Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1335001
  Радочина В. "Самчиківський розпис - нове українське етно" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 188-192. – ISSN 0208-0710
1335002
  Ящук О. "Самъ великии князь при всих панехъ": монарша титулатура в книгах Литовської метрики часу правління Казимира Ягеллончика (1440-1492) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 74-83. – (Історія ; вип. 1/2 (152/153)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано титулатуру, що використовується в текстах документів із книг Литовської метрики часів правління Казимира Ягеллончика. Охарактеризовано систему презентації верховної влади через титул та її рецепцію підданими. Визначено хронологічні ...
1335003
  Борбунюк В.О. "Самый выбор Шевченко свидетельствует о вашей поэтичности…": И. Белоусов - переводчик "Кобзаря" Т. Шевченко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 330-337
1335004
  Арзуманова Р. "Самый лучший папа" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 33-44. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказы дипломантов премии И. Бабеля (2022). Рассказ (США).
1335005
  Малыш А.И. "Самый страшный снаряд..." (О "Капитале" К.Маркса) / А.И. Малыш. – Москва, 1967. – 88с.
1335006
  Шевченко В.М. "Санкт-Петербургские сенатские объявления"- -джерело для дослідження еволюції земельної власності в Україні у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 212-221. – ISSN 0130-5247
1335007
  Фріш Макс "Санта Крус": (Баллада) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.39-42. – ISSN 0205-471Х
1335008
  Корсак К. "Санторінська вулканобомба" та дискусії про Атлантиду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-4
1335009
  Романюк М. "Сань, немає питань..." : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 152-154
1335010
  Парамонова Л.Ю. "Сапфирность неба" и "отсвет голубой": семантика синего цвета в лирике старших символистов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 212-216. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1335011
  Поліщук В. "Сапфічні зернинки" в доробку Павла Филиповича // Мій Павло Филипович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2015. – С. 154-167. – ISBN 978-966-920-043-3
1335012
  Мисяк І. "Саранда" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 122-129. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1335013
  Самохина Г.С. "Саркофаг Александра": комментарии к интерпретации памятника эллинистического изобразительного искусства // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 96-105. – ISSN 2070-9773
1335014
   "Саркофаг" для Донбасу... / Е. Хербст Лукас, Ш. Майстер, К. Джайлс, О. Черненко, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 4


  Що означають останні домовленості між Порошенком, Путіним, Меркель і Олландом у Парижі?
1335015
   "Сатира в борьбе за мир", международная выставка. Москва. 1973.. – Москва, 1973. – 16с.
1335016
   [Сатира та політика в сучасній Греції : від Соломоса до Сеферіса. – Афіни : Товариство вивчення новогрецької культури та загальної освіти, 1991. – 326 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Бібліотека загальної освіти ; 9]). – ISBN 960-259-079-3
1335017
  Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии / А.Б. Спеваковский. – Москва : Наука, 1981. – 169 с.
1335018
  Курэ М. Самураи. Иллюстрированная история = Samurai an illustrated history / Мицуо Курэ; [ пер. с англ. У. Сапциной ; науч. ред. А. Куланов ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. : илл. – ISBN 978-5-17-037189-1
1335019
  Малярова Є.В. Самураї і ніндзя: протистояння або взаємозв"язок (історіографічний аспект) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 116-121. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1335020
  Георгиев Ю. Самурай, опрокинувший сегунат // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 8-11
1335021
  Латышев А.И. Самурайское солнце над Ираком // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1335022
  Молодин В.И. Самусьская культура в Верхнем Приобье / В.И. Молодин, И.Г. Глушков; Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1989. – 167 с.
1335023
  Раффи Самуэл : исторический роман / Раффи. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 448 с.
1335024
  Пантюхин Д.А. Самуэль Фейхоо как исследователь кубинского фольклора // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 123-133. – ISSN 0869-5415
1335025
  Тивадзе Г.К. Самцхе-Саатабаго (Южная Грузия) под игом турецких захватчиков и роль России в деле его освобождения : Автореф... докт. ист.наук: / Тивадзе Г. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1952. – 37 с.
1335026
  Гиоргадзе П.А. Самцхийская деревня 1870-1905 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гиоргадзе П.А.; Ан ГССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1335027
  Мурти Ананта Самчкара : повесть / Мурти Ананта. – Москва : Радуга, 1986. – 119 с.
1335028
  Геник С. Самчук Улас // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 210 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1335029
  Чубинашвили Н. Самшвилдский Сион (его место в развитии грузинской архитектуры VIII-IX вв) / Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1969. – 61с.
1335030
  Машбаш И. Самшитовая трубка : стихи / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1966. – 89 с.
1335031
  Ряполова М. Самые-самые вузы страны. Топ-5 университетов. Первым высшим учебным заведением была Киево-Могилянская академия, но самым старым считается Львовский университет // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Самый крупный вуз - КПИ выпустил сотни тысяч инженеров.
1335032
   Самые-самые вузы. Рейтинг вузов "Компас" // Сегодня. – Киев, 2013. – 14 мая (№ 100). – С. 10


  Лучшии - КПИ, КНУ имени Тараса Шевченка и КНЭУ имени Гетьмана.
1335033
   Самые-самые достопримечательности мира : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1335034
   Самые активные турфирмы по южноафриканскому направлению. Экстремальная экзотика : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 16 : Фото
1335035
  Полевой Б.Н. Самые близкие / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 462с.
1335036
   Самые богатые люди Украины // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 20 : 50 самых богатых украинцев. – С. 17-61


  Добробут найбагатших людей України
1335037
   Самые большие военные преступления нашего времени. – М., 1966. – 40с.
1335038
  Рубакин Н.А. Самые дикие люди на Земле : Рассказ о холодном юге / Н.А. Рубакин. – Петроград : Книгоизд-во Совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919. – 136 с. : Ил.
1335039
  Зеленский Святослав Самые добрые зоопарки. Детки вне клетки: 12 лучших зоопарков мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 50-56 : фото
1335040
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 200с.
1335041
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1975. – 239с.
1335042
  Константин Т. Самые долгие сумерки. / Т. Константин. – Бухарест, 1976. – 48с.
1335043
   Самые дорогие города мира // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 62-63 : фото
1335044
   Самые древние в мире камни, ген хулиганства и новые обитатели подводных глубин : Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-29 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1335045
  Пестушко Валерий Самые загадочные объекты космоса : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
1335046
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0477-0
т.1 : А - М. – 1999. – 576с.
1335047
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0478-9
т.2 : Н - Я. – 1999. – 528с.
1335048
  Пятницкий Н.П. Самые интересные вещества жизни (ферменты) / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1954. – 88с.
1335049
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : роман и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 175 с.
1335050
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : повести / Юрий Рытхэу ;. – Одесса : Маяк, 1985. – 262 с.
1335051
   Самые красивые острова : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 11 : Фото
1335052
   Самые красивые цветы. – Кишинев, 1990. – 451с.
1335053
   Самые лучшие сказки мира : [для дошк. возраста : родители читают детям ]. – Москва : Оникс, 2006. – 131, [5] с. : цв. ил. – В кн. сказки Шарля Перро, Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена в пересказах. – (Сказка за сказкой). – ISBN 5-488-00254-5
1335054
  Вэй Вэй Самые любимые / Вэй Вэй. – Москва, 1957. – 131с.
1335055
   Самые любимые. – Москва, 1957. – 303 с.
1335056
  Комановский Б.Л. Самые молодые литературы / Б.Л. Комановский. – М., 1973. – 144с.
1335057
   Самые мощные волны в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
1335058
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – Сухуми, 1968. – 156с.
1335059
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – 3-е изд., испр. и доп. – Сухуми, 1979. – 94с.
1335060
  Беликов С. Самые необходимые расспросы и разговоры в немецкой стране : с приложением сведений: 1) о немецко-технических словах и выражениях; 2) о немецких деньгах; 3) для чтения немецких топографических карт / сост. для русских офицеров С. Беликов,. – 2-е изд., испр. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. – 40 с. – Изд. 1-еобъявлено по Военному ведомствуциркуляром Главного Штаба от 9 апреля 1893 года за № 82
1335061
  Мищенко Юлия Самые неприхотливые сорта роз. Использование в городском озеленении // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 48-49 : фото
1335062
  Маркова О.И. Самые обыкновенные / О.И. Маркова. – Пермь, 1961. – 27с.
1335063
  Старикович С.Ф. Самые обычные животные ( про собак, ворон и божьих коровок) / С.Ф. Старикович. – Москва : Наука, 1988. – 271 с. – (Научно - художественная литература : Библиотека журнала "Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007787-9
1335064
   Самые опасные страны для туристов в 2007 году // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 18 : фото
1335065
  Уолтерс Пэт Самые отчаянные. С риском для жизни / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 70-79 : фото
1335066
  Полевой Б.Н. Самые памятные / Б.Н. Полевой. – Москва, 1980. – 412с.
1335067
  Шонин Г.С. Самые первые / Г.С. Шонин. – М, 1979. – 126с.
1335068
  Мацкевич О.В. Самые светлые ночи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 256с.
1335069
  Воскобойников В. Самые сильные во дворе / В. Воскобойников. – Ленинград, 1968. – 216с.
1335070
  Ильин В.Л. Самые странные существа : Рассказы и повести / В.Л. Ильин. – М., 1994. – 196с.
1335071
  Мудрик А.В. Самые турдные годы / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 62с.
1335072
  Ставиченко А. Самые успешные мюзиклы всех времен и народов // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 12. – С.48-61. – ISSN 1684-4912
1335073
  Строганов Александр Самые щедрые дары Туниса - здоровье и красота : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-73 : Фото
1335074
   Самые экстремальные экскурсии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 56-61 : фото
1335075
  Черницына М. Самый "живой" труп. Больше ста сорока лет хранится в склепе при сельской церквушке в Виннице // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 3


  Выдающийся врач Николай Пирогов, можно сказать, причислен к лику святых. Мало того что он творил чудеса хирургии при жизни, после смерти его забальзамированное тело "пережило" революцию, войну и перестройку… И сохранилось лучше, чем останки вождя ...
1335076
  Лазарев А. Самый аполитичный // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-25


  Храмы Японии.
1335077
  Тарасенкова Н.Н. Самый близкий враг / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1987. – 304с.
1335078
  Метелкин Николай Самый большой Будда в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3
1335079
  Павликова М. Самый большой в мире карлик. (Какой видят современную Россию зарубежные СМИ) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 13-20. – ISSN 1998-1813
1335080
  Лямцев В.Н. Самый большой дефицит: Качество работы и нравственность. / В.Н. Лямцев. – Киев, 1990. – 46с.
1335081
  Банников Константин Самый быстрый человек на Земле : спорт / спидскиинг / Банников Константин, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 58-65 : Фото
1335082
   Самый восточный экспресс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 42-47 : фото
1335083
  Метелкин Николай Самый высокий мост в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 4-5
1335084
  Савицкий А. Самый высокий этаж : повести / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 623 с.
1335085
  Туровская Л. Самый главный мушкетер. 5 декабря (1870) - 150 лет со дня смерти Александра Дюма (отца), французского писателя, драматурга, журналиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2
1335086
  Тоболкин З.К. Самый главный народ / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1977. – 200с.
1335087
   Самый глубоководный пляж в мире. Палау : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 99 : Фото
1335088
  Зейтунцян П. Самый грустный человек : повесть и роман / П. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 254 с.
1335089
  Злобин А.П. Самый далекий берег / А.П. Злобин. – М., 1965. – 342с.
1335090
  Зайчук В.И. Самый демократический в мире / В.И. Зайчук. – Киев, 1981. – 88 с.
1335091
   Самый длинный в мире подвесной мост : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 16 : Фото
1335092
  Жуков Борис Самый добрый змей : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 74-81
1335093
  Якушкин Т.Ф. Самый долгий путь. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1963. – 254с.
1335094
   Самый дорогой друг. – Л., 1980. – 190с.
1335095
  Метелкин Николай Самый древний кролик : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
1335096
  Ряполова М. Самый древний: наследие иезуитов и габсбургов [Львовский национальный университет им. И. Франко] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23
1335097
  Байханов С. Самый жаркий сезон / Серик Байханов. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 224 с.
1335098
  Феоктистова Наталья Самый заботливый грызун. Серый, хищный, влюбленный // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 52 : фото
1335099
  Добровольский А. Самый знаменитый в мире крейсер едва не наградили собачьей кличкой. Если бы не император Николай II, "Аврора" могла бы превратиться в "Полкана" // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 9


  Традиция, согласно которой право давать имя каждому крупному военному кораблю принадлежало исключительно императору, повелась еще со времён Петра I.
1335100
  Сахаров Н.А. Самый знаменитый книговед (к 90-летию Е.Л. Немировского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 0869-608Х
1335101
  Зарубин Михаил Самый известный в мире людоед // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 82-85 : фото
1335102
  Бобров В.М. Самый интересный матч : [лит. записки Л. Горякова] / В.М. Бобров. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 216 с.
1335103
   Самый исторический пляж в мире. Пальма-де-Майорка (Испания) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 100 : Фото
1335104
  Курылева С.Л. Самый короткий день / С.Л. Курылева. – Минск, 1987. – 221с.
1335105
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1970. – 470с.
1335106
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1980. – 604с.
1335107
  Лисняк Самый короткий путь / Лисняк, Г. – М., 1989. – 252с.
1335108
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1990. – 319с.
1335109
  Ряполова М. Самый красивый : Дом митрополитов [Черновицкий национальный университет] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23


  Черновицкий нац.ун-т. Комплекс строился как резиденция митрополитов православных Буковины и Далмации.
1335110
  Заплатин М.А. Самый красивый Урал / М.А. Заплатин, Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1983. – 173с.
1335111
  Костыгова Т.М. Самый лучший отдых / Т.М. Костыгова. – Л., 1987. – 61с.
1335112
  Сахарнов С.В. Самый лучший пароход. / С.В. Сахарнов. – Москва, 1980. – 16с.
1335113
  Мечетная Наталия Самый лучший президент // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 37 (376). – С. 36-37
1335114
   Самый массовый, самый строгий. – М., 1967. – 72с.
1335115
  Шаповалов В.М. Самый невезучий день / В.М. Шаповалов. – Белгород, 1991. – 16с.
1335116
   Самый необходимый человек на земле. – М., 1976. – 256с.
1335117
   Самый необходимый человек на земле. – М, 1976. – 256с.
1335118
  Павленок Б. Самый необходимый человек. / Б. Павленок. – Минск, 1963. – 252с.
1335119
  Лазарев А. Самый неудачливый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 7-9


  Храм Сайдайдзи в г. Наре (Япония).
1335120
  Куклачев Ю.Д. Самый обычный сундучок / Ю.Д. Куклачев, Н.И. Владимирова. – М, 1988. – 63с.
1335121
  Финкель Майкл Самый опасный город. Вулкан по соседству / Финкель Майкл, Питер Картсен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 134-149 : фото
1335122
  Матвиенко Марина Самый отвязный карнавал. Неистребимая легкость бытия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 38-46 : фото
1335123
  Лазарев А. Самый первый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-15


  Найдавніші храми Японії.
1335124
  Ряполова М. Самый первый: Альма-Матер 14 гетманов Украины // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Киевская братская школа была основана в 1615 г., в 1632-м объединилась со школой Киево-Печерской лавры в Киево-Братскую коллегию, а в 1658-м получила университетский статус.
1335125
  Сидельников И.И. Самый передовой общественный строй / И.И. Сидельников. – М, 1959. – 104с.
1335126
  Соколов А.П., Кремер Я.И. Самый полный общедоступный Словотолкователь и объяснитель 150000 иностранных слов, вошедших в русский язык : с подробным, всесторонним исследованием о значении и понятии каждого слова : Свод образоват. сведений по всем отраслям знаний, науки и искусства, излож. в алф. порядке : Энциклопедия наук ... : полнейший из всех изданных словарей / сост. филологами Соколовым и Кремером, вновь обраб. и доп. по новейш. источникам С.Н. Алексеев. – 4-е изд., испр., доп. и вновь обраб. – Москва : Ар. типо-лит. Яковлевой А.П. Поплавский, 1898. – [2], IV, 730 с.


  Сост.: Кремер, Яков Иванович; Алексеев, Сергей Николаевич
1335127
   Самый претенциозный пляж в мире. Пляжи в мегаполисах Европы : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 98 : Фото
1335128
  Бестужева-Лада Самый российский император // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-21


  Биография российского императора Александра III.
1335129
  Фокина О.А. Самый светлый дом / О.А. Фокина. – М., 1971. – 128с.
1335130
  Дунаев В.П. Самый Северный : (Географический очерк о заполярном городе Норильске) / В.П. Дунаев. – Москва, 1960. – 72с.
1335131
   Самый северный заповедный остров Врангеля. – Москва, 1986. – 256с
1335132
   Самый семейный пляж в мире. Хайфа : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 101 : Фото
1335133
   Самый сильный. – М, 1961. – 288с.
1335134
  Кривель А.М. Самый синий Хангай: О МНР / А.М. Кривель. – М., 1987. – 190с.
1335135
  Воробьев-Обухов Алексей Самый стойкий из "Самураев" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 142-144 : Фото
1335136
  Лепин И.З. Самый счастливый год / И.З. Лепин. – Пермь, 1985. – 272с.
1335137
  Сергиенко К.К. Самый счастливый день : Повести / К.К. Сергиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 381с.
1335138
  Бикушев Г.С. Самый счастливый ковшик : повесть : для старш. школьного возраста / Г.С. Бикушев. – Казань : Татарское книжное издательство, 1971. – 32 с., 16 л. ил. : ил.
1335139
  Токомбаев Улан Самый счастливый человек : рассказы / Улан Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1977. – 120 с.
1335140
   Самый тихий пляж в мире. Ломбок (Индонезия) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 97 : Фото
1335141
  Ильичев М.И. Самый трудный поиск / М.И. Ильичев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 127с. – (Юность: твой большой мир)
1335142
  Черняев А.М. Самый удивительный минерал / А.М. Черняев. – Свердловск, 1980. – 190с.
1335143
   Самый фотогеничный - Нью-Йорк : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 39. – ISSN 1029-5828
1335144
   Самый худший внутренний враг. – М., 1987. – 238с.
1335145
  Горбатов Б.Л. Самый ценный капитал / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1952. – 111с.
1335146
  Янишевский П.П. Самый ценный капитал / П.П. Янишевский, НЕчипоренко. – Одесса, 1976. – 155с.
1335147
  Ходза Н.А. Самый человечный человек / Н.А. Ходза. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 79 с.
1335148
  Баруздин С. Самый человечный человек / С.Баруздин, Н.Суворова. – Москва : [б. и.], 1975. – 228 с.
1335149
   Самый человечный человек. – Махачкала, 1979. – 96 с.
1335150
   Самый человечный человек. – Алма-Ата, 1981. – 131 с.
1335151
  Бавин С.П. Самый человечный человек : рек. указ. произведений сов. писателей о В.И. Ленине / С.П. Бавин, И.В. Семибратова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1984. – 79 с.
1335152
   Самый чистый огонь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1029-5828
1335153
  Драга Е. Самый юный студент Украины Юрий Шиховцев: "Я не вундеркинд. Вчера за полтора часа прочитал всего одну книгу из 250 страниц" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 16 августа (145). – С. 6


  Четырнадцатилетний подросток из города Желтые Воды Днепропетровской области стал студентом физического факультета КНУ имени Тараса Шевченка.
1335154
  Полунов Ю.Л. Самюел Морленд, 1625-1695 / Ю.Л. Полунов. – Москва, 1982. – 143 с.
1335155
  Кедровський О.І. Самюел Мур - друг і соратник К. Маркса і Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
1335156
  Сінклер Е. Самюель Шукач / Е. Сінклер. – Київ, 1927. – 316 с.
1335157
  Рамос Г. Сан-Бернардо. / Г. Рамос. – Л, 1977. – 216с.
1335158
  Борсук О.А. Сан-Марино : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 0016-7207
1335159
  Ладыгина Ольга Сан-Марино. Призрак свободы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 28-37 : фото
1335160
  Надра Ф. Сан-Мартин; Альфредо Варела. Гуэмес / Ф. Надра. – М., 1981. – 208с.
1335161
  Лейтольд Руди Сан-Паулу: жизнь в доме с индексом 01046 - 925 // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 136-145. – ISSN 1029-5828
1335162
  Дьяконов Д.А. Сан-Томе и Принсипи / Д.А. Дьяконов, А.А. Токарев. – Москва : Мысль, 1986. – 106 с. – (У карты мира)
1335163
  Симоненко Константин Сан-Томе и Принсипи // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 84-91 : фото
1335164
  Пронь Д.С. Сан-Франциська конференція 1951 року: політика "немавасі" та юридично-дипломатичний тріумф США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 256-263. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1335165
  Орлова Милена Сан - Паулу : Бразилія // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 158-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
1335166
  Еричь Д. Сан гружанске летнье ночьи : роман / Добрица Еричь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1992. – 107, [1] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. М. Джьуричь, Д. Лакичьевичь). – ISBN 86-379-0321-5
1335167
  Абдель-Вали Сана -- открытый город / Мухаммед Ахмед Абдель-Вали ; пер. с араб. [и послесл. Л. Степанова]. – Москва : Прогресс, 1981. – 100 с. – (Соврем. зарубеж. повесть)
1335168
  Шенгелая Д.К. Санавардо / Д.К. Шенгелая. – Харьков ; Киев, 1931. – 141 с.
1335169
  Халпахчьян О.Х. Санаин : архитектурный ансамбль Армении X-XIII веков / О.Х. Халпахчьян ; [фотографии : А.А. Александрова, О.Х. Халпахчтьян]. – Москва : Искусство, 1973. – 88 с., [122] фотоил. : фотоил., чертеж. – (Памятники древнего искусства)
1335170
  Самойлов А.В. Санатории и дома отдыха / А.В. Самойлов. – Москва, 1948. – 32 с.
1335171
   Санаторий. – М., 1988. – 367с.
1335172
  Сергеева Елена Санаторий "Виктория" в Ессентуках : "Виктория" - партнер выгодный. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 10-11 : Фото
1335173
  Санников Виктор Санаторий "Виктория". Звание лауреата обязывает : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 67 : Фото
1335174
  Пиляр Ю.Е. Санаторий "Космос" / Ю.Е. Пиляр. – М, 1983. – 320с.
1335175
  Федин К.А. Санаторий Арктур; Братья / К.А. Федин. – Ташкент, 1988. – 413с.
1335176
  Кобозева Алиса Санаторий для шимпанзе : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С.: 36-40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1335177
  Давыдов С.Д. Санаторий доктора Волкова / С.Д. Давыдов. – Л, 1976. – 158с.
1335178
  Бенедиктова Нина Санаторий на "пятерку" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-22 : Фото
1335179
  Квин Э. Санаторий смерти. Таинственный цилиндр : романы / Эллери Квин ; [сост. А.С. Гагарин ; пер. с англ. А.В. Перцева]. – Екатеринбург : Стрибог, 1994. – 394, [9] с. – (Неизвестный детектив / сост. А.С. Гагарин). – ISBN 5-87701-001-8
1335180
  Федин К. Санаториум "Арктур". / К. Федин. – София, 1978. – 309с.
1335181
  Мудрик Ірина Санаторій "Аквадар". Український радоновий курорт : Україна. Лікування / Мудрик Ірина, Єсеніна Юлія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 20-21 : Фото
1335182
  Вовк М.П. Санаторій "Карпати" / М.П. Вовк. – Ужгород, 1982. – 32с.
1335183
  Хвильовий М. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / Микола Хвильовий. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4126-5
1335184
  Хвильовий М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. – Харків : Основа, 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-8982-05-7
1335185
  Хвильовий М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; [худож.-оформ. Б.П. Бублик ; передм., прим. М.Г. Жулинського] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 506, [5] с. : іл. – (Українська лiтература. Колекцiя / редкол. : С.А. Гальченко та ін.). – ISBN 978-966-03-4688-8
1335186
  Хвильовий М. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов ; передм., прим. М.Г. Жулинського]. – Харків : Фоліо, 2013. – 381, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська лiтература). – ISBN 978-966-03-6536-0
1335187
   Санаторні школи, іноземні студенти і стипендії вченим // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянули 5 законопроектів.
1335188
  Коваленко И.И. Санаторно-курорное долечивание больных, перенесших инфаркт миокарда / И.И. Коваленко. – Изд. 2-е перераб. и доп. – К, 1987. – 72с.
1335189
  Пасєка С.Р. Санаторно-курортна діяльність у Черкаській області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 391-398
1335190
  Гальків Л.І. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України / Л.І. Гальків, І.Я. Кулиняк, М.В. Гербут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 873. – С. 18-26. – (Серія : Проблеми економіки та управління). – ISSN 2522-1639
1335191
  Новикова В.І. Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 93-101


  Сформульовано розуміння санаторно-курортної сфери, що є частиною рекреації. Показано місце санаторно-курортної діяльності серед інших форм рекреаційної діяльності та виділені три її основні функції. Розроблено модель функціональної структури курорту, ...
1335192
   Санаторно-курортная зона. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1335193
  Смик О.С. Санаторно-курортне господарство як перспективний напрям розвитку туризму (на прикладі Карпатського регіону) // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 398-403
1335194
  Автушенко І.Б. Санаторно-курортне лікування військовослужбовців Збройних сил України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 7-8. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1335195
  Деркач Ю.В. Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону - важлива складова рекреаційного комплексу України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-69. – Бібліогр.: 9 назв
1335196
  Мигалина Ю. Санаторно-курортні заклади України: бізнес чи соціальна спрямованість? : соціальна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 38-40 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1335197
  Субота М.В. Санаторно-курортні підприємства: особливості функціонування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 125-131
1335198
   Санаторно-курортное лечение больных сахарным диабетом и его осложнений.. – Миргород, 1977. – 163с.
1335199
   Санаторно-курортное лечение эндокринно-обменных заболеваний. – К., 1992. – 228с.
1335200
   Санаторно-курортный сектор - вариант рыночного развития // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 10-11 : фото
1335201
  Балашов В. Санаторно - курортне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.44-48
1335202
  Немченко В.В. Санаційний аудит як інструмент управління фінансовими результатами діяльності підприємств / В.В. Немченко, Г.В. Немченко, Юсеф Каун // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1335203
  Гудзинська Л.Ю. Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 280-287


  У статті здійснена оцінка законодавчих пропозицій щодо інституційного забезпечення врегулювання проблемності банківської системи України. В статье осуществлена оценка законодательных предложений по институциональному обеспечению урегулирования ...
1335204
  Крилова В. Санаційний банк як механізм роботи з нежиттєздатними банками : банки України / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 26-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1335205
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1335206
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1335207
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-32
1335208
  Кишинський М.І. Санаційні заходи підприємств-боржників з державною часткою власності // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-54.
1335209
  Мелех Л.В. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство / Л.В. Мелех, К.І. Круць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 110-114. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1335210
  Карпунь І.Н. Санація підприємств : підручник / І.Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технологій та упр. ім. В. Чорновола. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-431. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-43-9
1335211
  Коваленко М.А. Санація підприємств регіону та фінансові джерела її проведення : фінансовий механізм / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 69-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1335212
  Костецький В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 108-119. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
1335213
  Дуда С.Т. Санація підприємства: обгрунтування програми здійснення та економічні наслідки / С.Т. Дуда, А.І. Турянський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 206-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1335214
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 1. – 2006
1335215
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 2. – 2006
1335216
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 3. – 2006
1335217
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 4. – 2006
1335218
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 1. – 2007
1335219
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 2. – 2007
1335220
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 3. – 2007
1335221
  Іщенко О. Санація та реструктуризація банків: теоретичне розмежування дефініцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 94-97
1335222
  Поляков Б.М. Санація як процедура банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.156-168. – ISBN 966-7784-65-7
1335223
  Радзивлюк В.В. Санація як процедура банкрутства: Історично-правове дослідження // Вісник Вищого арбітражного суду України : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1335224
  Огризко В.В. Санація як спосіб відновлення діяльності організації / В.В. Огризко, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
1335225
  Радзивілюк В.В. Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.04 / Радзивілюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.:с.15
1335226
  Радзивілюк Валерія Вікторівна Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження : Дис...канд.юрид.наук:12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 241л. – Бібліогр.:л.210-241
1335227
  Коваленко Дмитро Іванович Санація як форма реструктуризаційних процесів на промислових підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи класичної моделі санації підприємств. Обгрунтовано необхідність розробки фінансового механізму санації підприємства, її реалізації і визначено його структуру та інструментарій.
1335228
  Суббот А. Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
1335229
  Іваненко О.Д. Сандалики, повна скорість! / О.Д. Іваненко. – Харків ; Одеса, 1935. – 36 с.
1335230
  Северняк С. Сандаловый ветер / С. Северняк. – София, 1967. – 176с.
1335231
   Сандармох (1937-2018-...) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "5 серпня 2018 р. виповнилася чергова 81-а річниця трагедії Сандармоху, де у 1937 р. сталінський режим масово вбивав українців, поляків, естонців та в’язнів інших національностей, де вбивали росіян, які не сприймали злочинну політику Сталіна. У 2004 ...
1335232
  Овсієнко В. Сандармох. Пам"яті Соловецького етапу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 6 листопада (№ 22). – С. 1, 16
1335233
  Кашин В.П. Санджай Ганди // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 30-35. – ISSN 0321-5075
1335234
  Шевердин М.И. Санджар непобедимый. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1946. – 552с.
1335235
  Шевердин М.И. Санджар Непобедимый. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 494с.
1335236
  Коларов Г. Сандинизм - сочетание марксизма, национализма и христианства // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 044-748Х
1335237
   Сандинистская революция: опыт и проблемы. – Москва, 1989. – 205с.
1335238
  Гонионский С.А. Сандино / С.А. Гонионский. – М., 1965. – 157с.
1335239
  Дорошко П.О. Сандомирський плацдарм / П.О. Дорошко. – Киев, 1948. – 102 с.
1335240
  Черевко А. Сандормох і сьогоднішнє суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7 серпня (№ 137)


  Як пам"ять жертв великого терору вшанували в Одесі та як історика Сергія Шевченка не пустили в Росію.
1335241
  Царев А. Сандрийон : истинное происшествие, случившееся летом 1786 года в провинции Турень, в трех лье от городка Монбазон // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 84-101. – ISSN 1728-8568
1335242
  Виноградский А. Сандро / А. Виноградский. – Орджоникидзе, 1980. – 352с.
1335243
  Урушадзе Н.А. Сандро Ахметели / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1990. – 270с.
1335244
  Кустодиева Т.К. Сандро Боттичелли / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1971. – 102 с.
1335245
  Дунаев Г.С. Сандро Боттичелли / Г.С. Дунаев. – Москва, 1977. – 239с.
1335246
  Петрочук О.К. Сандро Боттичелли. / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1984. – 224с.
1335247
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Рассказы, роман / Искандер Фазиль. – Москва, 1977. – 479с.
1335248
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 1. – 1989. – 477 с.
1335249
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 2. – 1989. – 478 с.
1335250
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 3. – 1989. – 461с.
1335251
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 688с.
1335252
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1991. – 636 с.
1335253
  Наєнко М. Сандро Мушкудіані - ювіляр! // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у відзначенні 80-ліття професора університету Мушкудіані Олександра Нестеровича.
1335254
   Сандровський Костянтин Костянтинович (1929-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 422. – ISBN 978-966-439-754-1
1335255
  Рубинов А.З. Сандуны. / А.З. Рубинов. – М, 1990. – 139с.
1335256
   Сани летом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 156-157 : фото
1335257
   Саниатрно-гигиеническая подготовка учащихся по нормам БГСО. – 2-е изд. – М., 1963. – 172с.
1335258
  Арцыбашев М.П. Санин : [роман] ; Кровавое пятно : [рассказ] ; Рабочий Шевырев : [повесть] ; Деревянный чурбан : [рассказ] / М.П. Арцыбашев ; [послесл. Л. Еременко, Г. Карповой ; худож. А.С. Ротовский]. – Кемерово : Книжное изд-во, 1990. – 412, [2] с. – ISBN 5-7550-0164-2
1335259
  Арцыбашев М.П. Санин : [роман] / М.П. Арцыбашев ; [послесл. Л. Колосова]. – репринт. изд. – Москва : СП "Вся Москва", 1990. – 313 с. – ISBN 5-7110-0090-X
1335260
  Лебедев Б.Н. Санин М. Арцыбашева / Б.Н. Лебедев ; [pers. Михаил Петрович Арцыбашев]. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Лурье и К*, 1908. – 24 с.
1335261
  Балковски Ф.Д. Санирование исторических зданий / Ф.Д. Балковски; пер. с нем. Л.В. Дорменко; под ред. О. И. Пруцына. – М : Стройиздат, 1986. – 78 с.
1335262
   Санитар нормы проектирования промышленных предприятий. – Горький, 1961. – 94с.
1335263
   Санитария и техническая гидробиология.. – М, 1967. – 179с.
1335264
  Белавенцева Г.Н. Санитарная культура села : рек. указ. лит-ра / Г.Н. Белавенцева ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд. , перераб. – Москва : Книга, 1974. – 48 с.
1335265
  Петрова Е.К. Санитарная микробиология / Е.К. Петрова. – Моска-ленинград, 1935. – 119с.
1335266
   Санитарная микробиология. – Москва, 1980. – 352с.
1335267
   Санитарная микробиология. – Л., 1988. – 72с.
1335268
  Кочемасова З.Н. Санитарная микробиология и вирусология / З.Н. Кочемасова. – М, 1987. – 349с.
1335269
   Санитарная микробиология эвтрофных водоемов. – К., 1985. – 224с.
1335270
   Санитарная микробиология.. – Москва : Медицина, 1969. – 384с.
1335271
  Орадовская А.Е. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. / А.Е. Орадовская, Н.Н. Лапшин. – Москва : Недра, 1987. – 167с.
1335272
  Поддубный М.В. Санитарная охрана окружающей среды в России и СССР в первой половине 20-го века / М.В. Поддубный; Киевский эколого-культурный центр; Центр охраны дикой природы СоЭС. – Киев, 1997. – 111с. – Библиогр.: с.88--104. – (История охраны природы ; Вып. 16)
1335273
  Котов Ю.С. Санитарная охрана природы. / Ю.С. Котов. – Казань, 1985. – 70с.
1335274
  Ларин В.А. Санитарная очистка выхлопных газов от окислов азота кислой суспезией пятиокиси ванадия на схемах, работающих под давлением : Автореф... канд. техн.наук: / Ларин В. А.; Новочеркес. политехн. ин-т. – Новочеркесск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1335275
  Перегуд Е.А. Санитарная химия полимеров / Е.А. Перегуд. – Ленинград : Химия, 1967. – 380 с.
1335276
  Миронов О.Г. Санитарно-биологические исследования в Черном море / О.Г. Миронов. – Спб., 1992. – 115с.
1335277
  Белихов Д.В. Санитарно-биологическое исследование рек Исети, Чусовой и Волги в зоне Куйбышевского водохранилища. / Д.В. Белихов. – Казань : Казанский университет, 1964. – 314 с.
1335278
  Михайленко И.Я. Санитарно-гельминтологическое исследование Куйбышевского водохранилища и вопросы борьбы с дифиллоботриозом. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.20 / Михайленко И.Я.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М,, 1974. – 21л.
1335279
   Санитарно-гигиеническая подготовка учащихся по нормам БГСО.. – 2-е изд. – М, 1963. – 172с.
1335280
  Виноградова В.К. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда и пути их оздоровления в производстве бумаги из древесины. : Автореф... канд. мед.наук: / Виноградова В.К.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 17л.
1335281
  Архангелов М.Н. Санитарно-гигиенические исследования / М.Н. Архангелов. – Москва, 1950. – 152 с.
1335282
   Санитарно-гигиеническое воспитание школьников. – Минск, 1979. – 128с.
1335283
  Аблец В.В. Санитарно-защитные зоны при проектировании предприятий, зданий и сооружений и оценке воздействий на окружающую среду / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-58. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1335284
  Меренюк Г.В. Санитарно-микробиологическая оценка почвенного покрова. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1981. – 136с.
1335285
  Бауер О.Н. Санитарно-оздоровительные мероприятия в прудовых хозяйсвах при паразитарных заболеваниях рыб / Бауер О.Н. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин--т озерного и речного рыбного хозяйства ВНИОРХ. – Москва : Гизлегпищепром, 1953. – 34 с. – Библиогр.: с. 33-34 (34 назв.)
1335286
  Спышнов П.А. Санитарно-техническое оборудование убежищ для гражданского населения / П.А. Спышнов, И А. Очкин. – Москва : Стройиздат, 1940. – 136 с.
1335287
  Парсаданян Г.А. Санитарно-химические исследования при флотационном обогащении медно-молибденовых руд. : Автореф... Канд.биол.наук: / Парсаданян Г.А.; Ереван.гос.мед.ин-т. – Ереван, 1967. – 19л.
1335288
  Дмитриев М.Т. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде : Справочник / М.Т. Дмитриев. – Москва : Химия, 1989. – 367 с.
1335289
  Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды : справочник / Е.А. Перегуд. – Ленинград : Химия, 1978. – 336 с.
1335290
  Романенко Н.А. и др. Санитарно-эпидемиологические основы почвенной очистки животноводческих стоков / Н.А. и др. Романенко. – Кишинев, 1990. – 126с.
1335291
  Смолин В.Я. Санитарно-эстетическая отделка жилищ ремонтно-строительными преприятиями службы быта / В.Я. Смолин. – Москва : Легкая индустрия, 1978. – 112 с.
1335292
  Богословский С.М. Санитарное описание заведений мелкой промышленности Богородского уезда / [соч.] санитар. врач Моск. губерн. земства С.М. Богословского. – Москва : Изд. Московского Губернского Земства, 1907. – 157, [4] с. : табл.
1335293
  Сидоренко Г.И. Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения / Г.И. Сидоренко, Е.А. Можаев. – Москва, 1987. – 122с.
1335294
   Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.. – Горький, 1961. – 94с.
1335295
   Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций СП АЭС-79. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 37 с.
1335296
   Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. – Москва, 1960. – 118с.
1335297
   Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 119с.
1335298
  Борейко В.Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; Киев. эколого-культур. центр, ЭкоПраво-Киев. – Киев : Логос, 2016. – 131, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-131. – (Охрана дикой природы ; Вып. 75). – ISBN 978-966-171-882-0
1335299
  Школьная Наталия Санитарные требования к работе ресторана // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 66-69 : фото
1335300
  Почс К.Я. Санитарный кордон / К.Я. Почс. – Рига : Зинатне, 1985. – 176 с.
1335301
  Шандала М.Г. Санитарный надзор за источниками электромагнитных излучений в окружающей среде / М.Г. Шандала. – К., 1990. – 150с.
1335302
  Селигенин Г.Т. Санитарный час / Г.Т. Селигенин. – Ростов-на-Дону, 1987. – 254с.
1335303
   Санитрно-гигиеническое воспитание школьников.. – Минск, 1979. – 128с.
1335304
  Лахно Є.С. Санітаний благоустрій села / Є.С. Лахно. – 3-е вид. перерабл. і доп. – К, 1983. – 48с.
1335305
  Гудзь С.П. Санітарна мікробіологія : підручник / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Предм. покажч. : с. 336-343. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0250-0
1335306
  Шишканинець І.Ф. Санітарний стан букових лісостанів Національного природного парку "Зачарований край" // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
1335307
  Кобець О.В. Санітарний стан дубових насаджень Великонадольського лісового масиву // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1335308
  Пирогова П.В. Санітарний стан соснових насаджень західної частини Нижньодніпровських пісків // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 169-174 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
1335309
  Слободян П.Я. Санітарний стан ялинників на дослідних об"єктах Гірського науково-дослідного відділу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 47-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 0459-1216
1335310
   Санітарний стан ясена звичайного у лісостеповій частині Сумської області / В.Л. Мєшкова, В.Л. Борисова, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 128-135 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1026-3365
1335311
  Адамчук Т.В. Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров"я у контексті змін, внесених до законодавства України / Т.В. Адамчук, Н.Є. Чумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 68-74 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1335312
   Санітарні норми та правила в Україні. – 3-є вид., доп., та перероб. – Київ : КНТ, 2006. – 524с. – ISBN 966-373-102-8
1335313
  Бевз О.В. Санітарні норми як джерела екологічного права в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73-76. – ISBN 978-966-419-269-6
1335314
  Бевз О.В. Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному етапі розвитку екологічного права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 11-16. – ISSN 2413-7189
1335315
  Карпінська Н. Санітарні та фітосанітарні заходи у контексті вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
1335316
  Стегній О.О. Санітарно-гігієнічна оцінка середовища інкубаторію та способи його покращення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.06 / Стегній Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. зооветеринарна акад. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1335317
  Станкевич В.В. Санітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні / В.В. Станкевич, І.О. Тетеньова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1335318
  Прищепа А.М. Санітарно-гігієнічний стан грунтів Львівщини / А.М. Прищепа, І.Б. Золотарьова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 50-60. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1335319
  Туручко В.І. Санітарно-гігієнічні передумови виготовлення вибухових речовин / В.І. Туручко, М.М. Коршун, І.В. Губар // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1335320
  Степанов О.К. Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк курорту, м. Моршин" / О.К. Степанов, Н.В. Янко, О.П. Касіян, С.Т. Зуб, А.К. Маненко, Н.А. Хоп"як // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 3-9
1335321
  Довбенко Т.О. Санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги експлуатації електронно-обчислювальних машин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 286-293. – (Технічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1335322
  Стрілець Ірина Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров"я дитячого населення урбосистеми Львова / Стрілець Ірина, Петровська Мирослава // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 113-118. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1335323
  Гоцуляк С.Л. Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 40-46. – ISSN 2224-9281
1335324
  Стирта З.В. Санітарно-епідеміологічне обгрунтування умов розміщення сучасних підприємств з виготовлення асфальтобетону / З.В. Стирта, В.М. Махнюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1335325
  Мартиненко В. Санітарно-медичне обслуговування німецьких біженців із окупованих областей України у 1943-1944 роках // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 40-43. – ISSN 2311-9896
1335326
  Савченко Г.П. Санітарно-оборонна робота серед населення України у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 22-26. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються деякі питання санітарно-оборонної роботи серед населення визволених регіонів України у роки Великої Вітчизняної війни, висвітлюються форми участі трудящих республік у проведенні санітарно-профілактичних та протиепідемічних ...
1335327
  Чорна Н. Санітарно - епідеміологічна служба. Порядок проведення перевірок / Н. Чорна, Д. Козловський, К. Бойко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.67-70
1335328
   Санкт- Антон - ам - Арльберг. Колыбель горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 24-25 : фото
1335329
  Горобці Ірина та Олександр Санкт-Мориц. Аристократ у білому // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 16-27 : фото
1335330
   Санкт-Мориц. Начало : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 14-20 : Фото
1335331
   Санкт-Мориц: курорт королей, король курортов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 108-110 : фото
1335332
  Сухоруков В.Д. Санкт-Петербург - мировой город // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 23-29 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1335333
  Бордовский Г.А. Санкт-Петербург - педагогическая столица России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 3-12 : Фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7207
1335334
  Хартанович М.Ф. Санкт-Петербург - центр российской гуманитарной науки ХІХ столетия // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 5. – С.422-425 : Фото. – ISSN 0869-5873
1335335
   Санкт-Петербург. – Стокгольм. – 28 с.
1335336
   Санкт-Петербург : краткий путеводитель. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – илл., карты. – (The National geographic treveler). – ISBN 5-17-026979-X
1335337
  Будько Євген Санкт-Петербург : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими / Будько Євген, Майборода Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 22 : фото
1335338
  Иванов Ю.Г. Санкт-Петербург и пригороды : путеводитель по культурно-историческим памятникам / Иванов Ю.Г., Иванова О.Ю., Халхатов Р.А.; [ художники: Бондарева Е.Л., Каштанов Ю.Е., Ковалева О.Г. и др. ]. – Смоленск : Русич, 2007. – 336с. : илл. – К 300-летию со дня основания. – (Памятные места России). – ISBN 978-5-8138-0364-2
1335339
  Колчинский Э.И. Санкт-Петербург историко-научный // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.57-65 : Портреты. – ISSN 0032-874Х


  История естествознания в Санкт-Петербурге,создание Академии наук в Петербурге.1725-1953гг.
1335340
  Чернихова Е.Я. Санкт-Петербург на уроках географии в 6-м классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
1335341
  Дятлов С.А. Санкт-Петербург Порфироносный / Дятлов Сергей Алексеевич. – Санкт-Петербург : Родные просторы, 2007. – 72 с. : илл. – (Б-ка "Невского альманаха"). – ISBN 978-5-902741-51-0
1335342
  Григорьев Ал.А. Санкт-Петербург среди священных городов мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 43-49 : Фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7207
1335343
   Санкт-Петербург. Белые ночи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1335344
  Асмолова Анна Санкт-Петербург. Окно с западной стороны // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 48-58 : фото
1335345
  Ларина Юлия Санкт-Петербург. Рссия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 78-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1335346
  Ягья В.С. Санкт-Петербург: между географией и современностью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 13-22 : Фото, карти. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
1335347
  Фазин З.И. Санкт-Петербургская быль / З.И. Фазин. – М, 1969. – 224с.
1335348
   Санкт-Петербургские ведомости. – Санкт-Петербург
№ 1-145. – 1845
1335349
   Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878-1918 : Сб. ст. – 2-е изд. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1973. – 303 с.
1335350
   Санкт-Петербургские высшие женские курсы (Бестужевские) : Сб. ст. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1965. – 288с.
1335351
   Санкт-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. 1878-1903. : Очерки и материалы. С планами сданий курсов, видами аудиторий, кабинетов. библиотеки, обсерватории, комнат в общежитии, столовой и проч. – Санкт-Петербург : Изд.Комитета О-ва для дост.стредств ВЖК, 1903. – 260с.
1335352
   Санкт-Петербургский государственный университет : Обозрение преподавания наук "99. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т, 1999. – 568с. – В назагол. даних: Санкт-Петербургскому государственному университету - 275 лет. – ISBN 5-288-02397-0
1335353
  Сиделковский А.Л. Санкт-Петербургский государственный университет / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 22-23
1335354
  Савояров Никита Санкт-Петербургский госуниверситет на ІТМ : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 48 : Фото
1335355
   Санктпетербургская дополнительная роспись на 1852 год. – Без вых. данных. – Санкт-Петербург, 1851. – 100с.
1335356
   Санктпетербургская дополнительная роспись на 1853год. – Без вых. данных. – Санкт-Петербург, 1852. – 164с.
1335357
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
№ 1, 2, 11, 13-26, 29, 32-36, 49, 61-63, 66-70. – 1775. – Видання старою орфографією
1335358
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
№ 27 - 52. – 1797. – C. 527-1058. – Видання старою орфографією
1335359
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
№ 27 - 52. – 1804. – С. 825-1570. – Видання старою орфографією
1335360
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
№ 5,8,10,11,18,27...52. – 1807. – 10,15,4,7,10,6,12 c. – Видання старою орфографією
1335361
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
№ 47, 22, 23, 28, 40, 44, 53, 55, 57, 63, 64, 66.. – 1808. – 8, 12, 10, 20, 14, 14, 8, 15, 6, 14, 8, 12, 4...c. – Видання старою орфографією
1335362
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 30-31; № 1-52. – 1823. – 762 c. – Видання старою орфографією
1335363
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 32; № 1-52. – 1824. – 1148 с. – Видання старою орфографією
1335364
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 33; № 1-52. – 1825. – 965 c. – Видання старою орфографією
1335365
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 34; № 1-52. – 1826. – 1550 с. – Видання старою орфографією
1335366
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 36; № 1-26. – 1828. – 983 c. – Видання старою орфографією
1335367
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 36; № 27-52. – 1828. – C. 975-1866. – Видання старою орфографією
1335368
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 37; № 1-26. – 1829. – 966, [24] c. – Видання старою орфографією
1335369
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 38; № 27-52. – 1829. – С. 967-2002. – Видання старою орфографією
1335370
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 37; № 1-26. – 1830. – 865, [21] c. – Видання старою орфографією
1335371
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
Кн. 37; № 27-52. – 1830. – С. 867 -1715. – Видання старою орфографією
1335372
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1831. – Видання старою орфографією
1335373
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1832. – Видання старою орфографією
1335374
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1833. – Видання старою орфографією
1335375
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1834. – Видання старою орфографією
1335376
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1834. – Видання старою орфографією
1335377
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В тип. И.К. Шнора
Т. 1. Ч. 1, 2. – 1798. – 319, 320 с. – Видання старою орфографією, розд. паг.
1335378
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В тип. И.К. Шнора
Т. 2. Ч. 3, 4. – 1798. – 106, 94, 314с. – Видання старою орфографією, розд. паг.
1335379
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В тип. Шнора
Т. 1, № 1, 2, 3, 4. – 1804. – 132, 96, 97, 145 с. – Видання старою орфографією
1335380
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В тип. Шнора
Т. 2, № 5, 6, 7, 8. – 1804. – 152, 154, 120, 120 с. – Видання старою орфографією
1335381
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В тип. Шнора
Кн. 3, № 9, 10, 11, 12. – 1804. – 139, 144, 149, 144 с. – Видання старою орфографією
1335382
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн. 1, № 1, 2, 3, 4. – 1805. – 118, [2], 141, [3], 132,[2], 141, [2] c. – Видання старою орфографією
1335383
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн. 2, № 5-8. – 1805. – 118, [2], 137, [2], 137, [2], 154, [2] c. – Видання старою орфографією
1335384
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн. 3, № 9-12. – 1805. – 132, 104, [2], 70, 141, [2] c. – Видання старою орфографією
1335385
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн. 1, № 1-4. – 1806. – 155, 158, 156, 152 с. – Видання старою орфографією
1335386
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн.2, № 5-8. – 1806. – 135, 157, 137, 124 с. – Видання старою орфографією
1335387
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медецинской тип.
Кн. 3, № 9-12. – 1806. – 150, 140, 152, 135 с. – Видання старою орфографією
1335388
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медецинской тип.
Кн. 1, № 1, 2, 3, 4. – 1807. – 139, 136, 145, 148 с. – Видання старою орфографією
1335389
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской тип.
Кн. 2, № 5, 6, 7, 8, 9. – 1807. – 135, 112, 147, 124 с. – Видання старою орфографією
1335390
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медицинской типографии
№ 10. – 1807. – 118 с. – Видання старою орфографією
1335391
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург : В медецинской тип.
Кн. 1, № !, 2, 3, 4. – 1808. – 122, 126, 126, 135 с. – Видання старою орфографією
1335392
   Санктпетербургский календарь на лето от рождества Христова 1769, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской империи. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1769. – разд.паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри Изд. содержит многочисленные надписи семейно-хозяйственного характера на пустых страницах календаря
1335393
  Джоанна Санктуарий Божьего Милосердия в Кракове - современная доминанта в пространстве исторического города. Архитектурно-градостроительное решение / Джоанна, Гил-Масталерчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 185-197 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1335394
  Богданова Светлана Санкур почти не виден : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-43 : Фото
1335395
  Ветитнев Александр Санкур: витязь на распутье : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 48-50 : Фото
1335396
  Ільїн В.В. Санкх"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 66. – ISBN 966-316-069-1
1335397
  Красицкая Л.В. Санкции в семейном праве Украины // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 390-403. – ISBN 978-966-927-140-2
1335398
  Ветрова Н Г. Санкции в судебном праве / Н Г. Ветрова, . – Москва, 1991. – 157с.
1335399
  Семеусов В.А. Санкции в хозяйственном законодательстве / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1982. – 54с.
1335400
  Гуревич Г.С. Санкции за нарушение планово-договорных обязательств в народном хозяйстве / Г.С. Гуревич. – Минск, 1976. – 160с.
1335401
  Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды. / И.Я. Козаченко. – Томск, 1987. – 231с.
1335402
  Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О.Э. Лейст. – Москва, 1981. – 239с.
1335403
  Журавлёва В.Ю. Санкции США в отношении России: "умная сила" Обамы в действии // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 4 (544). – С. 53-63. – ISSN 0321-2068


  В качестве инструмента укрепления и расширения американского влияния в мире администрацией Обамы была предложена концепция «умной силы». Санкционная политика в отношении России стала испытанием для новой концепции президента и мерилом его ...
1335404
  Глазьева С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 13-29 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1335405
  Иваненко В.С. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в правовой системе России / В.С. Иваненко, К.О. Кононова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 35-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1335406
  Афанасьев Р.Г. Санкция и [иные способы] предотвращения банкротства: пути усовершенствования законодательства // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 183-195. – (Правознавство ; вип. 5)
1335407
  Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Жицинский Ю. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1335408
  Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права / Ю.С. Жицинский. – Воронеж, 1968. – 123с.
1335409
  Волков О. Санкції арбітражу - (не) проблема // Юридична газета. – Київ, 2020. – 9 червня (№ 11). – С. 24
1335410
  Ткачук Ю.О. Санкції в Кримінальному кодексі України 2001 року та Кримінальному кодексі УРСР 1960 року: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 7 (94). – С. 21-24.
1335411
  Тонієвич Є.Д. Санкції в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тонієвич Євгенія Дмитрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1335412
  Лежнєва Т.М. Санкції в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 167-195
1335413
  Лежнєва Т.М. Санкції в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1335414
  Приходько Є. Санкції ЄС проти Польщі: до чого призведе жорстке рішення Європарламенту? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1335415
  Скоромний Д.А. Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 224-227. – ISSN 2219-5521
1335416
  Пахіль В.О. Санкції ООН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1335417
  Грабовський С. Санкції ООН...накладаються на КНДР для того, щоб їх ігнорувати? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 25)
1335418
  Петренко Є. Санкції проти "Норд стрім-2" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 5


  "Американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет (National Defense Authorisation Act. NDAA) на 2020 рік, у який включено санкції проти будівництва газопроводу Nord Stream 2 (NS2). 9 грудня за документ проголосувала палата представників (377 голосів при ...
1335419
  Шкаровський Д. Санкції проти російських компаній та їхній вплив на договірні відносини // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 30
1335420
  Медвідь М. Санкції серед нас! // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 26-27
1335421
  Піонтковський А. Санкції США - по Путіну // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (369), липень. – С. 17. – ISSN 1810-3944


  "Введення нових санкцій з боку США щодо РФ мають безпрецедентно сильний характер і демонструють, що у Вашингтоні дуже серйозно взялися за Путіна. Російський ведмідь потрапив в український капкан."
1335422
  Іщук О. Санкції та перспективи німецького бізнесу з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 4


  Бюджетний дефіцит, що виник через несплату внесків Росією, став головним питанням для дискусій та дебатів на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи на початку квітня. Внесок Росії - 30 млн євро щороку, або 7% від загального бюджету ПАРЄ, - ...
1335423
  Денисова Т.А. Санкції та покарання: збалансованість проти репресії // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 230-233. – ISBN 978-966-458-403-3
1335424
  Бакумов О. Санкції у структурі інституту конституційно-правової відповідальності держави // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 33-36
1335425
  Дьомін О.В. Санкції у структурі норм податкового права // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 17-19
1335426
  Дзера І.О. Санкції у цивільному праві України: проблеми теорії та судової практики : монографія / І.О. Дзера. – Київ : Дакор, 2022. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 513-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8066-13-0
1335427
  Штефан М. Санкції цивільного процесуального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.482-495
1335428
  Ровинський Ю. Санкції як міра фінансово-правового примусу й їх співвідношення з юридичною відповідальністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 15-18
1335429
  Домбровська О.В. Санкції як форма вираження конституційно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-97.
1335430
  Чекаленко Л. Санкції: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 10-14. – (Політичні науки)


  У статті подається інформація про таке явище як санкції. Проводяться паралелі з історичного минулого щодо їх застосування. Пояснюється сучасний механізм їх впровадження проти агресора.
1335431
  Бикова Т. Санкційна політика України і культурна спадщина Криму
1335432
  Бабін Б. Санкційна політика України і культурна спадщина Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 49/50). – С. 2
1335433
  Томенко М. Санкційна політика щодо Росії в контексті захисту історико-культурної спадщини України // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 97-99
1335434
  Толстов С. Санкційний поріг Президента США Трампа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 6-8. – (Історичні науки)
1335435
  Новіков М. Санкціонована судом крайня необхідність у теорії відшкодування фізичної шкоди, заподіяної злочином // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 358-364. – ISSN 1026-9932
1335436
  Вдовичен О. Санкціонування "податкового шантажу" чи дотримання балансу між інтересами держави та платників податків? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
1335437
  Гвоздик П.О. Санкціонуюча функція джерел екологічного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 55-57. – ISSN 2220-1394
1335438
  Навльнєва Н. Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 40-45. – ISSN 2663-5313
1335439
  Кемпе М. Санна // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 229-233. – ISSN 1130-6545
1335440
  Грот Я. Санный путь / Я. Грот. – Рига, 1970. – 95с.
1335441
  Залыгин С.П. Санный путь / С.П. Залыгин. – Москва, 1976. – 432с.
1335442
  Залыгин С.П. Санный путь / С.П. Залыгин. – Л., 1984. – 352с.
1335443
  Домарев К.В. Санный след / К.В. Домарев. – Киев, 1981. – 232с.
1335444
   Санный спорт. – М., 1976. – 33с.
1335445
   Санный спорт.. – М, 1976. – 33с.
1335446
  Іванова О. Саногенне мислення під час пандемії // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 266-270. – ISBN 978-617-8016-45-6
1335447
  Осадько О.Ю. Саногенний потенціал особистості: системно-комунікативний підхід до концептуалізації феномена // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 184-196
1335448
  Клапп Э. Санокосы и пастбища. / Э. Клапп. – М, 1961. – 614с.
1335449
  Апанасенко Г.Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти вищ. навч. мед. закл. України III-IV рівнів акредитації / Апанасенко Г.Л., Попова Л.А., Магльований А.В. – Київ ; Львів : Кварт, 2011. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-8792-75-5
1335450
  Ускова Т.В. САНОР -- система автоматизации научно-организационной работы. / Т.В. Ускова. – Москва, 1988. – 31с.
1335451
  Ільїн В.В. Сансара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 66-67. – ISBN 966-316-069-1
1335452
  Сосэки Н. Сансиро. Затем. Врата : Романы / Н. Сосэки. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480с.
1335453
  Иванов В.В. Санскрит / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. – Москва, 1960. – 135с.
1335454
  Барроу Т. Санскрит / Т. Барроу ; пер. с англ. Н. Лариной ; ред. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. – Москва : Прогресс, 1976. – 411 с. – Библиогр.: с. 363-365 ; Библиогр. в примеч.: с. 367-374
1335455
   Санскрит : Учебное пособие для студентов вузов. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 480с. – ISBN 5-8114-0105-1
1335456
  Захарьин Б.А. Санскрит и грамматическая рефлексия в клссической Индии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 86-96. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1335457
  Наливайко С. Санскрит, бандура-кобза й Шевченків Перебендя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 282-289
1335458
  Еловков Д.И. Санскритоязычная литература Камбоджи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 63-73. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1335459
  Ахвледиани Г.С. Санскритский язык / Ахвледиани Г.С. – Тбилиси : [б. и.], 1920. – 114 с.
1335460
  Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь : Около 28000 слов / В.А. Кочергина; Под ред. В.И.Кальянова. – Москва : Русский язык, 1978. – 895 с. – Приложение: "Грамматический очерк санскрита" А.А.Зализняка, с.785-895
1335461
  Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь : Около 30000 слов / В.А. Кочергина; Под ред. В.И.Кальянова. – Москва : Русский язык, 1987. – 944 с. – Приложение: "Грамматический очерк санскрита" А.А.Зализняка, с.785-895
1335462
  Дубовик Ольга Сант-Мориц. П"ятизірковий сніг : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 40-44 : Фото
1335463
  Крейн Г. Санта-Барбара 3: заруб. кинороман в 2-х книгах. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 524 с.
1335464
  Крейн Г. Санта-Барбара 3: заруб. кинороман в 2-х книгах. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 479 с.
1335465
  Крейн Г. Санта-Барбара 4: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 478 с.
1335466
  Крейн Г. Санта-Барбара 4: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 479 с.
1335467
  Крейн Г. Санта-Барбара 5: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 477 с.
1335468
  Крейн Г. Санта-Барбара 5: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 489 с.
1335469
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.1. – 1994. – 505с.
1335470
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.2. – 1994. – 478с.
1335471
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.3. – 1994. – 448с.
1335472
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
1. – 1994. – 445 с.
1335473
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
2. – 1994. – 361 с.
1335474
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
3. – 1994. – 457 с.
1335475
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1967
1335476
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – К., 1970. – 416с.
1335477
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1983. – 718с.
1335478
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Киев : Дніпро, 1991. – 748с.
1335479
  Палинський В. Санта : Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 164. – С. 10-13.
1335480
  Павленко М. Санта Лучія в кирзових чоботях : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-133. – ISSN 0208-0710
1335481
  Каур Харджит Санталы. Историко-этнографический очерк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Каур Харджит; МГУ. – М., 1989. – 26л.
1335482
  Эркулано А. Сантарейский алькайд / А. Эркулано. – Л, 1974. – 246с.
1335483
   Сантаяна (Santayana) Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 895-896. – ISBN 966-316-069-1
1335484
  Волков В.А. Сантехнические работы дома / В.А. Волков. – Москва : Знание, 1989. – 32 с.
1335485
  Акопов В.Ф. Сантиментальные прогулки по старому Киеву : [лирико-филос. эссе] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2009. – 119, [1] с.
1335486
  Кротевич Є.М. Сантиментальный чорт : жаpт-сатиpа на 3 дії з пpологом / Є. Кротевич. – Харьків ; Київ : Книгоспілка. Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 71 с. – (Бібліотека Книгоспілки)
1335487
  Пресман А.С. Сантиметровые волны / А.С. Пресман. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1954. – 120 с.
1335488
  Говоров А.А. Санткпетербуржские кунсткамеры, или Семь Светлых ночей 1726 года / А.А. Говоров. – М, 1985. – 2545с.
1335489
  Горобець Ірина Санто-Домінго. В гостях у командора / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 64-77 : фото
1335490
  Горобець Ірина Санто-Домінго. Спадок конкістадорів / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 44-49 : фото
1335491
  Шиян А.І. Санто / А.І. Шиян. – Київ, 1965. – 390 с.
1335492
  Шиян А.І. Санто / А.І. Шиян. – Київ : Веселка, 1965. – 195 с.
1335493
  Демина А.И. Сантониноносные полыни Украины, их биологические особенности и пути использования : Автореф... докт. биол.наук: / Демина А. И.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1963. – 42л. – Бібліогр.:с.42
1335494
  Москаленко Леся Санторин - мирний вулкан : Греція.Три екскурсії / Москаленко Леся, Горпенюк Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 44-45 : Фото
1335495
  Горобець Ірина Санторині. Вулкан чудес / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 18-27 : фото
1335496
  Котлярчук Андрій Санторині. Процвітання на вулкані : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 32-37
1335497
  Сизоненко А.И. Сантьяго-столица Чили : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 19-20
1335498
  Щелчков А.А. Сантьяго Аркос - чилийский либерал и романтик // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 85-95. – ISSN 044-748Х


  Сантьяго Аркос - політик, утопіст, революціонер в Чілі
1335499
  Сокол А.А. Сантьяго Калатрава Turning Torso. Зв"язок архітектури та анатомії // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – Вип. 1 (17). – С. 31-34. – ISSN 2313-0431
1335500
  Можаев Б.А. Саня - Наледь - Тонкомер : Повести / Можаев Б.А. – Благовещенск : Амур. кн. изд-во, 1961. – 264 с.
1335501
  Красій-Пересада Саня / Красій-Пересада. – К., 1988. – 374с.
1335502
  Ласкин С.Б. Саня Дырочкин - человек общественный / С.Б. Ласкин. – Ленинград, 1988. – 173с.
1335503
  Устинович Н.С. Саня Лосев. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1959. – 120с.
1335504
  Устинович Н.С. Саня Лосев. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1979. – 463с.
1335505
  Хорунжа Г. Саня Шайкін: від застою до перебудови // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 64-65. – ISSN 0130-1799
1335506
  Андреев В.Ф. Санька : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Андреев В.Ф. ; [ил. В.Г. Курбатов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1966. – 160 с. : ил.
1335507
  Карякин П.П. Санька и Мушкет. / П.П. Карякин. – Новосибирск, 1970. – 120с.
1335508
  Волк И. Санька покидает слободку / И. Волк. – Москва, 1969. – 96с.
1335509
  Бородкин Ю.С. Санькино лето : повесть и рассказы : [для детей] / Юрий Бородкин ; [худож. С.А. Куприянов]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1980. – 205 с. : ил.
1335510
  Шарипов Д.Ш. Саодат : повесть / Д.Ш. Шарипов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 251 с.
1335511
  Бородіна О.М. САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1335512
   САП передала до суду перший епізод справи "Роттердам+" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+".
1335513
  Адапчук Богдан Сапайте воду // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 126-131 : фото
1335514
  Аскаров А.А. Сапаллитепа / А.А. Аскаров ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 172 с.
1335515
  Тихомолов Борис Ермилович Сапар-батыр / Тихомолов Борис Ермилович. – Москва : Детгиз, 1958. – 64 с.
1335516
  Пинчон Э. Сапата Непобедимый. / Э. Пинчон. – Москва, 1943. – 247с.
1335517
  Яковлев К.В. Сапер - профессия героическая / К.В. Яковлев. – 2-е доп изд. – М, 1990. – 117с.
1335518
  Новиков М.В. Сапер ошибается раз... / М.В. Новиков. – Москва, 1969. – 80с.
1335519
  Гридін С. Сапери : повість / Сергій Гридін. – Київ : Академія, 2017. – 190, [2] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-515-1
1335520
  Стечишин Н. Саперы / Н. Стечишин. – М., 1948. – 175с.
1335521
  Лиферов А.П. Саперы / А.П. Лиферов. – Владивосток, 1985. – 92с.
1335522
  Мельников В.И. Саперы, вперед! / В.И. Мельников. – Минск, 1979. – 223 с.
1335523
  Чернов И.Е. Саперы: Записки солдата / И.Е. Чернов. – М., 1988. – 143с.
1335524
  Пашков Федор Саписите ай-ай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 14-16 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1335525
  Чілачава Р.Ш. Саповнела - квітка щастя / Рауль Чілачава ;. – Київ, 1972. – 62 с.
1335526
  Лафарг П. Сапогади про Маркса / П. Лафарг. – Київ, 1968. – 30с.
1335527
  Сточик М.Я. Сапоги не с той ноги. / М.Я. Сточик. – Горький, 1968. – 71с.
1335528
  Семенов М.Г. Сапоги со скрипом. / М.Г. Семенов. – Москва, 1958. – 160с.
1335529
   Сапогів - чарівна перлина України / [О. Біберова, І. Коваль, М. Коваль, А. Стасюк]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – 559, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-455-7
1335530
   Сапожковское народное ткачество. – М., 1960. – 40с.
1335531
  Медведева Е. Сапожник // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 67-82. – ISSN 1728-8568
1335532
  Виткевич С.И. Сапожники / С.И. Виткевич. – Москва, 1989. – 185с.
1335533
  Пестушко Валерий Сапожники без сапог : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 54
1335534
  Киви А. Сапожники Нумми / А. Киви. – Москва, 1957. – 153с.
1335535
   Сапожников Валентин Іванович (1926-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 422. – ISBN 978-966-439-754-1
1335536
  Сагатов С.С. Сапониноносные растения Узбекистана / С.С. Сагатов. – Ташкент, 1966. – 76с.
1335537
  Пержун В. Саппа Микола Миколайович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 233-234. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1335538
   САПР - Системы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов в машиностроении. – Л., 1986. – 319с.
1335539
  Коваленко А.Н. САПР / А.Н. Коваленко. – Л, 1988. – 92с.
1335540
   САПР БИС : перспективы и решения. – Москва, 1987. – 136 с.
1335541
   САПР БИС : алгоритмы и программы. – Москва, 1989. – 147 с.
1335542
  Безвесільна О.М. САПР в курсовому та дипломному проектуванні приладів : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я. ; М-во освіти та науки України, Житом. інженерно-технол. ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 236 с. – ISBN 966-75-70-28-2
1335543
  Голоденко Б.А. САПР в мелкосерийном производстве / Б.А. Голоденко, В.П. Смоленцев. – Воронеж, 1991. – 123с.
1335544
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л. Кулон, Ж.-К. Сабоннадьер. – Москва, 1988. – 204 с.
1335545
  Андреев Н.П. САПР дискретных устройств автоматики : учеб. пособие / Н.П Андреев, А.Н. Компанейц ; МВ и ССО РСФСР, Омский политехнический ин-т. – Омск : [б. и.], 1990. – 76 с.
1335546
  Грувер М. САПР и автоматизация производства / М. Грувер, Э. Зиммерс. – Москва : Мир, 1987. – 528 с.
1335547
   САПР и АСПИ - системы автоматизированного проектирования и промышленных испытаний объектов новой техники. – К., 1984. – 87с.
1335548
   САПР и АСПР в мелиорации. – Нальчик, 1983. – 224с.
1335549
   САПР и микропроцессоры в учебном процессе. – Челябинск, 1985. – 172с.
1335550
   САПР и системы искусственного интеллекта на базе ЭВМ. – М., 1991. – 159с.
1335551
  Фурунжиев Р.И. САПР или как ЭВМ помогает конструктору / Р.И. Фурунжиев. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 205 с.
1335552
  Бекин Н.Г. САПР оборудования для переработки полимерных материалов в изделиях : сб. науч. тр. / ред. Н.Г. Бекин ; Яросл. политехн. ин-т ; [редкол.: Н.Г. Бекин (гл. ред.) и др.]. – Ярославль : ЯПИ, 1989. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1335553
  Горбатов В.А. и др. САПР систем логического управления / В.А. и др. Горбатов. – Москва, 1988. – 232с.
1335554
  Ступаченко А.А. САПР технологических операций / А.А. Ступаченко. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 233с.
1335555
   САПР. Системы автоматизированного проектирования. – Минск
Ч. 2. – 1988. – 155 с.
1335556
   САПР. Системы автоматизированного проектирования. – Минск
Ч. 7. – 1988. – 143 с.
1335557
   САПР. Системы автоматизированного проектирования. – Минск
Ч. 8. – 1988. – 139 с.
1335558
   САПР. Системы автоматизированного проектирования. – Минск
Ч. 9. – 1988. – 159 с.
1335559
  Смирнов О.Л. САПР: формирование и функционирование проектных модулей / О.Л. Смирнов. – Москва : Машиностроение, 1987. – 272с.
1335560
  Хмелівський В.О. Сапропелеві мули озер Шацького національного природного парку / В.О. Хмелівський, В.І. Баранов, О.В. Костюк // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 94-96. – ISSN 1729-7184
1335561
  Пасічник М.П. Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси озер Волинської області = Sapropel recreational and tourist resources of lakes of Volyn Region : монографія / М.П. Пасічник, Л.В. Ільїн, В.К. Хільчевський ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волиньполіграф, 2021. – 171, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст та висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 136-150. – ISBN 978-617-7843-20-6
1335562
  Бракш Н.А. Сапропелевые отложения и пути их использования / Н.А. Бракш ; АН Латвийской ССР, Ин-т химии древесины. – Рига : Зинатне, 1971. – 283 с. – Библиогр.: с. 269-277
1335563
   Сапропели их использование. – Минск, 1958. – 131с.
1335564
  Смирнов А.В. Сапропели озера / А.В. Смирнов. – Ярославль, 1953. – 24с.
1335565
  Бодоев Н.В. Сапропелитовые угли / Н.В. Бодоев ; отв.ред.Б.Н. Кузнецов ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т угля. – Новосибирск : Наука, 1991. – 120 с.
1335566
  Ищенко А.М. Сапропелиты Донецкого бассейна / А.М. Ищенко. – Киев, 1952. – 129с.
1335567
  Коробська А.О. Сапропель - цінний продукт органічного походження // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1335568
  Реков А.И. Сапропель / А.И. Реков. – Ленинград-Москва, 1932. – 24с.
1335569
  Сукачев В.Н. Сапропель и его значение в сельском хозяйстве / В.Н. Сукачев, И.А. Барышников. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1943. – 56 с.
1335570
  Елисеев А.Н. Сапропель озера Арамашковское и его влияние при скармливании на половую функцию коров, рост и развитие телят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеев А.Н.; Ин-т экологии растения и животных Уральск.филиала АН СССР. – Свердловск, 1968. – 18л.
1335571
  Томин Е.Д. Сапропель, его добыча и использование в сельском хозяйстве. / Е.Д. Томин, А.И. Фомин. – Ярославль, 1964. – 102с.
1335572
  Сомов Г.П. Сапрофитизм и паразитизм патогенных бактерий: экологические аспекты / Г.П. Сомов, В.Ю. Литвин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 206с.
1335573
   Сапун-гора. – Симферополь, 1966. – 104с.
1335574
  Репков Л.Г. Сапун-гора / Л.Г. Репков. – Симферополь, 1974. – 70с.
1335575
  Авраменко М.П. Сапун-гора : путеводитель / Авраменко М.П., Кравец А.Т., Игумнова Е.М. – Симферополь : Таврия, 1979. – 94 с. : ил.
1335576
  Авраменко М.П. Сапун-гора : путеводитель / М.П. Авраменко, А.Т. Кравец. – 2-е изд., перераб. – Симферополь : Таврия, 1985. – 81 с. : ил. – (Музеи Крыма)
1335577
  Яковлева Сапун-гора. Путеводитель / Яковлева, И, др. и. – Симферополь, 1967. – 91с.
1335578
   Сапфірові диски для довгострокового зберігання даних : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, 2020. – 151, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9504-9
1335579
  Шекет Ю. Сапфо: любить и быть любимой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 104-121. – ISSN 1819-6268
1335580
  Кугультинов Д.Н. Сар-Герел : для старш. шк. возраста / Давид Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1970. – 142 с.
1335581
  Калган А.Д. Сар-Иван : сказка-быль в стихах / А.Д. Калган; авториз. пер. чс чуваш. В.Тушновой. – Москва : Советский писатель, 1959. – 87 с.
1335582
  Калган А.Д. Сар-Иван : сказка-быль / А.Д. Калган; авториз. пер. чс чуваш. В.Тушновой. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 80 с.
1335583
  Шекет Ю. Сара Бернар: три тысячи и одна жизнь // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268
1335584
  Буо Сара Сара Буо: "Поезія — це чудова соціальна мережа" / матеріал підготувала і переклала Марина Сушко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 листопада (№ 23)


  Сара Буено Орміго (Sara Bueno Hormigo, нар. Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон, Кадіс, 1991), відома як Сара Буо - іспанська поетеса, що оголила душу в інстаграмі й силою свого таланту зуміла перетворити цю мережу в канал самовираження, здатний залучити не ...
1335585
  Уварова Г.А. Сара Ишантураева / Г.А. Уварова. – М.Л., 1951. – 68с.
1335586
   Сара Намитокова-Манафова : Живопись. – Москва, 1987. – 16 с.
1335587
  Перес Гальдос Сарагоса / Перес Гальдос. – Москва, 1938. – 208с.
1335588
  Полат О. Сарагьол / О. Полат. – К, 1982. – 248с.
1335589
  Сабирова Н. Сараджон Юсупова (1910-1966) / Н. Сабирова, Н. Шерлакова. – Душанбе, 1967. – 36с.
1335590
  Трифкович Р. Сараевская фуга / Р. Трифкович. – Москва, 1987. – 254 с.
1335591
  Болтаевский А. Сараевское убийство: пролог Первой мировой войны // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 38-47. – ISSN 1812-867Х
1335592
  Кебо О. Сараєво для початківців // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 141-154
1335593
  Исаков А.И. Саразм / А.И. Исаков. – Душанбе, 1991. – 156с.
1335594
  Журавлев Андрей Сарай - столица Золотой Орды. Приволжская столица мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 124-135 : фото
1335595
  Овечкин К. Сарана / К. Овечкин. – Благовещенск, 1962. – 87с.
1335596
  Шиханов М.М. Сарана / М.М. Шиханов. – М, 1966. – 24с.
1335597
  Щербаков Дмитрий Саранка-пенсильванка : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 42 : Фото
1335598
  Воронин И.Д. Саранск - столица Мордовской АССР / И.Д. Воронин. – Саранск, 1960. – 40с.
1335599
  Воронин И.Д. Саранск / И.Д. Воронин. – Саранск, 1961. – 268с.
1335600
  Воронин И.Д. Саранская живописная школа / И.Д. Воронин. – Саранск, 1972. – 243с.
1335601
   Саранская таможенная книга за 1692 г.. – Саранск, 1951. – 83с.
1335602
  Леонов Л.М. Саранча / Л.М. Леонов. – Москва, 1958. – 63с.
1335603
  Фабр Э. Саранча / Э. Фабр. – Л - М, 1959. – 116с.
1335604
  Линдерман К.Э. Саранча в Кубанской области и организация борьбы с нею. – Санкт-Петербург : Издание К.И. Маслянникого, 1886. – 55, [5] с.
1335605
  Уваров Б.П. Саранча и кобылки / Б.П. Уваров. – Москва ; Ленинград, 1927. – 306 с.
1335606
  Линдеман К.Э. Саранча и меры ее истребления : (с 4 рис.) / К.Э. Линдеман. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова ; [Тип. Г.И. Простакова], 1895. – 60, [4] с. : ил.
1335607
  Нефедов Н.И. Саранчевые 1 Кустанайского зерносовхоза, Московского совхоза и их распределение по станциям. / Н.И. Нефедов ; (Троицкий лесо-степной заповедник Пермского биологического н. исследовательского института и Казанское отделение О. Б. В.). – [Пермь], 1933. – С. 185-186. – Библиогр.: Список литературы с. 185-186 (31 назв.)


  На с. [1] экз. № 134115 дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 19 X 33
1335608
  Уваров Б.П. Саранчевые Средней Азии / Б.П. Уваров. – Ташкент, 1927. – 215с.
1335609
  Лепешкин С.Н. Саранчевые Средней Азии / С.Н. Лепешкин. – М.-Ташкент, 1934. – с.
1335610
   Саранчевые Средней Азии. – Москва-Ташкент, 1934. – 244с.
1335611
  Бей-Биенко Саранчевые фауны СССР и сопредельных стран / Г.Я. Бей-Биенко, Л.Л. Мищенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.]
Ч. 2. – 1951. – С. 385-643
1335612
  Бей-Биенко Саранчевые фауны СССР и сопроедельных стран / Г.Я. Бей-Биенко, Л.Л. Мищенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.]
Ч. 1. – 1951. – С. 3-374
1335613
  Филипьев И.Н. Саранчевый вопрос в СССР / И.Н. Филипьев. – Ленинград, 1929. – 9с. – Отдельный оттиск
1335614
   Саранчовые-экология и методы борьбы : Сб.науч.тр. – Ленинград, 1987. – 116с.
1335615
  Попов Г.А. Саранчовые Юго-Восточного Забайкалья. (Фауна, экология, вредная деятельность) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попов Г.А. ; Всесоюз. ин-т защиты растений. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1335616
  Решетов А.А. Сарапул. / А.А. Решетов. – Ижевск, 1968. – 128с.
1335617
  Авликулов А.М. Саратан : повести / Азад Авликулов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1978. – 215 с. : ил. – Содерж.: Саратан; Побратим
1335618
  Бланко Э. Сарате : роман / Э. Бланко ; пер. с исп. В. Спасской ; [предисл. Н. Зюковой ; худож. А. Слепков]. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение, 1977. – 310 с. : ил.
1335619
  Синцов И.Ф. Саратов - Пенза : (с картою и 2-мя табл.) / сост. И. Синцов // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [8], 134 с., 2 л. ил., карт. : ил., карт
1335620
  Бондарь Н.А. Саратов / Н.А. Бондарь, И.Н. Стешин ; под общ. ред. А.И. Осятинского. – Москва : Госиздат архитектуры и градостроительства, 1951. – 120, [4] с. : ил. – (Архитектура городов СССР)
1335621
  Ильин Б. Саратов / Б. Ильин. – Саратов, 1952. – 204с.
1335622
   Саратов : Путеводитель. – Саратов, 1963. – 164с.
1335623
  Бакман Т.Б. Саратов / Т.Б. Бакман ; фотопанорамы Т. Бакмана. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1968. – [67] с. : ил. – Подписи парал. на рус., англ., испан., нем. и франц. яз.
1335624
  Малинин Г.А. Саратов / Г.А. Малинин. – Саратов, 1974. – 135с.
1335625
  Малинин Г.А. Саратов / Г.А. Малинин. – 2-е изд. – Саратов, 1980. – 215с.
1335626
   Саратовская областная комсомольская организация за 1980-1981 годы : (цифры, факты). – Саратов : [Б. и.], 1982. – 30, [1] с
1335627
   Саратовская областная научно-техническая конференция по научной организации труда и управления (13-14 июня 1968 г.). – Саратов, 1968. – 22с.
1335628
   Саратовская областная организация КПСС в цифрах, 1917-1975. – Саратов, 1977. – 168с.
1335629
  Фролов Д.Ф. Саратовская областная партийная организация в борьбе за оказание помощи раненым воинам Советской армии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролов Д.Ф. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1951. – 14 с.
1335630
  Еськов И.М. Саратовская областная партийная организация в борьбе за повышение качества промышленной продукции (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Еськов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 23л.
1335631
   Саратовская область. – Саратов, 1947. – 376с.
1335632
   Саратовская область. – Саратов, 1952. – 428с.
1335633
  Горцев В.И. Саратовская область в географических названиях / В.И. Горцев. – Саратов, 1984. – 144с.
1335634
  Топилин П.К. Саратовская область за 40 лет. / П.К. Топилин. – Саратов, 1957. – 140с.
1335635
   Саратовская область за 70 лет. – Саратов, 1987. – 415с.
1335636
  Осипов В.А. Саратовская организация РСДРП в 1905-1907 гг. / В.А. Осипов. – Саратов, 1947. – 172с.
1335637
   Саратовская партийная организация в годы Великой Отечественной войны. – Саратов, 1969. – 264с.
1335638
   Саратовская частушка. – Саратов, 1958. – 120с.
1335639
   Саратовская частушка. – Саратов, 1961. – 164с.
1335640
   Саратовская частушка. – Саратов, 1968. – 144с.
1335641
   Саратовские друзья Чернышевского. – Саратов, 1985. – 112с.
1335642
  Коновалов Д.П. Саратовский агент "Искры" / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1969. – 86с.
1335643
   Саратовский гос. театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1957. – 53с.
1335644
   Саратовский гос. художественный музей имени А.Н.Радищева. – Саратов, 1966. – 110с.
1335645
  Пилатов П.Н. Саратовский государственный педагогический институт за 26 лет / П.Н. Пилатов; Саратовский государственный педагогический институт. – Саратов, 1958. – 158с.
1335646
   Саратовский государственный университет. – Саратов : Колледж, 1998. – 56с.
1335647
   Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1977. – 89 с.
1335648
   Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева. – М.-Л., 1965. – 21с.
1335649
   Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева. – Л., 1969. – 156с.
1335650
   Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева. – Саратов
4. – 1977. – 127с.
1335651
   Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева. – Ленинград, 1984. – 19 с.
1335652
  Мраморнов А.И. Саратовский епископ Гермоген и кризис среднего духовного образования (1903-1912) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 32-52. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1335653
  Осипов В.А. Саратовский край в 18 веке / В.А. Осипов. – Саратов, 1985. – 89с.
1335654
  Федорова Н.Н. Саратовский край в произведениях В.И. Ленина : библиогр. указ. / Н.Н. Федорова. – Саратов, 1981. – 174с.
1335655
   Саратовский университет. 1909-1959. – Саратов, 1959. – 292 с.
1335656
   Саратовский художественный музей. Каталог. Отдел советского искусства. – Ленинград, 1960. – 203 с.
1335657
   Саратовский юридический ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1981. – 55 с.
1335658
   Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского : Справочник и советы студентам. – Саратов, 1969. – 76с.
1335659
  Морозова Е.Н. Саратовское земство, 1866-1890 / Е.Н. Морозова. – Саратов, 1991. – 177с.
1335660
   Саратовское отделение общества психологов. Научная конференция, 15-я. – Саратов, 1975. – 20с.
1335661
  Ванчинов Д.П. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Д.П. Ванчинов. – Саратов, 1976. – 303с.
1335662
  Соколов С.Д. Саратовцы : писатели и ученые : (материалы для био-библиографического словаря). – Саратов : Тип. Союза печатного дела, 1913. – 110 с.


  На обл. надпись: Многуважаемому Владимиру Варламовичу Мияковскому - на добрую память от составителя. Саратов, 08.04.1914
1335663
  Ледяев Г.Ф. Саратоская областная организация КПСС в борьбе за нефтяную и газовую индустриализацию (1941-1950 гг.) : Автореф... канд ист.наук: / Ледяев Г. Ф.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 19л.
1335664
  Джилман А. Сарацины = The saracens : от древнейших времен до падения Багдада / Артур Джилман ; [перевод Лазарева Е.В.]. – Москва : Вече, 2007. – 349, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 329-347. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-1854-9
1335665
  Майский П.Н. Сарбалинская рапсодия / П.Н. Майский. – Кемрово, 1972. – 126с.
1335666
   Сарбей Олег Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 370-371 : фото
1335667
   Сарбей Олег Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 422-423. – ISBN 978-966-439-754-1
1335668
  Никитин Е.Н. Сарбиге / Е.Н. Никитин. – Чебоксары, 1966. – 136с.
1335669
  Литман А.Д. Сарвепалли Радхакришнан / А.Д. Литман. – М., 1983. – 144с.
1335670
  Чертова Н.В. Саргасове море / Н.В. Чертова. – К., 1968. – 157с.
1335671
  Чертова Н.В. Саргассове море / Н.В. Чертова. – Москва, 1965. – 149с.
1335672
  Чертова Н.В. Саргассове море / Н.В. Чертова. – Москва, 1965. – 47с.
1335673
   Саргассы в космосе. – Донецк, 1992. – 592с.
1335674
   Саргис Григорьевич Мусаелн. – Ереван, 1968. – 99с.
1335675
  Федосеев И.Е. Сардаана : стихи / Иван Федосеев ; пер. с якут. В.Кострова. – Москва : Современник, 1979. – 64 с.
1335676
  Байрон Дж. Г. Сарданапал : трагедия в 5 д. / Байрон ; пер. с англ. О.Н. Чюминой. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, 1913. – 120 с. – (Универсальная библиотека ; № 770)
1335677
  Євтух О. Сардинська мова в етнолігвістичному просторі Італії: історико-соціальний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 30-37


  Розглянуто вплив історико-соціальних умов на формування на острові сардинської мови та її розвиток у контексті становлення Сардини як окремого? соціогеографічного ареалу Середземномор"я. Певні акценти зроблені на процва входження сардинсько)" мови в ...
1335678
  Агаханянц О.Е. Сарез : озеро на Памире / О.Е. Агаханянц. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 110, [2]с., ил. – (Реки и озера нашей Родины)
1335679
  Паршин М.А. Сарезское озеро / М.А. Паршин. – Душанбе, 1977. – 39с.
1335680
  Авакян Г.С. Саригюхское месторождение бентонитовых глин Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Авакян Г.С. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 29 с.
1335681
  Сидоренко Віктор Сарикамиш - це "Топрак" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 73 : Фото
1335682
  Каминіна Наталя Сарикамиш. Прем"єра сніжного сезону : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 68-72 : Фото
1335683
  Кушнарьов Денис Сарказм Роттердамський : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 42-46 : Фото
1335684
  Лунин Б.В. Саркел / Б.В. Лунин. – Ростов на Дону, 1939. – 111с.
1335685
  Свазлян В.Г. Саркис Айкуни (жизнь и деятельность) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свазлян В. Г. ; Ин-т лит-ры АН АрмССР. – Ереван, 1965. – 24 с.
1335686
  Уразова Л. Саркис Мурадян / Л. Уразова. – М., 1970. – 87с.
1335687
  Мурадян С. Саркис Мурадян, заслуженный художник Армянской ССР / С. Мурадян. – Москва, 1978. – 13с.
1335688
  Олешко Олеся Саркози - ТВ // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 1/2 (70/71). – С. 34-37
1335689
  Локтев Д. Саркози выходит из моды // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 25. – С. 42-44


  Французи більше не восхваляють свого президента. Але він реформує економіку Франції
1335690
  Зверева Т. Саркозив vs Каддафи // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 79-94. – ISSN 0130-9625
1335691
  Загоруйко Ю. Саркозі і гроші Каддафі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 5


  "У вівторок, 20 березня 2018 р., французькі ЗМІ повідомили про затримання судовою поліцією в Нантері (передмісті Парижа) колишнього президента країни Ніколя Саркозі. А вже в четвер його звільнили - після двох днів допиту в Центральному офісі боротьби з ...
1335692
  Губарев В.С. Саркофаг / В.С. Губарев. – М, 1987. – 84с.
1335693
  Пушик С. Саркофаг автора "Слова о полку Ігоревім" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 149-184. – ISSN 0868-4790-8


  " Безсмертні твори нашої літератури, що написані у XII столітті, ще довго будуть хвилювати письменників, літературознавців, істориків, викликатимуть суперечки й дискусії. Безперечно, що на першому плані стоятиме «Слово о полку Ігоревім», хоч, за ...
1335694
  Архипова Є. Саркофаг князя Володимира Святославовича: історія пошуків і атрибуція // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2312-9697
1335695
  Архипова Є. Саркофаг Ярослава Мудрого - пам"ятка історії та мистецтва // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 14-26. – ISSN 1728-6875
1335696
  Вервес Ю.Г. Саркофагиды (dipterd; sarcophagidae) Среднего Приднепровья : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Вервес Ю. Г.; КГУ. – К., 1974. – 212л. – Бібліогр.:л.216242
1335697
  Вервес Ю.Г. Саркофагиды /sarcophagidae diptera/ старого света : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.09 / Вервес Ю.Г.; Зоологич. ин-т. – Л., 1989. – 47л.
1335698
  Даньшин Н.С. Саркоцистоз. / Н.С. Даньшин, М.С. Даньшина. – Кишинев, 1987. – 304с.
1335699
  Имшенецкий В.А. Сарма - ветер байкальский / В.А. Имшенецкий. – Иркутск, 1976. – 237с.
1335700
  Відейко М. Сармати // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 96-105. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1335701
  Козак Д.Н. Сармати та слов"яни на Україні // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 64-71. – ISBN 966-02-2836-8
1335702
  Кізвальтер Т. Сармати, клієнти і модернізація // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 22-24


  Спадщина Речі Посполитої.
1335703
  Шкрибляк И. Сарматизация Боспора Киммерийского по данным погребального обряда // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 197-199
1335704
  Строганова К. Сарматизм як національний міф у романі Вітольда Гомбровича "Транс-Атлантик" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 450-455
1335705
  Годований Є.Ф. Сарматизм як ренесансна утопія: український аспект // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 136-147. – ISSN 2312-6825
1335706
  Петрушенко О.Ф. Сарматизм як шляхетська ідеологія елітотворення // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 82-84
1335707
  Піоро І.С. Сармато-алани в Південно-Західному Криму у III- IХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 86-91. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании изучения особенностей погребальных конструкций, обряда захоронения и обладающего этническими признаками погребального инвентаря из позднеантичных и раннесредневековых могильников Крыма, Степной Украины, Поволжья, Северного ...
1335708
  Перевалов С.М. Сарматоведение между историей и археологией // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 139-162. – ISSN 0321-0391
1335709
  Грузинская К.Ф. Сарматская моллюсковая фауна Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Грузинская К.Ф. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 22 с.
1335710
  Криштофович А.Н. Сарматская флора Крынки / А.Н. Криштофович, Т.Н. Байковская. – Москва-Ленинград, 1965. – 136с.
1335711
  Соломоник Э.И. Сарматские знаки Северного Причерноземья / Э.И. Соломоник. – К., 1959. – 178с.
1335712
  Костенко В.И. Сарматские памятники Днепро-Донского междуречья III в. до н.э.-середины III в. н.э. / В.И. Костенко. – Днепропетровск, 1983. – 104 с.
1335713
  Романюк Л.Н. Сарматский курган в Киевской области // Археологические открытия 1974 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1975. – С. 345-346
1335714
  Тананаева Л.И. Сарматский портрет: из истории пол. портр. эпохи барокко. / Л.И. Тананаева. – М., 1979. – 303с.
1335715
  Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение 1 в.н.э. на Южном Буге / Г.Т. Ковпаненко. – К., 1986. – 149с.
1335716
  Сухарєва С. Сарматська візія світу в повістях Юзефа Крашевського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 11-16. – ISSN 2306-028X
1335717
  Романюк Л.М. Сарматський комплекс із с. Запруддя на середній Наддніпрянщині / Л.М. Романюк, О.В. Симоненко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.19-28. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1335718
  Радишевський Р. Сарматсько-роксоланська етикетна поезія XVII ст. в культурному просторі українсько-польського пограниччя // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 57-73. – ISBN 966-95452-9-3
1335719
  Медведев А.П. Сарматы и лесостепь / А.П. Медведев. – Воронеж, 1990. – 217с.
1335720
  Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии / К.Ф. Смирнов ; отв. ред. : В.В. Кропоткин, М.Г. Мошкова ; АН СССР ; Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1984. – 184 с., [2] с. илл. : илл.
1335721
  Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке / К.Ф. Смирнов. – М., 1975. – 176с.
1335722
  Костенко В.И. Сарматы Самарско-Орельского междуречья III в. до н.э.-IV в. н.э. : (учеб. пособие) / В.И. Костенко. – Днепропетровск, 1986. – 74 с.
1335723
  Мордвинцева В.И. Сарматы, Сарматия и Северное Причерноморье // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 1 (292), январь - февраль - март. – С. 109-135. – ISSN 0321-0391
1335724
  Проценко Л. Сарнацька Ольга Яківна (9.X.1903-29.VII.1954) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 82. – ISBN 5-333-00673-3
1335725
  Проценко Л. Сарнацька Ольга Яківна [9.X.1903-29.VII.1954] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 82. – ISBN 978-611-01-1405-9
1335726
   Саров: маршрут для размышления : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18 : Фото
1335727
  Анкрава С.Я. Сароджини Найду / С.Я. Анкрава ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1984. – 141 с. – Библиогр.: с. 118. – (Писатели и ученые Востока)
1335728
  Шумаков В.С. Сарпинские озера / В.С. Шумаков. – Москва, 1949. – 2 4с.
1335729
   Сарра Лебедева = Sarah Lebedeva. – Москва : Советский художник, 1973. – 216 с., [163] л. ил., [4] с. : ил. – Текст кн. на рус. и англ. языках
1335730
  Малинин Н.А. Сарские запевалы / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1963. – 39с.
1335731
  Леонтьев Андрей Евгеньевич Сарское городище в истории Ростовской земли (VIII-XI вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Леонтьев Андрей Евгеньевич; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический фак-т. Кафедра археологии. – М., 1975. – 26л.
1335732
  Фолкнер У. Сарторис / У. Фолкнер. – М, 1973. – 575с.
1335733
  Фолкнер У. Сарторис / У. Фолкнер. – М, 1974. – 575с.
1335734
  Фолкнер У. Сарторис / У. Фолкнер. – Л, 1982. – 608с.
1335735
  Фолкнер У. Сарторис / У. Фолкнер. – Минск : Уроджай, 1986. – 565с.
1335736
  Фолкнер У. Сарторис / У. Фолкнер. – Минск : Мастацкая література, 1986. – 567с.
1335737
   Сартр Жан-Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 896-898. – ISBN 966-316-069-1
1335738
  Золотухина-Аболина Сартр: трагический образ человека // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-92. – ISSN 0236-2007
1335739
  Зорина М.А. Сартрианськая критика марксизма // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 63-64
1335740
  Никитин С.И. Сары-Арка - Золотая планета / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1976. – 215с.
1335741
   Сары бия (Желтая лошадь). – Москва, 1991. – 39с.
1335742
  Сароян Р.Е. Сарыкамышская большевистская организция (1905-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сароян Р. Е.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 23л.
1335743
  Корсун П. Сарыкамышская операция на кавказском фронте мировой войны в 1914-1915 гг. / П. Корсун. – М., 1937. – 164с.
1335744
  Пахалина Т.Н. Сарыкольский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1966. – 238с.
1335745
  Пахалина Т.Н. Сарыкольско-русский словарь / Т.Н. Пахалина. – М., 1971. – 312с.
1335746
  Дрампян Р.Г. Сарьян / Р.Г. Дрампян. – М., 1964. – 127с.
1335747
  Халатян Л.А. Сарьян и театр. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Халатян Л.А.; Акад.наук Арм.ССР.инт искуств. – Ереван, 1963. – 28л.
1335748
  Гастев А.А. Сарьян. (Художник). / А.А. Гастев. – М., 1961. – 26с.
1335749
   Сарьян. Портреты. – Москва, 1988. – 42с.
1335750
  Борисов А.Я. Сасанидские геммы / А.Я. Борисов, В.Г. Луконин. – Ленинград : Издательство Государственного Эрмитажа, 1963. – 224 с.
1335751
  Амиранашвили Гулбад Шалвович Сасанидские эпиграфические памятники как источник по социально-экономической истории Ирана : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Амиранашвили Гулбад Шалвович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1335752
  Тереков Е.А. Сасенная Луна / Е.А. Тереков. – Донецк, 1961. – 56с.
1335753
  Кобилянський А. Саси в українській культурі / А. Кобилянський, С. Комарницький // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 5/8. – С. 64-66


  З історії української шляхти. Історичні процеси на Україні у XIV-XVI ст.
1335754
  Иванов В.М. Саскавий : повесть / В.М. Иванов; пер. с марий. В.Муравйова. – Йошкар-Ола, 1965. – 85 с.
1335755
  Келлерман Б. Сасса-іо-ясса / Б. Келлерман. – Санкт-Петербург. – 143 с.
1335756
  Ільїн В.В. Сат // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 67. – ISBN 966-316-069-1
1335757
  Гордин Я.М. Сатана : дpама на 4 дії і 6 одмін / Яків Гордин ; в пеpі H. Лісковецького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 84 с. – ("Театральна бібліотека")
1335758
  Григоренко А.Ю. Сатана там правит бал: критические очерки магии / А.Ю. Григоренко. – Киев : Україна, 1991. – 299с.
1335759
  Каныгин Ю.М. Сатанизм в 20 веке : Историко-публицистическое исследование / Ю.М. Каныгин; МАУП; Юрий Калыгин. – Київ : МАУП, 2004. – 536с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-459-7


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
1335760
  Герман Е.А. Сатанизм в современном обществе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 96-97
1335761
  ЛаВей Сатанинская библия : Посвящается Диане / ЛаВей. – Киев, 1996. – XVI+104с.
1335762
   Сатанинская сила. – М., 1992. – 445с.
1335763
  Андерсон П. Сатанинские игры : сб. науч.-фантаст. произведений : пер. с англ. / Пол Андерсон ; [худож. Н.Е. Иванова]. – Челябинск : Фея ; Пластик, 1991. – 476 с. : ил. – Библиогр.: с. 478. – (Зарубежная фантастика)
1335764
  Родик К. Сатанинські інтелектуали: хто створив сучасну рф // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 11


  Рецензія на совєтську криптоісторію за Юрієм Фєльштінскім. Ця книжка розповідає про історію захоплення влади в Росії державною безпекою як інститутом і простежує всі етапи цього захоплення - від грудня 1917 року, коли було утворено ВЧК під керівництвом ...
1335765
  Кобилинська Т.В. Сателітний рахунок на охорону навколишнього природного середовища: методологічні аспекти запровадження в Україні / Т.В. Кобилинська, Л.Є. Момотюк, О.М. Мотузка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1335766
  Калачова І.В. Сателітні рахунки в СНР 2008: рекомендована методологічна основа та досвід України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 11-20 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1335767
  Беридзе Т.Г. Сателлитные ДНК / Т.Г. Беридзе ; АН СССР, АН Груз. ССР, Ин-т биохимии растений. – Москва : Наука, 1982. – 121 с. – Библиогр.: с. 116-120
1335768
  Ушакова Ю. Сати Спивакова: "Я не знаю, уснул ли в муже Отелло..." // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 217-233. – ISSN 1726-6084
1335769
  Ковальчук М. Сатира - дійовий засіб боротьби з недоліками / М. Ковальчук. – Львів, 1958. – 12с.
1335770
  Воскрекасенко С.І. Сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1946. – 84 с.
1335771
  Маковей О.С. Сатира / О.С. Маковей. – Львів, 1951. – 88с.
1335772
  Михалков С.В. Сатира / С.В. Михалков. – Москва, 1954. – 56с.
1335773
  Мизин Н.И. Сатира / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1962. – 127с.
1335774
  Маяковский В.В. Сатира / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 160с.
1335775
  Сабир М. Сатира / Мирза Сабир ;. – Москва : Правда, 1969. – 32 с.
1335776
   Сатира в борьбе за мир. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 5, [65] с.
1335777
   Сатира в борьбе за мир : третья международная выставка. Москва. 1977. – Москва : Советский художник, 1980. – [130] с.
1335778
   Сатира в борьбе за мир: Четвертая междунар. выставка. – Москва, 1986. – 3с.
1335779
  Лысок М.С. Сатира в драматургии А.Корнейчука (1928-1958 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Лысок М.С.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1963. – 27л.
1335780
  Мінчин Б.М. Сатира в естетиці соціалістичного реалізму. / Б.М. Мінчин. – К., 1967. – 288с.
1335781
  Генов Г. Сатира в клубе. / Г. Генов. – М, 1954. – 32с.
1335782
  Валейнис В.А. Сатира в публицистике Андрея Упита. : Автореф... Канд.филолог.наук: / Валейнис В.А.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1954. – 17л.
1335783
  Єрмоленко В. Сатира в творах Т. Шевченка до часу його заслання // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 2-8
1335784
  Эвентов И.С. Сатира в творчестве М. Горького / И.С. Эвентов. – М - Л, 1962. – 286 с.
1335785
  Зубов Ю.С. Сатира В.В.Маяковского / Ю.С. Зубов. – М., 1955. – 86с.
1335786
   Сатира времен гражданской войны в США. – Москва, 1966. – 260с.
1335787
   Сатира вс агитбригаде.. – Москва, 1960. – 94 с.
1335788
  Николаев Д.П. Сатира Гоголя / Д.П. Николаев. – Москва, 1984. – 367с.
1335789
  Сторожев А.И. Сатира дооктябрьского периода в творчестве В.В.Маяковского. / А.И. Сторожев. – Волгоград, 1969. – 272с.
1335790
   Сатира за рубежом. – Москва, 1954. – 56 с.
1335791
  Решетников Ф.П. Сатира и дружеские шаржи / Ф.П. Решетников; авт.текста и сост.: Г.Н. Павлов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 136 с.
1335792
  Толстов Е.П. Сатира и лирика / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1963. – 26с.
1335793
  Ершов Л.Ф. Сатира и современность / Л.Ф. Ершов. – М : Современник, 1978. – 272 с.
1335794
  Гавличек-Боровский Сатира и статьи / Гавличек-Боровский. – Москва, 1950. – 160с.
1335795
  Пушкин А.С. Сатира и юмор / А.С. Пушкин. – 296с.
1335796
  Безыменский А.И. Сатира и юмор / Безыменский А.И. ; ил. Г. Валька. – Москва, 1948. – 61 с. – (Библиотека крокодила ; 44)
1335797
   Сатира и юмор. – Сталино, 1955. – 119с.
1335798
   Сатира и юмор : сборник произведений советских украинских писателей. – Москва : Художественная литература, 1955. – 311 с.
1335799
   Сатира и юмор. – М.
2. – 1955. – 246с.
1335800
   Сатира и юмор. – М., 1956. – 222с.
1335801
   Сатира и юмор : репертуарный сборник. – Москва : Искусство, 1956. – 334 с.
1335802
   Сатира и юмор. – Смоленск, 1957. – 103с.
1335803
  Доманович Р. Сатира и юмор / Р. Доманович. – Москва, 1961. – 294с.
1335804
  Олейник С.И. Сатира и юмор : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 267с.
1335805
  Доманович Р. Сатира и юмор / Р. Доманович. – Белград, 1970. – 462с.
1335806
   Сатира и юмор "Ара". – Москва, 1959. – 63 с.
1335807
  Акопян Н.А. Сатира и юмор в армянском народном эпосе "Сасна Црер" : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Акопян Н.А.; АН Ар.ССР. Ин-т литературы. – Ереван, 1970. – 25л.
1335808
  Цанава А.В. Сатира и юмор в грузинской народной словесности : Автореф... докт. филол.наук: / Цанава А. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 40л.
1335809
  Холмов Михаил Иванович Сатира и юмор в детской газете как средства воспитания подрастающего поколения (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Холмов Михаил Иванович; ЛГУ. – Л., 1974. – 16л.
1335810
  Сиреньков А.Ф. Сатира и юмор в дореволюционном творчестве Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Сиреньков А.Ф.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1972. – 19л.
1335811
  Блажес В.В. Сатира и юмор в дореволюционном фольклоре рабочих Урала / В.В. Блажес. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1987. – 200, [2] с.
1335812
  Юрган Н.Л. Сатира и юмор в народных книгах В. И. Даля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 157-162. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Представлено дослідження комедійної поетики збірок В.І. Даля "Солдатське дозвілля", "Матроське дозвілля", "Два сорока бувальщинок для селян". Тут виявляються фольклорні та літературні джерела комізму.
1335813
  Салихов С. Сатира и юмор в таджикской периодике 20-30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Салихов С.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1964. – 20л.
1335814
  Касимов Э.С. Сатира и юмор в татарских народных сказках : Автореф... канд. филол.наук: / Касимов Э.С.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 28л.
1335815
   Сатира и юмор на телеэкране. – Москва, 1965. – 80 с.
1335816
   Сатира и юмор народов Дагестана. – Махачкала, 1976. – 400 с.
1335817
   Сатира и юмор Турции. – М., 1991. – 495с.
1335818
  Бидструп Х. Сатира и юмор Херлуфа Бидструпа : альбом / Х. Бидструп. – Москва : Искусство, 1962. – 170 с. : ил.
1335819
  Бидструп Х. Сатира и юмор Херлуфа Бидструпа : альбом / Херлуф Бидструп ; пер. с дат. М. Косова. – 2-е изд. – Москва : Искусства, 1964. – 132 с. : ил.
1335820
  Копылов Е.Н. Сатира и юмор. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1968. – 143с.
1335821
  Нушич Б. Сатира и юмор. / Б. Нушич. – Москва, 1987. – 475с.
1335822
   Сатира и юмор: Стихи, рассказы, басни, фельетоны, эпиграммы болг. писателей. – Москва, 1982. – 533с.
1335823
  Спасибенко А.П. Сатира И.А.Крылова 1789-1793 гг. ("Почта духов", "Зритель", "Сантк-Петербургский Меркурий"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Спасибенко А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
1335824
  Чечот Н.Т. Сатира Ивана Франко. (Лит.-критич. анализ сатирич. рассказов, сказок, очерков). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чечот Н.Т.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории укр. лит. – Киев, 1951. – 20 с.
1335825
  Чечот Н.Т. Сатира Ивана Франко. (Лит.-критич. анализ сатирических рассказов, сказок, очерков). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чечот Н.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории укр. лит. – К., 1951. – 20л.
1335826
   Сатира і гумор. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1. – 1955. – 677 с.
1335827
  Махновець Л.Є. Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст. / Л.Є. Махновець. – Київ, 1964. – 479с.
1335828
  Хоцянівська І. Сатира і способи її вираження в оповіданні "Лумера" Леся Мартовича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 119-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1335829
  Чечот М.Т. Сатира Івана Франка. : Дис... канд. філолог.наук: / Чечот М.Т.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1951. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
1335830
  Айвазова Э.Р. Сатира как предмет литературной эстетики // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 43-51. – ISBN 966-72-77-79-8
1335831
  Гюльшан Агабей Сатира как форма образного мышления // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 81-90. – ISSN 2522-493X
1335832
  Макаревич А.А. Сатира Кондрата Крапивы (1922-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Макаревич А.А.; АН БССР, Ин-т лит. и искусст. – Минск, 1954. – 22л.
1335833
  Грот Я.К. Сатира Крылова и его "Поxта духов" : [историко-литературный очерк акад. Я. Грота]. – [Санкт-Петербург], 1868. – С. 203-224. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник Европы. 1868, т. 2, кн. 3, январь
1335834
   Сатира Кукрыниксы. – Москва : Правда, 1966. – [88] с.
1335835
  Лесин В.М. Сатира Л. Мартовича на попівщину / В.М. Лесин. – Львів, 1951. – 56с.
1335836
  Горячкина М.С. Сатира Лескова / М.С. Горячкина. – М, 1963. – 232 с.
1335837
   Сатира М.Е.Салтыкова-Щедрина, 1826-1976.. – Калинин, 1977. – 159с.
1335838
  П"ятаков І.С. Сатира М.Є.Салтикова-Щедріна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1976. – 48с.
1335839
  Сулимова В. Сатира Маяковского / В. Сулимова. – М., 1968. – 12с.
1335840
  Погребнов А.М. Сатира Маяковского в борьбе за коммунистическую нравственность (20-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Погребнов А.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 26л.
1335841
  Степанов Н. Сатира Михаила Булгакова в контексте русской сатиры ХIХ-І половины ХХ веков / Н. Степанов. – Винница : Універсум, 1999. – 281с. – ISBN 966-7199-56-8
1335842
  Луньо Є. Сатира на московських загарбників у повстанських колядах // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 364-372. – ISBN 978-617-7235-56-8
1335843
  Терсимонов С. Сатира на полмира : книга стихов / Сергей Терсимонов. – Київ : Стилос, 2013. – 197, [1] с., [1] л. портр. – ISBN 978-966-2399-21-9
1335844
  Нишнианидзе Г.Д. Сатира на службе революции : Автореф... канд. филол.наук: / Нишнианидзе Г. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1335845
  Мінчин Б.М. Сатира на службі комунізму. / Б.М. Мінчин. – К., 1964. – 203с.
1335846
  Луньо Є. Сатира на Сталіна у повстанських колядках // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 5-28
1335847
  Жук А.А. Сатира натуральной школы / А.А. Жук. – Саратов, 1979. – 233 с.
1335848
  Ефимов Б.Е. Сатира не без юмора / Б.Е. Ефимов. – Москва : Крокодил, 1963. – [48] с.
1335849
  Шевчук В.І. Сатира Петра Карваша / В.І. Шевчук. – К., 1969. – 152с.
1335850
  Афанасьев В.В. Сатира русских поэтов первой половины ХІХ в. : антология / В.В. Афанасьев. – Москва, 1984. – 255 с.
1335851
  Бушмин А.С. Сатира Салтыкова-Щедрина / А.С. Бушмин. – Москва-Л., 1959. – 644с.
1335852
  Горячкина М.С. Сатира Салтыкова-Щедрина / М.С. Горячкина. – М, 1965. – 238с.
1335853
  Горячкина М.С. Сатира Салтыкова-Щедрина / М.С. Горячкина. – 2-е изд. – М, 1976. – 240с.
1335854
  Горячкина М.С. Сатира Салтыкова-Щедрина и русская демократическая литература / М.С. Горячкина. – Москва, 1977. – 176с.
1335855
  Бушманд А.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. : Автореф... Доктора филол.наук: / Бушманд А.С.; Акад.наук СССР. – Л, 1959. – 59л.
1335856
  Глауберман А.М. Сатира Свифта. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глауберман А.М.; Мин-во высшего образования СССР. – Ташкент, 1950. – 10 с.
1335857
   Сатира своє діло робить : гуморески, байки, частівки. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 158 с.
1335858
  Гияси А М. Сатира Сеида Ашрафаддина Гусейни : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.06 / Гияси М.А,; АН АзССР. – Баку, 1975. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1335859
  Пільгук І.І. Сатира Т.Г.Шевченка / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 80с.
1335860
   Сатира ХІ-ХVІІ веков. – Москва, 1986. – 512с.
1335861
  Івакін Ю.О. Сатира Шевченка / Ю.О. Івакін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 336 с.
1335862
  Ивакин Ю.А. Сатира Шевченко / Ю.А. Ивакин. – Москва, 1964. – 352с.
1335863
  Ершов Сатира Щедрина и наша современность / Ершов, ЛФ. – Ленинград, 1953. – 31 с.
1335864
  Николаев Д. Сатира Щедрина и реалистический гротеск / Д. Николаев. – Москва : Художественная литература, 1977. – 357 с.
1335865
  Апт С. Сатира Ювенала : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Апт С.;. – Москва, 1950. – 11с.
1335866
  Ксенжепольская Л.П. Сатира Я.Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ксенжепольская Л.П.; Ин-тут мир. лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1960. – 16л.
1335867
  Гимадиев У.И. Сатира, её жанры и художественные средства / У.И. Гимадиев. – Уфа, 1980. – 92с.
1335868
   Сатира, юмор, лирика. – Москва, 1963. – 237с.
1335869
  Маяковский В.В. Сатира. / В.В. Маяковский. – Москва, 1953. – 176с.
1335870
  Маяковский В.В. Сатира. / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 79с.
1335871
   Сатира. Гумор : памфлети, гуморески, фейлетони. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 458 с.
1335872
  Косматенко А.Д. Сатира. Гумор. Лірика. / А. Д. Косматенко ; [упоряд. В. Лагода ; передм. Ю. Мушкетика. – Київ : Дніпро, 1981. – 280 с.
1335873
  Званцев С. Сатира. Юмор / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1963. – 427с.
1335874
  Франко І.Я. Сатири / І.Я. Франко. – Київ : ДВУ, 1924. – 90с. – (Селянська б-ка)
1335875
  Франко І.Я. Сатири : Свинська конституція. Звірячий бюджет / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1926. – 22с. – (Художня б-ка журн. "Рабичий" ; Ч. 2-а)
1335876
  Доманович Р. Сатири / Р. Доманович. – Сопье, 1957. – 237с.
1335877
  Рогозинський В. Сатири сивочолого чарівника // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-21.


  Згадка про творчу спадщину Саші Чорного
1335878
  Рогозинський В. Сатири сивочолого чарівника : згадка про творчу спадщину Саші Чорного // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-21
1335879
  Рогозинський В. Сатири сивочолого чарівника. Згадка про творчу спадщину Саші Чорного // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 8-9
1335880
  Кроткий Э.Я. Сатирик в космосе / Э.Я. Кроткий. – М, 1959. – 58с.
1335881
  Чернов А. Сатирик від Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 9


  До 150-річчя від дня народження Володимира Самійленка.
1335882
  Чернова А. Сатирик від Бога // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 12
1335883
  Милявский Б.Л. Сатирик и время / Б.Л. Милявский. – М : Советский писатель, 1963. – 304 с.
1335884
  Михалков С.В. Сатирик и сапер / С.В. Михалков. – Москва, 1980. – 64с.
1335885
  Перов Г.С. Сатирик смеется последним / Г.С. Перов. – Кишинев, 1963. – 151с.
1335886
   Сатирики мира в борьбе против империализма. – Москва
1. – 1985. – 47с.
1335887
   Сатирики мира в борьбе против империализма. – Москва
2. – 1985. – 79с.
1335888
   Сатирики на вахте. – Улан-Удэ, 1963. – 99с.
1335889
   Сатирики о спорте. – Москва : Советский художник, 1976. – [48] с.
1335890
   Сатирики о спорте. – Москва : Советский художник
Вып. 2. – 1980. – [48] с.
1335891
   Сатирики о спорте. – Москва : Советский художник
Вып. 3. – 1982. – [48] с.
1335892
   Сатирики об искусстве. – Москва : Советский художник, 1976. – [48] с.
1335893
  Семків Р. Сатирико-гумористичний дискурс Революції Гідності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 118-122. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1335894
  Рак В.Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стиля и литературная полемика их времени : Автореф... Канд.филол.наук: / Рак В.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1967. – 16л.
1335895
  Лазурский В.Ф. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона : Из истории английской журналистики XVIII века : в 2 т. / Владимир Лазурский. – 1909-1916. – Одесса : Эконом. тип.
Т. 1. – 1909. – XII, 379 с. – Отд. оттиск: Журнадл Министерства народного просвещения, 1916
1335896
  Таран Владимир Петрович Сатирико-юмористическое творчество В.И.Самийленко 1886-1907 годов (проблематика, жанровые особенности, принципы типизации) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Таран Владимир Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1335897
  Таран Владимир Петрович Сатирико-юмористическое творчество В.И.Самийленко 1886-1907 годов (проблематика, жанровые особенности, принципы типизации) : Дис... Канд. филолог.наук: 10.01.03 / Таран Владимир Петрович; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
1335898
  Ірванець О.В. Сатирикон - ХХІ / Олександр Ірванець. – Харків : Фоліо, 2011. – 758, [6] с. – ISBN 978-966-03-5507-1
1335899
  Петроний Т.А. Сатирикон / Т.А. Петроний. – Москва, 1969. – 234с.
1335900
  Петроний Т.А. Сатирикон / Т.А. Петроний. – М., 1990. – 235с.
1335901
  Петроний Арбитр Сатирикон. Метаморфозы / Петроний Арбитр, Апулей. – Москва : Правда, 1991. – 400с. – ISBN 5-253-00374-6
1335902
  Рубинштейн Татьяна Соломоновна Сатиристическая комедия Фильдинга : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Татьяна Соломоновна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.ленина. – Москва, 1954. – 16л.
1335903
   Сатиристические журналы 1905-1907 гг. в фондах научной библиотеки Томского университета: Каталог. – Томск, 1988. – 42с.
1335904
  Мазрухо М.Б. Сатирическая азбука для детей, ставших взрослыми : стихи / М.Б. Мазрухо, Б.Н. Тимофеева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 32 с.
1335905
  Гольцов Д.Д. Сатирическая графика Бориса Широкорада / Д.Д. Гольцов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1970. – 36 с.
1335906
   Сатирическая графика художников Татарии. – Москва : Министерство культуры ТАССР, 1963. – 14, [18] с.
1335907
  Ямпольский И.Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. / И.Г. Ямпольский. – М., 1964. – 624с.
1335908
   Сатирическая повесть 20-годов. – Минск, 1990. – 588с.
1335909
  Березина С.Н. Сатирическая поэзия А.К.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Березина С.Н.; Моск.гос. пед.ин-т. – М, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1335910
  Кулешов Ф.И. Сатирическая поэзия Н.А.Некрасова / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1954. – 36 с.
1335911
  Демченко Е.П. Сатирическая пресса Украины 1905-1907 гг. / Е.П. Демченко. – К., 1980. – 147с.
1335912
  Якимович Т.К. Сатирическая пресса французкой республиканской демократии 1830-1835 гг. / Т.К. Якимович. – Киев : Издательство Киевского университета, 1961. – 183 с.
1335913
  Рычкова Г.П. Сатирическая проза в русской журналистике 1755-1774 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Рычкова Г.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1978. – 20л.
1335914
  Киенко И.А. Сатирическая проза М.Спарк : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Киенко И.А.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1984. – 24л.
1335915
  Киенко И.А. Сатирическая проза Мюриэл Спарк : [монография] / И.А. Киенко, АН Укр. ССР, Ин-т лит. – Киев : Наукова думка, 1987. – 236 с. – (Литературоведение)
1335916
  Симкин Я.Р. Сатирическая публицистика / Я.Р. Симкин. – Ростов -на-Дону, 1976. – 174с.
1335917
  Саидов А.Ш. Сатирическая публицистика в периодической печати / А.Ш. Саидов. – Ташкент, 1986. – 77с.
1335918
  Саидов Ариф Шарипович Сатирическая публицистика в узбекской советской периодической печати : Автореф... д-ра филологич.наук: 10.01.01 / Саидов Ариф Шарипович; МГУ. – М., 1979. – 38л.
1335919
  Смирнов С.В. Сатирическая россыпь / С.В. Смирнов. – Москва, 1964. – 32с.
1335920
  Матвиенко П.М. Сатирическая смесь / П.М. Матвиенко. – Владивосток, 1959. – 31с.
1335921
  Швецов С.А. Сатирическая смесь. / С.А. Швецов. – М, 1957. – 48с.
1335922
  Толстов Е.П. Сатирические жанры в творчестве Маяковского / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1972. – 36 с.
1335923
  Гусарова И.И. Сатирические жанры в творчестве поэта-демократа Д.Д.Минаева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гусарова И.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1335924
  Ершов Л.Ф. Сатирические жанры русской советской литературы / Л.Ф. Ершов. – Л : Наука, 1977. – 282 с.
1335925
   Сатирические журналы 1905-1907 годов: Каталог коллекции. – Одесса, 1980. – 24 с.
1335926
  Ахундов Н.Ф. Сатирические журналы Азербайджана (1906-1920 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ахундов Назим Фаррух оглы ; АН АзССР, Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1965. – 72 с.
1335927
  Ахундов Н.Ф. Сатирические журналы Азербайджана (1906-19250 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ахундов Назим Фаррух оглы ; АН АзССР, Ин-т лит-ры и языка им. Низами. – Баку, 1965. – 72 с.
1335928
  Месяцев Г.И. Сатирические журналы М.Д.Чулкова и Ф.А.Эмина : автореф. дис. .... канд. филол. наук: / Месяцев Г.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1335929
   Сатирические журналы Н.И. Новикова. – Москва-Л., 1951. – 616с.
1335930
   Сатирические журналы России периода революции 1905-1907 гг. : Каталог коллекции ЦНБ АН УССР. – Киев, 1976. – 48 с.
1335931
  Ямпольский И.Г. Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. / И.Г. Ямпольский. – Ленинград : ленинградский университет, 1973. – 168с.
1335932
  Щеблыкин И.П. Сатирические мотивы и образы в творчестве И.С.Тургенева : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеблыкин И.П.; Моск.ордена Ленина и Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1958. – 17л.
1335933
  Яковлева Н.С. Сатирические новеллы / Н.С. Яковлева. – Л., 1977. – 128с.
1335934
  Яковлева Нелли Сергеевна Сатирические новеллы Азиза Несина (50-е годы ХХ века) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.06 / Яковлева Нелли Сергеевна; ЛГУ. Восточный фак-т. – Л., 1972. – 19л.
1335935
  Трайнин В.Я. Сатирические образы в русской музыке / В.Я. Трайнин. – Л, 1956. – 128с.
1335936
  Медянцев М.П. Сатирические образы произведений Теккерея первого периода творчества / М.П. Медянцев. – Ярославль, 1959. – 63с.
1335937
  Ларра М.Х. Сатирические очерки : перев. с испанского / М.Х. Ларра. – Москва : Художественная литература, 1956. – 435 с.
1335938
  Никольская Л.И. Сатирические очерки Дугласа Джеррольда : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Л. И.; ЛГУ. – Л., 1955. – 12л.
1335939
  Панченко Н.Т. Сатирические пьесы В.В.Маяковского "Клоп" и "Баня". : Автореф... канд. филолог.наук: / Панченко Н.Т.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 16л.
1335940
  Свербилова Татьяна Георгиевна Сатирические пьесы Маяковского и структура драматического действия в современной советской комедии : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Свербилова Татьяна Георгиевна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.177-202
1335941
  Сейфеддин А. Сатирические рассказы / Алиага-оглы Сейфеддин ;. – Баку : Азернешр, 1959. – 114 с.
1335942
  Лу Синь Сатирические рассказы / Лу Синь. – М., 1964. – 194с.
1335943
  Курбанов Шихали Курбан оглы Сатирические рассказы / Курбанов Шихали Курбан оглы. – Баку : Азернешр, 1968. – 39 с.
1335944
  Салманова Заира Билал кызы Сатирические рассказы в журнале "Кирпи" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Салманова Заира Билал кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1975. – 47л. – Бібліогр.:с.47
1335945
  Левина Л.С. Сатирические рассказы, очерки, памфлеты М. Горького (1892-1907 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. тиор. лит. и искусс. – М., 1955. – 16л.
1335946
  Салтыков-Щедрин Сатирические романы и сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1987. – 510с.
1335947
  Анджапаридзе Г.А. Сатирические романы Эвелина Во : Автореф. дис. .... канд. филол. наук : 10.01.05 / Анджапаридзе Георгий Андреевич ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1973. – 25 с. – Библиогр.: Билиогр.: с. 25
1335948
  Швецов С.А. Сатирические стихи / С.А. Швецов. – Москва, 1955. – 103с.
1335949
  Фидлер Ю.В. Сатирические стихи / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1956. – 80 с.
1335950
  Гейне Г. Сатирические стихи / Г. Гейне. – Москва, 1956. – 47с.
1335951
  Галкин Л.А. Сатирические стихи / Л.А. Галкин. – Харьков, 1956. – 94с.
1335952
  Тимофеев Б.Н. Сатирические стихи : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – М. : Правда, 1956. – 47 с.
1335953
  Благов Ю.Н. Сатирические стихи / Ю.Н. Благов ; [ил. Е.Г. Горохов]. – Москва : Советский писатель, 1957. – 94 с. : ил.
1335954
  Гранов В.И. Сатирические стихи / В.И. Гранов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 96с.
1335955
  Маршак С.Я. Сатирические стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1958. – 64с.
1335956
  Маршак С.Я. Сатирические стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1959. – 240с.
1335957
  Законов И.П. Сатирические стихи / И.П. Законов. – Алма-Ата, 1960. – 95с.
1335958
  Гаврилов Л.Н. Сатирические стихи / Л.Н. Гаврилов. – Л., 1961. – 89с.
1335959
   Сатирические стихи. – Киров, 1961. – 16с.
1335960
   Сатирические стихи. – Л., 1962. – 139с.
1335961
   Сатирические стихи. – Москва : Художественная литература, 1964. – 159с.
1335962
  Маршак С.Я. Сатирические стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1964. – 190с.
1335963
  Забинков Ю.С. Сатирические стихи Маяковского / Ю.С. Забинков. – Ленинград, 1958. – 40 с.
1335964
  Швецов С.А. Сатирические стихи. / С.А. Швецов. – М, 1950. – 58с.
1335965
  Масс В.З. Сатирические стихи. / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1953. – 56с.
1335966
  Масс В.З. Сатирические стихи. / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1954. – 100с.
1335967
  Тимофеев Б.Н. Сатирические стихи. / Б.Н. Тимофеев. – М., 1956. – 47с.
1335968
  Швецов С.А. Сатирические стихи. / С.А. Швецов. – М, 1971. – 191с.
1335969
  Тлеужанов М.М. Сатирические традиции Абая в казахской литературе ХХ века (1905-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тлеужанов М.М.; АН КазССР. Ин-т языка и лит. – Алма-Ата, 1956. – 12л.
1335970
  Азанов Владимир Иванович Сатирические формы публицистики А.И.Герцена в "Колоколе" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Азанов Владимир Иванович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 24л.
1335971
   Сатирический вестник
1. – 1790. – Видання старою орфографією
1335972
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 1. – 1790. – 131 с.
1335973
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 2. – 1790. – 142 с.
1335974
   Сатирический вестник
2. – 1790. – Видання старою орфографією
1335975
   Сатирический вестник
5. – 1790. – Видання старою орфографією
1335976
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 5. – 1790. – 103 с.
1335977
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 6. – 1790. – 100 с.
1335978
   Сатирический вестник
6. – 1790. – Видання старою орфографією
1335979
   Сатирический вестник
7. – 1791. – Видання старою орфографією
1335980
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 7. – 1791. – 96 с.
1335981
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 8. – 1791. – 92 с.
1335982
   Сатирический вестник
8. – 1791. – Видання старою орфографією
1335983
   Сатирический вестник. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Ч. 9. – 1792. – 104 с.
1335984
   Сатирический вестник, удобоспособствующий разглаживать наморщенное чело старичков, забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочаго состояния людей : Писанный небывалого года, неизвестного месяца, несведомого числа, незнаемым сочинителем. – [Изд. Н.И. Страхова]. – Москва : В Университетской типографии, у В. Осокоркова
[Ч. 2]. – 1790. – 103 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір На титул. арк.- заставка, кінцівка
1335985
   Сатирический вестник, удобоспособствующий разглаживать наморщенное чело старичков, забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков прочаго состояния людей : Писанный небывалого года, неизвестного месяца, несведомого числа, незнаемым сочинителем. В 2-х частях. – Москва : В Университетской типографии, у В. Окорокова
Часть I, Часть ІІ. – 1790. – 131,142с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На титул. арк.- видав. марка, заставка
1335986
  Чапек Карел Сатирический детектив. / Чапек Карел. – Москва, 1987. – 429с.
1335987
  Зеньков А.Н. Сатирический жанр в римской литературе // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 59
1335988
  Агаев И.М. Сатирический журнал "Занбур" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агаев И.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 27 с.
1335989
  Лебедева Г.М. Сатирический журнал "Искра" / Г.М. Лебедева. – М., 1959. – 86с.
1335990
  Рагимов А.С. Сатирический журнал "Кирпи" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Рагимов А.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 32 с.
1335991
  Агаев И.М. Сатирический журнал "Молла Насредин" и проблемы идейно-художественного развития азербайджанской литературы начала 20 века. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.03 / Агаев И.М.; АН АзССР. – Баку, 1983. – 54л.
1335992
  Иванов В.М. Сатирический патруль / В.М. Иванов. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 90 с.
1335993
  Жук А.А. Сатирический роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Современная идилия" / А.А. Жук. – Саратов, 1958. – 138с.
1335994
  Алиев Н.И. Сатирическим глазом / Н.И. Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1963. – 84 с.
1335995
  Татаринцев А.Г. Сатирическое воззвание к возмущению / А.Г. Татаринцев. – Саратов, 1965. – 92с.
1335996
  Татаринцев А.Г. Сатирическое воззвание к возмущению. (Проблемы сатиры в творчестве Радищева) : Автореф... канд. филол.наук: / Татаринцев А.Г.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л.
1335997
  Неуважный Ф.И. Сатирическое изображение буржуазных дипломатов и политиков в произведениях В.Маяковского 1922-1923 гг. / Ф.И. Неуважный. – 3-26с.
1335998
  Ганиева Р.К. Сатирическое творчество Г.Тукая / Р.К. Ганиева. – Казань, 1964. – 84 с.
1335999
  Смирнов С.В. Сатиричинки : сатира и юмор / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 303 с.
1336000
  Смирнов С.В. Сатиричинки / С.В. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 382с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,