Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
136001
  Стрілько-Тютюн "Абетка Борисполя: історичні замітки про місто" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
136002
  Дашковська Д. "Абетка фантастичних слів" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 109-110
136003
  Райс К. "Аби повернути Донбас, Україна має створити аналог ФРН" // Молодь України. – Київ, 2019. – 8 серпня (№ 29/30). – С. 2


  Колишній державний секретар США Кондоліза Райс розповіла, що потрібно зробити Україні, щоб повернути контроль над окупованою територією Донбасу. Про це вона заявила в інтерв’ю виданню НВ, повідомляє UATV. Райс впевнена, що Україна, яка добре функціонує ...
136004
  Корнійчук В. "Абсолютний пан форми" (ритміка "Зів"ялого листя") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 128-147
136005
  Козирєва Т. "Абсолютно неповторний в Україні голос" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 24


  У Львові представили масштабну виставку киянки Влади Ралко.
136006
  Шашок М.О. "Абсурдне" як мистецько-культурна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
136007
  Іщенко Н. "Абхазіянаш" або "ДНР" на експорт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 3


  Що означає зміна влади в Сухумі.
136008
   "Авиалайн" - решения Amadeus для уникальных проектов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
136009
  Иойрыш А.И. А-бомба. / А.И. Иойрыш. – М, 1980. – 423с.
136010
  Стендаль Аббатисса из Кастро : [новелла] ; пер. с фр. / Стендаль. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 96 с.
136011
  Соболева Елена Аббатство Даунтон. В поисках "Аббатства Даунтон" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
136012
  Пикок Т. Аббатство кошмаров; Усадьба Грилла / Т. Пикок. – М, 1988. – 422с.
136013
  Подшивайлова А.М. Аббревиатура как маркер языка тоталитаризма // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 395-411


  Стаття присвячена розгляду абревіатури як маркера мови тоталітаризму. Визначено поняття "тоталітаризм". Висвітлено якості абревіатури, що призводять до посилення тотального контролю, який є ключовою позицією тоталітаризму. Статья посвящена ...
136014
  Волошин Е.П. Аббревиатуры в лексической системе английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Волошин Е.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 26л.
136015
  Шаповалова А.П. Аббревиатуры в современном французском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 664 / Шаповалова А.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 21л.
136016
  Сердюк М.Г. Аббревиатуры и графические сокращения в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Сердюк М.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харків, 1971. – 20 с.
136017
  Борисов В.В. Аббревиация и акронимия / В.В. Борисов. – Москва, 1972. – 320с.
136018
  Могилевский Р.И. Аббревиация как лингвистическое явление : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Могилевский Р.И. ; АН ГрузССР, Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 32 с. – Бібліогр. : с. 28-29
136019
  Редозубов Константин Николаевич Аббревиация как новый способ словообразования в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Редозубов Константин Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 24л.
136020
  Куткина А.Ю. Аббревиация как способ общественно-политической терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 103-108. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
136021
  Коховская Л.Ф. Аббревиация как способ словообразования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коховская Л.Ф.; БГУ. – Минск, 1980. – 24л.
136022
   Абвега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч. – Москва, 1786. – 326с.
136023
  Оганисьян Ю.С. Абд-аль-Кадир / Ю.С. Оганисьян. – М., 1968. – 176с.
136024
  Бахшалиева Г.Б. Абд ас-Салам аль-Уджейли: очерк жизни и творчества / Г.Б. Бахшалиева. – Баку, 1989. – 105с.
136025
  Лабулэ Эдуард Рене Абдаллах или Трилистник о четырех листьях : арабская сказка / Эдуард Лабулэ; Сокр. пер. с фр. кн. А.Н. Шаховской. – Москва : Кн. А.Н. Шаховская ; [Тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1913. – 147, [2] с.
136026
  Невельська-Гордєєва Абдукція - як метод побудови гіпотез та версій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 132-134
136027
  Боролина И.В. Абдулла Каххар / И.В. Боролина. – Ташкент, 1957. – 203с.
136028
   Абдулла Каххар и его художественный мир.. – Ташкент, 1989. – 174 с.
136029
  Мирзоева А. Абдулла Шаиг о современной ему литературной среде // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 288-294
136030
  Халилова Т.А. Абдулла Шаик и русская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Халилова Т.А.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
136031
   Абдуллаев Г.Б. : Библиография. – Баку : Элм, 1978. – 164 с.
136032
  Умаров А.Р. Абдулхак Абдуллаев. / А.Р. Умаров. – М., 1971. – 31с.
136033
  Курбанов А.Б. Абдулхак Хамид и его пьеса "Дочь Индии". : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. Б.; АН Аз.ССР. Ученый совет отделения обществ наук. – Баку, 1971. – 40л.
136034
   Абдулхалат Абдуллатыпович Бакиров. – Ташкент : Фан, 1978. – 39 с.
136035
  Лейви Д.С. Абдульгани Мухаммедович Мирзоев / Д.С. Лейви. – Душанбе, 1965. – 87с.
136036
  Раджобов М.Р. Абдурахман Джами и таджикская философия XV века / М.Р. Раджобов. – Душанбе, 1968. – 320с.
136037
  Аманбаев А. Абдылас Малдыбаев : Краткий очерк жизни творчества : К 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности / А. Аманбаев, Н. Давлесов ; АН Киргиз. ССР ; Союз совет. композиторов Киргизии. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1957. – 31 с. – Библиогр.: с. 32
136038
  Федущак І. Абезь і Адак - дорога у вічність / Інна Федущак, Віктор Федущак. – Львів : Українські технології, 2006. – 292 с. – ISBN 966-345-091-6
136039
  Григор"єва В.Б. Абелеві групи з обмеженням на решітку підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються абелеві групи, решітка підгруп яких задовольняє модальному закону для n=5.
136040
  Вавдіюк Д.О. Абелеві двопороджені самоподібні групи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 11-20. – ISSN 1996-5931


  Встановлено критерiй, коли двопороджена самоподiбна група автоморфiзмiв регулярного бiнарного кореневого дерева є абелевою. У випадку, коли така група є абелевою, в термiнах її твiрних визначено, якiй з чотирьох груп Z2, Z2 х Z2, Z та Z х Z вона ...
136041
  Серр Ж.-П. Абелевы 1-адические представления и эллиптические кривые / Ж.-П. Серр. – М, 1973. – 191 с.
136042
  Кириченко В.В. Абелевы p-группы и модули над дискретно нормированными кольцами / В.В. Кириченко, Л.3. Мащенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються зв"язки між абелевеми p-групами та модулями над дискретно нормованим кільцем p-цілих чисел Z[нижній індекс (p)].
136043
   Абелевы группы и модули : сб. статей. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 139 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
136044
   Абелевы группы и модули : сб. статей. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 257 с. – Библиогр. в конце ст.
136045
   Абелевы группы и модули. – Томск
б/н. – 1982
136046
   Абелевы группы и модули. – Томск
б/н. – 1984
136047
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 5. – 1985
136048
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 4. – 1986
136049
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 6. – 1986
136050
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 7. – 1988
136051
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 8. – 1989
136052
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 9. – 1990
136053
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 10. – 1991
136054
   Абелевы группы и модули. – Томск
№ 11/12. – 1994
136055
   Абелевы группы и модули
№ 13/14. – 1996
136056
  Мамфорд Д. Абелевы многообразия / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1971. – 299с.
136057
  Москаленко Леся Абеліона. Епоха"Альдемару" : готель. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58 : Фото
136058
  Бокал Г.В. Абеляр П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 184-186. – ISBN 966-316-069-1
136059
  Томаши А. Абель в глухом лесу. / А. Томаши. – Москва, 1989. – 285 с.
136060
   Абель Мамедали оглу Магеррамов : библиография / Нац. Акад. наук Азербайджана, Центр. Науч. Б-ка ; [авт.-сост.: Парвана Яхья кызы Ибрагимова, Анзула Парвиз кызы Амирова ; ред.: Фикрет Абузар оглу Шириев, Агакишиев Алигейдар Юнис оглу]. – Баку : NURLAR, 2010. – 140 с. : фот., портр. – ISBN 978-9952-450-86-6


  У пр. №1731793 напис: Дорогому Леониду Васильевичу. Подпись. Москва 2010 г.
136061
  Савченко С.В. Абераційна соціалізація в контексті соціалізації особистості в сучасному інформаційному суспільстві / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 60-68. – ISSN 2227-2747
136062
  Ващенко В.М. Абераційна теорія озонометричних подвійних дифракційних УФ монохроматорів з відніманням дисперсії на сферичних гратках / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 323-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведено результати розрахунків та аналізу оптико-фізичних та оптико-механічних особливостей схеми подвійного дифракційного монохроматора з відніманням дисперсії на базі сферичних ґраток для дистанційного зондування озоносфери Землі з космічних ...
136063
  Одаренко О.В. Аберація культурної спадщини в мистецтві нових медій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
136064
  Корж І.Ф. Аберація нормативно-правової інформації // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 9-16. – ISSN 2616-6798
136065
  Бенч Н.В. Аберація права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 60-75. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Вводиться і розкривається поняття "аберації права", аналізуються філософські проблеми права, що виникли в процесі державотворення в Україні.
136066
  Чиж І.Г. Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.07 / Чиж І.Г.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
136067
  Афончина Н.Б. Аберометрія оптичної системи ока методом Фуко : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Афончина Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
136068
  Сабиров В.Ш. Аберрации совести / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
136069
  Щетепкин Ю.П. Аберрации спектральных систем с диффракционной решеткой : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Щетепкин Ю.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
136070
  Прихоженко Э.Я. Аберрации хромосом озимой твердой пшеницы при повторных облучениях семян в различных физиологических состояниях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Прихоженко Э.Я.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 21л.
136071
  Каспаров Б.М. Аберрация света и специальная теория относительности / Б.М. Каспаров, Н.Б. Каспаров. – Армавир : Северо-Кавказ.филиал ВИМ, 1984. – 120 с.
136072
  Александров А.А. Абесінія / А.А. Александров. – Одеса : Пролетар, 1931. – 67 с.
136073
  Кісар С.Г. Абетка : вірші для дошк. та мол. шк. віку / Світлана Кісар ; [худож. Дзень О.С.]. – Київ : Веселка, 2015. – [66] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0467-9
136074
  Прибитько В.М. Абетка безпеки (Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку) / В.М. Прибитько, О.В. Шкуренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 14-18
136075
  Овчаренко Е. Абетка Василя Чебаника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Муніципальна галерея мистецтв Центральної районної бібліотеки ім. Павла Загребельного Деснянського району столиці запросила на виставку "Графіка української мови". В центрі уваги - багаторічна робота одного з найкращих українських графіків Василя ...
136076
  Речицький В. Абетка демократії: інформація // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 3-6
136077
  Речицький В. Абетка демократії: свобода слова // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 6-12
136078
  Речицький В. Абетка демократії: свобода творчості // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 4 (48), жовтень - грудень. – С. 3-6
136079
  Ковалів Ю. Абетка дисертанта : методол. принципи написання дисертації : посібник / Юрій Ковалів. – Київ : Твім інтер, 2009. – 456, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7430-48-0
136080
  Войтко В.І. Абетка для віруючих і невіруючих / В.І. Войтко. – Київ, 1972. – 123с.
136081
   Абетка для директора / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 8. – ISSN 2219-5793
136082
   Абетка етнополітолога. – Київ : Школяр
Т. 1 : [Римаренко Ю., Варзар І., Іванченко І. та ін.]. – 1996. – 225 с.
136083
   Абетка етнополітолога : довід. посібник. – Київ : Школяр
Т. 2 : [Римаренко Ю., Варзар І., Іванченко І. та ін. ; відп. ред. Римаренко Ю.]. – 1996. – 235, [1] с.
136084
  Паладій Я. Абетка з історії України / Я. Паладій. – К, 1993. – 39с.
136085
  Ботанова К. Абетка майбутнього / Катерина Ботанова // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. – Київ : Темпора, 2020. – С. 19-38 : портр. – ISBN 978-617-569-475-6
136086
  Зубенко Л.Г. Абетка менеджера / Л.Г. Зубенко, Л.С. Довгаль. – К, 1993. – 74с.
136087
  Удовиченко В.П. Абетка міського голови : поради, застереження, благословіння / В.П. Удовиченко; АМУ. – Київ, 2000. – 32с.
136088
  Войтко В.І. Абетка молодого атеїста : Короткий словник атеїстичних термінів / В.І. Войтко. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1978. – 160с.
136089
  Старун В.В. Абетка світла / В.В. Старун. – Київ, 1989. – 45 с.
136090
  Чадюк М. Абетка Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 186/187). – С. 31


  Книга Леоніда Ушкалова, яка долає інертність сприйняття.
136091
   Абетка української політики : Довідник. – Київ : Смолоскип, 1998. – 230 с. – ISBN 1-889240-39-7
136092
   Абетка української політики : довідник. – Київ : Смолоскип, 2000. – 268 с. – ISBN 966-7332-29-2
136093
   Абетка української політики : Довідник. – Киев : Смолоскип. – ISBN 966-7332-77-2
Вип. 5. – 2002. – 368 с.
136094
   Абетка української політики : довідник. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-77-2
Вип. 6. – 2003. – 364 с.
136095
  Бедашко Н.В. Абетка харчування (Розробка уроку для 1 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 7-9 : фото
136096
  Маслова Н.О. Абетка харчування. Їмо правильно (Розробка уроку для 3 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 15-20 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
136097
   Абетковий прикметний покажчик : до "Офіц. бюл. НКФ УСРР" за 1 пол. 1928-29 р. (№№ 1-48). – Харків : Українська філія Держфінвидава СРСР, 1929. – 116 с. – Без тит. арк.
136098
  Циколина М.М. Абжуйский диалект абхазского языка. Основные фонетические и морфологические особенности : Автореф... канд. филол.наук: / Циколина М. М.; АН ГССР, Абхаз. ин-т яз. лит. и ист. – Тбилиси, 1958. – 18л.
136099
  Мамаева Наталья Львовна Абзац в функционально-стилистическом аспекте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мамаева Наталья Львовна; Моск. гос. пед. ин-т ин.-яз. – М., 1981. – 26л.
136100
  Станіслав О.В. Абзац як засіб графічної делімітації написаного у французькій орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 265-268
136101
  Николаева В Абзац, его строение, содержание и композиционно-стилистическая роль в рассказах А. П. Чехова : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Николаева В П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 21 с.
136102
  Юшина Н.А. Абзац, его структурно-семантические типы и функционирование их в произведениях В.И.Ленина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Юшина Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 16 с.
136103
  Барліг Олесь Абзаци // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 48-55. – ISSN 0130-1608
136104
  Старовой Ю.Л. Абзацна парпеляція речень у системі експресивного синтаксису. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Старовой Ю.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
136105
  Старовойт Юрий Леонидович Абзацная парцелляция предложений в системе экспрессивного синтаксиса : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Старовойт Юрий Леонидович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.166-187
136106
   Аби гроші... : укр. антиреліг. казки. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1957. – 48 с.
136107
  Іваницька М. Аби життя мало сенс… // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 4


  Професор Кияк не лише створив і 13 років очолював кафедру теорії і практики перекладу в Інституті філології, він був першим президентом української Спілки германістів вищої школи України, обіймав чимало поважних посад.
136108
  Табачник Д. Аби знання не підмінялися переконаннями / ппідготувала матеріал Н. Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підбив попередні підсумки ЗНО і відповів на запитання журналістів
136109
  Пульша С. Аби не було війни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Білоруське суспільство загнане в "яму страху" і російська інформаційна війна.
136110
  Данилевська Оксана Аби не втратити мову ще для одного покоління: мовна політика у сфері освіти
136111
  Макарський О. Аби правове поле не стало мінним. Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про радіо та телебачення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-25
136112
  Ясінський Я. Аби свято тривало... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 0868-4790
136113
  Авазходжаев Х.Х. Абид Мурадович Акрамходжаев : биобиблиогр. / [сост. Х.Х. Авазходжаев] ; Ин-т геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений М-ва геолог. УзССР. – Ташкент : Фан, 1970. – 32 с.
136114
  Кормилицын А.И. Абид Садыкович Садыков / А.И. Кормилицын. – Ташкент, 1968. – 100с.
136115
   Абиогенез и начальные стадии эволюции жизни. – Москва, 1968. – 214с.
136116
  Краюшкин В.А. Абиогенно-мантийный генезис нефти / В.А. Краюшкин. – К., 1984. – 176с.
136117
  Ломтев В.Л. Абиссальные холмы С3 плиты Пацифики: особенности строения и относительный возраст // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 57-75 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 1999-7566
136118
  Александров Б.А. Абиссиния / Б.А. Александров, А. Зусманович; Б. Александрос, А. Зусминович. – Москва : Молодая гвардия, 1936. – 158 с.
136119
   Абиссиния (Эфиопия) : сб. статей. – Моска ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 582 с., [4] л. ил. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР. Ин-т антропологии, археологии и этнографии)
136120
  Лисовский П.А. Абиссинская авантюра итальянского фашизмай / П.А. Лисовский. – М., 1936. – 224с.
136121
  Чайка Л. Абитуриент-2012 должен занть назубок... // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины стартует 2 июля, но абитуриент, предупрежденный заранее, всегда успешнее того, кто все откладывает на последний день. Уважаемые будущие студенты, внимание! Куда и как? В этом году вы можете ...
136122
   Абитуриент-89 : для поступающих в вузы : Справ.-метод. пособие. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1989. – 80 с.
136123
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 1995
136124
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 1995
136125
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 1995
136126
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 1995
136127
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 1995
136128
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 1995
136129
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 1996
136130
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 1996
136131
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 1996
136132
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2001
136133
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2001
136134
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2001
136135
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2001
136136
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2001
136137
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2001
136138
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 2002
136139
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 2002
136140
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 2002
136141
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 2002
136142
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 2002
136143
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 2002
136144
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2002
136145
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2002
136146
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2002
136147
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2002
136148
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2002
136149
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2002
136150
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 2003
136151
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 2003
136152
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 2003
136153
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 2003
136154
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 2003
136155
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 2003
136156
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2003
136157
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2003
136158
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2003
136159
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2003
136160
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2003
136161
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2003
136162
   Абитуриентов ограничат в выборе вузов // Аргументы недели. – Киев, 2016. – 18- 24 октября (№ 42)


  Абитуриенты смогут подавать семь заявлений в вузы на три специальности. Раньше можно было подавать до 15 заявлений на пять специальностей. По словам проректора КНУ им. Т. Шевченко В. Бугрова, такое новшество даст абитуриентам возможность ...
136163
   Абитуриенту : Краткое пособие по истории. – Москва : Высшая школа, 1992. – 175 с.
136164
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступ. экзамену по фр. яз. – Ленинград : [ЛГУ им. А.А. Жданова], 1973. – 14 с.
136165
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступ. экзамену по нем. яз. – Ленинград : Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1974. – 14 с.
136166
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступ. экзамену по англ. яз. – Ленинград : [ЛГУ им. А.А. Жданова], 1978. – 11 с.
136167
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступ. экзамену по фр. яз. – Ленинград : [ЛГУ им. А.А. Жданова], 1978. – 12 с.
136168
   Абитуриенту ЛГУ.. – Л., 1973. – 16с.
136169
  Старков В.В. Абитуриенты / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1974. – 150с.
136170
  Макарова М.Н. Абитуриенты в условиях применения ЕГЭ // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 93-98. – ISSN 0132-1625
136171
  Болотова В.О. Абітуриєнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз / В.О. Болотова, Н.О. Ляшенко, Г.-М.М. Саппа // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3 (50). – С. 135-139. – ISSN 1727-1584
136172
  Стрелюк О. Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 листопада (№ 40). – С. 12


  Відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями. Вперше створено умови для ...
136173
   Абітурієнт-92 : Основні положення прийому до вузів України. Програми для вступників і адреси вузів. – Київ, 1992. – 30 с.
136174
  Урись Т. Абітурієнт, тебе чекають // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 5


  День відкритих дверей у НПУ імені М.П. Драгоманова.
136175
   Абітурієнтам звузили простір для маневру // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 200). – С. 10


  Під час наступної вступної кампанії дозволять подавати дев"ять заяв і тільки на чотири спеціальності. Умови прийому на навчання було затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2016 року № 1236 "Про затвердження Умов прийому на ...
136176
   Абітурієнте,збирай документи ! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Про тонкощі збору і подачі необхідних документів до приймальних комісій ВНЗ.
136177
   Абітурієнти з окупованих територій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Майже 2000 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій зараховано на місця державного замовлення до українських ВНЗ через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".
136178
   Абітурієнти коригують бюджетний набір // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 31/32). – С. 1


  "...Найбільше бюджетне поповнення, завдяки вибору абітурієнтів, отримав Львівський національний університет імені Івана Франка: бюджетних місць тут стало на 291 більше. На другому - Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, поповнення - ...
136179
   Абітурієнти можуть перевірити свої шанси на вступ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  У дні очікування оприлюднення першої "хвилі" списків зарахованих до українських вишів відвідувачі освітнього порталу ПедПРЕСА вже можуть хоча б приблизно вирахувати свої шанси на вступ. Для цього необхідно скористатися особливою програмою "Прогноз ...
136180
  Мілянович О. Абітурієнти на старті // Молодь України. – Київ, 2018. – 06 липня (№ 19)


  В Україні закінчився основний етап проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року іспити здавали більше 330 тис. осіб. Перевіряли знання з 11 предметів. Новацією було аудіювання, яким доповнили іспити з іноземних мов.
136181
   Абітурієнти почали подавати заяви до вишів // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня ( № 129). – С. 1


  Найбільше - до КНУ ім. Т. Шевченка...
136182
  Карлаш Т. Абітурієнтське літо на фініші // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 3


  Новини зі вступної кампанії-2018. Найбільше подано заяв до КНУ імені Тараса Шевченка - 37 994; ЛНУ імені Івана Франка - 35 764; НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 324.
136183
   Абітурієнту - 99 : Правила прийому. Програми вступних іспитів. – Київ : Київський університет, 1999. – 120 с. – ISBN 966-594-097-Х
136184
   Абламович Ігнатій Карлович (1787-1848) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 7. – ISBN 978-966-933-054-3
136185
  Хамрай О. Аблаутне чергування відкритого і закритого голосного як іеваріант арабської граматичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 116-125. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
136186
  Еремченко В.К. Аблефаридные ящерицы фауны СССР и сопредельных стран / В.К. Еремченко, Н.Н. Щербак. – Фрунзе, 1986. – 169с.
136187
  Плюхин Е.В. Аблинга. / Е.В. Плюхин. – Л., 1977. – 107с.
136188
  Бедрій А. АБН - Міжнародна концепція і формація ОУН (У 50-річчя заснування) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 68-89. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)


  Стаття присвячена Ярославові Стецькові.
136189
  Левченко О.О. Абнотивність як складова комплексу професійних компетентностей викладача в процесі формування студента-гуманітарія // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 23-29. – ISSN 2304-0629
136190
  Маклафін Д. Або Джоконда : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 145-151. – ISSN 0208-0710
136191
  Татишвили В.И. Або Тбилели / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1974. – 256с.
136192
  Устенко Г.А. Аболиционистические романы Бичер Стоу / Г.А. Устенко. – Одесса, 1961. – 71 с.
136193
  Фиалковский Е.Е. Аболиционистский роман Ричарда Хилдрета и проблема становления критического реализма в литературе США. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фиалковский Е.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 19л.
136194
   Аболіна Тетяна Георгіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 4. – ISBN 978-966-439-754-1
136195
  Рогожа М. Аболіна Тетяна Георгіївна // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...2 травня 2015 року передчасно пішла з життя Тетяна Георгіївна Аболіна, доктор філософських наук, професорка, ентузіастка розвитку етичної освіти, полум"яний патріот України. Понад сорок років її життя було пов"язане з [КНУ імені Тараса Шевченка], ...
136196
   Аболіна Тетяна Георгіївна (1950-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 8. – ISBN 978-966-933-054-3
136197
  Гончар Б.М. Аболіціонізм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5. – ISBN 966-642-073-2
136198
  Троицкая Е.Е. Абонемент городской библиотеки : практ. пособие / Троицкая Е.Е. [и др.] ; [ред. В.В. Нейман и Е.Е. Троицкая] ; М-во культуры РСФСР, Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. Науч.-метод. отд. библиотековедения и библиографии. – Москва : [б. и.], 1963. – 219 с. – Библиогр. : с. 206-218
136199
   Абонемент на информационное обслуживание. – Киев : [б. и.], 1970. – 20 с.
136200
   Абонементы вычислительных центров коллективного пользования.. – М., 1984. – 176с.
136201
  Незнанский Фридрих Абонент недоступен : Роман / Незнанский Фридрих. – Москва : Олимп, АСТ, 2000. – 432с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-7390-0964-2
136202
   Абоненты вычислительных центров коллективного пользования / Ф.И. Перегудов, Ю.П. Ехлаков, А.А. Овсянников, Г В. Садков, И.П. [и др.] Макаров; [Ф.И. Перегудов и др.] ; под общ. ред. Ф.И. Перегудова. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 173, [3] с. : ил.
136203
  Мыльцев П. Абордаж эпохи цифровых технологий // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – С. 2-9. – ISSN 0234-1670


  Піпати ХХІ ст. в Індійському океані з Сомалі
136204
   Абориген : повести. – Москва : Детская литература, 1989. – 525, [2] с. : ил.
136205
  Коротков Ю.М. Абориген / Ю.М. Коротков. – М., 1989. – 221с.
136206
  Логінов Володимир Аборигени Антарктиди : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 74-77 : Фото
136207
  Таран О.Г. Аборигени Тайваню: маловідомі сторінки історії кінця XIX - першої чверті XX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 216-226. – ISSN 1682-671Х
136208
   Аборигенні види риб як тест-об"єкти для дослідження сучасного стану гідроекосистем / Н.М. Присяжнюк, О.І. Слободенюк, Н.Є. Гриневич, В.П. Бабань, О.А. Кузьменко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 97-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
136209
  Смаглюк К Аборигенні листяні лісоутворення. / К Смаглюк. – Ужгород, 1974. – 119с.
136210
  Роуз Ф. Аборигены Австаралии. Традиционное общество / Ф. Роуз. – М, 1989. – 318с.
136211
  Роуз Ф. Аборигены Австралии : Их прошлое и настоящее / Ф. Роуз. – Москва : Наука, 1981. – 160с.
136212
  Погадаев В. Аборигены в Малайзии : интеграция или ассимиляция? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0321-5075
136213
  Роуз Ф. Аборигены, кенгуру и реактивные лайнеры / Ф. Роуз. – М, 1972. – 279с.
136214
  Лапшина Н.С. Аборт / Н.С. Лапшина. – Москва, 1939. – 24с.
136215
  Черевко К.О. Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 134 Кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 56-62. – ISSN 2304-4556
136216
  Писаренко К.А. Абоский мир 1743 года // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-113. – ISSN 0042-8779
136217
  Канаев И.И. Абраам Трамбле 1710-1784 / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 131 с. – Библиогр.: с. 125-129
136218
   Абрагам Маслоу (A,raham Harold Maslow) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 236-266. – ISBN 978-966-518-287-0
136219
  Белаш Ф.Н. Абразивное действие минеральных зеренпри флотации / Ф.Н. Белаш. – Мурманск, 1956. – 42 с.
136220
  Кащеев В.Н. Абразивное зерно и абразивное разрушение поверхности твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кащеев В.Н.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 8л.
136221
  Кащеев В.Н. Абразивное разрушение твердых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кащеев В.Н.; Томск. гос. ун-т им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
136222
   Абразионный процесс на морском берегу / Есин, н.В., М.Т. Савин, А.П. Жиляев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 200с.
136223
  Васильев Д.С. Абразия Черноморского побережья Кавказа и оценка перспектив нефтегазносности этого района : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Васильев Д.С.;. – Сочи, 1959. – 27л.
136224
  Виржиковський Р.Р. Абразія на північно-західному узбережжі Чорного моря і осуви в районі Одеси / Р.Р. Виржиковський, 1935. – 197-216с.
136225
  Данскер О.Л. Абрам Акимович Гозенпуд : Библиогр. указ. / О.Л. Данскер, Т.Д. Исмагулова. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1979. – 39с. – (Библиогр. ученых ин-та / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)
136226
  Шекет Ю. Абрам Ганнибал: Белая ворона гнезда Петрова // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 28-46. – ISSN 1819-6268
136227
  Баршева И.Н. Абрам Ефимович Архипов / И.Н. Баршева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 48 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 46 (6 назв.). – (Массовая библиотечка по искусству)
136228
  Барышева И.Н. Абрам Ефимович Архипов (1862-1930) : каталог выставки к100-летию со дня рождения / Академия художеств СССР, Гос. Третьяковская галлерея, Гос. Русский музей ; [И.Н. Барышева, Д.Х. Сафаралиева]. – Москва : Изд-во Академия художеств СССР, 1963. – 55 с. : 27 ил.
136229
   Абрам Израилевич Пейсахович.. – М, 1988. – 36с.
136230
   Абрам Исаакович Алиханов : физик. – Ереван : АН АрмССР, 1987. – 57, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; № 39)
136231
   Абрам Исаакович Резниченко. – Москва : Советский художник, 1955. – 74 с.
136232
   Абрам Исаакович Резниченко.. – М., 1955. – 74с.
136233
  Мантурова Т.Б. Абрам Малахин. / Т.Б. Мантурова. – М., 1979. – 95с.
136234
  Рыбакова И.А. Абрам Маркович Черкосский / И.А. Рыбакова. – Москва, 1966. – 80с.
136235
  Козаков М. Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы. / М. Козаков. – Л., 1927. – 108с.
136236
  Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Ганнибал - прадед Пушкина : Расписания и материалы / И.Л. Фейнберг. – Москва : Наука, 1983. – 128с.
136237
  Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал / Г. Леец. – Таллин, 1980. – 192с.
136238
  Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал / Г.А. Леец. – Таллин, 1984. – 192с.
136239
  Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Геннибал прадед Пушкина : Разыскания и материалы / И.Л. Фейнберг. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 124 с.
136240
  Гращенкова И.Н. Абрам Роом / И.Н. Гращенкова. – Москва, 1977. – 265 с.
136241
  Накано Ю. Абрам Терц и "рукописность": создание литературного амплуа в творчестве А. Синявского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 88-94. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
136242
  Вреден-Кобецкая Абрам Федорович Иоффе / Вреден-Кобецкая, Е.И. Гусенкова. – Москва, 1960. – 136с.
136243
  Соминский М.С. Абрам Федорович Иоффе / М.С. Соминский. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 644с.
136244
   Абрам Федорович Иоффе (1880-1960). – М, 1981. – 136с.
136245
  Чернощекова Т.М. Абрам Федорович Иоффе. : пособие для учащихся / Т.М. Чернощекова. – Москва : Просвещение, 1983. – 113с.
136246
  Зінькевич О. Абрамові Гозенпуду - 95 // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 642-644. – ISBN 966-7679-57-8
136247
  Поленова Н.В. Абрамцево / Н.В. Поленова. – М, 1922. – 106 с.
136248
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1953. – 206с.
136249
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1969. – 256с.
136250
  Белоглазова Н.М. Абрамцево : государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник / Авт.-сост.: Н.М. Белоглазова. – Москва : Советская Россия, 1981. – 270 с.
136251
   Абрамцево = Abramtsevo : художественный кружок. Живопись. Графика. Скульптура. Театр. Мастерские. Сборник. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 320 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
136252
  "Абрамцево" Абрамцево : государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник. Фотопутеводитель / "Абрамцево", историко-художественный и литературный музей-заповедник (Моск. обл.) гос.; Сост.: И.А. Рыбаков; авт. текста: В.П. Янелис. – Москва : Планета, 1991. – 75, [4] с. : ил., цв. ил.
136253
   Абрамцево и творчество московских художников : (К 50-летию создания творческого коллектива "Ново-Абрамцево"). Живопись. Скульптура. Графика : Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1984. – [63] с. : ил.
136254
  Пахомов Н.П. Абрамцево. Музей-усадьба / Н.П. Пахомов. – 2-е доп. изд. – М., 1958. – 212с.
136255
  Чичкина Светлана Абрамцево. Новый маршрут по старой дороге : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 58 : Фото
136256
  Дейч И А. Абрар Хидоятов / И А. Дейч, . – М.Л., 1948. – 68с.
136257
  Чекштуріна В.М. Абревіатура PR:сакральне значення руноскрипту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 243-246


  У статті розглянуто сакральний зміст рунічних знаків, які є складовою частиною абревіатури PR.Проаналізовано особливості утворення абревіатур різних типів, а також визначено тип абревіатури PR. Уточнено передумови виникнення потреби в створенні ...
136258
  Кужелюк М. Абревіатура в англомовних періодичних виданнях // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 170-171. – ISBN 978-966-600-646-5
136259
  Волинець Г. Абревіатури в мові сучасної української преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 159-165


  У статті на матеріалі текстів українських періодичних видань розглядаються типи абревіатур, визначаються особливості їх функціонування в мові ЗМІ. Зібраний матеріал дає змогу з"ясувати специфіку сучасної компресії. The types of abbreviations on the ...
136260
  Девальєр О. Абревіатури сучасної української мови як засіб відображення політичних, соціально-економічних та культурно-освітніх перетворень у суспільстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 67-73. – ISBN 978-966-2248-36-4
136261
  Девальєр О. Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретації // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 125-130. – ISSN 2075-1486
136262
  Запоточна Л. Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 71-77. – ISSN 2311-9896
136263
  Телешун К.О. Абревіація в системі сучасної турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 368-371


  У статті досліджено актуальні питання фахової мови торгівлі турецької мови: термінотворення за допомогою абревіації, структурні типи абревіатур, ініціально-літерні скорочення, часткове скорочення в термінології торгівлі. В статье исследованы ...
136264
  Климюк М. Абревіація в українській періодиці початку XXI сторіччя // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 63-74. – ISSN 2311-5165
136265
  Кульчицький В Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 245-250


  У статті досліджується система словотворення сучасної німецької мови у структурно-семантичному, функціональному, номінативному та комунікативному вимірі шляхом аналізу новоутворених похідних слів, не зафіксованих словниками, а також словотвірні одиниці ...
136266
  Корнієнко І.В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Корнієнко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 178-203
136267
  Корнієнко І.В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Корнієнко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
136268
  Комарницька Т. Абревіація у японській мові: проблема номінації та класифікації


  У статті виділено проблемні питання явища абревіації в японській мові - неузгодженість термінологічної номінації та брак єдиної класифікації абревіатур, запропоновано розмежовувати поняття "абревіація" і "скорочення", а також подано низку класифікацій ...
136269
  Локота О.П. Абревіація як особливий способ утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 281-286. – Бібліогр.: Літ.: с. 286; 12 зазв


  Стаття присвячена проблемі абревіації як особливому способу утворення дипломатичних термінів, розглядаються ініціальні абревіатури, що з"явилися у турецькій мові у другій половині ХХ - початку ХХІ сторіччя. The article is devoted to a problem of ...
136270
  Терханова О.В. Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80-90-х рр. XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 153-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
136271
  Думанська Л. Абревіація як спосіб творення українських термінів архітектури // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7046-59-1
136272
  Керашев Т.М. Абрек : повесть / Тембот Керашев;. – Москва, 1963. – 47 с.
136273
  Керашев Т. Абрек : рассказы / Тембот Керашев;. – Москва, 1969. – 223 с.
136274
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
136275
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
136276
  Щербина М.Л. Абрикоси акліматизаційного саду УРСР / М.Л. Щербина. – Київ, 1936. – 122с.
136277
  Степова О. Абрикоси Донбасу [оповідання] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 12-19. – ISSN 0868-9644
136278
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – Л, 1962. – 146с.
136279
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – М, 1966. – 256с.
136280
  Хорольский В.П. Абрикосовая косточка / В.П. Хорольский. – Ставрополь, 1972. – 56с.
136281
  Солженицын А.И. Абрикосовое варенье : [рассказы 90-х годов] / Александр Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 365, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03380-1


  Содержание: Двучастные рассказы. 1993-1998. Эго. Рассказ. c. 7-41; На краях. Рассказ. c. 42-92; Молодняк. Рассказ. c. 93-106; Настенька. Рассказ. c. 107-141; Абрикосовое варенье. Рассказ. c. 142-160; Все равно. Рассказ. c. 161-184; На изломах. Рассказ. ...
136282
   Абрикосовый комуз : с друзьями по дорогам Киргизии : [сборник]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 143 с.
136283
  Куни Л. Абрисы : проза: повесть (чечено-ингушская литература) // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-100. – ISSN 0012-6756
136284
  Туулик Ю. Абрука : рассказы и повести / Юло Туулик ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 400 с.
136285
  Анкваб В.Д. Абрыскил : фрагменты из романа в стихах / Владимир Анкваб ; пер. с абхаз. Ю. Полухина. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 152 с. : ил.
136286
  Бабкин В.С. Абсент, Ихор и другие / В.С. Бабкин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 112 с.
136287
  Гусєв В.І. Абсентеїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5. – ISBN 966-642-073-2
136288
  Оверчук С.В. Абсентеїзм адвоката: теорія, законодавство та прецендентна практика // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 264-271. – ISSN 2310-9769
136289
  Рудь Г. Абсентеїзм в конституційному праві: причини виникнення та шляхи подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 73-74. – ISBN 978-617-7069-15-6
136290
  Драгомерецька Д. Абсентеїзм в Україні // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 144-145. – ISBN 978-617-7611-44-7
136291
  Бурда В. Абсентеїзм у виборчих кампаніяхдо місцевих рад УСРР у 1920-ті роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 40-47


  У статті розглядається активність населення УСРР під час виборчих кампаній до місцевих рад протягом 1920-х рр. Визначено основні причини низької явки виборців на виборчі дільниці у першій половині 1920-х рр. Простежується зміна ставлення ...
136292
  Слободян Т.З. Абсентеїзм у республіці Польща: особливості та динаміка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 159-171. – (Думка). – ISSN 2304-7410
136293
  Мищенко Е.Д. Абсолюная фотометрия световых потоков в вакуумном ультрафиолете 10-100 нм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мищенко Е.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
136294
  Наровчатов С.С. Абсолют / Сергей Наровчатов. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 1)
136295
  Руденко С.В. Абсолют і абсолютне знання у теорії інтерперсональності Й.Г. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
136296
  Липилин В.Г. Абсолют: Докум. рассказ о Е.Д.Стасовой. / В.Г. Липилин. – Л., 1990. – 268с.
136297
  Мордвінцев В.М. Абсолютизм / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5-6. – ISBN 966-642-073-2
136298
  Чернов К.С. Абсолютизм в Росии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 128-136. – ISSN 0042-8779
136299
   Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.) : сборник статей к 70-летию со дня рождения и 45-летию науч. и пед. деятельности Б.Б. Кафенгауза. – Москва : Наука, 1964. – 520 с., [1] л. портр. : портр.
136300
  Ветюгов В.Е. Абсолютизм в русской политико-правовой мысли XVI-начале XX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
136301
  Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм? : Опыт ист.-критич. изуч. чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии / П. Кудрявцев. – Киев : типо-лит. Чоколова
Вып. 1. – 1908. – VIII, 307 с.
136302
  Дойчик М.В. Абсолютизм кантівського розуміння гідності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 72-75
136303
  Мокін І.С. Абсолютистські аспекти гетьманату П.П. Скоропадського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 329-338
136304
  Тищенко А.В. Абсолютна динаміка образу персонажа художнього тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі роману Т. Драйзера "Американська трагедія") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 370-371. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
136305
  Гавука І. Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 150-158 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
136306
  Вітович І. Абсолютна євроатлантистка уряду ЄС // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 79). – С. 13


  Єврокомісю вперше очолила жінка - лікар-гінеколог за фахом і мати сімох дітей Урсула фон дер Ляєн.
136307
  Ахтирська Н.М. Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 8-11
136308
  Гетьман В.І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Андрієнко Т.Л., Балюк Г.І. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (86), вересень - жовтень. – С. 25-28
136309
  Прокопов Д.Є. Абсолютна ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 395-396. – ISBN 966-316-069-1
136310
  Шатирко А.В. Абсолютна інтервальна стійкість диференціальних систем регулювання нейтрального типу / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 232-247. – ISSN 1815-2910
136311
   Абсолютна перемога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Студент КПІ Микола Іванченко переміг на науковому конкурсі у Мексиці, запропонувавши технологію очищення води від нафти.
136312
  Нікітін А.В. Абсолютна стійкість в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язних відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з вінерівським процесом та пуассонівськими перемиканнями, не розв"язаних відносно похідних.
136313
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010. – 126 л. – Бібліогр.: л. 113 - 126
136314
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
136315
  Свердан Абсолютна стійкість розв"язків стохастичних систем автоматичного регулювання з нелінійним оберненим зв"язком та пуассонівськими перемиканнями / Свердан, МЛ, О.А. Ясинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі одержано алгебраїчні коефіцієнтні умови абсолютної асимптотичної стійкості в середньому квадратичному положення рівноваги стохастичних диференціальних систем Іто-Скорохода з нелінійним оберненим зв"язком (систем Лур"є-Постнікова).
136316
  Ніколова А.В. Абсолютна хронологія ямної культури Північного Надчорномор"я в світлі дендродат // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 4. – С. 14-31. – ISSN 0235-3490
136317
  Купцов В.М. Абсолютная геохронология данных осадков океанов и морей / В.М. Купцов. – М, 1986. – 270с.
136318
   Абсолютная геохронология четвертичного периода : материалы совещания. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 160 с., [2] л. табл., карт. : табл., карты. – Библиогр. в конце докладов
136319
  Федорченко А.М. Абсолютная и конвективная неустойчивость в плазме и твердых телах. / А.М. Федорченко, Н.Я. Коцаренко. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
136320
  Лопатин И.В. Абсолютная измерения энергия в пучках тормозного излучения от электронных ускорителей : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лопатин И.В.; Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1966. – 13л.
136321
  Лупишко Д.Ф. Абсолютная интегральная и поверхностная фотометрия Марса в противостояние 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Лупишко Д.Ф.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
136322
  Дундукова Ю.Е. Абсолютная конструкция с предлогом with в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дундукова Ю.Е.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1964. – 22л.
136323
  Хокинс К. Абсолютная конфигурация комплексов металлов / К. Хокинс. – М., 1974. – 430с.
136324
  Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Тип. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон" ; Изд. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон", 1902. – [3], 183 с. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
136325
  Маркитанова Елена Абсолютная победа, или для чего надо принимать участие в шоу-конкурсах садов / Маркитанова Елена, Лысиков Андрей // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 16-20 : фото
136326
  Шиллер Н.Н. Абсолютная скала температур в связи с двумя основными законами механической теории тепла / Н. Шиллер. – Москва : Товарищ. печатного дела и торговли И.Н. Кушнерев и К, 1888. – 20 с. – Отд.оттиск из : Вестник опытной физики и элементарной математики
136327
  Костякова Е.Б. Абсолютная спектрофотометрия слабых протяженных небесных объектов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Костякова Е.Б. ; МГУ , Гос. астролог. ин-т. – Москва, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
136328
  Ходячих М.Ф. Абсолютная спектрофотометрия Юпитера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Ходячих М.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 16л.
136329
  Грепачевская Л .В. Абсолютная суммируемовсть ортогональных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грепачевская Л .В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 10л.
136330
  Михайловский Б.И. Абсолютная термоэлектродвижущая сила жидких непереходных металлов и их сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Михайловский Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
136331
  Резван В. Абсолютная устойчивость автоматических систем с запаздыванием / В. Резван. – М., 1983. – 360с.
136332
  Серикбаев Ш.С. Абсолютная устойчивость и оценка отклонений в параметрических возмущаемых системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Серикбаев Ш.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
136333
  Хусаинов Д.Я. Абсолютная устойчивость разностных систем с запаздыванием / Д.Я. Хусаинов, А.В. Шатырко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 95-107. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В работе получены достаточные условия абсолютной устойчивости нелинейных систем регулирования, описываемых разностными системами с запаздыванием. При получении утверждений используется метод функционалов Ляпунова-Красовского в виде суммы квадратичной ...
136334
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 18л.
136335
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость и глобальная дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 17л.
136336
  Евсюков Н.Н. Абсолютная фотометрия луны в инфракрсной и ультрафиотелтовой областях спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евсюков Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 10л.
136337
  Сытинская Н.Н. Абсолютная фотометрия протяженных небесных объектов / Н.Н. Сытинская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 199 с.
136338
  Ситник Г.Ф. Абсолютная фотоэлектрическая фотометрия непрерывного спектра солнца : автореф. ... доктора физ-мат. наук / Ситник Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1956. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
136339
  Ахиезер А.И. Абсолютная, конвективная и глобальная неустойчивость, усиление и непропускание колебаний / Ахиезер А.И., Половин Р.В. ; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – Киев : ИТФ АН УССР, 1970. – 94 с. – Библиогр.: с. 91-93
136340
  Сліденко І. Абсолютне в праві або аксіоматичність базисних категорій сучасного конституційного права (конституціоналізм) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 178-193. – ISSN 2310-6158
136341
  Цофнас А.Ю. Абсолютне і відносне у відношенні "суб"єкт - об"єкт" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
136342
  Крокос В.І. Абсолютне літочислення в геології = Chronologie absolue en qeologie / В.І. Крокос. – Б.м. : б.и. – [12] с.
136343
  Проскура М.І. Абсолютне та відносне в законах природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
136344
  Чапек Карел Абсолютний дух. / Чапек Карел. – К., 1959. – 55с.
136345
  Саркисян С.Д. Абсолютний характер руху і його методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
136346
  Шваєцький М.Г. Абсолютні величини в шкільному курсі математики. / М.Г. Шваєцький. – Київ, 1967. – 248 с.
136347
   Абсолютні височини свердловин і рівня Земли біля них : матеріали до гідрогеології м. Харкова. – Харків : [б. в.], 1931. – 52 с.
136348
  Марінашвілі М.Д. Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 267-273. – Бібліогр.: Літ.: с. 273; 16 назв
136349
  Гнатовський М. Абсолютні права людини не знають кордонів і стін / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 5


  "Міждержавну структуру Ради Європи з унікальними повноваженнями – Європейський комітет проти тортур (ЄКПТ) – нещодавно утретє очолив доцент ІМВ, віце-президент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський. Комітет поряд із Європейським ...
136350
  Звірко О.Є. Абсолютні санкції в нормах про відповідальність за адміністративні правопорушення / О.Є. Звірко, О.О. Осіпова // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 41-42. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
136351
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 74-78. – Бібліогр.: 14 назв
136352
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 85-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
136353
  Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 172-175. – ISSN 2219-5521
136354
  Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права: реалізація і захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Щербина Богдан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
136355
  Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права: реалізація і захист : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Щербина Богдан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 294 арк. – Додатки: арк. 293-294. – Бібліогр.: арк. 268-292
136356
  Шишкін В. Абсолютність права людської гідності (позиції Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 57-75. – ISSN 1026-9932
136357
  Раппопорт А.М. Абсолютно-целочисленные задачи линейного программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Раппопорт А.М.; АН СССР.Центр.экон.матем.ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
136358
  Малко Ромко Абсолютно інший Єгипет : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 92-95 : Фото
136359
  Гріник Ю.М. Абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджується абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів. We study the absolutely continuous spectrum of a class of matrix singular differential operators.
136360
  Паршелюнас И.В. Абсолютно отрицательное сопротивление. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Паршелюнас И.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 16л.
136361
  Грищенко О.Ю. Абсолютно стійкий чисельний алгоритм для гіперболічних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Для розв"язування змішаних задач і задач Коші для систем гіперболічних рівнянь першого порядку запропонований двокроковий економічний чисельний алгоритм. Доведена теорема про його обчислювальну стійкість. Досліджені властивості дисперсійності і ...
136362
  Кахан Абсолютно сходящиеся ряды Фурье. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1976. – 204 с.
136363
   Абсолютное датирование тектоно-магматических циклов и этапов оруденения по данным 1964 г. : труды XIII сессии Комис. по определению абсолютного возраста геол. формаций при ОНЗ АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 472 с., [3] л. схем., карт. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
136364
  Рыжих В.И. Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-150. – ISSN 1608-0599
136365
  Иванов С.М. Абсолютное зеркало / С.М. Иванов. – М, 1986. – 190с.
136366
  Авалиани С.Ш. Абсолютное и относительное = Absolute and relative : (Отношение философии и спец. наук) / С.Ш. Авалиани ; АН ГССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 247 с.
136367
  Терехина В.К. Абсолютное и относительное употребление временных форм конъюктива в зависимых предложениях : Автореф... канд. филол.наук: / Терехина В. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
136368
  Студенцов Н.В. Абсолютное определение значения гиромагнитного отношения протона в слабом магнитном поле. : Автореф... Канд.техн.наук: / Студенцов Н.В.; Ком.стандартов, мер и измерит.приборов при Совете Министров СССР.Всес.науч-исслед.ин-т.метрологии. – Л, 1962. – 15л.
136369
  Зилов П.А. Абсолютное определение коэффициента намагничения жидкостей. – [Москва] : [Изд. Имп. Моск. ун-та ; В унив. тип.], 1878. – 14 с.
136370
  Архаров А.А. Абсолютное распределение энергии в спектрах звезд-стандартов в ближней инфракрасной области : Автореф... наук: 01.03.02 / Архаров А.А.; Глав. астроном. обсерв. АН СССР. – Ленинград, 1985. – 11л.
136371
  Вьель Т. Абсолютное совершенство преступления = L"absolue perfection du crime : роман / Танги Вьель ; [ пер. с французского Е. Маричев ]. – Київ : Елисейские Поля, 2006. – 192с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-9-3
136372
  Нохрина М.Л. Абсолютное субъективное право на жизнь - цивилистический аспект // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 48-55. – ISSN 0131-8039
136373
  Рыбалов А.О. Абсолютность и относительность субъективных прав и правоотношений в работах О.С.Иоффе // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 78-90.
136374
  Алксне З.К. Абсолютные величины и распределение в Галактике углеродных звезд : автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алксне З. К. ; МГУ им. Ломоносова, Гос. астрн. ин-т им. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с.
136375
  Всехсвятский С.К. Абсолютные величины комет 1954-1960 гг. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 3 с. – Отд. оттиск
136376
  Щеболев В.Т. Абсолютные изменения выхода нейтронных источников методом сопутсвующих частиц с использованием реакции Т(d,n) He4. : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеболев В.Т.; Всес.науч-исслед.ин-т метрологии. – Ленинград, 1964. – 11л.
136377
  Ягола Г.К. Абсолютные измерения гиромагнитного отношения протона и повышение точности воспроизведения магнитных единиц в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ягола Г.К. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
136378
  Ривкинд А.И. Абсолютные измерения прарамагнитного поглощения при частоте переменного магнитного поля 10 7 герц. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ривкинд А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1952. – 12 с.
136379
  Ваньков А.А. Абсолютные измерения ряда ядерно-физических констант : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ваньков А.А. ; Физ.-энергет. ин-т. – Обнинск, 1965. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
136380
  Сепетый В.Н. Абсолютные измерения с метрологической точностью магнитной индукции сильных магнитных полей. : Автореф... канд.техн.наук: / Сепетый В.Н.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т метрологии. – Л, 1965. – 25л.
136381
  Литовченко Г.Д. Абсолютные интенсивности полос поглощения в инфракрасных спектрах нитросоединений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литовченко Г.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1965. – 14л.
136382
  Карусель Вероника Абсолютные истины Симоны де Бовуар : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 202-210 : Фото
136383
  Агалецкий П. Абсолютные определения ускорения силы тяжести для исходного пункта в СССР : автореф. дис. ... доктора техн. наук / Агалецкий П. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Ленинград, 1957. – 21с.
136384
  Долгих Валентина Григорьевна Абсолютные падежные конструкции в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгих Валентина Григорьевна; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1973. – 24л.
136385
  Федорчук В.В. Абсолютные ретракты и бесконечномерные многообразия / В.В. Федорчук, А.Ч. Чигогидзе. – М, 1992. – 230с.
136386
  Харченко Н.В. Абсолютные собственные движения звезд и пространственно-кинетические характеристики цетроидов в главном меридиональном сечении галактики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Харченко Н.В.; АН УССР.Гл.астр.обс. – К, 1981. – 14л.
136387
  Калечиц В.Е. Абсолютные ширины альфа-распада и взаимодействие альфа-частиц с атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Калечиц В.Е.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
136388
  Гулиев А. Абсолютный блеск ряда долгопериодических комет 1990-2015 гг. / А. Гулиев, У. Поладова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-44. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Вычислены фотометрические параметры 69 долгопериодических комет, наблюдавшихся в период 1990-2005 гг. по шкале Всехсвятского (H10). Для 56 из них определены значения параметров Hy и y из уравнения Орлова. В целом использована 6391 оценка блеска из ...
136389
  Абсолютный Абсолютный возраст геологических формаций : сборник / Абсолютный, возраст геологических формаций; редкол. Г.Д. Афанасьев (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1964. – 463 с., [2] л. ил. : ил., карты. – Библиогр. в конце ст. – ([Академия наук СССР. Государственный геологический комитет СССР. Национальный комитет геологов Советского Союза]. Международный геологический конгресс. XXII сессия. Доклады советских геологов] ; Проблема 3)
136390
   Абсолютный возраст докембрийских пород СССР.. – М.-Л., 1965. – 208с.
136391
  Половиков Ф.И. Абсолютный выход флуоресценции растворов антрацена и некоторых его производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Половиков Ф.И. – Москва, 1950. – 8 с.
136392
  Закиров М. Абсолютный каталог прямых восхождений 333 ярких звезд и некоторые исследования пассажного инструмента : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.03.01 / Закиров М.; В надзаг.: АН ССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1980. – 13л.
136393
  Быков М.Ф. Абсолютный каталог прямых восхождений 623 слабых звезд из ФКСЗ / М.Ф. Быков. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1961. – 164 с.
136394
  Карпова О.В. Абсолютный метод измерения диэлектрических параметров веществ с помощью --образного резонатора : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпова О. В.; МВО СССР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 7л.
136395
  Панов Сергей Владимирович Абсолютный перформатив Пушкина в русском поэтическом письме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702
136396
  Коскарелли К. Абсолютный порядок : Роман / К. Коскарелли; К. Коскаpелли. – Москва : АСТ, 1997. – 432 с. – (Интрига). – ISBN 5784107631
136397
  Ласкин С.Б. Абсолютный слух / С.Б. Ласкин. – Л, 1976. – 256с.
136398
  Сейсов Ю.Б. Абсолютный эксремум в теории оптимальных процессов / Ю.Б. Сейсов. – Ашхабад, 1979. – 137с.
136399
  Бандлов И. Абсолюты пространств и отображений и некоторые их приложения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бандлов Инго ; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1981. – 10 с.
136400
   Абсорбционная спектроскопия : cборник статей. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1953. – 376 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
136401
  Мищенко В.Т. Абсорбционно-спектрофотометрическое определение индивидуальных редкоземельных элементов в растворах комплексных соединений и некоторых вопросы комплексообразования ионов РЗЭ. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко В.Т.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 22л.
136402
  Рамм В.М. Абсорбционные процессы в химической промышленности. / В.М. Рамм. – М-Л, 1951. – 352с.
136403
  Цейтлин М.А. Абсорбция аммиака и диоксида углерода рассолом в содовосм производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Цейтлин М. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1985. – 20л.
136404
  Закордонский В.П. Абсорбция в-цианэтиловых эфиров поливинилового спирта и полимеров в-замещенных этилметакрилатов на твердой поверхности : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Закордонский В.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 17 с.
136405
  Рамм В.М. Абсорбция газов / В.М. Рамм. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 655с.
136406
  Несторов Г.Т. Абсорбция и морфология на ниската йоносфера. / Г.Т. Несторов. – София, 1986. – 219с.
136407
  Першин Артур Степанович Абсорбция многовалентных ионов в области гидролиза на сульфате бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Першин Артур Степанович; Радиевый ин-т. – Л., 1975. – 24л.
136408
  Мамон Л.И. Абсорбция окиси азота растворами сернокислой закиси железа : Автореф... канд. техн.наук: / Мамон Л.И.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
136409
  Дамаскин Б.Б. Абсорбция органических соединений на электродах / Б.Б. Дамаскин. – М, 1968. – 336с.
136410
  Оратовский В.И. Абсорбция углекислоты раствором едкого натра при распылении жидкости газовым потоком. : Автореф... Канд.техн.наук: / Оратовский В.И.; Донецкий ордена Труд.Красн.Знамени индустриал.ин-т. – Сталино, 1959. – 20л.
136411
  Сакун В.П. Абсорбційні властивості і локальне оточення домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 580-584. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив локального оточення на смуги поглинання IА1-IВ1 і ІА1-ІА2 [подано формулу] і конформацію домішкового аніона NО2- в лужно-галоїдних кристалах. Ключові слова: поглинання, спектр, інтенсивність, симетрія, аніон, ефективний розмір. The ...
136412
  Овечко В.С. Абсорбційні, емісійні та спектри відбивання пористого скла в інфрачервоній області / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджено абсорбційні та емісійні інфрачервоні спектри поверхневих станів пористого скла. Зроблено їх порівняльний аналіз. Запропоновано полімерну модель для поверхневих ОН-груп з"єднаних Н-зв"язками.
136413
  Байбулатов Салават Ісхакович Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Байбулатов С.І.; Нац. техн. ун-тет, "ХПІ". – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
136414
  Орехов И.И. и др. Абсорционные преобразователи теплоты / И.И. и др. Орехов. – Л., 1989. – 207с.
136415
  Жениевский Н.П. Абсорция сероводорода и углекислоты растворами моды и пошата в условиях арбожата : Автореф... канд. техн.наук: / Жениевский Н. П.; МВО СССР, Дон. индуст. ин-т, Каф. процессов и аппаратов. – Сталино, 1955. – 17л.
136416
  Пастор Ф. Абсстрактная модель компилятора. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 16л.
136417
  Манцивода А.В. Абстактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
136418
   Абстинентки : [сб. жен. прозы]. – Москва : ВГФ, 1991. – 170 с. – (Андеграунд / Всесоюзный гуманитарный фонд им. А.С. Пушкина)
136419
  Кузьмина Д.А. Абстрагирование в процессе выборочного воспроизведения текста школьниками. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузьмина Д.А.; Науч-исслед.ин-т.психологии Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1961. – 17л.
136420
  Зуєв Ю.Й. Абстрагування і його види / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
136421
  Попова Н.М. Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 358-367


  Статтю присвячено проблемі визначення рівня абстрактності мовних одиниць, які репрезентують ядерні елементи національної концептосфери у мовній картині світу Іспанії. Увагу зосереджено на взаємодії функціонування ментальних одиниць базового рівня, що ...
136422
   Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" = Abstracts of the papers and the programme of the international scientific conference "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / [Каф. історії стародав. світу та серед. віків КНУ імені Тараса Шевченка ; за ред. О.Охріменка]. – Київ : [б. в.], 2019. – 157, [1] с. – Книга парал. укр., англ.
136423
   Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" = Abstracts of the papers and the programme of the scientific seminar "Fragmentology: theory and practice of work with manuscript and early-printed fragments" : [14 груд. 2018 р.] / [Каф. історії стародав. світу та серед. віків Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за ред. О. Охріменка]. – Київ : [б. в.], 2018. – 65, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ.
136424
  Мазур Н.В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 109-114. – (Серія "Філологічні науки")
136425
  Тома Н.М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 86-89
136426
  Веселовська Г. Абстрактна формула та живий предмет сценічного постфутуризму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 223-252. – ISBN 978-966-651-849-8
136427
  Кочубінська Є.А. Абстрактна характеризація напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано абстрактну характеризацію напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Ключові слова: абстрактна характеризація, частковий автоморфізм, кореневе дерево. Abstract characterization of the semigroup of partial automorphism of a rooted tree ...
136428
  Хазанд М.И. Абстрактная задача Коши с переменным нелинейным оператором и некоторые приложения к уравнениям с частным и производным. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазанд М.И.; Ворон.гос.ун-ит. – Воронеж, 1975. – 19л.
136429
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1966. – 311 с., [1] л. схем : ил, схемы. – Библиогр.: с. 277-309
136430
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1972. – 214 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 182-211, в конце ст.
136431
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-220
136432
  Сташайтене В. Абстрактная лексика на материале старобелорусских письменных памятников XV-XVII веков. / В. Сташайтене. – Вильнюс, 1973. – 184с.
136433
  Пастор Франтишек Абстрактная модель компилятора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Франтишек; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 160л. – Бібліогр.:л.146
136434
  Пастор Ф. Абстрактная модель компилятора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Пастор Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
136435
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Москва ; Ленинград : [Б. в.], 1933. – 40 с.
136436
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Изд. 3-е. – Москва : Либроком, 2010. – 179, [7] с. – (Физико-математическое наследие: математика (алгебра)). – ISBN 978-5-397-00954-6
136437
  Матвеев А.С. Абстрактная теория оптимального управления / Санкт-Петербургский гос. ун-т; А.С. Матвеев, В.А. Якубович. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994. – 364с. – ISBN 5-288-01077-3
136438
  Проценко М. Абстрактне і конкретне на емпііричному рівні наукового пізнання // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 105-113
136439
  Клевцов А.І. Абстрактне і чуттєве в сучасному науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
136440
  Войтенко Д.О. Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК / Д.О. Войтенко, С.В. Качурова, Невельська-Гордєєва // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 69-85. – ISSN 1993-0909
136441
  Дубрівна А.П. Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 16-24. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
136442
  Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 135-142. – ISSN 2308-1902
136443
  Юр М. Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні традиції // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 90-103. – ISBN 978-966-8917-14-1
136444
  Турчин М.Я. Абстрактний монотеїзм Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
136445
  Тименко Л. Абстрактні іменники у реєстрі Зведеного словника // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 72-80. – ISBN 978-966-489-285-5
136446
  Безверхня Н.О. Абстрактні поліноми найкращого наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо умови існування, критерій єдності для поліномів найкращого приближення, досліджуємо питання існування полінома найкращого відхилення на відрізку. Ключові слова: банаховій простір, нормований простір, тотальна множина лінійних ...
136447
  Лісняк Н.І. Абстрактні поняття "добро і "зло" у лемківських піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 41-45. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
136448
  Абрамов Ю.А. Абстрактно-алгебраические модели дискретных систем / Ю.А. Абрамов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111
136449
  Денисов Ю.А. Абстрактное и конкретное в советском правоведении / Ю.А. Денисов, Л.И. Спиридонов. – Ленинград : Наука, 1987. – 205 с.
136450
  Шалютин С.М. Абстрактное мышление и информационная техника. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Шалютин С.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 50л.
136451
  Воронов Дмитрий Алексеевич Абстрактное понятие как ступень познания : Автореф. дис. ... канд. филолсоф. наук : 09.00.01 / Воронов Дмитрий Алексеевич ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1973. – 20 с.
136452
  Вариченко Л.В. Абстрактные алгебраические системы и цифровая обработка сигналов / Л.В. Вариченко, В.Г. Лабунец, М.А. Раков. – Киев : Наукова думка, 1986. – 248 с.
136453
  Иванов Е.А. Абстрактные аналоги некоторых сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Е.А.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
136454
  Цветкова Г.В. Абстрактные глаголы английского языка (в синхронии и диахронии_ : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.04 / Цветкова Г. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
136455
  Шаромет А.А. Абстрактные и бирациональные изоморфизмы алгебраических групп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Шаромет А.А.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1977. – 9л.
136456
  Гусейнов А.А. Абстрактные математические пространства и их отношения к объективной реальности : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусейнов А.А.; АН СССР. – Москва, 1965. – 18л.
136457
  Хабибуллина Э.Х. Абстрактные существительные множественного числа во французском и русском языках / Э.Х. Хабибуллина. – Казань, 1988. – 135с.
136458
  Дедков А.Ф. Абстрактные типы данных в языке АТ-Паскаль / А.Ф. Дедков. – М, 1989. – 198с.
136459
  Манцивода Андрей Валерьевич Абстрактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода Андрей Валерьевич; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
136460
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
1. – 1975. – 654с.
136461
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
2. – 1975. – 901с.
136462
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
3. – 1975. – 654с.
136463
  Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом Гражданского права / И.А. Покровский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Вестник гражданского права, № 4


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
136464
  Давыдов И. Абстрактный труд в учении Маркса о стоимости / И. Давыдов. – Москва, 1929. – 73с.
136465
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва, 1991. – 416с.
136466
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва
2. – 1991. – 385с.
136467
  Можнягун С.Е. Абстракционизм -- разрушение эстетики / С.Е. Можнягун. – М., 1961. – 223 с.
136468
  Автономов В. Абстракция - мать порядка? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736


  Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики.
136469
  Каррано Ф.М. Абстракция данных и решение задач на С++ : Стены и зеркала / Ф.М. Каррано, Дж.Дж. Причард; Фрэнк М.Карроно, Джанет Дж. Причард. – 3-е изд. – Москва; СПб; Киев : Вильямс, 2003. – 848с. – ISBN 5-8459-0389-0
136470
  Новоселов М.М. Абстракция и логика объяснения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.75-87. – ISSN 0042-8744
136471
  Новоселов М.М. Абстракция множества и парадокс Рассела // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.67-78. – ISSN 0042-8744
136472
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. наук: 12.00.01 / Ємельянова Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 14 с.
136473
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.08 / Ємельянова Тетяна В"ячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 163с. – Бібліогр.:с.150-163
136474
  Говдя П.І. Абстракціонізм і кому він служить / П.І. Говдя. – Київ, 1963. – 32 с.
136475
  Рипська Н.П. Абстракціонізм та деякі проблеми сучасного мистецтва / Н.П. Рипська. – К, 1963. – 119с.
136476
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 163 л. – Бібліогр.: л. 153-13
136477
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
136478
  Дубрівна А.П. Абстракція в образотворчому мистецтві як феномен художньої культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Дубрівна Антоніна Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
136479
  Лой А.М. Абстракція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 6-7. – ISBN 966-642-073-2
136480
  Свінціцький В.М. Абстракція потенціальної здійснимості і поняття машини Тюрінга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
136481
  Коннова Н.О. Абстракція та семіотика грошей в культурі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 156-164. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
136482
   Абсурд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666. – ISBN 966-316-069-1
136483
  Валовой Д.В. Абсурд в квадрате / Д.В. Валовой. – Москва, 1989. – 46,2с.
136484
  Полюга В.В. Абсурд і бунт як "вірність самому собі" у філософії Василя Стуса і Альбера Камю // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 69-74
136485
  Олійникова К.Г. Абсурд і хаос як визначальні елементи створення образу світу у повісті Ю. Покальчука "Час прекрасний" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-138. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
136486
  Гальчак Б. Абсурд операції "Вісла" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 85-92. – ISBN 978-80-89755-32-5
136487
  Єщенко М. Абсурд у художньому творі: проблеми термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 353-359


  Досліджується абсурд як поняття логіки, філософії та літературознавства, а також аналізуються такі терміни, як нісенітниця, нонсенс і парадокс, їх кореляція із поняттям «абсурд». Исследуется абсурд как понятие логики, философии и литературоведения, а ...
136488
  Маленко О.О. Абсурд як лінгвопоетична категорія. Спроба віднайдення сенсу (на матеріалі текстів української постмодерної поезії) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 180-185
136489
  Огерук В. Абсурд як один із засобів творення роману "Мандри Гулліверра" Джонатана Свіфта // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 9
136490
  Погоріла М. Абсурдистські тенденції в балеті Олексія Ратманського "Старі, що вивалюються" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-186. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
136491
  Єщенко М. Абсурдистські фінали постмодерної новели: жанрові новації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті автор розкриває жанрові особливості абсурдистських фіналів постмодерної новели. На прикладі творів Олега Шинкаренка показано найпопулярніші новелістичні закінчення, які вибудовуються за допомогою абсурду. В статье автор раскрывает жанровые ...
136492
  Бацевич Ф.С. Абсурдистські художні тексти: спроба типології // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 0027-2833
136493
  Стариков Н.В. Абсурдная экономика // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 59-67. – ISSN 2074-6040


  Известные рецепты ухода от абсурдной экономики, ее мошеннических схем, цинизма нынешней финансовой модели мира, которыми никто не спешит воспользоваться.
136494
  Яворський В. Абсурдне протиріччя, про яке всі знають і не знають // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С.4-7
136495
  Бацевич Ф.С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-30. – Бібліогр.: Літ.: 27 поз. – ISSN 0027-2833
136496
  Коцарев О. Абсурдні роботи Олега Шинкаренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 31


  Новий роман письменника побачив світ у видавництві "Люта Справа".
136497
  Партем М.І. Абсурдність людського буття у філософії екзистенціалізму // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 31-31
136498
   Абсурду філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666-667. – ISBN 966-316-069-1
136499
  Семенов А.А. Абу-Али ибн-Сина (Авиценна) / А.А. Семенов. – 2-е изд., доп. – Сталинабад, 1953. – 64с.
136500
  Шахсуварян А.О. Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) в армянских истояниках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шахсуварян А.О.; Акад.наук Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1960. – 20л.
136501
   Абу-Али Туганбаевич Кайдаров. – Алма-Ата, 1984. – 57с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
136502
   Абу-Даби. Восточная сказка. Пустыни и моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 56-61 : фото
136503
  Куклик Кристоф Абу-Даби. Мираж в пустыне / Куклик Кристоф, Пипенбург Конрад // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 70-75 : фото. – ISSN 1029-5828
136504
   Абу-Даби: ожившая сказка Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
136505
  Будько Євген Абу-Дабі. Дощ над пустелею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 42-52 : фото
136506
  Будько Євген. Горобець Олександр Абу-Дабі. Розкіш в ім"я Аллаха // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 82-91 : фото
136507
  Сидоренко Віктор АБУ-ДАБІ. Тисяча за одну ніч, або ще одна арабська казка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 36-41 : фото
136508
  Птахів Семен Абу-Дабі: кількість українців зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
136509
  Самойлов Юрій Абу-Дабі: Перспектива пляжна і не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
136510
   Абу-Дабі: фантастичний оазис в пустелі // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 38-39 : фото
136511
  Франко І.Я. Абу-Каземови капци [Абу-Касимові капці] : (арабська казка) И. Мырона // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 64 с.
136512
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка. – Черкаси : Друкарня Колодочки, 1899. – 64с.
136513
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Київ : Волошки, 1918. – 35 с.
136514
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1924. – 76 с.
136515
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка: Для молодш. та середн. шк. віку / І.Я. Франко; За ред. С. Крижанівського. – Київ : Веселка, 1965. – 91 с.
136516
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119 с.
136517
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119с.
136518
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Арабська казка: Для молодшого і сер. шк. віку. / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1984. – 104 с.
136519
  Бертельс Абу-Л-Касим Фирдоуси и его творчество / Бертельс, . – Ленинград, 1935. – 72с.
136520
  Рожанская М.М. Абу-л-Фатх Абд ар-Рахман ал-Хазини, XII в. / М.М. Рожанская. – Москва, 1991. – 188с.
136521
  Шидфар Б.Я. Абу-ль-Аля аль-Маарри / Б.Я. Шидфар ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 214 с. – Экз. №1177308 дефектный, отсутствуют стр. 133-214. – (Писатели и ученые Востока)
136522
  Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фарби / А.Х. Касымжанов. – Москва : Мысль, 1982. – 198 с. – (Мыслители прошлого)
136523
  Розенфельд Б.А. Абу-р-Райхан ал-Бируни. 973-1048 / Б.А. Розенфельд, М.М. Рожанская, З.К. Соколовская. – Москва : Наука, 1973. – 272 с.
136524
  Маженова М.Н. Абу-Хаййан - исследователь кипчакского языка (Материалы к истории казах. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маженова М.Н. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 53 с.
136525
  Хайруллаев М.М. Абу Абдаллах ал-Хорезми. Х в. / М.М. Хайруллаев, Р.М. Бахадиров. – М., 1988. – 140с.
136526
  Брагинский И.С. Абу Абдаллах Джафар Рудаки / И.С. Брагинский. – М., 1989. – 135с.
136527
  Виткович В. Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) / В. Виткович, С. Улугзода. – Москва, 1958. – 27с.
136528
  Шахсуварян А.О. Абу Али ибн-Сина (Авиценна) и мировая литература. : Автореф... Канд.фил.наук: / Шахсуварян А.О.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 24л.
136529
  Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель / М.Н. Болтаев. – Ташкент, 1980. – 164с.
136530
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина / Ибн Сина; Булгаков П.Г. – Ташкент, 1980. – 248 с.
136531
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина и естественные науки / Ибн Сина; А.С. Садыков. – Ташкент, 1981. – 250 с.
136532
  Завадовский Ю.Н. Абу Али ибн Сина. Жизнь и творчество : (по таджикско-персидским и арабским рукописным источникам) / Ю.Н. Завадовский. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 304с.
136533
  Хайруллаев М.М. Абу Насер ал-Фараби (873-950) / М.М. Хайруллаев. – Москва : Мысль, 1982. – 303с.
136534
  Казибердов Л.К., Муталибов С.А. Абу Наср Ал-Фараби : Исследования и материалы. – Ташкент : ФАН, 1886. – 200с.
136535
  Казибердов А.Л. Абу Наср ал-Фараби. / А.Л. Казибердов, С.А. Муталибов. – Ташкент, 1986. – 200с.
136536
  Джахид А.М. Абу Наср аль-Фараби о государстве / А.М. Джахид. – Душанбе, 1966. – 119с.
136537
  Шидфар Б.Я. Абу Нувас / Б.Я. Шидфар. – М., 1978. – 232 с.
136538
  Федоров М.Н. Абу Райхан / М.Н. Федоров. – Ташкент, 1974. – 176с.
136539
   Абу Райхан Беруни. – Ташкент, 1986. – 47с.
136540
  Сираждинов С.Х. Абу Райхан Беруни и его математические труды / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1978. – 95с.
136541
  Булгаков П.Г. Абу Райхан Беруни: Киносценарий / П.Г. Булгаков. – М., 1976. – 119с.
136542
  Кедров Б.М. Абу Райхан Бируни / Б.М. Кедров, Б.А. Розенфельд. – М, 1973. – 55с.
136543
   Абуали ибн Сина и его эпоха [Ибн Сина Абу `Али Хусайн ибн `Абдаллах]. – Душанбе, 1980. – 216 с.


  Авиценна (латинизир. Avicenna) (август/сентябрь 980, c.Афшана, близ Бухары – 18.06.1037, Хамадан, Персия)
136544
  Занд М. Абулкосим Лахути (1887-1957) / М. Занд. – Сталинабад, 1957. – 123 с.
136545
  Явич М. Абуль-Касим Фирдуси / М. Явич. – Сталинабад, 1949. – 13-23с.
136546
  Османова З.Г. Абулькасим Лахути / З.Г. Османова. – Москва, 1987. – 64 с.
136547
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинград, 1949. – 13-19с.
136548
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинабад, 1949. – 13-19с.
136549
  Гафуров А. Абуталиб сказал... : стихи, новеллы, притчи / А. Гафуров; авториз. пер. с лакск. Д.Солоухина. – Москва : Современник, 1975. – 172 с.
136550
  Исабекова С.А. Абуэзов - переводчик русской советской драматургической классики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исабекова С.А.; Казах. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1978. – 20л.
136551
  Ільїн В.В. Абхава // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32. – ISBN 966-316-069-1
136552
  Осия Г.Л. Абхазия - год независимости: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 2074-6040
136553
   Абхазия : геоботан. и лесоводственный очерк по материалам экспедиции Акад. наук СССР 1934 г. : [сборник статей]. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 395 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 387-394. – (Серия Закавказская / Акад. наук СССР, Совет по изучению производ. сил (Сопс) и Ботан. ин-т ; вып. 19)


  Содерж.: Малеев В.П. Флора и растительность Абхазии; Он же. Дубняки Абхазии; Он же. Древесные экзоты Абхазии и их лесоводственное значение; Поварницын В.А. Типы лесов Абхазии; Соколов С.Я. Экологическая и ценотическая классификация древесных и ...
136554
  Пачулиа В.П. Абхазия / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1976. – 161 с.
136555
   Абхазия : фотоальбом / под общ. ред. Шота Шакая ; сост.: А. Глгуа, В. Пачулиа, Н. Рахманов. – Москва : Планета, 1979. – 275 с. : фот.
136556
  Рохлин Александр Абхазия : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 152-164 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
136557
  Папаскири З.В. Абхазия : история без фальсификации / Зураб Папаскири ; [ред. Роин Метревели] ; Сухум. гос. ун-т ; Всегруз. ист. о-во им. Эквитимэ Такаишвили, Абхаз. организация. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тбилиси : Издательство Сухумского Государственного Университета, 2010. – 595, [1] с. – Резюме англ. - Указ.: с. 570-592. – Библиогр. в примеч.: с. 492-535 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-9941-0-1652-3


  У пр. №1695647 напис: Библиотеке Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко от автора. Зураб Папаскири. 20.09.2018.
136558
  Гунба М.М. Абхазия в 1 тысячелетии н.э. / М.М. Гунба. – Сухуми, 1989. – 254с.
136559
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской литературе (до 20 века) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Папаскири А.Л. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
136560
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Папаскири А.Л. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 16 л.
136561
   Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествовательных источников. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 178, [1] с. – Библиогр.: с. 177-178
136562
   Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитских монастырь : С планом Абхаз. примор. берега, с 21-м рис. памятников христианства в Абхазии и с планом Ново-Афонского монастыря / Сост. А.Л. – Москва : Тип. В.Ф. Рихтер, 1885. – 143 с., 24 л. ил., карт.
136563
   Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитских монастырь : С пл. Абх. приморск. берега, с рис. памятников христианства в Абхазии и видами Ново-Афон. монастыря / Сост. И.Н. – Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1898. – 341 с., 35 л. ил., карт. – Библиогр. в тексте
136564
  Леков Р. Абхазия и Южная Осетия: проблемы становления государственности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 103-112. – ISSN 0130-9625
136565
   Абхазия. Курорты Абхазии : Экскурсии: (Проспект). – Сухуми : АБГИЗ, 1939. – 12 с.
136566
  Литвинцев Данил Абхазия. Осколки разбитого в дребезги : Репортаж / Литвинцев Данил, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 168-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
136567
  Багапш Н.В. Абхазия: история становления этноса и государства : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 17-23. – ISSN 0016-7207
136568
  Бахиа С.И. Абхазская "абипара" - патронимия : (Груз.-абхаз. этногр. параллели) / Бахиа С.И. ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 83, [1] с. : ил.
136569
   Абхазская АССР в братской семье советских народов. – Сухуми : Алашара, 1972. – 152 с.
136570
  Карчава В.И. Абхазская АССР на этапе строительства развитого социализма (1945-1965 гг.) / В.И. Карчава. – Тбилиси, 1981. – 229с.
136571
  Чаниа Т.М. Абхазская баллада : повести и рассказы / Терентий Чаниа ; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1985. – 236 с.
136572
  Куправа А.Э. Абхазская деревня на пути социализма / А.Э. Куправа. – Тбилиси, 1977. – 310с.
136573
  Копешавидзе Г.Г. Абхазская кухня. / Г.Г. Копешавидзе. – Сухуми, 1989. – 113с.
136574
  Джанашиа Б.П. Абхазская лексика виноградарства и виноделия (по данным абжуйского и бзыбского диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: / Джанашиа Б. П.; АН ГССР, Абхазск. ин-т яз., лит. и ист. – Тбилиси, 1955. – 16л.
136575
   Абхазская литература : краткий очерк. – Сухуми : Алашара, 1968. – 144 с.
136576
  Гулия Д.И. Абхазская народная поэзия / Д.И. Гулия, Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1941. – 107с.
136577
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка / С.Л. Зухба. – Тбилиси, 1970. – 254с.
136578
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зухба С.Л.; АН Груз.ССР. Ин-тут истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1967. – 22л.
136579
  Гогохия Д.В. Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в период строительства коммунистического общества / Д.В. Гогохия. – Сухуми, 1966. – 122с.
136580
  Авидзба Х.А. Абхазская организация компартии Грузии в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов : Автореф.дис. ... канд. ист. наук : 570 / Авидзба Х.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1970. – 27 с.
136581
  Кварацхелия Б.Е. Абхазская организация Компартии Грузии в период борьбы за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кварацхелия Б.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 28л.
136582
  Джологуа Н.В. Абхазская организация Компартии Грузии в период ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... наук: / Джологуа Н. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
136583
  Окуджава М.С. Абхазская организация ЛКСМ Грузии в период строительсва социализма (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Окуджава М. С.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПСС Грузии. – Тбилиси, 1981. – 16л.
136584
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – М., 1959. – 390с.
136585
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – Калинин, 1961. – 404с.
136586
   Абхазская поэзия : пер. с абхазского. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 110 с.
136587
  Агрба В.Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество / В.Б. Агрба; АН ГрузССР, Абхазский ин-т языка, лит-ры и истории. – Тбилиси : Мецвиереба, 1971. – 157с.
136588
  Дарсалия В.В. Абхазская советская драматургия / В.В. Дарсалия. – Тбилиси, 1968. – 192с.
136589
  Анисимов С. Абхазские Альпы. Гагры-Сухум-Батум. Батумское побережье / Серпгей Анисимов ; худож.: Т.С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 134 с., [1] л. карт : ил., карт.
136590
  Левит А.И. Абхазские легенды / А.И. Левит. – Сухуми, 1954. – 36с.
136591
   Абхазские народные сказки. – Сухуми : Абгиз, 1939. – 90, [3] с. : ил.
136592
   Абхазские народные сказки : пер. с абхаз. – Москва : Наука, 1975. – 470 с. : ил. – (Сказки и мифы народов Востока)
136593
  Лакербай М.А. Абхазские новеллы / М.А. Лакербай; пер. с абхаз. С.Трегуба. – Сухуми : Абгиз, 1961. – 208 с.
136594
   Абхазские рассказы : [cборник : пер. с абхаз.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 307 с.
136595
   Абхазские рассказы : пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 237 с. : ил.
136596
  Шинкуба Б.В. Абхазские сказания / Б.В. Шинкуба. – Сухуми, 1961. – 134с.
136597
   Абхазские сказки. – Сухуми : АбНИИ
Т. 1. – 1940. – 475 с. : ил.
136598
   Абхазские сказки. – Сухуми : Абгиз, 1959. – 350 с. : ил.
136599
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. [Илл. Белецких А. и М.]. – Сухуми : Аблиз, 1959
136600
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. – Сухуми : Аламара, 1965
136601
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Сухуми : Алашара, 1965. – 335 с.
136602
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Сухуми : Алашара, 1979. – 318 с. : ил.
136603
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Изд. 6-е. – Сухуми : Алашара, 1983. – 317 с. : ил.
136604
   Абхазские сказки / [Сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – 7-е изд. – Сухуми : Алашара, 1985. – 359 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-355
136605
  Джоджуа Д.Е. Абхазские табаководы / Д.Е. Джоджуа. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
136606
  Званба С.Т. Абхазские этнографические этюды / С.Т. Званба. – Сухуми, 1982. – 90с.
136607
  Аджинджал Е.К. Абхазский государственный музей : краткий очерк- путеводитель / [авт. текста Е.К. Аджинджал]. – Сухуми : Алашара, 1977. – 23 с. : цв. ил.
136608
  Хашба Р.А. Абхазский деткский фольклор. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Хашба Р.А.; АН ГрССР.Ин-т истории груз.лит. – Тбилиси, 1980. – 19л.
136609
  Салакая Ш.Х. Абхазский народный героический эпос. / Ш.Х. Салакая. – Тбилиси, 1966. – 184с.
136610
  Салакая Шота Хичович Абхазский нартский эпос Ш.Х.Салакая. / Салакая Шота Хичович. – Тбилиси, 1976. – 235с.
136611
   Абхазское долгожительство. – Москва : Наука, 1987. – 293, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав.


  Содерж.: Введение / Козлов В.И. (при участии Далакишвили С.М.): с. 5–17; Гл. 1: Общие сведения. Исторический очерк / Инал-Ипа Ш.Д. (при участии Воронова А.А.): с. 18–26; Природно -экологические условия / Козлов В.И., Красникова Т.В.: с. 26–39. Гл. 2: ...
136612
  Инал-Ипа Абхазы (Историко-этнографические очерки) / Инал-Ипа. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Сухуми, 1965. – 695с.
136613
  Инал-Ипа Абхазы. Историко-этнографические очерки / Инал-Ипа. – Сухуми, 1960. – 448с.
136614
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 392с.
136615
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 260с.
136616
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ
Гл.4. – 1989. – 336с.
136617
  Васубандху Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы) / Васубандху. – Москва : Наука
Раздел 1 : Анализ по классам элементов. – 1990. – 317с.
136618
   Абшаев Магомет Тахирович // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 127-128. – ISSN 0130-2906
136619
   Абылхан Кастеев. – М., 1955. – 64с.
136620
  Галкин И.С. Авcтро-Венгрия / И.С. Галкин. – Москва, 1949. – 36 с.
136621
  Карнаух А.Л. Авалон, готская история / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2010. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-2286-03-8
136622
  Георгиев Ангел Авам Стоянов / Георгиев Ангел. – София, 1954. – 62с.
136623
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : Державне вид-во України
№ -а, січень. – 1930
136624
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : [Державне вид-во України]
№ -б. – 1930
136625
  Шкаруба Л. Авангард - на сцену! // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 6-11
136626
  Андросова Д. Авангард - поставангард у фортепіанній творчості О. Мессіана і його сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 107-114. – ISSN 2224-0926
136627
   Авангард : воспоминания и документы питер. рабочих 1890-х г. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 444 с., [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – (Голоса революции)
136628
  Радзевич Г. Авангард // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 122-127. – ISSN 0130-321Х


  У мистецтві ХХ століття складно знайти явище, що викликало б стільки неоднозначних суджень і дискусій, як авангард. Ставши фактором історії, авангардний світогляд визначив вектор розвитку мистецтва аж до сьогодення. Цікавість до цього феномена не ...
136629
  Матвієнко С. Авангард versus модернізм? // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 17-22
136630
  Дриккер А.С. Авангард в его исторической ретроспективе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 54-69. – ISSN 0236-2007


  Художественный авангард
136631
  Мусієнко Н. Авангард і гламур у дзеркалі екрану // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 122-125
136632
  Сухарев В.В. Авангард мирового социализма / В.В. Сухарев. – К., 1982. – 279с.
136633
  Скібіцька Т. Авангард модерну : польські архітектори у Києві межі XIX - XX століть // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 588-600
136634
   Авангард на п"єдесталі досвіду Київському національному університету технологій та дизайну - 85 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 1
136635
  Желтухін В.М. Авангард радянського суспільсва / В.М. Желтухін, Н.Б. Змаська. – К, 1987. – 47с.
136636
  Шевченко В.Ф. Авангард трудівників села / В.Ф. Шевченко. – Київ, 1980. – 168с.
136637
   Авангард трудового колективу : з досвіду роботи партійних організацій України по здійсненню рішень ХХІV з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1976. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
136638
  Шмоніна К.А. Авангард як "дегенеративне мистецтво" в культурі Німеччини періоду Другої світової війни // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 66-68. – ISBN 978-966-285-410-7
136639
   Авангард, остановленный на бегу : альбом. – Ленинград : Аврора, 1989. – 283 с. : цв. ил.
136640
  Іщенко В. Авангардизм у літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-132. – ISSN 0130-321Х
136641
  Горбачов Д. Авангардизм ХХ століття і Шевченко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 102-118
136642
  Забіяка І.В. Авангардисти: своєрідне тлумачення проблеми художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 170-173. – ISBN 978-966-171-217-0
136643
  Турчин В.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада / В.С. Турчин. – Москва, 1988. – 46с.
136644
  Веденська Т. Авангардистська поезія Е.Е. Каммінгса і труднощі її перекладу // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 148-156. – ISBN 978-617-646-477-8
136645
  Афанасьєва В.С. Авангардистський тип тонічного вірша в ранній поезії Андрія Чужого. Діалог з Михайлем Семенком (на прикладі віршів Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 15-18


  У статті здійснено ритмічний аналіз поезій Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику", розглянуто авангардистський тип тонічного вірша в ранній творчості поета-футуриста, досліджено поетичні зв"язки Андрія Чужого з Михайлем Семенком. В ...
136646
  Костенко Н. Авангардистський тип українського дольника (ДКЗ, ДК4): метрика й ритміка


  У статті розглядаються типологічні моделі українського 3-іктового та 4-іктового дольника, зокрема авангардистський тип дольника у творчості українських футуристів і пролетарських поетів
136647
  Просалова В. Авангардистські тенденції у творчій діяльності М. Шаповала // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 164-169. – ISSN 1728-9572
136648
   Авангардная роль вузовских коммунистов / Семинар секретарей партийных организаций высших учебных заведений Украинской ССР. – Киев : Вища школа, 1982. – 172с.
136649
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Орландо Родригес Феблес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.143-170
136650
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль Коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Орландо Р.Ф.; МВ ССО УССР.КГУ. – Киев, 1985. – 23л.
136651
  Цвых В.Ф. Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цвых В. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
136652
  Цвых Владимир Федорович Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цвых Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
136653
  Черненко К.У. Авангардная роль партии коммунистов / К.У. Черненко. – Москва, 1982. – 464с.
136654
   Авангардная роль пролетариата в революционном движении России (1895-1917 гг.) : сборник трудов. – Москва, 1973. – 117 с.
136655
  Рустамов А.Г. Авангардная роль рабочего класса в совершенствовании социализма / А.Г. Рустамов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
136656
  Иванов И.Е. Авангардная роль русских рабочих в объединительном движении советских народов за создание СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов И.Е.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 20л.
136657
  Платонов Р.П. Авангардная сила советского общества / Р.П. Платонов. – Минск, 1986. – 93с.
136658
  Сморжевська О.О. Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (перша третина XX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 171-181. – ISBN 978-966-551-327-8
136659
  Коваленко А. Авангардні експерименти в українській нарисистиці 1930-х рр. (на прикладі подорожнього нарису Д. Бузька та Гео Шкурупія "Старим Дніпром в останній раз") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 126-138. – ISSN 2312-6809
136660
  Горова Н. Авангардні об"єкти київських новобудов початку 1960-х: Автовокзал і Палац піонерів (участь художників) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 65-72. – ISSN 1992-5557
136661
  Волошенко А. Авангардні проекції національного хорового псалму на прикладі творів Ірини Алексійчук // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 44-51. – ISSN 2310-0583
136662
  Голик О. Авангардні тенденції в українській поезії 20-х рокув ХХ століття
136663
  Манчха П.И. Авангардные отряды революционной борьбы в Африке. / П.И. Манчха. – М., 1971. – 182с.
136664
  Федоров Ф.П. Авангардные стихи Ходасевича: "Из дневника" // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 174-183. – ISBN 978-5-243-00283-7
136665
  Осадча О. Авангардові інспірації в інтерпретації християнської тематики в українському мистецтві 1960-х-1980-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1521-1528. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлюються основні аспекти функціонування релігійної тематики в українському мистецтві в умовах тоталітарної культури. Розглядається вплив художнього спадку авангарду на формування пластичної мови творів, присвячених християнським образам та ...
136666
   Аванесов Геннадій Арташесович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
136667
  Конрад Д. Аванпост прогресу / Д. Конрад. – Київ, 1926. – 94с.
136668
  Конрад Д. Аванпост цивилизации / Д. Конрад. – Москва-Л., 1927. – 96с.
136669
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1934. – 192 с. : портр., мал. – (Шкільна бібліотека для дітей середьного і старшого віку)
136670
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Київ : Молодь, 1959. – 167 с.
136671
  Гнатів О.М. Авансовий платіж як перешкода до примусового виконання судових рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 96-97. – ISBN 978-617-7361-58-8
136672
  Зорин Леонид Авансцена : Мемуарный роман / Зорин Леонид. – Москва : Слово, 1997. – 526с. – ISBN 5-85050-050-2
136673
  Шмелев Н.П. Авансы и долги / Н.П. Шмелев. – Москва, 1989. – 142с.
136674
  Шевченко І.О. Авантекст як ключове поняття у дослідженні національного виміру народної казки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 14 поз.
136675
   Авантюра "92. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 238 с. – (Детектив, фантастика, приключения)


  Содерж.: Пять сетов / П. Виалар. Глаза смерти / Дж. Д. Макдональд. Игра в пинг- понг / Дж. А. Ингланд. Охота на дракона / С.Вартанов. Ставка на мертвого жокея / И. Шоу. Ах, эта Африка! / Л. Савров. Штрихи к портрету чемпиона: О. А. Алехине / Б. Туров. ...
136676
  Венгрженовский С. Авантюра XIV в. : (Эпизод из истории Молд. княжества) / Сергей Венгрженовский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – [2], 56 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
136677
  Чапай А. Авантюра XL / Артем Чапай. – Харків : Vivat, 2017. – 348, [2] с. – ISBN 978-617-690-886-9
136678
  Євдокимов В.М. Авантюра, приречена на провал / В.М. Євдокимов. – Київ, 1970. – 48с.
136679
  Дунаев-Брест Авантюра: Стихи-посвящения / Дунаев-Брест. – Брест, 1993. – 60с.
136680
  Хрієнко М. Авантюри на Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Про хвороби річки, їхні причини та людей, які власними силами намагаються її врятувати. Погляд із борту надувної байдарки.
136681
  Дяченко М. Авантюрист : [роман] / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина та Сергій Дяченки ; [відп. за вип. Н. Кудринецька]. – Київ : Зелений пес, 2007. – 464 с. – (Серія "Світи Марини та Сергія Дяченків"). – ISBN 978-966-2938-56-2
136682
  Харитонов Э.В. Авантюрист // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 166-170. – ISSN 1606-0219


  Маршал СССР Г.К. Жуков.
136683
  Гофмансталь Г. Авантюрист и певица или Дары жизни : Пьеса в 2 актах / Гуго Ф. Гофмансталь ; Пер. с нем. в стихах О.Н. Чюминой. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; [Тип. Русского т-ва], 1909. – 94 с. – (Универсальная библиотека ; № 139)


  В РГБ есть электронная версия
136684
  Зубкова А. Авантюрист или маг? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 24-35


  История жизни графа Калиостро.
136685
  Довгайчук Ю. Авантюрист чи заручник історії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 вересня (№ 163)


  Про митрополита Гедеона, князя з роду Святополк-Четвертинських, говорили у Національному заповіднику "Софія Київська".
136686
  Борисенко И. Авантюристы в гражданской войне на Северном Кавказе в 1918 году / И. Борисенко. – Ростов н/Дону, 1991. – 102с.
136687
  Парамей А. Авантюристы, ставшие монархами // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 56-59


  Джеймс Брук, Раджа Саравака. Брук успешно боролся с пиратством, проводил политику свободной торговли и разработал кодекс законов. В 1847 г. Брук с триумфом появился в Великобритании, где был возведен в рыцарское звание, получил степень доктора права ...
136688
  Парамей А. Авантюристы, ставшие монархами. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 58-61


  Они любят рисковать и стараются в собственных авантюрах подчинить себе окружающих. Это умение и настойчивость могут привести таких людей не просто к победе, но и к очень серьезным успехам. Орели-Антуан де Тунан (1825-1878) - французский адвокат и ...
136689
  Невилл Кэтрин Авантюристы: Роман. / Невилл Кэтрин. – Москва, 1995. – 352с.
136690
  Шашлакова Т. Авантюрная эпопея вдали от Родины. / Т. Шашлакова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 480с.
136691
   Авантюрно-приключенческий роман : сборник : пер. с англ., фр. – Киев : Свенас, 1991. – 565 с. : ил.
136692
  Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера / Ф. Книппинг. – М., 1964. – 248с.
136693
  Павлович П. Авантюры русского царизма в Болгарии : сборник документов / сост. П. Павлович; предисл.: В. Коларова. – Москва : Соцэкгиз, 1935. – XXIII, 240 с.
136694
  Жданович О. Авари та їх взаємини з Візантійською Імперією у праці Менандра Протектора // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 149-164


  У статті представлений переклад і коментарі двох фрагментів праці ранньосередньовічного історика Менандра Протектора. У них описуються два посольства від Аварського каганату до Візантії. Наведені описи висвітлюють справжні мотиви відправлення ...
136695
  Бесчастнов М.В. Аварии в химических производствах и меры их предупреждения / М.В. Бесчастнов. – М., 1976. – 367с.
136696
  Короткин И.М. Аварии и катастрофы кораблей / И.М. Короткин. – Л., 1977. – 296с.
136697
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 1. – 1969. – 84 с. – Библиогр.: с. 78-81
136698
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 2. – 1970. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-103
136699
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 3. – 1970. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 78-80
136700
  Кузьмин В.М. Аварии при колонковом бурении и борьба с ними / В.М. Кузьмин. – М.-Л, 1932. – 56с.
136701
  Кузнечихин С.Д. Аварийная ситуация / С.Д. Кузнечихин. – М, 1990. – 367с.
136702
  Комов В.Е. Аварийные гости. / В.Е. Комов. – Орел, 1958. – 80с.
136703
   Аварийные дозиметрические системы в эксперименте на реакторе HPRR. – Москва : [Б. и.], 1972. – 53 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 51-52. – (Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике ; АИНФ 138 (ОБ))
136704
  Кузнецов И.А. Аварийные и переходные процессы в быстрых реакторах / И.А. Кузнецов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 171 с.
136705
  Букринский А.М. Аварийные переходные процессы на АЭС с ВВЭР / А.М. Букринский. – Москва, 1982. – 141 с.
136706
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – Москва : Воениздат, 1980. – 208с.
136707
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – М., 1990. – 287с.
136708
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы на коммунальных сетях в очаге ядерного поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – Изд. 3-е доп. – М., 1972. – 303с.
136709
  Гессен В.Ю. Аварийные режимы и защита от них в сельскохозяйственных электросетях / В.Ю. Гессен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1961. – 496 с.
136710
  Озеров Л.А. Аварийный запас / Л.А. Озеров. – М., 1990. – 28с.
136711
  Башкиров М.В. Аварийный пеленг / М.В. Башкиров, А.Б. Бурцев. – Иркутск, 1991. – 240с.
136712
  Иванов В.М. Аварийный случай / В.М. Иванов. – Москва, 1953. – 48с.
136713
  Буртынский А.С. Авария / А.С. Буртынский. – Саранск, 1966. – 119с.
136714
  Борин А.Б. Авария / А.Б. Борин. – М., 1974. – 231с.
136715
  Швейда И. Авария : роман ; пер. с чеш. / Иржи Швейда. – Москва : Прогресс, 1979. – 382 с.
136716
   Авария : сборник зарубежных остросюжетных радиопьес. – Київ : Мистецтво, 1986. – 228 с.
136717
  Насибов А.А. Авария Джорджа Гарриса. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1953. – 95с.
136718
  Федор О.Т. Аварії в житлово-комунальному господарстві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 30-31 : фото
136719
  Гринчук М.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 26 : фото
136720
  Треніна А.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 26 : фото
136721
  Треніна А.С. Аварії на громадському транспорті: причини і правила поведінки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
136722
  Федор О.Г. Аварії на комунальних системах життєзабезпечення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 7
136723
  Прокопенко Ю.Т. Аварійна ситуація / Ю.Т. Прокопенко. – Київ, 1983. – 175 с.
136724
  Вовченко Н. Аварійна школа в новому сяйві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 35-36 : фото
136725
  Білінський В. Аварія. / В. Білінський. – Львів, 1981. – 175с.
136726
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика : Автореф... Канд.филол.наук: / Хайбуллаев С.М.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 24л.
136727
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1973. – 111с.
136728
  Усахов М. Аварская проза : Автореф... канд. филол.наук: / Усахов М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 20л.
136729
   Аварские народные сказки. – Москва : Наука, 1972. – 176 с. : ил. – (Сказки и мифы народов Востока)
136730
   Аварские сказки. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с. : ил.
136731
  Алиева Ф.Г. Аварские тосты : стихи / Фазу Алиева ; авториз. пер. с авар. В. Туркина ; ил. Э.А. Широв. – Москва : Советская Россия, 1972. – 207 с. : ил.
136732
  Говоров С. Аварский театр / С. Говоров. – Махачкала, 1960. – 44 с.
136733
  Жирков Л.И. Аварско-русский словарь / сост. проф. Л.И. Жирков. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 188 с. – (Национальные словари / Гос. ин-т "Совет. энциклопедия" / гл. ред. О. Ю. Дмидт, Ф. Н. Петров ; вып. 1)
136734
  Саидов М.С. Аварско-русский словарь : около 37 000 слов / сост.: Саидов М.С., Микаилов Ш. – Махачкала : Дагестанский филиал АН СССР, 1951. – 1044 с.
136735
  Саидов М. Аварско-русский словарь : около 18 000 слов / М. Саидов. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 808 с.
136736
  Скиба А.В. Аварський період у Північному Причорномор"ї // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 80-83


  "Статтю присвячено визначенню періоду військово-політичної присутності, а також ролі, яку відігравали авари в Північному Причорномор’ї. Писемні джерела дають змогу окреслити час аварського володарювання в цьому регіоні між 558 та 568 рр. Наслідком ...
136737
  Попова Анастасия Аватар, недоношенный ребенок войны / Попова Анастасия, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 114-122 : фото
136738
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – М., 1987. – 254с.
136739
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
136740
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – Минск, 1990. – 364с.
136741
  Гуляшки А. Аввакум Захов против 07. / А. Гуляшки. – Москва, 1967. – 200с.
136742
  Гусєв В.І. Авгієві стайні / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
136743
  Ковінька О.І. Авгури / О.І. Ковінька. – Харків
1,2. – 1979. – 176 с.
136744
  Макуренкова С. Авгуры = Auguri : италийский альбом / Светлана Макуренкова ; художник Ф. Ликари ; [пер. на итал. яз.: Н. Валевская, А. Кастеллан]. – Москва : Река времен, 2015. – 65, [4] с., [14] л. цв. ил. : ил. – Представлена серия работ "Рождение вулкана". - Текст парал. рус., итал. – ISBN 978-5-85319-087-0
136745
  Беляев А.А. Авгуры из Нового и Старого Света / А.А. Беляев. – Москва, 1980. – 95с.
136746
   Август-91 : сборник. – Москва : Политиздат, 1991. – 270, [2] с.
136747
  Андроникашвили Б.Б. Август-месяц : повести и рассказы / Андроникашвили Б.Б. ; [ил.: И. Огурцов]. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 240 с. : ил. – ([Молодые писатели])
136748
  Чумаков Н.А. Август - время звездопада. / Н.А. Чумаков. – Л., 1989. – 206с.
136749
  Потехина И. Август - месяц звездопадный : стихи / И. Потехина. – Москва, 1978. – 95с.
136750
  Гамсун Кнут Август / Гамсун Кнут. – Москва-Л., 1933. – 383с.
136751
  Рыленков Н.И. Август / Н.И. Рыленков. – Москва, 1958. – 199с.
136752
  Снегова И.А. Август / И.А. Снегова. – М., 1963. – 114с.
136753
  Баянов В.М. Август / В.М. Баянов. – Кемерово, 1969. – 29с.
136754
  Матевосян Август : сборник / Грант Матевосян ;. – Москва : Известия, 1972. – 287 с.
136755
  Перовский Н.М. Август / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1973. – 103с.
136756
  Чокану А.Х. Август : стихи / Анатол Чокану. – Москва : Советский писатель, 1979. – 127 с.
136757
  Евса И.А. Август / И.А. Евса. – Киев, 1985. – 127с.
136758
  Глузберг М.С. Август Бабель / М.С. Глузберг. – М, 1959. – 32с.
136759
  Майский И.М. Август Бебель. – Москва : ВЦСПС, 1923. – 60 с.
136760
  Гемков Г. Август Бебель. / Г. Гемков. – Москва, 1972. – 128с.
136761
  Кобаяси К. Август без императора : роман / К. Кобаяси. – Москва : Прогресс, 1982. – 244с.
136762
  Фридеричиа А. Август Бурнонвиль: Балетмейстер, отразивший в своем творчестве идеалы и борьбу века / А. Фридеричиа. – М., 1983. – 272с.
136763
  Еремина Мария Август в Гренландии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 14 : фото
136764
  Заруба А.Л. Август в отчем доме : рассказы, повесть / А.Л. Заруба. – Донецк : Донбас, 1981. – 224с.
136765
  В.Р.[Рыбинский В.П.] Август Дилльманн, 1894. – [8 с.]. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии", №12, 1894 г., с.615-622
136766
  Малышко А.С. Август души моей : стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 223 с.
136767
  Быков Г.В. Август Кекуле : Очерк жизни и деятельности / Г.В. Быков. – Москва : Наука, 1964. – 236с.
136768
   Август Корк: Документы и материалы.. – Таллин, 1981. – 176с.
136769
  Лебедев П.Н. Август Кундт / Петр Лебедев. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Труды отделения физических наук. Имп. Акад О-ва любителей естествознания, т. 7


  На обл. дарств. надпись Шиллеру от автора
136770
  Храмов Ю.А. Август Кундт. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 121-130. – ISBN 5-12-000444-X
136771
  Иконников В.С. Август Людвиг Шлецер : историко-библиографический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [2], 72 с. – Библиогр.: "Литература" (с. 71-72)
136772
   Август Макке // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 13-30.
136773
  Гаврилов Г. Август Попов / Г. Гаврилов. – София, 1974. – 156с.
136774
  Эссвейн Г. Август Стриндберг : Опыт психологической характеристики / Герман Эссвейн ; пер. с нем. [и предисл.] В.М. Фриче. – Москва : К-во "Современные проблемы", 1909. – 89, [7] с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., переводчик: Фриче, Владимир Максимович (1870-1929)
136775
  Ерхов Борис Александрович Август Стриндберг : Библиогр. указ. / Ерхов Борис Александрович. – Москва : Книга, 1981. – 118с. – (Писатели зарубеж. стран)
136776
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1991. – 96 с. – (Роман-газета ; № 23-24)
136777
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1992. – 95 с. – (Роман-газета ; №1(92), (1175))
136778
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – Москва
ч. 2, (1176). – 1992. – 64 с.
136779
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – Москва
ч. 3, (1177). – 1992. – 64 с.
136780
   Август Штрамм // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103. – ISSN 0130-6545


  Август Штрамм - немецкий писатель-экспрессионист.
136781
  Каревин А. Август юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 3-9 августа (№ 31)


  4 августа - 255 лет со дня рождения Владимира Боровиковского, выдающегося русского художника, малоруса по происхождению; 8 августа - 95 лет со дня события, представляющего интересную страницу истории Киевского университета (Совет университетских ...
136782
  Ланков А.В. Август Юльевич Давидов // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 93-94
136783
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1965. – 207с.
136784
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1966. – 276с.
136785
  Халилецкий Г.Г. Август, лету конец. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1964. – 208с.
136786
  Добровольский В.А. Август, падают звезды / В.А. Добровольский. – М, 1964. – 343с.
136787
  Добровольский В.А. Август, падают звезды / В.А. Добровольский. – М, 1967. – 239с.
136788
  Григорьев Ю. Август. / Ю. Григорьев. – Вильнюс, 1968. – 114с.
136789
  Курукин Игорь Августейшие любимцы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 92-101 : фото
136790
  Сергиевский Н.Н. Августейший поэт К.Р. : (жизнь и деятельность : великий князь Константин Константинович, как государственный и общественный деятель, поэт и человек : оценка творчества в письмах наших классиков : мои воспоминания). – Петроград, 1915. – 49 с.
136791
  Больярд Чарльз Августин .Епікур та скептицизм стосовно зовнішнього світу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 102-119. – ISSN 0235-7941
136792
  Боголюбов А.Н. Августин Августинович Бетанкур. 1758-1824 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1969. – 152с.
136793
  Алєксандрова О.В. Августин Аврелій Блаженний // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 186-188. – ISBN 966-316-069-1
136794
  Боголюбов А.Н. Августин Бетанкур (1758-1824). Ученый, инженер, архитектор, градостроитель / А.Н. Боголюбов, В.Е. Павлов, Н.Ф. Филатов. – Нижний Новгород : ННГУ, 2002. – 220с. – На тит. листе: Посвящается 300-летию Санкт-Петербурга
136795
  Беднаржова Т. Августин Волошин - державний діяч / Т. Беднаржова. – Львів, 1995. – 231с.
136796
  Ньорба Л. Августин Волошин - мислитель і борець за національну ідею // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 40-45. – ISSN 1810-2131
136797
   Августин Волошин : життя і помисли президента Карпатської України / Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. – 2-ге вид., допов. – Ужгород : Карпати, 2009. – 476, [2] с. – Бібліогр.: с. 426–441 та в кінці розд. – ISBN 978-966-671-200-7
136798
  Пінчук С. Августин Волошин // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 89-94
136799
  Кучменко Б.А. Августин Волошин як громадський діяч / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 305-313. – ISBN 966-628-014-0
136800
  Ребрик Н. Августин Волошин. П"єса "Маруся Верховинка" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 62-69. – ISSN 0130-528Х
136801
   Августин Волошин: президент одного дня, який змінив історію Закарпаття // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5
136802
  Юсип-Якимович Августин Волошин: становлення національно-мовної особистості // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 73-77
136803
  Маслак О.О. Августиніанство в контексті західної ідеї права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність та актуальність дослідження комплексу ідей правового аспекту творчості Аврелія Августина та його рецепції в подальшій філософсько-правовій думці Заходу. Також стаття є програмою досліджень тих аспектів теоретичної ...
136804
  Туренко О. Августинова версія закону - європейський пошук легітимації індивідуального // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 282-286. – ISSN 1728-9343
136805
  Каспаров С.Д. Августовская весна / С.Д. Каспаров. – Баку, 1965. – 146с.
136806
  Труонг Ш. Августовская революция во Вьетнаме / Ш. Труонг. – Москва, 1954. – 105 c.
136807
  Регистан Г. Августовская синь / Г. Регистан. – Москва, 1966. – 199с.
136808
   Августовские грозы : сов. писатели о победе на Дальнем Востоке в авг. 1945 г. : [сборник]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1975. – 559 с., [12] л. ил. : ил.


  Содерж.: Победа в Маньчжурии; Подвиг Тихоокеанского флота / В. Величко. Орлы над Хинганом / Г. Марков. Рубеж / И. Герасимов. Через Большой Хинган / Г. Серебряков. Удар / В. Недосекин. Прибой у Котомари / Б. Воробьев. Слепой; Разведчики / Н. Занин. В ...
136809
   Августовские грозы : сов. писатели о победе на Дальнем Востоке в авг. 1945 г. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1980. – 575 с. – (Байкало-Амурская библиотека "Мужество" / редкол. сер.: отв. ред. Г.М. Марков [и др.])


  Содерж.: Победа в Маньчжурии; Подвиг Тихоокеанского флота / В. Величко. Орлы над Хинганом / Г. Марков. Рубеж / И. Герасимов. Через Большой Хинган / Г. Серебряков. Удар / Р. Недосекин. Прибой у Котомари / Б. Воробьев. Слепой; Разведчики / Н. Занин. В ...
136810
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – Москва, 1958. – 219с.
136811
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – Москва, 1960. – 264с.
136812
  Ибаргуэнгойтиа Х. Августовские молнии / Х. Ибаргуэнгойтиа. – Москва, 1970. – 104с.
136813
  Дворцов Н.Г. Августовские ночи / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1976. – 176с.
136814
  Горбачев М.С. Августовский путч: Причины и следствия / М.С. Горбачев. – Москва, 1991. – 92с.
136815
   Августовский рассвет : сборник повестей и рассказов. – Москва : Воениздат, 1976. – 264 с.


  Радость : рассказ / Аурел Михале ; Отряд капитана Буруянэ: повесть / Теодор Константин ; Ловушка : повесть / Теодор Константин ; Августовский рассвет: повесть / Драгош Викол
136816
  Поперечный А.Г. Августовское поле / А.Г. Поперечный. – М., 1976. – 126с.
136817
  Пальчевский А.О. Августовское утро / А.О. Пальчевский. – М, 1967. – с.
136818
  Рябова Е.И. Августь Шеноа и его роман "Крестьянское восстание" : Автореф... канд. филол.наук: / Рябова Е. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1956. – 18л.
136819
  Овчаренко Н.Е. Авгут Бебель / Н.Е. Овчаренко. – М., 1963. – 207с.
136820
  Савченко Г. Авдієнко Михайло Овер"янович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-56-5
136821
  Антонова Н.Л. Авдотьино : усадьба рус. просветителя и писателя Н.И. Новикова / Н.Л. Антонова. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 77 с., [8] л. ил. : ил., портр. – Библиогр.: с. 75-76. – (Памятники Подмосковья)
136822
  Эльяш Н.И. Авдотья Истомина / Н.И. Эльяш. – Ленинград : Искусство, 1971. – 189 с.
136823
  Шелковый С.К. Аве, август : стихотворения / Сергей Шелковый. – Харьков : Майдан, 2012. – 198, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-372-443-0
136824
  Легкий З.М. Аве, Марія : оповідання, повiсть / З.М. Легкий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 334 с.
136825
  Горло А.И. Аве, Цезарь / А.И. Горло. – Кишинев, 1984. – 183с.
136826
  Решетник М.Д. Авенаріус (Avenarius) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 568-569. – ISBN 966-316-069-1
136827
   Авенаріус Михайло Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6
136828
   Авенаріус Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 313. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
136829
   Авенаріус Михайло Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-8 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
136830
   Авенаріус Михайло Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 7-8. – ISBN 978-966-439-961-3
136831
   Авенаріус Михайло Петрович (1835-1895) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5. – ISBN 966-95774-3-5
136832
   Авенаріус Михайло Петрович (1835-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 4. – ISBN 978-966-439-754-1
136833
   Авенаріус Михайло Петрович (1835-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 8. – ISBN 978-966-933-054-3
136834
  Кордун Г.Г. Авенаріус Михайло Петрович (7.09.1835 - 4.09.1895) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 4-5
136835
  Винниченко І. Авенаріюс Михайло Петрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 261-263. – ISBN 978-966-7863-77-7
136836
  Хеллевиг Й. Авенир - налоги России / Йон Хеллевиг, Артём Усов; Под ред А.Верещагина. – 2-е изд., расшир., доп. – Хельсинки : Раша адвайзори груп Ою, 2007. – 267 с. – (Авенир пабликейшнс сериес). – ISBN 978-952-99785-2-6
136837
  Хеллевиг Й. Авенир - трудовое право и управление персоналом в России / Йон Хеллевиг, Артем Усов; под ред. А. Верещагина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Хеллевинг, Кляйн и Усов, 2007. – 124с. – ISBN 978-952-9978
136838
   Авенир Иванович Уемов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 157. – ISSN 0235-1188
136839
   Авенир Иванович Уемов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 117. – ISSN 0042-8744
136840
   Авениру Ивановичу Уёмову - 75 лет // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 130-133
136841
  Яковкін В.М. Авенір Олександрович Яковкін // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 142-148. – ISBN 966-594-644-7
136842
  Іскорко-Гнатенко Авер"янова Н.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 9. – ISBN 978-617-7442-69-0
136843
  Коцюбинська. М. Аверинцев у моєму/нашому духовному світі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 8-12
136844
  Дахній А. Аверинцев, Відень, Spitalgasse, або урок відкритості на тлі австрійського досвіду // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 21-33
136845
  Вістовик О. Аверс і реверс // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 листопада (№ 47). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  100 років незалежності Польщі.
136846
  Вежель Л.М. Аверс і реверс християнської демократії : (в руслі журналістських досліджень Г. Костельника) [До 120-річчя від дня народження теолога-філософа] // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 19-27


  У статті на рідкісних архівних документах розглядається спадщина талановитого духовного лідера, філософа й поета Г. Костельника, 120-ліття від дня народження якого відзначала Україна минулого року. The heritage of a talented spiritual leader G. ...
136847
   Авеста в русских переводах (1861-1996) : [свящ. писание зороастризма]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Журн. "Нева" ; Летний Сад, 1998. – 476, [2] с. : ил., карта. – Имен. и предм. справ.-указ.:с. 415-470. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-87516-086-1
136848
  Соколов С.Н. Авестийский язык / С.Н. Соколов. – М., 1961. – 124с.
136849
  Наливайко С. Авестійська Ранха, ведійська Раса й українська Рось // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 175-182
136850
   Авет Аветисян. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1968. – 18 с. : ил. – (Актеры советского кино)
136851
  Инджикян А.М. Аветик Исаакян / А.М. Инджикян. – Ереван, 1956. – 160с.
136852
  Ганаланян О.Т. Аветик Исаакян / О.Т. Ганаланян. – М., 1975. – 63с.
136853
   Аветик Исаакян в русской критике. – Ереван, 1961. – 176с.
136854
  Исаакян А.В. Аветик Исаакян и Россия / А.В. Исаакян. – М, 1988. – 297с.
136855
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1963. – 244с.
136856
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Л.М.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1963. – 25л.
136857
  Григорьян Н К. Аветик Исаакян. / Н К. Григорьян. – М, 1954. – 93с.
136858
   Аветісян Арсен Аветісянович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5. – ISBN 978-966-439-754-1
136859
   Аветісян Арсен Аветісянович (1904-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 8. – ISBN 978-966-933-054-3
136860
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1991. – 64 с.
136861
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1991. – 64 с.
136862
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1991. – 64 с.
136863
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1991. – 64 с.
136864
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 6. – 1991. – 64 с.
136865
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 9. – 1991. – 64 с.
136866
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 10. – 1991. – 64 с.
136867
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 11. – 1991. – 64 с.
136868
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1992
136869
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1992. – 64 с.
136870
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 3. – 1992. – 64 с.
136871
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1992. – 64 с.
136872
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1992. – 64 с.
136873
  Лызин Алексей Авиаальянсы. Зачем объеденять усилия? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 36-37 : Фото
136874
  Созинов Игорь Авиабазар. Выбираем... самолет : Покупаем самолет. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 30-31 : Фото
136875
   Авиакомпании - агентам: услышим друг друга! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
136876
   Авиакомпании компенсируют пассажирам отказ от перевозки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
136877
   Авиакомпания "Донбассаэро" открывает офис в Одессе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 20-21 : фото
136878
   Авиакомпания Alitalia и Амадеус расширяют сотрудничество : соглашение о предоставлении полного контента (Full Content Option) // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3 [прилож.]
136879
   Авиакомпания Finnair продолжает модернизацию : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 4 (прилож.) : Фото
136880
   Авиакомпания JET AIRWAYS связывает Индию, Европу и Северную Америку, открывая три ежедневных рейса из Амстердама // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
136881
   Авиакомпания LOT делает свой выбор : новости индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
136882
  Колобков Н.В. Авиаметеорологические наблюдения / Н.В. Колобков. – М., 1954. – 176с.
136883
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – Москва, 1958. – 256с.
136884
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 402с.
136885
  Жабров А.А. Авиамоделисту о самолёте и планере / А.А. Жабров. – Москва, 1946. – 87с.
136886
  Бабаев Н. Авиамоделисты / Бабаев Н. – СССР : Редиздат ЦС Союза Осоавиахим СССР, 1945. – 112 с.
136887
  Раков Е.Д. Авиамодельные пульсирующие воздушнореактивные двигатели / Е.Д. Раков. – Челябинск, 1956. – 30с.
136888
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – М, 1978. – 160с.
136889
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – 2-е изд. – М, 1986. – 142с.
136890
  Анохин П.Л. Авиамодельный кружок в школе : илл. пособ. для руководит. кружков и учителей / П.Л. Анохин, Д.А. Иванников. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1958. – 151 с.
136891
   Авиановости земли обетованной // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
136892
  Ерофеев Виктор Авианосец Крым : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 54-72 : Іл., карта
136893
  Короткин И.М. Авианосцы. / И.М. Короткин. – М., 1964. – 276с.
136894
  Сатармина Светлана Авиаперевозки. Лето 2008. Дальше и больше : Транспорт / Сатармина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 68-71 : Фото
136895
  Жуков Сергей Авиаперевозчики возрождают новые маршруты : чем это "грозит" туристической отрасли страны? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 12-15 : фото
136896
  Чичкина Светлана Авиапром под пристальным взглядом инвесторов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 54-56 : Фото
136897
  Джанашия В. Авиапром: точка невозврата // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 33 (1104). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670
136898
  Потапьев С.В. Авиасейсмические исследования земной коры / С.В. Потапьев. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
136899
  Рунг О. Авиатор Жаккелен : [Рассказ] / Отто Рунг ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 31)
136900
  Ситко Т.Я. Авиатриссы Украины / Ситко Т.Я. – Киев : ВПК "Експрес Поліграф", 2011. – 228, [1] с.
136901
  Кузнецов А.А. Авиафауна Киргизского хребта и ее структура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузнецов А.А. ; АН КирССР. – Фрунзе, 1964. – 21 с.
136902
  Куницкий Р.В. Авиационная астрономия : пособие для штурманов / Р.В. Куницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1947. – 160 с.
136903
  Кондратьев Н.Я. Авиационная астрономия / Н.Я. Кондратьев. – М, 1969. – 311с.
136904
   Авиационная дистрибуция // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 4-6 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
136905
  Денисов В.Г. Авиационная инженерная психология / В.Г. Денисов. – Москва, 1977. – 216с.
136906
  Баранов А.М. Авиационная метеорогия : учебник для студентов вузов обуч. по спец. "Метеорогогия" / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 383 с.
136907
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология : учебное пособие для летного состава ВВС Вооруженных Сил Союза ССР / М.А. Бабиков. – Москва : Воениздат, 1946. – 207 с., [3] карт.
136908
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков ; Всесоюз. добровольное об-во содействия армии. – Москва : Изд-во ДОСАРМ, 1951. – 216 с., [6] вкл. л.
136909
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 1. – 1962. – 128с.
136910
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 2. – 1963. – 148с.
136911
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л., 1966. – 344с.
136912
   Авиационная метеорология : Учеб. пособие для студ. гидромет. спец. вузов / А.М. Баранов, Н.И. Мазурин, С.В. Солонин, И.А. Янковский. – Ленинград, 1966. – 285с.
136913
  Баранов А.М. Авиационная метеорология : учебник для студентов вузов обуч. по спец. "Метеорология" / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 392 с.
136914
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология. / М.А. Бабиков. – Москва, 1946. – 207с.
136915
   Авиационная промышленность зарубежных стран : сборник переводов и рефератов. – Москва : Изд-во БНТ
Вып. 5 : Проблемы экономичности транспортных самолетов / Сост. М.Е. Штемлер ; под общ. ред. Г.М. Свердлова и Б.А. Дворкина. – 1946. – 58 с.
136916
   Авиационная техника : напечатано в 1958-1968 гг. – Казань : Казан. гос. технолог. ун-т, 1968. – 66 с. : ил. – "Известия" высших учеб. заведений МВ и ССО СССР"
136917
   Авиационная техника ВВС капиталистических стран : сборник переводных статей. – Москва : Воениздат, 1964. – 271 с. : ил.
136918
   Авиационная эргономика по-австрийски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
136919
   Авиационно-климатические характеристики зарубежных стран : таблицы в 7 вып. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД
Вып. 2 : Северная Америка, т. 2. : Опасные явления погоды. Горизонтальная видимость и ветер / под ред. Т.Н. Дерюгиной. – 1980. – 332 с. : карты
136920
   Авиационно-климатические характеристики зарубежных стран : таблицы в 7 вып. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД
Вып. 2 : Северная Америка, т. 1. : Облачность / под ред. Т.Н. Дерюгиной. – 1983. – 211 с. : карты
136921
   Авиационно-климатический справочник зарубежных стран. – Москва : Моск.отд.гидрометеоиздата
Ч. 1 : Западная Европа (29 станций). – 1980. – 370с.
136922
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / Нац.аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (93). – 2012. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136923
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 1 (98), январь - февраль. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136924
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 2 (99), март - апрель. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136925
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 3 (100), май - июнь. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
136926
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 4 (101), июль - август. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
136927
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 5 (102), сентябрь - октябрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136928
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (103), ноябрь - декабрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136929
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (108), январь - февраль. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136930
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (109), март - апрель. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136931
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (110), май - июнь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136932
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (111), июль - август. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136933
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (112), сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136934
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (113), ноябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136935
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (118), январь - февраль. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136936
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (120), май - июнь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136937
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (121), июль - август. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136938
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (122), сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136939
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (123), ноябрь - декабрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136940
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (128), январь - февраль. – 2016. – 105 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136941
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (129), март - апрель. – 2016. – 110 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136942
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (130), май - июнь. – 2016. – 111 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136943
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (131), июль - август. – 2016. – 88 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136944
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (132), сентябрь - октябрь. – 2016. – 70 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136945
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (133), ноябрь - декабрь. – 2016. – 61 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136946
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (134) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 189 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136947
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (135) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 169 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136948
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (136), январь - февраль. – 2017. – 74 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136949
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (137), март - апрель. – 2017. – 107 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136950
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (138), май - июнь. – 2017. – 120 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136951
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (139), июль - август. – 2017. – 121 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136952
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (140), сентябрь - октябрь. – 2017. – 107 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136953
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (141), ноябрь - декабрь. – 2017. – 112 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136954
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (142) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 159 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136955
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (143) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 145 с. – 100-летию выдающегося ученого в области энергетики и газотурбостроения, реактивного авиадвигателестроения и автономного энергопитания космической техники Владимира Николаевича Ершова посвящается. Резюме рос., укр., англ. мовами
136956
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
9 (144) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 137 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136957
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (145), январь - февраль. – 2018. – 93 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136958
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (146), март - апрель. – 2018. – 79 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136959
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (147), май - июнь. – 2018. – 78 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136960
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (148), июль - август. – 2018. – 118 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136961
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (149), сентябрь - октябрь. – 2018. – 88, [2] с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136962
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (150), ноябрь - декабрь. – 2018. – 116, [2] с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136963
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (151) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2018. – 120 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136964
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8(152) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2018. – 140 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
136965
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (153), январь - февраль. – 2019. – 86, [2] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136966
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; глав. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (154), март - апрель. – 2019. – 85, [1] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136967
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; гл. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (155), май - июнь. – 2019. – 83, [1] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136968
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; гл. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (156), июль - август. – 2019. – 110, [2] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136969
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; глав. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (157), сентябрь - октябрь. – 2019. – 82, [2] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136970
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; глав. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (158), ноябрь - декабрь. – 2019. – 68, [2] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
136971
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; гл. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (159) : Темат. выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2019. – 189, [1] с. – 90-летию Генерального конструктора Федора Михайловича Муравченко посвящается. - Резюме на рус., укр., англ. яз.
136972
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т" ; гл. ред. С.В. Епифанов ; редкол.: С.Н. Фирсов, Л.А. Базыма, О.О. Баранов [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (160) : Темат. выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2019. – 169, [1] с. – 90-летию Генерального конструктора Федора Михайловича Муравченко посвящается. - Резюме на рус., укр., англ. яз.
136973
   Авиационно-космические материалы и технологии : учебник для студ. высш. учебных завед. / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина, В.Ф. Мозговой, В.Т. Калинин; Богуслаев В.А., Качан А.Я., Калинина Н.Е., Мозговой В.Ф., Калинин В.Т.; под ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2007. – 383с. – Посвящается 100-летнему юбилею ОАО "Мотор Сич". – ISBN 966-2906-01-0
136974
  Пржиалковский В.И. Авиационно-ракетная промышленность США / В.И. Пржиалковский. – М, 1961. – 231с.
136975
  Пайкин Д.М. и Старостин С.Г. Авиационно-химическая защита растений от вредителей и болезней / Д.М. и Старостин С.Г. Пайкин. – Л., 1965. – 189с.
136976
   Авиационное оборудование / Ю.А. Андриевский, Ю.Е. Воскресенский, Ю.П. Доброленский, С.М. Кастерский, М.С. и др. Козлов; [Ю.А. Андриевский, Ю.Е. Воскресенский, Ю.П. Доброленский, С.М. Кастерский, М.С. Козлов и др.] ; под ред. Ю.П. Доброленского. – Москва : Воениздат, 1989. – 248 с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – (Боевая авиационная техника)
136977
  Царенко М. Авиационные "визитки" в фалеристике // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 25-29. – ISSN 1811-542X
136978
  Дриггс И.Г. Авиационные газовые турбины / И.Г. Дриггс, О.Е. Ланкастер. – М., 1957. – 339с.
136979
  Иноземцев Н.В. Авиационные газотурбинные двигатели / Н.В. Иноземцев. – М, 1955. – 352с.
136980
   Авиационные газотурбинные двигатели : конструкция и расчет деталей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ЛКВВИА им. Можайского, 1959. – 399 с., 3 вкл. л. – Библиогр.: с. 396-397
136981
  Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей / Г.С. Скубачевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 452с.
136982
   Авиационные двигатели : сборник справочных материалов. – Москва : Машгиз, 1951. – 244 с., 3 вкл. л. : ил. – Библиогр. в конце глав.
136983
  Майзель Ю.М. Авиационные двигатели / Ю.М. Майзель, 1956. – 64с.
136984
  Тютюнников В.А. Авиационные двигатели / В.А. Тютюнников, С.И. Ловинский. – М., 1964. – 369с.
136985
   Авиационные метаморфозы : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 4 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
136986
  Блохин Г.Е. Авиационные муфты трения / Г.Е. Блохин. – Москва, 1955. – 396с.
136987
  Сидоров Кирилл Авиационные орнитологи. Ястреб спасает самолеты. Ни пуха ни пера / Сидоров Кирилл, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 66-71 : фото
136988
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1955. – 380с.
136989
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1960. – 512с.
136990
   Авиационные приборы : курс лекций. – Киев : Ред.-изд. отд. КИГВФ
Ч. 1 : Мембранные и магнитные пилотажно-навигационные приборы / подгот.: В.В. Шершун, О.И. Володичев. – 1961. – 150 с. : ил. – Общ. загл. ч. 4 отсутствует . - Загл. ч. 4: Авиационные приборы и курсовые системы . - Общ. загл. ч. 3 отсутствует . - Загл. ч. 1: Авиационные приборы. – Библиогр.: с. 148
136991
   Авиационные приборы и устройства : тематический сборник науч. трудов ин-та. – Москва : [б. и.], 1980. – 60 с.
136992
  Винокуров А.Д. Авиационные рекорды СССР / А.Д. Винокуров, А.И. Егоров. – Москва, 1960. – 94с.
136993
   Авиационные тренажеры : сборник переводов и обзоров из иностр. период. литературы. – Москва : Иноиздат, 1959. – 339 с. : ил., схемы
136994
  Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов / Ю.Н. и др. Нечаев. – М., 1988. – 176с.
136995
  Комисар М.И. Авиационные электрические машины : [учеб. пособие] / М.И. Комисар; В.М. Куляпин ; Уфим. авиац. ин-т им. Орджоникидзе. – Москва : УАИ, 1959. – 500 с.
136996
  Эберле Е. Авиационный роман Габриэле Д"Аннунцио / Е. Эберле, А. Руссо // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 80-86. – ISSN 0130-1640
136997
  Барабашов В.М. Авиационный салон : повести / Валерий Барабашов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1991. – 349, [2] с.
136998
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт / А.Д. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 224с.
136999
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт в СССР / А.Д. Винокуров, Б.Л. Симаков. – Москва, 1964. – 43с.
137000
   Авиационный справочник : (для летчика и штурмана). – Москва : Воениздат, 1964. – 415 с., 3 л. табл. : ил., табл.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,