальних громадах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 23-24
1380817
  Жила В.Г. Створення корейського фонетичного письма "хунмін чоним" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 264-269
1380818
  Мельник А. Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглянуто поняття розвитку складових когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту протягом шкільного віку, викладені погляди вчених та наведений власний підхід до визначення цих явищ. На основі результатів дослідження ...
1380819
  Гуменна О.В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / О.В. Гуменна, Н.Д. Чала // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 27-33. – (Економічні науки ; т. 4, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1380820
  Венідиктова А.В. Створення креативного простору для підтримки юних науковців: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 34-40
1380821
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1380822
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1380823
  Кравченко Я. Створення майстерні "ікони і фрески" Української Академії Мистецтва в період української державності (1917-1919 рр.) на основі "паризького" та "львівського" експериментів "неовізантизму" Михайла Бойчука // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 126-153. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано паризький та львівський періоди формування школи Михайла Бойчука, яка, пройшовши шлях від авангардних експериментів неовізантизму до творення релігійного мистецтва львівського періоду, різнобічного проявила себе в стінах ...
1380824
  Чекалюк В.В. Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті викладено наукове бачення процесу творення репутації держави, розглянуто приклади підсилення іміджу країни на міжнародній арені шляхом створення фахових медіаагенцій. Проведено оціночну роботу системи позиціонування держави на внутрішньому і ...
1380825
  Савченко Д.О. Створення металополімерних абразивовмісних композитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв"язці інструмента для обробки деталей авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Савченко Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1380826
  Терент"єва Ю.О. Створення міжнародної студентської спілки як один з етапів євроінтеграційного співробітництва вищих навчальних закладів // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 330-332. – ISSN 2218-5348
1380827
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1380828
  Міськов І.О. Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 186-210. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
1380829
  Пучков А. Створення міфа як його подолання // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гринник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 9-13
1380830
   Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, О.В. Сидоров, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – Бібліогр.: С. 12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті напрямки створення загальної системи управління моделями (СУМ) як складової системи підтримки прийняття рішень та навчання. Приводиться аналіз основних причин, що викликають необхідність розробки СУМ. In the article the directions ...
1380831
   Створення моделі оцінювання загроз національній безпеці держави / Катеринчук Іван Степанович, Литвин Микола Михайлович, Кравчук Віктор Васильович, Кулик Володимир Миколайович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблене аналітичне та програмне забезпечення надає можливість оцінювати найважливіші сфери загроз національним інтересам і національній безпеці України (у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, воєнній, науково-технологічній, економічній, ...
1380832
  Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-144 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1380833
  Зинченко О.О. Створення моделі формування здорового способу життя в системі відкритого дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-285-400-8
1380834
  Сергієнко О.М. Створення моделі формування і розподілу доходів на макрорівні: теоретичні та методологічні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 36-44
1380835
  Саранюк В. Створення модельного суду як засобу підвищення якості судових рішень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 174-177
1380836
   Створення морфоструктурної моделі як основа регіонального геоморфологічного аналізу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, Л.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито суть регіонального геоморфологічного аналізу, етапи створення морфоструктурної моделі.
1380837
  Прудивус С.В. Створення музею-квартири П.Г. Тичини у м. Києві: досвід побудови експозиції меморіального профілю // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 104-108. – ISBN 978-966-136-493-5
1380838
  Головченко А.М. Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчека // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-67. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1380839
  Козлін В.Й. Створення музики у Сakewalk SONAR Platinum (частина 1) / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 98-105. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження присвячено висвітленню нових засобів та методів використання комп"ютерних технологій у сучасній музичній практиці на прикладі опису роботи та широких можливостей одного з музичних редакторів Cakewalk SONAR Platinum. Даний програмний ...
1380840
  Ржеутський А.В. Створення мультимедійних продуктів бібліотек засобами on-line технологій / А.В. Ржеутський, Н.Е. Куванець // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-02-7706-9
1380841
  Дорохов М.С. Створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944 році - поступки національним прагненням українського народу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 132-139. – ISBN 978-966-96992-6-8
1380842
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1380843
  Фісун А. Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-42 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1380844
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1380845
  Отуоньє Дж.Ч. Створення національно-культурного фонду спадщини Нігерії 1960-1990 років : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Отуоньє Джой Чідінма ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1380846
   Створення національного незалежного превентивного механізму проти тортур в Україні. Інтерв"ю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової - журналу "Право України" / інтерв"ю брала А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 150-155. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини і громадянина.
1380847
  Беспарточна О.І. Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті уточнена сутність, принципи та процес стандартизації освітньої галузі; виокремлено види стандартів, визначено призначення та особливості розробки професійних та освітніх стандартів, охарактеризовано міжнародні та національні стандарти як ...
1380848
  Никитюк Д. Створення НБСЄ // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 190-191


  Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як політичний консультативний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної Азії та Північної ...
1380849
  Бурак М. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань як загроза національній безпеці України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 19-21
1380850
  Моціяка П.П. Створення Ніжинського повітового благодійного комітету (серпень 1914 р.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 47-60. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Досліджується процес виникнення і початку функціонування в серпні 1914 р. Ніжинського повітового благодійного комітету. Комітет було створено з метою надання допомоги сім’ям мобілізованих, пораненим воїнам, всім нужденним та діючій армії. На основі ...
1380851
  Трепак Л.М. Створення німецьких окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 286-290. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1380852
  Голік М.Ю. Створення нових діуретиків на основі похідних хінолону-2 : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Голік Микола Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 22 назви
1380853
  Асанова У. Створення нових експозицій у кримських музеях (перша половина 20-х рр. ХХ століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 199-207. – ISSN 2222-5250
1380854
  Носачова Ю.В. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Носачова Ю.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1380855
  Рябовол Я.С. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м"якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів / Я.С. Рябовол, О.Л. Рябовол // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 69-71. – ISSN 2310-046X
1380856
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (на матеріалах Чернівецької області) : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 222л. – Бібліогр.:л.210-222
1380857
  Пінчук Олександр Віталійович Створення нового вихідного матеріалу для селекції картоплі під дією мутагенних факторів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Пінчук Олександр Віталійович; Національний аграрний Ун-тет. – К., 1997. – 23л.
1380858
  Подвальникова О. Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 33. – бібліогр. в кінці ст.


  Останні події показали, що фінансові труднощі однієї держави-члена ЄС можуть швидко загрожувати макрофінансовій стабільності ЄС у цілому. Держави-члени рішили вжити рішучих і скординованих дій зі збереження фінансової стабільності в зоні євро і ...
1380859
  Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1380860
  Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти / О.М.Ястремська, Н.К. Гіковата, В.К. Гіковатий. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-190-4
1380861
  Кузьменко Ю. Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується законодавче регулювання процесу розбудови освітньої системи незалежної України в контексті вирішення питання створення нормативно-правової основи системи підготовки педагогічних кадрів.
1380862
  Потульницький В. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992-1994 роках та її значення // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 362-375. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1380863
  Лебедик М.П. Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу : монографія / Микола Лебедик, Володимир Моргун ; наук. ред. В.В. Радул ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Київ ; Харків : Мачулін, 2020. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7902-02-6
1380864
  Подобний О. Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 163-169. – ISSN 1561-4999
1380865
  Відливаний О. Створення Організації українських націоналістів, її діяльність на Калущині у 20 - 30-ті рр. XX ст. // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 16-20
1380866
  Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні закономірності формування організованого злочинного угруповання як особливого типу злочинного об"єднання, що, як правило, систематично або на постійній основі здійснює злочини. На основі аналізу чинного кримінального ...
1380867
  Міхно О.Г. Створення оцінної (прогнозної) карти можливості розміщення підрозділів в районі відповідальності / О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 275-279


  В статті розглядається можливість застосування геопросторового аналізу даних для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління. Запропонована загальна схема створення оцінних (прогнозних) карт можливості розміщення військових ...
1380868
  Печерська М. Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 69-70
1380869
  Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-51. – ISSN 1609-5499
1380870
  Лищишин О. Створення патентоспроможних товарів і технологій у технологічних парках / О. Лищишин, И. Лищишин, У. Валігура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 171-173
1380871
  Трембовецька Руслана Володимирівна Створення перетворювачів механічних величин з п"єзоелементами в схемах електричних фільтрів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.13.05 / Трембовецька Р.В.; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 24 назви
1380872
  Онопрієнко В.І. Створення першої наукової картини світу в античній цивілізації / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 30-40. – ISBN 978-617-571-105-7
1380873
  Хобот П.В. Створення Південної похідної групи ОУН (Б) та її діяльність протягом 1939-1941 рр. / П.В. Хобот, Р.П. Шляхтич // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 156-168
1380874
  Булкот Г.В. Створення підприємств в Україні: проблеми теорії і практики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 47-53. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1380875
  Скляренко Є.В. Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2017. – 28 с. – Бібліогр.: 14 назв
1380876
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1380877
  Іванченко Є. Створення позитивної мотиваційної настанови на нетрадиційний підхід у навчальному процесі під час формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності / Є. Іванченко, О. Свірідюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 163-172. – ISSN 2617-1775
1380878
  Муніш Кумар Створення показника управління кредитними ризиками для комерційних банків / Муніш Кумар, Анжу Арора, Джин-Піере Ахілле // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17-26. – ISSN 1998-6068
1380879
  Юрчук Л.В. Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 165-170. – ISSN 0321-0499
1380880
  Гарафонова О.І. Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1380881
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1380882
  Гончаров В.В. Створення прав людини через їх проголошення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 121-127. – ISSN 1993-0909
1380883
  Гонак І.М. Створення Православної церкви України та надання їй Томосу про Автокефалію: національна безпека та економічний ефект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 36-43. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що створення Православної церкви України та надання їй Томосу про автокефалію сприяє посиленню національної безпеки і пришвидшенню євроатлантичної інтеграції України".
1380884
  Грискова Валентина Іванівна Створення прикладних та інструментальних засобів комп`ютернх технологій навчання для інтенсифікації підготовки інженерів-екологів : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Грискова Валентина Іванівна; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – К., 1994. – 16л.
1380885
  Саніна І.В. Створення проблемно-орієнтованих баз даних для картографування результатів моніторингу підземних вод України із застосування ГІС / І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для врахування всього комплексу природно-техногенних чинників, здатних негативно позначатися на якісних і кількісних показниках підземних вод, що використовуються для водопостачання, у ГІС створено карто- і фактографічну базу даних. Інформаційний ...
1380886
  Жиленко М. Створення програм підготовки фахівців освітньої сфери в класичному університеті // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 27-39. – ISBN 978-617-7986-82-8
1380887
  Мельникова Л. Створення програм самореалізації особистості як стимул до розвитку літературної компетенції учня // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 2-4
1380888
   Створення програмних додатків в середовищі MS Office Visual Basic for Application (для самостійного вивчення) : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2007. – 206 с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-20-9
1380889
  Різник Т.О. Створення програмного комплексу "ГІДРОДОНБАС" для вивчення впливу вугільних шахт на геологічне середовище / Т.О. Різник, В.В. Поліновський, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для концентрації та узагальнення інформації стосовно еколого-геологічного стану на території регіону та вугледобувних районів формується база фактографічних і картографічних даних засобами ГІС-технологій. Розроблено спеціальний програмний комплекс ...
1380890
  Гравс Ольга Створення психологічного клімату під час формування в учнів критичного мислення на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-17
1380891
  Дроздов В. Створення радянського міфу про Ізмаїл як "Місто російської бойової слави" в повоєнний період // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 54-65. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1380892
  Костенко А. Створення регіональних "літературних світів" як перспективний напрямок бібліотечної роботи з молоддю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 23-25. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається досвід створення з ініціативи Херсонської централізованої бібліотечної системи літературного світу "Тевтонія" та його фендому у місті Херсон. Показано інноваційність та актуальність такої форми роботи з молоддю, проаналізовано ...
1380893
  Соколов В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної справи - важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341


  Охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв"язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний ...
1380894
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1380895
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46. – ISSN 1810-3944
1380896
  Крайнюков О.М. Створення регіональної мережі спостережень за забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1380897
  Спиридонова К. Створення регіональної системи безпеки АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 37-39
1380898
  Черкашина К. Створення резерву під операційні ризики як напрям підвищення капіталізації банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 41-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1380899
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1380900
  Земляна М.В. Створення рівних економічних умов господарювання колгоспів. / М.В. Земляна, А.М. Кравчук. – Чернівці, 1969. – 48с.
1380901
  Колєшня Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1380902
  Безрук З.Д. Створення систем технолого-екологічного моніторингу забруднення атмосфери / З.Д. Безрук, А.А. Візнюк, В.Ф. Приміський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 66-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1380903
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 172-190. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1380904
  Івачевська Т.В. Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 204-208. – (0). – ISSN 2078-9165
1380905
  Бегунські Л. Створення системи державної допомоги в Україні: концепція, виклики та наслідки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 43-47
1380906
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1380907
  Дмитрієнко М.Ф. Створення системи молодіжно-комсомольської преси України в 1919-1920 pp. : (історико-джерелознавчий огляд) / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Васильєва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 44-47. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється процес створення молодіжно-комсомольської преси на Україні в роки громадянської війни. Дається оцінка газет як важливого джерела вивчення історії організації молоді України в комуністичну спілку, пропонується їх класифікація за типами ...
1380908
  Бабічев А.В. Створення системи освітніх консультантів в Україні - запорука розвитку країни на міжнародному ринку освітніх послуг // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 154-166. – ISSN 1993-5560


  В статье проанализировано развитие рынка образовательных услуг. Исходя из экономических и социально-демографических проблем высшего образования Украины, определена необходимость привлечения на обучение большего количества иностранцев в Украину.
1380909
   Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра / С.В. Медінець, В.І. Медінець, Л.І. Моклячук, К.Б. Уткіна, К. Новард, М.А. Саттон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1380910
  Борова Т. Створення системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів ХНЕУ імені Семена Кузнеця // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 10-21. – ISSN 1682-2366
1380911
  Березенський Р.В. Створення системи управління знаннями проектів/програм/портфелів у автомобільному господарстві військових формувань // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 39-47 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
1380912
  Іваник О. Створення системи управління маркетингом на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 466-473. – ISBN 966-7574-11-3
1380913
  Моторнюк У.І. Створення системи успішного позиціювання України у світі / У.І. Моторнюк, А.В. Якуб"як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1380914
  Кравченко А. Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 97-105


  У статті викладено основні аспекти соціально-економічного картографування ринку праці. Обґрунтовано необхідність впровадження ГІС-технологій у картографічну діяльність. Описано процес створення карт ринку праці за допомогою ГІС MapInfo. Подано зразки ...
1380915
  Прилипко С.М. Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 311-317. – ISSN 1563-3349
1380916
  Сенченко М. Створення Сполученими Штатами Америки мережі військових біологічних лабораторій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2076-9326
1380917
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1380918
  Кудряшов В.П. Створення Стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1380919
  Кравченко П.О. Створення стабільних високочастотних пристроїв радіохвильового неруйнівного контролю матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Кравченко П.О.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 2000. – 19л.
1380920
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1380921
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підгрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 20-25. – Бібліогр.: 5 назв
1380922
  Манько С.Б. Створення стилю-іміджу артиста в контексті сучасної масової культури (на прикладі українських естрадних виконавців) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 170-180. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто роль артистів у музичній культурі України, котрі сформували свій неповторний стиль-імідж стосовно інтересів масового глядача. Вивчається, які аспекти впливають на його формування для кращого функціонування процесу «запит-відповідь» між ...
1380923
   Створення стійких сільськогосподарських систем : інформація // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 83-84 : Фото. – ISSN 1726-5428
1380924
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 207-213
1380925
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 107-113
1380926
  Бездітний В. Створення страхової компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Аналіз нормативних актів ".
1380927
  Бедик Я.П. Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження у 1932-1933 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 40-43. – ISSN 2076-1554
1380928
  Субх М. Створення сучасного промислового та інформаційно-комунікаційного середовища у країнах Ради співробітництва арабських держав Затоки у 2001-2010 роках // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-43. – (Політичні науки)
1380929
  Васильєва О.І. Створення сучасної системи врядування (з досвіду реформування в європейських країнах) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 155-158. – Бібліогр.: 12 назв
1380930
  Литвин М. Створення сучасної системи управління кордонами // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11.
1380931
  Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 55-58. – ISSN 1818-2682
1380932
  Шевчук О.Б. Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 260-266. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1380933
  Пласкальний В.В. Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 316-322 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1380934
  Щербак В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством : Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 164с. – ISBN 966-676-153-X
1380935
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1380936
  Казанцев О.Ю. Створення та використання тренажно-імітаційного комплексу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто призначення та шляхи створення тренажно-імітаційного комплексу на базі персональних обчислювальних машин для підвищення ефективності підготовки фахівців та осіб бойових обслуг засобів радіолокаційної розвідки.
1380937
  Журавльова О.А. Створення та діяльність "Радіо Київ" у 1950-х - на початку 1960-х років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Попри те, що українське міжнародне іномовлення має 65-річну історію, його діяльність не досліджена повною мірою науковцями. Метою цієї статті є вивчення умов створення та діяльності радіомовлення для закордонної аудиторії в УРСР. Основним методом для ...
1380938
  Мінгазутдінов О.Ф. Створення та діяльність антифашистського підпілля на Київщині на початку Великої Вітчизняної війни (1941 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 38)


  На основі архівних матеріалів та опублікованих праць висвітлюються питання формування та розгортання діяльності підпільних організацій в м. Києві та області під час окупації фашистськими загарбниками в 1941 р.
1380939
  Сокирко А.А. Створення та діяльність Асоціації художників Червоної України (1923-1932 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 66-73. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлюються особливості створення та основні напрямки діяльності Асоціації художників Червоної України, визначається її роль у формуванні нового мистецтва в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 1923–1932 рр".
1380940
  Хома І.Я. Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918–1920 роках у сучасній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
1380941
  Брижата Н. Створення та діяльність Британської Ради в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 547-550. – ISBN 978-966-171-893-6
1380942
  Ніколаєць Ю.О. Створення та діяльність винищувальних батальйонів України в 1941 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-44. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється початок формування винищувальних батальйонів в Україні в 1941 р. На основі архівних матеріалів 4-го відділу НКВС зроблена спроба аналізу діяльності цих формувань та труднощів їх створення.
1380943
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1380944
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 210-235
1380945
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / Левчук К.І. ; Мін. аграр. політики України ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л.373-433
1380946
  Кудлай О. Створення та діяльність Народного міністерства праці Української Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-6038-2
1380947
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: 174-177. – Бібліогр.: л. 178-208
1380948
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1380949
  Зінкевич Р.Д. Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 20-30. – ISSN 2076-1554
1380950
  Колбасовська І.І. Створення та діяльність Російського комітету з холодильної справи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 213-215
1380951
  Принь О.В. Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933 – 1934 рр.). // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 96–104. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
1380952
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-демократичного Союзу (1999-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1380953
   Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7272-75-3
1380954
  Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-231. – ISSN 0869-2556
1380955
  Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-105.
1380956
   Створення та дослідження нанодисперсної системи на основі полістиролу(пс) та полі(3,4-етилендіокситіофену (педot) / А.Є. Зелінська, О.А. Пуд, Л.О. Вретік, Ю.В. Носков, О.А. Ніколаєва // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 198
1380957
  Галицька С.М. Створення та експерементальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Галицька С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
1380958
   Створення та експериментальне відпрацювання універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів і котельних установок / А.П. Полив"янчук, М.Ф. Смирний, О.І. Кислін, О.О. Скурідіна, О.Л. Коваленко, В.Є. Бекетов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 77-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1380959
  Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Науковий центр радіаційної медицини; Академії медичних наук України; Галицька С.М. – Київ, 2007. – 172л. – Бібліогр.: л.137-172
1380960
  Брижата Н. Створення та концептуальні засади діяльності Британської Ради // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 376-380. – ISBN 978-966-171-793-9
1380961
  Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему організації фізкультурно-спортивного життя в УСРР у 1923-1930 роках. Проаналізовано передумови створення Вищої ради фізичної культури та її діяльність. Визначено причини її подальшої трансформації до Всеукраїнської ради фізичної ...
1380962
  Горбатюк М. Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 - січень 1922 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 103-124
1380963
  Петрик І.Й. Створення та продаж перехідного банку як спосіб приведення діяльності неплатоспроможного банку до вимог економічних нормативів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 87-95. – ISSN 2224-9281
1380964
  Рарок О.В. Створення та реалізація HR-бренду сучасних організацій // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 87-88
1380965
  Печенюк С.І. Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Печенюк Святослав Ігорович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1380966
  Соколов В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл політосвіти у контексті становлення середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х–1940-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 33-42. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х–1940-х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1380967
  Борзенков С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1380968
  Курило В. Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу = (До 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) / В. Курило, А. Климов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 33-39. – ISSN 0131-6788
1380969
  Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто формування центральних та місцевих органів управління охорони здоров"я шляхів сполучення УСРР в перше десятиліття радянської влади. The article deals with forming of central and regional public health governmental organs of ...
1380970
  Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси : XX - початок XXI століття : монографія / С.П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 427-502. – (Військова історія). – ISBN 966-8179-75-4
1380971
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1380972
  Ковальова В. Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1380973
  Чан Ан Створення та управління міжнародним маркетинговим середовищем у країнах АСЕНА на прикладі Сінгапура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1380974
  Панкеєва А.М. Створення та функціонування індустріальних парків / А.М. Панкеєва, Т.О. Черноносова, Н.В. Мороз // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 297-308. – ISSN 2076-815X
1380975
  Дмитрук П. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-173
1380976
   Створення та функціонування прийомних сімей : Навч. посібник для державних службовців. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-05-6
1380977
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1380978
  Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 3-8
1380979
  Нітченко А. Створення Тимчасового уряду та реформування державного механізму управління вертикаллю виконавчої влади // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 257-260. – (Історичні науки ; № 8)
1380980
  Стоянець Н.В. Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 314-325


  Досліджено методологію моделювання та прогнозування економічних явищ, процесів та соціально-економічних систем. Встановлено основні методи, що використовуються у процесі регіонального прогнозування та моделювання за рахунок побудови мережевої моделі з ...
1380981
  Добржанський С. Створення товариства "Руська Бесіда" (1869 р.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 358-360. – ISBN 966-8653-41-6
1380982
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1380983
  Кравченко А.В. Створення тривимірної реалістичної картографічної моделі з туманним покривом // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 15-23
1380984
  Ігнатенко М.Г. Створення трудомістких хімічних виробництв - один з напрямків підвищення зайнятості робочої сили в західних областях УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 56-63 : Табл.
1380985
  Линник О.А. Створення Української автокефальної православної церкви: канонічний та правовий вимір її легітимності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 316-319. – ISBN 978-617-7777-14-3
1380986
  Матвєєва Л.В. Створення Української Академії наук (1918-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-47. – ISSN 1608-0599
1380987
  Бурім Д. Створення української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938-1945) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 591-618. – (Нова серія ; вип. 15)
1380988
   Створення Української федерації фахівців безпеки (УФФБ) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-12 : фото
1380989
  Коваленко О.П. Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 5. – C. 83-86. – ISSN 1815-2066
1380990
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1380991
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
1380992
  Шимановський О.В. Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-93. – ISSN 1027-3239
1380993
  Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства : Управління економікою: теорія і практика / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-57 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1380994
  Скундзя М. Створення форуму АТЕС // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-793-9


  Форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробвтництва (АТЕС) об"єднує 21 країну.
1380995
  Кічкірук І.П. Створення цифрових карт для потреб автонавігації / І.П. Кічкірук, Р.М. Онищак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 49-51 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
1380996
  Романова М.О. Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 118-125.


  В статті розглянуто технологічний процес створення цифрових моделей рельєфу в середовищі ГІС. В статье рассмотрено технологический процесс создания цифровых моделей рельєфа в среде ГІС. There are considered the technological process of digital relief ...
1380997
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв
1380998
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-112. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1380999
  Мамонов К.А. Створення цифровоі картографічноі основи для нормативноі грошовоі оцінки населеного пункту / К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська, А.В. Рудомаха // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 79-89
1381000
  Доманюк О. Створення ціннісного середовища закладу вищої освіти як умова особистісно-професійного зростання майбутніх вихователів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 41-50. – ISSN 2411-1317
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,