Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1329001
  Попова Н.В. "Симфонические этюды" и "Карнавал" Шумана : пояснение / Н.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1957. – 67 с.
1329002
  Бальжик И. "Симфония властей" о гармонии государства и церкви // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.105-108. – ISSN 1561-4999
1329003
  Корусь Е. "Симфония труда" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 7/8 (97), июль - август : Искусство Киева от оттепели до перестройки. – С. 76-97. – ISSN 2222-436X


  Монументальные произведения Валерия Ламаха и Эрнеста Коткова.
1329004
   "Симфония" продаж : говорят партнеры // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 8-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1329005
  Семчук Д. "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-16


  Автобіографічна, епістолярна, мемуарна та творча спадщина Ольги Кобилянської. Вплив музики на особистість письменниці
1329006
  Малишев Ю. "Симфонічні фрески" Л. Грабовського // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 113-125
1329007
  Волошенюк О. "Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 55-61. – ISSN 1728-6875
1329008
  Скороход О. "Син генерала Хмельницького Тиміш двічі бив свою молоду дружину" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 50 (203). – С. 62-65
1329009
  Вортон Е. "Син свого батька" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 109-119. – ISSN 0320-8370
1329010
  Кулиняк Д. "Син України - пасинок Росії..." то хто ж він, М. Кириєнко-Волошин? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 8
1329011
  Тимошик М. "Синам моїм женитися з чужинками...свого благословення я рішуче не даю" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 1, 8-9


  У Варшаві віднайдено оригінал повного тексту Заповіту Домініки Огієнко. Автор статті розповідає про знайдені ним в архіві Інститутуту національної пам"яті Польщі частину варшавсько-холмської архівної колекції І. Огієнка, яку досі вважали втраченою ...
1329012
  Инрайт Д. "Синано" - потопление японского секретного суперавианосца / Д. Инрайт. – Москва : Военное издательство, 1991. – 224 с.
1329013
  Степанов М.Г. "Синао" - "промывание мозгов" / М.Г. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 144 с.
1329014
  Перепелиця Г. "Синдром креольства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 3


  Коментар доктора політичних наук, конфліктолога, професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка щодо бажання представників української влади залучати Росію до обговорення власних угод з ЄС.
1329015
  Артюшина К.Г. "Синдром Мартина Ідена" на шляху розвитку творчої особистості // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 274-275
1329016
  Борщ Ю.В. "Синдром нарциса": пильний погляд на сучасні медіа // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 142-144
1329017
  Чжан С. "Синдром Пак Чонхи": история и реальность. Опыт осмысления / С. Чжан, С. Ра // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 82-91. – ISSN 0132-1625


  Пак Чон Хі — голова (диктатор, потім також президент) Республіки Корея (17 грудня 1963 — 26 жовтня 1979). Виконувач обов"язки прем"єр-міністра Кореї (18 червня 1962 — 9 липня 1962).
1329018
  Шаф О. "Синдром самозакоханості " у феміноцентричній ліриці рубежу XX-XXI століть (на матеріалі поезії Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Мар"яни Савки) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 262-265. – ISSN 2307-2261
1329019
  Астахова Е. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новий вызов реформам // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 12-16. – ISSN 1562-529Х
1329020
  Астахова Е.В. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новый вызов реформам // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 13-18
1329021
   "Синергетика в образовании: возможности методологии" : круглый стол в редакции журнала "Філософія освіти" // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 54-92
1329022
  Єфремов Д. "Синергія сильних сторін" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 3


  Як Україні синхронізувати двосторонні відносини з Китаєм.
1329023
  Єфремов Д. "Синергія сильних сторін" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 21). – С. 3


  Як Україні синхронізувати двосторонні відносини з Китаєм.
1329024
  Кралюк П. "Синехологічний спіритуалізм" Олексія Гілярова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 522-525. – ISBN 978-966-2254-74-7
1329025
  Кралюк П.М. "Синехологічний спіритуалізм" Олексія Гілярова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 522-525. – ISBN 978-966-373-777-5
1329026
  Шатерникова М.С. "Синие воротнички" на экранах США / М.С. Шатерникова. – Москва, 1985. – 253с.
1329027
  Слухай Н. Симулякри в контексті теорії інформаційного викривлення світу: сугестія і контрсугестія // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 124-176. – ISBN 978-966-8689-15-7
1329028
  Стуліна М.В. Симулятивна підміна мовної реальності в сучасному дискурсі / М.В. Стуліна, Д.Л. Левченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 87-89
1329029
  Айхенвальд Л.И. Симуляция психотических состояний / прив. доц. Л.И. Айхенвальд. – Одесса : Известия, 1929. – 48 с. – Библиогр.: с. 24-28
1329030
  Швед М.І. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги - важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни / М.І. Швед, Р.М. Ляхович, Я.М. Кіцак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 64-67. – ISSN 1681-2751
1329031
  Спіріна І.Д. Симуляційна освіта в психіатрії / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Є.С. Фаузі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 36-41. – ISSN 1681-2751
1329032
  Неліпа Д.В. Симуляційне моделювання в дослідженнях політичних явищ та процесів методом системного аналізу // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – C. 250-259. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 1 (11)). – ISSN 2075-7190
1329033
  Льовкін О.А. Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги / О.А. Льовкін, В.І. Перцов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 128-131. – ISSN 2224-0586
1329034
  Фіра Д.Б. Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 58-61. – ISSN 1681-2751
1329035
   Симуляційне навчання у медицині - складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, М.Ю. Кріцак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1329036
   Симуляційне навчання у підготовці майбутніх дитячих лікарів-стоматологів / Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новікова, Н.М. Анопрієва, Л.І. Амосова, Н.В. Янко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 212-214. – ISSN 2077-4214


  Стаття присвячена симуляційному навчанню студентів під час викладання пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології та профілактики томатологічних захворювань в поєднанні з виробничою практикою, його роль в формуванні професійних компетенцій у ...
1329037
  Хачатрян Р.Х. Симуляційний центр як стратегічний інструмент підвищення якості освіти у медичному закладі вищої освіти: практичний аспект дослідження / Р.Х. Хачатрян, А.А. Авагімян // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 76-79. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1329038
  Ілащук Т.О. Симуляційні технології навчання при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб / Т.О. Ілащук, Л.В. Мікулець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 9-11. – ISSN 1681-2751
1329039
  Івашина О. Симуляція Бодріяра // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 30-31


  Жан Бодріяр — французький філософ, культуролог, соціолог і публіцист.
1329040
  Рубіо Р. Симуляція троянди // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 194. – ISSN 0320-8370
1329041
  Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 179-188


  Досліджуючи природу й сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр визначає взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з принципами ...
1329042
  Фокшей Д.Л. Симуляція як форма буття інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 153-154
1329043
  Рибак І.М. Симультанні лапароскопічні операції при жовчнокам"яній хворобі поєднаній з гастроезофагельною рефлюксною хворобою та грижею стравохідного отвору діафрагми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Рибак Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1329044
  Пархоменко К.Ю. Симультанні операції при сполучених захворюваннях органів черевної порожнини, малого таза та передньої черевної стінки в герніології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Пархоменко Кирило Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1329045
  Алимджан Х. Симург / Хамид Алимджан ; пер. с узб. С. Сомовой ; ред. А. Дейча ; худож. В. Алфеевский. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1951. – 64 с. : ил.
1329046
   Симферополю 200 лет. – К., 1984. – 319с.
1329047
   Симферополь-Алушта-Ялта. – Москва, 1966. – с.
1329048
   Симферополь-Кечкемет. – Симферополь, 1965. – 96с.
1329049
   Симферополь-Ялта. – Симферополь, 1970. – 8с.
1329050
   Симферополь, 1924. – с.
1329051
   Симферополь. – Симферополь, 1957. – 12с.
1329052
  Успенская В.В. Симферополь / В.В. Успенская. – Симферополь, 1961. – 198с.
1329053
  Баев Е.И. Симферополь : очерк-путеводитель. / Баев Е.И. – Симферополь : Крым, 1967. – 112 с.
1329054
   Симферополь. – Киев, 1968. – 96с.
1329055
   Симферополь : Путеводитель-справочник. – Симферополь, 1973. – 190с.
1329056
  Гасско И.Б. Симферополь : очерк / И.Б. Гасско. – Симферополь : Таврия, 1978. – 81с.
1329057
  Думнов Д.Ф. Симферополь : справочник-путеводитель / Д.Ф. Думнов, С.К. Сосновский. – Симферополь : Таврия, 1980. – 136 с.
1329058
   Симферополь : Фотоальбом. – Киев, 1981. – 92с.
1329059
   Симферополь. – Симферополь, 1984. – 102с.
1329060
  Чупиков Б.П. Симферополь: ист.-краевед. очерк. / Б.П. Чупиков, М.В. Петровская. – Симферополь, 1984. – 155с.
1329061
  Бащенко Р.Д. Симферопольский художественный музей : путеводитель / Р.Д. Бащенко, Р.И. Попова, Г.И. Федотова. – Симферополь : Крым, 1969. – 48 с.
1329062
  Самохвалов В.Я. Симфонизм Б.Н.Лятошинского. (О некоторых принципах формообразования) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Самохвалов В.Я.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1967. – 19л.
1329063
  Сабинина М.Д. Симфонизм Шостаковича / М.Д. Сабинина. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
1329064
  Белый А. Симфонии / Андрей Белый ; [вступ. ст., с. 5-34, сост., подгот. текста и примеч. А.В. Лаврова]. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отд-ние, 1991. – 526, [1] с. : ил. – (Забытая книга). – ISBN 5-280-01316-1
1329065
  Гармаш Л.В. Симфонии Андрея Белого в контексте эпохи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 17-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Рассмотрены основные объективные и субъективные причины, послужившие основанием для возникновения в творчестве одного из наиболее выдающихся поэтов Серебряного века необычного для литературы жанра = симфонии. В результате всестороннего анализа автор ...
1329066
  Оголевец В.С. Симфонии Бетховена : популярно-критический очерк / Владимир Оголевец. – Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1913. – 31 с.
1329067
  Ярустовский Б.М. Симфонии о войне и мире / Б.М. Ярустовский. – Москва : Наука, 1966. – 368 с.
1329068
  Шлифштейн С.И. Симфонии П.И.Чайковского / С.И. Шлифштейн. – Москва, 1957. – 51 с.
1329069
  Ярустовский Б.М. Симфонии Чайковского / Б.М. Ярустовский. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 45 с.
1329070
  Вандерфлаас Л.Д. Симфоническая музыка в Ленинграде. / Л.Д. Вандерфлаас. – Ленинград, 1963. – 40с.
1329071
  Должанский А.Н. Симфоническая музыка Чайковского / А.Н. Должанский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 240 с.
1329072
  Попова Т.В. Симфоническая поэма / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1960. – 36 с.
1329073
  Мамедбеков Д. Симфонические мугамы Ф.Амирова : пояснение / Д. Мамедбеков. – Москва : Советский композитор, 1961. – 64 с.
1329074
  Крейн Ю.Г. Симфонические произведения Клода Дебюсси / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1962. – 112 с.
1329075
  Кандинский А.И. Симфонические произведения М.А. Балакирева / А.И. Кандинский. – Москва : Госмузиздат, 1960. – 144 с.
1329076
  Крейн Ю.Г. Симфонические произведения Мориса Равеля / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1962. – 224 с.
1329077
  Леонова М.Ф. Симфонические произведения Р.М. Глиэра / М.Ф. Леонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 116 с.
1329078
  Соловцов А.А. Симфонические произведения Римского-Корсакова / А.А. Соловцов. – М., 1953. – 203с.
1329079
  Соколова О. Симфонические произведения С.В. Рахманинова / О. Соколова. – Москва : Музгиз, 1957. – 136 с.
1329080
   Симфонический оркестр Бухарестской государственной филармонии им. Джордж Энеску, 1958. – 17с.
1329081
  Нюрнберг М.В. Симфонический оркестр и его инструменты : краткий очерк / М.В. Нюрнберг. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 152 с.
1329082
  Ванслов В.В. Симфоническое творчество А.К. Глазунова. / В.В. Ванслов. – Москва-Ленинград, 1950. – 88 с.
1329083
  Вызго-Иванова Симфоническое творчество композиторов Средней Азии и Казахстана (1917-1967) / Вызго-Иванова. – Ленинград-Москва : Советский композитор, 1974. – 160 с.
1329084
  Карагюлян Э.Г. Симфоническое творчество Хачатуряна / Э.Г. Карагюлян. – Ереван : Армгосиздат, 1961. – 192 с.
1329085
  Маркина Татьяна Симфония // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 30-34
1329086
  Юзефович В.А. Симфония "Гарольд в Италии" и ее автор / В.А. Юзефович. – Москва, 1972. – 208с.
1329087
  Рыцарев С.А. Симфония во Франции до Берлиоза / С.А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1977. – 104 с.
1329088
  Сидорова Наталия Симфония водяных брызг // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 52-63 : фото
1329089
  Сулейманов А.С. Симфония гор : стикхи и поэмы / Ахмад Сулейманов ;. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во,, 1977. – 71 с.
1329090
  Топачевский А.А. Симфония жизни / А.А. Топачевский. – М., 1986. – 142с.
1329091
  Розенблат В.В. Симфония жизни : (популярная физиология человека) / В.В. Розенблат. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 239с.
1329092
  Нишнианидзе Шота Симфония лозы : стихотворения / Шота Нишнианидзе ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1975. – 253 с.
1329093
   Симфония лозы. – М., 1983. – 335с.
1329094
  Дончев И. Симфония на ковре / И. Дончев. – М., 1971. – 93с.
1329095
   Симфония разума. – М., 1976. – 624с.
1329096
   Симфония разума. – Ставрополь, 1978. – 488с.
1329097
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – Челябинск, 1980. – 320с.
1329098
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – 4-е изд. – Москва, 1980. – 704с.
1329099
  Кленов А.С. Симфония с сюрпризом / А.С. Кленов. – Л-М, 1975. – 158с.
1329100
  Брутян Л.А. Симфония театра / Л.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 296с.
1329101
  Дадаскинов С.Е. Симфония тундры : стихи и поэма / С.Е. Дадаскинов; пер. с якут. Б.Авсарагова. – Москва, 1979. – 64 с.
1329102
  Орлов Г.А. Симфония Шостаковича / Г.А. Орлов. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 325 с.
1329103
  Юрасова А. Симфония, трудная к исполнению. Эллочка, Талочка и Марочка : сага / Алла Юрасова. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 433, [6] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-122-1
1329104
  Гужва О.П. Симфонізм поетичної думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1329105
  Копиця М. Симфонії під... арештом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  Спадщина Бориса Лятошинського.
1329106
  Павленко А.М. Симфонії у творчості Франсуа-Жозефа Госсека: авторська версія жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Павленко Андрій Михайлович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 5 назв
1329107
  Гордійчук М. Симфонічна муза України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 11-16
1329108
  Гордійчук М.М. Симфонічна музика / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 30 с.
1329109
  Матицин О.І. Симфонічність категорій "піднесене" та "прекрасне" у візантійській богословсько-естетичній традиції: семантичний аспект // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 30-34


  Розглянуто визначення категорій "піднесене" та "прекрасне". Виявлено основні риси категорій "піднесене" та "прекрасне". Проаналізовано, у чому полягає симфонічність даних категорій. Показані можливості та контекст їх використання. Доведено, що ...
1329110
  Лісецький С. Симфонія-диптих про історичні події XII століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1329111
  Кононенко П. Симфонія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6


  Збірка Антонії Цвіт "Графіті небесних амфор".
1329112
  Шуміліна О. Симфонія C-DUR Максима Березовського у контексті нового біографічного сценарію життєтворчості митця // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 13-25. – ISSN 2310-0583
1329113
  Лятошинський Б.М. Симфонія №3 : [нотне вид.] / Борис Лятошинський ; упоряд. Володимир Сіренко ; [худож.: Є.О. Ільницький]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 327, [1] с. – (Бібліотека Шеченківського комітету). – ISBN 979-0-707527-56-6
1329114
   Симфонія весни. – Київ, 1965. – 166с.
1329115
  Омельчук В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
1329116
  Цитович І.П. Симфонія грози. / І.П. Цитович. – К., 1966. – 151с.
1329117
  Мушкудіані О.Н. Симфонія грузинської Шевченкіани / Олександр Мушкудіані ; Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 101, [1] с.
1329118
  Гусар В. Симфонія дерева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 251-256. – ISSN 0868-4790


  Про художника Опалинського Романа.
1329119
  Маркова М. Симфонія духу: концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 72-77
1329120
  Терещенко А. Симфонія Євгена станковича "Я стверджуюсь!" // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гордійчук М.М. [та ін.]. – Київ, 1977. – № 12. – С. 116-131
1329121
  Топачевський А.О. Симфонія життя. / А.О. Топачевський. – К., 1982. – 136с.
1329122
   Симфонія з концтабору // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 4


  У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбулася прем"єра симфонії, написаної у сталінському таборі композитором Борисом Кудриком.
1329123
  Яцковська А.О. Симфонія Ігоря Ставинського: від традиції до "творення жанру" : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Яцковська Анастасія Олександрівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1329124
  Димтрук А.В. Симфонія київських мостів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)


  Історія будування в Києві мостів (1911)
1329125
  Листопад А. Симфонія краси Галини Сагач (роздуми про книгу Сагач Г.М. Скарби краси. Київ: КВІЦ. 2019. 296 с.) // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 5
1329126
  Хоросницька М.В. Симфонія любові : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1966. – 63 с.
1329127
  Маленький Ігор Симфонія любові у всесвіті Мухаммада Фарч"яна // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.178-180
1329128
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя : урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти?" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 31-34
1329129
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-41.


  Урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти"?
1329130
  Басенко А. Симфонія осені // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Етюд студентки-філолога.
1329131
  Сорока П. Симфонія Петриківського лісу : лірична трилогія / Петро Сорока. – Львів : Апріорі, 2015. – 309, [3] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-629-244-9
1329132
  Сорока П. Симфонія Петриківського лісу : фрагменти // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 142-161. – ISSN 0208-0710


  Головний герой цієї книги – пейзаж, що владарює безроздільно.
1329133
  Чадюк М. Симфонія родини Кисельових // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 30


  Відбулася презентація книжки "Партитура на три голоси (Кисельови)" Михайла Слабошпицького.
1329134
  Косарик Д.М. Син-колос / Д.М. Косарик. – Киев, 1962. – 237с.
1329135
  Єщенко М. Син // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 32 (285), 20 серпня 2015. – С. 43


  Оповідання.
1329136
  Майєр Ф. Син / Філіпп Майєр. – Харків : Vivat, 2017. – 575, [1] с. – На обкл.: Фіналіст Пулітцерівської премії. - Пер. за вид.: The son / Philipp Meyer. New York: Ecco ; HarperCollins publishers, 2013. – ISBN 978-617-690-888-3
1329137
  Гуйванюк Ніна Василівна Син Буковини : (80 років професорові Костянтину Герману) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116. – ISSN 1682-3540
1329138
  Хінт А. Син Вессе / А. Хінт. – К, 1958. – 44с.
1329139
  Полянкер Г. Син Вітчизни : оповідання / Г. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 187 с.
1329140
  Лондон Дж. Син вовка = The son of the wole / Джек Лондон ; [пер. з англ.: О. Косач-Кривинюк та І. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2014. – 206, [2] с. – В кн. також: Біла тиша ; Люди з Сорокової Милі ; У далекому краї ; За того хто в дорозі ; Панотцевий привілей ; Мудрість подорожня ; Дружина короля ; Північна одіссея. - Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978-966-346-494-7
1329141
  Шевчук В.А. Син волі : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 472 с.
1329142
  Шевчук В.А. Син волі : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 472 с.
1329143
  Шевчук В.А. Син волі : роман у двох книгах / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 713 с.
1329144
  Різун В. Син героя - герой // Президент, 2000. – №5


  Про В.В. Скопенко
1329145
  Рогова О. Син гетьмана. / О. Рогова. – Черновцы. – 272с.
1329146
  Винниченко І. Син двох народів (А. Спендіаров) / І. Винниченко, К. Крупельницька // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 175-179. – ISBN 978-966-2696-51-6
1329147
  Сєвєров П.Ф. Син Дзержинки / П.Ф. Сєвєров. – Київ, 1938. – 93с.
1329148
  Яновський Ю. Син династіі : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
1329149
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ : Молодь, 1962. – 51 с.
1329150
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ, 1962. – 90 с.
1329151
  Конашевич С. Син Євпаторії, що презентував Україну в Європі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Пам"яті українського дипломата Анатолія Пономаренка.
1329152
  Бичко В.В. Син Жовтня : поема : [для серед. шк. віку] / В.В. Бичко ; іл. М. Попов. – Київ : Веселка, 1967. – 130 с. : іл.
1329153
  Букет Є. Син забуянського поміщика // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)


  Михайло Михайлович Єреміїв — український громадсько-політичний діяч, журналіст і дипломат.
1329154
  Федака Д. Син закарпатської Верховини // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 54-58. – ISSN 0419-8131


  Зубанич Федір Іванович (1947-2004) - письменник, публіцист. Член НСПУ (1978). Лауреат Премії Міжнародного фонду ім. Т. Шевченка (1995).
1329155
  Коваленко М.М. Син зачарованої Десни / М.М. Коваленко, О.О. Мішурін. – К, 1984. – 271с.
1329156
  Семенчук І. Син Зачарованої Десни : " Щоденник " Олександра Довженка / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 142с. – (Бібіліотека українця)
1329157
  Дрок К.Л. Син землі : поезії / К.Л. Дрок. – Ужгород, 1948. – 71 с.
1329158
  Будний С. Син землі : Поезії. Художня проза. Щоденникові записи. Листи. У вінок поетові. Слово поета у піснях / С. Будний; Упор.Г.Кушнерик та ін. – Львів : Каменяр, 1997. – 382с. – ISBN 5-7745-0679-7
1329159
  Турянський О. Син землі : роман / Осип Турянський. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 199, [1] с. – ISBN 978-611-01-1440-0
1329160
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : початок / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.2)
1329161
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : закінчення / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.3)
1329162
  Коперник І. Син землі. / І. Коперник. – К., 1939. – 70с.
1329163
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії : пер. з англ. / Аббас Ходжа Ахмад. – Київ : ДЛВ, 1958. – 382 с.
1329164
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. з англ. Е. Ржевуцької ; післям. В. Пащенка. – Вид. 2-ге. – Київ : Дніпро, 1974. – 366 с. : іл.
1329165
  Стрепет В.О. Син його величності / В.О. Стрепет. – Київ : Веселка, 1974. – 190 с.
1329166
  Осипчук Н. Син Каменяра і "батько" військової авіації УГА. Співзасновник "Пласту" Петро Франко учнем вільний час проводив за хімічними експериментами і читанням книжок // Україна молода. – Київ, 2021. – 25-26 червня (№ 63). – С. 13


  Діяльність Петра Франка була по-справжньому багатогранною: український письменник, науковець-хімік, учасник національно-визвольних змагань 1917-1920 років; військовий льотчик Української галицької армії, співзасновник «Пласту».
1329167
  Дімаров А.А. Син капітана / А.А. Дімаров. – Київ, 1958. – 224 с.
1329168
  Дімаров Анатолій Син капітана : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-106. – ISSN 0208-0710
1329169
  Голиш Г. Син Карпат // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 7
1329170
  Ходанич Л. Син Карпат, що жив для України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 52-63. – ISSN 0130-5263


  Авторка статті знайомить педагогічну громадськість із життєвим та творчим шляхом малознаного в Україні культурно-освітнього діяча й письменника В. Гренджі-Донського, розглядаючи феномен його життя і творчості як засіб виховання національно свідомої ...
1329171
   Син країни Рад. – К., 1982. – 264с.
1329172
  Гримайло Я.В. Син лейтенанта : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 256 с.
1329173
  Роа Бастос Син людський / Роа Бастос. – К., 1983. – 264с.
1329174
  Константін Т. Син Монте-Крісто. Роман / Т. Константін. – К., 1966. – 224с.
1329175
  Колесник П.Й. Син народу / П.Й. Колесник. – К., 1957. – 372с.
1329176
  Кулик Н. Син неба і Гомер математики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського математика, академіка АН УРСР Михайла Пилиповича Кравчука.
1329177
  Ясінський В. Син неба і землі з удачею велетня / В. Ясінський, Василега-Дерибас, К. Манолов // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 16-17


  Відкриття Титану (Ті). Економічно доцільно й вигідно вилучати Титан при комплексній азотнокислотній переробці апатиту. Цей спосіб переробки апатиту з добуванням усіх цінних складників уперше розробив і запровадив у виробництво професор КНУ імені ...
1329178
  Масляк О. Син Поділля з душею гуцула // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про українського етнографа, фольклориста Михайла Ломацького.
1329179
  Шендеровський В. Син поета - творець електронного телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 311-315. – ISSN 2078-1911


  Борис Грабовський сконструював прилад ( для передавання також електронним способом зображення) - передавальну телевізійну трубку, яка має сьогодні назву телецентр. Про життя та діяльність та його винахідницькі здобутки в цій галузі науково-технічного ...
1329180
  Дубина М. Син полтавської землі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 16-18


  Степан Лазуренко - один із військових організаторів армії УНР.
1329181
  Черкаська Г. Син Польщі та України // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 58-59


  Художник світової слави Генріх Семирадський.
1329182
  Циба М.Є. Син приїздив / М.Є. Циба. – Одеса, 1976. – 156с.
1329183
  Немирович І.О. Син раба : повість / І.О. Немирович. – Київ, 1986. – 159 с.
1329184
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1954. – 463 с.
1329185
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ : Дніпро, 1971. – 470 с.
1329186
  Ясенський Б. Син рикші : повість / Б. Ясенський. – Харків ; Одеса, 1930. – 47 с.
1329187
  Катійо У. Син рідної землі / Уїлсон Катійо // Блукання вночі / Ла Гума, Алекс. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 117-287. – ISBN 5-308-00737-3
1329188
  Калчев К. Син робітничого класу. Романізована біографія Г.Димитрова / К. Калчев. – Київ, 1964. – 239с.
1329189
  Захарчук О. Син славного Опанаса Сластіона // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 105-107. – ISSN 08-68-4790-1


  Опанас Георгійович Сластіон (1855-1933) - український маляр і графік романтично-народницького напряму, етнограф, архітектор і педагог, засновник Миргородського краєзнавчого музею.
1329190
  Руденко М. Син Сонця - Фаетон : наук.-фантаст. роман / Микола Руденко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-2151-31-2
1329191
  Лондон Д. Син Сонця / Д. Лондон. – К, 1927. – 215с.
1329192
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1968. – 180с. – (Шкільна б-ка)
1329193
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1973. – 179с. – (Шкільна б-ка)
1329194
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1980. – 176с. – (Шкільна б-ка)
1329195
  Панч П. Син Таращанського полку : Повісті, оповідання, казки: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1985. – 206с.
1329196
  Андріасов М.А. Син Тихого Дону : літ.-критич. нарис [про М.О. Шолохова] : пер. с рос. ["Сов. Россия", 1969] Володимира Забаштанського] / Андріасов М.А. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 181 с., [9] л. іл.
1329197
  Плачинда С. Син України - син космосу : До 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1329198
  Плачинда С. Син України - син космосу (до 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова). Художньо-публіцистичний есей // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1329199
  Злотополець В. Син України : Історична повість з часів українського лицарства в трьох частинах з ілюстраціями / В. Злотополець; Сюжет, опрацювання та редакція В.Злотопольльця. – Львів : Просвіта, 1992. – 174с. – ISBN 5-7707-0632-5
1329200
  Зальбург Е. Син України / Едіт фон Зальбург ; пер. з нім.: Л. Івасюк. – Київ : TEMPPORA, 2014. – 196 с. – Справжнє ім"я: Едіта Ернестіна Луїза Гільдегарде фон Зальбург-Фалькенштайн. – ISBN 978-617-569-203-5
1329201
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 1. – 1997. – 448 с.
1329202
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 2. – 1997. – 448 с.
1329203
  Глинчак В. Син українки - пасинок Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 15


  "Подивіться, шановний читачу, на іконостас класиків російської літератури на оправах відповідних підручників для дев"ятого класу "общеобразовательных учреждений" Російської Федерації. Одразу видно, що він дуже неповний - усього вісім портретів ...
1329204
  Тома Л. Син українсбкого степу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 04-05


  Пам"яті Василя Мисика.
1329205
  Михайловський В.І. Син Урала і Карпат / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 79с.
1329206
  Степовик Д. Син церкви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 1/2). – С. 13


  Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий.
1329207
  Міксат К. Син чи пасинок? / Коломан Міксат // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1329208
  Щепакін В.М. Синагогальна музика в Україні другої половини XIX - початку XX ст. у контексті європеїзації єврейської духовної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 273-283
1329209
  Молодан Ігор Синай. Вижити в пустелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 50-53 : фото
1329210
  Исакина Юлия Синай. Между двух миров / Исакина Юлия, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 60-62 : фото
1329211
   Синай. На гору за благодатью : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-167 : Фото
1329212
  Задорожный Олег Синайские бедуины - кто они? = На златом крыльце сидели: цари, царевичи.. : Путешествия. Арабески // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 48-54 : Іл.
1329213
  Айналов Д.В. Синайские иконы восковой живописи / Д.В. Айналов. – С.-Пб. : [б. и.], 1902. – 35 с., [5] табл. – Оттиск из ІХ тома, №3 и 4 "Византийского временника" 1902 г.
1329214
   Синайский патерик. – Москва : Наука, 1967. – 401 с.
1329215
   Синайский патерик. – Новосибирск, 1980. – 55с.
1329216
   Синайский полуостров: все цвета пустыни // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 20-21 : фото
1329217
  Бенешевич В.Н. Синайский список отцов Никейского первого вселенского собора / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – 281-306 с. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1908
1329218
  Гриценко І.С. Синайський Василь Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 216. – ISBN 978-966-06-0557-2
1329219
   Синайський Василь Іванович (1876-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435-436. – ISBN 978-966-439-754-1
1329220
   Синам Вітчизни. – Львів, 1989. – 86с.
1329221
  Чорний М.Ф. Синам у дорогу / М.Ф. Чорний. – Харків, 1979. – 190 с.
1329222
  Поліщук А.І. Синами щаслива земля : художньо-документальна повість / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1982. – 128 с.
1329223
  Лукаш О.В. Синантропізація рослинного покриву лучних екосистем заплави Дніпра у прикордонній смузі з Білоруссю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 17-19 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1329224
   Синантропізація рослинного покриву України : м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006: Тези наукових доповідей. – Переясла-Хмельницький, 2006. – 240с.
1329225
  Шавріна В.І. Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору / В.І. Шавріна, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-137 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1329226
  Соломаха В.А. Синантропна рослинність України / В.А. Соломаха, О.В. Костильов, Шеляг-Сосонко. – Київ : Наукова думка, 1992. – 252с. – ISBN 5-12-002712-1
1329227
  Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. / В.В. Протопопова. – Киев, 1991. – 202с.
1329228
  Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття : монографія / А.Т. Дудинська, Т.Т. Дудинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2015. – 134, [2] c. : іл., табл. – Рез. парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 120-134. – ISBN 978-966-176-128-4
1329229
  Штакельберг А.А. Синантропные двукрылые фауны СССР / А.А. Штакельберг. – Москва-Л., 1956. – 164с.
1329230
  Ибрагимов С.Ю. Синантропные мухи Дагестана в эколого-географическом освещении. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ибрагимов С.Ю.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 22л.
1329231
  Гаджей Е.Ф. Синантропные мухи долинных и горных районов Таджикистана и меры борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гаджей Е.Ф. ; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Душанбе, 1964. – 25 с.
1329232
  Веселкин Г.А. Синантропные мухи на животноведческих фермах Тюменской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкин Г.А.; Зоол. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
1329233
  Гълъбов С. Синапово зърно: спомени / С. Гълъбов. – София, 1981. – 160 с.
1329234
  Зурабашвили А.Д. Синапсы и обратимые изменение нервных клеток / А.Д. Зурабашвили. – Москва, 1951. – 82с.
1329235
  Кипор Г.В. Синаптическая организация обонятельной луковицы рептилий и запахи : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кипор Г.В.; МГУ. – М., 1974. – 28л.
1329236
  Акоев Г.Н. Синаптическая передача в рецепторах акустико-латеральной системы / Акоев Г.Н., Андрианов Ю.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П Павлова. – Ленинград : Наука, 1989. – 141 с.
1329237
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експерементально створеного дефіциту вітаміну В1 : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.13 / Шепелєв С.Є.; Шепєлєв С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1329238
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1 : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Шепелєв С.Є. ; Мін-во охорони здоров"я України ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2011. – 148 л. – Бібліогр.: л. 113-148
1329239
   Синатропизация и доместикация животного населения. – М., 1969. – 120с.
1329240
   Сингальские сказки. – М., 1985. – 544с.
1329241
  Белькович А.А. Сингальско-русский словарь : около 37000 слов / А.А. Белькович, В.В. Выхухолев ; под ред. Д. Винсенте Родриго. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 824 с. – С приложением краткого грамматического очерка сингальского языка/ Белькович А.А.
1329242
  Рыжков К.М. Сингамиды домашних и диких животных / К.М. Рыжков. – М.-Л.
1. – 1949. – 1-164с.
1329243
  Вишневецкая Юлия Сингапур - 2 : Остров везения - 2. Репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 136-154 : Фото, карты. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1329244
  Осипова М. Сингапур - валютно-финансовый центр ЮВА // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 6 (228). – С. 71-77
1329245
  Джекобсон Марк Сингапур - счастье по плану : цена процветания / Джекобсон Марк, Маклейн Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 100-111 : Фото
1329246
  Лебедев И.А. Сингапур / И.А. Лебедев. – М., 1959. – 54с.
1329247
  Чуфрин Г.И. Сингапур / Г.И. Чуфрин. – М, 1970. – 110с.
1329248
  Тюрк Г. Сингапур / Г. Тюрк. – М., 1973. – 168с.
1329249
  Антипов В.И. Сингапур : Экономико-географический очерк / В.И. Антипов; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1982. – 160 с. : ил., карт.
1329250
   Сингапур. – М., 1988. – 202с.
1329251
  Вишневецкая Юлия Сингапур = остров везения : репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 166-184 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1329252
   Сингапур // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-25 : фото
1329253
  Долженкова Любовь Дмитриевна Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Долженкова Любовь Дмитриевна; М-во внешней торговли СССР. Всесоюзный научно-исслед. конъюктурный ин-т. – М., 1980. – 27л.
1329254
  Долженкова Л.Д. Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве / Л.Д. Долженкова. – М., 1984. – 178с.
1329255
  Курзанов В.Н. Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. / В.Н. Курзанов. – М., 1985. – 184с.
1329256
  Лукина Ирина Сингапур за 96 часов : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 94-98 : Іл.
1329257
  Демин Л.М. Сингапур многоликий / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1975. – 80 с. : карта
1329258
   Сингапур пока " комбинированный" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 34 : фото
1329259
  Лукин Б.П. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в планах экономической экспансии Америки / Б.П. Лукин, М.В. Сенина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – C. 81-96
1329260
  Альбиг Сингапур, город животных / Альбиг, Йорг-Уве, Хирш Энвер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 144-157 : фото. – ISSN 1029-5828
1329261
  Катунская С.Ф. Сингапур. / С.Ф. Катунская. – М, 1975. – 36с.
1329262
  Соболева Елена Сингапур. Вертикальные джунгли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 106-113 : фото. – ISSN 1029-5828
1329263
  Калашников Н.И. Сингапур: проблемы города-государства / Н.И. Калашников. – М., 1981. – 64с.
1329264
   Сингапурская мозаика : рассказы ; пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1980. – 314 с.
1329265
  Савенков Ю.Б. Сингапурские этюды / Ю.Б. Савенков. – Москва, 1982. – 176с.
1329266
  Алчмова А. Сингармонизм в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Алчмова А.; МВиССО Кирг.ССР, Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1980. – 19л.
1329267
  Виноградов В.А. Сингармонизм и фонология слова. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов В.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1966. – 20л.
1329268
  Дорсенвиль Роже Сингелет-синглетный перенос энергии в активных средах лазеров на органических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дорсенвиль Роже; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 12л.
1329269
  Жабин А.Г. Сингенез и метаморфизм карбонатитов / А.Г. Жабин. – Москва : Наука, 1971. – 167с.
1329270
  Денисик Г.І. Сингенез рослинного покриву в ландшафтах зон техногенезу / Денисик Г.І., Ярков С.В., Казаков В.Л. – Вінниця ; Кривий Ріг : Едельвейс і К, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-233. – Бібліогр.: с. 177-204. – (Серія "Процеси і явища в антропогенних ландшафтах"). – ISBN 978-966-2462-80-7
1329271
  Тиханович Є.Є. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк, Д.В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 64-69. – ISSN 1992-4224
1329272
  Соболєва О. Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  В статті подано огляд вживання синграфемних компонентів публіцистичних текстів французькою мовою. Ненормоване вживання знаків пунктуації відбиває тенденцію сучасних текстів до урізноманітнення виражальних засобів та до прикрашання стилю висловлення. ...
1329273
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-42. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  На дійсній півосі розглядається крайова задача на власні значення, в якій замість лінійного диференціального оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена - Фаулера. Встановлено існування додатнього монотонно спадного до нуля розв"язку та знайдено ...
1329274
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера. Існування розв"язку із заданою кількістю нулів / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  На дійсній півосі розглядається крайова залача на власні значення, в якій замість лінійного диференційного оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена-Фаулера. Доведено існування розв"язку, який має рівно l>1 нулів на півосі (0, оо).
1329275
  Зернов А.Е. Сингулярная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, не разрешенного относительно производной неизвестной функции / А.Е. Зернов, Ю.В. Кузина // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 2. – C. 166-183. – ISSN 1562-3076
1329276
  Хе Кан Чер Сингулярная задача Трикоми для уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хе Кан Чер; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет. Д002.23.01 при Ин-те математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
1329277
  Махней О.В. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі / Махней О.В., Тацій Р.М. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 358, [2]с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-358. – ISBN 978-966-8067-78-5
1329278
  Торбін Г.М. Сингулярність випадкових рядів Остроградського другого виду / Г.М. Торбін, І.М. Працьовита // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 164-172. – ISSN 0868-6904
1329279
   Сингулярність і досвід. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – ISSN 0235-7941
1329280
  Іващенко І. Сингулярність і досвід. Міркування щодо Гегелевої теорії суб"єктивності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 6-23. – ISSN 0235-7941
1329281
  Крушельницька Т. Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України / Т. Крушельницька, О. Матвеєва // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 37-44. – ISSN 2414-4436
1329282
  Працьовитий М.В. Сингулярність розподілу випадкової величини, зображеної ланцюговим А2-дробом з незалежними елементами / М.В. Працьовитий, Д.В. Кюрчев // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 139-154. – ISSN 0868-6904
1329283
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 174-190
1329284
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с.
1329285
  Лебідь М.В. Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями / М.В. Лебідь, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 89-104. – ISSN 0868-6904
1329286
  Туляков В. Сингулярність у кримінальному праві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1329287
  Жечев М.Н. Сингулярно возмущенные механические системы / М.Н. Жечев; НАН. Нац. космическое агентство Украины. – Дніпропетровськ : НАН, НКА Украины. ИТМ, 1998. – 131 с. – ISBN 966-02-0613-5
1329288
  Васильева А.Б. Сингулярно возмущенные уравнения в критических случаях / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 106 с.
1329289
  Калачев Леонид Викторович Сингулярно возмущенные уравнения параболического типа в задачах химической кинетики и физики полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калачев Леонид Викторович; МВ и ССО СССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 11л.
1329290
  Вовк В. Сингулярно збурене рівняння Кортевега - де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв"язки та їх чисельні наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Отримано чисельні розвязки сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі сталими коефіцієнтами при різних значенням малого параметра. Із використанням формули для солітонного розвязку цього рівняння, проведено порівняння формул для точних і ...
1329291
  Хомченко Л.В. Сингулярно збурене рівняння теплопровідності з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних розв"язків сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією.
1329292
  Головатий Ю.Д. Сингулярно збурені диференціальні оператори у моделях квантової механіки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 ; 111 / Головатий Юрій Данилович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1329293
  Самойленко В.Г. Сингулярно збурені диференціальні рівняння з імпульсною дією // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 123-131
1329294
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Дис. ... канд. фізико- математ. наук: 01.01.02 / Болілий Василь Олександрович; МОіНУ. Кіровоград. держ. педагог. ун-тет ім. В. Винниченка. – Київ, 2003. – 141 л. – Бібліогр.: л. 131 - 141
1329295
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Болілий В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1329296
  Зубова С.П. Сингулярное возмущение линейных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зубова С.П.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1329297
   Сингулярності Ліфшиця електронних термодинамічних величин однозонного металу / В.Г. Бар"яхтар, Є.Д. Білоколос, О.В. Дмитрієв, Г.В. Самар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках однозонного наближення розглянуто електронний перехід Ліфшиця 2.5 роду і отримано ряд точних виразів. Також досліджені сингулярності парамагнетика Паулі в зовнішніх магнітних полях. Параметр сингулярності залежить від відповідної ефективної ...
1329298
  Михайлов С.Е. Сингулярность напряжений в составных анизотропных телах и некоторые приложения к композитам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайлов С.Е.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 26л.
1329299
  Кошманенко В.Д. Сингулярные билинейные формы в теории возмущений самосопряженных операторов / В.Д. Кошманенко. – К., 1993. – 167с.
1329300
  Бутузов В.Ф. Сингулярные возмущения / В.Ф. Бутузов. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Математика кибернетика ; № 1)
1329301
  Демидов А.С. Сингулярные возмущения и асимптотика решений эллиптических краевых задач : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук / Демидов А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
1329302
  Габисония О.Д. Сингулярные двойные интегралы и суммирование двойных рядов методом Рисса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габисония О.Д.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 10л.
1329303
  Конюхова Н.Б. Сингулярные задачи Коши для систем обыкновенных дифференцивльных и функционально-дифференциальных уравнений / Н.Б. Конюхова. – М, 1988. – 66с.
1329304
  Капанадзе Р.В. Сингулярные интегалы и интегральные уравнения в некоторых нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Капанадзе Р.В.; Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1329305
  Стейн Илайес Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. / Стейн Илайес. – Москва : Мир, 1973. – 342 с.
1329306
   Сингулярные интегральные операторы. – Баку, 1987. – 117с.
1329307
  Дудучава Р.В. Сингулярные интегральные операторы в прсотранствах гельдеровых функций с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дудучава Р.В.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1971. – 17л.
1329308
  Панченко И.Ф. Сингулярные интегральные операторы и краевые задачи на римановых поверхностях в пространствах суммируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Панченко И.Ф.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 11л.
1329309
  Латушкин Ю.Д. Сингулярные интегральные операторы с невзаимооднозначным сдвигом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Латушкин Ю. Д.; ОГУ. – Одесса, 1982. – 16л.
1329310
  Кравченко В.Г. Сингулярные интегральные операторы с некарлемановским сдвигом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кравченко В.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 8л.
1329311
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1986. – 1003с.
1329312
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1989. – 112с.
1329313
  Шапиро М.В. Сингулярные интегральные опраторы со сдвигом Карлемана в случае кусочно-непрерывных коэффициетов и на составном контуре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шапиро М.В. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 12 с.
1329314
  Маканина Т.А. Сингулярные интегральные преобразования в некоторых весовых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маканина Т. А.; АН СССР, Матем. ин-т. – М, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1329315
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – Москва-Ленинград, 1946. – 448 с.
1329316
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1968. – 512с.
1329317
  Радченко Т.Н. Сингулярные интегральные уравнения в исключительном случае в пространствах гельдеровых и обобщенных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Радченко Т.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1329318
  Фрейдкин С.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах с весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрейдкин С.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 4л.
1329319
  Хволес А.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах Сw(M). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Хволес А.А.; АН ГССР.Тбил.мат.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1329320
  Конышкова Елена Михайловна Сингулярные интегральные уравнения на вещественной оси с бесконечным индексом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Конышкова Елена Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 10л.
1329321
  Башкарев Петр Георгиевич Сингулярные интегральные уравнения с конечной группой сдвигов и их приложение к краевым задачам теории аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Башкарев Петр Георгиевич; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 10л.
1329322
  Мерлин А.В. Сингулярные интегральные уравнения с многозначными наримановой поверхности ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Мерлин А.В.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 11л.
1329323
  Карелин А.А. Сингулярные интегральные уравнения со сдвигом в пространствах с весом и их приложения к краевым задачм для уравнений эллиптико-гиперболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Карелин А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 14 с.
1329324
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения: Граничные задачи теории функций и некоторые их приложения к математической физике / Н.И. Мусхелишвили. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 599 с.
1329325
  Агранович М.С. Сингулярные интегро-дифференциальные операторы в теории граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агранович М.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломонсова. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1329326
  Кордзадзе Р.А. Сингулярные интегро-функциональные уравнения и некоторые их применения в теории краевых задач : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кордзадзе Р.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1329327
  Рубанович Семен Григорьевич Сингулярные интеродифференциальные уравнения с нарушением условиях нормальности на всем контуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рубанович Семен Григорьевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 10л.
1329328
  Кифоренко Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета / Б.Н. Кифоренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 2017. – 192, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-191. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1535-7
1329329
  Арсеньев А.А. Сингулярные потенциалы и резонансы / А.А. Арсеньев. – Москва : Моск. ун-та, 1974. – 121 с.
1329330
  Фролов В.Д. Сингулярные уравнения с разрывными коэффициентами в пространствах Lp весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Фролов В.Д.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 9л.
1329331
  Карлович Ю.И. Сингуляторные интегральные операторы со сдвигом контура интегрирования в область и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карлович Ю. И.; ОГУ. – Одесса, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1329332
  Иванов Б.В. Сингэки, что это такое? / Б.В. Иванов. – Москва, 1976. – 48с.
1329333
   Синдбад-мореход. – Уфа, 1988. – 143 с.
1329334
   Синдбад-мореход. – Москва, 1988. – 604с.
1329335
   Синдбад-мореход. – Москва, 1991. – 348с.
1329336
   Синдбад-мореход. – Москва, 1992. – 248с.
1329337
   Синдбад-Мореход : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1986. – 604 с.
1329338
  аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад Синдбад-наме / аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад. – Москва, 1960. – 311с.
1329339
  Молодякова Э.В. Синдзо Абэ - старый новый премьер-министр Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
1329340
  Пивовар С.Ф. Синдикалізм, анархо-синдикалізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 339. – ISBN 966-642-073-2
1329341
  Бень А.Б. Синдикат : За матеріалами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ / А.Б. Бень. – б.м., 2004. – 304с. – (Правди і суду). – ISBN 987-632-076-9
1329342
  Цукерник А.Л. Синдикат "Продамет". / А.Л. Цукерник. – М., 1959. – 304с.
1329343
  Уваров Х.М. Синдикат паровозостроительных заводов России : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров Х.М.; Ленинградский гос-ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 24л.
1329344
  Кристи Брайан Синдикат смерти : живой товар / Кристи Брайан, Лионг Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-67 : Фото
1329345
   Синдикаты и государственная торговля. – М., 1923. – 151с.
1329346
  Фомин П.И. Синдикаты и тресты / П.И. Фомин. – Х., 1919. – 110с.
1329347
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. / Г. Цыперович. – Л., 1927. – 540с.
1329348
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1919. – 214с.
1329349
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 3-е изд. – Пг., 1920. – 211с.
1329350
  Циганов С. Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування / С. Циганов, А. Яншина // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 31-38. – ISSN 1605-2005
1329351
  Масина О.П. Синдиковані кредити як інструмент залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 85-88
1329352
  Маевский М. Синдром : Первые стихи 1986-1991 / Михаил Маевский. – Кировоград : ЕвроВокс, 2006. – 71с. – ISBN 966-8264-59-2
1329353
  Волошина Л. Синдром "малоросійства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 7


  Світогляд громадян є відображенням інформаційної неохайності, погодженої на державному рівні.
1329354
   Синдром "професійного вигорання" та професійна кар"єра працівників освітніх організацій : гендерні аспекти : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук, В.Т. та ін. Биковський; С.Д. Максименко и др. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Лабораторія орг. психології ; Укр. асоціація організац. психологів та психологів праці ; за наук. ред. : С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с. – ISBN 966-8063-58-X
1329355
  Омері І.Д. Синдром "професійного вигорання" у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1329356
  Гончаренко О.М. Синдром "слабкої держави" і сучасні геополітичні альтернативи України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 350-353. – ISSN 2076-1554
1329357
  Сюндюков І. Синдром "холопів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 183). – С. 5


  Ставлення до кріпосного рабства як вододіл між Україною і Росією.
1329358
  Папанова Ольга Анатольевна Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  В связи с изменением стратегий, моделей, содержания образования, усилением тенденций к реализации личностно ориентированного подхода в образовании, в том числе и профессиональном, в последние годы возрос интерес к процессу профессионализации на этапе ...
1329359
  Папанова О.А. Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х
1329360
   Синдром абдоминальной гипертензии: состояние проблемы / Б.Р. Гельфанд, Д.Н. Проценко, П.В. Подачин, С.В. Чубченко, И.Ю. Лапшина // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 41-50. – ISSN 2224-0586
1329361
   Синдром Ангельмана: клінічний випадок складної хромосомної аберації у дитини з затримкою психофізичного розвитку / І.В. Ластівка, В.В. Анцупова, Суворова-Григорович, О.В. Гришняєва // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С.11-16 : табл., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
1329362
  Жуков Борис Синдром беззащитности : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 130-136 : Фото
1329363
  Спринчук Н.А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування (довготривале спостереження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Спринчук Наталя Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речович ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1329364
  Шалькевич Л.В. Синдром Блоха — Сульцбергера: этиологические, патогенетические и клинические особенности поражения центральной нервной системы / Л.В. Шалькевич, А.И. Кудлач // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 5 (75). – C. 9-14. – ISSN 2224-0713
1329365
  Значков Борис Синдром брошенного вызова : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 202-207 : Фото
1329366
  Большова Е.В. Синдром Видемана - Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы / Е.В. Большова, О.А. Вишневская // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 118-123. – ISSN 2224-0721
1329367
  Густелева А.Н. Синдром выгорания в профессии учителя и качество образования // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 66-75. – ISSN 1726-5304
1329368
   Синдром Гийена — Барре при воспалительных заболеваниях суставов / С.В. Селезнева, А.В. Перепада, О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 41-54. – ISSN 2224-0713
1329369
  Гулько Г.О. Синдром досягнення у особистостей з неврозоподібними проявами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 253-257
1329370
  Романовська О.О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 357-366. – ISSN 2074-8922


  "...Проблема збереження здоров"я викладача ВНЗ є сьогодні однією із актуальніших психолого-педагогічних проблем сучасності, тому що саме викладачеві належить одна з визначальних ролей у забезпеченні необхідного високого рівня професіоналізму майбутніх ...
1329371
  Левченко Людмила Синдром емоційного вигорання. Як його розпізнати та знешкодити // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 70-74 : фото
1329372
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195л. + Додатки: л. 182 - 195. – Бібліогр.: л. 163 - 182
1329373
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19c. – Бібліогр.: 7 назв
1329374
  Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: роль індивідуальних й організаційних чиників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему чинників виникнення синдрому емоційного вигоряння. Наведено результати емпіричного вивчення організаційних й індивідуальних чинників вигоряння вчителя. Серед індивідуальних чинників детально проаналізовано вплив ...
1329375
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева Каріне Олегівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 205л. + Додатки: л. 193 - 204. – Бібліогр.: л. 174 - 193
1329376
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1329377
  Сорокман Т.В. Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I) / Т.В. Сорокман, О.В. Макарова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2016. – № 8 (76). – C. 82-86. – ISSN 2224-0551
1329378
  Аряєв М.Л. Синдром жорсткого поводження з дитиною в неонатології та педіатрії: біоетичні проблеми та психоневрологічні наслідки // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 357-366. – ISSN 2413-7944
1329379
   Синдром закрепів у дітей : навч.-метод. посібник / [В.Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Рибальченка та ін. ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2015. – 231, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-97465-2-8
1329380
  Нагорная Н.В. Синдром и феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Пшеничная, С.А. Паршин // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 2 (45). – С. 143-149. – ISSN 2224-0551
1329381
  Коломієць В. Синдром інфляції: діагностика і лікування (світовий та вітчизняний досвід) // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 4-21. – ISSN 0868-8893
1329382
  Панченко В. Синдром Калнишевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 34 (614), 23-29.08.2019. – С. 57. – ISSN 1996-1561
1329383
   Синдром кашлю. Частина 2 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк, І.І. Вишнивецький, Я.В. Корост, А.В. Новицька, Н.В. Горобець, Є.М. Швець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (137/138). – С. 18-21. – ISSN 1729-2344


  Кашель – це рефлекторний акт, спрямований на очищення дихальних шляхів, який відбувається при закритій голосовій щілині та має характерний звук. Він, як і інші симптоми, є своєрідним сигналом для лікаря про те, що в організмі відбуваються ...
1329384
  Соловей Е.С. Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 3-7. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1329385
  Горбатюк О.М. Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 48-55. – ISSN 2226-1230
1329386
  Крахмалова Е.О. Синдром легочной гипертензии при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца / Е.О. Крахмалова, Е.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 1605-7295
1329387
  Котова Л. Синдром Луции Фрей // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 74-80. – ISBN 978-966-981-311-4
1329388
  Жураєв Р.К. Синдром Марфана: клініко-патоморфологічні особливості та генетичні причини : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Жураєв Рустам Курбанович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1329389
   Синдром множинної ендокринної неоплазії / М.В. Красносельський, А.В. Свинаренко, Н.С. Підченко, А.С. Сімбірьова // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 150-158. – ISSN 2708-7166
1329390
  Крим А. Синдром Моргалова : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.54-69. – ISSN 0208-0710
1329391
  Матвієнко В. Синдром московства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 5
1329392
  Сирник М. Синдром наполовину повної склянки або пора вже закінчувати // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 52. – С. 2. – ISSN 0027-8254


  25-ліття Об"єднання українців у Польщі.
1329393
  Шаров О.М. Синдром невизначеності української економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 61-65. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1329394
  Ганієв Олександр Синдром невідомості // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 7 : фото
1329395
  Храбрый О. Синдром незаменимости // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 20. – С. 53-58


  Російська Федерація в епоху Володимира Путіна
1329396
  Шаров А.Н. Синдром неопределенности украинской экономики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 61-65. – ISSN 0131-7741
1329397
  Бондаренко Т.С. Синдром непогрешимости. Как с ним бороться? / Т.С. Бондаренко. – М, 1989. – 270с.
1329398
  Мальський Маркіян Синдром нової берлінської стіни на межі України - ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-5. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1329399
  Рубан К. Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 303-320. – ISSN 2078-659X


  "Віра Агеєва, Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича.Київ: Факт, 2006. 432 с. Мар’яна Гірняк, Таємниця роздвоєного обличчя.Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича.Львів: Літопис, 2008. 286 ...
1329400
  Рубіна Д. Синдром Петрушки : роман / Діна Рубіна ; [пер. з рос. Н. Лисюк ; худож. оформлення А. Усік]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 334, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-667-691-0
1329401
  Таланов В. Синдром Пигмалиона и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1329402
  Дзюбановский І.Я. Синдром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт / І.Я. Дзюбановский, Б.О. Мігенько, К.Г. Поляцко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 56-60. – ISSN 1727-0847
1329403
  Богучарова О.І. Синдром професійного "вигорання" серед українських медичних працівників та педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані експериментального дослідження "вигорання" в медсестер й лікарів та шкільних вчителів й викладачів університетів. Відповідно до трьох компонентів "вигорання" було підібрано методичний оцінний інструментарій. Встановлено, по-перше, майже ...
1329404
  Аймедов К.В. Синдром професійного "вигорання" у викладачів медичного університету / К.В. Аймедов, Ю.П. Жогно, О.В. Кривоногова // Вестник Асоциации психиатров Украины : научно-практический журнал / Ассоциация психиатров Украины. – Донецк, 2014. – № 2/3. – С. 51-59. – ISSN 2307-1443
1329405
  Походенко С.В. Синдром професійного вигорання у педагогічних працівників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.75-86
1329406
  Булатевич Н.М. Синдром психічного вигоряння: порівняльний аналіз професіних груп вчителів та охоронників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз зарубіжних досліджень, присвячених порівняльному аналізу синдрому психічного вигоряння на різних професійних групах. Розглянуто результати порівняльного дослідження вигорання у професіях вчителя та охоронника. Вивчення ...
1329407
  Бондаренко С. Синдром реформ: Володимир Зеленський хоче боротися з корупцією через смартфони // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 4


  "Майже щодня новообраний Президент Володимир Зеленський зустрічається з міжнародними партнерами. Минулого тижня він, зокрема, мав зустріч із міністром закордонних справ Канади Христиною Фріланд. Під час розмови ключовими питаннями були боротьба з ...
1329408
  Значков Борис Синдром Робинзона : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 112-117 : Фото
1329409
  Калюжная Л.Д. Синдром Стивенса-Джонсона у больной с тяжелым рецидивирующим течением субкорнеального пустулеза Снеддона-Уилкинсона / Л.Д. Калюжная, Н.В. Турик // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 3 (66). – C. 91-96. – ISSN 1727-5741
1329410
  Никоненко А.О. Синдром тазового венозного повнокров"я: історичні аспекти та сучасний погляд на проблему (огляд літератури) / А.О. Никоненко, Б.С. Гавриленко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 723-729. – ISSN 2306-4145
1329411
  Слаповский А. Синдром Феникса : [ роман ] / Алексей Слаповский. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Современная проза). – ISBN 978-5-699-20067-3
1329412
  Желем І. Синдром Фредді Крюгера : проза: секретні матеріали // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-29. – ISSN 0130-321Х
1329413
  Грек Л.П. Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / Грек Людмила Прокофіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 41 с. з обкл. – Бібліогр.: 44 назв
1329414
   Синдром Эди: случай из практики / О.А. Рудычева, Э.Ю. Черныш, Турлюн-Матюха, Е.В. Кравченко // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 77-79. – ISSN 2309-8147


  "...Клинический пример пациентки с синдромом Эди показал, что офтальмологическое обследование помогает в постановке диагноза и проведении дифференциальных критериев синдрома Эди с другими сходными патологическими состояниями глаза. Использование ...
1329415
  Соколов Е.Ю. Синдром эмоционального (психического) выгорания у сотрудников органов внутренних дел // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-25
1329416
  Уманский М.А. Синдром эндогенной интоксикации / М.А. Уманский. – Киев, 1979. – 202с.
1329417
  Васков И. Синдроми во максилофациjалната региjа = Syndromes in maxillofacial region / Илиjа Васков ; [гл. уред. М. Поленаковик ; соработн..Т. Бурназовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 374, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 335-375. – ISBN 978-608-203-041-8
1329418
  Венгер О.П. Синдромологічна феноменологія депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 14-16. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було вивчення синдромологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів. Для цього було клінічно обстежено 196 емігрантів, 191 реемігрантв та 198 неемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ...
1329419
  Андриайнен О.А. Синдромы позитивных изменений постоянных потенциалов возбудимых структур : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Андриайнен О.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
1329420
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1975. – 103 с.
1329421
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1977. – 88 с.
1329422
  Вяземский П. Синды, Зунд и Сундары / [князь Павел Вяземский] // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 49 с.


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
1329423
  Приходькова Л.П. Сине-зеленые водоросли почв, рисовых полей и эфемерных водоемов левобережного Нижнего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Приходькова Л.П. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 34 с.
1329424
  Полторацкий В.В. Синеборье. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1965. – 48с.
1329425
  Рогов В.С. Синеборье: рассказы и повесть / В.С. Рогов. – М., 1978. – 191с.
1329426
  Винокуров Е.М. Синева / Е.М. Винокуров. – Москва, 1956. – 72с.
1329427
  Одинцова Л.В. Синева апреля : Стихи / Л.В. Одинцова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1329428
   Синева берегов. – М., 1982. – 616с.
1329429
  Ледков В.Н. Синева в аркане : повесть / Василий Ледков. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970. – 62 с.
1329430
  Соно А. Синева небес : [роман] / Соно Аяко ; пер. с яп. Татьяны Бреславец. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2006. – 444, [4] с. – Парал. тит. л. яп. – (Terra Nipponica ; 14). – ISBN 5-89332-121-9
1329431
  Гроссман М.С. Синева осенних вечеров / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1981. – 143 с.
1329432
  Алдахин П.В. Синева родников : стихи / П.В. Алдахин. – Ленинград : Совецкий писатель, 1976. – 112 с.
1329433
  Щипачев С.П. Синева России / С.П. Щипачев. – Москва, 1976. – 103с.
1329434
  Афанасьев А.И. Синевесье : стихи / А.И. Афанасьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 23 с. : ил.
1329435
  Долгош І.І. Синевир : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1968. – 320 с.
1329436
  Долгош И.И. Синевир / И.И. Долгош. – Москва, 1971. – 359 с.
1329437
  Грибов В.А. Синевирское озеро : Путеводитель / В.А. Грибов. – Ужгород : Карпати, 1987. – 34с.
1329438
  Колодий В.В. Синевирское озеро и вопросы его охраны : региональные проблемы / В.В. Колодий, Р.И. Панькив // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0201-4122
1329439
  Сарваш А.А. Синевирське озеро : Буклет-путівник / А.А. Сарваш, Ф.М. Тарахонич. – Ужгород, 1969. – 14с. – Текст паралельно укр. та рос. мовами
1329440
  Грибов В.О. Синевирське озеро : путівник українською та російською мовами / В.О. Грибов, А.І. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1983. – 32 с.
1329441
  Примеров Б.Т. Синевой разбуженное слово / Б.Т. Примеров. – Ростов-на-Дону, 1964. – 56с.
1329442
  Выхухолев В.В. Синегальская литература / В.В. Выхухолев. – Москва, 1970. – 200с.
1329443
  Выхухолев В.В. Синегальский язык / В.В. Выхухолев. – Москва, 1964. – 76с.
1329444
  Косоротов В.Н. Синеглазая весна : рассказі / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. Л.Ятманова. – Йошкар-Ола, 1972. – 200 с.
1329445
  Айтматов Ч.Т. Синеглазая волчица : отр. из романа "Плаха" : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [худож. В. Герасимов]. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 93, [1] с. : ил.
1329446
  Бораненков Н.Е. Синеглазые москвички / Н.Е. Бораненков. – М., 1968. – 144с.
1329447
  Абылкасымова М. Синеглазый мой Иссык-Куль : стихи : пер. с кирг. / Майрамкан Абылкасымова ; [вступ. ст. Т. Кузовлевой ; ил. Л. Ажаевой]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. : ил., портр.
1329448
  Мороз А.Ф. Синегнойная инфекция. / А.Ф. Мороз. – Москва, 1988. – 256с.
1329449
  Черномордик А.Б. Синегнойная палочка. Бактериологическое и серологическое исследование. : Автореф... доктор биол.наук: / Черномордик А.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – К., 1959. – 20л.
1329450
  Эдоков А.И. Синегория. Стихи. / А.И. Эдоков. – Барнаул, 1967. – 63с.
1329451
  Коляструк Н.Д. Синегорские сады / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1953. – 159с.
1329452
  Татьяничева Л.К. Синегорье / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1958. – 143с.
1329453
  Пинаев А.Е. Синегорье / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1964. – 50с.
1329454
  Бойко О.Б. Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988
1329455
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – Одесса, 1962. – 218с.
1329456
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – 2-е изд. – Одесса, 1968. – 216с.
1329457
  Рыленков Н.И. Синее вино / Н.И. Рыленков. – Москва, 1943. – 24с.
1329458
  Татаренко Л.С. Синее дерево / Л.С. Татаренко. – М., 1963. – 143с.
1329459
  Лавренев Б.А. Синее и белое / Б.А. Лавренев. – Калининград, 1991. – 494с.
1329460
  Айлисли А. Синее море : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [рис. К. Безбородова]. – Москва : Детская литература, 1977. – 79 с. : ил.
1329461
  Машкин Г.Н. Синее море, белый пароход / Г.Н. Машкин. – Новосибирск, 1967. – 218с.
1329462
  Фейгин Э.А. Синее на желтом / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1977. – 344с.
1329463
  Хаидов А. Синее небо / Хаидов Аллаверды. – Ашхабад, 1955. – 52 с.
1329464
  Лазарев Е.В. Синее небо после дождя. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1973. – 112с.
1329465
  Горышин Г.А. Синее око / Г.А. Горышин. – Л., 1963. – 226с.
1329466
  Тарасенко Н.Ф. Синее солнце. / Н.Ф. Тарасенко. – Ярославль, 1965. – 128с.
1329467
  Кошелев Н.В. Синее стекло / Н.В. Кошелев. – М., 1960. – 96с.
1329468
  Коростелева В.А. Синее утречко / В.А. Коростелева. – М, 1977. – 111с.
1329469
  Подгорнов В.М. Синеет в лесу медуница / В.М. Подгорнов. – Ульяновск, 1962. – 78с.
1329470
  Домаров К.В. Синеет речка Тара / К.В. Домаров. – К., 1985. – 413с.
1329471
  Горюнова С.В. Синезеленые водоросли / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1969. – 232с.
1329472
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Общая часть / А.А. Еленкин. – М-Л, 1936. – 679с.
1329473
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Вып.1 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1938. – 984с.
1329474
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : вып.2 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1949. – 989-1908с.
1329475
  Козловский Евгений Синезубый король : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 174-179 : Іл.
1329476
  Лобачова І.М. Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 103-108. – ISSN 2077-804X
1329477
  Блінкова О.І. Синекологічні основи діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Блінкова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 63 назви
1329478
  Ястремська О.М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу / О.М. Ястремська, Ю.М. Сиваш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 219-223 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1329479
  Грешнов М.Н. Синели горы - Саяны / М.Н. Грешнов. – Москва, 1984. – 231с.
1329480
  Лях А. Синельников и ремонт // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 44-72. – ISSN 1728-8568
1329481
  Лях А. Синельников и холодильник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.7-61. – ISSN 1728-8568
1329482
  Шебанова В.І. Синенергетична модель розвитку розладів харчової поведінки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 1-19


  Розглядається синергетична біо-психо-соціо-духовна модель розвитку розладів харчової поведінки.
1329483
  Мазурин В.И. Синенький скромный платочек / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1981. – 256с.
1329484
   Синеокая Рязань. – Москва, 1978. – 191с.
1329485
  Степанюк Б.П. Синеокий мой июль : стихи, баллады, поэмы / Б.П. Степанюк. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
1329486
  Курдюмов С.П. Синергетика - новые направления / С.П. Курдюмов. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1329487
  Лінник Н.В. Синергетика - спільна дія викладача і студента / Н.В. Лінник, П.І. Занадрук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 80-88. – ISSN 2521-6449
1329488
  Курдюмов С.П. Синергетика - теория самоорганизации: Идеи, методы, перспективы. / С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М., 1983. – 64с.
1329489
  Хакен Г. Синергетика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1980. – 404с.
1329490
   Синергетика : Сборник статей. – Москва : Мир, 1984. – 248 с.
1329491
  Хакен Г. Синергетика : Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1985. – 421 с.
1329492
   Синергетика : Труды семинара. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02579-2
Том 3 : Материалы кругл.стола "Самоорганизация и синергетика: идеи,подходыи перспективы". – 2000. – 368с.
1329493
   Синергетика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 902-905. – ISBN 966-316-069-1
1329494
  Анісімов І.О. Синергетика : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
1329495
  Стеклов И. Синергетика в науке и образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.22-24. – ISSN 0321-0383
1329496
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-644-317-8
1329497
  Пихтовникова Л. Синергетика в филологии - наука настоящего и будущего: перспектива изучения в университетах Украины // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1329498
   Синергетика в филологических исследованиях : монография / [Т.И. Домброван и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Пихтовниковой ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339, [1] с. : ил., табл. – Текст рус. и укр. - Сведения об авт.: с. 330-339. - Глоссарий: с. 319-329. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-285-202-8


  В пр. №1699775 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
1329499
  Летников Ф.А. Синергетика геологических систем / Ф.А. Летников. – Новосибирск, 1992. – 230с.
1329500
  Войтенко Ю.И. Синергетика геологических сред и ее влияние на эффективность разработки и поиска месторождений полезных ископаемых // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 15-21 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1682-721Х
1329501
  Кравченко Н.Г. Синергетика дискурсу у міжкультурному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Розвиток мовознавчих досліджень в умовах глобалізації набуває нового осмислення, оскільки корелює з культурологією, етнологією, а також експлікується з лінгвокультурним надбанням. Сучасні лінгвістичні розвідки екстрапольовані на проблеми міжкультурної ...
1329502
  Пономарев А.А. Синергетика живых систем / А.А. Пономарев; НАНУ; Научно-учебный центр прикладной информатики. – Киев, 2004. – 50с.
1329503
  Мамалига А. Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання / А. Мамалига, Т. Глушкова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 83-93. – Бібліогр.: Літ. : с. 92-93; 22 назв.
1329504
  Мамалига А.І. Синергетика змістової та стильової взаємодії в системі ідіостилю газетного видання / А.І. Мамалига, Т.В. Глушкова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 70-75


  На теренах синергетики розглядаються параметри змістової та стильової взаємодії в процесі формування ідіостилю газетного видання. In terms of synergetics it is considered the parameters of content and stylistic interaction in the process of formation ...
1329505
  Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Д.С. Чернавский. – М., 1990. – 45с.
1329506
  Делокаров К.Х. Синергетика и концептуальные сдвиги в познании: ценностно-эпистемологические аспекты // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 89-102. – ISSN 1606-951Х
1329507
  Котова Е.В. Синергетика и некоторые тенденции развития энергетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1329508
   Синергетика и современное научное познание : Методические указания. – Новосибирск, 1992. – 24с.
1329509
   Синергетика и усталостное разрушение металлов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 244 с.
1329510
  Бутов В.Н. Синергетика и эволюционные процессы в языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-36. – Бібліогр.: Лит.: с.36; 8 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1329511
  Дорофєєва М.С. Синергетика і "образи" перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 111-124. – ISSN 2311-2697


  У статті пропонується погляд на перекладацький процес як систему самоорганізації в межах парадигми синергетики. Здійснюється спроба реконструювати "образи" перекладу в історичному контексті розвитку перекладознавства. Встановлено зв"язок між поняттями ...
1329512
   Синергетика і освіта / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7
1329513
  Черленяк І І. Синергетика і проблеми оптимізації державного та соціального управління // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-100
1329514
   Синергетика і творчість / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3
1329515
  Сидоренко В.Г. Синергетика как наука / В.Г. Сидоренко, А.И. Отраднова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 81-82
1329516
  Кудрявцев Н.И. Синергетика как парадигма нелинейности / Н.И. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.55-63. – ISSN 0042-8744
1329517
   Синергетика как третья парадигма, или Понятие парадигмы в философии и науке / В.В. Еськов, В.М. Еськов, В.А. Карпин, М.А. Филатов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 88-97. – ISSN 1560-7488
1329518
  Султанова Н.Д. Синергетика как фактор социального познания (на примере вынужденной миграции) / Н.Д. Султанова, Ф.А. Чернышева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 99-106. – ISSN 0235-1188
1329519
  Аршинов В.И. Синергетика конвергирует со сложностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-83. – ISSN 0042-8744
1329520
  Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-484-00586-4
1329521
  Єсипенко Н. Синергетика культурного концепту і мовного знаку ( на матеріалі англомовної прози XVIII-XX століть) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-22. – Bibliogr.: Літ.: С.21-22; 14 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1329522
  Петлін В. Синергетика ландшафту / Валерій Петлін; МОНУ, Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 206с., 59 рис.
1329523
  Зеленина Г.Н. Синергетика МАРСа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0130-9765


  Представлены современное состояние проекта АРБИКОНа - "Межрегиональная аналитическая роспись статей" (МАРС); динамика роста числа участников, общего объема и прироста сводной базы, ее современное тематическое содержание, технология создания, ...
1329524
  Сеидов Д.Г. Синергетика океанских процессов / Д.Г. Сеидов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
1329525
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1329526
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 582 арк. – Додатки: арк. 473-582. – Бібліогр.: арк. 427-472
1329527
  Дорофєєва М. Синергетика перекладу: поняття і принципи (історико-методологічний огляд) // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 332-346. – ISBN 978-617-639-227-9
1329528
  Решетило В.П. Синергетика потенційного й актуального в становленні і розвитку інституційних систем // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 1811-3141
1329529
  Яковлев О.В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1329530
  Бацевич Ф. Синергетика рідної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.11-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 9 п. – ISSN 0320-3077
1329531
  Буслинський В.А. Синергетика та її філософські виміри // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2530-21-6
1329532
  Лукієнко О.І. Синергетика тектонічної течії гірських порід у зонах розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тектонічну течію гірських порід у зонах розломів як самоорганізуючий процес, що керується законами синергетики. Визначено основні риси цього процесу. Відзначено енергетичні фактори й механізми його здійснення. Tectonic flow of rocks in ...
1329533
  Бєлозьорова Ю.С. Синергетика темпоральних відношень у розмовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 17-25. – ISBN 966-581-481-8
1329534
  Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2005. – 200 с. – ISBN 966-7709-22-1
1329535
  Киричкук Синергетика як інноваційна методологія професійної освіти / Киричкук, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 23-25
1329536
  Трифонова О.М. Синергетика як метод педагогічних досліджень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 45-51. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена актуальній проблемі визначення місця синергетики у дослідженнях складних систем, до яких відносяться природничі, технічні та технологічні науки, психологія й педагогіка. Здійснено аналіз поняття інновації як перехідне до поняття ...
1329537
  Олейнікова Г. Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 50-56. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
1329538
  Таценко Н.В. Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 151-159. – ISSN 2077-804X
1329539
  Єнікеева С.М. Синергетика як методологія дослідження мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 96-111
1329540
  Буслинський В.А. Синергетика як нове світорозуміння // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С.5-11. – ISBN 966-7943-03-8
1329541
  Помаза-Пономаренко Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1329542
  Кавалеров В.А. Синергетика як трансдисциплінарна методологія сучасної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 187-194
1329543
  Войтович М.С. Синергетика як фактор розвитку парадигми економічної теорії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 30-35. – ISSN 1729-360Х
1329544
  Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. Добронравова. – Киев : Лыбидь, 1990. – 152 с. – ISBN 5-11-001613-5
1329545
  Мендель Ю.В. Синергетичгний вимір художнього простору поезії В. Затуливітра (за збірками "Полотно" та "Четвертий із триптиха") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 281-287


  Стаття розглядає параметри художнього прояву тринітарного типу мислення в поезії В. Затуливітра. Тріадна концепція тісно переплетена з натурфілософською основою його творчості. Тривимірність мислення поета проявляється в символіці, образності, художніх ...
1329546
  Плющ А.Н. Синергетическая модель организации вербальной информации // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 67-72. – (Серія : Психологічні науки)
1329547
  Гребенюк Е.Н. Синергетическая модель студенческого самоуправления вуза // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 42-48. – ISSN 2073-9613


  В статье исследуются проблемы моделирования процесса студенческого самоуправления в вузе.
1329548
   Синергетическая парадигма : человек и общество в условиях нестабильности : [cб. ст.]. – Москва : Пргресс-Традиция, 2003. – 583, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-89826-138-9
1329549
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 1. Физическая природа глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
1329550
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 2. Тектоническая таксономия глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 22-36 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-36. – ISSN 0203-3100
1329551
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 3. Основная тектоническая закономерность в строении континентальных окраин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 65-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1329552
  Марцинковская Т.Д. Синергетические и энтропийные тенденции в психологии личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 109-116. – ISSN 2073-8528
1329553
  Кочубей Н.В. Синергетические концепты и нелинейные контексты : монография / Н.В. Кочубей. – Суми : Университетськая книга, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-680-489-4
1329554
  Курейчик В.М. Синергетические принципы в моделировании педагогических систем / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к функционированию современной образовательной системы. Рассматриваются различные точки зрения на синергетику как методологию современных научных исследований. Предложены ...
1329555
  Фоменко Е.Г. Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнергану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1329556
  Гаврилова Л.Г. Синергетические эффекты при экстракции некоторых внутрикомплексных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Гаврилова Л.Г. ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва, 1969. – 27 с.
1329557
  Якубенко Е.В. Синергетический механизм функционирования системы государственного управления // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 385-393
1329558
  Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности и трудности применения // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.158-173. – ISSN 0869-0499
1329559
  Унгуряну Т.Н. Синергетический подход в медицинской экологии / Т.Н. Унгуряну, П.И. Сидоров // Экология человека : Научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-0869
1329560
  Курейчик В.М. Синергетический подход в педагогическом проектировании образовательной среды вуза / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 55-62. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к проектированию образовательной среды вуза. Анализируются различные подходы к определению образовательной среды. Проанализировано действие семи основных принципов синергетики в ...
1329561
  Барбазюк В.Ю. Синергетический подход внешних и внутренних эмерджентных свойств языковых систем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 59-61. – Библиогр.: Лит.: С. 61; 9 назв. – ISSN 1680-2721
1329562
  Мусаева Н.Р. Синергетический подход к анализу межэтнических отношений / Н.Р. Мусаева, Т.А. Сулейменов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 86-91. – ISSN 0132-1625
1329563
  Езова С.А. Синергетический подход к библиотечному общению // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-28. – ISSN 0130-9765
1329564
  Крынская Л.И. Синергетический подход к институциональной экономической теории // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1729-7206
1329565
  Ежов Г.П. Синергетический подход при оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов / Г.П. Ежов, М.Н. Черкасов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 5 (55). – С. 9-12. – ISSN 1680-2721
1329566
  Медведева Л.Д. Синергетический эффект в развивающей среде образовательного пространства подготовки экономистов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-71. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены синергетические свойства образовательного пространства подготовки экономистов на основе интеграции сфер экономической науки, образования и профессиональной деятельности.
1329567
  Поздняков М.В. Синергетична інтерпретація етносуб"єктності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 121-130
1329568
  Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч XX ст. (Б.-І Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 111-120. – ISBN 978-966-02-6024-5
1329569
  Димченко О.В. Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальніх підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі / О.В. Димченко, Ю.Г. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1329570
  Єнікеева С.М. Синергетична лінгвістика: перспективи розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 23-30
1329571
  Бойко І.І. Синергетична методологія дослідження соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні засади, сутнісні характеристики синергетики як сучасної методології пізнання соціальних змін, міждисциплінарного напряму наукового дослідження, завданням якого є пізнання принципів та умов самоорганізації соціальних систем, ...
1329572
  Димитрова Л.М. Синергетична модель "нової людини" і світу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 3-7
1329573
  Квітка С.А. Синергетична модель державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
1329574
  Варення Г.А. Синергетична модель ефективного функціонування системи охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1329575
  Васильєв О. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України / Олексій Васильєв // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 59-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1329576
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя в Радянській Україні 1920-х рр.: відокремлення церкви від держави і школи від церкви // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 165-173. – ISBN 978-966-2779-91-2
1329577
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя України кінця 20-х - початку 40-х років хх століття: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-44. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено формуванню синергетичної моделі релігійного життя в Україні кінця 20-х - початку 40-х рр. ХХ ст.: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері. Запропонована модель дала змогу осмислити процеси та явища, їхні закономірності в тій ...
1329578
  Бобрицька В.І. Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1329579
  Васильєв О. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 91-96. – ISSN 1605-2005
1329580
  Власенко Ф.П. Синергетична модель соціалізаційного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 136-145
1329581
  Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лемешко Ю.С. ; МОН України; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1329582
  Булгаков В.А. Синергетична мораль сучасного геополітичного вибору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 966-628-197-5
1329583
  Карлова В. Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-243
1329584
  Варцаба В.І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 247-252. – ISSN 2222-0712
1329585
  Лук"янов С В. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 17-24. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1329586
  Решетило В. Синергетична парадигма та формування нелінійного стилю економічного мислення // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-21 : табл. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
1329587
  Гребельник О.П. Синергетична парадигма формування митної політики України в контексті розвитку світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 15-19
1329588
  Кичкирук Т.В. Синергетична парадигма як методологічна основа професійної освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 154-156
1329589
  Твердовська О.В. Синергетична парадигма як універсальна теоретико-методологічна схема // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 54-56
1329590
   Синергетична педагогіка : навч.-метод. посібник / [В.М. Ісаєнко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. авіац. ун-т. – Вид. 2-ге допов., перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 365-378 та вкінці тем. – ISBN 978-966-289-207-9
1329591
  Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1329592
  Бондаренко С.А. Синергетичний бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / С.А. Бондаренко, В.В. Руммо // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1329593
  Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1329594
  Пархоменко А.А. Синергетичний вектор кластерів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
1329595
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Бібліогр.: л. 170-192
1329596
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1329597
  Поздняков В. Синергетичний вимір змісту постнекласичних пізнавальних завдань із суспільствознавства в профільній школі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-19
1329598
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір концепцій походження етносу в працях Л. Гумільова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 71-81
1329599
  Ткачук Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1329600
  Яремчук Т.В. Синергетичний ефект в управлінні організацією підприємств мережної роздрібної торгівлі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 293-296. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1329601
  Жебровська О.О. Синергетичний ефект використання системи ІМК у діяльності підприємств у міжнародному господарстві // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 21-27
1329602
  Михайловська О.В. Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 64-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1329603
  Фісун К.А. Синергетичний ефект від злиття і поглинання компаній у регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 138-144.
1329604
  Яненкова І.Г. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 82-92. – ISSN 1605-7988
1329605
  Мельников В.В. Синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 335-340. – ISSN 2309-1533
1329606
  Фінагіна О.В. Синергетичний ефект регуляторного впливу на мотивацію до підприємницької діяльності в економіці України / О.В. Фінагіна, Л.В. Проданова, О.В. Котляревський // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 77-85. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1329607
  Котляревський О.В. Синергетичний ефект розвитку підприємницької діяльності на мікро- і макрорівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1329608
  Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1329609
  Фомішина В.М. Синергетичний ефект у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 67-75. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
1329610
  Чурилова Т.М. Синергетичний ефект у сільськогосподарській кооперації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1329611
  Бойко Ю.І. Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об"єднаних територіальних громад // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 1 (39). – C. 3-8. – ISSN 1994-1749
1329612
  Богма О.С. Синергетичний ефект як одна з найважливіших складових процесу створення кластерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1329613
  Ткачук Н. Синергетичний ефект: економічна суть і феномен його виникнення у процесах консолідації банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 24-32. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1329614
  Калініна Л.М. Синергетичний контекст активних систем у сфері освіти як змістова компонента підручника для керівника / Л.М. Калініна, М.О. Топузов // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 192-206. – ISBN 978-966-544-404-5
1329615
  Пугачова О.Г. Синергетичний менеджмент / О.Г. Пугачова, К.М. Солов"єнко // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 51-62
1329616
  Сухоруков А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави / А.І. Сухоруков, Д.О. Остапчук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
1329617
  Даниленко В.А. Синергетичний підхід в дослідженні стійкості економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 257-265


  В статті розглянуто основні положення синергетичного підходу до дослідження стійкості економічних систем. Дано визначення категорії "стійкість" з позицій синергетичного підходу, сформульовано основні передумови забезпечення стійкості економічної ...
1329618
  Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко, А. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена питанню практичного застосування синергетичного підходу в сфері економічних досліджень. У роботі розкрито ключові поняття для розуміння цього підходу, а також сутність функціонування економічних систем з точки зору синергетики; ...
1329619
  Сидоренко Синергетичний підхід в методології менеджменту / Сидоренко, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 64-65
1329620
  Ємельяненко Л. Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1329621
  Панфілов О.Ю. Синергетичний підхід в осмисленні освіти / О.Ю. Панфілов, І.В. Романова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 71-80. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1329622
  Підгірний О.В. Синергетичний підхід в системі заочного навчання // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1329623
  Ландяк О. Синергетичний підхід до аналізу медіамистецтва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-32. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1329624
  Островерхова Н. Синергетичний підхід до аналізу якості уроку // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-95.
1329625
  Ніколаєнко Н.В. Синергетичний підхід до біотехнології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1329626
  Цимбалюк М.М. Синергетичний підхід до вивчення динаміки суспільно-правової реальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1329627
  Олійченко І.М. Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 109-110.
1329628
  Попрозман Н.В. Синергетичний підхід до моделювання факторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 68-72.
1329629
  Варення Г.А. Синергетичний підхід до навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16 : рис.
1329630
  Слоневська І. Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень / І. Слоневська, С. Пірошенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 196-200. – ISSN 2309-9127
1329631
  Гончар О.І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 129-133. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1329632
  Чернецька О.В. Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 51-55. – ISSN 2308-1988
1329633
  Лукашевич С.Ю. Синергетичний підхід до системи запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 87-95. – ISSN 2079-6242
1329634
  Кичкирук Т.В. Синергетичний підхід до системи освіти України // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 129-130
1329635
  Корчевська Л.О. Синергетичний підхід до управління економічною безпекою підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 311-315. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1329636
  Семанюк В.З. Синергетичний підхід до формування звітності // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1329637
  Шульга Н. Синергетичний підхід до формування змісту дисципліни "теорія ймовірностей та математична статистика" в / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 40-47. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1329638
  Вітюк А.В. Синергетичний підхід навчання вищої математики / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 61-64. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1329639
  Самойлов О.Ф. Синергетичний підхід у викладанні курсу "Міжнародні системи та глобальний розвиток" в аспекті професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин / О.Ф. Самойлов, І.А. Панарін // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 474-497. – ISSN 2219-438X
1329640
  Харченко Н.А. Синергетичний підхід у дослідженні Г.С. Костюком вікових особливостей учня // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 221-226
1329641
  Франчук Т. Синергетичний підхід у системі компетентнісної освіти // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 45-52


  У статті порушуються проблеми синергетичного підходу до формування освітнього процесу в рамках взаємозалежних освітніх систем. Особлива увага приділяється формуванню метапредметних компетентностей, які відповідають за формування навчальної діяльності ...
1329642
  Берназ В.Д. Синергетичний підхід у слідчій діяльності як основа вирішення тактичних завдань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 138-141. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1329643
  Якімцов В.В. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 265-271. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (46)). – ISSN 2409-6857
1329644
  Білова Н.К. Синергетичний підхід як методологічний концепт музично-педагогічних досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 134-142. – ISSN 2414-5076
1329645
  Бондар О.І. Синергетичний підхід як підгрунтя лінгвістичної екології // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 4-15
1329646
  Остапчук О.Є. Синергетичний потенціал авторського проектування педагогічних систем // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы авторского проектирования в системе высшего педагогического образования, характеризуется взаимосвязь самопроектирования и авторского проектирования, формируется понимание системы работы учителя как авторской педагогической ...
1329647
  Маловічко О.В. Синергетичний потенціал української держави // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 68-75
1329648
  Потапова Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 180-186. – ISSN 0321-0499
1329649
  Сірко І.М. Синергетичний та феноменологічний аналіз сучасної музики як нова методологічна форма дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 110-116
1329650
  Лола В. Синергетичні аспекти державного управління в умовах трансформаційних змін в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 63-74
1329651
  Сухоруков А. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 23-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1329652
  Дорофеєва М.С. Синергетичні аспекти перекладу спеціальних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 117-126


  Статтю присвячено особливостям перекладу спеціальних текстів крізь призму синергетики. У дослідженні виявлено ознаки самоорганізації та саморегуляції перекладацького процесу, виконано синергетичний порівняльно-перекладацький аналіз спеціального тексту ...
1329653
  Леонтьєв А.О. Синергетичні аспекти проблем управління вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 181-185
1329654
  Лещев В.О. Синергетичні аспекти процесу приватизації українських портів : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-20. – Бібліогр.: 7 назв
1329655
  Іщук С. Синергетичні властивості ландшафту і комплексу / С. Іщук, О. Гладкий // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-36-1
1329656
  Акименко О. Синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва в умовах обрання Україною курсу на євроінтеграцію // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 157-169. – ISSN 2411-5215
1329657
  Пихтєєв В. Синергетичні ефекти об"єднання економічних систем / В. Пихтєєв, А. Бакурова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 152-159. – ISSN 0201-758Х
1329658
  Петлін В.М. Синергетичні залежності в організаціі природних територіальних систем / Петлін В.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371-395. – ISBN 978-966-397-170-5


  У пр. № 1713552 напис: Валерію Петровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.09.2013 р. Підпис.
1329659
  Цехмістрова Г.С. Синергетичні засади вищої школи та її прояви в туристичній освіті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 102-109
1329660
  Циба В. Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-30
1329661
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 л. – Бібліогр.: л.351-388
1329662
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1329663
  Мудраченко Т.Б. Синергетичні основи дослідження сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовної католицької молитви) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 119-125
1329664
  Черленяк І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 213-224.
1329665
  Васильєв О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні (теоретичний аспект) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 34-40. – ISSN 0131-775Х
1329666
  Васильєв О. Синергетичні підходи в економічній теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. – ISSN 0131-775Х
1329667
  Дідух Я.П. Синергетичні підходи до оцінки ландшафтно-екологічної диференціації Карабі-Яйли (Гірський Крим) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 36-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1329668
  Ходаківський Є.І. Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур / Є.І. Ходаківський, В.В. Камінська, О.В. Мосієнко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 121-126. – ISSN 2221-1055
1329669
  Каліщук С.М. Синергетично-реорганізаційний алгоритм макрогенезису "картини світу" особистості // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 99-108. – ISSN 2414-0023
1329670
  Похресник А. Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 54-59. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто глобалізацію та інші світові явища, вказано процеси, що відбуваються в сучасних системах освіти. Відзначено їх складність і високу змінність, що вимагає використання у плануванні синергетики і форсайту. Досліджено поняття "інновація" і ...
1329671
  Білоус В.С. Синергетмчна парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання застосування синергетики дл вивчення політичної діяльності. Article is devoted to consideration of application of synergetrics to studying political activity.
1329672
  Гонор А.А. Синергизм антиоксидантов в синтетическом эфирном масле : Автореф... канд. техн.наук: / Гонор А.А.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1966. – 7л.
1329673
   Синергизм действия ионизирующей радиации и других физических и химических факторов на биологические системы : Тезисы докл.: Всесоюзная конференция: 18-20 октября 1988, Пущино. – Пущино, 1988. – 73с.
1329674
  Девисилов В.А. Синергизм и трансдисциплинарность в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 95-101. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы синергизма и трансдисциплинарности в образовании на примере новой научно-образовательной области знаний - ноксологического образования, в котором объектом изучения является система "человек машина - среда".
1329675
  Чирков Ю.Н. Синергизм при катализе уретанообразования системой оловоорганическое соединение Sn(IV) третичный амин. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирков Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 12л.
1329676
   Синергитичні принципи освіти і науки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-2748-97-0
1329677
  Кучерова Анна Синергия лучших брендов : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 19 : Фото. – ISSN 1998-8044
1329678
  Абламейко С. Синергия образования и науки // Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – № 10 (104). – С. 5-7. – ISSN 1818-9857


  В состав Белорусского гос. ун-та входит 27 факультетов и образовательных учреждений, 4 научно-исследовательского ин-та, 9 научных центров, 11 унитарных предприятий, 3 учебно-опытные станции, 41 научно-исследовательская лаборатория, 30 студ. НИЛ и 3 ...
1329679
  Кольчугина Маргарита Борисовна Синергия образования и науки как инновационный ресурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1329680
  Каиржанов А.К. Синергия языка / А.К. Каиржанов. – Астана : КУЭФиМТ ; ИПЦ, 2007. – 240 с. – ISBN 9965-839-02-6
1329681
  Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1329682
  Чайка Г.Л. Синергізм в управлінні / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 70 с. – Бібліогр.: с. 68-70. – ISBN 978-966-346-888-4
1329683
  Богуславський Є.І. Синергізм при диверсифікації підприємств як прояв комплементарного ефекту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 163-168
1329684
  Марченко В.М. Синергізм ринкової вартості корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 132-137
1329685
  Профатило О.В. Синергізм як результат інтеграції комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 208-211. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1329686
  Сервецький І. Синергічний підхід до вивчення якостей риміногенної поведінки людини / І. Сервецький, О. Юрченко, В. Редька // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 277-283. – ISSN 0132-1331
1329687
  Масловська Л.Ц. Синергічний підхід у становленні регіонального менеджменту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 1562-0905
1329688
  Шаповалова Л. Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-80. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто науково-технічну сферу з точки зору основних положень і взаємозв"язків всезагальної організаційної науки, загальної теорії систем і синергетики. The article deals with the problem of science-technical sphere"s development ...
1329689
  Горбась І. Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об"єднань // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 92-96. – ISSN 2078-5860
1329690
  Челябієва В.М. Синергічні композиції з використанням поліметиленімідазолінієвих солей для захисту металів від корозії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Челябієва В.М.; Нац. техн. ун-т України. КПІ. – К., 1999. – 22л.
1329691
  Левченко С.В. Синергічні композиції інгібіторів корозії і поверхнево-активних речовин для процесів обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Левченко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
1329692
   Синергія : всеукраїнський аналітично-методичний журнал з бізнес - освіти. – Київ, 2000-
№ 1. – 2000
1329693
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1329694
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2/3. – 2001
1329695
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
1329696
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
1329697
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
1329698
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
1329699
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
1329700
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
1329701
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
1329702
  Чумак Д.В. Синергія 3s(safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 39-41
1329703
  Копанєва В. Синергія бібліотечного та дослідницького середовищ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 9-12. – ISSN 2076-9326


  Мета статті - визначення напрямів розширення бібліотечно-інформаційного простору на основі його конвергенції з дослідницьким і суміжними середовищами
1329704
  Кориневич А. Синергія задля справедливості // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Нещодавно у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося щорічне засідання Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) - найвищого наглядового органа цієї поважної інституції. До складу української команди експертів, яка брала участь у ...
1329705
  Будько Євген Синергія задоволень : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 100-103
1329706
   Синергія заради майбутнього // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 2


  "КНУ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підписали Меморандум про співробітництво за проектом "Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього". Церемонія підписання відбулася під час зустрічі Першого ...
1329707
  Тустанівський Б.О. Синергія зовнішньоторговельних відносин США та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 29-33. – ISSN 2309-1533
1329708
  Ляшенко М.В. Синергія інноваційного та екологобезпечного підходів у розвитку тваринництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
1329709
  Кондратюк О.М. Синергія інформації в управління витратами підприємства / О.М. Кондратюк, О.В. Школа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 134-138. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1329710
  Яковлев О. Синергія культурного регіонального розвитку України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1329711
  Мартинюк С. Синергія музика й літератури / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Популярний музикант, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк: "У планах на 2022 рік - зйомки документального фільму".
1329712
  Ковальська-Фрайт Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено проблематику поєднання слова й музики у працях українських музикознавців Галичини першої третини 20 ст. - С. Людкевича, З. Лиська та Б. Кудрика. Вказано на своєрідність внеску кожного з них до загально-європейського філософсько-естетичного ...
1329713
  Костишина Т. Синергія освіти, практики та науки в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності / Т. Костишина, Л. Степанова, В. Студенець // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Брич В.Я. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Бронєвіч Е. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 25. – С. 108-114. – ISSN 2522-185X
1329714
  Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки : німецька віршована байка 13-20 ст. / Л.С. Піхтовнікова. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с. – ISBN 966-7080-72-2
1329715
  Айгістова А.А. Синергія традицій і новацій як підґрунтя існування культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 213-217. – ISSN 2226-0285
1329716
  Гамма Т. Синергія як фактор ефективності угод M&A // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 73-88. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1329717
  Шулінова Л. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта. В статье рассмотрена вербализация синестетического ...
1329718
  Шулінова Л.В. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики: неспеціалізовані інтернет-видання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 17-25. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта в інтернет-виданнях, зорієнтованих на широку аудиторію. This article is devoted ...
1329719
  Прадивлянная П.Н. Синестезия в прозе английских писателей начала 20 века (на материале произведении З.Вулф, К.Мзнсфилд, Д.Конрада) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 265-273. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1329720
  Шулінова Л. Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття відчуттів запаху, дотику і смаку, в авторському художньому мовленні. The syneasthesiae of smell, tactile sense and taste feeling in the poetical speech are reveiwed.
1329721
  Шулінова Л.В. Синестезії в українській національній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 426-433


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких візуальне, звукове, смакове і тактилне сприйняття світу в національній і поетичній картині світу. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и тактильном восприятии ...
1329722
  Шулінова Л.В. Синестезії в художньому поетичному мовленні Василя Симоненка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 467-471


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття звукових, зорових, смакових і тактильних відчуттів у поетичному художньому мовленні Василя Симоненка. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и ...
1329723
  Ільницька І.А. Синестезійна метафора у творчості Ірен Роздобудько / І.А. Ільницька, А.С. Попович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 40-44. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1329724
  Циховська Е. Синестезійна поезія Леопольда Стаффа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 44-50. – ISSN 0236-1477
1329725
  Дубініна О.В. Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” (спроба міжвидового аналізу) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-241. – ISBN 966-8474-40-6
1329726
  Рубан Я. Синестезійні константи в образотворенні Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-76. – ISSN 2307-2261
1329727
  Фока М. Синестезійність поетичного слова П. Тичини в англомовному перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 219-225. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1329728
  Генералюк Л.С. Синестезійність світосприйняття Шевченка - маляра і поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 29-35.
1329729
  Шкелебей І.І. Синестезійність художнього світу Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 44-48
1329730
  Панченко Н.М. Синестезія у поезії Керол Енн Даффі / Н.М. Панченко, Л.М. Тетеріна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 173-176. – ISBN 978-966-921-000-5
1329731
  Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 55-57. – ISSN 0130-5263
1329732
  Пахомова Є.Г. Синестезія як концептуальна складова композиторського мислення Лесі Дичко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-172. – ISSN 2226-3209
1329733
  Вірченко С.В. Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 33-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1329734
  Капанова Алия Адамбековна Синестетическое использование имен прилагательных в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Капанова Алия Адамбековна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 24 с.
1329735
  Вострякова Н.В. Синестична метафора в іспансько-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 25-33


  У статті розглядаються особливості вживання синестетичної метафори в іспано- мовному художньому тексті та шляхи її відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются особенности употреблениясинестической метафоры в испаноязычном ...
1329736
  Савицкене Р.Ю. Синетез и исследование гидрозинопроизводных пиримидин-4-карбоновых кислот : Автореф... кад. хим.наук: 02.00.03 / Савицкене Р. Ю.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1975. – 22л.
1329737
  Саркисян М.Г. Синетз N- ( -галогенэтил) этиленмининов и смешанных An - ( -галогенэтил аминов (азотистых ипритов) на их сонове : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян М. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 18л.
1329738
  Волошина Л.К. Синє озеро неба / Л.К. Волошина. – Харків, 1975. – 79с.
1329739
  Зейкан Ю.П. Синє полум"я ранку / Ю.П. Зейкан. – Ужгород, 1981. – 188с.
1329740
  Машкін Г.М. Синєє море, білий пароплав / Г.М. Машкін. – Київ, 1969. – 122с.
1329741
  Фейхтвангер Л. Сини / Л. Фейхтвангер. – К., 1938. – 456с.
1329742
  Бредель В. Сини : роман / В. Бредель. – Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1954. – 372с.
1329743
  Коцур П.М. Сини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20


  Уривок із книги "У кожного своя доля": про молодшого сина - Анатолія Коцура. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного ...
1329744
  Картер Д. Сини без батьків / Д. Картер. – Київ, 1959. – 567с.
1329745
  Рутинський М.Й. Сини Бористена / Михайло Рутинський. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 512с. – ISBN 966-628-093-0
1329746
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.43-100. – ISSN 0130-321Х
1329747
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С.73-107. – ISSN 0130-321Х
1329748
   Сини великого народу. – К., 1938. – 104с.
1329749
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 440с.
1329750
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці / Вельскопф-Генріх. – Київ, 1967. – 439с.
1329751
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 440с.
1329752
  Савченко М.М. Сини Гіппократа. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 95с.
1329753
  Яременко М.Т. Сини грози : вірші / М.Т. Яременко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1329754
  Кротевич Є.М. Сини землі / Є.М. Кротевич. – К, 1951. – 456с.
1329755
  Киріяк Ілля Сини землі : Повість з українського життя в Канаді / Ілля Киріяк. – 2-ге вид. – Вінніпег : Тризуб
Т. 1. – 1973. – XV, 390 с. – Парал. тит. арк. анкл. мовою
1329756
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 2. – 1973. – 358 с.
1329757
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 3. – 1974. – 363 с.
1329758
  Ясинецька О. Сини київської князівни Доброніги-Марі (1087) на престолі Польщі: геналогічний та культурний аспекти // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 93-102. – ISSN 2222-5250
1329759
  Йокаї Мор Сини людини з кам"яним серцем : Роман / Йокаї Мор. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 515с.
1329760
  Йокаї М. Сини людини з кам"яним серцем / Йокаї М. – Київ, 1988. – 486 с.
1329761
  Міщенко Д.О. Сини моря : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 178с.
1329762
  Середюк О. Сини неба // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 225-234


  Про сакральне слово "хохол".
1329763
  Архірейський Д. Сини ображених батьків... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 14 (386), 10-16.04.2015 р. – С . 44-47. – ISSN 1996-1561


  До 1966-х років Україна залишалася аграрною країною, більшість її населення становили селяни. І за будь-якого політичного режиму селянство було фундаментом соціальної піраміди, маючи при цьому найменше прав.
1329764
  Дем"яненко В.І. Сини полків / В.І. Дем"яненко. – К., 1978. – 142с.
1329765
  Бердник О.П. Сини Світовида / Олесь Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 163 с.
1329766
  Большак В.Г. Сини сонця / В. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – 380 с. – У вид. також: Борг перед Златополем / М. Біднина ; Високе приземлення / К. Слободін
1329767
  Зейдан Д. Сини Харуна ар-Рашіда. / Д. Зейдан. – К, 1974. – 234с.
1329768
  Вежинов П. Синие бабочки / П. Вежинов. – София, 1987. – 100с.
1329769
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1976. – 447с.
1329770
  Цветов Е Я. Синие берега / Е Я. Цветов. – Москва, 1977
1329771
  Цветов Е Я. Синие берега / Е Я. Цветов. – М., 1978. – 479с.
1329772
  Джачаев А.М. Синие берега : стихи / А.М. Джачаев; пер. с кумык. – Москва : Современник, 1980. – 95 с.
1329773
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1982. – 479с.
1329774
  Соколов-Улянец Синие версты / Соколов-Улянец. – Одесса, 1968. – 104с.
1329775
  Скородумов Ю.А. Синие веси. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1974. – 111с.
1329776
  Карпов Е. Синие ветры. Избранное. / Е. Карпов. – Ставрополь, 1969. – 303с.
1329777
  Тарас Н.М. Синие волны. : стихи / Нина Тарас; пер. с белорус. Б.Иринина и Б.Семынина. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
1329778
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Сталино, 1959. – 125с.
1329779
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1965. – 205с.
1329780
  Гершанова С.Ю. Синие города / С.Ю. Гершанова. – Ростов-на-Дону, 1963. – 39с.
1329781
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – М, 1955. – 120с.
1329782
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1959. – 206с.
1329783
  Рыбин В.Ф. Синие горы / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1961. – 78с.
1329784
  Алимжанов А. Синие горы / Ануар Алимжанов ; [худож. К. Утебаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1964. – 296 с. : ил.
1329785
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1966. – 191с.
1329786
  Алимжанов А. Синие горы : повести и рассказы / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазущы, 1967. – 456 с.
1329787
  Макитов С.И. Синие горы : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 112 с.
1329788
  Шахбазов Н.Г. Синие горы / Н.Г. Шахбазов. – М, 1971. – 72с.
1329789
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1972. – 192с.
1329790
  Алимжанов А.Т. Синие горы : повести и рассказы / Ануар Алимжанов ; [худож. К. Утебаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 349, [2] с. : ил. – (Произведения, удостоенные Государственной премии КазССР)
1329791
  Дашдоров С. Синие горы вдали. / С. Дашдоров. – М., 1976. – 191с.
1329792
   Синие горы Кавказа. – Нальчик, 1982. – 485с.
1329793
  Сюрюн-Оол Синие горы. : стихи, поэмы / Салим Сюрюн-Оол ; пер. с тувин. – Кызыл : Кызыл, 1975. – 168 с.
1329794
  Беляев А.П. Синие дали : [повести и рассказы] / Александр Беляев ; [худож. П. Караченцев]. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 319 с. : ил.
1329795
  Дерменжи И. Синие и черные, как море... : [сб. стихов] / Иван Дерменжи. – Черновцы : Технодрук, 2017. – 159, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-617-7096-91-6
1329796
  Мирнели М. Синие истоки : стихи / Мириан Мирнели ;. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1329797
  Харабаров И.М. Синие камни. / И.М. Харабаров. – Москва, 1962. – 95с.
1329798
  Буравкин Г.Н. Синие качели : стихотворения : поэмы : 1956-1985 : пер. с белорус. / Геннадий Буравкин ; [вступ. ст. И. Шкляревского]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 381, [1] с. : [1] л. портр. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Циклы : Дыхание; Жатва; Исток; Поэмы: Хатынский снег; Поэма расставания; Четыре думы о Белоруссии
1329799
  Тухватуллин Р.Г. Синие колокольчики : рассказы / Рафаил Тухватуллин ;. – Москва : Советская Россия, 1971. – 60 с.
1329800
  Мина Х. Синие лампы. / Х. Мина. – М, 1958. – 88с.
1329801
  Якушенко Г. Синие ливни. / Г. Якушенко. – Воронеж, 1967. – 56с.
1329802
  Багряк П. Синие люди : фантастический детектив / Павел Багряк ; [худож. В. Овчининский]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 245, [3] с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
1329803
  Гвин Питер Синие люди / Гвин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 102-119 : Фото, карта
1329804
  Шаблыгина В.В. Синие метели / В.В. Шаблыгина. – Саратов, 1969. – 64 с.
1329805
  Климов В.В. Синие ночи / В.В. Климов. – Воронеж, 1973. – 182с.
1329806
  Хохлов С. Синие ночи. / С. Хохлов. – Краснодар, 1961. – 80с.
1329807
  Титов Алексей Иванович Синие острова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карел.кн.изд., 1967. – 66с.
1329808
  Котюков Л.К. Синие перегоны / Л.К. Котюков. – М, 1976. – 62с.
1329809
  Шеразадишвили З. Синие пирамиды / З. Шеразадишвили. – Тбилиси, 1977. – 95с.
1329810
  Алехин В.С. Синие птицы : стихи и поэма / Василий Алехин ; худож. Б. Янин. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1979. – 123 с. : ил.
1329811
  Павловский Е. Синие пятна и слюнные железы Phthirius inguinalis L. / Е. Павловский, А. Штейп // Silphohsyllus desmanae, gen. et sp. mn. (Coleoptera, Leptinidae), паразит выхухоли : (с 8 рис.) / Г.В. Олсуфьев. – Петроград : Российская гос. тип., 1923
1329812
  Зарудный М.Я. Синие росы / М.Я. Зарудный. – М, 1971. – 424с.
1329813
  Зарудный М.Я. Синие росы : Пьесы / М.Я. Зарудный. – Москва : Советский писатель, 1973. – 240с.
1329814
  Аузинь И. Синие своды : стихи / И. Аузинь ; [пер. с латыш. Л. Ждановой, В. Андреева ; ил.: Я. Рейнберг]. – Рига : Лиесма, 1967. – 87 с. : ил.
1329815
  Пятков Г.И. Синие сосны. Невыдуманные рассказы. / Г.И. Пятков. – Симферополь., 1967. – 138с.
1329816
  Астафьев В. Синие сумерки : рассказ / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 416с.
1329817
  Теймур Махмуд Синие фонари. / Теймур Махмуд. – Москва, 1970. – 223с.
1329818
  Семернин В.Н. Синие широты. / В.Н. Семернин. – М., 1962. – 48с.
1329819
  Хвылевый М. Синие этюды : повесть, рассказы / Микола Хвылевый ; пер. с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 489 с.
1329820
   Синий-синий день. – М., 1974. – 80с.
1329821
  Кривощеков Л.Д. Синий апрель / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1969. – 84с.
1329822
  Щипахина Л.В. Синий берег. / Л.В. Щипахина. – Л., 1968. – 102с.
1329823
  Климашевская И.В. Синий бор. / И.В. Климашевская. – Минск, 1960. – 227с.
1329824
  Велюгин А.С. Синий вереск : избр. лирика / А.С. Велюгин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1975. – 175 с.
1329825
  Петренко Ю.П. Синий ветер : стихи / Ю.П. Петренко. – Москва, 1976. – 63 с.
1329826
  Демьянов И.И. Синий ветер / И.И. Демьянов. – Л., 1984. – 158с.
1329827
  Чугунов В.А. Синий ветер Алатау / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1978. – 191с.
1329828
  Шесталов Ю. Синий ветер каслания : повести / Юван Шесталов ;. – Москва : Известия, 1985. – 463 с.
1329829
  Устьянцев В.А. Синий ветер. / В.А. Устьянцев. – М., 1971. – 252с.
1329830
  Савельев Ю. Синий воздух / Ю. Савельев. – Саратов, 1964. – 48с.
1329831
  Броделе А.Ю. Синий воробей : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 217 с.
1329832
  Петров А.И. Синий воротник / А.И. Петров. – Архангельск, 1960. – 35с.
1329833
  Фархади Р. Синий город / Р. Фархади. – Ташкент, 1974. – 107с.
1329834
  Шергова Г.М. Синий гусь / Г.М. Шергова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 335с.
1329835
  Баглюк Г.Н. Синий заяц : избранное / Г.Н. Баглюк ; [сост. и авт. послесл. Евгений Волошко]. – Донецк : Донбасс, 1966. – 175 с. : 1 л. портр.
1329836
  Гуро И. Синий кабан / И. Гуро. – М., 1955. – 80с.
1329837
  Капица П.О. Синий кит / П.О. Капица. – Москва, 1955. – 48с.
1329838
  Тарутин О.А. Синий кит / О.А. Тарутин. – Л., 1990. – 303с.
1329839
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – Чита, 1956. – 126с.
1329840
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – М., 1980. – 431с.
1329841
  Горский В.Л. Синий колокольчик / В.Л. Горский. – М., 1977. – 79с.
1329842
  Жале Синий корабль / Жале. – М., 1978. – 78с.
1329843
  Фарбер А.М. Синий костер. / А.М. Фарбер. – Ростов-на-Дону, 1965. – 102с.
1329844
   Синий край. – Сухуми, 1972. – 119с.
1329845
  Кашпуров И.В. Синий край России. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1979. – 135с.
1329846
  Регистан Г. Синий лен / Г. Регистан. – М., 1978. – 110с.
1329847
  Дубровина Э.М. Синий лес / Э.М. Дубровина. – М.-Л, 1962. – 118с.
1329848
  Гуртуев С. Синий ливень : лирика / С. Гуртуев; пер. с балкар. В.Приходько. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 129 с.
1329849
  Динкар Р.С. Синий лотос / Р.С. Динкар. – М., 1965. – 127с.
1329850
  Володин Г.Г. Синий луч / Г.Г. Володин. – Киев, 1957. – 118с.
1329851
  Володин Г.Г. Синий луч : повести / Г.Г. Володин. – Сталино : Сталинское обласное издательство, 1958. – 211 с.
1329852
  Шатров М.А. Синий Маврикий. / М.А. Шатров. – Днепропетровск : Днепропетровское книжное издательство, 1961. – 166 с.
1329853
   Синий меридиан. – Петрозаводск, 1968. – 47с.
1329854
  Тупицын Ю.Г. Синий мир / Ю.Г. Тупицын. – Челябинск, 1972. – 280с.
1329855
  Донцова Д.А. Синий мопс счастья : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04543-0
1329856
  Хвылевый М. Синий ноябрь / М. Хвылевый. – М, 1991. – 632с.
1329857
  Мориц Ю.П. Синий огонь : Стихи / Ю.П. Мориц. – Москва : Советский писатель, 1985. – 191с.
1329858
  Волосков В.В. Синий перевал / В.В. Волосков. – Москва, 1971. – 222с.
1329859
  Емец И. Синий платочек любви // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 7/8 (64). – С. 80-89. – ISSN 1818-3948


  О знаменитой певице Клавдии Шульженко, чей голос стал символом єпохи
1329860
  Молчанов-Сибириский Синий снег. / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1970. – 90с.
1329861
  Васильева Л.Н. Синий сумрак / Л.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 111с.
1329862
  Ланин Г. Синий тарантул : приключенческая повесть / Г. Ланин. – Благовещенск : Амурское книжное изд., 1957. – 152 с.
1329863
  Чепуров А.Н. Синий Утес : Стихи и поэмы / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 159с.
1329864
  Юров Г.Е. Синий факел. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1964. – 44с.
1329865
   Синий цвет. – Москва, 1989. – 64с.
1329866
  Пастернак Б.Л. Синий цвет: избр. стихотворения поэтов Востока и Запада / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1990. – 269с.
1329867
  Лэй Цзя Синий Цинганлинь / Лэй Цзя. – М., 1959. – 358с.
1329868
  Андреев И.В. Синий час : очерки и рассказы / Андреев И.В. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 144 с. : ил.
1329869
  Алигер М.И. Синий час : новые стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1970. – 160 с.
1329870
  Алигер М.И. Синий час : новые стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1970. – 160 с.
1329871
  Урусов Л. Синий чулок. – Москва : Тип.Т-ва И.Д.Сытина, 1911. – 28 с.
1329872
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 480с.
1329873
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – М., 1965. – 460с.
1329874
  Федоров П.И. Синий Шихан; Витилм Золотой / П.И. Федоров. – М., 1980. – 591с.
1329875
  Рейтман М.И. Синий штурман. / М.И. Рейтман. – Мурманск, 1973. – 47с.
1329876
  Пастуро Мишель Синий. История цвета = Фрагменты книги : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 239-297. – ISSN 1130-6545
1329877
  Крылов И.А. Синица / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
1329878
  Чиков А.Ф. Синица / А.Ф. Чиков. – М., 1962. – 60с.
1329879
  Королев А.А. Синица в небе / А.А. Королев. – М, 1981. – 47с.
1329880
  Барабашов В.М. Синица в руках : [для сред. и ст. шк. возраста] / Валерий Барабашов ; худож. В.К. Лассон. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – 189, [1] с. : ил.
1329881
  Колесников Е.Г. Синица пила воду: Повести. / Е.Г. Колесников. – Москва, 1980. – 224с.
1329882
  Клишин Олег Синица точит клюв... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1329883
  Потоцкий В.И. Синицы / В.И. Потоцкий. – М., 1987. – 296с.
1329884
  Брэм А. Синицы, жаворонки и трясогузки / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза". – 52 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. А.Брэм. "Жизнь животных"
1329885
  Воинственский М.А. Синицы, поползни, пищухи УССР. Их экология, систематика, хозяйственное значение : Дис... наук: / Воинственский М. А.;. – 261 с. – Бібліогр.:л.253-260
1329886
  Глібов Л.І. Синиця : Байка для дошк. віку / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1982. – 12с.
1329887
  Чабан К.А. Синиця Надія Миколаївна - професіонал бібліотечної справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська діячка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 65-67. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1329888
  Іщук Г. Синицький дендрарій як центр інтродукції видів роду Juglans L.y правобережному Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В результаті вивчення архівних матеріалів та обстеження горіхових насаджень Синицького дендрарію досліджено історію його створення, встановлено флористичний склад видів роду Juglans L. І подано їх таксаційну характеристику. Based on the archive ...
1329889
  Авраменко И.К. Синичьи заморозки : новые стихи / Илья Авраменко. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 166 с.
1329890
  Хвильовий М.Г. Сині етюди : новели, оповідання, етюди / Микола Хвильовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 423 с.
1329891
  Хвильовий М.Г. Сині етюди / М.Г. Хвильовий. – Львів, 1991. – 148с.
1329892
  Сидор-Гібелінда Олег Сині кошмари // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1329893
  Клименко М.Д. Сині очі весни : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 117 с.
1329894
  Лазарук В. Сині очі Волині : Краєзнавчий нарис / В. Лазарук. – Львів : Каменяр, 1979. – 93с.
1329895
  Мороз Г.А. Сині паморозки / Г.А. Мороз. – К., 1981. – 48с.
1329896
  Лис В.М. Сині проліски / В.М. Лис. – К., 1983. – 172с.
1329897
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – К., 1979. – 237с.
1329898
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – Київ, 1989. – 381с.
1329899
  Зарудний М.Я. Сині роси : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ, 1968. – 448 с.
1329900
  Зарудний М.Я. Сині роси. Обочина. Тил. За Сибіром сонце сходить : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 263 с.
1329901
  Фединишинець В.С. Сині серпантини. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1985. – 143с.
1329902
  Забаштанський В.О. Сині скелі : поезії / Володимир Забаштанський. – Київ : Молодь, 1978. – 186, [6] с. – В одній кн.: Якби не було вогню / Д. Дамянов
1329903
  Підпалий В.О. Сині троянди : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 153 с.
1329904
  Ткачук В. Сині чічки : новели / Василь Ткачук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 199, [1] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-668-313-0
1329905
  Панч П. Синів не віддам! : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112с.
1329906
  Реп"ях С.П. Синівське / С.П. Реп"ях. – К., 1985. – 118с.
1329907
  Олійник Б.І. Синівське / [Борис Олійник ; упоряд.: В. Костюченко ; голов. ред.: А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 377, [5] с. : іл., портр. – До 80-річчя від дня народження Бориса Олійника. - Авт. зазнач. на обкл.- Текст укр., рос., англ. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0699-9
1329908
  Яремчук Андрій Синівським зором бачити Вітчизну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 0868-9644


  На старій стіні мазепинського корпусу Національного університету "Києво-Могилянська академія" відкрито меморіальну стелу великому укр. композитору і подвижникові Артемію Веделю
1329909
  Казакевич Е.Г. Синій зошит / Е.Г. Казакевич. – Київ : Дніпро, 1965. – 228 с.
1329910
  Давиденко В. Синій купол капели // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
1329911
  Малишко А.С. Синій літопис : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 151 с.
1329912
  Рудь М.Д. Синій птах : поезії / М.Д. Рудь. – Київ, 1961. – 32 с.
1329913
  Голованівський С.О. Синій птах : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 175 с.
1329914
  Гиленсон Б.А. Синклер Л. / Б.А. Гиленсон. – Москва, 1985. – 64с.
1329915
   Синклер Льюис : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 149 с.
1329916
  Щербина А.М. Синкретизація соціокультурних регулятивів людської діяльності в народних казках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 24-31
1329917
  Баранова С.В. Синкретизм англійських квантитативних одиниць / С.В. Баранова, О.С. Петровська // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 72-76. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто основні етапи еволюції англійських числівників та димензіональної лексики. Сфокусовано увагу на фразеологічних словосполученнях з нумеральним компонентом - числівником та денумеральних утвореннях англійської мови.
1329918
  Аникин В.П. Синкретизм в древнерусской литературе в сравнении с фольклорным // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Московское отделение Российской Академии естественных наук. Гос академия славянской культуры. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-9
1329919
  Шилов В.В. Синкретизм в развитии методологии библиотековедения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-11. – ISSN 0130-9765


  Статья о проявлении синкретизма - особого научного направления. Предложен термин синкретичность для характеристики методов исследования.
1329920
  Комісарчук Р. Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 298-303. – ISSN 2663-5313
1329921
  Дергач Д.В. Синкретизм екстралінгвальних досліджень власних назв: логіко-філософський аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-21


  У статті аналізуються екстралінгвальні (логічні, філософські) підходи до тлумачення категоріі імені, зокрема, власних назв. До уваги беруться наукові положення О. Лосєва, С. Булгакова, П. Флоренського, Ф. Бацевича та ін. у контексті лінгвофілософської ...
1329922
  Ганущин І.І. Синкретизм етичного і юридичного в шаріаті та його роль в сучасних ісламських спільнотах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 16-18
1329923
  Мазоха Г. Синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-31. – Бібліогр.: с. 31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка. На матеріалі приватної кореспонденції поета автор виокремлює ряд найважливіших її жанрових різновидів і мовностилістичних тенденцій.
1329924
  Коломийчук О. Синкретизм збірного образу великого христянського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойковщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 72-79. – ISSN 0130-6936
1329925
  Безклабу С.О. Синкретизм культури Київської Руси (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Безклабу С. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
1329926
  Безклуба С.О. Синкретизм культури Київської Русі (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Автореф... канд. філос. наук: 09.00.08 / Безклуба Світлана Олександрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 19 с.
1329927
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в интернет-комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 129-136


  У статті розглядаються особливості взаємодії монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення в комунікативному середовищі соціальних мереж та мікроблогів. Розкриваються механізми переходу видів мовлення у напрямку "монолог – ...
1329928
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в інтернет-комунікації // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 141-142
1329929
  Цибенко Л. Синкретизм музики й літератури як засіб розширення виражальних можливостей художнього слова у творчості Інгеборі Бахман // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 313-321
1329930
  Козенко Іван Синкретизм народної свідомості як основа формування релігійних уявлень, понять і образів (за романом М. С. Лєскова "На ножах") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.46-54. – ISSN 1728-9572
1329931
  Дворніцька Л. Синкретизм символіки у творах Віри Вовк та Емми Андієвської // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 118-122


  "У статті йдеться про те, що в умовах внутрішніх трансформацій та зовнішніх загроз неоціненного значення набуває консолідація українців як у державі, так і в усьому світі, тож чимало уваги приділяється відновленню єдиного загальнонаціонального ...
1329932
  Ожоган В. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 3-11. – ISSN 0252-3108
1329933
  Гуляк А. Синкретизм стильових модифікацій малої прози Ольги Кобилянської: жанрологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 48-57
1329934
  Шевченко Л.І. Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 125-133. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано домінантну характеристику сучасної стоматологічної термінології - синкретизм. Апробовано тезу щодо "нерозрізнювальної цілісності" у фаховій метамові медичних термінопонять (загальних і спеціальних), а також термінів суміжних ...
1329935
  Бойко Ю.П. Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англійської мови // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 3-6. – ISBN 978-966-330-308-6
1329936
  Лютко О. Синкретизм українського релігійного світогляду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 318-324. – ISBN 966-7379-70-1
1329937
  Рябченко М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів творчості Марини Соколян // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 177-188. – (Бібліотека інституту філології)
1329938
  Овчаренко Н. Синкретизм художніх систем (на матеріалі канадської прози) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 50-62. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізуються стратегії синкретизму в художньому полі англомовної канадської прози з акцентом на процесі формування феномену ідентичності в постколоніальному мультикультурному світі. Досліджено запозичення і взаємодію елементів різних видів ...
1329939
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення в українській прозі 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 6-20. – ISSN 1728-9572
1329940
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення у прозі Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 197-203. – ISBN 966-7759-23-7
1329941
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 20 назв
1329942
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. – Бібліогр.: л.373-419
1329943
  Демчук Н. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 164-179. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1329944
  Гладких В.В. Синкретична релігійність як джерело виникнення нових релігійних напрямків (на прикладі китайських реалій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню феномену китайських синкретичних релігій. Автор, аналізуючи погляди широкого кола європейських, американських та азіатських дослідників на процес виникнення та становлення китайських синкретичних релігійних напрямків, ...
1329945
  Мазіна Д.М. Синкретичний наратив романів С. Рушді (функції "Я"-оповіді) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 372-379. – ISBN 966-581-481-8
1329946
  Шевцова Г. Синкретичний світогляд японців та його відображення у традиціях сакральної архітектури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35
1329947
  Цьолик Н. Синкретичний феномен ідеалізованого минулого як основа світогляду і творчості Міхала Чайковського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 29-34. – ISSN 2306-028X
1329948
  Ромащенко Л.І. Синкретичний характер "Споминів про Олеся Гончара" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 108-117. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті аналізується книга спогадів дружини письменника Валентини Гончар "Я повен любові..."
1329949
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 177л. – Бібліогр.: л.158-177
1329950
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1329951
  Козій Ю.П. Синкретичні з"ясувально-атрибутивні речення в ідіостилі В. Винниченка (на матеріалі роману "Чесність з собою") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1329952
  Мазур С.М. Синкретичні засади тенрійської релігії (термінологічний аспект) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 151-163. – ISSN 2522-493Х
1329953
  Шитик Л.В. Синкретичні інструментальні відношення знаряддя дії (структурно-семантичний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 99-104. – (Філологічні науки)
1329954
  Єременко О.В. Синкретичні модифікації поетики романтизму в українській і французькій прозі другої половини 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 178-185. – ISBN 978-966-188-008-4
1329955
  Данилюк І. Синкретичні явища в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 94-104. – Бібліогр.: Літ.: с. 103-104; 19 назв. – ISSN 1728-9572
1329956
  Тищук О.С. Синкретичність світосприйняття танського поета Сикун Ту (837-908) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 369-374


  Стаття присвячена танському поетові Сикун Ту, у творах якого важливе місце посідають образи природи та людини. Проаналізовано вірші поета, а також визначено основні фактори, які впливали на його світогляд. Статья посвящена танскому поэту Сыкун Ту,в ...
1329957
  Дебейко О. Синкретичність творів японського красного письменства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-44. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На базі японських, російських та інших джерел проведено огляд японських фольклорних і літературних жанрів періодів [подано текст японською мовою] та [подано текст японською мовою] в аспекті категорії синкретичності. Based on Japanese, Russian and ...
1329958
  Пушкарь О.П. Синкризис в идиостиле Сергея Довлатова (игровой аспект) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 26-30. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1329959
   Синметаморфические гранитоиды (- 490 млн лет) - индикаторы аккреционной стадии в эволюции Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, В.С. Федоровский, А.М. Мазукабзов, М. Чо // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1543-1561 : рис., табл. – библиогр.: с. 1559-1561. – ISSN 0016-7886
1329960
  Димов Я. Синове на времето / Я. Димов. – София, 1961. – 52с.
1329961
  Велев Д. Синове на оборище / Д. Велев. – Пловдив, 1982. – 280с.
1329962
  Березкин А.Г. Синовиальная жидкость суставов конечностей млекопитающих / А.В. Березкин ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1987. – 164 с.
1329963
  Сингаївський М.Ф. Синові в дорогу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1982. – 200 с.
1329964
   Синові кримськотатарського народу присвячена // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  В КНУ імені Тараса Шевченка було проведено міжнародну наукову конференцію"Ісмаїл-бей Гаспринський - видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)" за підтримки Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА) ...
1329965
  Степаненко В.І. Синові сонячно. / В.І. Степаненко. – К., 1981. – 72с.
1329966
   Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський; Дашкевич М. [та ін. ; ред. Т. Санкович] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т укр. археографії АН України ; Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського АН України. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – 122, [1] с. – Факсимільне вид. - Київська археографічна комісія 150 років. - Вих. дан. ориг.: Киев : Тип. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1906. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0426-5


  У книзі вміщено факсимільне відтворення маловідомої пам"ятки української історіографії поч. ХХ ст. - ювілейний збірник "Сыну Украины" на пошану видатного укр. історика проф. В.Б. Антоновича. Виданий 1906 р. в одному примірнику, цей твір тільки тепер ...
1329967
  Винник Т. Синові; "Діти, що виросли на молоці"; "Коли у квартиру заходить тиша..."; Еолові форми рельєфу; "Переглядаю гардероб, який тобі купувала..."; "Метеликом паперовим..."; "Не вибіжиш на трасу..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 137-141
1329968
  Щоткіна К. Синод на Фанарі: Ласкаво просимо додому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1-2


  "Рішення Священного Синоду Константинопольської церкви, що відбувся на Фанарі, можна сприйняти двояко. Когось вони могли розчарувати - тих, хто "чекав Томосу", а когось, навпаки, надихнути. Адже зроблено і сказано було навіть більше, ніж просто ...
1329969
  Барсов Т.В. Синодальные учреждения прежнего времени / [Соч.] проф. Т.В. Барсова. – Санкт-Петербург : Скоропеч. и лит. И.Ф. Пухира, 1897. – [2], IV, 249 с.
1329970
  Васильевский В.Г. Синодальный кодекс Метафраста / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашев и К*, 1899. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1897, июнь
1329971
   Синодик Колясниковский. – Приложение ко 2-му выпуску Колясниковского синодика. – Санкт-Петербург, 1899. – 18 с.
1329972
   Синодик Любецкого Антониевского монастыря. – Чернигов : Тип. Губернского правления, 1902. – 10 с.
1329973
  Титов А.А. Синодики XVII века Переславского Никитского монастыря / А.А. Титов. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1903. – [2], 84, VII с.
1329974
  Сукина Л.Б. Синодики в русской монастырской книжности ХVI - ХVII веков: специфика и функции // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 0869-608Х
1329975
  Лах Р.А. Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897-1989) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-150. – ISSN 2409-904X


  У статті подано короткий нарис життя відомого українського громадського діяча, вченого і публіциста Івана Світа (1897–1989). Детально аналізується творчий доробок науковця з українсько-китайської тематики, його зацікавленість етнокультурними й ...
1329976
  Слюсарева С.В. Синомический ряд глаголов, объединенных значением Destroy-разрушитель, в английском и русском языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Слюсарева С.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 36л.
1329977
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 734с.
1329978
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 733с.
1329979
  Пантелеева Е.М. Синонимика беспредложно-предложных конструкций и пути ее изменения. (На матер. русских говоров Кемеров. обл.). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пантелеева Е.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 24л.
1329980
  Игнатьева М.М. Синонимика беспредложных глагольно-именных словосочетаний обстоятельственного значения образа действия с существительным в творительном падеже : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра рус. яз. и его истории. – М., 1968. – 20л.
1329981
  Гуц Л.М. Синонимика бессоюзных и союзных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гуц Л.М.; МП УССР. – К, 1973. – 25л.
1329982
  Тунгачина Ш.А. Синонимика в кругу конструкций с приименным родительным падежом в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Тунгачина Ш.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
1329983
  Олейник И.С. Синонимика в поэтических произведениях Леси Украинки : Автореф... канд. филол.наук: / Олейник И. С.; МВО УССР, ОГУ. – Одесса, 1958. – 18л.
1329984
  Жилин И.М. Синонимика в синтаксисе современного немецкого языка / И.М. Жилин. – Краснодар, 1974. – 187с.
1329985
  Сергалиев М.С. Синонимика глагольных словосочетаний в современном казахском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергалиев М.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1329986
  Литвинов Д.И. Синонимика двух многолетних русских видов Camphorosma / Л.И. Литвинов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1905. – 12 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического Музея Императоской Академии наук. 190, вып. II
1329987
  Виленчик Е.С. Синонимика имен прилагательных в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виленчик Е.С. ; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 22 с.
1329988
  Терехина Е.Ф. Синонимика конструкций с соотносительными и атрибутивными сочетаниям в современном русском языке : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.02.01 / Терехина Е.Ф.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1978. – 21л.
1329989
  Дряхлушин А.М. Синонимика лексики языка произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина "Сказки", "Пестрые письма", "Пошехонские рассказы" : Автореф... канд. филол.наук: / Дряхлушин А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 15л.
1329990
  Прутовых Э.С. Синонимика определения и определительных конструкций в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прутовых Э.С.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. рус. яз. – Львов, 1955. – 16л.
1329991
  Винокуров И.П. Синонимика падежных конструкций в якутском языке. : Автореф... канд .филол.наук: 661 / Винокуров И.П.; Якут гос. ун-т. – Якутск, 1971. – 20л.
1329992
  Иваненко З.И. Синонимика предложных словосочетаний в языке украинской народности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иваненко З.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1962. – 20л.
1329993
  Давиденко Н.Д. Синонимика предметных понятий (На материале произведений Леси Украинки) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Давиденко Н.Д. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 24 с.
1329994
  Кононенко В.И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке / В.И. Кононенко. – Киев, 1970. – 143с.
1329995
  Мурзина М.Н. Синонимика словосочетаний с согласованными и несогласованными определениями : Автореф... канд. филол.наук: / Мурзина М.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1961. – 19л.
1329996
  Петрова З.П. Синонимика словосочетаний, выражающих изъяснительные (делиберативные) отношения в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Петрова З.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 19л.
1329997
  Стишкова Л.И. Синонимико-антонимические отношения во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стишкова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 17л.
1329998
  Косякова Н. и. Синонимико-антонимические отношения глагоолв и слов, связанных с ними деривационно (англ. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косякова Н. и.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1983. – 19л.
1329999
  Путятина Е.И. Синонимическая группа глаголов объединенных значением "думать", в английском и русском языках. : Автореф... Канд.лилл.наук: 663 / Путятина Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 31л.
1330000
  Старикова Е.Н. Синонимическая соотносительность устойчивого глагольного сочетания и просто глагола в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Старикова Е.Н. ; АН УССР , Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 15 с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,