Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1328001
  Петрова Ольга "Сибирь - Болгария": инвестиции сердечного тепла : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Фото
1328002
  Жигун С. "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 240-246. – ISSN 2305-5898
1328003
  Хмель О.С. "Сибірські новели" Бориса Антоненка-Давидовича як цикл творів (в аспекті екзистенціалістських категорій "смерті" та "свободи") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 208-210. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1328004
  Наєнко М. "Сива печаль... скорпіона" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 577-579. – ISBN 978-617-7480-77-7
1328005
  Шевчук І. "Сиджу на грошах, а передати нема змоги" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 47 (400), 7 грудня 2017. – С. 45-50


  Географ Степан Рудницький відмовився очолювати кафедру у Празі заради роботи в Харкові.
1328006
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.28-29
1328007
  Чадюк М. "Сила нації, що відроджується" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 20


  Як Георгій Нарбут зробив давню мистецьку спадщину частиною сучасності.
1328008
  Масляк Петро "Сила слабких" або Перша світова війна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 132-133
1328009
  Панченко В. "Сила черноземна наш Чубинський..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 40-44
1328010
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина друга) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 16-23
1328011
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина перша) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 43-50
1328012
  Капітоненко М.Г. "Сила" в теорії міжнародних відносин: концептуальні парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем, пов"язаних із теоретичним дослідженням поняття "сили" в міжнародних відносинах. Зокрема, увагу звернуто на низку парадоксів, що існують у рамках сучасних концепцій, визначено методологічні складнощі, пов"язані із дослідженням ...
1328013
  Захарчук Олег Миколайович "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Захарчук Олег Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.169-189
1328014
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Захарчук О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
1328015
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" Наполеона Бонапарта в переговорах з Англією і Росією в 1806 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-21. – (Історія ; вип. 33)


  Висвітлюється малодосліджене питання про методи дипломатії Наполеона Бонапарта на переговорах з Англією і Росією в 1806 р. на базі історичних та літературних джерел.
1328016
  Гончар Б. "Силова дипломатія" США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за президентства Б. Обами / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується військова стратегія адміністрації Б. Обама в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Розкривається зміст американських концепцій "зміщення точки опори" до Азії та "відновлення балансу" в Азії. В статье анализируется военная стратегия ...
1328017
  Лінкевич Л. "Силою матерів тримається світ" : За повістю Олеся Бердника "Мати" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-42
1328018
  Меньшиков В.М. "Силы быстрого развертывания" во внешней политике / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – Москва, 1984. – 110с.
1328019
  Гнутикова С.С. "Силы любви и волшебства" (творческие искания в области кукольного искусства начала ХХ века) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702
1328020
  Кривоший О. "Сильна жінка зі зброєю" в українському історіографічному дискурсі XVI - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 16-34. – ISSN 0869-3595
1328021
  Грицишин Н.А. "Сильна" гривня як засіб залучення іноземного капіталу в Україну // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 55-64.
1328022
  Ганіч Н. "Сильне, як смерть", кохання у творах "Три зозулі з поклоном" Гр.Тютюнника і "Гранатовий браслет" О.Купріна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
1328023
  Сірук М. "Сильний хід" Трампа / М. Сірук, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 3


  Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії, чинний генерал Макмастер. Експерти "Дня" - про призначення.
1328024
  Кіраль С. "Сильні духом": Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 49-55. – ISBN 978-966-493-554-5
1328025
  Лі Кіль Чу [Сибір та Азія: ідеї та просторові образи Достоєвського] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 118-143
1328026
   [Сидоренко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри історії літератури і журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1328027
   [Сильвестр Гогоцький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
1328028
  Нехорошков В.П. Сибирский аспект сотрудничества с BRICS // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 044-748Х
1328029
   Сибирский вестник. Атлас., 1828
1328030
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 8. – 1974. – 280с : табл., рис.
1328031
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 9. – 1974. – 196с : табл., рис.
1328032
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 12. – 1976. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 221-222
1328033
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 13. – 1977. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1328034
  Скиф В. Сибирский дивизион : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-6. – ISSN 0027-8238
1328035
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 3. – 2005. – С. 177-272
1328036
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 4. – 2005. – С. 273-366
1328037
  Рафикова С. Сибирский стиляга = Нонконформизм на провинциальной почве? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0235-7089
1328038
  Колмаков В.И. Сибирский федеральный университет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1726-6726
1328039
  Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и происхождение на-дене // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 122-134. – ISSN 1563-0102
1328040
   Сибирский цирюльник [Електронний ресурс] : кинодрама ; продолжительность 180 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский.-Звук. версии :ориг. верс. без субтитров; - Субтитр. версии : русск., англ. и др.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Никита Михалков)


  Действие фильма происходит более ста лет назад , в годы правления Александра 3-го. "Сибирский цирюльник" - паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в соответствующих российских государственных органах авантюрист ...
1328041
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 1. – 1997
1328042
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 2. – 1997
1328043
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 3. – 1997
1328044
  Машкин Г.Н. Сибирскими тропами и дорогами / Г.Н. Машкин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 191 с.
1328045
   Сибирских материалов и тобольской работы [Електронний ресурс] : резьба по кости. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска.-Заглавие на контейнере "Тобольская кость". – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С давних пор в Европе резьбу по кости называют "изящным искусством россов". Фильм посвящает в секреты создания скульптуры , ...
1328046
  Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1967. – 412с.
1328047
  Дворецкая Надежда Александровна Сибирское летописание второй половины XVII века (сибирский летописный свод) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Дворецкая Надежда Александровна; Ленингр. отд. ин-т истории АН СССР. – Л., 1980. – 19л.
1328048
  Брегова Д.Д. Сибирское лихолетье Федора Достоевского / Д.Д. Брегова. – М., 1974. – 535с.
1328049
   Сибирское море - Байкал. – Москва, 1971. – 32с.
1328050
  Шиловский Михаил Викторович Сибирское областничество накануне и в годы первой русской революции (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шиловский Михаил Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1328051
  Кауфман А.А. Сибирское переселение на исхое XIX века : историко-статистический очерк : 1. Новейшее законодательство и меры к упорядочению переселения; 2. Цифровые данные о ходачестве и переселении / А.А. Кауфман. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1901. – [4], 100 с.
1328052
   Сибирское собрание М.Н.Тихомирова и проблемы археографии :. – Новосибирск, 1981. – 172с.
1328053
  Шесталов Ю. Сибирское ускорение : рассказы / Юван Шесталов ;. – Москва : Советская Россия, 1977. – 79 с.
1328054
  Бех И.А. Сибирское чудо-дерево / А. Бех, И.В. Таран ; отв. ред. В.Е. Кулаков. – Новосибирск : Сибирское отд-ние, 1979. – 126 с.
1328055
  Мустафин Я.М. Сибирское чудо / Я.М. Мустафин. – М., 1972. – 240с.
1328056
  Степанов А.А. Сибирской флотилии лейтенатн / А.А. Степанов. – Владивосток, 1986. – 182с.
1328057
  Павлова Татьяна Сибиряк-сибиряшечка : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1328058
  Астафьев В.П. Сибиряк : рассказ / Виктор Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1959. – 26с. – (Рассказы о советских людях)
1328059
  Жигунова М. Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 11-15. – ISSN 0235-7089
1328060
   Сибиряки-гуртьевцы - гвардейцы : сборник. – Омск, 1941. – 42с.
1328061
  Сергеев Александр Сибиряки - прародители папуасов : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 14 : Фото
1328062
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Москва
1. – 1953. – 224с.
1328063
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Омск
Кн. 2. – 1955. – 350с.
1328064
  Зарубин С.М. Сибиряки / С.М. Зарубин. – М, 1965. – 381с.
1328065
  Кирій О.А. Сибиряки або вирна пара [Сибіряки або вірна пара] : Драма в 4-х діях и 1-й картыни / А.А. Кирій. – Катеринодар : Тип. " Основа", 1909. – 23 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1328066
   Сибиряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистичского Отечества :. – Кемерово, 1990. – 181с.
1328067
   Сибиряки в тылу врага. – Красноярск, 1988. – 174с.
1328068
  Раш К.Б. Сибиряки против СС: воинская повесть / К.Б. Раш. – М., 1989. – 271с.
1328069
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – Иркутск : Иркутское кн.изд., 1962. – 426 с.
1328070
  Клейменов Ф.В. Сибиряки. / Ф.В. Клейменов. – Улан-Удэ, 1962. – 82с.
1328071
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – 2-е изд. дораб. – Иркутск, 1965. – 526с.
1328072
  Костюковский Б.А. Сибиряки. Повести и рассказы / Б.А. Костюковский. – Чита, 1947. – 121с.
1328073
  Раш К.Б. Сибиряки: повести / К.Б. Раш. – М., 1990. – 478с.
1328074
  Загорянский Е. Сибирячка / Е. Загорянский, А. Казанцев. – М.-Л., 1950. – 136с.
1328075
  Солодарь Ц.С. Сибирячка / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1957. – 31с.
1328076
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1965. – 312с.
1328077
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1976. – 285с.
1328078
  Моргунов В.П. Сибирь - жемчужина СССР / В.П. Моргунов, Н.Д. Моргунова. – М., 1980. – 64с.
1328079
  Рождественский И.Д. Сибирь - край большого будущего / И.Д. Рождественский. – М., 1956. – 47с.
1328080
  Петров И.Ф. Сибирь - мое отечество / И.Ф. Петров. – Омск, 1990. – 331с.
1328081
  Кейзерлинг Р. Сибирь : из путевых записок / Р. Кейзерлинг. – Москва : Университетская типогр., 1900. – 250 с. – с 11-ю рис.
1328082
  Кеннан Д.К. Сибирь : [Очерки] : пер. с нем. без всяких сокр. : в 2 т / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – VIII, 228 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1328083
  Михайлов Н.И. Сибирь / Н.И. Михайлов. – М., 1951. – 288с.
1328084
  Михайлов Н.И. Сибирь : Физико-географический очерк / Н.И. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Географгиз, 1956. – 382с.
1328085
  Марков Г.М. Сибирь / Г.М. Марков. – М, 1971. – 63с.
1328086
  Марков Г.М. Сибирь : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1971. – 319с.
1328087
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Известия, 1976. – 590 с.
1328088
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 525 с.
1328089
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1979
1328090
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1980. – 588 с.
1328091
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1980
1328092
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1980
1328093
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1980
1328094
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1980
1328095
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1980
1328096
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1980
1328097
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1981
1328098
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1981
1328099
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1981
1328100
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х кн. / Георгий Марков. – Москва : Художественная литература, 1982. – 557с. – (Классики и современники ; Советская литература)
1328101
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1982
1328102
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1982
1328103
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1982
1328104
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1982
1328105
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1982
1328106
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1982
1328107
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1983
1328108
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1983
1328109
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1983
1328110
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1983
1328111
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 557 с.
1328112
  Марков Г.М. Сибирь : Роман / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 557с. – (Библиотека советского романа)
1328113
   Сибирь XVII-XVIII вв.:. – Новосибирск, 1962. – 259с.
1328114
   Сибирь былинная.. – Москва, 1977. – 198с.
1328115
   Сибирь в 1923-24 году :. – Новониколаевск, 1925. – 267с.
1328116
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1977. – 333с.
1328117
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 67с.
1328118
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 296с.
1328119
  Стрельский В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск. Омгиз, 1943 / В.И. Стрельский. – с.
1328120
   Сибирь в годы Великой Отечественной войны ( июнь 1941- сент. 1945 гг.): : Библиогр. указ. – Новосибирск, 1976. – 250с.
1328121
   Сибирь в древности :. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1328122
   Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе. – Новосибирск : Наука, 1980. – 336 с.
1328123
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : введение, тексты и комментарий / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
т.1 : XIII-XVII вв. – 1932. – 368с.
1328124
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей = введение, тексты и комментарии / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
Ч. 2. – 1936. – 152 с.
1328125
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : Введение, тексты, комментарий. 13-17 в.в. / М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Иркутск : ОГИЗ, 1941. – 610с.
1328126
  Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путушественников и ученых XVIII века / Э.П. Зиннер, 1968. – 248с.
1328127
  Печенкин М.Д. Сибирь в ленинском плане построения социализма, 1917-1924 гг. / М.Д. Печенкин. – Новосибирск, 1988. – 206с.
1328128
  Стрельский В.И. Сибирь в Отечественной войне 1812 года. / В.И. Стрельский; Волин Б.М. – 48с.
1328129
  Зобачев И.Г. Сибирь в первую русскую революцию 1905-1907гг. / И.Г. Зобачев. – Новосибирск, 1955. – 94с.
1328130
  Соколова В.П. Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданскйо войны (Март 1917-1920 гг.) / В.П. Соколова, М.Л. Жданова. – Новосибирск, 1973. – 334с.
1328131
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. – Новосибирск
2. – 1965. – 144с.
1328132
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
5. – 1965. – 168с.
1328133
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культура Сибири в период социализма и развернутого строительства коммунизма 1937-1963 гг.:. – Новосибирск
4. – 1965. – 144с.
1328134
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культурное строительство Сибири в 1917-1960 гг :. – Новосибирск
1. – 1962. – 240с.
1328135
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Промышленность и рабочий класс Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
3. – 1964. – 110с.
1328136
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства коммунизма :. – Новосибирск
7. – 1968. – 204с.
1328137
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства социализма :. – Новосибирск
6. – 1966. – 164с.
1328138
  Постнов Ю.С. Сибирь в поэзии декабристов. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1976. – 113 с.
1328139
  Алексеев М.П. Сибирь в романе Дефо / М.П. Алексеев. – Иркутск, 1928. – 24с.
1328140
  Като К. Сибирь в сердце японца. / К. Като. – Новосибирск, 1992. – 133с.
1328141
  Давид Ефимов Викторович Сибирь в творчестве Виссариона Саянова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Давид Ефимов Викторович ; Томский гос. ун-т , Кафедра советской лит-ры. – Томск, 1967. – 23 с.
1328142
  Дурылин С.Н. Сибирь в товорчестве В.И.Сурикова / С.Н. Дурылин. – Москва, 1930. – 61с.
1328143
  Белковец Л.П. Сибирь в трудах И.Г.Гмелина : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Белковец Л.П.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 22л.
1328144
   Сибирь в художественной литературе. – Тюмень, 1961. – 56 c.
1328145
   Сибирь в художественной литературе :. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1328146
   Сибирь глазами зарубежных гостей :. – Иркутск, 1968. – 206с.
1328147
  Манякин С.И. Сибирь далекая и близкая : записки парт. работника / С.И. Манякин. – Москва : Политиздат, 1985. – 286 с.
1328148
   Сибирь должна заявить о себе : "Лучший туроператор года по выездному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68
1328149
  Александров В.А. Сибирь и Дальний Восток / В.А. Александров, Г.И. Кублицкий. – Москва, 1979. – 62с.
1328150
   Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства.. – Томск
5. – 1971. – 194с.
1328151
   Сибирь и декабристы. – Иркутск
В. 3. – 1983
1328152
   Сибирь и декабристы / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
Вып. 6. – 2009. – 344 с., ил. : ил.
1328153
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск, 1978. – 283с.
1328154
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
1. – 1978. – 288с.
1328155
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
2. – 1981. – 224с.
1328156
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
5. – 1988. – 288с.
1328157
   Сибирь и декабристы.. – Иркутск, 1925. – 208с.
1328158
  Оланьон Кл. Сибирь и ее экономическая будущность / Кл. Оланьон; Предисл. Ф. Пасси; Пер. с франц. А.Д. Погрузова. – С.-Петербург, 1903. – 244с.
1328159
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 1 : Несчастные. – 1871. – [4], 460, IV с. – Конволют. - Пер.: Сибирь и каторга, т. 2 и т. 3. - Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1328160
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 2 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 354, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1328161
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 3 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 388, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1328162
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 3 : Политические и государственные преступники. – 1871. – [4], 388, IV с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1328163
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Стефанова
Ч. 2 : Виноватые и обвиненные. – 1891. – [4], IV, 367 с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1328164
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург
Ч. 1-3 : Ч. 1. Несчастные; Ч. 2. Виноватые и обвиненные; Ч. 3. Политические и государственные преступники. – 1900. – 488, IV с. стб. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1328165
  Спафарий Н.М. Сибирь и Китаай / Н.М. Спафарий. – Кишинев, 1960. – 516с.
1328166
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1965. – 205 с.
1328167
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Изд. 2-е, дораб. – Иркутск, 1975. – 224с.
1328168
  Осипов А.Г. Сибирь и НТР / А.Г. Осипов. – Красноярск, 1989. – 207с.
1328169
  Кошелев Я.Р. Сибирь и русская фольклористика : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кошелев Я.Р. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Томск, 1964. – 39 с. – Бібліогр.:с.38-39
1328170
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : перевод с английского / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – 458 с. – Экз. деф. отсутств. с. 225-458. - Конволют. Пер. с 6 кн.№ 2


  Содержание конволюта: 1. Кеннан, Джордж. Сибирь и ссылка : перевод с английского; 2. Лассаль Ф. О сущности конституции : Речь произнесенная в одном берлинского бюргерском окружном собрании в 1862 году; 3. Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о ...
1328171
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 ч : Вступ. ст. Ф. Волховского: Дж. Кеннан и его место в русском освободительном движении / Дж. Кеннан ; пер. с англ. И.Н. Кашинцева ; ред. Ф. Дедова, Н. Максимова [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Распопова, 1906. – LII, 287 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1328172
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 1. – 1906. – [6], 161 с.


  На тит. л. № 19403 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1328173
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 т. / Джордж Кеннан ; полн. пер. с англ. З.Н. Журавской с примеч. В.Л. Бурцева. – Санкт-Петербург : Ид. С.Н. Салтыкова№ 2
Т. 1. – 1906. – [11], VIII, 382 с., 1 л. портр. : ил. – В конце предисл.: Георгий Кеннан. - Пар. тит.л. - тит. л. ориг.: Siberia and the exile system. By George Kennan. Volume one. London. James R. Osgood, McIlvaine & Co. 1891. - Т. 2 из печати не вышел


  На форзаце дарственная надпись укр. мов.: На вспомин дорогій Марії Петров, від М.Н. 1908 року 6 лютого
1328174
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 2. – 1906. – [2], 169 с.


  На тит. л. № 19402 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1328175
  Комогорцев И.И. Сибирь индустриальная. / И.И. Комогорцев. – Новосибирск, 1968. – 184с.
1328176
  Шама О. Сибирь исходимая // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 31 (207), 30 августа 2018. – С. 60-63


  "135 лет назад открыли морской грузо-пассажирский маршрут из Одессы во Владивосток. По нему из Украины на российский Дальний Восток перебрались полмиллиона колонистов, которые даже попытались создать на новой родине свою автономию".
1328177
  Пухначев В.М. Сибирь моя, Сибирь... / В.М. Пухначев. – М., 1973. – 172с.
1328178
  Мешков Вячеслав Михайлович Сибирь на пороге 21-го века: комплексное развитие восточных районов СССР : Беседы о книгах / Мешков Вячеслав Михайлович. – Москва : Книга, 1986. – 97с.
1328179
  Аганбегян А.Г. Сибирь на рубеже веков / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1328180
  Аганбегян А.Г. Сибирь не понаслышке / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 240 с.
1328181
   Сибирь поёт.. – Иркутск, 1962. – 72с.
1328182
   Сибирь поэтическая. Сборник стихов :. – Кемерово, 1966. – 224с.
1328183
  Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке : Воспоминания. Материалы. Документы / Е.Е. Колосов. – Петроград : Былое, 1923. – 190 с., 1 л. ил.
1328184
  Богданова Светлана Сибирь раскрывает свои тайны : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67 : Фото
1328185
   Сибирь сегодня.. – М., 1959. – 576с.
1328186
   Сибирь социалистическая. – Ленинград, 1967. – 16с.
1328187
  Сергеев М.Д. Сибирь, в которой живу / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 191с.
1328188
  Соскин В.Л. Сибирь, революция, наука / В.Л. Соскин. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1328189
  Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь. / В.Г. Распутин. – Москва, 1991. – 284с.
1328190
  Титов Юрий Александрович Сибирь, Сибирь...: Дневник художника: Альбом / Титов Юрий Александрович. – Москва : Изобразит.искусство, 1977. – 6с. : 65л.ил.
1328191
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности эпоха палеолита. История и культура Востока Азии. – Новосибирск, 1976. – 190с.
1328192
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит эпохи металла. – 1978. – Москва. – 155с.
1328193
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск, 1975. – 236с.
1328194
   Сибирь,Сибирь.... – М., 1981. – 301с.
1328195
   Сибирь.. – Новосибирск, 1981. – 382с.
1328196
  Трофимук А.А. Сибирь. Географические контрасты, минеральные ресурсы и проблемы их освоения / А.А. Трофимук, С.М. Николаев. – Новосибирск, 1981. – 47с.
1328197
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1902. – 300 с.
1328198
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 400, [1] с.
1328199
  Аджиев М.Э. Сибирь: XX век / М.Э. Аджиев. – Москва : Мысль, 1983. – 254 с : ил.
1328200
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1978. – 463 с.
1328201
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. / Л.И. Шинкарев. – Иркутск, 1974. – 487с.
1328202
  Михайлова М.Г. Сибирью плененные (поэзия сибирской ссылки 80-90-х годов XIX века) / М.Г. Михайлова. – Якутск, 1969. – 111 с.
1328203
  Кочубей Ю. Сибір - колонія Росії? Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 506-514. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії.
1328204
  Кеннан Д. Сибір : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137, [1] с. – 2 ч. в одній обкл. - До кожної частини також окp. тит. аpк.
1328205
  Кеннан Дж. Сибір : [у 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137 с. – 2 ч. в одній обкл.
1328206
  Кеннан Дж. Сибір. Ч. 2 / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. // Сибір : [у 2 ч.] / Дж. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 182 с.
1328207
  Кеннан Д. Сибір. Ч. 2 : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В // Сибір : [У 2 ч.] / Д. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 181, [1] с.
1328208
  Михайлов М.І. Сибір : Фізико-географічний нарис / М.І. Михайлов. – Пер.з рос. – Київ : Радянська школа, 1953. – 269с.
1328209
  Марков Г.М. Сибір : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1976. – 568с.
1328210
  Чугуй О.П. Сибірська дума : Трагедія / О.П. Чугуй. – Харків : Просвіта, 1998. – 56с. – ISBN 9667409007
1328211
  Арлов У. Сибірська повість : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 206-239
1328212
  Пестушко Валерій Сибірський антициклон віддаляється на схід : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48
1328213
  Антоненко-Давидович Сибірські новели = Siberian short stories. Prison poetry : тюремні вірші / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд.: Олесь Тимошенко. – Балтимор - Торонто : Смолоскип, 1990. – 310 с. – ISBN 0-914834-64-9
1328214
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 44-46. – ISSN 0203-5863
1328215
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 47-49. – ISSN 0203-5863
1328216
  Горбачов М.С. Сибіру - прискорений крок / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
1328217
  Молетотов И.А. Сибкрайком / Молетотов И.А. – Новосибирск, 1978. – 366 с.
1328218
  Хе Сива дівчина. / Хе, Цзін-Чжі, Дін Ні. – К., 1952. – 116с.
1328219
  Олійник Б.І. Сива ластівка : поезії про матір : для сер. шк. віку / Б.І. Олійник. – 2-е вид., допов. – Київ : Веселка, 1984. – 102 с.
1328220
  Кремінь Д. Сива райдуга. З останніх поезій (2016-2019) : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 12-41. – ISSN 0208-0710
1328221
  Жадько В. Сиваченко Микола Єфремович (- літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781. – ISBN 978-966-8567-14-8
1328222
  Бабков И.И. Сиваш / И.И. Бабков. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 56 с. : ил. – Библиогр. в конце книги. – (Очерки природы Крыма)
1328223
  Баширов Г.Б. Сиваш : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1960. – 134 с.
1328224
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1961. – 427с.
1328225
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1972. – 384с.
1328226
  Баширов Г. Сиваш : повесть, рассказы / Гумер Баширов; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 159 с.
1328227
  Смоленчук М.К. Сиве покоління : Роман / М.К. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1965. – 349с.
1328228
  Грінченкова М. Сивенький / М. Грінченкова. – Київ, 1926. – 68 с.
1328229
  Дербина Л.А. Сиверко / Л.А. Дербина. – Воронеж, 1969. – 49с.
1328230
  Португалов В.В. Сиверко / В.В. Португалов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112с.
1328231
  Машин В.И. Сиверко. Повесть. / В.И. Машин. – Новосибирск, 1972. – 174с.
1328232
  Тереков Е.А. Сиверс / Е.А. Тереков. – Донецк, 1963. – 284с.
1328233
  Теас Р.А. Сиверская средняя школа Ленинградской области / Р.А. Теас, А.И. Цветов. – М., 1953. – 88с.
1328234
  Содомора Андрій Сивий вітер / Содомора Андрій. – Львів : Літопис, 2002. – 270с. – ISBN 966-7007-63-3
1328235
  Владко В.М. Сивий капітан : роман / В.М. Владко. – Київ, 1959. – 357 с.
1328236
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 695 с.
1328237
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1974. – 528 с. – (Пригоди. Фантастика)
1328238
  Владко В.М. Сивий Капітан. Агронавти Всесвіту : романи / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1990. – 687 с.
1328239
  Владко В.М. Сивий капітан. Фіолетова загибель : роман, повість / В.М. Владко. – Київ : Дніпро, 1967. – 511с.
1328240
  Соколов В.В. Сивий квітень. / В.В. Соколов. – Київ, 1979. – 368с.
1328241
  Драч І.Ф. Сивим конем / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-5709-9
1328242
  Іваничук Р.І. Сиві очі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1975. – 239 с.
1328243
  Сапожников В.К. Сивка-бурка / В.К. Сапожников. – Пермь, 1964. – 43с.
1328244
  Сапожников В.К. Сивка-Бурка / В.К. Сапожников. – М., 1967. – 100с.
1328245
  Давыдов Л.Д. Сивкин барьер / Л.Д. Давыдов. – М, 1963. – 415с.
1328246
   Сиволоб Андрій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1328247
   Сивочолий та завжди молодий Київський політехничний // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 6


  Весь журнал посвящен Нац. тех. ун-ту Украиниы "КПИ"
1328248
  Осоргин М.А. Сивцев Вражек / М.А. Осоргин. – М., 1990. – 701с.
1328249
  Титова В.Ф. Сиг Сямозера Coregonus lavaretus pallasi n. exilis Pravdin : Автореф... канд. биол.наук: / Титова В. Ф.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводстк, 1967. – 23л.
1328250
  Алексеев В.П. Сига Наоя : библиогр. указатель / В.П. Алексеев ; сост. В.П. Алексеев ; Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит. – Москва : ВГБИП, 1980. – 119 с., 1 л. портр. : портр.
1328251
  Смоля Вита Сигай! : сity-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 34-35 : Фото
1328252
   Сигаловський Давид Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372 : фото
1328253
  Креспі А. Сигарета. Роман / А. Креспі. – К., 1963. – 75с.
1328254
  Кириленко Т. Сигаретне виробництво в диму // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 6


  "Найбільші міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України. Почали з того, що стали відмовлятися викуповувати в держави вже замовлені акцизні марки, а дехто навіть припинив виробництво. Про свої наміри заявили гучно через засоби ...
1328255
  Быховский Б.Э. Сигер Брабантский / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1979. – 183с. – (Мыслители прошлого)
1328256
  Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты 13 в. / Г.В. Шевкина. – М, 1972. – 104с.
1328257
  Правдин И.Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. / И.Ф. Правдин. – М.-Л., 1954. – 324с.
1328258
  Смирнов А.Ф. Сигизмунд Сераковский / А.Ф. Смирнов. – М., 1959. – 136с.
1328259
  Дьяков В.А. Сигизмунд Сераковский / В.А. Дьяков. – Москва, 1959. – 72 с.
1328260
  Цылов Н. Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшествовавшими польскими манифестациями в Вильне в 1861-1863 годах : Из дел Виленской следственной коммиссии, по политическим делам. – Вильна, 1867. – 60 с.
1328261
  Слуцкис М. Сигите снится море : рассказы / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1967. – 192 с.
1328262
  Черкашин Евгений Владимирович Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.0.05 / Черкашин Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 112л. – Бібліогр.:л.110-112
1328263
  Черкашин Е.В. Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Черкашин Е.В.; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1328264
  Антоненко И.П. Сигнал - красная ракета : докум. повесть и рассказі / И.П. Антоненко ; худож. А.В. Седельников. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 73 с. : ил.
1328265
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 16 с. – На обл. и тит. л. : Издание Вятского товарищества № 38
1328266
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – [Москва] : Госиздат ; [1-я Образц. тип.], 1928. – [16] с. – (Дешевая библиотечка)
1328267
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – К., 1954. – 20с.
1328268
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – Тюмень, 1955. – 48с.
1328269
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2001
1328270
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2001
1328271
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3/4. – 2001
1328272
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2001
1328273
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2001
1328274
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2001
1328275
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8. – 2001
1328276
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2001
1328277
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2001
1328278
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2001
1328279
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2002
1328280
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2002
1328281
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2002
1328282
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2002
1328283
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2002
1328284
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2002
1328285
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2002
1328286
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2002
1328287
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2002
1328288
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11. – 2002
1328289
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 12. – 2002
1328290
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2003
1328291
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2003
1328292
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2003
1328293
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2003
1328294
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2003
1328295
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2003
1328296
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8/9. – 2003
1328297
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2003
1328298
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2003
1328299
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2004
1328300
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2/3. – 2004
1328301
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2004
1328302
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2004
1328303
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2004
1328304
   Сигнал : Український автомобільний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9/12. – 2004
1328305
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2005
1328306
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2005
1328307
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2005
1328308
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2005
1328309
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2005
1328310
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2005
1328311
  Ільченко Н.В. Сигнал "Увага всім" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 25 : фото
1328312
  Абызов В.И. Сигнал бедствия : повесть / В.И. Абызов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 176 с. : ил. – (Молодые писатели)
1328313
  Мишаткин Ю.И. Сигнал бедствия : [И вечный бой...] / Ю.И. Мишаткин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 60 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1328314
  Марвич С.М. Сигнал бедствия. / С.М. Марвич. – Москва, 1960. – 192с.
1328315
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 1. – 1984. – 144 с.
1328316
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 182 с.
1328317
  Бабула В. Сигнал з Всесвіту. Пульс Всесвіту : науково-фантастичний роман у двох книгах : науково-фантастична повість / Володимир Бабула ; [пер. з чеськ. Микола Дашкієв та Муза Соучек] ; [Літ. обробка та "Замість післямови" Миколи Дашкієва]. – Київ : Дніпро, 1968. – 447 с.
1328318
  Абрамян Л.А. Сигнал и условный рефлекс : филос. очерк / Л.А. Абрамян ; АН Арм. ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1961. – 163 с.
1328319
  Занднер К. Сигнал из космоса / К. Занднер. – М, 1965. – 239с.
1328320
  Самокиш І. Сигнал із Кремля / І. Самокиш, С. Новопрудський, В. П"ятницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 3


  Експерти "Дня" - про те, що насправді криється за одкровеннями глави адміністрації президента РФ Сергія Іванова.
1328321
  Львовский М.Г. Сигнал надежды / М.Г. Львовский. – М., 1980. – 272с.
1328322
  Самаракіс А. Сигнал небезпеки / А. Самаракіс. – Київ, 1983. – 191 с.
1328323
  Сірук М. Сигнал Трампа / М. Сірук, О. Моцик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 3


  Президент США підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських домовленостей.
1328324
  Бутейко А.И. Сигнал тревоги - цветок лилии / А.И. Бутейко. – Львов : Вища школа, 1981. – 103с.
1328325
  Вершинин А.С. Сигнал тревоги / А.С. Вершинин. – Горький, 1959. – 156с.
1328326
  Гасенко Г. Сигнал тревоги / Г. Гасенко. – Ростов н/Д, 1986. – 288с.
1328327
  Джиллеспи А.Б. Сигнал, шум и разрешающая способность усилителей / А.Б. Джиллеспи. – Москва, 1964. – 164 с.
1328328
  Цуккер Б. Сигнал. / Б. Цуккер. – Харьков-Киев, 1935. – 312 с.
1328329
  Бабула В. Сигнали з всесвіту : науково-фантастичний роман / Володимир Бабула ; пер. з чеськ. – Київ : ДЛВ, 1959. – 411 с. : іл.
1328330
  Мокрієв Ю.О. Сигнали з моря / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1939. – 21 с.
1328331
   Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
1328332
  Нікітчин О.М. Сигнали і процеси в радіотехніці : навч. посібник для студентів ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / О.М. Нікітчин, С.М. Левитський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-171-853-0
1328333
  Любіч О.О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 24-38. – ISSN 2305-7645
1328334
  Гетьман З.О. Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 96-101
1328335
  Усик Світлана Сигнали стресу. Як їх розпізнати заздалегідь? / Усик Світлана, Бонгданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 5 : фото
1328336
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів навчальних закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-04-7
Т.1. – 2003. – 580с.


  Розглядаються сучасні методи аналізу детермінованих сигналів, математичні моделі керуючих вузькосмугових, складних сигналів. Особлива увага приділяється сигналам з амплітудною частотною, фазовою, імпульсною мо-дуляцією, методам їх генерування та ...
1328337
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-05-5
Т. 2. – 2003. – 444 с.


  Розглядаються методи аналізу випад-кових сигналів моделі; проходження детермінованих та випадкових сигна-лів через лінійні системи зі сталими параметрами; нелінійні та параметрич-ні кола та системи.
1328338
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : У 4-х томах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-51-9
Т.3. – 2005. – 528с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1328339
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-52-7
Т.4. – 2005. – 496с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1328340
  Слабошпицький М. Сигнали тривоги з зони турбулентності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 33-37


  Три єтюди про троє життів Юрія Щербака
1328341
  Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных. / Е.Н. Панов. – М.
2. – 1970. – 32с.
1328342
   Сигнализация и поведение рыб. – Мурманск, 1984. – 98с.
1328343
   Сигнализация и экология млекопитающих и птиц. – М, 1984. – 251с.
1328344
  Подсевалов В.В. Сигналы / В.В. Подсевалов. – Тула, 1989. – 59с.
1328345
  Кожевникова К.В. Сигналы души / К.В. Кожевникова. – М., 1972. – 144с.
1328346
  Краев Н.П. Сигналы и их спектры / Н.П. Краев. – Сыктывкар, 1979. – 90с.
1328347
  Орлов В.М. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков; Зуева. – Москва : Радио и связь, 1985. – 264 с.
1328348
  Девдариани А.С. Сигналы из глубин Земли и ее геологического прошлого / А.С. Девдариани. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
1328349
  Люшер М. Сигналы личности : Ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. – Воронеж, 1993. – 151с. – ISBN 5-87224-022-8
1328350
  Голдстейн С. Сигналы над городом. / С. Голдстейн. – М., 1963. – 158с.
1328351
  Мюллер Х. Сигналы с Луны / Х. Мюллер. – М.-Л., 1966. – 79с.
1328352
  Воллернер Н.Ф. Сигналы с однополосными спектрами / Н.Ф. Воллернер, В.А. Шуваев. – Киев, 1976. – 182 с.
1328353
  Матев П. Сигналы сердца / П. Матев. – М., 1966. – 31с.
1328354
  Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М, 1971. – 111с.
1328355
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... : Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи / Л.М. Финк. – Москва : Связь, 1978. – 272 с.
1328356
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... / Л.М. Финк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Радио и связь, 1984. – 256 с.
1328357
  Черняк О. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу / О. Черняк, Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні способи моделювання кризи в Україні. Для математичної формалізації кризи платіжного балансу був проведений порівняльний аналіз ...
1328358
  Алексін А.Г. Сигнальники і горністи. Журавлик та блискавки : повісті : роман для дітей і дорослих / Анатолій Алексін ; пер. з рос. Л.А. Лірниченка, О.М. Федосенка ; передм. А. Костецького. – Київ : Молодь, 1986. – 544 с. : іл. – (Бібліотека піонера)
1328359
  Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1328360
  Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1328361
  Чинарина А.Д. Сигнальное значение и регуляция приспособительной окраски у рыб / А.Д. Чинарина. – Л., 1978. – 118с.
1328362
  Шадриков В.Д. Сигнальное программирование и оптимизация подачи информации оператору : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Шадриков В.Д.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 25л.
1328363
  Карпов В.В. Сигнальное программирование и формирование оптимального темпа работы : Автореф... канд. пед.наук: / Карпов В.В.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – М., 1964. – 19л.
1328364
  Нечипоренко В.Ф. Сигнальность-знаковость в мышлении и речи / В.Ф. Нечипоренко. – М., 1982. – 55с.
1328365
  Волков Ю.А. Сигнальные графы и их применение для анализа линейных электоронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1976. – 83 с.
1328366
  Ерофеев А.А. Сигнальные процессоры / А.А. Ерофеев. – М., 1991. – 62с.
1328367
  Гусев А. Сигнальный огонь / А. Гусев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 175 с.
1328368
  Лисянский М.С. Сигнальный огонь : Новая книга стихотворений / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160с.
1328369
  Алексин А.Г. Сигнальщики и горнисты : повести : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1987. – 197, [10] с. : ил., нот.
1328370
  Алексин А.Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / Анатолий Алексин ; худож. О. Кривородько. – Москва : Современник, 1988. – 93 с. : ил. – (Отрочество : Серия книг для подростков)
1328371
  Личковах В.А. Сигнатура Семаргла в ранньохристиянській культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2276-63-3
1328372
  Деметрашвили Е.Д. Сигнахский район (Экон.-георгр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Деметрашвили Е. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
1328373
  Дука Л.И. Сигнификативное, коннотативное и эмпирическое значение в формировании прагматического потенциала онимов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 39-42
1328374
  Толчеєва Т.С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості / Т.С. Толчеєва ; [відп. ред. С.П. Денисова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 247-286. – ISBN 978-966-638-227-9
1328375
  Федулова І.В. Сигніфікація ризик - менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / І.В. Федулова, Г.Т. П"ятницька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
1328376
  Скрябин А.Г. Сиговые рыбы юга Сибири / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1979. – 230с.
1328377
  Ветра Р. Сигулда / Р. Ветра. – Рига, 1956. – 108с.
1328378
   Сигулда приглашает : Сигулдский краеведческий музей. Путеводитель. – Рига, 1968. – 32с.
1328379
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1891. – 93 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1328380
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – 99 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1328381
  Гердер И.Г. Сид / И.Г. Гердер. – Санкт-Петербург, 1922. – 139с.
1328382
  Корнель П. Сид : трагедия / Пьер Корнель ; пер. с фр. М. Лозинского. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1328383
  Корнель П. Сид / Корнель ; пер. с франц.; [Сост., авт. предисл. и коммент. С.Д. Артамонов]. – Москва : Просвещение, 1987. – 174 с. : ил. – В изд. также.: Тартюф, или Обманщик / Мольер [с. 88-170]. – (Школьная библиотека)
1328384
  Леон М.Т. Сид Воитель / М.Т. Леон. – М, 1958. – 126с.
1328385
   Сидел на елке дятел. – М, 1980. – 14с.
1328386
  Халифа-Заде Сидеритовые залежи Дагестана. / Халифа-Заде, С.М. Аббасова. – М., 1963. – 136с.
1328387
  Сердюченко Д.П. Сидероплезит из девонских осадочных пород на Южном Тимане / Д.П. Сердюченко. – С. 72-75. – Отд. оттиск
1328388
  Добрянський П.К. Сиджу собі та думаю : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Станіслав, 1962. – 56 с.
1328389
  Білинська М.Л. Сидір Воробкевич / М. Білинська. – Київ : Музична Україна, 1982. – 48 с. – (Творчі портрети українських композиторів)
1328390
  Никифорук Т. Сидір Воробкевич про поетику: тема, ідея // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 98-100. – ISSN 2311-9896
1328391
  Кизя Л.Є. Сидір Ковпак : біографічна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 191 с.
1328392
  Журавльов Д.В. Сидір Ковпак // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-14-1182-0
1328393
   Сидоренко Володимир Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372-373 : фото
1328394
   Сидоренко Галина Кіндратівна (1920-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433-434. – ISBN 978-966-439-754-1
1328395
   Сидоренко Георгій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1328396
   Сидоренко Георгій Дмитрович (1832-1899) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1328397
   Сидоренко Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1328398
  Коновець О. Сидоренко Наталія Миколаївна : [спогади] / Олександр Коновець // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2726-03-9
1328399
   Сидоренко Наталія Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-966-439-754-1
1328400
  Степаненко М. Сидоренко Наталія Миколаївна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7016-11-2
1328401
  Гриценко І.С. Сидоренко Юрій Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 99. – ISBN 978-966-06-0557-2
1328402
  Сидоров А.А. Сидоров А.А. / А.А. Сидоров. – Москва : Наука, 1974. – 102 с.
1328403
   Сидр для бедняков. – М., 1980. – 298с.
1328404
   Сидур "Тегилат Гашем" : [с рус. переводом] : сост. на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды. – 2-е, расшир. изд. – Иерусалим : Шамир, 1989. – 330, [3] с. – Текст парал. рус., идиш. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-310-008-4
1328405
   Сидур "Тфила" : [молитвенник]. – Иерусалим : Геулим. – 516 с. – Тит. л. на иврите. - Парал. на иврите и рус.
1328406
  Циновский Я.П. Сидячебрюхие (Phytophaga) Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Циновский Я. П.;. – Рига, 1952. – 27 с.
1328407
  Канавин П. Сидящий на земле : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 59-92. – ISSN 0131-2332
1328408
  Потапова Т. Сиеста по расписанию // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 16. – С. 82


  Подорожі по Сицилії
1328409
  Фурса С.Я. Сиза Наталія Петрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 41. – ISBN 978966-97130-0-1
1328410
  Фугард А. Сизве Банси умер / А. Фугард. – М, 1978. – 61с.
1328411
  Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 133-141. – ISSN 2077-8309
1328412
  Кизима В.В. Сизигия – механизм гармонизации бытия // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 174-178
1328413
  Волков А.Г. Сизигия экономического дискурса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2077-8309
1328414
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1328415
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1328416
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1328417
  Жадько В. Сизоненко Олександр Олександрович (- сценарист, прозаїк, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781-782. – ISBN 978-966-8567-14-8
1328418
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1328419
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1328420
  Григулевич И.Р. Сикейрос / И.Р. Григулевич. – Москва, 1980. – 248с.
1328421
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1328422
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1328423
  Ткаченко А.Ф. Сикорский Иван Алексеевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 520. – ISBN 966-8458-30-3
1328424
   Сикорський Іван Олексійович (1842-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435. – ISBN 978-966-439-754-1
1328425
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1328426
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1328427
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1328428
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы : религия, политика, терроризм / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – Москва : Наука, 1992. – 128 с.
1328429
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1328430
  Успенская Е.Н. Сикхизм / Е.Н. Успенская, И.Ю. Котин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2007. – 379, [3] с. – Библиогр. в конце кн. – (Мир Востока : МВ ; Индия). – ISBN 978-5-352-02156-9
1328431
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1328432
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1328433
  Моторнюк Н.М. Сил неисчерпаемый источник / Н.М. Моторнюк. – Киев : Молодь, 1988. – 139, [2] с. – Библиогр.: с. 138-140
1328434
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1328435
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1328436
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1328437
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1328438
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1328439
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1328440
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1328441
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1328442
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1328443
  Кафтан А. Сила бренда. Почему в Польше испугались угроз "Моссада" // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 февраля (№ 9). – С. 21
1328444
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1328445
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1328446
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1328447
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1328448
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1328449
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1328450
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1328451
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – М., 1974. – 144с.
1328452
  Паркер, Джон А. Сила внутри нас. – Санкт-Петербург : Журнал "Тайна жизни", 1900. – 162 с.
1328453
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1328454
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1328455
  Макгонігал К. Сила волі = The willpower instinct : шлях до влади над собою / Келлі Макгонігал ; пер. з англ. Ірина Павленко. – 4-те вид. – Київ : Наш формат, 2020. – 263, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The willpower instinct. How self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it / Kelly McGonigal. New York, 2014. – Бібліогр. в прим.: с. 242-263. – ISBN 978-617-7513-32-1
1328456
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1328457
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1328458
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама : путевой журнал / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 148 с.
1328459
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1328460
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1328461
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1328462
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1328463
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1328464
  Будько Євген Сила дієти Наталії Самойленко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 22-26 : фото
1328465
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1328466
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 144 с.
1328467
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1328468
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1328469
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1328470
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1328471
  Товпаш А. Сила духу на ниві розвитку лемківської культури (до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування Калуською міською громадською організацією Всеукраїнського Товариства "Лемківщина" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 101-103. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1328472
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1328473
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1328474
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1328475
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных : с рис. / Н.А. Рубакин. – New York : Изд. "Association press", 1920. – 493, [3] с. : ил. – (Основная научно-популярная библиотека : Жизнь-книга ; № 52)
1328476
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1328477
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1328478
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1328479
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1328480
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1328481
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1328482
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1328483
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1328484
  Мельников Ю.М. Сила и бессилие / Ю.М. Мельников. – Москва, 1983. – 368с.
1328485
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 420 с.
1328486
  Феппль А. Сила и деформация / А. Феппль, Д. Феппль. – Москва ; Ленинград
2. – 1936. – с.
1328487
  Ефимов.А.Е Сила и знание / Ефимов.А.Е, 2000. – 8с.
1328488
  Пурахин А.Е. Сила и мужество / А.Е. Пурахин. – М, 1982. – 112с.
1328489
  Финлеттер Т.К. Сила и политика / Т.К. Финлеттер. – М, 1956. – 334с.
1328490
  Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской империи по Конституции 1871 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1812-3805


  Научная статья посвящена анализу вопросов по созданию эффективного механизма власти в Германии конца ХIХ века. Интерес автора к теме вызван тем, что эффективные политико-правовые основы Германской империи и ее военно-политические амбиции были идейно ...
1328491
  Баландин А. Сила и слабость Японии // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15
1328492
  Грин Г. Сила и слава. / Г. Грин. – Москва, 1990. – 606с.
1328493
  Михайлов А.А. Сила и тайна слова / А.А. Михайлов. – Москва : Современник, 1984. – 350 с.
1328494
  Ильенков В.П. Сила идеи / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 38с.
1328495
  Лобанова А. Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 53-59. – ISSN 2077-5105
1328496
   Сила інтернаціоналістського гарту. – Київ : Політвидав України, 1983. – 318 с.
1328497
  Капітоненко М.Г. Сила й слабкість України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 8-12. – (Європейські дослідження)
1328498
  Кьярини Л. Сила кино / Л. Кьярини. – Москва, 1955. – 256с.
1328499
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса : стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 333с.
1328500
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса: стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1983. – 333с.
1328501
  Карамышев Н.Ф. Сила ключевой воды / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1962. – 54с.
1328502
  Парубок О.Н. Сила колективізму / О.Н. Парубок. – К., 1985. – 87с.
1328503
  Соловьев Г.С. Сила коллектива / Г.С. Соловьев. – М., 1957. – 68с.
1328504
   Сила коллектива, 1962. – 36с.
1328505
  Кветной М.С. Сила коммунистического труда. / М.С. Кветной. – Хабаровск, 1960. – 64с.
1328506
  Мироглов В.Ф. Сила Кориолиса: Роман. / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1987. – 288 с.
1328507
  Землянский Д.С. Сила КПСС - в неразрывных связях с массами / Д.С. Землянский. – Алма-Ата, 1957. – 56с.
1328508
  Гуменюк В.І. Сила краси : Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія / В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2001. – 340с. – 8у(Винниченко) Шифр дубл. – ISBN 5-7780-0907-0
1328509
  Рудаков М. Сила краси та індивідуальної творчості // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 14 травня (№ 90). – С. 6


  Минає 180 років від дня народження хранительки традицій народної творчості Наталії Шабельської (1841-1904), життя якої тісно пов’язане з Україною, зокрема із селищем Чупахівка на Сумщині.
1328510
   Сила ленинских идей: Проблемы развития литературы. – М., 1986. – 263с.
1328511
  Прошунин Н. Сила ленинского слова / Н. Прошунин. – Москва, 1969. – 208 с.
1328512
  Гордеев Б.П. Сила личного примера / Б.П. Гордеев. – Минск, 1964. – 56с.
1328513
  Привалов Б.А. Сила любви / Б.А. Привалов. – М, 1963. – 391с.
1328514
  Буренков В.М. Сила любви / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1967. – 187с.
1328515
  Губницкий А. Сила любви / А. Губницкий. – Москва : Советский писатель, 1969. – 285 с.
1328516
  Джэкобсон Д. Сила любви / Д. Джэкобсон. – М., 1972. – 239с.
1328517
  Мельников Ю. Сила любви / Ю. Мельников. – М., 1987. – 143с.
1328518
  Джекобсон Д. Сила любви / Д. Джекобсон. – Москва, 1988. – 319 с.
1328519
  Комолий Н.В. Сила любви : Повести, рассказы, очерки / Н.В. Комолий. – Київ : ИиРА Инсайт, 2000. – 447с. – ISBN 966-95755-0-8
1328520
  Івшина Л. Сила м"якого знака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 6-7


  "Давно не є сенсацією, що Україна - не Росія. Але досі для багатьох відкриттям є те, що Росія - не Русь".
1328521
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799, [1] с., [9] арк. кольор. іл. : фотогр., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1328522
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 799, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : фотоіл. – На тит. арк. зазнач. також.: Вид. 1-ше - верес. 2011 р., 2-ге - січ. 2012 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-41-2
1328523
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
1328524
  Ковальчук Г. Сила мастеров // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 39. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1328525
  Музаев Н. Сила мечты : роман / Нурдин Музаев ;пер. с чечен. И.Марченко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 239 с.
1328526
   Сила молодая : Проза и стихи молодых писателей Донбасса. – Киев : Сталинское областное издательства, 1958. – 205, [2] с.
1328527
  Брандис Е.П. Сила молодая / Е.П. Брандис. – Л., 1972. – 240с.
1328528
   Сила мысли : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 94 : Фото. – ISSN 1029-5828
1328529
  Аткинсон В.В. Сила мысли в деловой и повседневной жизни Вильяма Валкера Аткинсона. Ч. 4 / В.В. Аткинсон // Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и образование характера : [издательск. конволют из 4 кн.] / В. Турнбуль. – Санкт-Петербург : Психологическое книгоиздательство Ван Тайль Даниэльса, 1906. – VIII, 142 с. – (Коллекция Флауэра)
1328530
  Книпст И.Н. Сила мышц человека и факторы ее определеяющие : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Книпст И.Н. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1328531
  Гулин В.И. Сила народной солидарности / В.И. Гулин. – Ташкент, 1989. – 83с.
1328532
  Мириманян В.А. Сила наследственной передачи физиолого-биохимических признаков при межродовом и межвидовом скрещивании померанцевых / В.А. Мириманян, 1962. – 24 с.
1328533
  Бюхнер Людвиг Сила наследственности и ее влияние на моральный и духовный прогресс человечества / Людвиг Бюхнер ; Пер. с нем. Ю. Бем. – Санкт-Петербург : Научное слово, 1907. – VIII, 105 с.
1328534
   Сила науки для сил Землі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  "Відбувся Третій науковий семінар з оцінки зсувної небезпеки та її впливу на суспільство, організований у гібридному форматі ННІ "Інститут геології" КНУ спільно із Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Європейською Асоціацію ...
1328535
  Трошин Д.М. Сила науки. О превращении науки в непосредственную производит. силу. / Д.М. Трошин. – М., 1963. – 48с.
1328536
  Никитина А.Г. Сила научного предвидения / А.Г. Никитина. – М, 1963. – 48с.
1328537
  Соколов Н.М. Сила наших атак / Н.М. Соколов. – М., 1984. – 127с.
1328538
  Байкєніч Г. Сила нескорених! 14 жовтня - День захисника України / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-966-383-893-9
1328539
  Панченко П.П. Сила ниви хліборобської: Про розвиток сіл. госп-ва в УРСР. Для ст. шк. віку). / П.П. Панченко. – К., 1984. – 120с.
1328540
  Залесский М.З. Сила нужна каждому / М.З. Залесский. – М, 1985. – 63с.
1328541
  Симчера В.М. Сила образования и науки - в утверждении правды (Статистика как орудие противодействия фальсификации фактов в современной образовательной и научной деятельности) // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 265-270. – ISSN 2308-1988
1328542
  Трошков В.Я. Сила общественная, добровольная. / В.Я. Трошков. – Тула, 1962. – 176с.
1328543
  Муталимов Ш.А. Сила общественного воздействия / Ш.А. Муталимов. – Махачкала, 1962. – 43с.
1328544
  Лучинин Н.С. Сила общественного воздействия. / Н.С. Лучинин. – М., 1963. – 38с.
1328545
  Игитханян М.Х. Сила общественного мнения / М.Х. Игитханян. – Москва, 1962. – 32с.
1328546
   Сила общественного почина. – Москва, 1962. – 175с.
1328547
  Онищенко Н. Сила оголеної правди


  Документально-публіцистичне видання проф. М. Тимошика Село: У 2-х т. - Київ: Ярославів Вал, 2017. У внутрішньому двобої між уставленими версіями хрестоматійно відомих подій і архівними документами, розповідями очевидців проф. М. Тимошик переболів ...
1328548
  Онищенко Н. Сила оголеної правди (до виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 193-197. – ISSN 2413-7065
1328549
  Басанський Б. Сила оновленого розуму / Б. Басанський; Пер.з англ. – Київ : Віпол, 1993. – 36с. – ISBN 5823801327
1328550
  Десятерик Д. Сила опору: тест // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Ситуація довкола "Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" перейшла у найбільш гарячу фазу - економічну.
1328551
   Сила организованная и организующая: Борьба коммунистов за укрепление своих партий и их связей с массами. – Прага, 1985. – 192с.
1328552
  Хензелль-Томас Сила освіти = The power of education / Джеремі Хензель-Томас. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 42, [2] с. – Кн. надрукована за підтримки Ін-ту Інтеграції Знань. – ISBN 978-966-416-755-7
1328553
   Сила партийного слова. – Москва, 1955. – 240с.
1328554
   Сила партийных идей. – Л., 1963. – 216с.
1328555
  Бородін О.А. Сила партії в ленінській єдності / О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 128с.


  На великому фактичному матеріалі автор показує марність намагань буржуазних ідеологів забразити капіталістичне суспільство як "вільний світ". Розкриваються джерела та особливості сучасного мілітаризму. Характеризуються сили, які протидіють реакційним ...
1328556
  Ткачук М. Сила патріотизму Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Герой України, поет і меценат Володимир Матвієнко, який зовсім недавно відзначив свій поважний восьмидесятирічний ювілей, продовжує свій патріотичний поступ."
1328557
   Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка / [ред. В.О. Луконіна ; уклад. тексту та ідея худож. дизайну Н.Г. Самко ; художнє оформ. М.А. Панасюк]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-00-1722-1
1328558
  Самко Н. Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 5
1328559
  Кондаков А. Сила печати / А. Кондаков. – Челябинск, 1959. – 48с.
1328560
  Терещенко Алексей Сила печатного слова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 28 : Фото
1328561
   Сила победившая фашизм. – К., 1990. – 150с.
1328562
  Диспенза Д. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : [науч. подход к изменению жизни] / д-р Джо Диспенза ; [перевод с англ. А. Петренко]. – Москва : БОМБОРА : Э, 2018. – 477, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Dr. Joe Dispenza. Breaking the habit of being yourself. Santa Monica, Calif.: Hay House, 2012. – ISBN 978-5-699-94956-4


  У пр. №1695844 напис: Дух (розум) - генерал! Тіло - солдат. Накази розуму для тіла - закон. Тож навчимося правильно думати і формувати накази. Будьте ЗДОРОВІ!!!. Володимиру від Олега Д. З повагою, Підпис. 14.05.2018
1328563
  Чичерин А.В. Сила поэтического слова. / А.В. Чичерин. – М., 1985. – 319с.
1328564
  Алямкін Р.В. Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 96-99. – ISSN 2220-1394
1328565
   Сила правды. – Москва, 1962. – 33 с.
1328566
  Книпович Е.Ф. Сила правды / Е.Ф. Книпович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 356 с.
1328567
   Сила правды. – Москва, 1968. – 32 с.
1328568
  Сюндюков І. Сила практичної дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 10


  У київському Будинку вчителя відбувся круглий стіл "Євген Чикаленко та меценатство в українському націєтворенні".
1328569
  Таряник В.М. Сила прикладу / В.М. Таряник. – Х., 1985. – 46с.
1328570
  Павлова Н.В. Сила примера и убеждения в формировании нового человека / Н.В. Павлова. – Ташкент, 1962. – 32с.
1328571
  Сурин В.И. Сила примера социализма / В.И. Сурин. – Л., 1978. – 119с.
1328572
  Смирнов В.И. Сила примера. / В.И. Смирнов. – Москва, 1975. – 236с.
1328573
  Ангархаев А.Л. Сила притяжения : повести / Ардан Ангархаев ; авториз. пер. с бурят. Н. Михайловой. – Москва : Современник, 1976. – 253 с. – (Новинки "Современника")
1328574
  Афонина Н.Ф. Сила притяжения : стихи / Нина Афонина. – Москва : Современник, 1984. – 46 с. – (Первая книга в столице)
1328575
  Іваненко В.В. Сила пролетарської солідарності / В.В. Іваненко. – К., 1989. – 48с.
1328576
   Сила проповеди. – М., 1967. – 39с.
1328577
  Серенко А. Сила против реальности // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 90-91. – ISSN 1812-1896


  США готуються до наступу на "Талібан", Афганістан
1328578
   Сила рабочих рук. – Донецк, 1978. – 180с.
1328579
  Кастро Ф. Сила революции - в единстве / Ф. Кастро. – Москва, 1972. – 422с.
1328580
  Тихонов Николай Семенович Сила России / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Военгиз, 1977. – 350с.
1328581
  Брюсов В.Я. Сила русского глагола / В.Я. Брюсов. – Москва, 1973. – 190 с.
1328582
  Иванов Д.И. Сила самых сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1979. – 176с.
1328583
  Эвентов И.С. Сила сарказма / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1973. – 431 с.
1328584
  Фея О. Сила світла // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  За що дали Нобелівську премію з фізики-2018.
1328585
   Сила світових стандартів : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 12-16
1328586
  Миронов Ю.А. Сила Севера / Ю.А. Миронов. – М., 1981. – 64с.
1328587
  Федоров Г.И. Сила сердца / Г.И. Федоров. – Горький, 1944. – 39с.
1328588
  Бражнин И.Я. Сила сильных / И.Я. Бражнин, Л.М. Никольский. – Л., 1960. – 190с.
1328589
  Биленкин Д.А. Сила сильных : науч.-фантаст. повесть и рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Д.А. Биленкин ; худож. Д. Утенков. – Москва : Детская литература, 1986. – 270, [2] с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1328590
  Иванов Д.И. Сила сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1967. – 56с.
1328591
  Клещенко А.Д. Сила слабости / А.Д. Клещенко. – Л, 1966. – 270с.
1328592
  Зегерс А. Сила слабых / А. Зегерс. – Ленинград, 1969. – 144с.
1328593
  Кайдаш С.Н. Сила слабых : Женщины в истории России (XI - XIXвв.) / С.Н. Кайдаш. – М., 1989. – 286с.
1328594
  Зегерс А. Сила слабых. / А. Зегерс. – Москва, 1967. – 190с.
1328595
   Сила слова : Приемы выразит. чтения в агит.-проп. работе / Н.А. Толстова, Ю.Б. Левитан, Е.Я. Отъясова, Э.М. Тобиаш; Н.А. Толстова, Ю.Б. Левитан, Е.Я. Отъясова, Э.М. Тобиаш, дикторы Всес. радиокомитета при СНК СССР. – [Москва] : Госполитиздат, 1945. – 42 с.
1328596
   Сила слова. – М., 1953. – 155с.
1328597
  Николаев П.А. Сила слова / П.А. Николаев. – Москва, 1959. – 62с.
1328598
  Клаус Г. Сила слова / Г. Клаус. – Москва, 1967. – 216с.
1328599
  Кононенко В.І. Сила слова / В.І. Кононенко. – Київ, 1976. – 115с.
1328600
  Цегельников Ю.В. Сила слова і прикладу / Ю.В. Цегельников. – Х., 1973. – 79с.
1328601
  Патра С. Сила слова Оксани Радушинської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 11


  Українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча.
1328602
  Павленко П.А. Сила слова. Рассказы / П.А. Павленко. – Москва, 1947. – 64с.
1328603
  Рябчиков Е.И. Сила смелых / Е.И. Рябчиков. – Москва : Советская Россия, 1960. – 144 с.
1328604
   Сила смеха. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
1328605
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Калуга, 1945. – 40 с.
1328606
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Грозный, 1946. – 61с.
1328607
   Сила советской демократии. – М., 1945. – 63с.
1328608
   Сила созидающая. – Донецк, 1984. – 96с.
1328609
   Сила сопричастности, 1997. – 70с.
1328610
  Лаухти Г. Сила СССР / Г. Лаухти. – Москва-Ташкент, 1934. – 100с.
1328611
  Конрадова Наталья Сила стиля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 82-93 : фото, рис.
1328612
  Курило Т. Сила та слабкість українського націоналізму в Києві під час німецької окупації (1941 - 1943) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 115-130. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  У статті автор згадує і ті події, які були пов"язані з професорами Київського університету: О. Оглобліним (його було призначено мером міста), ректором К. Штепою (став редактором газети "Українське слово"), М. Величківським, Н. Полонською-Василенко ...
1328613
  Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
1328614
   Сила творческого содружества. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 191 с.
1328615
  Рамишвили Г.Я. Сила трения как функция сближения трудящихся твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамишвили Г.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1328616
  Разгон Л.Э. Сила тяжести / Л.Э. Разгон. – М, 1979. – 240с.
1328617
  Ушаков С.А. Сила тяжести и вопросы механики недр земли / С.А. Ушаков, М.С. Красс. – Москва : Недра, 1972. – 157с.
1328618
  Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре. / Х. Рамберг. – М, 1985. – 399с.
1328619
   Сила тяжести и тектоника. – Москва : Мир, 1976. – 504с.
1328620
  Джеффрис Г. Сила тяжести и форма Земли / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 28с.
1328621
  Скотт Джини Грехем Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе = Mind Power.Picture Your Way to Success in Business / Скотт Джини Грехем. – Київ : Внешторгиздат, 1991. – 200с. – ISBN 5-85025-054-9
1328622
   Сила устного слова. – М., 1983. – 160с.
1328623
  Тарасенков А.К. Сила утверждения. / А.К. Тарасенков. – Москва, 1955. – 420с.
1328624
  Дрейпер Роберт Сила фотоснимка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 78-83 : фото
1328625
  Федоров В.П. Сила экономики - в свободе / В.П. Федоров. – Москва, 1990. – 64с.
1328626
  Куценко Я.Г. Сила, здоров"я, краса / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – К., 1965. – 152с.
1328627
  Опенкин Л.А. Сила, не ставшая революцией / Л.А. Опенкин. – М, 1990. – 253с.
1328628
  Карп В.Б. Сила, преображающая Ленинград / В.Б. Карп. – Ленинград, 1947. – 88с.
1328629
  Серова И.И. Сила, сплачивающая воедино. / И.И. Серова. – Минск, 1975. – 262с.
1328630
  Васильев М.В. Сила, что движет мирами (о материи живой и спящей) / М.В. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 160 с.
1328631
  Гусельников Л.Е. Силаалкены и другие нестабильные соединения с ненасыщенными связями у атома кремния. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Гусельников Л.Е.; АН СССР. – М, 1980. – 40л.
1328632
  Паладян К.І. Силабічне віршування в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 34-38. – ISBN 978-966-916-268-7
1328633
  Рожченко З.В. Силабографія (складове письмо) // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-966-439-983-5
1328634
  Петруньок Т. Силабус як засіб підвищення якості фахової підготовки студентів у закладах вищої освіти / Т. Петруньок, Л. Благодаренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 32, № 6. – С. 29-33. – ISSN 2413-1571
1328635
  Судак А.Г. Силами молодежи. / А.Г. Судак. – Москва, 1956. – 56с.
1328636
  Кузнецов В.А. Силами общественности / В.А. Кузнецов. – Петрозаводск, 1962. – 39с.
1328637
   Силами общественности: трудовой коллектив в борьбе за трезвость. – Москва, 1987. – 77с.
1328638
  Царфис П.Г. Силами природы, разумом врача / П.Г. Царфис. – Москва, 1989. – 141с.
1328639
  Касаткин И.М. Силантьево детство / И.М. Касаткин. – Москва, 1937. – 40с.
1328640
  Петров Е. Силата на поезията / Е. Петров. – София, 1961. – 162с.
1328641
  Воронков М.Г. Силатраны / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 206с.
1328642
  Османьчик Э.Я. Силезия в народной Польше. / Э.Я. Османьчик. – М., 1955. – 235с.
1328643
  Неправська Наталія Силезія: туризм + транзит // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1328644
  Безруч П. Силезские песни : избранное : пер. с чеш. / Петр Безруч ; вступ. ст. А. Соловьевой ; примеч. М. Михайлова. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 166 с.
1328645
  Безруч П. Силезские песни : избранное : пер. с чеш. / Петр Безруч ; вступ. ст. А. Суркова ; примеч. М. Михайлова. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 87 с.
1328646
  Якимов М.К. Силен, здрав, строен / М.К. Якимов, П.В. Минков. – София, 1978. – 96с.
1328647
  Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ = Change forces. Probing the Depths of Educational reform / Пер. з англ. Галина Шиян та Роман Шиян; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2000. – 269с. – ISBN 966-7007-38-8
1328648
  Фуллан М. Сили змін: продовження = Change forces the seguel / Пер. з англ. Ігор Савчак; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 162с. – ISBN 966-7007-48-Х
1328649
  Бучинський І.О. Сили п"ятого океану. (Про атмосферні явища) / І.О. Бучинський. – Київ : Знання, 1972. – 44с.
1328650
  Дичко І.О. Сили підземної стихії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 40-43
1328651
  Колесников К.М. Сили спеціального призначення та спеціальні операції в античності : Матеріали для самостійного вивчення / Держ. митна служба України; Академія митної служби України; Костянтин Колесников. – Днепропетровск, 2006. – 72с.
1328652
  Герасимов Анатолій Пилипович Сили стримування у системі воєнної безпеки. Перспективи України / Герасимов Анатолій Пилипович, Бараш Юрій Наумович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 177-186
1328653
  Душина Силикагель - неорганический катионит / Душина, В.Б. Алесковский. – Ленинград, 1963. – 92с.
1328654
  Гусев Г. Силикагель как средство борьбы с амбарными вредителями : труды научного студенческого общества / Г. Гусев; Фрост А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 24 с.
1328655
  Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение / И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. – К., 1973. – 200с.
1328656
   Силикатизация лессовых грунтов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
1328657
  Александров В.Г. Силикатные бактерии / В.Г. Александров; В.Г. Алесандров ; Науч.-исслед. ин-т хлопководства новых районов НОВНИХИ. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 116 с.
1328658
  Эпельбаум М.Б. Силикатные расплавы с летучими компонентами / М.Б. Эпельбаум. – Москва : Наука, 1980. – 255с.
1328659
   Силикатные системы при высоких давлениях. – Новосибирск, 1983. – 86с.
1328660
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1950 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1952. – 236с.
1328661
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1951 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1953. – 326с.
1328662
  Стрелов К.К. Силикаты и тугоплавкие оксиды в жидком и стеклообразном состояниях / К.К. Стрелов, П.И. Булер. – Свердловск, 1987. – 80с.
1328663
   Силикаты магматических и постмагматических образований Якутии. – Якутск, 1983. – 105с.
1328664
   Силикаты редкоземельных элементов и их аналоги. – Ленинград : Наука, 1971. – 231 с.
1328665
  Милс Р.Н. Силиконы / Р.Н. Милс, Ф.М. Льюис. – Москва : Химия, 1964. – 255 с.
1328666
  Бажант В. Силиконы. / В. Бажант, В. Хваловски, И. Ратоуски. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 711 с. – Библиогр.:с. 460-695
1328667
  Гаврилов В.А. Силикотермия марганца / В.А. Гаврилов, М.И. Гасик. – Днепропетровск : Системные технологии, 2001. – 512с. – ISBN 966-7316-50-5
1328668
  Лукевиц Э.Я. Силильный метод синтеза нуклеозидов / Э.Я. Лукевиц, А.Е. Заблоцкая. – Рига, 1985. – 440с.
1328669
  Лукин А.Е. Силицид железа - показатель минерального состава мантии Земли? / А.Е. Лукин, В.М. Шестопалов, // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 3-15 : рис. – Библиогр.: с.11-12. – ISSN 0203-3100
1328670
  Самсонов Г.В. Силициды / Г.В. Самсонов. – М., 1979. – 271с.
1328671
  Мьюрарка Ш.П. Силициды для СБИС / Ш.П. Мьюрарка. – Москва : Мир, 1986. – 176 с.
1328672
  Самсонов Г.В. Силициды и их использование в технике / Г.В. Самсонов. – К., 1959. – 204с.
1328673
  Гельд П.В. Силициды переходных металлов четвертого периода / П.В. Гельд. – Москва, 1971. – 582 с.
1328674
  Петров Ю.И. Силициды урана как ядерное топливо / Ю.И. Петров. – М., 1984. – 110с.
1328675
  Челидзе Д.Г. Силициты Западной Грузии (Кутаисский, Чиатурский и Чхари-Аджаметский районы). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Д.Г.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1328676
  Трохимчук А. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті / А. Трохимчук, Н. Гудима, Р. Горда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та встановлено оптимальні умови вилучення та концентрування мікрокількостей ртуті(ІІ) на поверхні силікагелів, хімічно модифікованих тіосечовинними та амінотіофенольними групами. Показана можливість визначення мікрокількостей ртуті(ІІ) у ...
1328677
   Силікагель з іммобілізованим полііоненом у визначенні аніонних комплексів Au(III) / Л.М. Поліщук, Е.С. Яновська, В.В. Янишпольський, В.А. Тьортих, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
1328678
  Крахмаль Ю.О. Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані прямим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Крахмаль Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1328679
  Сеньковський Ю.М. Силіцити крейди південно-західного схилу Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 155с.
1328680
  Харлап М. Силлабика и возможности ее воспроизведения в русском переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 4-50
1328681
  Теряєв Д.О. Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-157. – ISSN 2075-437X


  3а результатами експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи звукового мовлення встановлено силабічний поділ слів російської мови за критеріями гармонії: симетрії, золотого перетину. На основании результатов ...
1328682
  Осьмук Н.Г. Силлабус як інструмент організації успішної навчальної роботи студента // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 168-170. – ISBN 978-966-698-282-0
1328683
   Силлабус: структура, зміст і значення для освітньо-виховного процесу в закладах вищої освіти / М.М. Яцура, А.М. Гамарник, О.Х. Тадеуш, Д.В. Ємельянова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 133-141. – ISSN 2414-5076
1328684
  Терентьева Л.Н. Силлогизм как связь терминов и как связь посылок: двойственное системное моделирование // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 107-122. – ISBN 978-966-318-900-0
1328685
  Маркин В.И. Силлогистические теории в сорвеменной логике : спецкурс / В.И. Маркин. – М., 1991. – 95с.
1328686
  Ташев Б. Силни хора / Б. Ташев, 1958. – 139с.
1328687
  Губська В. Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі / В. Губська, О. Лимарченко, І. Кудзиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу силової взаємодії, що виникає в системі резервуар-рідина при збудженні руху системи періодичною силою в зоні частот до резонансу, в малому околі резонансу, а також більших за резонансну. Поведінка системи розглядається в рамках ...
1328688
  Гудзь А.М. Силова політика Російської Федерації: стратегія й тактика реалізації // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 2618-1614


  Розглянуті концептуальні особливості та нові тенденції силової політики Російської Федерації, стратегії й тактики їх реалізації. Установлено залежність функціонування міжнародних військово-політичних механізмів та інструментів раннього попередження від ...
1328689
  Іщенко О.С. Силова реалізація слова в українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 41-43. – ISBN 978-966-96911-8-7
1328690
  Кокорев А.А. Силовая "дипломатия" Вашингтона / А.А. Кокорев. – М., 1985. – 256с.
1328691
  Пеганов Ю.А. Силовая гимнастика в комнате. / Ю.А. Пеганов. – М, 1993. – с.
1328692
  Сухоцкий И.В. Силовая подготовка учащихся ПТУ допризывного и призывного возрастов / И.В. Сухоцкий. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
1328693
  Ситник Н.Х. Силовая полупроводниковая техника / Н.Х. Ситник. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
1328694
   Силовая полупроводниковая техника. – Новосибирск, 1982. – 147 с.
1328695
  Липковский К.А. Силовая электроника - возможности, ожидания, реальность / К.А. Липковский, В.М. Михальский // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 1607-7970


  The state and features of the power electronics development in Ukraine today are considered.
1328696
   Силовая электроника : примеры и расчеты. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 384 с.
1328697
  Марченко О.І. Силове поле духовності й таланту Георгія Вороного // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
1328698
  Качкан В. Силове поле його душі : До 80-річчя Романа Федоріва // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 119-122. – ISSN 0868-4790
1328699
  Брюховецький В.С. Силове поле критики / В.С. Брюховецький. – К., 1984. – 240с.
1328700
  Сєчіна К.В. Силове поле публіцистики Петра Ребра // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 107-113. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1328701
  Дацюк Г. Силове поле творчості Олександра Мельника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 6-12 жовтня (№ 35). – С. 8
1328702
  Толстов Ю.Г. Силове полупроводниковые выпрямтели, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов. – Москва, 1968. – 260с.
1328703
   Силове різання металу по методу токаря-новатора В.Колесова. – Львів, 1955. – 48с.
1328704
  Ковальський В. Силовий блок: віднині правоохоронні органи підпорядковані Офісу Президента напряму і безпосередньо // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1328705
  Власюк В. Силовий захист прав людини: дискусія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 71-74. – ISSN 1814-3385


  In the article, the author describes main aruments which are common when the question of use of force to protect human right is discussed. Despite quite strict legal norms on the matter, there is still a space for interpretetion. The problem of force ...
1328706
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві : Hавчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 189с. – ISBN 9660004192
1328707
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві = Forcible protecnion of human rights : Навчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1999. – 190с. – ISBN 966-00-0506-7
1328708
  Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М.Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-607-0
1328709
  Капітоненко М. Силовий фактор у міжнародних відносинах: парадигми, теорії, концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи в дослідженнях силового фактора в сучасній теорії міжнародних відносин. Критично проаналізовано роботи класиків "силового мислення", позначено важливі методологічні проблеми. На основі аналізу сформульовані головні елементи ...
1328710
  Шадурский Егор Силовики Петербурга готовятся к саммиту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-59 : Фото
1328711
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в боротьбі з міжнародним тероризмом за адміністрацій Барака Обами // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 172–178. – ISSN 2309-9356
1328712
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 186-220
1328713
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1328714
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 168-175


  У статті розглядаються зміни у зовнішній політиці США в 50-60-х роках. Головний акцент спрямовується на застосуванні силових і несилових засобів в зовнішній політиці Вашингтона в контексті боротьби з поширенням комуністичного впливу. Білий дім ...
1328715
   Силові кабелі низької та середньої напруги : Конструювання, технологія, якість; підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.П. Карпушенко, Л.А. Щебенюк, Ю.О. Антонець, О.А. Науменко. – Харків : Регіон-інформ, 2000. – 376 с. – ISBN 966-7291-20-0
1328716
  Шибінський В.Я. Силові навантаження на суглобові головки нижньої щелепи залежно від типу оклюзійної дії // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – C. 41-47. – ISSN 2077-1096
1328717
  Яковенко І. Силові органи проти друкованих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 20


  Доки українські журналісти зі своїми російськими колегами мирно дискутують на тему "мови ворожнечі", у Москві вчинили обшук у Бібліотеці української літератури в рамках кримінальної справи про "роздмухування національної ненависті" та вилучили книжки ...
1328718
  Гуцалюк В.Я. Силові перетворювачі електроенергії на основі транзисторних секціонованих структур для технологічних установок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.12 / Гуцалюк В.Я.; НАН Укр.Ін-т.електродинаміки. – К, 1998. – 17л.
1328719
  Загребельний О.В. Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 397-408
1328720
  Бучин М.А. Силові структури як суб"єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 201-205. – ISSN 0321-0499
1328721
   Силовое поле. – Омск, 1984. – 432с.
1328722
  Перминов И.Г. Силовой гироскопический стабилизатор с комбинированным управлением : Автореф... канд. техн.наук: 05.257 / Перминов И.Г.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1969. – 15л.
1328723
  Кречетов Е.Г. Силовой метод построения печатного монтажа на поле с непрерывной метрикой и его практическая реализация на ЦВМ / Е.Г. Кречетов. – М., 1975. – 20с.
1328724
  Архипова А.П. Силовой расчет рычажных механизмов с помощью ЕС ЭВМ : учеб. пособ. для курсового проектирования / А.П. Архипова ; МВ и ССО РСФСР, Ярославский политехнический ин-т. – Ярославль, 1988. – 52 с.
1328725
  Косман Евсей Григорьевич Силовские - подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Косман Евсей Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – 116л. – Бібліогр.:л.113-116
1328726
  Кондратьев Анатолий Семенович Силовские 2-подгруппы в конечных простых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кондратьев Анатолий Семенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет ДО 02.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1328727
  Сыскин С.А. Силовские 2-подгруппы простых конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сыскин С.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присуждению уч. степеней. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1328728
  Микаелян Г.С. Силовские KQ-базы и Q-картеровые поддгруппы бесконечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Микаелян Г.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1328729
  Павлов П.П. Силовские p-подгруппы классических групп над простыми полями характеристики р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов П.П.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 4 с.
1328730
  Косман Е.Г. Силовские Р-подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Косман Е. Г.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1328731
  Калужнин Л.А. Силовский р-подгруппы симметрических групп. Полные произведения групп. Обобщение теории Галуа : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Калужнин Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – К., 1957. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1328732
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125 л. – Бібліогр.: л.120-125
1328733
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1328734
  Веденеев Г.М. Силовые биполярныетранзисторы при работев ключевых режимах / Г.М. Веденеев, А.Н. Зенченко, А.Б. Токарев. – Москва, 1992. – 87 с.
1328735
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва ; Л. : Госэнергоиздат, 1957. – 272 с. – Библиогр.: с. 271-272
1328736
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 3-е, заново перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 311 с. – Библиогр.: с. 309-310
1328737
  Вишневский А.И. Силовые ионные и полупроводниковые приборы / А.И. Вишневский, В.С. Руденко, А.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 343 с.
1328738
  Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии / Э.Т. Ларина. – Москва, 1984. – 368 с.
1328739
  Ситас Н.И. Силовые магнитные устройства на основе постоянных магнитов / Н.И. Ситас. – Киев, 1979. – 52 с.
1328740
  Асташевская Т.С. Силовые магнитоэлектрические преобразователи автоматичеких приборных устройств летательных аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: / Асташевская Т.С.; Моск.авиац.ин-т. – Москва, 1966. – 17л.
1328741
  Свиденко В.Н. Силовые параметры при упругопластическом контакте / В.Н. Свиденко. – Алма-Ата, 1990. – 253с.
1328742
  Богословский А.С. Силовые полупроводниковые выпрямители / А.С. Богословский. – Москва, 1965. – 208 с.
1328743
   Силовые полупроводниковые преобразователи и их применение в современном автоматизированном производстве. – М., 1964. – 40с.
1328744
   Силовые полупроводниковые преобразователи и электрооборудование для энергосберегающих технологий. – Киев, 1988. – 195 с.
1328745
   Силовые полупроводниковые приборы. – М., 1969. – 172с.
1328746
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Ю.В. Сахаров. – Москва : Энергия, 1975. – 511 с.
1328747
  Евсеев Ю.А. Силовые полупроводниковые приборы / Ю.А. Евсеев, П.Г. Дерменжи. – Москва, 1981. – 472 с.
1328748
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 401 с.
1328749
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Измерение параметров и испытания СПП; Межведомственный тем. сб. науч. тр. – Саранск, 1980. – 101с.
1328750
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Моделирование процессов в приборах и преобразователях. – Саранск, 1982. – 148 с.
1328751
   Силовые полупроводниковые приборы и установки. – Москва, 1967. – 92 с.
1328752
  Надутый В.П. Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения / В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 202-215 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1328753
   Силовые электрические машины робототехнических систем. – Новосибирск
Ч.1. – 1991. – 404с.
1328754
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 146 с.
1328755
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники : СЭС и УМПТ. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 146 с.
1328756
  Букреев С.С. Силовые электронные устройства / С.С. Букреев. – Москва, 1982. – 256 с.
1328757
  Уварова О. Силогістична модель правового обгрунтування: між традицією і реальністю // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 184-192. – ISSN 2227-7153
1328758
   Силой большевистского слова. – Москва, 1985. – 302с.
1328759
  Возовикова Т. Силой консилиума. Ректоры помогут Минобрнауки диагностировать вузы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Российский союз ректоров одобряет метод мониторинга эффективности деятельности учреждений ВПО, подведомственных Минобрнауки, но в то же время настаивает на его постоянном совершенствовании. Свою позицию ректоры закрепили в решении, принятом по итогам ...
1328760
   Силой правды и действия. – К., 1989. – 390с.
1328761
  Воронков М.Г. Силоксановая связь / М.Г. Воронков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 413 с.
1328762
   Силос із жита як субстрат для виробництва біогазу / Я. Бохджієвич, Я. Цебуля, К. Піотровський, П. Сакіевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1328763
   Силосование картофельной ботвы. – М., 1954. – 24с.
1328764
  Боровиков Н.П. Силосование кормов / Н.П. Боровиков. – Ужгород, 1950. – 48с.
1328765
  Попов А.В. Силосование кормов. / А.В. Попов. – Воронеж, 1951. – 36с.
1328766
  Римша П.И. Силосование фосфорной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Римша П. И.; АН Лит.ССР, ин-т хим. и хим. технол. – Вильнюс, 1953. – 12 с.
1328767
  Крупський І.В. Силою комуністичної правди: До 50-річчя возз"єднання західноукр. земель з Рад. Україною. / І.В. Крупський. – К., 1989. – 43с.
1328768
  Юр`єв В.О. Силует матері / В.О. Юр`єв. – Київ, 1981. – 72с.
1328769
  Моклиця М. Силует романтика на тлі постмодерну, або метафора як поетична проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 91-98. – ISSN 0236-1477
1328770
  Березінський В.К. Силуети : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1970. – 51 с.
1328771
  Моргун Ф.А. Силуети : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 96 с.
1328772
  Шумило М.М. Силуети : статті, спогади, щоденникові записи / Микита Шумило. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 305 с.
1328773
  Михайленко В.М. Силуети : [оповідання, новели, афоризми] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 79, [1] с. – ISBN 978-617-7491-03-2
1328774
  Семенченко В.С. Силуети : житейські історії / Віра Семенченко ; [упоряд., вступ. ст.: Р. Кракалія]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-927-157-0
1328775
  Винар Л. Силуети епох / Л. Винар. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 184 с. – ISBN 5-7770-0430-X
1328776
  Лейтес А. Силуети заходу / А. Лейтес. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 162 с. – (Критика и теорія літератури / за ред. В. Юринця)
1328777
  Голобородько Я. Силуети інтелектуального лідера (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-7
1328778
  Гордасевич Г.Л. Силуети поетес / Г.Л. Гордасевич. – К, 1989. – 244с.
1328779
   Силур Подолин. – Киев, 1983. – 224с.
1328780
   Силур Эстонии. – Таллин, 1970. – 344с.
1328781
  Никифорова О.И. Силурийская система и ее подразлеление в СССР : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Никифорова О. И.; АН СССР, Всес. ниуч. иссле. геол. ин-т. – М., 1968. – 51л. – Бібліогр.:с.50
1328782
  Яворский В.И. Силурийские Stromatoporoidea / В.И. Яворский. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – 77-114с. – Отдельный оттиск из XLVIII, № 1 Известий Геологического Комитета
1328783
  Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии : монография / А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1985. – 114с.
1328784
  Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин Кузнецкого угленосного бассейна / Б.Б. Чернышев. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 160с.
1328785
   Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск, 1980. – 142с.
1328786
  Мягкова Е.И. Силурийские наутилоидеи Сибирской платформы : Лландоверийские Orthoceratida, Discosorida и Oncoceratida / Е.И. Мягкова; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука, 1967. – 56с.
1328787
  Пранскевичус А.А. Силурийские остракоды Южной Прибалтики, их систематика и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.128 / Пранскевичус А.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1328788
  Богоявленская О.В. Силурийские строматопороидеи Урала / О.В. Богоявленская; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1328789
  Лелешус В.Л. Силурийские табуляты Таджикистана : монография / В.Л. Лелешус; Отв. ред. Соколов Б.С., АН Таджикской ССР, Институт геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 86с.
1328790
  Вебер В.Н. Силурийские трилобиты из Кузнецкого бассейна / В.Н. Вебер, 1923. – С. 109-117, 1 л. ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геол. ком. 1923. Т. XLII, № 5-9
1328791
  Киселев Г.Н. Силурийские цефалоподы большеземельской тундры и севера Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Киселев Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1328792
  Мельников А.С. Силурийский вулканизм и колчеданное оруденение на восточном склоне Северного Урала : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мельников А.С.; М-во высш. и сред.образования РСФСР.Казан ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Л-Казань, 1960. – 19л.
1328793
   Силурийско-девонская фауна Подолии : сборник статей. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 124с.
1328794
   Силуро-девонский вулканизм Южного Урала. – Уфа, 1975. – 215с.
1328795
  Кузовлева Т.В. Силуэт / Т.В. Кузовлева. – М, 1970. – 96с.
1328796
  Файзуллин Р.А. Силуэт / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1988. – 22 с.
1328797
  Яковлев Н.Н. Силуэт Вашингтона / Н.Н. Яковлев. – М, 1983. – 414с.
1328798
  Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1328799
  Потапов Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск, 1980. – 143 с.
1328800
  Каверин В.А. Силуэт на стекле / В.А. Каверин. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 272 с.
1328801
  Ширман Н.Т. Силуэт на экране. / Н.Т. Ширман. – Киев, 1989. – 160с.
1328802
  Визгин В.П. Силуэт первый : Вильгельм Дильтей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1328803
  Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-79. – ISSN 0235-1188
1328804
  Луначарский А.В. Силуэты / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 543с.
1328805
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431с.
1328806
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 496с.
1328807
   Силуэты : очерки, статьи, эссе о русских и советских писателях. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
1328808
  Луначарский А.В. Силуэты : политические портреты / А.В. Луначарский. – Москва, 1991. – 462с.
1328809
  Баранов Н.В. Силуэты блокады : записки главного архитектора города / Н.В. Баранов. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 176 с. : портр., ил.
1328810
  Обухов Е.А. Силуэты в золоченых рамах / Е.А. Обухов. – Мурманск, 1990. – 173с.
1328811
  Мустафаев Ф.М. Силуэты времени / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1974. – 174с.
1328812
  СтржижовскийЛ.Ф Силуэты Гамбурга / СтржижовскийЛ.Ф. – М., 1989. – 126с.
1328813
  Симанович Д.Г. Силуэты дней / Д.Г. Симанович. – Минск, 1981. – 86с.
1328814
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – Л, 1971. – 216с.
1328815
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – 2-е изд. – Л, 1975. – 248с.
1328816
   Силуэты Ленинграда. – Л., 1971. – 79с.
1328817
  Александров Ю.Н. Силуэты Москвы : рассказ об уник. сооружениях столицы. 1917-1974 / Ю.Н. Александров, К.В. Жуков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 113 с.
1328818
  Ткачев П.И. Силуэты прошлого / П.И. Ткачев. – Минск, 1983. – 152с.
1328819
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1908. – 371 с.
1328820
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1909. – [6], 200 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Александру Григорьевичу Фомину с искренним приветом и уважением, автор
1328821
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1910. – 138 с., портр. – Экз. деф.: нет тит. л.


  Вып. 2: изд. 3-е, испр. и доп.; вып. 3: изд. 3-е, испр.; вып. 2-3: изд. т-ва "Мир"
1328822
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., изм.; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1911. – LX, 265 с., [18] л. портр.
1328823
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 2 : (с 14 портр.). – 1913. – [6], 229 с., [14] л. портр.
1328824
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1913. – [6], 223 с.
1328825
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 4-е изд., испр. и доп. ; 1914-1923. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1914. – LX, 277 с., [18] л. портр. – Экз. № 102407 деф., есть только 2 портр.
1328826
  Филипп Ш.Л. Силуэты улицы / Ш.Л. Филипп. – Харьков, 1925. – 81 с.
1328827
  Субботин В.Е. Силуэты. / В.Е. Субботин. – Москва, 1973. – 303с.
1328828
  Тарасенко Н.Ф. Силуэты. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1982. – 80с.
1328829
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – Москва : Наука, 1964. – 367 с.
1328830
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
1328831
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 415с.
1328832
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 415 с.
1328833
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446 с.
1328834
  Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю.С. Бараш. – Москва : Наука, 1988. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 322-344 (953 назв.)
1328835
  Большанина М.А. Силы инерции / М.А. Большанина. – Томск, 1959. – 44 с.
1328836
  Фатхуллин Э.Ф. Силы инерции в задачах прикладной механики / Э.Ф. Фатхуллин. – Казань, 1986. – 52с.
1328837
  Хайкин С.Э. Силы инерции и невесомость / С.Э. Хайкин. – Москва : Наука, 1967. – 312 с.
1328838
  Фарадей М. Силы материи и их взаимные отношения : Публичные лекции М. Фарадея, проф.химии в Великобрит. корол. о-ве / Пер. с англ. с прибавл. А. Шимкова, доц. физики в Харьк. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Харьковского Т-ва "Общественная польза", 1865. – VIII, 190, [1] с. : ил.
1328839
  Фарадей М. Силы материи и их взаимоотношения : пер.с англ. / М. Фарадей. – Москва : Гос.антирелигиозиздат, 1940. – 112с.
1328840
  Сабуров А.Н. Силы неисчеслимые / А.Н. Сабуров. – Москва : Военное издательство, 1967. – 288 с.
1328841
  Тимофеев В.Ф. Силы природы : Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1328842
   Силы природы : Статистика // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1328843
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [4], 201 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр. – Конволют. - Пер.: Силы природы и естественные законы, ч. 2 / Антон Лампа. 1898
1328844
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой. – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 7)
Ч. 2 : : с 8 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [2], 230, II с., 8 л. портр
1328845
  Лампа А. Силы природы и естественные законы. Ч. 2 : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа // Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / А. Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта, 1897. – Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – [2], 230, II с., 8 л. портр. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
1328846
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1902. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1328847
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1904. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1328848
  Левина С.С. Силы природы на службе социалистического общества / С.С. Левина. – М, 1955. – 120с.
1328849
  Вальдгард С.Л. Силы природы на службе у человека. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1946. – 52с.
1328850
  Левина С.С. Силы природы на службе человека / С.С. Левина, З.Г. Коркина. – М, 1951. – 104с.
1328851
  Тимофеев В.Ф. Силы природы. Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1328852
  Пронин Е.И. Силы разума, или P.S. великой литературы / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-176. – ISSN 0869-0499
1328853
   Силы реакции и силы демократии в США. – Л., 1950. – 71с.
1328854
  Лисовский Л.Н. Силы трения / Л.Н. Лисовский, А. Саломонович. – 2-е, испр. – Москва, 1949. – 72 с.
1328855
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животного : Автореф... доктора биологич.наук: / Бровар В.Я.; МВО СССР. Московск. химико-технолог. ин-т мясной промыш. – Москва, 1952. – 32 с.
1328856
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животных / В.Я. Бровар. – Москва, 1960. – 240с.
1328857
  Белоусов В.В. Силы, меняющие лик Земли / В.В. Белоусов. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 64 с. : ил.
1328858
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1976. – 240с.
1328859
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1985. – 289с.
1328860
  Дюма А.(отец) Сильвандир. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1986. – 461,2с.
1328861
  Корусь М.М. Сильватизація постаграрних екосистем Шацького поозер"я (зумовленість, еколого-фітоценотичні особливості сукцесій) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Корусь Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1328862
  Киясов С.Е. Сильвен Марешаль / С.Е. Киясов. – Саратов, 1987. – 128с.
1328863
  Лихоткин Г.А. Сильвен Марешаль и "Завещание Екатерины ІІ" / Г.А. Лихоткин. – Л., 1974. – 96с.
1328864
  Шмелев Н.П. Сильвестр : Роман повести / Н.П. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 390с.
1328865
  Ганаба С.О. Сильвестр Гогоцький про призначення педагогіки у суспільному житті // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 19-26. – (Серія "Філософія" ; № 1). – ISSN 2076-5894
1328866
  Воєводін М.А. Сильвестр Іванович Покко / М.А. Воєводін. – Харків : Прапор, 1970. – 103 с.
1328867
  Сінкевич Н. Сильвестр Косов - викладач Києво-Могилянського колегіуму: реконструкція навчальних курсів через призму інтелектуальних інтересів викладача // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-2410-77-8
1328868
  Пархоменко В.А. Сильвестр Лебединский, первый епископ Потавской епархии : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 24 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
1328869
  Качкан В.А. Сильвестр Лепкий у суспільно-культурній аурі нації // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 313-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1328870
   Сильвестр Сильвестрович Гогоцький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 245. – ISBN 966-613-240-0
1328871
  Федоров-Давыдов Сильвестр Федосиевич Щедрин. 1791-1830 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 31с.
1328872
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 72с.
1328873
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, 1791-1830 / К.В. Михайлова. – 2-е изд. – Л., 1984. – 72с.
1328874
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 1791-1830 / К.В. Михайлова. – Изд. 2-е. – Л., 1984. – 72с.
1328875
  Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин : 1791-1830 гг. / Э.Н. Ацаркина. – Москва : Искусство, 1978. – 207 с.
1328876
  Щедрин С.Ф. Сильвестр Щедрин / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1980. – 4 с.
1328877
  Яворская Н.В. Сильвестр Щедрин. / Н.В. Яворская. – М., 1931. – 50с.
1328878
  Россош Г.Г. Сильвестрова находка / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 125с.
1328879
  Тыновский А.С. Сильвио Берлускони и партия "Национальный альянс" в Италии (1994-2001 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1328880
  Матвеева М. Сильвио рулит // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 47 (159). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Сильвио Берлускони меняет законы под себя, правит страной как султанатом, и абсолютно уверен в том, что более достойного политика итальянцам не найти
1328881
  ВенедиктоваТ Сильвия Плат: дщерь капитана Ахава // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 274-295
1328882
  Нерваль Ж. де Сильвия; Октавия; Изида; Аврелия : Пер. с фр. / Жерар де Нерваль [псевд.]; Ред. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1912. – 269 с.
1328883
   Сильвін у пержанських гранітах Коростенському плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Д.К. Возняк, О.В. Грущинська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 25-32. – ISSN 0204-3548


  Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флоорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що кристалізуються на завершальнихстадіях формування рудних метасоматитів у пержанских гранітах (північнна частина Коростенського плутону).
1328884
  Купчик Л. Сильна духом і патріотизмом // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 12-13


  Пам"яті Ольги Пакалюк.
1328885
  Жгенти Д В. Сильна единством : статьи / Д В. Жгенти; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1328886
  Номіровський Д.А. Сильна збіжність методу Гальоркіна для псевдогіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається аналог методу Гальоркіна для наближеного розв"язання псевдогіперболічного рівняння. Доведена його сильна збіжність.
1328887
  Фіолевський Д. Сильна і незалежна адвокатура потрібна і людині, і владі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1328888
  Мопассан Ги де Сильна как смерть : Роман / Мопассан Ги де. – Киев : София, 1991. – 175 с.
1328889
  Мопассан Ги де Сильна как смерть; Наше сердце / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 475с.
1328890
  Мопассан Ги де Сильна как смерть? / Мопассан Ги де. – Владивосток, 1991. – 175с.
1328891
  Разин В.П. Сильна любовь / В.П. Разин. – М, 1964. – 39с.
1328892
  Косенкова Т.І. Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 108-120. – ISSN 0868-6904


  The notion of strong Markov approximation is introduced. It is proved that the sequence of step processes, associated to a triangular array of i. i. d. random variables, provides strong Markov approximation for a Levy process under the assumptions of ...
1328893
  Локтєв В. Сильна наука-сильна країна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 46-48. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1328894
  Яремко І.В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1328895
  Ківалов С. Сильна прокуратура - по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-23
1328896
  Матвієнко А. Сильна Україна є вигідною і для Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-15


  Российско - украинские отношения
1328897
  Мопассан Гі де Сильна, як смерть / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 195с.
1328898
  Жук В.В. Сильная аппроксимация периодических функций / В.В. Жук. – Л., 1989. – 296 с.
1328899
  Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010. – 13 с. – Бібліогр.: 4 назви
1328900
  Ковнацкий А.М. Сильная градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и ее связь с упругими колебаниями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковнацкий А.М.; АН СССР. – Л, 1967. – 10л.
1328901
  Гоношилина И.Г. Сильная корпоративная культура вуза : параметры измерения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  Автор предлагает новый подход к измерению корпоративной культуры, позволяющей определить степень конкурентоспособности вуза в современных условиях.
1328902
  Конузин А. Сильная ООН-основа здоровых международных отношений // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-67. – ISSN 0130-9625
1328903
  Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 4л.
1328904
  Абдукаххар С. Сильная рука : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 85 с. – (Новые рассказы)
1328905
  Сименог И.В. Сильная связь / И.В. Сименог. – К, 1968. – 15с.
1328906
  Савченко Н.В. Сильне ім"я Надія / Надія Савченко. – Київ : Юстініан, 2015. – 327, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-7039-18-0
1328907
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Георгий Березко ; ил. В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 335 с.
1328908
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман : для ст. возраста / Георгий Березко ; ил. Н. Байракова. – Москва : Детская литература, 1977. – 318 с. – (Военная библиотека школьника)
1328909
  Кайдаш С.Н. Сильнее бедствия земного / С.Н. Кайдаш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 207с.
1328910
  Чарупа Ф.Н. Сильнее брони. / Ф.Н. Чарупа. – Москва, 1976. – 103с.
1328911
  Рашидов Ш. Сильнее бури : роман / Ш. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 326 с.
1328912
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 320 с.
1328913
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
1328914
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 303 с.
1328915
  Казанцев А.П. Сильнее времени. / А.П. Казанцев. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 368 с.
1328916
   Сильнее всего на свете. – М., 1990. – 206с.
1328917
  Нагибин Ю.М. Сильнее всех иных велений : (Князь Юрка Голицын) / Юрий Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 64 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; 17 (1095)). – ISSN 0131-6044
1328918
  Ефимов А.В. Сильнее Геркулеса / А.В. Ефимов. – М, 1971. – 143с.
1328919
  Чейз Д.Х. Сильнее денег / Д.Х. Чейз. – Владивосток, 1992. – 250с.
1328920
  Телепнев В.П. Сильнее зилзилэ / В.П. Телепнев, А.И. Герасименко. – К., 1967. – 166с.
1328921
  Дашдамиров А.Ф. Сильнее кровных уз. / А.Ф. Дашдамиров. – М., 1981. – 48с.
1328922
  Д"Аннунцио Г. Сильнее любви / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – 3-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*. – 104 с. – Переведено под загл.: Коррадо Брандо. - Экз. дефектный, без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 48)
1328923
   Сильнее любви. – Волгоград, 1971. – 160с.
1328924
  Николаева А.Г. и Саранкин В.И. Сильнее льдов / А.Г. и Саранкин В.И. Николаева. – М., 1963. – 200с.
1328925
  Овчаренко А.М. Сильнее ненависти / А.М. Овчаренко. – М, 1970. – 432с.
1328926
  Сотников И.В. Сильнее огня / И.В. Сотников. – Уфа, 1959. – 477с.
1328927
   Сильнее океана. – М., 1960. – 80с.
1328928
  Арцыбашев М.П. Сильнее смерти : [рассказы] : из дневника одного покойника / М.П. Арцыбашев. – Москва : Изд. Эпоха ; [Тип. Ф. Вайсберга, В. Гершунина], 1912. – 63 с. – (Белая библиотека ; Кн. 1)


  Содерж.: Ночь; Счастье; Из жизни маленькой женщины; Пропасть; О смерти Чехова; Мужик и барин; В деревне; Один день; На белом снегу; Злодей; Доктор На тит. л. надпись: И. Турчинович
1328929
   Сильнее смерти : рассказы [и стихи]. – Москва : Газета "Красная звезда", 1958. – 32 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7)
1328930
  Грибов Ю.Т. Сильнее смерти : повесть / Ю.Т. Грибов ; [ил.: А. Белых]. – Кострома : Кн. изд-во, 1961. – 220 с.
1328931
  Большаков Л.Н. Сильнее смерти / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1962. – 24с.
1328932
  Тарский Ю.С. Сильнее смерти / Ю.С. Тарский. – М., 1963. – 152с.
1328933
   Сильнее смерти. – Москва : Наука, 1967. – 542 с.
1328934
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – Москва, 1968. – 344 с.
1328935
  Синельников Л.И. Сильнее смерти / Л.И. Синельников. – Москва, 1980. – 192с.
1328936
  Куручбеков А. Сильнее смерти / А. Куручбеков. – Фрунзе, 1981. – 128с.
1328937
  Арцыбашев М. Сильнее смерти // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 96-107
1328938
  Ставский В.П. Сильнее смерти. / В.П. Ставский. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 80с.
1328939
  Ренар Морис Сильнее смерти; Путешествие на аэрофиксе / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 62)
1328940
  Глотов В.И. Сильнее страха / В.И. Глотов. – Львов, 1971. – 384с.
1328941
  Томан Н.В. Сильнее страха. / Н.В. Томан. – М., 1970. – 254с.
1328942
  Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира / В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко. – М., 1990. – 302с.
1328943
  Якель Р. Сильний дух Луки Гарматія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  Цими днями виповнюється 150 років з дня народження відомого педагога, етнографа, громадського діяча Луки Гарматія. Кропітку, невтомну працю таких людей, як Лука Гарматій, гідно оцінив колега-вчитель Михайло Ломацький у нарисі "Українське учительство на ...
1328944
  Батрименко О.В. Сильний духом і добрий серцем / О.В. Батрименко, Д.В. Неліпа // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-10. – ISSN 0868-8117
1328945
  Шкільняк С. Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-70. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відношення сильного логічного наслідку в чистих першопорядкових логіках часткових однозначних квазіарних предикатів. Для цього відношення побудовано секвенційні числення та доведено їх коректність і повноту. Для такої побудови використано ...
1328946
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : про події Корсунь-Шевченківської битви : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295 с.
1328947
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : романи / Бедзик Ю.Д. – Київ : Дніпро, 1974. – 492 с.
1328948
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 263 с. – (Звитяга)
1328949
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Для ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 264с.
1328950
  Коваль Т.Л. Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться сильний принцип інваріантності Штрассена для лінійного процесу X n = oo Е k=0 A k V n-k [подано формулу] в гільбертовому просторі. The Strassen strong invariance principle is proved for the linear process X n = oo Е k=0 A k V n-k in [the ...
1328951
  Корсунський С. Сильний хід Ердогана / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 219). – С. 3


  Коментує Посол з особливих доручень у справах Туреччини та Кавказу Сергій Корсуньський: "Турки разом з Вільною сирійською армією збираються створити на півночі Сирії буферну зону для біженців".
1328952
  Короненко С. Сильний чоловік // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Пам"яті Михайла Слабошпицького.
1328953
  Кулаковська М.Ю. Сильні вітри в районі дніпровських водосховищ / М.Ю. Кулаковська, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-37 : Табл., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1328954
  Адамчук Н.М. Сильні вітри в Українських Карпатах і їх вплив на природні ландшафти гір // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 69-74 : Табл. – (Географія ; Вип. 15)
1328955
  Семергей-Чумаченко Сильні дощі та зливи у Закарпатській області як стихійні метеорологічні явища (1999-2018) / Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 11-17 : рис.. табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1328956
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Львів, 1952. – 468с.
1328957
  Медведев Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведев. – К, 1975. – 456с.
1328958
  Медведєв Д. Сильні духом / Д. Медведєв. – Київ : Молодь, 1975. – 456 с.
1328959
  Бутенко Я. Сильні духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 19


  Що спільного між Лесею Українкою та Фрідою Кало?
1328960
  Рудаков В.В. Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.13 / Рудаков В.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1999. – 34л.
1328961
  Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 18-20
1328962
  Татарчук О. Сильні зливи на території України на рубежі ХХ-ХХI століть / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-93. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в ...
1328963
  Голуб Р.Р. Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 253-258. – ISSN 2221-755X
1328964
  Веремей Людмила Сильні і слабкі якості характеру гетьмана Мазепи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 224-226
1328965
  Лозицький Всеволод Григорович Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на сонці : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук:01.03.03 / Лозицький В.Г.; НАНУ. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 73 назв.
1328966
  Довганчина Р. Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-17. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення заголовків та епіграфів в композиції творів Е.Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати функціональне навантаження сильних позицій, оскільки вони вступають в контекстуальні та ...
1328967
  Солтинський В.П. Сильні пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1961. – 52с.
1328968
  Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місця по регіонах України (з 1966 до 2000 рр.), найхарактерніші синоптичні процеси.
1328969
  Щербань І.М. Сильні снігопади та хуртовини на Сході України / І.М. Щербань, Т.С. Симонець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 90-95. – ISSN 0868-6939
1328970
  Кралюк П. Сильні та одинокі : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8


  Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних ...
1328971
  Бестерс-Дільгер Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональніх або міноритарних мов: західноєвропейський досвід // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.94-99. – ISSN 0027-2833
1328972
  Бондарєв В.І. Сильніше за смерть / В.І. Бондарєв. – Харків, 1970. – 143с.
1328973
  Семенов В.В. Сильно збіжний декомпозиційний аргоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1328974
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 10-23. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1328975
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1328976
  Разоренов Л.А. Сильно ионизующие частицы в широких атмосферах ливнях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разоренов Л.А.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
1328977
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – Москва : Наука, 1967. – 416 с.
1328978
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – М, 1976. – 416с.
1328979
   Сильно легированные полупроводники в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Цицишвили Е. Г,; Цицишвили Е. Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1328980
  Костишин Е.М. Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп / Е.М. Костишин, О.М. Тертична // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 14-17. – ISSN 1996-5931
1328981
  Бороздин Олег Петрович Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Бороздин Олег Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1328982
  Бороздин О.П. Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.09 / Бороздин О.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 133л.
1328983
  Семенов В.В. Сильно сходящийся метод расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 22-32. – ISSN 0572-2691
1328984
  Верлань Д.А. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / Д.А. Верлань, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 37-50. – ISSN 0572-2691
1328985
  Дубов"яз М. Сильно! Красно! Обережно! Бистро! // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 6


  Пластуни в Криму.
1328986
  Топорнин Б.Н. Сильное государство - объективная потребность времени // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – ISSN 0042-8744
1328987
  Нахапетян Борис Сергеевич Сильное перемешивание гиббсовского случайного поля и некоторые его применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нахапетян Борис Сергеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 15 с.
1328988
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1328989
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 113л. – Бібліогр. :л.110-113
1328990
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки, їх індекси та власні вектори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано характеристичні многочлени сильнозв "язних сагайдаків без петель, число вершин яких не перевершує 4. Для таких сагайдаків встановлено критерії ізоморфізму. Ключові слова: сильно зв"язний сагайдак, переставно незвідна матриця, матриця ...
1328991
  Єфремов С. Сильному Духом // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-554-5


  Пам"яті Луки Скочковського.
1328992
  Сингаївська Г.І. Сильнопольовий та надвисокочастотний транспорт носіїв заряду в напівпровідникових структурах на основі GaN: моделювання методом Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сингаївська Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1328993
   Сильноточные импульсные электронные пучки в технологии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 168с.
1328994
  Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын. – Новосибирск : Наука, 1979. – 175 с.
1328995
  Иремашвили Д.В. Сильноточные ускорители электронов на коаксиальных четвертьволновых резонаторах. : Автореф... канд. техн.наук: / Иремашвили Д.В.; Физ.-техн. ин-тут АН СССР. – Л,, 1967. – 21л.
1328996
  Василенко А.Т. Сильноточные циклические ускорители : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Василенко А.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 21л.
1328997
  Воробьев А.А. Сильноточный бетатрон и стереобетатрон / А.А. Воробьев, В.А. Москалев. – Москва, 1969. – 104с.
1328998
  Петров В.В. Сильноточный синхротрон Б-3М-инжектор для позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Петров В.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1328999
  Панкратова И.Е. Сильнотранзитивные группы подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Панкратова И.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 7 с.
1329000
  Панкратова Ирина Евгеньевна Сильнотранзитивные группы подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панкратова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 127л. – Бібліогр.:л.124-127
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,