Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1335001
  Мейлах Б.С. "...сквозь магический кристалл..." / Б.С. Мейлах. – Москва, 1990. – 398с.
1335002
  Тримбач С. "Сквозь грозы сияло нам солнце свободы..." // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Антирадянський фільм Андрєя Кончаловського, сина автора слів гімну СРСР Сєргєя Михалкова і брата захисника редутів Путінської Росії Нікіти Михалкова.
1335003
  Кабанов А. "Сквозь натяжные потолки…" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 66-73. – ISSN 0131-8136
1335004
  Сапаров А.В. "Скворцы " перелетают Ладогу / А.В. Сапаров. – М, 1960. – 120с.
1335005
  Сапаров А.В. "Скворцы " перелетают Ладогу / А.В. Сапаров. – 2-е изд. – М, 1974. – 158с.
1335006
  Галата Я. "Скелети у шафі" державного бюро розслідувань // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 2


  "Одним із найскандальніших політичних епізодів тижня, що минає, поза всякі сумніви, можна вважати недавній брифінг першого заступника голови Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова. Постаті, навколо якої уже днів десять точаться палкі ...
1335007
  Попов А.И. "Скифская война" 1812 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45-64. – ISSN 0869-5687
1335008
  Голобородько В. "Скільки було обдурених надій" : Двадцять листів до Віталія Абліцова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 160-190. – ISSN 0130-1608


  Двадцять листів до Віталія Абліцова
1335009
  Пусиннікова І. "Скільки вона коштує, не в змозі оцінити жоден бухгалтер" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 26 (579), 1 липня 2021. – С. 46-50


  Станіслав Потоцький у Софіївці влаштовував гуляння на Івана Купала.
1335010
  Мельник О. "Скільки ми за життя натерпілися!.." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 226-233. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає український художник.
1335011
  Куштан Д.П. "Скільки років Черкасам?": неолублікований спадок Михайла Пономаренка // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 49-54
1335012
  Неживий О. "Скільки сили я там положив!" : Роки життя Бориса Грінченка на Луганщині // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 117-120
1335013
   "Скількі років навчався, стільки відпрацюй у державному секторі" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 червня (№ 116)


  Саме таким буде принцип "Президентського університету", концепцію якого затвердив уряд.
1335014
  Васильєва К.П. "Складівниця української мови": словник складів від О. Різниківа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 141-145. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1335015
  Коперльос Р.Ю. "Складність" тлумачення художнього твору // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 87-89
1335016
   "Складові сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – С. 1-8
1335017
  Степаненко Н. "Сковорода - це все-таки людина-загадка..." : за сторінками "Щоденників" Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 80-84.
1335018
  Дзюбенко-Мейс "Сковорода" : поема // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 5-26. – ISSN 08-68-4790-1
1335019
  Кремінь Т. "Сковорода" Павла Тичини: ознаки жанру і наративна природа поеми-симфонії // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 34-38


  У статті вказано на специфічні особливості першого варіатну поеми-симфонії "Сковорода" П. Тичини.
1335020
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 11-15
1335021
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 15-16
1335022
  Ивановский Б.Г. "Сколково" - инновационный прорыв или кормушка для "реформаторов?" // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 75-93. – ISSN 1998-1791
1335023
   [Складка] : Альманах pоку божого 1887-го / Споpудыв [уклад.] Вл. Александpов. – (Харків) : [Друк. Адольфа Дарре]
[ N 1]. – 1887. – 223 c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 102449 дефектний без обклад. та тит.стор.


  Авт. пpозових і поет. твоpів: В.С. Александpов, К.О. Білиловський, П.Н. Річицький, В. Річицький, В.І. Самійленко, Л. Пеpейма, М.М. Шамpаєв, А. Hавpоцький, Я.В. Жаpко, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Чужинець [К.О. Білиловський], Г. Баpвінок, Гомеp, М.Ю. ...
1335024
  Хараламбідіс К. [Склепіння / Кіріякос Хараламбідіс. – 2-е вид. – Афіни : Агра, 1998. – 65 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-252-2
1335025
  Cistyak D. [Скляна зоря] : [вибр. твори] / Dmitri Cistyak. – Baki : [Державний центр перекладу Азербайджану], 2020. – 88 s. : портр. – Частину бібліогр. опису здійснено укр. мовою. – ISBN 978-9952-531-21-3


  У пр. №1732049 напис: Читачам рідної Наукової Бібліотеки імені Михайла Максимовича - від автора - з повагою. 23.11.22 р. Підпис
1335026
   [Скляренко Євген Тимофійович] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 3 (90). – С. 87-87. – ISSN 0132-2486


  "...18 листопада 2016 р. на 93-му році пішов з життя відомий і видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки України Скляренко Євген Тимофійович."
1335027
  Конецкий В.В. Сквозняк : рассказы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1957. – 170 с.
1335028
  Кыдырбекулы Б. Сквозняк в ушах : рассказы / Балгабек Кыдырбекулы; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 247 с.
1335029
  Кекова С. Сквозняк иного мира // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1335030
  Штейн Б.С. Сквозняки / Б.С. Штейн. – Таллин, 1969. – 136с.
1335031
  Нарбикова В. Сквозь : проза: роман / окончание. Начало в №10. 2011 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 11 (670). – С. 54-60. – ISSN 0132-2036
1335032
  Вацуро В.Э. Сквозь "умственные плотины" / В.Э. Вацуро, М.И. Гиллельсон. – Москва : Книга, 1972. – 319 с.
1335033
  Вацуро В.Э. Сквозь "умственные плотины" / В.Э. Вацуро, М.И. Гиллельсон. – Москва : Книга, 1986. – 381 с.
1335034
  Асоян Б.Р. Сквозь 300 лет - от Кейпа до Трансааля: штрихи к портрету Южной Африки / Б.Р. Асоян. – Москва : Новости, 1991. – 428 с.
1335035
  Абовин-Егидес Сквозь ад : В поисках третьего пути / Петр Абовин-Егидес ; [послесл. З. Апресяна]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 366, [1] с.
1335036
  Мухопад В.И. Сквозь барьеры протекционизма / В.И. Мухопад. – Москва, 1988. – 142с.
1335037
  Августынюк А. Сквозь блокаду : записки железнодорожника / Александр Августынюк. – Ленинград : Лениздат, 1945. – 143 с.
1335038
  Гологинков Г. Сквозь блокаду / Г. Гологинков. – София, 1966. – 232с.
1335039
  Рязанцев В. Сквозь броню / В. Рязанцев. – Н, 1938. – 203с.
1335040
  Джалиль М. Сквозь бури : избранные стихи и поэмы / М. Джалиль. – Москва : Советская Россия, 1986. – 367 с.
1335041
  Левкович-Маслюк Сквозь бури времени / Левкович-Маслюк. – Днепропетровск, 1990. – 190с.
1335042
  Видрашку Ф.К. Сквозь бурю : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. А.Лисовицкой. – Кишинев : Картя молдовенскэ, 1959. – 231 с.
1335043
  Видрашку Ф.К. Сквозь бурю : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. А.Лисовицкой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 221 с.
1335044
  Видрашку Ф.К. Сквозь бурю : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. А.Лисовицкой. – 3-е изд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 220 с.
1335045
  Нерис Саломея Сквозь бурю : [стихи : перевод] / Саломея Нерис ; [сост.: Д. Юделявичюс ; ил.: А. Макунайте]. – Вильнюс : Vaga, 1974. – 247 с. : 1 л. портр. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1335046
  Сейтназаров Г.Д. Сквозь бурю : повесть / Галым Сейтназаров ;. – Москва : Детская литература, 1976. – 96 с.
1335047
  Игнатов Р. Сквозь бурю / Игнатов Р. – Москва, 1988. – 406 с.
1335048
   Сквозь бурю времени .. – Кишинев, 1979. – 394с.
1335049
  Кугультинов Д.Н. Сквозь века : стихи и по"эма / Д.Н. Кугультинов. – Москва : Правда, 1968. – 32 с.
1335050
  Сериккалиева Э. Сквозь века / Э. Сериккалиева. – Алма-Ата, 1974. – 140с.
1335051
   Сквозь века : народи Крыма. – Симферополь : Крымская Академия гуманитарных наук. – (Народы Крыма)
Вып. 2. – 1996. – 87, [1] с. – Прилож. к журн. "Крымский контекст"
1335052
  Пеньковский Л.М. Сквозь века и годы. / Л.М. Пеньковский. – Ташкент, 1960. – 326с.
1335053
  Доброленская Ю.Г. Сквозь вековой туман / Ю.Г. Доброленская. – М., 1977. – 264с.
1335054
  Куклин Г.О. Сквозь ветер / Г.О. Куклин. – Иркутск, 1990. – 446с.
1335055
  Лисянский М.С. Сквозь ветры беспокойные / М.С. Лисянский. – Москва : Воениздат, 1974. – 192с.
1335056
  Бирюков Н.З. Сквозь вихри враждебные : трилогия / Н.З. Бирюков. – Київ : Художня література, 1963. – 635с.
1335057
  Бирюков Н.З. Сквозь вихри враждебные / Н.З. Бирюков. – Москва, 1964. – 807с.
1335058
  Бирюков Н.З. Сквозь вихри враждебные / Н.З. Бирюков. – Киев : Радянська школа, 1982. – 559с.
1335059
   Сквозь волшебное кольцо. – М., 1987. – 479с.
1335060
   Сквозь волшебное кольцо. – М., 1988. – 479с.
1335061
  Журавлева В.Н. Сквозь время / В.Н. Журавлева. – М., 1960. – 238с.
1335062
  Куприяновский П.В. Сквозь время / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1972. – 223с.
1335063
  Куприяновский П.В. Сквозь время / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1972. – 223с.
1335064
  Коган А.Г. Сквозь время / А.Г. Коган. – Москва, 1973. – 64 с.
1335065
  Белова Л.И. Сквозь время : очерки истории советской кинодраматургии / Л.И. Белова ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1978. – 343 с.
1335066
  Яковлев Е.В. Сквозь время и расстояние / Е.В. Яковлев. – М, 1984. – 240с.
1335067
   Сквозь время.. – М., 1964. – 214с.
1335068
  Амир-Бабенко Сквозь время. Взгляд из XXI-го века : рассказы / Светлана Амир-Бабенко. – Вена : Инновация, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-8676-60-4
1335069
   Сквозь время.... – Москва, 1968. – 286с.
1335070
  Марголис Ю.Д. Сквозь время... Документальные очерки. / Ю.Д. Марголис, В.И. Сандлер. – Москва, 1968. – 287с.
1335071
  Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду : Дневник военного корреспондента / П.Н. Лукницкий. – Москва : Воениздат, 1975. – 477с.
1335072
  Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду / П.Н. Лукницкий. – Л., 1978. – 575с.
1335073
  Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду / П.Н. Лукницкий. – Л., 1988. – 719с.
1335074
  Богданов И. Сквозь годы / И. Богданов. – Калуга, 1958. – 55с.
1335075
  Исаков Д. Сквозь годы / Д. Исаков. – М, 1959. – 32с.
1335076
  Рождественский И.Д. Сквозь годы / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1961. – 366с.
1335077
  Еремин Д.И. Сквозь годы / Д.И. Еремин. – М., 1962. – 267с.
1335078
  Галавач П. Сквозь годы : роман / П. Галавач; пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Минск : Беларусь, 1965. – 416 с.
1335079
  Грядовкин В.Д. Сквозь годы / В.Д. Грядовкин. – Минск : Мастацкая литература, 1976. – 78 с.
1335080
  Грачев Н.А. Сквозь годы / Н.А. Грачев. – Саратов, 1980. – 95с.
1335081
  Жуков И.И. Сквозь годы / И.И. Жуков. – Москва, 1981. – 47с.
1335082
  Шехтер М.А. Сквозь годы / М.А. Шехтер. – Москва, 1986. – 160с.
1335083
  Бибик А.П. Сквозь годы и бури / А.П. Бибик. – Ставрополь, 1975. – 416с.
1335084
  Полухин Ю.Д. Сквозь годы и горы. / Ю.Д. Полухин. – М., 1981. – 256с.
1335085
  Исаков С.Г. Сквозь годы и расстояния / С.Г. Исаков. – Таллин, 1969. – 328с.
1335086
  Скориков Г.П. Сквозь годы и расстояния. / Г.П. Скориков. – Львов, 1990. – 397с.
1335087
  Сахнин А.Я. Сквозь годы мчась... / А.Я. Сахнин. – Москва, 1959. – 143с.
1335088
  Одинцова Л.В. Сквозь годы световые : Стихи и поэмы / Л.В. Одинцова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 78с.
1335089
  Соколов А.И. Сквозь годы. / А.И. Соколов. – Смоленск, 1955. – 116с.
1335090
  Фаттах Т.Ф. Сквозь годы. : стихи / Тимур Фаттах;.пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 67 с.
1335091
  Черепанов Д.Ф. Сквозь годы. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1982. – 270с.
1335092
  Лесницкая З.Л. Сквозь годы... / З.Л. Лесницкая. – Л., 1992. – 143с.
1335093
  Кузнецов В.Н. Сквозь годы: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1977. – 190с.
1335094
  Тенякшев К.А. Сквозь грозные годы / К.А. Тенякшев. – Ташкент, 1975. – 191с.
1335095
  Тойкка Э.В. Сквозь грозовые годы : воспоминания / Э.В. Тойкка. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 160 с.
1335096
  Казанский В.И. Сквозь грозы / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 512 с.
1335097
  Гарикули М. Сквозь грозы : повести и рассказы / М. Гарикули; авториз. пер. с груз. В.Мдивани. – Москва : Советский писатель, 1960. – 236 с.
1335098
  Людников И.И. Сквозь грозы / И.И. Людников. – Донецк, 1970. – 166с.
1335099
  Людников И.И. Сквозь грозы / И.И. Людников. – 2-е изд. – Донецк, 1973. – 160с.
1335100
   Сквозь грозы и бури.. – Х., 1969. – 199с.
1335101
  Зенкевич М.А. Сквозь грозы лет / М.А. Зенкевич. – Москва : Художественная литература, 1962. – 222 с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
1335102
  Горбунов А.М. Сквозь даль веков / А.М. Горбунов. – Москва : Книга, 1975. – 384 с.
1335103
  Симанович Д. Сквозь даль времен / Д. Симанович. – Минск, 1984. – 174с.
1335104
  Спасенко К.Ф. Сквозь даль годов / К.Ф. Спасенко. – Донецк, 1969. – 243с.
1335105
  Туркин В.Н. Сквозь джунгли Непала / В.Н. Туркин. – Москва, 1964. – 207с.
1335106
  Павлович Н.А. Сквозь долгие годы / Н.А. Павлович. – М., 1977. – 254с.
1335107
  Мальков Д.К. Сквозь дым и пламя / Д.К. Мальков. – М., 1966. – 192с.
1335108
  Мальков Д.К. Сквозь дым и пламя / Д.К. Мальков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1970. – 223с.
1335109
  Язвицкий В.И. Сквозь дым костров. / В.И. Язвицкий. – Москва, 1943. – 210с.
1335110
  Прибытков В.С. Сквозь жар души / В.С. Прибытков. – М, 1968. – 136с.
1335111
  Некрасов С.М. Сквозь жар души, сквозь хлад ума / С.М. Некрасов. – Л, 1987. – 187с.
1335112
   Сквозь завесу времени.. – Магадан, 1971. – 159с.
1335113
  Кэрролл Л. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Л. Кэрролл. – Москва, 1986. – 396с.
1335114
  Федоров В.И. Сквозь испытания / В.И. Федоров. – Киев, 1958. – 295с.
1335115
  Воскресенская З.И. Сквозь ледяную мглу / З.И. Воскресенская. – Москва, 1964. – 119с.
1335116
  Воскресенская З.И. Сквозь ледяную мглу / З.И. Воскресенская. – Красноярск, 1987. – 32с.
1335117
  Воскресенская З.И. Сквозь ледяную мглу. - Встреча. - Утро / З.И. Воскресенская. – Москва, 1969. – 432с.
1335118
  Панов В.А. Сквозь лес и степь / В.А. Панов. – Москва, 1967. – 360с.
1335119
  Крапчан Б. Сквозь ливень дней / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1973. – 72с.
1335120
  Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу : сборник статей. – Ленинград : Academia, 1924. – 279 c.
1335121
  Яковлев А.С. Сквозь льды : Повести о полярном иследователе / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191с.
1335122
  Фетисов А.П. Сквозь льды и тайгу. / А.П. Фетисов. – Владивосток, 1968. – 72с.
1335123
  Пушкин А.С. Сквозь магический кристалл / А.С. Пушкин. – Минск, 1982. – 143с.
1335124
  Яновский-Максимов Сквозь магический кристалл... / Яновский-Максимов. – М, 1975. – 254с.
1335125
  Маневич И.М. Сквозь магический кристалл... / И.М. Маневич. – Москва, 1977. – 86 с.
1335126
  Грачев А.М. Сквозь мартовские снега / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1975. – 304 с.
1335127
  Самсонс В.П. Сквозь метели : воспоминания : документы, коммент. / В.П. Самсонс. – Рига, 1985. – 205с.
1335128
  Волков В.С. Сквозь метель / В.С. Волков. – Ярославль, 1968. – 128с.
1335129
  Маковский А.А. Сквозь морскую блокаду / А.А. Маковский. – М., 1970. – 83с.
1335130
   Сквозь мракобесие : Корреспондении из Южной Кореи.. – Пхеньян, 1987. – 112с.
1335131
  Волынский Л.Н. Сквозь ночь / Л.Н. Волынский. – Москва, 1974. – 760с.
1335132
  Токарев Л.Ш. Сквозь огненное кольцо : документальня повесть / Л.Ш. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 158 с.
1335133
   Сквозь огненные вихри / Григоренко, Кочерга, А.П. Евдокимов, П.Н. Кузьменко. – Москва : Военное издательство, 1987. – 287 с.
1335134
  Рогачевский Г.А. Сквозь огненные штормы: записки командира торпедного катера / Г.А. Рогачевский. – К., 1987. – 140с.
1335135
  Николаева Г.Е. Сквозь огонь / Г.Е. Николаева. – Л., 1946. – 60с.
1335136
  Падерин И.Г. Сквозь огонь / И.Г. Падерин. – М, 1954. – 180с.
1335137
  Гаглоев Н.Д. Сквозь огонь / Н.Д. Гаглоев. – Сталинири, 1957. – 480с.
1335138
  Тордуа В.Д. Сквозь огонь / Владмир Тордуа ; пер. с груз. М.Гольвы. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 108с.
1335139
  Личак Н.К. Сквозь огонь / Н.К. Личак. – М., 1969. – 175с.
1335140
  Тябут Д.В. Сквозь огонь / Д.В. Тябут. – 3-е изд. – Минск, 1979. – 366с.
1335141
  Яковлев А.Е. Сквозь огонь / А.Е. Яковлев. – Казань, 1985. – 206с.
1335142
  Шитиков Н.Ф. Сквозь огонь / Н.Ф. Шитиков. – М, 1987. – 167с.
1335143
  Тлеков Ж. Сквозь огонь войны : роман / Жарден Тлеков; авториз. пер. с каз. К.Кешина. – Алма Ата : Жазушы, 1979. – 192 с.
1335144
  Григулис А.П. Сквозь огонь и воду : рассказы / А.П. Григулис; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1947. – 122 с.
1335145
  Рахмат А. Сквозь огонь и дым / А. Рахмат. – Ташкент, 1980. – 168 с.
1335146
  Радомирский С. Сквозь огонь и пули : (Воспоминания коммуниста-подпольщика) / С. Радомирский. – Издательство политической литературы. – Москва, 1965. – 128 с.
1335147
  Имшенецкий Н.И. Сквозь огонь прошедшие / Н.И. Имшенецкий. – М., 1983. – 77с.
1335148
  Косович С.С. Сквозь отроги семи хребтов / С.С. Косович, А.М. Филимонов. – Москва, 1984. – 160с.
1335149
   Сквозь пелену тумана : рассказы ; пер. с перс. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
1335150
  Гнедин В.А. Сквозь пламя / В.А. Гнедин. – Л, 1960. – 224с.
1335151
  Новиков В.И. Сквозь пограничные заставы : (Об изд. и распространении газеты "Искра") / В.И. Новиков. – М., 1990. – 361с.
1335152
  Нерис С. Сквозь посвист пуль : стихи / С. Нерис. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 28 с.
1335153
  Фриш С.Э. Сквозь призму времени / С.Э. Фриш. – Москва : Политиздат, 1992. – 430 с.
1335154
  Александров В.П. Сквозь призму детства : о совецкой многонациональной литературе 70-80-х гг. для дошкольников и младших школьников / В.П. Александров. – Москва : Детская литература, 1988. – 173 с.
1335155
  Камынин И.Г. Сквозь призму запросов: (Методол. и социал. аспекты проблемы личности и ее потребностей). / И.Г. Камынин, Ю.С. Борцов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 166с.
1335156
  Флор С.М. Сквозь призму полувека / С.М. Флор. – М, 1986. – 224с.
1335157
  Липин С.А. Сквозь призму чувств: О лир. прозе. / С.А. Липин. – М., 1978. – 288с.
1335158
  Булгаков А.Н. Сквозь пургу / А.Н. Булгаков. – М., 1959. – 316с.
1335159
  Сигунов Н П. Сквозь пургу / Н П. Сигунов. – Ленинград, 1973. – 96с.
1335160
  Ретовский Л.О. Сквозь пургу и против волн / Л.О. Ретовский. – Ленинград, 1933. – 76с.
1335161
  Жуков В.С. Сквозь радугу / В.С. Жуков. – Иваново, 1958. – 127с.
1335162
  Бурмака Н.П. Сквозь радугу стакана / Н.П. Бурмака. – Черкаси : Брама, 2002. – 52с. – ISBN 966-8021-05-3
1335163
  Пустынцев Н.П. Сквозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1966. – 200 с.
1335164
  Любаев П.К. Сквозь свинцовые вихри : стихи / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1969. – 60 с.
1335165
  Побожий А.А. Сквозь северную глушь / А.А. Побожий. – М., 1978. – 318с.
1335166
  Маусхардт Филипп Сквозь Сен-Готард : Техника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 86-102 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1335167
  Рутько А.И. Сквозь сердце / А.И. Рутько. – М, 1964. – 232с.
1335168
  Володарский Н.А. Сквозь серебряную стужу / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1967. – 96с.
1335169
  Люсый А.П. Сквозь символы. Диалектика символизации / десимволизации как фундаментальное основание прикладной культурологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.48-59. – ISSN 0042-8744
1335170
  Гиссен Л.Д. Сквозь смех и слезы чемпионов / Л.Д. Гиссен. – М., 1977. – 176с.
1335171
  Тримбач Сергей Сквозь стены // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-123. – ISSN 0130-6405


  Что происходит сегодня в укр. кино
1335172
  Хижняк А.Ф. Сквозь столетие / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1989. – 399 с.
1335173
  Фаткудинов З.М. Сквозь страх / З.М. Фаткудинов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 432с.
1335174
  Басина М.Я. Сквозь сумрак белых ночей : докум. повесть : [о Ф.М. Достоевском : для сред. и ст. возраста] / М.Я. Басина. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1979. – 231 с. : ил. – (По дорогим местам)
1335175
  Буренков М.И. Сквозь таежные дебри / М.И. Буренков. – М., 1958. – 83с.
1335176
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / В.К. Арсеньев. – Москва : Географиздат, 1949. – 387с.
1335177
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / В.К. Арсеньев. – Москва : Географиздат, 1950. – 404с.
1335178
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / Арсеньев В.К. – Москва : Мысль, 1966. – 142 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1335179
  Смирнов Н. Сквозь тайгу / Н. Смирнов. – Свердловск, 1969. – 32с.
1335180
  Маслаков А.С. Сквозь тайфун. Докум. повесть. / А.С. Маслаков. – М., 1969. – 139с.
1335181
  Рубин Сергей Сквозь тернии к разуму : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-123 : Іл.
1335182
  Васильева Е.Н. Сквозь толщу лет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1966. – 236с.
1335183
  Васильева Е.Н. Сквозь толщу лет : повести, очерки / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 592 с.
1335184
  Нинов А.А. Сквозь тридцать лет: Проблемы. / А.А. Нинов. – М. : Советский писатель, 1987. – 464 с.
1335185
  Демин Л.М. Сквозь туманы и штормы : (мореплаватель Воин Андреевич Римский-Корсаков) / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1986. – 206 с.
1335186
  Варно В.А. Сквозь тучи / В.А. Варно. – Минск, 1968. – 95с.
1335187
  Тихомолов Борис Ермилович Сквозь ураган / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1973. – 70с.
1335188
  Томан Н.В. Сквозь ураган. / Н.В. Томан. – М.-Л., 1953. – 120с.
1335189
  Земцова Юлия Сквозь шторм. С комфортом сквозь шторм // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1335190
  Репин Л.Б. Сквозь ярость бури / Л.Б. Репин. – Москва, 1983. – 304с.
1335191
  Репин Л.Б. Сквозь ярость бури / Л.Б. Репин. – Москва, 1988. – 304с.
1335192
  Полетаев С.Е. Скворец №17 / С.Е. Полетаев. – М, 1982. – 175с.
1335193
  Шленский В.Н. Скворец на асфальте / В.Н. Шленский. – М., 1985. – 87с.
1335194
   Скворец.. – М., 1964. – 32с.
1335195
  Икрамов К.А. Скворечник, в котором не жили скворцы / К.А. Икрамов. – М., 1973. – 239с.
1335196
  Икрамов К.А. Скворечник, в котором не жили скворцы / К.А. Икрамов. – М., 1981. – 238с.
1335197
  Бек Т.А. Скворешники : стихи / Татьяна Бек. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 31 с. – (Молодые голоса)
1335198
  Круглов А.А. Скворцов-Степанов - атеист / А.А. Круглов. – Минск, 1974. – 127с.
1335199
  Викторов В.М. Скворцов-Степанов / В.М. Викторов, В.А. Куманев. – Москва, 1986. – 269,3с.
1335200
  Огородник І.В. Скворцов Іван Михайлович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 243-245. – ISBN 5-325-00792-0
1335201
  Короткий В.А. Скворцов Іван Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 90. – ISBN 966-06-0393-2
1335202
   Скворцов Іван Михайлович (1795-1863) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1335203
  Минаков В.И. Сквоьзь огненное небо / В.И. Минаков. – Хабаровск, 1989. – 175с.
1335204
  Булавин Л.А. Скейлинговая зависимость параметра порядка от температуры в системе полистирол-дейтеро-циклогексан / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Шилов // Математ.методы для исследования полимеров и биополимеров


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1335205
  Голохвастов Александр Иванович Скейлинговые свойства множественного рождения в элементарных и ядро-ядерных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Голохвастов Александр Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 16л.
1335206
  Булавін Л.А. Скейлінгове співвідношення для в"язкості поблизу порогу хімічного гелійутворення. / Л.А. Булавін, О.В. Чалий, В.Б. Іваницький // УФЖ, 1992. – №8
1335207
  Федчун Ю.Ю. Скейлінгові властивості нерівноважних станів активної м"якої речовини // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 342-352. – ISSN 1815-2910
1335208
  Храпатий С.В. Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на основі каолінів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Храпатий С.В.; МОіНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1335209
  Ребане Х. Скелет : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 100-103
1335210
  Талалай Л. Скелет / підготувала Т. Винник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 9
1335211
  Донцова Д. Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
1335212
  Астанин Л.П. Скелет приматов и человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Астанин Л.П. ; Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова, Из гос. естественно-научн. ин-та им. П.Ф. Лес. – Л., 1951. – 11 с.
1335213
  Бонч-Осмоловский Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба / Г.А. Бонч-Осмоловский ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 399 с. – (Палеолит Крыма ; Вып. 3)
1335214
  Бернакевич Леся Скелет у шафі : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 65-92. – ISSN 0868-4790
1335215
  Стельмах Д.М. Скелети в письменницьких шафах / Дмитро Стельмах ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0640-1
1335216
   Скелетирование млекопитающих // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 34 с. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. 1874 г., № 7, июль, (год четвертый), Черепа
1335217
  Васильев А.Н. Скелетная биогеохимия моллюсков / А.Н. Васильев; Мин-во образования и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Экограф, 2003. – 284с. – ISBN 966-7655-14-8
1335218
  Иванов К.П. Скелетная мускулатура и химическая терморегуляция. : Автореф... доктор мед.наук: / Иванов К.П.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1335219
  Гурфинкель В.С. Скелетная мышца / В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
1335220
   Скелетная мышца. – Новосибирск, 1991. – 119с.
1335221
  Ястребцов Андрей Владиславович Скелетно-мышечная система гамазовых клещей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Ястребцов Андрей Владиславович; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1986. – 24л.
1335222
  Гильдебранд Е.И. Скелетные катализаторы в органической химии / Е.И. Гильдебранд, А.Б. Фасман. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
1335223
  Богословский Б.М. Скелетные катализаторы их свойства и применение в органической химии / Б.М. Богословский, З.С. Казакова. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 144с.
1335224
  Лобанова Т.П. Скелетные перегруппировки в реакциях галоидирования и дегалоидирования некоторых полифторбензоцикленов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Лобанова Т.П.; АН СССР. – Новосибирск, 1973. – 30л.
1335225
  Збарский И.Б. Скелетные структуры клеточного ядра / И.Б. Збарский, С.Н. Кузьмина. – Москва : Наука, 1991. – 24 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 204-241. – ISBN 5-02-005353-8
1335226
  Гейзер К.В. фон Скелеты : Ознакомление с устройстром костной системы позвоночных животных. Подробные указания способов приготовления скелетов / К.В. фон-Гейзер. – Киев : Изд. Киевского О-ва любителей природы ; Типо-литогр. "Прогресс", 1912. – 26 с., 4 ил. : ил. – Без обл.
1335227
  Козловский Борислав Скелеты умерших идей : наука / Козловский Борислав, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 158-164 : Фото
1335228
  Фрищин Т. Скелі Довбуша : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 41
1335229
   Скелі на синіх вітрах.. – Одеса, 1989. – 322с.
1335230
  Деміна А.Д. Скелі, море і кургани: пам"ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов"я // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 169-176. – ISSN 2227-4952
1335231
  Собко В. Скеля Дельфін : Пригодницька повість / В. Собко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 152с.
1335232
  Бровченко В.Я. Скеля любові : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1964. – 98 с.
1335233
  Худан М.Д. Скеля над морем : повісті, оповідання / Микола Худан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 308 с.
1335234
  Багряний І.П. Скелька : роман / І.П. Багряний. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 157 с.
1335235
   Скельні міста як геоморфологічні феномени Столових гір (Судети) / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 118-128. – ISSN 0868-6939
1335236
  Новиков М. Скельская сталактитовая пещера и ее фауна, 1911. – С. 97-109. – Отд. оттиск
1335237
  Тодоровски Г. Скендербег = Skenderbeu = Skenderbeg : 1405-1468 / Гане Тодоровски, Али Алиу ; Македонска акад. на науките и уметностите, Фонд "Трифун Костовски" ; [ вовед Ц. Грозданов, преведувач А. Бунгали и др.]. – Скопje : МАНУ, Фондациjа Трифун Костовски, 2005. – 272 с. : ил. – Текст напоредно на мак., алб. и англ. jазик. - На звороті тит. арк.: 2006 рік. – ISBN 9989-101-63-9
1335238
  Оловянов Ю.В. Скептик плюс оптимист / Ю.В. Оловянов. – Ярославль, 1983. – 96 с.
1335239
  Рубцова Татьяна Николаевна Скептицизм Д.Юма и современное буржуазное свободомыслие : Автореф... канд. филос.наук: / Рубцова Татьяна Николаевна; МГУ. – Москва, 1979. – 19л.
1335240
  Богуславский В.М. Скептицизм и философии / В.М. Богуславский. – М., 1990. – 269с.
1335241
  Мірошниченко Л. Скептицизм і література: перечитуючи "Володаря мух" Вільяма Голдінга // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С.243-252. – ISSN 2078-340X
1335242
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм і постструктуралізм: Дерріда, Ліотар, Бодріяр // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-966-11-0683-2
1335243
  Климов В.В. Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. Релігієзнавчий аспект / В.В. Климов ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, 2013. – 647, [1] с. – Імен. покажч. : с. 636-647. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7045-9
1335244
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 119-125
1335245
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм: стверджувальний та нестверджувальний // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-11-0683-2
1335246
  Мірошниченко Л.Я. Скептичний інтелектуал у романі М. Бредбері "Професор Кримінале" та у книзі О. Монжена "Виклики скептицизму" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 210-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано природу сучасного скептицизму, його витоки та наслідки, у зв"язку з постаттю інтелектуала, що актуалізується в образах протагоністів роману англ. письм. Малкольма Бредбері "Професор Кримінале". Досліджено національну специфіку ...
1335247
   Скеровувати світло проти недугів // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 2


  Проф. Ін-ту високих технологій КНУ І. Комаров одним із перших отримав нагороду "Міжнародна наукова досконалість", запроваджену німецьким дослідницькими закладами Товариства Гельмгольца. Це елітний клуб передових інститутів, куди обирають за ...
1335248
  Головко А. Скиба Іван : Кіно-повість / А. Головко. – Харків : Радянська література, 1934. – 126 с.
1335249
   Скибицький Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 307-308. – ISBN 978-617-573-038-6
1335250
  Мельник І.Г. Скибки сонця / І.Г. Мельник. – Ужгород, 1973. – 31с.
1335251
  Товстонос В.П. (Таль) Скибні діти (Чудо біля криниці) : п"єса на 3 д. / В. Товстонос. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1926. – 48 с. – (Театpальна бібліотека ; Ч. 64)
1335252
  Репан О. Скидаючи чуже вбрання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Радянізований і зрусифікований колись регіон повертає собі українське обличчя. Багатонаціональність лише сприяє цьому.
1335253
  Польдин О. Скидки на обучение и их воздействие на успеваемость студентов / О. Польдин, М. Юдкевич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 112-126 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1335254
  Синенко В.І. Скинути кайдани / В.І. Синенко. – К., 1978. – 165с.
1335255
  Синенко В.І. Скинути кайдани / В.І. Синенко. – К., 1982. – 167с.
1335256
  Омельченко Е.Л. Скинхед - идентичность в локальном контексте: гомосоциальность, интимность и тело бойца // Этнографическое обозрение / Росс. акад. наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 61-76. – ISSN 0869-5415
1335257
  Кулеба Г.І. Скипень / Г.І. Кулеба. – Київ, 1985. – 372 с.
1335258
   Скирда Анатолій Сергійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60
1335259
  Куренной Е.Е. Скирды горят. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1968. – 160с.
1335260
  Варварук Галина Скит Манявський : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38 : Фото
1335261
  Джоши И. Скиталец / И. Джоши. – М., 1961. – 415с.
1335262
  Абдулла С. Скиталец : докум. роман / Сабир Абдулла; пер. с узб. С. Паластрова; [ил.: А. Садыков]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1970. – 420 с. : ил.
1335263
  Хаимов Я.Х. Скиталец : притча о соврем. блудном сыне / Якуб Хаимов; авториз. пер. с узб. Р.Бородиной. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 254 с.
1335264
  Уварова Д.Ф. Скиталец (С.Г. Петров) - реалист горьковского "Знания". : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Уварова Д.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. им. В.И. Ленина. – М., 1977. – 16л.
1335265
  Гор Г.С. Скиталец Ларвеф / Г.С. Гор. – М.-Л., 1966. – 264с.
1335266
  Грушевський М. Скиталець у вирі війни і революції // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Автобіографічна записка Михайла Грушевського про 1914-1919 роки.
1335267
  Личугин В.В. Скитальцы / В.В. Личугин. – М., 1986. – 576с.
1335268
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва : Известия, 1988. – 576с.
1335269
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1988. – 572 с.
1335270
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1991. – 510с.
1335271
  Чухлиб Тарас Скитание гетмана Мазепы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 21-25. – ISSN 0235-7089


  Україна в Північній війні: погляд із Києва.
1335272
  Волков А.М. Скитания / А.М. Волков. – Москва, 1963. – 302с.
1335273
  Волков А.М. Скитания / А.М. Волков. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 302с.
1335274
  Грюммер Г. Скитания : роман / Герхард Грюммер ; пер. с нем. Т.С. Голуновой, Ю.Д. Чупрова. – Москва, 1982. – 432 с.
1335275
  Тараки Н.М. Скитания Банга, и др. повести. / Н.М. Тараки. – М., 1980. – 235с.
1335276
  Ла Гума Скитания в ночи : повесть / Ла Гума, Алекс; Пер. с англ. С.Г. Гутермана. – Москва : Прогресс, 1964. – 112 с.
1335277
  Ла Гума Алекс Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов : повести ; пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1975. – 544 с.
1335278
  Ла Гума Скитания в ночи; И нитка, втрое скрученная; Каменная страна; В конце сезона туманов; Время сорокопута : повести ; пер. с английского / Ла Гума, Алекс. – Москва : Радуга, 1984. – 623 с.
1335279
  Вересов Д. Скитания ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 384с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-3506-8
1335280
  Унгарсынова Ф. Скитания голоса в двух зеркалах : поэзия : фрагменты поэмы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
1335281
  Осадчий М. Скитський олтар : поезії / Михайло Осадчий ; [обкл. й іл. М. Левицького]. – Торонто : Слово, 1990. – 162, [5] с. : іл. – ISBN 0-920365-62-0
1335282
  Ботвинник И.П. Скиф : роман / И.П. Ботвинник. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1979. – 368 с.
1335283
  Гуль Р.Б. Скиф в Европе : роман / Р.Б. Гуль // Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 449-644. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1335284
  Ильинская В.А. Скифия VII-IV вв. до н.э. / В.А. Ильинская, А.И. Тереножкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 379 с.
1335285
  Яценко И.В. Скифия VII-V веков до нашей эры : археологические памятники степного Приднепровья и Приазовья VII-V веков до нашей эры / И.В. Яценко. – Москва, 1959. – 120 с.
1335286
  Ельницкий Л.А. Скифия евразийских степей / Л.А. Ельницкий. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1335287
   Скифия и Кавказ.. – К, 1980. – 259с.
1335288
  Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир / А.И. Мелюкова. – М., 1979. – 256с.
1335289
  Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.06 / Мелюкова А.И.; АН СССР.Ин-т археологии. – М, 1980. – 48л.
1335290
  Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада / В.И. Абаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1965. – 168 с.
1335291
  Черненко Е.В. Скифо-персидская война / Е.В. Черненко. – Киев, 1984. – 117с.
1335292
   Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М, 1976. – 272с.
1335293
   Скифо-сибирский мир. – Новосибирск, 1987. – 177с.
1335294
   Скифо-сибирское культурно-историческое единство. – Кемерово, 1980. – 371с.
1335295
  Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья / В.Ю. Мурзин. – Киев, 1984. – 134с.
1335296
  Лызлов А. Скифская история : Содержащая в себе: о названии Скифии и границах ея; о народех скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о царех бывших тамо ... Из разных иностранных историков, паче же из российских верных историй и повестей / от Андрея Лызлова прележными труды сложена и написана лета 1692; ; А ныне во свет издана, Николаем Новиковым. – Изд. 2-е. – Москва : В типографии Компании типографической
Ч. 3. – 1787. – 196 с.


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б -ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, корінець зі шкіри, заставка. Содержащая в себе: о названии Скифии и границах ея; о народех скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о ...
1335297
  Лызлов А. Скифская история, содержащая в себе: О названии Скифии и границах ее; О народах скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о царях бывших тамо; О Казанской Орде и о царях их, и о взятии Казани ... : от разных иностранных историков, паче же от российских верных историй и повестей, от Андрея Лызлова прилежными труды сложена и написана лето 1692 года; / а ныне во свет издана Николаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго Собрания.при Императорском Московском университете. – В Санктпетербурге
Часть І. – 1776. – 166 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
1335298
  Самбук Р.Ф. Скифская чаша : повести / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1989. – 511 с.
1335299
  Фиалко Е.Е. Скифские амазонки: лингвистический аспект // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 174-178. – ISSN 2227-4952
1335300
  Фиалко Е.Е. Скифские амазонки: состояние изученности // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 172-192. – ISSN 2227-4952
1335301
  Высотская Т.Н. Скифские городища / Т.Н. Высотская. – Симферополь, 1975. – 95с.
1335302
  Высотская Т.Н. Скифские городища / Т.Н. Высотская. – 2-е доп. – Симферополь, 1989. – 95с.
1335303
   Скифские древности. – Киев : Наукова думка, 1973. – 278 с.
1335304
  Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья / Л.К. Галанина // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1977. – Д1-33 : Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Бранденбурга) / Л.К. Галанина. – С. 1-68, табл.
1335305
  Махортых С.В. Скифские зеркала из северокавказских памятников VII—V вв. до н. э. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 105–121. – ISSN 2309-6608
1335306
  Ольховский В.С. Скифские изваяния VII-III вв. до н.э. = Scythian statues / В.С. Ольховский, Г.Л. Евдокимов ; [Рос. акад. наук, Ин-т археологии ; Акад. наук Украины, Ин-т археологии]. – Москва : [б. и.], 1994. – 188 с. – Рез.: англ., нем., фр., итал. - Алф. указ. памятников: с. 86-87. – Библиогр.: с. 78-84
1335307
  Черненко Е.В. Скифские лучники / Е.В. Черненко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 167с.
1335308
  Есаян С.А. Скифские памятники Закавказья / С.А. Есаян, М.Н. Погребова. – М., 1985. – 151с.
1335309
   Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья.. – К, 1986. – 366с.
1335310
  Кузьмина-Караваева Е.Ю. Скифские черепки : стихи / Е. Кузьмина-Караваева ; [обл. работы Сергея Городецкого]. – Санкт-Петербург : Цех поэтов, 1912. – 140, III с.


  Ил.: Городецкий, Сергей Митрофанович (1884-1967)
1335311
  Черненко Е.В. Скифский доспех / Е.В. Черненко. – К., 1968. – 191с.
1335312
   Скифский мир.. – К, 1975. – 236с.
1335313
  Евглевский А. Скифский парадный золотой головной убор // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 10-15
1335314
  Шоков А.Ф. Скифский период на Среднем Дону. : Автореф... канд. ист.наук: / Шоков А.Ф.; АН СССР. Ин-т истории матер. культуры им. Н.Я.Марра. – Москва-Л., 1950. – 16 с.
1335315
  Нейхардт А.А. Скифский рассказ Гародота в отечественной историографии / А.А. Нейхардт. – Л., 1982. – 240с.
1335316
  Степанов М.В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде / Степанов М.В. – Киев : Олег Філюк, 2015. – 177, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-172. – ISBN 978-617-7122-78-3
1335317
  Шоков А.Ф. Скифское восстание на Боспоре. / А.Ф. Шоков. – Воронеж, 1960. – 44с.
1335318
  Демиденко М.И. Скифское золото / М.И. Демиденко. – Л, 1966. – 230с.
1335319
  Маковецкий В.Я. Скифское золото / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1976. – 184с.
1335320
  Тарасенко Н.Ф. Скифское эхо / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1974. – 72с.
1335321
  Берхин И.П. Скифы : для детей среднего возраста / И.П. Берхин, Л.К. Галанина. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
1335322
  Смирнов А.П. Скифы : Из истории мировой культуры / А.П. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 200с.
1335323
  Граков Б.Н. Скифы : науч.-популяр. очерк / Граков Б.Н. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 170 с., [14] л. ил. – Библиогр. в конце книги
1335324
  Блок А.А. Скифы / А. Блок ; [худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 256 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4717-5
1335325
  Скорый С.А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи : (проблема выделения иранского этнокультурного элемента) / С.А. Скорый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии, Нац. ист.-культур. заповедник "Чигирин". – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2003. – 162, [36] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 137-157 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-02-3076-01


  У пр.№ 1717322 напис: Глубокоуважаемой Светлане Петровне Пачковой с добрыми пожеланиями. Подпись. 14.09.2004.
1335326
  Молев Е.А. Скифы в политической истории Боспора VI-II вв. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 3 (270). – С. 155-165. – ISSN 0321-0391


  Міжнародний круглий стіл "Боспорське царство: актуальні проблеми історії, археології, культури."
1335327
  Яковенко Э.В. Скифы Восточного Крыма в V-III вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Яковенко Э.В.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1335328
  Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья / В.А. Ильинская. – К., 1968. – 205с.
1335329
  Спицын А. Скифы и Гальштатт / А. Спицын : Типография В.Ф. Киршбаума. – 14 с.
1335330
  Дюмезиль Ж. Скифы и нарты / Ж. Дюмезиль. – Москва : Наука, 1990. – 231с. – ISBN 5-02-016569-7
1335331
   Скифы и сарматы. – Киев : Наукова думка, 1977. – 232 с. : илл.
1335332
  Техов Б.В. Скифы и Центральный Кавказ в VII - VI вв. до н.э. / Б.В. Техов. – М, 1980. – 93с.
1335333
  Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья в VII-IV вв. до н. э. Погребальные памятники = Scythians of Crimean Prisivashe"s region in 7th - 4th cent. B.C. burial mounds : ландшафт.-ист. районирование археол. памятников Крыма / С.Г. Колтухов ; [отв. ред: В.А.. Кутайсов, Т.Н. Смекалова] ; Крым. фил. Ин-та археологии НАН Украины, Ун-т г. Орхуса, Музей "Moesgard" ; С.-Петерб. гос. ун-т, Гео-археол. экспедиция. – Симферополь : Предприятие Феникс, 2012. – 138, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 96-105 и в подстроч. примеч. – (Материалы к археологической карте Крыма ; вып. 10). – ISBN 978-617-671-010-3
1335334
  Махортых С.В. Скифы на Северном Кавказе / С.В. Махортых. – К., 1991. – 130с.
1335335
  Шоков А.Ф. Скифы на Среднем Дону. / А.Ф. Шоков. – Воронеж, 1952. – 40с.
1335336
  Гуляев В. Скифы на Среднем Дону: новые находки и открытия // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7
1335337
   Скифы Северного Причерноморья. – К, 1987. – 150с.
1335338
  Галанина Л.К. Скифы. / Л.К. Галанина, И.П. Засецкая. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1970. – 96с.
1335339
  Корабльов В.Н. [Кораблев В.Н.] Скице из руске кньижевности / [Кораблев В.Н.]. – Београд : Штампариjа "Доситиjа обрадовитъ", 1903. – 110 с. – Конволют. - Пер. с 3 книгами


  Содержание конволюта: 1. Скице из руске кньижевности / В. Н. Корабльов ; [Кораблев В.Н.]; 2. Славянский съезд в Праге 1908 г. / В.Н. Кораблев; 3. Босния и Герцеговина : Их прошлое и настоящее / В.Н. Кораблев
1335340
  Христофоров А. Скици из Рила / А. Христофоров. – 2-е изд. – София, 1964. – 188с.
1335341
  Каминіна Наталія Скі-пас для Моцарта : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-73 : Фото
1335342
  Гржесяк-Вітек Скільки батьків дітей дошкільного віку знають про запобігання розладів мовлення? / Гржесяк-Вітек, М. Пук // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2410-1249
1335343
  Зленко Григорій Скільки було листів до "Пана Короля"? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 10-11
1335344
  Куян І. Скільки в державно організованій країні суверенітетів? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9.
1335345
  Молька М. Скільки видатних українців поховано за кордоном // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 10/11 (506/507), квітень 2018 р. – С. 51
1335346
  Скрипник О. Скільки вчаться на лікаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Закінчення університету - свято для студентів та їхніх батьків. Закінчення медичного університету - свято у квадраті. Після шести років непростого навчання випускники, зробивши останнє селфі на тлі дорогого і любимого університету, радіють, як ...
1335347
  Бонет Пілар Скільки готові терпіти росіяни? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 лютого (№ 27). – С. 5


  Інтерв"ю іспанської журналістки, московського власкора найбільшої газети в Іспанії El Pais Пілар Бонет "Дню": "Існує орієнтир на довгостроковий конфлікт на Донбасі".
1335348
  Марчук Є. Скільки до перемоги? / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 4


  "Має бути стратегія, до якої входить досить багато складових компонентів, зокрема невоєнного характеру".
1335349
  Стороженко І.С. Скільки ж було Запорозьких Січей за всю історію українського козацтва? // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 26-31. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1335350
   Скільки ж років Софії Київській? : за матеріалами "Круглого столу" // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 22-23


  4 лютого 2010 р. в Нац. заповіднику "Софія Київська" відбувся круглий стіл на тему : "Датування Софії Київської у світлі новітніх фактичних даних"
1335351
  Лісовська М.П. Скільки житиму -- любитиму / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Сталіно, 1959. – 108с.
1335352
  Зайцев О. Скільки історій у Кліо? // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 8-11


  Полеміка двох істориків - Наталії Яковенко та Юрія Мицика щодо національних інтересів та історичної правди.
1335353
  Коржинський Ю.С. Скільки кисню потрібно? Нова парадигма первинної реанімації новонароджених // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 79-83. – ISSN 2226-1230
1335354
  Малаков Д. Скільки киян пам"ятають той день - 6 листопада 1943 року... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 9


  Київська наступальна операція восени 1943 року "обійшлася" у 417 тисяч загиблих воїнів Червоної армії.
1335355
  Кордон М. Скільки коштуватиме Україні входження до НАТО? // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-20
1335356
  Войніцький А.Л. Скільки коштує бути білою вороною / Андрій Войніцький ; [пер. з рос. Л.С. Задьорної]. – Харків : Віват, 2015. – 158, [2] с. – Сер. засн. 2015 р. – (Вітражі ; Best). – ISBN 978-617-690-167-9
1335357
  Корбут Анна Скільки коштує відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 8-11 : фото
1335358
  Шульгіна Лілія Скільки коштує відпустка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 8-19 : Фото
1335359
  Барабаш Б. Скільки коштує здоров"я, або Як працюють системи медичного обслуговування у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 13


  "У кожній цивілізованій країні, заможна вона чи не дуже, працює своя система охорони здоров"я. Україна, в цьому сенсі, - не виняток. Більше того, на відміну від, скажімо, Німеччини і Франції, Україна через Конституцію (стаття 49) гарантує кожному ...
1335360
  Коміренко В. Скільки коштує квиток до Болоньї? / В. Коміренко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 91-94
1335361
  Степанов М. Скільки коштує стати жебраком. Про катастрофу медичних кадрів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 16


  "Катастрофа з медичними кадрами в Україні набула системного характеру – бо медиків в країні ставлять в абсолютно нелюдські умови роботи. Україна опинилася на порозі катастрофи, - людей скоро нікому буде лікувати. Все починається зі здобуття медичної ...
1335362
  Бречак І.М. Скільки літ тобі, людство? / І.М. Бречак. – К, 1983. – 88с.
1335363
  Беланов В.Ю. Скільки можна нищити первоцвіти?! / В.Ю. Беланов, О.В. Андрєєва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
1335364
  Онищенко О. Скільки можна смикати стоп-кран? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 10


  Міносвіти пропонує більше не вимагати від доцентів і професорів міжнародного сертифікату з англійської. У наших освіті та науці багато проблем, але чи не найбільша — намагання змінити правила і процедури з приходом нового міністра. Міносвіти ...
1335365
  Пиріг Л. Скільки нас, які ми і як живемо в Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 2-19. – ISSN 0208-0710
1335366
  Наулко В.І. Скільки нас? // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 168-177. – ISSN 0206-8001


  Чисельність українців у світі.
1335367
   Скільки необхідно спати, що виспатися? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 18
1335368
  Винниченко І. Скільки платять скупі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 7


  "Про те, що чиновництво різного калібру полюбляє різноманітні масові заходи (кошти на які воно ж завбачливо передбачає в бюджетах), не знає, мабуть, лише невіглас. Не виняток і туристські виставки (ярмарки). Та якщо представники інших країн беруть ...
1335369
   Скільки повинні коштувати населенню та підприємцям послуги від держави. – Київ, 2003. – 88с.
1335370
  Коломієць В. Скільки працюватимемо і відпочиватимемо в наступному році // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 20 вересня (№ 171). – С. 11


  Міністерство соціальної політики поінформувало про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік.
1335371
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского мира"? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 97). – С. 10


  "Може це здатися дивним, але на восьмому році війни Російської Федерації проти України не лише мільйони українських громадян, а й більшість політиків, депутатів Верховної Ради, громадських діячів, навіть частина журналістів, не розрізняють змісту в ...
1335372
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 28 травня (№ 99). – С. 10
1335373
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра"? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 4-5
1335374
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра"? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1335375
  Чорний Г. Скільки років державності України? Маємо вести відлік від скіфських часів // Україна молода. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 20)


  31 травня цього року Верховна Рада ухвалила закон, за яким щорічно 28 липня відзначатимемо День Української Державності. Коли ж зародилася державність України і скільки їй років?
1335376
  Бікчентаєв А. Скільки років тобі, комісаре? / А. Бікчентаєв. – Київ, 1973. – 128 с.
1335377
  Шестопал М.М. Скільки років українцям? / Матвій Шестопал ; [упоряд., підгот. текстів І.М. Забіяки]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7626-38-0
1335378
  Торба В. Скільки світ буде терпіти? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 4


  "Якщо в XX столітті чумою була нацистська Німеччина на чолі з Гітлером, то нині це Росія на чолі з Путіним", - адмірал Ігор Воронченко.
1335379
  Зборовський А. Скільки словників української мови? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 19-20


  "Нещодавно в Києві вийшов друком бібліографічний покажчик "Словники української мови: 1596 - 2018". Упорядник і автор передмови Дмитро Пилипчук видав книгу власним коштом".
1335380
  Лабович Л. Скільки статистичних українців на Підляшші? // Наше слово. – Варшава, 2013. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1335381
  Конарева Л. Скільки українців загинуло під час Голодомору // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 49). – С. 1, 4


  Історик Володимир Сергійчук, спираючись на знайдені в архівах документи, дійшов висновку про 7-10 мильйонів жертв голоду в 1932-1933 роках, попри офіційну цифру 3,5 - 4 мільйони.
1335382
  Томін Ю. Скільки українців, росіян та білорусів перебувають під міжнародними санкціями // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 33
1335383
  Стріха М. Скільки ще заплатить суспільство за ініціативи Міносвіти? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 вересня (№ 35). – С. 1-2


  Напередодні нового навчального року ЗМІ повідомили про чергову реформу на освітянській ниві: колегія Міносвіти затвердила проект Концепції профільної освіти. Починаючи з 1 верес. 2018 р., на учнів 10—11 кл. чекатимуть чотири спеціалізації: ...
1335384
  Сікорський П. Скільки ще наступатимемо на граблі косметичних реформ? Критичний аналіз проекту концепції розвитку освіти України України на період 2015-2025 р.р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 - 17 грудня (№ 50). – С. 6
1335385
  Станбол І. Скільки ще українці лишатимуться без зброї масового ураження? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 4-5


  Припинення існування журналу "Перець" в 2013 р., без якого неможливо уявити український гумор та сатиру.
1335386
  Давидовська Т.Л. Скіновані гладком"язові клітини: регуляторні механізми скорочення-розслаблення м"язу / Т.Л. Давидовська, В.Л. Зима // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 73-80. – (Біологія ; Вип. 25)


  Приведений огляд літератури з проблеми дослідження скоротливого апарату гладких м"язів (ГМ) та його регуляції з використанням принципово нових методичних прийомів, які дозволяють за допомогою сапонінів та [Альфа]-токсину перфорувати сарколему ...
1335387
  Самойлович І.О. Скінченна породженість вінцевих добутків груп за деревовидно впорядкованими множинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1335388
  Лиман Ф.М. Скінченні 2-групи з нециклічним центром та недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп / Ф.М. Лиман, Т.Д. Лукашова, М.Г. Друшляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються скінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп та нециклічним центром. Встановлюється зв"язок між нормами нециклічних та абелевих нециклічних підгруп. Finite 2-groups with non-Dedekind norm of Abelian non-cyclic ...
1335389
  Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Ганкеля 1-го роду - Фур"є-Бесселя-...-Фур"є-Бесселя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Побудовано скінченні гібридні інтегральні перетворення Ганкеля 1-го роду-Фур"є-Бесселя-... -Фур"є-Бесселя на сегменті з 2[пі] точками спряження. Introduction of finite hybrid integral transforms Hankel of the first kind- Fourier-Bessel-... ...
1335390
  Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур"є-Бесселя-Фур"є-...-Бесселя-Фур"є // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запроваджено скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур"є-Бесселя-Фур"є-...-Бесселя-Фур"є на сегменті з 2n точками спряження.
1335391
  Зузук Любов Іванівна Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Зузук Любов Іванівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 115л. – Бібліогр.:л.111-115
1335392
  Зузук Л.І. Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Зузук Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Луцьк, 2000. – 16л.
1335393
  Савочкіна Т.І. Скінченні групи з примарно-базисною системою підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються скінченні групи з примарно-нормалізаторним базисом, а також групи з примарно-централізаторною умовою. Ключові слова: скінченні групи, нормалізатор, централізатор. Groups with primary-normalizator basis and groups with ...
1335394
  Баб"юк М.П. Скінченні інтегральні перетворення Ганкеля на [0, R] із спектральним параметром в крайовій умові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Скінченні інтегральні перетворювання Ганкеля 1-го роду узагальнено на випадок наявності в крайовій умові спектрального параметра.
1335395
  Кайдан Н.В. Скінченні кільця : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 115 л. – Бібліогр.: л. 105-115
1335396
  Кайдан Н.В. Скінченні кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1335397
  Андрійчук В.І. Скінченні модулі над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджені деякі властивості ядер і коядер гомоморфізмів локалізації в одновимірних когомологіях Галуа скінченних модулів над полем алгебраїчних функцій з псевдоскінченним полем констант.
1335398
   Скінченні оріентовні графи і невід"ємні матриці / В.В. Кириченко, Л.З. Мащенко, Т.І. Цюпій, Т.М. Шемотюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі вивчаються зв"язки між властивостями невід"ємних та скінченних орієнтовних графів (сагайдаків).
1335399
  Кулаковська І.В. Скінченні орієнтованні графи та їх застосування в структурній теорії кілець : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кулаковська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1335400
  Кулаковська І.В. Скінченні орієнтованні графи та їх застосування в структурній теорії кілець : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кулаковська І.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 127л. – Бібліогр.: л. 120 - 127
1335401
  Лісняк В.С. Скінченні перетворення векторних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено скінченні перетворення загальних векторних полів тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі об"єкти початкового та перетвореного полів.
1335402
  Польща Г.С. Скінченні перетворення многовидів, векторних полів і розподілів / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 146-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено загальне матричне рівняння перетворень абстрактних многовидів у однорідному просторі. Одержано інваріанти ряду перетворень конкретних многовидів, векторних полів і точкових розподілів. Побудовано відповідні обчислювальні формули.
1335403
  Руссєв А.В. Скінченні підгрупи і спряженість у групах скінченних автоматів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1335404
  Руссєв А.В. Скінченні підргупи і спряженість у групах скінченних автоматів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 114 л. – Бібліогр.: л. 109-114
1335405
  Міщенко К.І. Скінченні функції Морса на некомпактних поверхнях скінченного типу / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-59. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Дано топологічну класифікацію функції Морса зі скінченним числом критичних точок і особливих рівнів на некомпактних поверхнях скінченного типу.
1335406
  Бернакевич І.Є. Скінченно-елементне розв"язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення / І.Є. Бернакевич, П.П. Вагін, І.Я. Козій // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
1335407
   Скінченно-елементний моніторинг напружено-деформованого стану дорожнього покриття з розшаруванням / Л.В. Шевчук, О.В. Ващіліна, І.В. Лебедєва, С.А. Баран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1335408
  Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 307 л. – Бібліогр.: л. 295-307
1335409
  Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Андрій Степанович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 26 с. – Бібліогр.: 21 назва
1335410
  Петравчук А.П. Скінченновимірні алгебри Лі з абелевими комплексними структурами / А.П. Петравчук, С.В. Білун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що дійсна алгебра Лі L, на якій визначена абелева комплексна структура (тобто лінійне перетворення J: L[прямує до]L, для якого виконуються умови J[верхній індекс 2]=-id[нижній індекс L] і [Jx, Jy]=[x, y] для довільних x, y[належить]L) ...
1335411
  Семеняка С.О. Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спецю 01ю01.02 - диференц. рівняння / Світлана Олексіївна Семеняка; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2006. – 118л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.106-118
1335412
  Семеняка С.О. Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Семеняка С.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1335413
  Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності / А.К. Губеладзе А.К., Шарапов ; України ; КНУТШ. – Київ : Миг-пресс
Ч.1. – 2007. – 160 с.
1335414
  Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Морозов Д.І. ; Національний Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – 109л. – Бібліогр. : л.103-109
1335415
  Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Морозов Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1335416
  Граков Б.М. Скіфи / Б.М. Граков. – К, 1947. – 95с.
1335417
  Відейко М. Скіфи // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 65-82. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1335418
  Жилєнко І.В. Скіфи і Сармати, як легендарні предки Русі // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 124-125
1335419
  Яковенко Е.В. Скіфи Східного Криму в V-III ст. до н.е. / Е.В. Яковенко. – К., 1974. – 150с.
1335420
  Петров В.П. Скіфи. Мова і етнос / В.П. Петров. – Київ, 1968. – 149с.
1335421
  Петров В.П. Скіфи. Мова і етнос / В.П. Петров // Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В.М. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – С. 297-472. – (Серія "DNIPROVIANA"). – ISBN 978-966-8856-63-1
1335422
  Червінський В. Скіфи. Філософія і сьогодення // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 15


  Збірка античних джерел - "Давньоскіфська філософія". "Вперше в історії здійснено спробу збагнути діалектику українського етногенезу , який закономірно призвів до формування української нації. Адже саме у скіфський період закладалися підвалини ...
1335423
  Олійник О. Скіфо-сарматські музичні інструменти (за матеріалами археологічних розкопок на території України) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / Ін-т українознавства ім.І Крип"якевича НАН України. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 283-290. – ISBN 966-02-3997-1
1335424
  Кирилюк Ф.М. Скіфо–сарматський міф крізь призму політичної антропології і лінгвокультурології / Ф.М. Кирилюк, В.М. Мельник // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 270-274. – ISSN 2076-1554
1335425
  Вертієнко Г. Скіфська "новорічна містерія" та її пізні ремінісценції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті надано коментар до фрагменту Herod., Hist., IV, 7, в якому надано опис скіфського щорічного релігійного свята. Наведені паралелі до нього з осетинської етнографічної традиції, пов"язаної з новорічним обрядом куырысдзау. The article presents a ...
1335426
  Бебик В. Скіфська Кельтика : Україна - Ruthena Civitas - транзит // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 85-92
1335427
  Шелехань О.В. Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 54-59. – ISSN 1996-9872
1335428
  Костенко Л.В. Скіфська Одіссея : поема-балада / Ліна Костенко ; худож. Володимир Бахтов ; [прикінцева ст. О. Пахльовської ; авт. Енциклопедії "Скіфської одісеї" Я.Ф. Барб"єрі, О. Пахльовська]. – Київ : Либідь, 2020. – 253, [3] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Індекс до енциклопедії: с. 224225. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0813-9
1335429
  Нарівська В. Скіфська пектораль і поетична пасторальність Бориса Мозолевського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 241-251. – ISBN 978-617-7442-48-5
1335430
  Косматенко А.Д. Скіфська сережка : легенди, байки, притчі / Анатолій Косматенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 108, [2] с., [1] арк. портр.
1335431
  Саєнко В. Скіфська тема у форматі діалогу/контроверсії української і російської літератур XX ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 187-205. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті йдеться про особливості контроверсійної інтерпретації скіфського міфу і його вияв у самосвідомості, поетиці і творчій поведінці українських і російських митців ХХ ст. ("Скіфська одіссея" Ліни Костенко; теорія і практика втілення ідеї ...
1335432
  Самбук Р.Ф. Скіфська чаша : повісті / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 288 с.
1335433
  Ромашко В.А. Скіфський аристокритичний курган Близнюк 2 / В.А. Ромашко, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-97. – ISSN 0235-3490
1335434
  Могилов О.Д. Скіфський курган 448 біля с. Журавка - пам"ятка перехідного часу в Потясминні / О.Д. Могилов, С.В. Діденко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-55. – ISSN 0235-3490
1335435
  Євдокимов Г.Л. Скіфський курган з похованням коня на Херсонщині / Г.Л. Євдокимов, Н.М. Данилко, О.Д. Могилов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 103-109. – ISSN 0235-3490
1335436
  Бунятян К.П. Скіфський курган з розмальованим саркофагом / К.П. Бунятян, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-69. – ISSN 0235-3490
1335437
  Петрук В.І. Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України : Дис.... канд. іст. наук : 09.00.12- українознавство / Петрук Володимир Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 197 л. – Додаток: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 181-191
1335438
  Петрук Володимир Іванович Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Петрук Володимир Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1335439
  Череватенко Л.В. Скіфський степ : поезії / Л.В. Череватенко. – Київ : Молодь, 1980. – 88 с.
1335440
  Мозолевський Б.М. Скіфський степ / Б.М. Мозолевський. – Київ, 1983. – 197 с.
1335441
  Фіалко О.Є. Скіфські амазонки в археологічних реаліях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Фіалко Олена Євгеніївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 67 назв
1335442
  Поліщук В. Скіфські баби в Кіровограді: одна з визначних українських колекцій про лапідаріум тільки мріє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 13
1335443
  Вахній О. Скіфські витоки української державності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 3
1335444
  Ромашко О.В. Скіфські казани з горизонтальними ручками з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 0235-3490
1335445
  Могилов О.Д. Скіфські кулеподібні бронзові наконечники стріл // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0235-3490
1335446
  Косянчук І. Скіфську золоту пектораль знайшов "неблагонадійний" археолог // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 7/9 (575/577), березень 2020 р. – С. 44-45


  Унікальна археологічна знахідка Бориса Мозолевського, аналогів якій немає у світі, зробила його відомим, але так і не позбавила статусу невиїзного.
1335447
  Чичкина Светлана СКК требует инноваций : Концепция федеральной целевой программы развития курортного дела в России. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 18-19 : Фото
1335448
  Бовсунівська Т. Склабовський Олександр Васильович (1793-1831) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 74-76. – ISBN 966-7825-40-Х
1335449
   Склав чи ні? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулося засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому визначено пороговий бал "склав/не склав" для тесту з української мови і літератури, математики, історії України.
1335450
  Луговий І.О. Склад адміністративного порушення законодавства про вибори // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1335451
  Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 9-11
1335452
   Склад Академії правових наук України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-18. – ISSN 0132-1331


  є фото
1335453
   Склад Акредитаційної комісії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Постановою Кабінету Міністрів № 369 від 8 червня затверджено новий склад Акредитаційної комісії.До її складу ввійшли ректори національних університетів, представники міністерств тощо. Очолила комісію міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
1335454
   Склад білків гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння та його корекції / Д. Воєйкова, Л. Степанова, М. Кондро, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 81-84. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Охарактерезовано низько-, середньо- та високомолекулярні фракції гепатоцитарних білків за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння та корекції нанокристалічним діоксидом церію і піоглітазоном. Білкові фракції були розділені за допомогою ...
1335455
  Дель Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти / Дель, Ґаудіо Сальваторе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена контрастивному аналізу загальних характеристик складу в українській та італійській мовах. Продовжуючи цикл контрастивних досліджень двох мов - української та італійської, автор адресує матеріал публікації безпосередньо ...
1335456
  Бас-Кононенко Склад в українському мовленні: складотворення та ариткулярна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляційної динаміки) : Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Бас-Кононенко ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 1999. – 206 л. – Бібліогр.: л. 203-206
1335457
  Бас-Кононенко Оксана Василівна Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізация (експериментально-фонетичне дослідження артикуляційної динаміки) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Бас-Кононенко Оксана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16с.
1335458
  Косткіна Ю.О. Склад вищої ради правосуддя: проблемні питання нормативної регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 124-133. – ISSN 2310-6166
1335459
  Джуган В.О. Склад водного фонду України // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 150-161
1335460
  Саїд Зераат Кар Склад грунту // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 104. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1335461
  Мельник Л.Г. Склад депутації від України до Комісії по складанню нового "Уложення" 1767 - 1768 рр. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 70-73. – ISBN 5-7702-0775-2
1335462
  Ангєлов Г. Склад дрібного хуліганства за болгарським адміністративним законодавством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті досліджується склад дрібного хуліганства за болгарським адміністративним законодавством. Особлива увага приділяється з"ясуванню вини, оцінки форм її при визначенні обсягу стягнення.
1335463
  Ільницький О. Склад земельного спору як виду правовідношення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 206-210
1335464
  Павлік І.В. Склад злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країнах // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 20-22. – ISBN 978-966-419-280-1
1335465
  Строган А. Склад злочину та його значення як підстави кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
1335466
  Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : Навчальний посібник / А.Ю. Строган. – Київ : Атіка, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-326-249-9
1335467
  Борисов В.І. Склад злочину як правова модель // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-50.
1335468
  Берзін П.С. Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини XIX - початку XX століття
1335469
  Берзін П.С. Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини XIX - початку XX століття // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 238-243. – ISBN 978-966-458-403-3


  Розглядаються проблеми поняття і структури юридичної конструкції складу злочину шляхом історико-порівняльного аналізу підходів у вітчизняній теорії кримінального права другої половини XIX - початку XX століття.
1335470
  Краєв В.Ф. Склад і властивості лесових порід Північного Причорномор"я / В.Ф. Краєв. – Київ : Наукова думка, 1973. – 310 с.
1335471
  Краев В.Ф. Склад і властивості лесових порід Північного Причорномор"я. / В.Ф. Краев. – 310с.
1335472
  Чарний Д. Склад і властивості мінеральних новоутворень на фільтраційному субстраті при очищенні підземних вод від заліза і марганцю / Д. Чарний, О. Шевченко, В. Нестеровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-90. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Установити склад і властивості мінеральних рувального завантаження в процесі очищення підземних вод від заліза і марганцю та визначити можливості їхнього використання для підвищення ефективності водоочищення. Методика. Для встановлення ...
1335473
  Рябчій В.А. Склад і зміст кадастрового плану : геоінформатика і кадастр / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, А.М. Василенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: 19 назв
1335474
  Рябчій В.А. Склад і зміст технічного паспорта земельної ділянки : геоінформатика і кадастр / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 37-41. – Бібліогр.: 8 назв
1335475
   Склад і ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз неіонної пар Triton X-100 / Н. Гонта, В. Дорощук, С. Куліченко, О. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фенолу на склад і ліофільні властивості міцелярних фаз неіонної ПАР Triton X-100, сформованих при температурі помутніння. The influence of phenol additions on the composition and lyophilyc properties of the surfactant-rich phases of ...
1335476
  Мельник Р. Склад і основи правового становища суддів адміністративних судів Німеччини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 120-123. – ISSN 0132-1331
1335477
  Зоря Г. Склад і основні джерела формування української журналістської термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-26. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості системно-структурної організації та основні джерела формування журналістських термінологічних одиниць. Vocabulary of special communication haring linguistic characteristics was analyzed.
1335478
  Карліна О. Склад і повноваження магістратів повітових міст Волинської губернії в першій половині XIX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 50-54. – (Історичні науки ; № 8)
1335479
   Склад і структура термінологічної лексики української мови. – Київ, 1984. – 194 с.
1335480
  Горбачук В.Т. Склад і типи простого речення / В.Т. Горбачук. – К., 1959. – 120с.
1335481
  Мелішкевич С.В. Склад і функції часток сучасної французької мови. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Мелішкевич С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 16л.
1335482
  Швець А.В. Склад і функціонування відокремлених напівпредикативних означальних членів речення в офіційно-діловому стилі російської та української мов / А.В. Швець, Е.Г. Ганиш // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 107-112. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  У порівняльному аспекті аналізується склад та особливості функціонування відокремлених напівпредикативних означальних членів речення в текстах ділових документів російської та української мови. Визначаються загальні та специфічні особливості мови ...
1335483
   Склад іхтіофауни київської ділянки канівського водосховища та гирла Десни / Ю. Ситник, П. Шевченко, А. Подобайло, С. Салій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад іхтіофауни київської ділянки (її верхньої, "річкової" частини) Канівського водосховища та пригирлової ділянки річки Десни влітку 2005 року. Наведено порівняння з матеріалами попередніх досліджень. Виявлено нові види риб для ...
1335484
  Барабаш Н. Склад категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення: проблеми правового визначення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 3-5
1335485
   Склад кафедри 2018 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 4-9. – ISBN 978-617-696-996-9


  Склад кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка.
1335486
   Склад кафедри міжнародних фінансів у 2016-2017 навчальному році : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 200-213
1335487
   Склад кафедри міжнародного бізнесу : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 217-239
1335488
   Склад кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин у 2016-2017 навчальному році // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 178-197
1335489
   Склад Конкурсної комісії [з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1335490
   Склад Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 12
1335491
   Склад Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1016 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 87-88. – ISSN 0130-8890
1335492
   Склад населення України за статтю та віком на 1 січня 2000 року. – Київ, 2000. – 416с.
1335493
   Склад науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї : додаток до Указу Президента України від 21 лютого 2011 року № 224 / 2011 // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 158-159. – ISSN 1561-4999
1335494
   Склад Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї : Додаток до Указу Президента України від 21 лютого 2011 року №224/2011 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 1026-9932


  До складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї увійшли: ректор КНУ імені Тараса Шевченка - Губерський Л.В., професор кафедри конституційного права - Шукліна Н.Г.
1335495
   Склад Національного агентства кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1335496
   Склад нового Кабінету Міністрів України // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 166). – С. 2-3
1335497
   Склад організаційного Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році : додаток 1 до наказу МОН України від 23.12.2014 р. № 1506
1335498
  Педь І.В. Склад податків у податковій системі України: критичний погляд // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 40-46
1335499
  Гаврилов Е.В. Склад правовідносин з працевлаштування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 233-239. – ISSN 0201-7245
1335500
  Хоха Ю.В. Склад продуктів високотемпературного відновлення органічних сполук, що містять хлор, фосфор та сульфур / Ю.В. Хоха, Л.С. Жеребецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 35-42. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто проблему нагромадження, зберігання та ризиків забруднення навколишнього середовища токсичними хімічними речовинами, що містять хлор, фосфор та сірку, на території України. Надано відомості про методи їх знешкодження, які базуються на ...
1335501
   Склад Ради з питань мовної політики при Президентові України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1997. – № 13. – С. 5-6. – ISBN 966-95274-0


  Серед перерахованих - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Скопенко Віктор Васильович.
1335502
   Склад робочих груп з розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 р. № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 28-37


  До складу робочих груп входять представники КНУ імені Тараса Шевченка: Л.П. Дядечко (російська мова), Г.Г. Крючков та О.А. Лабенко (французська мова), А.О. Рукас (історія), О.О. Безущак (математика), І.О. Анісімов (фізика), О.А. Запорожець та В.О. ...
1335503
   Склад секретаріату Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1016 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 89. – ISSN 0130-8890
1335504
  Дяченко О.В. Склад сім"ї населення західнотрипільської культури / О.В. Дяченко, Д.К. Черновол // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 0235-3490
1335505
   Склад спеціалізованих вчених рад зі спеціальними правами : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. № 1301 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Грудень (№ 12). – С. 89-94
1335506
   Склад спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. № 1471 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 45-47
1335507
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 р. № 387
1335508
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)


  Склад вчених рад КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 113.
1335509
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. № 1471 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 42-44
1335510
   Склад Спеціалізованої вченої ради : [Склад Спеціалізованої вченої ради] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21-65
1335511
   Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)
1335512
   Склад спеціалізованої вченої ради СРД 26.852.41 Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка : наказ Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 р. № 735
1335513
  Шолк О. Склад студентського контингенту Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 83-85
1335514
  Марченко О. Склад суду в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 79-87. – ISSN 1993-0909
1335515
  Сиза Н. Склад суду у кримінальному провадженні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано норми кримінального процесуального законодавства України, що передбачають вимоги до складу суду. З"ясовано правові передумови формування законного складу суду. Сформульовано визначення поняття законного складу суду у кримінальному ...
1335516
  Рабчун І. Склад та зміст бібліотеки університету св. Володимира // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 192-195. – ISBN 978-966-171-893-6
1335517
  Березовська О.В. Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 122-132. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1335518
  Костенко Н. Склад та об"єми гранітоїдних комплексів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  За результатами інтерпретації оригінальної петрогеохімічної інформації кількісними методами з урахуванням геохронологічних дат проведено розчленування гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита та визначено породне наповнення ...
1335519
  Звірковський І.В. Склад та організаційна структура масонських об"єднань в Росії у XIX столітті // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 22-28. – ISBN 978-966-171-414-3
1335520
  Іншаков А.Є. Склад та особливості функціонування кольороназв у староукраїнській мові (XI–XIV ст.) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 104-109. – ISSN 2305-3852
1335521
  Васьковець Л.М. Склад та структура видатків державного бюджету України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 118-121. – ISSN 2313-0431
1335522
  Лисачок А.В. Склад та структура доходів державного бюджету України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 134-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1335523
  Совгиря О. Склад та структура Кабінету Міністрів України: проблеми законодавчого регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зміст понять "склад" та "структура" Кабінету Міністрів України. Аналізується історія законодавчого регулювання цього питання в Україні після проголошення її незалежності та сучасний його стан. Окреслюються тенденції ...
1335524
  Скалозуб В.В. Склад та структура навчальної програми дисципліни "Фізика" для напряму "Комп"ютерні науки" / В.В. Скалозуб, С.П. Юдін, С.М. Вовк // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 92-98. – ISBN 966-8847-12-1
1335525
  Федорова В.В. Склад та структура флори деяких відвалів Новотроїцького вапнякового кар"єру в Донбасі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Порівняно флору двох різних за віком зовнішніх відвалів Новотроїцького вапнякового кар"єру в Донбасі.
1335526
  Іншакова І.О. Склад та функціонування одоративної лексики в творах І. Нечуя-Левицького / І.О. Іншакова, І.Є. Іншакова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 109-116. – ISSN 2305-3852
1335527
  Ломницька Я.Ф. Склад та хімічний контроль об"єктів довкілля : [навч. посібник] / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко, С.І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. комерц. акад. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 588, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-579. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-183-6
1335528
  Шерстобоєв В.В. Склад тероризму в діяльності українських націоналістичних організацій 1920-1939, 1945-1950-х рр. Політико-правове дослідження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 169-174. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1335529
   Склад тіла молодих людей у віці 17-18 років, що займаються і не займаються плаванням на основі методу біоелектричного імпедансу / Ендрісек Марек, Новосельська-Свадьба Данута, , Зволінська Данута // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1335530
  Грінченко Р.В. Склад учасників ринку агропромислової продукції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 114-120. – ISSN 2309-1533
1335531
  Єфремов С. Склад участі у злочині. Як юридична підстава відповідаьності співучасника злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-69
1335532
  Скалозуб Л.Г. Склад як найменший сегмент звукової форми мовлення / Л.Г. Скалозуб, Бас-Кононенко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 266-269


  У статті запропоновано новий погляд на природу і функції складу – найменшої вимовної одиниці і водночас мінімального структурованого сегмента звукової форми мовлення, який у своєму поліфункціональному мовленнєвому існуванні є носієм синтаксичної ...
1335533
  Крочак М. Склад, будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман) району Канівських дислокацій / М. Крочак, О. Огієнко, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-12. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  З метою реконструкції седиментологічних та діагенетичних особливостей формування відкладів пізньоальбського-ранньосеноманського віку в районі Канівських дислокацій було вивчено та описано розрізи бурімської світи, що складає верхню частину розрізу та ...
1335534
  Шевчук С.В. Складаємо іспит з рідної мови. Диктант. Твір : Посібник для абітурієнтів / С.В. Шевчук, Л.В. Яхно. – Київ : Вища школа, 1997. – 190с. – ISBN 5-11-004721-9
1335535
  Тамаш Ю. Складанє идентитетох : вибр. студиї и есеї з русинистики и українистики / Юлиян Тамаш. – Нови Сад : Руске слово, 2017. – 278 с. – ISBN 978-86-7105-314-3
1335536
  Слуцький Є.Є. Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 509-517. – ISBN 966-346-208-6
1335537
  Коник Ю.О. Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині XVIII - першій третині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 74-94. – ISSN 0130-5247
1335538
  Петровський О. Складання Державного реєстру пам"яток історії та культури у міжвоєнній Польщі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 164-179
1335539
  Подранецька Наталія Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації: : інтегрований урок в 11 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0130-5263
1335540
  Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0270-7


  Містить науково практичний матеріал із документування, зразки документів, лексико-стилістичні штампи офіційно-ділового мовлення
1335541
  Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2004. – 240с. – ISBN 966-06-0312-6


  Містить науково практичний матеріал із документування, зразки документів, лексико-стилістичні штампи офіційно-ділового мовлення
1335542
  Острогляд О.В. Складання захисного висновку адвокатом на досудовому слідстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 42-44.
1335543
  Гутман А. Складання і використання районного бюджету / А. Гутман. – К., 1941. – 76с.
1335544
  Занько Д.С. Складання інтерактивних карт засобами ArcGIS Online // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 77-85
1335545
  Комлев О.О. Складання карт басейнових історико-динамічних систем рельєфу-напрямок геоморфологічного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.36-39. – Бібліогр.: 6 назв
1335546
  Азанович О.Б. Складання карт іноземних інвестицій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 5-12


  Розглянута проблема картографічного представлення іноземної інвестиційної діяльності України. Опрацьовано статистичні дані. Запропонована тематика карт іноземних інвестиції. Описано можливості застосування ГІС для побудови карт іноземних інвестицій. ...
1335547
  Кардаш Т.В. Складання карт населення Волинської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 19-26


  Стаття "Складання карт населення Волинської області" присвячена картографуванню населення даного регіону. Розроблено тематику і складено серію карт (5 карт), які дозволили дослідити типові риси і характерні особливості сучасної демографії ...
1335548
  Ставнича Т.П. Складання карт населення України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 100-108


  Визначено головні характеристики демографічної ситуації в Україні, вказано її причини. Проаналізовано класифікації карт населення, їх роль в управлінні демографічною ситуацією. Визначено мету дослідження та завдання. Розроблено тематику і складено дві ...
1335549
  Савчук Н. Складання кіносценарію - інваріант моделюючої гри // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.37-45.
1335550
  Савчук Н. Складання кіносценарію за новелою Василя Стефаника "Камінний хрест" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
1335551
  Павлович С.А. Складання колекцій з природознавства / С.А. Павлович. – Київ : Радянська школа, 1940. – 239с.
1335552
  Табакова І.С. Складання латинських квадратів для застосування у плануванні експериментів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 52-54. – ISSN 1681-7710
1335553
  Бедун О.В. Складання матриці інноваційних проектів як засіб оптимізації інноваційних програм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається принцип складання та оптимізації матриці інноваційних проектів, як особливого підходу щодо перевірки стратегічних цілей інноваційних проектів на відповідність загальної стратегії розвитку підприємства та забезпечення безперевного ...
1335554
  Василик Ю.С. Складання нотаріусом проекту сімейного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 6-10


  Стаття присвячена дослідженню особливостей укладення та нотаріального посвідчення договорів, які врегульовують сімейні правовідносини. Розглядається питання належності сторін та обов"язкових умов, дотримання яких є необхідним при укладенні сімейного ...
1335555
  Портнов В.С. Складання планів якості руд на основі методу штучного підмагнічування / В.С. Портнов, В.М. Юров, М.В. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати багаторічних досліджень і розробки методики використання методу штучного підмагнічу-вання на залізорудних родовищах Казахстану. The outcomes of perennial researches and minings of the theory of operation of a method of ...
1335556
  Коваленко М. Складання присяги Президентом України: конституційно–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 59-60
1335557
  Карпіщенко М.Ю. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області / М.Ю. Карпіщенко, В.В. Мілютіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 113-119. – (Економіка ; Вип. 31)
1335558
  Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1335559
  Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. + Додатки: л. 193-197. – Бібліогр.: л. 198-220
1335560
  Рожнова В. Складання протоколів слідчих дій: питання структури та змісту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 142-150
1335561
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ : Навч. посібник / О.Р. Михайленко. – Київ : УФІМБ, 1992. – 215 с.
1335562
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ: теорія, методика, примірні зразки документів / О.Р. Михайленко. – Київ, 1991. – 207 с.
1335563
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко. – Київ : Юрінком, 1996. – 256с.
1335564
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах : Навчальний посібник / О.Р. Михайленко. – 2-ге вид., доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 250с. – ISBN 966-7302-76-8
1335565
  Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян : Коментарі. Позовні заяви. Заяви. Скарги; Навчальний посібник / Л.К. Буркацький; МОіНУ; Академія адвокатури України. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 288с. – ISBN 966-667-113-1


  Повні тексти позовних заяв. Особливості оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та самоврядування. Для студентів, викладачів вузів, юридичних факультетів, адвокатів, інших фахівців у галузі права
1335566
  Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі. Позовні заяви. Заяви. Скарги: Навчальний посібник : Навчальний посібник / Л.К. Буркацький; МОНУ. Академія адвокатури України. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 288с. – ISBN 966-667-055-0
1335567
  Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій : Навч. посібник / П.П. Попель. – Київ : Рута, 2000. – 128 с. – ISBN 966-7795-03-9
1335568
  Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-20 : табл.
1335569
  Аль-Хілалі Х З.С. Складання розкладу як складова системи управління школою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1335570
  Азаров Ю. Складання слідчим статистичних карток по кримінальній справі / Ю. Азаров, С. Заїка // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 3
1335571
  Женченко М.І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках джерел до наукових робіт : навч.-метод. посібник / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 5-те вид., змінене і допов. – Київ : Жнець, 2015. – 63, [1] с. : табл. – На обкл. також: Відповідно до чинних ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, ДСТУ 3582:2013. – ISBN 978-966-2057-18-8
1335572
  Женченко М.І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посібник / Марина Женченко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – 3-тє вид., допов. – Київ : Жнець, 2011. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-966-2057-01-0
1335573
   Складання та оформлення макета анотованої каталожної картки у виданнях : метод. рекомендації / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Г.М. Плиса, О.В. Петренко]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 44 с. : табл.
1335574
   Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 40с. – ISBN 966-96613-3-1
1335575
   Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Практичний посібник. – Київ, 2005. – 36с. – ISBN 966-96613-2-3
1335576
  Середа І.П. Складання та розв"язування розрахункових задач з хімії : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / І.П. Середа, Я.С. Пилипюк, О.А. Запорожець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 359, [1] с. : табл. – Додаток: с. 342-355. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-306-158-6
1335577
  Щеглов О.В. Складання туристичної схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва "Ahead to the Past" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 184-192 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1335578
  Шапіро О. Складання фінансових планів у промисловості / О. Шапіро, З. Ардашніков. – Х., 1932. – 48с.
1335579
  Яценко В. Складання фінансової звітності за сегментами (на прикладі будівельної галузі) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1335580
  Азарова Л.Є. Складання як один із способів словотвору : монографія / Л.Є. Азарова, Н.Й. П"яст. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 123 с. – ISBN 966-641-133-4
1335581
  Литвин В. Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 2-3


  Виступ Голови ВР України Володимира Литвина з нагоди 350-річчя Львівського національного університету ім. І. Франка.
1335582
  Маркевич Л. Складені антропоніми як найбільш продуктивна група сербських власних імен // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 5-24. – ISBN 978-617-7480-27-2
1335583
  Івохін Є.В. Складені нечіткі множини як один з способів формалізації невизначеності / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7010-11-0
1335584
  Глушко О.О. Складені слова як один з продуктивних способів словотвору сучасної англійської мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 63-67. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1335585
  Благинина Е.А. Складень / Е.А. Благинина. – М., 1973. – 63с.
1335586
  Майданик Я.І. Склади (підстави) права переважної купівлі майна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-78.
1335587
  Москаленко О. Складированные "камни", или О чем необходимо помнить при автоматизации склада // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 48-51 : фото
1335588
  Шитова Лілія Складіть свою сонячну книгу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 21 : Фото
1335589
   Складіть тур із flydubai // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 50-51 : фото
1335590
   Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре
№ 1. – 1887. – 126 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Переплетено з: Складка, № 2, 1893 ; Псалмы / пер. на укр. наречие М. Максимовичем ; Хутир, 1890
1335591
   Складка. № 2 : альманах : року божого 1893-го / спорудыв Вл. Александров // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 116 с.
1335592
   Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – [2], 271 с. : нот., 2 поpтp на отд. л. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Переплетено з: Складка, С.-Петербург, 1897


  Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, спогадів, ст. з етногpафії: К.О. Білиловський, Л.Т. Григоров, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Д.Л. Мордовець, Г. Козлов, І.М. Стешенко, М.К. Вороний, Л.М. Старицька[-Чеpняхівська], М.С. Кононенко, М.М. Шамраєв, Л.У. ...
1335593
   Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – [2], 264 с. : поpтp на отд. л. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Экз. дефектный отсутств. С. 265-271 (ноты)


  Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, спогадів, ст. з етногpафії: К.О. Білиловський, Л.Т. Григоров, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Д.Л. Мордовець, Г. Козлов, І.М. Стешенко, М.К. Вороний, Л.М. Старицька[-Чеpняхівська], М.С. Кононенко, М.М. Шамраєв, Л.У. ...
1335594
   Складка : Альманах Року Божого 1897 / удыв К.А. Билыловськый // Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – VI, 193 с. – Бібліогр.: фотогр.


  Авт. прозовых и поэт. произв.: Я.И. Щоголев, Н.Н. Шамpаев, Д.Л. Моpдовець, Хв. Коpж [Ф.Є. Коpш], О.П. Галкин, И.С. [Hечуй]-Левицкий, И.Я. Фpанко, В.В. Александpов, И. Ружный, М.К. Воpоный, Павло Жуpба [П.А. Гpабовский], В.Г. Щуpат, С.Д. Hис, П.H. ...
1335595
   Складка : Альманах Року Божого 1897 / Спорудыв К.А. Билыловськый. – Санкт-Петербург : Парова друкарня И.А. Богельмана, 1897. – VI, 193 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогр.: фотогр.


  Авт. прозових та поет. твоpів: Я.І. Щоголів, М.М. Шамpаєв, Д.Л. Моpдовець, Хв. Коpж [Ф.Є. Коpш], О.П. Галкин, І.С. [Hечуй]-Левицький, І.Я. Фpанко, В.В. Александpов, І. Ружний, М.К. Воpоний, Павло Жуpба [П.А. Гpабовський], В.Г. Щуpат, С.Д. Hіс, П.H. ...
1335596
  Приходько В.В. Складка і тілесний досвід // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 156-157
1335597
   Складка, альманах Р.Б. 1897, 1897
1335598
   Складка, альманах Р.Б.1892(3?)
№2
1335599
  Кислов Валерий Складки : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 7-12. – ISSN 0321-1878
1335600
  Дук В.Л. Складки зоны ультраметаморфизма. Северная часть северо-западного Беломорья / В.Л. Дук. – Ленинград : Наука, 1967. – 84с.
1335601
  Эз В.В. Складкообразование в земной коре / В.В. Эз. – Москва : Недра, 1985. – 240с.
1335602
  Сірий П. Складна доля української сім"ї на межі Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 294-295
1335603
  Сірий П. Складна доля української сім"ї на межі Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 571-574
1335604
  Корнієнко В. Складна дорога до Петрограда (листи Федора Успенського до Володимира Вернадського та Агатангела Кримського) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 183-186. – ISSN 2310-3310
1335605
  Єщенко Т. Складна метафора: структурно-граматичний аспект : (на прикладі поезії 90-х років ХХ століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 32-42. – ISSN 1728-9572
1335606
  Січевлюк В. Складна правосуб"єктність об"єднань осіб: теоретична конструкція та прикладні втілення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 211-218. – ISSN 2663-5313
1335607
   Складна система військового призначення і ефективність її функціонування / В.І. Шарий, Г.М. Педченко, А.І. Невольниченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 223-229


  У статті розглянуті поняття ефективності складних систем, напрямки їх вивчення, систему управління, що дозволяє виділити основні проблеми дослідження даного поняття і можливі шляхи вирішення визнач єн их проблем. Показана доцільність використання ...
1335608
  Поліщук Лариса Складна, неординарна, не всім зрозуміла, екстремно-відважна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 111-112. – ISSN 0130-5212
1335609
  Шинкарук С.П. Складне безсполучникове речення в системі ронделевого вірша М. Боровка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 93-98
1335610
  Пац Л.І. Складне безсполучникове речення як засіб організації художнього тексту // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 146-153. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1335611
  Горбунова Л. Складне мислення як відповідь на виклик епохи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-55
1335612
  Петраков Олександр Олександрович Складне навантаження будівельних конструкцій та основ : Автореф... доктора техн.наук: 05.23.02, 05.23.01 / Петраков Олександр Олександрович; Науково-дослідний ін-тут будівельних конструкцій. – К., 1994. – 36л.
1335613
  Різник С. Складне прийменикове словосполучення в сучасному синтаксисі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 73-77. – ISSN 0320-3077
1335614
  Решодько Лідія Складне речення : матеріали для тематичної перевірки знань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-14. – ISSN 0130-5263


  Завдання призначено для тематичної перевірки рівня засвоєного учнями теоретичного матеріалу з теми "Складне речення" та вироблення відповідних умінь і навичок. Вони дають змогу визначити також рівень мовленнєвої компетенції школяра. Зміст завдань ...
1335615
  Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові / К.Ф. Шульжук. – К., 1989. – 134с.
1335616
  Труш О. Складне речення у Франковому "Темному царстві" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 376-382
1335617
  Тєлєжкіна О. Складне речення як текст: аналіз структурної організації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 4 п. – ISBN 966-7773-70-1
1335618
  Мамалига А.І. Складне синтаксичне ціле в комунікативній структурі публіцистичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблема правильної побудови публіцистичного тексту та правильного використання складного синтаксичного цілого у комунікативній структурі тексту.
1335619
  Плоткіна М.Г. Складне синтаксичне ціле як компонент у парадигмі синтаксичних утворень у романі Дж. Остін "Емма" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 145-149
1335620
  Коперльос Р.Ю. Складне та нелінійне мислення в постнекласичній раціональності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 18-19
1335621
  Савенко А. Складний вибір Кіпрської церкви // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
1335622
  Гаген Складний західний фронт та формування української держави: забутий мир, забута війна та народження нації / Гаген, фон Марк // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 45-59. – ISBN 978-617-7446-57-5
1335623
  Морозюк Н. Складний і суперечливий образ Ярослава Мудрого (за п"єсою Івана Кочерги „Ярослав Мудрий" та романом Павла Загребельного „Диво") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-37
1335624
  Дейчаківська О. Складний іменний присудок у англійській мові: тенденції розвитку // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 87-93. – ISSN 2078-340X
1335625
  Сулима Олеся Складний іменний присудок у науковому стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 29; 5 п. – ISSN 1682-3540
1335626
  Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-138. – ISSN 0132-1331
1335627
  Власенко Світлана Складний шлях до утворення СРСР : (за фондами ЦДАГО України) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109
1335628
  Слабінська С.В. Складники журналістської майстерності у контексті власного осмислення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 30-31
1335629
  Куплевацька Л. Складники іміджу викладача вищої школи в контексті міжкультурної комунікації // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 193-208. – ISBN 978-966-285-578-4
1335630
  Самойленко В.М. Складники індентифікації берегових геосистем водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 9-41. – Бібліогр.: 18 назв
1335631
  Тищенко К.М. Складники метатеорії мовознавства // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 90-95. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Обґрунтування етапів інтеграції нагромаджених знань про мову відповідає загальним сучасним тенденціям синтезу наукових знань. Запропонований у статті системно-операційний підхід дає змогу вперше здійснити послідовно дедуктивне розгортання метатеорії ...
1335632
  Шевченко В. Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 188-193
1335633
  Бегека Д. Складники підготовки майбутніх магістрів іноземної філології // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 141-147. – ISSN 2075-1478
1335634
  Кондратюк Т.В. Складники прийнятої в системі ООН сімейної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 107-110. – Бібліогр.: 8 назв
1335635
  Метьолкіна М.М. Складники професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компнтенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 274-276
1335636
  Гетьман З.О. Складники соціального контексту мовленнєвого спілкування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 90-92


  У статті контекст розглядається як необхідна умова комунікації, завдячуючи якій реалізуються сутності мовних знаків, що дозволяє кваліфікувати його як комунікативну і сигніфікативну категорію. В статье контекст рассматривается как необходимое условие ...
1335637
  Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові / К.Ф. Шульжук. – Київ, 1986. – 183 с.
1335638
  Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення як ієрархічні структури // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 65-72
1335639
  Байдюк О. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення: типологія і функціонування (на матеріалі епістолярної спадщини А. Кримського) / Ольга Байдюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 22-27. – ISSN 0320-3077
1335640
  Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові / С.І. Дорошенко. – Х, 1980. – 152с.
1335641
  Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д. Чак. – К., 1984. – 185с.
1335642
  Луговенко Н. Складні випадки визначення роду іменників. Практикум, завдання, тренувальні тести // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 40-82


  Узагальнено матеріали для підготовки до ЗНО з української мови та літератури.
1335643
  Драпак О.З. Складні випадки ідентифікації і перекладу лексичного складу української мови пострадянського періоду // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 469-475
1335644
  Вокальчук Г.М. Складні випадки лексикографічного опису інновацій у новому "Словнику авторських лексичних новотворів Павла Тичини" / Г.М. Вокальчук, О.В. Кирилюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 56-59. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1335645
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Либідь, 1995. – 192 с.
1335646
  Козирєв Є.Б. Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 217-224


  У статті розглянуто специфіку та головні труднощі перекладу метафор, які зустрічаються в тексті Біблії, і проаналізовано способи їх розв"язання в японськомовних перекладах різних християнських конфесій. Окреслено вплив біблійної метафори на сучасну ...
1335647
  Козирєв Є.В. Складні випадки перекладу християнських текстів японською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 136-138
1335648
  Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання / Є.Д. Чак. – К., 1965. – 127с.
1335649
  Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання / Є.Д. Чак. – 2-е, доп. – Київ, 1969. – 219 с.
1335650
  Бочарнікова А.М. Складні для перекладу фрагменти авестійського Баграм-яшту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 115-119


  У статті розглянуті деякі фактори, які продукують труднощі при здійсненні перекладу авестійських текстів, зокрема Баграм-яшту. Проаналізовано приклади збігу закінчень слів у різних відмінках, полісемії та труднощів ідентифікації власних назв. В статье ...
1335651
  Кондратенко С.І. Складні епітети-фітокольоративи в художній прозі Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 222-229
1335652
  Шкарбан Тамара Миколаївна Складні конструкції з однорідною супідрядністю в сучасній українській мові : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Шкарбан Тамара Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1335653
  Шкарбан Тамара Миколаївна Складні конструкції з однорідною супідрядністю в сучасній Українській мові : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шкарбан Тамара Миколаївна; Рівненський держав. пед. ін-тут. – Рівне, 1996. – 171л. – Бібліогр.:л.154-171
1335654
  Давнюк Світлана Володимирівна Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові : Дис....канд. філолог. наук:10.02.01 / Давнюк Світлана Володимирівна; Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Рівне, 2001. – 201л. + Додаток:198-201. – Бібліогр.:л.194-197
1335655
  Давнюк Світлана Володимирівна Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Давнюк С.В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1335656
  Мацевко-Бекерська Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві "Усе, що не було сказано" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 217-223. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1335657
  Коперльос Р.Ю. Складні людиновимірні системи в контексті розвитку сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 109-111
1335658
  Семенюк О.С. Складні об"єкти інтелектуальної власності як чинники інформаційного суспільства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 63-69. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1335659
  Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії / Є.Д. Чак. – К., 1978. – 127с.
1335660
  Мамчич І. Складні питання зовнішнього незалежного оцінювання: причини і шляхи подолання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-135
1335661
  Мамчич І. Складні питання зовнішнього незалежного оцінювання: причини і шляхи подолання // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 45-48.


  У статті подано аналіз складних питань ЗНО з української мови 2007-2009 рр.
1335662
   Складні питання сучасного українського правопису. – Київ, 1980. – 223 с.
1335663
  Погорецький М.А. Складні питання, що виникають при призначенні судоао-психіатричної експертизи / М.А. Погорецький, В.І. Сліпченко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 8 (120). – С. 30-35
1335664
  Сердюк В.В. Складні питання, які виникають при застосуванні положень Господарського процесуального кодексу України щодо повернення касаційних скарг і подань (за матеріалами судової практики) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 30-37
1335665
  Железняк М.Г. Складні прийменники в українських східнополіських говірках // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 80-88
1335666
  Коца Р. Складні прикметники з першою основою благо- в історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 51-66. – ISSN 1682-3540


  "Здійснено семантико-структурний аналіз складних прикметників з першою основою благо- та другим іменним компонентом, виявлених у пам’ятках української мови XI-XX ст. Зокрема відстежено їхнє походження та шляхи запозичування, визначено їхню семантику і ...
1335667
  Куйбіда Х. Складні прикметники на позначення простору в епосі Гомера // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 93-99. – ISSN 2078-340X
1335668
  Коца Р.О. Складні прикметники у давній українській мові: семантика і структура // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 194-200. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1335669
  Коца Р.О. Складні прикметники у давньоукраїнській мові: семантика і структура // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 177-185. – ISBN 978-966-933-055-0


  У статті визначені семантика та стилістичні особливості вживання складних прикметників у текстах XI-XIV ст. Описано основні типи творення таких композитів у давньоукраїнській мові залежно від їхньої формальної структури та частиномовної належності ...
1335670
  Юсупова О. Складні промоакції на підприємствах роздрібної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-49. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми впливу на попит, що лежать в основі деяких засобів цінового та натурального стимулювання продажів.Проведено порівняльний аналіз знижок за кількість та преміального стимулювання.Запропоновано та обґрунтовано виокремлення трьох ...
1335671
  Труш О. Складні речення з підрядними з"ясувальними в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 217-225. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
1335672
  Шульжук К.Ф. Складні речення з супідрядністю // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 69-76. – ISSN 0320-3077
1335673
  Симулик М.В. Складні речення ускладненого типу в сучасних слов"янських мовах / М.В. Симулик. – Ужгород, 1974. – 79с.
1335674
  Корнійчук М.Т. Складні системи з випадковою зв"язністю: ймовірнісне моделювання та оптимізація : Монографія / М.Т. Корнійчук, І.К. Совтус; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 375с. – ISBN 966-574-571-9
1335675
  Азарова Л.Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція "золотої" пропозиції : монографія / Л.Є. Азарова Л.Є ; МОіНУ, ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 222 с. – ISBN 966-7199-92-4
1335676
  Бабій І. Складні слова номінативно-текстотвірний компонент (на матеріалі роману В. Барки "Жовтий князь". // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 50-55. – ISSN 0320-3077
1335677
  Шелудько А.В. Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 369-373
1335678
  Шелудько А.В. Складні слова синтаксичного типу в українсько-англійському перекладі ( на матеріалі прози Оксани Забужко) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 292-299. – Бібліогр.: Літ.: с. 299; 8 п.
1335679
  Новікова Є.Б. Складні слова як особливе явище словотвірної системи сучасної української мови (на матеріалі складносуфіксальних ад"єктивів без інтерфікса) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 197-203


  У статті визначено статус складного слова у словотвірній системі сучасної української мови. Розглянуто продукування складносуфіксальних інноваційних прикметників без інтерфікса. З"ясовані основні моделі їхнього творення з огляду на мотивувальну базу й ...
1335680
  Стрельцов Є. Складні сучасні процеси інтеграції міжнародного, зарубіжного та національного законодавств // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 42-53. – ISSN 2304-4556
1335681
  Чередник Л. Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 70-78. – ISSN 2075-1486
1335682
   Складні трансформери на службі здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На факультеті кібернетиеи КНУ створені складні трансформери багатогалузевого призначення, серед яких особливе місце займають роботизовані пристрої - "Екзоскелетон". Його автор, ст. наук. співроб., канд. техн. наук Є.О. Осадчий - кращий винахідник НАН ...
1335683
  Огородник І.В. Складні фосфати титану, цирконію та гафнію : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.: 02.00.01 - неорг. хімія / Огородник І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1335684
  Огородник І.В. Складні фосфсати титану, цирконію та гафнію : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Огородник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 160л. – Бібліогр.: л.138-160
1335685
  Савусін М.П. Складність-простота системи як визначеність-невизначеність у значенні системного дескриптора // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 107-120. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Концепції простоти-складності можна систематизувати, моделюючи опозицію «складне - просте» як опозицію категорій «визначене - невизначене» в мові МТО -формальному апарату Загальної Теорії Систем (ЗТС). Нова система є більш складною, ніж вихідна, за ...
1335686
  Канарська І.С. Складність алгоритмів перетину, об"єднання та різниці в мультитаблицях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено алгоритми реалізації перетину, об"єднання та різниці мультитаблиць: спочатку розглянуто найбільш природні алгоритми, потім запропоновано їх модифікації, які дозволяють зменшити кількість обчислень. Для всіх запропонованих алгоритмів ...
1335687
  Кулініч М.Т. Складність взаємозв"язків між рекреацією та ландшафтом // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 152-155
1335688
  Тісецька А. Складність емісійного процесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Основні аспекти підготовки емісії цінного папера".
1335689
  Остапчук Д.О. Складність національної економіки та економічна безпека держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 243-247. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1335690
  Кунцевич Вікторія Ігорівна Складність нуклеотидних послідовностей МРНК вегетативних органів соняшника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Кунцевич Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 16л.
1335691
  Голубовська І.О. Складність проблеми взаємозв"язку мови та мислення. Історія розв"язання проблеми взаємовідношень між мовою, мисленням та свідомістю // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 144-148. – ISBN 978-966-439-983-5


  Вербальне та невербальне (несловесне) мислення.
1335692
  Пенюк В.Б. Складність універсальності музичної мови в контексті полістилістичних тенденцій сучасного дискурсу: ретроспекція музичного висловлення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 45-48. – ISSN 2414-5823


  Досліджено джерела складності музичного висловлення, що формує універсальність музичної мови в контексті полістилістичних тенденцій сучасного дискурсу. Ґрунтуючись на філософських, естетичних та культурологічних засадах, підкріплених ретроспекцією ...
1335693
   Складність, відлагоженість та збалансованість водночас // Євробюлетень : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі / Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15


  Законотворчість в Європейському Союзі є унікальною
1335694
  Колодяжний Д. Складно, але можливо. Особливості реформування ДПП в Україні та його вплив на інвестування у державний сектор економіки // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 18-19
1335695
  Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 65 назв
1335696
  Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 434 л. – Додатки: л. 328-434. – Бібліогр.: л. 286-327
1335697
  Леонов Сергей Складной самокат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 28 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1335698
  Скиба А.В. Складноконтурні поясні накладки з мотивом голови грифона // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 132-152. – ISBN 978-966-02-8144-8
1335699
  Теребіленко К.В. Складнооксидні сполуки одно-, дво-, та тривалентних елементів з тетраедричними аніонами: синтез, будова та властивості : дис. … д-ра хім. наук : 02.00.01 / Теребіленко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 378 арк. – Додатки: арк. 367-378. – Бібліогр.: арк. 313-366
1335700
  Струтинська Н.Ю. Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 424 арк. – Додатки: арк. 377-424. – Бібліогр.: арк. 328-376
1335701
  Струтинська Н.Ю. Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1335702
  Ярмоленко Т.С. Складнопідрядне речення в пам"ятках ділового українського письменства XVI ст. (підрядні означальні та підрядні додаткові речення) : Дис... канд. філолог.наук: / Ярмоленко Т.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевчкнка. – Київ, 1954. – 322л. – Бібліогр.:л.1-13
1335703
  Баликова Н. Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається й аналізується поняття граматичної категорії підрядних додаткових речень в українській, російській, японській та англійській мовах. На основі порівняння теоретичних праць із граматики цих мов робиться висновок щодо доцільності ...
1335704
  Шевченко Т.В. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв"язками в нормативно-правових актах української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 320-327. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто закономірності вияву підрядного зв’язку, простежено тенденції реалізації обов’язковості / необов’язковості залежного компонента та передбачуваності / непередбачуваності його синтаксичної форми в текстах нормативно-правових актів. ...
1335705
  Ткач О.В. Складнопідрядні речення з корелятами ТАК, ТАКИЙ як засіб організації метатексту / О.В. Ткач, О.О. Переяслова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 121-126
1335706
  Goltvenytska M. Складнопідрядні речення з підрядним відповідності в сучасній українській прозі: структурно-граматичний і функціональний аспекти // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 57-61. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1335707
  Волобуєва О.О. Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 173-178
1335708
  Козаченко О. Складнопідрядні речення з підрядними атрибутивної семантики // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 34-40. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1335709
  Крашениця В.Ф. Складнопідрядні речення з підрядними умови в українських грамотах ХІV-XV ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 108-115
1335710
  Зарицька В.Г. Складнопідрядні речення нерозчленованого типу в українській, російській та білоруській мовах: контрастивний аспект // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 281-288. – (Філологія)
1335711
  Файчук Т.Г. Складнопідрядні речення у господарських порадниках XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 80-87
1335712
  Христіанінова Р. Складнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки "підрядного приєднання" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1335713
  Сердюк В.Р. Складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації / В.Р. Сердюк, І.С. Гучок // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-68. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))


  Розглянуто складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації.
1335714
  Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові / А.М. Приходько. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-599-158-2
1335715
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Дисертація доктора філологічних наук:10.02.04 / Приходько Анатолій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 461 л. + Додатки: л.454-461. – Бібліогр.:л.409-453
1335716
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Автореф. дис. філологічних наук: 10.02.04. / Приходько А.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1335717
  Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові : монографія / А.П. Грищенко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 155с.
1335718
  Приходько А.М. Складносурядне речення німецької мови в формально-граматичному аспекті // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 116-124. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1335719
  Чередниченко І.Г. Складносурядні речення в сучасній українській мові / І.Г. Чередниченко. – Чернівці, 1959. – 135 с.
1335720
  Руденко Н.П. Складносурядні речення з умовною модальністю як складова частина комунікативного синтаксису сучасної української літературної мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 117-120. – (Серія "Філологічні науки")
1335721
  Байдусь С. Складносурядні синтаксичні конструкції з пояснювальними відношеннями // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 143-146. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1335722
  Сказ Л.С. Складносурядні сполудчникові речення у кримськотатарській мові : Автореф. дис. .. канд. філол. наук : 01.02.13 / Сказ Л.С. ; Ін-т сходознавства. – Сімферополь, 2000. – 20 с.
1335723
  Щербина Н.С. Складнощі витлумачення поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 183-193


  На підставі аналізу філософської наукової та довідникової літератури виявлено складнощі у витлумаченні поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі, а також обгрунтовано авторське розуміння поняття поваги. Запропоновано розглядати повагу як ...
1335724
  Крючкова О. Складнощі кваліфікації насильницьких статевих злочинів, вчинених групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 73-80
1335725
  Ільченко А.Б. Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х


  "...Госпітальна пневмонія (ГП) утримує одну з лідируючих позицій у структурі внутрішньолікарняної захворюваності та смертності. ГП є одним із найнебезпечніших інфекційних ускладнень тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ). Клінічна діагностика пневмонії ...
1335726
  Огієнко І.І. Складня української мови / І.І. Огієнко
1. – 1935. – 196с.
1335727
  Жигірь В.І. Складова базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 116-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1335728
  Кремень В. Складова європейської інтеграції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
1335729
  Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 4 назви
1335730
  Луніна В.Ю. Складова творчого потенціалу як фактор успішності становлення особистості вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-84. – ISSN 2312-1548
1335731
  Борох Ю.О. Складові антикризового управління підприємством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто антикризове управління як визначальний фактор економічного розвитку не лише окремого підприємства, а й регіону, країни в цілому. Наведено розгляд проблем щодо визначення поняття "антикризове управління підприємством", що є дуже своєчасним та ...
1335732
  Гордієнко С.Г. Складові безпеки української державності за сферами її буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 6-17. – ISSN 2308-9636
1335733
  Андрущенко Г. Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2220-1394
1335734
  Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 52-55
1335735
  Павловська Є.О. Складові внутрішніх та зовнішніх запорзичень України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 308-313. – ISSN 1993-0259
1335736
   Складові водних балансів озера Катлабух / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведева, М.М. Бурукова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1335737
  Кобзістий П.І. Складові вологообігу при різних типах літніх опадоутворюючих циркуляційних процесів в степовій зоні України / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1335738
  Марцин В.С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 78-88. – ISSN 1562-0905
1335739
  Анісімов А.В. Складові глобальної інформаційної мережі як засоби моделювання / А.В. Анісімов, Є.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 151-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті розглянуті основні компоненти Internet, такі як WWW, FTP, Telnet та інші, їх історичний розвиток та наведені можливості їх нетрадиційного використання.
1335740
  Кудряченко А. Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей / А. Кудряченко, В. Солошенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 218-238. – ISSN 2524-0137
1335741
   Складові демократії. – Київ : Либідь, 1993. – 160с. – ISBN ISBN 5-325-00535-9
1335742
  Євтушенко В.А. Складові державної інноваційної політики та механізм її здійснення у вимірі світового досвіду / В.А. Євтушенко, О.О. Свєженцев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 47-59. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
1335743
  Шибаєва Н.В. Складові децентралізації в Україні / Н.В. Шибаєва, Т.О. Бабан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 205-216. – (Економічні науки)
1335744
  Тиховод Євген Васильович Складові діловитості / Тиховод Євген Васильович. – К. : Політвидав України, 1982. – 117с.
1335745
  Усатова А. Складові діяльності з розгляду звернень та особистого прийому громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-64
1335746
  Павленко О.О. Складові екологоорієнтованого управління соціо-економічними системами / О.О. Павленко, Ю.Т. Алібекова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 13-21. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1335747
  Ситих Ю.В. Складові економічного розвитку харчової промисловості України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.19-21
1335748
  Воротіна Л.І. Складові економічної безпеки підприємства у ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 293-295
1335749
  Фурашев В.М. Складові електронного урядування // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 43-49
1335750
  Міщанин Н. Складові Електронної науково-педагогічної бібліотеки України // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 135-136
1335751
  Подколзін І. Складові елементи збитків за новим цивільним та господарським законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-74.
1335752
  Сирчин О.Л. Складові елементи і варіанти стратегії банку // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 84-93. – ISSN 2313-4569
1335753
  Сопільняк М.М. Складові елементи композиції як центральної категорії живопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 221-227


  У статті охарактеризовано складові елементи композиції як основної категорії живопису, визначено принцип загального в конкретному при побудові зображення, показано вплив співвідношення простору-часу та ритму на композицію, дані методичні рекомендації ...
1335754
  Ніколайчук М. Складові елементи механізму регулювання міграційних процесів сільського населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1335755
  Стащак М.В. Складові елементи оперативного пошуку злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 307-314
1335756
  Шевчук Г.В. Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1335757
  Подольський К.С. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 374-376. – ISBN 978-617-7096-97-8
1335758
  Андрєєв А.В. Складові елементи правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби україни // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 9-16. – ISSN 2617-5967
1335759
  Олійник І.В. Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 251–258. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1335760
  Босак А.О. Складові елементи системи комунікацій підприємства та їх характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499
1335761
  Кириленко В. Складові елементи структури фінансового механізму державного управління // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 23-30. – ISSN 1818-2682
1335762
  Бузецький І.Г. Складові елементи формування людського потенціалу регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 43-47. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1335763
  Кучеренко Валентина Складові енергетичної безпеки України : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 35
1335764
  Святненко В. Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 160-164. – ISSN 2078-5860
1335765
  Пелішенко В.П. Складові ефективності агропромислового комплексу. / В.П. Пелішенко. – К, 1987. – 60с.
1335766
  Шишка Р Складові життєвого циклу корпорації // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1335767
   Складові забезпечення енергоефективності / А.В. Лесь, А.В. Ращенко, О.І. Вигівська, Є.І. Майкун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1335768
  Мамай Н.В. Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 102-110. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1335769
  Добровольська І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку127 // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 110-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1335770
  Багінська М. Складові зовнішньої політики Швейцарії XX століття: нейтралітет і солідарність // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 5-6
1335771
  Парус Є.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України / Є.В. Парус, І.В. Блінов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 28-34. – ISSN 1727-9895
1335772
  Харламова Г.О. Складові інвестиційної конкурентоспроможності видів економічної діяльності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 113-120


  В статті аналізуються основні тенденції надходження прямих іноземних інвестицій у види економічної діяльності України. Визначено основні агреговані складові, за якими можливо проводити оцінювання конкурентоспроможності видів економічної діяльності з ...
1335773
  Рутко Д.Ф. Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – C. 38-45. – ISSN 2306-546X
1335774
  Бутирська Т.О. Складові індексу якості державного управління як основа парадигми державного будівництва / Т.О. Бутирська, Д.І. Дзвінчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 5/6 (43/44). – С. 52-62. – ISSN 2311-6420
1335775
  Чубукова О.Ю. Складові інноваційної економіки - освіта, технологічні уклади, когнітивні технології / О.Ю. Чубукова, Н.В. Раллє // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 3 (7). – С. 130-133. – ISSN 2410-9576
1335776
  Макаренко П.Д. Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 12-16. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1335777
  Чічановський А. Складові інформаційної політики держави / А. Чічановський, О. Стариш // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 37-69. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті під новим кутом зору розглянуто складові інформаційної політики держави.
1335778
  Шевченко О.В. Складові інформаційної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1335779
  Розумеєнко Н.В. Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 290-295. – ISBN 978-966-581-885-4
1335780
  Семенов В. Складові китайського прориву (до підсумків офіційного візиту Президента України до КНР) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 6-9
1335781
  Жарінова А. Складові комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, аспекти розвитку стартапів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1608-6422
1335782
  Даниліна С.Ю. Складові комічного у ідіостилі Чака Паланіка та їхнє відтворення у перекладах (на матеріалі перекладів роману "Карлик" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 137-146


  У статті розглядаються шляхи створення комізму та досягнення пародійного ефекту у романі Ч. Паланика "Карлик". Досліджуються відповідні лексико-семантичні засоби оригіналу, специфіка їхнього комунікативного вливу і перекладацькі трансформації, що ...
1335783
  Мельничук Д.П. Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 144-148. – ISSN 2307-9878
1335784
  Марчук В.М. Складові майстерності господарського керівництва / В.М. Марчук. – Київ, 1976. – 48с.
1335785
  Думанська Т.В. Складові математичної компетентності бакалаврів економіки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 126-127
1335786
  Толок І.В. Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням "класичної" задачі Ерланга / І.В. Толок, С.В. Лєнков // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 7-10. – ISSN 1681-7710
1335787
  Александров М.Є. Складові механізму адміністративно-правового регулювання у сфері безпечності промислової продукції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 50-57. – ISSN 2072-8670
1335788
  Дяченко О.В. Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1335789
  Масловська О. Складові механізму спільної аграрної політики ЄС // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 0868-8893
1335790
  Теребух А.А. Складові механізму формування господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1335791
  Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці складових національної інноваційної системи та їх розвитку в Україні. The article deals with the characterizing of national innovation system"s parts and their development in Ukraine.
1335792
  Кириленко В. Складові організації бухгалтерського обліку в ощадному банку України : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 42-48 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1335793
  Новикова В.І. Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1335794
  Любчук О.К. Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 57-60. – Бібліогр.: 18 назв
1335795
  Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 272-279


  У статті розкрито науково-методичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства, обгрунтовано складові системи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
1335796
  Голинський Ю.О. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю.О. Голинський, М Л. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 65-68. – ISSN 2071-4653
1335797
  Даниліна С.Ю. Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі (на матеріалі перекладів роману Чака Паланіка "Рент: Усна біографія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 132-141


  У статті розглядаються прийоми пародіювання дискурсу мас-медіа у постмодерному романі Чака Паланіка і шляхи адекватної передачі авторської інтенції у перекладі. Зроблено спробу зіставити переклади роману українською і російською мовами, аби наочніше ...
1335798
  Васильєва-Халатникова Складові педагогічної технології формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено педагогічну технологію формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі, яка є чіткою науково-теоретичною основою оптимальної реалізації завдань професійної підготовки й розглядається як ...
1335799
  Шаповаленко М.В. Складові політичної стабільності в умовах трансформації суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 5-10. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1335800
  Корольова Н.О. Складові поняття "національна ментальність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 376-380


  У межах дослідження поняття "національна ментальність" встановлено, що зміст цього феномену включає систему способів, стилів, манер мислення людини як представника нації / народу, її світовідчуття, світорозуміння та орієнтацію у соціумі. В рамках ...
1335801
  Ситник Г. Складові потенціалу системи національної безпеки та його вплив на рівень загроз національним інтересам // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.114-126
1335802
   Складові продовольчих ресурсів / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Т.Д. Іщенко, Є.А. Бузовський // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-22
1335803
  Ящук С.П. Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 329-335. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1335804
  Пшенична Л.В. Складові професійного простору майбутнього викладача // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 286-313. – ISBN 978-966-698-197-7
1335805
  Оксенюк О.В. Складові професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1335806
  Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Описано спільні складові професійної компетенції перекладача для двох основних видів перекладацької діяльності - письмової та усної. Common components of the professional competence of translators and interpreters are analised.
1335807
  Кривоконь Н.І. Складові професійної моделі фахівця системи соціального захисту населення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.68-73. – (Психологічні науки)
1335808
  Мельников О. Складові професійної програми пыдвищення кваліфікаці державних службовцівї // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
1335809
  Єфремова Г.Л. Складові професійної спрямованості особистості / Г.Л. Єфремова, О.В. Зосименко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 62-64. – ISBN 978-966-698-283-7
1335810
  Крилова В. Складові процесу управління ліквідністю банку : банки України / В. Крилова, Р. Набок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1335811
  Швецова-Водка Складові системи документальних комунікацій / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто терміни та поняття, що характеризують документальну комунікацію; властивості документальної комунікації; види документальної комунікації та їхню структуру; види документально-комунікаційних систем та їх склад; складові системи ...
1335812
  Малюкіна Д.І. Складові системи еколого-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 32-37. – ISSN 1995-0519
1335813
  Голіков І.В. Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1335814
  Коваленко О.В. Складові системи планування господарської діяльності підприємства в ринкових умовах / О.В. Коваленко, К.В. Ташева // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 141-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1335815
  Корж М.О. Складові системи соціального захисту: західноєвропейський досвід для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 406-416
1335816
  Ковальська К. Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито необхідність стратегічного управління людськими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу зосереджено на дослідженні основних складових системи стратегічного управління людськими ресурсами. В статье ...
1335817
  Маркова Н.С. Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 87-92. – ISSN 1683-1942
1335818
  Кирик В.Л. Складові становлення суспільної моделі сталого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 134-144
1335819
  Тіптюк Н.М. Складові стратегії МВФ у перехідних економіках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стратегію Міжнародного валютного фонду щодо країн з перехідною економікою, зокрема фінансову (макроекономічну) стабілізацію, її складові та різновиди. Звернено увагу на характерні риси та особливості окремих її варіантів. The article ...
1335820
  Софіщенко І.Я. Складові стратегії формування виробничо-інвестиційної моделі зовнішньоекономічного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 81-82
1335821
  Швецова О.Й. Складові стратегічного управління банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 18-24. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1335822
  Мовчан М.М. Складові сутності еколого-економічних відносин прав влвсності на землю у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1335823
  Вашкевич В.М. Складові сучасної наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)


  В період науково-технічного прогресу наука отримала суспільне визнання, а наукова картина світу здобула домінуюче становище в культурі. В цей період наука вже не потребувала обґрунтувань власного світогляду з боку філософії чи релігії, більш того ...
1335824
  Морозов Т. Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1335825
  Багрова І.В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 1729-7206
1335826
  Ткачук І.В. Складові та фактори регіонального людського розвитку (на прикладі Івано-Франківської області) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 76-80. – Бібліогр.: 7 назв
1335827
  Стадник В.В. Складові та чинники формування потенціалу розвитку малого підприємства / В.В. Стадник, О.С. Петрицька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-129.
1335828
  Яковлєв М.В. Складові термінологічного інструментарію дослідження концептосфери політичної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 288-296. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1335829
  Догадіна В.Ю. Складові управління персоналом у сфері освітніх послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 453-458. – ISSN 2222-4459
1335830
  Іващенко О.В. Складові управління якістю продукції / О.В. Іващенко, І.О. Алфер"єва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 130-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1335831
  Науменко Євгенія Складові успіху // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7
1335832
   Складові успіху сучасного університету [Національного технічного університету "Дніпровська політехніка] / О. Азюковський, А. Бардась, О. Григор"єв, М. Трегуб // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 28-38. – ISSN 1682-2366
1335833
   Складові успіху у кримінальному процесі : практ. посібник : [збірник] / [упоряд.: Бабенко К.А., Журавель В.І., Журавльов Д.В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 207, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1235-2
1335834
  Марцин В.С. Складові фінансового мислення і особливості приорітетів при плануванні й управлінні економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 21-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1335835
  Танана С.М. Складові формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування та готельно-ресторанної справи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 17-23. – ISSN 2306-546X
1335836
  Горбачевський В.Я. Складові формування особистості оперативного працівника міліції / В.Я. Горбачевський, В.В. Подоляк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 225-234
1335837
  Коломієць О.О. Складові формування та реалізації державної інвестиційної політики / О.О. Коломієць, М.В. Мокляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розкрито складові формування та реалізації державної інвестиційної політики в Україні, визначено стратегічні цілі розвитку інвестиційної сфери та форми і методи її активізації.
1335838
  Субота М.В. Складові ціннісних переваг при формуванні бізнес-моделі надання оздоровчих послуг та зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, М.М. Демидова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 139-147. – ISSN 2522-1620
1335839
  Ткаченко О.О. Складові частини французького молодіжного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 296-301
1335840
  Олійник М. Складові якісного добору // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 6


  "...Залучення викладачів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича допоможе покращити теоретичну підготовку кандидатів на посаду судді".
1335841
  Кобелянська О. Складові японського національного менталітету (історія досліджень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 279-293. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1335842
  Шаповалов В. Складові  національної безпеки: судово-фармацевтичні експертні дослідження щодо наявності причинно-наслідкових зв’язків між вживанням учасниками дорожнього руху психоактивних речовин і виникненням дорожньо-транспортних пригод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 88-93.
1335843
  Вижва С.А. Складові, сучасні підходи та особливості оцінки сейсмічного ризику території України : випуск 23 / С.А. Вижва, О.Б. Винниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-17 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Встановлено зв"язок між поняттями безпека та ризик, проведено аналіз можливостей застосування сучасних підходів до оцінки сейсмічного ризику та розглянуто основні його складові для території України.
1335844
  Рейнберг С.А. Складское дело : Устройство, оборудование и эксплуатация складов лесных материалов / С.А. Рейнберг. – 3-е перераб. изд-е. – Ленинград : Гослестехиздат, 1940. – 379 с.
1335845
  Ценина Т.Т. Складское и тарное хозяйство / Т.Т. Ценина, Б.Ф. Смирнов. – Л, 1988. – 64с.
1335846
  Строгов Н.П. Складское и тарное хозяйство снабженческо-сбытовых организаций / Н.П. Строгов. – Куйбышев, 1966. – 160с.
1335847
  Сиптиц Ф.Ф. Складское хозяйство / Ф.Ф. Сиптиц. – М., 1977. – 32с.
1335848
  Бурмистров В.Г. Складское хозяйство в торговле / В.Г. Бурмистров. – Москва, 1972. – 88с.
1335849
  Лю Юй-шэнь. Складское хозяйство оптовых организаций советской торговли. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Юй-шэнь.; Мин. торговли РСФСР. Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М,, 1961. – 15л.
1335850
  Паракуда І.В. Складська діяльність в Україні: теоретичні аспекти // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7320-15-8
1335851
  Рушковський М. Складська логістика в Києві: сучасна ситуація і тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 57-60
1335852
  Смирнов І.Г. Складська логістика як складова суспільно-географічної логістики: моделі територіальної оптимізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 256-263. – Бібліогр.: 8 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1335853
  Павленко А.Ф. Складське господарство : підручник / А.Ф. Павленко, В.В. Кривещенко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 354-391. – Бібліогр.: с. 392-395 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-114-4
1335854
  Демчук А. Складське свідоцтво як об"єкт цивільного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-37.
1335855
  Агабеков М.Г. Складчатая структура депрессионных зон Азербайджана и условий ее формирования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Агабеков М.Г.; Объед.совет Азебр.ордена Трудового Красного Знамени ин-та нефти и химии. – Баку, 1962. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1335856
  Романов А.А. Складчато-чешуйчатая структура Южного Урала / А.А. Романов. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
1335857
   Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 336с.
1335858
   Складчатые области Евразии.. – М, 1964. – 376с.
1335859
  Гусев Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид / Г.С. Гусев. – Москва : Наука, 1979. – 208с.
1335860
  Сенченко Г.С. Складчатые структуры Южного Урала / Г.С. Сенченко. – М., 1976. – 172с.
1335861
   Складчина : литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – [4], IV, 708 с.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
1335862
  Тальчиков С.А. Складчина как прообраз простого товарищества: историко-правовой аспект / С.А. Тальчиков, С.О. Шаляпин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 14-16. – ISSN 1812-3805
1335863
  Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств / О.Б. Маликов. – Л., 1986. – 187с.
1335864
   Склады на заводах машиностроения.. – М, 1964. – 724с.
1335865
  Матасова Т.А. Складывание итальянского направления политики московских князей в XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 26-34. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1335866
   Склали карти екологічної безпеки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії регіональних проблем економіки і політики географічного факультету створено унікальну методику оцінки регіональної екологічної безпеки України. Університетські вчені вперше визначили вірогідність виникнення надзвичайних ...
1335867
  Гаврилюк Склеп "македонського типу" з некрополя Німфею / Гаврилюк, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 57-70. – ISSN 0235-3490
1335868
  Храпунов И.Н. Склеп с погребениями III- IV вв. н.э. из могильника Нейзац : A vault with the third and fourth century ad burials in the cemetery of Neyzats / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий". – Симферополь : Доля, 2011. – 69, [3] с. : ил., табл. – Доб. тит. л. англ. - Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 25-30. – ISBN 978-966-336-513-9
1335869
  Зубар В.М. Склепи з християнським розписом некрополя Херсонеса: проблеми датування // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0235-3490
1335870
   Склерактинии мезозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. 4. – Москва : Наука, 1965. – 48с.
1335871
  Ваганов Е.А. Склеритограммы как метод анализа сезонного роста рыб / Е.А. Ваганов; Сиб. отд. АН СССР; Ин-т физики; Отв. ред.: И.А.Терсков. – Новосибирск : Наука, 1978. – 136 с.
1335872
  Золотарев В.Н. Склерохронология морских двустворчатых моллюсков / В.Н. Золотарев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 107с.
1335873
  Поволоцкая Н.Н. Склетные перегруппировки в реакциях тетрафторбензодигидробаррелена и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Поволоцкая Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л.
1335874
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 6
1335875
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6
1335876
  Хворост Л.В. Скликаю птаство : поезії / Люцина Хворост. – Харків : Майдан, 2015. – 779, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-634-2
1335877
   Скліфосовський Микола Васильович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 170-171
1335878
   Скліфосовський Микола Васильович (1836-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1335879
   Скло України = Class of Ukraine : Народжене вогнем: історія скла; Сучасні підприємства: виробники скла, сировина, проектування, ремонт, устаткування, реалізація, кадри; Художнє скло: історія, майстри, підприємства. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 256с. – (Майстри своєї справи). – ISBN 966-8352-01-7
1335880
  Мазуренко Є.О. Скловуглецевий електрод, модифікований вуглецевими нанотрубками та Д-сорбітолдегідрогеназою, для визначення Д-сорбітолу / Є.О. Мазуренко, О.В. Шевченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 160
1335881
  Саєнко Сергій Юрійович Склокерамічні матеріали на основі природних компонентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Саєнко С.Ю.; НАНУ. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1335882
  Таов Х.Т. Склонение в адыгских языках в сравнительном аспекте / Х.Т. Таов. – Нальчик, 1967. – 52с.
1335883
  Климов Г.А. Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте / Г.А. Климов. – М., 1962. – 151с.
1335884
  Мазур Ю.Н. Склонение в корейском языке / Ю.Н. Мазур. – М, 1962. – 117с.
1335885
   Склонение в палеоазиатских и самодийских языках.. – Л, 1974. – 298с.
1335886
  Лабунько О.И. Склонение географических названий в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лабунько О.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1964. – 13 с.
1335887
  Лебедев В.К. Склонение двойных фамилий, состоящих из русской и иностранной частей // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 48-49. – ISSN 1811-1629
1335888
  Богатырева Г.Д. Склонение и семантико-синтаксические функции указательныъ местоимений в древнерусском языке XI-XIV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богатырева Г. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1335889
  Элсберг И.Я. Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке 12 - начала 18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Элсберг И.Я. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1335890
  Имнайшвили И.В. Склонение имен и функции падежей в древнегрузинском. : Автореф... доктор филолог.наук: / Имнайшвили И.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 80л.
1335891
  Дзоценидзе К. Склонение имен по текстам древнейшей редакции Посланий Павла в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
1335892
  Бурчуладзе Г.Т. Склонение имен существительных в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчуладзе Г. Т.; АН ГССР, Ин-т языковед. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1335893
  Мирецкий А.Л. Склонение имен существительных в новгородской деловой письменности XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирецкий А.Л. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1335894
  Гошадзе М.Г. Склонение имер в ранних памятниках грузинской советской литературы (XII=XIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гошадзе М. Г.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 26л.
1335895
  Гравис Г.Ф. Склонение отложения Якутии / Г.Ф. Гравис. – М, 1969. – 128с.
1335896
  Калакуцкая Л.П. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке / Л.П. Калакуцкая; отв. ред. Ф.П. Филин, В.В. Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 221с.
1335897
  Король А.К. Склонения ярких и слабых фундаментальных звезд в единой системе / А.К. Король. – Киев : Наукова думка, 1969. – 236 с.
1335898
   Склонности и способности.. – Л, 1962. – 126с.
1335899
  Орлов А.Б. Склонность и профессия / А.Б. Орлов. – Москва, 1981. – 96с.
1335900
  Шевандин Е.М. Склонность к хрупкости низколегированных сталей. / Е.М. Шевандин. – М, 1953. – 183с.
1335901
   Склонняя голову.. – Волгоград, 1973. – 655с.
1335902
   Склоновая микрозональность ландшафтов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1974. – 115с.
1335903
   Склоновые процессы. – Москва : Московский университет, 1977. – 168с.
1335904
   Склоновые процессы.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 176с.
1335905
   Склоновые процессы.. – М, 1978. – 124с.
1335906
   Склоновые процессы.. – М, 1980. – 134с.
1335907
  Погорельцев М.Т. Склотека астронегативів Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Астрономічна обсерваторія має понад 2000 астронегативів, отриманих на двох астрографах і двох рефлекторах обсерваторії за різними програмами в минулому сторіччі. Наведено коротку інформацію про астронегативи, що ввійшли до каталогу, телескопи й ...
1335908
  Воробйова Т.В. Склоутворення в системах М"-Р-О-N та М"-Р-О-N-F (М" - Li, Na, К) / Т.В. Воробйова, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності склоутворення для ряду розрізів систем МІ-P-O-N та МІ-Р-О-N-F (MI - Li, Na, K). Одержане скло вивчено методом ІЧ-спектроскопії та досліджено його водорозчинність. За даними порошкової рентгенографії з"ясовано області ...
1335909
  Кумбароскі Р. Скляна гора : поезії : [збірка] / Разме Кумбароскі ; [укр. переклад Анни Багряної ; передм. Дмитра Чистяка]. – Умань : Жовтий О.О., 2014. – 62 с. – (Ecloga : poetica mundana contemporanea). – ISBN 978-617-525-112-6
1335910
  Плугарж Зденек Скляна дама. / Плугарж Зденек. – Київ, 1976. – 590с.
1335911
  Лазарева А. Скляна завіса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 46 (418), 20-26.11.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Попри десятирічну присутність країн Східної Європи в ЄС та НАТО, французи констатують, що психологічні відмінності між Сходом і Заходом не зникли.
1335912
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 34-64
1335913
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 66-79
1335914
  Кисленко Г.О. Скляне та кам"яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Кисленко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 14 с. – Бібліогр.: 11 назв
1335915
  Колесниченко А.М. Скляний посуд V - І ст. до н. е. з розкопок Тіри // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 102-111. – ISSN 0235-3490
1335916
  Колесниченко А.М. Скляний посуд в техніці сердечника з Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Колесниченко Анжеліка Миколаївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 27 назв
1335917
  Чорний А.М. Скляний посуд Черняхівської культури : (історіографічний аспект) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 125-144. – ISSN 0235-3490
1335918
  Павич Мілорад Скляний слимак : Вистава на дві перші дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-52. – ISSN 0320 - 8370
1335919
  Капустін К.М. Скляні вироби Городська (за матеріалами розкопок 1940 - 1950 рр.) / К.М. Капустін, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 104-109. – ISSN 2227-4952
1335920
  Курдина Ю.М. Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 263-270. – ISSN 0321-0499
1335921
  Островерхов А.С. Скляні медальйони і деякі питання ідеологічних уявлень населення Північного Причорномор"я у IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 70-81. – ISSN 0235-3490
1335922
  Островерхов А.С. Скляні парфумні палички римського часу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1335923
  Пукліна О.О. Скляні фіали римського часу з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 68-77. – ISSN 2227-4952
1335924
   Склянка Часу = Zeitglas : [міжнародний літературно-мистецький журнал] / Фонд" Склянка Часу". – Канів
№ 65. – 2013. – 164 с.
1335925
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 93. – 2020. – 120 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1335926
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 94. – 2020. – 118 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1335927
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 95. – 2020. – 127, [1] c. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1335928
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 96. – 2020. – 131, [1] с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1335929
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 101. – 2022. – 119, [1] c. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1335930
   Скляр Василь Костянтинович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1335931
  Лукінова Т.Б. Скляренко Віталій Григорович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 692-721. – ISBN 978-966-00-1653-8
1335932
  Жадько В. Скляренко Семен Дмитрович (- прозаїк, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 792. – ISBN 978-966-8567-14-8
1335933
  Успенский Л.В. Скобарь. / Л.В. Успенский. – М.-Л., 1943. – 39с.
1335934
  Немирович-Данченко Скобелев. Ч. 1 : личные воспоминания и впечатления : в 2 ч. / Вас. Ив. Немирович-Данченко // Два разрыва : I. Разошлись; II. Лялька : [рассказы] / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 176 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1335935
  Немирович-Данченко В.И. Скобелев : личные воспоминания и впечатления : в 2 т. / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
Ч. 2. – 1903. – 148 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди
1335936
  Немирович-Данченко Скобелев : [К 150-летию со дня рождения М.Д. Скобелева, генерала рус. армии, снискавшего боевую славу на полях сражений и оставившего добрый след в памяти потомков] / Василий Немирович-Данченко. – [Репр. воспр. изд. 1884 г.]. – Москва : Воениздат, 1993. – 285, [3] с. : ил. – На обл. только назв. сер. - На доп. тит. л.: Скоблев. Личные воспоминания и впечатления / В.И. Немировича-Данченко, 1884. - В кн. также: Из писем М.Д. Скобелева. - Вых. дан. ориг.: Санктпетербург. Тип. Имп. акад. наук., 1884. – (Редкая книга). – ISBN 5-203-01355-1
1335937
  Апушкин В.А. Скобелев о немцах : его заветы славянству / В.А. Апушкин. – Петроград : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 100 с., [1] л. портр. (фронт.)
1335938
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1966. – 28, [19] с.
1335939
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 3-е изд. – София : Наука и изкуство, 1967. – 24, [23] с.
1335940
  Костин Б.А. Скобелев, 1843-1882 / Б.А. Костин. – М., 1990. – 172с.
1335941
  Бошнаков Н. Скобелевский парк-музей Плевен / Н. Бошнаков. – София, 1965. – 46 с.
1335942
   Скобля Юрій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1335943
   Скованная молодость. – Ленинград, 1948. – 498с.
1335944
   Скованная молодость. – Ленинград, 1949. – 498с.
1335945
   Скованный в пустыне. – М., 1992. – 254с.
1335946
  Львов П.А. Сковзь строй / П.А. Львов. – Горький, 1957. – 178с.
1335947
  Городской Я.З. Сковозь годы / Я.З. Городской. – Москва, 1960. – 144с.
1335948
  Шевченко В.В. Сковорода - знавець та інтерпретатор біблії: спроба сучасного погляду // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 255-261. – ISBN 978-966-608-733-4
1335949
  Тичина П.Г. Сковорода : симфонія / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 403 с.
1335950
  Лощиц Ю.М. Сковорода / Ю.М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 223 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 13)
1335951
  Тычина Павло Сковорода : Симфония / Тычина Павло; Перевод с укр. П. Панченко; Вступ. ст. Л. Новиченко. – Москва : Гослитиздат, 1975. – 416с.
1335952
  Тычина П. Сковорода : Поэма / П. Тычина. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416с.
1335953
  Дзюбенко-Мейс Сковорода : поеми, балади, цикли / Наталя Дзюбенко-Мейс. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 218, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-986-252-5


  У пр. № 17431189 напис: Читачам і працівникам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ Шевченка - з любов"ю. 3.12.21
1335954
  Сергійчук В. Сковорода XX століття // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 125-річчя від дня народження Дмитра Чижевського.
1335955
  Ремарчук В. Сковорода Григорий Саввич : 290 лет Григорию Саввичу Сковороде // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 11 (116). – С. 29-31
1335956
  Курас І. Сковорода Григорій Савич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 552-553. – ISBN 966-642-207-7
1335957
  Дічек Н.П. Сковорода Григорій Савич (1722-1794) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 198-207. – ISBN 966-06-0367-3
1335958
  Бовсунівська Т. Сковорода Григорій Савич (1722-1794) і становлення українського романтизму // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 117-124. – ISBN 966-7825-40-Х
1335959
   Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : Збірник наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 382 с. – ISBN 5-12-002850-0
1335960
   Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність : [зб. наук.-теорет. праць] / І. Береза, А. Бичко, І. Бичко, Т. Біленко, В. [та ін.] Білодід; [Береза І. та ін. ; упоряд.: Йосипенко С.Л., Стратій Я.М. ; редкол. Попович М.В. та ін.] ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2003. – 714, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: в кінці статей. – ISBN 966-7053-XX-01
1335961
   Сковорода Григорій: образ мислителя. – Київ, 1997. – 452 с.
1335962
  Козорог О.В. Сковорода и Верлен: "Причудливо тасуется колода" / О.В. Козорог, Т.В. Дедушек // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 88-99. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
1335963
  Ушкалов Л. Сковорода і візантійське богослів"я // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 62-72. – ISSN 0235-7941
1335964
  Кавун Л.І. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-104. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1335965
  Ласло-Куцюк Сковорода і Шевченко // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 510-515. – ISBN 978-606-745-006-4
1335966
  Сорока В. Сковорода на самокаті, або як зацікавлювати дітей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1335967
  Надворняк Ю.Й. Сковорода про любов як найвище благо // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 96-98
1335968
  Ушкалов Л. Сковорода та інші : причинки до історії української літератури / Леонід Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. – 552с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-168-1
1335969
  Федорук О. Сковорода чекає на Гонтаріва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 0130-1799
1335970
  Ларіонов П. Сковорода як гасло часу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Про книжку "Учитель життя. Сковорода як гасло часу", автором-упорядником якої є лауреат Шевченківської премії (1982), кандидат історичних наук Володимир Стадниченко.
1335971
  Ушкалов Л.В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010-2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-565-9
1335972
  Гужва О.П. Сковорода: знання як богопізнання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-111. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1335973
  Гужва О. Сковорода: його сповідь є одкровенням // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 153-163. – ISBN 966-7379-70-1
1335974
  Наливайко Степан Сковорода: таємниця славетного імені // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному, історичному й культурологічному матеріалі досліджується й по-новому тлумачиться прізвище видатного українського філософа й мислителя - Сковорода, яке знаходить паралелі в індійському антропоніміконі.
1335975
  Корж Г. Сковородинівська традиція і духовно-моральне виховання майбутніх педагогів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 162-172. – ISSN 2523-4234
1335976
  Вишеславський Л.М. Сковородинівське коло / Л.М. Вишеславський. – Київ, 1997. – 69с.
1335977
  Шевчук Т. Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 28-45. – ISSN 0236-1477


  Пропонований історико-літературний матеріал містить відомості про родину першого біографа і друга Григорія Сковороди Михайла Ковалинського. Висвітлено аспекти Кар"єри М. Ковалинського та його братів на імперській державній службі в контексті їх прямого ...
1335978
  Астаф"єв О. Сковородинівські алюзії у комедії Тараса Шевченка "Сон" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 15-18. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1335979
  Козубенко Л. Сковородинівські аспекти творчості Валерія Шевчука // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 58-62. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1335980
  Лукьяненко Д. Сковородинівські мотиви та образи у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 96-100


  Статтю присвячена аналізу ремінісценції Сковородинівських мотивів і образів у творчості Т.Г. Шевченка на матеріалі його поетичних ("О.А. Козачковському", "Садок вишневий коло хати", "Сон") та прозових ("Близнецы") творів. Обгрунтовано зв"язок між ...
1335981
  Чобанюк В. Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків, зокрема "сродної" праці, шляху, самопізнання, життя і смерті тощо. The article explores Skovoroda motives in the creative activity of Kyiv neoclassical writers, ...
1335982
  Башкір О. Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.) / О. Башкір, С. Золотухіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 100-107. – ISSN 1562-529Х
1335983
  Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 71с.
1335984
  Мануйкін О. Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 79-87. – (Філологічні науки)
1335985
  Бартоліні М.Г. Сковородинський трактат "Убуждшеся видеша славу его": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 73-87. – ISSN 0235-7941
1335986
  Гусленко Р. Сковородинські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена аналізові ідейного задуму та визначенню змісту алегорій-образів-символів у поемі В. Підпалого "Повернення у Кавраї". Виділені образи-концепти, створені поетом для синтезу в поемі ідеї трьох світів та двох натур. Виокремлені ...
1335987
  Хоркавий Р. Сковородіана / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2004. – 544 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 523-534. – ISBN 5-7707-1940-0
1335988
  Гайворонська А.А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0320-9466
1335989
   Сковороду пам"ятають в Угорщині // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22, 1стр.кол.вкл.
1335990
  Бойє К. Скогландія = Skogland / Кірстен Бойє ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Харків : Фоліо, Теза, 2011. – 441, [2] с. – ISBN 978-966-03-5388-6
1335991
   Скок Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 45. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1335992
   Скок Володимир Іванович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256. – ISBN 978-966-644-090-0
1335993
   Скок Володимир Іванович (1932 -2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441-442. – ISBN 978-966-439-754-1
1335994
  Перель Е. Скок у гречку = The state of affairs : переосмислення подружніх зрад / Естер Перель ; з англ. пер. Любов Пилаєва ; за заг. ред. Євгена Плясецького. – Київ : BookChef, 2018. – 381, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The state of affairs. Rethinking Infidelity / Esther Perel. HarperCollins, 2017. - На обкл.: #1 New York Times bestseller. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7559-27-5
1335995
  Димчева Р. Скокове през времето: Иван Радоев духовен опит и творчество / Р. Димчева. – София, 1993. – 133 с.
1335996
  Рязанцева Н. Сколково - в Сибирь! / интервью брала Яна Булавина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Наталья Рязанцева, проректор по стратегическому развитию и инновационной политике этого университета, отвечает на вопросы. Среди идей, которые намерен поддерживать Фонд “Сколково”, есть очень близкие любому человеку В 2010 году Консорциум томских ...
1335997
  Нордлунд М. Сколково далёкое и близкое / беседу вела Л. Аксёнова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0028-1263


  В октябре 2011 года в России создан новый университет — Сколковский институт науки и технологий, Сколтех. Набрана пилотная группа из 20 студентов (в августе этого года они уже приступили к занятиям), сформирован пул из 13 научных коллективов, три из ...
1335998
  Виан Борис Сколопендр и планктон : Романы, пьесы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 448с. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-061-2 (т.4)
1335999
  Пашин В.В. Сколопендра / В.В. Пашин. – Пермь, 1968. – 106с.
1336000
  Залесская Н.Т. Сколопендровые многоножки / Н.Т. Залесская, А.А. Шилейко. – Москва : Наука, 1991. – 102с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,