Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1373001
  Кутасевич Ганна "Форум видавців" приймає Київ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51
1373002
  Карлье Л. "Форум" выходит в эфир / Л. Карлье. – Москва, 1969. – 295 с.
1373003
  Кьон Й. "Фосфорна економіка" - огляд / Й. Кьон, Д. Зіммер, П. Леінвебер // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28. – ISSN 1726-8699
1373004
  Мірошниченко Л. "Фото не вийшло" (з етюдів про фотогшрафії архіву Косачів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 32-36. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про невідомий фотопортрет Лесі Українки - украй невиразний спонтанний знімок. Досліджується питання про місце та його прояви
1373005
  Ковалев Б. "Фото русской сволочи". Третий рейх глазами русских коллаборационистоов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 101-104. – ISSN 0235-7089
1373006
  Науменко Н.В. "Фотографічність" української та російської лірики першої половини XX століття (на прикладі "осінньої" поезії) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-284. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються засоби фртографічної образотворчості у віршах українських та російських поетів, віднесених до жанрової категорії "осіння лірика". Показано, що так звана "фотографічна поетика" є важливим чинником синтезу мистецтв в українській та ...
1373007
  Батаєва К. "Фотознімки" думки Ж.Бодріяра // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 58-73. – ISSN 1563-3713
1373008
  Кондоглу Ф. [Фортеці / Фотіс Кондоглу. – Афіни : Естія, 1987. – 189 с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1373009
  Валаорітіс А. [Фотінос / Аристотеліс Валаорітіс ; за ред. Й. П. Саввідиса. – Афіни : Ерміс, 1976. – 197, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1373010
   [Фото А.Мурги] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  "... Колегіальність, відкритість, прозорість у прийнятті рішень - основа університетської політики. На фото: йде засідання Вченої ради університету".
1373011
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373012
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373013
   [Фото: батько В.І. Вернадського - І.В. Вернадський, знаний економіст, професор. 40-і рр. ХІХ ст.] // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – [С. 224] : фото
1373014
   [Фото: виступає декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка В.Ф. Колесник] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373015
   [Фото: виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373016
   [Фото: засідання секції "Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст. Виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373017
   [Фото: кафедра нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373018
   [Фото: після пленарного засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Професор Інституту міжнародних відносин Ю.С. Скороход] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373019
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає заступник голови оргкомітету конференції доктор історичних наук, професор О.П. Машевський] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373020
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає проректор з наукової роботи С.А. Вижва, завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн Б.М. Гончар, доктор історичних наук О.П. Машевський ] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373021
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри історії Росії професор В.М. Мордвінцев, кандидат історичних наук М.А. Таран] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373022
   [Фото: професор кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка В.Я. Тарасенко] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1373023
   [Фото] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Урочисте покладання квітів до Пам"ятного знаку студентам, викладачам та співробітникам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
1373024
   [Фотографії факультетів КУ ім. Т. Шевченка] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 16-17
1373025
   [Фоторепортаж] // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 1


  Церемонія покладання квітів до пам"ятника Т.Г. Шевченка.
1373026
  Тарелин А.А. Форт-Росс в истории российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-86. – ISSN 0321-2068


  Форт-Рос - колишнє російське поселення і фортеця, а нині парк-заповідник на Каліфорнійському березі Тихого океану
1373027
  Савчук І. Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 99-107
1373028
  Івахова К.П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-дидактичний концепт : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Івахова Катерина Петрівна ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнолог. ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1373029
  Тимченко-Бихун Фортепіанні парафрази М.І. Глінки: стильові процеси в контексті міжнаціональних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Тимченко-Бихун І.А.; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1373030
  Полянський Т. Фортепіано у джазі. Виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 28-38. – ISSN 2310-0583
1373031
  Нільсон Е. Фортепіано як... перекладач / розмову вела Наталія Семененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 23


  Розмова з молодою данською піаністкою Елізабет Нільсон, армія фанів якої у Києві зростає.
1373032
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1949. – 208 с.
1373033
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1958. – 281 с.
1373034
  Смирнов М. Фортепьянное творчество А. Дворжака / М. Смирнов. – Москва : Музгиз, 1960. – 36 с.
1373035
  Соловцов А.А. Фортепьянные концерты Рахманинова / А.А. Соловцов. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1961. – 88с.
1373036
  Дельсон В.Ю. Фортепьянные концерты С. Прокофьева / В.Ю. Дельсон. – Москва : Советский композитор, 1961. – 53 с.
1373037
  Хохлов Ю. Фортепьянные концерты Ф. Листа : путеводитель / Ю. Хохлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Музгиз, 1960. – 84 с.
1373038
  Попова Н.В. Фортепьянные сонаты Р. Шумана / Н.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1959. – 72 с.
1373039
  Дельсон В. Фортепьянные сонаты Скрябина / В. Дельсон. – Москва : Музгиз, 1961. – 128 с.
1373040
  Меркулов А.М. Фортепьянные сюитные циклы Шумана / А.М. Меркулов. – Москва : Музыка, 1991. – 93 с.
1373041
  Вечерський В.В. Фортеці й замки України = Fortresses and castles of Ukraine / Вечерський В.В. ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 664 с. : 619 іл. – Бібліогр.: с. 629-649. – ISBN 978-966-502-501-6
1373042
  Силин О.П. Фортеці Києва VІ - ХІХ століть // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.166-180 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
1373043
  Іллінський В.Є. Фортеці на острові Мала Хортиця / В.Є. Іллінський, С.Ж. Пустовалов // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 142-156
1373044
  Романов О.Д. Фортеця-герой Брест / О.Д. Романов. – К., 1972. – 130с.
1373045
  Бразов Л.П. Фортеця : повість / Л.П. Бразов. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
1373046
  Бразов Л.П. Фортеця : повість / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 190 с.
1373047
  Селімович М. Фортеця / М. Селімович. – Київ, 1985. – 330 с.
1373048
  Борисенко Л. Фортеця для бізнесу: Колсантинг у сфері ділової безпеки // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 22-25.
1373049
  Познанська М.А. Фортеця за Дніпром / М.А. Познанська. – Київ, 1981. – 50с.
1373050
  Макаров Ю. Фортеця зі скляними стінами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Під звуки вибухів ворожих снарядів краще думається про актуальність проблем національної інформаційної безпеки. Держава Україна здійснювала паралельно дві культурні політики: одна - національна - нерішуча, половинчаста, друга - фактично радянська - ...
1373051
  Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені : іст. роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5986-4
1373052
  Кремльов І.Л. Фортеця на Волзі / І.Л. Кремльов. – К., 1957. – 124с.
1373053
  Орлик М. Фортеця святої Єлизавети та іноземна колонізація Південної України (третя чверть ХVІІІ ст. ) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 147-151.
1373054
  Стрехнін Ю.Ф. Фортеця чорноморців / Ю.Ф. Стрехнін. – К., 1985. – 31с.
1373055
  Иванов Ю.Ф. Фортинский Федор Яковлевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 344
1373056
  Дука М.В. Фортинський Федір Якович / М.В. Дука, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 307. – ISBN 96966-8060-04-0
1373057
   Фортинський Федір Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 216. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1373058
   Фортинський Федір Якович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 140-149. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1373059
  Молчанов А.М. Фортификационное оборудование горной местности / А.М. Молчанов, Я.Г. Галкин. – М., 1942. – 50с.
1373060
  Чекалин В.С. Фортификационное оборудование местности. / В.С. Чекалин, Б.В. Варенышев. – М., 1974. – 112с.
1373061
  Шперк В.Ф. Фортификационный словарь / В.Ф. Шперк. – М., 1946. – 126с.
1373062
  Левыкин В.И. Фортификация / В.И. Левыкин. – М, 1987. – 159с.
1373063
  Толстиков В.П. Фортификация античного Боспора. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Толстиков В.П.; МГУ. – М., 1981. – 26л.
1373064
  Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства. / С.Б. Буйских. – Киев, 1991. – 158с.
1373065
  Овчинников Ю.Е. Фортифікації Києва IX - першої половини XIII ст. (на матеріалах археологічних досліджень) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 101-118. – ISSN 2078-0133
1373066
  Чобіт Д.В. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. / Дмитро Чобіт ; [заг. ред.: В.П. Пшик] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2010. – 183, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 152-160. – ISBN 966-7544-42-3


  В пр. №1697888 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1373067
  Слісаренко О.М. Фортифікаційне забезпечення Бородинської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 165-169. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1373068
  Харлан Олександр Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 98-114
1373069
  Харлан О. Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 51-59
1373070
  Нікітіна І.В. Фортифікаційні споруди міста Севастополя: непростий шлях до музеєфікації // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 193-205. – ISBN 978-966-8999-37-6
1373071
  Жердьов А.Є. Фортифікаційні споруди у системі об"єктів туристсько-рекреаційної діяльності / А.Є. Жердьов, В.Ю. Притков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 143-148 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1373072
  Люсин О.Б. Фортран-IV / О.Б. Люсин. – Рига, 1988. – 177с.
1373073
   Фортран-БЭСМ-6: Оперативно-информ. материал. – Новосибирск, 1976. – 69с.
1373074
   Фортран-тренажер. – Киев, 1985. – 64с.
1373075
   Фортран : Программир. учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1980. – 399с.
1373076
   Фортран : Программированное учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 406с.
1373077
  Белецки Я. Фортран 77 = Fortran 77 / Я. Белецки; Пер. с польського О.И.Гуськовой; Под ред. В.Р. Носова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 207с. – (Алгоритмические языки). – ISBN 5-06-001401-0
1373078
  Брич Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / Брич, Д.В. Капилевич, Н.А. Клецкова. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 285с.
1373079
   Фортран 77 ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 350 с.
1373080
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86440-152-1, 5-86404-157-2, 5-86404-158-0
Ч.1. – 2000. – 448с.
1373081
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86404-157-2,
Ч.2. – 2001. – 320с.
1373082
   Фортран ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1978. – 264 с.
1373083
   Фортран ЕС ЭВМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 287с.
1373084
  Уорд Т. Фортран и искусство программирования персональных Эвм / Т. Уорд, Э. Бромхед. – Москва : Радио и связь, 1993. – 352с. – ISBN 5-256-00805-6
1373085
  Горелик А.М. Фортран сегодня и завтра / А.М. Горелик, В.Л. Ушкова. – Москва : Наука, 1990. – 206с.
1373086
  Балацкова-Подольскова Фортран ЭВМ "Минск-32". / Балацкова-Подольскова. – М., 1975. – 175с.
1373087
  Шепеленко В.Н. ФОРТРАН ЭВМ БЭСМ-6 / В.Н. Шепеленко. – Новосибирск, 1983. – 79с.
1373088
   Фортран: Программир. учеб. пособие. – Киев, 1976. – 327с.
1373089
   Фортран: Программир. учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1990. – 399с.
1373090
  Коричнев Л.П. Фортран: Учю пособ. для сред. спец. учеб. завед. / Л.П. Коричнев, В.И. Чистякова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 159с.
1373091
  Шкляревский И.И. Фортуна / И.И. Шкляревский. – М., 1968. – 110с.
1373092
  Гусєв В.І. Фортуна / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390. – ISBN 966-642-073-2
1373093
  Писаренко Р. Фортуна крутит колесо : стихотворения / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2014. – 149, [4] с. : портр.
1373094
  Тарасов Ю.В. Фортуна на цепи. / Ю.В. Тарасов. – Алма-Ата, 1977. – 166с.
1373095
  Усенко П. Фортуна фельдмаршала // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 21). – С. 7


  Тарас Шевченко в автобіографії 1860 року, згадав, що в своєму кріпацькому дитинстві, мандруючи з обозом за своїм паном до Києва, Вільни та Санкт-Петербургва, на заїжджих дворах часом привласнював із наміром скопіювати "зображення різних історичних ...
1373096
  Мадарас Е. Фортунаті знайшов своїх синів / Е. Мадарас. – Харків, 1931. – 136с.
1373097
  Короткий В.А. Фортунатов Філіпп Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 189. – ISBN 966-06-0393-2
1373098
  Курлова З.О. Форум-зустріч з нагоди відкриття музею М.М. Миклухо-Маклая : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
1373099
  Качан А. Форум - це щорічний письменницький з"їзд / А. Качан, В. Рутківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 2, 7


  Про особливості 21-го Форуму видавців розмова з письменниками Андрієм Качаном та Володимиром Рутківським.
1373100
  Гусєв В.І. Форум / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390-391. – ISBN 966-642-073-2
1373101
   Форум "Вдала подія" - событие на высшем уровне! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
1373102
  Вардовська М.С. Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1373103
   Форум АЛТУ набирает обороты : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 87 : Фото
1373104
  Гуцул А. Форум видавців-2004: півроку літератури : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 275-278
1373105
  Сауляк О. Форум видавців - 2017 // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 3
1373106
  Цюпа Оксана Форум видавців у Львові: з висоти півтора десятиліть // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1373107
  Дубасенюк О. Форум визначив подальші перспективи наукової співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор Житоирського державного університетуімені Івана Франка Олександра Дубасеннюк про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1373108
  Штонь Г. Форум вічноживих : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 33-84
1373109
  Роздольська М. Форум волонтерів у Нью-Йорку // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 4 (180). – С. 49-50
1373110
  Архангельская А. Форум диалога ИБСА - первый этап реализации программы "Юг - Юг" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 0321-5075


  "Південь" - це співробітництво економічне і ділове між країнами Азії, Африки і Латинської Америки. Існує 30 років
1373111
   Форум екологічного порятунку Закарпаття розробляє екологічні критерії щодо будівництва малих ГЕС // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 3
1373112
  Віламова Н. Форум з проблеми конституційного реформування правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 150-151. – ISSN 0132-1331
1373113
  Козинець О. Форум корекційників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 4
1373114
  Бесчасна І.В. Форум країн-експортерів газу як новий актор міжнародного ринку газу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 130-135. – ISSN 2077-1800
1373115
   Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва
№ 5. – 2011
1373116
   Форум психіатрії і психотерапії = Forum of psychiatry and psychotherapy : науково-практичний журнал. – Львів
Т. 1. – 2000
1373117
  Філоненко С. Форум ректорів педагогічних університетів Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 1
1373118
  Приходько И.Г. Форум русистов в Киеве. О VI Международной научно-практической конференции УАПРЯЛ "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 52-55
1373119
  Межевич Галина Петровна Форум сильних, сміливих, мужніх : Рекомент. анот. покажч. літ. до Оліміпади-80 / Межевич Галина Петровна. – Київ : Здоров"я, 1979. – 41с.
1373120
  Корнилов Ю.Э. Форум советских коммунистов в зеркале мировой печати / Ю.Э. Корнилов. – М, 1982. – 110с.
1373121
  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 42
1373122
  Кучеров Г.Г. Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій іхньої культурно-освітньої діяльності (1917 - 1922 рр.) / Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 331-339. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1373123
  Білокопитов В.І. Форуми із забезпечення якості вищої освіти як унікальна платформа для співпраці на європейському рівні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 26-32. – ISSN 2312-5993


  У статті наголошено на складності та багатовимірності процесу забезпечення якості вищої освіти; виокремлено характеристики процесу забезпечення якості; визначено передумови створення Європейської асоціації університетів; висвітлено основні напрями ...
1373124
  Ціпко А. Форуми українознавства у XIX - XXI ст.: від українських студій до українології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 145-150
1373125
  Нестеренко Марина Форумы в Хабаровске и Сочи : Поддержка обязательно будет. Турбизнес получил сигнал от государства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-123 : Фото
1373126
  Левченко О.М. Форфейтинг: від теорії до практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 156-173. – ISSN 2308-6912


  В умовах стрімкого розвитку зовнішньоекономічних операцій відбува- ється трансформація діяльності підприємств на основі впровадження в практику нових для України фінансових інструментів. В результаті є необхідність в створенні обліково-аналітичної ...
1373127
  Міщенко В. Форфейтингові операції у фінансуванні діяльності експортерів: правові аспекти : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 28-30. – Бібліогр.: 11 назв
1373128
  Кулинич И.Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 58-64. – Бібліогр.:10 назв
1373129
  Жуковская Н.В. Форфорный обмен растений в услоиях засоления : Автореф... канд. биол.наук: / Жуковская Н. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1963. – 21л.
1373130
  Коваленко Світлана Форхтенштайн. Мури та митці : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 150-151 : Фото
1373131
   Фосилите на България. – София
1. – 1958. – 93с.
1373132
   Фосилите на България. – София : Българската Академия на науките
10 : Терциерни Бозайници от Пю Бакалов и Ив. Николов. – 1962. – 162 с., [78] л. ил.
1373133
  Косинская И.М. Фосорилирование нитрилов аминокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Косинская И. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1968. – 20л.
1373134
  Суховерхова М.В. Фосоритоносность мезозойско-кайнозойской формации коры выветривания Восточного Саяна (западная часть) и Беллыкского Белогорья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Суховерхова М.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1972. – 23л.
1373135
  Лызлова С.Н. Фосфагенкиназы / С.Н. Лызлова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 167 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-166
1373136
  Назарова Т.И. Фосфарилирование неорганической пирофосфатазы дрожжей радиоактивным неорганическим фосфатом. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Назарова Т.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1373137
   Фосфатазная активность современных и погребенных каштановых почв Волго-Донского междуречья / Э Т. Хомутова, Т.С. Демкина, Н.Н. Каширская, В.А. Демкин; Т.Э. Хомутова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 478-483 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0032-180Х
1373138
  Лісняк В.В. Фосфати чотиривалентних елементів загального складу МР2О7 / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-41. – (Хімія ; Вип. 35)


  На основі узагальнення літературних даних проаналізовано методи отримання та кристалохімічні закономірності будови дифосфатів складу МР2О7. Показано, що дифосфати чотиривалентних елементів можуть кристалізуватися в п"яти сингоніях залежно від методу ...
1373139
   Фосфатирование черных металлов. – М., 1959. – 4с.
1373140
  Сохин Влад Фосфатная игла // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 44-51 : фото
1373141
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1373142
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Додатки: л. 158-165. – Бібліогр.: л. 132-157
1373143
   Фосфатные вольфрамовые бронзы / В.В. Скопенко, ЛеснякВ.В, Н.В. Стусь, Н.С. Слободяник // Успехи химии : Обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 2004. – Т. 73, № 8. – С. 814-832. – ISSN 0042-1308
1373144
   Фосфатные матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов : обзор по источникам отечеств. и зарубеж. печати за 1980-2013 гг. / С.Ю. Саенко [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 47, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – На обл. авт. не указаны. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 41-48
1373145
   Фосфатные руды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 199с.
1373146
  Чистова Е.М. Фосфатные эмали и глазури. : Автореф... канд. техн.наук: / Чистова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. Каф. керамики, стекла и эмалей. – Новочеркасск, 1960. – 18л.
1373147
  Коваленко П.Н. Фосфатный метод количественного отделения висмута от алюминия, хрома и железа / П.Н. Коваленко. – Ростов -на-Дону, 1941. – С. 79-94
1373148
  Хатышев К.В. Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы в травопольном севообороте : Автореф. дис. ... Канд. с-х. наук: / Хатышев К.В.; АН БССР.Ин-т соц.с-х. – Минск, 1953. – 16 с.
1373149
  Аскинази Д.Л. Фосфатный режим и известкование почв с кислой реакцией / Д.Л. Аскинази; АН СССР;Почвенный ин-т. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 215с.
1373150
  Зенкова Р.А. Фосфатный режим некоторых почв Сосунайской долины и перспективы применения различных форм фосфорных удобрений в южной части Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Зенкова Р.А.;. – Москва, 1966. – 14л.
1373151
  Осокин П.В. Фосфатоносность докембрийских и нижепалеозойских отложений юго-восточной части Восточного Саяна, Южного и Восточного Прибайкалья. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Осокин П.В.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 30л.
1373152
  Юдин Н.И. Фосфатоносность древних толщ юга Восточной Сибири. / Н.И. Юдин, А.А. Арсеньев. – М, 1970. – 124с.
1373153
   Фосфатоносные отложения ордовика Прибалтики. – М., 1979. – 130с.
1373154
  Гриндель Н.М. Фосфаты в пахотном горизонте дервново-подзолистой почвны : Автореф... канд. биол.наук: / Гриндель Н.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 19л.
1373155
   Фосфаты Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 148с.
1373156
  Констант З.А. Фосфаты двухвалентных металлов / З.А. Констант, А.П. Диндуне. – Рига, 1987. – 371с.
1373157
  Щегров Л.Н. Фосфаты двухвалентных металлов. / Л.Н. Щегров. – Киев, 1987. – 216с.
1373158
   Фосфаты четырехвалентных элементов. – М., 1972. – 95с.
1373159
   Фосфид галлия. – Кишинев : АН МолдССР, 1969. – 124с.
1373160
  Марина Л.И. Фосфид галлия. Обзор литературы. / Л.И. Марина, А.Я. Нашельский. – М., 1965. – 29с.
1373161
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев, 1985. – 152 с.
1373162
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 294 с.
1373163
  Самсонов Г.В. Фосфиды / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина ; АН УССР ; Ин-т металлокерамики и специальных сплавов ; [отв. ред. И.Н. Францевич]. – Киев : Изд-во Академии наук Украинской ССР, 1961. – 128 с. – Библиогр. : С. 119-127
1373164
  Строкун Н.А. Фосфо-глюкомутаза кожи и влияние некоторых факторов на ее активность. : Автореф... канд.биол.наук: 03.093 / Строкун Н.А.; Арханг.гос.мед.ин-т. – Архангельск, 1970. – 20л.
1373165
  Ким Е.Д. Фосфолипиды семени сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Е.Д.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 20л.
1373166
  Евдокимова О.А. Фосфолипиды. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Евдокимова О.А.; АН СССР. – Пущино, 1979. – 25л.
1373167
   Фосфоліпідний склад мембран ентероцитів за дії добавки FLP-MD / Л. Степанова, В. Грищенко, З. Реброва, С. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 24-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст індивідуальних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної та апікальної мембран ентероцитів тонкої кишки в умовах експериментальної моделі ентеропатології з виразково-ерозійним процесом у щурів та при терапевтичній дії ліпосомальної ...
1373168
  Виноградова Р.П. Фосфоліпідний склад хроматину лімфоцитів крові щурів за дії рентгенівського опромінення / Р.П. Виноградова, О.В. Уварова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 32)


  Досліджено пострадіаційні зміни фосфоліпідного складу у препаратах хроматину лімфоцитів крові тварин після рентгенівського опромінення у дозах 0,5; 1; 8 Гр через 1, 6, 12 та 24 год.
1373169
   Фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності / С. Сенін, К. Дворщенко, Т. Бородіна, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тривалого гіпоацидного стану змінюється фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів. Мультипробіотик "Симбітер® ацидофільний" нормалізував вміст досліджуваних показників практично до контрольних ...
1373170
  Маловик В.В. Фосфонуксусные кислоты и их производные : Автореф. дис. ... кадн. хим. наук / Маловик В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 20 с.
1373171
  Вахитова Э.А. Фосфопептидные фрагменты пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Вахитова Э.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1373172
  Кулаковская Н.А. Фосфопиридоксалевая природа бактериальной аспартикодекарбоксилазы, выделенной из Mycobacterium n. sp. : Автореф... канд. биол.наук: / Кулаковская Н.А.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1955. – 14л.
1373173
  Льорбер Г. Фосфор / Г. Льорбер. – Киев, 1929. – 45 с.
1373174
  Ковалев В.А. Фосфор в болотной среде / В.А. Ковалев. – Минск, 1976. – 144с.
1373175
   Фосфор в окружающей среде. – М., 1977. – 760с.
1373176
   Фосфор в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1984. – 105с.
1373177
  Адерихин П.Г. Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-Чернозёмной полосы / П.Г. Адерихин. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1970. – 248с.
1373178
  Холопова Р.В. Фосфор в почвах лесостепи Предбайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.532 / Холопова Р.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1373179
  Везер Фосфор и его соединения. / Везер, , Ван Джон. – Москва
1. – 1962. – 687с.
1373180
  Литвак Ш.И. Фосфор на службе урожая: кн. для уч-ся / Ш.И. Литвак. – 2-е изд., перераб. – М., 1984. – 128с.
1373181
  Корбридж Д. Фосфор: Основы химии, биохимии, технологии / Д. Корбридж. – Москва : Мир, 1982. – 680 с.
1373182
  Олкок Г. Фосфоразотистые соединения / Г. Олкок. – М., 1976. – 563с.
1373183
  Дегода В.Я. Фосфоресценція і релаксація струму в селеніді цинку після фото- та рентгенівського збудження / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 232-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати одночасних експериментальних досліджень фосфоресценції та релаксації струму провідності в монокристалічному селеніді цинку після фото- і рентгенівського збудження. Кінетика процесу фосфоресценції після зон-зонного фотозбудження ...
1373184
  Луговой В.И. Фосфорилаза и гексокиназа сердца при некоторых формах "гормональных" некрозов миокарда : Автореф... канд.мед.наук: 093 / Луговой В.И.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1968. – 19л.
1373185
   Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензолсульфонаміду і N-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензолсульфонаміду та деяких солей на їх основі / Ю. Шатрава, В. Овчинніков, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано нові ліганди бензолсульфонамідного типу: HL1 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(C2H5)2)2 і HL2 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(CH2CH2)2O)2 та натрієві (NaL) і срібні (AgL) солі на їх основі. Сполуки досліджено методами ІЧ-, ЯМР (1H, 31P) - спектроскопії. The new ...
1373186
  Бейшекеев Ж. Фосфорилирование 10 (в-окисиалкил)-фентиазинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бейшекеев Ж.; АН КиргССР. Ин-т орган. химии. – Фрунзе, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1373187
  Кальченко Виталий Иванович Фосфорилирование N`,N` диалкиламидинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кальченко Виталий Иванович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1978. – 23л.
1373188
  Мартынюк А.П. Фосфорилирование аминов и амидов с реакционно-способными функциональными группами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мартынюк А.П. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
1373189
  Кизель А.Р. Фосфорилирование белков / А.Р. Кизель, В. Кретович. – 14 с.
1373190
   Фосфорилирование и функция. Симпозиум 1958 г.. – Л., 1960. – 376с.
1373191
  Галочкин А.И. Фосфорилирование лигнинов хлорангидридами тиофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Галочкин А.И.; АН СССР. Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 28л.
1373192
  Шатурский Я.П. Фосфорилирование непредельных углеводородов арил -- и аралкенилтетрахлорфосфорами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шатурский Я.П. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1966. – 19 с.
1373193
  Кухарь В.П. Фосфорилирование нитрилов двухосновных карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Кухарь В.П.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1373194
  Дмитриева Н.В. Фосфорилирование олефинов галогенидами кислот трехвалентного фосфора под воздействием перхлорилфторида. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Дмитриева Н.В.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1974. – 16л.
1373195
  эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / эл Дик Мухамед. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1373196
  Эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов. : Дис... канд. хим.наук: / Эл Дик Мухамед; КГУ. – К., 1969. – 158л. – Бібліогр.:л.153-156
1373197
  Мухамед Э.Д. Фосфорилирование цианцетамидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Мухамед Э.Д.; КГУ. – К, 1969. – 18л.
1373198
  Дворецкий А.И. Фосфорилирование, сопряженное с окислением различных субстратов в стуктурах спинного мозга нормальных и облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дворецкий А.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1373199
  Стукало Е.А. Фосфорилированные алкенилизоцианаты и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Стукало Е.А.; АН УССР.Ин-т орган.химии. – К, 1974. – 28л.
1373200
  Тимошина Т.В. Фосфорилированные аллены и ацетилены в реакциях 1,3-диполярного цилоклоприсоединения с диазоалкнанами : Автореф... канд. хи.наук: 02.00.08 / Тимошина Т. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1976. – 20л.
1373201
  Арипов Акил Фосфорилированные гетероциклические амины и гетероциклилмочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Арипов Акил; АН УзССР. Ин-т химии растит веществ. – Ташкент, 1974. – 22л.
1373202
  Яковлев Валерий Иванович Фосфорилированные кетены : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Яковлев Валерий Иванович ; АН УССР, Ин-т орг. химии. – Киев, 1982. – 16 с.
1373203
  Дорошенко В.В. Фосфорилированные органические изоцианаты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дорошенко В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 24 с.
1373204
  Деркач Г.И. Фосфорилированные производные карбоновых и иминокарбоновых кислот : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Деркач Г. И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1964. – 51 с. – Бібліогр. : с. 49-51
1373205
  Соколов М.П. Фосфорилированные триадные и пентадные системы: синтез, структура и реакции / Соколов М.П. – Казань, 1979. – 44 л.
1373206
  Алимов М.П. Фосфорированные имидомочевины, их синтез, структура и совйства : Автореф... канд. хим.наук: / Алимов М. П.; Каз. хим. техн. ин-т им. Кирова. – Казань, 1971. – 16л.
1373207
  Аничков А. Фосфорит Рязанской губернии / А. Аничков, 1922. – 54с.
1373208
  Коваленко Д.Н. Фосфорити України / Д.Н. Коваленко, В.Г. Семенов. – Київ, 1964. – 179с.
1373209
   Фосфоритование. – М.-Л., 1935. – 188с.
1373210
  Полянин В.А. Фосфоритовая формация Вятско-Камского бассейна / В.А. Полянин, А.Г. Низамутдинов, Ю.С. Тамойкин. – Казань, 1973. – 111с.
1373211
  Орлова Е.В. Фосфоритоносные бассейны зарубежных стран. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Орлова Е.В.; М-во геологии. – Москва, 1951. – 11 л.
1373212
  Сагунов В.Г. Фосфоритоносные отложения Западного Казахстана / В.Г. Сагунов, В.Р. Ткачев. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 144с.
1373213
  Еганов Э.А. Фосфоритообразование и строматолиты / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1988. – 89с.
1373214
  Бушинский Г.И. Фосфориты / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 32с.
1373215
  Богомолов Г.В. Фосфориты Белоруссии : (экономико-экологические аспекты промышленного освоения) / Г.В. Богомолов, В.А. Ермоленко. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 119с.
1373216
  Богомолов Г.В. Фосфориты Белоруссии / Г.В. Богомолов, В.А. Ермоленко. – Минск, 1981. – 118с.
1373217
  Сеньковский Ю.Н. Фосфориты запада Украины: проект № 86 / Ю.Н. Сеньковский. – К., 1989. – 129с.
1373218
   Фосфориты и апатиты Сибири. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1373219
  Геворкьян В.Х. Фосфориты и фосфатизированные породы Атлантического и Индийского океанов / В.Х. Геворкьян. – К, 1990. – 185с.
1373220
  Вольфкович С.И. Фосфориты Кара-Тау / С.И. Вольфкович. – Москва-Ленинград, 1946. – 36с.
1373221
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 231с.
1373222
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. : Илл.94 + Таблиц 69. – Библиогр.: 671 назв.
1373223
   Фосфориты Среднего Поволжья. – Казань, 1969. – 192с.
1373224
   Фосфориты СССР. – Л., 1927. – 226с.
1373225
  Лучицкий В.И. Фосфориты, их происхождение, распространение, добыча и использование. / В.И. Лучицкий. – М., 1923. – 40с.
1373226
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие / С. Дервиш. – М., 1957. – 199с.
1373227
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие : роман / Суад Дервиш ; [Пер. с тур. и посл. Р. Фиша]. – Новосибирск, 1958. – 205 с.
1373228
  Рижих Н.П. Фосфорический лов. / Н.П. Рижих. – М, 1972. – 174с.
1373229
  Дервіш С. Фосфорична Джевріє : роман / Суад Дервіш ; з тур. пер. Григорій Халимоненко. – Київ : Дніпро, 1982. – 222 с.
1373230
  Чірвінський В.Н. Фосфоріти України : [Геольогічно-економичний наpис] / Володимира Чірвінського. – Київ : Пpаця. Дpук. Акц[іонеp.] т-ва "П. Баpський", 1918. – 48с. – Прим. № 75486 дефектний без обкл. – ([Кн.] Видавництва "Пpаця"])
1373231
  Ваггаман В. Фосфорная кислота, фосфаты и фосфорные удобрения / В. Ваггаман; Под ред. Телетова И.С. – Харьков; Киев : Научно-техническое изд-во Украины, 1933. – 334с.
1373232
  Мелкозерова А.А. Фосфорное питание геречихи на дерновоподзолистых почвах. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.533 / Мелкозерова А.А.; Белорус.науч-исслед.ин-т земледелия. – Жодино, 1972. – 27л.
1373233
  Лубяко В.С. Фосфорное питание кормовой свеклы на дерново-подзолистых почвах в связи с применением удобрений. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Лубяко В.С.; Белорус.науч-исслед.ин-т.земледелия. – Минск, 1970. – 30л.
1373234
  Булах А.Г. Фосфорные руды докембрийских толщ Алдана (геология, минералогия, генезис) / А.Г. Булах, В.Н. Гулий, А.А. Золотарев. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 219,1с.
1373235
  Крицкий М.С. Фосфорный обмен в плодовых телах шампиньонов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крицкий М.С.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 35л.
1373236
  Решетникова Т.П. Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Дис... канд. биол.наук: / Решетникова Т.П.; КГУ. – К, 1977. – 145л. – Бібліогр.:л.129-145
1373237
  Решетникова Тамила Петровна Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Решетникова Тамила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
1373238
  Бакуменко Н.И. Фосфорный обмен растений при заморозках. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бакуменко Н. И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1373239
  Якубова Мухаббат Турсунходжаевна Фосфорный обмен у различных сортов хлопчатника (108-Фи "Ташкент-3") в зависимости от уровня питания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Якубова Мухаббат Турсунходжаевна; АН УзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. – Ташкент, 1974. – 22л.
1373240
  Лисниченко В.М. Фосфорный режим карбонатного чернозема в связи с влиянием удобрений : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Лисниченко В.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
1373241
  Давтян Г.С. Фосфорный режим почв Армении / Г.С. Давтян; Гулканян В.О. – Ереван, 1946. – 266 с.
1373242
  Елешев Р.Е. Фосфорный режим почв Казахстана / Р.Е. Елешев, А.Л. Иванов. – Алма-Ата, 1990. – 160с.
1373243
  Бабаян Г.С. Фосфоробактерии воды, донных отложений и обнаженных почвогрунтов озера Севан : Автореф... канд.биол.наук: / Бабаян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1373244
  Бондаренко А.Г. Фосфоробактерин и его применение в Ростовской области / А.Г. Бондаренко, З.Ф. Волочкова. – Ростов, 1953. – 24с.
1373245
  Кабачник М.И. Фосфорорганические вещества. / М.И. Кабачник. – М., 1967. – 32с.
1373246
  Гефтер Е.Л. Фосфорорганические мономеры и полимеры. / Е.Л. Гефтер. – М., 1960. – 288с.
1373247
  Возиянова Ольга Федоровна Фосфорорганические производные некоторых ароматических катионов. Синтез и реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Возиянова Ольга Федоровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1373248
   Фосфорорганические соединения и полимеры. – Чебоксары, 1983. – 183с.
1373249
  Кабачник М.И. Фосфоросодержащие комплексоны. / М.И. Кабачник, Н.М. Дятлова. – Москва : Знание, 1989. – 29 с.
1373250
  Свешников Б.Я. Фосфоросцения органических соединений : Автореф... докт. физ мат.наук: / Свешников Б. Я.; Гос. опти. ин-т. – М., 1951. – 16л.
1373251
  Аликин А.Ю. Фосфоррилирование енамины: синтез, строение, химические свойства : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Аликин А. Ю.; Каз.хим.техн. ин-т. – Казань. – 18л.
1373252
  Романов В.Г. Фосфорсодежащие полиэлектролиты на основе винилфосфорновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Романов В. Г.; Казан. хим.-технол. инзт. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1373253
  Савельева Э.И. Фосфорсодержащие производные акриловой и метакриловой кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Э. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 16л.
1373254
  Чухрий Б.Н. Фосфотазная активность спермы быков и ее влияние на оплодотворяющую способность спермиев : Автореф... канд. биол.наук: / Чухрий Б.Н.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1964. – 19л.
1373255
  Виргинский В.С. Фотий Ильич Швецов. 1805-1855 / В.С. Виргинский. – Москва, 1977. – 119с.
1373256
  Мусієнко П.Н. Фотій Красицький / П.Н. Мусієнко. – К., 1975. – 71с.
1373257
  Бунимович Д.З. Фото- и киноаппаратура, материалы, принадлежности, химикаты / Д.З. Бунимович, В.А. Романин. – М., 1963. – 264с.
1373258
  Иофис Е.А. Фото- и кинотовары. / Е.А. Иофис. – 2-е изд., перераб. – М., 1973. – 183с.
1373259
  Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках : пер. с чеш. / Я. Тауц. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 253 с.
1373260
  Кобылинский Н.А. Фото- и электрообразование мезонов в модели полюсов Редже. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобылинский Н.А.; АН УССР. Ин-тут математиков. – К., 1971. – 16л.
1373261
  Ибадов Р.М. Фото- и электророждение пионов на нуклоне вблизи нуклонных резонансов со спинами 3/2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ибадов Р.М.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике отделения физ.-мат. наук. – Ташкент, 1975. – 12л.
1373262
   Фото-72. – Москва, 1971. – 108с.
1373263
   Фото-78. – Москва, 1980. – 7с.
1373264
   Фото-89. – М., 1989. – 425с.
1373265
  Кошовий І.Т. Фото-виставка присвячена пам"яті славетного поета-революціонера Тараса Григоровича Шевченка. 1814-1861 / І.Т. Кошовий, Г.І. Радін. – К., 1939. – 81с.
1373266
  Вдовинский З. Фото-приключения / З. Вдовинский. – Лодзь, 1968. – 146с.
1373267
  Пуськов В.В. Фото-увлеченье / В.В. Пуськов. – М., 1931. – 48с.
1373268
   Фото - 79-80. – Москва, 1981. – 138 с.
1373269
   Фото. – Москва, 1985. – 156с.
1373270
  Бондаренко І. Фото // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Студенти ф-ту соціології та психології радісно зустрілися після канікул зі своїм деканом В.І. Воловичем.
1373271
  Русаков С. Фото 3х4 : проза: есе // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 4. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
1373272
   Фото 71. – Москва, 1971. – 106с.
1373273
  Захарченко Н.А. Фото Бутакових у колекції Національного музею Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 74-78
1373274
   Фото війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2. 3 : фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка


  На фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1944 р.
1373275
   Фото РИА Новости 2011 = Ria novosti photos 2011 : новости, культура и мода, спорт, жанр / [текст: Е. Глушакова ; англ. текст: Г. Кафарова]. – [Москва] : ФГУП РАМИ "РИА Новости", 2010. – 199, [1] c. : фот. – Текст парал. рос., англ.
1373276
   Фото. 1981/1982. – Москва : Планета, 1984. – 144 с.
1373277
   Фото: В бібліотеці [економічного факультету] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Дана фотографія бібілотеки економічного факультету: співробітники в книгосховищі.
1373278
   Фото: Володарем титулу Почесного доктора Київського університету став Федеральний канцлер Німеччини доктор Гельмут Коль // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)
1373279
   Фото: Університетський ансамбль "Веснянка" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Інформація про новообраних член-кореспондентів НАН України: Губерський Леонід Васильович - директор Ін-ту ІМВ; Перестюк Микола Олексійович - декан мех.-мат. ф-ту; Слободяник Микола Семенович - декан хім. ф-ту. Дмитру Миколайовичу Черваньову, декану ...
1373280
   Фото: Університетський пансіонат "Чайка" в Криму // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1373281
  Керн Майкл Фотоабстракционизм: красавец из чудовища // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 40-48 : фото
1373282
  Книжка Т.С. Фотоактивація живильних розчинів у гідропонних теплицях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Книжка Тетяна Сергіївна ; Кабінет міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1373283
  Попов А.В. Фотоактивизация органосиланов в присутствии карбонидов вольфрама и молибдена и каталитические системы на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03, 02.00.13 / Попов А.В.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1990. – 20л.
1373284
  Верцанова Олена Вікторівна Фотоакустична мікроскопія з оптимізованою" п"єзоелектричною реєстрацією сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.27.01 / Верцанова О.В.;"КПІ". – Київ, 2000. – 18 с.
1373285
  Бурбело Р.М. Фотоакустична мікроскопія: дослідження пружно-напруженого стану в напівпровідникових структурах на основі кремнію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 311-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній роботі показана можливість та наведені приклади застосування фотоакустичної (ФА) мікроскопії для вивчення пружно-напруженого стану напівпровідникових структур на основі кремнію. В експериментах було використано комп"ютеризований ФА мікроскоп з ...
1373286
  Бурбело Р.Н. Фотоакустична мікроскопія: фізичні основи одержання зображень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 390-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі наведений аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень позиційної чутливості дискових керамічних п"єзоперетворювачів, що використовуються в фотоакустичній мікроскопії. Показано, що при п"єзоелектричній реєстрації у формуванні ...
1373287
  Яковенко О.С. Фотоакустичне перетворення в поруватих структурах на основі кремнію / О.С. Яковенко, А.Г. Кузьмич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1373288
  Всесоюзная Фотоальбом / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1955. – 195с.
1373289
  Василевский А.М. Фотоальбом о выдающемся сов. полководце Маршале Сов. Союза / А.М. Василевский. – Москва, 1991. – 199с.
1373290
   Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 123с.
1373291
  Шульман М.Я. Фотоапараты / М.Я. Шульман. – Л., 1984. – 142с.
1373292
  Соколов А.В. Фотоаппараты и оптика. / А.В. Соколов, П.А. Ногин. – М., 1958. – 160с.
1373293
  Соколов А.В. Фотоаппараты, оптика и определение выдержки. / А.В. Соколов. – М., 1955. – 160с.
1373294
  Шахрова М.М. Фотоаппараты, фотопринадлжености, фотосъемка. / М.М. Шахрова. – К., 1986. – 33с.
1373295
  Кондратьева Е.Н. Фотоассимиляция углерода пурпурными бактериями и их развитие в связи с окислительно-восстановительным потенциалом среды : Автореф... канд. биол.наук: / Кондратьева Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 10 с.
1373296
  Мясник М.Н. Фотобиологические аспекты радиационного поражения клетов. / М.Н. Мясник. – М., 1985. – 151с.
1373297
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1974. – 350 с.
1373298
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1979. – 383 с. : табл., ил.
1373299
   Фотобиология животной клетки. – Л., 1979. – 280с.
1373300
  Владимиров Ю.А. Фотобиология и спектральные методы исследования / Ю.А. Владимиров, Ф.Ф. Литвинов. – Москва, 1964. – 1-210с.
1373301
  Беляева О.Б. Фотобиосинтез хлорофилла / О.Б. Беляева, Ф.Ф. Литвин. – Москва : Московский университет, 1989. – 101с.
1373302
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків
№ 3/4. – 2000
1373303
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал: спецвипуск. – Харків
№ 1/2. – 2001
1373304
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 9, № 1/2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373305
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 11, № 1/2. – 2014. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373306
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 3/4. – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373307
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 1/2. – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373308
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 1/2. – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373309
  Федоряко В. Фотовиставка відомого скульптора / В. Федоряко, О. Орличенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  З нагоди національного свята Румунії в приміщенні Наукової бібліотеки університету влаштовано фотовиставку відомого румунського скульптора Костянтина Бринкуші. Відкрила виставку директор Наукової бібліотеки В.Г. Нестеренко. Серед виступаючих - С.В. ...
1373310
  Царук Володимир Фотовізитки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 126-131 : фото
1373311
   Фотовольтаические свойства пленочных композитов поливинилбутираля и гетерометаллического комплекса Cu/Ca / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, В.Н. Кокозей, С.Л. Студзинский, С.Р. Петрусенко, Н.И. Плюта // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 5. – С. 692-696. – ISSN 0514-7506
1373312
  Булавко Г.В. Фотовольтаические свойства полимерных композитов, содержащих полиметиновые красители : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадий Владимирович ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015. – 227 л. – Библиогр.: л. 190-227
1373313
   Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с комплексами Ni (II), Co (II), Cu (II) / В.М. Амирханов, Ю.М. Воловенко, Н.А. Давиденко, Е.А. Кулешова, Е.О. Лицис, Е.В. Мокринская, Т.Ю. Слива, О.В. Хиля, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 176-181. – ISSN 0497-2627
1373314
  Жадько И.П. Фотовольтаические эффекты в анизотропных полупроводниковых структурах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жадько И.П.; Ин-т полупроводников. – Киев, 1981. – 30л.
1373315
  Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы Фотовольтаический эффект в селеновых гетеропереходах и Р-п переходах Ge-Si. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы; Азерб. гос. ин-т. – Баку, 1976. – 42л.
1373316
  Илатовский Владимир Александрович Фотовольтаический эффект в тонких пленках фталоцианинов, контактирующих с электролитом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Илатовский Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1373317
   Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca / М. Давиденко, В. Кокозей, С. Студзинський, С. Петрусенко, Н. Плюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-8. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримано новий фоточутливий полімерний плівковий композит (ППК) на основі нефотопровідного полівінілбутиралю, що містять гетерометалічний комплекс [Ca{Cu(HL)2}2(SCN)2 (H2L - продукт конденсації 3-метоксисаліцилового альдегіду та моноетаноламіну). ...
1373318
  Булавко Г.В. Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові барвники : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1373319
  Ромашов Фотовосстановление Метиленового Голубого исследовния методом наносекундного импульсного фотолиза : Автореф... канд. хим.наук : 02.00.04 / Ромашов Леонид Викторович ; Н.-и. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1978. – 28 л.
1373320
  Раскин В.И. Фотовосстановление протохлорфиллида / В.И. Раскин. – Минск, 1981. – 159с.
1373321
  Гессен М. Фотовселенная Энни Лейбовиц // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 16-38


  Анна-Лу "Энни" Лейбовиц (р. 1949) - известный американский фотограф. Специализируется на портретах знаменитостей. На сегодня является самой востребованной среди женщин-фотографов.
1373322
  Мойсов Д. Фотовыставка / Д. Мойсов. – Херсон, 1971. – 8с.
1373323
  Шарафутдинов Г.З. Фотовязкоупругость / Г.З. Шарафутдинов. – Москва : Московский университет, 1987. – 199 с.
1373324
  Наумов Г.П. Фотогальванический эффект и электролюминесценция на р-n переходах в кристаллах CdTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Наумов Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л.
1373325
  Минасянц Геннадий Сергеевич Фотогелиограф и некоторые вопросы физики солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Минасянц Геннадий Сергеевич; Гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 8л.
1373326
  Венгрис Саулос антонович Фотогенерация и перенос дырок в аморфном и жидком селене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгрис Саулос антонович; вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 14л.
1373327
  Кондратенко С.В. Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1373328
  Кондратенко С.В. Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 340 л. – Бібліогр.: л.304-340
1373329
   Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60 / М.А. Заболотний, А.Ю. Сорока, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Ю.М. Барабаш, М.О. Давиденко, С.Л. Студзинський, О.П. Оласюк, О.М. Рарата // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 519-531. – ISSN 1816-5230


  На даний час є недостатньо вивченими етапи процесу фотоґенерації носіїв заряду аморфних напівпровідників з домішками. Було досліджено фотоґенераційні властивості аморфних напівпровідників, допованих фуллеренами в різних концентраціях. Встановлено, що ...
1373330
  Рарата О.М. Фотогенерація та транспорт носіїв заряду у карбазолмістних полімерах з фуллеренами С60 / О.М. Рарата, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54-55
1373331
  Деллюк Л. Фотогения кино / Л. Деллюк. – М, 1924. – 164с.
1373332
  Фомин В.И. Фотогеологическое изучение вулканических поясов / В.И. Фомин. – Москва : Недра, 1979. – 214с.
1373333
  Морозов С.А. Фотоглаз ученого / С.А. Морозов. – Москва, 1964. – 48 с.
1373334
  Райков А. Фотограметрия / Висше техническо училище - София ; А. Райков. – София : фонд "Научни цели" при В.Т.У.
№ 8 : Записки. – 1945. – 160 с.
1373335
   Фотограмметрическая обработка и дешифрирование аэроснимков : сборник статей. – Ленинград : Наука, 1967. – 170 с.
1373336
  Фостиков А.А. Фотограмметрические методы при планировке и учете земель сельских населенных мест / А.А. Фостиков, У.Д. Ниязгулов, А.А. Старков. – Москва : Недра, 1984. – 256 с. – (Промышленность - селу)
1373337
  Дробышев Ф.В. Фотограмметрические приборы и инструментоведение : учеб. пособ. для спец. "геодезические приборы" / Ф.В. Дробышев; ред. Н.П. Заказнов. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 250 с.
1373338
  Новаковский Б.А. Фотограмметрические технологии геоинформационного моделирования наводнений (на примере г.Крымск) / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 37-42 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1373339
  Гельман Р.Н. Фотограмметрический метод измерения оползневіх смещений / Р.Н. Гельман; М-во геол. СССО; Всесоюзн. н.-и. ин-т гидрогеол. и инженерной геол. (ВСЕГИНГЕО). – Москва, 1975. – 34с. – На обкл. авт. не вказ.
1373340
  Калантаров Е.И. Фотограмметрическое инструментоведение : Учебник для вузов / Е.И. Калантаров. – Москва : Недра, 1986. – 126с.
1373341
  Калантаров Е.И. Фотограмметрическое инструментоведение : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Аэрофотогеодезия" / Е.И. Калантаров; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1986. – 126 с.
1373342
  Шкурченко Юрій Володимирович Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Шкурченко Ю.В.; МОіНУ; Нац. ун-тет "ЛП". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1373343
  Дробышев Ф.В. Фотограмметрия : учебное пособие / Ф.В. Дробышев; отв. ред. М.Д.Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 274с.
1373344
  Веселовский Н.Н. Фотограмметрия : учебное пособие / Н.Н. Веселовский; Отв. ред. Селяков Л.Я. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 432с.
1373345
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учеб. пособ. для Московского топографического политехникума / Н.П. Кожевников, Г.Д. Крашенинников, Н.П. Каликов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 494 с.
1373346
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия : учебник для специальности "астрономо-геодезия" / Н.Я. Бобир; Ред. Заитов И.Р. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1956. – 336с.
1373347
  Алексапольский Н.М. Фотограмметрия / Н.М. Алексапольский. – Москва, 1956. – 412с.
1373348
  Алексапольский Н.М. Фотограмметрия / Н.М. Алексапольский. – Москва, 1956. – 412с.
1373349
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учеб. пособ. для спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Кожевников, И.Р. Заитов; под общ. ред. А.Н. Лобанова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1957. – 140 с.
1373350
  Бухгольц А. Фотограмметрия : Методы и приборы / А. Бухгольц; Ред. Златкин Я.Е. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1959. – 296с.
1373351
  Финстервальдер Р. Фотограмметрия / Р. Финстервальдер. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 306 с.
1373352
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотограммметрия" топографических техникумов / Н.П. Кожевников, Г.Д. Крашенинников, Н.П. Каликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 532 с.
1373353
  Бугаец Е.А. Фотограмметрия : учебное пособие для горных вузов и факультетов / Е.А. Бугаец; Ред. Славоросов А.Х. – Москва : Госгортехиздат, 1963. – 288с.
1373354
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия : Учебник для студ. геодезич. спец. вузов / Н.Я. Бобир; Ред. Васильев Л.Н. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
1373355
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия / Н.Я. Бобир, А.Н. Лобанов, Г.Д. Федорук; Под общ. ред. Лобанова А.Н. – Москва : Недра, 1974. – 472с.
1373356
   Фотограмметрия : учебник для уч-ся топограф. техникумов. – Москва : Недра, 1978. – 471с.
1373357
  Кислов В.В. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / В.В. Кислов. – Москва : Недра, 1979. – 215 с.
1373358
  Куштин И.Ф. Фотограмметрия / И.Ф. Куштин; учеб. пособ. – Ростов -на-Дону : Рост. инж.-строит. ин-т, 1983. – 92 с.
1373359
  Сердюков В.М. Фотограмметрия : учеб. пособ. для студ. картографических спец-тей ун-ов / В.М. Сердюков. – Москва : Высшая школа, 1983. – 351с.
1373360
  Лобанов А.Н. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / А.Н. Лобанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 552 с.
1373361
   Фотограмметрия : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / С.Г. Могильный, И.Л. Беликов, Л.И. Ахонина, Д.В. Брежнев, .Бордюков; С.Г. Могильный, И.Л. Беликов, Л.И. Ахонина, Д.В. Брежнев, М.П. .Бордюков. – Киев : Вища школа, 1985. – 278 с.
1373362
  Лобанов А.Н. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" / А.Н. Лобанов, М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев. – Москва : Недра, 1987. – 309 с.
1373363
   Фотограмметрия : учебник для студ. вузов. обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Л.Н. Келль, Ю.Н. Корнилов, Е.В. Пономарев, И.А. Черкасов; Л.Н. Келль, Ю.Н. Корнилов, Е.В. Пономарев, И.А. Черкасов. – Москва : Недра, 1989. – 319 с. – ISBN 5-247-00429-9
1373364
  Бруевич П.Н. Фотограмметрия : учебник для вузов / П.Н. Бруевич; Рец. Куштин И.Ф. – Москва : Недра, 1990. – 285с. – ISBN 5-247+00464-7
1373365
  Бугаец Е.А. Фотограмметрия в горном деле / Е.А. Бугаец; Отв. ред. Славоросов А.Х. – Москва : Госгортехиздат, 1960. – 244с.
1373366
  Сердюков В.М. Фотограмметрия в промышленном и гражданском строительстве / В.М. Сердюков. – Москва : Недра, 1977. – 246 с.
1373367
  Ильинский Н.Д. Фотограмметрия и дешифрированние снимков : учебник для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по землеустроительным специальностям / Н.Д. Ильинский, А.И. Обиралов, А.А. Фостиков; ред. Т.Б. Шибанова, Т.А. Борисова. – Москва : Недра, 1986. – 375 с.
1373368
  Куштин И.Ф. Фотограмметрия снимка и стереоскопических моделей / И.Ф. Куштин, Г.А. Лысков. – Москва : Недра, 1984. – 169 с.
1373369
  Дорожинський О. Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 12-14. – ISSN 1819-1339
1373370
  Морозов С.А. Фотограф-художник Максим Дмитриев. 1858-1948. / С.А. Морозов. – М., 1960. – 47с.
1373371
  Паламарчук Андрей Фотограф - невидимка. На птичьем языке / Паламарчук Андрей, Мате Бенсе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 68-81 : фото
1373372
  Гольдберг С. Фотограф Знамени Победы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 33-34


  Халдей Е. - фотограф, самый знаменитый снимок "Знамя Победы над рейстагом".
1373373
  Хеншель Ута Фотограф и птицы : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 34-46 : Іл. – Бібліогр. 2 назва. – ISSN 1029-5828
1373374
  Польова Ю. Фотограф УПА: за матеріалами кримінальної справи на Івана Гаргата // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 651-660. – ISBN 978-966-97201-1-5
1373375
   Фотографиjата и филмот на почвата на Македониjа : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 246, [1] с. : ил. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 16). – ISBN 978-9989-101-83-0
1373376
  Козловский Н.Ф. Фотографии / Н.Ф. Козловский. – Москва : Планета, 1982. – 144 с.
1373377
  Абрамочкин Ю. Фотографии / Ю. Абрамочкин. – Москва, 1986. – 157с.
1373378
  Скурихин А. Фотографии / А. Скурихин. – Москва, 1988. – 182с.
1373379
  Андерман Я. Фотографии : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.241-263. – ISSN 1130-6545
1373380
  Цыганов М.Н. Фотографии и аэрофотографии. / М.Н. Цыганов. – М., 1949. – 244с.
1373381
  Агатов Ю.П. Фотографии из старого альбома / Ю.П. Агатов, В.Ф. Ковтун. – Москва, 1989. – 203с.
1373382
  Соломахин А. Фотографирование / А. Соломахин. – Новосибирск, 1950. – 144с.
1373383
  Соломахин А. Фотографирование / А. Соломахин. – 2-е, испр. и доп. – Новосибирск, 1951. – 208с.
1373384
  Сыров А.А. Фотографирование аппаратом "Смена-Рапид" / А.А. Сыров. – М., 1969. – 80с.
1373385
  Гибсон Лу Х. Фотографирование в инфракрасных лучах / Лу Х. Гибсон. – М., 1982. – 558с.
1373386
  Фримен М. Фотографирование диких животных и природы / М. Фримен. – Москва, 1987. – 199с.
1373387
  Престон-Мэфем Фотографирование живой природы / Престон-Мэфем. – М, 1985. – 165с.
1373388
  Вокулер Ж. Фотографирование небесных тел : для любителей астрономии / пер. с фр. / Ж. Вокулер, Ж. Тексеро. – Москва : Наука, 1967. – 103 с.
1373389
  Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении / Р.Н. Ильин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1970. – 72с.
1373390
  Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении / Р.Н. Ильин. – М., 1977. – 94с.
1373391
  Симонов А. . Фотографирование при искусственном освещении / А. . Симонов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 128с.
1373392
  Гагман Н.А. Фотографирование произведений искусства / Н.А. Гагман. – М., 1963. – 145с.
1373393
  Гагман Н.А. Фотографирование произведений искусства / Н.А. Гагман. – 2-е изд. – М., 1975. – 135с.
1373394
  Доренский Л.М. Фотографирование спорта / Л.М. Доренский. – М., 1955. – 119с.
1373395
  Шандрин В.С. Фотографирование спорта / В.С. Шандрин. – М., 1972. – 159с.
1373396
  Шандрин В.С. Фотографирование спорта / В.С. Шандрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 207с.
1373397
  Куновский Г.Н. Фотографируем без ошибок / Г.Н. Куновский. – Минск, 1986. – 175с.
1373398
  Бунимович Д.З. Фотографическая аппаратура и оптика / Д.З. Бунимович. – М., 1960. – 53с.
1373399
  Бугославская Е.Я. Фотографическая астрометрия : Учеб.пособие / Е.Я. Бугославская. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 296 с.
1373400
  Ризванов Н.Г. Фотографическая астрометрия : учеб. пособие / Н.Г. Ризванов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1991. – 154 с.
1373401
  Козлов В.Ф. Фотографическая дозиметрия ионизирующих излучений / В.Ф. Козлов. – Москва, 1964. – 156 с.
1373402
  Домарадский М. Фотографическая оптика / М. Домарадский. – М., 1936. – 52с.
1373403
  Волосов Д.с. Фотографическая оптика / Д.с. Волосов. – Москва, 1971. – 671с.
1373404
  Дубовик А.С. Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов / А.С. Дубовик. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1975. – 456 с.
1373405
  Дубовик А.С. Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов / А.С. Дубовик. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
1373406
  Фризер Х. Фотографическая регистрация информации / Х. Фризер. – М., 1978. – 670с.
1373407
  Рагойша Г.А. Фотографическая регистрация информации / Г.А. Рагойша. – Минск : Издательство "Университетское", 1988. – 127 с.
1373408
   Фотографическая регистрация ионизирующих излучений. – М., 1953. – 400с.
1373409
  Бунимович Д.З. Фотографическая репродукция / Д.З. Бунимович. – Москва, 1948. – 28с.
1373410
  Зернов В.А. Фотографическая сенситометрия. / В.А. Зернов. – М., 1980. – 351с.
1373411
  Вендровский К.В. Фотографическая структурометрия / К.В. Вендровский, А.И. Вейцман. – Москва, 1982. – 270с.
1373412
  Бунимович Д.З. Фотографическая съемка / Д.З. Бунимович. – Москва, 1948. – 36с.
1373413
  Езерский В.И. Фотографическая фотометрия Венеры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Езерский В.И.; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1956. – 6л.
1373414
  Стародубцева О.М. Фотографическая фотометрия и спектрофотометрия Венеры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Стародубцева О.М. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 8 с.
1373415
  Рожковский Д.А. Фотографическая фотометрия избранных участокв млечного пути : Автореф... канд. физ .ма.наук: / Рожковский Д. А.; АН Казах.ССР, Ин-т астроном. и физ. – Алма-Ата, 1950. – 4л.
1373416
  Федорец В.А. Фотографическая фотометрия лунной поверхности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорец В.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1951. – 12л.
1373417
  Барабашов Н.П. Фотографическая фотометрия Марса со светофильтрами во время великого противостояния в 1956 г. / Н.П. Барабашов, И.К. Коваль. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1959. – 532 с.
1373418
  Журба Ю.И. Фотографическая химия и материаловедение : учебное пособие для профессионально-технических училищ / Ю.И. Журба, М.Р. Шпольский. – Москва : Высшая школа, 1981. – 136 с.
1373419
  Мархилевич К. Фотографическая химия. / К. Мархилевич, Яштолд-Говорко. – М, 1932. – 75-240с.
1373420
  Махилевич К. Фотографическая химия. / К. Махилевич, Яштолд-Говорко. – М, 1932. – 241-308с.
1373421
  Мархилевич К.И. Фотографическая химия. / К.И. Мархилевич, Яштолд-Говорко. – 2-е изд. – М, 1959. – 206с.
1373422
   Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. – М., 1962. – 542с.
1373423
  Крауш Л.Я. Фотографические материалы / Л.Я. Крауш. – М., 1971. – 160с.
1373424
   Фотографические материалы и процессы их обработки. – М., 1957. – 320с.
1373425
  Докучаева О.Д. Фотографические методы в астрономии / О.Д. Докучаева. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1373426
  Баранов Владимир Иванович Фотографические методы идентификации искажений и ложное рассеяние в импульсных камерах обработанных в различных производственных условиях : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Баранов Владимир Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 28л.
1373427
  Саламандра Г.Д. Фотографические методы исследования быстропротекающих процессов / Г.Д. Саламандра. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1373428
  Прокофьев В.К. Фотографические методы количественного спектрального анализа металлов и сплавов / В.К. Прокофьев. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 368 с.
1373429
  Прокофьев В.К. Фотографические методы количественного спектрального анализа металлов и сплавов / В.К. Прокофьев. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 327 с.
1373430
  Катасев Л.А. Фотографические методы метеорной астрономии / Л.А. Катасев. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 179 с.
1373431
  Шукстова З.Н. Фотографические наблюдения двойных звезд на московской обсерватории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шукстова З.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Свердловск, 1952. – 15л.
1373432
  Зернов В.А. Фотографические процессы в репродукционной технике. / В.А. Зернов. – М., 1969. – 301с.
1373433
  Журба Ю.И. Фотографические процессы и материалы / Ю.И. Журба, М.Р. Шпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 175с.
1373434
  Горицын В.Ф. Фотографические светофильтры / В.Ф. Горицын. – К, 1981. – 120с.
1373435
  Горицын В.Ф. Фотографические светофильтры / В.Ф. Горицын. – 2-е изд., испр. и доп. – К, 1986. – 87с.
1373436
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – М, 1988. – 192с.
1373437
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – 2-е испр. изд. – Москва : Химия, 1989. – 191с.
1373438
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – 4-е стер. изд. – М, 1991. – 191с.
1373439
  Жарков С.Н. Фотографический кружок в средней школе / С.Н. Жарков, С.Н. Красников. – Москва, 1956. – 144 с.
1373440
   Фотографический метод в ядерной физике. – Москва, 1952. – 280 с.
1373441
  Ревалд В.Ф. Фотографический метод эмиссионного спектрального анализа: метод. разработка. / В.Ф. Ревалд. – Рига, 1988. – 60с.
1373442
  Ногин П.А. Фотографический объектив / П.А. Ногин. – М, 1961. – 125с.
1373443
  Луцкина Т.В. Фотографический процесс на палладийсодержащих фотослоях с использованием проявления солями никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Луцкина Т.В.; БГУ. – Минск, 1972. – 20л.
1373444
  Микулин В.П. Фотографический рецептурный справочник. / В.П. Микулин. – 3-е изд., доп. – М., 1968. – 320с.
1373445
  Микулин В.П. Фотографический рецептурный справочник. / В.П. Микулин. – 4-е изд., стереотип. – М., 1972. – 319с.
1373446
  Богомолов К.С. Фотографическое действие ионизующих частиц : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Богомолов К. С.; МГУ им. Ломоносова физ. фак. – М., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1373447
  Чибисов К.В. Фотографическое проявление / К.В. Чибисов. – М., 1989. – 208с.
1373448
  Бунимович Д.З. Фотография / Д.З. Бунимович. – М.-Л., 1949. – 56с.
1373449
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Минск, 1982. – 254с.
1373450
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Минск, 1985. – 254с.
1373451
  Горбатов В.А. Фотография / В.А. Горбатов, Э.Д. Тамицкий. – М., 1985. – 302с.
1373452
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Кишинев, 1986. – 254с.
1373453
  Митчел Э. Фотография / Э. Митчел. – М., 1988. – 420с.
1373454
  Волгин А.Г. Фотография / А.Г. Волгин. – Москва, 1988. – 255с.
1373455
  Ленгфорд М. Фотография / М. Ленгфорд. – Москва, 1989. – 214с.
1373456
  Чудновский И.Я. Фотография : рассказ для начинающих / И.Я. Чудновский. – М, 1984. – 112с.
1373457
  Фоменко Андрей Фотография : эстетическая адаптация // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 87-94
1373458
  Кондратенко П.А. Фотография без серебра / П.А. Кондратенко, М.В. Курик. – М, 1984. – 63с.
1373459
  Василевский А Ю. Фотография без серебра / А Ю. Василевский, . – Москва, 1984. – 124с.
1373460
  Черняков Б.И. Фотография в изобразительной журналистике / Б.И. Черняков. – К., 1996. – 120с.
1373461
  Левитин И.Б. Фотография в инфракрасных лучах / И.Б. Левитин. – М, 1961. – 193с.
1373462
  Новоспасский В.В. Фотография в книге. / В.В. Новоспасский. – М., 1973. – 119с.
1373463
  Морозов С.А. Фотография в науке. / С.А. Морозов. – М., 1955. – 63с.
1373464
   Фотография в прессе: Проблемы истории, теории и фотожурналистского мастерства. – К.
1. – 1989. – 88с.
1373465
   Фотография в прессе: Проблемы истории, теории и фотожурналистского мастерства. – К.
2. – 1989. – 96с.
1373466
  Чибисов К.В. Фотография в прошлом, настоящем и будущем / К.В. Чибисов. – М., 1988. – 174 с.
1373467
   Фотография в путешествиях // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 38-43 : фото
1373468
  Черняков Б.И. Фотография в системе изобразительной журналистики : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 36с.
1373469
  Черняков Борис Иванович Фотография в системе изобразительной журналистики : Список литературы по теме спецкурса "Основы изобразительной журналистики" / Черняков Борис Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 12с.
1373470
  Де-Метц Фотография внутри трубки Crookes""a / Де-Метц. – Санкт-Петербург : Тип.В.Демакова, 1896. – 7с. – Отд.оттиск из ж-ла "Русского химического общества" при Импер.С-П. ун-те
1373471
  Полищук Е.Е. Фотография для всех / Е.Е. Полищук, В.Ю. Орлов. – Киев, 1985. – 54с.
1373472
  Бунимович Д.З. Фотография для пионера и школьника / Д.З. Бунимович. – Изд. 4-е, доп. – Харьков, 1939. – 14с.
1373473
  Бунимович Д.З. Фотография для школьника / Д.З. Бунимович. – М., 1935. – 88с.
1373474
  Бунимович Д.З. Фотография для школьника / Д.З. Бунимович. – Изд. 2-е. – М., 1936. – 88с.
1373475
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – М., 1956. – 192с.
1373476
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 140с.
1373477
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 145с.
1373478
  Огнев С.И. Фотография живой природы : Пособие для высших учебных заведений / С.И. Огнев. – Москва - Ленинград : ОГИз
Книга седьмая. – 1926. – 143с.
1373479
  Михайлов В.Я. Фотография и аэрофотография / В.Я. Михайлов. – М, 1952. – 372с.
1373480
  Панфилов Н.Д. Фотография и ее выразительные средства. / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 144с.
1373481
  Пондопуло Фотография и современность / Пондопуло, г.К. – М., 1982. – 174с.
1373482
  Кулагин С.В. Фотография и фотоаппаратура. / С.В. Кулагин. – М., 1963. – 283с.
1373483
  Морозов С.А. Фотография как искусство / С.А. Морозов. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 32с.
1373484
  Морозов С.А. Фотография как искусство. / С.А. Морозов. – М., 1970. – 64с.
1373485
  Судленкова О. Фотография как сюжетообразующий элемент в современной британской прозе // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 131-136. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто явище, яке набуло поширення в англ. літературі останніх десятиліть, – використання фотографій як сюжетотворчого елементу. Цей вид візуальності дає авторам можливість урізноманітнити форми оповіді, використати нетрадиційні прийоми побудови ...
1373486
  Рождественский Роберт Фотография поэта : Сборник стихотворений / Рождественский Роберт; Сост. А.Б. Киреевой, К.Р. Рождественской. – Москва : Русская книга, 1998. – 464с. – (Поэтическая Россия). – ISBN 5-268-01035-2
1373487
  Морозов С.А. Фотография среди искусств. / С.А. Морозов. – М., 1971. – 103с.
1373488
  Куликов Дмитрий Фотография экзотических пейзажей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 50-52 : фото
1373489
  Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере : Самоучитель / В. Шнейдеров. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 320с. + CD. – ISBN 5-318-00529-2
1373490
  Вартанов А.С. Фотография. / А.С. Вартанов. – Москва, 1983. – 271с.
1373491
  Хокинс Э. Фотография: Техника и искусство / Э. Хокинс, Д. Эйвон. – М., 1986. – 278с.
1373492
  Казанцева Л.В. Фотографічна астрономічна колекція АО КНУТШ та її інтеграція до міжнародного інформаційного поля // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 78
1373493
  Горицин В.Х. Фотографічна експозиція та її визначення / В.Х. Горицин. – К, 1970. – 88с.
1373494
  Рамазанова Т. Фотографічний твір як об"єкт авторського права: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 24-27
1373495
  Штефан О. Фотографічний твір як специфічний об"єкт охорони авторським правом // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-9.
1373496
   Фотографічні спостереження Великих планет та їх супутників у ГАО НАН України в 1961-1990 рр. / О. Їжакевич, В. Андрук, Л. Пакуляк, В. Лук"янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  У межах національного проекту "Українська віртуальна обсерваторія" проведено роботи зі створення каталогів астрономічних положень і зоряних величин великих планет та їх супутників на базі фотографічних спостережень, виконаних у ГАО НАН Укріїни за ...
1373497
  Черняков Б.І. Фотографія в журналістиці: від винайдення до початку XX ст. / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка; Інститут журналістики. – Київ : Київський унівкрситет, 1999. – 59 с.
1373498
  Коршак Є.В. Фотографія в школі / Є.В. Коршак, Н.М. Коршак. – Київ, 1970. – 70 с.
1373499
  Медвідь-Юрків Фотографія у контексті візуальної реклами: українські реалії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 857-871. – ISSN 1028-5091
1373500
  Бассет Дж. Фотографія. Історія з Нігерії, переказана Дженніфер Бассет / переклад О. Поліщук // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 313-315
1373501
  Виленкин Б.А. Фотограффии рассказывают... / Б.А. Виленкин. – Москва, 1977. – 127с.
1373502
  Масюк Н.П. Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) = Photomovement of the cells of Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) / Н.П. Масюк, Ю.И. Посудин, Г.Г. Лилицкая ; НАНУ ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; Национальный аграрный ун-т. – Киев : [ Академпериодика ], 2007. – 266 с. – ISBN 978-966-02-4313-2
1373503
  Свечников С.В. Фотодвухполюсники / С.В. Свечников. – Киев : Техніка, 1965. – 280 с.
1373504
  Жагров Е.А. Фотоделение Rа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Жагров Е.А.; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1975. – 23л.
1373505
  Недорезов В.Г. Фотоделение ядер за гигантским резонансом / В.Г. Недорезов, Ю.Н. Ранюк. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189 с.
1373506
  Недорезов Владимир Георгиевич Фотоделение ядер с Z >> 92 в области энергий Y-квантов от 10 - до 1000 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Недорезов Владимир Георгиевич; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1980. – 21л.
1373507
  Файдиш О.М. Фотодимеризація в розчинах антрацену / О.М. Файдиш. – Київ, 1958. – [6] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 1, сер. фізики та хімії, вип. 1, 1958
1373508
  Радченко О.С. Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використаням фотосенсибілізатора метиленового синього / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, М.Ф. Гамалія // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 2015. – Т. 12, № 1/2. – C. 29-33. – ISSN 2076-0612
1373509
  Туркулец В.И. Фотодиоды и фототриоды / В.И. Туркулец, Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 63 с.
1373510
  Мамілов С.О. Фотодисоціація оксигемоглобіну в артеріальній крові під дією лазера in vivo // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 202-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто взаємодію низькоінтенсивного лазерного випромінювання з біологічною тканиною. Показано, що це випромінювання викликає фотодисоціацію оксигемоглобіну в артеріальній крові. Досліджено залежність величини зменшення відносної ...
1373511
  Акопян М.Е. Фотодиссоциация молекул : учеб. пособие / М.Е. Акопян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 106 с.
1373512
  Тюрин Александр Валентинович Фотодиэлектрические и диэлектрические исследования преобразований центров окраски в кристаллах KCl, KBr : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тюрин Александр Валентинович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1373513
  Скобельцына Н.А. Фотодиэлектрический эффект в ZnS--Ag и Cds--Ag фосфора : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Скобельцына Н.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 16 с.
1373514
  Агашкин О.В. Фотодиэлектрический эффект в цинксульфидных кристаллофосфорах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агашкин О.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1957. – 11л.
1373515
  Петрук В.І. Фотододаток [В.М. Глушков] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 143-160. – ISBN 978-617-571-085-2
1373516
  Косоногов Н.А. Фотодоменный эффект и фотопереключение в сегнетоэлектрике ВаТіОз и ферроэластике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Косоногов Н. А.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1983. – 24л.
1373517
  Савченко С.В. Фотоелектричний ефект та його технічне застосовування / С.В. Савченко. – Київ, 1949. – 119 с.
1373518
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1373519
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; Ніколаенко А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1373520
   Фотоелектричні властивості напівпровідникових структур Si з квантовими точками Ge / А.С. Ніколенко, Кондратенко, СВ, О.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 555-561. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено фотоелектричні властивості кремнієвих структур з квантовими точками Ge. Досліджено спектри фоточутливості і вольт-амперні характеристики при 90 та 293 К. Виявлено від "ємну фотопровідність в зразках в області 0.6 -1.1 еВ. Виміряно та ...
1373521
  Кондратенко Сергій Вікторович Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Дис.... канд. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 156 л. – Бібліогр.: л.147-156
1373522
  Кондратенко С.В. Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Кондратенко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
1373523
  Храпатий С.В. Фотоелектричні властивості структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряно темпові вольт-амперні характеристики структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In з n-GaAs епітаксіапьним шаром легованим різними типами домішок. Отримані результати пояснено в моделі двох потенціальних бар"єрів. Спектри фотоЕРС структур з епітаксіальними ...
1373524
  Крапивко Г.І. Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі кремнію рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Крапивко Г.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1373525
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 170 л. – Бібліогр.: л. 147-170
1373526
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10.. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 19 назв
1373527
  Давидюк Г.Є. Фотоелектричні явища у напівпровідниках : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.П. Литвак; Волинський держ. ун-тет ім. Л. України. Фізичний фак-тет. Кафедра фізики твердого тіла. – Луцьк : Вежа, 1999. – 37с.
1373528
  Ніколюк П.К. Фотоелектронне та рентгеноспектральне дослідження інтерметалідів LaCo2Si2 CeCo2Si2 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 469-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження електронно-енергетичної структури ізоструктурних інтерметалідів LaCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] CeCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2]. Отримані фотоелектронні та рентгенівські емісійні спектри. Виявлена природа ...
1373529
  Миселюк О.Г. Фотоелементи і їх застосування / О.Г. Миселюк. – Київ, 1953. – 32 с.
1373530
  Ковальова М.С. ФотоЕРС в p-i-n гетероструктурах InGaAs/GaAs з квантовими нитками / М.С. Ковальова, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 67-68
1373531
  Черняков Б.И. Фотожурналістика : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1373532
   Фотожурналістика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 6с.
1373533
  Шаповал Ю.Г. Фотожурналістика : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 76с.
1373534
  Макарський О. Фотожурналістика : тенденції сьогодення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-22


  Найпрестижнійший у світі конкурс фотографій для преси проводить створена в 1955 р. у Нідерландах незалежна некомерційна організація World Prezz Photo з штаб-квартирою в Амстердамі.
1373535
  Горевалов С.І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації: єдність слова і зображення : навч. посібник / Горевалов С.І., Зикун Н.І., Стародуб С.А. ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 293, [3] с. : фотоіл., іл. – Бібліогр.: с. 252-262 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8299-59-9
1373536
  Горевалов С.І. Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 64-68. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Бурхливий розвиток систем масової комунікації зумовлений потребою силових структур України в одержанні політично й соціально важливої інформації, збільшенням її ролі в процесі демократизації армії, міліції, спецслужб, прикордонних військ
1373537
   Фотозвіт фотосвіту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 86-91 : фото
1373538
  Озолс А.О. Фотоизические процессы в неорганических материалах при записи гологами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Озолс А. О.; АН ЛатвССР, Ин-т физ. – Саласпилс, 1979. – 16л.
1373539
  Волчек Г.Ф. Фотоиллюстрация в советской периодике. / Г.Ф. Волчек. – Москва, 1962. – 191с.
1373540
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация светопись трансформация фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – Москва : Книга, 1966. – 277 с.
1373541
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация. Светопись. Трансформация. Фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – М., 1966. – 280с.
1373542
  Жданов В.Г. Фотоиндуцированная анизотропия в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Жданов В. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1373543
  Ахобадзе Виктор Викорович Фотоиндуцированнные препарация и активация дрожеввых клеток в условиях непрерывного и импульского освещения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Ахобадзе Виктор Викорович ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1373544
  Адыгезалов В.Ф. Фотоиндуцированные биоэлектрические потенциалы листьев высших растений / В.Ф. Адыгезалов. – Баку : Элм, 1987. – 76 с.
1373545
  Микла Виктор Иванович Фотоиндуцированные изменения в светочувствительных халькогенидных стеклообразных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микла Виктор Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13л.
1373546
  Бобровский А.П. Фотоиндуцированные парамагнетизм модельных фотосинтетических систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобровский А. П.; Гос. орд. Ленина оптическ. ин-т им. Вавилова. – Л., 1973. – 18л.
1373547
  Косточка Л.М. Фотоиндуцированные реакции С-присоединения и циклоприсоединения к ацетиленовым системам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Косточка Л. М.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1973. – 26л.
1373548
  Холмогоров В.Е. Фотоиндуцированные сигналы электронного парамагнитного резонанса в органических красителях в агрегированном состоянии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Холмогоров В.Е.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 11л.
1373549
  Яковлев Владимир Борисович Фотоиндуцированные фазовые переходы мезозамещенных антрацена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Яковлев Владимир Борисович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1980. – 22 с.
1373550
   Фотоиндуцированные явления в силленитах / В.К. Малиновский, О.А. Гудаев, В.А. Гусев, С.И. Деменко; Твердохлеб П.Е. – Новосибирск : Наука, 1990. – 157 с.
1373551
  Чайко А.К. Фотоинициированная полимиразция олигоуретанакрилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чайко А.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1979. – 16л.
1373552
  Андрианов Александр Кузьмич Фотоинициированная радикальная прививочная полимеризация виниловых мономеров на неорганических наполнителях : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Андрианов Александр Кузьмич ; МГУ. – Москва, 1984. – 19 с.
1373553
  Замотаев Павел Васильевич Фотоинициированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; АН УССР. Отд. нефтехимии ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 229л.
1373554
  Замотаев Павел Васильевич Фотоиницированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; КГУ. – Киев, 1984. – 22л.
1373555
   Фотоинтеллект в массы : Фотоаппараты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 22-23
1373556
  Бенца В.М. Фотоионизация адсорбированных молекул красителей и полиаценов на полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Бенца В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1373557
  Тимошенко М.М. Фотоионизация высокотемпературных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Тимошенко М.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1973. – 12 с.
1373558
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная конверсия в плазме и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Пржонский А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1373559
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная коныверсия в плазме и парах щелочных металлов : Дис... канд.физ-мат.наук: / Пржонский А.М.; КГУ. – Киев, 1974. – 146л. – Бібліогр.:л.141-146
1373560
  Сухов Д.А. Фотоионизация молекул ароматических углеводородов растворенных в полимерных матрицах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Сухов Д.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л.
1373561
  Вилесов Ф.И. Фотоионизация органических молекул. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Вилесов Ф.И.; Ленингр. госю ун-т. – Л., 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1373562
   Фотоискусство СССР. – М., 1962. – 111с.
1373563
  Табінський Я. Фотоілюстрація як жанр публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 75-80. – ISSN 2078-1911
1373564
  Тичко Олександр Вікторович Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Тичко О.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т фізики. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1373565
  Боровий М.О. Фотоіндуковані зміни параметрів елементарної комірки кристалів пруститу в діапазоні температур 100-300 К / М.О. Боровий, Ю.П. Гололобов, А.В. Сальнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом прецизійної рентгенівської дилатометрії досліджено температурні залежності параметрів [альфа](Т) та с(Т) елементарної комірки кристалів пруститу в інтервалі температур (100 - 300) К, як у темновому режимі, так і при лазерному опроміненні. ...
1373566
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 149л. – Бібліогр.: л. 120-130; Дод.: л. 131-149
1373567
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1373568
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 1. – 1985. – 194с.
1373569
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 2. – 1985. – 246с.
1373570
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. Гетерогенные, гомогенные и молекулярные структурно-организованные системы. – Новосибирск, 1991. – 360с.
1373571
  Степанко В.И. Фотокаталическое окисление углеводородов на соединениях титана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Степанко В.И.; АН УССР Ин-т физики и химии. – К, 1981. – 16л.
1373572
  Ніколенко А.М. Фотокаталітична деструкція органічих сполук на поверхні TiO2 / А.М. Ніколенко, Д.В. Лисогоря // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 39
1373573
   Фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих плівок ZnO та ZnO/CdS / А.В. Козицький, О.Л. Строюк, С.Я. Кучмій, А.М. Мішура // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 102
1373574
  Соловьева Н.М. Фотокиноаппаратура и ее эксплуатация / Н.М. Соловьева. – М., 1992. – 214с.
1373575
  Красный-Адмони Фотокиноматериалы и магнитные ленты / Красный-Адмони. – Л., 1991. – 238с.
1373576
   Фотокинотехника. – М., 1981. – 447с.
1373577
   Фотокінетика суміші СO2-N2-H2O атмосферних газів під дією ІК лазерного випромінювання: Узагальнена модель / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Ю.Я. Бунякова, Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, В.В. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 194-197 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0899
1373578
  Бессараб А.О. Фотокнига - затребуваний ексклюзив сьогодення / А.О. Бессараб, О.І. Шепелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 117-123. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X


  Простежено історію формування фотовидань. Розглянуто видавництва, які друкують фотокниги, та сучасні технології їх виготовлення.
1373579
  Кристалева Л.Б. Фотоколориметрический метод определения некоторых ионов в природных водах. : Автореф... канд. хим.наук: / Кристалева Л.Б.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1373580
  Александров В.А. Фотоколориметрический метод определения родия в присутсвии платины : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. А.; МВО СССР, Уральск. полтехн. ин-т им. С.Кирова. – Свердловск, 1956. – 10л.
1373581
  Шергина Ю.П. Фотоколориметрическое определение микроколичеств меди, никеля и кобальта при гидрохимических поисках медно-никелевых сульфидных руд / Ю.П. Шергина, С.С. Шкорбатов, А.Б. Каминская. – Ленинград : ОНТИ, 1961. – 21с.
1373582
  Коваленко П.Н. Фотоколориметрическое определение сурьмы в цинковых электролитах и сплавах / П.Н. Коваленко, Н.П. Моричева
11. – 1959. – С. 322-327
1373583
   Фотоконкурс. Найкращі фото про туристичну Україну // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 62 : фото
1373584
  Горевалов С.І. Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 192-195


  У статті порушується проблема ролі документальної фотографії як важливої візуальної компоненти друкованої періодики періоду Другої світової війни. Досліджуються особливості діяльності воєнних фотоко-респондентів. Аналізуються творчі прийоми у ...
1373585
  Колли Н.Г. Фотокружок в клубе. / Н.Г. Колли. – М., 1954. – 124с.
1373586
  Руколь Х.С. Фотокружок в школе / Х.С. Руколь. – М., 1954. – 87с.
1373587
  Иофис Е.А. Фотокружок в школе. / Е.А. Иофис. – М., 1973. – 144с.
1373588
  Еремин Л.П. Фотолиз галогенидов свинца и фотографические процессы / Л.П. Еремин. – Томск, 1989. – 190с.
1373589
  Шалкаускас М. Фотолиз гипохлорита в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шалкаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1373590
  Пушкарева Т.М. Фотолиз и радиолиз твердых солей серебра и их водных растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Пушкарева Т.М.; МВ и ССО БССР.Белору.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 34л.
1373591
  Корытцев К.З. Фотолиз изомеров азидов ряда нафталина и хинолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корытцев К. З.; Гор.ГУ. – Горький, 1973. – 16л.
1373592
  Мейкляр П.В. Фотолиз кристаллов галоидного серебра и скрытое фотографическое изображение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Мейкляр П.В.; Гос. ордена Ленина оптический институт им. С.И.Вавилова, 1951. – 20 с.
1373593
  Федоров В.Е. Фотолиз некоторых производных альфа-пиридилферроцена. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Федоров В.Е.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 21л.
1373594
  Гак Юрий Викторович Фотолиз полиоксиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.17 / Гак Юрий Викторович; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
1373595
  Воробьева Т.Н. Фотолиз солей серебра и особенности физической бессеребряного проявления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьева Т.Н.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1373596
  Пресс Ф.П. Фотолитографические методы в технологии полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / Ф.П. Пресс. – Москва : Советское радио, 1978. – 96 с.
1373597
  Пресс Ф.П. Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов / Ф.П. Пресс. – Москва : Энергия, 1968. – 200 с.
1373598
   Фотолитография и оптика. – Москва-Берлин : Советское радио; Техника, 1974. – 392 с.
1373599
  Гудзевата Марина Фотолітопис Альп : Озброєним оком / Гудзевата Марина, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62 : Іл.
1373600
  Шалин В.М. Фотолэлектрогазовый усилитель и его применение в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шалин В.М.; МСХ РСФСР.Ленингр.с-х.ин-т. – Л-Пушкин., 1962. – 19л.
1373601
  Бычков П.И. Фотолюбителю о фоторепортаже / П.И. Бычков. – М, 1958. – 70с.
1373602
   Фотолюбитель-конструктор. – М., 1989. – 191с.
1373603
   Фотолюбитель-конструктор. – 2-е изд., стер. – М.
1. – 1991. – 191с.
1373604
   Фотолюбитель-конструктор. – М.
2. – 1992. – 159с.
1373605
  Левшин В.Л. Фотолюминесценция жидких и твердых веществ / В.Л. Левшин. – Москва : ГИТТЛ, 1951. – 456 с.
1373606
  Бригинец В.П. Фотолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl KCl-Sr 2+. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бригинец В.П.; КПИ им.50-летия Вел.Окт. соц.револ. – Киев, 1981. – 193л. – Бібліогр.:л.172-193
1373607
  Вайданич В.И. Фотолюминесценция кристаллов иодидов натрия и цезия, активированных таллием, при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайданич В.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1966. – 8л.
1373608
  Дражан Анатолий Владимирович Фотолюминесценция облученных ионами слоистых структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дражан Анатолий Владимирович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 16л.
1373609
  Шалимова К.В. Фотолюминесценция сублимат-фосфоров : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Шалимова К.В.; Физическ.ин-т. – М, 1952. – 16л.
1373610
  Бабаев Ариф Азимович Фотолюминисценция в некристаллических полупроводниках : Автореф... докт. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабаев Ариф Азимович; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1993. – 30л.
1373611
  Горбачева Н.А. Фотолюминофоры на основе фосфатов кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева Н. А.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1958. – 10л.
1373612
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 144-164
1373613
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1373614
  Кучеров І.Я. Фотолюмінесценція мішаних органічних кристалів / І.Я. Кучеров, 1959. – [12] c.
1373615
  Ведмідь А.О. Фотолюмінісцентні властивості нанокомпозитів ПЕПК-С60 / А.О. Ведмідь, О.П. Оласюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1373616
  Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич Фотомагнитные и гальваномагнитные явления в при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 17л.
1373617
  Русин Б.А. Фотомагнитные эффекты в антрацене и тетрацене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Русин Б.А.; Москов. физ.техн. ин-т. – М., 1969. – 22л.
1373618
  Виноградова Г.И. Фотомагнитный эффект bCdCr Se и родственных ему соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виноградова Г.И.; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1979. – 17л.
1373619
  Равич Ю.И. Фотомагнитный эффект в полупроводниках и его применение / Ю.И. Равич. – Москва, 1967. – 95с.
1373620
  Аронов Д.А. Фотомагнитный эффект и фотопроводимость в полупроводниках при высоких уровнях возбуждения / Д.А. Аронов, В. Заитова. – Ташкент : Фан, 1987. – 241 с.
1373621
  Артемов Е.А. Фотомастерство / Е.А. Артемов. – Москва, 1989. – 38с.
1373622
  Киселев А.Я. Фотоматериалы / А.Я. Киселев. – Л., 1986. – 157с.
1373623
  Бабко А.К. Фотометpический анализ. Методы опpеделения неметаллов / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия
Т.2. – 1974. – 360с.


  В моногpафии подpобно изложены методы фотометpического опpеделения азота,боpа,кpемния,фосфоpа и дp. Пpиведены спектpы поглощения соединений, в виде котоpых пpоводят опpеделение. Описаны методы опpеделения неметаллов в pазличных матеpиалах.
1373624
  Богданович А.О. Фотометрическая двумерная классификация звезд и исследование межзвездного поглощения в районе скопления NGC 6871 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Богданович А. О.; Вильнюс.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1373625
  Зданавичюс К. Фотометрическая система для двумерной классификации звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зданавичюс К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
1373626
   Фотометрические и поляриметрические исследования небесных тел : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 198 с.
1373627
  Мкртичян Д.Е. Фотометрические и спектральные проявления пульсационной активности звезд нижней части полосы нестабильности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мкртичян Д.Е.; ОГУ. – Одесса, 1993. – 12л.
1373628
   Фотометрические измерения и их метрологическое обеспечение : Всесоюзная науч.-техн. конференция, 1-я. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 294с.
1373629
  Георгиев Ц.Б. Фотометрические исследования билизких галактик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Георгиев Ц.Б.; Спец.астрофиз.обсерватор.Росс.Акад.наук. – Нижний Архыз., 1997. – 36л.
1373630
   Фотометрические исследования красных звезд. – Рига : Зинатне, 1973. – 189 с.
1373631
  Бенюх Вера Владимировна Фотометрические исследования метеоров и плотность метеорных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Бенюх Вера Владимировна; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Киев, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1373632
  Белякина Т.С. Фотометрические исследования симбиотических звезд : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Белякина Т.С. ; Моск. гос. ун-т. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1373633
   Фотометрические исследования углеродных звезд. – Рига : Зинатне, 1977. – 174 с.
1373634
  Куличенко С.А. Фотометрические методы определения поверхностно-активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Куличенко С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 231л. – Бібліогр.:л.210-231
1373635
  Рыбакова М.М. Фотометрические методы определения радкоземельных элементов и их распространение в минеральных водах районов Прибайкалья и Забайкалья. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбакова М.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1373636
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; АН УССР ; Ин-т коллоидной химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1988. – 219 л. + Приложение: л. 218-219. – Библиогр.: л. 190-217
1373637
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 26 назв.
1373638
  Упор Э. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений / Э. Упор. – М., 1985. – 360с.
1373639
  Лютый В.М. Фотометрические особенности сефертовских галактик и оптическая переменность их ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Лютый В.М. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Минск, 1972. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1373640
  Видьмаченко А.П. Фотометрические свойства деталей диска Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Видьмаченко А.П.; Главн. астроном. лаборотор. – Киев, 1983. – 18л.
1373641
  Гайдук Анатолий Романович Фотометрические характеристики деталей поверхности Марса в период великого противостояния 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Гайдук Анатолий Романович; МГУ. Гос. Астрономич. ин-т. – Тернополь, 1973. – 12л.
1373642
  Гайдук А.Р. Фотометрические характеристики Марса по данным фотографических наблюдений в период великого противостояния 1971 г. / А.Р. Гайдук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 128 с.
1373643
  Коваль И.К. Фотометрические характеристики Марса по наблюдениям в перод с 1954 по 1967 год. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 031 / Коваль И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.19-22
1373644
  Какарас Г. Фотометрические эффекты двойных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Какарас Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 7л.
1373645
  Псарев В.А. Фотометрический анализ лунной поверхности по материалам АМС "Зонд-6" и "Зонд-8" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Псарев В.А.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1981. – 16л.
1373646
  Бобров М.С. Фотометрический анализ строения колец Сатурна : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобров М. С.; МГУ, Гос. астрономический ин-т им. Штернберга. – Москва, 1950. – 7 л.
1373647
  Коренман И.М. Фотометрический анализ. / И.М. Коренман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 359с.
1373648
  Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений / И.М. Коренман ; под ред. А.К. Бабко. – Москва : Химия, 1970. – 343с.
1373649
  Бабко А.К. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия, 1968. – 388с.
1373650
  Коростелев П.П. Фотометрический и комплексо-метрический анализ в металлургии / П.П. Коростелев. – Москва, 1984. – 272 с.
1373651
   Фотометрический и спектральный каталог ярких звезд. – Киев : Наукова думка, 1979. – 535 с.
1373652
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – М.
1. – 1935. – 732с.
1373653
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – М.
2. – 1936. – 264с.
1373654
  Гарбузов Геннадий Александрович Фотометрическое и спектральное исследование группы пульсирующих звезд с короткими периодами изменения блеска : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Гарбузов Геннадий Александрович ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13 с.
1373655
  Каретников В.Г. Фотометрическое и спектральное исследование затменной двойной RZ щита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каретников В.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 11 с.
1373656
  Зайцева Г.В. Фотометрическое и спектральное исследование неправильных звезд : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.03.02 / Зайцева Г.В. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штенберга. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
1373657
  Тоточава А.Г. Фотометрическое исселедование звезд типа Р северной короны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Тоточава А.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1977. – 11 с.
1373658
  Колесник Л.Н. Фотометрическое исследование в площадке каптейна № 40 : Дис... канд. физ-матнаук: / Колесник Л.Н.; ИН УССР. Глав. асторономич. обсерватория. – Киев, 1960. – 232л. – Бібліогр.:л.218-225
1373659
  Халиуллин Х.Ф. Фотометрическое исследование затменно-двойных звезд типа Вольфа-Вайе V444Cyg и CQCep. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Халиуллин Х.Ф.; МГУ.Гос.астрон.ин-т. – М, 1973. – 12л.
1373660
  Синческул В.Н. Фотометрическое исследование звезд в области большой туманности ориона и ее окресности. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 030 / Синческул В.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1373661
  Ясевичус В.А. Фотометрическое исследование звезд и межзвездного вещества в районе рассеянных звездных скоплений NGCl46 и K 14 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ясевичус В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 11с. – Бібліогр.:с.11
1373662
  Колесникова Лариса Петровна Фотометрическое исследование некоторых азопроизводных пиридоксина как реагентов на ртуть (II) : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Колесникова Лариса Петровна; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1373663
  Лейко У.М. Фотометрическое исследование спектрограммы солнечной вспышки 15.VII 1981 г. / У.М. Лейко, В.А. Остапенко // Вестник Киевского университета / Киевский университет им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1985. – С. 43-46. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Выполнена фотометрия спектра вспышки балла 1 п 15.VII 1981 г. в бальмеровской серии HI и отдельных линиях Call, Fel, Fell, All, Mql.Crl, Nil.CH. Построены эмиссионные профили, приведены их полуширины, центральные интенсивности, эквивалентные ширины. ...
1373664
  Шупенко Г.С. Фотометрическое определение бериллия в бериллиевых бронзах. : Автореф... канд. хим.наук: / Шупенко Г.С.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1956. – 11л.
1373665
  Тураханова Н.Т. Фотометрическое определение бериллия и некоторых других элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Тураханова Н.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 18л.
1373666
  Овчинникова Н.П. Фотометрическое определение компонентов основного мартеновского шлака без взятия навески : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. П.; Перм. ГУ. – Пермь, 1969. – 21л.
1373667
  Шкадаускас Юозас Стасио Фотометрическое определение малых количеств сурьмы с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шкадаускас Юозас Стасио; Вильнюсский гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1373668
  Патровски В. Фотометрическое определение ниобия и тантала с помощью бренцкатехина ои этилендиаминтетрауксусной кислоты / В. Патровски. – М., 1960. – 18с.
1373669
  Казачевский В.М. Фотометрическое определение отражательной способности земного шара : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Казачевский В.М.; АН Каз.ССР. Астрофизический ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1373670
  Мушегян Л.Г. Фотометрическое определение рения некоторыми неорганическими реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушегян Л.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1373671
  Прейшеголавичене Д.Л. Фотометрическое определение титана (IV) некоторыми органическими реактивами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прейшеголавичене Д.Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1373672
  Родионова З.М. Фотометрическое определение фурфурола, метилфурфурола и оксиметилфурфурола по реакциям с ароматическими аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова З. М.; Гор. ГУ. – Горький, 1966. – 17л.
1373673
  Марченко З. Фотометричесое определение элементов. / З. Марченко. – М, 1971. – 503с.
1373674
   Фотометричне визначення зіліза (III) з сульфіт-іонами і комплексоном III в мідних сплавах : хімія / В.І. Симоненко, Л.В. Нечипоренко, С.В. Шакурова, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1373675
  Зайцев В. Фотометричне визначення йодату в йодованій кухонній солі / В. Зайцев, О. Трохименко, Н. Писарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методи визначення йодату, що грунтуються на його відновленні йодидом до елементного йоду та фотометруванні I3- при 288 нм та йод-крохмального комплексу при 590 нм, а також церій-арсенатний, використано для аналізу йодованої кухонної солі. Method ...
1373676
   Фотометричне визначення кремнію в припійних матеріалах / О.П. Рябушко, О.Н. Арендарюк, Л.О. Батковська, А.М. Згуровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-37. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені фотометричні властивості та визначений склад асоціатів кремніймолібденової гетерополікислоти (ГПК) з неіоногенними поверхнево-активними речовинами (ОП-7, тритон Х-100, феноксол 8/10). Розроблена методика фотометричного визначення кремнію в ...
1373677
  Трохименко О.М. Фотометричне визначення ортофосфат-іонів у підземних водах // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 43
1373678
  Рябушко О.П. Фотометричне визначення паладію, срібла, нікелю та платини у паладіевих сплавах припійних матеріалів / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська, В.О. Рябушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Хімія ; Вип. 36)


  Розроблено спектрофотометричні методики визначення Pd, Ag, Pt, Ni за допомогою хіноксалін-2,3-дитіолу, методики аналізу паладієвих сплавів та припійних матеріалів з мікронаважок.
1373679
   Фотометричне визначення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним у природних та технічних матеріалах / Л.Л. Коломієць, Л.А. Пилипенко, Н.В. Дорошина, Л.І. Тищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-47. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено комплексоутворення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним (ГКЧ) і встановлено вибірковість дії реагенту в оцтовокислих розчинах у порівнянні з водними. Розроблено методики експресного фотометричного визначення титану та цирконію з ...
1373680
  Сухан В.В. Фотометричне визначення цинку в стічних водах гальванічного виробництва : хімія / В.В. Сухан, М.Ф. Тулюпа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-5 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1373681
  Трохименко О. Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього / О. Трохименко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено фотометричну методику визначення йодату в столовій солі з використанням ампліфікаційного відновлення йодату йодидом до молекулярного йоду у середовищі ортофосфатної кислоти та наступного окиснення йодом барвника метиленового ...
1373682
   Фотометричні вимірювання світіння іоносфери при інжекції нейтрального газу / М.І. Дзюбенко, О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, В.П. Лапчук, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для досліджень хімічних реакцій, що визначають світіння іоносфери в області F, проведено експеримент з інжекцією молекулярного водню з борту ШСЗ. Просторово-часові зміни параметрів світіння вимірювались двоканальним фотометром в емісіях 557.7 і 630 нм ...
1373683
  Остапенко В.О. Фотометричні дослідження сонячного спалаху 15 липня 1981 р. I. Обладнання, методика, матеріал досліджень / В.О. Остапенко, Ю.А. Чеснок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-55. – (Астрономія ; Вип. 34)


  В Астрономічній обсерваторії Київського університету введено в дію 40-канальний мікрофотометр МФ4А. Наведено основні параметри приладу. Обговорюється методика фотометричного дослідження активних утворень на Сонці на прикладі спектрів спалахів 20 липня ...
1373684
  Азаренок В В. Фотометрия : учеб. пособие / В В. Азаренок, . – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1979. – 107 с.
1373685
  Рыков В.И. Фотометрия : учеб. пособие / В.И. Рыков, С.Ф. Хритина. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1985. – 76с.
1373686
  Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы) / М.М. Гуревич. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 272 с.
1373687
  Новицкий Л.А. Фотометрия быстропротекающих процессов / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 296 с.
1373688
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1986. – 303с.
1373689
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1988. – 312с.
1373690
  Мотрунич Янош Мигалевич Фотометрия исз и ее применение для решения некоторых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мотрунич Янош Мигалевич; МНО Тад.ССР. Таджинский гос. ун-т. – Душанбе, 1975. – 16л.
1373691
  Всехсвятский С.К. Фотометрия короны 19 июня 1936 г. / С.К. Всехсвятский, 1936. – [17] с.
1373692
  Бурриель-Марти Фотометрия пламени / Бурриель-Марти, Рамирес-Муньос. – М., 1962. – 520с.
1373693
  Шевченко В.Г. Фотометрія астероідів: фазові залежності блиску, фотометрична модель : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.03.03 / Шевченко В. Г.; Голов. астрол. обсерват. АНУ. – К., 1997. – 16л.
1373694
  Козак Павло Миколайович Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Козак П.М.; НАН України. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 54 назви
1373695
  Паламарюк В.О. Фотометрія і спектрофотометрія : навч. посібник / В.О. Паламарюк. – Чернівці : ЧДУ, 1981. – 108 с.
1373696
   Фотомеханическая корректура в репродукционной технике. – М., 1956. – 79с.
1373697
  Хоуэлл Б.Ф. и др. Фотомеханический метод частотного анализа сейсмических волн / Б.Ф.Хоуэлл, А.Б.Эндрюс, Р.Э.Хубер;Гос. науч.-техн. ком. СМ СССР; Гос. н.-и. ин-т научн. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 17с. : Ил. – Библиогр.: с.17
1373698
  Кузьменко П.П. Фотомеханический эффект в сурьме / П.П. Кузьменко. – Москва-Ленинград
4. – 1962. – 4с.
1373699
  Кузьменко П.П. Фотомеханічний ефектв татані / П.П. Кузьменко. – Київ
8. – 1963. – 5с.
1373700
  Павлова Тетяна Володимирівна Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини 20 століття ( на матеріалі пейзажного жанру ) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Павлова Т.В.; Міністерство культури і туризму України ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1373701
  Пирожков Александр Николаевич Фотомонтаж в советской прессе (некоторые вопросы теории жанра и публицистического мастерства) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Пирожков Александр Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 24л.
1373702
  Гулая Н.П. Фотоморфогенез растений при комбинированных программах световых воздействий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Гулая Н.П.; АН УССР. – К, 1982. – 21л.
1373703
  Кефели В.И. Фотоморфогенез, фотосинтез и рост как основа продуктивности растений / В.И. Кефели. – Пущино, 1991. – 132с.
1373704
   Фотомундіаль : Україна на Чемпіонаті Світу 2006. – Київ : Економіка, 2007. – 80с. – ISBN 978-966-8527-39-5
1373705
  Фэн Г. Фотон-электронное взаимодействие в кристаллах в отстутствие внешних полей : пер. с англ. / Г. Фэн. – Москва : Мир, 1969. – 128с.
1373706
  Никольский К.В. Фотон / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 164 с.
1373707
  Молин А.Я. Фотонабор / А.Я. Молин. – М., 1986. – 79с.
1373708
   Фотонаборные шрифты. – Москва, 1983. – 175с.
1373709
   Фотонаборные шрифты. Крупнокегельный набор. Фотонаборная машина Ф156К. – Москва
2. – 1985. – 287с.
1373710
   Фотонапівпровідникові середовища на основі карбазолілвмісного радіального чотирьохпроменевого олігомеру для голографічного запису оптичної інформації / І.В. Орлов, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, С.Л. Студзинський, Г М. Давиденко Чуприна // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 205
1373711
  Горячев А.М. Фотонейтронные реакции в области EI-резонанса в районах ядер с большой динамической и статической деформацией : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Горячев А. М.; Ин-т ядерн. исслед. АН СССР. – М., 1984. – 18л.
1373712
   Фотонейтронный метод определения бериллия. – Ленинград, 1961. – 88с.
1373713
  Межиборская Х.Б. Фотонейтронный метод определения бериллия. / Х.Б. Межиборская. – М, 1961. – 52с.
1373714
  Дунаєв Юрій Фотони / Дунаєв Юрій. – Київ, 2000. – 58с. – ISBN 966-7569-24-1
1373715
   Фотоника. – Москва : Мир, 1978. – 416 с.
1373716
  Векшин Н.Л. Фотоника биологических структур / Н.Л. Векшин. – Пущино, 1988. – 163 с.
1373717
  Мельников В.С. Фотоника металлоорганических и органических полимерных полупроводников : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мельников В.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 12 с.
1373718
  Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей и родственных органических средств / А.Н. Теренин. – Л., 1967. – 616с.
1373719
  Капинус Е.И. Фотоника молекулярных комплексов / Е.И. Капинус. – К., 1988. – 255с.
1373720
  Давиденко Н.А. Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей / НАНУ; Ин-т органической химии; Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Н.Г. Кувшинский. – Киев : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0496-6
1373721
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 124 л. + Приложение: л. 123-124. – Библиогр.: л. 103-122
1373722
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 9 назв
1373723
  Кисіль О.О. Фотоніка ДНК/С60 супрамолекул в водних флюїдах для наномедицини / О.О. Кисіль, І.М. Спориш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначено оптичні характеристики межі розподілу в ДНК/С60 супрамолекулах, використовуючи розвинутий метод аналізу абсорбційних 200-800 нм та фотолюмінесцентних 430-780 нм спектрів цих супрамопекул та ДНК, С60 молекул у водних флюїдах. Запропоновано ...
1373724
  Ящук В.М. Фотоніка полімерів : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / КНУТШ; В.М. Ящук. – Київ : Київський університет, 2004. – 112 с. – ISBN 966-594-444-4
1373725
  Клапченко В.І. Фотонна теорія матерії. Столітньому ювілею фотона присвячується / В.І. Клапченко. – Київ, 2000. – 103с. – ISBN 5-8238-0720-1
1373726
  Маренков О.С. Фотонные коэффициенты взамодействия в рентгенорадиометрическом анализе : справочник / О.С. Маренков, Н.И. Комяк. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.
1373727
  Клышко Д.Н. Фотоны и нелинейная оптика / Д.Н. Клышко. – Москва : Наука, 1980. – 256с.
1373728
  Файн В.М. Фотоны и нелинейные среды // Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1972. – Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – С. 1-472
1373729
  Лукин Ю.Т. Фотоны сверхвысоких энергий в адронных взаимодействиях / Ю.Т. Лукин. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 105 с.
1373730
  Кобылинский Н.а. Фотообразование нейтральных псевдоскалярных мезонов на нуклонах / Н.а. Кобылинский. – К, 1970. – 16с.
1373731
  Корнешов Л.К. Фотообъектив обвиняет / Л.К. Корнешов. – М, 1986. – 223с.
1373732
  Корсуновский Г.А. Фотоокисление воды на полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсуновский Г. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1960. – 14л.
1373733
  Бригинец Валентин Петрович Фотоолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl и KCl-Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бригинец Валентин Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 28 с.
1373734
  Юрко Отто Иванович Фотооптические исследования кристаллических (Ge, In4Se3) и некристаллических (Cu-Sb("AS)-S(Se)-J) полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Юрко Отто Иванович; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1982. – 16л.
1373735
  Мухин И.А. Фотоохота / И.А. Мухин, А.Я. Артюхов. – М., 1978. – 224с.
1373736
  Мухин И.А. Фотоохота / И.А. Мухин. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 288с.
1373737
  Горшков Сергей Фотоохота на медведя. Хозяин Камчатки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 124-141 : фото
1373738
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона в комплексных соединениях и инициирование фотохимических органических реакций. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Крюков А.И.; АН УССР. Ин-тут физич. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1979. – 29л.
1373739
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты / А.И. Крюков. – К, 1982. – 239с.
1373740
  Егорова В.А. Фотопереносы электрона в системах, содержащих комплексы с переносом заряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Егорова В.А. ; АН УССР. – Киев, 1974. – 21 с.
1373741
  Краснова В.А. Фотопереносы электрона с участием хлорзамещенных бензохинонов и соответствующих ион-радикальных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Краснова В.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1976. – 20л.
1373742
  Скрипчинский В.В. Фотопериодизм - его происхождение и эволюция / В.В. Скрипчинский. – Л., 1975. – 299с.
1373743
  Максимов Н.А. Фотопериодизм (значение в жизни растения соотношения между продолжительностью дня и ночи) / Н.А. Максимов. – Л., 1925. – 69-90с.
1373744
  Хмелева Н.Н. др. Фотопериодизм водных беспозвоночных / Н.Н. др. Хмелева. – Минск, 1991. – 108с.
1373745
   Фотопериодизм животных и растений. – Л., 1976. – 212с.
1373746
  Баврина Т.В. Фотопериодизм и изменения пигменов в листьях растений : Автореф... канд биол.наук: / Баврина Т.В.; Ин-т физиологии растений им К.А.Тимирязева АН СССР. – М, 1965. – 21л.
1373747
  Данилевский А.С. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых / А.С. Данилевский. – Л, 1961. – 244с.
1373748
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм и способность растений к цеветению / М.Х. Чейлахян, 1948. – С. 1003-1006
1373749
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1956. – 40с.
1373750
  Мошков Б.С. Фотопериодизм растений / Б.С. Мошков. – Л.М., 1961. – 318с.
1373751
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений при диффенецированном световом режиме отдельных листьев / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 739-742
1373752
  Чейлахян М.Х. Фотопериодическая и гормаональная регуляция клубнеобразования у растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1984. – 69с.
1373753
  Майко Фотопериодическая реакция некоторых южных древесных растений в умеренных широтах : Автореф... канд. биол.наук: / Майко Т. К; АН УССР, Ин-т физиол. раст. – К., 1967. – 21л.
1373754
  Пащенко В.Н. Фотопериодическая реакция растений Vicia faba L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко В.Н.; Всесоюзн.акад.с-х.наук . – Л, 1965. – 16л.
1373755
  Чередников А.В. Фотопериодическая регуляция сезонных явлений у медоносной пчелы (Apis mellifera L.) : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Чередников А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1373756
   Фотопериодические адаптации у насекомых и клещей. – Л., 1968. – 272с.
1373757
  Зеликман В.Л. Фотопластинки и пленки / В.Л. Зеликман. – Москва, 1939. – 104с.
1373758
  Коман Б.П. Фотопластический эффект в кристаллах халькогенидов ртути : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коман Богдан Петрович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франка. – Львов, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 16 назв.
1373759
  Губкин С.И. и др. Фотопластичность / С.И. и др. Губкин. – Минск, 1957. – 166с.
1373760
  Воронцов В.К. Фотопластичность / В.К. Воронцов, П.И. Полухин. – Москва, 1969. – 400с.
1373761
  Недорезов Владимир Георгиевич Фотопоглощение и деление ядер-актинидов при средних энергиях : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Недорезов Владимир Георгиевич; Росс. АН. Ин-т ядерных исслед. – М., 1993. – 26л.
1373762
  Бугаков И.И. Фотоползучесть / И.И. Бугаков. – М., 1991. – 164с.
1373763
  Левинко В.Е. Фотополимеризующийся оптический клей : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.14 / Левинко В.Е.; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1980. – 21л.
1373764
  Лазаренко Э.Т. Фотополимеры в газетном производстве. / Э.Т. Лазаренко, А.Р. Тищенко. – М., 1976. – 30с.
1373765
  Рычин А. и. Фотополупроводниковые свойства сернистого цинка, активированного марганцем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рычин А. и.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1963. – 10л.
1373766
  Кикинеши Фотополяризация и локальные состояния в некоторых полупроводниках типа AvBvii3 и AvDviCvii : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикинеши А.-Е.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1373767
  Левит Л. Фотопортрет в павильоне : [(философия процесса)] / Леонид Левит. – [Б. м.] : [б. и.], 1900. – 64 л.
1373768
  Корнієнко К. Фотопортрет як один із основних жанрів фотожурналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 189-197


  Стаття присвячена фотожурналістиці, зокрема одному з її провідних жанрів - фотопортрету, особливостям його розвитку та функціонування в друкованих ЗМІ. The article is devoted to a special form of journalism - photojournalism, particularly to one of ...
1373769
  Свечников С.В. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы / С.В. Свечников, А.К. Смовж, Э.Б. Каганович. – Москва : Советское радио, 1978. – 184 с.
1373770
  Зюганов О.М. Фотопотенціометри / О.М. Зюганов, С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1970. – 215 с.
1373771
  Бошнякович И.Д. Фотопрвязка аєрогеофизических маршрутов и анамалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский. – М., 1963. – 172с.
1373772
  Бошнякович И.Д. Фотопривязка аэрогеофизических маршрутов и аномалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский; Вед. ред. Шенгер И.А. – изд.2-е испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1969. – 206с.
1373773
   Фотоприемники видимого и ИК диапазонов / Р.Дж. Киес, П.В. Крузе, Э.Г. Патли, Д. Лонг, Г.Р. и др. Цвиккер; Киес Р.Дж. – Москва : Радио и связь, 1985. – 326 с.
1373774
   Фотоприемники и фотопреобразователи. – Ленинград : Наука, 1986. – 296 с.
1373775
  Давиденко Микола Олександрович Фотопровідність аморфних молекулярних напівпровідників в області поглинання комплексів з переносом заряду і сполук з внутрішньомолекулярним переносом заряду : Автореф. дис.. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Давиденко Микола Олександрович; НАНУ, І-нт фізики напівпровідників. – Київ, 1994. – 38с.
1373776
   Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, С.М. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1373777
  Вакуленко О.В. Фотопровідність кристалів ZnSe(Те):Сd / О.В. Вакуленко, О.І. Даценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 270-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджувалися спектри фотопровідності (ФП) та фотоЕРС відпалених у вакуумі та парі Сd полікристалів ZnSe(Те) в області 0.8...3.2 еВ при кімнатній температурі та кінетика їх ФП. На спектрах в домішковій області виділено дві смуги: інтенсивна смуга з ...
1373778
   Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга / В. Кокозей, Г. Бувайло, В. Маханькова, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові фоточутливі полімерні плівкові композити на основі нефотопровідного полівінілбутиралю з часточками гетерометалічних сполук Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга. Досліджено фотопровідні властивості композитів при їх опроміненні в ...
1373779
   Фотопроводимость : Сб.статей / Пер. с англ. – Москва : Наука, 1967. – 155с.
1373780
  Ретивов Николай Алексеевич Фотопроводимость активированных висмутом пленок аморфного селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ретивов Николай Алексеевич; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1373781
  Тесленко Г.И. Фотопроводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном аолях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Тесленко Г. И.; АН УССР, Ин-т полупров. АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1373782
  Фоменко А.С. Фотопроводимость галоидных солей серебра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фоменко А.С.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 7л.
1373783
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексагонального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучения при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
1373784
  Ходосевич П.К. Фотопроводимость гексагонального селена при низких температурах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ходосевич П.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 17л.
1373785
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучений при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 18л.
1373786
  Кузнецов А.И. Фотопроводимость германия и кремния легированных глубокими примесями, при энергиях квантов, меньших энерогииионизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Кузнецов А.И.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1979. – 14л.
1373787
  Бобыль В.Г. Фотопроводимость жидких органических систем (жидких ионных полупроводников) : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобыль В. Г.; МВиССО УССР. Днепроп. инж.-стоит. ин-т, Каф. физ. – Днепропетровск, 1958. – 15л.
1373788
  Казиев Ф.И. Фотопроводимость и люминесценция монокристаллов InSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Казиев Ф.И.; АН Аз.ССР. Ин-т физики. – Баку, 1970. – 18л.
1373789
  Савченко Э.А. Фотопроводимость и люминесценция сегнетоэлектрических кристаллов АV BVI CVII : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко Э. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
1373790
  Мохаммед Абдель Фаттах Собсих Фотопроводимость и люминесценция твердых растворов А3В6 и при высоких уровнях оптического возбуждениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохаммед Абдель Фаттах Собсих;. – Баку, 1978. – 19л.
1373791
  Слободяник В.В. Фотопроводимость и миграция энергии электронного возбуждения в чистых и примесных кристаллах антрацена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Слободяник В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1373792
  Урбялис А. Фотопроводимость и нестабильность фототока в сульфиде и селениде кадмия при комбинированном воздействии джоулевой теплоты и электрического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Урбялис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1373793
  Редько В.П. Фотопроводимость и спектры поглощения арсенида галлия, облученного протонами с энергией 5 Мэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Редько В.П.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1971. – 16л.
1373794
  Чаурский Н.И. Фотопроводимость и фотоэлектронная эмиссия с F-центров в KJ и RbJ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаурский Н.И.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1955. – 12л.
1373795
  Гулямов К.Б. Фотопроводимость некоторых высокоомных кристаллов при высоких гидростатических давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулямов К.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
1373796
  Мыльников В.С. Фотопроводимость полимеров / В.С. Мыльников. – Л., 1990. – 238с.
1373797
  Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел : Пер.с англ. / Р. Бьюб. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 558 с.
1373798
  Гросс Л.Г. Фотопроводимость фотографических слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гросс Л.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 16л.
1373799
  Стыс Л.Е. Фотопроводимость халькогенидных стеклообразных полупроводников. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Стыс Л.Е.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
1373800
   Фотопроводники : межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : ЛГПИ им.А.И. Герцена, 1983. – 125с.
1373801
  Цукерман Г В. Фотопроводники в дозиметрии рентеговского излучения / Г В. Цукерман, Э.К. Ванштейн. – Новосибирск, 1965. – 55 с.
1373802
  Извозчиков В.А. Фотопроводящие окислы свинца в электронике / В.А. Извозчиков, О.А. Тимофеев. – Ленинград, 1979. – 142 с.
1373803
   Фотопроводящие пленки : типа CdS. – Саратов : Издательство Саратовского университет, 1979. – 193 с.
1373804
   Фотопроводящие полимерные компоненты / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, Е.В. Мокринская, С.Л. Студзинский, И.А. Савченко, Л.А. Вретик, В.А. Павлов, Л.Р. Куницкая, Н.Н. Куранда, Н.Г. Чуприна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 7/8, июль - август. – С. 67-78. – ISSN 0041-6045
1373805
   Фотопроводящие свойства пленок композита поливинилбутираль/гетерополиоксометаллат / Н.А. Давиденко, В.Н. Кокозей, И.И. Давиденко, Г.И. Бувайло, В.Г. Маханькова, С.Л. Студзинский // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52 ,№1. – С. 9-13. – ISSN 0497-2627
1373806
  Бытев А.А. Фотопроекционный кружок в школе / А.А. Бытев. – Минск, 1968. – 112с.
1373807
  Шаповал Ю.Г. Фотопубліцистика в періодичній пресі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1977. – 96с.
1373808
  Червоненко В.С. Фоторадиационные процессы в ряде органических кислородсодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Червоненко В.С.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 21л.
1373809
  Горбунов А.Н. Фоторасщепление гелия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбунов А. Н.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1958. – 8л.
1373810
  Штарков Л.Н. Фоторасщепление дейтона при средних энергиях гамма-квантов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штарков Л.Н.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 11л.
1373811
  Шевченко О.П. Фоторасщепление средних и тяжелых ядер в области гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 055 / Шевченко О. П.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1970. – 20л.
1373812
  Сорокин Ю.И. Фоторасщепление тяжелых ядер в области гигантского дипольного и квадрупольного резонансов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сорокин Ю.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1373813
  Шубенко М.А. Фотореакции иодорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубенко М.А.; МВО СССР. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 12л.
1373814
  Воскресенская Н.П. Фоторегуляторные аспекты метаболизма растений / Н.П. Воскресенская. – Москва, 1979. – 48с.
1373815
   Фоторегуляция метаболизма и морфогенеза растений. – М., 1975. – 254с.
1373816
  Ибрагимов В.Ю. Фоторезистивные свойства аморфных и поликристаллических плёнок широкозонных полупроводников / В.Ю. Ибрагимов, В.М. Рубинов. – Ташкент : Фан, 1991. – 138 с.
1373817
  Олеск А.О. Фоторезисторы / А.О. Олеск. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 129 с.
1373818
  Аксененко М.Д. Фоторезисторы / М.Д. Аксененко, Е.А. Красовский. – Москва, 1973. – 55 с.
1373819
  Богданов Э.О. Фоторезисторы и их применение / Э.О. Богданов. – Ленинград : Энергия, 1978. – 144 с.
1373820
   Фоторезисты-диффузанты в полупроводниковой технологии. – Ленинград : Наука, 1984. – 117 с.
1373821
  Гринштейн М.М. Фотореле в радиолюбительской практике / М.М. Гринштейн, Л.М. Кучикян. – М.-Л., 1964. – 72с.
1373822
  Литвак В.И. Фотореле в системах автоматики / В.И. Литвак. – 2-е изд. – М, 1979. – 102с.
1373823
   Фоторепортаж с премии "Лидеры туриндустрии - 2008" : Вперед, Россия! Вперед, туризм! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 10-13
1373824
   Фоторепортаж с церемонии награждения : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 24-31 : Фото
1373825
  Фомин А. Фоторепортер Аркадий Шишкин / А. Фомин. – М, 1969. – 184с.
1373826
   Фотореставрация архивных документов. – М., 1983. – 152с.
1373827
  Островский М.А. Фоторецепторные клетки / М.А. Островский. – Москва, 1978. – 64с.
1373828
  Микулин В.П. Фоторецептурный справочник. Для фотолюбителей. / В.П. Микулин. – М., 1958. – 223с.
1373829
  Микулин В.П. Фоторецептурный справочник. Для фотолюбителей. / В.П. Микулин. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 223с.
1373830
  Дудкин Г.Н. Фотородение h --мезонов на ядрах в области резонанса Sn и определение полных сечений hN --взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Дудкин Г.Н.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1978. – 22л.
1373831
  Анохин Михаил Всеволодович Фоторождение вперед f-мезонов на ядрах Be, C, Al, Cu : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Анохин Михаил Всеволодович; Ереванск. физич. ин-т. – Ереван, 1977. – 16л.
1373832
  Адамович М.И. Фоторождение отрицательных пи-мезонов на дейтерии вблизи порога : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Адамович М.И. ; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева Акад. наук СССР). – Москва, 1958. – 8 с.
1373833
  Балдин Александр Михайлович Фоторождение П-мезонов в околопороговой области : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балдин Александр Михайлович; Физ. ин-т. – Дубна, 1960. – 18л.
1373834
  Телегин Юрий Николаевич Фоторождение положительных пионов поляризованными фотонами на поляризованных протонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Телегин Юрий Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 21л.
1373835
  Ляшко Юлія Анатоліївна Фоторозміщення легких ядер з надлишком нейтронів / Ляшко Юлія Анатоліївна. – Київ, 2001. – 16 с.
1373836
  Лашко Ю.А. Фоторозщеплення легких ядер з надлишком нейтронів : Автореф...канд.фіз.мат.наук:01.04.02 / Лашко Ю.А.;НАНУ; Ін-т теорет.фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.11-12
1373837
  Фридкин В.М. Фотосегнетоэлектрики / В.М. Фридкин. – Москва : Наука, 1979. – 264с.
1373838
  Родин А.И. Фотосегнетоэлектрические явления в SbSI : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родин А. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1373839
  Ильясова В.Б. Фотосенвпбплпзпроукнне образование свободных радикалов в аминокислотах и пептидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильясова В.Б.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1970. – 28л.
1373840
   Фотосенсибілізована полімеризація / Маслюк А.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; КНУТШ ; Українська академія друкарства. – Львів : [Українська академія друкарства], 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-322-142-7
1373841
  Нифонтова М.Г. Фотосинетз лишайников : Автореф... канд. биол.наук: / Нифонтова М. Г.; АН СССР Урал. филиал, Ин-т экологии раст. и жив. – Свердловск, 1968. – 25л.
1373842
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – М., 1951. – 648с.
1373843
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва
2. – 1953. – 652 с.
1373844
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва
3. – 1959. – 936 с.
1373845
  Лебедев С.И. Фотосинтез / С.И. Лебедев. – К., 1961. – 160с.
1373846
  Овчинников Н.Н. и Шиханова Н.М. Фотосинтез / Н.Н. и Шиханова Н.М. Овчинников. – М., 1972. – 160с.
1373847
  Хит О. Фотосинтез / О. Хит. – М., 1972. – 315с.
1373848
  Баславская С.С. Фотосинтез / С.С. Баславская. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 352с.
1373849
  Дереча Н.Г. Фотосинтез / Н.Г. Дереча. – К., 1976. – 21с.
1373850
  Холл Д. Фотосинтез / Д. Холл, К.В. Рао. – М., 1983. – 132с.
1373851
  Веденов А.А. Фотосинтез / А.А. Веденов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Физика ; № 2)
1373852
   Фотосинтез. – М.
1. – 1987. – 727с.
1373853
   Фотосинтез. – М.
2. – 1987. – 469с.
1373854
  Мокроносов А.Т. Фотосинтез / А.Т. Мокроносов, В.Ф. Гавриленко. – М, 1992. – 319с.
1373855
  Мусієнко М.М. Фотосинтез : Навчальний посібник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 247с. – ISBN 5-11-004398-1
1373856
  Кахнович Л.В. Фотосинтез : Курс лекций / Л.В. Кахнович. – Минск : БГУ, 2002. – 168с. – ISBN 985-445-630-7
1373857
  Сидоренко О.И. Фотосинтез гетерозисных гибридов озимой пшеницы / О.И. Сидоренко. – Алма-Ата, 1990. – 156с.
1373858
  Такайшвили Т.В. Фотосинтез двудомных растений : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Такайшвили Т.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1373859
  Андреева Т.Ф. Фотосинтез и азотный обмен листьев / Т.Ф. Андреева. – Москва, 1969. – 200с.
1373860
  Нгуен Хыу Тхыок Фотосинтез и азотфиксация в симблиотической системе. / Нгуен Хыу Тхыок. – М., 1988. – 152с.
1373861
   Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения. – М., 1989. – 459с.
1373862
   Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. – М., 1963. – 159с.
1373863
  Насыров Ю.С. Фотосинтез и генетика хлоропластов / Ю.С. Насыров. – М, 1975. – 144с.
1373864
  Кислякова Т.Е. Фотосинтез и дыхание картофеля в условиях Крайнего Севера : Автореф... канд. биол.наук: / Кислякова Т.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 24л.
1373865
  Тарчевский И.А. Фотосинтез и засуха / И.А. Тарчевский. – Казань, 1964. – 199с.
1373866
   Фотосинтез и использование солнечной энергии. – Л., 1971. – 284с.
1373867
   Фотосинтез и использование энергии солнечной реакции : Библиографический указатель отечественных работ, изданых в 1967-1972 гг. – Ленинград, 1975. – 202с.
1373868
  Магомедов И.М. Фотосинтез и органические кислоты / И.М. Магомедов. – Л., 1988. – 202с.
1373869
  Гусев М.В. Фотосинтез и отношение к кислороду некоторых синезеленых водорослей. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусев М.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 21л.
1373870
   Фотосинтез и пигменты основных сельскохозяйственных растений Молдавии. – Кишинев, 1970. – 140с.
1373871
   Фотосинтез и питание растений. – Минск, 1969. – 172с.
1373872
  Беденко В.П. Фотосинтез и продуктивность пшеницы на юго-востоке Казахстана / В.П. Беденко. – Алма-Ата, 1980. – 223с.
1373873
   Фотосинтез и продуктивность растений. – К., 1965. – 284с.
1373874
   Фотосинтез и продуктивность растений. – Калининград, 1987. – 93с.
1373875
  Швецова В.М. Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных растений на Севере / В.М. Швецова. – Ленинград, 1987. – 95с.
1373876
  Слонов Л.Х. Фотосинтез и продуктивность южной конопли / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1976. – 62с.
1373877
   Фотосинтез и продукционный процесс. – К., 1983. – 143с.
1373878
   Фотосинтез и продукционный процесс. – М., 1988. – 276с.
1373879
   Фотосинтез и продукционный процесс. – Свердловск, 1988. – 179с.
1373880
  Новицкий Ю.И. Фотосинтез и распределение меченого углерода у периллы и салата на разных фотопериодах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Новицкий Ю.И. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – Москва, 1962. – 22 с.
1373881
  Воскресенская Н.К. Фотосинтез и спектральный состав света / Н.К. Воскресенская. – Москва, 1965. – 312с.
1373882
  Иванченко В.М. Фотосинтез и структурне состояние хлоропластов / В.М. Иванченко. – Минск, 1974. – 160с.
1373883
  Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. / А.А. Ничипорович. – М., 1956. – 94с.
1373884
  Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов / В.И. Чиков. – М., 1987. – 185с.
1373885
  Оканенко А.С. Фотосинтез и урожай / А.С. Оканенко. – Киев, 1954. – 68с.
1373886
  Ничипорович А.А. Фотосинтез и урожай. / А.А. Ничипорович. – М., 1966. – 48с.
1373887
   Фотосинтез и фотобиотехнология. – Пущино, 1991. – 142с.
1373888
  Любименко В.Н. Фотосинтез и хемосинтез в растительном мире / В.Н. Любименко. – М.-Л., 1935. – 322с.
1373889
  Бриллиант В.А. Фотосинтез как процесс жизнедеятельности растений / В.А. Бриллиант. – Л, 1949. – 160с.
1373890
  Бердыкулов Х.А. Фотосинтез микроводорослей, культивируемых под открытым небом / Х.А. Бердыкулов. – Ташкент, 1979. – 88с.
1373891
  Дорохов Б.Л. Фотосинтез озимой пшеницы при различном минеральном питании / Б.Л. Дорохов, И И. Баранина, . – Кишинёв, 1976. – 206с.
1373892
  Малкина И.С. Фотосинтез подроста и некоторых травянистых растений хвойно-широколиственных лесов Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Малкина И.С.; МГУ. – М., 1969. – 23л.
1373893
  Вознесенский В.Л. Фотосинтез пустынных растений : Юго-Восточные Каракумы / В.Л. Вознесенский; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: О.В.Зеленский. – Ленинград : Наука, 1977. – 256с.
1373894
   Фотосинтез растений. – М.
2. – 1949. – 56с.
1373895
   Фотосинтез растений. – М.
3. – 1950. – 88с.
1373896
  Эдвардс Д. Фотосинтез С3- и С4-растений: механизмы и регуляция. / Д. Эдвардс, Д. Уокер. – М., 1986. – 598с.
1373897
  Лещенко Е.В. Фотосинтез сахарной свеклы при различных уровнях питания и состояниях водного режима в ассимилирующих тканях листьев : Автореф... канд. биол.наук: / Лещенко Е.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1966. – 28л.
1373898
  Катапли Тека Фотосинтез у кактусов. Кактусы созданы холодом // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 31 : фото
1373899
  Фаттахова Л.Т. Фотосинтез у красного клевера первого года жизни в связи с его урожайностью. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаттахова Л.Т.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1955. – 19л.
1373900
   Фотосинтез, дыхание и органические кислоты. – Воронеж, 1980. – 164с.
1373901
   Фотосинтез, минеральное питание, световой режим. – Рига, 1970. – 115с.
1373902
   Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений. – Киев, 1989. – 150с.
1373903
   Фотосинтез, рост и устойчивость растений. – Киев, 1971. – 430с.
1373904
  Кузьмин Ю.И. Фотосинтез, транспорт, распределение и потребление 14 С-ассимилятов у сосны на торфяной почве с различным водным режимом. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Кузьмин Ю.И.; Ан СССР. – Минск, 1979. – 20л.
1373905
  Клейтон Р. Фотосинтез. / Р. Клейтон. – М, 1984. – 350с.
1373906
  Арциховская Н.В. Фотосинтез. Указатель отечественной и иностранной литературы. / Н.В. Арциховская. – Москва : Московский университет
Т.2, ч.1 : 1958-1962. – 1968
1373907
   Фотосинтез. Химические модели и механизмы. – Киев, 1989. – 227с.
1373908
  Арциховская Н.В. Фотосинтез.Указатель отечественной и иностранной литературы. / Н.В. Арциховская. – Москва : Московский университет
Т.2, ч.2 : 1958-1962. – 1968
1373909
  Чирков Ю.Г. Фотосинтез: два века спустя / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 191с.
1373910
  Кондратьева Е.Н. Фотосинтезирующие бактерии / Е.Н. Кондратьева; АН СССР , Институт микробиологии. – Москва, 1963. – 316 с. : табл.
1373911
  Ходоренко Л.А. Фотосинтезирующий аппарат некоторых культурных растений в условиях различного светового режима : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Ходоренко Л.А.; МГУ. – М., 1968. – 26л.
1373912
  Воскресенская Н.П. Фотосинтетическая деятельность зеленого растения при различном спектальном составе света : Автореф... д-ра биол.наук: / Воскресенская Н.П.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.тимирязева. – М,, 1963. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1373913
  Курганова Л.Н. Фотосинтетическая деятельность и некоторые стороны обмена веществ растений гречихи в связи с гамма-облучением семян и различными условиями корневого питания : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Курганова Л. Н.; Горьк. гос. ун-т им . Н. И. Лобачевкого . Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1968. – 24л.
1373914
  Петров Э.Г. Фотосинтетическая деятельность и формирование урожая сельскохозяйственных культур в зависимости от удобрений и густоты посева : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Петров Э.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов ботаники, микробиологии и вирусологии и почвоведения АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1373915
  Фоменко А.А. Фотосинтетическая деятельность посевов сахарной свеклы при различных условиях минерального питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Фоменко А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 22 с.
1373916
   Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. – М., 1961. – 134с.
1373917
   Фотосинтетическая деятельность растений и влияние на нее минерального питания. – Кишинев, 1970. – 145с.
1373918
  Алиев Д.А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений / Д.А. Алиев. – Баку : Элм, 1975. – 336 с.
1373919
  Фоменко Л.С. Фотосинтетическая продуктивность винограда в зависимости от конструкции кутса : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Фоменко Л.С.; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1970. – 17л.
1373920
  Воронцов В.Т. Фотосинтетическая продуктивность картофеля и кукурузы при различных условиях корневого питания и размещения растений на площади : Автореф... наук: 03.101 / Воронцов В.Т.; Укр. с.-х. академия. – К., 1970. – 24л.
1373921
   Фотосинтетическая продуктивность растительного покрова. – Тарту, 1969. – 199с.
1373922
  Мокроносов А.Т. Фотосинтетическая функция и целостность растительного организма. / А.Т. Мокроносов. – М, 1983. – 64с.
1373923
  Ананьев Геннадий Михайлович Фотосинтетические выделения кислорода клетками хлореллы при непрерывном импульсном освещении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ананьев Геннадий Михайлович; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1979. – 25л.
1373924
  Каханович Л.В. Фотосинтетический аппарат и световой режим. / Л.В. Каханович. – Минск, 1980. – 144с.
1373925
   Фотосинтетический аппарат и селекция тритикале. – Минск, 1991. – 239с.
1373926
   Фотосинтетический аппарат и факторы его регуляции. – Минск, 1983. – 159с.
1373927
  Горышина Т.К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды / Т.К. Горышина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 202с.
1373928
  Глаголева Т.А. Фотосинтетический метаболизм и энергетика хлореллы: (Экол. аспекты). / Т.А. Глаголева; Отв.ред.А.К.Романова. – Л., 1987. – 116с.
1373929
   Фотосинтетический метаболизм углерода. – Свердловск, 1983. – 143с.
1373930
  Дайзенхофер Й. Фотосинтетический реакционный центр пурпурной бактерии : нобелевские лекции (химия за рубежом) / Й. Дайзенхофер, Х. Михель. – Москва : Знание, 1990. – 29 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Химия ; № 2)
1373931
  Польовий А.М. Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1373932
  Онойко О.Б. Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлоропластах вищих рослин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04- біохімія / Онойко О.Б.; НАУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 104-123
1373933
  Онойко О.Б. Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлоропластих вищих рослин : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Олена Борисівна Онойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1373934
  Проценко Д.П. та ін. Фотосинтетичні процеси і морозостійкість рослин / Д.П. та ін. Проценко, 1961. – С. 16-27
1373935
   Фотоснимки статей из иностранных и отечественных физических журналов. – с.
1373936
  Коломиец Б.Т. Фотосопротивления / Б.Т. Коломиец. – Ленинград
Вып. 17. – 1956. – 36с.
1373937
  Коломиец Б.Т. Фотосопротивления в автоматике / Б.Т. Коломиец. – М., 1956. – 32с.
1373938
  Гринштейн М.М. Фотосопротивления в приборах промышленной автоматики / М.М. Гринштейн. – М.-Л., 1962. – 81с.
1373939
  Вичутинская Е.В. Фотостарение алифатических поламидов в различных режимах фотоинициирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Вичутинская Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1982. – 20 с.
1373940
  Литвиненко В.Ю. Фотостимулированная инжекция дырок в антрацен из электролитических контрактов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.Ю.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1373941
  Джафаров Т.Д. Фотостимулированные атомные процессы в полупроводниках / Т.Д. Джафаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 134 с.
1373942
  Зингерман Я.П. Фотостимулированные процессы в газовых пленках, адсорбированных на поверхности вольфрама / Я.П. Зингерман. – Киев : ИФ АН УССР, 1978
1373943
  Эпштейн Э.М. Фотостимулированные процессы в полупроводниках / Э.М. Эпштейн. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 167с.
1373944
  Венгер Е.Ф. Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение / Е.Ф. Венгер, А.В. Мельничук, А.В. Стронский; НАНУ, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Академпериодика, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-360-079-6
1373945
  Вєтров О.П. Фотостимульовані процеси у модельних структурах біоорганічних систем з органічним напівпровідником / О.П. Вєтров, В.Л. Зима, І.В. Мельничук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-10. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено вимірювання характеристик фото стимульованих процесів у несиметричних шарових структурах з плівкою органічного напівпровідника з метою їх як модельних при вивченні процесів транспортування електронної складової заряду в біоорганічних ...
1373946
  Урум Галина Дмитрівна Фотоструктурні перетворення та деградаційні процеси у фоточутливих аморфних напівпровідниках : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.20 / Урум Галина Дмитрівна; Українська держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1998. – 12л.
1373947
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – М., 1965. – 160с.
1373948
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – 2-е, стереотип. – М., 1969. – 145с.
1373949
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – 3-е, перераб. и доп. – М., 1977. – 145с.
1373950
  Морли Д. Фотосъемка движения / Д. Морли. – М., 1982. – 176с.
1373951
  Яштолд-Говорко Фотосъемка и обработка: Съемка, формулы, термины, рецепты / Яштолд-Говорко. – 4-е изд., сокр. – М., 1977. – 343с.
1373952
  Рогов А.А. Фотосъемка под водой. / А.А. Рогов. – М., 1964. – 104с.
1373953
  Чудновский И.Я. Фотосъемка с лампой-вспышкой / И.Я. Чудновский. – К, 1987. – 56с.
1373954
   Фототворчество России. – М., 1990. – 396с.
1373955
  Трунин А.П. Фототеодолитная съемка в крупных масштабах : практическое руководство / Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский ин-т ВНИМИ ; А.П. Трунин, И.И. Финаревский, С.В. Чистяков. – Ленинград : ВНИМИ, 1960. – 244 с.
1373956
  Трунин А.П. Фототеодолитная съемка в крупных масштабах / А.П. Трунин, И.И. Финаревский, С.В. Чистяков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 205с.
1373957
  Забиров Р.Д. Фототеодолитная съемка ледников Тянь-Шаня в период МГГ : отв. ред. И.Р. Заитов / Р.Д. Забиров, Ю.Ф. Книжников; ред. Е.А. Ревина. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1962. – 99 с.
1373958
  Гуревич С.Б. Фототермоакустика / С.Б. Гуревич, Л К. Муратиков. – Москва : Знание, 1990. – 61 с.
1373959
  Кузьмич Андрій Григорович Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.04.07 / Кузьмич Андрій Григорович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 168л. – Бібліогр.:л.149-169
1373960
  Кузьмич А.Г. Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кузьмич Андрій Григорович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1373961
  Кузьмич А. Фототермоакустичне зондування шаруватих структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-87. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес термохвильового профілювання шаруватих структур. Розглянуто умови отримання термохвильового підповерхневого зображення за вимірами параметрів термопружного перетворення для випадку різної величини співвідношень між ...
1373962
   Фототермоакустичний ефект в п"єзоелектричній пластині / П.В. Бурлій, Є.Є. Мельничук, О.М. Жабітенко, В.В. Козаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в п"єзоелектричній пластині з метою виявлення можливості визначення фізичних параметрів речовини п"єзоелектрика за допомогою фототермоакустичного методу і умов за яких це можливо. ...
1373963
  Волчанський О.В. Фототермоакустичний ефект в піроелектриках / О.В. Волчанський, А.Г. Кузьміч, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 441-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично та експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в піроелектриках. Показано, що в піроелектриках акустичні коливання можуть збуджуватись як за рахунок термопружного механізму, так і в наслідок виникнення піроелектричного поля. Вплив ...
1373964
  Козаченко В.В. Фототермоакустичний ефект в піроелектричній пластині / В.В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в піроелектричній пластині. Знайдено вираз для різниці потенціалів між поверхнями пластини. Показано, що напруга на піроелектричній пластині обернено пропорційна до частоти ...
1373965
  Козаченко В.В. Фототермоакустичний ефект в структурі тверде тіло-п"єзоелектрик / В.В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в структурі тверде тіло-п"єзоелектрик в вигляді напруги, що знімається з довільного шару п"єзодатчика, без обмежень на довжину теплової хвилі по відношенню до товщини зразка. ...
1373966
  Жабітенко О.М. Фототермоакустичний ефект в тонких плівках при двомікрофонній реєстрації / О.М. Жабітенко, П.В. Бурлій, В.В. Козаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 290-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий метод реєстрації фототермоакустичного перетворення. Аналізується залежність відношення фототермоакустичних сигналів, які знімаються окремо з двох мікрофонів, від параметрів тонких плівок. Показано, що відношення частотних ...
1373967
  Бурлій П.В. Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі п"езоелектрик-тверде тіло / П.В. Бурлій, В В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 434-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться результати теоретичних і експериментальних досліджень фототермоакустичного ефекту в шаруватій пластині п"єзоелектрик-тверде тіло, в якій з метою усунення впливу оптичного опромінення на фізичні властивості досліджуваного твердого тіла, ...
1373968
  Козаченко Віктор Васильович Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п"єзоелектрик : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Козаченко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 143л. – Бібліогр.: л.141-143
1373969
  Козаченко Віктор Васильович Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п"єзоелектрик : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Козаченко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 15 назв
1373970
  Бурбело Фототермоакустичний ефект та фототермоакустична мікроскопія приповерхневого шару твердих тіл : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Бурбело М. Р. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 36л
1373971
  Андрусенко Д.А. Фототермоакустичний ефект у двошаровій системі / Д.А. Андрусенко, І.Я. Кучеров, В.В. Морозюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 333-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично та експериментально досліджено фототермоакустичний (ФА) ефект в двошаровій системі зразок-п"єзоперетворювач. Одержано аналітичні вирази для амплітуди та фази ФА сигналу. Зроблено експеримент, результати якого добре узгоджуються з ...
1373972
  Кувшинский Н.Г. Фототермопластическая и фототермополимеризационная запись информации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Кувшинский Н.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 27 с. – Бібліогр.:с.23-24
1373973
  Мшенский В.А. Фототермопластический носитель на основе халькогенидов мышьяка As2S3 и As2Se3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мшенский В.А.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1974. – 14л.
1373974
   Фототипические снимки в натуральную величину полной рукописи и черновых листов драмы А.С.Пушкина "Русалка". – Москва. – 36с.
1373975
  Глоба Н. Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-43
1373976
  Полторапавлова Г.С. Фототиристоры / Г.С. Полторапавлова, Н.П. Удалов. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с.
1373977
  Мірошниченко М.М. Фототоксичність міських грунтів в урболандшафтах міста Маріуполь / М.М. Мірошниченко, І.А. Кривицька // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 6-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1373978
  Коршиков И.И. Фототоксичность фенольных ингредиентов загрязнения окружающей среды : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Коршиков И. И.; Вил.ГУ. – Вильнюс, 1981. – 24л.
1373979
  Лобанов А.Н. Фототопография / Военно-инженерная краснознаменная академия им В.В. Куйбышева ; А.Н. Лобанов. – Москва : ВИА
Ч. 3 : наземная стереофотограмметрическая съемка. – 1947. – 171 с.
1373980
  Лобанов А.Н. Фототопография : воздушная стереофотограмметрическая съемка / Военно-инженерная краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева ; А.Н. Лобанов. – Москва : ВИА, 1957. – 488 с.
1373981
  Лобанов А.Н. Фототопография : наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 196 с.
1373982
  Лобанов А.Н. Фототопография : наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 268 с.
1373983
  Лобанов А.Н. Фототопография : Наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 224 с.
1373984
  Бордюков М.В. Фототрансформатор-1 / М.В. Бордюков. – М., 1946. – 27с.
1373985
  Гук А.П. Фототриангулирование в реальном времени с использованием микропроцессорных вычислительных систем : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / А.П. Гук, Т.А. Широкова, Е.Ю. Цветкова; отв. ред. Л.К. Трубина. – Новосибирск : НИИГАиК, 1987. – 80 с.
1373986
  Лобанов А.Н. Фототриангуляция с применением электронной вычислительной машины : учеб. руководство по курсу фототопографии и по факультативному курсу "Элетронные и электрические методы в фотограмметрии" / А.Н. Лобанов. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 144 с.
1373987
   Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины / А.Н. Лобанов, Р.П. Овсянников, В.Б. Дубиновский, Ф.Ф. Лысенко, М.М. Машимов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1967. – 292 с.
1373988
   Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины / А.Н. Лобанов, Р.П. Овсянников, В.Б. Дубиновский, Ф.Ф. Лысенко, М.М. Машимов, А.Д. Новиков. – 3-е изд, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 264 с.
1373989
   Фототрофные микроорганизмы. – Пущино, 1988. – 148с.
1373990
  Кондратьева Е.Н. Фототрофные микроорганизмы : учеб. пособие / Е.Н. Кондратьева, И.В. Максимова, В.Д. Самуилов. – Москва : Московский университет, 1989. – 374 с. : ил. – ISBN 5-211-00416-7
1373991
  Лисовский Генрих Михайлович Фототрофы как звено замкнутой экологической системы, включающей человека : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.12 / Лисовский Генрих Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 50л. – Бібліогр.:с.44-50
1373992
  Білоус А.В. Фототуризм як інноваційний вид туристичної діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 43-47


  Дається визначення фототуризму. Викладено особливості організації цього виду діяльності. Вказані переваги фототуризму в порівнянні зі звичайним туризмом і курсами фотографії. Зазначено потенційну аудиторію для такого виду туризму. Дается определение ...
1373993
  Матвеев В.В. Фотоумножители в сцинтилляционных счётчиках / В.В. Матвеев, А.Д. Соколов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 158 с.
1373994
  Нарасимхамурти Т.С. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов : Пер. с англ. / Т.С. Нарасимхамурти. – Москва : Мир, 1984. – 623с.
1373995
  Сумин В.И. Фотоупругие свойства некоторых моно- и поликристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сумин В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 24л.
1373996
  Сумин В.И. Фотоупругие свойства некоторых моно- и поликристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сумин В.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1980. – 24л.
1373997
  Нетребко В.П. Фотоупругость анизотропных тел : учеб. пособие для студ. ун-тов обуч. по спец. "Механика" / В.П. Нетребко. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 116 с.
1373998
  Филатов Н.А. Фотоупругость в горной геомеханике / Н.А. Филатов. – Москва : Недра, 1975. – 184с.
1373999
  Фрохт М.М. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений / М.М. Фрохт. – Москва-Ленинград
2. – 1950. – 488 с.
1374000
  Фрохт М.М. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. : Пер. с англ. / М.М. Фрохт. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 1. – 1948. – 432с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,