Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1354001
  Свистун В.І. "Український патріотизм" в Канаді - на словах і на ділі / В.І. Свистун. – Київ, 1959. – 259с.
1354002
  Стріха М. "Українські вчені пропонують велику кількість оборонних технологій" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
1354003
   "Українські декабристи чи декабристи на Україні?" : рух декабристів очима істориків 1920-х років : [збірник] / [упоряд., вступ. ст. та прим. Г. Казьмирчука, Ю. Латиша]. – Київ : ЛОГОС, 2011. – 195, [1] с. – На тит. арк.: М. Грушевський, С. Єфремов, Д. Багалій, М. Яворський. О. Гермайзе, І. Рибаков, В. Романовський, Ю. Оксман, В. Гнатюк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-357-3
1354004
  Набок М. "Українські записки" П. Мартиновича і питання дослідження українських дум // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 16. – С. 9-12.
1354005
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1354006
  Константинівська О. "Українські народні узори" - джерела наукових інтересів та творчих пошуків Ольги Косач-Кривинюк : За матеріалами колекції київського музею Лесі Українки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 198-209. – ISBN 978-966-2410-25-9
1354007
  Сірук М. "Українські події покладуть край "інтеграції" в путінському розумінні". // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 3


  Україна прощається з СНД, а в Астані створюють ЄЕС.
1354008
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1354009
  Шевчук І. "Українські справи" юридичних осіб у Європейському суді з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 102-104.
1354010
  Валля І. "Українські студенти дуже вмотивовані вчитися..." / підготував Олександр Виноградов // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 168). – С. 10


  "...Унікальний проект у рамках співпраці з "Федерацією обмінів Франція - Україна" (FEFU) діяв у Центральноукраїнському національному технічному університеті в квітні цього року. Перший у навчальному закладі курс інтенсивного вивчення французької мови ...
1354011
  Жила С. "Українській народній пісні колись Україна повинна поставити пам"ятник і за зміст, - і за музичні мотиви"


  Фольклорні і методичні матеріали до вивчення ліричної пісні в школі
1354012
  Роженко М. "Українській філософії на Копні на пощастило..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Історія філософії в ун-ті Св. Володимира. Про проф. філософії П.В. Копніна.
1354013
  Межва Л. "Української мови захотіли? То в Канаду їдьте!" / Л. Межва, Н. Павленко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 47-50


  50 років тому відбулися арешти дисидентів-"шістдесятників"
1354014
  Стороженко О.П. [Українські оповідання Олекси Стороженка]. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 49 с. – Прим. № 105753 дефектний, без тит. л. - Конволют. - Вид. перепл. з: Українські оповідання Олекси Стороженка. 1863. - 91 с.


  Зміст: Межигоpський дід; Hе в добpий час; Вуси
1354015
   Український 3 статистичний річник.1935 рік.. – Варшава; Краків; Львів, 1935. – 270с.
1354016
   Український анекдот. – К., 1992. – 46с.
1354017
  Поліщук О.О. Український буржуазний націоналізм і його "теорія" держави / О.О. Поліщук. – Київ, 1986. – 160с.
1354018
  Шевцов В.Л. Український буржуазний націоналізм у коричневій уніформі. / В.Л. Шевцов. – К, 1981. – 151с.
1354019
   Український буржуазний націоналізм: загострення ідейно-організаційної кризи, крах антирадянських підступів. – К., 1986. – 240с.
1354020
   Український вільний університет. – Мюнхен, 1992. – 92с.
1354021
   Український вісник = Ukrainian herald : Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Балтимор - Торонто : Смолоскип
№ 7/8/9/10. – 1988. – іл. – Передрук самовидавного журналу з Украіни
1354022
   Український Декамерон.. – К.
1. – 1993. – 398с.
1354023
   Український декламатор / Уложив П.А.Ковальчук. – Київ : Друкарня Раіціса, 1918. – 260 с. : З портрета
1354024
   Український декламатор "Розвага" : артистичний збірник поезій, оповідань в прозі, монологів, жартів і гуморесок найвидатніших українських поетів і письменників : мелодекламація "Остання ніч", музика М. Лисенка : для читання і декламування на сцені, вечорницях, дома в громаді... / Уложив Олекса Коваленко ; музика М. Лисенка і К. Стеценка. – [2-е вид.]. – [Київ] : [Вид. І. Самоненко ; Тип. С. Кульженко], 1906. – [2], 576 с. : портр., ноти


  Розд. кн.: Declamatorium; Мелодекламація і ліріка; Жарти, сатира і гуморески; Проза. - Авт. творів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Франко, В.І. Самійленко, Л. Українка, Г. Гейне, М.П. Старицький, Галина Комарівна [Г.М. Комарова], М.Ф. Чернявський, В.С. Мова, П. ...
1354025
   Український декламатор "Розвага".. – К.
2. – 1908. – 472с.
1354026
   Український дитячий фольклор. – К., 1962. – 248с.
1354027
   Український драматичний театр. – К.
2. – 1959. – 648с.
1354028
   Український драматичний театр. – К., 1988. – 43с.
1354029
   Український драматичний театр.. – К., 1957. – 536с.
1354030
   Український другий науковий з"їзд у Празі.. – Прага, 1934. – 167 с.
1354031
  Дубовик Н.А. Український елітизм в історичній ретроспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-270. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Висвітлюються проблеми українського елітизму у взаємозв"язку з процесом боротьби України за політичну незалежність та побудову державності.
1354032
  Турченко Ю.Я. Український естамп / Ю.Я. Турченко. – К., 1964. – 336с.
1354033
   Український живопис. – Київ, 1985. – 181с.
1354034
   Український живопис. – Київ, 1989. – 124с.
1354035
   Український живопис. – Київ, 1989. – 191с.
1354036
   Український інститут для дівчат у Перемишлі, 1895-1995. – Дрогобич, 1995. – 168с.
1354037
   Український історико-географічний збірник. – Київ : Наукова думка
1. – 1971. – 244с.
1354038
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 2001
1354039
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 3. – 2001
1354040
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5. – 2001
1354041
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство, 1986. – ISSN 0501-0551
1354042
   Український календар. 1964. – Варшава, 1964. – 320с.
1354043
   Український календар. 1967. – Варшава, 1967. – 352с.
1354044
   Український календар. 1976. – Варшава, 1976. – 240с.
1354045
   Український календар. 1979. – Варшава, 1979. – 240с.
1354046
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
1354047
   Український музей в Празі. – Прага, 1947. – 4 с.
1354048
   Український муніципальний рух: 10 років поступу : Збірник матеріалів та док. VI Всеукраїн. муніцип. слухань (29 червня-2липня 2000 р.). – Київ : Логос, 2001. – 413с. – ISBN 966-581-259-9
1354049
   Український народ у Вітчизняній війні 1812 року.. – К., 1948. – 147с.
1354050
  Федас Й.Ю. Український народний вертеп : у дослідженнях 19-20 ст. / Й.Ю. Федас; Відп.ред. О.І.Дей. – К. : Наукова думка, 1987. – 184 с.
1354051
   Український народний одяг. – Одеса, 1959. – 8с.
1354052
  Шинкаренко Тетяна Іванівна Український національно-визвольних рух в 1920-1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Шинкаренко Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 206л. – Бібліогр.:л.182-206
1354053
   Український пісенник. – К., 1929. – 236с.
1354054
   Український політичний плакат.. – Київ, 1981. – 119с.
1354055
  Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ - початку ХХ століття / В.В. Рубан. – К., 1986. – 224с.
1354056
   Український правопис. – 3-тє допов. вид. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 76, [3] с.
1354057
   Український правопис.. – Х., 1933. – 95с.
1354058
   Український правопис.. – К., 1939. – 198с.
1354059
   Український правопис.. – К., 1939. – 141с.
1354060
   Український правопис.. – К., 1946. – 179с.
1354061
   Український правопис.. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1961. – 272с.
1354062
  Москаленко А.А. Український правопис. / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1971. – 75с.
1354063
   Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ : Гол. ред. УРЕ АН УРСР
Т. 2 : Кабарда - Полюддя. – 1967. – 856 с. : іл.
1354064
   Український радянський енциклопедичний словник : в 3-х т. – 2-е вид. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 1 : А - Калібр. – 1986. – 752 с.
1354065
   Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – 2-ге вид. – Київ : Гол. ред. УРЕ
Т. 2 : Каліграфія - Португальці. – 1987. – 736 с. : іл.
1354066
   Український радянський енциклопедичний словник : в 3-х тт. – 2-ге вид. – Київ : Гол. ред. УРЕ, УРЕ, Українська Радянська Енциклопедія
Т. 3 : Портулак- Ь. – 1987. – 734с. : іл.
1354067
  Турченко Ю.Я. Український радянський естамп / Ю.Я. Турченко. – К., 1962. – 36с.
1354068
   Український радянський живопис. – Київ, 1957. – 72с.
1354069
   Український радянський памфлет.. – К., 1985. – 381с.
1354070
   Український радянський плакат. – Київ : Мистецтво, 1971. – 203 с.
1354071
  Рубан В.В. Український радянський портретний живопис / В.В. Рубан. – К., 1977. – 144с.
1354072
  Килимник Степан Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. – Вінніпег. – (Праці інституту дослідів Волині)
Т. 2. – 1959. – 251,[3]с. : ил.
1354073
   Український роман сьогодні.. – К., 1979. – 180с.
1354074
   Український середньовічний живопис. – Київ, 1976. – 29с.
1354075
   Український сонет. Антологія. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 232с. – (Бібліотека поета)
1354076
   Український сходознавчий з"їзд : (Всеукраїнської Наукової Асоціації Сходознавства) ; 2-7 червня 1929 року. – Харків, 1929. – 16 с.
1354077
   Український театр : науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 2001
1354078
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : Науковий журнал. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 47, № 5. – 2002
1354079
  Ільїн В.В. Український філософський гуманізм:контамінація раціонального та ірраціонального : Автореф...док.філософ.наук:09.00.05 / Ільїн В.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 35с. – Бібліогр.:с.29-32
1354080
  Поліщук Ф.М. Український фольклор / Ф.М. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1991. – 188с.
1354081
   Український фольклор. – 2-е вид. – К., 1998. – 750с.
1354082
   Український фольклор у слов"янських літературах. – К., 1963. – 64с.
1354083
   Український футуризм., 1996. – 227с.
1354084
  Конціцка Г. Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 289-292. – ISSN 2076-1554
1354085
  Медведська Л. Українські "Альма-матер" тепер "знають своє місце" = Відбулася презентація результатів рейтингу укр. вищих навч. закладів "Компас-2012" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  Пряма он-лайн трансляція заходу проводилася на корпоративному сайті компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка ось уже п"ятий рік поспіль за підтримки МОНмолодьспорту успішно реалізує проект "Компас" в Україні, складений Київським міжнародним інститутом ...
1354086
  Дутковський Л. Українські "Бітли" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 26-27


  Легендарному ВІА "Смерічка" в новорічну ніч 2017-го виповнюється піввіку.
1354087
  Лещинська С. Українські "Гречаники" з японським присмаком // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У гості до учасників народного ансамблю української музики "Роксоланія" у Молодліжний Центр культурно-естетичного виховання завітав один із найвідоміших телеканалів на японському телебаченні - телеканал Маінічі ТБ ( про них на сайті ...
1354088
  Козиренко Л.М. Українські "зірки" і Південний Хрест / Л.М. Козиренко. – Київ, 1967. – 172с.
1354089
  Ярмоленко Н. Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 119-126. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Об"єктом аналізу в даній розхвідці обрано думи козацького періоду морської тематики
1354090
  Михальчук О. Українські "мотори" в Перу / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 177). – С. 3


  Екс-посол України в Перу Олександр Михальчук - про боротьбу з російською пропагандою в південноамериканській країні.
1354091
  Когут Галина Володимирівна Українські "панські" килими 17 - 18 ст. (Історія та стилістика) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Когут Г.В.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1354092
  Дем"яненко Б. Українські "партії влади" як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій / Б. Дем"яненко, В. Дем"яненко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 370-381. – ISBN 978-966-611-826-7
1354093
  Кагамлик С. Українські "стряпчі" у захисті прав інституцій православної церкви XVIII ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 55-67. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1354094
  Грабовський С. Українські "товсті" журнали у контексті "гібридної війни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 21
1354095
   Українські "хіміки" зібрали врожай у Ріо-де-Жанейро // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  4 - 14 серпня 2012 року в Ріо-де-Жанейро ( Федеративна Республіка Бразилія ) відбулася V1 Міжнародна студентська олімпіада з астрономії та астрофізики, в якій взяла участь команда студентів з України. Срібна медаль - Марк Дубодєлов, студент 1 курсу ...
1354096
  Ластовський В. Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 179-181


  Аналізується і вирішується проблема трактування появи екзоніму «черкаси» та його перенесення на українців. Заперечується генетичний зв’язок кавказьких черкесів із появою міста Черкаси на Середній Наддніпрянщині. Пропонується версія щодо карпатського ...
1354097
  Роганов Євген Українські авіакомпанії: австралійська мірка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1354098
  Пиріг Любомир Українські авіафілателістичні сторінки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 26-29 : Фото
1354099
  Вергунов В.А. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О.С. Кудашева у 1903-1908 роках // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 42-52. – ISSN 2079-2999
1354100
  Василик І. Українські адвокати в історичній пам"яті професійної корпорації // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 84-88
1354101
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII - 30-ті роки XX ст.) / І.Ю. Гловацький, В.І. Гловацький ; М-во освіти і науки України, Львів. юрид. ін-т. – Львів : [б. в.], 2004. – 134 с., [10] арк. іл. : іл. – Перед. слово та резюме парал. укр., англ., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1354102
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1354103
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1354104
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939 рр.) / Гловацький І.Ю. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. історії та теорії держави і права. – Львів : ТРІАДА ПЛЮС, 2003. – 344, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-345 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7596-26-5
1354105
  Петрів М.Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. = The ukrainian advocate"s: state, socio-political, cultural and education activist at the close of XIX - XX century / Михайло Петрів ; [Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 541, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. лише назва сер. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека адвокатури України = Corpus advocaturae Ucrainae ; т. 1). – ISBN 978-617-7039-05-0


  В пр. №1700321 напис: проф. В. Сергійчукові На добру згадку про Коломию ... адв. Мих. Петрів. Підпис. 11.10.2015 р.
1354106
  Подольський А.Ю. Українські академічні студії з історії Голокосту: нові теоретичні тенденції і політичні підтексти // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 442-460. – ISBN 978-966-02-8321-3
1354107
  Китов Д. Українські акватичні символи природного походження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 113-118


  Українська етнічна культура; унікальна дніпровська традиція
1354108
  Чорномаз В"ячеслав Українські акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-58
1354109
  Машевський О. Українські акценти у створенні Держави Ізраїль / О. Машевський, О. Сухобокова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 56-59


  КНУТШ спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в Україні 18-19 жовтня 2012 р. провели на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ Міжнародну науково-практичну ...
1354110
  Мочурад А. Українські алюзії в Курдистані, або Враження експедиції "Вітер на Схід" від центрально-східної Туреччини. / А. Мочурад, П. Лозинський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Поки у Стамбулі не вщухають протести, тут про них майже не згадують.
1354111
  Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. – Київ : "Смолоскип", 2001. – 200 с. – ISBN 966-7332-56-Х
1354112
  Кущ Н. Українські аналітичні прийменникові еквіваленти: питання структури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 573-579. – Бібліогр.: Літ.: с. 578-579; 5 назв. – ISSN 1728-9572
1354113
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-7250-09-01
Вип. 1 : (XIX ст. - 1930-ті рр.). – 1999. – 370 с.
1354114
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-625-001-2
Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.). – 2002. – 254 с.
1354115
   Українські архівісти : Біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-625-034-9
Вип. 3 : (1970 - 1990- ті роки). – 2003. – 284 с.
1354116
   Українські архівісти (XIX - XX ст.) : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
1354117
  Палієнко М. Українські архівні осередки в Піівнічній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 253-265. – ISBN 966-02-2067-7
1354118
  Палієнко М.Г. Українські архівні центри за кордоном історіографічний аспект проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Історія ; Вип. 54)


  Проаналізовано праці українських і зарубіжних авторів, присвячені історії заснування та діяльності українських архівних центрів за кордоном.
1354119
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1354120
  Остапенко Н.Ф. Українські аспекти гендерної рівності / Н.Ф. Остапенко, Н.М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с.28, Літ.: 11 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Піднімається проблема встановлення гендерної рівності жінок і чоловіків в Україні й даються практичні вказівки для її досягнення.
1354121
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1354122
  Фінкель О.М. Українські байкарі 1-ої половини 19 ст. / О.М. Фінкель. – Харків, 1930. – 80 с.
1354123
  Степаненко І. Українські байкарі XIX століття : [збірка] / упорядкував І. Степаненко. – Київ : Вид.Т-во "Час", 1927. – 160 с. – (Бібліотека "Час")


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
1354124
  Кононенко Н. Українські балади в Канаді: пристосування до нового життя в новій країні // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 112-120. – ISSN 0130-6936
1354125
  Опришко В. Українські банки: спеціалізація чи універсалізація // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.6-10
1354126
  Курганова О.Ю. Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 81-90. – ISSN 2222-4203
1354127
  Королевич Н.Ф. Українські бібліографи XX століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н.Ф. Королевич. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 327, [1] с. – ISBN 966-7308-11-1
1354128
  Гуменюк М.П. Українські бібліографи ХІХ - початку ХХ століття / М.П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182с.
1354129
  Гуменюк М.П. Українські бібліографи ХІХ - початку ХХ століття / М.П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182с.
1354130
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1354131
  Чуканова С. Українські бібліотеки очима американських студентів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 37-39. – ISSN 1811-377X
1354132
  Неділько Г.С. Українські бізнес - інкубатори: підтримка технологічно-орієнтованих малих та середніх підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто діяльність бізнес-інкубаторів - нової для України форми організаційної та інвестиційної підтримки малих та середніх підприємств. Основну увагу приділено характеристиці бізнес-індукторів, зорієнтованих на підтримку виробництва, пов"язаних із ...
1354133
  Каманін І.М. Українські богатирі козацької доби / подав Ів. Каманін ; [з російської рукописи для "Записок..." переклала Н.Р.]. – [Київ] : [Друк. 2-ої Артілі], 1913. – 22 с. – Окр. відбиток: Записки Українського Наукового Товариства в Києві, 1913, кн. 2, с. 22
1354134
  Полторацький О.І. Українські буржуазні націоналісти -- найлютіші вороги українського народу / О.І. Полторацький. – Київ, 1953. – 68с.
1354135
   Українські буржуазні націоналісти - найлютіші вороги українського народу.. – Львів, 1961. – 24с.
1354136
   Українські буржуазні націоналісти - прислужники імперіалістичних розвідок.. – К., 1986. – 16с.
1354137
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1354138
  Чернюк С.Л. Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 181-190


  У статті розглянуто особливості двох одноіменних творів Остапа Вишні та М. Хвильового
1354139
  Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 42-50
1354140
  Калашник Володимир Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації / Калашник Володимир, Філон Микола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 104-106


  Інтерес до духовного життя українського етносу
1354141
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1354142
  Щербак С.В. Українські весняні танково-ігрові пісні (деякі проблеми генезиса й семантики) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 232-236. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1354143
  Тимошик М. Українські видавничі стандарти // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.18-21


  До питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання
1354144
  Тимошик М.С. Українські видавничі стандарти: до питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.41-49
1354145
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина 19 - 20 ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Васильчук М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1354146
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Васильчук Микола Миколайович; ЛНУ ім.І.Франка. Факультет журналістики. – Львів, 2002. – 248л. + Додатки: л. 182 - 248. – Бібліогр.: л. 152 - 182
1354147
  Здражко А.Є. Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України ( на початку 1990-х років) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 77-83


  Стаття присвячена історіографічному дослідженню видань української перекладної дитячої літератури початку 1990-х років. Автор наголошує на тому, що деякі заборонені за радянських часів переклади творів дитячих письменників були перевидані, а інші ще й ...
1354148
  Лубчак В. Українські видання: життя в умовах імперських заборон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 17, 20


  Редактори перших україномовних альманахів на півдні Російської імперії змушені були "ховати" у белестричні збірники актуальну публіцистику. Дмитро Васильович Маркович — український громадський і державний діяч, правник, письменник. Входив до складу ...
1354149
  Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О.С. Рубльов, О.П. Реєнт // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. – С.1-319. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-21-3
1354150
  Канівець І. Українські визвольні змагання в російському кіно. Режисерські засоби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 11-12. – ISSN 1562-3238
1354151
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1354152
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 37. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1354153
  Станкевич М.Є. Українські витинанки / М.Є. Станкевич. – К., 1986. – 123с.
1354154
  Потапова Н. Українські витинанки: науковий опис, сучасний стан вивчення і розуміння // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 358-373


  Стаття співробітника Російського етнографічного музею в м. Санкт-Петербург присвячена проф. Санкт-Петербурзького ун-ту Олександру Гадло
1354155
   Українські виші - поки що не надто привабливі для іноземців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Серед усіх студентів в Україні 1,5% - іноземці.За словами голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти М. Луцького державне замовлення вищих навчальних закладів цього року значно перевищило попит студентів. Вищі навчальні заклади, ...
1354156
  Криськов А.А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 427-433. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1354157
  Бринов О. Українські відзнаки на європейських ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1354158
  Калиниченко Олександр Українські візи стають доступнішими // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1354159
  Скрипка О. Українські візії Олега Скрипки / розмову вела Тетяна Шульга // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6
1354160
  Кралюк П. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 421-427. – ISBN 978-966-2254-74-7
1354161
  Печенюк І.С. Українські військові з’їзди – важливі першочергові заходи з українізації армії // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 254-257. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1354162
  Якубовська М. Українські вінки сонетів другої половини ХХ століття // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 251-261. – ISBN 966-587-044-0
1354163
  Горпинич В.О. Українські власні назви в російській мові : правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису / В.О. Горпинич, Т.Р. Антонюк. – Дніпропетровськ; Київ : ДДУ, Іван Федорів, 1998. – 136 с. – ISBN 5776383463
1354164
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1354165
  Вольвач П. Українські водосховища Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 5
1354166
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1354167
  Кононенко М.П. Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко; Укр. гуманіт. ліцей КНУТШ. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 312 с. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
1354168
  Степченко О.П. Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко ; НАНУ, НБУ імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – 90-річчю Академії наук України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4885-4
1354169
   Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 142-144
1354170
  Бурдейний А. Українські вчені в закордонних університетах: від середньовіччя до наших днів / А. Бурдейний, О. Лісняк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 62-64. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Подано відомості про визначних українських учених, які впродовж ХХ століття працювали у відомих університетах Європи. Особливу увагу зосереджено на найменш відомих іменах, зокрема Юрія Кистяковського, Миколи Голоняка
1354171
   Українські вчені ввійшли до ради Фонду "Сколково" // Світ. – Київ, 2013. – липень (№ 27/28)


  Україну в Фонді будуть представляти: віце-президент НАН України академік Антон Наумовець, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" академік М. Згуровський та голова Державного агенства з питань науки, ...
1354172
  Пелих В.О. Українські вчені отримали міжнародну нагороду за найкращу книгу в області фундаментальних наук від Міжнародної академії астронавтики // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (104). – С. 71-73. – ISSN 1561-8889


  Міжнародна академія астронавтики (МАА), заснована у 1960 році з ініціативи Т. фон Кармана, одного із піонерів ракетобудування, відзначила своєю нагородою 2016 р. у категорії "Найкраща книга в області фундаментальних наук" тритомне видання "Dark energy ...
1354173
  Горєва В.В. Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з"їзді слов"янських філологів (Прага, 1929 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 519-528. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1354174
  Біркович Т. Українські вчені, винаходами яких користується весь світ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1354175
  Березовський О.М. Українські газети "Слобожанщина" і "Запоріжжє" та їх місце в національному русі (1906 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови, в яких існували газети "Слобожанщина" та "Запоріжжє", вияснено їх місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of Ukrainian newspapers "Sloboganshсhyna", "Zaporigg"e" and shows its place in development of ...
1354176
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1354177
  Мандзяк В.П. Українські галицькі партії кінця XIX - початку XX ст. в сучасній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 33-34. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні наукові дослідження, присвячені вивченню діяльності українських галицьких партій наприкінці XIX - на початку XX ст.
1354178
  Хоменко О. Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 355-364


  У статті йдеться про способи перекладу географічних реалій у поезіях Т. Шевченка японською мовою і засвоєння їх перекладачкою Фудзією Ецуко.
1354179
   Українські герої Севастополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 7


  "День" спілкувався із курсантами уже колишньої Академії Військово-Морських сил України, які залишилися вірними присязі. Єдине їхнє бажання сьогодні - чимшвидше продовжити службу на "материку".
1354180
  Малинська Н.А. Українські героїчні думи : Практикум: Навчально-методичний посібник / КНУТШ; Н.А. Малинська. – Київ : Київський університет, 2005. – 112с. – ISBN 966-594-605-6
1354181
  Акаш Крішан Українські гетьманати і Запорозька Січ між царем та королем у 1686 - 1688 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2078-0850
1354182
  Красовський І. Українські гетьмани // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 167-173
1354183
  Андрусенко Г.Б. Українські гетьмани і Межигірський монастир // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.13-18
1354184
  Тинченко Я. Українські гетьманці XX століття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Історія братів Сахнів-Устимовичів, активних учасників антибільшовицької боротьби. Олександр Сахно-Устимович - українській і російській військовий діяч.
1354185
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1354186
  Чучка П.П. Українські говірки околиці Ужгорода (фонетика і мофрмологія) : Дис... канд. філол.наук: / Чучка П.П.; Ужгородський держ. ун-тет. Каф. укр. мови. – Ужгород, 1958. – 357л. – Бібліогр.:л.348-357
1354187
  Павлюк Микола Українські говори Румунії = Ukrainian dialects in Romania : Діялектні тексти / Павлюк Микола, Робчук Іван; Канадський інститут укр. студій, Наукове тов-во ім.Т.Г.Шевченка в Америці. Ін-т українозн.ім.І.Крип"якевича, НАН України. – Едмонтон : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2003. – 784 с. – ISBN 966-02-2916-Х; 966-02-2982-8
1354188
  Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини в лінгвістичних атласах дослідження району Карпат та підручниках "кодіфікованого русиньского языка" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 93-103. – ISBN 978-80-89755-32-5
1354189
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1354190
  Лащук Ю.П. Українські гончарі / Ю.П. Лащук. – К, 1968. – 41с.
1354191
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – 1986
1354192
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9. – 1992
1354193
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – 1993
1354194
  Розов В.О. Українські грамоти / Вол. Розов, проф. – Київ : З Друкарні Української Академії Наук. – (Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук, Збірник № 63 / Постійна комісія історії української мови, під керуванням акад. А.Е. Кримського ; Вип. 1 : Пам’ятки і студії з історії української мови)
Т. 1 : XIV в. і перша половина XV в. – 1928. – [4], 176, 75, IX с. – Текст частково укр., церковнослов. мовами.
1354195
   Українські грамоти ХУ ст.. – К., 1965. – 163с.
1354196
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1354197
  Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-4
1354198
  Козуб Л. Українські громади 60-90-х р.р. ХІХ ст. в оцінці М.П. Драгоманова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 346-356. – ISBN 966-02-2554-7
1354199
  Галько Оксана Українські громади в Іспанії (соціальні здобутки четвертої хвилі еміграції) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 287-291
1354200
  Світ І. Українські громади в Китаї у 1920-1940-х рр. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 324-413. – ISBN 978-966-579-271-0
1354201
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1354202
  Головата Л.В. Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник легальної видавничої діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 98-109. – ISSN 0130-5247
1354203
  Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1354204
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1354205
   Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія. У двох частинах. – Київ : Наукова думка, Основи. – ISBN 5-12-003948-0; 5-12-003804-2
Ч.1. – 1995. – 432с.
1354206
   Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія. У двох частинах. – Київ : Наукова думка, Основи. – ISBN 5-12-003949-9
Ч.2. – 1995. – 432с.
1354207
  Беренштам-Кістяківська Українські гуртки в Києві другої половини 1880-их та початку 1890-их років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 155-156. – ISBN 966-7272-00-1
1354208
   Українські декоративні розписи. – Київ, 1957. – 12с.
1354209
  Капелюшний В. Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми створення української фракції у першому російському парламенті. В статье рассматриваються проблемы создания украинской фракции в первом российском парламенте. The article examines the problems of the forming of the ...
1354210
  Вечерський В.В. Українські дерев"яні храми / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 272с. : іл. – На обкл.: Храми України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-48-8
1354211
  Сергійчук В.І. Українські державники: Тарас Шевченко / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 311, [1] с. : іл. – Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Загол. обкл. і корінця: Тарас Шевченко. – ISBN 978-966-2911-62-6
1354212
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1354213
  Красніцький А. Українські державотворчі процеси 1917-1920 років у науковому доробку істориків права: досягнення та перспективи дослідження // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 640-649. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивченні національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні та окреслено перспективи дослідження.
1354214
  Фігурний Ю. Українські державотворчі процеси в другій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 106-117
1354215
  Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
1354216
  Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський; Дипломатична академія України при Мін. закордонних справ України. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-7196-11-9
1354217
  Присташ Я. Українські дипломати і Євромайдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 14. – С. 1, 5. – ISSN 0027-8254
1354218
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1354219
  Клокун Т. Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання еволюції такого жанру дитячої творчості, як лічилки. Досліджено лічилки "заумні", їх походження, лексичний склад та будову. Is devoted to the problem of evolution of such genre as rhyme-counting"s. The origins and lexical structure ...
1354220
  Вакульчук С. Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. ХХ ст). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 377--387. – Бібліогр.: Літ.: С. 386-387; 26 поз.
1354221
  Корбуш Ю. Українські діаспорні мислителі: проблема духовності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 251-253
1354222
  Борисова О.В. Українські дієслівні перекладні відповідники англійських слів недієслівного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 171-174. – ISBN 966-594-420-7
1354223
  Петровський М.Н. Українські діячі ХУП віку і Тиміш Цицюра / М.Н. Петровський. – К., 1929. – 25с.
1354224
  Умланд А. Українські добровольчі батальйони і полк "Азов" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-9
1354225
   Українські дожовтневі письменники. – К., 1985. – 280с.
1354226
  Сергійчук В. Українські документи у фондах центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 184-187
1354227
  Лопушанський В. Українські долі в австрійському таборі для інтернованих Талєргоф (1914-1917 рр.) / В. Лопушанський, Я. Лопушанський // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 221-263. – ISBN 978-617-7235-61-2
1354228
  Фельдман В. Українські дослідження в Антарктиді і міністерські "ігри" у Києві // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 12-13
1354229
   Українські дослідники Землі : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. : фотоіл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-42-X
1354230
  Вернигора Н.М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 80-86


  У статті йдеться про стан розробки проблем текстотворення та книговидання для дитячої аудиторії. Автор звертає увагу на те, коли ці теми потрапили в поле зору дослідників, які зрізи проблем цікавили теоретиків у різні періоди розроблення теми та які ...
1354231
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1354232
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1354233
  Тимошик М.С. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування та видавничої справи : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 23с.
1354234
   Українські думи / [упоряд. О.К. Артеменко]. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-575-202-8
1354235
   Українські думи в новому виданні К.М. Грушевської : (Істор. Секція УАН. Комісія історичної пісенності. "Українські народні думи", т. 1 корпусу. Тексти №№ 1-13 і Вступ Катерини Грушевської в.о. секретаря комісії (історичної пісенності), [Київ] : Держвидав України, 1927 (с. CCXX, 176) : [рецензія]. – [Київ], 1927. – 56, [4] с. – Окр. відбиток з: Етнографічний вісник, кн. 7, 1928, Київ (с. 1-56, 129-132). - Авт. у вид. не вказ., встанов. за інтернет-пошуком
1354236
  Плісецький М. Українські думи та історичні пісні / М. Плісецький; упорядкув. та прим. М. Плісецького ; ред. та перед. М. Рильського. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 183, [1] с.
1354237
  Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні : Огляд питання про думи. Тексти дум і пісень з історичними й літературними увагами. Бібліографія. Ноти. – Київ : Видання т-ва "Час", 1919. – 300 с. : поpтp., нот. – Бібліогp.: Покажч. літ. дум і іст. пісень: с. 279-296


  Огляд питання пpо думи; Тексти дум і пісень з істоpичними й літеpатуpними увагами; Бібліогpафія; Hоти в pозкладі Л. Ревуцького. – В кн. поpтp. О.М. Веpесая, Ф. Холодного, Г.Т. Гончаpенка. – Додаток: [Пісня пpо Моpозенка]: с. 274-276.
1354238
  Ревуцький Л.М. Українські думи та пісні історичні / Л.М. Ревуцький. – 2-е вид. – Харків ; Київ, 1930. – 273 с.
1354239
  Біловус Л.І. Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 113-131. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1354240
  Коропецький Українські економісти XIX століття та західно наука / Коропецький, Іван-Святослав. – Київ, 1993. – 176 с.
1354241
  Сайкевич О. Українські економісти другої половини XIX - початку XX століття про необхідність державного регулювання банківської системи країни : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1354242
  Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 29-34. – ISSN 2076-9326


  Викладено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями й електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, ...
1354243
   Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
1354244
  Савчук М. Українські еліти Коломиї (1848-1939) : до 150-річчя т-ва "Просвіта" / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2017. – 87, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коломийська бібліотека / [засн. сер. В. Ковтун] ; вип. 26). – ISBN 966-550-034-1


  В пр. №1715933 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича - дарунок від автора. Підпис. 20.12.2017 р., м. Коломия
1354245
  Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926-1939 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 97-117. – ISSN 0130-5247
1354246
  Січинський В. Українські епіграфічні пам"ятки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 397-399. – ISSN 2310-3310
1354247
  Гирич І. Українські есдеки: між національним і класовим вибором // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 522-576. – (Нова серія ; вип. 15)


  Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень - жовтень 1912 року).
1354248
  Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 162-189. – ISBN 978-966-02-5322-3
1354249
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1354250
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 126-130


  У статті проаналізовано сюжетно-мотивний фонд українських етіологічних легенд про сусідів (поляків, угорців, росіян та білорусів). Зосереджено увагу на акумулюванні у фольклорних зразках етнічних стереотипів українців. Наголошено на впливі реалій ...
1354251
  Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-128


  Однією з колоритних тематичних груп українських етіологічних легенд є твори з етногонічними мотивами. У статті розглянуто й проаналізовано фольклорні зразки цього пласту, в основі яких українські етнічні стереотипи, зокрема автостереотипи (уявлення ...
1354252
  Фігурний Ю. Українські етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 178-182
1354253
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1354254
  Фігурний Ю. Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 50-64
1354255
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 178-184
1354256
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 107-114
1354257
  Ясінський М.М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця XIX - початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації / Михайло Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-151. – ISBN 978-866-7359-67-6
1354258
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1354259
  Юрченко К. Українські жертовники XVIII - XIX століть як атрибут козацького богослужіння: до питання дослідження маловідомих пам"яток // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 229-231. – ISSN 2078-0850
1354260
  Шарамова В. Українські жінки-астрономи / В. Шарамова, М. Стоділка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 27-35


  Братійчук М.В., Казімірчак-Полонська О.,Самойлова-Яхонтова Н.С., Шайн П.Ф., Щукіна Н.Г., Теплицька Р.Б., Корсунь А.О., подружжя-Черних Людмила Іванівна та Микола Степанович
1354261
  Шептицька Т. Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2213-81-2
1354262
  Михайлюк Н. Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII - XVIII ст. Історико-мистецькі пам"ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 301-311. – ISSN 1028-5091
1354263
  Божук Л. Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 56-64
1354264
   Українські журналісти проти катувань / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
1354265
  Городенко Л.М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-14


  У статті розглядаються, аналізуються та систематизуються українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації, описуються головні напрями і тенденції вивчення феномена "мережева комунікація" вітчизняними науковцями. В статье ...
1354266
   Українські загадки. – К., 1962. – 157с.
1354267
  Гаєвська Н.М. Українські загадки / Н.М. Гаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 120с. – (Бібліотека українця ; № 4-7). – ISBN 5-7707-4663-7
1354268
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1354269
   Українські закарпатські говірки : Тексти. – Ужгород : Ліра, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8266-06-4
1354270
   Українські замовляння. – К., 1993. – 307с.
1354271
  Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-361-220-1
1354272
   Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 11-13
1354273
  Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XIV столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 258-263. – ISBN 966-7196-06-2
1354274
  Дашкевич Я. Українські землі в часах галицько-волинської державності (кінець Х - середина ХVІ ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-21. – ISSN 0869-3595
1354275
   Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 25-30
1354276
   Українські землі наприкінці у 60-80-ті роки XVII століття. Петро Дорошенко: важкий вибір гетьмана // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 18-19
1354277
  Анцишкін І. Українські землі та Римські папи у I тис. н.е. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 13-24. – ISBN 978-966-7379-86-5
1354278
  Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1992. – 232с.
1354279
  Гісем Олександр Українські землі у першій половині XVII ст. : (Історія України, 8 кл.). Частина І. (Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31
1354280
  Гісем Олександр Українські землі у першій половині XVII ст. : (Історія України, 8 кл.). Частина 1. (Уроки 16-19) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-32
1354281
  Гісем О. Українські землі у першій половині ХVІІ ст. : (Історія України, 8 кл.) Частина 1.(Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31.
1354282
  Дьомін О.Б. Українські землі, Англія і Османська імперія в процесі формування європейської політичної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 414-427. – ISBN 966-7196-06-2
1354283
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1354284
  Дем"яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (помірковані технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 189-207
1354285
  Носова Б.М. Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 177-180


  Стаття присвячена актуальним проблемам інформаційної безпеки XXI століття, що пов"язані зі становленням, розвитком та позицією сучасних українських ЗМІ. Аналітичні дослідження стосуються тематики газети "День".
1354286
  Даниленко С. Українські ЗМІ у тенетах суспільного розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 15-20. – ISBN 966-7181-44-8
1354287
  Ващенко О.О. Українські і чеські фразеологічні одиниці з колоративним компонентом "білий" / О.О. Ващенко, О.В. Степанюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1354288
  Гломозда К. Українські ідентичності в історіографічних рефлексіях // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 103-109
1354289
  Сімків О. Українські ідентичності на зламі тисячоліть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 484-486. – ISBN 978-966-02-5080-2
1354290
  Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлатичними структурами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 5-22
1354291
  Фоміна Тетяна Українські ієрархи в українському полоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1354292
  Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. / Л.Т. Масенко. – Киев : Знание, 1990. – 47с.
1354293
  Капіруліна С.Л. Українські імена на карті світу. Програма факультативного курсу для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (18 год на рік) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 10 назв
1354294
  Белей Любомир Українські імена перед викликами XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ. в приміт. : 20 поз. – ISSN 0130-5263


  Зі здобуттям Україною незалежності докорінних змін зазнали культурно-політичні умови функціонування національного іменника. Зневиразнення національної специфіки українського іменника є сутністю його глобалізації.
1354295
  Осінчук З. Українські імена у світовій нафтогазовій науці / З. Осінчук, З. Савків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 20-25. – ISSN 1819-7329
1354296
  Болобан М.А. Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 16-21


  Основним завданням дослідження є вивчення принципів номінації, відображених в українських словах на позначення часу й календарних понять. Основным заданием исследования является изучение принципов номинации, отраженных в украинской лексике, ...
1354297
  Зінченко А. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – С. 8-24. – ISSN 2413-7065
1354298
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; [відп. ред. О. Рубльов]. – Київ : Український письменник, 2014. – 494, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 470-494. – Бібліогр.: с. 424-469 та в підрядк. прим. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9


  У пр. № 1716757 напис: Бібліотеці Михайла Максимовича - одній з кращих у Києві. Від автора. Підпис. 12.04.2018 р.
1354299
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 102-114. – ISSN 1728-9572
1354300
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1354301
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 25-48. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуті інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького з українськими культурними та суспільними діячами Наддніпрянщини від 70-х років XIX ст. 1917 р., показані їхнє місце і роль у житті й творчості видатного вченого та на ширшому тлі поступу української ...
1354302
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки професора В.Б. Антоновича // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128-147. – ISBN 978-966-551-327-8


  Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, В.Б. Антонович відіграв вельми позитивну роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала активну участь у діяльності Київської української громади. Згадуються науковці університета Св. ...
1354303
  Світленко С. Українські інтелектуальні контакти в діяльності Д.І. Яворницького петербурзького періоду (1885 - 1892 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 75-92. – ISBN 978-966-383-690-4
1354304
  Шелест Г. Українські інтереси в Іраку - втрачені можливості та перспективи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 50-54
1354305
  Айман Захер Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д"Івуар // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 30-31
1354306
   Українські інтермедії XVII-XVIII ст.. – Київ, 1960. – 240с.
1354307
  Остапчук Т.П. Українські інтерпретації драми С. Беккета „Krapp’s Last Tape” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 323-329. – ISBN 966-8474-40-6
1354308
  Тельвак В.П. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 7-12. – (Серія "Історичні науки")


  Серед істориків-романтиків, що зробили значний внесок у становлення вітчизняної історіографії, М. Грушевський виокремлював постаті М. Максимовича, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Срезневського
1354309
   Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник. – Київ. Львів, 2003. – 396с. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
1354310
   Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва; С.С. Батуріна, О.Г. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. Васильєва та ін. ; НАНУ. Ін-тут історії України ; редкол. : В.А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Київ, 2006. – 315с. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1354311
  Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-14. – (Історія ; Вип. 54)


  Розглядаються щляхи консолідації українських істориків материковової України та діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування соборності національної історіографії, її інтеграції в європейський та світовий історіографічний процес.
1354312
  Папенко Н.С. Українські історики про місце України в системі виробничо-технічних відносин Росії - Німеччини в 20-30-ті pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 124-125. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається роль України в системі російсько-німецьких виробничих відносин 20-30-х рр. XX ст. у працях сучасних українських істориків.
1354313
  Непомнящий О. Українські історики та вивчення Криму у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 165-166
1354314
  Маркевич М.І. Українські історики та історична наука 1820 - 60-х рр. у працях Дмитра Багалія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 23-26. – ISBN 966-2980-20-2
1354315
  Зайцева З. Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 45-58
1354316
  Снігирьова Л. Українські історичні пісні - в працях науковців // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1354317
  Богданова М.М. Українські історичні твори малої форми: тропи як лексико-семантичні виражальні засоби // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 290-298. – ISBN 978-966-188-008-4
1354318
  Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразілії як джерело інформації про західноукраїнську книгу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73-95. – ISSN 1591-6223
1354319
  Степовик Д. Українські календи // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 46-59. – ISSN 0131-2685
1354320
   Українські канадські письменники.. – Львів, 1971. – 104с.
1354321
   Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків. : до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади : збірник. – Київ : Дніпро, 1990. – 230с. – ISBN 5-308-00626-1
1354322
  Воропай Л.І. Українські Карпати : Фізико-географічний нарис / Л.І. Воропай, М.О. Куниця. – Київ : Радянська школа, 1966. – 167с.
1354323
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів
за 1987 рік. – 1989. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354324
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISBN 5-7702-0147-9
за 1988 рік. – 1990. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354325
   Українські Карпати : Покажчик літератури за 1993 рік. – Львів, 1996. – 176с. – ISBN 5770212438
1354326
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISSN 1561-6215
за 1994 рік. – 1999. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354327
   Українські Карпати : природа, економіка, історія, народознавство: покажчик літератури. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1995 рік. – 2001. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354328
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1996/1997 рік. – 2002. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354329
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1998 рік. – 2003. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354330
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISSN 1561-6215
за 1999 рік. – 2004. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354331
   Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Щорічний бібліографічний покажчик. – Львів, 1988-. – ISBN 966-02-3488-0. – ISSN 1561-6215
за 2000 рік. – 2005. – 328с. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1354332
  Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів : (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш; НАНУ, Ін-т народознавства; [відп. ред. С. Павлюк]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 451с.
1354333
  Мицик Ю. Українські кінозірки Голлівуду. Волтер Джек Пеленс // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 1 (123). – С. 30-31. – ISSN 1562-3238
1354334
  Приходько Інна Українські класики без фальсифікацій: Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич : Посібник з української літ-ри для студентів та учнів старших класів / Приходько Інна. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 112с. – ISBN 966-544-040-3
1354335
  Антонюк Є. Українські класики у творчій діяльності "Західної України" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 276-280. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1354336
  Стебун І.І. Українські класики. / І.І. Стебун. – К., 1940. – 230с.
1354337
   Українські класичні п"єси.. – К., 1970. – 340с.
1354338
  Благодір О. Українські клейноди // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 120-129
1354339
  Зайцева З. Українські книгарні кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 18-20
1354340
  Сташків Мирон Українські книги: час читати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47
1354341
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 340-354. – ISBN 978-617-7638-08-6
1354342
  Рудницький С. Українські козаки в 1625-30 рр. / С. Рудницький. – 76с.
1354343
  Рабій Ю. Українські козаки в історії міста Самбора // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 14-16
1354344
  Кульчинський О. Українські козаки в османській хроніці "Історія Наїми" як стилістичний код // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 71--76


  Розглянуто стилістичний образ козаків у тексті османської хроніки поч. XVIII ст. "Історія Наїми". Перекладено кілька фрагментів тексту, безпосередньо пов"язаних з історією України, щоб унаочнити стиль літопису і в такій спосіб відобразити ставлення ...
1354345
  Брехуненко В. Українські козаки і мусульманські сусіди: транскордонна міграція та взаємодія (XVI - перша половина XVII ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 227-239. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1354346
  Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 178-182. – ISBN 966-7865-75-4


  На прикладі Центрально-українського регіону.
1354347
  Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани : Богдан Хмельницький / П. Меріме. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 240с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-05-3
1354348
  Меріме Проспер Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; Пер.з франц. Я.І. Кравця // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Львів : Каменяр, 1990. – с. 115-301. – ISBN 5-7745-0300-3
1354349
  Клопот С. Українські козаки у "війні за чужі інтереси" у 1700-1706 роках у висвітленні М. Устрялова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.106-114
1354350
  Олексіїв М.П. Українські козаки, як їх змальовує французський поет XVII в. / М.П. Олексіїв. – Окр. відб. з Сборника в честь академика Д.Багалея, изд. УАН, 192. – Киев, 1927. – 616-621с.
1354351
  Кобилюх В.О. Українські козацькі назви у санскриті / Василь Кобилюх; Переднє слово В. Муляви; Українське реєстрове козацтво. – Львів; Київ : Наука і освіта, 2003. – 246с. : іл. – ISBN 966-7829-11-1
1354352
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1354353
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1354354
  Гербільський Г.Ю. Українські козачі полки і українське ополчення у Вітчизняній війні / Г.Ю. Гербільський. – М, 1943. – 20с.
1354355
  Качмар М. Українські колядки дівчині: роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 44-54. – ISSN 2225-5095
1354356
  Карпов В.В. Українські комбатанські видання у дослідженненні проблем військової символіки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-10
1354357
   Українські композитори - Лауреати комсомольських премій.. – К., 1982. – 160с.
1354358
  Ржевська М. Українські композитори в системі координат "великого перелому" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 31-38. – ISSN 1728-6875
1354359
  Шукліна Н.Г. Українські конституційні проекти європейського зразка ХІХ - початку ХХст про коло прав і свобод людини і громадянина:? політико - правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-31. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1354360
  Радишевський Р. Українські контексти Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 10-18.
1354361
  Комарова Л.В. Українські контингенти в миротворчих операціях ООН // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 86-89. – ISSN 1728-3671
1354362
  Відоменко О. Українські корені Л.М. Толстого // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – 122-129. – ISSN 0130-321Х
1354363
  Стаканков А.В. Українські корені правового виховання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – С. 11-13
1354364
  Третяченко Т. Українські кореспонденти Адольфа Патери


  У повідомленні йдеться про маловідомі документальні архівні джерела, що стосуються громадських і літературних взаємин між слов"янськими культурами у ІІ пол. ХІХ ст., між Чехією та Україною зокрема, про помітну роль у цьому процесі А. Патери
1354365
  Верховинець Я. Українські корифеї // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710


  Про композитора, хореографа, фольклориста В. Верховинця
1354366
  Бак Г.О. Українські корпорації в умовах глобалізації світового господарства: інчституційно-генетичні особливості // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1729-7036
1354367
  Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1354368
  Озерова Н.Г. Українські культереми в російському художньому дискурсі 20-х років 20 ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 126-131. – Бібліогр. в примітках (12 поз.). – ISSN 0027-2833
1354369
  Озерова Н.Г. Українські культуреми в текстах Віктора Некрасова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 112-117. – ISSN 0027-2833
1354370
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1354371
   Українські культурні індустрії : стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 30 травня 2008 р. / Мін-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; [ редкол. : Поплавський М.М., Безклубенко С.Д., Петрова Л.Г. та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2008. – 201 с.
1354372
  Василевська Тетяна Українські культурні особливості етики державного службовця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті йдеться про значущість та роль укр. культурних особливостей адміністративної етики у формуванні та реалізації ціннісних засад сучасної держ. служби України
1354373
  Тюрменко І.І. Українські культурні традиції XVI-XVII ст. у науковому доробку І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 48)


  Аналізуються погляди І. Огієнка щодо розвитку української культури у XIV-XVII ст.
1354374
  Кот С. Українські культурні цінності в Росії : Перша спроба повернення 1917 - 1918 / С. Кот, О. Нестуля. – Київ : Соборна Україна, 1996. – 320с. – (Повернення культурного надбання України). – ISBN 5-7707-6208-9
1354375
   Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України. – Київ, 1997. – 298с. – (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать ; Випуск 2). – ISBN 5-7707-6208-9
1354376
   Українські культурно-освітні товариства "Просвіта" : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 5-86248-106-0
Вип. 4 : Видання "Просвіт" Наддніпрянської України (1906-1922). – 1999
1354377
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (1). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1354378
  Стецишин О. Українські ландскнехти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Під час визвольних змагань у складі Української галицької армії воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів.
1354379
   Українські легенди. – Київ : Накладом вид. " Волошки", 1919. – 36 с. : іл.
1354380
   Українські легенди : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
1354381
  Бугаєвич І.В. Українські листівки та філокартія. / І.В. Бугаєвич. – К., 1971. – 92с.
1354382
  Могильний Леонід Петрович Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Могильний Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
1354383
  Могильний Леонід Петрович Українські ліберально-демократичні партії В Російській імперії на початку 20 століття : Дис... канд. істор. наук: 07.00.01. / Могильний Леонід Петрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 254 л. + Додатки: л.218-254. – Бібліогр.: л.181-217
1354384
  Колесник В.Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття : монографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 244 с. – ISBN 966-594-581-1
1354385
  Колесник В. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: сучасна історіографія / В. Колесник, Л. Могильний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сучасну історіографію українських ліберально-демократичних партій у Російській імперії на початку ХХ ст. The article deals with the contemporary historiography of the Ukrainian liberal-democratic parties in Russian Empire at the beginning ...
1354386
   Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 256с. – ISBN 966-518-052-5
1354387
  Мисак Н. Українські лікарі в Галичині (кін. XIX - плс. XX ст.) : соціаоьно-професійна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 180-193
1354388
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1354389
  Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 4
1354390
  Бойко І.З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ початку ХХ ст. / І.З. Бойко. – Київ, 1967. – 371 с.
1354391
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2001. – 512с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1354392
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2006. – 512 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1354393
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 966-2923-15-2
Т. 1. – 2006. – 162с. : іл. – Шифр дубл.8узб.Доп карт ст.
1354394
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 978-966-2923-15-5
Т. 2. – 2006. – 160с. : іл. – Шифр дубл.8узб Укра. Доп.карт ст.
1354395
  Рева Л. Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1354396
  Оліфіренко В. Українські літературні традиції у східній діаспорі і підручник літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 43-50. – ISBN 966-7517-08-X
1354397
  Данилюк-Кульчицька Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 198-209
1354398
  Бакалець О. Українські літописи XVII - XVIII ст. про економіку та грошовий обіг Гетьманщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 218-232
1354399
  Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 171-188. – ISSN 0130-528Х
1354400
  Марченко М.І. Українські літописи і хроніки 17-18 ст. / М.І. Марченко. – 404-416с.
1354401
  Александрович В. Українські маляри польського короля Яна III Собєського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – С. 17-148. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
1354402
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1354403
  Савченко Г.П. Українські маршові роти в системі поповнення фронтових частин російської армії у 1917 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан російської армії після Лютневої революції в Росії. Досліджуються питання українізації частин російської армії шляхом їх поповнення українськими формуваннями. The article deals with the state of the Russian army after the revolution in ...
1354404
  Гриценко О.М. Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 125-129


  Стаття присвячена розгляду проблеми сучасних мас-медіа як інструменту політичного впливу, та специфіка ролі журналістики в політичному аналізі.
1354405
  Сенюк А. Українські мас-медіа: рік після революції // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблеми у сфері мас-медіа, розв"язані новою владою після президентських виборів 2004 p., і проблеми, які новій владі вирішити не вдалося. Особливу увагу зосереджено на так званому діалозі між пресою та владою і на можливих причинах ...
1354406
  Солдатенко В. Українські масони в добу революції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.98-102 : Фото. – ISSN 1607-6451
1354407
  Задорожня О.С. Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті подано загальну характеристику науково-популярного журналу "National Geographic Україна". Проаналізовано контент видання, а саме його тематичне, жанрове та ілюстративне напов нення. The article represents general characteristic of the popular ...
1354408
  Радиш Я. Українські медики у процесі становлення української державності // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-146. – ISSN 0869-3595
1354409
  Петрів Т.І. Українські медіа-пріоритети у контексті проблем європейської інтеграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 131-133
1354410
   Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1354411
  Малінін В.С. Українські медіакорпорації в процесі глобалізації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 76-82.


  Розглянуто українські медіакорпорації у сучасному контексті. Запропоновано періоди становлення медіакорпорацій в Україні. The development of Ukrainian media corporations in the modern contex are considered. A periods of establishment of media ...
1354412
   Українські метаморфози. Політика. Економіка. Суспільство / Фонд Фрідріха Науманна "За свободу" ; [пер. з нім. : А. Баканов, Ю.Дуркот, В. Климченко та ін. ; наук. та літ. ред. Ю. Дуркот]. – Київ : К.І.С., 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-2141-64-1
1354413
  Слабошпицький Михайло Українські меценати / Слабошпицький Михайло. – Київ : Вид-во М.П. Коць, Ярославів Вал, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – (Нариси з історії української культури). – ISBN 966-605-225-3
1354414
  Слабошпицький М. Українські меценати. Розділ майбутньоі книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.124-157. – ISSN 0130-1608
1354415
  Хорунжий Юрій Українські меценати: Доброчинність-наша риса / Хорунжий Юрій. – Київ : КМ Академія, 2001. – 137с. – ISBN 966-518-148-3
1354416
  Мороз І.П. Українські миротворці: проблеми та перспективи участі України в міжнародних операціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 531-533
1354417
  Маликов Р. Українські миротворці: який їх статус? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С .14-16. – ISSN 1726-3077
1354418
  Мащенко С.Т. Українські мислителі 17-18 століть на Чернігово-Сіверщині : Науково-популярні нариси / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. – 155с. – ISBN 966-533-216-3
1354419
  Тіменик З.І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 93-100. – ISSN 2077-1800
1354420
  Хвойницька Х.М. Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно-правові основи держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 287-289. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Грушевський, М. Драгоманов та ін.
1354421
  Горняткевич Д. Українські мистці в автобіографіях / Дам"ян Горняткевич. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1958. – 79 с. : іл.
1354422
  Одинець С. Українські міграції у глобальному світі: пікнік на узбіччі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 26-32
1354423
   Українські міждисциплінарні студії = Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 370 с. : табл. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-44-8
1354424
  Царалунга І.Б. Українські мікротопоніми на -ани (-яни) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 189-196. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1354425
  Папенко Н.С. Українські мілітарні організації у Східній Галичині напередодні Першої світової війни / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 67-77
1354426
  Денисенко О. Українські міста в Європейській метрополітарній мережі: наскільки інтегрований Київ? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 169-180. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1354427
  Салій І.М. Українські міста: питання власності і муніципального управління : навчальний посібник / І.М. Салій. – Київ : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. – 416 с. – ISBN 966-7769-07-0
1354428
   Українські міфи, демонологія, легенди. – К., 1992. – 144с.
1354429
  Піскунов О. Українські мовознавці 30-х рр. XX ст. про реконструкцію прамовних станів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 21-27. – ISSN 2411-6548
1354430
   Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – 348 с.
1354431
  Решетуха Т. Українські молодіжні часописи Кременеччини двадцятих років XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 260-264


  Розглянуто змістове наповнення та специфіку перших українських рукописних молодіжних та учнівських часописів Кременеччини («Перші кроки» (1921–1922), «Юнацтво» (1922), «Хвиля» (1923) та «Проліски» (1924)). Considered meaningful content and specificity ...
1354432
  Вечерський В.В. Українські монастирі / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – На обкл. : Прадавні центри духовності та культури. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-06-4
1354433
  Рихлік Є. Українські мотиви в поезії Ю.Словацького / Є. Рихлік. – Ніжин, 1929. – 68с.
1354434
  Рябінін-Скляревскьий Українські мотиви в поемі О С. Пушкина "Полтава" : (Кілька дискусійних уваг до столітніх роковин поеми) / Олександр Рябінін-Скляревскьий. – [Київ], 1928. – С. 34-56. – Откр. відб.: Україна. 1928, кн. 1, с. 34–56


  Тільки рік 19.12.28 автор (все інше обрізано при палітурні кн.)
1354435
  Щербатюк В. Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького / В. Щербатюк, Н. Лисенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-187. – ISSN 2411-6548
1354436
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1354437
  Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 100-105. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована творчість Іллі Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. В статье проанализировано творчество Ильи Репина как важного этнографического источника для ...
1354438
  Гук І.В. Українські мотиви у творчості М. Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 13-14
1354439
  Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1354440
  Школьна Т.С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1354441
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1354442
  Сокирко О.Г. Українські найманці (Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1672 рр.) / О.Г. Сокирко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 44 с. – ISBN 9667436721
1354443
  Павлюк О. Українські народні агіографічні легенди // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 221-226. – Бібліогр.: С. 226
1354444
  Гальченко П. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / П. Гальченко. – Київ, 1967. – 383с.
1354445
  Семенюк Лариса Степанівна Українські народні балади західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність) : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Семенюк Лариса Степанівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1997. – 235л. – Бібліогр.:л.174-191
1354446
  Семенюк Л.С. Українські народні балади Західного Полісся. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Семенюк Л.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1354447
   Українські народні вишивки. – Київ, 1959. – 11с.
1354448
   Українські народні вишивки. – Київ, 1961. – 32с.
1354449
   Українські народні вишивки.. – К., 1951. – 18с.
1354450
  Чебанюк О.Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2984-4
1354451
  Колесса Ф.М. Українські народні думи / [Уклад.] Д-р Філярет Колесса. – Львів : Накладом Т-ва "Просвіти". Друк. Ставропиг. Ін-ту, 1920. – 160 с.
1354452
   Українські народні думи : у 2 т. / [вступ Катерини Грушевської]. – Київ : Держвидав України
Т. 1 : Тексти № 1-13. – 1927. – CCXX, 176 с. – Примsрник деф.: бракує с. CXL-CCXX, 1-49


  Відсутні у книзі статті та твори: Останнє десятиліття ХІХ віку ХХ століття Деякі висновки й побажання. Думи невільницькі. Плачі. 1. Невільники. 2. Плач невільника. Богуславці. 3. Іван Богуславець. 4. Маруся Богуславка. 5. ...
1354453
  Плісецький М. Українські народні думи : сюжети і образи / Марко Плісецький ; [пер. з рос. О. Медущенко ; відп. ред. М. Роман]. – Київ : УКСП "Кобза", 1994. – 362, [2] с.
1354454
  Стратілат А.І. Українські народні думи в науковій оцінці Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 372-375. – ISBN 966-8188-10-1
1354455
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1354456
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1955. – 660с. : іл.
1354457
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ : Веселка, 1990. – 238с. – ISBN 5-301-00670-3
1354458
  Королевич О.Д. Українські народні думи та історичні пісні 16 - 17 ст. / О.Д. Королевич. – Київ, 1959. – 60с.
1354459
  Малюк М. Українські народні думи у записах Степана Носа // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 77-86. – Бібліогр.: с.86, 19 приміток
1354460
  Стратілат А.І. Українські народні думи як носії народної моралі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 106-109
1354461
  Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
1354462
  Дмитренко М. Українські народні думи: термін і дефініція // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 20-27
1354463
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 309-315
1354464
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 426-433


  У статті відображено історико-теоретичний і змістовий аспекти виникнення, формування та особливостей побутування пісень, що за жанровими ознаками відносяться до творів християнської народної епіки, або ж старозавітної сакральної гімнографії (псалмів, ...
1354465
  Дядищева-Росовецька Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 95-115
1354466
   Українські народні жартівливі пісні. – Київ : Техніка, 2005. – 232с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-003-8
1354467
   Українські народні жартівливі пісні.. – К., 1989. – 134с.
1354468
  Шестопал М.М. Українські народні загадки / М.М. Шестопал. – К., 1963. – 399с.
1354469
  Красиков М. Українські народні звичаї, пов"язані з купівлею корови: сучасна магічна практика // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 62-67. – ISSN 0130-6936
1354470
  Старков В. Українські народні ігри Придонщини кінця ХІХ ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-106. – ISSN 0869-3595
1354471
  Вашак О.О. Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 251-255. – ISBN 978-966-651-861-9


  Статтю присвячено проблемі використання українських народних ігор в екологічному вихованні дошкільників. Розкривається значення українських народних ігор у всебічному розвитку дитини. Дається характеристика різним видам народних ігор.Показана ...
1354472
  Старков Валерій Українські народні ігри: втрати на шляху вивчення // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 90-98
1354473
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
1. – 1946. – 122с.
1354474
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
2. – 1947. – 132с.
1354475
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
3. – 1948. – 135с.
1354476
   Українські народні казки. – К., 1951. – 408с.
1354477
   Українські народні казки. – Київ : Держлітвидав України, 1953. – 332 с.
1354478
   Українські народні казки. – К., 1954. – 291с.
1354479
   Українські народні казки. – Л., 1966. – 280 с.
1354480
   Українські народні казки. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 279с.
1354481
   Українські народні казки. – Львів, 1971. – 280с.
1354482
   Українські народні казки. – К., 1975. – 76с.
1354483
   Українські народні казки. – К., 1976. – 430с.
1354484
   Українські народні казки. – 4-е вид. – Львів, 1977. – 224с.
1354485
   Українські народні казки. – К., 1980. – 136с.
1354486
   Українські народні казки : для молод.шк.віку. – К. : Веселка, 1985. – 166с.
1354487
   Українські народні казки. – 2-е вид. – К., 1988. – 284с.
1354488
   Українські народні казки. – 3-є вид. – К., 1990. – 270с.
1354489
   Українські народні казки : Для мол. та серед. шк. віку. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 176с. – (Шкільна бібліотека)
1354490
   Українські народні казки. – К., 1991. – 366с.
1354491
   Українські народні казки. – Київ : Знання, 1992. – 96 с.
1354492
   Українські народні казки. – К., 1992. – 415с.
1354493
   Українські народні казки. – К., 1992. – 128с.
1354494
  Дунаєвська Л. Українські народні казки / Л. Дунаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 96с. – ISBN 5-7701-2588-5
1354495
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1354496
   Українські народні казки Східної Словаччини. – Братіслава
5. – 1976. – 301с.
1354497
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К., 1957. – 544с.
1354498
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – М., 1958. – 544с.
1354499
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К., 1989. – 430с.
1354500
   Українські народні казки. Казки Поділля / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зинчук. – Чернівці : Букрек, 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-399-763-6
1354501
  Бушак С. Українські народні картини "Козаки-Мамаї" в контексті сарматської культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 197-203. – ISBN 966-650-037-X
1354502
   Українські народні колискові пісні. – Харків, 1939. – 95с.
1354503
   Українські народні ліричні пісні. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 686 с.
1354504
   Українські народні ліричні пісні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 687 с.
1354505
   Українські народні ліричні пісні.. – К., 1972. – 104с.
1354506
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 2 : Мелодії 1-1250. – 1964. – 574, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354507
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 3 : Мелодії 1251-2482. – 1966. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354508
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : Видавець Маріян Коць
Т. 1 : Показники. – 1967. – 565. [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. англ. - Показник алф. початк. слів пісен. текстів: с. 67-400. - Показник мелодичний: с. 401-549. – Бібліогр.: с. 45-66
1354509
   Українські народні мелодії : Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 4 : Мелодії 2483-3734. – 1968. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354510
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 5 : Мелодії 3735-5083. – 1970. – 574, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354511
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Джерзі Ситі : М. Коць
Т. 6 : Мелодії 5084-6437. – 1971. – 574, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354512
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Куць
Т. 7 : Мелодії 6440-7716. – 1981. – 574 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354513
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 8 : Мелодії 7717-9077. – 1986. – 573, [2] с. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354514
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М. Коць
Т. 9 : Мелодії 9078-10333. – 1991. – 573, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354515
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 10 : Мелодії 10334-11447. – 1994. – 607, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354516
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : Український Музичний Фестиваль [та ін.]
Т. 11 : Доповнюючі тексти. – 1996. – 413, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1354517
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1354518
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти / А.І. Гуменюк. – К., 1967. – 244с.
1354519
  Черкаський Л.М. Українські народні музичні інструменти / Л.М. Черкаський. – Київ : Техніка, 2003. – 264с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-111-5


  Характеризуючи кожний музичний інструмент, автор простежує його походження, еволюцію, конструктивні зміни, основні прийоми гри, сферу побутовання
1354520
  Горняткевич А. Українські народні музичні інструменти в Канаді // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 306-312. – ISBN 1-55195-156-8
1354521
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри / А.І. Гуменюк. – К., 1959. – 55с.
1354522
  Осадча-Яната Наталія Українські народні назви рослин = Plant names in Ukrainian vernacular : (Зібрав автор на Україні в роках 1927-1939) / Осадча-Яната Наталія; Укр. вільна академія наук у США. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1973. – 173с. : іл.
1354523
  Белза І.Ф. Українські народні пісні / І.Ф. Белза, 1946. – 199с.
1354524
  Демуцький П. Українські народні пісні / П. Демуцький. – К., 1951. – 80с.
1354525
   Українські народні пісні. – Київ : Мистецтво, 1951. – 559 с.
1354526
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 1. – 1954. – 484с.
1354527
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 2. – 1954. – 415с.
1354528
   Українські народні пісні : в двох книгах. – Київ : Мистецтво
Кн.1. – 1955. – 487 с.
1354529
   Українські народні пісні : календарно-обрядова лірика. – Київ : Художня література, 1963. – 569 с.
1354530
   Українські народні пісні. – К.
3. – 1963. – 296с.
1354531
   Українські народні пісні : родинно-побутова лірика. – К. : Дніпро
Ч.1. – 1964. – 588 с.
1354532
   Українські народні пісні : родинно-побутова лірика. – Київ : Дніпро
Ч. 2 : [Пісні про родинне життя]. – 1965. – 530 с.
1354533
   Українські народні пісні. – Київ : Дніпро
Частина 2. – 1965. – 527с.
1354534
   Українські народні пісні. – К.
5. – 1965. – 287с.
1354535
  Базилевич А. Українські народні пісні / А. Базилевич. – К., 1966. – 16с.
1354536
   Українські народні пісні : пісні суспільно-побутові. – Київ : Музична Україна, 1967. – 735 с.
1354537
   Українські народні пісні : пісенник / [упорядник: Дмитрієва Т.А.]. – Київ : Музична Україна, 1976. – 144 с. – Мініатюрне видання
1354538
   Українські народні пісні : Пісенник. – Вид. 3-е. – К. : Музична Україна, 1987. – 272 с.
1354539
   Українські народні пісні : Пісенник. – Київ : Муз. Укр., 1989. – 176 с.
1354540
   Українські народні пісні : (записи пожовтневого часу). – Київ : Наукова думка, 1991. – 288 с.
1354541
   Українські народні пісні. – Київ : Фітосоціоцентр, 1993. – 95 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця № 1-10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1354542
   Українські народні пісні. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця ; № 10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1354543
   Українські народні пісні. – Київ : Техніка, 2003. – 207с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-189-1
1354544
  Гнатюк В.М. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / Володимир Гнатюк ; [упорядкув., вступ. ст. та прим. М. Яценка]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 324 с.
1354545
  Доленга-Ходаковський Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / Доленга-Ходаковський; [упорядкув., текстологічна інтерпретація і комент. О.І. Дея ; автрибуція автографів і копій та передм. Л.А. Малаш, О.І. Дея]. – Київ : Наукова думка, 1974. – 780, [1] с.
1354546
   Українські народні пісні в записах Олександра Потебні. – Київ, 1988. – 312 с.
1354547
   Українські народні пісні в записах Платона Майбороди.. – К., 1986. – 143с.
1354548
  Тобілевич С.В. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / С.В. Тобілевич. – Київ, 1982. – 424 с.
1354549
   Українські народні пісні з Лемківщини.. – К., 1972. – 404с.
1354550
   Українські народні пісні з нотами / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
1354551
   Українські народні пісні на слова Шевченка. [Ізоматеріал] : [Комплект 10 листівок з обкл.]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 10 арк. з обкл.
1354552
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1971. – 211с.
1354553
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1978. – 131с.
1354554
   Українські народні пісні про кохання : пісенник. – Вид. 3-є. – Київ : Музична Україна, 1988. – 136 с. – Мініатюрне видання
1354555
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1992. – 159с.
1354556
   Українські народні пісні Пряшівського краю
1. – 1958. – 304с.
1354557
   Українські народні пісні та думи. – Київ : Знання, 1992. – 96с. – ISBN 5-7770-0572-1
1354558
   Українські народні пісні та колядки. – Київ : Бібліотека українця, 1996. – 144с.ё. – (Біб-ка українця). – ISBN 5-7707-2143-Х
1354559
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1354560
   Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. – К., 1990. – 453с.
1354561
   Українські народні пісні.. – К., 1945. – 62с.
1354562
   Українські народні пісні.. – К., 1992. – 64с.
1354563
  Попов П.М. Українські народні прислів"я і приказки радянської епохи // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 1-4
1354564
   Українські народні прислів"я та приказки. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 447 с.
1354565
   Українські народні прислів"я та приказки. – 2-е вид. – К., 1961. – 527с.
1354566
   Українські народні прислів"я та приказки. – К., 1963. – 791с.
1354567
  Ліждвой М.П. Українські народні прислів"я та приказки в радянську епоху / М.П. Ліждвой. – Київ, 1962. – 136 с.
1354568
   Українські народні прислів"я та приказки Степового Побужжя : збірник / упорядкування, примітки та передмова Л. Якиминської ; під ред. Т.В. Тхоржевської. – Миколаїв, 2009. – 90 с. – ISBN 978-966-8889-23-3
1354569
  Бенько Н. Українські народні псалми: TABULA RASA в українському фольклорі? : Про жанрову природу народних духовних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 282-291. – Bibliogr.: С. 290-291
1354570
  Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї / Ізидора Левкович. – Лондон : Накладом Української Видавничої Спілки, 1956. – 42 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1354571
   Українські народні романси. – К., 1961. – 412с.
1354572
  Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї / В.К. Сапіга; Т-во "Знання" України. Респ. центр духовної культури. – Київ : Знання України, 1993. – 112с. – ISBN 5-7770-0582-9
1354573
  Гнатюк Вячеслав Миколайович Українські народні соціально-побутові пісні-новатори Гуцульщини повоєнної доби : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Гнатюк Вячеслав Миколайович; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1992. – 16л.
1354574
   Українські народні страви.. – К., 1992. – 173с.
1354575
   Українські народні танці.. – К., 1969. – 616с.
1354576
  Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1354577
  Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-15. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Зроблено спробу дослідити генезу українських народних уявлень про народження дітей і пояснити зміст пов"язаних з ними звичаїв і повір"їв, які збереглися до нашого часу і продовжують впливати на світогляд сучасної людини.
1354578
  Федущак М.Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливості : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Федущак М.Л. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1354579
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1354580
  Прохоренко-Деньгуб Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 221-236
1354581
  Якубовський І. Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX - початку XX століття // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 91-94
1354582
  Дяченко О.В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 16-21. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1354583
  Світленко С.І. Українські науковo-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького 1920-х - початку 1930-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 53-73. – ISSN 2312-2587


  "У 1928 р. українські вчені-однодумці організували урочисте засідання на пошану пам"яті видатного українського вченого-енциклопедиста М.О. Максимовича. Про історичні, лінгвістичні та гуманітарні погляди Михайла Олександровича виступили Д.І. ...
1354584
  Якібчук В. Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази данних: проблеми і протиріччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 214-218


  Розглянуто недосконалість критеріїв оцінки наукових видань в міжнародних наукометричних базах даних. Досліджено протиріччя між вимогами українського законодавства і аналітичних інформаційних систем. In the article were considered imperfection of ...
1354585
  Масненко В.В. Українські наукові видання як комунікативний чинник становлення національної свідомості у добу українізації 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 17-24. – (Серія "Історичні науки")


  Важливої складової українізації науки у період 1920-х років є діяльність Всеукраїнської академії наук і праці таких дослідників як : Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський, М. Драгоманов, А. Кримський, П. Тутківський, М. Оглоблін, ...
1354586
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1354587
  Зайцева З. Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 206-221. – ISSN 2519-4518


  Досліджено створення "Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові" та "Українського наукового товариства у Києві". Розкрито напрями їх діяльності, які забезпечили їм входження до світового академічного співтовариства. Особлива увага приділена ролі ...
1354588
   Українські наукові установи у світовому інформаційному просторі: аналіз за даними Scopus (2009 р.) // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-5463-3 (вип. 2) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1354589
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького радянського періоду 1920-х - початку 1930-х рр. // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 208-255. – ISBN 978-966-383-690-4
1354590
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького за часів Української революції та Громадянської війни // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 191-208. – ISBN 978-966-383-690-4
1354591
  Світленко С.І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького періоду революції (1917-1920) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97-109. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д.І. Яворницького в період революції 1971-1920 рр. Згадуються професори КУ - Синявський А.С., Ляскоронський В.Г.
1354592
  Даниленко О. Українські науково-освітні центри в Чехо-Cловаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.19-20. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті подається огляд українських науково-освітніх центрів в Чехо-Словаччині в 1920-ті рр., як форма самоорганізації еміграції. Украинские научно-образовательные центры в Чехо-Словакии как форма самоорганизации эмиграции (1920 гг.). Статья содержит ...
1354593
  Пиріг Л. Українські науковці та освітяни XX сторіччя в дзеркалі філателії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – C. 70-77. – ISSN 1819-7329
1354594
  Воропаєва Т. Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 94-103. – ISBN 966-7060-76-4
1354595
  Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 74-89
1354596
  Наддніпрянець Володимир Українські націонал-комуністи: їх роля у визвольній війні України 1917-1956рр. = Ukrainian national-kommunists: their role in the struggle for independence of Ukraine 1917-1956 / Наддніпрянець Володимир; Спілка визволення України. – 2е вид. – Ню Йорк; Торонто; Сидней, 1983. – 151с. : портр. – ISBN 966-7214-72-9
1354597
  Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1130. – С. 90-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 51). – ISSN 2226-0994
1354598
  Титар О.В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О.В. Титар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 346, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 323-346. – ISBN 978-966-285-219-6
1354599
  Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 235-238
1354600
  Коцур А. Українські національні історичні школи та вітчизняна історіографія (методологічно-історіософський аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 49-58. – ISBN 978-966-2464-25-2
1354601
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп.. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 271 л. – Додатки: л. 246-271. – Бібліогр.: л. 186-245
1354602
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1354603
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) : монографія : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 1. – 2011. – 303, [1] с. – Покажч. імен., геогр. покажч. : с. 284-303. – Бібліогр. наприкінці розд.
1354604
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 рр.) : документи і матеріали : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 2. – 2011. – 290, [2] с. – Додатки: с. 270-274
1354605
  Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні) / О.Ю. Висоцький; МФУ. ДДФЕІ. – Дніпропетровськ, 2001. – 160с. – ISBN 966-7214-72-9
1354606
  Мишко В.В. Українські національні реалії в іспанських перекладах поезії Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 118-122


  Статтю присвячено проблемі відтворення та перекладу реалій; в ній детально аналізуються основні методи відтворення українських національних реалій, відібраних з поезій Тараса Шевченка, у іспаномовних перекладах Леоніда Голоцвана. Статья посвящается ...
1354607
  Капелюшна М. Українські національні та радянські державні утворення у 1917 - 1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6-7
1354608
  Бачинська О.М. Українські національні хори за доби Гетьманату П.Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 5
1354609
  Маринович Мирослав Українські національні цінності в умовах глобалізації (тези виступу) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 19-23
1354610
  Демська-Будзуляк Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-790-8


  Cтаття присвячена питанням рецепції творчості Лесі Українки неокласиками та типологічним паралелям творчості зазначених митців. Увага головно зосереджена на літературознавчій спадищині неокласиків. Cтатья посвящена вопросам рецепции творчества Леси ...
1354611
  Гриневич В. Українські німці в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.158-161 : Фото. – ISSN 1607-6451
1354612
  Винниченко І.І. Українські німці на зламі ХХ-ХХІ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 239-250. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1354613
  Мисак Н.Ф. Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 71-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1354614
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1354615
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1354616
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1354617
  Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія : Роман / Є. Єнджеєвич. – Львів : Атлас, 1997. – 445с. – ISBN 966-7275-03-5
1354618
   Українські обличчя кіно й театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [упоряд. і ред.: Л.Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Задруга, 2012. – 527, [1] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-104-1


  Українські обличчя - це наші незабутні Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Наталя Наум, Борислав Брондуков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а також майстри, які перебувають в зеніті творчості, - Федір Стригун, ...
1354619
  Іваненко Ю. Українські одоактні п"єси / Ю. Іваненко. – Х., 1940. – 267с.
1354620
  Михайличенко Н.Є. Українські ойконіми на -ець, пов"язвні з назвами інших населених пунктів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1354621
  Паламарчук О. Українські оніми у чеських перекладах художньої літератури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 206-211. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1354622
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1354623
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка. – Санкт-Петербург : [Тип. П. А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1354624
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка // [Українські оповідання Олекси Стороженка] / О.П. Стороженко. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1354625
   Українські організації в країнах Заходу. – Київ : Фоліант, 2004. – 104 с. – ISBN 966-8474-26-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1354626
  Винниченко І. Українські освітні та культурні впливи на Московщину у XIV-XIX ст. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 15-27. – ISBN 966-7586-04-09
1354627
  Коломійцева О.В. Українські особливості розвитку грінмейлу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 107-112. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1354628
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – С. 180-193. – ISBN 978-966-8825-73-6
1354629
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 143-160. – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1354630
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1354631
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1354632
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1354633
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1354634
  Лушніков І. Українські остарбайтери / І. Лушніков, І. Шаров // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.154-157 : Фото. – ISSN 1607-6451
1354635
  Яшан О.О. Українські остарбайтери: життя в неволі // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 112-122. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
1354636
  Рішко М.І. Українські параюристи - нові можливості доступу до безплатної правової допомоги // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 291-296. – ISSN 2306-9082
1354637
  Голишкіна Я. Українські паремії М. Номиса в сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-131


  У статті розкрито поняття "прислів"їв" та "приказок" із збірника Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше". Подано зовнішній зміст, внутрішній зміст та опозиції кожного висловлювання. Наведені зразки приказок та прислів"їв можна ...
1354638
  Нудьга Г.А. Українські пародії / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 416с.
1354639
  Панч П. Українські партизани у Вітчизняній війні 1918 року / П. Панч. – Саратов : Укрвидав, 1942. – 32с.
1354640
  Любовець Олена Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 150-160. – ISBN 978-966-02-4770-3
1354641
  Солдатенко В.Ф. Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 7-20. – ISSN 2076-1554
1354642
  Любовець О.М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років / О.М. Любовець. – Київ : Основа, 2005. – 311с. – ISBN 166-699-097-0
1354643
  Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 231-251. – ISBN 978-966-2464-25-2
1354644
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1354645
  Солдатенко В.Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 7-21. – ISSN 2076-1554
1354646
  Курков А. Українські патріоти Канади // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 20 березня (№ 14/15). – С. 7


  В Альбертському університеті в одному з найбільш українських міст Канади днями відбувся триденний симпозіум, присвячений Євромайдану. У заході брали участь науковці з України, Канади та США.
1354647
  Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 8
1354648
  Поліщук Р.В. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиія: "сигмент" фізичного здоров"я // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 62-79. – ISBN 978-966-493-990-1
1354649
  Поліщук Р. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиція: "сегмент" фізичного здоров"я // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 72-87. – ISBN 978-966-493-790-7
1354650
   Українські перекази : [збірник]. – Hью Йорк : Вид. "Шкільної ради УККА" ; Накл. Арка, 1944. – 32, [2] с. : іл.
1354651
   Українські перекази : [Збірка фольлору. – Київ : Довіра, 1992. – 136 с. – (Казки, на які ми чекали ; Т. 2). – ISBN 5-7707-2056-5
1354652
   Українські перекази. – Репринтне відтворення видання 1944 р. – Київ : Абріс, 1993. – 120 с. – Вих. дані оригіналу: Краків-Львів,1944
1354653
  Крушинська О. Українські переклади вірша Артюра Рембо "Відчуття" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 228-234


  У статті йдеться про відтворення в українських перекладах фонологічних, лексико-семантичних і композиційних особливостей вірша А. Рембо "Відчуття". Розглянуто переклади Г. Кочура, М. Терещенка, В. Ткаченка, І. Петровція, Г. Латника, І. Андрущенка, М. ...
1354654
  Хоменко Юрій Миколайович Українські переклади О.Твардовського (проблеми художньої майстерності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 17л.
1354655
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1354656
  Ільїн В.С. Українські переклади поезій О.С. Пушкіна / В.С. Ільїн. – [23 с.]
1354657
  Крушинська О.Г. Українські переклади поезій Стефана Малларме // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 99-107
1354658
  Ліхтей Т. Українські переклади словацької поезії (друга пол. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1354659
  Крушинська О.Г. Українські переклади сонету Поля Верлена "Mon reve familier" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 124-138
1354660
  Бондар В. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області) / В. Бондар, О. Величко // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 200-218. – ISSN 0320-9466
1354661
  Байкеніч Д. Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944-1947 рр. Сучасна українська історіографія // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 1728-3671
1354662
  Кулеша Н.М. Українські періодичні видання у Німеччині (1919-1945 рр.): формування та функціонування : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кулеша Н.М.; НАНУ; Львівська наукова біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – 257л. – Додатки: л. 216-257. – Бібліогр.: л. 186-215
1354663
  Кулеша Н.М. Українські періодичні видання у Німеччині (1919 - 1945 рр.): формування та функціонування : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кулеша Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1354664
  Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) : бібліогр. покажчик / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 471 с. – Покажчики: с. 369-470. - Розгорнутий тит. арк. – (Джерела української біографістики / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.] ; вип. 3). – ISBN 978-966-02-75-91-1
1354665
  Павленко Л.В. Українські перспективи філогічних досліджень у галузі візантиністики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 131-139


  В аналітичному огляді підбито підсумки досліджень вітчизняних істориків-візантиністів і визначено проблематику, яка могла б бути об’єктом наукового вивчення для українських філологів. В аналитическом обзоре подведен итог исследований ...
1354666
  Біняшевський Е.В. Українські писанки / Е.В. Біняшевський. – К., 1968. – 93с.
1354667
  Таранушенко С. Українські писанки. як пам"ятки народнього малярства / С. Таранушенко. – С. 449-455
1354668
  Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI - початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії / П.К. Загайко. – Київ, 1957. – 88с.
1354669
  Кирилюк Є.П. Українські письменники - революційні демократи й літератури західних і південних слов"янських народів. / Є.П. Кирилюк. – К., 1963. – 80с.
1354670
   Українські письменники. – К.
1. – 1960. – 980с.
1354671
   Українські письменники. – К.
2. – 1963. – 752с.
1354672
   Українські письменники. – К.
3. – 1963. – 806с.
1354673
   Українські письменники. – К.
4. – 1965. – 845с.
1354674
   Українські письменники. – К.
5. – 1965. – 856с.
1354675
   Українські письменники : Біо-бібліографічний словник. У п"яти томах / Редкол.: О.І. Білецький, О.І. Бандура, П.К. Волинський, Є.П. Кирилюк; Уклав Л.Є. Махновець; Відп. ред. О.І. Білецький. – Вид. перероблене. – Харків : Прапор. – ISBN 966-8690-20-6
Т.1 : Давня українська література ( 11-18 ст.). – 2005. – 976с.
1354676
  Преварська М.І. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2013. – 366, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-8263-43-Х


  У змісті: Антонич Б.-І., Багряний І., Барка В., Винниченко В., Вишенський І., Вишня О., Вовчок М., Вороний М., Глібов Л., Гончар О., Гончаренко Б., Гуцвло Є., Дімаров А., Довженко О., Драй-Хмара М., Драч І., Еллан-Блакитний В., Загребельний П., ...
1354677
  Сенько І. Українські письменники 20-40-х років ХІХ ст. і Микола Гоголь // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 41-47. – (Філологія ; Вип. 18)
1354678
  Довгалюк П.М. Українські письменники в боротьбі проти Ватикану / П.М. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1953. – 80 с.
1354679
  Шептицька Т. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 100-106. – ISBN 966-8126-27-0
1354680
   Українські письменники діаспори : Матеріали до біобліографічного словника. – Київ
Ч. 1 : (А-К). – 2006. – 196с.
1354681
   Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. – Київ
Ч. 2 : (Л - Я). – 2007. – 252с.
1354682
   Українські письменники за кордоном // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 283-286
1354683
  Брюховецька Л. Українські письменники і кіно 1920-х // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 276-286
1354684
  Юрчук О. Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва


  У статті здійснено аналіз двох варіантів реагування на колоніалізм - крутійства та пророцтва. Крутійство нагадує собою синтез власне крутійства (або "мінливості") та намагання створити пророчий текст. Пророцтву властиве утопічне поєднання націоналізму ...
1354685
  Рябчій І. Українські письменники на Паризькому книжковому салоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 238-242. – ISSN 0320 - 8370


  З 19 по 25 березня делегація українських письменників, видавців і громадських активістів узала ічасть у роботі Паризького книжкового салону.
1354686
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1354687
  Іванисенко В.П. Українські письменники про літературу та мову / В.П. Іванисенко, М. Коцюбинська. – Київ, 1961. – 464с.
1354688
  Неврлий М. Українські письменники Словаччини


  Завдяки ініціативі та фінансовій допомозі Сергія Макари та Михайла Романа наприкінці 2010 року вийшов друком украй необхідний для східнослов"янських українців, а також для словаків та чехів "Словник українських письменників Словаччини"
1354689
   Українські письменники стали "Заслуженими діячами культури Польщі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  До числа "заслужених діячів культури Польщі" додалися Дмитро Стус, Андрій Бондар, Олександр Бойченко, Остап Сливинський, Маріанна Кіяновська, Дзвінка й Богдана Матіяш, Божена Антоняк...
1354690
  Вовк Н.М. Українські письменники у світі. Літературна діаспора // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 29-32


  Географія української діаспори, поняття "діаспора", "міграція", "еміграція". Життя і творчість українських письменників в еміграції. Таблиця "Українські письменники у світі"
1354691
   Українські письменники у спогадах сучасників : у 2-х т. / [упоряд., передм. та прим. І. Лисенко]. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-32-8
Т. 1. – 2012. – 415, [1] с.
1354692
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1354693
  Кияновська Л. Українські пісенні шляхи Павла Гуньки // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 107-109. – ISSN 2224-0926
1354694
  Погребенник Ф. Українські пісні-гімни / Ф. Погребенник. – Київ, 1992. – 62с.
1354695
  Чікало О. Українські пісні-хроніки: традиційність сюжетики та інноваційність ідейно-тематичного змісту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 319-326


  У статті розглянуто ідейно-тематичну палітру українських пісень-хронік. Вказано на традиційні та інноваційні елементи сюжетики, зумовлені культурно-історичними потребами суспільства. Простежено зв’язок пісень-хронік з фольклорною традицією та з’ясовано ...
1354696
   Українські пісні / [Уклад. і авт. пеpедм. О.С. Балліна]. – [Санкт-Петербург] : Видані коштом О.С. Балліноі ; [Тип. Ф. Стелловскаго], 1863. – [1], 125, [2]: нот. – В кн. 63 укp. наp. пісні з нотами.- Прим. № 121390 дефектний, без обкл. та тит. стор., опис зроблено по ВАУН
1354697
   Українські пісні з нотами. – К. – 350с.
1354698
  Квітка К. Українські пісні про дівчину , що помандрувала з зводителем / К. Квітка. – У Київі (Київ) : З друк. Української Акад.наук, 1926. – [1], 39, с. : нот.
1354699
  Кіндратюк Б. Українські пісні часів ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С.350-352. – ISBN 966-02-2208-4
1354700
  Максимович М.О. Українські пісні, видані М. Максимовичем / М.О. Максимович; Підготовка вид. і розвідка П.М. Попова. – Фотокопія з видання 1827 р. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 343 с.
1354701
  Григорій Українські повісті / Григорій, Квітка-Основ"яненко; Упор. текстів, передмова, примітки, пояснення слів та виразів Л.В. Ушкалова. – Харків : Веста. Ранок, 2003. – 352с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-253-7
1354702
  Гоголь М.В. Українські повісті : найкращі [українські] переклади / Микола Гоголь ; за ред. І. Малковича ; [пер. з рос. М. Рильського та ін.] ; худож.: В. Єрко, К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 605, [3] с. : іл. – Друк. за вид.: ПСС. т. 1, 2 / Н. Гоголь. Москва, 1937. - Зміст: Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-585-080-0
1354703
   Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з"єднань = The ukrainian insurgents in documents of the soviet moldovian partisan units / упоряд. В. Ковальчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – (Серія "Події і люди" ; кн. 29 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-61-0
1354704
  Хоменко І.А. Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 255-261


  Статтю присвячено масовій комунікації як джерелу соціальних прогнозів. Проблема досліджується у контексті політичної ситуації в Україні на прикладі журналістики, наукової фантастики і радіодрами. Мета дослідження пов’язана з медіаекологією та ...
1354705
  Афанас"ев-Чужбинський О.С. Українські поезії / Александр Степанович Афанасьєв (Чужбинський) ; вид. й передмова Івана Франка. – Львів : Накл. видавця, 1912. – 133, [3] с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 1)
1354706
   Українські поети-романтики : поетичні твори. – Київ : Наукова думка, 1987. – 588 с. – (Бібліотека української літератури)
1354707
   Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст.. – Київ : Дніпро, 1968. – 635, [1] с.
1354708
  Преварська М.І. Українські поети : біографії, огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8263-50-7


  У змісті авт.: Андієвська Е., Андрухович Ю., Антонич Б.І., Барка В., Величковський І., Винничук Ю., Вінграновський М., Вороний М., Герасим"юк І., Глазовий П., Глібов Л., Голобородько В., Гребінка Є., Грінченко Б., Гулак-Артемовський П., Драч І., ...
1354709
   Українські поети 20 століття : Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0336-6
1354710
  Науменко Н. Українські поетичні дзуйхіцу
1354711
   Українські політв"язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1354712
  Марунчак М.Г. Українські політичні в"язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazi concentration camps / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Світова Ліга Українських політичних в"язнів, 1996. – 4,364 с. : фото. – Парал. тит. сторінка англ. мовою. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 1-55056-467--6
1354713
   Українські політичні в"язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з"їзд Спілки політичних в"язнів України, (20-21 квітня 1991 р.): Матеріали і коментарі. – Львів : Українські технології, 2001. – 340с. – ISBN 966-666-012-1
1354714
  Марунчак М. Українські політичні в"язні німецьких тюрем і концтаборів на Заході // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 160-171. – ISBN 5-7702-0432-X
1354715
  Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Балинський І.О. ; МОНУ ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 201л. – Бібліогр. : л.176-201
1354716
  Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій 27.00.06 / Балинський І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1354717
  Турчак О. Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 264-268. – ISSN 1561-4999
1354718
   Українські політичні партії кінця ХІХ - початку ХХ ст.. – К., 1993. – 338с.
1354719
  Яремчук В. Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні думи: перший досвід парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 7-23
1354720
  Любовець О.М. Українські політичні партії революційної доби 1917-1920 років у спогадах, історичних дослідженнях і документальних матеріалах / О.М. Любовець ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 69, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-87-3
1354721
  Мацагор О.А. Українські політичні партії та військове будівництво за доби Директорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 50)


  У статті розглядається політична ситуація в Україні та військова діяльність українських політичних партій.
1354722
  Гутковський В. Українські політичні партії та їхня преса: виникнення, концепція національного державотворення (1900-1917) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.442-445. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1354723
  Кармазіна М.С. Українські політичні пертії: 2013 рік // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 127-183
1354724
  Ткачук П.П. Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни / П.П. Ткачук, А.Ф. Лозинський // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 3-20. – ISSN 2313-5603
1354725
  Мазорчук В. Українські поляки: історико-хронологічний нарис / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.36-42.
1354726
  Поплавська Н. Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 373-379
1354727
  Дупленко Ю.К. Українські попередники ідеї глибинної екології // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 157-163. – ISSN 2415-7422


  "Ідеї соціальної економії С. А. Подолинського, поставши як складова ноосферної концепції В. Вернадського, разом з підходами глибинної екології А. Нейса сьогодні визначають принципи стійкого (збалансованого) розвитку суспільства і природи".
1354728
  Нетудихаткін І. Українські портрети церковних благодійників XVI - XVIII - ст.: проблема термінології в українській історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 33-35
1354729
  Василик М. Українські поселення в Аргентіні / д-р Михайло Василик // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 1-147 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1354730
  Попок А.А. Українські поселення на Далекому Сході : Історико-соціологічний нарис / А.А. Попок. – Київ, 2001. – 304с. – ISBN 966-7825-35-3
1354731
  Дзюба В.В. Українські похоронні голосіння (до проблеми дослідження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 147-149
1354732
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1354733
  Андрусяк Т. Українські правничі товариства та їх роль у розвитку правничої думки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 72-76
1354734
  Усенко І. Українські правознавці й архівна справа // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.514-527
1354735
  Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI-XVIII ст.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 88-94. – ISBN 966-7060-92-6
1354736
  Климов В.В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії : монографія / В.В. Климов ; [наук. ред. А.М. Колодний] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства. – Київ : Інститут філософії НАН України, 2008. – 879, [5] с. – Імен. покажч.: с. 859-879. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4744-4
1354737
  Щишкін О.П. Українські прапороносці в історії сучасного олімпійського руху / О.П. Щишкін, А.О. Боднар // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 173-175
1354738
  Кралюк П. Українські предки Федора Достоєвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 7
1354739
  Ковальчук В. Українські прибічники соціалістичної економічної ідеї в другій половині Х!Х століття / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 219-232. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1354740
  Данилюк О. Українські приватні емітенти на ринку єврооблігацій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 105-109. – ISSN 2078-5860
1354741
  Левун Н.В. Українські прийменникові конструкції з ПО / Н.В. Левун, О.К. Степаненко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 49-57
1354742
  Зіронька М. Українські приказки та загадки / [Уклад.] Михайло Зіpонька [М. Федоpенко]. – У Київі (Київ) : Друк. С.А. Борисова, 1908. – 20 с.


  В кн. 217 укp. наp. пpиказок, 40 загадок та вірш С.В. Руданського "Пісня"
1354743
  Номис Матвій Українські приказки, прислів"я і таке інше = Ukrainian proverbs, adages and other sayings: a collection by Matviy Nomys reprint of 1864 edition with addenda : передрук видання 1864 року з додатками / Матвій Номис. – Саут-Бавид-Брук : Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. автокефальної православної церкви в діяспорі, 1985. – 304, XVII c., XVI c., [6] c. іл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - В оригіналі інші вихідні данні: С.-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Куліша, 1864. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1354744
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Уклав М.Номис. – Київ : Либідь, 1993. – 768с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00015-2
1354745
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Збірники О.В. Марковича та ін. ; Укл. М. Номис. – Київ : Либідь, 2004. – 352. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0310-Х
1354746
  Линчак І.М. Українські прикмети в контексті народної пісні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 58-62
1354747
  Гомонай Р. Українські прикметники з префіксом при- у відношенні до праслов"янського стану мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 174-181. – ISSN 0203-9494
1354748
  Пастушенко Т. Українські примусові робітники нацистської Німеччини та радянські військовополонені: пам"ять через призму статистики // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7158-06-5
1354749
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1354750
   Українські прислів"я та приказки / упорядкував Михайло Пазяк. – Київ : Дніпро, 1976. – 215 с. – Мініатюрне видання. – (Мудрість народна)
1354751
   Українські прислів"я та приказки = Ukrainische Sprichworter und Redensarten / упоряд. та передмова Володимирв Бойка ; пер. Йони Грубера. – Київ : Дніпро, 1978. – 293 с. – Мініатюрне видання
1354752
   Українські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1984. – 392 с. – (Біб-ка укр.усної народної творчісті)
1354753
  Пазяк М.М. Українські прислів"я та приказки : проблеми пареміології та пареміографії / М.М. Пазяк; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. О.І. Дей]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 202, [2] с.
1354754
   Українські прислів"я та приказки. – Київ : Знання, 1992. – 96 с.
1354755
   Українські прислів"я, приказки та порівняння з літературних пам"яток / Упоряд. М. М. Пазяк; НАНУ. Ін-тут мистецтвознавства фольклор.та етнолог.ім.М.Т.Рильського. – Київ : Наукова думка, 2001. – 392с. – (( " Укр. нар. творчість " )). – ISBN 966-00-0559-8
1354756
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 88-100
1354757
  Поповський А. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 208-218. – ISBN 978-966-2248-90-6
1354758
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд - (-їж-) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 30-39. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1354759
  Яценко Н.О. Українські прізвищеві назви 17 ст., мотивовані апелятивами на позначення назв одягу (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року") // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 96-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1354760
  Фаріон Ірина Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII - початку ХІХ століття (з етимологічним словником) / Фаріон Ірина; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів : Літопис, 2001. – 371с. – ISBN 966-7007-30-2
1354761
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1. – 1997
1354762
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 2. – 1997
1354763
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1/2. – 1999
1354764
  Мельник М. Українські проблеми. : Збірник статей і коментарів / М. Мельник. – Київ : Смолоскип, 1999. – 694с. – ISBN 966-7332-22-5
1354765
  Чегусова З. Українські провідні митці художньої обробки дерева (остання третина XX - початок XXI століття) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 78-89. – ISSN 1728-6875
1354766
  Гайовий Г.Т. Українські псальми : Сатирична хроніка політичних подій у національно-духовному висвітленні / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 1999. – 92с. – ISBN 966-95592-3-5
1354767
  Вилегжаніна Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство - запорука успіху розвитку бібліотечної справи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 4-5
1354768
   Українські радянські письменники. – Київ, 1984. – 349с.
1354769
   Українські радянські письменники.. – К., 1955. – 450с.
1354770
   Українські радянські письменники.. – К.
2. – 1957. – 504с.
1354771
   Українські радянські письменники.. – К.
3. – 1958. – 448с.
1354772
   Українські радянські письменники.. – К.
4. – 1960. – 468с.
1354773
   Українські радянські письменники.. – К.
5. – 1964. – 435с.
1354774
   Українські радянські письменники.. – К.
6. – 1968. – 235с.
1354775
   Українські радянські письменники.. – К.
7. – 1973. – 132с.
1354776
   Українські радянські письменники.. – К.
8. – 1976. – 216с.
1354777
   Українські радянські художники : довідник. – Київ : Мистецтво, 1972. – 564с.
1354778
  Любчук Н.В. Українські реалії в німецькомовних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 413-418


  У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і австрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залежно від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забезпечують ...
1354779
  Кірносова Н.А. Українські реалії в творах М. Гоголя: проблема перекладу китайською мовою ("Вечір на Івана Купала") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 89-97
1354780
  Фірсова С. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Исследованы состояние понимания, формирование и внедрение на практике мер социальной ответственности бизнеса на ...
1354781
  Михайлович В.А. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної вітчизняної освіти // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50


  В статті аналізуються проблеми культурної політики України,загально- цивілізаційні та етнонаціональні тенденції в межах культурної політики крізь призму освітянських процесів, становлення нової європейської моделі національної освіти, приєднання ...
1354782
  Піонтковська А.К. Українські реалії лобізму: теорія і практика // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 103-105
1354783
  Антонович О.В. Українські реалії митного регулювання зовнішньої торгівлі // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – С. 37-45
1354784
  Гаврилечко Ю. Українські реалії: дитяча праця-Необхідність? Випадковість? Закономірність? / Ю. Гаврилечко, Г. Чепурко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 8. – С.8-13.
1354785
  Батрименко О.В. Українські реалії: капітуляція "суверенної демократії" перед "суверенною бюрократією", а "суверенної бюрократії" перед "суверенною олігархією" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1354786
  Скрипник П.І. Українські революційні демократи і загальноросійський визвольний рух кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 38-45. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1354787
  Обласова О.І. Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 114-119. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1354788
   Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя : Український центр політичного менеджменту. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 296с. – (Інтернет Україна). – ISBN 966-95832-7-6
1354789
  Солом"янюк П.Г. Українські реформаторські утопії XXI ст.: демократизація суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-22. – (Економіка ; Вип. 62)


  Демократизація суспільства розглядається як складова трансформаційних процесів в Україні. Заперечується теза про провідну роль держави в демократизації суспільства, доводиться залежність становлення демократичної держави від розвитку громадянського ...
1354790
  Кампо В.М. Українські реформи: політика і право / В.М. Кампо. – К., 1995. – 30с.
1354791
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1354792
  Литвинко А. Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В.Ф. Уткіна // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Висвітлюється наукова біографія Володимира Федоровича Уткіна, українського інженера та конструктора ракет і космічних систем, який був генеральним директором Конструкторського бюро "Південне" в Дніпропетровську, і завдяки чиїм результатам після ...
1354793
  Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія : дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. ред. В. Фрис ; ред. С. Гайдук ; ред. рада : Джованна Броджі Беркофф та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Universytet Jagiellonski ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; Канад. ін-т укр. студій [та ін.]. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011. – 222, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 179-221. – Бібліогр.: с. 41-48 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-505-6
1354794
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1354795
  Сторожук Х. Українські сакральні найменування неіндоєвропейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Христина Сторожук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 287-294. – ISSN 0320-3077
1354796
  Казачінер О.С. Українські свята і традиції / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Англійська мова та література ; 7(79)). – ISBN 978-611-00-0346-4
1354797
  Гоцалюк Алла Українські свята та обрядові дійства весняно-літнього циклу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 250-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто традиційні свята українців весняно-літнього календарного циклу.
1354798
  Самбор Б. Українські святі на землі Новгородській // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-47. – ISSN 0203-5863
1354799
   Українські святі на землі Новгородській // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 6
1354800
  Коредчук Ю. Українські Сенатори в Сенаті II Польської Республіки // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 22-33. – ISSN 2082-4939
1354801
   Українські символи.. – К., 1994. – 140с.
1354802
  Воловик В.М. Українські сільські культурні ландшафти // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 277-283


  У статті розглядаються особливості структури українських сільських культурних ландшафтів Поділля. Проаналізовано дефініцію та етимологію слова "село", встановлено зв"язок з особливостями регіональної етнокультури. Виділено загальні закономірності ...
1354803
  Бережинський В.Г. Українські січові стрільці / В.Г. Бережинський. – К, 1997. – 20с.
1354804
  Вівсяна І. Українські січові стрільці // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 7-9
1354805
  Литвин М.Р. Українські Січові Стрільці / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – К., 1992. – 48с.
1354806
  Манзуренко В. Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 25-29. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена участі українського добровольчого військового формування австро-угорської армії - Українських Січових стрільців - в українсько-польській війні, що розпочалася у листопаді 1918 р. у Львові. Порівнюються військові сили української та ...
1354807
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1354808
  Прибєга Л. Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 331-338. – ISBN 978-966-2374-12-4
1354809
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 26-30. – (Політичні науки)
1354810
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1354811
  Дидик-Меуш Українські складені найменування XVI-XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Ганна Дидик-Меуш // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 42-49. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено проблемі формування термінологічної бази та лексикографічного опису загальних географічних назв української мови XVI-XVIII ст. Особливу увагу звернено на відбір та лексикографічну кодифікацію сталих словосполучень, до складу яких ...
1354812
  Риженко Я. Українські скрині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 73-89. – ISSN 0130-6936
1354813
  Вайцнер М. Українські скрипки - на світовій сцені // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 116-120. – ISSN 0868-4790
1354814
   Українські словники / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тищенко, Н. Присяжнюк
1354815
  Лазаренко О. Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 461-465. – ISSN 2078-0850


  Згадуються лексикографічні праці І. Огієнка.
1354816
  Компан О.С. Українські словники XVI - XVII ст. як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 24-36
1354817
  Громко Т.В. Українські словники народної географічної термінології і проблеми діалектології // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 28-36. – ISSN 2313-4593
1354818
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 335-346. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1354819
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції у сучасному різдвяному святі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 256-261. – ISSN 2226-3209
1354820
  Вєдєнєєв Дмитро Українські Соловки / Вєдєнєєв Дмитро, Шевченко Сергій. – Київ : ЕксОб, 2001. – 206с.
1354821
  Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок / Олександр Висоцький. – Київ : Основні цінності, 2004. – 269 с. – (Спадщина ; Кн. 29). – ISBN 966-7856-36-4
1354822
  Кралюк П. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-966-2254-74-7
1354823
  Лисенко І.М. Українські співаки XI-XVIII ст. : енциклопед. словник : [бл. 500 статей] / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2015. – 142, [2] с. – ISBN 978-617-581-229-7
1354824
  Антонович М. Українські співаки на Московщині в 17 ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 301-315. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1354825
   Українські співаки у спогадах сучасників. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1354826
  Сумцов М.Ф. Українські співці й байкарі / Н.Ф. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1910. – 19, [1] с. – Окр. відбиток з; Сб. Харьк. Ист.-Филол. О-ва. 1910, т. 19
1354827
  Сумцов М.Ф. Українські співці й байкарі / проф. М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Сіяч ; [Дpук. Вид-ва "Сіяч"], 1917. – 42 с. – В кн. також укp. наp. пісні. – (Видавництво "Сіяч" ; № 23)
1354828
  Петрук Н.К. Українські спільноти 16-17 ст. як суб"єкт європейського освітнього процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 157-162.
1354829
   Українські спортсмени - чемпіони і призери I Європейських ігор / [М-во молоді та спорту України, Нац. олімп. комітет України ; голов. ред.: Галина Нечаєва]. – Київ : Олімпійська арена, 2015. – 168, [1] с., включ. обкл. : фот. – На обкл.: Baku 2015. 1 st Euopean games


  У пр. №1717242 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1354830
  Ткач І. Українські стежки Анни Ахматової (До 125-річчя від дня народження Поета) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 34-38
1354831
  Лосєв І.В. Українські стереотипи в російській свідомості і сучасна російська публіцистика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується сучасна російська публіцистика в аспекті її відношення до реалій української історії, культури, традиції. Аналізується створений російськими "мас-медіа" образ України та його вплив на формування російсько-українських відносин в сфері ...
1354832
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1354833
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 5). – С. 4-21


  Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української науки та освіти ХХ ст. Будучи українцем за походженням, він глибоко перейнявся ідеєю національного наукового, ...
1354834
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1354835
  Процик П. Українські страуси, або деякі підходи до аналізу безпекової політики держави // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 13-14
1354836
  Дзюба О. Українські студенти в німецьких університетах ( ХVІІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.92-95 : Фото. – ISSN 1607-6451
1354837
  Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи у 14-18 століттях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 108-152.
1354838
  Денисюк О. Українські студенти та випускники Краківської академії у 20-30-х роках XX століття // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 100-118. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1354839
  Донець А.Л. Українські студенти у збройній боротьбі в період національного державотворення (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 248-257. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  Досліджується участь українських студентів у військових змаганнях в добу державотворення 1918-1920 рр.
1354840
  Астемчук О. Українські студії в Гарварді: історія та перспективи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1354841
  Лучканин С.М. Українські студії в університеті імені Бабеша-Боляй міста Клуж-Напока (Румунія) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 427-431.
1354842
   Українські студії з філології = Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 359 с. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-35-6
1354843
  Карпенко В. Українські студії під небом Баварії : Мюнхенські враження / Віталій Карпенко. – Київ : Газета "Вечірній Київ", 1998. – 144с. – (Б-чка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-7139-40-9


  У книзі розповідаеться про унікальний випадок у розвитку світової науки, коли представник нації, чию державу було задушено московськими більшовиками, 75 років розвивають свою незалежну національну науку іншій державі.
1354844
  Керзюк Ольга Українські студії у Британській бібліотеці: минеле, майбутнє, сучасне // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 266-270
1354845
  Бестерс-Ділгер Українські студії у Віденському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.255-257. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1354846
  Тимощук О. Українські судді визначили своє майбутнє // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1354847
  Шандра В.С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 59-83. – ISSN 0130-5247
1354848
  Бвалабан Р. Українські суспільні цінності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 88-99
1354849
  Любицька М.І. Українські сучасні письменники на сторінках національних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 126-129


  Розглянуто та проаналізовано особливості письменницьких творів на сторінках української преси, визначено основні теми, які порушували письменники, а також простежено стилістичні мовні особливості текстів на прикладі публікацій Ю. Андруховича, А ...
1354850
  Перкун В.П. Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 199-215. – ISSN 0130-5247
1354851
  Баханов К.О. Українські сюжети в підручниках історії Російської імперії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2015. – № 7/8 (395/396), березень
1354852
  Кінджибала О.С. Українські та корейські казки про тварин (типологія образів головних героїв)


  Досліджується типологія жанру казок про тварин України та Кореї шляхом порівняльного аналізу, висвітлюються образи головних героїв цих казок. The typological analysis of Ukrainian-Korean fairy tales about animals as well as the comparative analysis of ...
1354853
  Баранніков О. Українські та південно-россійські циганські діалекти / О. Баранніков. – Л, 1933. – 72с.
1354854
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1354855
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286 л. – Додатки: л. 244-286. – Бібліогр.: л. 199-243
1354856
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1354857
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1354858
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1354859
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1354860
  Віросткова А. Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 251-257. – (Історія ; Вип. 27)
1354861
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1354862
  Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про "роджений" та "вчений" розум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-371


  На матеріалі українських та угорських народних казок Західної України простежується коло уявлень, що належить до концепту "розум", зокрема "роджений" та "вчений", зачіпаються важливі психологічні та філософські проблеми людської екзистенції.
1354863
  Козіндо М.В. Українські та хорватські дослідження в галузі фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 214-218
1354864
  Кравець О. Українські та хорватські казкові оповідання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 152-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1354865
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 233 л. – Додатки: л. 227-233. – Бібліогр.: л. 206-226
1354866
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1354867
  Гребінка Є.П. Українські твори : повість Євгена Гpебінки / пеpеказав з одмінами Д. Гнатович [Д.Г. Андpеюк]. – У Київі (Київ) : Вік ; З друк. С.А. Борисова, 1906. – IV, 93, [2] с


  В кн. байки, вірші, оповідання та пер. поеми О.С. Пушкіна "Полтава"
1354868
  Куляс І. Українські теленовини останнього десятиліття. : Сувб"єктивний погляд // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 50-55
1354869
  Федорчук Л.П. Українські теленовини про євроінтеграційні перспективи України: (контент-аналіз ефіру за 2012 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 286-296
1354870
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кошак К.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1354871
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва:концептуальні засади : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кошак К.О.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 240л. – Бібліогр. л. 191 - 212
1354872
  Зеров М. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 99-106. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1354873
  Томенко М. Українські темники про грузинські троянди : Оксамитова революція в Тбілісі як фіаско офіційної пропаганди в Україні // Україна молода, 2004. – 24 січня


  Висвітлення укр. провладними ЗМІ подій у Грузії: Ст. нар. депутата України, голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1354874
  Мосенкіс Ю.Л. Українські топоніми з кавказькими паралелями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 440-444. – ISBN 966-581-481-8
1354875
  Поповський А. Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 124-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1354876
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця. – 166с. – (Бібліотека українця)
1354877
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця, 2003. – 176с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-87-8
1354878
   Українські традиції. – Харків : Фоліо, 2004. – 573с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2611-4


  Унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх-давен до нашого часу
1354879
  Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обрядовий календар, свята, обереги / В.М. Скляренко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-31-9
1354880
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1354881
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи у християнській практиці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 171-179
1354882
  Царенко Л.Г. Українські традиційні моделі здоров"я // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 100-113. – ISBN 978-966-189-358-9
1354883
  Бойко С. Українські традиційні практики ворожіння на купальських вінках: культурно-історично реконструкція сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 547-552. – ISBN 978-966-171-795-3
1354884
  Шимченко Л.А. Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін / Л.А. Шимченко, О.О. Курок // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 163-169. – ISSN 2306-546X
1354885
   Українські трофеї "Євро" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 120-129 : фото
1354886
  Самойлов Юрій Українські турфірми варті поваги! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1354887
  Завальнюк О. Українські університети: лекційно-пропагандистський , літератуно-публіцистичний і редакційно-видавничий аспекти (1917 - 1920 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 253-270. – ISBN 978-966-02-6038-2
1354888
  Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 75-83.


  Досліджується проблема трансформації сучасної української університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого регулювання. Основна увага приділена питанню якості та результативності роботи керівників освітніх та науково-дослідних ...
1354889
  Кириченко І. Українські університети: рейтинги "на виріст" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 12


  В останній світовий рейтинг QS World University Ranking "вписали" три наші виші: Київський національний університет імені Т.Шевченка потрапив у групу університетів із 501-го по 550-те місце (починаючи з 400-го місця в рейтингу університетам не ...
1354890
  Литвинов О.О. Українські уроки кризи. Вибір подальшої стратегії // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 67-72
1354891
  Завальнюк О.М. Українські уряди і проблема українізації російських університетів в Україні (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 12-24. – ISBN 978-966-2187-00-7


  Про запровадження українознавчих дисциплин та дозвіл читати лекції українською мовою в університеті Св. Володимира, Харківському і Новоросійському університетах. В статті згадують: ректора М. Цитовича, проф., прив.-доц. І. Огієнко, проф. М. ...
1354892
   Українські усмішки. – К., 1992. – 96с.
1354893
  Чуба Г. Українські учительні Євангелія // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 294-302
1354894
  Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-21
1354895
   Українські фізики-ядерники відповідають вимогам навіть самого ЦЕРНу-Каденко // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 31/32 (797/798). – С. 17


  КНУ ім. Т. Шевченка готує кращих спеціалістів ядерної фізики, які відповідають вимогам ЦЕРНу - найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій. Про це заявив док. фіз.-мат. н., зав. каф. ядерної фізики ун-ту Ігор Каденко.
1354896
  Стріха М. Українські фізики не погоджуються з русифікацією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1354897
  Таращенко Д. Українські фізики стурбовані станом вітчизняної науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 3


  Про VIII-й з"їзд Українського фізичного товариства, яке відзначило своє 20-річчя. Делегатів прийняв фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Учасників з"їзду привітали зарубіжні гості, віце-президент НАН України Антон Наумовець, академіки НАН ...
1354898
  Дарморіз О. Українські філософи першої половини ХХ ст. про ментально-культурні особливості українців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.254-263. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1354899
  Нахлік Є. Українські фольклорні джерела "Москаля-чарівника" І. Котляревського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 790-800. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1354900
  Федорняк Н. Українські фольклорні студії в Канаді // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 84-95. – ISSN 2310-0583
1354901
  Іванов Е.М. Українські фонди, перевезені з Москви / Е.М. Іванов
1354902
  Андреєва Т.М. Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 19-26
1354903
  Самойлович Л.В. Українські фразеологізми передвесільного циклу // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 262-268. – ISBN 966-7348-20-2
1354904
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1354905
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11
1354906
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1354907
  Косів Роксолана Романівна Українські хоругви 17 - 18 ст. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Косів Р.Р.; МОіНУ; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 7 назв.
1354908
  Длінна Т. Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 218-222. – ISSN 2313-8505
1354909
   Українські художники-анімалісти [Ізоматеріал] : комплект листівок. – Харків : Держкомітет Ради Міністрів УРСР, 1965. – 15 л..
1354910
  Рябова Л.В. Українські художники на теренах розвитку європейської моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 181-187
1354911
  Варивончик А.В. Українські художні промисли вишивального спрямування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 266-273. – ISSN 2226-2180
1354912
  Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII-XVIII ст. у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх особистої ...
1354913
  Баранніков О.П. Українські цигани / О.П. Баранніков. – К, 1931. – 60с.
1354914
  Стельмашевск О. Українські цінності і молоток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Нинішній стан європейського ринку антикварних та букіністичних видань дозволяє говорити про зростання інтересу до книжки як об"єкта колекціонування. Свідченням цього можуть слугувати і збільшення кількості приватних бібліотек, і поступове переміщення ...
1354915
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  Як аналітик та історик М. Гоголь дає обґрунтування фундаментальної бази стійкої підприємницької діяльності родин Терещенків і Симиренків. Перебуваючи у Києві, М. Гоголь проживав у М. Максимовича.
1354916
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1354917
   Українські чари. – К. : Либідь, 1992. – 96с.
1354918
   Українські чари. – Вид.2-е, стереотип. – К. : Либідь, 1994. – 96 с.
1354919
  Павлюк І.З. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939 рр.) : анот. покажчик / І.З. Павлюк ; [відп. ред. М.М. Романюк] ; Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів ; Луцьк : Надстир"я, 1997. – 179, [1] с. – ISBN 966-517-041-4
1354920
  Романюк М.М. Українські часописи Коломиї ( 1865-1994 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М.М. Романюк, М.В. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 1996. – 238с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 5-7702-1233-0
1354921
   Українські часописи Львова 1848-1939 рр. : [історико-бібліогр. дослідж. : у 3 т.]. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-148-5
Т. 3 : 1920-1939, ч. 2 : 1929-1939 рр. / [уклад.: М.М. Романюк, М.В. Галушко ; ред.: О. Катола, Л. Сідлович]. – 2003. – 926, [2] с. – Покажч.: с. 854-916. – Бібліогр. наприкінці ст.
1354922
  Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / О. Дроздовська; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2001. – 364с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1442-1
1354923
  Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 304с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1436-7
1354924
  Галушко М.В. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр) : історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики". – Львів, 2008. – 352 с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 978-966-02-4275-3
1354925
  Остапюк О. Українські частівки: самостійний жанр чи регіональний жанровий різновид? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-210


  На основі аналізу жанрових особливостей, в статті подається стисла характеристика частівок як жанрового різновиду українських танечних пісень і висвітлюється питання самостійності цього пісенного виду. On the basis of analysis of genre peculiarities ...
1354926
  Праздніков М. Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1354927
  Кудрицька Т.Л. Українські шведи в роки сталінських репресій (1933-1937) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 178-190. – ISBN 978-966-551-322-3
1354928
  Стешенко І.М. Українські шестидесятники : Публічні лекції [пpо суспільно-політичні та національно-патpіотичні погляди фундатоpів жуpналу "Основа"] / Написав Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київської Друкарської спілки, 1908. – 45 с. – Відбиток з: "Записки Українського наукового т-ва в Київі". 1908, Кн.2
1354929
  Негода О. Українські школи в Донецькому регіоні в 1920-х роках / О. Негода, Н. Темірова // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С, 41-46
1354930
  Власенко В. Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 7
1354931
  Шуба Б. Українські шляхи нобеля, або Де наші гроші? : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 225-227
1354932
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1354933
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1354934
   Українській державності 1180 років / Л. Кравчук, С. Кубів, В. Сергійчук та ін. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 24). – С. 1, 4-6
1354935
  Плачинда С. Українській мові - все життя своє // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 177-183. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1354936
  Рапіна Л. Українській мові він присвятив своє життя
1354937
  Констанкевич І. Українській освіті - академічну доброчесність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  "Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням абсурдних законів."
1354938
  Полонський В.Г. Українській освіті — європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1354939
  Дурдинець Д. Українській освіті загрожують подвійні стандарти і фіктивні знання // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 жовтня (№ 41). – С. 5


  Відкрита розмова студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова із учасниками групи "Першого грудня".
1354940
  Пчілка Олена Українськім дітям / пеpеклады, [пеpедм., пpиміт.] Олени Пчілкы [псевд.]. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 46 с. – Hа обкл. назва: Укpаінськім дітям: Пьять пеpекладів-віpшів Олены Пчілкы. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Співець / Сиpокомля. Анчаp / Пушкін. Гілька з Палестыны; Тpы пальмы; Мцыpі / Леpмонтов. Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
1354941
  Гирич І. Українськість Гоголя: реальність чи домисли? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 235-237. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1354942
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1354943
  Зарецький О.В. Українськість під тиском радянської ідеології та квазікультури. Шістдесятники // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 370-378
1354944
  Воропаєва Т.С. Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 66-72. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1354945
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1354946
  Воропаєва Т. Українськість як системний чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85-89. – ISBN 978-966-439-357-4
1354947
  Якименко Л.М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 106-108. – ISSN 2076-1554
1354948
  Шамраєва В.М. Українсько-американське співробітництво у контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 201-206
1354949
  Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Оберіг, 2015. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-34-5
1354950
  Подвезько М.Л. Українсько-англійський словник : Близько 60000 слів / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1957. – 1018, [1] с.
1354951
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionari : [бл. 11 000 термінів] / [В.М. Карпенко, О.М. Герасимчук, О.В. Сергієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-8387-77-7
1354952
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1354953
  Охріменко П.П. Українсько-білоруські літературно-фольклорні зв"язки / П.П. Охріменко. – Київ, 1959. – 36 с.
1354954
  Тимошенко Ю. Українсько-болгарські взаємини у сфері освіти та науки в 90-х рр. XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 189-198. – ISBN 966-628-014-0
1354955
  Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 95-103. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Проаналізовано основні передумови й особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Китаєм у сучасних умовах. Розглянуто механізм реалізації міжнародних економічних відносин між двома державами та виділено пріоритетні перспективні ...
1354956
  Гедін М.С. Українсько-китайські історичні зв"язки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96-99. – ISSN 2076-1554
1354957
  Ван Ї. Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 326-334. – ISSN 2310-0583


  У статті розглядаються основні напрями співпраці в галузях культури та освіти між Китайською Народною Республікою та Україною періоду незалежності Української держави. Аналізуються фактори, що сприяють їх активній співпраці, прийняті державні документи ...
1354958
  Гуменюк Б.І. Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-12. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1354959
  Луняк Є. Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченням французьких сучасників) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-202. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1354960
  Орел Л. Українсько-кримські зв"язки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1354961
  Чуракова Л. Українсько-латинський та латинсько-український словник / Людмила Чуракова. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 143, [1] с. – ISBN 966-8387-73-9
1354962
  Туряниця І. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991-2004 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 41-45
1354963
   Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник = Ukrainian-macedonian scientific collection / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-7146-3
Вип. 6. – 2014
1354964
  Желєзко Р.А. Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISSN 2218-4805
1354965
  Гнатюк М. Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 10-18. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1354966
  Герлига М. Українсько-німецький освітній форум / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". Організатори форуму - МОН України та Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень Німеччини. На пленарному засіданні ...
1354967
   Українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  6-7 березня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшов українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". У відкритті форума взяли участь міністр освіти і науки України С. Квіт, заст. ...
1354968
  Поріцька О. Українсько-польське пограниччя: до питання міжетнічних стосунків та самоідентифікації // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 327-330. – ISBN 966-02-3167-9
1354969
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 45-48
1354970
  Малка А.В. Українсько-польський конфлікт середини 1940-х рр.: українська історіографія // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Проаналізовано літературу, яка видана в радянський та сучасний періоди з питання українсько-польського конфлікту 1942-1944 рр., знайомить читача та наукову громадськість держави з новими публіцистичними матеріалами, конкретизує та уточнює ряд ...
1354971
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни: спроба узагальнення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 48-52


  Проаналізовано основні проблеми дослідження українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни та визначено його сутність на підставі здобутків української і польської історіографії.
1354972
  Крисаченко В. Українсько-польські відносини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 198-202
1354973
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1354974
  Морозова О.С. Українсько-польські відносини у вимірі національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-117
1354975
  Коваленко О. Українсько-польські культурні відносини: спільні кроки (2000-2005 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 71-73
1354976
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв"язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 1027-3239


  Проаналізовано українсько-польські зв"язки у гуманітарній сфері за останні 20 років. Розглянуто основні напрями і тематику досліджень в установах Польської академії наук, Національної академії наук України та університетах обох країн. Відзначено ...
1354977
  Калашник В.С. Українсько-російська двомовність: учора й сьогодні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 78-84. – ISBN 978-966-1673-17-4
1354978
  Волович О. Українсько-російська конфронтація і позиція Туреччини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – (Історичні науки)
1354979
  Лосєв І.В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 49-54. – ISSN 1996-5931
1354980
  Доценко А. Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 75-79. – ISSN 2076-1333
1354981
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 1 : Українсько-російський словник. – 2012. – 561, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 1-шої ч. – Бібліогр.: с. 549-561


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1354982
   Українсько-російський і російсько-український словники з хімії та суміжних наук : [в 2 ч. : викладачам, студ. вищ. навч. закладів, науковцям та інженерам] / [авт.-уклад.: Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В. та ін. ; відп. ред.: Сухан В.В. та ін.]. – Запоріжжя : Карат. – ISBN 978-966-417-076-3
Ч. 2 : Російсько-український словник. – 2012. – 813, [1] с. – Всього понад 100 000 сл. та словосполучень. - Авт. зазнач. на с. 4-5. - На обкл. назва 2-гої ч. – Бібліогр.: с. 801-813


  Шановним співробітникам та студентам хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З повагою М.Д. Василега-Дерибас, Сухан В.В. 05.06.2013 р.
1354983
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1354984
   Українсько-російський словник. – Київ
Том6 : Т-Я. – 1963. – 618с.
1354985
   Українсько-російський словник. – 4-е вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1354986
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1354987
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1354988
  Троян С. Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1354989
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1354990
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1354991
   Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології = Украjинско-српски речник jезичких термина / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.Л. Білик, О.М. Ткаченко, М.В. Шевченко; О.Л. Паламарчук [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2006. – 515, [1] с. – Другий тит. арк. серб. мовою. - Текст укр., серб. – ISBN 966-8762-06-1
1354992
   Українсько-сербські зв"язки в історії сербської культури доби бароко : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Пащенко Є.М., Білик Н.Л.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-198 та в прим.: с. 128-148. – ISBN 978-617-7241-52-1
1354993
  Кушнір О. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 16-21. – ISSN 2226-8669
1354994
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1354995
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – Київ : Радянська школа, 1964. – 180 с.
1354996
   Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-cesky slovnik lingvistickych terminu / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 198, [1] с. – Парал. тит. арк. чеськ. – ISBN 978-966-613-667-4
1354997
  Дрбал О. Українсько-чеські культурно-громадські взаємини : /Галичина та Чехія XIX - 20-30-і рр. XX ст. / О. Дрбал, М. Кріль, В. Моторний. – Львів : ЛДУ, 1992. – 39 с.
1354998
   Українсько-японський обмін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про зустріч лауреата Нобелівської премії з хімії, директ. Ін-ту фіз.-хім. дослідж. RIKEN Рьоджі Нойорі з першим заст. міністра освіти і науки України Є. Сулімою й ректором КНУ Л. Губерським. Зустріч пройшла в КНУ імнені Тараса Шевченка. Пан Рьоджі ...
1354999
  Грач А. Українського перекладача нагородили "Дантівським лавром" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 5


  Професора кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка Максима Стріху пошанували відзнакою за переклад "Пекла" Данте Аліг"єрі. Подвижник італійської культури Вальтер делла Моніка вручив М. Стрісі відзнаку проекту "Данте. Равенна. ...
1355000
   Українському мінералогічному товариству - 60 років // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 5-6. – ISSN 2218-7472


  "Українському мінералогічному товариству (УМТ) сповнилося 60 років. 31 березня 1954 р. на організаційному засіданні представників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії наук України, Українського геологічного управління, ...
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,