Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1334001
  Гейвандов С.К. "Технологическая политика" США в отношении СССР / С.К. Гейвандов. – М., 1985. – 189с.
1334002
  Иконникова Г.И. "Технологические" фальсификации общественного процесса / Г.И. Иконникова. – М., 1986. – 144с.
1334003
  Трофимов В.П. "Технологический детерминизм" и общественный прогресс / В.П. Трофимов. – Москва, 1972. – 79с.
1334004
  Титаренко Лариса Григорьевна "Технологический детерминизм": концепции, идеологические функции / Титаренко Лариса Григорьевна. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 136с.
1334005
  Савояров Никита "Технология путешествий": в 25-й раз на ІТВ : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 34-35 : Фото
1334006
  Костенко А. Техніко-юридична потреба в додатковому законодавчому визначенні поняття "Інтернет" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 318-319
1334007
  Баранов В. Техніко-юридичні засоби вираження суверенітету закону // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-106.
1334008
  Мельник А.А. Техніко-юридичні критерії якості закону // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7272-11-2
1334009
  Маляренко В. Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 91-100
1334010
  Задоя К.П. Техніко-юридичні недоліки законодавчої характеристики суб"єкта злочинів, юридичні склади яких передбачені частинами 213 ст. 358, ст. 365 та частинами 314 ст. 368 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 336-339. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах аналізуються технічно-юридичні недоліки законодавчої характеристики юридичних складів злочинів, суб"єктом яких є особа, що надає публічні послуги.
1334011
  Дзейко Ж.О. Техніко-юридичні правила відображення зв"язків між нормами права при розробленні проектів законів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 424-427. – ISSN 2413-6433
1334012
  Смілянська А. Технікумам і коледжам хочуть дозволити ще три роки проводити набір молодших спеціалістів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 4


  "...Комітет з питань науки і освіти рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому доопрацьований проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст") (реєстр. № 5240). ...
1334013
   Технікуми України. Довідник для вступу в середні спеціальні навчальні заклади УРСР. – Київ-Львів, 1945. – 108 с.
1334014
  Кістерський Л.Л. Технічна допомога для ринкових реформ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 174-176
1334015
  Мінгазутдінов І.О. Технічна допомога ЄС Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 34-36. – (Європейські дослідження)
1334016
   Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки / Тамаргазін О.А., Білякович О.М., Варюхно В.В., Нікулін С.М. ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : [б. в.], 2017. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-966-02-8327-5
1334017
  Чернишов П.М. Технічна електродинаміка : Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / МОНУ; Нац. тех. ун-т "ХПІ"; П.М. Чернишов, В.П. Самсонов, М.П. Чернишов. – Харків : Прапор, 2006. – 290с. – ISBN 966-8690-50-8


  Викладено теоретичні основи електродинаміки, систематизовано аналітичний апарат аналізу змінного електромагнітного поля. Розглянуто теорію випромінювання і поширення електромагнітних хвиль, принцип побудови і функціонування надвисокочастотних ...
1334018
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334019
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334020
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334021
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334022
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334023
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334024
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334025
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334026
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1334027
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1334028
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334029
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334030
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 3, травень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334031
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 4, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334032
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 5, вересень - жовтень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334033
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 6, листопад - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334034
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334035
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334036
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334037
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334038
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334039
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334040
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334041
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334042
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334043
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334044
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334045
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334046
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334047
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334048
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334049
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334050
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334051
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334052
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; Голов. ред.: А.К. Шидловський ; Редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334053
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334054
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334055
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334056
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334057
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334058
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334059
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334060
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334061
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334062
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334063
  Кліменко В. Технічна естетика в інженерних дисциплінах для технічних університетів // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 37-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1334064
  Соловей Л.А. Технічна ідея як синтез технологій / Л.А. Соловей, В.А. Бугров // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1334065
   Технічна інструкція в справі боротьби з ховрахами сірчаним вуглецем, хлорпікрином і механічними засобами. – Харків, 1930. – 16с.
1334066
   Технічна механіка : Навчальний посібник / Т.М. Гонтаровська, В.П. Гонтаровський, В.В. Садовничий, М.І. Тонюк; МОНУ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 241с. – ISBN 966-7570-82-7
1334067
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2017. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334068
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334069
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 4. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334070
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 1. – 2018. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334071
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2018. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334072
  Константинов Ю.М. Технічна механіка рідини і газу : Підручник для студ. технічних спеціальностей вищих навч. закладів, які навчаються за напрямами "Будівництво", "Водні ресурси" / Ю.М. Константинов, О.О. Гіжа. – Київ : Вища школа, 2002. – 277с. – ISBN 966-642-093-7


  Розглянуто рівновагу і рух стисливої рідини, гідравлічні опори, рух води в трубах і відкритих руслах, осідання твердих частинок у рідині та фільтру-вання рідини. Наведено основні мето-ди розрахунку напірних трубопрово-дів, каналів і безнапірних ...
1334073
   Технічна мікробіологія : підручник для студентів ВНЗ / В.О. Коваленко, І.В. Цихановська, Т.А. Лазарєва [та ін.]. – Харків : Світ Книг, 2013. – 678, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 677-678. – ISBN 978-966-2678-11-6
1334074
  Анцут Е. Технічна модернізація судового процесу. Засідання он-лайн // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1334075
  Грабко В. Технічна освіта - фантастичний потенціал України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366


  Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) відзначив своє 54-річчя.
1334076
  Згуровський М.З. Технічна освіта у мінливому світі // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 7-16. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1334077
  Туренко А. Технічна освіта: нові моделі вдосконалення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  Підготовка інженерно-технічних фахівців у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
1334078
  Пименов М.П. Технічна підготовка баскетболіста / М.П. Пименов. – К, 1951. – 52с.
1334079
  Школьна О.Д. Технічна преса Катеринославщини в контексті розвитку спеціалізованої періодики краю ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 81-85


  У статті аналізується розвиток технічної преси Катеринославщини в контексті функціонування спеціалізованої періодики реґіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вирізняються найважливіші часописи, наголошується на їх ролі у становленні фахової ...
1334080
   Технічна пропаганда на боротьбу за вугілля. – Х, 1932. – 64с.
1334081
  Рачкевич Р.В. Технічна та прикладна механіка : навчальний посібник [для студентів за напрямами підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології", 6.051003 "Приладобудування" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр)] / Р.В. Рачкевич, Ф.І. Стоцький, Т.Ф. Тутко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 166. – ISBN 978-966-694-134-6
1334082
  Грищенко А.О. Технічна творчість мільйонів / А.О. Грищенко. – К., 1977. – 119с.
1334083
  Смирнов Є.П. Технічна творчість робітників-будівельників Української РСР (1959 - 1970 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-31. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основании архивных данных освещаются различные аспекты технического творчества рабочих-строителей Украинской ССР в 1959-1970 гг.
1334084
  Плющ М.Р. Технічна творчість робітничого класу Української РСР. / М.Р. Плющ. – К., 1973. – 183с.
1334085
  Стеля Б.І. Технічна творчість робітничої молоді. / Б.І. Стеля, Т.О. Приступенко. – Київ, 1982. – 14с.
1334086
  Пташнік Л.І. Технічна творчість студентів у навчальних майстернях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 60-61
1334087
  Андрощук Г.А. Технічна творчість трудящих / Г.А. Андрощук. – Київ, 1987. – 47с.
1334088
   Технічна творчість у школі. – К, 1974. – 152с.
1334089
  Беркут А.Д. Технічна темодинаміка / А.Д. Беркут. – Київ, 1962. – 190с.
1334090
  Жуковський В.С. Технічна термодинаміка / В.С. Жуковський. – Київ, 1953. – 443с.
1334091
  Лоханько Ф. Технічна хімія поліграфічних матеріалів. Органічні тіла / Ф. Лоханько. – Х.-К., 1931. – 366с.
1334092
  Грабко В.В. Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода : монографія / В.В. Грабко, С.М. Бабій ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.90-104. – ISBN 978-966-641-349-2
1334093
  Матвієнко С.В. Технічне діагностування ізоляції в електричних розподільних мережах напругою 6-10 кВ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Матвієнко С.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1334094
  Бондарчук М.Ю. Технічне забезпечення аграрного сектора в зарубіжних країнах // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 285-293
1334095
  Ліпінська А.В. Технічне забезпечення інформаційної діяльності : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 302 с. – ISBN 966-388-104-6
1334096
   Технічне креслення. – Київ, 1971. – 248с.
1334097
  Воєводський С.О. Технічне креслення / С.О. Воєводський. – Київ, 1972. – 188с.
1334098
  Делік М.Н. Технічне моделювання у восьмирічній школі / М.Н. Делік. – 2-ге вид. – Київ, 1969. – 162с.
1334099
  Рубінський Ю.М. Технічне нормування та організація праці у вугільній промисловості. / Ю.М. Рубінський. – Київ, 1958. – 204 с.
1334100
  Чернишов Л.Ф. Технічне обслуговування автомобілів "Москвич-408" / Л.Ф. Чернишов, Є Г. Шехтер. – К., 1976. – 173с.
1334101
   Технічне переоснащення Збройних Сил України: можливі варіанти й орієнтовна вартість / І.Б. Чепков, В.К. Борохвостов, О.М. Рябець, І.В. Борохвостов // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 20-24
1334102
  Маматова Т. Технічне регулювання та споживча політика в Україні в контексті евроінтеграцдйних процесів: методологічні аспекти // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 97-108
1334103
  Чорнопищук М. Технічне регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою / М. Чорнопищук, І. Теплий, І. Зозуля // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 67-72.
1334104
  Ярема С.М. Технічне редагування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" / С.М. Ярема. – Київ : Университет " Україна", 2003. – 284с. – ISBN 966-8318-29-3
1334105
  Тимошик М.С. Технічне редагування: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 7)
1334106
  Анохін В. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 80-95. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються проблеми входження українського університету до міжнародного освітнього простору.
1334107
   Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності "комп"ютерні системи та мережі" / О.М. Березький, В.М. Теслюк, О.Ю. Борейко, А.Ю. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 372-378. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розроблене технічне та методичне забезпечення для навчання студентів напряму комп"ютерна інженерія.
1334108
  Ступницький І.С. Технічне удосконалення соціалістичного виробництва в період розгорнутого будівництва комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 5-10. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Для достижения высокого уровня развития социалистических производительных сил и создания материально-технической базы коммунизма важнейшее значение имеет техническое усовершенствование социалистического производства. Автор статьи показывает главные ...
1334109
  Ярошевська О.В. Технічний аналіз впливу кругообігу фінансового капіталу на валютну стабільність в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 273-279. – ISSN 2222-4459
1334110
  Сергєєва. Д. Технічний виконавець зняття інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-93.
1334111
   Технічний захист інформації. Терміни та визначення.Захист інформації. ДСТУ 3396.2-97. – Київ : Держстандарт України, 1997. – 15 с.
1334112
  Рибніков А. Технічний метод І.Ю.Репіна і його місце в історії розвитку манери / А. Рибніков. – Харків, 1939. – 33с.
1334113
   Технічний огляд районних, заводських і колгоспних газет Львівської області. – Львів, 1958. – 47с.
1334114
  Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ, 1972. – 240с.
1334115
  Москалюк М. Технічний переворот на Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-53. – ISSN 0869-3595
1334116
  Власенко Г.М. Технічний переклад. Спецкурс. 10-11 класи : посіб. для профільних і спеціаліз. класів / Г.М. Власенко, І.О. Леженіна, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2013. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (132)). – ISBN 978-617-00-1577-8
1334117
  Мороз А.В. Технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів малих річок України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Мороз Анастасія Віталіївна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1334118
  Врублевський В.К. Технічний прогре і використання техніки. / В.К. Врублевський. – Київ, 1973. – 132с.
1334119
  Шевченко Я.О. Технічний прогрес -- основа розвитку народного господарства СРСР / Я.О. Шевченко. – Київ, 1957. – 60с.
1334120
  Якуша Г.Б. Технічний прогрес в електроенергетиці Української РСР / Г.Б. Якуша. – Київ, 1962. – 44 с.
1334121
  Брагін В.Ф. Технічний прогрес і використання виробничих фондів промисловсті / В.Ф. Брагін. – К., 1974. – 48с.
1334122
  Радченко Андрій Якимович Технічний прогрес і ефективність сільськогосподарського виробництва / Радченко Андрій Якимович; Ан УССР; Ін-т економіки. – Київ : Наукова думка, 1971. – 144 с. – Перед назвою авт. А.Я. Радченко, Г.С. Фтомов, М.Д. Овчаренко. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
1334123
  Фтомов Г.С. Технічний прогрес і ефективність сукупних затрат праці / Г.С. Фтомов, А.Я. Радченко. – Київ : Наукова думка, 1976. – 112 с.
1334124
  Хотимченко М.М. Технічний прогрес і зростання культурно-технічного рівня трудящих СРСР / М.М. Хотимченко. – Київ, 1956. – 36с.
1334125
  Бухало С.М. Технічний прогрес і підвищення ефективності промислового виробництва / С.М. Бухало, І.П. Федянін. – К, 1972. – 41с.
1334126
   Технічний прогрес і підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1971. – 308с.
1334127
  Стогній О.Ф. Технічний прогрес і продцктивність праці в чорній металургії / О.Ф. Стогній. – Київ, 1957. – 36 с.
1334128
  Сохань Л.В. Технічний прогрес і робітник / Л.В. Сохань, З.О. Сільченко. – К., 1963. – 164с.
1334129
  Александрова В.П. Технічний прогрес на підприємствах чорної металургії Української РСР / В.П. Александрова, М.М. Середенко ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : АН УРСР, 1959. – 138 с.
1334130
  Шудра Є.О. Технічний прогрес у легкій промисловості / Є.О. Шудра. – К, 1966. – 39с.
1334131
  Фанієв Р.Д. Технічний прогрес у нафтодобувній промисловості України. / Р.Д. Фанієв. – К, 1962. – 100с.
1334132
   Технічний прогрес у семирічці. – К, 1959. – 39с.
1334133
  Федан В.І. Технічний прогрес у сільському господарстві / В.І. Федан. – К., 1973. – 64с.
1334134
  Рудой П.Є. Технічний прогресс і підготовка кваліфікованої робочої сили. / П.Є. Рудой. – К., 1958. – 120с.
1334135
  Каткова Н.В. Технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 144-149. – ISSN 2222-4459
1334136
  Козлакова Г. Технічний університет у Кошице: напрями співпраці для українських партнерів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
1334137
   Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України 1911 - 1992 : довідник / Держ. комітет архівів України, Центральний держ. науково-технічний архів України ; [ авт.- упоряд. : О. Балишева, М. Балишев, О. Барикіна, О. Дождьова ; наук. ред. Г.В. Боряк ]. – Харків : ФедоркО. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – ISBN 978-966-2920-16-1
Т. 1. – 2008. – 196 с.
1334138
  Кульчицький І. Технічні аспекти функціонування текстів у електронному інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 101-108


  У статті розглянуто проблеми створення та використання електронних текстів, які спричинені наявністю багатьох стандартів кодування символів та недотриманням користувачами орфографічних та пунктуаційних правил. В статье рассматриваются проблемы ...
1334139
  Войчук М.В. Технічні бар"єри в торгівлі: проблеми та перспективи подолання в ході формування зони вільної торгівлі в країнах СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 198-204
1334140
   Технічні вісті = Technical news : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 1925-. – ISSN 1992-8149
№ 1 (37) , 2 (38). – 2013
1334141
   Технічні вузи України. – Київ, 1947. – 88с.
1334142
  Педорич А.В. Технічні дисципліни, як основа становлення інженера-педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 148-151. – (Педагогічні науки)


  Досліджено процес становлення та розвиток техніки, технічних наук, їх вплив на розвиток людської цивілізації та на підготовку сучасного інженера-педагога.
1334143
   Технічні засоби для очищення навколоземного простору від космічного сміття : [навч. посібник] / М.М. Дронь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-121. – ISBN 978-966-383-500-6
1334144
  Зеров К. Технічні засоби захисту авторського права: питання захисту чи охорони? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 550-552. – ISBN 978-617-7069-28-6
1334145
  Рассомахіна О. Технічні засоби захисту об"єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет: питання правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 70-77
1334146
  Міхнушев О.Г. Технічні засоби контролю знань учнів / О.Г. Міхнушев. – Київ : Радянська школа, 1973. – 142 с.
1334147
  Шимон О Технічні засоби культосвітньої роботи. / О Шимон. – К., 1975. – 223с.
1334148
  Балл О.М. Технічні засоби навчання / О.М. Балл, О.Д. Яковлєва. – К, 1973. – 219с.
1334149
  Духовна М.М. Технічні засоби навчання / М.М. Духовна. – Київ, 1982. – 240 с.
1334150
   Технічні засоби навчання. – К, 1983. – 95с.
1334151
  Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання : навч. посібник / Наталя Сосницька, Алла Волошина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон - XXI, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-617-7049-24-0
1334152
   Технічні засоби навчання у викладанні політичної економії. – К, 1973. – 119с.
1334153
  Волинський В.П. Технічні засоби навчання фізики в школі : посібник для вчителів / В.П. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 128 с.
1334154
  Моряк П.А. Технічні засоби обробки інформації / П.А. Моряк. – Львів, 1977. – 111с.
1334155
  Миронченко В.Я. Технічні засоби радіомовлення та звукозапису : Посібник для студ. інституту журналістики / В.Я. Миронченко; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 76с. – ISBN 966-594210-7
1334156
  Кобилянський О. Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп"ютерного комплексу для криміналістичної фотографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 153-158
1334157
  Онопрієнко М.В. Технічні знання і науки в контексті промислової революції: методологічний аспект // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1334158
  Аврвменко О. Технічні знання як необхідний компонент підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 3-8. – ISBN 978-617-7009-20-6
1334159
  Москалюк Микола Технічні кадри промисловості України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 59-70. – ISSN 0869-3595
1334160
   Технічні культури. – К, 1956. – 400с.
1334161
   Технічні культури. – 2-е вид. перероб. та доп. – К, 1969. – 352с.
1334162
  Консевич А.І. Технічні культури на Україні. / А.І. Консевич. – К., 1961. – 137с.
1334163
  Шаліт Я.С. Технічні культури України / Я.С. Шаліт. – Х, 1932. – 274с.
1334164
  Муравська С.В. Технічні музеї вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном: історія створення і проблеми профільної приналежності // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 3-10. – ISSN 2077-9496


  У статті автор аналізує історію виникнення технічних музеїв вищих навчальних закладів у Європі та зокрема в Україні. Пропонується узагальнена характеристика університетських сучасних музеїв цього профілю і точка зору на проблеми їх профільної ...
1334165
  Муравська С.В. Технічні музеї у вищих школах Львова за Габсбургів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 57-61. – ISSN 2077-9496
1334166
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (3). – 2016. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334167
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (5). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334168
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (6). – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334169
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (7). – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334170
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (8). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334171
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334172
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (10). – 2017. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334173
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Болотов Г.П., Вархола М., Волков І.В. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (11). – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334174
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Болотов Г.П., Вархола М., Волков І.В. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (12). – 2018. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334175
  Семенюк Е Технічні науки, виробництво, соціальна практика. / Е Семенюк, П. В.П. Мельник. – К., 1987. – 46с.
1334176
  Кічкін О. Технічні новації для виконання вантажно-розвантажувальних операцій у складських логістичних системах // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 6. – С. 62-66 : рис. – Библиогр.: 3 назв
1334177
  Івахова К.П. Технічні особливості виконання фортепіанних творів М. Скорика // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 130-133. – ISSN 2312-4679
1334178
  Маніє Ф. Технічні правила і стандарти в ЄС : навчальний посібник / Ф. Маніє, О.О. Чувпило. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 135 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначені. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 16)
1334179
   Технічні правила та інструкції для адміністративно-технічного персоналу і робітників друкарні видавництва ЦК КПУ "Комуніст". – К, 1937. – 103с.
1334180
  Шваров С.А. Технічні принципи побудови роботизованого інструктора у тренажернах операторів АСУ / С.А. Шваров, В.І. Куташев, Д.В. Чирченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С.122-125


  У статті приведена структура та обгрунтовано технічні принципи побудови й організації функціонування роботизованого електронного інструктора в тренажерах операторів автоматизованих систем управління спеціального призначення
1334181
  Кисельова О.М. Технічні резерви страховиків та їх функція в формуванні інвестиційних ресурсів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена проблемам мотивації інвестиційної діяльності на страховому ринку країни, теоретичним і практичним дослідженням процесів формування інвестиційного ресурсу на страховому ринку і державним механізмам управління інвестиційною явністю.
1334182
  Дрок П. Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та її вплив на військове літакобудування в СРСР // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 129-131. – ISSN 2222-5250
1334183
  Бурвассер Ф.Г. Технічні способи визначення альфацелюлози. / Ф.Г. Бурвассер. – К., 1938. – 76с.
1334184
  Кіріленко О.Г. Технічні та гуманітарні аспекти підготовки ІТ-фахівців // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 75-79. – ISBN 966-8847-12-1
1334185
  Луценко І.М. Технічні та економічні аспекти використання електромобілів в електричних моделях України / І.М. Луценко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1334186
  Ясенова І.С. Технічні функціональні і програмні аспекти інформаційної системи супроводження експлуатації авіаційної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 148-153
1334187
  Руссев Г.В. Технічні характеристики нових радянських автомобілів. / Г.В. Руссев, М.А. Рохленко. – К., 1947. – 56с.
1334188
  Сандурська О. Технічні характеристики суден типу "Бородіно" у роботах В.П. Костенка // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 40-44. – ISSN 2079-2999


  У статті наводиться аналіз технічних характеристик суден типу "Бородіно", запропонований видатним вітчизняним корабельним інженером Володимиром Полієвктовичем Костенком. Вчений у своїх працях досить широко і різнобічно характеризує переваги та недоліки ...
1334189
   Технічні характеристики тесту з української мови і літератури для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року / друкується з дозволу УЦОЯО за матеріалами сайту www.testportal.gov.ua
1334190
   Технічну книгу - на службу народному господарству. – К, 1962. – 36с.
1334191
  Мартынов Иван Техно-ботанический словарь, на латинском и российском языках. – С-Пб, 1820. – 686с.
1334192
  Леонов В.П. Технобиблиография - новый этап развития библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020
1334193
  Лукашев К.И. Техногенез и геохимические изменения в окружающей среде / К.И. Лукашев, О.В. Лукашев. – Минск, 1986. – 204 с.
1334194
  Копач П.И. Техногенез и кислотные дожди / П.И.Копач, А.Г.Шапарь, В.М.Шварцман; За ред.А.Г.Шапаря; НАН Украины, Институт проблем природопользования и экологии. – Киев : Наукова думка, 2006. – 174с. – ISBN 966-00-0502-4
1334195
  Волкова В.Г. Техногенез и трансформация ландшафтов / В.Г. Волкова, Н.Д. Давыдова; Отв.ред.В.А.Снытко. – Новосибирск : Наука, 1987. – 187с.
1334196
  Митропольський О.Ю. Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище території України / О.Ю. Митропольський, М.Г. Демчишин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1334197
  Гаркушин П.К. Техногенез і охорона навколишнього середовища при розробці калійних родовищ Передкарпаття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1334198
  Емлин Э.Ф. Техногенез колчеданных месторождений Урала / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1991. – 256с.
1334199
  Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі / І.М. Малахов; НАНУ. – Кривий Ріг, 2003. – 252с. – (Геологічне середовище антропогенної екосистеми). – ISBN 966-02-2374-9; 966-02-2834-1
1334200
  Захматов В.Д. Техногенна аварія у Львівській області // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-14 : фото
1334201
  Рудько Г.І. Техногенна безпека східного регіону України в умовах катастрофічної активізації зсувів (на прикладі Куп"янської промислово-міської агломерації Харківської області) / Г.І. Рудько, О.В. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-21 : Рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1334202
   Техногенна катастрофа 1986 р. в документах КДБ УРСР : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) / вступна стаття й публікація О.Г.Бажана // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 163-197. – ISSN 0130-5247
1334203
  Остропольська З.М. Техногенна культура: антропологічні виміри // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  На основі існуючого в науковій літературі дискурсу розглядаються техногенна культура, проблема існування і подальшого розвитку сучасної людини в контексті дослідження цього явища. З’ясовано, що техногенність набуває статусу світоглядного принципу, ...
1334204
  Остропольська З.М. Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 17-26. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "На основі існуючого в науковій літературі дискурсу розглядаються техногенна культура, проблема існування й подальшого розвитку сучасної людини в контексті дослідження означеного явища. Порушено питання техногенності, яке набуває статусу світоглядного ...
1334205
  Остропольська З.М. Техногенна людина: антропологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 286-295. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу розглядається природа людини, осмислюються перспективи її трансформації в умовах техногенної цивілізації, акцентується на специфіці "техногенної людини" як нового явища соціоантропогенезу.
1334206
  Кошляков О. Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА / О. Кошляков, О. Диняк, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-50. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання зміни гідродинамічних умов на урбанізованих територіях. Встановлено що техногенна складова інфільтраційного живлення є визначальною при формуванні водного балансу підземної гідросфери. Address the issues of change of hydrodynamic ...
1334207
  Самойленко Л.В. Техногенна трансформація правобережного схилу долини Дніпра в Києві // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 129-139. – Бібліогр.: 11 назв
1334208
   Техногенна цивілізація: проблеми, протиріччя, перспективи : Метод. посібник для студ.3 курсу денної та заочн.форми навчання. – Київ, 2000. – 64с.
1334209
  Громов В.В. и др. Техногенная радиоактивность Мирового океана / В.В. и др. Громов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272с.
1334210
  Хрущов Д.П. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1334211
  Романчук Л.Д. Техногенне навантаження Східної промзони м. Житомира на рослинний покрив прилеглих територій / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Р.Г. Федонюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1334212
  Трунова І.О. Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє середовище : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Трунова І.О.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 13 назв
1334213
  Гавриленко О.П. Техногенний вплив на ландшафти в умовах техногенезу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 280-285 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1334214
  Кошлякова Т.О. Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м.Києва (на прикладі Сеноман-Келовейського водоносного комплексу) / Т.О. Кошлякова, О.Є. Кошляков, М.М. Коржнєв // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 311-318 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1334215
  Гайдін А.М. Техногенний карст = Техногенный карст = Technogenic karst / А.М. Гайдін, Г.І. Рудько ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2016. – 199, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-192. – ISBN 978-966-399-771-1
1334216
   Техногенні грунти трас магістральних трубопроводів : монографія / О.Г. Телегуз, М.Г. Кіт ; МОНУ ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 184 с. – (Грунти України). – ISBN 978-966-613-580-6
1334217
  Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) / Т.В. Кріль ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. кольор. к., фот. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 149-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1490-9
1334218
  Коржнев М. Техногенні зміни геологічного середовища та порушення природного геохімічного балансу у гірничодобувних регіонах на прикладі Кривбасу / М. Коржнев, І. Малахов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-58. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Техногенез при видобутку залізних руд в Кривбасі досяг масштабів природних геологічних процесів. Спостерігається рівність порядків енергетичних його характеристик с характеристиками фотосинтезу. Це різко змінює еколого-геохімічні умови існування біоти ...
1334219
  Паславський І.І. Техногенні катастрофи на Чорнобильській АЕС й АЕС "Фукусіма-1"у відображенні засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 277-284


  У статті проаналізовано висвітлення катастрофи на ЧАЕС засобами масової інформації, медійне інформування про аварію на японській АЕС "Фукусіма-1", визначено інформаційну політику двох держав у надзвичайній ситуації. З"ясовано, що інформаційна політика ...
1334220
   Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення / М.І. Сичов, Л.В. Коломієць, О.М. Поторак, В.О. Жиленков // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 19-23. – ISSN 2412-5288
1334221
  Челядин Л.І. Техногенні матеріали та їх утилізація і вплив на екологію регіону / Л.І. Челядин, В.Л. Челядин, В.Я. Тимошенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1334222
  Вишня М.М. Техногенні небезпеки Київської області: інвентаризація та картографування // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1334223
  Ніколаєв А.М. Техногенні потоки розсіювання хімічних елементів у донних відкладах малих водотоків території м.Чернівці = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 109-114. – Бібліогр.: 11 назв
1334224
   Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах / НАНУ, Ін-т гідробіології ; М.І. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В.Д. Романенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 263 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0854-6
1334225
  Липовий В.О. Техногенні ризики забруднення довкілля під час експлуатування та ремонтних робіт резервуарів з нафтопродуктами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Липовий Володимир Олександрович ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1334226
   Техногенні родовища - нове нетрадиційне джерело мінеральної сировини в Україні / Л.С. Галецький, У.З. Науменко, А.Д. Пилипчук, Р.Ф. Польской // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 77-81 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1334227
  Пестушко Валерій Техногенні родовища корисних копалин : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
1334228
  Матюха В.В. Техногенні родовища як об"єкт власності / В.В. Матюха, М.Т. Мовчан // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-6. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1334229
  Савченко Ю. Техногенні фактори впливу на міцнісні властивості лесових грунтів (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-50. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Розглядаються основні природні та техногенні чинники впливу на міцнісні властивості лесових відкладів. Проаналізована ділянка забудови та наведені основні ...
1334230
  Саракун Л.П. Техногенні фактори сучасного розвитку культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 44-46
1334231
  Коржнев М. Техногенні форми рельєфу та оцінка екологічних ризиків і збитків гірничовидобувної діяльності у Криворізькому залізорудному басейні / М. Коржнев, І. Малахов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті техногенні об"єкти, що утворилися при видобутку і переробці залізних руд Криворізького басейну та ризики, які вони створюють для населення. Technogenic objects, which appeared as results of iron-ores mining and processing in the Krivoy Rog ...
1334232
  Дронова О.Л. Техногенні чинники ризику виникнення надзвичайних ситуацій у геосистемі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1334233
  Беліцька М.В. Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1999-7566
1334234
  Рудько Г.І. Техногенні чинники формування хімічного складу річкових вод Донецької області / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 40-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1334235
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 3 (1/2018). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334236
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 4 (2/2018). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334237
  Трофимчук О.М. Техногенно-екологічна безпека регіонів за умов глобального потепління / О.М. Трофимчук, Г.А. Кияшко, Л.М. Кияшко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-61 : Схема. – ISSN 1726-5428
1334238
  Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека солевидобувних гірничопромислових комплексів Передкарпаття / Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 68-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1334239
  Бородіна Н.А. Техногенно-екологічні ризики і упраління екологічною безпекою потенційно небезпечних підприємств (на прикладі виробництв із гальванічними процесами) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Бородіна Н.А.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1334240
   Техногенно-экологическая безопасность при строительстве новых линий Киевского метрополитена / В.И. Петренко, С.Н. Лихман, В.Н. Пальчик, В.Д. Петренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
1334241
  Козьяков І. Техногенно порушені надра: поняття та еколого-правова характеристика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню техногенно порушених надр, розглядаються сутнісні ознаки та характеристики цього специфічного природного об"єкта, оцінка впливу техногенної зміни надр на довкілля та людину в аспекті забезпечення ...
1334242
  Углова Т.И. Техногенное влияние на окружающую среду Змиевской ТЭС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 43-4 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1334243
  Даценко В.В. Техногенное загрязнение промышленными отходами разных типов почв / В.В. Даценко, Н.Л. Хименко, Е.Н. Будвицкая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-148 : табл. – Библиогр.: с. 148. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1334244
  Веселов Техногенные гидрогеологические процессы на железнорудных месторождениях Северного Казахстана / Веселов, ВВ. – Алма-Ата, 1993. – 316с.
1334245
  Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологических условий / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1989. – 267с.
1334246
  Денисик Г.И. Техногенные ландшафты Подольских Толтр, их структура и классификация // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 65-69. – Бібліогр.: 5 назв
1334247
  Денисик Г.И. Техногенные ландшафты Подолья, их структура, классификация и рациональное использование : Автореф. дис.. .канд. геогр. наук :1 1.00.01 / Денисик Г.И. ; Отд.географии ин-та геофизики им.С.И. Субботина АН УССР. – Киев, 1999. – 25 с. – Бібліогр.: с. 24-25
1334248
   Техногенные ландшафты Севера и их рекультивация. – Новосибирск, 1979. – 159с.
1334249
  Федотов В.И. Техногенные ландшафты: теория, региональные структуры, практика / В.И. Федотов. – Воронеж : Изд-во "Воронеж", 1985. – 192с.
1334250
  Зеегофер Ю.О. Техногенные подсистемы гидролитосферы : Проблемы управления / Ю.О. Зеегофер, Ф.И. Тютюнова. – Москва : Наука, 1990. – 125 с.
1334251
   Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. – М, 1981. – 252с.
1334252
   Техногенные ресурсы минерального строительного сырья. – М, 1991. – 207с.
1334253
  Попкова Н.В. Техногенные факторы в современном культурном развитии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 8-12. – ISSN 2073-9702
1334254
   Техногенные экосистемы. – Новосибирск, 1985. – 136с.
1334255
   Техногенные элементы и животный организм. – Свердловск, 1986. – 133с.
1334256
  Шмалько В.М. Техногенный графит / В.М. Шмалько, О.И. Зеленский // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 49-57. – ISSN 1681-309X
1334257
  Тютюнова Ф.И. Техногенный регрессивный литогенез / Ф.И. Тютюнова. – М., 1988. – 238с.
1334258
  Храпов С.А. Техногенный человек: проблемы социокультурной онтологизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-75. – ISSN 0042-8744
1334259
  Очеретний Д.С. Техноглобалізаційна парадигма інноваційного підприємництва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 130-139. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1334260
  Плющ Д. Техноглобалізм як фактор динамізації науково-технічного й економічного прогресу країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 45-48
1334261
   Техноекологія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Удод, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук; В.М. Удод, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; МОНУ ; НАНУ ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 966-8440-65-X
1334262
  Зубик С.В. Техноекологія : Джерела забруднення і захист навколишнього середовища / С.В. Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-2128-04-8
1334263
  Клименко М.О. Техноекологія : навчальний посібник / М.О. Клименко, І. І. Залеський. – Київ : Академія, 2011. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-349-2
1334264
   Техноекологія : навч. посіб. для підгот. спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Бондар О.І. [та ін. ; за ред. В.М. Боголюбова]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 312, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 311-312. – ISBN 978-966-2393-42-2
1334265
   Техноекологія : підручник / М.С. Мальований [та ін.] ; за ред. М.С. Мальованого ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 615, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 579-605. – Бібліогр.: с. 606-615. – ISBN 978-966-289-043-3
1334266
  Малик І.В. Технократизм в освіті 21 століття : монографія / І.В. Малик. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-660-446-3
1334267
  Лисюк Н. Технократизм шумерських міфів творення: космо- та антропогонія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-156. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
1334268
  Шоріна Т.Г. Технократизм як концепт соціальної теорії та тип мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 76-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1334269
  Попов В.Г. Технократическая идеология ХХ века // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.29-44
1334270
  Володин С.Ф. Технократический маневр "рационализации" в советской промышленности в 1980-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 83-90. – ISSN 0042-8779
1334271
  Коломієць Л.В. Технократичний проект управління суспільством в політичній утопії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 5-7
1334272
  Коломієць Л.В. Технократичні ідеї в роботах Дж. Бьорнхема: менеджеріальна революція та її наслідки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 81-84
1334273
  Арзуханов А.С. Технолог информационных систем : учебно-методическое пособие для вузов / А.С. Арзуханов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 112с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 92). – ISBN 5-85129-175-3
1334274
  Караман О.Л. Технологгія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 1817-3764
1334275
  Ходыкин И.Ф. Технологи сельскохозяйственного производства / И.Ф. Ходыкин. – Тула, 1967. – 64 с.
1334276
  Герасимов К. Технологизация элементов системы управления организацией // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – C. 39-57. – ISSN 2409-9260
1334277
   Технологии Amadeus как купить успех // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 4 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1334278
  Птахив Семен Технологии Amadeus как путь к успеху // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 6-7 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1334279
  Вульф К. Технологии Microsoft : прорблемы и их решения. Универсальный справочник системного администратора / Крис Вульф; Пер. с англ. О.А. Лещинского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 736с. + CD-ROM. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0668-7
1334280
  Абросимова Н.В. Технологии RFID: опыт внедрения и использования / Наталья Владимировна Абросимова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 66-68. – ISSN 1726-6726


  В последнее время в библиотеках быстрыми темпами растет использование технологии RFID (Radio Frequency Identification) для организации обслуживания читателей, а также контроля перемещения книг, видеокассет, CD и других объектов фондов хранения. ...
1334281
  Шишкин Ю.В. Технологии Web 2.0 как инструмент формирования современного имиджа библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45-50. – ISSN 0869-608Х
1334282
  Сорокин И.В. Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции библиотек в современную электронную серду / И.В. Сорокин, А.В. Скалабан // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-31. – ISSN 0130-9765
1334283
  Сорокин И.В. Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции библиотек в современную электронную среду / И.В. Сорокин, А.В. Скалабан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 54-58
1334284
  Покидова В.А. Технологии активного обучения иностранному языку в зарубежной лингводидактике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С.100-102. – ISSN 1026-955X


  Представлен обзор методов и технологий активного обучения иностранным языкам, которые позволяют овладеть таковыми быстро, качественно и эффективно. Presented is a survey of methods and technologies of active training in foreign languages, developing ...
1334285
  Силкин А.В. Технологии активного обучения при подготовке будущих менеджеров к управлению кризисными ситуациями / А.В. Силкин, И.Д. Белоновская // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 10. – С. 23-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема подготовки будущих менеджеров к управлению постоянно меняющимися кризисными экономическими ситуациями средствами активных педагогических технологий в условиях организации обучения на основе федеральных государственных ...
1334286
   Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining. Text Mining, Olap : учеб. пособие по спец. "Информационные системы и технологии" направления "Информационные системы" / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод; А.А. Барсегян [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. – без CD-ROM. – ISBN 5-94157-991-8
1334287
   Технологии в изучении психологии: Учебное пособие для вузов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 031000 - педагогика и психология / С А. Чернышев, Н.Н. Гребеньков, С.В. Сарычев, А.В. Корнев, Е.И. Дымов. – Москва : Педагогическое общество России, 2003. – 256. – На тит. листе авторы не указаны. – (Образование 21 века). – ISBN 5-93134-178-1
1334288
  Колотов В.Н. Технологии в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII века (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 96-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1334289
  Савояров Никита Технологии в помощь преодолении кризиса : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-29
1334290
  Ярмолюк А. Технологии вдосконалення культури писемного мовлення учнів


  У статті висвітлено основні напрями роботи над удосконаленням культури писемного мовлення учнів 5-х класів, розкрито суть застосованих методів і прийомів навчання, схарактеризовано типологію завдань і вправ.
1334291
  Зинченко Ю.П. Технологии виртуальной реальности в системе постнеклассической психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 1 (73). – С. 31-42. – ISSN 2073-8528


  В статье раскрываются характеристики и принципы технологий виртуалььной реальности в контектсе значимых методологических проблем психологии. Определяются широкие возможности и преимущества технологий виртуальной реальности, в частности, в углублении ...
1334292
  Доронин Алексей Технологии виртуальных туров : Вперед в будущее. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 30-31 : Фото
1334293
  Робинсон К. Технологии генетических модификаций и продукты питания : Здоровье и безопасность потребителя / Клер Робинсон. – Киев, 2002. – 112с.
1334294
  Колотов В.Н. Технологии гипноза в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII века (Часть 3) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 123-136. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1334295
  Петров А.Е. Технологии дистанционного обучения в системе непрерывного образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 47-. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются некоторые требования, которые исходят от концепции непрерывного образования к применяемым в обучении методам и средствам. Современное послешкольное образование требует повышенной эффективности и активности учебных занятий, так как ...
1334296
  Бондаренко Е.Н. Технологии и методы обучения студентов в зарубежном педагогическом вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 132-138. – ISSN 0869-3617
1334297
   Технологии и стандарты в информационной системе почвенно-географической базы данных России / О.М. Голозубов, В.А. Рожков, И.О. Алябина, А.В. Иванов, В.М. Колесникова, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1334298
  Кузнецов В.В. Технологии интернет-образования // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.22-28.
1334299
  Титарев Д.Л. Технологии Интернет-образования / Д.Л. Титарев, А.Н. Феданов, А.П. Медведев // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.18-25.
1334300
  Шевелев Н.А. Технологии компьютерного тестирования как инструмент повышения качества образования / Н.А. Шевелев, Т.А. Кузнецова, Е.А. Кулютникова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 108-114. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме повышения качества высшего профессионального образования (ВПО) в условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Рассматривается применение технологий компьютерного тестирования, позволяющих ...
1334301
  Медушевский А. Технологии конституционных переворотов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 1812-7126
1334302
  Шкиль А.С. Технологии которые меняют обучение // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 167-170. – ISBN 978-966-285-210-3
1334303
  Радилов А.С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в терроросреду / А.С. Радилов, М.Ф. Цимбал // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 129-137. – ISSN 0869-0499
1334304
  Ванина Е.Ю. Технологии мультимедиа в учебном процессе : Как их освоить? И кому они нужны? : Волгоградский гос. тех. ун-т / Е.Ю. Ванина, А.Н. Леонтьев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х
1334305
  Ванина Елена Юрьевна Технологии мультимедиа в учебном процессе: Как их освоить? И кому они нужны? : полемические заметки / Ванина Елена Юрьевна, Леонтьев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х


  Одно из направлений освоения учебного процесса, информационных технологий - использование мультимедийных учебных продуктов. Обращает на себя внимание, что, с одной стороны, использование мультимедиа высоко оценивается администрацией учебных заведений,а ...
1334306
  Ванина Елена Юрьевна Технологии мультимедиа в учебном процессе: Как их освоить? И кому они нужны? : полемические заметки / Ванина Елена Юрьевна, Леонтьев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х


  Одно из направлений освоения учебного процесса, информационных технологий - использование мультимедийных учебных продуктов. Обращает на себя внимание, что, с одной стороны, использование мультимедиа высоко оценивается администрацией учебных заведений,а ...
1334307
  Фролов К.В. Технологии на все времена / К.В. Фролов. – М, 1991. – 61с.
1334308
  Блюмберг И.Б. Технологии обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – М, 1958. – 520с.
1334309
  Прокудин Д.Е. Технологии образования информационого общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С.298-306.. – ISSN 1811-0916
1334310
  Ван Технологии обучения русскому произношению китайских студентов / Ван, Я-Минь // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С40-42


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1334311
  Ивановский А.А. Технологии оперативного сигнального информирования: новые разработки БЕН РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 98-103. – ISSN 2224-1825


  Автор освещает итоги исследования по разработке модели сетевой распределенной системы пертинентного информирования (2015), в результате которого были реализованы две технологии оперативного сигнального информирования: первая предусматривает ...
1334312
  Володина Т.С. Технологии перевода терминологических новообразований метаязыка лингвистики // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 23-30. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1334313
  Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов / М.Е. Кошелюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 239с. – ISBN 5-94723-856-X


  Книга адресована политикам, политическим технологам, политологам, социологам, психологам, а также широкому кругу читателей
1334314
   Технологии политической власти : Зарубежный опыт / В.Н. Иванов, В.Я. Матвиенко, В.И. Патрушев, И.В. Молодых; Международная Академия информатизации (отдел. "Социальные технологии"), Украинская академия наук нац. – Киев : Вища школа, 1994. – 263с. – ISBN 5110044910
1334315
  Мандель Б.Р. Технологии проблемно-модульного обучения. Приглашение к полемике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 40-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена такая важная проблема, как использование технологии проблемно-модульного обучения в современном высшем профессиональном образовании в период перехода на обучение по ФГОС ВПО 3-го поколения. Представлен анализ не только принципов, но и ...
1334316
  Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2 / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел, С.И. Сантри. – Москва : Бином. – ISBN 5-9518-0034-Х
Кн.3 : Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы. – 2003. – 672с.
1334317
  Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2: = Advanced Java 2 Platform / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел, С.И. Сантри; Пер. с англ. под ред. А.И.Тихонова. – Москва : Бином. – ISBN 5-9518-0051-Х
Кн.2 : Распределенные приложения. – 2003. – 464с.
1334318
   Технологии программирования судьбы : [теория и практика НЛП : хрестоматия]. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 765, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 1988 г. – (Библиотека практической психологии / [сост. и ред. А.Е. Тарас]). – ISBN 985-13-0030-6
1334319
  Монахов В.М. Технологии проектирования методических систем с заданными свойствами в высшей школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается технология проектирования образовательных систем в вузах в условиях ФГОС ВПО. Концептуально обосновывается и инструментально обеспечивается проектирование педагогических технологий в компетентностно-контекстном формате.
1334320
   Технологии проектирования программных систем : учеб. пособие / [В.В. Казимир и др.] ; М-во образования и науки Украины, Чернигов. гос. технолог. ун-т. – Чернигов : Черниговский государственный технологический университет, 2013. – 363, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-7496-48-7
1334321
  Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования : Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М.М. Левина; Международ. акад. наук педагогического образования. – Москва : Академия, Издательский центр, 2001. – 272с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0733-0


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1334322
  Подшивалкина В.И. Технологии профессионального подбора в системе управления : Методическое пособие / В.И. Подшивалкина, Н.П. Золотова. – Кишинев : Центральная типография, 1997. – 30с. – ISBN 9975-923-58-5
1334323
  Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения : Разработка сложных программных систем: Учебник для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Орлов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 527с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-820-9


  Книга допущена Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
1334324
  Тельнов Ю.Ф. Технологии смарт - обучения для реализации инновационных образовательных проектов / Ю.Ф. Тельнов, Э.Р. Ипатова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 3 (86). – С. 56-63. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается возможность использования технологий смарт-обучения для реализации инновационных образовательных проектов на базе результатов информационно-коммуникационных проектов в образовании, реализованных за последнее десятилетие. ...
1334325
  Хахолина Е.П. Технологии улучшают эффективность, а человек - качество! / Елена Петровна Хахолина // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 9 (39). – С. 22-25. – ISSN 2072-3849


  Об опыте автоматизации технологических процессов библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).
1334326
  Алексеев К.Д. Технологии управления медиапотоками / К.Д. Алексеев, Е.Д. Алексеева // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 62-66. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто комп"ютерний мультимедійний фреймворк DirectShow. Наведено результати аналізу еволюції технології, її архітектура, фільтри рендерінгу, інтеграція відео і 3D. Рассмотрен компьютерный мультимедийный фреймворк DirectShow. Приведены результаты ...
1334327
  Авдеева Н.В. Технологии, практика и философия создания электронных библиотек / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 56-58. – ISSN 1726-6726


  О секции "Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве" в рамках конференции "Крым-2014".
1334328
  Ферапонтов Илья Технологии. Привет из космоса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 82-84 : фото
1334329
  Корсаков В.С. Технологич реакторостроения / В.С. Корсаков. – М., 1977. – 269с.
1334330
   Технологическая база информатики. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1334331
  Григорча П.Д. Технологическая биохимия : лабораторные работы / П.Д. Григорча, А.Г. Глижин; Молдавский гос. ун-т, Биолого-почвенный ф-т, Кафедра биологии растений. – Кишинев : CEP USM, 2004. – 247с. – ISBN 9975-70-493-Х
1334332
  Самуилов В.Д. Технологическая биоэнергетика : Учеб. пособие для студ. вузов по направлению "Биология" / В.Д. Самуилов, В.Д. Самуилов, А.В. Олескин. – Москва : МГУ, 1994. – 192 с. – ISBN 5-211-02947-Х
1334333
  Куприянов И.П. Технологическая гигиена на предприятиях зарубежной электронной промышленности / И.П. Куприянов. – Москва : Советское радио, 1967. – 127 с.
1334334
  Гочалиев Г.З. Технологическая дозиметрия / Г.З. Гочалиев. – М, 1984. – 49с.
1334335
  Лескова Н. Технологическая долина МГУ: здесь будут знания расти // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 20-23. – ISSN 0208-0621


  Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова решил отдать новый Ломоносовский корпус площадью 100 тыс. кв. м под инновационные проекты. Мало того: скоро в университетском кампусе, как и в ведущих университетах мира, появится своя ...
1334336
  Корольков В. Технологическая доминанта циклов зкономического развития // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-58. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1334337
  Мартынов А. Технологическая и экономическая трансформации: проблема взаимодействия // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 25-43. – ISSN 0207-3676
1334338
  Сукиасян Э.Р. Технологическая инновация или "внутренняя работа"? : К вопросу об оценке деятельности библиотек страны в области ББК // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  В статье доказано, что освоение библиотеками страны модернизированных таблиц Библиотечно-библиографической классификации – безусловно инновационный процесс
1334339
   Технологическая инструкция на цветную портретную фотосъемку и обработку цветных фотоматериалов. – М, 1965. – 24с.
1334340
  Каблов В.Ф. Технологическая информатика полимерных материалов. / В.Ф. Каблов. – Волгоград, 1990. – 107с.
1334341
  Тархан Л.З. Технологическая компетентность в профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 45-50


  В статье рассматривается понятие технологической компетентности, подходы к ее определению у будущих инженеров-педагогов.
1334342
  МакКормик Технологическая конъюнктура, этическая инновация испособность видеть истину в «Эко-этике»...................................................................................................76 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 76-1. – ISSN 0042-8744
1334343
  Коваленко А.В. Технологическая культура будущих учителей иностранного языка // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1334344
  Баженов В.М. Технологическая культура как исторический тип культуры // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 336-340. – ISSN 2073-9613
1334345
  Афанасьева Е.Л. Технологическая минераграфия / Е.Л. Афанасьева. – Москва, 1988. – 225с.
1334346
  Изоитко В.М. Технологическая минералогия : Библиогр. указ. / В.М. Изоитко, К.И. Самерханова; Отв. ред. В. И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. – 75с.
1334347
   Технологическая минералогия : Библиогр. указ. / АН СССР; Всесоюз. минерал. о-во; ВНИИ "Механобр"; Сост.: В. М. Изоитко, К. И. Самерханова; Отв. ред. В. И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука. Лененгр. от-ние, 1985. – 80с.
1334348
  Изоитко В.М. Технологическая минералогия вольфрамовых руд / В.М. Изоитко. – Л., 1989. – 231с.
1334349
   Технологическая минералогия главнейших промышленных типов месторождений. – Ленинград : Наука, 1987. – 200с.
1334350
   Технологическая минералогия железных руд. – Ленинград, 1988. – 304с.
1334351
  Иванов О.П. Технологическая минералогия оловяных руд. / О.П. Иванов. – Л, 1989. – 205с.
1334352
  Сидоренко Г.А. др Технологическая минералогия редкометалльных руд / Г.А. др Сидоренко. – Сакт-Петербург : Наука, 1992. – 239 с.
1334353
  Нурутдинова А.Р. Технологическая модернизация образования: перспективы и результаты // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 1. – С. 12-24
1334354
   Технологическая оценка минерального сырья. – Алма-Ата, 1981. – 141с.
1334355
   Технологическая оценка минерального сырья. Методы исследования : Справочник. – Москва : Недра, 1990. – 264с.
1334356
   Технологическая оценка минерального сырья. Опытные установки : Справочник. – Москва : Недра, 1991. – 287с.
1334357
  Валуйко Г.Г. Технологическая оценка основных сортов винограда для приготовления красных вин. / Г.Г. Валуйко. – Москва, 1966. – 66с.
1334358
  Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формирования изделий из пластмасс / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л., 1991. – 351с.
1334359
   Технологическая революция в международном банковском деле. – М, 1990. – 47с.
1334360
   Технологическая реконструкция и динамика общественного производства. – Новосибирск, 1990. – 152с.
1334361
  Скаленко А.К. Технологическая сущность научных открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1334362
  Проценко А.В. Технологическая схема комплексной утилизации отходов хромо-никелевых гальванических призводств / А.В. Проценко, В.П. Дмитриков, Н.И. Сокур // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 91-95 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
1334363
   Технологическая схема разработки долгосрочного плана. – М, 1977. – 196с.
1334364
  Семенков В.И. Технологическая экспансия империализма / В.И. Семенков. – М., 1979. – 64с.
1334365
  Худякова Д.Ю. Технологические аддикции как социально-психологический феномен // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 272-276. – ISSN 1684-2618
1334366
  Анисимов Г.А. Технологические аспекты анализа книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – № 30. – С. 2-17
1334367
  Смородина А.А. Технологические аспекты долговременного использования электронных изданий // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 6 (365). – С. 34-39. – ISSN 0869-6020
1334368
  Аникеев В.А. Технологические аспекты охраны окружающей среды / В.А. Аникеев, И.З. Копп, Ф.В. Скалкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255с.
1334369
  Пампуха И.В. Технологические аспекты построения систем поддержки принятия решений при функционировании сложных систем на базе нейронных сетей / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 68-76


  В статье разработаны структурные схемы и обоснован выбор типа нейронных сетей, которые являются составляющими систем поддержки принятия решений при функционировании сложных систем. Рассмотрено назначение составляющих элементов структурных схем, ...
1334370
  Быков В.А. Технологические аспекты рационального использования сырья, отходов и вторичных ресурсов / В.А. Быков, С.А. Аносов. – М., 1985. – 58с.
1334371
  Фуксман А.Л. Технологические аспекты создания программных систем / А.Л. Фуксман. – М, 1979. – 184с.
1334372
  Пронюшкина Татьяна Геннадьевна Технологические аспекты формирования мотивационно-ценностного компонента графической культуры // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1334373
   Технологические аспекты ядерных энергетических систем с воспроизводством топлива. – М, 1988. – 280с.
1334374
  Макаров Э Технологические задачи механики дилатирующих сред : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.04 / Макаров Э С.; МВССО РСФСР, Моск. инзт электрон. маш. строен. – М., 1979. – 35л.
1334375
  Еремина И.И. Технологические и методологические аспекты формирования информационной образовательной среды вуза // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 41-43. – ISSN 1726-667Х
1334376
   Технологические и организационные аспекты разработки и внедрения в учебный процесс инновационных учебно-методических комплексов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 14-23. – ISSN 1818-4243


  Изложены подходы по созданию единых методических принципов построения образовательного контента учебно-методических комплексов (УМК), унифицированных технологических и организационных аспектов разработки и внедрения УМК в учебный процесс вуза. ...
1334377
  Бор-Раменский Технологические и технические модули автоматизированных производств / Бор-Раменский. – Ленинград : Наука, 1989. – 227 с.
1334378
   Технологические и экономические проблемы защиты окружающей среды. – Калинин, 1979. – 104с.
1334379
  Кулаков М.В. Технологические измерения и аналитические приборы в химической промышленности. / М.В. Кулаков. – М., 1964. – 419с.
1334380
  Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы. / Н.Г. Фарзане. – М, 1989. – 456с.
1334381
  Дмитриев С.М. Технологические измерения на АЭС / С.М. Дмитриев. – Горький, 1990. – 88 с.
1334382
   Технологические инструкции по брошировочно-переплетным процессам. – М, 1956. – 575с.
1334383
   Технологические инструкции по наборным процессам. – М, 1955. – 314с.
1334384
   Технологические инструкции по наборным процессам. – М, 1963. – 344с.
1334385
   Технологические инструкции по процессам глубокой печати. – М, 1963. – 246с.
1334386
   Технологические инструкции по процессам офсетной и литографской печати. – М, 1957. – 488с.
1334387
   Технологические инструкции по процессам типографского печатания. – М, 1955. – 264с.
1334388
   Технологические инструкции по фотоцинкографским процессам. – М, 1956. – 271с.
1334389
  Сидоров А.К. Технологические испытания нерудного минерального сырья : Практическое руководство к лабораторным исследованиям нерудных полезных ископаемых / А.К. Сидоров. – М., 1949. – 232с.
1334390
   Технологические исследования в области редких и рассеянных элементов. – М, 1975. – 45с.
1334391
  Григонис Ю.И. Технологические исследования хлебопекарных дрожжей и глутаминовой кислоты при комплексной переработке отходов мелассного спирта : Автореф... канд. техн.наук: 362 / Григонис Ю.И.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1972. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1334392
  Ушаков Г.Н. Технологические каналы и тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / Г.Н. Ушаков. – М., 1981. – 113с.
1334393
   Технологические карты молекулярного практикума. – Ужгород : УжГУ, 1980. – 104с.
1334394
   Технологические карты скоростного проведения горизонтальных горноразведочных выработок в условиях вечной мерзлоты. – Томск, 1978. – 255с.
1334395
  Волынец В.В. Технологические компоненты структурной политики и управление ими // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-42
1334396
  Сванидзе Э.Н. Технологические лазеры / Э.Н. Сванидзе. – М, 1990. – 80с.
1334397
   Технологические лазеры : справочник : в 2 т. / Г.А. Абильсиитов, В.С. Голубев, В.Г. Гонтарь, Ю.А. Горохов, А.А. и др. Колпаков; [Г. А. Абильсиитов и др.] ; под ред. Г. А. Абильсиитова. – Москва : Машиностроение
Т. 1 : Расчет, проектирование и эксплуатация. – 1991. – 431 с. : ил. – Библиогр.: с. 418-429
1334398
   Технологические лазеры : справочник : в 2 т. / Г.А. Абильсиитов, В.С. Голубев, В.Г. Гонтарь, Ю.А. Горохов, А.А. и др. Колпаков; [Г.А. Абильсиитов и др.] ; Под ред. Г.А. Абильсиитова. – Москва : Машиностроение
Т. 2 : Системы автоматизации. Оптические системы. Системы измерения. – 1991. – 543 с. : ил. – Библиогр. в конце ч.
1334399
  Безьязычный В.Ф. Технологические методы обеспечения эксплуатационных свойств и повышения договечности деталей / В.Ф. Безьязычный. – Ярославль, 1987. – 87с.
1334400
   Технологические методы повышения качества поверхности деталей машин. – Л, 1978. – 184с.
1334401
  Панасюк Е.И. Технологические методы приготовления монокристаллов сульфида цинка с различными оптическими и электрическими свойствами. : Автореф... канд. техн.наук: 716 / Панасюк Е.И.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1334402
  Недоступ Л.А. Технологические методы управления качеством радиоэлектронных измерительных устройств / Л.А. Недоступ. – Москва : Издательство стандартов, 1976. – 123 с.
1334403
   Технологические напряжения и деформации в композитных материалах. – К, 1988. – 270с.
1334404
  Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США / А.А. Кутейников. – М., 1990. – 93с.
1334405
  Мацепуро М.Е. Технологические основі механизации уборки картофеля / М.Е. Мацепуро. – Минск, 1949. – 132 с.
1334406
  Гержой И.П. Технологические основы автоматизации мощных газо-мазутных котлов с помощью управляющей вычислительной машины / И.П. Гержой. – М, 1969. – 88с.
1334407
   Технологические основы выращивания лейкосапфира в восстановительных условиях / Данько А.Я., Пузиков В.М., Семиноженко В.П., Сидельникова Н.С. ; Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов", Ин-т сцинтилляционных материалов. – Харьков : ИСМА, 2009. – 260, [6] с., [3] л. цв. фот. : ил., табл. – Библиогр.: с. 239-260. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники / гл. ред. Б.В. Гринев). – ISBN 978-966-02-5444-2
1334408
  Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. / Е.С. Пуховский. – Киев, 1989. – 238с.
1334409
  Готра З.Ю. Технологические основы гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра, Э.М. Мушкарден, Л.М. Смеркло. – Львов, 1977. – 167 с.
1334410
   Технологические основы механизации осушения и освоения болотно-торфяных почв. – Минск, 1954. – 528с.
1334411
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно-автоматизированного производства / Ф.С. Демьянюк. – М., 1965. – 690с.
1334412
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства / Ф.С. Демьянюк. – М., 1958. – 694с.
1334413
  Ан А.Ф. Технологические основы совершенствования подготовки по физике в системе высшего технического образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 27-39. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
1334414
   Технологические основы тепловых труб. – М, 1980. – 158с.
1334415
  Лейтман Ю.С. Технологические основы управления процессом каталитического крекинга в "кипящем слое" пылевидного катализатора и разработка модели процесса : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Лейтман Ю.С.; Совет по присуждению ученых отношений химико-технолог. фак-та Азербайджанского ин-та нефти и химии. – Баку, 1972. – 21л.
1334416
  Потапов Е.И. Технологические особенности активного воздействия на градовые процессы в Республике Молдова / Е.И. Потапов, И.А. Гараба // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 54-63 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0130-2906
1334417
  Загорулькина В. Технологические особенности создания мифологической драмы Жана Жироду (на примере пьесы "Троянской войны не будет") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 41-47
1334418
  Соловьев В.П. Технологические парки в Украине: от исходной концепции к реальной практике // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 15-20. – ISSN 0374-3896


  Рассматриваются предпосылки формирования в Украине инновационной инфраструктуры и, в первую очередь, создание технологических парков. Дается краткое описание инновационных структур, появившихся в Украине в 1990-х годах, анализируются положения ...
1334419
  Шихова О.Ф. Технологические подходы к сертификации и валидизации образовательных стандартов / О.Ф. Шихова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С. 69-74. – Бібліограф.:8 назв.
1334420
   Технологические приемы защиты растений наУкраине. – Киев, 1981. – 131с.
1334421
  Жадько Н.В. Технологические принципы и структура разработки программы интенсивного бизнес-обучения (тренинга) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 35-41. – ISSN 0321-0383
1334422
   Технологические проблемы изготовления прецизионных электровакуумных и электрооптических приборов (Керамика, ситалли, стекло). – Москва, 1975. – 124с.
1334423
   Технологические проблемы комплексного использования редкометального сырья. – Москва, 1978. – 109с.
1334424
  Беляков И.Т. Технологические проблемы проектирования летательных аппаратов / И.Т. Беляков, Ю.Д. Борисов. – М., 1978. – 240с.
1334425
  Петухов М.А. Технологические проблемы формирования фундаментальных характеристик личности обучающихся / М.А. Петухов, В.Ш. Набиев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 55-61. – ISSN 1726-667Х
1334426
  Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе : Учебно-методическое пособие / И.С. Пилко. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 176с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 26). – ISBN 5-85129-175-3
1334427
   Технологические процессы и оборудование, используемые в производстве микросхем. – Ленинград, 1977. – 90 с.
1334428
  Чернышов В.Г. Технологические процессы на горном водозаборе донно-решетчатого типа. / В.Г. Чернышов, К.А. Пресняков. – Бишкек, 1991. – 99с.
1334429
  Александрова Г.Г. Технологические работы / Г.Г. Александрова. – Москва, 1963. – с.
1334430
  Жарников В.Б. Технологические решения проведения рекультивационных работ на нефтезагрязненных территориях традиционного природопользования (по материалам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) : экология / В.Б. Жарников, В.Н. Щукина // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1334431
  Михеев В.Л. Технологические свойства буровых растворов / В.Л. Михеев. – М., 1979. – 240с.
1334432
  Тангаев И.А. Технологические свойства горного массива и методы их определения. / И.А. Тангаев. – Фрунзе, 1975. – 138с.
1334433
   Технологические свойства и синтез минералов. – Сыктывкар, 1988. – 100с.
1334434
  Ленивкин В.А. и др. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах / В.А. и др. Ленивкин. – М., 1989. – 263с.
1334435
  Савчук С.И. Технологические сдвиги в черной металлургии России и Украины как индикатор уровня конкурентоспособности предприятий отрасли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 39-52. – ISSN 1993-6788
1334436
   Технологические сдвиги, наемный труд и рабочее движение развитых капиталистических стран. – М, 1983. – 368с.
1334437
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2000. – резюме укр.. англ. мовами
1334438
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1334439
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1334440
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1334441
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1334442
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1334443
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами. – (Научые разработки и результаты исследований ; 1)
1334444
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1334445
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1334446
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1334447
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1334448
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1334449
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1334450
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1334451
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1334452
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1334453
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1334454
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5/6. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1334455
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1334456
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1334457
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1334458
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5/6. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1334459
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1334460
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1334461
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1334462
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1334463
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1334464
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1334465
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1334466
   Технологические системы : научно-технический журнал / ОАО "Укр. н-иссл. ин-т авиационной технологиии" и др. – Киев, 1999-
№ 1 (45). – 2009. – резюме укр.. англ. мовами
1334467
   Технологические системы : научно-технический журнал / ОАО "Укр. н-иссл. ин-т авиационной технологиии" и др. – Киев, 1999-
№ 2 (46). – 2009. – резюме укр.. англ. мовами
1334468
  Гордин И.В. Технологические системы водообработки. Динамическая оптимизация / И.В. Гордин. – Ленинград : Химия, 1987. – 264 с.
1334469
  Емелин В.А. Технологические соблазны информационного общества : предел внешних расширений человека / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 84-90. – ISSN 0042-8744
1334470
  Черкезов С.Е. Технологические характеристики виртуального университета // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40-45


  Виртуальный университет как организационная структура электронного образования.
1334471
   Технологические эксперименты в невесомости. – Свердловск, 1983. – 181с.
1334472
  Старинский В.П. Технологические, гидравлические и технико-экономические расчеты в водоснабжении. / В.П. Старинский. – Минск, 1985. – 200с.
1334473
  Редькина Н.С. Технологический аудит в библиотеке // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 30-39. – ISSN 0130-9765
1334474
  Перов Д. Технологический аудит приемки на складе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 44-48
1334475
  Тухшайд М.В. Технологический и химико-бактериологический контроль на холодильниках / М.В. Тухшайд. – М.-Л., 1940. – 248с.
1334476
  Михайлец В.В. Технологический императив ХХІ века // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 9-11. – ISSN 1728-8878
1334477
   Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов. – Ленинград
1. – 1928. – 762с.
1334478
  Вельбицкий И.В. Технологический комплекс производства программ на машинах ЕС ЄВМ и БЄСМ-6 / И.В. Вельбицкий. – Москва, 1980. – 263с.
1334479
  Гершберг А.Е. Технологический контроль по току а отрицательно заряженный электрод в производстве электровакуумных приборов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гершберг А.Е.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1958. – 10л.
1334480
  Ли М.Г. Технологический менталитет как основа профессиональной компетентности специалиста библиотечно-информационной сферы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 6. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803
1334481
  бахусова Технологический мониторинг как средство управления качеством образовательного процесса в вузе при переходе на компетентностно-контекстный формат обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 67-77. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
1334482
  Шитов В.Н. Технологический неоколониализм: истоки и современная практика / В.Н. Шитов. – Москва : Наука, 1985. – 235 с.
1334483
   Технологический прогресс и динамика общественногопроизводства. – Новосибирск, 1988. – 155с.
1334484
  Павлов В.Н. Технологический прогресс и полезность средств производства / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1987. – 156с.
1334485
   Технологический прогресс и экономичес коеразвитие. – Новосибирск, 1991. – 246 с.
1334486
   Технологический регламент выполнения тампонажных работ на шахтах Западного Донбасса / М.А. Выгодин, А.З. Прокудин, А.М. Выгодин, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 30-34. – ISSN 0041-5804
1334487
   Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах / [Бондаренко В.И. и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; М-во образования и науки Украины, Нац. горный ун-т ; [Бондаренко В.И. и др.]. – Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2013. – 106, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. на обл. – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-2575-34-7
1334488
  Кривобороденко Г.П. Технологический способ производства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1334489
  Колесников А. Технологический суверенитет - важнейший элемент механизма модернизации экономики России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 17-24. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены основные составляющие технологического суверенитета как предпосылки успешной модернизации экономики России.
1334490
  Редькина Н.С. Технологический трансферт в библиотечной практике // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены сущностные характеристики технологического трансферта (ТТ), условия, принципы, методы и этапы его осуществления в библиотеках. Чаще всего под ТТ понимают обмен/передачу технологического достижения от одного учреждения другому.
1334491
   Технологический, вспомогательнй и аварийный инструмент дляалмазногобурения. – Л, 1969. – 26с.
1334492
  Неретина Е.А. Технологическое и программное обеспечение реализации CRM-концепции в сфере высшего образования / Е.А. Неретина, Т.Г. Соловьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 43-54.. – ISSN 1818-4243


  Обеспечение конкурентоспособности компаний зависит от их способности привлекать и удерживать прибыльных клиентов. Для эффективного решения этих стратегических задач необходима поддержка процессов управления взаимоотношениями с клиентами в рамках ...
1334493
  Мищенко Я. Технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности Японии на энергетических рынках АТР // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрена актуальная тема роли высокого уровня технологического развития Японии в достижении и сохранении конкурентоспособных позиций на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
1334494
  Некрич Т.П. Технологическое моделирование ведения библиотечного фонда : теория, история и оптимизация / Т.П. Некрич. – К, 1995. – 148с.
1334495
  Джабали Т. Технологическое обеспечение автоматизированной сборки клеевых цилиндрических соединений : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Джабали Т.; КПИ. – К., 1994. – 16л.
1334496
  Белоконев Игорь Максимович Технологическое обеспечение автоматизированных кинематических и динамических расчетов в области машиноведения с применением формализованнных алгоритмов : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.02, 05.13.16 / Белоконев Игорь Максимович; Одесский гос. политехнический университет. – Одесса, 1994. – 35л.
1334497
   Технологическое оборудование и средства механизации производства. – ч2. – Москва, 1966. – 188с.
1334498
  Александрова А.Т. Технологическое оборудование электровакуумного производства / А.Т. Александрова. – М-Л, 1962. – с.
1334499
  Леонов М.В. Технологическое образование в процессе внедрения стандартов нового поколения // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 89-94. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика изучения образовательной области «Технология» в школе с учетом требований новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Подчеркивается роль технологии как интегрирующего компонента в общем ...
1334500
  Сасова И.А. Технологическое образование или трудовое обучение ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-64. – ISSN 0869-561Х
1334501
  Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников в Великобритании, Франции, США, Австралии, Швеции и Нидерландах / Ю.Л. Хотунцев, А.Ж. Насипов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 2 (18). – С. 122-139. – ISSN 1812-9463
1334502
  Коц Г.А. Технологическое опробование и картирование месторождений / Г.А. Коц, С.Ф. Чернопятов, И.В. Шманенков. – Москва : Недра, 1980. – 288с.
1334503
  Дедюлина М.А. Технологическое посредничество в изучении высоких технологий // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 74-76
1334504
  Згуровский М.З. Технологическое предвидение / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; НАНУ, Ин-т прикладного системного анализа. – Киев : Політехніка, 2005. – 156 с. – ISBN 966-622-181-0
1334505
   Технологическое применение низкотемпературной плазмы. – М, 1983. – 143с.
1334506
  Мартино Д. Технологическое прогнозирование / Д. Мартино. – М, 1977. – 591с.
1334507
   Технологическое программирование промышленных роботов с устройтвом программного управления "Контур-1". – М, 1990. – 49с.
1334508
  Минько В.Ю. Технологическое проектирование аэрофотосъемки : справочник / В.Ю. Минько. – Москва : Недра, 1991. – 154 с. – ISBN 5-247-02326-9
1334509
  Герасимова Е. Технологическое усугубление // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.24.


  О проекте Закона "О государственной программе приватизации"
1334510
  Белозорова Э.Н. Технологичная экономика или будущее - за интеллектуальной собственностью / Э.Н. Белозорова, И.П. Кондратенко // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (37). – С. 34-36. – ISSN 2072-4322
1334511
   Технологичні параметри культивування клітин-продуцентів інтерферону в дослідній установці з використанням імоболізованого індуктору / Ю. Пенчук, О. Карпов, З. Ульберг, О. Молчанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В дослідах визначені оптимальні значення початкових концентрацій клітин-продуцентів та вмісту сироватки великої рогатої худоби при культивуванні клітин-продуцентів інтерферону в дослідному біореакторі з застосуванням гранульованого імобілізованого ...
1334512
  Казанский В.А. Технологичность конструкций трубин и турбомашин / В.А. Казанский. – М.-Л, 1950. – 223с.
1334513
  Образцов И П. Технологичность профессионального обучения как стиль современного научно-практического мышления / П.И. Образцов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 65-77
1334514
  Прудников В.Ф. Технологичность современного менеджмента как основа экономической и организационной эффективности управления компанией // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 67-70
1334515
  Суханов М.Б. Технология case study как способ реализации индивидуального подхода в обучении программированию // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 63-65. – ISSN 0234-0453
1334516
  Радченко В.Т. Технология автоматизированной обработки данных и организаций работы ВЦ / В.Т. Радченко, Г.М. Островская. – М., 1985. – 280с.
1334517
  Ершов П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. – Москва, 1959. – 308 с.
1334518
   Технология алмазного бурения скважин на коренных месторождениях золота Северо-Востока: метод. рекоменд.. – Л., 1978. – 43с.
1334519
   Технология альтернативных топлив : конспект лекций для студентов спец. 7.091605 "Химическая технология высокомолекулярных соединений" / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Сумский гос. ун-т ; Шосткинский ин-т ; [сост. М.Ф. Буллер]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2011. – 151 с. : табл. – Библиогр.: с. 150
1334520
  Круковский А.П. Технология анкерного крепления горной выработки при переходе геологического нарушения / А.П. Круковский, В.В. Круковская // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 17-26. – ISSN 1607-4556
1334521
  Когановский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ / М.Р. Когановский. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223с.
1334522
  Григорьев П.Г. Технология белковых пластических масс. / П.Г. Григорьев. – М, 1935. – 219с.
1334523
   Технология брожения.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1932. – 232с.
1334524
  Ксензенко В.И. Технология брома и йода / В.И. Ксензенко. – М., 1960. – 304с.
1334525
  Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплетных процессов. Уч. пособие / Г.Г. Трубникова. – М.
ч. 2. – 1972. – 208с.
1334526
  Анатольевский П.А. и др. Технология бурения в энергетическом строительстве / П.А. и др. Анатольевский. – М.-Л., 1962. – 406с.
1334527
  Сулакшин С.С. Технология бурения геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1973. – 319с.
1334528
  Винниченко В.М. Технология бурения геологоразведочных скважин : Справочник бурильщика / В.М. Винниченко, Н.Н. Максименко. – Москва : Недра, 1988. – 148с.
1334529
   Технология бурения геологоразведочных скважин с использованием прогрессивных методов : сб. науч. трудов. – М., 1983. – 87с.
1334530
   Технология бурения глубоких скважин на нефть и газ в сложных геологических условиях.. – М., 1970. – 100с.
1334531
  Маккрей А.У. и Коле Ф.У. Технология бурения нефтяных скважин / А.У. и Коле Ф.У. Маккрей. – М., 1963. – 419с.
1334532
  Корнилов Н.И. Технология бурения скважин алмазным инструментом при высоких скоростях вращения / Н.И. Корнилов. – М., 1978. – 237с.
1334533
   Технология бурения скважин снарядами со съемными керноприемниками ССК-59 (метод. указ.). – Л., 1976. – 54с.
1334534
   Технология быстродействующих силовых полупроводниковых приборов. – Таллин : Валгус, 1984. – 195 с.
1334535
  Галустян О.В. Технология в образовательном процессе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 126-133. – ISSN 1609-4646


  В статье приводятся достоинства и недостатки технологии E-Learning, рассматриваются виды и компоненты электронного обучения. В качестве примеров приводятся вузы РФ, реализующие данную технологию как дополнение к заочному образованию; на базе данных ...
1334536
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М
1. – 1959. – 272с.
1334537
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М
2. – 1959. – 379с.
1334538
   Технология важнейших отраслей промышленности. – Минск
1. – 1977. – 374с.
1334539
   Технология важнейших отраслей промышленности. – Минск
2. – 1977. – 238с.
1334540
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М, 1985. – 496с.
1334541
  Герасимов М.А. Технология винодельческого производства / М.А. Герасимов. – М.
1. – 1944. – 328с.
1334542
  Кульский Л.А. Технология водоочистки на атомных энергетических установках / Л.А. Кульский, Э.Б. Страхов, А.М. Волошинова ; под ред. Л.А. Кульского АН УССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наук. думка, 1986. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 261-270
1334543
  Белан А.Е. Технология водоснабжения / А.Е. Белан. – К., 1985. – 264 с.
1334544
   Технология возделывания зерновых, технических и кормовых культур в Центральной Черноземной зоне. – Воронеж, 1985. – 235с.
1334545
  Грошковский Я. Технология высокого вакуума / Я. Грошковский. – М, 1957. – 539с.
1334546
  Большаков В.И. Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки / В.И. Большаков; НАНУ; Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 412с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0614-0
1334547
   Технология вычислительного эксперимента. – Новосибирск, 1988. – 124с.
1334548
   Технология вяжущих веществ. – М, 1952. – 600с.
1334549
   Технология геонавигации бурового инструмента в слоистой среде нефтегазового коллектора / М.И. Эпов, В.Л. Миронов, К.В. Музалевский, И.Н. Ельцов, Ю.П. Саломатов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1404-1410 : рис. – Библиогр.: с. 1410. – ISSN 0016-7886
1334550
  Бушминский И.П. Технология гибридных интегральных схем СВЧ / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1980. – 285 с.
1334551
  Броновский Г.А. Технология гидротурбостроения / Г.А. Броновский. – Л, 1978. – 304с.
1334552
  Некрасовский Я.З. Технология горного производства / Я.З. Некрасовский. – К, 1962. – 236с.
1334553
  Килячков А.П. Технология горного производства : Учебн. для вузов / А.П. Килячков. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Недра, 1992. – 4514с.
1334554
  Сыромятникова И.С. Технология грима / И.С. Сыромятникова. – М., 1991. – 173с.
1334555
  Бирюков И.В. Технология гуммирования химической аппаратуры / И.В. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М,, 1967. – 1967с.
1334556
  Кротов Е.Г. Технология дерева / Е.Г. Кротов. – М.-Л, 1932. – 368с.
1334557
  Кузнецов И.И. Технология дерева / И.И. Кузнецов. – М.-Л.
1. – 1932. – 168с.
1334558
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л.
3. – 1932. – 72с.
1334559
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л., 1933. – 375с.
1334560
   Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Радио и связь, 1986. – 256 с.
1334561
   Технология добычи, обогащения и металлургии руд цветных металлов и продуктов их переработки. – Ташкент, 1983. – 139 с.
1334562
  Тищенко В. Технология доказывания виновности подозреваемого // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 154-162. – ISSN 1561-4999
1334563
  Семенов С.А. Технология древнейших производств. / С.А. Семенов, Г.Ф. Коробкова. – Л., 1983. – 255с.
1334564
  Кейнер Б.Р. Технология жидкофазных сорбционных прощессов / Б.Р. Кейнер. – Л, 1979. – 79с.
1334565
  Тарасов В.К. Технология жизни: книга для героев. / В.К. Тарасов. – СПб., 1992. – 57с.
1334566
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1927. – 148с.
1334567
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1932. – 145с.
1334568
  Тютюнников Ю.Н. Технология жиров / Ю.Н. Тютюнников, А.Л. Маркман. – М.-Л.
1. – 1932. – 318с.
1334569
   Технология заводского производства крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 84 с.
1334570
   Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Радио и связь, 1989. – 623 с.
1334571
   Технология и аппаратура газовой эпитаксии кремния и германия. – Москва : Энергия, 1978. – 135 с.
1334572
   Технология и комплексная механизация возведения крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 60 с.
1334573
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2007
1334574
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2007
1334575
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2007
1334576
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2007
1334577
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2007
1334578
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 6. – 2007
1334579
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2008
1334580
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2008
1334581
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2008
1334582
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2008
1334583
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2008
1334584
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 6. – 2008
1334585
  Березин А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем / А.С. Березин, О.Р. Мочалкина. – Москва : Радио и связь, 1983. – 232 с.
1334586
  Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества / Г.В. Лазутина. – М., 1988. – 80с.
1334587
  Городко И.П. Технология и методика формирования аналитико-библиографического сегмента электронного каталога академической библиотеки / И.П. Городко, Е.В. Коротышевская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 119-125. – ISSN 2224-1825


  Раскрывается потенциал аналитико-библиографической составляющей электронного каталога Центральной научной библиотеки НАН Беларуси и ее значение для актуализации технологически взаимосвязанных информационных ресурсов.
1334588
   Технология и методы решения задач прикладной математики. – К, 1991. – 132с.
1334589
  Михайлов Ю.И. и др. Технология и механизация добычи пильного камня подземным способом / Ю.И. и др. Михайлов. – М., 1986. – 167с.
1334590
  Шевченко А.Ф. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах / А.Ф. Шевченко, В.И. Большаков, А.М. Башмаков ; НАНУ, Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 208 с. : илЛ., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 194-205. – ISBN 978-966-00-1070-3
1334591
   Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле. – М, 1990. – 237с.
1334592
   Технология и оборудование для производства силикатных бетонов. – Таллин, 1984. – 153с.
1334593
  Курносов А.И. Технология и оборудование производства полупроводниковых приборов / А.И. Курносов, В.В. Юдин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград, 1971. – 263 с.
1334594
  Нейштадт С.З. Технология и оборудование производства радиодеталей и компонентов / С.З. Нейштадт, Л.С. Россиянский. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 568 с.
1334595
  Ушаков Н.Н. Технология и оборудование производства ЭВМ: уч. для сред. спец. уч. завед. / Н.Н. Ушаков. – М., 1979. – 311с.
1334596
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – Москва, 1973. – 221 с.
1334597
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 280 с.
1334598
   Технология и оборудование производства электронной аппаратуры. – Саранск : Саранский университет, 1988. – 171 с.
1334599
  Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю.С. Масленченков. – Москва : ДеКА, 1998. – 432с. – ISBN 5-89645-003-6
1334600
  Рейнбот Г. Технология и применение магнитных материалов / Г. Рейнбот. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 338 с.
1334601
   Технология и природа. – М, 1987. – 69с.
1334602
   Технология и средства моделирования радиосистем. – Новосибирск, 1987. – 188 с.
1334603
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1966. – 524с.
1334604
   Технология и техника разведочного бурения. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1973. – 495с.
1334605
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1983. – 565с.
1334606
  Ошкордин О.В. Технология и технические средства бурения с отбором ориентированного керна : Учебн. пособие / О.В. Ошкордин, А.А. Мецгер; МВ и ССО РСФСР, Свердл. горн. ин-т ; Ред. Е.Г. Трубицина. – Свердловск, 1988. – 89 с.
1334607
   Технология и технические средства для внесения органических удобрений. – М, 1991. – 190с.
1334608
   Технология и экономика использования углей. – Днепропетровск. – 294с.
1334609
  Беридзе Г.И. Технология и энобиохимическая характеристика качественных вин Грузии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Беридзе Г.И.; Ин-т.биохимии. – Тбилиси, 1954. – 72л.
1334610
  Марков М. Технология и эффективность социального управления / М. Марков. – М, 1982. – 267с.
1334611
  Парчевский В.С. Технология изготовления "бумпластмассы УНИИП" и оформление ею полиграфпродукции / В.С. Парчевский, С.В. Воеца. – К., 1940. – 104с.
1334612
  Дверницкий В.П. Технология изготовления антибиотического препарата 10-этилфеназинон-1 (саназин) : Автореф... канд. техн.наук: / Дверницкий В.П.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
1334613
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры / А.В. Балицкий. – 3-е изд. перераб .и доп. – М, 1974. – 312с.
1334614
  Тихонов Юрий Николаевич Технология изготовления германиевых и кремниевых диодов и триодов / Тихонов Юрий Николаевич. – Москва : Энергия, 1964. – 240с.
1334615
  Нейштадт С.З. Технология изготовления деталей и узлов радиоаппаратуры / С.З. Нейштадт, Л.С. Россиянский. – М-Л, 1960. – 432с.
1334616
  Буловский П.И. Технология изготовления деталей и узлов электроизмерительных приборов. / П.И. Буловский, А.В. Поваляев. – Москва-Ленинград, 1952. – 238 с.
1334617
  Снежко А.А. Технология изготовления и прочностные свойства литых коленчатых валов мотоциклетных двигателей : Автореф... канд. техн.наук: 323 / Снежко А.А.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 24л.
1334618
  Михалевич Д.С. Технология изготовления и размножения графической документации при инженерно-геодезических и маркшейдерских работах / Д.С. Михалевич. – Москва : Недра, 1979. – 160 с.
1334619
  Периков В.М. Технология изготовления картографических печатных форм на металлических пластинах. / В.М. Периков, Т.Г. Дойников; Меркулов В.А. – М., 1940. – 84с.
1334620
   Технология изготовления окисного топлива для современных реакторов. – М, 1977. – 39с.
1334621
  Алексеев М.В. Технология изготовления теплоизоляционных изделий микроячеистой структуры из полимерных смол : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев М. В. ; КИСИ. – Киев, 1965. – 35 с. – Бібліогр.:с.29-35
1334622
  Фигнер А.И. Технология изготовления электровакуумных приборов / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 28с.
1334623
  Радченко Л.А. Технология изготовления элементов электронных приборов / Л.А. Радченко. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 80 с.
1334624
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учебник для ин-тов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / В.В. Пуськов ; [отв. ред. Д.П. Татиев]. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1946. – 235 с.
1334625
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учеб. пособ. для спец. "картография" / В.В. Пуськов. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 374 с.
1334626
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 191 с. – ISBN 5-7567-0283-0
1334627
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 192с. – ISBN 5-7567-0371-3
1334628
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 192с. – ISBN 978-5-7567-0371-9
1334629
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / В.Н. Чудинов, М.А. Соловьев, А И. Ботыгин, К.А. Каликин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1334630
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / Чудинов Владимир Николаевич, Соловьев Михаил Александрович, Ботыгин Игорь Александрович, Каликин Кирилл Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1334631
   Технология ионного легирования. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1334632
  Ряузов А.Н. Технология искусственных волокон / А.Н. Ряузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М, 1952. – 496с.
1334633
  Вайндорф-Сысоева Технология исполнения и оформление научно-исследовательской работы : учебно-методическое пособие / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – Москва : ЦГЛ, 2006. – 96с. – ISBN 5-94916-067-3
1334634
  Святченко Ю.Б. Технология использования системных обслуживающих программ при кодировании экономических задач в среде ОС ЕС: уч. пособие / Ю.Б. Святченко, Ю.Т. Сидоренко. – К., 1989. – 98с.
1334635
   Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) / Е.В. Козлова, Н.П. Фадеева, Г.А. Калмыков, Н.С. Балушкина, Н.В. Пронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 44-53 : рис. – Библиогр.: с. 53. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1334636
  Миндрин А. Технология как предмет системного анализа // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
1334637
  Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: уч. пособие / И.И. Ищенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 368с.
1334638
  Билей П.В. Технология камерной сушки твердых лиственных пород. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08.,05.21.05 / Билей П.В.; Львовский политехн.ин-т. – Львов, 1993. – 36л.
1334639
   Технология катализаторов. – Л, 1974. – 325с.
1334640
   Технология катализаторов. – изд. 2-е, перераб. – Л, 1979. – 328с.
1334641
   Технология катализаторов. – Л, 1989. – 271с.
1334642
  Глазунов Г.И. Технология каучука / Г.И. Глазунов. – М
1. – 1930. – 92с.
1334643
  Перцев С.М. Технология киноаппратостроения / С.М. Перцев. – Л., 1977. – 64с.
1334644
   Технология колонкового разведочного бурения. – Свердловск, 1964. – 96с.
1334645
  Журавлева Л.В. Технология коммуникативного иноязычного образования как эффективное средство получения образовательного продукта в Институте диалога культур // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 86-88. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «технология образования». Автор приводит свое определение этого термина после анализа его трактовки другими учеными. Анализируется тезис о том, что технология разрабатывается под конкретный образовательный продукт, и ...
1334646
   Технология конструкционных материалов. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1977. – 88 с.
1334647
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебное пособие для педагогических институтов по специальности 2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1980. – 224 с.
1334648
  Аверченко П.А. Технология конструкционных материалов : терминол. справочник / П.А. Аверченко. – Київ : Головное изд-во, 1984. – 112 с. : ил.
1334649
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2120 "Общественные дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев ; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. – Москва : Просвещение, 1986. – 302 с.
1334650
   Технология конструкционных материалов и материаловедение. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1978. – 70 с.
1334651
   Технология конструкционных материалов и материаловедение. – изд. 3-е. – Москва : Высшая школа, 1980. – 71 с.
1334652
  Атаханов Ш.Н. Технология концентированых полуфабрикатов соусов -паст повышенной пищевой ценности : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Атаханов Ш.Н.; М-во внешнеэконом. связей и торговли Укр. – Харьков, 1992. – 18 с.
1334653
   Технология крахмало-паточного производства. – М, 1950. – 424с.
1334654
  Соколова Н.А. Технология крупномасштабных аэротопографических съемок / Н.А. Соколова. – Москва : Недра, 1973. – 184 с.
1334655
  Бабицкий О.Ш. Технология крутки кабелей : (крутил. оборудование кабел. пр-ва) / Бабицкий О.Ш., Лехтман Л.Я. – Москва : Энергия, 1978. – 136 с. : ил.
1334656
  Карпунина Л .И. Технология кулинарных изделий на основе молочного белка : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.16 / Карпунина Л .И.; Хар. гос. акад. технол. и организ. питания. – Х., 1994. – 17л.
1334657
  Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : учебно-методическое пособие / А.Д. Жарков. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред О.Р. Бородин ; № 82). – ISBN 5-85129-175-3
1334658
  Муравьев И.А. Технология лекарств / И.А. Муравьев. – М.
1. – 1980. – 392с.
1334659
  Муравьев И.А. Технология лекарств / И.А. Муравьев. – 3-е изд. перераб. доп. – М.
2. – 1980. – 704с.
1334660
  Коган Г.Я. Технология лекарственных форм / Г.Я. Коган. – Л., 1952. – 384с.
1334661
  Шубин С.Ф. Технология лекарственных форм. / С.Ф. Шубин. – 2-е изд. – М., 1948. – 262с.
1334662
   Технология лесохимических производств. – М, 1987. – 349с.
1334663
  Турянская О.Ф. Технология личностно-ориентированного обучения : научно-методические основы и педагогический опыт Многопрофильного лицея г. Луганска / О.Ф. Турянская, Т.Т. Анпилогова; Луганский госуд. педагог. ун-тет им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 59с.
1334664
   Технология математического моделирования. – Новосибирск, 1989. – 131с.
1334665
  Коль В.Х. Технология материалов для электровакуумных приборов / Коль Вальтер Х. ; пер. с англ. Е.П. Остапченко [и др.] ; под ред. Б.М. Царева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 448с. – Библиогр. в конце глав
1334666
  Комаров А А. Технология материалов стенописи. / А А. Комаров, . – М., 1989. – 238с.
1334667
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1970. – 179 с.
1334668
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство
Вып. 2. – 1972. – 194 с.
1334669
   Технология машинного проектирования и испытания программных средств ИАСУ. – М, 1985. – 118с.
1334670
   Технология машинной обработки информации на микроЭВМ. – М, 1988. – 90с.
1334671
   Технология машиностроения. – М, 1965. – 590с.
1334672
   Технология металлов. – М, 1952. – 710с.
1334673
   Технология металлов. – М, 1954. – 624с.
1334674
   Технология металлов. – изд. 2-е. – М, 1956. – 551с.
1334675
   Технология металлов. – М, 1958. – 768с.
1334676
  Скрыпник И.П. Технология металлов / И.П. Скрыпник, Б.Е. Черток. – Киев; Москва, 1958. – 354с.
1334677
  Буталов В.А. Технология металлов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 502с.
1334678
   Технология металлов. – изд. 2-е, перераб. – М, 1964. – 564с.
1334679
   Технология металлов. – М, 1974. – 647с.
1334680
  Кучер А.М. Технология металлов / А.М. Кучер. – Ленинград, 1987. – с.
1334681
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – Минск, 1968. – 492с.
1334682
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – К, 1968. – 168с.
1334683
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – изд. 3-е, перераб. и испр. – М, 1968. – 520с.
1334684
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – изд. 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 704с.
1334685
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов / Н.Ф. Казаков. – М, 1975. – 688с.
1334686
  Добровольский В.И. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.И. Добровольский, Н.Г. Чумак. – Киев; Донецк, 1980. – 312с.
1334687
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы / В.М. Никифоров. – 5-е, перераб., и доп. – М., 1968. – 360с.
1334688
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для учащихся средних спец. учеб. заведений / В.М. Никифоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 360 с.
1334689
   Технология металлов и материаловедение. – М, 1987. – 800с.
1334690
  Малышев А.И. и др. Технология металлов. /Учеб. пособие для техн. училищ/. / А.И. и др. Малышев. – М., 1959. – 372с.
1334691
  Фортуна В.И. Технология механизированных сельскохозяйственных работ / В.И. Фортуна, С.К. Миронюк. – М., 1986. – 304с.
1334692
  Прялин М.А. Технология механообрабатывающего производства / М.А. Прялин. – Днепропетровск, 1991. – 131с.
1334693
   Технология микробного синтеза. – Рига, 1978. – 191с.
1334694
  Калинин Ф.Л. Технология микроклонального размножения растений / Ф.Л. Калинин, Г.П. Кушнир, В.В. Сарнацкая; АНУ. Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 232с. – ISBN 5-12-002424-6
1334695
  Иванов-Есипович Технология микросхем / Иванов-Есипович. – Москва, 1972. – 256 с.
1334696
  Парфенов О.Д. Технология микросхем : учебное пособие / О.Д. Парфенов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 256 с.
1334697
  Парфенов О.Д. Технология микросхем / О.Д. Парфенов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 318 с.
1334698
  Савицкий И.В. Технология микроэлектроники и прогресс общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1334699
  Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Москва : Радио и связь, 1991. – 527 с.
1334700
  Позин М.Е. Технология минеральных солей. / М.Е. Позин. – Л, 1961. – 1008с.
1334701
  Позин М.Е. Технология минеральных солей. / М.Е. Позин. – Л, 1974. – 791с.
1334702
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений : [учеб. для вузов по спец. "Хим. технология неорган. веществ"] / Позин М.Е. – 6-е изд., перераб. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1989. – 352 с.
1334703
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений и солей. / М.Е. Позин. – Л, 1957. – 352с.
1334704
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. / М.Е. Позин. – Л-М, 1965. – 432с.
1334705
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. / М.Е. Позин. – 4-е изд. – Л, 1974. – 375с.
1334706
   Технология многослойных печатных плат. – Москва : Радио и связь, 1990. – 208 с.
1334707
  Коваленко М.С. Технология молочных консервов / М.С. Коваленко. – М.-Л, 1940. – 276с.
1334708
  Анищенко В.В. Технология мониторинга и оценки природных рисков на водных обьектах Беларуси : новини зарубіжної науки / В.В. Анищенко, В.Е. Левкевич, В.А. Мильман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 307-314 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1334709
  Калмыкова О.В. Технология мониторинга смерчеопасных ситуаций на российской акватории Черного моря / О.В. Калмыкова, В.М. Шершаков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 93-102 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1334710
  Стасевич В.Н. Технология монокристаллов / В.Н. Стасевич. – Москва : Радио и связь, 1990. – 271 с. – ISBN 5-256-00754-8
1334711
  Нижниковский Г.С. Технология монтажа металлических конструкций / Г.С. Нижниковский, П.Т. Резниченко. – К., 1981. – 236с.
1334712
   Технология мяса и мясопродуктов. – М - Л
1. – 1940. – 404с.
1334713
  Байер В. Технология на производството на електрически уредби / В. Байер, В. Льошнер, К. Бьодекер; Перевел от немски език Л.Михайлов. – София : Техника, 1989. – 384с.
1334714
  Валиуллина Н.Р. Технология найма как основа эффективного управления персоналом библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 1997-0803
1334715
  Печковский В.В. Технология неорганических веществ. / В.В. Печковский. – Минск, 1976. – 264с.
1334716
   Технология неправды. – М, 1968. – 240с.
1334717
  Обрядчиков С.Н. Технология нефти / С.Н. Обрядчиков. – М-Л
2. – 1952. – 408с.
1334718
  Алдер Г. Технология НЛП = NLP. The new art and science of getting what you want / Гарри Алдер ; [гл. ред.Е. Строганова ; пер. с англ. О. Чумичева]. – 8-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 222, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-318-00178-5
1334719
  Лобузин И.В. Технология обеспечения жизненного цикла цифровых ресурсов научной библиотеки // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены технологические звенья жизненного цикла библиотечных цифровых ресурсов. Обоснованы состав и последовательность технологических процессов оцифровки библиотечных документов на основе опыта Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского; ...
1334720
  Стандровский Ю.С. Технология облицовки поверхностей синтетическими материалами. / Ю.С. Стандровский, Г.В. Северинов. – М., 1987. – 221с.
1334721
   Технология обработки данных в автоматизированных системах управления. – Киев, 1974. – 142с.
1334722
   Технология обработки данных в АСУ. – Киев, 1982. – 160 с.
1334723
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП / Б.Б. Тимофеев, В.А. Литвинов. – К. : Техніка, 1978. – 175 с.
1334724
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП. / Б.Б. Тимофеев, В.А. Литвинов. – К., 1978. – 175с.
1334725
  Новацкая Т.А. Технология обработки кинопленок: Уч. пособие по проведению лаб. работ. / Т.А. Новацкая. – Л., 1979. – 92с.
1334726
  Блюмберг И.Б. Технология обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – 2-е изд. – М, 1967. – 411с.
1334727
   Технология обработки осадков природных и сточных вод. – М, 1990. – 126с.
1334728
  Полтавцев Ю.Г. Технология обработки поверхностей в микроэлектронике / Ю. Г. Полтавцев, А. С. Князев. – Киев : Тэхника, 1990. – 206 с. : граф. – Библиогр.: с. 197-204. – ISBN 5-335-00572-6
1334729
  Буданов А.Г. Технология обработки страховой информации попроекту АСУ-инспекция. / А.Г. Буданов. – Москва, 1986. – 126с.
1334730
  Шнайдерман И.Б. Технология обработки экономической информации / И.Б. Шнайдерман. – М., 1966. – 203с.
1334731
  Змеев С.И. Технология обучения взрослых : учеб. пособ. для студ. вузов / С.И. Змеев. – Москва : Академия, 2002. – 128 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0856-6
1334732
  Жукова Т.А. Технология обучения как условие повышения качества подготовки специалистов в системе университетского образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 107-117. – ISSN 1609-4646
1334733
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 1. Данные проекта GOCE и стратегия их обрабртки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 6-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1334734
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 2. Системы координат и времени в спутниковой градиентометрии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-11 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1334735
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 3. Уравнение поправок градиентометрических измерений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 7-11 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1334736
  Филатова Т.В. Технология определения соответствия образовательных уровней как инновационный подход в системе образования // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 166-174. – ISSN 1998-6939


  Проблема повышения качественного уровня образования определяет получение новых квалификационных уровней претендента на образование. Высшие учебные заведения, колледжи, училища заинтересованы в усовершенствовании системы перехода. В Украине, как и в ...
1334737
   Технология оптических деталей : учебник для студентов оптических спец. вузов / М.Н. Семибратов, В.Г. Зубаков, С.К. Штандель, С.М. Кузнецов; Семибратов М.Н., Зубаков В.Г., Штандель С.К., Кузнецов С.М.; под ред. М.Н. Семибратова. – Москва : Машиностроение, 1978. – 416 с.
1334738
  Зубаков В.Г. Технология оптических деталей : учебник для студентов оптических спец. вузов / В.Г. Зубаков, М.Н. Семибратов, С.К. Штандель; под ред. М.Н. Семибратова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1985. – 368 с. – (Для вузов)
1334739
  Бардин А.Н. Технология оптического стекла / А.Н. Бардин. – М., 1955. – 496с.
1334740
  Батыршина Альфия Робертовна Технология организации самостоятельной работы студентов на опыте изучения курса истории психологии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 82-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1334741
  Пэйн Г.Ф. Технология органических покрытий / Г.Ф. Пэйн. – Ленинград
2. – 1963. – 776 с.
1334742
  Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза / И.И. Юкельсон. – М., 1968. – 847с.
1334743
  Буктуков Н.С. Технология отрытой разработки глубоких горизонтов. / Н.С. Буктуков. – Алма-Ата, 1992. – 190с.
1334744
  Беккерман Я.И. Технология оформительских работ / Я.И. Беккерман. – Москва, 1991. – 128с.
1334745
  Никанчикова Е.А. Технология офсетного производства / Е.А. Никанчикова, А.Л. Попова. – М
1. – 1978. – 367с.
1334746
  Якимчик А.И. Технология оцифровки карт фактического материала на основе программного обеспечения MapInfo Professional и CorelDRAW // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 112-124 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-124. – ISSN 0203-3100
1334747
  Баева Н.В. Технология оцифровки тематических электронных коллекций редкой книги фонда Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета / Наталья Витальевна Баева // Медиатека и мир : научно-практический журнал; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 32-35
1334748
  Федоров В.С. Технология первичной обработки хлопка / В.С. Федоров. – М.-Л., 1937. – 688с.
1334749
  Асатиани Т.Э. Технология переработки винограда методом микровиноделия и разроботка требований к оборудованию. : Автореф... наук: 05.18.07 / Асатиани Т.Э.; Укр. акад. аграр.наук. Инст. виноград. и вина "Магарач". – Ялта, 1994. – 23л.
1334750
  Пархоменко В.Е. Технология переработки нефти и газа. Уч. / В.Е. Пархоменко. – М.-Л., 1953. – 460с.
1334751
  Пархоменко В.Е. Технология переработки нефти и газа. Уч. / В.Е. Пархоменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 452с.
1334752
  Швецов Г.А. Технология переработки пластических масс. / Г.А. Швецов. – М, 1988. – 512с.
1334753
   Технология пересечения высокоамплитудного геологического нарушения в условиях шахты "Самарская" / В.В. Панченко, Э.В. Френцель, В.В. Зеркаль, К.В. Кравченко // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 16-20. – ISSN 0041-5804
1334754
   Технология печатных процессов. – М, 1989. – 432с.
1334755
  Беленький Е.Ф. Технология пигментов и лаков / Е.Ф. Беленький. – Ленинград, 1938. – 259с.
1334756
  Пархоменко В.Д. Технология плазмо-химических производств: уч. пособие / В.Д. Пархоменко. – К., 1991. – 255с.
1334757
   Технология пластических масс. – М, 1972. – 615с.
1334758
   Технология пластических масс. – изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 560с.
1334759
  Ищук Ю.Л. Технология пластичных смазок / Ищук Ю.Л. ; АН УССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии, Отд-ние нефтехимии, Всесоюз. н.-и. и проект.-конструкт. ин-т нефтеперераб. и нефтехим. пром-сти. – Киев : Наукова думка, 1986. – 146, [1] с. – Библиогр. в конце глав
1334760
  Брацыхин Е.А. Технология пластческих масс / Е.А. Брацыхин. – Л., 1963. – 400с.
1334761
  Мэнгин Ч.-Г. Технология поверхностного монтажа / Ч.-Г. Мэнгин, С. Макклелланд. – Москва, 1990. – 276 с.
1334762
  Толкачев О.Э. Технология подачи жидкого азота в атмосферу горных выработок для инертизации пожарного участка : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Толкачев О.Э.; Макеевский НИИ. – Макеевка-Донбасс, 1993. – 19л.
1334763
  Поляков Валерий Технология подбора кадров : Как определить хочет ли кандидат хорошо работать. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 56-57 : Фото
1334764
   Технология подземной разработки месторождений. – Свердловск, 1985. – 71с.
1334765
  Потапов О.А. Технология полевых сейсморазведочных работ / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1987. – 308с.
1334766
  Фишман М.А. Технология полезных ископаемых / М.А. Фишман. – М, 1949. – 592с.
1334767
  Фишман М.А. Технология полезных ископаемых / М.А. Фишман. – 2-е изд., перераб. – Москва : Металургиздат, 1955. – 736с.
1334768
  Колосов А.И. и др. Технология полиграфического производства / А.И. и др. Колосов. – М.
1. – 1956. – 471с.
1334769
   Технология полиграфического производства / Колосов А.И., Лаврентьева А.Г. – М
1. – 1963. – 488с.
1334770
   Технология полиграфического производства. – М
2. – 1964. – 324с.
1334771
   Технология полиграфического производства. – М, 1986. – 368с.
1334772
  Реньян В.Р. Технология полупроводникового кремния / В.Р. Реньян. – Москва : Металлургия, 1969. – 336 с.
1334773
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с.
1334774
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 423 с.
1334775
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учебник для вузов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 424 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0438-7
1334776
   Технология полупроводниковых материалов. – Москва : Оборонгизд, 1961. – 314 с.
1334777
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва, 1972. – 432 с.
1334778
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва : Металлургия, 1987. – 334 с.
1334779
  Пичугин И.Г. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичугин, Ю.М. Таиров. – Москва : Высшая школа, 1984. – 288 с.
1334780
   Технология полупроводниковых соединений. – Москва : Металлургия, 1967. – 262 с.
1334781
   Технология полупроводниковых соединений : сборник научных трудов. – Москва : МИЭТа, 1982. – 126 с.
1334782
  Чернов А.В. Технология получения жидкого и сухого фосфоробактерина. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернов А.В.; ВНИИ фитопатологии. – М., 1964. – 20л.
1334783
   Технология получения и электрические свойства соединений А3В5. – Л, 1981. – 195с.
1334784
  Гуревич В.М. Технология получения полупроводниковых приборов из карбида кремния / В.М. Гуревич. – М., 1962. – 19с.
1334785
  Майоров А.А. Технология получения порошков керамической двуокиси урана / А.А. Майоров, Т.Б. Браверман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125
1334786
  Киселев Г.В. Технология получения радиоактивных нуклидов в ядерных реакторах / Г.В. Киселев. – М., 1990. – 175с.
1334787
  Нифонтова Т.Ю. Технология портфолио в формировании профессиональных компетенций студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 3, ч. 1. – С. 17-21. – ISSN 2073-9613


  В данной статье рассмотрено использование студентами технического вуза технологии портфолио, позволяющей учесть не только результаты, достигнутые в учебной деятельности, но и уровень сформированности профессиональных компетенций. Дано краткое описание ...
1334788
   Технология построения САПР СБИС : сборник научных трудов. – Минск, 1989. – 131 с.
1334789
  Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах / Е.В. Бабий ; НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 184 с. : илл., табл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Библиогр.: с. 177-180. – ISBN 978-966-00-1125-0
1334790
  Матвеев Б.И. Технология прессования профилей переменного и периодического сечений из легких сплавов / Б.И. Матвеев, Ф.В. Журавлев. – Москва, 1959. – 128с.
1334791
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334792
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334793
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
Спец. выпуск : Сборник научных работ участников всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в дорожно-строительной области". – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334794
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334795
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334796
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1334797
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334798
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334799
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334800
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьк.нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редколл.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко [и др.]. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334801
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко [и др.]. – Харьков, 1994-
№ 3. – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334802
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1334803
   Технология приготовления и применения полимерных и полимер-бентонитовых промывочных жидкостей. – Л, 1979. – 46с.
1334804
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – К., 1987. – 183с.
1334805
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – 2-е изд. – К., 1988. – 184с.
1334806
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из мяса / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1334807
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из овощей / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1334808
  Малявко А.М. Технология приготовления холодных блюд, закусок, мучных и кондитервских изделий / А.М. Малявко. – Киев, 1990. – 204 с.
1334809
  Велецкий И.Н. Технология применения гербицидов / И.Н. Велецкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : ВО "Агропромиздат", Ленинградское отделение, 1989. – 176с.
1334810
   Технология проводки поисковых и разведочных скважин в Белоруссии : сб. науч. трудов. – Минск, 1977. – 113 с.
1334811
   Технология программирования. – Киев, 1980. – 74с.
1334812
   Технология программирования. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
1334813
  Вельбицкий И.В. Технология программирования / И.В. Вельбицкий. – Київ : Техніка, 1984. – 279с.
1334814
   Технология программирования : Информационные материалы и тезисы пленарных докладов. – Киев, 1985. – 135с.
1334815
   Технология программирования : Тезисы докладов. – Киев
1. – 1985. – 256с.
1334816
   Технология программирования : Тезисы докладов. – Киев
2. – 1985. – 256с.
1334817
  Давиденко К.Я. Технология программирования АСУ ТП / К.Я. Давиденко. – М., 1986. – 183с.
1334818
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с. – ISBN 5-94157-655-2
1334819
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : начальный курс : учеб. пособие для студ. ВНЗ, обучающихся по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко ; [гл. ред.: Екатерина Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 284-288. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-5-94157-655-5
1334820
   Технология программирования: методы и средства. – Ростов -на-Дону, 1992. – 297с.
1334821
   Технология программно-целевого управления. – Киев, 1985. – 206с.
1334822
  Чучалин А.И. Технология проектирования инженерных программ на основе международных критериев аккредитации / А.И. Чучалин, А.А. Криушова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-42. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена технология проектирования инженерных образовательных программ, разработанная с учетом современных мировых тенденций развития высшего образования. В основе предложенной технологии проектирования программ лежит использование ...
1334823
   Технология проектирования интеллектуальных систем. – М, 1989. – 151с.
1334824
   Технология проектирования комплексов программ АСУ. – М, 1983. – 263с.
1334825
   Технология проектирования СМОД в среде персональных ЭВМ. – М, 1988. – 116с.
1334826
  Семенова Л.С. Технология производства библиотечных продуктов и услуг при внедрении в работу автоматизированных библиотечных систем (АБИС) / Лилиада Семенова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 23 (209). – С. 31-40. – ISSN 1727-4893
1334827
   Технология производства в эпоху палеолита. – Л, 1983. – 208с.
1334828
  Мазель В.А. Технология производства глинозема / В.А. Мазель. – Л.-М, 1937. – 355с.
1334829
  Ведмидский А.М. Технология производства измерительных приборов / А.М. Ведмидский. – Москва, 1953. – 364с.
1334830
  Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем : [учеб. пособие для вузов по специальностям "Конструирование и производство радиоаппаратуры" и "Конструирование и производство электронно-вычислит. аппаратуры"] / В.Н. Черняев. – Москва : Энергия, 1977. – 376 с. – Библиогр.: с. 364-366
1334831
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма / Т.А. Новацкая. – Л., 1974. – 50с.
1334832
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 47с.
1334833
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 48с.
1334834
  Коноплев Б.Н. Технология производства кинофильмов / Б.Н. Коноплев. – М., 1953. – 411с.
1334835
  Гницевич Виктория Альбертовна Технология производства кулинарных изделий на основе молочного сырья, полученного методом ультрафильтрации : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.16 / Гницевич Виктория Альбертовна; Мин-во внешнеэкономических связей и торговли Украины, Харьковский ин-т общественного пита. – Харьков, 1992. – 17л.
1334836
  Перов В.А. Технология производства лазерев / В.А. Перов, Ю.В. Сальников. – Москва : МГТУ, 1989. – 60 с.
1334837
   Технология производства летательных аппаратов. – М, 1981. – 232с.
1334838
  Фельдман Б.А. Технология производства массовых иллюстрированных журналов / Б.А. Фельдман. – М., 1956. – 296с.
1334839
  Локтаев В.С. Технология производства микромодулей / В.С. Локтаев, В.Д. Гимпельсон. – Москва, 1973. – 144 с.
1334840
  Байков А.И. Технология производства ниобия и его сплавов / А.И. Байков. – М., 1966. – с.
1334841
  Миндилин С.С. Технология производства полимерных и пластических масс на их основе / С.С. Миндилин. – Л., 1973. – 350с.
1334842
  Курносов А.И. Технология производства полупроводинковых приборов и интегральных микросхем / А.И. Курносов, В.В. Юдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 367 с.
1334843
  Гаврилов Р.А. Технология производства полупроводниковых приборов / Р.А. Гаврилов, А.М. Скворцов. – Ленинград, 1968. – 240 с.
1334844
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов / А.И. Курносов, В.В. Юдин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400 с.
1334845
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / А.И. Курносов, В.В. Юдин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 367 с.
1334846
  Алимов Д.Н. Технология производства продукции растениеводства / Д.Н. Алимов, Ю.В. Шелестов. – Киев : Вища школа, 1988. – 320 с. – ISBN 5-11-000255-Х
1334847
   Технология производства продукции растениеводства. – М, 1989. – 431с.
1334848
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры / А.Т. Белевцев. – Москва-Ленинград, 1964. – 640 с.
1334849
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры / А.Т. Белевцев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1971. – 543 с.
1334850
  Гусев В.П. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / В.П. Гусев. – Москва, 1961. – 388 с.
1334851
  Ханке Х.-И. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / Х.-И. Ханке, Х. Фабиан. – Москва : Энергия, 1980. – 464 с.
1334852
  Мартюшов К.И. Технология производства резисторов / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва, 1972. – 312 с.
1334853
  Кирнарский А.С. Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов угольных электростанций // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 55-60. – ISSN 0041-5804
1334854
  Бушуев М.Н. Технология производства турбин / М.Н. Бушуев. – М.-Л., 1966. – 416с.
1334855
  Новацкая Т.А. Технология производства фильма. / Т.А. Новацкая. – Л.
1. – 1972. – 42с.
1334856
   Технология производства химических волокон. – М, 1965. – 516с.
1334857
  Ушаков Н.Н. Технология производства ЭВМ: уч. для вузов / Н.Н. Ушаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вышэйшая школа, 1991. – 415с.
1334858
  Мельников П.С. Технология производства электрических соединителей / П.С. Мельников. – Москва, 1979. – 110 с.
1334859
  Антонов В.А. Технология производства электровакуумных и полупроводниковых приборов / В.А. Антонов. – Москва, 1979. – 368 с.
1334860
   Технология производства элементов автоматических устройств. – М, 1976. – 166с.
1334861
  Коровин В.М. Технология профессионально ориентированного обучения в высшем учебном заведении // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 97-100. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1334862
  Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
1334863
   Технология работы постоянных постоянных комиссий : в помощь депутату. – Москва : Известия, 1970. – 128 с.
1334864
  Посохов И.Н. Технология работы программиста с операционной системой СВМ ЕС ЭВМ / И.Н. Посохов. – М., 1987. – 95с.
1334865
  Резниченко Иван Захарович Технология радиационной очистки электролитического хлора от водорода : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Резниченко Иван Захарович; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1334866
  Башилов И.Я. Технология радиоактивных руд / И.Я. Башилов. – Л., 1927. – 98 с.
1334867
  Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения / В.П. Гусев. – Москва, 1972. – 494 с.
1334868
  Тимошенко И.В. Технология радиочастотной идентификации в ГПНТБ России / И.В. Тимошенко, А.И. Бродовский // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0130-9765
1334869
  Невлюдов И.Ш. Технология радиоэлектронных средств в типовых задачах / И.Ш. Невлюдов. – Киев, 1988. – 191 с.
1334870
  Волынкина Н.В. Технология развития интеллектуально-творческих способностей учащейся молодежи в высшей школе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 124-138. – ISSN 2073-8536
1334871
  Лукина И.Н. Технология развития критического мышления как средство реализации профессиональной компетентности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 29-34. – ISSN 1811-0916
1334872
  Новосельский Андрей Владимирович Технология развития организационно-управленческих умений будущих военных летчиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1334873
   Технология размерной обработки полупроводниковых материалов / А.Н. Комов, А.И. Колпаков, Б.Д. Рафаевич, Л.Л. Дорофеева. – Куйбышев, 1976. – 84 с.
1334874
  Шпортько В.П. Технология разработки вскрышных уступов с обеспечением устойчивости отвалов в сложных горногеологических условиях эксплуатации пологих рудных залежей. : Автореф... доктор техн.наук: 05.15.03 / Шпортько В.П.; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 33л.
1334875
  Федотова Д.Э. Технология разработки и отладки программ: уч. пособие. / Д.Э. Федотова. – М., 1987. – 80с.
1334876
   Технология разработки и САПР программного обеспечения. – Рига, 1990. – 96с.
1334877
   Технология разработки морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1985. – 91 с.
1334878
   Технология разработки рудных месторождений и проблема освоения больших глубин. – Ленинград : Наука, 1980. – 198 с.
1334879
   Технология разработки экспертных систем. – Кишинев, 1987. – 162с.
1334880
  Писсанецки С. Технология разреженных матриц / С. Писсанецки; Под ред. Х.Д. Икрамова. – Москва : Мир, 1988. – 410 с. – ISBN 5-03-000960-4
1334881
   Технология растительного каучука и гуттаперчи. – М, 1944. – 240с.
1334882
  Фридман Р.А. Технология расщепления жиров. Получение сырого глицерина и жирных кислот для мыловарения / Р.А. Фридман. – М.-Л., 1934. – 96с.
1334883
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1972. – 56с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 55-56
1334884
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Технология реакторов. – 1972. – 108 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 107-108
1334885
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 88 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 64-69
1334886
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1972. – 56 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 52-54
1334887
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 91 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 89-90
1334888
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1973. – 124 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 116-121
1334889
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1973. – 64 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 57-63
1334890
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 8. – 1974. – 112 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 105-109
1334891
  Корсаков В.С. ; Выговский В.Ф. ; Михан В.И. Технология реакторостроения / В.С. ; Выговский В.Ф. ; Михан В.И. Корсаков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 272с.
1334892
  Ульева Л.А. Технология реализации Интернет-акций в Волгоградской области / Людмила Александровна Ульева // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 13-17
1334893
  Иванищева Н.А. Технология реализации социально-андрагогической парадигмы в системе многоуровневого высшего образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 4 (48). – С. 37-47. – ISSN 2073-8536


  В статье представлена разработанная автором технология реализации социально-андрагогической парадигмы в системе многоуровневого высшего образования, успешно апробированная в рамках проведенного исследования. Насыщение социокультурной образовательной ...
1334894
  Гаузнер Э. Технология резины / Э. Гаузнер. – М.
1. – 1936. – 748с.
1334895
   Технология ремонта кинооборудования. – Л, 1972. – 42с.
1334896
  Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования : [по спец. 1509 "Механизация сел. хоз-ва"] / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 247 с. – Библиогр.: с. 243. – (Учебники и учебные пособия для вузов)
1334897
   Технология ремонта электронных измерительных приборов. – Москва : Энергия, 1980. – 239 с.
1334898
  Геращенко А.Н. Технология реставрации книг лазерным лучом / А.Н. Геращенко, М.Д. Геращенко, В.А. Парфенов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-73
1334899
  Агибалов Г.П. Технология решения комбинаторно-логических задач методом сокращённого обхода дерева поиска / Г.П. Агибалов, В.А. Беляев. – Томск : Томский университет, 1981. – 125 с., ил.
1334900
  Тимошенко В.И. Технология решения на ЭВМ задач газовой динамики / В.И. Тимошенко, А.В. Лиманский. – К. : Наук. думка, 1985. – 231с.
1334901
  Буланов Г.С. Технология решения на ЭВМ пространственных задач теории упругости. / Г.С. Буланов, В.А. Шалдырван. – К., 1988. – 92с.
1334902
  Титчмарш Алан Технология садоводства / Титчмарш Алан. – М. : Мир, 1988. – 198с.
1334903
  Невструев И.И. Технология сахара. / И.И. Невструев
3. – 1948. – 96с.
1334904
   Технология СБИС / К. Пирс, А. Адамс, Л. Кац, Дж. Цай, Т. Сейдел, Д. Макгиллис; С. Зи. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1986. – 404 с.
1334905
   Технология СБИС / К. Могэб, Д. Фрейзер, У. Паррильо Фитчнер, Р. и др. Маркус; Зи С. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1986. – 453 с.
1334906
   Технология связанного азота. – Москва, 1961. – 623 с.
1334907
  Коутный Й. Технология серийного производства транзисторов и полупроводниковых диодов / Й. Коутный, Я. Кудлак, Я. Микушек. – Москва, 1968. – 280 с.
1334908
   Технология серной кислоты. – Москва, 1932. – 65 с.
1334909
   Технология серной кислоты. – М - Л, 1950. – 573с.
1334910
  Кузьминых И.Н. Технология серной кислоты : [учебник для хим.-технол. вузов и фак.] / Кузьминых И.Н. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 228 с. – Библиогр.: с. 222-227
1334911
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / А.Г. Амелин. – Москва : Химия, 1971. – 496 с. : ил. – Библиогр.: с. 477-480
1334912
  Стародубцев В.А. Технология сетевого курса повышения квалификации / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены модели процесса формального и неформального профессионального роста преподавателей вузов и организации сетевого курса повышения их квалификации с участием кураторов контента образовательного процесса. Показана необходимость создания ...
1334913
  Соломенник А.И. Технология синтеза речи: история и методология исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 149-162. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1334914
  Петров Г.С. и др. Технология синтетических смол и пластических масс / Г.С. и др. Петров. – М.-Л., 1946. – 548с.
1334915
   Технология синтетического метанола. – Москва, 1984. – 240 с.
1334916
   Технология системного моделирования. – Москва, 1988. – 519 с.
1334917
  Чуич Г В. Технология системного проектирования управляющих комплексов / Г В. Чуич, А А. Лямкин, . – Л, 1979. – 104с.
1334918
  Шокин И.Н. Технология соды. Уч. пособие. / И.Н. Шокин. – М., 1975. – 287с.
1334919
   Технология соединений бора. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. – 117 с.
1334920
  Ведерников М.И. Технология соединений связанного азота / М.И. Ведерников, В.С. Кобозев, И.В. Рудой. – Москва : Высшая школа, 1967. – 424 с.
1334921
  Радченко Л.А. Технология соединений элементов электронных приборов / Л.А. Радченко, А.А. Климов. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 81 с.
1334922
  Уфимцева О.Г. Технология создания виртуальных выставок с помощью системы ИРБИС: новые возможности и перспективы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности и основные этапы создания виртуальных выставок с помощью Системы автоматизации библиотек ИРБИС. Опыт Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: Государственная универсальная научная ...
1334923
  Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / Ким М.Н. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320с. – ISBN 5-8016-0137-6
1334924
  Мариненко О.П. Технология создания поддерживающей образовательной среды на предвузовском этапе подготовки иностранных студентов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1609-4646


  В статье актуализируется необходимость оказания дополнительной поддержки иностранным студентам во время обучения за границей. Рассматривая средовой подход как основу научного моделирования, автор описывает технологию создания поддерживающей ...
1334925
  Шабанов А.В. Технология создания полнотекстовой базы данных "Рукописи из собрания академика М.Н. Тихомирова" // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1815-3186


  Представлены итоги работы по созданию цифровых копий рукописей из собрания академика М.Н. Тихомирова.
1334926
  Зеленина Г.Н. Технология создания сводного каталога подписки участников проекта МАРС / Г.Н. Зеленина, А.В. Данилов, П.А. Вотинцев // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 39-44. – ISSN 0130-9765


  Освещены вопросы организационной и программно-технической реализации процесса создания сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками России - участницами проекта МАРС ("Межригеональная аналитическая роспись статей").
1334927
  Сидоренко Л.П. Технология сооружения подстанций / Л.П. Сидоренко. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 240 с.
1334928
  Шолахова А. Технология составления компьютерных текстов / А. Шолахова, Э. Еркебекова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 515-518. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1334929
  Фирсов М.В. Технология социальной работы : учеб. пособие для вузов / М.В. Фирсов ; Московский гос. областной ун-т. – Москва : Академический Проект, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0782-1
1334930
  Панина Н.В. Технология социологического исследования / Н.В. Панина ; Ин-т социологии НАН Украины. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1998. – 270, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 259-270. – ISBN 966-02-0316-0
1334931
  Панина Н.В. Технология социологического исследования : 1990-2000 : [курс лекций] / Н.В. Панина ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – (2-е изд.). – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2001. – 277 с. – Библиогр.: с. 261-270. – ISBN 966-02-0316-0
1334932
  Фукс А.А. Технология спиртового производства / А.А. Фукс. – М, 1951. – 584с.
1334933
  Гараевская Л.С. Технология становления и оформления мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская, А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1968. – 152с.
1334934
  Китайгородский И.И. Технология стекла / И.И. Китайгородский. – М.-Л.
II. – 1939. – с.
1334935
  Афанасьев А.А. Технология стекла / Афанасьев А.А. – Москва-Ленинград, 1939. – 328 с.
1334936
   Технология стекла : Специальный курс. – Москва ; Ленинград : Госиздат Легпром
Т. 1 : Технология стекломассы. – 1939. – 583 с. – Библиогр. в конце глав
1334937
  Школьников Я.А. Технология стекольного производства / Я.А. Школьников. – М., 1952. – 220с.
1334938
   Технология строительного производства. – М, 1987. – 375с.
1334939
   Технология строительства скважин в сложных условиях Прикаспийского региона. – М, 1990. – 105с.
1334940
  Гофман И. Технология суперфосфата / И. Гофман. – Л., 1937. – 560с.
1334941
  Толмачев В.Б. Технология съемки телевизионных фильмов / В.Б. Толмачев. – Москва, 1965. – 166 с.
1334942
  Миллерсон Д. Технология телевизионного производства. / Д. Миллерсон. – М, 1971. – 369с.
1334943
   Технология термоядерных реакторов : [информ. бюллетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1976. – 37, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1334944
   Технология термоядерных реакторов : [информ. бюллетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1334945
   Технология термоядерных реакторов : [информац. бюлетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1976. – 57, [3] с. : табл., ил. – Библиогр. в конце ст.
1334946
  Хамер Д. Технология толстопленочных гибридных интегральных схем / Д. Хамер, Дж. Биггерс. – Москва : Мир, 1975. – 496 с.
1334947
   Технология толстых и тонких пленок. – Москва : Мир, 1972. – 176 с.
1334948
   Технология тонких пленок : справочник. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1977. – 664 с.
1334949
   Технология тонких пленок : справочник. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1977. – 766 с.
1334950
   Технология топографического картографирования шельфа : сборник научных трудов центрального ордена "Знак почета" научно-исследовательского ин-та геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского. – Москва : ЦНИИГАиК ГУГК СССР, 1988. – 187 с.
1334951
  Ачкасов Н.А. Технология точного приборостроения. / Н.А. Ачкасов, В.С. Терган. – Москва, 1973. – 336с.
1334952
  Касьянов В.Н. Технология трансляции / В.Н. Касьянов, И.В. Поттосин. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1334953
  Смит Рофф Технология трехмерной печати. Дом в один клик / Смит Рофф, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 116-131 : фото
1334954
   Технология турбостроения. – Л, 1980. – 720с.
1334955
   Технология уборки, консервирования и хранения кормов. – М, 1985. – 143с.
1334956
  Широкова М.В. Технология управления качеством подготовки выпускников педагогических вузов в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1726-667Х
1334957
  Мещерякова М. Технология управления качеством профессиональной подготовки в вузе / М. Мещеряков // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 0321-0383
1334958
  Русинов Ф.М. Технология управления производством / Ф.М. Русинов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 200 с.
1334959
  Шкарлет С.Н. Технология управления процессами формирования в внедрения системно-универсальных детерминант развития экономики информационного типа // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 29-40. – ISSN 0131-7741
1334960
  Полищук А.Н. Технология управления сельскохозяйственным производством / А.Н. Полищук. – Х., 1986. – 172с.
1334961
  Болдырев П.А. Технология управления электронными ресурсами библиотеки в информационно-образовательной среде вуза // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 36-40


  Накопленный объем внутренних и внешних электронных ресурсов в вузах требует разработки системы оперативного управления по сбору данных и информированию научных и учебных подразделений вуза о существующих информационных ресурсах. В статье ...
1334962
   Технология урана. – М, 1964. – 310с.
1334963
  Кузьмищев В.П. Технология успеха / В.П. Кузьмищев, О.Е. Михеев. – М, 1987. – 112с.
1334964
  Гурангов В. Технология успеха : курс начинающего волшебника / В. Гурангов, В. Долохов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 181, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 176. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-272-00105-2
1334965
  Стоменский С.Н. Технология устройств автоматики и телемеханики / С.Н. Стоменский. – Чебоксары, 1987. – 52с.
1334966
  Созонтов В.И. Технология утилизации меланжей / В.И. Созонтов, В.В. Казаков, Г.И. Гринь; ЗАО "Северодонецкое обьединение Азот"; Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ун-т". – Северодонецк, 2006. – 176с.
1334967
  Карякин Ю. Технология учебного процесса как продукт теории и практики образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 15-17. – ISSN 0321-0383
1334968
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – Х, 1934. – 308с.
1334969
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – К, 1938. – 496с.
1334970
  Рабкин Л.И. Технология ферритов / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эпштейн. – Москва-Леинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 359 с.
1334971
  Стружевская О.Н. Технология формирования профессионального сознания будущих психологов в процессе получения второго высшего образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
1334972
  Носков В.И. Технология формирования творческой самостоятельности личности студента / В.И. Носков, Е.М. Левченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.8-19
1334973
  Кондратьев В.В. Технология формирования целевых программ / В.В. Кондратьев. – М, 1988. – 38с.
1334974
   Технология фосфора. – Л, 1979. – 336с.
1334975
   Технология фосфорных и комплексных удобрений. – М, 1987. – 464с.
1334976
  Ноткина Н.М. Технология фотомеханических процессов / Н.М. Ноткина. – М, 1969. – 416с.
1334977
  Молин А.Я. Технология фотонабора / А.Я. Молин. – М., 1978. – 208с.
1334978
  Зайниев Р.М. Технология фундирования в инженерно-техническом образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается технология фундирования математических знаний в системе непрерывного инженерно-технического образования «школа - колледж - вуз» через механизмы фундирования базовых учебных элементов школьной математики и дополнительные математические ...
1334979
  Волосков Н.И. Технология функционирования систем управления данными / Н.И. Волосков. – Москва
1. – 1979. – 85с.
1334980
  Келер Г. Технология цианистых соединений / Г. Келер. – Х.-К, 1934. – 215с.
1334981
  Никитин А.А. Технология цифрового полевого топографического дешифрования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 53-56 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1334982
  Левицкая Л.В. Технология швейных изделий / Л.В. Левицкая. – М, 1989. – 146с.
1334983
   Технология экстрактового производства. – М - Л, 1935. – 606с.
1334984
  Сахаров П.В. Технология электроаппаратостроения / П.В. Сахаров. – 3-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 512 с.
1334985
  Штегер Г. Технология электроизолирующих материалов / Г. Штегер. – М.-Л., 1934. – 328с.
1334986
   Технология электроприборостроения. – М - Л, 1959. – 592с.
1334987
   Технология электрорадиоматериалов. – М, 1964. – 23с.
1334988
  Тихомиров В.Н. Технология электротехнических материалов / В.Н. Тихомиров. – Москва : Новая Москва, 1927. – 192 с. – (Библиотека Москпрофобра ; Учебники и учебные пособия)
1334989
  Хомяков В.Г. Технология электрохимических производств / В.Г. Хомяков, В.П. Машовец, Л.Л. Кузьмин. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 677с.
1334990
  Ушаков Н.Н. Технология элементов вычислительных машин: уч. для вузов. / Н.Н. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 413с.
1334991
  Гриднев В.Н. Технология элементов ЭВА / В.Н. Гриднев. – М., 1978. – 288с.
1334992
  Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров / К.А. Андрианов. – Москва, 1973. – 400с.
1334993
  Хананашвили Л.М. Технология элементоорганических мономеров и полимеров / Л.М. Хананашвили, К.А. Андрианов. – 2-е изд., перераб. – М., 1983. – 413с.
1334994
   Технология эмали и эмалирования металлов. – М, 1958. – 399с.
1334995
  Максименко К.С. Технология эмпирического исследования возможностей личностно-ориентированной психотерапии в клинике заболеваний гастроэнтерологической группы // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 216-227. – ISSN 2227-1376


  В статье идет речь о построении технологических конструктов, с помощью которых можно совершить эмпирическое изучение возможностей личностно-ориентированной психотерапии в клинике заболеваний гастроэнтерологической группы.
1334996
  Краснокутский М.П. Технология эндокринного и специального сырья мясной промышленности / М.П. Краснокутский. – М.-Л., 1939. – 136с.
1334997
  Сергиенко И.В. Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации / И.В. Сергиенко, В.П. Шило // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 73-83. – ISSN 0023-1274
1334998
   Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи. – М, 1987. – 346с.
1334999
   Технология, механизация и метрологическое обеспечение работ нулевого цикла. – Уфа, 1988. – 90с.
1335000
  Фомин А.В. Технология, надежность и автоматизация производства БГИС и микросборок / А.В. Фомин, Ю.И. Боченков, В.А. Сорокопуд. – Москва : Радио и связь, 1981. – 351 с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,