Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1326001
  Гончар Б.М. "Сердечна згода" 1904 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 471-472. – ISBN 966-316-045-4
1326002
  Іщенко Ю. "Сердечна парадоксія" Тертулліана, або релігійно-психологічні аберації нетерпимості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-145
1326003
  Свириденко О. "Сердечна чутливість", ії джерела та прояви в епістолярній прозі українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 103-106. – ISBN 978-617-640-323-4
1326004
  Гільдебрант К. "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 335-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті аналізується художній метод представників англійського літературного угруповання "сердиті молоді люди". Встановлюється жанр романів Дж. Вейна, К. Еміса та Дж. Брейна, вказуються характерні особливості творчості письменника.
1326005
  Сударшан "Сердце женщины" и другие рассказы. - Перемена. / Сударшан. – М.-Л., 1959. – 262с.
1326006
  Черевань М. "Сердце, зболене тугою любові...". Жінки у творчій долі Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. Літературний вечір // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (395). – С. 49-56
1326007
  Бадер О.Н. "Серебро Закамское" первых веков нашей эры : Бартымское местонахождение / О.Н. Бадер. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. – 24, [11] с. – (Памятники культуры)
1326008
  Аджубей А.И. "Серебряная кошка" или Путешествие по Америке / А.И. Аджубей. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 128 с., 6 л. ил. : ил.
1326009
   "Серебряный век" в Крыму: взгляд из XXI столетия : материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке 7-11 июня 2011 года / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Крым. центр гуманит. исслед. ; [сост.: Т.Н. Жуковская ; ред. совет: В.П. Казарин (пред.) и др.]. – Москва ; Симферополь : Крым. центр гуманит. исследований, 2013. – 309, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-966-96886-6-8
1326010
   "Серебряный век" русской поэзии. – Киев, 1991. – 638с.
1326011
  Осипчук Н. "Серед ворожих обставин батьки виховували нас свідомими українцями". Народжена в родині письменника Людмила Старицька спілкувалася з Косачами, Лисенками, Чубинськими // Україна молода. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 83). – С. 13


  Людмила Старицька-Черняхівська народилася у Києві 29 серпня 1868 року. Українська письменниця, поетеса, драматург, прозаїк, перекладачка. Попри те, що на долю доньки Михайла Старицького випало чимало трагічних подій, свій життєвий шлях вона пройшла з ...
1326012
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1326013
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1326014
  Слоньовська О. "Серед надій, поранених журою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 146-151. – ISSN 0868-4790
1326015
  Савченко С. "Серед степу широкого на Вкраїні милій..." : до 90-річчя від часу заснування Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (1925) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 36-40. – ISSN 2306-3505
1326016
  Богданова О. "Середины тут нет": рассказ А.П. Чехова "О любви" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 14-19. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Рассматривается последний рассказ «маленькой трилогии» А.П. Чехова и предлагается новый взгляд на ведущие мотивы текста «О любви». В предложенном анализе в отличие от традиционных представлений о «футлярности» главного героя Алехина и его ...
1326017
  Міхівський-Постерня "Середні покажчики" / Міхівський-Постерня. – 181-187с.
1326018
  Артюх В. "Середовище диктує правила гри. І україномовні в ньому - не пани" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 19 (172). – С. 32-35


  В Україні співіснують три типи історичної свідомості стверджує філософ В. Артюх. Якийсь із них невдовзі переможе.
1326019
   [Середньовічна бібліотека]. – [Венеція : тип. "Хронос"
[Т. 1] : [Візантійські історії]. – 1872. – [314] с. – Текст давньогрецькою мовою, опис за укр. перекладом
1326020
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1326021
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1326022
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1326023
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1326024
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1326025
  Пирожков С. Сергій Пирожков: "Керівництво держави не завжди дослухалось до науки" / розмову вів Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 7
1326026
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1326027
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1326028
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1326029
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1326030
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1326031
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1326032
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1326033
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1326034
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1326035
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1326036
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1326037
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1326038
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1326039
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1326040
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1326041
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1326042
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1326043
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1326044
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1326045
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1326046
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1326047
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1326048
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1326049
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1326050
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1326051
  Катола О. Сергій Шелухин (1864-1938): інтелектуал-державник на службі України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2019. – Вип. 9 (27). – С. 367-375. – ISSN 2524-0331


  Був дійсним членом Київського юридичного товариства при університеті св. Володимира.
1326052
  Корнієнко К.В. Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 212-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "У статті йдеться про постать Сергія Шелухина, видатного вченого, правника, громадсько-політичного діяча та патріота України. Ще зі студентських років С. Шелухин був активним учасником національного відродження, членом "української громади" Київського ...
1326053
  Стецюк Н. Сергій Шелухін і його державницька теорія походження назви "Україна" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58.
1326054
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1326055
  Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. – Львів, 2006. – 214с.
1326056
   Сергій Шкарлет - т.в.о. міністра // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов"язки міністра освіти і науки України.
1326057
  Шкарлет С. Сергій Шкарлет: Університет, держава та партнерський бізнес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 2


  На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука".
1326058
  Петрученко О.А. Сергій Юлійович Вітте (1849-1915) - життя та діяльність // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 33-40. – ISSN 2077-9496
1326059
  Погрібна А. Сергій Якутович: козацька епоха на екрані // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1562-3238
1326060
  Шатько Є.І. Сергійко і бригада. / Є.І. Шатько. – К., 1962. – 28с.
1326061
   Сергійчук Володимир Іванович : доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. за 1987-2000 р. (до 50-річчя від дня народж.). – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 44 с.
1326062
  Казьмирчук М.Г. Сергійчук Володимир Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 285. – ISBN 96966-8060-04-0
1326063
   Сергійчук Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431. – ISBN 978-966-439-754-1
1326064
   Сергійчук Володимир Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 235. – ISBN 978-617-7530-19-9
1326065
  Марочко В. Сергійчук Володимир Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-642-388-1
1326066
   Сергію Георгійовичу Могильному - 75 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 43-44 : фото. – ISSN 2311-9780
1326067
   Сергію Івановичу Сніжку - 55! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-84. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1326068
   Сергію Павловичу Романчуку - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1326069
   Сергію Павловичу Романчуку – 70 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  21 грудня 2014 р. виповнюється 70 років від дня народження знаного фізико-географа, доцента кафедри фізичної географії та геоекології, кандидата географічних наук Сергія Павловича Романчука.
1326070
   Сергію Пантелеймоновичу Сітьку - 65 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
1326071
  Тихонов Николай Семенович Серго в горах : Поэма о Серго Орджоникидзе / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1958. – 590с.
1326072
   Серго Закараидзе. – Москва, 1966. – 22с.
1326073
  Церетели К.Д. Серго Закариадзе / К.Д. Церетели. – Москва, 1987. – 64с.
1326074
  Левин М.Б. Серго Закариадзе. / М.Б. Левин. – М., 1973. – 320с.
1326075
   Серго Кобуладзе -- иллюстратор : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Карбелашвили М. Ш,; Карбелашвили М. Ш,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1326076
  Келеджеридзе А.К. Серго Орджоникидзе - журналист / А.К. Келеджеридзе. – Тбилиси, 1969. – 85с.
1326077
   Серго Орджоникидзе в Царицыне и Сталинграде. – Сталинград : Обл. кн-во, 1937. – 221, [3] с. : ил., портр.
1326078
   Серго Орджоникидзе в Якутской ссылке. – Якутск, 1976. – 96с.
1326079
  Дубинський-Мухадзе Серго Орджонікідзе / Дубинський-Мухадзе. – К, 1984. – 255с.
1326080
  Як М.А. Серденько, пісне моя : поезія / Микола Як. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 184с. – ISBN 5-8238-0858-5
1326081
  Мориквас Н. Сердечна вольниця Миколи Петренка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 157-161. – ISSN 0868-4790
1326082
  Хоткевич Г. Сердечна опіка : Оповідання / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 31с.
1326083
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 220 с.
1326084
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова : оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав України, 1967. – 450 с.
1326085
  Іванцова М. Сердечна терапія : роман / Міла Іванцова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 286, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" та: Перше кохання й останній шанс. – ISBN 978-966-14-3846-9
1326086
  Шишаев Б.М. Сердечная боль / Б.М. Шишаев. – М, 1985. – 393с.
1326087
  Батушкин В.В. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диагностика и лечение / В.В. Батушкин, Н.А. Комаревич // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-83


  В статье обсуждаются современные причины развития сердечной недостаточности с сохраненой фракцией выброса, особенности протекания этого заболевания в различных группах больных, представлены принципы диагностики и варианты ведения пациентов в ...
1326088
  Жовнир В.А. Сердечная недостаточность у детей: основные принципы лечения / В.А. Жовнир, Г.В. Емец // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 57-64


  Сердечная недостаточность- клинический синдром, при котором сердце не способно обеспечивать выброс, необходимый для поддержания метаболических потребностей организма.
1326089
  Бакуменко О. Сердечний поет і лікар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 9, 17


  До 80-річчя Закордонця Леоніда Олексійовича — українського поета, члена Національної Спілки письменників України, за фахом лікаря-кардіолога.
1326090
  Христов Димитр Сердечний ритм : поезії / пер. з болг. О. Різниченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-55. – ISSN 0320 - 8370
1326091
  Блідченко В.В. Сердечні страждання Ольги Кобилянської: поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 46-49


  Статтю присвячено драматичній сторінці у творчості Ольги Кобилянської - нерозділеному коханню, відображеному у поезії в прозі
1326092
  Коковський Ф.М. Сердечні струни : поезії / Франц Коковський. – Львів : Накл. Михайла Петрицького ; [Із "Загальної друк."], 1907. – 62 с.
1326093
  Мартынов А.А. Сердечно-болевой синдром / А.А. Мартынов. – Петрозаводск, 1989. – 92с.
1326094
  Деев В.М. Сердечно-сосудистая деятельность при различных состояниях желудка : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Деев В.М.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 19л.
1326095
   Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. – Москва, 1988. – 214с.
1326096
  Павуле А.П. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на болевое раздражение. : Автореф... канд. мед.наук: / Павуле А.П.; Латв. гос. ун-т. Мед. ф-тет. – Рига, 1950. – 8 с.
1326097
  Гуррагча Ж. Сердечно близкий мир / Ж. Гуррагча. – М., 1988. – 52с.
1326098
  Волженский С.В. Сердечное слово : Обязанности и круг деятельности нар. наставника : (Посвящается нар. наставникам) / С. Волженский. – Москва : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 30 с.
1326099
  Пятков Г.И. Сердечность. Лирика / Г.И. Пятков. – К., 1963. – 115с.
1326100
  Гацура В.В. Сердечные гликозиды в комплексной фармакотерапии недостаточности сердца / В.В. Гацура, А.Н. Кудрин. – Москва, 1983. – 224с.
1326101
  Гарбер Н. Сердечные истории Пушкинских гор // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 11 (694). – С. 16-26. – ISSN 0132-2036


  Уввічнення пам"яті О.С. Пушкіна.
1326102
  Деверо Джуд Сердечные перемены // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 5-132. – (Откровение ; Вып. 27)
1326103
  Терновой Сердечный больной и лес / Терновой, Л.З. Гейхман. – Киев, 1978. – 190с.
1326104
  Шоломова С.Б. Сердечный отклик : этюды о Варламе Шаламове / Софья Шоломова. – Харьков : Права людини, 2015. – 334, [2] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 317-331. – ISBN 978-617-7266-37-1
1326105
  Ашинов Х Сердечный перекресток : повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.
1326106
  Назаров Роман Сердечный подход к поваренной соли : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1326107
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – Л., 1957. – 111с.
1326108
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – М., 1964. – 32с.
1326109
   Сердечный рассказ. – Ставрополь, 1944
1326110
  Магицкий Е. Сердечный ритм / Е. Магицкий. – Фрунзе, 1969. – 40с.
1326111
  Кротовский Алексей Сердечный тоннель / Кротовский Алексей, Новикова Марина // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 170-176 : іл.
1326112
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Сердешна Оксана. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1326113
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 56 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1326114
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 104с.
1326115
   Сердика = Akademie Bulgare des sciences. – София : Българската Академия на Науките
Т. 2 : Археологически материали и проучвания. – 1989. – 163 с. : ил.
1326116
  Мороз Л. Сердита репліка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 115-116. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на статтю В. Даниленка "Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника у дзеркалі аналітичної психології ("СіЧ" № 12, 2011)
1326117
  Прох Л.З. Сердитые и добрые ветры / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 151с.
1326118
  Меттер И.М. Сердитый бригадир / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 136с.
1326119
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-64
1326120
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 60-64
1326121
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 60-64
1326122
  Бульин Н.П. Сердобск. / Н.П. Бульин, С.М. Махалкин. – Саратов, 1979. – 39с.
1326123
  Гусельникова Е.Н. Сердобские юные мичуринцы / Е.Н. Гусельникова. – Москва, 1956. – 95 с.
1326124
  Лысцов И.В. Сердолик / И.В. Лысцов. – М., 1967. – 144с.
1326125
  Кондрашенко Л.И. Сердолик / Л.И. Кондрашенко. – Симферополь : Крым, 1970. – 87с.
1326126
  Савинов Е.Ф. Сердолик. Новые стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1966. – 103с.
1326127
  Туманова З.А. Сердоликовый ключ. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1967. – 240с.
1326128
  Єніна В. Сердолікова усмішка : повість / В. Єніна. – Київ : Веселка, 1967. – 96 с.
1326129
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные / Н.Т. Сизов. – М., 1962. – 335с.
1326130
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Арбат и Селенга : повести / Н.Т. Сизов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 384с.
1326131
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Наследники : Повесть. Роман / Н.Т. Сизов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 575с.
1326132
  Бакалов А.П. Сердца бьются вместе / Бакалов А.П., Тимофеев Д.Т. – Москва : Воениздат, 1960. – 128 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1326133
  Матюшкин Н.И. Сердца бьются рядом / Н.И. Матюшкин. – М., 1965. – 151с.
1326134
  Свистунов И.И. Сердца в строю / И.И. Свистунов. – Магадан, 1972. – 400с.
1326135
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1959. – 407с.
1326136
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1963. – 408с.
1326137
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – Москва, 1967. – 396с.
1326138
  Лавлинский Л.И. Сердца взрывная сила / Л.И. Лавлинский. – М. : Советский писатель, 1972. – 319 с.
1326139
  Иванов Б.В. Сердца друзей / Б.В. Иванов, Н.В. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 109с.
1326140
  Иванов Н.И. Сердца живые звуки. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1989. – 172с.
1326141
   Сердца зажигали огнем. – М., 1987. – 238с.
1326142
  Преминина Елена Владимировна Сердца засеять книжными словами : древняя история и капсула времени // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  На высоком берегу Волги в зелени парков и бульваров раскинулся Ярославль. Трудно поверить, что ему скоро исполнится 1000 лет. Немногие города России могут сравниться с Ярославлем по богатству истории, по красоте и уникальности архитектурных памятников. ...
1326143
   Сердца и звезды. – Ростов н/Д, 1968. – 91с.
1326144
  Новоскольцев В.А. Сердца и кольца. Рассказы / В.А. Новоскольцев. – М., 1962. – 72с.
1326145
  Погромский Н.А. Сердца и руки. Стихи / Н.А. Погромский. – Луганск, 1961. – 75с.
1326146
   Сердца из крепкого булата. – М., 1990. – 557с.
1326147
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1976. – 543с.
1326148
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1985. – 543с.
1326149
  Серман Б.Е. Сердца моего дневник / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1962. – 151с.
1326150
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Г. Рейтсака]. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 366 с.
1326151
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака. – Москва : Советский писатель, 1956. – 597, [3] с., [1] л. цв. ил.
1326152
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака ; [ил.: М.Е. Новиков]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 710 с.
1326153
  Удалов В. Сердца остаются в стрью / В. Удалов. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1326154
  Махров Х. Сердца первое волнение. / Х. Махров. – Пермь, 1959. – 180с.
1326155
  Поляков Н.В. Сердца под флагом. / Н.В. Поляков. – М., 1959. – 79с.
1326156
  Кравцов А.Ф. Сердца продолжают стучать / А.Ф. Кравцов. – Х., 1959. – 80с.
1326157
  Лидин В.Г. Сердца своего тень / В.Г. Лидин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 559с.
1326158
  Котов М. Сердца смелых. / М. Котов, В. Лясковский. – М., 1945. – 111с.
1326159
  Сидельников И.В. Сердца согревала любовь / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1962. – 291с.
1326160
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 416с.
1326161
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 413с.
1326162
  Ерикеев А.Ф. Сердца тихий разговор / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1964. – 32 с.
1326163
   Сердца товарищей моих. – Алма-Ата, 1982. – 187с.
1326164
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Львов : Книжно-журнальное изд-во, 1955. – 324с.
1326165
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1957. – 327с.
1326166
   Сердца чуткого прозреньем.... – М., 1991. – 557с.
1326167
  Дубровин Б.С. Сердца, неведомые миру / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 143с.
1326168
  Кованов В.В. Сердца, отданные людям / В.В. Кованов. – М, 1979. – 288с.
1326169
   Сердца, отданные революции. – Свердловск, 1971. – 352с.
1326170
   Сердца, отданные Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Зосимов / Нежинское город. о-во греков им. братьев Зосимов, Музей редкостной книги Нежинского гос. ун-та им. Николая Гоголя ; [отв. ред.: Л. Приплавко-Милосова ; авт. предисл.: Л. Приплавко-Милосова, Х.П. Ласкаридис ; пер. с греч.: Л. Макарова]. – Нежин : Лук"яненко В.В., 2009. – 120 с., 4 л. фот. : ил., фотогр. – Текст укр., рус. и греч. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных греков Украины) (Греки в Нежине ; вып. 5). – ISBN 978-966-2185-01-0


  Содерж.: Слово о книге / Л. Приплавко-Милосов ; Дорога дружбы / Л. Горлач ; Пролог / Х. Ласкаридис ; Сердца, отданные Элладе / А. Морозов ; Духовная и филантропическая деятельность братьев Зосимов в Греции / С. Эрголавос ; Братья Зосимы в ...
1326171
  Маккалерс К. Сердце-одинокий охотник : роман // Моя Антония : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – С. 215-495. – (Зарубежный роман XX века)
1326172
  Сарсенбаев А. Сердце-щит : стихи / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 195 с.
1326173
  Контский Ф.М. Сердце - изумительный орган / Ф.М. Контский. – Йошкар-Ола, 1962. – 115 с.
1326174
  Лахути А. Сердце / А. Лахути; пер. с тадж. – Сталинабад-Л : Таджик. ГИЗ, 1938. – 23 с.
1326175
  Собко В. Сердце : Повесть / В. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1952. – 72с. – (Б-ка "Огонек" ; № 29)
1326176
  Овсепян А.Р. Сердце : роман / А.Р. Овсепян. – Ереван, 1952. – 284 с.
1326177
  Спиров М.П. Сердце / М.П. Спиров. – Москва, 1956. – 139с.
1326178
  Регистан Г. Сердце / Г. Регистан. – М., 1963. – 111с.
1326179
  Катаев И.И. Сердце / И.И. Катаев. – Москва, 1980. – 397с.
1326180
  Иванова Л.М. Сердце / Л.М. Иванова. – М, 1986. – 93с.
1326181
  Сосекі Нацуме Сердце : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.34-122. – ISSN 0320 - 8370
1326182
  Слуцкис М. Сердце : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0012-6756
1326183
  Чикотуев М. Сердце Абазашты / М. Чикотуев. – Москва, 1964. – 75 с.
1326184
  Бахори А. Сердце Адолат : повести : пер. с тадж. / Абдумалик Бахори. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с. : портр.
1326185
  Гадагатль А. Сердце адыга : стихотворения и поэмы / А. Гадагатль; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1963. – 123 с.
1326186
   Сердце Азии - в сердце Киева // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 69 : фото
1326187
  Рерих Н.К. Сердце Азии / Н.К. Рерих. – Минск, 1991. – 95с.
1326188
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – Москва : Советский писатель, 1955. – 178 с.
1326189
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – 2-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1956. – 155 с.
1326190
  Хьертсберг У. Сердце ангела = Falling Angel : [роман] / Уильям Хьертсберг ; [пер. с англ. Ольги Исаевой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 313, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – (Серия Нуар / сост.: Георгий Толстяков). – ISBN 5-9709-0162-8
1326191
   Сердце беседует с Лениным. – М., 1972. – 463с.
1326192
  Осыков Б.И. Сердце бойца. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1966. – 88 с.
1326193
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : Роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 574с.
1326194
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Владивосток, 1983. – 624с.
1326195
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Устинов, 1986. – 570с.
1326196
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 509с. – (Школьная библиотека)
1326197
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1953. – 704с.
1326198
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – МоскваЛ., 1953. – 608с.
1326199
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1954. – 668с.
1326200
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1972. – 640с.
1326201
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 669с.
1326202
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 605с.
1326203
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Киев, 1988. – 522с.
1326204
  Гольц Т. Сердце брата. / Т. Гольц. – Душанбе, 1964. – 176 с.
1326205
  Ванина Л.В. Сердце будущей матери. / Л.В. Ванина. – Москва, 1974. – 96с.
1326206
  Яуовенко Е.Б. Сердце в библейской картине мира // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 105-121. – ISSN 1818-2968


  Людина в релігіях світу
1326207
  Чопич Б. Сердце в буре / Б. Чопич. – Москва, 1962. – 326с.
1326208
  Захаров Я.И. Сердце в карауле / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
1326209
  Фролов В.А. Сердце в наш 20 век. / В.А. Фролов. – М, 1976. – 192с.
1326210
  Юров С.Ф. Сердце в ответе. / С.Ф. Юров. – Ярославль, 1964. – 103с.
1326211
  Стрелков В.А. Сердце в пути / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1963. – 40с.
1326212
  Пэнн А. Сердце в пути / А. Пэнн. – Москва, 1965. – 167с.
1326213
  Гарнакерьян А.Г. Сердце в разведке / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1964. – 128с.
1326214
  Задонский Н.А. Сердце в ремонте / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1936. – 107с.
1326215
  Лившиц Д.Л. Сердце в строю / Д.Л. Лившиц. – Новосибирск, 1967. – 54 с.
1326216
  Петров И.Ф. Сердце в томате / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1964. – 114с.
1326217
  Растрепин Н.М. Сердце велит / Н.М. Растрепин. – М, 1965. – 112с.
1326218
  Тарба Н.З. Сердце весны : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 60 с.
1326219
  Гали М. Сердце весны : стихи и поэмы / М. Гали. – Москва : Советская Россия, 1971
1326220
  Атаджанов А. Сердце видит раньше глаза : летопись наших дней / Атаджанов А. – 19. – Ашхабад : Туркмениздат, 1964. – 98 с.
1326221
  Исакина Юлия Сердце Вильнюса, или Страна, которой нет на карте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 70-74 : фото
1326222
  Григ К. Сердце вне игры / К. Григ. – М., 1993. – 160с.
1326223
  Новосельнова Н.И. Сердце все слышит. Стихи / Н.И. Новосельнова. – Москва, 1972. – 79с.
1326224
  Копелев Л.З. Сердце всегда слева : Статьи и заметки о современной зарубежной литературе / Л. Копелев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
1326225
  Бердник О.П. Сердце вселенной : науч.-фантаст. повесть / О.П. Бердник ; пер. с укр. Н. Потатюк. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 224 с.
1326226
  Рустам С. Сердце Гафура / Сулейман Рустам ;. – Киев : Азернешр,, 1959. – 221 с.
1326227
  Аджимамудов А.Е. Сердце героя : докум. повесть [о Герое Сов. Союза Г.К. Главацком] / Аджимамудов А.Е. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 63 с. : ил.
1326228
  Чачхалиа Киршал Сердце говорит : стихи / Киршал Чачхалиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
1326229
  Ураев С. Сердце Гудрата : роман / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1990. – 393 с.
1326230
  Лазарева А.Н. Сердце девичье : повести / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. В.Захарова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 176 с.
1326231
  Марчук В. Сердце для жизни / В. Марчук. – Алма-Ата, 1980. – 128 с.
1326232
   Сердце друга. – Москва, 1948. – 76с.
1326233
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1955. – 206 с.
1326234
  Краснов Н.С. Сердце друга / Н.С. Краснов. – Куйбышев, 1956. – 99с.
1326235
  Возняк А.А. Сердце друга / А.А. Возняк. – Оренбург, 1962. – 83с.
1326236
  Фатьянов А.И. Сердце друга : Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
1326237
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1990. – 320 с.
1326238
  Дэвис Н. Сердце Европы / Норман Дэвис ; [перевод: Н. Ярцев, О. Нитопчук]. – Москва ; Вроцлав : Летний сад ; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. – 527, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98856-058-6
1326239
  Лакшми Сердце женщины / Лакшми. – М., 1966. – 143с.
1326240
   Сердце женщины. – Л., 1988. – 461с.
1326241
  Титов К.М. Сердце земли : Стихи / К.М. Титов. – Минск : Госиздат БССР, Ред. худож.лит., 1958. – 113с.
1326242
  Яковлев Ю.Я. Сердце земли / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 240с.
1326243
  Рабаданов С. Сердце земли / С. Рабаданов. – Москва, 1967. – 80с.
1326244
  Шапиева У. Сердце земли : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 281 с.
1326245
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва, 1964. – 366с.
1326246
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144с.
1326247
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – М, 1970. – 575с.
1326248
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Минск, 1989. – 541с.
1326249
  Еникеев А.Н. Сердце знает : повесть и рассказы / А.Н. Еникеев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
1326250
  Миронов В.Н. Сердце зовет / В.Н. Миронов. – Уфа, 1959. – 112с.
1326251
  Юницкая М.С. Сердце зовет / М.С. Юницкая. – Брянск, 1959. – 36с.
1326252
  Саидов Б.С. Сердце зовет : стихи и поэмы / Билал Саидов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 48 с. : ил.
1326253
  Куняев Б.И. Сердце и ветер / Б.И. Куняев. – Рига, 1959. – 123с.
1326254
  Дзасохов М. Сердце и водопад : стихи / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 110 с.
1326255
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1984. – 45с. : Ил. – (Советы врача)
1326256
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1987. – 80с. : Ил. – (Советы врача)
1326257
  Смирнов С.В. Сердце и дневник / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 109с.
1326258
  Вельтман А.Ф. Сердце и Думка / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1986. – 252с.
1326259
  Мушкетик Ю.М. Сердце и камень : Роман и новеллы / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287с.
1326260
  Курганов О.И. Сердце и камни / О.И. Курганов. – Москва, 1971. – 230с.
1326261
  Генри О. Сердце и крест / О. Генри. – Москва, 1993. – 363 с.
1326262
  Григорьев И.Н. Сердце и меч. / И.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 109с.
1326263
  Имерманис А.А. Сердце и море : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 136 с.
1326264
  Куняев Б.И. Сердце и пуля : [стихи] / Борис Куняев ; [худож. М. Муйжуле]. – Рига : Лиесма, 1985. – 158, [6] с. – Текст парал. на рус. и лат. яз. - Миниатюрное издание
1326265
  Новиков И.И. Сердце и сосуды : Онтогенез и восстановление нейрорегулятор. системы. / И.И. Новиков. – Минск, 1990. – 238с.
1326266
  Тамбиан Н.Б. Сердце и спорт / Н.Б. Тамбиан. – М, 1962. – 46с.
1326267
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкультура и спорт" ; 7)
1326268
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1985. – 78 с. – Библиогр.: с. 76
1326269
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
2. – 1985. – 64 с.
1326270
  Федоров В.И. Сердце Ивана / В.И. Федоров. – М., 1974. – 222с.
1326271
  Лукув М. Сердце или корона? // Viva ! Украина : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2011. – № 5 (166). – С. 68-75. – ISSN 1811-8984


  Принц Уильям - первый из Виндзоров, кому не пришлось ради чувств отказываться от права на трон. В истории британской королевской династии были отречения, любовные скандплы, интриги, разбттые сердца, драмы, даже смерти - и ни одной счастливой связи. ...
1326272
  Кипнис Борис Сердце империи : Сем чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 88-92 : Фото
1326273
  Уинклер Б.К. Сердце ирландца
1326274
  Мацкевич О.В. Сердце каменных гор / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1962. – 184с.
1326275
  Чиков А.Ф. Сердце камня / А.Ф. Чиков. – Москва, 1978. – 127с.
1326276
  Уметалиев Т. Сердце киргиза : стихи / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 88 с.
1326277
  Куранов Ю.Н. Сердце ключей: Короткие рассказы, эссе, миниат / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1977. – 326с.
1326278
  Браун А. Сердце колокола. / А. Браун. – Москва, 1976. – 336с.
1326279
  Лаврик А.Г. Сердце комиссара / А.Г. Лаврик. – Тула, 1974. – 191с.
1326280
  Слобожан И.И. Сердце комиссара. / И.И. Слобожан. – Л., 1979. – 276с.
1326281
  Брыль Я. Сердце коммуниста / Я. Брыль. – Москва, 1957. – 48 с.
1326282
  Хорхе К.О. Сердце кубинца / К.О. Хорхе. – М, 1974. – 223с.
1326283
  Сергуненков Б.Н. Сердце Кутузова / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград, 1980. – 16с.
1326284
  Джунусов К. Сердце любовью дышит = поэма : пер. с киргиз. Ю.Смішляева и др. / К. Джунусов. – Фрунзе : Кыргыстан, 1967. – 80 с.
1326285
  Терещенко М.І. Сердце людське / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 68с.
1326286
  Вересов Д. Сердце льва : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
1326287
  Яндиев Дж. Сердце матери : стихотворения / Дж. Яндиев. – Грозный, 1945. – 15 с.
1326288
  Хакимжанова М. Сердце матери : стихи / Мариям Хакимжанова; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 112 с.
1326289
  Малинин Н.А. Сердце матери / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1960. – 38с.
1326290
  Гершкович Ю.Л. Сердце матери / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1961. – 15с.
1326291
  Намжилов Ч.-Р. Сердце матери : поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 52 с.
1326292
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1976. – 223с.
1326293
   Сердце матери. – Барнаул, 1979. – 223с.
1326294
  Ющенко О. Сердце матери / О. Ющенко. – Москва, 1981. – 32 с.
1326295
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1985. – 654с.
1326296
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Алма-Ата, 1988. – 253с.
1326297
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Кишинев, 1988. – 399с.
1326298
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1989. – 221с.
1326299
  Роздабудько И. Сердце матери // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 278-293.


  Марія Заньковецька
1326300
  Калустова Н.Г. Сердце матери и правда революции: образ матери в творчестве М. Горького / Н.Г. Калустова. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1326301
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Москва, 1966. – 400с.
1326302
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Новосибирск, 1967. – 328с.
1326303
  Немоевский А. Сердце машины и другие новеллы. – Харьков, 1923. – 51с. – (Библиотека "Молодой рабочий" : серия беллетристики)
1326304
  Ибрагимов М.А. оглы Сердце Мединэ : рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
1326305
  Никулин Л.В. Сердце Мерседес. / Л.В. Никулин. – М, 1925. – 36с.
1326306
  Сурков А. Сердце мира : стихи о Москве / А. Сурков. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 76 с.
1326307
   Сердце мое - земля. – Курск, 1963. – 160с.
1326308
  Кариев М.К. Сердце мое - факел : повести / Максуд Кариев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 368 с.
1326309
  Исаакян А.С. Сердце мое на вершинах гор : стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни / Аветик Исаакян ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 160 с.
1326310
   Сердце мое, Бурятия. – Улан-Удэ, 1970. – 340с.
1326311
  Бедзик Д.И. Сердце моего друга : роман / Дмитро Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1968. – 423 с.
1326312
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – Москва, 1975. – 480с.
1326313
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 439 с.
1326314
  Альбирт И.М. Сердце моей земли : стихи / И.М. Альбирт; пер. с евр. – Москва : Современник, 1982. – 47 с.
1326315
   Сердце Молдавии. – М., 1949. – 163с.
1326316
  Вольный А.Г. Сердце молчать не может / А.Г. Вольный. – Тула, 1972. – 207с.
1326317
  Вольный А. Сердце молчать не может / А. Вольный. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Тула, 1978. – 191с.
1326318
  Бурба Георгий Сердце морского гиганта : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 80-92 : Іл.
1326319
  Хакимов Р.Г. Сердце на ладони / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1963. – 119с.
1326320
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 443 с.
1326321
  Мирзо Г. Сердце на ладони : стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 151 с.
1326322
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Минск : Белорусь, 1966. – 427 с.
1326323
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Художественная литература, 1969. – 400 с.
1326324
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Белорусь, 1970. – 398 с.
1326325
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 399 с.
1326326
  Шогенов Х. Сердце на ладони / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1326327
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 406 с.
1326328
  Артмане В. Сердце на ладони / Артмане В. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 267, [2] с., [24] л. ил. – (Мастера)
1326329
  Шамякин И.П. Сердце на ладони. -- Снежные зимы : романы / Иван Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 672 с.
1326330
  Смирнов С.В. Сердце на орбите / С.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 179с.
1326331
  Томас Д. Сердце на рукаве // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – С. 95-182. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
1326332
  Чак А.Я. Сердце на тротуаре : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1966. – 183 с.
1326333
  Стегний П. Сердце на языке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 68-72. – ISSN 0235-7089


  Мальтийский орден в России в эпоху Павла I.
1326334
  Криванчиков Н.Г. Сердце нараспашку. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1963. – 114с.
1326335
  Дворецкий Д.П. Сердце настежь / Д.П. Дворецкий. – М., 1968. – 95с.
1326336
   Сердце нашей Родины. – Свердловск, 1947. – 11с.
1326337
  Львов М.Л. Сердце не забудет / М.Л. Львов. – Калининград, 1988. – 414с.
1326338
  Жилкина Е. Сердце не забывает / Е. Жилкина. – Иркутск, 1958. – 104с.
1326339
  Мусс Р.А. Сердце не забывает / Р.А. Мусс. – Мурманск, 1964. – 62 с.
1326340
  Островский А.Н. Сердце не камень. / А.Н. Островский. – Москва, 1955. – 76с.
1326341
  Полянкер Г.И. Сердце не камень... / Г.И. Полянкер. – Киев : Молодь, 1957. – 184 с.
1326342
  Кесеги И. Сердце не меняют / И. Кесеги. – М., 1963. – 239с.
1326343
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1965. – 339с.
1326344
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 292с.
1326345
  Софронов А.В. Сердце не прощает / А.В. Софронов. – Москва, 1955. – 96с.
1326346
  Стецюк Я.Н. Сердце не умирает : документальная повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 136 с.
1326347
  Кэбирли И. Сердце одно не радуется : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
1326348
  Ерошенко В.Я. Сердце орла / В.Я. Ерошенко. – Белгород, 1962. – 214с.
1326349
  Гейченко С.С. Сердце оставляю вам / С.С. Гейченко. – М, 1983. – 47с.
1326350
  Суковский В.С. Сердце остается красивым / В.С. Суковский. – Симферополь, 1963. – 40с.
1326351
  Итигин А.С. Сердце остается молодым / А.С. Итигин. – Москва, 1982. – 247с.
1326352
  Устинов В.В. Сердце остается молодым. / В.В. Устинов. – Л., 1959. – 148с.
1326353
  Косенко П.П. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1969. – 178 с.
1326354
  Скороходов М.А. Сердце остается чистым / М.А. Скороходов. – М., 1958. – 49с.
1326355
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1972. – 244 с.
1326356
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – К, 1973. – 244с.
1326357
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1977. – 382с.
1326358
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинев, 1979. – 622с.
1326359
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1981. – 288с.
1326360
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К, 1981. – 382с.
1326361
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К, 1985. – 557с.
1326362
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К, 1987. – 542с.
1326363
  Сухомлинский В Сердце отдаю детям / В Сухомлинский. – К, 1988. – 269с.
1326364
  Карп В.Б. Сердце открыто людям / В.Б. Карп. – Л., 1960. – 231с.
1326365
  Архангельский В.В. Сердце охотника : [для детей] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 216 с., [4] л. ил. : ил.
1326366
  Ласманис Ю.Я. Сердце Перле : комедия в 3-х д. / ЮрисЛасманис; авториз. пер.с латыш. Л.Устинова. – Москва, 1962. – 86 с.
1326367
  Лобанов М.П. Сердце писателя. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 240 с.
1326368
  Василевский С В. Сердце победителя / С В. Василевский, . – Ленинград, 1945. – 130с.
1326369
  Аронов Д.М. Сердце под защитой / Д.М. Аронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 80с.
1326370
  Марьинский В.Д. Сердце поет / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1954. – 108с.
1326371
   Сердце поет. – М., 1958. – 85с.
1326372
   Сердце поет. – М., 1963. – 184с.
1326373
   Сердце поет. – Минск, 1964. – 237с.
1326374
   Сердце поет. – Кишинев, 1964. – 41с.
1326375
  Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья / Г.И. Стафеев. – Тула, 1973. – 320с.
1326376
  Сидоренко Н.Н. Сердце помнит / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1966. – 223с.
1326377
   Сердце помнит. – Ставрополь, 1970. – 103с.
1326378
  Самсоненко С.С. Сердце помнит / С.С. Самсоненко. – Харьков, 1979. – 111с.
1326379
  Котов В.П. Сердце помнит их. / В.П. Котов. – М, 1957. – 27-39с.
1326380
  Панюшкин С.П. Сердце помнит. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1961. – 22с.
1326381
  Стаднюк И.Ф. Сердце помнит. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1962. – 368с.
1326382
  Хаунен Н.А. Сердце помнит... / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1964. – 120с.
1326383
  Соколов В.К. Сердце помнит... / В.К. Соколов. – Тула, 1966. – 207с.
1326384
  Савостин Н.С. Сердце поэзии: статьи, эссе. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1975. – 143с.
1326385
  Алазан В.М. Сердце поэта : стихи / В.М. Алазан. – Ереван : Совецкий писатель, 1958. – 111 с.
1326386
  Пулатов А. Сердце поэта / А. Пулатов. – Москва, 1981. – 48 с.
1326387
  Церетели А. Сердце поэта : стихотворения и поэмы / Акакий Церетели ;. – Москва : Художественная литература, 1990. – 430 с.
1326388
  Лучинецкий Е.П. Сердце принадлежит тебе. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1970. – 246с.
1326389
  Косарев Г.И. Сердце прощает / Г.И. Косарев. – М., 1978. – 223с.
1326390
  Скосырев П.Г. Сердце птицы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1935. – 259с.
1326391
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1975. – 351с.
1326392
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
1326393
  Семанов С.Н. Сердце Родины / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 200с.
1326394
   Сердце Родины. – М., 1981. – 152с.
1326395
   Сердце России. – М.
1. – 1978. – 446с.
1326396
   Сердце России. – М.
2. – 1981. – 510с.
1326397
  Рождественский И.Д. Сердце русское / И.Д. Рождественский. – М., 1966. – 207с.
1326398
  Кюнзегенш Ю.Ш. Сердце Саян : стихи, баллады, поэмы / Юрий Кюнзегенш; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 156 с.
1326399
  Алиева С.У. Сердце свое держу как свечу : по страницам современ. жен. прозы / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1991. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 6/1991)
1326400
  Звонарев С. Сердце селовека : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 54-57. – ISSN 0320-331Х
1326401
  Янтарев А.И. Сердце сердцу / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1962. – 112с.
1326402
  Лапин К.К. Сердце сержанта / К.К. Лапин. – М, 1962. – 176с.
1326403
  Рождественский И.Д. Сердце Сибири / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1944. – 46с.
1326404
  Львов С. Сердце слышит / С. Львов. – М., 1962. – 144с.
1326405
  Пакалн Я. Сердце советской Латвии / Я. Пакалн. – Рига, 1967. – 96с.
1326406
  Черняков М.В. Сердце солдата : стихи / М.В. Черняков. – Киев-Харьков : Украинское гос.изд., 1946. – 38 с.
1326407
  Евлахов С.С. Сердце солдата / С.С. Евлахов. – Москва, 1956. – 36с.
1326408
  Андрейкович Т.П. Сердце солдата : рассказы / Андрейкович Т.П. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 56 с.
1326409
  Андреев В.М. Сердце солдата : [рассказы] / Андреев В.М. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1967. – 48 с.
1326410
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1971. – 288с.
1326411
  Коноплин А.В. Сердце солдата : повести и рассказы / А.В. Коноплин. – Москва : Современник, 1979. – 208с. – (Новинки "Современника")
1326412
   Сердце солдата : стихи поэтов-новосибирцев о Великой Отеч. войне и Сов. Армии / [сост., авт. предисл. и биогр. справок Ю. Мостков ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 333 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1326413
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1990. – 204с.
1326414
  Стаднюк И.Ф. Сердце солдата. / И.Ф. Стаднюк. – Симферополь, 1954. – 284с.
1326415
   Сердце стадиона. – М., 1963. – 130с.
1326416
   Сердце степей. – М., 1960. – 80с.
1326417
  Лангман М.В. Сердце стучи! / М.В. Лангман. – Сталино, 1958. – 163с.
1326418
  Размшеар М. Сердце Сходу / М. Размшеар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 106 с.
1326419
  Макаров С.С. Сердце твое огневое / С.С. Макаров. – Иваново, 1959. – 88с.
1326420
  Бесаев Т.У. Сердце тому свидетель : рассказы / Тазрет Бесаев. – Орджоникидзе : Ир, 1973. – 376 с.
1326421
   Сердце тропиков // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-33 : Фото. – ISSN 1029-5828
1326422
  Гроссман М.С. Сердце турмана / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1962. – 411с.
1326423
  Горюшкин А.А. Сердце у дороги / А.А. Горюшкин. – М., 1983. – 63с.
1326424
  Сидки А. Сердце у каждого одно : пьесы / Агзам Сидки ; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 223 с.
1326425
  Солкин В. Сердце умиротворено в Абидосе // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 150-158. – ISSN 1681-7559


  Храмы Египта; культ Осириса
1326426
  Лиховид Т.Ф. Сердце Университета (путешествие по Бодлеанской библиотеке) / Татьяна Федоровна Лиховид, Дарья Александровна Ковалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека Оксфордского университета, которая носит имя ее основателя сэра Тома Бодлея, является одной из старейших и богатейших научных библиотек Европы. Авторы, побывавшие в Оксфорде, рассказывают от истории библиотеки и о современной библиотечной ...
1326427
  Углов Ф.Г. Сердце хирурга : автобиографическая повесть / Ф.Г. Углов. – 3-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 268с.
1326428
  Василиненко П.М. Сердце хірурга / П.М. Василиненко. – Ужгород, 1984. – 27с.
1326429
  Перегудов А.В. Сердце художника / А.В. Перегудов. – М, 1956. – 258с.
1326430
  Смольников И.Ф. Сердце художника : повесть о Валентине Серове / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1963. – 221с.
1326431
  Вербицкий А.Б. Сердце чекиста / А.Б. Вербицкий, Е.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 128с.
1326432
  Такала Р. Сердце человека / Р. Такала. – Петрозаводск, 1962. – 72с.
1326433
  Захаров В.Н. Сердце человека / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1968. – 95с.
1326434
  Багряна Э. Сердце человеческое : [стихи] ; / Элисавета Багряна ; пер. с болгр. [сост. и предисл. В.И. Злыднева]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 263 с.


  Циклы: Вечная и святая. - Звезда моряка. - Сердце человеческое. - Мост. - Пять звезд.
1326435
  Васильев П.Н. Сердце человеческое / П.Н. Васильев. – Москва, 1974. – 301с.
1326436
  Никитюк З. Сердце Шотландии // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 9 (169), вересень : Новий сезон. – C. 66-73
1326437
  Рузбех Х. Сердце, врученное бурям / Х. Рузбех. – М, 1962. – 188с.
1326438
  Гомазков О.А. Сердце, кровь и молекулярные регуляторы / О.А. Гомазков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология ; № 8)
1326439
  Меджидов К. Сердце, оставленное в горах : романы / Кинс Меджидов ; пер. с лезг. – Москва : Современник, 1980. – 447 с.
1326440
   Сердце, отданное людям. – М., 1959. – 80с.
1326441
   Сердце, отданное людям. – Москва, 1964. – 191с.
1326442
  Антонов А.И. Сердце, отданное ниве : о Герое Соц Труда И.М. Семенове / А.И. Антонов. – Москва : Политиздат, 1985. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1326443
  Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде : записки куплетиста из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва : Искусство, 1988. – 206 с.
1326444
  Гончаров Ю.Д. Сердце, полное света : Повести и рассказы / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 447с.
1326445
  Тери С. Сердце, полное солнца / С. Тери. – Москва, 1958. – 204с.
1326446
   Сердце, пробитое пулей. – Чебоксары, 1975. – 98с.
1326447
  Орлов Б.Г. Сердце, солнце мое / Б.Г. Орлов. – М., 1963. – 160с.
1326448
  Кончаловская Н.П. Сердце. / Н.П. Кончаловская. – М., 1961. – 78с.
1326449
  Монье Жюль Сердце..., и все остальное / Монье Жюль, Монтиньяк Жорж. – 124 с.
1326450
  Луконин М.К. Сердцебиение / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 103с.
1326451
  Богатырев В.С. Сердцебиение / В.С. Богатырев. – Саратов, 1975. – 134с.
1326452
  Шкавро Л.Г. Сердцебиение / Л.Г. Шкавро. – М, 1979. – 143с.
1326453
  Терещенко Д.А. Сердцебиение / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 175с.
1326454
  Тарасенко Н.Ф. Сердцебиенье. / Н.Ф. Тарасенко. – Киев, 1975. – 91с.
1326455
  Кулагин В.А. Сердцевина / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 108с.
1326456
  Ковалевский С.И. Сердцевина / С.И. Ковалевский. – Л, 1984. – 71с.
1326457
  Ковалев К.Ф. Сердцевина / К.Ф. Ковалев. – М, 1987. – 157с.
1326458
  Давоян Р.Н. Сердцевина дерева : стихи / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1326459
  Виан Борис Сердцедер : Романы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 480с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0440-4
1326460
  Бызов Б.Н. Сердцем брата / Б.Н. Бызов. – Саратов, 1980. – 23с.
1326461
  Пысин А.В. Сердцем добрым : избранная лирика / А.В. Пысин. – Минск, 1985. – 191 с.
1326462
  Кузьменко В.Я. Сердцем з тобою : вибрані поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 155 с.
1326463
  Галимов Ш. Сердцем и именем / Ш. Галимов. – Архангельск, 1981. – 240с.
1326464
   Сердцем и именем Ленина. – М., 1989. – 160с.
1326465
  Тарасенко Н.Ф. Сердцем и памятью. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1960. – 80с.
1326466
  Маковеев М.С. Сердцем к сердцу / М.С. Маковеев. – М., 1959. – 32с.
1326467
  Просвирнов М.И. Сердцем к сердцу. / М.И. Просвирнов. – Тула, 1967. – 48с.
1326468
   Сердцем не стареть // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Перед очарованием Эдиты Пьехи невозможно устоять. Даже в свои восемьдесят с хвостиком лет она элегантна, женственна, интеллигентна и обаятельна. Такой и должна быть настоящая женщина в любом возрасте. Поэтому неудивительно, что мы решили заглянуть ...
1326469
  Сысуев Е.И. Сердцем подсказано / Е.И. Сысуев. – Тамбов, 1962. – 20с.
1326470
  Хахалин Л.А. Сердцем призванный / Л.А. Хахалин. – Москва : Политиздат, 1987. – 141 с.
1326471
  Богданов В.А. Сердцем прикасаюсь / В.А. Богданов. – М, 1977. – 79с.
1326472
   Сердцем прихилений до мислі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 145-146. – ISSN 0869-3595


  Мукомела Олександр Гнатович.
1326473
  Фролов В.В. Сердцем с тобой. / В.В. Фролов. – Архангельск, 1962. – 52с.
1326474
   Сердцем слушая революцию.... – 2-е изд. – Ленинград, 1985. – 36с.
1326475
   Сердцем согретая. – Магадан, 1969. – 287с.
1326476
  Гордеев С.М. Сердцем согретое / С.М. Гордеев. – М, 1958. – 138с.
1326477
  Земной В.П. Сердцем солдата / В.П. Земной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 80 с.
1326478
  Гуленков С.М. Сердцем стучусь / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1968. – 31с.
1326479
  Курносенков К.М. Сердцу близкие. / К.М. Курносенков. – Ташкент, 1977. – 104с.
1326480
   Сердцу близкое. – Рязань, 1963. – 32с.
1326481
  Бродский А.И. Сердцу близкое / А.И. Бродский. – К, 1980. – 63с.
1326482
  Пляхин А.М. Сердцу близкое: Стихи и поэмы. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1982. – 111с.
1326483
  Клаус Л.Н. Сердцу дали слово. / Л.Н. Клаус. – Ташкент, 1962. – 64с.
1326484
  Яновский-Максимов Сердцу дорогие приметы. / Яновский-Максимов. – М, 1972. – 144с.
1326485
  Блынский Д.И. Сердцу милый край / Д.И. Блынский. – Орел, 1957. – 107с.
1326486
  Давыдов А.Д. Сердцу не дай остыть / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1979. – 176с.
1326487
  Политов В.И. Сердцу не прикажешь / В.И. Политов. – Волгоград, 1977. – 224с.
1326488
  Вишневецкая Р.Г. Сердцу не прикажешь / Р.Г. Вишневецкая. – Ленинград, 1990. – 24с.
1326489
  Брагинский М.Д. Сердцу не прикажешь. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1972. – 63с.
1326490
  Есенин С.А. Сердцу снится май : стихи о любви / Сергей Есенин ; [сост. и предисл.: С. Кошечкин ; худож. И. Лаврова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 244 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1326491
  Луценко Д.О. Сердцю співається: Вокальні твори на слова Д. Луценка. / Д.О. Луценко. – К., 1975. – 238с.
1326492
  Чілачава Р.Ш. Сердця в міцнім союзі / Р.Ш. Чілачава. – К., 1974. – 48с.
1326493
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 135.
1326494
   Сердюков Віктор Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 247-248 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1326495
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-961-3
1326496
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 146. – ISBN 966-95774-3-5
1326497
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431-432. – ISBN 978-966-439-754-1
1326498
  Арсанов С.А. Серебристая улыбка / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1965. – 64 с.
1326499
  Лисовский К.Л. Серебристые ели / К.Л. Лисовский. – Барнаул, 1959. – 202с.
1326500
  Кариев М. Серебристые листья : повесть, рассказы / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152 с.
1326501
  Кариев М. Серебристые листья. / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152с.
1326502
  Оклянский Ю.М. Серебристые облака / Ю.М. Оклянский. – Куйбышев, 1961. – 152с.
1326503
  Скуинь З. Серебристые облака / Зигмуд Скуинь;. – Рига, 1969. – 260 с.
1326504
  Бронштэн В.А. Серебристые облака / В.А. Бронштэн, Н.И. Гришин. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1326505
  Губарев В.С. Серебристые облака / В.С. Губарев. – М, 1982. – 208с.
1326506
  Бронштэн В Серебристые облака и их наблюдение / В Бронштэн. – Москва : Наука, 1984. – 128 с.
1326507
   Серебристые облака.. – М, 1967. – 236с.
1326508
  Кременской А.А. Серебристые облака. Рассказы. / А.А. Кременской. – М., 1958. – 348с.
1326509
  Макшанихин П.В. Серебристые тополя / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1960. – 79с.
1326510
  Кузнецов Олег Серебристый всадник, поражающий дракона. Символы РВСН // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089
1326511
  Осипов В.Д. Серебристый грибной дождь : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 359с.
1326512
  Палмер В. Серебристый дуб / В. Палмер. – М, 1958. – 88с.
1326513
  Телегина В.Ф. Серебристый мой тополь / В.Ф. Телегина. – Москва, 1976. – 79с.
1326514
   Серебристый рассвет.. – Рига, 1965. – 125с.
1326515
  Эльчин Серебристый фургон : рассказы и повести / Теймур Эльчин ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 344 с.
1326516
  Хонинов М.В. Серебрится ковыль : стихи / Михаил Хонинов; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1326517
  Коломієць В. Серебрія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 29-34. – ISSN 0208-0710
1326518
  Индолев Н Л. Невойса Серебро-свинцовые месторождения Якутии / Н Л. Невойса Индолев. – Новосибирск, 1974. – 251с.
1326519
  Вегин П.В. Серебро / П.В. Вегин. – Москва, 1984. – 175с.
1326520
   Серебро. – Москва, 1986. – 15 с.
1326521
  Накайте Л. Серебро в археологических материалах Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Накайте Л.; АН Литов.ССР.Ин-т истори. – Вильнюс, 1967. – 29л.
1326522
  Кобата А. Серебро в денежном обращении Восточной Азии / А. Кобата. – М., 1970. – 7с.
1326523
  Адамсон Э. Серебро в огне : стихи / Э. Адамсон ; пер. с латыш. В.Андреева и Л.Ждановой. – Рига : Лиесма, 1969. – 143 с. : ил.
1326524
  Латыш И.К. Серебро в природе (геохимия и минералогия) / И.К. Латыш; НАНУ; Инст.геохимии, минералогии и рудообразования. – Київ : АртЕК, 1997. – 136с. : іл. – ISBN 966-505-115-6
1326525
  Лещенко В.Ю. Серебро закамское / В.Ю. Лещенко. – Пермь, 1974. – 125с.
1326526
  Махмудова З.У. Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на Кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
1326527
  Могилевский Б.Л. Серебро из глины / Б.Л. Могилевский. – Москва-Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939. – 80 с.
1326528
  Шевелев В.В. Серебро или золото? / В.В. Шевелев. – М, 1981. – 127с.
1326529
   Серебро казахских зергеров: традиции в современном ювелирнм искусстве // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
1326530
  Заболотских Б.В. Серебро Ярославле / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 206с.
1326531
  Мастеров В.А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе / В.А. Мастеров, Ю.В. Саксонов. – Москва, 1979. – 296 с.
1326532
   Серебро.. – М, 1989. – 239с.
1326533
   Серебряков Валентин Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1326534
   Серебрякова Зинаида Евгеньевна. – Москва, 1986. – 256с.
1326535
   Серебрякова Зинаида.. – М, 1987. – 304с.
1326536
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; переводы. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71 с.
1326537
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; авториз. пер. с якут. С.Иванова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
1326538
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 5-е доп. и перераб. изд. – Киев, 1968. – 104с.
1326539
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 6-е доп. и перераб. изд. – К., 1971. – 140с.
1326540
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – Изд. 7-е, доп. – Киев, 1977. – 164с.
1326541
  Бордон В.Е. Серебряная вода / В.Е. Бордон, Н.И. Плющевский. – Минск, 1984. – 71с.
1326542
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
1326543
  Байтемиров Н. Серебряная волна : сборник стихов : пер. с киргиз. / Н. Байтемиров. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 140 с.
1326544
   Серебряная волынка.. – М, 1959. – 118с.
1326545
  Тиханов Николай Кузьмич Серебряная горбушка / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1966. – 32с.
1326546
  Панасян С.А. Серебряная гроза: Повести, рассказы. / С.А. Панасян. – М., 1988. – 362с.
1326547
  Масенко Терень Серебряная дорога : стихи и поэма / Масенко Терень. – Москва, 1978. – 216с.
1326548
  Щипачев С.П. Серебряная Елань / С.П. Щипачев. – Свердловск, 1967. – 83с.
1326549
  Щуплов А.Н. Серебряная изнанка / А.Н. Щуплов. – М, 1979. – 126с.
1326550
  Обухова Л.А. Серебряная книга Севера / Л.А. Обухова. – М., 1968. – 363с.
1326551
   Серебряная лодочка уплыла в Украину : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 8 : Іл.
1326552
   Серебряная ложка.. – М, 1964. – 94с.
1326553
  Батров А.М. Серебряная олива : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров. – Москва : Детгиз, 1958. – 192 с. : ил.
1326554
  Уваров А.Г. Серебряная память / А.Г. Уваров. – Одесса, 1970. – 123 с.
1326555
  Богданович А.А. Серебряная память / А.А. Богданович. – М, 1979. – 160с.
1326556
  Тарджеманов Д.А. Серебряная подкова : роман о Лобачевском / Джавад Тарджеманов ;. – Москва, 1979. – 416 с.
1326557
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Иваново, 1946. – 128 с.
1326558
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Москва : Советский писатель, 1946. – 260 с.
1326559
   Серебряная пряжа. – Москва, 1988. – 399с.
1326560
  Томанова М. Серебряная равнина / М. Томанова. – Москва, 1977. – 304 с.
1326561
  Мишанина В.И. Серебряная ракушка : рассказы и повесть / Валентина Мишанина ; пер. с морд.-мокша авт. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 112 с.
1326562
  Солодарь Ц.С. Серебряная садьба / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1960. – 143с.
1326563
  Кравченко Ф.Т. Серебряная свадьба / Ф.Т. Кравченко. – М., 1955. – 56с.
1326564
  Фатхуллин З. Серебряная свадьба : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 310 с.
1326565
  Мишарин А.Н. Серебряная свадьба : Пьесы / А.Н. Мишарин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 424с.
1326566
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1961. – 119с.
1326567
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1988. – 119с.
1326568
  Бядуля З. Серебряная табакерка : миниатюры, картинки, рассказы, повесть, сказка / Эмитрок Бядуля ; пер. с бел. – Москва : Художественная литература, 1986. – 382 с.
1326569
  Кузьмин Л.М. Серебряная труба / Л.М. Кузьмин. – М, 1983. – 48с.
1326570
  Янбаев Ш.М. Серебряная уздечка. : повесть и рассказы / Шакир Янбаев ;. – Москва, 1973. – 192 с.
1326571
  Шиваза Я. Серебряная флейта : стихотворения / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1986. – 238 с.
1326572
   Серебряний Саул Бенціонович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1326573
  Киселев С.Д. Серебрянка / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1966. – 90с.
1326574
  Жаров А.А. Серебрянка / А.А. Жаров. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд-во, 1970. – 91 с.
1326575
  Пидсуха А.Н. Серебрянная грань / А.Н. Пидсуха. – М, 1983. – 72с.
1326576
  Голсуорси Д. Серебрянная ложка : роман / Д. Голсуорси; Джон Гелсуорси ; пер. с англ. А.М. Карнауховой и В.И. Сметанича ; под ред. А.Н. Горлина. – Ленинград : Красеая газета, 1927. – 286 с. – Прилож. к журн. "Красная панорама". – ([Собрание сочинений. 12])
1326577
  Антонов С.П. Серебрянная свадьба : повести и рассказі / С.П. Антонов. – Москва : Современник, 1972. – 608 с. : ил., портр.
1326578
  Мишарин А.Н. Серебрянная свадьба : драма в 2 д. / А.Н. Мишарин. – М., 1987. – 70с.
1326579
  Павлухин А.П. Серебрянная страна / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1954. – 92с.
1326580
  Убилава В.М. Серебрянное озеро : стихи и поэма / Владимир Убилава ; пер. с груз. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 120 с.
1326581
  Шутов И.Н. Серебрянное платье королевы. / И.Н. Шутов. – Х, 1963. – 113с.
1326582
   Серебрянные звезды.. – М, 1972. – 344с.
1326583
  Киселев В.С. Серебрянные зори / В.С. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
1326584
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1959. – 271с.
1326585
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Л., 1989. – 254с.
1326586
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Кишинев, 1991. – 237с.
1326587
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1992. – 297с.
1326588
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Ставрополь, 1856. – 260 с.
1326589
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Чкалов, 1957. – 251с.
1326590
  Кузнецов В.А. Серебрянные крылья / В.А. Кузнецов. – М., 1972. – 199с.
1326591
  Обрывалин А.Н. Серебрянные молоточки / А.Н. Обрывалин. – М., 1974. – 96с.
1326592
  Гонтарь А.Ю. Серебрянные нити : стихи / А.Ю. Гонтарь. – Москва : Советский писатель, 1957. – 187 с.
1326593
  Лесков В.Н. Серебрянные стрелы / В.Н. Лесков. – Владивосток, 1978. – 192с.
1326594
  Агапкин А.И. Серебрянный ветер / А.И. Агапкин. – Москва, 1991. – 127с.
1326595
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1961. – 165с.
1326596
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
1326597
  Еськов М.Н. Серебрянный день / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1980. – 237с.
1326598
  Рахилло И.С. Серебрянный переулок / И.С. Рахилло. – Москва, 1974. – 469 с.
1326599
  Яновский А.Н. Серебрянный портсигар / А.Н. Яновский. – Орел, 1963. – 158с.
1326600
  Романов В.В. Серебряно-цинковые аккумуляторы / В.В. Романов. – Москва, 1969. – 104с.
1326601
  Красовская Г.В. Серебряное дерево / Г.В. Красовская. – М., 1969. – 240с.
1326602
  Куденко О.И. Серебряное звено. / О.И. Куденко. – М, 1958. – 181с.
1326603
  Хорьков Э.А. Серебряное кольцо / Э.А. Хорьков. – Донецк, 1981. – 159с.
1326604
  Бажов П.П. Серебряное копытце : сказка для дошк. возраста / П.П. Бажов. – Киев : Веселка, 1983. – 16 с.
1326605
  Бажов П.П. Серебряное копытце / П.П. Бажов. – Москва : Детская литература, 1983. – 16 с.
1326606
  Льюис К.С. Серебряное кресло / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 127с.
1326607
  Воронин С.А. Серебряное пятно / С.А. Воронин. – Москва, 1965. – 63с.
1326608
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1956. – 174с.
1326609
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1962. – 403с.
1326610
  Георгиевская С. Серебряное слово / С. Георгиевская. – Москва : Детская литература, 1963. – 416 с.
1326611
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1964. – 414с.
1326612
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1973. – 351с.
1326613
  Гоголев И.М. Серебряное стремя : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1979. – 207 с.
1326614
  Балашов В.С. Серебряные весла : повести и рассказы. Для сред. школьн. возраста / В.С. Балашов; худож. В. Панидов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 191 с. : ил.
1326615
  Горб Б.И. Серебряные дожди / Б.И. Горб. – Донецк, 1965. – 31с.
1326616
  Каравайкина И.И. Серебряные дожди / И.И. Каравайкина. – Куйбышев, 1966. – 42с.
1326617
  Лавров В.И. Серебряные журавли. Гудки / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 158с.
1326618
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1961. – 416с.
1326619
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1962. – 599с.
1326620
  Шаменкова Л.С. Серебряные ключи / Л.С. Шаменкова. – М., 1980. – 63с.
1326621
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Москва, 1981. – 271с.
1326622
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Симферополь, 1994. – 273с.
1326623
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – Хабаровск, 1972. – 335с.
1326624
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – М., 1975. – 264с.
1326625
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1682-1801 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. А.С.Трясунова. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01392-7; 5-255-01393-5
Кн.1. – 2001. – 160с.
1326626
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1801-1917 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. К.Л.Улановой. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01357-9; 5-255-01393-5
Кн.2. – 2001. – 144с.
1326627
  Финкель Л.Н. Серебряные нити / Л.Н. Финкель. – Ужгород, 1988. – 153с.
1326628
  Парницкий Т. Серебряные орлы / Т. Парницкий. – М., 1982. – 431с.
1326629
  Старцев П.Н. Серебряные острова / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1966. – 184с.
1326630
  Тряпкин Н.И. Серебряные пруды. / Н.И. Тряпкин. – М., 1966. – 110с.
1326631
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1962. – 350-429с.
1326632
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – Новосибирск, 1968. – 524с.
1326633
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1969. – 272с.
1326634
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1972. – 480с.
1326635
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы. Здравствуй, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1984
1326636
  Максимов В.И. Серебряные сады. Стихи / В.И. Максимов. – Ярославль, 1973. – 32с.
1326637
  Махов Ф.С. Серебряные свадьбы. / Ф.С. Махов. – Л., 1985. – 61с.
1326638
  Чинго Ж. Серебряные снега // Пустыня : роман : пер. с македон. / Г. Абаджиев. – Москва : Прогресс, 1981. – С. 439-521. – (Библиотека югославской литературы)
1326639
  Каченовский Б.П. Серебряные сопки / Б.П. Каченовский. – Москва, 1986. – 222с.
1326640
  Потиевский В.А. Серебряные травы: кн. стихов / В.А. Потиевский. – Москва, 1984. – 111с.
1326641
  Грусланов В.Н. Серебряные трубы / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – М., 1955. – 144с.
1326642
  Велехова Н.А. Серебряные трубы / Н.А. Велехова. – Москва, 1983. – 375с.
1326643
  Мачабели К.Г. Серебряные фиалы из Армазисхеви (Из истории античной теревтики Грузии) / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1970. – 74с.
1326644
  Эрик Паскье Серебряные шлемы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 40-50 : Іл. – ISSN 1029-5828
1326645
  Павленко В.Г. Серебряный апрель. / В.Г. Павленко. – Х., 1975. – 175с.
1326646
  Дорохов А.А. Серебряный бегун / А.А. Дорохов. – Москва, 1960. – 271с.
1326647
  Щербина Татьяна Серебряный берег : Путешествия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1326648
  Анарбаев С. Серебряный блеск Лысой горы : роман / Анарбаев Суннантулла ; [пер. с узбек. Сайяра и Т. Абидова ; ил. В. Носкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 382 с. : ил.
1326649
  Лисицкий С.Ф. Серебряный бор / С.Ф. Лисицкий. – М., 1974. – 103с.
1326650
  Эдлис Ю. Серебряный бор. / Ю. Эдлис. – М., 1967. – 51с.
1326651
  Абрамов А.И. Серебряный вариант : [для сред. и ст. возраста] / Александр Абрамов, Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1326652
  Шатирян М. Серебряный век : роман / пер. с арм. Е. и А.Шатирян. – Москва : Советский писатель
1. – 1987. – 478 с.
1326653
   Серебряный век. – М, 1990. – 672с.
1326654
   Серебряный век. – Л, 1991. – 525с.
1326655
  Шатирян М. Серебряный век : роман / М. Шатирян. – Москва
Кн. 2. – 1991. – 510 с.
1326656
   Серебряный век : Чувственная лирика. – Москва : Альта-Принт, 2004. – 320с. – (Фаллософические памятники). – ISBN 5-98628-004-0
1326657
  Лицук Ж.В. Серебряный век в мемуарах писателей и поэтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 5. – С. 61-67. – ISSN 2073-9702
1326658
  Соболевская Е. Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 161-172. – ISSN 2410-2601
1326659
  Гращенкова И. Серебряный век. В поисках лица // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-114.
1326660
   Серебряный век. Лирика. – Минск : Харвест, 2000. – 448с. – ISBN 985-433-826-6
1326661
  Сухих И. Серебряный век: лики модернизма. Ренессанс или упадок? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 41-47
1326662
  Шрамек Ф. Серебряный ветер / Ф. Шрамек. – Москва, 1965. – 255с.
1326663
  Емельянов А.В. Серебряный ветер : роман / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1987. – 429 с.
1326664
  Малева В.Л. Серебряный возраст : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1326665
  Дядюченко Л.Б. Серебряный глобус / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1978. – 144с.
1326666
   Серебряный год российского туризма : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 23 : Фото
1326667
  Белый А. Серебряный голубь : повесть в 7 гл. / Андрей Белый ; [подгот. текста, вступ. ст., с. 5-28, и коммент. А. Козьменко]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 461, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 443-462. – (Забытая книга). – ISBN 5-280-01312-9
1326668
  Белый А. Серебряный голубь : повести, роман / Андрей Белый ; [сост., авт. вступ. ст., с. 3-30, Н.П. Утехин]. – Москва : Современник, 1990. – 603, [2] с. – ISBN 5-270-00475-5
1326669
  Белый А. Серебряный голубь : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 320 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-043318-6
1326670
  Батчаев М. Серебряный дед : повесть и рассказы / Мусса Батчаев ; пер. с карачаев. авт. И.Л. Лукьянова. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
1326671
  Иванов Сергей Серебряный кабан : раскоп // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 104-105 : Фото
1326672
  Досжанов Д. Серебряный караван : повести и рассказы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 440 с.
1326673
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1958. – 142с.
1326674
   Серебряный ключ : Тайские сказки. – Москва, 1963. – 231 с.
1326675
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1979. – 415с.
1326676
  Пита Р.Ф. Серебряный колокол / Р.Ф. Пита. – М, 1972. – 223с.
1326677
  Ли Дон Не Серебряный колокольчик / Ли Дон Не. – Минск, 1984. – 55с.
1326678
  Береговская Э.М. Серебряный конь = Le cheval d"argent : новеллы соврем. фр. писателей : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз."] / Э.М. Береговская. – Москва : Просвещение, 1984. – 129 с.
1326679
  Собко В.Н. Серебряный корабль : Сердце; Дело прокурора Малахова: Повести / В.Н. Собко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 544с.
1326680
  Коргуев М.М. Серебряный корабль : сказки Матвея Коргуева / М.М. Коргуев; лит. пересказ В. Пулькина ; [сост. и авт. биогр. очерка Н.А. Криничная]. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 110 с. – (Сказители и рунопевцы)
1326681
  Аронский М. Серебряный коршун : [рассказ] / Аронский М. – Киев : Нацменгиз, 1940. – 36 с.
1326682
  Ческидов Борис Серебряный кризис X в. как причина походов Святослава и окончательного формирования Киевского государства // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  В данной статье рассматривается влияние, которое оказало истощение запасов серебра в Средней Азии в конце X - начале XI вв. на внешнюю политику Святослава и окончательное формирование Киевского государства. На основании состояния транзитной торговли ...
1326683
  Комаров П.С. Серебряный кубок : [стихи и поэма] / Петр Комаров ; [послесл. П. Богоявленского] ; худож. Г. Павлишин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 184, 7 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1326684
  Динабургский В.Д. Серебряный ливень / В.Д. Динабургский. – Брянск, 1964. – 48с.
1326685
  Серрайлиер И. Серебряный меч. / И. Серрайлиер. – М, 1973. – 127с.
1326686
  Кондрашенко Л.И. Серебряный олень / Л.И. Кондрашенко. – Киев : Веселка, 1980. – 80с.
1326687
  Лапин Б.Ф. Серебряный остров / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1980. – 255с.
1326688
  Островских С.А. Серебряный портсигар / С.А. Островских. – Фрунзе, 1977. – 92с.
1326689
  Савенков С.С. Серебряный портсигар. / С.С. Савенков. – Брянск, 1959. – 72с.
1326690
  Зедгинидзе Э.К. Серебряный пояс : рассказы / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 303 с.
1326691
  Марков С.Н. Серебряный простор : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 288 с.
1326692
  Тедеев Г.А. Серебряный рог : рассказы / Георги Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1984. – 111 с.
1326693
  Рехлов В.С. Серебряный рудник. -- (Горные рекруты). / В.С. Рехлов. – Кемерово, 1965. – 114с.
1326694
  Кальма Н. Серебряный щит / Н. Кальма. – Москва, 1942. – 48с.
1326695
  Золототрубов А.М. Серебряный якорь / А.М. Золототрубов. – М., 1980. – 367с.
1326696
  Голынец Г.В. Серегй Васильевич Малютин. / Г.В. Голынец. – Л., 1974. – 52с.
1326697
  Галанов Б.Е. Серегй Михалков / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 96 с.
1326698
   Серед 100 найвпливовіших // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  До списку 100 найвпливовіших українців 2021 року ввійшов директор ННІ високих технологій, професор Ігор Комаров.
1326699
   Серед 208 студентів Чернівецького університету був 41 українець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 6


  Навчалися німецькою мовою, проте богослови вивчали вірші Котляревського та старослов"янську граматику, а на кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України.
1326700
  Перерва А.А. Серед білого дня : поезії / А.А. Перерва. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
1326701
  Чумак І.В. Серед білого світу : поезії / І.В. Чумак. – Київ, 1985. – 71 с.
1326702
  Волощак А. Серед блискавиць і громів : поезії / А. Волощак. – Львів, 1946. – 51 с.
1326703
  Грінченко Б.Д. Серед бурі : драма на 5 лій / Б. Грінченко. – вид. 4-те. – У Київі (Київ) : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1912. – 144 с. – Hа обкл. поpтp. авт.
1326704
  Щербань М.І. Серед вічної криги : (Про дослідження Арктики і Антарктики) / М.І. Щербань. – Київ : Знання, 1968. – 47с.
1326705
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай; М.М. Міклухо-Маклай. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 314 с.
1326706
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай. – Київ : Молодь, 1961. – 327с.
1326707
   Серед живих жива. – К, 1973. – 112с.
1326708
  Москалець В.К. Серед зелених лісів : повість / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 203 с.
1326709
  Чигиринець А. Серед зірок непогасимих (До 100-річчя від дня народження Михайла Гришка) // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1326710
  Красюк Сергей Серед зірок у колі друзів (Єднаймося заради миру та взаєморозуміння) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 18-19 : Фото
1326711
  Леошко В. Серед колишніх випускників технікуму - директори підприємств, науковці, державні діячі [Слов"янському хіміко-механічному технікуму 110 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
1326712
  Нагірняк З. Серед кращих будівничих // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 23). – С. 8


  Українці завжди були й будівничими, свідченням чого є пам"ятки давньоруської архітектури. Згадується професор КНУТШ Володимир Сергійчук, який зазначив, що вміння прикрасити будь-яке нове місто храмами висунуло українців у передні лави тих, кому ...
1326713
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 108 с.
1326714
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова ; [Тип. И.Я. Полякова], 1894. – 108 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1326715
  Короленко В.Г. Серед лихих людей : З дитячих згадок мого приятеля / В.Г. Короленко. – Харків : Український робітник, 1939. – 128 с.
1326716
  Торба В. Серед лідерів військової освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 5


  Харківський національний університет Повітряних сил увійшов до рейтингу "Топ-200 Україна".
1326717
  Венгловський С.А. Серед людей / С.А. Венгловський. – Київ, 1974. – 56с.
1326718
   Серед найкращих репозитаріїв світу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Опубліковано оновлений світовий рейтинг транспарентності інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. Найвищі показники серед українських науково-освітніх установ та ...
1326719
   Серед найкращих у світі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5


  Двоє українських педагогів потрапили до списку 50 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize: Наталя Гладких та Олександр Жук.
1326720
  Войцехівська І. Серед нас, з нами - назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 8-24. – ISBN 966-02-2067-7
1326721
  Кахане Д.Р. Серед незнайомих людей: переховування у резиденції Митрополита Шептицького // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, І. Климова, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2002. – № 10. – С. 317-347. – ISBN 966-7273-22-9


  В уривку зафіксовано хроніку перебувань автора в монастирях греко-католицької церкви. Завдяки мужності ієрархів було врятоваено життя сотень євреїв під час Другої світової війни.
1326722
  Міхальська М. Серед ночі й імлі / М. Міхальська. – Київ, 1974. – 136 с.
1326723
   Серед правників світу // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда ІМВ у Вашингтоні. "Найкраща команда, що представляла сторону ...
1326724
   Серед правових рейтингів // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Юридичний факультет КНУ у співпраці з провідними юристами-практиками України (юридичною фірмою «Авеллум» та фондовою компанією «КІНТО») успішно реалізував міжнародний проект із порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу».
1326725
  Гродзінский А.М. Серед природи і в лабораторії / А.М. Гродзінский. – Київ : Наукова думка, 1983. – 160с.
1326726
   Серед пріоритетів - розв"язання проблем гідромеліорації / підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 28)


  Комітет з питань аграрної та земельної політики затвердив Звіт комітету про стан виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України за 2021 р.
1326727
  Галицький В.Ф. Серед пустель і гір / В.Ф. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Вдумливим, Допитдивим, кмітливим ; №5)
1326728
  Пархоменко В.В. Серед рідної природи. / В.В. Пархоменко. – Київ, 1962. – 122с.
1326729
  Виноградова Р.П. Серед світових корифеїв біохімії - Володимир Олександрович Бєліцер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104


  Протягом 1955-1960 рр. був професором кафедри біохімії КДУ.
1326730
  Нечаєв А.П. Серед світу світів : пер. з рос. / А.П. Нечаєв. – Херсон : Держвидав України, 1926. – 60с.
1326731
  Тучинський Б.Г. Серед середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104


  Математики: Адольф Кетле і Філіп Людвіг фон Зейдель
1326732
  Шульц Д. Серед скелястих гір / Д. Шульц. – К., 1962. – 173с.
1326733
  Шімечка М.М. Серед словаків = Medzi slovakmi : коротка історія байдужості - від Дубчека до Фіцо, Або як я став патріотом / Мартін Мілан Шімечка. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 211, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. - Пер. вид.: Medzi slovakmi : Strucne dejiny l"ahostajnosti od Dubceka k Ficovi alebo ako som sa stal vlastencom / Martin M. Simecka/ Bratislava: N Press, 2017. – ISBN 978-966-378-829-6
1326734
  Шімечка М. Серед словаків. Коротка історія байдужості від Дубчека до Фіцо, або як я став патріотом : вибрані розділи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 191-202. – ISSN 0320-8370
1326735
  Мисик В.О. Серед сонячної повені / В.О. Мисик. – К., 1987. – 378с.
1326736
  Мирний П. Серед степів : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)


  Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10 р.в. [1919-1932]
1326737
  Мирний Серед степів : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
1326738
  Дорошко П.О. Серед степу широкого / П.О. Дорошко. – Київ, 1952
1326739
  Наддністровий І. Серед століття : поезії / І. Наддністровий. – Зальцбург, 1949. – 56 с.
1326740
  Короткий В. Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 40-50. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню багаторічної діяльності українського вченого і громадського діяча Володимира Антоновича, спрямованої на збереження та популяризацію місця останнього поховання Тараса Шевченка, а також перетворення його могили на національну ...
1326741
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1910. – 270, [2] с.
1326742
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 4-ге вид. – [Київ] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 234 с.
1326743
  Сюндюков І. Серед темної ночі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  "Щоденники" Сергія Єфремова: особистісний вибір у тоталітарнну добу.
1326744
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі. Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – Київ : Знання, 2014. – 326, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 4). – ISBN 978-617-07-0184-8
1326745
  Шевчук В.О. Серед тижня : оповіданя / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 227 с.
1326746
  Новіков-Прибой Серед трясовин / Новіков-Прибой. – Х., 1927. – 39с.
1326747
  Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність : Публіцистика / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 376 с. – ISBN 966-583-158-5
1326748
  Лукашевич К. Серед цьвітів : Фантастична комедия для дїтий в 2 дїях з танцями і сьпівами / Клавдия Лукашевич ; Пеpевід з pосийскої мови. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – (Виданє Руского Педагогічгного Товариства ; Ч. 93)
1326749
  Латишев М.С. Середдення / М.С. Латишев. – К, 1971. – 191с.
1326750
  Біланюк П. Середземне море і Україна / П. Біланюк ; Наук.-дослід. ін-т океанічної України. – Друге вид. – Ню-Йорк, 1949. – 8 с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-досдідчого інституту океанічної України ; 18)
1326751
  Ачкіназі Б. Середземномор"є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього нового часу ( в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 157-163. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1326752
  Гончар Б.М. Середземномор"я в планах імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1972. – № 7
1326753
  Гончар Б.М. Середземномор"я і маневри імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 9
1326754
  Горобець Ірина Середземномор"я. Класика і фантазія / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 48-63 : фото
1326755
  Петліна Д.В. Середземноморська дієта як ефективна модель харчування для людей похилого віку (територіально - географічний аспект) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 344-347. – ISBN 978-617-7069-75-8
1326756
  Дальський В.Б. Середземноморська політика Європейського Союзу // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 234-248. – ISBN 978-966-933-150-2
1326757
  Шкарупа В. Середземноморська політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 87-90
1326758
  Саранов С.В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 69-74. – ISSN 2227-183Х
1326759
  Жолковський К. Середземноморський вузол / К. Жолковський, Б. Гончар // Під прапором ленінізму. – Київ, 1974. – № 17
1326760
  Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – (Політичні науки)
1326761
  Братусь М.Ф. Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 124-134


  Статтю присвячено вивченню стереотипів, пов"язаних із сприйманням українцями таких середземноморських країн, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, а також їх представників. Словами-стимулами були власні назви зазначених країн. Опитано понад 150 ...
1326762
  Кумакшев К В. Середина апреля: стихи / К В. Кумакшев. – Горький, 1980. – 96с.
1326763
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 254с.
1326764
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1965. – 348с.
1326765
  Ямпольский И.Г. Середина века / И.Г. Ямпольский. – Л., 1974. – 350с.
1326766
  Куропатов В.Ф. Середина жизни / В.Ф. Куропатов. – М, 1984. – 208с.
1326767
   Середина земли родной. – М, 1987. – 439с.
1326768
  Шмульян Т.Л. Середина игры в шашки / Т.Л. Шмульян. – М., 1954. – 311с.
1326769
  Галкин С.И. Середина июля / С.И. Галкин. – Тула, 1973. – 104с.
1326770
  Хелемский Я.А. Середина лета / Я.А. Хелемский. – М, 1960. – 116с.
1326771
  Кузнецов В.П. Середина лета / В.П. Кузнецов. – М., 1973. – 112с.
1326772
  Решетников Л.В. Середина лета / Л.В. Решетников. – Москва : Современник, 1974. – 230 с.
1326773
  Никитина Т.А. Середина лета / Т.А. Никитина. – Ленинград, 1983. – 71с.
1326774
  Ковальчук Л.З. Середина літа : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1986. – 167 с.
1326775
  Ілляшенко В.В. Середина літа : повісті, оповідання / В.В. Ілляшенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 381с. – ISBN 5-333-00219-3
1326776
  Черкашин В.Г. Середина марша / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1978. – 95с.
1326777
  Азизов А.С. Середина поля : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 80 с.
1326778
  Полякова Н.М. Середина пути / Н.М. Полякова. – Л., 1979. – 144с.
1326779
  Шевченко С.І. Середина ріки / С.І. Шевченко. – К, 1986. – 63с.
1326780
  Смольников И.Ф. Середина столетия / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 207 с.
1326781
  Отрощенко І.В. Серединне Монгольське Царство барона Унгерна // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 89-102. – ISSN 1682-671Х


  З історії Монголії ХХ ст.
1326782
  Троян С.С. Серединноєвропейські концепції та перспективи розвитку народів Центрально-Східної Європи після Першої світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 316-323. – ISBN 966-628-197-5
1326783
  Барыкин М.Д. Середины нет / М.Д. Барыкин. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1969. – 176 с.
1326784
  Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX- початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-33. – (Серія історична ; Вип. 43)
1326785
  Віппер І. Середні віки / І. Віппер. – Вид 2-е, 1924. – 264с.
1326786
  Крижановська О.О. Середні віки / О. Крижановська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334-335. – ISBN 966-642-073-2
1326787
  Духопельников В.М. Середні віки (кінець XV - середина XVII) : Пробний підручник для 8 класу середн. школи / В.М. Духопельников, Г.М. Донський. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03043-9
1326788
  Грушевський М.С. Середні віки Європи / М. Грушевський. – Київ : Друк Акц. Т-ва "Петро Барький в Київі", 1917. – 152 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Ювілейний збіpник на пошану академіка М.С. Гpушевського. - К., 1929
1326789
   Середні віки на Україні. – К, 1971. – 228с.
1326790
  Безшийко О.А. Середні кутові моменти осколків фотоділення 232Th / О.А. Безшийко, В.О. Желтоножський, І.М. Каденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами напівпровідникової y-спектроскопії проведені виміри активності продуктів фотоділення 232Th з T 1 2 = 1 хв : 10 г. Опромінення проводилося у-квантами гальмівного спектру лінійного прискорювача електронів Mavatron KD2 із граничною енергією 23 ...
1326791
   Середні кутові моменти фрагментів фотоподілу 238U гальмівним випромінюванням / І.М. Вишневський, В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 1. – С. 5-13. – ISSN 1818-331Х


  На основі результатів експериментів по фотоподілу 238U гальмівними y-квантами виміряно ізомерні відношення виходів ядер 95Nb і 133Xe при граничній енергії Еe = 12,5 МеВ та 135Xe при Еe = 12,0 МеВ. Ізомерні відношення було отримано з урахуванням внеску ...
1326792
  Бойченко І.В. Середній клас / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 335-336. – ISBN 966-642-073-2
1326793
   Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 1/2 (144/145). – С. 3-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1326794
  Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті доводиться вагома соціально-економічна та політична роль середнього класу, аналізуються критерії класифікації середнього класу, їх переваги, недоліки та можливості використання в економіці України. The article analyses social, economic and ...
1326795
   Середній клас в Україні: уявлення і реалії / Центр Разумкова ; [Рачок А. та ін. ; ред. Є. Вінницька]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. – 258 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-04-2
1326796
  Білоног Т.В. Середній клас в Україні: фактори формування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 25-29
1326797
  Щур А.В. Середній клас та його роль у формуванні громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 161-171
1326798
  Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 276-294. – ISSN 0320-4421
1326799
  Терехова О. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні / О. Терехова, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2411-6912 02
1326800
  Міщенко М.Д. Середній клас як об"єктивована ідеологема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 23-39. – ISSN 1681-116Х
1326801
  Соловйов В.М. Середній клас як основа антикорупційної політики // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7220-89-2
1326802
  Кір"ян Т. Середній клас як пріоритетний напрям соціальної політики і чинник соціально-економічного прогресу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 16-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 03
1326803
  Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються концепції та визначається поняття середнього класу, обгрунтовується теза про те, що середній клас є соціальною основою громадянського суспільства. The conceptions of the middle class have been analyzed in the article. The thesis about the ...
1326804
  Піскорська Г.А. Середній клас як чинник стабільності українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1326805
  Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник; НАНУ. Ін-тут українозн. ім. І. Крип`якевича. Археологічний музей. – Львів, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1634-3
1326806
  Баженов О.Л. Середній палеоліт України: історіографічний аспект / О.Л. Баженов, А.А. Лубчинський // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 18-27. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
1326807
  Дікого Л.І. Середній прибуток і ціна виробництва / Л.І. Дікого. – Львів, 1959. – 31с.
1326808
  Сугоняко М.С. Середній прибуток і ціна виробництва. / М.С. Сугоняко. – Київ, 1958. – 27с.
1326809
  Гінзбург М.Д. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 74-81
1326810
   Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, О.С. Коноваленко, В.О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 25-32. – ISSN 2306-5680
1326811
  Ободовський О.Г. Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України / О.Г. Ободовський, І О. Гребінь Лук"янець, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 65-66. – ISSN 2306-5680
1326812
  Карташов М.В. Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 77-83. – ISSN 0868-6904


  We consider two independent renewal processes with discrete and in general distinct renewal distributions. The mean coupling time is estimated by the first two moments of those distributions.
1326813
  Боришполец Г.М. Середня (гімназіальна) освіта в Росії за роки 1804-1828. : Дис... канд. пед.наук: / Боришполец Г.М.; Херсонський держ. пед. інст. ім.Н.К.Крупської. – Херсон, 1947. – 245л. – Бібліогр.:л.1-37
1326814
  Сухенко Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX-початок XX cт.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухенко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с .17
1326815
  Сухенко Тамара Вікторівна Середня жіноча освіта в Україні (Х1Х - початок ХХ ст.) : Дис....кандид.істор.наук:07.00.01 / Сухенко Тамара Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібл.:с.170-183
1326816
  Яковець О.В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О.В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 32-40. – ISSN 1818-5797
1326817
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина - біля витоків української національної революції середини XVII ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1326818
  Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – C. 12-38


  У статті зроблена спроба визначити риси етнокультурної цілісності території середньої Наддніпрянщини на матеріалі народнопісенної традиції. До останнього часу цей етнонім залишався в етномузикології радше робочим, ніж науково аргументованим поняттям. ...
1326819
  Гончаренко С.У. Середня освіта - кожному громадянинові / С.У. Гончаренко, Ю.А. Омельченко. – Київ, 1979. – 128 с.
1326820
  Асанішвілі М. Середня освіта 1920-х років у радянській провінції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 5-9. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються контекст, цілі та результати побудови більшовиками радянської системи середньої освіти в місцевостях, де переважало сільське населення. Автором залучено широке коло джерел, що включає нормативно- правові акти, звітну документацію освітніх ...
1326821
   Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – Київ : ФОРУМ, 2004. – 1084с. – ISBN 966-8635-03-5
1326822
  Корюненко М. Середня освіта переходить на 12-річне навчання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 липня (№ 27). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1326823
   Середня спеціальна школа на новому етапі. – К, 1962. – 112с.
1326824
  Павлюк А.Б. Середня частота ад"єктивних афіксальних морфем як статистичний параметр стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 159-164. – ISSN 1729-360Х
1326825
  Бережнюк О. Середня школа - оновлена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 9


  Серед реформ - нові підручники, 12-річна система освіти, фінансова автономія учбових закладів і...більше патріотизму.
1326826
  Добровольська О.Я. Середньо-англійські назви ремісників - гібридні новоутворення від французьких основ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 123-128
1326827
  Добровольська О.Я. Середньоанглійські професійні назви-запозичення, за даними історичної антропонімії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 91-97
1326828
  Моісєєв Д.А. Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об"єкт культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Моісєєв Дмитро Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1326829
  Лиман С.І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804 - 1885) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 18-27. – ISBN 966-7352-66-8
1326830
  Любасюк Т.І. Середньовічна візіонерська традиція: вплив видінь на духовний світ людини // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 21-22
1326831
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1326832
  Чухно Л. Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 77-83. – ISSN 2312-5993
1326833
  Шамсутдинова-Лебедюк Середньовічна ісламська філософія // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 19-24. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
1326834
  Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 - перша половина 1880-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISBN 966-7352-66-8
1326835
  Венгер А.Г. Середньовічна квітка енотери: музей Якова Рубіна у Дніпропетровському університеті 1940-1950-х рр. / А.Г. Венгер, Т.В. Портнова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 96-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1326836
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1326837
  Миронова В.М. Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI- початку XVII століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 64-69


  У культурному розвитку України XV–XVII століття особливу роль відігравала латинська мова, яка була мовою культури Середніх віків Європи загалом. Суспільна мовна свідомість в Україні цього періоду формувалась, з одного боку, на грунті ...
1326838
  Голубішко І.Ю. Середньовічна легенда в літературі та мистецтві нового часу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 4-5
1326839
  Івакін Г.Ю. Середньовічна овруцька індустрія пірофілітового сланцю і кварциту та монументальне зодчество давньоруського Києва / Г.Ю. Івакін, А.П. Томашевський, С.В. Павленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 56-70. – ISSN 2227-4952
1326840
  Джиджора Є. Середньовічна слов"янська гімнографія: бібліографічний огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1326841
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1326842
  Бахурська Т.М. Середньовічна Україна. Хронологічні рівняння // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 11-14
1326843
  Михайлова Т. Середньовічна філософія Мартіна Хайдеггера // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.16-22. – ISBN 966-7653-05-3
1326844
  Виноградов Г. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 6-16. – ISSN 2077-7450
1326845
  Лінч Д.Г. Середньовічна церква / Д.Г. Лінч. – Київ : Основи, 1994. – 492 с. – ISBN 5-7707-7646-3
1326846
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1326847
  Толкачова Н.Є. Середньовічне королівське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис середньовічного королівського права, двірцевого управління та повноважень посадових осіб. Major peculiarities of the formation of the principles and characteristic features ...
1326848
  Орліченко О.В. Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 248-252.
1326849
   Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки / І.А. Готун, О.М. Казимір, М.О. Гунь, А.М. Сухонос // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-90. – ISSN 0235-3490
1326850
  Онищенко Геннадій Середньовічний бій... (Інтерв"ю з капітаном асоціації клубів з середньовічного бою Ayna Bera О. Лялюшком( // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 40
1326851
  Гончарук К.О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті реконструюється тяглість християнської традиції онтологічного монізму через проведення діалогічного співставлення містичних досвідів розкриття явленого Слова у творах Діонісія Ареопагіта та Йогана Екхарта. В статье реконструируется ...
1326852
  Тоїчкін Д. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 38-46
1326853
  Левашвілі О. Середньовічний морок як основа "русской идеи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 15


  Нині однією з основних ідей, що їх поширює Кремль, є обраність Росії та російської нації. Федеральні канали на весь світ розповідають про месіанську роль своєї держави у владнанні сучасних конфліктів, про виняткову духовність росіян. Якщо узагальнити ...
1326854
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1326855
  Івакін В. Середньовічні Балтія та Чорномор"я: матеріальна реконструкція торговельних зв"язків / В. Івакін, А. Петраускас, А. Петраускенс // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8406-98-0
1326856
  Чікарська М.Ю. Середньовічні витоки стріт-арту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 99-106. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1326857
  Жигола В.С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-52. – ISSN 0235-3490
1326858
  Виногродська Л.І. Середньовічні городища на Волині та Поліссі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 15-22. – ISSN 2227-4952
1326859
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1326860
  Руссова В. Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-10


  У статті розглядається майстерність М. Вінграновського в інтерпретації для шорокого кола читачів найяскравіших сторінок історії Київської Русі на матеріалі його книги "Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії" (К., 2002). ...
1326861
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1326862
  Кіндратюк Б. Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 5-15. – ISSN 2224-0926
1326863
  Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 66-78. – ISSN 0235-3490
1326864
  Моця О.П. Середньовічні поселенські структури півдня Східної Європи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1326865
  Готун І.А. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 140-171. – ISSN 2227-4952
1326866
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. Тези доповідей (26-28 квітня 2002 р.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 118с.
1326867
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Друга Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 11-13 квітня 2003 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 128с.
1326868
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Третя Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 16-18 квітня 2004 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 154с.
1326869
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1326870
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1326871
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1326872
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1326873
  Юдова-Романова Середньовічні страти як масове дійство // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 97-106
1326874
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1326875
  Єрасов Б. Середньовічні університети Європи: виникнення і типологія : Б. Єрасов, Т. Тищенко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 100-112. – (Педагогічні науки)
1326876
  Латиш Ю.В. Середньовічні університети. Болонська та паризька моделі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 19-29. – ISBN 978-966-933-083-3
1326877
  Щелкунова О. Середньовічні художні традиції у творчій спадщині Василя Загоровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 188-192
1326878
  Миська Р. Середньовічні шляхи в українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 45-59. – ISSN 2078-6093


  Згадується професор КУ - Грушевський М.
1326879
  Міговк Р.Ю. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 3-6. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1326880
  Ющенко Г.І. Середньовіччя. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 132с.
1326881
   Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 762, [3] с., [32] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети. – ISBN 978-966-03-8476-7
1326882
   Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста : Собори. Лицарі. Міста / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформ. О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 665, [4] с., [40] арк. іл., к. : іл., карти. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста. – ISBN 978-966-03-8297-8
1326883
  Гродзинський М.Д. Середньоголоценове постагрікультурне остепнення - перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1326884
  Пустовалов В. Середньодніпровська кераміка з розкопок на о. Байда // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-109. – ISSN 2078-0850
1326885
  Черемшинський О.М. Середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано оптимальні середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою. При цьому вважається, що момент скачка випадковий, а похибки спостережень не корельовані між собою та мають нульові ...
1326886
  Пустовойт С.П. Середньолітній стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 119-125 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1326887
  Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 62-76. – ISSN 0027-2833
1326888
  Лучик В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 351-376. – ISBN 978-966-02-4860-1
1326889
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські ареали (на матеріалі фонології й фонетики) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 99-102. – ISSN 0320-3077
1326890
   Середньонаддніпрянські говори. – К, 1960. – 204с.
1326891
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські діалектні риси в мові творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 505-511. – ISBN 978-966-793-136-3
1326892
   Середньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія / Л.В. Кулаковська, Н.П. Герасименко, В.І. Усик, О.Л. Вотякова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 7-19. – ISSN 2227-4952
1326893
   Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область) / Л. Попова, М. Крочак, О. Крохмаль, Є. Циж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Нове місцезнаходження плейстоценових дрібних ссавців Віняви (Львівська обл.) було виявлено в заповненні ніш і карнизів під уступом масивних добре зцементованих пісковиків опільської світи баденського регіоярусу середнього неогену. Місцезнаходження ...
1326894
  Скаженик М. Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д"): мелоареалогічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 132-150. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
1326895
  Пустовойт С.П. Середньорічний стік на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 8-11 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1326896
  Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с.
1326897
  Волощенко Л.Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
1326898
  Буковинський С.А. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-30. – Бібліогр.: с. 3-2, 6-14, 17, 20, 24, 27-


  Розкрито роль і завдання монетарної стратегії як траєкторії зміни монетарного устрою та її комунікації в контексті завдань соціально-економічного розвитку. Виявлено основні макроекономічні й інституційні передумови, обгрунтовано базові положення, ...
1326899
  Гриценко А.А. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні : наук. доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська ; Національна Академія Наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2006. – 144 с. – ISBN 966-02-4112-7
1326900
  Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 22 назв.
1326901
  Тимошенко М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 73-77
1326902
  Жибер Т. Середньострокове бюджетне планування: панацея чи звичайний інструмент? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 6


  Минулого тижня парламент підтримав законопроект №8044, що закладає підгрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування. Поки що це лише маленький крок на шляху значних перетворень, але дуже важливий для держави крок".
1326903
  Богдан І.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І.В. Богдан, І.В. Іголкін, Т.Ю. Яра // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 5-18. – ISSN 2414-3499
1326904
  Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв"язок з макроекономічними показниками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1326905
  Лондар С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: находження податку на прибуток підприємств / С.Л. Лондар, Л.О. Мельникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 28-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1326906
  Болдаков В. Середньострокове прогнозування монетарних показників в рамках фінансового програмування : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-70. – ISSN 1605-2005
1326907
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – ISSN 0131-775Х
1326908
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 47-53, 57. – ISSN 0131-775Х


  Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням ...
1326909
  Федяй Н. Середньострокові перспективи функціонування морських портів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 72-86. – ISSN 1605-7988
1326910
  Ткаченко А.Г. Середньотемпературна поправка в кутові виміри за рефракцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1326911
   Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву / С.І. Курило, Л.М. Степанюк, О.Л. Бункевич, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 67-76. – ISSN 2224-6487
1326912
  Фрис В. Середовище "людей книжних" в Україні Х - ХІV ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С.3-9. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1326913
  Нестеренко В.В. Середовище без бар"єрів для людей з обмеженими можливостями // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 352-356 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1326914
  Філіпенко А.С. Середовище в міжнародному бізнесі / А.С. Філіпенко, О.А. Кредісов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1326915
  Кропивка О.Г. Середовище дистанційної підтримки у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів / О.Г. Кропивка, Н.В. Кононец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 77-83. – ISSN 2414-5076
1326916
  Вайнола Р. Середовище закладу вищої освіти: фактори фасилітації // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7890-23-1
1326917
  Сельський А.А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 119-122. – Бібліогр.: 21 назв.
1326918
  Носова Г.Ю. Середовище історичне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 336-337. – ISBN 966-642-073-2
1326919
  Вергун В.А. Середовище міжнародного бізнесу, його структура та напрями трансформацій / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 258-269. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1326920
  Лісовська В.С. Середовище міжнародного бізнесу: еколдого-правові аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 38-39.
1326921
  Яблонський А.І. Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно- психологічної експертизи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 85-90. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1326922
  Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1326923
  Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 130-136


  Висвітлено закономірності скупчування етнонімних топонімів (у яких спільні корені з назвами племен чи груп споріднених племен) на відповідних ландшафтах Прикарпаття
1326924
  Носова Г.Ю. Середовище природне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 337-338. – ISBN 966-642-073-2
1326925
  Винниченко І.І. Середовище турбізнесу : Навчальний посібник / І.І. Винниченко; КНУТШ. – Київ : Академперіодика, 2006. – 220с. – ISBN 966-360-054-3
1326926
  Ковальчук С.М. Середовище як детермінанта мотивів та цілей малих та середніх держав / С.М. Ковальчук, Т.В. Корнійчук // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 180-190
1326927
  Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1326928
  Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
1326929
  Голубець М.А. Середовищезнавство, його пізнавальна та прикладна сутність : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
1326930
  Денисюк Н.В. Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Денисюк Наталія Василівна ; НАН України. Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1326931
  Козак Ю.В. Середовищетвірне значення фітобіоти заплавних екосистем міста Луцька та його синфітоіндикаційна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Козак Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1326932
  Новікова Г.Ю. Середовищний музей як феномен нової музеології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 127-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено причини, що зумовили виникнення середовищних музеїв у контексті завдань музеєфікації цілісного історико-культурного середовища. Виокремлені особливості середовищних музеїв, що характеризують їх як новий феномен у музейній діяльності. ...
1326933
  Фролов П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 17-21
1326934
  Панова В.Ф. Сережа = Seryozha: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 229с.
1326935
  Панова В.Ф. Сережа. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1961. – 410с.
1326936
  Панова В.Ф. Сережа. -- Сентиментальный роман. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. -- Метелица. -- Проводы белых ночей. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1963. – 595с.
1326937
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1955. – 148с.
1326938
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для говорящих на англ. яз.) / В.Ф. Панова. – Москва, 1974. – 196с.
1326939
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на немецком языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1975. – 222с.
1326940
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на чешском языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1966. – 268с.
1326941
  Панова В.Ф. Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика: Для сред. и ст. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1986. – 18с.
1326942
  Попов Н.И. Сережина невеста. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1962. – 143с.
1326943
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1955. – 128с.
1326944
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – М, 1958. – 132с.
1326945
  Зотов А.В. Сережино наследство / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1957. – 84с.
1326946
  Шевкуненко Ю. Сережка с Малой Бронной / Ю. Шевкуненко. – Москва, 1966. – 192с.
1326947
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1968. – 48с.
1326948
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной : стихотворения / Е.М. Винокуров. – Москва : Военное издательство, 1974. – 264 с.
1326949
  Немченко Г.Л. Сережка, антоновский ветеран. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1965. – 88с.
1326950
  Ткаченко И.А. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина : Почти дедективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами. / И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1987. – 102с.
1326951
  Бородин В.А. Сережкина служба / В.А. Бородин. – Архангельск, 1988. – 124с.
1326952
  Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268


  "В девятнадцатом веке Дания была уже почти архаической страной, которая, растеряв славу своих предков-викингов, неудачно воевала, проигрывала территории, отставала в экономическом и культурно-политическом развитии и не могла похвастаться экспортом ...
1326953
  Василенко О.О. Серенада математиці : (Нова нетрадиційна добірка) / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-76-8
1326954
  Мархасев Л.С. Серенада на все времена. / Л.С. Мархасев. – Л, 1988. – 117с.
1326955
  Поп С. Серенада на трубе / С. Поп. – М., 1970. – 224с.
1326956
  Світличний К.К. Серенада під териконами : оповідання / К.К. Світличний. – Київ, 1970. – 111 с.
1326957
  Стуруа Мэлор Серенада Солнечной долины : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 52-62 : Фото. – ISSN 1813-4777
1326958
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – Москва : Мысль, 1968. – 240с.
1326959
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1976. – 398с.
1326960
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1986. – 319 с.
1326961
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Армада, 1998. – (Зеленая серия). – ISBN 5763207181
1326962
  Бегичева В. Серень: (Священные деревья) // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1326963
  Чорновол І. Сереньовічні фронтири та модерні кордони // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 9-12


  Історична компаративістика Фредерика Тернера.
1326964
  Асєєва Н. Серж Лифар - майстер і людина // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
1326965
  Зінич О. Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 127-136. – ISSN 1728-6875
1326966
  Абліцов В. Серж Лифар з Києва // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 258-262. – ISBN 976-966-2279-07-8
1326967
  Підсуха О. Серж Лифар: "Я повернвуся" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 2 (110) : Театральні колекйії. – С. 90-95. – ISSN 2222-436X
1326968
  Юн Сержант / Юн, Се-Чун. – Пхеньян, 1953. – 155с.
1326969
  Саркисян М.Д. Сержант Каро / Мкртич Саркисян ;. – Москва, 1980. – 439 с.
1326970
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1957. – 371с.
1326971
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Йошкар-Ола, 1978. – 496с.
1326972
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1980. – 488с.
1326973
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 477с.
1326974
  Демидов В. Сержант Пеппер, живы твои сыновья! : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 8-88. – ISSN 0130-7673
1326975
  Рігоні-Стерн Сержант у снігах = Il sergente nella neve / Маріо Рігоні-Стерн ; пер. з італ. Андрія Омельянюка. – Київ : Кліо, 2016. – 253, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Il sergente nella neve / Rigoni Stern Mario. Torino: Einaudi, 2001. - Дані тит. арк. частково італ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-52-3
1326976
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – Москва : Воениздат, 1962. – 102 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1326977
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1965. – 227 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1326978
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1973. – 223с.
1326979
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 205с.
1326980
  Ипатов В.В. Серийная сейсмическая станция СС-24П / В.В. Ипатов. – Москва, 1961. – с.
1326981
  Воюцкий В.С. Серийная сейсмостанция СС-26-51Д / В.С. Воюцкий, А.А. Дроздов. – Москва, 1955. – 108с.
1326982
  Высотский Д.И. и др. Серийные автомобили в скоростых соревнованиях / Д.И. и др. Высотский. – Москва, 1953. – 96с.
1326983
  Спиридонова Л.И. Серийные адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Спиридонова Л.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1326984
   Серийный чемпион // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 78 : ил.
1326985
  Краснопьорова О.Є. Серин-треонінові протеїнкінази підродини SnRK1 (KIN10 та KIN11) Arabidopsis thaliana: особливості функціонування та участь в поділі клітин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Краснопьорова Олена Євгенівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1326986
  Маргулис А.Я. Серия "Математика, кибернетика" за 12 лет. / А.Я. Маргулис. – М., 1979. – 63с.
1326987
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 1. Творчество Антонио Пиллера / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 38-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Серія "Невідомі сторінки італ. літ.: італ. письм. 19 ст і їх творчість в Одесі" відкривається поетичною творчістю викладача італ. мови Антоніо Піллера. Публікується ода А. Піллера "Per Il Fausto oggiorno In Odessa Di Sua Maesta L’ Imperatore Alessandro ...
1326988
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  Вторая статья серии "Неизвестные страницы итал. литературы: итал. писатели 19 в. и их творчество в Одессе" посвящена поэтическиму творчеству преподавателя итал. языка Фабио Дель Бубба. Публикуются такие его произведения, как "Ai giovani sposi M.e K. ...
1326989
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 82-96. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  В третьей статье серии «Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе» представлен очерк о творчестве и жизни Энрико Мустона и начало текста его трагедии “Giulia, o la vendetta” («Джулия, или ...
1326990
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-82. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1326991
   Серия "Физика" за 10 лет. – М., 1986. – 63с.
1326992
  Шатилов Н.И. Серия белых ракет / Н.И. Шатилов. – Ташкент, 1973. – 142с.
1326993
  Архипов С.С. Серия дубравно-широкотравных ассоциаций / С.С. Архипов. – Б.м. – 184с.
1326994
   Серия карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории Новой Москвы / И.К. Лурье, Е.А. Балдина, А.И. Прасолова, Е.А. Прохорова, В.Н. Семин, С.В. Чистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59 : рис. – Библиогр.: с. 58. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1326995
  Лелехов А. Серия красных ракет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 111-114. – ISSN 0235-7089


  Из истории войсковой разведки в период Великой Отечественной войны.
1326996
  Мураева Т.Н. Серия необычных уроков : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 57-59
1326997
  Сукиасян Э.Р. Серия учебников для будущих бакалавров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 8. – С. 49-63. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблемная ситуация с изданием учебников для будущих библиотекарей. Подробно рассказано о серии учебников, выпуск которых продолжается издательством "Профессия". Представлено и охарактеризовано каждое из вышедших к настоящему времени пособий.
1326998
  Котельникова Н.В. Серия электронных учебных экологических карт Республики Бурятия / Н.В. Котельникова, Б.Н. Олзоев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1326999
  Темчур К.О. Серіал та політичне шоу як нові форми політичної медіакомунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 14-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
1327000
  Біленчук П. Серійні вбиства: концептуальні засади законодавчого, наукового і праксеологічного забезпечення пізнання, доказування та розслідування / П. Біленчук, О. Кравченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,