Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1329001
  Семенко С. "Теревені" Олени Пчілки - зразок фейлетону початку ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 92-97


  У статті аналізується цикл фейлетонів "Теревені" Олени Пчілки на сторінках тижневика "Рідний край" (1907-1914), досліджуються жанрові, тематичні, стилістичні особливості. "Теревени" Олены Пчилки - образец фельетона начала XX в. В статье ...
1329002
  Авраменко О. "Терези долі" Віктора Зарецького / О. Авраменко, ; підготувала Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
1329003
  Резніченко С.В. "Територіальне питання" у відносинах між Японією і Росією та спроба його вирішення в 50-60-х роках XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 148-152
1329004
  Вокер Н. "Територія за контактною лінією - це Україна" / вела розмову А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 10


  "Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. Своєю діяльністю ця міжнародна організація охопила фактично всі аспекти реакції на кризову ситуацію, крім миротворчого. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі ...
1329005
  Гаврилюк Ю. "Територія моїх поїздок межує на півночі з Прип"яттю і Біловезькою Пущею" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Павло Чубинський. Надбужанські мандрівки автора українського гімну.
1329006
  Клочко Р. "Територія терору": політичний тероризм у Російській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 15


  Реформи 60–70-х рр. 19 ст. докорінно змінили Російську імперію. Скасування кріпацтва, зміни в місцевому самоврядуванні та судоустрої породили в суспільстві надії на ще більші зрушення, яким не судилося збутися. У революційних гуртках, що почали ...
1329007
  Оніщенко М Н. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1329008
  Мейлах "Терия психотрансмутации" Г.И. Гюрджиева / Мейлах, .Б. // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 139-172. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1329009
   "Терминал" продолжился в Бразилии : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1329010
  Ксенопулос Г. [Тереза Варма-Дакоста : роман / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Адельфі Влассі, 1984. – 201 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1329011
  Беккер Я.М. Теплофизическе свойства поликристаллических ферошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер Я.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
1329012
  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1976. – 216с.
1329013
  Косой Б.В. Теплофизические модели рационального проектирования теплообменных аппаратов на тепловых трассах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Косой Б. В.; Одеск. гос. Акад. хол. – Одесса, 1996. – 16л.
1329014
  Кошелев Василий Сергеевич Теплофизические процессы в элементах СВЧ-приборов / Кошелев Василий Сергеевич. – Саратов, 1981. – 184 с.
1329015
  Волохонский Л.А. Теплофизические процессы и энергетический баланс при плавке в гарниссаже / Л.А. Волохонский. – Москва, 1965. – 56с.
1329016
  Тверковкин Б.Е. Теплофизические расчеті реакторов с диссоциирующим теплоносителем / Б.Е. Тверковкин, А.П. Якушев. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 103 с.
1329017
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 160 с. – рос., англ., фр., ісп. мовами
1329018
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман. – Москва, 1966. – 372с.
1329019
  Коболев В.П. Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.08 / Коболев В.П. ; КГУ. им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – л.
1329020
  Коболев Владимир Павлович Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Дис... канд геол-минерал.наук: 04.00.08 / Коболев Владимир Павлович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 257л.
1329021
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман, В.А. Рабинович. – Москва, 1968. – 238с.
1329022
   Теплофизические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы : труды Всесоюзн.конф. – Москва : Изд-во комитета стандартов
Т. 2. – 1969. – 408с.
1329023
  Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. – Москва : Машиностроение, 1975. – 216 с.
1329024
  Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / В.С. Чиркин. – М., 1968. – 484с.
1329025
  Пашаев Б.П. Теплофизические свойства металлов и сплавов в твердом и жидком состоянии (П -VВ подгрупп) / Б.П. Пашаев. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1329026
   Теплофизические свойства метастабильных систем. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 112с.
1329027
  Зубарев В.Н. Теплофизические свойства метилового спирта : справочник / В.Н. Зубарев, П.Г. Прусаков, Л.В. Сергеева. – Москва : Издательствр стандартов, 1973. – 202 с.
1329028
  Назинцев Ю.Л. и др. Теплофизические свойства морского льда / Ю.Л. и др. Назинцев. – Л., 1988. – 258с.
1329029
   Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. – М., 1976. – 636с.
1329030
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – М., 1970. – 176с.
1329031
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1976. – 72с.
1329032
  Вукалович М.П. и др. Теплофизические свойства органических теплоносителейё / М.П. и др. Вукалович. – Москва, 1970. – 240с.
1329033
   Теплофизические свойства перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 87с.
1329034
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства плохих проводников тепла / Л.Л. Васильев, Ю.Е. Фрайман. – Минск : Наука и Техника, 1967. – 176 с.
1329035
  Сергеев О.А. Теплофизические свойства полупрозрачных материалов / О.А. Сергеев, А.А. Мень. – М., 1977. – 288с.
1329036
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства пористых материалов. / Л.Л. Васильев, С.А. Танаева ; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск : Наука и техника, 1971. – 266 с.
1329037
   Теплофизические свойства рабочих сред газофазного ядерного реатора. – М., 1980. – 303с.
1329038
   Теплофизические свойства твердых веществ. – Москва : Наука, 1973. – 160с.
1329039
   Теплофизические свойства твердых тел : материалы 3-й Всесоюзн.теплофиз.конф. – Киев : Наукова думка, 1971. – 220с.
1329040
   Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах. – М.
1. – 1969. – 496с.
1329041
   Теплофизические свойства титана и его сплавов. – М., 1985. – 103с.
1329042
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – М., 1980. – 295с.
1329043
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 311с.
1329044
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства углерода / М.П. Вукалович, В.В. Алутин. – Москва, 1965. – 456с.
1329045
   Теплофизические свойства фреонов. – М.
2. – 1985. – 263с.
1329046
   Теплофизические свойства четырехокиси азота. – Минск, 1982. – 197с.
1329047
   Теплофизические свойства щелочных металлов. – М., 1970. – 488с.
1329048
  Луцкая Л.Ф. Теплофизические характеристики низших силицидов марганца, железа, никеля и твердых растворов (Fe - Mn ) Si.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Луцкая Л.Ф.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1329049
  Чичуа Г.С. Теплофизические характеристики основных почвенных типов Грузинской ССР. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Чичуа Г.С.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1964. – 37л.
1329050
   Теплофизические явления при кристаллизации металлов. – Новосибирск, 1982. – 133с.
1329051
  Мелентьев Л.А. Теплофикация / Л.А. Мелентьев. – МЛ.
2. – 1948. – 280с.
1329052
  Кирюшатов А.И. Теплофикация в сельскохозяйственном производстве / А.И. Кирюшатов. – Москва, 1986. – 190 с.
1329053
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва-Ленинград, 1960. – 88 с.
1329054
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва, 1976. – 129 с.
1329055
   Теплофикация Ленинграда. – Л.-М., 1933. – 64с.
1329056
   Теплофикация СССР / Белинский С. Я. – М., 1977. – 312с.
1329057
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости металів та стопів : монографія / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський, Лілія Базюк ; [за ред. Г.О. Сіренка]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 228, [1] с. : іл., табл. – Світлої пам"яти головного редактора журналу "Фізика і хімія твердого тіла" проф., д-ра хім. наук Фреїда Д.М. присвячуємо!. – Бібліогр.: с. 196-228. – ISBN 978-966-8969-71-3
1329058
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости полімерних композитів / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 288, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-283. – ISBN 978-617-7468-00-3
1329059
  Семенюк Ю.В. Теплофізичні властивості альтернативних робочих тіл для парокомпресорних холодильних машин (Експеримент, методи розрахунку) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Семенюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
1329060
  Ярема Теплофізичні властивості бінарних полімерних систем при підвищених тисках : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 01.04.19 / Ярема Георгій-Ігор Євстахович ; АН України. Ін-тут хімії високомолек. сполук. – Київ, 1993. – 17 с.
1329061
  Різак І.М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
1329062
   Теплофізичні властивості кількох нанорозмірних рідинних систем / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені теплофізичні властивості, молекулярна будова нанорозмірних рідинних систем на основі води із вмістом фулерену С[нижній індекс 60] та вуглецевих нанотрубок. Проаналізований вплив тиску та температури в інтервалах від 0,1 МПа до 153 МПа та від ...
1329063
   Теплофізичні властивості системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, Д.О. Маматова, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина, внутрішня енергія, ентальпія, ізобарна теплоємність, ізотермічний модуль пружності, коефіцієнт теплового розширення системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари, в широкому ...
1329064
  Пошивайло Л.Ю. Теплофізичні властивості суміші вода-лапоніти / Л.Ю. Пошивайло, В.Ф. Королович, Л.А. Булавін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 53
1329065
  Малецька Кіра Дмитрівна Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних матеріалів у диспергованому стані : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.14.06 / Малецька К.Д.; НАНУ. Ін-тут техн. теплофізики. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 58 назв
1329066
  Скоромний А.Л. Теплофізичні особливості утилізації зношених автомобільних шин методом термохімічної деструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скоромний Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1329067
  Разаков А.Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.14.06 / Разаков А.Т.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
1329068
  Суржик О.М. Теплофізичні характеристики геліоенергетичних модулів з композиційними тепловідводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Суржик Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1329069
  Куракін Олександр Теплохід "Суліна": 60 років на морському дні : Україна / експедиція / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 22-25 : Фото
1329070
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда, 1948. – 262с.
1329071
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1950. – 272с.
1329072
  Джигурда О. Теплоход "Кахетия". / О. Джигурда. – Симферополь, 1948. – 167с.
1329073
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1958. – 271с.
1329074
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – К, 1981. – 392с.
1329075
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1986. – 224с.
1329076
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – М, 1988. – 431с.
1329077
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". Подземный Госпиталь. Тыловые будни = Записки военно-морского врача / О.П. Джигурда. – Москва : Советский писатель, 1966. – 470с.
1329078
  Тублин Я.А. Теплоход. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1979. – 55с.
1329079
  Цюпа А.М. Теплоходи типу "Ерофей Хабаров" - перший український проект озерно-річкового пасажирського судна // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 29-32. – ISSN 2077-9496
1329080
   Теплоэлектрические измерения и контроль. – Минск, 1967. – 150с.
1329081
  Булгаков К.В. Теплоэлектрические станции в энергетическом хозяйстве СССР : Автореф... докт. техн.наук: / Булгаков К. В.; МВиССО РСФСР, Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1960. – 49л.
1329082
  Мельников Г.Д. Теплоэлектроцентраль / Г.Д. Мельников. – К., 1961. – 99с.
1329083
   Теплоэнергетика. – М.
вып. 2. – 1960. – 196с.
1329084
  Любанская Н.Е. Теплоэнергетика / Н.Е. Любанская, Е.М. Мельцер. – М., 1969. – 95с.
1329085
   Теплоэнергетика и окржающая среда. – Вильнюс
1. – 1981. – 164с.
1329086
   Теплоэнергетика и теплотехника. – М., 1980. – 529с.
1329087
  Флаксерман Ю Теплоэнергетика СССР , 1921-1980 / Ю Флаксерман. – М, 1985. – 208с.
1329088
  Петунин Б.В. Теплоэнергетика ядерных установок / Б.В. Петунин. – Москва, 1960. – 232 с.
1329089
  Ницкевич Е.А. Теплоэнергетика. / Е.А. Ницкевич. – М., 1962. – с.
1329090
   Теплоэнергетические и химикотехнологические приборы и регуляроты. – М.-Л.
вып.3. – 1956. – 238с.
1329091
   Теплоэнергетические приборы и регуляроты. – М.-Л., 1954. – 272с.
1329092
  Немцев З.Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение / З.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. – М., 1982. – 400с.
1329093
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1967. – 256с.
1329094
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1982. – 264с.
1329095
  Пертту П. Теплые ветры Севера : повесть, рассказы / П. Пертту; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 199 с.
1329096
  Жикол А.В. Теплые горсти гнезд / А.В. Жикол. – Киев, 1984. – 118с.
1329097
  Крушинский С.К. Теплые горы / С.К. Крушинский. – М., 1960. – 327с.
1329098
  Липилин В.Г. Теплые дни в декабре: Рассказы: (О В.И.Ленине. Для сред. и ст. возраста). / В.Г. Липилин. – Л., 1979. – 111с.
1329099
  Галиев А. Теплые звезды / А. Галиев. – Алма-Ата, 1959. – 183с.
1329100
  Борисов Е.И. Теплые звезды / Е.И. Борисов. – М., 1973. – 216с.
1329101
  Баева А.А. Теплые зимы / А.А. Баева. – Краснодар, 1978. – 271с.
1329102
  Бурова Н.П. Тёплые камни / Н.П. Бурова. – М., 1968. – 95с.
1329103
  Емельянов А.Т. Теплые ключи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1962. – 176с.
1329104
  Грибов Ю.Т. Теплые ключи / Ю.Т. Грибов. – М., 1974. – 64с.
1329105
  Малышев Н.И. Теплые Ключи : стихотворения / Н.И. Малышев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 56с.
1329106
  Поленов Ф.Д. Теплые края / Ф.Д. Поленов. – Тула, 1978. – 97с.
1329107
  Титов Александр Михайлович Теплые крылья : Повести и рассказы / Титов Александр Михайлович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1984. – 176с. : ил.
1329108
  Жибрик Н.И. Теплые ладони подорожника / Н.И. Жибрик. – Йошкар-Ола, 1975. – 63с.
1329109
  Ивнев Р. Теплые листья / Р. Ивнев. – Москва, 1978. – 183с.
1329110
  Щегленко А.В. Теплые окна : Новеллы. Эссе. Дневники / А.В. Щегленко. – Харьков : Крок, 2003. – 176с. – ISBN 966-652-039-7
1329111
  Харитонова А.Л. Теплые росы. / А.Л. Харитонова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 271с.
1329112
  Пликарпов С.И. Теплые сумерки / С.И. Пликарпов. – М, 1980. – 207с.
1329113
  Попова Т.П. Теплые фронты зимой над Европейской частью СССР и эволюция осадков, вызываемых ими. : Автореф... канд. геогр.наук: / Попова Т.П.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1956. – 9л.
1329114
  Денис В.И. Тёплые электроны / В.И. Денис. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 144 с. – (Электроны в полупроводниках; 4)
1329115
  Бедный Б.В. Теплый берег / Б.В. Бедный. – М., 1974. – 479с.
1329116
  Цюрупа Э.Я. Теплый берег / Э.Я. Цюрупа. – М., 1976. – 191с.
1329117
  Минтяк И.И. Теплый берег. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1979. – 88с.
1329118
  Федорова А.П. Теплый берег: стихи. / А.П. Федорова. – Красноярск, 1977. – 95с.
1329119
  Атаров Н.С. Теплый ветер / Н.С. Атаров. – Ростов-на-Дону, 1950. – 212с.
1329120
   Теплый ветер. – Иваново, 1958. – 279с.
1329121
  Гришин Н.Н. Теплый ветер / Н.Н. Гришин. – М., 1966. – 103с.
1329122
  Марков А.Я. Теплый ветер / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 175 с.
1329123
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1975. – 398 с.
1329124
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. – Москва, 1987. – 286 с.
1329125
  Шепило В.М. Теплый вторник / В.М. Шепило. – М, 1985. – 256с.
1329126
  Пятаев Е.И. Теплый день. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1978. – 87с.
1329127
  Машков С. Теплый дождь / С. Машков. – Смоленск, 1969. – 28с.
1329128
  Гарифуллина Н.Х. Теплый дождь / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1973. – 118с.
1329129
  Такала Р.В. Теплый дождь / Р.В. Такала. – Петрозаводск, 1973. – 54с.
1329130
  Султангареев Р. Теплый дождь : повесть и рассказы / Рашит Султангареев; пер. с башк. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1976. – 253 с.
1329131
  Александровский В.Н. Теплый дождь : повесть / Виктор Александровский ; ил.: В. Алексеев. – Москва : Современник, 1986. – 334, [2] с. : ил.
1329132
  Гуэрра Тонино Теплый дождь : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.5-41. – ISSN 0012-6756
1329133
   Теплый дом. – М.
1. – 1989. – 332с.
1329134
   Теплый дом. – М.
2. – 1989. – 300с.
1329135
  Каримов Р Теплый запах ромашки / Р Каримов. – Душанбе, 1975. – 104с.
1329136
  Кондратковская Н.Г. Теплый ключ / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1971. – 79с.
1329137
  Севриев С. Теплый лед. / С. Севриев. – М, 1977. – 165с.
1329138
  Харчук Н Б. Теплый пепел / Н Б. Харчук, . – М, 1984. – 287с.
1329139
  Красавин Ю.В. Тёплый переулок / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 93с.
1329140
  Рахманин Б.Л. Теплый ситец : повести и рассказы / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 543с.
1329141
  Осадчий О.М. Теплый снег / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1967. – 116с.
1329142
  Немченко Г.Л. Теплый снег. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1963. – 78с.
1329143
  Калинина Л.Ф. Теплый стан / Л.Ф. Калинина. – М. : Современник, 1977. – 79 с.
1329144
   Теплый фронт. – Москва-Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 26с.
1329145
  Жупан И.В. Теплый хлеб / И.В. Жупан. – Ужгород, 1958. – 104с.
1329146
  Палькин Н.Е. Теплый хлеб / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1974. – 167с.
1329147
  Родичев Н.И. Теплый хлеб / Н.И. Родичев. – М., 1974. – 365с.
1329148
   Теплый хлеб Родины. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1329149
  Ларионов С.С. Теплыми руками : роман / Сергей Ларионов; авториз. пер. с мокша-мордов. А.Кременского. – Москва : Современник, 1983. – 223 с.
1329150
  Сынгаевский П.Ф. Теплынь / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1964. – 103с.
1329151
  Балачан В.Ф. Теплынь / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1969. – 86с.
1329152
  Солоницын А.А. Теплынь / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1979. – 248с.
1329153
  Курчавов И.Ф. Теплынь в Студенце / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 270с.
1329154
  Панченко Н.В. Теплынь. / Н.В. Панченко. – М., 1958. – 86с.
1329155
   Тепмоупругость эектороводныых тел. – Киев, 1977. – 247с.
1329156
  Сакиев М.С. Тепмы роста основных производственных фондов и совокупного общественного продукта в СССР / М.С. Сакиев. – Москва : Московский университет, 1972. – 172 с.
1329157
   Тер-Акопов Аркадій Авакович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 221-225. – ISBN 978-617-573-038-6
1329158
  Лапцуй Л.В. Тёр : поэма-сказка / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудининой. – Москва : Современник, 1984. – 128 с.
1329159
   Теракотовий бал у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 128-131 : фото
1329160
  Романюк В.С. Теракт как перформанс: попытка философского осмысления // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 234-238. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1329161
  Григорьева К.С. Теракт с захватом заложников (Обнаружение институционализированного конфликта на "этой стороне") // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1329162
  Слісаренко І.Ю. Теракти у США 11 вересня 2001 р.: культурний та комунікаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-60. – (Журналістика ; Вип. 10)


  У контексті подій у США 11 вересня 2001 р. аналізується конфлікт різних форм як національної, так і глобальної форм культури. Окремо зазначається, що не існує як однорідної глобальної культури, так і однорідної за контекстом глобальної комунікації. ...
1329163
  Козловский Борислав Терапевт Дядя Ваня // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 46 : рис. – ISSN 1029-5828
1329164
  Свирид Г.М. Терапевтическая эффективность лидазы у больных с затяжным течением болезни Боткина : Автореф... канд. мед.наук: / Свирид Г. М.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
1329165
   Терапевтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения. – Минск, 1986. – 231с.
1329166
  Слухай Н.В. Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теоретические ресурсы НЛП // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 316-324. – ISBN 978-966-171-476-1
1329167
  Масалов А.Г. Терапевтические функции видеоигр в современном обществе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 72-76. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1329168
  Смолянская А.И. Терапевтический текст в интернет-пространстве: особенности функционирования и виды // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 175-185


  Основными особенностями терапевтических текстов, размещенных в интернете, являются поликодовость и гипертекстуальность. Значительно реже используется метафора. На основании наличия у того или иного текста вербальной, визуальной и/или аудиальной ...
1329169
   Терапевтична офтальмологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / Г.Д. Жабоєдов, А.О. Ватченко, М.М. Тимофєєв, Т.Д. Цикова, Р.Л. Скрипник; [Г.Д. Жабоєдов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. АМН України, д-ра мед. наук, проф. Г.Д. Жабоєдова, д-ра мед. наук, проф. А.О. Ватченко. – Київ : Здоров"я, 2003. – 133, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 133. – ISBN 5-311-01299-4
1329170
  Федій О.А. Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С. 80-90
1329171
   Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом / М.Д. Тронько, Л.М. Калинська, О.К. Топорова, О.І. Ковзун, Т.П. Гулько, І.П. Пастер, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 93-98. – ISSN 2413-7944
1329172
  Марценюк М.О. Терапевтичні казки та казкові історії в корекційно-розвивальній роботі з дітьми та підлітками / М.О. Марценюк, І.М. Фельцан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 57-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-8164
1329173
  Данкович Н.О. Терапевтичні можливості підготовки жінок із безпліддям до ЕКЗ / Н.О. Данкович, О.М. Бабенко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 53-56. – ISSN 2309-4117
1329174
  Демчук К.А. Терапия словом / К.А. Демчук, М.А. Косенко, И.А. Медведева // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 10-18. – ISSN 2226-7549
1329175
   Терапія красою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 52-53 : фото
1329176
  Павлов О.О. Терапія післяопераційного делірію / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – C. 69-72. – ISSN 2224-0586
1329177
  Терлецька Л. Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1329178
  Кошмаль В. Терапія та утопія: маленька Україна в Регенсбурзі (1945-1949 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Регенсбург - німецьке місто, яке майже не зазнало руйнувань у Другій світовій війні, стало тимчасовим притулком для переміщених з України осіб між 1945 та 1949 роками. Німецькі мешканці з Гангхоферзідлунга, одного з передмість міста, покинули свої ...
1329179
  Киньар П. Тераса во Рим : роман / Паскал Киньар ; .прев. од фр. Х. Вибрандс, К. Кулавкова ; jазич. ред. К. Кулавкова. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2003. – 129 с. – (Наградени светски автори). – ISBN 9989-905-25-8
1329180
  Гнатюк Роман Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 52-65. – Бібліогр.: 17 назв.
1329181
  Дмітрієв М.І. Тераси Правобережжя Псла між Балаклією і Прусівкою / М.І. Дмітрієв. – Х., 1940. – 13-26с.
1329182
  Драган Н. Тератогенез у Pinus sibirica du Tour в техногенно забрудненому середовищі / Н. Драган, Г. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-137. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Описано утворення ряду структур у стерильній зоні вегетативних пагонів 10-річних рослин Pinus sibirica Du Tour. По завершенню весняного росту центрального вегетативного пагона в катафілах його стерильної зони протягом дуже короткого часу (3-4 тижні) ...
1329183
  Тутаюк В.Х. Тератология цветка / В.Х. Тутаюк. – Баку, 1969. – 112с.
1329184
  Вимба Э.К. Терветский парк лесных ландшафтов. / Э.К. Вимба. – Рига, 1985. – 104с.
1329185
  Миська Р.Г. Теребовельська земля ХІ-ХІІ ст. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 0235-3490


  Історичний огляд
1329186
  Демченко В.Ф. Теребовля / В.Ф. Демченко, І.П. Герета. – Львів, 1971. – 83с.
1329187
  Губ"як В. Теребовля в дзеркалі часу / Василь Губ"як. – Житомир : Житомирська обласна друкарня, 1999. – 208с. – ISBN 966-7057-43-7
1329188
  Якель Р. Теребовля: від удільного князівства - до об"єднаної громади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Цими днями стародавнє місто Теребовля на Тернопіллі відсвяткувало ювілей — 920-ліття першої письмової згадки. Адже в Іпатіївському літописі записано, що у 1097 р. на з"їзді князів у Любечі був присутній теребовлянський князь — Василько Ростиславович. У ...
1329189
   Теребовлянщина : історико-краєзнавчий та літературно-мистецький журнал: спеціальний випуск. – Львів ; Теребовля
Вип. 2 : Краєвиди, історичні та архітектурні пам"ятки (вип. 1) /Куликівський А./. – 1999
1329190
  Шніцлер А. Тереза / А. Шніцлер. – Київ, 1929. – 268 с.
1329191
  Эркман Э. Тереза / Эркман-Шатриан. – М, 1963. – 191с.
1329192
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать : роман / Ж. Амаду. – Київ : Молодь, 1977. – 198с.
1329193
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать : роман / Ж. Амаду ; Пер. с португ. Ю. Калугина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с. – (Роман-газета ; № 13 (827))
1329194
  Моріак Ф. Тереза Декейру. / Ф. Моріак. – К., 1967. – 253с.
1329195
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Клубок змей. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен. / Ф. Мориак. – Кишинев, 1984. – 544 с.
1329196
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Мартышка : [повести] / Франсуа Мориак ; [пер. с фр. Н. Жарковой, Н. Немчиновой]. – Москва : Геликон, 1992. – 157, [3] с. – ISBN 5-85948-003-2
1329197
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен : романы, повесть / Ф. Мориак. – Москва, 1971. – 507 с.
1329198
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен / Ф. Мориак. – Москва, 1985. – 444 с.
1329199
  Воронова М. Тереза из Лизье: Жить любовью // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Св. Тереза Дитяти Ісуса і Святого Лику, в миру Тереза Мартен — католицька свята, монахиня кармелітка, одна из трьох жінок, що удостоєна титулу Учитель Церкви.
1329200
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1975. – 623 с.
1329201
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1981. – 719 с.
1329202
  Майданська С.В. Терези / С.В. Майданська. – К, 1986. – 94с.
1329203
  Ячейкін Ю.Д. Терези сміху / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1970. – 48 с.
1329204
  Патрус-Карпатський Терези часу / Патрус-Карпатський. – К., 1967. – 86с.
1329205
  Сурнін В.Б. Терезин і Талергоф - табори смерті Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 79-89. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1329206
  Томчаній М. Терезка : повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1957. – 116 с.
1329207
  Храпова Л.Е. Терек- река буйная / Л.Е. Храпова. – М, 1960. – 576с.
1329208
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин, Э.О. Блок. – М, 1966. – 304с.
1329209
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин. – М, 1966. – 309с.
1329210
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин. – М, 1966. – 309с.
1329211
  Михалева Л.А. Теректинский диабазовый дайковый комплекс центральной части Горного Алтая и роль его в металлогении : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Михалева Л.А. ; АН СССР, Сиб. отд. Объед. учен.совет по геол.-минералог. , геофиз. и геогр. наукам. – Новосибирск, 1962. – 18 с.
1329212
  Ардов В.Е. Терем-теремок / В.Е. Ардов. – Москва, 1965. – 127с.
1329213
   Терем-теремок. – Днепропетровск, 1983. – 72с.
1329214
  Зелинский Ф.Ф. Терем зари / Ф.Ф. Зелинский. – Птгр., 1922. – 32с.
1329215
  Вронский Ю.П. Терем Юрия Оницифоровича: Рассказы о древ. Новогороде. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1989. – 126с.
1329216
  Пликарпов С.И. Терема / С.И. Пликарпов. – М, 1971. – 127с.
1329217
  Маршак С.Я. Теремок / С.Я. Маршак. – М., 1961. – 12с.
1329218
  Маршак С.Я. Теремок / С.Я. Маршак. – М., 1966. – 16с.
1329219
  Журавлева Л.С. Теремок / Л.С. Журавлева. – Москва, 1974. – 87с.
1329220
  Колесник П.Й. Терен на шляху / П.Й. Колесник. – Київ, 1965. – 481с.
1329221
  Колесник Й П. Терен на шляху. / Й П. Колесник, . – К., 1959. – 384с.
1329222
  Колесник П.Й. Терен на шляху. / П.Й. Колесник. – К., 1975. – 461с.
1329223
  Латишев М.С. Терен над урвищем / М.С. Латишев. – К, 1962. – 116с.
1329224
  Чендей І.М. Терен цвіте : [повість] / Іван Чендей. – Ужгород : Закарпатське обл. вид-во, 1958. – 156 с.
1329225
  Чендей І.М. Терен цвіте : новели, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1967. – 461 с. : іл.
1329226
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1982. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1329227
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1983. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1329228
  Марченко І. Терени поезії Григорія Кириченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710
1329229
  Сніжко В.В. Теренові передумови українського геоцентризму / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 455-466
1329230
  Свирин Ю. Терентий Иванович. Героич. комедия. / Ю. Свирин. – Л.-М., 1938. – 94с.
1329231
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1988. – 268с.
1329232
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик. / Л.И. Иванов. – М., 1973. – 224с.
1329233
  Ган Я. Терентій Петрович Юра / Я. Ган. – Х., 1940. – 96с.
1329234
  Горюнов И.Г. Терентьево счастье / И.Г. Горюнов. – М, 1960. – 56с.
1329235
  Ратушняк О. Терень Масенко - "глодоський скарб" нашої поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1329236
  Нудьга Г.А. Терень Масенко / Г.А. Нудьга. – Київ, 1965. – 139с.
1329237
  Маргвелани Г.П. Тереоглобулин и йодный метаболизм в щитовидной железе при различных териодных патологиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Маргвелани Г.П.; АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1986. – 17л.
1329238
  Коцур А.П. Терес Наталія Володимирівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 90-91 : фото
1329239
  Паблос И. Тереска и весь мир: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 187с.
1329240
  Паблос И. Тереска и Кусково: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 91с.
1329241
  Стеснягина Т.Я. Терескены Узбекистана и пути введения их в культру. : Автореф... канд.биол.наук: / Стеснягина Т.Я.; М-во высш.образования СССР.Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 16л.
1329242
  Гаврилюк Ю. Тереспіль - пам"ятник будови першого шосе через Підляшшя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 12 серпня (№ 32). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1329243
  Цаленко М.Ш. Теретико-категорные методы исследования некоторых задач обещей алгебры : Автореф... докт. физ.матнаук: 004 / Цаленко М. Ш.; Мех. мат.фак. – Москва, 1970. – 18л.
1329244
  Євтушенко Г.І. Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання) / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, О.В. Птащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 102-106. – ISSN 2222-4459
1329245
  Московский А.И. Теретические споры и проблемы профессионального экономического образования в периодике последних десятилетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-24. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1329246
  Рудик С.К. Тереховський Мартин Мартинович - фундатор вищої медичної та ветеринарної освіти у Східній Європі = Martin M. Terehovskiy - the founder of medicin and veterinary medicine education in Eastern Europe / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України ; Аграр Медіа Груп, 2011. – 131, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2424-68-3


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1329247
   Терешин Володимир Іванович. До 70-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 794. – С.133-134. – (Серія фізична ; Вип. 1/37/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
1329248
  Савельев И. Терешкова летит на Марс : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 69-106. – ISSN 0130-7673
1329249
  Жукова Світлана Терещенки і Трьох-Анастасіївська церква у Глухові // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 134-140. – ISBN 978-966-8999-16-1
1329250
   Терзибашян В. М.. – М., 1980. – 55с.
1329251
  Єременко С.Ф. Терикони під літаком : [оповідання] / Світлана Єременко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 250, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8618-59-0
1329252
   Териологические исследования в Литве. – Вильнюс, 1988. – 106с.
1329253
   Териологические исследования в Якутии. – Якутск, 1983. – 107с.
1329254
   Териологические коллекции Советского Союза. – М.
ч. 1. – 1982. – 141с.
1329255
  Россолимо О.Л. Териологические коллекции Советского Союза / О.Л. Россолимо. – М, 1986. – 157с.
1329256
  Барабаш-Никифоров Териология / Барабаш-Никифоров, А.Н. Формозов. – Москва, 1963. – 396с.
1329257
   Териология. – Новосибирск
1. – 1972. – 520с.
1329258
   Териология. – Новосибирск
Т. 2. – 1974. – 408с.
1329259
   Териология в СССР. – Новосибирск, 1984. – 358с.
1329260
  Ермолова Н.М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене / Н.М. Ермолова; Отв. ред. Окладников А.П. – Новосибирск : Наука, 1978. – 222с.
1329261
  Агаджанян А.К. Териофауна плейстоцена / А.К. Агаджанян, А.Н. Мотузко. – Под ред. Маркова К.К.. Наумова Н.П. – Москва : Московский университет, 1972. – 287 с.
1329262
  Давид А.И. Териофауна плейстоцена Молдавии : монография / А.И. Давид; Отдел палеонтологии и биостратиграфии АН МССР; Отв. ред. Ганя И.М. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 188с.
1329263
  Калиновский П.Ф. Териофауна позднего антропогена и голоцена Белоруссии / П.Ф. Калиновский; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 154с.
1329264
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – М., 1975. – 112с.
1329265
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – М., 1978. – 463с.
1329266
  Топчієв О.Г. Терирторіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1329267
  Краль Ф. Теристый путь : роман / Ф. Краль; перевод со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1952. – 232 с.
1329268
  Швець О.Б. Териториально-екологічні особливості хімічного комплексу Кримської області / О.Б. Швець, В.І. Малєва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 109-112
1329269
  Романова В.А. Териториальные различия в уровне развития сферы обслуживания сельских районов Крымской области / В.А. Романова, Г.В. Балабанов, И.Т. Твердохлебов // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 68-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1329270
  Оніщенко К.О. Територіальна автономія як інститут забезпечення вимог національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 712-717. – ISSN 1563-3349
1329271
  Гафурова Є.Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1329272
  Купріянова М.О. Територіальна варіативність французької мови і національно-культурна специфіка канадського варіанту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 168-172
1329273
  Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні / О.В. Батанов; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ; За заг. ред. В.Ф.Погорілко. – Київ, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-2212-2
1329274
  Батанов О. Територіальна громада – первинний суб"єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-57.
1329275
  Мокій А.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 83-89. – ISSN 2306-5664
1329276
  Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження : монографія / П.Ф. Гураль; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС; Край, 2008. – 468 с. – 70-річчю університету присвячується. – ISBN 978-966-547-275-9
1329277
  Волков В. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб"єкти цивільно- правових відносин / В. Волков, О. Москаленко // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.10-15
1329278
  Кравченко Т.А. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-75. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1329279
  Глинська О.В. Територіальна громада як суб"єкт муніципально-господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Глинська Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1329280
  Павловська Т. Територіальна диференціація показників ефективності природно-заповідної мережі Волинської області / Т. Павловська, О. Рудик, А. Воробей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1329281
  Сухий П. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття / П. Сухий, М.-Т. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1329282
  Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-40. – ISSN 0131-775Х
1329283
  Ковальова Т.І. Територіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 65-94. – ISSN 2222-5374
1329284
  Корнус Олеся Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області / Корнус Олеся, Коргус Анатолій, Шищук Володимир // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 126-130 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
1329285
  Олійник Я.Б. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-966-439-937-8
1329286
  Семенко С. Територіальна класифікація і головні типологічні риси діалектів Північно-Східного та Центрального регіонів Японії


  Розглянуто основні етапи дослідження японських діалектів, на основі аналізу їх класифікацій, наявних у відповідній науковій літературі, запропонована власна територіальна класифікація сучасних японських діалектів. Виокремлено й охарактеризовано головні ...
1329287
  Семенко С.М. Територіальна класифікація і типологічні риси діалектів західної частини Японії, островів Кюшю ТА Рюкю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 344-354


  У статті розглянуто територіальну класифікацію сучасних японських діалектів західної частини Японії (Хокуріку, Кінкі, Чюґоку, Шікоку, Умпаку), а також островів Кюшю і Рюкю (Окінава). Виокремлено й охарактеризовано головні типологічні риси діалектів ...
1329288
  Таран І.Є. Територіальна компетенція нотаріуса щодо посвідчення заповітів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 168-171. – ISBN 978-617-673-442-0
1329289
  Чернюк Л.Г. Територіальна концентрація машинобудування України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 83-87 : Табл.
1329290
  Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1329291
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Діденко К.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1329292
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / КНУТШ; Діденко К.Д. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.175-234. – Бібліогр.: л.162-174
1329293
  Іщук С.І. Територіальна організація автотехобслуговування / С.І. Іщук, О.О. Любіцева, П.В. Гурник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1329294
  Пелех Ю.В. Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування / Ю.В. Пелех, А.С. Романів, О.Я. Романів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 247-258 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1329295
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Лавриненко С.І.; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л. 186-227. – Бібліогр.: л.175-185
1329296
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрямки її удосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Лавриненко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1329297
  Коропатник Тетяна Василівна Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис...канд. геогр. наук: 11.00.02 / Коропатник Тетяна Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 239л. + Додатки:л.184-239. – Бібліогр.:л.169-183
1329298
  Трусій О. Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто територіальну організацію аспірантської підготовки в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу аспірантів між міністерствами і відомствами. Висвітлені особливості підготовки кадрів у різних науках. Простежена тенденція підготовки ...
1329299
  Герасимчук З.В. Територіальна організація банківської системи регіонів України : оцінка та стратегії забезпечення ії раціональності : монографія / З.В. Герасимчук, Н.І. Корецька ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-307. – ISBN 978-966-1532-31-0
1329300
  Бобрович І.П. Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської обл. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І. П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1329301
  Яснюк Т.Є. Територіальна організація буровугільного циклу виробництв УРСР : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 90-97 : Табл.
1329302
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякоцукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, О.В. Гриценко, В.О. Гуцал // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 70-74. – ISBN 0201-8683
1329303
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякр-цукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал, О.В. Гриценко // Економічна і соціальна географія, 1995. – Вип.46
1329304
  Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр., Центр теор.-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-02-4693-5
1329305
  Підгорний С. Територіальна організація виборів і референдумів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-15.
1329306
  Донченко Ю. Територіальна організація виборів: практика і проблеми // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-39.
1329307
  Баштова М.О. Територіальна організація виноробства Південного берега Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1329308
  Твердохлєбов І.Т. Територіальна організація виробництва як одна з основних категорій економічної географії / І.Т. Твердохлєбов, М.Р. Мартинова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 9-13. – Бібліогр.: 14 назв
1329309
  Шишацький Віктор Борисович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Шишацький Віктор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1329310
  Шишацький Віктор Борсович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шишацький Віктор Борсович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.141-151
1329311
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додаток : л. 184-194. – Бібліогр. : л. 167-183
1329312
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1329313
  Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні : Навчальний посібник / МОНУ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; Оксана Лазор, Олег Лазор, Анатолій Черемис. – Київ : Дакор, 2007. – 580с. – ISBN 966-8379-17-9
1329314
   Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого сомоврядування. – Київ : Ін Юре, 2002. – 928с. – ISBN 966-8088-04-2
1329315
  Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 239-248. – ISSN 0132-1331
1329316
  Малиновський В. Територіальна організація влади в українській суспільно-політичній думці XIX - першої половини XX століття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 448-452
1329317
  Малиновський В. Територіальна організація влади України: європейські орієнтири реформування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 156-167.
1329318
  Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін / Юрій Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 317, [3] с., [14] арк. карт : табл., іл. – ISBN 978-966-8312-64-9
1329319
  Малиновський В. Територіальна організація влади: підходи до розуміння поняття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 165-171.
1329320
  Іщук С. Територіальна організація внутрішньої торгівлі північно-східного суспільно-географічного району України / С. Іщук, О. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості територіальної організації внутрішньої торгівлі Північно-Східного суспільно-географічного району України. Досліджено структуру та особливості динаміки роздрібного товарообігу, визначено тенденції формування мережі торговельних ...
1329321
  Заставецька Л. Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 125-129 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1329322
  Медвідь Л. Територіальна організація гірськолижного туризму регіону / Л. Медвідь, Н. Кампов, С. Махлинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 120-127 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1329323
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1329324
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 180-190; Дод.: л.190-222
1329325
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В.; Попласька І.В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 237 л. + Додаток: л. 174-221. – Бібліогр.: л. 222-237
1329326
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1329327
  Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.43-55
1329328
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр А.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. + Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: 18 назв
1329329
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр Андрій Олексійович; Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2003. – 233л. – Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: л.174 - 198
1329330
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Додатки: арк. 210-244. – Бібліогр.: арк. 193-209
1329331
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1329332
  Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 181, [13] л. – Додатки: 11 л. – Бібліогр.: л. 162-181
1329333
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 20.02.04 / Ольховой І.О.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1329334
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Дис. ... канд. географ. наук: Спец. 20.02.04 - військова географія / І.О. Ольховой; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 156-164
1329335
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. ... дис. канд. географічних наук: 11.00.02. / Пасько В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1329336
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пасько Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 185с. + Додатки: л. 163-185. – Бібліогр.: л. 146-163
1329337
  Провотар Наталія Іванівна Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Провотар Наталія Іванівна; КУ. – Київ, 1993. – 180л. – Бібліогр.:л.151-162
1329338
  Провотар Н.І. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Провотар Н.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
1329339
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток київської господарської агломерації : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Гладкий Олександр Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 239л. + Додатки: 172 - 239. – Бібліогр.: 158 - 172
1329340
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорціональний розвиток Київської господарської агломерації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геграфічних наук: 11.00.02 / Гладкий О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1329341
  Ярмоленко А.П. Територіальна організація інвестиційних процесів в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 174-182. – ISBN 966-521-126-9
1329342
  Щетінін О. Територіальна організація інвестиційної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 192-193
1329343
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 379 л. + Додаток: л. 168-351. – Бібліогр.: л. 352-379
1329344
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк Вікторія Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 32 назви
1329345
  Величко В.В. Територіальна організація інноваційної діяльності у країнах з перехідною економікою (на прикладі зон нових і високих технологій у Китаї) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретичним, методологічним та практичним аспектам формування спеціальних вільних економічних зон (СВЕЗ) та регулюванню їх функціонування. Вона містить важливий аналіз Китайського досвіду у сфері регулювання фінансової діяльності ...
1329346
  Іщенко Ю.Д. Територіальна організація іноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1329347
  Сировець С.Ю. Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1329348
  Бабарицька В.К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму в Украіїні : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бабарицька В.К.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.149-160
1329349
  Бабарицька Вікторія Костянтинівна Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бабарицька Вікторія Костянинівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 25с.
1329350
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація лісопромивлового комплексу Волинської обл. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна; МО України. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.127-143
1329351
  Коцан Н.Н. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області : Автореф... канд. географіч.наук: 11.00.02 / Коцан Н.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1329352
  Олійник Я.Б. Територіальна організація малого підприємництва в Україні / Я.Б. Олійник, Н Фесик // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 134-139. – ISBN 966-631-331-6
1329353
  Масляк П.О. Територіальна організація машинобудування Київської області: пошук концепцій розвитку // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1329354
  Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1329355
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Баркова Г.А.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Київ, 2006. – 223с. – Додатки: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 166-187
1329356
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Баркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1329357
  Мартусенко Ірина Валеріївна Територіальна організація медічного комплексу Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. – Додатки: л. 187-213. – Бібліогр.: л. 165-186
1329358
  Денисова Д.О. Територіальна організація мережі гірськолижних курортів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1329359
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація митної діяльності України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Коцан Н. Н.; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – 425 л. + Додатки: 377-425. – Бібліогр.: л.343-377
1329360
  Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Несторівна Коцан; КНУТШ. – Київ, 2006. – 48с. – Бібліогр.:29 назв
1329361
  Мацієвська Т.В. Територіальна організація молокопродуктового підкомплексу Броварського інтегрованого територіального агропромислового комплексу (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 114-118. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-521-126-9
1329362
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец 11.00.02 / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1329363
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: л.180-196
1329364
  Пендерецький О.В. Територіальна організація нафто-промислів Західної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 210-218


  З позиції територіальної організації нафтопромислів Західної України запропоновані шляхи щодо покращення життєдіяльності місцевого населення, основою яких є екологічна та техногенна безпека. Доведено, що територіальна організація характеризує поєднання ...
1329365
  Луцишин П.В. Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинської обл.) : Дис... д-ра. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 1996. – 346л. – Бібліогр.:л.325-337
1329366
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі Тернопільської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 212-215
1329367
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 169-172
1329368
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 л. – Додатки: л. 179-190. – Бібліогр.: л. 163-178
1329369
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1329370
  Барановський М.О. Територіальна організація пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 84-88. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1329371
  Дубина О.М. Територіальна організація підготовки наукових кадрів в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 225-237
1329372
  Дорошенко В. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України / В. Дорошенко, К. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано регіональні відмінності територіальної організації ресторанного господарства України, визначено їх причини. Досліджено впровадження новітніх тенденцій територіальних форм ресторанного господарства. Regional differences of the ...
1329373
  Перегрим М. Територіальна організація популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати класифікації територіальної організації популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу. Встановлено, що популяції 9 видів мають континуальний тип просторової організації, а популяції 235 видів - ізольований ...
1329374
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : дис.... канд. геогр.наук : 11.00.02 / Запотоцький С. П.; Затоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 297 л. + Додатки: л.214-297. – Бібліогр.: л.192-214
1329375
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.:10 назв.
1329376
  Іщук С.І. Територіальна організація продуктивних сил СРСР : (Проблеми формування територіально-виробничих комплексів) / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко. – Київ : Знання, 1978. – 48 с.
1329377
  Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О.В. Пендерецький ; за наук. ред. Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 220-225. – ISBN 978-966-694-169-8
1329378
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу ( на прикладі Вінницької області ) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Зеленчук В.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1329379
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 203-270. – Бібліогр.: л. 184-202
1329380
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба Олена Артурівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
1329381
  Шуба О.А. Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1329382
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1329383
  Машика Ю.В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 149-158. – ISSN 1562-0905
1329384
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 165-239. – Бібліогр.: л. 147-164
1329385
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1329386
  Жученко В.Г. Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Жученко В. Г.; НАН України, Рада вивч. продукт. сил України. – К., 1996. – 20л.
1329387
  Нефедова Н.Є. Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону / Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська, Н.П. Михайлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 54-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1329388
  Патійчук В.О. Територіальна організація релігійної сфери Адміністративної області : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Патійчук В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 17 с.
1329389
  Патійчук Віктор Олексійович Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Патійчук Віктор Олексійович; Мін-во освіти України. Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.181-194
1329390
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-82. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено фактори розвитку ресторанного господарства міста Києва та прилеглих територій, проаналізовано стан територіальної організації ресторанного господарства Києва та Київської області через аналіз основних показників роботи галузі станом ...
1329391
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства як складової соціальної сфери в агломеративних системах розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 12-17


  Стаття присвячена проблемам функціонування ресторанного господарства як складової соціальної сфери і, водночас, комерційної сфери у рамках великих поселень. Приділена увага факторам розвитку ресторанного господарства в цілому, а також виокремлені ...
1329392
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 496-527. – ISBN 978-966-651-832-6
1329393
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення на Київщині та шляхи її удосконалення // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 130-140. – Бібліогр.: 5 назв
1329394
  Корнус О.Г. Територіальна організація систем обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Корнус О.Г. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1329395
  Заставецька Л.Б. Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1329396
   Територіальна організація сільського господарства УРСР. – К., 1972. – 167с.
1329397
  Колобова Людмила Вікторівна Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в системі обласного АПК і шляхи її удосконалення (на прикладі Херсонської області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.01 / Колобова Людмила Вікторівна; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1996. – 22л.
1329398
  Любіцева О.О. Територіальна організація соціальної інфраструктури сільського адміністративного району = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-50. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1329399
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 209-235. – Бібліогр.: л. 193-208
1329400
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1329401
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Дорошенко Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1329402
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Дорошенко Віктор Іванович; Київ. держ. торговельно-економічний ун-тет. – К., 1994. – 199л. – Бібліогр.:л.185-199
1329403
  Коломієць К.В. Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор"я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 126-141 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1329404
  Гринюк Т.А. Територіальна організація суспільства: Розвиток поняття в констексті економічних та суспільно-географічних змін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 54-61. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1329405
  Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1329406
  Топорницька М.Я. Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1329407
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Олександрівна Рибачик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1329408
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Рибачик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147 л. + Додатки: л. 10. – Бібліогр.: л. 139-147
1329409
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 310 л. – Додатки: л. 175-310. – Бібліогр.: л. 157-174
1329410
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1329411
  Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1329412
  Мокляк А. Територіальна організація туристичної атрактивності територій і місцевостей в Україні для потреб іноземного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 282-288. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1329413
  Романів О.Я. Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів, І.В. Шворак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 261-269 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1329414
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 234). – С. 4-5
1329415
  Пилипів В.В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 54-60. – ISSN 1562-0905
1329416
  Дубина О.М. Територіальна організація фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості територіальної організації фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні. Several aspects and specific features of the territorial organization of the financial supply of the scientifical activity in Ukraine are described
1329417
  Іщук С.І. Територіальна організація цукробурякового комплексу Південно-Західного економічного району : територіально-виробничі комплекси / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 123-129 : Рис., табл.
1329418
  Рубель В.А. Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1608-0599
1329419
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 312 л. – Додатки: л. 143-312. – Бібліогр.: л. 132-142
1329420
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1329421
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Додатки: л. 174-199. – Бібліогр.: л. 155-173
1329422
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1329423
  Новикова В.І. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної дільності : Рекреаційна географія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
1329424
  Шкарлет С.М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 103-107. – ISSN 1728-6220
1329425
  Дудник І.М. Територіальна система туристичних послуг як об"єкт суспільної географії // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 40-53. – ISBN 978-966-598-999-8
1329426
  Гуйтор М.М. Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області / М.М. Гуйтор, І.О. Гаврада // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 402-416
1329427
  Стафійчук В.І. Територіальна структура авторства політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 184-191 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1329428
  Пістун М.Д. Територіальна структура аграрно-територіального комплексу (АТК) : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 88-97
1329429
  Коропатник Т.В. Територіальна структура агроресурсного потенціалу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 110-113. – ISBN 966-521-126-9
1329430
  Лимарь Т.В. Територіальна структура вантажних перевезень автомобільним транспортом у Полтавській області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 156-159
1329431
  Тащук К.О. Територіальна структура виробництва як економіко-географічна категорія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: 7 назв
1329432
  Січкаренко К.О. Територіальна структура вищої освіти України: суспільно-географічний аналіз // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 159-166. – Бібліогр.: 8 назв
1329433
   Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні : монографія / Ін-т географії НАНУ; [рец.: А.І. Доценко, С.А. Лісовський ; за ред. В.П. Нагірної]. – Київ : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-614-056-5
1329434
  Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 36-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1329435
  Іщук С.І. Територіальна структура господарства Київської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 25-35. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
1329436
  Крашеніннікова А.А. Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 216-223 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1329437
  Коценко К.Ф. Територіальна структура залізничного транспорту Південно-Західного району УРСР : транспорт // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 96-103
1329438
  Тащук К.О. Територіальна структура Карпатського лісопромислового району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 78-84
1329439
  Яснюк Т.Є. Територіальна структура мінерально-сировинної бази Донецько-Придніпровського економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 85-94 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1329440
   Територіальна структура народногосподарського комплексу Південного економічного району СРСР і її вплив на розселення : територіально-виробничі системи (комплекси) / М Паламарчук, , Ю.І. Пітюренко, Р.О. Язиніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 97-105
1329441
  Лавриненко С. Територіальна структура Полтавського регіонального агропродовольчого ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-43. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну структуру Полтавського регіонального агропродовольчого ринку, охарактеризо вано її основні елементи. The territorial structure of Poltava regional agro-food market is analyzed, its main elements are characterized.
1329442
  Клєщ А.А. Територіальна структура природокористування міста Харків / А.А. Клєщ, Н.В. Максименко, П.Р. Пономаренко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 23-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-4224
1329443
  Єрмаков В.В. Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій воловині XIX ст. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 183-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв.
1329444
  Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового комплексу економічного району : монографія / АН Української РСР ; Сектор географії ; М.М. Паламарчук, К.О. Тащук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 127 с.
1329445
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району (на прикл. Південно-Західного економічного району СРСР). : Дис... канд. географ.наук: 691 / Тащук К.О.; АН УРСР. Рада по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР. – К., 1970. – 173л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1329446
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 18-27 : Табл.
1329447
  Іщук С.І. Територіальна структура промислового комплексу України : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-65. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1329448
  Новикова В.І. Територіальна структура рекреаційної діяльності (на прикладі Черкаської області) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1329449
  Смаль І.В. Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області / І.В. Смаль, В.В. Смаль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 102-107 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
1329450
  Федій О.А. Територіальна структура сільського розселення Полтавської області // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1329451
  Запотоцька І.В. Територіальна структура соціальної сфери Черкаської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 128-134. – Бібліогр.: 2 назви
1329452
  Бойко З. Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 49-55. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1329453
  Олійник С. Територіальна структура форм самоорганізації населення в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 25-30


  Територіальна структура самоорганізації населення в Україні є вагомим критерієм, що може використовуватись при розробці нового адміністративно-територіального устрою країни та врахування при територіальному об"єднанні громад. В наш час територіальна ...
1329454
  Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв"язку // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 26-38. – ISSN 2520-6265


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми територіальної та етнічної ідентичності особистості. Розглядаються поняття, специфіка та види територіальної та етнічної ідентичності; аналізуються основні підходи до розгляду їх взаємозв"язку. The ...
1329455
  Кресіна І.О. Територіальна цілісність держави та перспективи невизнаних держав / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1329456
  Луцишин П.В. Територіальная організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикл. Волинської обл.) : Автореф... д-ра географ. наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 42с.
1329457
  Маруняк Є.О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 22-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1329458
  Шакірзанова Ж.Р. Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 25-33. – ISSN 2306-5680


  Використаний метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик стоку весняного водопілля (на прикладі р. Південний Буг та річок межиріччя Дністра і Південного Бугу) дозволяє передчасно визначати максимальні витрати води та шари стоку в ...
1329459
  Бьоме К. Територіальне майбутнє Європи: між мріями та страхіттями / К. Бьоме, К. Люер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 29-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1329460
  Матвієнко В. Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює напружені сторінки з дипломатичного життя радянської України щодо територіального розмежування з РСФРР та іншими сусідніми республікам в складі СРСР у 20-30 роки минулого століття. Як висновок для сучасної української дипломатії ...
1329461
  Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – Київ : Логос, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-171-138-8
1329462
   Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1329463
  Стеченко Д.М. Територіальне планування соціалістичного природокористування / Д.М. Стеченко, С.В. Скоробогатько ; наук. ред. В.А. Поліщук. – Київ : "Знання" Української РСР, 1985. – 48 с. – (Економіка: наука, управління, практика. Сер. 3 ; 3 ; № 10)
1329464
  Калиновский М.П. Територіальне планування та організація побутового обслуговування / М.П. Калиновский, О.М. Малляров. – К, 1970. – 120с.
1329465
  Маленко Я.В. Територіальне планування щодо збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів: основні поняття та ознаки / Я.В. Маленко, В.І. Олещенко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-419-269-6
1329466
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.21-26. – ISSN 1727-1584
1329467
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування у Речі Посполитій // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 21-28. – ISSN 1727-1584
1329468
  Крол Д. Територіальне та комунікаційне значення? Поширення гробниць КЛП в басейні Вісли і Одера на тлі природного і культурного ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 78. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1329469
  Федорик Ю. Територіальне та соціальне походження православного духівництва у Царстві Польському // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 19-22
1329470
  Коробка Ю. Територіальне управління промисловістю (1957-1965 рр.) в Україні: радянська історіографія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 131-136. – ISSN 1728-9343


  Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги".
1329471
  Пістун М.Д. Територіальне управління соціально-економічним розвитком низового адміністративного району / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 3-7. – ISBN 0868-6965
1329472
  Пістун М.Д. Територіальний аспект в економіко-географічному дослідженні сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 8 назв
1329473
  Іщук С.І. Територіальний аспект дослідження обласного народногосподарського комплексу / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1329474
  Полевич Ірина Територіальний аспект інноваційно-інвестиційної діяльності в Харківському регіоні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1329475
  Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 146-152. – ISSN 2308-1988
1329476
  Запотоцький С.П. Територіальний вимір продовольчої безпеки регіонів України / С.П. Запотоцький, І. Бублик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 330-338
1329477
  Казакова А.О. Територіальний довгостроковий прогноз максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Південний Буг // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 95-98
1329478
  Юзьков Л.П. Територіальний і територіально-галузевий принципи побудови системи виконавчих органів місцевих Рад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-33. – (Серія права ; № 9)


  Автор статьи исходит из того, что в основе построения системы исполнительно-распорядительных органов местных Советов лежат два принципа: территориальный и территориально-отраслевой. Первый из них определяет звенья исполкомов, их количество в каждом ...
1329479
  Лещишин Б.М. Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 575-581
1329480
  Рашковскі А. Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 193-204. – ISSN 1684-906Х
1329481
  Мішина Н.В. Територіальний мікроколектив як суб"єкт права на місцеве самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1329482
  Ярошенко О.В. Територіальний організований перерозподіл трудових ресурсів сільської місцевості України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 89-94 : Табл.
1329483
  Петрига М.О. Територіальний перерозподіл населення і трудових ресурсів Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 84-88
1329484
  Пістун М.Д. Територіальний поділ праці в сільському господарстві : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 50-58. – Бібліогр.: 8 назв
1329485
  Рибачок І.М. Територіальний поділ праці як основне поняття економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 13-18
1329486
  Вовканич С.Й. Територіальний поділ України в системі чинників її інноваційного розвитку та євроінтеграціії / С.Й. Вовканич, С.О. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1329487
   Територіальний розвиток і регіональна політика : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 148, [12] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-83524-8
1329488
  Архипова С. Територіальний розвиток київського Лівобережжя в XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 223-232
1329489
  Кулик О.Г. Територіальний розподіл злочинності в Україні: усталені закономірності та сучасні тенденції // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2072-8670
1329490
   Територіальний розподіл мов та мовна геостратегія : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 203, [1] с. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-765-9
1329491
  Бондарець Д.С. Територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 15-21. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
1329492
  Балабанов Г.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні / Г.В. Балабанов, В.В. Вишневський; НАНУ; Інститут географії. – Київ : Нора-друк, 2001. – 58с. – ISBN 966-95961-2-2
1329493
  Мармазов В.Є. Територіальний статус Канади у XVIII ст. // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье проанализирован территориальный статус Канады в XVIII в. Рассматривается политика Англии, осуществляющей колониальное угнетение населения Канады. Освещена борьба канадского народа против колониального режима, установленного там, в частности ...
1329494
  Дежан-Понс Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-104. – ISSN 0132-1331
1329495
  Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 17-23
1329496
  Кочергіна Н.О. Територіальний устрій України: історія становлення та сучасний стан розвитку / Н.О. Кочергіна, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 71-74
1329497
  Панов А.В. Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 126, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7132-24-9
1329498
  Смирнов І. Територіальний чинник в агропромисловій логістиці: європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейський досвід агрологістики на прикладі Голландії та значення територіального чинника. Проаналізовано ключові принципи урядової програми "Бачення агрологістики" та основні проекти "Платформи агрологістики" які виконуються в даний ...
1329499
  Шульга Т.С. Територіальний чинник в історії України доби незалежності // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 225-248. – ISBN 978-966-02-6441-0
1329500
  Андрейцев В. Територіальні аспекти державності: проблеми практичної теорії // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-44


  Питання про територіально-прсторову організацію держави, і тим більше, державності, на превеликий |жаль, у науково-методологічному і етичному аспекті дотепер залишається поза належної уваги юристів. Scientifically-methodological and practical aspects ...
1329501
  Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
1329502
  Єрмаков В.В. Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 132-138. – Бібліогр.: 19 назв.
1329503
  Джаман В.О. Територіальні відміни демографічної ситуації в Західному регіоні України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проаналізовано сучасну демографічну ситуацію в західних областях порівняно з іншими регіонами держави. Розкрито територіальні відміни демографічних процесів у Західному регіоні України.
1329504
  Іщук С.І. Територіальні відмінності в рівнях промислового розвитку районів і областей (на прикладі Казахстану) : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 3-10 : Табл., карта
1329505
  Коноплицька Л.М. Територіальні відмінності в спеціалізації сільського господарства : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 144-148 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1329506
  Ігнатьєва Л.Г. Територіальні відмінності зрошуваного землеробства рівнинного Криму / Л.Г. Ігнатьєва, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 129-137 : Рис.
1329507
  Ковтонюк М.О. Територіальні відмінності природного руху і густоти населення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 42-48 : Табл., рис.
1329508
  Осіпчук І. Територіальні відмінності розвитку транспортної інфраструктури Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 75-80
1329509
  Кравець І. Територіальні господарські системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 123-125
1329510
  Гураль П. Територіальні громади міст Гетьманщини та їх виконавчий апарат // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.68-77. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1329511
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 253 арк. – Бібліогр.: арк. 217-253
1329512
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1329513
  Семяновський В.М. Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 104-109. – ISBN 978-617-571-134-7
1329514
  Борденюк В.В. Територіальні громади як суб"єкти цивільних зобов"язань // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-39. – ISSN 2220-1394
1329515
  Музика Л.А. Територіальні громади як суб"єкти цивільного права і суб"єкти цивільних правовідносин // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 43-47
1329516
  Гурняк І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника : практ. поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, допов. – [Львів] : Print Quick. – 41 с., включ. обкл. : фот. – Без тит. арк.
1329517
  Кіптенко В.К. Територіальні диспропорції інформаційного забезпечення туристичного продукту України в межі інтернет / В.К. Кіптенко, О.В. Мітюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 275-282. – Бібліогр.: 4 назви
1329518
   Територіальні діалекти і власні назви. – К., 1965. – 287с.
1329519
  Махов Г.Г. Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 р. та їх найближчі перспективи. / Г.Г. Махов. – Х., 1928. – 13с.
1329520
  Гавришок Богдан Територіальні закономірності використання земель лісового фонду Гусятинського району Тернопільської області / Гавришок Богдан, Брелюс Неля // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1329521
  Юрківський В.М. Територіальні зміни в економіці розвинутих капіталістичних країн в умовах науково-технічної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 63-71. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1329522
  Бондарєв Є.О. Територіальні зміни під час Другої Світової війни в Північно-Східній та Південно-Східній Європі і в Україні / Є.О. Бондарєв, С.Г. Романов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 190-195. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1329523
  Шипович Є.Й. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 96-108 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1329524
  Шийко В.В. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості Миколаївської області УРСР / В.В. Шийко, Є.Й. Шипович, О.І. Клименко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1329525
  Коржов Геннадій Територіальні ідентичності : концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.107-124. – ISSN 1563-3713
1329526
  Черній В.А. Територіальні колізії на Балканах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 269-278
1329527
  Суходольський К.О. Територіальні комплекси ресурсів гірничо-хімічної промисловості України (Досвід районування) : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 42-49 : Табл.
1329528
  Лялюк О.Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 28-38. – ISSN 1993-0941
1329529
  Корнус А. Територіальні особливості дорожньо-транспортного травматизму в Україні / А. Корнус, О. Корнус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-38. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті виконано аналіз кількості дорожньо-транспортних пригод, а також рівня травматизму і смертності у них на рівні регіонів України. На основі методів просторової статистики показано існування географічних особливостей у розподілі частоти і ...
1329530
  Шовкун Т. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області) / Т. Шовкун, В. Костюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 71-77. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано стан захворюваності жіночого населення Чернігівської області на рак молочних залоз. Дослідження сучасних тенденцій стану захворюваності та смертності жіночого населення від раку молочних залоз було проведено в кілька етапів. ...
1329531
  Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шиян Дарья Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1329532
  Шишацький В. Територіальні особливості партійно-політичних орінтацій виборців в Україні 1998-2002 років // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 18-25. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1329533
  Круль Г.Я. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах / Г.Я. Круль, М.Ю. Паламарюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 80-90. – ISSN 2308-135X
1329534
   Територіальні особливості розвитку системи охорони здоров"я Сумської області / О. Корнус, А. Корнус, В. Шищук, В. Поцелуєв // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 127-131. – ISSN 2076-1333
1329535
  Олійник В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 30-36


  Обгрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з"ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1329536
  Олійник В.В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 159-173


  Обґрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з’ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1329537
  Сегіда Катерина Територіальні особливості розселення населення Харківського регіону, Харківської області / Сегіда Катерина, Ткаченко Надія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-1333
1329538
  Шевчук О.Г. Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шевчук О.Г.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1329539
  Федоренко В.І. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1329540
  Білоус Ю.О. Територіальні особливості формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-75-8
1329541
  Динь Ван Тхань Територіальні поєднання природних ресурсів як фактор міжгалузевих комплексоутворень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-69. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1329542
  Кіссе А.І. Територіальні практики управління етнічними конфліктами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 536-543. – ISSN 1563-3349
1329543
  Гайдабрус Т.М. Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керчинської акваторії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 225-230


  Ця стаття присвячена вирішенню питання щодо розмежування вод Азово-Керченської акваторії, проведенням державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Висвітлені основні проблеми та спірні питання між Україною та Російською Федерацією та ...
1329544
  Молодецький А.Е. Територіальні промислові формування економічних мезарайонів (геоекспертний підхід) : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Молодецький А.Е.; Ін-т географії НАН України. – К., 1998. – 32л.
1329545
  Клімчук Б.П. Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 240-247 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1329546
  Єханурова Н.М. Територіальні пропорції регіонального розвитку України та основні напрямки їх вдосконалення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 266-282. – Бібліогр.: 13 назв
1329547
  Прокопишин І. Територіальні протиріччя між Індією та Китаєм: причини, сучасний стан та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 100-103
1329548
  Мальчикова Д.С. Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1329549
  Матвієнко А.С. Територіальні реформи у Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 515-523
1329550
  Пироженко К.Г. Територіальні системи в обласному лісовиробничому комплексі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 75-80. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1329551
  Ващенко А.Т. Територіальні системи міських поселень Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1329552
  Пітюренко Ю.І. Територіальні системи міських поселень, загальні закономірності їх розвитку і сучасна структура (на прикладі Української РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 14-23 : Табл., схема. – Бібліогр.: 5 назв
1329553
  Сукіясов Є. Територіальні спори в міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 73. – С. 8-12.
1329554
  Чапков А.Б. Територіальні фінанси - як невід"ємна акладова будь-якого економіко-географічного процесу // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 263-266. – Бібліогр.: 4 назви
1329555
  Кресіна І.О. Територіальні цілісності держави - основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2312-1831
1329556
  Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 189-197. – ISSN 0132-1331
1329557
  Іваницький С.О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 76-83
1329558
  Сердюк В.В. Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 161-169. – ISSN 2310-9769
1329559
  Костів М.-М. Територіально-адміністративна структура унійної митрополії у другій половині XVIII ст. у межах Київського воєводства: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-795-3
1329560
  Оришич Т. Територіально-адміністративний поділ та формування кордонів України за часів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 294-300. – ISBN 966-7060-54-1
1329561
  Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування : Методологія, теория / С.І. Іщук; МОУ, Київський . університет ім. Т.Шевченка, Укра нсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1996. – 244с. – ISBN 5-7763-9432-5
1329562
  Шелемеха Д. Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення на прикладі історичного ядра міста Києва. Висвітлено різницю між поняттями "соціальна сфера" та "сфера обслуговування". Розглянуто розміщення закладів сфери ...
1329563
  Кіссе А.І. Територіально-етнічні конфлікти: суть, класифікація, шляхи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 272-280. – ISBN 966-628-134-1
1329564
  Цибенко І. Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Визначено місце документознавчої та бібліографічної інформації - списків архівних джерел, наукової літератури, бібліографічних посилань, інверсій, коментарів тощо.
1329565
  Дністрянський М. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучисть чи рукотворний наслідок? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 68-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1329566
  Сливка Р.Р. Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 146-160. – Бібліогр.: 24 назв.
1329567
  Горобець Ігор Володимирович Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакистаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Дис... канд. істнаук: 07.00.02 / Горобець Ігор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1329568
  Горобець І.В. Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакістаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Горобець І. В.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – К., 1998. – 17л.
1329569
  Філоненко І.М. Територіально-рекреаційний комплекс адміністративної області: сутність, структура, класифікація // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 82-88. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1329570
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна і соціальна географія / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 221л. + Додатки: л. 176-221. – Бібліогр.: л. 163-175
1329571
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
1329572
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / КНУТШ; Філоненко І.М. – Київ, 2004. – 212л. + Додатки:л.175-212. – Бібліогр.: л.159-174
1329573
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Філоненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1329574
  Діброва О.Т. Територіально-структурні особливості господарства Київської області / О.Т. Діброва, І.М. Рибачок // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1329575
  Мороз К. Територіально-часовий аналіз диференціації доходів населення України // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 154-163. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
1329576
  Яворський А. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об"єкт наукових студій // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 195-204. – ISSN 2413-0923
1329577
  Саханенко С. Території зі спеціальним статусом в регіональній структурі України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.46-53
1329578
  Красняков Є. Території зі статусом гірських потребують підтримки держави (у контесті стану проблем, перспектив розвитку загальноосвітньої школи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 123). – С. 4-5
1329579
  Івашко О.А. Території пріоритетного розвитку: необхідність, механізм формування і функціонування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 225-231. – ISSN 1729-360Х
1329580
  Куваєв О.М. Територія : Роман та повісті / О.М. Куваєв. – Київ : Дніпро, 1978. – 462с.
1329581
  Коваленко О.О. Територія "біструктурної моделі" японського етносу Ханіхари Кадзуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про "біструктурну теорію" японського етносу Ханіхарі Кадзуро, котра інтерпретує генезис японців, причини локальних відмінностей у японському етносі, місце та роль дзьомонівської популяції й переселенців у процесі японського етногенезу. Подано ...
1329582
  Гусейнова О. Територія Богдана-Ігоря Антонича: оніризм як стартегія інтерпретації простору : (за романом Юрія Андруховича "Дванадцять обручів") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 33-38. – ISBN 966-638-152-4
1329583
  Дудкін І. Територія екзотики: Мексика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-40
1329584
  Степанчук І. Територія знань і позитиву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 9


  Сімдесят років тому провідними вченими України було створено Товариство "Знання" України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін.
1329585
  Григор"єва Р. Територія і кордон як фактори формування етнічної ідентичності ( за матеріалами досліджень прикордонних територій Брянської області) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1329586
  Цубенко В.А. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4770-3
1329587
  Шимонович І. Територія і населення. / І. Шимонович. – Львів, 1926. – 22с.
1329588
  Брюховецька Лариса Територія ідей : українське кіно в контексті європейського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 6 (86). – С. 23-26. – ISSN 1562-3238
1329589
  Магочій П.Р. Територія істориків // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32
1329590
  Макаров Ю. Територія Майдану - вся Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 51 (319). – С. 4-5. – ISSN 1996-1561
1329591
  Гусєв В. Територія нищівної експлуатації: чого хотіли більшовики від України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 8
1329592
  Боднарчук Ю.Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 403-408
1329593
  Вишенський С. Територія роздоріжжя : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 251-271
1329594
  Мигул І. Територія свободи / спілкувалася Чекан Олена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 6 (119). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Ректор Українського вільного університету професор Іван Мигул про еволюцію та місію УВУ
1329595
  Панченко Н. Територія солідарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Організатор Майдану у Варшаві Наталія Панченко - про участь у ньому поляків і білорусів, тисячу підписів за відставку посла України та лікування поранених майданівців з Києва.
1329596
  Андрейчук О. Територія студентства / О. Андрейчук, І. Бачурін, І. Степанець // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Про діяльність Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка.
1329597
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 180-184. – ISSN 2306-9082
1329598
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 254-261. – ISSN 2306-9082
1329599
  Чухліб Т. Територія та кордони правобережного Українського гетьманату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 167-190
1329600
  Василенко П М. Територія України XVII віку : (Розвідка з історії права) / Н.П. Василенко. – [Київ], 1927. – С. 112–132. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132
1329601
  Павлова В.П. Територія України на іноземних картах ХVI - XVII вв. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-98. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1329602
  Гонрісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1329603
  Рибалкін С. Територія хіп-хопу: поезія Магрибської вулиці у XXI ст. // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 248-258. – ISBN 978-966-171-890-5


  Дослідження присвячується марокканському хіп-хопу арабською мовою: мистецтву. що зародилося в 90-х роках XX ст., але справжню популярність здобуває лише внаш час, починаючи з 2010-2011 рр. Автор висуває припущення: тексти марокканського репу - це не що ...
1329604
  Батанов О.В. Територія як інститут конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1329605
  Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932
1329606
  Паламарчук В.А. Територія як невід"ємна ознака сучасної держави // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 345-350. – ISSN 2072-8670
1329607
  Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 217-232
1329608
  Кишко-Єрлі Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи як складова частина екомережі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 385-388. – ISSN 1563-3349
1329609
   Територія. Сталий розвиток : Український науково-інформаційний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1329610
  Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1329611
   Терия и прктика партийной и советской печати. – Вып. 1. – М, 1976. – 173с.
1329612
  Жарких Н.И. Терия неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных слабозаряженных дисперсиях и мембранах : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.11 / Жарких Н.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 23с.
1329613
  Кинг-Хили Терия орбит искусственных спутников в атмосфере : пер. с англ. / Кинг-Хили. – Москва : Мир, 1966. – 189 с.
1329614
  Прист Стивен Терия сознания / Прист Стивен; Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 5-7333-0022-1
1329615
  Загороднюк І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи / Теріологічна школа. – Київ, 2014. – Т. 12 : Різноманіття ссавців. – С. 114-126. – ISSN 2312-2749
1329616
  Ільєнко М.М. Теріологія : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
1329617
  Коропатник Тетяна Василівна Теріторіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Коропатник Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
1329618
  Бобрович І.П. Теріторіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І.П.; МО УКраїни, Волинськ. держ.універ. ім.Л.Українки. – Луцьк, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.187-205
1329619
  Шпарага Т.І. Теріторіальная організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шпарага Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1329620
  Іщук Степан Іванович Теріторіально-виробничі комплекси і економічне районування (метод. теорія) : Дис... наук: / Іщук Степан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ, 1996. – 244л. – Бібліогр.:л.237-240
1329621
  Єрьоменко В.О. Терія імовірностей : Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навчальний посібник для студ.екон.спец. / В.О. Єрьоменко, М.І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7411-90-7
1329622
  Твардовский А.Т. Теркин на том свете / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103с.
1329623
  Ахмадеев Нариман Абдуллаевич Теркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хоз-ва) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Ахмадеев Нариман Абдуллаевич; МГУ. – М., 1982. – 25л.
1329624
  Сидоренко Віктор Теркс і Кайкос. Гламур без пафосу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 80-85 : фото
1329625
   Терло- и массоперенос. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1965. – 316 с.
1329626
   Терломеханические процессы в кусочно-однородных элементах конструкций. – К, 1978. – 200с.
1329627
   Термализация нейтронов. – Москва, 1964. – 420 с.
1329628
  Семашко А.П. Термализация нейтронов в гидридциркониевой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семашко А.П.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1971. – 26л.
1329629
  Заболотний М.А. Термалізація носіїв заряду в органічних напівпровідниках під дією зовнішнього електричного поля / М.А. Заболотний, П.Ю. Кобзар // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 12-13
1329630
  Анчишкін Д. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів / Д. Анчишкін, А. Мускєєв, С. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі запропонований механізм термалізації при релятивістських ядро-ядерних зіткненнях. У деякому аспекті нашу модель можна віднести до транспортних моделей: тут розглядається еволюція системи, але цей розвиток параметризується не часом, а кількістю ...
1329631
  Набока В.Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1329632
  Гребенщикова Т.Б. Термальные воды восточных районов Туранской плиты в междуречье Сырдарьи-Амурдарьи / Т.Б. Гребенщикова. – М., 1976. – 89с.
1329633
  Дворов И.М. Термальные воды и их использование : Пособие для учащихся / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – Москва : Просвещение, 1976. – 128с.
1329634
  Маврицкий Б.Ф. Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР / Б.Ф. Маврицкий. – Москва : Наука, 1971. – 242 с.
1329635
   Термальные воды СССР в вопросах их теплоэнергетического использования. – М., 1963. – 293с.
1329636
  Дворов В.И. Термальные воды Челекена и геохимические особенности их формирования / В.И. Дворов. – Москва : Наука, 1975. – 179с.
1329637
  Барабанов Л.Н. Термальные и минеральные воды Малого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Барабанов Л.Н.; Моск. гос. ун-т. – М., 1958. – 20л.
1329638
   Термальные и минеральные воды Северного Кавказа. – М., 1965. – 128с.
1329639
   Термальные и редокс-условия образования верхнемантийных ксенолитов из кайнозойских базальтов Северо-Западного Шпицбергена / А.Г. Гончаров, Л.П. Никитина, Н.В. Боровков, М.С. Бабушкина, А.Н. Сироткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2000-2030 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2026-2030. – ISSN 0016-7886
1329640
  Посохов Е.В. Термальные источники Восточного Казахстана / Е.В. Посохов. – Алма-Ата, 1947. – 143с.
1329641
  Пийп Б.И. Термальные ключи Камчатки / Б.И. Пийп. – М, 1937. – 268с.
1329642
  Пугаченкова Г.А. Термез, Шахрисябз, Хива / Г.А. Пугаченкова. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
1329643
  Чернюк Віта Терми і гольф по-тосканськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 90-91 : фото
1329644
   Терми на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 8-9 : фото
1329645
  Матьез А. Термидорианская реакция / А. Матьез. – М.-Л., 1931. – 228с.
1329646
  Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов. / А.А. Пивоваров. – М., 1972. – 140с.
1329647
  Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 280с.
1329648
  Савельев Б.А. Термика и механика природных льдов / Б.А. Савельев. – М., 1983. – 223с.
1329649
  Тихомиров А.И. Термика крупных озёр / А.И. Тихомиров. – Ленинград : Наука, 1982. – 282 с.
1329650
  Пивоваров А.А. Термика океана / А.А. Пивоваров. – Москва : Московский университет, 1979. – 208с.
1329651
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
Ч. 1. – 1986. – 129с.
1329652
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
ч. 2. – 1987. – 90с.
1329653
   Термика почв и горных пород в холодных регионах. – Якутск, 1982. – 162с.
1329654
  Бабаев И.А. Термико-минералогическое исследование месторождения алунитов Дашкесанского рудного районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаев И.А. ; Ин-т геологии АН АзССР. – Баку, 1963. – 25 c.
1329655
  Квитко И.С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов, 1976. – 127с.
1329656
  Володина Т. Термин в немецкой лингвистической традиции // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 358-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1329657
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 45-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1329658
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть первая) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 93-100. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  История использования англо-американским литературоведением слова "Modernism" для описания литературных явлений двадцатого века не продолжительна и много короче, чем соответствующая история в отечественном литературоведении. В статье проверяются две ...
1329659
   Термин и слово. – Горький, 1979. – 191с.
1329660
   Термин и слово. – Горький, 1980. – 156с.
1329661
   Термин и слово. – Горький, 1981. – 150с.
1329662
   Термин и слово. – Горький, 1982. – 132с.
1329663
   Термин и слово. – Горький, 1983. – 139с.
1329664
  Сукиасян Э.Р. Термин стандартизован - будьте внимательны! // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 55-59. – ISSN 0130-9765
1329665
  Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура : (учеб. пособие) / А.Д. Хаютин ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : [б. и.], 1971. – 130 с.
1329666
  Коновалов Вячеслав Терминал D: опять не успеваем? : авиа / Коновалов Вячеслав, Матусевич Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1998-8044
1329667
  Самойлов Юрий Терминал F имени князя Потемкина? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 1998-8044
1329668
   Терминал F: спасительная соломинка Борисполя? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 10-13 : Фото. – ISSN 1998-8044
1329669
  Круминь Я.П. Терминалы с дисплеем / Я.П. Круминь. – Рига, 1980. – 50с.
1329670
  Иванов-Пошканов Терминальная интерактивная система ТИСА-1010. / Иванов-Пошканов. – Рига, 1979. – 32с.
1329671
  Пирогов В.В. Терминальная система дл СМ ЭВМ -- ТИСА: / В.В. Пирогов, Н.В. Лейтан. – Рига, 1984. – 36с.
1329672
  Малыхин Л.И. Терминальное управление прицеливанием / Л.И. Малыхин, В.К. Мишина, Е.В. Ермолович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-58. – Бібліогр.: с. 58, 3 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимального прицілювання. Математичну модель зображено задачею аналітичного конструювання регулятора з керуванням у вигляді зворотного зв"язку. Проведено комп"ютерне моделювання для підтвердження отриманих теоретичних результатів.
1329673
   Терминальные комплексы в вычислительых системах коллективного пользования. – М., 1978. – 110с.
1329674
   Терминальный модуль параллельного графового компьютера. – Минск, 1994. – 43с.
1329675
  Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
1329676
   Терминоведение и терминография в индоевропейских языках. – Владивосток, 1987. – 180с.
1329677
  Богуцкая Мария Филипповна Терминоведение на Украине / Богуцкая Мария Филипповна, Лагутина Алла Вячеславовна. – Киев, 1982. – 108с.
1329678
  Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986. – 150с.
1329679
   Терминография и перевод научного текста. – Горький, 1989. – 95с.
1329680
   Терминологиjа од областа на градежништвото = Civil engineering terminology / Макед. акад. на науките и уметностите, Лексикографски центар ; израб.: м-р Благоjа Нешкоски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 981 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект "Македонска терминологиja" = Macro project "Macedonian terminology" / раководител: акад. Витомир Митевски). – ISBN 978-608-203-171-2
1329681
   Терминологиjа од областа на теологиjата = Theological terminology / Макед. акад. на науките и уметностите ; израб. J. Таковски, протоjeрej-ставрофор. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2017. – 276 c. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИJA / поранешни раководители: Б. Конески [та ін.]). – ISBN 978-608-203-0
1329682
  Солоиденко Г.И. Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 237-247
1329683
  Василенко Н.П. Терминологическая дискуссия - разговор продолжается // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765


  Анализ исходных положений теории функционирования библиотечного фонда.
1329684
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критикио-публицистической прозе А. С. Пушкина : Дис... канд. филолог.наук: / Вайнтруб С. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра русского языка. – К., 1956. – 252л. – Бібліогр.:л.241-252
1329685
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критико-публицистической прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вайнтруб С.Е. ; М-во высш.образования УССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1329686
  Томасевич Н.П. Терминологическая лексика английского подъязыка автомобилестроения и ее взаимодействие с другими лексическими слоями. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томасевич Н.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 16л.
1329687
  Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими Терминологическая лексика в произведениях Д.А.Гранина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 17л.
1329688
  Артеменко Т.П. Терминологическая лексика в русских пословицах и поговорках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01. / Артеменко Т.П.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1980. – 22л.
1329689
  Щеглова Н.А. Терминологическая лексика оружейно-железоделательного производства 17-18 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеглова Н.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 27л.
1329690
  Крылов А.И. Терминологическая лексика прядения на текстильных фабриках города Иванова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Крылов А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 18л.
1329691
  Головина С.Ю. Терминологическая неопределенность в трудовом праве: причины возникновения и пути устранения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 53-62. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1329692
  Шелов С.Д. Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70–80-х годов XX века / С.Д. Шелов, В.М. Лейчик
1329693
  Егоров В.А. Терминологическая система предметной области "строительство и архитектура". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.21 / Егоров В.А.; АН БССР. – Минск, 1973. – 21л.
1329694
  Богатая Л.Н. Терминологическая сложность: новый концептуальный конструкт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 4-6
1329695
  Николаенко Л.Г. Терминологическая функция социологических понятий // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 49-57. – ISBN 978-966-171-387-0
1329696
  Шестакова Т.М. Терминологические аспекты категории "управление знаниями" // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 75-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
1329697
  Трофимова Е.И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.178-189. – ISSN 0869-0499
1329698
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: (на материале англоязычной науч. периодики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1329699
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: На мат-ле англояз. науч. периодики : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Канів, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.162-180
1329700
   Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения АН СССР по Международному электротехническому словарю = Travaux Terminologiques en U.R.S.S. dans le Domaine de L"electrotechnique et Propositions de I"academie des Sciences de I"U.R.S.S. au Sujet du Vocabulare Electrotechnique International : группа 05 - Основные определения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 95 с.
1329701
  Кауфман И.М. Терминологические словари / И.М. Кауфман. – М., 1961. – 419с.
1329702
  Маторина Н. Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе / Н. Маторина, Б. Маторин // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2411-6548
1329703
  Козленко Е.Ю. Терминологический лабиринт библиографической информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-47
1329704
  Суворова В.М. Терминологический сегмент библиотечного пространства: процессы заимствования / Валерия Михайловна Суворова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются правомерность и последствия внедрения в библиотечный лексикон иноязычной лексики. Описаны причины и виды заимствований иностранных терминов. Приводится перечень заимствованных слов, употребляемых в библиотечной сфере.
1329705
   Терминологический словарь. – Алма-Ата
ч.2. – 1950. – 212с.
1329706
   Терминологический словарь. – М., 1962. – 64с.
1329707
   Терминологический словарь по аварийным ситуациям в ядерной энергетике. – М., 1990. – 117с.
1329708
   Терминологический словарь по автоматике,. – Москва : Высшая школа, 1989. – 191с.
1329709
   Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. – Москва, 1995. – 268 с.
1329710
   Терминологический словарь по вопросам культуры. – Пекин, 1988. – 798с.
1329711
   Терминологический словарь по загрязнению атмосферного воздуха. – М., 1982. – 156с.
1329712
   Терминологический словарь по информационной теории и практике на русском и испанском языках. – М. -Гавана, 1969. – 192с.
1329713
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1966. – 508с.
1329714
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1329715
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1329716
   Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники. – М., 1991. – 158с.
1329717
  Янин Б.Т. Терминологический словарь по палеонтологии : Палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б.Т. Янин; Шиманский В.Н., Бондаренко О.Б. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 136с. – ISBN 5-211-01069-8
1329718
  Панкратов А.Я. Терминологический словарь по технической микробиологии. / А.Я. Панкратов, Е.С. Анюшкин. – Воронеж, 1989. – 69с.
1329719
   Терминологический словарь по экологии, геоботанике и почвоведению : (русско-англо-немецко-французкий). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 247с.
1329720
   Терминологический словарь. Горное дело. – Москва : Недра, 1965. – 299с.
1329721
  Раузер-Черноусова Терминологический справочник по стенкам раковин фораминифер / Раузер-Черноусова, А.А. Герке; Отв. ред. Бондарева Т.П. – Москва : Наука, 1971. – 191с.
1329722
  Банкова Ольга Константиновна Терминологическое значение в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Банкова Ольга Константиновна; Московский ин-т иностр. яз. – М., 1989. – 23л.
1329723
  Скулович Н.Б. Терминологическое значение и его актуализация в английском научном тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скулович Н.Б. ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1329724
  Андренко Леся Михайловна Терминологическое значение общеупотребительных слов (английский язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андренко Леся Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – 27 с.
1329725
  Харитонова О.А. Терминологическое наследие Пьера Тейяра де Шардена // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 61-62
1329726
  Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий. Краткий словарь : справочное издание / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин; Мин-во обр. Рос Фед.; Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-та). – Москва : Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов, 2000. – 54с. – ISBN 5-7563-0126-7


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
1329727
  Уразабаев К.Б. Терминологическое словосочетание как единица номинации (на матер. английской космической терминологии). : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уразабаев К.Б.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1985. – 25л.
1329728
  Васильченко Н.П. Терминология - проблема серьезная // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 0130-9765
1329729
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1980. – 164 с.
1329730
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Мат. по геморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1980. – 164с.
1329731
   Терминология библиотечного дела. – М., 1975. – 99с.
1329732
   Терминология взрывных работ. – М., 1953. – 20с.
1329733
   Терминология вычислительных машин и приборов. – М., 1957. – 16с.
1329734
   Терминология гидротурбин. – М., 1953. – 40с.
1329735
  Ифантопуло Н.И. Терминология гимнастических упражнений / Н.И. Ифантопуло, А.П. Колтановский. – М., 1955. – 148с.
1329736
  Тимофеев Д.А. Терминология гляциальной геоморфологии / Д.А. Тимофеев, А.Н. Маккавеев; Отв. ред. Ассев А.А. – Москва : Наука, 1986. – 257с.
1329737
   Терминология горного дела. – М.
ч. 1. – 1952. – 23с.
1329738
   Терминология горного дела. – М.
вып. 5. – 1952. – 20с.
1329739
   Терминология горного дела : Горные работы и горные выработки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 28с.
1329740
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 244 с.
1329741
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1978. – 244с.
1329742
   Терминология Единой системы конструкторской документации. – Москва : Стандартов, 1990. – 96с.
1329743
  Пухаева Л.С. Терминология женского рукоделия в осетинском языке : Автореф... канд.филол.наук: 667 / Пухаева Л.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1329744
   Терминология жидкостных ракетных двигателей. – М.
вып. 16. – 1953. – 27с.
1329745
  Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке / В.В. Иванов. – М., 1973. – 173с.
1329746
   Терминология и культура речи. – Москва : Наука, 1981. – 270с.
1329747
   Терминология и норма. – Москва, 1972. – 120 с.
1329748
  Циткина Ф.А. Терминология и перевод / Ф.А. Циткина. – Львов, 1988. – 156с.
1329749
  Сергеев В.Н. Терминология изобразительного искусства в русском языке 19-20 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Сергеев В.Н.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1964. – 22л.
1329750
  Ковалева Елена Олеговна Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Дис... канд филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Елена Олеговна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1329751
  Ковалева Е.О. Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Е.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1329752
  Тимофеев Д.А. Терминология карста : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1991. – 258 с.
1329753
  Кондратенко О.О. Терминология каталогизации: особенности становления и использования в крымских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 58-66. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена вопросам терминосистемы корпоративной каталогизации в историческом аспекте. Автором впервые собран и проанализирован значительный массив терминологических разработок в области корпоративной каталогизации в России, Украине и других ...
1329754
  Тасев Стойне Борисов Терминология консервной промышленности (на материале русского и болгарского языков) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тасев Стойне Борисов; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л.
1329755
   Терминология культуры речи. – Москва, 1981. – 270 с.
1329756
  Власов Александр Васильевич Терминология морфологии и словообразования в современных белорусском и русском языках (Деривационная структура и система терминоединиц) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Власов Александр Васильевич; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 21л.
1329757
  Джабиев З.П. Терминология народной медицины в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Джабиев З. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1329758
  Тимофеев Д.А. Терминология общей геоморфологии : Мат. по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев, Г.А. Уфимцев, Ф.С. Онухов. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1329759
  Тимофеев Д.А. Терминология перигляциальной геоморфологии : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1983. – 233с.
1329760
   Терминология по воздушному фотографированию. – М.
вып. 29. – 1954. – 32с.
1329761
   Терминология по коррозии и защите металлов. – М.
вып. 4. – 1951. – 44с.
1329762
   Терминология по природным ресурсам земли. – М., 1976. – 204с.
1329763
  Рижняк О. Терминология поваренных солей в диахроническом аспекте // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 432-436. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1329764
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1974. – 87 с.
1329765
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания. мат. по геоморфол. терминологии. / Д.А. Тимофеев. – М., 1974. – 87с.
1329766
  Снетова Г.П. Терминология пошлин и повинностей в русском языке XIV-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Снетова Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1329767
  Кокоило А.В. Терминология пчеловодства русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кокоило А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1329768
   Терминология распространения радиоволн. – Москва
вып. 47. – 1957. – 27 с.
1329769
  Вяари Э. Терминология родства в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Вяари Э.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра финноугорских языков. – Тарту, 1953. – 16 с.
1329770
  Вавра К.И. Терминология родства венгреского и мансийского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.666 / Вавра К.И.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 25л.
1329771
   Терминология роста и развития высших растений. – М., 1982. – 96с.
1329772
  Бондаренко О.О. Терминология рынка недвижимости / О.О. Бондаренко, М. Несин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1329773
   Терминология светотехники. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Вып. 48. – 1957. – 64 с.
1329774
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.04. / Лобач Е.А.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1987. – 276л. – Бібліогр.:л.199-273
1329775
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1329776
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1329777
   Терминология строительной механики. – М.-Л., 1947. – 46с.
1329778
  Уфимцев Г.Ф. Терминология структурной геоорфологии и неотектоники : Материалы по геоморфологической терминологии / Г.Ф. Уфимцев, Ф.С. Онухов, Д.А. Тимофеев. – Москва, 1979. – 256с.
1329779
   Терминология термодинамики. – Москва
вып. 7. – 1952. – 56 с.
1329780
  Спах А.Г. Терминология технического нормироания, оргинизации труда и заработной платы в машиностроении / А.Г. Спах. – Ташкент, 1965. – 171с.
1329781
  Марчук В.В. Терминология уголовного закона и квалификация преступлений // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 224-238. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
1329782
  Тимофеев Д.А. Терминология флювиальной геоморфологии : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1981. – 268 с.
1329783
   Терминология электрических явлений в газах. – Москва
вып. 13. – 1952. – 32 с.
1329784
   Терминология электровакуумных приборов. – Москва : Издательство Академии наук СССР. – (Сборники рекомендуемых терминов ; Вып. 39)
вып. 39. – 1956. – 48 с.
1329785
   Терминология электрооборудования самолетов. – М.
вып. 25. – 1954. – 35с.
1329786
  Фролов Н.К. Терминопонятия топономастики как объект когнитивистики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 637-640. – ISBN 978-966-489-126-1
1329787
  Сердюкова О. Терминосистема - кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики / О. Сердюкова, И. Чернявская // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 35-38
1329788
  Шашкина Н.И. Терминосистема "наименоваиня строительных машин и механизмов" в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шашкина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 23л.
1329789
  Мигунова Е.С. Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении. // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 154-168. – ISSN 0459-1216
1329790
   Термины (понятия) по общей теории государства и права. – К., 1970. – 4с.
1329791
   Термины в научной и учебной литературе. – Горький, 1988. – 114с.
1329792
  Карпович В.Н. Термины в структуре теорий / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1978. – 128с.
1329793
   Термины в языке и речи. – Горький, 1984. – 116с.
1329794
   Термины в языке и речи. – Горький, 1985. – 121с.
1329795
  Хасиев З.А. Термины животноводства в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Хасиев З.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1329796
   Термины и их функционирование. – Горький, 1987. – 98с.
1329797
  Будников Г.К. Термины и основные понятия в аналитической химии. / Г.К. Будников. – Казань, 1991. – 129с.
1329798
  Натансон Э.А. Термины как особый раздел лексики и источники русской технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Натансон Э.А. ; АН СССР , Ин-т языкознания. – Москва, 1967. – 16 с.
1329799
   Термины политической экономии. – Рига, 1975. – 132с.
1329800
  Пашаева Ш.Р. Термины политической экономии в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева Ш.Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Мин. АзССР. – Баку, 1963. – 18 с.
1329801
  Кулиев А. Термины родства в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев А.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 16л.
1329802
  Ваулина Е.Ю. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет : Англо-русский, русско-английский словарь: Более 6000 слов, устойчивых словосочетаний и сокращений / Е.Ю. Ваулина, В.Н. Рычков. – Москва : Эксмо, 2005. – 640с. – (Библиотека словарей). – ISBN 5-699-05439-1
1329803
   Термины, используемые в курсе педагогики. – Пятигорск, 1978. – 55с.
1329804
   Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования / О.М. Ратанина, В.Г. Слабкий, Л.А. Качала, В.И. Миронюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 119-125. – ISSN 2077-6594
1329805
   Термисторные измерители скорости воздушных потоков. – М., 1957. – 23с.
1329806
  Потапов Н.П. Термисторный материал из окислов марганца и никеля. Влияние состава и термообработки на его структуру и его электрические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потапов Н.П.; МВО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1957. – 14л.
1329807
   Термиты и меры борьбы с ними. – Ашхабад, 1968. – 224с.
1329808
   Термиты как фактор пространственной неоднородности потоков СО2 из почв муссонных тропических лесов южного Вьетнама / Лопес, Гереню В.О. де, А.Е. Аничкин, В.К. Авилов, А.Н. Кузнецов, И.Н. Курганова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 228-238 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1329809
  Жужиков Д.П. Термиты СССР / Д.П. Жужиков. – Москва, 1979. – 224с.
1329810
  Лопаткин А.А. Термическая активация и дезактивация платиновых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопаткин А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 5л.
1329811
  Синяев В.А. Термическая деструкция и парообразование полифосфатов одновалентных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Синяев В.А.; Ин-т хим.наук Каз.ССР. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
1329812
  Быстрая А.В. Термическая деструкция полисахаридов торфа в области низких температур. : Автореф... Канд.хим.наук: 346 / Быстрая А.В.; Ан БССР. – Минск, 1968. – 21л.
1329813
   Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов / А.А. Луговая, В.М. Михальчук, К.Г. Кирсанов, А.А. Беда, ищенко, А.В. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 39-46. – ISSN 1818-1724
1329814
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Шнюков В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1329815
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шнюков В.Ф.; КГУ. – К., 1969. – 197л. – Бібліогр.:л.190-197
1329816
  Дербинский И.А. Термическая диссоциация радиоактивных и неактивных препаратов HgO b NaHCO3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дербинский И. А.; АН БССР, Отд. хим. и геол. наук Обеъед. сов Ин-тов физ.-орган. хим, общей и неорган. хим. и Ин-та торф. – Минск, 1971. – 22л.
1329817
  Куликов И.С. Термическая диссоциация соединений. / И.С. Куликов. – М., 1969. – 575с.
1329818
  Боев Э.И. Термическая диссоциация сульфидов и селенидов цинка и кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Боев Э. И.; АН СССР Сиб. отд. Объед. Уч. Сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 18л.
1329819
  Грю К.Э. Термическая диффузия в газах : пер. с англ. / К.Э. Грю, Т.Л. Иббс. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 183 с.
1329820
  Абраменко Т.Н. Термическая диффузия в газах / Т.Н. Абраменко, А.Ф. Золотухина, Е.А. Шашков ; под ред. В.Б. Нестеренко ; АН БССР, Ин-т прикладной физики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 191 с. : граф. – Библиогр.: с. 178-189
1329821
   Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу. – К., 1984. – 156с.
1329822
  Гребень В.П. Термическая и радиационная устойчивость гомогенных ионообменных мембран : Автореф... канд. хим.наук: / Гребень В. П.; Науч. иссл. физ.хим. ин-т. – М, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1329823
  Харитонов Н.П. Термическая и термокислительная деструкция полиорганосилоксанов / Н.П. Харитонов, В.В. Островский. – Л., 1982. – 207с.
1329824
  Максимова О.С. Термическая и термохимическая обработка монокристаллов синтетического корунда : Автореф...канд. техн.наук / Максимова О.С. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1329825
  Сегалла А.Г. Термическая и электромеханическая активизация процесса поляризации сегнетоэлектрической керамики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Сегалла А.Г.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
1329826
  Маренков В.И. Термическая ионизация в низкотемпературной плазме с конденсированной дисперсной фазой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Маренков В.И.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 19л.
1329827
  Галушкин Ю.И. Термическая история бассейна Мурзук (Ливия) и реализация углеводородного потенциала его материнскими породами / Ю.И. Галушкин, С. Элогхби // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 539-553 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
1329828
  Попелева Г.С. Термическая конденсация гидрихлорсиланов с хлоролефинами и хлорфенилметилхлорсиланами. : Автореф... канд. техн.наук: / Попелева Г.С.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1329829
  Колобнев И.Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов / И.Ф. Колобнев. – М., 1961. – 413с.
1329830
  Печковский А.М. Термическая обработка в вакууме. / А.М. Печковский, О.Л. Алферьевская. – М., 1962. – 41с.
1329831
   Термическая обработка и прочность металлов и сплавов. – М., 1958. – 179с.
1329832
   Термическая обработка и физика металлов. – Свердловск, 1989. – 141с.
1329833
  Новиков И.И. Термическая обработка металлов и сплавов. / И.И. Новиков, М.В. Захаров. – М., 1962. – 429с.
1329834
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали / А.Л. Бабошин. – Москва, 1926. – 558 с.
1329835
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортовстали / А.Л. Бабошин. – М., 1926. – с.
1329836
  Головин Г.Ф. Термическая обработка при индукционном нагреве / Г.Ф. Головин, Н.В. Зимин. – М.-Л., 1965. – 72с.
1329837
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – М., 1953. – 384с.
1329838
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1960. – 496с.
1329839
  Миркин И.Л. Термическая обработка стали холодом / И.Л. Миркин. – М., 1950. – 23с.
1329840
  Большаков В.И. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. / В.И. Большаков. – М, 1977. – 200с.
1329841
  Сопилиди В.Н. Термическая переработка сульфатнофосфорнокислой суспензии с получением полифосфата кальция из фосфоритов каратау.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сопилиди В.Н.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
1329842
  Кукушкин Ю.Н. Термическая превращения координационных соединений в твердой фазе. / Ю.Н. Кукушкин. – Л., 1981. – 176с.
1329843
  Золотарева Ю.В. Термическая релаксация в индивидуальных жидкостях и растворах галогенов и серы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Золотарева Ю.В.; АН Туркменской ССР. Физ.-технич. ин-тут. – Ашхабад, 1979. – 25л.
1329844
  Коварская Б.М. Термическая стабильность гетероценных полимеров / Б.М. Коварская. – М, 1977. – 264с.
1329845
  Павлов Д.Ф. Термическая структура процесса свободной конвекции над ограниченными поверхностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов Д.Ф.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
1329846
   Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния. – К., 1985. – 278с.
1329847
  Курочкин Э.С. Термическая устойчивость азидов серебра, свинца и таллия в присутствии гетерофазных добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02-070, 02-073 / Курочкин Э.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1329848
  Полянский Н.Г. Термическая устойчивость и каталитическая активность ионообменных смол : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Полянский Н.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 35л.
1329849
  Бордюшкова Е.А. Термическая устойчивость и кинетика разложения нитритов и нитратов щелочных и щелочно-земельных металлов : Автореф... кандидата хим.наук: / Бордюшкова Е.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1329850
  Кудин В.Г. Термическая устойчивость на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 122-124. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1329851
  Шабуров М.А. Термическая устойчивость сильноосновных анионитов в воде и некоторых органических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Шабуров М.А.; НИ физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 20л.
1329852
  Тютюнник Вячеслав Михайлович Термическая устойчивость солевых форм сульфокатионитов в различных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тютюнник Вячеслав Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1329853
   Термически активированные процессы в кристаллах : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
1329854
  Гроссман М.И. Термические и механические факторы в работе скользящего контакта высокоиспользованных машин постоянного тока : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Гроссман М.И.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1329855
  Куковский Е.Г. Термические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболиов юга Украинского кристаллического массива : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Куковский Е.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 11 с.
1329856
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивно окрашенных кристаллах хлористого натрия. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бодрягин В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1974. – 141л. – Бібліогр.:л.134-141
1329857
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивноокрашенных кристаллах хлористого натрия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бодрягин В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с.
1329858
  Каплин Ю.А. Термические и фотохимические реакции металлоорганических соединени с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Каплин Ю.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 15л.
1329859
  Стаханова М.С. Термические исследования карбонатов второ (основной) группы периодической системы Д.И. Менделеева : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стаханова М.С. ; Моск. орд. Ленина химико-технол. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1329860
  Дахнов В.Н. Термические исследования скважин / В.Н. Дахнов, Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1952. – 252 с.
1329861
  Амбарцумян Ц.Л. Термические исследования урановых и ураносодержащих минералов / Ц.Л. Амбарцумян. – Москва, 1961. – с.
1329862
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти вып. – Москва : АН СССР
вып. 1 : (O, H, D, T, F, Cl, Br, J, At, 3He, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). – 1965. – 146с.
1329863
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 2 : (S, Se, Te, Po). – 1966. – 96с.
1329864
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 3 : (N, P, As, Sb, Bi). – 1968. – 223с.
1329865
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 4 : (C, Si, Ge, Sn, Pb), ч. 1, Таблицы принятых значений. – 1970. – 510с.
1329866
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 4 : (C, Si, Ge, Sn, Pb), ч. 2, Таблицы литературных ссылок, приложения, список литературы, указатель. – 1971. – 432с.
1329867
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 5 : (B, Al, Ga, In, Tl). – 1971. – 532с.
1329868
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 6 : (Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt), ч. 1, Таблицы принятых значений. – 1972. – 369с.
1329869
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 6 : (Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt), ч. 2, Таблицы литературных ссылок, приложения, список литературы, указатель). – 1973. – 466с.
1329870
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 7 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf), ч. 1. Таблицы принятых значений. – 1974. – 343с.
1329871
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 7 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ts, Zr, Hf), ч. 2. Таблицы литературных ссылок, приложения, список литературы, указатель). – 1974. – 428с.
1329872
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти выпусках. – Москва : АН СССР
вып. 8, ч.2 : (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Ci, Es, Fm, Md, No). – 1978. – 535с.
1329873
   Термические константы веществ. – Москва : АН СССР
вып. 9 : (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). – 1979. – 547с.
1329874
   Термические константы веществ. – Москва
вып. 10. – 1981. – 299с.
1329875
   Термические константы веществ. – Москва
вып. 10. – 1981. – 441с.
1329876
   Термические константы веществ. – М.
вып. 10. – 1982. – 635с.
1329877
   Термические методы обезвреживания отходов. – Л., 1975. – 175с.
1329878
  Гусев В А. Термические напряжения в теле при импульскном подводе тепла. : Автореф... Кагд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гусев А.В,; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1329879
  Крупнов В.К. Термические перегруппировки некоторых полных эфиров кислот трехвалентного фосфора и реакции их с кислотами фосфатного строения.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Крупнов В.К.; Казанский гос. ун-тет. – Казань, 1970. – 13л.
1329880
  Аюпова Рина Сулеймановна Термические превращения карбонасодержащих полиарилатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Аюпова Рина Сулеймановна; АН КазССР . Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1329881
  Ляшенко В.С. Термические превращения минералов марганца осадочных месторождений : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Ляшенко В.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1329882
  Малышева Валентина Васильевна Термические превращения некоторых перфторированных ароматических соедиений в присутствии галогенидов щелочных металлов и источников дигалокарбенов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Валентина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 27л.
1329883
  Политанский С.Ф. Термические превращения неполностью замещенных фторметанов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Политанский С.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 21л.
1329884
  Атаманова С.Ш. Термические превращения полимеров и сополимеров на основе акрилонитрила. : Автореф... канд.хим.наук: 02.075 / Атаманова С.Ш.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 21л.
1329885
  Мадорский С.Л. Термические разложение органических полимеров / С.Л. Мадорский. – М, 1967. – 328с.
1329886
  Ковалевская А.М. Термические реакции четыреххлористого углерода и бромтрихлорметана с некоторыми насыщенными органическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ковалевская А.М.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
1329887
  Мецик М.С. Термические свойства кристаллов слюды / М.С. Мецик. – Иркутск, 1989. – 183с.
1329888
  Шнейдер В.А. Термические свойства селенатов металлов 2-й группы (основная подгруппа) периодической системы элементов Д.И.Менделеева. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнейдер В.А.; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – М., 1959. – 11л.
1329889
  Хачатурян Т.А. Термические свойства теллуритов щелочных металлов и полителлуритов натрия. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Хачатурян Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1329890
  Новоженов В.А. Термический анализ / В.А. Новоженов. – Барнаул, 1983. – 75с.
1329891
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1982. – 127,9с.
1329892
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 155с.
1329893
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 154с.
1329894
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1985. – 127с.
1329895
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1987. – 144с.
1329896
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1988. – 159с.
1329897
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1989. – 176с.
1329898
   Термический анализ и фазовые ревновесия. – Пермь, 1990. – 164с.
1329899
   Термический анализ и фазовыые равновесия. – Пермь, 1983. – 148с.
1329900
  Топор Н.Д. Термический анализ миералов и неорганических соединений / Н.Д. Топор, Л.П. Огородова, Л.В. Мельчакова. – Москва : Московский университет, 1987. – 187с.
1329901
   Термический анализ минералов. – Москва : Наука, 1978. – 142с.
1329902
   Термический анализ минералов и горных пород. – Ленинград : Недра, 1974. – 399с.
1329903
  Павлова С.-С.А. и др. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединеий / С.-С.А. и др. Павлова. – М., 1983. – 118с.
1329904
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ органических соединений / Ю.Н. Сазанов. – Л., 1991. – 141с.
1329905
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ полиимидов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Сазанов Юрий Николаевич ; Акад наук УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1983. – 36 с. – Библиогр.: 50 назв.
1329906
  Карнаухова Л.И. Термический и инициированный окисью этилена крекинг пропан-бутановых смесей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карнаухова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1329907
  Ярембаш Е.И. Термический и рентгенофазовый анализ системы фтористый литий - фтористый бериллий : автореф. дис. ... канид. химич. наук / Ярембаш Е.И. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Кафедра неорганической химии. – Москва, 1950. – 7 с.
1329908
  Юганова С.А. Термический метод определения чистоты и диаграммы состояния ряда нормальных парафиновых углеводородов от Н-С6Н14 до Н-С20Н42 : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Юганова С.А.; МНП. Центр. н.-иссл. ин-т авиационных топлив и масел. – Москва, 1952. – 6 л.
1329909
  Сафарян М.Н. Термический распад и релаксация энергии двухатомных молеул в лекгом инертном газе. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафарян М. Н.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 15л.
1329910
  Россинский К.И. Термический режим водохранилищ / К.И. Россинский. – М, 1975. – 167с.
1329911
  Береснева И.А. Термический режим переходных сезонов года. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Береснева И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 13л.
1329912
  Попович Л.В. Термический режим почв территори УССР за теплый период года : Дис... канд. географ.наук: / Попович Л.В.; КГУ. – Киев, 1971. – 204л.
1329913
  Попович Л.В. Термический режим почв территории УССР за теплый период года : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Попович Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1329914
  Чоторлишвили С. Термический режим снежного покрова и почвы, покрытой снегом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чоторлишвили С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 12л.
1329915
   Термический фактор в развитии растениий различных географический зон. – М, 1979. – 144с.
1329916
  Бричкин А.В. Термическое бурение шпуров и скважин / А.В. Бричкин, П.Ч. Чулаков. – Алма-Ата, 1959. – 64с.
1329917
  Грачева Л.И. Термическое деформирование и работоспособность материалов тепловой защиты / Л.И.Грачева; НАН Укратны; Институт проблем пропрочности. – Киев : Наукова думка, 2006. – 296с. – ISBN 966-00-0537-72
1329918
  Третьяченко Г.Н. Термическое деформирование неметаллических деструктирующих материалов / Г.Н. Третьяченко, Л.И. Грачева. – К., 1983. – 246с.
1329919
  Кондратьев К.Я. Термическое зондирование атмосферы / К.Я. Кондратьев, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 419с.
1329920
  Ниазян О.М. Термическое и инициированное окисление бензола в газовой сфере : Автореф... канд. хим.наук: / Ниазян О. М.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1329921
  Михайлова Л.Г. Термическое и термодинамическое исследование некоторых галоген- и оксогалогенпроизводных молибдена, вольфрама и рения / Михайлова Л.Г. – Москва, 1978. – 28 л.
1329922
  Кондратов А.В. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий радиоэлектроники / А.В. Кондратов, А.А. Потапенко. – Москва : Радио и связь, 1986. – 80с. – (Б-ка конструктора -технолога радиоэлектронной аппаратуры)
1329923
  Гладкова Е.Н. Термическое оксидирование магнитномягких материалов / Е.Н. Гладкова, В.Н. Букарев. – Саратов, 1965. – 56с.
1329924
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ / К.К. Андреев. – М.Л., 1957. – 312с.
1329925
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчтых веществ / К.К. Андреев. – М.Л., 1957. – 312с.
1329926
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчтых веществ / К.К. Андреев. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1966. – 347с.
1329927
  Будзов К.А. Термическое разложение карбонатов желена (II) и маргнаца (II) и некоторых твердых растворов этих карбонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Будзов К. А.; МВиССО РСФСР, Каз. ГУ. – Казань, 1963. – 9л.
1329928
  Багиров Ш.А. Термическое разложение кластерных соединений рения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Багиров Шадиман Абульфаз оглы ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1329929
  Шелковников В.В. Термическое разложение медных комплексов аминокислот и их использование в бессеребряных термопроявляемых фотосолях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шелковников В. В.; Кемеров.ГУ. – Кемерово, 1985. – 21л.
1329930
  Баранов С.Н. Термическое разложение некоторых окисей олефинов и их конденсация с аммиаком в присутствии катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Баранов С.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1952. – 8 с.
1329931
  Исаев Р.Н. Термическое разложение перхлоратов аммония, гуанидиния и хлората аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Исаев Р.Н.; Томск. гос. ун-тет. – Томск, 1972. – 18л.
1329932
  Любимова В.А. Термическое разложение серноазотных смесей. : Автореф... канд. хим.наук: / Любимова В.А.; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1955. – 15л.
1329933
  Вимба Б.Я. Термическое растворение сапропеля и химическая характеристика получения продуктов. : Автореф... канд. хим.наук: / Вимба Б.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 20л.
1329934
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 164с.
1329935
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 162с.
1329936
  Логинова А.А. Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии / А.А. Логинова, В.И. Дырда // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 217-229 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
1329937
  Юрданов А.П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве / А.П. Юрданов. – М, 1990. – 127с.
1329938
  Красильщиков З.Н. Термическое упрочнение незакаливающейся углеродистой стали / З.Н. Красильщиков. – Л., 1960. – с.
1329939
  Калашников К.Я. Термичческое обеззараживание семян пшеницы от пыльной головни / К.Я. Калашников, 1960. – С. 137-144
1329940
  Стахурська Г.Ю. Термін-дієслово в перськомовному Інтернеті


  Розглядаються проблеми англійських термінів-дієслів у перськомовному Інтернеті, які лежать в основі більшості комп"ютерних команд цієї сфери. Становлення системи перської дієслівної термінології у галузі комп"ютерних технологій відбувається у три ...
1329941
  Шестак А. Термін "архетип" у дослідженнях української літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 350-355
1329942
  Філоненко С. Термін "жіноча проза" як проблема літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 325-333
1329943
  Кот С.І. Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 16-29. – ISSN 2078-0133
1329944
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1329945
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-70. – ISSN 0132-1331
1329946
  Дерев"янко С.М. Термін "референдум" у новітній українській теорії права та політології: особливості дефініції й доцільність її уніфікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 216-226
1329947
  Лєбєдєва Ю.О. Термін "Русь" та його тлумачення вченими державницької школи української історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 90-97
1329948
  Тарас В. Термін "сад" в історії ландшафтної архітектури // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 676-683. – ISSN 1028-5091
1329949
  Березяк Віктор Термін "слов"янство": погляд крізь століття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 28-29 : фото
1329950
  Коляденко О.О. Термін "фрейм" у лінгвістиці
1329951
  Капуста Т. Термін вступної кампанії скорочено до трьох тижнів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 7 травня (№ 81). – С. 2
1329952
  Яремко Ярослав Петрович Термін і дискурс


  У статті обгрунтовано думку, що найадекватнішому розумінню терміна сприяє аналіз дискурсу як найважливішої категорії комунікації. Власне у дискурсі, на перетині когніції та комунікації, розкривається евристичний і пояснювальний потенціал терміна.
1329953
  Карпова В.Л. Термін і художнє слово. (Термінол. лексика в мові сучас. укр. поезії) / В.Л. Карпова. – Київ, 1967. – 129с.
1329954
  Романова О. Термін імаху в жертовних формулах Давнього Царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-47. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що давньоєгипетський термін імаху є етичною категорією. It is proved, that the ancient Egyptian term is the ethical category.
1329955
  Іващенко В.Л. Термін КОНЦЕПТ у контексті лінгвістичних методів дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 182-191. – ISBN 966-581-481-8
1329956
  Станішевська О.Б. Термін метафора в іранській та європейській лінгвістичних традиціях // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 122-129. – ISSN 1682-671Х
1329957
  Дарчук Н.П. Термін у лінгвістичній інформатиці : навч. посібник / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 142, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 100-105. – ISBN 978-966-439-580-6
1329958
  Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-282. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1329959
  Скопюк Т.Г. Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скопюк Т.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 20 с.
1329960
  Скопотюк Тетяна Георгіївна Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту (на матеріалі обчислювальної техніки) : Дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Скопотюк Тетяна Георгіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 149л. – Бібліогр.:л.138-146
1329961
  Михайлович-Гетто Термін у тексті масової реклами: емоційно-оцінна модальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 248-253. – Бібліогр.: Літ.: с. 252-253; 12 назв. – ISSN 2078-1911
1329962
  Зубрицька М.О. Термін як методологічна проблема сучасного українознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 16-20. – ISSN 1729-360Х
1329963
  Касяненко Д. Термін як одиниця перекладу юридичних текстів європейського права // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 167-171. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1329964
  Симоненко Л.О. Термін як предмет лексикографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 35-48. – ISSN 0027-2833
1329965
  Скороходько Е.Ф. Термін як репрезентант комунікативної стратегії побудови наукового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 204-210. – ISBN 966-581-295-6
1329966
  Черепанин В. Термінальна ідентичність Європи // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – C. 4-5
1329967
  Вінницький В.П. Термінальне устаткування та передавання інформації в телекомунікаційних системах : підручник для студентів вищ. техн. навч. закладів, які навч. за напрямом "Телекомінікіції" / В.П. Вінницький, В.Г. Поліщук ; за заг. ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 435, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 425-426. – ISBN 966-622-179-9
1329968
  Примак Ф.Я. Термінальні набряки м"язів / Ф.Я. Примак. – К, 1937. – 236с.
1329969
  Удовенко Л.О. Терміни-епоніми в українській валеологічній термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1329970
  Боднар О.М. Терміни-композити у німецькій термінології екології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 339-343. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1329971
  Козоріз О. Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 157-174. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Досліджуються терміни-синоніми юридичної термінології сучасної китайської мови, причини їх утворення та особливості функціонування у тексті. The synonym-terms in the legal terminology of modern Chinese are analyzed. The reasons for its formation and ...
1329972
  Козоріз О.П. Терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення у юридичній термінології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 330-338


  У статті досліджуються терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови на прикладі афіксальної морфеми (людина). В статье исследуются сроки-складнопохидни слова и термины-словосочетания ...
1329973
  Вереш М.Т. Терміни-словосполучення у теологічній термінології німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 42-57
1329974
  Кот С.І. Терміни "пам"ятка" і "пам"ятник" у пам"яткознавстві // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 30-40
1329975
  Гінзбург М.Д. Терміни "процес", "дія", "подія", "стан" у мовознавстві та термінознавстві
1329976
  Левко О.В. Терміни h` ui`oqesi,a та h` qe,wsij у грекомовній патристиці I-IV ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 439-444


  У статті досліджується вживання термінів h" ui"oqesi,a "усиновлення" та h" qe,wsij "обоження" у грекомовній патристиці I-IV ст. Автор звертає увагу на лінгвокультурний діалог між неоплатонізмом та християнством у сфері термінології теозису. В статье ...
1329977
  Овчаренко Н. Терміни в художньому тексті : на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено одному із засобів формування індивідуальності художньої прози сучасної української письменниці М. Гримич - використанню різностильових елементів, зокрема окреслено статус і значення термінів у художньому тексті.
1329978
  Колган О. Терміни гірничої справи в романі-хроніці Артура Фурмана "Кров і вугілля" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 397-401. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1329979
  Наєнко Г.М. Терміни душа та тіло в історії староукраїнської термінології (ХІ-ХVІІІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Розгляд семантичної еволюції термінів душа та тіло дозволяє простежити специфіку розвитку староукраїнської термінології психології, фізіології, логіки тощо.
1329980
  Кукарін О.Б. Терміни за автоматизації виробничих процесів / О.Б. Кукарін. – К, 1992. – 155с.
1329981
  Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії : пособие / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1982. – 160 с.
1329982
  Ярошевич І. Терміни на позначення власне-дієслівних морфологічних категорій в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 285-289. – Бібліогр.: Літ.: 289; 14 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1329983
  Домбровський Р. Терміни на позначення дієслівних часів в античних та українських граматиків / Р. Домбровський, Н. Ревак // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
1329984
  Когуч Г.І. Терміни нафтогазової справи в американській художній літературі початку XX ст. (на матеріалі роману Ептона Сінклера "Нафта") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 348-350. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1329985
  Новицький В.В. Терміни пред"явлення зустрічного позову та критерії їх встановлення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.212-219. – ISBN 966-7784-65-7
1329986
   Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу : угода про асоц. між Україною та Європ. Союзом / [С.О. Афанасьєв, В.С. Бабчук, О.В. Бонь та ін. ; упоряд.: К. Мудра ; Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Проект впроваджується консорціумом на чолі з компанією ЕПТІСА. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-617-696-368-4
1329987
  Кілочицький П.Я. Терміни та поняття в паразитології : словник-довідник : [майже 600 термінів і термінол. понять] / П.Я., Кілочицький, Н.П. Кілочицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 91-97
1329988
  Житніков Я.В. Терміни у професійніймові юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.117-119
1329989
  Мартинов В.І. Термінове відрядження / В.І. Мартинов. – Львів, 1981. – 112с.
1329990
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2014. – 243 л. – Додатки: л. 193-243. – Бібліогр.: л. 167-192
1329991
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1329992
  Кочевих Олег Терміново потрібен міст // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
1329993
  Кіппгардт Г. Терміново шукаю Шекспіра. / Г. Кіппгардт. – К., 1957. – 116с.
1329994
  Продан Ю.П. Термінографія в Україні початку XXI століття: проблеми, перспективи й тенденції розвитку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 128-135. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1329995
  Шаблій О.А. Терміноелементи-латинізми "офіційний", "публічний" та "цивільний" як "псевдодрузі перекладача" (у перекладі з української на німецьку мову) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 370-377. – Бібліогр.: Літ.: с. 376-377; 6 +13 поз.


  У статті проведено зіставне дослідження українських та німецьких (ФРН) терміноелементів-латинізмів "офіційний" (нім.offiziell), "публічний" (нем. publik) та "цівійльний" (нім. zivil) та їхніх термінологічних варіантів (державний, громадянський, ...
1329996
  Кияк Т. Термінознавство як сфера мовної політики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 190-195. – Бібліогр.: Літ.: С. 195; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1329997
  Бондаренко Р.І. Термінологічні й методологічні проблеми пам"яткоохоронної діяльності (архітектурний та містобудівний аспекти) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 175-184. – ISSN 0130-5247
1329998
  Драгініч Д.В. Термінологічні проблеми і психологічна структура нетрадиційних релігійних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу термінології і психологічної структури нетрадиційних релігійних рухів. Статья посвящена анализу терминологии и психологической структуры нетрадиционных религиозных движений. In article author analyzes terminological problems ...
1329999
  Вакуленко М. Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема вживання деяких відмінкових закінчень і паронімів на основі поєднання статистичного та аналітичного методів науки термінології. Даються рекомендації щодо правильного вживання таких реалій. The article deals with the usage of ...
1330000
  Гнаткевич М. Термінологія інженерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 93--95. – Бібліогр.: Літ.: С. 94-95; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5


  В Національному університеті "Львівська політехніка" укладено "Російсько-український словник інженерних технологій". Подано розповіді про роботу над створенням технічних термінологічних словників. В Национальном университете "Львовская политехника" ...
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,