Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1375001
  Набок М. "Українські записки" П. Мартиновича і питання дослідження українських дум // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 16. – С. 9-12.
1375002
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1375003
  Сірук М. "Українські події покладуть край "інтеграції" в путінському розумінні". // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 3


  Україна прощається з СНД, а в Астані створюють ЄЕС.
1375004
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1375005
  Палінська О.М. "Українськість" VS. "суржик": українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-48. – ISSN 0027-2833
1375006
  Межва Л. "Української мови захотіли? То в Канаду їдьте!" / Л. Межва, Н. Павленко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 47-50


  50 років тому відбулися арешти дисидентів-"шістдесятників"
1375007
  Медведська Л. Українські "Альма-матер" тепер "знають своє місце" = Відбулася презентація результатів рейтингу укр. вищих навч. закладів "Компас-2012" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  Пряма он-лайн трансляція заходу проводилася на корпоративному сайті компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка ось уже п"ятий рік поспіль за підтримки МОНмолодьспорту успішно реалізує проект "Компас" в Україні, складений Київським міжнародним інститутом ...
1375008
  Дутковський Л. Українські "Бітли" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 26-27


  Легендарному ВІА "Смерічка" в новорічну ніч 2017-го виповнюється піввіку.
1375009
  Кагамлик С. Українські "стряпчі" у захисті прав інституцій православної церкви XVIII ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 55-67. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1375010
  Ластовський В. Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 179-181


  Аналізується і вирішується проблема трактування появи екзоніму «черкаси» та його перенесення на українців. Заперечується генетичний зв’язок кавказьких черкесів із появою міста Черкаси на Середній Наддніпрянщині. Пропонується версія щодо карпатського ...
1375011
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1375012
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1375013
  Подольський А.Ю. Українські академічні студії з історії Голокосту: нові теоретичні тенденції і політичні підтексти // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 442-460. – ISBN 978-966-02-8321-3
1375014
  Китов Д. Українські акватичні символи природного походження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 113-118


  Українська етнічна культура; унікальна дніпровська традиція
1375015
  Чорномаз В"ячеслав Українські акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-58
1375016
  Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. – Київ : "Смолоскип", 2001. – 200 с. – ISBN 966-7332-56-Х
1375017
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-7250-09-01
Вип. 1 : (XIX ст. - 1930-ті рр.). – 1999. – 370 с.
1375018
   Українські архівісти (XIX - XX ст.) : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
1375019
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1375020
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1375021
  Кононенко Н. Українські балади в Канаді: пристосування до нового життя в новій країні // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 112-120. – ISSN 0130-6936
1375022
  Курганова О.Ю. Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 81-90. – ISSN 2222-4203
1375023
  Гуменюк М.П. Українські бібліографи ХІХ - початку ХХ століття / М.П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182с.
1375024
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1375025
  Неділько Г.С. Українські бізнес-інкубатори: підтримка технологічно-орієнтованих малих та середніх підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто діяльність бізнес-інкубаторів - нової для України форми організаційної та інвестиційної підтримки малих та середніх підприємств. Основну увагу приділено характеристиці бізнес-індукторів, зорієнтованих на підтримку виробництв, пов"язаних із ...
1375026
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1375027
  Сокульська О. Українські в"язні сумління в Полтаві вимагали звільнення Олега Сенцова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)
1375028
  Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 42-50
1375029
  Калашник Володимир Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації / Калашник Володимир, Філон Микола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 104-106


  Інтерес до духовного життя українського етносу
1375030
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1375031
  Тимошик М. Українські видавничі стандарти // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.18-21


  До питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання
1375032
  Тимошик М.С. Українські видавничі стандарти: до питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.41-49
1375033
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина 19 - 20 ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Васильчук М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1375034
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Васильчук Микола Миколайович; ЛНУ ім.І.Франка. Факультет журналістики. – Львів, 2002. – 248л. + Додатки: л. 182 - 248. – Бібліогр.: л. 152 - 182
1375035
  Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О.С. Рубльов, О.П. Реєнт // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. – С.1-319. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-21-3
1375036
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1375037
  Станкевич М.Є. Українські витинанки / М.Є. Станкевич. – К., 1986. – 123с.
1375038
  Потапова Н. Українські витинанки: науковий опис, сучасний стан вивчення і розуміння // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 358-373


  Стаття співробітника Російського етнографічного музею в м. Санкт-Петербург присвячена проф. Санкт-Петербурзького ун-ту Олександру Гадло
1375039
  Криськов А.А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 427-433. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1375040
  Бринов О. Українські відзнаки на європейських ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1375041
  Калиниченко Олександр Українські візи стають доступнішими // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1375042
  Кралюк П. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 421-427. – ISBN 978-966-2254-74-7
1375043
  Печенюк І.С. Українські військові з’їзди – важливі першочергові заходи з українізації армії // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 254-257. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1375044
  Якубовська М. Українські вінки сонетів другої половини ХХ століття // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 251-261. – ISBN 966-587-044-0
1375045
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1375046
  Дереш Б. Українські воїни: від дружинників до вояків УПА // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 41). – С. 20-21
1375047
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1375048
   Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 142-144
1375049
  Пелих В.О. Українські вчені отримали міжнародну нагороду за найкращу книгу в області фундаментальних наук від Міжнародної академії астронавтики // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (104). – С. 71-73. – ISSN 1561-8889


  Міжнародна академія астронавтики (МАА), заснована у 1960 році з ініціативи Т. фон Кармана, одного із піонерів ракетобудування, відзначила своєю нагородою 2016 р. у категорії "Найкраща книга в області фундаментальних наук" тритомне видання "Dark energy ...
1375050
  Біркович Т. Українські вчені, винаходами яких користується весь світ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1375051
  Березовський О.М. Українські газети "Слобожанщина" і "Запоріжжє" та їх місце в національному русі (1906 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови, в яких існували газети "Слобожанщина" та "Запоріжжє", вияснено їх місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of Ukrainian newspapers "Sloboganshсhyna", "Zaporigg"e" and shows its place in development of ...
1375052
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1375053
  Акаш Крішан Українські гетьманати і Запорозька Січ між царем та королем у 1686 - 1688 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2078-0850
1375054
  Андрусенко Г.Б. Українські гетьмани і Межигірський монастир // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.13-18
1375055
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1375056
  Чучка П.П. Українські говірки околиці Ужгорода (фонетика і мофрмологія) : Дис... канд. філол.наук: / Чучка П.П.; Ужгородський держ. ун-тет. Каф. укр. мови. – Ужгород, 1958. – 357л. – Бібліогр.:л.348-357
1375057
  Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини в лінгвістичних атласах дослідження району Карпат та підручниках "кодіфікованого русиньского языка" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 93-103. – ISBN 978-80-89755-32-5
1375058
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1375059
  Лащук Ю.П. Українські гончарі / Ю.П. Лащук. – К, 1968. – 41с.
1375060
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1375061
  Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-4
1375062
  Козуб Л. Українські громади 60-90-х р.р. ХІХ ст. в оцінці М.П. Драгоманова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 346-356. – ISBN 966-02-2554-7
1375063
  Галько Оксана Українські громади в Іспанії (соціальні здобутки четвертої хвилі еміграції) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 287-291
1375064
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1375065
  Палюх О. Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: функціонування і тематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 65-81. – ISSN 2524-0331
1375066
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1375067
  Вінцковський Т. Українські губкернські з"їзди на Півдні України у 1917 році: передумови, організація, результати // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 186-194. – ISBN 978-617-7062-20-1
1375068
   Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія. У двох частинах. – Київ : Наукова думка, Основи. – ISBN 5-12-003948-0; 5-12-003804-2
Ч.1. – 1995. – 432с.
1375069
   Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія. У двох частинах. – Київ : Наукова думка, Основи. – ISBN 5-12-003949-9
Ч.2. – 1995. – 432с.
1375070
  Беренштам-Кістяківська Українські гуртки в Києві другої половини 1880-их та початку 1890-их років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 155-156. – ISBN 966-7272-00-1
1375071
  Капелюшний В. Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми створення української фракції у першому російському парламенті. В статье рассматриваються проблемы создания украинской фракции в первом российском парламенте. The article examines the problems of the forming of the ...
1375072
  Сергійчук В.І. Українські державники: Андрей Шептицький / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-440, у тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-70-1
1375073
  Сергійчук В.І. Українські державники: Тарас Шевченко / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 311, [1] с. : іл. – Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Загол. обкл. і корінця: Тарас Шевченко. – ISBN 978-966-2911-62-6
1375074
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1375075
  Красніцький А. Українські державотворчі процеси 1917-1920 років у науковому доробку істориків права: досягнення та перспективи дослідження // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 640-649. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивченні національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні та окреслено перспективи дослідження.
1375076
  Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
1375077
  Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський; Дипломатична академія України при Мін. закордонних справ України. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-7196-11-9
1375078
  Присташ Я. Українські дипломати і Євромайдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 14. – С. 1, 5. – ISSN 0027-8254
1375079
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1375080
  Борисова О.В. Українські дієслівні перекладні відповідники англійських слів недієслівного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 171-174. – ISBN 966-594-420-7
1375081
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 19-26
1375082
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – С. 7-16


  Дні СРСР на ЕКСПО-67 в Канаді.
1375083
  Умланд А. Українські добровольчі батальйони і полк "Азов" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-9
1375084
  Сергійчук В. Українські документи у фондах центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 184-187
1375085
   Українські дослідники Землі : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. : фотоіл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-42-X
1375086
  Грукач В. Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів українських правобережних земель / В. Грукач, О. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 114-120. – ISSN 2518-7732


  Відомі українські історики XIX ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров висвітлювали окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях.
1375087
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1375088
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1375089
  Тимошик М.С. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування та видавничої справи : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 23с.
1375090
  Плісецький М. Українські думи та історичні пісні / М. Плісецький; упорядкув. та прим. М. Плісецького ; ред. та перед. М. Рильського. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 183, [1] с.
1375091
  Коропецький Українські економісти XIX століття та західно наука / Коропецький, Іван-Святослав. – Київ, 1993. – 176 с.
1375092
  Сайкевич О. Українські економісти другої половини XIX - початку XX століття про необхідність державного регулювання банківської системи країни : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1375093
  Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 29-34. – ISSN 2076-9326


  Викладено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями й електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, ...
1375094
   Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
1375095
  Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926-1939 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 97-117. – ISSN 0130-5247
1375096
  Січинський В. Українські епіграфічні пам"ятки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 397-399. – ISSN 2310-3310
1375097
  Гирич І. Українські есдеки: між національним і класовим вибором // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 522-576. – (Нова серія ; вип. 15)


  Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень - жовтень 1912 року).
1375098
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1375099
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1375100
  Погорецький З. Українські етнічні організації провінції Саскачеван // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Українські етнічні організації в Канаді.
1375101
  Фігурний Ю. Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 50-64
1375102
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 178-184
1375103
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 107-114
1375104
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1375105
  Юрченко К. Українські жертовники XVIII - XIX століть як атрибут козацького богослужіння: до питання дослідження маловідомих пам"яток // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 229-231. – ISSN 2078-0850
1375106
  Шептицька Т. Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2213-81-2
1375107
  Михайлюк Н. Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII - XVIII ст. Історико-мистецькі пам"ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 301-311. – ISSN 1028-5091
1375108
  Божук Л. Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 56-64
1375109
   Українські журналісти проти катувань / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
1375110
  Гаєвська Н.М. Українські загадки / Н.М. Гаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 120с. – (Бібліотека українця ; № 4-7). – ISBN 5-7707-4663-7
1375111
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1375112
   Українські закарпатські говірки : Тексти. – Ужгород : Ліра, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8266-06-4
1375113
  Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-361-220-1
1375114
   Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 11-13
1375115
  Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XIV столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 258-263. – ISBN 966-7196-06-2
1375116
  Дашкевич Я. Українські землі в часах галицько-волинської державності (кінець Х - середина ХVІ ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-21. – ISSN 0869-3595
1375117
   Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 25-30
1375118
   Українські землі наприкінці у 60-80-ті роки XVII століття. Петро Дорошенко: важкий вибір гетьмана // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 18-19
1375119
  Анцишкін І. Українські землі та Римські папи у I тис. н.е. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 13-24. – ISBN 978-966-7379-86-5
1375120
  Гісем Олександр Українські землі у першій половині XVII ст. : (Історія України, 8 кл.). Частина І. (Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31
1375121
  Гісем Олександр Українські землі у першій половині XVII ст. : (Історія України, 8 кл.). Частина 1. (Уроки 16-19) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-32
1375122
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1375123
  Сімків О. Українські ідентичності на зламі тисячоліть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 484-486. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375124
  Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлатичними структурами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 5-22
1375125
  Фоміна Тетяна Українські ієрархи в українському полоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1375126
  Бурковська Л. Українські ікони із житійною історією XIV-XVI століть: особливості структурної побудови // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 35-47. – ISSN 2413-4767
1375127
  Белей Любомир Українські імена перед викликами XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ. в приміт. : 20 поз. – ISSN 0130-5263


  Зі здобуттям Україною незалежності докорінних змін зазнали культурно-політичні умови функціонування національного іменника. Зневиразнення національної специфіки українського іменника є сутністю його глобалізації.
1375128
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1375129
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки професора В.Б. Антоновича // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128-147. – ISBN 978-966-551-327-8


  Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, В.Б. Антонович відіграв вельми позитивну роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала активну участь у діяльності Київської української громади. Згадуються науковці університета Св. ...
1375130
  Шелест Г. Українські інтереси в Іраку - втрачені можливості та перспективи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 50-54
1375131
  Айман Захер Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д"Івуар // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 30-31
1375132
  Остапчук Т.П. Українські інтерпретації драми С. Беккета „Krapp’s Last Tape” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 323-329. – ISBN 966-8474-40-6
1375133
   Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва; С.С. Батуріна, О.Г. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. Васильєва та ін. ; НАНУ. Ін-тут історії України ; редкол. : В.А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Київ, 2006. – 315с. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1375134
  Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 54)


  Розглядаються щляхи консолідації українських істориків материковової України та діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування соборності національної історіографії, її інтеграції в європейський та світовий історіографічний процес.
1375135
  Папенко Н.С. Українські історики про місце України в системі виробничо-технічних відносин Росії - Німеччини в 20-30-ті pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 124-125. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається роль України в системі російсько-німецьких виробничих відносин 20-30-х рр. XX ст. у працях сучасних українських істориків.
1375136
  Непомнящий О. Українські історики та вивчення Криму у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 165-166
1375137
  Авраменко А. Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 10-17. – ISSN 0130-6936
1375138
  Богданова М.М. Українські історичні твори малої форми: тропи як лексико-семантичні виражальні засоби // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 290-298. – ISBN 978-966-188-008-4
1375139
  Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразілії як джерело інформації про західноукраїнську книгу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73-95. – ISSN 1591-6223
1375140
  Майборода О. Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1375141
  Воропай Л.І. Українські Карпати : Фізико-географічний нарис / Л.І. Воропай, М.О. Куниця. – Київ : Радянська школа, 1966. – 167с.
1375142
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISSN 1561-6215
за 1994 рік. – 1999. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375143
   Українські Карпати : природа, економіка, історія, народознавство: покажчик літератури. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1995 рік. – 2001. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375144
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1996/1997 рік. – 2002. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375145
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1998 рік. – 2003. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375146
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1999 рік. – 2004. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375147
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISBN 966-02-3488-0. – ISSN 1561-6215
за 2000 рік. – 2005. – 328с. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1375148
  Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів : (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш; НАНУ, Ін-т народознавства; [відп. ред. С. Павлюк]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 451с.
1375149
  Антонюк Є. Українські класики у творчій діяльності "Західної України" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 276-280. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1375150
  Сташків Мирон Українські книги: час читати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47
1375151
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 340-354. – ISBN 978-617-7638-08-6
1375152
  Брехуненко В. Українські козаки і мусульманські сусіди: транскордонна міграція та взаємодія (XVI - перша половина XVII ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 227-239. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1375153
  Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 178-182. – ISBN 966-7865-75-4


  На прикладі Центрально-українського регіону.
1375154
  Меріме Проспер Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; Пер.з франц. Я.І. Кравця // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Львів : Каменяр, 1990. – с. 115-301. – ISBN 5-7745-0300-3
1375155
  Клопот С. Українські козаки у "війні за чужі інтереси" у 1700-1706 роках у висвітленні М. Устрялова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.106-114
1375156
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1375157
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1375158
  Качмар М. Українські колядки дівчині: роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 44-54. – ISSN 2225-5095
1375159
  Шукліна Н.Г. Українські конституційні проекти європейського зразка ХІХ - початку ХХст про коло прав і свобод людини і громадянина:? політико - правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-31. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1375160
  Радишевський Р. Українські контексти Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 10-18.
1375161
  Комарова Л.В. Українські контингенти в миротворчих операціях ООН // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 86-89. – ISSN 1728-3671
1375162
  Дупленко Ю.К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 197 : Природничі науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931


  "Праці Сергія Подолинського (КУ), українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ...
1375163
  Відоменко О. Українські корені Л.М. Толстого // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – 122-129. – ISSN 0130-321Х
1375164
  Верховинець Я. Українські корифеї // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710


  Про композитора, хореографа, фольклориста В. Верховинця
1375165
  Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1375166
  Озерова Н.Г. Українські культереми в російському художньому дискурсі 20-х років 20 ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 126-131. – Бібліогр. в примітках (12 поз.). – ISSN 0027-2833
1375167
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1375168
  Василевська Тетяна Українські культурні особливості етики державного службовця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті йдеться про значущість та роль укр. культурних особливостей адміністративної етики у формуванні та реалізації ціннісних засад сучасної держ. служби України
1375169
  Тюрменко І.І. Українські культурні традиції XVI-XVII ст. у науковому доробку І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 48)


  Аналізуються погляди І. Огієнка щодо розвитку української культури у XIV-XVII ст.
1375170
  Кот С. Українські культурні цінності в Росії : Перша спроба повернення 1917 - 1918 / С. Кот, О. Нестуля. – Київ : Соборна Україна, 1996. – 320с. – (Повернення культурного надбання України). – ISBN 5-7707-6208-9
1375171
   Українські культурно-освітні товариства "Просвіта" : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 5-86248-106-0
Вип. 4 : Видання "Просвіт" Наддніпрянської України (1906-1922). – 1999
1375172
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (1). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1375173
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (2). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1375174
  Стецишин О. Українські ландскнехти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Під час визвольних змагань у складі Української галицької армії воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів.
1375175
   Українські легенди : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
1375176
  Колесник В.Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття : монографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 244 с. – ISBN 966-594-581-1
1375177
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1375178
  Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 4
1375179
  Бойко І.З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ початку ХХ ст. / І.З. Бойко. – Київ, 1967. – 371 с.
1375180
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2001. – 512с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1375181
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 966-2923-15-2
Т. 1. – 2006. – 162с. : іл. – Шифр дубл.8узб.Доп карт ст.
1375182
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 978-966-2923-15-5
Т. 2. – 2006. – 160с. : іл. – Шифр дубл.8узб Укра. Доп.карт ст.
1375183
  Оліфіренко В. Українські літературні традиції у східній діаспорі і підручник літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 43-50. – ISBN 966-7517-08-X
1375184
  Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 171-188. – ISSN 0130-528Х
1375185
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1375186
  Гриценко О.М. Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 125-129


  Стаття присвячена розгляду проблеми сучасних мас-медіа як інструменту політичного впливу, та специфіка ролі журналістики в політичному аналізі.
1375187
  Солдатенко В. Українські масони в добу революції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.98-102 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375188
  Петрів Т.І. Українські медіа-пріоритети у контексті проблем європейської інтеграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 131-133
1375189
   Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1375190
  Слабошпицький Михайло Українські меценати / Слабошпицький Михайло. – Київ : Вид-во М.П. Коць, Ярославів Вал, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – (Нариси з історії української культури). – ISBN 966-605-225-3
1375191
  Мащенко С.Т. Українські мислителі 17-18 століть на Чернігово-Сіверщині : Науково-популярні нариси / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. – 155с. – ISBN 966-533-216-3
1375192
  Тіменик З.І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 93-100. – ISSN 2077-1800
1375193
   Українські міждисциплінарні студії = Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 370 с. : табл. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-44-8
1375194
  Ковтун А. Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 6-10. – ISSN 2311-9896


  "Погляди О. Потебні та І Огієнка на важливу роль взаємозв"язку мовного й релігійного чинників у творенні національної ментальності ще не були об"єктом окремого вивчення, тому метою нашого дослідження стало з"ясування таких актуальних для нашого ...
1375195
   Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – 348 с.
1375196
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1375197
  Школьна Т.С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1375198
  Конашевич С. Українські навчальні заклади у Керчі століття тому: сподівання і реальність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 7
1375199
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1375200
  Гальченко П. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / П. Гальченко. – Київ, 1967. – 383с.
1375201
  Стратілат А.І. Українські народні думи в науковій оцінці Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 372-375. – ISBN 966-8188-10-1
1375202
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1375203
  Королевич О.Д. Українські народні думи та історичні пісні 16 - 17 ст. / О.Д. Королевич. – Київ, 1959. – 60с.
1375204
  Малюк М. Українські народні думи у записах Степана Носа // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 77-86. – Бібліогр.: с.86, 19 приміток
1375205
  Стратілат А.І. Українські народні думи як носії народної моралі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 106-109
1375206
  Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
1375207
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 309-315
1375208
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 426-433


  У статті відображено історико-теоретичний і змістовий аспекти виникнення, формування та особливостей побутування пісень, що за жанровими ознаками відносяться до творів християнської народної епіки, або ж старозавітної сакральної гімнографії (псалмів, ...
1375209
  Дядищева-Росовецька Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 95-115
1375210
  Шестопал М.М. Українські народні загадки / М.М. Шестопал. – К., 1963. – 399с.
1375211
  Красиков М. Українські народні звичаї, пов"язані з купівлею корови: сучасна магічна практика // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 62-67. – ISSN 0130-6936
1375212
  Старков В. Українські народні ігри Придонщини кінця ХІХ ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-106. – ISSN 0869-3595
1375213
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
1. – 1946. – 122с.
1375214
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
2. – 1947. – 132с.
1375215
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
3. – 1948. – 135с.
1375216
   Українські народні казки. – Л., 1966. – 280 с.
1375217
   Українські народні казки : Для мол. та серед. шк. віку. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 176с. – (Шкільна бібліотека)
1375218
  Дунаєвська Л. Українські народні казки / Л. Дунаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 96с. – ISBN 5-7701-2588-5
1375219
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1375220
   Українські народні казки. Казки Поділля / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зинчук. – Чернівці : Букрек, 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-399-763-6
1375221
  Бушак С. Українські народні картини "Козаки-Мамаї" в контексті сарматської культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 197-203. – ISBN 966-650-037-X
1375222
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 3 : Мелодії 1251-2482. – 1966. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375223
   Українські народні мелодії : Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 4 : Мелодії 2483-3734. – 1968. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375224
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 5 : Мелодії 3735-5083. – 1970. – 574, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375225
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Джерзі Ситі : М. Коць
Т. 6 : Мелодії 5084-6437. – 1971. – 574, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375226
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Куць
Т. 7 : Мелодії 6440-7716. – 1981. – 574 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375227
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 8 : Мелодії 7717-9077. – 1986. – 573, [2] с. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375228
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М. Коць
Т. 9 : Мелодії 9078-10333. – 1991. – 573, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375229
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 10 : Мелодії 10334-11447. – 1994. – 607, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375230
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : Український Музичний Фестиваль [та ін.]
Т. 11 : Доповнюючі тексти. – 1996. – 413, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1375231
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1375232
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти / А.І. Гуменюк. – К., 1967. – 244с.
1375233
  Черкаський Л.М. Українські народні музичні інструменти / Л.М. Черкаський. – Київ : Техніка, 2003. – 264с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-111-5


  Характеризуючи кожний музичний інструмент, автор простежує його походження, еволюцію, конструктивні зміни, основні прийоми гри, сферу побутовання
1375234
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри / А.І. Гуменюк. – К., 1959. – 55с.
1375235
  Осадча-Яната Наталія Українські народні назви рослин = Plant names in Ukrainian vernacular : (Зібрав автор на Україні в роках 1927-1939) / Осадча-Яната Наталія; Укр. вільна академія наук у США. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1973. – 173с. : іл.
1375236
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 1. – 1954. – 484с.
1375237
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 2. – 1954. – 415с.
1375238
   Українські народні пісні. – Київ : Дніпро
Частина 2. – 1965. – 527с.
1375239
   Українські народні пісні. – Київ : Фітосоціоцентр, 1993. – 95 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця № 1-10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1375240
  Гнатюк В.М. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / Володимир Гнатюк ; [упорядкув., вступ. ст. та прим. М. Яценка]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 324 с.
1375241
   Українські народні пісні з Лемківщини.. – К., 1972. – 404с.
1375242
   Українські народні пісні з нотами / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
1375243
   Українські народні пісні на слова Шевченка. [Ізоматеріал] : [Комплект 10 листівок з обкл.]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 10 арк. з обкл.
1375244
  Грица С. Українські народні пісні про еміграцію // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1375245
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1971. – 211с.
1375246
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1978. – 131с.
1375247
   Українські народні пісні про кохання : пісенник. – Вид. 3-є. – Київ : Музична Україна, 1988. – 136 с. – Мініатюрне видання
1375248
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1992. – 159с.
1375249
   Українські народні пісні Пряшівського краю
1. – 1958. – 304с.
1375250
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1375251
   Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. – К., 1990. – 453с.
1375252
  Базилевич А. Українські народні пісні. [Ізоматеріал] : малюнки А. Базилевича : (комплект листівок на укр. мові) : Тексти пісень подаються у записах великого укр. композитора Микола Віталійовича Лисенка / А. Базилевич. – Київ : Мистецтво, 1966. – 16 л. : 16 листівок + 1 обкл.
1375253
   Українські народні прислів"я та приказки. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 447 с.
1375254
   Українські народні прислів"я та приказки. – 2-е вид. – К., 1961. – 527с.
1375255
   Українські народні прислів"я та приказки. – К., 1963. – 791с.
1375256
   Українські народні романси. – К., 1961. – 412с.
1375257
  Гнатюк Вячеслав Миколайович Українські народні соціально-побутові пісні-новатори Гуцульщини повоєнної доби : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Гнатюк Вячеслав Миколайович; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1992. – 16л.
1375258
   Українські народні страви.. – К., 1992. – 173с.
1375259
   Українські народні танці.. – К., 1969. – 616с.
1375260
  Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-15. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Зроблено спробу дослідити генезу українських народних уявлень про народження дітей і пояснити зміст пов"язаних з ними звичаїв і повір"їв, які збереглися до нашого часу і продовжують впливати на світогляд сучасної людини.
1375261
  Федущак М.Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливості : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Федущак М.Л. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1375262
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1375263
  Якубовський І. Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX - початку XX століття // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 91-94
1375264
  Дяченко О.В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 16-21. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1375265
  Якібчук В. Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази данних: проблеми і протиріччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 214-218


  Розглянуто недосконалість критеріїв оцінки наукових видань в міжнародних наукометричних базах даних. Досліджено протиріччя між вимогами українського законодавства і аналітичних інформаційних систем. In the article were considered imperfection of ...
1375266
  Масненко В.В. Українські наукові видання як комунікативний чинник становлення національної свідомості у добу українізації 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 17-24. – (Серія "Історичні науки")


  Важливої складової українізації науки у період 1920-х років є діяльність Всеукраїнської академії наук і праці таких дослідників як : Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський, М. Драгоманов, А. Кримський, П. Тутківський, М. Оглоблін, ...
1375267
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1375268
  Зайцева З. Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 206-221. – ISSN 2519-4518


  Досліджено створення "Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові" та "Українського наукового товариства у Києві". Розкрито напрями їх діяльності, які забезпечили їм входження до світового академічного співтовариства. Особлива увага приділена ролі ...
1375269
  Світленко С.І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького періоду революції (1917-1920) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97-109. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д.І. Яворницького в період революції 1971-1920 рр. Згадуються професори КУ - Синявський А.С., Ляскоронський В.Г.
1375270
  Пиріг Л. Українські науковці та освітяни XX сторіччя в дзеркалі філателії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – C. 70-77. – ISSN 1819-7329
1375271
  Кульчицький С. Українські націонал-комуністи в добу визвольних змагань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1375272
  Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 235-238
1375273
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) : монографія : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 1. – 2011. – 303, [1] с. – Покажч. імен., геогр. покажч. : с. 284-303. – Бібліогр. наприкінці розд.
1375274
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 рр.) : документи і матеріали : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 2. – 2011. – 290, [2] с. – Додатки: с. 270-274
1375275
  Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні) / О.Ю. Висоцький; МФУ. ДДФЕІ. – Дніпропетровськ, 2001. – 160с. – ISBN 966-7214-72-9
1375276
  Корольов Г. Українські національні проекти та східноєвропейські "держави-нації" 1917 - 1923 рр. у новітній історіографії: основи компаративного аналізу // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 236-250. – ISBN 978-617-7062-20-1
1375277
  Мишко В.В. Українські національні реалії в іспанських перекладах поезії Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 118-122


  Статтю присвячено проблемі відтворення та перекладу реалій; в ній детально аналізуються основні методи відтворення українських національних реалій, відібраних з поезій Тараса Шевченка, у іспаномовних перекладах Леоніда Голоцвана. Статья посвящается ...
1375278
  Капелюшна М. Українські національні та радянські державні утворення у 1917 - 1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6-7
1375279
  Демська-Будзуляк Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-790-8


  Cтаття присвячена питанням рецепції творчості Лесі Українки неокласиками та типологічним паралелям творчості зазначених митців. Увага головно зосереджена на літературознавчій спадищині неокласиків. Cтатья посвящена вопросам рецепции творчества Леси ...
1375280
  Гриневич В. Українські німці в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.158-161 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375281
  Винниченко І.І. Українські німці на зламі ХХ-ХХІ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 239-250. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1375282
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1375283
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1375284
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1375285
  Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія : Роман / Є. Єнджеєвич. – Львів : Атлас, 1997. – 445с. – ISBN 966-7275-03-5
1375286
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1375287
  Коломійцева О.В. Українські особливості розвитку грінмейлу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 107-112. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1375288
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – С. 180-193. – ISBN 978-966-8825-73-6
1375289
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 143-160. – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1375290
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1375291
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1375292
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1375293
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1375294
  Лушніков І. Українські остарбайтери / І. Лушніков, І. Шаров // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.154-157 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375295
  Голишкіна Я. Українські паремії М. Номиса в сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-131


  У статті розкрито поняття "прислів"їв" та "приказок" із збірника Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше". Подано зовнішній зміст, внутрішній зміст та опозиції кожного висловлювання. Наведені зразки приказок та прислів"їв можна ...
1375296
  Любовець Олена Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 150-160. – ISBN 978-966-02-4770-3
1375297
  Солдатенко В.Ф. Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 7-20. – ISSN 2076-1554
1375298
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1375299
  Солдатенко В.Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 7-21. – ISSN 2076-1554
1375300
  Поліщук Р.В. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиія: "сигмент" фізичного здоров"я // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 62-79. – ISBN 978-966-493-990-1
1375301
  Поліщук Р. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиція: "сегмент" фізичного здоров"я // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 72-87. – ISBN 978-966-493-790-7
1375302
   Українські перекази : [збірник]. – Hью Йорк : Вид. "Шкільної ради УККА" ; Накл. Арка, 1944. – 32, [2] с. : іл.
1375303
   Українські перекази. – Репринтне відтворення видання 1944 р. – Київ : Абріс, 1993. – 120 с. – Вих. дані оригіналу: Краків-Львів,1944
1375304
  Хоменко Юрій Миколайович Українські переклади О.Твардовського (проблеми художньої майстерності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 17л.
1375305
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1375306
  Ільїн В.С. Українські переклади поезій О.С. Пушкіна / В.С. Ільїн. – [23 с.]
1375307
  Крушинська О.Г. Українські переклади поезій Стефана Малларме // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 99-107
1375308
  Ліхтей Т. Українські переклади словацької поезії (друга пол. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1375309
  Байкеніч Д. Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944-1947 рр. Сучасна українська історіографія // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 1728-3671
1375310
  Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) : бібліогр. покажчик / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 471 с. – Покажчики: с. 369-470. - Розгорнутий тит. арк. – (Джерела української біографістики / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.] ; вип. 3). – ISBN 978-966-02-75-91-1
1375311
  Павленко Л.В. Українські перспективи філогічних досліджень у галузі візантиністики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 131-139


  В аналітичному огляді підбито підсумки досліджень вітчизняних істориків-візантиністів і визначено проблематику, яка могла б бути об’єктом наукового вивчення для українських філологів. В аналитическом обзоре подведен итог исследований ...
1375312
  Біняшевський Е.В. Українські писанки / Е.В. Біняшевський. – К., 1968. – 93с.
1375313
  Таранушенко С. Українські писанки. як пам"ятки народнього малярства / С. Таранушенко. – С. 449-455
1375314
  Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI - початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії / П.К. Загайко. – Київ, 1957. – 88с.
1375315
  Загорулько Р. Українські письменники - жертви сталінських репресій // Молодь України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 41/42). – С. 13
1375316
  Кирилюк Є.П. Українські письменники - революційні демократи й літератури західних і південних слов"янських народів. / Є.П. Кирилюк. – К., 1963. – 80с.
1375317
   Українські письменники. – К.
2. – 1963. – 752с.
1375318
   Українські письменники : Біо-бібліографічний словник. У п"яти томах / Редкол.: О.І. Білецький, О.І. Бандура, П.К. Волинський, Є.П. Кирилюк; Уклав Л.Є. Махновець; Відп. ред. О.І. Білецький. – Вид. перероблене. – Харків : Прапор. – ISBN 966-8690-20-6
Т.1 : Давня українська література ( 11-18 ст.). – 2005. – 976с.
1375319
  Преварська М.І. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2013. – 366, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-8263-43-Х


  У змісті: Антонич Б.-І., Багряний І., Барка В., Винниченко В., Вишенський І., Вишня О., Вовчок М., Вороний М., Глібов Л., Гончар О., Гончаренко Б., Гуцвло Є., Дімаров А., Довженко О., Драй-Хмара М., Драч І., Еллан-Блакитний В., Загребельний П., ...
1375320
  Сенько І. Українські письменники 20-40-х років ХІХ ст. і Микола Гоголь // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 41-47. – (Філологія ; Вип. 18)
1375321
  Довгалюк П.М. Українські письменники в боротьбі проти Ватикану / П.М. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1953. – 80 с.
1375322
  Шептицька Т. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 100-106. – ISBN 966-8126-27-0
1375323
   Українські письменники діаспори : Матеріали до біобліографічного словника. – Київ
Ч. 1 : (А-К). – 2006. – 196с.
1375324
  Брюховецька Л. Українські письменники і кіно 1920-х // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 276-286
1375325
  Юрчук О. Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва


  У статті здійснено аналіз двох варіантів реагування на колоніалізм - крутійства та пророцтва. Крутійство нагадує собою синтез власне крутійства (або "мінливості") та намагання створити пророчий текст. Пророцтву властиве утопічне поєднання націоналізму ...
1375326
  Рябчій І. Українські письменники на Паризькому книжковому салоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 238-242. – ISSN 0320 - 8370


  З 19 по 25 березня делегація українських письменників, видавців і громадських активістів узала ічасть у роботі Паризького книжкового салону.
1375327
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1375328
  Неврлий М. Українські письменники Словаччини


  Завдяки ініціативі та фінансовій допомозі Сергія Макари та Михайла Романа наприкінці 2010 року вийшов друком украй необхідний для східнослов"янських українців, а також для словаків та чехів "Словник українських письменників Словаччини"
1375329
  Вовк Н.М. Українські письменники у світі. Літературна діаспора // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 29-32


  Географія української діаспори, поняття "діаспора", "міграція", "еміграція". Життя і творчість українських письменників в еміграції. Таблиця "Українські письменники у світі"
1375330
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1375331
   Українські пісні / [Уклад. і авт. пеpедм. О.С. Балліна]. – [Санкт-Петербург] : Видані коштом О.С. Балліноі ; [Тип. Ф. Стелловскаго], 1863. – [1], 125, [2]: нот. – В кн. 63 укp. наp. пісні з нотами.- Прим. № 121390 дефектний, без обкл. та тит. стор., опис зроблено по ВАУН
1375332
  Квітка К. Українські пісні про дівчину , що помандрувала з зводителем / К. Квітка. – У Київі (Київ) : З друк. Української Акад.наук, 1926. – [1], 39, с. : нот.
1375333
  Кіндратюк Б. Українські пісні часів ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С.350-352. – ISBN 966-02-2208-4
1375334
  Григорій Українські повісті / Григорій, Квітка-Основ"яненко; Упор. текстів, передмова, примітки, пояснення слів та виразів Л.В. Ушкалова. – Харків : Веста. Ранок, 2003. – 352с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-253-7
1375335
  Гоголь М.В. Українські повісті : найкращі [українські] переклади / Микола Гоголь ; за ред. І. Малковича ; [пер. з рос. М. Рильського та ін.] ; худож.: В. Єрко, К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 605, [3] с. : іл. – Друк. за вид.: ПСС. т. 1, 2 / Н. Гоголь. Москва, 1937. - Зміст: Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-585-080-0
1375336
  Хоменко І.А. Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 255-261


  Статтю присвячено масовій комунікації як джерелу соціальних прогнозів. Проблема досліджується у контексті політичної ситуації в Україні на прикладі журналістики, наукової фантастики і радіодрами. Мета дослідження пов’язана з медіаекологією та ...
1375337
  Преварська М.І. Українські поети : біографії, огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8263-50-7


  У змісті авт.: Андієвська Е., Андрухович Ю., Антонич Б.І., Барка В., Величковський І., Винничук Ю., Вінграновський М., Вороний М., Герасим"юк І., Глазовий П., Глібов Л., Голобородько В., Гребінка Є., Грінченко Б., Гулак-Артемовський П., Драч І., ...
1375338
   Українські політичні в"язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з"їзд Спілки політичних в"язнів України, (20-21 квітня 1991 р.): Матеріали і коментарі. – Львів : Українські технології, 2001. – 340с. – ISBN 966-666-012-1
1375339
  Марунчак М. Українські політичні в"язні німецьких тюрем і концтаборів на Заході // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 160-171. – ISBN 5-7702-0432-X
1375340
  Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Балинський І.О. ; МОНУ ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 201л. – Бібліогр. : л.176-201
1375341
  Яремчук В. Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні думи: перший досвід парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 7-23
1375342
  Любовець О.М. Українські політичні партії революційної доби 1917-1920 років у спогадах, історичних дослідженнях і документальних матеріалах / О.М. Любовець ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 69, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-87-3
1375343
  Нетудихаткін І. Українські портрети церковних благодійників XVI - XVIII - ст.: проблема термінології в українській історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 33-35
1375344
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1375345
  Андрусяк Т. Українські правничі товариства та їх роль у розвитку правничої думки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 72-76
1375346
  Усенко І. Українські правознавці й архівна справа // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.514-527
1375347
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 310 арк. – Додатки: арк. 241-310. – Бібліогр.: арк. 180-240
1375348
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1375349
  Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI-XVIII ст.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 88-94. – ISBN 966-7060-92-6
1375350
  Климов В.В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії : монографія / В.В. Климов ; [наук. ред. А.М. Колодний] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства. – Київ : Інститут філософії НАН України, 2008. – 879, [5] с. – Імен. покажч.: с. 859-879. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4744-4
1375351
  Щишкін О.П. Українські прапороносці в історії сучасного олімпійського руху / О.П. Щишкін, А.О. Боднар // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 173-175
1375352
  Данилюк О. Українські приватні емітенти на ринку єврооблігацій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 105-109. – ISSN 2078-5860
1375353
  Левун Н.В. Українські прийменникові конструкції з ПО / Н.В. Левун, О.К. Степаненко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 49-57
1375354
  Номис Матвій Українські приказки, прислів"я і таке інше = Ukrainian proverbs, adages and other sayings: a collection by Matviy Nomys reprint of 1864 edition with addenda : передрук видання 1864 року з додатками / Матвій Номис. – Саут-Бавид-Брук : Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. автокефальної православної церкви в діяспорі, 1985. – 304, XVII c., XVI c., [6] c. іл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - В оригіналі інші вихідні данні: С.-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Куліша, 1864. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1375355
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Уклав М.Номис. – Київ : Либідь, 1993. – 768с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00015-2
1375356
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Збірники О.В. Марковича та ін. ; Укл. М. Номис. – Київ : Либідь, 2004. – 352. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0310-Х
1375357
  Линчак І.М. Українські прикмети в контексті народної пісні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 58-62
1375358
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1375359
   Українські прислів"я, приказки та порівняння з літературних пам"яток. – Київ : Наукова думка, 2001. – 392с. – (( " Укр. нар. творчість " )). – ISBN 966-00-0559-8
1375360
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 88-100
1375361
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд - (-їж-) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 30-39. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1375362
  Фаріон Ірина Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII - початку ХІХ століття (з етимологічним словником) / Фаріон Ірина; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів : Літопис, 2001. – 371с. – ISBN 966-7007-30-2
1375363
  Мельник М. Українські проблеми. : Збірник статей і коментарів / М. Мельник. – Київ : Смолоскип, 1999. – 694с. – ISBN 966-7332-22-5
1375364
  Гайовий Г.Т. Українські псальми : Сатирична хроніка політичних подій у національно-духовному висвітленні / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 1999. – 92с. – ISBN 966-95592-3-5
1375365
   Українські публікації стануть більш "видимими" [Digital Object Identifir (DOI)] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – C. 1


  В Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування.
1375366
   Українські радянські композитори.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстовками укр. мовою). – Київ : Мистецтво, 1978. – 14 л. : 14 листівок + 1 обкл. – (Видатні діячі культури ; Вип. 5)
1375367
  Любчук Н.В. Українські реалії в німецькомовних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 413-418


  У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і австрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залежно від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забезпечують ...
1375368
  Кірносова Н.А. Українські реалії в творах М. Гоголя: проблема перекладу китайською мовою ("Вечір на Івана Купала") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 89-97
1375369
  Фірсова С. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Исследованы состояние понимания, формирование и внедрение на практике мер социальной ответственности бизнеса на ...
1375370
  Михайлович В.А. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної вітчизняної освіти // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50


  В статті аналізуються проблеми культурної політики України,загально- цивілізаційні та етнонаціональні тенденції в межах культурної політики крізь призму освітянських процесів, становлення нової європейської моделі національної освіти, приєднання ...
1375371
  Батрименко О.В. Українські реалії: капітуляція "суверенної демократії" перед "суверенною бюрократією", а "суверенної бюрократії" перед "суверенною олігархією" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1375372
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1375373
  Петренко М.З. Українські родові герби та їх значення в атрибуції музейних пам"яток // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 82-89
1375374
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1375375
  Сторожук Х. Українські сакральні найменування неіндоєвропейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Христина Сторожук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 287-294. – ISSN 0320-3077
1375376
  Казачінер О.С. Українські свята і традиції / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Англійська мова та література ; 7(79)). – ISBN 978-611-00-0346-4
1375377
  Гоцалюк Алла Українські свята та обрядові дійства весняно-літнього циклу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 250-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто традиційні свята українців весняно-літнього календарного циклу.
1375378
   Українські святі на землі Новгородській // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 6
1375379
  Коредчук Ю. Українські Сенатори в Сенаті II Польської Республіки // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 22-33. – ISSN 2082-4939
1375380
  Манзуренко В. Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 25-29. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена участі українського добровольчого військового формування австро-угорської армії - Українських Січових стрільців - в українсько-польській війні, що розпочалася у листопаді 1918 р. у Львові. Порівнюються військові сили української та ...
1375381
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1375382
  Прибєга Л. Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 331-338. – ISBN 978-966-2374-12-4
1375383
  Дидик-Меуш Українські складені найменування XVI-XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Ганна Дидик-Меуш // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 42-49. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено проблемі формування термінологічної бази та лексикографічного опису загальних географічних назв української мови XVI-XVIII ст. Особливу увагу звернено на відбір та лексикографічну кодифікацію сталих словосполучень, до складу яких ...
1375384
  Риженко Я. Українські скрині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 73-89. – ISSN 0130-6936
1375385
  Вайцнер М. Українські скрипки - на світовій сцені // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 116-120. – ISSN 0868-4790
1375386
   Українські словники / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тищенко, Н. Присяжнюк
1375387
  Лазаренко О. Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 461-465. – ISSN 2078-0850


  Згадуються лексикографічні праці І. Огієнка.
1375388
  Громко Т.В. Українські словники народної географічної термінології і проблеми діалектології // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 28-36. – ISSN 2313-4593
1375389
  Вєдєнєєв Дмитро Українські Соловки / Вєдєнєєв Дмитро, Шевченко Сергій. – Київ : ЕксОб, 2001. – 206с.
1375390
  Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок / Олександр Висоцький. – Київ : Основні цінності, 2004. – 269 с. – (Спадщина ; Кн. 29). – ISBN 966-7856-36-4
1375391
  Кралюк П. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-966-2254-74-7
1375392
  Лисенко І.М. Українські співаки XI-XVIII ст. : енциклопед. словник : [бл. 500 статей] / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2015. – 142, [2] с. – ISBN 978-617-581-229-7
1375393
   Українські співаки у спогадах сучасників / авт.-упоряд. Іван Лисенко. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1375394
  Петрук Н.К. Українські спільноти 16-17 ст. як суб"єкт європейського освітнього процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 157-162.
1375395
  Лосєв І.В. Українські стереотипи в російській свідомості і сучасна російська публіцистика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується сучасна російська публіцистика в аспекті її відношення до реалій української історії, культури, традиції. Аналізується створений російськими "мас-медіа" образ України та його вплив на формування російсько-українських відносин в сфері ...
1375396
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1375397
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 5). – С. 4-21


  Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української науки та освіти ХХ ст. Будучи українцем за походженням, він глибоко перейнявся ідеєю національного наукового, ...
1375398
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1375399
  Дзюба О. Українські студенти в німецьких університетах ( ХVІІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.92-95 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375400
  Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи у 14-18 століттях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 108-152.
1375401
  Лучканин С.М. Українські студії в університеті імені Бабеша-Боляй міста Клуж-Напока (Румунія) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 427-431.
1375402
   Українські студії з філології = Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 359 с. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-35-6
1375403
  Карпенко В. Українські студії під небом Баварії : Мюнхенські враження / Віталій Карпенко. – Київ : Газета "Вечірній Київ", 1998. – 144с. – (Б-чка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-7139-40-9


  У книзі розповідаеться про унікальний випадок у розвитку світової науки, коли представник нації, чию державу було задушено московськими більшовиками, 75 років розвивають свою незалежну національну науку іншій державі.
1375404
  Любицька М.І. Українські сучасні письменники на сторінках національних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 126-129


  Розглянуто та проаналізовано особливості письменницьких творів на сторінках української преси, визначено основні теми, які порушували письменники, а також простежено стилістичні мовні особливості текстів на прикладі публікацій Ю. Андруховича, А ...
1375405
  Перкун В.П. Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 199-215. – ISSN 0130-5247
1375406
  Кінджибала О.С. Українські та корейські казки про тварин (типологія образів головних героїв)


  Досліджується типологія жанру казок про тварин України та Кореї шляхом порівняльного аналізу, висвітлюються образи головних героїв цих казок. The typological analysis of Ukrainian-Korean fairy tales about animals as well as the comparative analysis of ...
1375407
  Баранніков О. Українські та південно-россійські циганські діалекти / О. Баранніков. – Л, 1933. – 72с.
1375408
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1375409
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1375410
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1375411
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1375412
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1375413
  Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про "роджений" та "вчений" розум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-371


  На матеріалі українських та угорських народних казок Західної України простежується коло уявлень, що належить до концепту "розум", зокрема "роджений" та "вчений", зачіпаються важливі психологічні та філософські проблеми людської екзистенції.
1375414
  Козіндо М.В. Українські та хорватські дослідження в галузі фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 214-218
1375415
  Кравець О. Українські та хорватські казкові оповідання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 152-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1375416
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1375417
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 233 л. – Додатки: л. 227-233. – Бібліогр.: л. 206-226
1375418
  Куляс І. Українські теленовини останнього десятиліття. : Сувб"єктивний погляд // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 50-55
1375419
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва:концептуальні засади : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кошак К.О.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 240л. – Бібліогр. л. 191 - 212
1375420
  Томенко М. Українські темники про грузинські троянди : Оксамитова революція в Тбілісі як фіаско офіційної пропаганди в Україні // Україна молода, 2004. – 24 січня


  Висвітлення укр. провладними ЗМІ подій у Грузії: Ст. нар. депутата України, голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1375421
  Мосенкіс Ю.Л. Українські топоніми з кавказькими паралелями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 440-444. – ISBN 966-581-481-8
1375422
  Поповський А. Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 124-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1375423
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця, 2003. – 176с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-87-8
1375424
   Українські традиції. – Харків : Фоліо, 2004. – 573с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2611-4


  Унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх-давен до нашого часу
1375425
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1375426
  Бойко С. Українські традиційні практики ворожіння на купальських вінках: культурно-історично реконструкція сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 547-552. – ISBN 978-966-171-795-3
1375427
   Українські трофеї "Євро" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 120-129 : фото
1375428
  Самойлов Юрій Українські турфірми варті поваги! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1375429
  Литвинов О.О. Українські уроки кризи. Вибір подальшої стратегії // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 67-72
1375430
  Завальнюк О.М. Українські уряди і проблема українізації російських університетів в Україні (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 12-24. – ISBN 978-966-2187-00-7


  Про запровадження українознавчих дисциплин та дозвіл читати лекції українською мовою в університеті Св. Володимира, Харківському і Новоросійському університетах. В статті згадують: ректора М. Цитовича, проф., прив.-доц. І. Огієнко, проф. М. ...
1375431
  Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-21
1375432
  Стріха М. Українські фізики не погоджуються з русифікацією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1375433
  Таращенко Д. Українські фізики стурбовані станом вітчизняної науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 3


  Про VIII-й з"їзд Українського фізичного товариства, яке відзначило своє 20-річчя. Делегатів прийняв фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Учасників з"їзду привітали зарубіжні гості, віце-президент НАН України Антон Наумовець, академіки НАН ...
1375434
  Федорняк Н. Українські фольклорні студії в Канаді // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 84-95. – ISSN 2310-0583
1375435
  Іванов Е.М. Українські фонди, перевезені з Москви / Е.М. Іванов
1375436
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1375437
  Длінна Т. Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 218-222. – ISSN 2313-8505
1375438
  Рябова Л.В. Українські художники на теренах розвитку європейської моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 181-187
1375439
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1375440
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  Як аналітик та історик М. Гоголь дає обґрунтування фундаментальної бази стійкої підприємницької діяльності родин Терещенків і Симиренків. Перебуваючи у Києві, М. Гоголь проживав у М. Максимовича.
1375441
  Романюк М.М. Українські часописи Коломиї ( 1865-1994 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М.М. Романюк, М.В. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 1996. – 238с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 5-7702-1233-0
1375442
  Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / О. Дроздовська; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2001. – 364с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1442-1
1375443
  Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 304с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1436-7
1375444
  Стешенко І.М. Українські шестидесятники : Публічні лекції [пpо суспільно-політичні та національно-патpіотичні погляди фундатоpів жуpналу "Основа"] / Написав Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київської Друкарської спілки, 1908. – 45 с. – Відбиток з: "Записки Українського наукового т-ва в Київі". 1908, Кн.2
1375445
  Негода О. Українські школи в Донецькому регіоні в 1920-х роках / О. Негода, Н. Темірова // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С, 41-46
1375446
  Власенко В. Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 7
1375447
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1375448
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1375449
  Чорна С. Українській державності - 1180! / С. Чорна, Г. Лук"янчук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – С. 12-13
1375450
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1375451
  Зарецький О.В. Українськість під тиском радянської ідеології та квазікультури. Шістдесятники // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 370-378
1375452
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1375453
  Воропаєва Т. Українськість як системний чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85-89. – ISBN 978-966-439-357-4
1375454
  Верхогляд В. Українсько-австрійські відносини на вищому рівні: через минуле до майбутнього // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.89-92
1375455
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische begegnungen / [Андреас Каппелер та ін. ; передм. М. Шпіндельггер]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. – Кн. на укр. та нім. мові. - Довідка про авторів на стр. 343. – ISBN 966-8849-46-9
1375456
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische Begegnungen / [Ю. Андрухович та ін. ; передм.: М. Шпіндельггер, Л.О. Кожара ; вступ. сл.: Вольф Дітріх Хайм]. – 2-ге розшир. вид. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. – 374, [2] с. : фот. – Авт. зазнач. на с. 367-374. - Текст укр., нім. – ISBN 978-966-8849-46-6
1375457
   Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ ; Чернівці, 1999. – 303 с.
1375458
  Драганчук О.В. Українсько-австрійські міждержавні зв"язки: 1991-2000рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 286-276. – ISBN 966-7196-06-2
1375459
  Кочубей Ю. Українсько-азербайджанська співпраця: сучасний стан і перспективи // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 263-277. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1375460
  Якименко Л.М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 106-108. – ISSN 2076-1554
1375461
  Миронюк Г. Українсько-американська колекція - джерело вивчення культури української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1375462
  Шамраєва В.М. Українсько-американське співробітництво у контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 201-206
1375463
  Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Оберіг, 2015. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-34-5
1375464
  Моцик О. Українсько-американські відносини "перестали бути вулицею з одностороннім рухом" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-17
1375465
  Кравцов Г. Українсько-американські відносини 1997 - 1999 рр. у періодиці США // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 45--46
1375466
  Бабанін О.С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 32-37
1375467
   Українсько-англійський і англійсько-український словник.. – Київ : Пам"ятки України, 1993. – 679 с. – ISBN 5-7770-0843-7
1375468
   Українсько-англійський і російсько-англійський розмовник. – Київ : Тріада, 1991. – 137с.
1375469
  Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник = Ukrainian-English scientific and engineering dactionary : понад 120 000 слів та словосполучень / М.П. Саврук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 912 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0803-8
1375470
  Харитонова М.Ф. Українсько-англійський розмовник / М.Ф. Харитонова. – Київ, 1959. – 87с.
1375471
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ : Радянська школа, 1976. – 190 с.
1375472
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Радянська школа, 1980. – 190 с.
1375473
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1985. – 205с.
1375474
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1988. – 214с.
1375475
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І І. Штерн, . – К., 1991. – 205с.
1375476
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І.І. Штерн. – Київ : Край, 1991. – 208с.
1375477
  Хилько М. Українсько-англійський розмовник / М. Хилько, Д. Костенко. – Київ, 1992. – 184с.
1375478
  Подвезько М.Л. Українсько-англійський словник : Близько 60 000 слів / Склав М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1952. – 1012 с.
1375479
  Подвезько М.Л. Українсько-англійський словник : Близько 60000 слів / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1957. – 1018, [1] с.
1375480
  Жлуктенко Ю.О. Українсько-англійський словник : близько 20 000слів / Ю.О. Жлуктенко; За ред Ю.О.Жлуктенка. – Київ : Радянська школа, 1982. – 432с.
1375481
  Жлуктенко Ю.А. Українсько-англійський словник : бл. 20000 слів / Жлуктенко Ю.О. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
1375482
   Українсько-англійський словник / Укладачі Ю.О.Жлуктенко, Н.М.Вихованець. А.В.Шванц За ред. Ю.О.Жлуктенка. – 3-є видання. – Київ : Освіта, 1995. – 432с. – ISBN 5-330-01413-1
1375483
   Українсько-англійський словник = Ukrasnsan-english dictionary : Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Понад 12 500 термінів. – Київ : Школа, 2003. – 568с. – ISBN 966-661-058-2
1375484
  Гороть Є.І. Українсько-англійський словник = Ukrainian-English Dictionary : [ словник ] / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова, Л.К. Малімон. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040с. – ISBN 978-966-382-189-4
1375485
   Українсько-англійський словник бізнесових термінів.. – Канада, 1992. – 216с.
1375486
   Українсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики / Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України ; [ укладачі : В.Я. Карачун, Ю.З. Прохур ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 416 с. – ISBN 966-8387-93-7
1375487
  Пономаренко Л.О. Українсько-англійський словник лінгвістичних термінів / Л.О. Пономаренко, І.Д. Кучеренко. – К., 1967. – 46с.
1375488
  Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології / Л.В. Мисик; Відп. ред. Нор В.Т.; Наук. ред. Симоненко Л.О., Купрієвич О.А. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 528с. – ISBN 966-7302-89-Х
1375489
   Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва = Ukrainian-english dictionary of economic and business terms / М-во освіти і науки України ; за наук. ред. А.М. Колота ; [уклад.: Є.В. Калюга, А.М. Колот, Л.Г. Ловінська та ін. ; пер.: О.В. Капустіна, Л.І. Чеботарьова, О.Л.Шевченко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 338, [2] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. на укр. та англ. мові. – Бібліогр.: с. 274-297. – ISBN 978-966-483-388-9
1375490
  Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології = Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary of law terms : трудове право та право соціального забезпечення / Л.В. Мисик ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2005. – 300 с. – ISBN 966-313-262-0
1375491
  Дарчук Н.П. Українсько-англійський тезаурус лінгвістичних термінів з інформаційно-пошуковою системою / Н.П. Дарчук, Л.А. Алексієнко, В.М. Сорокін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
1375492
   Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-english thematic dictionary / [ над словником працювали : С. Пахомов, Т. Капустіна, В. Поляков, В. Карпенко ]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 312 с. – ISBN 966-8387-77-7
1375493
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionary / [Карпенко В.М., Герасимчук О.М., Сергієнко О.В. ; вип. у світ: Т. Капустіна, О. Карпенко, Ю. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-76-1
1375494
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionari : [бл. 11 000 термінів] / [В.М. Карпенко, О.М. Герасимчук, О.В. Сергієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-8387-77-7
1375495
  Карабан В.І. Українсько-англійський юридичний словник: понад 65000 слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників : Словники / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2003. – 976с. – ISBN 966-7890-50-3
1375496
  Каплінський А.Л. Українсько-англійські "містерії" : документально-детективні мемуари українця, який пропрацював з 1993 по 1996 рік на посаді віце-президента англійськ. фірми "Ніка Інтернейшнл Лімітід": скорочений варіант / Антон Каплінський. – Київ : СНСВ, 2006. – 156с.
1375497
  Жлуктенко Ю.О. Українсько-англійські міжмовні відносини / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1964. – 168с.
1375498
  Бездробний Ю.В. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту = Ukrainian-English-Russian explanatory dictionary on radiology and radiological protection =Украинско-английско-русский толковый словарь по радиологии и радиологической защите : (понад 1 000 термінів) / Ю.В. Бездробний, В.Г. Козирський, В.А. Шендеровський; НАНУ; Ін-т фізики; Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4582-2
1375499
  Медведів А. Українсько-англійсько-японський розмовник = Ukrainian-English-Japanese phrase-book : присвяч. 160-річчю Львівської політехніки і 60-річчю к-ри іноземних мов / Андрій Медведів ; за ред. Йоко Тойофуку, М. Федоришина. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 204 с. – Книга на укр., англ. та яп. мовах. – ISBN 966-553-452-1
1375500
   Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В.І. Глазко, Ю.О. Іванов, Т.Т. Глазко, А.М. Архіпов; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 394 с. – ISBN 966-95383-1-9
1375501
   Українсько-арабський розмовник. – Київ : Школа, 2006. – 187, [3] с. – ISBN 966-661-355-7
1375502
  Бершеда Є. Українсько-бельгійські відносини: не підбиваючи підсумки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 43-45
1375503
   Українсько-бельгійські літературні зв"язки, 1870 - 2008 = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008 = Oekraїens-belgische literaire relaties, 1870-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. : Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол. : О. Онищенко (гол.), Т. Арсеєнко, В. Горовий та ін.]. – Київ ; Львів : [НБУВ], 2010. – 246 с. – ISBN 978-966-02-5372-8
1375504
  Василишин С. Українсько-білоруське політичне співробітництво в умовах сучасних міжнародних викликів (листопад 2013-2014 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 146-156
1375505
  Вдовенко С.М. Українсько-білоруське співробітництво в сфері освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 32-34. – (Педагогічні науки)
1375506
  Масненко В. Українсько-білоруський діалог у царині історичної науки 1920-х років як засіб національної ідентифікації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 313-319. – ISBN 966-7196-06-2
1375507
  Майоров М. Українсько-білоруський кордон // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 172-180. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1375508
  Мороховський В.П. Українсько-білоруські зв"язки в середині XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 37)
1375509
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1375510
  Бондар Л.П. Українсько-білоруські літературні взаємини 1965-1975 рр. / Л.П. Бондар. – Київ, 1977. – 160 с.
1375511
  Охріменко П.П. Українсько-білоруські літературно-фольклорні зв"язки / П.П. Охріменко. – Київ, 1959. – 36 с.
1375512
  Ситник О.М. Українсько-більшовицьке ідеологічне протистояння періоду громадянської війни // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 135-139. – ISSN 1728-3671
1375513
  Терлак З.М. та ін. Українсько-болгарський розмовник / З.М. та ін. Терлак. – Львів, 1994. – 132с.
1375514
   Українсько-болгарський словник = Украинско-български речник : Близько 20 000 слів. – Київ : Новий-друк, 2002. – 320с. – ISBN 966-7320-00-6
1375515
   Українсько-болгарський словник. = Украинско-български речник : Близько 20 000 слів. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0176-Х


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови з їхніми болгарськими відповідниками. У словнику дотримано правил останньої редакції чинників українського та болгарського правописів. Для студентів, вчителів ...
1375516
   Українсько-болгарський тематичний словник = Украинско-български тематичен речник / [ уклад. : В. Таранюк, В. Карпенко ; за ред. І.А. Стоянова ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 272 с. – ISBN 966-8387-79-1
1375517
  Тимошенко Ю. Українсько-болгарські взаємини у сфері освіти та науки в 90-х рр. XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 189-198. – ISBN 966-628-014-0
1375518
  Литвин В. Українсько-болгарські відносини: минуле як перспектива майбутнього. // Голос України, 2004. – 23 січня


  Ст. Голови Верховної Ради України, академіка Нац. академії наук України]
1375519
  Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 9-13
1375520
   Українсько-болгарські культурні взаємини ХХ ст.. – К., 1988. – 212с.
1375521
  Захаржевська В.О. Українсько-болгарські літературні взаємини ХХ ст. / В.О. Захаржевська. – К., 1989. – 272с.
1375522
  Москаленко В.А. Українсько-болгарські літературні та наукові зв"язки кінця XIX - початку XX ст. / В.А. Москаленко; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1987. – 214 с.
1375523
  Силка О.М. Українсько-болгарські торговельно-економічні відносини 90-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти торгівельно-економічного співробітництва між Україною та Республікою Болгарія в 90-х рр. ХХ ст. It is investigaten some aspects of trade-economikal cooperation between Ukraine and the Republic Bulgaria in the 90th years of XX ...
1375524
  Бичваров М.Д. Українсько-болгарські філософські зв"язки / М.Д. Бичваров, В.С. Горський. – К., 1966. – 183с.
1375525
  Степовик Д.В. Українсько-болгарськчі мистецькі звьязки / Д.В. Степовик. – К., 1975. – 215с.
1375526
  Шумада Н.С. Українсько-болгарькі фольклористичні зв"язки / Н.С. Шумада. – К, 1963. – 164с.
1375527
  Кундиусова Т. Українсько-британські відносини (1997-2006 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 40-44
1375528
  Черінько І. Українсько-британські відносини : історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 313-321. – ISBN 978-966-02-5322-3
1375529
  Грубінко А. Українсько-британські відносини 1991-2004 = Ukrainian-British Relations 1991-2004 : Монографія / Андрій Грубінко. – Тернопіль, 2005. – 336с. – ISBN 966-7425-57-6
1375530
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 94-104


  В статті йдеться про розвиток українсько-британських відносин за часів незалежності України. Наголошується на повільних темпах розвитку двосторонньої взаємодії та стриманій позиції Сполученого Королівства щодо активної підтримки євроінтеграційних ...
1375531
  Ігнатьєв П.М. Українсько-британські відносини у 90-ті роки: політичний та економічний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Зроблено спробу короткого аналізу двосторонніх відносин України з Великобританією у політичній та економічній площині у 90-ті рр.
1375532
  Дроздова Олег Українсько-ватиканські культурно-освітні відносини: окремі аспекти збереження національних цінностей // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 387-390. – ISBN 978-966-398-010-9
1375533
   Українсько-верхньолужицький словник.. – Л., 1993. – 89с.
1375534
  Задорожна Л. Українсько-вірменські літературні взаємини : Парадигма розвитку. Монографія / Людмила Задорожна. – Київ : Акцент, 2004. – 264с. – ISBN 966-95944-7-2
1375535
  Маленька Т. Українсько-вірменські літературні зв"язки в полі зору української компаративістики
1375536
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [близько 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 168 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1375537
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [бл. 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 186, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1375538
   Українсько-грецький розмовник. – Донецьк, 1993. – 80с.
1375539
  Дутчак Г.О. Українсько-грецькі культурні зв"язки на межі III тисячоліття (історичний хронограф) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 314-327. – ISBN 966-7196-06-2
1375540
  Пономарів О.Д. Українсько-грецькі лексико-семантичні паралелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 123-124
1375541
  Фурса А. Українсько-грузинські відносини в контексті формування базових договірно-правових основ співробітництва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 61-62
1375542
  Фурса А.О. Українсько-грузинські відносини впродовж 1991-1999 років: формування ключових договірно-правових основ співробітництва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 330-335. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1375543
  Луценко І.А. Українсько-грузинські літературні зв"язки в їх історичному розвитку. Взаємовідносини Т.Шевченка і груз. письменників-шестидесятників. / І.А. Луценко. – Дніпропетровськ, 1968. – 83с.
1375544
  Мушкудіані О.Н. Українсько-грузинські літературно-культурні зв"язки 20-30 рр. ХХ ст. / О.Н. Мушкудіані. – К., 1991. – 259с.
1375545
  Бойко Н. Українсько-давньогрецько-латинський словник : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-439-291-1
1375546
  Бойко Н.В. Українсько-давньогрецько-латинський словник : ... навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 229-267. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-439-527-1
1375547
  Левітас Ф. Українсько-єврейські відносин 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 382-393
1375548
  Васянович О. Українсько-єврейські етнокультурні паралелі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 69-77. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами народного метеокалендаря.
1375549
  Дзендзелівський Й.О. Українсько-західнослов"янські лексичні паралелі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1969. – 211с.
1375550
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини сучасного періоду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються деякі аспекти політичного і економічного співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в пострадянський період.
1375551
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини: проблеми і перспективи (1991-1999) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглядаються деякі проблеми та перспективи сучасних українсько-ізраїльських відносин.
1375552
  Рубель К.В. Українсько-індійські культурні контакти: історія і перспективи розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1375553
  Сіновець П.А. Українсько-іранське економічне співробітництво крізь призму іранської ядерної програми: аналіз і перспективи // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 154-163. – ISSN 1682-671Х
1375554
  Петюр Р.К. Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 73-79


  У статті аналізуються актуальні питання співробітництва між Україною та Іраном у авіаційній сфері. Досліджуються інтереси сторін у розвитку проекту спільного виробництва літаків АН-140, політичні чинники двостороннього співробітництва, сучасна ...
1375555
  Ковальова О. Українсько-іспанський діалог: особливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 97). – С. 3


  Офіційний робочий візит Президента України Петра Порошенка до Королівства Іспанія.
1375556
   Українсько-іспанський міграційний вектор : український внесок до міграційної карти ЄС на прикладі Іспанії / [І. Сушко та ін. ; пер. Л. Левандовська ; Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" (Київ) ; Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : [Вістка], 2012. – 72 с., 64 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Ukraine-spain migration nexus. Ukraine"s input to migration map of Europe on the example of Spain. – ISBN 978-966-8875-86-1
1375557
   Українсько-іспанський словник. – Київ : Основи, 1993. – 239с. – ISBN 5-86248-243-1
1375558
   Українсько-іспанський стратегічний діалог. Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи / Центр Разумкова ; [кер. проекту В. Чалий ; ред. україномовної частини : М. Пашков, А. Чернова, Л. Шангіна ; ред. англомовної частини В. Клименко]. – Київ : Заповіт, 2012. – 160 с. : фотогр., табл. – Текст кн. укр. та англ. мовами. - Проект здійснено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-92-0
1375559
   Українсько-іспанський та іспансько-український практикум з усного перекладу промов та доповідей (для студентів-перекладачів старших курсів). – Київ : Київський університет, 2003. – 84с. – (Бібліотека інституту філології)
1375560
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol / [ уклад. : М. Власенко, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 192 с. – ISBN 966-8387-67-8
1375561
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: М. Власенко, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 216 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-45-7
1375562
  Заславський В. Українсько-італійський семінар з проблематики природокористування та сталого розвитку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  У Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка спільно з Інститутом міжнародного права Національної наукової ради Італії 4 листопада 2010 року відбувся міжнар. семінар "Міжнародне співробітництво та управління природними ресурсами для сталого ...
1375563
  Онацький Євген Українсько-італійський словник = Vocabolario ucraino-italiano / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св. Климента Папи. – Рим, 1977. – 1734с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім. св.Климента Папи ; Том 16-18)
1375564
   Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
1375565
   Українсько-італійський тематичний словник = Dizionario tematico ucraino-italiano / [ укладачі : А. Гапон, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 120 с. – ISBN 966-8387-81-4
1375566
   Українсько-італійські літературні зв"язки XV-XX ст. / Пахльовська, , Оксана, Єжі-Янівна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216 с. – ISBN 5-12-001094-6
1375567
  Петриченко Катерина Українсько-канадське співробітництво в галузі освіти як шлях збереження ідентичності українців за кордоном // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 168-172. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто етапи та напрямки співробітництва між Україною та українцями Канади у галузі освіти.
1375568
  Конон Н.Є. Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.Є. Конон, А.В. Скребнєва // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 27-32. – ISSN 2077-1800
1375569
  Горлач С. Українсько-канадські приповідки і афоризми = Ukrainian Canadian proverbs and aphorisms / Степан Горлач. – Торонто ; Онтаріо : Стего, 1985. – 471 c. : портр., іл. – На обкл. також: Далека Ти, а близька ... - Парал. тит. англ.
1375570
  Просвірніна Є.О. Українсько-китайська співпраця в рамках розвитку транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 45-49
1375571
  Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 95-103. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Проаналізовано основні передумови й особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Китаєм у сучасних умовах. Розглянуто механізм реалізації міжнародних економічних відносин між двома державами та виділено пріоритетні перспективні ...
1375572
  Литвин І. Українсько-китайське співробітництво: від стагнації до прориву // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 32-36
1375573
  Гончарук А. Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 44-46
1375574
   Українсько-китайський словник : близько 21 000 слів. – Пекін : Шан"у іньшугуань, 1999. – 578с.
1375575
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1375576
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1375577
  Яшна Н.О. Українсько-китайські відносини в політичному та економічному аспекті взаємодії // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 141-147
1375578
  Лещенко Л.О. Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 149-154. – ISBN 966-7196-06-2
1375579
  Распутіна Л. Українсько-китайські зв"язки: історія та сучасні тенденції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 85-89. – ISSN 1998-4634
1375580
  Гедін М.С. Українсько-китайські історичні зв"язки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96-99. – ISSN 2076-1554
1375581
  Гедін М.С. Українсько-китайські контакти (від найдавніших часів до прийняття Україною незалежності): історичний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 98-102
1375582
  Ван Ї. Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 326-334. – ISSN 2310-0583


  У статті розглядаються основні напрями співпраці в галузях культури та освіти між Китайською Народною Республікою та Україною періоду незалежності Української держави. Аналізуються фактори, що сприяють їх активній співпраці, прийняті державні документи ...
1375583
  Добко Г.О. Українсько-китайські літературні взаємини у другій половині XX століття


  Досліджуються питання видання та популяризації української літератури в Китаї та китайської літератури в Україні у другій половині XX ст. The question of edition and popularization the Ukrainian literature in the People"s Republic of China and the ...
1375584
  Гуменюк Б.І. Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-12. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1375585
   Українсько-корейський тематичний словник / [уклад. : Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 312 с. – ISBN 966-1516-37-2
1375586
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 15000 лексичних одиниць] / [уклад.: Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, Ю Міньон ; передм. А.Г. Рижков]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 443, [1] с. : табл. – Парал. назва корейською мовою. – ISBN 978-966-489-051-6
1375587
   Українсько-корейський тематичний словник : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М. ; ред.: О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Парал. назва кор. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1375588
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 12 000 термінів] / [уклад.: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 311, [1] с. – Парал. назва корейською мовою. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1375589
  Луняк Є. Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченням французьких сучасників) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-202. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1375590
  Орел Л. Українсько-кримські зв"язки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1375591
  Фергад Українсько-Кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за тюркськими історичними джерелами) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Туранли Фергад Гардашкан-оглу ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ, 1997. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1375592
  Діденко Ігор Українсько-кримські переговори та проект автономії Криму у складі Гетьманату П. Скоропадського (вересень-жовтень 1918 р.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена изучению кульминационного момента в процессе сложных и напряжённых отношений украинской державы с Крымом. Автор раскрывает предпосылки и причины переговоров, их международный контекст, ход и прелиминарные решения.
1375593
  Воронін В.М. Українсько-Куюбинські відносини у 1960-1994 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Воронін В. М.; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1375594
  Чуракова Л. Українсько-латинський та латинсько-український словник / Людмила Чуракова. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 143, [1] с. – ISBN 966-8387-73-9
1375595
   Українсько-латинський та латинсько-український словник : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
1375596
   Українсько-латинсько-російський медичний словник. – Київ, 1960. – 488 с.
1375597
  Туряниця І. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991-2004 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 41-45
1375598
  Туряниця І. Українсько-литовські взаємини у культурно-гуманітарній сфері // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 39-45
1375599
  Туряниця І.А. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки в ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 24-29. – ISSN 2077-1800
1375600
  Кушнір О.А. Українсько-литовські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 204-212. – ISBN 966-7196-06-2
1375601
  Пушкаренко-Щербина Українсько-литовські культурні та літературні взаємини / Тетяна Пушкаренко-Щербина. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 64 с. – ISBN 966-8274-73-9
1375602
  Коваль В.О. Українсько-ліванські відносини у 2010 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 32-35. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1375603
  Сободар О. Українсько-люксембурзькі відносини у 90-х роках ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 60-65. – ISSN 1998-4634
1375604
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-
Вип. 1. – 2005
1375605
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 2. – 2006
1375606
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 3. – 2008
1375607
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 4. – 2009
1375608
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
Вип. 5. – 2011
1375609
   Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник = Ukrainian-macedonian scientific collection / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-7146-3
Вип. 6. – 2014
1375610
   Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Русанівський, Л. Шевченко, Чорний-Мешкова; НАН України; Македонська академія наук і мистецтв; КНУТШ; Мовно-інформаційний фонд НАН України. – Київ : Довіра, 2005. – 287с. – (Словники Ураїни). – ISBN 966-507-174-2
1375611
   Українсько-македонський словник / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Чумак, Т. Марченко, Н. Бенедик ; НАНУ, Український мовно-інформаційний фонд, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2008. – 328 с. – (Словники Ураїни). – ISBN 978-966-02-4877-9
1375612
  Тимочко Б. Українсько-молдавські грамоти як предмет наукових студій XIX - XX ст.
1375613
  Циганенко Л. Українсько-молдовські зв"язки XVI - XVII ст.: військово-політичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 37-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1375614
  Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919) / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1957. – 80 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; ч. 11)
1375615
  Желєзко Р.А. Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISSN 2218-4805
1375616
  Оглоблин О. Українсько-московська війна 1708 - 1709 року. Полтавська катастрофа // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 306-374. – (Праці історично-філософічної секції)
1375617
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 / Олександр Оглоблин; НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 2005. – 132с. – ISBN 966-02-3463-5
1375618
  Яковлів А. Українсько-московські договори в 17-18 віках / А. Яковлів. – Варшава, 1934. – 175с.
1375619
  Кривонос Р.А. Українсько-нідерландська співпраця як складова реалізації євроінтеграційних прагнень України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 50-59


  Стаття присвячена аналізу українсько-нідерландських відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер нідерландсько-української співпраці та відмінностей у колі ...
1375620
  Гоблик Анна Вікторівна Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 270-272. – ISSN 1562-0905
1375621
  Бараняк І.Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 66-74. – ISSN 1562-0905
1375622
  Сокол С.М. Українсько-німецьке гуманітарне співробітництво на початку ХХІ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 35-37.
1375623
  Хільчевська І.Г. Українсько-німецьке співробітництво у межах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто передумови участі України у процесах європейської регіональної інтеграції та її багатостороннє співробітництво з Німеччиною.
1375624
  Герлига М. Українсько-німецький освітній форум / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". Організатори форуму - МОН України та Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень Німеччини. На пленарному засіданні ...
1375625
  П"явко М.Ф. Українсько-німецький розмовник : для учнів старших класів середньої школи / М.Ф. П"явко, С.С. Барик, Н.В. Курило. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168 с. – На обкл. назва нім. мовою
1375626
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн.нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Київ : Радянська школа, 1976. – 216 с.
1375627
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн. нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 2-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1980. – 224 с.
1375628
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн.нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 3-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 224 с.
1375629
  Григор"єва Л.А. Українсько-німецький розмовник : Кн. нап.:укр.-нім.мовою / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – 4-те вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 240 с.
1375630
   Українсько-німецький розмовник. – Львів : Світ, 1992. – 190с.
1375631
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник / Г.П. Бочко, О.Ф. Кудіна. – Довідкове видання. – Київ : Освіта, 1994. – 224с. – ISBN 5-330-02253-3


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1375632
  Лисецька Н. Українсько-німецький розмовник : навч. довідник / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-600-560-4
1375633
   Українсько-німецький розмовник / [уклад.]: М.М. Герасимчук, О.М. Герасимчук, Н.Б. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 187, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-1516-87-7
1375634
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник для ділових людей / Г. Бочко, О. Кудіна. – Київ : Фенікс, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-651-559-2


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1375635
  Заболотна Т.В. Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміграція" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 225-226. – ISSN 0130-5247


  6 вересня 2012 р. в Інституті історії України НАНУ відбувся українсько-німецький семінар. Його організаторами виступили відділ історії України періоду Другої світової війни за сприяння Історичного інституту при Гіссенському ун-ті імені Юстуса Лібіга ...
1375636
  Кузеля Українсько-німецький словник / Кузеля, , Рудницький, 1943. – с.
1375637
   Українсько-німецький словник. – Київ, 1983. – 408 с.
1375638
   Українсько-німецький словник : бл. 20 000 слів / В.Н. Бублик, В.М. Колесник, Э.И. Лысенко, А.Н. Муховецкий; Лисенко Е.І. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 409 с.
1375639
   Українсько-німецький словник актуальної лексики. – Киев : Український світ, 1994. – 256 с.
1375640
   Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології / О.О. Павличко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-439-044-3
1375641
   Українсько-німецький студентський семінар у Києві // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  "...З 26 січня по 1 лютого на базі юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка проходив українсько-німецький студентський семінар "Україна: нові виклики територіальній цілісності та національній безпеці". Учасниками семінару стали студенти та ...
1375642
   Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches worterbuch / [уклад. : Н. Яцко, Ю. Карпенко, В. Карпенко ; за ред. І.П. Мегели]. – [Вид. 3-є, випр. і доп.]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 272 с. – ISBN 966-1516-22-8
1375643
   Українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  6-7 березня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшов українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". У відкритті форума взяли участь міністр освіти і науки України С. Квіт, заст. ...
1375644
  Несук М. Українсько-німецькі відносини доби гетьмана П.Скоропадського // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.112-115 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375645
  Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи. / М.Л. Копиленко. – Київ, 1996. – 38с.
1375646
  Тарасюк Борис Українсько-німецькі відносини: минуле, сучасне, майбутне // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.8-11 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375647
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Бібліогр.: л.181-207
1375648
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1375649
  Солошенко В.В. Українсько-німецькі зв"язки в кінці ХХ століття (історіографія питання) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 49-50.
1375650
  Пономаренко А. Українсько-німецькі зв"язки в новий час: хроніка подій // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.22-28 : Фото. – ISSN 1607-6451
1375651
  Кулінич І.М. Українсько-німецькі історичні зв`язки / І.М. Кулінич ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1969. – 276 с.
1375652
  Яцишин М.М. Українсько-німецькі культурні зв`язки кінця 80-х - у 90-ті роки ХХ століття / М.М. Яцишин. – Луцьк : Вежа, 1999. – 206с. – (Книгозбірня студента). – ISBN 5-7763-8553-9
1375653
  Жовтані Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 70-76. – ISSN 0869-3595
1375654
  Гук З. Українсько-німецькі мовні контакти: історичний аспект // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 71-75. – ISSN 2078-340X
1375655
  Опанасенко О. Українсько-німецькі наукові зв"язки в період 1994-2004 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 244-253. – ISBN 978-966-02-4630-8
1375656
  Мануїльський Д.З. Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Ніеччини : доповідь 6-го сіня 1945 р. на нараді учителів захід. обл. України / Д.З. Мануїльський. – Київ : Укр. держ. вид-во, 1945. – 24 с.
1375657
  Мануїльський Д.З. Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Ніеччини. / Д.З. Мануїльський. – К., 1946. – 24с.
1375658
  Клименко Н.Ф. Українсько-новогрецький словник = Oykpano-eллhniko лeeiko : 40 000 слів / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савенко. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2008. – 536 с. – ISBN 966-7492-36-2
1375659
  Сікора Г. Українсько-норвезький семінар "Олаф Брох і Україна" (31 жовтня - 2 листопада 2017р., Київ-Львів) / Г. Сікора, І. Романина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 149-154. – ISSN 1682-3540


  Висвітлено хід наукового семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Олафа Броха, першого професора слов"янських мов Університету Осло. Сконцентровано увагу на важливих моментах біографії науковця та його мовознавчих дослідженнях.
1375660
  Журавльов Д.В. Українсько-османські відносини останньої третини XVII ст. і "турецький проект" гетьмана П. Дорошенка // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 124-131. – ISBN 978-954-322-848-5
1375661
   Українсько-перський словник : 20 000 слів. – Київ : Кондор, 2006. – 376с. – ISBN 966-351-128-1
1375662
  Півторак Г.П. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
1375663
  Півторак Г. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 503-521. – ISBN 978-966-02-4860-1
1375664
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1998. – 488с. – ISBN 966-02-0559-7
1375665
  Анцишкін І. Українсько-польська війна XVII ст. та східне православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 84-95. – ISSN 2523-4234
1375666
   Українсько-польська конференція "Ландшафти річкових долин" : Хроніка / МатвіїшинаЖ, В. Андрейчук, В. Круль, Б. Рідуш // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64. – ISSN 1561-4980
1375667
  Добржанська О.Л. Українсько-польська культурополітика в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 137-143.
1375668
  Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця. Сучасний етап. / О. Коваленко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.92-97.
1375669
  Креховецька І.В. Українсько-польська підготовка до Євро-2012: транскордонні інфраструктурні напрямки діяльності в сфері розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 148-152. – Бібліогр.: 6 назв.
1375670
  Кондратюк К. Українсько-польська прикордонна і регіональна співпраця на сучасному етапі // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 487-491. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375671
  Кицюк І.В. Українсько-польська співпраця університетів в контексті забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 108-109
1375672
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216 л. – Бібліогр.: л. 189 - 216
1375673
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1375674
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції : монографія / Віктор Борщевський ; [ред. О. Волосевич] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Аверс, 2007. – 328 с. : іл., табл. + Додатки: с. 303-327. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 966-8386-54-X
1375675
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 11-18. – ISSN 1993-6788
1375676
  Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 55-60. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Показано динаміку українсько-польського інвестиційного співробітництва. Розглянуто передумови та сучасний стан торговельно-економічних відносин, зокрема представлено товарну структуру взаємнрої експортно-імпортної діяльності України та Республіки Польща.
1375677
  Науменко Н.С. Українсько-польське зовнішньоторговельне співробітництво у контексті бігравітаційної моделі розвитку на сучасному етапі євроінтеграції // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 165-168
1375678
  Макаренко Є.А. Українсько-польське міжнародне співробітництво: реалії і динаміка XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 3-9.
1375679
  Вахніна Л. Українсько-польське наукове співробітництво в ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 197-202. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Стаття присвячена українсько-польському науковому співробітництву в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Основну увагу приділено питанням історії польської фольклористики, зокрема аналізу фольклористичної діяльності та спадщини З. ...
1375680
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі
1375681
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 4-8. – ISSN 2077-1800
1375682
  Ільницький Василь Українсько-польське протистояння на Дрогобиччині у 1943-1944 рр. / Ільницький Василь, Галів Микола // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 46-55
1375683
  Сливка Ю.Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки / Юрій Сливка; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 52с. – ISBN 966-02-2635-7
1375684
  Ільницький В. Українсько-польське протистояння у 1943-1946 рр. (За матеріалами Дрогобицької області) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 399-405. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375685
  Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: форми і методи боротьби західноукраїнських політичних сил за відновлення державності України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 151-165. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375686
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 45-48
1375687
  Гриценко А.П. Українсько-польське пртистояння // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 177-191. – ISBN 966-00-0025-1
1375688
  Колодяжна В. Українсько-Польське транскордонне співробітництво в гуманітарній сфері: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 110-113.
1375689
  Ковач Л.Л. Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 229-239. – ISBN 978-966-02-4604-1
1375690
  Іванова Л. Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-111.
1375691
  Іванова Людмила Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-111. – Бібліогр. в кінці ст.
1375692
  Патриляк І.К. Українсько-польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 148-159
1375693
   Українсько-польський і польсько-український словник : Понад 42 000 сл. – Львів : Світ, 2004. – 744 c. – ISBN 966-603-370-4
1375694
  Вознюк О.М. Українсько-польський імагологічний діалог у творчості Є. Стемповського та Ю. Лободовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 56-60


  У пропонованій статті маємо намір зосередити увагу на рецепції України в творчості польських письменників Є. Стемповського та Ю. Лободовського
1375695
  Буга Т. Українсько-польський іменник Центральної Донеччини // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 85-93. – ISSN 0320-3077


  У статті висвітлено аналіз українсько-польського антропонімікону Центральної Донеччини з 1920-х по 2000-ні роки. Визначенко склад і статистичну структуру цього типу національно-змішаного іменника. Окреслено загальні тенденції й специфічні особливості ...
1375696
  Шульган М. Українсько-польський конфлікт 1943 року: Історія та сучасні погляди // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 161-164. – ISSN 2519-1942
1375697
  Малка А.В. Українсько-польський конфлікт середини 1940-х рр.: українська історіографія // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Проаналізовано літературу, яка видана в радянський та сучасний періоди з питання українсько-польського конфлікту 1942-1944 рр., знайомить читача та наукову громадськість держави з новими публіцистичними матеріалами, конкретизує та уточнює ряд ...
1375698
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни: спроба узагальнення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 48-52


  Проаналізовано основні проблеми дослідження українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни та визначено його сутність на підставі здобутків української і польської історіографії.
1375699
  Коцан Р. Українсько-польський кордон у працях науковців // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 77-87. – ISSN 2306-028X
1375700
  Ткачова Н. Українсько-польський словник : Понад 20 000 слів і словосполучень / Наталія Ткачова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2003. – 368с. – ISBN 966-562-904-2
1375701
  Лучик А. Українсько-польський словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова, Іоанна Дубровська ; [відп. ред. А.А. Лучик] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т славістики Пол. акад. наук. – Київ : [б. в.], 2011. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 307-311. – (Словники України). – ISBN 978-966-2410-27-3
1375702
  Кононенко І. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів = Ukrainsko-Polski slownik homonimow i paronimow miedzyjezykowych : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Кононенко, Орест Співак ; за ред. І. Кононенко ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 344 с. – ISBN 978-966-642-388-Х
1375703
   Українсько-польський тематичний словник = Ukrainsko-polski slownik tematyczny / [ уклад. : В. Бутевич, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-1516-03-7
1375704
  Цепенда І. Українсько-польські взаємини 40-50-х років XX ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 163-170
1375705
  Драмарецький Б. Українсько-польські взаємини XX ст.: до питання сучасної історіографічної ситуації // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 66-70
1375706
  Красівський О.Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. = Stosunki ukrainsko-polskie w latach 1917-1923 / Орест Красівський ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 481-524. – ISBN 978-966-02-4241-8
1375707
  Юрейко О.В. Українсько-польські взаємини в Галичині у 1848-1849 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 99-108. – (Історія ; Вип. 20)
1375708
  Ільюшин І. Українсько-польські взаємини за часів Другої світової віни // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 118-122. – ISSN 1426-7470
1375709
  Ільюшин І.І. Українсько-польські взаємини під час Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено т. зв. Важкі питання українсько-польських взаємин періоду Другої світової війни, а також причини українсько-польського міжнаціонального конфлікту.
1375710
  Виздрик В. Українсько-польські взаємини у XX ст.: історичний контекст і його сучасні інтерпретації // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 81-90. – ISBN 978-966-1594-12-7
1375711
  Дерев"янко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918 р. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0869-3595
1375712
  Крисаченко В. Українсько-польські відносини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 198-202
1375713
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-99, 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1375714
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: проблемне поле співробітництва / А. Киридон, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 2-5
1375715
  Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50-х років 20 століття: етнополітичний аналіз / Ігор Цепенда ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 387 с. – ISBN 978-966-02-5099-4
1375716
   Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – 452 с. – ISBN 966-550-056-2
1375717
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1375718
  Бортнікова А. Українсько-польські відносини в історичних та мовно-літературних студіях " Наукового вісника Волинського державного університету імені Лесі Українки" у 1996-2000 роках / А. Бортнікова, Г. Каращук // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 225-235. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)


  Зроблено огляд укр.-польської тематики у волинській науковій періодиці впродовж п"яти років. Згадується В. Липинський.
1375719
  Пивоваров А.С. Українсько-польські відносини в контексті євроінтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 37-41. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1375720
  Герасимчук Т.Ф. Українсько-польські відносини в контексті європейської інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 336-344. – ISBN 966-628-197-5
1375721
  Киридон А. Українсько-польські відносини в контексті пам"яттєвого дискурсу: пошук моделей примирення // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-19. – (Історичні науки)
1375722
  Гонак І. Українсько-польські відносини в період другої половини XIV ст. - початку ХХІ ст. (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 3-16. – ISSN 2524-0129
1375723
  Волошечко І. Українсько-польські відносини в системі європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 20-22.
1375724
  Ковач Л.Л. Українсько-польські відносини в умовах сучасних викликів // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 101-109. – ISSN 2415-3567
1375725
  Савчин Ю.О. Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921-1923 рр.) - провідна тематична лінія часопису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Розглянуто актуальні публікації в журналі “Будяк”, які висвітлюють важливі аспекти українсько-польських відносин у перші міжвоєнні роки. Розкрито політичну ситуацію, яка не лише впливала на відносини двох народів, а й формувала тематичну лінію часопису.
1375726
  Симоненко Р.Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України. (XIX - початок XX ст.) : нариси / Р.Г. Симоненко, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 702 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0501-5
1375727
  Морозова О.С. Українсько-польські відносини у вимірі національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-117
1375728
  Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 119-144. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1375729
  Цимбала О. Українсько-польські відносини у працях Миколи Голубця // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 553-563. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375730
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 192-255
1375731
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1375732
  Васюк А. Українсько-польські відносини: сфера культурної взаємодії на сучасному етапі // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 114-120


  У статті досліджується питання культурного співробітництва між Україною та Польщею. Особливо увага приділена періоду 2000-х рр.
1375733
  Малка А.В. Українсько-польські дискусії з питань державних кордонів України та Польщі: історіографічний огляд // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7107-06-3
1375734
  Лишко Вікторія Володимирівна Українсько-польські зв"язки в галузі культури (1991 - 1999 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лишко Вікторія Володимирівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 224 л. – Бібліогр.: л.: 192 - 224
1375735
  Лишко В.В. Українсько-польські зв"язки в галузі культури 1991-1999 рр. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Лишко В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
1375736
  Гудзь Богдан Українсько-польські конфлікти: спроба методологічного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 34-42. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1375737
   Українсько-польські культурні взаємини / [редкол. : Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Головатюк В.Д. та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ін-т мистецтв Польської акад. наук. – Київ : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України
Вип. 2. – 2008. – 294 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1375738
   Українсько-польські культурні взаємини 19 - 20 століття. – Київ : Видавництво М.П.Коця, 2003. – 293с. – ISBN 966-7435-94-6
1375739
  Коваленко О. Українсько-польські культурні відносини: спільні кроки (2000-2005 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 71-73
1375740
   Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / [О.Г. Астаф"єв та ін., передм. О.В. Домащенко] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – 132, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-046-5
1375741
  Федорук О. Українсько-польські мистецькі взаємини в контексті художнього життя Києва (кінець XIX - початок XX століття) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 69-87. – ISBN 966-8613-25-2
1375742
  Логвин Г. Українсько-польські мистецькі зв"язки 14-15 ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 42-56
1375743
  Малець О.О. Українсько-польські міжетнічні стосунки на сучасному етапі // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-103. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1375744
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв"язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 1027-3239


  Проаналізовано українсько-польські зв"язки у гуманітарній сфері за останні 20 років. Розглянуто основні напрями і тематику досліджень в установах Польської академії наук, Національної академії наук України та університетах обох країн. Відзначено ...
1375745
  Вахніна Л. Українсько-польські паралелі у баладі "Ой сталася новина" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 477-481. – ISBN 978-966-3888-379-3
1375746
  Виздрик В.С. Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років XX століття у Східній Галичині // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 16-27
1375747
  Малка А.В. Українсько-польські стосунки 1944-1947 рр.: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 123-129. – ISBN 978-966-171-154-8
1375748
  Іваник М. Українсько-польські стосунки в органах місцевого самоврядування Галичини в 1919-1939 рр.: етнополітичний аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 166-176. – ISBN 978-966-02-5080-2
1375749
  Кіндрат К. Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть / К. Кіндрат, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 112с. – (Країнознавство ; 5.2)
1375750
  Шеремета О.М. Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХІХ - початку ХХ ст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 406-408. – ISSN 2076-1554
1375751
   Українсько-польські стосунки: історія, пам"ять, пошук відповідей на нелегкі питання // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 3-44. – ISBN 978-966-8809-96-5
1375752
  Пилипчук Р. Українсько-польські театральні зв"язки // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 175-189. – ISBN 966-95452-9-3
1375753
  Чередниченко О. Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-340X
1375754
  Адам А.Є. Українсько-ромський розмовник / А.Є. Адам, Є.М. Навроцька. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 160 с. – ISBN 966-7703-38-Х
1375755
  Сухобрус Г.С. Українсько-російскі фольколорні зв"язки в освітленні вітчизняної науки першої половини 19 ст. / Г.С. Сухобрус. – К, 1963. – 216с.
1375756
  Бульвінський А.Г. Українсько-російська війна 1658-1659 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Бульвінський А. Г.; Нац. пед ін-т ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – 243л. – Бібліогр.:л.181-206
1375757
  Семотюк О. Українсько-російська війна у політичних карикатурах США, ФРН та України: досвід кількісного і якісного аналізу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 251-261. – ISSN 1561-6224
1375758
  Калашник В.С. Українсько-російська двомовність: учора й сьогодні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 78-84. – ISBN 978-966-1673-17-4
1375759
  Волович О. Українсько-російська конфронтація і позиція Туреччини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – (Історичні науки)
1375760
  Лосєв І.В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 49-54. – ISSN 1996-5931
1375761
  Піскун О.О. Українсько-російське пограниччя як соціокультурний простір // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 111-117. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1375762
  Ковальський Г.Є. Українсько-російське транскордонне співробітництво: проблеми та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 191-196
1375763
  Доценко А. Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 75-79. – ISSN 2076-1333
1375764
  Толстов С. Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-14
1375765
  Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. / О.М. Апанович. – Київ : Варта, 1994. – 96с. – ISBN 5-203-01638-0
1375766
  Шевченко О.П. Українсько-російський і російсько-український словник = Украинско-русский словарь русско-украинский : Відмінна лексика / О.П. Шевченко. – Львів : Світ, 1997. – 488с. – ISBN 5-7773-0199-1
1375767
   Українсько-російський і російсько-український словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 512с. – ISBN 966-596-084-9
1375768
  Дзятківська Н.П. Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей / Н.П. Дзятківська, С.П. Левченко, Л.Г. Скрипник; за ред. чл.-кор. АН УРСР І.М. Кириченка. – Київ : Видаництво Академії наук Української РСР, 1954. – 56 с.
1375769
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 1 : Українсько-російський словник. – 2012. – 561, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 1-шої ч. – Бібліогр.: с. 549-561


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1375770
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 2 : Російсько-український словник. – 2012. – 813, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 2-гої ч. – Бібліогр.: с. 801-813


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1375771
  Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 352с.
1375772
   Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь. – Вид. переробл. – Харків : Прапор, 2004. – 462с. – ISBN 966-7880-73-7
1375773
  Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – Вид. перероб. – Х., 1997. – 462с.
1375774
  Левицький І.Ю. Українсько-російський картографічний словник : Довідкове видання / І.Ю. Левицький, Л.С. Фурса; Гол.управління геодезії,картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – Київ, 1997. – 414с.
1375775
  Гончар М. Українсько-російський контекст відносин. Україна - РФ - ЄС / М. Гончар, О. Москалець // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-8. – ISBN 966-7825-54-Х
1375776
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1375777
  Михед П. Українсько-російський культурний діалог у концепціях євразійців // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С.130-136
1375778
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – 2-е вид., доп. та виправлене. – Київ : Радянська школа, 1971. – 160с. : карта. – (Бібліотека вчителя географії)
1375779
  Дубровський В.Г. Українсько-російський словник / В. Дубровський. – вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Вид."Час" ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – [5], 347, IV, [1] с. – Пояснення скоpоченнів: с. [1] на початку кн.
1375780
  Дубровський В. Українсько-російський словник / В. Дубровський. – Вид. 2-ге. – Київ : Час, 1914. – 347, IV с.
1375781
  Ніковський А. Українсько-російський словник / А. Ніковський. – Горно, 1926. – 864с.
1375782
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : А - Жюрі. – 1953. – 508 с.
1375783
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2 : З - Н. – 1958. – 768 с.
1375784
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 3 : О - Подаруночок. – 1961. – 528 с.
1375785
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 4 : Податель - П"ять. – 1961. – 570 с.
1375786
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Р - С. – 1962. – 591 с.
1375787
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Р - С. – 1963. – 618 с.
1375788
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 6 : Т - Я. – 1963. – 618 с.
1375789
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1964. – 1064 с.
1375790
   Українсько-російський словник. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Наукова думка, 1971. – 1064с.
1375791
   Українсько-російський словник. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1975. – 944с.
1375792
   Українсько-російський словник. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1375793
   Українсько-російський словник. – 4-е вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1375794
   Українсько-російський словник. – 7-е вид. – Киев, 1990. – 937 с.
1375795
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1999. – 984с. – ISBN 966-00-0093-6
1375796
  Тараненко О.О. Українсько-російський словник = Украинско-русский словарь (сфера делового общения) : ( сфера ділового спілкування ). / О.О. Тараненко, В.М. Брицин; Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні. НАНУ. – Київ : Пожінформтехніка, 2000. – 448с. – ISBN 966-95495-4-Х
1375797
   Українсько-російський словник. – 2-е вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Наукова думка, 2004. – 1008 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0220-3
1375798
   Українсько-російський словник : близько 45 000 слів й словосполучень. – 3-є вид., виправл. й доп. – Київ : Довіра, 2007. – [878] с. – Книга-переверт в одній обкл. з: Російсько-український словник. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-214-0
1375799
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – К., 1964. – 196с.
1375800
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1375801
   Українсько-російський словник історичних термінів і понять : Довідкове видання. – Київ : А.С.К., 2004. – 168с. – ISBN 966-8291-75-1
1375802
  Калашник В.С. Українсько-російський словник наголосів / В.С. Калашник, Л.Г. Савченко. – Харків : Каравела, 1997. – 112 с. – ISBN 966-586-025-9
1375803
   Українсько-російський словник наукової термінології : Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень. – Київ; Ірпінь : Перун, 2004. – 416с. – (Академічні словники). – ISBN 966-569-049-3


  У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань
1375804
  Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – Київ, 1997. – 229с.
1375805
   Українсько-російський словник.. – 5-е вид. – К., 1984. – 937с.
1375806
   Українсько-російський словник.. – К., 1986. – 940с.
1375807
  Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – К., 1985. – 188с.
1375808
  Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – Київ : Освіта, 1995. – 256 с. – ISBN 5-330-02482-Х
1375809
  Брага І. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 119-126. – Бібліогр.: С. 125-126 ; 9 назв
1375810
  Брага І. Українсько-російський суржик у соціальній мережі fасеbоок / Ірина Брага // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 44-51. – ISSN 0320-3077
1375811
  Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-30. – Бібліогр.: с. 14-30. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні проблеми та дискусійні моменти в оцінюванні явища українсько-російського суржику в умовах сучасної України: його мовний статус, тенденції розвитку, оцінки та прогнози.
1375812
  Тараненко О.О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-30. – Бібліогр.: с. 14-30. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються основні проблеми та дискусійні моменти в оцінюванні явища українсько-російського суржику в умовах сучасної України: його мовний статус, тенденції розвитку, оцінки та прогнози.
1375813
  Бурячок А.А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ / А.А. Бурячок. – Київ : Просвіта, 2001. – 168с. – ISBN 966-7551-61-Х
1375814
  Бульвінський А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А.Г. Бульвінський ; [ за заг. ред. В.Й. Борисенка ]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 680 с. : іл. – ISBN 978-966-518-641-6
1375815
  Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) / В.В. Петровський; Харків. гуманіт. ін-т ; Народна укр. академія. – Харків : Майдан, 2003. – 492 с. – ISBN 966-8478-11-8
1375816
  Батуріна С. Українсько-російські взаємини другої половини XVII століття в рукописі Федора Шевченка // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 439-452
1375817
  Шаповалова О. Українсько-російські відносини : деконструкція конфліктності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-9
1375818
  Несук О.М. Українсько-російські відносини 1917-1922 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Несук О. М.; КУ, Ін-тут міжн. віднос. – К., 1998. – 20л.
1375819
  Несук Оксана Миколаївна Українсько-російські відносини 1917 - 1922 рр. : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Несук Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-217
1375820
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1375821
  Козир Ю.А. Українсько-російські відносини в дзеркалах урядових ЗМІ України та Росії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 88-92. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
1375822
  Марусич Т. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 114-115
1375823
  Дорошко М.С. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері: проблеми і перспективи / М.С. Дорошко, Т. Дорошко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 6-8
1375824
  Шеретюк О. Українсько-російські відносини в контексті євроінтеграційної політики України // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-164.
1375825
  Троян С. Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1375826
  Парахіна М.Б. Українсько-російські відносини в кризисні 90-ті роки XX століття: теорія і практика співпраці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 176-180. – ISSN 2226-3209


  Культурне співробітництво на відміну від багатьох інших сфер міжнародних двосторонніх відносин, охоплює не лише взаємини на рівні правлячої еліти двох або більше країн, а практично всіх громадян, забезпечуючи при цьому стабільний розвиток культурної ...
1375827
  Варгатюк С. Українсько-російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського (листопад 1918-січень 1919 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 23-25. – ISSN 2076-1554
1375828
  Дізанова А.В. Українсько-російські відносини за умов творення СРСР // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 102-105. – ISBN 966-614-021-7
1375829
  Захарова Л.М. Українсько-російські відносини кінця XVII - першої половини XVIII століття : політичний аспект / Л.М. Захарова, В.П. Окунцов // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 96-66
1375830
  Горобець В.М. Українсько-російські відносини на переломі: 1657 - 1658 рр. (у пошуках передумов руїни) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 19-25. – ISBN 5-7702-0775-2
1375831
  Шевченко М.О. Українсько-російські відносини на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 159-165. – ISBN 966-614-021-7
1375832
  Соловей Анатолій Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 317-329. – ISBN 978-966-02-4770-3
1375833
  Сухоруков А.І. Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 184-187
1375834
  Литвиненко О.В. Українсько-російські відносини у російській пресі (січень - травень 1999 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано висвітлення теми україно-російських відносин у провідних російських газетах та журналах "Независимая газета", "Красная Звезда", "Эксперт", "Власть", "Новое время".
1375835
  Філенко І. Українсько-російські відносини через призму російських мас-медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-15
1375836
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1375837
  Козир Ю.А. Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації (порівняльний аналіз преси України й Росії) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 166-170


  Стаття присвячена виявленню й порівнянню ритуалізованих принципів висвітлення українсько-російських відносин в українських та російських ЗМІ на прикладі видань "День" та "Новая газета". Дослідження проведене із застосуванням методу дискурс-аналізу. ...
1375838
   Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір : Науковий збірник. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 966-7521-00-1
1375839
   Українсько-російські відносини: досягнення, суперечки, точки зору і перспективи : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 30-38. – ISSN 1810-3944
1375840
  Микал Олена Українсько-російські відносини: зіткнення інтересів і цілей / Микал Олена, Снігир Олена // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 18-21
1375841
   Українсько-російські відносини: посилення асиметричної залежності // Моніторинг зовнішної та безпекової політики України. – Київ, 2001. – № 1 : січень-лютий-березень. – С. 64-67
1375842
  Єльченко В. Українсько-російські відносини: прагматизм стратегічного партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 6-9
1375843
  Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в України в 20-30-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Роговий В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1375844
  Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20-30 рр. 20 ст. : Дис....канд. істор. наук.: 07.00.01 / Роговий Владислав Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.156-165
1375845
  Мишко Д.І. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Д.І. Мишко. – Київ, 1959. – 176с.
1375846
  Бублейник Л.В. Українсько-російські лексичні відповідники Семантико-стилістичний аспект : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Бублейник Л. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1375847
  Бублейник Л.В. Українсько-російські лексичні відповідники. Семантико-стилістичний аспект : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.01,10.02.02 / Бублейник Л.В.; Волинський держ. ун-т ім.Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 361л. – Бібліогр.:л.335-361
1375848
  Піскун Валентина Українсько-російські мирні переговори (травень - листопад 1918): спроби взаємо визнання та розмежування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На широкому архівному матеріалі висвітлено переговори між Українською державою та Росією у травні - листопаді 1918 р., ідеться про встановлення консульств обох держав, розмежування кордонів, поділ майна зобовязань Російської імперії по боргах. Зроблено ...
1375849
  Лупандін О. Українсько-російські мирні переговори 1918 року // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 400-409. – ISBN 966-02-0276-8
1375850
  Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв"язки радянського часу / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1969. – 304 с.
1375851
  Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. 2. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 22-39. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 21 п. – ISSN 0027-2833
1375852
  Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. І. Впливи, інтерференуія, запозичення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 55-82. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 38 п. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.), які характеризуються певним ослабленням впливів російської мови на українську й, навпаки, посиленням впливів української мови на російську (в ...
1375853
  Полтораков Олексій Українсько-російські парадоксальні відносини // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-32
1375854
  Пшеничний Т. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 50-56
1375855
  Кириченко І.М. Українсько-російські словники та принципи складання їх : Дис... канд. філолог.наук: / Кириченко І.М.;, 1945. – 270л. – Бібліогр.:л.264-269
1375856
  Юрченко О. Українсько-російські стосунки від Берестейського договору до початку мирових переговорів між Україною і Совєтською Росією // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 152-164
1375857
  Кондратюк Л.Ф. Українсько-російські стосунко на початку ХХІ століття / Л.Ф. Кондратюк, Т.М. Кондратюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 95-99. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
1375858
   Українсько-російсько-англійський розмовник. – К., 1993. – 255с.
1375859
   Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів : [словник-довідник] / [Чомко Д.Ф. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 623, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. покажч.: с. 566-619. – Бібліогр.: с. 620-621. – ISBN 978-966-439-958-3
1375860
   Українсько-російсько-англійський словник з матеріалознавства. : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00693-2
Кн. 3. – 1995. – 152 с.
1375861
  Зеленський П.Г. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини / П.Г. Зеленський, О.П. Зеленська; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Видання перше. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 560с. – ISBN 966-95301-3-Х
1375862
   Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки. – Київ : Обереги, 2001. – 621c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-195-8
1375863
   Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Обереги, 2003. – 621с. – (Abecedarium). – ISBN 966-513-195-8
1375864
  Підгрушний Г. Українсько-російсько-білоруський фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку / Г. Підгрушний, Ю. Качаєв // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 111-120
1375865
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1375866
  Зінченко О.П. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура : У 2 - х т. / О.П. Зінченко, К.Б. Сухомлін; Укр. ентомологічне товариство Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-036-9, 966-600-039-3 (том 1)
Том 1 : Термінологія. – 2002. – 226 с.
1375867
  Зінченко О.П. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура : У 2-х т. / О.П. Зінченко, К.Б. Сухомлін; Укр. ентомологічне товариство. Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-036-9, 966-600-042-3 (том 2)
Том 2 : Номенклатура. – 2002. – 428 с.
1375868
   Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 521 с. – ISBN 978-966-439-383-3
1375869
  Заполовський В. Українсько-румунське протистояння під час вирішення національно-територіального питання в Буковині на завершальному етапі Першої світової війни (жовтень - листопад 1918 р.). Історико-правова точка зору // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 167-173
1375870
   Українсько-румунський словник. – Бухарест, 1964. – 880с.
1375871
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1375872
  Лускалова К.Є. Українсько-румунські відносини в контексті формування регіональної мережі союзництва України з сусідніми державами-членами євроатлантичної спільноти // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 95-106. – ISBN 978-966-02-7989-6
1375873
  Максименко Ірина Володимирівна Українсько-румунські відносини у контексті розширення ЄС на Схід // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 225-232
1375874
  Онищук Оксана Українсько-румунські відносини: проблеми та сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1375875
  Безега Т.М. Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 36-42. – (Історія ; Вип. 29)
1375876
  Зінько Соломія Українсько-саудівські відносини: що далі? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35
1375877
   Українсько-сербський розмовник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 94с. – ISBN 966-522-137-Х
1375878
   Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології = Украjинско-српски речник jезичких термина / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.Л. Білик, О.М. Ткаченко, М.В. Шевченко; О.Л. Паламарчук [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2006. – 515, [1] с. – Другий тит. арк. серб. мовою. - Текст укр., серб. – ISBN 966-8762-06-1
1375879
   Українсько-сербські зв"язки в історії сербської культури доби бароко : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Пащенко Є.М., Білик Н.Л.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-198 та в прим.: с. 128-148. – ISBN 978-617-7241-52-1
1375880
  Ткачик О.О. Українсько-сербські зв"язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 116-125
1375881
  Колибанова К.В. Українсько-сербські культурні зв"язки XVIII сторіччя. / К.В. Колибанова. – К., 1993. – 126с.
1375882
  Кушнір О. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 16-21. – ISSN 2226-8669
1375883
  Мелеганич Г. Українсько-словацький кордон та його вплив на розвиток громад Закарпатської області / Г. Мелеганич, М. Шелемба // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 314-329. – ISBN 978-617-7333-48-6
1375884
  Канцедал Л.Д. Українсько-словенські літературні взаємини кінця 19 - початку 20 ст. / Л.Д. Канцедал; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант, 2005. – 176с. – ISBN 978-966-8474-56-5
1375885
   Українсько-турецька взаємодія триває: другий етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 79. – ISSN 1302-5686


  28 квітня в Анкарі (університет Газі) відбувся другий етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Її відкрив перший проректор університету Газі Дуран Алтипармак. З ...
1375886
   Українсько-турецька взаємодія триває: перший етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 76. – ISSN 1302-5686


  3 березня у залі засідань Вченої Ради Київського Національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Вступним ...
1375887
  Шишкіна Валентина Олександрівна Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Шишкіна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-183
1375888
  Шишкіна В.О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Валентина Олександрівна Шишкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:3 назви
1375889
  Сергійчук В.І. Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1608-0599
1375890
   Українсько-турецький розмовник. – Київ : Альтепрес, 1999. – 175с. – ISBN 966-542-161-1
1375891
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Trimler Sozlugu / [уклад. : О. Локота, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 184 с. – ISBN 966-1516-24-2
1375892
   Українсько-турецький тематичний словник / укл.: Михайлова Є.В. ; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. тюркології. – Київ, 2010. – 91 с.
1375893
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів] / [укладачі: О. Локота, В. Карпенко ; вип. у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 184 с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-24-2
1375894
  Сергійчук В. Українсько-турецькі взаємини в добу козацтва // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 205-226. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1375895
  Крисаченко В. Українсько-турецькі відносини // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 584-594


  Міжнародні відносини України XV - XVIII ст.
1375896
  Мхитарян Н.І. Українсько-турецькі відносини (сучасний стан) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1608-0599
1375897
  Троян С. Українсько-турецькі відносини в багатополярному світі: сучасний стан і перспективи / С. Троян, В. Новосад // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 355-367. – ISBN 978-966-579-439-4
1375898
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1375899
  Меріч Ахмет Бюлент Українсько-турецькі відносини в контексті міжцивілізаційного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 8
1375900
  Верстюк В.В. Українсько-турецькі відносини середини XVII ст. в оцінці Миколи Костомарова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 20-22. – ISBN 978-966-920-016-7


  На основі аналізу праць М. Костомарова, висвітлено українсько-турецькі відносини середени XVII ст., зокрема функціонування дипломатичних посольств та місій, динаміка контактів між Україною та Османською імперією за гетьманування Б. Хмельницького.
1375901
  Артеменко А. Українсько-турецькі відносини у Чорноморському регіоні (сучасний аспект) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 18-23. – ISSN 0868-8893
1375902
  Гайдуков Л.Ф. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи (до 75-річчя Турецької Республіки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми становлення, розвитку та перспектив українсько-турецьких відносин. The article deals with the issues of build-up, development and prospects of Ukrainian-Turkish relations.
1375903
  Корсунський С.В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 24-31. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1375904
  Прушковська І. Українсько-турецькі літературні взаємини // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 422-429. – ISBN 978-966-579-439-4
1375905
  Райхель Ю. Українсько-турецькі медійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 квітня (№ 64)


  Про роль платформи "Діалог Євразії" у розвитку діалогу між Києвом та Анкарою. Главою платформи є професор КНУТШ Володимир Сергійчук, співголова - Харун Токак.
1375906
  Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв"язки початку XVIII ст.: види та походження товарів // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 76-88. – ISBN 978-617-7261-66-6
1375907
  Мушкетик Л. Українсько-угорське порубіжжя : мова та етнокультура, питання ідентифікації, міжетнічні зв"язки // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-35. – ISSN 0130-6936
1375908
  Красівський Орест Українсько-угорське транскордонне співробітництво у рамках Карпатського єврорегіону / Красівський Орест, Гузинець Юрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 33-39. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1375909
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1375910
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 224 л. – Додаток: л. 213-224. – Бібліогр.: л. 178-212
1375911
  Лизанець П.М. Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів = Ukran-magyar allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-671-164-2
1375912
  Білан В.М. Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 97-104. – ISBN 966-7196-06-2
1375913
   Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. Іштван Палко. – Львів : Світ, 2015. – 320 с. – Назва обкл., корінця : Українсько-угорський словник. Magyar-ukran szotar. - Парал. тит. арк. частково угор. – ISBN 978-966-603-920-3
1375914
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar / [укладачі: В.П. Густей, В.М. Карпенко вип. у світ: О. Герасимчук, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 331, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-38-9
1375915
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar : [бл. 16 000 термінів] / [уклад.: В.П. Густей, В.М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 331, [1] с. – ISBN 978-966-1516-38-9
1375916
  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78-89. – ISBN 966-7196-06-2
1375917
  Литвин В. Українсько-угорські відносини: історичні традиції та нові обрії співробітництва // Голос України, 2004. – 28 травня


  [Саття Голови Верховної Ради , академіка Нац. академії наук]
1375918
  Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 16-25. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1375919
   Українсько-угорські історичні зв"язки.. – К., 1964. – 250с.
1375920
  Скиба І.І. Українсько-угорські міждержавні взаємини (1991-2008 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-75. – (Історія ; Вип. 24)
1375921
  Асєєва Н.Ю. Українсько-французські художні зв"язки 20-30-х років XX ст. / Н.Ю. Асєєва. – Київ, 1984. – 116с.
1375922
  Григорук В. Українсько-французька II міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про українсько-французьку II міжнародну конференцію з проблем та перспектив розвитку національних фінансових систем та розвитку економічної освіти в умовах глобалізації. Співорганізаторами конференції є КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Софія ...
1375923
  Прилуцький Ю. Українсько-французька НАНОшкола-семінар // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Науковці хімічн., фізик. фак-тів та ННЦ "Інститут біології" разом із французькими вченими з ун-тів Парижу, Страсбурга, Тулузи, Леона та інш. проводять дослідження в галузі нанотехнологій. Обговоренню результатів цих досліджень була присвячена 2-го ...
1375924
  Женест Українсько-французьке співробітництво з вивчення найдавнішого минулого людства: кілька сторінок історії / Женест, Жан-Мішель // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.50-53 : Кол. фото. – ISSN 1607-6451
1375925
  Оболенська Т. Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої школи / Т. Оболенська, І. Решетнікова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 66-70. – ISSN 1606-3732
1375926
  Венгренівська М.А. Українсько-французький і французько-український: фразеологічний словник : Близько 12000 фразеологічних одиниць / М.А. Венгренівська, Г.Ф. Венгренівська, Т.Б. Оратовський. – Київ : Генеза, 2000. – 276с. – ISBN 966-504-083-9
1375927
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – Київ : Радянська школа, 1964. – 180 с.
1375928
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 222с.
1375929
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1976. – 200 с.
1375930
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 4-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1980. – 207с.
1375931
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 5-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1986. – 215с.
1375932
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – вид. перероб. і доп. – Київ, 1988
1375933
  Тимошенко Л.М. Українсько-французький розмовник / Л.М. Тимошенко, В.П. Кирненко. – Київ : Либідь, 1995. – 256с. – ISBN 5-325-00711-4
1375934
  Марштупенко О. Українсько-французький розмовник = Ukrainien-francais / О. Марштупенко, М. Маурітссон. – Київ : Пульсари, 2000. – 188 с. – ISBN 966-7671-07-0
1375935
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Вікторія Лащихіна, Андрій Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 136 с. – ISBN 966-8387-78-4
1375936
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Віталіна Лащихіна, Андрій Чугай ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 136 с. – На обкл. зазнач. лише 1-ший авт. – ISBN 966-8387-78-4
1375937
  Андрієвська О.О. Українсько-французький словник : Близько 50 000 слів / О.О. Андрієвська, Л.А. Яворська. – Київ : Радянська школа, 1963. – 836с.
1375938
   Українсько-французький словник. – Київ, 1986. – 391с.
1375939
   Українсько-французький словник навчально-педагогічних понять і термінів = Dictionnaire ukrainien-francais des notions et des termes pedagogiques : метод. посібник. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 293 с. – Другий тит. арк. фр. - Дані обкл., вступ та зміст парал. укр., фр. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 966-660-356-Х
1375940
  Матюша П.А. Українсько-французький та українсько-румунський переклад військових ергонімів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 137-144
1375941
  Орлов О.О. Українсько-французький та французько-український словник з геології, геофізики та нафтогазопромислової справи / Олександр Орлов, Дмитро Федоришин, Ірина Клюфінська ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Вид. 2-ге доп. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 436 с. – ISBN 966-694-056-6
1375942
  Карпенко В.М. Українсько-французький тематичний словник = Dictionnaire thematique ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 248 с. – ISBN 966-8387-66-1
1375943
   Українсько-французький тематичний словник = Dictionnaire thematijue ukrainien-francais / [уклад. : В.М. Карпенко, Ю. Федько]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 300 с. – ISBN 966-1516-33-4
1375944
  Карпенко В. Українсько-французький тематичнй словник = Dictionnaire thematigue ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2003. – 180с. – ISBN 966-95418-5-9
1375945
  Карпенко В. Українсько-французький тематичнй словник = Dictionnaire thematigue ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2004. – 180с. – ISBN 966-95418-5-9
1375946
  Гай-Нижник Українсько-французькі взаємини у 1917-1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-82. – ISSN 0869-3595
1375947
  Іваненко Оксана Анатоліївна Українсько-французькі взаємини у сфері науки та освіти другої половини XIX - початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на базі архівних джерел, мемуарів та листування сучасників, і опублікованих документів діловодства висвітлюється українсько-французьке науково-освітнє співробітництво, зокрема, зв"язки Харківського, Київського та Новоросійського університетів ...
1375948
  Манжола В.А. Українсько-французькі відносини: від співробітництва до діалогу та партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 181-187. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто процес становлення та розвитку українсько-французьких відносин. Виділено та охарактеризовано основні етапи та напрямки їх еволюції.
1375949
  Курас І. Українсько-французькі відносини: минуле, сьогодення і перспективи в світлі європейської та євроатлантичної інтеграції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.18-24 : Кол. фото. – ISSN 1607-6451
1375950
  Соколов В. Українсько-французькі зв"язки у сфері культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 42 - 45. – ISSN 2076-9326
1375951
  Іваненко О.А. Українсько-французькі зв"язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; [відп. ред.: М.М. Варварцев] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 319, [1] с. – Імен. покажч.: с. 304-319. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5284-4


  Шановному Борису Михайловичу з глибокою повагою та вдячністю від автора 5 листопада 2009 р. Підпис
1375952
  Матвіїшин В.Г. Українсько-французькі літературні зв"язки 19- початку 20 ст. / В.Г. Матвіїшин. – Львів, 1989. – 164 с.
1375953
   Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
1375954
   Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-hrvatski rjecnik jezicnih termina : понад 7 000 термінів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.Л. Паламарчук, Н.Л. Білик, Г.П. Стрельчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-439-114-3
1375955
  Левченко О.М. Українсько-хорватські відносини - від спільного історичного коріння до сучасності // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 45-50. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1375956
  Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини в XIX-XX ст. / П.М. Рудяков. – Київ : Наукова думка, 1987. – 133 с.
1375957
  Корсак Р. Українсько-чеське співробітництво у сфері освіти і науки (поч. XXI ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 203-210. – ISBN 978-966-671-417-9
1375958
  Корсак Р.В. Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001-2006 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 222-226. – (Історія ; Вип. 27)
1375959
   Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-cesky slovnik lingvistickych terminu / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 198, [1] с. – Парал. тит. арк. чеськ. – ISBN 978-966-613-667-4
1375960
   Українсько-чеський тематичний словник = Ukrajinsko-cesky tematicky slovnik / [ укладачі : К. Фойнецька, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 264 с. – ISBN 966-8387-82-1
1375961
  Дрбал О. Українсько-чеські культурно-громадські взаємини : /Галичина та Чехія XIX - 20-30-і рр. XX ст. / О. Дрбал, М. Кріль, В. Моторний. – Львів : ЛДУ, 1992. – 39 с.
1375962
  Гонтар П. Українсько-чеські літературні зв"язки / П. Гонтар. – Київ, 1956. – 112с.
1375963
   Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях = Ukrajinsko-ceske textove a situacni paralely. Konverzace : Розмовник / Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук, В.М. та ін. Русанівський; Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні НАНУ; Українськ. мовно-інформ. фонд НАНУ. – Київ : Довіра, 2002. – 477с. – (Словники України). – ISBN 966-507-134-3
1375964
  Любченко В.Г. Українсько-чехословацьке співробітництво в галузі науки і культури (1956-1966 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Любченко В. Г.; КДУ. – Київ, 1970. – 265л. – Бібліогр.:л.I-XII
1375965
  Діптан І.І. Українсько-шведський альянс 1708-1709 років у баченні Михайла Грушевського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 4-17. – ISSN 2075-1451
1375966
  Кобелянська О.І. Українсько-японський довідник-розмовник : (для ділових людей) / О.І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-87, 118-119. – ISBN 978-966-489-208-4
1375967
   Українсько-японський обмін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про зустріч лауреата Нобелівської премії з хімії, директ. Ін-ту фіз.-хім. дослідж. RIKEN Рьоджі Нойорі з першим заст. міністра освіти і науки України Є. Сулімою й ректором КНУ Л. Губерським. Зустріч пройшла в КНУ імнені Тараса Шевченка. Пан Рьоджі ...
1375968
  Бондаренко І.П. Українсько-японський словник / І.П. Бондаренко, Хіно Такао; за ред.Ю.О.Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1997. – 250 с. – ISBN 966-7217-06-Х
1375969
   Українсько-японський тематичний словник. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 268 с. – ISBN 966-8387-65-4
1375970
   Українсько-японський тематичний словник : [близько 10 000 термінів] / [укладачі: Г.В. Михайлюк, В.М. Карпенко ; вип. у світ: Дробина Д.В. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 268 с. : іл., табл. – Парал. назва яп. – ISBN 966-8387-65-4
1375971
  Бондаренко І.П. Українсько-японський японсько-український словник : Навчальний словник японських ієрогліфів / І.П. Бондаренко, Т. Хіно; За ред. Ю.О. Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1998. – 592с. – ISBN 966-7217-23-Х
1375972
  Світ Іван Українсько-японські взаємини 1903-1945 : Історичний огляд і спостереження / Світ Іван; Українське іст. тов-во. – Hью-Йорк : Українське Історичне Товариство, 1972. – 380с. – (Мемуаристика ; ч.3)
1375973
  Кулінич М. Українсько-японські відносини: співробітництіво у форматі ГУАМ-Японія // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 543-552. – ISBN 966-7522-07-5
1375974
  Борисенко В. Українсько-японські культурні взаємини (етнографічні етюди) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 226-227


  Культурні взаємини України з Японією на поч. ХХІ ст. позначені обміном досвіду у галузях промисловості та мистецтва й науки. Зокрема, помітна праця вчених Київського нац. університету ім. Т. Шевченка
1375975
  Гулима О.П. Українсько–кримськотатарські взаємини від доби Хмельниччини до припинення існування Кримського ханства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 7-12. – ISSN 2076-1554
1375976
  Гергель Ю.В. Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 99-102. – ISSN 2076-1554
1375977
  Варгатюк С.В. Українсько–польські відносини доби директорії УНР // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 43-46. – ISSN 2076-1554
1375978
  Матвієнко В.М. Українсько - кубанські відносини за доби Центральної Ради // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.13-20
1375979
  Близнюк В. Українсько - польські відносини: сучасний стан і тенденції розвитку // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.293-301
1375980
  Чередниченко О. Українсько - романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура


  Висвітлюються історико - критичні погляди Григорія Кочура на процес засвоєння українською культурою перекладних творів романських літератур. Highlighted are Hryhoriy Kochur"s historical and critical views of Ukrainian culture receiving translated ...
1375981
  Ніколаєнко І.І. Українсько - російські відносини: реальність і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.24-34
1375982
  Ніколаєнко І І. Українсько - російські відносини: реальність і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.24-34
1375983
   Українсько - румунський словник = Dictionar ucrainean-roman. – Bucuresti; Cernauti : Didactica si pedagogica, R.A.; Alexandru cel bun, 1964. – 878s. – ISBN 973-30-4107-6
1375984
  Андрущенко Т.В. Українсько - угорські відносини в контексті реалізації європейського вектора зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.14-19
1375985
  Грач А. Українського перекладача нагородили "Дантівським лавром" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 5


  Професора кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка Максима Стріху пошанували відзнакою за переклад "Пекла" Данте Аліг"єрі. Подвижник італійської культури Вальтер делла Моніка вручив М. Стрісі відзнаку проекту "Данте. Равенна. ...
1375986
  Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917- 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 66 назв
1375987
  Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 381л. – Бібліогр. : л.359-381
1375988
  Пономарів О. Українськомовна преса в Чехо-Словаччині 20-30-х рр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 73-77. – (Журналістика ; Вип. 4)
1375989
  Чекалюк В.В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 50-54


  Діаспорна преса була творцем громадської думки, невід`ємною частиною суспільного життя української етнічної спільноти. У статті аргументується те, що преса української діаспори в минулому і нині залишається засобом передачі етнічної інформації, одним ...
1375990
  Білоконенко Л.А. Українськомовний міжособистісний конфлікт : монографія / Л.А. Білоконенко. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-332. – ISBN 978-617-696-382-0
1375991
  Климчак Марія Українському військово-морському прапорові - 90 років // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 192-195. – ISSN 0320 - 8370
1375992
  Зятьєв С. Українському війську допомогли зупинити ворога ВОЛОНТЕРИ // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 59-61
1375993
  Мігул І. Українському Вільному Університетові - 90 років // Українське слово. – Париж, 2011. – 01.03.2011 (число 3009). – С. 1
1375994
  Мігул І. Українському Вільному університету-90 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 157-159
1375995
  Сазоненко Г. Українському гуманітарному ліцею - 20! // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-109


  Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті ім. Т. Щевченка.
1375996
  Гагаріна І. Українському диплому - міжнародний авторитет / Спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 30 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про зміни в законодавстві, яке регулює питання набору і навчання іноземців, якість вітчизняної освіти і позиціонування у світі розповідає директор Українського державного центру міжнародної освіти МОН України Ірина Гагаріна.
1375997
  Чадюк М. Українському інституту (не) бути?! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 207). – С. 6


  Про локомотив, який мав би "потягнути" поїзд можливостей співпраці України та світової спільноти.
1375998
   Українському мінералогічному товариству - 60 років // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 5-6. – ISSN 2218-7472


  "Українському мінералогічному товариству (УМТ) сповнилося 60 років. 31 березня 1954 р. на організаційному засіданні представників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії наук України, Українського геологічного управління, ...
1375999
   Українському радіо - 50 років.. – К., 1974. – 174 с.
1376000
   Українською музою натхненні : (польські поети, які писали українською мовою). – Київ : Радянський письменник, 1971. – 304 с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,