Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1329001
  Мартинюк І.В. "Тричі мені являлася любов..." // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-32.
1329002
  Якименко О.В. "Тричі мені являлася любов..." (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 515-522


  У статті на основі архівних матеріалів з’ясовуються невідомі досі факти з життя й творчості Наталі Романович-Ткаченко. В статье на основе архивных материалов выясняются неизвестные доселе факты из жизни и творчества Натальи Романович-Ткаченко. The ...
1329003
  Овчаренко К.Ф. "Трійця" як концентроване відображення світогляду Андрія Рубльова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 56-65
1329004
  Рева Л. "Тріодь пісна" та "Тріодь цвітна" як різновиди слов"янських кириличних стародруків // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 230-233. – ISBN 966-650-037-X
1329005
  Сердюк О.В. "Трістан та Ізольда" Ріхарда Вагнера і кінематограф // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 3-9
1329006
  Мамчур Ю. "Троє були ще офіцерами КГБ. Схиляли перейти на російський бік" / розмову вела Ірина Патлатюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 14 (217). – С. 40-43


  Анексія Криму Росією. Полковник Юлій Мамчур чотири доби був у полоні.
1329007
  Демина Н.А. "Троица" Андрея Рублева / Н.А. Демина. – М, 1963. – 98с.
1329008
  Дрозда Петро "Троїста музика" як різновид автентичного та самодіяльного народноінструментального виконавства Західної України 1940-1980-х років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-34. – ISSN 1728-6875
1329009
  Барышев А.В. "Тройное убийство" / А.В. Барышев. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 222 с.
1329010
  Якушик С.В. "Тролинг" як специфична форма спілкування у віртуальному просторі мережі інтернет // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1329011
  Бєлов К. "Тролінг" як складова інформаційної війни Російської Федерації проти України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 197-200
1329012
  Рибалкін С.В. "Тронна касида": панегірик у марокканській поезії ХХ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 135-142. – ISSN 1608-0599
1329013
  Букет Є. "Троньківські читання" в Дніпропетровську // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7009-52-1
1329014
  Ковальчук В. "Троньку неможливо було відмовити. Він заворожував харизмою". В Києві вшанували пам"ять академіка Петра Тронька, який пішов із життя два роки тому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 134). – С. 10
1329015
  Красильщиков Виктор "Тропическая Россия": трудный путь к демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 175-182. – ISSN 0869-44435
1329016
   "Тропою грома" Кара Караева. – Л., 1962. – 43с.
1329017
  Шпильова Н. "Тростина": "лебедина пісня" Джина Тумера // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 283-298. – ISBN 978-966-359-360-9
1329018
  Богданов В.Р. "Троянские кони" Пентагона / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – М, 1983. – 64с.
1329019
  Донская Л.М. "Троянский конь" империалистической филантропии / Л.М. Донская. – М., 1988. – 68с.
1329020
  Нечипоренко Микола "Труба-діло" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 17-18


  Депутати сільської ради мерщій розіслали гнівні запити у всі владні інстанції від Дніпропетровська до Києва: "Спроби розікрасти й здати на металобрухт залізницю не припиняються. Силами тільки мешканців села опору не вчинити".
1329021
  Полякова Л.В. "Трубадур" Дж. Верди / Л.В. Полякова. – Москва : Музгиз, 1963. – 87 с.
1329022
  Полякова Л.В. "Трубадур" Дж. Верди / Л.В. Полякова. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1980. – 80 с.
1329023
  Стефану П. [Тропар пам"яті : поезії / Панделіс Стефану. – Афіни : Іолкос, 2012. – 160 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 978-960-426-664-7
1329024
   Триумфальная "коронация". Х, юбилейная, премия "Лидеры туриндустрии" : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
1329025
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1982. – 478с.
1329026
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Минск, 1984. – 383с.
1329027
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1329028
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1329029
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1990. – 381с.
1329030
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Новгород, 1991. – 382с.
1329031
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1992. – 445с.
1329032
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
1. – 1963. – 560с.
1329033
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
2. – 1963. – 496с.
1329034
   Триумфальные арки Ленинграда. – Ленинград, 1985. – 159 с.
1329035
  Буникене Л. Трифенилметановые красители как аналитические реагенты для определения микроколичеств иодидов, бромидов, сульфидов и гипохлоритов : Автореф... канд. хим.наук: / Буникене Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 15л.
1329036
  Дубенська Л.О. Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Узагальнено дані літератури з використання трифенілметанових барвників (ТФБ) у вольтамперометричному аналізі. Проаналізовано вплив рН, концентрації, напруги поляризації на відновлення на р.к.е. вісімнадцяти ТФБ та їхніх комплексних сполук з низкою ...
1329037
  Мущинський П.Д. Трифон Маркович Гуляницький / П.Д. Мущинський. – Одеса, 1970. – 83с.
1329038
   Трихинеллы и трихинеллез. – Алма-Ата, 1978. – 244с.
1329039
  Егорова Н.Л. Трихлорфосфазолульфоналкилы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Егорова Н.Л.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1958. – 11л.
1329040
   Трихлорэтилен : Совместное издание Программы ООН по окружающей среде, Международной организации труда и ВОЗ. – Женева, 1989. – 110с.
1329041
  Мейер Н.Ф. Трихограмма (Экология и результаты применения в борьбе с вредными насекомыми) / Н.Ф. Мейер. – М.-Л., 1941. – 176с.
1329042
   Трихограмма в защите растений. – М, 1988. – 146с.
1329043
  Фурсов Виктор Николаевич Трихограмматиды (hymenoptera, cholcidaidea) западной лесостепи европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Фурсов Виктор Николаевич; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1987. – 20л.
1329044
  Скрябин К.И. и др. Трихостронгилиды животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М., 1954. – 1-651с.
1329045
  Сысоев И.В. Трихоцефалез свиней в Узбекистане (биология Trichocephalus suls (Schrank, 1788) эпизоотология и патогенезс заболевания). : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев И.В.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 23л.
1329046
  Скрябин К.И. и др. Трихоцефалиды и капиллярииды животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М., 1957. – 1-388с.
1329047
   Трицианметанидные и дицианамидные комплексы эрбия / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Т.В. Терновая, Н.А. Костромина // Укр. хим. журн., 1982. – №3
1329048
  Обручников Иван Викторович Трициклические ортоэфиры a-D- ксилопирановы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Обручников Иван Викторович; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1973. – 24л.
1329049
  Бояхчян Аида Пайлаковна Трициклические производные азепинов ангулярного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бояхчян Аида Пайлаковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 25л.
1329050
  Андрухович Ю. Трициліндровий двигун любові : [зб. вибр. творів] / Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2012. – 218, [2] с. – Зміст: Як ми вбили Пятраса (П"ять оповідань про кисневий голод) / Ю. Андрухович ; Есеї / Л. Дереш ; Блок НАТО / С. Жадан. - Сер. засн. в 2014 р. – (Графiтi = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4382-5
1329051
  Рябченко Л. Тричі Герой під номером Г-313 / Леонід Рябченко. – Полтава : [Гелеверя], 2011. – 136 с. – ISBN 966-7576-54-X
1329052
  Косоноцька І. Тричі йому являлася любов, або Великий містифікатор кохання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 142). – С. 9


  Михайло Булгаков та його жінки.
1329053
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов / Р.Д. Горак. – Київ, 1983. – 152 с.
1329054
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе. Роман-есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 266с. – (Романи й повісті ; 1987р. Вип.№10)
1329055
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе / Роман Горак. – Львів : Центр Європи, 2006. – 156с. – ISBN 966-7022-56-0
1329056
  Жук Н. Тричі народжений / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-493-131-8
1329057
  Дзюба І. Тричі не впізнаний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Український поет Петро Свенцицький (1950 - 2006).
1329058
  Шевченко В. Тричі перший видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський / Віктор Шевченко. – Київ : Картографія, 2003. – 128с. – ISBN 966-631-363-4
1329059
  Наніїв П.І. Тричі продана / П.І. Наніїв. – Одеса, 1969. – 148с.
1329060
  Наніїв П.І. Тричі продана : Історичний роман / П.І. Наніїв. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302с.
1329061
  Наніїв П.І. Тричі продана : Роман / П.І. Наніїв. – Київ : Український письменник, 1993. – 300с.
1329062
  Наніїв П. Тричі продана : Іст. роман / П. Наніїв. – Київ : Нелинь, 1996. – 239с.
1329063
  Наніїв П.І. Тричі продана : історичний роман / Павло Наніїв ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс-М, 2010. – 309, [3] с., [8] с. іл. – (Серія "Історичний роман"). – ISBN 978-966-8620-14-0
1329064
  Винниченко І. Тричі ректор університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Про видатного економісти-теоретики Миколу Християновича Бунге. В університеті він викладав політекономію спочатку на історико-філологічному факультеті, а від 1863 р. - на юридичному. М. Бунге вперше вводить невідому на той час форму навчання - ...
1329065
  Тендюк Л.М. Тріада "V-Z" : повість: Для серед. і ст. шк. віку / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1990. – 276 с. – ISBN 5-7720-0410-7
1329066
  Уткіна Г.А. Тріада "знання - інформація - нові знання" як базовий вектор розвитку сучасного суспільства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 65-69. – ISSN 2221-1055
1329067
  Дуброва О.В. Тріада "Фемінність - маскулінність - андрогінність" у циклі "Діти Адама" Волта Вітмена // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 169-176
1329068
  Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини як основа українського конституційного ладу (частина третя: права [13-92] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-92. – ISSN 1026-9932
1329069
  Саприкіна А. Тріада минуле /сучасне / майбутнє в інтерпретації Г. Мазуренко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 264-274. – ISSN 1728-9572
1329070
   Тріада слов"янської поезії = Трыяда слауянскай паэзіі =Триада славянской поэзии / переклад В.В. Стрілка ; [ редактор О. Пашкевич ]. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-51-3
1329071
  Мелих О. Тріада Тюрингії / О. Мелих, О. Розвадовський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  На цій землі можна відчути небаварську традиційність Німеччини.
1329072
  Климчук М.М. Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 68-73. – ISSN 2313-8246
1329073
  Шарга О.В. Тріазоли та метал-оксофториди: перспективні будівельні блоки для створення мікропоруватих каркасів / О.В. Шарга, А.Б. Лисенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 41
1329074
  Астахова Т.В. Тріасові двостулкові і головоногі молюски Криму : Монографія / Т.В. Астахова; Відпов. ред. Ямниченко І.М. – Київ : Наукова думка, 1971. – 116с.
1329075
  Похмурський В.І. Трібокорозія нержавних сталей (Огляд) / В.І. Похмурський, В.М. Довгуник // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 1. – С. 76-85. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано трібокорозійну поведінку нержавних сталей у корозивних середовищах. Сформульовано актуальні завдання перспективних досліджень у цьому напрямку. The tribologycal behavior of some investigated materials is analyzed in service ...
1329076
  Сидоренко Віктор Трієст. Скарби вільного міста : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 50-53 : Фото
1329077
  Пивоварова І.М. Трійка з мінусом, або Пригода в 5-А. / І.М. Пивоварова. – К., 1988. – 127с.
1329078
  Курашов В.Н. Трійкова логіка та квантові обчислення / В.Н. Курашов, О.В. Пилиповський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано систему трійкової логіки для виконання логічних і арифметичних операцій на квантовому комп"ютері. Розглянуто можливе трактування трьох логічних станів та принцип їх реалізації на основі ядерного магнітного резонансу в Кремнії, ...
1329079
  Білецький М. Трійниці / М. Білецький. – Київ, 1970. – 169с.
1329080
  Алєксандрова О.В. Трійця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 300-301. – ISBN 966-316-069-1
1329081
  Ренн Л. Тріні / Л. Ренн. – К., 1958. – 314с.
1329082
  Капіруліна С.Л. Трір - найстаріше місто Німеччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 41-44
1329083
  Ганзенко Л. Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-22. – ISSN 1728-6875


  Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження.
1329084
  Маринович Єлизавета Тріски летять // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0130-5212
1329085
  Манн Т. Трістан : Новели / Т. Манн. – Київ, 1975. – 292с.
1329086
   Трістан та Ізольда = Trastan et Iseut : Давньофранцузська легенда. – Київ : Либідь, 2004. – 80с. – ISBN 966-06-0328-2
1329087
   Трістан та Ізольда. Читаємо німецькою = Tristan und Isolde : [навч. посібник нім. та укр. мовами] / [уклад.] Гринюк Г.А. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 173, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл.: Tristan und Isolde. Neu erzahlt von Gunter de Bruyn
1329088
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [пер. В.С. Бойка]. – Київ : Техніка, 2013. – 602, [5] c., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-575-217-2
1329089
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [переклад В.С. Бойка ; післямова, прим. Н.Д. Білик] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 636, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6752-4
1329090
  Гусєв В.І. Тріумвірат / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374-375. – ISBN 966-642-073-2
1329091
  Гусєв В.І. Тріумф / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1329092
  Сидоренко Вікторія Тріумф Барокко. Перевтілення : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-157 : Фото
1329093
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : Політвидав України
Кн. 1. – 1989. – 594с.
1329094
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : ПОлітвидав України
Кн. 2. – 1990. – 670с.
1329095
  Мікульонок О.І. Тріумф і трагедія авіатора Петра Нестерова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 189-204. – ISSN 2307-5244


  "В статті зроблено спробу комплексно висвітлити біографію видатного російського військового льотчика, авіаконструктора та засновника вищого пілотажу Петра Миколайовича Нестерова (1887–1914). Окремо розглядається низка маловідомих та раніше замовчуваних ...
1329096
  Червінський В.І. Тріумф і трагедія академіка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117


  Український історик, правник, академік ВУАН (1929 р.) Михайло Слабченко.
1329097
  Щерба Т. Тріумф незламного духу
1329098
  Малей Антоніна Тріумф полтавської галушки : Україна / Малей Антоніна, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20 : Фото, карта
1329099
  Бунчук М.Ф. Тріумф радянського спорту / М.Ф. Бунчук. – К., 1961. – 55с.
1329100
  Костюченко Ю. Тріумф розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 11


  Нове відкриття NASA - як шанс пізнати космічний простір.
1329101
  Караджале Й.Л. Тріумф таланту / Й.Л. Караджале. – К, 1978. – 272с.
1329102
  Лоза П. Тріумф у день смерті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про українську художницю Олену Кульчицьку.
1329103
  Присяжний М. Тріумф, злидні та манівці національної ідентичності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 171)


  Стаття декана факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Автор пригадує зустріч з тодішнім головою Верховної Ради Української РСР Валентиною Семенівною Шевченко під час святкування ювілею Київського університету ...
1329104
  Баранга А. Тріумфальна арка / А. Баранга. – К, 1956. – 132с.
1329105
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Є. Поповича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3051-0
1329106
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : Роман / Еріх Марія Ремарк; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з нім Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3272-6
1329107
  Ковалик Надія Тріумфальна жінка : іронічна мелодрама на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 99-134. – ISSN 0130-321Х
1329108
   Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2007. – 236 с. – ISBN 978-966-419-051-7
1329109
  Слабошпицький М. Тріумфальне повернення в прозу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 6


  Творчий портрет Юрія Щербака
1329110
   Тріумфальний "Status" Дорожкіної : Сezon modu // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 136 : Фото
1329111
  Лубківський Р. Тріумфальний анабазис бравого вояка Швейка в незалежній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 383-391. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1329112
  Будько Євген Тріумфи Домінікани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
1329113
  Коваль Ігор Тріумфи та драми галицької церковної археології в ХХ ст. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 182-194
1329114
  Шмайда М. Тріщать криги / М. Шмайда. – Братіслава, 1958. – 448с.
1329115
  Райхель Ю. Тріщина в "євразійському проекті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 3


  Казахстан обмежує кількість пусків російських ракет і планує заборонити імпорт бензину.
1329116
  Кучерук О.Д. Тріщиннл-карстові води міоценових відкладів західної частини П оділля / О.Д. Кучерук. – 4с.
1329117
  Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1329118
  Гірич І. Тріюмфи сильних // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 26-28


  Щодо статті німецького історика, викладача Лейпцизького університету, спеціаліста з сучасної історії та політики України Вільфрида Їльге "Змагання жертв" про висвітлення в українських шкільних підручниках історії Другої світової війни.
1329119
  Плачинда С. Троада: забута давньоукраїнська держава // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 24-26
1329120
  Гедзь Ю. Троглодити / Ю. Гедзь. – Х. – 158с.
1329121
  Горький М. Трое / М. Горький. – Харьков, 1935. – 324с.
1329122
  Горький М. Трое / М. Горький. – Горький, 1951. – 286с.
1329123
  Горький М. Трое / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1956. – 286с.
1329124
  Горький Максим Трое / Горький Максим, 1989. – 460 с. – На тамильском языке
1329125
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 300 с.
1329126
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1989. – 300 с.
1329127
  Гарт Брет Трое бродяг из Тринидата / Гарт Брет. – Кемеровск, 1988. – 480 с.
1329128
  Джером К.Д. Трое в лодке / Джером К. Джером ; [ сост. и общая редакция Р.В. Грищенкова ]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 896 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00123-8
1329129
  Джером Д.К. Трое в лодке (не считая собаки) / Джером К. Джером ; [Худож. Е. Петровский]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1986. – 502 с.
1329130
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – М, 1984. – 269с.
1329131
  Джером К.Д. Трое в лодке, не считая собаки. / К.Д. Джером. – Киров, 1956. – 183с.
1329132
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1958. – 259с.
1329133
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1958. – 639с.
1329134
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1980. – 575с.
1329135
  Джером К.Д. Трое в лодке, не считая собаки. / К.Д. Джером. – М, 1982. – 224с.
1329136
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – К, 1992. – 199с.
1329137
  Пристли Д.Б. Трое в новых костюмах / Д.Б. Пристли. – Москва, 1946. – 224 с.
1329138
  Щербаков Р.Н. Трое в одной каюте, не считая математики. / Р.Н. Щербаков. – Новосибирск, 1975. – 55с.
1329139
  Джером Д.К. Трое в одной лодке : пер. с англ. / Джером К. Джером. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с. – (Народная библиотека)
1329140
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Москва : Художественная литература, 1977. – 364с.
1329141
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Алма-Ата, 1985. – 364с.
1329142
  Джером К.Д. Трое в одной лодке не считая собаки. / К.Д. Джером. – Х, 1992. – 160с.
1329143
  Джером Д.К. Трое в одной лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – Москва, 1979. – 224 с.
1329144
  Джером Д.К. Трое в одной лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Воронеж, 1982. – 239с.
1329145
  Джером К.Д. Трое в одной лодке. / К.Д. Джером. – Алма-Ата, 1986. – 368с.
1329146
  Кузнецов Трое в одном споре / Кузнецов, ЛМ. – М., 1964. – 101с.
1329147
  Джером Д.К. Трое в одному човні (як не рахувати собаки) / Д.К. Джером. – Київ, 1974. – 310 с.
1329148
  Муссалитин В.И. Трое в привокзальном сквере / В.И. Муссалитин. – М., 1986. – 366с.
1329149
  Сапронов Л.Л. Трое в пути / Л.Л. Сапронов. – Сталино-Донбасс, 1961. – 112с.
1329150
  Аршинник Татьяна Трое в санках не считая собаки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 64-69 : фото
1329151
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – Курск, 1948. – 180с.
1329152
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – М, 1949. – 232с.
1329153
  Добровольский Вл. Трое в серых шинелях / Вл. Добровольский. – Х, 1952. – 212с.
1329154
  Мелешин С.В. Трое в тайге / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1955. – 132с.
1329155
   Трое в тайге. – Улан-Удэ, 1963. – 108с.
1329156
  Чудновский Трое в тургаях / Чудновский, в. – Душенбе, 1964. – 112с.
1329157
  Бабаков Г.А. Трое должны выйти : рассказы / Г.А. Бабаков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1966. – 84 с.
1329158
  Чумак И.В. Трое за Манычем / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1982. – 349с.
1329159
  Кава В.И. Трое и весна : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1988. – 221 с.
1329160
  Ламберов А.Г. Трое идут вперёд / А.Г. Ламберов. – Казань, 1961. – 55с.
1329161
  Вольф М. Трое из 30-х / М. Вольф. – Москва, 1990. – 366с.
1329162
  Авликулов А.М. Трое из Кайнар-булака : роман / А.М. Авликулов ; худож. Л. Винярская, С. Латыпов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1984. – 288 с. : ил.
1329163
  Соротокина Н.М. Трое из навигацкой школы / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 350с.
1329164
  Привалов Б.А. Трое из одного патруля / Б.А. Привалов. – М, 1961. – 152с.
1329165
  Тычинин В.В. Трое из океана / В.В. Тычинин. – 2-е изд. – Воронеж, 1966. – 207с.
1329166
  Арро В.К. Трое Копейкиных и звезда / В.К. Арро. – Мурманск, 1967. – 56с.
1329167
  Панова В.Ф. Трое мальчишек у ворот, и другие рассказы и повести. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1964. – 415с.
1329168
  Репин Л.Б. Трое на необитаемом острове / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1976. – 111с.
1329169
  Джером Д.К. Трое на четырех колесах / Д.К. Джером. – М, 1991. – 171с.
1329170
   Трое наших в космосе. – М, 1964. – 191с.
1329171
  Адамян Н.Г. Трое под одной крышей : повесть, рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 272 с.


  Трое под одной крышей: Повесть; Рассказы: После развода; Мы принимаем иностранцев; Эксперимент; Пустые бутылки; У больничной ограды; Мой друг Муса; Семья Прошьянов; "Афинские ночи"; Бессмертные; Неродная дочь; Договор; Вина непрощенная; Золотая масть
1329172
  Джамаль-Заде А С.М. Трое под одной крышей. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1976. – 304с.
1329173
  Кольер Э. Трое против дебрей : рассказы о природе / Э. Кольер. – Москва : Мысль, 1971. – 255 с. : ил.
1329174
  Кольер Э. Трое против дебрей / Э. Кольер. – 2 изд. – М., 1973. – 255с.
1329175
  Лисицын П.С. Трое разных: Повесть, рассказы. / П.С. Лисицын. – Минск, 1985. – 189с.
1329176
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1966. – 191с.
1329177
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – М, 1979. – 95с.
1329178
  Бурмакин Э.В. Трое с одной улицы. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1976. – 271с.
1329179
  Крапивин В.П. Трое с площади Карронад / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1981. – 399с.
1329180
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1969. – 175с.
1329181
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1975. – 286с.
1329182
  Мишаткин Ю.И. Трое суток перед казнью : [о В.Д.Генералове] : ист. повесть. / Юрий Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 80 с. – (Жизнь твоих земляков)
1329183
  Смирнов В.В. Трое суток рядом со смертью. / В.В. Смирнов, Ю.А. Попков. – М., 1964. – 143с.
1329184
  Хачатрян А.Х. Трое у костра / А.Х. Хачатрян. – Архангельск, 1978. – 119с.
1329185
  Сидельников О.В. Трое у пулемета / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1966. – 294 с.
1329186
  Силверберг Р. Трое уцелевших. Наковальня времени / Р. Силверберг. – К., 1993. – 477с.
1329187
  Ши Юй-кунь Трое храбрых, пятеро справедливых : Роман / Ши Юй-кунь. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
1329188
  Куйбышев В.Н. Троеборие в конном спорте. / В.Н. Куйбышев. – М, 1955. – 82с.
1329189
  Куринский В.А. Троекнижие и "Афоризмы" / Валерий Куринский. – Киев : Комп"ютерпрес, 2003. – 495, [1] с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-95874-3-3
1329190
  Желтов А.К. Троекуровская средняя школа / А.К. Желтов, В.П. Конобеевский. – М, 1954. – 96с.
1329191
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 1. – 1954. – 786 с.
1329192
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 2. – 1954. – 792 с.
1329193
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – 1009с.
1329194
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – М, 1984. – 791с.
1329195
  Самусь М. Троє / М. Самусь. – Харків, 1928. – 54с.
1329196
  Джером К.Д. Троє в одному човні (нічого не кажучи про собаку) / К.Д. Джером. – Київ, 1956. – 170 с.
1329197
  Джером К.Д. Троє в одному човні (як не рахувати собаки) = Three men in a boat (to say nothing of the dog) : Повість. Оповідання / К.Д. Джером; З англ. перекл. Ю.Лісняк, Р. Доценко. – Київ : Основи, 2003. – 170с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-059-4
1329198
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – Львів, 1948. – 337с.
1329199
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – К, 1949. – 171с.
1329200
  Айзен Р. Троє героїв дослідження ринку праці - Пітер А. Даймонд, Дейл Т. Морртенсен і Крістофер А. Піссарідес - отримали Нобелівську премію 2010 року з економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 213-218. – ISSN 1684-906Х
1329201
  Бондаренко В.Д. Троє дверей / В.Д. Бондаренко. – Київ : Бібльос, 1999. – 99с. – ISBN 966-95351-1-5
1329202
  Паукшта Е. Троє і дівчина : Повість / Е. Паукшта. – Київ : Молодь, 1981. – 239с.
1329203
  Мороз А.Т. Троє і одна : повість / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 341 с.
1329204
  Мороз А.Т. Троє і одна. Чужа кохана : повысть, роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1970. – 512 с.
1329205
  Сидор-Гібелинда Троє кіномистців з України (Назимова, Гайдаров, Стен) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 246-262. – ISBN 978-966-8911-9
1329206
  Ющук І.П. Троє на Місяці. / І.П. Ющук. – К., 1989. – 132с.
1329207
  Гарді Т. Троє незнайомців / Т. Гарді. – К, 1978. – 320с.
1329208
  Гарді Т. Троє незнайомців / Т. Гарді. – К, 1978. – 320с.
1329209
  Штангей В. Троє оповідань / В. Штангей. – Х., 1931. – 68с.
1329210
  Котик І. Троє повернень // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 354-359
1329211
  Пастушенко Л.Т. Троє проти одного : новели і повісті / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1968. – 200 с.
1329212
  Джером Д.К. Троє у човні (Не кажучи про пса!) / Джером К. Джером ; пер. з англ. О. Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 237, [1] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English library"). – ISBN 978-617-07-0177-0
1329213
  Леус В. Троє українських письменників стали членами македонської літературної Академії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 9


  Одразу троє українських письменників - чернігівці Тетяна і Сергій Дзюби та їхній колега киянин Дмитро Чистяк - стали членами поважної Міжнародної літературної Академії "Македонія Презент".
1329214
   Троє цуценят покидають Париж. – К, 1991. – 150с.
1329215
  Маркес Р. Троє чоловіків біля річки : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1329216
  Шаповал М.Т. Троє... Де ви? : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1964. – 217 с.
1329217
  Титов В. Троица : беседы с верующими / В. Титов. – Москва : Политиздат, 1965. – 71 с.
1329218
  Титов Владимир Елисеевич Троица / Титов Владимир Елисеевич. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1974. – 71 с.
1329219
  Титов В. Троица / В. Титов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1975. – 71 с.
1329220
  Титов В.Е. Троица / В.Е. Титов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 64 с.
1329221
   Троица Андрея Рублева. – М, 1981. – 215с.
1329222
   Троица Андрея Рублева:Антология. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1989. – 142с.
1329223
  Виноградов Н. Троице-Сергиева лавра / Н. Виноградов. – Москва, 1944. – 64 с.
1329224
  Балдин В.И. Троице-Сергиева лавра / В.И. Балдин. – Москва, 1958. – 40 с.
1329225
  Сухарева О.В. Троице-Сергиева лавра / О. Сухарева. – Москва : АСТ; Астрель, 2005. – 47с. : илл. – (Святые места России). – ISBN 5-17-031009-9
1329226
   Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники. – Москва, 1968. – 187 с.
1329227
  Першин Ю.П. Троицкая Дубрава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1981. – 74с.
1329228
  Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. / М.Д. Приселков. – М.-Л., 1950. – 514с.
1329229
  Елегечев И.З. Троицкие вершины / И.З. Елегечев. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд-во, 1977. – 381 с.
1329230
  Троицкая Наталья Троицкие гулянья у Чертова моста : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-65 : Фото
1329231
  Разумов В.А. Троицкие сидельцы / В.А. Разумов. – Москва, 1981. – 191с.
1329232
  Деревянко Е.И. Троицкий могильник / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1977. – 224с.
1329233
  Гальченко Г.И. Троичность и двойственность природы человека : лекция вторая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 51, [1] с. – ISBN 978-966-2297-02-7
1329234
  Дробний І.С. Троїсті музики / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
1329235
  Титаренко В. Троїсті символи подільської землі // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 23-29
1329236
  Уманцев Ф.С. Троїцька надбрамна церква (Києво-Печерської лаври) / Ф.С. Уманцев. – Київ, 1970. – 216 с.
1329237
  Васильєв Олександр Троїцька надбрамна церква Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1329238
  Коцур А. Троїцька церква П. Калнишевського в Пустовійтівці - пам"ятка дерев"яної архітектури України XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 252-261. – ISBN 978-966-2464-25-2
1329239
  Коцур А. Троїцький собор П. Калнишевського в Новомосковську - вершина українського дерев"яного зодчества XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 287-296. – ISBN 978-966-2464-25-2
1329240
  Юрченко О.С. Тройзілля : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Прапор, 1970. – 60 с.
1329241
  Мей Л.А. Тройка / Л.А. Мей. – М., 1980. – 47с.
1329242
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1965. – 166с.
1329243
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1988. – 431с.
1329244
  Корпачев Э.М. Тройка запряженных кузнечиков / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 126с.
1329245
  Инбер В.М. Тройка разных / В.М. Инбер. – М., 1927. – 48с.
1329246
  Папков С.А. Тройки ОГПУ-НКВД в Сибири в 1925-1938 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-38. – ISSN 0042-8779


  Тройки - одно из самых специфических явлений советской политико-административной системы послереволюционной эпохи. Они воплощали особый тип "революционной законности" - параллельное, ускоренное и тайное судопроизводство, сосредоточенное в руках ...
1329247
  Кузнецова Н. Тройная ставка / беседовал А. Насадюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 11 июля (№ 27/28). – С. 1, 3. – ISSN 1563-6755


  Бесіда з проф. КНУ ім. Т. Шевченка Н. Кузнєцовою.
1329248
   Тройная тяга. – Пермь, 1978. – 94с.
1329249
  Грахов П.П. Тройное дно / П.П. Грахов, Н.Е. Головко. – Л., 1989. – 254с.
1329250
  Кобко В.П. Тройное осевое проектирование. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобко В.П.; КИСИ, Каф. начертательной геометрии и инж. графики). – К., 1965. – 18л.
1329251
  Кумекин Ю.П. Тройное рассеяние протонов при энергии 660 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кумекин Ю.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносвоа. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.12-13
1329252
   Тройное рассеяние протонов при энергии 660 Мэв. Угловая зависимость параметра А. – Дубна
4. – 1963. – 15 с.
1329253
  Гинда В. Тройной Базар // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 50 (487) : Личность года поневоле : Юлия Тимошенко. – С. 78-80


  Село под названием Базар на Житомирщине стало горячей точкой на карте украинского национализма. Здесь одна за другой, с промежутком в несколько десятков лет, произошли три трагедии, жертвами которых неизменно становились сторонники борьбы за ...
1329254
  Куваев О.М. Тройной полярный сюжет / О.М. Куваев. – Москва, 1973. – 158с.
1329255
  Лисица М.П. Тройной резонанс Ферми с участием двух основных колебаний молекулы / М.П. Лисица, Н.Е. Ралко, А.М. Яремко. – Ленинград, 1970. – С. 235-240
1329256
  Луковский И.В. Тройной узел / И.В. Луковский. – М., 1952. – 64с.
1329257
  Суханов В.И. Тройной узел лжи / В.И. Суханов. – Москва, 1980. – 96 с.
1329258
  Сусарев М.П. Тройные азеотропные системы. / М.П. Сусарев. – Таллин, 1973. – 143с.
1329259
  Нгуен Кхань Тройные и четверные оксидные соединения в системах A2O-A2O3-B2O5 и AO-E2O3-BO2-B2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04, 02.00.01 / Нгуен Кхань; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 21л.
1329260
  Теслюк М.Ю. Тройные интерметаллические соединения со структурами фаз Лавеса : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Теслюк М.Ю. ; ЛГУ. – Львов, 1965. – 16 с.
1329261
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Тананайко М.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1329262
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии. : Дис... доктор химич.наук: / Тананайко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 416л.
1329263
  Вульф Б.К. Тройные металлические фазы в сплавах / Б.К. Вульф. – Москва, 1964. – 222с.
1329264
  Марченко С.Н. Тройные настенные полигонометрические центры (для городов, шахтных и завод. площадок и поселков). : Автореф... канд. техн.наук: / Марченко С.Н.; МВО ССР. Харьков. горный ин-т. – Киев, 1950. – 8 с.
1329265
  Шмелькова Г.Ф. Тройные нитритные и нитратные системы с твердыми растворами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шмелькова Г.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1329266
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев
Том 1. – 1987. – 238с.
1329267
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев : Штиинца
Том 2. – 1987. – 237с.
1329268
  Штрум Е.Л. Тройные полупроводники соединения типа ABX2. : Автореф... канд. хим.наук: / Штрум Е.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
1329269
  Лазарев В.Б. Тройные полупроводниковые соединения в системах АI- BV- CVI / В.Б. Лазарев, С.И. Беруль, А.В. Салов. – Москва, 1982. – 148 с.
1329270
  Петров Д.А. Тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1953. – 315с.
1329271
  Тыванчук Анна Теодоровна Тройные системы Al - {La, Ce, Pr, Nd, Gd, Td, Dy, Ho, Lu} - {Zr, Hf, Nb} в области 66,7 - 100 ат. % алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Тыванчук Анна Теодоровна ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 23 с.
1329272
  Ковалева А.Г. Тройные системы вода - жирная кислота - гептан, гептиловый спирт - соль, жирная кислота - гептан : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ковалева А.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 28 с.
1329273
  Ермачков В.И. Тройные системы из бромидов, фторидов и сульфатов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ермачков В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
1329274
  Чеботарян Ю.С. Тройные системы из сулфатов и ацетатов, никеля, цинка, тиокарбамида, воды при 15,35 и 50 С. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чеботарян Ю.С.; Москов. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1329275
  Ковалев П.И. Тройные системы Ли и пространства Аффинной связаности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010104 / Ковалев П.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1973. – 20л.
1329276
  Еременко В.Н. Тройные системы молибдена с углеродом и переходными металлами IV группы / В.Н. Еременко. – К., 1985. – 296с.
1329277
  Еременко В.Н. Тройные системы титана с переходными металлами IV - VI групп / В.Н. Еременко, Л.А. Третьяченко. – Киев, 1987. – 226 с.
1329278
  Билонижко Н.С. Тройные системы церий -- (железо, кобальт, никель) -- бор. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Билонижко Н.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
1329279
  Ворошилов Ю.В. Тройные системы циркония с переходными металлами и бором (алюминием, углеродом, кремнием) и кристаллические структуры образующихся в них соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ворошилов Ю.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – Львов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1329280
  Бодак О.И. Тройные системы, содержащие редкоземельные металлы / О.И. Бодак, Е.И. Гладышевский. – Львов, 1985. – 328с.
1329281
  Лозовик А.С. Тройные соединения в системе титан -- роданид -- органическое основание и их применение в анализе : Дис... Канд. хим.наукнаук: / Лозовик А.С.; КГУ. – Киев, 1969. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
1329282
  Лозовик А.С. Тройные соединения в системе титан (4) -- роданид -- органическое основание и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Лозовик А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1970. – 24л.
1329283
  Гицу Д.В. Тройные узкозонные полупроводники АIII ВV С2VI и их твердые растворы / Д.В. Гицу, В.Г. Канцер, Н.С. Попович. – Кишинев, 1986. – 305 с.
1329284
  Гершензон М.О. Тройственный образ совершенства / М.О. Гершензон. – Москва, 1918. – 100с.
1329285
  Чернова Т. Тройственный союз. Образование, наука и инноватика объединяют страны. / Т. Чернова, Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  В наукограде на севере Московской области недавно собралось инновационное сообщество СНГ из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдавии, России, Украины, мероприятие также посетили представители Грузии. В Дубне в Доме международных совещаний ...
1329286
  Куликов К.И. Трокай / К.И. Куликов. – Ижевск, 1991. – 333,1с.
1329287
  Рогозін А.Ю. Тролінг у соцмережах як засіб інформаційної війни // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 132-134. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1329288
  Могилко С.В. Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в літературі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 57-60. – (Серія "Філологічні науки")
1329289
  Петряєв С.Ю. Троллинг как средство информационной войны // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 85-90
1329290
  Сноу Чарлз Перси Троллоп / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1981. – 208 с.
1329291
  Степанкина М.К. Тромбициты и протромбин крови в зависимости от функционального состояния яичников. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанкина М.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 8 с.
1329292
  Мотилевська Т.В. Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми / Т.В. Мотилевська, С.М. Сухова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 54-65. – ISSN 2312-7015


  В огляді наведено сучасні погляди на етіологію, патогенез і клінічні прояви тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ). Ознайомлення з цими даними дає змогу лікарям практичної медицини мати комплексні сучасні уявлення щодо проблеми своєчасної діагностики та ...
1329293
  Шатов Д.В. Тромбоз протеза клапана сердца: современный подход к лечению / Д.В. Шатов, Е.А. Захарьян // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 26-29. – ISSN 2224-0586
1329294
  Максимов Ю. Трон в крови // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 149-154. – ISSN 1728-8568
1329295
  Коскін В. Трон для смертника : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 18-64. – ISSN 0130-321Х
1329296
  Коскін В. Трон для смертника : роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 5-57. – ISSN 0130-321Х
1329297
  Парнов Е.И. Трон Люцифера / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 303с.
1329298
  Парнов Е.И. Трон Люцифера / Е.И. Парнов. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 301с.
1329299
  Алимжанов А. Трон Рудаки / А. Алимжанов. – Москва, 1974. – 48 с.
1329300
  Сейсебаев Р. Трон сатаны : роман / Р. Сейсебаев. – Москва : Художественная литература, 1988. – 509 с.
1329301
  Сальгари Э. Трон фараона. Сокровище Голубых гор. Гибель Карфагена : Романы / Э. Сальгари; пер. с итал. – Киев : Обериг, 1993. – 448 с. – ISBN 87168-030-5
1329302
  Ракочі В. Трондхейм. Місто північного сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 112-116 : фото
1329303
   Трондьемиты, дациты и связанные с ними породы. – Москва : Мир, 1983. – 488с.
1329304
  Гончар О.Т. Тронка : Роман в новелах / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 343с.
1329305
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 128с.
1329306
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1964. – 295с.
1329307
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 335с.
1329308
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1965. – 344с.
1329309
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1966. – 271с.
1329310
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Известия, 1967. – 304с.
1329311
  Гончар О. Тронка : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1970. – 282с.
1329312
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1971. – 432с.
1329313
  Гончар О. Тронка : Роман / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1976. – 295с.
1329314
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1979. – 303с.
1329315
  Гончар О.Т. Тронка : Роман у новелах / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1984. – 294с. – (Шкільна б-ка)
1329316
  Гончар О. Тронка : роман в новелах / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2007. – 256с. – Шифр. дубл. 8ут Гонч. (доп. карт. ст.). – (Українська література). – ISBN 966-03-3710-8
1329317
  Гончар О.Т. Тронка. Собор : Романи / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1992. – 688с. – (Б-ка української класики)
1329318
  Гончар О. Тронка. Циклон : Романы / О. Гончар. – Москва : Известия, 1981. – 575с. – (Б-ка сов. прозы)
1329319
   Тронь страницы, и года встают.... – Л., 1988. – 301с.
1329320
   Тронько Володимир Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 391 : фото
1329321
   Тронько Петро Тимофійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Відомий державний, науковий та громадський діяч, доктор історичних наук, почесний професор КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАНУ, голова Національної спілки краєзнавців, Герой України. Некролог (1915-2011).
1329322
  Скляренко Є.М. Тронько Петро Тимофійович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 436-440. – ISBN 978-966-11-0226-1
1329323
  Пащенко М. Троп і стиль (психолінгвістичний, структурно-типологічний та історико-функціональний аспекти) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 57-65. – ISBN 966-587-044-0
1329324
  Гостев В.С. Тропа / В.С. Гостев. – Орел, 1959. – 100с.
1329325
  Козловский Я.А. Тропа / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1964. – 231с.
1329326
   Тропа. – Воронеж, 1972. – 288с.
1329327
  Дангулов С.А. Тропа / С.А. Дангулов. – Изд. 3-е. – М, 1974. – 303с.
1329328
  Маркуша А. Тропа / А. Маркуша. – М, 1975. – 256с.
1329329
  Дангулов С.А. Тропа / С.А. Дангулов. – К, 1986. – 268с.
1329330
  Жунусов Сакен Тропа : повесть / Сакен Жунусов ; [пер. с каз. В.А. Солоухина] // Пожар : повесть / Распутин В.Г. – Алма-Ата : Жалын, 1991
1329331
  Козлов А.И. Тропа Ахметова / А.И. Козлов. – М., 1970. – 88с.
1329332
  Мамин М.И. Тропа Боткина / М.И. Мамин. – Симферополь, 1969. – 48с.
1329333
  Хаидов А. Тропа в Барханах : стихи / Хаидов Аллаверды. – Москва : Художественная литература, 1977. – 191 с.
1329334
  Иванов Н. Тропа ведет в небо / Н. Иванов. – Ярославль, 1970. – 208с.
1329335
  Абдукаххар С. Тропа ведет к счастью : повесть / Самиг Абдукаххар ; [авториз. пер. с узб. А. Бендера] ; [ил.: В. Кайдалов]. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 158 с. : ил.
1329336
  Абдукаххар С. Тропа ведет к счастью : повесть и рассказы : [перевод] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Еш гвардия, 1972. – 208 с.
1329337
  Ильясов Я.Х. Тропа гнева / Я.Х. Ильясов. – Ташкент, 1957. – 214с.
1329338
  Ильясов Я.Х. Тропа гнева. Согдиана / Я.Х. Ильясов. – 2-е изд. – Ташкент, 1963. – 454с.
1329339
  Дамдинов Н.Г. Тропа Гэсэра : стихотворения и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Современник, 1985. – 79 с.
1329340
  Щербаков Б.В. Тропа длиною в года. / Б.В. Щербаков. – Алма-Ата, 1985. – 184с.
1329341
  Литовченко Елена Тропа желаний через озеро Коверши : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-33
1329342
  Жигжитов М.И. Тропа жизни / М.И. Жигжитов. – М., 1970. – 108с.
1329343
  Реутский П.И. Тропа золотоискателя: Стихотворения и поэмы / П.И. Реутский. – Москва, 1983. – 93с.
1329344
  Боголепов П.К. Тропа к Гоголю : Книга-справочник о жизни и творчестве Н.В. Гоголя / П.К. Боголепов, Н.П. Верховская; Под общ. ред. С.И. Машинского. – Москва : Детская литература, 1976. – 352 с.
1329345
  Афанасьев В.В. Тропа к Лермонтову / В.В. Афанасьев, П.К. Боголепов. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с.
1329346
  Якушин Н.И. Тропа к Некрасову / Н.И. Якушин. – М. : Детская литература, 1987. – 302 с.
1329347
  Боголепов П.К. Тропа к Пушкину / П.К. Боголепов. – М., 1967. – 559с.
1329348
  Боголепов П.К. Тропа к Пушкину / П.К. Боголепов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1974. – 543с.
1329349
  Афанасьев В.В. Тропа к Тургеневу / В.В. Афанасьев, П.К. Боголепов. – Москва, 1983. – 317с.
1329350
  Чехов А.В. Тропа Кайманова : Роман / А.В. Чехов. – Москва : Воениздат, 1976. – 359с.
1329351
  Рудин В.Г. Тропа над пропастью. / В.Г. Рудин. – Кемерово, 1980. – 256с.
1329352
  Хамаев Цырен Дондок Тропа над пропастью. / Хамаев Цырен Дондок. – М., 1985. – 207с.
1329353
  Полухин Ю.Д. Тропа не кончается никогда. / Ю.Д. Полухин. – М., 1960. – 111с.
1329354
  Семенов Ю.И. Тропа обреченных. / Ю.И. Семенов. – М., 1989. – 318с.
1329355
  Хусни Ф. Тропа пешехода : роман / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Богданова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 307 с.
1329356
  Хусни Ф. Тропа пешехода : роман / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Богданова. – Казань : Таткнигоиздат, 1969. – 279 с.
1329357
  Хусни Ф. Тропа пешехода : роман / Фатых Хусни; пер. с татар. – Казань, 1970. – 280 с.
1329358
  Каренц В. Тропа под снегом / В. Каренц. – М., 1971. – 79с.
1329359
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 158с.
1329360
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 63с.
1329361
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 176с.
1329362
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 189с.
1329363
  Дружинин В.Н. Тропа Селим-хана. / В.Н. Дружинин. – Л, 1963. – 231с.
1329364
  Эсенов Р.М. Тропа сквозь время / Р.М. Эсенов. – Ашхабад : Туркменистан, 1971. – 126 с.
1329365
  Шамшурин Ю.И. Тропа Тынкоя / Ю.И. Шамшурин. – Москва, 1959. – 80с.
1329366
  Дженкинс Марк Тропа ценою в жизнь : чай в обмен на коней / Дженкинс Марк, Ямашита Майкл // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 108-125 : Фото
1329367
  Цеханович В.П. Тропа через пожарище. / В.П. Цеханович. – Л, 1983. – 255с.
1329368
  Добкин В.Р. Тропа. / В.Р. Добкин. – Минск, 1983. – 269с.
1329369
  Хазри Н. Тропами воспоминаний : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 104 с.
1329370
  Богуславский В. Тропами героев / В. Богуславский. – Баку, 1975. – 268с.
1329371
  Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1963. – 405 с.
1329372
  Зузульский А. Тропами гроз / А. Зузульский. – Ярославль, 1973. – 79-171с.
1329373
  Ростовцев М.И. Тропами заповедника / М.И. Ростовцев. – М, 1981. – 127с.
1329374
  Одуев С.Ф. Тропами Заратустры / С.Ф. Одуев. – М., 1971. – 429с.
1329375
  Одуев С.Ф. Тропами Заратустры (Влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию) / С.Ф. Одуев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Мысль, 1976. – 431с.
1329376
  Крайслер Л. Тропами карибу / Л. Крайслер. – М., 1966. – 327с.
1329377
  Папоров Ю.Н. Тропами подводными / Ю.Н. Папоров. – М., 1974. – 175с.
1329378
  Попадейкин В.И. Тропами Подмосковья / В.И. Попадейкин. – 4-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1989. – 410с.
1329379
  Буслов К. Тропами полонин, или Ищу трембиту / К. Буслов. – Москва : Мысль, 1971. – 229с.
1329380
  Бунин И.А. Тропами потаенными : стихотворения / Иван Бунин. – Москва : Летопись, 1997. – 463, [1] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 1995 г. – (Мир поэзии / сост. Н.В. Алехина). – ISBN 5-88730-004-3
1329381
   Тропами таежными. – Хабаровск, 1969. – 160с.
1329382
  Плешков А.А. Тропами экзистенциализма: Леонид Андреев как философский писатель // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 109-119. – ISSN 0042-8744
1329383
  Дугинец А.М. Тропами Яношика / А.М. Дугинец. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 287с.
1329384
  Другинец А.М. Тропами Яношика. / А.М. Другинец. – М., 1975. – 287с.
1329385
  Бурбело В.Б. Тропеїстика французької куртуазної літератури: поетика Карла Орлеанського // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 22-26. – ISBN 966-581-373-0
1329386
  Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного кодування (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 58-61. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1329387
  Копилова Л. Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 347-354. – ISSN 1561-6224
1329388
  Кучинский М. Тропик динозавра / М. Кучинский; Отв. ред. Арутюнов С.А. – Москва : Наука, 1982. – 192с. – (Рассказы о странах Востока)
1329389
  Миллер Г. Тропик Рака : роман / Генри Миллер; пер. с англ. Г. Егорова; предисловие Нормана Мейлера. – Москва : Известия, 1991. – 320с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – ISBN 5-206-00270-4
1329390
  Миллер Г. Тропик Рака : Роман / Г. Миллер; Пер. с англ. Г.Егорова. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 400с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00152-Х
1329391
  Миллер Г. Тропик Рака : Сборник / Пер. с англ.; Генри Миллер. – Санкт-Петербург : Продолжоние жизни, 2002. – 784с. – ISBN 5-7654-1681-0
1329392
  Миллер Г. Тропик Рака: Роман. / Г. Миллер. – Пушкино, 1992. – 237с.
1329393
  Жуков Борис Тропик скорпиона : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 68-75 : Іл.
1329394
  Рихтер М. Тропикализация электрооборудования / М. Рихтер, Б. Бартакова. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 40 с.
1329395
  Черняк В.Л. Тропики / В.Л. Черняк. – М, 1982. – 192с.
1329396
  Дыбская Т.И. Тропики и субтропики в Москве / Т.И. Дыбская. – М, 1975. – 56с.
1329397
  Бродский А.К. Тропики, острова биоценозы : животный мир Кубы / А.К. Бродский. – Ленинград, 1983. – 157с.
1329398
  Сазонов В.А. Тропинака в лето. / В.А. Сазонов. – Таллин, 1967. – 75с.
1329399
  Зимняков Г.В. Тропинка / Г.В. Зимняков. – Ульяновск, 1962. – 56с.
1329400
   Тропинка. – М., 1963. – 32с.
1329401
  Матюшин И.А. Тропинка / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1966. – 182с.
1329402
  Груздева Н.В. Тропинка / Н.В. Груздева. – Архангельск, 1968. – 16с.
1329403
  Зверева Н.К. Тропинка / Н.К. Зверева. – Минск, 1972. – 78с.
1329404
  Иванов В.М. Тропинка : повести / В.М. Иванов; пер. с марий. В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 318 с.
1329405
  Гуляев Б.Л. Тропинка / Б.Л. Гуляев. – М., 1974. – 144с.
1329406
  Яковлев Е.В. Тропинка / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1976. – 52с.
1329407
  Иванов В.М. Тропинка / В.М. Иванов. – Йошкар-Ола, 1984. – 320 с.
1329408
  Имянитов И.М. Тропинка в атмосфере / И.М. Имянитов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 104с.
1329409
  Беретарь Хамид Тропинка в горы / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1971. – 115 с.
1329410
  Митин В.И. Тропинка в жизнь / В.И. Митин. – М., 1975. – 167с.
1329411
   Тропинка в жизнь. – Краснодар, 1975. – 174с.
1329412
  Торопов И.Г. Тропинка в зимнем городе : повести / И.Г. Торопов; пер. с коми. – Москва : Современник, 1984. – 365 с.
1329413
  Сазонов В.А. Тропинка в лето / В.А. Сазонов. – Таллин, 1967. – 75с.
1329414
  Алигер М.И. Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах / М.И. Алигер. – Москва, 1980. – 399с.
1329415
  Алигер М.И. Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах / М.И. Алигер. – Москва, 1980. – 399с.
1329416
  Попов В.С. Тропинка из одиночества / В.С. Попов. – Москва, 1985. – 208 с.
1329417
  Бочарников В.А. Тропинка к дому / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1986. – 254с.
1329418
  Бочарников В.А. Тропинка к дому / В.А. Бочарников. – Москва, 1990. – 269с.
1329419
  Копытин В.Я. Тропинка к другу. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1973. – 56с.
1329420
  Худайназаров Б. Тропинка к колодцу : стихи и поэма / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 86 с.
1329421
  Исаев Ф.Г. Тропинка к людям / Ф.Г. Исаев. – М : Советский писатель, 1982. – 63с.
1329422
  Астапенкова Т. Тропинка к морю / Т. Астапенкова. – Мурманск, 1961. – 44с.
1329423
   Тропинка на земле. – М., 1964. – 32с.
1329424
   Тропинка на Парнас. – М., 1969. – 224с.
1329425
   Тропинка памяти. – Ярославль, 1987. – 223с.
1329426
  Полунин Н.Ф. Тропинка полевая. / Н.Ф. Полунин. – Калуга, 1960. – 20с.
1329427
  Бегак Б.А. Тропинками тайны / Б.А. Бегак. – М, 1985. – 95с.
1329428
  Дурасов Д.Л. Тропинки / Д.Л. Дурасов. – М., 1989. – 269с.
1329429
  Подгорнов В.М. Тропинки в волшебный мир / В.М. Подгорнов. – Москва, 1964. – 288 с.
1329430
  Подгорнов В.М. Тропинки в волшебный мир / В.М. Подгорнов. – Москва, 1967. – 288 с.
1329431
  Седяков В.М. Тропинки в таинственный мир / В.М. Седяков. – Л, 1990. – 142с.
1329432
  Петухова А.Е. Тропинки дружбы. Очерк творчества Георгия Скребицкого / А.Е. Петухова. – М., 1970. – 94с.
1329433
  Гали М. Тропинки памяти : стихотворения и поэмы / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Современник, 1980. – 232 с.
1329434
  Рождественский И.Д. Тропинки России моей / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1963. – 216с.
1329435
   Тропическая Атлантика. Регион Гвинеи. – Киев, 1988. – 409с.
1329436
  Швецова С.И. Тропическая Африка. / С.И. Швецова. – М, 1982. – 175с.
1329437
   Тропическая Африка. Проблемы истории. – М., 1973. – 268с.
1329438
  Ерасов Б.С. Тропическая Африка: идеология и проблемы культуры / Б.С. Ерасов. – Москва : Наука, 1972. – 270 с.
1329439
   Тропическая Африка: проблемы развития. – М., 1970. – 150с.
1329440
  Смирнов Е.Г. Тропическая Африка: путь и трудности преодоления отсталости / Е.Г. Смирнов. – Москва, 1988. – 126с.
1329441
  Бакунин М.М. Тропическая Голландия : пять лет на острове Яве / М.М. Бакунин. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1902. – VIII, 455, XII с. – Дефектн. кн.: № 73148 - відс. ст. 33-304; 337-455
1329442
   Тропическая зона Мирового океана и связанные с ней глобальные процессы. – М., 1973. – 355с.
1329443
  Селезнева В.А. Тропическая и субтропическая орхидея. / В.А. Селезнева. – М, 1965. – 172с.
1329444
  Кабанов Н.Е. Тропическая лесная растительность провинции Юньань. / Н.Е. Кабанов. – М, 1971. – 184с.
1329445
  Тараканов Г.Г. Тропическая метеорология / Г.Г. Тараканов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 175с.
1329446
   Тропическая метеорология. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 217с.
1329447
   Тропическая метеорология: Тр. междунар. симпоз., Нальчик, (9-13) марта 1981 г.. – Л., 1982. – 237с.
1329448
   Тропическая метеорология: Тр. третьего междунар. симпоз., Ялта, март 1985 г.. – Л., 1987. – 569с.
1329449
   Тропическая метеорология: Тр. четвертого междунар. симпоз., Гавана, (13-17) апр. 1987 г.. – Л., 1989. – 466с.
1329450
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – М - Л, 1936. – 210с.
1329451
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1956. – 223с.
1329452
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1975. – 224с.
1329453
  Преображенский Ю.Б. Тропические заболевания уха, горла , носа. / Ю.Б. Преображенский. – М., 1976. – 26с.
1329454
  Малышева Р.М. Тропические и субстропические растения в оранжереях Сибирского ботанического сада. / Р.М. Малышева. – Томск, 1979. – 180с.
1329455
  Мухамедиев А.М. Тропические и субтропические виды низших ракообразных на рисовых полях Ферганской долины / А.М. Мухамедиев. – Фергана, 1949. – 12с.
1329456
  Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения / Д.А. Муравьева. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 335с.
1329457
  Черевченко Т.М. Тропические и субтропические орхидеи. / Т.М. Черевченко. – К., 1993. – 254с.
1329458
   Тропические и субтропические растения. – М., 1961. – 188с.
1329459
   Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР. – Л., 1973. – 276с.
1329460
  Дворянинова К.Ф. Тропические и субтропические растения в оранжереях ботанического сада АН МССР : краткие итоги интродукции / К.Ф. Дворянинова, В.И. Шестак; Чеботарь А.А. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 191 с.
1329461
  Козупеева Т.А. Тропические и субтропические растения на полярном Севере / Т.А. Козупеева, А.А. Лештаева. – Л, 1979. – 149с.
1329462
   Тропические и субтропические растения. Фонды главного ботанического сада АН СССР (Orchidauae - begoniaceae). – М., 1974. – 224с.
1329463
  Игнатьев Г.М. Тропические острова Тихого океана / Г.М. Игнатьев. – Москва : Мысль, 1979. – 270с.
1329464
  Минина Л.С. Тропические циклоны / Л.С. Минина. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1329465
  Моханти Ума Чаран Тропические циклоны Бенгальского залива и объективные методы прогноза их перемещения : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Моханти Ума Чаран; Одесск. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1978. – 24л.
1329466
  Хаин А.П. Тропические циклоны и их взаимодействие с океаном / А.П. Хаин, Г.Г. Сутырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1329467
  Ветроумов В.А. Тропические циклоны северной Атлантики и их связь с колебаниями климата. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ветроумов В.А.; Одесск. гидромет. ин-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1329468
  Ричардс П.У. Тропический дождевой лес / П.У. Ричардс. – М, 1961. – 448с.
1329469
  Мертини А. Тропический лес / А. Мертини : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-188-6
1329470
  Вехов Н.В. Тропический мир Н.Н.Миклухо-Маклая : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 18-26 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
1329471
  Богданов Д.В. Тропический океан / Д.В. Богданов. – АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 80с. – (Настоящее и будущее Земли и человечества)
1329472
  Поляновский М.Л. Тропический рейс / М.Л. Поляновский. – Москва, 1936. – 202с.
1329473
  Синягин И.И. Тропическое земледелие / И.И. Синягин. – М., 1968. – 448с.
1329474
  Колтановкий А.П. Тропі и дорожки здоровья / А.П. Колтановкий. – М., 1986. – 87с.
1329475
  Єрмоленко В. Тропік Лєві-Строса // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 36-38
1329476
  Пустова Ф.Д. Тропіка в художньому творі / Ф.Д. Пустова. – Донецк, 1972. – 54 с.
1329477
  Кучеренко Валентина Тропічні ліси під загрозою зникнення : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 16
1329478
  Буюн Л. Тропічні Орхідеї - у природі і в колекціях Ботанічних садів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати досліджень екологічних особливостей тропічних орхідних у місцях їх природного зростання. Обговорюються принципи експонування колекційних зразків у Ботанічних садах. The paper deals with the results of observation of ...
1329479
   Тропічні та субтропічні рослини захищеного грунту. – Київ : Київський університет, 2005. – 224с. – ISBN 966-594-635-Х
1329480
  Пестушко Валерій Тропічні циклони активізуються : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24
1329481
  Автономов В. Тропка : стихи и поэмы / В. Автономов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 96 с.
1329482
  Волобуева И.Г. Тропки впадают в дорогу : повести / И.Г. Волобуева. – Москва : Советский писатель, 1983. – 264 с.
1329483
  Белокуров Л.А. Тропой бескорыстной любви / Л.А. Белокуров. – М, 1974. – 46с.
1329484
  Шошин В.А. Тропой весенних журавлей / В.А. Шошин. – М., 1975. – 79с.
1329485
  Гангнус А.А. Тропой времён / А.А. Гангнус. – Москва : Детская литература, 1980. – 176 с. : ил.
1329486
  Смирнов В.И. Тропой геолога. / В.И. Смирнов. – М., 1992. – 208с.
1329487
  Литвинцев Данил Тропой дикого кулана : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 158-161. – ISSN 1029-5828
1329488
  Щетина Н.Н. Тропой доверия / Н.Н. Щетина. – Донецк, 1984. – 163с.
1329489
  Пермяков Г.Г. Тропой женьшеня / Г.Г. Пермяков. – Хабаровск, 1965. – 160с.
1329490
  Грачев Ю.А. Тропой зоолога / Ю.А. Грачев. – Алма-Ата, 1984. – 160с.
1329491
  Побожий А.А. Тропой изыскателя / А.А. Побожий. – М., 1971. – 160с.
1329492
  Вронский Б.И. Тропой Кулика / Б.И. Вронский. – Москва : Мысль, 1968. – 254с.
1329493
  Вронский Б.И. Тропой Кулика : (Повесть о Тунгусском метеорите) / Б.И. Вронский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 222с.
1329494
  Вронский Б.И. Тропой Кулика : (Повесть о Тунгусском метеорите) / Б.И. Вронский. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 220с.
1329495
  Косточкин В.В. Тропой легендарного Трувора. Изборск, Малы, Сенно / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1971. – 127 с.
1329496
  Казаков П.К. Тропой легенды / П.К. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1959. – 166 с.
1329497
   Тропой леопарда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 136-137 : фото
1329498
  Хитриченко Тропой народного гнева / Хитриченко, и. – К., 1990. – 302с.
1329499
  Приходько П.Т. Тропой науки / П.Т. Приходько. – 2-е изд.,испр. и доп. – Новосибирск, 1965. – 144с.
1329500
  Приходько П.Т. Тропой науки / П.Т. Приходько. – 3-е изд., переработ. – М., 1969. – 119с.
1329501
  Зарубин С.М. Тропой разведчика / С.М. Зарубин. – М, 1962. – 176с.
1329502
  Малышев А.А. Тропой романтики. (Записки энтузиаста). Роман. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1967. – 380с.
1329503
  Верников В.Л. Тропой флибустьеров. / В.Л. Верников. – Москва, 1979. – 144с.
1329504
  Серван Тропой Хо Ши Мина : Вьетнам. Дорога / Серван, Жан-Кристоф // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 86-88 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1329505
  Малкин Ф.М. Тропой чудес и преданий / Ф.М. Малкин, И.Ю. Прокофьев. – М., 1969. – 81с.
1329506
  Гусев Н.Б. Тропонин скелетных мышц: структура и свойства. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Гусев Н.Б.; Изд.Моск.ун-та.биол.фак-т. – М, 1974. – 24л.
1329507
  Молчанов П.А. Тропосфера и стратосфера / П.А. Молчанов. – М.-Л., 1934. – 67с.
1329508
  Антипов В.А. Тропосферная связь / В.А. Антипов. – Москва, 1970. – 144 с.
1329509
  Яковлев Л.И. Тропосферная связь / Яковлев Л.И. – Москва : Воениздат, 1984. – 256 с.
1329510
  Рудаков В.И. Тропосферные системы связи с адаптивными антеннами / В.И. Рудаков. – Київ : Авиатехника, 1999. – 292 с.
1329511
  Болгарин И.Я. Тропою Арсеньева. Сквозь тайгу / И.Я. Болгарин. – Москва : Советская Россия, 1960. – 382с.
1329512
  Станюкович К.В. Тропою архаров / К.В. Станюкович. – Москва : Географической литературы, 1959. – 182с.
1329513
  Станюкович К.В. Тропою архаров / К.В. Станюкович. – Душанбе, 1965. – 172с.
1329514
  Кайтагский А. Тропою бурь / А. Кайтагский. – Махачкала, 1979. – 116с.
1329515
  Гершензон С.М. Тропою генетики / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1992. – 178с. – ISBN 5-12-033332-6
1329516
   Тропою героев. – М., 1977. – 176с.
1329517
  Абрахамс П. Тропою грома / П. Абрахамс ; пер. с англ. О. Холмской ; предисл. И. Потехина ; ред. В. Топер. – Москва : Иноиздат, 1949. – 243, [4] с.
1329518
  Абрахамс П. Тропою грома : [роман] / П. Абрахамс ; пер. с англ. О. Холмской ; предисл. И. Потехина. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1955. – 244 с.
1329519
   Тропою грома. – Л., 1961. – 36с.
1329520
  Абрахамс П. Тропою грома : роман / Питер Абрахамс ; пер. с англ. О. Холмской. – Москва : Художественная литература, 1986. – 235, [4] с. – (Произведения африканских писателей)
1329521
  Романов И.С. Тропою доброты / И.С. Романов. – Ставрополь, 1975. – 79с.
1329522
  Чопп И.Л. Тропою држубы / И.Л. Чопп. – Одесса, 1958. – 67с.
1329523
  Македонский С. Тропою дружбы / С. Македонский. – Алма-Ата, 1961. – 120с.
1329524
  Богомолов И.С. Тропою дружбы / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1984. – 308с.
1329525
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – М, 1957. – 270с.
1329526
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – изд. 9-е. – М
1. – 1969. – 368с.
1329527
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – М, 1972. – 480с.
1329528
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – М, 1989. – 301с.
1329529
  Окладникова Е.А. Тропою Когульдея / Е.А. Окладникова. – Ленинград, 1990. – 187 с.
1329530
  Акимушкин И.И. Тропою легенд : рассказы о единорогах и василисках, о драконах и летающих тарелках, о том, как плачут крокодилы, о шестом чувстве и о многом другом / Акимушкин И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 288 с. : фото
1329531
  Кравец Г.П. Тропою мужества / Г.П. Кравец, Г.М. Черноморский. – К., 1984. – 88с.
1329532
   Тропою океанской дюжины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 26-30 : фото
1329533
  Гришаев В.Ф. Тропою памяти : Записки краеведа / В.Ф. Гришаев. – Барнаул, 1987. – 270 с.
1329534
  Наседкин Д.И. Тропою предков. Повесть. / Д.И. Наседкин. – Минск, 1963. – 155с.
1329535
  Данилевская Н.В. Тропою разведчиков / Н.В. Данилевская, Г.Л. Северский. – М, 1960. – 173с.
1329536
  Арутюнян С.М. Тропою сердца / С.М. Арутюнян. – Москва, 1961. – 88 с.
1329537
  Стельмах В.Г. Тропою слез и надежд / В.Г. Стельмах. – М., 1990. – 316с.
1329538
  Алексеев Ю.А. Тропою смеха... / Ю.А. Алексеев. – Москва, 1966. – 152с.
1329539
  Алексеев Ю.А. Тропою смеха... / Ю.А. Алексеев. – Москва, 1966. – 152с.
1329540
  Яшина Татьяна Тропою снежного барса : Заповедники // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 148-154 : Іл.
1329541
  Горелов А.Е. Тропою совести / А.Е. Горелов. – Л, 1987. – 413с.
1329542
  Довженко А.Р. Тропою старых тайн / А.Р. Довженко, В.Р. Довженко. – Львов, 1968. – 175с.
1329543
  Матвеева Г.И. Тропою тысячелетий / Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1977. – 88с.
1329544
  Лифшиц Л.Л. Тропою чести. / Л.Л. Лифшиц. – М., 1973. – 110с.
1329545
  Ганкин Б.А. Тропу торить... / Б.А. Ганкин. – Минск, 1974. – 126с.
1329546
  Залыгин С.П. Тропы Алтая / С.П. Залыгин. – Москва, 1962. – 86с.
1329547
  Залыгин С.П. Тропы Алтая : роман / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 431с.
1329548
  Залыгин С.П. Тропы Алтая : Роман / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 381с.
1329549
  Зонина Л.А. Тропы времени: заметки об исканиях фр. романистов (60-70 гг.) / Л.А. Зонина. – М., 1984. – 263с.
1329550
  Шишов А.Ф. Тропы жизни / А.Ф. Шишов. – М, 1966. – 180с.
1329551
  Шишов А.Ф. Тропы жизни / А.Ф. Шишов. – М, 1966. – 180с.
1329552
  Лынов Ю.С. Тропы заповедные. / Ю.С. Лынов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 109с.
1329553
  Шалагинов Б. Тропы и думы Франческо Петрарки // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 61-71. – ISSN 2227-3956
1329554
  Машбаш И. Тропы из почи : роман / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Современник, 1973. – 285 с.
1329555
  Сазонов Г.К. Тропы к верховьям / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1978. – 280с.
1329556
  Сазонов Г.К. Тропы к верховьям. / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1978. – 280с.
1329557
  Гинин С.П. Тропы к сердцам молодых / С.П. Гинин. – Ярославль, 1972. – 62с.
1329558
  Пичков А.И. Тропы оленьи / А.И. Пичков. – Архангельск, 1969. – 55с.
1329559
  Махоркин Г.Д. Тропы отцов. / Г.Д. Махоркин. – М., 1959. – 285с.
1329560
  Груббэ Ю.А. Тропы под кронами / Ю.А. Груббэ. – Сыктывкар, 1971. – 104с.
1329561
  Домнин А.М. Тропы предков / А.М. Домнин. – Пермь, 1978. – 261с.
1329562
  Жолобов И.А. Тропы разведчиков / И.А. Жолобов. – Барнаул
1. – 1978. – 239с.
1329563
  Кулаковский А.Н. Тропы хоженые и нехоженые : роман / А.Н. Кулаковский. – Москва : Советский писатель, 1975. – 294 с.
1329564
  Кулаковский А.Н. Тропы хоженые и нехоженые : роман / А.Н. Кулаковский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 422 с.
1329565
  Грибов Д.Г. Тропы юности : рассказы / Д.Г. Грибов. – Одесса : Одесское обласное издательство, 1958. – 134с.
1329566
   ТРОПЭКС-72. Труды Межвед. геофиз. экспедиции по программе нац. Атлант. троп. эксперимента. – Л., 1974. – 685с.
1329567
   ТРОПЭКС-74. – Ленинград
Том ІІ : Океан. – 1976. – 232 с.
1329568
   ТРОПЭКС-74. Труды Междувед. экспедиции по программе междунар. атлант. троп. эксперимента. – Л.
2. – 1976. – 217с.
1329569
   ТРОПЭКС-74. Труды Междувед. экспедиции по программе Междунар. Атлант. троп. эксперимента. – Л.
1. – 1976. – 736с.
1329570
  Деледда Г. Тростини на вітрі. Мати : романи / Г. Деледда; Грація Делелдда ; з італ. пер. Віктор Шовкун. – Київ : Дніпро, 1975. – 262 с. : іл.
1329571
  Усман С. Тростинки господа бога. / С. Усман. – М, 1962. – 239с.
1329572
  Медведев А.Д. Тростник / А.Д. Медведев. – М, 1983. – 94с.
1329573
  Бердзенишвили Г.А. Тростник на ветру / Г.А. Бердзенишвили. – Москва, 1960. – 116 с.
1329574
  Аладжаджян С.Е. Тростник не склонился : роман / С.Е. Аладжаджян; пер. с арм. Г.Манасяна. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1329575
  Исикава Такубоку Тростник под ветром / Исикава Такубоку. – Москва, 1960. – 639 с.
1329576
  Исикава Тацудзо Тростник под ветром. / Исикава Тацудзо. – М, 1960. – 639с.
1329577
  Козьмин Сергей Тростниковая жизнь на Титикаке : Образ жизни // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 144-153 : Іл., карта
1329578
  Гали М. Тростниковая флейта : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1974. – 128 с.
1329579
  Корхов А.П. Тростниковый и свекловичный сахар в мировом производстве и перспективы развития сахарной промышленности Украины-Великороссии / А.П. Корхов. – Сумы, 1921. – 84с.
1329580
   Тростянець. – Київ, 1985. – 47 с.
1329581
  Пирогів Андрій Тростянець. Земний рай Івана Скоропадського : Україна чудес / Пирогів Андрій, Попович Сергій, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 98-102
1329582
  Мисник Г.Є. Тростянецький дендрологічний парк / Г.Є. Мисник. – К., 1960. – 84с.
1329583
   Тростянецький дендропарк. – Київ, 1981. – 42с.
1329584
  Соломко Р.Н. Трость Фразибула / Р.Н. Соломко. – М., 1988. – 238с.
1329585
  Эредиа Ж.-М. де Трофеи / Хосе Мария де Эредиа ; пер. И. Глушкова (Д.И. Олерона). – Ленинград : Госиздат, 1925. – 207 с.
1329586
  Эредиа Ж.-М. де Трофеи / Ж.-М. де Эредиа. – Москва : Наука, 1973. – 327с.
1329587
  Велижанина А.Н. Трофеи дальних походов / А.Н. Велижанина. – Тюмень, 1965. – 12с.
1329588
  Ередіа Трофеї / Ередіа, Жозе-Маріа де; Пер. з франц. Д.Паламарчук; Упор. та авт. передмови Л.Череватенко; Авт.післямови Д.Наливайко. – Київ : Юніверс, 2001. – 280с. – ISBN 966-7305-56-2
1329589
   Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра I та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р. / Кур-Корольов, К. Кухер, Т. Себта, Н. Сінкевич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 39-54. – ISSN 1029-7200


  Розглядається історія грамоти Петра І 1708 р. на поставлення митрополита Іоасафа Кроковського, яка була вивезена з Києва під час Другої світової війни і опинилася після війни в Тюбінгені, що було тісно пов"язано з німецькими східноєвропейськими ...
1329590
  Сокур В. Трофеї Кобзаря. Як Тарас Шевченко перешкоджав поліцейському з добивачем бити собак // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 3 березня (№ 28). – С. 8
1329591
   Трофей и другие рассказы о животных на фронте, 1943
1329592
  Микицей М. Трофей на довгу пам’ять = Спроба псевдороману : проза: роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 3-75
1329593
   Трофей: напиток "Писко" : PISCOнуть не успеешь, или Перуанские хроники // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 108 : Іл.
1329594
   Трофей: солнце с ручкой или... : Зонтик // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 108 : Іл.
1329595
   Трофейная калимба : Afriken hand piano // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 108 : Іл.
1329596
  Куренной Е.Е. Трофейная овчарка: Повести. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1979. – 384с.
1329597
  Ванюшин В.Ф. Трофейный автомат / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1968. – 216с.
1329598
  Бродский В.Я. Трофика клетки / В.Я. Бродский. – М, 1966. – 356с.
1329599
  Епифанова А.П. Трофим Денисович Лысенко / А.П. Епифанова. – М., 1953. – 131с.
1329600
   Трофим Денисович Лысенко. – Москва, 1958. – 48 с.
1329601
  Краснобрыжий И.Т. Трофимов день / И.Т. Краснобрыжий. – Краснодар, 1979. – 350с.
1329602
  Маленко С.А. Трофическая детерминация как бессознательная основа социального взаимодействия // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.116-124
1329603
  Баяндуров Б.И. Трофическая функция головного мозга / Б.И. Баяндуров. – Москва, 1949. – 307с.
1329604
  Ажипа Я.И. Трофическая функция нервной системы / Я.И. Ажипа ; АН СССР, Отд. физиологии. – Москва : Наука, 1990. – 671, [1] с., : ил. – Библиогр.: с. 606-657. – (Руководство по физиологии)
1329605
  Крохмаль Г.А. Трофическая функция слюнных желез после длительной, напряженной их деятельности и рефлекторные влияния на другие системы у собак разных типов высшей нервной деятельности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Крохмаль Г.А. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 21 с.
1329606
  Крючкова Н.М. Трофические взаимоотношения зоо- и фитопланктона / Н.М. Крючкова. – Москва : Наука, 1989. – 124 с. – ISBN 5-02-005323-6
1329607
  Цыбулько В.С. Трофические закономерности фотопериодизма растений. / В.С. Цыбулько. – Киев, 1978. – 208с.
1329608
  Головатин М.Г. Трофические отношения воробьиных птиц на северной границе распространения лесов / М.Г. Головатин. – Екатеринбург, 1992. – 102с.
1329609
   Трофические связи пресноводных беспозвоночных.. – Л., 1980. – 178с.
1329610
  Коштоянц Х.С. Трофическое влияние нервной системы в онтогенезе животных / Х.С. Коштоянц. – Москва, 1938. – 222-227с.
1329611
   Трофімов Юрій Леонідович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 248. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1329612
   Трофімов Юрій Леонідович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 259. – ISBN 978-966-644-090-0
1329613
  Сіренко А.Г. Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат : монографія / А.Г. Сіренко, В.Ю. Шпарик ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатcький національний університет імені Василя Стефаника", 2013. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-640-376-9
1329614
  Сосновський Є. Трофічні зв"язки Heliothrips haemorrhoidalis Bouchе (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. Сосновський, А. Прокопів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено перелік кормових рослин та поширення оранжерейного трипса (Heliothrips haemorrhoidalis Bouchе), а також ступінь заселення рослин шкідником та особливості його поведінки в залежності від виду рослини. The list of fodder plants and spreading of ...
1329615
  Чумак П.Я. Трофічні зв"язки білокрилки оранжерейної в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено результати багаторічних досліджень трофічних зв"язків Trialeurodes vaporariorum, її шкідливість в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею.
1329616
  Проценко Юрій Валерійович Трофічні зв"язки імаго риючих ос ( Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Проценко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 264 л. + Додатки: л.169-264. – Бібліогр.: л.146-168
1329617
  Школьна Л. Трофічні зв"язки кімнатної попелиці (Myzus omatus Laing) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-110. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень трофічних зв"язків Myzus omatus Laing, її шкідливість в умовах оранжерей Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. In this article the results of the long-term investigation of tropic relations of Mysus omatus ...
1329618
  Школьна Л.С. Трофічні зв"язки персикової попелиці (Myzus Persicae Sulz.} в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено результати багаторічних досліджень трофічних зв"язків Myzus persicae Sulz, її шкідливість в умовах оранжерей Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею.
1329619
  Проценко Ю.В. Трофічні зв`язки імаго риючих ос (hymenoptera, sphecidae) з квітковими рослинами : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.16 / Юрій Валерійович Проценко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1329620
  Петина Т.С. Трофодинамика копепод в морских планктонных сообществах : Закономерности потребления и превращения вещества и энергии у особи / Т.С. Петина; АН СССР; Ин-т биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
1329621
   Трофология водных животных. Итоги и задачи. Сб. ст.. – М., 1973. – 382с.
1329622
  Цихон-Луканина Трофология водных моллюсков / Цихон-Луканина. – Москва, 1987. – 174с.
1329623
  Сиротюк Ю. Трохи невідомого Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7


  Цитати зі збірника праць М. Міхновського "Суспільно-політичні твори".
1329624
  Клочек Г. Трохи пейзажно-географічної та предметно-побутової конкретики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
1329625
  Дереш Л. Трохи пітьми, або На краю світу / Любко Дереш. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 286, [2] с. : іл. – На обкл. та на корінці назва: Трохи пітьми. – ISBN 978-966-343-553-4
1329626
  Лозинський А. Трохи про етнічне // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
1329627
  Білинкевич О. Трохи про Миколу // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-191
1329628
  Гундорова Т. Трохи про модернізм в Україні та дядька в Києві // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 35-39
1329629
  Занфірова Т. Трохи про пропаганду в українській журналістиці // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 221-225. – ISSN 1561-6224
1329630
  Поліщук Я. Трохи світу з... неоліту // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 130-134. – ISSN 0130-1608
1329631
  Карасьов М. Трохи хаосу і танцююча зірка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
1329632
  Поліщук Лариса Трохи щодо Дереша - чи феномен це? Чи просто автор епохи перелому поколінь? / Поліщук Лариса, Євтушко Олександр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 107-109. – ISSN 0130-5212
1329633
  Зубко О.Є. Трохим Іванович Пасічник (1896–1968). "Четвертий" з когорти "викладачів-подолян" Українського вищого (високого) педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 460-467. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1329634
   Троцкизм - враг ленинизма. Сб.. – М., 1968. – 359с.
1329635
  Васецкий Н.А. Троцкизм - новые тупики старых "идей" / Н.А. Васецкий. – Москва, 1984. – 64 с.
1329636
  Волкогонов Д.А. Троцкий / Д.А. Волкогонов. – Москва
1. – 1991. – 412с.
1329637
  Волкогонов Д.А. Троцкий / Д.А. Волкогонов. – Москва
2. – 1992. – 412с.
1329638
  Дойчер И. Троцкий в изгнании / И. Дойчер. – М., 1991. – 588с.
1329639
  Ватлин А.Ю. Троцкий и Коминтерн / А.Ю. Ватлин. – Москва, 1991. – 63с.
1329640
  Басманов М.И. Троцкий и троцкизм: мифы и действительность / М.И. Басманов. – М., 1979. – 16с.
1329641
  Васецкий Н.А. Троцкий: опыт политической биографии / Н.А. Васецкий. – Москва, 1992. – 350 с.
1329642
   Троцкисты - враги народа.. – М., 1937. – 192с.
1329643
  Ромашов Л.В. Троцкисты в лагере антикоммунизма / Л.В. Ромашов. – М, 1971. – 80с.
1329644
  Осокін М.В. Троцкізм як різновид більшовизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1329645
   Троцькістська банда реставраторів капіталізму.. – К., 1937. – 176 с.
1329646
   Трошин Николай Степанович. Выставка. Москва. 1978.. – М., 1978. – 28с.
1329647
  Гусєв В.І. Троя / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1329648
  Матіос М. Трояка ружа : Драматична повість // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 11. – С. 8-20. – ISSN 0585-8365
1329649
  Томчаній М.І. Троянда : оповідання / М.І. Томчаній. – Київ, 1962. – 24 с.
1329650
  Божик Є. Троянда для ровесника : Оповідання, новели, повісті / Є. Божик. – Львів : Каменяр, 1999. – 220с. – ISBN 966-7255-65-4
1329651
  Процюк С.В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. : іл. – (Афтографи часу). – ISBN 978-966-580-319-5
1329652
  Кульбак Л.А. Троянда Турайди : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1977. – 55 с.
1329653
  Маркова М.В. Троянда у творчості Олександра Пушкіна: динаміка символічних сенсів // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 98-104. – ISBN 978-966-188-046-6
1329654
  Дрофань А.П. Троянди / А.П. Дрофань. – Київ, 1963. – 200с.
1329655
   Троянди ботанічного саду // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8 : фото


  Факультет соціології разом із Інститутом соціології НАН України та Київським відділенням Соціологічної асоціації України провів ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова ...
1329656
  Рубцова О.Л. Троянди в старовинних оранжереях України (XVIII-XIX ст.) / О.Л. Рубцова, В.І. Чижанькова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 1605-6574
1329657
  Коцюбинський А.Ф. Троянди для незнайомки / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ, 1982. – 94с.
1329658
  Жежко Г.Ю. Троянди за гратами / Г.Ю. Жежко. – К, 1968. – 64с.
1329659
  Дудко І.П. Троянди і терни районного журналіста : автобіогр. повість / Іван Дудко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 151, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-617-7491-24-7
1329660
  Вільде І. Троянди і терня / І. Вільде. – Київ, 1961. – 355с.
1329661
  Рильський М.Т. Троянди й виноград / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 71 с.
1329662
  Рильський М.Т. Троянди й виноград : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 178 с.
1329663
  Алієва З. Троянди й виноград (до проблеми етнічних взаємин)


  У статті на рідкісних матеріалах стародруків описано пісенні традиції азербайджанского народу, карабахців, наводяться аналогії з відповідними пісенними прийомами українців, описано будову дитячих та юнацьких пісень-загадок, драматизованих хороводів. ...
1329664
  Рильський М. Троянди й виноград Максима Рильського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 3
1329665
  Рильський М.Т. Троянди й виноград. Далекі небосхили : Поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1973. – 132с.
1329666
  Гарін Ф.З. Троянди й метал / Ф.З. Гарін. – Х, 1967. – 47с.
1329667
  Колодний Б.М. Троянди на граніті. Історія одного пошуку / Б.М. Колодний. – К., 1970. – 183с.
1329668
  Колодний Б.М. Троянди на граніті: історія одного пошуку / Б.М. Колодний. – Київ, 1985. – 211 с.
1329669
  Книш Г.А. Троянди на мармур : нариси / Г.А. Книш. – Львів, 1980. – 183 с.
1329670
  Вихрущ В. Троянди на мечах : Пісні / В. Вихрущ. – Тернопіль : Збруч, 1998. – 96с. – ISBN 9665281364
1329671
  Вертіль О.В. Троянди на пероні / О.В. Вертіль. – Київ, 1990. – 37с.
1329672
  Чумак Р.М. Троянди на снігу : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1961. – 246 с.
1329673
  Ткачук О. Троянди у трансформованому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень росту, розвитку та декоративності троянд в умовах систематичного задимлення атмосферного повітря. The outcomes of researches of growth, development and ornamentation of roses in conditions of a systematic smoke screening ...
1329674
  Бєляускас А. Троянди цвітуть червоним / А. Бєляускас. – Київ, 1962. – 314 с.
1329675
  Воробйов Микола Троянди цвітуть, але дуже далеко... = різні записи : вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231
1329676
  Бицько О. Трояндовий сад кримськотатарської поезії (методичні рекомендації до організації шкільного вивчення) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 11/12 (372). – С. 26-30
1329677
  Бурлаков С.Р. Трояндові світання : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1964. – 35 с.
1329678
  Недогонов А.И. Троянов вал / А.И. Недогонов. – М., 1978. – 252с.
1329679
  Забіла Н.Л. Троянові діти / Н.Л. Забіла. – Київ, 1982. – 103с.
1329680
  Забіла Н.Л. Троянові діти. / Н.Л. Забіла. – К, 1971. – 111с.
1329681
   Троянская война. – Москва, 1947. – 59 с.
1329682
  Кравчук А. Троянская война / А. Кравчук. – М., 1991. – 223с.
1329683
  Тудоровская Е.А. Троянская война и ее герои. / Е.А. Тудоровская. – Л., 1964. – 160с.
1329684
  Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера / Н.А. Флоренсов. – М, 1991. – 143с.
1329685
   Троянские сказания. – Ленинград, 1972. – 232 с.
1329686
  Низан П. Троянский конь / П. Низан. – Москва, 1936. – 168 с.
1329687
  Фратрич И. Троянский конь цивилизации / И. Фратрич. – Москва : Мир, 1977. – 257с.
1329688
  Борейко В.Е. Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной природы / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Изд. 2-е доп. – Киев : Логос, 2015. – 111, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 101-111. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 74). – ISBN 978-966-171-965-0
1329689
  Гусєв В.І. Троянська війна / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1329690
  Кочан І.Г. Троянський кінь / І.Г. Кочан. – К, 1975. – 87с.
1329691
  Гусєв В.І. Троянський кінь / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1329692
  Бабенко В. Троянський кінь знову у дії: деякі аспекти розвитку та захисту інформаційного простору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-39. – (Журналістика ; Вип. 4)
1329693
  Снігир О. Троянський кінь російської миротворчості. Росія докладатиме дипломатичних зусиль для формування миротворчої місії з коаліції держав, що включала б контингенти членів ОДКБ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Розмови про гіпотетичну миротворчу місію ООН на окупованих територіях Сходу України вже починають нагадувати "білий шум". Цьому сприяє обмаль інформації та масиви спекуляцій і маніпуляцій довкола цієї теми. Саме словосполучення "миротворча місія" - ...
1329694
   Троянський цикл міфів, або Чи був Гомер? : [розділ з підручника: В. Звиняцковський, Є. Волощук. Зарубіжна література. 8 клас] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-15


  У минулому числі журналу ми розповідали про підручники для 8 класу, які було визнано кращими на Всеукраїнському конкурсі підручників. їхні автори - Людмила та Юрій Ковбасенки, Ольга Ніколенко та Ірина Столій. Надія Півнюк, Олена Чепурко та Наталія ...
1329695
  Карпенко О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції / Олена Карпенко. – Київ : Смолоскип, 2007. – 112, [4] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 111-112. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 978-966-8499-62-3
1329696
  Колосов М.М. Тру куля черных сухарей / М.М. Колосов. – М., 1979. – 608с.
1329697
  Колосов М.М. Тру куля черных сухарей / М.М. Колосов. – М., 1986. – 382с.
1329698
  Носов С. Труба : Остатки романа // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 11. – С. 55-82. – ISSN 0321-1878
1329699
  Хазин В. Труба : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 5-56. – ISSN 0012-6756
1329700
  Крим А. Труба : [роман] / Анатолій Крим ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 318, [2] с. – Кн. опис. частково за обкл. – ISBN 978-966-2151-18-3
1329701
  Крым А. Труба : роман / Анатолий Крым. – Киев : "Саммит-книга" ; "Радуга", 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-7889-46-3
1329702
  Мошков В. Труба в народных верованиях / В. Мошков. – Москва : Т-Во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1901. – 134, [5], 49 с. – Отдельные оттиски из "Живой Старины". Вып. III
1329703
   Труба зовет. Повести, расскзы, новеллы.. – М., 1973. – 399с.
1329704
  Калве А. Труба полуночница : рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1972. – 232 с.
1329705
  Куликова К.Ф. Труба, личина и кинжал / К.Ф. Куликова. – Л., 1972. – 216с.
1329706
  Делавранча Б. Трубадур / Б. Делавранча. – Бухарест, 1967. – 40с.
1329707
  Соломатін М.М. Трубадури анрикомунізму / М.М. Соломатін. – К., 1971. – 112с.
1329708
  Томпсон Е.М. Трубадури імперії : Російська література і колоніалізм / Ева М. Томпсон; Пер. з англ. М. Корчинська. – Київ : Основи, 2006. – 368с. – ISBN 966-500-265-1
1329709
  Томпсон Е.М. Трубадури імперії = Imperial knowlefge : російська література і колоніалізм / Ева М. Томпсон ; пер. з англ. М. Корчинська. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-500-289-5
1329710
  Козаков Г. Трубадуры - рыцари, поэты, смутьяны // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-71. – ISSN 1812-867Х
1329711
  Лаврентьев Д.Ф. Трубадуры капитализма / Д.Ф. Лаврентьев. – Москва, 1964. – 48с.
1329712
  Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры / К.А. Иванов. – 356с.
1329713
   Трубайчук Анатолій Фотійович : [некролог] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-239. – ISSN 0130-5247
1329714
  Жуховицкий Л.А. Трубач на площади / Л.А. Жуховицкий. – М., 1988. – 411с.
1329715
  Кокышев Л.В. Трубачи : поэма / Л.В. Кокышев; пер. с алт. Г.Горностаева. – Москва : Советская Россия, 1966. – 96 с.
1329716
  Щербаков А.И. Трубачи весны / А.И. Щербаков. – Москва, 1981. – 79с.
1329717
  Ревоненко А.В. Трубачи на заре / А.В. Ревоненко. – Хабаровск, 1972. – 31с.
1329718
  Дубинский И.В. Трубачи трубят тревогу / И.В. Дубинский. – М, 1962. – 310с.
1329719
   Трубенко Анатолій Іванович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 32-33
1329720
  Шмидт И.М. Трубецкой / И.М. Шмидт. – М., 1964. – 54с.
1329721
  Белов В.Н. Трубецкой и немецкое неокантианство: проблема идеализма // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-14. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1329722
   Трубецкой Сергей Николаевич.. – Москва : [Изд. Моск. ун-та], 1996. – 148 с. – (Справочно-информационная серия "Московский университет на пороге третьего тысячелетия" / сер. изд. ; Вып. 12). – ISBN 5-88091-015-6
1329723
  Гриценко І.С. Трубецькой Євген Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 170. – ISBN 978-966-06-0557-2
1329724
  Бровка Петрусь Труби, мой бор! : новые стихи и поэма / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Я.Хелемского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 147 с.
1329725
  Олійник Б. Трубить трубіж. Вірші. Уривки з поеми / Борис Олійник. – Київ : ПП "Золоті Ворота", 2012. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2246-13-1
1329726
  Боровко М.М. Трубіж / М.М. Боровко. – К, 1996. – 66с.
1329727
  Хоменко О. Трубіж тривоги нашої : (на сім десятиліть Бориса Олійника) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 192-198


  На сім десятиліть Бориса Олійника
1329728
  Кремлев И.Л. Трубка "Крокодила". Докум. повесть / И.Л. Кремлев. – М., 1965. – 167с.
1329729
  Щигленко Евгений Трубка "Мира" : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1329730
  Хилтухин Д.Д. Трубка дружбы. / Д.Д. Хилтухин. – Улан-Удэ, 1956. – 42с.
1329731
  Красноперов А.Ф. Трубка комбата / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола, 1983. – 352с.
1329732
  Сименон Ж. Трубка Мегрэ / Ж. Сименон. – Кишинев, 1981. – 575с.
1329733
  Сименон Ж. Трубка Мегрэ / Ж. Сименон. – М., 1981. – 573с.
1329734
  Сименон Ж. Трубка Мегрэ, и другие рассказы / Ж. Сименон. – М.-Л., 1966. – 159с.
1329735
  Швец И.А. Трубка мира. / И.А. Швец. – Брянск, 1961. – 28с.
1329736
  Зарубин С.М. Трубка снайпера / С.М. Зарубин. – Чита, 1963. – 175с.
1329737
  Зарубин С.М. Трубка снайпера / С.М. Зарубин. – Иркутск, 1980. – 208с.
1329738
  Куксо К. Трубка: искушение вкусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.32-38. – ISSN 1029-5828


  Искусство курения, магическая сила табака.
1329739
  Милашев В.А. Трубки взрыва. / В.А. Милашев. – Л., 1984. – 268с.
1329740
   Трубки осциллографические типов 13ЛОЗИ и 13ЛО36В для устройств широкого применения. ГОСТ 19883-74, ГОСТ 19884-74. – Москва : Издательство стандартов, 1974. – 36 с.
1329741
   Трубки рентгеновские типов БСВ 10 и БСВ 11. – Москва : издательство стандартов, 1974. – 19 с.
1329742
   Трубки рентгеновские управляемые импульсные с термокатодом. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 20 с.
1329743
   Трубки телевизионные передающие : методы измерения параметров и определения характеристик ГОСТ 18720.0-73 - ГОСТ 18720.8-73. – Москва : Издательство стандартов. – 32 с.
1329744
   Трубки телевизионные передающие.. – М., 1977. – 11с.
1329745
  Шевчук В.А. Трублять лебеді над Славутичем : повість / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1967. – 204 с.
1329746
  Бауэр Бруно Трубный глас страшного суда над Гегелем / Бауэр Бруно. – Москва, 1933. – 140 с.
1329747
  Миркин А.З. Трубопроводные системы / А.З. Миркин, В.В. Усиньш. – М., 1991. – 255с.
1329748
   Трубопроводный транспорт нефти. – Уфа, 1987. – 140с.
1329749
   Трубопроводный транспорт нефти северных месторождений. – Уфа, 1984. – 142с.
1329750
   Трубопроводный транспорт продуктов разработки газоконденсатных месторождений. – М, 1990. – 240с.
1329751
  Глухенький Т.Е. Трубопроводы тепловых электростанций / Т.Е. Глухенький. – М.Л,, 1965. – 440с.
1329752
  Смирнов Г.М. Трубопроводы тепловых электростанций : устройство и монтаж / Г.М. Смирнов. – Москва : Энергия, 1979. – 95 с.
1329753
  Петелин Г.И. Трубопроводы электростанций / Г.И. Петелин. – Москва-Ленинград, 1935. – 216 с.
1329754
   Трубчанінов Геннадій Григорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 105. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1329755
  Герасимов В.К. Трубчатые пружины замкнутого контура : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 022 / Герасимов В.К. ; Воронеж. полит. ин-т. – Воронеж, 1972. – 16 с.
1329756
  Падин В.А. Трубчевск / В.А. Падин. – Тула, 1966. – 236с.
1329757
  Брехт Б. Трубы и литавры / Б. Брехт. – М, 1957. – 115с.
1329758
  РомейкоВ.С Трубы и ускорение развития экономики / РомейкоВ.С. – М, 1989. – 150с.
1329759
  Петльованый В. Трубы играют зарю / В. Петльованый. – М, 1953. – 240с.
1329760
  Домогацкая Вероника Трубы не горят : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 68-73 : Фото
1329761
  Розанов В.А. Трубят журавли на зорях / В.А. Розанов. – М, 1977. – 197с.
1329762
  Балл Г.А. Трубящий в тишине / Г.А. Балл. – Москва, 1977. – 214с.
1329763
  Харчев А.Г. Труд- коллектив-личность / А.Г. Харчев. – М, 1978. – 64с.
1329764
  Люблинская А.А. Труд -- великий воспитатель. / А.А. Люблинская. – Л., 1964. – 51с.
1329765
  Козлова Г.П. Труд -- первооснова социалистического образа жизни / Г.П. Козлова. – М., 1987. – 46с.
1329766
  Куделин Е.Г. Труд -- потребность и радость жизни. / Е.Г. Куделин. – М, 1966. – 197с.
1329767
  Федорова А.Т. Труд - как сонова коммунистического воспитания молодежи. / А.Т. Федорова. – М., 1950. – 32с.
1329768
  Томин Н.А. Труд - лучший учитель / Н.А. Томин. – Челябинск, 1965. – 47 с.
1329769
   Труд - наша честь. – К, 1964. – 164с.
1329770
  Шафиро И.Б. Труд - основа долголетия / И.Б. Шафиро. – М., 1965. – 79с.
1329771
  Калинов В.В. Труд - основа идейно-политического воспитания личности / В.В. Калинов. – М, 1977. – 57с.
1329772
  Литвинов Л.Н. Труд - основа нравственного формирования личности. / Л.Н. Литвинов. – М., 1975. – 64с.
1329773
  Филимонов Н.П. Труд - основа советского образа жизни / Н.П. Филимонов. – М, 1970. – 30с.
1329774
  Игнатовский В.П. Труд - основа социального прогресса / В.П. Игнатовский. – К., 1984. – 32с.
1329775
  Щербак Ф.Н. Труд - основа формирования социалистического образа жизни / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 20с.
1329776
  Баранов В.Д. Труд - основа формирования эстетических чувств / В.Д. Баранов. – Минск, 1967. – 183с.
1329777
   Труд - песня. – Донецк, 1977. – 142с.
1329778
   Труд - Украина. – Київ
2 августа. – 2000
1329779
   Труд - Украина. – Київ
21 сентября. – 2000
1329780
   Труд - Украина. – Київ
27 октября. – 2000
1329781
  Быков Е.Ф. Труд - школа воспитания / Е.Ф. Быков. – Калуга, 1962. – 76с.
1329782
  Мостовой С.Н. Труд - это творчество / С.Н. Мостовой. – М, 1965. – 96с.
1329783
  Золя Э. Труд : новый роман Эмиля Золя в переводе М.Л. Лихтенштадта. – Санкт-Петербург : Изд. ред. "Нового журнала иностр. лит." ; Тип. А.С. Суворина, 1901. – 243 стп. : портр.
1329784
  Авдеенко А.О. Труд : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : Советская Россия, 1951. – 616 с. : ил.
1329785
  Авдеенко А.О. Труд : роман / А.О. Авдеенко. – Сталино : Облгиз, 1952. – 668 с.
1329786
  Чангли И.И. Труд / И.И. Чангли. – Москва, 1973. – 587 с.
1329787
  Чангли И.И. Труд = Labour : Социологические аспекты теории и методологии исследования / И.И. Чангли. – 3-е изд. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2002. – 452с. – ISBN 5-900229-48-3
1329788
   Труд. – Донецк, 2001-
22-28 марта (№ 22). – 2013. – 32 с.
1329789
   Труд. – Донецк, 2001-
29 ноября - 5 декабря (№ 94). – 2013. – 32 с.
1329790
   Труд (проблемы и решения). – Ростов-на-Дону, 1968. – 98 с.
1329791
  Бирман С.Г. Труд актера / С.Г. Бирман. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 136 с.
1329792
   Труд актера. – М
2. – 1958. – 80с.
1329793
   Труд актера. – М
3. – 1958. – 104с.
1329794
   Труд актера. – М
5. – 1959. – 80с.
1329795
   Труд актера. – М
6. – 1960. – 88с.
1329796
   Труд актера. – М
7. – 1960. – 67с.
1329797
   Труд актера. – М
10. – 1962. – 104с.
1329798
   Труд актера. – М
11. – 1963. – 88с.
1329799
   Труд актера. – М
12. – 1964. – 96с.
1329800
  Петрицкий В. Труд библиотекаря благороден и велик : Обиталища Знания - Библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 8 (122). – С. 2 - 4. – ISSN 1727-4893
1329801
  Чарухин Ю.В. Труд в автоматизированном производстве / Ю.В. Чарухин. – М., 1988. – 95с.
1329802
  Ипатова В.А. Труд в автоматизированном производстве / В.А. Ипатова. – Иркутск, 1988. – 271с.
1329803
  Баталин Ю.П. Труд в двенадцатой пятилетке. / Ю.П. Баталин. – М., 1986. – 93с.
1329804
  Низова А.М. Труд в жизни детей / А.М. Низова. – М., 1976. – 40с.
1329805
  Рабинович И.С. Труд в искусстве / И.С. Рабинович. – М.-Л., 1927. – 200с.
1329806
   Труд в капиталисическом производстве: проблемы управления. – Москва : Наука, 1984. – 279 с.
1329807
  Рябикова М.В. Труд в колхозах в период Великой Отечественной войны (на матер. колх. Таловского р-на, Ворон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябикова М. В.; МВО СССР, КГУ. – Москва, 1951. – 20 с.
1329808
  Теряева А.П. Труд в колхозах во время ВОВ / А.П. Теряева. – М, 1947. – 128с.
1329809
  Скаржинский М.И. Труд в непроизводственной сфере. / М.И. Скаржинский. – М., 1968. – 128с.
1329810
  Данилко К.Е. Труд в песенном творчестве украинского советского народа : Автореф... канд. филол.наук: / Данилко К.Е.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Вып. 18. – Одесса, 1950. – 16 с.
1329811
  Тищенко С.М. Труд в представлениях современных африканцев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 52-54. – ISSN 0321-5075
1329812
   Труд в системе политехнического образования. – М, 1956. – 328с.
1329813
  Маркус Б. Труд в социалистическом обществе / Б. Маркус. – М, 1939. – 307с.
1329814
  Ляпин А.П. Труд в СССР -- дело чести, доблести и геройства. / А.П. Ляпин. – М., 1954. – 100с.
1329815
  Глезарова Ю.А. Труд в СССР - дело чести, славы, доблести и геройства / Ю.А. Глезарова. – М., 1951. – 44с.
1329816
   Труд в СССР. – М, 1926. – 222с.
1329817
   Труд в СССР. – М, 1934. – 142с.
1329818
   Труд в СССР. – М, 1968. – 342с.
1329819
   Труд в СССР. – М, 1988. – 302с.
1329820
  Кравец В.Н. Труд в студенческих отрядах и его роль в подготовке рабочей силы высшей квалификации : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кравец В.Н.; Высшая комсомольская школа при ЦК КПСС. – М., 1987. – 24л.
1329821
  Коновалов А.Н. Труд в сфере бытового обслуживания населения и пути повышения его производительности (на материалах Казахской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Коновалов А.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 23л.
1329822
  Фриш А.С. Труд в сфере материального производства и его социальное значение при социализме. / А.С. Фриш, И.Ю. Варьяш. – Москва, 1979. – 64с.
1329823
  Завлин П.Н. Труд в сфере науки / П.Н. Завлин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 295 с.
1329824
  Сидоров В.И. Труд в сфере обращения и пути повышения его эффективности в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сидоров В.И.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 15л.
1329825
  Слезингер Г.Э. Труд в управлении промышленным производством. / Г.Э. Слезингер. – М., 1967. – 256с.
1329826
   Труд в условиях научно-технического прогресса. – Воронеж, 1988. – 183с.
1329827
  Блинов Н.М. Труд в условиях НТР / Н.М. Блинов. – М, 1982. – 64с.
1329828
   Труд в условиях развитого социализма. – М, 1977. – 173с.
1329829
  Суслов В.Я. Труд в условиях развитого социализма. / В.Я. Суслов. – Л, 1976. – 150с.
1329830
   Труд в школе. – М - Л, 1929. – 51с.
1329831
  Пашков А.Г. Труд в школе: кризис или обновление? / А.Г. Пашков. – М., 1992. – 76с.
1329832
  Шерстюк И.А. Труд в эстетике и творчестве Маяковского (идеи, образы, поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: / Шерстюк И. А.; МГУ. – М., 1962. – 24л.
1329833
  Садыков Ф.Б. Труд В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Ф.Б. Садыков. – Челябинск, 1960. – 38с.
1329834
  Садыков Ф.Б. Труд В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм". / Ф.Б. Садыков. – Челябинск, 1960. – 38с.
1329835
   Труд во имя жизни. – М, 1976. – 175с.
1329836
   Труд во имя жизни. – М, 1978. – 210с.
1329837
  Бурков Б.С. Труд во имя победы / Б.С. Бурков. – М., 1954. – 79с.
1329838
  Коняхин Л.Г. Труд водителей автотранспорта. / Л.Г. Коняхин, Я.И. Масный. – М, 1979. – 207с.
1329839
  Коняхин Л.Г. Труд водителя автотранспорта / Л.Г. Коняхин. – М, 1986. – 192с.
1329840
  Кузьминых А.Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939-1956 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 129-141. – ISSN 0042-8779
1329841
  Косцинский К.В. Труд войны / К.В. Косцинский. – Л., 1956. – 237с.
1329842
  Герасименко В.П. Труд высококвалифицированных работников в системе общественного производства и некоторые тенденции его развития. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Герасименко В.П.; МГУ. – М, 1974. – 36л.
1329843
  Мелконян О.К. Труд Давида Зейтунци "Толкование грамматики". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мелконян О.К.; Ереван.ун-т. – Ереван, 1975. – 35л.
1329844
  Гукасова А.М. Труд детей в пионерском лагере. / А.М. Гукасова. – М., 1958. – 112с.
1329845
  Шекова Е.Л. Труд добровольцев в сфере культуры США и России // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.97-99. – ISSN 0132-1625
1329846
  Олещук Ю.Ф. Труд души // Кто воспитывает воспитателя? / В.Е. Храпов. – Москва, 1988. – С. 93-191
1329847
  Толкунова В.Н. Труд женщин / В.Н. Толкунова. – М., 1973. – 64с.
1329848
  Абрамова А.А. Труд женщин : [справочник] / А.А. Абрамова. – Москва : Профиздат, 1982. – 208 с.
1329849
  Абрамова А.А. Труд женщин / А.А. Абрамова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1987. – 223, [1] с.
1329850
  Канопене Вида Альгирдовна Труд женщин в Литовской ССР : соц.-эк.аспекты занятости в торговле и здравоохранении / Канопене Вида Альгирдовна. – Вильнюс, 1983. – 125с.
1329851
  Гимоян Г.Г. Труд женщин в народном хозяйстве Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Гимоян Г.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1968. – 20л.
1329852
  Шишкан Н.М. Труд женщин в условиях развитого социализма / Н.М. Шишкан. – М, 1976. – 214с.
1329853
   Труд женщин и молодежи. – М, 1990. – 398с.
1329854
  Юк З.М. Труд женщины и семья / З.М. Юк. – Минск, 1975. – 238с.
1329855
  Крахмальник Л.Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в СССР / Л.Г. Крахмальник. – Саратов, 1963. – 96с.
1329856
  Юханссон Лиллемур Труд и алкоголь. / Юханссон Лиллемур. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1329857
  Кизюн Д. Труд и быт батраков-уйгурцев / Д. Кизюн. – М., 1931. – 48с.
1329858
   Труд и быт в колхозах
1. – 1931. – 210с.
1329859
   Труд и быт в колхозах. – Л
2. – 1931. – 133с.
1329860
  Чумакова Т.Е. Труд и быт женщин. / Т.Е. Чумакова. – Минск, 1978. – 151с.
1329861
  Аргудяева Ю.В. Труд и быт молодежи БАМа / Ю.В. Аргудяева. – Москва, 1988. – 176с.
1329862
  Груздева Е.Б. Труд и быт советских женщин / Е.Б. Груздева, Э.С. Чертихина. – М., 1983. – 222с.
1329863
  Гринберг И.Л. Труд и вдохновенье. / И.Л. Гринберг. – М. : Современник, 1983. – 463 с.
1329864
  Фаризов А.М. Труд и вознаграждение. / А.М. Фаризов. – Алма-Ата, 1974. – 190с.
1329865
  Турченко О.В. Труд и воспитание характера / О.В. Турченко. – М., 1961. – 30с.
1329866
  Глазачев А.А. Труд и всестороннее развитие личности / А.А. Глазачев, В.С. Молдаван. – М, 1968. – 118с.
1329867
  Нодиа Г.О. Труд и гуманизм / Г.О. Нодиа. – Тбилиси, 1986. – 91с.
1329868
  Рыбаков И.В. Труд и дисциплина / И.В. Рыбаков. – М, 1985. – 79с.
1329869
  Филатов Н.А. Труд и дисциплина. / Н.А. Филатов, В.Н. Турченко. – М., 1971. – 112с.
1329870
  Сидоров С.А. Труд и досуг и уму, и сердцу / С.А. Сидоров. – Ленинград, 1989. – 189с.
1329871
   Труд и его материальное стимулирование при социализме в условиях ускорения НТП. – Л, 1987. – 175с.
1329872
  Иотэйко Ж. Труд и его организация. / Ж. Иотэйко. – М.-Л., 1925. – 123с.
1329873
   Труд и его проблемы на современном этапе развития социалистического общества. – Кишинев, 1986. – 133с.
1329874
  Позняков В.Н. Труд и его производительность в сельском хозяйстве СССР и равивающихся стран. / В.Н. Позняков. – М, 1978. – 69с.
1329875
  Зазерский Г.Д. Труд и его стимулы / Г.Д. Зазерский. – Л., 1970. – 159с.
1329876
   Труд и его эффективность. – Казань, 1976. – 319с.
1329877
  Данилевский В.Я. Труд и жизнь : физиологические очерки / В.Я. Данилевский. – Харьков : Госуд. тип. В.У.Ц.И.К., 1922. – 151 с.
1329878
  Адуев А.Н. Труд и закон : отвечаем на вопр. рабочих и служащих / А.Н. Адуев. – Москва : Профиздат, 1979. – 240 с.
1329879
  Уткин А.А. Труд и закон. / А.А. Уткин. – Кемерово, 1991. – 94с.
1329880
   Труд и заработная плата. – М, 1958. – 128с.
1329881
   Труд и заработная плата. – М, 1975. – 272с.
1329882
   Труд и заработная плата : Библиогр. указ. лит. по труду, зар. плате и соц. вопросам, изд. в СССР на русс. яз. за 1971-1975 гг. – Москва
Ч. 1. – 1977. – 256с.
1329883
  Гущина В.В. Труд и заработная плата : Библиогр. указ. лит. по труду, заработной плате и соц. вопросам, изд. в СССР на русс. яз. за 1971-1975 гг. В 2-х частях / В.В. Гущина. – Москва
Ч. 2. – 1978. – 302с.
1329884
   Труд и заработная плата. – М, 1983. – 108с.
1329885
  Съедин В.М. Труд и заработная плата в горной промышленности / В.М. Съедин. – М., 1990. – 271с.
1329886
   Труд и заработная плата в государственной торговле. – 2-е изд., доп. – М, 1985. – 302с.
1329887
   Труд и заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
1. – 1962. – 600с.
1329888
   Труд и заработная плата в СССР. – изд.2-е, доп. и перераб. – М, 1974. – 591с.
1329889
   Труд и заработная плата в СССР. – М, 1984. – 631с.
1329890
   Труд и заработная плата в СССР. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1989. – 446с.
1329891
   Труд и заработная плата в торговле. – М, 1959. – 279с.
1329892
  Ершова Р.Т. Труд и заработная плата в торговле / Р.Т. Ершова. – М., 1976. – 55с.
1329893
   Труд и заработная плата в условиях совершенствования хозяйственного механизма. – Воронеж, 1988. – 125с.
1329894
   Труд и заработная плата на предприятии. – М, 1967. – 398с.
1329895
  Семин С.Г. Труд и заработная плата на химических предприятиях. / С.Г. Семин. – М., 1978. – 328с.
1329896
   Труд и заработная плата работников лесного хозяйства и лесозаготовок. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1967. – 408с.
1329897
   Труд и заработная плата работников лесного хозяйства и лесозаготовок. – М, 1970. – 288с.
1329898
   Труд и заработная плата строителей в новых условиях хозяйствования. – Л, 1990. – 188с.
1329899
  Гурьянов С.Х. Труд и зароботная плата на предприятии / С.Х. Гурьянов, Л.А. Костин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 448с.
1329900
  Каплун С.И. Труд и здоровье : (Общая профессиональная гигиена в популярном изложении) / С.И. Каплун. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : Типография РИО ВЦСПС, 1925. – 245 с.
1329901
  Коваленко В.А. Труд и игра в контексте творчества ( Размышляя о русской художественной и философской литературе XIX - XX вв.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 163-169. – ISSN 0042-8744
1329902
  Давыдов А.П. Труд и иностранный капитал в Азии на пороге ХХІ века / А.П. Давыдов. – М., 1990. – 188с.
1329903
   Труд и кадры в народном хозяйстве. – Свердловск, 1986. – 120с.
1329904
   Труд и кадры в народном хозяйстве. – Свердловск, 1988. – 152с.
1329905
  Волощук М.Ю. Труд и кадры в социалистической торговле на современном этапе развития : Автореф... канд. экон.наук: / Волощук М.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1966. – 19л.
1329906
  Лафарг П. Труд и капитал : пер. с фр. / П. Лафарг. – Петроград : Петроградский Совет рабочих и красноармейских депутатов, 1919. – 124 с.
1329907
  Маков В.И. Труд и капитал в поэзии Н. А. Некрасова / В.И. Маков. – Ташкент, 1971. – 178 с.
1329908
   Труд и капитал в США. – М, 1949. – 152с.
1329909
  Яцков В.С. Труд и капитал: их взаимовлияние и роль в преодолении экономического кризиса в Украине в современных условиях глобализации // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 193-196. – ISSN 1729-7206
1329910
   Труд и коммунизм. – М, 1974. – 413с.
1329911
  Иойрыш А.И. Труд и коммунизм. / А.И. Иойрыш. – М, 1961. – 166с.
1329912
   Труд и коммунистическая сознательность. – Кишинев, 1967. – 148с.
1329913
   Труд и коммунистическое воспитание. – Рига, 1964. – 143с.
1329914
  Сапунов Б.М. Труд и красота / Б.М. Сапунов. – Благовещенск, 1962. – 40с.
1329915
  Коган Л.Н. Труд и красота / Л.Н. Коган. – М., 1963. – 126с.
1329916
  Ярошевская Б. Труд и красота / Б. Ярошевская. – М., 1986. – 222с.
1329917
  Повилейко Р.П. Труд и красота. / Р.П. Повилейко, М.С. Дмитриева. – Новосибирск, 1965. – 40с.
1329918
   Труд и меч. – К, 1923. – 88с.
1329919
  Архангельский Л.М. Труд и мораль / Л.М. Архангельский, В.Г. Нестеров. – Свердловск, 1961. – 128с.
1329920
  Щербак Н Ф. Труд и мораль в развитом социалистическом обществе. / Н Ф. Щербак. – Л., 1976. – 40с.
1329921
  Нестеров В.Г. Труд и мораль в советском обществе / В.Г. Нестеров. – М., 1969. – 189с.
1329922
  Туровский М.Б. Труд и мышление. (Предыстория человека) / М.Б. Туровский. – М., 1963. – 137с.
1329923
  Тагдиси Д.Г. Труд и настроение. / Д.Г. Тагдиси, Я.Д. Мамедов. – М., 1987. – 62с.
1329924
  Попов А.Н. Труд и научно-техническая революция. / А.Н. Попов. – Воронеж, 1974. – 142с.
1329925
   Труд и научно-технический прогресс. – М, 1988. – 175с.
1329926
  Хвостин Н.П. Труд и национальные отношения / Н.П. Хвостин. – Львов, 1982. – 192с.
1329927
   Труд и нервная система. – Харьков : Український робітник, 1930. – 340с. – (Труды украинского психоневрологического института ; Том 11)
1329928
  Гендлер Г.Х. Труд и нормы. / Г.Х. Гендлер. – Л, 1965. – 40с.
1329929
  Стогний И.П. Труд и нравственное развитие личности / И.П. Стогний. – Киев, 1982. – 246с.
1329930
  Якушкин Я.С. Труд и общественное богатство. / Я.С. Якушкин. – М., 1963. – 48с.
1329931
  Ефимов В.В. Труд и отдых : конспект лекции для широкой рабочей аудитории / В. Ефимов. – Москва : Тип. Пролетарий у руля, 1924. – 52с.
1329932
  Сарычева З.А. Труд и отдых / З.А. Сарычева. – Киев : [Б.в.], 2009. – 152 с. – ISBN 956-85407-4-6
1329933
  Фомин В.Г. Труд и отдых в бюджете времени научного работника. (Опыт исследования рабочего и внерабочего времени) : Автореф... канд. экон.наук: / Фомин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1965. – 30л.
1329934
   Труд и песня. – Краснодар, 1971. – 168с.
1329935
  Лебединский А.А. Труд и подвиг в советской песне / А.А. Лебединский. – М., 1975. – 46с.
1329936
  Александров Н.Г. Труд и право / Н.Г. Александров, А.Д. Зайкин. – Москва, 1973. – 192с.
1329937
  Александров Н.Г. Труд и право / Н.Г. Александров, А.Д. Зайкин. – Москва, 1973. – 192с.
1329938
  Попов В.И. Труд и право. / В.И. Попов. – Свердловск, 1984. – 96с.
1329939
  Варзарь П.М. Труд и проблемы активзации человеческого фактора в сельском хозяйстве. / П.М. Варзарь. – Кишинев, 1989. – 113с.
1329940
   Труд и профдвижение в ТССР за 1926 год. – Казань, 1927. – 139с.
1329941
  Соколова Г.Н. Труд и профессиональная культура / Г.Н. Соколова. – Минск, 1980. – 142с.
1329942
   Труд и развитие личности. – Л, 1965. – 192с.
1329943
   Труд и резервы роста его производительности. – Иваново, 1980. – 164с.
1329944
  Архангельский Л.М. Труд и религия / Л.М. Архангельский. – Свердловск, 1955. – 48с.
1329945
  Лисовик Б.С. Труд и рынок / Б.С. Лисовик. – Спб., 1991. – 175с.
1329946
  Давыдов Ю.Н. Труд и свобода / Ю.Н. Давыдов. – Москва : Высшая школа, 1962. – 132 с.
1329947
  Шмаров А.И. Труд и свободное время / А.И. Шмаров. – М, 1987. – 79с.
1329948
  Сидорова Т.Н. Труд и современная женщина / Т.Н. Сидорова. – М., 1981. – 143с.
1329949
   Труд и современность. – Женева, 1965. – 286с.
1329950
  Васильев О.М. Труд и социалистический образ жизни. / О.М. Васильев. – Киев, 1981. – 181с.
1329951
  Богданова Т.П. Труд и социальная активность молодежи / Т.П. Богданова. – Минск, 1972. – 240с.
1329952
  Капша Т. Труд и социальная защита: концептуально правовые аспекты // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 8-15. – ISSN 1810-3081
1329953
   Труд и социальные вопросы. – М, 1987. – 317с.
1329954
  Ивашкевич И.М. Труд и социальные противоречия современного капитализма / И.М. Ивашкевич. – К, 1987. – 214с.
1329955
   Труд и старость в Харькове. – Харків, 1999. – 206с. – ISBN 966-623-000-3
1329956
  Пансо В.Х. Труд и талант в творчестве актера. / В.Х. Пансо. – Москва, 1972. – 270 с.
1329957
  Кондратенокв А.Е. Труд и талант учителя / А.Е. Кондратенокв. – М, 1985. – 207с.
1329958
  Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя / А.Е. Кондратенков. – М, 1989. – 208с.
1329959
   Труд и творчество. – Ростов-на-Дону, 1960. – 88с.
1329960
  Бадеева Г.В. Труд и творчество / Г.В. Бадеева. – Москва, 1966. – 32с.
1329961
  Товмасян С.С. Труд и техника : Очерк философских проблем / С.С. Товмасян. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1965. – 235, [3] с.
1329962
  Антоневич П.Б. Труд и технический прогресс / П.Б. Антоневич. – Москва, 1976. – 63с.
1329963
   Труд и трудовые отношения. – Ярославль, 1976. – 213с.
1329964
   Труд и трудовые отношения. – Ярославль : Ивановский энергетич. ин-т, 1976. – 215с.
1329965
  Рочестер А. Труд и уголь в Америке. / А. Рочестер. – М-Л, 1932. – 192с.
1329966
  Кекчеев К.Х. Труд и утомление / К.Х. Кекчеев, А. Нечаев. – Москва-Ленинград : Типография Госиздата Красный Пролетарий, 1927. – (78) с.
1329967
  Жолдак В.И. Труд и физическая культура / В.И. Жолдак. – М, 1982. – 59с.
1329968
  Вишневский И.Б. Труд и физическое развитие человека в социалистическом обществе : Автореф... канд. философ.наук: / Вишневский И.Б.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1329969
  Рыбачук Н.Ф. Труд и формирование нового человека: Влияние труда на атеист. убежденность личности. / Н.Ф. Рыбачук. – К., 1986. – 103с.
1329970
  Голосов В.Ф. Труд и человек / В.Ф. Голосов. – Краснодар, 1966. – 506с.
1329971
  Семенов А.А. Труд и экономика / А.А. Семенов. – М., 1966. – 128с.
1329972
  Журов Р.Я. Труд и эстетическое воспитание / Р.Я. Журов. – Москва, 1965. – 47с.
1329973
  Скаржинский М.И. Труд инженера. / М.И. Скаржинский. – М., 1977. – 144с.
1329974
  Дорошко П.О. Труд і мир : поезії / П.О. Дорошко. – Київ, 1951. – 284 с.
1329975
  Дмитрук В. Труд і талант / В. Дмитрук. – Київ, 1955. – 144с.
1329976
  Красильщиков І В. Труд і хліб / І В. Красильщиков. – К., 1985. – 149с.
1329977
  Бобовников А.Д. Труд как важнейший фактор развития нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бобовников А.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
1329978
   Труд как важнейший фактор формирования нового человека. – Киев, 1974. – 304с.
1329979
  Рахманов Амангельды Труд как важнейший фактор эстетического воспитания молодежи. (На материалах ТССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Рахманов Амангельды; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1329980
  Рахманов Амангельды Труд как важнейший фактор эстетического вспитания молодежи : Дис... канд.филос.наук: / Рахманов Амангельды; КГУ. – Киев, 1973. – 180л. – Бібліогр.:л.180-198
1329981
  Бобовников А.Д. Труд как важнейших фактор развития нравственности. : Дис... канд. философ.наук: / Бобовников А.Д.; КГУ. Кафедра философ. гуман. факульт. – К., 1970. – 208л. – Бібліогр.:л.194-208
1329982
  Томчук П.В. Труд как главная сфера социалистического образа жизни. / П.В. Томчук. – Львов, 1981. – 167с.
1329983
   Труд как основа социалистического образа жизни. – Москва, 1979. – 201 с.
1329984
  Бадеева Г.В. Труд как основа социального творчества / Г.В. Бадеева. – М., 1980. – 38с.
1329985
  Баранов В.Д. Труд как основа формирования эстетических чуств : Автореф... канд. фолос.наук: / Баранов В.Д.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 22л.
1329986
   Труд как основная форма жизнедеятельности социалистического общества. – К, 1981. – 358с.
1329987
   Труд как первая жизненная потребность. – Минск, 1987. – 141с.
1329988
  Разжигаев А.Ф. Труд как потребность / А.Ф. Разжигаев. – Челябинск, 1973. – 152с.
1329989
  Ибрагимов М.М. Труд как смысл жизни / М.М. Ибрагимов, А.П. Чмиль. – К., 1986. – 47с.
1329990
  Сорока И.В. Труд как средство для жизни и как жизненная потребность в развитом социалистическом обществе (методолог. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сорока И.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 25л.
1329991
  Сигалов К.Е. Труд как фактор социализации молодого человека в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сигалов К.Е.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1980. – 26л.
1329992
  Михальчук Е.Л. Труд как фактор формирования коммунистической морали в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Михальчук Е.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1329993
  Михальчук Евгений Леонтиевич Труд как фактор формирования коммунистической морали в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Михальчук Евгений Леонтиевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1981. – 190л.
1329994
  Михальчук Е.Л. Труд как фактор формирования коммунистической морали в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Михальчук Е.Л.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1329995
  Ярхо А.В. Труд молодежи / А.В. Ярхо. – М., 1974. – 85с.
1329996
  Карпенко Д.А. Труд молодежи / Д.А. Карпенко. – К., 1984. – 75с.
1329997
  Орловский Ю.П. Труд молодежи в СССР / Ю.П. Орловский. – М., 1974. – 256с.
1329998
  Наумов А.С. Труд на благо общества - высокое призвание человека : Автореф... канд. философ.наук: / Наумов А.С.; Оренб. гос. пед. ин-т им. В.П.Чкалова. – Оренбург, 1966. – 16л.
1329999
  Тихонов Николай Макарович Труд на общество - труд на себя / Тихонов Николай Макарович. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 134с.
1330000
  Врублевский В.К. Труд на пороге третьего тысячелетия : труд и НТР: полит.-экон. аспект / В.К. Врублевский. – Киев, 1980. – 450с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,