Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1354001
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1354002
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1354003
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1354004
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1354005
  Ермаков Дмитрий "Туризм Малайзии" представил юбилейную программу : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 72 : Фото
1354006
  Шутова Наталия "Туристическая екомпания Романовой Ольги", Нижний Новгород : "Вырвись из будней!". Лидеры / Шутова Наталия, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 26 : Фото
1354007
   "Турки поставили росіян на місце" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 215). – С. 3


  Турецькі винищувачі F - 16 збили російський літак Су - 24, який перетнув повітряний простір Туреччини - країни-члена НАТО.
1354008
  Пивоварова Екатерина "Турсиб-2008": главное - авиация : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-79 : Фото
1354009
   "Турсиб - 2007" в Сибири : Прирастаем Сибирью. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 78 : Фото
1354010
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1354011
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1354012
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1354013
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1354014
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1354015
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1354016
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1354017
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1354018
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1354019
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1354020
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1354021
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1354022
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1354023
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1354024
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1354025
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1354026
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354027
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1354028
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1354029
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1354030
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1354031
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1354032
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1354033
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1354034
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1354035
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1354036
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1354037
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1354038
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1354039
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1354040
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1354041
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1354042
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1354043
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1354044
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1354045
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1354046
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1354047
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1354048
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1354049
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1354050
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1354051
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1354052
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1354053
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1354054
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1354055
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1354056
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1354057
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1354058
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1354059
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1354060
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1354061
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1354062
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1354063
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1354064
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1354065
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1354066
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1354067
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1354068
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1354069
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1354070
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1354071
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1354072
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1354073
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1354074
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1354075
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1354076
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1354077
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1354078
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1354079
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1354080
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1354081
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1354082
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1354083
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1354084
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1354085
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1354086
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1354087
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1354088
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1354089
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1354090
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1354091
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1354092
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1354093
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1354094
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1354095
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1354096
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1354097
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1354098
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1354099
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1354100
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1354101
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1354102
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1354103
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1354104
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1354105
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1354106
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1354107
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1354108
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1354109
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1354110
   Турецькі прислів"я та приказки. – К., 1985. – 197с.
1354111
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817
1354112
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1354113
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1354114
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1354115
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1354116
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1354117
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1354118
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1354119
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1354120
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1354121
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1354122
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання"України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1354123
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1354124
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1354125
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1354126
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1354127
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1354128
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1354129
  Гаран Ф.Р. Туреччина : Географічний нарис / Ф.Р. Гаран. – 2-ге переробл. й доп. вид. – Харків-Одеса : Радянська школа, 1991. – 109с.
1354130
  Пророченко Н.О. Туреччина : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
1354131
  Черниш Н. Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 75-81
1354132
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1354133
  Чубрикова О. Туреччина в ООН у 2003-2015 роках: шлях утвердження держави-лідера // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  У статті розглядається діяльність Туреччини в ООН протягом 2003-2015 рр. у контексті цілей сучасної зовнішньої політики цієї країни та амбіцій на здобуття регіонального і глобального лідерства.
1354134
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1354135
   Туреччина зажадала від Росії пояснень через вторгнення літака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3
1354136
  Коваль Н. Туреччина і Європа: болото непевного майбуття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Видавалося, що можна повторити історію: після повалення режиму "чорних полковників" у 1975 р. Греція подала офіційну заявку на вступ до Європейських Співтовариств і на хвилі демократизації, стратегічних розрахунків та романтичних уявлень про "колиску ...
1354137
  Москаленко Леся Туреччина попереду, Греція доганяє : Результати туристичного сезону 2006. Турбізнес / Москаленко Леся, Мельниченко Анастасія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 120-121 : Фото
1354138
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1354139
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1354140
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1354141
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1354142
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1354143
   Туреччина. "Адам і Єва". Пряма трансляція з Едему // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-85 : фото
1354144
  Горобець Ірина Туреччина. Health, Sport, Tourism // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
1354145
  Данилюк Інна Туреччина. Антична Анталія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 78-81 : Фото
1354146
  Кириченко Оксана Туреччина. Бадьоро по Бодруму : Вояж-колекція / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-28 : Фото
1354147
  Стаховський Дмитро Туреччина. Білі вітрила Бодрума // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-96 : фото
1354148
  Андрущакевич Ольга Туреччина. Блакитний вояж : Вояж-колекція / Андрущакевич Ольга, Тарасов Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : Іл., карта
1354149
  Міщенко О.П. Туреччина. Від Імперії до Республіки (1914-1945) / Олександр Міщенко. – Херсон, 2000. – 263с.
1354150
  Рафаловський Євген Туреччина. Відкриваємо Бодрум // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 24-28 : фото
1354151
  Біленко Василь Туреччина. Вулики з видом на море : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 64-66 : Фото
1354152
  Шульгіна Лілія Туреччина. Гімн їжі : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 50-52 : Фото
1354153
  Мазур Андрій Туреччина. Гулете - це вам не галера / Мазур Андрій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 42-43 : фото
1354154
  Пирогів Андрій Туреччина. За брамою раю : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Фришка Владислав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42 : Фото
1354155
  Некрасов Андрій Туреччина. Занурення у Мармарис : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 42-45 : Фото
1354156
  Каминін Євген Туреччина. Знову в Паландокен! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-66 : Іл.
1354157
  Іващенко Микола Туреччина. Зустрів старого друга : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 68-73
1354158
  Іващенко Микола Туреччина. Каппадокія для двох // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 44-47 : фото
1354159
  Велика Валерія Туреччина. Кемер і кемерійці : спецрепортаж / Велика Валерія, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 46-50 : Фото
1354160
  Оболенська Наталя Туреччина. Кольорова Анталія : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-61 : Фото
1354161
  Кравчук Наталя Туреччина. Кохання у квітні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-61 : фото
1354162
  Яцків Юрій Туреччина. Литимо над Лікією або Про користь графоманства : Вояж-колекція / Яцків Юрій, Карпенко Вероніка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1354163
  Кадников Олександр Туреччина. Лікійські насолоди : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-109 : Фото
1354164
  Гембик Ольга Туреччина. Миколай і миколайчики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 52-53 : фото
1354165
  Галаджій Олена Туреччина. Моя кнідоська історія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 62-65 : Фото
1354166
  Пендраковська Саша Туреччина. Намбер ВАН // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 44-49 : фото
1354167
  Герасимов Володимир Туреччина. Нетрадиційний погляд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 54-59 : Фото
1354168
  Малей Антоніна Туреччина. Око в подарунок, руку і серце - в доважок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1354169
  Лігостова Оксана Туреччина. Ол-інклюзив без "наших" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 38-40 : фото
1354170
  Матвійчук Юрій Туреччина. Під шепіт Егейського моря : Вояж-колекція / Матвійчук Юрій, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-30 : Іл.
1354171
  Некрасов Андрій Туреччина. Пливемо до Клеопатри // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 36-41 : фото
1354172
  Іващенко Микола Туреччина. По Анталії з рюкзаком і весною в серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 58-68 : фото
1354173
  Анпілогов Юрій Туреччина. Поїдемо в Муглу кататься : активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 78-79 : Фото
1354174
  Велика Валерія Туреччина. Розваги в Кемері / Велика Валерія, Приходько Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 56-61 : фото
1354175
  Синиця Олександр Туреччина. Сльози каменю, базарний день та лижна романтика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-87
1354176
  Сидоренко Віктор Туреччина. Сніжок зі східним колоритом = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 48
1354177
  Біленко Василь Туреччина. Сонце в Муглі : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39 : Фото, карта
1354178
  Степанкова Світлана Туреччина. Столика Лікія : Вояж-колекція / Степанкова Світлана, Бекеші Тетяна, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1354179
   Туреччина. Така рідна Анталія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 20-24 : фото
1354180
   Туреччина. Теплий прийом або Турецькі уроки гостинності від "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 72-77 : фото
1354181
  Іващенко Микола Туреччина. три в одному на двох // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 102-113 : фото
1354182
  Іващенко Микола Туреччина. Три в одному на двох
1354183
  Некрасов Андрій Туреччина. Три кити провінції Мугла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 44-49 : фото
1354184
  Мазур Андрій Туреччина. Три столиці за три доби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 28-31 : фото
1354185
  Степанова Світлана Туреччина. Усі в лунку! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-59 : Фото
1354186
  Некрасов Андрій Туреччина. Фрідайверська банда і затоплений літак // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 38-41 : фото
1354187
  Матюшенко Анастасія Туреччина. Червоне й біле // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82 : Іл.
1354188
  Герасимов Володимир Туреччина. Як потрапити до Сімени // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 36-39 : фото
1354189
  Белег Кристофер Туреччина: "Сюрреалістична, загрозлива... Пихата" // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 30-32. – ISSN 1563-6461
1354190
  Тамер Четін Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 213-222. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1354191
  Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1354192
  Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1354193
   Туреччина: ставка на силу. Висновки для України / Н. Пушкарук, М. Сірук, С. Корсунський, А. Сибіга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 3
1354194
  Самойлов Юрій Туреччина: туроператорський тренд - 2016? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1354195
  Шергін С. Туреччина: фактор безпеки / С. Шергін, Л. Чекаленко // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 101-114. – ISBN 978-966-579-439-4
1354196
  Будько Євген Тури на виживання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 58-62 : фото
1354197
   Туризм -- отдых, спорт, познание. – Киев, 1983. – 88с.
1354198
  Козловський Роман Туризм - 2012: оригінальні плюси // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 24-25 : графік. – ISSN 1998-8044
1354199
  Самойлов Юрій Туризм - галузь стратегічна! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1354200
  Леонова Л.А. Туризм - лучший отдых / Л.А. Леонова, Л.Д. Тищенко. – М, 1967. – 60с.
1354201
  Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Запропоновано погляд на можливості соціологічного інтерпретування туризму через призму концептів соціальної діяльності, соціально-економічнич категорій: "образ життя", "якість життя", "стиль життя", наголошено на необхідності проведення емпіричних ...
1354202
  Пестушко Валерий Туризм - на розвиток села : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 10
1354203
  Дешевенко Л.П. Туризм - пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 27-33. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1354204
  Чередник Владимир Туризм - спорт серьезный : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 40-41 : Фото
1354205
  Самойлов Юрій Туризм - це смачно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1354206
  Гащук А.П. Туризм - школа мужества / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – Москва : Воениздат, 1987. – 302с.
1354207
   Туризм. – Л., 1961. – 85с.
1354208
  Власов А.А. Туризм : Учебно-методическое пособи / А.А. Власов, А.Г. Нагорный. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95с.
1354209
  Моргунов Б.П. Туризм / Б.П. Моргунов. – Москва, 1978. – 168с.
1354210
  Курилова В.И. Туризм / В.И. Курилова. – Москва : Просвещение, 1988. – 222с.
1354211
  Квартальнов В.А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02253-5
1354212
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1354213
  Сенин В.С. Туризм : мини-словарь / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 64с. – ISBN 5-279-02977-7
1354214
  Можаева Н.Г. Туризм : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская ; под ред. А.А. Скамницкого. – Москва : Гардарики, 2007. – 270 с. – (Fundamenta : учебная литература для студ. образоват. учреждений СПО / Основана издат-ми "Юристъ" и "Гардарики" в 1997 году). – ISBN 978-5-8297-0315-8
1354215
  Гончаров Володимир Туризм vs чи можливий компроміс? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1354216
   Туризм без проблем : страхування // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354217
  Гащук А.П. Туризм в Вооруженных Силах СССР / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – М., 1983. – 239с.
1354218
  Кристофаро Маттео Туризм в Италию: на пороге перемен // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1354219
  Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1354220
  Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1354221
  Столбова Ю. Туризм в контексті змін сучасного світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 342-344
1354222
  Рогозин М.В. Туризм в лесах Пермского края / М.В. Рогозин, Д.Н. Андреев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-90 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1354223
  Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 37-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1354224
  Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала. – Москва : Прогресс, 1974. – 212с.
1354225
  Гарбар Г.А. Туризм в радянській Україні: партійний контроль та ідеологічна обмеженість // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 114-122
1354226
  Васильченко А.О. Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 103-111. – ISSN 2221-8440
1354227
   Туризм в СССР. – М., 1983. – 228с.
1354228
  Ефременко Е.В. Туризм в СССР : история,проблемы,перспективы / Е.В. Ефременко. – Минск, 1981. – 64с.
1354229
  Добкович В.В. Туризм в СССР. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 36с.
1354230
   Туризм в Україні - 2004 очима журналістів : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
1354231
  Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності : Суспільно-географічні дослідження / О.О. Бейдик, Д.М. Ващук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-44 : Рис., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1354232
  Усенко Наталия Туризм в Чехию: турпотоки расширит Моравия : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354233
   Туризм в школе. – М., 1983. – 160с.
1354234
   Туризм в Ярославской области: время подвести итоги : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 61 : Фото
1354235
  Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1354236
   Туризм вне сезона // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 70-71 : фото
1354237
  Мясоедов Б.А. Туризм выходного дня. / Б.А. Мясоедов. – М., 1960. – 68с.
1354238
  Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. / Ю.С. Путрик, В.В. Свешников. – Москва : Мысль, 1986. – 155с.
1354239
  Минделевич С.В. Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – 190 с. – В кн. также: "Пар костей не ломит" / Бирюков А.А., с. 101-190
1354240
  Козловський Роман Туризм для здоров"я // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1354241
  Козловский Роман Туризм для рантье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1354242
  Щурек Влодзімеж Туризм до Польщі: демонструємо нові підходи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1354243
  Самойлов Юрій Туризм до США: не тільки елітний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
1354244
  Будько Євген Туризм єднання, або Як нам облаштувати Україну : Капітанський місток. Науменко Геннадій Пилипович // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-109 : Іл.
1354245
  Благовещенский В.А. Туризм и альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся / В.А. Благовещенский. – М.
2. – 1945. – 27с.
1354246
   Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Тандем, 2000. – 400с. – ISBN 5-88124-030-8
1354247
  Баландина И.С. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 80-88. – ISSN 2226-8820
1354248
  Богданова Светлана Туризм и его женщины : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-17 : Фото
1354249
  Сергеев В.Н. Туризм и здоровье / В.Н. Сергеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 80с.
1354250
  Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев : Здоров"я, 1991. – 220с.
1354251
  Куликов Дмитрий Туризм и интернет-сообщество. Дорога к идеальному путешествию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 40-42 : Фото
1354252
   Туризм и краеведение в пионерских ступенях. – Свердловск, 1959. – 178с.
1354253
  Иванова Елена Туризм и наука. Вместе или порознь?... : За чем идут в туротрасль. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-39 : Фото
1354254
  Наковалова Ольга Туризм и сети // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 44-46 : фото
1354255
  Луговьер Д.А. Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 127с.
1354256
   Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : Монографія. – Київ : К.І.С., 2003. – 176с. – ISBN 966-8039-19-X
1354257
  Соловйова О.В. Туризм і рекреація в Україні: правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1354258
  Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
1354259
  Трофимов Е. Туризм как бизнес и народная дипломатия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-111. – ISSN 0130-9625
1354260
  Барзыкин Юрий Туризм как образ жизни : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-19 : Фото
1354261
  Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 98-103. – Библиогр.: 7 назв.
1354262
  Самойлов Юрий Туризм как основа национальной экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1354263
   Туризм как способ расширения жизненного пространства человека / А.В. Инкин, А.С. Поляшов, Н.И. Деревягина, Д.В. Приходченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 32-38. – ISSN 2308-135X
1354264
  Гиренко Г.Т. Туризм как средство оздоровления трудящихся / Г.Т. Гиренко. – К., 1963. – 52с.
1354265
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1354266
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1354267
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1354268
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1354269
  Казанцева О.И. Туризм как фактор устойчивого развития национальной экономики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 17-22
1354270
  Азизов Анар Али оглы Туризм как форма экономической деятельности // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-33 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1354271
  Смаль І.В. Туризм людських слабкостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
1354272
  Заваріка Г.М. Туризм на охоронних природних територіях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.
1354273
  Любіцева О.О. Туризм на передодні "ЄВРО-2012" : перспективи чи проблеми? (позитиви розвитку туризму: зворотній бік) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 101-105


  У 1990 р. була відкрита перша в Україні спеціалізована кафедра з підготовка кадрів для туризму-кафедра країнознавства та туризму на географіческом факультете КНУТШ.
1354274
   Туризм на Прикарпатті: стабільний розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 13-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1354275
   Туризм на пути в лучший мир : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-17
1354276
  Птахив Семен Туризм на рельсах: есть ли перспективы? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 62-66 : Фото
1354277
  Хвостенко С.М. Туризм на Україні / С.М. Хвостенко. – К, 1976. – 120с.
1354278
  Птахів Семен Туризм під окупацією // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1354279
  Москаленко Леся Туризм по-європейськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 14-15 : фото
1354280
  Тараненко Антон Туризм по-столичному: в майбутнє - з оптимізмом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 22-24 : графік, фото. – ISSN 1998-8044
1354281
  Доронин Алексей Туризм покоряет новые высоты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 26-30 : Табл., граф.
1354282
  Серова Алла Туризм принципиально нового формата : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1354283
  Шадурский Егор Туризм прирастает островами : Бизнес Робинзона Крузо. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 54-55 : Фото
1354284
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3 (липень-вересень). – 2004
1354285
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1354286
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1354287
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1354288
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1354289
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1354290
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
1354291
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
1354292
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
1354293
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1354294
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
1354295
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
1354296
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1354297
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
1354298
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
1354299
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
1354300
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
1354301
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2010
1354302
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№. – 2011
1354303
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2011
1354304
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 (січень - червень). – 2012
1354305
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 (липень - грудень). – 2012
1354306
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1, січень - червень. – 2013
1354307
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2, липень - грудень. – 2013
1354308
  Квартальнов В.А. Туризм социальный: история и современность / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – Киев : Вища школа, 1989. – 341с.
1354309
   Туризм спасает от безработицы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 24 : карта. – ISSN 1029-5828
1354310
  Грунин Михаил Туризм спасет отечество от депрессии. Если сам из нее выйдет : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 16-17
1354311
  Клапчук В. Туризм та відпочинок на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 80-87. – ISBN 978-966-02-5080-2
1354312
  Нуно Карлос Летіано Туризм та економічне зростання: підхід з використанням панельних даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 343-349 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1354313
  Божко Л. Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 12-20. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1354314
  Гаман П.І. Туризм та оздоровлення на теориторії Івано-Франківської області як об"єкт державного управління.(До проблеми державного регулювання рекреаційної сфери Карпатського регіону України) / П.І. Гаман, Ю.В. Деркач // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-35. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1354315
  Погребецький М.Т. Туризм та подорожі / М.Т. Погребецький. – Київ-Львів, 1948. – 196с.
1354316
  Кізюн А.Г. Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1354317
  Мельник О.М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 191-197. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1354318
  Уварова Г.Ш. Туризм у країнах Близькосхідного туристичного регіону // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1354319
  Безручко Л.С. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 45-53. – ISSN 2308-135X
1354320
  Кіптенко В.К. Туризм у регіональній політиці України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-27. – Бібліогр.: 2 назв.
1354321
  Стецько Н. Туризм у системі міжнародних економічних відносин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1354322
  Новікова Н.О. Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 70-74.
1354323
  Шоробура І.М. Туризм Хмельниччини / І.М. Шоробура, О.О. Долинська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 69-73. – ISSN 2075-1893
1354324
  Шумлянська Н.В. Туризм як агент транснаціоналізації культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 71-79
1354325
  Міщенко А.Г. Туризм як бізнес, народна дипломатія і наука // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 48-53
1354326
  Опейда Л. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. Опейда, А. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2306-3974
1354327
  Валентюк І. Туризм як галузь господарстького комплексу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 60-64
1354328
  Безуглий В.В. Туризм як галузь економіки країн Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1354329
  Криховецький І.З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-42.
1354330
  Варуха А.В. Туризм як культурне явище // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 239-241
1354331
  Цимбалюк Н.М. Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2226-3209
1354332
  Стойка А.В. Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект / А.В. Стойка, Є.С. Драгомірова, М.О. Ліньков // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 15-23. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1354333
  Матюшко В.В. Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 188-194. – ISBN 978-966-02-7953-7
1354334
  Мельник І.С. Туризм як науково-пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.С. Мельник, А Т. Стоян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 20-26. – ISSN 2076-1554


  Керівництво Університету Св. Володимира підтримувало прагнення професорсько-викладацького складу до урізноманітнення навчально-наукового та дозвіллєвого повсякдення молоді. Окремого розгляду варте київське Товариство природознавців, ...
1354335
  Машлій Г. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку / Г. Машлій, С. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 169-176. – ISSN 2409-8892
1354336
  Ріфаї Талеб Туризм як планетарний фактор розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1354337
  Герасименко Т. Туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки / Т. Герасименко, Т. Савченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 23-35. – ISSN 2410-0919


  "У сучасних умовах туризм, як одна з провідних галузей соціально-економічного розвитку держави і окремо взятих регіонів, виступає фактором і, водночас, каталізатором їх сталого розвитку. З огляду на здатність туризму спричиняти суттєвий вплив на ...
1354338
  Приварникова І.Ю. Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні / І.Ю. Приварникова, Я.М. Лисиця // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1354339
  Маньковська Р.В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам"яток Півдня України) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 186-188
1354340
  Халімовська І.В. Туризм як соціальне явище: проблеми і суперечності розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 140-143
1354341
  Гарбар Г.А. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 143-152
1354342
  Святогор Олексій Туризм як сталкерство // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1354343
  Малярчук Р.М. Туризм як сфера послуг в Рівненській області: проблеми та перспективи // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-285-361-2
1354344
  Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Голубець І.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1354345
  Тринько Р.І. Туризм як фактор соціально-економічного відродження / Р.І. Тринько, Я.В. Григор"єва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 54-63. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1354346
  Пападопулос Василіс Туризм як флагман грецької економіки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1354347
  Лісовський С.А. Туризм як чинник забезпечення збалансованого розвитку регіонів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 3-6
1354348
  Ткачук Л.М. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 121-130. – Бібліогр.: 8 назв.
1354349
  Чекалюк В.В. Туризм як чинник формування державного іміджу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 13-16


  У статті розглянуто процес формування державного іміджу України крізь призму подавання матеріалів у вітчизняних ЗМІ, сприйняття України як туристичної держави потенційними туристами та інвесторами з інших держав. The article deals with the image of ...
1354350
  Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навчальний посібник / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Знание Украины, 2002. – 358с. – ISBN 966-7999-44-0
1354351
  Самойлов Юрій Туризм. Життя без ліцензій? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1354352
  Аделунг Н.Н. Туризм. Работа низовой туристской секции / Аделунг Н.Н. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 80 с. – Библиогр.: с. 59-60


  Книги российския, французския, немецкия, печатанныя у И.Вейтбрехта (Ч.2. С.[1-4] 2-го ряда) . - В основу рус. изд. положен слов. И.К.Аделунга "Versuch eines vollstandigen grammatisch-kritischen Worterbuches der hochdeutschen Mundart, mit bestandiger ...
1354353
  Нестеренко Марина Туризм. ХХІ век. Остается в живых... // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 4-5
1354354
   Туризм: 10 лет стабильного роста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
1354355
  Романюк Олександр Туризм: на узбіччі державних інтересів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1354356
   Туризм: наука и образование : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото
1354357
  Птахів Семен Туризм: погляд із Кабміну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1354358
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2005
1354359
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2005
1354360
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2005
1354361
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2005
1354362
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2005
1354363
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2005
1354364
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2006
1354365
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2006
1354366
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2006
1354367
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2006
1354368
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2006
1354369
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2006
1354370
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2007
1354371
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2007
1354372
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2007
1354373
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2007
1354374
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2007
1354375
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2008
1354376
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2008
1354377
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2008
1354378
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2009
1354379
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2009
1354380
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2009
1354381
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2009
1354382
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2010
1354383
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2010
1354384
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2010
1354385
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2010
1354386
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2011
1354387
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2011
1354388
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2011
1354389
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2011
1354390
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2012
1354391
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2012
1354392
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2012
1354393
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2012
1354394
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2013
1354395
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2013
1354396
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2013
1354397
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2013
1354398
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2005
1354399
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
1354400
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2005
1354401
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2005
1354402
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2005
1354403
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2005
1354404
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2005
1354405
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2005
1354406
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2005
1354407
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2005
1354408
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2005
1354409
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2005
1354410
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2006
1354411
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2006
1354412
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2006
1354413
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2006
1354414
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2006
1354415
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2006
1354416
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2006
1354417
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2006
1354418
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2006
1354419
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2006
1354420
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2006
1354421
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2007. – 82с.
1354422
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2007. – 82с.
1354423
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2007. – 82с.
1354424
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2007. – 82с.
1354425
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2007. – 82с.
1354426
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2007. – 82с.
1354427
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2007. – 82с.
1354428
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2007. – 82с.
1354429
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2007. – 82с.
1354430
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2007. – 82с.
1354431
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2007. – 82с.
1354432
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2007. – 82с.
1354433
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2008. – 82с.
1354434
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2008. – 82с.
1354435
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2008. – 82с.
1354436
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2008. – 82с.
1354437
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2008. – 82с.
1354438
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2008. – 82с.
1354439
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2008. – 82с.
1354440
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2008. – 82с.
1354441
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2008. – 82с.
1354442
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2008. – 82с.
1354443
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2008. – 82с.
1354444
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2008. – 82с.
1354445
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2009. – 82с.
1354446
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2009. – 82с.
1354447
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2009. – 82с.
1354448
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2009. – 82с.
1354449
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2009. – 82с.
1354450
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2009. – 82с.
1354451
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7/8. – 2009. – 82с.
1354452
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2009. – 82с.
1354453
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2009. – 82с.
1354454
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2009. – 82с.
1354455
  Курбатов Константин Константинович Туризм: проблемы и цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 67 : Фото
1354456
  Любіцева О.О. Туризмознавство : вступ до фаху : підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-439-037-5
1354457
   Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму / [В.К. Федорченко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 356, [11] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-356. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6
1354458
   Туризму - подмосковные просторы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72 : Фото
1354459
   Туризму - футбольний кубок! : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
1354460
  Коновалов Вячеслав Туризму "прикрутят гайки"? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354461
  Романова Анна Туризму потрібна державна політика! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1354462
  Оппитц Клаудия Турин : Турин - 2006 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 44-58 : Іл. Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1354463
  Федорів О. Туринська Плащаниця у світлі Інтернету / О. Федорів. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-392-3
1354464
  Фросевич Л.Б. Туринська шахівниця : Журналістське розслідування: Торгівля зброєю. Подробиці таємних операцій. Італійський процес / Леонід Фросевич. – Київ : Преса України, 2005. – 464с. – ISBN 966-8373-25-1
1354465
   Туринський процес і зміни у професійно-технічній освіті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  6 квітня у КНУ ім. Т. Шевченка відбувся семінар "Туринський процес 2016: аналіз політики в галузі професійно-технічної освіти. Захід із запуску процесу на регіоналному та національному рівні". У семінарі взял участь проректор з науково-педагогічної ...
1354466
  Колокольников А. Турист-метеоролог / А. Колокольников. – М.-Л., 1931. – 111с.
1354467
  Добкович В.В. Турист в СССР. / В.В. Добкович. – М., 1957. – 160с.
1354468
  Бірюкова Лора Турист: гість чи клієнт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1354469
   Туристи вітають юристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 19 : фото
1354470
   Туристи є - кризи немає : Дубай // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 56-57 : Фото
1354471
  Семенець О.С. Туристи як суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 32-38


  У статті досліджуються суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів для туризму, зокрема, здійснено поділ суб"єктів на управомочених та зобов"язаних, дана їх загальна характеристика. Автором запропоновані визначення поняття ...
1354472
  Вихристенко Б.І. Туристи як суб"єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 23-30
1354473
  Опанасюк Н.А. Туристине право як галузь права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 60-65. – ISSN 2312-1831
1354474
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1354475
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1354476
   Туристическая Весна на Броварском проспекте : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 12
1354477
   Туристическая индустрия 2013-2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 6-13 : фото
1354478
  Саранча М.А. Туристическая маршрутная сеть России: систематизация / М.А. Саранча, А.И. Мосалев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 444-453 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1354479
   Туристическая отрасль выбирает автоматизацию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 16 : Фото
1354480
  Гайдукевич Л.М. Туристическая политика Республики Беларусь на современном этапе // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 122-128. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 3). – ISSN 0321-0359
1354481
  Зырянов А.И. Туристические кластеры и доминанты (на примере Пермского края) / А.И. Зырянов, С.Э. Мышлявцева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 13-20 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1354482
  Владимиров В.Б. Туристические маршруты в бассейне реки Витим. / В.Б. Владимиров. – Москва, 1971. – 136с.
1354483
  Бражник А.В. Туристические маршруты Крыма. / А.В. Бражник, Э.С. Шемраев. – Сімферополь : Таврія, 1989. – 234с.
1354484
  Бугачевский С.И. Туристические маршруты по Днепру / С.И. Бугачевский, И.Е. Буряков. – К., 1974. – 87с.
1354485
   Туристические маршруты по Украине. – Киев, 1957
1354486
  Арутюнян К. Туристические образы США : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 0016-7207
1354487
  Майборода Юрий Туристические перевозки: надежно и безопасно : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 74-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354488
  Бочаров М.М. Туристические походы и экскурсии в окрестности города Калинина. / М.М. Бочаров. – Калинин, 1952. – 56с.
1354489
  Жуков Сергей Туристические тенденции 2008 года // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-62 : фото
1354490
  Семенихин В.В. Туристические услуги: страхование при осуществлении туристкой деятельности // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-12. – ISSN 1813-1212
1354491
  Холловей Дж.К. Туристический бизнес = The business of tourism / Дж. Кристофер Холловей при содействии Нейла Тейлора; [пер. с англ. Т.А. Черной, А.А. Кожевниковой]. – Пер с 7-го англ. изд. – Киев : Знання, 2007. – 798с. – ISBN 966-346-299-X
1354492
  Овчаров А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 108-119. – Бібліогр.: с. 108-109, 111, 114, 116, 11. – ISSN 0042-8736
1354493
  Холловей Дж.К. Туристический маркетинг = Marketing for tourism : перевод с 4-го английского издания / Дж. Кристофер Холловей ; [ пер. с англ. А.А. Кожевниковой ]. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. : 16 цв. ил. – ISBN 978-966-346-507-4


  Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия.
1354494
  Исматова Заира Туристический перекресток в сердце Европы : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 70-73. – Библиогр.: Фото
1354495
  Бова М. Туристический потенциал Киева: от Киева древнего до современного / М. Бова, Н.А. Новікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 75-76.
1354496
  Граев Сергей Туристический пресс-клуб продолжает открывать Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354497
  Самойлов Юрий Туристический продукт Монако - ставка на аристократизм : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354498
   Туристический ресурс Эмиратов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 64 : фото
1354499
  Мкртичян Михаил Туристический символ Киева - это... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 28-31 : фото
1354500
  Андрюшова Ю.С. Туристический слет и его роль в подготовке будущих учителей географии : туризм и краеведение / Ю.С. Андрюшова, Л.В. Кривошеева, С. Солдаткин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 76. – ISSN 0016-7207
1354501
  Самойлов Юрий Туристический узел Ближнего Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1354502
  Самойлов Юрий Туристический экстрим с турецким акцентом : тема номера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 16-18 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354503
  Голубчиков Юрий Туристическое измерение России : Практика / Голубчиков Юрий, Супруненко Юрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 24-25
1354504
  Бойчин Мирослав Туристическое страхование: итоги сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1354505
  Панов Никола Туристичка енциклопедиjа на Република Македониjа = Tourist encyclopaedia of the Republic of Macedonia / Панов Никола. – Скопjе : "Бато и Диваjн", 1998. – 161, [1]с. – ISBN 9989-994-91-9
1354506
  Іеремик Д. Туристички региони во ср. Македониіа / Д. Іеремик. – Скопіе, 1971. – 228с.
1354507
  Ляліков Сергій Туристична "самопоміч" по-одеському // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1354508
  Гончарук Олег Туристична галузь - у пріоритеті! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
1354509
  Оніщук І.М. Туристична галузь Волинської області: сучасний стан і тенденції розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 209-212
1354510
  Романюк Степан Туристична галузь України: руїна чи низький старт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1354511
  Глібова Ю.В. Туристична дестинація як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 184-186
1354512
   Туристична діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 464с. – ISBN 966-373-107-9
1354513
   Туристична діяльність в Україні у 2011 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 77 с. : табл.
1354514
   Туристична діяльність в Україні у 2012 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 272 с. : табл.
1354515
   Туристична діяльність в Україні у 2013 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 272 с. : табл.
1354516
  Орлова О.В. Туристична діяльність як засіб актуалізації культурних регіональних ресурсів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-60
1354517
  Брунець Б.Р. Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 157-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1354518
  Самойлов Юрій Туристична мультивіза: тепер цілком легально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1354519
  Залещик В.В. Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1354520
  Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 190-202. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1354521
  Малиновська О.Ю. Туристична політика Польщі: пріоритетні напрямки, стратегія і тактика / О.Ю. Малиновська, О.А. Коханська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 82-93
1354522
  Кіптенко В.К. Туристична політика та програми розвитку в Ізраїлі / В.К. Кіптенко, К.П. Кузьменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 85-91. – Бібліогр.: 9 назв.
1354523
  Матвієнко Н.М. Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах / Н.М. Матвієнко, Г.О. Озеранська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 240-249


  Проаналізовано туристичну політику Нідерландів, зокрема систему органів управління та програми розвитку туризму. Показано роль і місце туризму в економіці країни. Розглянуто заходи, які здійснює уряд Нідерландів для збільшення кількості іноземних ...
1354524
  Кіптенко В.К. Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі / В.К. Кіптенко, А.О. Меліхова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 178-185. – Бібліогр.: 8 назв.
1354525
  Лебедєва І.М. Туристична привабливість замкової архітектури Великої Британії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 24-27. – ISBN 978-617-604-077-4
1354526
  Самойлов Юрій Туристична промоція: ефективна, коли грамотна // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1354527
  Лієв Олександр Туристична рада: шлях до визнання галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1354528
  Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов В.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1354529
   Туристична статистика Києва // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1354530
  Веклич Л.М. Туристичне атласне картографування / Л.М. Веклич, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 26-27 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
1354531
  Хоіньскі А. Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 136-140
1354532
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посіб. / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 352с. – ISBN 966-542-211-1
1354533
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посібник / Є.В. Панкова; КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104 с. – ISBN 966-542-119-0
1354534
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. – Київ : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – ISBN 966-346-100-4
1354535
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Панкова Є.В. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-340-1
1354536
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
1354537
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації] / Панкова Є.В. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-409-3
1354538
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Парфіненко А.Ю. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8942-40-2
1354539
  Вишневська О.О. Туристичне країнознавство : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Вишневська, А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 593, [3] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-623-746-3
1354540
  Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство : навч. посібник / [Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д.] ; за ред. Семенова В.Ф. ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-387. – ISBN 978-966-2660-66-1
1354541
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : підручник. / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 551, [1] с., 48 с. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0139-8
1354542
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : [навч. посібник] / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 807, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 806-807. – ISBN 978-966-289-102-7
1354543
  Парфіненко Ю.А. Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 90-95. – Бібліогр.: 27 назв
1354544
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посібник / М.П. Мальська., О.Ю. Бордун, М.З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-617-673-123-8
1354545
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Мальська., М.З Гамкало., О.Ю. Бордун ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-364-834-7
1354546
   Туристичне країнознавство: країни лідери туризму : навчальний посібник / Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Стафійчук В.І., Хільчевська І.Г., Смирнов І.Г. та ін. ; [ заг. ред. О.О. Любіцева ]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
1354547
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
1354548
  Любіцева О.О. Туристичне кураїнознавство: функції, зміст, завдання // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 86-90
1354549
  Глибовець В.Л. Туристичне районування Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 54-56
1354550
  Панченко Т.Ф. Туристичне середовище : архітектура, природа, інфраструктура : [монографія] / Т.Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 176с. : іл. – ISBN 978-966-171-081-7
1354551
  Смаль І.В. Туристичне середовище країни як предмет дослідження туристичного країнознавства / І.В. Смаль, М.О. Барановський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 111-115
1354552
   Туристичний "Оскар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 32-33 : фото
1354553
  Будько Євген Туристичний апдейт - 2006 : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 114-115 : Фото
1354554
  Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю.І. Прасул, Ю.В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1354555
  Рега М.Г. Туристичний бізнес в економічному просторі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 299-303


  Стаття присвячена результатам дослідження підприємницької діяльності підприємств ьуристичної сфери економіки України. The author the entrepreneurial activity in tourist sphere of Ukrainian ec0nomy.
1354556
   Туристичний бізнес очима успішної жінки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1354557
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Марта Мальська, Володимир Худо; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-364-550-6
1354558
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.П. Мальська, В.В. Худо ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 365 с. : табл. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-611-01-0287-2
1354559
  Листков Віктор Туристичний бренд як капітал // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1354560
  Будько Євген Туристичний вулик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 114-115 : фото
1354561
   Туристичний гороскоп 2018 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 18-26 : фото. – ISSN 1998-8044
1354562
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як боротися? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1354563
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як врятувати ситуацію? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 46 : фото. – ISSN 1998-8044
1354564
  Самойлов Юрій Туристичний зв"язок: нові часи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1354565
  Неправська Наталія Туристичний зв"язок: хто найзручніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1354566
  Заячковська Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 16-22. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1354567
   Туристичний імідж регіону : монографія / [Байназаров А.М. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки молоді та спорту України., Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 311, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 297-311. – ISBN 978-966-623-750-0
1354568
  Москаленко М.А. Туристичний імідж України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв.
1354569
  Ільтьо Г.Ф. Туристичний імідж України як складова ефективної державної політики / Г.Ф. Ільтьо, А.А. Товт, Н.В. Блистів. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 54-62. – ISSN 2311-8164
1354570
  Тимчишин-Чемерис Туристичний кластер - форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1354571
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 192-207


  Розкрито досвід нашого західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
1354572
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 138-142. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  Розкрито досвід Словацької республіки у створенні та успішному функціоніванні регіонального туристичного кластера у формі Консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару ...
1354573
  Теребух А.А. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону / А.А. Теребух, Н.Б. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 265-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1354574
  Яворський Юрій Туристичний кластер як форма розвитку галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1354575
  Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 29-37. – Бібліогр.: 8 назв.
1354576
  Аббас Атар Туристичний Пакистан // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 162-163
1354577
  Бордун Ореста Туристичний потенціал західної частини Криму / Бордун Ореста, Гамкало Михайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 43-48. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1354578
  Скубій І.В. Туристичний потенціал місць історичної пам"яті в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 162-169. – (Економічні науки)
1354579
  Філоненко І. Туристичний потенціал селища Батурин : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано роль і місце смт Батурина як важливого фрагменту маршруту "Золоте кільце України". Визначено основні напрями рекреаційного використання його архітектурно-історичних пам"яток. A role and place of Baturyn is grounded, as route important to ...
1354580
  Вишневська Г.Г. Туристичний потенціал України (напередодні Євро-2012) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 122-129. – ISSN 2225-7586
1354581
   Туристичний прес-клуб України відкриватиме світ з UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40
1354582
  Рєзнікова В. Туристичний продукт: товар чи послуга // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 64-69
1354583
  Сергієнко Л. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в контексті постмодерну / Л. Сергієнко, А. Грималюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 117-132. – ISSN 2409-9260
1354584
  Гаврилюк А.М. Туристичні артефакти сучасності - інноваційні об"єкти територіального брендингу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 47-53. – Бібліогр.: 11 назв.
1354585
  Тимошенко Ю.А. Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1354586
  Готинян В.С. Туристичні геоінформаційні веб-сайти / В.С. Готинян, О.В. Томченко, А.В. Семененко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 137-140
1354587
  Уварова Г.Ш. Туристичні карти світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 39-42
1354588
  Мальська М.П. Туристичні кластери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1354589
  Охріменко А.Г. Туристичні кластери як перспективні напрями регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 495-500. – (0). – ISSN 2078-9165
1354590
  Тищенко О.П. Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 173-178. – ISSN 2222-4459
1354591
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 36-46 : табл.
1354592
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 30-39 : фото, табл.
1354593
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1354594
  Фесюк В. Туристичні маршрути Костопільського району Рівненської області / В. Фесюк, М. Крук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 96-101 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1354595
  Міщенко О. Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 106-111. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1354596
  Візерський С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення інвестицій у готельне господарство // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 102-109
1354597
  Нездоймінов С.Г. Туристичні перевезення крізь призму функціонування річкового транспорту в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 50-56. – ISSN 2524-003X
1354598
   Туристичні перлини країни // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45


  Перлини України, які можуть вважатися чудом світу (український туризм)
1354599
  Козловський Роман Туристичні портали місцевого рівня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1354600
   Туристичні послуги в Україні : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
1354601
  Козубова Н.В. Туристичні послуги як об"єкт ринкових відносин в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 137-143. – ISSN 2309-1533
1354602
  Смаль І.В. Туристичні ресурси світу : навч. посібник / Ігор Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 335, [2] с : іл., табл. – Покажч.: с. 301-315. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 378-966-7391-88-1
1354603
  Паньків Н. Туристичні ресурси та їхні класифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1354604
   Туристичні ресурси України : Збірник статей. – Київ, 1996. – 347с.
1354605
  Любіцева О.О. Туристичні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 372 с.; іл., картосхеми. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-338-Х
1354606
  Бедрак Н.О. Туристичні ресурси України: визначення поняття та характеристика стану // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 125-130.
1354607
  Іляшенко А.Х. Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 64-69. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1354608
   Туристичні родзинки Великоберезнянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
1354609
  Смочко Н. Туристичні тематичні монотериторії: європейський практичний досвід // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 130-133. – ISSN 2076-1333
1354610
  Будько Євген Туристичні тренди літа / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 118-119 : фото
1354611
  Ващенко О.В. Туристичні центри на території Бразилії / О.В. Ващенко, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 133-136. – Бібліогр.: 6 назв
1354612
  Гаврилюк А.М. Туристичні центри як чинники формування позитивного образу Української держави у світі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 151-161
1354613
  Машіка Г.В. Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1354614
  Ганчук Олена Туристично-екскурсійні маршрути пам"ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини / Ганчук Олена, Варфоломєєва Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 159-162. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1354615
  Волошин І. Туристично-інтелектуальні ресурси Вінницької обл. та їхнє геопросторове розміщення / І. Волошин, Д. Карпин, К. Ненько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 27-37. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
1354616
  Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 78-85
1354617
  Хлань Л.М. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 65-67. – Бібліогр.: 9 назв.
1354618
   Туристично-краєзнавчі дослідження. – Київ : КМ-Трейдинг. – ISBN 966-7246-03-5
Вип. 1 : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції " Туризм в Україні: економіка та культура", ( Світязь, 9-10-вересня 1998 р. ); Ч. 1. – 1998. – 422с.
1354619
  Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 24-29 : схеми. – Бібліогр.: 14 назв.
1354620
  Мандрик І. Туристично-країнознавчі аспекти розвитку туризму в Ізраїлі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-86. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1354621
  Некрасовський Ю.Я. Туристично-оздоровчий табір / Ю.Я. Некрасовський. – К, 1974. – 48с.
1354622
  Мальська М.П. Туристично-рекреаційна оцінка дерев"яної церкви Святої Трійці міста Львова / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.Й. Лесик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 92-100. – ISSN 2308-135X
1354623
  Спориш О.А. Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині : монографія / О.А. Спориш ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра комерційної діяльності та підприємництва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-184-003-3
1354624
  Ковальчук І.Є. Туристично-рекреаційний потенціал гірських районів Українських Карпат: проблеми та перспективи розвитку // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 125-131. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1354625
  Волошин Іван Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття / Волошин Іван, Ненько Катерина, Щурокова Роксолана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 124-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1354626
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : атореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1354627
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 179-193
1354628
  Павленко Наталия Туристов по осени считают : каким был курортный сезон в Крыму в 2007 году? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : фото
1354629
  Мартынова Ирина Туристов радушно встречает Закарпатье : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 82-83 : Фото
1354630
  Истомин П.И. Туристская деятельность как средство воспитания социальной активности старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Истомин П.И.; НИИ общ. пробл. воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 20л.
1354631
  Истомин П.И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики. / П.И. Истомин. – Москва : Педагогика, 1987. – 96с.
1354632
  Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты / С.В. Максименко. – Одесса : Латстар, 2001. – 175с. – ISBN 966-7553-68-Х
1354633
   Туристская карта. Украинская ССР и Молдавская ССР. – Москва, 1958. – 44с.
1354634
  Ардаматский В.И. Туристская поездка в Англию : невыдумвнная повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240с.
1354635
  Пасечный П.С. Туристская работа в трудовом коллективе / П.С. Пасечный. – М., 1983. – 159с.
1354636
  Марукян А.К. Туристская секция в школе. / А.К. Марукян. – М, 1959. – 68с.
1354637
  Алешин В.М. Туристская топография / Алешин В.М., Серебреников А.В. – Москва : Профиздат, 1985. – 160 с. – (Мир туристских интересов)
1354638
   Туристская экспедиция пионеров и школьников по изучению Сахалина и Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1957. – 55с.
1354639
  Чичкина Светлана Туристские "фишки " Татарии : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 70-71 : Фото
1354640
   Туристские базы Министерства Обороны СССР. – М., 1977. – 176с.
1354641
   Туристские базы профсоюзов. – Москва : Профиздат, 1965. – 413с.
1354642
   Туристские базы профсоюзов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 463с.
1354643
  Савельев Владимир Туристские возможности Киргизии : Киргизия:небесные горы, Иссык-Куль и Шелковый путь. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 142-143 : Фото
1354644
   Туристские возможности регионов. Весенний показ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-75 : Фото
1354645
  Рассохин Олег Туристские выставки. Открытый вопрос : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 20-22 : Фото
1354646
  Лопатин В.В. Туристские дороги Северо-Запада СССР / В.В. Лопатин. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 96с.
1354647
  Богданова Светлана Туристские информационные центры России : От консультации на месте до формирования единого туристского пространства. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 16-22 : Фото
1354648
  Куприна Л.Е. Туристские карты - географические карты для целей туризма // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1354649
   Туристские маршруты. – М., 1967. – 144с.
1354650
   Туристские маршруты. – М., 1971. – 144с.
1354651
   Туристские маршруты. – М., 1976. – 159с.
1354652
   Туристские маршруты. – М., 1977. – 151с.
1354653
   Туристские маршруты. – М., 1978. – 143с.
1354654
   Туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1980. – 143с.
1354655
   Туристские маршруты. – М., 1982. – 175с.
1354656
   Туристские маршруты. – М., 1985. – 144с.
1354657
   Туристские маршруты. – М., 1987. – 144с.
1354658
   Туристские маршруты : Сборник маршрутов советов по туризму и екскурсиям. – Москва : Профиздат, 1990. – 256с.
1354659
  Рогальский В.И. Туристские маршруты в Саянах. / В.И. Рогальский. – М., 1965. – 112с.
1354660
   Туристские маршруты на 1938-1939 гг.. – Москва, 1938. – 103с.
1354661
   Туристские маршруты на 1939 год. – Москва, 1939. – 166с.
1354662
   Туристские маршруты на 1963 г.. – М., 1963. – 64с.
1354663
   Туристские маршруты на 1965 г.. – М., 1965. – 136с.
1354664
   Туристские маршруты Оренбуржья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 80 : Фото
1354665
   Туристские маршруты по Белоруссии. – Минск, 1964. – 259с.
1354666
   Туристские маршруты по Белорусской ССР.. – Минск, 1957. – 181с.
1354667
  Жарков М.А. Туристские маршруты по Горному Алтаю / М.А. Жарков. – Горно-Алтайск, 1957. – 80с.
1354668
  Петров С.П. Туристские маршруты по Пензенской области / С.П. Петров. – Пенза, 1956. – 60с.
1354669
  Хоботова Туристские маршруты по Советскому Союзу : Указ. карт. и схем. В 2-х вып. / Хоботова, М.Н. Усан. – Москва
Вып.1. – 1979. – 172с.
1354670
  Гензель В.А. Туристские маршруты по Среднему Уралу. / В.А. Гензель. – Свердловск, 1952. – 144с.
1354671
   Туристские маршруты по СССР. – М., 1954. – 160с.
1354672
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1956. – 301с.
1354673
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1958. – 359с.
1354674
   Туристские маршруты по Украине. – Киев : Молодь, 1957. – 370с.
1354675
  Чернов Г.А. Туристские походы в "Печорские Альпы" / Г.А. Чернов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 160с.
1354676
  Симаков В.И. Туристские походы выходного дня / В.И. Симаков. – М, 1984. – 128с.
1354677
  Макаревич Э.А. Туристские походы выходного дня. / Э.А. Макаревич. – Минск, 1990. – 75с.
1354678
   Туристские походы учащихся школ г.Москвы (инструктивно-метод. указания). – М., 1963. – 100с.
1354679
  Данилкин Владимир Туристские приоритеты российской и немецкой молодежи : туроперейтинг / Данилкин Владимир, Артемова Елена, Херле Феликс // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-62
1354680
  Добкович В.В. Туристские путешествия по Ленинградской области. / В.В. Добкович. – Ленинград, 1950. – 216с.
1354681
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР / С.А. Лупандин, В.Г. Пеунов. – Москва, 1978. – 223 с.
1354682
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР. / С.А. Лупандин. – Москва, 1976. – 223 с.
1354683
  Добкович В.В. Туристские путешествия. / В.В. Добкович. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1952. – 352с.
1354684
  Кодыш Э.Н. Туристские слёты и соревнования / Э.Н. Кодыш. – М., 1984. – 111с.
1354685
   Туристские спортивные маршруты. – М., 1989. – 192с.
1354686
   Туристские тропы Калужской области. – Тула, 1990. – 239с.
1354687
   Туристские учреждения профсоюзов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 446с.
1354688
  Петрова Ольга Туристский "протокол", или Заграничные "ловушки" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-42 : Фото
1354689
  Рзянин М.И. Туристский комплекс "Измайлово" : путеводитель / М.И. Рзянин. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 44 с.
1354690
   Туристский минимум. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 40с.
1354691
   Туристский мир Земли Ярославской : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70 : Фото
1354692
   Туристский ОСАГО или банковская гарантия? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71
1354693
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – М, 1957. – 78с.
1354694
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – 2-е изд. – М, 1964. – 72с.
1354695
   Туристский рынок Ивановской области : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 73-79 : Рис.
1354696
  Чичкина Светлана Туристский форум в МосГУ : Главное внимание практике. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
1354697
   Туристскими тропами. – Пермь, 1957. – 140с.
1354698
  Абдашев Ю.Н. Туристскими тропами : (путешествия по Кубани) / Ю.Н. Абдашев, А.М. Коломиец. – Краснодар : Кн. изд-во, 1957. – 242 с. : ил.
1354699
  Зеленин С.М. Туристскими тропами по Харьковщине. / С.М. Зеленин, И.М. Бондарович. – Харьков : Прапор, 1967. – 135с.
1354700
   Туристско-краеведческие кружки в школе : Методические указания для руководителей. – Москва : Просвещение, 1988. – 160с.
1354701
  Багомедов М.А. Туристско-рекреационный комплекс как новая "старая" специализация Дагестана // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 89-93
1354702
  Богданова Светлана Туристско-рекреационным зонам дали "зеленый свет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1354703
  Хохряков Ю.А. Туристско-экскурсионные маршруты по Крыму. / Ю.А. Хохряков, крушельницкая. – Симферополь, 1957. – 64с.
1354704
   Туристское лето 2006 Факты, проблемы, тенденции : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 8-9 : Фото
1354705
  Сергеева Елена Туристское лето в Ивановской области: традиционные маршруты и новые возможности : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 63 : Фото
1354706
  Писаревский Е.Л. Туристское образование в России: национальная идентификация в условиях глобальной интеграции (философско-правовой аспект) // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 2-7 : рис. – ISSN 1813-1212
1354707
   Туристское образование на Золотом кольце : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
1354708
  Власова Т.И. Туристское образование, бизнес и власть: новые механизмы партнерства // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1813-1212
1354709
  Ромашков Е.Г. Туристское путешествие на лодке / Е.Г. Ромашков. – М, 1953. – 158с.
1354710
  Кротова Юлия Туристской фирме "Комильфо" - 10 лет. Игры закончились, остался опыт : Лидеры / Кротова Юлия, Мартынова Мария, Ковров Николай // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30 : Фото
1354711
  Кодинець І.В. Туристська аттрактивність Карпатського регіону // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 251-253
1354712
  Банько В.Г. Туристська логістика : навч. посібник / В.Г. Банько ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-966-373-358-6
1354713
  Горбунова Н.М. Туристська секція колективу фізкультури / Н.М. Горбунова. – К, 1972. – 48с.
1354714
  Школа Г.С. Туристська стежка кличе / Г.С. Школа. – К., 1960. – 66с.
1354715
  Щука Г.П. Туристська характеристика Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 122-125
1354716
  Уліганець С.І. Туристський імідж регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 78-88. – Бібліогр.: 3 назви
1354717
  Федорченко В.К. Туристський словник-довідник : Навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів / В.К. Федорченко, І.М. Мініч; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ін-тут туризму, економіки і права. – Київ : Дніпро, 2000. – 160с. – ISBN 5-308-01752-2
1354718
   Туристськими стежками. – К., 1966. – 327с.
1354719
  Крамаренко В.С. Туристські маршрути Кіровоградщини / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1968. – 31с.
1354720
  Маівос Ю.М. і Сандул В.О. Туристські маршрути Кіровоградщини : Путівник / Ю.М. і Сандул В.О. Маівос. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 75с.
1354721
  Гуменюк С.К. Туристські маршрути Хмельниччини : путівник / С.К. Гуменюк, М.Д. Морський. – Львов : Каменяр, 1983. – 120 с.
1354722
  Петренко В.А. Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця" / В.А. Петренко, Л.А. Леонова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 309-317. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1354723
  Писаревський І.М. Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму / І.М. Писаревський, І.В. Писарева // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1354724
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні ( в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 192л. + Дод.: л. 193-203. – Бібліогр.: л. 180-192
1354725
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 3 назв.
1354726
  Бейдик О.О. Туристські ресурси Естонії: позиціонування в Україні та світі / О.О. Бейдик, Ю.С. Бондарчук, Н.О. Мішеніна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 112-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1354727
  Кулаков В.В. Туристські ресурси півдня Миколаївщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 148-154 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1354728
  Бейдик О.О. Туристсько-екскурсійний потенціал формування маршрутів для адаптивних туристів / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, А.І. Драчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2308-135X
1354729
   Туристсько-екскурсійні маршрути по Криму. – Симферополь, 1957. – 64с.
1354730
  Бейдик О. Туристсько-екскурсійні ресурси Деснянського рекреаційного коридору / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-37. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Річкові круїзи з кожним роком набувають усе більшого поширення, адже річкові коридори містять потужний рекреаційно-туристський потенціал - архітектурно-історичні та природні пам"ятки, зосередженні на їхніх узбережжях і в портових містах. Великі річки ...
1354731
  Олішевська Ю.А. Туристсько-краєзнавча діяльність і моніторинг географічного середовища : навч.-метод. комплекс / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17
1354732
  Костриця М.Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі: посіб. для вчит. географії / М.Ю. Костриця. – Київ, 1985. – 128с.
1354733
  Гайдай С.В. Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса / С.В. Гайдай, Ю.Г. Древінська, Р.І. Хоменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1354734
  Водовіз Н.І. Туристсько-рекреаційне використання каньйонів України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 259-262
1354735
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 212-245. – Бібліогр.: арк. 179-211
1354736
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1354737
  Богославець О.Г. Туристсько-рекреаційний комплекс в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 112-115
1354738
  Шаповал Б.О. Туристсько-рекреаційний комплекс Чехії на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 128-132
1354739
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків / С.В. Дмітрієв, Р.І. Хоменко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 180-182
1354740
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 100-106. – Бібліогр.: 5 назв.
1354741
  Пилипюк А.В. Туристсько-рекреаційний потенціал системи печер "Атлантида-Киянка" // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 222-224
1354742
  Редіна Валентина Туристсько-рекреаційний потенціал Харківщини : Географічне краєзнавство і туризм / Редіна Валентина, Скриль Ірина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-51 : Фото, табл. – Бібліогр.: 2 назви
1354743
  Карпук Д.В. Туристсько-рекреаційний сектор України як провідна галузь національної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 173-176. – (Економіка ; Вип. 31)
1354744
  Капланець М.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1354745
  Дудка М.Л. Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 111-121. – ISSN 2308-135X
1354746
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1354747
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С.В.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 306л. + Додатки: л.203-306. – Бібліогр.: 199-202
1354748
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивна діяльність як об"єкт суспільно-географічних досліджень / О.В. Колотуха, І.О. Колотуха // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1354749
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивне районування світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 3-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1354750
  Штюрмер Ю.А. Туристу - об охране природы / Ю.А. Штюрмер. – М, 1975. – 103с.
1354751
  Антоненко В.В. Туристу : Рекомендательный указатель литературы / В.В. Антоненко. – Москва, 1979. – 37с.
1354752
  Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 1988. – 190с. – (Мир туристических интересов)
1354753
  Стрижев А.Н. Туристу о природе / А.Н. Стрижев. – М., 1986. – 175с.
1354754
  Мацюцкий С.П. Туристу о растениях / С.П. Мацюцкий. – М., 1988. – 165с.
1354755
   Туристу про Полтавщину. – Харків, 1976. – 126с.
1354756
  Галяпин В.Т. Туристы в Карпатах : путеводитель / В.Т. Галяпин, С.А. Щербаков. – Ужгород, 1962. – 175с.
1354757
   Туристы в Карпатах : Путеводитель. – Ужгород, 1966. – 288с.
1354758
   Туристы голосуют кошельком // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354759
  Ермаков Дмитрий Туристы не придают значения страховому полису : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1354760
  Широковый А. Туристы обходят Израиль // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки о стране.]
1354761
  Рубель Р.Б. Туристы Свердловска. / Р.Б. Рубель. – М, 1957. – 40с.
1354762
  Гулин Г.И. Турисы Северного Урала : Литературная запись А.Е.Шафрана / Г.И. Гулин. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 100с.
1354763
  Ковальчук В.Г. Турія / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1976. – 120с.
1354764
  Задорожний М.П. Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 25-28 : фото
1354765
  Эрдинч Ф. Туркам вход запрещен! / Ф. Эрдинч. – М, 1970. – 48с.
1354766
   Туркевич Інна Костянтинівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 320-321. – ISBN 978-617-573-038-6
1354767
  Галузо П.Г. Туркестан -- колония. / П.Г. Галузо. – 2-е изд. испр. доп. – Ташкент, 1935. – 222,5с.
1354768
   Туркестан. – М.-Птгр., 1923. – 4 с.
1354769
  Едильбаев Ж. Туркестан : роман / Ж. Едильбаев; пер. с каз. Равиля Бухараева. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 280 с.
1354770
  Раджабов З.Ш. Туркестан на страницах большевстских газет периода первой русской революции / З.Ш. Раджабов. – Душанеб, 1970. – 226с.
1354771
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР - первое социалистическое государство в Средней Азии / Ш.З. Уразаев. – М., 1961. – 180с.
1354772
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее госудасрственно-правовые особенности / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1958. – 218с.
1354773
  Суворов В.А. Туркестанская АССР накануне восстановительного периода. / В.А. Суворов. – Ташкент, 1966. – 112с.
1354774
  Борискин Н. Туркестанские повести / Н. Борискин. – М., 1971. – 320с.
1354775
  Донцова З.Н. Туркестанский отдел Русского географического общества в дореволюционный период (1897-1917 гг.) : Автореф... кандид. географич.наук: / Донцова З.Н.; Среднеазиатский гос. университет. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1354776
  Маречек Г.И. Туркестанский термит (Hodotermes Tupkestanicus Jac) и его значение в народном хозяйстве Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Маречек Г.И.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1954. – 16л.
1354777
  Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк / Е. Малиновская. – Киев : Генеза, 2006. – 320с. – ISBN 966-504-496-6


  Книга посвящена истории появления турок-месхетинцев на Украине, их социально-экономическому положению, уровню интеграции в украинское общество. Центральное внимание уделено дальнейшей исторической судьбе дважды депортированного народа, возможностям и ...
1354778
  Альпаутов Р.С. Турки в Германии: "проблемные" иммигранты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 38-44. – ISSN 0321-5075
1354779
   Турки в Україні : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941. – Київ : Кн. палата України, 1997. – 45с. – (Сер.:Етноси України). – ISBN 966-7308-07-3
1354780
  Самсар Мехмет Турки відкривають Україну // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1354781
  Драгоманов М.П. Турки внутренние и внешние : письмо к издателю "Нового времени" / [соч.] М. Драгоманов. – Geneve ; Bale ; Lyon : H. Georg, 1876. – 30 с. – На обл. авт. и загл. также на фр. и нем. яз.


  Суворин, Алексей Сергеевич (1834-1912) Экз. № 44762 дефектный, отсутств.: обл., тит. л. и с. 1-16
1354782
  Птахив Семен Турки идут! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1354783
  Косих Г. Турків обкрутив, а віденців пригостив кавою // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 44-45
1354784
  Воскобойников Э.А. Турккомиссия ВЦИК и СОвнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б) в борьбе за укрепление Советской власти в Туркестане / Э.А. Воскобойников, А. Зевелев. – Ташкент, 1951. – 192с.
1354785
  Мавріна О.С. Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 1608-0599
1354786
  Левик Б. Туркменистан - нова постійно нейтральна держава Центральної Азії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 217-224. – ISSN 1728-9343
1354787
  Чаглаян З. Туркменистан - Турция вперед рука об руку // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 18-21
1354788
   Туркменистан. – М., 1948. – 275 с.
1354789
   Туркменистан. – Ашхабад, 1955. – 280с.
1354790
  Скосырев П.Г. Туркменистан / П.Г. Скосырев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 296с.
1354791
  Тайлиев А. Туркменистан в новой пятилетке / А. Тайлиев. – Ашхабад, 1967. – 76с.
1354792
   Туркменистан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Ашхабад, 1962. – 416с.
1354793
   Туркменистан в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 569с.
1354794
  Кулиев О. Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-1918 гг.) / О. Кулиев. – Ашхабад, 1953. – 115 с.
1354795
  Бахтыев Р. Туркменистан в сфере международных интересов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 469-477
1354796
  Сатретдинова Р.С. Туркменистан в творчестве Ю.В.Трифонова / Р.С. Сатретдинова. – Ашхабад, 1984. – 74с.
1354797
   Туркменистан в эпоху раннежелезного века. – Ашхабад, 1984. – с.
1354798
   Туркменистан за годы Советской власти. – Ашхабад, 1967. – 143с.
1354799
  Словская И.Е. Туркменистан и его постоянный нейтралитет: современное положение и перспективы развития // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 90-98. – ISSN 0132-0769
1354800
  Экаев О. Туркменистан и туркмены в конце XV- первой половине XVI в. / О. Экаев. – Ашхабад, 1981. – 144 с.
1354801
  Амантыев О. Туркменистан и туркмены в первой половине XVIII века : (по данным соч. Мухаммеда Казима "Наме-йи алам ара-йи Надири") / О. Амантыев ; под ред. С.Г. Агаджанова ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 115 с.
1354802
  Шергін С. Туркменистан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-43
1354803
  Куртов А. Туркменистан: Китайский приоритет // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 79-82. – ISSN 1998-1813
1354804
   Туркменистан: рост экономики на фоне стабильности цен и роста экспорта // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 44. – ISSN 2074-6040
1354805
   Туркмения. – Ленинград
1. – 1929. – 167с.
1354806
   Туркмения. – Ленинград
2. – 1929. – 194с.
1354807
   Туркмения. – Ленинград
3. – 1929. – 150с.
1354808
   Туркмения. – Москва, 1987. – 271с.
1354809
  Александров А. Туркмения без Туркменбаши. Первые шаги // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
1354810
  Кадыров Ш. Туркмения. Дворцовый переворот? // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 0321-5075


  Країна після Туркменбаші Сапармурата Ніязова
1354811
  Панфилова В. Туркмения. Между позавчера и послезавтра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 18-21. – ISSN 0234-1670
1354812
  Ионова Е. Туркмения: стратегия развития // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 96-103. – ISSN 1998-1813
1354813
  Метельова Т.О. Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 164-178. – ISBN 978-966-02-7888-2
1354814
  Трухачева Л.А. Туркменская графика на пути к зрелости / Л.А. Трухачева. – Ашхабад : Ылым, 1987. – 96 с.
1354815
  Мамедов А. Туркменская действительность в поэзии Советского Востока / А. Мамедов. – Ашхабат. – 127 с.
1354816
  Скосырев П.Г. Туркменская литература / П.Г. Скосырев. – М., 1945. – 154с.
1354817
  Кор-Оглы Туркменская литература / Кор-Оглы. – М, 1972. – 286с.
1354818
   Туркменская литература : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 207с.
1354819
   Туркменская литература и литература народов СССР : Аннот. библиогр. указ. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 446с.
1354820
  Абдуллаев Б. Туркменская литература на экране / Б. Абдуллаев ; АН Туркм. ССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1968. – 138 с. : ил.
1354821
  Жангожа Р.Н. Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-64. – ISBN 978-966-02-8033-5
1354822
   Туркменская респ. художественная выставка к 50-летию образования ТССР и КП Туркменистана. – М., 1974. – 87с.
1354823
   Туркменская советская драматургия. – М., 1956. – 375с.
1354824
  Шамурадов Б. Туркменская советская литература в годы довоенных пятилеток. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамурадов Б.; М-во высш. образования СССР.Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1956. – 15л.
1354825
  Клычев А. Туркменская Советская Социалистическая Республика / А. Клычев. – М., 1972. – 79с.
1354826
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – М., 1955. – 61с.
1354827
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – 2-е изд. – М., 1957. – 103с.
1354828
  Жмуйда В.Б. Туркменская ССР / В.Б. Жмуйда, Г.И. Дмитриев. – М, 1957. – 143с.
1354829
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1957. – 451с.
1354830
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР. / З.Г. Фрейкин. – М, 1954. – 317с.
1354831
  Счастнев П.Н. Туркменская ССР. / П.Н. Счастнев. – М., 1955. – 44с.
1354832
   Туркменская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 3-я. – Ашхабад, 1957. – 244с.
1354833
  Скосырев П.Г. Туркменская художественная проза / П.Г. Скосырев. – М., 1950. – 3-10с.
1354834
  Аннаоразов Д.С. Туркменские воины на фронтах первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 103-123. – ISSN 0042-8779


  Об участии Туркменского конного дивизиона в Первой мировой войне.
1354835
   Туркменские ковры. – М., 1970. – 22с.
1354836
   Туркменские ковры XVIII - начала ХХ века. – М., 1982. – 37с.
1354837
  Нурмедов Мухаммет Туркменские народные игры как средство нравственного воспитания младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нурмедов Мухаммет; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1979. – 18л.
1354838
   Туркменские народные песни. – Ашхабад, 1961. – 120с.
1354839
  Сарыханов Н. Туркменские новеллы / Н. Сарыханов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 123 с.
1354840
  Демидов С.М. Туркменские овляды / С.М. Демидов : ред. В.Н. Басилов ; АН ТССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 196 с.
1354841
   Туркменские повести. – М., 1984. – 560с.
1354842
   Туркменские пословицы и поговорки. – Ашхабад, 1961. – 166с.
1354843
   Туркменские пословицы и поговорки. – 2-е изд. – Ашхабад, 1980. – 152с.
1354844
  Аширов Аннакурбан Туркменские поэмы XVIII века / Аширов Аннакурбан. – Ашхабад, 1990. – 112с.
1354845
   Туркменские пьесы. – Ашхабад, 1953. – 292с.
1354846
   Туркменские рассказы. – Ашхабад, 1945. – 192с.
1354847
   Туркменские рассказы. – М., 1950. – 296с.
1354848
   Туркменские сказки. – Сб.1. – Ашхабад, 1948. – 233с.
1354849
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1955. – 227с.
1354850
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1963. – 302с.
1354851
  Керими К. Туркменский академический театр драмы им. Молланепеса / К. Керими. – Ашхабад, 1969. – 424с.
1354852
  Давлетов Д. Туркменский аул в конце XIX - начале XX века / Д. Давлетов. – Ашхабад
1. – 1977. – 224с.
1354853
   Туркменский гос. университет. – Ашхабад, 1975. – 75с.
1354854
  Азимов П. Туркменский государственный университет 1950-1960 / П.А. Азимов, А.А. Курбанов. – Ашхабад : Туркменучпедгиз, 1960. – 132 с. : ил.
1354855
   Туркменский государственный университет им. Магтымгулы. – Ашхабад, 1997. – 32с.
1354856
  Худайназаров Б. Туркменский ковер : стихи, поэмы : 1955-1986 / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 382 с.
1354857
  Кербабаев Б.Б. Туркменский лакричный корень / Б.Б. Кербабаев, А.И. Гладышев. – Ашхабад, 1971. – 96с.
1354858
  Кутлыева С. Туркменский народный дестан "Неджеб-Оглан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутлыева С.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ наук. – Ашхабад, 1967. – 20л.
1354859
  Мамедязов Б. Туркменский народный дестан "Саят и Хемра" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедязов Б.; Акад. наук Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1963. – 18л.
1354860
  Тахиров К. Туркменский поэт Андалиб и узбекская литература. (Лирика и дастан "Юсуф и Зулейха") : Автореф... кандидата филол.наук: / Тахиров К.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1354861
  Сакали М.А. Туркменский сказочный эпос. / М.А. Сакали. – Ашхабад, 1956. – 156с.
1354862
  Керими К. Туркменский театр / К. Керими. – М., 1964. – 228с.
1354863
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1961. – 134с.
1354864
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1354865
   Туркменский юмор. – Ашхабад : Туркменистан, 1967. – 240 с.
1354866
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1978. – 215с.
1354867
   Туркменский язык. – 2-е изд. – Ашхабад
Ч.1. – 1970. – 352с.
1354868
  Кыятханова Х. Туркменско-русский разговорник / Х. Кыятханова. – Ашхабад, 1988. – 128с.
1354869
   Туркменско-русский словарь : около 40 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 832 с.
1354870
   Туркменско-русский словарь = Туркменче-русча созлук : около 40 000 слов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1968. – 832 с. – Парал. тит. л. на туркм. яз.
1354871
  Мескутов Вахит Туркменско-русский учебный словарь: 9000 слов. / Мескутов Вахит. – М., 1988. – 447с.
1354872
  Назаров О. Туркменско-русское двуязычие на современном этапе / О. Назаров, Ы. Чарыяров. – Ашхабад, 1989. – 226с.
1354873
  Саурова Г.И. Туркменское монументальное искусство (1917-1980 гг.) / Г.И. Саурова. – Ашхабад, 1984. – 164с.
1354874
  Назаров Р. Туркменское народное поэтическое творчество в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров Р.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1354875
   Туркменское народное творчество. – Ашхабад, 1945. – 186 с.
1354876
  Агаева Г.Г. Туркменское художественное кино 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 17.00.03 / Агаева Г.Г. ; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т. киноискусства. – Москва, 1981. – 24 с.
1354877
   Туркменскому ордена Трудового Красного Знамени государственному университету им. А.М.Горького -- 50 лет : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 50-летию ТГУ. – Ашхабад, 1983. – 234с.
1354878
  Кличев А.-М. Туркменська Радянська Соціалістична Республіка / А.-М. Кличев. – К., 1972. – 87с.
1354879
  Курбанов Л.А. Туркменська РСР / Л.А. Курбанов. – Киев, 1966. – 102с.
1354880
   Туркменське радянське оповідання. – К., 1984. – 262с.
1354881
  Касьянова О. Туркменський поет і мислитель Махтумкулі, як і Тарас Шевченко, є генієм усього людства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 4 : фото В. Попова


  Полсольство Туркменістану в Україні разом з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка 15 квітня організували Міжнародну науково-практичну конференцію "Туркмено-українські культурні взаємини", присвячену святкуванню 290-річчя великого туркменського ...
1354882
   Туркменські народні казки. – К., 1979. – 126с.
1354883
   Туркменські прислів"я та приказки. – К., 1978. – 152с.
1354884
  Логашева Б.Р. Туркмены Ирана. / Б.Р. Логашева. – Москва, 1976. – 160 с.
1354885
  Дурдыев М.Б. Туркмены мира / М.Б. Дурдыев, Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1991. – 72с.
1354886
  Бабаджанов Р. Туркмены Тедженского оазиса в конце ХІХ - начале ХХ века (Ист.-єтногр. очерк) : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.07 / Бабаджанов Р. ; МГУ им М.В.Ломоносова, ист. ф-т. – Москва, 1973. – 25 с.
1354887
  Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья Каспийского моря. / А. Джикиев. – Ашхабад, 1961. – 156с.
1354888
  Пилявский В.И. Турку / В.И. Пилявский. – Ленинград : Стройиздат, 1974. – 112 с.
1354889
  Кумисбаев У.Н. Турмагамбет Изтлеуов и его "Рустем-дастан" / У.Н. Кумисбаев. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
1354890
  Кожевников А.В. Турмалин-камень / А.В. Кожевников. – М.-Л., 1927. – 163с.
1354891
  Кузьмин В.И. Турмалин и его использование при поисково-оценочных работах / В.И. Кузьмин. – М, 1979. – 269с.
1354892
  Юрк Ю.Ю. Турмалин из гранитоидов с Дереевки / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков, 1957. – С. 265-272. – Отд. оттиск
1354893
   Турмалин: (Рентгенография и типоморфизм). – Новосибирск : Наука, 1990. – 140с.
1354894
  Агафонова Т.Н. Турмалины Борщовочного кряжа : Дис... канд. геолого-минерал.наук: / Агафонова Т.Н.;. – Киев, 1946. – 57л. – Бібліогр.:л.1-10
1354895
  Таран М.М. Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження) / М.М. Таран, Є.В. Науменко, О.В. Андреєв // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 12-21. – ISSN 0204-3548
1354896
  Могильний А.В. Турмани над дахами / А.В. Могильний. – К, 1987. – 35с.
1354897
  Апостолска А. Турмант : роман / Алина Апостолска ; прев. од фр. jaзик и поговор К. Кулавкова. – Скопje : ТНИД Гурга, 2004. – 207 с. – (Едициjа "Меридиjани" ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-920-45-1
1354898
  Лукин А.Е. Турнейско-ранневизейский тектоно-седиментационный комплекс Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, С.Г. Вакарчук, П.М. Коржнев // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 7-16 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1354899
  Шутова Наталия Турнир "Волга-волга" успешно дебютировал : Удачное начало. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 20-21 : Фото
1354900
   Турнир дружбы. – М., 1965. – 150с.
1354901
   Турнир звезд: Монреаль - 79. – М., 1979. – 256с.
1354902
   Турнир мастеров с участием М.Эйве и Г.Кмоха. – М.-Л., 1935. – 146с.
1354903
   Турнир сильнейших шахматистов СССР в городе Пярну. – Таллин
1-12. – 1947. – 96 с.
1354904
  Квашнина Н.А. Турнир смекалистых / Н.А. Квашнина, Г.А. Никитина. – Саратов, 1966. – 27с.
1354905
  Хенкин В.Л. Турнир шахматных надежд / В.Л. Хенкин. – Москва, 1973. – 46 с.
1354906
   Турниры и матчи. – Москва
1-20. – 1950. – 160 с.
1354907
  Искандер Ю.А. Турниры кэли с примитивной группой автоморфизмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Искандер Ю.А.; АН БССР. Ин-тут математики. – Минск, 1980. – 5л.
1354908
  Голуб О.Б. Турнір "Найрозумніший" : за романом О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45
1354909
  Безносюк О. Турнір з більярду // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  У Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся Кубок університету з більярду "Комбінована піраміда" серед науково-педагогічних працівників, присвячений 180-ій річниці університету. Переможцем Кубка стала К.Г. Соловйова (кафедра фізичного виховання), друге ...
1354910
  Лис Ю.В. Турнір з географії як особлива форма учнівського змагання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 2-3 : фото
1354911
  Шиліна С.Л. Турнір з географії: досвід роботи миколаївських освітян // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 25-30
1354912
  Зеленська Л.І. Турнір з географії: з надією на майбутнє / Л.І. Зеленська, Я.Б. Олійник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 4-9 : фото
1354913
  Лазебник О. Турнір з тенісу КІМО-Open // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  15-16 жовтня на кортах спортивного комплексу "Льодовий стадіон" пройшов тенісний турнір КІМО-Open 2011.
1354914
   Турнір з футболу серед гуртожєитків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  У спорткомплексі нещодавно відбувся перший чемпіонат серед гуртожитків з міні-футболу. Організаторами свята були Первинна профспілкова організація за підтримки Голосіївської районної ради м.Києва. В турнірі брали участь 9 команд.
1354915
  Парубець В. Турнір знавців життєвого і творчого шляху І. Франка
1354916
   Турнір із футзалу // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...У спортивному комплексі в рамках Спартакіади "Бадьорість та здоров"я" відбувся турнір із футзалу серед команд професорсько-викладацького складу КНУ".
1354917
   Турнір із шахів "Дружба народів" // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  "...Завершився турнір із шахів "Дружба народів", організований факультетом навчання іноземних громадян. Блискучу перемогу здобув студент з Республіки Туркменістан Алішер Ачілов. Майстерність шахової гри виявили також представники з Азербайджану, ...
1354918
  Войцехівська О. Турнір міжнародного рівня // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32


  У журналістському середовищі відновлюються кращі спортивні традиції, організація спортивних заходів стає одним з пріоритетів у діяльності НСЖУ.
1354919
  Толпиго О.К. Турнір міст - Міжнародне математичне змагання // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
1354920
  Кожукало Н.В. Турнір робінзонів : 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-56.
1354921
  Даценко Людмила Турнір юних географів: рекомендації до підготовки виступів команд : турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-41
1354922
  Литвиненко Ольга Турнір юних економістів в Острозі : турніри, олімпіади, конкурси / Литвиненко Ольга, Петрушенко Юрій // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 41-44 : Фото
1354923
  Задорожний М.П. Турнір юних економістів на Сумщині / М.П. Задорожний, О.О. Литвиненко, О.В. Олійник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 30-32 : фото
1354924
  Задорожний Микола Турнір юних економістів у Сумах : турніри, олімпіади, конкурси / Задорожний Микола, Литвиненко Ольга, Попов Володимир // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-24 : Табл.
1354925
  Філончук Зоя Турнір юних підприємців : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-23. – Бібліогр.: 4 назви
1354926
  Булава Леонід Турнірні баталії юних географів у м. Комсомольську : Турніри, олімпіади, конкурси / Булава Леонід, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 35-38 : Фото, табл.
1354927
  Мандрика М. Туровський златоуст // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 74-76
1354928
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 11


  Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1354929
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 11


  Образ тюрських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1354930
  Кралюк П. Турок - не козак. Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 175-205. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1354931
  Богданова Светлана Туроператор - страховщик. Экзамен на прочность : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-15 : Фото
1354932
  Вакуленко Інна Туроператор "Анекс Тур" зібрав партнерів у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104 : фото
1354933
   Туроператор "Золотой путь" : Тверские древние просторы...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62 : Фото
1354934
   Туроператор Eray Tour прийшов до України : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 30 : Фото
1354935
  Птахів Семен Туроператори в дефіциті? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1354936
  Белоусова Маргарита Туроператорская и турагентская деятельность : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 36-37 : Фото
1354937
  Птахів Семен Туроператорський софт як генератор доходів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1354938
  Самойлов Юрій Туроператорські баталії: сценарій близького майбутнього // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1354939
  Птахів Семен Туроператорські новації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
1354940
  Чигир Любов Туроперейтинг дрейфує в онлайн // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1354941
  Мисежников Стас Турпотоки утроятся. В обе стороны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1354942
   Турпотоки: возвращаемся к докризисным объемам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 69 : фото. – ISSN 1998-8044
1354943
  Киселевич Л.С. Туррилітіди верхнього альбу та сеноману України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Геологія ; Вип. 17)


  Родина гетероморфних амонітів - туррилітід - з"явилася у середньому альбі й проіснувала до кінця сеноману, а їх глобальне розповсюдження дозволяє успішно використовувати їх з метою міжрегіональної кореляції.
1354944
   Турсалон "Украина 2012" порадовал любителей зимнего отдыха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 42 : фото
1354945
   Турсалон "Україна"2013". Нові можливості українського туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 70-71 : фото
1354946
  Москаль Геннадій Турсезон на Закарпатті: з 1 січня по 31 грудня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22 : фото. – ISSN 1998-8044
1354947
   Турски документи за исторJата на македонскиот народ = Documents turcs sur l"histoire du peuple macedonien : Опширен пописен дефтер на Охридскиот санцак од 1583 година. – Скопjе : Матица македонска. – ISBN 9989-622-19-1
Т.8, кн.1 : Прев., ред. и коментар А.Стоjановски. – 2000. – 680с.
1354948
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
1. – 1963. – 170 с.
1354949
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
2. – 1966. – 196с.
1354950
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
3. – 1969. – 244с.
1354951
   Турски документи за македонската историjа. 1800-1803. – Скопjе
1. – 1951. – 170с.
1354952
   Турски документи за македонската историjа. 1803-1808. – Скопjе
2. – 1953. – 204с.
1354953
   Турски документи за македонската историjа. 1809-1817. – Скопjе
1. – 1955. – 121с.
1354954
   Турски документи за македонската историjа. 1818-1847. – Скопjе
4. – 1957. – 192с.
1354955
   Турски документи за македонската историjа. 1827-1839. – Скопjе
5. – 1958. – 220с.
1354956
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1620-1650). – Скопjе, 1961. – 128с.
1354957
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1650-1700). – Скопjе, 1961. – 140с.
1354958
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1725-1775). – Скопjе, 1979. – 275с.
1354959
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1775-1810). – Скопjе, 1980. – 189с.
1354960
  Поленаковик Х. Турските елементи во ароманскиот = Turkish elements in Aromanian : докторска дисертациjа одбранета во 1939 година на Филозофског факултет во Загреб / Харалампие Поленаковик ; Македонска акад. на науките и уметностите ; [уред. З. Тополиньска]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 205 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 9-12. – ISBN 978-9989-101-87-8
1354961
   Турските завоевания и сьдбата на балканските народи, отрезани в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. – Велико Тьрново, 1992. – 370 с.
1354962
  Снегаров И. Турското владичество пречка за културното развитие на бьлгарския народ и другите балкански народи / И. Снегаров. – София, 1958. – 244 с.
1354963
  Ротта И.К. Турубулентный пограничный слой в несжигаемой жидкости / И.К. Ротта. – Л., 1967. – 232с.
1354964
  Шумяцкий Я. Туруханка / Я. Шумяцкий. – М., 1925. – 132с.
1354965
  Цомакион Н.А. Туруханские говоры в их истории в современном состоянии. / Н.А. Цомакион. – Красноярск, 1966. – 495с.
1354966
  Васильев П.А. Турухтанные острова / П.А. Васильев. – Ленинград, 1986. – 316с.
1354967
  Харламова Татьяна Турфирма "Нева": технологический прорыв : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 20-21 : Фото
1354968
  Птахив Семен Турфирмы - за честный бизнес : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 42-43 : Фото. – ISSN 1998-8044
1354969
   Турфірма, відома як One2Go,позбулася ліцензії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126 : фото
1354970
  Терентьев Владимир Турфорум АЛТУ способствует оздоровлению отрасли : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 57. – Библиогр.: Фото
1354971
   Турхолдинг "Карелия": OLL in ONE : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-57 : Фото
1354972
  Самыловский И. Турция - вотчина Уолл-стрита / И. Самыловский. – М., 1952. – 80с.
1354973
  Хамдохов С.А. Турция - Иран: начало "холодной войны" или временное похолодание в отношениях? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 12 (665). – С. 49-51. – ISSN 0321-5075
1354974
  Рык Евгений Турция - официальный партнер Mitt : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17 : Фото
1354975
  Родионов А.А. Турция - перекресток судеб : воспоминания посла / А.А. Родионов. – Москва : Международные отношения, 2006. – 280 с., ил. [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7133-1260-7
1354976
  Гаджиев А.Г. Турция - Союз для Средиземноморья: долгая помолвка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
1354977
  Мельник А. Турция / А. Мельник. – М., 1937. – 219с.
1354978
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – М., 1940. – 159с.
1354979
  Матвеев С.Н. Турция / С.Н. Матвеев. – Москва-Ленинград, 1946. – 215с.
1354980
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – М., 1949. – 309с.
1354981
  Лудшувейт Е.Ф. Турция / Е.Ф. Лудшувейт. – М., 1955. – 400с.
1354982
  Сутягин П.Г. Турция / П.Г. Сутягин. – Ленинград, 1957. – 47с.
1354983
  Зикмунд И М.Г. Турция / И М.Г. Зикмунд. – Прага, 1962. – 14с.
1354984
  Моисеев П.П. Турция / П.П. Моисеев, М.А. Гасратян. – Москва, 1965. – 158 с.
1354985
  Новичев А.Д. Турция / А.Д. Новичев. – Москва, 1965. – 271с.
1354986
  Миллер А.Ф. Турция : Актуальные проблемы новой и новейшей истории / А.Ф. Миллер. – М., 1983. – 277с.
1354987
  Кондакчан Р.П. Турция / Р.П. Кондакчан. – Ереван, 1983. – 238с.
1354988
  Гачечиладзе Р.Г. Турция / Р.Г. Гачечиладзе. – Москва : Мысль, 1983. – 125 с. – (У карты мира)
1354989
   Турция. – М., 1984. – 255с.
1354990
   Турция // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 68-95
1354991
   Турция : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 58-59 : Іл.
1354992
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 48-51 : Іл.
1354993
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 46-47 : Фото
1354994
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 46-47 : Фото
1354995
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 30-31 : Фото
1354996
  Данилов В.И. Турция 80-х / В.И. Данилов. – Москва, 1991. – 189с.
1354997
  Миллер А.Ф. Турция в 1918-1923 гг. / А.Ф. Миллер. – Москва, 1944. – 32 с. – В кн.: Курс всеобщей истории. Новейшая история. Лекция 9
1354998
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1939 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1952. – 31с.
1354999
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1956 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1956. – 54с.
1355000
  Лавров Н.М. Турция в 1939-1951 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 35с.
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,