Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1374001
  Старченко Т. "Слава Богу за все!" (християнська мотивація у прозі Ганни Барвінок) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-9


  Розглядається християнська концепція людини в українській літературі, зокрема аналізується творчість Ганни Барвінок
1374002
  Катренко А. "Слава вам, невтомному діячеві на рідному полі!..." / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 219-245


  У публікації подано листи кін. XIX - поч. XX ст. відомого українського вченого та громадсько-культурного і політичного діяча Михайла Федоровича Комарова до М.С. Грушевського, які містять важливі відомості про діяльність їхнього автора.
1374003
   "Слава козацька не вмре, не загине...". До 370-річчя із дня смерті І.М. Сулими // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2005. – 4 кв. – С. 88-92. – ISSN 0130-2043
1374004
  Пахаренко В. "Слава не поляже... " (Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Нещодавно Видавничий дім Києво-Могилянської академії подарував зацікавленим читачам нову працю авторитетного шевченкознавця зі східної (рос.) діяспори Юрія Барабаша. Це збірка статей. Сюди війшли такі дослідження "Свою Україну любіть...". Шевченкова ...
1374005
  Сергійчук В. "Слава Севастополя" як джерело історичної правди // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 вересня (№ 176). – С. 10


  На фото Володимир Сергійчук.
1374006
   "Слава труду", всесоюзная выставка самодеятельных художников.Москва. 1974. – Москва, 1974. – 92с.
1374007
   "Слава труду". Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1976. – 140с.
1374008
   "Слава труду". Республиканская художественная выставка. Ашхабад. 1976. – М., 1976. – 38с.
1374009
  Коваль Р. "Слава Україні!": коротка історія виникнення // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Жовтень (число 10). – С. 4
1374010
  Пургин А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Пургин. – Архангельск, 1953. – 236с.
1374011
  Соляник А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Соляник. – М, 1954. – 128с.
1374012
  Ткачук М. "Славетна київська школа": феномен чи метафора? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.59-82
1374013
  Гражевська Н. "Славетні постаті" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Про видання започаткованої членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором В.Д. Базилевичем серії видань "Славетні постаті", присвячену дослідженню творчого шляху та інтелектуальному спадку фундаторів економічної науки в ...
1374014
  Огородник І. "Славна київська школа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 30-32. – ISSN 0235-7941
1374015
  Ластовський В.В. "Славний козак" Остафій Дашкович в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 49-53. – ISSN 2076-1554
1374016
  Стрілько-Тютюн "Славних прадідів великих...". Як на Черкащині "вшанували" пам"ять Євгена Чикаленка // Україна молода. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 2)


  Слова Великого нашого Пророка Тараса Шевченка «Славних прадідів великих правнуки погані» якнайкраще характеризують мою розповідь про вшанування пам’яті видатного українського діяча, мецената, одного із ініціаторів засновників Української Центральної ...
1374017
  Киркевич В. "Славны бубны за горами..." Ивана Долгорукова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 176-185. – ISBN 978-966-95419-8-7
1374018
  Браїлко Ю. "Слався, Маріє!.." (назви Богородиці в українській поезії 60-80-х років ХХ століття) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 56-64. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена семантичним особливостям конфесійної ономастичної лексики, зокрема назв Богородиці, та її стилістичному навантаженню в українській поезії. у процесі аналізу доводиться, що поетичне мовлення 60-80-х роеів ХХ століття використовує такі ...
1374019
  Ткачівський Я. "Слався, рідне слово!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 11


  Урочиста церемонія вручення Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Креміня її першому лауреатові - письменникові та науковцю Ігорю Павлюку за поетичну книжку "Танець Мамая" відбулася на Закарпатті, в адміністративному приміщенні Довжанської ...
1374020
  Главацький М. "Славу її можна порівняти з віденською вікторією і Варшавською битвою" (до 600-ї річниці Грюнвальдської битви) / М. Главацький, О. Онищук // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 1-12
1374021
  Кикешев Н.И. "Славяне! Мы объединимся для борьбы и победы". Славянское движение в СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 0321-0626
1374022
   "Славянская культура в современном мире". Международный семинар, 3-й, 1994, Киев.. – К., 1994. – 293с.
1374023
   "Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций (18-19 вв.)", международная науч. конференция. Москва. 1974.. – Москва, 1974. – 82с.
1374024
  Богданова Светлана "Сладкая Россия": от горького шоколада до хмельных медов : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16 : Фото
1374025
  Степушин А.Е. "Сладкая" смерть / А.Е. Степушин. – Москва, 1991. – 62с.
1374026
  Звонарьова Н. "Слала зоря до місяця..." = Українська весільна пісенність, її зв"язок з міфологією та космогонією давніх слов"ян, їх уявленнями про світ та родину // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 64-80
1374027
  Перанті М. [Славетний монах : роман-біографія Александроса Пападіямандіса / Мих. Перанті. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 287, [ 2 ] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 25])
1374028
  Гуляницький А.Л. Слабка розв"язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 116-126. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We study the solvability of a subdiffusion equation with a position-dependent time derivative in a bounded domain. The problem is reformulated in a such way that allows to investigate it employing the methods developed for constant-order fractional ...
1374029
  Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Коротко розглянуті основні принципи та результати вивчення слабкого лінзування отримані за 10 років з часу виявлення космічного зсуву. We consider in brief the basic principles and results of weak lensing studies that have been made within the 10 ...
1374030
  Шевченко К.В. Слабкий розв"язок параболічних систем з сингулярними правими частинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена знаходженню умов для існування і единого розв"язку дпя параболічних систем з сингулярними правими частинами; що дозволяє нам вирішувати задачі теплосолеволого переносу. Ключові слова: параболічні системи, слабкий розв"язок. The ...
1374031
  Мащенко С.О. Слабкі векторні рівноваги у багатокритеріальних іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 138-140
1374032
  Вілкова Д.С. Слабкі держави в системі міжнародної безпеки : дис. … д-ра філос. наук : 291, 29 / Вілкова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 186-206
1374033
  Мащенко С.О. Слабкі індивідуально-оптимальні рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова концепція оптимапьності в іграх за умов повної інформованості гравців. Ключові слова: рівновага за Нешем, оптимальність за Парето, коаліційні рівноваги. A new conception of a games optimum in the conditions of the complete being of ...
1374034
  Бровченко С. Слабкі коаліційно-цільові рівноваги // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 51-52. – ISBN 978-966-188-137-1
1374035
  Груба Д. Слабкі сторони рейдерства: 3 механізми протидії у земельних відносинах // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1374036
  Грубов В.М. Слабкість ООН і парадокс Дамаска: до питання сирійського конфлікту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 4-6
1374037
  Демчук Ю.А. Слабкість та сила любові // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 77-79
1374038
  Лучко А. Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду / А. Лучко, Л. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сингулярну крайову задачу на додатній півосі для слабко нелінійної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку, коли розв"язки незбуреної задачі утворюють сім"ю, залежну від кількох параметрів. Сингулярність задачі обумовлена ...
1374039
  Бойчук О.А. Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння / О.А. Бойчук, Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 151-160. – ISSN 1562-3076
1374040
  Чуйко О.С. Слабконелінійні крайові задачі з імпульсним впливом загального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52, 6 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв"язків слабко нелінійної крайової задачі з імпульсним впливом загального вигляду, яка узагальнює відомі задачі про знаходження умов існування й побудову розв"язків слабко нелінійних ...
1374041
  Котеров В.Н. Слабо неоднородные течения излучающего газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Котеров В.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М. – 16л.
1374042
  Бурмистрович И.Е. Слабо сократимые полугруппы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурмистрович И. Е.; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. высшей алгебры. – Л., 1966. – 7л.
1374043
  Зубань В. Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1478-1481. – ISSN 1028-5091
1374044
  Бодюл П.П. др. Слабовырожденные системы под влиянием внешних воздействий / П.П. др. Бодюл; под ред. Д.В.Гицу. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 146с.
1374045
  Лобов Г.А. Слабое взаимодействие нуклонов и структура ядра : конспекты лекций / Г.А. Лобов. – Москва : МИФИ, 1973. – 87 с.
1374046
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях : конспект лекций / Л.Б. Окунь. – Москва : МИФИ, 1978. – 83 с.
1374047
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л.Б. Окунь. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 248 с.
1374048
  Крупчицкий П.А. Слабое взаимодействие ядерных частиц / П.А. Крупчицкий. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1374049
  Корнейчук Б.В. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) / Б.В. Корнейчук, Е.А. Драгомирова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подготовки в технических вузах на основе инновационно-ориентированного подхода. Показана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компетенциями, ...
1374050
  Турунтаев В.Ф. Слабое существо / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1960. – 36с.
1374051
  Перестюк М.О. Слабонелинейные дифференциальные уравнения с импульсным эффектом // XII Междунар. конгресс , IMACS, 1989
1374052
  Пірус Є.М. Слабопервинні кільця та кускові напівдистрибутивні області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою О-алгебри шляхів сагайдака дня будь-якого простого сагайдака Г будується напівдосконале нетерове (але не артинове) кільце В таке, що PQ(B) = Г. По кожному ациклічному простому сагайдаку Г будується напівдосконала напівдистрибутивна кускова ...
1374053
  Никулин А.В. Слабопервичные алгебры конечного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Никулин А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1374054
  Никулин Александр Васильевич Слабопервичные алгебры первичного типа : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.01.06 / Никулин Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 146л. – Бібліогр.:л.145-146
1374055
   Слаборазвитые страны Азии. – М., 1965. – 40с.
1374056
  Рымалов В.В. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов, В.Л. Тягуненко. – Москва, 1961. – 495с.
1374057
  Шеховцова Лариса Григорьевна Слаборелятивистские кинетические уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шеховцова Лариса Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1374058
  Рыбин А.И. Слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Рыбин А.И.; КПИ. – Киев, 1981. – 21л.
1374059
  Громоздін Вадентин Володимирович Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу : Автореф. дис. доктора технічних наук: 05.12.07. / Громоздін Вадентин Володимирович; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1374060
   Слаботочные реле. – М., 1982. – 80с.
1374061
  Катола О. Слабошпицький Михайло Федотович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 278-281. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
1374062
  Десятерик Д. Слабошпицькі: між камерою і книжкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 22


  Кінорежисер Мирослав Слабошпицький та його батько, відомий прозаїк, літературознавець, видавець Михайло Слабошпицький.
1374063
  Сидоренко Н. Слабченко Михайло Єлисейович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 273-274. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1374064
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия : Новейшие исследования [бета]-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с. – (Современные проблемы физики)
1374065
  Ли Ц. Слабые взаимодействия : Пер. с англ. / Ц. Ли, Ц. Ву. – Москва : Мир, 1968. – 308с.
1374066
   Слабые взаимодействия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 400с.
1374067
  Хриплович И.Б. Слабые взаимодействия и атомная физика / И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1978. – 104с.
1374068
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков : Пер.с англ. / Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 440 с.
1374069
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия. Новейшие исследования бета-распада / А.И. Алиханов. – Москва : Физматгиз, 1960. – 143 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 141-143. – (Современные проблемы физики)
1374070
  Степанова З.П. Слабые глаголы 3 класса (глаголы на -е-) в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Степанова З.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 24 с.
1374071
   Слабые землетрясения. – Москва, 1961. – 533с.
1374072
   Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005-2010 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 49-60 : рис. – Библиогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1374073
  Латипов Д. Слабые метеоры и Е область ионосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Латипов Д.; МНО Тадж.ССР, Тадж.ГУ. – Душанбе, 1974. – 16л.
1374074
  Островский В.А. Слабые органические основания / В.А. Островский, Г.И. Колдобский. – Л., 1990. – 145с.
1374075
  Струминский Б.В. Слабые радиационные распады гиперонов. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 6с.
1374076
  Демидова Г.М. Слабый глагол в арамейском литературном памятнике Targum Onkelos : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова Г. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1374077
  Колесников М.С. Слабый тип высшей нервной деятельности животных. / М.С. Колесников. – Минск, 1963. – 168с.
1374078
   Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
1374079
  Тимощук Б.О. Слав"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1975. – 111с.
1374080
  Крищенко В. Слава - дуже вередлива. Про шалену популярність незабутнього тріо Мареничів // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 13
1374081
  Раденкович Л. Слава - родинне свято у сербів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
1374082
  Д"Аннунцио Г. Слава : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 87 с. – (Универсальная библиотека ; № 204)
1374083
  Бедный Д. Слава / Демьян Бедный. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 191с.
1374084
   Слава. – Одесса, 1950. – 158с.
1374085
  Донжашвили Т.Г. Слава : роман / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 276 с.
1374086
  Кекилов Ш. Слава : избр. стихотв. / Ш. Кекилов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с.
1374087
   Слава. – Одесса, 1952. – 320с.
1374088
  Лукс В.К. Слава : поєма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 37 с.
1374089
  Гусев В.М. Слава / В.М. Гусев. – Москва, 1975. – 318с.
1374090
   Слава. – Москва, 1984. – 399с.
1374091
  Кручіані Ф. Слава Аллаху! : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 187. – ISSN 0320-8370
1374092
  Красноперов П.Е. Слава балтийская. Краткая летопись боевых и революционных свершений моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота / П.Е. Красноперов. – Таллин, 1971. – 228с.
1374093
  Тичина П.Г. Слава Батьківщини : вибр. вірші для дітей / Павло Тичина. – Київ : Молодь, 1951. – 290 с., [1] арк. портр.
1374094
  Селиванов Ф.Т. Слава без имени / Ф.Т. Селиванов. – М, 1954. – 196с.
1374095
  Маркуша А.М. Слава ветру! / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 135с.
1374096
  Маркуша А. Слава вітру! / А. Маркуша. – К, 1977. – 160с.
1374097
   Слава Вітчизні народів-братів!. – Київ, 1954. – 496с.
1374098
  Стомахина Р.И. Слава героев бессмертна / Р.И. Стомахина. – М., 1951. – 73с.
1374099
  Плутарх Слава далеких веков / Плутарх. – Москва, 1964. – 270 с.
1374100
  Рудий Л. Слава днів цих не померкне. / Л. Рудий. – К., 1958. – 123с.
1374101
  Горобець Ірина Слава Домінікані! / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 28-40 : фото
1374102
  Ларрета Э.Р. Слава дон Рамиро / Э.Р. Ларрета. – Москва, 1936. – 264 с.
1374103
  Ларрета Э.Р. Слава дона Рамиро : истор. роман / Э.Р. Ларрета; Перев. с испанского К. Жихаревой. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279 с.
1374104
  Жуковський М.П. Слава за життя - безсмертя після нього = The fame during life - immortality after it : [стислий перелік походів і боїв І.Д. Сірка] / Мирослав Жуковський ; [авт. англомов. пер.: Зоренко І.С., Салащенко Г.М., Кулабухова Л.В.] ; НАН України, Центр пам"яткознавства і Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; М-во культури України та ін.]. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О.О., 2016. – 85, [1] с. : фот. – Текст парал. тит. арк. укр., англ. – Бібліогр.: с. 80-84. – ISBN 978-966-2421-27-9
1374105
   Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
1374106
  Стингл М. Слава и смерть "сыновей слолнца". Государство Инков / М. Стингл; Пер. с чешс. Нещименко Г.П. – Москва : Прогресс, 1986. – 271с.
1374107
  Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0372-6436
1374108
  Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
1374109
  Нечипоренко Л. Слава і Слово / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
1374110
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 8-16) / Пер. з польської О.Медущенко, О.Федосенко; Ярослав Івашкевич. – 2-ге вид., перекл. – Київ : Дніпро, 1984. – 558с.
1374111
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 1-7) / Я. Івашкевич. – Київ : Дніпро, 1984. – 581с.
1374112
  Шаян В. Слава князя Святослава Завойовника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 11-14
1374113
  Ваврисевич М. Слава Кобзареви : Сценічна каpтина, пpисвячена памяти Таpаса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів : Hакладом Михайла Таpанька. [Жовква: Печатня оо. Василіян], 1923. – 68 с. : поpтp., нот


  В кн. також "Пісні до сцен[ічної] каpтини "Слава Кобзаpеви"" на музику М.О. Гайвоpонського, Я.Д. Яpославенка, М.В. Лисенка, К.Г. Стеценка. – Hа звоpоті тит. аpк. та обкл. поpтp. Т.Г. Шевченка.
1374114
  Залевська О. Слава козакові Руслану! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2023. – Травень (число 5). – С. 3


  Головком В. Залужний нагородив ст. солдата 92-ї Окремої механізованої бригди ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручив йому нагородну зброю. Зубарєв разом з помічником відбив атаку російських ...
1374115
   Слава Коммунистической партии. – М., 1958. – 150с.
1374116
   Слава комсомольская. – М., 1970. – 120с.
1374117
  Бычков С. Слава Кумбхе, слава Гангу // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-41. – ISSN 0234-1670
1374118
   Слава Леніну. – Ужгород, 1960. – 48с.
1374119
  Воронько П.Н. Слава молодости : Поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 72с.
1374120
   Слава на Съветската Армия. – София, 1948. – 16с.
1374121
  Воробьев Е.З. Слава над головой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 64с.
1374122
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 261, жовтень : жовтень. – С. 7-11, 27


  Зимовий Похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1374123
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 2-6


  Зимовий похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1374124
  Табачник Г.Д. Слава не меркнет / Г.Д. Табачник. – Москва, 1967. – 128с.
1374125
  Нагибин Ю.М. Слава Николая Чистова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1945. – 52с.
1374126
   Слава Петлюрі (на кого робить Петлюра), 1919. – 8 с.
1374127
  Лосев В. Слава Петра Самарина / В. Лосев. – Москва-Ленинрад : Детская литература, 1941. – 48 с.
1374128
   Слава победителям : эстрад. сб. для красноарм. худож. самодеятельности. – Москва ; Ленингад : Искусство, 1944. – 120с.
1374129
  Казбеков К.Т. Слава поколений / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1971. – 92с.
1374130
  Нитка Василь Слава поштаря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76. – ISSN 0130-5212
1374131
   Слава праці. – К., 1977. – 144с.
1374132
  Громадська Л. Слава про Кобзаря житиме вічно // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Василь Степанович Литвин — заслужений артист України, народний артист України, голова Спілки кобзарів України, лауреат Республіканської премії ім. І. Нечуя-Левицького, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка. Співзасновник Стрітівської школи кобзарського ...
1374133
   Слава Родине. – Ростов -на-Дону, 1948. – 87с.
1374134
  Матвієнко А. Слава Росії, гордість України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Генерал Михайло Драгомиров: людина честі та справедливості. Яскравий приклад незалежної, навіть "вільнодумної" людини , тому став вельми незручним для петербурзької верхівки Російської імперії.
1374135
   Слава России, или Cобрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые. – Изд. 2-е. – В Москве (Москва), 1783. – 48 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1374136
   Слава солдата. – Петрозаводск, 1970. – 174с.
1374137
   Слава солдатская. – Пермь, 1965. – 181с.
1374138
   Слава солдатская. – Москва, 1966. – 527с.
1374139
   Слава солдатская. – 4-е изд. – Пермь, 1984. – 215с.
1374140
   Слава сонцем засіяла. – К., 1972. – 287с.
1374141
   Слава Союзу Радянському, слава. – К., 1950. – 167с.
1374142
   Слава Стецько - донька української нації : спогади сучасників / [редкол.: М. Чепіжко, С. Жижко, І. Губка та ін.]. – Київ : Сигла, 2011. – 206, [2] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-2606-01-0
1374143
  Марчук Є. Слава Стецько - патріот-реаліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 10-11


  Євген Марчук про видатну громадську та політичну діячку, якої не стало 15 років тому.
1374144
  Муравьев В.Б. Слава столетия / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1979. – 352с.
1374145
   Слава твоя, Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1977. – 166с.
1374146
   Слава тебе, Господи, что мы - казаки. – М., 1993. – 74с.
1374147
   Слава тобі, рік першокниги ! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 4-5
1374148
  Мухтар А. Слава труду : стихи / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1949. – 56 с.
1374149
  Сундюкле Слава труду! / Сундюкле. – М., 1952. – 88с.
1374150
   Слава труду! : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1977. – 6с.
1374151
  Русин В.И. Слава труду. / В.И. Русин. – Симферополь, 1962. – 24с.
1374152
   Слава труду. Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1978. – 48с.
1374153
  Руденко Т. Слава України / Т. Руденко, 1944. – 32с.
1374154
   Слава України. 2017 : українські ювілеї 2017 р. / [підгот.: В. Дерев"янко (священик), П. Тєпін (диякон), І. Чечель та ін. ; іл.: Р. Іванишин та ін.]. – Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2017. – 271, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7379-97-2
1374155
  Грох-Грохольский Г.М. Слава Україні : збірник віршів / Г.М. Грох-Грохольский. – Козятин : Вид. автора ; Друкарня Лівшиця в Козятині, 1917. – 14 с.
1374156
  Вервес Г. Слава українського генія / Григорій Вервес // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 7-16
1374157
  Горький М. Слава храбрым. / М. Горький. – Москва, 1945. – 40с.
1374158
  Толочко Петр Слава шведским освободителям ! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1374159
  Регідайло Надія Слава, народжена в огні: бібліографічні джерела про бій під Кругами / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-49
1374160
  Прокофьев А.А. Слава. / А.А. Прокофьев. – Л, 1939. – 79с.
1374161
  Егоров Д.М. Славаяно-германская отношения в середине века. Колонизация Мекленбурга в XII в. : Т. 1-2 / Д.Н. Егоров. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсона ; [Худож. печать]
Т. 2 : Процесс колонизации. – 1915. – XXVIII, 614 с., [2] л. карт. + карты
1374162
  Яшкин И.Я. Славгородские говоры. (Взаимодействие разнодиалектных систем) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Яшкин И.Я.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 19л.
1374163
  Демин Н.С. Славе не меркнуть / Н.С. Демин. – М, 1987. – 110с.
1374164
  Полянский Н.С. Славен город Полоцк / Н.С. Полянский. – Минск, 1962. – 391с.
1374165
  Воронько П.Н. Славен мир : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 145с.
1374166
  Щипачев С.П. Славен труд / С.П. Щипачев. – Москва, 1947. – 55с.
1374167
  Нарежный В.Т. Славенские вечера / В.Т. Нарежный. – Москва, 1990. – 606с.
1374168
  Вихованець І. Славень зажуреній мамі : поезії / Іван Вихованець ; [передм. Анатолія Загнітко]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7181-68-1
1374169
  Кулиняк Данило Славень Петру Калнишевському // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1374170
  Донець Г. Славень України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1374171
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 січня (№ 2). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1374172
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини. Згадуються праці М.К. Наєнка, Ю.І. Коваліва.
1374173
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 18 січня (№ 1). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1374174
  Вардомацкий Леонид Михайлович Славесное ударение имен существительых в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Вардомацкий Леонид Михайлович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1974. – 28л.
1374175
  Старченко Т. Славетна донька Америки // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 115. – ISSN 0869-3587
1374176
  Шендеровський Василь Славетна і невідома Радзимовська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-209. – ISSN 0869-3595
1374177
  Дрофа Андрій Славетна Конотопська перемога українського козацтва над московським військом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 52-53
1374178
  Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-8.
1374179
  Рибальченко В. Славетна постать Петра Богача : До 180-ліття Alma mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  До 95-річчя від дня народження Петра Григоровича Богача - декана біологічного факультету, проректора, першого проректора університету, секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН УРСР: детально - про творчий шлях та наукові ...
1374180
  Кулієва Т. Славетна постать серед сучасників бібліотечної справи // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 78-81. – ISBN 978-617-531-253-7
1374181
   Славетна співачка. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 96 с., 19 л. іл. і портр.
1374182
   Славетне сузір"я окрилених університетом : нариси / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ ідея та заг. ред. В.В. Іваненка ; автори-упоряд. : О.В. Гонюк, В.В. Іваненко, І.С. Попова ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-551-260-8
1374183
  Шевченко Віктор Славетний англійський мореплавець Джеймс Кук (До 280-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48 : Фото
1374184
  Скопенко Віктор Славетний випусник Шевченкового університету : Передмова // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – с.3. – ISBN 966-7060-35-7
1374185
   Славетний Кобзар // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 56-62
1374186
  Шевченко Віктор Славетний мандрівник (До 260-річчя з дня смерті В.Г. Григоровича-Барського) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-55 : Мал.
1374187
  Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс / А.С. Русяєва; НАНУ. Ін-тут Археології. – Київ : Наукова думка, 2001. – 104с. – (Сторінки історії Українки). – ISBN 966-00-0735-3
1374188
  Лебединська Т. Славетний нащадок Богдана Хмельницького // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 0130-7037


  Микола Іванович Хмельницький. Біографії до сьогодні немає. В статті наводяться лише окремі дані, добуті в основному з періодичної преси кінця XVIII століття. Незвичайні здібності, схильність до наук, літератури, активної політичної діяльності були ...
1374189
  Вельможко В. Славетний нащадок засновника одеської "Просвіти" Михайла Комарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)


  140 років від дня народження видатного науковця, українського бібліографа, організатора української освіти на Одещині в 1917 - 1918 роках Богдана Михайловича Комарова.
1374190
  Ємець Т. Славетний представник Київської філософської школи (до 100-річчя від дня смерті Петра Ліницького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 235-237. – ISBN 966-7060-98-5
1374191
  Пляченко А.Г. Славетний рід Шухевичів // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 34-40. – ISBN 978-966-927-118-1
1374192
   Славетний син Закарпаття. До 85-річчя від дня народження О.В. Мишанича // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 2, 2018, 2 квартал. – С. 26-39. – ISSN 0130-2043
1374193
  Небесняк Е. Славетний син Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 120-річчя від дня народження українського митця Никифора-Епіфанія Дровняка.
1374194
  Івах О.Д. Славетний тенор України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-27
1374195
  Жуков В.П. Славетний харків"янин І.І. Слатін // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 100-103. – ISBN 978-617-619-161-2


  Слатін Ілл Ілліч - російський і український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент.
1374196
  Попов М.В. Славетний шлях життя та творчості Ібн Сіни // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 10-25. – ISBN 978-966-96847-3-8
1374197
  Зелюк В В. Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – C. 2 с обкл. – ISSN 2221-6316
1374198
  Шестакова О.М. Славетний ювілей - продовження традицій / О.М. Шестакова, О.М. Каткова, Н.В. Бойко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 190-192. – ISBN 978-966-8308-26-0


  135-річчя Харківського музичного училища ім. Бориса Миколайовича Лятошинського. Харківське музичне училище сьогодні – один зі значних осередків музичної просвітницької і концертної діяльності, високопрофесійний навчальний заклад, який виховує майбутню ...
1374199
  Басара-Тиліщак Славетні адвокати минулого - ювіляри у 2020 році // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 60-64


  Ювілейна дата - значимий привід вшанувати пам"ять славетних адвокатів минулого: відзначити їхню різ- нопланову та успішну професійну діяльність, громадську активність, політичну боротьбу. У 2020-му згадаємо щедрого мецената Теофіла Дембицького, ...
1374200
  Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
1374201
  Маценко Г. Славетні гості Львова : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
1374202
  Бродин М. Славетні імена науки України. До 110-річчя від народження Антоніни Федорівни Прихотько / М. Бродин, М. Соскін, Г. Клімушева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 44-46. – ISSN 1819-7329
1374203
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1374204
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1374205
  Батій Я.О. Славетні міста України : ілюстр. енциклопедія : культ. споруди, перлини архітектури, замки, палаци, садиби, парки, дендропарки, мальовничі кутки природи / [Батій Яна Олександрівна]. – Харків : Торсінг Плюс, 2011. – 254, [2] с. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-030-225-0
1374206
  Степовик Дмитро Славетні музеї також починалися з приватних збірок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 15. – ISSN 0868-9644


  Макарівська картинна галерея
1374207
  Бодров В. Славетні постаті І.В. Вернадський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 1682-2366
1374208
   Славетні постаті Придніпров"я: імена, повернені з минулого : листи, спогади : у 5 т. – Тернопіль : Терно-граф. – (Реабілітовані історією / редкол.: Д.І. Батура (керівник) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-41-6
Т. 2 : Самотній дозорець на варті страждання / [М.П. Чабан, О.В. Богданович, В.Л. Поліщук та ін. ; уклад. Ю.В. Пшеничний]. – 2020. – 271, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 267. – Бібліогр.: с. 70-72
1374209
  Рудницький Ю. Славетні родини. Богомольці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 10-55. – ISSN 1819-7329
1374210
  Будич П. Славетні співачки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 14


  Квітка Цісик та Соломія Крушельницька.
1374211
  Сенченко М. Славетні сторінки історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 5-6. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа : зб. наук. пр. / Рева Л.Г.; [відп. ред. Мокроусов А.І.; наук. ред. Рева Н.М.]; Від. культури і туризму Конотоп. місьради Сум. обл., ...
1374212
  Гаєцький З. Слави я не шукаю - штрихи до портрета письменника // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Левко Різник — український письменник, грунтознавець, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 1978 року.
1374213
   Славим в песнях Родину свою. – М., 1956. – 144с.
1374214
   Славимо Партію. – К., 1976. – 304с.
1374215
  Пацера М. Славина слава із присмаком кави. 28-річний київський бариста здобув перемогу на чемпіонаті світу з приготування кави у джезві (турці), який проходив у Дубаї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 13


  "Розповідаємо про шлях Слави Бабича до такого успіху та життєві уподобання цього неординарного «кавовара». Усього в нинішньому світовому чемпіонаті з приготування кави у джезві брали участь представники семи країн, із яких у фінал разом із нашим Славою ...
1374216
  Тригубенко В.В. Славинецький Єпіфаній (?-1675) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 120-125. – ISBN 966-06-0367-3
1374217
   Славистика : По случай 12 Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. – Пловдив : Пловдивски университет Паисий Хилендарски, 1998. – 272s.
1374218
  Молдован А.М. Славистика сегодня // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
1374219
   Славистичен сборник.. – София
2. – 1958. – 408с.
1374220
   Славистичен сборник.. – София, 1963. – 326с.
1374221
   Славистичен сборник.. – София, 1968. – 306с.
1374222
   Славистичен сборник.. – София, 1978. – 236 с.
1374223
  Колесник В.О. Славистическое наследие А.К. Смольской // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 14-20. – ISBN 978-617-689-100-0
1374224
   Славистични проучвания : (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). – София : Наука и изкуство, 1983. – 203 с.
1374225
   Славистични проучвания : Сборник в чест на X международен славистичен конгрес. – Велико Търново, 1988. – 100 с.
1374226
   Славистични проучвания.. – София, 1978. – 324с.
1374227
   Славистични студии.. – София, 1963. – 532с.
1374228
  Гоян Я.П. Славичі : нариси / Я.П. Гоян. – Київ : Молодь, 1979. – 176 с.
1374229
  Стрельська Л.І. Славін Лазар Мойсеевич // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 289. – ISBN 96966-8060-04-0
1374230
   Славін Лазар Мойсеевич (1906-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 445-446. – ISBN 978-966-439-754-1
1374231
  Курас І. Славін Лазар Мойсейович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 555-556. – ISBN 966-642-207-7
1374232
  Геник С. Славінський Максим // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 220 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1374233
  Пасемко І. Славісти вшанували ювілей Іванф Франка // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.109. – ISSN 0130-1608
1374234
  Захаржевська В.О. Славістика-міждисциплінарна наука в Україні (Підсумки і перспективи) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории, особенностях современном состоянии перспективах славистики в Украине.
1374235
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 21-30. – ISSN 2075-437X


  У цій статті висвітлюються деякі аспекти та проблемні питання славістики в Італії. Інформація про історію та розвиток славістики за межами Італії не є достатньою. Навіть в академічному виданні "Українська мова. - Енциклопедія" (2007) про стан ...
1374236
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-54. – ISSN 2075-437X
1374237
  Карпенко М.О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А.Й. Багмут перший лист П.Й. Шафарика М.О. Максимовичу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 36-47. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються особливості змісту й історична роль у розвитку славістичних досліджень в Україні віднайденого А.Й. Багмут першого листа П.Й. Шафарика М.О.Максимовичу
1374238
  Булаховська Ю.Л. Славістика в КНУ ім. Т.Г. Шевченка перших повоєнних років ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-14. – ISSN 2075-437X
1374239
  Лукінова Т.Б. Славістика в науковій спадщині академіка І.К. Білодіда // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0027-2833
1374240
  Онищенко О.С. Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О.С. Онищенко, Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 8-16


  У статті аналізуються актуальні наукові напрямки, ідеї, національні дослідницькі школи і персоналії, що визначають розвиток славістики в сучасному світі. Славістична проблематика розглядається в контексті роботи ХІV Міжнародного конгресу славістів, що ...
1374241
  Мушкетик Л.Г. Славістика в університетах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107-115. – ISSN 2075-437X
1374242
  Поберезкіна П. Славістика на сторінках альманаху "Єгупець" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 516-523
1374243
  Паламарчук О.Л. Славістика сьогодні / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-363. – ISSN 2075-437X


  Дев"ятнадцятого квітня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися щорічні Міжнародні славістичні читання пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Учасників Читань привітали заступник директора ...
1374244
  Гайдученко Л.В. Славістика у вищих навчальних закладах Німеччини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-33. – ISSN 2075-437X
1374245
  Мушкетик Л.Г. Славістика у візах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 91-96. – ISSN 2075-437X
1374246
  Мушкетик Л.Г. Славістика у вузах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 57-62. – ISSN 2075-437X


  В статье освещаются основные вехи истории и современные направления развития славистики в университетах Венгрии.
1374247
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  В статье освещены ключевые вехи истории и современных тенденций развития славистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
1374248
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С.9-16. – ISSN 2075-437X
1374249
  Пащенко Є. Славістика, якої немає: Григорій Вервес // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (999/1000). – С. 247-251. – ISSN 0320 - 8370
1374250
  Микитенко О. Славістична діяльність П. Драганова та його "Македонско-славянский сборник" (1894) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 37-46. – ISSN 2218-0567


  У статті розглянуто багатогранну славістичну діяльність Петра Д. Драганова – укладача «Македонско-Славянского сборника» (С.-Пб., 1894), відомого в історії славістики як засновник македоністики в Росії. Аналізу наукового доробка та життєвого шляху ...
1374251
  Кріль М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – - C. 42-51. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті досліджені передумови зародження у Львові славістики як комплексу гуманітарних знань. Важливу роль у цьому відіграла друкована книжка. Лише в бібліотеці одного Львівського університету на зламі XVIII-ХІХ ст. нараховувалося понад 40 тис. ...
1374252
  Бушко Г.О. Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-213. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується літературознавчий доробок відомого болгарського вченого та фольклориста І. Шишманова, а саме його студії, надруковані у болгарському часописі "Сборник за народни умотворения наука и книжнина". The presented article deals with ...
1374253
  Чорний В. Славістична спадщина Михайла Драй-Хмари : До 120-річчя від дня народження // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 11-24. – ISSN 0203-9494
1374254
  Мушкетик Г Л. Славістична фольклористика в Угорщині. Кінець Х1Х-ХХ ст. / Г Л. Мушкетик. – К., 1992. – 97с.
1374255
  Рудь М.О. Славістична школа Київського університету: О.О. Котляревський (1837-1881) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-33. – (Історія ; вип. 36)


  Висвітлюється життєвий і творчій шлях одного із засновників славістичної школи Київського університету О.О. Котляревського. Розкривається його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1374256
  Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
1374257
  Мушкетик Л. Славістичні інтереси Бели Бартока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 231-236. – ISSN 0203-9494


  У статті розглянуто творчий доробок відомого угорського композитора і піаніста Бели Бартока (1881-1945), який був також дослідником фольклору народів, у тому числі слов"янських. Висвітлено зв"язки композитора з відомими слов. вченими, у тому числі ...
1374258
  Левінська С.Й. Славістичні інтереси М.В. Ломоносова // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 159-167
1374259
  Руда Т.П. Славістичні інтереси Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2984-4
1374260
  Микитенко О. Славістичні конференції на пошану Вука Караджича // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 139-441. – ISBN 978-954-322-848-5
1374261
  Гавва М.О. Славістичні студії в Італії: започаткування, розвиток, сучасність / М.О. Гавва, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 46-49
1374262
  Лощинська Н. Славістичні студії на сторінках журналу "Радянська література" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 340-349. – ISSN 2224-9516
1374263
  Філіпович М. Славістичні студії Павла Федоренка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 221-230. – ISSN 2224-9516
1374264
  Карацуба М. Славістичні фольклористичні студії І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 248-254
1374265
  Пота В. Славія : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
1374266
  Кордун В.М. Славія: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1987. – 138с.
1374267
   Славка Величкова (1946–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 127-128. – ISSN 0204-8701
1374268
  Ласкавая Л.Н. Славка Горицвет / Л.Н. Ласкавая. – М, 1964. – 63с.
1374269
  Бойко Г.П. Славків гість : поеми : для мол. шкільн. віку / Г.П. Бойко. – Київ : Веселка, 1979. – 104 с.
1374270
  Донець Г.П. Славлю молодість : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1976. – 80 с.
1374271
  Жаров А.А. Славлю молодость / А.А. Жаров. – Москва, 1951. – 272с.
1374272
  Гулям Г. Славлю партию : избранная лирика / Г. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 123 с.
1374273
  Моргун Ф.А. Славлю труд / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1374274
  Курашова В.С. Славна дочка українського народу (До біографії Лесі Українки) : До 80-річчя з дня народження Лесі Українки / Курашова В.С. – Київ, 1951. – с. 15-22. – Окр. відб. з Вісник АН УРСР № 2
1374275
  Доломан Є.М. Славна молодість : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1954. – 74 с.
1374276
  Чаговець В. Славна Полтава / В. Чаговець. – Київ-Харків, 1946. – 20с.
1374277
  Лещенко М.Н. Славна сторінка народної боротьби / М.Н. Лещенко, Л.В. Олійник. – К., 1974. – 47с.
1374278
  Кібець Н. Славна харків"янка Марія Алешко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 18-20


  Марія Іванівна Алешко - оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).
1374279
  Старостенко В.И. Славная дата: 50 лет со времени создания Геофизической экспедиции № 1 / В.И. Старостенко, В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 161-165. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
1374280
   Славная дочь белорусского народа.. – 2-е изд., доп. – Минск, 1962. – 328с.
1374281
   Славная жизнь. – Пхеньян : Корея КНДР, 1995. – 408с. : илл.
1374282
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1374283
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1374284
  Зензинов Л. Славная красавица Дора и миллионер : проза: необыкновенный роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-93. – ISSN 0131-2332
1374285
  Мартынов А.А. Славная Народно-освободительная армия Китая / А.А. Мартынов. – М, 1957. – 158с.
1374286
   Славная Победа под Ленинградом. – Ленинград, 1976. – 632с.
1374287
   Славная страница в истории Александровска (Запорожья).. – Запорожье, 1956. – 96с.
1374288
  Брегвадзе А.И. Славная страница истории : добр. присоединение Грузии к России и его соц.-экон. последствия / А.И. Брегвадзе. – Москва : Мысль, 1983. – 174 с. – Библиогр.: с. 162-172
1374289
  Бродский Е.А. Славная страница пролетарского интернационализма : нем. антифашисты в борьбе с гитлеризмом / Е.А. Бродский. – Москва : Мысль, 1980. – 270 с. : ил.
1374290
   Славная эстафета.. – М., 1963. – 127с.
1374291
   Славне ім"я - робітник.. – К., 1984. – 130с.
1374292
  Позняк П.І. Славне місто-герой / П.І. Позняк. – К, 1982. – 160с.
1374293
  Наливайко Степан Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1814-5078
1374294
  Наєнко М. Славний борець за долю рідного краю // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 3 (27). – С. 20-22.


  До 130-річчя від дня народження Василя Доманицького.
1374295
   Славний ватажок опришків (народ про Довбуша) : Фольклорний збірник. – Київ, 1994. – 345с. – ISBN 966-7046-19-4
1374296
   Славний гетьман. До 350-річчя від дня народження Данила Апостола // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 247-251
1374297
   Славний день. – Пряшів, 1954. – 239 с.
1374298
  Канівець В.В. Славний лицар. Устим Кармалюк / Володимир Канівець. – Київ : Молодь, 1969. – 214 с. : іл. – (Життя славетних = серія біографічних творів ; вип. 11)
1374299
   Славний отаман Війська Запорозького. До 400-річчя від дня народження І.Д. Сірка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 232-235
1374300
  Корніенко Є.А. Славний провісник нового суспільства / Є.А. Корніенко. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
1374301
  Янковський С. Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії культури України // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 11-14. – ISSN 2224-0926
1374302
  Захарчук О. Славний син України // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 12 (914), грудень. – С. 127-133. – ISSN 08-68-4790-1


  До 165-літя Опанаса Сластіона.
1374303
  Захарчук О. Славний син України. До 165-ліття Опанаса Сластіона // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 85-91. – ISSN 2224-0926
1374304
  Сивашенко Т.І. Славний шлях : / Т.І. Сивашенко. – К., 1965. – 24с.
1374305
   Славний шлях боротьби і перемог КПРС.. – К., 1973. – 33с.
1374306
  Калінін М.І. Славний шлях комсомолу / М.І. Калінін. – Київ, 1939. – 128с.
1374307
   Славний шлях комсомолу : Анотований рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : Ізмаїльська друкарня, 1957. – 43 с.
1374308
  Кукавська М.К. Славний шлях партії комуністів. / М.К. Кукавська. – Київ, 1968. – 52с.
1374309
  Панін М.М. Славний шлях. / М.М. Панін. – К., 1965. – 41с.
1374310
  Швець Микола Славний ювілей (До 95-річчя Миколи Тимофійовича Янка) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53
1374311
   Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 80-81. – ISSN 1681-2727
1374312
   Славний ювілей видатного вченого-правознавця, іноземного члена НАПрН України Веніаміна Федоровича Яковлєва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 537-538. – ISSN 0132-1331
1374313
   Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 347-348. – ISSN 2219-5521
1374314
  Кущ П. Славних прадідів великих є правнуки гідні!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 2 серпня (№ 27)


  Правнук поета В. Сосюри відвідав Донеччину, де зачитав вірші свого діда.
1374315
   Славні перемоги комп"ютерників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)


  У фіналі Міжнародного конкурсу комп"ютерних проєктів "INFOMATRIX – 2021" у Мексиці команда України, яку представляли 15 проєктів від 18 учнів шкіл та закладів вищої освіти, здобула 1 платинову, 4 золоті, 5 срібних і 5 бронзових медалей.
1374316
  Кащенко А. Славні побратими-запорожці / Адріан Кащенко ; [уклад. О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-685-1
1374317
  Гагарин Григорій Славні пшениці кубанські / Гагарин Григорій; Український технічно-господарський інститут. – Munich, 1971. – с.106-120. – (Scientific аnnuals ; Vol.22)
1374318
   Славні сторінки історії комсомолу Закарпаття. : Анотований покажчик рекомендованої літератури. – Ужгород, 1959. – 36 с.
1374319
   Славні сторінки комсомолу Черкащини.. – Черкаси, 1958. – 20с.
1374320
  Тищик Б. Славні сторінки українського державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 64-67


  До 101-річниці утворення Західно-Української Народної Республіки.
1374321
  Скопенко В.В. Славні традиції, погляд в прийдешнє // Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / ред. рада: В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський та ін. ; за зак.ред. В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1994. – С.5-8
1374322
  Новаковский Д.И. Славное боевое содружество. / Д.И. Новаковский, А.Д. Марченко. – М., 1974. – 80с.
1374323
   Славное двадцатилетие. – Орел, 1963. – 79 с.
1374324
  Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведки / А.И. Микоян, 1938. – 61с.
1374325
  Пикуль В.С. Славное имя - "берегиня" / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 636с.
1374326
  Прокопович Наталья Славное море - священный байкал : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-81
1374327
   Славное море. – Иркутск, 1957. – 514с.
1374328
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1957. – 111с.
1374329
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Иркутск, 1958. – 96с.
1374330
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1967. – 312с.
1374331
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – Москва, 1973. – 351с.
1374332
  Андрианов П.М. Славное низовое запорожское войско : исторический очерк / Андрианов П.М. – [Одесса] : [б. и.], 1910. – 30 с. : ил.
1374333
   Славное пятидесятилетие.. – Воронеж, 1965. – 160с.
1374334
   Славное сорокалетие.. – Красноярск, 1957. – 647с.
1374335
  Сарбей В. Славнозвісне видання // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 337-338. – ISSN 0869-3587
1374336
   Славной памяти великого чеха Иоанна Гуса и друга его Иеронима Пражского : Речи в собраниях Петроградского Славянского Благотворительного Общества : 7 декабря 1915 г., 11 мая 1916 г. – Типография В.Д. Смирнова, Екатерининский кан., д. № 45. – Петроград, 1916. – 66 с.
1374337
  Марти А. Славные дни восстания на Черном море : К XXX годовщине восстания / Андре Марти ; Пер. с фр. И. Гладковой, М. Добрускиной и В. Сысоевой ; Вступ. статья С. Найды. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 136 с.
1374338
   Славные дочери нашего края.. – Иваново, 1960. – 104с.
1374339
   Славные дочери советского народа.. – Москва, 1948. – 215с.
1374340
  Савинова Л.Н. Славные дочери столицы / Л.Н. Савинова. – Москва, 1984. – 23 с.
1374341
   Славные дочери Тувы.. – Кызыл, 1967. – 148с.
1374342
  Горбачевич К.С. Славные имена / К.С. Горбачевич, И. Стрелков, Е. Хабло. – Ленинград, 1965. – 268с.
1374343
   Славные имена : [изд. посвящ. Юрию Мацевитому, Анатолию Мялице, Владимиру Радченко, Сергею Тесленко] / [зміст та ред.: П.В. Воловник, О.П. Воловник]. – Харьков : Издательский Дом ЖЗЛ : Харківська книжкова фабрика "Глобус", 2017. – 446, [2] с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Сер. основана в 2004 г. - Оглавление: Мацевитый Ю.М. / П. Матвиенко; Мялица А.К. ; Радченко В.А./ О. Азизьян; Тесленко С.А. / Н.Тараненко, С.Мудракова, П.Воловник; Подготовка к юбилею Ю.Пояркова/ П.Воловник, О.Воловник. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины / П.В. Воловник, О.П. Воловник ; кн. 17). – ISBN 978-966-7083-69-4
1374344
   Славные наши землячки.. – Горький, 1968. – 368с.
1374345
  Фор Л. Славные ребята / Л. Фор. – М, 1975. – 298с.
1374346
   Славные страницы борьбы и побед.. – Баку, 1965. – 336с.
1374347
  Слободянюк И.Н. Славные страницы истории. / И.Н. Слободянюк. – М., 1962. – 39с.
1374348
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
1. – 1965. – 514с.
1374349
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
2. – 1966. – 479с.
1374350
   Славные сыны Башкириию. – Уфа
3. – 1968. – 496с.
1374351
  Салахутдинов Ф.З. Славные сыны Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов, М. Иосько. – Самарканд, 1963. – 147с.
1374352
  Бобков О.И. Славные традиции : (К 50-летию стаханов. движения) / О.И. Бобков, О.П. Фролов ; ред.: Р.Г. Яковлева. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; № 6)
1374353
  Смирнов А.С. Славные традиции ильичевцев / А.С. Смирнов. – М., 1958. – 80с.
1374354
   Славные традиции.. – Москва, 1958. – 406с.
1374355
   Славные традиции.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1960. – 464с.
1374356
  Федосеев Н.П. Славный боевой путь Советской Армии / Н.П. Федосеев. – М, 1953. – 88с.
1374357
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 191с.
1374358
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 189с.
1374359
  Дмитрук А.В. Славный град Вышгород // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1374360
  Садовников Г.М. Славный дождливый день / Г.М. Садовников. – Алма-Ата, 1988. – 334с.
1374361
  Павлов А. Славный мальчишка. / А. Павлов. – София, 1970. – 204с.
1374362
  Комарова К.В. Славный начдив Чапаевской / К.В. Комарова, Я.В. Пантелеев. – Саратов, 1969. – 112 с.
1374363
  Бороздин М. Славный парень Робин Гуд // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1812-867Х


  Особа Робін Гуда, історичний підтекст
1374364
   Славный путь борьбы и побед.. – Смоленск, 1967. – 59с.
1374365
  Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда : из истории комсомола Чечено-Ингуш. АССР / В.И. Филькин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 238 с., [10] л. ил.
1374366
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1946. – 109с.
1374367
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1948. – 83с.
1374368
  Сельчук В.В. Славный путь комсомола / В.В. Сельчук. – М., 1958. – 118с.
1374369
  Калинин М.И. Славный путь Комсомола / М.И. Калинин, 1938. – 64с.
1374370
   Славный путь комсомола Грузии. – Тбилиси, 1976. – 456с.
1374371
   Славный путь комсомола Чувашии.. – Чебоксары. – 84с.
1374372
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1974. – 575 с.
1374373
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 2. – 1974. – 782 с.
1374374
   Славный путь Ленинского комсомола : История ВЛКСМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 588 с., 32 л. ил. : ил.
1374375
   Славный путь ленинского комсомола.. – Москва
2. – 1968. – 48с.
1374376
  Матвеев П.А. Славный путь монгольского народа / П.А. Матвеев. – Курган, 1981. – 24с.
1374377
   Славный путь.. – Нальчик, 1966. – 96 с.
1374378
   Славный сын Коммунистической партии советского народа. : К 70-летию Генерального секретаря ЦК КПСС т. Л.И. Брежнева. – Москва : Политиздат, 1977. – [2], 335 с., 1 л. портр.
1374379
   Славный юбилей.. – М., 1958. – 447с.
1374380
   Славным завоевателям Арктики. – Москва, 1934. – 180с.
1374381
  Маслаков А.С. Славой Жижек: философия и самокритика идеологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 167-170
1374382
  Драгунский Д.А. Славой овеянная. / Д.А. Драгунский. – Москва, 1976. – 64с.
1374383
   Славой овеянные.. – М., 1965. – 285с.
1374384
  Борисов И.Б. Славой увенчаны : [о тяжелоатлетах и борцах] / И.Б. Борисов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 108 с.
1374385
   Славою овіяні.. – Київ, 1987. – 432с.
1374386
  Кузів С.Е. Славське / С.Е. Кузів. – Львів, 1975. – 31с.
1374387
  Велика Валерія Славське. Ветеран гірськолижних курортів : Україна. Лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 32-33 : Фото
1374388
  Велика Валерія Славське. Гори, траси і готелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 28-29 : фото
1374389
  Боброва А. Славу університету творять люди // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 79-81. – ISBN 978-966-575-203-5


  Спогади про професора Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1374390
  Басиров В.М. Славута : [Хмельницька обл.] : краєзнав. нарис / В.М. Басиров, О.Я. Сапожник. – Львів : Каменяр, 1981. – 46 с. : іл., 2 л. іл.
1374391
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1374392
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Філологія)
1374393
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 8. – 2014. – 87 с. – Вип. присвячується 95-річчю Дніпродзержинського держ. технічного ун-ту та 20-річчю економічного ф-ту. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1374394
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 9. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1374395
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Донченко С.П. [та ін.]. – Дніпро : ДДТУ
Вип. 10. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1374396
  Галкін Денис Славута зустрічає юних економістів : Турніри, олімпіади, конкурси / Галкін Денис, Шевченко Алла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-37 : Фото, табл.
1374397
   Славутич: вопросы радиационной экологии / А.В. Носовский, Б.Я. Осколков, Е.А. Иванов, В.П. Удовиченко; Под общ.ред.А.В.Носовского, Б.Я.Осколкова. – Київ : Вища школа, 2001. – 263с. – ISBN 966-642-038-4
1374398
  Дронова О.Л. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз / О.Л. Дронова, О.Ю. Кононенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 22-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1374399
  Кислиця Д. Славутичева мова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 13-15


  До 60-річчя Яра Славутича.
1374400
  Муравьев В.Б. Славы столетия / В.Б. Муравьев. – М., 1972. – 239с.
1374401
  Чебышева М.П. Славяна / М.П. Чебышева. – Киров, 1975. – 95с.
1374402
  Козырев А.В. Славяне : Очерки о культуре славянских народов и их борьба за свою независимость / А.В. Козырев, проф. – Ставрополь : Ставрополькое краевое кн. изд-во, 1945. – 109 с.
1374403
   Славяне. – Москва
Вып. 5. – 1954
1374404
  Пакулов Г.И. Славяне / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1964. – 21с.
1374405
  Вишняков М.Е. Славяне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1975. – 23с.
1374406
   Славяне. – Л., 1989. – 175с.
1374407
  Петрухин Владимир Славяне : Учеб.пособие для дополн.образования / Петрухин Владимир; Оформл.Вс.Освер;Илл.:Ю.Гершкович,А.Капнинский,Т.Никулина и др. – Москва : Росмэн, 1999. – 111с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00583-2
1374408
  Рафалович И.А. Славяне 6-9 веков в Молдавии / И.А. Рафалович. – Кишинев, 1973. – 244с.
1374409
  Борисов Б. Славяне VI - VII вв. на территорыи нынешней Южной Болгарии. Миф или реальность? // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 142-154. – ISSN 2218-0567
1374410
  Державин Н.С. Славяне в древности. Культурно-исторический очерк / Н.С. Державин. – Москва, 1945. – 215с.
1374411
   Славяне в эпоху феодализма : [сборник] : к столетию академика В.И. Пичеты. – Москва : Наука, 1978. – 342, [1] с. : ил., портр.
1374412
  Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. : Историко-археологические очерки / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука, 1968. – № 152 : Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. (историко-археологические очерки) / Ляпушкин И.И. – C. 1-192
1374413
  Сухобоков О.В. Славяне Днепровского левобережья / О.В. Сухобоков. – Киев, 1975. – 167 с.
1374414
   Славяне и Восток.. – [Б. м.], 1965. – 64 с.
1374415
  Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья / В.Д. Королюк. – М, 1985. – 240с.
1374416
   Славяне и запад. – Москва, 1975. – 282 с.
1374417
   Славяне и их соседи. – М.
Вып. 3. – 1991. – 175с.
1374418
   Славяне и их соседи.. – М., 1989. – 180с.
1374419
   Славяне и их соседи. Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в ХІУ - ХУІІІ вв.. – М., 1992. – 91с.
1374420
   Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средние века.. – М., 1990. – 138с.
1374421
   Славяне и Россия. – Москва, 1972. – 308 с.
1374422
   Славяне и Русь. – Москва, 1968. – 472с.
1374423
   Славяне и Русь : на материалах восточнослав. племен и Древней Руси : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 140с.
1374424
   Славяне и Русь : (на материалах восточнослав. племен Древней Руси) : сб. науч. трудов. – Изд. 2-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1980. – 173, [3] с., [4] л. фот. : ил., фот., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1374425
   Славяне и Русь. – К., 1990. – 148с.
1374426
   Славяне и скандинавы. – Москва : Прогресс, 1986. – 411 с.
1374427
  Винников А.З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII- начало XI века) / А.З. Винников. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1995. – 161, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в прил.: с. 154-162 и в конце разд. – ISBN 5-7455-0853-1
1374428
   Славяне на Днестре и Дунае. – К., 1983. – 250с.
1374429
  Москаленко А.Н. Славяне на Дону. / А.Н. Москаленко. – Воронеж, 1981. – 161с.
1374430
   Славяне накануне образования Киевской Руси // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – С. 1-388
1374431
  Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья в первой половине 1 тысячелетия н.э. = Slavs in the Dnieper region in the first half of the first millennium A.D. / Р.В.Терпиловский; Instytut archeologii UMCS, Moesgard museum; Pod red. A.Kokowskiego. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej, 2004. – 232s. : ill. – (Monumenta studia gothica / Katedra archeologii UMCS; Red.: Claus von Carnap-Bornheim ; 3). – ISBN 83-227-2341-5
1374432
   Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период.. – К., 1990. – 484с.
1374433
  Греков Б.Д. Славяне, возникновение и развитие Киевского государства / Б.Д. Греков. – Москва, 1946. – 60с.
1374434
  Первольф И. Славяне, их взаимные отношения и связи : в 4-х т. / соч. Иосифа Первольва. – Варшава : Тип. Варшав. Учеб. округа
Т. 1 : Очерки истории славян до XVIII века. – 1886. – 229 с.
1374435
  Федорова М.В. Славяне, мордва и анты / М.В. Федорова. – Воронеж, 1976. – 87с.
1374436
  Мансветова Е.Н. Славянизм в русском литературном языке XI-XX веков: уч. пособие / Е.Н. Мансветова. – Уфа, 1990. – 74с.
1374437
  Замковв В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке ХVIII в. / В.В. Замковв. – Ленинград : Наука, 1975. – 223с.
1374438
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса : монография / Е.Г. Фоменко ; Классич. приват. ун-т. – Запорожье : Классический приватный университет, 2017. – 223, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-97671-5-VIII
1374439
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в панъязыковом художественном дискурсе "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-60. – Бібліогр.: С. 59-60. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1374440
  Станилов С. Славяните в първото царство / С. Станилов. – Варна : Георги Бакалов, 1986. – 128 с.
1374441
  Коротаев В.В. Славянка / В.В. Коротаев. – М, 1972. – 112с.
1374442
   Славяно-балканские исследования : историография и источниковедение : cборник статей и материалов. – Москва : Наука, 1972. – 390 с. – Библиогр.: с. 387
1374443
  Паисий Хилендарски Славяно-българска история / Паисий Хилендарски; Предад. на съвремен. език от Петър Динеков. – София : Български писател, 1980. – 205с. – (Българска литературна класика)
1374444
  Матвеева Л.В. Славяно-византийские отношения в трудах В.И. Григоровича // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
1374445
   Славяно-волошские связи.. – Кишинев, 1978. – 242с.
1374446
   Славяно-германские исследования.. – М., 1963. – 444с.
1374447
   Славяно-германские культурные связи и отношения.. – М., 1969. – 368с.
1374448
  Мартынов В.В. Славяно-германские лексические взаимодействие древнейшей поры / В.В. Мартынов. – Минск, 1963. – 250с.
1374449
   Славяно-германские отношения.. – М., 1964. – 296с.
1374450
   Славяно-молдавские летописи ХУ-ХУІ вв.. – Москва, 1976. – 152с.
1374451
   Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. – Кишинев, 1983. – 175с.
1374452
  Веселовский А.Н. Славяно-романские повести / Исследование А.Н. Веселовского // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
1374453
  Чебан С.Н. Славяно-румынский словарь библиотеки Московского Общества Истории и Древностей Россыйских № 240 / С.Н. Чебан. – Варшава : Тип. Варшавского Ученого Округа, 1914. – 16 с.
1374454
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
Курс 1 : с 6-ю таблицами. – 1901. – [2], 53 с., 6 л. табл. : табл. – Изд. на правах рукописи
1374455
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : [Конспекты лекций, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те] / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина
Курс 1. – 1901. – [2], 53 с., 6 л. табл. – Изд. на правах рукописи
1374456
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
Курс 2 : С 6-ю табл. – 1902. – [3], 63 с. – Изд. на правах рукописи. – Библиогр.: с. 59-63


  На форзаце в начале книги и в конце надписи от руки надпись 1915 и 1916 годов ??? Книга переплетена с частью кн.: Клейн-Шапшал, С.Ф. К матерям / д-р С.Ф. Клейн-Шапшал. - Петроград : Жизнь и знание, 1918. - 256 с. - часть кн. с. 225-256
1374457
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : [Конспекты лекций, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те] / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина
Курс 2. – 1902. – [3], 63 с. – Изд. на правах рукописи. – Библиогр.: с. 59-63
1374458
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. Курс 2 : в 2 т. / А.И. Соболевский // Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1901. – Курс 1 : с 6-ю таблицами. – [3], 63 с. – Библиогр.: с. 59-63. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
1374459
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : Лекции А.И. Соболевского : с 20 палеограф. табл. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археол. ин-та ; Синодальная тип., 1908. – [2], 120 с., 20 л. табл. : ил.
1374460
  Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI — XIV вв. : лекции, читанные в Императорском Санкт-Петербургском университете в 1865-1880 гг. / И.И. Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашова, 1885. – VIII, 261 с. : ил.
1374461
   Славяно-русская этнография. – Л., 1973. – 109с.
1374462
   Славяно-русские древности Днепровского Левобережья : материалы конфереции, посвященной 75-летию со дня рождения К.Ф. Сокола / Курский гос. ун-т, Комитет по культуре администрации Курской обл., Курский гос. обл. музей археологии, Центр археологических исслед. (г. Курск) ; [под ред. В.В. Енукова]. – Курск : Курский государственный университет, 2008. – 204 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88313-587-2
1374463
  Кобяк Н.А. Славяно-русские рукописи / Н.А. Кобяк, И.В. Поздеева. – М, 1986. – 134с.
1374464
   Славяно-русские рукописи XIII - XVII вв.. – Москва, 1964. – 104 с.
1374465
   Славяно-русские рукописи XV-XVI веков / Кобяк Н.А., Поздеева И.В. – Москва, 1981. – 224с.
1374466
  Преображенский В.С. Славяно-русский скитский Патерик : Опыт историко-библиографического исследования / В.С. Преображенский. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1909. – VIII, 258, III с.
1374467
  Дашкевич Н.П. Славяно-русский Троян и римский император Траян // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С.217-249
1374468
  Гейсман П. Славяно-турецкая борьба 1876-77-78 гг. и ее значение в истории развития восточного вопроса : мысли, воспоминания и впечатления / П. Гейсман. – С.-Петербург : Типография Тренке и Фюсно
Ч. 2, кн. 1, с 5-ю планами и картами : Русско-турецкая война 1877-78. – 1889. – 218 с.
1374469
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – Четвърто издание. – София : Хемус, 1945. – 126 с., С. 131
1374470
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1374471
  Хилендарски П. Славянобългарска история / П. Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1374472
   Славяновдение и балканистика в зарубежных странах.. – М., 1983. – 335с.
1374473
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1/6. – 1995
1374474
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1996
1374475
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1996
1374476
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1996
1374477
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1996
1374478
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1996
1374479
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1996
1374480
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1997
1374481
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1997
1374482
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1997
1374483
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1997
1374484
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1997
1374485
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1997
1374486
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1998
1374487
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1998
1374488
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1998
1374489
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1998
1374490
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1998
1374491
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1998
1374492
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1999
1374493
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1999
1374494
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1999
1374495
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1999
1374496
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1999
1374497
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1999
1374498
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2000
1374499
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2000
1374500
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2000
1374501
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2000
1374502
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2000
1374503
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2000
1374504
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2001
1374505
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2001
1374506
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2001
1374507
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2001
1374508
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2001
1374509
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2001
1374510
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2002
1374511
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2002
1374512
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2002
1374513
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2002
1374514
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2002
1374515
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2002
1374516
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2003
1374517
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2003
1374518
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2003
1374519
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2003
1374520
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2003
1374521
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2003
1374522
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2004
1374523
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2004
1374524
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2004
1374525
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2004
1374526
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2004
1374527
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2004
1374528
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2005
1374529
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2005
1374530
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2005
1374531
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2005
1374532
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2005
1374533
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2005
1374534
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2006
1374535
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2006
1374536
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2006
1374537
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2006
1374538
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2006
1374539
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2006
1374540
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2007
1374541
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2007
1374542
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2007
1374543
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2007
1374544
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2007
1374545
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2007
1374546
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2008
1374547
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2008
1374548
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2008
1374549
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2008
1374550
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2008
1374551
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2008
1374552
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2009
1374553
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2009
1374554
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2009
1374555
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2009
1374556
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2009
1374557
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2009
1374558
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2010
1374559
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2010
1374560
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2010
1374561
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2010
1374562
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2010
1374563
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2010
1374564
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2011
1374565
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2011
1374566
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2011
1374567
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2011
1374568
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2011
1374569
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2011
1374570
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2012
1374571
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2012
1374572
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2012
1374573
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2012
1374574
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2012
1374575
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2012
1374576
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2013
1374577
   Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2013
1374578
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2013
1374579
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2013
1374580
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2013
1374581
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2013
1374582
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2014
1374583
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1374584
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1374585
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1374586
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2014
1374587
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1374588
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1374589
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1374590
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1374591
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1374592
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2015. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1374593
   Славяноведение в 1901 году : систематический указатель трудов по языкознанию, литературе, этнографии и истории. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – XXII, 236 с.
1374594
   Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь. – Москва : Наука, 1979. – 430 с.
1374595
   Славяноведение в дореволюционной России : изучение южных и западных славян / В.А. Дьяков, С.Б. Бернштейн, В.П. Гудков, Л.П. Лаптева, А.С. Мыльников, С.В. Смирнов; [Дьяков В.А., Бернштейн С.Б., Гудков В.П. и др.] ; отв. ред. Д.Ф. Марков, В.А. Дьяков ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1988. – 414, [1] с. – ISBN 5-02-009893-0
1374596
   Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. – Москва, 1989. – 199с.
1374597
   Славяноведение и балканистика за рубежом.. – М., 1980. – 199с.
1374598
  Бойко И.А. Славяногорск : справочник -путеводитель / [авт. текста И.А. Бойко]. – Донецк : Донбасс, 1965. – 48 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце разделов
1374599
  Бойко И.А. Славяногорск : Славянск. курорты / И.А. Бойко. – Донецк : Донбас, 1967. – 59 с. : ил.
1374600
  Дедов В.Н. Славяногорск : путеводитель / В.Н. Дедов. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1988. – 92с.
1374601
  Дедов В.Н. Славяногорский историко-архитектурный заповедник / В.Н. Дедов, А.Б. Дашевский. – Донецк, 1986. – 38с.
1374602
  Белаш Б.Ф. Славяногорье : стихи / Борис Белаш ; [худож. В.В. Савилов]. – Донецк : Донбас, 1980. – 78 с. : ил.
1374603
  Бодянский О. Славянорусские сочинения в пергаментном сборнике И.Н. Царского / О. Бодянский. – Москва : Университетская типография, 1848. – XXV, 63 с.
1374604
   Славяноска филология.. – София
Т. 1. – 1963. – 398 с.
1374605
   Славяноска филология.. – София
2. – 1963. – 364с.
1374606
  Антюхов А.В. Славянофил ли Тютчев? / А.В. Антюхов, А.Л. Голованевский // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье подняты вопросы о философско-мировоззренческой принадлежности Тютчева. Наименования "славянофил", "славянофильство", "западник", "народник" и им подобные в процессе длительной идеологической борьбы не смогли приобрести подлинно научной ...
1374607
  Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзинская. – М, 1983. – 272с.
1374608
  Смирнов В.Н. Славянофилы и евразийцы : (вторая половина 19 - начало 20 вв.): учебное пособие / В.Н. Смирнов. – Харьков : Парус, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8482-23-9
1374609
  Китаев В.А. Славянофилы и западники на рубеже 1850-1860-х годов : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Китаев В.А. ; АН СССР , Ин-т истории СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1980. – 37 с.
1374610
  Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература / В.И. Кулешов. – Москва, 1976. – 288 с.
1374611
  Попов В. Славянофилы и русские писатели. / В. Попов, 1988. – 238 с.
1374612
  Каплин А.Д. Славянофилы об особенностях просвещения России и о значении университетов для русской истории // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 95-101. – ISBN 966-544-344-5
1374613
  Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика / Т.Ф. Пирожкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 218, [3] с. – Указ. имен.: с. 214-219. – Библиогр. в примеч.: с. 175-207. – ISBN 5-211-03555-0
1374614
  Цимбаев Н.И. Славянофильство / Н.И. Цимбаев. – Москва, 1986. – 269с.
1374615
  Таубе М.Ф. Славянофильство и его определения / Бар. М.Ф. Таубе. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1905. – 24 с. – Отт. из журн. "Мирн. труд" за 1905 г.
1374616
  Линицкий П.И. Славянофильство и либерализм : Опыт систематического обозрения того и другого / [соч.] П. Линицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [2], IV, 256 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии. 1882. - Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 135227 имеет 2 печати: военную нем. окупации и Библиотеки Митрополита Флавиана Экз. № 177142 подпись на тит. л.: Оглоблин
1374617
  Звездина Е.В. Славянофильство как парадигма социального развития России в условиях глобализации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 49-56. – ISSN 0235-1188
1374618
  Панов И. Славянофильство как философское учение : (историко-философский очерк) / Илья Панов // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 67 с.
1374619
  Флоринский Т. Славянофильство Т.Г.Шевченка / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – [2], 28 с. – Отд. отиск из: Университетские известия. 1906, № 8
1374620
  Клочков Ю.А. Славянск. Справочник-путеводитель. / Ю.А. Клочков. – Донецк, 1965. – 46с.
1374621
   Славянска археология и етнография в Съветския Съюз.. – София, 1947. – 168с.
1374622
   Славянска филология.. – София
3. – 1963. – 348с.
1374623
   Славянска филология.. – София
4. – 1963. – 428с.
1374624
   Славянска филология.. – София
5. – 1963. – 324с.
1374625
   Славянска филология.. – София
6. – 1965. – 178с.
1374626
   Славянска филология.. – София
7. – 1965. – 408с.
1374627
   Славянска филология.. – София
8. – 1965. – 288с.
1374628
   Славянска филология.. – София
9. – 1968. – 210с.
1374629
   Славянска филология.. – София
10. – 1968. – 178с.
1374630
   Славянска филология.. – София
11. – 1968. – 290с.
1374631
   Славянска филология.. – София
16. – 1978. – 414 с.
1374632
  Власов В.Г. Славянская азбука и славянские просветители / В.Г. Власов. – Москва, 1989. – 61с.
1374633
  Дыбо В.А. Славянская акцентология / В.А. Дыбо. – М, 1981. – 272с.
1374634
  Мордвинцев А.А. Славянская антирелигиозная сказка / А.А. Мордвинцев. – К., 1970. – 134с.
1374635
  Головащенко С.И. Славянская Библия в Киевской духовной академии: присутствие текстов и проблема исследования (XIX - начало XX в.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 121-130
1374636
  Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. / Н.И. Толстой. – Москва, 1969. – 264с.
1374637
  Казлова Р.М. Славянская гідранімія : Праславянскі фонд / Р.М. Казлова. – Гомель, 2003. – 361с. – ISBN 985-439-085-3
1374638
  Симонов К.М. Славянская дружба / К.М. Симонов : Воениздат, 1945. – 88с.
1374639
  Мартынов В.В. Славянская и индо-европейская аккомодация / В.В. Мартынов. – Минск, 1968. – 183с.
1374640
  Моллаахмади Д.А. Славянская и персидская женская литература (история и проблематика) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються жанрово-стилістичні та ідейно-тематичні характеристики перської жіночої літератури в зіставленні зі слов"янською літературою. Розкриваються фактори розвитку жіночої літератури, а також особливості жіночої теми в літературі Ірану ...
1374641
   Славянская историография и археография.. – М., 1969. – 280с.
1374642
   Славянская историография.. – М., 1966. – 282с.
1374643
  Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада / Б.Н. Путилов; АН СССР, Ин-т литературы (Пушкинский дом). – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 176 с.
1374644
   Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970-1980 гг.): итоги и перспективы.. – М., 1986. – 263с.
1374645
  Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография / Е.Ф. Карский ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1928. – XIII, 494 с. : ил., факс.
1374646
  Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография / Е.Ф. Карский. – Москва, 1979. – 494с.
1374647
   Славянская лексикография и лексикология.. – М., 1966. – 312с.
1374648
   Славянская лингвистическая терминология. – К., 1984. – 152с.
1374649
  Костомаров Н. Славянская мифология : (Извлечение из лекций, читанных в университете Св. Владимира во второй половине 1846 г.) / Сочинение Николая Костомарова. – Киев : В типографии И. Вальнера, 1847. – 113 с.
1374650
   Славянская мифология : Словарь-справочник. – Москва : Линор &Совершенство, 1998. – 320с. – ISBN 5-8089-0024-7; 5-900889-07-6
1374651
  Кириков О.И. Славянская мифология : Пособие / О.И. Кириков, Ю.А. Бубнов; Воронежский гос. пед. университет. – Воронеж : ВГПУ, 2001. – 52с. – ISBN 5-88519-264-2
1374652
  Костомаров Н.И. Славянская мифология // Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет, 2013. – Ч. 1. – С. 176-196. – ISBN 978-966-439-652-0
1374653
   Славянская морфонология.. – Москва, 1987. – 261 с.
1374654
  Каринский Н.М. Славянская палеография : Лекции, чит. на 1 курсе в С.-Петерб. археол. ин-те и стеногр. запис. / Н.М. Каринский. – [Санкт-Петербург] : Изд. г.г. слушателей Ин-та, 1905. – 20 с. – Изд. на правах рукописи
1374655
  Каринский Н.М. Славянская палеография : Лекции, чит. на 1 курсе в Имп. Археол. ин-те в 1904-1905 учеб. г. / Н.М. Каринский. – [Санкт-Петербург] : Изд. г.г. слушателей Ин-та, 1906. – [2], 21 с., 15 табл. – Изд. на правах рукописи
1374656
  Клепикова Г.П. Славянская пастушеская терминология / Г.П. Клепикова. – М, 1974. – 256с.
1374657
   Славянская педагогическая культура : Научно-теоретический журнал Приднестровского НОЦ ЮО РАО. – Тирасполь, 2002-
№ 1. – 2002
1374658
   Славянская педагогическая культура : Научно-теоретический журнал. – Тирасполь, 2002-
№ 1. – 2002
1374659
  Ларчанка М.Г. Славянская супольнасць / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1963. – 239с.
1374660
  Белов М.В. Славянская тема в путевом дневнике П.И. Кеппена: от сентиментализма к романтической этнографии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 95-104. – ISSN 0132-1366
1374661
  Галашук Б.И. Славянская тема в творчестве украинских демократических писателей 70-90 годов XIX столетия : Автореф... канд. филол.наук: / Галашук Б.И.; Академия наук УкрССР. Ин-т укр. литературы им. Т.Г.Шевченко, 1950. – 20л.
1374662
  Ступак Ю.П. Славянская тема в украинской литературе 40-50-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ступак Ю.П.; ХГУ. – Харьков, 1952. – 16 с.
1374663
  Воронович Т.М. Славянская тематика Проспера Мериме в период 1850-1870 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Воронович Т.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1374664
  Коропенко И.В. Славянская теорминология обработки кожи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Коропенко И. В.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1984. – 22л.
1374665
  Солоухин В.А. Славянская тетрадь / В.А. Солоухин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 151 с.
1374666
  Рипецкая О.Ф. Славянская топонимика между Одером и Вислой в немецком языке (XII-XVIIIвв) : Автореф... канд. филол.наук: / Рипецкая О. Ф.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 15л.
1374667
  Кукушкин В.Е. Славянская трудовая эмиграция из Российской империи в Канаду в начале ХХ в. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
1374668
   Славянская филология : Статьи и монографии. – Москва : Московский университет, 1951. – 133, [2] с.
1374669
   Славянская филология : сборник статей. – Москва : Московский университет, 1954. – 188 с.
1374670
   Славянская филология. – М.
1. – 1958. – 375с.
1374671
   Славянская филология. – М.
2. – 1958. – 420с.
1374672
   Славянская филология. – М.
3. – 1958. – 391с.
1374673
   Славянская филология = сборник статей. – Москва : Издательство Московский университета
Вып.3. – 1960. – 176 с.
1374674
   Славянская филология : Сборник статей. – Москва : Изд-во московского универ-та
Вып. 3. – 1960. – 176с.
1374675
   Славянская филология. – Москва : Издательство Московского университета
Вып.5. – 1963. – 496с.
1374676
   Славянская филология. – Ленинград
3. – 1975. – 208 с.
1374677
   Славянская филология. – Москва
Вып. 10. – 1978
1374678
   Славянская филология. – Ленинград
Вып. 3. – 1979
1374679
   Славянская филология. – Ленинград
Вып. 4. – 1979
1374680
   Славянская филология. – Москва
Вып. 11. – 1979
1374681
  Паламарчук О.Л. Славянская филология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко / О.Л. Паламарчук, О.П. Палий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 231-237. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1374682
  Якобсон Р. Славянская филология в России за годы войны и революции. / Р. Якобсон, П. Богатырев, 1923. – 64 с.
1374683
   Славянская филология.. – Л., 1964. – 164с.
1374684
   Славянская филология.. – Л., 1969. – 208с.
1374685
  Мокиенко В.М. Славянская фразеология. / В.М. Мокиенко. – М, 1980. – 207с.
1374686
  Мокиенко В.М. Славянская фразеология. / В.М. Мокиенко. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1989. – 286с.
1374687
  Гельмольд Славянская хроника / Гельмольд. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 300с.
1374688
  Сыч Александр Иванович Славянская эмиграция Австро-Венгрии в заселении и освоении Канадского Запада (конец XIX - начало XX вв.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сыч Александр Иванович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1984. – 215л.
1374689
  Сыч А.И. Славянская эмиграция Австро-Венгрии в заселении и освоении канадского Запада (конец ХІХ - начало ХХ вв.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сыч А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1374690
   Славянски езици: Кратки характеристики, образци и речници- севернославянска група.. – София, 1978. – 168 с.
1374691
  Генов К. Славянски и балкански литературни паралели. / К. Генов. – София, 1982. – 231с.
1374692
   Славянски разговорник. – София, 1959. – 366с.
1374693
   Славянски разговорник. – София, 1961. – 366с.
1374694
   Славянски разговорник. – София : Наука и искусство, 1966. – 366с.
1374695
  Райков Б. Славянски ръкописи в Рилския манастир : в два тома / Б. Райков, Христо Кодов, Боряна Христова. – София : "Наука и изкуство"
Т. 1. – 1986. – 130 с. : ил.
1374696
  Демчук М.А. Славянские автохтонные личные собственные имена в их функциональных проявлениях в украинской антропонимии XIV-XVII вв : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Демчук М. А. ; МВ и ССО Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1374697
  Коринфский Аполлон Славянские бывальщины / Аполлон Коринфский. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К*, 1914. – 60 с. – (Универсальная библиотека ; № 1003)
1374698
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т. 1, кн. 1 : Часть историческая. – 1837. – 318 с.
1374699
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т. 1, кн. 2 : Часть историческая. – 1837. – 331 с.
1374700
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т.1, кн. 3 : Часть историческая. – 1838. – 302 с.
1374701
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 1 : Часть историческая. – 1847. – 454 с.
1374702
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 2 : Часть историческая. – 1847. – 361 с.
1374703
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 3 : Часть историческая. – 1847. – 276 с.
1374704
  Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. – Издание редакции журнала "Археологическая Летопись Южной России". – Киев : Типография Н.А. Гирич
Т. 1, ч. 1 : Происхождение и начало славянского народа. – 1904. – XX, 120 с.
1374705
  Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. – М., 1956. – 450с.
1374706
   Славянские древности. – Киев : Наукова думка, 1980. – 166с.
1374707
  Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-25 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1973. – Е1-25 : Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом / И.П. Русанова. – С. 1-100, илл.
1374708
  Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. : культура пражского типа / И.П. Русанова. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
1374709
  Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа. / И.П. Русанова. – М., 1976. – 216с.
1374710
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1971. – 232с.
1374711
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1973. – 241с.
1374712
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1974. – 423с.
1374713
   Славянские древности: Этнолингвистический словарь.. – М.
1. – 1995. – 575с.
1374714
  Федоренко Н.Т. Славянские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1985. – 351с.
1374715
  Крюков Н.А. Славянские земли / Н.А. Крюков. – Петроград
Том 1 : Юго-западный район. – 1914. – 461с.
1374716
  Крюков Н.А. Славянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т.2, Ч.1 : Галиция. – 1915. – 213 с.
1374717
  Крюков Н.А. Славянские земли / Н.А. Крюков. – Петроград
Том 2, часть 2 : Чехия, Моравия, Силезия, Буковина и Венгрия. – 1916. – 477с.
1374718
   Славянские и балканские культуры ХУІІІ-ХІХ вв.. – М., 1990. – 184с.
1374719
  Степович А.И. Славянские известия : 93 отзыва о новейших кн. по славяноведению / [соч.] А. Степовича, дир. Коллегии П. Галагана, доц. ун-та Св. Владимира. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1897. – [2], II, 172, II с. – Отд. оттиск из: Филологические записки. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. № 19328 подпись автора
1374720
  Степович А.И. Славянские известия. – [Воронеж], 1916. – 8 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1916, вып. 2-3
1374721
   Славянские исследования. – Л., 1966. – 284с.
1374722
  Алексеев М.П. Славянские источники "Утопии" Томаса Мора / М.П. Алексеев. – Москва, 1955. – 119с.
1374723
   Славянские книги кирилловской печати, 1958
1374724
   Славянские книги кирилловской печати 16 - 20 вв. : Кат. кн., хранящихся в гос. ист. б-ке УССР. – Киев, 1985. – 138с.
1374725
  Лобанов В.В. Славянские книги кириловской печати 16-18 веков. / В.В. Лобанов. – Томск : Издательство Томского университета, 1975. – 92 с.
1374726
  Никитин С.А. Славянские комитеты в России / С.А. Никитин. – М, 1960. – 362с.
1374727
   Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХУІІІ -ХІХ вв.. – Москва, 1978. – 399 с.
1374728
   Славянские культуры и мировой культурный прогресс.. – Минск, 1985. – 486с.
1374729
  Козловская В.Е. Славянские курганы и городища, как исторический источник : сочинение слушательницы В. Ж. Курсов в Киеве В.Е. Козловской / В.Е. Козловская; под ред.: В.Е. Данилевича. – Киев : Типография А.И. Гросман, 1914. – 48 с. – (Отдельный оттиск из сборника Minerva, издаваемого при Историко-Филологическом Семинарии Высших Женских Курсов в Киеве)
1374730
  Винников А.З. Славянские курганы лесостепного Дона / Винников А.З. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 192 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1374731
  Степович А.И. Славянские литературные известия : из обзора зарубежной русской литературы / [А. Степович] // Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А.И. Степович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – 12 с. – Библиогр. в примеч.
1374732
  Степович А.И. Славянские литературные известия : из обзора зарубежной русской литературы / [А. Степович]. – [Воронеж] : [Тип. В.И. Исаева, ценз.], 1888. – 12 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск из: Филологические записки, 1888, вып. 3-4. – Библиогр. в примеч.
1374733
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.03 / Дуличенко А.Д. ; АН БСССР. – Минск, 1980. – 27 c.
1374734
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки : Вопр. формирования и развития / А. Д. Дуличенко ; Тарт. гос. ун-т, филол. ф-т. – Таллинн : Валгус, 1981. – 323 с.
1374735
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки / А.Д. Дуличенко; Тартуский ун-т; Кафедра славянской филологии . – Тарту : Изд-во Тартуского университета
Том 1 : Образцы текстов. – 2003. – 419с.
1374736
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки / А.Д. Дуличенко; Тартуский ун-т; Кафедра славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского университета
Том 2 : Образцы текстов. – 2004. – 398с.
1374737
   Славянские литературные микроязыки и языковые контакты : Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Междунар. Ком-те славистов, Тарту, 15-17 сентября 2005 г. / Тарт. ун-т, Каф. славянской филологии; Королевская швед. Акад. лит-ры, истории и древностей; Под ред. А.Д. Дуличенко, С. Густавссона. – Тарту, 2006. – 411 с. – Паралл. тит. лист на англ. языке. – (Slavica tartuensia / Ред. А.Д. Дуличенко ; Том 7). – ISSN 1406-3522
1374738
   Славянские литературные связи.. – Л., 1968. – 286с.
1374739
   Славянские литературы. – М., 1963. – 379с.
1374740
   Славянские литературы. – М., 1968. – 648с.
1374741
   Славянские литературы. – М., 1973. – 558с.
1374742
  Голенищев-Кутузов Славянские литературы : статьи и исследования / Голенищев-Кутузов; подгот. текста и послесл. И.В. Голенищевой-Кутузовой ; вступ. статья Д.С. Лихачева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480 с.
1374743
   Славянские литературы. – Москва, 1978. – 520с.
1374744
   Славянские литературы. – М., 1983. – 356с.
1374745
   Славянские литературы : X Международный съезд славистов : доклады советской делегации. – Москва : Наука, 1988. – 373 с. – ISBN 5-02-011413-8
1374746
   Славянские литературы в процессе становления и развития: От древности до середины ХІХ века. – Москва : Наука, 1987. – 334с.
1374747
   Славянские литературы. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. : доклады советской делегации. – Москва : Наука, 1983. – 355 с.
1374748
  Булаховский Л.А. Славянские наименования птиц типа сложений (composita) / Булаховский Л.А. – [Киев], 1948. – 16 с.
1374749
   Славянские народные сказки.. – Ужгород, 1959. – 158с.
1374750
  Старостенко Н.Н. Славянские народные термины, соотносимые с названиями животных : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.03 / Старостенко Н.Н. ; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1984. – 18 с.
1374751
  Погодин Славянские новости : Письмо Профессора Погодина к Редактору Ж. М. Н. П. / Погодин. – (Из журн. Министерства Народн. Просвещения, 1838 года, Июль №VII. – 27 с.
1374752
  Дьяченко А.Г. Славянские памятники 8-середины 13 века в бассейне Северского Донца : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Дьяченко А.Г. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1374753
  Максимов Е.В. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре / Е.В. Максимов, В.А. Петрашенко. – К., 1988. – 148с.
1374754
  Максимов Е.В. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре / Е.В. Максимов, В.А. Петрашенко. – К., 1988. – 146с.
1374755
  Гусев В.Е. Славянские партизанские песни / В.Е. Гусев. – Л, 1979. – 176с.
1374756
  Вакуленко Л.В. Славянские посления I тыс. н.э. у с. Сокол на Среднем Днестре / Л.В. Вакуленко, О.М. Приходнюк. – Киев : Наукова думка, 1984. – 108 с.
1374757
  Штейн С. Славянские поэты : Николай I Черногорский, Иован Иованович Змай, Иован Илич, Воислав Илич, Иован Дучич, Антон Ашкерц, Отон Зупанчич, Казимир Тетмайер, Карл Гавличек Боровский : Переводы и характеристики / Сергей Штейн. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Н.И. Ефстифеева, 1908. – [4], X, 230 с.
1374758
  Вахнина Л.К. Славянские рабочие песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Вахнина Л.К.; Ан УССР. Ин-т искусствоведения. – Киев, 1984. – 24л.
1374759
  Вахнина Л.К. Славянские рабочие песни / Л.К. Вахнина. – Киев, 1986. – 121 с.
1374760
   Славянские рассказы / Лазарь Лазаревич ; Иван Вазов ; Святополк Чек ; Ян Неруда ;. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 51)


  Содержание: Содерж.: Народ сторицею воздаст / Лазарь Лазаревич. Старый Иоццо встречает поезд / Иван Вазов. Слава / Святополк Чек. Иона-дурачок / Ян Неруда Авт.: Вазов, Иван Минчов (1856-1921) Лазаревич, Лаза К. (1851-1891) Чех, Сватоплук ...
1374761
   Славянские рассказы / Ярослав Вхрлицкий ; Милован Глишич; Сима Матавули ; Лазарь Лазаревич. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 56)


  Авт.: Врхлицкий, Ярослав (1853-1912) Глишич, Милован (1847-1908) Матавуль, Симо (1852-1908) Лазаревич, Лаза К. (1851-1891) Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
1374762
   Славянские рукописи собрания Ф.А.Толстого. – Ленинград, 1980. – 135с.
1374763
  Веселовский А.Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине / [Соч.] А. Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [4], XX, 350, [1] с. – (Из истории литературного общения Востока и Запада)
1374764
   Славянские страны и русская литература.. – Л., 1973. – 267с.
1374765
  Смольская А.К. Славянские студии : Сборник статей / А.К. Смольская; Мин-во образования и науки Украины, Одесск. нац. ун-тет им И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2001. – 228с. – ISBN 966-549-612-3
1374766
  Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы : справочник / Ф.С. Капица. – Изд. 6-е. – Москва : Флинта; Наука, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-89349-308-5
1374767
  Супрун А.Е. Славянские числительные / А.Е. Супрун. – Минск, 1969. – 232с.
1374768
  Супрун А.Е. Славянские числительные. (Становление числит. как особой части речи) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Супрун А.Е. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 30 с. – Бібліогр.:с.28-30
1374769
  Францев В.А. Славянские элементы в литературной деятельности И.И. Крашевского / В.А. Францев. – Варшава, 1913. – [2], 35 с.


  На форзаце дарственная надпись: Дорогому Юлиану Андреевичу Яворскому от автора
1374770
  Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции / Ю.И. Смирнов. – Москва, 1974. – 263с.
1374771
  Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. (Проблемы эволюции) : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Смирнов Ю.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 19л.
1374772
  Кондрашов Н.А. Славянские языки / Н.А. Кондрашов. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 199с.
1374773
  Кондрашов Н.А. Славянские языки / Н.А. Кондрашов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 216 с.
1374774
  Нахтигал Р. Славянские языки / Р. Нахтигал; под ред. С.Б. Бернштейна. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 341 с.
1374775
  Кондрашов Н.А. Славянские языки : Учебное пособие для студ. филол. спец. / Н.А. Кондрашов. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 239с.
1374776
  Григораш А.М. Славянские языки и литературы в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 1. – С. 79-80
1374777
   Славянские языки, письменность и культура.. – К., 1993. – 256с.
1374778
   Славянские языки.. – М., 1977. – 375с.
1374779
  Нарочницкая Н.А. Славянскиий мир - осевое пространство Евразии // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-19


  Доля слов"янства в Росії
1374780
   Славянский архив.. – М., 1961. – 272с.
1374781
   Славянский архив.. – М., 1962. – 288с.
1374782
   Славянский архив.. – М., 1963. – 308с.
1374783
  Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символов / О.В. Белова ; РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2000. – 320 с. – ISBN 5-85759-100-7
1374784
  Асаков И.С. Славянский вопрос 1860-1886 : сочинения. Статьи из "Дня", "Москвича" и "Руси". Речи в Славянском Комитете в 1876, 1877, и 1878 / И.С. Асаков. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1886. – VII, 791 с.
1374785
   Славянский вопрос в его современном значении : Речи и статьи Члена Госуд. Думы А.М. Александрова, академ. В.М. Бехтерева, проф. М.М. Ковалевского, Янко И. Лаврина, проф. П.А. Лаврова, Д.И. Семиза и проф. М.П. Чубинского. – С.-Петербург, 1913. – 139 с., 17 с.
1374786
   Славянский и балканский фольклор. – Москва, 1978. – 270 с.
1374787
   Славянский и балканский фольклор : этнографическая общность и типологические параллели. – Москва : Наука, 1984. – 278 с.
1374788
   Славянский и балканский фольклор : духовная культура Полесья на общеславянском фоне. – Москва : Наука, 1986. – 286 с.
1374789
   Славянский и балканский фольклор : реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – Москва : Наука, 1989. – 272 с.
1374790
   Славянский и балканский фольклор.. – Москва, 1971. – 252 с.
1374791
   Славянский и балканский фольклор.. – М., 1981. – 277с.
1374792
  Бродяга-Бродецкий Славянский ключ : стихи / А. Бродяга-Бродецкий. – Запорожье : Полиграф, 2001. – 76 с. – ISBN 966-7836-37-1
1374793
  Серова А. Славянский колорит лирики Ларисы Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1374794
  Пачу И. Славянский концерт / [соч.] И. Пачу, д-ра. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 16 с. – Без обл.
1374795
  Погодин А.Л. Славянский мир : Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 года / А.Л. Погодин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 420 с.
1374796
  Каныгин Ю.М. Славянский мир : место и роль Украины / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – Киев : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 107 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-316-356-7


  В пр. №1707137 напис: Володимиру Івановичу з шаною і подякою! Підпис.
1374797
   Славянский мир в третьем тысячелетии : Славянская индентичность - новые факторы консолидации : [сборник статей] / Правительство Москвы, Ком. межрегион. связей и нац. политики ; РАН, Ин-т славяноведения ; Славян. фонд России ; Гос. акад. славян. культуры ; [редкол.: Боголюбова Г. В. и др.]. – Москва : Ин-т славяноведения РАН, 2008. – 297, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7576-0228-9
1374798
   Славянский музыкальный фольклор.. – М., 1972. – 444с.
1374799
  Батлер У.Э. Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra / У.Э. Батлер, М.В. Захарова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 476-484. – ISSN 0869-2491
1374800
  Динеков П. Славянский просветитель Мефодий / П. Динеков. – София, 1985. – 56с.
1374801
   Славянский сборник : Изданный под наблюдением Члена Славянского Комитета П.А. Гильтебрандта. – Петербург
Т. 3. – 1876
1374802
   Славянский сборник : С приложением этнографической карты Русского населения в Галичине, сев.-вост. Угрии и Буковине. – Типография и хромолитография А. Траншеля, Стремянная 12. – С.-Петербург
Т. 2. – 1877
1374803
   Славянский сборник. – Воронеж
1. – 1958. – 154с.
1374804
   Славянский сборник. – Воронеж
2. – 1958. – 266с.
1374805
   Славянский сборник. – Саратов
Вып. 2. – 1977
1374806
   Славянский сборник. – Саратов
Вып. 2. – 1978
1374807
   Славянский сборник.. – М., 1947. – 367с.
1374808
   Славянский сборник.. – Москва, 1948. – 207с.
1374809
   Славянский сборник.. – Саратов, 1972. – 111с.
1374810
  Кораблев В.Н. Славянский съезд в Праге 1908 г. / В.Н. Кораблев // Скице из руске кньижевности / В.Н. [Кораблев Н В. Корабльов. – Београд : Штампариjа "Доситиjа обрадовитъ", 1903. – 44 с.
1374811
   Славянский фольклор : Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. – Москва, 1951. – 362 с.
1374812
   Славянский фольклор. – М., 1972. – 328с.
1374813
  Кравцов Н.И. Славянский фольклор / Н.И. Кравцов. – М., 1976. – 264с.
1374814
   Славянский фольклор : тексты / сост. Н.И. Кравцов, А.В. Кулагина. – Москва : Московский университет, 1987. – 375 с.
1374815
   Славянский фольклор и историческая действительность. – Москва : Наука, 1965. – 327с.
1374816
  Леонов В. Славянский фонд библиотеки Российской академии наук как часть электронного славистического фонда библиотек мира // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 23-30
1374817
  Иванов В.В. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевроп. истоки. / В.В. Иванов. – М., 1981. – 271с.
1374818
  Романска Ц. Славянските народи / Ц. Романска. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1977. – 276 с.
1374819
  Иванов В.В. Славянския языковые моделирующие семиотические системы. (Древний период) / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. – Москва, 1965. – 247с.
1374820
  Казбярук У.М. Славянскія літаратурі і праблемі беларускага параунальнага літаратуразнауства / У.М. Казбярук. – Мінськ, 1982. – 36с.
1374821
   Славянское барокко. – Москва, 1979. – 373 с.
1374822
   Славянское возрождение.. – М., 1966. – 251с.
1374823
  Десницкая А.В. Славянское заимствование в албанском языке / А.В. Десницкая. – М, 1963. – 31с.
1374824
   Славянское и балканское языкознание. – Москва, 1979. – 284 с.
1374825
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1983. – 261с.
1374826
   Славянское и балканское языкознание : проблемы языковых контактов. – Москва : Наука, 1983. – 262 с.
1374827
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1984. – 270с.
1374828
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы интерференции и языковых контактов. – Москва : Наука, 1975. – 322 с.
1374829
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1976. – 336с.
1374830
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 392с.
1374831
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 380с.
1374832
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1981. – 340с.
1374833
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы лексикологии. – Москва : Наука, 1983. – 256 с.
1374834
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1986. – 248с.
1374835
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1989. – 251с.
1374836
   Славянское источниковедение.. – Москва, 1965. – 323 с .
1374837
  Чермель Л. Славянское меньшинствов в италии / Л. Чермель. – Любляна, 1945. – 66с.
1374838
  Стрелко А.А. Славянское население в странах Латинской Америки / А.А. Стрелко. – Киев, 1980. – 142с.
1374839
  Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I – начале II тыс. н.э. / Григорьев А.В. ; редкол.: В.П. Гриценко, А.М. Воронцов, А.Н. Наумов (отв. ред.) ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Репроникс, 2005. – 208 с. : илл. – Библиогр.: с. 196-205. – ISBN 5-85377-073-X
1374840
  Флоринский Т.Д. Славянское племя : Статистико-этнографический обзор современного славянства : с прилож. двух этнографических карт / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], X, 193 с., 2 л. карт.


  На экз. № 402155, дарственная надпись: Многоуважаемому Федору Ивановичу Кнауэру от автора
1374841
  Дурново Н. Славянское правописание X-XII вв. / Н. Дурново. – Отд. отт. из "Soavia", Zvlastni otisk, r.12, ses 1-2. – 45-82с.
1374842
  Кулаковский Ю.А. Славянское слово „плот“ в записи византийцев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. АН], 1900. – 6 с. – Отд. оттиск: Византийский временник, 1900, т. 7 , кн. 1 и 2. - Автор указан в конце текста
1374843
  Вендина Татьяна Ивановна Славянское субстативное словообразование в сопоставительном аспекте /суффиксы с элементом -К-,-С-,-С-/ : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.03. / Вендина Татьяна Ивановна; Акад. наук БССР. – Минск, 1987. – 52л.
1374844
  Селищев А.М. Славянское языкознание : учебное пособие / А.М. Селищев. – Москва
Т. 1 : Западно-славянские языки. – 1941. – 467 с.
1374845
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 451с.
1374846
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 342с.
1374847
   Славянское языкознание. – М., 1968. – 427с.
1374848
   Славянское языкознание. – М., 1969. – 466с.
1374849
   Славянское языкознание : VII Международный съезд славистов. – Москва : Наука, 1973. – 520 с.
1374850
   Славянское языкознание. – М., 1973. – 447с.
1374851
   Славянское языкознание. – М., 1978. – 469с.
1374852
   Славянское языкознание. – М., 1980. – 382с.
1374853
   Славянское языкознание : Слав. яз. Прикл. языкознание. Указ. лит., изд. в СССР с 1971 по 1975 г. с доп. за предыдущ. годы. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
1374854
   Славянское языкознание. – М., 1988. – 390с.
1374855
   Славянское языкознание : Алф. указ. имен и загл. – Москва : ИНИОН, 1988. – 101с.
1374856
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 276с.
1374857
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 292с.
1374858
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва : ИНИОН
Ч. 3. – 1988. – 285с.
1374859
   Славянское языкознание: современное состояние и перспективы развития.. – М., 1985. – 162с.
1374860
  Селишчев А.М. Славянското население в Албания / А.М. Селишчев. – София : Наука и изкуство, 1981. – [10], VIII, 352
1374861
  Миллер О. Славянство и Европа : Статьи и речи Ореста Миллера 1865-1877 г. / О. Миллер. – С.-Петербург : Типография Г.Е. Благосветлова, 1877. – XVI, 417 с.
1374862
  Щекин Г.В. Славянство: его место и роль в европейской истории / Георгий Щекин ; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 56 с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-395-7


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
1374863
  Ланщиков А.П. Славься, Отечество : (Родина в творчестве рус. сов. поэтов) / А.П. Ланщиков. – М. : Знание, 1978. – 64 с.
1374864
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1949. – 80с.
1374865
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1953. – 96с.
1374866
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1953. – 128с.
1374867
   Славься, Отечество наше свободное!. – Вологда, 1954. – 176с.
1374868
   Славься, Отечество!. – Москва, 1982. – 487с.
1374869
   Славься, Отчизна!. – Уфа, 1954. – 190с.
1374870
   Славься, Отчизна!. – Москва, 1970. – 221с.
1374871
   Славься, шахтеров племя : стихи / [сост. И. С. Лебедь]. – Донецк : Донбас, 1982. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
1374872
   Славься,Донбасс!. – Москва-Ленинград, 1945. – 84с.
1374873
  Беленькая А.С. Слагаемые авторитета / Беленькая А.С. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 95. – (Нар. ун-т. Пед. ф-т ; № 3)
1374874
  Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета / М.Ю. Кондратьев. – Москва, 1988. – 80с.
1374875
  Елунин Я.Н. Слагаемые борьбы за бережливость / Я.Н. Елунин, М.А. Решенин. – М., 1985. – 30с.
1374876
  Коростелев Н.Б. Слагаемые здоровья / Н.Б. Коростелев. – М, 1990. – 188с.
1374877
  Воробьев В.И. Слагаемые здоровья: : о рациональном питании / В.И. Воробьев. – Москва : Знание, 1987. – 188с.
1374878
  Черников Д.А. Слагаемые интенсификации / Д.А. Черников, М.Н. Сидоров. – М., 1986. – 80с.
1374879
  Иванов А.С. Слагаемые качества. / А.С. Иванов. – Москва, 1975. – 63с.
1374880
  Горохов В.М. Слагаемые мастерства / В.М. Горохов. – Москва, 1982. – 160с.
1374881
  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва : Педагогика, 1989. – 190, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 190
1374882
   Слагаемые супружеского счастья. – Ростов-на-Дону, 1996. – 416с.
1374883
  Авраева Ю.Б. Слагаемые управленческого успеха // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 60-65. – ISSN 0130-9765


  Размышления о качествах, необходимых руководителю для успешного управления коллективом.
1374884
  Ахмеев С.Н. Слагаемые ускорения : социал. факторы развития пр-вва / Ахмеев С.Н. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1989. – 141, [2] с.
1374885
  Глазков А.П. Слагаемые успеха / А.П. Глазков, Н.П. Казаков. – М, 1978. – 68с.
1374886
  Филатов О.В. Слагаемые успеха. / О.В. Филатов. – Л., 1976. – 196с.
1374887
  Стороженко В.П. Слагаемые успеха. / В.П. Стороженко. – М., 1980. – 110с.
1374888
  Абрамов С.Б. Слагаемые хозяйственной перестройки / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – Библиогр.: с. 62. – (В помощь лектору. Библиотечка "Экономическая политика партии: ХІІ пятилетка")
1374889
  Анисимов В.М. Слагаемые экономики / В.М. Анисимов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 94 с.
1374890
   Слагаемые эфеективности и качества.. – Харьков, 1977. – 111с.
1374891
  Булгакова Н. Сладим с укладом? Переход на новый технологический уровень требует перестройки образования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 11


  О том, что ключевой фактор для перехода России к шестому технологическому укладу - это новые кадры, на первом Международном форуме технологического развития “Технопром-2013”, недавно прошедшем в Новосибирске, говорили многие (см. статью “Прыжок со дна ...
1374892
  Халачев М. Сладка болка. Новели / М. Халачев. – Пловдив, 1976. – 184с.
1374893
  Ярмолюк М.Я. Сладкая горечь : повести и рассказы ; пер. с укр. / Микола Ярмолюк. – Москва : Советский писатель, 1986. – 352 с.
1374894
  Борисенкова Анастасия Сладкая горечь : дело вкуса / Борисенкова Анастасия, Лаврин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 92-94
1374895
  Аль Каттан Сладкая горечь берберского чая // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 82-99. – ISSN 1681-7559
1374896
   Сладкая горечь полыни.. – Москва, 1985. – 447с.
1374897
  Велембовская И.А. Сладкая женщина / И.А. Велембовская. – Москва, 1988. – 541с.
1374898
  Мечетная Н. Сладкая жизнь бедуина // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 36 (473). – С. 48-50


  О жизни бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи, жившего в сказочной роскоши
1374899
  Домбровский А.И. Сладкая земля / А.И. Домбровский. – М., 1977. – 191с.
1374900
  Ляшко Н.Н. Сладкая каторга / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1950. – 660с.
1374901
  Ляшко Н.Н. Сладкая каторга / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1981. – 542 с.
1374902
  Ляшко Н.Н. Сладкая каторга / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1988. – 590с.
1374903
  Мартин К. Сладкая месть / К. Мартин. – М, 1995. – 415с.
1374904
  Сухов Ф.Г. Сладкая полынь / Ф.Г. Сухов. – Горький, 1978. – 127 с.
1374905
  Гольдберг И.Г. Сладкая полынь / И.Г. Гольдберг. – Иркутск, 1989. – 622с.
1374906
  Фремель Сюзанна Сладкая собачья жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 111-118 : Фото. – ISSN 1029-5828
1374907
  Рядченко И.И. Сладкая соль / И.И. Рядченко. – М., 1967. – 32с.
1374908
   Сладкая соль. – Москва, 1991. – 173с.
1374909
  Авраменко А.И. Сладкая чаша горечи : повести, новеллы, очерки / Александр Авраменко ; пер. с укр. И. Новосельцевой ; худож. В.В. Красновский. – Москва : Советский писатель, 1978. – 381, [3] с.
1374910
  Морозов А.Т. Сладкие блюда / А.Т. Морозов. – 2-е изд. стер. – М., 1987. – 142с.
1374911
  Морозов А.Т. Сладкие блюда. / А.Т. Морозов. – М., 1981. – 144с.
1374912
  Денисенко Л. Сладкие моменты Елены Белкиной // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 14-20 апреля (№ 15). – С. C 1, 6


  "Судьба этой молодой певицы, признанной звезды на оперном небосклоне, напоминает историю Золушки. Да и во многом благодаря именно этой сказочной героине мировая известность к солистке пришла практически мгновенно. Как по взмаху волшебной палочки. ...
1374913
  Робертс Н. Сладкие обещания: роман / Н. Робертс. – Москва, 1997. – 407с.
1374914
  Богданова Светлана Сладкие пути развития бизнеса : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-25 : Фото
1374915
  Маллинс Д. Сладкий грех = To ruin the duke / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. Ю. Любарская]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-14-2752-4
1374916
  Моисеева Надежда Сладкий лед : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 140-147
1374917
  Яшин А.Я. Сладкий остров / А.Я. Яшин. – Москва, 1980. – 80с.
1374918
  Дюгран Ален Сладкий плод Джербы : Одісея: Лотофаги // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 56-112 : Іл. – ISSN 1029-5828
1374919
  Люк Р. Сладкий поцелуй : [повесть] / Рэни Люк // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 171-272 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1374920
  Люк Р. Сладкий поцелуй = Chocolate Kisses : [повести : сборник] / Рэни Люк, Фрэнсис Рэй, Мериэнн Рейд ; [пер. с англ. Б. Войченко ; худож. А. Печенежский]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – 284, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Chocolate Kisses / Luke R., Ray, F., Reid M. USA, 2006. - Содерж.: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0


  Содержание: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк
1374921
   Сладкий стол.. – Л., 1990. – 32с.
1374922
  Кузменко С.Е. Сладкий хлеб / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1958. – 103с.
1374923
  Жуков Борис Сладкоголосый потрошитель / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 130-137 : рис., фото
1374924
  Уайтлоу С. Сладкое искушение : роман / Стелла Уайтлоу ; [ пер. с англ. Н.А. Вергелис ]. – Москва : АСТ, 1999. – 400 с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-04191-4
1374925
  Краснова Елена Сладкое масло из горьких оливок : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 180-188 : Фото, карта
1374926
  Тюгель Ханне Сладкое по ночам / Тюгель Ханне, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
1374927
   Сладкоежка. – Минск, 1988. – 190с.
1374928
  Кузнецов Ю.Г. Сладок ли кленовый сок / Ю.Г. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1988. – 174с.
1374929
  Семенов Г.В. Сладок твой мед / Г.В. Семенов. – Москва, 1974. – 263с.
1374930
  Слепухин Ю.Г. Сладостно и почетно : Роман в 3-х частях / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 447с.
1374931
  Харт Джессика Сладостное заблуждение / Харт Джессика. – Москва, 1992. – 192 с.
1374932
  Кабо Р.Ф. Сладчайшее наше бремя. / Р.Ф. Кабо. – М., 1971. – 111с.
1374933
  Мортимер К. Сладчайший грех = Pregnant by the Millionaire : роман / Кэрол Мортимер; пер. с англ. М. Карпушиной. – Москва : Радуга, 2007. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006655-8
1374934
  Гончар Б.М. Слайдела місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 483. – ISBN 966-316-045-4
1374935
  Баканов А.И. Слайдовая фотография : (окончание) // Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
1374936
  Прохорова Людмила Слайм - модна іграшка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1374937
  Соколов І.В. Слалом - спорт сміливих. / І.В. Соколов. – К., 1970. – 88с.
1374938
  Карпенко О.М. Сланцева нафта: визначення поняття / О.М. Карпенко, Ю.В. Касап // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 70-71
1374939
  Куцев Ю.С. Сланцеватость, ее возникновение и развитие / Ю.С. Куцев. – М., 1988. – 100с.
1374940
  Гавриш А О. Сланцевий газ в Україні / А О. Гавриш, І.А. Голоюх // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 30-34. – ISSN 2310-5534
1374941
  Зеленин Н.И. Сланцевое жидкое топливо / Н.И. Зеленин. – Ленинград-Москва, 1948. – 72с.
1374942
  Уск А И. Сланцевый битум. / А И. Уск, . – Таллин, 1959. – 250с.
1374943
  Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-33 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
1374944
  Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 2. Черносланцевые комплексы Украины и перспективы их газоносности в Волыно-Подолии и Северо-Западном Причерноморье // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-24. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0367-4290
1374945
  Ажгиревич Л.Ф. Сланценосная формация верхнего палеозоя Белоруссии / Л.Ф. Ажгиревич ; ред. В.А. Ковалев ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 210 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 198-209
1374946
  Афонский Н.М. Сланцы / Афонский Н.М. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 137-138. – (Города Ленинград. обл.)
1374947
  Иванов В.В. Сланцы / В.В. Иванов. – Ленинград, 1988. – 158 с.
1374948
  Мак-Ки Сланцы. / Мак-Ки. – Ленинград-Новосибирск, 1934. – 104с.
1374949
  Шевчук В.В. Сланцюватість та її співвідношення з іншими метаморфогенними текстурами : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.В. Шевчук, Г.Г. Павлов, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-16. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Аналіз використання термінів "сланцюватість", "листуваність" та "кліваж" показав існування суттєвих розбіжностей у поглядах відносно їх змісту, що породжує непорозуміння між геологами. Рекомендується повернутися до початкових значень цих термінів - ...
1374950
  Зражевський А.Л. Сланцьові породи Донбасу як новий вид добрива / А.Л. Зражевський, 1952. – С. 115-120. – Вирізка
1374951
  Сидоренко Н. Сластіон (Сластьон) Опанас Юрійович (Георгійович) // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 275-276. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1374952
  Сенюк С. Сластьон Опанас // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 189-190
1374953
  Клейн Б.С. Слауныя старонкі сумеснай барацьбы працоуных заходняй Беларусі і Польшчы. / Б.С. Клейн. – Минск, 1962. – 32с.
1374954
  Лукашев М.Н. Слвава былых чемпионов / М.Н. Лукашев. – М., 1976. – 96с.
1374955
  Черепахин Н.Г. Слвообразовательная и акцентная структура немецких сложных слов и квазиомофонных словосочетаний. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черепахин Н.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
1374956
  Фальк-Ренне Слева по борту- рай / Фальк-Ренне. – Москва, 1980. – 223с.
1374957
  Фальк-Ренне Арне Слева по борту-рай : Путишествие по следам "Баунти" / Фальк-Ренне Арне. – Москва : Наука, 1982. – 224с.
1374958
  Юфит М.И. Слева, где сердце. / М.И. Юфит. – Москва, 1975. – 575с.
1374959
  Булгакова Н. Слегка продвинулись. Российские вузы улучшили свои позиции в рейтинге QS // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 6


  Опубликован десятый международный рейтинг университетов - QS World University Ranking. РИА Новости, недавно заключившее соглашение с QS, в рамках этого сотрудничества представило его результаты в ходе мультимедийного видеомоста “Москва - ...
1374960
  Титов Николай Ильич След : Стихи / Титов Николай Ильич. – М. : Советский писатель, 1966. – 90с.
1374961
  Абдыкадырова С. След : стихи и поэмы / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с киргиз. Ю. Гордиенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 80 с.
1374962
  Медведев В. След / В. Медведев. – Ярославль, 1973. – 120с.
1374963
  Абдыкадырова С. След : стихи и поэмы / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с кирг. А. Наймана ; [худож. С.А. Соколов]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 94 с. : ил.
1374964
  Гусев Б. След / Б. Гусев. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 256 с.
1374965
  Рябиков М.М. След : стихи / М.М. Рябиков. – Иркутск, 1981. – 31 с.
1374966
  Убогий Ю.В. След / Ю.В. Убогий. – М, 1981. – 217с.
1374967
  Амлинский В.И. След : Рассказы и очерки : [для ср. и ст. возраста] / Владимир Амлинский. – Москва : Детская литература, 1985. – 254 с. : ил.
1374968
  Бородин В.И. След : стихотворения и поэма / Валерий Бородин ; [худож. Э. Широв]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с. : ил. – ISBN 5-265-00099-2
1374969
  Сорокин В.Н. След "волка" : повість / В.Н. Сорокин. – 2-е вид., перераб. и доп. – Москва : Патриот, 1990. – 244с.
1374970
  Костин С. След "Кометы" / С. Костин, Л.Т. Якушев. – М., 1978. – 176с.
1374971
  Явтысый П.А. След аргиша : стихи и поэма / Прокопий Явтысый; пер. с ненец. М.Яснов. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. – 77 с.
1374972
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки / А.А. Мисюрев. – Новосибирск, 1949. – 160с.
1374973
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки : рассказы о былом / А.А. Мисюрев ; [послесл. С. Залыгина ; ил.: В.А. Авдеев]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1962. – 152 с., 7 л. ил.
1374974
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки / А.А. Мисюрев. – Новосибирск, 1979. – 160с.
1374975
  Васильева Т.П. След Бельведеры / Т.П. Васильева. – Ленинград, 1990. – 173с.
1374976
  Епуряну Вячеслав След Будды // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 30 : фото
1374977
  Боярский Ф.Ф. След в жизни / Ф.Ф. Боярский, О.А. Мухин. – Алма-Ата, 1967. – 112с.
1374978
  Мухин О.А. След в жизни / О.А. Мухин, Ф.Ф. Боярский. – Алма-Ата, 1967. – 112с.
1374979
  Васильев О. След в жизни / О. Васильев. – Київ, 1969. – 192с.
1374980
  Гюнтер Э.А. След в жизни : стихотворения / Э.А. Гюнтер; перевод. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 72 с.
1374981
  Чехов А.В. След в пустыне / А.В. Чехов. – М, 1962. – 111с.
1374982
   След в пустыне.. – М., 1968. – 48с.
1374983
  Шогенцуков А.О. След в сердце : стихи и поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1980. – 263 с.
1374984
  Кузнецов В.К. След в след. Рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1968. – 48с.
1374985
  Сарывай След в тайге / Сарывай, , Дардар-оол. – Кызыл, 1986. – 162 с.
1374986
  Гусинский Ю.Я. След ветра / Ю.Я. Гусинский. – М, 1989. – 109с.
1374987
  Рубен Б.С. След войны. / Б.С. Рубен. – М, 1960. – 152с.
1374988
  Рубен Б.С. След войны. / Б.С. Рубен. – Петрозаводск, 1970. – 264с.
1374989
  Нестерова Е.В. След волны / Е.В. Нестерова. – М., 1983. – 78с.
1374990
  Капаев С. И.-А След времени : роман и повесть / С. И.-А Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1980. – 352 с.
1374991
  Матизен В. След гвоздя : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 95-100. – ISSN 0130-7673
1374992
  Суфтин Г.И. След голубого песца / Г.И. Суфтин. – 2-е изд. – Архангельск, 1963. – 232с.
1374993
  Суфтин Г.И. След голубого песца / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1978. – 199с.
1374994
  Чигарева З.А. След добра / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1983. – 304с.
1374995
  Стойков А. След заника наабстакцианизма / А. Стойков. – София, 1970. – 192с.
1374996
  Дружинин В.Н. След Заур-бека / В.Н. Дружинин. – Москва, 1954. – 112с.
1374997
  Дружинин В.Н. След Заур-бека / В.Н. Дружинин. – Москва, 1955. – 112с.
1374998
  Смольников А.С. След звезды / А.С. Смольников. – М., 1978. – 110с.
1374999
  Голубев Г. След Золотого Оленя / Г. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 221 с.
1375000
  Голубев Г.Н. След Золотого Оленя / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,