Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1359001
  Старченко Т. "Слава Богу за все!" (християнська мотивація у прозі Ганни Барвінок) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-9


  Розглядається християнська концепція людини в українській літературі, зокрема аналізується творчість Ганни Барвінок
1359002
  Катренко А. "Слава вам, невтомному діячеві на рідному полі!..." / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 219-245


  У публікації подано листи кін. XIX - поч. XX ст. відомого українського вченого та громадсько-культурного і політичного діяча Михайла Федоровича Комарова до М.С. Грушевського, які містять важливі відомості про діяльність їхнього автора.
1359003
  Пахаренко В. "Слава не поляже... " (Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Нещодавно Видавничий дім Києво-Могилянської академії подарував зацікавленим читачам нову працю авторитетного шевченкознавця зі східної (рос.) діяспори Юрія Барабаша. Це збірка статей. Сюди війшли такі дослідження "Свою Україну любіть...". Шевченкова ...
1359004
  Сергійчук В. "Слава Севастополя" як джерело історичної правди // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 вересня (№ 176). – С. 10


  На фото Володимир Сергійчук.
1359005
   "Слава труду", всесоюзная выставка самодеятельных художников.Москва. 1974. – Москва, 1974. – 92с.
1359006
   "Слава труду". Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1976. – 140с.
1359007
   "Слава труду". Республиканская художественная выставка. Ашхабад. 1976. – М., 1976. – 38с.
1359008
  Коваль Р. "Слава Україні!": коротка історія виникнення // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Жовтень (число 10). – С. 4
1359009
  Пургин А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Пургин. – Архангельск, 1953. – 236с.
1359010
  Соляник А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Соляник. – М, 1954. – 128с.
1359011
  Ткачук М. "Славетна київська школа": феномен чи метафора? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.59-82
1359012
  Гражевська Н. "Славетні постаті" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Про видання започаткованої членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором В.Д. Базилевичем серії видань "Славетні постаті", присвячену дослідженню творчого шляху та інтелектуальному спадку фундаторів економічної науки в ...
1359013
  Огородник І. "Славна київська школа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 30-32. – ISSN 0235-7941
1359014
  Ластовський В.В. "Славний козак" Остафій Дашкович в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 49-53. – ISSN 2076-1554
1359015
  Стрілько-Тютюн "Славних прадідів великих...". Як на Черкащині "вшанували" пам"ять Євгена Чикаленка // Україна молода. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 2)


  Слова Великого нашого Пророка Тараса Шевченка «Славних прадідів великих правнуки погані» якнайкраще характеризують мою розповідь про вшанування пам’яті видатного українського діяча, мецената, одного із ініціаторів засновників Української Центральної ...
1359016
  Киркевич В. "Славны бубны за горами..." Ивана Долгорукова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 176-185. – ISBN 978-966-95419-8-7
1359017
  Браїлко Ю. "Слався, Маріє!.." (назви Богородиці в українській поезії 60-80-х років ХХ століття) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 56-64. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена семантичним особливостям конфесійної ономастичної лексики, зокрема назв Богородиці, та її стилістичному навантаженню в українській поезії. у процесі аналізу доводиться, що поетичне мовлення 60-80-х роеів ХХ століття використовує такі ...
1359018
  Главацький М. "Славу її можна порівняти з віденською вікторією і Варшавською битвою" (до 600-ї річниці Грюнвальдської битви) / М. Главацький, О. Онищук // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 1-12
1359019
  Кикешев Н.И. "Славяне! Мы объединимся для борьбы и победы". Славянское движение в СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 0321-0626
1359020
   "Славянская культура в современном мире". Международный семинар, 3-й, 1994, Киев.. – К., 1994. – 293с.
1359021
   "Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций (18-19 вв.)", международная науч. конференция. Москва. 1974.. – Москва, 1974. – 82с.
1359022
  Ікономос К. ["Скупий" Мольєра / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1359023
  Мольер Ж.Б. [Скупой] : [Комедия] / [Пер. Ф.Н. Устрялова]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [4], 141, [2] с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1359024
  Перанті М. [Славетний монах : роман-біографія Александроса Пападіямандіса / Мих. Перанті. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 287, [ 2 ] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 25])
1359025
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1359026
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1359027
  Молева Н.М. Скульптура / Н.М. Молева. – М., 1975. – 104с.
1359028
  Эльдаров О.Г. Скульптура / О.Г. Эльдаров. – Москва, 1989. – 80с.
1359029
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм первый. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2003. – 1 DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Что отличает скульптуру от рисунка, гравюры, картины?...Скульптура - это художественное изображение в объеме. Главной особенностью скульптуры является то, что она преимущественно изображает человека!
1359030
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм второй. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кардиас& Медиа", 2003. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Рождение скульптурного образа происходит в преодолении художником материала. Скульптор словно побеждает безжизненность камня, дерева, глины... Техника и приемы работы по дереву не изменились с давних времен. Те же и инструменты...
1359031
  Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар / С.В. Иванов. – Л, 1979. – 194с.
1359032
  Щербак А.І. Скульптура без постаменту / А.І. Щербак. – Київ, 1966. – 146 с.
1359033
   Скульптура Большого каскада. Петродворец : [альбом]. – Ленинград : Ленинградский худож., 1958. – [31] с. ил.
1359034
  Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1964. – 183с.
1359035
  Арансон Г.Г. Скульптура Гудона / Г.Г. Арансон. – Москва : Искусство, 1982. – 128 с. : ил.
1359036
  Есаян С.А. Скульптура Древней Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1980. – 75с.
1359037
   Скульптура Древней Греции [Изоиздание] : 16 репродукций. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [4] с., 16 л., з обл. : 16 открыток + 1 обл. + тект. вклад. – (Шедевры мировой скульптуры ; № 5)
1359038
  Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии / В.С. Сидорова. – Москва, 1971. – 86с.
1359039
  Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 480с.
1359040
   Скульптура древности и ренесанса : [14 картин-фотографий]. – Roma. – 14 л. карт., портр. : ил. – Без обл. и тит. л. - Картонки с фотографиями скульптур
1359041
  Собкович О. Скульптура Закарпаття: становлення та особливості пластичного розуміння // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 207-209. – ISSN 2520-6419


  "Говорячи про мистецтво Закарпаття, у першу чергу звертають увагу на малярство, що славиться традицією «закарпатської школи живопису», й мало приділено уваги скульптурі цього краю, хоча цей вид мистецтва сьогодні демонструє самобутність формотворення ...
1359042
  Флоренсов Н.А. Скульптура земной поверхности / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1983. – 174с. – (Человек и окружающая среда)
1359043
  Хрушкова Людмила Георгиевна Скульптура и декоративная пластика раннесредневековой Абхазии (V-IX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Хрушкова Людмила Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1978. – 16л.
1359044
  Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора : очерки / А.П. Иванова. – Киев : Академия наук Украинской ССР, 1961. – 152, [76] с.
1359045
  Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения / В.П. Головин. – М., 1985. – 87с.
1359046
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1965. – 188с.
1359047
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1982. – 223с.
1359048
  Баталкіна В.І. Скульптура і пластика малих форм в музейній експозиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 117-126. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у дослідженні дрібної пластики в музейній експозиції сучасного музею, виявленні специфіки образотворчої мови скульптури, пластики малих форм та їхній історично-мистецтвознавчий зміст в експонуванні. Висновки. Визначено ...
1359049
  Коваленко Н.П. Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 251-258. – ISSN 2226-2180
1359050
  Скляренко Г. Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва XX cт. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 519-538. – ISSN 1992-5514
1359051
  Ібо Чжан Скульптура Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: традиції та інновації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ібо Чжан ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1359052
  Бабурина Н.М. Скульптура малых форм : альбом ц. / Н.М. Бабурина ; фото Э. Стейнера ; пер. на англ. яз. Е. Ларченко. – Москва : Советский художник, 1982. – [252] с. : ил.
1359053
  Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1982. – 127с.
1359054
  Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке : пособие для учителя / Н.С. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 126, 2 с. : ил.
1359055
  Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. / С.В. Иванов. – Л, 1970. – 296с.
1359056
   Скульптура Новоосколья. – Белгород : Издательство В. Шаповалова, 2007. – 259, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 254-255


  У пр. № 1710390 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Наилучших пожеланий. С уважением составитель. Подпись. Киев. 30.12.2016 г.
1359057
   Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) / Н. Кичань, А. Гіріч, С. Ширінбекова, В. Сливінський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 37-45. – ISSN 2078-6220
1359058
  Хрушкова Л.Г. Скульптура раннесредневековой Абхазии 5-10 вв. / Л.Г. Хрушкова. – Тбилиси, 1980. – 127с.
1359059
  Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи / Л.С. Гераськова. – К, 1991. – 127с.
1359060
  Забашта Ростислав Скульптура слов"ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув"язі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 20-39. – ISSN 1728-6875
1359061
  Кацэр М.С. Скульптура Совецкай Беларусі. / М.С. Кацэр. – Мінськ, 1957. – 46с.
1359062
  Ланда Н.Б. Скульптура столиц и провинций Древнего Египта / Н.Б. Ланда, И.А. Лапис. – Л,, 1977. – 31с.
1359063
  Чумаченко О.П. Скульптура як форма агональної традиції античної культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 92-96. – ISSN 2226-3209
1359064
  Виноградова Н.А. Скульптура Японии / Н.А. Виноградова. – Москва, 1981. – 239с.
1359065
  Михайлов Скульптура, графика : Каталог выставки / Лев Михайлов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1983. – 24 с., ил.
1359066
  Маликов В.М. Скульптура, графика: Каталог выставки / В.М. Маликов. – М., 1987. – 32с.
1359067
  Мендель Хает Скульптура. Графика / Мендель Хает. – М, 1991. – 31с.
1359068
  Каднічанський Дмитро Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1359069
  Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1359070
  Вольська С.О. Скульптурна пластика малих форм у виробах керамістів Західного Поділля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 137-141
1359071
  Грабовецький В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький; Управління культури виконкому Івано-Франковської облради. нар. депутатів; Івано-Франківська обласна орг. Українського тов-ва охорони памяток історії та культури; Каф. історії України Івано-Франківського держ. пед. інституту. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 28с.
1359072
  Кудзоев О.А. Скульптурная летопись края. / О.А. Кудзоев, А.С. Ваганов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1359073
  Студницька Мар"яна Романівна Скульптурний декор в архітектурі Західної України 17 - 18 ст. : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна; Львівська академія мистецства. – Львів, 1997. – 24с.
1359074
  Журмій Н.М. Скульптурний пам"ятник як об"єкт суспільної пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1359075
  Петришин Ю. Скульптурні меморіальні дошки в культурно-мистецькому просторі Івано-Франківська // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 31-32
1359076
  Пуніна О. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 38-48. – ISSN 0236-1477
1359077
  Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы XVI-XVII в.в. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.823 / Матушакайте М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1359078
  Тюстин А.В. Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской области / А.В. Тюстин. – вып. 6. – Пенза, 1966. – 52с.
1359079
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н.Д. Соболевский. – М, 1947. – 104с.
1359080
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники Москвы / Н.Д. Соболевский. – М, 1957. – 79с.
1359081
  Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы / Р.Ф. Кожевников. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 320с.
1359082
  Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8


  Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на ...
1359083
   Скульптурный портрет Древнего Египта. – М., 1957. – 18с.
1359084
  Матье М.Э. Скульптурный портрет царицы Нефертити / М.Э. Матье. – Л., 1958. – 31с.
1359085
  Николаева Наталья Скульптурный профиль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 72-77 : фото
1359086
  Калитина Н.Н. Скульптуры Осипа Цадкина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 148-155. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Осип Цадкин (1890-1967) - французский скульптор, выходец из Российской Империи. Скульптура Цадкина, прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, ...
1359087
   Скульптуры от садового центра Lizgard // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 104-105 : фото
1359088
  Флікоп-Світа Скульптуры ў прысценных алтарах грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі ў XVIII-пачатку XIX ст.: на матэрыяле захаваных помнікаў і архіўных крыніц // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 120-132. – ISSN 2523-4234


  Дадзены артыкул прысвечаны цікавай, аднак даволі слаба распрацаванай пра-блеме – наяўнасці фігуратыўных скульптур у алтарах уніяцкіх храмаў. Скульптуры маглі служыць і дэкорам у навершшы, у крылах або па самім каркасе (напрыклад, выявы анёлаў, ...
1359089
  Пугаченкова Г.А. Скульптуры Халчаяна / Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1971. – 204с.
1359090
   Скульптуры храма "Ваньфо" в гор. Чэнду / Лю, Чжи-Юань, Лю, Тин-Би. – Шанхай, 1958. – 12с.
1359091
  Фын Скульптуры эпохи Тан храма "Лунсин" в гор. Гунлай пров. Сычуань. / Фын, Го-Дин. – Шанхай, 1958. – 87с.
1359092
  Кагановский А.Г. и др. Скумбрия / А.Г. и др. Кагановский. – Владивосток, 1947. – 48с.
1359093
  Кикоть В. Скупа прозріння мить : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2-12. – ISSN 0131-2561
1359094
  Гуцало Є.П. Скупана в любистку : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1965. – 270 с.
1359095
  Мольєр Ж.Б. Скупар : комедия на пять дїй / Жан Баптіст Молієр ; Пеpеклав Микола Бажалук ; Із переднім словом [В.І. Сімовича] про Молієра та портретом автора. – Чернівці : Накладом Т-ва "Укр. Школа" ; З друк. Т-ва "Руська Рада", 1912. – 101 с. : портр. – (Бібліотека для молодежи / Ред. В. Сімович ; Сер. 3. ч. 2)
1359096
  Мольер Ж.Б. Скупар. / Ж.Б. Мольер. – 87с.
1359097
  Чи Дзидзянь Скупатись у чистій воді : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 164-177. – ISSN 0320-8370
1359098
  Шерали М. Скупая роза : стихи / М. Шерали; пер. с тадж. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1359099
  Журавлев В.А. Скупая щедрость / В.А. Журавлев. – Москва, 1984. – 198с.
1359100
  Мольєр Ж.Б. Скупий / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1953. – 100с.
1359101
  Пушкін О.С. Скупий рицар / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1359102
  Смотрич Олександр Скупі вірші : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 19-23. – ISSN 0868-4790
1359103
  Кудінова Скупники у традиційній українській ярмарковій культурі у ХІХ – на початку ХХ ст. / Кудінова, (Скоряк) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 92-95. – ISSN 2309-9356


  Проаналізовано проблему термінології і специфіки діяльності скупників, показані особливості функціонування скупників у ХІХ - на початку ХХ ст. Проанализирована проблема терминологии и специфики деятельности скупщиков. Показаны особенности ...
1359104
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – Одеса. – 89с.
1359105
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия Мольера ; Приспособленная для народного театра : в 4 д. ; [пер. с фр.]. – 2-изд. – Санкт-Петербург : [М.Н. Слепцова ; Тип. Е. Евдокимова], 1899. – 88 с.


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1359106
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия в 5-ти действиях / Мольер ; Пер. И.И. Медведева. – Москва : 1 жен. тип. Е. Гербек, 1900. – 120 с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1359107
  Долгопят Елена Скупой рыцарь : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1359108
  Енгибарян Р.В. Скупщина СФРЮ в организации Югославской Федерации / Р.В. Енгибарян. – Ереван : Издательство Ереванского Ун-та, 1983. – 196 с.
1359109
  Рыжаков Скупые годы. / Рыжаков, дВ.С. – Горький, 1960. – 146с.
1359110
  Рыжаков В.С. Скупые годы; Капка / В.С. Рыжаков. – Москва, 1979. – 240с.
1359111
  Ляпкало А.К. Скупые радости / А.К. Ляпкало. – Сыктывкар, 1970. – 67с.
1359112
  Леонтичев Ю.А. Скупые слезы пустыни / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1983. – 288с.
1359113
   Скуратівський Віталій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 445. – ISBN 978-966-439-754-1
1359114
  Данилов И.П. Скуришенские летописцы / И.П. Данилов. – Волгоград, 1976. – 383с.
1359115
  Гулиа Г.Д. Скурча уютная / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1965. – 266с.
1359116
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1933. – 384с.
1359117
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 336с.
1359118
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 408с.
1359119
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 320с.
1359120
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1975. – 320с.
1359121
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 319с.
1359122
  Гайдабура В. Скуті одним ланцюгом. Лесь Курбас і "криві дзеркала" епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "У лютому 2017-го виповнюється 130 років від дня народження Леся Курбаса, геніального українського режисера, новатора української сцени. Ця розповідь про "криві дзеркала" епохи, в яку йому доводилося жити й творити. Про те, як влада фабрикувала статті ...
1359123
  Дружников Ю.И. Скучать запрещается! / Ю.И. Дружников. – М, 1974. – 159с.
1359124
  Чехов А.П. Скучная история / А.П. Чехов. – М, 1986. – 428с.
1359125
  Дмитриев И.С. Скучная история: "О неизбрании Д.И. Менделеева в Императорскую Академию наук в 1880 г." // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 1. – С. 43-44.
1359126
   Скуштуйте смак Херсонщини! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1359127
  Мельцер М.М. Слаб вполне непрерывне отображения локально выпуклых пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельцер М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1359128
  Смирнов Г.В. Слабая асимптотическая устойчивость дифференциальных включений по первому приближению / Г.В. Смирнов. – М., 1989. – 42с.
1359129
  Шульпина В.Л. Слабая женщина / В.Л. Шульпина. – Москва, 1971. – 239с.
1359130
  Утерс Слабая идентичность. О франкоязычной литературе Бельгии / Утерс, Жан-Люк // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 3-10. – ISSN 0130-6545
1359131
  Московкин В.М. Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 7-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259


  Показана слабая конкурентоспособносты российской и украинской науки, связанная со слабой публикационной активностью и цитируемостью статей ученых этих стран.
1359132
  Асламазов Л.Г. Слабая сверхпроводимость / Л.Г. Асламазов, В.Н. Губанков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр.: с. 62. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; 4)
1359133
   Слабая сверхпроводимость. Квантовые интерферометры и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 256с.
1359134
  Гай Е.А. Слабая струна / Е.А. Гай. – М., 1962. – 47с.
1359135
  Кравец Татьяна Викторовна Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Кравец Татьяна Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 120л. – Бібліогр.:л.116-120
1359136
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крабец Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1359137
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Крабец Т.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1359138
  Маматов Хусниддин Муфатхонович Слабая сходимость распределений процессов, определяемых стохастическими интегралами по семимартингалам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Маматов Хусниддин Муфатхонович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1988. – 16л.
1359139
  Гуляницький Л А. Слабкi розв"язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1359140
  Кучук-Яценко Слабка збіжність "грецьких" символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 86-96. – ISSN 0868-6904
1359141
  Кулініч Г.Л. Слабка збіжність інтегральних функціоналів від розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто з нерегулярною залежністю від параметра / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 110-124. – ISSN 0868-6904
1359142
  Денисов С.В. Слабка збіжність методу операторної екстраполяції для варіаційних нерівностей в рівномірно опуклих банахових просторах / С.В. Денисов, В.В. Семенов, О.С. Харьков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 42-49. – ISSN 2706-9680
1359143
  Рашитов В.С. Слабка збіжність процесів дробового ефекту з нормалізацією, що повільно змінюється // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 42-43
1359144
  Іксанов М О. Слабка збіжність числа зайнтих інтервалів у гратках Бернуллі / М О. Іксанов, О.В. Маринич // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 175. – ISBN 978-966-188-165-4
1359145
  Семенько М.П. Слабка локалізація - можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 195-204. – ISSN 1024-1809
1359146
  Гуляницький А.Л. Слабка розв"язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 116-126. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We study the solvability of a subdiffusion equation with a position-dependent time derivative in a bounded domain. The problem is reformulated in a such way that allows to investigate it employing the methods developed for constant-order fractional ...
1359147
  Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Коротко розглянуті основні принципи та результати вивчення слабкого лінзування отримані за 10 років з часу виявлення космічного зсуву. We consider in brief the basic principles and results of weak lensing studies that have been made within the 10 ...
1359148
  Шевченко К.В. Слабкий розв"язок параболічних систем з сингулярними правими частинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена знаходженню умов для існування і единого розв"язку дпя параболічних систем з сингулярними правими частинами; що дозволяє нам вирішувати задачі теплосолеволого переносу. Ключові слова: параболічні системи, слабкий розв"язок. The ...
1359149
  Мащенко С.О. Слабкі векторні рівноваги у багатокритеріальних іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 138-140
1359150
  Вілкова Д.С. Слабкі держави в системі міжнародної безпеки : дис. … д-ра філос. наук : 291, 29 / Вілкова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 186-206
1359151
  Мащенко С.О. Слабкі індивідуально-оптимальні рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова концепція оптимапьності в іграх за умов повної інформованості гравців. Ключові слова: рівновага за Нешем, оптимальність за Парето, коаліційні рівноваги. A new conception of a games optimum in the conditions of the complete being of ...
1359152
  Бровченко С. Слабкі коаліційно-цільові рівноваги // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 51-52. – ISBN 978-966-188-137-1
1359153
  Груба Д. Слабкі сторони рейдерства: 3 механізми протидії у земельних відносинах // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1359154
  Грубов В.М. Слабкість ООН і парадокс Дамаска: до питання сирійського конфлікту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 4-6
1359155
  Демчук Ю.А. Слабкість та сила любові // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 77-79
1359156
  Лучко А. Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду / А. Лучко, Л. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сингулярну крайову задачу на додатній півосі для слабко нелінійної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку, коли розв"язки незбуреної задачі утворюють сім"ю, залежну від кількох параметрів. Сингулярність задачі обумовлена ...
1359157
  Бойчук О.А. Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння / О.А. Бойчук, Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 151-160. – ISSN 1562-3076
1359158
  Чуйко О.С. Слабконелінійні крайові задачі з імпульсним впливом загального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52, 6 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв"язків слабко нелінійної крайової задачі з імпульсним впливом загального вигляду, яка узагальнює відомі задачі про знаходження умов існування й побудову розв"язків слабко нелінійних ...
1359159
  Котеров В.Н. Слабо неоднородные течения излучающего газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Котеров В.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М. – 16л.
1359160
  Бурмистрович И.Е. Слабо сократимые полугруппы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурмистрович И. Е.; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. высшей алгебры. – Л., 1966. – 7л.
1359161
  Зубань В. Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1478-1481. – ISSN 1028-5091
1359162
  Бодюл П.П. др. Слабовырожденные системы под влиянием внешних воздействий / П.П. др. Бодюл; под ред. Д.В.Гицу. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 146с.
1359163
  Лобов Г.А. Слабое взаимодействие нуклонов и структура ядра : конспекты лекций / Г.А. Лобов. – Москва : МИФИ, 1973. – 87 с.
1359164
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях : конспект лекций / Л.Б. Окунь. – Москва : МИФИ, 1978. – 83 с.
1359165
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л.Б. Окунь. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 248 с.
1359166
  Крупчицкий П.А. Слабое взаимодействие ядерных частиц / П.А. Крупчицкий. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1359167
  Корнейчук Б.В. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) / Б.В. Корнейчук, Е.А. Драгомирова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подготовки в технических вузах на основе инновационно-ориентированного подхода. Показана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компетенциями, ...
1359168
  Турунтаев В.Ф. Слабое существо / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1960. – 36с.
1359169
  Перестюк М.О. Слабонелинейные дифференциальные уравнения с импульсным эффектом // XII Междунар. конгресс , IMACS, 1989
1359170
  Пірус Є.М. Слабопервинні кільця та кускові напівдистрибутивні області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою О-алгебри шляхів сагайдака дня будь-якого простого сагайдака Г будується напівдосконале нетерове (але не артинове) кільце В таке, що PQ(B) = Г. По кожному ациклічному простому сагайдаку Г будується напівдосконала напівдистрибутивна кускова ...
1359171
  Никулин А.В. Слабопервичные алгебры конечного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Никулин А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1359172
  Никулин Александр Васильевич Слабопервичные алгебры первичного типа : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.01.06 / Никулин Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 146л. – Бібліогр.:л.145-146
1359173
   Слаборазвитые страны Азии. – М., 1965. – 40с.
1359174
  Рымалов В.В. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов, В.Л. Тягуненко. – Москва, 1961. – 495с.
1359175
  Шеховцова Лариса Григорьевна Слаборелятивистские кинетические уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шеховцова Лариса Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1359176
  Рыбин А.И. Слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Рыбин А.И.; КПИ. – Киев, 1981. – 21л.
1359177
  Громоздін Вадентин Володимирович Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу : Автореф. дис. доктора технічних наук: 05.12.07. / Громоздін Вадентин Володимирович; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1359178
   Слаботочные реле. – М., 1982. – 80с.
1359179
  Десятерик Д. Слабошпицькі: між камерою і книжкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 22


  Кінорежисер Мирослав Слабошпицький та його батько, відомий прозаїк, літературознавець, видавець Михайло Слабошпицький.
1359180
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия : Новейшие исследования [бета]-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с. – (Современные проблемы физики)
1359181
  Ли Ц. Слабые взаимодействия : Пер. с англ. / Ц. Ли, Ц. Ву. – Москва : Мир, 1968. – 308с.
1359182
   Слабые взаимодействия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 400с.
1359183
  Хриплович И.Б. Слабые взаимодействия и атомная физика / И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1978. – 104с.
1359184
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков : Пер.с англ. / Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 440 с.
1359185
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия. Новейшие исследования бета-распада / А.И. Алиханов. – Москва : Физматгиз, 1960. – 143 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 141-143. – (Современные проблемы физики)
1359186
  Степанова З.П. Слабые глаголы 3 класса (глаголы на -е-) в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Степанова З.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 24 с.
1359187
   Слабые землетрясения. – Москва, 1961. – 533с.
1359188
   Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005-2010 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 49-60 : рис. – Библиогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1359189
  Латипов Д. Слабые метеоры и Е область ионосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Латипов Д.; МНО Тадж.ССР, Тадж.ГУ. – Душанбе, 1974. – 16л.
1359190
  Островский В.А. Слабые органические основания / В.А. Островский, Г.И. Колдобский. – Л., 1990. – 145с.
1359191
  Струминский Б.В. Слабые радиационные распады гиперонов. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 6с.
1359192
  Демидова Г.М. Слабый глагол в арамейском литературном памятнике Targum Onkelos : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова Г. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1359193
  Колесников М.С. Слабый тип высшей нервной деятельности животных. / М.С. Колесников. – Минск, 1963. – 168с.
1359194
   Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
1359195
  Тимощук Б.О. Слав"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1975. – 111с.
1359196
  Крищенко В. Слава - дуже вередлива. Про шалену популярність незабутнього тріо Мареничів // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 13
1359197
  Раденкович Л. Слава - родинне свято у сербів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
1359198
  Д"Аннунцио Г. Слава : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 87 с. – (Универсальная библиотека ; № 204)
1359199
  Бедный Д. Слава / Демьян Бедный. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 191с.
1359200
   Слава. – Одесса, 1950. – 158с.
1359201
  Донжашвили Т.Г. Слава : роман / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 276 с.
1359202
  Кекилов Ш. Слава : избр. стихотв. / Ш. Кекилов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с.
1359203
   Слава. – Одесса, 1952. – 320с.
1359204
  Лукс В.К. Слава : поєма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 37 с.
1359205
  Гусев В.М. Слава / В.М. Гусев. – Москва, 1975. – 318с.
1359206
   Слава. – Москва, 1984. – 399с.
1359207
  Кручіані Ф. Слава Аллаху! : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 187. – ISSN 0320-8370
1359208
  Красноперов П.Е. Слава балтийская. Краткая летопись боевых и революционных свершений моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота / П.Е. Красноперов. – Таллин, 1971. – 228с.
1359209
  Тичина П.Г. Слава Батьківщини : вибр. вірші для дітей / Павло Тичина. – Київ : Молодь, 1951. – 290 с., [1] арк. портр.
1359210
  Селиванов Ф.Т. Слава без имени / Ф.Т. Селиванов. – М, 1954. – 196с.
1359211
  Маркуша А.М. Слава ветру! / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 135с.
1359212
  Маркуша А. Слава вітру! / А. Маркуша. – К, 1977. – 160с.
1359213
   Слава Вітчизні народів-братів!. – Київ, 1954. – 496с.
1359214
  Стомахина Р.И. Слава героев бессмертна / Р.И. Стомахина. – М., 1951. – 73с.
1359215
  Плутарх Слава далеких веков / Плутарх. – Москва, 1964. – 270 с.
1359216
  Рудий Л. Слава днів цих не померкне. / Л. Рудий. – К., 1958. – 123с.
1359217
  Горобець Ірина Слава Домінікані! / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 28-40 : фото
1359218
  Ларрета Э.Р. Слава дон Рамиро / Э.Р. Ларрета. – Москва, 1936. – 264 с.
1359219
  Ларрета Э.Р. Слава дона Рамиро : истор. роман / Э.Р. Ларрета; Перев. с испанского К. Жихаревой. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279 с.
1359220
  Жуковський М.П. Слава за життя - безсмертя після нього = The fame during life - immortality after it : [стислий перелік походів і боїв І.Д. Сірка] / Мирослав Жуковський ; [авт. англомов. пер.: Зоренко І.С., Салащенко Г.М., Кулабухова Л.В.] ; НАН України, Центр пам"яткознавства і Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; М-во культури України та ін.]. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О.О., 2016. – 85, [1] с. : фот. – Текст парал. тит. арк. укр., англ. – Бібліогр.: с. 80-84. – ISBN 978-966-2421-27-9
1359221
   Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
1359222
  Стингл М. Слава и смерть "сыновей слолнца". Государство Инков / М. Стингл; Пер. с чешс. Нещименко Г.П. – Москва : Прогресс, 1986. – 271с.
1359223
  Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0372-6436
1359224
  Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
1359225
  Нечипоренко Л. Слава і Слово / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
1359226
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 8-16) / Пер. з польської О.Медущенко, О.Федосенко; Ярослав Івашкевич. – 2-ге вид., перекл. – Київ : Дніпро, 1984. – 558с.
1359227
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 1-7) / Я. Івашкевич. – Київ : Дніпро, 1984. – 581с.
1359228
  Шаян В. Слава князя Святослава Завойовника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 11-14
1359229
  Ваврисевич М. Слава Кобзареви : Сценічна каpтина, пpисвячена памяти Таpаса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів : Hакладом Михайла Таpанька. [Жовква: Печатня оо. Василіян], 1923. – 68 с. : поpтp., нот


  В кн. також "Пісні до сцен[ічної] каpтини "Слава Кобзаpеви"" на музику М.О. Гайвоpонського, Я.Д. Яpославенка, М.В. Лисенка, К.Г. Стеценка. – Hа звоpоті тит. аpк. та обкл. поpтp. Т.Г. Шевченка.
1359230
  Залевська О. Слава козакові Руслану! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2023. – Травень (число 5). – С. 3


  Головком В. Залужний нагородив ст. солдата 92-ї Окремої механізованої бригди ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручив йому нагородну зброю. Зубарєв разом з помічником відбив атаку російських ...
1359231
   Слава Коммунистической партии. – М., 1958. – 150с.
1359232
   Слава комсомольская. – М., 1970. – 120с.
1359233
  Бычков С. Слава Кумбхе, слава Гангу // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-41. – ISSN 0234-1670
1359234
   Слава Леніну. – Ужгород, 1960. – 48с.
1359235
  Воронько П.Н. Слава молодости : Поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 72с.
1359236
   Слава на Съветската Армия. – София, 1948. – 16с.
1359237
  Воробьев Е.З. Слава над головой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 64с.
1359238
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 261, жовтень : жовтень. – С. 7-11, 27


  Зимовий Похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1359239
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 2-6


  Зимовий похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1359240
  Табачник Г.Д. Слава не меркнет / Г.Д. Табачник. – Москва, 1967. – 128с.
1359241
  Нагибин Ю.М. Слава Николая Чистова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1945. – 52с.
1359242
   Слава Петлюрі (на кого робить Петлюра), 1919. – 8 с.
1359243
  Лосев В. Слава Петра Самарина / В. Лосев. – Москва-Ленинрад : Детская литература, 1941. – 48 с.
1359244
   Слава победителям : эстрад. сб. для красноарм. худож. самодеятельности. – Москва ; Ленингад : Искусство, 1944. – 120с.
1359245
  Казбеков К.Т. Слава поколений / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1971. – 92с.
1359246
  Нитка Василь Слава поштаря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76. – ISSN 0130-5212
1359247
   Слава праці. – К., 1977. – 144с.
1359248
  Громадська Л. Слава про Кобзаря житиме вічно // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Василь Степанович Литвин — заслужений артист України, народний артист України, голова Спілки кобзарів України, лауреат Республіканської премії ім. І. Нечуя-Левицького, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка. Співзасновник Стрітівської школи кобзарського ...
1359249
   Слава Родине. – Ростов -на-Дону, 1948. – 87с.
1359250
  Матвієнко А. Слава Росії, гордість України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Генерал Михайло Драгомиров: людина честі та справедливості. Яскравий приклад незалежної, навіть "вільнодумної" людини , тому став вельми незручним для петербурзької верхівки Російської імперії.
1359251
   Слава России, или Cобрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые. – Изд. 2-е. – В Москве (Москва), 1783. – 48 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1359252
   Слава солдата. – Петрозаводск, 1970. – 174с.
1359253
   Слава солдатская. – Пермь, 1965. – 181с.
1359254
   Слава солдатская. – М., 1966. – 527с.
1359255
   Слава солдатская. – 4-е изд. – Пермь, 1984. – 215с.
1359256
   Слава сонцем засіяла. – К., 1972. – 287с.
1359257
   Слава Союзу Радянському, слава. – К., 1950. – 167с.
1359258
   Слава Стецько - донька української нації : спогади сучасників / [редкол.: М. Чепіжко, С. Жижко, І. Губка та ін.]. – Київ : Сигла, 2011. – 206, [2] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-2606-01-0
1359259
  Марчук Є. Слава Стецько - патріот-реаліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 10-11


  Євген Марчук про видатну громадську та політичну діячку, якої не стало 15 років тому.
1359260
  Муравьев В.Б. Слава столетия / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1979. – 352с.
1359261
   Слава твоя, Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1977. – 166с.
1359262
   Слава тебе, Господи, что мы - казаки. – М., 1993. – 74с.
1359263
   Слава тобі, рік першокниги ! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 4-5
1359264
  Мухтар А. Слава труду : стихи / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1949. – 56 с.
1359265
  Сундюкле Слава труду! / Сундюкле. – М., 1952. – 88с.
1359266
   Слава труду! : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1977. – 6с.
1359267
  Русин В.И. Слава труду. / В.И. Русин. – Симферополь, 1962. – 24с.
1359268
   Слава труду. Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1978. – 48с.
1359269
  Руденко Т. Слава України / Т. Руденко, 1944. – 32с.
1359270
   Слава України. 2017 : українські ювілеї 2017 р. / [підгот.: В. Дерев"янко (священик), П. Тєпін (диякон), І. Чечель та ін. ; іл.: Р. Іванишин та ін.]. – Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2017. – 271, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7379-97-2
1359271
  Грох-Грохольский Г.М. Слава Україні : збірник віршів / Г.М. Грох-Грохольский. – Козятин : Вид. автора ; Друкарня Лівшиця в Козятині, 1917. – 14 с.
1359272
  Вервес Г. Слава українського генія / Григорій Вервес // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 7-16
1359273
  Горький М. Слава храбрым. / М. Горький. – Москва, 1945. – 40с.
1359274
  Толочко Петр Слава шведским освободителям ! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1359275
  Регідайло Надія Слава, народжена в огні: бібліографічні джерела про бій під Кругами / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-49
1359276
  Прокофьев А.А. Слава. / А.А. Прокофьев. – Л, 1939. – 79с.
1359277
  Егоров Д.М. Славаяно-германская отношения в середине века. Колонизация Мекленбурга в XII в. : Т. 1-2 / Д.Н. Егоров. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсона ; [Худож. печать]
Т. 2 : Процесс колонизации. – 1915. – XXVIII, 614 с., [2] л. карт. + карты
1359278
  Яшкин И.Я. Славгородские говоры. (Взаимодействие разнодиалектных систем) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Яшкин И.Я.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 19л.
1359279
  Демин Н.С. Славе не меркнуть / Н.С. Демин. – М, 1987. – 110с.
1359280
  Полянский Н.С. Славен город Полоцк / Н.С. Полянский. – Минск, 1962. – 391с.
1359281
  Воронько П.Н. Славен мир : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 145с.
1359282
  Щипачев С.П. Славен труд / С.П. Щипачев. – Москва, 1947. – 55с.
1359283
  Нарежный В.Т. Славенские вечера / В.Т. Нарежный. – Москва, 1990. – 606с.
1359284
  Вихованець І. Славень зажуреній мамі : поезії / Іван Вихованець ; [передм. Анатолія Загнітко]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7181-68-1
1359285
  Кулиняк Данило Славень Петру Калнишевському // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1359286
  Донець Г. Славень України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1359287
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 січня (№ 2). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1359288
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини. Згадуються праці М.К. Наєнка, Ю.І. Коваліва.
1359289
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 18 січня (№ 1). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1359290
  Вардомацкий Леонид Михайлович Славесное ударение имен существительых в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Вардомацкий Леонид Михайлович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1974. – 28л.
1359291
  Шендеровський Василь Славетна і невідома Радзимовська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-209. – ISSN 0869-3595
1359292
  Дрофа Андрій Славетна Конотопська перемога українського козацтва над московським військом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 52-53
1359293
  Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-8.
1359294
  Рибальченко В. Славетна постать Петра Богача : До 180-ліття Alma mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  До 95-річчя від дня народження Петра Григоровича Богача - декана біологічного факультету, проректора, першого проректора університету, секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН УРСР: детально - про творчий шлях та наукові ...
1359295
   Славетна співачка. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 96 с., 19 л. іл. і портр.
1359296
   Славетне сузір"я окрилених університетом : нариси / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ ідея та заг. ред. В.В. Іваненка ; автори-упоряд. : О.В. Гонюк, В.В. Іваненко, І.С. Попова ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-551-260-8
1359297
  Шевченко Віктор Славетний англійський мореплавець Джеймс Кук (До 280-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48 : Фото
1359298
  Скопенко Віктор Славетний випусник Шевченкового університету : Передмова // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – с.3. – ISBN 966-7060-35-7
1359299
  Шевченко Віктор Славетний мандрівник (До 260-річчя з дня смерті В.Г. Григоровича-Барського) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-55 : Мал.
1359300
  Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс / А.С. Русяєва; НАНУ. Ін-тут Археології. – Київ : Наукова думка, 2001. – 104с. – (Сторінки історії Українки). – ISBN 966-00-0735-3
1359301
  Лебединська Т. Славетний нащадок Богдана Хмельницького // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 0130-7037


  Микола Іванович Хмельницький. Біографії до сьогодні немає. В статті наводяться лише окремі дані, добуті в основному з періодичної преси кінця XVIII століття. Незвичайні здібності, схильність до наук, літератури, активної політичної діяльності були ...
1359302
  Вельможко В. Славетний нащадок засновника одеської "Просвіти" Михайла Комарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)


  140 років від дня народження видатного науковця, українського бібліографа, організатора української освіти на Одещині в 1917 - 1918 роках Богдана Михайловича Комарова.
1359303
  Ємець Т. Славетний представник Київської філософської школи (до 100-річчя від дня смерті Петра Ліницького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 235-237. – ISBN 966-7060-98-5
1359304
  Пляченко А.Г. Славетний рід Шухевичів // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 34-40. – ISBN 978-966-927-118-1
1359305
  Небесняк Е. Славетний син Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 120-річчя від дня народження українського митця Никифора-Епіфанія Дровняка.
1359306
  Івах О.Д. Славетний тенор України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-27
1359307
  Жуков В.П. Славетний харків"янин І.І. Слатін // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 100-103. – ISBN 978-617-619-161-2


  Слатін Ілл Ілліч - російський і український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент.
1359308
  Попов М.В. Славетний шлях життя та творчості Ібн Сіни // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 10-25. – ISBN 978-966-96847-3-8
1359309
  Зелюк В В. Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – C. 2 с обкл. – ISSN 2221-6316
1359310
  Шестакова О.М. Славетний ювілей - продовження традицій / О.М. Шестакова, О.М. Каткова, Н.В. Бойко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 190-192. – ISBN 978-966-8308-26-0


  135-річчя Харківського музичного училища ім. Бориса Миколайовича Лятошинського. Харківське музичне училище сьогодні – один зі значних осередків музичної просвітницької і концертної діяльності, високопрофесійний навчальний заклад, який виховує майбутню ...
1359311
  Басара-Тиліщак Славетні адвокати минулого - ювіляри у 2020 році // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 60-64


  Ювілейна дата - значимий привід вшанувати пам"ять славетних адвокатів минулого: відзначити їхню різ- нопланову та успішну професійну діяльність, громадську активність, політичну боротьбу. У 2020-му згадаємо щедрого мецената Теофіла Дембицького, ...
1359312
  Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
1359313
  Маценко Г. Славетні гості Львова : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
1359314
  Бродин М. Славетні імена науки України. До 110-річчя від народження Антоніни Федорівни Прихотько / М. Бродин, М. Соскін, Г. Клімушева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 44-46. – ISSN 1819-7329
1359315
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1359316
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1359317
  Батій Я.О. Славетні міста України : ілюстр. енциклопедія : культ. споруди, перлини архітектури, замки, палаци, садиби, парки, дендропарки, мальовничі кутки природи / [Батій Яна Олександрівна]. – Харків : Торсінг Плюс, 2011. – 254, [2] с. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-030-225-0
1359318
  Степовик Дмитро Славетні музеї також починалися з приватних збірок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 15. – ISSN 0868-9644


  Макарівська картинна галерея
1359319
  Бодров В. Славетні постаті І.В. Вернадський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 1682-2366
1359320
   Славетні постаті Придніпров"я: імена, повернені з минулого : листи, спогади : у 5 т. – Тернопіль : Терно-граф. – (Реабілітовані історією / редкол.: Д.І. Батура (керівник) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-41-6
Т. 2 : Самотній дозорець на варті страждання / [М.П. Чабан, О.В. Богданович, В.Л. Поліщук та ін. ; уклад. Ю.В. Пшеничний]. – 2020. – 271, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 267. – Бібліогр.: с. 70-72
1359321
  Рудницький Ю. Славетні родини. Богомольці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 10-55. – ISSN 1819-7329
1359322
  Будич П. Славетні співачки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 14


  Квітка Цісик та Соломія Крушельницька.
1359323
  Сенченко М. Славетні сторінки історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 5-6. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа : зб. наук. пр. / Рева Л.Г.; [відп. ред. Мокроусов А.І.; наук. ред. Рева Н.М.]; Від. культури і туризму Конотоп. місьради Сум. обл., ...
1359324
  Гаєцький З. Слави я не шукаю - штрихи до портрета письменника // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Левко Різник — український письменник, грунтознавець, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 1978 року.
1359325
   Славим в песнях Родину свою. – М., 1956. – 144с.
1359326
   Славимо Партію. – К., 1976. – 304с.
1359327
  Пацера М. Славина слава із присмаком кави. 28-річний київський бариста здобув перемогу на чемпіонаті світу з приготування кави у джезві (турці), який проходив у Дубаї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 13


  "Розповідаємо про шлях Слави Бабича до такого успіху та життєві уподобання цього неординарного «кавовара». Усього в нинішньому світовому чемпіонаті з приготування кави у джезві брали участь представники семи країн, із яких у фінал разом із нашим Славою ...
1359328
  Тригубенко В.В. Славинецький Єпіфаній (?-1675) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 120-125. – ISBN 966-06-0367-3
1359329
   Славистика : По случай 12 Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. – Пловдив : Пловдивски университет Паисий Хилендарски, 1998. – 272s.
1359330
  Молдован А.М. Славистика сегодня // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
1359331
   Славистичен сборник.. – София
2. – 1958. – 408с.
1359332
   Славистичен сборник.. – София, 1963. – 326с.
1359333
   Славистичен сборник.. – София, 1968. – 306с.
1359334
   Славистичен сборник.. – София, 1978. – 236 с.
1359335
  Колесник В.О. Славистическое наследие А.К. Смольской // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 14-20. – ISBN 978-617-689-100-0
1359336
   Славистични проучвания : (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). – София : Наука и изкуство, 1983. – 203 с.
1359337
   Славистични проучвания : Сборник в чест на X международен славистичен конгрес. – Велико Търново, 1988. – 100 с.
1359338
   Славистични проучвания.. – София, 1978. – 324с.
1359339
   Славистични студии.. – София, 1963. – 532с.
1359340
  Гоян Я.П. Славичі : нариси / Я.П. Гоян. – Київ : Молодь, 1979. – 176 с.
1359341
  Стрельська Л.І. Славін Лазар Мойсеевич // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 289. – ISBN 96966-8060-04-0
1359342
   Славін Лазар Мойсеевич (1906-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 445-446. – ISBN 978-966-439-754-1
1359343
  Курас І. Славін Лазар Мойсейович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 555-556. – ISBN 966-642-207-7
1359344
  Пасемко І. Славісти вшанували ювілей Іванф Франка // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.109. – ISSN 0130-1608
1359345
  Захаржевська В.О. Славістика-міждисциплінарна наука в Україні (Підсумки і перспективи) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории, особенностях современном состоянии перспективах славистики в Украине.
1359346
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 21-30. – ISSN 2075-437X


  У цій статті висвітлюються деякі аспекти та проблемні питання славістики в Італії. Інформація про історію та розвиток славістики за межами Італії не є достатньою. Навіть в академічному виданні "Українська мова. - Енциклопедія" (2007) про стан ...
1359347
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-54. – ISSN 2075-437X
1359348
  Карпенко М.О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А.Й. Багмут перший лист П.Й. Шафарика М.О. Максимовичу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 36-47. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються особливості змісту й історична роль у розвитку славістичних досліджень в Україні віднайденого А.Й. Багмут першого листа П.Й. Шафарика М.О.Максимовичу
1359349
  Булаховська Ю.Л. Славістика в КНУ ім. Т.Г. Шевченка перших повоєнних років ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-14. – ISSN 2075-437X
1359350
  Лукінова Т.Б. Славістика в науковій спадщині академіка І.К. Білодіда // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0027-2833
1359351
  Онищенко О.С. Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О.С. Онищенко, Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 8-16


  У статті аналізуються актуальні наукові напрямки, ідеї, національні дослідницькі школи і персоналії, що визначають розвиток славістики в сучасному світі. Славістична проблематика розглядається в контексті роботи ХІV Міжнародного конгресу славістів, що ...
1359352
  Мушкетик Л.Г. Славістика в університетах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107-115. – ISSN 2075-437X
1359353
  Поберезкіна П. Славістика на сторінках альманаху "Єгупець" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 516-523
1359354
  Паламарчук О.Л. Славістика сьогодні / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-363. – ISSN 2075-437X


  Дев"ятнадцятого квітня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися щорічні Міжнародні славістичні читання пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Учасників Читань привітали заступник директора ...
1359355
  Гайдученко Л.В. Славістика у вищих навчальних закладах Німеччини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-33. – ISSN 2075-437X
1359356
  Мушкетик Л.Г. Славістика у візах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 91-96. – ISSN 2075-437X
1359357
  Мушкетик Л.Г. Славістика у вузах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 57-62. – ISSN 2075-437X


  В статье освещаются основные вехи истории и современные направления развития славистики в университетах Венгрии.
1359358
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  В статье освещены ключевые вехи истории и современных тенденций развития славистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
1359359
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С.9-16. – ISSN 2075-437X
1359360
  Пащенко Є. Славістика, якої немає: Григорій Вервес // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (999/1000). – С. 247-251. – ISSN 0320 - 8370
1359361
  Микитенко О. Славістична діяльність П. Драганова та його "Македонско-славянский сборник" (1894) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 37-46. – ISSN 2218-0567


  У статті розглянуто багатогранну славістичну діяльність Петра Д. Драганова – укладача «Македонско-Славянского сборника» (С.-Пб., 1894), відомого в історії славістики як засновник македоністики в Росії. Аналізу наукового доробка та життєвого шляху ...
1359362
  Кріль М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – - C. 42-51. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті досліджені передумови зародження у Львові славістики як комплексу гуманітарних знань. Важливу роль у цьому відіграла друкована книжка. Лише в бібліотеці одного Львівського університету на зламі XVIII-ХІХ ст. нараховувалося понад 40 тис. ...
1359363
  Бушко Г.О. Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-213. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується літературознавчий доробок відомого болгарського вченого та фольклориста І. Шишманова, а саме його студії, надруковані у болгарському часописі "Сборник за народни умотворения наука и книжнина". The presented article deals with ...
1359364
  Чорний В. Славістична спадщина Михайла Драй-Хмари : До 120-річчя від дня народження // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 11-24. – ISSN 0203-9494
1359365
  Мушкетик Г Л. Славістична фольклористика в Угорщині. Кінець Х1Х-ХХ ст. / Г Л. Мушкетик. – К., 1992. – 97с.
1359366
  Рудь М.О. Славістична школа Київського університету: О.О. Котляревський (1837-1881) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-33. – (Історія ; вип. 36)


  Висвітлюється життєвий і творчій шлях одного із засновників славістичної школи Київського університету О.О. Котляревського. Розкривається його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1359367
  Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
1359368
  Мушкетик Л. Славістичні інтереси Бели Бартока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 231-236. – ISSN 0203-9494


  У статті розглянуто творчий доробок відомого угорського композитора і піаніста Бели Бартока (1881-1945), який був також дослідником фольклору народів, у тому числі слов"янських. Висвітлено зв"язки композитора з відомими слов. вченими, у тому числі ...
1359369
  Левінська С.Й. Славістичні інтереси М.В. Ломоносова // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 159-167
1359370
  Руда Т.П. Славістичні інтереси Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2984-4
1359371
  Микитенко О. Славістичні конференції на пошану Вука Караджича // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 139-441. – ISBN 978-954-322-848-5
1359372
  Гавва М.О. Славістичні студії в Італії: започаткування, розвиток, сучасність / М.О. Гавва, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 46-49
1359373
  Лощинська Н. Славістичні студії на сторінках журналу "Радянська література" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 340-349. – ISSN 2224-9516
1359374
  Філіпович М. Славістичні студії Павла Федоренка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 221-230. – ISSN 2224-9516
1359375
  Карацуба М. Славістичні фольклористичні студії І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 248-254
1359376
  Пота В. Славія : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
1359377
  Кордун В.М. Славія: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1987. – 138с.
1359378
   Славка Величкова (1946–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 127-128. – ISSN 0204-8701
1359379
  Ласкавая Л.Н. Славка Горицвет / Л.Н. Ласкавая. – М, 1964. – 63с.
1359380
  Бойко Г.П. Славків гість : поеми : для мол. шкільн. віку / Г.П. Бойко. – Київ : Веселка, 1979. – 104 с.
1359381
  Донець Г.П. Славлю молодість : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1976. – 80 с.
1359382
  Жаров А.А. Славлю молодость / А.А. Жаров. – Москва, 1951. – 272с.
1359383
  Гулям Г. Славлю партию : избранная лирика / Г. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 123 с.
1359384
  Моргун Ф.А. Славлю труд / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1359385
  Курашова В.С. Славна дочка українського народу (До біографії Лесі Українки) : До 80-річчя з дня народження Лесі Українки / Курашова В.С. – Київ, 1951. – с. 15-22. – Окр. відб. з Вісник АН УРСР № 2
1359386
  Доломан Є.М. Славна молодість : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1954. – 74 с.
1359387
  Чаговець В. Славна Полтава / В. Чаговець. – Київ-Харків, 1946. – 20с.
1359388
  Лещенко М.Н. Славна сторінка народної боротьби / М.Н. Лещенко, Л.В. Олійник. – К., 1974. – 47с.
1359389
  Кібець Н. Славна харків"янка Марія Алешко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 18-20


  Марія Іванівна Алешко - оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).
1359390
  Старостенко В.И. Славная дата: 50 лет со времени создания Геофизической экспедиции № 1 / В.И. Старостенко, В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 161-165. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
1359391
   Славная дочь белорусского народа.. – 2-е изд., доп. – Минск, 1962. – 328с.
1359392
   Славная жизнь. – Пхеньян : Корея КНДР, 1995. – 408с. : илл.
1359393
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1359394
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1359395
  Зензинов Л. Славная красавица Дора и миллионер : проза: необыкновенный роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-93. – ISSN 0131-2332
1359396
  Мартынов А.А. Славная Народно-освободительная армия Китая / А.А. Мартынов. – М, 1957. – 158с.
1359397
   Славная Победа под Ленинградом. – Ленинград, 1976. – 632с.
1359398
   Славная страница в истории Александровска (Запорожья).. – Запорожье, 1956. – 96с.
1359399
  Брегвадзе А.И. Славная страница истории / А.И. Брегвадзе. – М., 1983. – 174с.
1359400
  Бродский Е.А. Славная страница пролетарского интернационализма / Е.А. Бродский. – М, 1980. – 270 с.
1359401
   Славная эстафета.. – М., 1963. – 127с.
1359402
   Славне ім"я - робітник.. – К., 1984. – 130с.
1359403
  Позняк П.І. Славне місто-герой / П.І. Позняк. – К, 1982. – 160с.
1359404
  Наливайко Степан Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1814-5078
1359405
  Наєнко М. Славний борець за долю рідного краю // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 3 (27). – С. 20-22.


  До 130-річчя від дня народження Василя Доманицького.
1359406
   Славний ватажок опришків (народ про Довбуша) : Фольклорний збірник. – Київ, 1994. – 345с. – ISBN 966-7046-19-4
1359407
   Славний день. – Пряшів, 1954. – 239 с.
1359408
  Канівець В.В. Славний лицар. Устим Кармалюк / Володимир Канівець. – Київ : Молодь, 1969. – 214 с. : іл. – (Життя славетних = серія біографічних творів ; вип. 11)
1359409
  Корніенко Є.А. Славний провісник нового суспільства / Є.А. Корніенко. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
1359410
  Янковський С. Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії культури України // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 11-14. – ISSN 2224-0926
1359411
  Захарчук О. Славний син України // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 12 (914), грудень. – С. 127-133. – ISSN 08-68-4790-1


  До 165-літя Опанаса Сластіона.
1359412
  Захарчук О. Славний син України. До 165-ліття Опанаса Сластіона // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 85-91. – ISSN 2224-0926
1359413
  Сивашенко Т.І. Славний шлях : / Т.І. Сивашенко. – К., 1965. – 24с.
1359414
   Славний шлях боротьби і перемог КПРС.. – К., 1973. – 33с.
1359415
  Калінін М.І. Славний шлях комсомолу / М.І. Калінін. – Київ, 1939. – 128с.
1359416
   Славний шлях комсомолу : Анотований рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : Ізмаїльська друкарня, 1957. – 43 с.
1359417
  Кукавська М.К. Славний шлях партії комуністів. / М.К. Кукавська. – Київ, 1968. – 52с.
1359418
  Панін М.М. Славний шлях. / М.М. Панін. – К., 1965. – 41с.
1359419
  Швець Микола Славний ювілей (До 95-річчя Миколи Тимофійовича Янка) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53
1359420
   Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 80-81. – ISSN 1681-2727
1359421
   Славний ювілей видатного вченого-правознавця, іноземного члена НАПрН України Веніаміна Федоровича Яковлєва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 537-538. – ISSN 0132-1331
1359422
   Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 347-348. – ISSN 2219-5521
1359423
  Кущ П. Славних прадідів великих є правнуки гідні!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 2 серпня (№ 27)


  Правнук поета В. Сосюри відвідав Донеччину, де зачитав вірші свого діда.
1359424
   Славні перемоги комп"ютерників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)


  У фіналі Міжнародного конкурсу комп"ютерних проєктів "INFOMATRIX – 2021" у Мексиці команда України, яку представляли 15 проєктів від 18 учнів шкіл та закладів вищої освіти, здобула 1 платинову, 4 золоті, 5 срібних і 5 бронзових медалей.
1359425
  Кащенко А. Славні побратими-запорожці / Адріан Кащенко ; [уклад. О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-685-1
1359426
  Гагарин Григорій Славні пшениці кубанські / Гагарин Григорій; Український технічно-господарський інститут. – Munich, 1971. – с.106-120. – (Scientific аnnuals ; Vol.22)
1359427
   Славні сторінки історії комсомолу Закарпаття. : Анотований покажчик рекомендованої літератури. – Ужгород, 1959. – 36 с.
1359428
   Славні сторінки комсомолу Черкащини.. – Черкаси, 1958. – 20с.
1359429
  Тищик Б. Славні сторінки українського державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 64-67


  До 101-річниці утворення Західно-Української Народної Республіки.
1359430
  Скопенко В.В. Славні традиції, погляд в прийдешнє // Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / ред. рада: В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський та ін. ; за зак.ред. В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1994. – С.5-8
1359431
  Новаковский Д.И. Славное боевое содружество. / Д.И. Новаковский, А.Д. Марченко. – М., 1974. – 80с.
1359432
   Славное двадцатилетие. – Орел, 1963. – 79 с.
1359433
  Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведки / А.И. Микоян, 1938. – 61с.
1359434
  Пикуль В.С. Славное имя - "берегиня" / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 636с.
1359435
  Прокопович Наталья Славное море - священный байкал : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-81
1359436
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1957. – 111с.
1359437
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Иркутск, 1958. – 96с.
1359438
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1967. – 312с.
1359439
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – Москва, 1973. – 351с.
1359440
   Славное море.. – Иркутск, 1957. – 514с.
1359441
  Андрианов П.М. Славное низовое запорожское войско : исторический очерк / Андрианов П.М. – [Одесса] : [б. и.], 1910. – 30 с. : ил.
1359442
   Славное пятидесятилетие.. – Воронеж, 1965. – 160с.
1359443
   Славное сорокалетие.. – Красноярск, 1957. – 647с.
1359444
   Славной памяти великого чеха Иоанна Гуса и друга его Иеронима Пражского : Речи в собраниях Петроградского Славянского Благотворительного Общества : 7 декабря 1915 г., 11 мая 1916 г. – Типография В.Д. Смирнова, Екатерининский кан., д. № 45. – Петроград, 1916. – 66 с.
1359445
  Марти А. Славные дни восстания на Черном море : К XXX годовщине восстания / Андре Марти ; Пер. с фр. И. Гладковой, М. Добрускиной и В. Сысоевой ; Вступ. статья С. Найды. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 136 с.
1359446
   Славные дочери нашего края.. – Иваново, 1960. – 104с.
1359447
   Славные дочери советского народа.. – Москва, 1948. – 215с.
1359448
  Савинова Л.Н. Славные дочери столицы / Л.Н. Савинова. – Москва, 1984. – 23 с.
1359449
   Славные дочери Тувы.. – Кызыл, 1967. – 148с.
1359450
  Горбачевич К.С. Славные имена / К.С. Горбачевич, И. Стрелков, Е. Хабло. – Ленинград, 1965. – 268с.
1359451
   Славные имена : [изд. посвящ. Юрию Мацевитому, Анатолию Мялице, Владимиру Радченко, Сергею Тесленко] / [зміст та ред.: П.В. Воловник, О.П. Воловник]. – Харьков : Издательский Дом ЖЗЛ : Харківська книжкова фабрика "Глобус", 2017. – 446, [2] с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Сер. основана в 2004 г. - Оглавление: Мацевитый Ю.М. / П. Матвиенко; Мялица А.К. ; Радченко В.А./ О. Азизьян; Тесленко С.А. / Н.Тараненко, С.Мудракова, П.Воловник; Подготовка к юбилею Ю.Пояркова/ П.Воловник, О.Воловник. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины / П.В. Воловник, О.П. Воловник ; кн. 17). – ISBN 978-966-7083-69-4
1359452
   Славные наши землячки.. – Горький, 1968. – 368с.
1359453
  Фор Л. Славные ребята / Л. Фор. – М, 1975. – 298с.
1359454
   Славные страницы борьбы и побед.. – Баку, 1965. – 336с.
1359455
  Слободянюк И.Н. Славные страницы истории. / И.Н. Слободянюк. – М., 1962. – 39с.
1359456
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
1. – 1965. – 514с.
1359457
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
2. – 1966. – 479с.
1359458
   Славные сыны Башкириию. – Уфа
3. – 1968. – 496с.
1359459
  Салахутдинов Ф.З. Славные сыны Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов, М. Иосько. – Самарканд, 1963. – 147с.
1359460
  Бобков О.И. Славные традиции : (К 50-летию стаханов. движения) / О.И. Бобков, О.П. Фролов ; ред.: Р.Г. Яковлева. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; № 6)
1359461
  Смирнов А.С. Славные традиции ильичевцев / А.С. Смирнов. – М., 1958. – 80с.
1359462
   Славные традиции.. – Москва, 1958. – 406с.
1359463
   Славные традиции.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1960. – 464с.
1359464
  Федосеев Н.П. Славный боевой путь Советской Армии / Н.П. Федосеев. – М, 1953. – 88с.
1359465
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 191с.
1359466
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 189с.
1359467
  Дмитрук А.В. Славный град Вышгород // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1359468
  Садовников Г.М. Славный дождливый день / Г.М. Садовников. – Алма-Ата, 1988. – 334с.
1359469
  Павлов А. Славный мальчишка. / А. Павлов. – София, 1970. – 204с.
1359470
  Комарова К.В. Славный начдив Чапаевской / К.В. Комарова, Я.В. Пантелеев. – Саратов, 1969. – 112 с.
1359471
  Бороздин М. Славный парень Робин Гуд // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1812-867Х


  Особа Робін Гуда, історичний підтекст
1359472
   Славный путь борьбы и побед.. – Смоленск, 1967. – 59с.
1359473
  Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда : из истории комсомола Чечено-Ингуш. АССР / В.И. Филькин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 238 с., [10] л. ил.
1359474
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1946. – 109с.
1359475
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1948. – 83с.
1359476
  Сельчук В.В. Славный путь комсомола / В.В. Сельчук. – М., 1958. – 118с.
1359477
  Калинин М.И. Славный путь Комсомола / М.И. Калинин, 1938. – 64с.
1359478
   Славный путь комсомола Грузии. – Тбилиси, 1976. – 456с.
1359479
   Славный путь комсомола Чувашии.. – Чебоксары. – 84с.
1359480
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1974. – 575 с.
1359481
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 2. – 1974. – 782 с.
1359482
   Славный путь Ленинского комсомола : История ВЛКСМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 588 с., 32 л. ил. : ил.
1359483
   Славный путь ленинского комсомола.. – Москва
2. – 1968. – 48с.
1359484
  Матвеев П.А. Славный путь монгольского народа / П.А. Матвеев. – Курган, 1981. – 24с.
1359485
   Славный путь.. – Нальчик, 1966. – 96 с.
1359486
   Славный сын Коммунистической партии советского народа. : К 70-летию Генерального секретаря ЦК КПСС т. Л.И. Брежнева. – Москва : Политиздат, 1977. – [2], 335 с., 1 л. портр.
1359487
   Славный юбилей.. – М., 1958. – 447с.
1359488
   Славным завоевателям Арктики. – Москва, 1934. – 180с.
1359489
  Маслаков А.С. Славой Жижек: философия и самокритика идеологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 167-170
1359490
  Драгунский Д.А. Славой овеянная. / Д.А. Драгунский. – Москва, 1976. – 64с.
1359491
   Славой овеянные.. – М., 1965. – 285с.
1359492
  Борисов Б И. Славой увенчаны / Б И. Борисов, . – М, 1965. – 108с.
1359493
   Славою овіяні.. – Київ, 1987. – 432с.
1359494
  Кузів С.Е. Славське / С.Е. Кузів. – Львів, 1975. – 31с.
1359495
  Велика Валерія Славське. Ветеран гірськолижних курортів : Україна. Лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 32-33 : Фото
1359496
  Велика Валерія Славське. Гори, траси і готелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 28-29 : фото
1359497
  Боброва А. Славу університету творять люди // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 79-81. – ISBN 978-966-575-203-5


  Спогади про професора Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1359498
  Басиров В.М. Славута : [Хмельницька обл.] : краєзнав. нарис / В.М. Басиров, О.Я. Сапожник. – Львів : Каменяр, 1981. – 46 с. : іл., 2 л. іл.
1359499
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1359500
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Філологія)
1359501
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 8. – 2014. – 87 с. – Вип. присвячується 95-річчю Дніпродзержинського держ. технічного ун-ту та 20-річчю економічного ф-ту. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1359502
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 9. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1359503
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Донченко С.П. [та ін.]. – Дніпро : ДДТУ
Вип. 10. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1359504
  Галкін Денис Славута зустрічає юних економістів : Турніри, олімпіади, конкурси / Галкін Денис, Шевченко Алла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-37 : Фото, табл.
1359505
   Славутич: вопросы радиационной экологии / А.В. Носовский, Б.Я. Осколков, Е.А. Иванов, В.П. Удовиченко; Под общ.ред.А.В.Носовского, Б.Я.Осколкова. – Київ : Вища школа, 2001. – 263с. – ISBN 966-642-038-4
1359506
  Дронова О.Л. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз / О.Л. Дронова, О.Ю. Кононенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 22-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1359507
  Кислиця Д. Славутичева мова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 13-15


  До 60-річчя Яра Славутича.
1359508
  Муравьев В.Б. Славы столетия / В.Б. Муравьев. – М., 1972. – 239с.
1359509
  Чебышева М.П. Славяна / М.П. Чебышева. – Киров, 1975. – 95с.
1359510
  Козырев А.В. Славяне : Очерки о культуре славянских народов и их борьба за свою независимость / А.В. Козырев, проф. – Ставрополь : Ставрополькое краевое кн. изд-во, 1945. – 109 с.
1359511
   Славяне. – Москва
Вып. 5. – 1954
1359512
  Пакулов Г.И. Славяне / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1964. – 21с.
1359513
  Вишняков М.Е. Славяне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1975. – 23с.
1359514
   Славяне. – Л., 1989. – 175с.
1359515
  Петрухин Владимир Славяне : Учеб.пособие для дополн.образования / Петрухин Владимир; Оформл.Вс.Освер;Илл.:Ю.Гершкович,А.Капнинский,Т.Никулина и др. – Москва : Росмэн, 1999. – 111с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00583-2
1359516
  Рафалович И.А. Славяне 6-9 веков в Молдавии / И.А. Рафалович. – Кишинев, 1973. – 244с.
1359517
  Борисов Б. Славяне VI - VII вв. на территорыи нынешней Южной Болгарии. Миф или реальность? // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 142-154. – ISSN 2218-0567
1359518
  Державин Н.С. Славяне в древности. Культурно-исторический очерк / Н.С. Державин. – Москва, 1945. – 215с.
1359519
   Славяне в эпоху феодализма : [сборник] : к столетию академика В.И. Пичеты. – Москва : Наука, 1978. – 342, [1] с. : ил., портр.
1359520
  Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. : Историко-археологические очерки / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука, 1968. – № 152 : Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. (историко-археологические очерки) / Ляпушкин И.И. – C. 1-192
1359521
  Сухобоков О.В. Славяне Днепровского левобережья / О.В. Сухобоков. – Киев, 1975. – 167 с.
1359522
   Славяне и Восток.. – [Б. м.], 1965. – 64 с.
1359523
  Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья / В.Д. Королюк. – М, 1985. – 240с.
1359524
   Славяне и запад. – Москва, 1975. – 282 с.
1359525
   Славяне и их соседи. – М.
Вып. 3. – 1991. – 175с.
1359526
   Славяне и их соседи.. – М., 1989. – 180с.
1359527
   Славяне и их соседи. Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в ХІУ - ХУІІІ вв.. – М., 1992. – 91с.
1359528
   Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средние века.. – М., 1990. – 138с.
1359529
   Славяне и Россия. – Москва, 1972. – 308 с.
1359530
   Славяне и Русь. – Москва, 1968. – 472с.
1359531
   Славяне и Русь : на материалах восточнослав. племен и Древней Руси : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 140с.
1359532
   Славяне и Русь : (на материалах восточнослав. племен Древней Руси) : сб. науч. трудов. – Изд. 2-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1980. – 173, [3] с., [4] л. фот. : ил., фот., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1359533
   Славяне и Русь. – К., 1990. – 148с.
1359534
   Славяне и скандинавы. – Москва : Прогресс, 1986. – 411 с.
1359535
  Винников А.З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII- начало XI века) / А.З. Винников. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1995. – 161, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в прил.: с. 154-162 и в конце разд. – ISBN 5-7455-0853-1
1359536
   Славяне на Днестре и Дунае. – К., 1983. – 250с.
1359537
  Москаленко А.Н. Славяне на Дону. / А.Н. Москаленко. – Воронеж, 1981. – 161с.
1359538
   Славяне накануне образования Киевской Руси // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – С. 1-388
1359539
  Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья в первой половине 1 тысячелетия н.э. = Slavs in the Dnieper region in the first half of the first millennium A.D. / Р.В.Терпиловский; Instytut archeologii UMCS, Moesgard museum; Pod red. A.Kokowskiego. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej, 2004. – 232s. : ill. – (Monumenta studia gothica / Katedra archeologii UMCS; Red.: Claus von Carnap-Bornheim ; 3). – ISBN 83-227-2341-5
1359540
   Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период.. – К., 1990. – 484с.
1359541
  Греков Б.Д. Славяне, возникновение и развитие Киевского государства / Б.Д. Греков. – Москва, 1946. – 60с.
1359542
  Первольф И. Славяне, их взаимные отношения и связи : в 4-х т. / соч. Иосифа Первольва. – Варшава : Тип. Варшав. Учеб. округа
Т. 1 : Очерки истории славян до XVIII века. – 1886. – 229 с.
1359543
  Федорова М.В. Славяне, мордва и анты / М.В. Федорова. – Воронеж, 1976. – 87с.
1359544
  Мансветова Е.Н. Славянизм в русском литературном языке XI-XX веков: уч. пособие / Е.Н. Мансветова. – Уфа, 1990. – 74с.
1359545
  Замковв В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке ХVIII в. / В.В. Замковв. – Ленинград : Наука, 1975. – 223с.
1359546
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса : монография / Е.Г. Фоменко ; Классич. приват. ун-т. – Запорожье : Классический приватный университет, 2017. – 223, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-97671-5-VIII
1359547
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в панъязыковом художественном дискурсе "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-60. – Бібліогр.: С. 59-60. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1359548
  Станилов С. Славяните в първото царство / С. Станилов. – Варна : Георги Бакалов, 1986. – 128 с.
1359549
  Коротаев В.В. Славянка / В.В. Коротаев. – М, 1972. – 112с.
1359550
   Славяно-балканские исследования : историография и источниковедение : cборник статей и материалов. – Москва : Наука, 1972. – 390 с. – Библиогр.: с. 387
1359551
  Паисий Хилендарски Славяно-българска история / Паисий Хилендарски; Предад. на съвремен. език от Петър Динеков. – София : Български писател, 1980. – 205с. – (Българска литературна класика)
1359552
  Матвеева Л.В. Славяно-византийские отношения в трудах В.И. Григоровича // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
1359553
   Славяно-волошские связи.. – Кишинев, 1978. – 242с.
1359554
   Славяно-германские исследования.. – М., 1963. – 444с.
1359555
   Славяно-германские культурные связи и отношения.. – М., 1969. – 368с.
1359556
  Мартынов В.В. Славяно-германские лексические взаимодействие древнейшей поры / В.В. Мартынов. – Минск, 1963. – 250с.
1359557
   Славяно-германские отношения.. – М., 1964. – 296с.
1359558
   Славяно-молдавские летописи ХУ-ХУІ вв.. – Москва, 1976. – 152с.
1359559
   Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. – Кишинев, 1983. – 175с.
1359560
  Веселовский А.Н. Славяно-романские повести / Исследование А.Н. Веселовского // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
1359561
  Чебан С.Н. Славяно-румынский словарь библиотеки Московского Общества Истории и Древностей Россыйских № 240 / С.Н. Чебан. – Варшава : Тип. Варшавского Ученого Округа, 1914. – 16 с.
1359562
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
Курс 1 : с 6-ю таблицами. – 1901. – [2], 53 с., 6 л. табл. : табл. – Изд. на правах рукописи
1359563
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : [Конспекты лекций, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те] / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина
Курс 1. – 1901. – [2], 53 с., 6 л. табл. – Изд. на правах рукописи
1359564
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
Курс 2 : С 6-ю табл. – 1902. – [3], 63 с. – Изд. на правах рукописи. – Библиогр.: с. 59-63


  На форзаце в начале книги и в конце надписи от руки надпись 1915 и 1916 годов ??? Книга переплетена с частью кн.: Клейн-Шапшал, С.Ф. К матерям / д-р С.Ф. Клейн-Шапшал. - Петроград : Жизнь и знание, 1918. - 256 с. - часть кн. с. 225-256
1359565
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : [Конспекты лекций, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те] / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина
Курс 2. – 1902. – [3], 63 с. – Изд. на правах рукописи. – Библиогр.: с. 59-63
1359566
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. Курс 2 : в 2 т. / А.И. Соболевский // Славяно-русская палеография : в 2 т. / А.И. Соболевский. – 1901-1902. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1901. – Курс 1 : с 6-ю таблицами. – [3], 63 с. – Библиогр.: с. 59-63. – (Конспекты лекций, читанных в С.-Петербургском Археологическом институте)
1359567
  Соболевский А.И. Славяно-русская палеография : Лекции А.И. Соболевского : с 20 палеограф. табл. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археол. ин-та ; Синодальная тип., 1908. – [2], 120 с., 20 л. табл. : ил.
1359568
  Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI — XIV вв. : лекции, читанные в Императорском Санкт-Петербургском университете в 1865-1880 гг. / И.И. Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашова, 1885. – VIII, 261 с. : ил.
1359569
   Славяно-русская этнография. – Л., 1973. – 109с.
1359570
   Славяно-русские древности Днепровского Левобережья : материалы конфереции, посвященной 75-летию со дня рождения К.Ф. Сокола / Курский гос. ун-т, Комитет по культуре администрации Курской обл., Курский гос. обл. музей археологии, Центр археологических исслед. (г. Курск) ; [под ред. В.В. Енукова]. – Курск : Курский государственный университет, 2008. – 204 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88313-587-2
1359571
  Кобяк Н.А. Славяно-русские рукописи / Н.А. Кобяк, И.В. Поздеева. – М, 1986. – 134с.
1359572
   Славяно-русские рукописи XIII - XVII вв.. – Москва, 1964. – 104 с.
1359573
   Славяно-русские рукописи XV-XVI веков / Кобяк Н.А., Поздеева И.В. – Москва, 1981. – 224с.
1359574
  Преображенский В.С. Славяно-русский скитский Патерик : Опыт историко-библиографического исследования / В.С. Преображенский. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1909. – VIII, 258, III с.
1359575
  Дашкевич Н.П. Славяно-русский Троян и римский император Траян // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С.217-249
1359576
  Гейсман П. Славяно-турецкая борьба 1876-77-78 гг. и ее значение в истории развития восточного вопроса : мысли, воспоминания и впечатления / П. Гейсман. – С.-Петербург : Типография Тренке и Фюсно
Ч. 2, кн. 1, с 5-ю планами и картами : Русско-турецкая война 1877-78. – 1889. – 218 с.
1359577
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – Четвърто издание. – София : Хемус, 1945. – 126 с., С. 131
1359578
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1359579
  Хилендарски П. Славянобългарска история / П. Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1359580
   Славяновдение и балканистика в зарубежных странах.. – М., 1983. – 335с.
1359581
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1/6. – 1995
1359582
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1996
1359583
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1996
1359584
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1996
1359585
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1996
1359586
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1996
1359587
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1996
1359588
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1997
1359589
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1997
1359590
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1997
1359591
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1997
1359592
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1997
1359593
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1997
1359594
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1998
1359595
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1998
1359596
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1998
1359597
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1998
1359598
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1998
1359599
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1998
1359600
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1999
1359601
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1999
1359602
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1999
1359603
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1999
1359604
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1999
1359605
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1999
1359606
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2000
1359607
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2000
1359608
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2000
1359609
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2000
1359610
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2000
1359611
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2000
1359612
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2001
1359613
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2001
1359614
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2001
1359615
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2001
1359616
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2001
1359617
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2001
1359618
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2002
1359619
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2002
1359620
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2002
1359621
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2002
1359622
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2002
1359623
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2002
1359624
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2003
1359625
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2003
1359626
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2003
1359627
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2003
1359628
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2003
1359629
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2003
1359630
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2004
1359631
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2004
1359632
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2004
1359633
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2004
1359634
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2004
1359635
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2004
1359636
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2005
1359637
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2005
1359638
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2005
1359639
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2005
1359640
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2005
1359641
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2005
1359642
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2006
1359643
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2006
1359644
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2006
1359645
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2006
1359646
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2006
1359647
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2006
1359648
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2007
1359649
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2007
1359650
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2007
1359651
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2007
1359652
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2007
1359653
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2007
1359654
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2008
1359655
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2008
1359656
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2008
1359657
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2008
1359658
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2008
1359659
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2008
1359660
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2009
1359661
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2009
1359662
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2009
1359663
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2009
1359664
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2009
1359665
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2009
1359666
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2010
1359667
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2010
1359668
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2010
1359669
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2010
1359670
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2010
1359671
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2010
1359672
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2011
1359673
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2011
1359674
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2011
1359675
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2011
1359676
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2011
1359677
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2011
1359678
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2012
1359679
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2012
1359680
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2012
1359681
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2012
1359682
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2012
1359683
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2012
1359684
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2013
1359685
   Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2013
1359686
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2013
1359687
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2013
1359688
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2013
1359689
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2013
1359690
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2014
1359691
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1359692
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1359693
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1359694
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2014
1359695
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1359696
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1359697
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1359698
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1359699
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1359700
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2015. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1359701
   Славяноведение в 1901 году : систематический указатель трудов по языкознанию, литературе, этнографии и истории. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – XXII, 236 с.
1359702
   Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь. – Москва : Наука, 1979. – 430 с.
1359703
   Славяноведение в дореволюционной России : изучение южных и западных славян / В.А. Дьяков, С.Б. Бернштейн, В.П. Гудков, Л.П. Лаптева, А.С. Мыльников, С.В. Смирнов; [Дьяков В.А., Бернштейн С.Б., Гудков В.П. и др.] ; отв. ред. Д.Ф. Марков, В.А. Дьяков ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1988. – 414, [1] с. – ISBN 5-02-009893-0
1359704
   Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. – Москва, 1989. – 199с.
1359705
   Славяноведение и балканистика за рубежом.. – М., 1980. – 199с.
1359706
  Бойко И.А. Славяногорск : справочник -путеводитель / [авт. текста И.А. Бойко]. – Донецк : Донбасс, 1965. – 48 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце разделов
1359707
  Бойко И.А. Славяногорск : Славянск. курорты / И.А. Бойко. – Донецк : Донбас, 1967. – 59 с. : ил.
1359708
  Дедов В.Н. Славяногорск : путеводитель / В.Н. Дедов. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1988. – 92с.
1359709
  Дедов В.Н. Славяногорский историко-архитектурный заповедник / В.Н. Дедов, А.Б. Дашевский. – Донецк, 1986. – 38с.
1359710
  Белаш Б.Ф. Славяногорье : стихи / Борис Белаш ; [худож. В.В. Савилов]. – Донецк : Донбас, 1980. – 78 с. : ил.
1359711
  Бодянский О. Славянорусские сочинения в пергаментном сборнике И.Н. Царского / О. Бодянский. – Москва : Университетская типография, 1848. – XXV, 63 с.
1359712
   Славяноска филология.. – София
Т. 1. – 1963. – 398 с.
1359713
   Славяноска филология.. – София
2. – 1963. – 364с.
1359714
  Антюхов А.В. Славянофил ли Тютчев? / А.В. Антюхов, А.Л. Голованевский // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье подняты вопросы о философско-мировоззренческой принадлежности Тютчева. Наименования "славянофил", "славянофильство", "западник", "народник" и им подобные в процессе длительной идеологической борьбы не смогли приобрести подлинно научной ...
1359715
  Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзинская. – М, 1983. – 272с.
1359716
  Смирнов В.Н. Славянофилы и евразийцы : (вторая половина 19 - начало 20 вв.): учебное пособие / В.Н. Смирнов. – Харьков : Парус, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8482-23-9
1359717
  Китаев В.А. Славянофилы и западники на рубеже 1850-1860-х годов : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Китаев В.А. ; АН СССР , Ин-т истории СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1980. – 37 с.
1359718
  Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература / В.И. Кулешов. – Москва, 1976. – 288 с.
1359719
  Попов В. Славянофилы и русские писатели. / В. Попов, 1988. – 238 с.
1359720
  Каплин А.Д. Славянофилы об особенностях просвещения России и о значении университетов для русской истории // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 95-101. – ISBN 966-544-344-5
1359721
  Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика / Т.Ф. Пирожкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 218, [3] с. – Указ. имен.: с. 214-219. – Библиогр. в примеч.: с. 175-207. – ISBN 5-211-03555-0
1359722
  Цимбаев Н.И. Славянофильство / Н.И. Цимбаев. – Москва, 1986. – 269с.
1359723
  Таубе М.Ф. Славянофильство и его определения / Бар. М.Ф. Таубе. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1905. – 24 с. – Отт. из журн. "Мирн. труд" за 1905 г.
1359724
  Линицкий П.И. Славянофильство и либерализм : Опыт систематического обозрения того и другого / [соч.] П. Линицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [2], IV, 256 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии. 1882. - Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 135227 имеет 2 печати: военную нем. окупации и Библиотеки Митрополита Флавиана Экз. № 177142 подпись на тит. л.: Оглоблин
1359725
  Звездина Е.В. Славянофильство как парадигма социального развития России в условиях глобализации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 49-56. – ISSN 0235-1188
1359726
  Панов И. Славянофильство как философское учение : (историко-философский очерк) / Илья Панов // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 67 с.
1359727
  Флоринский Т. Славянофильство Т.Г.Шевченка / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – [2], 28 с. – Отд. отиск из: Университетские известия. 1906, № 8
1359728
  Клочков Ю.А. Славянск. Справочник-путеводитель. / Ю.А. Клочков. – Донецк, 1965. – 46с.
1359729
   Славянска археология и етнография в Съветския Съюз.. – София, 1947. – 168с.
1359730
   Славянска филология.. – София
3. – 1963. – 348с.
1359731
   Славянска филология.. – София
4. – 1963. – 428с.
1359732
   Славянска филология.. – София
5. – 1963. – 324с.
1359733
   Славянска филология.. – София
6. – 1965. – 178с.
1359734
   Славянска филология.. – София
7. – 1965. – 408с.
1359735
   Славянска филология.. – София
8. – 1965. – 288с.
1359736
   Славянска филология.. – София
9. – 1968. – 210с.
1359737
   Славянска филология.. – София
10. – 1968. – 178с.
1359738
   Славянска филология.. – София
11. – 1968. – 290с.
1359739
   Славянска филология.. – София
16. – 1978. – 414 с.
1359740
  Власов В.Г. Славянская азбука и славянские просветители / В.Г. Власов. – Москва, 1989. – 61с.
1359741
  Дыбо В.А. Славянская акцентология / В.А. Дыбо. – М, 1981. – 272с.
1359742
  Мордвинцев А.А. Славянская антирелигиозная сказка / А.А. Мордвинцев. – К., 1970. – 134с.
1359743
  Головащенко С.И. Славянская Библия в Киевской духовной академии: присутствие текстов и проблема исследования (XIX - начало XX в.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 121-130
1359744
  Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. / Н.И. Толстой. – Москва, 1969. – 264с.
1359745
  Казлова Р.М. Славянская гідранімія : Праславянскі фонд / Р.М. Казлова. – Гомель, 2003. – 361с. – ISBN 985-439-085-3
1359746
  Симонов К.М. Славянская дружба / К.М. Симонов : Воениздат, 1945. – 88с.
1359747
  Мартынов В.В. Славянская и индо-европейская аккомодация / В.В. Мартынов. – Минск, 1968. – 183с.
1359748
  Моллаахмади Д.А. Славянская и персидская женская литература (история и проблематика) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються жанрово-стилістичні та ідейно-тематичні характеристики перської жіночої літератури в зіставленні зі слов"янською літературою. Розкриваються фактори розвитку жіночої літератури, а також особливості жіночої теми в літературі Ірану ...
1359749
   Славянская историография и археография.. – М., 1969. – 280с.
1359750
   Славянская историография.. – М., 1966. – 282с.
1359751
  Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада / Б.Н. Путилов; АН СССР, Ин-т литературы (Пушкинский дом). – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 176 с.
1359752
   Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970-1980 гг.): итоги и перспективы.. – М., 1986. – 263с.
1359753
  Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография / Е.Ф. Карский ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1928. – XIII, 494 с. : ил., факс.
1359754
  Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография / Е.Ф. Карский. – Москва, 1979. – 494с.
1359755
   Славянская лексикография и лексикология.. – М., 1966. – 312с.
1359756
   Славянская лингвистическая терминология. – К., 1984. – 152с.
1359757
  Костомаров Н. Славянская мифология : (Извлечение из лекций, читанных в университете Св. Владимира во второй половине 1846 г.) / Сочинение Николая Костомарова. – Киев : В типографии И. Вальнера, 1847. – 113 с.
1359758
   Славянская мифология : Словарь-справочник. – Москва : Линор &Совершенство, 1998. – 320с. – ISBN 5-8089-0024-7; 5-900889-07-6
1359759
  Кириков О.И. Славянская мифология : Пособие / О.И. Кириков, Ю.А. Бубнов; Воронежский гос. пед. университет. – Воронеж : ВГПУ, 2001. – 52с. – ISBN 5-88519-264-2
1359760
  Костомаров Н.И. Славянская мифология // Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет, 2013. – Ч. 1. – С. 176-196. – ISBN 978-966-439-652-0
1359761
   Славянская морфонология.. – Москва, 1987. – 261 с.
1359762
  Каринский Н.М. Славянская палеография : Лекции, чит. на 1 курсе в С.-Петерб. археол. ин-те и стеногр. запис. / Н.М. Каринский. – [Санкт-Петербург] : Изд. г.г. слушателей Ин-та, 1905. – 20 с. – Изд. на правах рукописи
1359763
  Каринский Н.М. Славянская палеография : Лекции, чит. на 1 курсе в Имп. Археол. ин-те в 1904-1905 учеб. г. / Н.М. Каринский. – [Санкт-Петербург] : Изд. г.г. слушателей Ин-та, 1906. – [2], 21 с., 15 табл. – Изд. на правах рукописи
1359764
  Клепикова Г.П. Славянская пастушеская терминология / Г.П. Клепикова. – М, 1974. – 256с.
1359765
   Славянская педагогическая культура : Научно-теоретический журнал. – Тирасполь, 2002-
№ 1. – 2002
1359766
   Славянская педагогическая культура : Научно-теоретический журнал Приднестровского НОЦ ЮО РАО. – Тирасполь, 2002-
№ 1. – 2002
1359767
  Ларчанка М.Г. Славянская супольнасць / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1963. – 239с.
1359768
  Белов М.В. Славянская тема в путевом дневнике П.И. Кеппена: от сентиментализма к романтической этнографии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 95-104. – ISSN 0132-1366
1359769
  Галашук Б.И. Славянская тема в творчестве украинских демократических писателей 70-90 годов XIX столетия : Автореф... канд. филол.наук: / Галашук Б.И.; Академия наук УкрССР. Ин-т укр. литературы им. Т.Г.Шевченко, 1950. – 20л.
1359770
  Ступак Ю.П. Славянская тема в украинской литературе 40-50-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ступак Ю.П.; ХГУ. – Харьков, 1952. – 16 с.
1359771
  Воронович Т.М. Славянская тематика Проспера Мериме в период 1850-1870 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Воронович Т.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1359772
  Коропенко И.В. Славянская теорминология обработки кожи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Коропенко И. В.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1984. – 22л.
1359773
  Солоухин В.А. Славянская тетрадь / В.А. Солоухин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 151 с.
1359774
  Рипецкая О.Ф. Славянская топонимика между Одером и Вислой в немецком языке (XII-XVIIIвв) : Автореф... канд. филол.наук: / Рипецкая О. Ф.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 15л.
1359775
  Кукушкин В.Е. Славянская трудовая эмиграция из Российской империи в Канаду в начале ХХ в. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
1359776
   Славянская филология : Статьи и монографии. – Москва : Московский университет, 1951. – 133, [2] с.
1359777
   Славянская филология : сборник статей. – Москва : Московский университет, 1954. – 188 с.
1359778
   Славянская филология. – М.
1. – 1958. – 375с.
1359779
   Славянская филология. – М.
2. – 1958. – 420с.
1359780
   Славянская филология. – М.
3. – 1958. – 391с.
1359781
   Славянская филология = сборник статей. – Москва : Издательство Московский университета
Вып.3. – 1960. – 176 с.
1359782
   Славянская филология : Сборник статей. – Москва : Изд-во московского универ-та
Вып. 3. – 1960. – 176с.
1359783
   Славянская филология. – Москва : Издательство Московского университета
Вып.5. – 1963. – 496с.
1359784
   Славянская филология. – Ленинград
3. – 1975. – 208 с.
1359785
   Славянская филология. – Москва
Вып. 10. – 1978
1359786
   Славянская филология. – Ленинград
Вып. 3. – 1979
1359787
   Славянская филология. – Ленинград
Вып. 4. – 1979
1359788
   Славянская филология. – Москва
Вып. 11. – 1979
1359789
  Паламарчук О.Л. Славянская филология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко / О.Л. Паламарчук, О.П. Палий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 231-237. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1359790
  Якобсон Р. Славянская филология в России за годы войны и революции. / Р. Якобсон, П. Богатырев, 1923. – 64с.
1359791
   Славянская филология.. – Л., 1964. – 164с.
1359792
   Славянская филология.. – Л., 1969. – 208с.
1359793
  Мокиенко В.М. Славянская фразеология. / В.М. Мокиенко. – М, 1980. – 207с.
1359794
  Мокиенко В.М. Славянская фразеология. / В.М. Мокиенко. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1989. – 286с.
1359795
  Гельмольд Славянская хроника / Гельмольд. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 300с.
1359796
  Сыч Александр Иванович Славянская эмиграция Австро-Венгрии в заселении и освоении Канадского Запада (конец XIX - начало XX вв.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сыч Александр Иванович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1984. – 215л.
1359797
  Сыч А.И. Славянская эмиграция Австро-Венгрии в заселении и освоении канадского Запада (конец ХІХ - начало ХХ вв.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сыч А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1359798
   Славянски езици: Кратки характеристики, образци и речници- севернославянска група.. – София, 1978. – 168 с.
1359799
  Генов К. Славянски и балкански литературни паралели. / К. Генов. – София, 1982. – 231с.
1359800
   Славянски разговорник. – София, 1959. – 366с.
1359801
   Славянски разговорник. – София, 1961. – 366с.
1359802
   Славянски разговорник. – София : Наука и искусство, 1966. – 366с.
1359803
  Райков Б. Славянски ръкописи в Рилския манастир : в два тома / Б. Райков, Христо Кодов, Боряна Христова. – София : "Наука и изкуство"
Т. 1. – 1986. – 130 с. : ил.
1359804
  Демчук М.А. Славянские автохтонные личные собственные имена в их функциональных проявлениях в украинской антропонимии XIV-XVII вв : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Демчук М. А. ; МВ и ССО Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1359805
  Коринфский Аполлон Славянские бывальщины / Аполлон Коринфский. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К*, 1914. – 60 с. – (Универсальная библиотека ; № 1003)
1359806
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т. 1, кн. 1 : Часть историческая. – 1837. – 318 с.
1359807
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т. 1, кн. 2 : Часть историческая. – 1837. – 331 с.
1359808
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Издано М. Погодиным. – Москва
Т.1, кн. 3 : Часть историческая. – 1838. – 302 с.
1359809
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 1 : Часть историческая. – 1847. – 454 с.
1359810
  Шафарик П.И. Славянские древности / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 2 : Часть историческая. – 1847. – 361 с.
1359811
  Шафарик П.И. Славянские древности : Сочинение / П.И. Шафарик. – Москва
Т. 2, кн. 3 : Часть историческая. – 1847. – 276 с.
1359812
  Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. – Издание редакции журнала "Археологическая Летопись Южной России". – Киев : Типография Н.А. Гирич
Т. 1, ч. 1 : Происхождение и начало славянского народа. – 1904. – XX, 120 с.
1359813
  Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. – М., 1956. – 450с.
1359814
   Славянские древности. – Киев : Наукова думка, 1980. – 166с.
1359815
  Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-25 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1973. – Е1-25 : Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом / И.П. Русанова. – С. 1-100, илл.
1359816
  Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. : культура пражского типа / И.П. Русанова. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
1359817
  Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа. / И.П. Русанова. – М., 1976. – 216с.
1359818
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1971. – 232с.
1359819
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1973. – 241с.
1359820
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1974. – 423с.
1359821
   Славянские древности: Этнолингвистический словарь.. – М.
1. – 1995. – 575с.
1359822
  Федоренко Н.Т. Славянские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1985. – 351с.
1359823
  Крюков Н.А. Славянские земли / Н.А. Крюков. – Петроград
Том 1 : Юго-западный район. – 1914. – 461с.
1359824
  Крюков Н.А. Славянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т.2, Ч.1 : Галиция. – 1915. – 213 с.
1359825
  Крюков Н.А. Славянские земли / Н.А. Крюков. – Петроград
Том 2, часть 2 : Чехия, Моравия, Силезия, Буковина и Венгрия. – 1916. – 477с.
1359826
   Славянские и балканские культуры ХУІІІ-ХІХ вв.. – М., 1990. – 184с.
1359827
  Степович А.И. Славянские известия : 93 отзыва о новейших кн. по славяноведению / [соч.] А. Степовича, дир. Коллегии П. Галагана, доц. ун-та Св. Владимира. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1897. – [2], II, 172, II с. – Отд. оттиск из: Филологические записки. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. № 19328 подпись автора
1359828
  Степович А.И. Славянские известия. – [Воронеж], 1916. – 8 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1916, вып. 2-3
1359829
   Славянские исследования.. – Л., 1966. – 284с.
1359830
  Алексеев М.П. Славянские источники "Утопии" Томаса Мора / М.П. Алексеев. – Москва, 1955. – 119с.
1359831
   Славянские книги кирилловской печати, 1958
1359832
   Славянские книги кирилловской печати 16 - 20 вв. : Кат. кн., хранящихся в гос. ист. б-ке УССР. – Киев, 1985. – 138с.
1359833
  Лобанов В.В. Славянские книги кириловской печати 16-18 веков. / В.В. Лобанов. – Томск : Издательство Томского университета, 1975. – 92 с.
1359834
  Никитин С.А. Славянские комитеты в России / С.А. Никитин. – М, 1960. – 362с.
1359835
   Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХУІІІ -ХІХ вв.. – Москва, 1978. – 399 с.
1359836
   Славянские культуры и мировой культурный прогресс.. – Минск, 1985. – 486с.
1359837
  Козловская В.Е. Славянские курганы и городища, как исторический источник : сочинение слушательницы В. Ж. Курсов в Киеве В.Е. Козловской / В.Е. Козловская; под ред.: В.Е. Данилевича. – Киев : Типография А.И. Гросман, 1914. – 48 с. – (Отдельный оттиск из сборника Minerva, издаваемого при Историко-Филологическом Семинарии Высших Женских Курсов в Киеве)
1359838
  Винников А.З. Славянские курганы лесостепного Дона / Винников А.З. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 192 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1359839
  Степович А.И. Славянские литературные известия : из обзора зарубежной русской литературы / [А. Степович] // Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А.И. Степович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – 12 с. – Библиогр. в примеч.
1359840
  Степович А.И. Славянские литературные известия : из обзора зарубежной русской литературы / [А. Степович]. – [Воронеж] : [Тип. В.И. Исаева, ценз.], 1888. – 12 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск из: Филологические записки, 1888, вып. 3-4. – Библиогр. в примеч.
1359841
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.03 / Дуличенко А.Д. ; АН БСССР. – Минск, 1980. – 27 c.
1359842
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки : Вопр. формирования и развития / А. Д. Дуличенко ; Тарт. гос. ун-т, филол. ф-т. – Таллинн : Валгус, 1981. – 323 с.
1359843
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки / А.Д. Дуличенко; Тартуский ун-т; Кафедра славянской филологии . – Тарту : Изд-во Тартуского университета
Том 1 : Образцы текстов. – 2003. – 419с.
1359844
  Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки / А.Д. Дуличенко; Тартуский ун-т; Кафедра славянской филологии. – Тарту : Изд-во Тартуского университета
Том 2 : Образцы текстов. – 2004. – 398с.
1359845
   Славянские литературные микроязыки и языковые контакты : Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Междунар. Ком-те славистов, Тарту, 15-17 сентября 2005 г. / Тарт. ун-т, Каф. славянской филологии; Королевская швед. Акад. лит-ры, истории и древностей; Под ред. А.Д. Дуличенко, С. Густавссона. – Тарту, 2006. – 411 с. – Паралл. тит. лист на англ. языке. – (Slavica tartuensia / Ред. А.Д. Дуличенко ; Том 7). – ISSN 1406-3522
1359846
   Славянские литературные связи.. – Л., 1968. – 286с.
1359847
   Славянские литературы. – М., 1963. – 379с.
1359848
   Славянские литературы. – М., 1968. – 648с.
1359849
   Славянские литературы. – М., 1973. – 558с.
1359850
  Голенищев-Кутузов Славянские литературы : статьи и исследования / Голенищев-Кутузов; подгот. текста и послесл. И.В. Голенищевой-Кутузовой ; вступ. статья Д.С. Лихачева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480 с.
1359851
   Славянские литературы. – М., 1978. – 520с.
1359852
   Славянские литературы. – М., 1983. – 356с.
1359853
   Славянские литературы : X Международный съезд славистов : доклады советской делегации. – Москва : Наука, 1988. – 373 с. – ISBN 5-02-011413-8
1359854
   Славянские литературы в процессе становления и развития: От древности до середины ХІХ века. – Москва : Наука, 1987. – 334с.
1359855
   Славянские литературы. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. : доклады советской делегации. – Москва : Наука, 1983. – 355 с.
1359856
  Булаховский Л.А. Славянские наименования птиц типа сложений (composita) / Булаховский Л.А. – [Киев], 1948. – 16 с.
1359857
   Славянские народные сказки.. – Ужгород, 1959. – 158с.
1359858
  Старостенко Н.Н. Славянские народные термины, соотносимые с названиями животных : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.03 / Старостенко Н.Н. ; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1984. – 18 с.
1359859
  Погодин Славянские новости : Письмо Профессора Погодина к Редактору Ж. М. Н. П. / Погодин. – (Из журн. Министерства Народн. Просвещения, 1838 года, Июль №VII. – 27 с.
1359860
  Дьяченко А.Г. Славянские памятники 8-середины 13 века в бассейне Северского Донца : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Дьяченко А.Г. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1359861
  Максимов Е.В. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре / Е.В. Максимов, В.А. Петрашенко. – К., 1988. – 146с.
1359862
  Максимов Е.В. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре / Е.В. Максимов, В.А. Петрашенко. – К., 1988. – 148с.
1359863
  Гусев В.Е. Славянские партизанские песни / В.Е. Гусев. – Л, 1979. – 176с.
1359864
  Вакуленко Л.В. Славянские посления I тыс. н.э. у с. Сокол на Среднем Днестре / Л.В. Вакуленко, О.М. Приходнюк. – Киев : Наукова думка, 1984. – 108 с.
1359865
  Штейн С. Славянские поэты : Николай I Черногорский, Иован Иованович Змай, Иован Илич, Воислав Илич, Иован Дучич, Антон Ашкерц, Отон Зупанчич, Казимир Тетмайер, Карл Гавличек Боровский : Переводы и характеристики / Сергей Штейн. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Н.И. Ефстифеева, 1908. – [4], X, 230 с.
1359866
  Вахнина Л.К. Славянские рабочие песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Вахнина Л.К.; Ан УССР. Ин-т искусствоведения. – Киев, 1984. – 24л.
1359867
  Вахнина Л.К. Славянские рабочие песни / Л.К. Вахнина. – Киев, 1986. – 121 с.
1359868
   Славянские рассказы / Лазарь Лазаревич ; Иван Вазов ; Святополк Чек ; Ян Неруда ;. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 51)


  Содержание: Содерж.: Народ сторицею воздаст / Лазарь Лазаревич. Старый Иоццо встречает поезд / Иван Вазов. Слава / Святополк Чек. Иона-дурачок / Ян Неруда Авт.: Вазов, Иван Минчов (1856-1921) Лазаревич, Лаза К. (1851-1891) Чех, Сватоплук ...
1359869
   Славянские рассказы / Ярослав Вхрлицкий ; Милован Глишич; Сима Матавули ; Лазарь Лазаревич. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 56)


  Авт.: Врхлицкий, Ярослав (1853-1912) Глишич, Милован (1847-1908) Матавуль, Симо (1852-1908) Лазаревич, Лаза К. (1851-1891) Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
1359870
   Славянские рукописи собрания Ф.А.Толстого. – Ленинград, 1980. – 135с.
1359871
  Веселовский А.Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине / [Соч.] А. Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [4], XX, 350, [1] с. – (Из истории литературного общения Востока и Запада)
1359872
   Славянские страны и русская литература.. – Л., 1973. – 267с.
1359873
  Смольская А.К. Славянские студии : Сборник статей / А.К. Смольская; Мин-во образования и науки Украины, Одесск. нац. ун-тет им И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2001. – 228с. – ISBN 966-549-612-3
1359874
  Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы : справочник / Ф.С. Капица. – Изд. 6-е. – Москва : Флинта; Наука, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-89349-308-5
1359875
  Супрун А.Е. Славянские числительные / А.Е. Супрун. – Минск, 1969. – 232с.
1359876
  Супрун А.Е. Славянские числительные. (Становление числит. как особой части речи) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Супрун А.Е. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 30 с. – Бібліогр.:с.28-30
1359877
  Францев В.А. Славянские элементы в литературной деятельности И.И. Крашевского / В.А. Францев. – Варшава, 1913. – [2], 35 с.


  На форзаце дарственная надпись: Дорогому Юлиану Андреевичу Яворскому от автора
1359878
  Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции / Ю.И. Смирнов. – Москва, 1974. – 263с.
1359879
  Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. (Проблемы эволюции) : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Смирнов Ю.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 19л.
1359880
  Кондрашов Н.А. Славянские языки / Н.А. Кондрашов. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 199с.
1359881
  Кондрашов Н.А. Славянские языки / Н.А. Кондрашов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 216 с.
1359882
  Нахтигал Р. Славянские языки / Р. Нахтигал; под ред. С.Б. Бернштейна. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 341 с.
1359883
  Кондрашов Н.А. Славянские языки : Учебное пособие для студ. филол. спец. / Н.А. Кондрашов. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 239с.
1359884
  Григораш А.М. Славянские языки и литературы в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 1. – С. 79-80
1359885
   Славянские языки, письменность и культура.. – К., 1993. – 256с.
1359886
   Славянские языки.. – М., 1977. – 375с.
1359887
  Нарочницкая Н.А. Славянскиий мир - осевое пространство Евразии // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-19


  Доля слов"янства в Росії
1359888
   Славянский архив.. – М., 1961. – 272с.
1359889
   Славянский архив.. – М., 1962. – 288с.
1359890
   Славянский архив.. – М., 1963. – 308с.
1359891
  Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символов / О.В. Белова ; РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2000. – 320 с. – ISBN 5-85759-100-7
1359892
  Асаков И.С. Славянский вопрос 1860-1886 : сочинения. Статьи из "Дня", "Москвича" и "Руси". Речи в Славянском Комитете в 1876, 1877, и 1878 / И.С. Асаков. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1886. – VII, 791 с.
1359893
   Славянский вопрос в его современном значении : Речи и статьи Члена Госуд. Думы А.М. Александрова, академ. В.М. Бехтерева, проф. М.М. Ковалевского, Янко И. Лаврина, проф. П.А. Лаврова, Д.И. Семиза и проф. М.П. Чубинского. – С.-Петербург, 1913. – 139 с., 17 с.
1359894
   Славянский и балканский фольклор. – Москва, 1978. – 270 с.
1359895
   Славянский и балканский фольклор : этнографическая общность и типологические параллели. – Москва : Наука, 1984. – 278 с.
1359896
   Славянский и балканский фольклор : духовная культура Полесья на общеславянском фоне. – Москва : Наука, 1986. – 286 с.
1359897
   Славянский и балканский фольклор : реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – Москва : Наука, 1989. – 272 с.
1359898
   Славянский и балканский фольклор.. – Москва, 1971. – 252 с.
1359899
   Славянский и балканский фольклор.. – М., 1981. – 277с.
1359900
  Бродяга-Бродецкий Славянский ключ : Стихи / Бродяга-Бродецкий. – Запорожье : Полиграф, 2001. – 76с. – ISBN 966-7836-37-1
1359901
  Серова А. Славянский колорит лирики Ларисы Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1359902
  Пачу И. Славянский концерт / [соч.] И. Пачу, д-ра. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 16 с. – Без обл.
1359903
  Погодин А.Л. Славянский мир : Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 года / А.Л. Погодин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 420 с.
1359904
  Каныгин Ю.М. Славянский мир : место и роль Украины / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – Киев : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 107 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-316-356-7


  В пр. №1707137 напис: Володимиру Івановичу з шаною і подякою! Підпис.
1359905
   Славянский мир в третьем тысячелетии : Славянская индентичность - новые факторы консолидации : [сборник статей] / Правительство Москвы, Ком. межрегион. связей и нац. политики ; РАН, Ин-т славяноведения ; Славян. фонд России ; Гос. акад. славян. культуры ; [редкол.: Боголюбова Г. В. и др.]. – Москва : Ин-т славяноведения РАН, 2008. – 297, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7576-0228-9
1359906
   Славянский музыкальный фольклор.. – М., 1972. – 444с.
1359907
  Батлер У.Э. Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra / У.Э. Батлер, М.В. Захарова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 476-484. – ISSN 0869-2491
1359908
  Динеков П. Славянский просветитель Мефодий / П. Динеков. – София, 1985. – 56с.
1359909
   Славянский сборник : Изданный под наблюдением Члена Славянского Комитета П.А. Гильтебрандта. – Петербург
Т. 3. – 1876
1359910
   Славянский сборник : С приложением этнографической карты Русского населения в Галичине, сев.-вост. Угрии и Буковине. – Типография и хромолитография А. Траншеля, Стремянная 12. – С.-Петербург
Т. 2. – 1877
1359911
   Славянский сборник. – Воронеж
1. – 1958. – 154с.
1359912
   Славянский сборник. – Воронеж
2. – 1958. – 266с.
1359913
   Славянский сборник. – Саратов
Вып. 2. – 1977
1359914
   Славянский сборник.. – М., 1947. – 367с.
1359915
   Славянский сборник.. – Москва, 1948. – 207с.
1359916
   Славянский сборник.. – Саратов, 1972. – 111с.
1359917
  Кораблев В.Н. Славянский съезд в Праге 1908 г. / В.Н. Кораблев // Скице из руске кньижевности / В.Н. [Кораблев Н В. Корабльов. – Београд : Штампариjа "Доситиjа обрадовитъ", 1903. – 44 с.
1359918
   Славянский фольклор : Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. – Москва, 1951. – 362 с.
1359919
   Славянский фольклор. – М., 1972. – 328с.
1359920
  Кравцов Н.И. Славянский фольклор / Н.И. Кравцов. – М., 1976. – 264с.
1359921
   Славянский фольклор : тексты / сост. Н.И. Кравцов, А.В. Кулагина. – Москва : Московский университет, 1987. – 375 с.
1359922
   Славянский фольклор и историческая действительность. – Москва : Наука, 1965. – 327с.
1359923
  Леонов В. Славянский фонд библиотеки Российской академии наук как часть электронного славистического фонда библиотек мира // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 23-30
1359924
  Иванов В.В. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевроп. истоки. / В.В. Иванов. – М., 1981. – 271с.
1359925
  Романска Ц. Славянските народи / Ц. Романска. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1977. – 276 с.
1359926
  Иванов В.В. Славянския языковые моделирующие семиотические системы. (Древний период) / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. – Москва, 1965. – 247с.
1359927
  Казбярук У.М. Славянскія літаратурі і праблемі беларускага параунальнага літаратуразнауства / У.М. Казбярук. – Мінськ, 1982. – 36с.
1359928
   Славянское барокко. – Москва, 1979. – 373 с.
1359929
   Славянское возрождение.. – М., 1966. – 251с.
1359930
  Десницкая А.В. Славянское заимствование в албанском языке / А.В. Десницкая. – М, 1963. – 31с.
1359931
   Славянское и балканское языкознание. – Москва, 1979. – 284 с.
1359932
   Славянское и балканское языкознание : проблемы языковых контактов. – Москва : Наука, 1983. – 262 с.
1359933
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1983. – 261с.
1359934
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1984. – 270с.
1359935
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы интерференции и языковых контактов. – Москва : Наука, 1975. – 322 с.
1359936
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1976. – 336с.
1359937
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 380с.
1359938
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 392с.
1359939
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1981. – 340с.
1359940
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы лексикологии. – Москва : Наука, 1983. – 256 с.
1359941
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1986. – 248с.
1359942
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1989. – 251с.
1359943
   Славянское источниковедение.. – Москва, 1965. – 323 с .
1359944
  Чермель Л. Славянское меньшинствов в италии / Л. Чермель. – Любляна, 1945. – 66с.
1359945
  Стрелко А.А. Славянское население в странах Латинской Америки / А.А. Стрелко. – Киев, 1980. – 142с.
1359946
  Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I – начале II тыс. н.э. / Григорьев А.В. ; редкол.: В.П. Гриценко, А.М. Воронцов, А.Н. Наумов (отв. ред.) ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Репроникс, 2005. – 208 с. : илл. – Библиогр.: с. 196-205. – ISBN 5-85377-073-X
1359947
  Флоринский Т.Д. Славянское племя : Статистико-этнографический обзор современного славянства : с прилож. двух этнографических карт / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], X, 193 с., 2 л. карт.


  На экз. № 402155, дарственная надпись: Многоуважаемому Федору Ивановичу Кнауэру от автора
1359948
  Дурново Н. Славянское правописание X-XII вв. / Н. Дурново. – Отд. отт. из "Soavia", Zvlastni otisk, r.12, ses 1-2. – 45-82с.
1359949
  Кулаковский Ю.А. Славянское слово „плот“ в записи византийцев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. АН], 1900. – 6 с. – Отд. оттиск: Византийский временник, 1900, т. 7 , кн. 1 и 2. - Автор указан в конце текста
1359950
  Вендина Татьяна Ивановна Славянское субстативное словообразование в сопоставительном аспекте /суффиксы с элементом -К-,-С-,-С-/ : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.03. / Вендина Татьяна Ивановна; Акад. наук БССР. – Минск, 1987. – 52л.
1359951
  Селищев А.М. Славянское языкознание : учебное пособие / А.М. Селищев. – Москва
Т. 1 : Западно-славянские языки. – 1941. – 467 с.
1359952
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 451с.
1359953
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 342с.
1359954
   Славянское языкознание. – М., 1968. – 427с.
1359955
   Славянское языкознание. – М., 1969. – 466с.
1359956
   Славянское языкознание : VII Международный съезд славистов. – Москва : Наука, 1973. – 520 с.
1359957
   Славянское языкознание. – М., 1973. – 447с.
1359958
   Славянское языкознание. – М., 1978. – 469с.
1359959
   Славянское языкознание. – М., 1980. – 382с.
1359960
   Славянское языкознание : Слав. яз. Прикл. языкознание. Указ. лит., изд. в СССР с 1971 по 1975 г. с доп. за предыдущ. годы. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
1359961
   Славянское языкознание. – М., 1988. – 390с.
1359962
   Славянское языкознание : Алф. указ. имен и загл. – Москва : ИНИОН, 1988. – 101с.
1359963
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 276с.
1359964
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 292с.
1359965
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва : ИНИОН
Ч. 3. – 1988. – 285с.
1359966
   Славянское языкознание: современное состояние и перспективы развития.. – М., 1985. – 162с.
1359967
  Селишчев А.М. Славянското население в Албания / А.М. Селишчев. – София : Наука и изкуство, 1981. – [10], VIII, 352
1359968
  Миллер О. Славянство и Европа : Статьи и речи Ореста Миллера 1865-1877 г. / О. Миллер. – С.-Петербург : Типография Г.Е. Благосветлова, 1877. – XVI, 417 с.
1359969
  Щекин Г.В. Славянство: его место и роль в европейской истории / Георгий Щекин ; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 56 с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-395-7


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
1359970
  Ланщиков А.П. Славься, Отечество : (Родина в творчестве рус. сов. поэтов) / А.П. Ланщиков. – М. : Знание, 1978. – 64 с.
1359971
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1949. – 80с.
1359972
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1953. – 96с.
1359973
   Славься, Отечество наше свободное!. – Москва, 1953. – 128с.
1359974
   Славься, Отечество наше свободное!. – Вологда, 1954. – 176с.
1359975
   Славься, Отечество!. – Москва, 1982. – 487с.
1359976
   Славься, Отчизна!. – Уфа, 1954. – 190с.
1359977
   Славься, Отчизна!. – Москва, 1970. – 221с.
1359978
   Славься, шахтеров племя : стихи / [сост. И. С. Лебедь]. – Донецк : Донбас, 1982. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
1359979
   Славься,Донбасс!. – Москва-Ленинград, 1945. – 84с.
1359980
  Беленькая А.С. Слагаемые авторитета / Беленькая А.С. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 95. – (Нар. ун-т. Пед. ф-т ; № 3)
1359981
  Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета / М.Ю. Кондратьев. – Москва, 1988. – 80с.
1359982
  Елунин Я.Н. Слагаемые борьбы за бережливость / Я.Н. Елунин, М.А. Решенин. – М., 1985. – 30с.
1359983
  Коростелев Н.Б. Слагаемые здоровья / Н.Б. Коростелев. – М, 1990. – 188с.
1359984
  Воробьев В.И. Слагаемые здоровья: : о рациональном питании / В.И. Воробьев. – Москва : Знание, 1987. – 188с.
1359985
  Черников Д.А. Слагаемые интенсификации / Д.А. Черников, М.Н. Сидоров. – М., 1986. – 80с.
1359986
  Иванов А.С. Слагаемые качества. / А.С. Иванов. – Москва, 1975. – 63с.
1359987
  Горохов В.М. Слагаемые мастерства / В.М. Горохов. – Москва, 1982. – 160с.
1359988
  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва : Педагогика, 1989. – 190, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 190
1359989
   Слагаемые супружеского счастья. – Ростов-на-Дону, 1996. – 416с.
1359990
  Авраева Ю.Б. Слагаемые управленческого успеха // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 60-65. – ISSN 0130-9765


  Размышления о качествах, необходимых руководителю для успешного управления коллективом.
1359991
  Ахмеев С.Н. Слагаемые ускорения : социал. факторы развития пр-вва / Ахмеев С.Н. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1989. – 141, [2] с.
1359992
  Глазков А.П. Слагаемые успеха / А.П. Глазков, Н.П. Казаков. – М, 1978. – 68с.
1359993
  Филатов О.В. Слагаемые успеха. / О.В. Филатов. – Л., 1976. – 196с.
1359994
  Стороженко В.П. Слагаемые успеха. / В.П. Стороженко. – М., 1980. – 110с.
1359995
  Абрамов С.Б. Слагаемые хозяйственной перестройки / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – Библиогр.: с. 62. – (В помощь лектору. Библиотечка "Экономическая политика партии: ХІІ пятилетка")
1359996
  Анисимов В.М. Слагаемые экономики / В.М. Анисимов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 94 с.
1359997
   Слагаемые эфеективности и качества.. – Харьков, 1977. – 111с.
1359998
  Булгакова Н. Сладим с укладом? Переход на новый технологический уровень требует перестройки образования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 11


  О том, что ключевой фактор для перехода России к шестому технологическому укладу - это новые кадры, на первом Международном форуме технологического развития “Технопром-2013”, недавно прошедшем в Новосибирске, говорили многие (см. статью “Прыжок со дна ...
1359999
  Халачев М. Сладка болка. Новели / М. Халачев. – Пловдив, 1976. – 184с.
1360000
  Ярмолюк М.Я. Сладкая горечь : повести и рассказы ; пер. с укр. / Микола Ярмолюк. – Москва : Советский писатель, 1986. – 352 с.
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,