Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Баранов В. "Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 2
133002
  Тютюкина С. "Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905-1917 гг.)" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-38. – ISSN 0869-5687
133003
  Нестьев И.В. "Александр Невский" Прокофьева / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1968. – 50 с.
133004
  Кириченко Анатолій Анатолійович *- Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 105с. – Бібліогр.: 100 - 105
133005
  Кириченко Анатолій Анатолійович *-Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
133006
  Уилкинсон Дж.Х. Алгебраическая проблема собственных значений / Дж.Х. Уилкинсон. – Москва : Наука, 1970. – 564 с.
133007
  Вейль Г. Алгебраическая теория чисел = Algebraic theory of numbers / Г. Вейль ; перевод с англ. Л.И. Копейкиной. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 226с. – ISBN 978-5-484-00763-9
133008
  Свитцер Р.М. Алгебраическая топология - гомотопии и гомологии / Р.М. Свитцер. – Москва : Наука, 1985. – 606 с.
133009
  Спеньер Э. Алгебраическая топология / Э. Спеньер. – Москва : Мир, 1971. – 680 с.
133010
  Серр Ж. Алгебраические группы и поля классов / Ж. Серр. – Москва : Мир, 1968. – 285 с.
133011
  Буларас Д. Алгебраические инварианті квадратичной дифференциальной системы при полной афинной группе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Буларас Д.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 8л.
133012
  Уокер Р. Алгебраические кривые / Р. Уокер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 236 с.
133013
  Васильев А.Н. Алгебраические методы в аксиоматике квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1967. – 10л.
133014
  Параев Ю.И. Алгебраические методы в теории линейных систем управления. / Ю.И. Параев. – Томск, 1980. – 139с.
133015
  Прикарпатский А.К. Алгебраический аспекты интегрируемых нелинейных динамических систем на многообразиях / А.К. Прикарпатский, И.В. Микитюк. – К, 1991. – 285с.
133016
  Снэйт В.П. Алгебраический кобордизм и К-теория / В.П. Снэйт; Бухштабер ред. – Москва : Мир, 1983. – 280 с.
133017
  Стрыгин В.В. Алгебраическое интерполирование: уч. пособие. / В.В. Стрыгин, О С. Стрыгина, . – Куйбышев, 1980. – 50с.
133018
  Крамарь В.О. Алгебраічні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Крамарь В.О.; Мін-во освіти України. Севастополь держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 17л.
133019
   Алгебраїзація маршрутів руху транспортних засобів / Г.Л. Баранов, В.В. Доронін, В.Р. Косенко, О.М. Прохоренко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-70
133020
  Пинько Олексій Павлович Алгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенційних обчислень : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат.наук:01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
133021
  Лісняк В.С. Алгебраїчна побудова інваріантів прямолінійної конгруенції // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 148-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено конгруенції прямих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальну систему диференціальних рівнянь. Одержано повну систему метричних диференціальних інваріантів конгруенції та побудовано відповідні обчислювальні формули для них.
133022
  Мерзляк А.Г. Алгебраїчний тренажер : Посібник для школярів і абітурєнтів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Б.М. Якір. – Харків : Ранок, 1998. – 320 с. – ISBN 966-95271-8-Х
133023
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні / Андрійчук Василь Іванович. – Київ, 2002
133024
  Зубенко В.В. Алгебраїчні засоби специфікації інформаційних моделей. І // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 5-17. – ISBN 966-518-015-0
133025
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 149 л. – Додатки: л. 145-149. – Бібліогр.: л. 129-144
133026
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
133027
   Алгебраїчні методи дискретної математики: (теорія та методологія) : Всеукраїнська конференція, (Луганськ, 23-27 вересня 2002 року). – Луганськ : Alma Mater, 2002. – 127 с. – (Лабораторія теоретичних та пркладних проблем математики : Матеріали конференцій та семінарів). – ISBN 966-617-112-0
133028
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Андрійчук Василь Іванович; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 323 л. – Бібліогр.: л.:301-323
133029
  Андрійчук В.І. Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Автореф...доктора фіз.-мат.наук:01.01.06 / Андрійчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29
133030
  Соколов О.Ю. Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами : Автореф. дис... доктора технічних наук: 15.13.03. / Соколов О.Ю.; Національн. аерокосмічний ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 2001. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назв.
133031
  Рябухо О.М. Алгебраїчні праці професора Василя Єрмакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться коротка характеризація всіх пpaць професора Київського університету і Київського політехнічного інституту Василя Єрмакова (1845-1922) з алгебраїчного і діофанто-вого аналізу. Ключові слова: Єрмаков, розвязність у радикалах, теорія ...
133032
  Коновенко Н.Г. Алгебри диференціальних інваріантів геометричних величин на афінній прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У цій роботі ми описуємо одномірні геометричні величини на афінній прямій і знаходимо алгебри диференціальних інваріантів. Ми знаходимо нормальніше форми афінній алгебри Лі й класифікуємо геометричні об"єкти. Ми отримуємо результати інтегрування ...
133033
  Нікітченко Н.С. Алгебри еквітонних функцій та їх властивості / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 222-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються узагальнення традиційних понять алгебри, гомоморфізму та n-арної функції, що враховують такі особливості програм, як часткову визначеність та широке використання іменування компонент даних. Для опису властивостей алгебр введених класів ...
133034
  Діяш Ф.Н. Алгебри з"язностей напігруп перетворень. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Діяш Ф.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 12л.
133035
  Кормишева Н.В. Алгебри зв"язностей моногенних напівгруп перетворень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Описується будова алгебр зв"язностей моногенної напівгрупи скрізь визначених перетворень на скінченній множині.
133036
  Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна Алгебри зв"язностей напівгруп перетворень : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06. / Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 111л. – Бібліогр.:л.108-111
133037
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких класичних лінійних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі асоційованім з центральними рядами силовськими р-підгрупами класичних лінійних груп GL(n,p) і SL(n,p) над полем з р елементів (р-просте число). Показано, що алгебра Лі асоційована з центральним рядом групи унітрикутних матриць ...
133038
  Максименко Д.В. Алгебри Лі з доповнюваними ідеалами / Д.В. Максименко, А.П. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-108. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено скінченновимірні алгебри Лі L над алгебраїчно замкненим полем характеристики 0, які розщеплюються над довільним своїм ідеалом (тобто в яких для кожного ідеалу І існує підалгебра А така, що L=І+А, І [перетнуте з] А = 0). Виявилось, зокрема, ...
133039
  Петравчук А.П. Алгебри Лі з доповнюваними одновимірними підалгебрами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Дано опис скінченновимірних алгебр Лі L над досконалим полем характеристики [не дорівнює] 2 і над довільним полем характеристики p=2, в яких доповнювана кожна одновимірна підалгебра (тобто для кожної підалгебри (a)[власна підмножина]L існує така ...
133040
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук.: Спец. 01.01.06 -алгебра та теорія чисел / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 126л. – Бібліогр.: л.122-126
133041
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.01.06 / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 7 назв
133042
  Кравець Наталія Сергіївна Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Кравець Н.С.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
133043
  Дудченко І.В. Алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"язні сагайдаки з числом вершин р = 2, 3 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фро-беніусовими. The strongly connected quivers with p = 2, 3 and their Fujita"s algebra are considered. For this Fujita"s ...
133044
  Коши О.Л. Алгебрический анализ / О.Л. Коши. – Лейпциг, 1864. – 564 с.
133045
  Кравчук М.П. Алгебричні студії над аналітичними функціями. / М.П. Кравчук. – К., 1929. – 34с.
133046
  Максимець О.М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Максимець Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
133047
  Максимец А.Н. Алгебро-автоматные методы анализа процедурных программ и реактивных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05.01 / Максимец Александр Николаевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 145 л. – Прил.: л. 143-145. – Библиогр.: л. 135-142
133048
  Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Оксана Тарасівна Велика; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
133049
  Рвачев В.Л. Алгебро-логические и проекционные методы в задачах теплообмена / В.Л. Рвачев, А.П. Слесаренко. – Киев, 1978. – 138с.
133050
   Алгебро-логические конструкции. – Калинин, 1989. – 121с.
133051
  Попивщий В.И. Алгебро-логический метод R-функций и преоблразование Лапласа в задачах конвективного теплообмена для труб и каналов неклассического сечения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Попивщий В.И.; АН УССР. Ин-т матем.. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
133052
  Ревенчук Ілона Анатоліївна Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Ревенчук І.А.;ХДТУР. – Харків, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.14-16
133053
  Стороженко О.В. Алгебро-логічні моделі семантики текстів природної мови : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стороженко О.В. ; Харків. держ. техн. ун-т.радіелектроніки. – Харків, 2000. – 20 с.
133054
  Брусенцев Віталій Олександрович Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Брусенцев В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
133055
  Левицький В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : 01.01.06: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Левицький В. С.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
133056
  Левицька В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левицька В. С.; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
133057
  Федорова Т.М. Алгебро - логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федорова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
133058
   Алгеброалгоритмические модели и методы параллельного программирования / Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; НАНУ, Институт программных систем. – Киев : Академпериодика, 2007. – 634с. – ISBN 978-966-360-074-1
133059
   Алгебрологические методы постоения программных систем. – К, 1993. – 71с.
133060
  Мельнікова Р.В. Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Мельнікова Р.В.; Роксана Валеріївна Мельніклва; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
133061
  Лещинська І.О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лещинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
133062
  Марин В.Г. Алгебры без нильпотентных элементов и несократимые подпрямые произведения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010103 / Марин В.Г.; АН Молд. ССР. Отд-ние физ.-технич. и математич. наук. – Кишинев, 1972. – 12л.
133063
  Эсакиа Л.Л. Алгебры Гейтинга / Л.Л. Эсакиа. – Тбилиси, 1985. – 104с.
133064
  Шевченко Е.Н. Алгебры и группы графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Шевченко Е. Н.; АН УССР, ин-т матем. – К., 1979. – 15л.
133065
  Максимов В.М. Алгебры и детерминаты: уч. пособие / В.М. Максимов. – Калинин, 1980. – 73с.
133066
  Крылюк Я.С. Алгебры картановского типа: представления и продолжения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крылюк Я.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 8л.
133067
  Джекобсон Н. Алгебры Ли / Н. Джекобсон. – Москва, 1964. – 356 с.
133068
  Серр Ж.-П. Алгебры Ли и группы Ли / Ж.-П. Серр; Пер. с англ. и франц. А.Б. Волынского; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
133069
  Капланский И. Алгебры Ли и локально компактные группы / И. Капланский. – Москва : Мир, 1974. – 150 с.
133070
  Долотказин А.Х. Алгебры Ли ранга один с ненулевым внутренним произведением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Долотказин А.Х.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
133071
  Дудек В.А. Алгебры Менгера многоместных функций / В.А. Дудек, В.С. Трохименко. – Chisinau : USM, 2005. – 237с. – ISBN 978-9975-70-621-6
133072
  Трохименко В.С. Алгебры многоместных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Трохименко В.С.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 12л.
133073
  Ильин Вячеслав Анатольевич Алгебры наблюдаемых в -матричном (подходе) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ильин Вячеслав Анатольевич; МГУ. – М., 1979. – 11л.
133074
  Шайн Б.М. Алгебры отношений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Шайн Б.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 24л.
133075
  Паращук Степан Дмитриевич Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмана : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Паращук Степан Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 142л. – Бібліогр.:л.137-142
133076
  Паращук С.Д. Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Паращук С.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 8 с.
133077
  Пламеневский Б.А. Алгебры псевдодифференциальных операторов / Б.А. Пламеневский. – Москва : Наука, 1986. – 255с.
133078
  Мясников А.Г. Алгебры сингулярных операторов с некарлемантовским сдвигом, имеющим периодические точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Мясников А.Г.; РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 15л.
133079
  Адлер С. Алгебры токов и их применение в физике частиц / С. Адлер, Р. Дашен. – Москва, 1970. – 436 с.
133080
  Ганущак М.М. Алгогоритм історико-географічного аналізу басейнової системи р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 178-184 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
133081
  Халилов А.И. Алгол-60 : Учебник для вузов / А.И. Халилов, А.А. Ющенко. – Киев : Вища школа, 1979. – 344с.
133082
  Халилов А.И. АЛГОЛ-60 / А.И. Халилов. – Киев, 1975. – 351с.
133083
  Беляева М.А. АЛГОЛ-60 / М.А. Беляева. – Харьков, 1977. – 198с.
133084
  Гурьянов А.Е. Алгол-60 в управжнениях / А.Е. Гурьянов. – Л., 1978. – 157с.
133085
   Алгол-пакет стоимостной оптимизации вертикальной планировки под поверхность орошаемых земель. – М, 1979. – 76с.
133086
   Алгол-процедуры : Метод. мат. по прогр. обеспечению ЭВМ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Вып. 7. – 1971. – 17 с.
133087
   Алгол-процедуры : Метод. мат. по прогр. обеспечению ЭВМ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Вып. 11. – 1974. – 16 с.
133088
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – Москва, 1968. – 71с.
133089
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – 2-е изд. испр. – М, 1971. – 80с.
133090
  Осипова В.А. Алгометрические проблемы в полугруппах с органической мерой налегани определяющих слов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.007 / Осипова В.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1971. – 8л.
133091
  Вишенчук И.М. Алгоримические операции усройства и суперЭВМ. / И.М. Вишенчук, Н.В. Черкасский. – Київ : Техніка, 1990. – 196с.
133092
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2006
133093
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2006
133094
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2006
133095
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2006
133096
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2006
133097
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2006
133098
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2007
133099
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2007
133100
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2007
133101
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2007
133102
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2007
133103
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2007
133104
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2008
133105
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2008
133106
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2008
133107
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2008
133108
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2008
133109
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2008
133110
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2009
133111
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2009
133112
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2009
133113
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2009
133114
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2009
133115
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2009
133116
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2010
133117
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2010
133118
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2010
133119
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2010
133120
  Дерев"янченко О.В. Алгоритм автоматичного представлення та розпізнавання зображень об"єктів за допомогою аналізу послідовного коду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 228-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються питання аналізу зображень об"єктів на основі синтаксичного підходу. Пропонується ефектний алгоритм автоматичного представлення, за допомогою орієнтованого графа, зображених об"єктів на основі аналізу послідовного коду, який поліпшує ...
133121
  Руміга І.І. Алгоритм актуального членування речення і способи його експлікації // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISSN BIB-ID 83558
133122
  Степашко В.А. Алгоритм анализа системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 62-66. – ISSN 1026-955X


  Представлен генетический, структурный, функциональный и морфологический анализ системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов. Внимание акцентировано на регулировании целевых функций-заданий — необходимом условии результативной ...
133123
  Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 104-109 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
133124
  Піддубна Л.А. Алгоритм апроксимації диференціально-різницевих рівнянь і моделювання процесів електродинаміки / Л.А. Піддубна, І.М. Черевко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача про наближену заміну диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу системою звичайних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі. Наведена схема апроксимації використовується для моделювання лінії електропередач з ...
133125
  Стеченко Д.М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 24-31. – ISSN 1562-0905
133126
  Куценко І.А. Алгоритм визначення суттєвих лінійних обмежень на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано алгоритм визначення внутрішньої області на площині, яка задана перетином множини смуг, симетричних щодо початку координат. Ключові слова: суттєві лінійні обмеження, внутрішня допустима область. Algorithm for finding an internal ...
133127
  Семенова І. Алгоритм визначення частот коливань нестисливої рідини в гіперболоїді обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 54-57. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в гіперболічному резервуарі визначені частоти і форми коливань, які додатково задовольняють умові розв"язності нелінійної задачі. Порівняно три методи визначення частотних параметрів: ...
133128
  Кривонос Ю. Алгоритм виконання надскладних завдань. (Академікові НАН України І.В. Сергієнку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 41-43. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі інформатики, обчислювальної математики, теорії оптимізації, математичного забезпечення ЕОМ, системного аналізу, математичного моделювання. 1972 р. професор кафедри обчислювальної математики Київського державного університету ім. ...
133129
  Ващенко В.М. Алгоритм викриття ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмонебезпечних районах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ / В.М. Ващенко, Ю.О. Гордієнко, В.М. Мамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджуються шляхи удосконалення можливості виявлення засобами моніторингової системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ змін сейсмічного режиму сейсмоактивних зон, пов"язаних з процесами підготовки землетрусу. Запропоновано алгоритм для ...
133130
  Гуйтур М. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень : проблемна ситуація / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
133131
  Бондаренко Е. Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-64. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів на основі інфраструктур просторових даних (ІПД). Визначені головні та другорядні елементи ІПД, необхідні для ГК земельних ресурсів, встановлені основні вимоги до їх ...
133132
  Самсонов Т.Е. Алгоритм геометрического упрощения множества линий путем стягивания ребер графа с сохранением топологии / Т.Е. Самсонов, О.П. Якимова, В.В. и др. Алексеев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 29-36 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
133133
   Алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій / С.В. Лєнков, Ю.Д. Іванов, В.О. Осипа, О.С. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій, представлених природним образом на основі куба Е n єдиного кодуючого формату (ЕКФ). The decoding algorithm of structurally-logical ...
133134
  Вальковский В.А. Алгоритм десеквенции операторных схем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Вальковский В.А.; Сибирское отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 30л.
133135
  Бушуєва І. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку : теорія і практика / І. Бушуєва, Дем"яненко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
133136
  Бушуєва І. та інш. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – ISSN 1605-2005
133137
  Трембовецький О.Г. Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 175-180. – ISSN 2311-7249


  У статті проведений аналіз організаторської діяльність низки комендантів оперативно-бойової прикордонної комендатури (ОБПК) який показав різне розуміння ними цієї діяльності та відмінність у підходах до неї. На наш погляд уніфікація процесу їх роботи ...
133138
  Алданова К.Ю. Алгоритм дій нотаріуса при посвідченні правочинів про відчуження земельних ділянок // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 19-24


  У статті подано загальний перелік дій, які має вчинити нотаріус при зверненні до нього особи з вимогою посвідчити правочин про відчуження земельної ділянки; окреслюється перелік документів, які мають бути при цьому витребувані; описується порядок ...
133139
  Катеринчук І.С. Алгоритм для визначення раціонального маршруту руху в геоінформаційних системах / І.С. Катеринчук, Р.В. Рачок, Д.А. Мул // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 320-322
133140
  Хомич А.А. Алгоритм для численного решения уравнений Дирака в задаче упругого рассеяния электронов центральным полем ядра. / А.А. Хомич. – Х., 1980. – 8с.
133141
  Почтовюк А.Б. Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 17-20. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті запропоновано підхід до упорядкування векторів сполучення інтересів суб"єктів системи вищої освіти на шляху досягнення раціональності управління вищою освітою. Метод ранжування дозволяє визначити пріоритетність одних напрямів взаємодії перед ...
133142
  Антощук М.Л. Алгоритм досліджень рельєфу як агроресурсу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
133143
  Родосский К.А. Алгоритм Евклида / К.А. Родосский. – Москва : Наука, 1988. – 239 с.
133144
  Усачов А.С. Алгоритм еластичної сітки для реконструкції кілець в RICH-детекторі експерименту СВМ та його реалізація на багатоядерних процесорах / А.С. Усачов, І.В. Кисіль // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88
133145
  Голованенко М.В. Алгоритм застосування економіко-математичних моделей для підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 230-237


  Стаття присвячена проблемі застосування апарату економіко-математичного моделювання для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України. Сформульовано пропозиції щодо типів моделей, необхідних ...
133146
  Строкаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 75-81


  Стаття присвячена практичній підготовці майбутніх екологів. Розроблено алгоритм професійно-практичного навчання студентів, розкрито його суть та основні положення.
133147
  Соколова А.М. Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
133148
  Маляр М.М. Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування / М.М. Маляр, Н.Е. Цицика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 288-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм зменшення кількості критеріїв ефективності багатокритеріальних задач лінійного програмування, який полягає у розбитті множини цільових функцій на підмножини, з подальшим об"єднанням у деяку "сумарну" функцію.
133149
  Дудченко І. Алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв"язного cагайдака / І. Дудченко, М. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Описано числовий алгоритм знаходження індексу та відповідного йому додатного власного вектора для матриці суміжності сильно зв"язного сагайдака без петель та кратних стрілок. The numerical algorithm for calculating index and correspond eigen vector of ...
133150
  Антосяк П.П. Алгоритм знаходження медіани Кемені-Снелла методом ідеальної точки / П.П. Антосяк, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування, на основі послідовного виключення циклів. Наводяться результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ранжування, медіана Кемені-Снелла, цикл. At present the algorithm ...
133151
  Трифонов Г.Д. Алгоритм и программа для централизованной обработки данных системы зондирования атмосферы "РКЗ-Метеор" / Г.Д. Трифонов. – М, 1973. – 76с.
133152
   Алгоритм и программа расчета кривых ВЭЗ ВП и на ЭВМ. – Москва, 1975. – 45с.
133153
  Шевчук Л.Б. Алгоритм и программа численного построения на ЭВМ / Л.Б. Шевчук. – К., 1974. – 38с.
133154
   Алгоритм и программа эквивалентирования электрических сетей / М.А. Грицай, В.Г. Журавлев, Е.А. Розенкранц, М.А. Чиник; Отв.ред. В.Г. Холмский; АН МССР, Отд.энергетич. кибернетики. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 88с.
133155
  Ботвинник М.М. Алгоритм игры в шахматы / М.М. Ботвинник. – М., 1968. – 96с.
133156
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1969. – 272с.
133157
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1973. – 296с.
133158
  Генералюк Л. Алгоритм і варіанти концепту "картина": вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 112-124
133159
  Шаманська О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 157-161 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133160
  Марченко О.О. Алгоритм інтеграції знань з електронних енциклопедій у семантичні онтологічні мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описаний метод автоматичного зв"язування статей електронної енциклопедії з вузлами понять онтологічної бази знань. Метод перевірено в експериментах з он-лайн енциклопедією Wikipedia та онтологією WordNet. Якість розв"язання неоднозначностей ...
133161
  Кузнець Л.Ф. Алгоритм інформаційного забезпечення вищої ланки державного керівництва : інформаційні технології в економіці та управлінні / Л.Ф. Кузнець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
133162
  Кудря Ю. Алгоритм калібрування узагальненої залежності Таллі-Фішера методом максимальної правдоподібності для двовимірної гаусової функції селекції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Методом максимальної правдоподібності отримано вирази для коефіцієнтів та дисперсії узагальненої залежності Таллі-Фішера з урахуванням селекції спостережних даних. Показано, що такі оцінки для коефіцієнтів звичайних двопараметричних залежностей ...
133163
  Джулый В.М. Алгоритм кастеризации стиснення вектора характерних ознак графычних зображень / В.М. Джулый, С.Р. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 65-70


  У статті представлено алгоритм кластеризації для стиснення вектора характерних ознак графічних зображень. Базуючись на запропонованному підході, розроблено алгоритм рандомізованої кластеризації з метою безпечного хешування, пропонується нова функція ...
133164
  Лапчинская М.П. Алгоритм классификации однородных текстур земной поверхности, основанный на построении функций принадлежности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
133165
  Шніпко О.С. Алгоритм кластеризації мезо-економічних систем за рівнем їхньої здатності до протидії загрозам // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 3-13. – Бібліогр.: на 8 пунктів
133166
  Глинчук Л.Я. Алгоритм криптографічного стиснення інформації за допомогою дерева штерна-брокко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 575-578. – ISSN 1727-4907
133167
  Булекбаев А. Алгоритм метода интегральных соотношений для расчета смешанных течений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булекбаев А.; АН КазССР, Объед. Уч. сов. отд. физ.мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
133168
   Алгоритм метода локальных вариаций для задач с частными производными. – М, 1971. – 29с.
133169
  Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов"янських обрядово-пісенних форм ("макротипів") (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 45-63. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
133170
  Беляев С. Алгоритм на завтра. Научная экспертиза прибавит в точности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В рамках сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и компании Elsevier в Томске, на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, прошла научно-практическая конференция “Региональное лидерство в ...
133171
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданого многокутника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданої скінченної сукупності точок, який використовує його геометричні властивості. Запропонований алгоритм, на відміну від вже існуючих, дозволяє побудувати таке ...
133172
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпсоїда мінімального об"єму в m-вимірному евклідовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 207-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі доводяться деякі геометричні властивості еліпсоїда мінімального об"єму для заданої скінченної сукупності точок в m-вимірному просторі. На основі цих властивостей запропоновано простий та швидкий в реаяізації алгоритм наближеної побудови ...
133173
  Винярський Я.Я. Алгоритм навчання розпізнаванню ситуацій зміни стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 137-148
133174
  Шостоковский Б.И. Алгоритм наилучшего равномерного приближения функций одной переменной / Б.И. Шостоковский. – М., 1972. – 27с.
133175
  Ваколюк Т.В. Алгоритм нечіткого семантичного порівняння текстової інформації / Т.В. Ваколюк, О.І. Комарницька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 163-167


  У статті описано алгоритм, який надає можливості порівнювати за змістом тексти–відповіді на запитання, що подані студентом, з варіантами правильних відповідей. Розроблений алгоритм передбачає автоматизоване формування лексичних одиниць тексту з ...
133176
  Савельев Д.М. Алгоритм обобщенной оценки кластеризации данных / Д.М. Савельев, М.Ю. Шестопалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В данной статье рассматривается алгоритм определения оптимального количества кластеров в разбиении данных с помощью Fuzzy C-Means (FCM) алгоритма нечеткой кластеризации. Предлагается алгоритм формирования единой оценки качества разбиения данных на ...
133177
  Тимошин Ю.В. Алгоритм обращенного продолжения волновых полей КМПВ / Ю.В. Тимошин, С.А. Бирдус, С.Н. Стовба // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 40-42. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 6)
133178
  Яременко Д.О. Алгоритм обчислення метрики дотичних / Д.О. Яременко, Б.В. Рубльов, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В статті подається алгоритм порівняння фігур у метриці дотичних. In this paper the algorithm of figure comparison in the tangent metric is described.
133179
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень мішаного періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Examining of rational estimations of recurrence periodical fraction of 3-order.
133180
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Ключові слова: періодичний рекурентний дріб 3-го порядку, раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку, параперманент. Examining of rational ...
133181
  Хміль С. Алгоритм опрацювання панорамних спектрограм гравітаційних лінз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Подано опис програмного коду, який визначає основні параметри зображень, отриманих в кожному спектральному каналі при двохвимірній спектроскопії гравітаційної лінзи. Наведено приклад його застосування до модельних даних і стисло обговорюється подальше ...
133182
  Грынь В.И. Алгоритм определения оптических свойств полидисперсных ансамблей композитных частиц / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 51 с.
133183
  Гондюл В.П. Алгоритм определения паразитных электромагнитных связей при машинном конструировании РЭА / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, И. Данченко // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер.Радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 12
133184
  Сумец А.М. Алгоритм определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 33-41 : фото, табл., рис. – Библиогр.: 1 назв.
133185
  Ляшко С.І. Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 51-61. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто задачу оптимального керування переносом сумiшi радiоiзотопiв. Знайдено умови iснування оптимального керування, а також побудовано алгоритм розв"язку вiдповiдної задачi iдентифiкацiї точкових джерел.
133186
   Алгоритм оптимального планування технічного обслуговування елементів мережі зв"язку / В.О. Зеленцов, В.А. Заславський, С.В. Волкович, О.В. Франчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Формулюється постановка й будується алгоритм розв"язку задачі технічного обслуговування мережі зв"язку. Описуються процедури звуження області пошуку. Розглядаються можливості програмного забезпечення для розв"язку задачі.
133187
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимизації багатомірного модального регулятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання.
133188
  Семенов В.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань / В.В. Семенов, О.В. Чубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При різних припущеннях щодо поведінки похибок розв"язання ітераційних підзадач досліджено збіжність методу лінеаризації для узагальненої оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань. Ключові слова: метод ...
133189
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимізації модальних регуляторів / В.Т. Матвієнко, І.В. Шапран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання. Ключові слова: модальне керування, ...
133190
  Васильєв А. Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 49-50. – ISSN 1810-3944
133191
  Гондюл В.П. Алгоритм ортогональной трассировки соединений с выполнением требований электромагнитной совместимости / В.П. Гондюл, В.В. Парахин // Автоматизация проектирования в электронике, 1977. – Вып. 16
133192
  Нуриев Н.К. Алгоритм оценки качества владения компетенцией на основе показателя глубины усвоенных знаний / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, Д.А. Ахметшин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 64-66. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема, связанная с организацией подготовки инженеров по требованиям нового образовательного стандарта. Проблема состоит в том, что на практике возникает вопрос, как, исходя из результатов итогового теста на наличие знаний, оценить ...
133193
  Бабина О.Є. Алгоритм оцінки конкурентоздатності транспортно-експедиторських підприємств / О.Є. Бабина, В.М. Семесько // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
133194
  Кирилюк С.М. Алгоритм оцінки рельєфу Хотинської височини для зведення садів // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 214-220. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
133195
  Летичевский А.А. Алгоритм Очевидности Глушкова / А.А. Летичевский, А.В. Лялецкий, М.К. Мороховец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 3-16. – ISSN 0023-1274


  Данная статья посвящена обзору результатов работ по Алгоритму Очевидности, которая выполнялась В.М. Глушковым и его учениками в течении многих лет и продолжается в настоящее время.
133196
  Авдєєва Т.В. Алгоритм перевірки ізоморфізму одного класу орграфів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описується новий алгоритм перевірки ізоморфізму орграфів, які є сагайдаками нетерових напівдосконалих кілець.
133197
  Чейлитко Н. Алгоритм перекладу українських генітивних іменних конструкцій англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 316-318
133198
  Осьмук Л.А. Алгоритм перехода к компетентностной модели подготовки специалиста // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 127-134. – ISSN 1811-0916
133199
  Деркач М.М. Алгоритм перроначальных следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций (по преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 415-421. – (Юридична ; Вип. 1)
133200
  Крак Ю.В. Алгоритм підгонки параметричної моделі голови людини до реального зображення / Ю.В. Крак, О.В. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається алгоритм параметричного моделювання просторової моделі голови людини для створення віртуальних прототипів реальних образів голови на основі еталонної моделі.
133201
  Луганский И.Л. Алгоритм планирования в вычислительных системах реального времени / И.Л. Луганский. – М., 1988. – 12с.
133202
  Цицарєв В.М. Алгоритм планування відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки / В.М. Цицарєв, О.В. Доброхотов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується алгоритм, що дозволяє формувати близький до оптимального план відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки. Алгоритм заснований на використанні нечіткого опису поняття стану пошкодження.
133203
  Гнатієнко Г.М. Алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на множині експертних ранжувань / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться ефективний алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на основі модифікованої процедури відсіювання неперспективних варіантів.
133204
  Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 229-233


  Розглядається алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування. Даний алгоритм дозволяє визначати діагностичні параметри транзистора і являється основою для побудови автономних ...
133205
  Антосяк П.П. Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування на основі методу вектора спаду. Ключові слова: ранжування, вектор спаду, медіана Кемені-Снелла, ВГ-медіана. At present the algorithm solving for the strict resultant ranking which is ...
133206
  Уманський В.І. Алгоритм порівняння відбитків пальців за структурою сусідства особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З вдосконаленням комп"ютерної техніки стали доступні значні обчислювальні ресурси, що дало поштовх до розвитку систем автоматичної ідентифікації відбитків. Потреба в подібних системах виникає як у комерційних компаній для контролю доступу в виробничі ...
133207
  Волошин О.Ф. Алгоритм послідовного аналізу варіантів для розв"язання міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів [3] для розв"язання балансової моделі Леонтьєва-Форда взаємодії економіки та навколишнього середовища.
133208
  Епихов Г.П. Алгоритм построения математической модели речного бассейна с учетом взаимодействия стока в речной сети и плановой фильтрации подземных вод. / Г.П. Епихов. – М., 1979. – 23с.
133209
  Порхун О.В. Алгоритм пошуку оптимальної вибірки .для вирішення задач класифікації багатовимірних об"єктів, його обчислювальна складність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається новий універсальний алгоритм пошуку оптимальної вибірки для побудови векторів ознак об"єктів в задачах класифікації. Наводяться оцінки складності запропонованого алгоритму із врахуванням випадків наявності у вибірці прикладів з ...
133210
   Алгоритм пошуку семантично подібних документів / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.В. Муляр, Л. Охрамович // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 25-30


  На основі проведеного дослідження запропоновано структуру інформаційної системи обробки даних, особливість якої полягає в принципах функціонування підсистем, націлених на підвищення партинентності і релевантності пошуку неструктурованої інформації.
133211
  Івохін Є.В. Алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей, С.О. Бабанін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для підтримки прийняття рішень в умовах неточно або нечітко заданої інформації запропоновано підхід для вибору рішення особою, що приймає рішення, на основі кластеризаиії нечітких вихідних даних у групи з їх подальшим аналізом. Описано алгоритм, що ...
133212
  Марценюк В.П. Алгоритм прикладного системного аналізу для задачі забезпечення умов життєдіяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено алгоритм прикладного системного аналізу у застосуванні до задачі забезпечення умов життєдіяльності. Введено поняття проблематики, цілей, критеріїв, альтернатив та сценаріїв.
133213
  Тимошин Ю.В. Алгоритм прискореного вивчення швидкостей сейсмічних хвиль за даними багаторазових перекриттів = геологія / Ю.В. Тимошин, Г.Д. Лісний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-86 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
133214
  Кравець О.Я. Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
133215
  Сумець О.М. Алгоритм проектування логістичної системи підприємства // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 54-66 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 13 назв
133216
  Шевченко Н.В. Алгоритм развития профессионально-целевых установок специалиста в условиях конкуренции // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-43. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
133217
  Ляшко И Н. Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами / И Н. Ляшко, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 131-139. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для решения вариационных неравенств с многозначными монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве, предложен алгоритм расщепления без вычисления резольвент. Доказана теорема о слабой эргодической сходимости алгоритма.
133218
  Слабоспицький О.С. Алгоритм рекурентного оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок ""тяжіння"" при некласичних припущеннях // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається оцiнка методу найменших квадратiв вектора стацiонарних параметрiв для нелiнiйної дискретної динамiчної системи при можливому порушеннi класичних припущень, якi гарантують її єдинiсть. Для цiєї оцiнки з найменшою нормою вiдхилення вiд ...
133219
  Логутова Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства : економіка та управління підприємствами / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133220
  Бакман Е.Г. Алгоритм решения задач линейного программирования большого объема. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Бакман Е.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 15л.
133221
  Орлов В.С. Алгоритм решения задач оптимального управления методом сопряженных градиентов / В.С. Орлов. – М., 1972. – 36с.
133222
  Скоков В.А. Алгоритм решения линейных и нелинейных задач методом наименьших квадратов на языке АЛГОЛ. / В.А. Скоков. – М., 1972. – 16с.
133223
  Зінько П.М. Алгоритм розв"язування двомірної крайової задачі, який базується на теорії розв"язуючих операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Виводяться формули для знаходження наближеного розв"язку першої крайової задачі параболічного типу в двомірному випадку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
133224
  Волошин О.Ф. Алгоритм розв"язування задачі прийняття порядку денного / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається проблема прийняття такого порядку денного роботи колективу, який би певною мірою задовольняв усіх його членів. Постановки задач знаходження результуючого порядку денного (ранжування питань) формалізовано у класі одно- та ...
133225
  Верлань Д.А. Алгоритм розв"язування інтегрального рівняння Вольтерри і роду при апроксимації ядер сплайнами // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-32. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 8). – ISSN 2308-5878
133226
  Шорина Н.С. Алгоритм симплекс-метода с использованием метода отражений / Н.С. Шорина. – М, 1970. – 24с.
133227
  Бєлікова В В. Алгоритм складання контрольних запитань як основа комплексної діагностики навчальних досягнень студентів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 120-125. – ISSN 2074-8922
133228
  Затайдух О. Алгоритм складоподілу мовленнєвої послідовності як етап створення програми синтезу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 110-112
133229
  Шило В.П. Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 53-60. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье рассмотрена задача о покрытии минимальной мощности (MCSCP), которая является NP-трудной и имеет многочисленные практические приложения. MCSCP - наиболее сложный подкласс задач о покрытии. Рассмотрены лучшие известные алгоритмы для решения этой ...
133230
  Крак Ю.В. Алгоритм смугової роздільності для класифікації дактилем / Ю.В. Крак, І.Г. Соломянюк, Д.В. Шкільнюк // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 145-146
133231
  Солнышков А.Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 56-68. – ISSN 0132-1625
133232
  Малихіна К.Я. Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 58-61
133233
  Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб"єкта господарювання*: правові засади // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
133234
  Балко Р.В. Алгоритм створення територіальних туристичних кластерів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 92-97. – (Економіка ; Вип. 32)
133235
  Глибовець М.М. Алгоритм та онлайн-застосування пошуку осередків зацікавленості за обраною предметною областю / М.М. Глибовець, Я.П. Муженко, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано рішення задачі пошуку осередків зацікавленості на соціальних веб-сайтах, алгоритм визначення показника рівня зацікавленості користувачів соціального веб-ресурсу з використанням формату представлення даних CDF. Описано створене ...
133236
  Кузьменко М.Д. Алгоритм та технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 235-240


  У статті мова йде про обгрунтування та розробку сучасного алгоритму та технології психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України
133237
  Міщенко Н.Ф. Алгоритм твого вибору / Н.Ф. Міщенко. – К, 1991. – 206с.
133238
  Сергеева Елена Алгоритм туристского брэнда : Брэндинг, или Как рождаются звезды. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 83-87 : Фото
133239
  Дьякон А.А. Алгоритм управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 31-36. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
133240
  Гончарюк И.В. Алгоритм упруго-пластического кручения стержней сложного профиля / И.В. Гончарюк. – Киев, 1972. – 14с.
133241
  Ассовская А.С. Алгоритм успеха / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1990. – 268с.
133242
  Савченко В.И. Алгоритм успеха. / В.И. Савченко. – М., 1983. – 319с.
133243
  Гондюл В.П. Алгоритм учета электромагнитной совместимости элементов на многослойных печатных платах при трассировке соединений / В.П. Гондюл, О.В. Дробот, В.В. Парахин // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 13
133244
  Позмонтир Н.С. Алгоритм учит читать. / Н.С. Позмонтир. – М, 1989. – 127с.
133245
  Конурбаева Ж.Т. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике / Ж.Т. Конурбаева, М.У. Рахимбердинова, Э.С. Мадиярова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 236-247. – ISSN 1993-6788
133246
  Главчева Ю.Н. Алгоритм формирования электронного каталога // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 76-81.
133247
  Боровий В. Алгоритм формування шарів кадастрової системи та зонінгу засобами ГІС-технологій / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 34-37
133248
  Лишук В.А. Алгоритм функционирования и управления левого желудочного сердца : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Лишук В.А.; АН УССР. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
133249
  Рутисхаузер Г. Алгоритм частных и разностей / Г. Рутисхаузер. – М, 1960. – 93с.
133250
  Завіша В.В. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в кристалі CdS / В.В. Завіша, М.М. Москальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено аналіз дисперсійних властивостей різнецевої схеми для системи рівнянь коливань п"єсзонапівпровідникового кристалу. Ключові слова: різницева система, сіткові гармоніки, дисперсійне рівняння. In the paper for system of the equations ...
133251
  Парусеников В.И. Алгоритм Якоби-перона и совместное приближеине функций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Парусеников В.И.; МГУ. – М, 1984. – 13л.
133252
  Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность / А.Н. Колмогоров. – М., 1991. – 43с.
133253
  Островська Ж.М. Алгоритми адаптивного керування багатовимірними стохастичними об"єктами за наявності обмежень на фазові зміни : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.03 / Островська Ж.М.; Харків.держ.техн.ун-т. – Харків, 2000. – 18л.
133254
  Гаращенко Ф.Г. Алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах, основані на другому методі Ляпунова / Ф.Г. Гаращенко, Н.Б. Білоусова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано модифіковані алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах. За допомогою цих алгоритмів можна розв"язувати вказані задачі з невідомими характеристиками об"єктів, які описані скінченовимірними векторами ...
133255
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
133256
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : дис. .. канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 139 л. – Бібліогр. : л. 132-139
133257
  Соколенко М.О. Алгоритми в криміналістиці: поняття, ознаки, властивості, можливість застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 145-148. – ISSN 0201-7245
133258
  Литвиненко О.І. Алгоритми вирішення задачі про найкоротший маршрут на основі застосування теорії графів / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Пересування військ є невід.ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування пересувань частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ можна за ...
133259
  Святовець В.Ф. Алгоритми виховання / В.Ф. Святовець. – К., 1989. – 205с.
133260
  Чешун В.М. Алгоритми діагностування цифрових пристроїв апаратними засобами на базі штучних нейронних мереж / В.М. Чешун, В.І. Чорненький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 154-161
133261
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії в 7 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 17-28 : табл., графік. – Бібліогр.: 3 назв.
133262
  Пантелєєв В.П. Алгоритми захисту активів та власного капіталу фінансової безпеки суб"єктів підприємництва / В.П. Пантелєєв, М.Г. Лепілін // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 4-9. – ISSN 1683-1942


  Уперше запропоновано алгоритми захисту активів та власного капіталу, що забезпечують непорушність права приватної власності.
133263
  Костюкова Н.С. Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.13 / Наталя Стефанівна Костюкова; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.18 назв
133264
  Калужнін Л.А. Алгоритми і математичні машини / Л.А. Калужнін, В.С. Королюк. – Київ, 1964. – 283с.
133265
  Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-694-198-1
133266
  Москаленко Євген Володимирович Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Москаленко Є.В.; Нац. академія наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
133267
  Воінова Світлана Олександрівна Алгоритми керування технологічними агрегатами у перехідних режимах : Автореф... кандид. техніч.наук: 05.13.07 / Воінова Світлана Олександрівна; Одеська державна Акад. харчових технологій. – Одеса, 1996. – 23л.
133268
  Кондрук Алгоритми кластеризації критеріального простору для задач вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються алгоритми, які дозволяють провести кластеризацію критеріального простору, що, в свою чергу, дає можливість в кожному кластері використовувати свою згортку критеріїв ефективності. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
133269
  Івасенко Ірина Богданівна Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України. Фізико-механ. ін-т. – Львів, 2000. – 16 с.
133270
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.01 / Мекуш О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
133271
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Мекуш О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 176л. + Додатки: л.131-176. – Бібліогр.: л.121-130
133272
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та іх застосування : Дис... канд. тех.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.119-130
133273
  Гнатієнако Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнако Григорій Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
133274
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
133275
   Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв"зків між ними / А.М. Глибовець, О.О. Марченко, Д.В. Циганок, О.М. Бабіч
133276
  Кулага А.А. Алгоритми обчислення білінійного цифрового підпису наосліп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано алгоритми формування та перевірки білінійного підпису наосліп з відкритим індивідуальним ключем. The aim of this paper is to provide algorithms of generation and verification of blind identity-based digital signature scheme.
133277
  Шахновський Ю.С. Алгоритми оптимізаціі горизотальних мікропрограмм. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.11 / Шахновський Ю.С.; Харків.політехн.ун-т. – Харків, 1994. – 18л.
133278
  Левчій Д.В. Алгоритми оптимізації енергозбереження у харчовій промисловості / Д.В. Левчій, Н.В. Медвідь // Харчова промисловість : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – № 13. – С. 174-179. – ISSN 2225-2916
133279
  Пепа Ю.В. Алгоритми планування руху роботоризованого мобільного засобу на місцевості зі складним рельєфом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 98-102


  У роботі показана можливість створення алгоритму планування руху мобільного засобу з урахуванням складного рельєфу місцевості і за наявності перешкод, а також розроблено алгоритм подолання перешкоди роботом. В работе показана возможность создания ...
133280
  Покидько Л.М. Алгоритми побудови 3D-моделі об"єкту лазерного сканування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 86-92


  У статті запропоновано синтез алгоритму, що дозволяє підвищити точність побудови 3D-Modeii об"єкту сканування та зменшити вплив випадкових похибок вимірювання. Розглянуто та проаналізовано недоліки та переваги тривимірного моделювання. В статье ...
133281
  Мамедов Т.А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 290-295. – ISSN 2076-815X
133282
  Ярко М. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістомологія світу музики: методологія питання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 53-63. – ISSN 1728-6875
133283
  Зозуля М.Д. Алгоритми пошуку та вставки елемента таксона в індексі, організованому у вигляді В-дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 32)


  Описано алгоритм пошуку елемента таксона в індексі та алгоритм здійснення вставки елемента таксона, який організовано у вигляді В-дерева.
133284
  Яремчук С.І. Алгоритми розв"язання задачі розміщення прямокутників в прямокутній області / С.І. Яремчук, Л.В. Рудюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовується можливість розв"язання вихідної задачі оптимізації розв"язання раду задач. Доводиться теорема про кількість побудованих під задач. Наводиться побудований метод спрямованого перебору під задач для розв"язання вихідної задачі. Ключові ...
133285
  Малишкін О. Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і митному союзі: порівняльний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
133286
  Павлов О.В. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.01.01 / Олександр Володимирович Павлов; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 26с. – Бібліогр.:8 назв
133287
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
133288
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. – Бібліогр.: с. 142 - 150
133289
  Охріменко В.О. Алгоритми синтезу надлишкових багатопозиційних часових сигналів із заданими структурами параметрами. : Автореф... наук: / Охріменко В.О.; Одеськ.електротехн.ін-т. – Одесса, 1993. – 18л.
133290
  Ліпанов Олександр Віталійович Алгоритми слідкуючої нормалізації у системах технічного зору : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.02 / Ліпанов Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 18л.
133291
  Черняхівський В.В. Алгоритми та програми побудови текстового редактора для Windows : Тексти лекцій / В.В. Черняхівський; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 93с.
133292
  Шестопалов Є. Алгоритми та програми. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Книга 2 / Є. Шестопалов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 112с. – ISBN 966-562-319-2
133293
  Комарова Л.О. Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 12-18
133294
  Меншель Х. Алгоритмизаци и поэтапное формирование умственных действий учащихся как средства развития мышления на уроках физики. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Меншель Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
133295
   Алгоритмизация в автоматизированных системах управления. – Киев, 1972. – 239с.
133296
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в механике сплошных сред. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1979. – 304с.
133297
  Ланда В.Н. Алгоритмизация в обучении / В.Н. Ланда. – Москва, 1966. – 523с.
133298
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в социально-экономических системах. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 318с.
133299
   Алгоритмизация в школьном курсе информатики. – Пермь, 1987. – 36с.
133300
  Умурзаков Т.П. Алгоритмизация динамического расчета плит и пологих оболочек. : Автореф... канд. техн.наук: 01.023 / Умурзаков Т.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 12л.
133301
  Гурский С.К. Алгоритмизация задач управления режимами сложных систем в электроэнергетике / С.К. Гурский. – Минск, 1977. – 367с.
133302
   Алгоритмизация и автоматизация промышленных установок и процессов. – Иркутск, 1977. – 213с.
133303
  Выгнан Петр Константинович Алгоритмизация и информационне обеспечение процесса составления календарного графика : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Выгнан Петр Константинович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 21л.
133304
  Мялковский А.М. Алгоритмизация и моделирование распознавания составных изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мялковский А.М. ; АН УзССР , Объед. учен. совет по техн. наукам отд. физ-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 8 с.
133305
  Микрюков В.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / В.Ю. Микрюков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 304с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-222-09807-3
133306
  Заковряшин А.И. Алгоритмизация и программирование вычислительных задач : Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 201600- Радиоэлектронные системы и 201700-Средства радиоэлектронной борьбы / А.И. Заковряшин. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. : "Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып.5. – ISBN 5-94818-008-5
133307
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ. – Куйбышев, 1978. – 76с.
133308
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ на языке ПЛ-1. – Куйбышев, 1979. – 88с.
133309
  Затолокин В.М. Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ с использованием языка базисный ФОРТРАН. / В.М. Затолокин. – Куйбышев, 1979. – 75с.
133310
  Голембо З.Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах. / З.Б. Голембо. – М., 1974. – 175с.
133311
  Читава З.Д. Алгоритмизация и решение некоторых задач оптимизации процесса нефтеперевозок. (На прим. груз. мор. пароходства). : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Читава З.Д.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 24л.
133312
   Алгоритмизация и управление химико-технологичесм производством. – Киев, 1979. – 168с.
133313
  Гладкий А.В. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем / А.В. Гладкий. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 288с.
133314
  Балашевич В.А. Алгоритмизация математических методов планирования и управления. / В.А. Балашевич. – Минск, 1978. – 144с.
133315
  Икрамова Х.З. Алгоритмизация математического моделирования эпидемического процесса с применением ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Икрамова Х.З.; АН УзССР. Объедин. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 17л.
133316
   Алгоритмизация обучения решению математических задач. – Москва, 1977. – 36с.
133317
   Алгоритмизация объектов и синтез управляющих машин и систем. – Киев, 1975. – 108с.
133318
  Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. Справочник. / В.Т. Кулик. – К., 1968. – 363с.
133319
  Адылова Фатима Туйчиева Алгоритмизация описания сложных изображений : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Адылова Фатима Туйчиева; АН УзССР Учен. совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 17л.
133320
  Макарова С.Г. Алгоритмизация понятий как средство раскрытия мировоззренческих проблем экологического образования / С.Г. Макарова, Н.В. Вадзюк, А.П. Мегалинская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
133321
  Кравцов Г.Г. Алгоритмизация процессов определения параметров геологических образований по магнитным и гравитационным аномалиям : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Кравцов Г.Г.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
133322
  Корниенко А.В. Алгоритмизация процессов управления / А.В. Корниенко. – Томск, 1985. – 53с.
133323
   Алгоритмизация процессов управления. – М, 1990. – 111с.
133324
  Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования.задачи и проблемы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.192-197
133325
  Толок В.А. Алгоритмизация расчета цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толок В.А.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислит. центр. – Ташкент, 1965. – 8л.
133326
  Кетнер К.К. Алгоритмизация расчётов переходных процессов автономных электоэнергетических систем / К.К. Кетнер, И.А. Козлов, В.М. Сендюрев. – Рига, 1981. – 165с.
133327
  Пирназаров С.П. Алгоритмизация решения задач об изгибе прямоугольных пластин методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Пирназаров С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 9 с.
133328
   Алгоритмизация решения задач прочности и оптимального проектирования конструкций. – К, 1991. – 96с.
133329
  Бутенко В.Ю. Алгоритмизация решения задач теории пологих оболочек. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бутенко В.Ю.; Харьков.авиац.ин-т. – Харьков, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
133330
  Дерябина А.Г. Алгоритмизация топологических методов анализа линейных электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Дерябина А. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 21л.
133331
   Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием. – Кемерово, 1989. – 83с.
133332
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
1. – 1968. – 56с.
133333
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
2. – 1968. – 60с.
133334
  Попченко Я.А. Алгоритмическая реализация некоторых задач динамического развития сложных экономических систем / Я.А. Попченко. – Киев, 1979. – 54с.
133335
  Стахов А.П. Алгоритмическая теория измерения / А.П. Стахов. – М, 1979. – 64с.
133336
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем. – Иркутск, 1978. – 217с.
133337
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем и ЭВМ. – Иркутск, 1978. – 224с.
133338
  Лисовик Леонид Петрович Алгоритмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Лисовик Леонид Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 15л.
133339
  Тимошенко Е.И. Алгоритмические вопросы для метабелевых групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Тимошенко Е. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. во. Ин-та матем. по присужд. уч. ст. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133340
  Емеличев В.А. Алгоритмические вопросы теории кончно-определенных коммутативных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Емеличев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 8л.
133341
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Канивец Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 85л. – Бібліогр.:л.81-85
133342
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями (математическая кибернетика) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Канивец Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
133343
  Романовский В.Ю. Алгоритмические вопросы теории рекрусивных преобразователей : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.Ю.; КГУ. – К, 1981. – 118л. – Бібліогр.:л.112-118
133344
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
133345
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 20л.
133346
  Пензин Ю.Г. Алгоритмические вопросы теории чисел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Пензин Ю.Г.; АН СССР.Сибирское отделение. – Новосибирск, 1973. – 10л.
133347
  Богач П.Г. Алгоритмические и автоматные модели деятельности гладких мышц / П.Г. Богач, Л.В. Решодько. – Киев : Наукова думка, 1979. – 348с.
133348
   Алгоритмические и вычислительные вопросы и теории чисел. – Владивосток, 1987. – 89с.
133349
   Алгоритмические и комбинаторные вопросы дискретных систем и ЭВМ. – Иркутск, 1990. – 155с.
133350
  Матвеев С.В. Алгоритмические и компьютерные методы в трёхмерной топологии / С.В. Матвеев, А.Т. Фоменко. – Москва : Московский университет, 1991. – 301 с. – ISBN 5-211-01743-9
133351
  Абу-Хенди Хасан. Алгоритмические и структурные способы повышения эффективнсоти рандомизационных методов ассоциативного доступа к данным : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.08 / Абу-Хенди Хасан. ; КПИ. – Киев, 1995. – 16 с.
133352
   Алгоритмические исследования в комбинаторике. – М, 1978. – 186с.
133353
   Алгоритмические методы в анализе эколого-географических и геологических данных. – Владивосток, 1989. – 101с.
133354
   Алгоритмические методы в теории надежности. – Киев, 1974. – 68с.
133355
  Базилевич Р.П. Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений / Р.П. Базилевич. – К., 1979. – 51с.
133356
  Петухов Г.А. Алгоритмические методы конструкторского проектирования узлов с печатным монтажом / Г.А. Петухов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 150с.
133357
  Матросова А.Ю. Алгоритмические методы синтеза тестов / А.Ю. Матросова. – Томск, 1990. – 207с.
133358
   Алгоритмические модели в автоматизации исследований. – М, 1980. – 254с.
133359
  Попов Э.В. Алгоритмические основы интеллектуальныъ роботов и искусственного интеллекта. / Э.В. Попов. – М., 1976. – 455с.
133360
  Роджерс Д.Ф. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Ф. Роджерс. – Москва : Мир, 1989. – 503с. – ISBN 5-03-000476-9
133361
  Грачев Н.И. Алгоритмические основы оптимизации управляемых систем с разрывной правой частью / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1988. – 36с.
133362
   Алгоритмические проблемы обработки данных сейсморазведки. – Новосибирск, 1987. – 123с.
133363
  Гальперин Вячеслав Абрамович Алгоритмические проблемы схематологии: Теоретические и прикладные аспекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гальперин Вячеслав Абрамович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1992. – 12л.
133364
   Алгоритмические проблемы теории языков. – Киев, 1978. – 41 с.
133365
  Журавлев В.Г. Алгоритмические проблемы управления нормальными режимами энергосистем / В.Г. Журавлев. – Кишинев, 1971. – 210с.
133366
  Уоррен Г.С. Алгоритмические трюки для программистов / Г.С. Уоррен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 288с. – ISBN 5-8459-0471-4
133367
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 10 с.
133368
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аман Уллах; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 118л. – Бібліогр.:л.114-118
133369
  Ефимова М.Н. Алгоритмические языки / М.Н. Ефимова. – М, 1965. – 87с.
133370
  Курт-Уиеров Алгоритмические языки / Курт-Уиеров. – Х, 1975. – 69с.
133371
  Морозов В.П. Алгоритмические языки / В.П. Морозов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 224с.
133372
  Фомичев В.С. Алгоритмические языки и программирование / В.С. Фомичев. – Л., 1978. – 92с.
133373
  Перевалов В.Д. Алгоритмические языки и программирование АСУТП / В.Д. Перевалов. – Саратов, 1980. – 80с.
133374
  Гангнус Ю.С. Алгоритмические языки и трансляторы / Ю.С. Гангнус. – Саратов, 1975. – 119с.
133375
  Парачев А.М. Алгоритмический анализ исследовательских процессов. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Парачев А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 18л.
133376
  Скоробогатов В.А. Алгоритмический анализ молекулярных графов. / В.А. Скоробогатов. – Новосибирск, 1988. – 84с.
133377
  Шакин В.В. Алгоритмический анализ электрокардиограмм как векторных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Шакин В.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
133378
  Чернюгов В.В. Алгоритмический метаязык Алмет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чернюгов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1973. – 7л.
133379
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач / И.Г. Габович. – К., 1989. – 157с.
133380
   Алгоритмический синтез нелинейных систем управления. – Ленинград, 1990. – 240с.
133381
  Тюрин Е.П. Алгоритмический язык "Аналитик" / Е.П. Тюрин, В.А. Гусев. – Иваново, 1977. – 63с.
133382
  Гемст В.К. Алгоритмический язык АЛГОЛ-60 и численные методы решения дифференциальных уравнений. / В.К. Гемст. – Рига, 1974. – 132с.
133383
   Алгоритмический язык Алгол 60.. – М, 1982. – 72с.
133384
  Пярипуу А.А. Алгоритмический язык ФОРТРАН / А.А. Пярипуу. – М., 1977. – 91с.
133385
  Карпов В.Я. Алгоритмический язык Фортран (фортран-Дубна). / В.Я. Карпов. – М., 1976. – 192с.
133386
   Алгоритмический язык. "Аналитик-74".. – Київ, 1977. – 41 с.
133387
   Алгоритмический язык. Язык программирования рапира.. – Рига, 1986. – 91с.
133388
  Ускова О.Ф. Алгоритмический язык: задачи и решения. / О.Ф. Ускова, Г.Э. Вощинская. – Воронеж, 1989. – 180с.
133389
   Алгоритмическое и программное обеспечение задач оптимального планирования и проектирования. – Новосибирск, 1983. – 138с.
133390
   Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. – Москва, 1980. – 421 с.
133391
  Григоренко Маргарита Михайловна Алгоритмическое и программное обеспечение решения некоторых экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Григоренко Маргарита Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет К002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.9
133392
  Прилуков В.В. Алгоритмическое и программное решение прямых и обратных задач гравиметрии и магнитометрии в классе тел, заданных горизонтальными пластинами : Дисс. ...канд. физ.-мат. наук: Спец. 04.00.05 - геол. информатика / В.В. Прилуков; КНУТШ. – Київ, 2007. – 132л. – Библиогр.: л.121-132
133393
  Якушин Б.В. Алгоритмическое индексирование в информационных системах. / Б.В. Якушин. – М., 1978. – 143с.
133394
  Витенберг И.М. Алгоритмическое использование аналоговых машин / И.М. Витенберг. – Москва, 1976. – 376с.
133395
  Панина Н.А. Алгоритмическое моделирование морфологии сербохорватского языка статистико-комбинаторным методом. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панина Н.А.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1968. – 26л.
133396
   Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП.. – Фрунзе, 1977. – 101с.
133397
   Алгоритмическое обеспечение и проектирование микропроцессорных управляющих систем. – М, 1982. – 147с.
133398
  Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления. / А.А. Павлов. – К., 1989. – 164с.
133399
  Гуськов Г.Я. Алгоритмическое проектирование микроэлектронных вычислительных структур / Г.Я. Гуськов, Т.М. Магрупов. – Ташкент, 1982. – 111с.
133400
   Алгоритмическое, программное и техническое обеспечение гибких производственных систем. – Ташкент, 1989. – 79с.
133401
  Кедровский О.И. Алгоритмичность практики, мышления, творчества / О.И. Кедровский, Л.А. Соловей. – К, 1980. – 184с.
133402
  Коновалова В. Алгоритмізація в теорії криміналістики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0909
133403
  Лаврик О. Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долиннорічкових ландшафтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто розробку алгоритму впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно-річкових ландшафтів України. На основі просторово-часового аналізу охарактеризовано можливі варіанти результатів господарської діяльності людини в ...
133404
  Федько В.В. Алгоритмізація мовою VBA : навчальний посібник для самостійної підготовки студ. / В.В. Федько; МОНУ; Харківський націон. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 192с. – ISBN 966-676-199-8
133405
  Шаталова Юлія Георгіївна Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Шаталова Ю.Г.; НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
133406
  Малихіна К. Алгоритмізація професійного навчання у ВНЗ: соціальний вимір // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 57-66. – ISSN 1682-2366
133407
  Герасимов Б.М. Алгоритмізація прямого логічного виведення для процесу діагностування комп"ютерних мереж на базі нечітких відношень / Б.М. Герасимов, І.В. Самойлов, С.В. Толюпа
133408
  Зацерковний В.І. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму підгот. "Економічна кібернетика" / В.І. Зацерковний, В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-617-527-087-5
133409
  Анісімов А.В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, А.О. Никоненко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 379-384. – ISSN 1727-4907
133410
  Дмитрук О.Ю. Алгоритмічна модель ландшафтного аналізу території міста // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі концепції ландшафтно-архітектурних систем та системно-структурного аналізу обґрунтована можливість ландшафтного аналізу урбанізованих територій. Наведено приклади розкриття параметрів антропогенно-ландшафтної структури ЛАС. Складена програма ...
133411
  Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел : Модулярна арифметика великих чисел / А.В. Анісімов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 153с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-13-Х


  Викладено основи сучасної алгоритмічної теорії чисел. Основна увага приділяється молекулярній арифметиці великих чисел. Розглянуто алгоритми обчислення лишку, дискретного логарифму, модульного піднесення до степені, квадратного кореня за модулем, ...
133412
   Алгоритмічне забезпечення системи обробки хемілюмінограм / В.С. Донченко, Е.П. Сидорик, Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описані алгоритми математичного забезпечення автоматизованої системи для кількісної оцінки кінетичних характеристик хемілюмінесцентної інформації біологічних та хімічних об"єктів.
133413
  Щерб"юк І.Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт / Щерб"юк І.Ф. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
133414
  Співак О.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення систем підготовки даних у автоматизованих системах наукових досліджень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Співак О.В.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 23л.
133415
  Макаренко Г.М. Алгоритмічне та схемотехнічне забезпечення проектування перетворювачів кодів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05; 05.13.08 / Макаренко Г. М.; МОУ Хар.ДУ радіоелектрон. – Х., 1997. – 22л.
133416
  Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв"язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.05 / Прилуков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
133417
   Алгоритмічні алгебри : Навчальний посібник / К.Л. Ющенко, С.В. Суржко, Г.О. Цейтлин, А.І. Шевченко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1997. – 480с. – ISBN 5-7763-9094-Х
133418
  Іванов Є.В. Алгоритмічні властивості області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами / Є.В. Іванов, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються алгоритмічні проблеми для області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами. Ключові слова: R-перетворювач, автомат Бюхі, щільність. Decision problems (emptiness, totalness, density in R) for finite R-transducer defined ...
133419
  Васюхін Михайло Іванович Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.13 / Васюхін М.І.; НАНУ ін-тут кіберн. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2002. – 35 с.
133420
  Дмитрієва О.А. Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомірнихдинамічних задач : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.13. / Дмитрієва О.А.; ДНТУ. – Донецьк, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
133421
  Рахмуни Мохамед Алгоритмічні методи підвищення точності коректованого гіроскопічного компаса : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.11.03 / Рахмуни Мохамед; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
133422
  Яцимірський Михайло Миколайович Алгоритмічні основи комп"ютерних засобів спектрально-кореляційної обробки сигналів та зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Яцимірський Михайло Миколайович ; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1998. – 32 с.
133423
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 312 арк. – Бібліогр.: арк. 299-312
133424
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
133425
  Янг Стивен Алгоритммические языки реального времени. / Янг Стивен. – М., 1985. – 400с.
133426
  Ефремов Г.О. Алгоритмы / Г.О. Ефремов. – Москва. – 30с.
133427
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen. Cambridge ; London: MIT Press, 2013. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
133428
  Левашов С.П. Алгоритмы автоматизации построения плотностных моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левашов С. П.; АН УССР, Ин-т геофиз. – К., 1982. – 20л.
133429
  Братев Е.В. Алгоритмы агрегирования. / Е.В. Братев, В.П. Черенин. – М., 1990. – 56с.
133430
  Ястребов В.С. Алгоритмы адаптивного движения подводного робота / В.С. Ястребов, С.В. Армишев; Игнатьев М.Б. – М., 1988. – 85с.
133431
   Алгоритмы анализа данных социально-экономических исследований. – Новосибирск, 1982. – 173с.
133432
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Киев : Техніка, 1970. – 396с.
133433
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Москва : Советское радио, 1976. – 608с.
133434
  Макаров Леонид Владимирович Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Леонид Владимирович; КН УССР. ин.-т кибернетики. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.109-12
133435
  Белых Владимир Никитич Алгоритмы баз насыщения осесимметричных краевых задач для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Белых Владимир Никитич; АН СССР. Сибирское отделение вычисл. центр. – Новосибирск, 1990. – 31л.
133436
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. / Н.А. Плохинский. – М., 1967. – 82с.
133437
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. / Н.А. Плохинский. – М., 1980. – 150с.
133438
  Норкин К.А. Алгоритмы в начертательной геометрии / К.А. Норкин. – Одесса, 1969. – 132с.
133439
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях. – Новосибирск
1. – 1982. – 364с.
133440
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1982. – 315с.
133441
  Плесневич Алгоритмы в теории графов / Плесневич, М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1981. – 304с.
133442
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – М., 1977. – 224с.
133443
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 223 с.
133444
   Алгоритмы вывода теорем метода векторных функций Ляпунова. – Новосибирск, 1981. – 271с.
133445
  Кочнев В.А. Алгоритмы выделения и прослеживания сейсмических волн с адаптацией : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Кочнев В.А. ; АН СССР , Уральск. науч. центр , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
133446
   Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов. – М, 1983. – 168с.
133447
   Алгоритмы дискретной оптимизации и их применение в вычислительных системах. – Ярославль, 1983. – 132с.
133448
  Маркузе Ю.И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ : производственное (практическое) издание / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1989. – 248 с. – ISBN 5-247-00490-6
133449
  Важенин Ю.М. Алгоритмы и алгебра / Ю.М. Важенин. – Свердловск, 1988. – 76 с.
133450
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы / Б.А. Трахтенброт. – М., 1974. – 200с.
133451
  Сигал И. Алгоритмы и диалоговая система для решения задачи коммивояжера большой размерности на плоскости / И. Сигал. – Москва, 1988. – 32 с.
133452
  Касаткин В.Н. Алгоритмы и игры: для детей / В.Н. Касаткин, Л.И. Владыкина. – К., 1984. – 81с.
133453
  Кузьмин А.М. Алгоритмы и комплекс программ для оптимизационных расчетных исследований быстрых реакторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Кузьмин А.М.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1969. – 19л.
133454
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Ленинград, 1980. – 125 с.
133455
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Л, 1981. – 79с.
133456
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Л, 1985. – 149с.
133457
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – М., 1957. – 95с.
133458
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – 2-е изд. – М., 1960. – 119с.
133459
  Теосев А.В. Алгоритмы и методы распознавания образов / А.В. Теосев. – Москва, 1974. – 59с.
133460
   Алгоритмы и методы расчета электронно-оптических систем. – Новосибирск, 1983. – 190 с.
133461
  Ярошевская М.Б. Алгоритмы и микропрограммы ЭВМ ИСКРА 554 / М.Б. Ярошевская. – М., 1982. – 384с.
133462
   Алгоритмы и организация решения экономических задач.. – М
1. – 1973. – 116с.
133463
  Козина Г.Л. Алгоритмы и оценки для некоторых задач векторной оптимизации на многоцветных графах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Козина Г.Л.; Запорожский гос.ун-т. – Запорожье, 1994. – 16л.
133464
  Антонова Г.М. Алгоритмы и пакеты прикладных программ в АСУ / Г.М. Антонова, А.А. Черненький. – Москва, 1988. – 110с.
133465
   Алгоритмы и подсистемы автоматизированного логического проектирования цифровых СБИС. – Минск, 1994. – 120с.
133466
   Алгоритмы и практика определения параметров гипоцентров землетрясений на ЭВМ. – Москва, 1983. – 156с.
133467
  Стародетко Е.А. Алгоритмы и примеры решения уравнений / Е.А. Стародетко. – Минск, 1981. – 111 с.
133468
   Алгоритмы и программа комплексной статистической обработки геолого-геофизической информации на ЭВМ Минск-22 : Прил. к отчету по теме 328. – Киев, 1967. – 83 с.
133469
   Алгоритмы и программа комплексной статистической обработки геолого-геофизической информации на ЭВМ Минск-22. – Киев : Київський університет, 1967. – 83 с.
133470
  Ланда Л.Н. Алгоритмы и программированное обучение / Л.Н. Ланда. – М., 1965. – 56с.
133471
   Алгоритмы и программно-аппаратурные средства в системах испытания объектов. – Минск, 1985. – 136с.
133472
   Алгоритмы и программы. – Ярославль, 1982. – 112с.
133473
  Жадаев А.Г. Алгоритмы и программы автоматического размещения и трассировки связей элементов БИС для интеактивных систем проектирования : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Жадаев А.Г.; КПИ. – Киев, 1986. – 16л.
133474
   Алгоритмы и программы анализа данных геофизических исследований. – Минск, 1979. – 87с.
133475
  Бондаренко В.М. Алгоритмы и программы анализа цепей с переменными параметрами и режимов электических машин / В.М. Бондаренко. – К, 1982. – 65с.
133476
  Саврасов Ю.С. Алгоритмы и программы в радиолокации / Ю.С. Саврасов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 216с.
133477
   Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – Москва : Наука, 1984. – 815 с. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. : с. 802-804
133478
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 19с.
133479
  Бабушкина Л.В. Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Бабушкина Л.В.; Всесоюз. Научн-исслед. и конструкт-технологич. ин-т трубной промышл. Вычислит. центр АН СССР. – Днепропетровск, 1989. – 188л. – Бібліогр.:л.162-188
133480
  Глазунов Н.М. Алгоритмы и программы для исследований в диофантовой геометрии / Н.М. Глазунов. – К, 1973. – 26с.
133481
   Алгоритмы и программы для исследования на ЭЦВМ "Минск-22" случайных колебаний дискретных механических систем. – Киев, 1972. – 240с.
133482
   Алгоритмы и программы для обработки геолого-геофизических данных на ЭВМ ЕС-1020. – Алма-Ата, 1978. – 301с.
133483
   Алгоритмы и программы для решения задач оптимизации. – Новосибирск
3. – 1972. – 144с.
133484
   Алгоритмы и программы для решения задач рудной физики. – Новосибирск, 1976. – 74с.
133485
   Алгоритмы и программы для решениянекоторых задач региональной геофизики. – Новосибирск, 1977. – 162с.
133486
  Фелингер А.Ф. Алгоритмы и программы для статистического анализа нечисловых данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Фелингер А.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Секция кибернетики. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
133487
   Алгоритмы и программы для управления разработкой и ремонтом сложных комплексов. – Новосибирск, 1970. – 189с.
133488
   Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии. – Новосибирск, 1980. – 186с.
133489
  Бурыкин И.Г. Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии / И.Г. Бурыкин. – Новосибирск, 1980. – 186с.
133490
   Алгоритмы и программы интегрирования дифференциальных уравнений. – Л, 1982. – 89с.
133491
   Алгоритмы и программы исследования зоны неопределенности оптимального решения линеаризуемых систем. – Иркутск, 1970. – 126с.
133492
  Федоренко Ю.П. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal : Учебный курс / Ю.П. Федоренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Учебный курс). – ISBN 5-318-00102-5
133493
  Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на безсике / Я.Т. Гринчишин. – М., 1988. – 159с.
133494
   Алгоритмы и программы обработки данных геофизических исследований в скважинах. – Киев : Наукова думка, 1980. – 115с.
133495
  Пукк Р.А. Алгоритмы и программы однократного и двукратного интегрирования, экономящие число обращений к подинтегральной функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пукк Р.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133496
  Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем / П.Д. Крутько. – М., 1988. – 303с.
133497
   Алгоритмы и программы решения геологических задач на ЭЦВМ "Минск-2". – Алма-Ата
2. – 1968. – 98с.
133498
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1969. – 126с.
133499
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1973. – 188с.
133500
   Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 515 с. – ISBN 5-02-028614-1
133501
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации. – Минск, 1980. – 93с.
133502
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации. – Минск, 1983. – 116с.
133503
  Непомнящих И.А. Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач геофизики и пересчета полей. / И.А. Непомнящих. – Алма-Ата, 1974. – 209с.
133504
   Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач электромагнитной индукции в Земле. – Москва, 1983. – 140 с.
133505
   Алгоритмы и программы решения экстремальных задач и смежные вопросы. – Минск, 1982. – 98с.
133506
   Алгоритмы и программы системного математического обеспечения ЕС ЭВМ и кросс-средств. – М, 1982. – 128с.
133507
   Алгоритмы и программы случайного поиска. – Рига, 1969. – 374с.
133508
  Борисенков Е.П. Алгоритмы и программы статистической обработки информации на ЭВМ / Е.П. Борисенков, М.А. Романов. – Л., 1969. – 364с.
133509
  Александров В.В. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных / В.В. Александров, Н.Д. Горский. – Ленинград : Наука, 1983. – 208с.
133510
  Малайчук В.П. Алгоритмы и программы цифрового моделирования динамики систем автоматического управления / В.П. Малайчук, Л.М. Богдан. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
133511
  Порублев И.Н. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач / И.Н. Порублев, А.Б. Ставровский. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2007. – 480 с. – ISBN 978-5-8459-1244-2
133512
   Алгоритмы и результаты обработки данных в МЦД. – Москва, 1978. – 110с.
133513
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции / А.И. Мальцев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 368 с.
133514
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. / А.И. Мальцев. – Москва : Наука, 1965. – 391 с.
133515
   Алгоритмы и системы автоматизации исследований и проектирования. – М, 1980. – 184с.
133516
  Кухарев Г.А. Алгоритмы и систолические процессоры для обработки многозначных данных. / Г.А. Кухарев. – Минск, 1990. – 295с.
133517
  Скобелев В.Г. Алгоритмы и сложность распознавания внутренних состояний конечного автомата. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Скобелев В.Г.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1980. – 13л.
133518
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных систем. – Тула, 1983. – 148с.
133519
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных устройств. – Тула, 1979. – 191с.
133520
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных - программы / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1985. – 406с.
133521
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1989. – 360 с.
133522
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт; [пер. с англ. Д.Б. Подшивалова]. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2007. – 352с. – ISBN 5-7940-0065-1
133523
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
133524
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Никлаус Вирт ; пер. с англ. под. ред. Ткачева Ф.В. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 272 с. : табл. + CD. – Приложения: с. 265-269. – Библиогр. в конце глав. – (Классика программирования). – ISBN 978-5-94074-584-6
133525
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов. – К, 1992. – 85с.
133526
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов и автоматизация проектирования. – Таллин, 1991. – 227с.
133527
  Лисовик Л.П. Алгоритмы и формальные системы / Л.П. Лисовик, В.Н. Редько. – Киев, 1981. – 112с.
133528
   Алгоритмы и численные методы решения задач вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 1988. – 92с.
133529
   Алгоритмы и численные методы решения задач прикладной математики и управления. – Ташкент, 1986. – 120с.
133530
  Усманов А.А. Алгоритмы инетелектуальной деятельности. / А.А. Усманов, А.В. Напалков. – Ташкент, 1979. – 131с.
133531
  Пробст М.А. Алгоритмы исследования исторических систем письменности.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пробст М.А.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
133532
   Алгоритмы логического проектирования. – Минск, 1983. – 154с.
133533
  Горя В.С. Алгоритмы математической обработки результатов исследований / В.С. Горя. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 118 с.
133534
  Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений / Т. Павлидис. – Москва : Радио и связь, 1986. – 399 с.
133535
  Котов И.И. Алгоритмы машинной графики. / И.И. Котов. – М., 1977. – 231с.
133536
   Алгоритмы методов прикладной математики для физических исследований и вопросы автоматизации экспериментов. – Тбилиси, 1983. – 292 с.
133537
  Кузовкин А.И. Алгоритмы минимизации негладких функций и оценка их сложности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Кузовкин А.И.; Ан СССР. – М, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133538
  Лорер В.Э. Алгоритмы минимизации супермодулярных функций на конечных решетках разбиений / В.Э. Лорер. – М, 1987. – 24с.
133539
   Алгоритмы многомерного статистического анализа и их применения. – М, 1975. – 177с.
133540
   Алгоритмы моделирования многомерной выборки, представляющей собой смесь нормальных классов (ФОРТРАН, ЕС-1022). – Москва, 1979. – 14 с.
133541
  Хисамутдинов А.И. и др. Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике / А.И. и др. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1985. – 157с.
133542
   Алгоритмы небесной механики.. – Л, 1975. – 40с.
133543
   Алгоритмы небесной механики.. – Л
12. – 1976. – 26с.
133544
   Алгоритмы небесной механики.. – Рига, 1980. – 44с.
133545
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
133546
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
133547
  Амелькин В.А. Алгоритмы нумераций последовательностей, составленных из серий / В.А. Амелькин. – Новосибирск, 1990. – 165с.
133548
  Синицин Е.С. Алгоритмы обнаружения сейсмических сигналов в условиях неполной априорной информации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Синицин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 18л.
133549
  Загоруйко Н.Г. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 110с.
133550
  Соловьев И.В. Алгоритмы обновления электронных карт по данным дистанционного зондирования Земли / И.В. Соловьев, В.А. Железняков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
133551
  Сибуя Маасаки Алгоритмы обработки данных : пер. с япон. / Сибуя Маасаки, Ямамото Такэо. – Москва : Мир, 1986. – 218с.
133552
   Алгоритмы обработки и средства автоматизации теплофизического эксперимента. – Новосибирск, 1978. – 119 с.
133553
   Алгоритмы обработки экспериментальных данных. – Москва : Наука, 1986. – 183с.
133554
   Алгоритмы обучения распознаванию образов. – Москва : Сов. радио, 1973. – 201 с. : илл. – Списки лит. в конце статей. – (Б-ка техн. кибернетики)
133555
  Хачатуров В.Р. Алгоритмы определения оптимальной совокупности отраслевых вариантов размещения предприятий с учетом эффекта агломерации / АН СССР ; Вычислительный центр ; В.Р. Хачатуров, Н.Д. Астахов, В.В. Григорьев ; [отв. ред. А.А. Петров]. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1984. – 22 с. – (Сообщения по прикладной математике)
133556
  Китьян Ш.П. Алгоритмы определения оптимальной структуры двех сетей / Ш.П. Китьян. – М., 1985. – 23с.
133557
  Мова В.В. Алгоритмы оптимальной организации обслуживания в системах с очередь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мова В.В.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
133558
  Шумилов В.Ф. Алгоритмы оптимальной стабилизации линейных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Шумилов В.Ф. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16 с.
133559
  Березовский А.И. Алгоритмы оптимизации в задачах управления и обработки экспериментальных данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Березовский А.И. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 19 с.
133560
  Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах / Э. Майника. – М, 1981. – 323с.
133561
   Алгоритмы оптимизации проектных решений. – М, 1976. – 264с.
133562
  Островский Г.М. Алгоритмы оптимизации химико-технологических процессов / Г.М. Островский. – М., 1978. – 294с.
133563
  Чуманкин Евгений Алексеевич Алгоритмы оценки инструментальных погрешностей инерциальной системы в процессе калибровки и начальной подготовки : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Чуманкин Е.А.; Нижегород. Госуд. техн. ун-тета. – Нижний-Новгород, 2003. – 15 с. – Библиогр.: 8 назв.
133564
   Алгоритмы пакета прикладных программ по аэрогидродинамике. – М, 1984. – 81с.
133565
  Бурдюк В.Я. Алгоритмы папраллельного упорядочения / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина. – Днепропетровск, 1985. – 83с.
133566
  Ильин В.А. Алгоритмы планирования поведения интегральных роботов в условиях неполной информации о структуре внешней среды. / В.А. Ильин. – Томск, 1990. – 270с.
133567
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступаюдщих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
133568
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступающих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
133569
  Кузкк А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступивших требований в системах приборов с узкими метом : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.09 / Кузкк А. И.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 130л. – Бібліогр.:л.94-97
133570
  Слисенко А.О. Алгоритмы поиска периодичностей и идентификации слов, работающие в реальное время. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слисенко А.О.; Ан ССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 14л.
133571
   Алгоритмы помехоустойчивого приема радиотехнических сигналов. – Москва, 1989. – 157с.
133572
  Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи / Ю.В. Красиков. – Орджоникидзе, 1990. – 239с.
133573
   Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневых систем. – Л, 1983. – 232с.
133574
  Маринова М.М. Алгоритмы построения систем обмена данными на базе многопозиционных временных кодов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Маринова М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1987. – 15л.
133575
  Криворотов В.Ф. Алгоритмы построения экстремальных путей на графах специального вида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Криворотов В.Ф.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М., 1975. – 18л.
133576
   Алгоритмы преобразования русских орфографических текстов в фонетическую запись. – М
2. – 1970. – 130с.
133577
  Соловой Ю.В. Алгоритмы работы электронных управляющих машин / Ю.В. Соловой. – М., 1977. – 38с.
133578
  Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. – М., 1987. – 302с.
133579
  Амосов Н.М. Алгоритмы разума / Н.М. Амосов. – Київ, 1979. – 223с.
133580
  Икрамова Х.З. Алгоритмы распознавания и диагностика / Х.З. Икрамова; АН УзССР, Узбекск. НПО "Кибернетика"; Отв. ред. Ю.И. Журавлев. – Ташкент : Фан, 1982. – 220с.
133581
  Бабаджанов А.Ф. Алгоритмы распознавания, основанные на поэлементном сравнении обучающего и контрольного массивов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Бабаджанов А.Ф. ; АНУз ССР. Узб науч-произ. объединение "Кибернетика". – Ташкент, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
133582
  Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 58-64
133583
  Ивашка Владисловас Повило Алгоритмы расчета полосковых и других линий, основанные на методе сингулярных интегральных уравенений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ивашка Владисловас Повило; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
133584
  Кобылин А.М. Алгоритмы рационального размещения геометрических объектов произвольной формы при двухрядном периодическом размещении. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобылин А.М.; Харьков. ин-тут радио/электрон. – Харьков, 1974. – 22л.
133585
  Севастьянов Н.П. Алгоритмы регулирования и дискретной коррекции в задачах оперативного управления. / Н.П. Севастьянов. – Рига, 1975. – 162с.
133586
  Горелик А.Г. Алгоритмы решения задач дискретной рпикладной геометрии / А.Г. Горелик. – Минск, 1968. – 166с.
133587
   Алгоритмы решения задач линейной алгебры. – Рига, 1989. – 53с.
133588
  Астахов Н.Д. Алгоритмы решения задач планирования освоения ресурсов при заданных объемах капиталовложений / Н.Д. Астахов, Д.В. Арюпин. – Москва, 1986. – 29с.
133589
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе / В.И. Гутман, В.Н. Мошанский. – М., 1988. – 93с.
133590
  Карзанов А.В. Алгоритмы решения задач, сводящихся к потоковым и оценки их трудоемкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карзанов А. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1973. – 9л.
133591
   Алгоритмы решения логико-коминаторных задач. – Минск
4. – 1978. – 131с.
133592
   Алгоритмы решения метрических задач. – Йошкар-Ола, 1989. – 87с.
133593
  Сергеев С.И. Алгоритмы решения некоторых задач дискретного программирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Сергеев С.И.; АН СССР.Ин-т проблем управления. – М, 1980. – 21л.
133594
  Абайылданов К.Н. Алгоритмы решения некоторых задач на перестановках с условием приоритетности / К.Н. Абайылданов. – Москва, 1985. – 24с.
133595
   Алгоритмы решения нелинейных задач и обработка данных. – Днепропетровск, 1984. – 164с.
133596
  Хуродзе Таймураз Адольфович Алгоритмы решения нелинейных уравнений с расщепляемыми операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хуродзе Таймураз Адольфович; АН ГрузССР. ВЦ им. Н.И.Мусхелишвили. – Тбилиси, 1981. – 12л.
133597
  Пухова Г.В. Алгоритмы решения одной задачи математического программирования (на языке АЛГОЛ). / Г.В. Пухова. – М., 1972. – 35с.
133598
  Григорьев В.В. Алгоритмы решения одной задачи определения оптимальной совокупности многоотраслевых комплексов / В.В. Григорьев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1984. – 28 с.
133599
  Замбицкий Д.К. Алгоритмы решения птимизационных задач на сетях / Д.К. Замбицкий, Д.Д. Лозовану. – Кишинев, 1983. – 115с.
133600
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диафантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (17). – С. 6-19. – ISSN 2306-6512
133601
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. II // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (18). – С. 5-13. – ISSN 2306-6512
133602
  Волкович О.В. Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схем последовательного анализа вариантов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович О. В.; АН СССР, Ин-т кибернет. им. В. Глушкова. – К., 1987. – 106л. – Бібліогр.:л.98-106
133603
  Волкович Оксана Васильевна Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схемы последовательного анализа вариантов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович Оксана Васильевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 12л.
133604
  Скобелев Алгоритмы решения экономичских задач на ЭВМ. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1989. – 94с.
133605
  Романовский И.В. Алгоритмы решения экстремальных задач / И.В. Романовский. – М., 1977. – 352с.
133606
  Севастьянов С.В. Алгоритмы с оценками для задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Севастьянов С. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 12л.
133607
  Хохлюк В.И. Алгоритмы секущих плоскостей: уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1983. – 92с.
133608
  Ачасова С.М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / С.М. Ачасова. – Москва : Радио и связь, 1987. – 136с.
133609
  Закревский А.Д. Алгоритмы синтеза дискретных автоматов / А.Д. Закревский. – Москва : Наука, 1971. – 511с.
133610
  Щербаков В.И. Алгоритмы скорости / В.И. Щербаков. – Москва : Знание, 1972. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; №10 ; Радиоэлектроника и связь)
133611
  Курбанмурадов А О. Алгоритмы случайного блуждания по границе. / А О. Курбанмурадов, . – Новосибирск, 1989. – 162с.
133612
  Кальченко Г.Т. Алгоритмы составления планов полетов и их корректировки в автоматизированной системе управления воздушным движением : Автореф... канд. техн.наук: / Кальченко Г.Т.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 12л.
133613
  Губарев В.В. Алгоритмы стстистических измерений / В.В. Губарев. – М, 1985. – 272с.
133614
   Алгоритмы управления качеством проектных решений. – Минск, 1979. – 107с.
133615
  Охоцимский Д.Е. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу / Д.Е. Охоцимский. – М., 1975. – 399с.
133616
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами-манипуляторами / М.Б. Игнатьев. – Л., 1972. – 248с.
133617
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами-манипуляторами / М.Б. Игнатьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 247с.
133618
  Рапцун Н.В. Алгоритмы факторизации для решения систем линейних алгебраических уравнений в методе конечных элементов / Н.В. Рапцун. – Киев, 1982. – 30с.
133619
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
133620
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л.
133621
  Хохлюк В.И. Алгоритмы целочисленной оптимизации: вспом. Алгол-процедуры. Уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1982. – 92с.
133622
  Ицкович Э.Л. Алгоритмы централизованного контроля и управления производством / Э.Л. Ицкович, Э.А. Трахтенгерц. – Москва, 1967. – 352с.
133623
  Верцман И.И. Алгоритмы чебышевского приближения на малом интервале. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.01 / Верцман И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 13л.
133624
  Верлань Д.А. Алгоритмы численний реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью / Д.А. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-28. – (Технічні науки ; Вип. 11). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены вопросы численной реализации интегральных динамических моделей путем применения квадратурных формул закрытого типа повышенной точности. Предложены рекуррентные алгоритмы решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра и их систем.
133625
  Рылов А.В. Алгоритмы численного решения задачи Коши для уравнения Лапласа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Рылов А.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 10 с.
133626
   Алгоритмы экономических процессов. – Кишинев, 1988. – 144с.
133627
   Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных вычислительных систем. – М, 1982. – 336с.
133628
   Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных систем. – Москва : Наука, 1982. – 335с.
133629
   Алгоритмы, методика и результаты интерпретации географических данных : Материалы 7 научно-технической конференции геофизиков Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 260с.
133630
   Алгоритмы, программы. таблицы для интерпретации зондирований методом становления поля. – Саратов, 1973. – 166с.
133631
  Выжикоски Роман (ПНР) Алгоритмы, структуры и организация функционирования систем фильтрации многомерных сигналов в реальном масштабе времени : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Выжикоски Роман (ПНР); Киевск. политех. ин-т. – К., 1986. – 16л.
133632
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
133633
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И.В. Красиков и др. ; под ред.: И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
133634
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
133635
   Алгоритнмы и методы проектирования АСУП. – Киев, 1976. – 105с.
133636
   Алгориты решения логико-комбинаторных задач. – Минск, 1979. – 137с.
133637
  Ковальчук В.Г. Алгорифм множення циклів на словах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі циклічних співвідношень, які визначають симетризовану групу слів, побудовано алгорифм множення циклів цієї групи. Алгорифм зводить довільний добуток циклів до добутку незалежних циклів.
133638
  Цейтин Г.С. Алгорифмические операторы в конструктивных полных сепарабельных матреческих пространствах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цейтин Г.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
133639
  Квіт С. Алгорітм університетського розвитку // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
133640
  Михайлов В.В. Алгорітмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи управління дискретним виробництвом змішаного типу. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Михайлов В.В.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
133641
  Лисовик Л.П. Алгортмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лисовик Л.П.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1975. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
133642
  Горбатюк С.А. Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп"ютерних системах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбатюк С.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
133643
  Усов П.Г. Алгуйский тальк / П.Г. Усов. – Томск, 1966. – 72с.
133644
  Перваго В.А. Алданская железорудная провинция / В.А. Перваго. – Москва : Недра, 1966. – 114с.
133645
  Стрижков П. Алданские прииски / П. Стрижков. – Л., 1931. – 160с.
133646
  Рослякова А.Ф. Алданское нагорье в пределах Алдано-Тимптонского междуречь (опыт физикогеографич. характер.) : Автореф... канд. географ.наук: / Рослякова А. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
133647
  Донец С Г. Алданцы / С Г. Донец, . – Иркутск, 1980. – 428с.
133648
   Алдар и Зухра. – Уфа, 1986. – 250с.
133649
  Мачабели К.Г. Алде Какабадзе: Керамика. Альбом / К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 14с.
133650
  Личкуте-Юсионене Алдона-Ванда Пятро Личкуте-Юсионене / Личкуте-Юсионене. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
133651
  Скирутите А. Алдона Скирутиту. / А. Скирутите. – М, 1980. – 30с.
133652
  Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
133653
  Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0869-1908
133654
  Боков В.Ф. Алевтина / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 159с.
133655
   Алевтина Власова. – М, 1987. – 39с.
133656
   Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2011. – 87, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Ювіляри НАПН України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-2576-28-3
133657
  Шлапак В.П. Алегорична наука як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 123-133. – ISSN 1728-3671


  Мойсей як неперевершений науковий геній, який з цілковитою підставою стоїть на вершині світової науки
133658
  Горенко О.П. Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудиен Браун" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 74-79.
133659
  Ночка А.О. Алегоричність творчого методу Євгена Шварца // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 33-35
133660
  Моклиця М. Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 513-522. – ISBN 978-966-2763-27-0
133661
  Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 47-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
133662
  Осокин Е.В. Алеет Восток / Е.В. Осокин. – Томск, 1959. – 127с.
133663
  Боровиков С.Г. Алекей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 160с.
133664
  Свиридова И. Алекпер Рзакулиев. / И. Свиридова. – М., 1970. – 82с.
133665
  Кютт А.Ф. Алекс Кютт / А.Ф. Кютт, К. Пыллу. – М., 1972. – 23с.
133666
  Картузов С.П. Алекс Ла Гума / С.П. Картузов. – М., 1978. – 125с.
133667
   Алексадр Тышлер (1898-1980): живопись, графика, скульптура, театр : к 85-летию со дня рождения художника. – Москва, 1983. – 65 с.
133668
   Алексадру Владимировичу Кендзере - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 161-163 : Фото. – ISSN 0203-3100
133669
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1942. – 16с.
133670
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1943. – 19с.
133671
  Болховитинов В. Александp Гpигоpьевич Столетов (1839-1896) / В. Болховитинов. – Ленингpад : ЦК ВЛКСМ "Молодая гваpдия", 1953. – 510с.
133672
  Бергстедт Г. Александерсен / Г. Бергстедт. – Пб.-М., 1923. – 381с.
133673
  Радзинский Э. Александр 2. Жизнь и смерть : документальный роман / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2007. – 528с. – ISBN 5-17-039757-7
133674
  Валлоттон А. Александр I / А. Валлоттон. – Москва : Прогресс, 1991. – 398,1с.
133675
  Парсамов В. Александр I в 1812 году // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (999). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640
133676
  Яковлев А.И. Александр II и его эпоха / А.И. Яковлев. – Москва : Знание, 1992. – 63 с.
133677
  Дубинянский М. Александр II: драма осовободителя // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 78-97. – ISSN 1819-6268
133678
   Александр Абдулов. – М., 1985. – 31с.
133679
  Варшавский Ю.С. Александр Абрамович Гринберг / Ю.С. Варшавский, М.И. Гельфман. – Ленинград, 1974. – 119с.
133680
   Александр Абрамович Красновский. – Москва : Наука, 1983. – 104с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 10 ; Сер. биол. наук. Биохимия)
133681
  Бойко Е.С. Александр Александрович Андронов : 1901-1952 / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1991. – 256с.
133682
  Нестерова Н.М. Александр Александрович Богомолец / Н.М. Нестерова. – Москва;Ленинград, 1948. – 72с.
133683
   Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. – Киев, 1982. – 216с.
133684
  Куратова И.А. Александр Александрович Дейнека. / И.А. Куратова. – М., 1974. – 53с.
133685
  Жукова Л.М. Александр Александрович Имшенецкий / Л.М. Жукова. – Москва, 1967. – 84с.
133686
  Литвинский Б.А. Александр Александрович Семенов. (Науч.-библиогр. очерк) / Б.А. Литвинский, Н.М. Акрамов. – М., 1971. – 180с.
133687
  Потапова-Долицкая Александр Александрович Скочинский / Потапова-Долицкая. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 34с.
133688
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
133689
  Лазаревский И. Александр Алексеевич Агин. / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1946. – 27с.
133690
  Назимова И.В. Александр Алексеевич Борисов. Жизнь и творчество / И.В. Назимова. – Архангельск, 1959. – 60 с.
133691
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
133692
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
133693
  Нестерова Н.М. Александр Алексеевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва, 1957. – 28с.
133694
   Александр Алексеевич Остужев.. – М., 1949. – 12с.
133695
  Котов А.А. Александр Алехин. / А.А. Котов. – М, 1973. – 254с.
133696
  Иконников В.С. Александр Андреевич Беклешов (1743-1808), малоросийский военный генерал-губернатор, киевский военный губернатор, генерал-прокурор. – Киев : Тип. Г.Т. Корчака-Новицкаго, 1890. – 50с. – Отд. оттиск из "Киевской старины"
133697
  Неклюдова М.Г. Александр Андреевич Иванов / М.Г. Неклюдова. – Л., 1966. – 63с.
133698
  Алпатов М.А. Александр Андреевич Иванов / М.А. Алпатов. – Ленинград, 1983. – 215с.
133699
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество / В М. Алпатов. – Москва
1. – 1956. – 419с.
133700
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество / В М. Алпатов. – Москва
2. – 1956. – 334с.
133701
  Левандовский С.Н. Александр Андреевич Шумилкин: Альбом / С.Н. Левандовский. – Л., 1986. – 117с.
133702
   Александр Антонович Мордань (1909-1983). – М., 1986. – 19с.
133703
  Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров / Л.Г. Давыдова. – Москва, 1974. – 135с.
133704
  Еолян И.Р. Александр Арутюнян / И.Р. Еолян. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
133705
  Райнов Т. Александр Афанасьевич Потебня / Т. Райнов. – Петроград : Колос, 1924. – 110 с.
133706
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня : (к шестидесятилетию со дня смерти) / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1952. – 45 с.
133707
  Тигранов Г. Александр Афанасьевич Спендиаров / Г. Тигранов. – Москва : Музгиз, 1959. – 331 с.
133708
  Кувшинская Л.А. Александр Бакулевский / Л.А. Кувшинская. – Йошкар-Ола, 1991. – 190с.
133709
   Александр Барамидзе : Филолог: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 210с. – (Биобиблиогр. серия "Грузинские ученые")
133710
  Житомирова Н.Н. Александр Бармин / Н.Н. Житомирова. – Ленинград, 1956. – 63с.
133711
  Грудцова О.М. Александр Бек / О.М. Грудцова. – М., 1967. – 126с.
133712
  Ляпунов Б.В. Александр Беляев. Критико-биогр. очерк. / Б.В. Ляпунов. – М., 1967. – 159с.
133713
   Александр Бенуа, 1917
133714
  Эрнст С. Александр Бенуа / С. Эрнст. – СПб, 1921. – 99с.
133715
  Бернандт Г.Б. Александр Бенуа и музыка / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1969. – 231с.
133716
  Бенуа А.Н. Александр Бенуа размышляет... / А.Н. Бенуа. – Москва, 1968. – 749с.
133717
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
133718
  Бураго С.Б. Александр Блок : Очерк жизни и творчества / С.Б. Бураго. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2005. – 368с. – ISBN 966-8188-11-Х; 966-8188-12-8
133719
  Оганян З.А. Александр Блок в армянской литератур : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Оганян З. А.; Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 19л.
133720
  Бабенчиков М. Александр Блок и Россия / М. Бабенчиков. – Москва, 1923. – 92с.
133721
  Гордин А.М. Александр Блок и русские художники / А.М. Гордин, М.А. Гордин. – Л, 1986. – 365с.
133722
  Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт / К. Чуковский. – Птгр, 1924. – 144с.
133723
  Дубинянская Я. Александр Блок: "И ключ поручен только мне" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
133724
  Клебанер В.С. Александр Богданов и его наследие // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.105-111. – ISSN 0042-8744
133725
   Александр Боим. – М., 1991. – 31с.
133726
  Мунин А.Н. Александр Борисов / А.Н. Мунин. – Вологда, 1967. – 121с.
133727
  Рыбакова Ю.П. Александр Борисов / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1987. – 175с.
133728
  Оль Р.А. Александр Брюллов / Р.А. Оль. – Ленинград, 1983. – 151 с.
133729
   Александр Бурганов, народный художник Удмуртской АССР.. – М., 1979. – 9с.
133730
   Александр Бурганов.. – Москва : Советский художник, 1980. – 6 с.
133731
   Александр Васильевич Кирсанов.. – Киев, 1982. – 70с.
133732
  Гурьева Т. Александр Васильевич Куприн / Т. Гурьева. – М.-Л., 1950. – 14с.
133733
   Александр Васильевич Сидоренко. – Москва : Наука, 1977. – 108с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 26 ; Серия геол. наук)
133734
  Гельчаров А.Д. Александр Васильевич Смирнов -- к истории культурной жизни русской провиции конца 19 в. -- начала 20 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гельчаров А.Д. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
133735
  Коробков Н.М. Александр Васильевич Суворов / Н.М. Коробков. – М., 1946. – 93с.
133736
   Александр Васильевич Щипицын.. – М., 1968. – 24с.
133737
  Бубнова Л.С. Александр Васин / Л.С. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1972. – 168 с.
133738
   Александр Ведерников : певец, артист, художник. – Москва : Музыка, 1985. – 95 с.
133739
  Павлинская А.П. Александр Ведерников / А.П. Павлинская. – М., 1991. – 167с.
133740
  Савченко Б.А. Александр Вертинский / Б.А. Савченко. – М., 1989. – 55с.
133741
  Вершинин А.П. Александр Вершинин: «Наша задача - совершенствование услуг и инструментов поиска» : [интервью с А.П. Вершининым] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 15-19. – ISSN 1726-6726


  В 2009 г. в России появилась первая цифровая библиотека национального уровня - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Взятый пять лет назад курс показал, что принятое решение было своевременным и необходимым: оцифровка архивных документов сегодня ...
133742
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239 с.
133743
  Емельянцева И. Александр Викторович Моравов / И. Емельянцева. – М., 1951. – 30с.
133744
  Беликович А.В. Александр Владимирович Галанин (1947-2014) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 99, № 6. – С. 702-726. – ISSN 0006-8136
133745
  Виноградова Р.П. Александр Владимирович Палладин (1885 - 1972) / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 48-49
133746
  Нестерова Н.М. Александр Владимирович Палладин. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 50с.
133747
  Полякова Н.М. Александр Владимирович Палладин: документы, фотографии / Н.М. Полякова. – Київ, 1985. – 167с.
133748
  Земская М.И. Александр Волков / М.И. Земская. – Москва, 1975. – 159с.
133749
   Александр Волков. – М., 1990. – 12с.
133750
  Неживой Е.С. Александр Воронский - литературный критик / Е.С. Неживой. – Уфа, 1983. – 79с.
133751
  Неживой Е.С. Александр Воронский. Идеал. Типология. Индивидуальность / Е.С. Неживой. – Москва : Изд-во Всесоюз. заоч. политехн. ин-та, 1989. – 180, [1] с.
133752
   Александр Гаврилович Гурвич 1974-1954. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : ил.
133753
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.1-32
133754
   Александр Герасимов. – Москва, 1988. – 24с.
133755
  Груздева Е.Н. Александр Германович Вульфиус (1880-1941) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 152-162. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь, научная, преподавательская и общественная деятельность петербургского историка XX в., специалиста по истории раннего нового времени А. Г. Вульфиуса.
133756
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1962. – 104с.
133757
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1989. – 254 с.
133758
  Турчин В.С. Александр Григорьевич Варнек, 1782-1843 / В.С. Турчин. – М., 1985. – 168с.
133759
  Болховитинов В.Н. Александр Григорьевич Столетов / В.Н. Болховитинов. – Москва, 1951. – 544 с.
133760
  Прохоров Е.И. Александр Грин / Е.И. Прохоров. – М, 1970. – 119с.
133761
  Киркин Юрий Васильевич Александр Грин : Библиогр. указ. произв. А.С Грина и лит. о нем. за 1906-1977 гг. / Киркин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1980. – 64с.
133762
  Михайлова Л. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – М., 1972. – 192с.
133763
  Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 1980. – 216с.
133764
  Дубинянская Я. Александр Грин: по светлым странам воображения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 60-77. – ISSN 1819-6268
133765
  Невский В.В. Александр Гумбольдт - выдающийся путешественник и географ. / В.В. Невский. – М., 1959. – 48с.
133766
  Михайлова Н.Н. Александр Гумбольдт (1769-1859) / Н.Н. Михайлова. – Москва, 1958. – 13с.
133767
  Мартынов Н.А. Александр Давиденко / Н.А. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 25 с.
133768
  Бушен А.Д. Александр Данилович Каменский : очерк жизни и творчества / А.Д. Бушен. – Ленинград : Советский композитор, 1982. – 144 с.
133769
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко. – М., 1981. – 197с.
133770
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; Акад. Наук СССР, Сибирское отделение, Ин-т истории, филолог. и философ. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
133771
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии ; отв. ред. А.П. Окладников. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1989. – 200 с. – ISBN 5-02-009487-0
133772
   Александр Дейнека. – Москва
2. – 1989. – 295с.
133773
  Клевенский М М. Александр Дмитриевич Михайлов. / М М. Клевенский. – Москва : Госиздат, 1925. – 107 с.
133774
  Громов Н.Н. Александр Дмитриевич Романычев / Н.Н. Громов. – Ленинград, 1991. – 116с.
133775
  Юренев Р.Н. Александр Довженко / Р.Н. Юренев. – М, 1959. – 193с.
133776
  Писаревский Д.С. Александр Довженко и его "Поэма о море" / Д.С. Писаревский. – Москва, 1959. – 32с.
133777
   Александр Долуханян : воспоминания и статьи о композиторе. – Москва : Советский композитор, 1988. – 198 с. – ISBN 5-85285-110-8
133778
   Александр Дюма.. – М., 1970. – 43с.
133779
   Александр Дюма.. – М., 1971. – 44с.
133780
  Нестерова Н.М. Александр Евгеньевич Порай-Кошац. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 70с.
133781
  Иоффе И.С. Александр Евгеньевич Порай-ошиц / И.С. Иоффе. – Л.-М, 1949. – 19с.
133782
  Писаржевский О.Н. Александр Евгеньевич Ферсман : 1883-1945 / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 455 с. – (Жизнь замечательных людей)
133783
  Исакова О.В. Александр Евкеньевич Ферсман / О.В. Исакова. – Изд. 2-е, доп. – М, 1964. – 224с.
133784
  Галкина Н. Александр Евсеевич Рекемчук / Н. Галкина. – Сыктывкар, 1963. – 20с.
133785
  Гречкин Н.П. Александр Ерминингельдович Арбузов, 1877-1968 / Н.П. Гречкин. – М., 1977. – 232с.
133786
   Александр Ефимович Лукин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 131-133. – ISSN 0367-4290
133787
   Александр Жендов. – София, 1959. – 172с.
133788
  Архангельский Б.Н. Александр Зайцев / Б.Н. Архангельский, Р.И. Кимельфельд. – Москва, 1986. – 144с.
133789
  Давидович В.Г. Александр Иваницкий / В.Г. Давидович, Т.А. Чижикова. – Москва, 1973. – 120 с.
133790
  Алпатов М.В. Александр Иванов / М.В. Алпатов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей)
133791
  Муратов Л.Г. Александр Иванов / Л.Г. Муратов. – М., 1968. – 176с.
133792
   Александр Иванов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Творения великого русского художника Александра Иванова поражают своей масштабностью и композиционным мастерством. Живописец осуществил один из самых грандиозных замыслов в русском искусстве - полотно "Явление Христа народу" - венец творения художника ...
133793
  Маркина Л. Александр Иванов: одиссея его картины // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 51-61. – ISSN 0234-1395
133794
  Невядомская Ф.К. Александр Иванович Бараев. / Ф.К. Невядомская, М.Ф. Гончарова. – М., 1978. – 33с.
133795
  Булаховский Л.А. Александр Иванович Белецкий / Л.А. Булаховский. – 15с.
133796
  Рощин А.И. Александр Иванович Вахрамеев. / А.И. Рощин. – М, 1971. – 41с.
133797
  Покшишевский В.В. Александр Иванович Воейков и его работы о человеке и природе. / В.В. Покшишевский. – М, 1949. – 3-39с.
133798
  Тучанский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучанский. – Одесса, 1920. – 48с.
133799
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
133800
  Крунвышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крунвышев. – Москва-Ленинград, 1967. – 132с.
133801
  Крунвышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крунвышев. – М, 1982. – 96с.
133802
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
133803
  Порошин И. Александр Иванович Герцен (1812-1870) / И. Порошин. – Отд. отт. – 2с.
133804
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен. Его жизнь и деятельность / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
133805
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
133806
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – Москва-Ленинград, 1949. – 44с.
133807
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – М, 1964. – 112с.
133808
  Айхенвальд Ю.А. Александр Иванович Сумбатов-Южин / Ю.А. Айхенвальд. – Москва, 1987. – 303с.
133809
  Орешкин Д.М. Александр Игнатьев / Д.М. Орешкин. – Фрунзе, 1977. – 30с.
133810
   Александр Игнатьевич Лебединский (1913-1967). – М., 1977. – 52с.
133811
  Джусупова О.Н. Александр Илларионович Игнатьев / О.Н. Джусупова. – М., 1961. – 79с.
133812
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
133813
   Александр Иосифович Венгер (26.04.1942-11.08.2011) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 168 : Фото. – ISSN 0203-3100
133814
  Кудряшов К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшов. – Пб., 1923. – 170с.
133815
  Кудряшев К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшев. – факс. воспроизведение. – М., 1990. – 85с.
133816
  Клименко В. Александр ІІІ: миф о "мужицком царе" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-51. – ISSN 1812-867Х
133817
  Лундберг Е.Г. Александр Казбеги (1848-1893) / Е.Г. Лундберг. – М., 1949. – 3-17с.
133818
  Авсаджанишвили Э.Л. Александр Казбеги и грузинское народное творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 01.01.09 / Авсаджанишвили Э.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 21с.
133819
  Шумская Н. Александр Ключарев / Н. Шумская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 156 с.
133820
  Яснец Э.Я. Александр Колкер / Э.Я. Яснец. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 148 с.
133821
   Александр Копелович. – М., 1990. – 48с.
133822
   Александр Котов. – М, 1984. – 304с.
133823
  Крейн Ю.Г. Александр Крейн / Ю.Г. Крейн, Н.И. Рогожина. – Москва : Музыка, 1964. – 108 с.
133824
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
133825
  Клеопов И.Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. / И.Л. Клеопов. – Л, 1972. – 108с.
133826
  Осипов Д.М. Александр Лактионов / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 200с.
133827
  Карнаухова Т.Н. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 148-268.
133828
   Александр Леонидович Яншин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1981. – 119с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 30 ; Сер. геол. наук)
133829
   Александр Львович Минц.. – М., 1975. – 72с.
133830
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
133831
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Киев : Интербук, 1990. – 109, [3] с. – (Библиотека истории). – ISBN 5-7664-0382-8
133832
  Карнацевич В.Л. Александр Македонский / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5072-4
133833
  Костюхин Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции : Автореф... канд. филол.наук: / Костюхин е. А.; Казан. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
133834
  Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции / Е.А. Костюхин. – М., 1972. – 189с.
133835
  Ковардина М. Александр Македонский и зороастризм // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 45-46. – ISBN 978-966-623-745-6
133836
  Дмитренко В. Александр Македонский: короткая жизнь, вечная слава // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 29-47. – ISSN 1819-6268
133837
  Бондаренко-Снитин Александр Матросов - памятник и человек // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 136-149. – ISSN 1606-0219
133838
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М.-Л., 1950. – 204с.
133839
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М., 1951. – 244с.
133840
  Журба П.Т. Александр Матросов : повесть / П.Т. Журба. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 352с.
133841
  Журба П. Александр Матросов / П. Журба. – Изд. 4-е, испр. – Л., 1974. – 254с.
133842
  Кирсанов С.И. Александр Матросов. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1946. – 54с.
133843
  Журба П.Т. Александр Матросов. Рассказы / П.Т. Журба. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 463 с.
133844
  Журба П.Т. Александр Матросов.Внуки бандуриста / П.Т. Журба. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 811 с.
133845
  Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Тирпигорев 1873-1959 / Б.А. Розентретер; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.
133846
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
133847
  Лемещенко А.М. Александр Михайлович Лемещенко: Плакаты. / А.М. Лемещенко. – М., 1979. – 10с.
133848
  Эткинд М.Г. Александр Михайлович Любимов / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1971. – 118 с.
133849
  Лукомская А.М. Александр Михайлович Ляпунов / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1953. – 268с.
133850
  Цыкало А.Л. Александр Михайлович Ляпунов / А.Л. Цыкало. – М., 1988. – 245 с.
133851
   Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) : Биобиблиографический указатель. Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого. – Харьков, 2007. – 72с.
133852
  Борисенко А.А. Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 84-91.


  История харьковской математической школы, блестящим представителем которой был А. М. Ляпунов, непрерывно связана с историей Харьковского ун-та.
133853
  Овчинникова Л.К. Александр Михайлович Овчинников / Л.К. Овчинникова, В.М. Швец. – Москва : Наука, 1985. – 188с.
133854
  Варшавский Л.Р. Александр Михайлович Опекушин / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1947. – 24с.
133855
   Александр Михайлович Петухов (1939-1976) / Петухов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 10с.
133856
  Руднев В.В. Александр Михайлович Соловьев. / В.В. Руднев. – М., 1970. – 144с.
133857
  Богданов-Березовский Александр Моисеевич Веприк : очерк жизни и творчества / Богданов-Березовский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
133858
   Александр Муравьев (СССР). – М., 1988. – с.
133859
  Мнацаканян А.Н. Александр Мясников / А.Н. Мнацаканян. – Ереван, 1957. – 307с.
133860
  Антонова В.И. Александр Невский / В.И. Антонова. – Москва, 1946. – 46с.
133861
  Пашуто В.Т. Александр Невский / В.Т. Пашуто. – Москва, 1974. – 160с.
133862
  Пашуто В.Т. Александр Невский / В.Т. Пашуто. – 2-е изд., испр. – Москва, 1975. – 160с.
133863
  Тихомиров Олег Николаевич Александр Невский / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1979. – 30с.
133864
  Мосияш С.П. Александр Невский : роман-трилогия / С.П. Мосияш. – Кишинев, 1988. – 416 с.
133865
  Долгов В.В. Александр Невский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 10. – С. 17-36. – ISSN 0042-8779
133866
  Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в ХІІІ веке. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1951. – 132с.
133867
  Соколов Р.А. Александр Невский и митрополит Кирилл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-8. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
133868
  Черкасов П. Александр Невский на французской земле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Полтора века русскому храму в Париже.
133869
  Павленко П. Александр Невский. Киносценарий. / П. Павленко, С. Эйзенштейн. – 3-й вариант. – Москва, 1938. – 76с.
133870
  Мосияш С.П. Александр Невский: ист. роман / С.П. Мосияш. – Л., 1982. – 272с.
133871
   Александр Немлихер: Каталог выставки: Живопись, гарфика, керамика. – М., 1988. – с.
133872
  Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа / М.Г. Эткинд. – Ленинград ; Москва, 1965. – 215 с.
133873
   Александр Николаевич Богданов, 1908-1989. – Москва, 1990. – 31с.
133874
  Миронов С.И. Александр Николаевич Замятин / С.И. Миронов. – 377-383с.
133875
   Александр Николаевич Карпенко. – М., 1956. – 18с.
133876
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
133877
  Ожигова Е.П. Александр Николаевич Коркин / Е.П. Ожигова. – Л., 1968. – 148с.
133878
  Нестерова Н.М. Александр Николаевич Несмеянов. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 40с.
133879
  Державин К.Н. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / К.Н. Державин. – М.-Л., 1950. – 116с.
133880
   Александр Николаевич Павлов. – М., 1957. – 93с.
133881
  Озерянский А.С. Александр Николаевич Пыпин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-59. – ISSN 0042-8779
133882
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев / Б. Евгеньев, 1943. – 72с.
133883
  Шмаков А.А. Александр Николаевич Радищев / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1949. – 84с.
133884
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев 1749-1802 гг. / Б. Евгеньев. – М., 1949. – 340с.
133885
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л, 1963. – 32с.
133886
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М, 1964. – 25с.
133887
  Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин / В.В. Рубцова. – Москва : Музыка, 1989. – 447 с.
133888
  Грацинская Л.Н. Александр Николаевич Страннолюбский (1839-1903) / Л.Н. Грацинская, 1952. – 111-116с.
133889
  Ягунин В.П. Александр Одоевский. / В.П. Ягунин. – М., 1980. – 254с.
133890
  Пилипчук О.Я. Александр Онуфриевич Ковалевский / О.Я. Пилипчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 224с. – Библ.: с.200-217. – ISBN 5-12-000564-0
133891
   Александр Осипович Орловский. – М., 1958. – 331с.
133892
  Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1971. – 211с.
133893
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 31с.
133894
  Карнаухова Л. Александр Павлович Брюллов - портретист / Л. Карнаухова, С. Архангельский // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 29-49. – ISSN 0234-1395
133895
   Александр Павлович Виноградов (1895-1975). – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР: Серия хим. наук ; Вып. 59)
133896
  Пажитнов Л.Н. Александр Павлович Ленский / Л.Н. Пажитнов. – М., 1988. – 302с.
133897
   Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре : статьи, публикации, воспоминания, материалы / Гос. образоват. учреж. высш. проф. образ. " Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филол. и журналист. ; [отв. ред. В.В. Прозоров]. – Саратов : Саратовский университет, 2010. – 340 с. – ISBN 978-5-292-03915-0
133898
  Орлов В.Д. Александр Павлович Эльтеков (к 160-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048


  С 1887 г. по 1889 г. он профессор Харьковского, а с 1889 г. Киевского ун-та.
133899
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
133900
  Дубинянский М. Александр Парвус: деньги революции // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268


  Олександр Львович Парвус (справжнє ім"я Ізраїль Лазарович Гельфанд, інші псевдоніми: Олександр Молотов, Олександр Москович) — діяч російського і німецького соціал-демократичного руху білоруського єврейського походження, публіцист, теоретик-марксист, ...
133901
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. – На обл. № серии. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана ; № 4)
133902
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; Тип. Рус. т-ва, 1910. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России / [соч.] проф. Шимана)
133903
  Бублейников Ф.Д. Александр Петович Карпинский. / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л., 1947. – 18с.
133904
   Александр Петрович Карпинский. – Л.-М., 1936. – 34с.
133905
   Александр Петрович Карпинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 176с.
133906
  Горшков Г.П. Александр Петрович Орлов (Из истории русской сейсмологии) / Г.П. Горшков. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
133907
  Берков П.Н. Александр Петрович Сумароков. 1717-1777 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1949. – 100с.
133908
  Лахти А.Г. Александр Пирумов / А.Г. Лахти. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
133909
  Плитченко А.И. Александр Плитченко / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1978. – 158с.
133910
   Александр Поликарпович Владимирский : [некролог], 1906. – [58] с.
133911
  Васильева Т.Н. Александр Поп и его политические сатиры / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1979. – 112с.
133912
  Василенко С.Я. Александр Порфирьевич Бородин / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 108 с.
133913
   Александр Прокофьевич Маркевич : [Зоолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 103с. – (Библиография ученых УССР)
133914
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – М.-Л, 1951. – 88с.
133915
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1959. – 227 с.
133916
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. / В.Н. Иванов. – Москва, 1995. – 111 с.
133917
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. Ист. повествование. / В.Н. Иванов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1970. – 461с.
133918
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время; Императрица Фике: Ист. повествования. / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1985. – 718с.
133919
  Пантелеймонов Н.С. Александр Решетов : Критико-биогр. очерк. / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1974. – 256с.
133920
  Абызов В.И. Александр Родимцев / В.И. Абызов. – Москва, 1981. – 111с.
133921
  Волков-Ланнит Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит / Волков-Ланнит. – Москва, 1968. – 190с.
133922
   Александр Самойлович Ахиезер : [некролог] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 190. – ISSN 0042-8744
133923
  Ореус И. Александр Самойлович Фигнер - партизан отечественной войны 1812 г. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 17с.
133924
  Павлинская А.П. Александр Семенович Ведерников. / А.П. Павлинская. – Л., 1960. – 42с.
133925
  Холопова Н.Т. Александр Сергеевич Барков / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№26. – 1961. – 64с.
133926
   Александр Сергеевич Грибоедов. – М., 1945. – 71с.
133927
  Муратов М.В. Александр Сергеевич Грибоедов / М.В. Муратов, Т.Г. Муратова. – М., 1965. – 223с.
133928
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
133929
  Пекалис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекалис. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1973. – 416 с.
133930
  Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекелис. – Москва : Музыка
Т. 3. – 1983. – 317 с.
133931
  Миронов А.С. Александр Сергеевич Миронов / А.С. Миронов. – Москва, 1985. – 47с.
133932
   Александр Сергеевич Поваренных. – Киев : Наука, 1977. – 62с. – (Библиография ученых Украинской ССР)
133933
  Кирпотин В.Я. Александр Сергеевич Пушкин / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1937. – 157с.
133934
  Мясников А.С. Александр Сергеевич Пушкин / А.С. Мясников. – Москва, 1943. – 88с.
133935
  Лахостский К.П. Александр Сергеевич Пушкин / К.П. Лахостский. – Москва-Ленинград, 1964. – 176с.
133936
   Александр Сергеевич Пушкин, 1967. – 19с.
133937
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – Л., 1981. – 253с.
133938
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л., 1983. – 253с.
133939
  Гриневич П.Ф. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1899 гг). / П.Ф. Гриневич. – 72с.
133940
   Александр Сергеевич Пушкин в русской и советской иллюстрации. – М
1. – 1987. – 200с.
133941
   Александр Сергеевич Пушкин в русской иллюстрации. – М
2. – 1987. – 358с.
133942
  Чернышевский Н.Г. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1956. – 47с.
133943
  Медведева И.А. Александр Серегеевич Даргомыжский / И.А. Медведева. – Москва : Музыка, 1989. – 188 с.
133944
  Никульков А.В. Александр Смердов / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 56с.
133945
   Александр Софронович Пащенко.. – М., 1957. – 91с.
133946
   Александр Степанович Грин, 1880-1980. – М., 1980. – 19с.
133947
  Лукомская А.М. Александр Степанович Попов / А.М. Лукомская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1951. – 298с.
133948
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1956. – 207с.
133949
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1959. – 236с.
133950
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 388с.
133951
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Краснодар, 1987. – 733с.
133952
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1988. – 301с.
133953
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 317с.
133954
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1950. – 352с.
133955
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1960. – 307с.
133956
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1971. – 320с.
133957
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1986. – 591с.
133958
  Баевский В.С. Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 70-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
133959
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский / П.Ф. Рощин. – Москва, 1966. – 176с.
133960
  Цапенко Г.М. Александр Твардовский : Указ. переводов. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1981. – 43с.
133961
  Кулинич А.В. Александр Твардовский / А.В. Кулинич. – Киев, 1988. – 174с.
133962
  Романова Р.М. Александр Твардовский / Р.М. Романова. – М., 1989. – 158с.
133963
  Радченко Н.В. Александр Твардовский и белорусская латература : Автореф... канд. филол.наук: / Радченко Н. В.; БГУ. – Минск, 1969. – 20л.
133964
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский. / П.Ф. Рощин. – М, 1960. – 29с.
133965
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
133966
   Александр Терентьевич Матвеев, проф., засл. деятель искусств РСФСР, д-р искусствов.. – М., 1958. – 15с.
133967
  Матвеев А.Т. Александр Терентьевич Матвеев. / А.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 71с.
133968
  Черный А.В. Александр Тимофеевич Давыдов (К 100-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
133969
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Москва, 1963. – 303с.
133970
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1967. – 303 с.
133971
  Авдеенко С.И. Александр Тышлер и Украина / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 65, [1] с. : фотоил., портр. – Библиогр.: с. 65. – ISBN 978-966-197-328-1
133972
  Янбухтина А.Г. Александр Тюлькин. / А.Г. Янбухтина. – Л., 1975. – 26с.
133973
  Канивец В.В. Александр Ульянов / В.В. Канивец. – М, 1961. – 279с.
133974
  Итенберг Б.С. Александр Ульянов (1866-1887) / Б.С. Итенберг, А.Я. Черняк. – М., 1957. – 72с.
133975
  Маевский В.В. Александр Устинов / В.В. Маевский. – М, 1972. – 20с.
133976
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1971. – 336с.
133977
  Коваленко С.А. Александр Фадеев / С.А. Коваленко. – Москва, 1976. – 63с.
133978
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1983. – 269с.
133979
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
133980
   Александр Федорович Губин. – Москва, 1958. – 38 с. : 1 л. портр.
133981
  Ефимов Е.Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие : К 30-летию со дня его смерти ([ум.] 13 янв. 1885 г.) / Евгений Ефимов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – 22 с. – Отд оттиск: Юридический вестник. 1915, кн. 9 (1)


  от автора дарственная
133982
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : Изд. "Укр. жизнь" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1914. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
133983
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киевск. ун-та] : (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., 1 л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
133984
  Крылов В. Александр Федорович Можайский. 1825-1890. / В. Крылов. – Л., 1951. – 272с.
133985
  Авдеенко С.И. Александр Фесюк. Старик с душой юноши / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 62, [2] с. : ил., фот., портр. + 1 СD-ROM. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-197-313-7
133986
  Тимофеев Сергей Александр Филипенко, губернатор Югры : Бальнеолечение в Югре - уже реальность. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 12-13 : Фото
133987
   Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория : (к 100-летию со дня рождения) / КНУТШ ; [сост., предисл. и руководитель Н.Г. Дашкина ; ред.: Д.Б. Царичкова]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2010. – 123, [1] с., [5] л. портр. – Библиогр.: c. 9-10. – ISBN 978-966-306-148-4
133988
  Зив С.С. Александр Флярковский / С.С. Зив. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
133989
  Шутова Наталья Александр Холодов: "НТК Интурист" ставит на комбинированные туры в Чехию : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66
133990
  Вилинбахов В.Б. Александр Черкасский - сподвижник Петра 1 / В.Б. Вилинбахов. – Нальчик, 1966. – 56с.
133991
  Гайсултанов У.Э. Александр Чеченский / У.Э. Гайсултанов. – Грозный, 1981. – 304с.
133992
   Александр Шервашидзе. – Москва, 1986. – 47с.
133993
  Шилов А.М. Александр Шилов / А.М. Шилов. – М., 1982. – 255с.
133994
   Александр Шилов. Альбом.. – Москва : Изобразательное искусство, 1986. – 304 с.
133995
   Александр Шилов. Выставка живописи.. – М., 1978. – 8с.
133996
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
133997
  Байрамов М.Б. Александр Ширванзаде и Азербайджан. : Автореф... кандфилол.наук: / Байрамов М.Б.; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1969. – 26л.
133998
   Александр Яковлев. – М., 1928. – 139с.
133999
  Иванов В.В. Александр Яковлевич Пархоменко. / В.В. Иванов. – М., 1953. – 24с.
134000
  Михайлов А.А. Александр Яшин. / А.А. Михайлов. – М., 1975. – 118с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,