Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Зозуля І. "Американська мрія" як межа сподівань і трагедія життя : творчість Ф.С. Фіцджеральда в контексті "загубленого покоління", автобіографічність його романів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 30-35
133002
  Юшкевич В. "Американський кружок" у національному освідомленні та духовній опіці над українцями США // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 91-101
133003
  Микеладзе Т.К. "Анабасис" Ксенофонта и его сведения о картвельских племенах : Автореф... канд. ист.наук: / Микеладзе Т.К.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24л.
133004
  Боровой Я. "Анаконды" в горах не выживают // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.23. – ISSN 0137-0723


  Афганистан. Война с талибами
133005
  Рубан В. Американська "демократія" як вона є / В. Рубан. – К., 1950. – 68с.
133006
  Бугров В.А. Американська аналітична філософія історії в другій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються філософсько-історичні концепції представників американської аналітичної філософії. This article is about philosophy of history conception of American analytical philosophers.
133007
  Райнз Р.Е. Американська асоціація юристів відхиляє Закон про розлучення через посередника: тимчасове явище чи ознака часу? // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 143-153
133008
  Жилін О. Американська доктрина Монро та її сучасна роль в міжнародному праві / О. Жилін. – 19с.
133009
  Сачок М.В. Американська еволюаційна школа: досвід вирішення соціальних проблем // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 28-41
133010
  Дніпровська Є.В. Американська естетика: від аналітичної традиції до постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
133011
  Очеретяний Євгеній Американська імміграційна політика 1945-1949 років стосовно біженців і переміщених осіб // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 19-21
133012
  Харченко О.В. Американська комічна картина світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 434-444. – Бібліогр.: Літ.: с. 444, 10 п.


  Стаття присвячена дослідженню американської картини світу як викривленого фрагменту американської картини світу яка веде до створення комічного ефекту в результаті певних лінгвістичних та екстралінгвістичнихтрансформацій. Статья посвящена ...
133013
  Логвин В.В. Американська концепція поняття "фольклор" // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
133014
   Американська література на рубежі 20-21 століть = American literature at the edge of 20th and 21st centuries : Матеріали 2 міжнародної конференції з літератури США, Київ 24-26 вересня 2002 р. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2004. – 592 с. – Текст. парал. англ. та укр. мовами. – ISBN 966-594-539-4
133015
  Бідасюк Н. Американська література південно-азіатської діаспори: кулінарний дискурс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 59-68. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує огляд основних конотацій, які отримують страви і продукти у творах американських письменників із південно-азіатським корінням ( М. Гамадані, Ш. Дейсон, Ч.Б. Дівакаруні, Г. Котарі, Дж. Лагірі, Б. Мухерджі, С. Ша)
133016
   Американська література після середини ХХ століття : Матеріали міжнар. конф., Київ 25-27 травня 1999 р. – Київ : Довіра, 2000. – 367с. – ISBN 966-507-112-2
133017
  Назаренко Т.В. Американська мрія в інтерпретації Джона Стейнбека // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 139-143. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається інтерпретація теми американської мрії, її несумісності з реальним життям, і драматичних наслідків розбіжності ідеалу з його життєвим втіленням у творчості Дж. Стейнбека. Основні висновки робляться на підставі аналізу повісті "Миші й люди" ...
133018
   Американська новела. – Київ : Дніпро, 1976. – 439с.
133019
   Американська новела : збірник. – Київ : Дніпро, 1978. – 415с.
133020
  Пиркало Світлана Американська одіссея // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-125. – ISSN 0130-5212
133021
  Гончаров В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 142-147. – ISSN 0132-1331
133022
  Кавнтс Д.С. Американська освіта. / Д.С. Кавнтс. – Х. – 76с.
133023
  Бішоп Д. Американська перспектива щодо особистісно-орієнтованої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 123-136
133024
  Буравкова А.Г. Американська політика стримування і залучення КНР за президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 86-92. – ISSN 2308-6912


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китай- ського напрямку зовнішньої політики адміністрацій В.Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з’ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article ...
133025
  Буравкова А.Г. Американська політика стримування й залучення КНР в контексті глобальних перетворень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 111-112. – ISSN 2308-6912


  Здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайського напрямку зовнішньої політики президентських адміністрацій США у постбіполярний період, особливої уваги надано з’ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. Comparative analysis ...
133026
  Бабелюк О.А. Американська постмодерністська проза малої форми: дифузія жанру чи жанрові різновиди? // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький, державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 13-19. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
133027
  Фоменко О.С. Американська публічна дипломатія і війна в Іраку : дискурс корекції іміджу США // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 342-353


  У роботі розглядаються особливості публічної дипломатії на початку 21 століття, визначається її роль у формуванні іміджу країни, досліджується дискурс позитивної корекції іміджу США під час війни в Іраку. В статье рассматриваются особенности публичной ...
133028
  Соколов І. Американська розвідка - спадкоємиця гестапо. / І. Соколов. – К., 1951. – 80с.
133029
  Соколов І. Американська розвідка - спадкоємиця гестапо. / І. Соколов. – К., 1951. – 80с.
133030
  Саух П. Американська система вищої освіти : порівняльний аналіз // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 55-62.
133031
  Козьмик О Г. Американська сім"я у дзеркалі лексичних інновацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 61-67. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
133032
  Скуленко М.І. Американська технологія створення рекламних текстів (стаття третя) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 125-129. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
133033
  Богатирьова А.М. Американська фортепіанна соната кінця XIX - першої половини XX століть: закономірності історичного розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богатирьова Анна Миколаївна ; Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
133034
  Хоменко М.М. Американська школа історичної етнології / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 9-10. – ISBN 966-642-073-2
133035
  Єфименко А.П. Американське корпоративне управління (базові правові концепції та нові виклики) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 170-180.
133036
  Єфименко А. Американське корпоративне управління: базові правові концепції та нові виклики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-30.
133037
  Годлюк А.М. Американське лідерство в ХХІ столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 67-71


  В статті йдеться про проблему Американського глобального лідерства. Автор аналізує, які саме умови зовнішньої політики, забезпечили можливість того, що США стали світовим лідером, та намагається передбачити перспективи Американського глобального ...
133038
  Фізер І.М. Американське літературознавство : історико-критичний нарис / Іван М. Фізер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 108с. – ISBN 966-518-386-9
133039
  Овсюк Олександр Американське романтичне кіно // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 185-194. – ISSN 0320-8370
133040
  Коваль І.М. Американський "неореалізм": вступаючи у XXI століття. Концепції і методи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 5-12


  У даній статті автор приводить практичний аналіз робіт, які являють собою найбільш значні напрямки розвитку неореалізму, дають загальну уяву про дослідження представників цієї школи із проблем міжнародної політики.
133041
  Сікура О.А. Американський білий метелик (Hyphantria cunea drury) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 16.00.10 / Сікура О.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
133042
  Афонін Олександр Американський видавничий бізнес очима українських видавців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5
133043
  Балабін В.В. Американський військовий сленг як лінгвокультурний бар"єр двомовної комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 16-21. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 966-638-08406
133044
  Погорська І.І. Американський глобалізм: аналітичний потенціал теорії міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 63-72


  The most general objective of this paper is investigating the theoretical aspect of analysis US global-political action analysis in the complexity of international science approaches to analytical conceptualization of global governance nroblematic.
133045
  Харченко О.В. Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 263-272. – Бібліогр.: Літ.: с. 272; 19 п.
133046
  Кузьома О.Ю. Американський долар чи євро - хто переможе? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 42)


  Автор намагається проаналізувати можливість завоювання євро ролі провідної валюти на глобальному рівні.
133047
  Андрусенко О. Американський досвід становлення системи правового регулювання конкурентних відносин і перспективи його використання в Україні / О. Андрусенко, Д. Дорохін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
133048
  Самофалов В.Б. Американський досвід створення зон вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 80-82
133049
  Драч І.Ф. Американський зошит : вірші, переклади, драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1980. – 208 с.
133050
  Цвєтков Г.М. Американський імперіалізм - найлютіший ворог людства / Г.М. Цвєтков. – Київ, 1958. – 48с.
133051
  Кравченко С.С. Американський метафізичний клуб та його роль у розвитку теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 132-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
133052
  Покидько Г. Американський мілленаризм та апокаліптика романтизму: художні версії Е. По та Е. Тайлер // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 195-202
133053
  Денисова Т. Американський модернізм з післяпостмодерністської перспективи // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 13-37. – ISBN 978-966-359-360-9
133054
  Денисова Т.Н. Американський мультикультуралізм: коріння і крона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 119-126. – ISBN 966-594-420-7
133055
  Каспрук В. Американський парламентаризм: погляд зблизька // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 1812--514Х


  США готується до виборів Президента і парламенту
133056
  Черняєв В. Американський політикум і початок Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-783-0
133057
  Пригодій С.М. Американський романтизм. Полікритика : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Пригодій, О.П. Горенко. – Київ : Либідь, 2006. – 440с. – ISBN 966-06-0406-8


  Висвітлено твори видатних американських романтиків - В. Ірвінга, Ф.Купера, Е.По та інших у світлі сучасних літературознавчих методологій: психоаналіз, архетипова критика, деконструкція, критика "читацького відгуку" тощо
133058
  Зіневич В. Американський символізм: Теоретичний обрис // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 3/4. – С.52-57. – Бібліогр.: С.57: 22 назв.
133059
  Колодій Б.М. Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 234-243. – Бібліогр.: Літ.: с. 243; 17 п.
133060
  Манько Б С. Американський та вітчизняний мюзикли: специфіка реалізації проекту / Б С. Манько, // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 255-163
133061
  Титов В.Д. Американський трансценденталізм і філософія права // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 5-19. – ISSN 2075-1443
133062
  Колісник Американський філософський дискурс кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект) / Колісник, В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості американської філософії кінця ХІХ – першої пол. ХХ ст., які вплинули на формування специфіки американського філософського дискурсу другої половини ХХ ст. В статье рассматриваются особенности американской философии ...
133063
  Наконечний В.І. Американський чинник в українсько-польських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 120-125


  В роботі проаналізовано українсько-польські взаємовідносини у контексті загальної дії фактору американського політичного впливу на ситуацію в пострадянській Європі.
133064
  Бочаров Д. Американські " Federal Ryles of Evidence " // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 118-127
133065
  Циховська Е. Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 101-107. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається історія виникнення американських pulp-журналів. Авторка акцентує увагу на основних фактах розвитку цієї індустрії, іменах, які сприяли зростанню популярності т. зв. "целюлозних" видань
133066
  Слободенко А.М. Американські буржуазні концепції війни і миру / А.М. Слободенко. – Київ, 1971. – 244с.
133067
  Клиніна Т. Американські військові бази у Великій Британії після Другої світової війни (1945-1949 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 272-274. – ISBN 978-966-171-783-0
133068
  Молчанов К. Американські геополітичні концепції кінця XX сторіччя // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 175-177
133069
   Американські друзі та колеги-біологи підтримують Україну! // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про медичну допомогу добровольцям та військовим в зоні АТО, яка була зібрана й передана біологами-випускниками КНУ імені Тараса Шевченка разом з американськими колегами та друзями співробітників ННЦ "Інститут біології". Окрема подяка професорові ...
133070
  Михельсон О. Американські друзі Януковича // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Імідж української влади на Заході створюють американці, оплачують українці і за всім цим пильно стежать росіяни
133071
  Скіданова К. Американські етнофобізми як засоби вербалізації етнокультурних стереотипів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
133072
  Крапівін О.В. Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського Союзу наприкінці XX -початку XXI ст. / О.В. Крапівін, М.О. Володіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 85-89


  У статті йдеться про зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, а також аналізуються основні відмінності американської та європейської поведінки на міжнародній арені. Автор докладно розглядає діалог між США та ЄС.
133073
  Баум Л.Ф. Американські казки / Л.Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 143, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 3). – ISBN 978-617-07-0137-4
133074
  Бідасюк Н.В. Американські казки Л.Френка Баума : посібник для читання і перекладу / Н.В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2014. – 63, [1] с. : іл., табл. – (English Library). – ISBN 978-966-346-563-0
133075
  Корнієнко А.Ю. Американські концепції відносин США і країн Східної Європи за умов революційних змін на межі 80-90-х років XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 111-116. – ISBN 966-614-021-7
133076
  Воловик О. Американські корпорпативні концепції в аспекті стабілізуючої функції корпоративного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-20
133077
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : Щорічник. – Київ
Вип. 1 : Пуританська традиція в літературі США. – 2004
133078
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : Щорічник. – Київ
Вип. 2 : Просвітницька традиція в літературі США. – 2005
133079
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : щорічник. – Київ : Факт
Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – 2006
133080
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : щорічник. – Київ
Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – 2007
133081
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-359-360-9
Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – 2010. – 420 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
133082
  Бершов О. Американські методики наукових досліджень у сфері друкованих засобів масової інформації // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.16-18
133083
  Обрінська О.К. Американські неурядові організації та інтереси США в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 135-139.
133084
   Американські оповідання : (Едгаp Пое, Фp. Бpет-Гаpт, Джек Лондон, Маpко Твен) / переклад В. Стаpого [В.К. Коpолів-Стаpий]. – Київ : Вид.т-ва "Час" ; Друк. т-ва "Час", 1918. – 118 с.


  Зміст: Чоpний кіт; Мовчання / Е. Пое [Е. По]. Щастя "Ревучого Табоpу" / Ф. Бpет-Гаpт [Ф.-Б. Гарт]. Покpуч; З одною думкою; Літ-Літ / Д. Лондон. Як я був pедактоpом сільсько-господаpського часопису / М. Твен. - В кн. біогp. відомості пpо зазначених авт.
133085
  Бондаренко Є.В. Американські п"єси / Є.В. Бондаренко. – Харків : Основа. – (Англійська мова та література ; Вип. 7 (67)). – ISBN 978-966-333-795-1
Кн. 1. – 2008. – 109с.
133086
  Бондаренко Є.В. Американські п"єси / Є.В. Бондаренко. – Харків : Основа. – (Англійська мова та література ; Вип. 8 (68)). – ISBN 978-966-333-932-0
Кн. 2. – 2008. – 160с.
133087
   Американські русини, Томаш Масарик та уряд Сполучених Штатів Америки як ключові гравці дипломатично-правового процесу у визначенні статусу Закарпаття після Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 153-156. – (Історія ; Вип. 27)
133088
  Жук Л. Американській досвід з питань спадкування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 56-61.
133089
  Сафонов Р. Американсько-азійські лексичні паралелі - сліди урало-сибірського походження аборигенних народів Західної Півкулі // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 353-358. – ISBN 978-2-919320-35-6
133090
  Гончар Б.М. Американсько-англійська війна 1812 - 14 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 41. – ISBN 966-316-039-X
133091
  Гончар Б.М. Американсько-англійська конвенція 1818 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 41. – ISBN 966-316-039-X
133092
  Гончар Б.М. Американсько-англійський договір про Панамський канал 1850 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 42. – ISBN 966-316-039-X
133093
  Гончар Б.М. Американсько-англійський договір про поділ Орегону 1846 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 42. – ISBN 966-316-039-X
133094
  Гончар Б.М. Американсько-іспанська війна 1898 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 44. – ISBN 966-316-039-X
133095
  Руді Мухаммед Рифай Хатамлех Американсько-Йорданські відносини в контексті близькосхідного врегулювання 80-90-х років : Автореф... канд. політ.наук: / Руді Мухаммед Рифай Хатамлех; КНУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 22л.
133096
  Шевчук О. Американсько-китайські взаємовідносини в умовах формування поліцентричної системи міжнародних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 233-242. – ISBN 978-966-171-651-2
133097
  Городня Н.Д. Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Барака Обами // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 12-27. – ISSN 1682-671Х
133098
  Мінасян Р. Американсько-китайські відносини за першої адміністрації У. Клінтона 1993 - 1997 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 31-32
133099
  Філатов М. Американсько-китайські відносини й політика США щодо КНР в американських суспільно-політичних дискусіях в період діяльності адміністрацій Б. Клінтона (1993-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо американсько-китайських відносин й "китайської політики" США на початку пост-біполярної епохи. The article is an attempt to ...
133100
  Гончар Б.М. Американсько-корейський договір 1882 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 45-46. – ISBN 966-316-039-X
133101
  Гончар Б.М. Американсько-мексиканська війна 1846-48 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 46. – ISBN 966-316-039-X
133102
  Бузань В. Американсько-радянські переговори щодо мирного врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1967-1973 рр.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 3-4
133103
  Гончар Б.М. Американсько-російський договір про купівлю російської Америки 1867 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 49. – ISBN 966-316-039-X
133104
  Сайчук М.М. Американсько-саудівське співробітництво та падіння нафтових цін в 1985 році // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 130-142. – ISSN 1682-671Х
133105
  Гончар Б.М. Американсько-французька конвенція 1800 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 49-50. – ISBN 966-316-039-X
133106
  Гончар Б.М. Американсько-французькі договори 1778 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 50. – ISBN 966-316-039-X
133107
  Семеніст І.В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Семеніст Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 167-210
133108
  Семеніст І.В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Семеніст Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
133109
  Семеніст І. Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991-1996 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему американсько-японських відносин та прийняття нового союзного договору у галузі безпеки між США та Японію у 1991-1996 рр. The article pays attention to the relationship of United States and Japan and signature of US-Japan Security ...
133110
  Городня Н. Американсько-японські відносини в 1990-х рр.: економічний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст і тенденції розвитку американсько-японських відносин в перше пост-біполярне десятиліття. Основна увага приділяється відносинам в торгівельно-економічній сфері. Визначається їх вплив на увесь комплекс двосторонніх відносин. The paper ...
133111
   Американці за обіднім столом: роздуми про їжу та культуру. – Vienna : [б.в.], 2004. – 44, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Electronic journal of the U.S. department of state, Bureau of international information programs. – (Американське суспільство та його цінності : електронний журнал Держ. департаменту США / редкол.: Дж. Клак, Кетлин Р. Девіс, Френсіс Б. Ворд)
133112
  Николаев В.Д. Американцы / В.Д. Николаев. – М, 1982. – 399с.
133113
  Николаев В.Д. Американцы : Очерки / В.Д. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1985. – 479с.
133114
  Мельников А.Н. Американцы / А.Н. Мельников. – М., 1987. – 253с.
133115
  Кондрашов С.Н. Американцы в Америке : Очерки и репортажи / С.Н. Кондрашов. – Москва : Известия, 1970. – 495с.
133116
  Михеев Ю.Я. Американцы в Индокитае / Ю.Я. Михеев. – М., 1972. – 248с.
133117
  Курганов О.И. Американцы в Японии. / О.И. Курганов. – М., 1947. – 64с.
133118
  Курганов О.И. Американцы в Японии. / О.И. Курганов. – Л., 1947. – 208с.
133119
  Курганов О.Ш. Американцы в Японии. / О.Ш. Курганов. – М., 1948. – 248с.
133120
   Американцы о внешней политике США. – М., 1982. – 286с.
133121
   Американцы о внешней политике США. – М., 1982. – 286с.
133122
   Американцы об американском образе жизни. – М., 1959. – 40с.
133123
   Американцы об американском образе жизни. – М., 1959. – 40с.
133124
   Американцы об Америке. – М., 1959. – 46с.
133125
   Американцы об Америке. – М., 1959. – 46с.
133126
   Американцы пишут Горбачёву. – М., 1988. – 353с.
133127
  Ветрова Н.С. Американцы под бременем налогов / Н.С. Ветрова. – Москва, 1983. – 204с.
133128
   Американцы размышляют, американцы критикуют. – М., 1967. – 423с.
133129
   Американцы размышляют, американцы критикуют. – М., 1967. – 423с.
133130
   Американцы смеются. – Москва, 1989. – 302 с.
133131
  Зименков Р.И. Америкаский неоколониализм на современной этапе / Р.И. Зименков. – М, 1985. – 247с.
133132
  Кузнецов А.И. Америкнский капитал в Индии в период и после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов А.И.; М-во внешней торговли СССР. – М, 1955. – 16л.
133133
  Зорин В.С. Амерка семидесятых / В.С. Зорин. – М., 1980. – 248с.
133134
  Бутаев Б. Амет-Хан Султан / Б. Бутаев. – М., 1990. – 237с.
133135
  Корж В.Ф. Аметист : поезії / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1972. – 123 с.
133136
  Легостаева Л.А. Аметист / Л.А. Легостаева. – Киев, 1993. – 48 с.
133137
  Дав В.Н. Аметист лихие думы отгоняет / В.Н. Дав. – Мурманск, 1981. – 160с.
133138
  Санников Г.А. Аметистовые реки / Г.А. Санников. – М., 1979. – 240с.
133139
  Санников Г.А. Аметистовые реки. / Г.А. Санников. – М, 1979. – 240с.
133140
   АМИГО. Система моделирования производства. – Москва, 1989. – 50 с.
133141
  Бухаев Ю.Г. Амидаизм в традиционной японской культуре : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бухаев Ю.Г.; АН СССР,. – Москва, 1991. – 24л.
133142
  Пушкина Н.В. Амидированность белков при старении организма. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Пушкина Н.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 30л. – Бібліогр.:с.30
133143
  Дерябин В.В. Амидосульфаты моносахаридов : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Дерябин В. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1974. – 23л.
133144
  Ющенко Георгий Сергеевич Амиды кислот и отдельные гетероциклические соединения как ингибиторы катодного выделения металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ющенко Георгий Сергеевич; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
133145
  Шевченко В.И. Амиды серной кислоты. Эфиры арилсульфонимидофосфорных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шевченко В. И.; Днепроп. металлург. ин-т, каф. орган. хим. – Днепропетровск, 1953. – 10л.
133146
  Гришина Л.Н. Амиды циклических эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Гришина Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
133147
  Сейфуллина Р.М. Амилазная и сахаразная активность слизистой пищевариительного тракта свиней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сейфуллина Р.М.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-тов зоологии и экпериметральной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
133148
  Галич И.П. Амилазы микроорганизмов / И.П. Галич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 192 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 177-191
133149
  Игнатьев О.К. Амилкар Кабрал - сын Африки / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 159с.
133150
  Халимуллин Г.А. Амилолитическая активность слизистой оболочки пищеварительного канала жвачных животных в связи с возрастом. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Халимуллин Г.А.; АН СССР.Уральск.науч.центр.Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 26л.
133151
  Кожухарь Е.М. Амилолитические свойства слюны и крови человека при мышечной деятельности : Дис... канд.биологнаук: / Кожухарь Е.М.; Киевски. гос.ин-т физической культуры. кафедра общей и биологической химии. – К, 1957. – 305л. – Бібліогр.:л.1-49
133152
  Кожухарь Е.М. Амилолитические свойства слюны и крови человека при мышечной деятельности : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кожухарь Е.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 22 c. – Бібліогр. : с. 21-22
133153
  Лобов В.П. Амилопласты. / В.П. Лобов. – К, 1982. – 140с.
133154
  Лобов В.П. Амилопласты. / В.П. Лобов. – К, 1982. – 139с.
133155
  Меликов С.Р. Амин-роданидные комплексы молибдена и их применение в химическом анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Меликов С.Р.; Совет по присуждению учен.степеней хим.-технол.фак.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
133156
   Амин ар-Рейхани.. – М., 1959. – 36с.
133157
  Джаганова А. Амина, волки и конец света. / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1967. – 77с.
133158
   Аминадав Каневский.. – 20с.
133159
   Аминадав Моисеевич Каневский.. – М, 1954. – 126с.
133160
  Рубина Т.Д. Аминирование и гидролиз фторгалоидбензолов : Автореф... канд. хим.наук: / Рубина Т.Д.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Новосиб. ин-т органич. химии. – Новосибирск, 1962. – 15л.
133161
  Глущенко Лариса Васильевна Аминные комплексы кобальта (II), никеля (II), меди (II) и их взаимодействие с поверхностью кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Глущенко Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
133162
  Глущенко Лариса Васильевна Аминные комплексы кобальта (II), никеля(II), меди(II) и их взаимодействие с поверхностью кремнеземов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Глущенко Лариса Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 172л. – Бібліогр.:л.152-171
133163
   Аминные комплексы меди (II) в пропиленкарбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко // Докл. АССР. Сер., 1980. – №1
133164
  Дмитриев М.Э. Амино- и амидоалкилирование гидрофосфорильных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Дмитриев Максим Єдуардович. – Черноголовка, 2014. – 23, [1] с. – Библиогр.: 12 назв.
133165
  Эдь Х Д.У. Амино- и оксиазосоединения с несколькими гетероатомами как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Эдь Д.У.Х.; МГУ. – М, 1969. – 12л.
133166
  Гордиенко О.В. Амино-Имино-1н-Изондолы-Синтез, Таутомерия и Стереоизмерия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Гордиенко О.В. ; КГУ. – л.
133167
  Гордиенко О.В. Амино-имино-IН-изоиндолы -- Синтез, таутомерия и стереоизометрия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордиенко О.В.; КГУ, 1986. – 202л. – Бібліогр.:л.189-202
133168
  Эль УХ Д. Амино и оксиазосоединения с несколькими как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия (2). : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Эль Д.УХ.; МГУ. – М, 1969. – 12л.
133169
  Мачуленко Л.Н. Аминоацетиленовые производные арил (гетерил) -гидразидов дизамещенных гликолевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мачуленко Л.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 15л.
133170
  Алиев К. Аминоацил-тРНК-синтезы и транспортные РНК хлоропластов и цитоплазмы проростков гороха : Автореф... канд. биол.наук: / Алиев К.; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1968. – 24л.
133171
  Жила В.В. Аминокапроновая кислота -- ингибитор фибринолитических кровотечений в урологии : Автореф... канд. мед.наук: / Жила В. В.; Киес. мед. ин-т. – Киев, 1968. – 28л.
133172
  Скопенко В.В. Аминокарбонаты кобальта, никеля и меди / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №6
133173
  Лу Аминокетоны ряда 4-хиназолина, как аналоги фебрифугина : Автореф... Канд.хим.наук: / Лу Юй-Хуа.; Всесоюз.науч-исслед.хим.ин-т. – Москва, 1958. – 12л.
133174
  Щеголева Л.И. Аминокислотной и белковый обмен в тканях и органах тутового шелкопряда в процессе его развития : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Щеголева Л.И.; Гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
133175
  Мартынов В.С. Аминокислотные производные этиленимино-n-бензохинонов. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мартынов В.С. ; ВНИИ хим.-фармацевтики. – Москва, 1966. – 14 с.
133176
  Таможняя Вера Андреевна Аминокислотный метаболизм и его роль в адаптации гидробионтов сообщества обрастаний : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Таможняя Вера Андреевна; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 25л.
133177
  Безбородов А.М. Аминокислотный обмен актиномицетов : Автореф... д-ра биол.наук: / Безбородов А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 25л.
133178
  Петрова О.В. Аминокислотный обмен у различных по холодостойкости гибридов кукурузы в онтогенезе и при действии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: / Петрова О.В.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 16л.
133179
  Шапошников Г.Л. Аминокислотный состав азотфиксирующей системы клубеньков люпина в связи с динамикой интенсивности процессаазотфиксации. : Автореф... канд.биолд.наук: 03.00.04 / Шапошников Г.Л.; Ан СССР.Ин-т биохимии. – М, 1977. – л.
133180
  Толысбаев Б. Аминокислотный состав белков желтой сарцины и стимулирующее действие ее препаратов на микроорганизмы и животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Толысбаев Б.; Мин. сел. хоз. КазССР. Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 18л.
133181
  Блок Р. Аминокислотный состав белков и пищевых продуктов / Р. Блок, Д. Боллинг. – М, 1949. – 471с.
133182
  Подлужная Л.И. Аминокислотный состав и энергетическая ценность основных белковых кормов растительного происхождения в Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 551 / Подлужная Л.И.; Белорус. науч.-исслед. вет. ин-т. – Минск, 1970. – 27л.
133183
  Нгуен Ким Хунг Аминокислотный состав кефалей (Mugilidae) Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093, 105 / Нгуен Ким Хунг ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1968. – 31 с.
133184
  Лапушонок Ю.К. Аминокислотный состав куриного яйца и цыпленка после инкубации в зависимости от питания курицы и сезонов года : Автореф... канд. биол.наук: / Лапушонок Ю. К.; АН Лит. ССР, Ин-т биол. – Вильнюс, 1955. – 12л.
133185
  Абдалиев Х. Аминокислотный состав основных пастбищных трав предгорий Ташкентской области в зависимости от фазы развития растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Абдалиев Х. ; М.-во сельского хоз-ва СССР. – Ташкент, 1973. – 20 с.
133186
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1967. – 22с.
133187
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1967. – 22с.
133188
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1970. – 22с.
133189
   Аминокислоты , их производные и регуляция метаболизма. – Ростов : Ростовский университет, 1983. – 112с.
133190
  Гараева С.Н. Аминокислоты в живом организме / С.Н. Гараева, Г.В. Редкозубова, Г.В. Постолати ; АН Молдовы, Ин-т фтзтологтт т санокреатологии. – Кишинев : [ Б.и.], 2009. – 550 с. – ISBN 978-9975-62-269-1
133191
   Аминокислоты в медицине. – Киев, 1982. – 199 с.
133192
   Аминокислоты в медицине. – К., 1982. – 199с.
133193
  Островский Ю.М. Аминокислоты в патогенезе, диагностике и лечении алкоголизма / Ю.М. Островский, С.Ю. Островский. – Минск, 1995. – 280с.
133194
   Аминокислоты и белки : сборник статей. – Москва : Иноиздат, 1952. – 396 с.
133195
  Родина О.А. Аминокислоты индольного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Родина О. А.; АН СССР, Сиб. от-ние. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 18л.
133196
   Аминокислоты микробного синтеза. – Рига : Зинатне, 1968. – 132 с.
133197
  Швачкин Ю.П. Аминокислоты пиримидинового ряда. : Автореф... Доктора хим.наук: / Швачкин Ю.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
133198
  Дэвени Т. Аминокислоты, пептиды и белки / Т. Дэвени. – М, 1976. – 364с.
133199
  Якубке Аминокислоты, пептиды, белки / Якубке, Ешкайт Х. Х-Д. – М, 1985. – 455с.
133200
  Скопенко В.В. Аминокремнезем с решеточным распределением закрепленных групп / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, Ю.В. и др. Холин // Журн. общ. химии, 1995. – Т. 65, № 4
133201
  Зайцев В.Н. Аминокремнезем с решеточным распределением закрепленных групп / В.Н. Зайцев, В.В. Скопенко, Ю.В. и др. Холин // Журн. общ. химии, 1995. – №4
133202
  Полозов Генрих Иванович Аминолиз алицилических эпоксикетонов и некоторые превращения образующихся продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Полозов Генрих Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
133203
  Разводовская Л.В. Аминолиз хлорангидридов амидофосфоновых и амидотиофосфоновых кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Разводовская Л.В.; Казан.гос.ун-т. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
133204
  Соколов П.И. Аминолитические бактерии в силосовании кормов : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколов П.И.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 15л.
133205
  Зеленин К.Н. Аминонитрильная перегруппировка : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленин К.Н.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 23л.
133206
  Вирпша З. Аминопласты / З. Вирпша, Я. Бжезинскьий. – Москва, 1973. – 343с.
133207
  Столяров Э.Е. Аминопроизводные ряда адамантана. : Автореф... канд.хим.наук: / Столяров Э.Е.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1968. – 17л.
133208
  Столяров З.Е. Аминопроизводные ряда адамантана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров З.Е.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1968. – 17л.
133209
  Скопенко В.В. Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты кадмия / В.В. Скопенко, М С. Галицкая // Укр. хим. журнал, 1972. – №9
133210
   Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты меди (ІІ) / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, А.Ж. Жумамбаев, В В. Грачевский // Укр. хим. Журн, 1975. – №9
133211
  Скопенко В.В. Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты никеля / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Д.А. Стахов // Укр. хим.журн., 1974. – №11
133212
  Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Каф. биофизики и биохимии. – Днепропетровск, 1987. – 154 л. – Библиогр.: л. 114-154
133213
  Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с. – Библилгр.: 14 назв.
133214
  Гупало А.П. Аминоэфиры тритиофосфорной и дитиофосфорной кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Гупало А. П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
133215
  Тассо Т. Аминта / Т. Тассо. – Москва, 1921. – 104 с.
133216
   Амир Арслан.. – М., 1978. – 446с.
133217
  Расулова Т.С. Амир Тимур - светоч Азии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 44-55
133218
  Мосэ Х. Амиран-Дареджаниани / Х. Мосэ. – Тбилиси, 1965. – 208с.
133219
  Мосэ Х. Амиран Дарджаниани / Х. Мосэ. – Тбилиси, 1965. – 208с.
133220
   АМИРАНИ. Грузинская мифологическая поэма. – Тбилиси, 1946. – 245с.
133221
   АМИРАНИ. Грузинская мифологическая поэма. – Тбилиси, 1946. – 245с.
133222
  Чиковани М.Я. Амираниани / М.Я. Чиковани. – Тбилиси, 1960. – 308с.
133223
  Варданян С.А. Амирдовлат Амасиаци -- армянский естествоиспытатель и врач 15 века. / С.А. Варданян. – Москва, 1987. – 160с.
133224
  Варданян С.А. Амирдовлат Амасиаци - армянский естествоиспытатель и врач 15 века / С.А. Варданян. – Москва, 1987. – 153с.
133225
  Вермишев Г.Х. Амирспасалар / Г.Х. Вермишев. – Москва, 1968. – 606с.
133226
   Амирхон Шомахов. – Нальчик, 1962. – 8с.
133227
  Яшпал Амита : Роман / Яшпал. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 303с.
133228
  Петльований В.І. Аміго : роман / В.І. Петльований. – Київ, 1959. – 405 с.
133229
  Ключко С.В. Амідоалкілювання гідрокси - та меркаптопіримідинів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.10 / Ключко С.В.; НАН України. – К., 1995. – 20л.
133230
  Погоріла З.О. Амінокислотний склад насінин Glycine max L. з різним ступенем її уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Методом іонообмінної хроматографії визначено вміст амінокислот, встановлено міжсортову різницю в накопиченні незамінних амінокислот у насінинах рослин сої з різним ступенем уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі. Найбільш ВЖМК-уражуваний сорт сої ...
133231
   Амінокислотний склад слини хворих на цукровий діабет II типу / В.Л. Дяченко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Макарчук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42
133232
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
133233
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : дис. ... канд. хімічних наук : спец. 02.00.10 - біоорганічна хімія / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 188 - 207
133234
  Іскра Р. Амінотрансферазна та дегідрогеназна активність і вміст гормонів в організмі щурів за дії сполук хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив хром хлориду в кількості 200 мкг Cr/л води та хром цитрату, в кількості 50 мкг Cr/л, на активність амінотрансфераз, дегідрогеназ і вміст гормонів в організмі щурів. У крові щурів за дії сполук хрому встановлено зростання концентрації ...
133235
   Амірханов Володимир Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4-5
133236
  Бестужев-Марлинский Аммалат-Бек / Бестужев-Марлинский. – Махачкала, 1968. – 261с.
133237
  Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-Бек : кавказская быль / А.А. Бестужев-Марлинский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. – 245 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
133238
   Аммар Абд Гапар: Хочемо в одному турі поєднати Малайзію і Таїланд : ділова розмова // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 76 : Фото
133239
  Глазунова А.Е. Аммониты апта и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака / А.Е. Глазунова. – М, 1953. – 156с.
133240
  Крымгольц Г.Я. Аммониты нижне- и среднеюрских отложений Северного Кавказа / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1961. – 167с.
133241
  Друщиц В.В. Аммониты под электронным микроскопом : (внутреннее строение раковины и систематика мезозойских филлоцератид, литоцератид и 6 семейств раннемеловых аммонитид) / В.В. Друщиц, Л.А. Догужаева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Московский университет, 1981. – 238с.
133242
  Станкевич Е.С. Аммониты юрских песчано-глинистых отложений Северо-Западного Кавказа / Е.С. Станкевич; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 99с.
133243
  Ермакова С.П. Аммоноидеи и биостратиграфия нижнего триаса Верхоянского хребта / С.П. Ермакова; Отв. ред. Возин В.Ф. – Москва : Наука, 1981. – 139с.
133244
  Химшиашвили Н.Г. Аммоноидеи титона и берриаса Кавказа / Н.Г. Химшиашвили; Институт Палеобиологии АН ГССР; Ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси, 1976. – 180с.
133245
  Собчак Б. Амнестія до Х роковин Жовтневої революції. / Б. Собчак. – Х., 1930. – 55с.
133246
   Амнистии Украины (проблемные вопросы и практика применения). – Харків : Ксилон, 2000. – 73с.
133247
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
133248
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
133249
  Березовський А.А. Амністія : соціально-правові та кримінологічні проблеми / А.А. Березовський ; МОНУ ; Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-419-075-3
133250
  Маляренко В.Т. Амністія та помилування в Україні : навч. посібник / В.Т. Маляренко, А.А. Музика. – Київ : Атіка, 2007. – 700 с. – ISBN 978-966-326-229-1
133251
  Селіванов А.О. Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 35-47
133252
  Ніколаєнко Т. Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 68-71
133253
  Малишев В. Амністія як елемент правової політики України у сфері протидії злочинності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 28-31
133254
  Матуковський М.Є. Амністія. Комедія на 2 ч., 8 карт. / М.Є. Матуковський. – К., 1972. – 91с.
133255
  Кулеба Д.І. Амністоване козацтво: практика звільнення українських козаків від відповідальності за воєнні злочини // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 14-17. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статі розглядаються особливості застосування у другій половині XVIІ століття амністії до українських козаків з боку Речі Посполитої, що звільняло їх від несення відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час численних збройних конфліктів. У той ...
133256
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Харків ; Одеса, 1932. – 264 с.
133257
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Ленинград : Детская литература, 1964. – 287 с.
133258
  Бен Барка Сухейль Амок! / Бен Барка Сухейль. – М., 1986. – 77с.
133259
  Павлова О.И. Амон фиванский: ранняя история культа (V-XVII династии) / О.И. Павлова. – Москва : Наука, 1985. – 176 с.
133260
  Кушніренко В.С. Амонізований жом, як корм для молочної худоби / В.С. Кушніренко. – К.-Х., 1936. – 36с.
133261
  Киселевич Л.С. Амоніти зони Stoliczkaia dispar верхньоальбських відкладах Гірського Криму (межиріччя Бельбек-Кача) : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27 : . – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наводяться нові результати геологічного дослідження верхньої зони верхньоальбських відкладів на базі фауни амонітів. Уперше у відкладах зони знайдено турилітіди, уточнено вертикальний діапазон поширення Rossalites albini.
133262
  Маслова Г.Л. Амоніяк і салітра в угноєнні та грунті / Г.Л. Маслова; Київська крайова с.-г. дослідна станція;Відділи агрохімії та рільництва. – Київ
Вип№47. – 1930. – 34с.
133263
  Апулей Л. Амор и Псіхе : Метольогічне оповіданє / Апулєй Мадавpський ; З латинської мови пеpеклав Іван Фpанко. – Львів : Hаклад "Унївеpзальної б-ки". Загальна Дpук., 1909. – IХ, 54 с. : іл. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів / Склав М.О. Моpоз. - К., 1966 Прим. № 93967 дефектний, бет обкладанки. – (Унівеpзальна бібліотека ; Вип. 5)
133264
  Васильев Б.В. Аморалізм без маски / Б.В. Васильев. – Київ, 1965. – 52с.
133265
  Бондаренко Б. Аморальність моралі. Роздуми про посмертне послання Віктора Астаф"єва // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
133266
  Гацос Н. Аморгос / Нікос Гацос. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1995. – 35 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-48-4
133267
  Самойлов В.П. Амортизаторы. / В.П. Самойлов. – Х, 1967. – 164с.
133268
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика / З.Н. Борисенко. – К., 1993. – 135с.
133269
  Куницына С.Ю. Амортизационные отчисления как инструмент высвобождения капитала предприятия // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 30-37. – ISSN 1993-3541
133270
  Хорунжий Л.А. Амортизационный фонд / Л.А. Хорунжий. – М, 1971. – 248с.
133271
  Сенчагов В.К. Амортизационный фонд в условиях интенсификации призводства / В.К. Сенчагов. – М., 1975. – 191с.
133272
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и его использование в сфере материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Вихляев А.В.; Моск. гос .ун-т. – Москва, 1963. – 22л.
133273
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и накопление / А.В. Вихляев. – Львов, 1970. – 151с.
133274
  Хромов П.А. Амортизация в промышленности СССР / П.А. Хромов. – М, 1939. – 103с.
133275
  Хромов П.А. Амортизация в промышленности СССР / П.А. Хромов. – М, 1939. – 103с.
133276
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
133277
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
133278
  Петров Н.Н. Амортизация зданий и сооружений : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петров Н.Н.;, 1952. – 20л.
133279
  Федорова А.В. Амортизация и влияние инфляции на оценку интеллектуального продукта // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-116. – ISSN 1680-2721
133280
  Кереши И. Амортизация и ее роль в усолвиях новой системы экономического руководства. (На примере ВНР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кереши И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1970. – 20л.
133281
   Амортизация и оптимальные сроки службы техники = Depreciation and optimum working time of equipment : монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, С.П. Ярошенко, С.В. Леонов, И.Д. Скляр, Н.В. Костель; Козьменко С.Н. [ и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 223 с. – ISBN 966-96545-1-3
133282
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – 2-е изд., доп. – М., 1941. – 96с.
133283
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – М., 1949. – 104с.
133284
  Додонов А.А. Амортизация и ремонт основных средств в промышленности СССР / А.А. Додонов. – М., 1960. – 208с.
133285
  Кваша Я.Б. Амортизация и сроки службы основных фондов. / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 228с.
133286
  Солодов А. Амортизация как инструмент социально-экономической политики государства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 129-138. – ISSN 0207-3676
133287
  Куклина И.Н. Амортизация основного капитала в промышленности США. / И.Н. Куклина. – М, 1967. – 168с.
133288
  Бунич П.Г. Амортизация основных фондов в промышленности / П.Г. Бунич. – М., 1957. – 156с.
133289
  Певзнер С.Л. Амортизация основных фондов в СССР. : Автореф... Доктора экон.наук: / Певзнер С.Л.; М-во торговли РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т нар.хоз. – М, 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
133290
  Маркова А.Н. Амортизация основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Маркова А.Н.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 14л.
133291
  Газанчиян В.И. Амортизация основных фондов социалистической промышленнсоти : Автореф... канд. экон.наук: / Газанчиян В.И.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1956. – 22л.
133292
  Суровцев Ю.А. Амортизация радиоэлектронной аппаратуры / Ю.А. Суровцев. – Москва : Советское радио, 1974. – 175с.
133293
  Бабаев Амортизация, демпфирование и стабилизация бортовых оптических приборов / Бабаев, , А. Аркадий. – Л, 1984. – 232с.
133294
  Соколова О. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 187-195
133295
  Коваленко М.М. Амортизаційна політика в системі обліку основних засобів підприємств агропромислового комплексу / М.М. Коваленко, О.М. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 70-75
133296
  Огійчук М. Амортизаційна політика в сільському господарстві / М. Огійчук, В. Коваленко, Л. Кучеренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
133297
  Лук"янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 46-50 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
133298
  Помилуйко Є. Амортизаційна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 157-160. – ISSN 1993-0259
133299
  Бобух І. Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 64-74 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
133300
  Пашнюк Л. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 167-169
133301
  Ткаченко Л. Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень: З досвіду США /Облікові аспекти/ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 36-28. – ISSN 1810-3944
133302
  Кузьмін О.Є. Амортизаційна політика підприємств : фінанси підприємств / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 20-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
133303
  Зябченкова Г.В. Амортизаційна політика підприємств // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 99-104
133304
  Гирба Б.В. Амортизаційна політика підприємства та особливості її нормативно-правового регулювання в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 96-97
133305
  Погоріла І.І. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних фондів півдприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 17-19.
133306
  Мандибура В.О. Амортизаційна політика та її вплив на економічний розвиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 19-26


  В статті аналізується сучасний стан зношеності основного виробничого капіталу національного господарства України, що відбувся протягом періоду ринкового реформування і передусім зумовлений неефективною амортизаційною політикою яка не сприяла ...
133307
  Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 112-121
133308
  Масленніков О.Ю. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів в Україні / О.Ю. Масленніков, М.Й. Ділай // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 114-115. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
133309
  Парнюк В.О. Амортизаційна політика як засіб стимулювання попиту на продукцію машинобудування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 81-87.
133310
  Левченко Н.М. Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства / Н.М. Левченко, І.О. Воробйова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 102-107. – ISSN 2309-1533


  Євроінтеграція України є складним процесом, який можливий при умові дотримання країною нових вимог до освіти та науки. Для того, щоб Україна стала повноправним членом світової спільноти країн, то першою і чи не найголовнішою вимогою, пов"язаною із її ...
133311
  Хотомлянський О. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів / О. Хотомлянський, В. Колосок // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
133312
  Ошмарін Я.В. Амортизаційний фонд: необхідність формування та відображення в обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 84-91. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
133313
  Чухно А.А. Амортизаційні відрахування і фонд розвитку виробництва // Екон. Рад. України, 1969
133314
  Дорошенко Т.В. Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капітальних вкладень підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається роль амортизації як джерела капітальних вкладень підприємств, дається аналіз ефективності державної амортизаційної політики в Україні та наводяться пропозиції щодо її підвищення.
133315
  Юрківський О.Й. Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
133316
  Клоченок Л.В. Амортизаційні пільги у збереженні власного капіталу торговельних підприємств // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 183-187
133317
  Полонський В.Г. Амортизація людського капіталу : економіка та управління підприємствами / В.Г. Полонський, О.І. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 151-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
133318
  Колос Т.П. Амортизація людського капіталу: дискусійні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 38-43
133319
  Бутинець Ф.Ф. Амортизація майна: погляд в минуле // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 7-11. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
133320
  Майдуда Г.С. Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах Податкового кодексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
133321
  Юшко С.В. Амортизація основних засобів у контексті податкового кодексу України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 63-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
133322
  Боднарюк В. Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації подвтку на прибуток // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 44-47. – ISSN 1993-0259
133323
  Лесняк В.О. Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 321-328
133324
  Юшко С.В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-88. – Бібліогр.: с. 81-82, 86, 88


  Визначено роль амортизаційних відрахувань як джерела інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання, досліджено механізм нарахування амортизації згідно з вимогами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Визначено недоліки ...
133325
  Короткевич О.В. Амортизація у вимірах податкового обліку та при формуванні фінансових результатів роботи підприємств / О.В. Короткевич, Н.М. Троц // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 173-178
133326
  Загорська Т. Амортизація як економічне явище // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 177-185. – (Економічні науки ; Вип. 4)
133327
  Болховітінова О.Ю. Амортизація як елемент розрахунку зведеного балансу фінансових ресурсів (методологія прогнозоних обчислень) // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
133328
  Глушко О.В. Амортизація, як джерело фінансування відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва: обліково-аналітичний аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 28-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
133329
  Хомин П.Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П.Я. Хомин, І.М. Пиріг // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 22-30.
133330
  Стефанюк О.Д. Амортизація: понятия, методы, начисление // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 34-36. – ISSN 1728-6220
133331
  Довгопол Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-13
133332
  Ошмарін Я.В. Амортизація: проблеми визначення в економічній літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 181-185. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
133333
  Лісняк В.В. Аморфізація розплавів: асоціативний підхід, термодинаміка та характер міжатомної взаємодії / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Аналіз особливостей процесів аморфізації в деяких складнооксидних та хлоридних системах уперше проведено з використанням асоціативного підходу. Запропоновано критерії для оцінки ступеня здатності до аморфізації в розплавах.
133334
  Дойніков Л.І. Аморфні напівпровідники: від ідеї до виробництва / Л.І. Дойніков, В.Т. Маслюк. – К., 1984. – 47с.
133335
  Кобеко П.П. Аморфные вещества: физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел / П.П. Кобеко. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 432с.
133336
   Аморфные и поликристаллические полупроводники / В. Хейванг, У. Биркхогьц, Р. Айнцингер, Л. Ханке, К. Кемптер, А. Шнеллер. – Москва : Мир, 1987. – 160с.
133337
  Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела = Amorphe und glasartige anorganische festkorper / А. Фельц ; под ред. И.В. Тананаева, С.А. Дембовского ; пер. с нем. Г.З. Виноградовой и др. – Москва : Мир, 1986. – 558с.
133338
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград
2. – 1975. – 146с.
133339
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград, 1977. – 146с.
133340
  Осипов К.А. Аморфные и ультрадисперсные кристаллические материалы / К.А. Осипов. – М, 1972. – 76с.
133341
   Аморфные металлические материалы. – Москва, 1984. – 158 с.
133342
   Аморфные металлические сплавы. – К., 1987. – 248с.
133343
  Ланда К.А. Аморфные планарные волноводы / К.А. Ланда, Г.Т. Петровский. – Красноярск, 1987. – 194с.
133344
   Аморфные полупроводники. – Москва : Мир, 1982. – 419 с. : илл. – Авт. указ. на об. тит. л. – Библиогр. : с.409-414. Предм. указ. с. 415-416. – (Проблемы прикладной физики)
133345
  Бродски М. Аморфные полупроводники : Монография / Под ред. М. Бродски. – Москва : Мир, 1982. – 419 с.
133346
   Аморфные полупроводники и приборы на их основе. – Москва, 1986. – 375 с.
133347
   Аморфные прецизионные сплавы. – М., 1981. – 87с.
133348
   Аморфные прецизионные сплавы. – М., 1981. – 87с.
133349
   Аморфные сплавы. – М., 1984. – 160с.
133350
  Хандрих К. Аморфные ферро- и ферримагнетики. / К. Хандрих, С. Кобе. – М., 1982. – 293с.
133351
   Аморфный кремний и родственные материалы. – М., 1991. – 542с.
133352
   Аморфный кремний и родственные материалы. – Москва : Мир, 1991. – 542с.
133353
  Семенченко М. Амосов. Століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Чому абсолютно всім необхідно подивитися документальний фільм про унікальну людину і ученого, а також перечитати і переосмислити його книжки.
133354
   Ампелографическая коллекция Молдавского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия. – Кишинёв, 1961. – 32 с.
133355
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда. – Москва : Пищепромиздат
Т. 1. – 1963. – 582с.
133356
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда : В 4-х томах. – Москва : Пищевая промышленность
Т. 2. – 1965. – 572 с.
133357
  Воробьев-Обухов Алексей Ампер - часы против литров : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 72-76 : Фото
133358
  Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. / Г.Н. Поваров. – М., 1977. – 95с.
133359
  Мухамеджанова Д. Ампериметрическое титрование ионов в двухазных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухамеджанова Д.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
133360
  Бархударьян Анахит Александровна Амперометрические методики определения некоторых компонентов технических сплавов и катализаторов : Автореф .дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Бархударьян Анахит Александровна ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина , Хим. фак-т. – Ташкент, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
133361
  Ахмедов Г. Амперометрические методы количественного определения восстановителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахмедов Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 22л.
133362
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование / О.А. Сонгина. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 388с.
133363
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование в анализе минерального сырья / О.А. Сонгина. – М., 1957. – 211с.
133364
  Федухина Г.П. Амперометрическое и индикаторное титрование некоторых электролитов в среде безводной уксусной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Федухина Г.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
133365
  Куценко Л.М. Амперометрическое и потенциометрическое определение таллия некоторыми серусодержащими органическими реагентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Куценко Л.М. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
133366
  Исаева Б.И. Амперометрическое и фототурбидиметрическое титрование неводных растворов некоторых органических и неорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Исаева Б.И.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
133367
  Диттрих Н.В. Амперометрическое изучение комплексных соединений N-бензоил-N-фенилгидроксиламина и его аналогов с иниобием и из использование для количественного определения. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Диттрих Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 18л.
133368
  Цоодол Ш. Амперометрическое исследование реакций образования комплексантов хрома (III), алюминия и бериллия и их колличественное определение : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Цоодол Ш. ; МГУ. – Москва, 1968. – 19 с.
133369
  Беклешова Г.Е. Амперометрическое определение некоторых переходных элементов (никеля, ваналия, хрома и марганца) в легированных сталях : Автореф... наук: / Беклешова Г.Е.; Днепропетровский ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 14л.
133370
  Сонгина О.А. Амперометрическое титрование / О.А. Сонгина, В.А. Захаров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1979. – 304с.
133371
  Геворгян Арцвик Мехакович Амперометрическое титрование катионов комплексоном III в безводной уксусной кислоте и в ее смесях с некоторыми инертными растворителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Геворгян Арцвик Мехакович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
133372
  Сальникова К.С. Амперометрическое титрование неорганических веществ в неводных средах с применением медных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сальникова К.С.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
133373
  Петухова Анна Ильична Амперометрическое титрование с применением двух ртутных индикаторных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петухова Анна Ильична; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 31л.
133374
  Пелевин В.О. Ампир V (Vампир) / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 408, [8] с. – (Новый Пелевин). – ISBN 978-5-699-40130-7
133375
  Пелевин В.О. Ампир В = Empire V : [ повесть о настоящем сверхчеловеке : роман ] / Виктор Пелевин. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-699-19085-0
133376
  Андрущенко Ю. Ампір. Загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 128-133. – ISSN 0130-321Х


  Ампір (імперія) - термін, що його застосовують в мистецтвознавстві до західно-європейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живопису та декоративно-ужитковому мистецтві.
133377
  Зуев В.Вю. Амплитуда / В.Вю. Зуев. – Донецк, 1983. – 205с.
133378
  Сурков Е.Д. Амплитуда спора / Е.Д. Сурков. – Москва, 1968. – 271с.
133379
  Пыжиков А. Амплитуда экономического развития СССР (1953-1964 гг.) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.136-145. – ISSN 0042-8736
133380
  Сумский В.И. Амплитудная зависимость внутреннего трения субструктурно-упрочненного алюминия и его сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Сумский В.И. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 22 с.
133381
  Гамалий Владимир Федорович Амплитудная модуляционная внутрирезонаторная лазерная спектроскопия : Дис... д-ра физ.-мат.наук: / Гамалий Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 260л. – Бібліогр.:л.232-260
133382
  Судаков Ю.И. Амплитудная модуляция и автомодуляция транзисторных генераторов / Ю.И. Судаков. – Москва : Энергия, 1969. – 392с.
133383
  Суриал Р.С. Амплитудная модуляция СВЧ мощности в волноводном тракте с помощью ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Суриал Р.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. квантовой радиофизики. – Киев, 1965. – 34 с.
133384
  Мациевский Г.А. Амплитудно-фазовый метод снятия картин поля при помощи паразитного сигнала : Автореф... канд. техн.наук: / Мациевский Г.А.; АН БССР. Отд. физ.-тех. наук. – Минск, 1965. – 20л.
133385
  Резников Александр Евгеньевич Амплитудные вариации ОНЧ-волн в ионосфере и магнитосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резников Александр Евгеньевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
133386
  Иванов В.Б. Амплитудный гамма-спектрометр для работы с полупроводниковыми детекторами в условиях высокой загрузки. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Иванов В.Б.; Моск. инж.-технич. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
133387
  Махінчук М. Амплітуда нашого часу. (Уривок із книги спогадів) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595


  Історія ф-ту журналистики КНУТШ
133388
  Олейнікова А.В. Амплітуди масштабного рівняння кривої співіснування та міжмолекулярна взаємодія в індивідуальних рідинах / А.В. Олейнікова, О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 253-260. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Для 27 індивідуальних рідин поблизу критичної точки проведений аналіз амплітуд асимптотичного члена кривої співіснування, які відповідають значенню критичного показника [бета] [приблизно дорівнює] 0.35. Доведено існування залежності В від фактора ...
133389
  Гамалій Володимир Федорович Амплітудна модуляційна внутрішньорезонаторна лазерна спектроскопія : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.03 / Гамалій Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 31л.
133390
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 32 назв
133391
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л. 148-169
133392
  Кузнєцова Л. Ампліфікація інваріантного анекдоту в різновид художнього тексту малої форми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С.127-137. – ISBN 966-7773-70-1
133393
  Рудь Ю.П. Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні / Ю.П. Рудь, М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 34-40. – ISBN 966-95259-9-6
133394
  Негруль А.М. Амплография с основами виноградарства. / А.М. Негруль. – М., 1979. – 396с.
133395
  Крапивин В.П. Ампула Грина : роман о песчинках Времени / Владислав Крапивин. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с. – (Русская фантастика). – ISBN 978-5-699-19823-8
133396
   Амран. – Москва-Ленинград, 1932. – 166с.
133397
  Шер-Гил Амрита Шер-Гил / Шер-Гил. – М, 1983. – 63с.
133398
  Райков А.В. Амритсарская трагедия 1919 г. и освободительное движение в Индии / А.В. Райков. – М, 1985. – 133с.
133399
  Карагацис М. Амрі і Мунгу - в божих руках / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естия, 1994. – 276 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – (Новогрецька література ; № 55). – ISBN 960-05-0178-5
133400
  Горобець Марися Амстер-Дамський політ : технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 102-103 : Фото
133401
   Амстердам. Кирпичная прелюдия и велосипедная рапсодия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 80-85 : фото
133402
  Корниенко Софья Амстердам. Окно в мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 64-69 : фото. – ISSN 1029-5828
133403
   Амстердам. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 89 : Іл.
133404
  Біленко Василь Амстердам: з марихуаною і без : Голландія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 58-63 : Фото
133405
   Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты = Treaty of Amsterdam amending the treaty of European Union, the treaties establishing the European communities and certain related acts. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 192 с. + Приложение: с. 120-128. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 5 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-89520-028-1
133406
  Іздрик АМтм : Компіляція. Новели / Іздрик. – Львів : Кальварія, 2005. – 260с. – На обкл.: Як досягти безсмертя в домашніх умовах. – ISBN 966-663-149-0
133407
  Кербабаев Б.М. Аму-Дарья / Б.М. Кербабаев. – Ашхабад, 1954. – 156 с.
133408
  Кертис Джон Амударьинский клад на пути к Британскому музею // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.14-30. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
133409
   Амударьинский клад=The treasure of the oxus. – Л., 1979. – 95с.
133410
  Амонов Р. Амударья в пиале / Р. Амонов. – Москва, 1977. – 176с.
133411
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Ленинград, 1965. – 326с.
133412
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – 2-е изд. – Ленинград, 1971. – 240с.
133413
  Роздобудько І. Амулет Паскаля. Дванадцать, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : [ романи ] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4477-8
133414
  Мейєр К.-Ф. Амулєт / Конpад Феpдинанд Маєp ; Пеpеклад з пеpедмовою ["Конpад Феpдинанд Маєp"] Івана Фpанка. – Львів : Hакл. Видавн. Спілки "Дїла". [З дpук. "Дїла"], 1913. – 87 с. – (Бібліотека "Дїла" / Під pед. В. Панейка)
133415
  Дьяконов М.А. Амундсен / М.А. Дьяконов. – Москва, 1937. – 304 с. – (Жизнь Замечательных Дюдей)
133416
  Радемахер Кай Амундсен = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 168-178 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
133417
  Дейч А.И. Амундсен (жизнь и путешествия) / А.И. Дейч. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 127 с.
133418
  Радемахер Кай Амундсен. Часть 2 = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 138-144 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
133419
  Задорнов М.П. Амур-батечко / М.П. Задорнов. – К., 1956. – 348с.
133420
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1946. – 276с.
133421
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М.
1,2. – 1949. – 496с.
133422
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1950. – 420с.
133423
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка = Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Москва : Советская Россия
Кн. 3. – 1970. – 431с.
133424
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М., 1972. – 798с.
133425
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1984. – 590с.
133426
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М., 1987. – 669с.
133427
   Амур-река подвигов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Хабаровск, 1971. – 927с.
133428
  Ходжер Г.Г. Амур-река родственников / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1965. – 80с.
133429
  Левин Д. Амур-река. Пьеса / Д. Левин. – М.-Л., 1939. – 130с.
133430
  Сидельников О.В. Амур - 70 / О.В. Сидельников. – М, 1970. – 63с.
133431
   Амур - река подвигов : Худ.-док. повествования о Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 971 с.
133432
  Щербань Б.С. Амур / Б.С. Щербань. – Хабаровск, 1964. – 215с.
133433
  Лесков Н.С. Амур в лапоточках / Н.С. Лесков. – Л., 1924. – 128с.
133434
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
1. – 1935. – 136с.
133435
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
2. – 1935. – 136с.
133436
  Марселло Л. Амур и Психея : Комедия в одном действии Л. Марселло / Пер. с фр. Татьяны Щепкиной-Куперник. – Киев : Тип. Петра Барского, 1896. – 34 с.
133437
  Апулей Луций Амур и Психея / Луций Апулей ; [пер. с лат. и предисл. Ф.Ф. Миловидова. – Санкт-Петербург : Изд. Ацк. о-во тип. дела в Спб., 1913. – 60 с. – (Всеобщая библиотека ; № 210)
133438
  Хаустов Л.И. Амур и Психея / Л.И. Хаустов. – Л, 1989. – 334с.
133439
  Апулей Л. Амур и Психея / Л. Апулей. – Москва, 1990. – 93с.
133440
  Краминов Д.Ф. Амур и черепаха / Д.Ф. Краминов. – Петрозаводск, 1967. – 328с.
133441
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М., 1973. – 573с.
133442
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М.
3. – 1977. – 496с.
133443
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
2. – 1980. – 590с.
133444
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
3. – 1981. – 540с.
133445
  Хоменко М.М. Амуралир... / Марина Хоменко. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 69, [1] с., [2] л. цв. ил. – ISBN 978-966-2256-43-7
133446
  Лапікур В. Амурні трагедії європейських монархій / В. Лапікур, Н. Лапікур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 5 (157). – С. 72-86. – ISSN 0868-8893
133447
  Олійник А. Амурова декада / А. Олійник. – Москва : Тровант, 1998. – 157с. – ISBN 5-89513-009-7
133448
  Кузнецов В.С. Амурсана. / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1980. – 176с.
133449
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1977. – 270с.
133450
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых : Рассказ о новом дальневосточном городе-спутнике легендарного Комсомольска-на-Амуре / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1981. – 255 с.
133451
  Люлечник В.И. Амурская деревня в период коммунистического строительства в СССР (1956-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Люлечник В.И.; АН СССР. Дальневосточ. науч. центр. – Владивосток, 1971. – 34л.
133452
  Паленко И.А. Амурская область : Краткий историко-экономический очерк / И.А. Паленко. – Благовещенск, 1956. – 149с.
133453
  Паленко И.А. Амурская область. (Эконом.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Паленко И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
133454
   Амурская тайга : (комплексные ботанические исследования). – Ленинград : Наука, 1969. – 198с.
133455
  Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. / А.И. Алексеев. – Москва, 1974. – 191с.
133456
  Тренев В.К. Амурская экспедиция Невельского / В.К. Тренев. – Москва : Воениздат, 1946. – 157с.
133457
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1974. – 351с.
133458
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты: Роман. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1977. – 367с.
133459
  Буньков С.И. Амурские волны / С.И. Буньков. – Челябинск, 1963. – 94с.
133460
  Поваренкин Н.К. Амурские волны. / Н.К. Поваренкин. – М., 1970. – 79с.
133461
  Сысоев В.П. Амурские звероловы / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1977. – 144с.
133462
   Амурские металлурги в борьбе за семилетку. – Хабаровск, 1962. – 120с.
133463
  Агишев Р.К. Амурские повести / Р.К. Агишев. – Хабаровск, 1948. – 308с.
133464
  Махлин М.Д. Амурский аквариум / М.Д. Махлин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – 128 с. : ил. – (Природный мир Дальнего Востока)
133465
  Руссков В.А. Амурский бульвар. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1984. – 351с.
133466
  Кабанов П.И. Амурский вопрос / П.И. Кабанов. – Благовещенск, 1959. – 256 с.
133467
  Барановская В.П. Амурский вопрос в 40-60-х гг.XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Барановская В.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1952. – 22л.
133468
  Родичев Н.И. Амурское лето / Н.И. Родичев. – М., 1969. – 192с.
133469
   Амфибии и рептилии заповедных территорий. – М., 1987. – 160с.
133470
  Вольф Маркус Амфибии: прыжок в небытие : природа / Вольф Маркус, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
133471
  Леванидова И.М. Амфибиотехнические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР (фаунистики, экология, зоогегоафия) : Автореф... док. биол.наук: 03.00.09 / Леванидова И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1981. – 48л.
133472
  Леванидова И.М. Амфибиотические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР: Фаунистика, экология, зоогеография / И.М. Леванидова. – Л., 1982. – 214с.
133473
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куман В. Е.; Харьк. комплексн. геологоразвед. экспедиция. – Х., 1960. – 212л. – Бібліогр.:л.184-212
133474
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куман В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
133475
  Щербакова Т.Ф. Амфиболиты Беломорского комплекса и их гранитизация. / Т.Ф. Щербакова. – М., 1988. – 147с.
133476
  Степанов В.С. Амфиболиты и ранние базит-ультрабазиты докембрия Северной Карелии / В.С. Степанов, А.И. Слабунов. – Ленинград : Наука, 1989. – 175с.
133477
  Вализер П.М. Амфиболы голубых сланцев Урала. / П.М. Вализер, В.И. Ленных. – Москва, 1988. – 201,2с.
133478
   Амфиболы метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1981. – 99с.
133479
  Дедю И.И. Амфизиды пресных и солоноватых вод Юго-Запада СССР / И.И. Дедю. – Кишинев, 1980. – 223с.
133480
  Дедю И.И. Амфиподы и мизиды бассейнов рек Днестра и Прута / И.И. Дедю. – М, 1967. – 172с.
133481
  Грезе И.И. Амфиподы Черного моря и их биология / И.И. Грезе. – К., 1977. – 156с.
133482
  Виноградов М.Е. Амфипоиды-гипериды / М.Е. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 492с.
133483
   Амфон
1. – 1815. – Видання старою орфографією
133484
   Амфон
10 - 11. – 1815. – Видання старою орфографією
133485
  Кирьяков Л.Н. Амфора: Пиимата / Л.Н. Кирьяков. – К., 1988. – 180с.
133486
  Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV-II вв. до н.э : Опыт систем. анализа. / С.Ю. Монахов. – Саратов, 1989. – 156с.
133487
  Ланитцки Г. Амфоры, затонувшие корабли, затопленные города / Г. Ланитцки. – М., 1982. – 151с.
133488
  Вакуленко О.В. Амфотерные примеси и фоточувствительные спектры полупроводников : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 31 с. – Библиогр.: 54 назв.
133489
   Амхарские народные сказки. – М., 1979. – 336с.
133490
   Амхарский язык. – Л.
1. – 1960. – с.
133491
  Тютрюмова Т.Л. Амхарский язык / Т.Л. Тютрюмова. – Л.
1. – 1960. – 304с.
133492
  Юшманов Н.В. Амхарский язык. / Н.В. Юшманов. – М., 1959. – 50с.
133493
  Завадская Е.П. Амхарско-русский и русско-амхарский разговорник. / Е.П. Завадская. – М., 1985. – 424с.
133494
  Ганкин Э.Б. Амхарско-русский словарь / Э.Б. Ганкин. – М, 1969. – 968с.
133495
  Коренев В.В. Амчуньский стрежень : повести / В.В. Коренев. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 263 с.
133496
  Самойлов Юрий АН-148, в добрый путь : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 12-13 : Фото
133497
  Кияшко С. Анiмалiстичнiсть як риса модерністської "Фентезi" Девіда Герберта Лоренса "Лис" ("The Fox") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 160-165. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто змістові паралелі повicтi Д. Г. Лоренса "Лис" (1923) з британ. нар. казками і байками Езопа; висунуто припущення щодо філос. пiдгрунтя центральної міфологеми "Лиса".
133498
  Лука Р. Ана Нуку. Повесть. / Р. Лука. – М., 1956. – 204с.
133499
  Гомес-Аркос Ана Пауча / Гомес-Аркос. – М., 1985. – 230с.
133500
  Фишкис И.С. Анабазин-сульфат в борьбе с тлей на свекле / И.С. Фишкис, Б.И. Сойбельман. – Винница, 1934. – 31с.
133501
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Листовка-инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Москва; Ленинград, 1933. – 11с.
133502
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Изд. 3-е. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 16с.
133503
   Анабазин. Краткие итоги научно-исследовательской работы за 1933 год : Отчёт бригады по анабазину. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 47с.
133504
   Анабазис. – М., 1955. – с.
133505
  Ростоцкий Б.К. Анабазис / Б.К. Ростоцкий. – М, 1955. – 16с.
133506
  Закруткин В.В. Анабарский щит / В.В. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 221с.
133507
  Ксенофонт Анабасис / Ксенофонт; Пер.,статья и примеч. М.И. Максимовой. Под ред. И.И. Толстого. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 300с. – Парал. тит. л. на греч. яз. – (Литературные памятники / АН СССР)
133508
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Пб.-М., 1923. – 181с.
133509
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1935. – 295с.
133510
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Москва, 1948. – 376с.
133511
  Голдовский А.М. Анабиоз / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1981. – 136 с.
133512
  Голдовский А.М. Анабиоз и его практическое значение / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с. – (От молекулы до организма)
133513
   Анабиоз и преданабиоз микроорганизмов : тезисы докладов симпозиума. – Рига : Зинатне, 1971. – 66с.
133514
  Бекер М.Е. Анабиоз микроорганизмов / М.Е. Бекер, Б.Э. Дамберг, А.И. Рапопорт. – Рига : Знание, 1981. – 253с.
133515
  Колесов С.Г. Анабиоз патогенных микроорганизмов. / С.Г. Колесов. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 137-142
133516
  Шмидт П.Ю. Анабиоз у насекомых / П.Ю. Шмидт. – 21с.
133517
  Нікітін В. Анабіоза : (Про перехід життя в прихований стан) / В. Нікітін. – Харків : Український робітник, 1933. – 72с. – (Науково-популярна бібліотечка робітника ; Серія точних наук)
133518
  Авлесі О.В. Анагліфне відображення тривимірної моделі для підвищення реалістичності // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 6-9


  В роботі досліджується побудова тривимірного зображення в комп"ютерній програмі за допомогою анагліфного методу.
133519
  Островський В. Анаграми сонячного вітру // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 0208-0710
133520
  Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
133521
  Сирас А. Анаит : роман / А. Сирас. – Москва : Советский писатель, 1949. – 484 с.
133522
  Малицький А Б. інш. Анаіз становлення наукової системи України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0374-3896
133523
  Кудажи Анай-кыс. / Кудажи, К-Э. – М, 1980. – 158с.
133524
  Убилава Э.М. Анаклийская ночь / Э.М. Убилава. – Тбилиси, 1977. – 231с.
133525
  Кирога О. Анаконда / О. Кирога. – М., 1960. – 343с.
133526
  Кірога О. Анаконда / О. Кірога. – К., 1989. – 351с.
133527
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : б/в, 1968. – 73с.
133528
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть : (Опыт комплексной спелеологической характеристики) / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси, 1968. – 71с.
133529
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1986. – 471,192с.
133530
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1987. – 471,192с.
133531
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г.Сковороди і В.Капніста // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.14-18.
133532
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчрсті Г.Сковороди і В.Капніста // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 6-9
133533
  Рожанский И.Д. Анаксагор : У истоков античной науки / И.Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
133534
  Рожанский И.Д. Анаксагор / И.Д. Рожанский. – М., 1983. – 142с.
133535
  Кононенко Т.П. Анаксагор з Клазомен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 84-86. – ISBN 966-316-069-1
133536
  Сирцова О. Анаксагор Клаземенський і "Fabula de Tantalo" Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 19-29. – ISSN 0235-7941
133537
  Михайлов Я.М. (Захер) Анаксагор Шометт. Антирелигиозник XVIII века / Я.М. Михайлов (Захер) ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников. – Москва : Безбожник, 1930. – 123 с.
133538
  Кононенко Т.П. Анаксімандр з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
133539
  Кононенко Т.П. Анаксімен з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 87-88. – ISBN 966-316-069-1
133540
  Кудін В.І. Аналiз лiнiйної системи методом допустимих базисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 131-138. – (Серія "Прикладна математика" ) ( Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
133541
  Білоусова В.П. Аналiтична геометpiя / В.П. Білоусова, П.Л. Симокінь; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Науково-методичний кабінет. – Харків : ХДУ, 1962. – 92 с.
133542
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
133543
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна и И.С. Иохвидова. – Москва : Мир
Т. 2. – 1972. – 528с.
133544
  Игумен Вениамин (Новик) Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции русской православной церкви" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-75. – ISSN 0132-1625
133545
  Поляков А.П. Анализ 1. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление в случае функции одного переменного. Неопределенный интеграл. / А.П. Поляков. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 152с.
133546
  Папиташвили Н.Е. Анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля спектральными методами и определения электропроводимости нижней мантии Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Папиташвили Н.Е.; АН СССР.Ин-т земн.магнетизма, ионосферы. – М, 1981. – 16л.
133547
  Майсурадзе П.А. Анализ Dst-вариаций и некоторые выводы о преоцессах в магнитосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майсурадзе П.А.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 15л.
133548
  Кочетов В.В. Анализ аварий на прудах-илонакопителях и инженерных коммуникациях углеперерабатывающих предприятий / В.В. Кочетов, В.В. Логвиновский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 1726-5428
133549
   Анализ авторегрессий. – М., 1978. – 231с.
133550
  Бруннер А. Анализ азокрасителей / А. Бруннер. – Л, 1933. – 126с.
133551
  Невская В.Н. Анализ азотных удобрений в неводных средах методом потенциометрического титрования : Автореф... кандидата хим.наук: / Невская В.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
133552
   Анализ азотсодержащих соединений в сплавах железа. – М., 1987. – 119с.
133553
  Радіонов Д. Анализ активности ізоформ естераз у Drosophila melanogaste з природних популяцій України / Д. Радіонов, А. Андрієвський, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод лужного електрофорезу у поліакриламідному гелі, розділяли форми карбоксиестераз самців та самок Drosophila melanogaster із восьми природних популяцій України. Провели порівняння рівня експресії чотирьох ізоформ карбоксиестераз в ...
133554
  Кульков А.П. Анализ активности нейронов зрительной коры кошки при разных освещенностях : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Кульков А.П.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
133555
  Щербинин Ю.Г. Анализ алглритмических языков для описания задач контроля, управления и формирование требований к ним / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1978. – 54с.
133556
  Журавлев Ж.П. Анализ алгоритмов уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / Ж.П. Журавлев, Н.А. Фещенко. – Киев, 1979. – 30с.
133557
  Чобанов С.Г. Анализ алгоритмов ускоренного умножения методами теории дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 924 / Чобанов С.Г. ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – Киев, 1971. – 24 с.
133558
  Кананыкина Е.С. Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
133559
  Каменецкий И.С. Анализ археологических источников. (Возможности формализ. подхода). / И.С. Каменецкий. – М., 1975. – 174с.
133560
   Анализ ассоциативной деятельности головного мозга. – М.
1. – 1972. – 140с.
133561
  Лиопо В.А. Анализ базальных рентгеновских рефлексов флогопитов с различной степенью гидратации : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лиопо В.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 12л.
133562
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – Х., 1933. – 146с.
133563
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – К., 1937. – 148с.
133564
  Кутырев С.М. Анализ баланса доходов и расходов хозяйственной организации. / С.М. Кутырев. – М., 1948. – 122с.
133565
  Барун М.А. Анализ баланса предприятия и треста / М.А. Барун. – выпуск 1. – М., 1933. – 143с.
133566
  Бро Г.Г. Анализ баланса промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1957. – 55с.
133567
  Каплан А.И. Анализ баланса промышленного предприятия / А.И. Каплан. – М., 1985. – 103с.
133568
  Каплан А.И. Анализ баланса торговых предприятий / А.И. Каплан. – М., 1949. – 176с.
133569
  Шмальц К. Анализ баланса хозяйственного предприятия в САСШ / К. Шмальц. – М-Л, 1931. – 88с.
133570
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / В.Н. Кочетков. – Київ : МАУП, 1999. – 192с. – ISBN 966-608-010-9
133571
  Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-77.
133572
  Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной биостратиграфии / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 98-108 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
133573
  Лопиталь Г.Ф. де Анализ бесконечно-малых / Г.Ф. де Лопиталь; Пер. с франц.Н.В. Леви; Под ред. и со вступ. статьей А.П. Юшкевича. – М.-Л. : ГТТИ, 1935. – 431с.
133574
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно-малых величин / В.П. Ермаков. – Киев
Ч.1. – 264с. – Стеклографическое изд.
133575
  Хандриков М. Анализ бесконечно малых / М. Хандриков
2. – с.
133576
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
1. – 1925. – 157 с.
133577
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
2. – 1925. – 190 с.
133578
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ // Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев, 1907. – Вып.1. – 255 с.
133579
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К
Вып.1. – 1907. – 255с.
133580
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.3-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.2 : Интегралы и дифференцные уравнения уравнения. – 1918. – 176с.
133581
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.4-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.1 : Дифференциалы и неопределенные интегралы. – 1919. – 140с.
133582
  Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 195-200. – ISSN 1997-0803


  В статье раскрываются некоторые проблемы современного зарубежного библиотековедения, в частности подходы к оценке деятельности библиотечных учреждений в условиях мирового финансового кризиса. Особенностью анализа деятельности библиотек является ...
133583
  Гусельцева М.С. Анализ биографии как культурно-психологическая проблема : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 158-162. – ISSN 0042-8841
133584
  Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. – М., 1975. – 271с.
133585
  Милсум Дж. Анализ биологических систем управления / Дж. Милсум. – М., 1968. – 504с.
133586
  Маматкулов У.К. Анализ биофлоры Памиро-Алая / У.К. Маматкулов. – Душанбе, 1989. – 318с.
133587
   Анализ благородных металлов. – М., 1959. – 195с.
133588
  Осипов В.Ф. Анализ Бора-Фурье на локально компактных коммутативных группах / В.Ф. Осипов. – Л, 1988. – 103с.
133589
   Анализ бора и его неорганических соединений. – М., 1965. – 268с.
133590
  Красавин С.А. Анализ бухгалтерского баланса леспромхоза / С.А. Красавин. – М.-Л., 1961. – 43с.
133591
  Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений : Оплата труда. Пособия и отпуска. Расчет среднего заработка. Бюджетные и внебюджетные налоги. Выплаты / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – Изд. 2-е. – Москва-Санкт-Петербург : Герда, 1999. – 160с. – ISBN 5-7978-0059-4
133592
  Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
133593
   Анализ в бесконечномерных пространствах и теория операторов. – К., 1983. – 152с.
133594
  Пржибельский С.Г. Анализ в двухуровневом приближении спектральных и волновых свойств атомарных сред в сильных резонансных полях излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пржибельский С.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1974. – 12л.
133595
  Вольпер А.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. / А.И. Вольпер, С.И. Худяев. – Москва, 1975. – 394с.
133596
   Анализ в партийной работе. – М., 1981. – 288с.
133597
   Анализ в системе управления издержками по стадиям жизненного цикла изделий. – М., 1982. – 169с.
133598
  Атовмян Л.О. Анализ в химии : (Спектроскопический и рентгеноструктурный методы анализа) / Л.О. Атовмян, Ю.Г. Бородько. – Москва : Знание, 1967. – 104с.
133599
  Свободин В.А. Анализ валового дохода колхоза / В.А. Свободин. – Москва, 1968. – 63с.
133600
  Липский П.Ю. Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Дис... Канд. биол. наук: 03.00.13 / Липский П.Ю.; МВ ССО АН УССР. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.150-173
133601
  Липский Петр Юзефович Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Липский Петр Юзефович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 25л.
133602
  Суховицкий Е.Ш. Анализ взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами и оценка ядерных констант малоизученных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суховицкий Е.Ш.; АН УССР. – К., 1977. – 14л.
133603
  Турсунов Р.А. Анализ взаимодействия протонов с ядрами и квазисвободными нейтронами эмульсии при энергии 20 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Турсунов Р.А.; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
133604
  Сушко Е.Д. Анализ взаимозависимости эффективности деятельности предприятий и особенностей политики их менеджмента в сфере оплаты труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 0320-8168
133605
  Савицкая Г.В. Анализ взаимосвязей в хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва : Финансы, 1970. – 80 с.
133606
   Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства. – Новосибирск, 1984. – 125с.
133607
  Егоров В.Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научно-технической литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Егоров В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1983. – 25л.
133608
  Сошникова Л.А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
133609
  Давыдова В.В. Анализ взаимосвязи темпов роста производитеьлности труда и заработной платы. (на примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Давыдова В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 24л.
133610
  Несмянович Э.И. Анализ взрывов в шахтах Донбасского региона и метод прогнозирования и предупреждения взрывов / Э.И. Несмянович, Н.П. Осокина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
133611
  Белозерова Галина Семеновна Анализ видового состава и динамики популяций нематод-паразитов корней садовой земляники в Нечерноземной зоне РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Белозерова Галина Семеновна; Всесоюз. акад. с.-х. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1974. – 26с.
133612
  Абросов Н.С. Анализ видовой струкутуры трофического уровня одноклеточных. / Н.С. Абросов. – Новосибирск, 1977. – 190с.
133613
  Гончаров В.Н. Анализ влияния внешнего и внутреннего риска на экономическую устойчивость предприятия / В.Н. Гончаров, В.Л. Иванов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 15 пунктів
133614
  Кокорина Э.П. Анализ влияния гормона щитовидной железы на физико-химические свойства молочного жира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокорина Э.П.; АН СССР. – Л, 1952. – 12л.
133615
  Аль-Кахен Валид Ради Анализ влияния качества электроэнергии на потери в электрических сетях крупных промышленных центров с целью их снижения. (На примере Приазовского предприятия электрических сетей) : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.02 / Аль-Кахен Валид Ради; Мин-во Образования Украины Приазовский гос. технический ун-т. – Мариуполь, 1995. – 16л.
133616
  Куница Н.А. Анализ влияния комплекса факторов на процесс каррогенеза : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Н.А. Куница, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 106-113 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
133617
  Воробьева Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 37-42 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
133618
  Голик М.П. Анализ влияния научно-технического прогресса на эффективность промышленного производства. / М.П. Голик. – М., 1987. – 160с.
133619
  Шестопалов В.М. Анализ влияния подземных питьевых вод на здоровье населения (на примере Одесской области) / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова, М.В. Голубчиков // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 7-14 : табл., схема. – Библиогр.: 12 назв.
133620
  Середович В.А. Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень загрязнения и их учет при определении кадастровой стоимости земли в промышленных городах (на примере г. Усть-Каменогорск) / В.А. Середович, М.М. Тогузова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 54-56. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
133621
  Тронов В.А. Анализ влияния радиационных повреждений ДНК на физико-химические свойства ДНП в растворе и в конденсированной фазе : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Тронов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
133622
  Дунин-Барковский Анализ влияния частотно-импульсных свойств нейрона на работу простых нейронных сетей2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Дунин-Барковский В.Л.; Ан СССР. – Пущино, 1971. – 25л.
133623
  Черный С.А. Анализ влияния экономического потенциала предприятия на его конкурентноспособность / С.А. Черный, А.В. Копотева, К.А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 238-247 : Рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
133624
  Куперман И.А. Анализ внедрения Болонской реформы образования в Германии / И.А. Куперман, Т.Ю. Семенова, М.С. Кулыгина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 10, октябрь
133625
  Белотелов Е.П. Анализ внедрения экономико математических методов и электронно вычислительной техники в территориальных управлениях системы Госснаба СССР / Е.П. Белотелов. – М, 1976. – 31с.
133626
  Алыжанова Н.Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 276-284 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
133627
   Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 142 с. – ISBN 5-279-00642-4
133628
   Анализ внутренних контуров электропривода электромобиля. – К., 1981. – 27с.
133629
  Паевский В.А. Анализ внутривидовых различий территориального распредеелния некоторых воробьиных птиц во время миграции. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Паевский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
133630
  Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – М., 1991. – 158с.
133631
  Волжин В.А. Анализ воды : Практическое руководство к физическому и химическому исследованию вод питьевых и для технических надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. – 2-е изд., соверш. перераб. – Екатеринослав : Книгоиздат. Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1912. – XII, 369 с. – В 1-м изд. вышло как соч. В. Ольмюллера в пер., с доп. и изм. В.А. Волжина
133632
  Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. (Учеб. пособие для геол.-развед. вузов). / Ф.Ф. Лаптев. – М., 1955. – 144с.
133633
  Бельський А.Н. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских кадров сухопутных войск зарубежных государств / А.Н. Бельський, С.В. Тенитилов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 83-91.


  В статье проведен анализ военно-профессиональной подготовки офицеров зарубежных государств на примерах армий США, Германии, Великобритании и Франции. Интерес к этой проблеме вызван тем, что в настоящее время происходят значительные изменения в системе ...
133634
  Коренман И.М. Анализ воздуха промышленных предприятий / И.М. Коренман. – Москва-Ленинград
4, 5. – 1949. – 143с.
133635
  Симонов В.А. и др. Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов / В.А. и др. Симонов. – Л., 1988. – 224с.
133636
  Миронцов Н.Л. Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 159-170 : рис. – Библиогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
133637
  Игонин А.С. Анализ возможности разработки инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 1728-8878
133638
  Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза / С.Н. Птецов. – Москва : Недра, 1989. – 134с.
133639
  Винлунд Анализ вопросов надёжности при разработке систем / Винлунд. – Москва, 1961. – 28с.
133640
  Глотов Николай Константинович Анализ воспитания в аспекте уровней социальной деятельности : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Глотов Николай Константинович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
133641
  Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. / Э.Р. Канасевич. – Москва : Недра, 1985. – 400с.
133642
  Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике / В.Ю. Теребиж. – М., 1992. – 388с.
133643
  Кайсл Ч. Анализ временных рядов гидрологических данных / Ч. Кайсл. – Л., 1972. – 138с.
133644
  Кильдишев Г.С. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. – М., 1973. – 103с.
133645
  Мищенко Г.И. Анализ временных рядов как средство технико-экономического планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мищенко Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 15л.
133646
  Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 618-627. – ISSN 1815-1345
133647
  Хеннан Э. Анализ временных рядов. / Э. Хеннан. – М., 1964. – 215с.
133648
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 2. – Москва, 1974. – 197с.
133649
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 1. – М., 1974. – 406с.
133650
  Кулинина Г.В. Анализ выполнения обязательств по поставкам продукции / Г.В. Кулинина, А.П. Чирков. – М., 1989. – 106с.
133651
  Пивинский И.Н. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции промышленного предприятия. / И.Н. Пивинский. – Ташкент, 1963. – 32с.
133652
  Татур С.К. Анализ выполнения плана по труду и заработной плате на промышленном предприятии / С.К. Татур. – Москва, 1955. – 48с.
133653
  Гурьянов С.Х. Анализ выполнения плана по труду на промышленном предприятии / С.Х. Гурьянов. – М., 1961. – 78с.
133654
  Мякотин А.Н. Анализ выполнения плана себестоимости в горнодобывающей промышленности. / А.Н. Мякотин. – М., 1955. – 216с.
133655
  Терещенко В.И. Анализ выполнения плана себестоимости добычи угля на шахте / В.И. Терещенко. – М., 1958. – 43с.
133656
  Поклад И.И. Анализ выполнения плана технического развития предприятий текстильной и легкой промышленности. / И.И. Поклад. – М, 1965. – 40с.
133657
  Старичков И.Г. Анализ выполнения производственной программы промышленного предприятия / И.Г. Старичков. – М., 1954. – 148с.
133658
  Федоров А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 1609-4646


  В статье дается анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера («Медиатекст, который произвел на меня сильное впечатление», «Медиатекст, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим», «Анализ одного эпизода из ...
133659
  Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия / С.Ф. Литовко. – Москва, 1967. – 190с.
133660
  Баубинас Ромас Вацлово Анализ выращивания и некоторые совйства высокоомных кристаллов п- и р-CdSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баубинас Ромас Вацлово; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
133661
  Нагорный Л.Я. Анализ высокочастотных усилительных схем на полупроводниковых триодах / Л.Я. Нагорный. – Львов, 1958. – 104с.
133662
  Карпов Ю.А. Анализ высокочистых неорганических веществ: (Современ. состояние и перспективы развития аналит. химии). / Ю.А. Карпов. – М., 1988. – 29с.
133663
   Анализ вычислительных погрешностей методов реализации физико-математических моделей миграции веществ в почвогрунтах / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий, Э Гулевич, , М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 67-70. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
133664
  Петров Р.И. Анализ вычислительных работ по используемым ресурсам / Р.И. Петров. – М., 1976. – 55с.
133665
  Левит А.М. Анализ газа при разведке месторождений / А.М. Левит. – М, 1974. – 223с.
133666
  Туровцева З.М. Анализ газов в металлах / З.М. Туровцева, Л.Л. Кунин. – М.-Л., 1959. – 392с.
133667
  Блаженнова А.Н. Анализ газов в химической промышленности / А.Н. Блаженнова. – М., 1954. – 328с.
133668
  Бунге Н.А. Анализ газов по способу Бунзена-Дойера. – Киев : Типография Имераторского университета Св.Владимира, 1894. – 41с.
133669
  Клячко Ю.А. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. / Ю.А. Клячко. – М., 1954. – 596с.
133670
  Баранов Александр Михайлович Анализ гарвитационных полей на основе классификации Петрова их конструирование и композиция : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02. / Баранов Александр Михайлович ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1976. – 13 с.
133671
  Вейр Б. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. Вейр. – Москва : Мир, 1995. – 400 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-03-002795-5
133672
   Анализ генома. Методы. – М., 1990. – 247с.
133673
  Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов. / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс. – М., 1982. – 405с.
133674
  Повышев Анатолий Степанович Анализ геологического развития и оценка перспектив нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Повышев Анатолий Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
133675
  Пимштейн И.Г. Анализ геолого-геофизических информаций на мини-ЭВМ с применением статистических методов : Практикум по курсу "Геологическая интерпретация геофизических данных" / И.Г. Пимштейн, М.И. Рыскин; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1986. – 48с.
133676
  Рыскин М.И. Анализ геолого-геофизической информации на мини-ЭВМ с применением корреляционных методов. / М.И. Рыскин, И.Г. Пимштейн. – Саратов, 1983. – 64с.
133677
  Дикмарова Л.П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки / Л.П. Дикмарова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 156с.
133678
   Анализ геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. – Москва, 1960. – 319-338с.
133679
  Хаитова Н.М. Анализ гетерогенности скорости репликации ДНК в геноме человека и животных. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Хаитова Н.М.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1980. – 20л.
133680
  Оганесян Г.А. Анализ гласных электроакустическим методом в зависимости от пола и регистра, применительно к армянскому произношению : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Г. А.; Ерев.ГУ, физ. мат. фак., Каф. электрич. и физики колебани. – Ереван, 1950. – 9л.
133681
  Кузнецов Г.Е. Анализ гравитационного и магнитного полей в связи с изучением тектоники Удмуртии и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Кузнецов Г.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 24л.
133682
  Мунтян Э. Анализ граф-схемных алгорифмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунтян Э.; ЛГУ. – Л., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
133683
  Терехина А.Ю. Анализ даннх методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М., 1986. – 166с.
133684
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – М
1. – 1982. – с.
133685
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – Москва
2. – 1982. – 239 с.
133686
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере : учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 368 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0356-8
133687
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
133688
  Александров В.В. Анализ данных на ЭВМ / В.В. Александров. – Москва, 1990. – 191с.
133689
  Кокс Д. Анализ данных типа времени жизни / Д. Кокс, Д. Оукс. – М, 1988. – 191с.
133690
  Ясыр А. Анализ движений Рудольфа Лабана // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 42-51


  Система анализа движений была создана Рудольфом Лабаном (1879-1958), чехословацким танцовщиком, хореографом и преподавателем, который был наставником многих великих звезд современного танца. Р. Лабан исследовал процессы движения как в современных и ...
133691
   Анализ движения небесных тел и их наблюдений. – Рига, 1982. – 135с.
133692
   Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений. – Рига, 1988. – 231с.
133693
  Лайранд Д.Б. Анализ движения протоплазмы в плазмодии миксомицета : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лайранд Д.Б.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21л.
133694
  Вонбан Ф.О. Анализ движения спутника с помощью радио-приема / Ф.О. Вонбан, 1961. – 16с.
133695
   Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения. – Рига, 1986. – 154с.
133696
  Тисленко В.И. Анализ двухканальных моноимпульсных радиопеленгаторов при пеленговании источников, расположенных за радиогоризонтом : Автореф... канд. техн.наук: 05.292 / Тисленко В. И.; МВССО РСФСР, Том. политехн. ин-т. – Томск, 1972. – 23л.
133697
  Давыдов Ю.М. Анализ двухкнальных методов амплитудной оброботки сигнала : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Давыдов Ю.М.; Моск. авиац. ин-т. – М., 1971. – 15л.
133698
  Мартынова О.П. Анализ двухуровневой иерархической многокритериальной маршрутизации в компьютерных сетях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 125-129
133699
  Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; Мин. транспорта Рос. Фед. ; Фед. гос. образовательное учреждение высш. проф. образования ; Ульяновское высш. авиац. училище гражданской авиации ; МОН Рос. Фед. и др. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 431 с. – ISBN 978-5-7514-0182-5
133700
  Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961. – 17л.
133701
  Громов Павел Сергеевич Анализ действия полианионов на хроматин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Громов Павел Сергеевич; АМН СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментаьлной медицины. – М., 1979. – 26л.
133702
  Кайданов Л.З. Анализ действия полового отбора в популяциях животных. (Куры, дрозофила) : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайданов Л.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
133703
  Тимейко В.Н. Анализ действия фторацетата натрия на некоторые виды животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимейко В. Н.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 23л.
133704
  Лантратова А.С. Анализ дендрофлоры Карелии / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1985. – 107с.
133705
  Шагалеева Г. Анализ детерминант дивидендной политики компаний // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются современные тенденции дивидендной политики компаний на развивающихся рынках капитала, в том числе в странах с переходной экономикой. На основе результатов эконометрического анализа панельных данных по компаниям России, Польши и ...
133706
  Дюрелли А. Анализ деформаций с использованием муара. / А. Дюрелли, В. Паркс. – М., 1974. – 359с.
133707
  Пивоварова О. Анализ деяких особливостей діяльності вищих навчальних закладів США / О. Пивоварова, О. Романовський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 51-60
133708
   Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии. 1986-1990 гг.. – Минск, 1992. – 87с.
133709
  Дьяченко И.П. Анализ деятельности Кайбицкого нерестово-вырастного хозяйства по формированию стада сазана в Куйбышевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Дьяченко И.П. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19 с.
133710
  Шехин В.Г. Анализ деятельности предприятий в сфере научно-технического прогресса / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1987. – 96 с.
133711
  Белоусенко Г.Ф. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий в новых условиях / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1971. – 223с.
133712
  Щукин И.И. и др. Анализ динамики курса доллара по отношению к рублю РФ за 2000 г. // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 53-58. – ISBN 5-88512-242-1
133713
  Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 113-124. – ISSN 0374-3896


  Дана оценка научного потенциала и исследовательской деятельности университета и показана его роль в обучении студентов , развитии экономики, науки, образования в Украине.
133714
  Орлов В.И. Анализ динамики природных условий и ресурсов / В.И. Орлов. – Москва : Наука, 1975. – 275с.
133715
  Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынку : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
133716
   Анализ динамики роста биологических объектов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
133717
  Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства / В.К. Озеров. – Новосибирск, 1984. – 266с.
133718
  Лекявичюс Р. Анализ динамики цитогенетического действия некоторых производных пурина с алкилирующими группами и сравнение их действия с действием чистых алкилирующих соединений на клетки человека в культуре ткан : Автореф... канд. биол.наук: / Лекявичюс Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра биохимии - биофизики - генетики. – Вильнюс, 1967. – 23л.
133719
  Стахив П.Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками / П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1988. – 153с.
133720
   Анализ динамических режимов работы асинхронного турбогенератора со статорным возбуждением. – К., 1979. – 48с.
133721
  Хромушкин Анатолий Васильевич Анализ динамического поведения упругих оболочек под действием нестационарных акустических волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромушкин Анатолий Васильевич; МГУ. – М., 1974. – 16л.
133722
  Макаренко Н.Б. Анализ динамического поведения цилиндрических оболочек при неосесимметричном внешнем давлении : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.07.03 / Макаренко Н. Б. ; МВ и ССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1984. – 17 с.
133723
  Уилкокс Р.Б. Анализ динамического свойства и моделирование функций систем административного управления / Р.Б. Уилкокс. – М., 1963. – 45с.
133724
  Самойлов Н.Г. Анализ динамической устойчивости гибких направляющих устройств (проводников) шахтных подъемных установок : Автореф... канд. техн.наук: / Самойлов Н.Г.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 15л.
133725
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
133726
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; Ит-г гидромеханики. – К., 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.118
133727
  Вайникко Г.М. Анализ дискретизационных методов / Г.М. Вайникко. – Тарту, 1976. – 161с.
133728
  Борзенков Анатолий Владимирович Анализ дифракционных полей в многоэлементных ограниченных открытых ленточных структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Борзенков Анатолий Владимирович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 23л.
133729
  Бойко В.А. Анализ диффузионных процессов в неоднородоно освещенном полупроводнике и разработка методик исследования неоднородности полупроводников : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко В. А.; Одес.ГУ. – Одесса, 1983. – 18л.
133730
  Коробкова Г.В. Анализ дождевого стока / Г.В. Коробкова. – Ленинград : Наука, 1990. – 126с.
133731
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133732
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса". // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133733
  Горькова В.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации / В.И. Горькова, Т.И. Гусева. – М, 1974. – 60с.
133734
   Анализ драматического произведения : Межвуз. сборник. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 366 с. – ISBN 5-288-00126-Х
133735
  Кюллик Э.А. Анализ естественных и химических волокон методом пиролизной газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: / Кюллик Э.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 27л.
133736
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1972. – 42с.
133737
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1973. – 55с.
133738
  Ляликов Ю.С. Анализ железных и марганцевых руд. / Ю.С. Ляликов. – М., 1954. – 272с.
133739
   Анализ железных, марганцевых руд и агломератов / Перед загл. авт. : Ю.С. Ляликов, Н.С. Ткаенко, А.В. Добржанский, В.И. Сакунов. – Москва : Металлургия, 1966. – 312 с. : 44 рис.
133740
  Тимпко В.А. Анализ жизненных форм растений и его значение в решении вопроса преобразования природных насаждений грецкого ореха Южной Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимпко В. А.; Глав. Ботан. сад. АН СССР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 13л.
133741
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
1. – 1932. – 428с.
133742
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
2. – 1932. – 374с.
133743
  Гуцуляк В.Н. Анализ заболеваемости алопецией в связи с эколого-геохимической ситуацией в г.Черновцы : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 53-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
133744
  Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования / Н.Ф. Шатилов. – Новосибирск, 1974. – 250с.
133745
  Лямин Э.А. Анализ зависимости импульсных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лямин Э.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 17л.
133746
  Церлевская Е.С. Анализ заключительного баланса совхозов и колхозов. / Е.С. Церлевская. – М, 1973. – 95с.
133747
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – Киев
1. – 1967. – 72с.
133748
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
2. – 1967. – 88с.
133749
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 79с.
133750
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 136с.
133751
  Рыженков А.В. Анализ закономерностей изменения структуры личного потребления (на матер. Австрии). : Автореф... канд. экон.наук: / Рыженков А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1980. – 16л.
133752
  Смоленская И.Н. Анализ закономерностей синтеза РНК в митотическом цикле в связи с ее ролью в регуляции размножения клеток : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Смоленская И.Н.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
133753
  Алиев Ф.Ш. оглы Анализ закономерностей формирования и прогноз режима грунтовых вод Ширванской степи в условиях орошения : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.06 / Алиев Ф. Ш. оглы; М-во геол .СССР, М-во геол. УзССР, Ин-т гидрогеол. и инженерн. геол. – Ташкент, 1979. – 21л.
133754
  Сакков Э.Э. Анализ закритической стадии упруго-пластических пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сакков Э.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133755
  Тунгусова Е.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта обеспечения эфективности производства // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-52. – ISSN 1812-3910
133756
   Анализ застройки новых жилых районов Киева и других городов УССР. – Москва, 1967. – 92 с.
133757
  Гарипов К.Н. Анализ затрат на материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М, 1981. – 144с.
133758
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1991. – 109с.
133759
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат по стадиям экономического цикла изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1989. – 82с.
133760
  Полякова Т.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т.С. Полякова. – М., 1983. – 129с.
133761
  Разумов Л.В. Анализ земско-статистических подворных описаний крестьянских хозяйств : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00.,07.00.09 / Разумов Л.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 26 с.
133762
   Анализ знакомых систем. История логики и методологии науки. – К., 1986. – 146с.
133763
   Анализ знаний учащихся по механике на основе итогов вступительных экзаменов : [ Метод. пос. ]. – Чебоксары, 1972. – 23с. – Список лит. : с. 22-23 (13 назв.)
133764
  Рытикова Л.С. Анализ зриетльных раздражителей и роль гиперстритума в условнорефлекторной деятельности кур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Рытикова Л.С.; КГУ. – К, 1980. – 189л.
133765
  Рытикова Л.С. Анализ зрительных раздражителей и роль гиперстриатума в усолвнорефлекторной деятельности кур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Рытикова Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
133766
  Гаврилов Ю.В. Анализ и выбор комплексов технических средств АСУ / Ю.В. Гаврилов. – М., 1977. – 327с.
133767
  Булатов А.А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы / А.А. Булатов, А.А. Соболевский, С.Т. Мартиросян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-35. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены действия по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы. Представленные методы могут применяться для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Даны ...
133768
   Анализ и выделение сейсмических сигналов. – Москва : Мир, 1986. – 237с.
133769
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133770
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2005. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133771
   Анализ и диагностирование электронных устройств. – Владивосток, 1986. – 134с.
133772
  Яковлева Л.Ф. Анализ и изолирование некоторых хинолинов на основе их комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Яковлева Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 22л.
133773
  Каспржак Г.М. Анализ и изыскание способов улучшения технологических и энергетических свойств источников питания для дуговой сварки : Автореф... д-р тех.наук: / Каспржак Г.М.; Ин-т электросварки. – М, 1967. – 62л.
133774
  Киршбаум Д. Анализ и интерпретация двухчастичной амплитуды упругого процесса рассеяния с помощью группы 0(3,С) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Киршбаум Д.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1974. – 16л.
133775
  Ляховицкий Ф.М. Анализ и интерпретация отраженных волн : Обзор / Ф.М. Ляховицкий, М.В. Невский; МингеоСССР; ВИЭМС; МГУ. – Москва, 1972. – 43с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
133776
   Анализ и интерпретация пространственно-распределённых структур. – Свердловск, 1988. – 79с.
133777
  Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / А. Эренберг. – М, 1981. – 406с.
133778
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей. / Г.Л. Стадников. – 2-е изд., перераб. – М.Л., 1936. – 216с.
133779
  Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК / П.И. Гайдуцкий. – М., 1989. – 159с.
133780
  Буглай В.Б. Анализ и критика взглядов индийских буржуазных экономистов по некоторым вопросам госкапиталистического развития Индии : Автореф... канд. эконнаук: / Буглай В. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1967. – 20л.
133781
   Анализ и машинное проектирование электронных цепей. – К., 1980. – 227с.
133782
  Саркисов В.А. Анализ и методические принципы разведки газовых месторождений карбонатного комплекса верхней юры Восточной Туркмении и Западного Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.17 / Саркисов В.А. ; Всес. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
133783
   Анализ и моделирование использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Днепропетровск, 1987. – 128с.
133784
   Анализ и моделирование личного потребления. – Вильнюс, 1973. – 205с.
133785
  Цветков В.М. Анализ и моделирование некоторых процессов управления народным хозяйством НР Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Цветков В. М.; КИНХ. – К., 1981. – 16л.
133786
  Федорова Т.А. Анализ и моделирование покупательского спроса. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Федорова Т.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
133787
  Тамм Г Б. Анализ и моделирование производственных систем / Г Б. Тамм, . – Москва, 1987. – 191с.
133788
   Анализ и моделирование промышленного производства в условиях интенсификации экономики. – Днепропетровск, 1988. – 176с.
133789
   Анализ и моделирование процессов управления в экономике. – Днепропетровск, 1981. – 145с.
133790
  Грязнов Б.Т. Анализ и моделирование стоимости в экономических процессах / Б.Т. Грязнов. – Горький, 1973. – 176с.
133791
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Дис... канд . физ-мат.наук: 01.05.01 / Роча Ф.М.; КУ. – Киев, 1995. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
133792
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.05.01 / Роча Фуэнтес Мануэль; КГУ. – К., 1995. – 17л.
133793
   Анализ и моделирование экономических взаимосвязей. – М., 1988. – 191с.
133794
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1978. – 150с.
133795
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1979. – 164с.
133796
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1980. – 125с.
133797
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1981. – 148с.
133798
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1982. – 144с.
133799
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1984. – 127с.
133800
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1987. – 134с.
133801
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1989. – 113с.
133802
   Анализ и обоснование хозяйственных решений. – Москва, 1991. – 133 с.
133803
  Кудренко А.И. Анализ и обочнование эффективных форм и методов идейно-политичекого воспитания спортсменов высокой квалификации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Кудренко А.И.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1982. – 21л.
133804
   Анализ и обработка гидрометеорологической информации. – Москва, 1983. – 62с.
133805
  Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – М., 1948. – 252с.
133806
   Анализ и обработка математических текстов. – К., 1984. – 83с.
133807
  Горелов В.А. Анализ и обработка результатов высокоточных створных измерений : аналитический обзор / В.А. Горелов; под ред. Е.Б. Клюшина. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1976. – 75 с.
133808
  Быков Р.Е. Анализ и обработка цветных и объемных изображений / Р.Е. Быков, С.Б. Гуревич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
133809
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических веществ / Г. Мейер. – Х.-К., 1935. – 679с.
133810
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических соединений / Г. Мейер. – Л., 1937. – 458с.
133811
  Дудинов В.Н. Анализ и оптимальная обработка результатов поверхностной фотометрии планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Дудинов В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 13л.
133812
   Анализ и оптимальный синтез на ЭВМ систем управления. – Москва : Наука, 1984. – 343с.
133813
   Анализ и оптимизация операторской деятельности. – М., 1986. – 120с.
133814
  Соболевский М.И. Анализ и оптимизация структур матричных вычислительных систем / М.И. Соболевский. – М, 1979. – 168с.
133815
  Лохмотко В.В. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания / В.В. Лохмотко, К.И. Пирогов. – Минск, 1991. – 191с.
133816
   Анализ и оценка библиотечно-информационной деятельности. – Л., 1989. – 160с.
133817
  Федорова Е. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся ранках / Е. Федорова, О. Безрук // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0042-8736
133818
   Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем. – М., 1978. – 318с.
133819
  Мельник В М. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / В М. Мельник, . – М., 1990. – 133с.
133820
  Езерский П.П. Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии. / П.П. Езерский. – М, 1969. – 176с.
133821
  Белов А. Анализ и планирование издержек обращения / А. Белов. – М., 1951. – 183с.
133822
  Ефремова Людмила Владимировна Анализ и планирование общественного продукта в условиях перевода экономии на интенсивный путь развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремова Людмила Владимировна; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 24л.
133823
  Сатановский Р.Л. Анализ и планирование организационного уровня производства / Р.Л. Сатановский. – М., 1982. – 151с.
133824
  Косенко Г.Ф. Анализ и планирование рентабельности промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенко Г. Ф.; МВ иССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
133825
  Коваленко Т.И. Анализ и планирование соотношений между ростом производительности труда и заработной платы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко Т.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
133826
   Анализ и планирование топливно-энергетического комплекса Сибири. – Новосибирск, 1988. – 163с.
133827
  Клепиков Н.П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия. / Н.П. Клепиков, С.Н. Соколов. – М, 1964. – 184с.
133828
   Анализ и планирование эффективности промышленного производства. – Алма-Ата, 1984. – 142с.
133829
  Доблаев Л.П. Анализ и понимание текста. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1987. – 69,2с.
133830
  Чипулис Анализ и построение текстов цифровых программно-управляемых устройств / Чипулис, С.Г. Шаршунов. – М., 1992. – 223с.
133831
  Томпсон Ф.Д. Анализ и предсказание погоды численными методами. / Ф.Д. Томпсон. – М., 1962. – 239с.
133832
  Барашенков В.В. Анализ и преобразование операторных схем алгоритмов / В.В. Барашенков. – Л, 1979. – 102с.
133833
   Анализ и применение математических моделей экономической динамики. – Новосибирск, 1990. – 119с.
133834
  Трофименко А.П. Анализ и принципы построения структур генерирования реактивной мощности типографическим методом / А.П. Трофименко; АН УССР; Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – 34с. – Препринт-325
133835
  Кацура С.Н. Анализ и проблемы становления региональных инновационных систем в Украине // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 74-81. – ISSN 1729-7206
133836
  Ефимов В.М. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонентов / В.М. Ефимов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 72 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 63-69
133837
  Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых связей / И.Г. Николаева. – М., 1981. – 103с.
133838
   Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны среды. – Пермь, 1979. – 149с.
133839
  Мисюнас А.А. Анализ и прогноз непроизводственного потребления / А.А. Мисюнас, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1983. – 219с.
133840
  Яковлева Л.П. Анализ и прогноз опасных и особо опасных осадков, гроз и метелей на северо-западе Европейской территории СССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Яковлева Л.П. ; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 15 с.
133841
  Петерсен С. Анализ и прогноз погоды / С. Петерсен. – Л, 1961. – 652с.
133842
  Богаткин О.Г. Анализ и прогноз погоды для авиации / О.Г. Богаткин, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232с.
133843
  Саркисян С.А. и др. Анализ и прогноз развития больших технических систем / С.А. и др. Саркисян. – М., 1983. – 280с.
133844
   Анализ и прогноз формирования и использования производственных фондов и мощностей. – М., 1983. – 219с.
133845
  Арзамаскин В.И. Анализ и прогнозирование развития хозяйства области на базе межотраслевого баланса / В.И. Арзамаскин. – Томск, 1983. – 105с.
133846
   Анализ и прогнозирование развития экономики региона. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226 с.
133847
  Соловьев Ю.П. Анализ и прогнозирование структуры потребительских расходов / Ю.П. Соловьев, С.Г. Друкер. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
133848
  Андрикене Селямуте Юозовна Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур при помощи производственных функций : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.15 / Андрикене Селямуте Юозовна ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25
133849
   Анализ и прогнозирование экономики региона. – М., 1984. – 272с.
133850
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа / А.Н. Важнов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 275с
133851
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Важнов А.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
133852
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 44с.
133853
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 45с.
133854
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. – М., 1967. – 64с.
133855
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации : Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация механизир. обработкт экон. информации". – Москва : Статистика, 1969. – 288 с.
133856
  Беспалов В.П. Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. / В.П. Беспалов. – Москва, 1967. – 94с.
133857
  Страхова Л.П. Анализ и проектирование организации процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 67с.
133858
  Овсянников О.А. Анализ и проектирование процессов управления / О.А. Овсянников. – М, 1979. – 82с.
133859
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1988. – 132с.
133860
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1990. – 130с.
133861
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – К., 1970. – 184с.
133862
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1971. – 184с.
133863
  Курган Л.И. Анализ и пути повышения производительности труда в животноводстве колхозов (на примере колхозов Краснокутского района Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594. / Курган Л. И.; Харьк. с.-х. ин-т. – Х., 1968. – 20л.
133864
  Гулиев Г.М. Анализ и пути повышения рентабельности железных дорог. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.12 / Гулиев Г.М.; Азерб.ин-т.народ.хоз-ва. – Баку, 1976. – 32л.
133865
  Ковалевская Г.П. Анализ и пути повышения эффективности рационализации и изобретательства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалевская Г.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
133866
  Дмитриев А.М. Анализ и пути совершенствования методов определения газоносности угольных месторожденийёё / А.М. Дмитриев. – М., 1975. – 52с.
133867
  Гуревич Ю.Л. Анализ и развитие методов управления продуктивностью периодических и непрерывных процессов культивирования микроорганизмов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Гуревич Ю.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
133868
  Бутина И.В. Анализ и разделение изомерных фталевых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бутина И.В. ; Уральск. филиал. Акад. наук СССр. – Свердловск, 1963. – 22 с.
133869
  Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : Учеб. пособие для студ. эконом. вузов / КНЭУ; Авт.: В.П.Савчук, С.И. Прилипко,Е.Г. Величко. – Київ : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304c. – ISBN 966-95332-0-2
133870
  Гулинский П.Я. Анализ и разработка методики проектирования развитых внутренних языков. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Гулинский П.Я.; АН УССР. – К, 1986. – 16л.
133871
   Анализ и распознавание речевых сигналов на ЭВМ. – М., 1975. – 167с.
133872
  Галецкий Ф.П. Анализ и расчет быстродействующих схем : Автореф... канд. техн.наук: / Галецкий Ф.П.; Ин-т точной механики и вычислит техники АН СССР. – М., 1967. – 36л.
133873
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
1. – 1969. – 371с.
133874
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
2. – 1969. – 388с.
133875
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Текст лекций / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 40с.
133876
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Учебное пособие / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 72с.
133877
  Советов Н.М. Анализ и расчет лампы бегущей волны и ее гибридов методом фазовой плоскости / Н.М. Советов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1974. – 221с.
133878
  Вершинина Л.К. Анализ и расчет максимального дождевого стока и гидрографов паводков рек Приморского края. : Автореф... канд. техн.наук: / Вершинина Л.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 9л.
133879
  Тэлер Д. Анализ и расчет нелинейных систем автоматического управления. / Д. Тэлер, М Пестель, . – М-л, 1964. – 488с.
133880
  Пупков К.А. Анализ и расчет нелинейных систем с помощью функциональных степенных рядов / К.А. Пупков, Н.А. Шмыкова. – М, 1982. – 150с.
133881
  Стогний Б.С. Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока / Б.С. Стогний. – Киев : Наукова думка, 1972. – 140с.
133882
  Давидов П.Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов / П.Д. Давидов. – М., 1967. – 144с.
133883
  Нагорный Л.Я. Анализ и расчет усилительных схем / Л.Я. Нагорный. – К., 1963. – 244с.
133884
  Налимов Юрий Владиславович Анализ и расчеты сроков вскрытия устьевых областей рек Сибири : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Налимов Юрий Владиславович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
133885
  Мухтарова Т.А. Анализ и решение системы уравнений гитдродинамики и химической кинетики плазменной струи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухтарова Т.А.; Азебр.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
133886
  Пузиков П.Д. Анализ и синтез - от мысли к вещи / П.Д. Пузиков. – Минск, 1969. – 136 с.
133887
  Айсагалиев С.А. Анализ и синтез автономных нелинейных систем автоматического управления / С.А. Айсагалиев. – Алма-Ата, 1980. – 243с.
133888
  Чаплин А.Ф. Анализ и синтез антенных решеток / А.Ф. Чаплин. – Львов : Вища школа, 1987. – 180с.
133889
  Бурова И.Н. Анализ и синтез в познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бурова И. Н.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 20л.
133890
  Шептулин А.П. Анализ и синтез в познании / А.П. Шептулин. – Москва, 1965. – 32с.
133891
  Лагоша А Б. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. / А Б. Лагоша, В.Г. Шаркович. – М, 1978. – 263с.
133892
  Каверкин И.Я. Анализ и синтез измерительных систем. / И.Я. Каверкин, Э.И. Цветков. – Л., 1974. – 156с.
133893
  Звидрина М.П. Анализ и синтез информации при подготовке ретроспективного указателя // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 40-44. – ISSN 0869-6020


  Представлены результаты распознавания аналитических приемов в типовом процессе создания ретроспективного научно-вспомогательного библиографического указателя. Выделены необходимые знания, умения и навыки библиографов, значимые для ретроспективного ...
133894
  Катков М.С. Анализ и синтез линейных детерминированных и стохастических систем регулирования / М.С. Катков, В.М. Кушуль. – Л, 1977. – 88с.
133895
  Айзинов М.М. Анализ и синтез линейных радиотехнических цепей в переходном режиме / М.М. Айзинов. – Ленинград, 1968. – 376с.
133896
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов. Аналоговые и цифровые фильтры / А.Г. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280с.
133897
   Анализ и синтез методов адресации мини- и макро- ЭВМ. – К., 1977. – 22с.
133898
   Анализ и синтез механизмов : Сб. статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 284 с.
133899
   Анализ и синтез механизмов. – Алма-Ата, 1983. – 119с.
133900
   Анализ и синтез механизмов и теория передач. – Москва : Наука, 1965. – 116 с.
133901
  Малиновский Б.Н. Анализ и синтез мини-- ЭВМ / Б.Н. Малиновский. – Киев : Наукова думка, 1976. – 174с.
133902
  Баринов А.К. Анализ и синтез многозначных микропрограммных автоматов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13,01 / Баринов А.К.; Харьков.ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1979. – 25л.
133903
  Эль Рашини Анализ и синтез многофункциональных подающих и зажимных механизмов прутковых автоматов. : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.01 / Эль Рашини Х.А.; КПИ. – К, 1994. – 17л.
133904
  Кроне Ю. Анализ и синтез мультипликативных моделей канальных фильтров. : Автореф... канд. технич.наук: 05.12.02 / Кроне Ю.; Харьков. политехн. ин-тут им. Ленина. – Харьков, 1981. – 19л.
133905
  Павлов А.А. Анализ и синтез нелинейных прогнозирующих фильтров. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Павлов А.А.; КПИ. – К., 1970. – 20л.
133906
  Ткаченко В.И. Анализ и синтез неоднородностей с кусочно-линейной границей в прямоугольных волноводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ткаченко В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 15л.
133907
  Щевьев П Ю. Анализ и синтез неоднородных акустических сред / П Ю. Щевьев, . – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 216с.
133908
  Михайлов Ф.А. Анализ и синтез нестационарных линейных систем / Ф.А. Михайлов. – М., 1977. – 296с.
133909
  Руденко В.С. Анализ и синтез преобразователей с постоянной и переменной структурой. / В.С. Руденко, В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик. – Киев, 1983. – 64с.
133910
  Залесский В.В. Анализ и синтез пьезоэлектрических преобразователей / В.В. Залесский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 152с.
133911
  Петров А.В. Анализ и синтез радиотехнических комплексов / А.В. Петров, А.А. Яковлев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248с.
133912
   Анализ и синтез речи. – Минск, 1991. – 86с.
133913
  Исобе Т. Анализ и синтез самонастраивающихся систем с возмущением по параметрам в применении к автоматическому управлению производственными объектами. / Т. Исобе, Т. Тотани. – Москва, 1963. – 30с.
133914
   Анализ и синтез систем автоматического управления. – М., 1968. – 406с.
133915
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 256 с.
133916
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 248 с.
133917
  Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике / Ю.И. Черняк. – Москва, 1970. – 151с.
133918
  Макаренко В.В. Анализ и синтез систем коррекции временных искажений в аппаратуре магнитной звукозаписи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.08 / Макаренко В.В.; Лен. ин-т киноинж. – Л., 1986. – 18л.
133919
  Хилюк Л.Ф. Анализ и синтез систем оптимизации с двухбалльной оценкой показателя качества : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Хилюк Л.Ф.; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
133920
   Анализ и синтез систем управления и контроля. – К., 1976. – 97с.
133921
  Воронин Л.Г. Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных / Л.Г. Воронин. – Ленинград, 1952. – 200с.
133922
  Грешилов А.А. Анализ и синтез стохастических систем: параметр. модели и конфлюент. анализ. / А.А. Грешилов. – М., 1990. – 319с.
133923
  Агзамов Ш.Ш. Анализ и синтез структур разрядно-аналоговых вычислительных систем и устройств / Ш.Ш. Агзамов. – Київ, 1981. – 60с.
133924
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 44с.
133925
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 40с.
133926
  Таубман Е.И. Анализ и синтез теплотехнических систем / Е.И. Таубман. – М., 1983. – 177с.
133927
  Шаталин В.А. Анализ и синтез технологических систем / В.А. Шаталин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 193с.
133928
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ / Ю.Ю. Кесс. – М., 1986. – 167с.
133929
  Кафаров В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 432с.
133930
   Анализ и синтез цифрового сеточного микропроцессора для решения уравнений теории поля. – К., 1978. – 55с.
133931
  Беллерт С. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел. / С. Беллерт, Г. Возняцки. – М., 1972. – 332с.
133932
   Анализ и синтез элементов и структур управляющих ЭВМ. – Омск, 1986. – 149с.
133933
  Евдокимов В.И. Анализ и синтез, как категории диалектической логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евдокимов В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1957. – 15л.
133934
  Андрущенко А.И. Анализ и систематизация научных подходов к формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 126-136. – ISSN 0132-1625
133935
  Фант Г. Анализ и ситез речи. / Г. Фант. – Новосибирск, 1970. – 168с.
133936
  Мулуд Н. Анализ и смысл / Н. Мулуд. – Москва : Прогресс, 1979. – 347с.
133937
  Рогачева Н.Н. Анализ и сопоставление различных уточнений теории тонких оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогачева Н. Н.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – Москва, 1974. – 14л.
133938
  Згуровский М.З. Анализ и управление односторонними физическими процессами / М.З. Згуровский, А.Н. Новиков; МОУ, HТУ Украины "КПИ". – Киев : Наукова думка, 1996. – 328c. – ISBN 966-00-0001-4
133939
   Анализ и учёт хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. – М., 1957. – 231с.
133940
   Анализ и формализация измерительного эксперимента. – Ленинград, 1986. – 67 с.
133941
  Кокодей Т.А. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford" методом обратной индетификации (1992-1996 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 26-32 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133942
  Дривотин Олег Игоревич Анализ и формирование динамики интенсивных потоков заряженных частиц в продольном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дривотин Олег Игоревич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
133943
   Анализ и формирование организационной структуры промышленного предприятия. – Новосибирск, 1983. – 182с.
133944
  Бурема С. Анализ и элементы синтеза электромагнитных систем феррозондов со стержневыми сердечеами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Бурема С.; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – К., 1995. – 17л.
133945
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация алгоритмов над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А. Б.; ПО "Кинескоп", Львовс. констр. бюро "Эротрон". – Львов, 1990. – 196л. – Бібліогр.:л.125-134
133946
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А.Б.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
133947
  Приступа Г.Н. Анализ идейного содержания литературного произведения: Учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1987. – 113с.
133948
  Сахарцева И.И. Анализ издержек производства с учетом факторов рыночной экономики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.136-138
133949
  Мазлумян С.А. Анализ изменений структуры сообществ бентоса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мазлумян С. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1989. – 24л.
133950
  Котляров О.Н. Анализ изменчивости морфологических признаков трех видов подсемейства Mikrotinae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Котляров О.Н.; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 18л.
133951
   Анализ измерительных информационных систем. – Ташкент, 1984. – 176с.
133952
  Еги М.Г. Анализ изображения трехмерных сцен по текстуре поверхностей объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 0513.01 / Еги М.Г.; Ин-т.кибернетики Ан ЭССР. – Таллин, 1980. – 18л.
133953
   Анализ изотопного состава подземных вод. – Москва, 1978. – 33с.
133954
  Пономарев Д.М. Анализ импульсных сигналов при исследовании цепей с распределенными параметрами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Пономарев Д.М.; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1979. – 20л.
133955
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по статусной принадлежности научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 2-12


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением основной классификации, используемой для отражения экономических процессов в стране.
133956
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 8 (152). – С. 2-10


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением Классификации видов экономической деятельности, наполнение содержания которой было осуществлено на основе информации Классификации видов научно-технической ...
133957
  Цитович И.К. Анализ инсектицидов и фунгицидов. / И.К. Цитович, . – М.Л., 1952. – 328с.
133958
   Анализ интенсификации производства. – Чебоксары, 1990. – 119с.
133959
   Анализ интенсификации производства и промышленности стран социалистического содружества. – М., 1988. – 319с.
133960
  Хорин А.Н. Анализ интенсификации производства: вопросы методологии и практики / А.Н. Хорин. – М, 1990. – 172с.
133961
  Радовель М.Р. Анализ интуитивного в науке : Автореф... Канд.филос.наук: 626 / Радовель М.Р.; Ан УССР.Совет.Ин-та философии и Сектора гос.и права. – Киев, 1969. – 21л.
133962
   Анализ информационно-вычислительных систем. – М., 1986. – 128с.
133963
  Мидлоу Ч.Ч. Анализ информационно-поисковых систем / Ч.Ч. Мидлоу. – М, 1970. – 368с.
133964
  Артамонов Г.Т. Анализ информационно-управляющих систем со случайным интервалом квантования сигнала по времени / Г.Т. Артамонов. – Москва, 1977. – 112с.
133965
  Мочалов А.А. Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано можливі інформаційні загрози, що виникають в процесі роботи системи дистанційної освіти. Запропоновано механізм її захисту. The possible threats of the information arising in the process of distance education are analyzed. Mechanism of ...
133966
  Мидлоу Ч.Т. Анализ информационных систем / Ч.Т. Мидлоу. – М, 1977. – 400с.
133967
  Ефимкин В.И. Анализ искажений цветовоспроизведения при передаче цветовой информации методом квадратурной модуляции поднесущей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимкин В.И.; Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1959. – 11л.
133968
  Гричук В.П. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии / В.П. Гричук, Е.Д. Заклинская. – Москва : Географгиз, 1948. – 224с.
133969
  Алешин С.М. Анализ исполнения расходов, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях / С.М. Алешин, В.П. Нефедов. – Москва, 1978. – 222 с.
133970
  Алешин С.М. Анализ исполнения смет расходов бюджетных учреждений / С.М. Алешин. – Москва, 1972. – 159 с.
133971
  Гнатышак Любовь Николаевна Анализ использования и воспроизводства основных производственных фондов в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гнатышак Любовь Николаевна ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1974. – 31 с.
133972
   Анализ использования и методология планирования производственных мощностей. – М., 1981. – 134с.
133973
  Смоленюк П.С. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений / П.С. Смоленюк, К.К. Бондарь. – К., 1993. – 107с.
133974
  Артеменко Н.А. Анализ использования машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях / Н.А. Артеменко. – Москва, 1972. – 151с.
133975
  Деречин В.В. Анализ использования машино-тракторного парка и пути его совершенствования (на прим.колх. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Деречин В. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1982. – 24л.
133976
  Солопенко М.И. Анализ использования оборотных средств в новых условиях / М.И. Солопенко. – К., 1970. – 94с.
133977
  Бородавкин А.Н. Анализ использования оборотных средств предприятия / А.Н. Бородавкин. – М, 1963. – 88с.
133978
  Сорокин В.А. Анализ использования оборотных средств промышленых предприятий в условиях хозяйственной реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Сорокин В.А.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
133979
  Бояринцев А.П. Анализ использования основных производственных фондов в вычислительных центрах и машиносчетных станциях системы Госплана СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1976. – 18с.
133980
  Намазалиев Г.И. Анализ использования основных производственных фондов и влияние их на экономическую эффективность производства (на примере хлопкосеющих колхозов мугано-сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Намазалиев Г.И.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. – Баку, 1970. – 20л.
133981
  Бро Г.Г. Анализ использования основных средств промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – М., 1954. – 64с.
133982
  Гусейнова Э.С. Анализ использования основных фондов в консервной промышленности Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гусейнова Э.С.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1972. – 23л.
133983
  Намазалиев Г.И. оглы Анализ использования основных фондов в снабженческих организациях / Г.И. оглы Намазалиев. – М., 1983. – 144с.
133984
  Доманский В.А. Анализ использования основных фондрв сельского хозяйства / В.А. Доманский. – М., 1978. – 48с.
133985
  Либерман Е.Г. Анализ использования производственных фондов / Е.Г. Либерман, С.Г. Галуза. – М., 1963. – 16с.
133986
  Гарипов К.Н. Анализ использования средств на оплату труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М., 1973. – 144с.
133987
  Сысоева Г.Ф. Анализ использования трудовых ресурсов в промышленности / Г.Ф. Сысоева, Э.И. Крылов. – Л., 1984. – 81с.
133988
   Анализ использования фонда заработной платы и эффективности систем оплаты труда. – Минск, 1976. – 72с.
133989
  Крылов Э.И. Анализ использования фондов экономического стимулирования / Э.И. Крылов. – Л, 1984. – 50с.
133990
  Ермолова О.Н. Анализ источников вторичной информации по геологии / О.Н. Ермолова. – М, 1972. – 83с.
133991
  Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов : Учебное пособие / Ю.А. Мыцык; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1983. – 80с.
133992
  Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1981. – 107с.
133993
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1982 г.. – Петрозаводск, 1983. – 93с.
133994
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1983 г.. – Петрозаводск, 1984. – 102 с.
133995
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1987 г.. – Петрозаводск, 1988. – 75 с.
133996
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1988 г.. – Петрозаводск, 1989. – 72с.
133997
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1989 г.. – Петрозаводск, 1990. – 65 с.
133998
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1990 г.. – Петрозаводск, 1991. – 71 с.
133999
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1991 г.. – Петрозаводск, 1992. – 64 с.
134000
  Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года / Ю.А. Конаржевский. – Челябинск, 1985. – с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,