Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1327001
  Сокирко О. "Степенный порядок малороссийских чинов" 1742 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 52-55. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В 1742 р. козацька старшина уклала ієрархічний порядок урядів і чинів, який став першим зразком юридичного регламентування службових посад у військовій та цивільній адміністраціях Гетьманщини. Стаття присвячена аналізу історичного контексту появи та ...
1327002
  Мурашко О.С. "Степова столиця України" та династія Симиренків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 110-124. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1327003
  Олійник Л. "Степовий хлопчик" Сергій Прокоф"єв і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 15
1327004
  Маслій М. "Степом, степом" - 50! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 23


  Композитор Анатолій Пашкевич: "Через пісню нас з поетом Миколою Негодою викликали в обком "на килим".
1327005
  Сергеев А.С. "Стерегущий". Роман / А.С. Сергеев. – М., 1957. – 341с.
1327006
  Марценюк В. "Стидно було, шо я - завідувачка і живу в гуртожитку" = Праправнучка Тараса Шевченка знає напам"ять "Кобзар" // Газета по-українськи. – Київ, 2013. – 28 травня (№ 48). – С. 21


  77-річна Валентина Сушицька з м. Ладижин на Вінниччині є прапраправнучкою письменника Тараса Шевченка. Вона з роду Катерини - рідної сестри поета.
1327007
  Анісімова Н. "Стилет і стилос - повелось іздавна...": герменевтичні аспекти мотиву творчості у ліриці Ігоря Римарука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 5-21
1327008
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 966-7890-65-1
1327009
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 978-966-382-339-3
1327010
  Космеда Т.А. Степан Руданський: феномен моделювання "живого" мовлення українців : монографія / Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна ; [за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Ун-т ім. Адама Міцкевича в Познані. – Харків ; Познань ; Дрогобич : Коло, 2015. – 310, [2] с. – Імен. покажч.: с. 292-296. - Предм. покажч.: с. 297-310. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 277-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-210-5


  У пр. №1702103 напис: У дарунок бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка від колективу авторок
1327011
   Степан Сабадаш у спогадах сучасників і шанувальників : [нотно-мемуарне видання] / Т. Мінченко [та ін.] ; [ред. І. Яворська]. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 144 с. : іл. – До 90-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-8658-73-0
1327012
  Целищева Л.Н. Степан Семеновищ Щукин. 1762-1828 / Л.Н. Целищева. – М., 1979. – 258с.
1327013
  Головенко И.П. Степан Сергеевич Вострецов / И.П. Головенко. – М., 1961. – 20с.
1327014
  Липкина А.Г. Степан Сергеевич Вострецов. (1883-1932). / А.Г. Липкина. – Уфа, 1966. – 150 с.
1327015
  Азольский А.А. Степан Сергеич / А. Азольский ; худож.: А. Когановский. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 255, [1] с. – (Современный гор. роман)
1327016
  Грет Г.П. Степан Сірополко в українській періодиці: теоретичні засади книгорозповсюдження / Г.П. Грет, А.В. Середяк // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 261-264
1327017
  Смирнов А. Степан Скрипник: релігійно-політична діяльність у 30-х - на початку 40-х років XX століття // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 145-169. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1327018
  Добржанський О.В. Степан Смаль-Стоцький - фундатор українського націоналізму на Буковині / О.В. Добржанський, Т.С. Яценюк // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 154-161. – ISBN 978-966-428-404-9
1327019
  Кравченко І. Степан Сольський: біографічний нарис // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена життю і науковим працям С. М. Сольського (1834-1900) - одного з перших вітчизняних біблеїстів, київського міського голови. This article is devoted to the life and scientific works S. Sol"skyj (1834-1900) - one of the first domestic ...
1327020
  Василенко О.М. Степан Степанович Жилкін: служіння суспільству і статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 73-78. – Бібліогр.: 21 назв.
1327021
  Шмидт И.М. Степан Степанович Пименов. 1784-1833 / И.М. Шмидт. – М., 1951. – 36с.
1327022
  ПетроваЕ.Н Степан Степанович Пименов. 1784-1833 / ПетроваЕ.Н. – Л-М., 1958. – 112с.
1327023
   Степан Стеців : його життя і творчість : монографія. – Торонто : Українська спілка образотворчих митців у Канаді ; дослідний інститут "Україніка", 1985. – 95 с. : портр., іл., репрод. – На обкл. назва парал. укр., англ..— Текст і підписи під іл. укр., англ.


  В пр. №1520088 напис: На спогад Вельмишановному Панові Барабашеві від Ореста Стеціва.
1327024
  Хорунжий А.М. Степан Супрун : повість про авіатора / А.М. Хорунжий. – Київ : Політвидав України, 1980. – 192 с.
1327025
  Матвійчук Н.В. Степан та Мирон Куропасі в громадсько-політичному та культурному житті української діаспори : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвійчук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1327026
  Зубрицький І. Степан Томашівський - дослідник державницького напряму в українському історіописанні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 32-36
1327027
  Халак Н. Степан Томашівський - дослідник історії Угорщини // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 60-75. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1327028
  Швагуляк М. Степан Томашівський про досвід визвольних державницьких змагань українців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 417-439. – (Серія історична ; Вип. 44)
1327029
  Козланюк П.С. Степан Тудор // Вибране / С. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-7
1327030
  Козланюк П.С. Степан Тудор / П.С. Козланюк. – Львів, 1949. – 8 с.
1327031
  Козланюк П.С. Степан Тудор / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 8 с.
1327032
   Степан Тудор 1892-1941. - Олександр Гаврилюк 1911-1941.. – Львів, 1966. – 22с.
1327033
  Елкин А.С. Степан Тудор. / А.С. Елкин. – М., 1956. – 200с.
1327034
  Цегельник Я.Х. Степан Тудор. 1892-1941 / Я.Х. Цегельник. – К., 1962. – 119с.
1327035
  Цегельник Я.Х. Степан Тудор. 1892-1941 / Я.Х. Цегельник. – К., 1968. – 198с.
1327036
  Цегельник Я.Ф. Степан Тудор. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Цегельник Я. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1967. – 18л.
1327037
  Бабенчиков М.В. Степан Филиппович Галактионов. 1778-1854 / М.В. Бабенчиков. – Москва : Искусство, 1951. – 21, [2] с.
1327038
  Бабенчиков М.В. Степан Филлипович Галактионов / М.В. Бабенчиков. – М, 1951. – 23с.
1327039
  Стеклов Ю.М. Степан Халтурин / Ю.М. Стеклов. – Москва, 1919. – 47с.
1327040
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1957. – 80с.
1327041
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – Москва, 1957. – 51с.
1327042
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 285 с. – (Жизнь замечательных людей ; 16 (264))
1327043
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1973. – 115с.
1327044
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – М., 1979. – 111с.
1327045
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – М., 1985. – 284с.
1327046
  Чехович С.В. Степан Чайка / С.В. Чехович. – К, 1968. – 38с.
1327047
  Чрелашвили Л.П. Степан Чрелашвили : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чрелашвили Л.П. ; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 35 с.
1327048
  Акопян Г.С. Степан Шаумян - верный ученик и соратник Ленина и Сталина. 1878-1918. (Жизнь и деятельность) : Автореф. дис... канд. ист. наук / Акопян Г.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1327049
  Гаврилов Валентин Яковлевич Степан Шаумян - пропагандист идей пролетарского интернационализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гаврилов Валентин Яковлевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 17л.
1327050
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян / Х.А. Барсегян. – К., 1984. – 135с.
1327051
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – Ереван, 1956. – 227 с.
1327052
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1959. – 231 с.
1327053
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян как журналист-публицист. : Автореф... канд. ист.наук: / Барсегян Х.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1950. – 27 с.
1327054
  Гаспарян Н. Степан Шаумян как крупный теоретик и пропагандист марксизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гаспарян Н. – Ереван, 1949. – 22 с.
1327055
  Акопян Г.С. Степан Шаумян. Жизнь и деятельность. 1878-1918 / Акопян Г.С. – Москва : Политиздат, 1973. – 268 с.
1327056
  Олексеенко В.С. Степан Шкурат / В.С. Олексеенко. – К., 1983. – 67с.
1327057
  Розиграєв О. Степан Шухевич - адвокат, військовий, суддя (штрихи до історичного портрета) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 445-473. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1327058
  Дементьев Валерий Степан Щипачев : Очерк жизни и творчества / Дементьев Валерий. – Москва : Советский писатель, 1956. – 169 с.
1327059
  Бабенышева С.Э. Степан Щипачев / С.Э. Бабенышева. – Москва, 1957. – 179с.
1327060
  Абрамов К.Г. Степан Эрзя : роман / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 557 с. : ил.
1327061
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : роман / Кузьма Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 446 с. : ил.
1327062
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : [роман] / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия
[Кн. 3]. – 1981. – 384 с. : ил.
1327063
  Павлова Г.Е. Степан Яковлевич Румовский (1734-1812) / Г.Е. Павлова. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1327064
  Тимошик М.С. Степан Ярмусь та його роль у ствердженні українського журналістикознавства в Канаді // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 40-43.
1327065
  Мандзюк Д. Степана Бандеру прийняли до "Пласту" з третьої спроби // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 14 (117). – С. 52-57
1327066
  Хоружевський М.Д. Степанида Виштак / М.Д. Хоружевський. – К, 1960. – 56с.
1327067
  Іллеш Б. Степанів Килим / Б. Іллеш. – Харків, 1930. – 128с.
1327068
  Кулик Н. Степанівна. Жінка-воїн / Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1327069
  Чаусов Н.К. Степанкина правда // Саяны шумят / П.П. Петров. – Иркутск, 1988. – С. 119-313
1327070
  Яровий В. Степанко / В. Яровий. – Х.-К., 1931. – 41с.
1327071
  Спахов С.Ф. Степанов М.Е. / С.Ф. Спахов. – Киев
Крейсер "Коминтерн". – 1990. – 185с.
1327072
  Кульова В. Степанова весна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-12
1327073
  Ходанич П.М. Степанова земля : повість, оповідання / Петро Ходанич. – Ужгород : Карпати, 1988. – 237 с.
1327074
   Степанові Руданському. Про життя та літ. діяльність письменника. 1833-1873.. – Одеса, 1968. – 260с.
1327075
  Казарян Мкртич Хачикович Степанос Паласанян как грамматист восточно-армянского литературного языка (ашхарабара) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Казарян Мкртич Хачикович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1327076
   Степану Богдановичу Гавришу - 50 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.6. – ISSN 0132-1331
1327077
   Степану Івановичу Іщуку - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817
1327078
   Степану Іщуку -65 ! // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 293-294. – ISBN 966-95774-3-8
1327079
   Степану Миколайовичу Цимбалу - 80 // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 130-133 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1327080
  Ситник К.М. Степану Михайловичу Стойку — 95! // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – С. 89-90. – ISSN 0372-4123
1327081
   Степану Петровичу Войтенку - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36. – Бібліогр.: Фото
1327082
   Степану Степановичу Мохначуку - 75 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817
1327083
  Сумарюк М. Степеневі ряди, що породжують вільні напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Наводяться нові достатні умови аналітичного характеру при виконанні яких, напівгрупа породжена елементарними функціями, що розкладаються у степеневі ряди певного вигляду, буде вільною напівгрупою. New sufficient conditions of analytical character are ...
1327084
  Григорян Нектар Размиковна Степени завершенности высказывания и их интонационное выражение в спокойной речи (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Нектар Размиковна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1327085
  Артемов А.К. Степени и корни / Артемов А.К. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 72 с. – (Из опыта учителя)
1327086
  Тагиев Б.М. Степени имен прилагательных в азербайджанском языке. (На основе материалов XIV-XX вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тагиев Б.М. ; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку, 1965. – 28 с.
1327087
  Эйвазов А.Г. Степени имен прилагательных в современном турецком литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эйвазов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 16л.
1327088
  Шенфилд Д.Р. Степени неразрешимости / Д.Р. Шенфилд. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1327089
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества для конечно-определенных групп / А.А. Фридман. – Москва, 1967. – 190с.
1327090
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества слов в конечно-определенных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 4л.
1327091
  Циркин А.С. Степени нормированных пространств : Автореф... канд. физ. матнаук: / Циркин А. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1327092
  Бюссинг Д. Степени применения силы в боевом киберпространстве // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 1-16. – ISSN 1812-1101
1327093
  Зурабишвили Т.Д. Степени сравнения в картвельских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зурабишвили Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 24л.
1327094
  Никулин А.С. Степени сравнения в современном русском языке / А.С. Никулин. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – 92 с.
1327095
  Калинина И.К. Степени сравнения имен прилагательных и их употребление в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук / Калинина И.К., 1952. – 17 с.
1327096
  Курбыко А.Е. Степени сравнения имне прилагательных и конструкции с ними в современном белорусском языке. (на белорус. яз. ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курбыко А. Е.; АН БССР, ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 18л.
1327097
  Абрамова М.А. Степени этничности как основа национальной политики / М.А. Абрамова, Г.С. Гончарова // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
1327098
  Головина Валентина Григорьевна Степенная асимптотика решений разностных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Головина Валентина Григорьевна; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1327099
  Гусейнов П.М. Степенной пограничный слой в линейных краевых задачах с малым параметром для дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Гусейнов П.М.; АН СССР. – М, 1974. – 14л.
1327100
  Гордеев А.Н. Степенной энергетический спектр космических лучей как решение общековариантного кинетического уровнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев А. Н.; Ун-т дружбы народов, Фак. физ. мат. и естеств. наук. – М., 1966. – 7л.
1327101
  Чехов А.П. Степень .Мужики . В овраге / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1933. – 229с.
1327102
   Степень внедрения европейских стандартов в странах Восточного партнерства : оценка прогресса и проблем в Молдове, Украине и Грузии / [Ю.Сокол, И. Варварюк, Л. Ступару и др. ; Eastern Partnership Civil Society Forum и др.]. – [Кишинев] : Центр инноваций и политики в Молдове, 2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: Источники в подстроч. примеч.
1327103
  Зелинский Ю.Б. Степень для многозначных отображений / Ю.Б. Зелинский. – К., 1976. – 28 с.
1327104
  Войнович В.Н. Степень доверия : Повесть о Вере Фигнер / Владимир Войнович. – Москва : Политиздат, 1972. – 384 с. – (Пламенные революционеры)
1327105
  Абзианидзе Т.Г. Степень звонкости звонких смычных согласных в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе Т.Г.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1327106
  Кузьминова Е.А. Степень императивности грамматики Мелетия Смотрицкого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 97-108. – ISSN 0130-9730
1327107
  Стасенко Н.Г. Степень надежности / Н.Г. Стасенко. – М, 1985. – 224с.
1327108
  Леваковская Е.В. Степень надежности. Повести и рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1971. – 272с.
1327109
  Янголь А.М. Степень осушения торфяных почв и ее расчетные элементы. / А.М. Янголь. – Одесса, 1940. – 132с.
1327110
  Незнанский Ф.Е. Степень покорности : [роман] / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ ; Олимп, 2003. – 317, [2] с. – (Господин адвокат ; вып. 14). – ISBN 5-7390-1194-9
1327111
  Мокин И.В. Степень продуктивности суффиксов -er-, -iser- и -fier в современном шведском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1327112
  Оботуров В.А. Степень родства, или О традициях, творящих поэтический облик современности. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1977. – 206 с.
1327113
  Ушаков Д. Степень родства. Стихи. / Д. Ушаков. – Архангельск, 1969. – 66с.
1327114
  Куница М.Н. Степень селитебности физико-географических регионов Подолья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 69-76 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
1327115
  Коваленков А.А. Степень точности / А.А. Коваленков. – М, 1972. – 143с.
1327116
  Голота П. Степи-заводові / П. Голота. – Катеринослав, 1925. – 31с.
1327117
  Богачев В. Степи бассейна р. Маныча : (С картой) / В. Богачев. – С.-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1903. – 162 с.
1327118
  Гречка А. Степи в огні / А. Гречка. – Х.-Одеса, 1930. – 100с.
1327119
  Дольд-Михайлик Степи жаждут / Дольд-Михайлик. – М, 1951. – 63с.
1327120
  Крылов П.Н. Степи Западной части Томской губернии : ботанико-географический обзор / П. Крылов. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1916. – 140 с.,7 л. ил.-фото, 5 л. карт : ил. + карт. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1913 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
1327121
  Алимбаев М. Степи казахские : стихи / Музафар Алимбаев ; пер. с казах. Е. Елисеева. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 64 с.
1327122
  Клеопов Д.Ю. Степи Надозівської кристалічної смуги / Д.Ю. Клеопов. – Харків, 1928. – с.
1327123
   Степи Нижнего Поволжья. – Саратов, 1964. – 79с.
1327124
  Залата Д Ф. Степи под Херсоном : роман / Д Ф. Залата. – Днепропетровск : Промінь, 1969. – 327с.
1327125
  Смоленчук М.К. Степи полинові / М.К. Смоленчук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 242 с.
1327126
  Ралль Ю.М. Степи русские / Ю.М. Ралль. – Ставрополь, 1960. – 101с.
1327127
  Куминова А.В. Степи Сибири / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1949. – 72с.
1327128
  Пилатов П.Н. Степи СССР как условие материальной жизни общества / Ярославский гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского ; Ярославский отдел географического общества СССР ; П.Н. Пилатов ; [с предисловием и под ред. Н.С. Фролова]. – Ярославль : Верхне-Волжск. кн. из-во
К проблеме - природа и человек. – 1966. – 288 с.
1327129
  Алешко В. Степи цвітуть : вибрані поезії (1907-1927) / В. Алешко. – Одеса : ДВУ, 1928. – 104 с.
1327130
   Степи Центрально-Черноземной области. – М.-Л., 1931. – 327с.
1327131
  Гутгарц Н. Степи, дубравы и стихи / Н.Гутгарц; Переводы на рус. и укр. яз. – Москва : Слово, 2004. – 172с. – ISBN 5-9290-0128-5
1327132
  Смоленчук М.К. Степівчани / М.К. Смоленчук. – Київ, 1963. – 106 с.
1327133
  Пантелеев И.И. Степка: Повести: Для сред. и ст. шк. возраста. / И.И. Пантелеев. – Красноярск, 1989. – 271с.
1327134
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – М., 1963. – 237с.
1327135
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – Саратов, 1968. – 186с.
1327136
  Печищев П.В. Степкино счастье. / П.В. Печищев. – Уфа, 1964. – 96с.
1327137
   Степкіна Тетяна Григорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1327138
  Сайткадыров А. Степная баллада / А. Сайткадыров. – Алма-Ата, 1972. – 86с.
1327139
   Степная барышня. – М., 1989. – 669с.
1327140
  Солоухин В.А. Степная быль / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 96с.
1327141
  Рождественский В.А. Степная весна / В.А. Рождественский. – Алма-Ата, 1975. – 91с.
1327142
  Ревенко А.М. Степная воля: кн. стихов / А.М. Ревенко. – Москва, 1979. – 128с.
1327143
  Ревенко А.М. Степная воля: книга стихов / А.М. Ревенко. – М., 1987. – 134с.
1327144
  Мигунова М.Г. Степная глушь / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1952. – 64с.
1327145
  Ревенко А.М. Степная грамота / А.М. Ревенко. – М,, 1974. – 31с.
1327146
  Паустовский К.Г. Степная гроза : рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 75 с.
1327147
  Володин Г.Г. Степная даль / Г.Г. Володин. – Сталино, 1955. – 256с.
1327148
  Жумагалиев К. Степная дорога : стихи / К. Жумагалиев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1327149
  Каимов К. Степная звезда : повесть и рассказы / К. Каимов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1972. – 118 с.
1327150
  Браунер А. Степная или курганчиковая мышь : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России
1327151
  Балакаев А. Степная искра : стихи / А. Балакаев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 88 с.
1327152
  Бровченко В.Я. Степная колыбель / В.Я. Бровченко. – Москва, 1974. – 96 с.
1327153
  Карпенко М.Ф. Степная криница / М.Ф. Карпенко. – Ашхабад, 1965. – 59с.
1327154
  Жамбалон А. Степная музыка / А. Жамбалон. – Иркутск, 1974. – 71с.
1327155
  Дубов А. Степная новь / А. Дубов. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 39 с.
1327156
  Кузнецов Е. Степная песня / Е. Кузнецов. – Сталино, 1951. – 68с.
1327157
  Вохменцев Я.Т. Степная песня / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1955. – 92с.
1327158
  Дорджиев Б.Б. Степная песня : сборник стихов / Басанг Дорджиев ;. – Москва, 1960. – 56 с.
1327159
  Бахарев А.А. Степная песня / А.А. Бахарев. – Ростов, 1963. – 251с.
1327160
  Масенко Терень Степная песня. Стихи / Масенко Терень. – Москва : Правда, 1962. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
1327161
  Михайлов А.А. Степная песнь. / А.А. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1971. – 280 с.
1327162
  Богатырев В.Г. Степная повесть / В.Г. Богатырев. – М, 1979. – 208с.
1327163
  Мордовина Н.А. Степная пристань / Н.А. Мордовина. – М., 1980. – 79с.
1327164
  Кузовлева Т.В. Степная птица / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1977. – 107с.
1327165
  Касаткин П.Е. Степная радуга / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1967. – 71с.
1327166
  Разумневич В.Л. Степная радуга / В.Л. Разумневич. – Саратов, 1971. – 192с.
1327167
  Кумисбаев У. Степная рапсодия : стихи / У. Кумисбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1327168
  Евпатов В.П. Степная река / В.П. Евпатов. – Минск, 1985. – 95с.
1327169
  Нижегородцева А.В. Степная соль / А.В. Нижегородцева. – М., 1983. – 48с.
1327170
  Долматовский Е.А. Степная тетрадь / Е.А. Долматовский. – М, 1943. – 47с.
1327171
  Сакало Д.И. Степная флора СССР, пути и закономерности ее исторического развития : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Сакало Д.И. ; АН УССР , Объединен. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 45 с.
1327172
  Елпатьевский Д.В. Степное овцеводство. / Д.В. Елпатьевский. – М.-Л., 1930. – 69с.
1327173
  Кривцова-Гракова Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 46 : Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова К.Ф. – С. 1-166, илл. карт
1327174
  Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы / И.Н. Шарафутдинова. – Киев, 1982. – 160с.
1327175
  Павленко П.А. Степное солнце // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 475-551. – (Б-ка пионера)
1327176
   Степное солнце. – М., 1986. – 262с.
1327177
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Воронеж, 1949. – 80 с.
1327178
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 79с.
1327179
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 64с.
1327180
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1950. – 111с.
1327181
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1951. – 72с.
1327182
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1959. – 87с.
1327183
  Артищев В.В. Степное чудо / В.В. Артищев. – Свердловск, 1960. – 68с.
1327184
  Митрохин В.В. Степное эхо / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1979. – 191с.
1327185
  Алимжанов А. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 512 с. : ил.
1327186
  Алимжанов А.Т. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 600 с.
1327187
  Белаш Б.Ф. Степной Антей / Б.Ф. Белаш. – Киев, 1983. – 80с.
1327188
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 45, осень - зима. – 2015. – 80 с.
1327189
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 46, весна. – 2016. – 78 с.
1327190
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 47/48, осень. – 2016. – 86 с.
1327191
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 49, весна. – 2017. – 80 с.
1327192
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 50, осень. – 2017. – 78 с.
1327193
  Эйдеман Р.П. Степной ветер. / Р.П. Эйдеман. – М., 1965. – 270с.
1327194
  Гессе Г. Степной волк / Г. Гессе. – Новосибирск, 1990. – 349с.
1327195
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Санкт-Петербург : Азбука, 1999. – 280с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00058-2
1327196
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Харьков; Ростов -на-Дону : Фолио; Феникс, 1999. – 352с.с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-0596-6
1327197
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе. / Г. Гессе; Пер.с нем С.К.Апта. – Харків. Москва : Фолио. АСТ., 2000. – 352с. – (Вершины. Мастера.). – ISBN 966-03-1125-7
1327198
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С. Апта. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00618-1


  Один из наиболее знаменитых романов писателя, исследующий путь героя внутри своей души, поиски самого себя
1327199
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Герман Гессе. – Москва : АСТ. Фолио., 2003. – 270с. – (Классическая и современная проза.). – ISBN 5-17-007560-X; 966-03-1278-4
1327200
  Кулунчакова Б. Степной жаворонок : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; авториз. пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1985. – 294 с.
1327201
  Мулдагалиев Д. Степной загар : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1969. – 183 с.
1327202
   Степной заповедник Чапли - Аскания Нова. – М.-Л., 1928. – 272с.
1327203
  Каирбеков Г. Степной колокол : поэма / Г. Каирбеков. – Москва, 1961. – 168 с.
1327204
  Бекхожин Х.Н. Степной комиссар : сборник поэм / Х.Н. Бекхожин; авториз. пер. сказ. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 136 с.
1327205
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1956. – 80с.
1327206
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 475с.
1327207
  Новицкая О.Т. Степной лесопитомник / О.Т. Новицкая. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
1327208
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Ульяновск, 1950. – 180с.
1327209
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Чкалов, 1950. – 232с.
1327210
  Гарт Брет Степной найденыш / Брет-Гарт. – Ленинград, 1956. – 120 с.
1327211
  Брет Гарт Степной найденыш / Брет Гарт. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1957. – 104 с.
1327212
  Гарт Ф.Б. Степной найденыш / Ф.Б. Гарт. – Кишинев, 1986. – 413 с.
1327213
  Лавлинский Л.И. Степной ночлег / Л.И. Лавлинский. – М., 1980. – 151с.
1327214
  Бабич А.Д. Степной оазис Аскания-Нова : Характеристика природных условий района / А.Д. Бабич. – Харьков, 1960. – 204с
1327215
  Чувакин А.И. Степной орел / А.И. Чувакин. – М, 1959. – 285с.
1327216
  Смирнов О.П. Степной пожар / О.П. Смирнов. – Чита, 1956. – 116с.
1327217
  Кожевников В.М. Степной поход / В.М. Кожевников. – Москва, 1940. – 136с.
1327218
  Копишев К. Степной прибор. : стихи / Куланбай Копишев; пер. с каз. Н.Душкина. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 96с.
1327219
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1961. – 257с.
1327220
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – К, 1968. – 350с.
1327221
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Пермь, 1969. – 368с.
1327222
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1990. – 364с.
1327223
  Шаймерденов С. Степной сокол : повесть о Битабаре / С. Шаймерденов; пер. с каз. О.Саракташ. – Москва : Профиздат, 1979. – 176 с.
1327224
  Талжанов С. Степной сокол. / С. Талжанов. – Алма-Ата, 1966. – 168с.
1327225
  Чистяков М.И. Степной сокол. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1981. – 47с.
1327226
  Распоркин Ф.П. Степной хмель / Ф.П. Распоркин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 192 с.
1327227
  Друцэ И.П. Степные баллады / И.П. Друцэ. – Москва, 1963. – 208 с.
1327228
  Шухов И.П. Степные будни. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1958. – 224с.
1327229
  Ужгин С.С. Степные были / С.С. Ужгин. – Алма-Ата, 1956. – 54с.
1327230
  Ерымовский К. Степные были / К. Ерымовский. – Элиста : Калмыцкое кн.изд-во, 1960. – 255 с.
1327231
  Кривенок И Я. Степные были. Повесть в новеллах. / И Я. Кривенок. – Краснодар, 1969. – 191с.
1327232
   Степные ветры. – М., 1986. – 393с.
1327233
  Дольд-Михайлик Степные дали / Дольд-Михайлик. – Москва, 1953. – 404с.
1327234
  Рельский Д.В. Степные дали / Д.В. Рельский. – Ставрополь, 1960. – 365с.
1327235
  Далада Н.Ф. Степные дали / Н.Ф. Далада. – М. : Советская Россия, 1963. – 120 с.
1327236
  Байрамов Н. Степные дороги - дороги судьбы : роман в повестях / Нуры Байрамов ;. пер. с туркм. Г.Красиной. – Москва : Советский писатель, 1983. – 272 с.
1327237
  Никулин М.А. Степные дороги / М.А. Никулин. – Москва, 1954. – 296с.
1327238
  Жимбиев Ц.-Ж. Степные дороги : роман / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. Е.Имбовиц, А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1988. – 239 с.
1327239
  Манжура И.И. Степные думы и песни / И.И. Манжура. – М., 1962. – 143с.
1327240
  Молдованов А.М. Степные звезды / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1960. – 112с.
1327241
  Герасимов Р.П. Степные звезды / Р.П. Герасимов. – Челябинск, 1964. – 51с.
1327242
  Голубев А.А. Степные звезды / А.А. Голубев. – Воронеж, 1981. – 128с.
1327243
  Мауленов С. Степные зори : стихи / С. Мауленов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с.
1327244
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1327245
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1327246
  Офин Э.М. Степные капитаны / Э.М. Офин. – Л, 1958. – 96с.
1327247
  Мордкович В.Г. Степные Катены / В.Г. Мордкович, Н.Г. Шатохина, А.А. Титлянова; Сиб. отд.АН СССР; Ин-т почвоведения и агрохимии; Отв. ред.: С.С. Трофимов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 118с.
1327248
  Шикина Л.В. Степные ковыли / Л.В. Шикина. – М., 1973. – 87с.
1327249
  Терехов В.П. Степные колодцы / В.П. Терехов. – Симферополь, 1971. – 111с.
1327250
  Каримова Л.М. Степные колодцы / Л.М. Каримова. – Саратов, 1977. – 56с.
1327251
  Токтаров Р. Степные корни / Р. Токтаров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 432 с.
1327252
  Щепинский Степные курганы / Щепинский, Е.Н. Черепанова. – Симферополь, 1972. – 84с.
1327253
  Кекильбаев А. Степные легенды : повести, роман / А. Кекильбаев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 462 с.
1327254
  Каспаровская Марина Степные люди: индейцы прерий и особенности их культуры // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 34-61. – ISSN 1812-867Х
1327255
  Седых К.Ф. Степные маки / К.Ф. Седых. – Иркутск, 1969. – 128с.
1327256
  Сейтиазаров Г.Д. Степные мелодии : стихи и поэмы / Г.Д. Сейтиазаров; Галым Сейтназаров ; пер. с каракалпак. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1978. – 111 с.
1327257
  Пасько С.Д. Степные миражи. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1973. – 344с.
1327258
  Суичмезов А.М. Степные орлы / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1980. – 103с.
1327259
  Холошенко О.Ф. Степные просторы / О.Ф. Холошенко. – Луганск, 1961. – 47с.
1327260
  Мурзалиев К.Г. Степные пути / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 94 с.
1327261
  Никулин М.А. Степные рассказы / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1946. – 124 с.
1327262
   Степные ритмы. – Алма-Ата, 1979. – 184 с.
1327263
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1964. – 157 с.
1327264
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1974. – 158 с.
1327265
  Кукарека Г.Г. Степные свидания. / Г.Г. Кукарека. – Элиста, 1979. – 80с.
1327266
  Панин А.Г. Степные серийные фации предгорного Крыма (на примере района Бахчисарая) // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 40-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1327267
  Радич А.К. Степные сокровиша / А.К. Радич. – Ставрополь, 1959. – 38 с.
1327268
  Софронов А.В. Степные солдаты / А.В. Софронов. – Москва, 1944. – 56с.
1327269
   Степные струны. – Москва, 1973. – 411 с.
1327270
  Логинов-Лесняк Степные табуны / Логинов-Лесняк. – М-Л, 1927. – 157с.
1327271
  Гулям Х. Степные фиалки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1978. – 255 с.
1327272
  Кашпуров И.В. Степные флейты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1976. – 128с.
1327273
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1960. – 276с.
1327274
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1965. – 439с.
1327275
  Воронка С.Ф. Степные цветы : стихотворения кретьяни на самоучки С.Ф. Воронки. – Сумы : Типо-лит. К.М. Пашкова, 1895. – [2], II, 62 с.
1327276
  Буханов В.С. Степные цветы / В.С. Буханов. – Белгород, 1960. – 187с.
1327277
  Мордкович В.Г. Степные экосистемы / В.Г. Мордкович. – Новосибирск, 1982. – 206с.
1327278
  Страшнова П.А. Степными дорогами : роман / Полина Страшнова ; авт. пер. с укр. М. Михаловской. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 206 с.
1327279
  Ралль Ю.М. Степня жизнь / Ю.М. Ралль. – Ростов -на-Дону, 1947. – 71 с.
1327280
  Полонская Н.Д. Степняки, 1910. – 9 с. – Отд. оттиск
1327281
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1948. – 132с.
1327282
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – М., 1949. – 136с.
1327283
  Дольд-Михайлик Степняки / Дольд-Михайлик. – М, 1950. – 296с.
1327284
  Быстров Б.Н. Степняки / Б.Н. Быстров. – Астрахань, 1958. – 80с.
1327285
  Абдрахманова Т. Степнячка : стихотворения и поэмы / Турсынхан Абдрахманова ; пер. с каз. Т.Кузовлевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 119 с. : ил.
1327286
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2016. – 201, [2] с., включ. обкл. : іл., фот. – Текст укр., рос. – ISBN 098-966-934-052-8


  В змісті авт.: Андрєєв С.Ю., Басанець О.М., Безус Є.Ф., Бурлаков С.Р., Гарченко Г.М., Гриценко В.В., Гузенко В.А., Гусейнов Г.Д., Доленник І.О., Дружко М.О., Дяченко М.Г., Завгородній О.С., Заржицька Е.І., Заславський С.А., Злючий С.Д., Климентьєв В.Г. ...
1327287
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 220, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-107-5


  В змісті авт.: Мазуренко І., Кудрявцев М., Шепітько Г., Литвиненко М., Бурлаков С., Єфремов А., Ігнатенко О., Миколаєнко М., Гриценко В., Семенюк М., Кобринський О., Доленик І., Скора О., Заславський С., Твердохліб О., Ратнер О., Андреєв С., Тарасова ...
1327288
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 224, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-176-1


  В змісті авт.: Ніколаєнко В., Кутняк О., Скора О., Басанець О., Волик О., Гриценко В., Дев"ятко Н., Заржицька Е., Кільченський В., Некрасовська Л., Рєпіна О., Хіль Н., Бурдаков С., Твердохліб О., Єфремов А., Андреєв С., Андрішко О., Білий А., Демченко ...
1327289
   Степова зірниця. – Одеса, 1981. – 75с.
1327290
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казка для мол. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1982. – 32 с. – (Для першокласника)
1327291
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казки та оповідання / Григір Тютюнник ; малюнки О.Зенич, Н. Герасименко. – Київ : Веселка, 2008. – 96 с. : іл. – (Українській дитині). – ISBN 978-966-01-0498-3
1327292
  Лазорський М. Степова квітка / М. Лазорський. – К., 1992. – 312с.
1327293
  Лазорський М. Степова Квітка : [іст. роман] / Микола Лазорський ; [упорядкув. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2008. – 390, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1
1327294
  Карпенко Ф.А. Степова книга / Ф.А. Карпенко. – К., 1989. – 141с.
1327295
  Яновський Ю. Степова комуна : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1949. – 48 с.
1327296
  Омельченко В.М. Степова магістраль / В.М. Омельченко. – К, 1978. – 126с.
1327297
   Степова пектораль : поетична антологія : від Т.Г.Шевченка до наших днів / [упорядкув. та передм. А. Глущака]. – Одеса : Маяк, 2011. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-587-169-9


  З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзільським, а ...
1327298
   Степова повість. – Дніпропетровськ, 1979. – 192с.
1327299
  Миценко М.П. Степова роса / М.П. Миценко. – Київ, 1982. – 384 с.
1327300
  Плачинда С.П. Степова сага : роман / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 268 с.
1327301
  Головко О.Б. Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 46-62
1327302
  Савчук В. Степове лісництво в Катеринославській губернії // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 3-7
1327303
  Куліш Л.П. Степове поліття / Л.П. Куліш. – Одеса, 1971. – 68с.
1327304
  Павленко П.А. Степове сонце. / П.А. Павленко. – Київ, 1951. – 79с.
1327305
  Манжура І.І. Степови думы та спивы [Степові думи та співи] / Иван Манджуpа. – Санктпетербург : Тип. Имп. Акад. Hаук, 1889. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1327306
   Степови квиткы [Степові квітки] : виpши / Упоpядкував Б. Гpинченко. – [Чеpнигов] : Вид. Б. Гpинченко ;[З дpук. Губ[еpн]. Земства], 1899. – 160, 5 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Видання Б. Гpинченка ; № 37)


  Авт. твоpів: В.І. Самійленко, Я.І. Щоголев, П.О. Куліш, Л.І. Глібов, Б.Д. Гpінченко, М. Стависький [М.А. Славинський], О.С. [Афанасьєв]-Чужбинський, І.І. Манджуpа [І.І. Манжуpа], Л. Укpаїнка, М.П. Стаpицький, Гетьманець [М.П. Стаpицький], К.О. ...
1327307
  Стешенко І.М. Степови мотивы [Степові мотиви] : [Збіpка поезій] / И. Стешенко. – Киев : Тип. С. А. Спиліоти, 1901. – 65, [2] с. – Окр. відбиток з: Літ.-Hаук. Вісник, 1914, т. 66. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. дарчий надпис: Шановному Миколі Прокопивичу Василенкові от автора 26/IV 1902 р.
1327308
  Григорів М.О. Степовий байрак : повість, оповідання / М.О. Григорів ; худож. В.І. Дворник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 322 [2] с. : [1] арк. портр., іл.
1327309
  Кулеба Г.І. Степовий вінок / Г.І. Кулеба. – Київ, 1958. – 52 с.
1327310
  Ткачук Н.А. Степовий вінок / Н.А. Ткачук. – К, 1969. – 63с.
1327311
  Гесе Г. Степовий вовк = Der steppenwolf : Роман / Г. Гесе; З німецької переклав Є.Попович. – Київ : Основи, 2003. – 351с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-084-5
1327312
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2011. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1327313
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 282, [1] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 1946 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1327314
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : дpама на 5 дій / Б. Грінченко. – 5-е вид. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 112 с.


  Га тит. стор. дарчий надпис: Любому Михалі Плевако М. Грінченко
1327315
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : драма на 5 дій. – 6-е вид. – Київ : Вид. Вукоспілка ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 71 с.
1327316
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Харків, 1930. – 88 с.
1327317
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Київ, 1958. – 120 с.
1327318
  Сизоненко О. Степовий наш Гайявата // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.96-106


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1327319
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – К, 1964. – 655с.
1327320
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 644 с.
1327321
  Карженівська К. Степовий сон. / К. Карженівська. – К., 1929. – 64с.
1327322
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт : оповідання і повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 344 с.
1327323
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
1327324
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1978. – 223 с.
1327325
  Дячок О. Степовий чинник у торгово-митних відносинах кінця XV - середини XVII ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 48-54
1327326
   Степовик Дмитро Власович : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; [упоряд.: Л. Вахніна, Н. Оробченко, О. Роєнко]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. – 206, [2] с., [52] арк. фот. – ISBN 978-966-020-5012-3


  У пр. №1697076 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, моєї Alma Mater. Дмитро Степовик, 21.05. 2015 р. б.
1327327
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1327328
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1327329
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1951. – 220с.
1327330
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1952. – 525с.
1327331
  Зима О.В. Степовики / О.В. Зима. – К, 1979. – 259с.
1327332
  Страшнова П.А. Степовими шляхами : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 319 с.
1327333
  Гольберг М.Я. Степович (Дудка-Степович) Андроник Иоаникиевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 322-323
1327334
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 232-233. – ISSN 2075-437X


  Закінчив Колегію Павла Галагана, випускник історико-філологічного факультету Київського університету. Учень О.О. Котляревського. З 1892 р. - приват-доцент Київського університету. У 1920-1924 рр. - професор славістики в Київському інституті народної ...
1327335
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218-219. – ISSN 2075-437X
1327336
  Сорока В.Г. Степовичка / В.Г. Сорока. – К., 1964. – 52с.
1327337
  Істраті Н. Степові будяки / Н. Істраті. – Київ, 1929. – 96 с.
1327338
  Андрійченко Б.М. Степові далі / Андрійченко Б. – Одеса : Облвидав, 1958. – 87 с.
1327339
  Гетьман В. Степові заповідники і війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 12


  Український степ. Український етнос.
1327340
  Гетьман В.І. Степові заповідники у зоні військових дій // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 39-43 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1327341
  Гетьман Володимир Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 7 назв.
1327342
  Гетьман В.І. Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 9-15. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
1327343
  Максименко П.П. Степові зірниці / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1962. – 151с.
1327344
  Бешуля С.Є. Степові зорі. (Розповідь голови колгоспу "Жовтень" Мар"ївського району Донецьої обл., двічі Героя Соц. Праці про становлення і розвиток артілі.) . / С.Є. Бешуля. – Донецьк, 1965. – 287с.
1327345
   Степові квіти. – Київ, 1960. – 207 с.
1327346
  Удовиченко В.В. Степові комплекси території Лівобережної України: ландшафтно-типологічна структура // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 115-120. – ISBN 978-966-182-397-5
1327347
  Гетьман В.І. Степові ландшафти колись і тепер (У заповідному Хомутівському степу) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 39-42 : фото
1327348
  Білан М.С. Степові луни. / М.С. Білан. – Львів, 1977. – 72с.
1327349
  Братан М.І. Степові люди : вибрані поезії / М.І. Братан. – Київ : Дніпро, 1979. – 207 с.
1327350
  Куліш Л.П. Степові малюнки / Л.П. Куліш. – Київ, 1956. – 38с.
1327351
  Ткаченко І.А. Степові мотиви в українському фольклорі: історіософський ракурс (на прикладі історичного епосу) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 226-230. – (Філологічні науки ; № 2)
1327352
  Ковальова О.П. Степові озера / О.П. Ковальова. – Харків, 1982. – 40 с.
1327353
  Мегелик Д.Т. Степові орли : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1327354
   Степові ритми. – К., 1989. – 221с.
1327355
  Панова Л.С. Степові рослини. / Л.С. Панова, В.В. Протопопова. – К., 1983. – 190с.
1327356
  Кузьменко В.Я. Степові самоцвіти : поезії / В.Я. Кузьменко. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 76 с.
1327357
  Ходченко П.С. Степові спалахи : роман та оповідання / П.С. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 468 с.
1327358
  Цибизов Н.Р. Степянка / Н.Р. Цибизов. – М, 1965. – 48с.
1327359
  Садыков А.Б. Степь -- колыбель моя / А.Б. Садыков. – М., 1978. – 63с.
1327360
  Атаджанов А. Степь - колыбель моя : стихи и поэмы / А. Атаджанов; авториз. пер. с В.Жукова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 60 с.
1327361
  Мухамеджанов Ш. Степь - колыбель моя / Ш. Мухамеджанов. – Алма-Ата, 1969. – 63с.
1327362
  Садыков А.Б. Степь - колыбель моя. / А.Б. Садыков. – М., 1978. – 63с.
1327363
   Степь, 1886
1327364
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – Москва, 1947. – 95 с.
1327365
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1947. – 95с.
1327366
  Солоухин В.А. Степь / В.А. Солоухин. – Москва, 1968. – 63с.
1327367
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М., 1979. – 463с.
1327368
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1980. – 352с.
1327369
  Каныкин А.И. Степь : стихи / А.И. Каныкин. – Ташкент, 1982. – 205с.
1327370
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.1. – 1984. – 80с.
1327371
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.2. – 1984. – 80с.
1327372
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – К, 1985. – 285с.
1327373
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1989. – 61с.
1327374
  Севостьянников Э.Т. Степь в снегу / Э.Т. Севостьянников. – М., 1967. – 69с.
1327375
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габду Сланов ; пер. с каз. – 2-е изд. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 284 с.
1327376
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габдул Сланов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 478 с.
1327377
  Ефимов П.Г. Степь донекая / П.Г. Ефимов. – К, 1952. – 384с.
1327378
  Ефимов П.Г. Степь донецкая / П.Г. Ефимов. – К, 1965. – 295с.
1327379
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
1. – 1948. – 172 с.
1327380
  Беспощадный П. Степь Донецкая : стихи и песни / П. Беспощадный. – Москва : Советский писатель, 1950. – 132 с.
1327381
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
2. – 1950. – 204 с.
1327382
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Київ : Художня література, 1956. – 355 с.
1327383
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Донецк, 1962. – 327с.
1327384
  Боровиков Г.Ф. Степь загудела / Г.Ф. Боровиков. – М, 1953. – 48с.
1327385
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Н.Г. Лурье. – Киев, 1932. – 208 с.
1327386
  Лурье Н.Г. Степь зовет : пер. евр. / Н.Г. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1936. – 200 с.
1327387
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Киев, 1941. – 478 с.
1327388
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Советский писатель, 1958. – 374 с.
1327389
  Лурье Н. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Художественная литература, 1977. – 391 с.
1327390
  Лурье Нотэ Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Одесса : Маяк, 1984. – 345 с.
1327391
  Пуппо И.П. Степь золотая / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1957. – 38с.
1327392
  Магакян Г.Л. Степь и вода / Г.Л. Магакян. – М., 1977. – 191с.
1327393
  Лункевич В.В. Степь и пустыня / В.В. Лункевич. – 7-е изд., просмотр. – Ленинград, 1924. – 72с.
1327394
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов, 1960. – 334с.
1327395
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов н/Д, 1966. – 296с.
1327396
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов н/Д, 1982. – 239с.
1327397
  Бадмаев Ц.Б. Степь крылатая : роман / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 63 с.
1327398
  Панферов А.И. Степь Кубанская. : повесть / А.И. Панферов. – Краснодар : Краевое книгоиздательство, 1948. – 107 с.
1327399
  Панферов А.И. Степь Кубанская. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1949. – 372с.
1327400
   Степь поет. – Алма-Ата, 1958. – 272 с.
1327401
  Вербин А.А. Степь преобразуется / А.А. Вербин. – Одесса, 1950. – 96с.
1327402
  Тумунов Ж. Степь проснулась / Жамса Тумунов ;. – Москва : Советский писатель, 1950. – 401с.
1327403
  Тумунов Ж. Степь проснулась : роман / Жамса Тумунов ;. – Улан-Удэ, 1950. – 271 с.
1327404
  Жалсараев Д. Степь родимая : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
1327405
  Федоров А.М. Степь сказалась / А.М. Федоров. – Уфа, 1981. – 272с.
1327406
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва-Ленинград, 1949. – 128с.
1327407
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва, 1950. – 70с.
1327408
  Ратнер Е.И. Степь широкая / Е.И. Ратнер. – Москва : Советская Россия, 1966. – 408с.
1327409
  Улюманджиева Елена Степью до Нью-Васюков : Большое путешествие / Улюманджиева Елена, Семашко Андрей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 80-106 : Іл., Карта
1327410
  Ветлицкая А. Стерва разводится. Пережить и начать все заново / Алиса Ветлицкая. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. – 160 с. – (Будет по-моему!). – ISBN 5-94371-550-9
1327411
  Линч Б. Стервятники "Флориды" : роман / Б. Линч; Пер. с исп. А. Старостина. – М. : Художественная литература, 1963. – 172с.
1327412
  Грау Шерли Энн Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 592с. – В кн. также: Долгий сон : роман / Ричард Райт. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
1327413
  Туркевич І.К. Стережисть: алкоголь! / І.К. Туркевич. – К., 1979. – 55с.
1327414
  Світличний К.К. Стережися автомобіля : гумор та сатира / К.К. Світличний. – Донецьк, 1962. – 144 с.
1327415
  Вінат І.Г. Стережись вогню (Сценарій вікторини-змагання з пожежної безпеки) / І.Г. Вінат, І.С. Могильова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 14
1327416
  Треніна А.С. Стережіться несподіванок узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 6
1327417
  Гайдай І.І. Стережіться, дівчата / І.І. Гайдай. – Київ, 1970. – 155с.
1327418
  Идзуми И. Стерео-дифференцирующие реакции / И. Идзуми, А. Таи. – М, 1979. – 376с.
1327419
  Сергеева К.С. Стереограф СД-3 : пособие по сборке, юстировке и работе на приборе / Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК Мин-ва геологии СССР ; К.С. Сергеева. – Москва : Недра, 1966. – 108 с.
1327420
  Розенфельд Б.А. Стереографическая проекция / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1973. – 47 с.
1327421
  Разумовский Н.К. Стереографические проекции / Н.К. Разумовский. – Ленинград, 1932. – 68с.
1327422
  Очеретенко И.А. Стереографические проекции в структурной геологии / И.А. Очеретенко, В.В. Трощенко. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
1327423
  Казакова Г.Г. Стереографическое и изотропное проектирование в четырехмерном пространстве и порождаемые им преобразования Кремона и Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Казакова Г.Г.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1969. – 15л.
1327424
  Жмурин П.М. Стереодекодеры / П.М. Жмурин. – Москва : Связь, 1980. – 216 с.
1327425
  Лавлинская Л.И. Стереодинамика и протонирование N, N -- дизамещенных 3-амино-2-арилинден-1-ионов и -тионов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Лавлинская Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1985. – 16 с.
1327426
  Назаркевич Є.П. Стереозображення в графічному дизайні: генезис, еволюція, сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Назаркевич Євгенія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1327427
  Назаркевич Є. Стереозображення в контексті мистецьких практик: стереофотографія і стереокіно // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 82-89. – ISSN 2413-4767
1327428
  Хитрово В.Н. Стереозрение и стереасигматизм / В.Н. Хитрово
1327429
  Шепелюк В. Стереокино / В. Шепелюк. – М, 1945. – 106с.
1327430
  Духота Т.Г. Стереокино / Т.Г. Духота. – Киев, 1955. – 37с.
1327431
  Иванов Б.Т. Стереокинотехника / Б.Т. Иванов. – М., 1956. – 216с.
1327432
  Чернявский К.С. Стереология в металловедении / К.С. Чернявский. – М, 1977. – 279с.
1327433
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография / С.А. Салтыков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1970. – 376 с.
1327434
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1958. – 447с.
1327435
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – М., 1976. – 271с.
1327436
  Халиков А. Стереометрические задачи на исследование и методика их решения в средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Халиков А.; Науч-исслед.ин-т пед.УССР. – К, 1983. – 23л.
1327437
  Заворотній Р.І. Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 101-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1327438
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – Москва, 1960. – 240 с.
1327439
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – 2-е ., доп. – Москва, 1971. – 415 с.
1327440
  Гайштут А.Г. Стереометрия : Задачник к школьному курсу 10-11 класс / А.Г. Гайштут, ЛитвиненкоГ. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 128с. – ISBN 5-7805-0214-5, 966-557-031-5
1327441
  Апостолова Г.В. Стереометрія в опорних схемах / Г.В. Апостолова; Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів. – Київ : Факт, 1998. – 68 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 966-7274-08-Х
1327442
   Стереометрія тексту : студії над поетичними творами Івана Франка / [Барабаш М., Неборак В., Тихолаз Б., Тихолаз Н.] ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Б. Тихолаз. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 14). – ISBN 978-966-02-5531-9
1327443
  Кулачкина Н.С. Стереонаправленный синтез замещенных тиофанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кулачкина Н.С.; Всесоюз. науч.-иссл. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1327444
  Солодовник В.Д. Стереонаправленный синтез природных сопряженных полиеновых жирных кислот с помощью реакции карбонилолефинирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Солодовник В.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 19л.
1327445
  Смирнов С.А. Стереоперспектива в фотограмметрии / С.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1982. – 142 с.
1327446
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08. / Завгородня Лариса Віталіївна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2003. – 192 л. – Бібліогр.: л. 169-192
1327447
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Завгородня Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1327448
  Колодяжный О.И. Стереоселективний синтез фосфорорганических соединений = Asymmetric synthesis of organophosphorus compounds / О.И. Колодяжный, А.О. Колодяжная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 341, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 292-339. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1599-9
1327449
  Ногради М. Стереоселективный синтез / М. Ногради. – М, 1989. – 406с.
1327450
  Груц Ю.Н. Стереоскопическая машинная графика / Ю.Н. Груц. – Киев : Наукова думка, 1989. – 160 с.
1327451
  Умов Н.А. Стереоскопический дальномер / [соч.] Н.А. Умова. – [Варшава], 1903. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Физическое обозрение, 1903, т. 4. – Библиогр. в примеч.


  Журнал Физическое обозрение, изд.-ред.: П. А. Зилов, Г. Г. Де-Метц. Спец. отд.: преподавание физики
1327452
  Валюс Н.А. Стереоскопия / Н.А. Валюс. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 379 с.
1327453
  Саратовкин Д.Д. Стереоскопия в обучении / Д.Д. Саратовкин. – Тюмень, 1977. – 84с.
1327454
   Стереоскопия и ее применение.. – Саратов, 1989. – 244с.
1327455
  Выдрина Т.К. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием комплексов бис-п-кротилникль-хлорида с электроноакцепторами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Выдрина Т.К.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1970. – 22л.
1327456
  Орешкин И.А. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием п-аллильных комплексов хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Орешкин И.А.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1969. – 16л.
1327457
  Клабуновский Е.И. Стереоспецифический катализ / Е.И. Клабуновский. – М, 1968. – 367с.
1327458
  Лившиц В.С. Стереоспецифичность и оптическая активность на примере каталитической полимеризации окиси пропилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Лившиц В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 7л.
1327459
  Самитов Ю.Ю. Стереоспецифичность констант ядерного спин-спинового взаимодействия и конформационный анализ / Ю.Ю. Самитов. – Казань, 1990. – 149с.
1327460
  Котик К. Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1327461
  Ваколюк Н.И. Стереотаксический атлас мозга человека / Н.И. Ваколюк. – Киев : Наукова думка, 1979. – 129 с.
1327462
   Стереотаксична роботизована радіохірургія із застосуванням системи "КіберНіж" у лікуванні кавернозних ангіом головного мозку / Н.Ю. Спіженко, В.М. Бурик, Т.І. Чеботарьова, С.С. Мосійчук, О.А. Шараєвський, О.М. Гончарук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 11-18. – ISSN 2304-9359
1327463
  Костюк К.Р. Стереотаксична таламотомія та контралатеральна паллідотомія при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, Н.С. Василів, В.Л. Ломадзе // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 298-305. – ISSN 2227-7404
1327464
  Шмаков П.В. Стереотелевидение / П.В. Шмаков, К.Т. Колин, В.Е. Джакония. – Москва : Связь, 1968. – 207 с.
1327465
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1979. – 63 с.
1327466
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1982. – 64 с.
1327467
  Мамчев Г.В. Стереотелевизионные устройства отображения информации / Г.В. Мамчев. – Москва, 1983. – 97 с.
1327468
  Непоп-Айдачич Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі фольклорних записів О.Кольберга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 316-321. – Бібліогр.: Літ.: с. 321; 12 поз


  Невід"ємною складовою вивчення польської мовної картини світу є дослідження стереотипу квітки. Це дослідження проводилося за методологією, розробленої Єжи Бартмінським для етнолінгвістичного"Словника народних стереотипів і символів" - 2005 ...
1327469
  Ляшук Н. Стереотип національного характеру українців у прозових жанрах фольклору // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 123-130. – ISSN 2413-0923
1327470
  Войтенко І.Г. Стереотип позитивного представлення у промовах кандидатів у президенти США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 379-383. – ISSN 1729-360Х
1327471
  Сілецький Ю. Стереотип поляка в традиційному світогляді українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 95-110
1327472
  Кравчук А. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 212-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 221-222; 16 п. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1327473
  Фаріон І. Стереотип сухого підручника зламано. Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 4-5


  Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування".
1327474
  Заниздра О.А. Стереотип, национальный характер и идентичность в современных условиях глобализации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 35-38. – ISSN 2077-1800
1327475
  Худолій А.О. Стереотипи "холодної війни" та відносини між США та Україною // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 304-309. – ISSN 2076-1554
1327476
  Лук"янець Д. Стереотипи в адміністративному праві: переконання та примус як універсальні методи державного управління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 37-41
1327477
  Харченко О.В. Стереотипи в сучасній психолінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 143-149. – ISBN 966-581-498-2
1327478
  Горошкевич Н. Стереотипи висвітлення проблеми державотворення у пресі Івано-Франківщини (2007-2009 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 383-394. – ISSN 1561-6224
1327479
  Хріпункова Г. Стереотипи зневаги до жінок в українськиї ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 101-107


  Стаття присвячена проблемам домінування чоловічої картини світу над жіночим світосприйняттям в українському суспільстві. Аналізуються матеріали сучасної української преси (2004-2005), де триває "гноблення жіночого". Анна Хрипункова. Стереотипы ...
1327480
  Зінченко Т.П. Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 49-53. – ISSN 2310-4368
1327481
  Грабовська І. Стереотипи масової свідомості в процесі формування взаємних етнічних характеристик українців та росіян, українців та поляків на сучасному етапі суспільного розвитку (філософсько-світоглядний аналіз) // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 222-234. – ISBN 966-7317-93-5
1327482
  Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі : монографія / Марія Бутиріна ; МОНУ ; КНУТШ. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-334-274-0
1327483
  Богдан С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0130-5263
1327484
  Богдан Світлана Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1327485
  Данильченко Т.В. Стереотипи мужності і жіночності в засобах масової комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.14-20. – (Психологічні науки)
1327486
  Рогач О.О. Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 3-8


  Стаття присвячена вивченню авто- та гетеро стереотипів етнічних спільнот Європи через призму діахронії. Зібрано та узагальнено етнічні атрибутиви та національні прізвиська із фразеологічного фонду відповідних національних мов з урахуванням їхньої ...
1327487
  Суковата В. Стереотипи підприємництва в масовій свідомості :гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.131-143
1327488
  Хахула Л. Стереотипи польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. XX ст. - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 618-622. – ISBN 978-966-02-5080-2
1327489
  Холод О.М. Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільста // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 49-52. – ISSN 2307-6194
1327490
  Ромах О.В. Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках український суспільно-політичних журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Визначено стереотипи та страхогенеруючі міфи, конструйовані російськими та українськими медіа. Досліджено матеріали сучасних українських суспільно-політичних журналів: "Український тиждень", "Країна", "Корреспондент", "Вести. Репортер". На основі ...
1327491
  Коляда І. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти / І. Коляда, М. Санкович // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 8-12
1327492
  Гапченко О. Стереотипи у комунікативній діяльності мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 64-67
1327493
  Владимиров В. Стереотипи Уолтера Ліппмана та блокова структура масової свідомості // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.32-35
1327494
  Карабардін А. Стереотипи: дефініція поняття, функції, роль у свідомості та житті людини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (217), вересень 2019. – С. 42-43
1327495
  Гнесь О. Стереотипізація ісламу і формування ісламофобії в Україні засобами масової інформації // Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ, 2010. – Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – С. 121-132
1327496
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 255 арк. – Додатки: арк. 255. – Бібліогр.: арк. 227-254
1327497
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1327498
  Литовченко Д. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 283-288


  Статтю присвячено опису негативної стереотипізації мусульман в англомовних мас-медіа, а також змінам у сприйнятті ісламу і мусульман в новому міжнародному дискурсі, де визнається проблема ісламофобії і просувається культурне розмаїття та відкритість ...
1327499
  Науменко Л.Д. Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 347-354. – ISBN 978-966-8904-46-2
1327500
  Говорун Т. Стереотипізація статі як дилема самопрезентації жінок і чоловіків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються гендерні відмінності статей в соціально-економічному статусі, системі управління, розподілі професій, домашніх обов"язків через призму потенцій суб"єктності чоловіків і жінок як результату диференціації їхньої соціалізації. In ...
1327501
  Гетьман О. Стереотипний образ України на міжнародній арені // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 277-279
1327502
  Шевченко Віктор Стереотипні випадки некоректності в практичній картографії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: 12 назв
1327503
  Русановська Т.В. Стереотипні моделі вторинних номінацій (на матеріалі сленгу української та німецької мов) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISBN 978-966-8847-78-3
1327504
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. Campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 1 // Слов"янський збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; відп. ред. М.І. Зубов ; редкол.: Бардіна Н.В., Бондар О.І., Войцева О.А. [та ін.]. – Одеса, 2008. – Вип. 13. – С. 127-134
1327505
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 2 // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 75-82


  У статті здійснюється реконстукція стереотипних рис дзвоників (пол. dzwonek, лат. Campanula) у польській мові та культурі на підставі аналізу літературних, діалектних та історичних номінацій цієї квітки. The author reconstructs stereotype ...
1327506
  Грибок О. Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу / О. Грибок, С. Застровська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 2410-0927
1327507
  Егава Х. Стереотипні уявлення про японську жінку (лінгвокультурознавчий аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 24-31
1327508
  Каліщук О. Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 55-59. – ISSN 2222-5250
1327509
  Дуденко О. Стереотипність та новаторство Євгена Гуцало у використанні народних компаративем // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 100-104.
1327510
  Сазанович Л.В. Стереотипність у фольклорі: казуальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 21-26


  У статті розглядається сюжетна стереотипізация у фольклорі й аналізуються мотиви й цілі вчинків, типові для персонажів американської англомовної фольклорної балади. В статье рассматривается сюжетная стереотипизация в фольклоре и анализируются мотивыи ...
1327511
  Григорів Н.М. Стереотипність узагальненого образу національного характеру англійської лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 46-49
1327512
  Кудинов Ф.Н. Стереотипное дело. / Ф.Н. Кудинов. – М.-Л., 1940. – 152с.
1327513
  Грибков А.В. Стереотипное и фотомеханическое оборудование. Конструкции и расчет / А.В. Грибков, П.Я. Розенфельд. – М., 1975. – 295с.
1327514
  Зиновьева Е.И. Стереотипное представление об измене в памятниках обиходного языка Московской Руси XVI-XVII векоа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 88-94. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 3). – ISSN 1813-1921
1327515
  Шестакова Э.Г. Стереотипные оксюмороны // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 87-96. – ISBN 978-966-380-357-9
1327516
  Лукьянова Т.Г. Стереотипотвірний потенціал гендерномаркованих атрибутивних словосполучень (на матеріалі британського газетного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 262-266
1327517
  Капельгородская Н.М. Стереотипы буржуазного экрана / Н.М. Капельгородская. – Киев : Наукова думка, 1990. – 73 с.
1327518
   Стереотипы в общественном сознании.. – М, 1988. – 41с.
1327519
  Кургина Н.Н. Стереотипы в профессии: плюсы и минусы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-24. – ISSN 1560-7968


  Настоящее расследование провели шахтинские библиотекари, чтобы разобраться, насколько представления специалистов об информационной культуре соответствуют ожиданиям пользователей. Хорошо продуманные вопросы анкеты, сама идея проведения параллельного ...
1327520
  Глазова Е.А. Стереотипы во французской рекламе: женские образы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 77-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1327521
   Стереотипы и динамика мышления.. – Минск, 1993. – 245с.
1327522
  Московская А.А. Стереотипы или конкуренция? Анализ некоторых гендерных предпочтений работодателей // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.52-61. – ISSN 0132-1625
1327523
  Сидельников А.А. Стереотипы исторического знания: опыт исследования // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 9 (60). – С. 103-105. – ISSN 2070-9773
1327524
  Марченко И.П. Стереотипы как барьеры на пути модернизации высшего образования // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 69-76. – ISSN 1561-2465
1327525
   Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25000 равнинных тундровых и таежно-болотных районов : пособие. – Москва : ЦНИИГАиК, 1969. – 206 с.
1327526
  Шаповал О.В. Стереофільм – атракціон чи новий період у кінематографі? // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 244-250
1327527
  Дерябин В.И. Стереофонические ламповые радиолы высшего класса / В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский. – Москва, 1975. – 111 с.
1327528
  Крупинин И.Т. Стереофонические магнитофоны "Вильма-302", "Тоника-310" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1979. – 64 с.
1327529
  Астахов В.М. Стереофонический усилитель / В.М. Астахов. – Москва, 1985. – 38 с.
1327530
  Красов Ю.С. Стереофонический электрофон / Ю.С. Красов, В.К. Черкунов. – Москва, 1978. – 49 с.
1327531
  Кононович Л.М. Стереофоническое воспроизведение звука / Л.М. Кононович, Ю.А. Ковалгин. – Москва, 1981. – 185 с.
1327532
  Годинар К. Стереофоническое радиовещание / К. Годинар. – Москва, 1974. – 192 с.
1327533
  Гаклин Д.И. Стереофоническое радиовещание и звукозапись / Д.И. Гаклин. – М.-Л., 1962. – 127с.
1327534
  Фурдуев В.В. Стереофония и многоканальные звуковые системы / В.В. Фурдуев. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
1327535
  Бектабегов А.К. Стереофонные звукосниматели / А.К. Бектабегов, В.В. Усачев. – Москва-Ленинград, 1964. – 40 с.
1327536
  Козубский Э.В. Стереофотограмметрическая аппаратура пуозырьковых водородных камер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Козубский Э.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.14-16
1327537
  Городецкий С.Ф. Стереофотограмметрическая съемка волн на портовых акваториях : Автореф... канд техн.наук: / Городецкий С. Ф.; Одеск. ин-т инж. морск. флота. – Одесса, 1953. – 16 с.
1327538
   Стереофотограмметрическая съемка инженерных взрывов : сборник. – Москва, 1977. – 119 с.
1327539
  Рейзенкинд И.Я. Стереофотограмметрическая съемка карьеров / И.Я. Рейзенкинд, Р.Р. Синанян. – Москва : Металлургиздат, 1956. – 170 с.
1327540
  Варуша А.С. Стереофотограмметричний метод створення карт створення карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 6-14


  Проведений аналіз передових методів створення карт на сучасних аналітичних та цифрових фотограмметричних приладах, подані способи оцінки точності виконаних робіт, розкриті шляхи впровадження нових сучасних методів обробки стереозображень на прикладі ...
1327541
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезич. вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 356 с.
1327542
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезических вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – 2-е изд., доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 540 с.
1327543
  Рапасов П.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и решения инженерных задач / П.Н. Рапасов. – Москва : Недра, 1983. – 320с.
1327544
  Моисеенков А.М. Стереохимич реакций раскрытия альфа-окисей ацетилциклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеенков А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 23л.
1327545
  Константиновский Леонид Евгеньевич Стереохимическая нежесткость и лигандный обмен тетракоординированных внутрикомплексных соединений металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Константиновский Леонид Евгеньевич; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1978. – 23л.
1327546
  Иванов С.Б. Стереохимические закономерности в ряду фтороуранилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иванов С.Б.; АН СССР. Ин-тут общей и неорганической химии. – М., 1981. – 24л.
1327547
  Гурвич Л.Г. Стереохимические исследования в области полифункциональных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гурвич Л.Г.; Моск.ун-т. – М, 1974. – 20л.
1327548
  Луц О. Стереохимические исследования действия амиака и его производных / О. Луц. – Ри, 1908. – 121 с.
1327549
  Щербаков В.В. Стереохимические приложения прямых констант спин-спинового взаимодействия 13С-13С в химии гетероатомных соединений : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Щербаков В.В.; МВ и ССО РСФСР.ИРГУ. – Иркутск, 1988. – 20л.
1327550
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1327551
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1327552
  Мамлок Л. Стереохимия : Учение о пространств. расположении атомов в молекуле / Dr. L. Mamlock ; Пер. с нем. под ред. проф. П.Г. Меликова. – Одесса : Mathesis, 1911. – VIII, 164 с. : черт.
1327553
  Виттиг Г. Стереохимия / Г. Виттиг. – Москва-Ленинград, 1934. – 398с.
1327554
  Ниггли П. Стереохимия / П. Ниггли. – М., 1949. – 364с.
1327555
  Хотинский Е.С. Стереохимия : Курс лекций / Е.С. Хотинский ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков : Кн. ф-ка им. Фрунзе, 1950. – 144 с. : ил.
1327556
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Москва, 1976. – 695 с.
1327557
  Ногради М. Стереохимия / М. Ногради. – М, 1984. – 391с.
1327558
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия, 1988. – 464с. – ISBN 5-7245-0376-Х
1327559
  Кудряшова В.В. Стереохимия антибиотика альбофунгина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кудряшова В.В.; АН СССР. – М, 1975. – 20л.
1327560
  Сегаль Г.М. Стереохимия декалин- и -окталинкарбоновых кислот и их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сегаль Г.М.; Акад.наук СССР.Ин-т органич химии. – М, 1958. – 14л.
1327561
  Онищенко Т.А. Стереохимия и кинетика радикальной теломеризации хлорвинила полигалоидметанами : Автореф... канд. хим.наук: / Онищенко Т. А.; АН СССР, Ин-т элементооран. моед. – М., 1971. – 24л.
1327562
  Писковитина Г.А. Стереохимия и механизм присоединения бромистого водорода к кратным углерод-углеродным связям : Автореф... канд. хим.наук: / Писковитина Г.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1964. – 16л.
1327563
  Соммер Л. Стереохимия и механизмы реакций кремнийорганических соединений / Л. Соммер. – М., 1966. – 190с.
1327564
  Берман С.С. Стереохимия и равновесные соотношения геометрических изомеров полиалкилзамещенных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берман С.С.; Моск.ин-т.нефтехим.и газовой пром-сти. – М, 1967. – 16л.
1327565
  Арефьев О.А. Стереохимия и равновесные соотношения пространственных изомеров полиалкилциклопентанов : Автореф... канд. хим.наук: / Арефьев О.А.; Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1967. – 18л.
1327566
  Скопенко В.В. Стереохимия комплексов РЗЭ (ІІІ) с координационными числами три-семь / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Вестн. Киевск. ун-та, 1983. – № 24
1327567
  Скопенко В.В. Стереохимия координационных соединений кобальта (ІІ) и меди (ІІ), закрепленных на поверхности модифицированных аэросилов / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Журн. неорг. химии, 1984. – № 5
1327568
  Швелашвили А.Е. Стереохимия координационных соединений некоторых металлов с циклообразующими аминами. / А.Е. Швелашвили, Порай-Кошиц. – Тбилиси, 1979. – 166с.
1327569
  Петров А.А. Стереохимия насыщенных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1981. – 254с.
1327570
  Кадзяускас П.П. Стереохимия некоторых азотсодержащих производных ряда 7-оксабицикло-(2.2.1)-гептана : Автореф... канд. хим.наук: / Кадзяускас П.П.; МГУ. – М., 1965. – 12л.
1327571
  Влад П.Ф. Стереохимия некоторых дитерпеноидов группы лабдана : Автореф... кандидата хим.наук: / Влад П.Ф.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 12л.
1327572
  Швелашвили А.Е. Стереохимия некоторых координационных соединений металлов с дигидразидами карбоновых кислот. / А.Е. Швелашвили. – Тбилиси, 1987. – 107с.
1327573
  Родионов В.Н. Стереохимия превращений 3,7-Диметиленбицикло (3.3.1) Нонана и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Родионов В.Н.; КПИ. – К., 1983. – 17л.
1327574
  Гашимов Гашим Абдулла оглы Стереохимия присоединения некоторых электрофильных реагентов к алкилпроизводным 3-циклогексенкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гашимов Гашим Абдулла оглы; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1985. – 23л.
1327575
  Лаба В.И. Стереохимия присоединения тиолов к трет-бутилацетилену и некоторые превращения продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Лаба В.И.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – Москва, 1964. – 25л.
1327576
  Барсуков Л.И. Стереохимия реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: / Барсуков Л.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 27л.
1327577
  Алекперов Надир Али-Гусейн оглы Стереохимия реакции конденсации 5,5-диалкокситетрахлорциклопентадиенков с цис- и транс-4-циклогексен-1,2-дикарбоновыми кислотами и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алекперов Надир Али-Гусейн оглы; Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 22л.
1327578
  Чаузов В.А. Стереохимия реакций оптически активных кремнийорганических соединений с производными олова и ртути. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чаузов В.А.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1327579
  Овчинников Ю.А. Стереохимия реакций присоединения к двойной связи 2-циклогексенилуксусных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинников Ю. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1961. – 19л.
1327580
  Камерницкий А.В. Стереохимия реакцйи нуклеофильного присоединеия к карбонильной группе циклических кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Камерницкий А.В.; Акад. наук СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1958. – 16л.
1327581
  Родина Н.Б. Стереохимия сопряженного меркурирования циклопропановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Родина Н. Б.; МГУ, Хим. фак. – М., 1971. – 14л.
1327582
  Стоддарт Дж Стереохимия углеводов / Стоддарт Дж. – М, 1975. – 304с.
1327583
  Орлов В.Д. Стереохимия, реакционная способность и физико-химические свойства L,В- непредельных кетонов и образующихся на их основе азотсодержащихя гетороциклов. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Орлов В.Д.; АН УССР.Ин-т органической химии АН УССР. – К, 1986. – 30л.
1327584
  Гольдшмидт С. Стереохимия. / С. Гольдшмидт. – Л.-М., 1940. – 320с.
1327585
   Стереохімія нанотрубок / М.Ю. Корнілов, В.В. Плахотник, О.В. Михайленко, Т.В. Любчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Описано нові поліциклічні каркасні структури, а саме нанотрубки та фулерени - замкнені ароматичні поверхні (ЗАП), сконструйовані за допомогою програми HyperChem. Запропоновано методи моделювання таких структур. Якісно та кількісно охарактеризовано ...
1327586
  Прохода А.М. Стереоэлектронный (полярный) фактор в реакциях нуклеофильного присоединения к трет. бутилциклогексанонам. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохода А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 22л.
1327587
  Четверухин Н.Ф. Стерерметрические задачи на проекционном чертеже / Н.Ф. Четверухин. – Москва, 1952. – 128 с.
1327588
  Давыдкина Т.А. Стереумовые грибы Советского Союза / Т.А. Давыдкина. – Л., 1980. – 143с.
1327589
  Леднев А.Ф. Стержень / А.Ф. Леднев. – М., 1959. – 80с.
1327590
  Вайнштейн Э.С. Стержень спирали / Э.С. Вайнштейн. – Москва, 1991. – 209с.
1327591
  Акбердин Р.З. Стержень экономики / Р.З. Акбердин. – Москва : Мысль, 1979. – 119 с. – Библиогр.: с. 117-118
1327592
  Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов / Л.А. Розин. – Ленинград, 1976. – 232 с.
1327593
  Голден Н.Ф. Стержни / Н.Ф. Голден. – Москва, 1974. – 188с.
1327594
  Чугунова Г.Д. Стерилизующее действие производных этиленимина на репродуктивные функции карадрины (Laphygma exiqua Hb.) и картофельной коровки(Epilichna vigiontioctomaculata Motch.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Чугунова Г.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1970. – 24л.
1327595
  Адмиральская С.А. Стерильность перечной мяты (Menthapiperita L.) и ее преодоление : Автореф... канд. биол.наук: / Адмиральская С.А.; Акад. наук СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1960. – 17л.
1327596
  Кириллина О.М. Стерильность романтизма. Живой и мертвый мир Татьяны Толстой // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 196-203. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1327597
  Гальцова Р.Д. Стеринообразование у дрожжевых организмов / Р.Д. Гальцова. – Москва : Наука, 1980. – 224 с.
1327598
  Замбахидзе Натела Евгеньевна Стерины шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Замбахидзе Натела Евгеньевна; АН Груз.ССР. Ин-т биохимии растений. – Тбилиси, 1981. – 22л.
1327599
  Филиппович М.Н. Стерические эффекты в хроматографии пиридиновых оснований : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович М.Н.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1967. – 24л.
1327600
  Доронин И.Г. Стерлинговая зона в валютной системе капитализма в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Доронин И.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 23л.
1327601
  Кевер К. Стерлинговая зона и ее значение во внешнеторговой политике Англии : Автореф... канд. экон.наук: / Кевер К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра валютно-фин. дисциплин. – Москва, 1959. – 21л.
1327602
  Конэн А.Р. Стерлинговая зона. / А.Р. Конэн. – М., 1954. – 216с.
1327603
  Левшин Ф.М. Стерлинговый блок, как орудие эксплуатации и угнетения стран Британской иперии английским империализомм : Автореф... канд. экон.наук: / Левшин Ф. М.; МВТ СССР, Всес. акад. внеш. торг. – М., 1953. – 16л.
1327604
   Стерлитамак.. – Уфа, 1966. – 142с.
1327605
  Стерн Стерново путешествие по Франции и Италии, под именем Йорика : содержащее в себе: необыкновенныя, любопытныя и весьма трогающия приключения; многия критическия разсуждения и замечания. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук
Ч. 1-3. – 1793. – 145,139, 81с. – кожна частина з окр. пагін..


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
1327606
  Никитина С.М. Стероидные гормоны беспозвоночных животных / С.М. Никитина. – Л, 1982. – 172с.
1327607
  Перепелица Эльмира Дмитриевна Стероидные сапонины из Tribulus terrestris L. и их расщепление микробными ферментами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Перепелица Эльмира Дмитриевна; АН МССР. Ин-т химии. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1327608
  Физер Л. Стероиды / Л. Физер, М. Физер. – Москва, 1964. – 982с.
1327609
  Ковганко Н.В. Стероиды / Н.В. Ковганко, А.А. Ахрем. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 221 с. : табл. – Библиогр.: 686 назв. – ISBN 5-343-00524-1
1327610
  Блант Максим Стероиды для экономики : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 58-64 : Фото
1327611
  Еляков Г.Б. Стероиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл. – Библиогр.: 550 назв. – ISBN 5-02-003956-X
1327612
  Ахов Л.С. Стероїдні сапоніми цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність : 03.00.12: Дис. ... канд. біол. наук / Ахов Л. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 135л. – Bibliogr.: С. 118-135
1327613
  Серафимов А. Стертая грань. / А. Серафимов. – Х.-К., 1932. – 72с.
1327614
  Тобуроков П.Н. Стерхи над Леной : стихотворения и поэмы / Петр Тобуроков; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1983. – 87 с.
1327615
  Штерн П.Г. Стесненное обтекание цилиндров и воздействие на него поперечного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Штерн П.Г.; Объед. совет Отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1327616
  Кикнадзе А.В. Стесненные воды / А.В. Кикнадзе. – М, 1987. – 317с.
1327617
   Стесненный изгиб и кручение оболочек типа кессона крыла. – Москва, 1965. – 128 с.
1327618
  Коллье Жозе Стетоскоп для Фурнеза : Наблюдения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 108-114 : Фот, карта. – ISSN 1029-5828
1327619
  Філіпенко Д. Стетсонський конкурс в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно в Інституті міжднародних відносин відбувся Європейський раунд 14-го щорічного Стетсонського конкурсу з міжнародного права навколишнього середовища.
1327620
  Міляєва Л. Стефан Андрійович Таранушенко (штрихи до портрета) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 117-126. – ISSN 1728-6875
1327621
  Самойленко А.М. Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження / А.М. Самойленко, Т.О. Банах, Я.Г. Притула // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 92-102. – ISSN 1027-3239
1327622
  Стороженко А.В. Стефан Баторий и Днепровские козаки : изследования, памятники, документы и заметки / А.В. Стороженко. – Киев : Типография Г.Л. Фронцкевича, 1904. – [7], 327 с. : С портретом Стефана Батория
1327623
  Кучмеєва Н. Стефан Васильович Кульженко - видатний український друкар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 51-52. – ISSN 2076-9326


  У січні 2017 р. виповнилося 180 років від дня на-родження видатного українського друкаря, видавця-про-світителя Стефана Васильовича Кульженка (1837—1906)
1327624
  Райкова А. Стефан Веркович и Българите / А. Райкова. – София, 1978. – 288 с.
1327625
  Настасиевич С. Стефан Душан / С. Настасиевич; Стефан Душан. – Београд : Вук Карациб, 1975. – 236 с. – В изд. также: И би Царевина / Д. Баранин ; Под игом / И. Вазов. – (Историjски романи / уред. Бранка Тасиб)
1327626
  Витт В.В. Стефан Жеромский / В.В. Витт. – Москва, 1961. – 344с.
1327627
  Яременко П.К. Стефан Зизаній - український письменник-полеміст кінця XVI ст. / П.К. Яременко. – [Київ], 1958. – С. 39-54. – Окр. відбиток: Радянське літературознавство. 1958. № 2
1327628
  Дзюба І.М. Стефан Зорян в історії вірменської літератури / І.М. Дзюба. – Київ, 1982. – 320с.
1327629
  Брайнина Б.Я. Стефан Зорьян / Б.Я. Брайнина, С.М. Хитарова. – М., 1960. – 240с.
1327630
  Радишевський Р. Стефан Козак - організатор і реалізатор польської україністики // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 17-31. – ISBN 978-83-935845-4-3
1327631
  Едвардс Стефан Лавpентій, повість англійска Едваpса в двох томах. – У Львові (Львів) : Hакладом pедакціи "Діла" ; Дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского. – (Бібіліотека найзнаменитших повістей : Лит. додаток "Діла" / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 5)
[Т. 1]. – 1881. – 200 с.
1327632
  Тихолов Петко Стефан Македонски / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1956. – 184с.
1327633
   Стефан Михайлович Ямпольский : Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 72с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1327634
  Пападимитриу С.Д. Стефан Сахликис и его стихотворение "Afinisis parafenos" : исслед. С.Д. Пападимириу, прив.-доц. Новорос. ун-та : С прил. греко-рус. глоссария, двух фотогр. табл. и крит. парерга. – Одесса : Эконом. тип., 1895. – IV, 256, 25 с., 1 л. факс. – Загл. и текст стихотворения на греч. яз. - Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете, . 1896, т. 6, визант. отд-ние


  На обл.-тит. л. дарственная надпись автора
1327635
  Генадиев П. Стефан Стамболов : исторически случаи от живота на български политически дейци / П. Генадиев. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 165 с.
1327636
  Куманов М. Стефан Стамболов и Захарий Стоянов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 232-237. – ISBN 978-954-322-848-5
1327637
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 1. – 1992. – 354, [4] с.
1327638
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 2. – 1992. – 473, [2] с.
1327639
  Миколенко Д.В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х - 1970-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 200-212. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1327640
  Шендеровський В. Стефан Стубелевич - видатний український фізик ХVIII ст. / В. Шендеровський, Г. Гуртовий, Л. Кравчук
1327641
   Стефан Суберляк : каталог выствки. – Москва : Советский художник, 1977. – [16] с.
1327642
  Житомирская З.В. Стефан Цвейг : Библиограф. указ. / Житомирская З.В. ; Всес. гос. б-ка иностр. лит-ры. – Москва, 1976. – 116 с. – Сост. указ. на об. тит. л. – (Писатели зарубежных стран)
1327643
   Стефан Цвейг. 1881-1942 : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня рожденя. – Москва, 1961. – 20 с.
1327644
  Винниченко Т. Стефан Цвейг: лишеный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Стефан Цвейг (1881-1942) - австрийский писатель, драматург и журналист. Автор множества романов, пьес и беллетризованных биографий.
1327645
  Борзун Ю.С. Стефан Шартрський та Адель Нормандська: сімейна драма часів Першого Хрестового походу // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 206-2111. – ISBN 978-617-689-216-8
1327646
  Захара І.С. Стефан Яворський / І.С. Захара. – Львов, 1991. – 110с.
1327647
  Шляхтун П.П. Стефан Яворський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 94-95. – ISBN 978-611-01-0097-7
1327648
  Андрусяк І. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 11-14. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1327649
  Настасиевич С. Стефан, государь сербский / С. Настасиевич. – М, 1965. – 236с.
1327650
  Бондар В. Стефаник би вклонився // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 16-17


  Пам"яті Василя Мошуренка - українського прозаїка-новеліста, поета, учителя-філолога, історика.
1327651
   Стефаник Василь. – Київ, 1983. – 31с.
1327652
  Хороб М. Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 181-195
1327653
   Стефанит и Ихнилат. – Л : Наука, 1969. – 252 с.
1327654
   Стефанію Шабатуру засудили на 8 років за гобелени із Лесею Українкою і провидицею Кассандрою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 20
1327655
  В"юник А.О. Стефанія Гебус-Баранецька / А.О. В"юник. – Київ : Мистецтво, 1968. – 55 с.
1327656
  Шабатура С. Стефанія Шабатура: ув"язнені лілії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 10
1327657
  Блакитний М. Стефановський Трифон Андрійович - церковний діяч, публіцист та історик Чернігівщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальные известия") // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 149-154. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
1327658
   Стефанчук Руслан Олексійович // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 172-176. – ISSN 2072-084X
1327659
  Забаринский П.П. Стефенсон / П.П. Забаринский. – Москва, 1937. – 367с.
1327660
  Галан Я.О. Стефка / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1968. – 56с.
1327661
  Шумилов И.Л. Стефка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1973. – 103с.
1327662
  Васютинский Н.А. Стехиометрия горных пород / Н.А. Васютинский. – Москва, 1986. – 206с.
1327663
  Алесковский В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений / В.Б. Алесковский ; АН СССР, Отд-ние физико-химии и технологии неорган. материалов. – Ленинград : Наука, 1976. – 138 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-139
1327664
  Иванов В.Н. Стехиометрия и энергетика микробиологических процессов / В.Н. Иванов, Е.В. Стабникова. – Киев : Наукова думка, 1987. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 143-150
1327665
  Стеценко Кирило Стеценків Великдень : [інтерв"ю з президентом Міжнародного фонду ім. К. Стеценка Кирилом Стеценком-молодшим] / Стеценко Кирило, Пересунько Тіна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 127-128. – ISSN 0130-5212
1327666
   Стецюк Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 145
1327667
   Стецюк Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 262-264 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1327668
   Стецюк Володимир Васильович [1947] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 155-156. – ISBN 966-95774-3-5
1327669
   Стецюк Володимир Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 382 : фото
1327670
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стецюк Володимир Васильович - доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1327671
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 191. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  25 жовтня 2017 р. виповнилось 70 років від дня народження Стецюка Володимира Васильовича - українського геоморфолога, геоеколога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені ...
1327672
  Терес Н.В. Стецюра Григорій Ананійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 88 : фото
1327673
  Луковский И.В. Стечение обстоятельств / И.В. Луковский. – Москва, 1953. – 24с.
1327674
  Санин А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1327675
  Попова Г.Р. Стечение обстоятельств : роман / Г.Р. Попова. – М., 1982. – 352с.
1327676
  Вампилов А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Вампилов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство
Т. 2. – 1988. – 448 с.
1327677
  Санин А.В. Стечение обстоятельств. / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1327678
   Стеченко Дмитро Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 144
1327679
   Стеченко Дмитро Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 264-265 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1327680
   Стеченко Дмитро Миколайович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 156-157. – ISBN 966-95774-3-5
1327681
  Чуев Ф.И. Стечкин / Ф.И. Чуев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 256 с.
1327682
  Короткий В.А. Стешенко Іван Матвійович (1873-1918) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 71-72. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1327683
  Карасев А.И. Стешина сирень / А.И. Карасев. – Пенза, 1961. – 174с.
1327684
  Мусатов А.И. Стжары / А.И. Мусатов. – М., 1962. – 495-670с.
1327685
  Клименко З.И. Стибазосульфониларены. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Клименко З.И.; АН УССР. Ин-тут органич. химии. – К., 1982. – 20л.
1327686
  Суслин А.А. Стибилизация в алгебраической К-теории. / А.А. Суслин. – Л, 1980. – 28с.
1327687
  Чобіт Д.В. Стиборівка: готи та їх нащадки : до питання про населення Волино-Подільського пограниччя II-V ст. н. е. / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 350, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 320-348. – ISBN 966-7544-57-7-1


  У пр. №1697890 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1327688
  Дубинянская Я. Стив Джобс: Человек, который думал иначе // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
1327689
  Дубинянская Я. Стивен Спилберг: голливудский инопланетянин // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – C. 6-25. – ISSN 1819-6268
1327690
  Степановский Ю.П. Стивен Хокинг-Ньютон ХХ века? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С36-46
1327691
  Вибе Дмитрий Стивен Хокинг : Повелитель черных дыр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 105-112 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1327692
  Егоров Виталий Стивен Хокинг. Путь в тысячи жизней // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 96-100 : фото
1327693
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: гений поневоле // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 44-62. – ISSN 1819-6268
1327694
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: Гений поневоле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 51-67. – ISSN 1819-6268
1327695
  Каташинская А. Стивен Хокинг: главное - просто не сдаваться / А. Каташинская, А. Газубей // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 15-22 марта (№ 38). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности.
1327696
  Олдингтон Р. Стивенсон / Р. Олдингтон. – М., 1985. – 271с.
1327697
  Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература 19 века : [монография] / Н.Я. Дьяконова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 192 с.
1327698
  Олдингтон Р. Стивенсон. Портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – М., 1973. – 286с.
1327699
   Стиг-знаменосец. – Л., 1982. – 159с.
1327700
  Гужва В. Стигма : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 22-81. – ISSN 0131-2561
1327701
  Гужва В. Стигма : роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 18-66. – ISSN 0131-2561
1327702
  Иванюшкин А.Я. Стигма, или "вторая болезнь", в контексте биоэтики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.60-73. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1327703
  Гужва В. Стигма. Привид Шекспіра : [романи] / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-2151-22-0


  Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і лицарі лісу освятили ...
1327704
  Соколовский С.В. Стигматы архаизации:анализ праздника и анализ текста // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.47-57. – ISSN 0869-5415


  [Исследование праздников и праздничной обрядности.]
1327705
  Трохим Н. Стигми надхненного серця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – С. 18-19


  Стислі відгуки про творчість Богдана Чепурка.
1327706
  Досенко А. Стигми сучасного інтернет-простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-24. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчається явище стигм із позиції штампу в мережевому середовищі. Загалом, побутує думка, що "стигма" як понятійна одиниця притаманна психології. Дана робота містить спробу доведення того, що стигма та процес стигматизації на пряму може бути ...
1327707
   Стики границь зерен у нанокремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопії досліджено стики границь зерен в нелегованих нанокремнієвих плівка. Проаналізовано вплив товщини плівок на формування стиків границь зерен Atomic force microscope and ...
1327708
  Зарев П. Стил и художественост / П. Зарев. – София : Български писател, 1958. – 419 с.
1327709
  Лаврова Н.Н. Стилевая дифференциация имен существительных : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лаврова Н.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 24л.
1327710
  Леденев А.В. Стилевая партитура чувств: "бунинские уроки" в прозе Г. Кузнецовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 68-72. – ISBN 966-594-936-5
1327711
  Гончаров А.Д. Стилевое единство литературного произведения и иллюстраций / А.Д. Гончаров, Е.Б. Адамов. – М., 1965. – 19с.
1327712
  Проскурина Ю.М. Стилевое своеобразие русской прозы середины XIX века. / Ю.М. Проскурина. – Свердловск, 1983. – 65 с.
1327713
  Химич В.В. Стилевые закономерности прозы Чехова 90-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Химич В.В.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1970. – 25л.
1327714
  Бунджулова Б.Е. Стилевые особенности прозы И. А. Бунина : Автореф... канд. филол.наук: / Бунджулова Б. Е.; АН СССР, Ин-т миров. лит. им. Горького. – М., 1972. – 15л.
1327715
  Хитарова С.М. Стилевые поиски и взаимодействие литературы / С.М. Хитарова. – М., 1976. – 188с.
1327716
  Омельченко Е.Л. Стилевые стратегии занятости и их гендерные особенности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0132-1625
1327717
   Стилевые традиции русской стилистической прозы ХХ века. – Челябинск, 1983. – 134с.
1327718
  Димитриади Н.Б. Стилевые черты классической русской музыки и Востоке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.00.02 / Димитриади Н.Б.; М-во культуры РСФСР. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1327719
  Фам Стилевые черты музыки 20 века и вьетнамский инструментализм в профессииональном творчестве. / Фам, ле Хоа. – Одесса, 1996. – 109с.
1327720
  Ханик Л.Ю. Стилевые черты русского модерна в музыкально-театральной культуре начала ХХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 306-316. – ISSN 1684-2618
1327721
  Потапенко А.Б. Стилеметричні характеристики прикметників різної морфемної структури в сучасній англійській мові : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потапенко А.Б.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1327722
  Ягафарова Гульнур Аксановна Стилеобразующая роль порядка слов в сказках П.П.Бажова : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ягафарова Гульнур Аксановна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 24л.
1327723
  Мішеніна Т.М. Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 169-178. – ISSN 2305-3852


  У статті розкрито стилетвірний потенціал зображальних засобів музикальності в українській мові. З’ясовано, що звуковий символізм передбачає закономірний недовільний фонетично мотивований зв’язок між музичним терміном і покладеною в основу номінації ...
1327724
  Зварич В.З. Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Зварич Василь Захарович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1327725
  Гречанівська П. Стилеутворення в дерев"яній архітектурі і стінописах Закарпаття XVII - XVIII // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – C.7-23.
1327726
  Соболев Н.Н. Стили в мебели : с 242 иллюстрациями / Н.Н. Соболев. – Москва : Всесоюзная Академия архитектуры, 1939. – 348, [3] с.
1327727
  Тангалычева К Р. Стили жизни в представлениях получателей рекламных сообщений разных возрастных групп // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 83-95. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1327728
  Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества / Любовь Бевзенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2008. – 143, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-02-4991-2
1327729
  Акимова М.К. Стили защитно-совладающего поведения у зависимых и не зависимых от психоактивных веществ подростков / М.К. Акимова, С.Ю. Семнов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлены результаты исследования психологических защит и копинг-стратегий у подростков, имеющих и не имеющих зависимость от психоактивных веществ. Предполагалось, что уровень проявления и соотношение этих двух видов адаптационных механизмов ...
1327730
   Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. – М., 1990. – 173с.
1327731
   Стили русского языка : учебно-метод. пос. и контр. работы для студ. ред. фак. МПИ. – Москва, 1966. – 72 с.
1327732
  Гусев В.А. Стили русской реалистической прозы конца XIX века как художественная система / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1983. – 74 с.
1327733
  Березина Т.Н. Стили сотрудничества и соперничества во взаимоотношениях студентов вечерней формы обучения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 53-58
1327734
  Никифоров А.Л. Стили философского мышления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 265-276. – ISSN 1606-951Х
1327735
  Маринина А. Стилист : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 448с. – ISBN 5040004087
1327736
  Маринина А. Стилист : Роман / Александра Маринина. – Назрань : Астрель, 1998. – 464c. – (Перехват). – ISBN 5-79-470090-4
1327737
  Донцова Д. Стилист для снежного человека : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5
1327738
  Томашевский Б.В. Стилистика / Б.В. Томашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1983. – 288с.
1327739
  Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев. – Ленинград, 1960. – 173 с.
1327740
   Стилистика английского языка. – К., 1984. – 247с.
1327741
   Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – Киев : Высшая школа, 1991. – 272 с.
1327742
  Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи / Н.М. Разинкина. – М, 1972. – 168с.
1327743
  Арват Н.Н. Стилистика безличных предложений в современном русском языке. / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1969. – 48с.
1327744
  Иконников С.Н. Стилистика в курсе русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1979. – 224с.
1327745
   Стилистика в школе. – Пермь, 1981. – 136с.
1327746
  Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров / Д.П. Вовчок. – Свердловск, 1979. – 72с.
1327747
   Стилистика газетных жанров. – Москва : МГУ, 1981. – 229с.
1327748
  Шоблинскас А. Стилистика глагола современного литовского языка. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шоблинскас А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 30л.
1327749
  Арнольд И.В. Стилистика декодирования : курс лекций / Арнольд И.В. ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1974. – 76 с.
1327750
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1973. – 235с.
1327751
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – Москва, 1982. – 235с.
1327752
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1988. – 239с.
1327753
  Донцу Н.Ф. Стилистика и культура речи : Курс лекций / Н.Ф.Донцу; Молд.гос. унив. – Кишинев : Молдавский государственный университе, 2002. – 259с. – ISBN 9975-70-127-2
1327754
   Стилистика и литературное редактирование : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гардарики, 2007. – 653с. – ISBN 5-8297-0146-4
1327755
   Стилистика и литературное редактирование: Практикум по курсу : Учебное пособие для студ. высш. учебн. зав. – Москва : Гардарики, 2004. – 350с. – ISBN 5-8297-0149-9


  Учебник подготовлен учеными двух ведущих отечественных лингвистических школ - московской и петербургской.
1327756
  Кожина М.Н. Стилистика и некоторые ее категории / М.Н. Кожина. – Пермь, 1961. – 24с.
1327757
  Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение : курс лекций / Б.В.Томашевский. – Ленинград, 1959. – 535 с.
1327758
  Бараускайте Я. Стилистика имени существительного в современном литовском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Бараускайте Я.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 26л.
1327759
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 42 с.
1327760
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Ужгородский гос. университет. – Ужгород, 1984. – 31с.
1327761
  Фирсова Н.М. Стилистика испанских частей речи / Н.М. Фирсова. – М, 1978. – 57с.
1327762
  Фирсова Н.М. Стилистика испанского глагола / Н.М. Фирсова. – М, 1976. – 146с.
1327763
  Шишкова Т.Н. Стилистика испанского языка / Т.Н. Шишкова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 248с.
1327764
   Стилистика как общефилологическая дисциплина. – Калинин, 1989. – 145с.
1327765
  Хуан Чжунсюй Стилистика китайского языка / Хуан Чжунсюй. – Пекин, 1990. – 322с.
1327766
  Розенталь Э Д. Стилистика на каждый день / Э Д. Розенталь. – Москва, 1976. – 64с.
1327767
  Васева И. Стилистика на превода : специфика на превода на различни видове и жанрове текст / Иванка Васева. – София : Наука и изкуство, 1989. – 327 c. – (Изкуството на превода)
1327768
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литератерное редактирование научных произведения / М.П. Сенкевич. – 2-Е ИЗД. – Москва, 1984. – 319с.
1327769
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений / М.П. Сенкевич. – Москва, 1976. – 264с.
1327770
  Коляденко Г.С. Стилистика научной речи и основы научно-технической терминологии / Г.С. Коляденко. – М., 1978. – 60с.
1327771
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271с.
1327772
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка : Учебник / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 320с.
1327773
  Новиков Л.А. Стилистика орнаментной прозы Андрея Белого. / Л.А. Новиков. – М. : Наука, 1990. – 180 с.
1327774
   Стилистика разговорной речи в иностранной художественной прозе. – Ростов -на-Дону, 1987. – 131с.
1327775
  Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы / Н.Н. Кохтев. – М., 1991. – 91с.
1327776
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
1. – 1962. – 114с.
1327777
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
Том 2. – 1964. – 224 с.
1327778
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
3. – 1966. – 195с.
1327779
  Ефимов А.И. Стилистика русского языка / А.И. Ефимов. – М, 1969. – 264с.
1327780
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка / М.Н. Кожина. – Москва : Просвещение, 1977. – 223с.
1327781
   Стилистика русского языка. – Л., 1982. – 286с.
1327782
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка : учебник / М.Н. Кожина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 223 с.
1327783
   Стилистика русского языка. – М., 1987. – 236с.
1327784
  Синица И.А. Стилистика русского языка : учеб. пособие для иностр. студентов-филологов / Синица Ирина Анатольевна, Охрименко Татьяна Владимировна ; Ин-т языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины, Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Компринт, 2015. – 108, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-617-7202-70-6
1327785
  Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах / Н.А. Пленкин. – М., 1975. – 143с.
1327786
  Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1978. – 239 с.
1327787
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : (стилистика декодирования) : учеб. пособ. для студ. фак-тов и ин-тов иностр. яз. / Арнольд И.В. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 303 с. – Бібліогр.: с. 300-301
1327788
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : стилистика декодирования : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Арнольд И.В. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Просвещение, 1981. – 295 с. – Библиогр.: с. 292-293
1327789
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : учеб. пособ. для студ. ф-тов и ин-тов ин. языков / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 300 с.
1327790
  Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1979. – 192с.
1327791
  Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1976. – 208с.
1327792
  Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка : Практикум / Т.С. Дроняева, Н.И.Клушина, И.В.Бирюкова ; Под ред. Т.С. Дроняевой. – 6-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 184с. – ISBN 978-5-89349-303-0
1327793
  Голуб И.Б. Стилистика современного русскоо языка. / И.Б. Голуб. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1986. – 335,1с.
1327794
  Потоцкая Н.Г. Стилистика современного французского языка / Н.Г. Потоцкая. – Москва : Высшая школа, 1974. – 247 с.
1327795
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1960. – 298с.
1327796
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1970. – 262с.
1327797
  Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В. Одинцов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
1327798
   Стилистика текста. – Уфа, 1989. – 131с.
1327799
  Солганик Г.Я. Стилистика текста : учеб. пособие для студ., абитуриентов, преподавателей-филологов и учашихся ст. кл. шк. гуманитар. профиля / Г.Я. Солганик. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2009. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89349-008-4
1327800
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1327801
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1327802
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 343с.
1327803
  Хованская З.И. Стилистика французского языка / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1984. – 344с.
1327804
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
1327805
  Хованская Стилистика французского языка / Хованская, Л.Л. Дмитриева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с.
1327806
   Стилистика художественного текста. – Фрунзе, 1984. – 166с.
1327807
  Пантелеева Е.М. Стилистика художественного текста : учеб. пособие по спецсеминару / Е.М. Пантелеева. – Томск, 1985. – 166с.
1327808
   Стилистика художественной литературы. – М., 1982. – 217с.
1327809
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / Е.И. Ефимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 448 с.
1327810
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / А.И. Ефимов. – 2-е изд.. доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 519 с.
1327811
  Краснянский В.В. Стилистика художественной речи / В.В. Краснянский. – М., 1972. – 35с.
1327812
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 2. – 1975. – 176с.
1327813
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 3. – 1977. – 138с.
1327814
   Стилистика художественной речи. – Саранск, 1979. – 181с.
1327815
   Стилистика художественной речи. – Калинин, 1982. – 171с.
1327816
  Прокопович Е.Н. Стилистика частей речи / Е.Н. Прокопович. – Москва, 1969. – 143с.
1327817
  Аникина А.Б. Стилистика частей речи : изобраз. роль имени существит., имени прилагат. и глагола : (на материале произведений публицистики) : учеб. пособие по спецкурсу для студентов фак. журналистики гос. ун-тов / А.Б. Аникина ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 88 с. : ил. – Список лит.: с. 88
1327818
  Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградова ; АН СССР, отд. лит. и языка. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 256 с.
1327819
  Вакуров В.Н. Стилистики газетных жанров / В.Н. Вакуров. – Москва, 1978. – 183с.
1327820
  Шувалова Л.А. Стилистико-грамматические особенности сценических ремарок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Шувалова Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1969. – 19л.
1327821
   Стилистико-грамматические черты языка научной литературы. – М., 1970. – 234с.
1327822
  Гулак А.Т. Стилистико-речевая организация военных рассказов Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гулак А.Т.; Днепропетровск.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 24л.
1327823
  Меняйло Н.В. Стилистико-речевое построение образа Спиридона Егорова в романе А. И. Солженицына "В Круге Первом" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 56-63. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье проанализированы стилистические приемы, применяемые для построения образа персонажа, которые позволили сделать этот образ ярким и убедительным. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения выразительных средств языка и ...
1327824
  Доброницкая Т.В. Стилистико-синтаксические особенности английской десткой литературной сказки. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Доброницкая Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 23л.
1327825
  Бахтызин А.М. Стилистико-синтаксические черты народных расскахов Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Бахтызин А.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 29л.
1327826
  Шиприкевич В.В. Стилистико-синтаксические явления в украинской художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шиприкевич В.В.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1967. – 24л.
1327827
  Бочина Т.Г. Стилистическая выразительность узуальной антитезы (на материале русской паремики) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 87-92. – ISBN 966-594-839-3
1327828
  Жеребков В.А. Стилистическая грамматика немецкого языка / В.А. Жеребков. – Москва, 1988. – 221с.
1327829
  Петровский Н.В. Стилистическая графика англо-американской прозы 19-20 вв. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Петровский Н. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1981. – 199л. – Бібліогр.:л.178-198
1327830
  Петровский Николай Васильевич Стилистическая графика англо-американской прозы XIX - XX веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Петровский Николай Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1327831
  Пименова Маргарита Александровна Стилистическая инверсия в сфере фразеологии современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пименова Маргарита Александровна; Моск. ин-т яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
1327832
  Иванова Т.П. Стилистическая интерпретация текста / Т.П. Иванова, О.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 144с.
1327833
  Вещикова И.А. Стилистическая концепция Л.В. Щербы // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-62. – ISSN 0130-9730
1327834
  Журавлева Н.Н. Стилистическая маркированность форм имен существительных в языке Украинского фольклора (на мат. лирич. песен) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Журавлева Н. Н. ; Хар. ГУ. – Харьков, 1986. – 26 с.
1327835
  Краснова А.А. Стилистическая многозначность слова в творчестве А. Блока
1327836
  Разумова И.А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки / И.А. Разумова. – Петрозаводск, 1991. – 151с.
1327837
  Иконников С.Н. Стилистическая работа в процессе изучения русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1977. – 151с.
1327838
  Скшидло А.Я. Стилистическая роль синонимов в художественной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скшидло А.Я.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 22л.
1327839
  Миронюк Л.Ф. Стилистическая типология славянских зооморфических глаголов / Л.Ф. Миронюк. – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1327840
  Волошина Людмила Ивановна Стилистическая транспозиция слов-терминов в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Волошина Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 25л.
1327841
  Попова Н.Б. Стилистическая функция и ее актуализация в структуре поэтического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Н.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1327842
  Бочегова Наталья Николаевна Стилистическая функция терминов в контексте художественного произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бочегова Наталья Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 19л.
1327843
  Колесникова Елена Владимировна Стилистически маркированная фразеология и ее функционирование в тексте (на материалах книжной и разговорной фразеологии современного англ. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Колесникова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
1327844
  Петрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / Петрищева Е.Ф. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1984. – 222 с.
1327845
  Миллер А.А. Стилистически сниженная лексика и ее отражение в двуязычных словарях : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Миллер А.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1972. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1327846
  Яковлев Юрий Николаевич Стилистические аспекты предложения и словосочетания в современной немецкой газете (на материале газеты "Neues Deutschland" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлев Юрий Николаевич; АН СССР. Ленингр. отделение ин-та языкознания. – Л., 1979. – 25л.
1327847
  Алексеев А.Я. Стилистические аспекты словообразования во французском языке : автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.05 / Алексеев А. Я. ; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 41 с.
1327848
  Андрюхина Татьяна Владимировна Стилистические возможности сложного слова и способы их реализации в тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андрюхина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 22 с.
1327849
  Мусаев К. Стилистические вопросы художественного перевода с английского на узбекский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев К.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 24л.
1327850
  Трищенко Ирина Вячеславовна Стилистические и коммуникативные особенноси номинаций-обращений в художественном тексте (на мат. современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Трищенко Ирина Вячеславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 212л. – Бібліогр.:л.191-207
1327851
  Трищенко И.В. Стилистические и коммуникативные особенности номинаций-обращений в художественном тексте. (На матер. соврем. англ. яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Трищенко И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1327852
  Перехова Людмила Ивановна Стилистические интонации антропонимов и их использование во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Перехова Людмила Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1327853
  Нечаев Л Стилистические использования суффиксальной номинации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нечаев Л, Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1327854
   Стилистические исследования. – М., 1972. – 318с.
1327855
  Ветвицкий В.Г. Стилистические наблюдения над словоупотреблением в романе М.А.Шолохова *Тихий Дон/. : Автореф... канд филол.наук: / Ветвицкий В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1956. – 15л.
1327856
  Булатова Е.Г. Стилистические особенности диалогической и монологической формы в ранней испанской драме : Автореф... канад. филол.наук: 10.02.05 / Булатова Е. Г.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
1327857
  Табахьян П.В. Стилистические особенности перевода русского фольклора на немецкий язык / П.В. Табахьян. – Днепропетровск, 1975. – 83с.
1327858
  Дацюк И.И. Стилистические особенности синтаксиса поэтического языка Леси Украинки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дацюк И.И. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
1327859
  Ваганян Г.О. Стилистические особенности советской армянской лирики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ваганян Г.О.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 28 с.
1327860
  Ольшанская Н.Л. Стилистические особенности современного английского психологического романа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ольшанская Н. Л.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 21 с.
1327861
  Князев Б.А. Стилистические особенности употребления лексико-фразеологических выразительных средств в современной английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Князев Б.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 17л.
1327862
  Алиев К.Ю. Стилистические особенности фразеологии в художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев К. Ю.; АН АзССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1966. – 28л.
1327863
  Болдырева Л.М. Стилистические особенности функционирования фразеологизмов (На матер. соврем. худож. нем. литературы и прессы ГДР) : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева Л. М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 27л.
1327864
  Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения / Н.Е. Сулименко. – М-Л, 1966. – 134с.
1327865
  Аманжолова Гуля Калыковна Стилистические приемы как средство актуализации поэтического текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Аманжолова Гуля Калыковна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 21л.
1327866
  Келенджеридзе Этери Васильевна Стилистические приемы как средство реализации прагматической установки текста памфлета (на материале англо-американских памфлетов конца XIX - начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Келенджеридзе Этери Васильевна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 24л.
1327867
  Варик Л.О. Стилистические приемы цветоупотребления у В.Г. Короленко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 96-97
1327868
   Стилистические проблемы французской литературы. – Л., 1975. – 244с.
1327869
  Васильева А.Н. Стилистические разработки по русской классике / А.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 198 с.
1327870
  Семкин М.А. Стилистические средства в дискурсе политического комментария // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 209-215. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
1327871
  Вольф А.С. Стилистические средства создания образа человека в романах Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Вольф А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
1327872
  Бодров Т.Л. Стилистические типы фразеологизмов интеллектуальных состояний человека // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 94-96. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1327873
  Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха / Н.М. Зиновьев. – Ленинград, 1981. – 216с.
1327874
  Шаповалова Т.А. Стилистические упражнения на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1967. – 166с.
1327875
  Самарина В.В. Стилистические фигуры в тексте немецкоязычной рекламы // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 83-87
1327876
  Безверхняя Ю.В. Стилистические фигуры китайской "туманной поэзии " ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 33-38


  С помощью художественного анализа китайской "туманной поэзии", выделили основные стилистические фигуры, которые формируют особенное влияния на читателя. Также указали новаторство стиля в поэзии данного поэтического объединения. За допомогою художнього ...
1327877
  Сухарева Л.А. Стилистические функции артикля в современном немецком языке (на матер. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сухарева Л.А.; БГУ. – Минск, 1971. – 29л.
1327878
  Чайковский Р.Р. Стилистические функции асиндетической и полисиндетической связи в современной немецкой художественной прозе. (К проблеме экспрессивности синтаксиса). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Чайковский Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 28л.
1327879
  Диева И К. Стилистические функции бессоюзных сложных предложений в авторском монологе прозических произведений А.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Диева К.И,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
1327880
  Барчунов В.П. Стилистические функции вводных слов в произведениях А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барчунов В.П. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Кафедра рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 21 с.
1327881
   Стилистические функции единиц разный уровней языка. – Красноярск, 1985. – 120с.
1327882
  Бектаева Ш. Стилистические функции инверсии в казахской художественной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бектаева Ш. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1969. – 26 с.
1327883
  Сапожникова О.С. Стилистические функции иноязычной лексики во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сапожникова О. С.; Лен. пед. ин-т, Каф. роман. филол. – Л., 1969. – 15л.
1327884
  Романов Ю.В. Стилистические функции испанских местоимений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Романов Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1327885
   Стилистические функции лингвистических единиц в тексте. – Куйбышев, 1984. – 101с.
1327886
  Купчик Н.Л. Стилистические функции односоставных предложений в структуре абзаца. (На материале нем. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Купчик Н.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
1327887
  Шевченко М.И. Стилистические функции отаббревиатурных производных / М.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1979. – 35с.
1327888
  Кварцхава Маргарита Ильинична Стилистические функции порядка слов в анклийском предложении (к проблеме актуализации) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварцхава Маргарита Ильинична; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
1327889
  Филимонов Олег Николаевич Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонов Олег Николаевич; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1327890
  Береговская Э.М. Стилистические функции синонимов. (На материале произведений Флобера) : Автореф... кандидата филол.наук: / Береговская Э.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 23л.
1327891
  Суханова В.Ф. Стилистические функции синтаксических единиц в новеллах В.Стефаника (архитектонические единицы текста) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Суханова В.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Ивано-Франковск, 1971. – 28 с.
1327892
  Мосьяков А.Е. Стилистические функции фразеологизмов в современном французском языке. (На материале обществ.-полит. лит.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Мосьяков А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
1327893
  Краснов Ф.А. Стилистические функции фразеологии в художественных произведениях Н.С.Лескова : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов Ф.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Фрунзе, 1959. – 20л.
1327894
  Мамотов Эбди Эшанкулович Стилистические функции фразеологических единиц в произведениях Марселя Эме : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Мамотов Эбди Эшанкулович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 22л.
1327895
  Жиляков В.И. Стилистические функции частей речи в поэзии А. В. Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Жиляков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1327896
  Никитина Р.С. Стилистические функции эмоциональнго-экспрессивных сложных прилагательных : Автореф... канд. биол.наук: 10.02.04 / Никитина Р. С.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1972. – 20л.
1327897
  Брандес М.П. Стилистический анализ / М.П. Брандес. – Москва, 1971. – 190с.
1327898
  Калачевская Н.В. Стилистический анализ звукописи, ритмо-мелодики и интонации: (на материале английского яыка) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 52-54
1327899
  Гончаренко С.Ф. Стилистический анализ испанского стихотворного текста / С.Ф. Гончаренко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 191с.
1327900
  Гончаренко Сергей Филиппович Стилистический анализ испанского стихотворного текста: основы теории испанской поэтической речи : Автореф... доктора филолог.наук: 10.02.19 / Гончаренко Сергей Филиппович; Военный Краснознаменный ин-т. – М., 1989. – 35л.
1327901
  Одинцов В.В. Стилистический анализ публичного выступления / В.В. Одинцов. – М., 1973. – 56с.
1327902
  Иконников С.И. Стилистический анализ текста : пособие для учителей / С.И. Иконников. – Киев : Радянська школа, 1982. – 192 с. – Библиогр.: с. 187-188. – (Библиотека учителя-словесника)
1327903
  Рудяков Н.А. Стилистический анализ ухдожественного произведения : [монография] / Н.А. Рудяков. – Киев : Вища школа, 1977. – 136 с.
1327904
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста : Учебн. пос. для студ. пед. ин-ов по специальности № 2103 "Иностранные языки" / М.М. Болдырева, И.А. Волнина. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 175с.
1327905
   Стилистический анализ художественного текста. – Смоленск, 1988. – 160с.
1327906
  Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. / Н.Ф. Пелевина. – Л, 1980. – 271с.
1327907
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста. : на французском языке; учебное пособие / М.М. Болдырева, И.А. Волкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 191с.
1327908
  Васильева А.Н. Стилистический анализ языка художественного произведения / А.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 256с.
1327909
  Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования / В.Н. Виноградова. – Москва, 1984. – 184с.
1327910
  Подгорная Алла Юрьевна Стилистический аспект функционирования наречия в английском художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Подгорная Алла Юрьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 24л.
1327911
  Ермоленко Светлана Яковлевна Стилистический компонент в семантике сиснтаксических единиц : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Ермоленко Светлана Яковлевна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1983. – 48 с.
1327912
  Козлов В.С. Стилистический потенциал причастных оборотов и придаточных предложений в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козлов В.С.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1327913
   Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Баженова, О.И. Блинова, Н.С. и др. Болотнова; Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Боженова, О.И. Блинова, Н.С. Болотнова и др. ; под ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 696 с. – ISBN 5-89349-342-7
1327914
  Цыкунов Я.П. Стилистическо-речевая характеристика очерков "За рубежом" М. Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыкунов Я.П. ; Казах. ГУ , Каф. русск. языка. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
1327915
  Степаненко Л.Г. Стилистическое значение и стилистическая значимость падежа в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Степаненко Л.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков. – Москва, 1971. – 24 с.
1327916
  Мельгунова Ж.М. Стилистическое использование группы существиительного в авторском описании у Томаса Манна. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Мельгунова Ж.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 17л.
1327917
  Денисова И.К. Стилистическое использование обособления в современной немецкой прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Денисова И. К.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. филол. – Л., 1967. – 22л.
1327918
  Тэули Э.И. Стилистическое использование сложных предложений в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Тэули Э.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1327919
  Постникова И.И. Стилистическое использование субстантивированных прилагательных и причастий в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Постникова И.И.; МП РСФСР. Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 15л.
1327920
  Михальчук Т.Г. Стилистическое использование форм категории согласия-несогласия в книжных стилях речи и художественных произведениях советских писателей первого послеоктябрьского десятилетия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Михальчук Т.Г.; МВ и ССО УССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. – 19л.
1327921
  Беришвили М.С. Стилистическое использование фразеологических единец в жанре научной фантастики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Беришвили М.С.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 26л.
1327922
  Чамуквадзе Т.В. Стилистическое использование фразеологических единиц в жанре путевых заметок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чамуквадзе Т.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1990. – 21л.
1327923
  Айзикович Яков Григорьевич Стилистическое мастерство А.М. Горького-драматурга : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Айзикович Яков Григорьевич ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24 с.
1327924
  Крыжановская Я.С. Стилистическое своеобразие зрелищной культуры коренных этносов юга Дальнего Востока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена выявлению языковой и стилистической специфики традиционного амурского зрелища как культурного феномена, представленного у коренных малочисленных народов юга Дальнего Востока
1327925
  Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В.Ломоносова / В.П. Вомперский. – Москва, 1970. – 210с.
1327926
  Обнорская Мария Евгеньевна Стилистическое функционирование многочленных синтаксических единств с сочинительной связью в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Обнорская Мария Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 31л.
1327927
  Яколцевич Мария Антоновна Стилистическое функционирование пословиц в белорусских художественных текстах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Яколцевич Мария Антоновна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1990. – 24л.
1327928
  Ярмак Вероника Ивановна Стилистическое функционирование терминологической лексики в современной украинской поэзии (40-80-е годы ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Ярмак Вероника Ивановна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1327929
  Заводовская А Т. Стилистичесские особенности функционированния просторечной лексики в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заводовская Т.А; КГУ. – М, 1989. – 22л.
1327930
  Станков В. Стилистични особености на българския глагол / В. Станков. – София, 1981. – 134с.
1327931
  Данилюк Н.О. Стилистично забарвлена лексика, лексика зі стилістичним значенням: уточнення термінів // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 81-87. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1327932
  Задорнова В.Я. Стилистка английского языка / В.Я. Задорнова. – М., 1986. – 33с.
1327933
  Черкасова Л.П. Стилистческие средства пародии в журнале Н.А.Добролюбова "Свисток". : Автореф... канд. филолог.наук: / Черкасова Л.П.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1327934
  Маринюк М.Р. Стилі вирішення конфлікту: гендерний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 159-160. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1327935
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 266л. + Додаток : л.230-266. – Бібліогр. : л.210-229
1327936
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 5 назв
1327937
  Братанова Радка Стилі жіночого й чоловічого фольклорного співу : ще раз про "Містерію болгарських голосів" / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 102-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1327938
  Канарский Є.Г. Стилі індивідуальної поведінки курсантів у міжособистісних конфліктах / Є.Г. Канарский, В.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз наукових підходів стосовно стилів поведінки особистості під час протікання конфліктів. Розглядається проблема вирішення конфліктів у військовому середовищі, найпоширеніша їх класифікація, шляхи подолання, описуються основні ...
1327939
  Зиміна С.Б. Стилі інтер"єру : [посібник] / Світлана Зиміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Довіра, 2018. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-359. – ISBN 978-966-507-310-9
1327940
  Пасічинська Т.В. Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури XVIII - XX ст. (історичний аспект) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 319-325. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто історико-культурні передумови виникнення стилю кейджан. Визначено основні етапи становлення та розвитку музичних стилів кейджан та зайдеко. Висвітлено специфіку еволюції кожного стилю в аспектах інструментального складу та виконавської ...
1327941
  Бабаніна Т.Г. Стилі навчання і ефективні методики викладання / Т.Г. Бабаніна // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С 61-65
1327942
  Хліпала П. Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
1327943
  Верещака А.О. Стилі та напрями естрадної музики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 260-268
1327944
  Гончарук Н. Стилі управління: переваги та недоліки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.176 - 190. – ISBN 966-7800-16-4
1327945
  Тимошина О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1327946
  Віннікова Н. Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті представлено аналітичний огляд різних поглядів на проблему дефініції і диференціації стилізації та пародії з урахуванням можливих кореляцій.
1327947
  Осадча О. Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононовича "Пекельний звіздар") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 295-303


  У статті досліджена стилізація мови фольклору як засіб творення фентезійного світу у романі Л. Кононовича "Пекельний звіздар". В статье исследуется стилизация языка фольклора как средство создания мира фэнтези в романе Л. Кононовича "Пекельный ...
1327948
  Бибик С.П. Стилізація розмовності в художньому тексті й естетична норма літературної мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 3 (475), січень. – С. 3-7
1327949
  Свербілова Т.Г. Стилізація слов"янської утопії та західної готикив п"єсі Мартина Мак-Донаха "Людина-подушка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 151-156
1327950
  Кудряшова О. Стилізація фольклорного хорея у творчості старших символістів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 265-270
1327951
  Некряч Т.Є. Стилізація як перекладацька проблема ("Саломея" Оскара Уайльда в українському перекладі) / Т.Є. Некряч, Т.Л. Гуртова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. – ISBN 966-581-295-6
1327952
  Урсу Н.О. Стилістика архітектурних об"єктів домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С, 61-67
1327953
  Урсу Н. Стилістика архітектурних об"єктів Домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIХ століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 445-459. – ISSN 1992-5557
1327954
  Мельниченко О.В. Стилістика балету Михайла Cкорульського "Лісова пісня" як джерело творчості в українській балетній музиці / О.В. Мельниченко, І.В. Горчинська // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 321-329. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна дослідження полягає у виявленні та осмисленні жанрово-стилістичних особливостей балету М.Скорульського "Лісова пісня" в аспекті становлення вітчизняного балету ХХ ст.Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що балет ...
1327955
  Маленко О.О. Стилістика в шкільному курсі мови: теорія і практика. Діловий і художній стилі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 85-93
1327956
  Чемеркін С.Г. Стилістика гіпертексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 79-87. – ISSN 0027-2833
1327957
  Берегова О.А. Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 99-106


  У статті проведено аналіз такого стилістичного прийому, як повтор з погляду лексико-синтаксичного аспекту. Розглянуто види повтору в іспанській народній загадці, значущість і особливості їх використання. В статье представлено анализ такого ...
1327958
  Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : Навчальний посібник / Г.Й. Волкотруб; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 208с. – ISBN 966-608-195-4
1327959
  Мацько Л.І. Стилістика ділової мови і редагування документів : Навчальний посібник для дистанційного навчання / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець, О.В.Солдаткіна; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 281с. – ISBN 966-7979-68-7
1327960
  Бибик С. Стилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму
1327961
  Ковальчук О. Стилістика коломийок: роль афіксації у створенні коломийкової експресивності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 675-681. – ISSN 1028-5091
1327962
  Костюк Н. Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 40-55. – ISSN 2224-0926
1327963
  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища - парадигма існування в рамках сучасного Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1327964
  Семешко Н.М. Стилістика образів персонажів повісті Т. Капоте "Лугова арфа" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 158-165. – ISSN 2313-500Х
1327965
  Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д.В. Дергач ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0
1327966
  Кирилова В.А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і ії відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 104-113


  Статтю присвячено дослідженню стилістики Михайла Коцюбинського та ії відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення авторського стилю у перекладі повісті "Тіні забутих предків".
1327967
  Скачков А.Ю. Стилістика портрету в текстах М.Коцюбинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 33-39.
1327968
  Приходько Н. Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 178-185. – ISSN 2413-0923
1327969
  Смирнова Т.В. Стилістика рекламної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 190-207


  Стаття присвячена аналізові стилю рекламних творів, що організують процес рекламної комунікації. Показано, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизується у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних творів ...
1327970
  Фурманкевич Н. Стилістика рекламної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-59. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стилю рекламних творів, що обумовлюють процес рекламної комунікації. Підтверджено, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизуються у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних ...
1327971
  Ващенко В.С. Стилістика речення в українській мові / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1968. – 158с.
1327972
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1992. – 248с. – ISBN 5-325-00171-X
1327973
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1993. – 248с. – ISBN 5-325-00448-4
1327974
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навчально-методичний посібник для студ. спеціальності "Видавнича справа та редагування") / М.С. Зарицький; Нац. технічний ун-т України (КПІ), Видавничо-поліграфічний фак-т, Каф-ра видавничої справи та редагуван. – Київ : Сатсанга, 1999. – 88с. – ISBN 966-95452-0-Х
1327975
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник для студ.гуманіт.спеціальностей / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 248с. – 4уПоно Шифр дубл. – ISBN 966-7520-80-3
1327976
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С. Зарицький; НТУУ. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 156с. – ISBN 966-611-096-2
1327977
  Шамігов А.О. Стилістика та особливості синтезу національно-фольклорних традицій і рис європейського професійного мистецтва в українській сольній баянній музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 279-285


  У статті розглядається становлення та розвиток репертуару для баяна соло із його фольклорними та неофольклорними ознаками із використанням прийомів стилізації, стильової гри і семіотичної фольклорної цитати, страдно-фольклорного напряму.
1327978
  Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі = Stylistics in a concise format : навч. посібник англ. мовою / С.М. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, удосконал. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 210, [1] с. – Назва обкл., парал. тит. арк. : Stylistics in a concise format / S.M. Voitiuk. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 200-210. – ISBN 978-617-10-0128-2
1327979
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-049-8
Кн. 1 : Тести, завдання, вправи. – 2012. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-264
1327980
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-158-7
Кн. 2 : Функціональна діагностика тексту. – 2012. – 388, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-388
1327981
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – 2-е вид., доп. й перер. – Київ : Київський університет, 2004. – 196с. – ISBN 966-594-510-6
1327982
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 192с. – ISBN 966-594-445-2
1327983
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 349 с. – ISBN 966-594-485-1
1327984
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462с. – ISBN 966-642-155-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1327985
  Кравець Л.В. Стилістика української мови : Практикум: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.В. Кравець; За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-213-1


  Подано вправи і завдання із стилістики сучасної української мови.
1327986
  Дудик П.С. Стилістика української мови : Навчальний посібник / П.С. Дудик. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – Шифр. дубл.4уДуди(доп. по каб.жур., фл.,ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-185-6


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1327987
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – 2-е вид., випр. – Київ : Вища школа, 2005. – 462с. – ISBN 966-642-274-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1327988
  Бадер В.І. Стилістика української мови : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Валентина Бадер. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. – 204 с. – ISBN 966-590-616-X
1327989
  Бондарєва Н.О. Стилістика української мови : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Бондарєва ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-966-529-220-3
1327990
  Моклиця А.В. Стилістика художнього тексту (на матеріалі польської літератури I половини XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 173-179. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1327991
  Букрієнко А.О. Стилістика японської мови / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дмитра Бураго, 2015. – 315, [3] с. : іл. – Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 290-315. – ISBN 978-617-7349-14-2
1327992
  Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття : навч. посіб. з курсів "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в засобах масової інформації" / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2003. – 544 с. – ISBN 966-7651-07-X
1327993
  Столярова А.А. Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 56-66


  У статті досліджено провідні стилістико-композиційні особливості текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами, виявлено та пояснено наявні в них відмінності.
1327994
  Тимченко Є.П. Стилістико-прагматичні функції повторів та "тождесловие" О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 283-288. – Бібліогр.: Літ.: с. 287-288; 18 поз.
1327995
  Кайдаш А.М. Стилістико-функціональний аспект словообразу "дім" у поетичному мовленні Ірини Жиленко / А.М. Кайдаш, В.І. Хомич // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 16-21. – ISSN 2522-493X
1327996
  Авраменко С. Стилістична функція анахронізмів у романі Джозефа Хеллера "БОГ ЗНАЄ" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 50-55. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
1327997
  Оліфіренко Л.В. Стилістичне функціонування епітетів у поетичному дискурсі Василя Стуса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С.76-80. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1327998
  Ярмак В. Стилістичні особливості дискурсу сучасної сербської художньої фантастики: часові координати й колористика в романі Горана Петровича "Облога церкви Святого Спаса" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 554-571. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується стилістична вага претеритальних форм сербського дієслова, як засобів експліцитного вираження символіки часових координат, притаманних постмодерністській парадигмі сприйняття світу
1327999
  Денисенко Л.П. Стилістичні особливості інфінітивних речень у поезії Олега Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 35-36. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1328000
  Жовта Н.М. Стилістично-виражальні можливості міфонімів : (на матеріалі історичних романів С. Скляренка "Святослав" та "Володимир") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 138-142
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,