Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1327001
  Евсеев А.П. "Сетевое государство" опыт теоретического осмысления // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
1327002
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1327003
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1327004
  Конашевич С. "Сетлы ж след будзе вечна жывым": століття смерті Максима Богдановича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 8
1327005
  Харламова Татьяна "СИАТТ": поистине сибирские масштабы : Достижения сплоченного коллектива. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 12 : Фото
1327006
  Сергеева Елена "Сибири" эксперименты удаются : "Сибирь" останется "Сибирью". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 50-51 : Фото
1327007
  Какоулина Н.П. "Сибирская Волга" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1327008
  Орехов Н. "Сибирский виноград" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 79-94. – ISSN 1728-8568
1327009
  Петрова Ольга "Сибирь - Болгария": инвестиции сердечного тепла : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Фото
1327010
  Жигун С. "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 240-246. – ISSN 2305-5898
1327011
  Хмель О.С. "Сибірські новели" Бориса Антоненка-Давидовича як цикл творів (в аспекті екзистенціалістських категорій "смерті" та "свободи") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 208-210. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1327012
  Наєнко М. "Сива печаль... скорпіона" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 577-579. – ISBN 978-617-7480-77-7
1327013
  Шевчук І. "Сиджу на грошах, а передати нема змоги" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 47 (400), 7 грудня 2017. – С. 45-50


  Географ Степан Рудницький відмовився очолювати кафедру у Празі заради роботи в Харкові.
1327014
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.28-29
1327015
   [Сеферіс біля воріт Аммохосту : 7 статей. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1987. – 321, [1] с., 2 л. іл. – Видання новогрецькою мовою
1327016
  Лі Кіль Чу [Сибір та Азія: ідеї та просторові образи Достоєвського] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 118-143
1327017
   [Сидоренко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри історії літератури і журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1327018
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов Владимир Алексеевич ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1980. – 92 л. – Библиогр.: л. 89-91
1327019
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1327020
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 11 с.
1327021
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1964. – 577 с.
1327022
  Вільде І.Д. Сестри Річинські / І.Д. Вільде. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1964. – 770 с.
1327023
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1977. – 495с.
1327024
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1977. – 687с.
1327025
  Чубіна Т.Д. Сестри Софія та Ольга Потоцькі: переплетіння двох жіночих доль // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільностей до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси не відокремлюється від вивчення окремих особистостей та династій. У поданій науковій ...
1327026
  Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь / Г.І. Дениско. – Х., 1982. – 90с.
1327027
  Клименко О. Сестри Тельнюк заспівали Шеченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 17 жовтня (№ 192). – С. 7


  Під патронатом ректора КНУ ім. Т. Шевченка, акад. НАН України Л. Губерського відбувся благодійний проект "Наш Шевченко" для збору коштів бійцям 46-го батальону.
1327028
  Плехова Ірина Сестри: повернення : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-16 : Фото
1327029
   Сестринівське весілля : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1327030
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены / Ю.С. Лазутка. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 115 с. – ISBN 5-420-00889-0
1327031
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека-тест для оценки генотоксичности химических загрязнителей окружающей среды : методические указание / Ю.С. Лазутка, Р.К. Лекявичюс. – Вильнюс, 1984. – 54 с.
1327032
  Байрамян Тамара Левоновна Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах человека, выделяемые с помощью бромированных предшественников ДНК : Автореф... канд. мед. наук: 03.00.15. / Байрамян Тамара Левоновна ; Акад. мед. наук СССР. – Москва, 1979. – 23 с.
1327033
  Лазутка Сестринские хроматидные обмены как тестна генотоксичность : методические указания / Лазутка, Ю-Р. – Вильнюс, 1988. – 77 с.
1327034
  Грінченко Б.Д. Сестриця Галя : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 16 с.
1327035
  Забужко Оксана Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Забужко Оксана. – Київ : Факт, 2003. – 240с. – ISBN 966-664-078-3
1327036
  Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2004. – 240с. – Шифр дубл.8утЗабу( доп.ст.). – ISBN 966-664-078-3
1327037
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1327038
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-235-0


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1327039
  Давиденко А.И. Сестрорецк / А.И. Давиденко. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 212с.
1327040
  Соколова Н.Н. Сестрорецкие дюны. / Н.Н. Соколова. – С-Пб. – 60с.
1327041
  Слепян Д.Ф. Сестры / Д.Ф. Слепян. – М., 1949. – 135с.
1327042
  Мамин-Сибиряк Сестры / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1954. – 120с.
1327043
  Дементьев Н.С. Сестры / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1955. – 160с.
1327044
  Дементьев Н. Сестры / Н. Дементьев. – Новосибирск : овосибирское книжное издательство, 1955. – 160 с.
1327045
  Усова Н.Т. Сестры / Н.Т. Усова. – Калуга, 1957. – 207с.
1327046
  Бабаевский С.П. Сестры : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 338 с.
1327047
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 347 с.
1327048
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 327 с.
1327049
  Яновская Ж.И. Сестры / Ж.И. Яновская. – Л., 1962. – 215с.
1327050
  Жестев М. Сестры / М. Жестев. – Л, 1978. – 264с.
1327051
  Сорокин Ю.К. Сестры Афродиты / Ю.К. Сорокин. – М., 1989. – 45с.
1327052
   Сестры Ильича в Саратове / [сост. Е.Е. Григорьева и Л.Н. Любомирова]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 136 с. : ил. – Миниатюрное издание
1327053
  Полякова Р.С. Сестры Ильича. / Р.С. Полякова. – Саратов, 1972. – 128с.
1327054
  Крейер Н.Н. Сестры Крустыньсон / Н.Н. Крейер. – Рига, 1990. – 236с.
1327055
  Палаццески А. Сестры Матерасси / Альдо Палаццески ; пер. с итал. С. Бушуево. – Ленинград : Из-во "Художественная литература", 1968. – 327 с.
1327056
  Палаццески А. Сестры Матерасси / А. Палаццески. – Л, 1991. – 284с.
1327057
  Каныкин И А. Сестры молний. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 111с.
1327058
  Трущенко Н.В. Сестры Невзоровы. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1961. – 82с.
1327059
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
1. – 1965. – 595с.
1327060
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
Кн. 2. – 1966. – 775с.
1327061
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – Москва
1. – 1959. – 667с.
1327062
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – М. : Советский писатель
Кн. 2; ч.1-2. – 1967. – 742с.
1327063
  Ляленков В.Д. Сестры Страглевы. / В.Д. Ляленков. – М.-Л., 1964. – 181с.
1327064
  Стефанова Л. Сестры. / Л. Стефанова. – М, 1955. – 32с.
1327065
  Панова В.Ф. Сестры. / В.Ф. Панова. – Москва, 1965. – 184с.
1327066
  Бупханувонг С. Сестры. / С. Бупханувонг. – М., 1986. – 240с.
1327067
   Сесть на информационную диету // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 21 : фото
1327068
  Быковский Егор Сетевая агентура : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 140-142 : Фото
1327069
  Абдулаева Т. Сетевая версия АБИС внедрена : учёт книгообеспеченности учебного процесса / Татьяна Абдулаева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0869-4915
1327070
  Золотой В.С. Сетевая война против Русской Православной Церкви // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
1327071
  Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.109-116
1327072
   Сетевая модель ДПО на базе ведущих вузов / А.С. Сигов, Т.Ю. Гавриленко, В.В. Куренков, В.Л. Панков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и переподготовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно-методических центров на базе ведущих вузов.
1327073
  Самохин Ю.М. Сетевая модель разработки народнохозяйственного плана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Самохин Ю.М. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1327074
   Сетевая обработка информации.. – М, 1990. – 159с.
1327075
  Чистяков С.В. Сетевая организационная форма и сетевые экономические отношения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-85. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1327076
  Давыдова С.И. Сетевая организация экологических движений России и Европы / С.И. Давыдова, О.А. Усачева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.56-64. – ISSN 0132-1625
1327077
  Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 107-121. – ISSN 0132-1625
1327078
  Евстигнеев В.А. Сетевая транспортная задача по времени : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Евстигнеев В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1327079
  Краснов С.И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 0869-561Х


  Высокий уровень готовности педагогов предполагает их умение кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными, методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и соуправление разработкой и реализацией ...
1327080
  Кудряшова Е.В. Сетевая электронная библиотека федеральных университетов:новый формат научно- образовательного пространства / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0869-3617


  Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сетевого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производства и потребления ...
1327081
  Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 128–133. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобразований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут получить участники сети. ...
1327082
  Ташкинов А.А. Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготоке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса / А.А. Ташкинов, Д.А. Новиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготовке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса.
1327083
  Лобов Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 5. – С. 40-45. – ISSN 1726-667Х
1327084
  Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Использование Интернета в экономической деятельности не только повышает конкурентоспособность отдельных национальных экономик, но и способствует их интеграции в единое информационное пространство. В данной статье рассмотрены возможности и перспективы ...
1327085
  Чучалин А.И. Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при реализации программ прикладного бакалавриата / А.И. Чучалин, Т.С. Петровская, О.С. Чернова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям, должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для программ среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку, характерную для ...
1327086
  Стародубцев В.А. Сетевое взаимодействие педагогов в контексте научно-практической конференции / В.А. Стародубцев, В.В. Анненков, Е.А. Вострикова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 43-47. – ISSN 1026-955X


  Исследованы возможности расширения формата научно-методических конференций в процессе их подготовки и проведения за счет использования сервисов социальных медиа.
1327087
  Вакулик И.И. Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве / И.И. Вакулик, А.В. Швидченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки")
1327088
  Назарчук Александр Викторович Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-75. – Бібліогр.: с. 61-62, 64-71, 73-74. – ISSN 0042-8744
1327089
  Болтышев Ю.П. Сетевое планирование в школе. / Ю.П. Болтышев. – Москва, 1980. – 80с.
1327090
  Некрасов А.С. Сетевое планирование в энергетике / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 160с.
1327091
  Погосов П.А. Сетевое планирование и управление в социально-экономических системах / П.А. Погосов. – Донецк, 1976. – 51с.
1327092
   Сетевое планирование и управление опытным производством.. – М, 1979. – 151с.
1327093
  Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – Минск, 1976. – 80с.
1327094
   Сетевое планирование и управление.. – Москва : Экономика, 1967. – 397 с.
1327095
  Кривцов А.М. Сетевое планирование и управление. / А.М. Кривцов, В.В. Шеховцов. – М., 1969. – 151с.
1327096
   Сетевое планирование.. – Минск, 1971. – 294с.
1327097
  Ильченко М.Е. Сетевое представление результатов научных исследований: наукометрические и методологические аспекты / М.Е. Ильченко, П.П. Ермолов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С, 76-86. – ISSN 0374-3896
1327098
   Сетевое программное обеспечение и техничекие устройства для открытой вычислительной сети. – Рига, 1983. – 67 с.
1327099
   Сетевое программное обеспечение и технические устройства для академсети.. – Рига, 1984. – 70с.
1327100
   Сетевое программное обеспечение информационно-вычислительной сети.. – Рига, 1985. – 68с.
1327101
  Цыбина Н. Сетевое управление образовательным процессом студентов технических вузов на примере изучения информатики / Н. Цыбина, Ю. Цыбин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-94.
1327102
   Сетевой анализ публичной политики : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
1327103
  Григорьева А.С. Сетевой подход в анализе интернационализации малых и средних инновационных предприятий (на примере России и Германии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 113-122. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  В даний час досить актуальною видається тематика мережевої взаємодії учасників процесів, що відбуваються на ринку. У даній статті розглядаються перспективи побудови мережевої взаємодії малими і середніми інноваційними підприємствами (МСП) з метою ...
1327104
  Таранова Н.В. Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-180. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1327105
  Шенцева Е.А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0042-8744
1327106
   Сетевой подход к организации повышения квалификации преподавательского корпуса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-3617
1327107
   Сетевой терминальный комплекс на базе ЭВМ "Искра-226".. – Рига, 1984. – 63с.
1327108
   Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе веб-портала как элемент системы дистанционного образования // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 18-30.


  В статье рассмотрены вопросы организации на системной основе сетевого учебно-исследовательского центра коллективного пользования, функционирующего на базе веб-технологий. Приведены принципы построения распределенных измерительно-управляющих систем, ...
1327109
  Губайловский Владимир Сетевые "личинки овода" : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 150-152 : Фото
1327110
   Сетевые войны : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1327111
   Сетевые графики в планировании.. – 2-е изд. – М, 1975. – 215с.
1327112
   Сетевые графики в планировании.. – М, 1981. – 168с.
1327113
   Сетевые информационные технологии : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. – 2008. – 172 с.
1327114
  Новиков А. Сетевые информационные технологии в гражданском образовании. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 39-48
1327115
  Владимирова Т.В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 123-128. – ISSN 0132-1625
1327116
   Сетевые методы в проектировании.. – М, 1969. – 140с.
1327117
  Кофман А. Сетевые методы планирования / А. Кофман, Г. Дебазей. – Москва, 1968. – 182с.
1327118
  Полежаев П.В. Сетевые методы планирования геологоразведочных работ / П.В. Полежаев, Л.А. Лубенский. – Москва : Недра, 1968. – 81с.
1327119
  Иванюшкина З.В. Сетевые методы планирования и управления / З.В. Иванюшкина, О.Н. Боженко. – Львов, 1967. – 101с.
1327120
  Абрамов С.А. Сетевые методы планирования и управления. : (Применение ЭВМ для планирования и управления инж. разработками) / С.А. Абрамов, М.И. Мариничев, П.Д. Поляков. – Москва : Советское радио, 1965. – 167 с. : черт. – Библиогр.: с. 162-165
1327121
  Алтаев В.Я. Сетевые методы планирования капитальных вложений / В.Я. Алтаев, Л.А. Когутовская. – Москва, 1976. – 144 с.
1327122
  Ахьюджа Х.Н. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х.Н. Ахьюджа ; пер. с англ. Б.С. Лунякова ; под ред. В.В. Калашникова. – Москва : Мир, 1979. – 638 с. – Библиогр.: с. 624-625
1327123
  Максимов Ю.И. Сетевые модели в перспективном планировании отраслевых систем / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; Ю.И. Максимов ; [отв. ред. Б.Б. Розин]. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143 с.
1327124
  Алексеев А.М. Сетевые модели в перспективном планировании развития производства / А.М. Алексеев, Л.А. Козлов, В.Н. Крючков ; отв. ред.: Д.М. Казакевич ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1974. – 111 с. – Библиогр.: с. 106-109
1327125
   Сетевые модели и задачи управления.. – М, 1967. – 144с.
1327126
  Радева С.В. Сетевые модели распределения грузопотоков. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.003 / Радева С.В.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1973. – 22л.
1327127
  Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 21-37. – ISSN 0321-2017
1327128
   Сетевые протоколы и управления в равспределенных вычислительных системах. – М, 1986. – 220с.
1327129
  Новоселов Л.Е. Сетевые радиолы и электрофоны стереофонические : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1978. – 208 с.
1327130
  Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0869-4915


  Статья о вузовской библиотеке как информационном центре, который формирует банк научно-образовательных ресурсов и представляет их читателям, в том числе и в удаленном доступе.
1327131
  Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.20-23
1327132
  Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В.С. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с.
1327133
  Смит Р.В. Сетевые средства Linux / Родерик В. Смит; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, 2003. – 672 с. – ISBN 5-8459-0426-9
1327134
   Сетевые средства Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server. Версия 3.5. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1996. – 496c. – ISBN 5-7791-0005-5
1327135
  Пирогов В.В. Сетевые средства логического проектирования абонентских систем на базе микро-ЭВМ семейства "Электроника НЦ" / В.В. Пирогов. – Рига, 1986. – 157с.
1327136
  Сейджман М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
1327137
  Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 / А. Вишневский. – Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – (Для профессионалов). – ISBN 5-272-00179-6
1327138
  Бесчётникова С. Сетевые технологии информационных войн: опыт Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 274-279. – ISSN 1822-5136
1327139
  Воройский Ф.С. Сетевые технологии нового поколения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9765
1327140
  Знатнов Е.А. Сетевые торговые организации: развитие на продуктовом рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1684-2626
1327141
   Сетеметрия, анализ и моделирование информационно-вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1988. – 132с.
1327142
  Бульвинская О.И. Сететура как литературный и социокультурный феномен // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1327143
  Кузмин М. Сети : Первая книга стихов / М. Кузмин ; обл. работа Н Феофелактова. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1908. – [4], 222 с.


  Обл., худ.: Феофилактов Николай Петрович (1876-1941)
1327144
  Гроссо А. Сети / А. Гроссо. – Л, 1972. – 223с.
1327145
   Сети : Для специалистов по компьютерным сетям. – Москва, 1995
1327146
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 1. – 1996
1327147
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1996
1327148
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1996
1327149
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1996
1327150
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 7. – 1996
1327151
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1997
1327152
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1997
1327153
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1997
1327154
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 5. – 1997
1327155
  Гук М. Сети Net Ware 3.12-4.1: Книга ответов. / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 432 с.
1327156
  Камер Д.Э. Сети TCP/IP = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
Т. 3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. – 2002. – 592 с.
1327157
   Сети Windows NT 4.0 / Дж.Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон, М. Хеллер; Джон Д.Рули, Дэвид Мэсвин,Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; Пер.с англ. С. Тимачева; Под ред. А. Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 800с. – ISBN 5-7315-0006-1
1327158
  Баркус Ульрих Кристи Сети для науки / Баркус Ульрих Кристи, Форсгрен Тодд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 26-30 : фото
1327159
  Чиладзе Т.И. Сети звезд : стихи / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 71 с.
1327160
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2005
1327161
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/5. – 2005
1327162
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6/7. – 2005
1327163
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 8/9. – 2005
1327164
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10/12. – 2005
1327165
  Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1695-Х
1327166
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2006
1327167
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/6. – 2006
1327168
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2006
1327169
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9/12. – 2006
1327170
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2007
1327171
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3. – 2007
1327172
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 4. – 2007
1327173
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 5. – 2007
1327174
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6. – 2007
1327175
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2007
1327176
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9. – 2007
1327177
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10. – 2007
1327178
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 11. – 2007
1327179
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 12. – 2007
1327180
  Лебедев Н.Н. Сети из вытянутых треугольников с измеренными высотами / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1968. – 64 с.
1327181
  Мизин И.А. Сети коммутации пакетов / И.А. Мизин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 408с.
1327182
  Фролов А.В. Сети компьютеров в вашем офисе / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 272с. – (Библитотека системного программиста Т.3)
1327183
  Сургутская Е.Ф. Сети ловчие : Роман / Е.Ф. Сургутская. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 335с.
1327184
  Жожикашвили В.А. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. / В.А. Жожикашвили, В.М. Вишневский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192с.
1327185
  Дюментон Г.Г. Сети научных коммуникаций и организация фундаментальных исследований. / Г.Г. Дюментон. – Москва, 1987. – 103 с.
1327186
  Савельев Владимир Сети отелей Греции : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-64
1327187
   Сети пакетной коммутации ЭВМ.. – М, 1984. – 81с.
1327188
  Захаров Г.П. Сети передачи данных / Г.П. Захаров. – Л., 1976. – 72с.
1327189
  Бертсекас Димитри Сети передачи данных / Бертсекас Димитри, Р.Дж. Галлагер; Бертсукас Д., Галлагер Р.Дж. ; пер. с англ. Н.Б. Лиханова [и др.] ; под ред. Б.С. Цыбакова. – Москва : Мир, 1989. – 544 с. : ил. – Библиогр.: с. 526-536
1327190
  Васильев В.В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем / В.В. Васильев, В.В. Кузьмук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с.
1327191
  Котов В.Е. Сети Петри. / В.Е. Котов. – М, 1984. – 158с.
1327192
  Копытина Тамара Николаевна Сети с неподвижной гармонической плоскостью в Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Копытина Тамара Николаевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 12л.
1327193
  Дэвинс Д. Сети связи для вычислительных машин / Д. Дэвинс, Д. Барбер. – М, 1976. – 680с.
1327194
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 231 с.
1327195
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1975. – 208 с.
1327196
  Доровских А.В. Сети связи с подвижными объектами / А.В. Доровских, А.А. Сикарев. – Киев, 1989. – 156 с.
1327197
  Верма П.К. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: Структурный анализ / П.К. Верма. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112с.
1327198
  Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-62. – ISSN 0869-0499
1327199
  Копылов П.М. Сети телевизионного вещания / П.М. Копылов. – Москва, 1980. – 232 с.
1327200
  Хачатрян А.Е. Сети трехмерного пространства Римана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хачатрян А.Е.; МВССО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 7л.
1327201
  Фарли Марк Сети хранения данных = Building storage Networks / Фарли Марк; Пер. А.Головко, И.Штерев. – 2-е издание. – Москва : Лори, 2004. – 550с. – (Библиотека специалиста по сетям). – ISBN 5-85582-215-X
1327202
   Сети шпионажа :. – Л., 1989. – 76с.
1327203
  Глушков В.М. Сети ЭВМ / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 16 с.
1327204
   Сети ЭВМ. – Москва, 1982. – 157 с.
1327205
   Сети ЭВМ. – М., 1986. – 78с.
1327206
  Самойленко С.И. Сети ЭВМ / С.И. Самойленко. – М, 1986. – 158с.
1327207
  Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ / В.Н. Кононыхин. – М., 1989. – 48с.
1327208
  Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандаты, интерфейсы / Ю. Блэк. – Москва : Мир, 1990. – 506с.
1327209
  Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производством / Ю.П. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
1327210
   Сети ЭВМ и системы передачи данных : Материалы семинара :. – М., 1977. – 163с.
1327211
  Сухов А.Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. / А.Н. Сухов. – М, 1981. – 64с.
1327212
  Сурков Л.В. Сети электронных вычислительных машин. / Л.В. Сурков. – М, 1977. – 56с.
1327213
  Херлберт А. Сетка / А. Херлберт. – М., 1984. – 108с.
1327214
  Каврайский В.В. Сетка для графического решения задач сферической астрономии, математической географии и кристаллографии : Эваториальная зенитальная равнопромежуточная проекция. – Харьков, 1913. – 1 лист
1327215
   Сетка с облаками для интернета. Новые компьютерные технологии могут серьезно изменить Всемирную паутину // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0208-0621


  Изобретение Интернета можно уподобить изобретению колеса — если не по важности события, то хотя бы в том смысле, что это идеальное изобретение. Можно изменить количество спиц, можно надеть на обод шину или оснастить его зубчиками, но смысл от этого не ...
1327216
  Магомедов К.М. Сеточно-характеристические численные методы / К.М. Магомедов, А.С. Холодов. – Москва : Наука, 1988. – 290 с.
1327217
  Лапин А.В. Сеточные аппроксимации вариационных неравенств : учеб. пособие : (курс. лекций) / А.В. Лапин. – Казань, 1984. – 96с.
1327218
   Сеточные методы решения дифференциальных уравнений.. – Казань, 1986. – 92с.
1327219
   Сеточные методы решения задач математической физики. – Казань, 1984. – 115с.
1327220
  Греков Л.Д. Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Греков Л. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 21 с.
1327221
  Греков Леонид Дмитриевич Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Греков Леонид Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.135-141
1327222
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
1327223
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1327224
  Зорин И.В. Сеттевая модель профессионального туристского образования как средство повышения качества туристских услуг // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-12. – ISSN 1813-1212
1327225
  Клевченя А.С. Сетфан Руднянский. / А.С. Клевченя. – Минск, 1968. – 255с.
1327226
  Кожанчиков И.В. Сетчатокрылые - Neuroptera / И.В. Кожанчиков. – С. 286-288
1327227
  Римский-Корсаков Сетчатокрылые (Neuroptera, Planipennia). / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 189-190. – Библиогр.: с. 190
1327228
  Иржак В.И. Сетчатые полимеры / В.И. Иржак. – М, 1979. – 248с.
1327229
  Кузьмина Г.И. Сетчатые полиуретаны, наполненные тетраэтилгиурамдисульфидом и их биодеструкция. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузьмина Г.И.; АН УССР. – К, 1988. – 18л.
1327230
   Сеть Harrah"s развивает глобальную дистрибуцию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 17 : Фото
1327231
   Сеть академий наук Организации Исламская конференция // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-966-136-423-2
1327232
   Сеть африканских академий наук // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 31-32. – ISBN 978-966-136-423-2
1327233
  Бъчваров Марин Сеть высших учебных заведений Болгарии в конце XX века : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 73-74 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 нази. – ISSN 0016-7207
1327234
   Сеть европейских информационных турофисов : Турист в Европе - желанный гость. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-11 : Фото
1327235
  Фокс Кабейн Сеть и бабочка = The net and the butterfly : искусство и практика революц. мышления : пер. с англ. / Оливия Фокс Кабейн и Джуда Поллак. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 362, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: The net and the butterfly : the art and practice of breakthrough thinking / OliviaFox Cabane and Judah Pollack. Portfolio ; Penguin. – Библиогр. в примеч.: с. 343-362. – ISBN 978-5-9614-6497-9
1327236
   Сеть ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе : материалы международного совещания, 6-7 октября 20011 г., Мелитополь, Украина) / [Акатов В.В. и др. ; редкол. : Т.Л. Андрієнко-Малюк (гол. ред.), І.А. Мальцева, С.Л. Мосякін, А.В. Єна та ін.] ; Укр. ботаническое о-во ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ ; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина КНУТШ и др.]. – Мелитополь : Альтерпрес, 2011. – 60 с. : ил., табл. – На обл. название: Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні. – Библиогр. в конце доклада. – ISBN 978-966-542-473-4


  В книге также редкол.: ... В.П. Коломійчук, А.М. Солоненко, М.М. Перегрим, О.М. Перегрим
1327237
  Ахманов А.С. Сеть кредитных учреждений СССР / А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – с.
1327238
  Гиттерман А.Э. Сеть кредитных учреждений СССР. / А.Э. Гиттерман, А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – 87с.
1327239
  Млечин Л.М. Сеть Москва-ОГПУ-Париж / Л.М. Млечин. – М, 1991. – 207с.
1327240
  Кужман Г.И. Сеть научно-технической информации в геологии / Г.И. Кужман, Т.Я. Новикова, В.Б. Ольшвангер. – Москва : Недра, 1977. – 169с.
1327241
  Дейниченко Петр Сеть несвободы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
1327242
  Черешка Б. Сеть предприятий общественного питания потребительской кооперации Литовской ССР и дальнейшее ее развитие. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Черешка Б.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф. экономики торговли. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1327243
  Мальджюнас В. Сеть центров территориальных микрорайонов в Литовской ССР : Автореф... канд. геогрнаук: 11.691 / Мальджюнас В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 17л.
1327244
   Сеть школ, детских садов и других учреждений Московского городского отдела народного образования.. – М., 1962. – 240с.
1327245
   Сеульский аэропорт - лучший в мире // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 9 : Фото
1327246
  Сірук М. Сеульський "Джекпот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 3


  Чому Корея не може возз"єднатися після 70 років національного розколу. Уроки для України.
1327247
  Асланян Сергій Сеульський янкі в Україні : Тест-драйв // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-137
1327248
  Папченко Анна Сеута и Гибралтар. Геркулесовы стопы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 26-35 : фото
1327249
  Антонио Муньос Молина Сефард : проза: фрагмент романа, рассказы, интервью // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 5-60. – ISSN 0130-6545
1327250
   Сефере Тегелим, т.е. псалмы / с комментарием Шаре Шамаим. – Острог : В типографии Л. Клурфаина, 1833. – [472] с. – Вид. єврейською мовою, на тит. арк. назва рос. мовою


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1327251
  Матусяк Агнєшка Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 35-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розкривається творчість письменників "Молодої музи" (Львів, 1906-1909) у контексті сецесії - стилю, що на межі ХІХ-ХХ ст. домінував з великою інтенсивністю не тільки в усіх видах творчості, а й створив своєрідну інтегральну культуру, що ...
1327252
  Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 35-50. – ISSN 0236-1477
1327253
  Гуляк А.Б. Сецесійний образ кохання: "За брамою раю" Миколи Вороного / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 416-428. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1327254
  Доній Т.М. Сецесійні мотиви в творчості поетів-постмодерністів: компаративний аспект (на прикладі лірики Греґорі Корсо та Сергія Жадана) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 164-174


  Зосереджена на спільних рисах сецесійних мотивів творчості поетів- постмодерністів. Зроблено стислий огляд історичних та естетичних аспектів, що призводять до виникнення подібних постмодерних процесів у 165 творчості поетів різних культур. Залучено ...
1327255
  Квіцинська В. Сецесійно-символістські орієнтації ранньої лірики М. Жука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 159-165
1327256
  Ковалів Ю. Сецесія - закономірна ланка літературного процесу між конкретно-історичними напрямами // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 407-417. – ISBN 978-966-2763-27-0
1327257
  Поліщук Лариса Клавдіївна Сецесія в архітектурі Станіславова кінця 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Поліщук Л.К.; Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1327258
  Міщенко І. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 73-84. – ISSN 1728-6875
1327259
  Захаржевська В. Сецесія в художньому світі слов"ян (українсько-болгарські ремінісценції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 20-25. – ISSN 0236-1477
1327260
  Салига Т. Сецесія і контекст... : До поетики ситилю Б.-І. Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 122-128. – ISSN 0868-4790
1327261
  Горбатенко В.П. Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1327262
  Курушин А.И. Сециальный физический практикум по сверхвысоким частотам / А.И. Курушин, В.М. Гусаров. – Пермь
Ч. 1. – 1974. – 164 с.
1327263
  Булавин Л.А. Сечение взаимодействия медленных нейтронов в CO вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Инженерно-физический журнал, 1986. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1327264
  Хорозов Сергей Александрович Сечение неупругих взаимодействий и множественное рождение частиц во взаимодействиях 4Не и 12С с ядрами при 4,5 ГэВ/с-нуклон : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.01 / Хорозов Сергей Александрович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 12л.
1327265
  Азимов М.А. Сечение перезарядки п-мезонов при 4 Гэв/с / М.А. Азимов. – Дубна, 1964
1327266
  Мазур В.М. Сечение полного ядерного поглощения гамма-квантов тяжелых ядер с А-154-:-209 в области Е1-гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Мазур В. М.; АН СССР, ИЯИ. – М., 1979. – 26л.
1327267
  Паниткин Ю.Г. Сечение радиационного захвата нейтронов ураном-238. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Паниткин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.9
1327268
  Черепков Н.А. Сечение фотоионизации L- и М-оболочек аргона с учетом многоєлектронных корреляций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Черепков Н.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 10л.
1327269
  Бегжанов Р.Б. Сечения взаимодействий п-мехонов и протонов больших энергий с ядрами свинца и спектры генерации этих чстиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бегжанов Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 14л.
1327270
  Дьяконов И.А. Сечения взаимодействия антинуклонов с дейтронами при нерелятивистских энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дьяконов И.А.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1327271
  Сторм Э. Сечения взаимодействия гамма-излучения. : справочник / пер. с англ. / Э. Сторм, Х. Исраэль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 253с.
1327272
  Барашенков В.С. Сечения взаимодействия элементарных частиц / В.С. Барашенков. – Москва : Наука, 1966. – 531 с. : черт.
1327273
  Вайнштейн Л.А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами : сводка формул и таблицы для определения сечений электрон-атомных столкновений и вероятностей радиационных переходов / Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков. – Москва : наука, 1973. – 142с.
1327274
  Панченко В.Е. Сечения возбуждения рентгеновских серий атомов электронами и методы рентгеновской спектроскопии плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Панченко В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1327275
  Куприянов Вячеслав Михайлович Сечения деления актинидных ядер быстрыми нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / КУприянов Вячеслав Михайлович; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1327276
  Иткис М.Г. Сечения деления доактивных ядер в реакциях (d, f) u (p, f). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иткис М.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.14-15
1327277
  Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе / Н.Г. Преображенская. – М., 1986. – 158с.
1327278
  Махов Л.М. Сечения и разрезы наклонными проектирующими плоскостями. / Л.М. Махов, Л.М. Мельникова. – Л., 1964. – 75с.
1327279
  Петрухин Алексей Иванович Сечения поглощения пионов, каонов, протонов и антипротонов сложными ядрами в области импульсов 6-60 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петрухин Алексей Иванович; Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1327280
   Сечения пороговых реакций, вызываемых нейтронами : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 217с.
1327281
  Шапарь А.В. Сечения радиационного захвата быстрых нейтронов : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шапарь А.В.;. – Обнинск, 1963. – 14 с.
1327282
  Толстиков В.А. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 0,025-2,5 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстиков В.А.;, 1960. – 20л.
1327283
  Кононов В.Н. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 30-170 Кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононов В.Н.; ОИЯИ, 1967. – 23л.
1327284
  Юрова И.Ю. Сечения рассеяния электронов атмосферными газами. / И.Ю. Юрова, В.Е. Иванов. – Ленинград : Наука, 1989. – 144с.
1327285
  Хуухэнхуу Гончигдоржийн Сечения реакции (п, а) на ядрах редких земель в области энергии нейтронов 30 кэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хуухэнхуу Гончигдоржийн; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
1327286
  Болотов В.Н. Сечения упругих взаимодействий нейтронов и пионов с ядрами углерода при энергии 100 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Болотов В. Н.; Ин-т физ. высок. энерг. – Серпухов, 1967. – 22л.
1327287
  Ловчикова Г.Н. Сечения упругого рассеяния быстрых нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловчикова Г.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – М, 1962. – 30л.
1327288
  Меднис И.В. Сечения ядерных реакций, применяемых в нейтронно-активационном анализе : справочник / И.В. Меднис. – Рига : Зинатне, 1991. – 119 с.
1327289
   Сечения ядерных реакций, рекомендуемые в качестве опорных при нейтронных измерениях : Справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 32 с.
1327290
  Коштоянц Х.С. Сеченов / Х.С. Коштоянц. – Москва ; Ленинград, 1945. – 199 с.
1327291
  Яновская М.И. Сеченов / М.И. Яновская. – Москва, 1959. – 383с.
1327292
  Васильев Л.Л. Сеченов и Введенский -- основатели нового направления в физиологии / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1948. – 19 с.
1327293
  Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль / М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1981. – 392 с.
1327294
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – Москва : Политиздат, 1978. – 367 с. : ил., 6 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1327295
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1980. – 367 с. : ил., 7 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1327296
  Голяндин Александр Сечин-Бахо из долины Касма // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9 (987). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640
1327297
  Рошка В.Ф. Сеющим хлеб : стихи и поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 132 с.
1327298
  Хантимер Сеяные луга в тундре. Научные основы создания сеяных злаковых лугов долголетнего поьзования в тундровой зоне Европейского Севера СССР / Хантимер, Котелина, И.Б. и др. Арчегова. – Сыктывкар, 1979. – 44с.
1327299
  Косарев И.Г. Сеяные травы в засушливых районах / И.Г. Косарев. – Москва, 1932. – 88 с.
1327300
  Чиботару М.Г. Сеятели : роман / Михаил Чиботару ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 348 с.
1327301
  Мелентьев Ю.С. Сеятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1982. – 287с.
1327302
  Данилюк В.И. Сеятели доброго, разумного, вечного / В.И. Данилюк. – Алма-Ата, 1968. – 42с.
1327303
  Алексеев М.Н. Сеятели и хранители / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 96с.
1327304
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1992. – 415 с.
1327305
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 2. – 1992. – 527 с.
1327306
  Шаповалов А.В. Сеятели клеветы / А.В. Шаповалов. – Харьков, 1983. – 96с.
1327307
  Батин П.В. Сеятели мрака и невежества. / П.В. Батин, М.А. Чернов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. – 88 с.
1327308
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись : роман / Б. Овсепян. – Москва, 1965. – 312 с.
1327309
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись / Б. Овсепян. – Ереван : Айастан, 1973. – 288 с.
1327310
  Накадзоно Э. Сеятели ночи / Э. Накадзоно. – М., 1971. – 160с.
1327311
  Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного : Материалы к изучению темы "Особенности литератури русского классицизма" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 33-37
1327312
  Накадзоно Э. Сеятели тьмы : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. Н. Рогаль] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 205-316. – Библиогр.: ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1327313
  Говоров А.А. Сеятель / А.А. Говоров. – М, 1972. – 119с.
1327314
  Плачинда С.П. Сеятель : роман-эссе (о А.П. Довженко) / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1986. – 358 с.
1327315
  Панов А.А. Сеятель гнева народного. / А.А. Панов. – Сталино, 1961. – 158с.
1327316
  Граховский С.И. Сеятель добра и гнева / С.И. Граховский. – Москва, 1975. – 142с.
1327317
   Сєверцов Олексій Миколайович (1866-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1327318
  Гусєва Н.В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 270-275. – ISBN 978-966-285-361-2
1327319
  Ульяненко О. Сєдой // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 1. – С. 29-58
1327320
  Зарембо К.С. Сжаиые грючие газы / К.С. Зарембо. – Киев, 1945. – 140с.
1327321
  Ольховский Ю.Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю.Б. Ольховский. – М., 1971. – 304с.
1327322
  Харрис М. Сжатие дисков / М. Харрис. – Москва, 1995. – 413с.
1327323
  Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 167с.
1327324
  Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях / В.С. Чернега. – Севастополь, 1997. – 214с.
1327325
  Бирон Е.В. Сжатие при смешении нормальных жидкостей / Е.В. Бирон. – Санкт-Петербург : Типография М.П. Фроловой, 1912. – 185 с.
1327326
  Жузе Т.П. Сжатые газы как растворители / Т.П. Жузе. – Москва : Наука, 1974. – 111 с.
1327327
  Карабин А.И. Сжатый воздух / А.И. Карабин. – М., 1964. – 344с.
1327328
  Висковатов П.А. Сжатый обзор истории Новой русской литературы с библиографические примечания / П.А. Висковатов, орд. проф. Дерпского ун-та ; [Предисл.: Евгений Бобров]. – Дерп : Издал. Евгений Бобров ; Печатня К.А. Германа, 1892. – 75 с.


  Авт. предисл.: Бобров, Евгений Александрович (1867-1933)
1327329
  Бадов А. Сжечь, чтобы спасти // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 80-82. – ISSN 1812-1896


  В"єтнамська війна
1327330
  Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках / А.И. Карабин. – М., 1957. – 260с.
1327331
  Кантаров М.В. Сжигание и газификация многозольных торфов / М.В. Кантаров, И.Д. Букшпун. – Харьков ; Киев, 1935. – 183 с.
1327332
  Гурвич А.М. Сжигание кускового торфа / А.М. Гурвич. – М.-Л., 1932. – 92с.
1327333
  Арсеев А.В. Сжигание природного газа / Арсеев А.В. – Москва : Металлургиздат, 1963. – 407 с. : ил. – Библиогр.: с. 394-397 (175 назв.)
1327334
  Новаковский В.Н. Сжигание украинских бурых углей / В.Н. Новаковский, Д.Г. Файерштейн. – Харьков, 1934. – 119с.
1327335
  Полякова Т. Сжигая за собой мосты / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 978-5-699-22932-1
1327336
  Лефевр Ж. Сжижение газов и их применение / соч. Жюльена Лефевра, проф. в Нанте ; Пер. с фр. [и предисл.] С.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [2], VI, 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153


  Авт. предисл., пер.: Ламанский, Сергей Иванович (1841-1901)
1327337
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Л.-М.
Ч.2. – 1939. – 371с.
1327338
  Циммерман С.С. Сжимаемость газов при высоких давлениях и температурах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Циммерман С. С.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1972. – 23л.
1327339
  Булавин Л.А. Сжимаемость и гравитационный эффект в неоднородном двойном растворе вблизи критической температуры. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // УФЖ, 1992. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1327340
  Бродская А.Г. Сжимаемость мерзлых грунтов / А.Г. Бродская. – М, 1962. – 84с.
1327341
  Минченко Владимир Иванович Сжимаемость расплавленных хлоридов, бромидов и йодидов щелочных металлов и их бинарных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Минченко Владимир Иванович; Уральск. науч. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1975. – 28л.
1327342
  Сырников Ю.П. Сжимаемость растворов электролитов и некоторые вопросы теории этих растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырников Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 11л.
1327343
  Фисенко В.В. Сжимаемость теплоносителя и эффективность работы контуров циркуляции ЯЭУ / В.В. Фисенко. – М, 1987. – 195с.
1327344
  Цанковъ В. Сжществува ли андезитна ерупция въ С.И.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1942. – С.165-170. – Отдельный оттиск
1327345
  Сонтани У.Т. Си Кабаян / У.Т. Сонтани. – М., 1960. – 54с.
1327346
  Шнеерсон Г.М. Си Син-хай / Г.М. Шнеерсон. – М., 1956. – 48с.
1327347
  Весел Р. Си Цзиньпин готовится внедрять культ личности // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 марта (№ 10). – С. 14


  Несменяемость порождает ощущение вседозволенности, что приводит к диктатуре по типу Мао или Сталина.
1327348
   Си. Руководство по компилятору. – ? : ?. – 300с.
1327349
  Малашевич В Е. Сиаловые кислоты как показатель радиационных и нейроэндокринных нарушений в организме : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Малашевич Е.В; АН БССР. Ин-т физиологии. – 26с.
1327350
  Синицын В.М. Сиаль : Историко-генетические аспекты / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 167с.
1327351
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Москва : Детгиз, 1956. – 54 с.
1327352
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 41 с.
1327353
  Низам Сиасет-Намэ / Низам, Ал-Мулька. – Москва-Л., 1949. – 380с.
1327354
  Ильющенков В.В. Сиб кунг-фу: (Кит. оздоровит. гимнастика) / В.В. Ильющенков. – Красноярск, 1990. – 95с.
1327355
  Мустафин Р.А. Сибгат Хаким / Р.А. Мустафин. – Москва, 1979. – 123 с.
1327356
  Беляков Г.П. СибГАУ: от завода-втуза к исследовательскому университету // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 0869-3617


  В статье идет речь об истории и основных достижениях Сибирского государственного аэрокосмического университета за последние 5 лет: включенности вуза в ракетно-космический комплекс Сибири, интеграции с РАН, а также о новейших инновационных подходах в ...
1327357
  Сухоруков К.М. СИБИД: успехи и проблемы стандартизации российского книжного дела // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-34. – ISSN 1726-6726
1327358
  Друзина М.В. Сибил Торндайк. / М.В. Друзина. – Ленинград, 1972. – 152с.
1327359
  Воронкова Г.В. Сибилянты в норвежском. (Синхрония и диахрония) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронкова Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1327360
   Сибирcкие писатели за 30 лет :. – Иркутск, 1949. – 188с.
1327361
  Горбачев М.С. Сибири - ускоренный шаг / М.С. Горбачев. – Москва, 1985. – 31с.
1327362
  Лейфер А.Э. Сибири не изменю!.. / А.Э. Лейфер. – Новосибирск, 1979. – 134с.
1327363
  Ежов В.И. Сибириада / В.И. Ежов, А.С. Кончаловский. – Москва, 1993. – 477с.
1327364
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1965. – 399с.
1327365
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1966. – 400с.
1327366
   Сибиркое отделение Академии наук СССР. – Новосибирск, 1967. – 95 с.
1327367
  Мельникова И. Сибирская амазонка : [роман] / Ирина Мельникова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сер. осн. в 2005 г. – (Вера, Надежда, Любовь). – ISBN 978-5-699-17633-5
1327368
   Сибирская археография и источниковедение :. – Новосибирск, 1979. – 238с.
1327369
  Скафтымов Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского / сост. П. Черняев. – Б. м. : б. и. – 31 с. – Отд. оттиск: Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 161-257; также: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателе. М., 1972. С. 218-338
1327370
  Межов В.И. Сибирская библиография : указатель книг и статей о Сибири на рус. яз. и одних только книг на инлстр. яз. за весь период книгопечптпния : в 3 т. с азбуч. указателями имен авторов и предметов / В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Ф.А. Семенов
Т. 3 : Педагогика. Правоведение. и государственные науки. Политические и социальные науки. Сельское хозяйство и земледелие. Астрономия. Геодезия и механика. Естественные науки. Медицина. Языкознание. Словесность. Искусство. Дополнения. Азбучные указатели.. – 1903. – 188 с.
1327371
  Лосьев Г.А. Сибирская вандея / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1969. – 200с.
1327372
  Лосьев Г.А. Сибирская Вандея: повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1989. – 399с.
1327373
  Парахина Наталья Сибирская выставка номер один : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60 : Фото
1327374
  Боженко Л.И. Сибирская деревня в восстановительный период 1921-1925 гг. / Л.И. Боженко. – Томск, 1978. – 264с.
1327375
   Сибирская деревня в условиях урбанизации.. – Новосибирск, 1976. – 136с.
1327376
  Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 518с.
1327377
   Сибирская добровольческая :. – Новосибирск, 1967. – 359с.
1327378
  Березовская Л.В. Сибирская журнальная пресса -- активный помощник партии в борьбе за восстановление народного хозяйтва края. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Березовская Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
1327379
  Черноморцев Л.Н. Сибирская земля / Л.Н. Черноморцев. – М, 1950. – 78с.
1327380
   Сибирская история. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1774
1327381
  Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом С- Пб АН и профессором ...И.Е.Фишером. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии наук, 1774. – 631 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
1327382
  Посадсков А.Л. Сибирская книга и революция 1917-1918 / А.Л. Посадсков. – Новосибирск, 1977. – 285с.
1327383
   Сибирская коллекция Кунсткамеры. – 16 с.
1327384
  Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // Археология СССР : свод археологических источников : Д3-9 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва ; Ленинград : Наука, 1962. – Д3-9 : Сибирская коллекция Петра I / С.И. Руденко. – С. 1-52, 27 табл.
1327385
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны / Б.В. Иванов. – Томск, 1976. – 375с.
1327386
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Иванов Б.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 40л.
1327387
  Соколов В.Е. Сибирская косуля: экол. аспекты поведения. / В.Е. Соколов, А.А. Данилкин. – М., 1981. – 145с.
1327388
  Дылис Н.В. Сибирская лиственница / Н.В. Дылис. – Москва, 1947. – 138с.
1327389
   Сибирская муза.. – М., 1991. – 382с.
1327390
  Митрофанов Л.И. Сибирская новелла. Пьеса / Л.И. Митрофанов. – М., 1961. – 60с.
1327391
  Потапов П. Сибирская новь / П. Потапов. – М., 1948. – 88с.
1327392
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Омск, 1961. – 439с.
1327393
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 439с.
1327394
  Кононов Н.П. Сибирская печать - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кононов Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л.
1327395
  Горощенова О.А. Сибирская писательница Е.А. Авдеева-Полевая // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0042-8779
1327396
  Почивалин Н.М. Сибирская повесть / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 72с.
1327397
  Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Хазиахметов Э.Ш. ; ЛГУ. – Ленинград, 1982. – 42 с.
1327398
   Сибирская поступь. – М., 1982. – 351с.
1327399
  Кубышкин М.П. Сибирская поэма. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1962. – 111с.
1327400
  Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке / Н.Д. Зольникова. – Новосибирск, 1990. – 288с.
1327401
  Ракитников Н.И. Сибирская реакция и Колчак. / Н.И. Ракитников. – Москва : Просветительное Кооперативное издательсткое Товарищество "Народ", 1920. – 38с.
1327402
  Кублицкий Г.И. Сибирская родная сторона / Г.И. Кублицкий. – М, 1968. – 254с.
1327403
  Мешакин П.Н. Сибирская ссылка В.И. Ленина / П.Н. Мешакин. – Красноярск, 1987. – 254с.
1327404
  Солодкин Я.Г. Сибирская ссылка Годуновых в начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 127-133. – ISSN 0042-8779
1327405
  Кодан В С. Сибирская ссылка декабристов / В С. Кодан, . – Иркутск, 1983. – 282с.
1327406
  Почивалин Н.М. Сибирская тетрадь / Н.М. Почивалин. – Омск, 1954. – 72с.
1327407
  Марягин Г.А. Сибирская фантазия. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 354с.
1327408
   Сибирская экскурсия : Восточная Сибирь. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1937. – 103с.
1327409
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск : Наука, 1982. – 254 с.
1327410
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1986. – 317с.
1327411
   Сибирская энциклопедия
Т. 1 : Аба - Жуя. – 988стлб. – Книга без тит. лист.
1327412
  Никитин Н.И. Сибирская эпопея 17 века / Н.И. Никитин. – Москва, 1987. – 173 с.
1327413
  Погребняк Л.И. Сибирская язва в Украинской ССР. (Эпизоотологические аспекты проблемы) : Автореф... канд. вет.наук: 16.00.03 / Погребняк Л.И.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1974. – 26л.
1327414
  Ветошкин М.К. Сибирские большевики в период первой русской революции / М.К. Ветошкин. – Москва, 1939. – 231с.
1327415
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины : миниатюрные рассказы / Василий Пухначев ; [ил. С. Калачева]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 191 с. : ил. ; 9,5х7,5 см. – Миниатюрное издание
1327416
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1970. – 32с.
1327417
  Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы / Дмитрий Вольфсон. – Томск : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1903. – [2], 240 с.
1327418
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 103с.
1327419
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1968. – 284с.
1327420
  Кащенко Н.Ф. Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды / Н.Ф. Кащенко. – Томск : Тип.Сибир.т-ва печат.дела, 1912. – 12с.
1327421
  Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Ермолинский Л.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1971. – 19л.
1327422
  Ермолинский Л.Д. Сибирские газеты 70-80 годов 19 века / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1985. – 134с.
1327423
   Сибирские говоры : функционирование и взаимовлияние диалектной речи и литературного языка. – Красноярск, 1988. – 156с.
1327424
  Черных П.Я. Сибирские говоры. / П.Я. Черных. – Иркутск, 1953. – 96с.
1327425
  Эрвье Ю.Г. Сибирские горизонты / Ю.Г. Эрвье. – Свердловск, 1968. – 132с.
1327426
   Сибирские города XVII - начала XX века :. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1327427
   Сибирские дали. – М., 1981. – 112с.
1327428
  Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского, 1850-1854 гг. / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1327429
  Коркин В.Д. Сибирские зори / В.Д. Коркин. – Омск, 1963. – 94с.
1327430
   Сибирские и дальневосточные организации Географического общества СССР в 1959-1969 гг.. – Иркутск, 1970. – 68с.
1327431
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1939. – 92с.
1327432
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1951. – 104с.
1327433
  Савельев Н.Я. Сибирские механики П.М.Залесов и М.С.Лаулин / Н.Я. Савельев. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1327434
   Сибирские огни. – Новосибирск
Вып. 8. – 1990
1327435
   Сибирские огни. Литературно-художественный и ощественно-политический журнал : Указатель содержания 1922 - 1964 гг. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 432 с.
1327436
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Иркутск, 1945. – 191с.
1327437
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко, 1946. – 544 с.
1327438
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : ОГИЗ
Ч. 2. – 1946. – 476 с.
1327439
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 415 с.
1327440
  Бессонов И.М. Сибирские перекаты : роман / И.М. Бессонов. – Москва : Современник, 1979. – 192 с. – (Новинки "Современника")
1327441
  Макаренко А.А. Сибирские песенные старины : для сред. шк. сост. Дм.Дм. Михайлов, преп. Спб. 2 реал. уч-ща и Александр. жен. гимназии. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ., 1907. – 61 с. – Кн. без тит. л., опис. по обл. – Библиогр.: с. I-VI в конце кн.


  На обл. надпись: В Библиотеку Киевского музея. автор (подпись)
1327442
   Сибирские побасенки / собр. и обраб. Геннадий и Александр Заволокины ; [худож. Спартак Калачев]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1987. – 187 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1327443
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1968. – 471с.
1327444
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1978. – 464с.
1327445
  Коньяков В.М. Сибирские повести / В.М. Коньяков. – М., 1988. – 240с.
1327446
  Ракша И.Е. Сибирские повести / И.Е. Ракша. – М, 1988. – 350с.
1327447
  Приставкин А.И. Сибирские повести. / А.И. Приставкин. – Новосибирск, 1967. – 272с.
1327448
  Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. // Археология СССР : свод археологических источников : Д4-7 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1980. – Д4-7 : Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. / М.А. Дэвлет. – С. 1-67, табл.
1327449
  Кафер Эгон ф. Сибирские рассказы / Эгон ф. Кафер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 49)


  Содержание: Рассказ Романа Амосова; Джабеев-хан; Старый остяк; У костра
1327450
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы / В.Г. Короленко. – Чита, 1946. – 236с.
1327451
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1952. – 200 с.
1327452
  Залыгин С.П. Сибирские рассказы / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 168с.
1327453
  Мамин-Сибиряк Сибирские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
1. – 1991. – 366с.
1327454
  Малютина А.И. Сибирские рассказы В.Г.Короленко и их народно-поэтическая основа : Автореф... канд. филол.наук: / Малютина А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 14л.
1327455
  Кулик Л.С. Сибирские рассказы В.Г.Короленко. / Л.С. Кулик. – К., 1961. – 60 с.
1327456
  Пудалова Л.А. Сибирские рассказы Вс. Иванова (Становление жанра рассказа в раннем творчестве писателя) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пудалова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 19 с.
1327457
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы и очерки / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 508с.
1327458
  Журавлев Андрей Сибирские реки обмелели. Много воды утекло // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 42 : фото
1327459
   Сибирские русские говоры. – Томск, 1984. – 216с.
1327460
   Сибирские сказания. – М., 1991. – 459с.
1327461
  Кожемякин А.С. Сибирские сказки / А.С. Кожемякин. – Изд. 2-е доп. – Новосибирск, 1973. – 176с.
1327462
  Галкин В. Сибирские сказы / В. Галкин. – Москва, 1985. – 159с.
1327463
   Сибирские сказы. – Новосибирск, 1991. – 416с.
1327464
   Сибирские сказы, предания, легенды :. – Новосибирск, 1959. – 232с.
1327465
  Луговской И.С. Сибирские стихи / И.С. Луговской. – Москва, 1959. – 111с.
1327466
  Азадовский М.К. Сибирские страницы : ст., рец., письма / М.К. Азадовский ; [сост., авт. предисл. Н.Н. Яновский]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 301-335
1327467
   Сибирские страницы жизни и творчества В.Г.Короленко :. – Новосибирск, 1987. – 204 с.
1327468
   Сибирские страницы поэтической Ленинианы :. – Красноярск, 1986. – 221с.
1327469
   Сибирские строки. Русские и советские поэты о Сибири :. – М., 1984. – 463с.
1327470
   Сибирские частушки. – Омск, 1959. – 102с.
1327471
   Сибирские частушки. – Новосибирск, 1977. – 186с.
1327472
  Филиппов Р.В. Сибирские ямбы / Р.В. Филиппов. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд., 1976. – 135 с.
1327473
  Корсунь А. Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи / А. Корсунь, Г. Курбасова, А. Неушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Досліджено багаторічні просторові і тимчасові зв"язки Сибірського центру дії атмосфери за останні 120 років. За допомогою аналізу експериментальних даних встановлено подібні тенденції в зміні основних характеристик клімату, обертання Землі, магнітного ...
1327474
  Баландин С.Н. Сибирский архитектор А.Д.Крячков / С.Н. Баландин, О.П. Ваганова. – Новосибирск, 1973. – 55 с.
1327475
  Нехорошков В.П. Сибирский аспект сотрудничества с BRICS // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 044-748Х
1327476
   Сибирский ботанический сад. – Томск, 1961. – 89с.
1327477
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч.1. – 1818. – 38, 27, 25, 33 с. – Видання старою орфографією
1327478
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 2. – 1818. – С. 56, 74, 34-38. – Видання старою орфографією
1327479
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 3. – 1818. – C. [5], 29-64, 52-107, 75-109, [5]. – Видання старою орфографією
1327480
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 4. – 1819. – С. [4], 66-180, [5]. – Видання старою орфографією
1327481
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 5. – 1819. – С. [4], 57-70, 44, 49. – Видання старою орфографією
1327482
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 7. – 1819. – C. [4], 124-151, 68. – Видання старою орфографією
1327483
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской типоргафии
Ч. 8. – 1819. – С. [4], 69-140, 11, [14]. – Видання старою орфографією
1327484
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 9. – 1820. – C. 78, 44-54, 71-88, 16, 111-140, [2]. – Видання старою орфографією
1327485
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 10. – 1820. – C. [2], 17-30, 141-164, 13-25, 31-66, 165-171... – Видання старою орфографією
1327486
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 11. – 1820. – C. 89-112, 83-98, 56-67, 114-136... – Видання старою орфографією
1327487
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 12. – 1820. – C. 167-188, 11-26, 94-100, 189-210, 27-32... – Видання старою орфографією
1327488
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 13. – 1821. – C. 8, 1-20, 30, 21-38, 12, 39-54, 7-10, [2]. – Видання старою орфографією
1327489
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 15. – 1821. – C. 13-28, 12, 71-94, 24, 95-103... – Видання старою орфографією
1327490
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 16. – 1821. – C. 15-54, 9-26, 82, 26-37, 5-21, 55-78, 40-95. – Видання старою орфографією
1327491
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 17. – 1822. – С. 64, 15-64, 15-76, 79-98, 4. – Видання старою орфографією
1327492
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 18. – 1822. – C. 69-92, 81-120, 109, 91-144, 21-164, 10, 97-106. – Видання старою орфографією
1327493
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 19. – 1822. – C. 129-196, 11-16, 107-116, 95-122, 31-142... – Видання старою орфографією
1327494
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 20. – 1822. – C. 25-40, 253-296, 57-148, 1-16, 297-324, 29-42, 6. – Видання старою орфографією
1327495
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. департамента народного просвещения
Т. 22, ч. 2. – 1823. – C. 12, 77-100, 15-26, 107-150, 21-50, 137-160... – Видання старою орфографією
1327496
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В Департаменте народного просвещения
Т.23, ч.3. – 1823. – C.43-114, 51-141, 101-122, 83-144, 101-170, [2]. – Видання старою орфографією
1327497
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента народного просвещения
Т. 25, ч. 1. – 1824. – C. 117-176, 21-44, 147-174... – Видання старою орфографією
1327498
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В Департаменте народного провещения
Т. 27, ч. 3. – 1824. – С. 161-288, 195-220, 97-228, 1-13, [2]. – Видання старою орфографією
1327499
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента народного просвещения
Т. 28, ч. 4. – 1825. – C. 203-267, 317-353, 229-290, 113-126, [13]. – Видання старою орфографією
1327500
   Сибирский вестник. Атлас., 1828
1327501
   Сибирский географический сборник. – Москва : Наука
№ 1. – 1962. – табл., рис.
1327502
   Сибирский географический сборник. – Москва : Наука
№ 2. – 1963. – табл., рис.
1327503
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 3. – 1964. – табл., рис.
1327504
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 4. – 1965. – табл., рис.
1327505
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 5. – 1967. – табл., рис.
1327506
   Сибирский географический сборник. – Ленинград : Наука
№ 6. – 1970. – табл., рис.
1327507
   Сибирский географический сборник. – Ленинград : Наука
№ 7. – 1971. – табл., рис.
1327508
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 8. – 1974. – 280с : табл., рис.
1327509
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 9. – 1974. – 196с : табл., рис.
1327510
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 10. – 1975. – табл., рис.
1327511
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 11. – 1975. – табл., рис.
1327512
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 12. – 1976. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 221-222
1327513
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 13. – 1977. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1327514
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 14. – 1978. – табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1327515
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 15. – 1980. – табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1327516
  Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления / В.В. Рабцевич. – Новосибирск, 1984. – 197с.
1327517
  Скиф В. Сибирский дивизион : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-6. – ISSN 0027-8238
1327518
  Новакова К.Т. Сибирский железнодорожный пролетариат (1891-1904). / К.Т. Новакова. – Красноярск, 1965. – 72с.
1327519
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 3. – 2005. – С. 177-272
1327520
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 4. – 2005. – С. 273-366
1327521
   Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва
Вып. 58. – 1982
1327522
   Сибирский календарь на 1925 год. – Иркутск, 1925. – 138с.
1327523
  Петров И.Ф. Сибирский корень / И.Ф. Петров. – М., 1982. – 63с.
1327524
  Познанский В.С. Сибирский красный генерал. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1972. – 270с.
1327525
  Дворецкая Н.А. Сибирский летописный свод / Н.А. Дворецкая. – Новосибирск, 1984. – 135с.
1327526
   Сибирский меридиан : Туристско-краеведческий сборник по Западной Сибири. – Москва, 1983. – 145с.
1327527
  Петри Б.Э. Сибирский неолит / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1926. – 39с.
1327528
  Якимова Л.П. Сибирский очерк, 20-70-е годы / Якимова Л.П., Юдалевич Б.М. ; отв. ред. В.Г. Одиноков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1983. – 185 с. – Библиогр. в примеч.: с. 175-184
1327529
  Ваганова Л.С. Сибирский пейзаж / Л.С. Ваганова. – Свердловск, 1970. – 72с.
1327530
  Макаров В.А. Сибирский платок / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1968. – 71с.
1327531
  Беспалова Л.Г. Сибирский просветитель : [О П.А. Словцове] / Л.Г. Беспалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1973. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-142
1327532
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1975. – 432с.
1327533
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1978. – 448с.
1327534
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1983. – 381с.
1327535
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1986. – 431с.
1327536
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1989. – 368 с.
1327537
   Сибирский сплав.. – Новосибирск, 1968. – 302с.
1327538
  Незнанский Ф.Е. Сибирский спрут / Ф.Е. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 2000. – 368с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-7390-1022-5, 5-17-002134-8
1327539
  Рафикова С. Сибирский стиляга = Нонконформизм на провинциальной почве? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0235-7089
1327540
  Ольхон А.С. Сибирский тракт / А.С. Ольхон. – Якутск, 1945. – 143с.
1327541
  Кердан А.Б. Сибирский тракт / А.Б. Кердан. – Москва, 1991. – 76 с.
1327542
  Чебыкина Н.В. Сибирский трактат / Н.В. Чебыкина. – Пермь, 1979. – 38 с.
1327543
   Сибирский туррынок в надежных руках // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 46 : Фото
1327544
  Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне / Г.А. Докучаев. – Новосибирск, 1968. – 322с.
1327545
  Колмаков В.И. Сибирский федеральный университет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1726-6726
1327546
   Сибирский фольклор :. – Новосибирск, 1980. – 170с.
1327547
  Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и происхождение на-дене // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 122-134. – ISSN 1563-0102
1327548
   Сибирский фольклор.. – Томск
1. – 1965. – 168с.
1327549
  Мирнев В.Н. Сибирский характер / В.Н. Мирнев. – М., 1977. – 95с.
1327550
  Толченова Н.П. Сибирский характер / Н.П. Толченова. – Новосибирск, 1985. – 112 с.
1327551
  Лиханов А.А. Сибирский характер. / А.А. Лиханов. – М., 1966. – 48с.
1327552
  Лисовский Н.В. Сибирский художник Д. И. Каратанов / Н.В. Лисовский. – Красноярск, 1974. – 147с.
1327553
   Сибирский цирюльник [Електронний ресурс] : кинодрама ; продолжительность 180 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский.-Звук. версии :ориг. верс. без субтитров; - Субтитр. версии : русск., англ. и др.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Никита Михалков)


  Действие фильма происходит более ста лет назад , в годы правления Александра 3-го. "Сибирский цирюльник" - паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в соответствующих российских государственных органах авантюрист ...
1327554
  Рожков А.С. Сибирский шелкопряд : Автореф... докт. биол.наук: / Рожков А. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т леса и дресесины. – Красноярск, 1965. – 46л.
1327555
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 5. – 1996
1327556
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 1. – 1997
1327557
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 2. – 1997
1327558
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 3. – 1997
1327559
  Кублицкий Г.И. Сибирский экспресс / Г.И. Кублицкий. – М, 1980. – 96с.
1327560
  Машкин Г.Н. Сибирскими тропами и дорогами / Г.Н. Машкин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 191 с.
1327561
   Сибирских материалов и тобольской работы [Електронний ресурс] : резьба по кости. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска.-Заглавие на контейнере "Тобольская кость". – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С давних пор в Европе резьбу по кости называют "изящным искусством россов". Фильм посвящает в секреты создания скульптуры , ...
1327562
  Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1967. – 412с.
1327563
  Дворецкая Надежда Александровна Сибирское летописание второй половины XVII века (сибирский летописный свод) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Дворецкая Надежда Александровна; Ленингр. отд. ин-т истории АН СССР. – Л., 1980. – 19л.
1327564
  Брегова Д.Д. Сибирское лихолетье Федора Достоевского / Д.Д. Брегова. – М., 1974. – 535с.
1327565
   Сибирское море - Байкал. – Москва, 1971. – 32с.
1327566
  Шиловский Михаил Викторович Сибирское областничество накануне и в годы первой русской революции (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шиловский Михаил Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1327567
  Кауфман А.А. Сибирское переселение на исхое XIX века : историко-статистический очерк : 1. Новейшее законодательство и меры к упорядочению переселения; 2. Цифровые данные о ходачестве и переселении / А.А. Кауфман. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1901. – [4], 100 с.
1327568
   Сибирское собрание М.Н.Тихомирова и проблемы археографии :. – Новосибирск, 1981. – 172с.
1327569
  Шесталов Ю. Сибирское ускорение : рассказы / Юван Шесталов ;. – Москва : Советская Россия, 1977. – 79 с.
1327570
  Бех И.А. Сибирское чудо-дерево / А. Бех, И.В. Таран ; отв. ред. В.Е. Кулаков. – Новосибирск : Сибирское отд-ние, 1979. – 126 с.
1327571
  Мустафин Я.М. Сибирское чудо / Я.М. Мустафин. – М., 1972. – 240с.
1327572
  Степанов А.А. Сибирской флотилии лейтенатн / А.А. Степанов. – Владивосток, 1986. – 182с.
1327573
  Павлова Татьяна Сибиряк-сибиряшечка : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1327574
  Астафьев В.П. Сибиряк : рассказ / Виктор Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1959. – 26с. – (Рассказы о советских людях)
1327575
  Жигунова М. Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 11-15. – ISSN 0235-7089
1327576
   Сибиряки-гуртьевцы - гвардейцы : сборник. – Омск, 1941. – 42с.
1327577
  Сергеев Александр Сибиряки - прародители папуасов : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 14 : Фото
1327578
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Москва
1. – 1953. – 224с.
1327579
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Омск
Кн. 2. – 1955. – 350с.
1327580
  Зарубин С.М. Сибиряки / С.М. Зарубин. – М, 1965. – 381с.
1327581
  Кирій О.А. Сибиряки або вирна пара [Сибіряки або вірна пара] : Драма в 4-х діях и 1-й картыни / А.А. Кирій. – Катеринодар : Тип. " Основа", 1909. – 23 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1327582
   Сибиряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистичского Отечества :. – Кемерово, 1990. – 181с.
1327583
   Сибиряки в тылу врага. – Красноярск, 1988. – 174с.
1327584
  Раш К.Б. Сибиряки против СС: воинская повесть / К.Б. Раш. – М., 1989. – 271с.
1327585
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – Иркутск : Иркутское кн.изд., 1962. – 426 с.
1327586
  Клейменов Ф.В. Сибиряки. / Ф.В. Клейменов. – Улан-Удэ, 1962. – 82с.
1327587
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – 2-е изд. дораб. – Иркутск, 1965. – 526с.
1327588
  Костюковский Б.А. Сибиряки. Повести и рассказы / Б.А. Костюковский. – Чита, 1947. – 121с.
1327589
  Раш К.Б. Сибиряки: повести / К.Б. Раш. – М., 1990. – 478с.
1327590
  Загорянский Е. Сибирячка / Е. Загорянский, А. Казанцев. – М.-Л., 1950. – 136с.
1327591
  Солодарь Ц.С. Сибирячка / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1957. – 31с.
1327592
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1965. – 312с.
1327593
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1976. – 285с.
1327594
  Моргунов В.П. Сибирь - жемчужина СССР / В.П. Моргунов, Н.Д. Моргунова. – М., 1980. – 64с.
1327595
  Рождественский И.Д. Сибирь - край большого будущего / И.Д. Рождественский. – М., 1956. – 47с.
1327596
  Петров И.Ф. Сибирь - мое отечество / И.Ф. Петров. – Омск, 1990. – 331с.
1327597
  Кейзерлинг Р. Сибирь : из путевых записок / Р. Кейзерлинг. – Москва : Университетская типогр., 1900. – 250 с. – с 11-ю рис.
1327598
  Кеннан Д.К. Сибирь : [Очерки] : пер. с нем. без всяких сокр. : в 2 т / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – VIII, 228 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1327599
  Михайлов Н.И. Сибирь / Н.И. Михайлов. – М., 1951. – 288с.
1327600
  Михайлов Н.И. Сибирь : Физико-географический очерк / Н.И. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Географгиз, 1956. – 382с.
1327601
  Марков Г.М. Сибирь / Г.М. Марков. – М, 1971. – 63с.
1327602
  Марков Г.М. Сибирь : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1971. – 319с.
1327603
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Известия, 1976. – 590 с.
1327604
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 525 с.
1327605
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1979
1327606
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1980. – 588 с.
1327607
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1980
1327608
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1980
1327609
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1980
1327610
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1980
1327611
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1980
1327612
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1980
1327613
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1981
1327614
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1981
1327615
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1981
1327616
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х кн. / Георгий Марков. – Москва : Художественная литература, 1982. – 557с. – (Классики и современники ; Советская литература)
1327617
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1982
1327618
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1982
1327619
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1982
1327620
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1982
1327621
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1982
1327622
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1982
1327623
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1983
1327624
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1983
1327625
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1983
1327626
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1983
1327627
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 557 с.
1327628
  Марков Г.М. Сибирь : Роман / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 557с. – (Библиотека советского романа)
1327629
   Сибирь XVII-XVIII вв.:. – Новосибирск, 1962. – 259с.
1327630
   Сибирь былинная.. – Москва, 1977. – 198с.
1327631
   Сибирь в 1923-24 году :. – Новониколаевск, 1925. – 267с.
1327632
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1977. – 333с.
1327633
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 67с.
1327634
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 296с.
1327635
  Стрельский В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск. Омгиз, 1943 / В.И. Стрельский. – с.
1327636
   Сибирь в годы Великой Отечественной войны ( июнь 1941- сент. 1945 гг.): : Библиогр. указ. – Новосибирск, 1976. – 250с.
1327637
   Сибирь в древности :. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1327638
   Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе. – Новосибирск : Наука, 1980. – 336 с.
1327639
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : введение, тексты и комментарий / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
т.1 : XIII-XVII вв. – 1932. – 368с.
1327640
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей = введение, тексты и комментарии / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
Ч. 2. – 1936. – 152 с.
1327641
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : Введение, тексты, комментарий. 13-17 в.в. / М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Иркутск : ОГИЗ, 1941. – 610с.
1327642
  Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путушественников и ученых XVIII века / Э.П. Зиннер, 1968. – 248с.
1327643
  Печенкин М.Д. Сибирь в ленинском плане построения социализма, 1917-1924 гг. / М.Д. Печенкин. – Новосибирск, 1988. – 206с.
1327644
  Стрельский В.И. Сибирь в Отечественной войне 1812 года. / В.И. Стрельский; Волин Б.М. – 48с.
1327645
  Зобачев И.Г. Сибирь в первую русскую революцию 1905-1907гг. / И.Г. Зобачев. – Новосибирск, 1955. – 94с.
1327646
  Соколова В.П. Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданскйо войны (Март 1917-1920 гг.) / В.П. Соколова, М.Л. Жданова. – Новосибирск, 1973. – 334с.
1327647
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. – Новосибирск
2. – 1965. – 144с.
1327648
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
5. – 1965. – 168с.
1327649
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культура Сибири в период социализма и развернутого строительства коммунизма 1937-1963 гг.:. – Новосибирск
4. – 1965. – 144с.
1327650
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культурное строительство Сибири в 1917-1960 гг :. – Новосибирск
1. – 1962. – 240с.
1327651
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Промышленность и рабочий класс Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
3. – 1964. – 110с.
1327652
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства коммунизма :. – Новосибирск
7. – 1968. – 204с.
1327653
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства социализма :. – Новосибирск
6. – 1966. – 164с.
1327654
  Постнов Ю.С. Сибирь в поэзии декабристов. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1976. – 113 с.
1327655
  Алексеев М.П. Сибирь в романе Дефо / М.П. Алексеев. – Иркутск, 1928. – 24с.
1327656
  Като К. Сибирь в сердце японца. / К. Като. – Новосибирск, 1992. – 133с.
1327657
  Давид Ефимов Викторович Сибирь в творчестве Виссариона Саянова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Давид Ефимов Викторович ; Томский гос. ун-т , Кафедра советской лит-ры. – Томск, 1967. – 23 с.
1327658
  Дурылин С.Н. Сибирь в товорчестве В.И.Сурикова / С.Н. Дурылин. – Москва, 1930. – 61с.
1327659
  Белковец Л.П. Сибирь в трудах И.Г.Гмелина : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Белковец Л.П.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 22л.
1327660
   Сибирь в художественной литературе. – Тюмень, 1961. – 56 c.
1327661
   Сибирь в художественной литературе :. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1327662
   Сибирь глазами зарубежных гостей :. – Иркутск, 1968. – 206с.
1327663
  Манякин С.И. Сибирь далекая и близкая : записки парт. работника / С.И. Манякин. – Москва : Политиздат, 1985. – 286 с.
1327664
   Сибирь должна заявить о себе : "Лучший туроператор года по выездному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68
1327665
  Александров В.А. Сибирь и Дальний Восток / В.А. Александров, Г.И. Кублицкий. – Москва, 1979. – 62с.
1327666
   Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства.. – Томск
5. – 1971. – 194с.
1327667
   Сибирь и декабристы. – Иркутск
В. 3. – 1983
1327668
   Сибирь и декабристы / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
Вып. 6. – 2009. – 344 с., ил. : ил.
1327669
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск, 1978. – 283с.
1327670
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
1. – 1978. – 288с.
1327671
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
2. – 1981. – 224с.
1327672
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
5. – 1988. – 288с.
1327673
   Сибирь и декабристы.. – Иркутск, 1925. – 208с.
1327674
  Оланьон Кл. Сибирь и ее экономическая будущность / Кл. Оланьон; Предисл. Ф. Пасси; Пер. с франц. А.Д. Погрузова. – С.-Петербург, 1903. – 244с.
1327675
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 1 : Несчастные. – 1871. – [4], 460, IV с. – Конволют. - Пер.: Сибирь и каторга, т. 2 и т. 3. - Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1327676
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 2 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 354, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1327677
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 3 : Политические и государственные преступники. – 1871. – [4], 388, IV с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1327678
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 3 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 388, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1327679
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Стефанова
Ч. 2 : Виноватые и обвиненные. – 1891. – [4], IV, 367 с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1327680
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург
Ч. 1-3 : Ч. 1. Несчастные; Ч. 2. Виноватые и обвиненные; Ч. 3. Политические и государственные преступники. – 1900. – 488, IV с. стб. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1327681
  Спафарий Н.М. Сибирь и Китаай / Н.М. Спафарий. – Кишинев, 1960. – 516с.
1327682
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1965. – 205 с.
1327683
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Изд. 2-е, дораб. – Иркутск, 1975. – 224с.
1327684
  Осипов А.Г. Сибирь и НТР / А.Г. Осипов. – Красноярск, 1989. – 207с.
1327685
  Кошелев Я.Р. Сибирь и русская фольклористика : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кошелев Я.Р. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Томск, 1964. – 39 с. – Бібліогр.:с.38-39
1327686
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : перевод с английского / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – 458 с. – Экз. деф. отсутств. с. 225-458. - Конволют. Пер. с 6 кн.№ 2


  Содержание конволюта: 1. Кеннан, Джордж. Сибирь и ссылка : перевод с английского; 2. Лассаль Ф. О сущности конституции : Речь произнесенная в одном берлинского бюргерском окружном собрании в 1862 году; 3. Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о ...
1327687
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 ч : Вступ. ст. Ф. Волховского: Дж. Кеннан и его место в русском освободительном движении / Дж. Кеннан ; пер. с англ. И.Н. Кашинцева ; ред. Ф. Дедова, Н. Максимова [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Распопова, 1906. – LII, 287 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1327688
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 1. – 1906. – [6], 161 с.


  На тит. л. № 19403 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1327689
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 т. / Джордж Кеннан ; полн. пер. с англ. З.Н. Журавской с примеч. В.Л. Бурцева. – Санкт-Петербург : Ид. С.Н. Салтыкова№ 2
Т. 1. – 1906. – [11], VIII, 382 с., 1 л. портр. : ил. – В конце предисл.: Георгий Кеннан. - Пар. тит.л. - тит. л. ориг.: Siberia and the exile system. By George Kennan. Volume one. London. James R. Osgood, McIlvaine & Co. 1891. - Т. 2 из печати не вышел


  На форзаце дарственная надпись укр. мов.: На вспомин дорогій Марії Петров, від М.Н. 1908 року 6 лютого
1327690
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 2. – 1906. – [2], 169 с.


  На тит. л. № 19402 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1327691
  Комогорцев И.И. Сибирь индустриальная. / И.И. Комогорцев. – Новосибирск, 1968. – 184с.
1327692
  Шама О. Сибирь исходимая // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 31 (207), 30 августа 2018. – С. 60-63


  "135 лет назад открыли морской грузо-пассажирский маршрут из Одессы во Владивосток. По нему из Украины на российский Дальний Восток перебрались полмиллиона колонистов, которые даже попытались создать на новой родине свою автономию".
1327693
  Пухначев В.М. Сибирь моя, Сибирь... / В.М. Пухначев. – М., 1973. – 172с.
1327694
  Мешков Вячеслав Михайлович Сибирь на пороге 21-го века: комплексное развитие восточных районов СССР : Беседы о книгах / Мешков Вячеслав Михайлович. – Москва : Книга, 1986. – 97с.
1327695
  Аганбегян А.Г. Сибирь на рубеже веков / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1327696
  Аганбегян А.Г. Сибирь не понаслышке / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 240 с.
1327697
   Сибирь поёт.. – Иркутск, 1962. – 72с.
1327698
   Сибирь поэтическая. Сборник стихов :. – Кемерово, 1966. – 224с.
1327699
  Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке : Воспоминания. Материалы. Документы / Е.Е. Колосов. – Петроград : Былое, 1923. – 190 с., 1 л. ил.
1327700
  Богданова Светлана Сибирь раскрывает свои тайны : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67 : Фото
1327701
   Сибирь сегодня.. – М., 1959. – 576с.
1327702
   Сибирь социалистическая. – Ленинград, 1967. – 16с.
1327703
  Сергеев М.Д. Сибирь, в которой живу / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 191с.
1327704
  Соскин В.Л. Сибирь, революция, наука / В.Л. Соскин. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1327705
  Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь. / В.Г. Распутин. – Москва, 1991. – 284с.
1327706
  Титов Юрий Александрович Сибирь, Сибирь...: Дневник художника: Альбом / Титов Юрий Александрович. – Москва : Изобразит.искусство, 1977. – 6с. : 65л.ил.
1327707
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности эпоха палеолита. История и культура Востока Азии. – Новосибирск, 1976. – 190с.
1327708
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит эпохи металла. – 1978. – Москва. – 155с.
1327709
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск, 1975. – 236с.
1327710
   Сибирь,Сибирь.... – М., 1981. – 301с.
1327711
   Сибирь.. – Новосибирск, 1981. – 382с.
1327712
  Трофимук А.А. Сибирь. Географические контрасты, минеральные ресурсы и проблемы их освоения / А.А. Трофимук, С.М. Николаев. – Новосибирск, 1981. – 47с.
1327713
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1902. – 300 с.
1327714
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 400, [1] с.
1327715
  Аджиев М.Э. Сибирь: XX век / М.Э. Аджиев. – Москва : Мысль, 1983. – 254 с : ил.
1327716
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1978. – 463 с.
1327717
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. / Л.И. Шинкарев. – Иркутск, 1974. – 487с.
1327718
  Михайлова М.Г. Сибирью плененные (поэзия сибирской ссылки 80-90-х годов XIX века) / М.Г. Михайлова. – Якутск, 1969. – 111 с.
1327719
  Кочубей Ю. Сибір - колонія Росії? Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 506-514. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії.
1327720
  Кеннан Д. Сибір : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137, [1] с. – 2 ч. в одній обкл. - До кожної частини також окp. тит. аpк.
1327721
  Кеннан Дж. Сибір : [у 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137 с. – 2 ч. в одній обкл.
1327722
  Кеннан Дж. Сибір. Ч. 2 / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. // Сибір : [у 2 ч.] / Дж. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 182 с.
1327723
  Кеннан Д. Сибір. Ч. 2 : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В // Сибір : [У 2 ч.] / Д. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 181, [1] с.
1327724
  Михайлов М.І. Сибір : Фізико-географічний нарис / М.І. Михайлов. – Пер.з рос. – Київ : Радянська школа, 1953. – 269с.
1327725
  Марков Г.М. Сибір : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1976. – 568с.
1327726
  Чугуй О.П. Сибірська дума : Трагедія / О.П. Чугуй. – Харків : Просвіта, 1998. – 56с. – ISBN 9667409007
1327727
  Арлов У. Сибірська повість : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 206-239
1327728
  Пестушко Валерій Сибірський антициклон віддаляється на схід : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48
1327729
  Антоненко-Давидович Сибірські новели = Siberian short stories. Prison poetry : тюремні вірші / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд.: Олесь Тимошенко. – Балтимор - Торонто : Смолоскип, 1990. – 310 с. – ISBN 0-914834-64-9
1327730
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 44-46. – ISSN 0203-5863
1327731
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 47-49. – ISSN 0203-5863
1327732
  Горбачов М.С. Сибіру - прискорений крок / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
1327733
  Молетотов И.А. Сибкрайком / Молетотов И.А. – Новосибирск, 1978. – 366 с.
1327734
  Хе Сива дівчина. / Хе, Цзін-Чжі, Дін Ні. – К., 1952. – 116с.
1327735
  Олійник Б.І. Сива ластівка : поезії про матір : для сер. шк. віку / Б.І. Олійник. – 2-е вид., допов. – Київ : Веселка, 1984. – 102 с.
1327736
  Кремінь Д. Сива райдуга. З останніх поезій (2016-2019) : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 12-41. – ISSN 0208-0710
1327737
  Жадько В. Сиваченко Микола Єфремович (- літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781. – ISBN 978-966-8567-14-8
1327738
  Бабков И.И. Сиваш / И.И. Бабков. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 56 с. : ил. – Библиогр. в конце книги. – (Очерки природы Крыма)
1327739
  Баширов Г.Б. Сиваш : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1960. – 134 с.
1327740
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1961. – 427с.
1327741
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1972. – 384с.
1327742
  Баширов Г. Сиваш : повесть, рассказы / Гумер Баширов; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 159 с.
1327743
  Смоленчук М.К. Сиве покоління : Роман / М.К. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1965. – 349с.
1327744
  Грінченкова М. Сивенький / М. Грінченкова. – Київ, 1926. – 68 с.
1327745
  Дербина Л.А. Сиверко / Л.А. Дербина. – Воронеж, 1969. – 49с.
1327746
  Португалов В.В. Сиверко / В.В. Португалов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112с.
1327747
  Машин В.И. Сиверко. Повесть. / В.И. Машин. – Новосибирск, 1972. – 174с.
1327748
  Тереков Е.А. Сиверс / Е.А. Тереков. – Донецк, 1963. – 284с.
1327749
  Теас Р.А. Сиверская средняя школа Ленинградской области / Р.А. Теас, А.И. Цветов. – М., 1953. – 88с.
1327750
  Содомора Андрій Сивий вітер / Содомора Андрій. – Львів : Літопис, 2002. – 270с. – ISBN 966-7007-63-3
1327751
  Владко В.М. Сивий капітан : роман / В.М. Владко. – Київ, 1959. – 357 с.
1327752
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 695 с.
1327753
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1974. – 528 с. – (Пригоди. Фантастика)
1327754
  Владко В.М. Сивий Капітан. Агронавти Всесвіту : романи / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1990. – 687 с.
1327755
  Владко В.М. Сивий капітан. Фіолетова загибель : роман, повість / В.М. Владко. – Київ : Дніпро, 1967. – 511с.
1327756
  Соколов В.В. Сивий квітень. / В.В. Соколов. – Київ, 1979. – 368с.
1327757
  Драч І.Ф. Сивим конем / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-5709-9
1327758
  Іваничук Р.І. Сиві очі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1975. – 239 с.
1327759
  Сапожников В.К. Сивка-бурка / В.К. Сапожников. – Пермь, 1964. – 43с.
1327760
  Сапожников В.К. Сивка-Бурка / В.К. Сапожников. – М., 1967. – 100с.
1327761
  Давыдов Л.Д. Сивкин барьер / Л.Д. Давыдов. – М, 1963. – 415с.
1327762
   Сиволоб Андрій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1327763
   Сивочолий та завжди молодий Київський політехничний // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 6


  Весь журнал посвящен Нац. тех. ун-ту Украиниы "КПИ"
1327764
  Осоргин М.А. Сивцев Вражек / М.А. Осоргин. – М., 1990. – 701с.
1327765
  Титова В.Ф. Сиг Сямозера Coregonus lavaretus pallasi n. exilis Pravdin : Автореф... канд. биол.наук: / Титова В. Ф.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводстк, 1967. – 23л.
1327766
  Алексеев В.П. Сига Наоя : библиогр. указатель / В.П. Алексеев ; сост. В.П. Алексеев ; Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит. – Москва : ВГБИП, 1980. – 119 с., 1 л. портр. : портр.
1327767
  Смоля Вита Сигай! : сity-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 34-35 : Фото
1327768
   Сигаловський Давид Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372 : фото
1327769
  Креспі А. Сигарета. Роман / А. Креспі. – К., 1963. – 75с.
1327770
  Кириленко Т. Сигаретне виробництво в диму // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 6


  "Найбільші міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України. Почали з того, що стали відмовлятися викуповувати в держави вже замовлені акцизні марки, а дехто навіть припинив виробництво. Про свої наміри заявили гучно через засоби ...
1327771
  Быховский Б.Э. Сигер Брабантский / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1979. – 183с. – (Мыслители прошлого)
1327772
  Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты 13 в. / Г.В. Шевкина. – М, 1972. – 104с.
1327773
  Правдин И.Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. / И.Ф. Правдин. – М.-Л., 1954. – 324с.
1327774
  Смирнов А.Ф. Сигизмунд Сераковский / А.Ф. Смирнов. – М., 1959. – 136с.
1327775
  Дьяков В.А. Сигизмунд Сераковский / В.А. Дьяков. – Москва, 1959. – 72 с.
1327776
  Цылов Н. Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшествовавшими польскими манифестациями в Вильне в 1861-1863 годах : Из дел Виленской следственной коммиссии, по политическим делам. – Вильна, 1867. – 60 с.
1327777
  Слуцкис М. Сигите снится море : рассказы / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1967. – 192 с.
1327778
  Черкашин Евгений Владимирович Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.0.05 / Черкашин Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 112л. – Бібліогр.:л.110-112
1327779
  Черкашин Е.В. Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Черкашин Е.В.; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1327780
  Антоненко И.П. Сигнал - красная ракета : докум. повесть и рассказі / И.П. Антоненко ; худож. А.В. Седельников. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 73 с. : ил.
1327781
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 16 с. – На обл. и тит. л. : Издание Вятского товарищества № 38
1327782
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – [Москва] : Госиздат ; [1-я Образц. тип.], 1928. – [16] с. – (Дешевая библиотечка)
1327783
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – К., 1954. – 20с.
1327784
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – Тюмень, 1955. – 48с.
1327785
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2001
1327786
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2001
1327787
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3/4. – 2001
1327788
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2001
1327789
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2001
1327790
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2001
1327791
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8. – 2001
1327792
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2001
1327793
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2001
1327794
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2001
1327795
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2002
1327796
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2002
1327797
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2002
1327798
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2002
1327799
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2002
1327800
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2002
1327801
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2002
1327802
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2002
1327803
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2002
1327804
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11. – 2002
1327805
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 12. – 2002
1327806
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2003
1327807
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2003
1327808
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2003
1327809
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2003
1327810
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2003
1327811
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2003
1327812
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8/9. – 2003
1327813
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2003
1327814
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2003
1327815
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2004
1327816
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2/3. – 2004
1327817
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2004
1327818
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2004
1327819
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2004
1327820
   Сигнал : Український автомобільний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9/12. – 2004
1327821
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2005
1327822
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2005
1327823
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2005
1327824
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2005
1327825
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2005
1327826
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2005
1327827
  Ільченко Н.В. Сигнал "Увага всім" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 25 : фото
1327828
  Абызов В.И. Сигнал бедствия : повесть / В.И. Абызов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 176 с. : ил. – (Молодые писатели)
1327829
  Мишаткин Ю.И. Сигнал бедствия : [И вечный бой...] / Ю.И. Мишаткин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 60 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1327830
  Марвич С.М. Сигнал бедствия. / С.М. Марвич. – Москва, 1960. – 192с.
1327831
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 1. – 1984. – 144 с.
1327832
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 182 с.
1327833
  Бабула В. Сигнал з Всесвіту. Пульс Всесвіту : науково-фантастичний роман у двох книгах : науково-фантастична повість / Володимир Бабула ; [пер. з чеськ. Микола Дашкієв та Муза Соучек] ; [Літ. обробка та "Замість післямови" Миколи Дашкієва]. – Київ : Дніпро, 1968. – 447 с.
1327834
  Абрамян Л.А. Сигнал и условный рефлекс : филос. очерк / Л.А. Абрамян ; АН Арм. ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1961. – 163 с.
1327835
  Занднер К. Сигнал из космоса / К. Занднер. – М, 1965. – 239с.
1327836
  Самокиш І. Сигнал із Кремля / І. Самокиш, С. Новопрудський, В. П"ятницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 3


  Експерти "Дня" - про те, що насправді криється за одкровеннями глави адміністрації президента РФ Сергія Іванова.
1327837
  Львовский М.Г. Сигнал надежды / М.Г. Львовский. – М., 1980. – 272с.
1327838
  Самаракіс А. Сигнал небезпеки / А. Самаракіс. – Київ, 1983. – 191 с.
1327839
  Сірук М. Сигнал Трампа / М. Сірук, О. Моцик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 3


  Президент США підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських домовленостей.
1327840
  Бутейко А.И. Сигнал тревоги - цветок лилии / А.И. Бутейко. – Львов : Вища школа, 1981. – 103с.
1327841
  Вершинин А.С. Сигнал тревоги / А.С. Вершинин. – Горький, 1959. – 156с.
1327842
  Гасенко Г. Сигнал тревоги / Г. Гасенко. – Ростов н/Д, 1986. – 288с.
1327843
  Джиллеспи А.Б. Сигнал, шум и разрешающая способность усилителей / А.Б. Джиллеспи. – Москва, 1964. – 164 с.
1327844
  Цуккер Б. Сигнал. / Б. Цуккер. – Харьков-Киев, 1935. – 312 с.
1327845
  Бабула В. Сигнали з всесвіту : науково-фантастичний роман / Володимир Бабула ; пер. з чеськ. – Київ : ДЛВ, 1959. – 411 с. : іл.
1327846
  Мокрієв Ю.О. Сигнали з моря / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1939. – 21 с.
1327847
   Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
1327848
  Нікітчин О.М. Сигнали і процеси в радіотехніці : навч. посібник для студентів ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / О.М. Нікітчин, С.М. Левитський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-171-853-0
1327849
  Любіч О.О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 24-38. – ISSN 2305-7645
1327850
  Гетьман З.О. Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 96-101
1327851
  Усик Світлана Сигнали стресу. Як їх розпізнати заздалегідь? / Усик Світлана, Бонгданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 5 : фото
1327852
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів навчальних закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-04-7
Т.1. – 2003. – 580с.


  Розглядаються сучасні методи аналізу детермінованих сигналів, математичні моделі керуючих вузькосмугових, складних сигналів. Особлива увага приділяється сигналам з амплітудною частотною, фазовою, імпульсною мо-дуляцією, методам їх генерування та ...
1327853
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-05-5
Т. 2. – 2003. – 444 с.


  Розглядаються методи аналізу випад-кових сигналів моделі; проходження детермінованих та випадкових сигна-лів через лінійні системи зі сталими параметрами; нелінійні та параметрич-ні кола та системи.
1327854
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : У 4-х томах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-51-9
Т.3. – 2005. – 528с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1327855
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-52-7
Т.4. – 2005. – 496с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1327856
  Слабошпицький М. Сигнали тривоги з зони турбулентності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 33-37


  Три єтюди про троє життів Юрія Щербака
1327857
  Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных. / Е.Н. Панов. – М.
2. – 1970. – 32с.
1327858
   Сигнализация и поведение рыб. – Мурманск, 1984. – 98с.
1327859
   Сигнализация и экология млекопитающих и птиц. – М, 1984. – 251с.
1327860
  Подсевалов В.В. Сигналы / В.В. Подсевалов. – Тула, 1989. – 59с.
1327861
  Кожевникова К.В. Сигналы души / К.В. Кожевникова. – М., 1972. – 144с.
1327862
  Краев Н.П. Сигналы и их спектры / Н.П. Краев. – Сыктывкар, 1979. – 90с.
1327863
  Орлов В.М. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков; Зуева. – Москва : Радио и связь, 1985. – 264 с.
1327864
  Девдариани А.С. Сигналы из глубин Земли и ее геологического прошлого / А.С. Девдариани. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
1327865
  Люшер М. Сигналы личности : Ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. – Воронеж, 1993. – 151с. – ISBN 5-87224-022-8
1327866
  Голдстейн С. Сигналы над городом. / С. Голдстейн. – М., 1963. – 158с.
1327867
  Мюллер Х. Сигналы с Луны / Х. Мюллер. – М.-Л., 1966. – 79с.
1327868
  Воллернер Н.Ф. Сигналы с однополосными спектрами / Н.Ф. Воллернер, В.А. Шуваев. – Киев, 1976. – 182 с.
1327869
  Матев П. Сигналы сердца / П. Матев. – М., 1966. – 31с.
1327870
  Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М, 1971. – 111с.
1327871
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... : Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи / Л.М. Финк. – Москва : Связь, 1978. – 272 с.
1327872
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... / Л.М. Финк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Радио и связь, 1984. – 256 с.
1327873
  Черняк О. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу / О. Черняк, Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні способи моделювання кризи в Україні. Для математичної формалізації кризи платіжного балансу був проведений порівняльний аналіз ...
1327874
  Алексін А.Г. Сигнальники і горністи. Журавлик та блискавки : повісті : роман для дітей і дорослих / Анатолій Алексін ; пер. з рос. Л.А. Лірниченка, О.М. Федосенка ; передм. А. Костецького. – Київ : Молодь, 1986. – 544 с. : іл. – (Бібліотека піонера)
1327875
  Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1327876
  Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1327877
  Чинарина А.Д. Сигнальное значение и регуляция приспособительной окраски у рыб / А.Д. Чинарина. – Л., 1978. – 118с.
1327878
  Шадриков В.Д. Сигнальное программирование и оптимизация подачи информации оператору : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Шадриков В.Д.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 25л.
1327879
  Карпов В.В. Сигнальное программирование и формирование оптимального темпа работы : Автореф... канд. пед.наук: / Карпов В.В.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – М., 1964. – 19л.
1327880
  Нечипоренко В.Ф. Сигнальность-знаковость в мышлении и речи / В.Ф. Нечипоренко. – М., 1982. – 55с.
1327881
  Волков Ю.А. Сигнальные графы и их применение для анализа линейных электоронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1976. – 83 с.
1327882
  Ерофеев А.А. Сигнальные процессоры / А.А. Ерофеев. – М., 1991. – 62с.
1327883
  Гусев А. Сигнальный огонь / А. Гусев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 175 с.
1327884
  Лисянский М.С. Сигнальный огонь : Новая книга стихотворений / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160с.
1327885
  Алексин А.Г. Сигнальщики и горнисты : повести : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1987. – 197, [10] с. : ил., нот.
1327886
  Алексин А.Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / Анатолий Алексин ; худож. О. Кривородько. – Москва : Современник, 1988. – 93 с. : ил. – (Отрочество : Серия книг для подростков)
1327887
  Личковах В.А. Сигнатура Семаргла в ранньохристиянській культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2276-63-3
1327888
  Деметрашвили Е.Д. Сигнахский район (Экон.-георгр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Деметрашвили Е. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
1327889
  Дука Л.И. Сигнификативное, коннотативное и эмпирическое значение в формировании прагматического потенциала онимов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 39-42
1327890
  Толчеєва Т.С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості / Т.С. Толчеєва ; [відп. ред. С.П. Денисова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 247-286. – ISBN 978-966-638-227-9
1327891
  Федулова І.В. Сигніфікація ризик - менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / І.В. Федулова, Г.Т. П"ятницька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
1327892
  Скрябин А.Г. Сиговые рыбы юга Сибири / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1979. – 230с.
1327893
  Ветра Р. Сигулда / Р. Ветра. – Рига, 1956. – 108с.
1327894
   Сигулда приглашает : Сигулдский краеведческий музей. Путеводитель. – Рига, 1968. – 32с.
1327895
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1891. – 93 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1327896
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – 99 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1327897
  Гердер И.Г. Сид / И.Г. Гердер. – Санкт-Петербург, 1922. – 139с.
1327898
  Корнель П. Сид : трагедия / Пьер Корнель ; пер. с фр. М. Лозинского. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1327899
  Корнель П. Сид / Корнель ; пер. с франц.; [Сост., авт. предисл. и коммент. С.Д. Артамонов]. – Москва : Просвещение, 1987. – 174 с. : ил. – В изд. также.: Тартюф, или Обманщик / Мольер [с. 88-170]. – (Школьная библиотека)
1327900
  Леон М.Т. Сид Воитель / М.Т. Леон. – М, 1958. – 126с.
1327901
   Сидел на елке дятел. – М, 1980. – 14с.
1327902
  Халифа-Заде Сидеритовые залежи Дагестана. / Халифа-Заде, С.М. Аббасова. – М., 1963. – 136с.
1327903
  Сердюченко Д.П. Сидероплезит из девонских осадочных пород на Южном Тимане / Д.П. Сердюченко. – С. 72-75. – Отд. оттиск
1327904
  Добрянський П.К. Сиджу собі та думаю : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Станіслав, 1962. – 56 с.
1327905
  Білинська М.Л. Сидір Воробкевич / М. Білинська. – Київ : Музична Україна, 1982. – 48 с. – (Творчі портрети українських композиторів)
1327906
  Никифорук Т. Сидір Воробкевич про поетику: тема, ідея // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 98-100. – ISSN 2311-9896
1327907
  Кизя Л.Є. Сидір Ковпак : біографічна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 191 с.
1327908
  Журавльов Д.В. Сидір Ковпак // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-14-1182-0
1327909
   Сидоренко Володимир Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372-373 : фото
1327910
   Сидоренко Галина Кіндратівна (1920-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433-434. – ISBN 978-966-439-754-1
1327911
   Сидоренко Георгій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1327912
   Сидоренко Георгій Дмитрович (1832-1899) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1327913
   Сидоренко Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1327914
  Коновець О. Сидоренко Наталія Миколаївна : [спогади] / Олександр Коновець // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2726-03-9
1327915
   Сидоренко Наталія Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-966-439-754-1
1327916
  Степаненко М. Сидоренко Наталія Миколаївна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7016-11-2
1327917
  Гриценко І.С. Сидоренко Юрій Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 99. – ISBN 978-966-06-0557-2
1327918
  Сидоров А.А. Сидоров А.А. / А.А. Сидоров. – Москва : Наука, 1974. – 102 с.
1327919
   Сидр для бедняков. – М., 1980. – 298с.
1327920
   Сидур "Тегилат Гашем" : [с рус. переводом] : сост. на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды. – 2-е, расшир. изд. – Иерусалим : Шамир, 1989. – 330, [3] с. – Текст парал. рус., идиш. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-310-008-4
1327921
   Сидур "Тфила" : [молитвенник]. – Иерусалим : Геулим. – 516 с. – Тит. л. на иврите. - Парал. на иврите и рус.
1327922
  Циновский Я.П. Сидячебрюхие (Phytophaga) Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Циновский Я. П.;. – Рига, 1952. – 27 с.
1327923
  Канавин П. Сидящий на земле : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 59-92. – ISSN 0131-2332
1327924
  Потапова Т. Сиеста по расписанию // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 16. – С. 82


  Подорожі по Сицилії
1327925
  Фурса С.Я. Сиза Наталія Петрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 41. – ISBN 978966-97130-0-1
1327926
  Фугард А. Сизве Банси умер / А. Фугард. – М, 1978. – 61с.
1327927
  Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 133-141. – ISSN 2077-8309
1327928
  Кизима В.В. Сизигия – механизм гармонизации бытия // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 174-178
1327929
  Волков А.Г. Сизигия экономического дискурса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2077-8309
1327930
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1327931
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1327932
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1327933
  Жадько В. Сизоненко Олександр Олександрович (- сценарист, прозаїк, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781-782. – ISBN 978-966-8567-14-8
1327934
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1327935
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1327936
  Григулевич И.Р. Сикейрос / И.Р. Григулевич. – Москва, 1980. – 248с.
1327937
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1327938
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1327939
  Ткаченко А.Ф. Сикорский Иван Алексеевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 520. – ISBN 966-8458-30-3
1327940
   Сикорський Іван Олексійович (1842-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435. – ISBN 978-966-439-754-1
1327941
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1327942
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1327943
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1327944
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы : религия, политика, терроризм / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – Москва : Наука, 1992. – 128 с.
1327945
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1327946
  Успенская Е.Н. Сикхизм / Е.Н. Успенская, И.Ю. Котин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2007. – 379, [3] с. – Библиогр. в конце кн. – (Мир Востока : МВ ; Индия). – ISBN 978-5-352-02156-9
1327947
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1327948
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1327949
  Моторнюк Н.М. Сил неисчерпаемый источник / Н.М. Моторнюк. – Киев : Молодь, 1988. – 139, [2] с. – Библиогр.: с. 138-140
1327950
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1327951
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1327952
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1327953
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1327954
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1327955
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1327956
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1327957
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1327958
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1327959
  Кафтан А. Сила бренда. Почему в Польше испугались угроз "Моссада" // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 февраля (№ 9). – С. 21
1327960
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1327961
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1327962
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1327963
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1327964
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1327965
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1327966
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1327967
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – М., 1974. – 144с.
1327968
  Паркер, Джон А. Сила внутри нас. – Санкт-Петербург : Журнал "Тайна жизни", 1900. – 162 с.
1327969
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1327970
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1327971
  Макгонігал К. Сила волі = The willpower instinct : шлях до влади над собою / Келлі Макгонігал ; пер. з англ. Ірина Павленко. – 4-те вид. – Київ : Наш формат, 2020. – 263, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The willpower instinct. How self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it / Kelly McGonigal. New York, 2014. – Бібліогр. в прим.: с. 242-263. – ISBN 978-617-7513-32-1
1327972
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1327973
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1327974
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама : путевой журнал / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 148 с.
1327975
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1327976
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1327977
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1327978
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1327979
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1327980
  Будько Євген Сила дієти Наталії Самойленко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 22-26 : фото
1327981
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1327982
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 144 с.
1327983
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1327984
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1327985
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1327986
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1327987
  Товпаш А. Сила духу на ниві розвитку лемківської культури (до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування Калуською міською громадською організацією Всеукраїнського Товариства "Лемківщина" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 101-103. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1327988
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1327989
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1327990
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1327991
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных : с рис. / Н.А. Рубакин. – New York : Изд. "Association press", 1920. – 493, [3] с. : ил. – (Основная научно-популярная библиотека : Жизнь-книга ; № 52)
1327992
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1327993
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1327994
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1327995
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1327996
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1327997
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1327998
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1327999
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1328000
  Мельников Ю.М. Сила и бессилие / Ю.М. Мельников. – Москва, 1983. – 368с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,