Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1379001
  Дудник Ю. " Створення нового механізму забезпечення якості освіти - головне завдання нашої інспекції / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів України призначено Юрія Дудника. "Освіта України" поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, а також про ...
1379002
  Шиян Л. "Статус людини знатної - це статус доброчинної людини" : інтерв"ю взяла Лариса Осадчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Про уроки князів Вишневецьких для сучасної еліти.
1379003
  Богданов В.Л. «Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України» // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1027-3239
1379004
  Савченко В. Стаття 3 Конституції України: зміст та проблема реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 90-92
1379005
  Буткевич С.А. Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 139-146
1379006
  Хавронюк М.І. Стаття 376 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 6-13
1379007
  Міщенко М.Н. Стаття 39 Конституції України: проблемні питання застосування / М.Н. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
1379008
  Федчишина Ю. Стаття 5 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 136-138
1379009
  Печений О. Стаття 6 Цивільного кодексу України спроба доктринального тлумачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 120-135. – ISSN 1993-0909
1379010
  Брюховецький В. Стаття stand-by // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 6-9


  "Під супровід скандалу, пов"язаного з імовірним викриттям як агента радянських спецслужб Віктора Петрова, що зник із Німеччини майже сім років тому, в 1955 році мюнхенська "Українська літературна газета" вибухає публікацією невідомої його статті про ...
1379011
  Вахтель А. Стаття Арона Гурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний аспект і мовні особливості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 6-13. – ISSN 0235-7941
1379012
  Бондар Є.П. Стаття в газеті / Є.П. Бондар. – К, 1972. – 74с.
1379013
  Шулінова Л.В. Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-30
1379014
  Яровенко Т. Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 311-315. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1379015
  Федорук О. Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй


  У статті здійснено атрибуцію нотатки В. Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй. Проведено паралель між Шевченковим і Кулішевим уживанням псевдонімів
1379016
  Ісаєва Ганна Стаття вчителя - вищий рівень творчості : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – Бібліогр.: 3 назви
1379017
  Микитенко О.О. Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 240-247. – ISSN 2075-437X


  У своїй програмній статті "Значението и задачата на нашата етнография" (СбНУ, 1889) І.Д. Шишманов вперш.е у Болгарії зробив аналіз шляху, який пройшло на той час болгарське та європейське народознавство, визначив завдання подальш.ої збирацької та ...
1379018
  Штаєрман І.Я. Стаття І.І. Рахманінова "Рівновага гнучкої нерозтяжної поверхн" // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 77-88
1379019
  Полякова Л. Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі" (до проблеми української модерни) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 72-76. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні розглянуто погляди Івана Франка на сучасний йому літературний процес і його концепцію українського модернізму, яку він виклав у рецензії на статтю С. Русової
1379020
  Логвін В.П. Стаття й кореспонденція в газеті / В.П. Логвін. – Харків, 1958. – 31с.
1379021
  Церковня-Городецька Стаття К. Грушевської "З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв"язку з найстаршими формами жіночого господарства" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-281
1379022
   Стаття К.Д.Ушинського "Рідне слово".. – Львів, 1960. – 23с.
1379023
  Безущак О. Стаття Клима Глібовицького "Микола Генрих Абель і єго значіннє в математиці" // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Т. 12, вип. 4. – С. 89-94. – ISSN 1029-4171
1379024
  Булгакова Д.О. Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 5-14


  Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права Європейського Союзу. Аналізується проблематика правомірності розподілу джерел права ЄС на первинні та вторинні, причини та наслідки такого под ілу, а також головні особливості ...
1379025
  Сидорук Т. Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 46-59
1379026
  Ходак І. Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 84-87. – ISSN 1728-6875
1379027
  Зелінська Н.В. Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація? // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 54-60. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Про проблеми, пов"язані з якістю наукових статей.
1379028
  Бріцин В.М. Стаття Шарля Баллі "Syntaxe de la modalite explicite" (Синтаксис експліцитної модальності") і сучасна лінгвістика / В.М. Бріцин, Л.В. Аніщенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 43-51. – ISSN 0027-2803
1379029
  Слюсаренко М. Стаття як жанр журналістики // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 58-67. – ISSN 2312-6809
1379030
  Варич М.В. Стаття як жанр науково-популярної журналістики: тенденції і перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 154-158


  У статті розглядаються науково-популярні тексти, опубліковані на сторінках сучасних українських журналів. Також у роботі аналізуються причини зниження зацікавленості науково-популярною журналістикою в суспільстві, вивчається досвід популяризації цього ...
1379031
  Малікова О.В. Стаття як жанр християнського теологічного дискурсу: когнітивно-прагматичні виміри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 230-238


  Стаття присвячена розгляду когнітивних і прагматичних особливостей теологічної статті як жанру популярного християнського теологічного дискурсу. В статье рассматриваются семантические, стилистические, синтаксические, способы реализации дискурсивных ...
1379032
  Іщук О. Стаття Ярослава Богдана "Міжнародний огляд" як віддзеркалення поглядів підпілля ОУН на закінчення Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 142-148
1379033
  Дзейко Ж.О. Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-10
1379034
  Соколов О.М. Статує внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 182-193. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1379035
  Каллистрат Статуи // Картины / Филострат, и Младший) (Старший. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – С. 133-150
1379036
  Мунтяну Ф. Статуи никогда не смеются / Ф. Мунтяну. – Москва, 1962. – 420с.
1379037
  Мунтяну Ф. Статуї ніколи не сміються / Ф. Мунтяну. – Київ, 1962. – 324с.
1379038
  Козленко І.В. Статус "-ти" інфінітива в системі дієслівних афіксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  З"ясовується статус -ти у структурі інфінітива. Розглядаються ознаки, що дозволяють кваліфікувати -ти як флексію.
1379039
  Розумюк В.М. Статус "молодшого брата" в історії східної дипломатії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 52-62
1379040
  Кадикало А. Статус "об"єктивного" суб"єкта в науковому пізнанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 99-107. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1379041
  Жарко С. Статус абревіації в сучасній українській мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 149-154. – ISSN 2411-6548
1379042
   Статус авиарейсов - через SMS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
1379043
  Малахова Ю.А. Статус авторизованого економічного оператора як фактор міжнародної конкурентоспроможності підприємства / Ю.А. Малахова, І.В. Повшедний // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 113-121. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1379044
  Сущено Ю. Статус адвоката - критична необхідність чи пережиток минулого? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 24). – С. 36-37
1379045
  Пономаренко Д. Статус адвоката - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1379046
  Святоцька В.О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 362-365. – ISSN 2524-017X
1379047
  Новіцький В. Статус адвоката в кримінальному процесі України: основні напрямки впливу права зарубіжних країн / В. Новіцький, Т.М. Кучер // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 367-371. – ISBN 978-966-2781-18-2
1379048
  Мацелик Т. Статус адміністративних судів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 55-58.
1379049
  Гудвин-Гилл Статус беженца в международном праве / Гудвин-Гилл; Пер. с англ. под.ред.М.И.Левиной. – Москва : ЮНИТИ, 1997. – 647с. – ISBN 5-85171-035-7
1379050
  Романов П.С. Статус библиотековедения и оценка эффективности современной библиотеки за рубежом // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 1997-0803


  В данной статье автор раскрывает взаимосвязь теоретических изысканий в зарубежном библиотековедении с оценкой эффективности деятельности библиотеки как социального учреждения.
1379051
  Абрамович С.Д. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 29-40. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1379052
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 - міжнар. право / Сірант М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1379053
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Сірант М.М.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 234л. – Бібліогр.: л. 181 - 234
1379054
  Стронько Борислав Юрійович Статус буттєвого часу в музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Стронько Б.Ю.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 6 назв
1379055
  Ярошенко Є. Статус буферних держав у системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 57-59
1379056
  Затурець В. Статус в соціальних мережах як фольклорний текст // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-123. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті йдеться про таке явище сучасного фольклору як статус в соціальних мережах. Доводиться його належність до фольклору шляхом виділення та аналізу в ньому основних рис фольклорного тексту. Також представлені основні види статусів та їх тематичні ...
1379057
  Піддубний М.Д. Статус великого князя литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 10-16. – ISSN 1996-9872
1379058
  Карповець Х.М. Статус викладача в освітньому процесі сучасного університету // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 231-233. – ISBN 978-966-698-290-5
1379059
  Мельник М. Статус вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процесі призначення на посаду судді: генезис.ю проблемні питання, шляхи вирішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 18-21
1379060
  Гончаренко О. Статус Вищої ради юстиції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-32.
1379061
  Кеба О.М. Статус вібрантів у сучасній фонології та фонетиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 219-235. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено вивченню дрижачих звуків/вібрантів. Для сучасної лінгвістики характерним є прагнення до вивчення звукових функціональних одиниць усного мовлення, які забезпечують адекватність сприйняття змісту та ефективність комунікації. З"ясування ...
1379062
  Рабовська С.Я. Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-88. – ISSN 2219-5521
1379063
  Кісель В.Й. Статус військових частин збройних сил України як суб"єктів цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1379064
  Полуда В.А. Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні військової окупації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 67-71. – ISSN 2076-1554
1379065
  Вітренко Ю. Статус ВНЗ - якими йому бути? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
1379066
  Рябець А.В. Статус внутрішньо переміщеної особи за міжнародним правом і правом України // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 111-113
1379067
  Шумський П.В. Статус Генерального прокурора України / П.В. Шумський, К.О. Рубейкіна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 455-457
1379068
  Михайленко О. Статус генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.20- 25. – ISBN 966-667-078-Х
1379069
  Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах авторитарного режиму // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 20-25
1379070
  Гришина Т.В. Статус глотального приступа гласных современного немецкого языка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1379071
  Лисьев А.В. Статус Государственной Думы в законодательном процессе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 10-16. – ISSN 1812-8696
1379072
  Батанов О. Статус громад. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1379073
  Батанов О. Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 48-64. – ISSN 2308-9636
1379074
  Батанов О. Статус громади. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1379075
   Статус депутата.. – Париж : Економіка, 1992. – 114 арк.
1379076
  Луканська А. Статус держави визначають економіка та чисельність населення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)
1379077
  Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1379078
  Левицький В. Статус державних службовців в органах прокуратури України: особливості законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 91-93. – ISBN 978-617-7069-28-6
1379079
  Гриценко В.А. Статус державного службовця в системі державного управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 147-149. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1379080
  Моряк-Протопопова Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX - початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-189. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1379081
  Міць А. Статус державної мови в контексті Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: С. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 156-166. – ISSN 2310-6158
1379082
  Дергач Д.В. Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 206-218


  У статті визначається статус і місце деривації в контексті динамічних процесів розвитку мас-медійної ономастичної парадигми. До уваги беруться теоретичні концепції щодо лексико-семантичного і морфологічного способів словотвору як основних для ...
1379083
  Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : [учеб. пособие для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция"] / Демин Ю.Г. – Москва : Международные отношенния, 1995. – 208 с. – Библиогр.: с. 199-203. – ISBN 5713308448
1379084
  Савельева М.Ю. Статус естествознания в эпоху просвещения: Кант и Линней // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 257-271
1379085
  Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин / В.О. Нікітюк. – Київ, 1996. – 188с. – ISBN 966-950003-4-6
1379086
  Вдовиченко О.І. Статус європейської комісії після Лісабонського договору // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 86-88. – ISBN 978-966-600-475-1
1379087
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в київській митрополії кінця XVIII-XIX століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1379088
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київськй митрополії наприкінці XVIII - XIX ст. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 211 л. – Бібліогр.: л.180-211
1379089
  Бржестовський Д.С. Статус Єрусалима як фактор впливу у арабо-ізраїльському конфлікті // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 193-203.
1379090
  Яговец В.В. Статус женщины в дренерусском обществе (историографический и методологический аспекты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 144-151. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1379091
  Кушнірук І.В. Статус жінки-мусульманки поза родиною наприкінці XX - на початку XXI ст. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 34-37. – ISBN 978-617-7090-41-9
1379092
  Жук В. Статус жінки в період європейської модернізації (в кінці XIX - на початку XX ст.) / В. Жук, І.І. Боровець // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 50-54
1379093
  Талимончик В.П. Статус журналистов: международные документы и и законодательство отдельных государств // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 140-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1379094
  Берегова О.А. Статус загадки як текстової категорії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 17-21. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1379095
  Рева Н.С. Статус заголовка в друкованый рекламы на матерыалы англомовного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 99-103. – Бібліогр.: С.102-103; 28 назв


  Категорія заголовка як актуалізатора текстової інформації. Фокусується увага на таксономії заголовків, їх поліфункціональності на матеріалі англомовного дискурсу.
1379096
  Смирнов Є. Статус захисника як суб"єкта доказування у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 82-85
1379097
  Михайлюта О. Статус зобов"язує. Завдання для нового очільника флагмана української освіти - Київського національного університету. Бесіда з кандидатом на посаду ректора Сергієм Болтівцем // Україна молода. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 108)


  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), який іще за радянських часів складав конкуренцію Московському та Ленінградському, котирується в рейтингу найвідоміших вишів планети. І завжди, з дня заснування, наперекір усім ...
1379098
  Бараненко І. Статус зони вільної торгівлі з ЄС. Експорт, імпорт та можливості для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 22-23
1379099
  Беленьков Н.Ф. Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Беленьков Н. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.152
1379100
  Беленьков Николай Фролович Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Беленьков Николай Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1379101
  Орлов Денис Статус и размер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 82-84 : Іл.
1379102
   Статус иностранцев в СССР : Сборник. – Москва : Общественные науки и современность, 1984. – 101 с.
1379103
  Максименко Ю. Статус і повноваження депутатів місцевих рад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
1379104
  Макарець Ю.С. Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір : монографія / Юлія Макарець. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 208, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7824-02-1
1379105
  Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.149-154. – ISSN 0132-1331
1379106
  Новородовький В.В. Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 254-271. – ISSN 2524-0137
1379107
  Буткевич О. Статус іноземців у стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 44-60


  У статті аналізується становлення міжнародно-правового статусу іноземців. Автор доводить, що процес формування відповідних міжнародно-правових норм відбувався вже у стародавній період. Зокрема заперечується поширена в науці думка про цілковиту ...
1379108
  Шмельов О.О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 265-268
1379109
  Гукалова І.В. Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1379110
  Розумеєнко Н.В. Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 236-242. – ISBN 966-581-727-2
1379111
  Перерва В.С. Статус київських митрополитів кінця XVIII-XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 48)


  В статті аналізується статус київських архієреїв кінця XVIII-XIX ст.
1379112
  Артамонова К.Ю. Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала XX в.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 56-66. – ISSN 2077-7280
1379113
  Губанова Т.О. Статус коледжу як вищого навчального закладу за Законом України "Про вищу освіту" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правого регулювання статусу коледжу як одного з типів вищих навчальних закладів в Україні. У статті проведено аналіз новизни Закону України "Про вищу освіту", а також досліджено проблемні питання щодо визначення ...
1379114
  Алисиевич Е.С. Статус Конвенции Совета Европы о правах человека и постановлений Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 24-37. – ISSN 1560-2893
1379115
  Москвич Л.М. Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 2016 р // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7096-97-8
1379116
  Сакун О.Ф. Статус консульских органов в современном международном праве : Автореф... кандидата юрид.наук: / Сакун О.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 27л.
1379117
  Славова Л.Л. Статус концепту "політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 88-96


  Стаття присвячена визначенню статусу концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту). Результати асоціативного експерименту були розділені на декілька груп, що відображають різні сторони ...
1379118
  Бірюков О. Статус країни з ринковою економікою для України // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 141-143.
1379119
  Бикова Т. Статус Кримської Республіки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 липня (№ 14)
1379120
  Синиця В. Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміно системи "Інфекційні хвороби" / В. Синиця, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 43-48. – ISSN 2311-9896
1379121
  Карасик В.И. Статус лица в значении слова / В.И. Карасик. – М, 1989. – 109с.
1379122
  Черниченко С.В. Статус личности и международное право. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.10 / Черниченко С.В.; Дипломатическая Акад. МИД СССР. – М., 1979. – 28л.
1379123
  Задорожний А. Статус Луны и ее ресурсов в современном международном праве // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-50
1379124
  Рябова Ольга Статус місцевих органів виконавчої влади у м. Києві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 71-76
1379125
  Колосова Г.А. Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта "The Call of Cthulhu" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 161-162. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1379126
  Тищенко-Монастирська Статус мови і мовний ландшафт (на матеріалі кримськотатарської мови) // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 261-271
1379127
  Ажнюк Б.М. Статус мови як інструмент мовного планування // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 257-267. – ISBN 978-966-1673-17-4
1379128
  Кобяков О.О. Статус мовчання у міфологемах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: С. 59; 13 назв
1379129
  Ігнатьєв П.М. Статус мусульманської меншини в Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 41-51
1379130
  Москвич Л.Н. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1379131
  Зиновьев А.В. Статус народного депутата СССР / А.В. Зиновьев. – Л, 1987. – 159с.
1379132
  Моисеева Н.А. Статус национального характера в пространстве социального взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1379133
  Войтович К. Статус національних конституційних судів у процедурі преюдиційних запитів до трибуналу справедливості ЄС // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 135-141. – ISSN 2082-4939
1379134
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Рушковська К.Й.; ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24л. – Бібліогр.:с.21
1379135
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний досвід : Автореф...канд.політичн.наук:23.00.02 / Рушковська К.Й.;ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24с. – Бібліогр.:с.21
1379136
   Статус національного // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського отримав статус національного.
1379137
   Статус Національного банку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 12
1379138
  Монолатій І. Статус німецької меншини Галичини в національній поліітиці Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.141-143. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1379139
  Лактіонова А.В. Статус нормативності у неокантіанських підходах : перспектива становлення проблематики сучасної практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.197-210
1379140
   Статус органів публічного обвинувачення : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / Центр політико-правових реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; [за заг. ред. О.А. Банчука ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. : Гайдук Н.М., Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 623, [1] с. – Додатки: с. 599-623. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-446-2
1379141
  Кучма О.Л. Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7069-34-7
1379142
  Арутюнян А. Статус Палестини як держави-спостерігача // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1379143
  Совгиря О. Статус парламентської опозиції в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 68-69
1379144
  Совгиря О.В. Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 22-31.
1379145
  Іваницька Х.І. Статус патентного повіреного в контексті сучасної судової реформи // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6. – С. 52-54. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
1379146
  Урусова А. Статус писем ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 5. – С.23


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1379147
  Ніконов В.О. Статус підприємства в аспектах економічного та юридичного підходів до його визначення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 249-257. – ISBN 966-7958-13-2
1379148
   Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. О.А. Банчука]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 585, [1] с. – ISBN 978-966-2214-26-0
1379149
  Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
1379150
  Завадська О.В. Статус поняття "спецслужби" в українській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1379151
  Гедеков Довран Статус постоянно нейтральных государств в современном международном праве // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1379152
  Томашевский Р. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 285-288
1379153
  Томашевский Р.Е. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 42-44. – ISSN 1562-529Х
1379154
  Загнітко А. Статус прикладної лінгвістики в системі лінгвістичних наук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 291-318. – ISSN 1728-9572
1379155
  Пастушенко Т. Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 18-28. – ISBN 978-966-97201-0-8
1379156
  Зинченко А.В. Статус России в иерархии современных международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-26. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1379157
  Фаріон І. Статус руської (української) мови крізь призму правових документів XIV-XVII ст. // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 35-40


  Соціолінвістичний контекст статусу руської мови в діяхронії (XIV-XVII ст.) крізь призму мовної свідомости провідних шляхетсько-урядових середовищ. Діяхронний аналіз не лише мовно-суспільних, але і мовно-філософських, мовно-психологічних, ...
1379158
  Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36
1379159
  Дворник Д. Статус слідчого згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-84. – ISSN 2306-0050
1379160
  Костич Л. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 29-41. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується історія cтановлення поняття про словотвірну категорію, розглядаються складові словотвірної категорії в аспекті їх систематизації та ієрархічного упорядкування.
1379161
  Бойченко І.В. Статус соціальний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354. – ISBN 966-642-073-2
1379162
  Вінциславська М.В. Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 153-158. – (0). – ISSN 2078-9165
1379163
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1379164
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1379165
  Батанов О.В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 10-20. – ISSN 2308-9636
1379166
  Васильченко О. Статус студента землі // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 26-29.


  Студентське посвідчення ISIC стало універсальним студентським квитком.
1379167
  Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1379168
  Лобода О. Статус судді захищай у суді // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.19-20. – ISSN 1726-3077
1379169
  Хотинська-Нор Статус судді у відставці: поняття та зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 57-59. – ISSN 2308-9636
1379170
  Борова Ю.В. Статус суддів в контексті проведення судово-правової реформи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 416-419. – ISBN 966-660-151-6
1379171
  Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич, 2004. – 224с.
1379172
  Рустамзаде А.Х. Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верхов. Рады Украины. – Киев : Инcтитут законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 307, [1] с. – Библиогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-7166-34-2
1379173
  Бартельс Г.-О. Статус судових виконавців згідно з німецьким правом // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 41-49
1379174
  Зубченко В.М. Статус та динаміка розвитку мовознавчих інституцій української академії наук у 20-х ороках XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 244-249
1379175
   Статус та організація роботи депутата сільської, селищної ради : Практичний посібник. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 448с. – ISBN 966-8668-10-3
1379176
  Тищенко І.В. Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  У статті висвітлено особливості становлення перших європейських університетів, визначено специфічні риси їх організаційно-управлінської структури.
1379177
  Макарук Л. Статус та роль піктограм у сучасному англомовному комунікативному просторі // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2312-3265
1379178
  Шестакова Е.Г. Статус та роль художності в словесності нового часу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 37-43. – Бібліогр.: Літ.: с.42-43; 16 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1379179
  Саплін Ю.Ю. Статус та складники лінгвокультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 22 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1379180
  Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-240. – ISSN 0132-1331
1379181
  Мартынов А.С. Статус Тибета в 17 - 18 веках в традиционной китайской системе политических представлений / А.С. Мартынов. – М, 1978. – 282с.
1379182
  Дзюбишина-Мельник Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 74-84. – ISSN 2304-9383
1379183
  Вус Д. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 158-159
1379184
  Залізняк Г.М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0027-2833
1379185
  Залізняк Г. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 176-185


  "Стаття присвячена проблемі визначення статусу української та російської мов. Дані соціологічних досліджень громадської думки киян дозволили виявити зміни у ставленні громадськості до функціонування двох мов залежно від змін у мовній політиці. Разом з ...
1379186
  Халмурзаев Т.Х. Статус урду в современной Индии и тенденции его развития. / Т.Х. Халмурзаев. – Ташкент, 1979. – 112с.
1379187
  Мельниченко В. Статус уряду в контексті конституційної реформи: можливість зробити перший крок до самостійності? / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 29-33
1379188
  Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Геннадій Єфіменко. – Київ : Інситут історії України НАН України, 2012. – 366, [1] с. – Імен. покажч.: с. 359-366. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-6396-3
1379189
  Дем"яненко О. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 96-99
1379190
  Монаєнко А. Статус фонду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 32-33
1379191
  Рассохин Иван Статус члена парламента в Республике Польша // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 55-63. – ISSN 1812-7126
1379192
  Лук"яненко О. Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-98
1379193
  Файзуллин С Ф. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной полтики // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 139-144. – ISSN 0132-1625
1379194
  Граб Д.І. Статус юридичного терміна та його специфіка // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 405-411
1379195
  Олійник О.Б. Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя ті Відродження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 123-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1379196
  Сірук М. Статус як символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "Україні потрібно сконцентруватися на посиленні діючих безпекових програм із США", - експерт.
1379197
  Сабат П. Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 165-178. – ISSN 2306-3548
1379198
  Багров В М. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки / В М. Багров, Г Л. Руденко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-13. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1561-4980
1379199
  Яцюк О.В. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 318-323. – ISSN 1563-3349
1379200
  Гнатюк Я.С. Статуси філософії : [навч. посібник] / Я.С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Філос. ф-т. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в темах. – ISBN 978-966-286-136-5
1379201
  Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
1379202
  Скаржинская Е. Статусная рента в образовании / Е. Скаржинская, В. Чекмарев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.12-18. – ISSN 0321-0383
1379203
  Бідун А. Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто аспкекти трансформації статусу й компетенцій сучасного редактора, що визначають специфіку його роботи з контенторм книги на довидавничому, видвничому й позавидавничому етапах
1379204
  Плужникова Т.И. Статусность морфемы как экспликанта семантики слова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 128-131. – ISSN 2219-4290
1379205
  Голенкова З.Т. Статусные характеристики рабочих России / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян
1379206
   Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jазик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jазици = The status of the modal morpheme BI in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages / Македонска акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уредник: Зузана Тополиньска ; ред. одбор: Зузана Тополиньска, Marjan Maрковик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 167 с. : илустр. – Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – (Морфосинтаксички студии ; 4). – ISBN 978-608-203-222-1
1379207
  Янчук В.З. Статут - правова основа діяльності колгоспів / В.З. Янчук. – Київ, 1974. – 80с.
1379208
  Пристінський І.О. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 31-34
1379209
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1379210
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-17
1379211
  Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – C. 109-116. – ISSN 2075-1478


  "...Після впровадження класичної системи освіти в середніх навчальних закладах в урядових колах виникла думка про нову університетську реформу задля встановлення тіснішого зв"язку університетів з гімназіями. Новостворений статут, прийнятий 23 серпня ...
1379212
   Статут Академії економічних наук України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 192-196. – ISSN 1729-7206
1379213
   Статут Академії Наук Української Соціалістичної Радянської Республіки : Затверджено РНК УСРР 21.02.1936 р. – Київ, 1936. – 19 с.
1379214
   Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1379215
   Статут Беларускай Академії навук. Зацверджані 22 жніуня 1933 года. – Менск : Выдавецтва Беларускай Акадэмії навук, 1934. – 18 с.
1379216
   Статут великаго княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции / Перевод с польскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатан при правительствующем сенате
Ч. 1 : С перваго раздела по седьмый. – 1811. – 550 с. – Видання старою орфографією


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1379217
   Статут Великого княжества Литовского. – Минск, 1960. – 254 с.
1379218
  Осипян Б.А. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. как первый русский конституционный образец единой христианско-правовой идеологии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 95-103. – ISSN 0132-0769
1379219
   Статут Великого княжества Литовского 1588 : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 24, 582 с. – Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания. - 1588 годах на западнорусском языке
1379220
   Статут Великого княжества Литовского. С подведением в надлежащих местах ссылки на Конституции, приличныя содержания оного : Пер. с польского. – Спб. : Печатан при Правит. Сенате
Часть 2-я : От 7-го раздела до конца. – 1811. – XXII, 480с. – Польською та російською мовами
1379221
  Олійник О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 12-21
1379222
   Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 540 с.
1379223
   Статут ВЛКСМ. – К, 1982. – 32с.
1379224
  Затулко К. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР в системі законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 382-384
1379225
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
1379226
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1946. – 32 с.
1379227
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії /більшовиків/.. – Київ-Харків, 1944. – 32с.
1379228
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1958. – 40с.
1379229
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1379230
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1379231
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1379232
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1379233
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19 с.
1379234
   Статут Всеукраїнської Академії Наук : Проєкт статутарної комісії при президії. – Київ, 1930. – 20 с.
1379235
   Статут Всеукраїнської громадської організації "Спілка дипломатів України"
1379236
   Статут Всеукраїнської громадської організації товариства "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 0868-8117
1379237
  Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. - пам"ятка середньовічного італійського права на українських теренах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 18-24. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1379238
  Гончаренко О. Статут господарського товариства як засіб саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 37-42. – ISSN 2663-5313
1379239
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1379240
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1379241
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1379242
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва., 1919. – 23 с.
1379243
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1379244
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1379245
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1379246
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1379247
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1379248
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1379249
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1379250
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий XIX з"їздом партії. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1953. – 111 с. – Мініатюрне видання
1379251
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1379252
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1379253
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1379254
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1379255
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1379256
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1379257
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1379258
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1379259
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
1379260
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1973. – 64с.
1379261
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1977. – 115 с. – Мініатюрне видання
1379262
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1977. – 64 с. – Мініатюрне видання
1379263
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1983. – 76 с. – Мініатюрне видання
1379264
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : (з пропонованими змінами) / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1985. – 30 с.
1379265
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1986. – 30 с.
1379266
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затв. XXVIII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1990. – 16 с. – ISBN 5-31-00850-3
1379267
  Хвостенко С.П. Статут КПРС - втілення ленінських норм партійого життя / С.П. Хвостенко. – К, 1962. – 75с.
1379268
  Гальчинська В.А. Статут КПРС - втілення ленінських організаційних основ ператії, норм партійного життя і принципів парійного керівництва / В.А. Гальчинська. – Київ, 1961. – 53 с.
1379269
  Іващенко М.К. Статут КПРС - основний закон партійного життя / М.К. Іващенко. – Київ : [б. в.], 1973. – 80 с.
1379270
   Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.202-206. – ISBN 966-568-656-9
1379271
  Кульчицький В. Статут міста Львова 1870 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 115-116
1379272
  Габович О. Статут НАНУ як скарбниця "цінностей" радянського права / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 75-89. – ISBN 978-966-518-698-4
1379273
   Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-16
1379274
   Статут національної бібліотеки Української народної республіки в м. Київі при Українській академії наук. – Київ : Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 14 с. : 1 табл.
1379275
   Статут Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 2, 10-11
1379276
  Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 162-166
1379277
  Рижков В. Статут ООН має українські корені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Павлоградці хочуть встановити пам"ятник Лео Пасвольському, який будучи спеціальним помічником держсектаря США в період президентства Ф. Рузвельта став безпосереднім автором тексту Статуту ООН.
1379278
   Статут Організації Об"єднаних Націй / [ Організація Об"єднаних Націй ]. – Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с.
1379279
   Статут Організації Об"єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду. – [Б.м. : б.в., 1963. – 122 с. – Мініатюрне видання
1379280
  Поляков Н.В. Статут Парижского университета о методах чтения лекций. Постановление факультета искусств (1355) / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 570-571. – ISBN 978-966-551-249-3
1379281
  Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його застосування мировими суддями Харківської губернії // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.32-35. – ISSN 1727-1584
1379282
  Ахундов М.Д. Статут пространства и времени в научном познании / М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1379283
   Статут професійних спілок СРСР. – К, 1954. – 20с.
1379284
  Данількевич М. Статут територіальної громади - нове явище у праві України / М. Данількевич, Ю. Величко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-29. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1379285
  Калиновський Б. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 56-57
1379286
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України проблемні питання становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 284-291. – ISSN 1563-3349
1379287
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 98-106
1379288
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-137.
1379289
  Гураль П. Статут територіальної громади як джерело муніципального права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.223-228. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1379290
  Баєва Лілія Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 11-15
1379291
  Лялюк О.Ю. Статут територіальної громади як один з елементів правової основи місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 20-27. – ISSN 0201-7245
1379292
  Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики : Науково-практичне видання; Статут територіальної громади міста Маріуполя (авторський проект) / О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, С.В. Маліков; Центр проблем законотворчості та порівняльного правознав. ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецько; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ, 2004. – 192 с. – ISBN 966-107-15-2
1379293
   Статут Товариства друзів радянської кінематографії(ТДРКіна) на Київщині. – Київ, 1927. – 8 с.
1379294
   Статут Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1985
1379295
  Гаранін О. Статут Українського Вільного Університету в Мюнхені // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 203-214
1379296
   Статут Українського Літературно-Художнього товариства. – Петроград (Сакт-Петербург) : [Друк. Бр. В. та І. Линників], 1917. – 15 с. – (Українське літературно-художнє товариство)


  На тит. стор №1316441 - підпис Ів. Капустянського
1379297
   Статут Українського Наукового Товариства у Київі. – Київ : Друкарня Барського, 1907. – 10 с. – На одному екз. вид-во : Друкарня 2-ї Артїли, без дати.
1379298
   Статут Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К, 1965. – 36с.
1379299
   Статут університету 1835 [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 438-457. – ISBN 978-966-189-081-6
1379300
   Статут університету 1863 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 463-488. – ISBN 978-966-189-081-6
1379301
   Статут університету 1884 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 492-520. – ISBN 978-966-189-081-6
1379302
   Статут фонду імені Ігоря Білозора [проект] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 -19 липня (№ 31). – С. 2
1379303
   Статут цивільного будівництва. – Б.м., 1928. – 19с.
1379304
  Дорожинська М. Статути - джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. - XIX - початку XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 194-200. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1379305
  Пашук В. Статути "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 16-26. – ISBN 966-7551-00-8
1379306
   Статути Великого князівства Литовського : У 3-х томах. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-76-3
Т.1 : Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – 2002. – 464с.
1379307
  Федоренко Н. Статути вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 142-158. – ISSN 1563-3713
1379308
  Цимбал Богдана Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців - жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело ( 50-60-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-106
1379309
  Тимошенко Л. Статути дрогобицьких братств ХVI ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 96-103
1379310
  Хоменко Г. Статути європейських та українських університетів: порівняльна характеристика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 79-86. – ISSN 2078-1016


  "У 1834 р. було засновано в Києві Університет св. Володимира, а в 1842 р. він отримав новий статут. У ньому дещо розширювалася свобода викладання, вводився інститут доцентів (щоб не посилати викладачів за кордон для підготовки до професорського ...
1379311
   Статути Збройних сил України : Положення про проходження військової служби. – Киев : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-93-4
1379312
   Статути Збройних Сил України. – Київ, 2004. – 498 с.
1379313
   Статути Збройних Сил України : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
1379314
   Статути Збройних Сил України : збірник офіц. текстів законів станом на 1 листоп. 2018 р. / [упоряд. С.В. Петков]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : іл. – Зміст: "Про національну гвардію України", "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України", "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України". – ISBN 978-611-01-1222-2
1379315
   Статути Збройних Сил України : зб. законів із змінами та допов. станом на 19 листоп. 2019 р. : офіц. тексти. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 393, [1] с. : іл., табл., ноти. – Зміст: Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ; Про дисциплінарний Статут Збройних Сил України ; Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України ; Про стройовий Статут Збройних Сил України. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-576-3
1379316
  Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського Королівства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99
1379317
   Статути Київського університету 1833-2020 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та авт. лекцій: В.А. Короткий (керівник авт. колективу), А.Г. Соломаха]. – Київ : Кандиба Т.П., 2020. – 875, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-75-7


  У пр. № 1737915 напис: В дар бібліотеці Alma Mater 22.03.2021 Короткий
1379318
  Хмарський В.М. Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.27-30
1379319
  Севастьянов О.В. Статути Російського товариства з вивчення Криму - джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримській АСРР в 20-і роки XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 12-17
1379320
  Чудик Н.О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 125-131.
1379321
  Федоренко В.Л. Статути територіальних громад як джерело муніципального права України / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 26-36
1379322
  Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 4


  Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які регулюють роботу вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується їх статутів. Згадується Статут ...
1379323
  Лахно О.П. Статутна реформа радянського баптизму1959 - 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 25-32. – ISSN 2075-1451
1379324
  Полякова О.С. Статутна форма зміцнення військової дисципліни - головний адміністративно-правовий засіб попередження правопорушень у збройних силах України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 239-246. – ISSN 0201-7245
1379325
  Кіселичник В.П. Статутне право Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-644-044-4
1379326
  Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
1379327
  Орлюк О. Статутний капітал банку: правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1379328
  Закамська А. Статутний капітал: як сформувати та змінити відповідно до нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 23
1379329
  Кальченко Т.В. Статутність міжнародних організацій у регіонально фрагментованій структурі світової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 31-37
1379330
  Ходза Е.Н. Статуэтки актеров древней и средней комедии в собрании Эрмитажа // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.206-213. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1379331
  Лесницкая М.М. Статуя Августа. / М.М. Лесницкая. – Л., 1962. – 19с.
1379332
  Башкирова О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції"
1379333
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1964. – 31с.
1379334
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1970. – 38с.
1379335
  Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 3-27. – ISSN 0321-0391
1379336
  Кандилис Ж. Стать архитектором / Ж. Кандилис. – Москва, 1979. – 272 с.
1379337
  Регистан Г. Стать березой / Г. Регистан. – Москва, 1970. – 110с.
1379338
  Якименко А. Стать бы ей пиастро-физической / взял интервью Барашев Р. // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 3


  Позицию Министерства образования и науки, молодежи и спорта в связи с реорганизацией Крымской астрофизической обсерватории, в интервью корреспонденту "2000" изложил директор департамента научной деятельности и лицензирования МОНМС Александр Якименко.
1379339
  Сергеев Б.Ф. Стать гением / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1991. – 219с.
1379340
  Арнэр С. Стать другим человеком / С. Арнэр. – Москва, 1977. – 379с.
1379341
  Завьялов А.С. Стать радиофизиком / А.С. Завьялов, В.З. Нилов, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1988. – 98 с.
1379342
  Чучвара Адріана Стать Респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80-88
1379343
  Говорун Т.В. Стать та сексуальнисть / Т.В. Говорун. – К, 1999. – 384с.
1379344
  Беркеши А. Стать человеком / А. Беркеши. – М, 1984. – 375с.
1379345
  Байкалов К.К. Статьи - воспоминания / Байкалов К.К. – Якутск : Книжное издательство, 1968. – 216 с.
1379346
  Хлебников Статьи / Хлебников. – с.
1379347
  Горький Максим Статьи : 1905-1916 гг. / М. Горький. – Петроград : Книгоизд. "Парус", 1918. – 212, [1] с. – Экз. в разных пер.


  Содержание: Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О цинизме. О современности. Издалека. О "карамазовщине". Еще о "карамазовщине". Речь на собрании представителей печати. Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. Две души. Письма к читателю. О ...
1379348
  Толстой А.Н. Статьи / А.Н. Толстой. – Москва, 1944. – 1434 с.
1379349
  Гвердцители Г. Статьи / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1964. – 144с.
1379350
  Белинский В.Г. Статьи / Белинский В.Г. – Калининград : Кн. изд-во, 1972. – 320 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1379351
  Добролюбов Н.А. Статьи / Н.А. Добролюбов. – Л., 1977. – 245с.
1379352
  Бернес М. Статьи / М. Бернес. – Москва : Искусство, 1980. – 218 с.
1379353
  Эттингер П.Д. Статьи / П.Д. Эттингер. – М., 1989. – 365с.
1379354
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 32с.
1379355
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 48с.
1379356
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 87с.
1379357
  Леонов Л.М. Статьи военных лет / Л.М. Леонов. – М, 1946. – 255с.
1379358
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
1. – 1925. – 192с.
1379359
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
2. – 1925. – 207с.
1379360
  Саянов В.М. Статьи и воспоминания / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 230 с.
1379361
  Глиэр Р.М. Статьи и воспоминания / Р.М. Глиэр. – Москва : Музыка, 1975. – 219 с.
1379362
  Хачатурян А.И. Статьи и воспоминания / А.И. Хачатурян. – Москва : Советский композитор, 1980. – 422 с.
1379363
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи и воспоминания / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 303 с.
1379364
   Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. – Новосибирск, 1989. – 324с.
1379365
  Ойкунский П.А. Статьи и воспоминания. 1893-1968 / П.А. Ойкунский. – Якутск, 1969. – 232 с.
1379366
  Волгин В.П. Статьи и выступления / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 275с.
1379367
  Басов Н.Г. Статьи и выступления / Н.Г. Басов. – Москва : Знание, 1982. – 206 с. : ил.
1379368
  Калинин М.И. Статьи и выступления по вопросам агитационно-пропагандистской работы / М.И. Калинин. – Нальчик, 1946. – 92с.
1379369
  Романовская Е.Е. Статьи и доклады / Е.Е. Романовская. – Ташкент, 1957. – 283с.
1379370
   Статьи и доклады отдела сейсмологии. – Фрунзе, 1959. – 104с.
1379371
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – Москва, 1961. – 221с.
1379372
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 258с.
1379373
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 3-е изд., доп. – Москва, 1972. – 294с.
1379374
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / В.В. Стасов. – Москва
Т. 1. – 1952. – 319 с.
1379375
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в собрания сочинений / В.В. Стасов. – Москва
Т. 2. – 1954. – 459 с.
1379376
  Десницкий В. Статьи и исследования / В. Десницкий. – Л.-М. : Художественная литература, 1933. – 392 с.
1379377
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1946. – 122с.
1379378
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1947. – 130с.
1379379
  Вагнер Р. Статьи и материалы / Р. Вагнер. – Москва, 1974. – 199с.
1379380
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
2. – 1952. – 108с.
1379381
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
3. – 1953. – 151с.
1379382
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
4. – 1953. – 168с.
1379383
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
5. – 1954. – 136с.
1379384
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
6. – 1954. – 136с.
1379385
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
7. – 1955. – 132с.
1379386
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
8. – 1958. – 120с.
1379387
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
9. – 1959. – 160с.
1379388
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
10. – 1962. – 147с.
1379389
  Воровский В.В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики / В.В. Воровский. – Москва, 1959. – 254с.
1379390
  Кулаковский А.Е. Статьи и материалы по якутскому языку / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1946. – 152с.
1379391
  Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. / И.Ф. Стравинский. – М., 1973. – 527с.
1379392
  Катаяма С. Статьи и мемуары (К столетию со дня рождения) / С. Катаяма. – М., 1959. – 344с.
1379393
  Гете В.И. Статьи и мысли об искусстве / В.И. Гете. – Л..-Москва, 1936. – 412с.
1379394
  Песталоцци И.Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И.Г. Песталоцци. – Москва, 1939. – 112с.
1379395
  Ленин В.И. Статьи и отрывки из произведений. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1936. – 279с.
1379396
  Мамин-Сибиряк Статьи и очерки / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1947. – 407с.
1379397
  Дзасохов Г. Статьи и очерки / Г. Дзасохов. – Орджоникидзе, 1970. – 308с.
1379398
  Бернандт Г.Б. Статьи и очерки / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1978. – 405с.
1379399
  Карачайлы И. Статьи и очерки / И. Карачайлы. – Черкесск, 1984. – 176с.
1379400
  Гольцев В.В. Статьи и очерки. / В.В. Гольцев. – М. : Советский писатель, 1958. – 620 с.
1379401
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 352 с. : портр.
1379402
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим; Вступ. ст., ред. текста и примеч. Бурсов Б.И. – Ленинград : Молодая гвардия, 1949. – 360 с.
1379403
  Бестужев Н.А. Статьи и письма / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва ; Ленинград : Изд. политкаторжан, тип. им. Володарского в Лгр., 1933. – 328 с., 2 л. портр.
1379404
  Федосеев Н.Е. Статьи и письма / Н.Е. Федосеев. – Москва, 1958. – 356 с.
1379405
  Азадовский М.К. Статьи и письма : неизд. и забытое / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. Н. Яновского]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 238-239
1379406
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М., 1987. – 367с.
1379407
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – 2-е, доп. – М., 1989. – 621с.
1379408
  Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970 / А. Амальрик. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1971. – 100 с. – (Серия "Библиотека самиздата" ; № 2)
1379409
  Выка Казимеж Статьи и портреты / Выка Казимеж. – Москва, 1982. – 220 с.
1379410
   Статьи и рецензии композиторов Франции. – Л, 1972. – 376с.
1379411
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 456с.
1379412
  Молотов В.М. Статьи и речи / В.М. Молотов. – Москва, 1937. – 270с.
1379413
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 124с.
1379414
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 938с.
1379415
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : (Октябрь 1945 - сентябрь 1952 г.). – 1956. – 483 с.,1 л. портр.
1379416
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – Москва
Т. 1. – 1956. – 516 с.
1379417
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георге Георгиу-Деж. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : (Январь 1953 - май 1956 г.). – 1956. – 448 с.
1379418
  Кодовилья В. Статьи и речи / В. Кодовилья. – М., 1957. – 362с.
1379419
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – Москва
Т. 2. – 1957
1379420
  Гомулка В. Статьи и речи / В. Гомулка. – М., 1959. – 375с.
1379421
  Калмыков Б.Э. Статьи и речи / Б.Э. Калмыков. – Нальчик, 1961. – 151с.
1379422
  Гхош А.К. Статьи и речи / А.К. Гхош. – М., 1962. – 352с.
1379423
  Блюхер В.К. Статьи и речи / В.К. Блюхер. – Москва : Военное издательство, 1963. – 232 с.
1379424
  Максвелл Дж.К. Статьи и речи / Дж.К. Максвелл. – Москва : Наука, 1968. – 423 с.
1379425
  Лауэ М. Статьи и речи : пер. с нем. / М. Лауэ. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
1379426
  Больцман Л. Статьи и речи / Л. Больцман. – Москва, 1970. – 406 с.
1379427
  Деннис Ю. Статьи и речи (1947-1951) : Пер. с англ. / Юджин Деннис. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 208 с., 1 л. портр.
1379428
  Ленин В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг. / В.И. Ленин. – Москва, 1947. – 128 с.
1379429
  Молотов В.М. Статьи и речи 1935-1936 / В.М. Молотов, 1937. – 272с.
1379430
  Флоринский В.М. Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : с портретом и факсимиле. – Изд. по смерти авт. М.Л. Флоринской. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 578, II с., 1 л. портр.
1379431
  Киршон В.М. Статьи и речи о драматургии, театре и кино / В.М. Киршон. – Москва : Искусство, 1962. – 294 с.
1379432
  Калинин М.И. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925-1945 / М.И. Калинин. – Москва, 1951. – 206с.
1379433
  Ленин В.И. Статьи и речи о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – Ленинград-Москва, 1925. – 167с.
1379434
  Ленин В.И. Статьи и речи об Украине / В.И. Ленин. – Киев, 1936. – 383с.
1379435
  Луначарский А.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 451с.
1379436
  Потемкин В.П. Статьи и речи по вопросам народного образования. / В.П. Потемкин. – М.-Л., 1947. – 303с.
1379437
  Димитров Г.М. Статьи и речи против фашизма / Г.М. Димитров. – Уфа, 1980. – 286с.
1379438
  Шерипов А.Д. Статьи и речи. / А.Д. Шерипов. – 3-е изд. – Грозный, 1990. – 176с.
1379439
  Калинин М.И. Статьи и речи. (1936-1937) / М.И. Калинин. – Москва, 1938. – с.
1379440
  Островский Н.А. Статьи и речи. Письма / Н.А. Островский. – Краснодар, 1952. – 9-142с.
1379441
  Бубнов А.С. Статьи и речьи о народном образовании. / А.С. Бубнов. – М., 1959. – 416с.
1379442
  Гашек Я. Статьи и фельетоны, написанные по-русски / Я. Гашек. – Новосибирск, 1959. – 58с.
1379443
  Грамши А. Статьи из "Ордине нуово" .-Проблемы революции.-Проблемы культурной жизни / А. Грамши. – Москва, 1960. – 126с.
1379444
   Статьи из "Энциклопедии", принадлежащие к Турции / Перевел Семен Башилов. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук]
Том 1 : содержащий статьи светские, то есть придворные, военные и гражданские. – 1769. – [4], 186 с. – В сб. ст. Л. Жокура, Э. Малле, Н. Лангле дю Френуа, Д. Дидро, Г. Леблона


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1379445
  Битов А.Г. Статьи из романа / Андрей Битов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
1379446
   Статьи научного и педагогического содержания, изданные лицами, состоящими на службе при средних и низших учебных заведениях Киевского учебного округа : Опыт системат. каталога ; Сост. в 1895 г. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, в Москве, Киев. отд-ние, 1895. – 60, II с.
1379447
  Овсянико-Куликовский Д Статьи о Базарове и его времени / Д Овсянико-Куликовский, . – Москва, 1924. – 133 с.
1379448
  Богданов-Березовский Статьи о балете / Богданов-Березовский. – Л, 1962. – 207с.
1379449
  Красовская В.М. Статьи о балете / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
1379450
  Соллертинский И.И. Статьи о балете / И.И. Соллертинский. – Л. : Музыка, 1973. – 208 с.
1379451
  Ванслов В.В. Статьи о балете. / В.В. Ванслов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1379452
  Спенсер Г. Статьи о воспитании : С портр. авт. / Гербетра Спенсера ; Пер. с англ. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Издательство газ. "Школа и жизнь"
Вып. [1]. – 1914. – 80 с. : портр.
1379453
  Белинский В.Г. Статьи о Гоголе : о русской повести и повести Гоголя / Белинский В.Г. – Москва ; Пг. : ГИЗ, 1923. – 150 с. – (Классики русской литературы ; 65)
1379454
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1938. – 207 с.
1379455
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Л. : Советский писатель, 1953. – 546 с.
1379456
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Советский писатель, 1955. – 603 с.
1379457
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 110 с.
1379458
   Статьи о Горьком. – М : Художественная литература, 1957. – 421с.
1379459
  Срезневский И.И. Статьи о древних русских летописях (1853-1866) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – [2], 131 с.
1379460
  Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе / Б.А. Кржевский. – М.-Л., 1960. – 437с.
1379461
  Миримский И.В. Статьи о классиках : Дефо, Вольтер, Гете, Гофман, Гейне, немецкие революции 1848 года, Генрих Манн / И. Миримский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 252 с.
1379462
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1970. – 607 с.
1379463
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / Белинский В.Г. – Москва : Художественная литература, 1973. – 607 с.
1379464
  Плеханов Г.В. Статьи о Л. Толстом / Г.В. Плеханов. – Москва, 1924. – 95 с.
1379465
  Белинский В.Г. Статьи о Лермонтове : 1, 2. "Герой нашего времени". Стихотворения М. Лермонтова : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Лермонтове" / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, [2], 265 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. со ст. и примеч. Иванова-Разумника ; № 76)


  Ст.: Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. экз. № 123746 печать кн. маг.
1379466
  Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове / Б.М. Эйхенбаум. – М, 1961. – 376 с.
1379467
  Люксембург Р. Статьи о литературе / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1934. – 174с.
1379468
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 735 с.
1379469
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
1. – 1958. – 446с.
1379470
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
2. – 1958. – 464с.
1379471
  Беспалов И.М. Статьи о литературе / И.М. Беспалов. – Москва, 1959. – 207с.
1379472
  Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – Москва-Л : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 452 с.
1379473
  Кун Б. Статьи о литературе / Б. Кун. – М., 1966. – 131с.
1379474
  Добролюбов Н.А. Статьи о литературе / Н.А. Добролюбов. – М., 1979. – 186с.
1379475
  Филиппов Б. Статьи о литературе / Б. Филиппов. – London, 1981. – 239с.
1379476
  Мирский Д.П. Статьи о литературе / Д. Мирский ; [вст. ст. Н. Анастасьева]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1379477
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
1. – 1988. – 478с.
1379478
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература
2. – 1988. – 492 с.
1379479
  Горький М. Статьи о литературе и литературной технике / М. Горький. – Ленинград-Москва, 1931. – 112с.
1379480
  Роскин А.И. Статьи о литературе и театре / А.И. Роскин. – М., 1959. – 438с.
1379481
  Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский ; предисл. Б.Н. Путилова. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1960. – 547 с., 1 л. портр. : ил., портр.
1379482
  Чернышевский Н.Г. Статьи о литературе. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1980. – 80с.
1379483
  Одоевский В.Ф. Статьи о М.И. Глинке / В.Ф. Одоевский. – Москва : Музгиз, 1953. – 100 с.
1379484
  Белинский В.Г. Статьи о М.Ю. Лермонтове / В.Г. Белинский ; [сост., вступ. ст., прим. и общ. ред. П. Максяшева]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 159 с. – Миниатюрное издание
1379485
  Богданов-Березовский Статьи о музыке / Богданов-Березовский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 240 с.
1379486
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
1. – 1974. – 433с.
1379487
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
2. – 1976. – 438с.
1379488
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
3. – 1977. – 355с.
1379489
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
4. – 1978. – 397с.
1379490
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 420с.
1379491
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 271с.
1379492
  Розенов Э.К. Статьи о музыке : избранное / Э.К. Розенов. – Москва : Музыка, 1982. – 272 с.
1379493
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
1. – 1984. – 414с.
1379494
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
2. – 1985. – 352с.
1379495
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
3. – 1987. – 410с.
1379496
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
4. – 1988. – 444с.
1379497
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
5. – 1989. – 343с.
1379498
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
6. – 1990. – 341с.
1379499
  Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / Эрнест Ансерме ; пер. с фр. Е.Ф. Бронфин, Б.С. Урицкой ; [предисл. Е. Бронфин ; вступ. ст. К. Раппопорта, с. 9-51]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 223, [2] с. : ил.
1379500
  Евгеньев В. Статьи о Н.А.Некрасове / В. Евгеньев. – с.
1379501
  Гюго В. Статьи о писателях / В. Гюго. – Москва, 1956. – 47с.
1379502
  Мопассан Ги де Статьи о писателях / Мопассан Ги де. – М., 1957. – 80с.
1379503
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи о писателях / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1957. – 87с.
1379504
  Трощенко Е.Д. Статьи о поэзии / Е. Трощенко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 256 с.
1379505
  Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 188-111. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1379506
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 74 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 1. – 1911. – [4], 330, [2] с.


  На экз. печать кн. маг.
1379507
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 75 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 2. – 1911. – [4], 469, [4] с.


  На экз. № 123 747 печать кн. маг.
1379508
  Гершензон М.О. Статьи о Пушкине / М.О. Гершензон. – М., 1926. – 123с.
1379509
  Цявловский М.А. Статьи о Пушкине / М.А. Цявловский. – М., 1962. – 436 с.
1379510
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : [для детей] / Белинский В.Г. ; послесл. и примеч. С.П. Красновой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 191 с. – (Народная библиотека)
1379511
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / Белинский В.Г. ; вступ. ст. В.И. Кулешова. – Москва : Просвещение, 1983. – 272 с. : портр. – (Школьная библиотека)
1379512
  Лафарг П. Статьи о религии / П. Лафарг. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1919. – 98 с.
1379513
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – Киев : Государственное издательство Украины, 1923. – 131 с.
1379514
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Київ : Государственное издательство Украины, 1925. – 250 с.
1379515
  Чичерин Г.В. Статьи о речи по вопросам международной политики. / Г.В. Чичерин. – М., 1961. – 516с.
1379516
  Стасов В.В. Статьи о Римском-Корсакове / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 92 с.
1379517
  Мериме П. Статьи о русских писателях / П. Мериме. – М. : Художественная литература, 1958. – 87 с.
1379518
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 160 с.
1379519
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва, 1958. – 160с.
1379520
  Акимов Ю.Л. Статьи о русских писателях / Ю.Л. Акимов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 190 с., [1] л. портр.
1379521
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1962. – 182 с.
1379522
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1979. – 206 с.
1379523
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1986. – 204 с.
1379524
  Данелиа С.И. Статьи о русской литературе / С.И. Данелиа. – Тбилиси, 1956. – 112 с.
1379525
  Засулич В.И. Статьи о русской литературе / В.И. Засулич. – Москва : Художественная литература, 1960. – 308 с.
1379526
  Воровский В.В. Статьи о русской литературе / В.В. Воровский. – Москва, 1986. – 447с.
1379527
  Белинский В.Г. Статьи о русской литературе : [для сред. и ст. шк. возраста] / В.Г. Белинский. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 204, [2] с. : портр. – (Школьная библиотека)
1379528
  Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. / А.П. Скафтымов. – Саратов, 1958. – 391с.
1379529
  Кашкин Н.Д. Статьи о русской музыке и музыкантах / Н.Д. Кашкин. – М., 1953. – 84с.
1379530
  Ходасевич Владислав Статьи о русской поэзии / Ходасевич Владислав. – Петербург : ЗПОХА, 1922. – 122 с.
1379531
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1379532
   Статьи о силе тяжести и фигуре Земли. – Москва : Геодезлитературы, 1961. – 152с.
1379533
   Статьи о смуте, извлеченные из Хронографа 1617 года и отповедь в защиту патриарха Гермогена. – Санкт-Петербург : Издание Археографической комиссии, 1909. – [1], II с., 50 стб. – Извлеч. из 13 т. "Русской исторической библиотеки". – Библиогр. в тексте предисл.
1379534
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 480 с.
1379535
   Статьи о советской литературе. – Сталинабад, 1961. – 92 с.
1379536
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 567с.
1379537
  Дементьев А.Г. Статьи о советской литературе / А.Г. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 414 с.
1379538
  Сохор А.Н. Статьи о советской музыке / А.Н. Сохор. – Л., 1974. – 215с.
1379539
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – М., 1974. – 356с.
1379540
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1982. – 303 с.
1379541
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 544 с.
1379542
  Курахара К. Статьи о современной японской литературе. / К. Курахара. – М., 1959. – 210с.
1379543
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1379544
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1379545
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1379546
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1379547
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1379548
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1379549
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1379550
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1379551
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1379552
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1379553
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1379554
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1379555
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1379556
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – М, 1956. – 467с.
1379557
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1379558
  Адамян А.А. Статьи об искусстве / А.А. Адамян; общ. ред.: В.Ф. Асмус; ред.: Н. Шахназарова. – Москва : Мосгорсовнархоз, 1961. – 432 с. : портр.
1379559
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1970. – 591 с.
1379560
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1379561
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1379562
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1379563
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван : Айастан, 1967. – 455 с. : портр.
1379564
  Воронов А.П. Статьи по архивоведению : (Пособие для слушателей Имп. С.-Петреб. археол. ин-та) / А.П. Воронов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. П.Т. Ревина, 1909. – 32 с. – Без тит. л.
1379565
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1379566
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1379567
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1379568
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1948. – 155 с.
1379569
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1379570
  Вилинский С.Г. Статьи по истории русской литературы : Из "Народной энциклопедии" / С.Г. Вилинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 368-562. – Отд. оттиск с тит.л. из Истории русской литературы
1379571
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1379572
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1379573
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. – Казань, 1919. – 68с.
1379574
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1379575
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва : Наука, 1968. – 376 с.
1379576
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1379577
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1379578
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1379579
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1379580
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1379581
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1379582
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1379583
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1379584
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1379585
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1379586
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1379587
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1379588
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1379589
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1379590
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1379591
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192 с.
1379592
  Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Чингиз Айтматов. – Москва : Издательство Агенства печати "Новости", 1988. – 384 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 381-383. – (Библиотечка АПН)
1379593
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1379594
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1379595
  Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма / Валентин Овечкин; [сост.: Л.Ш. Вильчек, В.В. Овечкин, А.Н. Узилевский]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383 с.
1379596
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1379597
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1379598
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1379599
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1379600
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1379601
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1379602
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1379603
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1379604
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1379605
  Адлер В. Статьи, речи и письма : изд. ЦК социал-демократ. рабочей партии нем. Австрии / В. Адлер. – Москва : Книга
Вып. 1 : Виктор Адлер и Фридрих Энгельс / пер. С. Салитан. – 1924. – 205 с.
1379606
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
2. – 1970. – 552 с.
1379607
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1379608
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1379609
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма : пер. с англ. / Уильям Фолкнер ; сост. и общ. ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Радуга, 1985. – 488 с. – (Век. Пистель и время)
1379610
  Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма / И.Ф. Арманд. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с., [4] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 265-269
1379611
  Артем Статьи, речи, письма / Артем (Ф.А. Сергеев). – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с., [1] л. портр.
1379612
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1379613
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1379614
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1379615
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – Москва : Искусство, 1960. – 299 с.
1379616
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1965. – 612 с.
1379617
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1379618
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1379619
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1379620
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма : воспоминания [об А.Н. Афиногенове] / Афиногенов А.Н. ; вступ. ст. А. Богуславского, А. Сокольского. – Москва : Искусство, 1957. – 371 с., [17] л. ил.
1379621
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1972. – 255 с.
1379622
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1379623
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1379624
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1379625
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записк / А.П. Ленский. – Москва-Л, 1935. – 671 с.
1379626
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371 с.
1379627
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва
1. – 1968. – 350 с.
1379628
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва : Мейерхольд В.Э.
2. – 1968. – 644 с.
1379629
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – Москва, 1953. – 783с.
1379630
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1379631
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1379632
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1379633
  Цвейг С. Статьи. Эссе : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448 с.
1379634
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1379635
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1379636
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1379637
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1379638
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1379639
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1379640
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М. и М. Гуз. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1379641
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1379642
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1379643
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1379644
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева ; АМН СССР. – Москва : Медецина, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-253
1379645
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1379646
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1379647
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – Москва, 1984. – 64с.
1379648
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1379649
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1379650
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1379651
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272. – ISBN 978-966-439-961-3
1379652
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1379653
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1379654
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1379655
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1379656
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – М., 1985. – 207с.
1379657
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1379658
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1379659
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1379660
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1379661
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1379662
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : речь 15 ноября 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр.
1379663
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : Речь на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц - стахановцев / Л.М. Каганович. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 48 с.
1379664
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1379665
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1379666
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1379667
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – Москва, 1950. – 38 с.
1379668
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1379669
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1379670
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1379671
  Меезон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы / Меезон Ж. – Москва, 1936. – 104 с.
1379672
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1379673
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1379674
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1379675
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1379676
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1379677
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1379678
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1379679
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1379680
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1379681
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1379682
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1379683
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526 с.
1379684
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1379685
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1379686
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1379687
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1379688
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1379689
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1379690
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1379691
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1379692
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1379693
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1379694
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1379695
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1379696
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1379697
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
1. – 1973. – 66 с.
1379698
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1379699
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1379700
   Стаховський Микита Миколайович (1901-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1379701
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1379702
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1379703
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1379704
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1379705
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1379706
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1379707
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1379708
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1379709
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1379710
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1379711
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1379712
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 4 л.
1379713
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1379714
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1379715
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1379716
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели. / Н.Ф. Кираковский. – К.М., 1953. – 280с.
1379717
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3 с.
1379718
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1379719
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1379720
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1379721
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1379722
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1379723
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1379724
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1379725
   Стационарные исследования геосистем. – Москва, 1984. – 271с.
1379726
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1379727
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1379728
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1379729
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1379730
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1379731
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1379732
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1379733
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1379734
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1379735
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1379736
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1379737
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1379738
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1379739
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1379740
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1379741
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1379742
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1379743
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1379744
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1379745
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1379746
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1379747
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1379748
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1379749
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1379750
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1379751
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1379752
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1379753
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1379754
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1379755
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1379756
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1379757
  Мельник Ю.В. Стаціонарні дослідження динаміки природних територіальних комплексів в Україні, Грузії і Росії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 13-24. – ISSN 0868-6939
1379758
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1379759
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1379760
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1379761
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1379762
  Корченко О. Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) / О. Корченко, І. Логінов, С. Скворцов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 5-12. – ISSN 2225-5036
1379763
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1379764
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1379765
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1379766
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1379767
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1379768
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1379769
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1379770
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1379771
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1379772
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1379773
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1379774
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1379775
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1379776
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1379777
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1379778
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1379779
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1379780
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / Байкова А.Н. АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва, 1988. – 188 с. : ил.
1379781
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – МоскваЛ,, 1931. – 64с.
1379782
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1379783
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1379784
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1379785
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1379786
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1379787
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1379788
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1379789
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1379790
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1379791
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1379792
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1379793
  Чмир О.Р. Сташкевич Кіндратій Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X
1379794
   Стащук Василь Степанович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61-62
1379795
   Стащук Василь Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1379796
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1379797
  Адамов А.Г. Стая : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 272 с. : ил.
1379798
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1379799
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1379800
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 287 с.
1379801
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1379802
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1379803
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Роланд Ткешелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1379804
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1379805
  Битоков В.М. Стая фениксов / В.М. Битоков. – Нальчик, 1978. – 39с.
1379806
   Стваранье. – Титоград, 1974
1379807
   Стваранье. – Титоград, 1977
1379808
   Стваранье. – Титоград, 1978
1379809
   Стваранье. – Титоград, 1979
1379810
   Стваранье. – Титоград, 1980
1379811
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1379812
  Залата Д Ф. Ствол / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1975. – 256с.
1379813
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1379814
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1379815
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1379816
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1379817
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1379818
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1379819
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1379820
   Створему мережу трансферу технологій // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій за допомогою яких дослідники зможуть впроваджувати в життя свої розробки, а бізес знаходити нові ідеї.
1379821
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1379822
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1379823
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1379824
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1379825
  Черняєв В.С. Створення "дредноута" та модернізація флоту США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 214-218. – ISSN 2076-8982


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено концептуальні та військово-технічні аспекти модернізації військово-морського флоту США на початку ХХ ст. Проаналізовано точки зору провідних військово-морських фахівців американського ...
1379826
  Іванисько С. Створення "Софійського музею" та його доля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-106. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зусилля пам"яткоохоронців для перетворення Київської Софії з діючого храму на музейний заклад, розкрито етапи становлення музею та його діяльність у роки Другої світової війни. Historical Heritage officers" efforts aimed at the ...
1379827
  Бесєдін В. Створення ,становлення і трансформування системи планування в Україні (1921 -1990) // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
1379828
   Створення WWW-сервера радіофізичного факультету / С.Д. Погорілий, В.Й. Дерій, Н.В. Понедельчук, Р.Д. Синюк, Д.М. Калита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 283-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описано підхід, використаний при створенні WWW-сервера радіофізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Наведено дані про особливості реалізації інформаційного сервера за допомогою сучасних інформаційних технологій.
1379829
  Полторацький В.Г. Створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою зв"язкою при тисках нижче атмосферного : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Полторацький Володимир Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1379830
  Касьянова А.О. Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 259-266. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1379831
  Хоменко Г.Д. Створення Американської зони вільної торгівлі: порівняльний аналіз асиметричних стратегій США та країн Латинської Америки і Карибського басейну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 92-97.
1379832
   Створення англо-російсько-українського словника економіко-математичної термінології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 121с. : 4рис., 5 таб. – Бібліогр.: 50 дж.


  Об"єкт досліджень - наукова термінологія Мета роботи - 1) на ґрунті принципів створення наукової термінології з математики та інформатики з огляду їх впровадження у прикладних галузях науки укласти англо-російсько-український економіко-математичний ...
1379833
  Самохіна Н. Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек / Н. Самохіна, І. Пелюховська, І. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 104-115. – ISSN 2224-9516


  Представлено основні критерії функціонування електронних архівів, шляхи їх комплектування. Висвітлено тематичні напрями наповнення, наукового опрацювання ресурсів наукової електронної бібліотеки та зібрання електронних періодичних видань Національної ...
1379834
  Павленко Л.А. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. XX ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 118-120. – ISBN 978-966-02-7337-5


  У Відділі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України зберігаються матеріали архіву Кабінету для вивчення національних меншин України Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук, ...
1379835
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості ії еволюції: уроки регіональної інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 443-460
1379836
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості її еволюції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 129-142. – ISSN 2308-6912


  В статті йдеться про зародження, розвиток і поглиблення інтеграційних процесів у регіоні Південно-Східної Азії; розширення складу АСЕАН подано в контексті участі держав регіону в міжнародних відносинах постбіполярної доби. Початок другого десятиліття ...
1379837
  Чекалюк В.В. Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 156-164. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1379838
  Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено основні засади та специфіку розробки лінгвістичної бази даних для побудови автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів на матеріалі простого речення. Головна увага зосереджена на можливостях розроблюваного ...
1379839
  Лобузін І.В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 67-72


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
1379840
  Ліпчанська І. Створення безпечних умов навчання та праці (з досвіду роботи ліцею № 144 ім. Г.Ващенка м. Києва) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 10-16 : фото, табл.
1379841
  Лохвицька Л.В. Створення безпечного середовища дошкільного навчального закладу - запорука безпеки життєдіяльності дитини / Л.В. Лохвицька, Д.І. Рось // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 24-26
1379842
  Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків - складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 14-19. – ISSN 1029-7200


  Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних ресурсів. Висвітлюється досвід Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного ...
1379843
  Лебедюк О.О. Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 256-258. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Одним із головних завдань, що стоїть перед професійної бібліотечною спільнотою, є визначення стратегічного напряму розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності. Глобальна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій змінює ...
1379844
  Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
1379845
  Ткаченко Т. Створення бібліотечного зібрання Колегії Павла Галагана / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 21-27
1379846
   Створення біопрепаратів на основі біохімічних компонентів різних видів базидіоміцетів та вищих рослин / О.А. Бойко, С.П. Весельський, І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 204. – С. 120-126. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
1379847
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1379848
  Шовкопляс Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту прав інвесторів–споживачів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 88-91
1379849
   Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 14 грудня 2011 року / [авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко ; редкол.: Луцький М.Г. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 374, [10] с. : іл., табл. – На обкл. також: Парламентські слухання. – ISBN 978-966-611-856-4
1379850
  Нестеренко В.П. Створення вартості в угодах злиття та поглинання банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 254-262
1379851
  Кухаренко О.П. Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.03 / Кухаренко О.П.; НАН України. Ін-тут молекулярної біології і генетики. – К., 1997. – 24л.
1379852
  Сагайдак Ю.А. Створення вертикально інтегрованих об"єднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 67-71.
1379853
  Нестеренко О.В. Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1379854
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1379855
  Будьоний В.Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції квасолі за допомогою хімічних мутагенів, гама-променів та модифікаторів : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.05 / Будьоний В. Ю.; Укр. Акад. аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Х., 1995. – 24л.
1379856
  Луговський О. Створення військових архівів і військово-історичної комісії в Україні у 1918 році // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 121-150
1379857
  Дубницький М.М. Створення власного картографічного веб-ресурсу з використанням відкритого програмного забезпечення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1379858
  Волинець В.В. Створення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 97-99
1379859
  Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 3-9. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо. Ключові слова: науково-педагогічна електронна ...
1379860
  Захарченко Є.А. Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 45-51 : мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
1379861
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1379862
  Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія // Історія України. – Київ, 2013. – травень (№ 9). – С. 1-5


  Окрему увагу приділено ролі української радянської дипломатії у створенні молодої держави в особі політика, ученого, педагога Василя Якимовича Тарасенка, який протягом 1951-1975 рр. завідував кафедрами: нової історії (1951-1954 рр.); нової історії та ...
1379863
  Бездітний В. Створення Державного земельного банку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
1379864
   Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
1379865
  Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1379866
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1379867
  Анцупова Т.О. Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 81-86. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу ідеї щодо створення експертних центрів з питань діяльності Європейського суду з прав людини, що була запропонована ПАРЄ у Резолюції 1914 від 22 січня 2013 р. Автор розглядає питання доцільності створення таких центрів на базі ...
1379868
   Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / М.Я. Дідух, А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, О.О. Сенчило // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 46-46. – ISBN 978-966-437-390-3
1379869
  Скришевський В.А. Створення експрес-системи контролю токсичних речовин // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 149
1379870
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1379871
  Курвякова Л.П. Створення електронного каталогу книг, надрукованих латинським шрифтом // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 170-173. – ISBN 978-966-02-7337-5
1379872
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1379873
  Бакай А.Є. Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 102-108. – ISSN 2306-6814
1379874
  Марков Д.Є. Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI - 2-га пол. XVIII ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-77. – ISSN 1608-0599
1379875
  Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
1379876
  Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1379877
  Українець В.В. Створення злочинної органзації: суб"єктивні ознаки // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 28-32.
1379878
  Штакал М.І. Створення і високопродуктивне використання культурних сіножатей на осушених торфових грунтах лісостепу України. : Автореф... док. с.-г.наук: 06.01.12 / Штакал М.І.; Укр. держ. аграрний ун-т. – К., 1994. – 48л.
1379879
  Артеменко С. Створення і діяльність акціонерних товариств в Україні і Росії: історико - правові питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.132-136. – ISSN 0132-1331
1379880
  Борис Т.П. Створення і діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею (1894-1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 123-128. – ISBN 978-966-493-676-4
1379881
  Мачуська І.Г. Створення і діяльність Південнослов"янського комітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 47-49. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1379882
  Ахтирська Н.М. Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 220-227. – ISSN 1563-3349
1379883
  Костючок О. Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси створення і структурної побудови українського органу місцевого самоврядування у місті Києві за часів німецької військової адміністрації. Processes of creation and organization of local ukrainian selfgoverment body in ...
1379884
  Агаев Н.М. Створення інгібіторів сірководневої та бактеріальної корозіі сталі в умовах видобутку нафти : Автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.17.14 / Агаев Н.М. ; АН Укр. Фіз-мех. ін-т. – Львів, 1998. – 33 с.
1379885
  Криворучко Н.В. Створення індустріальних парків як фактор залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток УЦкраїни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 36-40. – ISBN 966-614-021-7
1379886
  Вагнер Т. Створення інноваторів : [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. – Київ : K.FUND, 2015. – 223 с. – Пер. вид. : Creating innovators: the making of young people who will change the world / Tony Wagner. Scribner, a Division of Simon & Schuster, 2012. – Бібліогр. в прим.: с. 216-222. – ISBN 978-966-136-284-9
1379887
  Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих енергоринків в умовах розвитку глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1379888
  Лоївський В.В. Створення інтерактивних карт електоральних уподобань населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 154-157
1379889
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1379890
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1379891
  Івченко І.С. Створення історико-філогенетичних спектрів рідкісних корисних рослин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наголошено на значенні історико-наукового аналізу при необхідності паралельного розв"язання проблеми охорони і використання корисних рослин дендрофлори України з аналізом модельного роду Crataegus L.
1379892
  Дорохов М. Створення й діяльність Міністерства Оборони Української РСР із 1944 року в історичному контексті: висновки й уроки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо утворення Народного комісаріату оборони Української РСР, його законодавче становлення, перші кроки діяльності та невдачі. In the article the problems of the creating of a Popular Commisariat of the Defense of USSR, its ...
1379893
  Бонк Ж.Є. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія") / Ж.Є. Бонк, С.В. Капустенко, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
1379894
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1379895
  Баб"як О.О. Створення карти густоти населення за допомогою ГІС-технологій // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 138-140
1379896
  Черкаська Д. Створення кафедри археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (на матеріалах Державного архіву м. Києва) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 156-160. – ISBN 978-966-95419-8-7
1379897
  Яценко Б.П. Створення кафедри країнознавства та туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 9-12.
1379898
  Мірошниченко Ю. Створення Київського університету / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 46-48. – ISBN 978-966-543-142-8
1379899
  Коршук Т.П. Створення колекції листопадних магнолій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про інтродукцію листопадних магнолій у Ботанічному саду з 1905 р. Створено велику колекцію листопадних магнолій, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів.
1379900
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1379901
  Данилейко Тетяна Василівна Створення композицій стабілізаторів ГУМ на основі ароматичних амінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Данилейко Тетяна Василівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 26л.
1379902
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1379903
  Радченко В.В. Створення конкурентоспроможної національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 93-102
1379904
  Коваль В. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.145-148. – ISSN 0132-1331
1379905
  Мельник А. Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглянуто поняття розвитку складових когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту протягом шкільного віку, викладені погляди вчених та наведений власний підхід до визначення цих явищ. На основі результатів дослідження ...
1379906
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1379907
  Д-р Еріх Штаудт Створення малих і середніх підприємств та сприяння їм у країнах з перехідною економікою : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1379908
  Савченко Д.О. Створення металополімерних абразивовмісних композитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв"язці інструмента для обробки деталей авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Савченко Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1379909
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1379910
   Створення моделей динамічних еколого-економічних процесів, їх дослідження, інформаційне наповнення : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 91с. : 17 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 68 дж.


  Об"єкт дослідження: .динамічний процес - сталий (збалансований, рівноважний) розвиток еколого-економічних систем. Мета роботи: розробка задач оптимального керування для функції однієї змінної, що описує процес виготовлення продукції; узагальнення на ...
1379911
   Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, О.В. Сидоров, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – Бібліогр.: С. 12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті напрямки створення загальної системи управління моделями (СУМ) як складової системи підтримки прийняття рішень та навчання. Приводиться аналіз основних причин, що викликають необхідність розробки СУМ. In the article the directions ...
1379912
   Створення моделі оцінювання загроз національній безпеці держави / Катеринчук Іван Степанович, Литвин Микола Михайлович, Кравчук Віктор Васильович, Кулик Володимир Миколайович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблене аналітичне та програмне забезпечення надає можливість оцінювати найважливіші сфери загроз національним інтересам і національній безпеці України (у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, воєнній, науково-технологічній, економічній, ...
1379913
  Головченко А.М. Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчека // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-67. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1379914
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1379915
  Каряка О. Створення наукової ради в Ольвійській експедиції (1927-1930 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 306-312. – ISSN 1998-4634
1379916
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1379917
  Трепак Л.М. Створення німецьких окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 286-290. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1379918
  Носачова Ю.В. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Носачова Ю.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1379919
  Охтіна Оксана Володимирівна Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Охтіна О.В.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1379920
  Легеза В.П. Створення нового методу віброзахисту конструкцій на основі застосування коткових гасителів / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається динамічна поведінка однієї віброзахисної системи із котковим гасителем. Сформульовано та чисельно проаналізовано нелінійні рівняння руху тримасової системи із кінематичними в"язями. Запропоновано новий підхід для оцінки двох головних ...
1379921
  Подвальникова О. Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 33. – бібліогр. в кінці ст.


  Останні події показали, що фінансові труднощі однієї держави-члена ЄС можуть швидко загрожувати макрофінансовій стабільності ЄС у цілому. Держави-члени рішили вжити рішучих і скординованих дій зі збереження фінансової стабільності в зоні євро і ...
1379922
  Клепка П.С. Створення нового спільного фондового індексу для країн Брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 53-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1379923
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1379924
  Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1379925
  Менджул М.В. Створення окремих непідприємницьких товариств в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 30
1379926
  Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні закономірності формування організованого злочинного угруповання як особливого типу злочинного об"єднання, що, як правило, систематично або на постійній основі здійснює злочини. На основі аналізу чинного кримінального ...
1379927
  Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-51. – ISSN 1609-5499
1379928
  Внукова Н. Створення передумов вимірювання ризиків страховика в системі пруденційного нагляду за страховою діяльністю / Н. Внукова, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-69. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи до класифікації факторів ризику через категорії економічних складових з метою побудови системи ідентифікації та вимірювання ризиків діяльності страховиків. The article contains a description of risk factors" classification ...
1379929
  Трембовецька Руслана Володимирівна Створення перетворювачів механічних величин з п"єзоелементами в схемах електричних фільтрів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.13.05 / Трембовецька Р.В.; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 24 назви
1379930
  Кривопішин О. Створення Південно-Західних залізниць // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 21-26
1379931
  Хобот П.В. Створення Південної похідної групи ОУН (Б) та її діяльність протягом 1939-1941 рр. / П.В. Хобот, Р.П. Шляхтич // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 156-168
1379932
  Булкот Г.В. Створення підприємств в Україні: проблеми теорії і практики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 47-53. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1379933
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1379934
  Муніш Кумар Створення показника управління кредитними ризиками для комерційних банків / Муніш Кумар, Анжу Арора, Джин-Піере Ахілле // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17-26. – ISSN 1998-6068
1379935
  Клочок А. Створення порталу наукової біблотеки: структура, національні вимоги та сучасні веб-технології // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 350-365. – ISSN 2224-9516


  У публікації проаналізовано сучасну систему керування контентом, висунуто загальні вимоги для реалізації порталу наукової бібліотеки згідно з новітніми стандартами та концепціями реалізації бібліотечних та веб-технологій. The article analyzes the ...
1379936
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1379937
   Створення препаратів проти фітопатогенних мікроорганізмів на основі українських ізолятів бактеріофагів / С.А. Заіка, М.О. Шаповал, А.В. Харіна, Т.Г. Кот, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 36-37
1379938
  Гравс Ольга Створення психологічного клімату під час формування в учнів критичного мислення на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-17
1379939
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1379940
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46. – ISSN 1810-3944
1379941
  Крайнюков О.М. Створення регіональної мережі спостережень за забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1379942
  Спиридонова К. Створення регіональної системи безпеки АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 37-39
1379943
  Печений О. Створення результатів інтелектуальної діяльності як підстави виникнення цивільних правовідносин у сфері інноваційної політики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 214-224. – ISSN 1993-0909
1379944
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1379945
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 172-190. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1379946
  Івачевська Т.В. Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 204-208. – (0). – ISSN 2078-9165
1379947
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1379948
  Ковалишин Василь Васильович Створення системи регулювання та реагування якості вогнегасників для підвищення протипожежної захищеності об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.02 / Ковалишин В.В.; МВСУ академ. пожежн. безпеки Укр. – Харків, 2001. – 18 с.
1379949
   Створення сприятливого інвестиційного клімату в промисловому комплексі України / Т. Качала, А. Ліманський, А. Ходирєва, Є. Глєбов // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 235-240. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1379950
  Кудряшов В.П. Створення Стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1379951
  Сурмашева О.В. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / О.В. Сурмашева, М.О. Шенцова, Н.О. Ніконова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1379952
  Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 63-67. – ISSN 2078-1911
1379953
  Бездітний В. Створення страхової компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Аналіз нормативних актів ".
1379954
  Субх М. Створення сучасного промислового та інформаційно-комунікаційного середовища у країнах Ради співробітництва арабських держав Затоки у 2001-2010 роках // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-43. – (Політичні науки)
1379955
  Васильєва О.І. Створення сучасної системи врядування (з досвіду реформування в європейських країнах) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 155-158. – Бібліогр.: 12 назв
1379956
  Литвин М. Створення сучасної системи управління кордонами // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11.
1379957
  Пласкальний В.В. Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 316-322 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1379958
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1379959
  Савченко Г. Створення та діяльність Будинку Народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.) / Г. Савченко, Л. Чорна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 122-129


  У статті розглядаються питання культурного, освітнього життя, побуту національних меншин міста Києва. Висвітлюється діяльність у місті в 1920 - 30-х роках Будинку Народів Сходу. В статье рассматриваются вопросы культурной, образовательной жизни, быта ...
1379960
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 210-235
1379961
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / Левчук К.І. ; Мін. аграр. політики України ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л.373-433
1379962
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996р.р.) : автореф. ... д-ра іст наук : 07.00.01 / Левчук К.І.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв.
1379963
  Кудлай О. Створення та діяльність Народного міністерства праці Української Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-6038-2
1379964
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: 174-177. – Бібліогр.: л. 178-208
1379965
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-демократичного Союзу (1999-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1379966
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1379967
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 224 л. – Додаток: л. 199-208. – Бібліогр. : л. 209-224
1379968
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 249 л. – Додатки: л. 188-198. – Бібліогр.: л. 199-249
1379969
  Мар"яновський В.А. Створення та дослідження гнучких гомогенних архітектур кластерних систем : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.05 / Мар"яновський В.А. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1379970
  Погорілий С.Д. Створення та дослідження паралельних версій алгоритму Флойда-Уоршала для SMP- та MPP-архітектур / С.Д. Погорілий, М.І. Трибрат, Д.Ю. Вітель // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2011. – С. 24-35. – (Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика ; № 2). – ISBN 978-966-388-380-9
1379971
  Галицька С.М. Створення та експерементальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Галицька С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
1379972
  Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Науковий центр радіаційної медицини; Академії медичних наук України; Галицька С.М. – Київ, 2007. – 172л. – Бібліогр.: л.137-172
1379973
  Брижата Н. Створення та концептуальні засади діяльності Британської Ради // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 376-380. – ISBN 978-966-171-793-9
1379974
  Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему організації фізкультурно-спортивного життя в УСРР у 1923-1930 роках. Проаналізовано передумови створення Вищої ради фізичної культури та її діяльність. Визначено причини її подальшої трансформації до Всеукраїнської ради фізичної ...
1379975
  Андрущенко І.Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 138-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1379976
  Орищенко І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-1930 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
1379977
  Кулініч О.О. Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / [О.О. Кулініч, С.В. Мазуренко, Н.В. Бєсєдіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-295-5
1379978
  Корнієнко К. Створення та регламентація діяльності жіночих єпархальних училищ у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17-19
1379979
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток вищих державних органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 164-172
1379980
  Борзенков С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1379981
  Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто формування центральних та місцевих органів управління охорони здоров"я шляхів сполучення УСРР в перше десятиліття радянської влади. The article deals with forming of central and regional public health governmental organs of ...
1379982
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1379983
  Пурська І. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 238-242. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1379984
  Ісаков П.М. Створення та функціонування губернських підвідділів громадських і примусових робіт виконавчих комітетів і таборів примусових робіт у Подільській, Волинській, Катеринославській, Донецькій губерніях УСРР 1920 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 86-94
1379985
  Дмитрук П. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-173
1379986
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1379987
  Стоянець Н.В. Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 314-325


  Досліджено методологію моделювання та прогнозування економічних явищ, процесів та соціально-економічних систем. Встановлено основні методи, що використовуються у процесі регіонального прогнозування та моделювання за рахунок побудови мережевої моделі з ...
1379988
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1379989
  Матвєєва Л.В. Створення Української Академії наук (1918-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-47. – ISSN 1608-0599
1379990
   Створення Української федерації фахівців безпеки (УФФБ) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-12 : фото
1379991
  Сатюков А.І. Створення умов для розвитку основ технічного мислення при підготовці бакалаврів з електрніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 289-292. – (Серія : Педагогічні науки)
1379992
  Коваленко О.П. Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 5. – C. 83-86. – ISSN 1815-2066
1379993
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1379994
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
1379995
  Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства : Управління економікою: теорія і практика / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-57 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1379996
  Бондаренко А. Створення фондів ризикового капіталу : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 21-23 : Рис.
1379997
  Скундзя М. Створення форуму АТЕС // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-793-9


  Форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробвтництва (АТЕС) об"єднує 21 країну.
1379998
  Кічкірук І.П. Створення цифрових карт для потреб автонавігації / І.П. Кічкірук, Р.М. Онищак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 49-51 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
1379999
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв
1380000
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-112. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,