Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1379001
  Плетенчук Н. "Синтеза мислення" як основна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 71-76. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1379002
  Прімм Є. "Синя кімната" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 9-84


  Любовний роман. Відзнака від Ніки Нікалео та Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання – «Синя кімната» Євгенії Прімм (Херсон).
1379003
  Сандига О. "Синя книжечка" Анатолія Подолинного // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 64-66. – ISSN 0236-1477
1379004
  Кучерява З. "Сирена спасіння" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 8


  Кучерява Зоя Олексіївна (1949) — українська поетеса. Заслужений діяч мистецтв України (2003). Член Національної спілки письменників України (від 1994 року). Викладач педагогічного коледжу при Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1379005
  Войцеховский В. "Сиреневый романс" : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 112-118. – ISSN 0131-8136
1379006
  Миксон И. "Сирень 316". (Докум. рассказ о разведчике П.И.Кузяеве). / И. Миксон. – Саратов, 1964. – 64с.
1379007
  Кожушний О.В. "Сирійська" і "візантійська" теорії походження жанру кондака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 69;. – (Бібліотека Інституту філології)


  "Сирійська" і "візантійська" теорія походження жанру кондака як спадщина преподобного Романа Мелода (він же е Роман Сладкопєвиць) .Кондак - це ритмізована християнська проповідь ( ритмизованая христианская проповедь). Звідси гімнографи-мелоди ...
1379008
  Курнішова Ю. "Сирійський хід" у грі Трампа і Сі Цзіньпіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 5


  "Головною подією минулого тижня мав стати саміт президента США Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна. Але своїм рішенням покарати сирійського президента Башара Асада за хімічну атаку, випустивши по аеропорту Шайрат більш як півсотні ракет "Томагавк", Трамп ...
1379009
  Приходько Л. "Сирітські твори" як об"єкти авторського права: поняття, правовий режим використання // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 29-57. – ISSN 0320-9466
1379010
  Приходько Л. "Сирітські твори" як об"єкти авторського права: поняття, правовий режим використання // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 98-121. – ISSN 0320-9466
1379011
  Парака Я. "Сирна війна": по обидві боки барикад // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 2


  Економіка як інструмент політики.
1379012
  Гриневич К.Э. "Сисахфия" Солона / К.Э. Гриневич. – [Томск], 1947. – 34 с. – Отд. оттиск из: Ученіе записки Томского гос. ун-та им. В.В. Куйбішева, 1947, № 6
1379013
  Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
1379014
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1379015
  Сабадах О.П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сабадах Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1379016
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1379017
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1379018
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1379019
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1379020
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1379021
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1379022
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1379023
   Синтез, дослідження та властивості фосфато-ванадатів лангбейнітового типу на основі калію, стронцію та тривалентних металів / К.С. Романовська, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 73
1379024
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1379025
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1379026
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1379027
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1379028
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1379029
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1379030
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1379031
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1379032
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1379033
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1379034
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1379035
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1379036
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1379037
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1379038
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1379039
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5-бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов : автореф. дис. ... канд. хим. : 02.00.03 / Родненко Людмила Васильевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1977. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1379040
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1379041
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1379042
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1379043
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1379044
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1379045
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1379046
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1379047
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1379048
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1379049
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1379050
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1379051
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1379052
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1989. – 174 с.
1379053
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1379054
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1379055
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1379056
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1379057
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1379058
   Синтез, очистка и анализ неорганических материалов. – Новосибирск : Наука, 1971. – 279 с.
1379059
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1379060
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1379061
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1379062
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1379063
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1379064
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1379065
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1379066
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1379067
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1379068
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1379069
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1379070
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1379071
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1379072
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1379073
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1379074
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1379075
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1379076
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1379077
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1379078
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1379079
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1379080
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1379081
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1379082
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1379083
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1379084
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1379085
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1379086
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1379087
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1379088
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1379089
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1379090
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1379091
  Макарова И.М. Синтез, стереохимия и каталитические превращения метилбицкого (4,3,0) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова И. М.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1967. – 24л.
1379092
  Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения пространственных изомеров 2-метил- и 1,2-диметил-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Пралиев К.Д.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
1379093
  Манатауов Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения стереоизомеров N-алкид-3-метл-4-этинилпиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Манатауов Д.; АН КзахССР. Ин-т химич. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1379094
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1379095
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1379096
  Богомолова Л.М. Синтез, строение и биологическая активность N-производных тетрагидро-1, 2-оксазина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Богомолова Лариса Михайловна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т хим. средств защиты растений. – Москва, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 10 назв.
1379097
  Роговик М.И. Синтез, строение и некоторые реакции N-арилхинальдиниевых солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Роговик М.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 16 с.
1379098
  Черненко Т.А. Синтез, строение и некоторые свойства эфиров бензол-, бета-пиридин- и m-нитробензолтиосульфокислот. (К вопросу электронной аналогии бета-производных пиридина и m-производных нитробензола). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Черненко Т.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1379099
  Крайнер З.Я. Синтез, строение и окраска хиноиндотиокарбоцианинов : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнер З.Я.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1950. – 12 с.
1379100
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк Б.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УРРС ; Ивано-Франк. ин-т нафты и газа. – Ивано-Франковск, 1989. – 672 л. + Прил.: л. 1-552. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 630-672
1379101
  Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 69 назв.
1379102
  Шматкова Н.В. Синтез, строение и свойства комплексов германия (IV) C бензоил-, О-аминобензоилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида / Н.В. Шматкова, И.И. Сейфуллина, Т.Г. Вербецкая // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.6/7 : Хімія. – С. 7-14.
1379103
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)(Atc)] DMA / С.А. Сапченко, Д.Г. Самсоненко, В.П. Федин, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 39, № 1, январь. – С. 62-64. – ISSN 0132-344Х
1379104
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)Atc)] DMA / С.Ф. Сапченко, Г Д. Федин Самсоненко, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва, 2014. – Т. 40, № 1, январь. – С. 61-64. – ISSN 0132-344Х
1379105
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1379106
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1379107
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Хим. фак. – Киев, 1988. – 337 л. – Библиогр.: л. 323-337
1379108
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 47 с. – Библиогр.: 70 назв.
1379109
  Исмаилов В.М. Синтез, структура и превращения некоторых производных алкоксивинилфосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов В.М.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 15л.
1379110
  Янчевский О.З. Синтез, структура и свойства железо-иттриевых гранатов с совместным замещением алюминием и марганцем / О.З. Янчевский, О.И. Вьюнов, М.А. Попов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2017. – Т. 83, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 76-85. – ISSN 0041-6045
1379111
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1379112
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1379113
  Дорофеева В.Н. Синтез, структура и сорбционные свойства пористых координационных полимеров на основе строительных блоков Fe2MO((CH3)3CCO2)6 // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23
1379114
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1379115
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. – Додаток: л. 184-232. – Бібліогр.: л. 164-183
1379116
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1379117
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; київ. нац. ун-т ім. Тараса шевченка, М-во освіти і наки України. – Київ, 2018. – 214 с. – Додатки: с. 167-214. – Бібліогр.: с. 8-10, 155-166 та в додатках: с. 211-214
1379118
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1379119
  Домінюк Н.І. Синтез, структура та властивості твердих розчинів p-елементів III-V груп на основі сполук R2T2In (R=La, Ce; T=Ni,Cu) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Домінюк Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1379120
  Ковальчук А.І. Синтез, структура та властивості фторованих в ядро ізомерних поліазометинів з азогрупами в своєму складі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ковальчук Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1379121
   Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу Lа1-xErx/4Eux/4Cax/2VO4 (0 <= x <= 0,2) гель-золь методом. Встановлено залежність зміни фазового складу, кристалографічних характеристик, морфологічних особливостей та люмінесцентних властивостей зразків при зміні ...
1379122
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1379123
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1379124
  Мохнацька Л.В. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсних оксидів та оксид-гідроксидів заліза : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мохнацька Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1379125
  Мізілевська М.Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мізілевська Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1379126
  Кайкан Л.С. Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених літієвих феритів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кайкан Лариса Степанівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1379127
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1379128
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Тетяна Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 139 л. – Бібліогр.: л.120 - 139
1379129
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123л. – Бібліогр.: л. 109 - 123
1379130
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бусмуту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1379131
   Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiО2-золь-гель-плівок та порошків / Н.В. Вітюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 415-431. – ISSN 1816-5230
1379132
  Знов"як К.О. Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин-1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду / К.О. Знов"як, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1379133
  Бойчук В.М. Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бойчук Володимира Михайлівна ; М-во освіти і науки України; Держ.вищий навч. заклад "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 47 назв
1379134
  Миришли Ф.А. Синтез, структурное и электрические исследования новых слоистых спонтанно-поляризованных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Миришли Ф.А.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 22л.
1379135
   Синтез, термрдесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 34-39. – ISSN 2412-4176
1379136
   Синтез, тестирование, верификация и отладка программ. – Рига, 1981. – 236с.
1379137
  Котова В.В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Котова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1379138
  Пучкова Н.Г. Синтез, физико-химические и биологические свойства N-окисей гетероцепных полиаминов и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Пучкова Наталья Григорьевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1984. – 21с. – Библиогр.: 14 назв.
1379139
  Берестецкая Т.З. Синтез, физико-химические и биологические свойства полиаминоэфиров и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Берестецкая Татьяна Зальмановна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 12 назв.
1379140
  Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
1379141
   Синтез, характеристика і адсорбційні власитивості наночасточок низькокористалічних гідроксиапатитів / І.О. Ніколенко, Е.С. Яновська, Н.Ю. Струтинська, А.І. Малишенко, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 403-406
1379142
  Фадеева М.И. Синтез, химические свойства и пестицидная активность N-карболкокси - N-арилгидроксиламинов.. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фадеева М.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1379143
  Кнутов В.И. Синтез, химические свойства и строение непредельных карбонильных соединений тиофенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кнутов В.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1379144
  Мельникова И.А. Синтез, химические свойства и физиологическая активность O,N-- гидроксиламиновых производных симмтриазина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мельникова И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1379145
  Ременніков Григорій Якович Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Ременніков Григорій Якович; НАН України. Ін-тут органічної хімії. – К., 1998. – 38л.
1379146
  Геворкян Эльмир Цолакович Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация y-хлоркротилакрилатов и ненасыщенных ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Эльмир Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1379147
  Восканян М.Г. Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Восканян М.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1379148
  Кутовой А.И. Синтез, экспериментальное исследование и биохимические основы действия нового антиопухолевого соединения тиотрибласт : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кутовой А.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 28 с.
1379149
  Бушков А.Я. Синтез, электронное и пространственное строение диарилтеллуридов и их дигалогенпроизводных. : Автореф... Канд. хим.наук: 02.00.03 / Бушков А.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л.
1379150
  Абраменко П.И. Синтез, электронное состояние и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Абраменко П.И.; КГУ. – Москва, 1976. – 38л.
1379151
  Абраменко П.И. Синтез, электронное строение и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Дис... д-ра хим. наук: / Абраменко П.И. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 330 л. – Бібліогр.: л. 307-330
1379152
  Каплаушенко Андрій Григорович Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів : Автореф. дис. ... канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 / Каплаушенко А.Г.; Мін-во охорони здоров"я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1379153
  Козлов И.А. Синтез.физико-химические свойтва и строение этаноламидов жирных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козлов И.А.; Новочеркасск.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 22л.
1379154
  Брук Ю.М. Синтезатор с дробно рациональной аппроксимацией сетки периодов. Некоторіе свойства рядов Фарея : препринт / Ю.М. Брук ; АН УССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков : Издательство ИРЭ АН УССР
№ 58. – 1976. – 26 с. – Список лит.: с. 25
1379155
   Синтезаторы : сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1379156
  Кюннап Э.Ю. Синтезаторы речевых сигналов / Э.Ю. Кюннап. – Таллин, 1975. – 67с.
1379157
  Манассевич В. Синтезаторы частот = Frequency Synthesizers : Theory and Design / V. Manassewitsch : Теория и проектирование / В. Манассевич ; пер.с англ. под ред. А.С. Галина. – Москва : Связь, 1979. – 384 с. : ил.
1379158
  Рыжков А.В. Синтезаторы частот в технике радиосвязи / А.В. Рыжков, В.Н. Попов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 263 с.
1379159
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А. Левин, В.Н. Малиновский, С.К. Романов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-231
1379160
  Зарецкий М.М. Синтезаторы частоты с кольцом фазовой автоподстройки / М.М. Зарецкий, М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 256 с.
1379161
  Горюнова О.В. Синтези и изучение -- гликозидных аналогов противоопухолевых антибиотиков ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Горюнова О. В.; ВНИИ антибиотиков. – М., 1978. – 23л.
1379162
  Іщенко В.В. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / Іщенко В.В., Ковтуненко В.О.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1379163
  Шабликін О.В. Синтези похідніх 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. ... канд. хім: наук : спец.: 02.00.10. - біоорг. хімія / Шабликін О.В. ; НАНУ, Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1379164
  Третникова Г.И. Синтезирующие задания по грамматике. / Г.И. Третникова, А.Н. Чеснокова. – Свердловск, 1980. – 92с.
1379165
  Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 16-22
1379166
  Колотілов С. Синтезувати сто тисяч сполук, щоб відібрати десяток потрібних молекул / записала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Грудень (№ 47/48)


  Інтерв"ю виконувача обов"язків заступника директора Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України доктора хімічних наук Сергія Колотілова.
1379167
  Ковина И.М. Синтезы арилалкилкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковина И.М.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 14л.
1379168
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1971. – 58с.
1379169
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1972. – 64с.
1379170
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 1. – 1956. – 84 с.
1379171
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 2. – 1957. – 95 с.
1379172
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 3. – 1958. – 90 с.
1379173
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 4. – 1959. – 104 с.
1379174
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 5. – 1960. – 86 с.
1379175
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 6. – 1964. – 90 с.
1379176
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 7. – 1966. – 86 с.
1379177
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 8. – 1969. – 89 с.
1379178
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 9. – 1972. – 87 с.
1379179
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 10. – 1975. – 93 с.
1379180
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 11. – 1975
1379181
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 12. – 1981
1379182
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 13. – 1981
1379183
  Джон Матью Синтезы гидразидов пиридинкарбоновых кислот, замещенных стальбазолов и 2-азафлуоренов на основе 2,5-диметил-4-арил-пиридинов : Автореф... канд. хим.наук: / Джон Матью К.; Университет дружбы народов. – Москва, 1966. – 18л.
1379184
  Лопатенко А.А. Синтезы дезоксицеллюлоз, ангидроцеллюлз и целлюлозеенов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопатенко А.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 12л.
1379185
  Люшина Е.И. Синтезы диастереомеров бипиперидинов и некоторых их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Люшина Е.И.; МВ и ССО СССР. Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1975. – 18л.
1379186
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Виденина Р.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 19л.
1379187
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов каприловой и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Виденина Раиса Федоровна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 19 с. – Библиогр.: 19 назв.
1379188
  Алибаева Х.А. Синтезы и исследование азот- и кислородосодержащих производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алибаева Х. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1379189
   Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений. – Баку, 1988. – 115с.
1379190
  Кныш Е.Г. Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт (1,2- ) имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кныш Е.Г.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
1379191
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1379192
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1379193
   Синтезы и превращения элементоорганических соединений. – Баку, 1987. – 108с.
1379194
  Пономарев А.А. Синтезы и реакции фургановых веществ / А.А. Пономарев. – Саратов, 1960. – 243с.
1379195
  Владимирцев И.Ф. Синтезы и свойства некоторых хинонов нафталинового ряда : Автореф... кандид. химич.наук: / Владимирцев И.Ф.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра органической химии. – Свердловск, 1952. – 20 л.
1379196
  Прилепская А.Н. Синтезы на основе 1-ацилхинолиниевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Прилепская А.Н.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 30л.
1379197
  Вольнова Э.Е. Синтезы на основе 5-метилфурфурова : Автореф... канд. хим.наук: / Вольнова Э.Е.; АН СССР. ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1379198
  Насакин Олег Евгеньевич Синтезы на основе b-хлорэтиловых эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Насакин Олег Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 20л.
1379199
  Ширшова Татьяна Ивановна Синтезы на основе алкалоидов осоки парвской : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ширшова Татьяна Ивановна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1379200
  Жирнова К.Г. Синтезы на основе кетонов индольного ряда и их оксимов : Автореф... канд .хим.наук: / Жирнова К. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1972. – 245л.
1379201
  Барам Н.И. Синтезы на основе лимонной и яблочной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Барам Н.И.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1379202
   Синтезы на основе магний- и цинкоорганических соединений. – Пермь, 1980. – 126с.
1379203
  Горячук Н.А. Синтезы на основе некоторых алкоксиалкилмалоновых эфиров : Автореф... канд. химнаук: / Горячук Н. А.; ОГУ. – Одесса, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1379204
  Фальбе Ю. Синтезы на основе окиси углерода / Ю. Фальбе. – Ленинград : Химия, 1971. – 214 с.
1379205
  Ян Юн Бин Синтезы на основе оксидов углерода / Ян Юн Бин, Б.К. Нефедов. – Москва : Химия, 1987. – 262 с.
1379206
  Вненковская Д.Г. Синтезы на основе Ос-нитрокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Вненковская Д.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 13л.
1379207
  Юсупов С.А. Синтезы некоторых N-замещенных диметилпиперидолов и их сложных эфиров - новых физиологически активных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юсупов С.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1379208
  Форостян Ю.Н. Синтезы некоторых новых соедиений на основе алкалоидов анабазиса : Автореф... канд. хим.наук: / Форостян Ю.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 12л.
1379209
  Алимжанова С.К. Синтезы некоторых пиперидиновых спиртов. 1,8 диаза (оксаза и тиаза) декалонов-4 и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алимжанова С. К.; Каз.ГУ им. Кирова, хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1379210
  Назарова В.Д. Синтезы некоторых приозводных хризофановой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Назарова В.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 256л.
1379211
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1953. – 660с.
1379212
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 277 с.
1379213
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 2. – 1967. – 439 с.
1379214
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 3. – 1970. – 269 с.
1379215
   Синтезы неорганических соединений. – М.
3. – 1970. – 269с.
1379216
  Маканов У. Синтезы новых пестицидов на основе ацетиленовых и диацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Маканов У.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1379217
   Синтезы органических препаратов. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1932. – 270 с.
1379218
   Синтезы органических препаратов. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 2. – 1932. – 296 с.
1379219
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ОНТИ
Т. 3. – 1935. – 104 с.
1379220
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ОНТИ
Т. 4. – 1936. – 120 с.
1379221
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ГОНТИ
Т. 5. – 1938. – 132 с.
1379222
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 1. – 1949. – 604 с.
1379223
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 2. – 1949. – 656 с.
1379224
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 3. – 1952. – 582 с.
1379225
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 4. – 1953. – 660 с.
1379226
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 5. – 1954. – 92 с.
1379227
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 6. – 1956. – 111 с. : ил.
1379228
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Cб. 7. – 1956. – 91 с.
1379229
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 8. – 1958. – 89 с.
1379230
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 9. – 1959. – 103 с.
1379231
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 10. – 1960. – 85 с.
1379232
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 11. – 1961. – 72 с.
1379233
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Мир
Сб. 12. – 1964. – 195 с.
1379234
  Садыков А.С. Синтезы органических препаратов пиридинового ряда / А.С. Садыков. – Ташкент, 1974. – 60с.
1379235
  Кульберг Л.М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа / Л.М. Кульберг. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1947. – 163 с.
1379236
   Синтезы органических соединений. – Москва-Ленинград : АН СССР
Сб. 1. – 1950. – 167 с.
1379237
   Синтезы органических соединений. – Москва : АН СССР
Сб. 2. – 1952. – 192 с.
1379238
  Эйдус Я.Т. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода / Я.Т. Эйдус. – Москва : Наука, 1984. – 360 с.
1379239
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами водорода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 619 с.
1379240
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами галоидов, азота, кислорода, фосфора, серы / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 480 с.
1379241
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература
Ч. 1. – 1961. – 706 с.
1379242
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1962. – 627 с.
1379243
  Соборовский Л.З. Синтезы отравляющих веществ / Л.З. Соборовский, А.Я. Якубович. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 128 с.
1379244
  Соборовский Л.З. Синтезы отравляющих веществ / Л.З. Соборовский, А.Я. Якубович. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 252 с.
1379245
  Кравцов В.С. Синтезы полимеров и мономеров на основе хлорпроизводных ксилола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кравцов В.С. ; Днепропетровский хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
1379246
  Пинегина Л.Ю. Синтезы производных альфа-фенилхинолина : Автореф... канд. хим.наук: / Пинегина Л.Ю.; Горьк. гос. ун-т. – Молотов, 1955. – 6л.
1379247
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1379248
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1379249
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
Ч. 1. – 1983. – 144с.
1379250
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
2. – 1986. – 160с.
1379251
  Ким Хя Ок Синтезы тритерпеновых азотгетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ким Хя Ок; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1379252
   Синтезы фторорганических соединений. – М, 1973. – 312с.
1379253
   Синтезы фторорганических соединений. – Москва : Химия, 1973. – 312 с.
1379254
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1977. – 303с.
1379255
  Kapuscik J. Синтетизм - основная идея русского Серебряного века // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2013. – 8. – С. 23-37. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035


  The article is an attempt at complex apprehension of the synthesis concept existing in Russian literature during the Silver Age. At the turn of the 19th century, Russian authors, endeavoured to unite any forms and aspects of human activity, giving a ...
1379256
  Мартиросян К.Г. Синтетизм в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 179-188. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1379257
  Штейнберг Б.И. Синтетик витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Штейнберг Б.И.; Львов. гос .ун-т. – Львов, 1969. – 22л.
1379258
  Денисов А.А. Синтетика для всех / А.А. Денисов. – М., 1966. – 32с.
1379259
  Демиденко Л.П. Синтетичесеие (морфологические) и аналитические (синтаксические) способы выражения начала глагольного действия в истории русского языка : Автореф... канд филол.наук: / Демиденко Л. П.; Лен. гос. пед. ин-т, рус. яз. – Ленинград, 1964. – 19л.
1379260
  Иоффе И.И. Синтетическая история искусств : введение в историю художественного мышления / И.И. Иоффе. – Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 570 с.
1379261
  Росляков Синтетическая мочевна (карбамид) и ее использование в кормлении крупного рогатого скота и овец / Росляков, К. – Алма-Ата, 1960. – 40с.
1379262
  Стаканов Р.Д. Синтетическая система региональной миграционной политики: теоретические основы становления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 44-68. – ISSN 2522-9311
1379263
  Ковалев М.П. Синтетическая уксусная кислота / М.П. Ковалев. – Харьков : Кокос і хемія, 1933. – 95 с. : рис., табл.
1379264
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
1. – 1977. – 332с.
1379265
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
2. – 1977. – 352с.
1379266
   Синтетические алмазы в геологоразведочном бурении. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1379267
  Верещагин Л.Ф. Синтетические алмазы и гидроэкструзия. / Л.Ф. Верещагин. – Москва, 1982. – 328с.
1379268
  Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации прородных драгоценных камней / В.С. Балицкий ; Е.Е. Лисицына. – Москва : Недра, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 148 -157
1379269
  Ротмистров М.Н. и др. Синтетические антимикробные вещества для лечения кожных и полостых микробных заболеваний / М.Н. и др. Ротмистров. – Дебрецен, 1966. – с.
1379270
  Бектуров Е.А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах / Е.А. Бектуров, Х.Х. Бакаурова ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с. : ил.
1379271
   Синтетические волокна. – М., 1969. – 280с.
1379272
   Синтетические волокна. – М, 1969. – 280с.
1379273
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – М., 1959. – 48с.
1379274
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – 3-е изд. – Москва, 1962. – 79с.
1379275
  Андрианов К.А. Синтетические высокополимеры в электроэнергетике / К.А. Андрианов. – Москва, 1959. – 32с.
1379276
  Марфи К.М. Синтетические высокотемпературные смазочные масла из ароматических кислот и фторированных спиртов. / К.М. Марфи. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 14с.
1379277
  Коршак В.В. Синтетические гетероцепные полиамиды / В.В. Коршак, Т.М. Фрунзе. – Москва : АН СССР, 1962. – 523 с.
1379278
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – Москва-Ленинград : Гизлегпром, 1936. – 593с.
1379279
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – 2-е перераб. и доп. изд. – Ереван : АН АССР, 1946. – 831 с.
1379280
  Шахнович М.И. Синтетические жидкости для электрических аппаратов / М.И. Шахнович. – Москва : Энергия, 1972. – 200 с.
1379281
  Бредихин Александр Александрович Синтетические и конформационные исследования в ряду бицикло-4.1.0-гептана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бредихин Александр Александрович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 18л.
1379282
   Синтетические и природные соединения и их исследование. – Алма-Ата, 1980. – 175с.
1379283
   Синтетические иммуномодуляторы. – Москва : Наука, 1991. – 197с.
1379284
   Синтетические ингибиторы фибринолиза. – К., 1986. – 172с.
1379285
  Осборн Г. Синтетические ионообменники / Г. Осборн. – Москва : Мир, 1964. – 506 с.
1379286
  Евстигнеева Р.П. Синтетические исследование алкалоидов ипекакуаны. : Автореф... Доктора хим.наук: / Евстигнеева Р.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1961. – 23л.
1379287
  Грязнов Александр Павлович Синтетические исследования 1Н-пирроло(2,3-f) и 3Н-пирроло(3,2-f) хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грязнов Александр Павлович; МОск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1978. – 16л.
1379288
  Кустова С.Д. Синтетические исследования в области абиетиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кустова С.Д.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т синтетических и натуральных душистых веществ. – Москва, 1953. – 12 с.
1379289
  Каменский Андрей Борисович Синтетические исследования в области ацетиленовых производных индола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каменский Андрей Борисович;. – М., 1978. – 15л.
1379290
  Тарусова Н.Б. Синтетические исследования в области витаминов группы Р : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарусова Н.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 16л.
1379291
  Пятнова Ю.Б. Синтетические исследования в области высшей полиеновых кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пятнова Ю.Б.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 14л.
1379292
  Краевский А.А. Синтетические исследования в области высших полиеновых кислот алифатического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Краевский А.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 16л.
1379293
  Мягкова Г.И. Синтетические исследования в области высших полиненасыщенных кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мягкова Г.И.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1964. – 15л.
1379294
  Филиппович Е.И. Синтетические исследования в области дипиррилметенов : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович Е.И.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 10л.
1379295
  Цезин Ю.С. Синтетические исследования в области дифениловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Цезин Ю. С.; МЗО СССР Всес. науч. исслед. хим. фармац. ин-т. – М., 1961. – 16л.
1379296
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1959. – 9 с.
1379297
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1960. – 9 с.
1379298
  Петрова М.К. Синтетические исследования в области липоидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петрова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 29л.
1379299
  Звонкова Е.Н. Синтетические исследования в области нейтральных липидов : Автореф... канд. хим.наук: / Звонкова Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 17л.
1379300
   Синтетические исследования в области оптических активных инозитфорсфатидов : Автореф... канд. хим.наук: / Желвакова Э. Г,; Желвакова Э. Г,; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1970. – 26л.
1379301
  Радюхин В.А. Синтетические исследования в области пентакоординационных гемопептидных комплексов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Радюхин Виктор Алексеевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова, Спец. совет К 063.41.05 орган. химии и химии высокомолекуляр. соединений. – Москва, 1978. – 23 с., включ. обл. – Библиогр.: 3 назв.
1379302
  Алябьева Татьяна Михайловна Синтетические исследования в области пирролоакридинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алябьева Татьяна Михайловна ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1979. – 19 с
1379303
  Зотчик Н.В. Синтетические исследования в области порфиновых систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Зотчик Н.В.; ВНИХФИ. – М., 1962. – 11л.
1379304
  Миронов А.Ф. Синтетические исследования в области порфиринов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.10 / Миронов Андрей Федорович ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 51 с. – Библиогр.: 78 назв.
1379305
  Фаргали А.М. Синтетические исследования в области порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаргали А.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1379306
  Беляева Т.А. Синтетические исследования в области соединений порфиринов с пептидами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беляева Т.А.; Московский ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1969. – 21л.
1379307
  Маркарян Э.А. Синтетические исследования в области тетрациклических индольных алколоидов : Автореф... канд. хим.наук: / Маркарян Э.А.; МВ и ССО РСФСР. Москю ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л.
1379308
  Запесочная Г.Г. Синтетические исследования в области труглицеридов масла бобов какао : Автореф... канд. хим.наук: / Запесочная Г.Г.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1963. – 12л.
1379309
  Швец В.И. Синтетические исследования в области фосфолипидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Швец В. И.; МВССО РСФСР, моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 14л.
1379310
  Львова С.Д. Синтетические исследования в области эфиров левулиновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Львова С.Д.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1379311
  Авидов В.В. Синтетические исследования в ряду 2-замещенных бензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авидов В.В. ; Всесоюз. науч-исслед.хим. фармацевтич. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1379312
  Ярош Александр Владимирович Синтетические исследования в ряду 3-аминоиндолов и 3-индолилизацианатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярош Александр Владимирович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1379313
  Чикваидзе И.Ш. Синтетические исследования в ряду 5,5-бис-in-индола, бис(индолил-5)метана и бис(индолил-5)сульфона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чикваидзе И.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
1379314
  Симонова Л.Л. Синтетические исследования в ряду кумэстанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Симонова Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1379315
  Мастафанова Л.И. Синтетические исследования в ряду производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: / Мастафанова Л.И.; ВНИХФИ. – М., 1966. – 24л.
1379316
  Аксанова Л.А. Синтетические исследования в ряду тиоаналогов тетрагидро-v-карболинов : Автореф... канд. хим.наук: / Аксанова Л.А.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 17л.
1379317
  Сорокина Л.П. Синтетические исследования на основе бетабета-дихлоракролеина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокина Л.П.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1963. – 15л.
1379318
  Мицнер Б.И. Синтетические исследования фосфорсодержащих дигидросфинголипидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Мицнер Б.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технол. им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
1379319
   Синтетические карты населения и экономики. – М, 1972. – 151с.
1379320
   Синтетические карты населения и экономики. – М., 1972. – 151с.
1379321
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1949. – 368с.
1379322
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Госхимиздат, 1954. – 456 с.
1379323
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 592с.
1379324
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 3-е изд. – М, 1976. – 503с.
1379325
  Саакян А.С. Синтетические конструкции модального тождества в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саакян А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1379326
  Самборский Г.И. Синтетические материалы - в промышленность / Г.И. Самборский, В.И. Фомичев. – Москва, 1964. – 32с.
1379327
  Авербух А.Я. Синтетические материалы - источник увеличения производства предметов народного потребления / А. Я. Авербух ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 56 с. : ил.
1379328
  Николев Л.А. Синтетические материалы в народном хозяйстве / Л.А. Николев. – М., 1958. – 38с.
1379329
  Фролов С.С. Синтетические материалы в народном хозяйстве. / С.С. Фролов. – Иваново, 1959. – 112с.
1379330
  Зильберминц Л.В. Синтетические материалы и из использование / Л.В. Зильберминц. – Л, 1958. – 35с.
1379331
  Павлов В.И. Синтетические материалы и их будущее / В.И. Павлов. – Москва, 1961. – 32с.
1379332
  Макарова Л.Г. Синтетические методы в области металло-органических соединений ртути / Л.Г. Макарова, А.Н. Несмеянов. – М.-Л., 1945. – 1-148с.
1379333
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений лития, натрия, калия, рубидия и цезия. – Вып. 1., части 1-4. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 1. – 1949. – 379 с.
1379334
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений мышьяка. – Вып. 7. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 7. – 1945. – 180 с.
1379335
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений ртути. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 3. – 1945. – 148 с.
1379336
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений сурьмы и висмута. – Вып. 8. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 8. – 1947. – 208 с.
1379337
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений элементов 3 группы. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 4. – 1945. – 124 с.
1379338
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений элементов IV группы. – Москва-Л. : АН СССР
Вып. 5. – 1947. – 131 с.
1379339
   Синтетические методы на основе элементоорганических соединений. – Пермь, 1982. – 144с.
1379340
  Костиков Р.Р. Синтетические методы орг. химии: косп. лекций / Р.Р. Костиков. – Л., 1984. – 72с.
1379341
  Мищенко Г.Л. Синтетические методы органической химии / Г.Л. Мищенко, К.В. Вацуро. – Справочник. – Москва : Химия, 1982. – 440 с.
1379342
  Неймарк И.Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов / И.Е. Неймарк. – Киев, 1982. – 216 с.
1379343
  Штюпель Г. Синтетические моющие и очищающие средства / Г. Штюпель ; под ред. канд. хим. наук А.И. Гершеновича. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 672 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1379344
  Котельников Б.П. Синтетические моющие средства. / Б.П. Котельников, В.А. Ющенко. – К, 1989. – 46с.
1379345
   Синтетические олигомеры. – Пермь, 1988. – 89с.
1379346
  Гончарук Н.С. Синтетические пленки в овощеводстве Латвийской ССР / Н.С. Гончарук. – Рига, 1961. – 34 с.
1379347
  Кларе Г. Синтетические полиамидные волокна. Технология и химия / Г. Кларе, Э. Фрицше, Ф. Гребе; ред. З.А. Роговин. – Москва : Мир, 1966. – 683 с.
1379348
  Грачева Н.А. Синтетические полимерные аффинные адсорбенты на альбумин и тромбин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Грачева Наталья Александровна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1981. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1379349
  Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные мембраны / Р.Е. Кестинг. – Москва : Химия, 1991. – 336 с.
1379350
   Синтетические полимерные реагенты. – Алма-Ата, 1989. – 108с.
1379351
  Кутнер Э.А. Синтетические полимеры / Э.А. Кутнер, В.С. Королькова. – Рига
2. – 1987. – 65с.
1379352
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 784 с.
1379353
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 768 с.
1379354
   Синтетические полимеры медицинкого назначения. – Ташкент, 1984. – 348с.
1379355
   Синтетические полиэлектролиты и поверхностно-активные вещества. – Алма-Ата, 1986. – 98с.
1379356
  Ирисметов М.П. Синтетические превращения смоляных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ирисметов М.П.; АН КазССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1379357
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
1. – 1986. – 278с.
1379358
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
2. – 1986. – 262с.
1379359
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
3. – 1986. – 278с.
1379360
  Динцес А.И. Синтетические смазочные масла / А.И. Динцес, А.В. Дружинина. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 350 с.
1379361
  Рафиенко И.И. Синтетические смолы в разведочном бурении / И.И. Рафиенко. – Москва, 1975. – 128 с.
1379362
  Лазарев А.И. Синтетические смолы для лаков / А.И. Лазарев, М.Ф. Сорокин. – Москва-Л., 1953. – 400 с.
1379363
  Пауэрс П.О. Синтетические смолы и каучуки / П.О. Пауэрс. – М.-Л., 1948. – 280с.
1379364
  Алиев В.С. Синтетические смолы из нефтяного сырья / В.С. Алиев, Н.Б. Альтман. – Москва-Ленинград, 1965. – 156с.
1379365
  Цымбал В.В. Синтетические спектры М -- звезд : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.03.02 / Цымбал В. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 9л.
1379366
  Привалова И.М. Синтетические субстраты и ингибиторы нейраминидаз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Привалова И.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1970. – 22л.
1379367
  Федоров В.М. Синтетические тенденции в современном естествознании / В.М. Федоров. – Москва, 1979. – 117с.
1379368
  Кузькин С.Ф. Синтетические флолкулянты в процессах обезвоживания / С.Ф. Кузькин, В.П. Небера. – М, 1963. – 244с.
1379369
   Синтетические цеолиты. Получение, исследование и применение. – Москва : АН СССР, 1962. – 287 с.
1379370
  Лос К. Синтетические яды / К. Лос. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 258 с.
1379371
  Безруков Г.Н. Синтетический алмаз / Г.Н. Безруков, В.П. Бутузов, М.И. Самойлович. – Москва : Недра, 1976. – 120 с. – Библиогр.: с. 108-118
1379372
   Синтетический каучук. – Л.
Кн.4. – 1935. – 220с.
1379373
  Дэвис Джо Синтетический подход // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 70-77


  Американський художник та дослідник Джо Девіс в своїй практиці використовує традиційні художні засоби та новітні технології : оптичні телекомунікації, мікроскопія та ін.
1379374
  Вильямс В.В. Синтетический практикум по органнической химии. / В.В. Вильямс, Н.К. Семенова. – Москва, 1959. – 50с.
1379375
  Вайсбурд М.Л. Синтетическое чтение на английском языке / М.Л. Вайсбурд. – Москва, 1969. – 128 с.
1379376
  Стаканов Р.Д. Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 44-68. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1379377
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографіних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
1379378
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографічних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – ISBN 966-631-331-6
1379379
  Кузьменко Т. Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У межах території Каркінітського прогину верхньо- та нижньокрейдові відклади розглядаються як перспективні для пошуків вуглеводнів. Ці стратиграфічні товщі вивчені недостатньо, оскільки, в межах території досліджень, розкриті лише декількома ...
1379380
  Ткаченко О.М. Синтетичний образ-символ жінки в ліричному оповіданні І. Андрича "Єлена, жінка, якої немає" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 295-300. – ISBN 966-7825-78-7
1379381
  Заверуха Т.М. Синтетичний підхід до визначення поняття та ознак договору в цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 70-76. – (0). – ISSN 2078-9165
1379382
  Віленський Ю. Синтетичний розум // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 18-19


  У ренесансі науки та знань у знаменні періоди Української Народної Революції є величезний внесок лікаря Авксентія Корчака-Чепурковського.
1379383
  Монолатій І. Синтетичні виміри потенціалу Західно-Української Народної Республіки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 228-246. – ISSN 2519-4518
1379384
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – К., 1959. – 56с.
1379385
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини : навчальний посібник для Х кл. серед. школи / Л.О. Цвєтков. – Київ : Радянська школа, 1960. – 56 с.
1379386
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – 5-е вид. – Київ, 1963. – 72с.
1379387
  Ковтуненко В.О. Синтетичні еквівіаленти 1,4- та 1,5- диелектрофільних синтонів у хімії ізоіндолу та ізохіноліну // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 193-203
1379388
  Ковтуненко В. Синтетичні молекулярні машини / В. Ковтуненко, М. Мірошниченко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 2-10
1379389
  Фока М. Синтетичні образи О. Пушкіна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 40-41
1379390
  Нечай М.П. Синтетичні піридинвмісні амінокислоти та їх похідні / М.П. Нечай, С.В. Шилін, В.П. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109
1379391
  Шилін С. Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні / С. Шилін, З. Войтенко, М. Нечай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  В умовах перегрупування Шмідта дією азиду натрію на основі циклопентанону та циклогексанону із 2-піридиновим замісником у положенні а отримано 2-піридилзаміщені [формула], відповідно. Унаслідок кислотного гідролізу утворених лактамів отримано нові ...
1379392
  Куриленко О.Д. Синтетичні поліелектроліти / О.Д. Куриленко. – Київ : Знання, 1967. – 55 с.
1379393
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (137), квітень - травень - червень. – С. 2-6
1379394
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 2-3
1379395
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конформація / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 2-6
1379396
  Суховерська І. Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам"яті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 117-124. – ISSN 1998-4634
1379397
  Вакалюк І.В. Синтетичні та аналітичні засоби вираження недостатності дії в сучасній українській літературній мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 331-336. – ISSN 2522-493Х
1379398
  Ярмак В. Синтетичні та аналітичні претерити як опорні елементи процесуальної структури різних видів прозового діалогічного дискурсу (на матеріалі творів Симо Матавуля та Іво Чипіко) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 165-175
1379399
  Орличенко О.В. Синтетичні та аналітичні форми умовного способу в іспанській науковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено граматичні форми Modo Condicional і Modo Subjuntivo в іспанському науково-функціональному стилі, засоби їх відтворення при перекладі українською мовою. Визначено подібності та розбіжності, базові та оказіональні значення синтетичних та ...
1379400
  Докійчук Д С. Синтетичні трансформації 3-ацетилкумаринів / Д С. Докійчук, С В. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 74
1379401
  Москвіна В.с. Синтетичні трансформації 6-ізоксазолілнеофлавона / В.с. Москвіна, М.І. Шевцов, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045
1379402
  Кукушкіна К.В. Синтетичні трансформації амідів 2"-карбоксидезоксибензоїнів / К.В. Кукушкіна, В.С. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 109
1379403
  Ярмак В.І. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов"янському і ширшому компаративному контексті / В.І. Ярмак, В.П. Пономаренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
1379404
  Білий Д.В. Синтетичні харчі, або яку ковбасу ми їмо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 10-11 : фото
1379405
  Хоменко Т.О. Синтетичні явища в категоріях числа й роду французького іменника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Французька мова належить до групи аналітичних мов. Незважаючи на це, на протязі всієї історії її розвиток відбувається не лише в напрямі аналітизму. Поряд з аналітичними тенденціями в сучасній французькій мові відбуваються процеси, які сприяють ...
1379406
  Бабченко Н.В. Синтетичність графічних засобів сучасної реклами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 53-58
1379407
  Кокоріна К.Г. Синтетичність як особливість культури перехідного періоду : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Кокоріна К.Г. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1379408
  Семеренко Г.В. Синтетично-аналітичний спосіб вираження демінутивності в українській мові XI-XVIII століть // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 40-56. – ISSN 1682-3540
1379409
  Востоков И.А. СИнтех и реакционная способность некоторых селеносодержащих металлоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Востоков И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 16л.
1379410
  Григорова Кансуэлла Алексеевна Синтех и физико-химические исследование фторидов платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Григорова Кансуэлла Алексеевна ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1975. – 25 с.
1379411
  Боканов А.И. Синтех и физико-химическое исследование жирноароматических фосфинов и фосфиноксидоа : Автореф... канд. хим.наук: / Боканов А. И.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1967. – 19л.
1379412
  Фольковская Ольга Теофиловна Синтех конденсированных гетероциклов на оснвое d-бром- d-бром-d-фенил-о-толунитрилов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фольковская Ольга Теофиловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.104-108
1379413
  Бабунашвили Т.Г. Синтех линейных оптимальных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабунашвили Т.Г.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им А.М.Рамадзе. – Тбилиси, 1966. – 9л.
1379414
  Ахназарян А.А. Синтех некоторых моно и дилактонов на базе изопрена и хлоропрена : Автореф... канд. хим.наук: / Ахназарян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 17л.
1379415
  Аюпова Альфия Талиповна Синтех пестицидов в ряду бензимедазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Аюпова Альфия Талиповна; АН УзССР . Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1379416
  Дабагова А.К. Синтех полуфункциональных кремнийорганических соединений и исследование влияния их структуры на способность к полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Дабагова А.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1379417
  Бондаренко І.П. Синтоїзм і японська поезія VI-VIII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1608-0599
1379418
  Катруця Н. Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерело формування освітньо-виховної системи освіти Японії // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 66-71
1379419
  Горобець Ірина Синтра. Маври та Білосніжка : вояж-колекція / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 108-115 : Фото
1379420
   Синтьез та фотохімічні властивості нових азохінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.Г. Харченко // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 5/6. – С. 13-25. – ISSN 2708-129X
1379421
  Малиновский Ю.М. Синфазная стратиграфия фанерозоя / Ю.М. Малиновский. – М., 1982. – 174с.
1379422
  Морозова Наталия Николаевна Синхонно-сопоставительный анализ семантических структур глаголов мыслительно-оценочной деятельности в английском, немецком и шведском языках. (На материале глаголов mean meinen - mena; think - denke : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Морозова Наталия Николаевна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1977. – 15 с.
1379423
  Гутенмахер Л.И. Синхронизационные устройства электрических станций / Л.И. Гутенмахер. – Харьков, 1938. – 291 с.
1379424
  Минакова И.И. Синхронизация автоколебательных систем, описываемых уравнениями второго порядка : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минакова И.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1952. – 8 с.
1379425
  Уваров И.Б. Синхронизация асинхронных двигателей по схеме ДАГ / И.Б. Уваров, Л.Н. Афанасьев. – Москва ; Ленинград, 1952. – 84 с.
1379426
  Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике / И.И. Блехман. – Москва : Наука, 1981. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-351 (337 назв.)
1379427
  Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений / Е.М. Мартынов. – Москва, 1972. – 216 с.
1379428
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевидении / М.Г. Гарб. – Москва, 1982. – 193 с.
1379429
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевизионной технике / М.Г. Гарб, В.М. Сигалов. – М, 1964. – 216с.
1379430
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – Москва : Связь, 1968. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 173 (14 назв.). – (Б-ка "Телевиз. прием" ; вып. 40)
1379431
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1974. – 159 с. : ил. – Список лит.: с. 157 (14 назв.). – (Б-ка ТРЗ "Телевиз. и радиоприем. Звуротехника" ; вып. 76)
1379432
  Самойлов Л.К. Синхронизация в цифровых устройствах. / Л.К. Самойлов. – М, 1980. – 64с.
1379433
  Палий Г.Н. Синхронизация высокоточных мер времени и частоты / Г.Н. Палий, Е.В. Артемьева. – Москва : Издательство Стандартов, 1976. – 168 с.
1379434
  Демьянченко А.Г. Синхронизация генераторов гармонических колебаний / А.Г. Демьянченко. – Москва, 1976. – 240 с.
1379435
  Самойлов В.Ф. Синхронизация генераторов телевизионной развертки. / В.Ф. Самойлов. – М-л, 1961. – 96с.
1379436
  Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Блехман И.И.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1379437
  Фомин Н.Н. Синхронизация диодных генераторов СВЧ / Н.Н. Фомин. – Москва : Связь, 1974. – 73 с.
1379438
  Рабинович М.Н. Синхронизация кадровой развертки / М.Н. Рабинович. – Москва : Энергия, 1976. – 49 с.
1379439
  Шебанов А.А. Синхронизация мер времени и частоты по сигналам спутниковых радионавигационных систем / А.А. Шебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 126 с.
1379440
  Шалеа Р. Синхронизация неизохронного осциллятора / Р. Шалеа. – К, 1961. – 23с.
1379441
  Степанова Н.В. Синхронизация отражательного клистрона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанова Н.В.; Моск.оредена Ленина и оредена Труд.Красн.Знамени. гос.ун-т. – М, 1959. – 5л.
1379442
  Кулинич П. Синхронизація даних реєстрів прав на нерухомість та створення містодобувного кадастру: правові питання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-14.
1379443
  Хотунцев Ю.Л. Синхронизированные генераторы и автодины на полупроводниковых приборах / Ю.Л. Хотунцев, Д.Я. Тамарчак. – Москва : Радио и связь, 1982. – 240 с.
1379444
  Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библиографии 1700-1928 со списком важнейших библиографических трудов. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1962. – 192с.
1379445
   Синхронистические таблицы хиджры и европейского лестоисчисления. – М.-Л., 1961. – 287с.
1379446
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – Москва,Киев : Рефл-бук. Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-057-8 966-543-175-7
1379447
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – М., 1997. – 313с.
1379448
   Синхронические и диахронические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1983. – 163с.
1379449
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на шести языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1961. – 46 с.
1379450
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на восьми языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1972. – 100 с.
1379451
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1379452
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1379453
  Кохан Я.О. Синхронізації висловлювань внутрішньої часової логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Внутрішньою пропозиційною часовою логікою автор називає розділ логіки, який досліджує поєднання часових висловлювань у більш складні за допомогою спеціальних секвенційних зв"язок, які поєднують у собі часовий та логічний зміст. Стаття присвячена ...
1379454
  Жолос Т.О. Синхронізація ділових циклів України та ЄС в умовах глобальної волатильності : дис. ... д-ра філос. наук : 292, 29 / Жолос Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 223 арк. – Додатки: арк. 199-223. – Бібліогр.: арк. 178-198
1379455
  Семчук Ж.В. Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 107-111. – ISSN 2222-4459
1379456
  Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії IV - I ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1379457
  Діковська І. Синхронізація застосовуваного права та міжнародної юрисдикції у спадкових справах і справах щодо майнових відносин подружжя в ЄС та Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-24. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є визначення способів синхронізації між застосовуваним правом і міжнародною юрисдикцією у спадкових справах і справах, що стосуються майнових відносин подружжя, в окремих регламентах ЄС і нормах, які можуть визначати міжнародну ...
1379458
  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1379459
  Єгорченко І. Синхронізація півкуль. Чому потрібне ЗНО з математики для всіх випускників // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 101). – С. 12


  "Кілька років тому оголошено про обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики для всіх випускників середніх шкіл. Зараз є обов’язковим одне ЗНО з двох: або історія, або математика. Я часто критикувала і критикую діяльність Міністерства ...
1379460
  Фініков Т. Синхронізація реформ вищої освіти у країнах східного партнерства: спроба виграти / Т. Фініков, С. Курбатов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1379461
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 148-167
1379462
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1379463
  Чинаров В.А. Синхронізація та хаос у нерівноважних сітках, що складаються з Джозефсонівськоподібних елементів / В.А. Чинаров, Т. Гергелі // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 38-54. – ISSN 1023-2427
1379464
  Дініц О.В. Синхроністична таблиця (Давня та Середньовічна історія України до 1569 р.) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 43-58
1379465
  Величко Л.П. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 16-26 : табл.
1379466
  Шамшур М.А. Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайський мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 279-286. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті дається визначення концепту "любов" у трактуванні сучасних носіїв китайської мови, визначається місце універсального емоційного концепту "любов" у свідомості представників китайського етносу, здійснюється аналіз основних номенів-вербалізаторів ...
1379467
  Макарова О.В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 450-455. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано розвиток верлану (одного зі складників французького молодіжного сленгу) в діахронічній перспективі. Досліджено його сучасний статус у нормативній мові.
1379468
  Ольховська Ю.Д. Синхронія/діахронія Ф. де Соссюра: наступність і новаторство // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 58-60. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1379469
  Медынский С.Е. Синхронная киносъемка в документальном фильме. / С.Е. Медынский. – М, 1985. – 63с.
1379470
  Тяпкина А.М. Синхронная сейсмическая инверсия для выявления перспективных участков в карбонатных породах юго-восточной части Западно-Сибирской платформы / А.М. Тяпкина, Ю.А. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 76-94 : рис., табл. – Библиогр.: с.90-92. – ISSN 0203-3100
1379471
  Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. / Л.Б. Никольский. – М, 1976. – 168с.
1379472
  Шигаль Д.А. Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 8-17. – ISSN 2224-9281
1379473
  Сайтарли І.А. Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 167-172
1379474
  Капась-Романюк Синхронний і діахронний аспекти у дослідженні стійких дієслівних сполук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 225-236


  У статті обгрунтовано доцільність використання діахронного підходу до з’ясування природи стійких дієслівних сполук. The article grounds reasonability of using the diachronic approach to the explanation of the verbal combinations research nature.
1379475
  Мітрюхін О.В. Синхронний переклад у світлі сучасних теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 106-109. – Бібліогр.: с. 109, Літ.: 9 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено тенденції теоретичного обґрунтування синхронного перекладу з моменту його появи до сучасного етапу розвитку.
1379476
  Серветник Н. Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-93. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методи досліджень ступеня синхронізації ділових циклів різних країн. Проведено аналіз взаємозв"язків в середині груп країн, побудованих згідно кредитного рейтингу. Визначено фактори синхронізації. В статье рассматриваются методы ...
1379477
  Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы: основы разработки и эксплуатации : монография / А.И. Титко, Ю.Н. Васьковский ; НАНУ, Ин-т электродинамики ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2010. – 248 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0947-Х
1379478
  Клейненберг Т.В. Синхронно-диахронное исследование частотности и употребления синтетических и описательных форм сослагательного наклонения І в различных стилях и жанрах американского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Клейненберг Т.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 25л.
1379479
  Ивашкин М.П. Синхронно-одиахронический анализ переходных процессов английском языке / М.П. Ивашкин. – М, 1988. – 171с.
1379480
  Ахметжанов А.А. Синхронно-следящие системы повышенной точности / Ахметжанов А.А. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 210
1379481
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – Москва, 1971. – 280с.
1379482
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – М, 1971. – 280с.
1379483
  Дехтяренко П.И. Синхронное детектирование в измерительной технике и автоматике / П.И. Дехтяренко. – Киев, 1965. – 314 с.
1379484
   Синхронное радиовещание / С.С. Гейнце, Г.Я. Тимофеева, А.А. Пирогов, А.С. Раков, А.Н. Таравков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 159 с.
1379485
  Луняков О.В. Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 15-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв
1379486
  Иносов В.Л. Синхронные двигатели с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей / В.Л. Иносов, В.Е. Крутикова, В.А. Каменева. – Киев, 1960. – 127 с.
1379487
  Спекторова Л.В. Синхронные культуры как метод сравнения потенциальной продуктивности штаммов хлореллы. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1966. – 15л.
1379488
   Синхронные магнитотеллурические и магнитовариационные зондирования на западном склоне Воронежского массива / Ив.М. Варенцов, С. Ковачикова, В.А. Куликов, И.М. Логвинов, В.И. Трегубенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 90-107 : рис. – Библиогр.: с. 104-107. – ISSN 0203-3100
1379489
  Паластин Л.М. Синхронные машины автономных источников питания / Л.М. Паластин. – Москва, 1980. – 384 с.
1379490
  Конкордиа Ч. Синхронные машины. Переходные и установившиеся процессы / Ч. Конкордиа. – М.-Л., 1959. – 272с.
1379491
  Стародуб К.Я. Синхронные передачи и следящие системы / К.Я. Стародуб. – М., 1971. – 280с.
1379492
   Синхронные приводы. – М, 1967. – 81с.
1379493
   Синхронные приводы. – Москва : Энергия, 1967. – 80 с.
1379494
  Постников И.М. Синхронные реактивные двигатели / И.М. Постников, В.В. Ралле. – Киев : Техніка, 1970. – 148 с.
1379495
  Бойко Б.П. Синхронные режимы генераторов СВЧ с нелинейными реактивностсями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б. П.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
1379496
  Скупой В.Ф. Синхронные режимы низкодобротных автоколебательных систем. : Автореф... канд.техн.наук: 296 / Скупой В.Ф.; Таганрогский радиотехн.ин-т. – Таганрог, 1968. – 14л.
1379497
  Кулебакин В.С. Синхронные электрические машины : Расчетная записка генератора / В.С. Кулебакин. – Москва : Издательство Московского высшего технического училища, 1927. – 117 с.
1379498
  Штейнберг Н.А. Синхронный анализ парадигматической формы прошедшего времени и коррелирующих с ней глагольных образований в древнеанглийском языке (о предпосылках становления системы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Штейнберг Н.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 2?л.
1379499
  Жук В.А. Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 194-200. – ISSN 2219-4290
1379500
  Ширяев А.Ф. Синхронный перевод / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1979. – 183 с.
1379501
  Гофман Е.А. Синхронный перевод / Е.А. Гофман. – М, 1987. – 240с.
1379502
  Васина Е.А. Синхронный перевод с китайского языка на русский: особенности логических преобразований синтаксической структуры текста сообщения // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1379503
  Ширяев Анатолий Федорович Синхронный перевод с французского языка (исслед. некоторых аспектов синхронности в связи с особенностями функционирования исходного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ширяев Анатолий Федорович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1973. – 24л.
1379504
  Павлов Б.А. Синхронный прием / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1977. – 81 с.
1379505
  Борисов Анатолий Викторович Синхротнонное излучение в сильных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисов Анатолий Викторович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1379506
  Тернов М И. Михайлин Синхротронное излучение : Теория и эксперимент / М И. Михайлин Тернов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 296 с.
1379507
  Михайлин В.В. Синхротронное излучение / В.В. Михайлин, И.М. Тернов. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
1379508
   Синхротронное излучение в исследовании твердых тел : сб. статей / пер. с англ. и нем. О.Ф. Куликова и В.В. Михайлина ; под ред. А.А.Соколова. – Москва : Мир, 1970. – 292 с.
1379509
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : учеб. пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 276 с.
1379510
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : Учеб.пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 264 с.
1379511
   Синхротронное излучение. Свойства и применение. – Москва : Мир, 1981. – 52 6с.
1379512
  Орлов В.И. Синхрофазотрон на 10 миллиардов электровольт / В.И. Орлов, В.Н. Тростников. – Москва, 1959. – 32 с.
1379513
  Леонтович А.В. Синцеллий, как доминируюая клеточная структура животного организма : (Посвящается памяти T. Schwannn"a) / А.В. Леонтович, д-р. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 54 с. : табл., черт. – Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. 1912, кн. 3


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому В.К. Совинскому
1379514
  Шоуюй Л. Синъи-цюань = Hsing yi chuan : [анализ боевого духа и тактики] : теория и практика / Лян Шоуюй, Ян Цзюньмин ; [пер. М. Чеботарев]. – Киев : София, 1997. – 287, [1] с. : ил. – Текст рос., кит. – Библиогр.в подстроч. примеч. – (Китайские внутренние боевые искусства). – ISBN 5-220-00067-5
1379515
  Катаев В.П. Синът на полка / В.П. Катаев. – София, 1974. – 192с.
1379516
   Синюков Михаил Иванович : Библиография деятелей сельскохозяйственной науки. – Москва, 1990. – 26с.
1379517
  Суховерхов Ф.М. Синюхинский рыбоводный питомник. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1954. – 32с.
1379518
  Рильський М.Т. Синя далечінь / Максим Рильський. – Київ : Слово, 1922. – 60, [2] с.
1379519
  Паулі Г. Синя економіка : 10 років, 100 інновацій, 100 мільонів робочих місць / Гюнтер Паулі ; [перекладач: А. Побережна ; ред. Л. Ярошенко]. – Taos : Risk reduction found., 2012. – 320 с. : іл., табл. – На тит. л.: Доповідь Римського клубу
1379520
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки. – Чернівці : Руська Рада, 1899. – 130с.
1379521
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки / В. Стефаник. – (2-е виданнє). – Київ : Hаклад. Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 56 с. – В кн. також біогp. відомості пpо авт. та ст. В.Г. [В.М. Гнатюк] "Кілька уваг пpо мову твоpів В. Стефаника". - Поясненнє меньше зpозумілих слів [тлумач. слов.]: с. 54-56. - Прим. № 105900 дефетний, без обклад. та тит. стор. – (Вид-во "Відpодженнє" ; № 9 (Hа обкл. № сеp.: 22))


  Зміст: Синя книжечка; Виводили з села; Стpатив ся; В коpчмі; Лесева фамілїя; Мамин синок; Майстеp; Побожна; Катpуся; Ангел; Сама саміська; Осїнь; Шкода; Hовина
1379522
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Київ : Лім, 1931. – 23с. – (Масова художня б-чка)
1379523
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Харків : Українсьий робітник, 1938. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1379524
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1969. – 61с.
1379525
  Вертіль Олександр Синя криниця // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0208-0710
1379526
  Рудик С.Т. Синя пілотка / С.Т. Рудик. – Київ, 1983. – 128 с.
1379527
  Метерлінк М. Синя пташка : Феєpія в пяти діях і десяти малюнках / Моріс Метерлінк ; Пеpеклад Є. Тимченка. – [Киів] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Криниця"}, 1918. – 80 с.
1379528
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 1. – 1912. – 301 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1379529
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 2. – 1913. – 321 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1379530
   Синявський Антін Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 136-137.
1379531
  Завальнюк О.М. Синявський Антін Степанович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 292-297. – ISBN 966-363-074-4
1379532
   Синявський Антін Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 248-250 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1379533
   Синявський Антін Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 257-259. – ISBN 978-966-439-961-3
1379534
   Синявський Антін Степанович (1866-1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 147-148. – ISBN 966-95774-3-5
1379535
  Левінець Р.П. Синявський Антон Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 288. – ISBN 96966-8060-04-0
1379536
   Синявський Антон Степанович (1866-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1379537
  Процик М. Синявський Олекса Наумович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 363-364. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
1379538
   Синявський Олекса Наумович (1887-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1379539
  Д"Актиль Синяк под глазом / Д"Актиль. – Ленинград, 1926. – 40 с.
1379540
   Синяков Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1379541
  Черный-Диденко Синяя блуза. / Черный-Диденко. – Киев, 1963. – 317с.
1379542
   Синяя Борода. – Алма-Ата, 1988. – 158с.
1379543
  Луговской В.А. Синяя весна / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 47с.
1379544
  Четвериков Дм. Синяя говядина / Дм. Четвериков. – Л. – 303с.
1379545
  Неверов И.М. Синяя граница. / И.М. Неверов. – Одесса, 1956. – 44с.
1379546
   Синяя дорога. – Л., 1984. – 174с.
1379547
  Валентинов А.А. Синяя жидкость / А.А. Валентинов. – Москва, 1990. – 300с.
1379548
  Максимов Е.В. Синяя журавлина: рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 224с.
1379549
   Синяя книга. – М., 1918. – 115с.
1379550
  Наумов И. Синяя комната // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 135-151. – ISSN 1728-8568
1379551
  Мореско Антонио Синяя комната : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 90-127. – ISSN 1130-6545
1379552
  Аветисян Жирайр Синяя кровь / Аветисян Жирайр. – Ереван : Айастан, 1974. – 372 с.
1379553
  Цеплис А. Синяя лошадь. : повести и рассказы / Альвил Цеплис; пер. с латыш. и предисл. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1966. – 389 с.
1379554
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1980. – 143с.
1379555
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1989. – 670с.
1379556
  Ханаев И.А. Синяя осока. / И.А. Ханаев. – Иваново, 1962. – 55с.
1379557
   Синяя отметка вместо визы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 44-45 : фото
1379558
  Опарин В.Г. Синяя пала / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1979. – 126с.
1379559
  Стоянов Л.Д. Синяя пиала. / Л.Д. Стоянов. – Днепропетровск, 1958. – 223с.
1379560
  Гнеушев В.Г. Синяя птица / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1957. – 103с.
1379561
  Шевченко В.А. Синяя птица / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 32с.
1379562
  Мордовина Н.А. Синяя птица / Н.А. Мордовина. – Волгоград, 1966. – 24с.
1379563
  Ларионов Н. Синяя птица / Н. Ларионов. – Новосибирск, 1968. – 148с.
1379564
  Бурова Н. Синяя птица / Н. Бурова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 104 с.
1379565
  Бурова Н.П. Синяя птица : стихи / Н.П. Бурова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 102 с. : портр.
1379566
  Метерлинк М. Синяя птица. Обручение : пьесы ; для сред. и ст. возраста / Морис Метерлинк ; [Пер. с фр. Н.М. Любимов]. – Киев : Молодь, 1988. – 253 с.
1379567
  Метерлинк М. Синяя птица: Феерия в 6-ти д., 12-ти карт. / М. Метерлинк. – Л., 1975. – 270с.
1379568
  Спаре В. Синяя роза : цикл рассказов / Велта Спаре ; пер. с лат. Л.Любей. – Рига : Латгостиздат, 1961. – 171 с.
1379569
  Уоллес Э. Синяя рука / Э. Уоллес. – М, 1992. – 230с.
1379570
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь : Повести / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1961. – 147 с.
1379571
   Синяя тетрадь. – М., 1964. – 40с.
1379572
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 168с.
1379573
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Минск : Юнцтва, 1982. – 127 с.
1379574
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1990. – 142 с.
1379575
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 167 с.
1379576
  Тарасенко Н.Ф. Синь-море. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1967. – 116с.
1379577
  Землянский А.Ф. Синь-свет / А.Ф. Землянский. – Москва, 1976. – 135с.
1379578
  Семенов А.В. Синь-синева / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1976. – 127с.
1379579
  Волков В.А. Синь-сторона / В.А. Волков. – Москва, 1975. – 70с.
1379580
  Кванин О. Синь / О. Кванин. – Вологда, 1975. – 96 с.
1379581
  Пятков Г.И. Синь весенняя. Лирика. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1962. – 118с.
1379582
  Калина П.А. Синь за белыми домами / П.А. Калина. – М. : Современник, 1977. – 78 с.
1379583
  Есенин С.А. Синь, упавшая в реку / С.А. Есенин. – Москва, 1985. – 734с.
1379584
  Балабко О. Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле : Рим Гоголя й Капрі Коцюбинського. Есеї / Олександр Балабко. – Київ : Факт, 2006. – 248с. – ISBN 966-359-086-6
1379585
  Гай-Нижник Синьо-жовтий - прапор української державності // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1379586
  Романюк Т. Синьо-жовтий день календаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 26. – ISSN 2313-559X
1379587
  Сергійчук В. Синьо-жовтий прапор над кремлем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 17 серпня (№ 168). – С. 8
1379588
  Сергійчук В. Синьо-жовтий прапор над Москвою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 18-24 серпня (№ 28). – С. 3
1379589
  Вановська І. Синьо-жовті корогви генерал-хорунжуго Євгена Мєшковського // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 5-12
1379590
  Метерлінк М. Синьобородий і Арияна або даремний визвіл : Дpама в 3 дїях: / Маврикій Метерлінк ; Пеpевід з фpанцуського / Мавpикій [Моpіс] Метеpлїнк; [Пеpедм. та пеp. H.І. Кобpинської]. – Львів : Hакладом H. Кобpинської. Дpук. "Дїла", 1913. – 71 с. – В кн. також: Голоси пpеси пpо "Жіночу біблїотеку" [без підпису]. - У пеpедм. відомості пpо авт. та його твоpчість. – (Жіноча бібліотека / Видає H.І. Кобpинська; Редагують H. Кобpинська і К. Малицька] ; Ч. 2)
1379591
  Моця О.П. Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 4-10. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються питання впливу битви на Синіх Водах на подальшу кардинальну зміну загальноісторичної ситуації у Східній Європі та своєрідне "повернення" більшої частини суасної України у простір тогочасної цивілізації.
1379592
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Ольгерд (біл. Альгерд, лит. Algirdas) (* близько 1296 — † травень 1377) — син Гедиміна, Великий князь Литовський (1345—1377).
1379593
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)
1379594
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)
1379595
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – Ужгород, 1967. – 32с.
1379596
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – К, 1982. – 176с.
1379597
  Зелінський В. Синьожупанники / Віктор Зелінський. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 76, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-611-01-1569-8
1379598
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – 476 л. – Додатки: л. 353-476. – Бібліогр.: л. 300-352
1379599
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 59 назв
1379600
   Синьоока Рязань. – Ужгород, 1981. – 137с.
1379601
  Плачинда С.П. Синьоока сестра : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 132 с.
1379602
  Юревич В.М. Синьоока сестра України / В.М. Юревич. – К, 1985. – 160с.
1379603
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 432 с.
1379604
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1985. – 412с. – (Романи й повісті : 1985 ; № 3)
1379605
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 424с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5381-1
1379606
  Степанюк Б.П. Синьоокий мій липень : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро, 1973. – 335 с.
1379607
  Реа Д. Синьора выходит в Помпее / Д. Реа. – М., 1963. – 192с.
1379608
   Синьхайская революция (1911-1913 гг). – М, 1968. – 348с.
1379609
   Синьхайская революция /1911-1913гг./ в современной историографии КНР. – М., 1988. – 34с.
1379610
   Синьхайская революция в Китае. – М., 1962. – 324с.
1379611
   Синьхайская революция. 1911-1913 гг.. – М., 1968. – 348с.
1379612
  Гельбрас В.Г. Синьцзян - форпост Китая в Центральной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
1379613
  Гура В.К. Сионетистические партии на Украине истоки, эволюция деяельность. : Автореф... Доктор ист.наук: 07.00.02 / Гура В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 40л.
1379614
   Сионизм - враг мира и социального прогресса. – Киев, 1984. – 133с.
1379615
  Клименко Т.Г. Сионизм - геноцид в действии / Т.Г. Клименко. – Днепропетровск, 1986. – 190с.
1379616
  Рокотов С.М. Сионизм - орудие агрессивных империалистических кругов / С.М. Рокотов. – М, 1983. – 207с.
1379617
  Боев Ю.А. Сионизм - орудие империализма на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – К, 1972. – 34с.
1379618
   Сионизм - орудие империалистической реакции. – Москва, 1971. – 79 с.
1379619
  Пода М.Г. Сионизм - орудие империалистической реакции / М.Г. Пода. – К, 1981. – 153с.
1379620
  Бродский Р.М. Сионизм - орудие реакции / Р.М. Бродский ; Ю.А. Шульмейстер. – Львов : Каменяр, 1976. – 152 с.
1379621
   Сионизм - отравленное оружие империализма. – Москва, 1970. – 320с.
1379622
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 277с.
1379623
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 197с.
1379624
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1979. – 287 с.
1379625
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1980. – 287с.
1379626
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1980. – 223с.
1379627
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1983. – 192с.
1379628
  Седов С. Сионизм / С. Седов. – М, 1984. – 79с.
1379629
  Эпштейн А.И. Сионизм без маски / А.И. Эпштейн. – Х, 1979. – 96с.
1379630
  Седов Ю.Д. Сионизм в коричневом мундире / Ю.Д. Седов. – М, 1989. – 173с.
1379631
  Семенюк В.А. Сионизм в политической стратегии империализма. / В.А. Семенюк. – Минск, 1981. – 174с.
1379632
   Сионизм в системе империализма. – Киев, 1981. – 240с.
1379633
  Пода Н.Г. Сионизм в системе империализма / Н.Г. Пода. – К., 1985. – 49с.
1379634
   Сионизм в системе империализма. – М., 1988. – 190с.
1379635
  Колар Ф.Я. Сионизм и антисиметизм / Ф.Я. Колар. – М., 1971. – 143с.
1379636
  Скурлатов В.И. Сионизм и апартеид / В.И. Скурлатов. – Киев, 1975. – 121с.
1379637
  Лутф Аллах Хайдар Сионизм и сионистская колонизация Палестины в планах империализма до 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лутф Аллах Хайдар; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 13л.
1379638
  Моджорян Л.А. Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации / Л.А. Моджорян. – М, 1979. – 240с.
1379639
  Тума Э. Сионизм крупным планом / Э. Тума. – Москва : Прогресс, 1985. – 152 с.
1379640
  Большаков В.В. Сионизм на службе антикоммунизма / В.В. Большаков. – Москва : Политиздат, 1972. – 231 с.
1379641
  Рувинский Л.А. Сионизм на службе мировой реакции / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1984. – 272с.
1379642
  Гура В.К. Сионизм против социализма и национально-освободительного движения / В.К. Гура. – К., 1984. – 21с.
1379643
  Евсеев Е.С. Сионизм: идеология и политика / Еагений Евсеев. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 112 с. – (В помощь агитатору и политинформатору)
1379644
  Звавич А.И. Сионизм: идеология и политика / А.И. Звавич, Б.М. Фих. – М., 1974. – 24с.
1379645
  Гольденберг М.А. Сионизм: лицо и маски / М.А. Гольденберг. – М., 1985. – 176с.
1379646
  Рувинский Л.А. Сионизм: реакционные цели и преступные средства. / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1980. – 143с.
1379647
   Сионизм: слова и дела. – М., 1987. – 94с.
1379648
   Сионизм: теория и практика. – М., 1973. – 240с.
1379649
  Ниссес Е.Я. Сионистская западня. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1976. – 111с.
1379650
  Гура Виктор Константинович Сионистские партии на Украине: истоки, эволюция, деятельность (1897-1934 гг.) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Гура Виктор Константинович; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран. – К., 1991. – 402л. – Бібліогр.:л.387-402
1379651
  Прудник И.В. Сионистское лобби в США / И.В. Прудник. – Минск, 1984. – 64с.
1379652
  Синютина К.С. Сиоциальная философия С.Н.Булгакова как разновидность хиристанской "критики" марксизма. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Синютина К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
1379653
  Терещенко О.В. Сиоциолог и ЭВМ / О.В. Терещенко. – Минск, 1990. – 84с.
1379654
  Кумар Мега Сипаи против империи : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 92-102 : Фото, карта
1379655
  Галстян Л.А. Сипил. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Галстян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1379656
  Кава В.І. Сипле квіт черемуха : повість / В.І. Кава. – Київ, 1987. – 260 с.
1379657
  Букса І. Сиракюзький університет вшанував проф. Я. Гурського / І. Букса, П. Бурак // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 12-13


  Гурський Яків Пантелеймонович — мовознавець. Дійсний член НТШ (1982).
1379658
  Ростан Э. Сирано де Бержерак : героич. ком. в 5 д. ; [пер. с фр.] / Э. Ростан. – Москва : Искусство, 1953. – 258 с.
1379659
  Ростан Э. Сирано де Бержерак / Э. Ростан. – М, 1972. – 383с.
1379660
  Ростан Э. Сирано де Бержерак : пьесы / Эдмон Ростан ; [ пер. с фр. Т.Щепкиной-Куперник; предисл. и примеч. А. Михайлова ]. – Москва : Эксмо, 2007. – 800 с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-17990-9
1379661
  Дубинянская Я. Сирано де Бержерак: с солнцем в крови // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 114-137. – ISSN 1819-6268
1379662
  Константинова Таисия Сирано до Бержерак: человек и персонаж : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 182-193 : Ілюст.
1379663
  Томова К. Сирежение на българските глаголи. / К. Томова, Ц. Карастанева. – Пловдив, 1983. – 219 с.
1379664
  Майерова М. Сирена / М. Майерова. – Москва, 1949. – 409 с.
1379665
  Очеретин В.К. Сирена / В.К. Очеретин. – Москва, 1962. – 319с.
1379666
  Очеретін В.К. Сирена / В.К. Очеретін. – Київ, 1965. – 375с.
1379667
  Вех Сирена в котелке / Вех. – Москва, 1966. – 296с.
1379668
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 366с.
1379669
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник
Кн.3 і 4. – 1975. – 344 с.
1379670
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро, 1977. – 653с.
1379671
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Львів : Каменяр, 1988. – 590 с.
1379672
   Сирена и московские холмы. – М, 1988. – 377с.
1379673
  Петльованый В. Сирена с мечем / В. Петльованый. – М, 1972. – 580с.
1379674
  Петльованный В.И. Сирена с мечом : Роман / В.И. Петльованный. – Москва : Воениздат, 1976. – 566с.
1379675
  Мин Е.М. Сиреневая звезда. / Е.М. Мин. – Л, 1971. – 207с.
1379676
  Четвергов Е. Сиреневая луна / Е. Четвергов. – Саранск : Мордовское кн.изд., 1989. – 94 с.
1379677
  Пыталев П.И. Сиреневые годы : повести и рассказы / П.И. Пыталев. – Москва : Военное издательство, 1986. – 240с.
1379678
  Танхимович З.М. Сиреневые рассветы / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1972. – 144с.
1379679
  Сийг А.К. Сиреневые сигналы : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 31 с.
1379680
  Антонов С.П. Сиреневые сумерки / С.П. Антонов. – Москва, 1960. – 48 с. – (Советский воин ; №1)
1379681
  Уварова Л.З. Сиреневый бульвар / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439с.
1379682
  Марченко А.А. Сиреневый дым. / А.А. Марченко. – Донецк, 1979. – 31с.
1379683
  Боровиков Г.Ф. Сиреневый край : [очерки] / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1964. – 111 с. : ил.
1379684
  Мееров А.А. Сиреневый кристалл. / А.А. Мееров. – М, 1965. – 389с.
1379685
  Попов В.А. Сиреневый остров. / В.А. Попов. – Краснодар, 1955. – 220с.
1379686
  Родина В.А. Сиреневый сервиз. / В.А. Родина. – М., 1961. – 176с.
1379687
  Вехов Н.К. Сирени / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 152с.
1379688
  Хоролець Л.І. Сирени : етюди життя / Л.І. Хоролець. – Київ : Мистецтво, 1975. – 72 с.
1379689
  Хоролець Л.І. Сирени : п"єси / Л.І. Хоролець. – Київ : Молодь, 1979. – 204 с.
1379690
  Горб В.К. Сирени на Украине / В.К. Горб; Кохно Н.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158 с. : ил. 65, табл. 22, библиогр. 149 назв.
1379691
  Суворов Н.М. Сирены зовут на посты : страницы блокадного дневника / Н.М. Суворов. – Л., 1980. – 159 с.
1379692
  Ермишко С. Сирены моды с Изумрудного острова : библиографический указатель / подгот. С.Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Библиографический указатель посвящен развитию моды и стиля с конца ХІХ до начала ХІХ вв. и составлен в виде биобиблиографического справочника персоналий модельеров и дизайнеров костюма. Биографические справки на модельеров расположены в транскрипции ...
1379693
  Воннегут К. Сирены Титана / К. Воннегут. – Ставрополь, 1989. – 556с.
1379694
  Громов А.Н. Сирень / А.Н. Громов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 248 с.
1379695
  Бочарников В.А. Сирень : [рассказы] / В.А. Бочарников. – Ярославль : Книжное издательство, 1963. – 56 с. – (Библиотечка "Ярославский писатель". Новые рассказы)
1379696
  Молчанов В.Е. Сирень / В.Е. Молчанов. – Воронеж, 1980. – 39с.
1379697
  Лунева З.С. и др. Сирень / З.С. и др. Лунева. – М., 1989. – 253с.
1379698
  Белорусец Е.Ш. Сирень / Е.Ш. Белорусец, В.К. Горб. – Киев : Урожай, 1990. – 176 с. : ил., 16 л. ил. – Библиогр.: с. 173-174 (15 назв.). – ISBN 5-337-00598-7
1379699
  Решетников Л.В. Сирень и порох. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1960. – 96с.
1379700
  Северянин И. Сирень моей весны / И. Северянин. – Кемерово, 1989. – 222с.
1379701
  Бражнин И.Я. Сирень на Марсовом поле : маленькие романы / И.Я. Бражнин ; ил.: А.Л. Овсянников. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 142 с. : ил.
1379702
  Сирота Г.П. Сирень на снегу / Г.П. Сирота. – Рига, 1971. – 215с.
1379703
  Елькин А.А. Сирень над окопом / А.А. Елькин. – Тула, 1970. – 72с.
1379704
  Назаров В.А. Сирень под солнцем / В.А. Назаров. – Красноярск, 1960. – 68с.
1379705
  Федоров В.И. Сирень сорок пятого / В.И. Федоров. – Москва : Военное издательство, 1986. – 205 с.
1379706
  Пашков Ю.В. Сирень цветет / Ю.В. Пашков. – М., 1969. – 96с.
1379707
  Пиняев И.Д. Сирень. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1958. – 120с.
1379708
  Снісар Л. Сирецька діброва пам"ятає поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 20


  У Києві, де мешкає Володимир Затуливітер, встановлено пам"ятну дошку.
1379709
  Вавилов В.В. Сирийская Арабская Республика / В.В. Вавилов, А.А. Сазонов. – Москва, 1981. – 64с.
1379710
  Салута Халед Сирийская Арабская Республика в региональных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 262-265


  В статье рассмотрены вопросы участия Сирийской Арабской Республики в процессах региональной экономической интеграции. Доказано, что экономическая интеграция в арабском мире, при всей ее противоречивости и непоследовательности, является одним из ...
1379711
  Кучин В.Д. Сирийская Арабская Республика и ее вооруженные силы / В.Д. Кучин. – Москва, 1976. – 111с.
1379712
  Чубинашвили Г.Н. Сирийская чаша в Ушгуле / Г.Н. Чубинашвили. – 19 с.
1379713
  Гусейнов Р.А. Сирийские источники XII-XIII вв. об Азербайджане / Р.А. Гусейнов. – Баку, 1960. – 182с.
1379714
  Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР / Н.В. Пигулевская. – Москва-Л, 1941. – 172с.
1379715
  Иванов С. Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 37-47. – ISSN 0131-2227
1379716
  Каштанов К. Сирийский вектор советской политики на Ближнем Востоке: от конфронтации к сотрудничеству (1946-1955 гг.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-793-9
1379717
  Долгов Б.В. Сирийский кризис и страны НАТО // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 94-118. – ISSN 0235-5620
1379718
  Долгов Б. Сирийский кризис: развитие и перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 116-134. – ISSN 0130-9625
1379719
  Акбарова М.Х. Сирийский рассказ : (становление и пути развития) / М.Х. Акбарова ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1975. – 68 с.
1379720
  Церетели К.Г. Сирийский язык. / К.Г. Церетели. – М, 1979. – 160с.
1379721
  Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг). : Дис... канд. историч.наук: 07.00.06 / Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 189л. – Бібліогр.:л.1-33
1379722
  Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1379723
   Сирийское искусство. – 2-е вид. – Л, 1957. – 24с.
1379724
  Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципиата / И.Ш. Шифман. – М, 1977. – 314с.
1379725
  Майбаум Х. Сирия - перекресток путей народов : Путешествие в историю и современность / Х. Майбаум. – Москва : Наука, 1982. – 320с.
1379726
  Спрыгина Л. Сирия / Л. Спрыгина, Е.А. Щукин. – М., 1956. – с.
1379727
  Шукин Е.А. Сирия / Е.А. Шукин. – Москва, 1956. – 29с.
1379728
  Зикмунд М. Сирия / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1963. – 54с.
1379729
   Сирия : Карта 1:1000000. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 16с.
1379730
  Вавилов В.В. Сирия / В.В. Вавилов, И. Симантовский. – Москва : Мысль, 1975. – 136с.
1379731
  Прошин Н.И. Сирия / Н.И. Прошин. – Москва : Мысль, 1979. – 87с. – (У карты мира)
1379732
  Филоник А. Сирия : с высокого старта - в будущее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0321-5075


  Соціально-економічний розвиток держави
1379733
  Кулюшин В.Н. Сирия в борьбе за некапиталистический путь развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 73-77. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
1379734
  Пир-Будагова Сирия в борьбе за упрочение национальной независимости (1945-1966). / Пир-Будагова. – М., 1978. – 236с.
1379735
  Воробьева Т.А. Сирия в политике США в 1939-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – C. 3-18. – ISSN 0042-8779
1379736
  Катц М. Сирия для России как Афганистан для СССР? // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 12 (246). – С. 159-167. – ISSN 1998-1813
1379737
  Луцкий В.Б. Сирия и Ливан. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1945. – 28с.
1379738
  Шевалье Д. Сирия и нововведение европейской экономики в середине 19 века. / Д. Шевалье. – М, 1970. – 2с.
1379739
  Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях : науч. труды / К.М. Базили ; предисл. И. Смилянской ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературі, 1962. – 327с.
1379740
  Дружинина А.А. Сирия старая и новая. / А.А. Дружинина. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1379741
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 1 : Берутский вилает. – 1899. – [4], IV, 215 с. – Библиогр. в примеч.
1379742
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина : [геогр., полит. и стат. описание] : по В. Кюине. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 3 : Сирийский вилает. – 1900. – [6], II, 151 с .
1379743
   Сирия, Ливан и Палестина в описанийх российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины 19 века. – М, 1991. – 367с.
1379744
  Царев П. Сирия, Турция и Ирак едва не поссорились из-за воды // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 13-15. – ISSN 0321-5075
1379745
  Вальковская М. Сирия, удивительная и незабываемая // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Сирії
1379746
  Щукин Е.А. Сирия.Экон.-геогр. характеристика : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щукин Е.А.; Акад.наук СССР.Ин-т географии. – Москва, 1955. – 14л.
1379747
  Демиденко С. Сирия: новая горячая точка Ближнего Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 59-66
1379748
  Сергеева Елена Сирия: новый взгляд на арабский мир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 58-59 : Фото
1379749
  Зеленин Д. Сирия: противостояние только начинается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 5-7. – ISSN 0234-1670
1379750
   Сирия: справочник. – М, 1992. – 337с.
1379751
  Донець Ю. Сирійська Арабська Республіка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
1379752
  Райхель Ю. Сирійська війна шириться // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  У конфлікт втягуються сусідні країни, що загрожує дестабілізацією всього регіону Cхідної частини Середземного моря. Так прем"єр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що залишає за собою право військового вторгнення на територію Сирії, аби ...
1379753
  Нагайчук В. Сирійська криза: історичні витоки, передумови, причини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 12-15. – (Історичні науки)
1379754
  Кожушний О.В. Сирійська народна поезія та її вплив на формування гімнографічного жанру кондака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 308-312


  Аналіз жанрів народної сирійської поезії, творчість преподобного Єфрема Сиріна . Народна сирійська поезія взагалі і поетична школа Єфрема Сиріна та його послідовників справила неабиякий вплив на формування різних жанрів візантійської церковної ...
1379755
  Соколов Б. Сирійська пастка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 4


  Стратегія Путіна полягає в тому, щоб якмога довше утримувати Асада при владі й намагатися повернутися в ролі одного з основних гравців на Близькому Сході.
1379756
  Каспрук В. Сирійська трагедія: коли приборкають "хімічного Башара"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Світ губиться у здогадах: коли й де саме опуститься американський караючий меч на режим Башара Асада після нової хімічної атаки проти мирного населення та якою буде реакція асадівського патрона - Москви - у відповідь? Всесвітня організація охорони ...
1379757
  Кондратьєва І.В. Сирійська християнська традиція: витоки та первинна локалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На підставі джерел та застосовуючи досягнення ведучих дослідників розглядається питання різноманітності та внутрішньоконфесійої разновекторності сирійського християнства, локалізованого в трьох початкових напрямках: антіохійському, єдесському та ...
1379758
  Павлов С. Сирійське християнство в Індії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні етапи становлення та сучасний стан територіальних конфесійних систем сирійського християнства в Індії. The main stages of development and present state of Syrian Christianity"s territorial confessional systems in India are ...
1379759
  Кондратьєва І.В. Сирійське християнство: проблема етноконфесійного співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В межах самобутніх початкових направлень розглядається питання подальшої диференціації сирійської христи-янської традиції, яка знайшла своє вираження в існуванні конфесійно різних інституцій. Within the limits of original initial directions the ...
1379760
  Черник П.П. Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності / П.П. Черник, О.С. Івахів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 411-415. – ISSN 2076-1554
1379761
  Капсамун І. Сирійський вузол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 3


  Військова операція Туреччини проти курдів ризикує перерости в більш глобальне протистояння.
1379762
  Горобець І. Сирійський гордіїв вузол / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-32
1379763
  Слісаренко І. Сирійський горішок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 березня (№ 50)


  Президент Сирії твердо контролює ситуацію, фрагментувати владу не вдалося.
1379764
  Кудря І. Сирійський культурно-цивілізаційний розкол // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 14-15. – ISSN 2313-559X
1379765
  Райхель Ю. Сирійський Курдистан зробив крок до автономії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 213). – С. 3


  Відмежовуючись від режиму Асада і його супротивників.
1379766
  Тищенко К. Сирійський пласт топонімії України візантійського часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 37-44. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1379767
  Тищенко К.М. Сирійський пласт топонімії України часів Халіфату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 27-33. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1379768
  Зінько С. Сирійський політичний пасьянс // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 37-39
1379769
  Кравчук О.А. Сирійсько-турецькі взаємини в контексті близькосхідної регіональної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 28-39. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані визначальні чинники еволюції сирійсько-турецьких міждержавних відносин по завершенні холодної війни, особливої уваги надано з"ясуванню місця водної й курдської проблем у взаєминах двох держав. Після Першої світової війни в Сирії ...
1379770
  Гіас Ібрагім Мохаммад Сирійсько-турецькі взаємини і курдська проблема (друга половина 1990-х рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 107-113


  В статті окреслені й проаналізовані конфліктні чинники в сирійсько-турецьких відносинах другої половини 1990-х рр., окремої уваги надано ролі й місцю курдської проблеми у взаєминах двох держав та спроби її врегулювання.
1379771
  Гіас І. Сирійсько-турецькі відносини в Близькосхідній міжнародній системі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-171-651-2
1379772
  Кущинська Л. Сирітка : дитяча пьеса на 3 дії, з співами і танцями ; Сюжет позичений [з pос. п"єси Васильєва "Сиpотка"] / Скомпонувала Леся Кущинська ; Редакція Панаса Миpного. – Полтава : Вид. Т-ва "Зіpка". Дpук. М.Г. Амчиславського, 1919. – 31 с.
1379773
  Тичина П.Г. Сирітка / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДВУ, 1944. – 14 с.
1379774
  Улибіна І. Сирітство і дитяча безпритульність за часів Центральної Ради 1917 - 1918 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 246-250. – ISBN 978-966-171-795-3
1379775
  Прус Б. Сирітська доля / Б. Прус. – Київ, 1965. – 180с.
1379776
  Циганюк Л. Сирітська доля довкілля // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277


  Чому ліквідація Держекоінспекції ставить під загрозу відшкодування збитків, завданих довкіллю України?
1379777
  Білоус П. Сирітські елегії XVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 10-19. – ISSN 2305-5898
1379778
  Білоус П. Сирітські елегії ХVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 22-31. – ISBN 978-966-920-125-6
1379779
  Тешаєва Людмила Сирія "Великий и могучий"... // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-54 : Фото
1379780
  Скороход Л.І. Сирія в Близькосхідній політиці Росії / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 16-23.
1379781
  Велика Валерія Сирія для українців : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34 : Фото
1379782
  Малко Ромко Сирія. Алеппо: місто купців і пророків : Вояж-колекція / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-53 : Фото
1379783
  Любенко Олександр Сирія. Байки та дійсність : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-98 : Фото
1379784
  Горобець Олександр Сирія. Буде гарна подорож : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-63 : Фото
1379785
  Любенко Олександр Сирія. Під сонцем Пальміри : Вояж-колекція / Любенко Олександр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-61 : Фото
1379786
   Сирія. Сходами часу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27 : Фото
1379787
  Капсамун І. Сирія. Трагедія Хан-Шейхуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 3


  Хто зупинить Башара Асада і Росію?
1379788
  Тешаєва Міла Сирія. Фестиваль на Шовковому шляху : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33 : Фото
1379789
  Кім В. Сирія: війна на кілька фронтів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  Союзники з міжнародної антиіділівської коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, впритул наблизилися до проведення наземної операції в Сирії. Одразу кілька країн — Саудівська Аравія, Бахрейн, Об"єднані Арабські Емірати і Туреччина — заявили про свою ...
1379790
  Каспрук В. Сирія: геноцид і його спонсори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  Громадянська війна в Сирії стала найглибшою гуманітарною кризою другого десятиліття ХХІ ст. Майже половина з довоєнного 23-мільйонного населення країни покинула свої домівки, а 300 тисяч сирійців було вбито. Геополітичне тріо Москва—Тегеран—Дамаск веде ...
1379791
  Федянін В. Сирія: перемир"я, якого не було // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 5


  Вашингтон і Москва з липня працювали над проектом угоди щодо Сирії. І ось після тривалих переговорів у Женеві керівники зовнішньополітичних відомств США і Росії 9 вересня досягли чергових домовленостей щодо сирійського врегулювання.
1379792
  Субх М. Сирія: тунель без світла в кінці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 40-43
1379793
  Глас Ч. Сирія: Цитадель і війна // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 14-16. – ISSN 1563-6461
1379794
   Сировець Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 250-251 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1379795
   Сировець Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-961-3
1379796
  Вдовиченко В.Т. Сировина база розвитку хімічної ромисловості на Україні / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1959. – 48с.
1379797
  Червінський К.О. Сировина основного органічного синтезу / К.О. Червінський, І.М. Рубан. – Київ : Вища школа, 1970. – 136 с.
1379798
  Олевська Т.В. Сировинна база твердих горючих копалин України / Т.В. Олевська, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 62-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1379799
  Гоцуєнко Є. Сировинний придаток. Малий бізнес у сфері виноградарства не допускають до виноробства / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 10


  Деякі регіони України розміщені в особливо благодатній зоні, що дозволяє розвивати виноградарство та виноробство, ввійти до престижного клубу країн, котрі славляться виробництвом вишуканих вин. Але однобокий, спотворений розвиток АПК, ставка на ...
1379800
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 239
1379801
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 74. – ISBN 966-8352-11-4
1379802
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436-437. – ISBN 978-966-439-754-1
1379803
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 236. – ISBN 978-617-7530-19-9
1379804
  Кюхельбекер В.К. Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц
Ч. 1. – 1835. – 117 с. – Конволют. - Пер.: Сирота / Кюхельбекер В.К., ч. 2
1379805
  Кюхельбекер В.К. Сирота. Ч. 2 : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. // Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. / В.К. Кюхельбекер. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц, 1835. – Ч. 1. – 79 с.
1379806
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1955. – 328с.
1379807
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1957. – 395с.
1379808
  Дубов Н.И. Сирота : повести / Николай Дубов;. – Киев : Детская литература, 1958. – 271 с.
1379809
  Яшин А.Я. Сирота / А.Я. Яшин. – Москва, 1963. – 144с.
1379810
  Кулов Б. Сирота / Б. Кулов. – Ашхабад, 1967. – 116с.
1379811
  Маккейб Юджин Сирота : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 83-97. – ISSN 1130-6545
1379812
  Жадько В. Сирота Михайло Дмитрович (- політичний і громадський діяч) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 788. – ISBN 978-966-8567-14-8
1379813
   Сирота Ніна Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 137-138
1379814
   Сирота Ніна Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251-252 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1379815
   Сирота Ніна Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 260-261. – ISBN 978-966-439-961-3
1379816
   Сирота Ніна Павлівна (1923) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 148. – ISBN 966-95774-3-5
1379817
  Дубов Н.И. Сирота.Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 488с.
1379818
  Дубов Н.И. Сирота.Огни на реке / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 656с.
1379819
  Скрипник О. Сироти реформи - пацієнти без декларацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 11


  "Маємо дві новини для тих, хто вірить, що основний принцип медичної реформи — "гроші ходять за пацієнтом" - здатен зробити медичну допомогу якісною, доступною, справедливою".
1379820
  Темный Н. Сироткин. – Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва "Донская Речь", 1904. – 19 с.
1379821
  Коржинская О. Сиротская доля : Из заводской жизни на Урале / О. Коржинская. – Петроград : Тип. "Рассвет", 1914. – 80 с.
1379822
  Прус Б. Сиротская доля / Б. Прус. – Моска-Ленинград, 1953. – 120 с.
1379823
  Прус Б. Сиротская доля / Б. Прус. – Москва, 1954. – 96с.
1379824
  Кальма Н. Сироты квартала Бельвилль / Н. Кальма. – Москва, 1974. – 207с.
1379825
  Шелдрик Д. Сироты Цаво / Д. Шелдрик. – Москва, 1974. – 175с.
1379826
   Сиротюк Микола Йосипович (1915-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437. – ISBN 978-966-439-754-1
1379827
  Проценко Л. Сиротюк Микола Йосипович (26.VI.1915-29.X.1984) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 185. – ISBN 5-333-00673-3
1379828
  Проценко Л. Сиротюк Микола Йосипович [26.VI.1915-29.X.1984] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 185. – ISBN 978-611-01-1405-9
1379829
  Каганов Л. Сирусянка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.134-142. – ISSN 1728-8568
1379830
  Виолович Н.А. Сирфиды Сибири / Н.А. Виолович. – Москва, 1983. – 242с.
1379831
   Сирцов Микола Георгійоіич (1924-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437. – ISBN 978-966-439-754-1
1379832
  Костик Ю. Сисак Микола Софронович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 257-258. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
1379833
  Марочко В. Сисин Франк-Едвард // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 385. – ISBN 978-617-642-388-1


  Франк Сисин -американський і канадський історик, організатор науки, фахівець з історії України.
1379834
   Сисин, Когут - лауреати Фундації Антоновичів // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 12
1379835
  Чисніков В.М. Сискна поліція в Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історіографічний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 323-329. – ISSN 2072-8670


  Серед робіт вчених-поліцеїстів згадуються праці професора І.Т. Тарасова - випускника юридичного ф-ту Київського ун-ту св. Володимира, де у 1877 р. він деякий час читав лекції.
1379836
  Зірнзак О.С. Сисні шкідники багаторічних бобових трав та інтегровані засобі регулювання їх численості в центральному лісостепу України : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.09 / Зірнзак О.С.; Нац. агран. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
1379837
  Кунакова Райхана Валиулловна Сиснтез тиацикланов на основе аддуктов двухлористой серы с 1,5,9-циклододекатриенами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кунакова Райхана Валиулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1379838
   Сисоєв Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437-438. – ISBN 978-966-439-754-1
1379839
  Онищенко В. Сисой Шалматов - різьбяр Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 255-258. – ISBN 966-7865-75-4
1379840
   Систем управління Збройними Силами, їх структура, чисельність, оснащення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 21-28
1379841
  Пучков Н.П. Система "бакалавриат - магистратура" в профессиональной инженерно-экологической подготовке / Н.П. Пучков, Н.С. Попов, А.В. Козачек // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 37-44. – ISSN 0321-0383


  Проведен обзор по проблеме идентификации уровней «бакалавриат» и «магистратура» в системе проектирования содержания высшего инженерно-экологического образования. Впервые выделены и классифицированы группы мнений по данному вопросу. Дан анализ ...
1379842
  Тихонов С.Ю. Система "боевого управления, связи и разведки" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-95
1379843
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс" / А.А. Чаплинскас, Р.И. Памядене. – Вильнюс, 1983. – 180 с.
1379844
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс". / А.А. Чаплинскас, В.А. Матулис. – Вильнюс, 1981. – 146с.
1379845
  Плискевич Н. Система "власть - собственность" в современной России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 119-126. – Бібліогр.: с. 119-121, 123-126. – ISSN 0042-8736
1379846
  Семенчук І.А. Система "Зелена карта" та розвиток страхового захисту в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 25-28
1379847
  Трофименко В.А. Система "Канбан" у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації "Тойота") // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 174-179. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1379848
  Арайс Е.А. Система "Марс" : (рук. к использованию) / Е.А. Арайс, В.М. Дмитриев, А.В. Шутенков ; Науч.-исслед. ин-т прикл. математики и механики при Том. гос. ун-те им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1976. – 187 с. : ил. – Библиогр,: с. 183-185
1379849
  Гирусов Э.В. Система "общество-природа" (проблемы социальной экологии) / Э.В. Гирусов. – Москва : Московский университет, 1976. – 168 с.
1379850
   Система "общество - природа": проблемы и перспективы. – М, 1983. – 138с.
1379851
  Селютін Є.М. Система "поле (сад) -- магазин" / Є.М. Селютін. – 32с.
1379852
  Криворучко Н.І. Система "річка-місто" методологічні аспекти архітектурної діяльності / Н.І. Криворучко, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 92-97. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1379853
  Духновська К.К. Система "Розумний дім" / К.К. Духновська, К.В. Акатов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 256-257
1379854
  Лукин А.Е. Система "суперплюми - глубокозалягаючі сегменти нефтегазоносних бассейнів" - невичерпне джерело вуглеводнів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20. – Бібліогр.: c. 17-20. – ISSN 0367-4290
1379855
   Система "Токар-IМ" автоматизированного конструирования токарных приспособлений. – Минск, 1983. – 84с.
1379856
  Качканов В.П. Система "франчайзинг" в России: проблемы и перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1379857
  Труш Т.В. Система "християнського аристотелізму" Альберта Великого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 193-199


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Альберта Великого, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Альберта Великого, его определение ...
1379858
  Стрюковский В.И. Система "человек -- техника" и наука. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стрюковский В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 16л.
1379859
   Система "Человек - окружающая среда". – Москва, 1979. – 159с.
1379860
  Пупко А.Б. Система : человек и военная техника / А.Б. Пупко. – М, 1976. – 252с.
1379861
   Система Al-Si / І. Матейко, М. Шевченко, Н. Котова, В. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 28-31. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Удосконаленим методом ізопериболічної калориметрії визначено термохімічні властивості розплавів системи Al-Si. Встановлено, що одержані дані корелюють із достовірними літературними парціальними і інтегральними ентальпіями змішування. За власною ...
1379862
  Долженко О.В. Система contra образования ? / О.В. Долженко, О.И. Тарасова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0235-1188
1379863
   Система COSMO-Ru негидростатического мезомасштабного краткосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России: второй этап реализации и развития / Г.С. Ривин, И.А. Розинкина, Р.М. Вильфанд, Д.Ю. Алферов, Е.Д. Астахова, Д.В. Блинов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-70 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0130-2906
1379864
  Карпова М.А. Система ISBN в действии // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 3-5. – ISSN 0869-6020


  В статье рассмотрены некоторые аспекты применения системы ISBN в издательской индустрии. Уделено внимание вопросам значимости международной стандартной нумерации изданий. Проанализированы другие средства идентификации книжной продукции и их ...
1379865
  Коваленко В. Система RFID: история и особенности использования // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – C. 25-28. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о применении автоматической бесконтактной идентификации. Данная технология будет интересна как один из механизмов модернизации работы библиотечного учреждения.
1379866
   Система автоматизации анализа и расчета схем электронной аппаратуры / С.Г. Мулярчик, Л.М. Городецкий, Л.А. Рута, В.Н. Зеленко; Мулярчик С.Г. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 160 с.
1379867
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного взаимодействия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 57-60. – ISSN 0130-9765
1379868
  Дунаевская С.М. Система автоматизации библиотек ИРБИС: развитие информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2004.2 и 2005.1) / С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокина // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена последним разработкам и изменениям в информационно-технологическом обеспечении ИРБИС.
1379869
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: расширение возможностей полнотекстовых баз данных, интеграция имидж-каталога и другие новые решения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 60-67. – ISSN 0130-9765


  Общая характеристика Системы автоматизации библиотек ИРБИС и обзор новых решений, характеризующих нынешний этап ее развития.
1379870
   Система автоматизации обработки табличных данных и экономико-математического моделирования. – Рига, 1989. – 71с.
1379871
   Система автоматизации поляризационных экспериментов на выходе линейного ускорителя электронов ЛУЭ-2 ГэВ : Препринт ХФТИ 82-46 АН УССР. – Харьков : ХФТИ, 1982. – 27с.
1379872
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1963. – 28 с.
1379873
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
7. – 1963. – 64 с.
1379874
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1963. – 48 с.
1379875
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
11. – 1964. – 60 с.
1379876
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
16. – 1964. – 48 с.
1379877
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
17. – 1964. – 96 с.
1379878
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
21. – 1966. – 36 с.
1379879
  Егоров Н.Г. Система автоматизации программирования и стандартные программы для машин "Урал-2" и "Урал-4". Вып. 5. Стандартные программы отоладки для машин "Урал-3"и "Урал-4" (СПО-24 и СПО-45) / Н.Г. Егоров, Д В. Айнберг, . – М., 1965. – 50с.
1379880
  Батанов Л.А. Система автоматизации проектирования цифровых устройств : [учеб. пособие] / Л.А. Батанов, Б.Н. Ковригин, А.М. Саблуков ; Москов. инж.-физ. ин-т. – Москва : МИФИ, 1977. – 64 с. : ил.
1379881
   Система автоматизации производства программ. – К, 1976. – 134с.
1379882
  Антонов В.М. Система автоматизації бібліотек (ІРБІС) / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 50-56
1379883
  Омельчук Л.Л. Система автоматизації доведення теорем теорії мета номінативних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі аксіоматичної системи специфікацій програм над метаномінативними даними побудовано прототип системи автоматизації доведення теорем теорія МНД. Продемонстровано, що система дозволяє доводити властивості програм. Ключові слова: Обчислюваність, ...
1379884
  Волкова Є.М. Система автоматизації процесу очищення оливних дистилятів за допомогою плюмбіту натрію / Є.М. Волкова, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 55-56. – ISBN 978-966-622-803-4
1379885
  Литовченко С.В. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: контент щодо особливих освітніх потреб // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 123-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1379886
   Система автоматизированного оперативного управления аммиачным заводом. – М, 1967. – 64с.
1379887
  Бергхаузер Т. Система автоматизированного проектирования Auto-CAD : справочник / Т. Бергхаузер, П. Шлив ; пер. с англ. А.А. Єйдеса ; под ред. А.С. Богданова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 256 с. : ил.
1379888
   Система автоматизированного проектирования микропроцессорных устройств. – Минск, 1985. – 94с.
1379889
  Синегуб А.Ф. Система автоматизированного проектирования многостаночного обслуживания / А.Ф. Синегуб. – Киев, 1989. – 46 с.
1379890
   Система автоматизированного проектирования раскройных операций. – Минск, 1984. – 23с.
1379891
   Система автоматизированного проектирования СБИС : функционально-логический уровень. – Минск, 1991. – 140 с.
1379892
  Кравец Л.Г. Система автоматизированной обработки библиографических данных / Л.Г. Кравец, В.З. Шендеров. – М.
1. – 1969. – 28с.
1379893
  Сергиенко И.В. и др. Система автоматизированной отладки программ для УВС "Днепр-2" / И.В. и др. Сергиенко. – Киев, 1972. – 170с.
1379894
  Куусик В.А. Система автоматизмации программирования ВЭЛГОЛ : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Куусик В.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-техн. и мат. наук. – Таллин, 1972. – 24л.
1379895
  Мінченко А.В. Система автоматизованого бухгалтерського обліку : (На прикладі "Парус - Предприятие 7.11") Навчальний посібник / А.В. Мінченко; Інститут післядипл. освіти; Економ. фак-тет; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 274с. – ISBN 966-7863-24-7
1379896
  Верес М.М. Система автоматизованого генерування патернів. / М.М. Верес, А.М. Глибовець, Н.О. Кумейко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, - частина автоматизації, що дає змогу не витрачати час і запобігає виникненню помилок через ...
1379897
  Сангінова О.В. Система автоматизованого керування процесом борного регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-100 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Сангінова О.В. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1379898
  Страхова О.П. Система автоматизованого контролю функціонального стану людини, що перебуває у ергатичній системі "особа-комп"ютер" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.11 / Страхова Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1379899
  Забулонов Ю.Л. Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату / Ю.Л. Забулонов, В.М. Буртняк, Л.А. Одукалець // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 39-46. – ISSN 1815-2066
1379900
  Шкуліпа І.Ю. Система автоматизованого параметричного проектування алгоритмів / І.Ю. Шкуліпа, С.Д. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано концепцію створення системи автоматизованого параметричного проектування паралельних алгоритмів. Описано функціональні складові системи - підсистема трансформації САА-М-схем алгоритмів, підсистема синтезу програм, асоційованих з ...
1379901
  Нагорна Н. Система автоматизованого проектування "Red Cafe" як інструмент навчання майбутніх учителів технологій основ проектування і модеолювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 90-109. – ISSN 1682-2366
1379902
  Райковська Г.О. Система автоматизованого проектування в графічній підготовці / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 149-153 : рис. – Бібліогр.: с. 152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1379903
   Система автоматического регулирования режима работы энергоситсем и электростанций по частоте и активной мощности с ретранслятором типа МФРЧ-4. – М, 1958. – 9с.
1379904
  Чернышевич М.В. Система автоматического сентимент-анализа текстов на английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Чернышевич Марина Валерьевна ; Учреждение образования "Минский гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2019. – 21, [1] с. – Библиогр.: 9 назв.
1379905
  Абдуллаев А.А. Система автоматического телеизмерения дебита нефтяных скважин / А.А. Абдуллаев, И.А. Набиев. – Баку : Азгиз, 1963. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 209
1379906
  Сазонов Н.И. Система автоматического управления с вычислительным устройством. / Н.И. Сазонов. – Саратов, 1967. – 73с.
1379907
   Система автоматической обработки данных на базе языка КОБОЛ. – М, 1971. – 280с.
1379908
  Гришин А.М. Система автоматической стабилизации фазы пролета пучка ускоренных частиц в релятивистском циклотроне. 9-5281 : Автореф... канд. техн.наук: 280 / Гришин А.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1379909
  Радчикова О.В. Система автоматичного визначення артиклів в текстах англійською мовою // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 43-45
1379910
  Черно О.О. Система автоматичного керування електромагнітними динамічними віброгасниками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Черно О.О.; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1379911
  Ривак П.М. Система автоматичного керування операцією позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку / П.М. Ривак, І.В. Шаблій // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 44-50. – ISBN 966322012-0
1379912
  Гонтовий Сергій Вікторович Система автоматичного керування технологічним процесом пайки складених п"єзокерамічних перетворювачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.07 / Гонтовий Сергій Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
1379913
  Левицький С.М. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.09.03 - електротехн. комплекси та системи / Левицький С.М. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1379914
  Назарова Наталя Станіславівна Система автоматичного регулювання електрогідроімпульсних установок із рухомим електродом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Назарова Н.С.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1379915
  Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1379916
   Система автоматичного управління потужністю передавача з ПІД-регулятором в радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.Н. Бережной, В.А. Величко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – Біблогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджена система автоматично-го регулювання потужності передавача з ПІД-регулятором і електронним атенюатором, яка складається з радіоканалу і каналу радіоуправління. The ...
1379917
  Булгаков В.П. Система автомобільних тунелів як спосіб розв"язання транспортних і екологічних проблем мегаполісу / В.П. Булгаков, Г.І. Гайко, М.О. Сіверін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 196-206. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  Розглянуті транспортні й екологічні проблеми мегаполісів. Запропонований геоурбаністичний підхід їх вирішення шляхом транспортного освоєння підземного простору. Проаналізовані перспективи будівництва системи автомобільних тунелів у Києві. ...
1379918
  Пелюх Т.П. Система авторського права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7041-84-8
1379919
  Вишневська В.М. Система адаптивного навчання на принципах нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Вишневська В.М.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1379920
  Магомедов М. Система адаптивного управління та її елементи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 121-129. – ISSN 2409-9260
1379921
  Делавар-Касмаі Мохаммад Система адаптивної магнітотерапії з пульсометрочним зворотнім зв"язком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Делавар-Касмаі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1379922
  Глущенко Н.В. Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 82-87. – ISSN 2519-2353


  "Досліджується питання щодо системи адміністративних органів, які уповноважені здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Стисло розглядається та надається коротка характеристика галузям медицини та ...
1379923
  Коломоєць Т. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.31-33. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1379924
  Затираха І.О. Система адміністративних судів ті її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 139-143
1379925
  Кондратенко В. Система адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 62-66. – ISSN 2524-0129
1379926
  Апаров А. Система адміністративно-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 89-92
1379927
  Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України: проблеми конституційної теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 94-106. – ISSN 1026-9932
1379928
  Корнієнко Д.М. Система адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії Українии // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 62-68. – ISSN 2078-7480
1379929
  Битяк Ю. Система адміністративного права / Ю. Битяк, І. Бойко, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1379930
  Мельник Р.С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-58
1379931
  Гриценко І.С. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 26-34. – ISBN 978-966-667-624-8
1379932
  Мельник Р. Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукової творчості радянського вченого-адміністративіста М.П. Карадже-Іскрова. Шляхом вивчення його праць автор статті показує ставлення вченого до внутрішньої побудови радянського адміністративного права. Аналізуються погляди ...
1379933
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Р.С. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 42 назви
1379934
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С. Мельник. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 365-397. – ISBN 978-966-610-178-8
1379935
  Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
1379936
  Прокіпчук Л.І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 116-120. – ISSN 2071-4653
1379937
  Матухно М.О. Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 142-146. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1379938
  Крупка М.І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 217-224. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1379939
  Перри Х А. Система акеан-атмосфера / Х А. Перри, Дж.М. Уокер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 195с.
1379940
  ПрисенкоМ.О Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М.О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 125-139. – ISSN 1818-5797
1379941
  Сакаль-Лісніченко Система актантів як сюжетноутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 367-375


  На матеріалі прозових творів про Северина Наливайка автор робить спробу аналізу системи актантів як сюжетоутворюючого аспекту художнього твору. В процесі системного дослідження визначаються моделі актантних схем, які дозволяють з’ясувати особливості ...
1379942
  Петунин О.В. Система активизации познавательной самостоятельности учащихся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-70. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1379943
  Патроник І. Система актуальних філософем у публіцистиці Сергія Кримського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-112. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1379944
  Кириченко В.С. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 397-405. – ISSN 1563-3349
1379945
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Дис... канд.фи- матнаук: 01.01.09 / Кирсанов Г.М.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1975. – 131л. – Бібліогр.:л.124-128
1379946
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0109 / Кирсанов Г.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-13
1379947
  Черепухин А.В. Система альтернативного разрешения конфликтов : Учебно-методическое пособие / А.В. Черепухин. – Харків : Торнадо, 2001. – 208с. – ISBN 966-635-055-6
1379948
  Эмирбеков Э.З. Система аммиак -- глютаминовая кислота -- глютамин мозга при некоторых экстремальных состояниях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эмирбеков Э.З.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 16л.
1379949
  Городянська Л.В. Система амортизації та оновлення основних засобів на підприємствах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1379950
  Красикова В.В. Система анализа драматургического прозведения на первом этапе литературного образования : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Красикова В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
1379951
  Юферова Надежда Юрьевна Система анализа и прогнозирования динамики рынка жилой недвижимости с учетом состояния городской среды : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Юферова Н.Ю.; Сибирский госуд. технол. ун-тет. – Красноярск, 2004. – 22с.
1379952
  Владимирова Н.Ю. Система анализа распространения заграязнения в воздушной среде / Н.Ю. Владимирова, Л.Н. Тарасенко. – Москва, 1991. – 15с.
1379953
   Система анализа состояния атмосферы в Сибирском регионе с использованием модели WRF-ARF и трехмерного вариационного усвоения данных WRF 3D-Var / Р.Б. Зарипов, Ю.В. Мартынова, В.Н. Крупчатников, А.П. Петров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 33-43 : рис., табл. – Библиогр: 43 назв. – ISSN 0130-2906
1379954
  Костюкова Н.И. Система аналитических выкладок для вычисления группы, допускаемой дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Костюкова Н. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Секц. киберн. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. науам. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1379955
  Базанов О.Ю. Система аналізу даних для забезпечення охорони об"єктів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 14-18
1379956
  Максюта Н.В. Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Максюта Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1379957
  Стеблецька Ю.І. Система аналізу фінансових ризиків // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 248-256. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1379958
  Боголіб Т.М. Система аналізу, планування та контроль вартості науково-технічної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 40-44.
1379959
  Хлебникова Ирина Борисовна Система английского глагола и сослагательное наклонение : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Хлебникова Ирина Борисовна ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 52 с.
1379960
  Антипова А.М. Система английской речевой интонации : учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / А.М. Антипова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 131 с. : ил., схем. – Библиогр. в конце разделов. – (Библиотека преподавателя)
1379961
  Василащук Р.А. Система антикорупційних органів України // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 36-38. – ISBN 978-966-419-292-4
1379962
  Мельник М. Система антикорупційного законодавства України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.49-57
1379963
  Жорова Є.Р. Система антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-9
1379964
  Воронкова Т.Є. Система антикризового управління підприємством // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 17-25 : фото, рис. – Бібліогр.: 19 назв.
1379965
  Прокопишин О.С. Система антикризового управління як підгрунтя попередження кризових явищ на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 40-45. – ISSN 2306-6814
1379966
  Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1379967
  Кубальський В.П. Система антитерористичного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 471-477. – ISSN 1563-3349
1379968
  Пономарьова Л. Система аргументації в жанрі судового вироку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 282-290. – ISSN 1728-9572
1379969
  Гостев В.И. Система АРМП с цифровім дифференцирующим контіром в адаптивном радиоканале связи / В.И. Гостев, В.И. Кащук, А.В. Тельвинов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 76-81
1379970
  Рабинович А.М. Система ассортиметной работы книготорга / А.М. Рабинович. – М., 1976. – 64с.
1379971
  Казакова Тамара Анатольевна Система ассоциативных связей слова в поэтическом тексте и стихотворный перевод. (На материале лирики Шелли) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Казакова Тамара Анатольевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1379972
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
Т. 1 : Сферическая астрономия. – 1875. – 350, III с., 4 л. черт., карт. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 421671фамилия-подпись И. Косоногов (из книг); На обл. № 63025 надпись: студ. матем. М. Бордзиловский; На обл. № 113570 Петру Петровичу Алексееву от автора
1379973
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
[Т. 2] : [Практическая астрономия]. – 1875. – 504, VIII с., 7 л. черт.


  В кн. 5 л. чертежей
1379974
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М. Фрица
[Т. 3] : [Теоретическая астрономия]. – 1877. – 428, VI с., 1 л. черт.


  В кн. № 146194 чертеж отсутств.
1379975
  Михальченкова О.Є. Система АСФИМІР як інструмент маркетингу / О.Є. Михальченкова, І.С. Баланчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 43-47
1379976
  Мишутис П. Система атеистического воспитания в Советской Литве / П. Мишутис. – Вильнюс, 1985. – 202с.
1379977
  Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1973. – 186 с. – Бібліогр.в приміт.
1379978
  Клименко Н.Ф. Система аффиксального словообразования современного украинского языка (на основе апплиеативной порождающей модели) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 23 с.
1379979
  Лоева М. Система ба инь в музыкальной культуре Китая // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 180-186
1379980
  Діденко Ю.Ю. Система багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення / Ю.Ю. Діденко, О.О. Шатравка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-44
1379981
  Кулінич О.М. Система багатофакторної автентифікації на основі нейронних мереж / О.М. Кулінич, А.С. Роскот // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 55-62. – ISSN 2707-1758


  Біометричний підхід вважають одним із найактуальніших у системах ідентифікації та автентифікації. В основі біометричного методу лежить аналіз унікальних характеристик людини. Розпізнавання обличчя – важ-ливе завдання, адже є першим етапом ...
1379982
  Кравченко С.Ю. Система базового автоматического лингвистического анализа текстов японского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Кравченко Сергей Юрьевич ; Учреждение образования "Минс. гос. лингв. ун-т". – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: 9 названий
1379983
   Система балансов в народно-хозяйственном планировании / А.С. Емельянов, В.Ф. Беседин, А.И. Москвин, Ю.Г. Сватко, В.А. и др. Борисов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 318с.
1379984
  Крюков В.П. Система балансов населения и трудовых ресурсов крупного города / АН СССР ; Центральный экономико-математический ин-т ; В.П. Крюков ; отв. ред. Э.Ф. Баранов. – Москва : Наука
Вопросы прогнозирования и планирования. – 1985. – 200 с.
1379985
  Златіна Н. Система банківського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди науковців щодо визначення системи права та системи законодавства. Також у статті, автором, запропоновано ієрархічну структуру системи банківського законодавства, яка передбачає державне регулювання банківської системи - ...
1379986
   Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІНКОС, 2004. – 480с. – ISBN 966-8347-08-0
1379987
  Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Любунь О.С. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Кондор, 2007. – 356с. – ISBN 966-351-053-6
1379988
  Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 122-127. – Бібліогр.: 4 назви
1379989
  Бай О. Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 250-253. – ISBN 978-966-3888-379-3
1379990
  Довбня К.В. Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Пропонована стаття розглядає питання про поетологічні особливості поезії відомого поета піздньосередньовічної літератури бгакті Раскхана, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему бгав та рас. Цей аспект вивчення творчості поета ще не ...
1379991
  Яворски Д. Система безопасности Java : Руководство разработчика / Джим Яворски, Пол Дж. Перроун; Пер. с англ. С.А. Добродеева. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 528 с. – ISBN 5-8459-0165-0
1379992
  Брагг Р. Система безопасности Windows 2000 / Роберта Брагг; пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 592 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0181-2


  Основы стратегии безопасности для систем, работающих под управлением Windows 2000
1379993
  Хондогій І. Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян професійну правничу допомогу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 138-146. – ISSN 2524-0129
1379994
  Галаджій О. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: позиція США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 558-562. – ISBN 978-966-171-893-6
1379995
  Плевако І.Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 492-497. – ISSN 2076-1554
1379996
  Рогатіна Л.П. Система безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 261-265. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1379997
  Марченко Ю.В. Система безпеки підприємництва: політологічний і міждисциплінарний контекст дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 296-304
1379998
  Самброс Ю.П. Система безперервного педагогічного практикуму : в I концентрі трудшколи / Ю.П. Самброс. – Харків : Работник просвещения, 1930. – 116 с.
1379999
  Калініна С.П. Система безперервної освіти персоналу як важіль реструктуризації зайнятості // Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи : матеріали засідання круглого столу, 20 грудня 2016 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-617-649-044-9
1380000
  Ставнійчук М. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,