Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Карабанов М.М. "Актуальність видання визначається вирішальною роллю телебачення в суспільстві..." // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-36
133002
   "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики", всесоюзная конф. молодых исследователей. – Новосибирск, 1989. – 296с.
133003
  Скітепкін М.Ю. Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 537-542. – ISSN 1563-3349
133004
   Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році : збірник матеріалів "круглих столів" / Національний ін=т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Н.В. Грицак ]. – Київ : НІСД, 2008. – 110с. – ISBN 966-554-114-5
133005
  Горбулін В.П. Актуальні аспекти стратегії національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2010. – № 7 (26). – С. 31-50
133006
  Федорчук Д. Актуальні зміни у правовому статусі міноритарних акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 73-76
133007
  Журик О.Ю. Актуальні питання антимонопольно-конкурентного законодавства України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 82-87
133008
   Актуальні питання енергетичного забезпечення України / В.І. Мельник, І.І. Репін, А.Є. Слівак, О.В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 150-158
133009
  Бєлкін М. Актуальні питання забезпечення безпеки бізнесу засобами судового захисту / М. Бєлкін, Ю. Бєлкіна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 44-52.
133010
  Червякова О.Б. Актуальні питання забезпечення державного управління інформаційними ресурсами // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 114-121. – ISSN 0201-7245
133011
  Стратонов В Актуальні питання захисту свідків і потерпілих у контексті пізнавальної діяльності слідчого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 123-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
133012
  Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 297-304. – ISSN 0132-1331
133013
  Зайцев В. Актуальні питання контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах / В. Зайцев, О. Трохименко, Є. Писарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-49. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Здійснено критичний аналіз існуючих нормативних документів з методів контролю вмісту загального йоду та його окремих форм у харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах. The critical analysis of existing normative ...
133014
  Лісова Т. Актуальні питання правового забезпечення управління в галузі використання й охорони земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 84-89
133015
  Марчак В.Я. Актуальні питання практичного застосування поняття "обмежена осудність" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 103-105. – (Правознавство ; Вип. 461)
133016
  Кирєєва І.В. Актуальні питання припинення прав громадян щодо спеціального використання природних об"єктів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 109-113. – ISSN 0201-7245
133017
  Круковес Н.В. Актуальні питання реалізації іпотечних зобов"язань в нотаріальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 379-382. – ISSN 1563-3349
133018
  Фріс І. Актуальні питання реформування інституту нотаріату в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 235-237
133019
  Семенов Г.А. Актуальні питання розвитку іпотечного кредитування в Україні / Г.А. Семенов, Т.І. Гутарова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-177. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
133020
  Тужик В. Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 15-20
133021
  Сіднєва Ж.К. Актуальні питання створення систем управління якістю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 108-111
133022
  Джуринський О.О. Актуальні питання судового захисту від недобросовісної конкуренції // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 171-177
133023
  Слав"янська Н.Г. Актуальні питання сучасного розвитку банківської системи України / Н.Г. Слав"янська, І.А. Слав"янська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 60-69
133024
  Іщук С.І. Актуальні питання територіальної організації промислового комплексу України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 48-56. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
133025
  Пухтецька А.А. Актуальні питання тлумачення та застосування принципу верховенство права в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-125.
133026
  Кухар А.О. Актуальні питання удосконалення інституту міжнародного усиновлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 407-412. – ISSN 1563-3349
133027
  Сагайдак О. Актуальні питання української діаспори США і Канади / О. Сагайдак, О. Шевченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 135-139. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
133028
   Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія і практика : монографія / Драгнєв Ю.В. [ та. ін. ] ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т фіз. виховання і спорту ; [ за заг. ред. Т.Т. Ротерс ]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 371 с. – ISBN 978-966-617-195-8
133029
  Тимошенко О.В. Актуальні питання фінансування наукової діяльності у вищих навчальних закладах України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 239-246
133030
  Олійник Я.Б. Актуальні правові проблеми удосконалення адміністративно- територіального устрою в Україні / Я.Б. Олійник, В.І. Олещенко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 210-216. – ISBN 966-95774-3-8
133031
  Тимчук Т.О. Актуальні проблеми вдосконалення визначення поняття "особисті немайнові права" в теорії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 194-198.
133032
   Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : Дон ДУ
Вип. 11. – 2009
133033
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2003-
Вип. 11. – 2008. – резюме рос укр. та англ. мовами
133034
   Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 2 (32). – 2008
133035
   Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 3 (33). – 2008
133036
   Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 4 (34). – 2008
133037
   Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 1 (35). – 2009
133038
  Петрик І. Актуальні проблеми державної реєстрації нормативно-правових актів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 72-74.
133039
  Дмитроца О.С. Актуальні проблеми екологічної політики сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання екологічної політики як компоненту політики, розглянутої як загальний соціальний феномен. Зокрема, у статті здійснюється спроба визначити сутність екологічної політики з позиції її суб"єкта. Встановлюються суб"єкти ...
133040
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 5 (95). – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
133041
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 6 (96). – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
133042
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 7 (97). – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
133043
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 11 (101). – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
133044
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 12 (102). – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
133045
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 2 (104). – 2010. – резюме англ., укр., рос. мовами
133046
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 3 (105). – 2010. – резюме англ., укр., рос. мовами
133047
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 10 (112). – 2010. – резюме англ., укр., рос. мовами
133048
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 11 (113). – 2010. – резюме англ., укр., рос. мовами
133049
  Степаненко А. Актуальні проблеми економіки і банківська система Київського регіону : аналізують фахівці НБУ / А. Степаненко, І. Разуменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 1605-2005
133050
  Шевцов А.І. Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 80-85
133051
  Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно- деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42. – ISSN 0132-1331
133052
   Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України : матеріали науково-практичної конференції : Київ,24 серпня 2010 р. / МОНУ. – Київ : О.С. Ліпкан, 2010. – 76 с. – На обкл. перед назвою : Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки. – ISBN 978-966-2439-12-0
133053
  Терно С. Актуальні проблеми зовнішнього незалежного оцінювання та сучасної тестології // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (92). – С. 9-13.
133054
  Дзера О.В. Актуальні проблеми інституту правочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 108-114. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
133055
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
Вип. 23. – 2009
133056
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
133057
  Юхно О. Актуальні проблеми координації діяльності правоохоронних органів у стратегії і тактиці держави щодо боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 98-107.
133058
  Грошевий Ю. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України / Ю. Грошевий, О. Капліна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 209-217. – ISSN 0132-1331


  Щодо проекту Кримінального процесуального кодексу України
133059
   Актуальні проблеми кримінального права : навч. посібник / Попович В.М., Ткачук П.А., Андрушко А.В., Логін С.В. ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-667-350-6
133060
  Береславська О. Актуальні проблеми курсової політики України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 16-20
133061
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 5. – 1998. – 202 с.
133062
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 6, ч. 1. – 1998. – 170 с.
133063
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 6, ч. 2. – 1998. – 165 с.
133064
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 6, ч. 3. – 1998. – 151 с.
133065
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 6, ч. 4. – 1998. – 215 с.
133066
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 7, ч. 1. – 1998. – 250 с.
133067
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 7, ч. 2. – 1998. – 251 с.
133068
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 7, ч. 3. – 1998. – 219 с.
133069
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 8. – 1998. – 238 с.
133070
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 19, ч. 2. – 2000. – 203 с.
133071
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 20, ч. 2. – 2000. – 172 с. – зміст англ. мовою
133072
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 21, ч. 1. – 2000. – 208 с.
133073
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 21, ч. 3. – 2000. – 240 с.
133074
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 21, ч. 4. – 2000. – 87 с.
133075
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 22, ч. 1. – 2000. – 219, [1] с.
133076
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 22, ч. 2. – 2000. – 244 с.
133077
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 23, ч. 1. – 2000. – 199 с.
133078
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 23, ч. 2. – 2000. – 224 с.
133079
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 23, ч. 3. – 2000. – 196 с.
133080
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 76, ч. 1. – 2008. – 169 с.
133081
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 78, ч. 1. – 2008. – 177 с.
133082
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 79, ч. 1. – 2008. – 217 с.
133083
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 80, ч. 1. – 2008. – 227 с.
133084
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 80, ч. 2. – 2008. – 229 с.
133085
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 81, ч. 1. – 2008. – 205 с.
133086
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 81, ч. 2. – 2008. – 239 с.
133087
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 82, ч. 1. – 2008. – 171 с. – (Європейські дослідження)
133088
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 83, ч. 1. – 2009. – 366 с.
133089
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 84, ч. 1. – 2009. – 317 с.
133090
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 84, ч. 2. – 2009. – 344 с.
133091
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 85, ч. 2. – 2009. – 138 с.
133092
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 86, ч. 1. – 2009. – 223 с.
133093
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – 2009. – 321 с.
133094
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 94, ч. 1. – 2010. – 215 с.
133095
  Репецький В. Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 169-173. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
133096
   Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір = Urgent issues of international security : ukrainian dimension : матеріали круглих столів, семінарів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнарод. безпеки впродовж 2008-2009 років / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; за заг. ред. О.С. Власюка. – Київ : Стилос, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-193-036-9
133097
  Мамалига А. Актуальні проблеми міської топоніміки і публікації мас-медіа / А. Мамалига, Д. Данильчук // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 72-88.


  У статті розглядається міська топоніміка як важлива складова мовної системи і висвітлюються сучасні тенденції топонімічного розвитку в публікаціях мас-медіа. In the article city toponymy is examined as a constituent of the linguistic system is ...
133098
  Марушкевич А.А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка : до 120-річчя від дня народження Івана Огієнка - митрополита Іларіона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-83. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Проаналізовано матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка - митрополита Іларіона". Висвітлено окремі положення спадщини цього визначного українського вченого, релігійного і державного діяча, які ...
133099
  Андрєєва О.М. Актуальні проблеми національної безпеки України в контексті глобалізації світового розвитку міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 78-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядається структура державних органів забезпечення національної безпеки України, її рівні захисту від найбільш впливових загроз національній безпеці України.
133100
  Вольтовський Б.І. Актуальні проблеми охорони природи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 3-7
133101
  Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навчальний посібник / Ж.М. Пустовіт ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 232с. – ISBN 978-966-373-529-0
133102
  Бисага Ю.М. Актуальні проблеми правового аналізу змісту Конституції України / Ю.М. Бисага, Д.М. Белов // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 10-21.
133103
  Руденко М. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держава у цивільному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 67-71
133104
   Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 23 квітня 2009 р.) / Ген. прокуратура України ; Нац. акад. прокуратури України ; [ ред. кол.: Середа Г.П., Якимчук М.К., Куц В.М. та ін. ]. – Київ : Ген. прокуратура Укр, : Нац. акад. прокуратури Укр., 2009. – 80 с.
133105
  Підмогильний О.О. Актуальні проблеми регулювання сфери державних закупівель в Україні в сучасних політичних та економічних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 93-97. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
133106
  Бабіна О.І. Актуальні проблеми розвитку гімназійної освіти кінця XIX - початку XX століття в Росії та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку важливих проблем, які виникли у процесі розвитку гімназійної освіти в кінці ХІХ - початку ХХ ст. як у Росії, так і в Україні. Проведено їх аналіз, узагальнення та показано причини виникнення.
133107
  Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 14-28. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформаційній, постіндустріальній економіці. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму функціонування економіки; необхідність переходу на інноваційний ...
133108
  Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформативній, постіндустріальній економіці, і необхідність цивілізаційного підходу в економічній теорії. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму ...
133109
  Балабанов Г.В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 17 назв
133110
  Циганов С. Актуальні проблеми синдикування позик за участі міжнародних фінансових організацій / С. Циганов, А. Яншина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 28-32
133111
  Череп А.В. Актуальні проблеми системи державних закупівель та напрями їх усунення / А.В. Череп, О.М. Валентирова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 3-6
133112
   Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ : Фенікс, 2003-. – ISBN 978-966-651-760-2
Вип. 9. – 2009. – 183 с. – резюме укр., англ. мовами
133113
  Бєлкін М.Л. Актуальні проблеми сплати державного мита при подачі позовних заяв до господарських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 177-186.
133114
  Жемеренко Є.В. Актуальні проблеми становлення та розвитку комунальних відносин в Україні : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв
133115
   Актуальні проблеми теорії держави та права : навчальний посібник / Тимченко С.М. [ та ін. ]. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-248-0 (978-966-373-249-7 ч.І)
Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави. – 2008. – 288с.
133116
   Актуальні проблеми теорії держави та права : навчальний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань "Право" за напрямом 6.060.100 "Правознавство" / Є.В. Білозьоров [та ін.] ; за ред. Є.О. Гіди ; МВС України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ, Каф. теор. та іст. держ. і права. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 260 с. – (Студент XXI століття). – ISBN 978-966-2439-04-5


  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Посібник містить теоретичний матеріал із курсу «Актуальні проблеми теорії держави та права», а також програму навчальної дисципліни та робочу навчальну програму. ...
133117
  Тищик Б Актуальні проблеми української державності в сучасній російській історіографії / Б Тищик, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 66–76. – (Серія юридична ; Вип. 48)
133118
  Надурак В.В. Актуальні проблеми універсальної етики // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 94-101
133119
   Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2007 року : у 3-х ч. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4337-8
Ч. 3. – 2007. – 240 с.
133120
  Барановський О.І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 13-32
133121
   Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 1999-
№ 82. – 2009. – додаток до журналу "Міліція України"
133122
   Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 1999-
№ 83. – 2009. – додаток до журналу "Міліція України"
133123
   Актуальні світоглядні та гуманітарні аспекти у викладанні фундаментальних геологічних дисциплін / С.А. Мороз, І.П. Соколов, Заїка-Новацький, Совяк-Круковський, А.А. Кравчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 8-17. – (Геологія ; Вип. 14)


  Світоглядні аспекти сьогоденного геологічного знання набувають пріоритетного значення в підготовці фахівців з університетською освітою в галузі геології. Першорядні наголоси мають бути адресовані посяганню екологічного обшару знань, в якому геології як ...
133124
  Хоронжий Андрій Актуальній методологічні підходи до науки про науку : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1682-2366
133125
  Тригубко П. Актуальніпроблеми визначення механізму відшкодування курсантами витрат, пов"язаних зїх утриманням у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розкрито деякі аспекти визначення механізму, відшкодування витрат, за умови розірвання контракту курсантами у зв"язку з небажанням продовжувати навчання або порушенням військової дисципліни, а також у разі відмови від подальшого проходження військової ...
133126
  Бабушка Л.Д. Актуальність "аксіологічної трійці" В.Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
133127
  Хаснуліна А. Актуальність "спорідненої праці" Г. Сковороди у сучасній українській парадигмі // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 52-56
133128
  Головко О.М. Актуальність "філософії освіти" у світлі становлення болонського процесу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 141-143


  Важливість саме філософії освіти, а не просто освіти як такої, спричинена переоцінокою та переосмисленням специфіки всього Болонського процесу, виокремленням основних засад для формування свідомих і кваліфікованих працівників, що згодом легко зможуть ...
133129
  Страшко Л. Актуальність андрагогічного напряму у педагогічній науці / Л. Страшко, Т. Тищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.69-74. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
133130
  Ліщишин П. Актуальність боротьби із контрабандою на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.86-90
133131
  Шліхта Г.О. Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 101-105. – (Педагогіка ; № 4)


  Викладено актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики в інфокомунікаційному суспільстві. Висвітлено протиріччя між вимогами та реаліями процесу інформатизації школи. Обгрунтовно введення в педагогічну практику ...
133132
  Попова О. Актуальність вивчення наукової спадщини видатного українського медієвіста В.К. Піскорського // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 437-439. – ISBN 5-7702-0821-X
133133
  Корольчук О.Л. Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників АТО та членів їх сімей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
133134
  Сидоренко М. Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання прийняття адекватних управлінських рішень на основі суттєвої інформації, що потребує зміни сучасної парадигми мислення. Подано роль статистичного інструментарію в аналізі фінансово-господарської діяльності. Запропоновано розрахунок ...
133135
  Кукса Ігор Актуальність виробництва та формування ринку олійних культур / Кукса Ігор, Старченко Алла // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто актуальність виробництва й формування ринку соняшнику; проведено порівняльний аналіз якісних характеристик олій, що виробляються з соняшнику; проаналізовано привабливість олійних культур, вироблених іноземними експортерами; стан державної ...
133136
  Котій Д.М. Актуальність військової освіти в контексті суспільно-економічного призначення ОПК / Д.М. Котій, О.А. Трофимчук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 268
133137
  Дюкар Р.С. Актуальність внесення змін до чинного цивільного процесуального законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 107-112
133138
  Погребняк Т.М. Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 187-192. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
133139
  Скляр О.Ю. Актуальність вчення Монтеск"є для становлення політичної свободи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 70-72
133140
  Ткаченко Тетяна Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
133141
  Ткаченко Т. Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
133142
   Актуальність геотоксикологічних досліджень = Actuality of geotoxicological researches = Актуальность геотоксикологических исследований / [общ. ред.: О.А. Проскуряков, Бондарь А.И., Тюленева Н.В., Пунько В.П.]. – Киев : Освита Украины, 2013. – 278, [1] с. : ил., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Научно-практическая серия (Scientific-practical series) ДОВКІЛЛЯ-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-ENVIRONMENT 2013 / Центр экол. менеджмента, инжиниринга и реестра Гос. экол. акад. последиплом. образования и упр.). – ISBN 978-617-7111-07-7
133143
  Кобзій О.В. Актуальність динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 212-218


  Проведено обгрунтування важливості застосування динамічного планування діяльності підприємств в умовах нестабільності, визначено його місце, сутність та значення. Запропонована модель динамічного планування, яка дозволить найбільш ефективно ...
133144
  Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISBN 966-581-589-Х
133145
  Менжулін В.І. Актуальність Діогенів ( до питання про біографічний підхід у О.Ф.Лосєва ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.83-96
133146
  Валевський О. Актуальність доктрини "нового державного управління" в контексті політичної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 344-347
133147
  Бокал Г.В. Актуальність дослідження логіко-епістемологічної специфіки китайської філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 199-201
133148
  Шугалій Н. Актуальність дослідження науково- педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - засновника сучасної освіти дорослих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто стан дослідження наукового спадку Н.Грундтвіга - данського поета, філософа, теолога, натхненника соціального руху XIX ст. за національне та культурне відродження Вівтчизни. Відзначено високий потенціал застосування в Україні його ...
133149
  Дев"ятко Н. Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 65-70.
133150
  Бойко І. Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат / Бойко І. // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 60-74. – ISSN 0130-6936
133151
  Трефяк Н. Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
133152
  Мунтян В. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
133153
  Павлова О. Актуальність естетичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 124-133. – ISSN 0235-7941
133154
  Кавуненко Н. Актуальність етичної проблематики стоїчної і хрнстианської традиції в застосуванні до потреб сучасності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
133155
  Андрєєв О.О. Актуальність з"ясування умов життя та виховання неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві / О.О. Андрєєв, В.О. Малярова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 90-92. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
133156
  Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 100-107. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу останніх досліджень і публікацій на тему "формування особистості". Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики вищої школи в Європейському Союзі, Росії та України, вказано на відмінності у ключових поняттях.
133157
  Сумець О.М. Актуальність запровадження логістики в господарську діяльність підприємств АПК // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
133158
  Блажівська Н. Актуальність застосування принципу in dubio pro tributario в умовах сучасної демократії / Н. Блажівська, Д. Гетманцев // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-43


  У статті висвітлено теоретичний та практичний аспекти застосування принципу in dubio pro tributario, який є дуже важливим та ефективним елементом захисту прав ш законних інтересів платників податків.
133159
  Литвин О.Ю. Актуальність і значимість економічних ідей християнства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 2075-1451
133160
  Євсюков Т. Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні / Т. Євсюков, О. Краснолуцький, І. Поліщук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-33
133161
  Лугівська О.П. Актуальність і проблемність ризик-менеджменту в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.67-70. – (Економічні науки ; № 2)
133162
  Німєтуллаєва Л.С. Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 278-282
133163
  Крупник Л.О. Актуальність ідей Г.О. Радова щодо перевиховання засуджених з допомогою християнського світогляду / Л.О. Крупник, А.О. Фальченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
133164
  Яцук Н.Є. Актуальність ідей К. Маркса в практиці розбудови постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 50-60. – ISSN 2072-1692


  У статті розглядається теорія К. Маркса з точки зору її деміфологізації та актуальності окремих її аксіологем у практиці розбудови постіндустріального суспільства
133165
  Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка "Сон князя Святослава" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-48. – ISSN 0236-1477
133166
  Носова Б.М. Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті йдеться про концепти європеїзації, євроінтеграції, подолання часових розривів в українській публіцистиці. Досліджується тематика якісної української публіцистики на сторінках українських друко ваних видань. Увага акцентується на дискурсі ...
133167
  Колесніков В.О. Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності / В.О. Колесніков, П.О. Жупінський, Р.Р. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 121-126. – ISSN 2304-2699
133168
  Оселедько А.О. Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 26-34


  У статті висвітлено питання актуальності моніторингу, що зумовлена зростанням масштабів техногенного впливу на земельні ресурси, а також необхідністю охорони земель України. В статье рассматриваются вопросы актуальности мониторинга, обусловленного ...
133169
   Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку / О.Т. Єлізарова, С.В. Гозак, А.М. Парац, О.В. Шумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
133170
  Сенчук В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 1608-6422
133171
  Кулянда М.І. Актуальність перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 116-122. – (Правознавство ; Вип. 474)
133172
  Опанащук М.Ю. Актуальність питання територіальної цілісності держави в умовах розбудови правової держави на прикладі України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 337-341. – ISSN 2413-6433
133173
  Мицюк С.В. Актуальність підвищення конкурентоспроможності економіки в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 158-161
133174
  Борсук Н.Я. Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 44-48
133175
  Марійко О. Актуальність поглядів М.Драгоманова на проблему місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.168-174. – ISBN 966-7800-08-3
133176
  Косюк Т.П. Актуальність принципу самовизначення народів та форми його реалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 174-177
133177
  Орлова Т. Актуальність проблем соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111
133178
  Тихомиров М. Актуальність проблеми освіти керівних журналістських кадрів у сфері управління виданням як повноцінним суб"єктом ринку / Максим Тихомиров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 80-84. – (Журналістика ; Вип. 3)
133179
  Таланова Л.Г. Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов / Л.Г. Таланова, В.Я. Желясков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 118-124. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
133180
  Краснопольська Н.В. Актуальність проблеми розвитку економіко-географічної освіти в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 70-77.


  Про підготовку географічної еліти провідними вузівськими науковими школами. Провідне місце займають колективи Київського, Львівського і Чернівецького національних університетів
133181
  Матвєєв В. Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету / В. Матвєєв, Т. Матвєєва // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-147-1
133182
  Смирнова М.В. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 332-342. – ISSN 2309-1797


  У статті робиться спроба проаналізувати явище стигматизації, основні теорії та види стигматизації, з"ясувати характер впливу різних факторів на походження стигматизації. У сучасній історії суспільства такі важливі питання, як расове і політичне ...
133183
  Гноєвий В.Г. Актуальність проблеми формування механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 92-98. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
133184
  Рубач Є. Актуальність розвитку міжнародного медичного права як нової галузі міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 71-74.
133185
  Мірошніченко Т.О. Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 97-102. – ISSN 1727-1584
133186
  Рахманний Роман Актуальність самостійницьких ідей Симона Петлюри / Р. Рахманний;. – Лондон, 1983. – 22с.
133187
  Логвиненко Ю. Актуальність світоглядних та суспільних проблем роману М. Руденка "Орлова балка" // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 201-210. – ISSN 2305-7459
133188
  Несен Л.М. Актуальність створення вільних економічних зон в Україні / Л.М. Несен, інш. та // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 4. – С.42-46
133189
  Рябченко В.І. Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 279-286. – ISSN 2076-1554


  Здійснено критичний аналіз традиційних підходів в оцінюванні якості вищої освіти та з"ясовано сутність методологічних складнощів цього оцінювання.
133190
  Буда Т.Й. Актуальність творчості Тараса Шевченка у нових реаліях ураїнського суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
133191
  Кресіна І. Актуальність теорії державотворення Георга Єллінека / І. Кресіна, В. Тимошенко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 67-70.
133192
  Грабовська І.М. Актуальність українознавства в ситуації інформаційно-психологічної війни Росії проти України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 10-11
133193
  Дулін П.Г. Актуальність утопії в контексті проблем та перспектив консолідації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 40-49
133194
  Мороз О.В. Актуальність філософського вивчення творчості Гаврила Чернихівського - дослідника Волинського краю кінця ХХ - початку ХХІ століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 29-31
133195
  Заслужена А.А. Актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти Швейцарської Конфедерації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 98-102. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
133196
  Валієв О.Р. Актуальність формування лідерських навичок у військових керівників на сучасному етапі розвитку Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми підвищення ефективності управління військами та формування лідерських навичок у військових керівників на етапі реформування й розвитку Збройних сил України. Розглянуто сучасні теорії та концепції психології лідерства. ...
133197
  Хаустов В.К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 86-98. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
133198
  Петько Л. Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 128-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В статті, у світлі сучасних тенденцій розвитку вищої школи, – підписання Педагогічної Конституції Європи, що слугуватиме входженню української молоді до європейського науково-гуманітарного та культурного простору, акцентується питання оновлення системи ...
133199
  Приходько І. Актуальність, художня своєрідність прозової спадщини Євгенії Ярошинської (1868-1904) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 61-63
133200
  Сірка Й. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. М. Мушинки ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 120с. – ISBN 966-8764-57-9
133201
  Сірка Й. Актуально-3 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ ред. Р. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 116с. – ISBN 978-966-8764-87-5
133202
  Костецки Иг. Актуально ли барокко по сей день? (По поводу переводов Льва Гинзбурга) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 467-476
133203
  Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 25-26
133204
  Сірка Й. Актуально! : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. О. Гаврош ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8764-47-1
133205
  Чухно А.А. Актуальное издание // Правда Украины, 1985. – 6 октября


  Рец. на кн.: " Ленинское учение об экономических основах социализма"
133206
  Басов С.А. Актуальное наследие.К 140-летию Л.Б. Хавкиной // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0130-9765
133207
   Актуальное решение для бизнес-тревел // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 4-5 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
133208
  Волокитина А.И. Актуальное членение высказывания в немецкой разговорной речи / А.И. Волокитина. – Куйбышев, 1986. – 60с.
133209
  Антонюк О.М. Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-12. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається комунікативна організація багатокомпонентного складного речення (БСР) зі вставленою конструкцією. Виявляються особливості тема-рематичного членування БСР залежно від ступеня комунікативної самостійності вставки. Аналізується ...
133210
  Павлина Л.Д. Актуальное членение предложений с предиактивами и инфинитивом : Автореф. дис. ... канд. филолог . наук : 10.02.01 / Павлина Л.Д. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 с.
133211
  Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения / В.Е. Шевякова. – Москва, 1976. – 136с.
133212
  Распопов И.П. Актуальное членение предложения. / И.П. Распопов. – Уфа, 1961. – 164с.
133213
  Тютюнник В.Ю. Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах / В.Ю. Тютюнник, О.В. Кондрашева, Е.А. Ильева // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 137-142


  Обгрунтовано доцільність та ефективність використання "нетрадиційних уроків" під час вивчення курсу "Англійська мова професійного спрямування" у вищих навчальних закладах технічного профілю в світлі сучасної дидактики.
133214
  Кузнецов В.Н. Актуальность атеистического наследия французских материалистов / В.Н. Кузнецов. – М., 1979. – 63с.
133215
  Гиршман М.М. Актуальность диалогических идей М. Бубера для современноо гуманитарного сознания и культуры // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 16-21
133216
  Кузьменко В.В. Актуальность дидактических основоположений Платона // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 53-67. – ISSN 2078-3566
133217
   Актуальность и действенность ленинизма. – Прага, 1982. – 125с.
133218
  Ахундов М.Д. Актуальность истории: ученый и идеология / М.Д. Ахундов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с.
133219
  Рывлина Александра Александровна Актуальность комплексных психолого-педагогических исследований феномена электрических схем // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
133220
  Сидоренко Л.И. Актуальность ленинского подхода к исследованию диалектики исторического и логического для решения методологических проблем современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
133221
  Грандберг З.А. Актуальность методологии классической политической экономии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 93-107. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
133222
  Амет В.И. Актуальность неактуального / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2004. – 188с. – ISBN 5-901466-03-9
133223
  Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного : Основы философской герменевтики / Г.Г. Гадамер. – Москва : Искусство, 1991. – 367с.
133224
  Федорова В.А. Актуальность проблем межкультурной коммуникации и модернизация отечественной системы общего образования // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 148-157. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
133225
  Красовская Е.Ю. Актуальность проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.117-120
133226
  Рывлина Александра Александровна Актуальность психолого-педагогических исследований электрических схем как графических объектов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
133227
  Сахаров А.А. Актуальность разработки инвестиционной стратегии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 21-22. – ISSN 1680-2721
133228
  Шведова Н.А. Актуальность реформы американского здравоохранения // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
133229
  Филиппов А.Ф. Актуальность философии Томаса Гоббса // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 141-157
133230
  Визгин В.П. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 9. – С. 12-27. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена общей оценке значения философской мысли Г. Марселя в контексте духовной ситуации современности. Автор считает, что продуктивный потенциал, скрытый в христианском экзистенциализме в целом и в экзистенциальной мысли Г. Марселя в ...
133231
   Актуальныe вопросы современного лермонтоведения. Языкознание. : Материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 81с.
133232
   Актуальные аспекты изучения классического французского романа. – Днепропетровск, 1987. – 102с.
133233
   Актуальные аспекты описания современной немецкой лексики. – Калинин, 1985. – 162с.
133234
  Мельничук И.П. Актуальные аспекты правоприемства в международном праве (на примере государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1812-3910
133235
   Актуальные вопросы .... – с.
133236
   Актуальные вопросы агрономического почвоведения : Сборник научных трудов. – Москва : Московская сельхоз академия им.Тимирязева, 1988. – 133с.
133237
   Актуальные вопросы английской филологии. – Рязань, 1975. – 178с.
133238
   Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения ее эффективности. – Москва : Знание, 1987. – 63с. – (Библиотечка "Против пьянства - единым фронтом")
133239
   Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения её эффективности. – М., 1988. – 64с.
133240
   Актуальные вопросы атеистического воспитания. – Фрунзе, 1980. – 97с.
133241
  Онищенко А.С. Актуальные вопросы атеистической пропаганды / А.С. Онищенко. – К, 1984. – 48с.
133242
   Актуальные вопросы библиотечной работы. – М., 1988. – 144 с.
133243
   Актуальные вопросы биологии и почвоведения. – Ростов -на-Дону, 1972. – 67с.
133244
   Актуальные вопросы биоповреждений. – М., 1983. – 239с.
133245
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1984. – 252с.
133246
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1990. – 155с.
133247
  Заиграев Г.Г. Актуальные вопросы борьбы с самогоноварением / Г.Г. Заиграев, А.В. Мурашев. – М., 1990. – 63с.
133248
   Актуальные вопросы борьбы с сорными растениями. – Москва : Колос, 1980. – 288с.
133249
   Актуальные вопросы ботаники в СССР : тезисы докладов VIII делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 590 с.
133250
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии. – М.
1. – 1965. – 187с.
133251
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии. – М.
2. – 1965. – 152с.
133252
   Актуальные вопросы взаимодействия членов инженерно-педагогического коллектива профтехучилища по воспитанию учащихся. – М., 1989. – 83с.
133253
   Актуальные вопросы вирусологии / АН СССР ; под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского // Итоги науки. Биологические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1960. – 4 : Актуальные вопросы вирусологии / под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского. – С. 1-316
133254
   Актуальные вопросы вирусологии. – Москва : Медецина, 1965. – 276 с. : табл., ил.
133255
   Актуальные вопросы водной экологии : материалы Всесоюзной конференции молодых ученых Киева 22-24 ноября 1989 г. – Киев, 1990. – 173 с. : табл.
133256
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии. – Барнаул, 1992. – 140с.
133257
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии. – Барнаул, 1992. – 145с.
133258
  Бажанова Н.П. Актуальные вопросы вторично - эмиссионной спектроскопии : учеб. пособие / Н.П. Бажанова. – Ленинград : ЛПИ, 1985. – 85 с.
133259
   Актуальные вопросы генетики и селекции растений : тезисы докладов Сибирской региональной конференции (Барнаул, 23-27 июня 1980 г.). – Новосибирск, 1980. – 346 с.
133260
   Актуальные вопросы географии Казахстана : тематический сборник научных трудов. – Алма-Ата, 1986. – 81с.
133261
   Актуальные вопросы геологии нефти и газа. – Москва, 1978. – 145с.
133262
   Актуальные вопросы геологии Украины. – Киев, 1986. – 153с.
133263
   Актуальные вопросы геологии, минералогии и геохимии золота и серебра Средней Азии. – Ташкент, 1982. – 152с.
133264
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе : сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 148с.
133265
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе. – Ленинград, 1986. – 149с.
133266
   Актуальные вопросы геохимии нефти и газа. – Ленинград, 1984. – 166с.
133267
   Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1987. – 253с.
133268
   Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. – Томск, 1982. – 223с.
133269
   Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. – Томск, 1984. – 263с.
133270
   Актуальные вопросы грамматики и лексики современного русского языка. – М., 1976. – 252с.
133271
  Курман М.В. Актуальные вопросы демографии : демогр. процессы в СССР в послевоенный период / М.В. Курман. – Москва : Статистика, 1976. – 220 с.
133272
   Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии. – Владивосток, 1986. – 190с.
133273
   Актуальные вопросы деятельности комитетов комсомола по совершенствованию процесса обучения и воспитания учащихся системы профессионально-технического образования. – М., 1978. – 116с.
133274
   Актуальные вопросы диалектики общественного развития. – Л., 1974. – 256с.
133275
   Актуальные вопросы диалектического материализма. – М., 1973. – 131с.
133276
   Актуальные вопросы заповедного дела. – М., 1988. – 199с.
133277
   Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : Метод. рекоменд. по изуч. и пропаганд. кн. Л.И.Брежнева. – Москва : Знание, 1978. – 43с.
133278
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС / Л.И. Брежнев. – М
1. – 1978. – 631с.
133279
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС / Л.И. Брежнев. – М
2. – 1978. – 606с.
133280
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – М, 1979. – 591с.
133281
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС / Л.И. Брежнев. – М
2. – 1979. – 639с.
133282
   Актуальные вопросы изучения иностранных языков. – М., 1978. – 160с.
133283
   Актуальные вопросы изучения худежественной культуры молдавского народа. – Кишинёв, 1989. – 87с.
133284
   Актуальные вопросы иммунологии. – М., 1964. – 360с.
133285
   Актуальные вопросы иммунотерапии опухолей. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 163 с.
133286
   Актуальные вопросы иммунотерапии опухолей. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 155 с.
133287
   Актуальные вопросы интонации. – М., 1984. – 133с.
133288
   Актуальные вопросы искусства социалистических стран. – М., 1986. – 284с.
133289
   Актуальные вопросы исследования пестицидов и растительных ресурсов : Сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкенский государственный педагогический институт им.Низами, 1980. – 64с.
133290
   Актуальные вопросы истории Алтая. – Барнаул, 1980. – 209с.
133291
   Актуальные вопросы истории ВЛКСМ. – Москва, 1982. – 179с.
133292
   Актуальные вопросы истории и историографии всеобщей истории 19-20 веков. – Горький
2. – 1975. – 120с.
133293
   Актуальные вопросы истории Коммунистической партии Азербайджана. – Баку, 1981. – 140с.
133294
   Актуальные вопросы истории литературы. – Тула, 1968. – 256с.
133295
   Актуальные вопросы истории марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 240с.
133296
   Актуальные вопросы истории марксистской литературной критики : Материалы науч. межвузовского семинара. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 279с. – В надзаг. : Бельский гос. пед. ин-т им.А. Руссо
133297
   Актуальные вопросы истории политических и правовых учений. – М., 1987. – 146с.
133298
   Актуальные вопросы истории техники. – М., 1990. – 114с.
133299
   Актуальные вопросы истории, теории и методики публикации документов. – М., 1981. – 186с.
133300
   Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. – М., 1986. – 230с.
133301
   Актуальные вопросы историографии Октября на Дону и Северном Кавказе. – Ростов -на-Дону, 1986. – 138с.
133302
   Актуальные вопросы исторического материализма. – Москва, 1966. – 47с.
133303
   Актуальные вопросы исторической науки. – К., 1984. – 164с.
133304
   Актуальные вопросы китайского языкознания. – М., 1988. – 198с.
133305
   Актуальные вопросы краеведческой библиографии и подготовки библиографических пособий в РСФСР. – Л., 1985. – 145с.
133306
   Актуальные вопросы краевых задач. – Рига, 1988. – 157с.
133307
   Актуальные вопросы кризиса мирового капитализма. – Свердловск, 1969. – 112с.
133308
   Актуальные вопросы курса истории зарубежной литературы 17 века. – Днепропетровск, 1974. – 128с.
133309
   Актуальные вопросы лексики и грамматики современного русского языка. – Тула, 1976. – 80с.
133310
   Актуальные вопросы лингвистического и методического изучения художественного текста. – Владимир, 1981. – 138с.
133311
   Актуальные вопросы марксистско-ленинской философии. – Кишинёв, 1974. – 144с.
133312
   Актуальные вопросы математического анализа. – Ростов -на-Дону, 1978. – 192с.
133313
   Актуальные вопросы материаловедения. – К., 1991. – 144с.
133314
   Актуальные вопросы медицинской микологии. – Л., 1987. – 133с.
133315
   Актуальные вопросы международного воздушного права. – М., 1973. – 20с.
133316
   Актуальные вопросы международного молодёжного движения. – М., 1983. – 240с.
133317
   Актуальные вопросы международного морского права и торгового мореплавания. – М., 1982. – 112с.
133318
   Актуальные вопросы метеоритики в Сибири : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 255 с.
133319
   Актуальные вопросы методики документоведения и архивоведения. – М., 1976. – 174с.
133320
   Актуальные вопросы методики изучения политической экономии социализма. – М., 1975. – 81с.
133321
   Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе : пособ. для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 272 с. – (Библиотека чителя истории, обществоведения, основ Советского государства и права)
133322
   Актуальные вопросы методики преподавания истории КПСС. – Минск, 1977. – 127с.
133323
   Актуальные вопросы методики преподавания марксистско-ленинской этики. – Минск, 1980. – 240с.
133324
   Актуальные вопросы методики преподавания математики. – М., 1972. – 226с.
133325
   Актуальные вопросы методики преподавания русского языка студентам-иностранцам в нефилологическом вузе. – Ростов -на-Дону, 1990. – 191с.
133326
   Актуальные вопросы методики преподавания физики в средних ПТУ : сб. науч. трудов. – Москва : НИИ АПН СССР, 1989. – 87 с.
133327
  Леонов Ю.И. Актуальные вопросы методики пропагандистской работы / Ю.И. Леонов. – М, 1985. – 208с.
133328
   Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. – М., 1983. – 368с.
133329
  Лях В.В. Актуальные вопросы молодежногоо движения в странах капитала / В.В. Лях. – К., 1982. – 16с.
133330
  Васильева И.В. Актуальные вопросы мониторинга породных отвалов угольных шахт и охраны окружающей среды // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721Х
133331
  Юровский Д. Актуальные вопросы налогообложения // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.17-20
133332
   Актуальные вопросы научного коммнизма. – М., 1983. – 303с.
133333
   Актуальные вопросы научной разработки и пропаганды внешней политики СССР и международных отношений. – М., 1979. – 220с.
133334
   Актуальные вопросы научных исследований проблем коммунистического воспитания молодёжи. – М., 1982. – 164с.
133335
   Актуальные вопросы национальных отношений. – М., 1969. – 197с.
133336
   Актуальные вопросы нейрофизиологии. – Ереван, 1988. – 196с.
133337
   Актуальные вопросы нравственного и эстетического воспитания. – Томск, 1982. – 156с.
133338
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности документов. – М., 1984. – 105с.
133339
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности социалистической собственности. – Горький, 1983. – 199с.
133340
   Актуальные вопросы обучения геометрии в средней школе. – Владимир, 1989. – 94с.
133341
   Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1973. – 256с.
133342
   Актуальные вопросы обучения иноязычной речевой деятельности. – М.
Ч. 1. – 1974. – 251с.
133343
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 1. – 1975. – 211с.
133344
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 2. – 1975. – 219с.
133345
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 3. – 1975. – 213с.
133346
   Актуальные вопросы общественных наук. – Казань, 1981. – 90с.
133347
   Актуальные вопросы организации производства на промышленных предприятиях. – М., 1980. – 127с.
133348
   Актуальные вопросы организационно-психологического обеспечения работы с кадрами. – М., 1989. – 153с.
133349
   Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории. – Казань, 1991. – 166с.
133350
   Актуальные вопросы охраны труда. – М., 1985. – 121с.
133351
  Епишев А.А. Актуальные вопросы партийно-политической работы в армии и на флоте. / А.А. Епишев. – М., 1984. – 223с.
133352
   Актуальные вопросы перестройки планирования и управления социалистической экономикой. – М., 1989. – 84с.
133353
   Актуальные вопросы планового ценообразования. – Л., 1973. – 130с.
133354
   Актуальные вопросы повышения экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1983. – 184с.
133355
   Актуальные вопросы подготовки офицеров в гражданских вузах / Л.Ю. Ротков, А.Н. Абрамов, А.В. Руг, А.В. Симонов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 0869-3617


  Приводятся основные результаты экспериментов и работы по подготовке кадровых офицеров в вузе (на примере ННГУ). Анализируются возможности реализации программ военной подготовки в условиях уровневого образования, в том числе на базе бакалаврского ...
133356
   Актуальные вопросы политики КПСС. – М., 1976. – 383с.
133357
   Актуальные вопросы политики КПСС. – М., 1977. – 43с.
133358
   Актуальные вопросы политической истории России и Украины. – Днепропетровск, 1992. – 176с.
133359
   Актуальные вопросы политической экономии. – Алма-Ата, 1978. – 219с.
133360
   Актуальные вопросы почвоведения : Сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1987. – 106с.
133361
   Актуальные вопросы правоведения. – Екатеринбург, 1992. – 102с.
133362
   Актуальные вопросы правоведения в общенародном государстве. – Томск, 1979. – 103с.
133363
   Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – 253с.
133364
   Актуальные вопросы правоведения в развитом социалистическом обществе. – Томск, 1982. – 184с.
133365
   Актуальные вопросы правоведения на современном этапе. – Томск, 1986. – 274с.
133366
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. – М.
1. – 1982. – 240с.
133367
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. – М.
2. – 1982. – 300с.
133368
   Актуальные вопросы преподавания политической экономии социализма. – Саратов, 1977. – 196с.
133369
   Актуальные вопросы преподавания русского языка иностранцам. – Ростов -на-Дону, 1983. – 134с.
133370
   Актуальные вопросы прикладной математики. – Москва : Московский университет, 1989. – 240 с. – ISBN 5-211-00342-Х
133371
   Актуальные вопросы производства и применения редких элементов. – Москва, 1985. – 112с.
133372
   Актуальные вопросы промышленной токсикологии. – Алма-Ата, 1989. – 127с.
133373
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса. – Ташкент, 1985. – 321с.
133374
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса. – Ташкент
Т. 2. – 1985. – 340с.
133375
   Актуальные вопросы работы библиотек в помощь ускорению научно-технического прогресса. – Л., 1986. – 113с.
133376
   Актуальные вопросы работы областных библиотек. – Л., 1974. – 171с.
133377
   Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокуроском надзоре. – М., 1981. – 156с.
133378
  Мнацаканян А.Г. Актуальные вопросы развития инвестиционной среды в Республике Армения // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
133379
   Актуальные вопросы развития марксистско-лениниской этики. – М., 1974. – 16с.
133380
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской федерации. – Воронеж
Ч. 5. – 1982. – 62 с.
133381
   Актуальные вопросы развития сферы обслуживания в условиях полного хозрасчёта и самофинансирования. – М., 1989. – 153с.
133382
   Актуальные вопросы реформы политической системы и её правового обеспечения. – Барнаул, 1990. – 136с.
133383
   Актуальные вопросы реформы уголовного законодательства. – Тарту, 1989. – 109с.
133384
   Актуальные вопросы русского словообразования. – Тюмень, 1984. – 78с.
133385
   Актуальные вопросы русской ономастики. – Киев, 1988. – 258с.
133386
   Актуальные вопросы русской филологии. – М., 1975. – 99с.
133387
   Актуальные вопросы русской филологии. – М., 1976. – 112с.
133388
   Актуальные вопросы системы политехнической подготовки школьников. – М., 1990. – 86с.
133389
   Актуальные вопросы словообразовательного анализа и словообразовательного синтеза. – К., 1991. – 159с.
133390
   Актуальные вопросы совершенствования методологии планирования промышленного производства. – М., 1975. – 121с.
133391
   Актуальные вопросы совершенствования обслуживания читателей. – Л., 1987. – 149 с.
133392
   Актуальные вопросы совершенствования организации и управления торговлей. – Л., 1985. – 144с.
133393
   Актуальные вопросы совершенствования педагогического образования в Чувашский АССР. – Чебоксары, 1986. – 332с.
133394
   Актуальные вопросы совершенствования территориального и отраслевого управления. – Сыктывкар, 1987. – 132с.
133395
   Актуальные вопросы совершенствования управления. – М., 1982. – 151с.
133396
   Актуальные вопросы совершенствования экономической работы в объединениях и на предприятиях. – М., 1987. – 144с.
133397
   Актуальные вопросы советского гражданского права. – М., 1964. – 252с.
133398
   Актуальные вопросы советского права. – Казань, 1985. – 166с.
133399
   Актуальные вопросы советской государственности и социального управления. – Тверь, 1991. – 114с.
133400
   Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов
1. – 1978. – 127с.
133401
   Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов
2. – 1978. – 176с.
133402
   Актуальные вопросы современной биохимии. – Москва : Медгиз
Т. 2 : Химия и механизм действия ферментов. – 1962. – 252 с.
133403
   Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев : Наукова думка, 1976. – 172 с.
133404
   Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.
133405
   Актуальные вопросы современной ботаники : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 144 с.
133406
   Актуальные вопросы современной генетики : [ Сб. статей ]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 603 с. : илл. – Библиогр. в конце статей
133407
   Актуальные вопросы современной гидрогеологии. – Москва, 1972. – 96с.
133408
   Актуальные вопросы современной идеологической борьбы. – М., 1980. – 448с.
133409
   Актуальные вопросы современной науки : Темат. сб. гуманит. кафедр. – Днепропетровск
Ч. 1. – 1971. – 79 с.
133410
   Актуальные вопросы современной онкологии. – М.
4. – 1975. – 312с.
133411
   Актуальные вопросы современной онкологии. – М.
5. – 1979. – 239с.
133412
   Актуальные вопросы современной палеоальгологии : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158с.
133413
   Актуальные вопросы современной петрографии. – Москва : Наука, 1974. – 421с.
133414
   Актуальные вопросы современной прикладной географии. – Иркутск, 1976. – 176с.
133415
   Актуальные вопросы современной физиологии. – М., 1976. – 244с.
133416
   Актуальные вопросы современной хронологии. – Москва, 1976. – 303с.
133417
   Актуальные вопросы создания современных АСУТП. – К., 1989. – 123с.
133418
   Актуальные вопросы социально-политического развития общества в условиях зрелого социализма. – Саратов, 1979. – 151с.
133419
   Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов. – М., 1986. – 160с.
133420
   Актуальные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения. – М., 1980. – 178с.
133421
   Актуальные вопросы сравнительного языкознания. – Л., 1989. – 237с.
133422
   Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа. – М., 1977. – 189с.
133423
   Актуальные вопросы судебной медицины. – М., 1990. – 166с.
133424
   Актуальные вопросы судебной токсикологии. – М., 1974. – 60с.
133425
   Актуальные вопросы тектоники нефтегазоперспективных территорий Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, 1989. – 141с.
133426
   Актуальные вопросы теории дислокаций : сб. статей / пер. – Москва : Мир, 1968. – 311 с.
133427
   Актуальные вопросы теории и истории зарубежного романа 17-20 веков. – Днепропетровск, 1984. – 122с.
133428
   Актуальные вопросы теории и истории права и применения советского законодательства. – Душанбе, 1975. – 278с.
133429
   Актуальные вопросы теории и методики каталогизации : Сб. науч. тр. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
133430
   Актуальные вопросы теории и методики рекомендательной библиографии. – Л., 1984. – 140с.
133431
   Актуальные вопросы теории и практики судебной медицины. – Л., 1988. – 86с.
133432
   Актуальные вопросы теории и практики управления. – М., 1977. – 254с.
133433
  Индрюнас Актуальные вопросы теории и практики управления / Индрюнас, , Альгимантас-Валентинас Пранович. – Вильнюс, 1979. – 44с.
133434
   Актуальные вопросы теории краевых задач и их приложения. – Чебоксары, 1988. – 147с.
133435
   Актуальные вопросы теории современного международного права. – М., 1985. – 83с.
133436
   Актуальные вопросы теории функций. – Ростов -на-Дону, 1987. – 190с.
133437
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики. – Новосибирск, 1985. – 330с.
133438
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики : материалы / 2 Всесоюзная конференция, март 1987 г.; Накоряков В.Е. – Новосибирск : Институт теплофизики АН СССР, 1988. – 271 с.
133439
   Актуальные вопросы технической кибернетики. – М., 1972. – 311с.
133440
   Актуальные вопросы технической эксплуатации магистральных тефтепроводов. – Уфа, 1989. – 204с.
133441
   Актуальные вопросы технологии неорганических рективов и особо чистых веществ. – М., 1989. – 131с.
133442
   Актуальные вопросы укрепления социалистической законности в деятельности предприятий. – Рига, 1988. – 69с.
133443
  Кабижан Н.Н. Актуальные вопросы управления эффективностью в государственных органах / Н.Н. Кабижан, Д.С. Сейтимбетов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 150-162 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
133444
   Актуальные вопросы физики и химии редкоземельных полупроводников : тем. сб. – Махачкала : Институт физики АН СССР, 1988. – 168 с.
133445
   Актуальные вопросы физики микровдавливания. – Кишинёв, 1989. – 194с.
133446
   Актуальные вопросы физики полупроводников и полупроводниковых приборов. – Вильнюс : ИФП АН ЛитССР, 1969. – 308 с.
133447
   Актуальные вопросы физиологии биохимии и биотехнологии : Сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкентский ГУ, 1990. – 142с.
133448
   Актуальные вопросы физиологии человека и животных. – Тула, 1975. – 55с.
133449
   Актуальные вопросы филологии. – Кишинёв, 1985. – 262с.
133450
   Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. – М., 1984. – 176с.
133451
   Актуальные вопросы художественной самодеятельности : Обзор. Аннотированный указатель литературы. – Москва : Профиздат, 1977. – 56с.
133452
   Актуальные вопросы эволюционной биологии. – Тарту, 1988. – 156с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
133453
  Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии / М.А. Голубец. – Киев : Наукова думка, 1982. – 158 с. : ил., табл. – Библиогр. : 201 назв
133454
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы Азовского моря и Восточного Приазовья : (Сборник тезисов). – Краснодар
1. – 1990. – 287, 194с.
133455
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : научно-практическая конференция (сборник материалов). – Краснодар
Ч. 1. – 1991. – 182 с.
133456
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : научно-практическая конференция (сборник материалов). – Краснодар
Ч. 2. – 1991. – 185-305 с.
133457
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сборник научных трудов. – Москва, 1982. – 68 с.
133458
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы. – М., 1983. – 93с.
133459
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы. – М., 1990. – 69с.
133460
   Актуальные вопросы электронно-микроскопических исследований в Молдавии. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1978. – 124с.
133461
   Актуальные вопросы эмбриологии покрытосемянных растений. – Ленинград : Наука, 1979. – 179с.
133462
   Актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии, иммунологии, кишечных инфекционных заболеваний. – Ташкент, 1980. – 318с.
133463
   Актуальные вопросы эрозиоведения. – Москва : Колос, 1984. – 224с.
133464
   Актуальные вопросы эффективности и действенности идеологической борьбы. – М., 1978. – 57 с.
133465
   Актуальные вопросы ядерной энергетики. – М., 1977. – 59с.
133466
   Актуальные задачи библиотечного дела в свете ленинской программы библиотечного строительства. – М., 1980. – 57с.
133467
  Коробейников Б.В. Актуальные задачи борьбы с безхозяйственностью / Б.В. Коробейников. – М, 1983. – 40с.
133468
   Актуальные задачи воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере и пути их решения : доклад Координац. Совета по делам молодежи в науч. и образоват. сферах Совету при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. – [Москва : б. и.], 2007. – 87 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
133469
   Актуальные задачи гидродинамики. – Чебоксары, 1989. – 136с.
133470
   Актуальные задачи коммунистического воспитания студентов. – Петрозаводск, 1987. – 103с.
133471
   Актуальные задачи механики деформируемого твёрдого тела. – Воронеж, 1990. – 152с.
133472
   Актуальные задачи механики сплошных сред. – Чебоксары, 1986. – 159с.
133473
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики. – М., 1979. – 100с.
133474
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики. – М.
2. – 1979. – 79с.
133475
   Актуальные задачи создания АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск, 1983. – 122с.
133476
   Актуальные задачи теории динамических систем управления. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 332 с.
133477
   Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР : тезисы докладов (14-16 октября 1984 г., Звенигород). – Пущино, 1984. – 236 с.
133478
   Актуальные исследования лексики (немецкий язык). – Калинин, 1982. – 168 с.
133479
   Актуальные методологические вопросы современной науки. – К., 1983. – 177с.
133480
   Актуальные методологические проблемы научного познания. – Ярославль, 1982. – 152с.
133481
   Актуальные методологические проблемы социалистической педагогики. – М., 1987. – 129с.
133482
  Айламазян А.М. Актуальные методы воспитания и обучения / А.М. Айламазян. – Москва, 1989. – 54с.
133483
   Актуальные мировоззренческие и методологические проблемы марксистского историко-философского исследования. – М., 1985. – 73с.
133484
   Актуальные направления исследований в научно-технической информации. – М., 1985. – 210с.
133485
   Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. – М., 1978. – 75с.
133486
   Актуальные направления совершенствования и перестройки управления в сфере культуры. – М., 1988. – 294с.
133487
   Актуальные направления современной географии. – Москва : Географ.общества СССР, 1976. – 210с.
133488
   Актуальные народнохозяйственные проблемы 80-х годов в материалах 26 съезда КПСС. – Л., 1982. – 295с.
133489
  Кондратов Д.И. Актуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 128-157 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1813-8691
133490
  Кривошея Т.О. Актуальные подходы к теории и практике эстетического воспитания: парадигма присутствия // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 83-84
133491
   Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – 202с.
133492
   Актуальные правовые вопросы сельского хозяйства и охраны природы в СССР. – М., 1979. – 40с.
133493
  Кузьмин Е.С. Актуальные проблемы / Е.С. Кузьмин. – Ленинград, 1987. – 39с.
133494
   Актуальные проблемы "Слова о полку Игереве". – Сумі, 1983. – 58с.
133495
   Актуальные проблемы аграрной истории Украинской ССР. – Днепропетровск, 1981. – 184с.
133496
   Актуальные проблемы аграрной истории Украины. – Днепропетровск, 1980. – 187 с.
133497
   Актуальные проблемы аграрной политики КПСС. – Москва, 1979. – 39 с.
133498
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к умственным и физическим нагрузкам. – Челябинск, 1989. – 119с.
133499
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к физическим нагрузкам. – Челябинск, 1988. – 86с.
133500
   Актуальные проблемы административной деликтологии. – К., 1984. – 182с.
133501
   Актуальные проблемы аналитической теории чисел. – Минск, 1974. – 272с.
133502
  Гидаспов В.И. Актуальные проблемы антиимпериалистической борьбы в странах Южной и Юго-Восточной Азии / В.И. Гидаспов. – М., 1975. – 64с.
133503
  Гульмира Нурлихина Актуальные проблемы антикризисного регулирования национальной экономики / Гульмира Нурлихина, Нуржан Зиябеков, Разия Ашимова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 415-428. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 1993-6788
133504
   Актуальные проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР. – Чебоксары, 1982. – 158с.
133505
   Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. – К., 1981. – 140с.
133506
   Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. – М., 1981. – 317с.
133507
   Актуальные проблемы архитектуры и строительства в работах молодых специалистов. – Москва, 1979. – 144 с.
133508
   Актуальные проблемы атеизма. – К., 1974. – 64с.
133509
   Актуальные проблемы атеистического воспитания и критика религиозной идеологии. – М., 1983. – 54с.
133510
  Коротаев С.Л. Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпинг / С.Л. Коротаев, А.В. Немеровец // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-611-01-0721-1
133511
   Актуальные проблемы библиографии. – Л., 1989. – 145с.
133512
   Актуальные проблемы библиотековедения и библиографии. – М., 1972. – 179с.
133513
   Актуальные проблемы биологии и рациональное использование природных ресурсов Карелии : тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых, специалистов и студентов (24-26 января 1989 г.). – Петрозаводск, 1989. – 110с.
133514
   Актуальные проблемы биологии синезелёных водорослей. – Москва : Наука, 1974. – 136 с.
133515
   Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений. – М., 1989. – 255с.
133516
   Актуальные проблемы биологической науки : пособия для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. – (Библиотека учителя биологии)
133517
   Актуальные проблемы борьбы с антикоммунизмом. – Москва, 1973. – 390с.
133518
   Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. – Омск, 1983. – 105с.
133519
   Актуальные проблемы борьбы с маоистскими фальсификациями в области истории. – М., 1979. – 323с.
133520
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Владивосток, 1983. – 182с.
133521
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Ташкент, 1983. – 105с.
133522
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Свердловск, 1989. – 144с.
133523
   Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью. – Рига, 1989. – 175с.
133524
   Актуальные проблемы буржуазного административного права. – М., 1984. – 256с.
133525
   Актуальные проблемы буржуазной криминологии. – М.
3. – 1983. – 243с.
133526
   Актуальные проблемы включения молодёжи Сибири в общественную жизнь и задачи ускорения социального развития советского общества. – Барнаул, 1986. – 193с.
133527
   Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. – Минск, 1980. – 175с.
133528
   Актуальные проблемы возрастной физиологии, биохимии и биофизики. – К., 1979. – 269с.
133529
   Актуальные проблемы воинского воспитания личного состава. – М., 1984. – 46с.
133530
   Актуальные проблемы воинствующего материализма и диалектики. – Л., 1976. – 184с.
133531
   Актуальные проблемы воспитания и развития творческой активности молодёжи. – Воронеж, 1988. – 160с.
133532
   Актуальные проблемы воспитания молодёжи. – М., 1975. – 402с.
133533
   Актуальные проблемы воспроизводства и рационального использования рабочей силы. – Таллин, 1971. – 112с.
133534
   Актуальные проблемы высшего вечернего и заочного образования. – Гродно, 1983. – 261с.
133535
   Актуальные проблемы высшего образования. – Москва, 1991. – 153с.
133536
   Актуальные проблемы высшей школы в свете перестройки. – Ташкент, 1990. – 96с.
133537
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1983. – 208с.
133538
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск : Наука, 1985. – 263с.
133539
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1987. – 208с.
133540
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1990. – 168с.
133541
   Актуальные проблемы гемостазиологии. – М,, 1979. – 327с.
133542
   Актуальные проблемы генетики поведения. – Л., 1975. – 224с.
133543
   Актуальные проблемы геодинамики. – Москва, 1991. – 164с.
133544
   Актуальные проблемы геологии, петрологии и химии Балтийского щита. – Петрозаводск, 1990. – 190с.
133545
   Актуальные проблемы геометрии и её приложений. – Чебоксары, 1975. – 108с.
133546
   Актуальные проблемы геометрии и её приложений. – Чебоксары
2. – 1976. – 132с.
133547
   Актуальные проблемы геофизики. – Москва, 1985. – 221с.
133548
   Актуальные проблемы геофизики. – Москва, 1989. – 208с.
133549
   Актуальные проблемы гидрогеологии. – Москва, 1989. – 158с.
133550
   Актуальные проблемы гидрометеорологической информации. – Москва, 1977. – 72с.
133551
   Актуальные проблемы государства и права. – Томск, 1977. – 145с.
133552
   Актуальные проблемы государства и права в современный период. – Томск, 1981. – 261с.
133553
   Актуальные проблемы государства и права на современном этапе. – Томск, 1985. – 250с.
133554
   Актуальные проблемы государства и права. Уголовное праов, уголовный процесс, криминалистика. – Краснодар
Кн. 1. – 1976. – 219 с.
133555
   Актуальные проблемы государствоведения. – М., 1979. – 145с.
133556
   Актуальные проблемы гражданского права. – Свердловск, 1986. – 142с.
133557
   Актуальные проблемы гражданского права : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и соц. отношений. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
Вып. 2. – 2013. – Резюме рус., англ.
133558
   Актуальные проблемы гражданского права : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и соц. отношений. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 1 (4). – 2014. – Резюме рус., англ.
133559
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань
1. – 1979. – 156с.
133560
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань
2. – 1979. – 124с.
133561
   Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : Материалы VІІ научно-практической конференции учителей. Харьков, 22 апреля 2000 г. – Харків, 2000. – 88с.
133562
   Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение. – Харків, 2000. – 131с.
133563
   Актуальные проблемы демографии. – Рига, 1983. – 217с.
133564
   Актуальные проблемы деятельности международных организаций. – М., 1982. – 351с.
133565
   Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. – М., 1982. – 128с.
133566
   Актуальные проблемы диалектического и исторического материализма. – Тюмень, 1970. – 149с.
133567
   Актуальные проблемы диалектического матеиализма. – М., 1982. – 73с.
133568
   Актуальные проблемы диалектического материализма. – М., 1980. – 96с.
133569
  Босенко В.А. Актуальные проблемы диалектического материализма : (Теоретический очерк) / В.А. Босенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1983. – 175с.
133570
   Актуальные проблемы диалектической логики. – Алма-Ата, 1971. – 672с.
133571
   Актуальные проблемы диалектной лексикографии. – Кемерово, 1989. – 164с.
133572
  Ондаш А. Актуальные проблемы диверсификации национальной экономики и концепция "ресурсного проклятия" (на материалах Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 405-411. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
133573
   Актуальные проблемы Европейского экономического сообщества. – М., 1981. – 274с.
133574
   Актуальные проблемы Европы : Сборник статей. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Европа-Латинская Америка: проблемы и перспективы сотрудничества в новом столетии. – 2004. – (Европа: 21 век)
133575
   Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Дилеммы европейской демократии в начале 21 ст. – 2005. – (Европа: 21 век)
133576
   Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Неправительственные организации Европы в условиях глобализации. – 2005. – (Европа: 21 век)
133577
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : Сборник научных трудов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 4 : Европа и становление нового миропорядка. – 2006. – (Европа: 21 век)
133578
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – 2008
133579
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Россия и Европа: особенности взаимного восприятия. – 2008
133580
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – 2012
133581
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Европа и Россия: инновационное развитие и модернизация экономик. – 2013
133582
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 2. – 2013
133583
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3. – 2013. – Резюме на рус.,англ. яз.
133584
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 4. – 2013. – Резюме на рус.,англ. яз.
133585
   Актуальные проблемы единства интернационального и атеистического воспитания. – М., 1987. – 54с.
133586
   Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки. – М., 1989. – 144 с.
133587
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1989
133588
   Актуальные проблемы зарубежного кино. – М., 1979. – 168с.
133589
  Власов А.В. Актуальные проблемы защиты права на воссоединение семей, разлученных в ходе вооруженного конфликта, в современном гуманитарном праве / А.В. Власов, Д.В. Аронов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1812-3910
133590
   Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. – М., 1985. – 144с.
133591
   Актуальные проблемы зоологии. – Рига, 1989. – 184с.
133592
   Актуальные проблемы и историография зарубежной педагогики. – М., 1987. – 143с.
133593
  Фадеев А.А. Актуальные проблемы и особенности формирования инновационного пути развития экономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 489-493. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
133594
  Ковбаса В.А. Актуальные проблемы и ошибки перевода названий многосерийных фильмов // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 79-80
133595
   Актуальные проблемы идейно-нравственного воспитания молодёжи. – Минск, 1975. – 322с.
133596
   Актуальные проблемы идейно-политического воспитания молодёжи. – М., 1989. – 197с.
133597
   Актуальные проблемы идеологии национально-освободительного движения в странах Азии и Африки. – М., 1982. – 447с.
133598
  Хрусталев Ю.М. Актуальные проблемы идеологического противоборства на мировой арене / Ю.М. Хрусталев. – Москва, 1986. – 42 с.
133599
   Актуальные проблемы идеологической борьбы. – М.
1. – 1979. – 186с.
133600
   Актуальные проблемы идеологической борьбы. – Москва
2. – 1979. – 231с.
133601
   Актуальные проблемы идеологической борьбы и задачи коммунистического воспитания трудящихся. – Красноярск
2. – 1978. – 22с.
133602
   Актуальные проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды. – М., 1986. – 70с.
133603
   Актуальные проблемы изменения природной среды за рубежом. – М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 234с.
133604
   Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка. – М., 1984. – 82с.
133605
   Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его использование в управлении социальными процессами. – М., 1987. – 178с.
133606
   Актуальные проблемы изучения истории религии. – Л., 1976. – 157с.
133607
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – Л., 1979. – 168с.
133608
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – Л., 1981. – 158с.
133609
   Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма : Сб. науч. трудов. – Ленинград : Изд-во ГМИРиА, 1982. – 165 с.
133610
   Актуальные проблемы изучения литератур Африки. – М., 1969. – 168с.
133611
   Актуальные проблемы изучения музыкальных культур стран Азии и Африки. – Ташкент, 1983. – 157с.
133612
   Актуальные проблемы изучения языка и речи межличностной и межкультурной коммуникации. – Харьков, 1996. – с.
133613
   Актуальные проблемы интенсификации общественного производства. – Минск, 1988. – 263с.
133614
   Актуальные проблемы интернационального воспитания в развитом социалистическом обществе. – Пермь, 1980. – 31с.
133615
   Актуальные проблемы информационно-библиотечной деятельности и строительства библиотек. – М., 1972. – 133с.
133616
  Алиев С. Актуальные проблемы иранской революции // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 4 (217). – С. 16-27
133617
   Актуальные проблемы иранской филологии. – Душанбе, 1985. – 350с.
133618
  Гордиенко П.А. Актуальные проблемы использования и охраны Мирового океана / П.А. Гордиенко, Л.П. Альтман. – Л, 1977. – 31с.
133619
   Актуальные проблемы истории Восточной Сибири. – Иркутск, 1983. – 125с.
133620
   Актуальные проблемы истории государства и права. – Москва, 1976. – 169с.
133621
   Актуальные проблемы истории и историографии Средней Азии. – Душанбе, 1990. – 125с.
133622
   Актуальные проблемы истории и политики КПСС. – Москва, 1984. – 390с.
133623
   Актуальные проблемы истории и теории научного коммунизма. – Москва, 1983. – 103с.
133624
   Актуальные проблемы истории и филологии. – Москва, 1975. – 200с.
133625
   Актуальные проблемы истории марксистско-ленинской философии. – Москва, 1977. – 136с.
133626
   Актуальные проблемы истории развитого социализма в СССР. – Москва, 1984. – 412с.
133627
   Актуальные проблемы истории религии и атеизма. – Чебоксары, 1982. – 148с.
133628
   Актуальные проблемы истории русской культуры. – Москва, 1991. – 219с.
133629
   Актуальные проблемы истории Советской Сибири. – Новосибирск, 1990. – 278с.
133630
   Актуальные проблемы истории социалистических учений. – Москва, 1980. – 106с.
133631
   Актуальные проблемы истории социалистического строительства в Молдавии. – Кишинёв, 1982. – 261с.
133632
   Актуальные проблемы истории Таджикского народа. – Душанбе, 1988. – 96с.
133633
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва, 1972. – 518с.
133634
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва
3. – 1977. – 149с.
133635
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва
7. – 1979. – 131с.
133636
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва, 1983. – 63с.
133637
   Актуальные проблемы историко-археологических исследований. – К., 1987. – 189с.
133638
   Актуальные проблемы историко-правовой науки. – Саратов, 1982. – 146с.
133639
  Бабанский Н.Ф. Актуальные проблемы историографии государства и права ГДР / Н.Ф. Бабанский. – Л, 1983. – 94с.
133640
   Актуальные проблемы историографии строительства социализма в СССР. – Иваново, 1985. – 115с.
133641
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Москва, 1963. – 191с.
133642
  Оконская Н.Б. Актуальные проблемы исторического материализма / Н.Б. Оконская. – Пермь
1. – 1969. – 20с.
133643
  Оконская Н.Б. Актуальные проблемы исторического материализма / Н.Б. Оконская. – Пермь
2. – 1969. – 32с.
133644
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Москва, 1971. – 456с.
133645
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Алма-Ата, 1982. – 245с.
133646
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Красноярск, 1982. – 200с.
133647
   Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков. – Днепропетровск, 1975. – 190с.
133648
   Актуальные проблемы исторической науки. – Новгород, 1985. – 60с.
133649
   Актуальные проблемы исторической науки на Урале. – Свердловск, 1982. – 66с.
133650
   Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. – Днепропетровск, 1983. – 238с.
133651
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. – Москва
1. – 1979. – 159с.
133652
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. – Москва
2. – 1979. – 161-299с.
133653
  Исраелян Е.В. Актуальные проблемы канадских женщин / Е.В. Исраелян, О.А. Шапырина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 57-68
133654
   Актуальные проблемы Карачаево-Балкарского и ногайского языков. – Ставрополь, 1981. – 96с.
133655
   Актуальные проблемы квантовой механики и статистической физики : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1988. – 148 с.
133656
   Актуальные проблемы кинематографа социалистических стран. – Москва, 1982. – 128с.
133657
   Актуальные проблемы киноискусства. – Москва, 1977. – 164с.
133658
  Блинова Г.П. Актуальные проблемы клубной работы / Г.П. Блинова. – М, 1974. – 60с.
133659
   Актуальные проблемы книговедения. – Москва, 1976. – 124с.
133660
   Актуальные проблемы книговедения. – Москва
2. – 1977. – 88с.
133661
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – Иркутск, 1972. – 216с.
133662
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – Новосибирск, 1982. – 160с.
133663
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – К, 1987. – 146с.
133664
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодёжи в свете решений 26 съезда КПСС. – Чита, 1983. – 171с.
133665
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции. – Москва
1. – 1985. – 243с.
133666
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции. – Москва
2. – 1985. – 204с.
133667
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студентов и молодых специалистов. – Волгоград, 1985. – 227с.
133668
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студенчества. – Воронеж, 1981. – 215с.
133669
   Актуальные проблемы комплексного развития регионов и преодоления социально-экономических различий между ними : Материалы конференции. – Саранск : Изд. Мордов. ун-та, 1983. – 484 с.
133670
   Актуальные проблемы комплексного экономического и социального развития регионов в свете решений XXVII съезда и XIX Всесоюзной конференции КПСС : Тезисы докладов. – Саранск : Издательство Саратовского университета.Саранский филиал, 1988. – 244 с.
133671
   Актуальные проблемы компьютерной лингвистики. – Тарту, 1990. – 153с.
133672
   Актуальные проблемы комсомольского строительства. – Москва, 1980. – 118с.
133673
   Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. – Омск, 1980. – 144с.
133674
   Актуальные проблемы криобиологии. – К., 1981. – 606с.
133675
   Актуальные проблемы критики современного антикоммунизма. – Москва, 1975. – 108с.
133676
   Актуальные проблемы культурно-просветительной работы в условиях перестройки. – Москва, 1988. – 158с.
133677
   Актуальные проблемы культуры и искусства в свете постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы". – Пермь, 1980. – 257с.
133678
   Актуальные проблемы культуры речи. – Москва, 1970. – 407с.
133679
   Актуальные проблемы лексики, грамматики и методики преподавания русского языка. – Ашхабад, 1977. – 96с.
133680
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1967. – 164с.
133681
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1969. – 291с.
133682
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск
1. – 1969. – 226с.
133683
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск
4. – 1969. – 209с.
133684
   Актуальные проблемы лексикологии. – Минск
1. – 1970. – 232с.
133685
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1971. – 307с.
133686
   Актуальные проблемы лексикологии. – Томск
1. – 1971. – 174с.
133687
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1974. – 106с.
133688
   Актуальные проблемы лексикологии и грамматики русского языка. – Кишинёв, 1977. – 112с.
133689
   Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. – Пермь, 1972. – 517с.
133690
   Актуальные проблемы ленинского философского наследия. – Москва, 1976. – 239с.
133691
   Актуальные проблемы логики в методологии науки. – К., 1980. – 335с.
133692
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской критики буржуазной философии, ревизионизма, национализма и религиозных учений. – Кишинёв, 1973. – 153с.
133693
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе. – Київ, 1982. – 378с.
133694
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Москва, 1973. – 353с.
133695
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Москва, 1979. – 52 с.
133696
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Душанбе, 1983. – 220с.
133697
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики. – Москва, 1981. – 63с.
133698
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики и эстетического воспитания. – Москва, 1987. – 266с.
133699
   Актуальные проблемы марксистской философии. – М, 1974. – 292с.
133700
   Актуальные проблемы марксистской этики : Сб. статей. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1967. – 495 с. – С автогр.
133701
   Актуальные проблемы математической физики и вычислительной математики. – Москва : Наука, 1984. – 211 с.
133702
   Актуальные проблемы материаловедения. – Москва
1. – 1982. – 271с.
133703
   Актуальные проблемы материаловедения. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 275с.
133704
   Актуальные проблемы межафриканских отношений. – Москва, 1983. – 315 с.
133705
   Актуальные проблемы международного права. – Москва, 1989. – 146с.
133706
   Актуальные проблемы международной безопасности и разоружения. – Москва, 1984. – 502с.
133707
  Рязанцев С. Актуальные проблемы международной трудовой миграции женщин из РОссии / С. Рязанцев, М. Ткаченко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 70-80. – Библиогр.: на 5 пунктів
133708
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений. – Москва, 1982. – 144с.
133709
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений. – Москва, 1983. – 175с.
133710
   Актуальные проблемы международных отношений латиноамериканских стран. – Москва, 1987. – 176с.
133711
  Михайлов В.А. Актуальные проблемы межнациональных отношений в условиях перестройки / В.А. Михайлов. – Киев, 1989. – 22 с.
133712
   Актуальные проблемы методики обучения русскому языку в начальных классах. – Москва, 1977. – 248с.
133713
   Актуальные проблемы методики преподавания общественных наук. – Москва, 1969. – 20с.
133714
   Актуальные проблемы методики преподавания политической экономии в высшей школе. – Л., 1980. – 103с.
133715
   Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в высшей школе : [ Сб. статей. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 157 с.
133716
  Ковалев А.М. Актуальные проблемы мирового революционного процесса / А.М. Ковалев. – Москва, 1973. – 272с.
133717
  Дмитриева Н.М. Актуальные проблемы многонациональной современной прозы / Н.М. Дмитриева. – Калинин, 1981. – 84 с.
133718
  Катаева Л.И. Актуальные проблемы народного образования и педагогической науки в свете решений XXVII съезда КПСС: (Аннотированная тематика лекций) / Л.И. Катаева. – М., 1986. – 64с.
133719
  Григорьева А.А. Актуальные проблемы непрерывного педагогического образования // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 39-41. – ISSN 2073-9613


  В статье обозначены проблемы в осуществлении непрерывности педагогического образования в системе " школа-колледж-вуз".
133720
  Гырдев Д. Актуальные проблемы общественного сознания / Д. Гырдев. – М., 1982. – 312с.
133721
  Вовси И.И. Актуальные проблемы педагогики и психологии / И.И. Вовси. – Москва, 1972. – 16с.
133722
  Валдайцев С.В. Актуальные проблемы повышения уровня университетского экономического образования в России / С.В. Валдайцев, Т.А. Лезина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 83-93. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  Статья посвящена тем актуальным аспектам повышения качества подготовки экономистов в российских университетах, по которым наблюдается особенное отставание от международного уровня. Это касается в первую очередь большего использования современных ...
133723
  Сайганов А.С. Актуальные проблемы повышения эффективности функционирования АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 84-87. – ISSN 2221-1055
133724
  Кубанков Е.С. Актуальные проблемы правового воспитания молодежи / Е.С. Кубанков. – М, 1985. – 39с.
133725
  Анашкин Г.З. Актуальные проблемы правосудия в СССР / Г.З. Анашкин. – Москва, 1969. – 48с.
133726
  Кусниденов К.К. Актуальные проблемы предупреджения преступности несовершеннолетних / К.К. Кусниденов. – Караганда, 1986. – 97с.
133727
  Доценко А.П. Актуальные проблемы преподавания политической экономии / А.П. Доценко, А.А. Чухно. – Киев, 1982. – 63 с.
133728
  Никишов С.И. Актуальные проблемы пропаганды атеизма в развитом социалистическом обществе / С.И. Никишов. – М, 1982. – 61с.
133729
  Ильина Т.А. Актуальные проблемы пропаганды педагогических знаний / Т.А. Ильина. – М., 1979. – 54с.
133730
  Забрянский Г.Й. Актуальные проблемы профилактики преступлений в сельской местности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1983. – 80 с.
133731
  Войтко В.И. Актуальные проблемы психологической науки / В.И. Войтко. – Київ, 1982. – 48с.
133732
   Актуальные проблемы работы с кадрами и кативом ЛКСМ. – М, 1979. – 185с.
133733
   Актуальные проблемы радиационных исследований. – Баку : Элм, 1991. – 125 с.
133734
   Актуальные проблемы радикальной перестройки управления производством. – Л, 1989. – 158с.
133735
   Актуальные проблемы развития Австралии и Океании. – М, 1984. – 223с.
133736
   Актуальные проблемы развития архитектуры и программного обеспечения ЭВМ и вычислительных систем. – Новосибирск, 1983. – 142 с.
133737
   Актуальные проблемы развития высшей школы в современных условиях. – Киев, 1981. – 52с.
133738
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии. – М
1. – 1989. – 177с.
133739
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии. – М
2. – 1989. – 165с.
133740
  Алымов А.Н. Актуальные проблемы развития и размещения производительных сил Украинской ССР / А.Н. Алымов. – Киев : Знание Украины, 1979. – 64 с. – (Наука и практика управления)
133741
  Алымов А.Н. Актуальные проблемы развития и размещения производительных сил Украинской ССР : Наука и практика управления / А.Н. Алымов. – Киев : Знання, 1979. – 63с.
133742
   Актуальные проблемы развития исторического материализма.. – М, 1974. – 553с.
133743
   Актуальные проблемы развития конкретных социальных исследований. – М, 1971. – 264с.
133744
   Актуальные проблемы развития культуры села. – М, 1979. – 207с.
133745
   Актуальные проблемы развития марксистско-ленинской теории и борьбы с антикоммунизмом в свете решения XXIV съезда КПСС. – М, 1971. – 80с.
133746
   Актуальные проблемы развития национальных отношений, интернационального и патриотического воспитания. – М, 1988. – 351с.
133747
   Актуальные проблемы развития непроизводственной сферы в условиях зрелого социализма. – Барнаул, 1982. – 128с.
133748
   Актуальные проблемы развития общественных наук в свете решений XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. – Тарту, 1984. – 195с.
133749
   Актуальные проблемы развития общественных наук В СРВ. – М, 1981. – 234с.
133750
   Актуальные проблемы развития общественных наук на современном этапе. – Петрозаводск, 1986. – 111с.
133751
   Актуальные проблемы развития профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 88с.
133752
   Актуальные проблемы развития самостоятельной учебной деятельности студентов. – Саратов, 1986. – 62с.
133753
   Актуальные проблемы развития социалистического общества. – Казань, 1991. – 195с.
133754
   Актуальные проблемы развития творческой активности студенческой молодежи. – Воронеж, 1988. – 216с.
133755
   Актуальные проблемы развития торговли. – К, 1975. – 160с.
133756
   Актуальные проблемы развития универсального образования на современном этапе. – Киев, 1984. – 98с.
133757
   Актуальные проблемы развития универсальной научной библиотекий. – Л, 1984. – 122с.
133758
   Актуальные проблемы развития экономики Вьетнама. – Москва : Мысль, 1980. – 174с.
133759
   Актуальные проблемы развития экономики Казахстана на этапе зрелого социализма.. – Алма-Ата, 1984. – 170с.
133760
  Калмыков В.Н. Актуальные проблемы развитого социализма / В.Н. Калмыков. – Минск, 1984. – 166с.
133761
   Актуальные проблемы разоружения. – М, 1978. – 175с.
133762
   Актуальные проблемы раскрітия преступлений.. – М, 1985. – 118с.
133763
   Актуальные проблемы романской филологии. – Воронеж, 1975. – 94с.
133764
  Кудров В. Актуальные проблемы российской экономики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 137-147. – ISSN 0201-7083
133765
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд
1. – 1972. – 407с.
133766
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд
2. – 1972. – 257с.
133767
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1978. – 360с.
133768
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент
2. – 1980. – 287с.
133769
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1982. – 469с.
133770
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1985. – 311с.
133771
   Актуальные проблемы русской морфологии. – Москва, 1988. – 155 с.
133772
   Актуальные проблемы сегнетоэлектрических фазовых переходов : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 143 с.
133773
   Актуальные проблемы семасиологии. – Л, 1991. – 171с.
133774
   Актуальные проблемы синтаксиса современного русского языка. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
133775
   Актуальные проблемы славянского языкознания. – М, 1988. – 156с.
133776
   Актуальные проблемы славянского языкознания в СССР. – М, 1983. – 280с.
133777
   Актуальные проблемы следственной деятельности. – Свердловск, 1990. – 150с.
133778
   Актуальные проблемы совершенствования административного и финансового права. – М, 1984. – 163с.
133779
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма. – Киев, 1983. – 151с.
133780
   Актуальные проблемы совершенствования высшей школы. – Санкт-Петербург, 1992. – с.
133781
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 116с.
133782
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 183с.
133783
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 142с.
133784
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 103с.
133785
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 132с.
133786
   Актуальные проблемы совершенствования подготовки квалифицированной рабочей силы : Сборник научных трудов. – Москва, 1988. – 168 с.
133787
   Актуальные проблемы совершенствования преподавания марксистско-ленинской теории в высших учебных заведениях. – Вильнюс, 1987. – 208с.
133788
   Актуальные проблемы совершенствования системы работы с руководящими кадрами в народном хозяйстве. – Рига, 1979. – 172с.
133789
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических образа жизни в свете решений XXVIсъезда КПСС. – Алма-Ата, 1983. – 128с.
133790
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений. – Баку, 1986. – 138с.
133791
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды. – Свердловск, 1985. – 111с.
133792
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды. – Свердловск, 1986. – 144с.
133793
   Актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки специалистов со средним специальным образованиев в условиях научно-технического прогресса. – Саратов, 1983. – 208с.
133794
  Степанович В.А. Актуальные проблемы совершенствования учебного процесса в университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядаються зростання ролі сучасного університету в індивідуальній долі кожного випускника, обгрунтовується теза сучасний ВНЗ це вже не лише джерело знання і «кузня кадрів», але джерело нових перспективних цілей і програм для його ...
133795
   Актуальные проблемы совершенствования учета экономического анализа деятельности предприятий и объединений. – М, 1980. – 77с.
133796
   Актуальные проблемы совершенствования хозяйственного механизма на современном этапе. – М, 1985. – 102с.
133797
   Актуальные проблемы советского архивоведения. – М, 1976. – 163с.
133798
   Актуальные проблемы советского кино начала 80-х годов. – М, 1983. – 175с.
133799
   Актуальные проблемы советского права. – Тбилиси, 1988. – 360с.
133800
   Актуальные проблемы советского уголовного процесса. – Свердловск, 1987. – 142с.
133801
  Красько И.Е. Актуальные проблемы советского хозяйственного права / И.Е. Красько. – Харьков, 1976. – 111с.
133802
   Актуальные проблемы советской историографии первой русской революции. – М, 1978. – 318с.
133803
   Актуальные проблемы советской картографии. – Москва : МФГО, 1976. – 58с.
133804
   Актуальные проблемы советской криминалистики. – М, 1980. – 103с.
133805
   Актуальные проблемы советской криминологии и исправительно-трудового права. – М, 1989. – 94с.
133806
   Актуальные проблемы советской литературы. – Москва, 1977. – 244 с.
133807
   Актуальные проблемы советской романистики. – Л, 1975. – 112с.
133808
   Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского права : Сб. науч. трудов. – Москва, 1983. – 171 с.
133809
   Актуальные проблемы современного востоковедения. – М, 1974. – 372с.
133810
  Вишневский И.П. Актуальные проблемы современного литературного процесса / И.П. Вишневский. – Львов, 1974. – 75с.
133811
   Актуальные проблемы современного литературного процесса. – М, 1985. – 233с.
133812
   Актуальные проблемы современного международного морского права. – М, 1972. – 179с.
133813
   Актуальные проблемы современного молодежного движения. – М, 1976. – 264с.
133814
  Гафуров Б.Г. Актуальные проблемы современного национально-освободительного движения / Б.Г. Гафуров. – М., 1976. – 279с.
133815
   Актуальные проблемы современного политического развития. – М, 1982. – 222 с.
133816
   Актуальные проблемы современной альгологии : Материалы 3 Международной конференции. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 208с. – ISBN 966-623-219-7
133817
  Манчха П.И. Актуальные проблемы современной Африки / П.И. Манчха. – М., 1979. – 343с.
133818
   Актуальные проблемы современной биологии : (сборник научных трудов). – Алма-Ата : Казах университет, 1997. – 88 с.
133819
   Актуальные проблемы современной гербологии. – Л, 1990. – 109с.
133820
  Чумаков А.Н. Актуальные проблемы современной глобалистики:социоприродный аспект // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 7-17. – ISSN 0235-1188
133821
   Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. – М, 1990. – 156с.
133822
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М, 1977. – 303с.
133823
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М
Вып. 1. – 1982. – 207 с.
133824
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М
2. – 1983. – 68с.
133825
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М, 1985. – 415с.
133826
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2005
133827
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3. – 2005
133828
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 5. – 2005
133829
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6. – 2005
133830
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2006
133831
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3. – 2006
133832
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 5. – 2006
133833
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1. – 2007
133834
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2007
133835
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3 (41). – 2008
133836
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 4 (42). – 2008
133837
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3 (71). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
133838
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 4 (72). – 2013
133839
   Актуальные проблемы современной научно-технической революции : Научная конф. 21-23 октбря 1970 г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 8 с.
133840
   Актуальные проблемы современной научно-технической революции. – Москва, 1970. – 200 с.
133841
   Актуальные проблемы современной патофизиологии. – Киев, 1981. – 440 с.
133842
   Актуальные проблемы современной психологии. – Москва, 1983. – 245 с.
133843
   Актуальные проблемы современной русистики. – Ленинград, 1991. – 205 с.
133844
   Актуальные проблемы современной советской и зарубежной педагогики. – Москва, 1988. – 98 с.
133845
  Туляков В.А. Актуальные проблемы современной уголовно-правовой политики // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 65-71. – ISBN 978-966-458-403-3
133846
   Актуальные проблемы современной физики сегнетоэлектрических явлений. – Калинин, 1978. – 176 с.
133847
   Актуальные проблемы современной физиологии. – Киев, 1986. – 266 с.
133848
   Актуальные проблемы современной филологии. – Саратов, 1984. – 129с.
133849
   Актуальные проблемы современной филологии. – Саратов
Вып. 2. – 1985. – 90 с.
133850
   Актуальные проблемы современной фольклористики. – Ленинград, 1980. – 224 с.
133851
   Актуальные проблемы современной химии. – Куйбышев, 1985. – 144с.
133852
  Евдокимов В.И. Актуальные проблемы современности и ревизионизм / В.И. Евдокимов. – Москва, 1961. – 48с.
133853
   Актуальные проблемы социалистического искусства. – М, 1978. – 288с.
133854
   Актуальные проблемы социалистического образа жизни. – М, 1981. – 71с.
133855
   Актуальные проблемы социалистического реализма. – Москва, 1969. – 552с.
133856
  Пархоменко М.Н. Актуальные проблемы социалистического реализма / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1972. – 64с.
133857
   Актуальные проблемы социалистического реализма. – М, 1981. – 292с.
133858
  Гурбадам Ц. Актуальные проблемы социалистической индустриализации МНР. / Ц. Гурбадам. – М., 1980. – 128с.
133859
   Актуальные проблемы социалистической культуры и развития личности. – Караганда, 1985. – 162с.
133860
   Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук. – Минск, 1991. – 253с.
133861
   Актуальные проблемы социально-экономического развития Киргизской ССР. – Фрунзе, 1984. – 249с.
133862
   Актуальные проблемы социально-экономического развития трудового коллектива производственного объединения. – М, 1985. – 207с.
133863
   Актуальные проблемы социального и коммунистического воспитания молодежи. – М, 1989. – 121с.
133864
   Актуальные проблемы социального планирования. – М, 1975. – 216с.
133865
   Актуальные проблемы социального планирования. – М, 1975. – 210с.
133866
   Актуальные проблемы социального познания : [ Сб. статей ]. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 99 с.
133867
   Актуальные проблемы социального познания: методология и практика. – Свердловск, 1988. – 153с.
133868
   Актуальные проблемы социального управления в регионе. – Владивосток, 1980. – 162с.
133869
   Актуальные проблемы социальной политики на капиталистических предприятиях и классовая борьба. – М, 1988. – 160с.
133870
   Актуальные проблемы социологии труда. – М, 1975. – 243с.
133871
  Кайдалов Д.П. Актуальные проблемы социологии труда. / Д.П. Кайдалов, Е.И. Суименко. – М., 1974. – 238с.
133872
  Иванов В.Н. Актуальные проблемы социологических исследований на современном этапе / В.Н. Иванов. – М., 1984. – 64с.
133873
  Иванов В.Н. Актуальные проблемы социологических исследований на современном этапе. / В.Н. Иванов. – М., 1985. – 64с.
133874
   Актуальные проблемы спектроскопии : материалы / Симпозиум ученых соц. стран по новым проблемам спектроскопии (1984; Москва). – Москва : АН СССР, 1985. – 306 с.
133875
   Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран. – М, 1978. – 311с.
133876
   Актуальные проблемы стандартизации. – М, 1968. – 138с.
133877
  Новрузов Вугар Шахмар Оглы Актуальные проблемы становления демократического механизма власти // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 48-50. – ISSN 1810-3081
133878
   Актуальные проблемы стилеологии и терминоведения. – Нижной новгород, 1996. – 220с.
133879
   Актуальные проблемы стран Арабского Востока и Северной Африки. – Москва, 1977. – 285с.
133880
   Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. – М, 1970. – 184с.
133881
   Актуальные проблемы строительства и совершенствования развитого социализма. – Свердловск, 1985. – 161с.
133882
   Актуальные проблемы строя иранских языков. – М, 1988. – 84с.
133883
   Актуальные проблемы судебной психологии и экспертизы на предварительном следствии. – Свердловск, 1981. – 142с.
133884
   Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора. – М, 1986. – 118с.
133885
  Алиев А.А. Актуальные проблемы суицидологии: (уголовно-правовой и криминологический аспекты) / А.А. Алиев. – Баку, 1987. – 188с.
133886
   Актуальные проблемы тектоники СССР : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
133887
   Актуальные проблемы теоретической физики : сборник. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 388 с.
133888
  Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке гражданского процесса. Учебное пособие / А.С. Козлов. – Иркутск, 1980. – 85 с.
133889
   Актуальные проблемы теории и истории библиофильства. – Ленинград, 1982. – 48 с.
133890
   Актуальные проблемы теории и истории развитого социалистического общества. – Рига, 1983. – 191с.
133891
   Актуальные проблемы теории и политики КПСС в документах и материалах XXVI съезда партии.. – М, 1982. – 168с.
133892
   Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности. – Воронеж, 1990. – 116с.
133893
   Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. – Л, 1979. – 191с.
133894
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 120с.
133895
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 151с.
133896
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 96с.
133897
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 121с.
133898
   Актуальные проблемы теории и практики комсомольской печати. – М, 1980. – 177с.
133899
   Актуальные проблемы теории и практики научного атеизма. – М, 1985. – 239с.
133900
   Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов. – Ленинград, 1978. – 205с.
133901
   Актуальные проблемы теории и практики современного мирового революционного процесса. – М, 1988. – 99с.
133902
   Актуальные проблемы теории и практики социально-политических отношений развитого социализма. – М, 1981. – 106с.
133903
   Актуальные проблемы теории и практики строительства коммунизма. – Москва, 1964. – 140с.
133904
   Актуальные проблемы теории и пропаганды национальных отношений в СССР. – М, 1973. – 68с.
133905
   Актуальные проблемы теории литературы и искусства. – М, 1972. – 301с.
133906
  Ахлибининский Б.В. Актуальные проблемы теории научного коммунизма / Б.В. Ахлибининский, Н.И. Храленко. – Ленинград, 1967. – 71 с.
133907
   Актуальные проблемы теории общенародного права. – М, 1980. – 77с.
133908
   Актуальные проблемы теории познания. – Кишинев, 1985. – 167с.
133909
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюзн. симпозиума (25 февраля - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 1. – 1967. – 370 с.
133910
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюзн. симпозиума (25 февраля - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 2. – 1967. – 360 с.
133911
   Актуальные проблемы теории юридических доказательств. – Иркутск, 1984. – 158с.
133912
   Актуальные проблемы теорминологии по информатике и документации. – М, 1979. – 122с.
133913
   Актуальные проблемы теорминологии по информатике и документации. – М, 1982. – 212с.
133914
   Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела : Сб. науч. трудов. – Москва : ГБЛ, 1981. – 126 с. – Библиогр. в конце работ
133915
   Актуальные проблемы технологии композиционных материалов и радиокомпонентов в микроэлектронных информ.системах. – 1990. – Ялта. – 233с.
133916
   Актуальные проблемы труда в сельском хозяйстве. – М, 1977. – 136с.
133917
   Актуальные проблемы труда и трудового воспитания молодых работников агропромышленного комплекса. – М, 1988. – 204с.
133918
  Мартынов И. Актуальные проблемы трудовой миграции (по материалам семинара, проведенного московским правительством) // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 0130-9757
133919
   Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью. – М, 1988. – 140с.
133920
   Актуальные проблемы уголовного права в условиях совершенствования социалистического общества. – М, 1986. – 160с.
133921
   Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. – М, 1981. – 134с.
133922
   Актуальные проблемы укрепления социалистической законности и правопорядка. – Куйбышев, 1982. – 160с.
133923
   Актуальные проблемы улучшения подготовки специалистов в университете. – Воронеж, 1975. – 258с.
133924
   Актуальные проблемы управления. – М, 1972. – 283с.
133925
   Актуальные проблемы управления водными ресурсами и использование водохранилищ. – Москва, 1979. – 92с.
133926
   Актуальные проблемы управления промышленным производством. – Киев, 1977. – 131с.
133927
  Могилевская О.Ю. Актуальные проблемы управления рыночной деятельностью промышленного предприятия // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 50-52. – Библиогр.: 10 назв
133928
  Алексеев Н.И. Актуальные проблемы участия трудящихся в управлении производством / Н.И. Алексеев. – Москва, 1973. – 48с.
133929
   Актуальные проблемы учебного телевидения в вузе. – Свердловск, 1983. – 157с.
133930
   Актуальные проблемы учебной лексикографии. – М, 1977. – 320с.
133931
  Асосков В.С. Актуальные проблемы физики : (аннотирован. тематика циклов лекций) / В.С. Асосков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
133932
   Актуальные проблемы физики и химии сегнетоэлектриков : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 179 с.
133933
   Актуальные проблемы философии и научного коммунизма в свете решенийXXVI съезда КПСС, XII съезда БКП и XVI съезда КПЧ. – М, 1982. – 72с.
133934
   Актуальные проблемы философской науки. – Л, 1968. – 167с.
133935
   Актуальные проблемы философской науки. – М, 1982. – 78с.
133936
   Актуальные проблемы формирования и воспитания активности. – Рига, 1979. – 176с.
133937
   Актуальные проблемы формирования научного мировоззрения студенческой молодежи. – Красноярск, 1975. – 155с.
133938
   Актуальные проблемы формирования нового человека в условиях развитого социализма. – Чебоксары, 1979. – 171с.
133939
   Актуальные проблемы формирования системы потребностей личности. – Ростов-на-Дону, 1984. – 96с.
133940
   Актуальные проблемы формирования социальной активности учащихся. – М, 1988. – 152с.
133941
   Актуальные проблемы формирования экологической культуры специалиста. – Петрозаводск, 1991. – 116с.
133942
   Актуальные проблемы формирования эстетической культуры студенческой молодежи. – Днепропетровск, 1976. – 123с.
133943
   Актуальные проблемы функционирования языков в социалистическом обществе. – М, 1982. – 278с.
133944
   Актуальные проблемы химической науки и промышленности : Аннотир. тематика. – Красноярск, 1977. – 27 с. – (В помощь лектору)
133945
   Актуальные проблемы хозяйственного руководства. – М, 1985. – 163с.
133946
   Актуальные проблемы хозяйственной реформы в промышленности. – К, 1972. – 150с.
133947
   Актуальные проблемы чувашской литературы. – Чебоксары, 1983. – 180с.
133948
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1979. – 215 с.
133949
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1980. – 214с.
133950
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1981. – 220с.
133951
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства. – Днепропетровск, 1980. – 136с.
133952
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства. – Днепропетровск, 1981. – 139с.
133953
   Актуальные проблемы экономики народного образования в свете решений XXV съезда КПСС. – М, 1978. – 143с.
133954
   Актуальные проблемы экономики радиоприборостроения. – М, 1986. – 247с.
133955
   Актуальные проблемы экономики социализма и современного капитализма. – Л, 1967. – 92с.
133956
   Актуальные проблемы экономики социалистического сельского хозяйства. – 2-е переработанное и дополненое. – М, 1975. – 528с.
133957
   Актуальные проблемы экономики стран Азии. – М, 1965. – 308с.
133958
   Актуальные проблемы экономики стран социалистической ориентации. – М, 1988. – 150с.
133959
   Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран. – Л, 1989. – 334с.
133960
   Актуальные проблемы экономического развития мировой социалистической системы. – Л, 1969. – 198с.
133961
   Актуальные проблемы экономического развития СССР в новой пятилетке. – Х, 1966. – 132с.
133962
   Актуальные проблемы экономического развития страны на современном этапе. – М, 1985. – 119с.
133963
   Актуальные проблемы экономической науки в трудах С.Г. Струмилина. – М, 1977. – 439с.
133964
   Актуальные проблемы экономической психологии. – М, 1984. – 157с.
133965
   Актуальные проблемы экономической теории : [ Сб. статей. – Москва : Политиздат, 1973. – 319 с.
133966
   Актуальные проблемы экономической теории и повышение эффективности общественного производства и качества работы. – Алма-Ата, 1981. – 199с.
133967
   Актуальные проблемы эстетики и поэтики социалистического реализма в литературах Советского Востока. – Казань, 1979. – 312с.
133968
   Актуальные проблемы эстетики и художественного проектирования. – Москва : Московский университет, 1970. – 231с.
133969
  Аринина Н.Л. Актуальные проблемы эстетического воспитания / Н.Л. Аринина. – Владимир, 1974. – 135с.
133970
   Актуальные проблемы эстетического и художественного воспитания студентов. – Ленинград, 1985. – 135с.
133971
   Актуальные проблемы этнографии. – Москва, 1973. – 60с.
133972
   Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука.. – Л, 1979. – 159с.
133973
   Актуальные проблемы эффективности общественного производства. – Иваново, 1977. – 145с.
133974
   Актуальные проблемы эффективности общественного производства и хозяйственного расчета. – Иваново, 1976. – 156с.
133975
   Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого социализма. – Харьков, 1985. – 256с.
133976
  Витрух Н. Актуальные проблемы юридической ответственности в государствах постсоветского пространства // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 4-9
133977
   Актуальные проблемы языковой номинации : Метод. указ. по лексикологии для студ. 3-го курса фак-тов романо-герм. филологии. – Киев : Изд-во КГУ, 1984. – 16 с.
133978
   Актуальные проблемы языкознания ГДР. – М, 1979. – 309с.
133979
   Актуальные проблемы японского языкознания. – М, 1986. – 102с.
133980
  Кузнецова О.Д. Актуальные процессы в говорах русского языка / О.Д. Кузнецова. – Л., 1985. – 181с.
133981
   Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – М, 1973. – 415с.
133982
   Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в школе и вузе. – Тверь, 1994. – 148 с.
133983
   Актуальные социально-экономические и политические проблемы развивающихся стран. – М, 1983. – 296с.
133984
   Актуальные социально-экономические проблемы народного образования. – Актуальные социально-экономические
1. – 1979. – 70с.
133985
   Актуальные социально-экономические проблемы народного образования. – М
2. – 1979. – 297с.
133986
   Актуальные социально-экономические проблемы США. – М, 1979. – 259с.
133987
   Актуальные теоретические вопросы социального предвидения. – Казань, 1980. – 104с.
133988
   Актуальные теоретические проблемы и прикладные разработки современной психологии. – К, 1974. – 140с.
133989
   Актуальные теоретические проблемы развития государственного права и советского строительства. – М, 1976. – 252с.
133990
   Актуальные философские проблемы общественного развития. – М, 1973. – 183с.
133991
  Барашков О.А. Актуальные финансовые проблемы предприятий реального сектора экономики РФ // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-8878
133992
   Актуальные экономико-правовые проблемы управления народным хозяйством в период развитого социализма. – М, 1980. – 142с.
133993
   Актуальные экономические и социальные проблемы Великобритании. – М, 1983. – 210с.
133994
   Актуальные экономические и социальные проблемы Италии. – М, 1986. – 233с.
133995
   Актуальные экономические и социальные проблемы малых стран Северной европы. – М, 1986. – 71с.
133996
   Актуальные экономические и социальные проблемы Франции. – М, 1982. – 280с.
133997
   Актуальные экономические и социальные проблемы ФРГ. – М, 1981. – 241с.
133998
   Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство. – Киев, 1986. – 153с.
133999
   Актуальные экономические проблемы коммунистического строительства. – М, 1967. – 288с.
134000
   Актуальные экономические проблемы современного капитализма. – М, 1973. – 231с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,