Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1334001
  Jо Аnnа (Їцзінь Ван) "Сказання про селище" : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 235-243. – ISSN 0320-8370
1334002
  Мильдон В.И. "Сказка - ложь..." (вечно женственное на русской земле) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.132-148. – ISSN 0042-8744


  Родство сказок у разных народов
1334003
  Гуревич А.М. "Сказка о золотом петушке": парадокс сюжета // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-49. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711
1334004
  Пащенко М. "Сказка о золотом петушке": сказка-ложь и сказка-правда // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 202-234. – ISSN 0042-8795
1334005
  Зубарева В. "Сказка о мертвой царевне...": эволюция пушкинского пророка // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – C. 273-298. – ISSN 0042-8795
1334006
  Озерецковская И.С. "Сказка о царе Салане" Н.А. Римского-Корсакова / И.С. Озерецковская. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
1334007
  Озерецковская И.С. "Сказка о царе Салане" Н.А. Римского-Корсакова / И.С. Озерецковская. – Москва : Музыка, 1984. – 48 с.
1334008
  Кривошея І.І. "Сказки" козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 218-224. – ISSN 0130-5247
1334009
  Филиппов В.С. "Сказки" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филиппов В.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
1334010
  Базанова В.И. "Сказки" М.Е. Салтыкова-Щедрина / В.И. Базанова. – Москва ; Л. : Художественная литература, 1966. – 103с.
1334011
   "Скалки життя". Український декламатор : Зразки творчості українських письменників в поезії й прозі для читання й декламації / Впорякував Сергій Паночіні. – Київ : Видавн. Т-во "Оpхід". Друк. "Союзбанк", 1918. – 160 с.


  Авт. поет. та пpозових твоpів: М.К. Воpоний, І.Я. Фpанко, М.Ф. Чеpнявський, В.І. Самійленко, Леся Укpаїнка, О.С. Маковей, Т.Г. Шевченко, О.Я. Кониський, Ю.Я. Будяк, Б.Д. Гpінченко, Я.І. Щоголев, П.С. Кузьменко, С.Ф. Чеpкасенко, Ю.А. Федькович, І.М. ...
1334012
  Просалова В. "Скамандр" і "Танк" в аспекті міжетнічних зв"язків // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 144-152. – ISBN 966-7804-53-4
1334013
  Нахлік Є. "Скандал зла": Міцкевичева парадигма та її вплив на Шевченка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 160-107. – ISBN 966-95452-9-3
1334014
  Наєнко М. "Скандал у Шевченківському комітеті" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 207-213
1334015
  Фомин Вячеслав "Скандинавомания" и ее небылицы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 98-101. – ISSN 0235-7089
1334016
   "Скандинавская модель" общественного развития: реф. сб.. – М., 1988. – 156с.
1334017
  Мукан А. "Скарб слова" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 6 : Фото.


  У День слов"янської писемності та культури православні та католики східного обряду вшановують пам"ять рівноапостольних братів Кирила й Мефодія — просвітителів і проповідників християнства, творців слов"янської азбуки. Цьогоріч в Інституті філологіїКНУ ...
1334018
  Смолічев П. "Скарб" палеолітичної доби : (Кремінне начиння, сховане в кістці мамута з Мізинської палеолітичної стації) / П. Смолічев. – С. 36-41
1334019
  Горак Р. "Скарби з глодосів" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 157-170. – ISSN 0208-0710
1334020
  Пастернак Н. "Скарби Франкового дому" // Культура і життя : загальнодержавна українська назета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23)


  В Національному музеї-садибі Івана Франка відкрилась виставка "Скарби Франкового дому" і пройшла презентація матеріалів з архівів КДБ про Франкову родину.
1334021
  Левченко-Комисаренко "Скарбница потребная" Иоанникия Галятовского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 157-163. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  Галятовский Иоанникий (?-1688) – украинский церковный писатель и просветитель, ректор Киево-Могилянской коллегии, автор многочисленных полемических и богословских сочинений, написанных на украинском и польском языках. «Скарбница потребная» состоит из ...
1334022
   "Скарбниця пам"яток українського права" - правова спадщина української державності (до 100-річчя вокняжіння Ярослава Мудрого) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 217). – С. 1, 5-7, 10-11


  Проект переліку пам"яток українського права виноситься на загальне обговорення. Запрошуємо до його корегування фахівців у сфері права, історії права та джерелознавців. Пропозиції просимо надсилати e-mail skarb_pravo@ukr.net.
1334023
  Стефанчук Р. "Скарбниця пам"яток українського права" - правова спадщина української державності (до 100-річчя вокняжіння Ярослава Мудрого) / Р. Стефанчук, В. Смолій // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 217). – С. 8-9


  Голова Верховної Ради України 23 жовтня 2019 р. підписав Розпорядження N 350 "Про систематизацію пам"яток українського права та здійснення багатотомного видання "Скарбниця пам"яток українського права", що передбачає систематизацію пам"яток українського ...
1334024
   "Скарбниця потребна й пожиточна" : укр. монастир. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упорядкув., вступ. ст. та комент. В. Шевчука ; [голов. ред. С. Головко ; ред.: О. Вітрученко, Ю. Медюк]. – Київ : Либідь, 2012. – 485, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0628-9
1334025
  Замотина Марина Сказание о земле Русской. История и современность : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 58-61 : Фото
1334026
  Зимин А.А. Сказание о Петре, воеводе Волосском // Сочинения / И.С. Пересветов. – Москва ; Ленинград, 1956. – С. 331-340
1334027
   Сказание о убиении святых страстотерпцев, российских князей, Бориса и Глеба, во святом крещении нареченных Романа и Давида, и о перенесении честных мощей их, и о чудесах отчасти : заимствовано из Минеи четьи. – Изд. 3-е. – Москва : Синодальная тип., 1898. – 62 с.
1334028
  Вилинский С.Г. Сказание Черноризца Храбра о письменах славянских / С.Г. Вилинский. – Одесса : Экон. тип., 1901. – [4], 56 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1334029
  Воробьев К.Д. Сказаниео моем ровеснике / К.Д. Воробьев. – Москва, 1973. – 367с.
1334030
  Сахаров И.П. Сказаний русского народа. – Санкт-Петербург, 1841
1334031
  Сахаров И.П. Сказаний русского народа о семейной жизни своих предков. – Санкт-Петербург : Тип. Гуттенбергова, 1836. – IX,201 c.
1334032
  Гамзатов Р. Сказания / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина, Я.Козловского. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 190 с.
1334033
  Толстой Ю.В. Сказания англичанина Горсея о России в исходе ХУІ-го столетия. / Ю.В. Толстой. – 99-158с.
1334034
   Сказания вьетнамских гор. – М, 1970. – 192с.
1334035
  Косидовский З. Сказания евангелистов / З. Косидовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 262 с.
1334036
  Косидовский З. Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 262с.
1334037
  Франс А. Сказания Жана Турнеброш / А. Франс. – С.-Пб. – 61с.
1334038
   Сказания и легенды. – Тбилиси, 1963. – 220с.
1334039
   Сказания и повести о Куликовской битве. – Л, 1982. – 422с.
1334040
   Сказания и сказки адыгов. – М, 1987. – 319с.
1334041
   Сказания иностранных писателей о России, изданный Археографическою коммиссиею = Rerum Rossicarum scriptores exteri, a Collegio archeographico editi. – 1858-1861. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 2 : Московские летописи Конрада Бусова и Петра Петрея = Conradi Bussovii et Petri Petrei chronica Moscovitica continens. – 1851. – XI, 382, [2] с. – Основной текст нем., предисл. парал. рус., лат.. - Пар. тит. л. на латинском яз.
1334042
   Сказания иностранных писателей о России, изданный Археографическою коммиссиею = Rerum Rossicarum scriptores exteri, a Collegio archeographico editi. – 1858-1861. – Санкт-Петербург : В тип. Исператорской Академии наук
Т. 2 : Известия Голландцев Исаака Массы и Ильи Геркмана = Isaaci Massae et Eliae Herkmanni, batavorum, narrationes. – 1868. – XI, 176 с. – Основной текст нем., предисл. парал. рус., лат. - Пар. тит. л. на латинском яз.
1334043
  Макушев В.В. Сказания иностранцев о быте и нравах славян : Рассуждение Викентия Макушева. – С.-Петербург : Печ. иждивением Ун-та, 1861. – IV, [2], 178, IX с.
1334044
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский; [соч.] В. Ключевского. – Москва : Тип. т-ва Рябушинских, 1916. – 300 с.
1334045
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский. – Петроград, 1918. – 333 с.
1334046
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский. – Москва : Прометей ; Квадрат, 1991. – 334с. – (Иностранцы о России)
1334047
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве В. Ключевского / В.О. Ключевский. – Москва : [Тип. т-ва Рябушинских], 1916. – 298 с.
1334048
  Звонов Н.Я. Сказания княжереченских воинов. / Н.Я. Звонов. – Ярославль, 1989. – 134с.
1334049
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского : в 2 ч. / предисл.: Николай Устрялов. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг
Ч. 1 : История Иоанна Грозного. – 1833. – LXV, [3], 316 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1334050
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг
Ч. 2 : Переписка с Иоанном и другими лицами. – 1833. – [4], 378 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1334051
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского / [От изд.: Николай Устрялов]. – 2-е изд., испр. и доп., Н. Устрялова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1842. – [2], XLIV, 508 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил.


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1334052
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского / [От изд.: Николай Устрялов]. – 3-е изд., испр. и доп., Н. Устрялова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – [2], XLIX, 460 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил. – С. V-XLIV: О жизни и сочинениях князя Курбского / Н.У.
1334053
  Михалевич Е. Сказания молдавских летописцев о происхождении молдаван и об основании молдавского княжества / Е. Михалевич. – Оттиск из №№ 11, 12, 13, 14-15 Кнш. Еп. Вед. за 1898 год. – 24с.
1334054
  Голицын С. Сказания о белых камнях / С. Голицын. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 271 с.
1334055
   Сказания о богатырях. – Кызыл, 1960. – 188с.
1334056
  Симуров А.Т. Сказания о болгарском брате / А.Т. Симуров. – Минск, 1974. – 269 с.
1334057
   Сказания о доблестных, влюбленных и мудрых. – М, 1982. – 391с.
1334058
  Сумцов Н.Ф. Сказания о займе дней / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 10 с.
1334059
  Голицын С.М. Сказания о земле Московской / С.М. Голицын. – Москва, 1991. – 278 с.
1334060
   Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к ней учения церкви о ней чудес и чудотворных икон ея, на основании священного писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий. – изд. испр. и доп. Репринтное воспроизведение. – М, 1904. – 379с.
1334061
  Домнин А.М. Сказания о Кудым-Оше и Пере-охотнике / А.М. Домнин. – Пермь, 1972. – 71 с.
1334062
  Домнин А.М. Сказания о Кудым-Оше и Пере-охотнике : по мотивам коми-перм. преданий / Алексей Домнин ; [худож. В. Оньков]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 101 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0030-6
1334063
  Кузнецова М.А. Сказания о лекарственных растениях / М.А. Кузнецова, А.С. Резникова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 270с.
1334064
   Сказания о нартах. – М, 1944. – 80с.
1334065
   Сказания о нартах. – М, 1969. – 548с.
1334066
   Сказания о нартах. – изд. перераб. и доп. – М, 1978. – 510с.
1334067
   Сказания о нартских богатырях. – М, 1960. – 398с.
1334068
  Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевск.губернии, 1864
1334069
   Сказания о населенных местностях Киевской губернии : или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – 642 с. – На контртитулі: До 190-ї річниці від дня народження Лаврнентія Івановича Похілевича. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). – ISBN 966-8545-15-Х
1334070
   Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 642с. – На контртитулі: До 190-ї річниці від дня народження Лаврнентія Івановича Похилевича. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). – ISBN 978-966-8545-14-6; 978-966-8545-73-3
1334071
   Сказания о начале славянской писменности. – Москва : Наука, 1981. – 198 с.
1334072
   Сказания о начале чешского государства в древнерусской письменности. – М, 1970. – 128с.
1334073
  Колпакова Н. Сказания о непобедимых / Н. Колпакова. – Москва-Ленинград, 1954. – 180 с.
1334074
  Колпакова Н. Сказания о непобедимых / Н. Колпакова. – Ленинград, 1962. – 182 с.
1334075
  Шостакович С.В. Сказания о Пелопидах : (К истории становления патриархальной семьи в Древней Греции) / С.В. Шостакович. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд., 1975. – 55 с.
1334076
  Сумцов Н.Ф. Сказания о провалившихся городах / [Соч.] Н. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 9 с.
1334077
  Нечволодов А.Д. Сказания о Русской Земле : [ч. 1-4] / Александр Нечволодов. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Ч. 3 : Образование Московского государства при преемниках Димитрия Иоанновича Донского. – 1913. – [6], 336, [1] c., [1] л. карт. ил., портр. – Экз. без тит. л.
1334078
  Нечволодов А. Сказания о Русской Земле [Електронний ресурс] / Нечволодов А., DirectMEDIA. – Москва : DirectMEDIA, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC: MS Windows 2000, XP, процессор Celeron 600, 128 Мб ОЗУ, DVD-привод, SVGA-rfhnf (1024x768, 65536 цветов). Продукт совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки. – ISBN 978-5-94865-154-5


  Издание 1913 года было настольной книгой императора Николая 2. В его основу лег обштрный историографический материал от древнерусских былин, песен и летописей до архивных документов конца 19 в., а также труды наших знаменитых историков и ученых. Около ...
1334079
  Нечволодов А.Д. Сказания о Русской Земле с древнейших времен до расцвета русского могущества при Ярославе Мудром / Собр. Александр Нечволодов, д. чл. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Тип. "Сельского вестника", 1910. – 209 с., вкл. обл., 1 л. карт. ил., карт. – Беспл. прил. к "Сельск. вестнику" за 1910 г. – Библиогр. в конце предисл.
1334080
   Сказания о святых Борисе и Глебе : Сильвестровский список XIV века / по поручению и на иждивении Императорского Археологического Общества издал И.И.Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1860. – 154 с.
1334081
  Бекхожин Х.Н. Сказания о славных : поэмы / Х.Н. Бекхожин ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1968. – 154 с.


  Содерж.: Кремлевский часовой. - Сказание о соколе. - Аксак-кулак.
1334082
  Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах / Я.Э. Голосовкер. – М., 1955. – 280с.
1334083
  Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах / Я.Э. Голосовкер. – М., 1957. – 288с.
1334084
  Чебалин П.Л. Сказания о фронтовом солдате. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1983. – 112с.
1334085
  Лагерлеф С. Сказания о Христе / С. Лагерлеф. – М, 1990. – 224с.
1334086
   Сказания о чудесах. – М
Т. 1. – 1990. – 527с.
1334087
  Коробка Н. Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче / Н. Коробка. – Спб., 1908. – 24 с.
1334088
  Приск П. Сказания Приска Панийского / П. Приск. – с.
1334089
   Сказания про храброго витязя про Бову Королевича. – Москва : Лит. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 68 с., 11 л. цв. ил., факс. : мл., факс. – (Библиотека старо-русских повестей ; 3)
1334090
  Сахаров И.П. Сказания русского народа. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворин, 1885. – VIII, 298 с.
1334091
   Сказания русского народа собранные И.П. Сахаровым. – Москва : Художественная литература, 1990. – 398с.
1334092
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – 1885. – [2], X, 298 с. – Конволют. - Пер.: Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым, [кн. 2]


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1334093
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – 1885. – [2], X, 298 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1334094
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 2] : Народный дневник; Праздники и обычаи. – 1885. – [4], 240 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1334095
  Сазаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. [Кн. 2] : [кн. 1-2] // Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2] / В.П. Сахаров. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1885. – [Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – [4], 240 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1334096
   Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. – М, 1989. – 397с.
1334097
  Копылов А.П. Сказания рыжих троп. / А.П. Копылов. – Уфа, 1979. – 190с.
1334098
  Рейтенфельс Яков Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии : Падуя, 1860 : иждивением книгопродавца Петра Мария Фрамботти : с разрешения старших / Яков Рейтенфельс ; с лат. пер. Алексей Станкевич; [Печ. под наблюдением д. чл. А.И. Станкевича]. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., арендуемая В.И. Вороновым, 1905. – X, 228 с. – Отд. отт иск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1905. – Библиогр.: "Главные источники" (с. 5-6)


  (Reutenfels) Яков (гг. рождения и смерти неизвестны), автор записок о Русском государстве 17 в. В 1670?73 жил в Москве; Фрамботти, Петр Мария На тит. л дарственная надпись от переовдчика, 1912 г.
1334099
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 1 : Берова летопись Московская. – 1831. – [2], XIX, 297, [17] с., 1 портр.


  Из книг Николая Прокофьевича Василенко П.В. Голубовский
1334100
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 2 : Записки Георга Паерле. – 1832. – XI, [3], 216, [11] с.


  № 137271 из книг Флавиана метрополита № 137272 из книг Бибикова
1334101
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. рос. акад.
Ч. 3 : Записки Маржерета и президента де-Ту. – 1832. – XVI, 243, [15] с., 1 л. к.


  Из книг Николая Прокофьевича Василенко
1334102
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. рос. акад.
Ч. 3 : Записки Маржерета и президента де-Ту. – 1832. – XVI, 243, [15] с., 1 л. к.


  Экз. № 137267 - Библиотека Флавиана метрополита; № 137273 - Библиотека Бибикова
1334103
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 4 : Дневник Марины Мнишек и послов польских. – 1834. – IX, 232, [15] с., 1 л. порт. (фронт). – В экз. № 95163, портрет


  № 137266 из книг Бибикова
1334104
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 5 : Записки Маскевича. – 1834. – IX, 235, [15] с.


  № 137268 бибилиотека Флавиана метрополита № 137274 другой экслибрис
1334105
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Ч. 1 : Бер, Паерле, Маржерет и де-Ту. – 1859. – XII, 463 с., 2 л. ил.


  № 48455 - библиотека А.И. Дмитриева-Мамонова
1334106
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Ч. 2 : Маскевич и дневники. – 1859. – XII, 463 с., 2 л. ил.


  № 48455 - библиотека А.И. Дмитриева-Мамонова
1334107
   Сказания столетий. – М, 1981. – 431с.
1334108
  Величко С. Сказаніє о войне козацкой з поляками / С. Величко. – Київ, 1926. – 268 с.
1334109
  Малахов В. Сказання про Бориса і Гліба: тема жалості // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 192-200. – (Несторівські студії)
1334110
  Ефендієв І.М. огли Сказання про Сарикейнек і Валеха / І.М. огли Ефендієв. – Київ, 1985. – 366 с.
1334111
  Балтушіс Ю. Сказання про Юзу / Ю. Балтушіс. – Київ, 1984. – 219 с.
1334112
  Федоров Н.Т. Сказано -- сделано / Н.Т. Федоров. – Л., 1987. – 203с.
1334113
  Добрянський П.К. Сказано - зроблено! : гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1968. – 59 с.
1334114
   Сказано - связано : пословицы и поговорки Прикамья / [сост. К. Прокошева ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1988. – 324 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0088-4
1334115
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях / Тимофеев-Терешкин. – Якутск : Госиздат, 1946. – 48с.
1334116
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях : в стихах / Михаил Тимофеев-Терешкин; пер. с якут. А.Ольхона. – Якутск : Госиздат ЯАССР, 1946. – 48 с.
1334117
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях : в стихах / Михаил Тимофеев-Терешкин; авториз. пер. с якут. – Иркутск : Икут. обл. изд., 1947. – 48 с.
1334118
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях / Тимофеев-Терешкин. – Иркутск : Облгиз, 1947. – 48с.
1334119
  Лао Шэ. Сказатели : роман / Шэ. Лао. – М., 1986. – 255с.
1334120
  Селігей П.О. Сказати багато небагатьма словами… (стислість як норма наукового стилю) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 56-62
1334121
  Горішна Н. Сказати голосно і виразно! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 3, 7
1334122
  Філенко Н.І. Сказати мушу!.. : поезії / Надія Філенко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 107, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-383-860-1
1334123
  Соловей Д.Ф. Сказати правду : Три праці про голодомор 1932-1933 років / Дмитро Соловей; НАНУ, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень, Центр історичної політології; За ред. Ю. Шаповала, О. Юренка. – Київ; Полтава, 2005. – 300с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-8270-03-7
1334124
  Кочергин И. Сказать до свидания : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 7. – С.73-87. – ISSN 0130-7673
1334125
  Корнилов В. Сказать не желаю... : Повесть об Викторе Обнорском / В. Корнилов. – Москва : Политиздат, 1973. – 415с. – (Пламенные революционеры)
1334126
  Фоняков И.О. Сказать несказанное / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1968. – 95с.
1334127
  Соколов Б.М. Сказители. / Б.М. Соколов. – М. – 123с.
1334128
  Ляцкий Е.А. Сказитель Иван Тимофеевич Рябинин и его былины : этнографический очерк с приложением портрета и его напевов, записанных А.С. Аренским / Евг. Ляцкий. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1895. – [4], 47 с., 2 л. портр., нот. – Отд. оттиск из журн.: Этнографическое обозрение. 1894, вып. 4, кн. 23. - Экз. деф., отсутств. 1 л. портр.


  Авт.: Аренский, Антон Степанович (1861-1906) На тит. л. дарственная надпись от автора: Алексею Петровичу Новицкому на добрую память от автора 25, ноября 1923
1334129
  Шерхунаев Р.А. Сказитель Пеохон Петров / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1969. – 94с.
1334130
  Линевский А.М. Сказитель Ф.А. Конашков / А.М. Линевский; Подготовка текстов, вводная статья и комментарии Линевского А.М. – Петрозаводск, 1948. – 211 с.
1334131
  Самошкин А.Г. Сказительские традиции Мордвы. / А.Г. Самошкин. – Саранск, 1989. – 190с.
1334132
  Земская И.М. Сказка-подсказка / И.М. Земская, Н.А. Извекова. – М., 1964. – 159с.
1334133
  Волков Р.М. Сказка / Р.М. Волков. – Харків
1. – 1924. – 239с.
1334134
  Чендей И.М. Сказка белого инея : повести / Иван Чендей. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 220 с.
1334135
  Свифт Д. Сказка бочки, Путешествия Гулливера. / Д. Свифт. – Москва, 1976. – 430с.
1334136
  Свифт Д. Сказка бочки, Путешествия Гулливера. / Д. Свифт. – Москва, 1987. – 477с.
1334137
  Шесталов Ю. Сказка в синий полдень : сборник / Юван Шесталов ; перевод. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 79 с.
1334138
   Сказка в творчестве русских художников. – М, 1969. – 135с.
1334139
   Сказка за сказкой : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : [Градский глава / Н. Полевой; Татарские набеги / Основьяненко [псевд.]; Сиротка; Клятва / [Соч.] Гр... Т... Я...; Максим Сазонтович Березовский / Н. Кукольник. – 1844. – [2], 396 с.
1334140
  Воеводский Игор Сказка за сказкой : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 80-85 : Фото
1334141
  Самойленко А. Сказка и быль о Чернохвостом / А. Самойленко. – Алма-Ата, 1973. – 71с.
1334142
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1955. – 108с.
1334143
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1955. – 108с.
1334144
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1957. – 111 с.
1334145
  Нагишкин Д.Д. Сказка и жизнь. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1957. – 270с.
1334146
  Шайкин Александр Александрович Сказка и новелла. (На материалах русского фольклора и древнерусских повестей XV-XVI вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 10.01.01 / Шайкин Александр Александрович; Казахск. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 13л.
1334147
  Ларионова О.Н. Сказка королей : повести и рассказы / Ольга Ларионова. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 288 с.
1334148
  Вагнер Н. Сказка Кота-Мурлыки / Н. Вагнер. – Москва, 1991. – 270с.
1334149
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – Москва, 1962. – 133с.
1334150
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – Москва, 1965. – 334с.
1334151
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 335с.
1334152
  Фомин Л.А. Сказка не кончается / Л.А. Фомин. – Свердловск, 1968. – 84с.
1334153
  Свифт Д. Сказка о бочке. / Д. Свифт. – Москва, 1930. – 128с.
1334154
  Гайдар А.П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – К., 1979. – 33с.
1334155
  Гайдар А.П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1982. – 24с.
1334156
  Гайдар А.П. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1981. – 24с.
1334157
  Гайдар А.П. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1984. – 24 с.
1334158
  Пушкарев Л.Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче / Л.Н. Пушкарев. – Москва : Наука, 1980. – 183с.
1334159
  Пушкарев Л.Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. / Л.Н. Пушкарев. – М., 1980. – 183с.
1334160
  Пушкин С А. Сказка о золотом петушке / С А. Пушкин, . – Москва, 1961. – 24с.
1334161
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин ; рис. В.К.Конашевича. – Москва : Детская литература, 1963. – [20] с. : ил.
1334162
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин ; рисовал П. Багин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 46 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334163
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин. – К, 1985. – 23с.
1334164
  Невский Б. Сказка о Золушке: История Джоан Кэтлинг Ролинг // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-48.
1334165
  Тока Салчак Калбакхорекович Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс / Салчак Тока ; пер. с тувин. А. Темира. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1971. – 84 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334166
  Тока Салчак Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс / Салчак Тока ; пер. с тувин. А. Темира. – Тува, 1980. – 84 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334167
  Коваль В.И. Сказка о Колобке: текст, подтекст, архаичная символика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 54-61
1334168
  Репнин С Сказка о любви Прекрасной королевы и верного принца / С. Репнин ; ил. Егора Нарбута. – Петроград : [Изд. "Башня"], 1916. – 64 с., 5 л. цв. ил. : ил.
1334169
  Тупицын Ю.Г. Сказка о любви, XXIII век; Ведьма / Ю.Г. Тупицын. – Волгоград, 1991. – 304с.
1334170
  Гернет Н.В. Сказка о маленьком Каплике и еще десять сказок для театра кукол / Н.В. Гернет. – Л., 1975. – 182с.
1334171
  Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях / рис. М.В.Нестерова. – изд. 3-е. – Москва : Издание книгопродавца А.Д.Ступина, 1903. – 33 с.
1334172
  Синегуб С. Сказка о мужике Егорке / С. Синегуб. – Л., 1973. – 7с.
1334173
  Балаж Б. Сказка о музыканте : проза: сказка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 8-17. – ISSN 0321-1878
1334174
   Сказка о попе и о работнике его Балде. – Л, 1940. – 54с.
1334175
  Пушкин А.С. Сказка о попе и о работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 16с.
1334176
  Пушкин А.С. Сказка о попе и о работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1982. – 16 с.
1334177
  Пушкин А.С. Сказка о попе Остолопе и работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Москва : Государственное издательство, 1919. – 24 с.
1334178
  Оберт Михаэль Сказка о потерянном времени : традиции / Оберт Михаэль, Лоффорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 104-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1334179
   Сказка о потерянном времени [Електронний ресурс] : продолжительность 80 мин. – Москва : "Крупный план диджитэл", 2001. – 1DVD. – DVD video.-Изобр. цветное, обычн. формат(4 :3), PAL ; .-Зв.дорожк. руск., англ., франц...-Субт. рус...Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Фильмы для детей ; Фильм Александра Птушко)


  Однажды четыре злых волшебника решили вернуть себе молодость. Оказалось, что дело это нехитрое. Достаточно было найти нескольких юных лентяев и воспользоваться бесцельно растраченным ими временем... Личная награда реж А Птушко на 1МКФ фильмов для ...
1334180
  Алигер М.И. Сказка о правде : драм. поэма в 4 действиях / Маргарита Алигер. – Москва : Искусство, 1947. – 107 с.
1334181
  Пришвин М.М. Сказка о правде / М.М. Пришвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 496с.
1334182
  Салтыков-Щедрин Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен. / Салтыков-Щедрин. – Воронеж, 1937. – 23с.
1334183
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. – Москва : Издание книгопродавца А.Д.Ступина, 1903. – 30 с.
1334184
  Пушкин С А. Сказка о рыбаке и рыбке / С А. Пушкин, . – Москва, Ленинград : Детская литература, 1936. – 16 с.
1334185
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – Баку : Изд-во детской и юношеской лит-ры, 1945. – 16 с.
1334186
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1949. – 16 с.
1334187
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 23с.
1334188
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке = Le petit poisson d"or = The fisherman and the goldfish / А.С. Пушкин ; [худож. Л. Фомичев]. – Москва : Малыш, 1969. – 86 с. : 1 л. ил. – Загл. и текст парал. на фр. и англ. яз. - Миниатюрное издание
1334189
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 16с.
1334190
  Пушкин С А. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки / С А. Пушкин, . – М, 1979. – 64с.
1334191
  Айлисли А. Сказка о серебряных щипчиках : повести, рассказы / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [послесл. Л. Аннинского ; худож. И. Бронников]. – Москва : Известия, 1985. – 495 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов. ДН")
1334192
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке / Е.А. Пермяк. – Москва, 1960. – 223с.
1334193
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке. Старая ведьма. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1966. – 775с.
1334194
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке. Старая ведьма. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Москва, 1964. – 551с.
1334195
  Зак А. Сказка о сказках / А. Зак, И. Кузнецов. – М, 1957. – 60с.
1334196
  Пригорницкий Ю.Г. Сказка о сказке / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1983. – 198с.
1334197
  Франс А. Сказка о сорочке / А. Франс. – С.-Пб., 1920. – 107с.
1334198
  Ташмухамедов Ф. Сказка о храбром Зарифе, прекрасной Садбарг и злом шахе. (Сказание Гафиза) / Ф. Ташмухамедов. – М., 1958. – 56с.
1334199
  Нахопришвили Г. Сказка о храбром Кикиле : комедия в 4-х д, 5-ти карт. / Георгий Нахопришвили; пер. с груз. – Москва; Л. : Искусство, 1945. – 78 с.
1334200
  Нахоцришвили Г. Сказка о храбром Кикиле : комедия в 4 действ. 5 картинах / Г. Нахоцришвили, Б. Гамрекели. – Москва : Искусство, 1945. – 79 с.
1334201
  Амосов Н.К. Сказка о Христе / Н.К. Амосов. – Москва, 1930. – 23с.
1334202
  Амосов Н.К. Сказка о Христе / Н. Амосов ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. – 5-е изд., доп. – Москва : ГАИЗ, 1933. – 32 с. : ил.
1334203
  Айлисли А. Сказка о хрустальной пепельнице : избр. повести и рассказы / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [предисл. С. Залыгина]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 317 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1334204
  Маркович А. Сказка о царе Салтане / А. Маркович. – Л, 1938. – 43с.
1334205
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1949. – 48с.
1334206
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1953. – 48с.
1334207
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1959. – 67с.
1334208
  Пушкин С А. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / С А. Пушкин, . – Ленинград, 1972. – 39с.
1334209
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 78с.
1334210
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Київ, 1982. – 55с.
1334211
  Пушкин А.С, Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин ; [худож. И.А. Вахитов, А.А. Орешков]. – Омск, 1989. – 91 с. : ил. – ISBN 5-85540-093-X
1334212
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 48с.
1334213
  Крустен Э.Я. Сказка о честном слове : повести, рассказы ; пер. с эст. / Эрни Крустен ; [худож. Ю. Тамм]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 543 с. – В вып. дан. авт.: Эрни Крустен (Эрнст Янович Крустейн)
1334214
  Толстой Л.Н. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях Семене-воине и Тарасе-брюхе и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах / Л.Н. Толстой ; [Ил. худож. И. Симакова]. – Петербург : Государственное изд., 1919. – 38 с. – (Народная библиотека)
1334215
  Владычина Г.Л. Сказка об Иванушке и Василисе Прекрасной / Г.Л. Владычина, О.Г. Нечаева. – Ленинград, 1939. – 110с.
1334216
  Сайид Хайдари Сказка попугая. / Сайид Хайдари. – М.Л., 1933. – 247с.
1334217
  Василаке В. Сказка про белого бычка : роман / В. Василаке. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1334218
  Василаке В. Сказка про белого бычка : роман / В. Василаке. – Москва : Известия, 1969. – 880 с.
1334219
  Василаке В.И. Сказка про белого бычка и пепельного пуделя : роман, повести / В.И. Василаке; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1984. – 352 с.
1334220
  Грива Ж. Сказка про Коротышку - зеленые штанишки / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Путнынь. – Москва : Детская литература, 1982. – 40 с.
1334221
  Келлер Г. Сказка про котика Шпигеля / Г. Келлер. – Москва, 1955. – 48с.
1334222
  Маслов Ю.В. Сказка про работу : [сборник] / Юрий Маслов ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библитечка клуба "Нюанс")
1334223
  Куправа О. Сказка про синие фиалки / О. Куправа. – Тбилиси, 1974. – 197с.
1334224
  Батхен Н. Сказка про феечку // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 159-161. – ISSN 1728-8568
1334225
  Неелов Е.М. Сказка, фантастика, современность / Е.М. Неелов. – Петрозаводск, 1987. – 124с.
1334226
  Мечетная Н. Сказке конец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 16/17 (453/454). – С. 48-50


  В истории Кубы настал переломный момент - один из главных экономических аутсайдеров мира начинает реформы, означающие не что иное, как переход к рыночной экономике.
1334227
  Бансад М. Сказки / [соч.] М. Бандаса // Сборник стихов / Сиринкс. – [10] с. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
1334228
  Гальперин М. Сказки / М. Гальперин. – М, 1918. – 16с.
1334229
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1936. – 77 с.
1334230
  Гауф В. Сказки : [Текст] ; Для младш. и средн. возраста / Вильгельм Гауф ; Пер. и обработка под ред. А. Н. Тихонова. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1936 (М. : ф-ка детской книги Изд-ва детской лит-ры ЦК ВЛКСМ), 1936. – 234, [2] с. : ил. – Переплет, титул и форзац: Л. Литвак. Ил.: Вебер и Гоземан
1334231
  Перро Ш. Сказки / Ш. Перро. – Москва : Полиграфкнига, 1939. – 112 с.
1334232
  Барышникова А.К. Сказки / А.К. Барышникова. – Воронеж : Облкнигоиздат, 1939. – 118 с. : ил., портр.
1334233
  Андерсен Г.Х. Сказки / Андерсен Г.Х. ; ил. В. Конашевича. – Ленинград : ОГИЗ ; Изд. Художественной литературы, 1943. – 211 с. : ил.
1334234
  Коргуев М.М. Сказки / М.М. Коргуев, 1944. – 111с.
1334235
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 71с.
1334236
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1947. – 88с.
1334237
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 82с.
1334238
  Анисимова А.П. Сказки / А.П. Анисимова. – Пенза : Облиздат, 1952. – 148 с. : ил.
1334239
  Ковалев И.Ф. Сказки / И.Ф. Ковалев. – Горький, 1953. – 104с.
1334240
  Иванов К.В. Сказки : сказки в стихах / К.В. Иванов; пер. с чуваш. Б.Иринина. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1954. – 70 с.
1334241
  Андерсен Х.К. Сказки : для нач. школы / Х.К. Андерсен ; ил. В. Конашевича. – Москва : Детгиз, 1954. – 128 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1334242
  Бритаев С.А. Сказки / С.А. Бритаев. – Орджоникидзе, 1955. – 143 с.
1334243
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – Иваново, 1955. – 48с.
1334244
   Сказки. – Орел, 1956. – 112с.
1334245
  Бритаев С.А. Сказки / С.А. Бритаев. – Орджоникидзе, 1957. – 243с.
1334246
  Писахов С.Г. Сказки / С.Г. Писахов. – М., 1957. – 171с.
1334247
  Скалбе К. Сказки / К. Скалбе; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1957. – 375 с.
1334248
  Нехода И.И. Сказки / И.И. Нехода. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 107с.
1334249
  Скалбе К. Сказки / К. Скалбе; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 303 с.
1334250
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1961. – 128с.
1334251
  Андерсен Х.К. Сказки / Андерсен Х.К. ; худож. А.М. Кашкуревич. – Минск : Народна асвета, 1966. – 312 с. : ил.
1334252
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 87с.
1334253
  Крянгэ И. Сказки : для детей / Ион Крянгэ; перевод. – Кишинев : Лумина, 1966. – 323 с.
1334254
  Перро Ш. Сказки / Ш. Перро. – Л, 1968. – 87с.
1334255
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Воронеж, 1970. – 212с.
1334256
   Сказки. – Воронеж, 1970. – 368с.
1334257
  Салтыков-Щедрин Сказки / Салтыков-Щедрин. – Москва : Детская литература, 1971. – 143 с.
1334258
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 108с.
1334259
  Кугультинов Д.Н. Сказки : для сред. и ст. возр. / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1975. – 350 с.
1334260
  Пушкин А.С, Сказки / А.С. Пушкин ; ил. худож. А. Кокорина. – Москва : Художественная литература, 1976. – 72 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334261
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва, 1977. – 237с.
1334262
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1978. – 168с.
1334263
  Иваненко О.Д. Сказки / О.Д. Иваненко. – К., 1979. – 350 с.
1334264
  Салтыков-Щедрин Сказки / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1979. – 143 с.
1334265
  Пушкин С А. Сказки / С А. Пушкин, . – Москва, 1980. – 144с.
1334266
  Аматуни П.Г. Сказки : [для сред. шк. возраста] / П. Аматуни ; [[П.П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издание, 1980. – 174 с. : ил.
1334267
  Кугультинов Д.Н. Сказки : в стихах / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1981. – 352 с.
1334268
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1981. – 167с.
1334269
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1982. – 167с.
1334270
  Андерсен Х.К. Сказки / Ханс Кристиан Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовского ; худож. Б. Пак. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 480 с., [5] л. ил. : ил.
1334271
  Андерсен Ханс Кристиан Сказки / Х.-К. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Б. Свешникова. – Москва : Художественная литература, 1983. – 126 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334272
  Гоцци К. Сказки / К. Гоцци. – Москва, 1983. – 515с.
1334273
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Фрунзе, 1983. – 543 с.
1334274
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Минск, 1983. – 432 с.
1334275
  Андерсен Х.К. Сказки : [для детей] : пер. с дат. / ХансКристиан Андерсен ; худож. Е.В. Попов. – Симферополь : Таврія, 1984. – 192 с. : ил.
1334276
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Х.К. Андерсен. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1985. – 335, [1] с.
1334277
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – М., 1986. – 115с.
1334278
  Кугультинов Д.Н. Сказки : для сред. и ст. шк. возр. / Д.Н. Кугультинов. – Москва : Детская литература, 1986. – 350 с.
1334279
  Родари Д. Сказки : (адаптировано) / Д. Родари. – Москва : Высшая школа, 1986. – 118с.
1334280
  Катаев В.П. Сказки / В.П. Катаев. – Москва, 1987. – 30с.
1334281
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1987. – 480 с.
1334282
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовского ; худож. Р.Ж. Авотин. – Москва : Просвещение, 1987. – 270, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
1334283
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Андерсен Х.К. – Фрунзе : Мектеп, 1988. – 624 с.
1334284
  Гримм Я., Гримм В. Сказки : Эленбергская рукопись 1810 с комментариями / Я. Гримм, В. Гримм ; пер. Александра Науменко ; [худож. В. Иванюк]. – Москва : Книга, 1988. – 444,1с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334285
  Гауф В. Сказки : пер. с нем. / В. Гауф ; [вст. ст. В. Каверина]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 286 с. – (Классики и современники. Зарубежная лит-ра)
1334286
  Михалков С.В. Сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1988. – 212с.
1334287
   Сказки : в 3-х томах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека русского фольклора). – ISBN 5-268-00570-7
Кн. 1. – 1988. – 541с.
1334288
  Почепцов Г.Г. Сказки / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 397с.
1334289
  Андерсен Х.К. Сказки : для детей : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; худож. А. Кокорин. – Москва : Политиздат, 1989. – 292, [3] с. : ил.
1334290
   Сказки : в 3-х книгах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека русского фольклора). – ISBN 5-268-00148-5
Кн. 2. – 1989. – 574с.
1334291
   Сказки : в 3-х томах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека руссконо фольклора). – ISBN 5-268-00149-3
Кн.3. – 1989. – 622с.
1334292
  Сергуненков Б.Н. Сказки / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1990. – 268с.
1334293
  Гауф В. Сказки / Вильгельм Гауф. – Москва : Правда, 1990. – 576 с. – В изд. также: Сказки и истории / Ханс Кристиан Андерсен. – ISBN 5-253-00620-6
1334294
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва : Художественная литература, 1990. – 365с.
1334295
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1991. – 175,1с.
1334296
  Гофман А Э.Т. Сказки : пер. с нем. / Эрнест Теодор Амадей Гофман. – Москва : Художественная литература, 1991. – 334 с.
1334297
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1991. – 319с.
1334298
   Сказки. – Симферополь, 1991. – 219с.
1334299
   Сказки. – М, 1991. – 415с.
1334300
  Рерих Н.К. Сказки / Н.К. Рерих. – Ленинград, 1991. – 157с.
1334301
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 106с.
1334302
  Андерсен Х.К. Сказки : для мл. возраста : пер. с дат. / Андерсен Х.К. ; вступ. ст. В. Финикова ; ил.: В. Конашевича, В. Самойлова. – Москва : Детская литература, 1991. – 253, [2] с. : ил.
1334303
  Андерсен Х.К. Сказки / Андерсен Х. К. – Москва : Художественная литература, 1991. – 492 с. – (Для семейного чтения)
1334304
  Андерсен Х.К. Сказки : для детей : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; [худож. Е. Андреева]. – Москва : Всесоюз. бюро пропаганды хкдожественной литературы, 1992. – 47, [1] с. : ил.
1334305
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – К., 1992. – 381с.
1334306
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва, 1992. – 143с.
1334307
  Уайльд О. Сказки = Fairy Tales : [сб.] / Оскар Уайльд. – Каменск-Шахтинский : Станица, 1994. – 325 с. : ил.
1334308
  Скоробогатый И.С. Сказки / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион. – ISBN 978-966-369-023-0
2-е изд., доп. и перер. – 2007. – 184 с.
1334309
  Андерсен Г.Х. Сказки / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с датского А. Ганзен ; предисл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 316 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5704-4
1334310
  Уайльд О. Сказки = The fairy tales : изд. с парал. текстом : пер. с англ. / Оскар Уайльд. – Харьков : Фолио, 2014. – 187, [5] с. – Печ. по изд.: The fairy tales / Wilde O. London: Penguin Books, 2003. - Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-03-6919-1
1334311
  Волков А.Р. Сказки А. С. Пушкина в польских переработках А. Ю. Глинского. (Из истории русско-польск. литер. взаимоотнош.) : Дис... канд. филол.наук: / Волков А. Р.; Черновицкий гос. ун-т, Каф-ра русск. лит. – Львов-Черновцы, 1949. – 459л. – Бібліогр.:л.434-457
1334312
  Зуева Т.В. Сказки А.С.Пушкина / Т.В. Зуева. – Москва, 1989. – 159с.
1334313
  Волков А.Р. Сказки А.С.Пушкина в польских переработках А.Ю.Глинского. (Из истории русско-польских литературных взаимоотношений) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волков А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Черновцы, 1953. – 20 с.
1334314
  Нурмухамедов М.К. Сказки А.С.Пушкина и фольклор народов Средней Азии / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1983. – 50с.
1334315
   Сказки адыгских народов. – М, 1978. – 405с.
1334316
  Диоп Б. Сказки Амаду Кумба / Б. Диоп. – М., 1961. – 207с.
1334317
   Сказки английских писателей. – Л, 1986. – 558с.
1334318
   Сказки без подсказки. – М, 1981. – 270с.
1334319
  Блинов Г.М. Сказки без слов / Г.М. Блинов. – Тула, 1974. – 126с.
1334320
   Сказки Белозерского края. – Архангельск, 1981. – 334с.
1334321
  Журавлев Сказки белых ночей / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1990. – 348с.
1334322
   Сказки Ближнего Востока. – Ставрополь, 1992. – 573с.
1334323
  Гримм Я. Сказки братьев Гримм / Я. Гримм, В.К. Гримм. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 112с.
1334324
  Гримм Я. Сказки братьев Гримм. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – 4-е изд. – М., 1972. – 112с.
1334325
  Ильина Н.И. Сказки Брянского леса / Н.И. Ильина. – Москва, 1989. – 62с.
1334326
  Козловская Полина Сказки Брянского леса : природа России. Тема номера / Козловская Полина, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 46-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
1334327
  Соколов В.К. Сказки Брянского леса. / В.К. Соколов. – Тула, 1976. – 88с.
1334328
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1959. – 392 с.
1334329
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1963. – 390 с.
1334330
   Сказки Верховины. – 3-е изд. – Ужгород, 1965. – 390 с.
1334331
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1970. – 431 с.
1334332
   Сказки Верховины. – Ужгород : Карпати, 1976. – 383 с.
1334333
  Матвеенко А. Сказки веселого бабая / А. Матвеенко. – Саратов, 1950. – 88с.
1334334
  Скоробогатый И.С. Сказки волшебного Букваря / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-7504-96-0
1334335
  Антокольский П.Г. Сказки времени / П.Г. Антокольский ; ил. И. Блиох. – Москва : Советский писатель, 1971. – 215 с. : ил.
1334336
  Герасимов И.А. Сказки дальних странствий / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 208с.
1334337
  Лелека О. Сказки датского короля. К 215-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 8-9
1334338
  Баумволь Р.Л. Сказки для взрослых / Рахиль Баумволь. – Москва : Советсткий писатель, 1963. – 173 с.
1334339
  Приходько Олег Сказки для взрослых // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 1. – С.44-78. – ISSN 0131-8136
1334340
  Лисицкий Н. Сказки для взрослых детей / Ник Лисицкий. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 454, [2] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-617-7182-67-1
1334341
  Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов: повести, рассказы / С.Д. Кржижановский. – М., 1991. – 698с.
1334342
  Барабаш И. Сказки для детей и взрослых // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 1818-2968
1334343
   Сказки для детей старше 18 лет. – М, 1974. – 223с.
1334344
  Гоцци К. Сказки для театра : [пер. с итал.] / Карло Гоцци ; [вст. ст. , ком. и ред. пер. с итал. С. Мокульского}. – Москва : Искусство, 1956. – 891с.
1334345
  Гоцци К. Сказки для театра : [пьесы ; пер. с итал.] / К. Гоцци; Карло Гоции ; [вс. ст. Н. Томашевского]. – Москва : Правда, 1989. – 572 с.
1334346
  Устинов Л.Е. Сказки для театра. / Л.Е. Устинов. – М., 1975. – 573с.
1334347
  Шефнер В.С. Сказки для умных / В.С. Шефнер. – Л., 1987. – 542с.
1334348
  Шефнер В.С. Сказки для умных / В.С. Шефнер. – Л., 1990. – 621с.
1334349
  Маршак С.Я. Сказки для чтения и представления / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 127с.
1334350
   Сказки Дмитрия Асламова. – Иркутск, 1991. – 256с.
1334351
  Глоба А.П. Сказки дня и ночи / А.П. Глоба. – М, 1964. – 204с.
1334352
  Калдупе С. Сказки доброго великана / С. Калдупе. – Рига, 1987. – 300с.
1334353
  Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса / Д. Харрис. – М, 1989. – 125с.
1334354
   Сказки дядюшки Римуса. – М, 1990. – 478с.
1334355
  Чубарь Таллина Сказки Дядюшки шоколада // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 48-53 : фото
1334356
  Бельше Вильгельм Сказки жизни / Вильгельм Бельше. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 52 с.
1334357
   Сказки Заонежья. – Петрозаводск, 1986. – 293с.
1334358
   Сказки Западной Африки. – М, 1985. – 384с.
1334359
   Сказки зарубежных писателей. – К, 1986. – 525с.
1334360
   Сказки зарубежных писателей. – Минск, 1986. – 476с.
1334361
   Сказки зарубежных писателей : [переводы]. – Москва : Правда, 1986. – 637, [2] с. : ил. – Авторы: Ш. Перро, Э.Т.А. Гофман, Братья Гримм, В. Гауф, Г. Х. Андерсен, О. Уайльд, С. Лагерлеф
1334362
   Сказки зарубежных писателей. – М, 1991. – 224с.
1334363
  Галицей М.М. Сказки зеленых гор / М.М. Галицей. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 286 с.
1334364
   Сказки Золотой Праги. – изд. 2-е. – Саратов, 1964. – 120с.
1334365
  Гусев В.И. Сказки и были Зеленого моря / В.И. Гусев. – М, 1976. – 96с.
1334366
  Вовчок Марко Сказки и быль / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Краевского, 1974. – разд.паг. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1334367
  Вовчок Марко Сказки и быль / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1988. – 315с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1334368
  Чапек Карел Сказки и веселые истории. / Чапек Карел. – Москва, 1957. – 176с.
1334369
  Чапек Карел Сказки и веселые истории. / Чапек Карел. – Москва, 1963. – 239с.
1334370
  Чапек К. Сказки и веселые истории. / К. Чапек. – Москва, 1969. – 240с.
1334371
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовский ; послесл. В. Неустроева ; ил. В. Алфеевский. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 367 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1334372
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; ил. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1969. – 655 с. : ил.
1334373
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; ил. Г.А.В. Траугот. – Кишинев : Лумина
Т. 1. – 1974. – 576 с. : ил.
1334374
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; худож. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1977. – 583 с. : ил.
1334375
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; худож. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1977. – 655 с. : ил.
1334376
  Андерсен Х.К. Сказки и истории / Х.К. Андерсен. – Каунас : Швиеса, 1983. – 542 с.
1334377
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : [для мл. шк. возраста] / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с дат. А. Ганзен ; худож. А. Жаров]. – Баку : Гянджлик, 1989. – 147, [2] с., [4] л. ил. : ил.
1334378
  Андерсен Ханс Кристиан Сказки и истории / Ханс Кристиан Андерсен // Сказки / В. Гауф. – Москва : Правда, 1990. – С. 353-564. – ISBN 5-253-00620-6
1334379
  Андерсен Ханс Сказки и истории // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С.189-218. – ISSN 1130-6545
1334380
  Товель Ж.-П. Сказки и истории Магриба / Ж.-П. Товель. – Москва : Высшая школа, 1978. – 62 с.
1334381
  Туманян О. Сказки и легенды : в стихах / Ованес Туманян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 51 с.
1334382
  Мультатули Сказки и легенды / Мультатули. – М, 1957. – 48с.
1334383
  Музеус А И.К. Сказки и легенды / А И.К. Музеус. – Москва : Художественная литература, 1960. – 280с.
1334384
  Дорошевич В.М. Сказки и легенды / В.М. Дорошевич. – Минск, 1983. – 382с.
1334385
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1973. – 95с.
1334386
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1984. – 94с.
1334387
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1987. – 92с.
1334388
   Сказки и легенды Бенгалии. – М, 1990. – 304с.
1334389
   Сказки и легенды Вьетнама. – М, 1958. – 359с.
1334390
  Микава Н.М. Сказки и легенды гор. / Н.М. Микава. – М., 1957. – 135с.
1334391
  Микава Н.М. Сказки и легенды гор. / Н.М. Микава. – М., 1960. – 119с.
1334392
   Сказки и легенды горных таджиков. – М, 1990. – 237с.
1334393
   Сказки и легенды ингушей и чеченцев. – М, 1983. – 384с.
1334394
   Сказки и легенды Маори. – М, 1981. – 224 с.
1334395
  Скрозникова В.А. Сказки и легенды на английском языке / В.А. Скрозникова. – М., 1967. – 71с.
1334396
  Владимирцев В.П. Сказки и легенды на почтовых конвертах и марках / В.П. Владимирцев. – Москва, 1970. – 80с.
1334397
  Сумцов Н.Ф. Сказки и легенды о Марке Богатом / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 29 с.
1334398
   Сказки и легенды Португалии. – М, 1980. – 415с.
1334399
  Чернышев В.И. Сказки и легенды Пушкинских мест : записи на местах, наблюдения и исследования чл.-корр. АН СССР В.И. Чернышева / В.И. Чернышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 342 с. – (Литературные памятники / АН СССР)
1334400
   Сказки и легенды Систана. – М, 1981. – 272с.
1334401
   Сказки и легенды татар Крыма. – Симферополь : Госиздат Крым. АССР, 1936. – 376с. : ил. – Тит. л. парал. на русск. и татарск. яз. – (Фольклорный сборник / Алупкинский гос. Дворец-музей ; № 1)
1334402
   Сказки и легенды татар Крыма. – Репринт. изд. – Москва : Новости, 1991. – 348с. – Віх. дан. ориг.: [Симферополь] : Госиздат Крым. АССР, 1936. – ISBN 5-7020-0479-5
1334403
  Семенов Н. Сказки и легенды чеченцев / собраны и переведены Н. Семеновым, с пред. и прим. собирателя. – Владикавказ : В тип. Терского обл. правл., 1882. – XXX, 68 с. – Перепеч. из "Терские ведомости" за 1880 и 1881 гг.
1334404
   Сказки и легенды Южного Сулавеси. – М, 1958. – 99с.
1334405
   Сказки и мифы народов Филиппин. – М, 1975. – 429с.
1334406
   Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. – М, 1974. – 646с.
1334407
   Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. – М, 1985. – 669с.
1334408
  Осоргин М.А. Сказки и несказки / Мих. Осоргин ; [Рис. А. Сидорова]. – Москва : [Задруга], 1918. – 161 с.
1334409
   Сказки и песни Белозерского края : записали Борис и Юрий Соколовы. – Москва : Печ. А.И. Снеиревой, 1915. – [4], XVI, CXVIII, 665 с., 1л. карт : ил.


  Соколовы: Борис Матвеевич (1889-1930) ; Юрий Матвеевич (1889-1941)
1334410
   Сказки и песни рабочих Караганды. – Алма-Ата, 1961. – 258 с.
1334411
   Сказки и песни цыган России.. – М., 1987. – 366с.
1334412
   Сказки и песни, рожденные в дороге. – М, 1985. – 520с.
1334413
   Сказки и повести Древнего Египта.. – Москва : Изд-во худож. лит-ры, 1956. – 151 с.
1334414
   Сказки и повести Древнего Египта.. – Ленинград, 1979. – 288 с.
1334415
   Сказки и пословицы Мадагаскара.. – М., 1962. – 112с.
1334416
  Язвицкий В. Сказки и правда о небе. / В. Язвицкий. – М.-Л., 1930. – 47с.
1334417
   Сказки и предания Ирака.. – М., 1990. – 286с.
1334418
  Магай-Сороковников Сказки и предания Магая / Магай-Сороковников. – Улан-Удэ, 1968. – 372с.
1334419
   Сказки и предания Северного края.. – М.-Л., 1934. – 446с.
1334420
  Гончаров В.М. Сказки и притчи / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1966. – 103с.
1334421
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Сказки и рассказы / соч. Н. Щедрина (М. Салтыкова). – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. кн. В.В. Оболенского, 1878. – 161, [1] с.
1334422
  Уайльд О. Сказки и рассказы : в 2 кн. / Оскар Уайльд ; Пер. с англ. А.К. – Москва : Изд. жур. "Путеводный огонек"
Кн. 1 : [Злой великан; Счастливый принц; День рождения инфанты; Мальчик-звездочка]. – 1913. – 48 с.
1334423
  Уайльд О. Сказки и рассказы : в 2 кн. / Оскар Уайльд ; Пер. с англ. А.К. – Москва : Изд. жур. "Путеводный огонек"
Кн. 2 : Кентервильское приведение; Преданный друг. – 1913. – 40 с.
1334424
  Шастина Е.И. Сказки и сказочники Лены-реки / Е.И. Шастина. – Иркутск, 1975. – 175с.
1334425
  Шерхунаев Р.А. Сказки и сказочники Тофаларии / Р.А. Шерхунаев. – Кызыл, 1975. – 239с.
1334426
  Шерхунаев Р.А. Сказки и сказочники Тофаларии / Р.А. Шерхунаев. – Кызыл, 1977. – 322с.
1334427
  Сутеев В. Сказки и сказочные повести : сказки, рассказы, сказочные истории и повести / В. Сутеев ; рисунки автора. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 384 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036430-Х
1334428
  Пушкин А.С. Сказки и стихи [Електронний ресурс] / А.С. Пушкин ; читают О. Табаков, М. Козаков, С. Рост, М. Кашинская, А. Россошанский ; реж. Н. Бирюлина, М. Кашинская ; комп. М. Кашинская ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : [б. в.], 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Сказки). – ISBN 5-9677-0446-9


  Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Сказка о золотом петушке Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о попе и работнике его Балде Песнь о Вещем Олеге Узник Я помню чудное мгновенье Я Вас любил Зимнее утро Анчар и мн. др.
1334429
   Сказки и стихи Афганистана.. – М., 1958. – 311с.
1334430
  Романы-чай Сказки идущих за солнцем / Романы-чай, , Инда. – Л., 1963. – 303с.
1334431
  Сахарнов С.В. Сказки из дорожного чемодана. / С.В. Сахарнов. – М., 1979. – 143с.
1334432
   Сказки из разных мест Сибири.. – Иркутск, 1928. – 172с.
1334433
   Сказки Индии и Бирмы.. – Ставрополь, 1990. – 587с.
1334434
   Сказки Исфахана.. – М., 1967. – 192с.
1334435
  Фомин Д.В. Сказки К.И. Чуковского и их первые иллюстраторы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 6. – С.74-80. – ISSN 0869-608Х
1334436
  Томах Т. Сказки каменного бога // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 63-67. – ISSN 1727-5903
1334437
  Козлова Ольга Сказки Канадского леса : Столпы культуры / Козлова Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 136-145 : Іл.
1334438
   Сказки Китая и Японии: сб.. – Ставрополь, 1989. – 511с.
1334439
  Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки / Н.П. Вагнер. – Москва : Правда, 1991. – 448с.
1334440
  Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки, собранные Николаем Вагнером / Н.П. Вагнер. – Киев : Україна, 1992. – 296 с. : ил. – Парал. тит. л. ориг.- Вых. дан. ориг.: СПб., 1872. – ISBN 5-319-01141-5
1334441
  Кустова М.Г. Сказки крымских татар в переводе М.Г.Кустовой / М.Г. Кустова. – Симферополь, 1941. – 119с.
1334442
   Сказки Ленинградской области серьезные и несерьезные, озорные и не очень, байки, народные анектоды и прибаутки. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 288 с.
1334443
  Шастина Е.И. Сказки ленских берегов : [сборник] / Е.И. Шастина ; [ил.: Г.Г. Леви]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 166 с., [9] л. ил. – Библиогр. в коммент.: с. 147-148
1334444
   Сказки лесов: мир. нар. сказки.. – доп., перераб. изд. – Йошкар-Ола, 1978. – 159с.
1334445
  Бухштаб Б.Я. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1958. – 38с.
1334446
   Сказки Мадагаскара.. – М., 1965. – 271с.
1334447
  Анпеткова-Шарова Сказки мампруси / Анпеткова-Шарова. – Москва, 1966. – с.
1334448
   Сказки мампруси.. – М., 1966. – 120с.
1334449
  Перро Ш. Сказки матушки гусыни / Ш. Перро. – Л., 1976. – 463с.
1334450
  Перро Ш. Сказки матушки гусыни / Ш. Перро. – Москва, 1991. – 139с.
1334451
  Гнездилов А.В. Сказки моря : [сборник] / А.В. Гнездилов ; [худож.-ил. П. Тихолаз, Е. Барышникова]. – Одеса : Астропринт, 2020. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7046-97-3
1334452
  Бойко Н.Ю. Сказки на уроке русского языка : учебное пособие для изучающих русский язык / Н.Ю. Бойко. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 96с. : илл. – ISBN 5-86547-228-3
1334453
  Плесовский Ф.В. Сказки народа Коми : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Плесовский Ф.В. – Москва-Ленинград, 1950. – 13 с.
1334454
   Сказки народов Азии.. – Л., 1959. – 440с.
1334455
   Сказки народов Анголы.. – М., 1975. – 431с.
1334456
   Сказки народов Африки.. – М.-Л., 1959. – 320с.
1334457
   Сказки народов Африки.. – М., 1976. – 686с.
1334458
   Сказки народов банту.. – М., 1958. – 104с.
1334459
   Сказки народов Бирмы.. – М., 1976. – 592с.
1334460
   Сказки народов Бисау.. – М., 1971. – 224с.
1334461
   Сказки народов Востока.. – М.-Л., 1938. – 188с.
1334462
   Сказки народов Востока.. – Владивосток, 1960. – 147с.
1334463
   Сказки народов Востока.. – М., 1962. – 416с.
1334464
   Сказки народов Востока.. – 2-е изд. – М., 1967. – 415с.
1334465
   Сказки народов Вьетнама.. – М., 1970. – 392с.
1334466
   Сказки народов Дагестана.. – Москва, 1965. – 319 с.
1334467
   Сказки народов Дагестана.. – Махачкала, 1989. – 272с.
1334468
   Сказки народов Западной Африки // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 2. – С. 73-77. – ISSN 0321-5075
1334469
   Сказки народов Индии.. – М.-Л., 1964. – 516с.
1334470
   Сказки народов Индии.. – Л., 1976. – 360с.
1334471
   Сказки народов Китая.. – М., 1961. – 496с.
1334472
   Сказки народов мира. – Москва, 1976. – 40с.
1334473
   Сказки народов мира. – Москва : Правда, 1987. – 638 с.
1334474
   Сказки народов мира : в 10 т. – Алма-Ата, 1989. – 592 с.
1334475
   Сказки народов мира.. – Благовещенск, 1959. – 415с.
1334476
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
1. – 1987. – 718с.
1334477
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
3. – 1988. – 717с.
1334478
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
3. – 1988. – 720с.
1334479
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
Т. 4. – 1988. – 719с.
1334480
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
7. – 1989. – 718с.
1334481
   Сказки народов мира: в 10 т.. – М.
Т. 6. – 1990. – 639с.
1334482
   Сказки народов мира; Тысяча и одна ночь.. – М., 1985. – 734с.
1334483
   Сказки народов мира; Тысяча и одна ночь.. – М., 1987. – 733с.
1334484
   Сказки народов нашей Родины. Сб.. – Горький, 1962. – 351с.
1334485
   Сказки народов Памира. – Москва, 1976. – 356 с.
1334486
   Сказки народов Памира.. – М., 1976. – 536с.
1334487
   Сказки народов Севера.. – М.-Л., 1951. – 670с.
1334488
   Сказки народов Севера.. – М.-Л., 1959. – 627с.
1334489
   Сказки народов Северного Кавказа.. – Ростов, 1959. – 296с.
1334490
   Сказки народов Северо-Востока.. – Магадан, 1956. – 327с.
1334491
   Сказки народов Сибири.. – Новосибирск, 1950. – 192с.
1334492
   Сказки народов Сибири.. – 3-е изд., доп. – Новосибирск, 1956. – 264с.
1334493
   Сказки народов Сибирского Севера.. – Томск
2. – 1976. – 139с.
1334494
   Сказки народов Сибирского Севера.. – Томск, 1980. – 192с.
1334495
   Сказки народов Советского Союза.. – Горький, 1950. – 296с.
1334496
   Сказки народов СССР. – Калинин, 1951. – 160с.
1334497
   Сказки народов СССР. – Ростов -на-Дону, 1958. – 416с.
1334498
   Сказки народов СССР. – Астрахань, 1959. – 190с.
1334499
   Сказки народов СССР. – М., 1985. – 558с.
1334500
   Сказки народов СССР.. – Рига, 1949. – 243с.
1334501
   Сказки народов СССР.. – Дзауджикау, 1950. – 392с.
1334502
   Сказки народов СССР. Кн. для чтения с коммент. и словарем на англ. яз.. – Москва : Русский язык, 1989. – 183с.
1334503
   Сказки народов СССР: в 2 т.. – Москва : Правда
1. – 1986. – 574 с.
1334504
   Сказки народов СССР: в 2 т.. – Москва : Правда
2. – 1986. – 590 с.
1334505
   Сказки народов Судана.. – М., 1968. – 343с.
1334506
   Сказки народов Югославии. – Титово Ужице, 1971. – 225 с.
1334507
   Сказки народов Югославии. – М., 1991. – 397с.
1334508
   Сказки народов Югославии.. – М., 1962. – 407с.
1334509
   Сказки народов Югославии.. – М., 1984. – 567с.
1334510
   Сказки нашей Родины.. – Горький, 1954. – 328с.
1334511
  Цвирка П. Сказки Неманского края / П. Цвирка; пер. О.Иоделене. – Каунас : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР, 1952. – 127 с.
1334512
  Цвирка П.К. Сказки Неманского края / П.К. Цвирка; пер. О.Иоделене. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР, 1956. – 127 с.
1334513
   Сказки немецких писателей.. – Л., 1989. – 543с.
1334514
  Шишаков В.А. Сказки о "небесных знамениях" в свете науки : крат. текст лекции / В.А. Шишаков. – Москва : Издание Московского Планетария, 1939. – 40 с.
1334515
  Шишаков В.А. Сказки о "небесных знамениях" в свете науки / В.А. Шишаков. – Москва : Издание Московского Планетария, 1940. – 112 с.
1334516
  Каххар А. Сказки о былом / А. Каххар. – Ташкент : Еш гвардия, 1962. – 47 с.
1334517
  Каххар А. Сказки о былом / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1970. – 152 с.
1334518
  Каххар А. Сказки о былом / А. Каххар. – Москва : Известия, 1971. – 319 с.
1334519
  Каххар А. Сказки о былом / А. Каххар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 315 с.
1334520
  Авдеенко С.И. Сказки о королях / Сергей Авдеенко ; [худож. В. Прохин]. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 59, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-197-453-0
1334521
  Симони П.К. Сказки о Петре Великом, записях 1745-1754 годов / П.К. Симони. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва вн. дел
1-4. – 1903. – 7 с. – Отд. оттиск: Живая старина, 1903, вып. 1, 2


  Филолог, библиограф, книговед, педагог, член-корреспондент Академии наук
1334522
  Котков С.И. Сказки о русском слове. / С.И. Котков. – М, 1967. – 88с.
1334523
  Кастанеда К. Сказки о силе. Второе кольцо силы / К. Кастанеда. – К., 1992. – 605с.
1334524
  Саксе А. Сказки о цветах / Анна Саксе ;. – 2-е изд., перераб. и сокр. – Рига : Лиесма, 1979. – 208 с.
1334525
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Сталинград, 1936. – 155с.
1334526
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1948. – 127с.
1334527
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1950. – 152с.
1334528
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1970. – 96с.
1334529
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1970. – 128с.
1334530
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1973. – 191с.
1334531
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Харьков, 1976. – 157с.
1334532
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1980. – 128с.
1334533
  Горький М. Сказки об Италии / М. Горький. – Москва, 1980. – 446с.
1334534
  Кожемякин А.С. Сказки Омской области / А.С. Кожемякин. – Новосибирск, 1968. – 108с.
1334535
   Сказки острова Бали. – М., 1983. – 272с.
1334536
   Сказки острова Маврикий. – М., 1974. – 117с.
1334537
  Чулгась К. Сказки охотника / Кузьма Чулгась; пер. с чуваш. И.Ярославцева. – Чебоксары : Гос. изд. чуваш. АССР, 1944. – 104 с.
1334538
  Вэр М.Л. Сказки Перетты / М.Л. Вэр. – Москва, 1969. – 96с.
1334539
  Артюхова И.Д. Сказки Пивной Тетушки / И.Д. Артюхова, В.Л. Артюхов ; худож. А.А. Троицкий. – Ленинград : ЛИО "Редактор", 1991. – 79 с. : ил.
1334540
   Сказки писателей Сибири. – Омск, 1986. – 349с.
1334541
   Сказки попугая: Индийские легенды и сказания.. – М.-Мн. : Дружба народов, 1992. – 289с. – (Сказки для детей и взрослых)
1334542
   Сказки Приленья.. – Иркутск, 1974. – 132с.
1334543
  Янссон Туве Сказки про Муми-тролля / Янссон Туве. – М.
Кн. 1. – 1992. – 287с.
1334544
  Янссон Туве Сказки про Муми-тролля / Янссон Туве. – М.
Кн. 2. – 1992. – 302с.
1334545
  Янссон Туве Сказки про Муми-Тролля / Янссон Туве. – Москва
3. – 1992. – 303 с.
1334546
  Желанский А Сказки Пушкина в народном стиле / А Желанский. – М, 1936. – 159с.
1334547
   Сказки Пушкина в школе. Сб. ст.. – М., 1972. – 144 с.
1334548
   Сказки родного края. – Горький, 1978. – 208с.
1334549
   Сказки русских писателей. – переизд. – М., 1986. – 687с.
1334550
   Сказки русских писателей. – переизд. – М., 1988. – 687с.
1334551
   Сказки русских писателей для детей : Сборник , изданный редакцией газеты "Киевское слово". – Киев : Тип. "Киевского Слова", 1891. – 444 с.


  Авторы: А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Толстой, Г. Данилевский, В. Крестовский, П. Ершов, Н. Некрасов, Л. Толстой, И. Тургенев [и др.] Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841) Жуковский, Василий ...
1334552
   Сказки русских писателей.. – Оренбург, 1962. – 287с.
1334553
   Сказки русских писателей.. – М., 1980. – 687с.
1334554
   Сказки русских писателей.. – М., 1985. – 670с.
1334555
   Сказки русских писателей.. – М., 1990. – 477с.
1334556
   Сказки русских писателей.. – переизд. – М., 1991. – 190 с.
1334557
  Гиппенрейтер В.Е. Сказки русского леса / В.Е. Гиппенрейтер. – М., 1967. – 185с.
1334558
   Сказки русского народа.. – М., 1959. – 240с.
1334559
  Ищенко И.Т. Сказки Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ищенко И.Т. – Львов, 1953. – 16 с.
1334560
  Бушмин А.С. Сказки Салтыкова-Щедрина / А.С. Бушмин. – М.-Л., 1960. – 230с.
1334561
  Трофимов И.Т. Сказки Салтыкова-Щедрина / И.Т. Трофимов. – М, 1964. – 120с.
1334562
  Бушмин А.С. Сказки Салтыкова-Щедрина / А.С. Бушмин. – Л, 1976. – 275с.
1334563
  Куренная-Берцик Сказки северного чума. По мотивам преданий витимо-олекминских, каларских, баунтовских и северобайкальских эвенков / Елена Куренная-Берцик. – Чита : Экспресс-издательство, 2004. – 48с. – ISBN 5-9566-0029-2
1334564
   Сказки Северной Африки: газель с золотыми копытцами.. – Москва : Художественная литература, 1988. – 446 с. – ISBN 5-280-00379-4
1334565
  Наумов Е.И. Сказки северных сполохов / Е.И. Наумов. – Харьков, 1985. – 56с.
1334566
  Кирога О. Сказки сельвы / О. Кирога. – М., 1956. – 63с.
1334567
  Кирога О. Сказки сельвы / О. Кирога. – М., 1957. – 63с.
1334568
  Кирога О. Сказки сельвы / О. Кирога. – Москва, 1972. – 64с.
1334569
   Сказки Смоленского края.. – Смоленск, 1952. – 123с.
1334570
   Сказки Смоленского края.. – Смоленск, 1991. – 175с.
1334571
  Лондон Д. Сказки солнца / Д. Лондон. – Владивосток. – 32с.
1334572
  Виткович В.С. Сказки среди бела дня / В.С. Виткович, Г.Б. Ягдфельд. – Ленинград, 1977. – 207с.
1334573
  Кучерявенко Сказки страны утренней свежести / Кучерявенко, в.Т. – Владивосток, 1952. – 116с.
1334574
  Кучерявенко В.Т. Сказки Страны утренней свежести / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1957. – 103с.
1334575
  Шесталов Ю. Сказки таежного игрища / Юван Шесталов ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 176 с.
1334576
   Сказки Терского берега Белого моря. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. – 448 с.
1334577
   Сказки французских писателей. – Л., 1988. – 541с.
1334578
   Сказки Центральной Индии.. – М., 1971. – 376с.
1334579
   Сказки цыган СССР. – М., 1991. – 397с.
1334580
   Сказки четырех братьев.. – Ставрополь, 1965. – 148с.
1334581
   Сказки Чукотки.. – М., 1958. – 263с.
1334582
   Сказки Эро Салмелайнена: сб. карел. фин. сказок.. – М., 1991. – 319с.
1334583
  Лондон Д. Сказки южных морей / Д. Лондон. – Хабаровск, 1960. – 303с.
1334584
   Сказки, басни и легенды белуджей. – М, 1974. – 174с.
1334585
   Сказки, басни и легенды белуджей. – 2-е изд., доп. – М, 1989. – 218с.
1334586
  Андерсен Х.К. Сказки, истории : пер. с дат. / Х.К. Андерсен. – Ташкент : Еш гвардия, 1983. – 336 с. : портр.
1334587
   Сказки, легенды и предания Башкирии.. – Уфа, 1975. – 176с.
1334588
  Леонардо Сказки, легенды, притчи / Леонардо, да Винчи. – Л, 1983. – 142с.
1334589
   Сказки, о которых стоит подумать. Из творчества народов Азии и Африки.. – М., 1962. – 96с.
1334590
  Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. – Москва, 1981. – 640с.
1334591
  Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. – Москва, 1988. – 192с.
1334592
   Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области. – Л., 1982. – 528с.
1334593
   Сказки, песни, частушки. Народное устно-поэт. творчество Вологодского края.. – Вологда, 1965. – 332с.
1334594
   Сказки, пословицы и песни лужицких сербов. – М., 1962. – 160с.
1334595
  Манжура И.И. Сказки, пословицы и т.п., записанныя в Екатеpинославской и Хаpьковской губ[еpниях] И.И. Манжуpою. – Харьков : Тип. К. Счасни, 1890. – 194, VII с. – В кн. укp. наp. сказки, пpыказки, заговоры, молитвы на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Слова, записанные в Екатеpинославской губеpнии: [укp.-pус. слов.]: с. 175-194.
1334596
  Толстой Л.Н. Сказки, пословицы, загадки / Толстой Л.Н. – Москва, 1988. – 28 с.
1334597
   Сказки, пословицы, загадки. Сб. устного нар. творчества Омской области.. – Омск, 1955. – 180с.
1334598
   Сказки, пословицы, поговорки Камбоджи.. – М., 1959. – 100с.
1334599
   Сказки, притчи, легенды хауса.. – М., 1964. – 104с.
1334600
  Андерсен Х.К. Сказки, рассказанные детям : новые сказки / Ханс Кристиан Андерсен ; изд. подгот. Л.Ю. Брауде, И.П. Стреблова ; [примеч. Л.Ю. Брауде ; ил. В. Педерсена] ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 367 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 338-363. – (Литературные памятники)
1334601
   Сказки, рассказы, песни Горьковской области.. – Горький, 1956. – 295с.
1334602
   Сказки, сказания и предания чеченцев и ингушей: сб.. – Грозный, 1986. – 526с.
1334603
  Гольдес А. Сказки, шутки и остроты Гершеле из Острополя / А. Гольдес. – К., 1941. – 200с.
1334604
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1935. – 32с.
1334605
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1939. – 216с.
1334606
  Коргуев М.М. Сказки. / М.М. Коргуев. – Петрозаводск
1. – 1939. – 659с.
1334607
  Коргуев М.М. Сказки. / М.М. Коргуев. – Петрозаводск
2. – 1939. – 676с.
1334608
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1943. – 55с.
1334609
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1944. – 174с.
1334610
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1946. – 119с.
1334611
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Краснодар, 1947. – 131с.
1334612
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1947. – 123с.
1334613
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1947. – 63с.
1334614
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Ростов-на-Дону, 1948. – 87с.
1334615
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Псков, 1949. – 304с.
1334616
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин, 1949. – 64с.
1334617
  Писахов С.Г. Сказки. / С.Г. Писахов. – Архангельск, 1949. – 36с.
1334618
  Новопольцев А.К. Сказки. / А.К. Новопольцев. – Куйбышев, 1952. – 222с.
1334619
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1954. – 128с.
1334620
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1959. – 96 с.
1334621
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1960. – 94с.
1334622
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1967. – 78с.
1334623
  Писахов С.Г. Сказки. / С.Г. Писахов. – Архангельск, 1969. – 181с.
1334624
  Киплинг Р. Сказки. / Р. Киплинг. – Москва, 1969. – 154с.
1334625
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Ставрополь, 1970. – 36с.
1334626
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1971. – 208с.
1334627
  Каверин В.А. Сказки. / В.А. Каверин. – Москва : Детская литература, 1971. – 222 с.
1334628
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1973. – 272с.
1334629
  Каверин В.А. Сказки. / В.А. Каверин. – Москва : Детская литература, 1976. – 222 с.
1334630
  Гримм Я. Сказки. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1978. – 509с.
1334631
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Кишинев, 1978. – 136с.
1334632
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1980. – 174с.
1334633
  Писахов С.Г. Сказки. / С.Г. Писахов. – Ижевск, 1982. – 250с.
1334634
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1984. – 158с.
1334635
  Гримм Я. Сказки. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1985. – 543с.
1334636
  Гримм Я. Сказки. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Симферополь, 1987. – 159с.
1334637
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1988. – 279с.
1334638
  Салтыков-Щедрин Сказки. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1989. – 173с.
1334639
  Гримм Я. Сказки. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1989. – 477,1с.
1334640
  Гримм Г. Сказки. / Г. Гримм. – К., 1992. – 220с.
1334641
  Андерсен Х.К. Сказки. Истории : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; сост. и примеч. Л. Брауде ; вступ. ст. К. Паустовского ; ил. В. Пивоваров. – Москва : Художественная литература, 1973. – 447 с., [14] л. ил. : ил. – (Библиотека всемирной литературы . Серия вторая. Литература XIX в ; т. 66)
1334642
  Киплинг Р. Сказки. Маугли // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 117-312. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
1334643
  Паустовский К.Г. Сказки. Очерки. Литературные портреты / К.Г. Паустовский. – Минск : Народная асвета, 1986. – 542 с.
1334644
  Писахов С.Г. Сказки. Очерки. Письма / С.Г. Писахов. – Архангельск, 1985. – 367с.
1334645
  Немцова Б. Сказки. Повести. Рассказы / Б. Немцова. – Москва-Л., 1961. – 644с.
1334646
  Горький Максим Сказки. Рассказы / Горький Максим ; [ Илл. Черной Е.]. – Москва : Правда, 1985. – 447 с. : илл.
1334647
  Толстой А.Н. Сказки. Сказки и рассказы для детей / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1984. – 364 с.
1334648
  Сказкин М.А. Сказки... / М.А. Сказкин. – Горький, 1952. – 344с.
1334649
  Салтыков-Щедрин Сказки.Рассказы. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Правда, 1989. – 414с.
1334650
  Галкин Л.А. Сказочки для взрослых / Л.А. Галкин. – Харьков, 1959. – 91с.
1334651
  Милль К. Сказочки Полярнаго. – Москва : Издал Валентин Португалов, 1915. – 114 с.
1334652
   Сказочная комиссия в 1924-1925 гг. : обзор работ. – Ленинград : [Типография Главного Ботанического сада], 1926. – 48 с.
1334653
   Сказочная комиссия в 1926 г.. – Л., 1927. – 72с.
1334654
   Сказочная комиссия в 1927 г.. – Л., 1928. – 80с.
1334655
   Сказочная сила.. – М., 1965. – 184с.
1334656
  Галимов Р.А. Сказочник : рассказы / Руслан Галимов; пер. с тадж. А. Богатырева]. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 222 с. – (Молодые голоса)
1334657
  Кивагмэ Сказочник Кивагмэ / Кивагмэ. – Магадан, 1962. – с.
1334658
  Сергеева К.С. Сказочник Кивагмэ / К.С. Сергеева. – Магадан, 1962. – 136с.
1334659
  Сергеева К.С. Сказочник Кивагмэ / К.С. Сергеева. – 2-е доп. изд. – Магадан, 1968. – 158с.
1334660
  Утков В.Г. Сказочник П.П.Ершов. / В.Г. Утков. – Омск, 1950. – 168 с.
1334661
  Каллиников И.Ф. Сказочники и их сказки : (Летняя поездка в Болховской, Севский и Трубческий уезды Орловской губернии в 1914 г.) : [Докл., чит. в заседании Отд-ния этнографии Р. Г. О. 30 янв. 1915 г.] / И.Ф. Каллиников. – Петроград : Тип. В.Д. Смирнова, 1916. – [28] c/. – Отд. оттиск из журн.: Живая старина, 1915, № 864, с. 245-272 - Кн. не имеет тит. л.
1334662
  Брауде Л.Ю. Сказочники Скандинавии / Л.Ю. Брауде. – Ленинград : Наука, 1974. – 239 с.
1334663
  Ногейл Б. Сказочное наказание / Б. Ногейл. – М, 1987. – 237с.
1334664
  Богданова Светлана Сказочное шоу "космического" масштаба : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17 : Фото
1334665
  Петриашвили Г. Сказочные истории Маленького города : для мл. школ. возраста / Гурам Петриашвили; пер. с груз.Э.Джалиашвили. – Москва : Детская литература, 1980. – 96 с.
1334666
  Волков А. Сказочные повести / Волков А. – Москва : Рипол, Аспект, 1992. – 608 с. – ISBN 5-8404-0014-9
1334667
  Гераскина Л. Сказочные повести / Л. Гераскина ; художник Ю. Прытков. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 384 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-032810-9
1334668
  Орлов А.С. Сказочные повести об Азове "История" 7135 года : исследование и текст / А.С. Орлов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1906. – [2], 270, [1] с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник
1334669
   Сказочные повести скандинавских писателей.. – М., 1987. – 589с.
1334670
   Сказочные повести: сб.. – вып. 10. – Москва, 1995. – 448с.
1334671
   Сказочные повести: сб.. – вып. 10. – М., 1995. – 448с.
1334672
   Сказочные повести: сб.. – вып. 8. – М., 1995. – 448 с.
1334673
   Сказочные повести: сб. повестей-сказок российских писателей.. – вып. 7. – Москва, 1994. – 448с.
1334674
   Сказочные повести: сб. повестей - сказок российских писателей.. – вып. 1. – Москва, 1993. – 448с.
1334675
  Токмакова И.П. Сказочные приключения Питера и Венди / И.П. Токмакова, Н.В. Тихонова. – Москва : Изд-во "Дом", 1980. – 80 с.
1334676
   Сказочные самоцветы Дагестана: сб. сказок.. – Махачкала, 1975. – 208с.
1334677
  Ендон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. / Д. Ендон. – М., 1989. – 183с.
1334678
  Корусь Е. Сказочный город // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2015. – № 11/12 (93), ноябрь - декабрь : Новый взгляд на керамику. – С. 56-69. – ISSN 2222-436X


  Монументально-декоративная керамика Ольги Рапай.
1334679
   Сказочный отдых в Шарм эль Шейхе // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1334680
  Цвижба Ш.Л. Сказочный поезд : стихи и поэма / Шалва Цвижба ;. – Москва : Советский писатель, 1969. – 100 с.
1334681
  Муберг В. Сказочный принц / В. Муберг. – М, 1967. – 136с.
1334682
  Устинов Л.Е. Сказочный театр. / Л.Е. Устинов. – Москва : Искусство, 1991. – 765с.
1334683
  Закиев М.З. Сказуемое в современном татарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Закиев М.З.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра татарского языка и литературы. – Казань, 1954. – 18л.
1334684
  Павлова Е.М. Сказуемое в языке южновеликорусских сказок. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлова Е.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 24л.
1334685
  Пермяк Е.А. Сказы-пересказы / Е.А. Пермяк. – Москва, 1972. – 128с.
1334686
  Кочнев М. Сказы / М. Кочнев. – Москва : Художественная литература, 1952. – 352 с.
1334687
  Бажов П.П. Сказы / П.П. Бажов. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 112 с. – (Массовая серия)
1334688
  Бажов П.П. Сказы / П.П. Бажов ; ил. А. Белюкин. – Москва : Художественная литература
Кн. 1, 2 : Медной горы Хозяйка. Каменный цветок. Горгый мастер. Железковы покрышки. Голубая змейка. – 1969. – 206с.
1334689
  Бажов П.П. Сказы : для сред. шк. возраста / П.П. Бажов ; худож. А.В. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1980. – 135с.
1334690
  Бажов П.П. Сказы / П.П. Бажов ; подгот. текста, послесл., примеч. Л.М. Слобожаниновой. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издание, 1988. – 492 с. – (Ураьская библиотека : УБ ; № 2)
1334691
  Бажов П.П. Сказы / П.П. Бажов. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды худож. лит. Союза писателей РСФСР, 1991. – 38 с.
1334692
  Кривенок Я.И. Сказы деда Селивана. Очерк. / Я.И. Кривенок. – Ростов -на-Дону, 1967. – 53с.
1334693
  Гладкобородова А.И. Сказы и песни / А.И. Гладкобородова. – Архангельск, 1947. – 124с.
1334694
  Рогожникова Е А. Сказы и песни / А.Е. Рогожникова. – Новосибирск : Новосибгиз, 1949. – 96 с.
1334695
   Сказы и песни о Чепаеве. – Саратов, 1957. – 148с.
1334696
  Шергин Б.В. Сказы и сказки / Б.В. Шергин. – М, 1983. – 365с.
1334697
  Шергин Б.В. Сказы и сказки / Б.В. Шергин. – М, 1985. – 365с.
1334698
  Афоньшин С.В. Сказы и сказки нижегородской земли / Афоньшин С.В. – Москва : Современник, 1976. – 224 с. – (Новинки "Современника")
1334699
  Чичаева Е.И. Сказы и сказки. / Е.И. Чичаева. – Красноярск, 1954. – 136с.
1334700
  Вадецкая Э.Б. Сказы о древних курганах / Э.Б. Вадецкая. – Новосибирск, 1981. – 113с.
1334701
  Бажов П.П. Сказы о немцах / П.П. Бажов ; рис. В. Таубера. – Свердловск : Свердлгиз, 1943. – 54с.
1334702
  Бажов П.П. Сказы о немцах / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1944. – 59 с.
1334703
  Бажов П.П. Сказы о немцах / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1945. – 59 с.
1334704
  Вронский Ю.П. Сказы о Нове-граде / Ю.П. Вронский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 284 с.
1334705
  Акимова Т.М. Сказы о Чапаеве / Т.М. Акимова; сост., предис. и коммент Т.М. Акимовой. – Саратов : Облгиз, 1951. – 244 с.
1334706
  Бажов П.П. Сказы Павла Бажова / [худож. О. Коровин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 202 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1334707
  Спица В.А. Сказы Старого дуба / В.А. Спица. – Саратов : Приволжское кн.изд., 1977. – 110 с.
1334708
  Смолл Б. Скай О`Малли : Роман / Б. Смолл; Пер. с англ.А. и С. Соколовых. – Москва : АСТ, 1999. – 512с. – (Шарм). – ISBN 5-237-01431-3
1334709
  Рибчановська Н.А. Скайджекінг: глобальна міжнародно-правова проблема // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-39.
1334710
  Рабаданов С. Скакун / С. Рабаданов. – Москва, 1974. – 80 с.
1334711
  Мошковский А.И. Скала и люди / А.И. Мошковский. – М, 1958. – 158с.
1334712
  Сіренко М. Скала і грудочка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 6-7


  Сторінки пам"яті. Андрій Пилипович М"ястківський.
1334713
  Сіренко М. Скала і грудочка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Пам"яті А.П. М"ястківського.
1334714
  Сіренко М. Скала і грудочка (Сторінки пам"яті) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 12-13


  Пам"яті Андрія Пилиповича М"ястківського.
1334715
  Албек Л. Скала Сослана и Тамары : роман / Л. Албек. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1984. – 344 с.
1334716
  Ирасек А. Скалаки / А. Ирасек. – М, 1958. – 255с.
1334717
  Їрасек А. Скалаки / А. Їрасек. – Київ, 1967. – 247с.
1334718
  Кобаса І. Скалатський замок:нове життя архітектурної перлини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 9


  Відбудови та реконструкції стирали неповторні риси середньовічного колориту фортеці, але його можна буде відчути завдяки 3D моделі.
1334719
  Пендовски Б. Скали. / Б. Пендовски, 1965. – 276с.
1334720
  Нагибин Ю.М. Скалистый порог / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 224 с.
1334721
  Нагибин Ю.М. Скалистый порог. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1955. – 64с.
1334722
  Винничук Ю. Скалічене життя / Юрій Винничук; упоряд., автор передмови М. Мамчак. – Снятин : ПрутПринт, 2007. – 56с., 4с. іл. – ISBN 978-966-8209-65-9
1334723
  Грущак А. Скалічені рядки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 178-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Про книгу М. Левицького "Мамині перепілки". "... безбожне втручання "коритників"-редакторів у рукописи авторів призводило до того, що до категорії безликої сірості зачислялися й талановиті автори. А там, де були чесні і фахові редактори, книги, як і ...
1334724
   Скалозуб Лариса Георгіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 75. – ISBN 966-8352-11-4
1334725
   Скалозуб Лариса Георгіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 440. – ISBN 978-966-439-754-1
1334726
  Орко Сандро Скалолаз // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 125-126. – ISSN 0321-1878
1334727
   Скалолазание по-шотландски // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 38-39 : фото
1334728
  Гургулиа Б.А. Скалы : стихи / Борис Гургулиа; пер. с абхаз. В.Мощенко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 71 с.
1334729
  Бурнашов Г.В. Скалы Довбуша : путеводитель / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1982. – 93с.
1334730
  Салычев О.С. Скалярное оценивание многомерных динамических систем. / О.С. Салычев. – М., 1987. – 215с.
1334731
  Бронников Кирилл Александрович Скалярное поле в некоторых задачах теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бронников Кирилл Александрович; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1334732
  Асанов Р.А. Скалярное поле с источниками в общей теории относительности. : Автореф... наук: 041 / Асанов Р.А.; ОИЯИ.ЛТФ. – Дубна, 1971. – 16л.
1334733
  Причепий Т.И. Скалярные импедансы как функции линейной поляризации магнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 93-105 : Рис. – Бібліогр.: с. 105. – ISSN 0203-3100
1334734
  Казакова Т.В. Скальдовий панегірик як явище пражурналістики // Литературоведческий сборник : Сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 26/27. – С. 45-58. – ISBN 966-72-77-79-8
1334735
  Огиенко О.С. Скальные навесы под уступом столовых гор и определение геологического возраста пещерного палеолита Крыма / О.С. Огиенко, Л.В. Попова, С.Н. Рыжов // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2012. – № 10. – С.75-78. – ISSN 2219-7516


  Новые находки освоенных палеолитическим человеком скальных навесов рассматриваются в аспекте проблем определения геологического возраста пещерного палеолита Крыма.
1334736
  Даревский И.С. Скальные ящерицы Кавказа / И.С. Даревский. – Ленинград : Наука, 1967. – 215 с.
1334737
  Маслов Н.В. Скальный грунт. / Н.В. Маслов. – М., 1970. – 96с.
1334738
  Трапезникова Д. Скам"янілі шрами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 грудня (№ 228/229). – С. 16-17


  "Публічні простори Берліна і Будапешта - як приклад роботи з власною історією XX століття."
1334739
  Пилипюк А. Скам"янілості силуру на відслоненнях у долині Збруча // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-38-5
1334740
  Чемерис В. Скандал в імператорському сімействі / Чемерис В. – Київ, 1988. – 188 с.
1334741
  Чивер Д. Скандал в семействе Уопшотов / Д. Чивер. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 285с.
1334742
  Чивер Д. Скандал в семействе Уопштов / Д. Чивер. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 286с.
1334743
   Скандал із плагіатом Дмитра Дроздовського набирає обертів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 18
1334744
  Шаталова Н. Скандал как повод. Научное сообщество озаботилось качеством диссертаций. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 3, 19


  Пожалуй, главным и наиболее обсуждаемым событием последних дней стали итоги работы комиссии Минобрнауки России по проверке работы диссертационного совета Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Выводы, сделанные членами ...
1334745
  Руденко И. Скандал на ЗНО: учили историю до 2014 года. Откуда вопросы про 2015-й? // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 27 мая (№ 112/113). – С. 5. – ISSN 1997-1249
1334746
  Мазур В. Скандал навколо торгівлі каблучками святої Варвари // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 15


  "Заповітні каблучки від Варвари були в гетьмана України Івана Мазепи, російських імператриць Єлизавети Петрівни і Катерини II. З-поміж багатьох київських святителів прочани споконвіку особливо виокремлюють мощі великомучениці Варвари: вважається, що ...
1334747
  Карусель Вероника Скандал по имени Генри : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 158-165 : Фото, карта
1334748
  Бондар О. Скандал у благородному сімействі медичному // Молодь України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 5). – С. 1-2


  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця уже чотири дні лихоманить. Спочатку розголосу набрала історія із самогубством 18-річної студентки з Туркменістану. Потім - МОЗ відсторонив від виконання обов"язків ректора Катерину Амосову.
1334749
  Федоренко К. Скандал у Богемії. У Чехії вимагають відставки прем"єр-міністра Андрея Бабіша // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  Починаючи з минулого четверга, політичне життя в Празі різко активізувалося. Ідеться не про традиційні акції, пов"язані з річницею "оксамитової революції" 1989 року, які відбуваються саме в ці дні. Хоча вони, безперечно, й допомогли вивести людей на ...
1334750
  Денисова А.Ю. Скандал як один з найефективніших методів чорного піару // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 349-354
1334751
  Каверин В.А. Скандалист, или Вечера на Васильевском острове. / В.А. Каверин. – Москва : Правда, 1991. – 560 с.
1334752
  Беляева Л.И. Скандалистка : роман : рассказы / Лилия Беляева. – Москва : Советский писатель, 1986. – 416 с. : портр.
1334753
  Коростелева Л.Ю. Скандалы в сфере гособразования и анализ условий их возникновения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 5. – С. 30-40. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены скандалы в образовательной сфере, возникшие на фоне реформирования российской образовательной системы.
1334754
  Артюх А. Скандальний роман із футуризмом. Як Микола Бажан прийшов у літературу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 41 (621), 11-17.10.2019. – С. 52-54. – ISSN 1996-1561
1334755
   Скандальний твір Маркіза де Сада // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури


  120 днів Содому, або Школа розпусти (Les 120 journees de Sodome, ou l"Ecole du libertinage, роман, 1785).
1334756
  Лиховид І. Скандальні "Сімейні цінності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 листопада (№ 198). – С. 11


  Чому рекомендація Міносвіти запровадити шкільний курс про родину спричинила бурхливу дискусію?
1334757
  Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун. / Д.Б. Пристли. – Москва, 1958. – 108с.
1334758
  Скобельская О.И. Скандальные произведения мировой литературы : литературный кружок для учащихся 10-11 классов // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-24.
1334759
  Скобельская О.И. Скандальные произведения мировой литературы ("Цветы зла" Ш.Бодлера) : (литературный кружок для учащихся 10-11 классов) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 22-24
1334760
   Скандальные свадьбы : [сборник. – Москва : АСТ, 2002. – 315, [2] с. – На пер. и корешке авт.: Б. Джойс, Р. Бекнел, Д. Джонс, Б.Д. Смит. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-014401-6


  Содерж.: Средь бела дня / Б. Джойс. Брак по любви / Р. Бекнел. Легенда оживает / Д. Джонс. Красавица и чудовище / Б.Д. Смит
1334761
   Скандий. – Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 240 с.
1334762
  Коршунов Б.Г. Скандий / Б.Г. Коршунов. – Москва, 1987. – 184 с.
1334763
  Коган Б.И. Скандий (экономический анализ) / Б.И. Коган, В.А. Названова. – Москва, 1963. – 304 с.
1334764
   Скандий в углях Северной Азии (Сибирь, российский Дальний Восток, Монголия, Казахстан) / С.И. Арбузов, А.В. Волостнов, В.С. Машенькин, А.М. Межибор // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1649-1660 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1658-1660. – ISSN 0016-7886
1334765
  Борисенко Л.Ф. Скандий. Основные черты геохимии, минералогии и генетические типы месторождений / Л.Ф. Борисенко. – М., 1961. – 131с.
1334766
  Возгрин В.Е. Скандинавизм: первая попытка интеграции европейских народов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 54-64. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1334767
  Завгороднев Ю.А. Скандинавизмы в словарном составе английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Завгороднев Ю.А.;. – Москва, 1981. – 24л.
1334768
  Ефимов М. Скандинавия / М. Ефимов. – Москва : ОГИЗ, 1940. – 69с.
1334769
  Ефімов М. Скандинавия / М. Ефімов. – М, 1940. – 68с.
1334770
  О"Делл Скандинавия / О"Делл; Ред. Серебрянного Л.Р. – Пер. с англ. – Москва, 1962. – 543с.
1334771
   Скандинавия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 97-103 : Карта
1334772
   Скандинавия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 1 : Карта
1334773
  Фиш Г.С. Скандинавия в трех лицах / Г.С. Фиш. – Москва
1. – 1969. – 452с.
1334774
  Фиш Г.С. Скандинавия в трех лицах / Г.С. Фиш. – М
2. – 1969. – 452с.
1334775
  Голошубов Ю.И. Скандинавия и европейская безопасность / Ю.И. Голошубов. – М., 1971. – 119с.
1334776
  Голошубов Ю.И. Скандинавия и проблемы послевоенной Европы / Ю.И. Голошубов. – Москва : Мысль, 1974. – 304 с.
1334777
  Сергиенко О.А. Скандинавия сегодня / О.А. Сергиенко. – М., 1987. – 158с.
1334778
   Скандинавия. Жаркий холодный сезон // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 32-33 : фото
1334779
   Скандинавия: лит. панорама. Сб.. – вып. 1. – Москва : Художественная литература
вып. 1. – 1989. – 623 с.
1334780
   Скандинавия: литературная панорама : сборник. – Вып. 2. – Москва : Художественная литература
Вып. 2. – 1991. – 639 с.
1334781
   Скандинавія. Курс молодого Муммі-троля // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
1334782
   Скандинавія. Подорож на плавучому готелі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56 : фото
1334783
  Майборода Наталя Скандинавія: Новорічні сценарії : життя як свято / Майборода Наталя, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 20-28 : Фото
1334784
   Скандинавская баллада.. – Ленинград : Наука, 1978. – 270 с. – (Литературные памятники)
1334785
  Шредер Л. Скандинавская высшая народная школа / Л. Шредер. – Москва, 1919. – 143с.
1334786
  Брандес Г. Скандинавская литература : с портретом авт. и вступ. статьей / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха]
[Ч. 1] : Норвежские писатели: Генрик Ибсен, Бьернстьерне-Бьернсон, Кристиан Эльстер, Александр Килланд, Арне Гарборг; Софья Ковалевская, Анна-Шаротта Лефлер, Эллен Кей. – 1902. – VI, 259 с., 1 л. портр. – Конволют. - Перепл.: Скандинавская литература. Ч.2. Шведские и датские писатели / Георг Брандес
1334787
  Брандес Г. Скандинавская литература. [Ч. 2] : с портретом авт. и вступ. статьей / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой // Скандинавская литература : с портретом авт. и вступ. статьей / Г. Брандес. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1902. – [Ч. 1] : Норвежские писатели: Генрик Ибсен, Бьернстьерне-Бьернсон, Кристиан Эльстер, Александр Килланд, Арне Гарборг; Софья Ковалевская, Анна-Шаротта Лефлер, Эллен Кей. – 249 с.
1334788
  Шарыпкин Д.М. Скандинавская литература в России / Д.М. Шарыпкин. – Л., 1980. – 322с.
1334789
  Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка / Л.Ю. Брауде. – Москва : Наука, 1979. – 208 с.
1334790
  Брауде Люсия Юльевна Скандинавская литературная сказка (этапы развития жанра) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.05 / Брауде Люсия Юльевна; Ин-т мировой литературы. – М., 1977. – 36л.
1334791
  Санкина С.Л. Скандинавская проблема в свете антропологических данных : группы Русского Севера и Северо-Запада эпохи средневековья (XI - XIII века) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 1. – С. 142-156. – ISSN 1563-0102
1334792
   Скандинавская сага // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 92-93 : Фото
1334793
  Тимашкова О.К. Скандинавская социал-демократия на современном этапе / О.К. Тимашкова. – Минск : Наука, 1978. – 272 с.
1334794
  Тимашкова О.К. Скандинавская социал-демократия на современном этапе / О.К. Тимашкова. – Москва, 1978. – 272 с.
1334795
   Скандинавская хрестоматия.. – Л.
1. – 1962. – 332с.
1334796
   Скандинавская хрестоматия.. – Л.
2. – 1965. – 184с.
1334797
  Могунова М.А. Скандинавские государства / М.А. Могунова. – М, 1975. – 223с.
1334798
  Светланов Ю. Скандинавские сказания / Ю. Светланов. – 2-е издание. – М., 1970. – 239с.
1334799
   Скандинавские сказания: сб.. – М., 1988. – 208с.
1334800
   Скандинавские сказки. – М., 1991. – 334с.
1334801
   Скандинавские сказки.. – М., 1982. – 318с.
1334802
  Раскин Александр Петрович Скандинавские страны : Рек.библиогр.указатель / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.об-во СССР; Об-во "СССР-Швеция"; Об-во "СССР-Норвегия"; Об-во "СССР-Дания"; О-во "СССР- Исландия"; Под ред.: И.П.Шаскольского. – Москва : Книга, 1982. – 95с.
1334803
  Сегал Я.Е. Скандинавские страны и "план Маршалла" / Я.Е. Сегал. – Москва, 1949. – 28с.
1334804
   Скандинавские страны и Финляндия. – Москва, 1945. – 19с.
1334805
   Скандинавские страны.. – Москва, 1945. – 219с.
1334806
  Лагутина Е.И. Скандинавские страны. / Е.И. Лагутина. – Л, 1967. – 112с.
1334807
  Сергиенко О.А. Скандинавские страны: внешние факторы роста и регионализма / О.А. Сергиенко. – М., 1985. – 159с.
1334808
  Вессен Э. Скандинавские языки / Э. Вессен. – Москва, 1949. – 168 с.
1334809
  Шпак И.В. Скандинавский Noir Hero детективного романа // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У даній статті здійснюється спроба порівняти образ "класичного детектива" з "noir hero", де як noir hero розглядається центральний персонаж норвезького автора детект. роману Ю. Несбе Харі Холе. Відзначається, що noir hero це насамперед герой hard – ...
1334810
  Тулупов Д. Скандинавский вектор арктической политики Китая // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 61-68. – ISSN 0131-2227
1334811
  Щур Г.С. Скандинавский инфинитив на "U" : Автореф... Канд.филол.наук: / Щур Г.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1959. – 22л.
1334812
  Носков А.М. Скандинавский плацдарм во второй мировой войне / А.М. Носков. – М, 1977. – 247с.
1334813
   Скандинавский сборник. – Таллинн
Вып. 27. – 1982
1334814
  Демидов В. Скандинавский сфінкс. Грета Гарбо - самая загадочная звезда голливуда // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  В этом году любители кино празднуют двойной юбилей 125-летие синематографа и 115 лет со дня рождения великой трагической музы - Греты Гарьо. Авторитетный английский критик Александр Уолкер отмечал: "В голливуде были, есть и будут только две великих ...
1334815
  Косинська Ю. Скандинавська казка / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-2902-07-5
1334816
  Білокопитов В. Скандинавська мережа із забезпечення якості вищої освіти як потужний представник регіонального форуму поширення інформації та обміну досвідом // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 48-50
1334817
  Іванова І.І. Скандинавська модель неокорпоративізму: виклики та перспективи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 41-45. – ISSN 2519-2949
1334818
  Гернего Ю.О. Скандинавська модель підтримки інноваційної діяльності: досвід Фінляндії // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 53-64. – ISSN 2414-3499


  "Надано теоретичну характеристику скандинавської моделі підтримки інноваційної діяльності та розкрито основні принципи її здійснення у Фінляндії. Ця підтримка здебільшого передбачає безпосереднє державне регулювання та стимулювання пріоритетних ...
1334819
  Швед О. Скандинавська регіональна співпраця в 1960-1970-х роках як альтернатива європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-92. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що здійснені у 1960-1970-х рр. спроби тіснішої регіональної інтеграції скандинавських країн мають глибоке історичне, культурне й економічне коріння, а тому можуть бути реанімовані у майбутньому. It is proved, that undertaken in 1960-1970-th ...
1334820
   Скандинавська ходьба як засіб зниження надмірної маси тіла жінок другого періоду зрілого віку в умовах самостійних занять / Л. Прокопова, С. Гвоздецька, Т. Гриб, Т. Клименченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 246-256. – ISSN 2312-5993
1334821
   Скандинавське літо // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 84 : Фото
1334822
  Дорохін Дмитро Скандинавський досвід правового регулювання участі місцевих громад у бюджетному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 51-56
1334823
  Приятельчук О.А. Скандинавський регіон світового господарства: феномен соціалізації економіки : монографія / [О.А. Приятельчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 381-412. – ISBN 978-966-9725-48-6
1334824
  Ільченко В. Скандинавські враження // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 8


  Нещодавно в рамках спільних заходів КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Нурланда (Норвегія) аспіранти нашого економічного факультету спільно зі студентами кількох європейських вишів прослухали PhD-курс видатного американського професора Джеймса ...
1334825
  Рущик Гражина Скандинавські дерев"яні храми XVII-XVIII століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 63-71. – ISSN 1728-6875
1334826
  Жуков А. Скандинавські діалоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 24


  Як розповіді Ларса, Югана і Стіни відкрили нетуристичну Швецію.
1334827
  Орлова Т. Скандинавські країни: втілення "лівої" ідеї у королівствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, які зумовили своєрідність поступу Скандинавії до високого рівня економічного та соціального розвитку, визначено здобутки, проблеми і виклики дотримуваної моделі за сучасних умов. The article reviews the factors which have ...
1334828
  Мелещенко О.К. Скандинавські медіасистеми (Історія та сучасний стан журналістики Данії, Гренландії, Фарерських островів, Ісландії) : конспект лекцій із навч. дисципліни "Скандинавські медіасистеми" / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Грамота, 2016. – 84 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-349-605-4
1334829
  Кузьменко Д. Скандинавські мотиви у творчості Дж.Р.Р. Толкіна з точки зору // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 140-150. – ISBN 978-966-171-312-2
1334830
  Вакуленко В. Скандинавські перспективи вивчення менеджменту // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  Враження студентки магістратури економічного факультету, яка за програмою обміну студентами навчалася в університеті Нурланд (Норвегія).
1334831
  Різун Н. Скандинавські та слов"янські середньовічні асамблеї як ранньодержавні інститути // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 200-208. – ISSN 1998-4634
1334832
  Палюх Г. Сканер для... стародруків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Багато духовних скарбів має університетська Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Серед них - колекційні зібрання стародруків рідкісних книг, які датуються 16-18 ст. і тепер стали доступніші для користувачів. Розповідає директор бібліотеки О.Г. ...
1334833
  Втушенко Е. Сканер души : лирика / Е. Втушенко, И. Френко. – Ужгород : [б. и.], 2007. – 214, [2] с. : ил. – В кн. представлены стихотворения на рус., укр., русин. яз.


  В кн. представлены стихотворения на рус., укр., русин. яз.
1334834
  Айриг С. Сканирование. Профессиональный подход / С. Айриг, Э. Айриг. – Минск, 1997. – 169с.
1334835
  Шпунт Я.Б. Сканирование: лучшие программы, полезные советы : Самоучитель / Я.Б. Шпунт. – 3-е испр. и дополн. – Москва : ДМК Пресс, 2004. – 432с. – ISBN 5-94074-225-4


  В книгу включен краткий справочник по основным терминам компьютерной графики
1334836
  Айринг С. Сканирование: профессиональный подход : Углубл. рассмотрение процесса сканирования для получения результатов высочайшего качества : [Пер. с англ.] / С. Айринг, Э. Айринг; С. Айриг, Э. Айриг. – Минск : Попурри, 1997. – 169 с., [8] л. ил. : цв. ил. – (От начинающих до специалистов). – ISBN 985-438-037-8
1334837
   Сканирующие антенные системы СВЧ. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1966. – 536 с.
1334838
   Сканирующие антенные системы СВЧ. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1969. – 496 с.
1334839
  Голубь Б.И. Сканирующие оптико-электронные системы лазерного контроля и диагностики / Б.И. Голубь, А.А. Кеткович. – М., 1988. – 80с.
1334840
  Алексеев В.А. Сканирующие преобразователи Угол-время-код : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.08 / Алексеев В.А. ; Хар. гос. пол. ун-т. – Х., 1996. – 20 с.
1334841
   Сканирующие устройства на ЭЛТ высокого разрешения (для ЭВМ). – Новосибирск, 1978. – 137с.
1334842
  Шкунденков В.Н. Сканирующий автомат на электронно-лучевой трубке для обмера фотоснимков с искровых камер. 10-4400 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Шкунденков В.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
1334843
  Яковлєва Ю. Сканований каталог дисертацій на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Юлія Яковлєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 25-27. – ISSN 2076-9326


  Наведено досвід реалізації проекту ретроспективної конверсії в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на прикладі створення імідж-каталогу дисертацій.
1334844
   Скановані гладенькі м"язи кишечнику Са2+ - незалежне напруження-розслаблення та його характеристики / Т. Давидовська, О. Цимбалюк, Н. Меленевська, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У роботі на скінованих гладеньком"язових препаратах сліпої кишки caecum морських свинок досліджували тензометричні і кінетичні характеристики скоротливих відповідей за умови дії активуючого та релаксуючого розчинів з різними значеннями рН. Було ...
1334845
  Осницька Н.О. Скансени Рівненщини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 31-39 : фото. – Бібліогр.: 16 назв.
1334846
  Афанасьєв О.Є. Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1334847
  Водяник Л.Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 149-155 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1334848
  Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Василенко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1334849
  Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Василенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 125л. – Бібліогр.: л. 118 - 125
1334850
  Горячко А.М. Скануюча зондова мікроскопія та спектроскопія : навч. посібник для студ. фіз. та радіофіз. спец. ВНЗ / А.М. Горячко, С.П. Кулик, О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 256 с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 254-255. – Бібліогр.: с. 245-246. – ISBN 978-966-439-577-6
1334851
  Лозовський В.З. Скануюча оптична мікроскопія ближнього поля // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 48-57
1334852
   Скануюча тунельна мікроскопія вітаміну B12 / Л.В. Поперенко, В.В. Пророк, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Вітамін B12 (ціанокобаламін) нанесений на поліровану мідь вивчався за допомогою методик скануючої тунельної мікроскопії з атомною просторовою роздільною здатністю та оптичної спектроскопії. Скануюча тунельна мікроскопія дозволила зареєструвати атоми ...
1334853
  Розуван К.П. Скануюча тунельна мікроскопія тонких плівок барвника / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Тонкі плівки родаміну 6Ж на металевій та напівпровідниковій підкладках вивчалися за допомогою скануючої тунельної мікроскопії та спектральної еліпсометрії. Скануюча тунельна мікроскопія зразків барвник-металева підкладка дозволила отримувати профіль ...
1334854
   Скануюча тунельна спектроскопія плівок наноструктурованого кремнію / М.М. Мельниченко, А.І. Лученко, С.П. Кулик, К.В. Свеженцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом скануючої тунельної спектроскопії на повітрі досліджена щільність електронних станів на поверхні наноструктурованого кремнію в залежності від товщини наноструктурованої плівки. Товщина плівки наноструктурованого кремнію визначалася методом ...
1334855
  Конончук Г.Л. Скануючий інтерферометр Фабрі-Перо: інтерференція різночастотних коливань / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Ю.Г. Терентьєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто два підходи, що дозволяють отримати результуючий розподіл випромінювання після скануючого інтерферометра Фабрі-Перо: традиційний, що грунтується на врахуванні дискретних положень рухомого дзеркала, та із врахуванням ефекту Допплера. Наведено ...
1334856
   Скануючий мікро-нано модифікатор / В.О. Андрущенко, А.М. Кір"ев, В.В. Лендел, О.Г. Лисенко, М.М. Мельниченко, Є.І. Міцкевич, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Пропонується розроблений та виготовлений авторами прототип скануючого мікро-нано модифікатора (ШкроНаноМод) для створення мікро і нано розмірних структур, та дослідження фізико-механічних властивостей поверхні матеріалів і тонких плівок Простота і ...
1334857
  Оркан Владислав Скапаний сьвіт : Штука в 4 дїях зі співами і танцями / Владислав Аркан ; Пеpеклав із польського Йосиф Стадник. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. В.А. Шийковського, 1901. – 73 с. – ([Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руська Видавнавнича Спілка ; Сеp. 1; Ч. 25] ; Сер. 7)
1334858
   СКАР-2. Технический чертеж. – Київ, 1962. – 46с.
1334859
  Шинкаренко Станислав Скарабеи-ассенизаторы. Важные символы солнца // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 50-54 : фото
1334860
  Дядюченко Л.Б. Скарабей / Л.Б. Дядюченко. – М., 1974. – 160с.
1334861
  Фефер І. Скарб : вибрані поезії в перекладі українських поетів / Іцик Фефер ;. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 86 с.
1334862
  Паустовський К.Г. Скарб / К.Г. Паустовський. – Київ, 1955. – 80 с.
1334863
  Книш Г.А. Скарб : вірші / Г.А. Книш. – Київ : Молодь, 1961. – 61 с.
1334864
  Каст П. Скарб / П. Каст. – К., 1964. – 230с.
1334865
  Іщенко М.Г. Скарб : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1968. – 269 с.
1334866
  Давидов А.І. Скарб / А.І. Давидов. – Київ, 1980. – 223с.
1334867
  Жолдак Б. Скарб : Повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 33-57. – ISSN 0130-1608
1334868
  Шаріпоіва Л. Скарб безсмертя: Петро Могила та його твір "Книга Души нарицаєма Злото" // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 59. – С. 87-124.
1334869
  Тригуб В. Скарб Білого золота Української Козацької держави // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 24-25
1334870
   Скарб високоъ любові: слово про вчителя: вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів.. – К., 1990. – 252с.
1334871
  Сковронек А. Скарб віків : На пошану О.К.Глушка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 39-41


  На пошану О.К. Глушка.
1334872
  Письменна Л.М. Скарб Вовчої криниці / Л.М. Письменна. – Київ, 1957. – 91с.
1334873
  Письменна Л.М. Скарб Вовчої криниці / Л.М. Письменна. – Київ, 1974. – 264с.
1334874
  Письменна Л.М. Скарб Вовчої Криниці / Л.М. Письменна. – Київ, 1966. – 160с.
1334875
  Заремба В.І. Скарб Дикого степу : Повість / В.І. Заремба. – Київ : Молодь, 1984. – 152с. – (Пригшоди, подорожі, фантастика)
1334876
  Недоля І.К. Скарб Зеленого Байраку / І.К. Недоля. – К., 1966. – 105с.
1334877
  Бурлака Г. Скарб Івана Франка / Г. Бурлака, Я. Мельник // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329
1334878
   Скарб родини Коцюбинських // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 55-56.
1334879
  Огульчанський О.Я. Скарб Солоного лиману / О.Я. Огульчанський. – Київ, 1986. – 198 с.
1334880
  Огульчанський О.Я. Скарб Солоного лиману : [повісті для дітей середнього та старшого шкільного віку] / Олексій Огульчанський. – Київ : Грані-Т, 2012. – 112, [4] с. – (Серія "Українська дитяча класика"). – ISBN 978-966-465-373-9
1334881
  Майстренко Я.В. Скарб старійшини Пермяти : повість / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126 с.
1334882
  Грінченко Б.Д. Скарб та други вирши В. Чайченка [Скарб та другі вірші]. – [Київ] : Изд. книгопpодавца-изд. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1892. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Скаpб; Сиpко; Могутный комаp; Пеpший коваль; Зоpи.
1334883
  Гринь М. Скарб Товстої могили // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7/9, липень - вересень. – С. 242-247
1334884
  Власенко Андрій Скарб Юрія Федорова : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 62-66 : Іл.
1334885
  Шегелая Д.К. Скарб. / Д.К. Шегелая. – К., 1963. – 127с.
1334886
  Сенченко І.Ю. Скарб. Повість про Клима / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1927. – 56 с.
1334887
  Іщенко М.Г. Скарб. Сонячні межі : романи / М.Г. Іщенко. – Київ : Дніпро, 1973. – 472 с.
1334888
  Губарець Василь Скарбами землі зігрітий : Біографічна повість з життя видатного українського геолога, акад. Павла Тутковського / Губарець Василь, Падалка Іван. – Київ : Київська правда, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7270-18-1
1334889
  Буняк Н. Скарби "Великого льоху" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 25-28
1334890
  Грін А. Скарби африканських гір / А. Грін. – Х.-К., 1930. – 165с.
1334891
  Некрасов Андрій Скарби Байкалу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 96-101 : фото
1334892
  Таборит М. Скарби Біляшівського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 1


  "...Микола Федотович Біляшівський (1867-1926), 150-річчя якого просвітяни, широка наукова громадськість відзначають нині, був людиною енциклопедичних знань і різнобічних інтересів. Він сказав своє вагоме слово в археології, етнографії, мистецтво- і ...
1334893
   Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського / уклад.: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва. – Одеса : Освіта України, 2013. – 330, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-188-348-1
1334894
   Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П.С. Шестерікова / уклад.: С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва. – Одеса : Освіта України, 2014. – 195, [1] с. – На корінці лише : Гербарна колекція П. С . Шестерікова. - Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-617-7111-37-4
1334895
   Скарби гербарію ОНУ імені І.І. Мечникова (MSUD). Ексикати з "Flora Rossica" / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (41). – C. 97-111. – (Серія: Біологія). – ISSN 2077-1746


  Проаналізовані 4 випуски ексикат, зібраних у кінці ХІХ ст. переважно у північних областях тодішньої Росії, які зберігаються у гербарії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вони представлені 192 видами (195 екз.), які належать до ...
1334896
  Чалова Ганна Скарби гірського Криму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 148-151 : фото
1334897
  Кропивницкий В.А. Скарби голубих нив / В.А. Кропивницкий. – К, 1970. – 32с.
1334898
   Скарби графа Лянцкоронського зі збірки музею "Дрогобиччина". Наукова реставрація : каталог виставки експонатів, відреставрованих Нац. н.-д. реставраційним центром України до 70-річчя музею "Дрогобиччина", 15 верес. - 30 жовт. 2011 р., Київ / М-во культури України, Нац. н.-д. реставрац. центр України, Музей "Дрогобиччина" ; [авт. проекту С. Стрєльнікова ; упоряд. каталогу П. Ілінг ; ред. Н. Лозова ; фото: Ю. Діканчієв та ін.]. – Київ : ННДРЦУ, 2011. – 215, [1] с. : фотоіл., портр. – Імен. покажч. худож.: с. 214-215. – ISBN 966-8275-07-2
1334899
  Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка : (вівчарство у текстах) / Микола Грицак ; [упоряд.: Н. Багнюк, В. Шелемех ; відп. ред.: Н. Хобзей, Т. Ястремська] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2008. – 318, [2] с. – Сер. започатк. 2003 р. - Темат. покажч.: с. 291-318. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Діалектологічна скриня) ( "Цеглинка" до Словника українських говорів). – ISBN 978-966-02-4982-0
1334900
  Парнікоза І.Ю. Скарби Дніпровської долини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 40-43
1334901
  Парнікоза І.Ю. Скарби Дніпровської долини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 26-30
1334902
  Дейниченко Г. Скарби Дніпровської долини: амфібії та рептилії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 39-42. – ISSN 2518-7104
1334903
  Соловей А.В. Скарби душевні людям віддаю : вибране / Анатолій Соловей. – Київ : КИТ, 2010. – 240, [2] с., [25] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-8550-95-9
1334904
  Геник Степан Скарби здоров"я навколо нас / Геник Степан. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 680с. – ISBN 966-7263-83-Х
1334905
  Ле І. Скарби землі / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1938. – 46с.
1334906
  Івантишин М.М. Скарби Землі / М.М. Івантишин. – Київ : Радянська школа, 1958. – 111с.
1334907
  Брайчевський М.Ю. Скарби знайдені і незнайдені / М.Ю. Брайчевський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 88 с. – ISBN 5-12-003313-X
1334908
  Брайчевський М.Ю. Скарби знайдені і незнайдені / М.Ю. Брайчевський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 81, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці кн. – ISBN 978-611-01-1364-9
1334909
  Шерстюк В. Скарби золотого віку Лаврської друкарні // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.16-17
1334910
   Скарби і таємниці Галичини / О. Дубовик, М. Сергійчук, М. Воєвода, О. Шовкопляс // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 8-9
1334911
   Скарби Києво-Печерської лаври : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1998. – 272с. – ISBN 966-577-100-0
1334912
   Скарби княжої церкви Св.Миколая у Львові : виставка / [авт. ідеї виставки: о. Андрій Дуда ; співавт. та авт. текстів: Василь Кметь ; світлини: Л. Карпюка, І. Шкльоди]. – Львів : [б. в.], 2016. – [12] с. : іл. – На обкл.: Мистецький проект народ. худож. України Мирослава Отковича "Нація, історія, культура"
1334913
  Лесков О.М. Скарби курганів Херсонщини / О.М. Лесков. – К., 1974. – 123с.
1334914
  Гальченко С.А. Скарби літературних архівів / Сергій Гальченко ; під ред. М.Г. Жулинського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. акад. наук України. – Київ : Атопол, 2012. – 447, [1] с., [14] арк. фотогр. : фотогр. – Пам"яті укр. письменника і радіожурналіста Анатолія Скрипника присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2459-14-2
1334915
  Дмитренко Ю.М. Скарби мовчать / Ю.М. Дмитренко. – К., 1985. – 147с.
1334916
  Шнюков Є.Ф. Скарби моря / Є.Ф. Шнюков, О.С. Щириця. – К., 1966. – 45с.
1334917
   Скарби мудрості. Укр. нар. казки, легенди, анекдоти, загадки, прислів"я та ін.. – К., 1966. – 219с.
1334918
  Фадель Морван Скарби на білом піску : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-21 : Фото
1334919
   Скарби на білому піску : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-23 : Фото
1334920
   Скарби на білому піску // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-41 : фото
1334921
  Чабаненко М. Скарби на смітнику. (Про перший український посібник з інтернет-журналістики) : Борис Потятинник видав перший український посібник інтернет-журналістики) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 17-18
1334922
   Скарби народної мудрості. Закарпатські україн. прислів"я та приказки.. – Ужгород, 1959. – 155с.
1334923
  Кіт Л. Скарби нації // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 2


  "На кожну з міжнародних учнівських олімпіад (з фізики, хімії, біології чи математики), які пройшли минулого літа у різних куточках планети, своїх національних переможців делегували десятки країн. 22 молодих українці вибороли 3 золотих, 9 срібних і 10 ...
1334924
   Скарби нації // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Навесні юних геніів - переможців Міжнародних учнівських олімпіад, а тепер уже першокурсників українських вишів, серед яких 11 студентів КНУ - вітав у своїй резиденції Президент України".
1334925
  Чапленко В. Скарби нашої мови в белетристичній формі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 14-20


  Про роман О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу".
1334926
   Скарби нашої пам"яті: фотоальбом. – Київ, 1993. – 192с.
1334927
  Білецький П.О. Скарби нетлінні : українське мистецтво у світовому художньому процесі / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1974. – 192 с.
1334928
  Карпенко В.П. Скарби південного степу / В.П. Карпенко. – Одеса : Маяк, 1978. – 127 с.
1334929
  Верес В.Ф. Скарби прикарпатського лісу / В.Ф. Верес. – Ужгород, 1988. – 82с.
1334930
  Федоренко Валерій Скарби Святого Письма в українському вимірі : інтелектуально-пізнавальна гра // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-38
1334931
  Ляхевич В.В. Скарби Скарабея : філософський роман у монологах та есе / Валерій Ляхевич. – Київ : Знання, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-346-890-7
1334932
  Татібуе Й. Скарби смерті : молодіжний детектив / закінчення. Початок у № 64 // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 0130-321Х
1334933
  Розовик Д. Скарби та артефакти села Дениси на Переяславщині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 7-13


  У статті досліджуються скарби, знайдені на території села Дениси та археологічні пам"ятки, які збереглися до наших днів.
1334934
   Скарби Товстої могили. – Київ. – 8с.
1334935
  Виртосу І. Скарби України на дотик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Нещодавно в Києві презентували перші в Україні тактильні артальбоми про культурні скарби нашої країни і світу для людей із порушенням зору. Ці альбоми незабаром отримають п"ять спеціалізованих шкіл, де навчаються діти з інвалідністю по зору, в Києві, ...
1334936
  Коновал О. Скарби української діаспори // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 4


  Де зберігаються видання та матерфіали УРДП-УДРП, ОУРДП, ДОБРУС-у, СУЖЕРО, ОДУМ-у, Легіону ім. С. Петлюри та Фундації ім. І. Багшряного.
1334937
  Хорунжий Ю. Скарби, поховані у бетоні // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 120-124. – ISSN 0130-321Х


  [Про Михайла Антоновича, в статті згадується його дід - видатний історик, проф. Університету Св. Володимира та його учні]
1334938
  Гальченко С. Скарби, що повертаються / розмову вела Ганна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 24-29. – ISSN 2222-436X


  Про рідкісні видання, бібліотеки та архівні матеріали, що повернулися з Америки в Україну.
1334939
  Савченко С. Скарбниці історичної та культурної спадщини. До Міжнародного дня музеїв // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 118-122. – ISSN 2306-3505
1334940
   Скарбниці слави народної. Зб. ст.. – К., 1975. – 171с.
1334941
  Молинь В. Скарбниця гуцульського мистецтва // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 361-366. – ISBN 978-966-2374-12-4


  Музей Косівського Держ. інституту прикладного та декоративного мистецтва започаткований О. Г. Соломченком, має цінну колекцію гуцульських кахлів, виробів з металу, шкіри, дерева 19-20 ст.
1334942
  Кургузов С.Т. Скарбниця Деметри : Науково-пізн. книга для середн. шкіл. віку / С.Т. Кургузов. – Київ : Веселка, 1989. – 135 с. – ISBN 5-301-00178-7
1334943
  Фурдуй Р.С. Скарбниця див і цікавинок природи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Геологічний музей .
1334944
  Білодід І.К. Скарбниця духовного життя // Книга і друкарство на Україні / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Держ. публ. б-ка ; [за ред. П.М. Попова]. – Київ : Наукова думка, 1964. – С. 5-8
1334945
   Скарбниця духовності: наук. бібліотеці Ужгород. держ. унів. - 50 років.. – Ужгород, 1997. – 327с.
1334946
  Макаренко Л. Скарбниця знань // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 161-163
1334947
  Дмитренко С. Скарбниця знань. Розвиток та сучасний стан освітньої системи України / розмову вела Людмила Ахунова // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 14-17
1334948
   Скарбниця знань. Темат. зб.. – Львів, 1972. – 155с.
1334949
  Гирман О.О. Скарбниця ландшафтного дизайну: Піт Удольф (Piet Oudolf) / О.О. Гирман, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 52-58. – ISSN 2077-3455


  У статті висвітлюється інноваційні підходи голландського ландшафтного дизайнера П. Удольфа - засновника напряму "нова хвиля".
1334950
   Скарбниця людського розуму.. – Х., 1966. – 181с.
1334951
  Скавронік В.М. Скарбниця мудрості : (життєва педагогіка) / Володимир Скавронік ; [упоряд. і літ. ред. В. Скавронік]. – Одеса : Астропринт, 2020. – 297, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 289-295. – ISBN 978-966-927-604-9
1334952
  Скорина Л. Скарбниця мудрості: особливості вивчення теми "Біблія і українська література" у вищих навчальних закладах // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 168-182. – (Філологічні науки)
1334953
   Скарбниця народної мудрості / [упоряд. Т.М Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 285, [3] с. – Сер. засн. у 2002 р. – (Перлини української культури). – ISBN 978-966-03-4626-0
1334954
  Краховська М. Скарбниця перлин в океані мистецтва : (участь публічних бібліотек в акції "Мистецтво одного села") // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-37
1334955
  Кушнаренко Наталія Скарбниця сільськогосподарських знань національного масштабу : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8
1334956
  Гнатюк В. Скарбниця українознавства. (До ювілею бібліотеки НТШ) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 26-28. – ISSN 1563-3977
1334957
   Скарбниця українських народних премудростей / [авт.-уклад. Шкода М.Н. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 799, [1] с., [16] c. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-221-1
1334958
  Дехтяренко В. Скарбничка для майбутнього. Розробка, що була визнана винаходом року і отримала першу премію на конкурсі науково-технічних розробок молодих науковців у рамках міжнародного дискусійного заходу "Science — Society — Personality" ("Наука-Суспільство-Особ : інтерв"ю / вів бесіду В. Малинка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 11


  "...Розробка, що була визнана винаходом року і отримала першу премію на конкурсі науково-технічних розробок молодих науковців у рамках міжнародного дискусійного заходу "Science - Society - Personality" "Наука-Суспільство-Особистість"), нікому не ...
1334959
   Скарбничка з германістики = Die Fundgrube fur die Germanistik : посіб. для самостійної роботи над германістикою / [авт.-упоряд. Б.І. Гінка]. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 350 с. : іл., портр., табл.


  У пр. № 1740313 напис: Подарунок від автора-укладача читальному залу ІФ бібліотеки ім. Максимовича. Богдан Гінка
1334960
   Скарбничка масовика.. – Київ, 1971. – 131с.
1334961
   Скарбослов : російсько-український словник маловідомих слів та виразів : близько 25 000 слів. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 324с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-50-9
1334962
  Бартош А.Є. Скарбошукачі та скарби Києво-Печерської лаври. 1865–1892 рр. (за документами ЦДІАК України) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 11-15. – ISBN 978-966-136-493-5
1334963
  Нікуліна Л. Скарга : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 119-123
1334964
  Касумова А. Скарга до Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 380
1334965
  Гуменна Д. Скарга майбутньому : роман / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1964. – 325, [3] c. – Екслібрис: from the library of dr. T. Olesijuk.- Вид. з автографом авт.
1334966
  Гладун З. Скарга пацієнта: правові підстави і порядок розгляду // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 11-18
1334967
  Кирій І.І. Скарга прокурору : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1990. – 397 с.
1334968
  Лазаренко М.С. Скарга у вищі інстанції : гуморески / М.С. Лазаренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111 с.
1334969
  Грошевий Ю. Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України) / Ю. Грошевий, Д. Говорун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 50-56
1334970
  Квятківська Н. Скарги до ЄСПЛ проти росії: "застрибувати в останній вагон" чи ще будуть шанси? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1334971
  Кучів О. Скарги на жорстоке поводження: ефективність їх розслідування в сітлі практики Європейського суду з прав людини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1334972
  Кучів О. Скарги на жорстоке поводження: ефективність їх розслідування у світлі практики Європейського суду з прав людини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1334973
  Казьмирчук М.Г. Скарги як джерело вивчення соціально-економічних змін у Київській губернії (1861-1917 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 271-274. – ISSN 2218-4805
1334974
  Білоусов І.К. Скардовськ. : фотонарис / І.К. Білоусов. – Одеса : Маяк, 1996. – 32с.
1334975
   Скаржинський Всеволод Ігоревич (1917-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 440-441. – ISBN 978-966-439-754-1
1334976
  Риплей А. Скарлетт : продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" : в 2-х частях / Александра Риплей ; [ пер. с англ. ]. – Санкт-Петербург : Пируэт, 1992. – 640 с.
1334977
  Риплей А. Скарлетт : (продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром") : перевод с англ. / Александра Риплей. – Санкт-Петербург : Братство, 1992. – 543 с. – ISBN 5-87918-003-4
1334978
  Рипли А. Скарлетт : роман : [пер. с англ.] / Александра Рипли. – Симферополь : Редотдел Крымского комитета по печати, 1992. – 656 с. – ISBN 5-7707-2623-7
1334979
  Риплей А. Скарлетт : Продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". В 2-х частях / А. Риплей. – Днепропетровск : Пороги
Ч. 1. – 1992. – 398с.
1334980
  Риплей А. Скарлетт : Продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" В 2-х частях / А. Риплей. – Днепропетровск : Пороги
Ч. 2. – 1992. – 394с.
1334981
  Лацис А.А. Скармливание солей микроэлементов латвийским темноголоым овцам и повышение их продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: / Лацис А. А.; М-во произв. и затов. с. х. прод. Лат.ССР, Лавт. с.х. акад. – Елгава, 1962. – 25л.
1334982
  Мирошниченко Л.А. Скарново-грейзеновые месторождения / Л.А. Мирошниченко, А.П. Гуляев. – Алма-Ата, 1978. – 198с.
1334983
   Скарново-магнетитовая формация Урала: сред. и Юж. Урала.. – Свердловск, 1989. – 211с.
1334984
  Кучукова М.С. Скарново-редкометальные и пегматитовые формации Западного Узбекистана / М.С. Кучукова, М.И. Исмаилов, Н.К. Джамалетдинов. – Ташкент : Фан, 1971. – 276с.
1334985
  Знаятулла А. Скарновое месторождение золота Заркашанского района в Юго-Западной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук : 133 / Знаятулла А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
1334986
  Иващенко В.И. Скарновое оруденение олова и вольфрама южной части Балтийского щита / В.И. Иващенко. – Л, 1987. – 240с.
1334987
   Скарновые месторождения. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
1334988
  Подлесский К.В. Скарны и околорудные метасоматиты желехорудных месторождений / К.В. Подлесский. – М, 1979. – 204с.
1334989
  Серебрицкий А.И. Скарны и послескарновые образования главной рудной зоны месторождения Алтын-Топкан : Автореф... канд. геол.-минералог. наук: 04.127 / Серебрицкий А.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 27л.
1334990
  Нечаев С.В. Скарны Украины / С.В. Нечаев, В.А. Семка. – К., 1989. – 208с.
1334991
  Чулкова А. Скасування державної реєстрації за рішенням суду // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.5-7
1334992
  Ліщина І. Скасування державою права власності: погляд Європейського суду з прав людини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 12–18. – ISSN 2311-6676
1334993
  Дудоров О.О. Скасування мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення – чи готовий до цього кримінальний закон України? / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 120-139. – ISSN 2224-9281
1334994
   Скасування нормативів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Міністерство пропонує до громадянського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Проєктом передбачається скасування Нормативів чисельності студентів ...
1334995
  Шеретюк Р. Скасування осередків ордену шарів у Російській імперії: чинники та наслідки / Р. Шеретюк, Н. Стоколос // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 122-127. – ISSN 2519-1942
1334996
  Ковтунець В. Скасування реєстрації кандидата: смертна кара без права оскарження // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 101-108.
1334997
   Скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1334998
  Шамборська К. Скасування рішення третейського суду за заявою особи, яка не була стороною третейського розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 418
1334999
  Мордвінцев В. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1335000
  Михайлов О. Скасування стандарту у контексті сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 29-32
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,