Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Пляченко А.Г. "...А вічний дух наш волю скрізь чатує" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 90-ї річниці трагедії біля містечка Базар на Житомирщині. 359 полонених воїнів УНР, учасників Другого Зимового походу, були розстріляні з кулеметів кіннотниками Котовського.
133002
  Grymych M. "Zhebranka" as a Ukrainian Folklore Genre // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – C. 56-59


  Одним із найменш вивчених жанрів українського фольклору є "жебранки" - тексти, що їх виконують жебраки під час прохання милостині. Зразків цього жанру збереглося вкрай мало. Перебуваючи на верхівці ієрархічної піраміди напівформальної організації ...
133003
  Cami "Zielone dziecko" i inne utwory / Cami, Henri-Piere; Wybral i przelozyl A.Mostowicz; Ilustr. J. Sawka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 190s. : Il. – (Biblioteka satyry / Wybral i przelozyl A, Mostowicz. Ilustrowal J. Sawka)
133004
  Moldova Gyorgy "Zielono-biala narzeczona" i inne opowiadania / Moldova Gyorgy; Z jezyka wegierskiego przelozyli T.Olszanski, A.Steroszewski, J.Zimierski, wybory dokonal T.Olszanski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 311s.
133005
  Ilek B. "Zivot protopopa Avvakuma": Studie o stylu / B. Ilek. – Praha, 1967. – 119с.
133006
  Broda M. "Zrozumiec Rosje"? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy / Marian Broda ; Wydz. studiow miedzynar. i politologicznych Uniw. Lodzkiego, Interdyscyplinarny zespol badan religioznawczych ; [red. B. Pielat]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 544 s. – Резюме рос. та англ. мовами. – Bibliogr.: s. 497-529. – ISBN 978-83-62331-09-3
133007
  Сергійчук В. "А Антанта, мов Пилат, вмиває руки..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 212-215. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя звернення Симона Петлюри до французького публіциста Жана Пелісьє щодо підтримки України.
133008
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Пам"яті Івана Драча.
133009
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 5


  Пам"яті Івана Драча.
133010
  Чухліб Т.В. "А буде Черкаська земля нам великій Аділ-Гіреєвій царській величності учиниться в підданство...": спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 112-126. – ISSN 2309-2262
133011
  Макаренко О. "А был ли мальчик?" або: що таке відчуження інвестиції на думку українського правосуддя // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 64-68
133012
  Яцкова Л. "А в серці дума й пісня обнялись..." : гармонія слова Бориса Олійника та музики Лідії Яцкової. Літературно-музична композиція
133013
  Демичев А. "А ведь могло быть и хуже" Российские адвокаты в дореволюционном анекдоте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089
133014
  Коваль Г. "А вже осінь прийшла у мій сад… " (Із фольклористичного доробку Василя Сокола) / Г. Коваль, Г. Сокіл // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 642-668. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
133015
  Кондратьєва С. "А ви не поб"єтеся, а я не підбурюю!" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 303-305


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
133016
  Дацюк Г. "А ви працюйте й не сваріться" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 10


  Про особливий материк спадщини Софії та Олександра Русових.
133017
  Череватенко Л. "А ви собі-як хочете..." : [післямова до вид.: Лукаш М.О. Шпигачки. Київ: Ярославів Вал, 2003] / Л. Череватенко // Шпигачки / М.О. Лукаш. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – С. 1-69 : іл. – ISBN 966-8135-05-9
133018
  Максимова Л. ...а будь борец и деятель / Л. Максимова. – Пермь, 1965. – 49с.
133019
  Симонайтите Е.Ю. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е.Ю. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат, 1963. – 399 с.
133020
  Симонайтите Е. ...а было так : роман : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 423 с.
133021
  Симонайтите Е. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн. 3. – 1968. – 419 с.
133022
  Симонайтете Е. ...А было так. В чужом доме. Неоконченная книга / Е. Симонайтете. – Москва, 1973. – 607 с.
133023
  Пересыпкин И. ...А в бою еще важней / И. Пересыпкин. – Москва, 1970. – 254 с.
133024
  Фалкел П. ...А ваші діти будуть сиротами / П. Фалкел. – Київ, 1971. – 124с.
133025
  Туричин И.А. ...А вишни цветут / И.А. Туричин. – Москва, 1962. – 96с.
133026
  Красюк С. ...А від бога, як і від часу, не втекти ! ( Новітня "критика чистого розуму" з вуст корінного природничника ) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 26.


  Кришталь Олег Олександрович - один із найславетніших нейрофізіологів світу.
133027
  Радова А.С. Z-функція Гекке та її застосування в асимптотичних задачах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Радова Антоніна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
133028
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 140. – 1999
133029
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2000. – ISSN 0208-7944
133030
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 143. – 2000
133031
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 141. – 2000
133032
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 142. – 2000
133033
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 144. – 2001
133034
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 145. – 2001
133035
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 18. – 2001
133036
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 19. – 2001
133037
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 148. – 2001
133038
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow, 2001. – ISSN 0208-7944
133039
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 20. – 2001
133040
   Zeszyty naukowe / Politechnika Zielonogorska, Instytut matematyki; Politechnika Zielonogorska,Wydzial podstawowych problemow techniki; Instytut matematyki, Zaklad metod matemat. fizyki. – Zielona Gora. – ISSN 0209-0635
N 126. – 2001. – (Fizyka ; N 9)
133041
   Zeszyty naukowe / Polska akademia nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa; Polska Akademia Nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa, Politechnika zielonogorska. – Zielona Gora. – ISSN 1509-4019
N 127. – 2001. – (Budownictwo ; N 35)
133042
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 150. – 2002
133043
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2002. – ISSN 0208-7944
133044
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 409. – 2001. – (Rolnictwo, ISSN 0137-1959 ; N 78)
133045
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 410. – 2001. – (Rozprawy, ISSN 0867-1427 ; N 180)
133046
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 423. – 2001. – (Bibliografie, ISSN 1427-5805 ; 6)
133047
   Zeszyty naukowe Biblioteki Universyteckiej w Poznaniu. – Poznan, 1998. – ISSN 08601933


  1997. N 1/2
133048
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Elektryka / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  № 47. – 2000


  1997. Hf. 85
133049
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja i zarzadzanie / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  N 29. – 2000


  1997. Hf. 85
133050
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2378
N 597. – 1980. – (Prace z nauk politycznych ; N 15)
133051
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 3 (5). – 1997


  1998, V.33 N 1
133052
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
133053
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
1211. – 1997. – (Studia religiologica ; 30)


  1997. N 1/2
133054
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 0083436X


  1998, V.33 N 1
133055
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 02399989


  1998, V.33 N 1
133056
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 08677719


  1998, V.33 N 1
133057
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
133058
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 00834351


  1998, V.33 N 1
133059
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 01372432


  1998, V.33 N 1
133060
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 08671095


  1998, V.33 N 1
133061
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
133062
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1230. – 1999. – (Prace historyczne ; z. 126)
133063
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1196-X
N 1231 : Ze swiata reklamy. – 1999. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.1)
133064
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 1233. – 1999. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 94)
133065
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1237. – 1999. – (Studia religiologica ; N 32)


  1998, V.33 N 1
133066
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 4 (6). – 2000
133067
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
  V. 2. – 2000
133068
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1238. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 127)
133069
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1240. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 128)
133070
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1241. – 2000. – (Prace jezykoznawcze ; Z.120)
133071
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1246. – 2000. – (Studia religiologica ; N 33)
133072
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1253. – 2000. – (Opuscula musealia ; z. 10)
133073
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1248. – 2001. – (Prace historyczne ; z. 128)
133074
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1249. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
133075
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1251. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
133076
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1253. – 2001. – (Studia religiologica ; N 34)


  1998, V.33 N 1
133077
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1254. – 2001. – (Opuscula musealia ; z. 11)
133078
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2000/2001. – 2001. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 95/96)
133079
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
N 1252. – 2002. – (Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej ; Z. 5 (7))
133080
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1256. – 2002. – (Prace historyczne ; z. 129)
133081
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1257. – 2002. – (Studia religiologica ; N 35)
133082
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1260. – 2002. – (Prace Wydzialy zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.5)
133083
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1263. – 2002. – (Opuscula musealia ; z. 12)
133084
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1261. – 2003. – (Prace jezykoznawcze ; Z.121)


  1997. N 1/2
133085
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1262. – 2003. – (Prace historyczne ; z. 130)


  1998, V.33 N 1
133086
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1266. – 2003. – (Studia religiologica ; N 36)


  1998, V.33 N 1
133087
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2002/2003. – 2003. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 97/98)


  1998, V.33 N 1
133088
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1264 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 4. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
133089
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1267. – 2004. – (Prace historyczne ; z. 131)


  1998, V.33 N 1
133090
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1825-5
N 1270 : Metadane. Sposob na uporzadkowanie Internetu. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 6(8))
133091
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1874-3. – ISSN 1230-7025
N 1272 : Czlowiek i komputer: Dialogowy model wyszukiwania informacji. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 7(9))
133092
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1275 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 5. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
133093
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4378
N 1273. – 2005. – (Prace jezykoznawcze ; Z.122)
133094
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1276 : Benchmarking w doskonaleniu serwisow WWW bibliotek akademickich /R. Sapa. – 2005. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 11)
133095
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1277. – 2005. – (Opuscula musealia ; z. 14)
133096
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1281 : Opis dokumentow elektronicznych: Teoretyczny model i mozliwosci jego aplikacji /M.Nahotko. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 12)
133097
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1302 : Z religijnych zagadnien sredniowiecza / Pod red. Jana Drabiny. – 2008. – (Studia religiologica ; Zeszyt 41)
133098
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2883-4. – ISSN 1896-8201
N 1307. – 2009. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 12 ; t. 10 : Zarzadzanie w kulturze)
133099
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-2926-8. – ISSN 1230-7025
N 1308 : Informacja naukowa w Polsce na przelomie XX i XXI wiekui / M. Janiak. – 2010. – + 1 CD. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; z. 18)
133100
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-2986-2. – ISSN 0137-2432
N 1310 : Rytualy w wybranych religiach i wyznaniach od starozytnosci do wspolczesnosci / pod red. Jana Drabiny. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 42)
133101
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1312. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 137)
133102
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1313. – 2010. – (Opuscula musealia ; z. 18)
133103
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3084-4. – ISSN 1896-8201
N 1314. – 2010. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 13 ; t. 11 : Zarzadzanie w kulturze)
133104
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3199-5. – ISSN 0137-2432
N 1317 : Orbis christianus / pod red. Elzbiety Przybyl-Sadowskiej i Darii Szymanskiej-Kuty. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 43)
133105
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1318. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 138)
133106
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3252-7. – ISSN 1896-8201
N 1319. – 2011. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 14 ; t. 12 : Zarzadzanie w kulturze)
133107
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1321. – 2011. – (Studia religiologica ; z. 44)
133108
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1320. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 19)
133109
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3416-3. – ISSN 0083-4351
1323. – 2012. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne". – (Prace historyczne ; [z.] 139)
133110
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3435-4. – ISSN 1896-8201
N 1324. – 2012. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 15 ; Nr. 13 : Zarzadzanie w kulturze)
133111
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1325. – 2012. – (Studia religiologica ; z. 45)
133112
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3587-0. – ISSN 0239-9989
1331. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 20)
133113
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3634-1. – ISSN 0083-4351
140, z. 2. – 2013
133114
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3651-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 3. – 2013
133115
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3664-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 4. – 2013
133116
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
N 1333. – 2013. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica". – (Studia religiologica ; z. 46)
133117
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1334. – 2013. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 14)
133118
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3863-5. – ISSN 0239-9989
1341. – 2013. – (Opuscula musealia ; z. 21)
133119
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1337. – 2014. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 15)
133120
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3864-2. – ISSN 0239-9989
1342. – 2014. – (Opuscula musealia ; z. 22)
133121
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
Z. 23. – 2015
133122
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
Z. 24. – 2016
133123
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
Z. 25. – 2018
133124
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3550-4. – ISSN 0083-4351
140, z. 1 : Rok 1812 studia z dziejow polityczno-militarnych / pod red. M. Baczkowskiego, K. Kuras. – 2013. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133125
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3772-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 1. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133126
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3841-3. – ISSN 0083-4351
141, z. 2 : Unia horodelska 1413. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133127
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3826-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 3. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133128
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3880-2. – ISSN 0083-4351
141, z. 4 : Stres pola bitwy od starozytnosci do dzis. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133129
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3940-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 1. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133130
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3947-2. – ISSN 0083-4351
142, z. 2 : Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i wspolczesnosc. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133131
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4041-6. – ISSN 0083-4351
142, z. 3. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133132
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4042-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 4 : Polska - Francja - Europa w XX wieku. Szkice z dziejow Polski, Francji i stosunkow polsko-francuskich. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133133
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4163-5. – ISSN 0083-4351
143, z. 1. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133134
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133135
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4209-0. – ISSN 0083-4351
143, z. 3. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133136
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4164-2. – ISSN 0083-4351
143, z. 4 : Asymetryczne dzialania wojenne od starozytnosci po wiek XX. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133137
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 1. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133138
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133139
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 3. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133140
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 4 : Zajrzec za fasade. Studia z najnowszej historii Polski. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133141
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 1. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133142
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 2. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133143
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 3. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133144
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 4. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133145
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
146, z. 1. – 2019. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133146
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
146, z. 2. – 2019. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133147
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
146, z. 3. – 2019. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
133148
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 4. – 2014. – Попередні номери див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер. "Studia religiologica"
133149
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 1. – 2014
133150
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 3. – 2014
133151
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 2. – 2014
133152
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 1. – 2015
133153
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 2. – 2015
133154
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 3. – 2015
133155
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 4. – 2015
133156
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 1. – 2016
133157
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 2. – 2016
133158
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 3. – 2016
133159
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 4. – 2016
133160
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 1. – 2017
133161
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 2. – 2017
133162
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 3. – 2017
133163
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 4. – 2017
133164
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
51, z. 1. – 2018
133165
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
51, z. 2. – 2018
133166
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
51, z. 3. – 2018
133167
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
51, z. 4. – 2018
133168
  Just G. Zeuge in eigener Sache : Die funfziger Jahre / G. Just; Mit einem Geleitwort von Christoph Hein. – Berlin : Buchverlag der Modern, 1990. – 211 S. – ISBN 3-371-00301-9
133169
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1963. – 296с.
133170
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1965. – 144с.
133171
  Roman Jozsef Zeusz / Roman Jozsef. – Budapest, 1966. – 444с.
133172
  Lovecraft H.P. Zew Cthulhu / Howard Phillips Lovecraft; Tlum. R.Grzybowska; Wybor i slowо wstepne M.Wydmuch. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 312 s. – ISBN 83-07-00774-7
133173
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1998, V.33 N 1
133174
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1997. N 1/2
133175
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4378


  1997. N 1/2
133176
  Krzeminski Wl. Zgas papierosa, Jack. / Wl. Krzeminski. – Warszawa, 1965. – 210с.
133177
  Geissler Christian Zglaszam interpelacje / Geissler Christian; Przelozyl A.Sylwester. – Warszawa : PAX, 1961. – 278s.
133178
  Gulian Edith. Zgomotul si activitatea umana / Edith. Gulian. – Bucuresti, 1971. – 203с.
133179
  Tiendriakow Wlodzimierz Zgon / Tiendriakow Wlodzimierz; Przel. J.Dziarnowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 264s.
133180
  Staff Ludwik Maria Zgrzebna kantyczka / Staff Ludwik Maria. – Warszawa, 1977. – 102с.
133181
  Nowak A. Zgwalcenie przy ulyciu narkotykyw // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 192-202. – ISSN 2227-796X


  Изнасилование является тяжким преступлением. Обследование пострадавших, в результате данного преступления, показывает, что у них появляются серьезные посттравматические расстройства. Сегодня чаще всего изнасилования совершаются в результате ...
133182
  Machala Drahoslav Zhavraneni bratia / Machala Drahoslav. – Bratislava, 1975. – 143с.
133183
  Dzvonik Emil Zhoreniska / Dzvonik Emil. – Bratislava, 1976. – 475с.
133184
  Krupin Wlodzimierz Ziarna / Krupin Wlodzimierz; Przeloz. z ros. W.Bienkowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1979. – 352 s.
133185
  Teitelboim V. Ziarno na piasku / Volodia Teitelboim; Przelozyl L. Katra. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 440 s.
133186
  Golebiowski Stefan (Jan Smutek) Ziarno zycia. / Golebiowski Stefan (Jan Smutek). – Warszawa, 1960. – 170с.
133187
  Karinthy Ferenc Zidarii Roman. / Karinthy Ferenc. – Bucuresti, 1952. – 190с.
133188
  Kuzelova M. Zidovska kultura v Polsku po roce 1945: Obnova neobnovitelneho // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 11-32. – (Studia territorialia ; 13, с. 4 (за 2013)). – ISSN 1213-4449
133189
  Jakowlew A. Ziel des Lebens / A. Jakowlew. – Moscau : Verlag Progress, 1976. – 671 с.
133190
  Wankowicz M. Ziele na kraterze / Melchior Wankowicz. – 6-e wyd. – Warszawa : PAX, 1968. – 407s.
133191
  Lisowski Henryk Zielen Warszawy / Lisowski Henryk. – Warszawa, 1956. – 239с.
133192
  Mallea Eduardo Zielen wszelka zginie / Mallea Eduardo; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 149s.
133193
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1958. – 308с.
133194
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1959. – 308с.
133195
   Zielona czapla : Opowiadania 1969. – Warszawa : PIW, 1971. – 402s.
133196
  Solomowicz-Olbrychska Klementyna Zielona dziewczyna / Solomowicz-Olbrychska Klementyna. – Warszawa, 1974. – 235с.
133197
  Kubacki Jerzy Zielona Gora. / Kubacki Jerzy. – Poznan, 1979. – 30с.
133198
  Rudnicka Halina Zielona rakieta / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1962. – 400с.
133199
  Rudnicka H. Zielona rakieta / H. Rudnicka. – Warszawa, 1973. – 397с.
133200
  Rozewicz Tadeusz Zielona roza. Kartoteka / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 116с.
133201
  Karkoszka Piotr Zielona rzeka. / Karkoszka Piotr. – Olstyn, 1982. – 111с.
133202
  Sadzewicz Marek Zielona struga / Sadzewicz Marek. – Warszawa, 1964. – 248с.
133203
  Baumgardten Aleksander Zielone czasy / Baumgardten Aleksander. – Katowice, 1960. – 204с.
133204
  Koprowski Jan Zielone drzewa / Koprowski Jan. – Lodz, 1978. – 213с.
133205
  Boguszewska Helena Zielone lato 1934 / Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy. – Warszawa, 1959. – 280с.
133206
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1962. – 392 s.
133207
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1964. – 394s.
133208
  Maufrais R. Zielone pieklo w Gujanie / Raymond Maufrais; Przel. Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1966. – 173 s.
133209
  Bartnikowski Bogdan Zielone skrzydla / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1976. – 184с.
133210
  Bartynski Andrzej Zielone wzgorza / Bartynski Andrzej. – Wroclaw, 1960. – 68с.
133211
  Rusinek Michal Zielone zloto. Kartki z podrozy / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 240с.
133212
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. - Tanczacy jastrzab. / Kawalec Julian. – Krakow, 1977. – 263с.
133213
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1962. – 154с.
133214
  Klosowski Jozef Nikodem Ziemia bez skarg. / Klosowski Jozef Nikodem. – Warszawa, 1956. – 400с.
133215
   Ziemia Czestochowska. – Czestochowa : Czestochowskie towarzystwo naukowe. – ISBN 83-7098-702-8
Tom 27 : Szkice i materialy dotyczace ziem powiatu czestochowkiego. – 2000. – 306s.
133216
  Hewitt R. Ziemia drzy / R. Hewitt; Przel. M.Skibniewska. – Warszawa : Iskry, 1964. – 244s.
133217
  Gojawiczynska Pola Ziemia Elzbiety. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1957. – 276с.
133218
  Strumph-Wojtkiewicz Ziemia i gwiazdy. Powiesc z roku 1863 / Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa, 1961. – 244с.
133219
  Hellwald F. Ziemia i jej mieszkancy / F. Hellwald. – Warszawa
3. – 1877. – 184 p.
133220
  Segal Kalman Ziemia jest dla wszystkich / Segal Kalman. – Warszawa, 1956. – 194с.
133221
  Mnichowski Przemyslaw Ziemia Lubuska oskarza / Mnichowski Przemyslaw. – Warszawa, 1978. – 111с.
133222
  Rusinek Michal Ziemia miodem plynaca / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 302с.
133223
  Gassowski Jerzy Ziemia mowi o Piastach. / Gassowski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 212с.
133224
  Balinska-Wuttke Krystyna Ziemia na ktorej zyjemy / Balinska-Wuttke Krystyna. – Warszawa, 1967. – 136с.
133225
  Reymont Wl. Ziemia obiecana / Wl. Reymont. – Krakow
1. – 308с.
133226
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
1. – 1983. – 321с.
133227
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
2. – 1983. – 300с.
133228
  Gardawski Aleksander. Ziemia odslania tajemnice. / Aleksander. Gardawski. – Warszawa, 1974. – 80с.
133229
  Sobiesiak Jozef Ziemia plonie / Sobiesiak Jozef, Jegorow Ryszard. – Warszawa, 1961. – 324с.
133230
  Staszkiewicz Jerzy Ziemia Sadecka / Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 179с.
133231
  Caldwell Erskine Ziemia tragiczna / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1982. – 261с.
133232
  Winawer Bruno Ziemia w Malignie : Felietony / Winawer Bruno. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 395 s.
133233
  Zielonka Zbigniew Ziemia wschodzaca / Zielonka Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1973. – 927 s.
133234
  Konopinski Stefan Ziemia z wyboru / Konopinski Stefan. – Poznan, 1975. – 163с.
133235
  Amado Jorge Ziemia zlotych plodow : Powiesc / Amado Jorge; Przelozyl a z jezyka port. J.Wrzoskowa. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 436s. – (Klub dobrej ksiazki)
133236
   Ziemia Сzestochowska. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – ISBN 83-7090-522-X
Tom 28 : Pod red. M.Antoniewicza. – 2001. – 171s.
133237
  Brzoza Jan Ziemia. / Brzoza Jan. – Wyd. 2. popr. – Katowice, 1963. – 276с.
133238
  Stenz Edward Ziemia. Fizyka wnetrza ziemi morz i atmosfery / Stenz Edward. – Warszawa, 1956. – 392с.
133239
  Kozmian Kajetan Ziemianstwo polskie : Rekopismienna wersja poematu w pieciu piesniach / Kozmian Kajetan; Tekst.odnal, oprac.,uwag.wstep.oraz kom.hist.opatrz. P. Zbikowski. /Skolacjon. tekst.objas.rzecz.filol.,hist.M.Nalepa. – Krakow : Collegium Columbinum, 2000. – 411s. – (Biblioteka tradycji literackich ; nr.37)
133240
  Galdynski Olgierd Ziemie wojewodstwa Bydgoskiego przed tysiacem lat / Galdynski Olgierd. – Warszawa, 1962. – 30с.
133241
  Kubicki Kazimierz Ziemniaki wczesne / Kubicki Kazimierz, Roztropowicz Stanislawa. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 102s.
133242
  Kammerer W. Ziffernrechenautomaten / W. Kammerer. – Berlin : Academie, 1979. – 303 p.
133243
  Drechsler Helmut Zigeuner, Stiere und Flamingos. Die Camargue / Drechsler Helmut. – Lpz.-Jena, 1957. – 104с.
133244
  Fuchs Gunter Bruno Zigeunertrommel / Fuchs Gunter Bruno. – Halle. – 48с.
133245
  Husak Stepan Zijeme s kvetinou / Husak Stepan, Haager Jiri. – Praha : Academia Ved, 1977. – 179s.
133246
  Sjomuskin Tichon Zil jsem na Cukotce / Sjomuskin Tichon. – Praha, 1954. – 420с.
133247
  Simonov C.M. Zile si nopti / C.M. Simonov. – Ed. a 2-a. – Bucuresti, 1953. – 328с.
133248
  Gregor Miro Zilina / Gregor Miro. – Martin, 1976. – 157с.
133249
  Jansson Tove Zima Muminkow / Jansson Tove; Szuch-Wyszomirska I. – Warszawa, 1975. – 182с.
133250
  Gafita G. Zima to inny kraj / Gabriel Gafita; Przel. z jez. rum. J.Plecinski. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 362 s. – ISBN 83-07-01044-6
133251
  Fizi Milan Zima u Slici. / Fizi Milan. – Zagreb, 1957. – 48с.
133252
  Flex Hilde Zimmer acht / Flex Hilde. – Berlin, 1976. – 127с.
133253
  Grandi N. Zimmer frei Neu : Deutsch im Hotel : Arbeitsbuch / Nicoletta Grandi unter Mitwirkung von Christiane Lemcke (Aussprache). – Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2004. – 77 p. – Copyright : 2000. – ISBN 3-368-49413-0
133254
  Grunert C. Zimmerblumen / C. Grunert. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 495S.
133255
  Holm H. Zimmerpflanzen / H. Holm. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1958. – 242S.
133256
  Miessner E. Zimmerpflanzen 1 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 211S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
133257
  Miessner E. Zimmerpflanzen 2 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 206S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
133258
  Kuhle G. Zimmerpflanzen ohne Erde / G. Kuhle. – Auf. 4. – Radebeul : Neumann Verlag, 1972. – 136S. : Bildideen und Zeichnungen von Preusse Hans
133259
  Desnica Vladan Zimove letnisko. / Desnica Vladan. – Warszawa, 1963. – 238с.
133260
  Kozniewski Kazimierz Zimowe kwiaty / Kozniewski Kazimierz. – Warszawa, 1959. – 440с.
133261
  Katajew Walentin Zimowy wiatr / Katajew Walentin; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1968. – 242 s.
133262
  Strnadel Josef Zimozeleni: Vybor z lyrickych proz / Strnadel Josef. – Praha, 1982. – 310с.
133263
  Desnica Vl. Zimsko ljetovanje pripovijesti. / Vl. Desnica. – Zagreb, 1968. – 375с.
133264
  Desnica Vladan Zimsko ljetovanje. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1974. – 343с.
133265
  Ispirescu Petre Zina zinelor. Basme, legende, snoave / Ispirescu Petre. – Bucuresti, 1986. – 450с.
133266
  Bogutska K.I. Zinc and zinc nanoparticles: biological role and application in biomedicine / K.I. Bogutska, Yu.P. Sklyarov, Yu.I. Prylutskyy // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – Р. 9-16


  Due to nanodimension of functional components of living cells, the application of nanotechnologies in biomedical purposes is an important problem for today. One of the most promising directions is to use zinc nanoparticles for molecular diagnostics, ...
133267
  Boldyrieva O. Zinc oxide/carbon nanocoposites in absorptive remediation of heavy metal ions / O. Boldyrieva, R. Mariychuk // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 85
133268
  Krasnodebski Jan Pawel Ziolka dla Idioty. / Krasnodebski Jan Pawel. – Wroclaw, 1975. – 191с.
133269
  Muszynski J. Ziololecznictwo i leki roslinne (Fitoterapia) / J. Muszynski. – 6-e. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1958. – 212s.
133270
  Baranowicz Jan Ziolowe slowa / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1977. – 237с.
133271
  Berenstein L. Zionism - a form of racism / L. Berenstein. – Kiev, 1978. – 69с.
133272
   Zionism - enemy of peace and social progress : a miscellany of papers under the general editorship of Lionel Dadiani. – Moscow : Progress Publishers, 1981. – 160 p.
133273
  Tucholsky Kurt Zirkus des Lebens. Gedichte / Tucholsky Kurt. – Berlin-Weimar, 1976. – 166с.
133274
  Strittmatter E. Zirkus wind / Strittmatter E. – Leipzig : Philipp reclam Jun, 1982. – 66 S.
133275
  Marek Jiri Zit mezi lidmi / Marek Jiri. – Praha, 1961. – 136с.
133276
  Eichelberger Ursula Zitatenlexikon / Eichelberger Ursula. – Leipzig, 1984. – 920с.
133277
  Kempe L. Zittauer Gebirge / L. Kempe, Rossing-Winkler. – Leipzig, 1972. – 176 p.
133278
  Fryd Norbert Ziva socha / Fryd Norbert. – Praha, 1961. – 158с.
133279
  Kozevnikov Alexej Ziva voda / Kozevnikov Alexej. – Praha : Svetsovetu, 1954. – 419 с.
133280
  Smolik Zivalski svet / Smolik, Hans-Wilhelm. – Ljubljana : Drzavna Zalozba Slovenije, 1967. – 769S.
133281
  Popovic Vojin Zivcane i hemiske komande naseg organizma / Popovic Vojin; Radnicki Univerzitet. – Beograd : Izdavacko preduzece "RAD", 1957. – 29S. – (Biologija)
133282
  Minac Vladimir Zivi a mrtvi / Minac Vladimir. – Praha, 1960. – 292с.
133283
  Reinowski Werner Zivilcourage / Reinowski Werner. – Halle, 1969. – 432с.
133284
  Stankovic Sinisa Zivo bice i sredina / Stankovic Sinisa. – Beograd : Izdavacko Preduzece "RAD", 1967. – 44с.
133285
  Paligoric Ljubomir Zivojin Zujovic / Paligoric Ljubomir. – Beograd, 1960. – 84с.
133286
  Parenicka Pavol Zivot a dielo Petra Kellnera-Zaboja Hostinskeho / Parenicka Pavol. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 148s. – ISBN 80-7090-461-5
133287
  Rozsivalova Eva Zivot a dilo J.E. Purkyne / Rozsivalova Eva. – Praha : Ceskoslovenske Akademie VED, 1956. – 144s.
133288
  Capek Karel Zivot a dilo skladatele Foltyna / Capek Karel. – Praha, 1960. – 118с.
133289
  Ocadlik Mirko Zivot a dilo Zdenka Fibicha / Ocadlik Mirko. – Praha, 1950. – 84с.
133290
  Polan Bohumil Zivot a slovo: Literarni studie, medailony, nacrty, glosy / Polan Bohumil. – Praha, 1964. – 270с.
133291
  Kaplicky Vaclav Zivot alchymistuv. / Kaplicky Vaclav. – Praha, 1980. – 228с.
133292
  Mejlach Boris Zivot Alexandra Puskina / Mejlach Boris. – Bratislava, 1978. – 269с.
133293
  Brtan Rudo Zivot basnika Janka Krala. / Brtan Rudo. – Martin, 1972. – 191с.
133294
  Svantner Frantisek Zivot bez konca / Svantner Frantisek. – Bratislava, 1956. – 710с.
133295
  Novotny Miloslav Zivot Bozeny Nemcove. Dopisy a do kumenty. IV. Dve leta persekuce (1853-1854) / Novotny Miloslav. – Praha
4. – 1956. – 368с.
133296
  Obradovic Dositej Zivot i prikljucenija / Obradovic Dositej. – Beograd, 1969. – 195с.
133297
  Kratochvil Milos Zivot Jana Amose. / Kratochvil Milos. – Praha, 1988. – 269с.
133298
  Carrington R. Zivot mori a oceanu / R. Carrington. – Praha : Orbis, 1975. – 178s. : 22 barevnych a 29 cernobilych forografii na priloze
133299
  Alexy Janco Zivot nie je majales. / Alexy Janco. – Bratislava, 1956. – 336с.
133300
  Machon Jan Zivot pro zive / Machon Jan. – Havlickov Brod, 1959. – 198с.
133301
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1952. – 431с.
133302
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 360с.
133303
  Avvakum Zivot protopopa Avvakuma jim samym sepsany, a jina jeho dila. / Avvakum, protopop.; B. Ilek. – Praha, 1975. – 223с.
133304
  Fucikova Gusta Zivot s Juliem Fucikem / Fucikova Gusta. – Praha, 1971. – 439с.
133305
  Crislerova Lois Zivot s vlky / Crislerova Lois. – Praha : Edice Cesty Orbis, 1976. – 275S.
133306
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 223 с. – ISBN 80-7090-442-9
133307
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 202, [3] с. – ISBN 80-7090-442-9
133308
  Perruchot H. Zivot Toulouse - Lautreca / H. Perruchot. – Praha : Obelisk, 1969. – 267s.
133309
  Korner Vladimir Zivot za podpis / Korner Vladimir. – Praha, 1989. – 159с.
133310
  Brehm Zivot zvierat. / Brehm. – V. 4. zvazkoch. – Bratislava, 1971. – 511с.
133311
  Kukucin Martin Zivot. / Kukucin Martin. – Martin, 1952. – 274с.
133312
  Novy Lubomir Zivotni draha jako sociologicky problem / Novy Lubomir. – Brno, 1989. – 150с.
133313
  Serdar V. Zivotni kamen / V. Serdar. – Zagreb. – 126с.
133314
  Moldan B. Zivotni prostredi ocima prirodovedce : Clovek v biosfere / B. Moldan, J. Jenik, J. Zyka. – 2he preprac. a dop. vyd. – Praha : Academia, 1989. – 163s.
133315
  Gorkij Maxim Zivotopisna prilogie / Gorkij Maxim. – Praha, 1968. – 644 с.
133316
  Kluge A. Zivotopisy. / A. Kluge. – Praha, 1969. – 196с.
133317
  Gluckselig Josef Zivy kontraband. / Gluckselig Josef. – Plzen, 1985. – 189с.
133318
  Siktanc Karel Zizen. Verse z let 1958-1959 / Siktanc Karel. – Praha, 1959. – 92с.
133319
  Kock Ch. P. Zizine: oeuvres completes de Kock. – Paris : Gustave Barba
T. 1 : Zizine. – 1845. – 327 p.
133320
  Kock Ch. P. Zizine: oeuvres completes de Kock. – Paris : Gustave Barba
T. 2 : Zizine. – 1845. – 310 p.
133321
  Tazky L. Zjaveni Sabiny / L.Tazky; doslov P.Stevcek; Il. J.Balaz. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 320, [4] s. : il. – (Edicia kniznica Matice slovenskej ; Zv. 2). – ISBN 80-7090-431-3
133322
   Zjawiska Powierzchniowe Zachodzace w Glebach : Praca zbiorewa. – Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk : Polska Akademia Nauk, 1973. – 232s.
133323
   Zjawiska relaksacji molekularntj // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 368 s.: il. – ISSN 0239-6661
133324
  Chmielewska M. Zjawisko agresji jako problem spoleczny // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 57-64. – ISSN 2226-3012


  Явище агресії як суспільна проблема.
133325
  Blombergova M. Zjazdy slowianskich archeologow w Kijowe // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – S. 140-143. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється участь поляків у археологічних з"їздах, які відбувалися в Києві у ХІХ - на початку ХХ ст. Clarified the participation of Polish in archeological meetings which took place in Kyiv in XIX - the start of XX.
133326
   Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kosciola. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 306s. – ISBN 83-7072-170-2
133327
  Russell Bertrand Zkoumani o smyslu a pravdivosti / Russell Bertrand. – Praha, 1975. – 378с.
133328
  Patolicev N.S. Zkouska zralosti / N.S. Patolicev. – Praha, 1978. – 341с.
133329
  Kos Zdenek Zkratky, znacky, akronymy / Kos Zdenek. – Praha, 1983. – 289с.
133330
  Kolar Zdenek Zkusenosti zaku ve vyucovani / Kolar Zdenek. – Praha, 1972. – 183с.
133331
  Wojcik Zygmunt Zla milosc / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : LSW, 1978. – 216 s.
133332
  Chamiec Jadwiga Zlamana szpada. Powiesc historyczna. "Zelaznych wrot" czesc 3 / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
3. – 1960. – 296с.
133333
  Plicka Karol Zlata brana. Slovenske deti vo svojich tradicnych hrach / Plicka Karol. – Bratislava, 1964. – 168с.
133334
  Fiker Eduard Zlata ctyrka. / Fiker Eduard. – Praha, 1955. – 184с.
133335
  Gaspar Tido Zlata fantazia. / Gaspar Tido. – Bratislava, 1969. – 391с.
133336
  Herrmann Klaus Zlata maska / Herrmann Klaus. – Praha, 1984. – 342с.
133337
  Dolezal J. Zlata Praha / J. Dolezal, I. Dolezal. – Praha, 1971. – 180с.
133338
  Senoa August Zlatarovo zlato / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 311с.
133339
  Rjaboklac Ivan Zlate klasy / Rjaboklac Ivan. – Bratislava, 1952. – 148с.
133340
  Styblova Valja Zlate rybky / Styblova Valja. – Praha, 1988. – 279с.
133341
  Jokai M. Zlati clovek / Mor Jokai. – Ljubljana : Cankarjeva Zalozba v Ljubljani, 1988. – 574, [2] s. – На корінці та обкл. автор: Jokai. – (Zbirka "Sto romanov" / urej. A. Ocvirk ; prevedel S. Sedonja). – ISBN 86-361-0476-9
133342
  Branislav Frantisek Zlaty dest. / Branislav Frantisek. – Praha, 1955. – 36с.
133343
  Herfurt Ivan Zlaty fond svetove kinematografie: 100 filmu vybranych anketou UNESCO / Herfurt Ivan. – Praha, 1986. – 317с.
133344
  Krupauer Vladimir Zlaty rak / Krupauer Vladimir : Nakladatelstvi Ceske Budejovice, 1968. – 109S.
133345
  Snajder Bohuslav Zlaty trguhelnik / Snajder Bohuslav. – Praha, 1984. – 251с.
133346
  Gladkov Fjodor Zle casy. / Gladkov Fjodor. – Praha, 1956. – 336с.
133347
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788
133348
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788


  Громадський транспорт м. Злін у порівнянні з іншими містами аналогічного розміру в Чехії.
133349
  Christie Agata Zlo czai sie wszedzie / Christie Agata. – Warszawa, 1971. – 240с.
133350
  Dostojevskij F.M. Zlocin a trest / F.M. Dostojevskij. – Bratislava, 1981. – 551с.
133351
  Fedosejev Grigorij Zloduch. / Fedosejev Grigorij. – Praha, 1969. – 231с.
133352
  Leonow Leonid Zlodziej / Leonow Leonid; Przelozyl S.Lesniewski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 496 s.
133353
  Funder A. Zloglasni Stasi : dokumenti in izpovedi obeh strani / Anna Funder ; [prevedla Marjeta Leskovar]. – Trzic : Ucila International, 2006. – 293 s. – (Zepna knjiga ; 147, 99/1). – ISBN 961-233-841-8
133354
  Kuderikova Marie Zlomky zivota. Listy z vezeni. / Kuderikova Marie. – Praha, 1962. – 184с.
133355
  Domino Zbigniew Zlota pajeczyna / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 317с.
133356
  Grabowicz Jozef Zlota trumna / Grabowicz Jozef. – Wraszawa, 1962. – 144с.
133357
  Domaranczyk Z. Zlota wanna szejka i inne naftstories / Z. Domaranczyk. – Warszawa : Horyzonty, 1975. – 262 s.
133358
  Domaranczyk Zbigniew Zlota wanna szejka, i inne naftstories / Domaranczyk Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 262с.
133359
  Zylinska Jadwiga Zlota wlocznia / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 315 s.
133360
  Babinicz Waldemar Zlota woda. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1961. – 246с.
133361
  Kossak Zofia Zlota wolnosc / Kossak Zofia. – Warszawa
1-2. – 1957. – 524с.
133362
  Majewska Danuta Zlote guziki / Majewska Danuta. – Warszawa, 1966
133363
  Welty Eudora Zlote jablka / Welty Eudora. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 493 s.
133364
  Paukszta Eugeniusz Zlote korony ksiecia Dardanow / Paukszta Eugeniusz. – Katowice, 1972. – 295с.
133365
  Ziemski Krystyn Zlote macki / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 231 s.
133366
  Gorywoda Anzelm Zlote wesele / Gorywoda Anzelm. – Katowice, 1978. – 185с.
133367
  Szklarska Krystyna Zloto gor Czarnych : Trylogia indianska / Szklarska Krystyna, Szklarski Alfred. – Katowice : Slask. – ISBN 83-216-0289-4
Tom 3 : Ostatnia walka dakotow. – 1980. – 352 s.
133368
  Ady Endre Zloto i krew. Wybor, poslowie i przypisy / Ady Endre. – Krakow. – 217с.
133369
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Zloto nie zloto / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Warszawa, 1979. – 460с.
133370
  Urban Jerzy Zlotook / Urban Jerzy. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1978. – 237 s.
133371
  Przewlocka Irena Zloty Jack / Przewlocka Irena. – Gdunia, 1959. – 384с.
133372
  Andzejewski Jerzy Zloty lis. Kukulka. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 164с.
133373
  Yackta-Oya Zloty potok / Yackta-Oya. – Szczecin : Glob, 1988. – 419s. – ISBN 83-7007-169-4
133374
  Wrobel Zdziskaw Zloty ptak / Wrobel Zdziskaw. – Olsztyn : Pojezierze, 1979. – 161 s.
133375
  Piotrowski Mieczyslaw Zloty robak / Piotrowski Mieczyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 8624s. – ISBN 83-07-00708-9
133376
  Terlecki Wladyslaw Zloty wawoz / Terlecki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 310с.
133377
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1973. – 372с.
133378
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1977. – 372с.
133379
  Blicharski Michal Zlozenia imienne w jezyku rosyjskim i polskim / Blicharski Michal. – Warszawa, Worclaw, 1977. – 169с.
133380
  Kurzowa Zofia Zlozenia imienne we wspolczesnym jezyku polskim / Zofia Kurzowa. – Warszawa ; Krakow : PWN, 1976. – 129 s.
133381
  Szmidt Andrzej Zlozenie broni / Szmidt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 121с.
133382
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa, 1957. – 678 s.
133383
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 1. – 1957. – 637 s.
133384
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 2. – 1957. – 454 s.
133385
  Kordas K. Zmaganie / K. Kordas. – Warszawa, 1972. – 152с.
133386
  Szczawiej Jan Zmaganie dnia z noca / Szczawiej Jan. – Warszawa, 1976. – 207с.
133387
  Tolstoj L.N. Zmartwychwstanie / L.N. Tolstoj. – Warszawa
T. 3
133388
  Tolstoj L.N. Zmartwychwstanie / L.N. Tolstoj. – Warszawa
T. 2. – 1900
133389
   Zmeczenie i mechanika pekania : Materialy 18 sympozjum nt. Zmieczenie materialow i konstrukcji. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 550s. : il. – ISBN 83-87274-67-4
133390
  Cmelinsky Bohumir Zmeny v ekonomickem a sicialnim postaveni delnicke tridy na zapade po druhe svetove valce. / Cmelinsky Bohumir. – Praha, 1975. – 191с.
133391
  Blonski Jan Zmiana warty / Blonski Jan. – Warszawa, 1961. – 166с.
133392
  Sokolowski Eugeniusz Zmiany cisnienia atmosferycznego i grawitacji / Sokolowski Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 135S.
133393
  Wolanski N. Zmieniajacy sie czlowiek / N. Wolanski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 568s.
133394
  Jones David Zmiennosc i przystosowanie roslin / Jones David, Wilkins Denis. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1977. – 210s.
133395
  Gugnacka-Fiedor Wanda Zmiennosc morfologiczna i chemiczna europejskich gatunkow rodzaju Vaccinium L. / Gugnacka-Fiedor Wanda. – Torun, 1994. – 146 с.
133396
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward; przeloz. S.Krynski. – Warszawa
T. 1. – 1975. – 410 p. : il.
133397
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward. – Warszawa : PIW
T. 2. – 1975. – 505 с. : il.
133398
  Baran L. Zmierzch Czarnego Cesarza / Leszek Baran. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1984. – 129s. – (Konflikty). – ISBN 83-03-00430-1
133399
  Odojewski Wlodzimierz Zmierzch swiata / Odojewski Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 250s.
133400
  Tolstoj Aleksy Zmija / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1977. – 87с.
133401
  Bazin Herve Zmija w garsci / Bazin Herve; Przel.K.Byczewska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 261s.
133402
  Bernard J.A. Zmije zlote i inne / J.A. Bernard. – Warszawa, 1972. – 175с.
133403
  Zegadlowicz Emil Zmory : Kronika z zamierzchlej przeszlosci / Zegadlowicz Emil. – Krakow; Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1984. – 400s. – ISBN 83-08-00901-8
133404
   Zmowa : 4 rozbior Polski. – Warszawa : ALFA, 1990. – 208 s. : il. – ISBN 83-7001-338-4
133405
  Kreiner J. Zmysly / J. Kreiner. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 208s.
133406
  Berger W.A. Zmysly / Wieslaw Adam Berger. – Katowice : Slask, 1981. – 115s. – ISBN 83-216-0202-9
133407
   Zn2+ Salen complexes with [4]Helicene / M. Savchuk, S. Vertueux, N Zigon, N. Avarvari // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 77
133408
  Dolega-Mostowicz Tadeusz Znachor / Dolega-Mostowicz Tadeusz. – Lodz, 1956. – 296с.
133409
  Mucha-Leszko Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty reserwowej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 151-159. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 1). – ISSN 0459-9586
133410
  Wilsz Jolanta Znaczenie nieksztaltowalnych cech osobowosci czlowieka w procesie ksztalcenia przedzawodowego / Wilsz Jolanta; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1996. – 374s. – ISBN 83-7098-083-5
133411
  Minczanowska A. Znaczenie praktyk pedagogicznych w ksztaltowaniu warsztatu zawodowego przyszlychnauczycieli - doniesienie z badan / A. Minczanowska, Hruzd-Matuszczyk // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – P. 158-163. – ISSN 2226-3012


  Предметом дослідження даної статті є навчання студентів педагогіки з особливим врахуванням значення педагогічних практик у підготовці до професійної діяльності. Стаття складається з декількох частин. У першій частині ми характеризуємо роль педагогічних ...
133412
  Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan / Borchardt Karol Olgierd. – Gdynia, 1961. – 350с.
133413
  Krzemien Teresa Znajomi nieznajomi. / Krzemien Teresa. – Warszawa, 1977. – 315с.
133414
  Highsmith Patricia Znajomi z pociagu / Highsmith Patricia; Przel.A.Bronaczowa. – Warszawa : Iskry, 1978. – 336s.
133415
   Znak : Miesiecznik. – Krakow, 1998. – ISSN 0044488X


  1997. N 1/2
133416
  Prajs Julia Znak "H" / Prajs Julia. – Warszawa, 1962. – 124с.
133417
  Doyle Artur Conan Znak czterech / Doyle Artur Conan; Przelozyla K.Jurasz-Dambska. – Warszawa : Iskry, 1957. – 174s. – (Klub srebrnego klucza)
133418
  Jankowski Stanislaw Znak jastrzebca / Jankowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 318с.
133419
  Piechowski Jerzy Znak salamandry / Piechowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 351с.
133420
  Mallet-Joris Francoise Znaki / Mallet-Joris Francoise; Przelozyla .Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 347s.
133421
  Rerich Nikolai Znaki / Rerich Nikolai. – Lodz, 1983. – 135с.
133422
  Dunarowski Wladyslaw Znaki na sosnach i inne opowiadania / Dunarowski Wladyslaw. – Poznan, 1959. – 228с.
133423
  Paukszta Eugeniusz Znaki ogniste / Paukszta Eugeniusz. – Wyd. 2. – Katowice, 1965. – 536с.
133424
  Kotula Franciszek Znaki przeszlosci / Kotula Franciszek. – Warszawa, 1976. – 514с.
133425
  Czaja D. Znaki szczegolne : antropologia jako cwiczenie duchowe / Dariusz Czaja. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 420, [1] s. – Bibliogr. w notach. – (Anthropos / red. Czeslaw Robotycki). – ISBN 978-83-233-3595-5
133426
  Fornalczyk Feliks Znaki zycia / Fornalczyk Feliks. – Poznan, 1961. – 204с.
133427
  Andric Ivo Znakovi pored puta. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 577с.
133428
  Pribyl Alois Znaky a peceete stredoceskych mest / Pribyl Alois, Liska Karel. – Praha, 1975. – 210с.
133429
  Zablocki J. Znalezienie zapasow Lithospermum w dwu stanowiskach kultury Malopolskiej / J. Zablocki, J. Zurowski. – Krakow : Umiejetnosci
1. : Slimaki. – 1932. – 29 s.
133430
  Bochenski Tadeusz Znam tylko Twoje listy / Bochenski Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 166с.
133431
  Bykau Vasil Znameni zla. / Bykau Vasil. – Praha, 1987. – 260с.
133432
  Pribsky Vladimir Znamost z eliskou / Pribsky Vladimir. – Praha, 1963. – 132с.
133433
  Bocek J. Znate je z platna / J. Bocek. – Praha, 1959. – 186с.
133434
  Taufer Jiri Znelec. (Cyklus padesati znelek) / Taufer Jiri. – Praha, 1961. – 62с.
133435
  Hanus Miroslav Znepokojivi hoste. / Hanus Miroslav. – Praha, 1982. – 226с.
133436
  Malewska Hanna Zniwo na sierpie / Malewska Hanna. – Warszawa, 1956. – 358с.
133437
  Uminski W. Znojny chleb / Wladyslaw Uminski. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1954. – 300 s.
133438
  Honzik Karel Znovuzrizeni raje / Honzik Karel. – Praha, 1961. – 316с.
133439
  Narbutt J. Znowu zakwitnie listopad. / J. Narbutt. – Krakow, 1972. – 173с.
133440
  Przymanowski Janusz Znuzony / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1974. – 198с.
133441
  Mraz Andrzej Zo slowenskej literarnej minulosti. / Mraz Andrzej. – Bratislava, 1955. – 374с.
133442
   Zo ver is de wetenschap. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1982. – 273 blz. – (Aula-boeken : Het wetenschappelijke boek ; 710)
133443
  Stiavnicky Jan Zo vsednych dni / Stiavnicky Jan. – Bratislava, 1975. – 210с.
133444
  Caillois Roger Zobecnena estetika / Caillois Roger. – Praha, 1968. – 262с.
133445
  Horak Zdenek Zobecneni pojmu variety = Sur une generalisation de la notion de variete / Horak Zdenek // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 20с.
133446
  Timrava Zobrane spisy. III. Velky majster. Bez hrdosti / Timrava. – Bratislava
3. – 1956. – 292с.
133447
  Timrava Zobrane spisy. VI. V cas vojny Hrdinovia. Skon Pala Rocku. Vsetko pre narod. Dve doby. Zaplava / Timrava. – Bratislava
6. – 1958. – 416с.
133448
  Sadoveanu Mihail Zodia cancerului sau Vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 310с.
133449
  Sadoveanu Mihail Zodia Cancerului, sau vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1973. – 297с.
133450
  Sadoveanu M. Zodia cancerului. Neamul soimarestilor / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1969. – 484с.
133451
  Olszewska Maria Jolanta Zofia Kossak o Piotrze Skardze. Rozwazania w kontekscie jej // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – C.25-30. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Piotr Skarga, zyjacy na przelomie wiekуw XVI i XVII, w czasach kontrreformacji, polski jezuita, teolog, pisarz, kaznodzieja, maz stanu byl postacia niezwykla w historii Polski i polskiego kosciola. Zofia Kossak w swych utworach pokazala go od innej ...
133452
  Hausbrandt Andrzej Zofia Kucowna. / Hausbrandt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 116с.
133453
   Zofia Stankiewicz. Akwaforty i akwatinty. – Warszawa, 1955. – 14с.
133454
  Kosmodemianskaia L. Zoia si Sura / L. Kosmodemianskaia. – Edit. a 4-a. – Bucuresti, 1961. – 268с.
133455
  Aligher M. Zoia. Poem / M. Aligher. – Bucuretsi, 1950. – 50с.
133456
  Lapp J.C. Zola before the Rougon-Maoquart / J.C. Lapp. – Toronto, 1964. – 171с.
133457
  Freville Jean Zola semeur d"orages / Freville Jean. – Paris, 1952. – 165с.
133458
  Lohse R. Zolle Einfuhrebenabgaben und Aussenhandel / R. Lohse, H. Kruse, K. Triebe. – Berlin, 1968. – 202с.
133459
  Domaniewski J. Zolna szczurek i jej wystepowanie w Polsce / J. Domaniewski. – Krakow : Rady ochrony, 1927. – 6 s.
133460
  Orlow Boris Zolnierska dola / Orlow Boris. – Warszawa, 1984. – 492с.
133461
  Bordzilowski Jerzy Zolnierska droga / Bordzilowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 800с.
133462
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 292с.
133463
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 528с.
133464
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 500с.
133465
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 4. – 1955. – 540с.
133466
  Lossowski Piotr Zolnierze minionych lat / Lossowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 475с.
133467
  Holiczenko A. Zolnierze tajnego frontu : lista imienna KN3 POW - Wschod, 1914-1921 / Aleksander Holiczenko. – Olsztyn : Centrum Badan Europy Wschodniej, 2012. – 417 s. – Bibliogr.: s. 409-417. – ISBN 978-83-61605-56-0


  У пр. № 1694361 напис : Вельмишановному і дорогому Володимиру Івановичу Сергійчуку, чудовій людині, талановитому історику і патріоту України від Автора з найкращими побажаннями. 9.03.2015р. Al/ Holiczenko Warszawa
133468
  Edigey Jerzy Zolta koperta / Edigey Jerzy. – Katowice : Slask, 1970. – 260 s.
133469
  Gavryliuk Ivan Zolte Wody (1648 r.) - planistyka oraz mysl operacyjno-strategiczna Bohdana Chmielnickiego w pierwszym etapie powstania kozackiego // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 1. – S. 43-58. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
133470
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 1. Tajemnica Renu / Strug Andrzej
Tom 1. – 1956. – 343с.
133471
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 2. Bogowie Germanii / Strug Andrzej
Tom 2. – 1956. – 296с.
133472
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 3. Ostatni film Evy Evard / Strug Andrzej
Tom 3. – 1956. – 326с.
133473
  Kabatc E. Zolwie : powiesc / Eugeniusz Kabatc. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1966. – 258 s.
133474
  Miller Peggy Zona dla pretendenta. Rzecz o Mari Klementynie Sobieskiej / Miller Peggy. – Warszawa, 1968. – 200с.
133475
  Iordan Ion Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ion. – Bucuresti, 1973. – 219с.
133476
  Iordan Ioт Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ioт. – Bucuresti, 1973. – 219с.
133477
  Gilorteanu M. Zona reflexogena pancreatica / M. Gilorteanu, P. Lepadat. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1973. – 114s.
133478
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 12. – С. 78-92. – ISSN 0132-2036
133479
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 11. – С. 79-93. – ISSN 0132-2036
133480
  Pergament M.A. Zonal scale of the cretaceous in the North-East of Asia and its correlation with the american and european scales. Report to the 3. Symposium on the development of oil and gas resources in ECAFE cou / M.A. Pergament. – M., 1965. – 22с.
133481
  Dowdell John Zone systemizer for creative photographic control / Dowdell John, Zakia Richard. – New York, 1973. – 64с.
133482
  Picker Fred Zone VI workshop. The fine print in black and white photography / Picker Fred. – New York, 1974. – 114с.
133483
  Bogdanov R. Zoned target in the experimental investigation of the magnetron sputtering device with two erosion zones / R. Bogdanov, O. Kostiukevych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 7-11. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The Monte Carlo computer simulation program of the magnetron sputtering device with two erosion zones was build, in which the searching algorithm of the self-consistent starting positions of the secondary electrons on cathode was introduced. For the ...
133484
  Fintescu G.N. Zoo-parazitism fitopatologic / G.N. Fintescu. – Iasi : Opinia, 1932. – 31 p.
133485
  Azama Michel Zoo de nuit / Azama Michel. – Paris, 1995. – 53с.
133486
  Harms Jurgen Zoobiologie fur Mediziner und Landwirte / Harms Jurgen. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1961. – 319S. – (Auflage ; 5)
133487
  Allee W.C. Zoogeographica : a review / W.C. Allee, 1936. – 4 p. – отд. оттиск из: Americ. natural., Vol. 70, 1936
133488
   Zoogeographie. Eine wertvolle Sammlung faunistischer Literatur : Antiquariats-Katalog; Mit Anhang: Periodica Zoologica. – Leipzig : Weg
No. 188. – 1925. – 178 S.
133489
   Zoogeographie. Einewertvolle Sammlung faunistischer Litteratur : Antiquariats-Katalog. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat
No. 122. – 1910. – 92 S.
133490
  Varga Z. Zoogeographische analyse der makrolepidopterenfauna ungarns / Z. Varga. – Hungaria : Debrecen. – (Acta biologica debrecina ; Tom III)
Teil II. – 1964. – 147-180S. – Magyarorszag nagylepkefaunajanak allatfoldrajzi elemzese. II Resz
133491
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1831. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133492
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1831. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133493
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133494
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133495
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133496
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133497
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133498
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
133499
  Jirovec O. Zoollogicka technika / O. Jirovec. – Praha : Ceske akademie, 1942. – 294 s. – (Nova encyklopedie prirodnich ved)
133500
   Zoologia generalis et systematica. Bibliothek Karl Mobius. I. Antiquariats-Katalog No. 115 von Max Weg. – Leipzig : [S. n.], 1909. – 85 S.
133501
  Dziedzicka Anna Zoologia ogolna : Cwiczenia / Dziedzicka Anna, Pelc Zofia. – Krakow, 1969. – 207s.
133502
   Zoologia przedstrunowce i strunowce. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 529S.
133503
  Sulgostowska Teresa Zoologia rolnicza / Sulgostowska Teresa, Bednarek Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-194-4
Tom I. – 2001. – 295s.
133504
  Eichwald Eduardus Zoologia specialis / Eichwald Eduardus. – Vilnae : Typis Josephi Zawadzki, 1831. – 404 s. – Quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum rossiae in universum, et poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea Vilnensi
133505
   Zoologia specialis quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum Rossiae in universum, et Poloniae in specie .... – Vilnae : Zawadski, 1831. – 404 p.
133506
  Zamachowski Wladyslaw Zoologia strunowce - chordata / Zamachowski Wladyslaw, Zysk Adam; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1980. – 350S.
133507
   Zoologia. Auswahl-Katalog wertvoller zoologischer Zeitschriften und Bucher : Erganzun zu meinen zoologischen Spezialkatalogen. Lager-Katalog 195 von Max Weg. – Leipzig : Buchhandlung und Antiquariat, 1928. – 95 S.
133508
   Zoologica : original contributions to zoology. – Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 1888-. – ISSN 0044-5088
Vol. 161 : Evolution and phylogeny of bees: review and cladistic analysis in light of morphological evidence (Hymenoptera, Apoidea) / John D. Plant, Hannes F. Paulus. – 2016
133509
  Zusmer Zoologie / Zusmer. – [S. l. : s. n.]. – 267 S.
133510
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch. – (Bibliotheca historico-naturalis II)
No. 174. – 1905. – 32 S.
133511
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch
No. 257. – 1913. – 52 S.
133512
   Zoologie : mit anhang: Theorie und Geschichte der Biologie Naturphilosophie : [abgeschlossen november 1928]. – Jena : Gustav Fischer, 1928. – 320 S. – (Verzeichnis naturwissenschaftlicher Werke)
133513
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
1. Teil : Protozoa und Parazoa. – 1957. – 89S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
133514
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
3. Teil : Vermes II und Arthropoda I. – 1958. – VI,167-241S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
133515
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
4. Teil : Arthropoda II. – 1958. – V,243-312S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
133516
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
5. Teil : Mollusca und Echinodermata. – 1959. – V,315-378S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
133517
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
6. Teil : Chordata I. – 1959. – V,379-442S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
133518
  Villeneuve F. Zoologie / F. Villeneuve, Ch. Desire. – France : Bordas, 1965. – 336s. – Classe de 1re M"; Dirigee par Charles Desire, Professeur Agrege au Lycee Henri-IV. – (Collection de Sciences Naturelles)
133519
  Komarek Julius Zoologie bezobratlych / Komarek Julius; Ceska Academie ved a umeni v Praze. – Praha, 1952. – 579S.
133520
  Gaisler Jiri Zoologie obratlovcu / Gaisler Jiri. – Praha : Academia, 1983. – 534S.
133521
   Zoologie. Bernh. Liebisch vormals K. F. Koehler"s Antiquarium. Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung. : Antiquariatskatalog Nr. 216. – Leipzig : [S. n.], 1913. – 249 S.
133522
  Aricio Blas Zoologija Kicmenjaka / Aricio Blas. – Liubljana : Mladinska knjiga, 1971. – ...S. – (Biblioteka "Atlasi znanja")
133523
   Zoologischer Lagerkatalog von Oswald Weigel"s : Antiquarium. – Neue Folg. – Leipzig : Weigel
No. 103. – 1902. – 50 S.
133524
  Hentschel Erwin Zoologisches Worterbuch : Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten / Hentschel Erwin, Wagner Gunther. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1990. – 573S. – 4. Auflage
133525
  Colton Buel Zoology : Descriptive and practical / Colton Buel. – Boston a. o. : Heath & Co
1 : Descriptive. – X,204p.
133526
  Calvert J.F. Zoology / J.F. Calvert, J.H. Cameron. – Toronto : Educational book, 1933. – VIII,344p.
133527
   Zoology. – Copenhagen : Host & Son, 1935. – 137 S. – (A fine collection of zoological books : from the libraries of the late professor J.E.V. Boas and others ; Catalogue № 33)
133528
  Bres Mimi Zoology / Bres Mimi. – Springhouse, Pennsylvania : Springhouse corporation, 1994. – VIII,198p. : il. – (Applied science review). – ISBN 0-87434-571-5
133529
  Simpson Rod Zoology in practice : An Inaugural Public Lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 31 August, 2000 / Simpson Rod; The University of New England. – Armidale : Publications Office, UNE, 2001. – 20p. : ill. – (The 2000 lecture series). – ISBN 1 86389 745 3
133530
  Литвинцев Данил Zoom-zoom в стране коньяка : маршрут // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
133531
  Барзов Александр Zoom-zoom, откройся! : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
133532
   Zoomorphologie in Umrissen : 65 Tafeln zum Vergleichen der Eumetazoen mit uber 900 Einzeldarstellungen. – Jena : VEB Gustav Ficher Verlag, 1977. – XIV,134 S. : Ill.
133533
  Suteu Ironim Zooparazitii si mediul inconjurator = Zooparasites and the environment (Зоопаразиты и окружающая среда) / Suteu Ironim. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
Vol. 1. – 1992. – 254с.
133534
  Lissner H. Zoophila / H. Lissner, U. Brenning. – Berlin, 1972. – 471с.
133535
   Zooplankton sampling. – Geneve : Unesco, 1968. – 174p.
133536
   Zootehnia romaniei : Ovine. – [S. l.] : Academiei
3. – 1973. – 424 p.
133537
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2 : Bovine. – 1973. – 546s.
133538
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
4 : Cabaline. – 1975. – 420s.
133539
  Gligor V. Zootehnia Romaniel. Porcine / V. Gligor, A. Radu, M. Stanciulescu. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 509s.
133540
  Kemeny Zsigmond Zord ido. Regeny. / Kemeny Zsigmond. – Budapest, 1968. – 502с.
133541
  Bohringer Richard Zorglub: les girafes / Bohringer Richard. – Paris, 1995. – 215с.
133542
  Surov A. Zori deasupra Moscovei / A. Surov. – Bucuresti, 1952. – 158с.
133543
  Koloduk I. Zoriana Boltarovych - A Researcher of Ukrainian Folk Medicine // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 151-153. – ISBN 966-95788-9-2


  Зоряна Болтарович - дослідниця народної медицини українців, заслуга якої полягає у тому, що вона зібрала, систематизувала, узагальнила конкретні дані багатовікового досвіду, способів і засобів народного самолікування, намагалась дослідити всі ділянки ...
133544
  Berciu Dumitru Zorile istoriei in Carpati si la Dunare / Berciu Dumitru. – Bucuresti, 1966. – 320с.
133545
  Laptev I. Zorile. Lucrare distinsa cu premiul Stalin / I. Laptev. – Bucuresti, 1953. – 283с.
133546
  Frelau Axel Zorro se vraci / Frelau Axel. – Praha, 1980. – 267с.
133547
  Lezenski Cezary Zostaly tylko slady podkow. / Lezenski Cezary. – Warszawa, 1978. – 225с.
133548
  Dziekan Bogumila Zostawie ci piekny most / Dziekan Bogumila. – Warszawa, 1975. – 191с.
133549
  Guldanova Maria Zoznam zahranicnych ekonomickych casopisov (1964-1966) / Guldanova Maria. – Bratislava, 1967. – 130с.
133550
  Hanzak Jan Zpev prirody / Hanzak Jan, Salek Jaroslav. – Praha : CTK-Pragopress, 1971. – 91S.
133551
  Mathesius Bohumil Zpevy modrave Rusi / Mathesius Bohumil. – Praha, 1975. – 340с.
133552
  Neruda Jan Zpevy patecni / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 47 s.
133553
  Majerova Marie Zpivajici Cina / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 221с.
133554
   Zprava o cinnosti za rok 1927 : Statnich a zemskych vyzkumnych ustavu. – Praha : [S. n.], 1929. – 890 s.
133555
  Petra Zprava o mistru Janu Husovi v Kostnici / Petra, Mladonovic z. – Praha, 1965. – 244с.
133556
  Hejl Vilem Zprava o organizovanem nasili. / Hejl Vilem. – Praha, 1990. – 350с.
133557
  Kanazir D. Zracenje i zivot / D. Kanazir. – Beograd : Rad, 1957. – 33s.
133558
  Schmale Hugo Zrak pri praci / Schmale Hugo; Fyziologia a psychologia Prace. – Bratislava : Praca Vydavatelstvo Sroz, 1970. – 65с. – (Kniznica clovek a praca ; 15)
133559
  Cvek D. Zrana / D. Cvek. – Praha, 1960. – 47c.
133560
  Dostal Vladimir Zrcadla podel cesty (K ceske proze 1969-1974) / Dostal Vladimir. – Praha, 1987. – 269с.
133561
  Rogala Stanislaw Zreczaki / Rogala Stanislaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1979. – 122s. – ISBN 83-218-0044-0
133562
   Zrnka zenskosti : Veselo i vazne. – Zilina : Poradca, 2002. – 236s. : il. – ISBN 80-88927-37-4
133563
  Plaza Stanislaw Zroda rekopismienne do dziejow wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze / Plaza Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 440с.
133564
  Kozinski Zbigniew Zrodla do dziejow parlamentaryzmu polskiego w 16-18 wieku w sbiorach Biblioteki Jagiellonskiej / Kozinski Zbigniew, Pietzyk Zdislaw. – Krakow, 2004. – 108s. : il. – ISBN 83-909081-8-2
133565
  Swiatkowska E. Zrodla finansowania misji mediow publicznych - wybrane zagadnienia / Ewa Swiatkowska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 153-163. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
133566
  Marciniak Rena Zrodla i blizny / Marciniak Rena. – Warszawa, 1980. – 81с.
133567
   Zrodla nienawisci : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego; z przedm. Artura Kijasa. – Krakow; Warszawa : Inst. Wydaw. ERICA ; Histmag.org, 2009. – 474 s. : il. – На обкл. також: Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Poludniowa, Lotwa i Estonia, Bialorus, Krym. – Bibliogr.: s.453-457. – ISBN 978-83-89700-80-3
133568
   Zrodla Polski : wybrane problemy krenologiczne. – Lodz, 2007. – 352 s. : іl. – ISBN 978-83-87830-62-5
133569
  Labuda Gerard Zrodla skandynawskie i anglosaskie do dziejow slowanszczyzny / Labuda Gerard. – Warszawa, 1961. – 264с.
133570
  Terelak Jan Zrodla stresu : Teoria i badania / Wybrane zagadnienia pod red. nauk. J. F.Terelaka. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1999. – 242s. – ISBN 83-7072-134-6
133571
  Labuda Gerard Zrodla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejow Polski / Labuda Gerard. – Warszawa, 1960. – 348с.
133572
  Moravcova Jana Zrozeni / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 54с.
133573
  Strohsova Eva Zrozeni moderny / Strohsova Eva. – Praha, 1963. – 155с.
133574
  Paustovskij Konstantin Zrozeni more / Paustovskij Konstantin. – Praha, 1954. – 192 s.
133575
  Muska Jiri Zrozeni zitrka, 1917. / Muska Jiri. – Praha, 1967. – 173с.
133576
  Przeclawska Anna Zroznicowanie kulturalne mlodziezy a problemy wychowania / Przeclawska Anna. – Warszawa, 1976. – 286с.
133577
  Krzysztof Parzych Zroznicowanie przestrzenne ruchu turystycznego w krajach evropejskich // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – P. 58-63 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 4 name.
133578
  Radecki-Pawlik Zroznicowanie skladu granulometrycznego wzdluz lachy korytowej rzeki gorskiej na przykladzie rzeki skawy // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 119-121 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
133579
  Buchowski Michal Zrozumiec innego : Antropologia racjonalnosci / Buchowski Michal. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 238s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1798-4
133580
  Minc A. i i. ZSRR. Zarys geograficzny / A. i i. Minc. – Warszawa, 1974. – 141с.
133581
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William; Przel.Z.Kierszys. – Warszawa : PIW, 1966. – 357s.
133582
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William. – Warszawa, 1968. – 360с.
133583
  Myrnyj Panas Ztracena sila. / Myrnyj Panas. – Praha, 1953. – 344с.
133584
  Throckmorton Peter Ztracene lode. Dobrodruzstvi podmorske archeologie / Throckmorton Peter. – Praha, 1970. – 173с.
133585
  Karasek Jiri ze Lvovic Ztraceny raj. / Karasek Jiri ze Lvovic. – Praha, 1977. – 280с.
133586
  Branald Adolf Ztraty a nalezy. / Branald Adolf. – Praha, 1961. – 317с.
133587
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Zu den Ergebnissen des Genfer Gipfels. Aus dem Bericht des Gen. Erich Honecker. - Aus dem Bericht des Politburos an die 11. Tagung des ZK der SED / Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Sozialistische, Berlin. 11., 1985; Erich Honecker, Werner Jarowinsky. – Berlin, 1985. – 79с.
133588
  Neumann W. Zu den Wechselbeziehungen zwischen Okonomie, Okologie und Okologischer Okonomie // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – S. 30-31
133589
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1973. – 116с.
133590
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1976. – 115с.
133591
  Kranke R. Zu einigen arbeitsrechtlichen Fragen. / R. Kranke, F. Spangenberg. – Berl.
1. – 1955. – 148с.
133592
  Schaff Adam Zu einigen Fragen der Marxistischen Theorie der Wahrheit / Schaff Adam. – Berl., 1954. – 508с.
133593
   Zu einigen fragen grosser systeme. – Berlin : Academie-verlag, 1973. – 95 c.
133594
  Szymczak Gisela Zu einigen Grundfragen und Tendenzen in den Aktivitaten imperialistischer Lander bei der Henanbildung von Fachleuten fur Entwicklungslander / Szymczak Gisela. – Berlin, 1986. – 80с.
133595
  Gropp R.O. Zu Fragen der Geschichte der Philosophie und des dialektischen Materialismus / R.O. Gropp. – Berl., 1958. – 138с.
133596
  Frosch Hans Zu Gast in andern Landern / Frosch Hans. – Leipzig, 1978. – 160с.
133597
  Geerdts Hans Jurgen Zu Goethe und anderen. / Geerdts Hans Jurgen. – Leipzig, 1982. – 222с.
133598
  Busch Wilhelm Zu guter Letzt. / Busch Wilhelm. – Berl., 1960. – 158с.
133599
  Klose Fritz Zu Hause bei Fritz Reuter-Staven hagen. / Klose Fritz. – Rostock, 1956. – 132с.
133600
  Soboleva M. Zu Kant nach Duchamp // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – P. 46-52. – ISBN 966-7943-03-8
133601
  Helbig Karl Zu Mahamerus Fussen. Wanderungen auf Java. / Helbig Karl. – Leipzig, 1954. – 256с.
133602
  Bruning Elfriede. Zu meiner Zeit. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1977. – 487с.
133603
  Kossygin A.N. Zu neuen Erfolgen beim kommunist schen Aufbau / A.N. Kossygin. – Moskau, 1970. – 48с.
133604
  Mielke H. Zu neuen Horizonten. Weltraumforschung gestern-heute-morgen / H. Mielke. – Berlin : VEB Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 368 S.
133605
  Hering Elisabeth Zu seinen fussen Cordoba / Hering Elisabeth. – Leipzig, 1973. – 278с.
133606
  Korczakowska Jadwiga Zuczek i marsjanie / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1968. – 192с.
133607
  Schmoll Werner Zufallig Stefanie / Schmoll Werner. – Berlin, 1977. – 316с.
133608
  Lacisz Vilisz Zug a vihar / Lacisz Vilisz. – Budapest
2. – 1952. – 592с.
133609
  Леус Э. Zuid-zuid.od.ua : одес. повести / Элла Леус. – Одесса : Астропринт, 2017. – 366, [2] с. – ISBN 978-966-927-336-9
133610
  Lettau Zukunftsorientierte Unternehmensfuhrung : Acht Faktoren des Erfolgs / Lettau, Hans-Georg. – Landsberg/Lech : Moderne industrie, 1992. – 204с.
133611
  Genscher Zukunftsverantwortunb. / Genscher, Hans-Dietrich. – Berlin, 1990. – 182с.
133612
  Tauscher Herbert Zulassige Spannungen fur standardi sierte und genormte Werkstoffe des Maschinenbaues / Tauscher Herbert. – 4. verb. Aufl. – Lpz., 1957. – 26с.
133613
  Beerbohm Max Zuleika Dobson or an Oxford Love Story / Beerbohm Max. – Harmondsworth, 1986. – 252с.
133614
  Hinrichs Jan Paul Zum Akzent im Mittelbulgarischen / Hinrichs Jan Paul. – Amsterdam : Rodopi, 1985. – 164 S. – (Studies in Slavic and general linguistics / Ed. by A.A. Barentsen, B.M. Groen, R. Sprenger ; Vol. 6)
133615
  Otto Herbert Zum Beispiel Josef / Otto Herbert. – Berlin, 1972. – 126с.
133616
  Kuczynski Jurgen Zum Briefwechsel zwischen Engels und Marx. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1976. – 237с.
133617
  Bondar S.N. Zum Erzahlen und Zachen / S.N. Bondar. – M., 1982. – 216 с.
133618
  Notheisen L. Zum Holocaust in der Ukraine : Babyn Jar und die Aktion 1005 im Spiegel von Vernehmungsberichten / Laura Notheisen ; Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. – Konstanz : artun-Gorre Verlag Konstanz, 2015. – 58 S. : Portr. – Бібліогр.: с. 53-57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-3-86628-554-5
133619
  Borakovskyy L. Zum Motiv eines interkonfessionellen Konflikts in Karl Emil Franzos’ Erzahlung "Judith Trachtenberg" // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 18-23. – ISSN 2311-0821
133620
  Pringsheim Fritz Zum Plan einer neuen Ausgabe der Basiliken / Pringsheim Fritz. – Berl., 1956. – 52с.
133621
  Volodina T. Zum Problem der sprachlichen Norm // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 114-119. – ISSN 2311-0821
133622
  Bock H. Zum Sprachgebrauch in der Mathematik / H. Bock, S. Gottwald, R.-P. Muchlig. – Leipzig, 1972. – 72с.
133623
  Bondar S.N. Zum Sprechen und Lachen / S.N. Bondar. – Москва, 1973. – 208с.
133624
  Dennenkamp G. Zum Verbotsurteil gegen die Kommunistische Partei Deutschlands. / G. Dennenkamp. – Berlin, 1956. – 42с.
133625
  Heidorn G. Zum Verhaltnis von Geist und Macht in der sozialistischen Gesellschaft. / G. Heidorn. – Rostok, 1969. – 14с.
133626
  Raabe Wilhelm Zum wilden Mann / Raabe Wilhelm. – Lpz. – 140с.
133627
  Budrewicz O. Zupelnie jak w kinie / Olgierd Budrewicz. – Warszawa : Iskry, 1976. – 315 s. : fot.
133628
  Gorbatschow Michail Zur Agrarpolitik der KPdSU unter den gegenwartigen Bedingungen / Gorbatschow Michail. – Moskau, 1989. – 64с.
133629
  Bubenik Wolfgang Zur Analyse der Pflanzen- und Tierproduktion. / Bubenik Wolfgang, Heller Gunter. – Berlin, 1975. – 120с.
133630
  Holfeld Hans Zur Behandlung theoretischer Lehrstoffe im berufspraktischen Unterricht / Holfeld Hans. – Berl., 1963. – 124с.
133631
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 154с.
133632
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 203с.
133633
  Cholodny N.G. Zur Biologie und Physiologie der Ableger von Sempervivum soboliferum / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 174-182. – Beihefte zum ot. entr.,, B. 40, A. 1, 1923
133634
  Storm Theodor Zur Chronik von Grieshuus; Der Schimmereiter / Storm Theodor. – Berlin, 1979. – 128с.
133635
  Kolsch Hans Zur Dialektik des Klassenkampfes in Deutschland / Kolsch Hans. – Berl., 1961. – 244с.
133636
  Polak Karl Zur Dialektik in der Staatslehre / Polak Karl. – 3. erw. Aufl. – Berl., 1963. – 572с.
133637
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Zur Direktive des XI. Parteitages der SED zum Funfjahrplan fur die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990 / Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Sozialistischen, ; 1986 ; Berlin) (11; W. Stoph. – Berlin, 1986. – 32с.
133638
  Kryshtofovich A. Zur Entdeckung der Eucommia-Frucht in Tertiarfloren von Europa : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Berlin : [S. n.], 1940. – 1 S.
133639
  Ruge Hans Zur Entstehung der neugriechischen Substantivdeklination / Ruge Hans. – Stockholm, 1969. – 160с.
133640
  Rosler Hans Jurgen Zur Entstehung der oderdevonischen Eisenerze vom Typ Lahn-Dill in Ostthuringen / Rosler Hans Jurgen. – Berl., 1962. – 80с.
133641
  Friederichs K. Zur Epidemiologie des Kiefernspanners / K. Friederichs. – Berlin : [S. n.], 1932. – S. 197-204
133642
  Karsinkin G.S. Zur Erkenntnis der Fischproduktivitat der Gewasser Mitteilung / G.S. Karsinkin. – Б.м. – с.398-410. – Отдельный оттиск
133643
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens und Schlesiens / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 4 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XII, Nummer 10, 1932
133644
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n], 1931. – 3 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XI, Nummer 24, 1931
133645
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 6 S. – Entomologischen Anzeiger, 22, 1935
133646
  Peterson Aleksei Zur finnougrischen Volkskunde / Peterson Aleksei. – Tallinn, 1985. – 155с.
133647
  Kupradze V. Zur Frage der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem inhomogenen ebenen Medium / V. Kupradze. – Aedibus : Noordhoff-Groningen, 1938. – S. 228-234. – (Compositio mathematica : Quod periodicum internationale edunt ; 6/2)
133648
  Plechanow G.W. (N.Beliow) Zur Frage der Entwicklung der Monistischen Geschichtsauffassung / G.W. (N.Beliow) Plechanow. – Berl., 1966. – 360с.
133649
  Frisch Karl von Zur Frage der Luftdruckperioden / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1927. – 20S.
133650
  Bartenef A. Zur Frage der Migrationstypen von Tieren in Verderasien / A. Bartenef. – Leipzig, 1933. – 10с.
133651
  Frisch K. Zur Frage der Zyklonen - Vertiefung / K. Frisch. – Tartu : Ant.-Ges., 1930. – 11S.
133652
  Frisch Karl von Zur Frage des Temperaturansteigens in Winter / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1928. – 11S.
133653
  Cholodny N.G. Zur Frage nach der Rolle der lonen bei geotropischen Bewegungen / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 300-311. – Deutsch. Botanischen Gesell., B. 41, H. 71923
133654
  Frisch K. Zur Frage uber die Beziehung Zwischen der Getreideernte und Einigen meteorologischen Faktoren in EEsti / K. Frisch. – Tartu : [S. n.], 1929. – S. 197-204
133655
  Hahn Alfred Zur Fruhgeschichte Dresdens. / Hahn Alfred. – Lpz., 1953. – 18с.
133656
  Eyermann Karl Heinz Zur gegenwartigen Situation im militarischen Denken der USA. / Eyermann Karl Heinz. – Verl. – 84с.
133657
  Stern L. Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart : Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle Wittenberg / Leo Stern. – Halle Wittenberg : Universitat Halle Wittenberg. – 30 S.
133658
  Stern Leo Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart. Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1953. – 30с.
133659
  Grotzsch Herbert Zur Geometrie der Konformen Abbildung / Grotzsch Herbert. – Halle, 1950. – 38 S.
133660
  Seiffert Rene Zur Geomorphologie Des Calancatales / Seiffert Rene. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 1. – 1960. – 54p.
133661
  Panning Gunther Zur Geschichte der Chemie und der chemischen Industrie in Deutschland / Panning Gunther. – Berl., 1959. – 48с.
133662
  Schreiner Albert Zur Geschichte der deutschen Aussenpolitik. 1871-1945. 1. 1871-1918 / Schreiner Albert. – Berl.
1 Band. – 1955. – 464с.
133663
   Zur Geschichte der Erde und des Kosmos. – Berlin : Acad.der Wissensch., 1973. – S.
133664
  Tesche Bernhard Zur Geschichte der Germanen. Materialsammlung / Tesche Bernhard. – Berl., 1956. – 128с.
133665
  Schneider H.-J. Zur Geschichte der Jenaer Harnsteinforschung : Mit einen vollstandigen Adbruck der Dissertationsschrift Arno Kruches "Ueber Structur und Entstehung der Uratsteine" aus dem Juhre 1879 / H.-J. Schneider, D. Doberentz. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1979. – 42p.
133666
   Zur Geschichte der kommunistischen Partei Deutschlands : eine Auswahl von Materialen und Dokumenten aus den Jahren 1914 - 1946. – 2., durchgesehene Aufl. – Berlin : Dietz Verlag, 1955. – 474 S. : Photo
133667
  Schenk G. Zur Geschichte der logischen Form / G. Schenk. – Berlin
Bd. 1. – 1973. – 377с.
133668
  Schelling Friedrich Wilhelm Joseph Zur Geschichte der neueren Philosophie. Munchener Vorlesungen / Schelling Friedrich Wilhelm Joseph. – Leipzig, 1975. – 223с.
133669
  Obermann Karl Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 1849 bis 1852 / Obermann Karl. – Berl., 1955. – 136с.
133670
  Hartmann E. von Zur Geschichte und Begrundung des Pessimismus / E. Hartmann von. – Berlin : Duncker"s Verlag, 1880. – XVI, 141 S.
133671
  Stern Leo Zur Geschichte und wissenschaftlichen Leistung der Deutschen Akademie der Naturforscher "Leopoldina" / Stern Leo. – Berl., 1952. – 102с.
133672
  Albrecht Gunter Zur gesellschaftlichen und staatlichen Entwicklung und zum Staatsaufbau in der Deutschen Demokratischen Republik. / Albrecht Gunter. – Berl., 1956. – 320с.
133673
  Hansen B. Zur Grammatik von Referenz und Episodizitat / Bjorn Hansen. – Munchen : Sagner, 1996. – 233 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 46). – ISBN 3-87690-599-0
133674
  Rompe Robert Zur Grossen Berliner Physik: Vortrage auf der Jahreshaupttagung 1987 der Physikalischen Gesellschaft der DDR im Jubilaumsjahr 750 Jahre Berlin / Rompe Robert, H.-J. Treder, W. Ebeling. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 88 S.
133675
  Reinig Richard Zur Grundlegung der polytechnischen Bildung durch Hegel und Marx / Reinig Richard. – Braunschweig, 1967. – 208с.
133676
  Ries E. Zur Histophysiologie des Mausepankreas nach Lebendbeobachtung, Vitalfarbung und Stufenuntersuchung / E. Ries. – Berlin : Springer, 1935. – S.523-585. – Zeitschrift fur Zellforschung und mikroskopische Anatomie, Band 22, Heft 4, Februar 1935
133677
  Gutsche Willibald Zur Imperialismus-Apologie in der BRD. "Neue" Imperialismusdeutungen in der BRD-Historiographie zur deutschen Geschichte 1898 bis 1917 / Gutsche Willibald. – Berlin, 1975. – 83с.
133678
  Bock S. Zur institutionellen und personellen Transformation des Systems aussenpolitischer Entscheidungsfindung in der Ukraine / Siegfried Bock, Manfred Schunemann (Hrsg.). – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. – 79, [1] S. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 3-7890-6656-7
133679
  Франко І. Zur Judenfrage (до юдейського питання) : Статті: Літературно-публіцистичне видання / Іван Франко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 40с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-202-0
133680
  Bunning E. Zur Kenntnis der endonomen Tagesrhythmik bei Insekten und bei Pflanzen / E. Bunning. – Berlin : [S. n.], 1935. – P. 594-623. – Berich. der Deutsch. Botanisch. Gesel, B. 53; H. 7, 1935
133681
  Kuschakewitsch Sergius Zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von Volvox / Kuschakewitsch Sergius. – Jena : Fischer, 1931. – S.323-330. – кремий відбиток з: Archiv fur Protistenkunde, B.73, H.3
133682
  Peskoff N. Zur kenntnis der hydrolyse von saureamiden und nitrilen / N. Peskoff. – Breslau : Buchdruckerei H. Fleischmann, 1912. – 62 s.
133683
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis der kaukasischen Zygaenen / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1936. – S.14-22. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 9, N. 1, 1936
133684
  Alberti Von Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Sud - und Sudostrublands / Alberti Von, J. Soffner. – Sonderabdruck, 1962. – 198s. – Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft E.V. 52. Jahrgang 1962
133685
  Kardakoff N. Zur Kenntnis der Lepidopteren des Ussuri-Gebietes / N. Kardakoff. – Berlin, 1928. – 232S.
133686
  Forsius R. Zur Kenntnis der Vespiden Finnlands / R. Forsius, A. Nordstrom. – [S. l. : s. n.], 1923. – 9 S. – Notulae entomologicae, 3, 1923
133687
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis des Formenkreises von Satyrus guriensis Stgr / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1935. – S. 294-302. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 8, Nr. 2, 1935
133688
  Reformatzky S. Zur kenntniss der trimethylrssigsaure // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – P. 1594-1598
133689
   Zur Kritik der Burgerlichen Soziologie in Westdeutschland. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – 178 S.
133690
  Feuerbach Ludwig Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. / Feuerbach Ludwig. – Berlin, 1955. – 170с.
133691
  Marx K. Zur Kritik der politischen Okonomie / K. Marx. – Berlin
1. – 1958. – 320с.
133692
   Zur Kritik des Behaviorismus. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978. – 325s.
133693
  Korch Helmut Zur Kritik des physikalischen Idealismus C.F. v. Weizsackers / Korch Helmut. – Berl., 1959. – 332с.
133694
  Zwolfer W. Zur Lehre von den Bevolkerungsbewegungen der Insekten / W. Zwolfer. – Berlin : Parey, 1932. – 21 S. – Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, Band 19, Heft 1, Marz, 1932
133695
  Hundrieser C. Zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung : Inaugural-Dissertation / Hundrieser Carlheinz. – Konigsberg : Paul Kopal, 1928. – VII, 56 S.
133696
  Jarnefelt Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / Jarnefelt. – Helsinki : [S. n.]
1, 2. – 1925. – P. 186-226. – Окремий відбиток з: Suomalaisen elan- ja kasvitieteellisen seuran vanamon julkaisuja; 2,6 OSA, No.5
133697
  Aarnio B. Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / B. Aarnio; Valtion maatutkimuslaitos. – Helsingfors : Tryckeri, 1928. – 79 p.
133698
  Thalmann Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann, ernast. – Berlin, 1982. – 463с.
133699
  Thalmann Ernst Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann Ernst. – Berlin, 1982. – 463с.
133700
  Boeck Hans Zur marxistischen Ethik und sozialistischen Moral / Boeck Hans. – Berl., 1959. – 168с.
133701
  Rathenau W. Zur Mechanik des Geistes / Walther Rathenau. – Berlin : S. Fischer Verlag, 1922. – 352 S.
133702
  Gimpel Manfred Zur Methodik der dartstellenden Geometrie im Mathematikunterricht der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der DDR / Gimpel Manfred. – Berlin : Volk und Wissen, 1973. – 231 S.
133703
  Trapp A. Zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Staubblatter Sympetaler Bluten / A. Trapp. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 93S. : Mit 65 Abbildungen im Text. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; 5)
133704
  Lenzen Wolfgang Zur Naturalisierung des Geistes. Laudatio auf Franz von Kutschera / Lenzen Wolfgang. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 40S. : Ill. – У виданні також: Die offene Welt /Franz von Kutschera
133705
  Rohde E. und and Zur Neuordnung der Haushaltswirtschaft der ortlichen Organe / E. und and Rohde. – Berl., 1965. – 78с.
133706
  Nielsen E.T. Zur Oekologie der Laubheuschrecken / E.T. Nielsen. – [S. l.] : Naturhistorisk museum, 1938. – 164 S. – Saertryk af. ent. Medd., Band 20, 1938
133707
  Friederichs K. Zur Okologie des Kohlweiblings (Pieris brassicae) : Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Escherich / K. Friederichs. – Berlin : Parey, 1931. – S. 568-581. – Sonderabdruck aus Zeitschrift fur Angewandte entomologie, Band. 18, Heft. 3
133708
  Hugi T. Zur Petrographie des ostlichen Aarmassivs und des Kristallins von Tamins : Inaugural-Dissertation / T. Hugi. – Zurich : Leemann, 1941. – 120, [2] S.
133709
  Kuczynski Jurgen Zur Philosophie des Huhnes. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1989. – 159с.
133710
   Zur Physik und Chemie der Kristallphosphore. – Berlin : Akademie, 1962. – 236 S.
133711
  Friedrich W. Zur Psychologie des Jugendalters / W. Friedrich, A. Kossakowski. – Berl., 1962. – 206с.
133712
  Gunnel Peter u.a. Zur Rationalisierung der Bibliotheksarbeit / Peter u.a. Gunnel. – Berlin, 1972. – 223с.
133713
  Buschardt D. Zur rationellen Organisation von Arbeitsablaufen. / D. Buschardt. – Berlin, 1973. – 175с.
133714
  Schaposchnikow K. Zur Relativdynamik des homogenen korpers / K. Schaposchnikow. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1913. – 3 S.
133715
  Fenske Gertrud Marie Zur Spracherziehung im Kindergarten. / Fenske Gertrud Marie. – Berl., 1956. – 168с.
133716
  Kuchenmeister Wera Zur Stunde des Grubenpferds. / Kuchenmeister Wera, Kuchenmeister Claus. – Berlin, 1982. – 195с.
133717
   Zur synthese und Organometallierung der Diphenylcyanamidophosphinate M(C6H5)2P(Y)NCN (Y=o,s) / В.В. Скопенко, Л. Ягер, Н. Келер, А.И. Брусиловец // Z. anorg. allg. chem., 1988. – Bd. 564
133718
  Ludwig W. Zur Theorie der Flimmerbewegung (Dynamik, Nutzeffekt, Energiebilanz) / W. Ludwig. – [S. l. : s. n.], 1931. – S. 397-412. – Zoologischen Institut der Universitat Halle a. S.
133719
  Zwolfer W. Zur Theorie der Insektenepidemien / W. Zwolfer. – Leipzig : Georgthieme, 1930. – S. 724-759. – Biologischen Zentralblatt, Band 50, Heft 12, Dezember, 1930
133720
  Moissejewa M. Zur Theorie der mitogenetischen Strahlung / M. Moissejewa. – Berlin : Springer, 1931. – 13 p. – (Biochemische Zeitschrift)
133721
   Zur Theorie des sozialistischen Realismus. – Berlin : Dietz Verlag, 1974. – 913 S.
133722
  Milovidov P. Zur Theorie und Technik der Nuklealfarbung / P. Milovidov. – Praha : [S. n.], 1936. – S. 570-597. – Protoplasma, 1936, Bd.25, H.4
133723
  Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911
133724
  Skala Hugo Zur Verbreitung einiger Blattminen in Oberosterreich / Skala Hugo, 1941. – 8S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XV, 1935, Nummer 22
133725
  Stern Leo Zur Vorgeschichte der Grundung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Vortrag zum Monat der Deutschen-Sowjetischen Freundschaft, gehalten am 16. November 1954 an der Martin-Luther-Universitat Hal / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1954. – 62с.
133726
  Smakula A. Zur Wanderungsgeschwindigkeit der Elektronen in Alkalihalogenidkristallen / A. Smakula. – Gottingen : [S. n.], 1934. – 266 S.
133727
  Muller F.W. Zur Wirkstoffphysiologie des Bodenpilzes Mucor Ramannianus : Inaugural-dissertation der philosophischen Fakultat 2 der Universitat Bern zur Erlangung der Doktorwurde / F.W. Muller. – Bern : Biel, 1941. – P. 165-256
133728
  Mittag Gunter Zur Wirtschaftspolitik der SED in der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus in der DDR unter den Bedingungen der technischen Revolution / Mittag Gunter. – Berl., 1966. – 56с.
133729
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1953. – 392с.
133730
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1954. – 388с.
133731
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1956. – 376с.
133732
  Keller Gottfried Zuricher Novellen. / Keller Gottfried. – Leipzig, 1983. – 336с.
133733
   Zurnalistika v televizi. – Brno, 1986. – 349 s.
133734
   Zurnalistika v tlaci, rozhlase a televizii : compus in Iuna Iulie 1927. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 123 p.
133735
  Dorfler M. Zuruck zur Natur? / M. Dorfler, E. Dorfler. – Leipzig u.a. : Urania, 1986. – 214S. : Mit 39 Illustrationen von Sussbier D.
133736
  Rachmaninow J. Zuruckjuhrung der Gleichungen relativer Bewegung auf die canonische Form / J. Rachmaninow. – 25-35с. – Отдельный оттиск
133737
  Lindemann Werner zuteifst an dich gebungen sein / Lindemann Werner. – Berl., 1961. – 76с.
133738
  Reinschke Kurt Zuverlassigkeitsstrukturen: Modellbildung; Modellauswertung / Reinschke Kurt, Usakov Igor Alekseevic. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 239 S.
133739
  Ivanauskas T. Zuvintas / T. Ivanauskas, J. Muraska, T. Zubavicius. – Vilnius, 1961. – 48с.
133740
  Grzybowska Krystyna Zuzia / Grzybowska Krystyna. – Warszawa, 1960. – 352с.
133741
  Szobotka Tibor Zuzu vendegei / Szobotka Tibor. – Budapest, 1973. – 334с.
133742
  Gonciaras O. Zvangutis / O. Gonciaras. – Vilnius, 1965. – 304с.
133743
  Heran Ivan Zvirata a fotografie. / Heran Ivan. – Praha, 1989. – 94с.
133744
  Dozkin Vadim Vasiljevic Zvirata bez domova / Dozkin Vadim Vasiljevic, Marakov Sergej Vladimirovic. – Praha : ORBIS, 1975. – 205s.
133745
  Riha Vaclav Zviratka a petrovsti / Riha Vaclav. – Praha, 1983. – 182с.
133746
  Paule Ladislav Zvolen / Paule Ladislav. – Martin, 1980. – 147с.
133747
  Franicevic-Plocar Zvoni na nebo / Franicevic-Plocar. – Zagreb, 1969. – 391с.
133748
  Minac Vladimir Zvony zvoni na den / Minac Vladimir. – Praha, 1963. – 317с.
133749
  Minac Vladimir Zvony zvonia na den / Minac Vladimir. – Bratislava, 1961. – 401с.
133750
  Romportl Milan Zvukovy rozbor rustiny. (K akusticke klasifikaci ruskych hlasek) / Romportl Milan. – Praha, 1962. – 248с.
133751
  Wieckowska Elzbieta Zwalczanie ostrych chorob zakaznych w Polsce w latach 1944-1950. 2267 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-214. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
133752
  Kareklas S.E. Zwangsvollstreckung gegen den griechischen staat (gegen die offentliche hand) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (24). – С. 84-94. – ISSN 2227-796X
133753
  Kast Peter Zwanzig Gewehre. / Kast Peter. – Berl., 1960. – 232с.
133754
   Zwanzig Jahre : Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. – Berlin : Buchverlag der Morgen, 1965. – 327 S. : Ill.
133755
  Simonow K. Zwanzig Tage ohne Krieg / K. Simonow. – Berlin, 1973. – 126с.
133756
  Simonow Konstantin Zwanzig Tage ohne Krieg / Simonow Konstantin. – Berlin - Weimar, 1985. – 236с.
133757
  Wipp Peter Zwanzigtausend Steine / Wipp Peter; Обработали и комментировали А.Д. Королева, И.А. Толкунова. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр.языках, 1951. – 38 S.
133758
  Mowat Farley Zwariowana lodka, czyli Zalosna historia Radosnej Przygody / Mowat Farley. – Warszawa, 1974. – 279с.
133759
  Wolf Friedrich Zwei an der Grenze : Roman / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 459 S.
133760
  Weimer Annelore Zwei auf einer Insel / Weimer Annelore. – [Berlin] : Verlag "Das Neue Berlin", 1973. – 259 S.
133761
  Grun Max von der Zwei Briefe an Pospischiel / Grun Max von der. – Darmstadt, Neuwied, 1985. – 22с.
133762
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle, 1972. – 564с.
133763
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle (Saale), 1977. – 564с.
133764
  Wolf Friedrich Zwei Dramen aus dem Bauernkrieg / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 218 S.
133765
  Courtade Pierre Zwei Dutzend Austern. / Courtade Pierre. – Berl., 1963. – 220с.
133766
  Scharrer Adam Zwei Erzahlungen aus dem Leben deutscher Bauern / Scharrer Adam. – M., 1939. – 96с.
133767
  Sakowski Helmut Zwei Frauen. Erzahlungen / Sakowski Helmut. – Berl., 1959. – 112с.
133768
  Gall F. Zwei Graberfelder vom Roten Berg bei Loitsche, Ldkr. Ohrekreis / Fabian Gall; Hrsg. von Harald Meller. – Halle an der Saale : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 336S. : Ill. + Karte. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.59). – ISBN 3-910010-91-4
133769
  Krack Zwei in der Nacht. / Krack, Hans-Gunter. – Berl., 1957. – 290с.
133770
   Zwei in eins gegeben : der gemeinsame Weg. – Koln : Wort und Werk, 1963. – 231 S., 12 Bl. Ill. : Ill.
133771
  Dengler Gerhard Zwei Leben in einem. / Dengler Gerhard. – Berlin, 1989. – 487с.
133772
  Lindemann K. Zwei neue kafer
133773
  Lindemann K. Zwei neue Kafer : (mit 1 Tafel.) / von Karl Lindemann // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – [3] S.
133774
  Penecke K.A. Zwei neue Otiorrhynchus aus den Ost-Alpen / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S. 141-146. – Wiener Entomologische Zeitung, B.41, H.1-3, 1924
133775
  Penecke K.A. Zwei neue Russelkafer aus Thessalien / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S.13-16. – Wiener Entomologische Zeitung, Band 41, Heft 1-3, (15 April 1924)
133776
  Mann Heinrich Zwei Novellen / Mann Heinrich. – M., 1957. – 28с.
133777
  Todorovski† G. Zwei Schriften uber Heine von den Mladini // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 215-220. – ISBN 978-608-203-077-7
133778
  Lenin W.I. Zwei taktiken der Sozialdemokratie in der Demokratschen Revolution / W.I. Lenin. – Moskau, 1934
133779
  O"Brien Flann Zwei Vogel beim Schwimmen / O"Brien Flann. – Berlin, 1981. – 320с.
133780
  Bottcher K. Zweigesprach / K. Bottcher, J. Mittenzwei. – Leipzig, 1980. – 406с.
133781
  Cramer Werner Zweigokonomik des Gaststattenwesens. / Cramer Werner. – Berl., 1965. – 172с.
133782
  Rumposch Gunter Zweimal Liebe / Rumposch Gunter. – Halle, 1962. – 170с.
133783
  Schoner Hellmut Zweitausend Meter Fels. Ein Watzmann-Ostwand-Buch / Schoner Hellmut. – Lpz., 1955. – 160с.
133784
   Zweite Arbeitstagung uber stabile Isotope. Leipzig 1961 : Sonderdruck aus "Kernenergie", Heft 4/5 1962. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – S. 207-442
133785
  Wagner B. Zweite Erkenntnis / B. Wagner. – Berlin - Weimar : Aufbau - Verlag, 1978. – 104 S.
133786
  Tierfreund Der Zweite Folge / Tierfreund Der. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1959. – 71S.
133787
  Buhr Herbert Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengallen Mecklenburgs / Buhr Herbert. – s.l. – S.83-102. – Archiv des Vereins der Freunde der Natur. in Meckl. , B. 4, 1929
133788
  Fuhmann Franz Zweiundzwanzig Tage, oder Die Halfte des Lebens / Fuhmann Franz. – Rostock, 1974. – 228с.
133789
  Mroczko Marian Zwiazek obrony kresow zachodnich 1921-1934. / Mroczko Marian. – Gdansk, 1977. – 264с.
133790
  Kozlowski Czeslaw Zwiazek Walki Mlodych (1943-1948) / Kozlowski Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 575с.
133791
  Czerepica Walery Zwiazki rewolucjonistow Bialorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku / Czerepica Walery. – Warszawa, 1985. – 159с.
133792
  Strittmatter Eva Zwiegesprach : Gedichte / Strittmatter Eva. – 5.Aufl. – Berlin; Weimar : Aufbau, 1990. – 132S. – ISBN 3-351-00393-5
133793
  Muskewitz Kathe Zwielicht. / Muskewitz Kathe, Stubert Bruno. – Berlin, 1956. – 356с.
133794
   Zwierciadlo Prasy : czasopisma Polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. – Wroclaw [etc.] : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich ; W-wo Polskiej AN, 1978. – 400 s.
133795
  Bryll Ernest Zwierzatko. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1975. – 108с.
133796
  Nerval Gerard de Zwierzenia Mikolaja Restifa / Nerval Gerard de; Przelozyl i poslowiem opatrzyl A. Wazyk. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 214s.
133797
  Szuman J. Zwierzeta Futerkowe / J. Szuman, Z. Wolinski, J. Kulikowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 452s.
133798
  Kreyser K. Zwierzeta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy pzymskich i wieku cesarstwa / K. Kreyser. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1996. – 98s. – ISBN 83-00-02989-3
133799
  Styczynski Jan Zwierzeta przed obiektywen / Styczynski Jan. – Warszawa : Sztuka, 1956. – 132S.
133800
  Bauer Hans Zwierzeta sa inne / Bauer Hans. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. – 233s.
133801
  Boguszewska Helena Zwierzeta srod ludzi / Boguszewska Helena. – Warszawa, 1965. – 200с.
133802
  Jurczak-Gucwinska Hanna Zwierzeta w moim domu / Jurczak-Gucwinska Hanna. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 353S.
133803
  Trepka A. Zwierzeta wychodza z morz / A. Trepka. – Katowice : Slask, 1977. – 432s.
133804
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Poznan : Poznanskie Wydawnictwo, 1972. – 141S.
133805
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 139S.
133806
  Kotlica J. Zwierzyniec pani Res / J. Kotlica. – Gdansk, 1973. – 72с.
133807
   Zwiesprache : Beitrage zur Theorie und Geschichte des Ubersetzens. – Stuttgart, Weimar : Metzler, 1996. – 11,418S. – ISBN 3-476-01450-9
133808
  Chlabicz Jozef Zwiezly slownik polsko-rosyjski , rosyjsko-polski / Chlabicz Jozef. – Warszawa : Polonia, 1993. – 136,135[271]s. – У виданні також: Краткий словарь русско-польский, польско-русский /Jozef Chlabicz. – ISBN 83-7021-180-1
133809
   Zwillingsforschung international. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1986. – 249S.
133810
   Zwischen Abgrenzung und Assimilation - Deutsche,Polen und Juden : Schauplatze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklarung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. – Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1996. – 317S. – (Studien zur internationalen Schulbuchforschung/Hrsg. von Ursula A.J.Becher ; Bd.88). – ISBN 3-88-304-288-9
133811
  Gilden K.B. Zwischen Berg und Meer. / K.B. Gilden. – Berlin, Weimar, 1974. – 752с.
133812
  Nesin Aziz Zwischen Bosporus und Anatolien. Erzahlungen aus der Turkei / Nesin Aziz. – Berlin : Eulenspiegel, 1975. – 194s. : Il.
133813
  Heyerdahl Thor Zwischen den kontinenten : Archaologische Abenteuer / Heyerdahl Thor; Eingeleitet und bearbeitet von . Karl Jettmar. – Munchen : C.Bertesmann Verlag, 1975. – 320p. – ISBN 3-17--02609-4
133814
  Ullrich Klaus Zwischen den Linien / Ullrich Klaus. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1986. – 191 S.
133815
  Walter S. Zwischen dierzehn und achtzehn : Ein Buch fur junge Madchen / Sonja Walter. – 9., uberarb. Aufl. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1958. – 255 S.
133816
  Friedrich Horst Zwischen Fahrkarte und Volltreffer : Aphorismen-Sammlung. – Berlin : Militarverl. der DDR, 1988. – 150 S. – Мініатюрне видання. – ISBN 3-327-0057-0
133817
  Makosch Ulrich Zwischen Fudschijama und Himalaja / Makosch Ulrich. – Leipzig : Brockhaus, 1962. – 176S.
133818
  Preissler Helmut Zwischen Grasern und Sternen / Preissler Helmut; Womser Sepp. – Berl., 1963. – 72с.
133819
  Tornius Valerian Zwischen Hell und Dunkel. Ein Rembrandt / Tornius Valerian. – Berl., 1962. – 336с.
133820
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1956. – 248с.
133821
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1966. – 144с.
133822
  Herrmann Joachim Zwischen Hradschin und Vineta / Herrmann Joachim. – Leipzig, 1971. – 285с.
133823
  Heemans Oscar Cornelius Zwischen hundert Brucken. Episoden vom Partisanenkampf in Ostflandern. / Heemans Oscar Cornelius. – Berlin, 1975. – 223с.
133824
  Adler Hans. Zwischen Kairo und Budapest. Die Geschichte einer Verschworung. / Hans. Adler. – Berl., 1957. – 126с.
133825
  Gerullis Walter Zwischen Kanzel und Kerker. / Gerullis Walter. – Weimar, 1958. – 304с.
133826
  Grundig Hans Zwischen Karheval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1962. – 376с.
133827
  Grundig Hans Zwischen Karneval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1957. – 430с.
133828
  Kraatz H. Zwischen Klinik und Horsaal : Autobiographie / H. Kraatz. – Berlin : Verlag der Nation, 1977. – 407p.
133829
  Schoor Wolfgang Zwischen Last und Strasse / Schoor Wolfgang. – Berl., 1960. – 36с.
133830
  Hofer M.A. Zwischen Lustprinzip und Okoaskese : Aufbruch in eine konservative Neuzeit? / M.A. Hofer. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1987. – 170, [5] S. – Bibliogr.: S.169-70. – (Texte+Thesen ; Bd. 203). – ISBN 3-7201-5203-0
133831
  Gotsche Otto Zwischen Nacht und Morgen / Gotsche Otto. – Halle, 1959. – 728с.
133832
  Peskow Wassili Zwischen Ostsee und Pazifik / Peskow Wassili. – Leipzig, 1975. – 303с.
133833
  Reimann Angelika Zwischen Pflicht und Neigung : Johann Wolfgang von Goethe im Herzogtum Sachsen-Weimar / Reimann Angelika. – Jena : Quartus-Verlag, 1999. – 446S. – (Palmbaum Texte / Hrsg. von Detlef Ignasiak und Roswitha Jacobsen in Verbindung mit der Thuringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V., Jena ; Bd. 7 ; Kulturgeschichte). – ISBN 3-931505-37-5
133834
  Floericke K. Zwischen Pol und Aguator. Thiergeographische Lebensbilder / K. Floericke. – Stuttgart : Kosmos ; Gesellschaft der Naturfreunde, 1926. – 79 S.
133835
  Mensching Horst Zwischen Rif und Draa / Mensching Horst. – Lpz., 1955. – 192с.
133836
  Hemmo Klaus Zwischen Sahara uhd Elfenbeinkuste Bericht uber eine westafrikanische Reise. / Hemmo Klaus. – Lpz., 1963. – 222с.
133837
  Steinberg Werner Zwischen Sarg und Ararat / Steinberg Werner. – Berlin, 1980. – 143с.
133838
   Zwischen Sofia und dem Schwarzen Meer. – Leipzig : Graphische Werkstaten, 1961. – 24 S.
133839
  Golowko Arseni Grigorjewitsch Zwischen Spitzbergen und Tiksibucht. / Golowko Arseni Grigorjewitsch. – Berlin, 1986. – 254с.
133840
  Kronfeld Herbert Zwischen Start und Ziel. / Kronfeld Herbert. – Berl., 1957. – 136с.
133841
  Meyer-Scharffencberg Fritz Zwischen Storm und Haff / Meyer-Scharffencberg Fritz; Schlesinger H. – Rostock, 1964. – 264с.
133842
  Reller G. Zwischen Weibem Meer Und Baikalsee : Bei den Burjaten, Adygen und Kareliern / G. Reller. – Berlin : Neues Leben, 1981. – 207S. : Fotos Kruger Heinz
133843
  Pillewitzer Wolfgang Zwischen Wuste und Gletschereis. Deutsche Forscher im Karakorum / Pillewitzer Wolfgang. – Gotha, 1960. – 212с.
133844
  Strahl Rudi Zwischen Zapfenstreich und spater / Strahl Rudi. – Berl., 1956. – 184с.
133845
  Walther Joachim Zwischen zwei Nachten / Walther Joachim. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1974. – 208 S.
133846
  Kurella Alfred Zwischendurch. Verstreute essays 1934-1940. / Kurella Alfred. – Berlin, 1961. – 328с.
133847
  Bodenschatz Hans Zwischenstotion / Bodenschatz Hans. – Berlin, 1976. – 210с.
133848
  Скопенко В.В. Zwitter-ionic Silicabased Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 20th Intern. symp. on Chromat. Bouznemouth. 1994, 1994
133849
  Скопенко В.В. Zwitterionic Silica Based Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 209 ACS National Meeting, Anaheim, CA, USA, April 2-6, 1995, 1995
133850
  Rosiek Stanislaw Zwloki Mickiewicza : Proba nekrografii poety / Rosiek Stanislaw. – Gdansk : Slowo/Obraz Terytoria, 1997. – 335с. : ill. – (Ser.:"Wiek XIX"). – ISBN 83-905063-2-7
133851
  Ilf Ilja Zwolf Stuhle / Ilf Ilja, Petrow Jewgeni. – Leipzig, 1975. – 330с.
133852
  Muller Martin Zwolfender. / Muller Martin. – Berl., 1957. – 352с.
133853
  Kuczynski M. Zwrotnik dinozaura / M. Kuczynski. – Warszawa, 1977. – 243 s.
133854
  Wirski J. Zwyciestwo Joanny / J. Wirski. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 116 s.
133855
  Mroczek Andrzej Zwyciestwo przed dogrywka / Mroczek Andrzej. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1973. – 260s.
133856
  Diegtiariew Wlodzimierz Zwyciezajac smierc. / Diegtiariew Wlodzimierz. – Lublin, 1974. – 326с.
133857
  Zulawski J. Zwyciezca / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1959
133858
  Raszydow Szaraf Zwyciezcy / Raszydow Szaraf; Z jezyka ros.tlumaczyla H.Zatorska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1977. – 434s.
133859
  Braun Andrzej Zwyciezczy znad Tatu-Ho. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1960. – 160с.
133860
  Bernatt Stanislaw Zwyciezony przez sztorm / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1959. – 32с.
133861
  Werner Andrzej Zwyczajna apokalipsa : Tadeusz Borowski i jego wizja swiata obozow / Werner Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 257s. – Wydano w 30 rocznice smerci Tadeucza Borowskiego
133862
  Chmielewska Joanna Zwyczajne zycie / Chmielewska Joanna. – Warszawa, 1974. – 411с.
133863
  Witkowski Wojciech Zwykle sprawy / Witkowski Wojciech. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 149 s.
133864
  Pauszer-Klonowska Gabriela Zwykle sprawy niezwyklych ludzi / Pauszer-Klonowska Gabriela. – Wyd. 2e, rozszer. – Lublin, 1978. – 289с.
133865
  Klonowicz Stefan Zyc mozna dluzej. / Klonowicz Stefan. – Warszawa, 1977. – 505с.
133866
  Bryll Ernest Zycie-Jawa. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1973. – 124с.
133867
  Lubaszewska Antonina Zycie - smierci doskonalosc : Mlodopolska antropologia smierci i literacki swiat wartosci / Lubaszewska Antonina. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1995. – 137s. – (Rozprawy habillitacyjne / Uniw. Jagiellonski ; 298). – ISBN 83-233-0888-8
133868
  Morsztynkiewicz M. Zycie a la Carte : Powiesc z kwiatkiem / Maryta Morsztynkiewicz. – Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1947. – 304s.
133869
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 11 (82). – 2001
133870
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 12 (83). – 2001
133871
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 1 (84). – 2002
133872
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 2 (85). – 2002
133873
  Legut Lucyna Zycie artystki Kingi Kidney / Legut Lucyna. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1972. – 236s.
133874
  Kunicki-Goldfinger Wladyslaw J.H. Zycie bakterii / Wladyslaw J.H. Kunicki-Goldfinger. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 557s.
133875
  Bronislawski Jerzy Zycie bez gwaraneji. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 284с.
133876
  Waterhouse Keith Zycie biurowe / Waterhouse Keith; Z angielskiego przelozyla Z. Kierzys. – Warszawa-Krakow : Ksiazka i wiedza, 1985. – 320s.
133877
  Mazaheri Aly Zycie codzienne muzulmanow w sriedniowieczu (wiek X-XIII) / Mazaheri Aly; Bakowska E. (przel.). – Warszawa, 1972. – 254с.
133878
  Kiersnowski Ryszard Zycie codzienne na Slasku w wiekach srednich. / Kiersnowski Ryszard. – Warszawa, 1977. – 200с.
133879
   Zycie codzienne w Czestochowie w 19 i 20 wieku. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 358s. – ISBN 83-7098-649-8
133880
  Mach Wilhelm Zycie duze i male / Mach Wilhelm. – Lodz, 1959. – 198с.
133881
  Mach W. Zycie duze i male / W. Mach. – Warszawa, 1972. – 189с.
133882
  Jedrysiak M. Zycie i dzialalnosc Bohdana Kistiakowskiego w latach 1914–1920 // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал. – Львів, 2019. – № 10. – С. 89-115. – ISSN 2082-4939
133883
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
133884
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
133885
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
2. – 1974. – 356с.
133886
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
1. – 1971. – 503с.
133887
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
2. – 1971. – 540с.
133888
  Mark Bernard Zycie i walka mlodziezy w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej. (1939-1944) / Mark Bernard. – Warszawa, 1961. – 96с.
133889
  Rogala Wladyslaw Zycie i walka wsi wielkopolskiej w latach 1919-1925 / Rogala Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 188 с.
133890
  Butler V J.A. Zycie komorki / V J.A. Butler. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 242p.
133891
  Marivaux Pierre de Zycie Marianny / Marivaux Pierre de; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 641s.
133892
  Trafialek Elzbieta Zycie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych : Studium teoretyczno-diagnostyczne / Trafialek Elzbieta. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 436S. – ISBN 83-7133-081-2
133893
  Kryska Slawomir Zycie na kibica. / Kryska Slawomir. – Warszawa, 1978. – 143с.
133894
  Jesus Carolina Maria de Zycie na smietniku / Jesus Carolina Maria de; Tlumaczyla H.Czajka. – Warszawa : Czytelnik, 1963. – 209s.
133895
  Pruszkowska Maria Zycie nie jest romansem, ale... / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1967. – 188с.
133896
  Pawlak Wladyslaw Zycie po amerykansku / Pawlak Wladyslaw. – 2e wyd. zaktualizowane. – Warszawa : Iskry, 1970. – 297s.
133897
  Rubach-Kuczewska Zycie po hindusku / J. Rubach-Kuczewska. – Warszawa, 1971. – 312 s.
133898
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1958. – 272с.
133899
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1974. – 286с.
133900
  Mongredien Georges Zycie prywatne Moliere / Mongredien Georges. – Warszawa, 1977. – 155 с.
133901
  Skwirowska S. Zycie szkoly wyzszej : bibliografia zawartosci (1953 -1967) / S.Skwirowska; Min-wo oswiaty i szkol-wa Miedzyuczelniany zaklad Badan nad szkolnictwem wyzs., Osrodek dokumentacji i biblioteka. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 175 p. – (Bibliografie)
133902
  Kozlowski Jozef Zycie teatralne proletariatu polskiego, 1878-1914 / Kozlowski Jozef. – Krakow, 1982. – 361с.
133903
  Estreicherowna Maria Zycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863. / Estreicherowna Maria. – Krakow, 1968. – 240с.
133904
  Otwinowski Stefan Zycie trwa cztery dni / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1977. – 147с.
133905
  Olszanski Tomasz Zycie tulacze / Olszanski Tomasz. – Warszawa, 1957. – 380с.
133906
  Kras Janina Zycie umyslowe w Krakowie w latach 1848-1870. / Kras Janina. – Krakow, 1977. – 260с.
133907
   Zycie Warszawy : pismo codzienne - istnieje od 1944 roku. – [S. l. : s. n.]. – 48 s.
133908
  Rostworowski Jan Zycie wieczne / Rostworowski Jan. – Warszawa, 1975. – 183с.
133909
  Dobrowolski Tadeusz Zycie, tworczosc i znaczenie spoleczne artystow polskich i w Polsce pracujacych w okresie poznego gotyku. (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i sociologii / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 166с.
133910
  Wat Aleksander Zyd wieczny tulacz / Wat Aleksander. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 43s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-2271627-3
133911
  Kraszewski Jozef Ignacy Zyd. Obrazy wspolczesne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 592с.
133912
  Gasowski Tomasz Zydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tozsamosci // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 323-333. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
133913
  Muszynska Jadwiga Zydzi w miastach wojewodztwa Sandomierskiego i Lubelskiego w 18 wieku : Studium osadnicze / Muszynska Jadwiga. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 318,[4]s. – (Prace Instytutu historii WSP w Kielcach / Pod red. W.Cabana ; № 11). – ISBN 83-7133-105-3
133914
   Zydzi wschodniej Polski : seria 6 : Zydzi Bialostoccy : od poczatkow do 1939 roku / [Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra Badan Filologicznych "Wschod-Zachod" Uniwersytetu w Bialymstoku" i in.] ; red. nauk. Jaroslaw Lawski, Kamil K. Pilichniewicz, Anna Wydrycka. – Bialystok : Prymat, Mariusz Slliwowski, 2018. – 447 s. : faks., fot., portr. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 36 : Literatura/Historia). – ISBN 978-83-7657-207-9
133915
  Kwiek J. Zydzi, lemkowie, slowacy w wojewodztwie krakowskim w latach 1945-1949/50 / J. Kwiek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 1998. – 233 s. – ISBN 83-7188-200-9
133916
  Janion Maria Zygmunt Krasinski. Debiut i dojrzalosc / Janion Maria. – Warszawa, 1962. – 276с.
133917
  Orzeszkowa Eliza Zygmunt Lawicz i jego koledzy / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1957. – 204с.
133918
  Kraszewski Jozef Ignacy Zygmuntowskie czasy. Powiesc z roku 1572. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1926. – 382 s. – (Biblioteka narodova ; Ser. 1 ; Nr. 91)
133919
  Kraszewski Jozef Ignacy Zygmuntowskie czasy. Powiesc z roku 1572. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1975. – 485с.
133920
  Fiala A. Zygzakiem po prostej / Adam Fiala. – Warszawa : Iskry, 1979. – 362 s. – ISBN 83-207-0057-4
133921
  Bienko Wojciech Zygzakiem przez matematyke / Bienko Wojciech; Illustr. M. Gawrys. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 128 s. : Il.
133922
  Iwanow M. Zyj jak inni i badz blogoslawiony / Miron Iwanow; Przel. M. Iliewa. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 221 s.
133923
   Zyja w naszych sercach. – Warszawa : MON, 1975. – 200 s., [1] l. ill.
133924
   Zyma Valentyn // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100
133925
  Cajak Jan Zypa Cupak / Cajak Jan. – Bratislava, 1960. – 200с.
133926
  Jelinowski Seafan Zyto. Na ziarno i zielonke / Jelinowski Seafan, Mazurek Jadwiga, Mazurek Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 118s.
133927
  Breslawetz L. Zytologische Studien uber Melandrium album L / L. Breslawetz. – Berlin : Springer, 1929. – S. 444-459. – Planta/Archiv fur wissens..., 7 B., 4. Heft
133928
  Fulinski B. Zywa przyroda w Karpatach Wschodnich / B. Fulinski. – Stanislawow : Zlotyszlak, 1938. – 22 s.
133929
  Ortwin Ostap Zywe fikcje : Studia o prozie, poezij i krytyce / Ortwin Ostap; Oprac. J. Czachowska, wstepem poprzedzil M. Glowinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 426s. – (Biblioteka studiow literackich / Pod red. H. Markiewicza ; 2 : Pisma krytyczne Ostapa Ortwina)
133930
  Rudnicki Adolf Zywe i martwe morze / Rudnicki Adolf. – Wyd. 3. – Warszawa, 1956. – 712с.
133931
  Skoraczynski Czeslaw Zywe numery / Skoraczynski Czeslaw. – Krakow, 1984. – 178с.
133932
  Kawka Henryk Zywe srebro. / Kawka Henryk, Wolanowski Lucjan. – Warszawa, 1959. – 292с.
133933
  Newerly Igor Zywe wiazanie / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 412s.
133934
  Maciag Wlodzimierz Zywi i wspolczesni : Szkice krytyczne / Maciag Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 207s.
133935
  Wolniak Henryk Zywiec / Wolniak Henryk. – Wroclaw : Ossolineum, 1977. – 32 s.
133936
   Zywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepow kirgizkich. – Berlin ; Poznan : Ksiegarnia B. Behr"a, 1861. – [4], CCXLII, 334 s.
133937
  Rej Mikolaj Zywot czlowieka poczciwego / Rej Mikolaj. – Wroclaw, 1956. – 674с.
133938
  Boswell J. Zywot doktora Samuela Johnsona / James Boswell; Wyboru dokonal przelozyl z jezyka angielskiego oraz wstepem i komentarzami opatrzyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 336 s. : il.
133939
  Weyssenhoff Jozef Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego / Weyssenhoff Jozef. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 277 s. : il.
133940
  Kraszewski Jozef Ignacy Zywot i sprawy imipana Medarda z Golczwi Pelki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1964. – 558с.
133941
  Britting Georg Zywot meza opaslego zwanego Hamletem / Britting Georg; Tlumaczyl J.Sikorski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 187
133942
  Szczublewski Jozef Zywot Modrzejewskiej / Szczublewski Jozef. – Warszawa, 1975. – 725 s.
133943
  Bunikiewicz Witold Zywoty diablow polskich. / Bunikiewicz Witold. – Poznan, 1960. – 134с.
133944
  Brantome Pierre Zywoty pan swowolnych. / Brantome Pierre. – Warszawa, 1975. – 573с.
133945
  Plutarchus Zywoty slawnych mezow. (Z zywotow rownoleglych) / Plutarchus. – Wyd. 5. – Wroclaw i i., 1976. – 642с.
133946
  Monzo Q. ZZZZZZZZ... / Q. Monzo. – Barcelona, 1994. – 204 s. – ISBN 84-7772-008-2
133947
  Собчак К. Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта / Ксения Собчак, Оксана Робски ; [худож. В.В. Камаев]. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 286, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-17-044488-5
133948
  Шульга М. А "тутейші" - там...:(Громадянська самоідентифікація населення України)
133949
  Ремезов И.И. А .П. Бородин / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1958. – 118 с.
133950
  King John А Christian view of the mushroom myth. / King John. – London, 1970. – 191с.
133951
  Dawihl W. А Handbook of hard metals / W. Dawihl. – London : Her Majesty`s Stationery Office, 1955. – 162 с.
133952
  Соболевская Е.К. А realibus ad realiora, или от реального к реальнейшему (К характеристике кинообраза Андрея Тарковского) // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 147-159. – ISSN 2076-7382
133953
   А sorafenib induced model of glomerular kidney disease / A. Stavniichuk, O. Savchuk, Abdul Hye Khan, Wojciech, Jankiewicz, , John, Imig // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  The study used a combined Stroop test involving a spatial feature. Stimuli (the words "green", "red", "blue" and "yellow", written in relevant or irrelevant color) were presented to the right or left of the center of the screen. In the case of ...
133954
  Froebel J. А travers l"Amerique. – Paris
T. 1. – 1861. – VIII, 344 p.
133955
  Frobel Julius А travers l"Amerique. – Paris
T. 3. – 1861. – 358 p.
133956
  Karaban V.I. А ukrainian-english translation glossary of politically correct gender-neutral lexis / V.I. Karaban, A.V. Karaban // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 243-260


  Presented is an alphabetically arranged Ukrainian-English glossary of politically correct gender-neutral lexis comprising 874 entries. Представлено впорядкований в абетковому порядку українсько-англійський глосарій (874 словникові статті) такої групи ...
133957
  Муратов І.Л. А безіменних не було : героїка, лірика / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1967. – 147 с.
133958
  Возіянов М.К. А білим віршам музика наснилась... : лірика / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2013. – 114, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-472-0


  Підпис.
133959
  Ярмолюк М. А бог смерті не дає... // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 115-134. – ISSN 0208-0710
133960
  Скрипкин Ю.К. А болезни могло и не быть... / Ю.К. Скрипкин, Б.А. Сомов. – Москва, 1971. – 79с.
133961
   А було це так... : розповідають журналісти : [зб. статей]. – Київ : Політвидав України
Вип. 1. – 1981. – 214 с., [4] арк. іл. : 4 іл.
133962
   А було це так... : розповідають журналісти. – Київ : Політвидав України
Вип. 3. – 1986. – 127 с.
133963
   А було це так... згадують журналісти-ветерани. – Київ : Політвидав України
Вип. 2. – 1983. – 311 с.
133964
  Абашев В. А был ли мальчик из Перми? / В. Абашев, М. Абашева // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 118-132. – ISSN 0130-7673


  У персонажа стихотворения Беллы Ахмадулиной "Слово" есть прототип. Его можно найти в мемуарном очерке Анатолия Королева "Ожог линзы".
133965
  Виноградова А. А был ли мальчик? = Абсурд как реальность в драматургии Александра Марданя // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 159-164. – ISSN 0131-8136


  Рус. драматург Мардань Александр Евгеньевич, член Союза писателей и Союза театральных деятелей Украины. Родился в 1956 г. в г. Владивостоке.
133966
  Мартынов Семен А был ли мальчик? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 34-35 : фото
133967
  Федотов Игорь А был ли марксов пролетарий? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 107-108. – ISSN 0235-7089


  Робітниче питання як проблема сучасної історіографії.
133968
  Дрейпер Роберт А был ли Соломон? Тайны библейских царей / Дрейпер Роберт, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 118-139 : Фото
133969
  Дюсуше Жиль А была ли война : Одісея: Троя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 72 : Іл. – ISSN 1029-5828
133970
  Безотосный В. А была ли война Отечественной? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
133971
  Гимпельсон Е.А. А были ли убийцы? / Е.А. Гимпельсон, Е.В. Пономарев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 44-47. – ISSN 0321-0626


  Тайна гибели легендарного начдива Н.А. Щорса: взгляды сквозь годы.
133972
  Чирков Ю.И. А было все так... / Ю.И. Чирков. – М., 1991. – 379с.
133973
  Петров М.Т. А было так... / М.Т. Петров. – Саранск, 1963. – 158с.
133974
  Коваль Ю. А в журналу - ювілей! "Дзвонові" - 80! // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 7-8. – ISSN 08-68-4790-1
133975
  Вишня Остап А в неділю п"ю, п"ю... : Оповідання і фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1962. – 102 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
133976
  Павлов А.Е. А в одном доме не спят: рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1979. – 208с.
133977
  Прокофьев В.А. А в России уже весна / В.А. Прокофьев. – М., 1974. – 463с.
133978
  Кузнецов В.Н. А в сердце - свет: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1985. – 119с.
133979
  Сергійчук В. А в Україні думали про біду Росії... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 255-258. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 100-річчя звернення Володимира Короленка до Голови Директорії УНР Володимира Винниченка щодо допомоги голодуючим дітям Москви і Петрограда.
133980
  Тараксен Н.Ф. А в чем оно, счастье? / Н.Ф. Тараксен. – Владимир
1. – 1964. – 296с.
133981
  Рахновецький Є. А вам потрібен легальний приватний... детектив? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 50-51.
133982
  Горбатенко В. А вас не впечатлили эти аплодисменты? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 10


  Як подолати загрозу державності? Звернення до російських громадян Володимира Горбатенка - доктора політичних наук, професора кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
133983
  Левинова Л.А. А ваш ребенок готов к школе? / Л.А. Левинова. – М., 1969. – 111с.
133984
  Барабаш М. А вдома десь вишні цвітуть : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 108-117. – ISSN 08-68-4790-1


  Зміст: "Хвилини рідкісні"; "Не знаю"; "Приїхав"; "Позимніло"; "У тобі бачу себе"; "У вічі пастель"; "Шаленіли вітри"; "Прийшов день ясний"; "Нервозність"; "Приснилась"; "Алло алло"; "Не можу спати"; "Вона ридала"; "Летять"; "Ворон із днем прощався"; ...
133985
  Попова Е.Ф. А ведь они взрослые! / Е.Ф. Попова. – М., 1963. – 32с.
133986
  Ревич А. А век твой был один во всей вселенной // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 3-7
133987
  Пузикова Лучія А великий до тебе обов"язково прийде : як у Греції поповнюють лави відданих Орфеїв // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 24-25


  До реалізації соціального проекту нашого журналу "Святий вечір" приєднався колектив викладачів та учнів гімназії-ліцею з міста Агрініон у Греції, де навчають і виховують справжніх громадян і патріотів. Пмназія-ліцей у місті Агрініон - центр розробки ...
133988
  Ефремов Ю.А. А весна наступает! / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1952. – 64с.
133989
  Ляпин И.И. А вечности в запасе нет...: Стихотворения, поэма. / И.И. Ляпин. – Москва, 1985. – 191 с.
133990
  Сергійчук В.І. А вже було щось "небывалое"... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 217-219. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 350-річчя підписання Переяславського договору 1659 року.
133991
  Касьянова О. А ви вже блогер? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 10


  Як почати блогерство, як набрати авдиторію і які дописи набирають найбільше лайків - про це і набагато більше розповіла в онлай-зустрічі лінгвістичного клубу "ЗМовників" випускниця ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Євгенія Кузнєцова. Модерувала розмову ...
133992
  Горбачов О. А Ви вже застраховані? Перспективи впровадження страхової медицини в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 47/48). – С. 22-23
133993
  Цехмистер О. А ви чули про бізнес-ангелів? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 9


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій. Захід організували Міністерство освіти і науки разом з КНУ імені Шевченка та Науковим парком університету.
133994
  Романів М. А Вігор і Сян течуть... : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Л. Романів, Л. Гаврилюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 311, [1] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-151-4
133995
  Шевченко М. А відтак - гуляє в чистім полі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 12
133996
  Вилегжаніна Т. А віз і нині там... або Чергові роздуми щодо створення Зведеного каталогу бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 4-7


  Проблема яка потребує обговорення у професійному колі
133997
   А він все писав / М. Жулинський, О. О"лір, О. Коцарев, С. Тримбач // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 25, 30-31


  Спогади про Михайла Федотовича Слабошпицького - людину, яка мала дивовижний дар наближати й оживлювати постаті минулого.
133998
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 238 с. : ил. – (Фронтовая повесть)
133999
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов, Г.В. Дмитриев. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 221 с. : ил.
134000
   А война шла... : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 368 с. : ил. – Содерж.: Тревожная память / Душкин Н.С. ; Знойное междуречье / Дубицкий А.Ф. – (Огненные годы)
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,