Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1336001
  Мірошниченко Л. "... ти дав колючу гілочку тернову..." (З етюдів про фотографії з архіву Косачів)
1336002
  Чаплыгин Ю.П. "Технотворные иллюзии" / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1972. – 64с.
1336003
  Литвин В. "Тече Трубіж з минулого в віки..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 10
1336004
  Бросаліна О. "Ти - міст через безодню неминучости..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 6


  Вшанування пам"яті І. Качуровського в Національному музії літератури України
1336005
  Андрусяк М. "Ти боротьбою доброю боровся" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 10


  Фрагменти з документально-художньої повісті "Дух і кров".
1336006
  Білокінь О. "Ти вчиш нас бути собою". Вектори діалогічності в текстах книг вражень відвідувачів Шевченкової могили в Каневі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1336007
  Гайдабура В. "Ти дороги життя об"явив мені..." (Ростислав Василенко ставить твори Івана Багряного) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 178-185. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1336008
  Чобанюк В. "Ти ж серце все вклади, як дар найперший, на вівтарі довічної краси..." (синтез мистецвт у поемі С. Гординського "Сновидів") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 108-111. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1336009
  Друженко Т. "Ти з покори вийшов?" - "Я в ній і не був" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "25 січня 1938 р., 80 років тому, народився Володимир Висоцький. Чи струшувати пил із тих, тепер майже билинних часів, "когда срока огромные брели в этапы длинные"? Є ж автобіографічна "Баллада о детстве", є незліченні спогади рідних і друзів. Що ...
1336010
  Марусик Т. "Ти знаеш, що ти - Стус? Ти знаєш про це чи ні ?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 14


  Про Дмитра Стуса - Генерального директора Національного музею Таораса Шевченка
1336011
  Гальченко С. "Ти не мені належиш, серце! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 4


  З сотанніх днів життя Володимира Сосюри
1336012
  Стельмах Л. "Ти несеш свою славу, як дитя від чужинця" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 536-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Пам"яті Анатолія Перепаді - поліглота, неперевершеного перекладача.
1336013
  Коваль О. "Тибетське питання" : деякі історичні та політологічні аспекти проблеми / О. Коваль, П. Ленський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-43


  Дослідження проблеми
1336014
  Коваль О. "Тибетське питання" : деякі історичні та політологічні аспекти проблеми / О. Коваль, П. Ленський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41
1336015
  Феликс А. "Тиволи" негров и квартеронские балы в Новом Орлеане // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – C. 305-312
1336016
  Бєлінська І. "Тигр" Вільяма Блейка в українському та російському перекладах (порівняльний аналіз віршових перекладів В. Коптілова та С. Маршака) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 289-295


  "У статті проаналізовані український та російський віршові переклади вірша "Тигра" Вільяма Блейка, виконаних В. Коптіловим (КУ) та С. Маршаком на структурному, контекстному, лінгвостилістичному та фоносемантичному рівнях".
1336017
  Утріско О. "Тигролови" Івана Багряного та галицький пригодницький роман 30-х років XX століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 123-131. – ISBN 978-966-02-6024-5
1336018
   "Тигры" действуют. – Москва : Детская литература, 1988. – 158 с.
1336019
  Томаева А. "Тигрята" шагают за облака. / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1971. – 112с.
1336020
  Шергін С. "Тиждень АСЕАН": прорив у забезпеченні стабільності в Східній Азії / С. Шергін, Є. Шаповалов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 48-51


  17-23 липня 2011 р. відбувся "Тиждень АСЕАН" - зустріч країн-членів Асоціації Південно-Східної Азії в розширеному форматі. Головна мета проведення саміту - прийняття спільних рішень для підтримання миру, стабільності та сталого розвитку в регіоні.
1336021
  Дуброва Н.Й. "Тиждень безпеки дитини". Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-23
1336022
   "Тижні" тривають усе життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 101. – ISSN 0130-5212
1336023
  Засядько М.В. "Тимчасові республіки" як інструмент експансії США в Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 202-208


  The article analyzes one of the instruments of the U.S. expansion in the Caribbean in the first half of the 19th century - the creation of the states which the author determines as "temporary republics". These states were Republic of West Florida ...
1336024
  Яшний Д. "Типи Криму": маловідомі джерела з етнографії кримських татар // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 394-399. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850


  Поштові листівки.
1336025
  Піскун В. "Типовий українець, глибокий європеєць" (до 150-річчя від дня народження Павла Івановича Чижевського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 188-192. – ISBN 966-8126-27-0
1336026
   [Тимошик Микола Степанович-завідувач кафедри видавничої справи і редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 6
1336027
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – М.-Л., 1950. – 11с.
1336028
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – 3-е изд., испр. – Москва, 1962. – 468с.
1336029
  Будников П.П. Техно-химический анализ. / П.П. Будников. – 2-е изд. – М, 1923. – 151с.
1336030
  Попов К.М. Техно-экономическая база Японии. / К.М. Попов. – М.-Л.
ч. 1. – 1934. – 232с.
1336031
  Сект П.Е. Техно-экономические основы обогащения коксующихся углей. / П.Е. Сект, А.М. Беликов. – М-Харьков, 1953. – 183с.
1336032
   Техно-экономические показатели электрификации основных процессов сельскохозяйственного производства. – Днепропетровск, 1936. – 39с.
1336033
  Чарновский Н.Ф. Техно-экономические принципы в металлопромышленности / Н.Ф. Чарновский. – Москва, 1927. – 247 с.
1336034
  Золотарев Т.Л. Техно-экономические расчеты по энергетике / Т.Л. Золотарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 74с.
1336035
  Базилевич К.В. Техно-экономическое основы районирования городских телефонных сетей / К.В. Базилевич. – М., 1933. – 131с.
1336036
  Ліфтон Р.Дж. Технологія "промивки мізків" : психологія тоталітаризму : [пер. з англ.] / Роберт Джей Ліфтон. – Харків : Vivat, 2016. – 414, [2] с. – Пер. за вид.: Thought reform and the psychology of totalitarism: a study of "brainwashing" in China / Robert Jay Lifton. – ISBN 978-617-7269-94-5


  Поки ми спимо, їмо і ходимо на роботу, нами керують. Ми рідко замислюємося про те, що наші думки — це не внутрішні імпульси, а результат застосування тоталітарної технології «промивки мозку». Де вперше почали застосовувати блюзнірську технологію ...
1336037
  Вецнер Ю.І. Технологія NPCa-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Вецнер Юлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1336038
  Бутирська І.В. Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем / І.В. Бутирська, А.В. Мангул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1336039
  Антонов В.М. Технологія автоматизованого формування без даних довідково-бібліографічної інформації / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42-44
1336040
  Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1336041
  Полунєєв Ю.В. Технологія антикризового управління як основа сучасного прискореного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 66-69
1336042
  Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу : Монографія / М.П. Лебедик; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 305с. – ISBN 966-7971-01-05
1336043
   Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах : монографія / Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів, С.В.Фраєр ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1010-9
1336044
  Артамонова Н. Технологія блокчейн як об"єкт промислової власності: характеристика патентної активності / Н. Артамонова, Е. Лерантович // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – C. 60-71. – ISSN 2308-0361
1336045
  Криштальова В.С. Технологія в"язання дитячих виробів / В.С. Криштальова. – Київ, 1981. – 200с.
1336046
  Рева Ю.В. Технологія використання гумору на уроках фізики як форма створення позитивного мікроклімату та активізації навчального процесу // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 127-134. – ISBN 966-594-1230-1
1336047
  Триус Ю.В. Технологія використання рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 141-151. – (Серія: Педагогічні науки)
1336048
  Козуб С.М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Козуб С.М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1336049
  Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірююваних величин часовими інтервалами : монографія / Ю.В. Шаьатура ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-641-333-1
1336050
  Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.К. Лукашов ; [ред. Т.Г. Чернишова]. – Суми : Сумский державний університет, 2012. – 228, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 213-228. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 979-966-657-409-4
1336051
  Дмитрик І.С. Технологія виховного процесу. / І.С. Дмитрик, Я.І. Бурлака. – К., 1991. – 70с.
1336052
  Ситніченко В. Технологія виходу на ринок ЄС / В. Ситніченко, Я. Козловський, І. Чеглатонєв // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 57-61.
1336053
  Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1336054
  Погорілий С.Д. Технологія віртуалізації. Динамічна ре конфігурація ресурсів обчислювального кластера / С.Д. Погорілий, І.В. Білокінь, Ю.В. Бойко // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 1028-9763
1336055
  Білоконь І.В. Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 54-66. – ISSN 1028-9763


  Наведено організаційну структуру динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин та проаналізовано особливості функціонування її компонент. Запропоновано концепцію побудови автоматичної системи ...
1336056
  Ніколайчук В Технологія водорегулювання для суміщенних систем на дернових гнрунтах західного Полісся : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ніколайчук В А.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1993. – 19л.
1336057
  Муренець І.Г. Технологія впровадження методичного забезпечення якості управління на промислових підприємствах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 263-268. – ISSN 2222-4459
1336058
  Мозгова Л. Технологія гендерної літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 6-10. – ISSN 0130-5263
1336059
  Філатова О.С. Технологія гри в іронічному дискурсі автора - "трикстера" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 243-250
1336060
  Кучугуренко П.В. Технологія дерева / П.В. Кучугуренко. – Х-К, 1933. – 291с.
1336061
  Корольсий В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі / В. Корольсий, А. Капіносов, І. Лов"янова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 51-56. – ISSN 0131-6788
1336062
   Технологія домашнього консервування. – вид. 2-те. – К, 1976. – 144с.
1336063
   Технологія домашнього консервування. – вид. 3-те. – К, 1977. – 144с.
1336064
   Технологія домашнього консервування. – вид. 4-те. – К, 1979. – 144с.
1336065
   Технологія домашнього консервування. – 6-те вид., випр. і доп. – К, 1986. – 134с.
1336066
  Гарбар Г. Технологія дослідження гостинності як соціального явища // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 82-89. – ISSN 2078-1016
1336067
  Матюхов Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Матюхов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1336068
  Купрін О.В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі амоній нітрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Купрін О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1336069
  Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / В.А. Нищета. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 4(65)). – ISBN 978-611-00-0104-5
1336070
  Дмитренко В.С. Технологія завадостійкого кодування для систем автоматизованого управління мобільними об"єктами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Василь Степанович Дмитренко;Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1336071
  Міщенко Н. Технологія законотворчості у Федеративній Республиці Німеччина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 13-14.
1336072
  Олійник Н.Ю. Технологія змішаного навчання інформатики іноземних студентів підготовчого відділення // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 29-30
1336073
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (35). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336074
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336075
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336076
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336077
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336078
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336079
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336080
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (58). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336081
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (59). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1336082
  Новохацька Н.А. Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі / Н.А. Новохацька, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1336083
  Задонцев Ю.В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задонцев Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1336084
  Шигаль Д.А. Технологія історико-порівняльного методу М.М. Ковалевського // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 41-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1336085
  Панчева Г.М. Технологія кадмійвмісних багатошарових покриттів з фотоелектричними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панчева Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1336086
  Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1336087
  Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1336088
  Вітер М.Б. Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні / М.Б. Вітер, Х.О. Засадна, О.В. Тищенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 263-268. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1336089
   Технологія комп"ютерного моделювання об"єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання / С.Ю. Суліменко, К.О. Сазонов, В.О. Анпілогова, Ж.Г. Левіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 195-201. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1336090
  Іванченко Л.В. Технологія комплексного перероблення полімінеральних руд Прикарпаття методом сульфатного вилуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1336091
  Дворщенко О. Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників / О. Дворщенко, В. Куліков, Т. П"ятчаніна // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2017. – Vol. 5, issue 1 (8). – С. 12-20. – ISSN 2411-1031
1336092
  Копитова Л.С. Технологія комунікативної діяльності політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 410-421
1336093
  Лемак В. Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 1026-9932
1336094
  Васьківська С.В. Технологія консультативної взаємодії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / компанія "СОЦИС-ПРЕС;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1-21.
1336095
  Рева Ю.В. Технологія концентрованого навчання - одна із найважливіших основ цілісного інтегрального освітнього простору / Ю.В. Рева, С.В. Пивовар // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 155-163. – ISBN 966-594-258-3
1336096
  Рященко В.П. Технологія координації реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1336097
  Міщенко Тетяна Технологія критичного мислення і урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1336098
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – 3-е вид. – К., 1980. – 294с.
1336099
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – К., 1985. – 266с.
1336100
  Тірон-Воробйова Технологія лізоцимовмісних біополімерних комплексів рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
1336101
  Щербак М.В. Технологія ліквідації нафтових забруднень для безпеки водних екосистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Щербак М.В. ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1336102
  Волинюк Д.Ю. Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Волинюк Д.Ю.; Національн. університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1336103
  Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів / Н.Я. Карханіна. – Київ : Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 328 с.
1336104
  Балагура І.В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1336105
  Клименко Н.С. Технологія націоналізації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 140-144


  Виявлено цілі націоналізації та розглянуто технологію її як підсистему організації, яка залучає такі складові: фізичні об"єкти, технологічні процеси, ноу-хау - знання, інформацію, які необхідні для здійснення технологічних процесів.
1336106
  Перепелиця О.П. Технологія обробки фотокіноматеріалів / О.П. Перепелиця, Н.Г. Грезіна. – К., 1992. – 528с.
1336107
  Кондрашов О. Технологія огляду та опису об"єктів експертного дослідження // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 119-124
1336108
  Ніконов А.Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ніконов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1336109
  Столярова І.В. Технологія одержання та застосування технічних мийних засобів поліфункціональної дії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / І.В.Столярова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1336110
  Войтович І. Технологія організації учнівського проектування з історії (з досвіду роботи) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-36
1336111
   Технологія отримання вуглецевого матеріалу з оптимальним розподілом пор за розмірами для електродів суперконденсаторів / В.Ю. Ізотов, Д.С. Гавриков, І.В. Кольцов, А.В. Селихова, М.І. Клюй // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1336112
  Бальних В.Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бальних Валентина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1336113
  Автомонов П.П. Технологія педагогічного успіху : Навч. посібник / П.П. Автомонов; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-594-304-9
1336114
   Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3


  наук.-метод. рек.
1336115
  Хацевич Ольга Мирославівна Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.17.01 / Хацевич О.Л.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1336116
  Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Басараб Олександр Корнійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1336117
  Рябий М.О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рябий Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1336118
  Москальов М. Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито необхідність підготовки майбутніх психологів до управління змінами в організації. Обгрунтовано використання технологічного підходу та інтерактивних методів навчання в учбовому процесі вищих навчальних закладів. In clause opened the ...
1336119
  Жарова О.В. Технологія підготовки майбутніх радіотехніків у технічному університеті // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 19-22
1336120
  Трояновська Т.І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп"ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трояновська Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1336121
  Сергєєва Ольга В"ячеславівна Технологія плазмохімічного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Сергєєва О.В.; Український держ. хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 35 назв.
1336122
  Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Мельников; МОНУ; Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Поліграфічний технікум Української академії друкарства; За ред. Е.Т. Лазаренка. – 2-е вид., випр. – Львів : УАД, 2007. – 388с. – ISBN 966-322-072-4


  Для молодших спеціалістів та студентам вищих навчальних закладів
1336123
  Юдін О.К. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 107-114. – ISSN 2221-5212
1336124
  Рябоконь Д.І. Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Рябоконь Д.І.; НАНУ; МОНУ: Міжнародний науково-навчальний центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1336125
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 2. – 80 с.
1336126
  Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання / Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 16-22. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
1336127
  Бєгун А.В. Технологія програмування: об"єктно-орієнтований підхід : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.В. Бєгун; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200с. – ISBN 966-574-138-1
1336128
  Гоян О.Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 38-42


  У статті йдеться про технологію продажу рекламного часу в комерційному радіоефірі, оскільки вона є визначальною для функціонування комерційного радіомовлення і складовою теорії комерційного радіо. Важливою в цьому контексті є роль радіомовлення у ...
1336129
  Капустян А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1336130
  Торбенко І. Технологія реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 333-341. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена питанню розробки освітньої технології реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності. Автором визначено етапи технології, мету та її основні завдання.
1336131
  Тимошик М.С. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 5)
1336132
  Карнаухова О. Технологія роботи з обдарованими студентами шляхом використання інтерактивних методів навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 62-65
1336133
  Начинка С.Г. Технологія розв"язання винахідницьких завдань // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 15-18
1336134
  Бондарчук О. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 84-87
1336135
  Максимовський М.І. Технологія розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 158-167. – ISSN 2227-2844
1336136
  Синицька Г.М. Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец.05.17.01 / Синицька Г.М.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1336137
  Никитюк М.Г. Технологія розкриття викидонебезпечних вугільних пластів прохідницькими комбайнами виробничої дії : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Никитюк М. Г.; НАНУ, М-во вугільн. про. – Донецьк, 2000. – 20л.
1336138
  Копак П.І. Технологія ручного складання тексту. / П.І. Копак. – Львів, 1986. – 255с.
1336139
  Самчук Л.М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Самчук Людмила Михайлівна ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1336140
  Рева Ю.В. Технологія сегментарного навчання як засіб формування вміння мислити, говорити, діяти / Ю.В. Рева, І.І. Кавун // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 129-137. – ISBN 966-594-258-3
1336141
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-08-6
Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Ящишин Й М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І ; за ред. проф. Й.М. Ящишина. – 2004. – 249, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише прізвище 1-го авт. – Бібліогр.: с. 245-247
1336142
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-30-2
Ч. 1 : Фізика і хімія скла / Й.М. Ящишин. – 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 190-199. – Бібліогр.: с. 187-189
1336143
  Краснова Н.П. Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 1817-3764
1336144
  Гуглич С.І. Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Гуглич С.І.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1336145
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 244 л. + Додатки: л. 198 - 244. – Бібліогр.: л. 164 - 198
1336146
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1336147
  Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем : навчальний посібник для студ. денної форми навчання освітньо-профес. програми підготов. за напрямом 6.030501 "Економічна кібернетика" / С.В. Вахнюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України", Каф. економічної кібернетики. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-235. – ISBN 978-966-8958-69-4
1336148
  Бердо Р.В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бердо Ріта Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1336149
  Тхорик Ю.О. Технологія та параметри імпульсних напівпровідникових діодів / Ю.О. Тхорик. – Київ : Техніка, 1968. – 164 с.
1336150
   Технологія та устаткування деревообробних підприємств // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.102-180. – ISBN 5-7763-2435-1
1336151
  Підлісна Олена Анатоліївна Технологія та фізико-механічні властивності пресованого цементного каменя : автореф. дис ... канд. техн.наук: 05.17.11 / Підлісна Олена Анатоліївна; КПІ. – К., 1994. – 13л.
1336152
  Карпенко О. Технологія творчого саморозвитку студентів як інструмент підвищення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 65-68
1336153
  Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 114-119. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1336154
  Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1336155
  Казаков Валентин Васильович Технологія утилізації фторвмісних меланжів на основі азотної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Казаков Валентин Васильович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1997. – 16л.
1336156
  Дехтяр Н.А. Технологія фінансової діяльності кредитних спілок в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 105-111.
1336157
  Лунгу Л.В. Технологія формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 80-85. – ISSN 2312-0657


  Висвітлено результати аналізу вітчизняних наукових джерел. Схарактеризовано етапи формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів: мотиваційно-цільовий (активізація інтересу до пізнавальної діяльності, формування цінності пізнання, ...
1336158
  Клєба А.І. Технологія формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 20-22. – ISSN 2221-6316
1336159
  Батюк А.Є. Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України / А.Є. Батюк, М.Б. Вітер, Г.Б. Лоїк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 317-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1336160
  Терно С.О. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : Посібник / С.О. Терно; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти. – 2-е вид. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 72с. – ISBN 966-653-051-1
1336161
  Базиль Л. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик


  У статті запропоновано авторський підхід до формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у системі фахових практик. Серед системоутворювальних факторів технології - літературознавча праця ...
1336162
  Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 3-7.
1336163
  Литюга Ю.В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 76-83.
1336164
  Царьова Т. Технологія як економічна категорія / Т. Царьова, О. Зозульов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 1682-2366
1336165
  Саполович Є.Є. Технологія як інструмент політичного панування в концепції Г. Маркузе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 51-53
1336166
  Падучак Б. Технологія як об"єкт цивільно-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 54-59
1336167
   Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Г.В. Коваленко, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 29-41. – ISSN 2222-8810
1336168
  Тарасов К.В. Технолого-економічні бар"єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 97-101. – ISSN 2306-6806
1336169
  Позин М.Е. Технолология минеральных солей. / М.Е. Позин. – ЛМ, 1949. – 688с.
1336170
  Горохов В.Г. Технонаука - новый этап в развитии современной науки и техники // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается феномен современной науки и техники - технонаука как комбинация естественно-научной и технической теорий, а также как новый способ стыковки науки с обществом и политикой. Проанализирована междисциплинарность технонауки и роль ...
1336171
  Шкуров Є.В. Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 341-347
1336172
  Порохняк К Технопарк - освітній комплекс нового типу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Створення юннатівських технопарків - один із аспектів проекту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Механізм інтеграції позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання"
1336173
  Куракова Елена Технопарк в зимнем саду // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34. – ISSN 0869-4915
1336174
  Мазур А.А. Технопарк Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ : результаты и перспективы // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 74-80. – ISSN 1815-2066
1336175
  Кульнєва Г.М. Технопарк і кластер як моделі розвитку регіонів / Г.М. Кульнєва, Р.Г. Бобровникова, Т.М. Тіховська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1336176
  Стулов О.В. Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики / О.В. Стулов, Н.Е. Чевычелова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1336177
  Сметанов А.Ю. Технопарк на базе предприятия военно-промышленного комплекса: теория и практика внедрения инноваций // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания инновационных инкубаторов (технопарков). Показано, что в условиях современной России наиболее реальным является их создание на базе предприятий военно-промышленного комплекса. Описывается практический пример реализации ...
1336178
  Луганов О.В. Технопарки в програмно-цільовій стратегії держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-98.
1336179
  Прокопьева И.П. Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего инновационного предпринемательства // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания структур поддержки наукоемкого бизнеса и их классификации. Представляются конкретные примеры вновь созданных структур поддержки инновационного предпринимательства. Анализируется состояние развития технопарков в России.
1336180
  Косміна Л. Технопарки та ПДВ / Л. Косміна, Л. Терлецька // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С.
1336181
  Мєдвєдкова Н.С. Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-69
1336182
  Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1336183
  Чорний Р.С. Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1336184
  Чудаєва І.Б. Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 55-59. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сутність та організаційно-економічний механізм функціонування технополісів у Японії. Виявлено основні чинники, що сприяють створенню і ефективному функціонуванню технополісів, внесено пропозиції стосовно доцільності їх створення в Україні.
1336185
  Дрозд І.П. Техносфера України: актуальні питання підвищення безпеки / І.П. Дрозд, С.П. Іванюта // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 106-111.
1336186
  Матат Д. Технотренди й освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету", яка відбулася у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
1336187
  Бевзюк-Волошина Технофасцинація = Новітні експерименти у сценографічному просторі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0207-7159
1336188
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 304 с.
1336189
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 304 с.
1336190
   Техноэкономические показатели по новым и реконструированным заводам машиностроения и металлообработки. – М
1. – 1930. – 71с.
1336191
  Трусь А.И. Технческая школа в условиях упрочения социализма ( 1938-1958 ) / А.И. Трусь. – Москва : Прометей, 1989. – 221 с.
1336192
  Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях / А.М. Ковалевский. – М, 1968. – 247с.
1336193
   Техпромфинплан для предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. – Свердловск, 1969. – 262с.
1336194
   Техпромфинплан завода. – М - Л, 1933. – 468с.
1336195
   Техпромфинплан и анализ хозяйственной деятельности леспромхоза. – М, 1969. – 287с.
1336196
   Техпромфинплан лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. – М, 1940. – 308с.
1336197
  Юрьев Н.М. Техпромфинплан машиностроительного завода. / Н.М. Юрьев, И.А. Кириллов. – М., 1957. – 232с.
1336198
   Техпромфинплан предприятий при новой системе планирования. – Минск, 1971. – 190с.
1336199
  Иванов Н.И. Техпромфинплан предприятия - одна из важнейших социалистических форм организации высокопроизводительной и рентабельной работы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1950. – 49 л.
1336200
  Тихонов Владимир Иванович Техпромфинплан предприятия и методика его разработки в условиях хозяйственной реформы / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1971. – 125с.
1336201
  Теплов Г.В. Техпромфинплан промышленного предприятия / Г.В. Теплов. – М, 1951. – 24с.
1336202
  Конторович В.Г. Техпромфинплан промышленного предприятия / В.Г. Конторович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 404с.
1336203
  Апанович М.М. Техпромфинплан промышленного предприятия / М.М. Апанович. – Х, 1967. – 128с.
1336204
  Ребров Н.С. Техпромфинплан. / Н.С. Ребров, Н.Л. Эльман. – М., 1933. – 218с.
1336205
  Федосєєв К.А. Техпромфінплан підприємства / К.А. Федосєєв. – К, 1948. – 138с.
1336206
  Хмельницький Д.Г. Техпромфінплан підприємства / Д.Г. Хмельницький. – К, 1968. – 39с.
1336207
  Фадєєв Є.А. Техпромфінплан промислового підприємства / Є.А. Фадєєв. – К, 1961. – 36с.
1336208
  Разницын В.А. Техтоника Среднего Тимана / В.А. Разницын. – Л, 1968. – 221с.
1336209
   Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 109с.
1336210
  Соколов И.И. Течаj физике. / И.И. Соколов. – Београд, 1946. – 194с.
1336211
  Чабанівський М.І. Тече вода в синє море : роман / Михайло Чабанівський. – Київ, 1961. – 198 с.
1336212
  Завгородній Ю.С. Тече між пальцями пісок / Ю.С. Завгородній. – Київ, 1993. – 135с.
1336213
  Добровольський С.П. Тече річка невеличка / С.П. Добровольський. – К., 1961. – 312с.
1336214
  Буличова А.О. Тече річка Солокія / А.О. Буличова. – Київ, 1963. – 131с.
1336215
  Гірник П. Тече свята ріка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1336216
  Белинский Ю.Н. Течение / Ю.Н. Белинский. – Хабаровск, 1982. – 29с.
1336217
  Иванов Ю.П. Течение беременности, родов и послеродового периода у больных туберкулезом легких в условиях антибактериальной терапии. : Автореф... канд. мед..наук: 750 / Иванов Ю.П.; Одес. гос. мед. ин-тут. – Одесса, 1970. – 20л.
1336218
  Платонов А.П. Течение времени / А.П. Платонов. – Москва, 1971. – 463 с.
1336219
  Головачев Ю.П. Течение вязко и теплопроводящего газа при наличии радиационного переноса энергии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Головачев Ю.П.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 11л.
1336220
  Скобелева И.М. Течение вязкой жидкости в трубках с деформируемыми стенками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Скобелева И.М.; МГУ. – М, 1971. – 8л.
1336221
  Кузнецов В.Н. Течение вязкой жидкости по упругой поверхности цилиндрической оболочки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1977. – 13л.
1336222
  Пирумов Течение газа в соплах / Пирумов, Г.С. Росляков. – М., 1978. – 351с.
1336223
  Боровой В.Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем / В.Я. Боровой. – М, 1983. – 141с.
1336224
  Капусто Ю.Б. Течение жизни / Ю.Б. Капусто. – М., 1987. – 303с.
1336225
  Погребняк Владимир Григорьевич Течение и молекулярная структура водных растворов полиэтиленоксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Погребняк Владимир Григорьевич; АН УССР. Физико-технический ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 18л.
1336226
  Чижов В.Е. Течение и теплообмен в системе сферических частиц при малых числа Рейнольдса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.02.02 / Чижов В.Е.; МГУ. – М., 1978. – 14л.
1336227
  Фройштетер Г.Б. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей трубах. / Г.Б. Фройштетер. – Киев, 1990. – 215с.
1336228
  Девиен М. Течение и теплообмен разреженных газов / М. Девиен. – М, 1962. – 187с.
1336229
  Синяченко Ю.О. Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом / Ю.О. Синяченко, Г.Е. Самойленко, О.В. Синяченко // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 39-44. – ISSN 2224-0721
1336230
  Александров В.В. Течение излучающего газа в осесимметричных соплах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; АН СССР, Вычистил. центр. – Москва, 1967. – 5 с.
1336231
  Халупович В.А. Течение лет. / В.А. Халупович. – Л., 1990. – 366с.
1336232
   Течение мелиховской жизни. – М, 1989. – 270с.
1336233
  Мирский Владимир Никитич Течение невязкого излучающего газа около затупленного тела при интенсивном испарении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирский Владимир Никитич; Ин-т механики. – М., 1979. – 8л.
1336234
  Кононов Ю.В. Течение некоторых физиологических процессов у телят и лактирующих коров в зависимости от условий выращивания, кормления и содержания : Автореф... кандидата биол.наук: / Кононов Ю.В.; Омский гос. вет. ин-т. – Омск, 1964. – 18л.
1336235
  Маскетт Маррис Течение однородных жидкостей в пористой среде. / Маскетт Маррис. – М.-Л., 1949. – 628с.
1336236
  Керкис Алексей Юльевич Течение плотной плазмы в дисковом канале в условиях сильного гидромагнитного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Керкис Алексей Юльевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.13-15
1336237
   Течение полимеров и наполненных систем. – Свердловск, 1988. – 102с.
1336238
  Супрун Н.П. Течение расплавов и стркутурообразование в смесях термодинамических совместимых полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Супрун Н.П.; Ин-т химии высоких соед. – К., 1985. – 17л.
1336239
  Голубева Н.А. Течение регенеративного процесса в коже при некоторых экспериментальных условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Голубева Н.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 8 с.
1336240
  Нехорошев Л.Н. Течение фильма / Л.Н. Нехорошев. – Москва : Искусство, 1971. – 136 с.
1336241
  Дукуре Р.К. Течение электропроводящей жидкости в шероховатых трубах в присутствии поперечного магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дукуре Р.К.; АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 19л.
1336242
  Брановер Г.Г. Течение электропроводящих жидкостей в трубах, находящихся в магнитном поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 024 / Брановер Г.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1336243
  Ищенко М. Течение. Полдень : Романы / М. Ищенко; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 577 с.
1336244
  Шадрин И.Ф. Течения береговой зоны бесприливного моря / И.Ф. Шадрин. – М., 1972. – 128с.
1336245
   Течения в Байкале. – Новосибирск : Наука, 1977. – 160с.
1336246
  Тананаев А.В. Течения в каналах МГД-устройств. / А.В. Тананаев. – М., 1979. – 364с.
1336247
   Течения в окрестности Н-ротора Дарье / Дзензерский В.А. [и др. ; Нац. акад. наук Украины], Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". – Киев : Наукова думка, 2013. – 92, [4] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 94. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1316-2
1336248
  Штейнбах Б.В. Течения в прибрежной зоне Рижского взморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.697 / Штейнбах Б.В.; Глав. упр. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – Рига, 1970. – 22л.
1336249
  Палинчак А.М. Течения в степенных слоях и их применение к краевым задачам о притоке жидкости к турбулентной струе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01024 / Палинчак А.М.; Москов. обл. пед.ин-т. – М,, 1971. – 13л.
1336250
  Шкадов В.Я. Течения вязкой жидкости : учеб. пособие / В.Я. Шкадов, З.Д. Запрянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 200с.
1336251
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел : ч. 1-2 / Любимов А.Н., Русанов В.В. ; АН СССР, Ин-т прикл. математики. – Москва : Наука
1 : Метод расчета и анализ течений. – 1970. – 287 с. – Библиогр.: с. 282-287
1336252
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел : ч. 1-2 / Любимов А.Н., Русанов В.В. ; АН СССР, Ин-т прикл. математики. – Москва : Наука
2 : Таблицы газодинамических функций. – 1970. – 379 с.
1336253
  Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью / Г.Г. Черный. – Москва : Физматлит, 1959. – 220 с.
1336254
  Сарычев В.М. Течения диссоцирующего газа и плазмы при отсутствии локального термодинамического равновесия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарычев В. М.; Ин-т матем. АН СССР. – М., 1968. – 12л.
1336255
  Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы / Р. Коллинз. – М., 1964. – 350с.
1336256
   Течения жидкости со свободными поверхностями и полимерными добавками. – Новосибирск, 1986. – 99с.
1336257
  Айнбунд М.М. Течения и внутренний водообмен в озере Байкал / М.М. Айнбунд ; Гос. гидрол. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 243-245
1336258
  Арсеньев В.С. Течения и водные массы Берингова моря / В.С. Арсеньев. – Москва : Наука, 1967. – 134с.
1336259
  Полосин А.С. Течения и водные массы экваториальной зоны мирового океана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полосин А.С. ; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
1336260
  Новиков П.А. Течения и тепломассообмен в щелевых системах / П.А. Новиков. – Минск, 1991. – 356с.
1336261
  Зудина Л. Течения исламского фундаментализма и политика властей в Тунисе // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 134-147
1336262
  Охлопкова А.Н. Течения Ладожского озера. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Охлопкова А.Н.; Ленинг.гос.ун-т. – Л, 1965. – 12л.
1336263
  Булгаков Н.П. Течения межостровной зоны архипелага Аргентинские острова / Н.П. Булгаков, А.А. Саркисов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 132-136 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1336264
  Знаменский В.А. Течения неньютоновских жидкостей : Учебное пособие / В.А. Знаменский. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 55 с. – Библиогр.:54-55
1336265
  Фиалков В.А. Течения прибрежной зоны озера Байкал / В.А. Фиалков. – Новосибирск, 1983. – 192с.
1336266
  Зауер Р. Течения сжимаемой жидкости. / Р. Зауер. – М., 1954. – 312с.
1336267
  Барышевская Г.И. Течения системы Гольфстрим и температурный режим Северной Атлантики / Г.И. Барышевская. – Москва : Гидрометеоиздат, 1990. – 139с.
1336268
   Течения со свободными поверхностями. – Киев, 1985. – 295с.
1336269
  Данченков Михаил Алексеевич Течения Филиппинского моря : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.08 / Данченков Михаил Алексеевич; АН СССР. Дальневосточное отд-ние. Тихоокеанский океанологический ин-т. – Владивосток, 1988. – 20л.
1336270
  Левитанский Ю.Д. Теченье лет / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1969. – 144с.
1336271
  Сидоров Е.Ю. Теченье стихотворных дней / Е.Ю. Сидоров. – Москва, 1988. – 283с.
1336272
  Чабанивский М.И. Течет вода в сине море : повесть / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 272 с.
1336273
  Помозов Ю.Ф. Течет Волга / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1969. – 688с.
1336274
  Богаткин В. Течет Волга / В. Богаткин. – Москва, 1971. – 107с.
1336275
  Зуев В.М. Течет Навля / В.М. Зуев. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1973. – 207 с.
1336276
  Осипов И.З. Течет река "Дружба" / И.З. Осипов. – М, 1969. – 71с.
1336277
  Гаганова С.И. Течёт река Волга / С.И. Гаганова. – М., 1973. – 191с.
1336278
  Минх Н.А. Течет река Волга: РАссказы. / Н.А. Минх. – М., 1978. – 254с.
1336279
  Киреев А.Ф. Течет река Эльба. / А.Ф. Киреев. – Москва, 1971. – 224с.
1336280
  Феддерс Г.Ю. Течет речка Персе... / Г.Ю. Феддерс. – Рига, 1969. – 210с.
1336281
  Шевченко К.П. Течиво і його властивості / К.П. Шевченко. – Х, 1933. – 67с.
1336282
  Коротич В.О. Течія : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1965. – 111 с.
1336283
  Іщенко М.Г. Течія : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 407 с.
1336284
  Фольварочний В.І. Течія / В.І. Фольварочний. – Ужгород : Карпати, 1982. – 120 с.
1336285
  Халимоненко Г. Течія mahallilesme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття


  Розглянуто перші ознаки реального ("місцевого") світовідчуття в турецькій поезії ХІХ ст. (Васиф Ендерунлу, Кечеджізаде Іззет Молла, Єнішегірлі Авні). Рассмотрены первые свидетельства реального ("местного") восприятия в турецкой поэзии ХІХ века (Васиф ...
1336286
  Василашко В.Ф. Течія доріг / В.Ф. Василашко. – Київ, 1981. – 59с.
1336287
  Шамота Віталій Павлович Течія провідної рідини в обертовому електромагнітному полі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.05 / Шамота В.П.; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2001. – 28 с.
1336288
  Лещенко М.В. Течія розведеної суспензії жорстких еліпсоїдальних частинок у плоскому каналі / М.В. Лещенко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-117. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння структурно-континуального та феноменологічного підходів у моделюванні пружнов"язкоі рідини на прикладі течії в плоскому каналі. Як пружнов"язка рідина розглядалась розведена суспензія жорстких еліпсоїдальних частинок у ...
1336289
  Атанасов В. Течь в музее // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 43 (305). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Протесты в Национальном художественном музее Украины показали, что чиновники понятия не имеют, кто и как должен развивать запылившиеся укр. музеи.
1336290
  Захидова Н.Г. Тешходжа Ходжаев / Н.Г. Захидова. – Ташкент, 1980. – 168с.
1336291
  Рыклин Г.Е. Теща-ефрейтор / Г.Е. Рыклин. – М., 1974. – 112с.
1336292
  Белов Л.Г. Тещин язык / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1961. – 131с.
1336293
  Добрянський П.К. Тещина стратегія : повість, гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1985. – 198 с.
1336294
  Платон. Теэтет / Платон. – М., 1936. – 192с.
1336295
  Платон. Теэтет / Платон. – М., 1938. – 191с.
1336296
   Тєзісы дакладау на канферэнцыі, прысвечанай вынікам даследаванну баларускай народнай творчастці.. – Мінськ, 1969. – 26с.
1336297
  Лапчук Я.С. Тєоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності грошово-кредитного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 281-288. – ISBN 5-7763-2435-1
1336298
  Йовенко С.А. Ти - хто поруч : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1983. – 167 с.
1336299
  Клименко Л.М. Ти / Л.М. Клименко. – К., 1967. – 55с.
1336300
  Геген-Дрейфюс Ти будеш робітником / Геген-Дрейфюс. – К, 1937. – 255с.
1336301
  Шпорта Я.Г. Ти в серці моєму : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 196 с.
1336302
  Білаш О.І. Ти відчаль, моя печаль... / О.І. Білаш. – К., 1992. – 95с.
1336303
  Будько Євген Ти візьми мене із собою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 124-127 : фото
1336304
  Цегельна Т.О. Ти добрий, ранку / Т.О. Цегельна. – К., 1984. – 55с.
1336305
  Кузьменко В.И. Ти є на світі / В.И. Кузьменко. – Одеса, 1989. – 296с.
1336306
  Грибова Л.О. Ти живеш серед людей / Л.О. Грибова. – К., 1980. – 126с.
1336307
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Симоненко Василь. – Київ : Наукова думка, 2001. – 296с. – Шифр дубл. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0573-3
1336308
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0316-1
1336309
  Середа Д А. Ти і закон / Д А. Середа. – Київ, 1981. – 184 с.
1336310
  Безорудько В. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / В. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1971. – 156 с.
1336311
  Безорудько В. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1972. – 196 с.
1336312
  Вільде І. Ти мене не любив / І. Вільде. – Львів, 1958. – 84с.
1336313
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 345 с.
1336314
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / Володимир Вільний. – Київ : Дніпро, 1969. – 326 с.
1336315
  Школьник А.С. Ти не один / А.С. Школьник. – М, 1964. – 85с.
1336316
  Пальчевский А. Ти не один / А. Пальчевский. – К, 1965. – 124с.
1336317
  Галета О. Ти не у себе вдома // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість німецької письменниці Юдіт Германн.
1336318
  Срібний В.В. Ти потрібний людям / В.В. Срібний. – Х, 1970. – 102с.
1336319
  Іршад Улла Хан Ти почастував мене плодом з Твоїх Божистих рук: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
1336320
  Сердюк Ю.О. Ти починаєшся з очей : вірші / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
1336321
  Сікорський Я.П. Ти прийдеш сюди / Я.П. Сікорський. – Одеса, 1976. – 222с.
1336322
  Лямшин Ігор Ти сказала у вівторок... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 0130-5212
1336323
  Гримич Марина Ти чуєш, Марго?.. : Роман / Гримич Марина. – Львів : Аверс, 2000. – 216с. – ISBN 966-7466-47-7
1336324
  Гуріненко П.В. Ти щастя обіцяла : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 417 с.
1336325
  Девдюк Т. Ти, три хвилини тому : Поезії / Т. Девдюк. – Київ : Смолоскип, 2000. – 132с. – ISBN 966-7332-Х
1336326
  Мовчан П.М. Ти... : поезії / Павло Мовчан. – Київ : Дніпро, 2009. – 152 с. : іл. – ISBN 966-578-047-6
1336327
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шульга С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1336328
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота. : Дис... канд. хим.наук: / Шульга С.И.; Киев. технологич. ин-тут пищевой пром-сти. – К., 1972. – 142л. – Бібліогр.:л.131-142
1336329
  Крысина Л.С. Тиазольные гидроксилосодержащие азосоединения как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крысина Л.С. ; МГУ , Хим. фак, Каф. аналит. химии. – Москва, 1968. – 16 с.
1336330
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 32л.
1336331
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1336332
  Кочетов Г.А. Тиаминовые ферменты / Г.А. Кочетов; АН СССР, Научн. совет по проблемам биохимии животных и человека, Ин-т биохимии. – Москва : Наука, 1978. – 230с.
1336333
  Цоцанидзе Г.И. Тианетский говор и его место среди других диалектов грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Цоцанидзе Г. И.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1971. – 21л.
1336334
  Зайченко Николай Тиара, которую не носил скифский царь : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 49 : Іл.
1336335
  Тиас Тиас / Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.1. – 1991. – 36 с
1336336
  Тиас Тиас / Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.2. – 1992. – 31 с.
1336337
   Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.3. – 1992. – 30 с.
1336338
  Сулейманова М.Г. Тиацианины с заместителями в полиметиновом хромофоре : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сулейманова М.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15 с.
1336339
  Юсов Б.В. Тибет / Б.В. Юсов. – Москва : Знание, 1952. – 24с.
1336340
  Юсов Б.В. Тибет : краткий географический очерк / Б.В. Юсов. – Москва : Гос. изд-во географической литературы, 1952. – 80 с.
1336341
  Уиннингтон А. Тибет : Рассказ о путешествии / А. Уиннингтон; Пер. с англ. Кона В.Л. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 342с.
1336342
  Кузнецов В.С. Тибет в китайско-индийских отношениях. 1950-1954 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1336343
  Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России = Russia and Tibet a history of tsarist, soviet and post soviet policy / А.И. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; Нартанг, 2006. – 463, [5] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 436-461 и в подстроч. прим. – ISBN 5-288-03813-9
1336344
  Козлов П.К. Тибет и Далай-Лама / П.К. Козлов. – Петербург, 1920. – 100с.
1336345
  Алексеев В. Тибет и тибетцы : (Очерк) / В. Алексеев. – Москва : Типо-Литография Г.И. Простакова, 1904. – 48 с.
1336346
   Тибет под властью коммунистического Китая : 50 лет. – Дхарамсала : [б. и.], 2001. – 159, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-160
1336347
   Тибет послушания : репортаж / Ринне Сиа, Давид Валентина, Мазикина Лилит, Эскильдсен Йоаким // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 184-207 : Фото. – ISSN 1029-5828
1336348
  Николайчук Александр Тибет. В поисках Шамбалы / Николайчук Александр, Александрюк Нина // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 44-50 : фото
1336349
  Филип К. Тибет. Лечение - это сражение с демонами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 130-131. – ISSN 1029-5828


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1336350
  Ігнатьєв Павло Тибет. На землях лам : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66 : Фото
1336351
  Малишева Ірина Тибет. Сніг на Даху Світу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-110 : фото
1336352
  Юсов Б.В. Тибет. Физ.-геогр. характеристика / Б.В. Юсов. – Москва, 1958. – 224с.
1336353
  Шакабпа В.Д. Тибет: политическая история = Tibet a political history / Цепон В.Д. Шакабпа ; [пер. с англ. А. Дюранова под ред. А. Терентьева]. – Санкт-Петербург : Нартанг, 2003. – 428, [1] с., [5] л. ил. – Парал. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 384-428. – Библиогр.: с. 375-383. – ISBN 5-901941-10-1
1336354
  Огнєва О.Д. Тибетець Джам"янг Норбу як автор на сторінках свого роману "Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1608-0599


  Джам’янг Норбу віддав свою біографію відповідному літературному персона- жу – теж літератору у власному творі, тобто він біографічно і біологічно відобра- жений. Він також представлений як творець тексту, як художній представник письменника.. Роман ...
1336355
   Тибетика. – Улан-Удэ, 1971. – 133с.
1336356
  Марков Д.Є. Тибето-непальська війна 1788-1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 105-138. – ISSN 1682-671Х
1336357
  Востриков А.И. Тибетская историческая литература / А.И. Востриков. – Москва, 1962. – 428с.
1336358
   Тибетская йога и тайные доктрины. – Киев : Преса України
Т.1. – 1993. – 208 с.
1336359
   Тибетская йога и тайные доктрины. – Київ : Преса України
Т.2. – 1993. – 227с.
1336360
   Тибетская книга мертвых. – Санкт-Петербург : Чернышева, 1992. – 255с.
1336361
  Дылыкова В.С. Тибетская литература / В.С. Дылыкова. – М, 1986. – 236с.
1336362
  Дылыкова В.С. Тибетская литература / В.С. Дылыкова. – 2-е доп. – М, 1990. – 291с.
1336363
  Травин Р. Тибетская проблема в 1961-1978 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявлений Далай-ламы XIV от 10 марта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 157-165
1336364
   Тибетские народные песни. – М. : Гослитиздат, 1958. – 126 с.
1336365
  Монгуш М.В. Тибетские тулку : кто они? ( о феномене реинкарнации в буддизме ) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 161-168. – ISSN 0869-5415
1336366
  Парфионович Ю.М. Тибетский письменный язык. / Ю.М. Парфионович. – М., 1970. – 183с.
1336367
  Бабаян Д.К. Тибетский плацдарм китайской геополитики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-99. – ISSN 0869-1908
1336368
  Богословский В.А. Тибетский район КНР / В.А. Богословский. – М, 1978. – 200с.
1336369
  Рерих Ю.Н. Тибетский язык / Ю.Н. Рерих. – Москва, 1961. – 155с.
1336370
  Рерих Ю.Н. Тибетский язык / Ю.Н. Рерих ;АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Вост. лит-ра, 1961. – 15,[3]с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. Г.П. Сердюченко)
1336371
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 378с.
1336372
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 3. – 1985. – 432с.
1336373
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 374с.
1336374
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 5. – 1985. – 312с.
1336375
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 6. – 1986. – 371с.
1336376
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 7. – 1986. – 370с.
1336377
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 8. – 1986. – 309с.
1336378
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 9. – 1987. – 296с.
1336379
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 10. – 1987. – 341с.
1336380
  Финкел Майкл Тибетское золото. Тибетская лихорадка / Финкел Майкл, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 144-157 : фото
1336381
  Брент М. Тибетское пророчество / М. Брент. – М, 1996. – 416с.
1336382
  Таран В.М. Тибетська проблема в розрізі індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 26-33
1336383
  Панкулич В.В. Тиводар Легоцький-закарпатський історик, етнограф і археолог // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 293-302. – (Історія ; Вип. 27)


  Тиводар Легоцький - історик, етнограф, основоположник археології та музейної спрви на Закарпатті, краєзнавець, юрист.
1336384
  Олійник В. Тигипко про Тигипка. Тигипко взяв кілька кредитів: один в банку, другий у виборців, третій у колег по партії. І збирається всіх їх повернути // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.18-21
1336385
  Капланов Л.Г. Тигр / Л.Г. Капланов. – Москва, 1948. – 128с.
1336386
  Кучеренко С.П. Тигр / С.П. Кучеренко. – Москва : Агропромиздат, 1985. – с.
1336387
  Чернов В. Тигр в алой майке / В. Чернов. – М., 1966. – 110с.
1336388
  Феофанов О. Тигр в гитаре / О. Феофанов. – М, 1969. – 96с.
1336389
  Левит А.И. Тигр в ресторане / А.И. Левит. – Тбилиси, 1957. – 76с.
1336390
  Нарайан Р.К. Тигр для Мальгуди / Р.К. Нарайан. – М., 1986. – 366с.
1336391
  Петефи Ш. Тигр и Гиена / Ш. Петефи. – М., 1957. – 111с.
1336392
  Бабаков Г.А. Тигр наступает / Г.А. Бабаков. – Пермь, 1965. – 101с.
1336393
  Корытин С.А. Тигр под наркозом / С.А. Корытин. – М., 1991. – 238с.
1336394
  Другаль С.А. Тигр проводит вас до гаража / С.А. Другаль. – Свердловск, 1984. – 270с.
1336395
  Сингх К. Тигр Раджастхана / К. Сингх. – М., 1980. – 159с.
1336396
  Хергиани М. Тигр скал / М. Хергиани. – Москва : Советский писатель, 1989. – 206с.
1336397
  Тенцинг Н. Тигр снегов / Н. Тенцинг. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 271с.
1336398
  Тенцинг Н. Тигр снегов / Н. Тенцинг. – М., 1988. – 412с.
1336399
  Ульман Д.Р. Тигр снегов: автобиография Тенцинга (альпиниста) / Д.Р. Ульман. – М., 1982. – 256с.
1336400
   Тигр у двери: Негидальская сказка. – М. : Малыш, 1979. – 15 с.
1336401
  Бестер А. Тигр! Тигр! / А. Бестер. – М., 1990. – 159с.
1336402
  Манандян А Я. Тигран Второй и Рим / А Я. Манандян, . – Ереван, 1943. – 240 с.
1336403
  Маркарян А.О. Тигран Камсаракан : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маркарян А.О. ; АН Арм. ССР , Ин-т лит-ры. – Ереван, 1966. – 21 с.
1336404
   Тигран Сергеевич Хачатуров. – 2-е изд. доп. – Москва : Наука, 1977. – 104с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Сер. экономика ; Вып. 7)
1336405
  Жукова Л.М. Тигран Сергеевич Хачатуров. / Л.М. Жукова, Г.Н. Финашина. – М., 1969. – 88с.
1336406
  Морозов Ф. Тигри / Ф. Морозов. – Харків, 1932. – 88с.
1336407
  Андієвська Е. Тигри : роман / Е. Андієвська. – Нью Йорк : В-во Нью-Йоркської Групи, 1962. – 48 с.
1336408
  Рабиев А. Тигриное ущелье : рассказы, легенды, притчи, очерки / А. Рабиев; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1988. – 314 с.
1336409
  Потапов Р.Л. Тигровая Балка. Неведомый Памир / Р.Л. Потапов. – М., 1976. – 317с.
1336410
  Ходжес Гленн Тигровые акулы. Лето с акулами / Ходжес Гленн, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 84-109 : фото
1336411
  Пермяков Г.Г. Тигровый камень / Г.Г. Пермяков. – Владивосток, 1974. – 207с.
1336412
  Еремин Д.И. Тигровый круг / Д.И. Еремин. – Москва, 1969. – 480с.
1336413
  Файзулин К. Тигровый хвост / К. Файзулин. – Ташкент, 1965. – 200с.
1336414
  Багряний І. Тигролови : Роман та оповідання / І. Багряний. – Київ : Видав. ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1991. – 264с. – ISBN 5-7720-0641-Х
1336415
  Багряний Іван Тигролови : Роман / Багряний Іван. – Київ : Український письменник, 1999. – 215с. – ISBN 966-579-063-3
1336416
  Багряний І. Тигролови : Роман. Морітурі. Драматична повість / І. Багряний. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0701-9
1336417
  Багряний І. Тигролови : Роман; Морітурі: Драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2004. – 368c. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0270-X
1336418
  Багряний І. Тигролови : роман / Іван Багряний ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 306, [6] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-695-8
1336419
  Багряний І. Тигролови : роман / Іван Багряний. – Київ : Знання, 2014. – 304 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0121-3
1336420
  Багряний І. Тигролови [Електронний ресурс] / Іван Багряний; студія "Книга вголос", звукорежисери І. Гнуча, Д. Бондаренко; Заслужений артист України Борис Лобода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Лауреати Премії ім. Т. Г. Шевченка)


  МРЗ, 12 год. Розділ 1 - 33 хв. 35 сек. Розділ 2 - 1 год. 14 хв. 3 сек. Розділ 3 - 50 хв. 23 сек. Розділ 4 - 1 год. 17 хв. 1 сек. Розділ 5 - 20 хв. 47 сек. Розділ 6 - 2 год. 21 хв. 59 сек. Розділ 7 - 47 хв. 44 сек. Розділ 8 - 26 хв. 35 ...
1336421
  Багряний І. Тигролови. Морітурі : роман; драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2007. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0642-3
1336422
  Багряний І. Тигролови. Сад Гетсиманський : романи / Іван Багряний ; [відп. за вип. О. Зінкевич]. – Київ : Смолоскип, 2014. – 906, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-7173-02-0
1336423
  Багряний Іван Тигролови. Чому я не хочу вертатись до РСФСР? : Роман, памфлет; Біографія Івана Багряного та шкільна версія аналізу роману "Тигролови" Григориія Клочека / Багряний Іван. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 240с. – (Рідне слово в рідній школі). – ISBN 966-7514-05-6
1336424
  Багряний І. Тигролови: Роман. Морітурі: Драматична повість : Роман. Драматична повість. / І. Багряний. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0565-2
1336425
  Багряний І. Тигролови: Роман. Морітурі: Драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2005. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0270-Х
1336426
  Сысоев В.П. Тигроловы / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1955. – 136с.
1336427
  Буйлов А.Л. Тигроловы / А.Л. Буйлов. – Москва, 1985. – 303с.
1336428
  Радищев Л.Н. Тигры и обезьяны / Л.Н. Радищев. – Л., 1931. – 80с.
1336429
  Калініна Л.В. Тиждень англійської мови в школі / Л.В. Калініна, Л.І. Бережанська, І.В. та ін. Самойлюкевич. – Харків : Основа, 2005. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-081-3
1336430
  Голота Л. Тиждень без Національного радіо // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 1
1336431
  Обшарська Р.В. Тиждень безпеки - цікаво і корисно / Р.В. Обшарська, Л.Р. Дмитраш // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
1336432
  Сливінська Інна Тиждень безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 18 : фото
1336433
  Щербина С.В. Тиждень безпеки руху в школі (методична розробка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 29-31
1336434
  Старченко Т.В. Тиждень з Українським радіо (релігійні передачі першої програми) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 113-117
1336435
  Нетребко А. Тиждень знань безпеки життєдіяльності / А. Нетребко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 15
1336436
  Гловацька О. Тиждень знань з безпеки життєдіяльності - шлях до безпечного дитинства! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-23 : фото
1336437
  Груник Н.В. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 14 : фото
1336438
  Мосолов Олександр Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності на Хмельниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 14 : фото
1336439
  Лутак Н.Г. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності як засіб формування культури безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-14 : фото
1336440
   Тиждень історії та правознавства в школі : Навчальне видання. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2). – ISBN 966-8245-82-2
1336441
   Тиждень історії та правознавства в школі. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-202-6
Випуск 2. – 2005. – 112с.
1336442
  Бородіна Т. Тиждень клітинних технологій у біологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  У ННЦ "Інститут біології" відбувся Тиждень клітинних технологій, який складався з 3 частин: школа, конференція та майстер-класи. Учасників від університету приймали в себе ННЦ "Інститут біології", Ботанічний сад ім. акад. Фоміна.
1336443
  Бєлова Ю. Тиждень ненависті, тиждень любові : проза: повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 33-60. – ISSN 0868-4790
1336444
   Тиждень охорони праці в Україні // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-7
1336445
  Пясецька Людмила Тиждень під зіркою філології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 25-26. – ISSN 0130-5263
1336446
  Шарварок О.Ю. Тиждень райцентру : поезії / Олександр Шарварок. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
1336447
  Ходанич П.М. Тиждень у горах / П.М. Ходанич. – Ужгород, 1983. – 119с.
1336448
  Волиняк П. Тиждень української культури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. п. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 169, лютий : лютий. – С. 7-16


  Українська культура в Канаді.
1336449
   Тиждень української літератури в школі / [упоряд. : Н.Б. Коржова, Н.С. Корнієвська, О.А. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 125, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1336450
   Тиждень української мови / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко ; ред. рада: Г. Федяй [та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 114, [2] с. : іл. – На тит арк.: Українська мова та література. Бібліотека ; Відповідає програмам М-ва освіти і науки, молоді та спорту України - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-14-2
1336451
   Тиждень української мови та літератури. – Харків : Основа, 2006. – 288с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; Вип.8(33)). – ISBN 966-333-374-4
1336452
   Тиждень хімії в школі. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; 1(37)). – ISBN 966-333-270-0
Вип.1. – 2006. – 176с.
1336453
  Журавльов О. Тижневе завдання - за п"ять днів / О. Журавльов. – Дніпропетровськ, 1959. – 16с.
1336454
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" про капеланство у Збройних силах України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 118-123.


  У статті на підставі публікацій тижневика "Освіта" порушено проблему необхідності запровадження у сучасній українській армії капеланства як міцного морального чинника й чинника патріотизму, дисципліни та вірності присязі. In article by analysing ...
1336455
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1336456
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992-2005 рр) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00. 01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Перехейда В.В. ; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 213 л. – Додатки л. 194 - 213. – Бібліогр.: л. 172 - 193
1336457
  Степаненко Н. Тижневик "Рідний край" про Івана Котляревського // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 82-87. – ISBN 966-7653-03-5
1336458
   Тижневик НТСА : інформаційний бюлетень Наукового товариства студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка, додаток до "Тижневика НДЧ". – Київ
5-11 квітня (№ 5). – 1999. – 4 с.
1336459
   Тижневик НТСА : інформаційний бюлетень Наукового товариства студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка, додаток до "Тижневика НДЧ". – Київ
8-14 березня (пробний випуск). – 1999. – [4] с.
1336460
   Тижневик НТСА : інформаційний бюлетень Наукового товариства студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка, додаток до "Тижневика НДЧ". – Київ
12-18 квітня (№ 6). – 1999. – 4 с.
1336461
   Тижневик НТСА : інформаційний бюлетень Наукового товариства студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка, додаток до "Тижневика НДЧ". – Київ
29 березня - 4 квітня (№ 4). – 1999. – 4 с.
1336462
  Бесфамилов А.А. Тик-так / А.А. Бесфамилов. – Барнаул, 1967. – 32с.
1336463
   Тик-Так: часы или украшения? // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 24-27


  З історії речей: годинник у Японії
1336464
   Тиква Леонід Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 266 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1336465
   Тиква Леонід Миколайович (1977) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 157. – ISBN 966-95774-3-5
1336466
  Тиксинский Тиксинский народный художественный музей : Каталог / Тиксинский, художественный музей. (Якут. АССР) народный. – Москва : Советский художник, 1979. – 63 с.
1336467
   Тиксинский народный художественный музей. – М, 1979. – 63с.
1336468
  Кожобаев К.А. Тиксотропия, дилатансия и разжижение дисперсных грунтов / К.А. Кожобаев. – Бишкек : Илим, 1991. – 214 с.
1336469
  Фрейндлих Г. Тиксотропия. / Г. Фрейндлих. – Л-М, 1939. – 47с.
1336470
  Кудрина С.А. Тиксотропные свойства бентонитов Узбекистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрина С.А.; Средне-Азиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1950. – 6 л.
1336471
  Зарудний М.Я. Тил : поема / М.Я. Зарудний. – Київ, 1978. – 67 с.
1336472
  Сисін Ю. Тилігул - ріка козацька : З минулого рідного краю. Легенди. Історії. Пригоди. Документи. Оповіді / Юрій Сисін. – 2-ге вид. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 116с. – ISBN 966-361-012-3
1336473
  Панич Н.Д. Тилігульський лиман // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 47
1336474
  Советов Ю.К. Тиллиты вблизи основания стратотипического разреза тасеевской серии венда (Сибирская платформа) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 1934-1944 : рис. – Библиогр.: с. 1944. – ISSN 0016-7886
1336475
  Колесник Н.Л. Тиляпії (Tilapiinae). Тематична бібліографія / Н.Л. Колесник, М.Ю. Симон // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 76-101. – ISSN 2075-1508
1336476
  Костер Шарль де Тиль Уленшпигель / Костер Шарль де. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 536 с.
1336477
  Говоров А.А. Тим-городок / А.А. Говоров. – М, 1964. – 83с.
1336478
  Кушнеренко В.К. Тим-Ястребовская структура Курской магнитной аномалии: геология, тектоника, глубинное строение, геохимия и минерагения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 146-155 : рис. – Библиогр.: с. 155. – ISSN 0203-3100
1336479
  Маккалоу К. Тим / К. Маккалоу. – Москва, 1993. – 550 с.
1336480
  Крюс Д. Тим Талер, или Проданный смех / Д. Крюс. – М., 1966. – 240с.
1336481
  Крюс Д. Тим Таллер, или проданный смех / Д. Крюс. – М., 1987. – с.
1336482
  Крюсс Д. Тим Таллер, или Проданный смех / Д. Крюсс. – М., 1989. – 206с.
1336483
  Крюс Джеймс Тим Таллер, или Проданный смех : (Детские приключения) / Крюс Джеймс. – Москва, 1992. – 141 с.
1336484
  Школа Г.С. Тим, хто вирушає в похід / Г.С. Школа. – К., 1960. – 1-40с.
1336485
  Школа Г.С. Тим, хто вирушає в похід / Г.С. Школа. – К., 1962. – 1-40с.
1336486
   Тим, хто змінив історію // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 2


  "Вшанувати Героїв нового часу зібралася університетська родина 20 лютого, у річницю загибелі Небесної Сотні. Керівники, викладачі, співробітники, аспіранти, студенти, представники Ради ветеранів Університету принесли квіти до Пам’ятного знака Героїв ...
1336487
  Литвин В. Тим, хто ніс волю в серце нашої землі: Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди 60-річчя визволення Києва від фашистських загарбників // Голос України, 2003. – 6 листопада
1336488
  Находкін М.Г. Тим, хто торує свій шлях у науку : навчальний посібник / М.Г. Находкін, А.Г. Наумовець, С.М. Рябченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 966-594-981-1
1336489
   Тимано-Печорский ТЭК: стратегии развития и пути повышения эффективности. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО АН СССР, 1991. – 168 с.
1336490
  Чернышев Ф. Тиманскик работы, произведенныя в 1889 году : (Предварительный отчет) : (С картой маршрутов) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 44 с. : 1 карт.
1336491
  Красновская И.Р. Тимбаевский детский дом : 1917-1947 : [с. Тимбаево, Буденновский район Татар. АССР] : [опыт работы] / И.Р. Красновская. – Казань : Татгосиздат, Учеб.-пед. сектор: кн. ф-ка им. Камиль Якуб, 1947. – 40 с.
1336492
  Пясецький Яя. Тимек-кит. / Яя. Пясецький. – К., 1983. – 214с.
1336493
  Черненко Г.Т. Тимирязев в Петербурге - Петрограде / Г.Т. Черненко. – Лунинград : Лениздат, 1991. – 239, [1] с., [16] л. ил. – Библиогр.: с. 238. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде)
1336494
  Цетлин С Л. Тимирязев. / С Л. Цетлин, . – М-Л, 1945. – 153с.
1336495
  Кузнецов А.И. Тимирязевка и деятели культуры / А.И. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 164с.
1336496
   Тимирязевская академия : Участнику 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студ. Сборник. – Москва, 1957. – 121 с.
1336497
  Гольдман Р.Я. Тимирязевская Академия в годы Великой Отечественной войны / Р.Я. Гольдман, Е.Л. Сасаковец; Московская сельскохозяйственная академия. – Москва, 1965. – 42с.
1336498
  Холодний М.Г. Тимірязів і мікробіология / М.Г. Холодний. – К., 1963. – 67-70с.
1336499
  Пахучий О.О. Тиміш Хмельницький, син Богдана / О.О. Пахучий. – К., 1992. – 423с.
1336500
  Рогова О.І. Тиміш Хмельниченко : Істоpична повість О. Роговоі / Пеpеказала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – 2-е вид. – [Київ] : [Губеpн. дpук.], 1918. – 200 с. – Бібліогp.: Кн. пам"яті H. Гpінченко: с. 200
1336501
  Рогова О. Тиміш Хмельниченко, гетьманів син : Істоpична повість. / Пеpеказала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – вид.2-ге. – Київ, 1918. – 199с.
1336502
  Вольный Ф. Тимка / Ф. Вольный. – Донецк, 1969. – 208с.
1336503
  Великанов А.А. Тимка из Куриловки / А.А. Великанов. – Горький, 1966. – 84с.
1336504
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1956. – 68 с.
1336505
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – М, 1960. – 56с.
1336506
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – М, 1960. – 56с.
1336507
  Курбатов К.И. Тимкины крылья. / К.И. Курбатов. – Л., 1976. – 160с.
1336508
  Короткий В. Тимківський Ілля Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 263-265. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1336509
  Гнатюк В. Тимко Падура / В. Гнатюк. – Х.К., 1931. – 147 с.
1336510
  Короткова В. Тимокское восстание и радикальная партия : Автореф... канд. ист.наук: / Короткова В.; Ин-т славяновед. АН СССР. – Москва, 1951. – 13 с.
1336511
  Урляпов В.Ф. Тимор-Лешти. Трудности становления // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1336512
  Галушка-Адайкін Тимор Лесте: колонія – провінція – незалежна країна Південно-Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-15. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичні передумови політичного суверенітету Східного Тимору. The historical preconditions of the political sovereignty of East Timor are analyzed.
1336513
  Филипенко В.К. Тимофеева роща / В.К. Филипенко. – Черкесск, 1963. – 96с.
1336514
   Тимофеевка на семена.. – М., 1951. – 16с.
1336515
  Бек А.А. Тимофей - открытое сердце / А.А. Бек. – Москва, 1948. – 112с.
1336516
  Вольный Ф.Г. Тимофей / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1970. – 424с.
1336517
  Лысенко Э.С. Тимофей Бордуляк. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Лысенко Э.С. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
1336518
  Шкорбатов Ю.Г. Тимофей Данилович Страхов - человек,ученый,педагог / Ю.Г. Шкорбатов, В.И. Глущенко // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 70-77.
1336519
  Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. / Е.И. Владимиров. – Красноярск, 1938. – 107с.
1336520
  Каменский З.А. Тимофей Николаевич Грановский / З.А. Каменский. – М., 1988. – 189с.
1336521
  Изюмский Б.В. Тимофей Новгородец / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1956. – 140с.
1336522
  Бек А.А. Тимофей Открытое сердце / А.А. Бек. – Москва, 1955. – 328с.
1336523
  Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы / Б.В. Изюмский. – М., 1958. – 127с.
1336524
  Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы / Б.В. Изюмский. – М., 1975. – 224с.
1336525
  Муратов Х.И. Тимофей Степанвоич Кривов / Х.И. Муратов, А.Г. Липкина. – Уфа, 1968. – 176с.
1336526
  Музалев И.Н. Тимофей Ульянцев / И.Н. Музалев. – Тула, 1966. – 65с.
1336527
   Тимофєєв Вадим Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268-269 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1336528
   Тимофєєв Вадим Михайлович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 157-158. – ISBN 966-95774-3-5
1336529
  Лисенко Е. Тимофій Бордуляк / Е. Лисенко. – Львів, 1960. – 80с.
1336530
  Щербань Т.О. Тимофій Дмитрович Флоринський, 1854-1919 / Т.О. Щербань. – Київ : [Ін-т сходозн. ім. А. Кримського НАН України], 2004. – 198, [1] с. – ISBN 966-02-3482-1
1336531
  Петровський А. Тимофій Носач: штрихи до портрета видатного діяча доби Хмельниччини та Руїни // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 122-125. – ISBN 978-966-171-783-0
1336532
  Климанов В С. Тимофій Риндін. / В С. Климанов, . – К, 1966. – 44с.
1336533
  Небоженко Віктор Тимошенко буде обережнішою // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13. – ISSN 0130-5212
1336534
  Короткий В.А. Тимошенко Степан Прокопович (1878-1972) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 293-294. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1336535
   Тимошенко: історія поразки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 44 (209). – С. 14--20. – ISSN 1996-1561


  Поразка Тимошенко стала наслідком хибного вибору пріоритетів та найближчого оточення і відмови від опертя на тих, хто прагнув реальних змін у країні
1336536
  Степовик Д. Тимошик Микола Степанович : [спогади] / Дмитро Степовик // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 315-320. – ISBN 978-966-2726-03-9
1336537
  Шумилов Е.Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки / Е.Н. Шумилов. – Пермь, 1991. – 270с.
1336538
   Тимуляк Любов Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-268 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1336539
  Александров В.Е. Тимур-сын Фрунзе : повесть / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1979. – 333 с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
1336540
  Комилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть I. Восхождение на престол // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 8-25. – ISSN 1812-867Х
1336541
  Камилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть II. Дела государственные // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 29-46. – ISSN 1812-867Х
1336542
  Камилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть III. Завоевания Тимура // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 28-49. – ISSN 1812-867Х
1336543
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1942. – 80с.
1336544
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1983. – 110с.
1336545
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Советская Россия, 1984. – 189с.
1336546
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1985. – 110с.
1336547
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – М., 1989. – 316с.
1336548
  Гайдар А.П. Тимур і його команда / А.П. Гайдар. – К., 1977. – 102с.
1336549
  Гайдар А.П. Тимур і його команда / А.П. Гайдар. – К., 1983. – 88с.
1336550
  Тарасов А.Н. Тимур на Кавказе : ист. повесть / А.Н. Тарасов ; [рис. Н.Т. Гутиева]. – Ростов на Дону : Ростиздат, 1938. – 107 с.
1336551
  Эдшмид К. Тимур. / К. Эдшмид. – М. – 166с.
1336552
  Тарасова Галина Борисовна Тимуровская команда : Аркадий Гайдар и современные читатели // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Остались в прошлом "тимуровские команды" и красные пионерские галстуки. Значит ли это, что вместе с ними ушли доброта, справедливость и готовность прийти на помощь?
1336553
  Орлов В.В. Тимуровские звезды / В.В. Орлов. – Симферополь, 1969. – 64с.
1336554
  Клименко О.М. Тимус сільскогосподарських тварин / О.М. Клименко; Ін-тут епізоотології УААН. – Рівне, 1999. – 67с
1336555
  Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків : навчальний посібник / М.І. Диба, К.Є. Раєвський, М.І. Зубок ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-483-172-4
1336556
  Болдирєв О.О. Тимчасова адміністрація як інструмент антикризового управління банками // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 69-75
1336557
  Горалько О.В. Тимчасова адміністрація як інструмент зміцнення банківської системи України / О.В. Горалько, О.С. Силкін // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 234-239. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1336558
  Гусаров С.М. Тимчасове виконання обов"язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 152-160. – ISSN 1993-0909
1336559
  БєловД.М Тимчасове виконання повноважень Президента (за законодавством України і французької республіки) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 253)
1336560
  Сисєнко Г.І. Тимчасове вилучення та арешт майна / Г.І. Сисєнко, К.О. Козачук // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 115-120. – ISSN 2310-9769
1336561
  Смоков С. Тимчасове вилучення та арешт майна: доказ чи захід забезпечення кримінального провадження / С. Смоков, Д. Лісніченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 163-170. – ISSN 1026-9932
1336562
  Троцька В. Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 570-571. – ISBN 978-617-7069-28-6
1336563
  Ільницький І. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: сторінки історії // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – C. 2-6
1336564
  Самодін А.В. Тимчасове обмеження доступу до інформації у кримінальному процесуальному законодавстві України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 145-153. – ISSN 2222-5374
1336565
  Дурнов Є.С. Тимчасове положення про міліцію тимчасового уряду як правова основа організації міліції УНР за часів центральної ради // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 151-156.


  Розглянуто питання правового забезпечення організації та діяльності міліції Української Народної Республіки за часів Центральної Ради. In the article are disclosed the problems of legal security by the organization and activity of militia of ...
1336566
  Підопригора О.А. Тимчасове положення про правову охорону об"єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні / О.А. Підопригора, І.А. Безклубий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті аналізується Тимчасове положення про правову охорону об"єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій на Україні. Особлива увага звернена на недоліки цього положення та шляхи їх усунення.
1336567
  Панькевич І. Тимчасове справоздання проф. др. Івана Панькевича з виужиття студійної стипендії / І. Панькевич, 1933. – 74-76с.
1336568
  Філоненко Г.Г. Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 334-339. – ISSN 1563-3349
1336569
  Соф"їн М.І. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 60-73. – ISSN 2410-3594
1336570
   Тимчасовий порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-113. – ISSN 1682-2366
1336571
   Тимчасовий порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-113. – ISSN 1682-2366
1336572
  Дацків І. Тимчасовий уряд Росії й Українська Центральна Рада: протистояння і компроміси // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 14-20. – ISSN 1998-4634
1336573
  Кирієнко О. Тимчасовий уряд та діяльність органів військової цензури // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 7-11
1336574
  Дуда Ю. Тимчасові військово-політичні союзи запорозького козацтва з турками і татарами у ХVІ-ХVІІ століттях // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 54-57
1336575
   Тимчасові кошти в банківському ресурсному забезпеченні іпотечних програм / А. Вожжов, О. Василенко, О. Омельченко, О. Гринько // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 33-44. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1336576
  Медвідь А.Б. Тимчасові слідчі комісії як суб"єкт проведення парламентського розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 186-189. – ISSN 1563-3349
1336577
  Захарова О. Тимчасово переміщені ВНЗ: основні проблеми та першочергові напрями їх розв"язання / О. Захарова, Ж. Гончарова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 13-22. – ISSN 2078-1016
1336578
  Любарська Л.В. Тимченко Євген Костянтинович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 283-285
1336579
   Тимченко Іван Артемович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 2-3
1336580
  Могилянский М. Тина / М. Могилянский. – 50с.
1336581
  Гордієнко Д. Тинда / Д. Гордієнко. – Х.-К., 1931. – 280с.
1336582
  Гордієнко Д.П. Тинда / Д.П. Гордієнко. – К, 1966. – 344с.
1336583
  Ульсен Й.Б. Тине. Роман. / Й.Б. Ульсен. – М., 1963. – 250с.
1336584
  Згурен Г. Тини на белой стене. / Г. Згурен. – М, 1976. – 39-92с.
1336585
  Штриттматтер Э. Тинко / Э. Штриттматтер. – М, 1956. – 334с.
1336586
  Штриттматтер Э. Тинко / Э. Штриттматтер. – изд. 2-е, испр. – М - Л, 1966. – 123с.
1336587
  Штриттматтер Э. Тинко / Э. Штриттматтер. – 3-е изд., перераб. – М, 1976. – 96с.
1336588
  Козловский Е.В. Тинкториальные свойства и метод бактериоскопии бактерий группы Brucella : Дис... канд. биолог.наук: / Козловский Е.В.; Военно-Ветеринарная лаборатория № 158 киевского Военного Округа. – К, 1945. – 178л. – Бібліогр.:л.162-170
1336589
  Гирс М.И. Тинро-2 в океане / М.И. Гирс. – Л., 1977. – 149с.
1336590
  Виппер Б.Р. Тинторетто / Б.Р. Виппер. – Москва, 1948. – 191с.
1336591
   Тинторетто. Спасение Арсиной. – Москва : Искусство, 1955. – 8с.
1336592
   Тио-и оксосоединения переходных металлов на основе индия и мышьяка. – Тбилиси : Мецниереба
Ч.1. – 1984. – 119с.
1336593
  Степанец М.П. Тиогерманаты редкоземлеьных элементов иттриевой группы. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Степанец М.П.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 13л.
1336594
  Гуськова В.П. Тиогерманиты, тиостанниты, тиостаннаты некоторых редкоземельных элементов. : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.01 / Гуськова В.П.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1974. – 16с. – Бібліогр.:с.16
1336595
  Розенберг С.Г. Тиодомандаты и их исследование в качестве присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. техн.наук: / Розенберг С. Г.; Сев. зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1966. – 8л.
1336596
  Харченко В.Г. Тиоксантены, гидротиоксантены и их производные / В.Г. Харченко. – Саратов, 1979. – 80с.
1336597
  Шевченко Ю.И. Тиоксин в анализе некоторых благородных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шевченко Ю. И.; Денпр. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1336598
   Тиомочевина. Реактив для определения .... – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 15с.
1336599
   Тионалид. Реактив для определения Ph, Pu, Te. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 8с.
1336600
  Харченко В.Г. Тиопираны и соли тиапирилия и родственные соединения / В.Г. Харченко, С.Н. Чалая. – Саратов, 1987. – 158с.
1336601
  Пудовик А.Н. Тиопроизводные кислот трехвалентного фософора / А.Н. Пудовик. – М, 1990. – 174с.
1336602
  Дашиев М.Д. Тиорсениты, тиостибиты и тиовисмутиты некоторых редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Дашиев М.Д. ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1336603
  Керенцева В.П. Тиосемикарбазоны в аналитической химии палладия и платины : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Керенцева В.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1336604
  Волынский Н.П. Тиосерная кислота. / Н.П. Волынский. – Москва, 1971. – 80с.
1336605
  Погребная В.Л. Тип "заблудившейся" ("запутавшейся") женщины в позднем творчестве Н.Д. Хвощинской // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 126-132. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1336606
  Погребная В.Л. Тип "новой женщины" в творчестве Н.Д. Хвощинской // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 110-116. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1336607
  Нестеровський В. Тип Arthropoda в колекціях Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-61. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика експозиції типу Arthropoda в Геологічному музеї Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, перераховані систематичні групи в колекціях музею. Вказані особливості саме нашої експозиції членистоногих. Найбільш ...
1336608
  Руссова С.Н. Тип автора "ремесленника" в культуре XX века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 84-88
1336609
  Созонович І. Тип амазонки в європейській літературній традиції і поляниця войовнича російських билин // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 100-108
1336610
  Гладких М.І. Тип археологічний / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1336611
  Бакшин Валерий Викторович Тип газеты и ее оформление . : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бакшин Валерий Викторович; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – л.
1336612
  Лысакова И.П. Тип газеты и стиль публикации: Опыт социолингв. исслед. / И.П. Лысакова. – Л., 1989. – 181с.
1336613
  Коростелева А.А. Тип гармоничной личности в звучащем переводе японского кино (функциональная нагрузка коммуникативных средств) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 107-126. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1336614
  Філатова О.С. Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 271-275. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1336615
  Набок М. Тип героя і композиційні особливості добору, організації життєвого матеріалу українських народних дум // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – Бібліогр.: Літ. : С. 92-93; 24 поз.
1336616
  Донцов Д. Тип запорожця у О. Стороженка : (скорочено за "Правдою прадідів великих") // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – С. 12-16
1336617
  Черткова Н. Тип и структура религиозно-поэтического сознания В. Набокова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 145-152
1336618
  Петров В.С. Тип и формы государства / В.С. Петров. – Л., 1967. – 120с.
1336619
  Голубовская И.А. Тип культуры в зеркале языка // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 53-60. – Бібліогр.: Лит.: с.60; 20 назв


  В статье делается попытка скоррелировать понятия типа культуры и етнической ментальности. На основе одного из культурных измерений "отношение к крайностям" с привлечением паремиологического материала демонстрируются возможности анализа ментальности как ...
1336620
  Черноіваненко Євген Михайлович Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі : Дис....д-ра філолог. наук: 10.01.06, 10.01.02 / Черноіваненко Євген Михайлович; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 423 л. – Бібліогр.: л.396-423
1336621
  Черноіваненко Євген Михайлович Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук:10.01.06.;10.01.02 / Черноіваненко Є.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1336622
  Пчелінцева О. Тип межі і номіналізація дієслів в українській, російській і польській мовах // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 58-61. – ISSN 2415-8208
1336623
  Луцишин І. Тип нудьгуючого інтелігента в романній творчості Володимира Винниченка 1910-х років // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1336624
  Курінна М. Тип поселення та традиційне житло чехів Півдня України: локальні ососбливості (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 42-46. – ISSN 0130-6936
1336625
  Талятина И.А. Тип правопонимания как детерминанта понятия "источник права" // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.15-17
1336626
  Ніколова О.О. Тип псевдорозумника в західноєвропейській літературі: "шлях" від античності до романтизму // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 177-182. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглядаються основні тенденції функціонування типу псевдорозумника (дурника, простака або крутія, який видає себе за вченого) у західноєвропейській літературі від античності до романтизму. Основна увага приділяється ренесансній "літературі ...
1336627
  Білоус П. Тип творчості в українській середньовічній літературі
1336628
  Малютіна Н. Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми
1336629
  Янів Я. Тип тероя у романі виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 81-86. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1336630
  Давидченко Т. Тип, типологія та класифікація у соціальних комунікаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-23. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор звертає увагу на різні підходи теоретиків до трактування термінів "тип", "типологія", "класифікація", систематизує ці погляди, наводить визначення термінів, які подають різні автори. Автор обращает внимание на различные подходы теоретиков к ...
1336631
  Литовченко І.О. Типи абревіативних утворень у військовій лексиці української мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 56-64. – ISSN 2305-3852


  У статті висвітлено проблему лінгвістичного походження абревіацій у військовій лексиці української мови. З’ясовано механізми утворення абревіатур у назвах сучасного озброєння, амуніції, споруд, що сприяють виявленню тенденцій формотворчих процесів у ...
1336632
  Надточій Ю.М. Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 436-442


  Дана стаття присвячена дослідженню англо-американських запозичень-термінів сучасної німецької мови, а також дослідженню особливостей їх функціонування в мові та проблем, які вони створюють при перекладі.
1336633
  Багрій О.І. Типи аргументативних комунікативних стратегій і тактик у тексті наукової дискусії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 35-40. – Бібліогр.: Літ.: С. 40; 6 назв.
1336634
  Волосожар С. Типи аргументації в рекламних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 115-121
1336635
  Матюша В.І. Типи асиметрії в українських перекладах п"єс Оскара Вайлда // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 213-217. – ISBN 978-966-581-885-4
1336636
  Кулініч Г.О. Типи аудиторії: концепція Х. Перельмана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 131-132
1336637
  Селігей П. Типи багатослів"я в наукових текстах
1336638
  Степанюк М.П. Типи базових емоцій у романі Ш. Бронте "Віл"єт" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 96-101. – (Серія "Філологічні науки")
1336639
  Большаков В.Н. Типи бенчмаркинга та їх правове забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
1336640
  Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану : Монографія / Ю.Д. Шуйський; МОіНУ; Одеськ.нац.ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 480с. – ISBN 966-549-511-9
1336641
  Багмет О.Б. Типи берегових геоморфосистем дніпровських водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939
1336642
   Типи благороднометалічної мінералізації та типоморфізм рудних мінералів Тимофіївського рудопрояву (Інгульський блок, Український щит) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, Б. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості формування типів благороднометалічної (золото-арсенової та мідно-срібної) мінералізації Тимофіївського рудопрояву як типового золоторудного об"єкта Інгульського блоку Українського щита. Було встановлено, що незважаючи на ...
1336643
  Денисевич О. Типи вербальних зв"язків в асоціативних полях рекламної лексики // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 41-51. – ISSN 2311-5165
1336644
  Жиляєв І.Б. Типи вищих навчальних закладів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 17-24. – ISBN 978-966-7909-71-0
1336645
  Семотюк О.В. Типи відношень між основним і вставленим текстом // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 40-48


  Розглянуто роль вставленого тексту в семантичній організації висловлень з урахуванням його зв"язку з базисом, виокремлено та проаналізовано такі типи відношень між основним і вставленим текстом, як супровідні та співпозиційні.
1336646
  Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному просторі (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Нікіфорова Євгенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 250 арк. – Додатки: арк. 236-240. – Бібліогр.: арк. 10-11, 192-235 та в додатках: арк. 249-250
1336647
  Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному просторі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Нікіфорова Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1336648
  Стеченко Д.М. Типи галузевих спеціалізованих районів та особливості їх формування : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 97-103. – Бібліогр.: 8 назв
1336649
  Заневич О.Є. Типи генітивних моделей при запереченні в українській мові XVI - I половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 105-114
1336650
  Торкут Н.М. Типи діалогічності від античності до Ренесансу // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 119-123. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1336651
  Біляніна В. Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст.


  Стаття присвячена завершальному етапу становлення типів діалогових конструкцій у китайських художніх текстах постмаоїстського періоду. Вона розкриває причини існуючих відмінностей між діалоговими конструкціями ХІХ та другої половини ХХ ст. у китайських ...
1336652
  Лабащук О. Типи дійових осіб у сучасному натальному наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 311-320
1336653
  Фабіан М.П. Типи етикетного спілкування в сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2303-00-1
1336654
  Бойко Н. Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 179-189. – ISBN 978-966-920-067-9
1336655
  Гудима Н.В. Типи запозичених лексем у концепціях Івана Огієнка та вітчизняних мовознавців // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 53-58. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зміни в лексиці сучасної української літературної мови є якісними й кількісними.
1336656
  Задоя К.П. Типи зв"язків норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу / К.П. Задоя, О.В. Іл"їна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 264-266
1336657
  Паламарчук Г.М. Типи і розміщення підприємств молочної промисловості УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 71-76 : Табл.
1336658
  Курило М. Типи і рудоконтролюючі фактори розміщення золоторудної мінералізації Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті детально розглянуті основні типи золоторудної мінералізації в Донецькому регіоні, їх розповсюдженість і рудоконтролюючі фактори локалізації. This paper deals with detailed characteristic of the basic types of ore-gold mineralization in ...
1336659
  Кудрявцев М. Типи і символи у пророчих візвях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 2-9
1336660
  Кудрявцев М. Типи і символи у пророчих візіях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-8. – Бібліогр. в кінці ст.
1336661
  Федоряченко О. Типи і функції повтору в поетичному мовленні Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С.213-220. – ISSN 1728-9572
1336662
  Калантаєвська Г.П. Типи і характери дітей в оповіданнях Євгена Гуцала / Г.П. Калантаєвська, І.В. Савченко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 22-27
1336663
  Дяченко С. Типи і характери жіночої прози Ольги Кобилянської : (на матеріалах оповідання "Valse melancolige" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 67-72
1336664
  Лефтерова О.М. Типи імплікативності і способи їх реалізації в тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 5-10. – ISBN 966-581-295-6
1336665
  Страшкевич Ю.А. Типи інвестиційних стратегій страховиків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 83-86.
1336666
  Шпак Ю.О. Типи інтертекстем у "козацьких літописах" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 172-176
1336667
  Труб В.М. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1336668
  Труб В. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі України // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 32-43. – ISSN 1682-3540
1336669
  Орлова І.С. Типи інформації та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 165-170
1336670
  Дударець В. Типи кам"янистих садів Сходу та принципи їх формування / В. Дударець, О. Смоляр // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 509-516. – ISSN 1028-5091
1336671
  Калита О. Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2413-0923
1336672
  Фролова Ю. Типи комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 3-11. – Бібліогр.: Літ.: с.9-11; 28 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1336673
  Мельник І.В. Типи комунікативних стратегій // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 377-380
1336674
  Білоконенко Л.А. Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 14-25. – ISSN 2305-3852


  У статті описано три типи мовної поведінки осіб на стадії розвитку міжособистісного конфлікту.
1336675
  Демешко І. Типи консонантних альтернацій у словотворенні девербативів сучасної української літературної мови // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 77-86. – ISSN 2311-5165
1336676
  Куліш Т.В. Типи конфліктних акцентуйованих особистостей в англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 118-122
1336677
  Чернуха А.О. Типи кохання в поезії Ігоря Муратова 60-70 рр. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
1336678
   Типи курортів / В.М. Гладілін, Т.І. Паламарчук, В.Б. Федоренко, О.О. Дідух, Р.С. Овсянніков, Н.М. Чукаріна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 63-75. – ISSN 2076-815X
1336679
  Лавриненко Д.Д. Типи лісових культур для колгоспних лісів Української РСР / Д.Д. Лавриненко. – Київ : АН УРСР, 1951. – 40с.
1336680
  Барановська І.М. Типи магнітного упорядкування феритину в біологічних зразках / І.М. Барановська, Н.О. Дудченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Феритин-залізодепонуючий білок багатий на магнітні феномени. Його фізичні, хімічні та магнітні властивості й досі залишаються інтригуючими. Метою нашої роботи було дослідження залежності форми та положення резонансних ліній спектрів ЕСР феритину від ...
1336681
  Монастирська З.Т. Типи масок у комедіях Вільяма Шекспіра // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 51-52
1336682
  Ткачук М.М. Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-199. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано основні напрями міжмовних контактів українських говорів на теренах Башкортостану та наслідки міжмовної інтерференції. Виявлено, що до тюркськомовних впливів українські переселенські говірки є відносно стійкими, потужніший вплив ...
1336683
  Дмитрієва Т.А. Типи міжфразових зв"язків в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи) / Т.А. Дмитрієва, С.С. Єльцова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 88-94
1336684
  М’яснянкіна Л. Типи міжфразового зв"язку в рекламному тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-55


  Статтю присвячено аналізові міжфразних зв"язків між частинами рекламного тексту. Найбільшу увагу приділено різним типам повтору: прямому, синонімічному, семантичному. The article is devoted to analyses of the types of interphrase connections in ...
1336685
  Предій Ю.Д. Типи мовленнєвих актів у дискурсі англомовних текстів оголошень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 200-204


  Стаття, що пропонується до розгляду, присвячена дослідженню мовленнєвих актів у дискурсі англомовних текстів оголошень. Тексти оголошень розглянуто із урахуванням специфіки їх реалізації у віртуальному середовищі мережі Інтернет. Шляхом ...
1336686
  Труб В. Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 78-85. – Бібліогр.: С. 84; 4 поз.
1336687
  Комісаров К.Ю. Типи мовленнєвих дій у контексті дослідження японського етикетного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 97-102
1336688
  Карпіловська Є.А. Типи мовних інновацій та завдання української неографії // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 181-188. – ISBN 966-7348-20-2
1336689
  Домніч О.В. Типи мовних контактів на території США // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 42-51. – ISSN 2075-4205
1336690
  Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Бікова Н.М.; Ізмаїльський Державний Гуманітарний Ун-т. – Ізмаїл, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 163-197
1336691
  Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Бікова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1336692
  Зубань О.М. Типи морфемних структур суфіксальних послідовностей у дієслівних основах української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про формальне дослідження морфемної структури суфіксальних послідовностей дієслівних основ як систему композицій морфів, репрезентованих через кількісно-графемні типи: опис синтагматичних відношень морфів у системі суфіксальних послідовностей ...
1336693
  Литвиненко Я. Типи мотивації орнітономенів у східнополіських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 126-144. – ISSN 1682-3540
1336694
  Марушкевич А.А. Типи навчального процесу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 140-141. – ISBN 978-966-439-865-4
1336695
  Коваленко К. Типи нараторів і види нарації у прозових творах А.П. Чехова ("Моє життя", "Розповідь невідомої людини") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 46-50. – ISSN 2075-1486
1336696
  Рябченко М.М. Типи нарації у творах Любка Дереша (романи "Культ", "Трохи пітьми") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 388-392
1336697
  Рябченко М.М. Типи нарації у творах Тані Малярчук (на матеріалі збірок повістей "Ендшпіль Адольфо", або Троянда для Лізи", "Як я стала святою") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 353-357


  У статті проаналізовано твори Тані Малярчук у контексті наратології. Виокремлені типи нарації та окреслені стильові прийоми творення наративної структури повістей
1336698
  Касянчук В.О. Типи наукових публікацій у рейтингових журналах гуманітарної тематики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 103-106. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1336699
  Фурман А. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 11-29. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1810-2131
1336700
  Швед З.В. Типи наукової раціональності в дисциплінарному релігієзнавстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 49-52
1336701
  Клименко О.В. Типи неозначеного суб"єкта в англійській та український мовах / МОНУ; Донецьк. нац. ун-т; О.В. Клименко; Редкол.: В.Д. Каліущенко, О.Л. Бессонова, А.П. Загнітко та ін. – Донецьк. – ISBN 966-639-198-8
Т.2 : Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – 2005. – 180с.
1336702
  Коломийцева В. Типи неповних речень та роль редукції у формуванні фразеологічних одиниць // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 236-245
1336703
  Лазаренко Г.І. Типи номінації еклезіонімів (на матеріалі Катеринославської єпархії 18 ст.) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 100-106. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1336704
  Білан О.В. Типи овоїдів у породах Коростенського плутону та деякі питання їх генезису : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.В. Білан, В.Ф. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-91 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Запропоновано схему класифікації овоїдів за їх внутрішньою будовою та мінеральним складом. Знахідка овоїдів з породним ядром дозволяє припустити їх метасоматичний генезис.
1336705
  Аймедов К.В. Типи особистісних профілів чоловіків та жінок, хворих на параноїдну форму шизофренії / К.В. Аймедов, Г.В. Морванюк // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 10-14. – ISSN 2312-5675
1336706
  Тараненко А.В. Типи особистості дитини в повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 170-176. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі повісті "Бригантина" Олеся Гончара проаналізовано специфіку художнього відображення світу дитини, розглянуто особливості типів маленьких індивідів.
1336707
  Корпач К.І. Типи особистості кардіохворих та особливості їхньої психодіагностики // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 132-140
1336708
  Голікова Н.С. Типи паронімічної атракції в мові історичної прози Павла Загребельного // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 119-126. – ISSN 2313-4593
1336709
  Кожурина М.С. Типи поздовжніх профілів річок південно-східної частини Українських Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 127-133 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
1336710
  Зозульов Олександр Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті пропонується авторська класифікація типів ринкового позиціонування товарів та марок на споживчому ринку та їх стисла характеристика.
1336711
  Хижняк Н.С. Типи порівнянь в іспанській мові та їх переклад українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С.444-455. – Бібліогр.: Літ.: с.455; 12 п.


  Аналізуються вітчизняні та зарубіжні праці присвячені порівнянню, вивчається корпус порівнянь в іспанській мові з точки зору їх семантики та структури та засоби відтворення у перекладі. Анализируются отечественные и зарубежные работы, посвященные ...
1336712
  Юсипович А.В. Типи програм розважального телебачення України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 63-68.
1336713
  Пацьора Д.С. Типи радикального злочинця у праці Чезаре Ломброзо "Анархісти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 216-217. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1336714
  Смаль В.В. Типи районних систем розселення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 54-59. – Бібліогр.: 2 назви
1336715
  Луценко А.О. Типи реалій та відтворення колумбійських реалій в українській інтерпретації "Сто років самотності" Габріеля Гарсіа Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-316
1336716
  М’яснянкіна Л. Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 334-339
1336717
  Падалка Ю.М. Типи речень за модальністю (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 208-214


  В статті на матеріалі іспанської мови розглядаються та аналізуються речення класифікуючись за типами модальності.
1336718
  Лукієнко О.І. Типи розломів за реологічними формами прояву та їх будова, умови та фактори утворення і еволюція : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-16 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  За реологічними формами прояву виділено крихкий, крихко-в"язкий, субв"язкий і в"язкі, кливажний, кливажно-кристалізаційно-сланцюватий і кристалізаційно-сланцюватий типи розломів. Розглянуто найважливіші риси внутрішньої будови, а також діагностичні ...
1336719
  Коноваленко О. Типи русел гірських річок та їх поширення на прикладі басейну Верхньої Тиси : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-49. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні типізації русел річок, на основі яких було запропоновано схему умов формування гірських русел. На основі розробленої схеми і сучасних підходів виділено типи русел гірських річок за їх висотним розташуванням, складено карту їх ...
1336720
  Данько К.Ю. Типи русел річок басейну Стиру, їх гідравлічні особливості та умови стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 146-178.


  Виконано дослідження поширення основних типів русел річок басейну Стиру. Встановлено зв’язки типів річкових русел з гідравлічними характеристиками та крупністю донних відкладів. Здійснено оцінку стійкості річкових русел, з урахування морфодинамічних ...
1336721
  Дубіс Лілія Типи русла річки Бистриця Надвірнянська / Дубіс Лілія, Кузьо Наталія . // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 261-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1336722
  Терещенко В.І. Типи семантичних відношень у сфері міжмовної омонімії та паронімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 208-211
1336723
  Вихованець І.Р. Типи синтаксичних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 70-76. – ISBN 966-581-295-6
1336724
  Хархун В.П. Типи системоутворюючих рівнів у поемі П.Г. Тичини "Похорон друга" // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 128-131
1336725
  Русов М. Типи сільських селищ в полудневій частині Галиччини. – 145с.
1336726
  Каранська М.У. Типи складних речень за семантико-граматичними відновленнями // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 85-93
1336727
  Кузнєцов В.І. Типи складності права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.79-83. – ISBN 966-568-656-9
1336728
  Фомін С.С. Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 32-46. – ISBN 978-966-02-8033-5
1336729
  Анпілогова Ж.Д. Типи соціально-трудових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 23-26. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1336730
  Мацієвська В. Типи страху в ліриці Василя Пачовського
1336731
  Мазуренко В.І. Типи сучасних фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 102-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні методологічні підходи до аналізу фінансових криз. Автор характеризує основні риси та структурні компоненти фінансових криз.
1336732
  Стецюк І.І. Типи та види гармонійної трансформації міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 203-208 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1336733
  Сергієнко Л.В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131-138. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджуються типи креолізованих текстів проспектів емісії цінних па- перів та характер відносин, що складаються між вербальними та візуальними компонентами. Аналізується реалізація текстової модальності. Визначається роль іконічних засобів в ...
1336734
  Вачевський М. Типи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
1336735
  Наєнко М. Типи творчості в епоху постмодернізму // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 32-33. – ISBN 978-966-2133-74-5
1336736
  Бовсунівська Т. Типи тематичних сходжень у поезії Т. Шевченка і поетів "української школи" в польському романтизмі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 180-191. – ISBN 966-95452-4-3
1336737
  Предборський В.А. Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 3-6
1336738
  Івановська О. Типи трансмісійних механізмів у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 10-18


  У статті розглядаються типи трансмісійних механізмів фольклорного тексту, зауважується формотворча функція діалогічного трансмісійного механізму, дія якого забезпечує зберігання та поширення смислів у фольклорі та його колективної специфіки.
1336739
  Захарченко В. Типи трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 38-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1336740
  Кисіль Л.О. Типи тюркізмів в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 99-101. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1336741
  Чекановський А. Типи українських керамічних люльок для куріння тютюну в XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 92-94. – ISSN 2078-0850
1336742
  Соболєв І.І. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі / І.І. Соболєв. – К, 1963. – 142с.
1336743
  Вагін О.О. Типи уроків історії / О.О. Вагін. – Київ, 1956. – 124с.
1336744
  Литвин В.С. Типи урядових кабінетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 123-138
1336745
  Лозінський М.В. Типи успадкування кількості зерен з рослини у гібридів F1 і формотворчий процес в гібридних популяціях F2 пшениці м"якої озимої, отриманих від гібридизації різних екотипів / М.В. Лозінський, Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-9270
1336746
  Михайлюк Н. Типи фокалізації в англійському "pомані про митця" кінця XIX - поч. XX ст. (за романом О. Вайльда "Портрет Доріана Грея", Р. Кіплінга "Світло згасло", Дж. Голсуорсі "Вілла Рубен", С. Моема "Місяць і шеляг" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 274-280. – ISSN 2078-340X


  Розкрито поняття точки зору з позицій наратології в англійському “романі про митця” кін. 19 - поч. 20 ст. Особа фокалізатора нефіксована, а така, що може переходити від наратора до персонажа (чи персонажів) й навпаки. Визначається доцільність ведення ...
1336747
  Святовець В. Типи форм деталізації у повісті "Земля" Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 192-199
1336748
  Поліщук Я. Типи художнього мислення в основі моделі історії літератури
1336749
  Хайдер Т. Типи художнього простору в творах Е. Редлінського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 343-350


  Стаття присвячена аналізу способам часопросторової організації творів відомого сучасного польського автора Едварда Редлінського. Увагу зосереджено на окремих хронотопних моделях та їхніх характеристиках. В статье представлена проблема типологизации ...
1336750
  Терехова С.І. Типи часових указувань, співвідносних з майбутнім, в українській, російській та англійській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 117-121
1336751
  Габович О. Типи членства в НАНУ / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 35-39. – ISBN 978-966-518-698-4
1336752
  Микієвич М. Типи юридичних норм у правовому порядку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейсько Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 117-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1336753
  Костенко Г.Ф. Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 48-57.
1336754
  Свєчаревська В. Типи, види і загальна стрвуктура особистісної відповідальності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 75-82. – ISSN 1810-2131
1336755
  Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / В.О. Онищук. – К, 1973. – 159с.
1336756
  Петренко І.І. Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні типи експертно-аналітичної діяльності, визначаються її завдання, формулюються функції, характеризується інструментарій та принципи здійснення. Анализируются основные типы экспертно-аналитической деятельности, определяются ее ...
1336757
  Теплов Д.Ю. Типизация в книговедении и библиографии / Д.Ю. Теплов. – М, 1977. – 190с.
1336758
   Типизация гидрогеологических условий для обоснования вертикального дренажа. – Ташкент : б/в, 1971. – 90с.
1336759
   Типизация гидрогеологических условий подтопления сельских населенных пунктов степной зоны Украины / И.Е. Жернов, С.В. Католиченко, А.М. Мандрик, Т.Г. Могильная // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 76-84. – (Геология ; № 9)
1336760
  Ченакал Е.А. Типизация задач в систематическом курсе арифметики средней школы. : Автореф... канд. пед..наук: / Ченакал Е.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 13л.
1336761
  Хомич В.Г. Типизация золото-серебряного оруднения. / В.Г. Хомич. – Владивосток, 1989. – 288с.
1336762
  Ламаш Г.Ф. Типизация и нормирование операций НТИ / Г.Ф. Ламаш. – Минск, 1976. – 32с.
1336763
  Рагимова И.А. Типизация и проблема национального в искусстве / И.А. Рагимова. – Баку, 1986. – 75с.
1336764
   Типизация китайских окаменелостей. Беспозвоночные.. – Пекин : Госгеолитиздат
Т. 3. – 1957. – 25с.,с.175-320,/54/с : 60с.рис. – Книга на китайском языке
1336765
  Мамиконов А.Г. и др. Типизация разработки модульных систем обработки данных / А.Г. и др. Мамиконов. – Москва : Наука, 1989. – 165 с.
1336766
  Геннадиев А.Н. Типизация склоновых сопряжений почв по количественным проявлениям смыва-намыва вещества / А.Н. Геннадиев, А.П. Жидкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-31 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1336767
  Жульковская И.И. Типизация современных языков программирования / И.И. Жульковская, О.А. Жульковский, В.В. Бильо // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 143-147. – ISSN 2519-2884
1336768
   Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании : На примере Центр.-Азиат.складчатого пояса:. – Москва : ИМГРЭ, 1975. – 173с. : ил.,карт.
1336769
  Шмуратко В.И. Типизация территории Одессы по степени подтопления грунтовыми водами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1336770
   Типизация технологических процессов - основа прогресса советского мащиностроения : Библиографический указатель литературы. – Львів : б/в, 1956. – 84с.
1336771
  Егорова Д.И. Типизация форм и осознания безумия: Платон, Фуко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
1336772
  Серебряная М.Я. Типизация читателей художественной литературы на этапе предчтения / Мария Яковлевна Серебряная, Галина Николаевна Швецова-Водка // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 63-69. – ISSN 0869-608Х


  Авторами анализируются типизации читателей художественной литературы, относящиеся к фазе предчтения. Особое внимание уделено критериям типизации.
1336773
   Типик Григория Пакуриана. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1978. – 249с.
1336774
   Типик Української католицької церкви = Typicon della Chiesa cattolica Ucraina : (Переклад з церковнослов"янської) З додатком офіційного "Уставу богослужінь" 1944 року. – Рим : Видавництво оо.Василіян, 1992. – 618с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч.81)
1336775
  Ковалев А.Г. Типические особенности характера старшего школьника : Автореф... доктор пед.наук: / Ковалев А.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 56 с.
1336776
  Александров И.А. Типические, многоступенчатые, многофазные выборки и перспективы их применения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Александров И. А.; МГУ. – Москва, 1974. – 20л.
1336777
   Типический образ на сцене : Сборник высказываний мастеров театра. – Москва : Искусство, 1953. – 160с.
1336778
  Толстых В.И. Типическое - основная сфера проявления партийности в реалистической литературе. : Автореф... канд. филос.наук: / Толстых В.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1955. – 16л.
1336779
  Дубровин А.Г. Типическое : к эстетике нашего кино / А.Г. Дубровин. – М, 1979. – 239с.
1336780
  Мочалова К.В. Типическое в жизни и художественной литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Мочалова К.В.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1956. – 15л.
1336781
  Дремов А.К. Типическое в литературе и жизни / А.К. Дремов. – Новосибирск, 1955. – 172с.
1336782
  Ригос Александр Типичная девочка?, Типичный мальчик? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 112-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1336783
  Талюш Н.А. Типичная структура аналитических матриц-функций сжимающих и диссипативных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Талюш Н.А.; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1336784
  Скребнев Ю.М. Типичные конструкции синтаксиса английской разговорной речи / Ю.М. Скребнев. – Уфа, 1962. – 40с.
1336785
  Андросова Л.А. Типичные образы в романах Анны Зегерс : Автореф... канд. филологич.наук: 643 / Андросова Л.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 27л.
1336786
   Типичные ошибки в сочинениях учащихся : В помощь поступающим в вуз. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1960. – 28с.
1336787
  Митрохина В.И. Типичные словосочетания и выражения. Общенаучная тематика / В.И. Митрохина, О.Г. Мотовилова. – М., 1982. – 385с.
1336788
  Звирбулис А В. Типичные шашечные приемы / А В. Звирбулис, Р.З. Здоровяк. – М, 1988. – 95с.
1336789
  Новиков В. Типичный Петров : Любовное чтиво // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 1. – С. 12-54. – ISSN 0130-7673
1336790
  Стариков В.А. Типичный случай. / В.А. Стариков. – М, 1974. – 239с.
1336791
  Мананга Жюль Типі срастаний минералов в железистіх кварцитах докембрия и закономерности их формирования : Дис... канд.геолого-минералог.наук: 04.00.20 / Мананга Жюль; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 221л. – Бібліогр.:л.206-221
1336792
  Кудін В.О. Типізация в художньому творі / В.О. Кудін. – Київ, 1964. – 76с.
1336793
  Гінзула М. Типізація адміністративних районів Тернопільської області на основі індексу антропотехногенного навантаження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-204 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1336794
  Бодрецький М. Типізація банківських криз // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 36-42. – ISSN 2078-5860
1336795
  Костенко А.З. Типізація в літературі соціалістичного реалізму / А.З. Костенко. – Київ, 1962. – 375 с.
1336796
  Шпак О.М. Типізація водозаборів відносно умов забруднення нафтопродуктами / О.М. Шпак, А.Л. Брикс // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1336797
  Грінченко О.В. Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.С. Сидорчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 27-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1336798
  Любіцева О.О. Типізація дестинацій / О.О. Любіцева, О.В. Третьяков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1336799
  Бондаренко С.А. Типізація інновацій в забезпеченні балансу інноваційного розвитку виноробних підприємств // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 15-30
1336800
  Бортник С.Ю. Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 10-32


  У статті наведена типізація картографічних матеріалів, які використовуються для представлення результатів морфоструктурних досліджень. Проаналізовані головні підходи до морфоструктурного картографування та визначені головні об"єкти зображення на ...
1336801
  Газетов Є.І. Типізація лиманів північно-західного Причорномор"я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС / Є.І. Газетов, О.П. Конарева, І.Є. Солтис // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 45-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1336802
  Палеха Ю.М. Типізація міст України за особливостями внутрішньої планувальної диференціації : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1336803
  Сергєєва О.В. Типізація навчальних програм професійної підготовки перекладачів в університетах Великої Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 105-109. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1336804
  Талал Махмуд Абед Рахман Аль-Кататбех Типізація організаційних структур управління підприємства як елемента системного технологічного комплексу якості в ISO 9000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Талал Махмуд Абед Рахман Аль-Кататбех; Київськ. держ. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1336805
  Бєліков В. Типізація північних районів Луганської області за стійкістю до викликів соціально-демографічних трансформацій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1336806
   Типізація поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів, біогенних елементів, органічних речовин та розчиненого кисню / О.О. Ухань, В.І. Осадчий, Ю.Б. Набиванець, Н.М. Осадча, Д.В. Глотка // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 46-56 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1336807
  Мирош М. Типізація політичної активності (суспільно-географічний аспект) // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 181-187. – ISSN 2076-1333


  В даній статті проаналізовано основні підходи сучасної науки до дефініціювання явища політичної активності. Запропоновано авторське визначення політичної активності. Охарактеризовано існуючі авторські підходи до можливих структуризацій політичної ...
1336808
  Мезенцева Н. Типізація регіонів України за загрозами соціальної безпеки / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проведено типізацію регіонів України за складом, інтенсивністю вияву та темпами поширення загроз соціальної безпеки. There is realized typification of regions of Ukraine by structure, intensity of display and rates of distribution of threats to social ...
1336809
  Качаєв Ю.Д. Типізація регіонів України за особливостями інвестиційної діяльності // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1561-4980
1336810
  Савчук І.Г. Типізація регіонів України за рівнем переробки продукції зовнішньої торгівлі товарами : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1336811
  Кібка А.В. Типізація регіонів України за рівнем розвитку малого підприємництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 253-258
1336812
  Мудра К.В. Типізація русел басейну річки Ріка // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 106-108
1336813
  Гоменюк М. Типізація секторів інноваційного розвитку регіону за тенденціями зміни валової доданої вартості : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
1336814
  Федій О.А. Типізація сільських поселень Полтавської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 103-111. – Бібліогр.: 10 назв
1336815
  Курило М. Типізація стадій літогенезу і рудоутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-17. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми типізації стадій рудоутворення у зв"язку з процесами розвитку осадових і осадово-метаморфізованих товщ. В основі типізації покладені джерело рудної речовини, типи та стадії літогенезу. Виділяються діагенетичні, катагенетичні, ...
1336816
  Осіпчук І. Типізація ценрів торговельного обслуговування населення Рівненської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Виділено центри торговельного обслуговування населення Рівненської області. Проведено їх типізацію на підставі аналізу ряду показників та параметрів, що характеризують потужність дії центрів. Визначено ієрархію центрів торговельного обслуговування ...
1336817
  Доля В.Д. Типізація швидкоплинних аномалій гравітаційного поля, які проявляються в атмосфері Землі / В.Д. Доля, Б.Б. Капочкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 52-63. – ISSN 2306-5680


  Виконана типізація нерухомих аномалій хмарності, які відповідають відомим типам геодеформацій (вертикальних рухів тектонічних блоків). Також приведені рухомі аномалії за формою: лінійній, у вигляді кутів, не лінійних форм та локальних ізометричних зон ...
1336818
  Шиян Н.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratual L., Solsdago L., Sonchus L. / Н.М. Шиян, С.Л. Мосякін, М.М. Федорончук // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – C. 42-44. – ISSN 0372-4123
1336819
  Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Poaceae, описаних із території України: рід Poa / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Футорна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – С. 481-484. – ISSN 0372-4123
1336820
  Ісаєнко Олександр Типо-видова структура інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.
1336821
   Типов каталог за масови библиотеки. Ново изд.. – София : Наука и изкуство, 1957. – 242с.
1336822
  Яремійчук Р. Типова і не дуже типова доля українського ученого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 12


  Петро Вольвач - видатний науковець і громадський діяч.
1336823
  Грабовський С. Типова імперіалістична політика / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23 жовтня (№ 191). – С. 4


  "Сталінський патріархат" розпочав "істинно-православний газават"?
1336824
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр". Закінчення, початок див. у № 9, 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 3-6
1336825
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр". Продовження див. у № 10 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-9 : табл.
1336826
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів : для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" [Закінчення, початок див. у № 11 2011р.] // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 2-7
1336827
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" : [продовження, початок див. у № 11 2011 р.] // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-3
1336828
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр". Продовження див. у № 1 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-6
1336829
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр". Продовження див. у № 12 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 2-4 : табл.
1336830
  Цимбал М.М. Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов"язаних з посяганням на життя та здоров"я людей під приводом виконання релігійних обрядів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 544-547. – ISSN 1563-3349
1336831
   Типова програма- мінімум кандидатського іспиту за спеціальністю 12.00.06- земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право : Для аспірантів і пошукувачів юридич.вузів та фак. – Київ, 1999. – 82с.
1336832
  Ніколаєва С.Ю. Типова програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах" (Бакалаврат) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 48-59. – ISSN 1817-8510
1336833
  Літвін В.В. Типова слідова картина терористичного акту, вчиненого шляхом вибуху // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-73.
1336834
  Набруско М.С. Типова слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 62-67


  Висвітлюється питання щодо значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для методики криміналістичного забезпечення розслідування злочинів цього виду. Досліджено історичні аспекти становлення правової категорії «криміналістична ...
1336835
  Ямборак В.В. Типова структура довгострокової пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Введені основні поняття моделі сенсоріуму, що базуються на біологічних даних. Описані два типа основних задач мислення -задачі на розпізнавання та задачі на навчання. Ключові слова: синапс, нейрон, сенсоріум, модель, синоптичний рівень. In the ...
1336836
  Радутний О. Типова Фрекен Бок: навчаємося співпрацювати, попнрнджаємо неправомірні дії / О. Радутний, О. Ганжа // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 18-19
1336837
   Типовая инструкция к составлению отчетов промышленных предприятий о выполнении плана по продукции. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 71с.
1336838
   Типовая инструкция по организации и ведению делопроизводства в учреждениях Академии наук СССР. – Москва : б/в, 1976. – 64с.
1336839
   Типовая инструкция по статистике численности и фонда заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учрежденииях и организациях. – Москва : Союзучетиздат, 1974. – 59с.
1336840
   Типовая инструкция по статистике численности и фонда заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях. – Москва : Статистика, 1965. – 63с.
1336841
   Типовая инструкция по технике безопасности для бурильщиков и их помощников при механическом вращательном бурении. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 20с.
1336842
   Типовая инструкция по технике безопасности для бурильщиков механического вращательного бурения сейсморазведочных скважин и их помощников. – Москва : ВИЭМС, 1977. – 20с.
1336843
   Типовая инструкция по технике безопасности для рабочих при погрузочно-разгрузочных работах /введена в действие приказом по Министерству геологии СССР №401 от 12/8 1975. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 15с.
1336844
   Типовая инструкция по технике безопасности для станочников /введена в действие приказом по Министерству геологии СССР №401 от 12/8 1975г.. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 12с.
1336845
   Типовая инструкция по технике безопасности при опробовании месторождений твердых полезных ископаемых /введена в действие приазом по Министерству геологии СССР от 12/8 1975. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 43с.
1336846
   Типовая инструкция по технике безопасности при разведке россыпей ударно-канатным способом бурения. – Москва : б/в, 1975. – 16с.
1336847
  Ищенко Е.П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 128-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1336848
   Типовая методика непрерывного оперативно-производственного планирования. – Москва : Экономика, 1966. – 64с.
1336849
   Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – Москва, 1966. – 64с.
1336850
   Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. Утв.22/12 1959 г.. – Москва : Госпланиздат, 1960. – 22с.
1336851
   Типовая методика оптимизации многомерных параметрических рядов. – Москва : Изд-во стандартов, 1975. – 43с. : ил.
1336852
   Типовая методика оптимизации одномерного параметрического /типоразмерного/ ряда. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 64с.
1336853
   Типовая методика разработки пятилетнего плана производственного объединения (комбината), предприятия. – Москва : Экономика, 1975. – 374с.
1336854
   Типовая методика разработки пятилетнего плана промышленного предприятия на 1971-1975 гг.. – Москва : б/в, 1972. – 174с.
1336855
   Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия. – Москва : Экономика, 1979. – 448с.
1336856
   Типовая методика разработки техпромфинплана промышленных предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования. – Москва : б/в, 1967. – 206с.
1336857
   Типовая номенклатура счетов бухгалтерского учета совхозов /вводится с 1 января 1939 года. – Москва : б/в, 1939. – 40с.
1336858
  Исаев Д.В. Типовая образовательная программа профессиональной подготовки в области информационной бизнес-аналитики / Д.В. Исаев, Н.И. Голов // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 8-18. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматриваются вопросы организации подготовки специалистов (как в системе высшего, так дополнительного профессионального образования) по направлению «Информационная бизнес-аналитика». Приводится типовая образовательная программа, обсуждаются ...
1336859
  Коваленко В.Е. Типовая подсистема АСУ ВУЗ "Абитуриент" на базе автоматизированной системы обработки данных "Марс" / В.Е. Коваленко. – Москва, 1979. – 25с.
1336860
   Типовая программа государственных приемочных испытаний влагомеров твердых веществ и материалов. Основные положения. ТПр 18-76. – Москва : Изд-во стандартов, 1977. – 24с.
1336861
   Типовая программа на ЭВМ М-20 для статистического анализа экономической информации. – Свердловск : б/в, 1968. – 46с.
1336862
  Гордонова В.И. Типовая программа решения системы линейных алгебраический уравнений с симметричной положительно проеделенной матрицей методом квадратного корня / В.И. Гордонова. – М, 1967. – 56с.
1336863
  Вишняков А.Э. Типовая электроразведочная аппаратура / А.Э. Вишняков. – Ленинград : Недра, 1967. – 279с.
1336864
  Бахуринська М.М. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем I // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 367. – ISBN 978-617-566-151-2
1336865
   Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем II // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 711. – ISBN 978-617-566-151-2
1336866
   Типове обладнання біологічних та хімічних кабінетів і лабораторій педагогічних та учительських інститутів. – Київ : б/в, 1937. – 124с.
1336867
   Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. – Київ : б/в, 1996. – 172с.
1336868
   Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами) / наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – № 7/8/9, березень. – С. 6-23
1336869
   Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.09-07 // Охорона праці : Науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-18.
1336870
   Типовий договір про колективну (бригадну) матерільну відповідальність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40.
1336871
   Типовий план з арифметики в школах малописьменних. – Київ : Б/В, 1940. – 23с.
1336872
  Брудний В. Типовий регламент органу самоорганізації населення міста Одеси / В. Брудний, А. Крупник, О. Орловський ; Одес. міська гром. орг. "Лицем до лиця", Одес. сусп. ін-т соц. технолог. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 68 с.
1336873
  Луговий В.І. Типовий топ-університет: кількісні та якісні параме / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
1336874
  Луговий В.І. Типовий топ-університет: кількісні та якісні параметри / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215-275. – ISBN 978-966-439-753-4
1336875
  Синчук В. Типові версії в методиці розслідування вбивств: механізм формування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.198-207
1336876
  Синчук О.В. Типові версії в методиці розслідування злочинів і шляхи та засоби формування // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 333-344
1336877
  Синчук О.В. Типові версії в методиці розслідування підпалів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 116-121. – ISSN 2079-6242
1336878
  Калугін В.Ю. Типові версії при розслідуванні контрабанди, що вчинена на морському кордоні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 27-30
1336879
  Пясковський В.В. Типові версії у справах про торгівлю людьми // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 97-101
1336880
  Синчук О.В. Типові версії як різновид криміналістичних версій // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1336881
   Типові види дефектів програмно-керуємих пристроїв сучасних електронних засобів озброєння / П.А. Савков, Е.П. Шугалій, В.М. Гап"юк, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 102-109


  У статті розглядається типові види дефектів програмно-керуємих пристроїв сучасних електронних засобів озброєння В статье рассматриваются типовые виды дефектов програмно-управляемых устройств современных злектронных средств вооружения In the article ...
1336882
  Глоба К.П. Типові види злочинів у сфері приватизації майна та засоби запобігання їм // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 154-159
1336883
  Катеренчук О.І. Типові гематологічні синдроми в кардіології: анемія у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 137-139. – ISSN 2077-4214
1336884
   Типові договори, контракти, статути : Нормативно-правові акти. Купівля-продаж. Поставка. Оренда. Лізінг. Підря.Послуги. Страхування. Кредит. Трудові угоди. – Київ : Атіка, 2003. – 656с. – Авт. вказ. на зворот. тит. арк. – ISBN 966-8074-74-2
1336885
   Типові договори, контракти, статути. – 2-ге переробл., допов. вид. – Київ : Атіка, 2005. – 632с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-8074-74-2
1336886
  Партико З.В. Типові задачі практичної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 23-27
1336887
  Кирилюк С.М. Типові ландшафти Меркурія / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7069-75-8
1336888
  Шевченко В.О. Типові легенди регіональних еколого-географічних карт / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання застосування уніфікованих (типових) легенд при створенні регіональних геолого-географічних карт. Визначено групи регіональних еколого-географічних карт і сформульовано принципи їх створення, а також види і структура типових легенд ...
1336889
  Запорощенко А Н. Типові матеріальні сліди організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, сихотропних речовин або їх аналогів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 450-455. – ISSN 1563-3349
1336890
  Вакулик І. Типові моделі поведінки особистості в українському студентському середовищі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 257-258. – ISBN 978-966-439-357-4
1336891
  Цесарський Ф. Типові моделі правової регламентації трудових договорів у законодавстві країн Центральної та Східної Європи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1336892
   Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України : затверджено наказом МОН України від 22.07.2008 р. № 676 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 4-11. – ISSN 0130-8890
1336893
   Типові навчальні плани для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-14 : табл.
1336894
   Типові навчальні плани для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-6 : табл.
1336895
   Типові навчальні програми.Для працівників промисловості та інших галузей. – Київ : Політвидав України, 1973. – 140с.
1336896
  Марюта О. Типові нелінійні статистичні характеристики підприємств типу "насичення" та їхній вплив на ефективність використання їх економічного потенціалу та конкурентноспроможність : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1336897
  Гордійчук Ю. Типові ознаки прихованої реклами в друкованих журналістських матеріалах // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С . 284-287


  У статті розглянуто феномен джинси (прихованої реклами) у друкованих журналістських матеріалах на прикладі Літинської районної газети «Літинський вісник» за 2012 рік. Автор аналізує попередні дослідження з цієї теми та пропонує власну класифікацію ...
1336898
  Маковський С.С. Типові підходи до організації та функціонування фондів регіонального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 115-118. – Бібліогр.: 25 назв
1336899
  Шульга Т. Типові помилки в наукових роботах студентів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 163-166. – ISSN 0201-419
1336900
  Павлюк Н.В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 186-190. – ISSN 0201-7245
1336901
  Павлюк Н.В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх: сутність і види // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 254-260. – ISSN 0201-7245
1336902
  Самощенко О. Типові помилки нотаріусів при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок / О. Самощенко, Ю. Лучнікова // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 19-26
1336903
  Коломієць В.О. Типові помилки при вивченні англійської мови = Common errors of learners of english : навч. посібник для студентів ф-тів іноземних мов / Коломієць В.О. – Київ : Вища школа, 2001. – 119 с. – ISBN 966-642-023-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1336904
  Данилевич Н.С. Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення / Н.С. Данилевич, О.М. Білик, В.М. Задорожнюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 52-56. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1336905
  Литвиненко В.В. Типові помилки при передачі корейських власних назв у матеріалах українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 202-206


  У статті розглянуто типові помилки при передачі корейських власних назв, подано рекомендації щодо основних проблем правильного опосередкованого перекладу корейських імен та географічних назв. The article reviews the typical mistakes in translation of ...
1336906
  Красницька А.В. Типові помилки процесуального характеру, яких припускаються у процесуальних актах судового провадження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 500-505. – ISSN 1563-3349
1336907
  Снігур І.Й. Типові помилки розробників законопроектів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 150-155. – ISSN 1563-3349
1336908
  Голуб О. Типові помилки студентів при передачі українських власних імен людей латиницею у перекладах з української на англійську мову / О. Голуб, Д. Мірошніченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 246-252. – ISSN 2411-6548
1336909
  Яворський А.Ю. Типові помилки у структурі складнопідрядного речення (на матеріалі ЗМІ) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 233-240
1336910
  Красницька А.В. Типові помилки, яких припускаються у постановах про призначення експертизи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 11-17.
1336911
   Типові порушення організації мембрани еритроцитів при фізичному навантаженні різної інтенсивності в процесі розвитку загальної витривалості організму / О.В. Баскевич, С.Л. Попель, Ю.Р. Газ, Б.Г. Собєтов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – С. 8-13. – ISSN 2077-1096
1336912
   Типові правила пожежної безпеки в дитячих будинках, дитячих садках, в початкових та середніх школах та інших дитячих закладах. – Київ : Радянська школа, 1946. – 12с.
1336913
  Богданович Лілія Типові прояви весняної алергії / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 4 : фото
1336914
  Марійко С.В. Типові риси homo virtualis у віртуалізованому інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 245-251. – ISSN 2076-7382
1336915
  Юношев О.В. Типові санкції за злочини у сфері службової діяльності в кримінальному праві України / О.В. Юношев, Є.С. Назимко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 163-168
1336916
  Варданян А.Г. Типові ситуації та відповідні програми дій слідчого на наступному етапі розслідування вбивств, з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 91. – С. 3-7
1336917
  Синчук В Типові слідчі ситуації в методиці розслідування вбивств // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.181-186
1336918
  Мудрецька Г.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розвідування викрадень бюджетних коштів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
1336919
  Лісова А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування згвалтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 366-372. – ISSN 0132-1331
1336920
  Ростомян Л.С. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінально-правових виявів вандализму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 179-184.
1336921
  Старушкевич А.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування сексуальних вбивств та програма дій щодо їх вирішення / А.В. Старушкевич, В.В. Долженко // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 46-51.
1336922
  Долженко В.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування сексуальних убивств // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 70. – С. 5-8.
1336923
  Гузєй В.М. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 33-41. – ISSN 1999-5717
1336924
  Іщук І.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств у сфері автострахування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 176-184
1336925
  Черницька К. Типові слідчі ситуації та способи їх вирішення при розслідуванні злочинів, скоюваних військовослужбовцями із застосуванням вогнепальної зброї // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 87-95
1336926
  Жуковець Г.Л. Типові словотвірні моделі в сучасному лейбористському дискурсі (на матеріалі промов членів лейбористської партії з 1997 по 2001 роки) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 60-65. – ISBN 966-581-295-5
1336927
  Шульга В. Типові способи вчинення злочинів, пов"язаних із сутенерством або втягненням до зайняття проституцією // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 157-161.
1336928
  Озар В.Г. Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 130-136. – ISSN 1727-1584
1336929
  Смаль І. Типові судові експертизи при розслідуванні злочинів, пов"язаних із підробленням проїздних квитків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 149-153.
1336930
  Істоміна О.М. Типові сфери репризентації концепту споживання у французькій літературі шозизму // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 146-152. – Бібліогр.: 14 назв.
1336931
  Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посібник для студентів ф-ту журналістики / В.В. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 52 с. – ISBN 966-594-197-6
1336932
  Головчук В.М. Типові та нетипові норми права в аспекті відміностей // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7272-11-2
1336933
  Гриняк А. Типові та примірні договори як джерела правового регулювання підрядних договірних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 43-46
1336934
  Соколенко М.О. Типові тактичні завдання у механізмі побудови автоматизованих алгоритмів допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 187-192. – ISSN 2079-6242
1336935
  Андрущенко В. Типові форми вияву паралельно-когезійної зв"язності в слов"янській художньотекстовій структурі: граматично-семантичний аспект : (на матеріалі роману В. Підмогильного "Місто") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 188-197. – ISSN 1728-9572
1336936
  Луць В.В. Типові форми договорів / В.В. Луць, М.М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 285, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 282-283 та у підрядк. прим. – (Науково-практичне видання). – ISBN 978-966-667-667-5
1336937
  Балог В. Типові хиби ремаркування галузевої лексики в загальномовному тлумачному словнику // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 50-56. – ISBN 978-966-489-285-5
1336938
  Сугробова Ю.Ю. Типовість паремій і фразеологізмів традицій слов’ян і тюрків у соціокультурному просторі Криму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 72-76. – ISSN 2226-3209
1336939
  Семенов В.В. Типовість розв"язності деяких задач оптимального керування // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1336940
  Семенов В.В. Типовість розв"язності деяких неопуклих екстремальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 191-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Е дійсний банахів простір, X непорожня слабко компактна підмножина простору Е. B замкнена опукла підмножина простору Е така, що 0єint В[подано формулу], функціонал f:Х-R[подано формулу] обмежений зверху та слабко напівнеперервний зверху. ...
1336941
  Войцехівська О. Типовість, з якої є різний вихід // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 8-9


  Газета "Лубенщіна",її робота та проблеми
1336942
  Семенов В.В. Типовність існування розв"язків задач оптимального керування лінійними системами / В.В. Семенов, Р.Я. Апостол // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 195-196
1336943
  Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках / С.С. Ожегов. – Москва, 1984. – 168 с.
1336944
  Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках / С.С. Ожегов. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 219 с.
1336945
   Типовое оборудование кабинетов, лабораторий и учебных мастерских техникумов. – Москва : Советская наука, 1946. – 52с.
1336946
   Типовое положение о премировании рабочих, руководящих, инженерно-техн. работников, служащих и других категорий работников учебно-производственных предприятий Всерос.о-ва глухих, переведенных.... : Рекоменд.к разраб.положений о премир.рабочих,руковод.,инж.-техн.раб. и служащих. – Москва : б/в, 1969. – 40с.
1336947
   Типовое положение о производственном обучении учащихся средних общеобразовательных трудовых политехнических щкол. – Москва : Профтехиздат, 1961. – 16с.
1336948
   Типовое положение о хозяйственном расчете ремонтно-механических цехов и других ремонтных подразделений. – Свердловск : б/в, 1976. – 49с.
1336949
  Скрипкина И.С. Типовое положение об электронном каталоге библиотеки. Разработка проекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 0130-9765


  Предложен для обсуждения текст проекта Типового положения об электронном каталоге библиотеки, разработанного специалистами Российской государственной библиотеки (РГБ) в ходе исследования "Электронный каталог в системе каталогов библиотеки".
1336950
   Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций (ТС ТОБ АС-85) : ПиН АС Г-1-001-86:Утв.Госатомэнергонадзором СССР и Минздравом СССР В ОКТ.1985г. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 32с.
1336951
   Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки : (ТС ТОБ РУ-87):ПН АЭГ-1-004-87: Утв.Гос.ком.СССР по надзоу за безопасн.ведением работ в атом.энергетике 11.02.87 и Гос.ком.СССР по использ.атом.энергии 11.09.86. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 38с.
1336952
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 188с.
1336953
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 480с.
1336954
   Типовой кодификатор учетных номенклатур для комплексной механизации бухгалтерского учета в совхозах. – Київ : б/в, 1977. – 131с.
1336955
   Типовой перечень показателей плана геологоразведочных работ и расчетных показателей к ним по партиям. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 12с.
1336956
   Типовой план семинарских занятий по марксистско-ленинской философии для вузов. – Москва : Высш. шк., 1983. – 46с.
1336957
   Типовой план счетов бухгалтерского учета основной деятельности государственных промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения и инструкция по его применению. – Москва : Госфиниздат, 1955. – 144с.
1336958
   Типовой проект механизации нормативно-технологических и плановых расчетов по трудовым затратам на заводах тяжелого машиностроения. – Москва : ОНТИ, 1965. – 59с.
1336959
   Типовой проект механизации учета готовой продукции и ее реализации на промышленном предприятии /с применением табулятора Т-5/. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 32с.
1336960
   Типовой проект механизации учета труда и зароботной платы. – Л. : б/в, 1957. – 124с.
1336961
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых гравиметрических работ. – Москва, 1971. – 49с.
1336962
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых магниторазведочных работ : Методическое пособие. – Москва, 1971. – 49с.
1336963
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых сейсморазведочных работ. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 73с.
1336964
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых электроразведочных работ методом вызванной поляризации. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 71с.
1336965
   Типовой проект организации машиносчетного бюро. – Москва : Госстатиздат, 1954. – 56с.
1336966
   Типовой проект организации машиносчетной станции. – Москва : Госстатиздат, 1954. – 100с.
1336967
   Типовой проект организации машиносчетной станции. – Москва : Госстатиздат, 1961. – 87с.
1336968
   Типовой проект организации машиносчетной станций промышленного предприятия. – 4-е изд. – Москва : б/в, 1952. – 105с.
1336969
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на агрегате ЗИФ-1200А. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 84с.
1336970
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на буровом агрегате ЗИФ-650А. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 80с.
1336971
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на передвижной буровой установке СБА-500. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 63с.
1336972
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУ-300 М. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 60 с.
1336973
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУ-300М. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 60с.
1336974
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУДМ-150-ЗИВ. – Москва : б/в, 1972. – 53с.
1336975
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУДМ-150-ЗИВ. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 53 с.
1336976
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке УРБ-ЗАМ. – Москва : б/в, 1972. – 72с.
1336977
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке канав взрывом на выброс. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 29 с.
1336978
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке шурфов механизированным способом. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 25 с.
1336979
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке шуфров механизированным способом. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 23с.
1336980
   Типовой проект организации труда рабочих на проходке траншей с применением бульдозеров. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 33 с.
1336981
   Типовой расчет по теории вероятностей и математической статистике. – Рига : Рижский политехнический ин-т, 1983. – 49с.
1336982
  Иванов Б.И. Типовой счетный план в легкой промышленности СССР : описание и корреспонденция счетов основной деятельности / Б.В. Иванов ; под ред. И.А. Кленова. – 2-е изд., переработанное. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во легкой промышленности, 1937. – 651 с.
1336983
  Будзилович И.С. Типовой устав жилищно-строительного кооператива. / И.С. Будзилович. – Киев, 1975. – 200с.
1336984
  Будзилович И.С. Типовой устав жилищно-строительного кооператива. / И.С. Будзилович. – Киев, 1979. – 216с.
1336985
   Типовой учебный план и программы повышения квалификации руководящих кадров колхозов на факультетах повышения квалификации сельськохозяйственных вузов. – Москва : Колос, 1966. – 104с.
1336986
   Типовые билеты для выпускных экзаменов за курс основной девятилетней школы на 1990/91 учебный год. – Москва : РСФСР, 1991. – 47 с.
1336987
   Типовые билеты для выпускных экзаменов за курс средней школы на 1990/91 учебный год. – Москва : Просвещение, 1991. – 30с.
1336988
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1969 году. – Москва, 1970. – 26с.
1336989
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1972 году. – Москва : б/в, 1973. – 35с.
1336990
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1974 году. – Москва : б/в, 1975. – 34с.
1336991
   Типовые внутрисменные режимы труда и отдыха рабочих промышленных предприятий. Межотраслевые методы рекомендации. – Москва : б/в, 1977. – 51с.
1336992
  Беляев А. Типовые вопросы контрольной работы по топографии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 40-41 : Табл. – ISSN 0016-7207
1336993
  Подольская Н.В. Типовые восточнославянские топоосновы / Н.В. Подольская. – Москва, 1983. – 160 с.
1336994
  Шепер М.Н. Типовые задания для лингафонного практикума / М.Н. Шепер, А.Ю. Горчев. – М, 1978. – 96с.
1336995
  Горчев А.Ю. Типовые задания для лингафонного практикума по устной речи / А.Ю. Горчев. – М., 1978. – 96с.
1336996
  Шапко А.П. Типовые задания для лингафонного практикума по устной речи в 5-8 классах / А.П. Шапко, А.Ю. Горчев. – М., 1978. – 95с.
1336997
   Типовые задачи к зачетам и экзаменам по курсам сопротивления материалов, теории упругости и строительной механике машин. – Харьков : б/и, 1964. – 20 с.
1336998
  Попова В.Ф. Типовые задачи по курсу "Теоретические основы электротехники" / В.Ф. Попова, М.С. Кияницына. – Ленинград : ЛПИ им. М.И.Калинина, 1981. – 90 с.
1336999
   Типовые задачи по теоретической механике и методы их решения. – Киев : Гостехиздат, 1956. – 511 с.
1337000
  Абрамов Б.М. Типовые задачи по теории механизмов и машин : учеб. пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / Б.М. Абрамов. – Харьков : "Вища школа" издательство при Харьковском университете, 1976. – 208 с. : черт.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,