Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1332001
  Постол Теодор "Системы ПРО не существует" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 13 (5091). – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Лист-попередження американських фізиків.
1332002
  Олещук П. "Ситуація в Україні гірша, ніж ми могли розраховувати. Але набагато краща, ніж розраховували в Москві" / спілкувалися Інна Івершень, Романія Горбач // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 21 (224). – С. 30-33
1332003
  Річардсон Н. "Ситуація в Україні дозволяє грати з настроями мешканців". Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано про те, як змінилася тематика російських фейків у зв"язку з корона вірусом, та протидію їм // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 7


  Країни Східного партнерства є дуже очевидною мішенню для пропаганди та дезінформації Москви, й Україна - одна з головних серед них, - вважає Петер Стано, головний речник iз питань зовнішніх справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ. ...
1332004
  Касьянов М. "Ситуація виходить з-під контролю Путіна" / розмову вели Галина Остаповець, Андрій Жигайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 9-11


  Якби світ утихомирив В. Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму й агресії на Донбасі, - вважає російський опозиціонер Михайло Касьянов.
1332005
   "Ситуація постмодерну" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.906-907. – ISBN 966-316-069-1
1332006
  Головченко Володимир "Сіамські близнята" української революції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 139-144. – ISSN 0869-3595


  Рецензія на кн.: Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.
1332007
  Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.89-95. – ISSN 0042-8736
1332008
  Свиридов С.В. Системные вызовы OC UNIX. / С.В. Свиридов. – Москва : МП "Память", 1992. – 96 с.
1332009
  Мейрманова Карлыгаш Сейтжановна Системные и коммуникативные аспекты номинации лица в современном немецком языке : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Мейрманова Карлыгаш Сейтжановна; Московский гос. лингв. ун-т. – М., 1990. – 27л.
1332010
  Данцевич Людмила Георгиевна Системные и функциональные характеристики сочетаемости глагола (на материале английского подьязыка электроники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данцевич Людмила Георгиевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1332011
   Системные исследования в геодезии : межвузовский сборник. – Т. 23 (63). – Новосибирск : НИИГАиК, 1984. – 138 с.
1332012
   Системные исследования в геологии каустобиолитов. – М., 1984. – 190с.
1332013
   Системные исследования в метрологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Гос. комитет по стандартам, 1985. – 78с.
1332014
   Системные исследования в науках о Земле. – Москва : Знание, 1980. – 48с. – (Наука о Земле ; №11, 1980)
1332015
   Системные исследования в современной науке. – Новосибирск, 1982. – 168с.
1332016
   Системные исследования проблем управления качеством и автоматизации процессов управления качеством. – Львов
2. – 1984. – 103с.
1332017
  Лукьянова Н.А. Системные отношения в лексике говоров Сузунского и Ордынского районов Новосибирской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова Н.А. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 19 с.
1332018
   Системные отношения в лексике и методы их изучения. – Уфа, 1977. – 143с.
1332019
   Системные отношения в лексике и фразеологии. – М., 1982. – 104с.
1332020
   Системные отношения на разных уровнях языка. – Новосибирск, 1988. – 128с.
1332021
  Мухин А.М. Системные отношения переходных глагольных лексем / А.М. Мухин. – Л., 1987. – 291с.
1332022
   Системные отношения языковых единиц. – Ростов-на-Дону, 1988. – 142с.
1332023
  Сидякин В.Г. Системные подход в курсе "Основы научных исследований" для студ. естественных факультетов / В.Г. Сидякин. – Симферополь, 1985. – 96с.
1332024
  Маслов В.П. Системные принципы организации и разработки пакетов прикладных программ в среде развитого общесистемного обеспечения. / В.П. Маслов, П.Н. Крупко. – Чернигов, 1984. – 53с.
1332025
   Системные принцыпы и этологические подходы в изучении популяции. – Пущино, 1984. – 226с.
1332026
   Системные программные средства ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. – Вып. 2-й. – Москва, 1988. – 100 с.
1332027
  Чижов А.А. Системные программные средства ПЭВМ / А.А. Чижов. – Москва, 1990. – 414с.
1332028
  Поздняков П.В. Системные свойства лекционной пропаганды. / П.В. Поздняков. – М, 1977. – 44с.
1332029
  Вященко Людмила Семеновна Системные связи в группе слов-аналогов beautiful - красивый : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01. / Вященко Людмила Семеновна; ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 24л.
1332030
  Гущина Н.А. Системные связи в праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.10-15. – ISSN 1811-9018
1332031
   Системные семантические связи языковых единиц. – М., 1992. – 192с.
1332032
   Системные средства в электроизмерительной технике. – Ленинград, 1990. – 139 с.
1332033
   Системные средства САПР. – М., 1989. – 144с.
1332034
   Системные фунгициды. – М., 1975. – 303с.
1332035
   Системные характерисктики лингвистических единиц разных уровней. – Куйбышев, 1985. – 137с.
1332036
   Системные характеристики лингвистических явлений. – Куйбышев, 1984. – 152с.
1332037
  Ротовский А.А. Системный PR / Ротовский А.А. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8644-83-2
1332038
   Системный анализ. – К., 1974. – 107с.
1332039
  Тимченко А.А. Системный анализ аварии на ЧАЭС: причины и следствия / А.А. Тимченко, Д.В. Теслюк, Т.И. Орлова // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7571-44-4
1332040
  Яковлева Тамара Евдокимовна Системный анализ английских переходных глаголов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлева Тамара Евдокимовна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 20л.
1332041
  Симонов Ю.Г. Системный анализ в географии (гносеологические аспекты) : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1332042
   Системный анализ в ОАСУ. – М., 1975. – 154с.
1332043
  Джандосов С.У. Системный анализ в региональном планировании. / С.У. Джандосов. – Алма-Ата, 1976. – 192с.
1332044
  Чихос Хорст Системный анализ в трибонике. / Чихос Хорст. – М., 1982. – 351с.
1332045
  Марюта А.Н. Системный анализ в управлении производствами и технологиями / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1988. – 76 с.
1332046
  Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 191с.
1332047
  Добкин В.М. Системный анализ в управлении. / В.М. Добкин. – М., 1984. – 224с.
1332048
   Системный анализ в экономике и организации производства. – Ленинград, 1991. – 397 с.
1332049
  Чебанов М.С. Системный анализ водного и теплового режима дельтовых озер / М.С. Чебанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 157с.
1332050
  Сокольников Ю.П. Системный анализ воспитания школьников. / Ю.П. Сокольников. – М., 1986. – 136с.
1332051
  Сухов А.Н. Системный анализ геодезических измерений / А.Н. Сухов. – Москва : Недра, 1991. – 175 с. – ISBN 5-247-02331-5
1332052
  Демченков В.С. Системный анализ деятельности предприятий / В.С. Демченков, В.И. Милета. – Москва, 1990. – 180 с.
1332053
  Забродин Ю В. Системный анализ дизъюнктивов / Ю В. Забродин, . – Москва : Наука, 1981. – 199с.
1332054
  Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. / С.Л. Оптнер. – М, 1969. – 216с.
1332055
   Системный анализ значимых единиц русского языка. – Красноярск, 1984. – 148с.
1332056
   Системный анализ значимых единиц русского языка. – Красноярск, 1987. – 143с.
1332057
  Гришин А.В. Системный анализ и диалог с ЭВМ исследовании международных отношений : некоторые вопросы теории и опыта / А.В. Гришин, Н.М. Никольский. – Москва, 1982. – 319с.
1332058
  Волкова В.Н. Системный анализ и его применение в АСУ : Учебное пособие / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – Ленинград, 1983. – 84 с.
1332059
  Поспелов Г.С. Системный анализ и искусственный интеллект / Г.С. Поспелов. – М, 1980. – 48с.
1332060
   Системный анализ и исследование опреций. – Новосибирск, 1977. – 151с.
1332061
   Системный анализ и исследование опреций. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1332062
  Ширманов Е.П. Системный анализ и методология проектирования автоматизированных систем оперативно-производственного планирования. / Е.П. Ширманов. – Москва, 1978. – 132с.
1332063
   Системный анализ и методы математического моделирования в экологии : Сборник научных трудов. – Киев, 1990. – 87с.
1332064
   Системный анализ и моделирование процессов на шельфе Черного моря. – Севастополь, 1983. – 152с.
1332065
   Системный анализ и моделирование социально-экономических процессов. – М., 1981. – 148с.
1332066
   Системный анализ и научное знание. – Москва, 1978. – 246с.
1332067
  Гарляукас А.И. Системный анализ и оптимизация сложных сетей / А.И. Гарляукас , В.И. Фейгин. – Вильнюс, 1989. – 212 с.
1332068
  Венделин А.Г. Системный анализ и организационные системы / А.Г. Венделин. – Таллин, 1973. – 47с.
1332069
  Лепеха Павел Павлович Системный анализ и организация комплекса программ распознавания изображений : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 05.13.16 / Лепеха Павел Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
1332070
  Лепеха П.И. Системный анализ и организация комплекса программ распознания изображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Лепеха П. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
1332071
   Системный анализ и перспективное планирование. – М., 1972. – 344с.
1332072
   Системный анализ и проблемы развития городов. – Москва : Наука, 1983. – 512 с.
1332073
  Статьинов С.В. Системный анализ и программно-целевое планирование в агропромышленных объединениях и сельскохозяйственных предприятиях / С.В. Статьинов. – Киров, 1988. – 127с.
1332074
   Системный анализ и структуры управления. – М., 1975. – 303с.
1332075
  Клиланд Д.И. Системный анализ и целевое управление. / Д.И. Клиланд, В.Р. Кинг. – М, 1974. – 279с.
1332076
   Системный анализ интегративной деятельности нейрона. – М., 1974. – 158с.
1332077
  Уемов А.И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 11-20
1332078
  Лабутина Н.В. Системный анализ истории философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1332079
  Краснянский А.В. Системный анализ исторических документов. Часть 5 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1684-2626


  Аналіз Нового Заповіту
1332080
  Тиханова Тамара Ефимовна Системный анализ исходного производственного отношения в "Капитале" К.Маркса / Тиханова Тамара Ефимовна. – Киев; Одесса : Вища школа, 1983. – 177с.
1332081
  Новосельцев О.В. Системный анализ кодификации интеллектуальной собственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805
1332082
  Примак А.В. Системный анализ контроля и управления качеством воздуха и воды / А.В. Примак. – К, 1991. – 360с.
1332083
  Бартков Б.И. Системный анализ лингвистических явлений в тексте : [сб. ст.] / АН СССР, Дальневосточный отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 187, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1332084
  Гумеров Ш.А. Системный анализ механизма изменения социальной организации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гумеров Ш.А.; АН СССР. – М, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1332085
   Системный анализ механизмов поведения. – М., 1979. – 360с.
1332086
  Сергиенко И.В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека ; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2009. – 640с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0975-5
1332087
  Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений / А.Г. Кругликов. – М, 1991. – 118с.
1332088
  Недюха Н.п. Системный анализ немарксистской идеологии / Н.п. Недюха. – К., 1991. – 177с.
1332089
  Брумштейн Ю. Системный анализ необходимых и достаточных условий охраноспособности объектов авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0201-7059
1332090
  Митус К.Н. Системный анализ области предоставления и использования SAAS : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 218-224 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1332091
  Дятел Е.П. Системный анализ объекта и предмета политической экономии в "Капитале" К.Маркса / Е.П. Дятел. – Иркутск, 1987. – 221с.
1332092
  Зайцев В.С. Системный анализ операторской деятельности / В.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 119с.
1332093
   Системный анализ организации учебного процесса на кафедрах вуза. – Москва, 1977. – 48с.
1332094
  Беляев В.С. Системный анализ открытого резонатора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Беляев В.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 32л.
1332095
  Мартин Д.У. Системный анализ передачи данных / Д.У. Мартин. – Москва
Т. 1. – 1975. – 256с.
1332096
  Мартин Д.У. Системный анализ передачи данных / Д.У. Мартин. – Москва
Т. 2. – 1975. – 256 с.
1332097
  Левич Г.В. Системный анализ планово-экономической информации на промышленном предприятии (на прим. трикот. фаб-ки "Ригас Адитайс") : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Левич Г. В.; Вил.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 21л.
1332098
  Долинина И.Б. Системный анализ предложения / И.Б. Долинина. – М., 1977. – 176с.
1332099
  Чумаченко Б.А. Системный анализ при геологической оценке перспектив рудоносности территорий / Б.А. Чумаченко. – Москва : Недра, 1980. – 247с.
1332100
  Петрова В.И. Системный анализ прибыли / В.И. Петрова. – М., 1978. – 144с.
1332101
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оценки их надежности на основе физико-математической модели : материалы лекций, прочитанных в Политехническом музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / П.И. Садчиков. – Москва : Знание, 1976. – 51 с.
1332102
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оциенки их надежности на основе физико-математической модели. / П.И. Садчиков. – М., 1976. – 51с.
1332103
  Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Авербух Р.С. ; отв. ред. А.А. Гудым ; АН МССР, Ин-т экономики. – Кишинёв : Штиинца, 1990. – 174, [1] с.
1332104
  Сергин В.Я. Системный анализ проблемы больших колебаний климата и оледенения Земли / В.Я. Сергин, С.Я. Сергин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 279с.
1332105
   Системный анализ производительности труда в промышленности. – Минск, 1979. – 126с.
1332106
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1976. – 94с.
1332107
   Системный анализ промышленного производства. – Киев, 1977. – 83 с.
1332108
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1978. – 96с.
1332109
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1979. – 88с.
1332110
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1980. – 100с.
1332111
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1982. – 101с.
1332112
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1982. – 101с.
1332113
   Системный анализ простого и сложного предложения. – Л., 1990. – 120с.
1332114
  Пратусевич Ю.М. Системный анализ процесса мышления. / Ю.М. Пратусевич. – М., 1989. – 335с.
1332115
  Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии / И.Н. Дорохов, В.В. Кафаров. – М., 1989. – 375с.
1332116
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии / В.В. Кафаров. – М., 1991. – 349с.
1332117
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М.
1. – 1976. – 499с.
1332118
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов. – М.
2. – 1979. – 399с.
1332119
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1986. – 359с.
1332120
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1988. – 367с.
1332121
   Системный анализ развития горнодобывающих предприятий. – Л., 1991. – 180с.
1332122
  Кучинская И. Системный анализ рельефа Южного склона Большого Кавказа как индикатора эколого-ландшафтного потенциала территории / И. Кучинская, С. Алекберова, Д. Мамедова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-68. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Оценка эко-ландшафтного потенциала горных регионов требует системного исследования всех основных ландшафто-образующих компонентов, определяющих направление и тенденции развития. Одним из таких компонентов является рельеф, играющий большую и, нередко, ...
1332123
  Кантер Л.А. Системный анализ речевой интонации / Л.А. Кантер. – Москва : Высшая школа, 1988. – 128с.
1332124
  Петрова В.И. Системный анализ себестоимости / В.И. Петрова. – М., 1986. – 173с.
1332125
   Системный анализ социально-экономических проблем народнохозяйственной и региональной производстевенной инфраструктуры. – Москва-Томск, 1990. – 288 с.
1332126
   Системный анализ социально-экономических проблем регионального развития : 3 Всесоюзная школа-семинар (10-15 сентября 1984 г., Новосибирск) : (тезисы докладов). – Новосибирск : Ин-т экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, 1984. – 283 с.
1332127
  Молчанов В.И. Системный анализ социологической информации / В.И. Молчанов. – М., 1981. – 144с.
1332128
  Вдовиченко В.Г. Системный анализ творческого мышления в условиях реализации комплексных программ // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1332129
  Дейнека В.С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2012. – 510, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 497-504. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1190-8
1332130
   Системный анализ условий нетегазонакопления. – К., 1987. – 108с.
1332131
  Погостинская Н.Н. Системный анализ финансовой отчетности : учеб. пособие : [для студентов экон. вузов, преподавателей, бухгалтеров, аудиторов] / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 1999. – 96 с. – Библиогр.: с.93-94. – ISBN 5-8016-0047-7
1332132
  Карпин В.А. Системный анализ фундаментальных онтологических принципов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.78-86. – ISSN 1684-2618
1332133
  Тетерин Г.Н. Системный анализ функциональных и структурных изменений в топографо-геодезическом производстве / Г.Н. Тетерин. – Новосибирск, 1974. – 83с.
1332134
  Соколов Д.В. Системный анализ хозяйственных ситуаций: уч. пособие. / Д.В. Соколов, Н.Н. Захарченко. – Л., 1987. – 80с.
1332135
  Симонян С.Л. Системный анализ эквивалентности в языке / С.Л. Симонян. – Ереван, 1986. – 206с.
1332136
  Дудорин В.И. Системный анализ экономики на ЭВМ / В.И. Дудорин, Ю.Н. Алексеев. – М.
3. – 1986. – 190с.
1332137
  Кузьмин С.А. Системный анализ экономики развивающихся стран / С.А. Кузьмин. – М, 1972. – 317с.
1332138
   Системный анализ экономических процессов в регионе. – Уфа, 1987. – 121с.
1332139
  Ахмеев Г.Н. Системный анализ эффективности промышленного производства / Г.Н. Ахмеев, Э.Н. Алексеева, Е.М. Иванов ; МВ и ССО РСФСР, Чуваш. гос. ун-т. – Чебоксары : [б. и.], 1982. – 65 с.
1332140
  Кринко М.С. Системный анализ эффективности скоростных тракторов в сложных полевых условиях / М.С. Кринко. – Минск, 1980. – 208с.
1332141
  Краснянский А.В. Системный анализ юридических документов. Часть 4 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 66-75. – ISSN 1684-2618


  В данной роботе проведен системный анализ статьи 16 Конвенции о правах ребенка.
1332142
  Згуровский М.З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; НАН Украины ; Ин-т прикладного системного анализа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 2011. – 728 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 701-719. – ISBN 978-966-00-1124-3
1332143
  Таганов Р.Т. Системный и исторический методы в биологии : Монография / Р.Т. Таганов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 133с.
1332144
  Капольн Л. Системный и функциональный анализ использования минеральных ресурсов / Л. Капольн. – М., 1985. – 303с.
1332145
   Системный и функциональный анализ языка. – Рига, 1987. – 140с.
1332146
  Орешин В.П. Системный кризис глобализирующегося капитализма / В.П. Орешин, М.С. Халиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 105-123. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1332147
  Варнавский В. Системный кризис Еврозоны: экономика vs политика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-49. – ISSN 0131-2227
1332148
  Бурьянов С.А. Системный кризис реализации свободы совести в современной России: причины, последствия, подходы к преодолению, рекомендации. Современное состояние свободы мысли, совести и религии в России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 56-72. – ISSN 1812-8696
1332149
  Бавин С.П. Системный кризис рекомендательной библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 36-40. – ISSN 0869-6020


  Автор рассматривает современное состояние рекомендательной библиографии, затрагивая вопросы терминологии и методики, и выделяет основные тенденции: сокращение производства рекомендательно-библиографических пособий, прекращение научно-методической ...
1332150
  Чернолясов Р.И. Системный кризис украинского образования: причины и пути преодоления // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 331-337
1332151
  Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика : учеб. пособие / Б.Ф. Андреев. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 574 с. – ISBN 5-289-01904-9
1332152
  Шварц А.П. Системный лексико-семантический анализ наречий. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Шварц А.П.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1969. – 22л.
1332153
  Дмитриевский А.Н. Системный литолого-генетический анализ нефтегазоносных осадочных бассейнов / А.Н. Дмитриевский. – Москва : Недра, 1982. – 230с.
1332154
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск, 1971. – 232с.
1332155
   Системный метод и современная наука. – Вып. 6-й. – Новосибирск, 1980. – 163 с.
1332156
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск, 1983. – 168с.
1332157
   Системный метод прогнозирования инженерно-геологических условий разработки месторождений по геолого-разведочным даным. – Ростов-на-Дону, 1973. – 38с.
1332158
  Филонов Г.Н. Системный мониторинг качества исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 0869-561Х


  В статье ставится проблема организации системной оценки качества результатов научного исследования с момента выбора и обоснования темы, предмета и методов исследования. Даются критерии оценки.
1332159
   Системный подход. – Иркутск, 1975. – 44с.
1332160
  Блауберг И.В. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг. – Москва, 1969. – 48 с.
1332161
   Системный подход в биологии растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 94с.
1332162
   Системный подход в геологии. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1332163
   Системный подход в геометрии. – Москва, 1988. – 107с.
1332164
  Волков Н.Г. Системный подход в геоморфологии и проблемы рационального природопользования : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1332165
   Системный подход в исследовании экономики освоения океана. – Владивосток, 1984. – 127с.
1332166
  Панфилов А.С. Системный подход в организации управления предприятием. / А.С. Панфилов. – М., 1989. – 62с.
1332167
  Лопаткинков В.А. Системный подход в партийной работе / В.А. Лопаткинков. – Л, 1975. – 60с.
1332168
   Системный подход в педагогических исследованиях проблем профтех образования. – Л., 1987. – 126с.
1332169
  Райзберг Б.А. Системный подход в перспективном планировании / Б.А. Райзберг. – М, 1975. – 271с.
1332170
  Канашевич А.И. Системный подход в политической экономии / А.И. Канашевич. – Минск, 1984. – 126с.
1332171
  Плинер В.А. Системный подход в проектировании и организация новых городов / В.А. Плинер. – Москва, 1985. – 126 с.
1332172
  Бучас А.И. Системный подход в совершенствовании организации труда на машиностроительных предприятиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Бучас А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
1332173
  Антонюк Г.А. Системный подход в социологическом исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Антонюк Г.А.;. – Минск, 1974. – 28л.
1332174
  Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-25. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1332175
  Черкасская Г.В. Системный подход в теории социальной защиты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-56. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1332176
  Фролов П.Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. / П.Т. Фролов. – Воронеж, 1984. – 217 с.
1332177
  Герман И.М. Системный подход в управлении экономикой / И.М. Герман, Н.С. Шухов. – Саратов, 1991. – 133с.
1332178
  Швебс Г.И. Системный подход в физической географии и основные типы природных систем // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1332179
   Системный подход в экономческих исследованиях. – Новосибирск
1. – 1971. – 218с.
1332180
   Системный подход в экономческих исследованиях. – Новосибирск
2. – 1971. – 104с.
1332181
  Черкасский Б.Л. Системный подход в эпидемиологии / Б.Л. Черкасский. – М, 1988. – 288с.
1332182
  Каган М.С. Системный подход и гуманитраное знание / М.С. Каган. – Л, 1991. – 383с.
1332183
  Цофнас А.Ю. Системный подход и диалектика: мысли на лестнице // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 19-28
1332184
  Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 391с.
1332185
  Егоров Л Ю. Системный подход и проблема сложности. : Автореф... Канд.филос.наук: 627 / Егоров Ю.Л,; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
1332186
  Афанасенко Е.П. Системный подход и системный анализ в управлении : указатель литературы за 1973-1976 гг. / Сост.: Е.П. Афанасенко. – Москва, 1977. – 122 с.
1332187
  Лобода Н.С. Системный подход и функции отклика гидрологической системы на антропогенные воздействия при математическом моделировании бытового стока : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 416-424. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2914
1332188
  Литвак Ш.И. Системный подход к агрохимическим исследованиям. / Ш.И. Литвак. – М., 1990. – 219с.
1332189
  Давыдов А.А. Системный подход к анализу данных мониторинга общественного мнения / А.А. Давыдов, А.Н. Чураков // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.131-137. – ISSN 0132-1625
1332190
  Всесвятский Б.В. Системный подход к биологическому образованию в средней школе : книга для учителя / Б.В. Всесвятский. – Москва : Просвещение, 1985. – 143 с.
1332191
   Системный подход к выбору параметров оборудования АЭС. – Иркутск, 1982. – 161 с.
1332192
  Пресс И.А. Системный подход к дидактике высшего профессионального образования на примере частной педагогической методики / И.А. Пресс, М.Н. Рябова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 112-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 2). – ISSN 1995-0047
1332193
  Кирилюк З.В. Системный подход к изучению литературы и его роль в интеллектуальном и духовном развитии учащихся // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 14-18


  Данная статья - продолжение публикации "Плюрализм в методологии, или Отсутствие системы в преподавании литературы в школе? (размышления о приоритетах развития школьного курса "Литература"), напечатанной в №5(23)/2008 журнала.
1332194
  Ковалько Г.Н. Системный подход к изучению сложных биологических объектов психофизиологических явлений : учебное пособие / Г.Н. Ковалько, Н.А. Фомин. – Челябинск, 1991. – 80 с.
1332195
  Амеличева В.М. Системный подход к изучению французских предлогов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0130-9730
1332196
  Уткин В.Е. Системный подход к изучению эрратографии в курсе высшего филологического образования / В.Е. Уткин, Ю.В. Уткин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 148-154. – ISSN 2073-8536


  Стаття посвящена проектированию изучения языковой девиации (в часности, эрратографии) в курсе высшего филологического образования на основе системного подхода. Рассматриваются преимущества, которых это позволит добиться, а также ряд особенностей ...
1332197
  Гриценко Е.С. Системный подход к информатизации иноязычного образования / Е.С. Гриценко, А.Н. Шамов, К.В. Александров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам модернизации иноязычного образования на основе системного подхода к разработке информационной среды, интенсифицирующей процесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Рассматриваются общие принципы информатизации ...
1332198
  Вдовиченко В.Г. Системный подход к исследованию интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1332199
  Лихтарова О.В. Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 333-340 : Табл., рис. – Библиогр: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1332200
  Яцковская Е.Б. Системный подход к мониторингу качества высшего образования по заочной форме обучения в университете. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 275-279. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1, ч. 1). – ISSN 1995-0047
1332201
  Курицын А.Н. Системный подход к обеспечению качества промышленной продукции. / А.Н. Курицын. – М., 1973. – 47с.
1332202
  Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б.З. Мильнер. – Москва, 1983. – 224с.
1332203
  Викторов Н.И. Системный подход к повышению эффективности производства. / Н.И. Викторов, В.И. Подлесных. – Ленинград, 1988. – 136с.
1332204
  Иванов Ю.М. Системный подход к подготовке инженеа широкого профиля. / Ю.М. Иванов. – К, 1983. – 58с.
1332205
  Бойко А.Е. Системный подход к пониманию туризма как вида экономической деятельности // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 81-84. – ISSN 1993-3541
1332206
  Гриценко А.Г. Системный подход к проектированию организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью крупного промышленного предприятия // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 187-189
1332207
  Дыбская В.В. Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Библиогр.: 1 назв.
1332208
  Давленидзе Нина Константиновна Системный подход к процессу нравственного воспитания в свете ленинской концепции морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Давленидзе Нина Константиновна; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 22л.
1332209
   Системный подход к психофизиологической проблеме. – М., 1982. – 230с.
1332210
  Павлова Л.П. Системный подход к психофизиологическому исследованию мозга человека / Л.П. Павлова, А.Ф. Романенко. – Л., 1988. – 208с.
1332211
  Винник М.А. Системный подход к разработке и проведению практикума по естествознанию в вузе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.44-53. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В данной статье показаны преимущества системного подхода при решении образовательных и развивающих задач. Представлены примеры его применения в организации учебного процесса. Представлена методическая система проведения практикума по естествознанию. ...
1332212
  Данько Н.И. Системный подход к реструктуризации предприятия // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 409-418. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1332213
  Лактионова А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования : економіка та управління підприємствами / А.А. Лактионова, О.А. Украинская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 123-135 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1332214
  Меркин Р.М. Системный подход к совершенствованию хозяйственного механизма в строительстве / Р.М. Меркин. – М., 1990. – 175с.
1332215
  Камянова Т.Г. Системный подход к содержанию обучения иностранным языкам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х
1332216
  Джугели Э.П. Системный подход к теоретическим вопросам дидактики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Джугели Э.П.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1332217
  Стеванович Р.И. Системный подход к терминологии эвристики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 5-10
1332218
  Абовский Н. Системный подход к тестированию знаний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 0321-0383
1332219
   Системный подход к управлению водными ресурсами. – Москва : Наука, 1985. – 392с.
1332220
   Системный подход к управлению учебно-воспитательным процессом вуза. – Томск, 1976. – 167с.
1332221
  Тушемилова Н.Н. Системный подход к управлению человеческим капиталом в мировой экономике ХХI века // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 4. – С. 101-103. – ISSN 1993-3541
1332222
  Рывлина А.А. Системный подход к формированию у специалистов телекоммуникаций графической грамотности в области оперирования электрическими схемами // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1332223
  Никитин Ю.А. Системный подход к экономии / Ю.А. Никитин. – М, 1984. – 64с.
1332224
  Малашихина И.А. Системный подход как средство управления качеством обучения // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 94-96. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  В статье проведен анализ системного подхода с позиции управленческого воздействия, описана система работы с педагогическими кадрами, раскрыты особенности создания, деятельности и цели педагогических систем. In article the analysis of the system ...
1332225
   Системный подход при анализе литодинамики и антропогенной системы побережья г. Евпатории / В.П. Зизак, Н.Д. Штефан, В.Д. Карачинцев, В.В. Беляев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 75-79 : Рис. – ISSN 1726-5428
1332226
   Системный подход при оценке экономической эффективности размещения общественного производства. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Проблемы советской экономики)
1332227
  Слонов Н.Н. Системный разум : Бейтсон и Ильенков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.104-119. – ISSN 0235-1188
1332228
  Клейнер Г. Системный ресурс экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 89-100. – ISSN 0042-8736


  Автор применяет результаты развития новой теории экономических систем к проблеме исследования ресурсов экономики. Показано, что при традиционном подходе к экономическому ресурсу как совокупности труда, капитала, природного ресурса и ...
1332229
  Новик И.Б. Системный стиль мышления : Особенности познания и управления в слож. системах. / И.Б. Новик. – Москва, 1986. – 64с.
1332230
  Яковлев А.И. Системный характер идеологической работы / А.И. Яковлев. – М., 1984. – 63с.
1332231
  Щербицкий Г.И. Системный характер информации : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Щербицкий Г.И.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 21л.
1332232
  Щербицкий Г.И. Системный характер информации / Г.И. Щербицкий. – Минск, 1978. – 224с.
1332233
  Богомольникова Н.А. Системный характер прозвищ в синхронии // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 24-34. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
1332234
  Лопатников В.А. Системный, комплексный подход в деятельности партийных комитетов. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лопатников В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 23л.
1332235
   Системогенез и проблемы генетики мозга. – М., 1983. – 279с.
1332236
  Пономаренко Ю.В. Системогенез сучасних арт-практик // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 72-79. – ISSN 2226-2180
1332237
  Акімов О.О. Системогенезний підхід до здійснення державно-управлінської діяльності в Україні: проблеми формування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 90-95. – ISSN 2306-6814
1332238
  Богданов В.А. Системологическое моделировани е личности в социальной психологии / В.А. Богданов. – Л, 1987. – 142с.
1332239
  Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики / Г.П. Мельников; Под ред. Ю.Г. Косарева. – Москва : Советское радио, 1978. – 368с.
1332240
  Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач / Д. Клир; Пер с англ.: М.А.Зуева; Под ред.: А.И.Горлина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 544 с.
1332241
  Тараненко І.В. Системологічні засади факторного забезпечення стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 8-13. – ISSN 2306-6814
1332242
  Соловйова К.О. Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06, 01.05.04 / Соловйова К.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 34л.
1332243
  Старіш О.Г. Системологія : Підручник. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Старіш; МОНУ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-078-2
1332244
  Верменич Я.В. Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 110-130. – ISSN 0130-5247
1332245
  Кривошеїн В.В. Системологія політичного світосприйняття / В.В. Кривошеїн; ДНУ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – 146с.
1332246
  Буравльов Є.П. Системологія: моніторинг і вектор розвитку / Є.П. Буравльов; Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – 260с. – ISBN 978-966-581-942-4
1332247
   Системообразующая среда и прикладные аспекты современных ИАСУ. – Киев, 1991. – 78с.
1332248
  Путилов А.А. Системообразующая функция синхронизации в живой природе / А.А. Путилов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 142с.
1332249
  Табишев Т.А. Системообразующие компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 3 (72). – С. 43-46. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены ключевые компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей: учебно-образовательный процесс, динамическая модель сформированности профессиональной математической ...
1332250
  Есенина Е.Ю. Системообразующие понятия современного профессионального образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются основные тенденции развития понятийного аппарата современного профессионального образования. Раскрывается содержание основных педагогических понятий: "квалификация", "результаты общения", "профессиональный модуль". This article ...
1332251
  Ильченко В.В. Системообразующие принципы обучения в ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 71-83. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена системообразующим принципам обучения в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»). Автор подробно рассматривает сформировавшиеся и оформившиеся в систему в течение двадцатипятилетней деятельности ...
1332252
  Аль-Адван Мухамед Системоорганизующая и структурообразующая роль основных принципов современного международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-120. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1332253
  Грудницкая С.Н. Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире / С.Н. Грудницкая, Н.В. Никитченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 128-133. – ISSN 2219-5521
1332254
  Чуланова Г.В. Системотвірні характеристики рекламного інтернет-дискурсу в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 129-134. – ISSN 2077-804X
1332255
  Плахотнік О.В. Системотворча роль поняття цінностей у концептуальному фундаменті сучасної педагогіки і психології / О.В. Плахотнік, Ярмох Едвард // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 266-271


  Поняття цінності є одним із найважливіших понять, що дозволяє не лише пояснити да людини, але й зрозуміти її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального т колективного цілепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, ...
1332256
  Стеценко К.В. Системотворча роль проекту шоу-бізнесу у формуванні комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 237-242. – ISBN 978-966-452-103-8
1332257
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л. 170-186
1332258
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1332259
  Івановська О. Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 249-279. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Лінійно-інтегральний характер фольклорної трансмісії; етнопедагогічні характеристики трансмісії; роль фольклорної трансмісії у самоорганізації фольклору.
1332260
  Мариненко Ю. Системотворчі чинники художнього мислення Уласа Самчука // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 99-105
1332261
  Гуд Гарри Х Системотехника / Гарри Х Гуд, Макол Роберт. – М, 1962. – 383с.
1332262
  Николаев В.И. Системотехника : методы и приложения / В.И. Николаев, В.Н. Брик. – Л, 1985. – 200с.
1332263
  Дьяченко Б.М. Системотехника в вузе / Б.М. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 159с.
1332264
  Дружинин В В. Системотехника. / В В. Дружинин, Д.С. Конторов. – М, 1985. – 200с.
1332265
  Завадскас Системотехническая оценка технологических решений строительного производства / Завадскас, Э.-К.К. – Ленинград, 1991. – 255 с.
1332266
  Якименко К.М. Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук 05.13.06 / Костянтин Миколайович Якименко; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1332267
  Карпінський Ю.О. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покритття // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 62-68 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
1332268
  Паримський І.С. (Раrуms"kуj І.S.) Системоутворювальний феномен української державності як свобода пропаганди національної ідеї // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 29-32


  Ідеться про сукупність цінностей суспільства, на яких формується національний ідеал, та про домінантну функцію української преси: її автор вбачає у передачі сучасним поколінням методології національних ідеалів як суспільного явища, що утримує народ в ...
1332269
  Мостіпан О.М. Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 105-115. – ISSN 2073-803X
1332270
  Калиновський Ю.Ю. Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-25. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
1332271
  Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 95-104. – ISSN 1818-992Х
1332272
  Огаренко Т.О. Системоутворюючий соціальний механізм правової системи: гносеологічний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 117-121. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1332273
  ПацурківськийП.С Системоутворюючий, критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-15. – (Правознавство ; Вип. 282)
1332274
  Никифоренко В.Г. Системоутворюючі взаємозв"язки організаційної культури і управління людськими ресурсами / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 94-105. – ISSN 2313-4569
1332275
  Марочкін Олексій Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 114-119
1332276
  Черепін Ю.Т. Системоутворюючі елементи СІАЗ регіональних органів виконавчої влади : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 172-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1332277
  Николина К.В. Системоутворюючі засади юридичної процедури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-56
1332278
  Завгородня А.І. Системоутворюючі категорії економічної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто сутність та співвідношення системоутворюючих категорій економічної компетентності. Автор розкриває визначення системоутворюючих категорій економічної компетентності з огляду на застосування таких понять у процесі навчання учнів в ...
1332279
  Королюк Ю.Г. Системоутворюючі фактори в держвному управлінні регіональними соціально-економічними системами : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1332280
  Воровка В.П. Системоутворюючі фактори організації приморських парадинамічних ландшафтних систем // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 60-69 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1332281
  Зельницький А. Системоутворюючі фактори педагогічної системи закладів вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 136-146. – ISSN 2617-1775
1332282
  Попова О.В. Системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 188-193. – Бібліогр.: С. 193; 14 назв.
1332283
  Мазур Т.В. Системоутворюючі чинники сучасного фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-43. – ISSN 2220-1394
1332284
  Монмоллен Морис де Системы "человек и машина". / Монмоллен Морис де. – М., 1973. – 256с.
1332285
  Малютин С.А. Системы MeTeO3-TeO2 и некоторые термодинамические константы поллителлуритов магния, кальция, стронция и бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Малютин С.А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1970. – 35л.
1332286
  Джибладзе Г.Н. Системы Авиценны / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1986. – 198с.
1332287
   Системы автоматизации в науке и производстве. – Москва : Наука, 1984. – 267с.
1332288
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1973. – 228с.
1332289
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1975. – 383с.
1332290
   Системы автоматизации научных исследований. – Вып. 1-й. – Рига, 1975. – 260с.
1332291
   Системы автоматизации научных исследований : межвузовский математический сборник. – Москва
Вып. 4. – 1982
1332292
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига
Вып. 5. – 1982
1332293
   Системы автоматизации научных экспериментов. – Новосибирск, 1971. – 212с.
1332294
   Системы автоматизации непрерывных технологических процессов. – К., 1979. – 107с.
1332295
   Системы автоматизации обработки оптической информации. – Новосибирск, 1984. – 177 с.
1332296
   Системы автоматизации проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Математические модели технических объектов. – 1986. – 160 с.
1332297
  Лушников Ю.К. Системы автоматизации проектирования. / Ю.К. Лушников. – М., 1984. – 64с.
1332298
  Бетелин В.Б. Системы автоматизации труда программиста / В.Б. Бетелин. – Москва : Наука, 1990. – 174, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Библиотечка программиста ; Вып. 64). – ISBN 5-02-014379-0
1332299
  Ордынцев В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследований / В.М. Ордынцев. – Москва, 1984. – 328 с.
1332300
   Системы автоматизированного контроля радиоэлектронной аппаратуры / Е.Т. Володарский, В.И. Губарь, Л.Л. Никифоров, Ю.М. Туз. – Киев : Техника, 1983. – 151 с.
1332301
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Наука, 1985. – 375с.
1332302
   Системы автоматизированного проектирования. – М., 1986. – 262с.
1332303
  Норенков П И. Системы автоматизированного проектирования / П И. Норенков. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы постраения и структура / И.П. Норенков. – 1986. – 127с.
1332304
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов. – 1986. – 159 с.
1332305
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Информационное и прикладное программное обеспечение / В.Г. Федорук, В.М. Черненький. – 1986. – 160 с.
1332306
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1986. – 144 с.
1332307
  Капустин Н.М. Системы автоматизированного проектирования / Н.М. Капустин. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Автоматизации конструкторского и технологического проектирования / Н.М. Капустин. – 1986. – 191 с.
1332308
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 7 : Лабораторный практикум / Т.И. Булдакова, Д.М. Жук, С.С. Комалов. – 1986. – 143 с.
1332309
   Системы автоматизированного проектирования / Д.М. Жук, Н.М. Капустин, С.С. Комалов. – Москва : Высшая школа
Кн. 8 : Сборник примеров и задач. – 1986. – 143 с.
1332310
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 9 : Иллюстрированный словарь. – 1986. – 159 с.
1332311
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1987. – 123с.
1332312
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1988. – 155 с.
1332313
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 3. – 1988. – 157 с.
1332314
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 4. – 1988. – 159 с.
1332315
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1988. – 144 с.
1332316
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Высшая школа
Кн. 5. – 1988. – 141 с.
1332317
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 6. – 1988. – 191 с.
1332318
   Системы автоматизированного проектирования БИС и радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Наука, 1991. – 122 с.
1332319
   Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. – К., 1979. – 49с.
1332320
   Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике / Е.В. Авдеев, А.Т. Еремин, И.П. Норенков, М.И. Песков; Норенков И.П. – Москва : Радио и связь, 1986. – 368 с.
1332321
  Платова Т.М. Системы автоматизированного проектирования конструкций с учетом динамической прочности / Т.М. Платова. – Томск, 1988. – 130 с.
1332322
   Системы автоматизированного проектирования сверлильных приспособлений. – Минск, 1987. – 54с.
1332323
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры / И.П. Норенков, В.Б. Маничев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 272 с.
1332324
  Кутькова А.С. Системы автоматизированного проектирования: Пособие по обучению чтению на английском языке: Учеб. пособие для студ. техн. высш. учеб. заведений. : Учебное пособие / А.С. Кутькова. – М., 1988. – 128с.
1332325
  Нуждихин В.Г. Системы автоматизированного проектирования: создание и внедрение / В.Г. Нуждихин, А.Л. Беседин. – М., 1984. – 64с.
1332326
  Краева Т.А. Системы автоматизированного учета на предприятии / Т.А. Краева, С.Г. Хворенко. – Москва, 1982. – 184с.
1332327
  Половнев Н.М. Системы автоматизированной обработки учетной информации / Н.М. Половнев. – М., 1994. – 192с.
1332328
  Умнова Э.А. Системы автоматизированной обработки учетной информации. / Э.А. Умнова, М.А. Шакиров. – М., 1988. – 270с.
1332329
  Макаров Г.П. Системы автоматического вывода информации с искровых проволочных камер с памятью на феррированных кольцах и их применение в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Макаров Г. П.; Ин-т физ. выс. энерг. 76-31. – Серпухов, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1332330
  Каганов В.И. Системы автоматического регулирования в радиопередатчиках / В.И. Каганов. – Москва, 1969. – 232 с.
1332331
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В. Фридлянд, В.Г. Сошников. – Москва : Радио и связь, 1988. – 168 с.
1332332
  Ивей К.А. Системы автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.А. Ивей. – М., 1968. – 320с.
1332333
  Васильев Д.В. Системы автоматического управления / Д.В. Васильев, В.Г. Чуич. – Москва, 1967. – 419с.
1332334
   Системы автоматического управления. – К., 1971. – 68с.
1332335
  Боднер В.А. Системы автоматического управления / В.А. Боднер. – М, 1973. – 248с.
1332336
   Системы автоматического управления. – Л., 1975. – 80с.
1332337
   Системы автоматического управления и контроля. – К., 1974. – 79с.
1332338
  Козлов В.И. Системы автоматического управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1979. – 216 с.
1332339
  Аркушин В.П. Системы автоматического управления линиями по переработке пластмасс с электроприводом источник тока - двигатель : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.07 / Аркушин Василий Прокофьевич ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1985. – 17 с.
1332340
  Бойко Н.П. Системы автоматического управления на базе микро-ЭВМ / Н.П. Бойко, В.К. Стеклов. – К., 1989. – 181с.
1332341
   Системы автоматического управления объектами с переменными параметрами. – Москва : Машиностроение, 1986. – 256с.
1332342
  Красовский А.А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование / А.А. Красовский. – М., 1973. – 558с.
1332343
  Казакевич В.В. Системы автоматического управления полиграфическими процессами / В.В. Казакевич, Э.И. Избицкий. – М, 1978. – 342с.
1332344
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 146с.
1332345
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 124с.
1332346
  Бесекерский В.А. Системы автоматического управления с микро ЭВМ / В.А. Бесекерский, В.В. Изранцев. – Москва : Наука, 1987. – 320с.
1332347
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ. / В.Н. Дроздов, И.В. Мирошник, В.И. Скорубский. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 284 с.
1332348
  Емельянов С.В. Системы автоматического управления с переменной структурой / С.В. Емельянов. – М., 1967. – 335с.
1332349
  Иваненко В.И. Системы автоматического управления стационарными случайными объектами. : Автореф... доктор техн.наук: 254 / Иваненко В.И.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1969. – 43л. – Бібліогр.:с.36-37
1332350
  Новик А.И. Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / А.И. Новик. – Киев : Наукова думка, 1983. – 222 с.
1332351
  Грегори Р. Системы автоматической обработки данных / Р. Грегори, Ван Горн. – М., 1965. – 180с.
1332352
  Дворецкий А.И. Системы активного транспорта ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий. – Днепропетровск, 1986. – 83 с. : табл., ил. – Список лит. 53 назв
1332353
  Гусак Г.М. Системы алгебраических уравнений / Г.М. Гусак. – Минск, 1983. – 222 с.
1332354
  Аржанцев И.В. Системы алгебраических уравнений и базисы Гребнера : курс лекций / И.В. Аржанцев. – Москва : МАКС Пресс, 2002. – 88 с. – ISBN 5-317-00411-Х
1332355
  Прохоров С.П. Системы АРL / С.П. Прохоров. – М., 1976. – 61с.
1332356
  Риккарди Г. Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java / Грег Риккарди. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 480с. – ISBN 5-8459-0208-8
1332357
  Погосян Нелсон Богданович Системы Банаха и представление функций рядами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Погосян Нелсон Богданович; МГУ. – М., 1977. – 13л.
1332358
  Ионайтис Р.Р. Системы безопасности ядерных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н.Л. Шведов. – М, 1984. – 100с.
1332359
  Лорткипанизде Н. Системы библиографической классификации / Н. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1940. – 90с.
1332360
  Матвийчук К.С. Системы в квантовой статистической физике с потенциалами твёрдой сердцевины и приведённая матрица плотности с ненулевыми граничными условиями / К.С. Матвийчук. – К., 1972. – 43с.
1332361
  Анисимов Б.В. Системы ввода-вывода ЦВМ / Анисимов Б.В., Горнец Н.Н. – Москва, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Вычислительная техника)
1332362
  Мячев А.А. Системы ввода-вывода ЭВМ. / А.А. Мячев. – Москва, 1983. – 168с.
1332363
   Системы ввода и обработки на ЭВМ сейсмической информации. – Ташкент, 1976. – 131с.
1332364
   Системы внутреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР. – М., 1987. – 125с.
1332365
   Системы возбуждения и регулирования мощных энергетических агрегатов. – Ленинград : Наука, 1979. – 183 с.
1332366
  Шмайн Системы возбуждения и регулирования синхронных генераторов и компенсаторов / Шмайн, В.Г. Бирюлев. – М., 1966. – 84с.
1332367
  Халин В.Г. Системы вознаграждения и академических контрактов профессоров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 95-109. – (Экономика ; вып. 3). – ISSN 1026-356X


  Особое внимание автор уделяет характеристике систем управления университетами и особенностей их взаимодействия с академическим персоналом с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава на мировом рынке ...
1332368
   Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. гос. акад. физ. культуры. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 123, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7064-77-9
1332369
  Кормушин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. / И.В. Кормушин. – М., 1984. – 85с.
1332370
  Кондратюк Т.П. Системы вторичных посредников и функция гладких мышц / Т.П. Кондратюк, М.Д. Курский; АНУ; Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Київ : Наукова думка, 1992. – 260с. – ISBN 5-12-002428-9
1332371
  Трейбал З. Системы вывода и аксиальной инжекции пучка в изохронном циклотроне V-120 М. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Трейбал З.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1332372
   Системы вычшего образования развивающихся стран. – Москва, 1986. – 348с.
1332373
   Системы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 11. – 1979
1332374
  Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: эволюция, психология, информатика / В.Ф. Венда. – Москва : Машиностроение, 1990. – 448 с.
1332375
  Гледзер Е.Б. Системы гидродинамического типа и их применение / Е.Б. Гледзер. – Москва : Наука, 1981. – 366 с.
1332376
  Добровольский Г.В. Системы дальней связи / Г.В. Добровольский. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1955. – 287 с.
1332377
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
1332378
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 9 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1911 год


  На тит. л. дарственная надпись Косоногову от автора
1332379
  Перевозчикова О.Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ / О.Л. Перевозчикова, Е.Л. Ющенко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 264с.
1332380
  Свенсон А.Н. Системы дискретной передачи квазистационарного сигнала / А.Н. Свенсон. – К, 1974. – 128с.
1332381
  Нестеренко И.И. Системы дистанционного управления / И.И. Нестеренко. – Запорожье
Ч. 1. – 1995. – 160 с.
1332382
  Самборский Сергей Николаевич Системы дифференциальных уравнений в банаховых пространствах и расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самборский Сергей Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1974. – 10л.
1332383
  Сунчелеев Р.Я. Системы дифференциальных уравнений второго порядка эллиптического типа, инвариантные относительно группы плоско-параллельных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сунчелеев Р.Я.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 12л.
1332384
  Перестюк Н.А. Системы дифференциальных уравнений с точками поворота и краткими элементами спектра. / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко // Український математичний конгрес-2001 "Диференціальні рівняння і нелінійні коливання"27-29 серпня 2001р
1332385
  Матвеев Павел Николаевич Системы дифференциальных уравнений типа Брио и Буке с распределенными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Матвеев Павел Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 7л.
1332386
  Щеголев С.А. Системы дифференциальных уравнений, содержащие медленно меняющиеся параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щеголев С.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 15л.
1332387
   Системы для аналитических преобразований в механике. – Горький, 1984. – 147с.
1332388
  Кол Д. Системы заработной платы / Д. Кол. – М, 1923. – 159с.
1332389
  Зайкин А.Д. Системы заработной платы в промышленности по советскому трудовому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Зайкин А.Д. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
1332390
  Лошаков В.Г. Системы земледелия в нечерноземной зоне / В.Г. Лошаков. – М., 1976. – 64с.
1332391
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья : Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры / В.С. Драчук; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1975. – 176с., ил. : 26 л.табл. – Библиогр.: с.161-165
1332392
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. (Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Драчук В.С.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1332393
  Ермаков В.И. Системы зондирования атмосферы / В.И. Ермаков, А.Ф. Кузенков, В.А. Юрманов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 304с.
1332394
  Мирошник Игорь Аркадьевич Системы зяблевой обработки почвы под сахарную свеклу и кукурузу в условиях Правобережной Лесостепи УССР на реградированном черноземе : Автореф... канд. с./х.наук: 06.01.01 / Мирошник Игорь Аркадьевич; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 26л.
1332395
   Системы и методы автоматизации научных исследований. – М., 1981. – 152с.
1332396
   Системы и методы анализа данных. – Новосибирск, 1984. – 160с.
1332397
  Иконников В.И. Системы и методы управления / В.И. Иконников. – Волгоград, 1976. – 191с.
1332398
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М., 1982. – 152с.
1332399
  Хорафас Д.Н. Системы и моделирование / Д.Н. Хорафас. – М., 1967. – 419с.
1332400
  Джонсон Р.А. Системы и руководство. (Теория систем и руководство системами) / Р.А. Джонсон. – 2-е изд., доп. – М., 1971. – 647с.
1332401
  Талдыкин А.Т. Системы и ряды элементов. / А.Т. Талдыкин. – М., 1971. – 144с.
1332402
   Системы и сети ЭВМ. – Рига, 1980. – 54с.
1332403
   Системы и средства автоматизации для угольных предприятий. – М., 1980. – 128с.
1332404
  Аветов Ю.В. Системы и средства передачи информации в АСУ : учеб. пособие / Ю.В. Аветов, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ереван, 1965. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 85
1332405
  Свириденко В.А. Системы и средства сбора и передачи информации: информ. сети: структура, ресурсы, услуги. / В.А. Свириденко. – М., 1983. – 64с.
1332406
   Системы и средства связи. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1332407
   Системы и средства цифровой обработки сигналов. – К., 1989. – 101с.
1332408
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1981. – 148с.
1332409
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1984. – 184с.
1332410
  Бузников С.Е. Системы и устройства штрихового кодирования. / С.Е. Бузников. – Москва, 1990. – 62с.
1332411
   Системы и устройства электромеханики. – Новосибирск, 1981. – 218с.
1332412
  Мусхелишвили Г.Н. Системы и электронные устройства для индикации состояния контролируемого объекта / Г.Н. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1977. – 167с.
1332413
   Системы избирательного права Зап. Европы и Сев. - Американ. Соединен. Штатов. – 372с.
1332414
   Системы извлечения тепла земной коры и методы их расчета. – К., 1986. – 235с.
1332415
  Броксмейер Ф Ч. Системы инерциальной навигации / Ф Ч. Броксмейер, . – Л, 1967. – 280с.
1332416
  Ткачев Л.И. Системы инерциальной ориентировки / Л.И. Ткачев. – М., 1973. – 213с.
1332417
  Зарипов Р.Х. Системы интегральных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зарипов Р.Х.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 7л.
1332418
  Келехсаев А.А. Системы интеграции обработки данных СИОД1, СИОД2 / А.А. Келехсаев. – Москва, 1977. – 208с.
1332419
   Системы интенсивного культивирования растений. – Л., 1987. – 255с.
1332420
   Системы информатики управления научно-техническим прогрессом в строительтсве. – К., 1990. – 14с.
1332421
  Криксунов Л.З. Системы информации с оптическими квантовыми генераторами / Л.З. Криксунов. – Киев, 1970. – 232 с.
1332422
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания / В.Е. Ходаков. – Киев; Одесса, 1983. – 175с.
1332423
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания руководителей предприятий / В.Е. Ходаков. – Київ : Техніка, 1992. – 198с.
1332424
  Прохоров А.Н. Системы искровых провлочных камер с выводом информации на ферритовых кольцах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Прохоров А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1973. – 20л.
1332425
  Лорьер Системы искусственного интеллекта / Лорьер, Жан-Луи. – Москва : Мир, 1991. – 568с. – ISBN 5-03-001408-Х
1332426
  Козюренко Ю.И. Системы искусственной реверберации / Ю.И. Козюренко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке. технике : Радиоэлектроника и связь ; № 8)
1332427
  Курочкин С.С. Системы КАМАК - ВЕКТОР / С.С. Курочкин. – М, 1981. – 232с.
1332428
  Белоусов В.Д. Системы квазигрупп с тождествами : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Белоусов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – Кишинев, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1332429
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1968. – 592 с.
1332430
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва, 1978. – 687с.
1332431
   Системы классификации радиоактивных отходов. – М., 1971. – 52с.
1332432
   Системы коллективного пользования. – М., 1990. – 47с.
1332433
  Дадажанов Нормат Системы комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дадажанов Нормат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 7 с.
1332434
  Ворониш Г.И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах / Г.И. Ворониш. – Москва, 1973. – 444с.
1332435
  Гавриш Константин Системы контроля и управления доступом гостей и персонала гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 44-46 : фото
1332436
   Системы контроля и управления на основе микро-ЭВМ. – Куйбышев, 1983. – 123с.
1332437
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 17. – 2012. – резюме мовою статті
1332438
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 18. – 2012. – резюме мовою статті
1332439
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 19. – 2013. – Резюме мовою статті
1332440
  Кошевой Н.Д. Системы контроля расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания / Н.Д. Кошевой, С.С. Гусев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті й проаналізовані існуючі системи контролю витрати палива у двигунах внутрішнього згоряння. При аналізі даних систем контролю палива були виявлені деякі недоліки. З урахуванням даних недоліків розроблені нові системи контролю ...
1332441
   Системы координат в астрономии. – Ташкент : Фан, 1971. – 95 с.
1332442
   Системы курсоуказания и инерциальной навигации. – К., 1985. – 137с.
1332443
  Грушецкий Александр Вадимович Системы лазерной интерферометрии с активной стабилизацией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Грушецкий Александр Вадимович; Физический фак-т. – М., 1979. – 20л.
1332444
   Системы линейных дифференциальных уравнений. – М., 1985. – 68с.
1332445
  Блинов И.Н. Системы линейных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Блинов И.Н.; АН УССР. – К, 1968. – 16л.
1332446
  Калужнин Л.А. Системы линейных уравнений / Л.А. Калужнин. – Киев, 1964. – 39 с.
1332447
  Скорняков Л.А. Системы линейных уравнений / Скорняков Л.А. – Москва : Наука, 1986. – 60 [2] с. – Библиогр.: Предм. указ..: с. 62. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 59)
1332448
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1986. – 382с.
1332449
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1989. – 382с.
1332450
  Матвеев В.Ф. Системы массового обслуживания / В.Ф. Матвеев, В.Г. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 240 с.
1332451
   Системы массового обслуживания и информатика. – М., 1987. – 160с.
1332452
   Системы массового обслуживания и комутации. – М., 1974. – 178с.
1332453
  Гаджиев Асаф Каджи оглы Системы массового обслуживания с движущимися приборами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гаджиев Асаф Каджи оглы; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 13л.
1332454
  Коротаев И.А. Системы массового обслуживания с переменными параметрами / И.А. Коротаев. – Томск, 1991. – 167с.
1332455
  Евдокимова Г.С. Системы массового обслуживания с периодическим входящим потоком. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Евдокимова Г.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 8л.
1332456
  Фалин Г.И. Системы массового обслуживания с повторными вызовами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фалин Г.И.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
1332457
  Козаченко С.В. Системы машин и эффективность технического перевооружения машиностроительных предприятий / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 187с.
1332458
  Гурев Г.А. Системы мира (от древних до Ньютона) / Г.А. Гурев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 198 с.
1332459
  Мезляков С.И. Системы многомерного спектрометрического анализа и предварительного отбора событий для исслед.взаимодействий частиц низких энергий на ускорителе : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.04.01 / Мезляков С.И. ; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 16 с.
1332460
   Системы многосвязного управления. – М., 1977. – 147с.
1332461
   Системы навигации и управления. – К., 1983. – 129с.
1332462
   Системы надежности клетки. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
1332463
  Милях А.Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей / А.Н. Милях, И.В. Волков. – Киев, 1974. – 216 с.
1332464
  Богославский Б.П. Системы нелинейных дифференциальных уравнений с алгебраическими подвижными особыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богославский Б. П. ; АН БССР , Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8 с.
1332465
  Маца К.А. Системы неорганические, органические, социальные : свойства и принципы организации : [ монография ] / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2008. – 198 с. – ISBN 966-95774-0-7
1332466
  Гулеша Е.А. Системы обмена информацией в ЭВМ / Е.А. Гулеша, А.А. Петров. – Л., 1978. – 63с.
1332467
  Верхулевский К.М. Системы обнаружения и прогнозирования грозовых явлений производства компании "Boltek" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 93-104 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1332468
  Коган Б.А. Системы обработки данных на базе ЭБМ "Искра-554", "Искра-555" / Б.А. Коган, В.Ю. Ралль. – Москва, 1985. – 168с.
1332469
  Трофимова И.П. Системы обработки и хранения информации: уч. / И.П. Трофимова. – Москва, 1989. – 190с.
1332470
  Самойленко С.И. Системы обработки информации / С.И. Самойленко; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 253 с.
1332471
  Комарович В.Ф. Системы обработки информации / В.Ф. Комарович. – М., 1989. – 61с.
1332472
   Системы обработки экономической информации в условиях интенсификиции производства. – Л., 1987. – 159с.
1332473
  Бухарова Г.Д. Системы образования : учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. профессионально-педагогич. работников / Г.Д. Бухарова, О.Н. Арефьев, Л.Д. Старикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 480 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-14070-0
1332474
  Биндер Г.Я. Системы образующих симметрической и знакопеременной групп 2-й степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Биндер Г.Я.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1970. – 8л.
1332475
  Гурзо Г.Г. Системы образующихся для централизаторов элементов группы КОС, : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гурзо Г.Г.; Матем.ин-т. – М, 1985. – 12л.
1332476
  Генкин Б.М. Системы обслуживание оборудования и рабочих мест. / Б.М. Генкин. – М, 1972. – 191с.
1332477
  Анисимов П.А. Системы оперативного управления дискретными производствами / П.А. Анисимов, М.Н. Маричук ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинёв : Штиинца, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175
1332478
  Дончев А. Системы оптимального управления / А. Дончев. – Москва : Мир, 1987. – 156 с.
1332479
  Пасечник З.В. Системы оптимальных кольцевых излучающих теплопроводящих ребер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 024 / Пасечник З.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1332480
  Архангельский Б.В. Системы оптимизации программ / Архангельский Б.В., Никитин А.И. – Киев : Техніка, 1983. – 167 с. : ил. – Бібліогр.: Бибилогр.: с. 162-166 (119 назв.)
1332481
   Системы особых температурных точек твердых тел : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. – Библиогр. в конце ст
1332482
  Земсков А.И. Системы открытого доступа к информации: причины и история возникновения / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-29. – ISSN 0130-9765
1332483
  Яблонский Ф.М. Системы отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва, 1983. – 64с.
1332484
  Алиев Т.М. Системы отображения информации / Т.М. Алиев, Д.И. Вигдоров, В.П. Кривошеев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
1332485
  Костюк В.И. Системы отображения информации и инженерная психология / В.И. Костюк. – Киев, 1977. – 192с.
1332486
  Смоляров А.М. Системы отображения информации и инженерная психология : учеб. пособие / А.М. Смоляров. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
1332487
  Катыс Г.П. Системы отображения информации. / Г.П. Катыс, Г.Г. Демирчоглян. – М., 1991. – 62с.
1332488
  Игнатьев В.М. Системы отображения, записи и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности / В.М. Игнатьев. – Саратов, 1990. – 160 с.
1332489
  Владимиров Ю.С. Системы отсчета в теории гравитации / Ю.С. Владимиров. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 256 с.
1332490
  Бабецкий Владимир Иннокентьевич Системы отсчета и наблюдаемые в теории относительности : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Бабецкий Владимир Иннокентьевич; Моск. авиац. ин-т им . Серго Орджоникидзе. – М, 1978. – 19л.
1332491
  Волохов В.А. Системы охлаждения теплонагруженных радиоэлектронных приборов / В.А. Волохов, Э.Е. Хрычиков, В.И. Киселев. – Москва : Советское радио, 1975. – 142 с.
1332492
  Бондаренко Е.Н. Системы оценивания профессионально-педагогической деятельности учителей и студентов-стажеров а европейских странах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 80-90. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1332493
  Двухименный В.А. Системы очистки воздуха от аэрозольных частиц на АЭС. / В.А. Двухименный. – М., 1987. – 88с.
1332494
   Системы очувствлния и адаптивные промышленные роботы. – М., 1985. – 251с.
1332495
   Системы очувствлния промышленных роботов и гибких производственных систем. – Москва : Наука, 1989. – 139с.
1332496
  Линдсей П. Системы памяти / П. Линдсей, Д. Норман // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 133-140. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации. Эта система удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картины очень невелика, порядка 0,1—0,5 с. Похлопайте четырьмя пальцами по своей ...
1332497
   Системы параллельной обработки. – Москва : Мир, 1985. – 413 с.
1332498
  Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. / Е.А. Метлицкий, В.В. Каверзнев. – Ленинград, 1989. – 239 с.
1332499
  Дубина Г.Д. Системы первичной обработки информации. / Г.Д. Дубина. – Томск, 1985. – 57с.
1332500
   Системы передачи данных и сети ЭВМ. – М., 1974. – 216с.
1332501
  Ахмд Зенеддин Системы передачи данных с решающей обратной связь. при совместном использовании разрядно-цифровых кодов и МВС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмд Зенеддин; Украин. гос. акад. связ им. А.С.Попова. – Одесса, 1998. – 17 с.
1332502
  Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва, 1977. – 512 с.
1332503
  Советов Б.Я. Системы передачи информации от терминалов к ЦВМ / Б.Я. Советов. – Л, 1978. – 240с.
1332504
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. / П.И. Пенин. – М, 1976. – 365с.
1332505
  Роднов Ю.В. Системы перечисленных приборов с автоматическим выводом информации и их применение в исследованиях на 70Гэв ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Роднов Ю. В.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1332506
  Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова / Ю.М. Туляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 167 с.
1332507
  Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В. Раушенбах. – М, 1986. – 254с.
1332508
  Чемаритян Д.Г. Системы персульфат калия + аминоацентаты меди и серебра как источники свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чемаритян Д.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1332509
  Козлов А.А. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигетельных установок / А.А. Козлов. – М., 1988. – 352с.
1332510
  Корухова Л.С. Системы планирования и языки искусственного интеллекта. / Л.С. Корухова. – М., 1985. – 44с.
1332511
  Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
1332512
  Лескин А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескин, В.Н. Мальцев. – Л., 1990. – 167с.
1332513
  Москалева Ю.П. Системы подпространств и представления алгебр, порожденных проекторами : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра и теория чисел / Москалева Ю.П. ; Министерство образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – 106 л. – Библиогр.: л. 102 -106
1332514
  Новосад А. Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 23-32 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1332515
  Старостин Б.А. Системы покрытосеменных растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старостин Б.А.; АН СССР,Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1965. – 21л.
1332516
  Даневский В.П. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи : Историко-догматическое исследование Всеволода Даневского, доц. Харьк. ун-та, чл.-сотр. Гент. ин-та междунар. права. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1882. – [2], VIII, 335 с. – Библиогр. в примеч.
1332517
   Системы получения и передачи метеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 471с.
1332518
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 3-37. – ISSN 0373-658Х


  Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса группой родственных языков, развивавшихся контактно. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка слов выражается следующей формулой: 1- отсутствие ...
1332519
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов с клитиками в типологическом аспекте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 3-38. – ISSN 0373-658Х


  Представлен анализ типологии порядка слов и синтаксиса клитик.
1332520
  Андреев Г.И. Системы постоянного тока с кремниевыма выпрямителями / Андреев Г.И., Найдис В.А. ; под ред. М.Г. Чиликина. – Москва : Энергия, 1967. – 88 с. – Библиогр.: с. 87-88 (32 назв.). – (Библиотека по автоматике ; вып. 231 ; Электроприводы с полупроводниковым управлением)
1332521
  Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. / Л.С. Козачков. – Киев, 1973. – 199с.
1332522
  Денисов Н В. Системы права развивающихся стран : становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от Британского колониализма / Н В. Денисов; АН УССР; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1978. – 276 с.
1332523
   Системы преобразования энергии океана. – Владивосток, 1985. – 187с.
1332524
  Александров Е.К. Системы прерывания современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехнич. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 44 с.
1332525
  Егоров Ю.Н. Системы привода роботов / Ю.Н. Егоров. – Л., 1982. – 336с.
1332526
  Блинов Н.Н. Системы прикладного телевидения / Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров. – М, 1987. – 64с.
1332527
   Системы принятия решений в задачах классификиции и планирования. – Свердловск, 1992. – 79с.
1332528
  Фишер Ф. Системы программирования / Ф. Фишер, Д. Суиндл. – М, 1971. – 607с.
1332529
  Замулин В А. Системы программирования баз данных и знаний / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 350с.
1332530
   Системы программирования с проблемной ориентацией. – Киев : Техніка, 1976. – 86 с.
1332531
  Каминский Леонид Георгиевич Системы программного обеспечения физических экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Каминский Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 75-50. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1332532
   Системы программного обеспечения ЭЦВМ. – К., 1972. – 107с.
1332533
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами / О.П. Ильин. – Минск, 1988. – 285с.
1332534
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплесами / Б.Г. Коровин. – Л., 1990. – 348с.
1332535
   Системы промышленного телевидения : сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 244 с.
1332536
   Системы промышленной кибернетики. – К., 1975. – 91с.
1332537
  Волков В.Д. Системы промышленной телемеханики / В.Д. Волков. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1332538
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1332539
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1332540
  Беленький Я.Е. Системы пространственно-временного преобразования информации / Беленький Я.Е., Кошевой В.В. ; под ред. Я.Е. Беленького ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наука, 1979. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-249 (100 назв.)
1332541
  Башков Е.А. Системы пространственной визуализации окружающей обстановки / Е.А. Башков, С.А. Зори // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 20-45 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2415-7902
1332542
  Павлов Б.В. Системы прямого адаптивного управления / Б.В. Павлов, И.Г. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 129с.
1332543
   Системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов; Калашников Н.И. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1332544
  Тяпкин К.Ф. Системы разломов Украинского щита / К.Ф. Тяпкин, В Гонтаренко. – К, 1990. – 182с.
1332545
   Системы разовой коммутации. – М., 1972. – 126с.
1332546
  Титов В.Д. Системы разработки железорудных месторождений : Пособие для курсов горных мастеров / В.Д. Титов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 280 с.
1332547
  Назарчик А.Ф. Системы разработки жильных месторождений / А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. – Москва, 1958. – 260с.
1332548
  Чесноков Н.И. Системы разработки месторождений урана с твердеющей закладкой / Н.И. Чесноков. – М., 1975. – 296с.
1332549
   Системы разработки мощных каменноугольных пластов с обрушением и закладкой. – М.-Л., 1935. – 392с.
1332550
  Именитов В.Р. Системы разработки мощных рудных месторождений / В.Р. Именитов. – Москва : Металлургиздат, 1955. – 312 с. – Библиогр. в конце книги
1332551
  Митке Ч.А. Системы разработки рудных залежей. / Ч.А. Митке. – М. – 144с.
1332552
  Генкин В.Л. Системы распознавания автоматизированных производств. / В.Л. Генкин, И.Л. Ерош, Э.С. Москалев. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 246 с.
1332553
   Системы распределения информации. – М., 1972. – 239с.
1332554
  Ченцов В.М. Системы распределения информации = Синтез структуры и управления : Синтез структуры и управления / В.М. Ченцов. – Москва : Связь, 1980. – 143 с.
1332555
   Системы распределения ресурсов на графах. – М., 1970. – 128с.
1332556
  Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
1332557
  Деведжиев М. Системы расселения / М. Деведжиев. – Москва, 1981. – 213 с.
1332558
   Системы расселения в различных регионах СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Горький : ГГПИ им. М. Горького, 1987. – 156 с.
1332559
   Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки. – М., 1984. – 381с.
1332560
  Владимиров В.А. Системы регистрации и предварительной обработки информации на основе ЭВМ Минск-2 и БЭСМ-4 в спектрометрическом измерительном центре : Автореф... канд. технич.наук: / Владимиров В.А.; ОИЯИ. Лаборатория вычислительной техники автоматизации. 10-5703. – Дубна, 1971. – 15л.
1332561
  Жуков Г.И. Системы регистрации с магнитной летной и их использование в задачах многомерного анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Жуков Г. И.; Объед. ин-т ядерных исслед., Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1966. – 13л.
1332562
  Волынский М.М. Системы регулирования модернизированных паровых турбин / М.М. Волынский, В.И. Лезман. – Москва, 1983. – 168с.
1332563
  Шевелев В.И. Системы регулирования с несколькими шаговыми двигателями / В.И. Шевелев. – Москва, 1985. – 72с.
1332564
   Системы робототехники и гибкой автоматизации. – Куйбышев, 1987. – 120с.
1332565
  Красносельский М.А. Системы с гистерезисом / М.А. Красносельский, А.В. Покровский. – Москва, 1983. – 271 с.
1332566
  Лихарев К.К. Системы с джозефоновскими контактами / К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. – Москва, 1978. – 446 с.
1332567
  Кудрина К.Н. Системы с лимитирующими факторами и некоторые их приложения в биологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кудрина К.Н.; АН СССР. – Красноярск, 1975. – 20л.
1332568
  Брагинский В.Б. Системы с малой диссипацией / В.Б. Брагинский. – Москва : Наука, 1981. – 142 с.
1332569
  Дезоер Ч. Системы с обратной связью : вход-выходные соотношения / Ч. Дезоер, М. Видьясагар. – М, 1983. – 278с.
1332570
  Сушкевич А.К. Системы с одним действием / А.К. Сушкевич, 1930. – С. 231-239
1332571
   Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета. – М., 1968. – 324с.
1332572
  Солодов А.В. Системы с переменным запаздыванием / А.В. Солодов, Е.А. Солодова. – М., 1980. – 384с.
1332573
  Белоусова Светлана Викторовна Системы с полумарковским обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Белоусова Светлана Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1332574
  Белоусова С.В. Системы с полумарковским обслуживанием : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / С.В. Белоусова ; КГУ. – Киев : [б. и.], 1986. – 127 л. – Библиогр.: л. 123-127
1332575
  Горбик П.П. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами : проводник-высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник-металл, диэлектрик-суперионик / П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности. – Киев : Наукова думка, 2003. – 402, [1]. – (Серия "Проблемы поверхности"). – ISBN 966-00-0058-8


  У пр. № 1742931 напис Вельмишановмому Володимиру Петровичу з повагою та найкращими побажяннями. Підпис. 10.04.2006 .
1332576
   Системы с разделением времени. – Москва : Мир, 1969. – 455с.
1332577
  Уилкс М. Системы с разделением времени / М. Уилкс. – М., 1972. – 124с.
1332578
  Волков А.И. Системы с распределением времени / А.И. Волков, И.В. Дитрих. – Москва, 1974. – 64с.
1332579
  Морозов Анатолий Николаевич Системы сбора данных в экспериментах на спктрометре БИС-2 : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Морозов Анатолий Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1332580
  Чудиновских О.С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 0320-8168
1332581
  Герман М.А. Системы сбора и обработки космической информации, используемые в США : Учебное пособие / М.А. Герман, В.Ф. Говердовский. – Ленинград, 1988. – 70с.
1332582
   Системы сбора и первичной обработки измерительной информации. – Новосибирск, 1973. – 135с.
1332583
   Системы сбора и предварительной обработки данных информационно-вычисилтельных комплексов. – Томск, 1988. – 91с.
1332584
  Васильев В.И. Системы связи / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 279 с.
1332585
   Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. – Москва : Мир, 1964. – 293 с.
1332586
  Петрович Н.Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н.Т. Петрович, М.К. Размахнин. – Москва, 1969. – 232 с.
1332587
  Каган Б.М. и др. Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП / Б.М. и др. Каган. – М, 1978. – 303с.
1332588
  Письменный Г.В. Системы силомоментного очувствления роботов / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1990. – 93с.
1332589
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некоторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Москва-Ленинград, 1950. – 252с.
1332590
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 380с.
1332591
  Дуйшеев Э. Системы сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при одной из производных / Э. Дуйшеев. – Фрунзе
2. – 1989. – 99 с.
1332592
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – Москва, 1978. – 600 с.
1332593
  Леонг-Хонг Системы словарей-справочников данных / Леонг-Хонг, Б. Плагман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 312с.
1332594
  Казанский В.Н. Системы смазывания паровых турбин / В.Н. Казанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 152с.
1332595
  Евланов Л.Г. Системы со случайными параметрами. / Л.Г. Евланов. – М., 1976. – 568с.
1332596
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования "этос", "социальное поле", "диспозитив" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 81-94. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1332597
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования: концептуальная модель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 24-41. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1332598
  Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко ; Нац. авиац. ун-т. – Киев : Холтех, 2010. – 510 с. : ил., табл. – Предм. указатель: с. 492-494. – Библиогр.: с. 482-491. – ISBN 978-966-96638-9-4
1332599
  Сабаев Ф Е. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных уравнений / Ф Е. Сабаев. – М, 1980. – 192с.
1332600
  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации / Ю.И. Топчеев. – М, 1974. – 248с.
1332601
  Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 304с.
1332602
   Системы стабилизированного тока. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176 с.
1332603
  Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике / В.Е. Сапаров, Н.А. Максимов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 248 с.
1332604
  Плошко Б.Г. Системы статистических показателей / Б.Г. Плошко. – Ленинград, 1971. – 92 с.
1332605
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 3-е. – М.
вып. 40. – 1975. – 48с.
1332606
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 5 изд. – Москва : Наука, 1987. – 45с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 40)
1332607
  Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика / Г.А. Ковриженко. – К., 1984. – 79с.
1332608
  Ильин В.А. Системы телемеханики для рассредоточенных объектов. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1960. – 112с.
1332609
   Системы телеобработки. – Рига, 1977. – 198с.
1332610
  Ллойд Дж. Системы тепловидения / Дж. Ллойд. – Москва, 1978. – 414 с.
1332611
  Батенко А.П. Системы терминального управления / А.П. Батенко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160 (55 назв.)
1332612
  Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1969. – 80 с.
1332613
   Системы технического зрения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 423с.
1332614
   Системы технического зрения. – М., 1991. – 199с.
1332615
  Письменный Г.В. Системы технического зрения в робототехнике / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1991. – 88 с.
1332616
  Самойлов Владимир Александрович Системы технического обеспечения жизнедеятельности изолированных организмов : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Самойлов Владимир Александрович; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 27л.
1332617
  Дубровин Ф.Е. Системы технологий / Ф.Е. Дубровин; Одесс. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-85-X
Ч.1 : Основные категории. – 2001. – 200с.
1332618
  Деречин В.В. Системы технологий / Одес. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-81-7
Ч.2 : Основные промышленные отрасли. – 2001. – 300с. – На обложке автор Ф.Е.Дубровин
1332619
  Власов В.Е. Системы технологического обеспепения качества компонентов микроэлектронной аппаратуры / В.Е. Власов, В.П. Захаров, А.И. Коробов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 156 с.
1332620
  Кудинов С.А. Системы транспорта / С.А. Кудинов. – Киев, 1983. – 158с.
1332621
  Поммаре Ж. Системы управлений с частными производыми и псевдогрупы Ли / Ж. Поммаре. – М., 1983. – 398с.
1332622
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – М., 1972. – 344с.
1332623
   Системы управления. – М., 1973. – 233с.
1332624
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 423с.
1332625
   Системы управления. – Москва : Наука, 1978. – 119 с.
1332626
  Вилья М. Системы управления / М. Вилья. – Таллин, 1984. – 232с.
1332627
  Вялья М.К. Системы управления / М.К. Вялья. – Таллин, 1984. – 230 с.
1332628
  Дегтяр В.У. Системы управления базами данных : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
1332629
   Системы управления базами данных. – М., 1991. – 53с.
1332630
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1996
1332631
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1996
1332632
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1996
1332633
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1996
1332634
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1996
1332635
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1996
1332636
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1997
1332637
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1997
1332638
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1997
1332639
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1997
1332640
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1997
1332641
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1997
1332642
  Крамм Р. Системы управления базами данных Альфа BASE2 и Дельта BASE3 для персональных компьютеров / Р. Крамм. – Москва, 1988. – 383с.
1332643
   Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 224с.
1332644
  Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний : Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. и др. Иванов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 352 с. – ISBN 5-279-00509-6
1332645
   Системы управления базами данных с многоуровневой архитектурой. – М., 1980. – 128с.
1332646
   Системы управления базами данных семейства "Банк". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 158с.
1332647
  Казарицкий С.Д. Системы управления базами данных. / С.Д. Казарицкий. – М., 1978. – 24с.
1332648
   Системы управления гибким автоматизированным производством. – Киев : Вища школа, 1987. – 383с.
1332649
  Ястребов В.С. Системы управления движением робота / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1979. – 176с.
1332650
  Королев В.В. Системы управления и защиты АЭС / В.В. Королев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 125 с.
1332651
  Королев В.В. Системы управления и защиты критических стендов / В.В. Королев, Е.С. Матусевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93 (70 назв.
1332652
   Системы управления информационных сетей. – Москва : Наука, 1983. – 203с.
1332653
  Метт Ю А. Системы управления каталитическими процессами вторичной переработки нефти / Ю А. Метт. – Баку, 1991. – 331с.
1332654
   Системы управления качеством : Рекоменд. указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
1332655
  Пролейко В.М. Системы управления качеством изделий микроэлектроники : (Теория применения) / В.М. Пролейко, В.А. Абрамов, В.Н. Брюнин; [предисл. проф. В.Н. Сретенского]. – Москва : Советское радио, 1976. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-219
1332656
  Федосов Е.А. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среды / Е.А. Федосов, В.В. Инсаров, О.С. Селивохин. – Москва : Наука, 1989. – 271 с.
1332657
  Козлов В.И. Системы управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1972. – 126с.
1332658
  Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами / В.А. Боднер. – М, 1973. – 504с.
1332659
   Системы управления лучевых технологических установок. – К., 1988. – 271с.
1332660
  Ильиных Ю.В. Системы управления манипуляцинных роботов / Ю.В. Ильиных. – Л.
1. – 1980. – 88с.
1332661
  Медведев В.С. Системы управления манипуляционных роботов / В.С. Медведев. – М, 1978. – 416с.
1332662
  Багдасаров Р.Э. Системы управления механическими нейтронными прерывателями : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Багдасаров Р.Э.; ОИЯИ. ЛНФ. – Дубна, 1971. – 24л.
1332663
  Разумнова Л. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
1332664
  Айдрус З И.А. Системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов / З И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуллин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов. Современные темпы развития мировой экономики и общества в целом предъявляют все более высокие требования к подготовке кадров. Использование новых ...
1332665
  Шиянов А.И. Системы управления перегрузочных манипуляторов АЭС и ВВЭР / А.И. Шиянов, М.И. Герасимов, И.В. Муравьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. – Библиогр.: с. 171-174
1332666
  Ястребов В.С. Системы управления подводных аппаратов-роботов / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1983. – 87с.
1332667
  Мельничук Л.П. Системы управления полупроводниковыми модуляционными преобразователями с промежуточным звеном высокой частоты и синусоидальной формой выходного напряжения / Л.П. Мельничук. – Киев, 1979. – 39 с.
1332668
  Врублевская З.А. Системы управления промышленным транспортом: Библиографический указатель 1961-1976 гг. : Библиографический указатель / АН УССР; Ин-т кибернетики; Центр.науч.б-ка; Сост.: З.А.Врублевская и др. – Киев : Наукова думка, 1981. – 342с.
1332669
   Системы управления промышленными роботами и манипуляторами. – Л., 1980. – 182с.
1332670
   Системы управления процессом обучения графическим дисциплинам. – Рига, 1974. – 158с.
1332671
   Системы управления с адаптацией. – К., 1986. – 83с.
1332672
  Стеклов В.К. Системы управления с безредукторным приводом / В.К. Стеклов, Р.Э. Милько. – Киев : Техніка, 1983. – 120 с.
1332673
  Цискаридзе Р.В. Системы управления с инвариантной нормой и близкие к ним : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Цискаридзе Р.В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 15л.
1332674
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев. – Киев : Тэхника, 1990. – 280 с.
1332675
  Острем К. Системы управления с ЭВМ / К. Острем, Б. Виттенмарк. – Москва, 1987. – 480с.
1332676
   Системы управления техническими средствами. – К., 1992. – 79с.
1332677
   Системы управления технологическими процессами. – Новочеркасск, 1986. – 140с.
1332678
   Системы управления тиристорными преобразователями частоты / В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов, Р.Н. Шамгунов; Обухов С.Г., Миронов В.Н. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 144 с.
1332679
  Синяков А.Н. Системы управления упругими подвижными объектами / А.Н. Синяков. – Ленинград, 1981. – 200 с.
1332680
  Дашевский Л.Н. Системы управления химической промышленностью и химической технологией с применением вычислительной техники. / Л.Н. Дашевский. – К., 1970. – 34с.
1332681
  Карпов Ю.К. Системы управления чертежными автоматами. / Ю.К. Карпов. – М., 1977. – 135с.
1332682
  Шевяков А.А. и др. Системы упрвления ракетных двигателей и энергетических установок / А.А. и др. Шевяков. – М., 1985. – 183с.
1332683
  Шварцбурд С.И. Системы уравнений / С.И. Шварцбурд. – Москва, 1955. – 96 с.
1332684
  Курбатова Н.М. Системы уравнений первого порядка с вещественными характеристиками : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Курбатова Н. М.; БГУ. – Минск, 1991. – 14л.
1332685
  Таланов В.А. Системы уравнений транспортного типа с приложением к комбинаторике : учеб. пособие / В.А. Таланов, В.Н. Шевченко. – Горький, 1978. – 44 с.
1332686
  Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1972. – 447 с.
1332687
  Клэппер Д. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты: следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией / Д. Клэппер. – М., 1977. – 439с.
1332688
  Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
1332689
   Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин, В.Л. Карякин, В.А. Петров, В.Н. Федосеева; Шахгильдян В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 318 с.
1332690
  Виестур У.Э. Системы ферментации / У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.В. Савенков; АН ЛатвССР; Ин-т микробиологии. – Рига : Зинатне, 1986. – 368 с. : ил.., табл. – Бібліогр.: с. 327-358
1332691
  Михайлов О.И. Системы фоторегистрации и обработки снимков с пузырьковой камеры скат. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов О.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 28л.
1332692
  Дороднов А.А. Системы функционалов Гаусса и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Дороднов А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 11л.
1332693
  Певзнер Системы цветного телевидения / Певзнер, БМ. – Ленинград : Энергия, 1969. – 232 с.
1332694
  Садыков С.С. Системы цифровой обработки избражений / С.С. Садыков. – Ташкент, 1988. – 168с.
1332695
   Системы частотного управления синхронно-реактивными двигателями / Е.М. Берлин, Б.А. Егоров, В.Д. Кулик, И.С. Скосырев. – Ленинград : Энергия, 1968. – 132 с. – (Библиотека по автоматике / Е.М.Берлин, Б.А.Егоров, В.Д.Кулик ; Вып. 327)
1332696
  Шеридан Т.Б. Системы человек - машина. / Т.Б. Шеридан, У .Р. Феррелл. – М., 1980. – 399с.
1332697
  Павлов В.В. Системы человек - машина: проблемы и синтез / В.В. Павлов. – Киев : Вища школа, 1987. – 53 с.
1332698
  Олещук Владимир Александрович Системы Черча-Россера и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Олещук Владимир Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.114-124
1332699
  Олещук В.А. Системы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1332700
  Митропольский Ю.А. Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно-периодическими коэффициентами / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 214 с.
1332701
  Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике / А.Г. Ивахненко. – К, 1971. – 372с.
1332702
  Жабо Н.И. Системы экологических терминов русского и французского языков: типология, семантика и функции / Н.И. Жабо. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2015. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 98-115. – ISBN 978-5-209-06276-9
1332703
   Системы экономической информации. – М., 1967. – 151с.
1332704
   Системы экспресс-обработки данных в реальном масштабе времени. – К., 1979. – 94с.
1332705
  Растригин Л.А. Системы экстремального управления / Л.А. Растригин. – М, 1974. – 630с.
1332706
  Мандровский-Соколов Системы экстремального управления при случайных возмущениях / Мандровский-Соколов, А.А. Туник. – К., 1970. – 172с.
1332707
  Дрейзен И.Г. Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий : Звукоусиление, амбиофония, стереофония / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1967. – 112 с.
1332708
  Величко Николай акимович Системы Электропитания вентильных двигателей для аппаратов точной магнитной записи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Величко Николай акимович; НАН Украины ин-т электродинамики. – К., 1994. – 16л.
1332709
  Лукин И.И. Системы электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации / И.И. Лукин. – К.
ч. 1. – 1967. – 192с.
1332710
  Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2017. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-229. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1571-5
1332711
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 1. – 1980. – 299 с.
1332712
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления : Системные исследования развития энергетики. – Иркутск
Т. 2 : Системные исследования развития энергетики. – 1980. – 143 с.
1332713
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 3. – 1980. – 138 с.
1332714
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 4. – 1980. – 87 с.
1332715
  Пыльдяэ Я.Р. Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-тонической системы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пыльдяэ Я.Р. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40 c.
1332716
  Большаков А.Ю. Системы ядернофизического опробования для управления качеством руд / А.Ю. Большаков. – Ленинград : Недра, 1979. – 188с.
1332717
  Антомонов Ю.Г. Системы. Сложность. Динамика / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126
1332718
   Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. – Москва : Машиностроение, 1986. – 495 с.
1332719
   Системы: математические методы описания, САПР и управления. – Калинин, 1989. – 159 с.
1332720
  Маца К.А. Системы: свойства и принципы организации : науч. публикация / К.А. Маца ; Вуз Укоопсоюза "Полтавский ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 364, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 328-364 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-284-6
1332721
  Уемов А.И. Системый подход и общая теория систем / А.И. Уемов. – Москва, 1978. – 272с.
1332722
  Фрумкин М.А. Систолические вычисления. / М.А. Фрумкин. – М., 1990. – 189с.
1332723
  Кухарев Г.А. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г.А. Кухарев. – Минск, 1988. – 124с.
1332724
   Систолические структуры. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
1332725
  Завьялов А.И. Систолический объем сердца / А.И. Завьялов. – Минск : Полымя, 1981. – 7 с.
1332726
  Кожем"яко Андрій Вікторович Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кожем"яко А.В.; Вінницьк. нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 28 назв
1332727
  Сейтлиев К. Систр : избранные стихи / ара Сейтлиев; пер. с туркм. А.Кронгауза. – Ашхабад : ТуркменОГИЗ, 1944. – 51 с.
1332728
  Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы / А.И. Бережной ; под ред. Н.А. Торопова. – Москва : Машиностроение, 1966. – 348 с. – Библиогр.: с. 328-345
1332729
  Личутин В.В. Ситальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1986. – 132с.
1332730
   Ситез і ДСК-дослідження нових азополімерів на основі естерів метакрилової кислоти / О.М. Надтока, Л.А. Ольховик, В.Г. Сиромятніков, В.П. Привалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові полімери та кополімери на основі азоестерів метакрилової кислоти, що мають замісники різної природи та різну довжину алкільних спейсерів в азобензольних фрагментах. Досліджено температурні характеристики отриманих полімерів. The new ...
1332731
  Капочюте Е.Ю. Ситема Кобол М5000 / Е.Ю. Капочюте, Э.С. Паулаускас. – Москва, 1979. – 247 с.
1332732
  Рижкова А. Ситема професійної освіти Австрії: сучасний стан та прблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2077-1827
1332733
   Ситенко Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 373-374 : фото
1332734
  Левандовський О.О. Ситенко Олексій Григорович (1927-2002 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 49. – ISBN 966-7270-35-1
1332735
   Ситенко Олексій Григорович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1332736
  Оноприенко В.В. Ситетические и стереохимические исследования в области тетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Оноприенко В. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1964. – 20л.
1332737
  Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
1332738
  Загороднюк Ю.А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1332739
   Ситник Костянтин Меркурійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1332740
   Ситніков Анатолій Борисович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438-439. – ISBN 978-966-439-754-1
1332741
  Сапов В.Г. Ситный хлеб / В.Г. Сапов. – Барнаул, 1982. – 168с.
1332742
  Байтемиров Н. Сито жизни : роман / Н. Байтемиров ; пер. с кирг. С. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 319 с. : ил.
1332743
  Байтемиров Н. Сито жизни : романы / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. С.Шевелева. – Москва : Известия, 1990. – 587 с. – (Дружба народов)
1332744
  Байтеміров Н. Сито життя : роман / Насирдін Байтеміров ; [пер. з кирг. П. Гордійчук]. – Київ : Дніпро, 1986. – 256 с.
1332745
   Ситор Ситуморанг : Библиогр. указ. – Москва, 1977. – 67с. – (Писатели зарубеж. стран)
1332746
   Ситстема комсомольской работы в школе. – М., 1982. – 159с.
1332747
  Терновець О.М. Ситстема профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1817-3764
1332748
  Русли М. Ситти Нурбая. История несчастной любви. / М. Русли. – М., 1961. – 279с.
1332749
  Седнев В.В. Ситуалогическая экспертиза: теоретико-методологическое обоснование / В.В. Седнев, Л.Г. Бордюгов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 18-25. – ISSN 1992-4437
1332750
  Матюша В.І. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 99-104


  Стаття присвячена вивченню застосування ситуативної та експлікативної асиметрії у перекладі англомовних драматичних творів та фільмів українською мовою. Простежено спорідненість цих жанрів та підходів до їх перекладу. В статье исследовано применения ...
1332751
  Дорда С.В. Ситуативная обусловленность оценочных высказываний // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 187--189. – Бібліогр.: Лит.: с. 189; 13 п. – ISSN 1729-360Х


  Каяття є контекстно обумовленним комунікативним феноменом. Важливою характерною рисою висловлювання каяття є їх функціонування в комунікативних ситуаціях конфлікта. Роль адресанта в загальній ситуації конфлікту надзвичайна. Repentance is bound ...
1332752
  Чувакин А.А. Ситуативная речь / А.А. Чувакин. – Барнаул, 1987. – 106с.
1332753
  Гірман Ю.В. Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6792
1332754
  Кузько М.С. Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 128-134. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1332755
  Карпенко В.В. Ситуативний аналіз в структурі історико-філософського дослідження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 129-130
1332756
  Волощук І.І. Ситуативний аспект вираження іронічної оцінки // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки)
1332757
  Алексєєва К.І. Ситуативний характер морально-мовних феноменів у філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 59-61


  "... Аналіз поняття ситуації у філософській антропології передбачає звернення до ідей Фридрих Ніцше. У своєму філософському проекті він намагався відновити втрачену і забуту "єдність мислення та життя". Мислення має активуватися життям, яке, своєю ...
1332758
  Шевцова Л. Ситуативні завдання з розвитку зв"язного мовлення у 6 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9
1332759
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 16-19
1332760
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343-349. – ISSN 0321-0499
1332761
  Чала Н.Д. Ситуативні методи вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти не гуманітарного профілю / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1332762
  Шевченко Л.Ю. Ситуативні синоніми у фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 37-44
1332763
  Алєксєєва К.І. Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається поняття ситуативності у його екзистенційному і повсякденному вимірі. Ситуація постулюється як сутнісний модус людського існування.
1332764
  Осинов С.Н. Ситуативно-методологические аспекты создания системы мониторинга за уровнем воды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1332765
  Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка / С.И. Канонич. – Москва, 1979. – 208с.
1332766
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1332767
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1332768
  Гусев Станислав Сергеевич Ситуативность коммуникативных действий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 54, 56, 58-59. – ISSN 0042-8744
1332769
  Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1990. – 223с.
1332770
  Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической речи студентов первых курсов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Сахарова Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 30л.
1332771
  Маруфова Папп С.Б. Ситуативные упражнения и задания по русскому языку. / Папп С.Б. Маруфова. – Душанбе, 1979. – 148с.
1332772
  Фесенко Евгений Владимирович Ситуации совершения хулиганских действий : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фесенко Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 207л.
1332773
  Шкурко Ю.С. Ситуационная структура процесса социальных изменений: теоретико-методологические предположения // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 72-82. – ISSN 1029-8053
1332774
  Поспелов Д.А. Ситуационное управление / Д.А. Поспелов. – М., 1986. – 284 с.
1332775
  Селюгин А.А. Ситуационное управление в АСУ процессом обжига цементного клинкера. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Селюгин А.А.; АН Кирг.ССР.Отдел.физ-мат.и техн.наук. – Фрунзе, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1332776
  Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания / М.В. Бурлаков. – Киев, 1991. – 158 с.
1332777
  Кривуля П.В. Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций / П.В. Кривуля, С.С. Штапаук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 35-55 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1332778
  Мелихов А.Н. и др. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. и др. Мелихов. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
1332779
  Ионова Е. Ситуация в Киргизии и перспективы российско-киргизских отношений // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
1332780
   Ситуация в Краснодарском крае на примере консалтинговой компании MACON Realty Group : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1332781
  Васильев Р.Ф. Ситуация в советском строительстве / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1986. – 79с.
1332782
  Розин В.М. Ситуация в современной науке и трансформация психологии и педагогики // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.21-24.
1332783
  Пахомов Ю. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1332784
  Желенина И.А. Ситуация и консенсус // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-25
1332785
  Дубянский А.М. Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллеи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Дубянский А.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
1332786
  Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать : кн. для учителя / А.С. Белкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 168, [2] с. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения)
1332787
  Чупринин С.И. Ситуация: борьба идей в современ. лит. / С.И. Чупринин. – Москва, 1990. – 45 с.
1332788
  Коновалов В.В. Ситуация: Истории из жизни подростков / В.В. Коновалов. – Л., 1986. – 220с.
1332789
  Максимова Э.М. Ситуация: очерки. / Э.М. Максимова. – М., 1987. – 176с.
1332790
  Турчак О.М. Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 180-189. – (Психологія ; вип. 47)
1332791
  Волкова І.В. Ситуації етикетного спілкування: англійське фатичне мовлення (на матеріалі сучасної англійської прози) / І.В. Волкова, О.О. Алексєєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с. 69-70; 16 п. – ISSN 1729-360Х
1332792
  Михайлов В. Ситуації правомірної шкоди (обставини, що виключають злочинність діяння) за кримінальним законодавством держав СНД // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 241-248. – ISSN 1993-0909
1332793
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики огляду місця події // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 185-190. – ISSN 0201-7245
1332794
  Синчук О.В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 270-278
1332795
   Ситуаційна методика навчання : український досвід : [ збірник статей ]. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7345-41-6
1332796
  Ковальова Катерина Ситуаційна методика навчання як складова інтерактивних технологій у процесі викладання економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1332797
  Коваленко А.В. Ситуаційна обумовленість збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 240-250. – ISSN 2524-0323
1332798
  Журавель В.А. Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 179-188.
1332799
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленість тактичних операцій при розслідуванні службових злочинів у митних органах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-65
1332800
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленність тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1332801
  Рубльов В.В. Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
1332802
  Єлісєєва О.К. Ситуаційне моделювання в управлінні розвитком соціально-економічних систем / О.К. Єлісєєва, С.С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 265-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1332803
  Коваленко Н.І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1332804
  Герасимчук В.І. Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти / В.І. Герасимчук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 106с. – ISBN 966-02-2132-0
1332805
  Анісімов А.В. Ситуаційне управління: розпливчаті моделі / А.В. Анісімов, В.В. Прокопенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті запропоновано тип моделей управління складними системами, що базуються на імітації дій людини в процесі прийняття рішень. Підхід, що розглядається, в своїй основі містить ідею формалізації розпливчатих понять, які виникають при отриманні ...
1332806
  Парій Л.В. Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 49-53. – ISSN 2415-8089
1332807
  Чукурна Е.П. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 115-126


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1332808
  Чукурна О. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1332809
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 285 с. – ISBN 966-8253-11-6
1332810
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов; МОНУ. – 2-ге вид. виправлене та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 370с. – ISBN 966-364-009-Х
1332811
  Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5


  Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
1332812
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 175-182. – ISSN 2224-9281
1332813
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики очної ставки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 203-210. – ISSN 0201-7245
1332814
  Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 173-179. – ISSN 0201-7245
1332815
  Салтєвський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактиці корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-50. – ISSN 0132-1331
1332816
  Сальнікова О.Ф. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій / О.Ф. Сальнікова, О.І. Посмітюх, М.І. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 62-66. – ISSN 2306-6814
1332817
  Москаленко О.А. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О.А. Москаленко, Ю.Д. Москаленко, О.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 347-356. – ISSN 2312-5993
1332818
  Петренко Тетяна Григорівна Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Петренко Тетяна Григорівна; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 17л.
1332819
  Іванишин В.В. Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур / В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцький // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 46-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1332820
  Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.105-113. – (Педагогічні науки)
1332821
  Отеро Л. Ситуація / Л. Отеро. – К, 1973. – 267с.
1332822
   Ситуація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 905-906. – ISBN 966-316-069-1
1332823
  Гринчак В. Ситуація в Азові як передумова міжнародного спору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1332824
  Артюх А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115. – ISSN 2313-8505
1332825
  Панфілов І. Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 492-498
1332826
  Литвин В. Ситуація диктує необхідність рішучих дій: З виступу Голови Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради 30 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 2 грудня


  [Щодо політичної ситуації в Україні після проведення другого туру вибор. президент. кампанії 2004 р.]
1332827
  Волощук А.В. Ситуація діалогу: шлях "повернення до себе через "ти"" М. Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1332828
   Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 26 : фото
1332829
  Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1332830
  Бовсунівська Т.В. Ситуація когнітивного дисонансу в сучасній жанрології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 27-33
1332831
  Янчук В.А. Ситуація людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 130-132
1332832
  Куликівська А.М. Ситуація міжцарювання і повстання декабристів за документами Центрального архіву стародавніх актів у Варшаві // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.188-192
1332833
  Шпак О.Г. Ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-117. – ISSN 0367-4290
1332834
  Русіна О. Ситуація на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 25 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Напружений період у Станиці-Луганській та кадрові зміни у Тристоронній контактній групі.
1332835
  Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Голдінга "Паперові люди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 267-274. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Голдінга "Паперові люди" (1894). Об"єктом інтересує магістральний конфлікт письменника та критика.
1332836
  Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1332837
  Реутов Є.А. Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 154-160


  Розглядається один із аспектів твору відомого індійського середньовічного автора, Маліка Мухаммада Джаясі, а саме - опис страждану розлуці з коханим як алегорія душі, відокремленої від Бога. Завдяки неперевершеному зображенню страждань розлуки поема ...
1332838
  Ковтуненко Л.П. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 212-217. – ISSN 2224-9281
1332839
   Ситуація стосовно вживання ін"єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. : Дослідження ВООЗ ін"єкційного вживання наркотиків. Друга фаза. – Київ, 2003. – 106с. – ISBN 966-8435-1-X
1332840
  Борисенко Н.Д. Ситуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 83-87
1332841
  Савченко В.Ф. Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 80-84
1332842
  Усанов І.В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 119-124
1332843
  Варивод Д. Ситуація тримовності: вияви та причини появи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 18-22
1332844
  Полівко Л.Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 116-124. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1332845
  Панков Г. Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 466-475
1332846
  Козаченко О.М. Ситуація як методична проблема та її роль у навчанні іноземної мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1332847
  Слюсаревський М.М. Ситуація як об"єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 5-24. – ISBN 978-966-8063-84-3
1332848
  Кремзикова С.Ю. Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 211-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219; 18 назв
1332849
  Фесенко Є.В. Ситуація як ознака об"єктивної сторони складу злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье дается философское, правовое и филологическое обоснование ранее высказанного автором предложения о дополнении перечня конституционных признаков объективной стороны состава преступления понятием "ситуация". Говорится об особенностях ситуации и ...
1332850
  Баратынский Е.А. Ситхотворения / Е.А. Баратынский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 127с.
1332851
   Ситцевая радуга. – Ярославль, 1972. – 95с.
1332852
  Серебряков Г.В. Ситцевая радуга. / Г.В. Серебряков. – М, 1980. – 175с.
1332853
  Волков И.А. Ситцевое царство / И.А. Волков. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 167с.
1332854
  Солодарь Ц.С. Ситцевый бал / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 168с.
1332855
  Сбитнев Ю.Н. Ситчик / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1966. – 45с.
1332856
  Петухов А.В. Сить - таинственная река / А.В. Петухов. – Москва, 1983. – 303с.
1332857
  Радівілов Д.А. Сифатнасаб ал-"улама" як джерело з історії ібадитів // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 305-316. – ISBN 978-966-02-6446-5
1332858
  Степаньянц С.Д. Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана / С.Д. Степаньянц. – Л,, 1967. – 216с.
1332859
   Сифоны с гидравлическим клапаном для срыва вакуума на трубопроводах насосных станций. – К, 1957. – 26с.
1332860
  Гаврюшенко В. Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 191-197
1332861
   Сихотэ-Алинский биосферный район: принципы и методы экологического мониторинга. – Владивосток, 1981. – 148с.
1332862
   Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 144с.
1332863
  Кринов Е.Л. Сихотэ-Алинский метеоритный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 64 с.
1332864
  Шипулин Ф.К. Сихотэалинский метеорит / Ф.К. Шипулин. – Владивосток : Примиздат, 1947. – 40 с.
1332865
  Сухарчук Г.Д. Сициально-экономические взгляды политических лидеров Китая первой половины 20 века / Г.Д. Сухарчук. – М., 1983. – 227с.
1332866
  Кулагин Ю.И. Сициальные функции и системные признаки политических элит: анализ современных концепций / Ю.И. Кулагин, Н.А. Латыгина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 122-131
1332867
  Кобленц А.Н. Сицилианская защита / А.Н. Кобленц. – М., 1955. – 184с.
1332868
  Симонян К. Сицилианская защита : роман / К. Симонян. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1332869
  Гуфельд Э.Е. Сицилианская защита / Э.Е. Гуфельд. – Киев : Здоров"я, 1989. – 165с.
1332870
  Свешников Е.Э. Сицилианская защита система 5... е7-е5 / Е.Э. Свешников. – М., 1988. – 255с.
1332871
  Моисеев О.Л. Сицилианская защита. / О.Л. Моисеев, И Г. Равинский, . – М, 1986. – 206с.
1332872
  Каспаров Г.К. Сицилианская защита: Схевенинген / Г.К. Каспаров, А.С. Никитин. – М., 1984. – 240с.
1332873
  Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия. / Э.Д. Фролов. – Л, 1979. – 160с.
1332874
  Витторини Э. Сицилийские беседы / Э. Витторини. – Москва, 1983. – 127с.
1332875
  Кипнис Борис Сицилийский крючок для Фюрера : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 58-65 : Фото
1332876
  Льюис Н. Сицилийский специалист / Н. Льюис. – Москва, 1981. – 336с.
1332877
  Рубанов Сергей Сицилия без мафии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 70-81 : фото
1332878
  Годзишевский Л.Ф. Сицилия и ее землетрясения / Л.Ф. Годзишевский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левансон, 1909. – IV, 120 с.
1332879
  Визель Михаил Сицилия. Жизнь на вулкане // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 60-67 : фото
1332880
  Павлова Ольга Сицилия. Огни большого острова // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1332881
   Сицилия. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 97-102
1332882
  Перстньова Н. Сицилійський захист, або Які фігури рухають владу в Одесі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 2


  "Президентське доручення про наведення порядку в Одесі частково почули як ті, кому його адресовано, так і ті, проти кого воно спрямоване. Клани, про існування яких казав нещодавно Володимир Зеленський, самостійно спробували перезавантажити владу в ...
1332883
  Колесниченко Т. Сич.Комедія на 3 дії. / Т. Колесниченко. – Харків, 1928. – 39с.
1332884
  Кочура П. Сичі на дзвіниці : роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 376 с.
1332885
  Краснов Г И. Сиявский бор / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1962. – 56с.
1332886
  Долинский Д.М. Сияет день / Д.М. Долинский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 94с.
1332887
   Сияжар: Сказание мордовского народа. – Саранск, 1976. – 240с.
1332888
   Сияжар: Сказания мордов. народа. – М, 1989. – 302с.
1332889
   Сияйте, ленинские звезды!. – Ставрополь, 1965. – 33 с.
1332890
  Нежный А.И. Сияла Оптина Пустынь / А.И. Нежный. – М., 1989. – 158с.
1332891
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Кишинев, 1956. – 336с.
1332892
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Саратов, 1957. – 343с.
1332893
  Тапхаев Л. Сияние в Саянах : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
1332894
  Архипов П.П. Сияние звезд : очерки / П.П. Архипов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 192 с. : ил.
1332895
   Сияние Каракума. – Ашхабад, 1978. – 471с.
1332896
  Палехов Р.Я. Сияние над Большим Хингом / Р.Я. Палехов. – Хабаровск, 1956. – 366с.
1332897
  Величко В.А. Сияние Севера / В.А. Величко. – Москва, 1946. – 38с.
1332898
   Сияние Севера. – М, 1978. – 429с.
1332899
  Холмс Ханна Сияние синевы зимородки : в погоне за птицей / Холмс Ханна, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151 : Фото
1332900
  Куликов В.Г. Сияние славы. / В.Г. Куликов. – М., 1990. – 303с.
1332901
  Федотовских М.В. Сиянье. / М.В. Федотовских. – М., 1972. – 95с.
1332902
  Котляр Павел Сиятельные особенности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 215-221 : фото
1332903
  Хаксли Э. Сияющее Эльдорадо / Э. Хаксли. – Москва, 1976. – 311с.
1332904
  Кинг С. Сияющий / С. Кинг. – Баку : Олимп, 1996. – 436с. – (Мир мистики). – ISBN 5-87860-036-6
1332905
  Решетов Владимир Сияющий кристалл : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 130-136 : Фото
1332906
   Сі проти Маршалла. Наскільки інфраструктурні проекти Китаю у світі можна порівняти з планом Америки з відбудови повоєнної Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1332907
  Глазовий Андрій Сіамська принцеса з Волині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 70-72 : фото
1332908
  Чорногуз О.Ф. Сіамський слон : гуморески / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 169 с.
1332909
  Кадніков Олександр Сіань. Серце Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 102-111 : фото
1332910
  Джаман В.О. Сібурбанізаційні процеси у староосвоєних районах (на прикладі Західноукраїнського макрорегіону) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 49-54. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1332911
  Чабан М. Сівач доброго зерна // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – C. 23-28


  Василь Доманицький — український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч, кооператор.
1332912
  Колесник С. Сівач розумного, доброго, вічного // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 11 липня (№ 75). – С. 2


  До 80-річчя з дня народження ветерана КНУ імені Тараса Шевченка Павла Максимовича Федченка.
1332913
  Довгий О.П. Сівачі : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 107 с.
1332914
  Сарян Г. Сівачі світла : вірші / Гегам Сарян ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 147 с.
1332915
  Лис В. Сівачі, що вірять у майбутній добрий урожай // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є"
1332916
  Томенко М.Д. Сівба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 142 с.
1332917
  Балушок В. Сіверська земля - перша жертва "Русского мира" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Як відомо, російські "собиратели земель" заявляють про "исконную" належність територій на Сході України російській державі. Навіть заселення їх українцями подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії, — Слобожанщина, мовляв, ...
1332918
   Сіверщина. – Чернігів, 2000
1332919
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 5. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1332920
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 6. – 2013. – 547 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332921
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 7. – 2014. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332922
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 8. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332923
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 9. – 2016. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332924
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: О.Д. Савицький, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 10. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332925
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 11. – 2018. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332926
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 12. – 2019. – 463, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332927
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 13. – 2020. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332928
  Міщенко Д.О. Сіверяни / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
1332929
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Доп. і випр. вид. – Київ : ДЛВ, 1961. – 236с.
1332930
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1969. – 239с.
1332931
  Міщенко Д. Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 390с. – В кн. також: Останній похід короля/ Іван Корбач. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
1332932
   Сіверяни пишуть Грушевському / / Підготували до друку Ю. Мицик, В. Денис, Ф. Мороз // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 59-62
1332933
  Рогожа М.М. Сіверяни у національно-визвольних змаганнях 1917-1921 років: досвід ідентифікації // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 281-284. – ISSN 2218-4805


  У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської ...
1332934
  Куриленко В. Сіверяни. Округа міст Радичева і Новгорода-Сіверського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.104-106
1332935
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1995
1332936
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 3. – 1995
1332937
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 1995
1332938
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1995
1332939
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 1995
1332940
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1996
1332941
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 2/3. – 1996
1332942
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1997
1332943
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 1. – 1998
1332944
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 2. – 1998
1332945
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1998
1332946
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1998
1332947
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 5. – 1998
1332948
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 6. – 1998
1332949
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал. – Чернігів
№ 1. – 1999
1332950
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 1999
1332951
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1999
1332952
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1999
1332953
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 1999
1332954
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 1999
1332955
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2000
1332956
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2000
1332957
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2000
1332958
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2000
1332959
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2000
1332960
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2000
1332961
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2001
1332962
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2001
1332963
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2001
1332964
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 2001
1332965
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 2001
1332966
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 2001
1332967
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2002
1332968
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2002
1332969
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2002
1332970
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2002
1332971
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2002
1332972
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2002
1332973
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2003
1332974
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2003
1332975
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2003
1332976
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2003
1332977
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2004
1332978
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2004
1332979
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2004
1332980
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2004
1332981
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів
№ 2 (128), квітень - березень. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332982
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів
№ 5 (131), вересень - жовтень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332983
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів : Десна Поліграф
№ 5 (143), вересень - жовтень. – 2018. – 267, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1332984
   Сіветската демокрация. – София, 1948. – 15с.
1332985
  Шумилов Олександр Сівітлий посланець в Україні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 8-10


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1332986
  Камінський В.Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1332987
  Кудря С.О. Сівозміна, як основа системи землеробства // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2742-92-5
1332988
   Сігал Марк Абрамович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 374 : фото
1332989
  Рудич В.О. Сігрід Унсет та її головні романи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 93-95. – ISSN 1996-9872


  "Статтю присвячено одній із трьох нобелівських лауреатів норвезької літератури - письменниці Сігрід Унсет та огляду її головних романів. Сігрід Унсет розвивала жанр родинної саги, зображуючи сучасність крізь призму Середньовіччя ХІІІ століття північної ...
1332990
  Гессе Г. Сіддхартха / Г. Гессе. – Київ, 1992. – 253с.
1332991
   Сідляр. Михайло. Макарович. (1906-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439. – ISBN 978-966-439-754-1
1332992
  Загородна Д. Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / [Дарія Загородна ; ред. М. Скорик]. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – 84, 84 c. : іл. – На обкл. назва: Українці на Сіднейських Олімпійських іграх .- Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny. – ISBN 978-0-646-55736-6
1332993
  Сорока М.М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М.М. Сорока. – Київ, 2000. – 240с. – ISBN 966-7342-12-3
1332994
   Сіднейський Відділ СУА // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 15


  Союз Українок Австралії.
1332995
   Сіднейський зміст // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – C. 14-15. – ISSN 1726-3077
1332996
  Печенівський Г.М. Сіємо добро : Поезії / Печенівський Г.М. – Львів : Каменяр, 1964. – 23 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1332997
  Федорак Н. Сієста : Поезії / Назар Федорак. – Харків : Майдан, 2003. – 38с. – ISBN 966-8478-07-Х
1332998
  Родик К. СІЗІФ XX. Книжка vs. політика : до 20-ліття Всеукр. рейтингу "Книжка року" / Костянтин Родик ; [фот. О. Іванова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2019. – 351, [1] с. : фотоіл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 233-237. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-516-011-4
1332999
  Кушнір Б.Г. Сізіфові кллопоти / Б.Г. Кушнір. – Ужгород, 1990. – 124с.
1333000
  Вишня Остап Сійся, родися, жито, пшениця : Усмішки / Вишня Остап. – Харків : Радянське село, 1929. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,