Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1376001
  Коляда І. "...старший та найбільш заслужений у козацькому війську воїн, що користується найбільшою любов"ю всіх полків..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 1-9


  До 355-ї річниці з дня народження гетьмана Лівобережної України Данила Павловича Апстола (1654-1734).
1376002
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1376003
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1376004
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1376005
  Калугін О.В. "Старожитності" та "археологія": еволюція понять і використання їх у навчальному процесі (на прикладі Харківського університету 1805-1884 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-65. – (Серія "Історія" ; вип. 56). – ISSN 2220-7929
1376006
  Білодід О.І. "Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи…" / О.І. Білодід, О.Д. Лукашук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 5-12
1376007
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1376008
  Таранець С. "Старообрядницький Єрусалим". З історії поселення липованів у с. Біла Криниця на Буковині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 59-70. – ISSN 2222-5250
1376009
  Якимович С. "Старосветский Бандуриста" М.В. Закревського і цензура / Сергій Якимович. – [Б. м. – [6] с. – Окрем. відб.: С. 67-72
1376010
  Барабаш Ю. "Старосвітські поміщики" Ідилія? Пародія? Драма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Пушкін назвав "Старосвітських поміщиків" "жартівливою, зворушливою ідилією", не помітивши в повісті тієї межі, яка відділяє ідилію від вічної драми смерті.
1376011
  Нечитайло Д. "Стартовые площадки" всемирного терроризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 0321-5075


  Чому "Аль-каїда" робить головну ставку на Афганістан і Пакистан?
1376012
  Горбушин С. "Старуха" Д. Хармса в свете последнй фразы / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 429-438. – ISSN 0042-8795
1376013
  Лукин П.В. "Старцы" или "старшие"? О терминологии славянской "племенной знати" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-30. – ISSN 0132-1366
1376014
  Ватсон Джереми "Старшие братья и банда алкоголиков" : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 106-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
1376015
  Филиппов А.А. "Старшие эмиры" в Египте: их социальный статус в середине XIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 136-140. – ISSN 0869-1908
1376016
   "Старый город" : Китайское притяжение. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1376017
  Градовский Г. "Старый либерал" / Г. Градовский. – Киев, 1907. – 128 с.
1376018
  Рославлев М.И. "Старый Петербург" - "Новый Ленинград". (Строение города в прошлом и программа будущего) / М.И. Рославлев. – Ленинград : Академия художеств, 1925. – 133 с.
1376019
  Торалдо Лора "Старый служака" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
1376020
  Вілкул Т.Л. "Старьци" та "старъишини" в "Повісті вріменних літ" і давньослов"янському восьмикнижжі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 165-176. – ISSN 0130-5247
1376021
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 1 : Збірник карт]. – 1998. – 222, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1376022
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 2 : Коментарі до карт]. – 1998. – 199, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1376023
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1376024
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1376025
  Снегирев И.М. Старина русской земли : Ист.-археол. исслед., биографии, учено-лит. переписка, заметки и дневник воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева. – Санкт-Петербург : Издание А.Д. Ивановского
Т. 1, кн. 1. – 1871. – XVI, 292, 32 с.
1376026
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1376027
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1376028
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ / М. Грушевський. – [Київ] : [Друкарня акц.тов. "Петро Барський"], 1918. – 159 с.
1376029
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1376030
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1376031
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1376032
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1376033
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка. / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144с.
1376034
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1376035
   Старинная русская повесть : Статьи и исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1941. – 284с.
1376036
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1376037
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба / О.А. Славянина. – Москва, 1978. – 183с.
1376038
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1376039
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь / В.Н. Боровицкая. – М, 1989. – 99с.
1376040
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин // Досуг при свете лучины / Мантейффель П.
1376041
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – Москва, 1958. – 141с.
1376042
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1376043
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1376044
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1376045
  Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в музее Общества истории и древностей в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1912. – 22, [1] с. : ил.
1376046
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1376047
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1376048
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1376049
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1376050
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1376051
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1376052
  Баврин И.И. Старинные задачи : книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128 с. – ISBN 5-09-005128-3
1376053
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270 с.
1376054
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1376055
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1376056
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1376057
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1376058
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1376059
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1376060
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1376061
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1376062
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1376063
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1376064
  Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края / Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1898. – [4], 211 с.
1376065
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1376066
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1376067
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1376068
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1376069
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1376070
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский; А.М. Лазаревского. – [Киев] : [Типография Т.Г. Мейнандер], 1900
1376071
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1376072
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1376073
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1376074
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1376075
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1376076
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1376077
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Т. LXVI, № 7
1376078
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук ; Т. LXVI, № 7)
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. : ил. факс.


  Академия наук СССР. Отделение русского языка и словесности. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук : т. 1-101, Санкт-Петербург : 1867-1928.
1376079
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1376080
  Добровольский П.М. Старинные украинские тракты / П.М. Добровольский. – Чернигов : Тип. губ. земства, 1900. – 15 с. – Отт. из "Земского сборника Черниговской губ" №5 1900 г.
1376081
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1376082
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1376083
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1376084
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1376085
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва-Л, 1952. – 192с.
1376086
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1376087
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1376088
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1376089
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1376090
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1376091
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1376092
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1376093
  Филдинг Н. Старинный кулон : Роман / Нора Филдинг; Пер. с англ. Л.С. Девочкиной. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1330-X
1376094
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1376095
  Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Прот. Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – [4], 67 с.
1376096
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1376097
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1376098
  Спарк Э. Старинный театр / Э. Спарк. – Пб., 1922. – 75с.
1376099
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1376100
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1376101
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1376102
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1376103
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1376104
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1376105
   Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 263-272
1376106
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1376107
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1376108
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1376109
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1376110
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1376111
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1376112
  Шагала В. Старі громадські будівлі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 51-78. – ISSN 0131-2685
1376113
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1376114
  Дмитрук А. Старі добрі паравози // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
1376115
  Дмитрук А. Старі добрі паровози. Частина 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 43-45. – ISSN 2518-7104
1376116
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1376117
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1376118
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1376119
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1376120
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1376121
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1376122
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1376123
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1376124
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1376125
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1376126
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1376127
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1376128
  Шагала В. Старі хати Старосамбірщини // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 93-119
1376129
  Таранушенко С.А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1376130
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1376131
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1376132
  Марочко В. Старів Семен Митрофанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 404-405. – ISBN 978-617-642-388-1


  Семен Старів - автор книги спогадів "Страта голодом". Семен Старів вперше опублікував спогади про драматичні події 1930-1933 років в рідному селі Вергуни на Черкащині за кордоном англійською мовою під псевдонімом Мирон Долот.
1376133
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1376134
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1376135
  Олексюк О. Старійшина письменницького цеху Таврії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Засновник і керівник Літературного клубу "Елінг" - український письменник Микола Каляка.
1376136
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1376137
  Афанасьев М.М. Старіння котельного заліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко ; ВУАН, Ін-т будівельної механіки. – Київ : ВУАН
№ 11. – 1935. – 149 с. – Бібліогр.: с. 148
1376138
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1376139
  Мельничук Г.С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 58-72. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1376140
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1376141
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1376142
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1376143
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1376144
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1376145
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1376146
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1376147
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1376148
  Меньшов Д.П. Старо-Киевская и Печерская крепости / Д.П. Меньшов. – Киев : Тип. Окружного штаба, 1913. – 20 с.
1376149
  Рудинський М.Я. Старо-Орлицький скарб неолітичної доби / М.Я. Рудинський. – Київ, 1929. – С. 261-268. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1928
1376150
  Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини : историко-этнографическое исследование / М. Соколов. – Симбирск : Типография А.Т. Токарева, 1887. – 48 (180) с. – Дефект. кн. (із 180 - 48 с.)
1376151
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1376152
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1376153
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1376154
  Воровка В.П. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт / В.П. Воровка, С.В. Гришко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1376155
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1376156
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1376157
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1376158
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1376159
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1376160
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1376161
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1376162
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1376163
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1376164
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1376165
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1376166
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1376167
  Ангелов Б.С. Старобългарско книжовно наследство / Б. Ст. Ангелов ; БАН, Ин-т. за българска литература. – София : Наука и изкуство, 1989. – 236 с.
1376168
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1376169
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1376170
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1376171
  Соколовская Марина Староверы. Как жить без электричества и связи и зачем. США У Христа за пазухой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 54-61 : фото
1376172
  Хоміч Д. Старовижівщина під час франко-російської війни 1812 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 196-200
1376173
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1376174
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1376175
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1376176
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1376177
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1376178
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1376179
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1376180
  Хведченя С.Б. Старовинні карти розкривають таємниці Лаврських печер / С.Б. Хведченя. – К, 1991. – 32с.
1376181
   Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine : маєток як синтез мистецтв, архітектура садів і парків, поетика старовинної садиби : [книга-альбом]. – Київ : Мистецтво, 2006. – 383, [1] с. : іл. – На тит. арк., уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк., зміст англ. - Резюме укр., англ., рос. мовами. - На обкл. назва парал. укр, англ. – Бібліогр. в прим.: с. 372. – ISBN 966-577-192-2
1376182
  Цинкаловський О. Старовинні пам"ятки Волині = Monuments of antiquity in Volhynia : проф. Олекасндр Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Волинь, 1975. – 124 с. : фотоіл., портр. – Паралю тит. арк. англ.
1376183
  Клименко Ю.О. Старовинні парки Київщини / Ю.О. Клименко, А.В. Клименко. – Київ : Журнал "Квіти України", 2003. – 62 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 58-61. – (Бібліотека квітникаря ) ( Квіти України ; № 4, 2003 р.)
1376184
  Глєбова І.Ю. Старовинні портрети з одеського музею // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 47. – ISSN 2518-7104
1376185
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1376186
  Уварова Г.Ш. Старовинні садиби як об"єкти туризму в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1376187
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1376188
  Захарченко Р. Старовинному дзвону з Володимирського собору виповнилося 370 років! // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 01 (289), січень. – С. 8
1376189
  Сібільов М.В. Старовинності Ізюмщини : 84 табл. малюнків / М.В. Сібільов. – Ізюм : Друк. Червона Зоря
Вип. 4. – 1930. – 28 с.
1376190
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-142. – ISSN 0869-3595
1376191
   Старовойтенко Олена Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1376192
  Нагорна Н.М. Старогрецька комедія - "комос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-55. – ISBN 966-581-295-6
1376193
  Милев А Старогръцка граматика / Милев Ал., Михайлов Г. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1961. – 351с.
1376194
  Бешевлиев В. Старогръцка христоматия / В. Бешевлиев. – София : Университетска печатница, 1943. – 355 с.
1376195
   Стародавнє виробництво на території України. – К., 1992. – 196с.
1376196
  Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров"я в добу мезеоліту / О.П. Черниш. – К., 1975. – 167с.
1376197
   Стародавнє населення Прикарпаття і Волині / Черниш О.П. – К., 1974. – 287с.
1376198
  Солонська Н. Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 66-82
1376199
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1376200
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1376201
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1376202
  Білоус П. Стародавні шкільні звичаї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто організацію української освіти у ХVІ-ХVІІI ст., звичаї українських школярів, спосіб їхнього життя із залученням літературних творів. Автор намагається подати й психологічний портрет тогочасних спудеїв.
1376203
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1376204
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1376205
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1376206
  Шовкопляс І.Г. Стародавній кам"яний вік на Україні / І.Г. Шовкопляс. – К., 1955. – 64с.
1376207
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1376208
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1376209
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1376210
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1376211
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1376212
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1376213
  Васильченко В. Стародавній римський порядок спадкування за законом та його можливий вплив на зміст сучасного спадкування у цивільному праві України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1376214
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1376215
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1376216
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1376217
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1376218
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1376219
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1376220
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1376221
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1376222
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1376223
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1376224
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1376225
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1376226
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1376227
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1376228
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1376229
  Залізняк Л.Л. Стародавня історія України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 149-150. – ISSN 0235-3490
1376230
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1376231
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1376232
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1376233
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1376234
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1376235
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1376236
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1376237
   Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; [уклад.: Т.Р. Кароєва, О.В. Сафронова ; пер. англ. О.А. Ткачук ; пер. пол. В.В. Франчук ; відп. за вип. Л.Б. Сеник]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2018. – 91, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 78-87. - Резюме англ., пол. - Текст укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-583-236-3
1376238
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1376239
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1376240
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1376241
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1376242
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1376243
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1376244
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1376245
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россиия, 1969. – 528с.
1376246
  Астафьев В.П. Стародуб : повесть : для ст. возраста / Виктор Астафьев. – Москва : Детская литература, 1982. – 63с.
1376247
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Кемерово : Современник : Кемеровское отделение, 1990. – 543с.
1376248
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1376249
  Рендюк Т. Стародубщина - зрусифікована й окупована українська порубіжна земля // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – C. 5-15. – ISSN 2664-4282
1376250
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1376251
  Баруздин С. Старое - молодое : повести, рассказы / С.А. Баруздин ; ил. А. Лурье. – Москва : Воениздат, 1969. – 271 с.
1376252
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1376253
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1376254
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1376255
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1376256
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1376257
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – Москва, 1966. – 159с.
1376258
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1376259
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1376260
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1376261
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1376262
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1376263
  Рудницкий Л. Старое и новое. / Л. Рудницкий. – М., 1958. – 191с.
1376264
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1376265
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1376266
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1950. – 396с.
1376267
  Крашевский Ю.И. Старое предание : роман из жизни IX века ; пер. с пол. / Юзеф Игнаций Крашевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 395 с. : ил.
1376268
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1376269
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советский писатель, 1986. – 512 с.
1376270
  Белинский А.А. Старое танго : заметки телевиз. практика / Белинский А.А. – Москва : Искусство, 1988. – 173, [2] с. : ил.
1376271
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1376272
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1376273
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1376274
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1376275
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1376276
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1376277
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності Кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1376278
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1376279
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1376280
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1376281
   Старожитності Південної Русі : матеріали III історико-археологічного семінару "Чернігів і його округа в IX-XIII ст." Чернігів, 15-18 травня 1990 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 1993. – 185 с.
1376282
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1376283
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1376284
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1376285
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1376286
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1376287
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Болтрик Ю.В., Буйських А.В., Буйських С.Б., Буров Г.М., Волошінов О.О. та ін.; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ; [pедкол.: П.П.Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя
Том 14. – 2007. – 262с. : іл.
1376288
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1376289
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1376290
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1376291
  Діденко Я.Л. Старожитності Чигиринщини в "Історіях та пейзажах: нарисах з блукань по Україні" З.Л. Фіша (Тадеуша Падалиці) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 215-218. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена цінному джерелу з історії Середньої Наддніпрянщини – твору польського новеліста та публіциста З.Л. Фіша «Історії та пейзажі: нариси з блукань по Україні». Його подорожні нотатки містять відомості щодо пам’яток історико-культурної ...
1376292
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1376293
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1376294
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1376295
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1376296
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет. / Я.И. Большаков. – Саратов, 1948. – 48с.
1376297
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1376298
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1376299
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1376300
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1376301
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1376302
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1376303
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1376304
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1376305
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1376306
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1376307
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1376308
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1376309
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1376310
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1376311
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1376312
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1376313
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1376314
  Панарін О. Старообрядницька громада Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 389-392. – ISBN 978-617-7399-39-0
1376315
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1376316
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1376317
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1376318
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1376319
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1376320
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1376321
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1376322
  Федорова А.І. Старообрядці у Франції (за листуванням з Ф.Ю. Мельниковим, 1930-ті - початок 1940-х років) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 144-152. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1376323
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1376324
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1376325
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1376326
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1376327
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1376328
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1376329
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1376330
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1376331
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1376332
  Андерсон В. Старообрядчество и сектантство : Ист. очерк рус. религ. разномыслия / Владимир Андерсон. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1908. – 460 с.
1376333
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1376334
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1376335
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1376336
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1376337
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1376338
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1376339
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1376340
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27 с.
1376341
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1376342
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1376343
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1376344
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1376345
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1376346
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
1376347
  Барановський М.О. Старопромислові регіони України: проблеми та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської оьластей) / М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1376348
  Бабушкин В.Ф. Староречье / Виктор Бабушкин. – Сталинград : САЛГИЗ. – 176 с.
1376349
  Пиксанов Н.К. Старорусская повесть : Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы : [пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования] / Н.К. Пиксанов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 92, [4] с.
1376350
   Старорусские музеи.. – Л, 1982. – 142с.
1376351
  Бачинин В.А. Старорусский бунт 1831 года, "ресентимент" М.Шелера и "подполье" Ф.Достоевского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 116-127. – ISSN 0236-2007
1376352
  Вязинин И.Н. Старорусский край : очерки по истории города и городских районов с древнейших времен до наших дней / И.Н. Вязинин. – Новгород : Книжная ред. "Новгородская правда", 1958. – 178 с., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 173-176
1376353
   Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодинський) = The Old Rus" Kievan and Galician-Volhynian chronicles: the Ostroz"kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns"kyj (Pogodin) codices. – Cambridge : Український науковий інститут Гарвардського унів., 1990. – 89,761 с. – Факсимільне відтворення літописів. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів / Editorial board: O. Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Том 8). – ISBN 0-916458-37-7
1376354
  Скорик М.Т. Старорябинівські етюди : поезія / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-48-1
1376355
  Нечуй-Левицкий Старосветские батюшки и матушки / Нечуй-Левицкий. – М., 1979. – 448с.
1376356
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Птгр. – 54с. – (1809-1852)
1376357
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М-Л, 1933. – 38с. – (1809-1852)
1376358
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Иркутск, 1938. – 30с. – (1809-1852)
1376359
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 96с. – (1809-1852)
1376360
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1949. – 84с. – (1809-1852)
1376361
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 64с. – (1809-1852)
1376362
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 32с. – (1809-1852)
1376363
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 48с. – (1809-1852)
1376364
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики. Вий. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : [повести] / Николай Васильевич Гоголь ; [вступ. ст., с. 5-58, примеч. Л. Барбашовой, В. Гуминского ; ил. П.Б. Розенберга]. – Москва : Книга, 1983. – 480 с. : ил. – На суперобл. загл.: Повести. - Миниатюрное издание
1376365
  Закревский Н. Старосветский бандурист
кн.1. – 1860
1376366
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / собрал Николай Закревский. – Москва : В Унив. тип.
Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – 1860. – [2], 136, VI с., в кн. 2-3 пагинация продолжается. – Кн. 1 без тит. л., опис. по тит. л. кн. 2. - Конволют. Перепл. с кн. 2-3. - В изд. тексты песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1376367
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 2 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 137-244
1376368
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 3 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 245-628
1376369
  Свербигуз Володимир Старосвітське панство / Свербигуз Володимир. – Варшава, 1999. – 248с.
1376370
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси, 1918. – 306с.
1376371
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : Повість-хроніка / Нечуй-Левицький. – Київ : Молодь, 1963. – 270с.
1376372
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1972. – 430с.
1376373
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1985. – 356с.
1376374
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
1376375
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 323, [1] с. – ISBN 978-617-673-772-8
1376376
  Голод М.-А. Старосвітські легенди / Анна-Марія Голод ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Рада, 1995. – 76, [4] с. – Назва обкл.: Янгол у наймах. Старосвітські легенди. – ISBN 5-7707-6496-1
1376377
  Булатова Р.В. Старосербская глагольная акцентуация. / Р.В. Булатова. – М., 1975. – 281с.
1376378
  Саксєєв С.В. Старослав"янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 102-106. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1376379
  Трофимович К.К. Старослав"янська мова / К.К. Трофимович. – Львів, 1958. – 48с.
1376380
  Николаева О.М. Старославянизмы (церковнославянизмы) в современном белорусском и русском литературых языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.01 / Николаева О. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 19л.
1376381
   Старославянизмы в языке Т. Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деркач А. Г,; Деркач А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
1376382
  Супрун А.Е. Старославянские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1961. – 108с.
1376383
  Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
1376384
   Старославянский словарь ( по рукописям Х-ХІ веков ) : Около 10 000 слов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1999. – 842с. – ISBN 5-200-02704-7
1376385
  Немченко В.Н. Старославянский язык - древнейший литературный язык славянских народов / В.Н. Немченко. – Горький, 1966. – 44с.
1376386
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – М.-Л., 1946. – 109с.
1376387
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
1. – 1951. – 336с.
1376388
  Никифоров С.Д. Старославянский язык : учебное пособие / С.Д. Никифоров. – Москва : Госуарственное учебно-педагогическое издательство, 1952. – 112с.
1376389
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
2. – 1952. – 206с.
1376390
  Бойчук Н.К. Старославянский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бойчук Н. К.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
1376391
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – 2-е. – Москва, 1955. – 112с.
1376392
  Врадий А.А. Старославянский язык / А.А. Врадий, Е.Ш. Мирочник. – Ташкент, 1959. – 111с.
1376393
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1963. – 294с.
1376394
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Л, 1965. – 53с.
1376395
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1965. – 350с.
1376396
  Бурдин С.М. Старославянский язык / С.М. Бурдин. – Ташкент, 1966. – 276с.
1376397
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
2. – 1967. – 192с.
1376398
  Кретова В.Н. Старославянский язык / В.Н. Кретова. – Воронеж, 1970. – 64с.
1376399
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко; под ред. М.А. Жидович. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 244с.
1376400
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 2-е изд. доп. – Минск, 1974. – 303с.
1376401
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1974. – 324с.
1376402
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 432 с.
1376403
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 199с.
1376404
  Самохвалова Е.И. Старославянский язык : методические указания и лингвистический комментарий к отрывкам из памятников для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1978. – 74 с.
1376405
  Новикова А.С. Старославянский язык / А.С. Новикова. – М., 1984. – 276с.
1376406
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 3-е изд. испр. – Минск, 1985. – 303с.
1376407
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1376408
  СупрунА.Е Старославянский язык / СупрунА.Е. – Минск, 1991. – 79с.
1376409
  Иванова Т.А. Старославянский язык : Учебник / Т.А. Иванова; СПбургский государственный университет. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 224с. – ISBN 5-288-02012-4
1376410
  Селищев А.М. Старославянский язык : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / А.М. Селищев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во Моск. ун-та; Наука, 2006. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06129-2
1376411
  Судавичене Л.В. Старославянский язык в текстах и таблицах. / Л.В. Судавичене. – Вильнюс, 1987. – 83с.
1376412
  Беседина-Невзорова Старославянский язык. / Беседина-Невзорова. – Харьков, 1962. – 360с.
1376413
  Шевелева М.Н. Старославянский язык. / М.Н. Шевелева. – М, 1990. – 80с.
1376414
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студ.-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1970. – 30с.
1376415
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студентов-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1964. – 34с.
1376416
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Методические указания. Для студентов-заочников II курса философских факультетов гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Л., 1960. – 44с.
1376417
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Учеб. пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н.М. Елкина. – Москва, 1960. – 223с.
1376418
  Скобликов Г.Н. Старослободские повести. / Г.Н. Скобликов. – Челябинск, 1989. – 237с.
1376419
  Мозолюк О.М. Старослов"янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 80-85. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1376420
  Нестеренко Т.А. Старослов"янізми в прозі В. Винниченка (на матеріалі повісті "На той бік") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 219-223. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1376421
  Мозолю О.М. Старослов"янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1376422
   Старослов"янська мова : історична фонетика : збірник контрольно-тренувальних вправ і методичні вказівки до їх виконання. – Київ : Вища школа, 1973. – 75 с.
1376423
  Майборода А.В. Старослов"янська мова / А.В. Майборода. – Київ : Вища школа, 1975. – 294 с.
1376424
  Майборода А.В. Старослов"янська мова : Навч. посібник / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 165с.
1376425
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.І. Леута. – Київ : Вища школа, 2001. – 256 с. – ISBN 966-642-068-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1376426
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Збірник вправ і завдань. Навч. посібник для студ. філолог. спец. / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-189-5


  Подано матеріал з фонетики, морфології, синтаксису та фразеології. Збірник побудований на уривках з пам"яток старослов"янської писемності.
1376427
  Леута О.І. Старослов"янська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.І. Леута. – Київ : " ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8347-49-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1376428
  Царалунга І.Б. Старослов"янська мова : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
1376429
  Юсип-Якимович Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3


  Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1376430
  Федик Л. Старослов"янська мова : зб. тест. завдань : навч. посібник / Любов Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-10-0259-3
1376431
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
1376432
  Скаб М.В. Старослов"янська мова : модульний курс : навч.-метод. посібник / Марія Скаб, Галина Артеменко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-29
1376433
   Старослов"янська мова.. – К, 1963. – 24с.
1376434
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. : підручник / М.Ф. Станівський. – Львів, 1964. – 471 с.
1376435
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. / М.Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264с.
1376436
  Заплатинський В.З. Старослов"янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 21-24. – Бібліогр.: 10 назв.
1376437
  Белей Старослов"янсько-український словник / Белей Л., Белей О. – Львів : Свічадо, 2001. – 332 с. – ISBN 966-561-223-9
1376438
  Кока Н.А. Старословянский словарь с приложением текстов для чтения / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1965. – 159с.
1376439
  Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2


  Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов ...
1376440
  Глинка В. Старосольская повесть / В. Глинка. – Ленинград, 1948. – 267с.
1376441
  Чехов А.П. Староста / А.П. Чехов. – К, 1939. – 16с.
1376442
  Успенский В.Д. Староста Страны Советов / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 208с.
1376443
  Гоголь М. Староствітські поміщики / М. Гоголь. – Х.-К., 1930. – 38с.
1376444
  Георгиевская С.М. Старости не бывает / С.М. Георгиевская. – М, 1976. – 767с.
1376445
   Старостіна Алла Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 77. – ISBN 966-8352-11-4
1376446
   Старостіна Алла Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459-460. – ISBN 978-966-439-754-1
1376447
  Догель А.С. Старость и смерть / А.С. Догель. – Петроград : Мысль, 1922. – 45 с.
1376448
  Кулагин Н. Старость и смерть по учени. естествоиспытателей / Н. Кулагин. – Москва, 1907. – 44с.
1376449
  Бутакова Л. Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 25-39. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1376450
  Маканин В. Старость, пятая кнопка : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0130-7673
1376451
   Старотатарская деловая письменность.. – Казань, 1981. – 171с.
1376452
  Фазылов Э.И. Староубекский язык / Э.И. Фазылов. – Ташкент, 1971. – 216 с.
1376453
  Нимчук В.В. Староукраинская лексикография : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Нимчук В. В. ; АН УССР, Ин-т языковед. – Киев, 1981. – 49 с.
1376454
  Фаріон І.Д. Староукраїнська (руська) мова - фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 288-299. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1376455
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
1376456
  Німчук В. Староукраїнська лексикографія в контексті бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 489-523. – ISBN 966-7021-39-4
1376457
  Гнатюк Л.П. Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI - першої половини XVIII ст.: генеза та визначальні риси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 101-110


  У статті аналізується період другої половини XVI-першої половини XVIII століття як мовно-культурної цілісності, що зумовлює генезу староукраїнської мовної свідомості. Вона спирається на функціональну тотожність генетично гетерогенних ...
1376458
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 185-211
1376459
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1376460
  Наєнко Г.М. Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 444-450
1376461
  Гнатенко Людмила Анатоліївна Староукраїнський правопис останнньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янського графіко-орфографічного впливу : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна; НАН України. Ін-т української мови. – К., 1997. – 28л.
1376462
  Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть "Фаблио" и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры / А.Д. Михайлов. – Москва, 1986
1376463
  Щерба Г.М. Старофранцузская рукопись F403 Библиотеки Академии наук СССР : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Щерба Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
1376464
   Старохристиjанската археологиjа во Македониja = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1376465
  Мороз Т. Староцерковнослов"янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 346-349. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1376466
  Скворцов М.И. Старочувашская общественно-политическая лексика. : Автореф... канд.филол.наук: 665 / Скворцов М.И.; Ин-т восточ.яз.при МГУ. – М, 1972. – 19л.
1376467
   Старт-1. – М., 1979. – 144с.
1376468
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-английский словарь вкладыш
1376469
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-французский словарь вкладыш
1376470
   Старт-1. – 2-е изд., стер. – Москва, 1981. – 173с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1376471
   Старт-1. – 4-е изд. – М., 1984. – 174с. + Русско-португальский словарь вкладыш
1376472
   Старт-1.. – М., 1979. – 173с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1376473
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 160с.
1376474
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1376475
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 320с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1376476
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1376477
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-французский словарь вкладыш
1376478
   Старт-3. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 112с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1376479
   Старт-3. – М., 1986. – 272с. + Русско-французский словарь вкладыш
1376480
   Старт-3. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 222с. + Русско-английский словарь вкладыш
1376481
   Старт-3.. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 272с. + Русско-английский словарь вкладыш
1376482
   Старт-3.. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1376483
   Старт-3. (вкладыш русско-французский). – 4-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1990. – 217 с.
1376484
  Чеберкус Д. Старт - конкуренції. Для розвитку науки в Україні недостатньо збільшити її фінансування - треба інвестувати в успішні колективи, які даватимуть ефективні відповіді на глобальні виклики / Д. Чеберкус, С. Назаровець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "У середині травня, до Дня науки, МОН України завершило всі процедури, щоб кожен державний (комунальний) ЗВО чи наукова установа могли отримати доступ до міжнародних баз даних Scopus і Web of Science за кошти бюджету. Державна науково-технічна ...
1376485
  Мартынов В.Б. Старт / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1963. – 63с.
1376486
   Старт. – Омск, 1981. – 143 с.
1376487
  Филев А.В. Старт / А.В. Филев. – Львов, 1984. – 63с.
1376488
   Старт. – М., 1990. – 639с.
1376489
   Старт. – Київ
№№ 1/2, 3, 4/5, 6-9, 10/11, 12. – 1994
1376490
   Старт. – Київ
№ 1/12. – 1995
1376491
   Старт. – Київ
№ 1. – 1996
1376492
   Старт. – Київ
№ 4. – 1996
1376493
   Старт. – Київ
№ 5/6. – 1996
1376494
   Старт. – Київ
№ 1. – 1997
1376495
   Старт. – Київ
№ 2. – 1997
1376496
  Кидрук І. Старт : проза: фантастична п"єса // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 57-63. – ISSN 0130-7037
1376497
   Старт 1-2.. – М., 1986. – 504с.
1376498
   Старт 1-2.. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 489с. + Русско-французский словарь вкладыш
1376499
  Грабовський С. Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 10
1376500
   Старт акредитації освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1376501
  Донцов Н.В. Старт Алексея Шувалова / Н.В. Донцов. – М., 1965. – 103с.
1376502
   Старт атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Почалася державна атестація наукових напрямів університетів, підпорядкованих МОН.
1376503
   Старт атестації [на базове фінансування науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Аби пройти атестацію , заклад має подати до МОН заяву та необхідні інформаційні матеріали до 5 вересня 2019 р.
1376504
  Шурлыгин В.Г. Старт в бесконечность. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1978. – 158с.
1376505
  Гречко Г.М. Старт в неизвестность / Г.М. Гречко. – М., 1989. – 46с.
1376506
  Горська С. Старт взято // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Нова структура державного замовлення, удосконалення системи електронної подачі заяв, пильна увага до своєчасності оприлюднення вищими навчальними закладами списків рекомендованих до зарахування - про ці та інші особливості нинішньої вступної кампанії ...
1376507
  Гавриленко І. Старт ДБР: спіймай мене, якщо зможеш! / І. Гавриленко, О. Лємєнов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 3


  "27 листопада багатостраждальне Державне бюро розслідувань нарешті офіційно запустили. Призначені на посади слідчі склали присягу. Від моменту ухвалення закону в парламенті і до призначення третини складу органу правопорядку минуло рівно три роки. ...
1376508
  Иванов А. Старт завтра в 9... (О коллективе конструкторов космич. станций, исслед. Венеру, под рук. Г.Н. Бабакина) / А. Иванов. – Москва, 1980. – 254с.
1376509
  Шульман Л.М. Старт Земля - Місяць / Л.М. Шульман. – К., 1963. – 40с.
1376510
  Карандій В. Старт ЗНО-2017 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА під час прес-конференції у Києві розповів директор УЦОЯО Вадим Карандій.
1376511
  Мелуа А.И. Старт космической технологии / А.И. Мелуа. – М., 1990. – 185с.
1376512
  Здоровило Т. Старт новітнього парламенту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 31). – С. 5


  "Важко переоцінити події 100-річної давнини для новітньої історії України, адже початок 1917 року поклав початок нехай і короткому, але все ж відродженню української державності. Саме тоді українці отримали практичний досвід створення держави у ХХ ...
1376513
   Старт перших конкурсів // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Національний фонд досліджень оголосив конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки людини та суспільства". Конкурс розпочався з 12 травня 2020 р.
1376514
  Кривченя Д.Ю. Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 10-13. – ISSN 2304-0041
1376515
  Антоненко Е. Старт узяв активно // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інформація про Спартакіаду університету, його учасників.
1376516
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Причини, які спонукають проведення конституційної реформи.
1376517
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1376518
  Харинович С. Старт шоубізу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як українська поп-музика робила перші кроки на самому початку 1990-х.
1376519
   Старт!. – Пермь
10. – 1989. – 100с.
1376520
  Якушев Н.М. Старт. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1962. – 24с.
1376521
   Старт.. – Горький, 1969. – 112с.
1376522
   Старт.. – Горький, 1976. – 96с.
1376523
   Старт.. – Горький, 1976. – 104с.
1376524
   Старт1 - 2 - 3 : Книга для преподавателя. – Москва : Русский язык, 1987. – 336 с.
1376525
  Демчишак Н.Б. Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в Україні / Н.Б. Демчишак, М.О. Хильченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
1376526
   Стартап-інкубатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Центр підприємництва Українського католицького університету запустив унікальний університетський стартап-інкубатор.
1376527
  Юхимчук Ю. Стартап - нова форма початку бізнесу: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 109-111
1376528
   Стартап - школа в ВНТУ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "...Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Упродовж цього часу всі охочі зможуть навчитися генерувати інноваційні бізнес-ідеї та перетворювати їх на ...
1376529
  Коноваленко В. Стартап "Knowledge to royalty converter" онлайнсервіс майбутнього вже сьогодні / В. Коноваленко, А. Коловський, М. Гуйтур // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
1376530
  Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 176-182. – ISSN 1026-9932
1376531
  Ржеуський А.В. Стартап інноваційного інформаційного сервісу університетських бібліотек / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 39-41
1376532
   Стартап на мільйон // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 4


  Відбувся офіційний регіональний відбір до "Startup World Cup": стартап-переможець змагатиметься у Кремнієвій долині з такими ж талановитими, знаючими і креативними. Головний приз для переможця - 1 мільйон доларів.
1376533
  Кауфманн Я. Стартап Палестина: Как запустить технологическую революцию на Западном берегу // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 22-28 сентября (№ 38). – С. В 7


  "Израильские и палестинские чиновники десятилетиями безуспешно ведут поиски сугубо политического варианта выхода из арабо-израильского конфликта. Но перспективы всеобъемлющего мирного соглашения и сегодня выглядят туманными. Требуются иные пути и ...
1376534
  Нетреба М. Стартап як дипломний проєкт: від ідеї до практичного втілення // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 49-54. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1376535
  Мазур І. Стартап як новий зміст у підприємництві / І. Мазур, М. Буга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-32. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення п няття "підприємець" представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано ...
1376536
  Заїченко О.Є. Стартап як новітнє явище у сучасній цивілістиці // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 48-50. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1376537
  Карлаш Т. Стартапам - державну підтримку // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій: у конкурсі стартапів перемогли мініатюрний геймпад та інтерактивні екскурсії. Фестиваль організували МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Науковий парк КНУ.
1376538
   Стартапи-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили "Cubomania" переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge.
1376539
  Шулікін Д. Стартапи - у життя! Уже традиційно в жовтні на майданчику НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зібралися винахідники й інвестори / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відкрився VІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
1376540
  Підоричева І. Стартапи в Україні: як здолати "долину смерті" / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Наприкінці своєї каденції, 10 липня ц.р., попередній уряд схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Для сучасної України це можна було б вважати справжнім досягненням, адже за всю історію незалежності, постійно ...
1376541
  Мельничук Г.С. Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г.С. Мельничук, О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 28-34
1376542
  Касич А.О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід / А.О. Касич, А.М. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1376543
  Томушев М.М. Стартерные аккумуляторные батареи / М.М. Томушев. – Киев; Львов, 1947. – 59с.
1376544
  Белогуров И.Г. Стартерные кислотные аккумуляторы / И.Г. Белогуров. – 3-е изд. перераб . и доп. – М, 1954. – 160с.
1376545
  Бабаев А.И. Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи / Бабаев А.И. – Москва : Воениздат, 1967. – 174 с. : ил.
1376546
  Леонов О.З. Старти надій / О.З. Леонов. – К, 1981. – 144с.
1376547
  Крушевская Наталья Стартовал ІХ конкурс премии "Лидеры туриндустрии" : "Лидеры туриндустрии" - это всерьез и надолго. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 12-13 : Фото
1376548
  Миклевски Ежи Стартовала академия отельных инвесторов / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 28-30 : фото
1376549
  Холод В.П. Стартовая полоса / В.П. Холод. – Харьков, 1981. – 168с.
1376550
  Данько К.С. Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 278-283. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1376551
  Ларгина Н. Стартовое торможение. Что мешает начать инновационный бизнес? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” по заказу ОАО “Российская венчурная компания” начало исследование “Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России”. Исследование охватило более чем 1500 компаний и команд, ...
1376552
  Судакова Н.А. Стартовые компании в исследовательских университетах США : проблемы организации и функционирования // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С.111-127. – ISSN 0321-2068


  Роль исследовательских университетов как центров образования и науки заключается в том, чтобы содействовать росту предпринимательской активности в регионах, укреплять связи с прмышленностью и бизнесом и выводить передовые технологические разработки на ...
1376553
  Коньков В.И. Стартстопный телеграфный аппарат Шорина / В.И. Коньков, Н.Г. Станин. – Москва, 1936. – 143 с.
1376554
  Кириленко Т. Стартував абітурієнтський забіг - 2019 // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 7


  "З 8-го і до 31 січня 2019 року кожен охочий вступити до вищої школи може зареєструватися на пробне тестування заради перевірки своїх знань і набуття певних навичок перед основним ЗНО."
1376555
   Стартував конкурс спільних українсько-латвійських проєктів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
1376556
   Стартував перший в Україні онлайн курс "Бренд-менеджмент" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Інформація для користувачів Які зацікавлені в онлайн курсі, який стартував в КНУ імені Тараса Шевченка. Курс веде доц. економ. фак-ту А. Длигач.
1376557
   Стартувала вступна кампанія-2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 1, 6


  Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка на 2019 рік затверджено й оприлюднено на сторінці Приймальної комісії КНУ: vstup.univ.kiev.ua
1376558
   Стартувала найпристижніша національна премія для вчителів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 5
1376559
  Чернишева Т. Стартувала спартакіада // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Відбулося спортивне свято, присвячене Дню університета й працівникам фізичної культури та спорту. Проректор з навчально-виховної роботи В.П. Шевченко привітав команди першокурсників.
1376560
  Прыткова Н. Стартуем!: маркетинг социальных медиа // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 15-21. – ISSN 2072-3849


  В статье рассматривается место и роль библиотеки в социальных сетях. Анализ положительных и отрицательных сторонах.
1376561
  Кожевников А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 400с.
1376562
  Гиссен Л.Д. Стартует скиф / Л.Д. Гиссен. – М., 1964. – 110с.
1376563
   Стартує національна вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5
1376564
   Стартуємо в новий навчальний рік! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Щасливими власниками новеньких заліковок стали майже 10 тисяч щойно посвячених студентів нашого Університету".
1376565
  Гребенюк И.Ф. Стартуют истребители / И.Ф. Гребенюк. – М., 1960. – 239с.
1376566
  Гребенюк І. Стартують винищувачі / І. Гребенюк. – К., 1958. – 320с.
1376567
  Померанцев Ю.М. Стартують ластоногі / Ю.М. Померанцев. – К., 1974. – 128с.
1376568
  Гірник М.А. Стартують мрії : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1963. – 123 с.
1376569
  Каманин Н.П. Старты в небо / Н.П. Каманин. – Москва, 1976. – 127 с.
1376570
  Киселев В.Г. Старты надежд / В.Г. Киселев, Т.А. Кузнецова. – М., 1979. – 95с.
1376571
   Старуня: Парк Льодовикового періоду : монографія : присвяч. 50-ти річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу / Олег Адаменко, Олег Карпаш, Денис Зорін [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НАНУ Євстахія Крижанівського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 210, [2] с. : іл., кольор. фотоіл., карти. – Алф.-персон. покажчик: с. 207-209. – Бібліогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-694-296-1


  У пр. № 1722716 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. (підпис) Олег Адаменко, (підпис) Іван Ковбанюк 19.06.2018
1376572
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Рига, 1950. – 156с.
1376573
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Кострома, 1951. – 32с.
1376574
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1970. – 415с.
1376575
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1972. – 415с.
1376576
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Барнаул, 1974. – 27с.
1376577
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Алма-Ата, 1976. – 432с.
1376578
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Грозный, 1976. – 62с.
1376579
  Горький М. Старуха Изергиль / Максим Горький ; [худож. В. Комаров, В. Толстоногов]. – Москва : Современник, 1977. – 133 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1376580
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 30с.
1376581
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 384с.
1376582
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Омск, 1983. – 95с.
1376583
  Андрусяк Т. Старухи: три покоління представників української правової думки в Галичин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 36-44. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1376584
  Майков А. Старушка / А. Майков. – 90с.
1376585
  Мордовець Д.Л. Старци [Старці]. Дзвонарь : Оповидання / Даныло Мордовець // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 40 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1376586
   Старцы-возобновители Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 9)
Ч. 1 : Духовник Иероним [или жизнеописание иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова)]. – 2014. – 723 с. : фотоил., портр. – На обл. указ. название тома. – Библиогр в подстроч. примеч.
1376587
   Старченко Тамара Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 311. – ISBN 978-966-2726-03-9
1376588
  Писемский А.Ф. Старческий грех. Совершенно романтическое приключение / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 93с.
1376589
  Баян О.А. Старша / О.А. Баян. – Москва, 1945. – 24с.
1376590
  Зозуля С. Старша лінія роду Розумовських і ніжинський слід в її історії // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 30-38. – ISBN 978-617-7674-81-7
1376591
  Локшина О.І. Старша школа в країнах Європи: тенденції розвитку змісту та організації навчання // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 9-22. – ISBN 966-96711-2-4
1376592
   Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / [Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина та ін. ; за ред. О.І. Локшиної] ; Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. – Київ : Богданова А.М., 2006. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: 80 років Інститут педпгогіки АПН України. – Бібліогр.: с. 222-228. – ISBN 966-96711-2-4
1376593
  Красовицький М.Ю. Старша школа США: особливості сучасної організації та зміст освіти // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 143-181. – ISBN 966-96711-2-4
1376594
  Пометун О. Старша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
1376595
  Авдеев В.И. Старшая жена / Владислав Авдеев. Конвейер № 3 : Повести и рассказы / Ольга Новикова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с. – (Книжки в книжке)
1376596
  Скворцов Н.В. Старшая пионервожатая. / Н.В. Скворцов. – Горький, 1959. – 34с.
1376597
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1955. – 272с.
1376598
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1958. – 279с.
1376599
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1960. – 256 с.
1376600
  Уварова Л.З. Старшая сестра : Повесть и рассказы / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 350с.
1376601
  Аристов И.В. Старшая сестра / И.В. Аристов. – Куйбышев, 1964. – 122с.
1376602
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – 3-е изд. – Свердловск, 1967. – 252с.
1376603
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ, 1972. – 432с.
1376604
  Володин А. Старшая сестра // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 291-332
1376605
  Иванцов К.М. Старшая сестра / К.М. Иванцов. – Донецк, 1988. – 148с.
1376606
  Оксанен А. Старшая сестра и младший брат / А. Оксанен. – М., 1979. – 206с.
1376607
   Старшая Эдда. – М - Л, 1963. – 260с.
1376608
  Гаврилюк О. Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт
1376609
  Гаврилюк Оксана Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт? : урок поглибленого опрацювання художнього тексту в 11 класі
1376610
  Лурье Н.Г. Старше на одну ночь : повесть и рассказы / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304 с.
1376611
  Емельянов А.В. Старше хлеба нет / А.В. Емельянов. – Москва, 1972. – 64с.
1376612
   Старше, чем пирамиды : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 155 : Фото. – ISSN 1029-5828
1376613
  Юркин Н.Ф. Старшеклассникам о родном крае : уч. пособие для 9-10 кл. / Н.Ф. Юркин, М.Ф. Бринь. – Краснодар, 1978. – 63с.
1376614
  Тартаковский Б.С. Старшеклассники / Б.С. Тартаковский, 1951. – 160с.
1376615
   Старшеклассники и комсомол. – Л, 1972. – 272с.
1376616
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1966. – 72с.
1376617
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1968. – 64с.
1376618
  Махров К.А. Старшеклассники. / К.А. Махров. – Свердловск, 1956. – 74с.
1376619
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова
Очерк 1 : Хозяева земли. – 1907. – 46 с. : ил. – Беспл. прилож. к журн.: "Юная Россия". 1907 г. - Конволют. - Пер.: Старшие братья в семье народов, очерки 2-4
1376620
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 2 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 72 с. : ил.
1376621
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 3 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 71 с. : ил.
1376622
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 4 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 107 с. : ил.
1376623
  Антонов С.Ф. Старший : рассказы о Ленине : для сред. возраста / С.Ф. Антонов ; ил. И. Ильинского. – Москва : Детгиз, 1963. – 64 с. : ил.
1376624
  Осьмачка Т. Старший боярин / Т. Осьмачка : Прометей, 1946. – 116 с.
1376625
  Осьмачка Т. Старший боярин : Повісті / Т. Осьмачка. – Львів : Червона калина, 1998. – 560с. – ISBN 5-07707-0723-2
1376626
   Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1376627
  Осьмачка Т. Старший боярин : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.3-94. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1376628
  Осьмачка Т.С. Старший боярин. План до двору : Романи / Т.С. Осьмачка. – Київ : Український письменник, 1998. – 239с. – ISBN 966-579-017-Х
1376629
  Былинов А.И. Старший брат / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1955. – 130с.
1376630
   Старший брат. – Черкесск, 1957. – 96с.
1376631
  Даниленко В. Старший брат Валерія Шевчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 179-183. – ISSN 0208-0710
1376632
  Трофимов Ж.А. Старший брат Ильича / Ж.А. Трофимов. – М, 1988. – 250с.
1376633
   Старший друг - педзагін. – К, 1983. – 79с.
1376634
   Старший друг. – М, 1964. – 111с.
1376635
  Манько Е.П. Старший друг / Е.П. Манько. – Москва, 1981. – 64с.
1376636
  Гаврилов А.М. Старший курс бухгалтерии : учебник для коммерческих учебных заведений и счетоводных курсов / А.М. Гаврилов. – Санкт-Петербург, 1906. – 307 с.
1376637
  Калінніков О. Старший партнер АО "Могильницький та партнери", адвокат Олексій Калінніков: "Правозастосовна практика ВС не дає підстав сподіватися на об"єктивну оцінку "санкцій по п"ятницях" / розмову вів Л. Семишоцький // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 24-30 квітня (№ 17). – С. 1, 4
1376638
  Колесникова Н.Ф. Старший пионерский вожатый как организатор и воспитатель пионеров : Автореф... кандидата пед.наук: / Колесникова Н.Ф.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 16л.
1376639
  Курьянов Т.Н. Старший политрук Руденко / Т.Н. Курьянов. – Л, 1985. – 159с.
1376640
  Тарковский Р.Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста / Р.Б. Тарковский. – Л., 1975. – 198с.
1376641
  Вампилов А.В. Старший сын / А.В. Вампилов. – Москва, 1970. – 62с.
1376642
  Вампилов А. Старший сын // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 437-508
1376643
  Вампилов А.В. Старший сын / Александр Вампилов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 336с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-031539-0
1376644
   Старший товарищ. – М, 1964. – 328с.
1376645
  Гарди Т. Старший трубач драгунского полка Джон Лавдэ и его брат Роберт, моряк : роман / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1971. – 344 с.
1376646
  Ложешник А.С. Старшина Бузького козацького війська кінця XVIII - початку XIX ст.: зміна функціональних обов"язків, чисельність та національний склад // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 24-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1376647
  Горобець В.М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар"єри провідної соціальної верстви // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 52-66. – ISSN 0130-5247
1376648
  Щербаков С.А. Старшинов / Сергей Щербаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; (990)). – ISBN 5-235-02815-5
1376649
  Лимар Д. Старшинська опозиція політиці гетьмана Б. Хмельницького: причини, форми, наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 22-23
1376650
  Понипаляк О. Старшинська школа УПА "імені Героя Крут Георгія Пипського - Олені I/Олені II" (березень - жовтень 1944 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 127-135. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена діяльності старшинської школи УПА "Олені I/II". Було досліджено специфіку підготовки старшинських кадрів УПА на прикладі найбільшого польового офіцерського вишкільного табору в Карпатах. Висвітлено історію діяльності офіцерської ...
1376651
  Рид Старшины Вильбайской школы / Рид, Майн. – Москва; Ленинград, 1946. – 288с.
1376652
  Бондар В. Старші курси : повість-сповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 86-137. – ISSN 0130-1608
1376653
  Ісаченко С. Старшокласники з Хотина у "Відкритому світі" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20
1376654
   Старшокурсники - першокурсникам // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Короткі побажання першокурсникам висловлюють: А. Присяжнюк - магістрантка біологічного факультету та Т. Филипченко - студентка 3 курсу економічного факультету, відмінниця навчання.
1376655
  Малиновский М.П. Старые вещи / М.П. Малиновский. – Омск, 1982. – 381с.
1376656
  Аникеев А.А. Старые вязы : очерки / Аникеев А.А. – Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1969. – 144 с.
1376657
  Врангель Н.Н. Старые годы : каталог старинных произведений искусств, хранящихся Императорской Академии Художеств / Н.Н. Врангель : Типография Сириус
Ч. 1. – 1908. – 138 с.
1376658
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Москва, 1955. – 80с.
1376659
   Старые годы : Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. – Москва : Художественная литература, 1989. – 367с. – (Классики и современники)
1376660
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Горький, 1990. – 285с.
1376661
  Басманов А.Е. Старые годы. (Эпизоды истории, искуства и литературы) / А.Е. Басманов. – Москва : Современник, 1987. – 287 с.
1376662
  Печерский А. Старые годы: рассказы и очерки. / А. Печерский. – М., 1986. – 544с.
1376663
  Каладзе К.Р. Старые деревья / К.Р. Каладзе. – М., 1958. – 139с.
1376664
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1978. – 278с.
1376665
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1983. – 256с.
1376666
  Ципис Н.Ф. Старые дороги / Н.Ф. Ципис. – М, 1984. – 143с.
1376667
   Старые друзья. – Москва, 1949. – 64с.
1376668
  Шешин А.Н. Старые друзья / А.Н. Шешин. – Кострома, 1958. – 38с.
1376669
  Муханбеткалиев К. Старые друзья : рассказы и повесть / Кажигали Муханбеткалиев ; пер. с каз. В.Малькова. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 223 с.
1376670
  Санин В.М. Старые друзья / В.М. Санин. – Москва, 1989. – 237с.
1376671
  Малюгин Л.А. Старые друзья. / Л.А. Малюгин. – М.Л., 1946. – 127с.
1376672
  Певнев Ф.П. Старые друзья. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1956. – 224с.
1376673
  Малюгин Л.А. Старые друзья: Пьесы. / Л.А. Малюгин. – М., 1979. – 312с.
1376674
  Андрески А. Старые женщины рассказывают : [пер. с англ.] / А. Андрески ; [послесл. Л.Е. Куббель]. – Москва : Наука, 1976. – 192 с.
1376675
  Вайнер М. Старые записи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 53-84. – ISSN 0321-1878
1376676
  Казакевич Э.Г. Старые знакомые / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1376677
  Шевцов И.М. Старые знакомые / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1376678
  Худяков Л.В. Старые знакомые / Л.В. Худяков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 31 с.
1376679
  Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман. / Л. Пиранделло. – Л., 1975. – 438 с.
1376680
  Шпилевский С.М. Старые и новые города и борьба между ними в Ростовско-Суздальской земле : ислед. заслуж. ординар. проф., дир. Демидовского Юридического Лицея С.М. Шпилевского. – Ярославль : Типо-лит. М.Х. Фальк, 1892. – 129, [I] с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1376681
  Федоров Я. Старые и новые деньги. Денежная реформа 1924 года / Я. Федоров. – М., 1924. – 52с.
1376682
  Шевелев Д.Л. Старые и новые документы о Палестине // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 179-182. – ISSN 2079-3359
1376683
  Филимон Н. Старые и новые мироеды / Н. Филимон. – М, 1954. – 236с.
1376684
  Бьярнасон Бриньолфур Старые и новые проблемы / Бьярнасон Бриньолфур. – М, 1960. – 153с.
1376685
  Артамонова Ю.Д. Старые и новые проблемы неокорпоративизма / Ю.Д. Артамонова, Л А. Демчук // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1376686
  Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики / Г.А. Лоренц. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1376687
  Шаревская Б.И. Старые и новые религии тропической и Южной Африки / Б.И. Шаревская. – М., 1964. – 388с.
1376688
  Овчарек М. Старые и новые шахты Донбасса / М. Овчарек. – Харьков, 1931. – 38с.
1376689
  Можаев Б.А. Старые истории : Повести и рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Современник, 1978. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1376690
  Буденная Н.С. Старые истории / Н.С. Буденная. – Москва, 1986. – 220с.
1376691
  Аленина Надежда Старые истории Нового Света : сельская библиотека сохраняет память о земляках поневоле // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Чтобы сохранить историческую память и увековечить забытые имена жертв политических репрессий, библиотекарь сельской библиотеки таёжного посёлка Н.П. Дианова решила создать в библиотеке музейную экспозицию "Памяти жертв репрессий".
1376692
  Петров Г. Старые календари / [Соч.] Прот. Георгия Петрова, неизвестного, брянского купца Преженцова. – Брянск : Тип. А. Арцишевского, 1896. – [4], XII, 127 с.
1376693
  Маканин В.С. Старые книги. / В.С. Маканин. – М, 1976. – 399с.
1376694
  Рославлев А.С. Старые люди : рассказы / Алексанждр Рославлев. – Петроград. – 298 с.
1376695
  Вересов А.И. Старые мастера / А.И. Вересов. – Ленинград, 1970. – 368с.
1376696
  Алпатов М.В. Старые мастера в Дрезденской галлерее / М.В. Алпатов, И.Е. Данилова; ред.: Н.П. Лапшина. – Москва : Искусство, 1959. – 412 с. : ил.
1376697
  Тиле Кристиан Старые мастера в новом свете / Тиле Кристиан, Баннинг Ян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 70-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1376698
  Фабрикант М. Старые мастера немецкого реализма. / М. Фабрикант. – Л., 1936. – 55с.
1376699
  Грекова-Дашковская Старые мастера оперетты / Грекова-Дашковская. – М., 1990. – 284с.
1376700
  Фромантен Э. Старые мастера. / Э. Фромантен. – М., 1966. – 359с.
1376701
  Эркман Э. Старые молодцы / Эркман-Шатриан. – Б. м. : б. в. – 144 с.
1376702
  Амаду Ж. Старые моряки, Две истории порта Баия / Ж. Амаду ; пер. с португ. [Ю. Калугина ; предисл. Педро Мотта Лима]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 278 с. : ил.
1376703
  Амаду Ж. Старые моряки. Две истории порта Баия / Ж. Амаду. – Москва : Прогресс, 1964. – 288 с. : ил.
1376704
  Сергеев Д.Г. Старые особняки / Д.Г. Сергеев. – М., 1989. – 397с.
1376705
  Гиляров А.Я. Старые поэты в новых русских переводах : Данте, Боккаччьо, Ариост, Сервантес, Байрон : Критический очерк с точки зрения учения о поэзии как выражении вселенского Логоса / [Соч.] А.Н. Гилярова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – [2], IV, 166 с.
1376706
  Баграмов Э.А. Старые расистские измышления на новый лад / Э.А. Баграмов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 100 с.
1376707
  Згура В.В. Старые русские архитекторы / В.В. Згура. – Москва ; Петроград, 1923. – 64 с.
1376708
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1980. – 419 с.
1376709
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1984. – 423 с.
1376710
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1989. – 422 с.
1376711
  Зеленина К.А. Старые русские граверы и литографы / К.А. Зеленина; под ред.: П.П. Муратова. – Москва : Искусство
Вып. 34. – 1925. – 38, [19] с.
1376712
  Ленин В.И. Старые статьи на близкие к новым темы / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 111с.
1376713
   Старые фотографии. – М, 1988. – 398с.
1376714
  Муссалитин В.И. Старые шрамы / В.И. Муссалитин. – Тула, 1968. – 119с.
1376715
  Белый А. Старый Арбат / А. Белый. – Москва, 1989. – 587с.
1376716
  Яковлев Ю.Я. Старый барабан / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1956. – 86с.
1376717
  Шерешев В.И. Старый Башлей. / В.И. Шерешев. – Симферополь, 1978. – 224с.
1376718
  Шаповалов В.М. Старый букварь / В.М. Шаповалов. – Москва, 1980. – 96с.
1376719
  Чащин Ф.Д. Старый волшебник. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1963. – 115с.
1376720
  Магомедов М. Старый ворчун : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1376721
  Сергеев-Ценский Старый врач / Сергеев-Ценский. – Москва, 1947. – 64с.
1376722
  Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... / Э. Хемингуэй. – М, 1983. – 343с.
1376723
  Белов В.И. Старый да малый / В.И. Белов. – Москва, 1989. – 124с.
1376724
  Смирных В.М. Старый двор / В.М. Смирных. – Воронеж, 1985. – 112с.
1376725
  Ратнер А. Старый двор : стихотворения / Александр Ратнер. – Київ : Основи, 2006. – 208с. – ISBN 966-500-239-2
1376726
  Михеева Е.В. Старый дом / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1963. – 86с.
1376727
  Красильников Г.Д. Старый дом : повести, роман / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1971. – 528 с.
1376728
  Коринец Ю.И. Старый дом : повесть, стихи, переводы / Ю.И. Коринец. – М., 1980. – 303с.
1376729
  Сафонов Н.С. Старый дом : Рассказы и повести / Н.С. Сафонов. – Москва : Современник, 1991. – 380с.
1376730
  Рудович М. Старый дом : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0027-8238
1376731
  Долгопят Е. Старый дом : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 119-127. – ISSN 0130-7673
1376732
  Холендро Д.М. Старый друг / Д.М. Холендро. – М., 1977. – 48с.
1376733
  Волохов Ф.С. Старый друг / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1979. – 326с.
1376734
  Просекин М.М. Старый друг. / М.М. Просекин. – М., 1986. – 202с.
1376735
  Немирович-Данченко В.И. Старый замок : (из сказок действительности) / В. И.. Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с. : ил. – На обл.: № 82. - Конволют. - Пер.: с 11 книгами


  Содержание конволюта: 1.Старый замок : (из сказок действительности) / В. И. Немирович-Данченко; 2.. Хороший зароботок : рассказ И. Франка / И.Я. Франко; пер. с укр. Л[еся] У[краинка] 3. Воскресшая песнь : (святочные рассказы) / В.И.. ...
1376736
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый : Повести и рассказы / Л.Р. Шейнин. – Москва : Художественная литература, 1957. – 686с.
1376737
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1959. – 728с.
1376738
  Левинсон А. Старый и новый балет / А. Левинсон. – Петроград, 1919. – 129 с.
1376739
  Пешехонов А.В. Старый и новый порядок владения надельной землей / А.В. Пешехонов. – Санкт-Петербург : Тип. 1-й Спб. труд. артели, 1909. – 32 с.
1376740
  Бекая Мзия Александровна Старый и новый семейный быт в Грузии. (По этногр. материалам Аджарии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бекая Мзия Александровна ; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ив.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1376741
  Бланк А.С. Старый и новый фашизм / А.С. Бланк. – М., 1982. – 257с.
1376742
  Кахидзе Н.А. Старый и новый хозяйственный быт и культура горных ущелий Аджарии (Мачехели) : Автореф... канд. ист.наук: / Кахидзе Н.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1376743
  Пановко Я.М. Старый клен. / Я.М. Пановко. – Л., 1965. – 142с.
1376744
  Гурьева Т. Старый компьютер остается в строю // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.42-45. – ISSN 0869-4915
1376745
  Голубев С.Т. Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его "репарация" при архиепископе Рафаиле Заборовском / С.Т. Голубев, проф. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 50 с., 7 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Императорской Киевской духовной академии
1376746
   Старый кортик. – М, 1977. – 80с.
1376747
  Тарбаев Б.И. Старый Кру видит далеко. / Б.И. Тарбаев. – М., 1976. – 143с.
1376748
  Прилипко Ф.С. Старый Крым / Ф.С. Прилипко. – Симферополь, 1967. – 79с.
1376749
  Гуков О.Я. Старый лисовин. / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1975. – 78с.
1376750
   Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – II, 106, XVI с. – Конволют. - Пер.: Статут Великого князьства Литовского 1566 года. Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания
1376751
  Шеболдаев К.Д. Старый маяк. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1970. – 46с.
1376752
  Кольридж С.Т. Старый моряк. – Изд. 2. – Киев-Харьков : Южно-русское книг-во Ф.А. Иогансона, 1897
1376753
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1956. – 420 с.
1376754
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Известия, 1973. – 414 с.
1376755
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Современник, 1980. – 400 с.
1376756
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 365 с.
1376757
  Петровм М.Т. Старый мултан: роман / М.Т. Петровм. – М., 1990. – 368с.
1376758
  Ойоно Ф. Старый негр и медаль / Ф. Ойоно. – Москва, 1962. – 191с.
1376759
  Стручков Л. Старый Ник сегодня не голоден // Химия и жизнь - 21 век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.63-65. – ISSN 1727-5903
1376760
  Блок Ханна Старый новый язык : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.44 : Фото
1376761
  Ходжер Г.Г. Старый Нядьга / Г.Г. Ходжер. – М., 1961. – 174с.
1376762
   Старый Оскол. – Белгород, 1958. – 96с.
1376763
  Ноздрин А.Е. Старый парус / А.Е. Ноздрин. – Иваново, 1962. – 105с.
1376764
  Осьмаков И.Н. Старый Пекин в описаниях начальников русской духовной миссии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
1376765
  Конопницкая М. Старый переплетчик и его внук / М. Конопницкая. – М.-Л., 1930. – 39с.
1376766
   Старый Петербург. – Ленинград, 1982. – 201с.
1376767
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 496с.
1376768
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – М., 1991. – 496с.
1376769
  Соколовский А.К. Старый Петербург на книжных знаках / А.К. Соколовский. – Ленинград : Типография Коминтерна, 1925. – 21 с.
1376770
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Адмиралтейский остров.Сад трудящихся : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 192с.
1376771
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Аптекарский, Петровский, Крестовский острова / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1915. – 55с.
1376772
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец труда / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1923. – 80с.
1376773
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 128с.
1376774
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко- художественный очерк. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 134 с.
1376775
  Байбородин А.Г. Старый покос : повести / Анатолий Байбородин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 160 с.
1376776
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1896. – 350, III с. – (Научно-образовательная библиотека)
1376777
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера, 1903. – 350, X с. – (Научно-образовательная библиотека)
1376778
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 353 с. – (Научно-образовательная библиотека)


  На тит. стр. надпись: Н. Полонская
1376779
  Антонов В.А. Старый посох : стихи / В.А. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 87 с.
1376780
  Вернигора Наталья Старый путь борозды не портит // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 58-50 : фото
1376781
   Старый русский детектив. – Житомир
1. – 1992. – 267 с.
1376782
   Старый русский детектив. – Житомир
2. – 1992. – 203 с.
1376783
   Старый русский детектив. – Житомир
3. – 1992. – 278 с.
1376784
   Старый русский детектив. – Житомир
4. – 1993. – 267с.
1376785
   Старый русский детектив. – Житомир
5. – 1993. – 285с.
1376786
  Бубнова Е. Старый русский фаянс = Old russian faience / Е. Бубнова ; пер. с англ. Н.В. Джонстон. – Москва : Искусство, 1973. – 188 с.
1376787
  Катонин Е.И. Старый Саморканд. / Е.И. Катонин. – Л, 1945. – 12с.
1376788
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : Роман / Г.И. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 344 с.
1376789
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : роман / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с.
1376790
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1376791
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1376792
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1376793
  Никошенко И.М. Старый солдат / И.М. Никошенко, 1943. – 16с.
1376794
  Новопашин Ю.С. Старый спор с новыми аргументами / Ю.С. Новопашин. – М., 1978. – 159с.
1376795
  Мревлишвили М.Н. Старый тарантас : рассказы / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 125 с.
1376796
  Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси: город и горожане в XIX в. / Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. ; отв. ред. С.А. Арутюнов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Мклая. – Москва : Наука, 1990. – 269, [2] с., 1л. карт. : ил.
1376797
   Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко : (1870-1916 г.г.). – Москва : Госиздат, 1922. – 133 с. : портр.
1376798
  Какосян А.В. Старый Томас улыбается / А.В. Какосян. – Ереван : Айастан, 1964. – 107 с.
1376799
  Гроссман В.С. Старый учитель : повести и рассказы / В.С. Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1962. – 525с.
1376800
  Авербах И. Старый фокус со шляпой // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.94-108
1376801
  Лоренс Л. Старый шут закон / Л. Лоренс. – Москва, 1976. – 490 с.
1376802
  Лоренс Л. Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс // Обездоленные : роман ; пер. с англ / Д. Конрой. – Москва : Радуга, 1983. – С. 279-735. – (Библиотека литературы США)
1376803
  Косточкин В.В. Старым Смоленским трактом / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1972. – 175 с.
1376804
  Колыхалов В. Старыми тропами / В. Колыхалов. – Новосибирск : ападно-Сибирское нн. Изд-во, 1982. – 272 с.
1376805
  Разумневич В.Л. Стасик - веселый человек / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1962. – 80с.
1376806
  Ясинскас К. Стасис Вайнюнас : очерк жизни и творчества / К. Ясинскас. – Ленинград : Советский композитор, 1961. – 56 с.
1376807
  Розанова Н.Н. Стасис Красаускас / Н.Н. Розанова. – Москва, 1985. – 183с.
1376808
   Стасис Красаускас. – Москва : Книга, 1988. – 176 с.
1376809
  Кулешова В.Н. Стасис Ушинскас / В.Н. Кулешова. – Москва : Советский художник, 1973. – 159 с.
1376810
  Пилявский В.И. Стасов - архитектор / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1963. – 252с.
1376811
  Маркевич А.П. Стасов - гражданин, критик, демократ / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1969. – 309 с.
1376812
  Салита Е.Г. Стасов в Петербурге / Е.Г. Салита, Е.И. Суворова. – Ленинград, 1971. – 384 с.
1376813
  Ливанова Т.Н. Стасов и русская классическая опера / Т.Н. Ливанова. – Москва, 1957. – 432 с.
1376814
  Лебедев А.К. Стасов и русские художники / А.К. Лебедев. – Москва, 1961. – 132 с.
1376815
  Маркевич О.П. Стасов про революційну боротьбу народів Європи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 124-131. – (Серія історії та права ; № 7)
1376816
  Марочко В. Стасюк Олеся Олександрівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 405-406. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стасюк Олеся Олександрівна - український етнолог, кандидат історичних наук, дослідниця Голодомору, генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду, заслужений працівник культури України.
1376817
  Маймескул О.А. Статалізми та їх місце у національних варіантах французької мови Швейцарії та Бельгії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 269-274. – ISBN 966-594-420-7
1376818
  Дорош Л.В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 67-75.
1376819
  Комарова А.І. Статеве виховання і моральна культура молоді / А.І. Комарова. – К., 1982. – 46с.
1376820
  Бжиська Ю. Статеве виховання як невід"ємна частина морального виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-42. – ISSN 0131-6788
1376821
  Петренко Н. Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657
1376822
  Кравчук С.Л. Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема особливостей використання агресії в житті жінками та чоловіками. Вивчений зв"язок особливостей застосування агресії жінками та чоловіками з їх агресивними проявами та з індивідуально-психологічними характеристиками. ...
1376823
  Осітковська О. Статеві відмінності в розладі дефіциту уваги з гіперактивністю: стислий літературний огляд / О. Осітковська, О. Байєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 72-76. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1376824
  Мельник А.В. Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі / А.В. Мельник, Н.В. Заічко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 125-128. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіпергомоцистеїнемія є відомим та незалежним фактором ризику патології серця та судин. Показано, що за цього патологічного стану зменшується рівень гідроген сульфіду – біологічноактивної речовини, що причетна до регуляції тонусу судин, ...
1376825
   Статеві відмінності електрофізіологічних реакцій обстежених за умов різної відповідальності за результати діяльності / Л. Чікіна, Ю. Горго, С. Федорчук, А. Тернова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-76. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан статичних електричних потенціалів в біологічно активних зонах шкіри людини за оптимальних умов та за умов підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено статеві відмінності при вивченні електрофізіологічних характеристик ...
1376826
  Харченко А. Статеві відмінності у психічних функціях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 281-287
1376827
  Дерев"янко С.П. Статеві відмінності у сфері прояву складових емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 99-104. – (Серія : Психологічні науки)
1376828
  Купа Л. Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту / Л. Купа, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 71-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні в якості обстежуваних добровільно взяли участь 40 осіб, серед яких 20 чоловіків та 20 жінок, правші, віком 18-23 роки, студенти I- IV курсів КНУ імені Тараса Шевченка. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що завдання на ...
1376829
   Статеві особливості амінокислотного обміну у DROSOPHILA MELANOGASTER за споживання альфа-кетоглутарату / М. Лилик, О. Сорочинська, О. Манюх, М. Байляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив альфа-кетоглутарату на амінокислотний обмін у плодової мушки. Харчовий АКГ не впливав на масу тіла, вміст сечовини, активність глутаматдегідрогенази, аланін- та аспартатамінотрансфераз у дводенних мух. Дводенні самки, а не самці, ...
1376830
  Чик А.А. Статеві особливості взаємозв"язку самооцінки та тривожності у навчальній діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 360-362
1376831
  Ординський Ю.М. Статеві особливості метаболічних процесів у тварин з різною резистентністю до гіпоксії при стресі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Ординський Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1376832
  Єлонек Адам Статево-вікова структура населення Української РСР за переписами 1939 та 1959 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 73-77 : Рис.
1376833
  Крашеніннікова А.А. Статево-вікова структура населення чернігівської області як інтегруюча ознака демографічного розвитку регіону // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 152-154
1376834
  Герасиммюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 28-31. – ISSN 1681-2786
1376835
  Хомра О.У. Статево-вікова, освітня та галузева структури зовнішніх трудових мігрантів з України (за даними всеукраїнського перепису населення 2001 р) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.69-76
1376836
  Павлова О.В. Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 276-280


  Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у створенні інформації для створення позитивного образу себе.
1376837
  Жилінська О.І. Статево-вікові характеристики кадрового потенціалу вітчизняної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу статево-вікових характеристик вітчизняних наукових кадрів за головними їх компонентами. The article is dedicated to the analysis of an age of Ukrainian scientists.
1376838
  Черенщикова Д.В. Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 267-275. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Подано результати порівняльного аналізу чинників педагогічного спілкування у ВНЗ за ознаками статі та стажем навчально-виховної роботи.
1376839
  Бороденко О. Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836-1860 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1376840
  Онипченко О.І. Статеворольова соціалізація дітей та підлітків в Україні (XX століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Онипченко Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1376841
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування Віл/Снідом : Дис... канд. психологічнихнаук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.146-171
1376842
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1376843
  Дмитренко Г.А. Статегический менеджмент в системе образования : Учебн. пособ. / Г.А. Дмитренко. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-71-2
1376844
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1376845
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1376846
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1376847
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1376848
   Стати головним розпорядником [Національний фонд досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1376849
  Затворницька О. Стати на нові рейки. Конкурентні правила для української залізниці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 6


  "Щороку в Україні падають обсяги залізничних вантажних перевезень. Одна із причин - скорочення промислового виробництва (загалом на 22% за останні вісім років). Які можуть бути точки зростання для залізничного транспорту і які зміни принесе відкриття ...
1376850
  Стрілько В.В. Стати народом / Валентина Стрілько. – Київ : [б. в.], 2019. – 503, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-494-068-6
1376851
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1376852
  Іванюк О. Стати успішною у Польщі: перші кроки до омріяної праці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 18 серпня (№ 33). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1376853
  Заболотна Н. Стати частиною вільного світу. Про головну битву - за людські цінності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Сьогодні варто чесно зізнатися самим собі: Україна не впоралася з можливістю прориву на світову мистецьку арену. З тим шансом, який об"єктивно з"явився в нас після подій 2014 року. Історичні передумови цього шансу були трагічні: соціальний і ...
1376854
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1376855
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1376856
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София : Български писател, 1975. – 205 с.
1376857
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1376858
  Дорошкевич А.М. Статика / А.М. Дорошкевич. – М., 1967. – 339 с.
1376859
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – Москва, 1967. – 170 с.
1376860
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1376861
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1376862
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215 с.
1376863
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190 с.
1376864
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1376865
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1376866
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1376867
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1376868
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1376869
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1376870
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1376871
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1376872
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко. – Л., 1988. – 211с.
1376873
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179 с.
1376874
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1376875
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1376876
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1376877
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1376878
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1376879
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1376880
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1376881
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1376882
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1376883
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1376884
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – Москва, 1968. – 456 с.
1376885
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1376886
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1376887
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1376888
  Гекке Е. Статика упругого тела / Е. Гекке. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1376889
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1376890
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1376891
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1376892
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1376893
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1376894
   Статистика : (основы общей теории). – Москва - Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 322 с.
1376895
   Статистика : (основы общей теории). – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 420 с.
1376896
  Евдокимов В.Т. Статистика : Курс общей теории для работников лесопромысловой кооперации / В.Т. Евдокимов; Под ред. В.С. Немчинова. – Москва-Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1939. – 156 с.
1376897
   Статистика. – Москва : Госстатиздат, 1956. – 568 с.
1376898
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1376899
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1376900
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1376901
  Горкавий В.К. Статистика : Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – Київ : Вища школа, 1995. – 415 с.
1376902
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1376903
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1376904
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1376905
  Лугінін О.Є. Статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 580с. – ISBN 966-364-012-Х


  Підготовлен відповідно до типової навчальної програми нормативної дісципліни "Статистіка" для студентів освітньої кваліфікаційного рівня "бакалавр"
1376906
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1376907
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1376908
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1376909
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1376910
  Матюха И.Я. Статистика бюджетов населения / И.Я. Матюха. – Москва, 1967. – 248с.
1376911
  Питър Спрент Статистика в действие / Питър Спрент. – сСофия, 1990. – 307с.
1376912
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1376913
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1376914
  Яснопольский Л.Н. Статистика движения грузов по рекам Киевского Округа Путей Сообщения : I. Очерк организации статистики движения речных грухзов в 1913-1914 г.г. ; II. Очерк движения грузов за 1913 год / Л. Яснопольский. – Киев : Типо-литогр. П.И. Чоколова, 1915. – [4], 77 с. – Отд. оттиск: Отчет статистического отдела Киевского округа П.С. за 1913 г.
1376915
  Рябикин В.И. Статистика денежных накоплений населения / В.И. Рябикин. – Москва : Статистика, 1980. – 189 с. – Библиогр.: с. 187-188 (38 назв.)
1376916
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1376917
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1376918
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1376919
  Осауленко О.Г. Статистика зміни клімату: європейський досвід та національна оцінка / О.Г. Осауленко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1376920
  Нехай О.А. Статистика и автоматический анализ текста (На матер. англ. тектов по электрон.) : Автореф... канд. филол.наук: / Нехай О. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.26-27
1376921
  Ионицэ М.П. Статистика и вероятностный машинный перевод французского глагола на русский и молдавский языки. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Ионицэ М.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 34 с.
1376922
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1376923
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1376924
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт. / Н.К. Дружинин. – М, 1948. – 120с.
1376925
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1376926
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1376927
  Смит Статистика и социология / Смит, Майо. – Москва, 1900. – 407 с.
1376928
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1376929
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1376930
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли / Ю.А. Беляев. – Москва, 1978. – 74с.
1376931
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1376932
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1376933
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1376934
  Кази Салех Ахмед Статистика национального дохода СССР, США и Пакистана (сравнение методологии и анализа) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Кази Салех Ахмед; Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 27л.
1376935
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1376936
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1376937
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1376938
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1376939
   Статистика окружающей среды. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 222с.
1376940
  Гольдберг А.М. Статистика отдельных отраслей народного хозяйства / А.М. Гольдберг. – М., 1982. – 287с.
1376941
  Гольданский В.И. и др. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц / В.И. и др. Гольданский. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 411с.
1376942
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 557, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Зміст парал. укр., англ. - Предм. покажчик: с. 544-552. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1376943
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1376944
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1376945
  Ковров О.С. Статистика природних зсувів в світі та Україні / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1376946
  Дмитриев А.И. Статистика продукции сельского хозяйства / А.И. Дмитриев. – Л., 1962. – 76с.
1376947
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда / С.А. Кошелюк. – К., 1970. – 69 с.
1376948
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1376949
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1376950
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1376951
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1376952
  Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посібник / Л.Г. Рождєственська; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419с. – ISBN 966-574-691-Х
1376953
  Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур"ян, В.О. Старинський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 1682-721Х
1376954
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 367с.
1376955
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1376956
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1376957
  Беляевский И.К. Статистика торговли / И.К. Беляевский. – Москва, 1983. – 352с.
1376958
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1376959
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1376960
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1376961
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – Москва, 1979. – 272с.
1376962
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1376963
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1376964
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1376965
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1376966
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1376967
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1376968
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1376969
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1376970
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1376971
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1376972
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1376973
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1376974
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1376975
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (69). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376976
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 3 (70). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376977
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 4 (71). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376978
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 1 (72). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376979
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (73). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376980
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (74). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376981
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (75). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376982
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376983
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376984
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376985
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (80). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376986
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376987
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376988
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376989
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376990
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (93). – 2021. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376991
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1376992
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1376993
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1376994
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1376995
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1376996
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1376997
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1376998
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1376999
  Бродський Я.С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навч. посібник / Я.С. Бродський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 543, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 529-533. – Бібліогр.: с. 541 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-3120-2
1377000
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,