Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1326001
  Леонович М. "Трем струни триває до ранку" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 374-388
1326002
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-37
1326003
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 17-22.
1326004
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 63-64 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1326005
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 60-61 : Рис. – ISSN 1605-2005
1326006
  Кузьмін М. "Тренд. UA" / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 63-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1326007
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-63 : Табл., рис. – Bibliogr.: Бібілогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1326008
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1326009
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1326010
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1326011
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1326012
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1326013
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1326014
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1326015
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1326016
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1326017
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1326018
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1326019
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1326020
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1326021
  Міхньов Р.М. "Третій світ" перед фронтом іперіалізму / Р.М. Міхньов. – Київ, 1969. – 48с.
1326022
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1326023
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1326024
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1326025
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1326026
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1326027
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1326028
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1326029
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1326030
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1326031
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1326032
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1326033
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – М., 1965. – 199с.
1326034
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1326035
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1326036
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1326037
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1326038
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1326039
  Унгарсынова Ф. Тревоги : стихи / Ф. Унгарсынова. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 79 с.
1326040
  Торнау Ю. Тревоги автора романа. (Вопросы композиции литов. совет. романа). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Торнау Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
1326041
  Неменский Б.М. Тревоги большого пути. / Б.М. Неменский. – М., 1967. – 64с.
1326042
  Кирюхин А.В. Тревоги бывают ночью / А.В. Кирюхин. – М., 1967. – 48с.
1326043
  Курьянов Т.Н. Тревоги земные / Т.Н. Курьянов. – Л, 1982. – 63с.
1326044
  Молчанов Н.Н. Тревоги и надежды Европы / Н.Н. Молчанов. – М., 1967. – 104с.
1326045
  Лукашев К.И. Тревоги и надежды: изменяющаяся биосфера / К.И. Лукашев. – Минск : Наукова думка, 1987. – 111 с.
1326046
  Краснов А.М. Тревоги любви / А.М. Краснов. – М., 1985. – 127с.
1326047
  Озеров В.М. Тревоги мира и сердце писателя / В.М. Озеров. – Москва, 1973. – 294с.
1326048
  Озеров В.М. Тревоги мира и сердце писателя: О друзьях и врагах культуры / В.М. Озеров. – М., 1979. – 319с.
1326049
  Яницкий Я. Тревоги молодежи Запада. / Я. Яницкий. – М., 1976. – 157с.
1326050
  Мукхопадхай Ш. Тревоги наших дней / Ш. Мукхопадхай. – Ташкент, 1973. – 106с.
1326051
  Ионов А.В. Тревоги о человеке. / А.В. Ионов. – Донецк, 1970. – 304с.
1326052
  Лауринчюкас А.К. Тревоги разума : публицистика / А.К. Лауринчюкас; авториз. пер. с литов. Б.Балашявичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 430 с.
1326053
  Рядченко И.И. Тревоги сердца твоего / И.И. Рядченко. – К., 1962. – 148с.
1326054
  Успенский В.Д. Тревожная вахта. / В.Д. Успенский. – М, 1964. – 102с.
1326055
  Дубровин Б.С. Тревожная группа / Б.С. Дубровин. – Москва : Советский писатель, 1957. – 185 [5] с.
1326056
  Тарас В. Тревожная земля. / В. Тарас. – Минск, 1963. – 116с.
1326057
  Корнеев А.А. Тревожная красота. / А.А. Корнеев. – М., 1974. – 55с.
1326058
  Бахарев А.А. Тревожная лава / А.А. Бахарев. – Ростов, 1981. – 192с.
1326059
  Живков Ж. Тревожная молодость : воспоминания / Ж. Живков. – София : Свят, 1985. – 476, [3] с.
1326060
  Степанов В.Т. Тревожная молодость. / В.Т. Степанов. – Москва, 1962. – 87 с.
1326061
  Принцев Ю.Я. Тревожная наша юность: Повесть. / Ю.Я. Принцев. – Л., 1980. – 198с.
1326062
  Воинов А.И. Тревожная ночь / А.И. Воинов. – Москва, 1960. – 224с.
1326063
  Ефетов М.С. Тревожная ночь / М.С. Ефетов. – М, 1962. – 144с.
1326064
   Тревожная ночь. – М., 1967. – 32с.
1326065
  Сергиевич Д.Г. Тревожная осень / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1966. – 216с.
1326066
  Репин Б.П. Тревожная память / Б.П. Репин. – М., 1986. – 135с.
1326067
  Душкин Н.С. Тревожная память : роман-трилогия // А война шла.. : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – С. 4-234. – (Огненные годы)
1326068
  Румянцев Г.Н. Тревожная память. / Г.Н. Румянцев. – Хабаровск, 1982. – 29с.
1326069
  Левин М.И. Тревожная полоса. / М.И. Левин. – Душанбе, 1975. – 352с.
1326070
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – Харьков, 1972. – 126с.
1326071
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – М., 1978. – 296с.
1326072
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – 2-е изд. – М., 1980. – 207с.
1326073
  Козлов А.П. Тревожная служба / А.П. Козлов. – Москва : Воениздат, 1973. – 263 с.
1326074
   Тревожная служба. – М., 1978. – 295с.
1326075
  Чергинец Н.И. Тревожная служба. / Н.И. Чергинец. – Минск, 1975. – 223с.
1326076
  Ковалев Д.М. Тревожная совесть / Д.М. Ковалев. – М, 1975. – 190с.
1326077
  Ковалев Д.М. Тревожная совесть / Д.М. Ковалев. – М, 1975. – 190с.
1326078
  Енишерлов В. Тревожная совесть // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 37-46. – ISSN 0234-1395
1326079
  Поделков С.А. Тревожная страда / С.А. Поделков. – М, 1974. – 383с.
1326080
  Кальчик Р. Тревожная Шумава / Р. Кальчик. – Москва, 1971. – 272с.
1326081
  Горб Е.В. Тревожная юность / Е.В. Горб, Т.Н. Миницкая. – Винница, 1963. – 379с.
1326082
  Меерович Е. Тревожная юность. / Е. Меерович. – Баку, 1967. – 68с.
1326083
  Кузнецов О.П. Тревожно / О.П. Кузнецов. – Южно-Сахалинск, 1990. – 216с.
1326084
  Петров В.Н. Тревожно мерцают экраны : Повести и рассказы / В.Н. Петров. – Москва : Воениздат, 1975. – 383с.
1326085
   Тревожно мерцают экраны. – М., 1976. – 80с.
1326086
  Дудко В.А. Тревожное лето / В.А. Дудко. – Хабаровск, 1983. – 463с.
1326087
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1975. – 271с.
1326088
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1978. – 328с.
1326089
  Артемова Л.Д. Тревожное сердце : роман / Л.Д. Артемова. – Москва : Военное издательство, 1960. – 384 с.
1326090
   Тревожное сердце. – Ставрополь, 1976. – 71с.
1326091
  Тойбин И.М. Тревожное слово : О поэзии Е.А. Баратынского / И.М. Тойбин. – Воронеж, 1988. – 196 с.
1326092
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448 с.
1326093
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 607 с.
1326094
  Шамякин И.П. Тревожное счастье / И.П. Шамякин. – Минск, 1969. – 605 с.
1326095
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 544 с.
1326096
  Обойщиков К. Тревожное счастье. / К. Обойщиков. – Краснодар, 1963. – 48с.
1326097
  Принцев Ю.Я. Тревожное счастье. / Ю.Я. Принцев. – Л.-М., 1964. – 104с.
1326098
  Борисов М.Ф. Тревожное эхо / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1969. – 60с.
1326099
  Видрашку Ф.К. Тревожное эхо : рассказы / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
1326100
  Любовников О.М. Тревожной памяти дозор. / О.М. Любовников. – Горький, 1974. – 175с.
1326101
  Мишин О. Тревожность: Стихи. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1978. – 119с.
1326102
  Лашков И.В. Тревожные будни : cборник стихотворений / Лашков И.В. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1958. – 68 с.
1326103
  Захаров С. Тревожные будни / С. Захаров. – Свердловск : Средне-Уральское кню изд-во, 1976. – 128 с.
1326104
   Тревожные будни. – Тула, 1985. – 256с.
1326105
  Орлов Г.С. Тревожные будни / Г.С. Орлов. – Симферополь, 1987. – 191с.
1326106
  Тарасенко П.Н. Тревожные будни милиции. / П.Н. Тарасенко. – Ставрополь, 1975. – 188с.
1326107
   Тревожные ветры границы. – Владивосток, 1968. – 319с.
1326108
  Еловских В.И. Тревожные вечера / В.И. Еловских. – Свердловск, 1961. – 107с.
1326109
  Черных И.В. Тревожные высоты. / И.В. Черных. – М, 1977. – 336с.
1326110
  Золототрубов А.М. Тревожные галсы / А.М. Золототрубов. – М., 1979. – 303с.
1326111
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1964. – 312с.
1326112
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1970. – 288с.
1326113
   Тревожные годы. – М., 1979. – 400с.
1326114
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – 639 с. – В изд. также : Великая судьба / С. Удвал. – (Библиотека монгольской литературы)
1326115
  Цуриков И.А. Тревожные годы / И.А. Цуриков. – М., 1983. – 191с.
1326116
  Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. / Ю.И. Рубинский. – М, 1973. – 456с.
1326117
  Виноградов И.В. Тревожные дни марта / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1984. – 240с.
1326118
  Шванко Н.П. Тревожные зори. / Н.П. Шванко. – М., 1963. – 32с.
1326119
  Трапезников Н В. Тревожные каникулы. / Н В. Трапезников, . – Тула, 1972. – 216с.
1326120
  Ставская И. Тревожные колокола / Ирина Ставская; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 147 с.
1326121
   Тревожные колокола. – Новосибирск, 1991. – 412с.
1326122
  Михале А. Тревожные ночи / А. Михале. – М, 1961. – 398с.
1326123
  Кондратов Э.М. Тревожные ночи Самары / Э.М. Кондратов. – Куйбышев, 1980. – 224с.
1326124
  Кондратов Э.М. Тревожные ночи Самары / Э.М. Кондратов. – Куйбышев, 1980. – 224с.
1326125
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – М., 1959. – 164с.
1326126
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Москва, 1960. – 524с.
1326127
  Марьинский В.Д. Тревожные облака / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1963. – 127с.
1326128
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Изд. 2-е. – Москва, 1984. – 160с.
1326129
  Кожевников И.Е. Тревожные рассветы / И.Е. Кожевников. – Нукус, 1990. – 159с.
1326130
  Бурмак П.В. Тревожные рубежи. / П.В. Бурмак. – Киев, 1964. – 339с.
1326131
  Иконников Ю.М. Тревожные сны / Ю.М. Иконников. – М., 1986. – 222с.
1326132
  Романов Б.С. Тревожные сутки / Б.С. Романов. – Мурманск, 1969. – 224с.
1326133
  Жигалов И.М. Тревожные тропы / И.М. Жигалов. – Москва, 1973. – 213с.
1326134
  Андреев В.М. Тревожный август / В.М. Андреев. – Москва, 1973. – 256с.
1326135
  Капутикян С.Б. Тревожный день : стихи / С.Б. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 255 с.
1326136
  Худяков В.В. Тревожный звездопад. / В.В. Худяков. – Кишинев, 1971. – 160с.
1326137
  Ревич В.А. Тревожный клич журавлей. / В.А. Ревич. – М., 1985. – 64с.
1326138
  Казаков В.Б. Тревожный колокол / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1979. – 224 с.
1326139
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень. / В.В. Смирнов. – М., 1971. – 335с.
1326140
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень. / В.В. Смирнов. – Красноярск, 1987. – 376с.
1326141
  Ковалев Д.М. Тревожный мир / Д.М. Ковалев. – М, 1970. – 303с.
1326142
  Дмитерко Л.Д. Тревожный мир: Стихи и поэмы. / Л.Д. Дмитерко. – М., 1979. – 182с.
1326143
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 728 с.
1326144
  Попович К. Тревожный рассвет / К. Попович. – Кишиенв, 1983. – 679с.
1326145
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 571 с.
1326146
  Борискин Н.М. Тревожный сигнал / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 121с.
1326147
  Алиев Г.А. Тревожный сигнал / Г.А. Алиев. – Баку, 1983. – 164с.
1326148
  Ступак Ю.И. Тревожный сигнал о работах с бактериологическом оружием // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 36-38
1326149
  Филип Ю.И. Тревожный художник / Ю.И. Филип. – М, 1984. – 88с.
1326150
  Маркова Мария Тревожный шов : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 0012-6756
1326151
  Варшавский И.И. Тревожных симптомов нет : повести и рассказы / И.И. Варшавский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 384с.
1326152
  Кинякин С.В. Тревожусь... : стихи / С.В. Кинякин. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1971. – 80 с.
1326153
   Тревожь меня, море.... – М., 1977. – 80с.
1326154
   Трегобчук Валентин Михайлович : Біобібліографічний покажчик наук. праць за 1966-2002 роки. – Київ : Аграр. наука, 2002. – 152 с. – (Академіки Української академії аграрних наук)
1326155
  Брехт Б. Трегрошовая опера / Б. Брехт. – М, 1958. – 131с.
1326156
  Брехт Б. Трегрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1986. – 366с.
1326157
  Козловская Полина Трезвая работа : профессия / Козловская Полина, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1326158
  Замотаев А.И. Трезво - о пьянстве / А.И. Замотаев, А.Ф. Фролов. – Саранск, 1985. – 22с.
1326159
  Никитин А.Ф. Трезвость- норма жизни / А.Ф. Никитин. – М, 1989. – 58с.
1326160
  Максаков Е.Я. Трезвость - залог дисциплины / Е.Я. Максаков, Г.А. Конов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 64 с.
1326161
   Трезвость - норма жизни. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 144с.
1326162
  Коняев Н.И. Трезвость - норма жизни / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1987. – 102с.
1326163
   Трезвость - норма жизни советского человека. – Оренбург, 1985. – 14с.
1326164
   Трезвость - норма нашей жизни. – Минск, 1986. – 15с.
1326165
   Трезвость: иллюзии и реальность. – Киев : Наукова думка, 1991. – 191 с.
1326166
   Трезвые мысли : Повести Рассказы Фельетоны. – Москва : Советский писатель, 1987. – 512с.
1326167
  Бухараев Р.Р. Трезвые пиры / Р.Р. Бухараев. – М, 1990. – 141с.
1326168
  Юша Ю.А. Трезубец Нептуна. / Ю.А. Юша. – М., 1975. – 128с.
1326169
  Набоких А.И. Трезфазная почвенная съемка. / А.И. Набоких. – Одесса. – 24с.
1326170
  Соломянюк Н.М. Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1326171
  Сафонов С В. Трейдинг : Дополнительное измерение принятия решений / С В. Сафонов; Участие в проекте - Сергей Пашев. – Москва : Альпина ИД, 2001. – 300с. – ISBN 5-89684-019-5
1326172
   Трейс Рихард Эрнестович : Библиографический указатель. – Рига, 1991. – 39с.
1326173
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 1 : Методы исследования треков. – 1981. – 152с.
1326174
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 2 : Науки о Земле и космические исследования. – 1981. – 264с.
1326175
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 3 : Ядерная физика и прикладные исследования. – 1981. – 152с.
1326176
   Треккани, Эрнесто. – М., 1976. – 29с.
1326177
  Гнатик Б.І. Трекова установка (ТУС) - детектор космічних променів найвищих енергій на борту супутника ЛОМОНОСОВ // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
1326178
  Нугожин Н.Н. Трековые искровые камеры для изучения взаимодействий адроноа космических лучей свех. энергий и ислед. в обл. релятивистской ядерн. физики с использ. стримерных камер в магн. спектрометр. на синхро : Автореф... наук: / Нугожин Н. Н.;. – Дубна, 1998. – 33л.
1326179
  Девишев М.И. Трековые искровые камеры для регистрации частиц выскоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Девишев М.И.; Ин-т физики выскоих энергий. – Серпухов, 1967. – 19л.
1326180
  Скрябин К.И. Трематодология / К.И. Скрябин, Шульц., Р.-Эд.С. – М.-Л., 1931. – 48с.
1326181
  Искова Н.И. Трематоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 107 / Искова Н.И. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1326182
  Панин В.Я. Трематоды дикроцелииды мировой фауны. / В.Я. Панин. – Алма-Ата, 1984. – 247с.
1326183
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин; АН СССР; Гельминтологическая лаборатория. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4. – 1950. – 496с.
1326184
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека / К.И. Скрябин. – М.
10. – 1955. – 654с.
1326185
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.-Л.
1. – 1947. – 515с.
1326186
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 600с.
1326187
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.-Л.
3. – 1949. – 624с.
1326188
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
5. – 1951. – 624с.
1326189
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
6. – 1952. – 760с.
1326190
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
7. – 1952. – 763с.
1326191
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
8. – 1953. – 620с.
1326192
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
9. – 1954. – 656с.
1326193
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
11. – 1955. – 751с.
1326194
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
12. – 1956. – 932с.
1326195
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
Т. 13. – 1957. – 784с.
1326196
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
14. – 1958. – 935с.
1326197
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
15. – 1958. – 820с.
1326198
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
16. – 1959. – 707с.
1326199
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
17. – 1960. – 644с.
1326200
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
18. – 1960. – 747с.
1326201
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
19. – 1961. – 472с.
1326202
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
20. – 1962. – 564с.
1326203
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
22. – 1966. – 520с.
1326204
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
23. – 1970. – 308с.
1326205
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
24. – 1971. – 379с.
1326206
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
25. – 1974. – 304с.
1326207
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
26. – 1978. – 194с.
1326208
  Гинецинская Т.А. Трематоды их жизненные циклы, биология и эволюция. / Т.А. Гинецинская. – Л., 1968. – 412с.
1326209
  Фейзуллаев Н.А. Трематоды надсемейства cyclocoeloidea / Н.А. Фейзуллаев. – Баку, 1980. – 211с.
1326210
   Трематоды птиц причерноморских и прикаспийских районов. – М., 1983. – 229с.
1326211
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР / Быховская-Павловская. – М.-Л., 1962. – 407с.
1326212
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Быховская-Павловская И.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1955. – 26л.
1326213
  Панин В.Я. Трематоды семейства dicrocoeliidae odhner, 1911 (Морфология, биология, распространение, положение в системе трематод и систематика). : Автореф... доктор биол.наук: 03.107 / Панин В.Я.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 42л.
1326214
  Филимонова Л.В. Трематоды фауны СССР / Л.В. Филимонова. – М, 1985. – 128с.
1326215
  Краснолобова Т.А. Трематоды фауны СССР / Т.А. Краснолобова; АН СССР, Лаборатория гельминтологии. – Москва : Наука, 1987. – 162 с. : табл. ,ил. – Библиогр.: 367 назв.
1326216
  Курочкин Ю.В. Трематоды фауны СССР / Ю.В. Курочкин. – М, 1987. – 151с.
1326217
  Судариков В.Е. Трематоды фауны СССР : Стригеиды. / В.Е. Судариков. – М., 1984. – 169с.
1326218
  Шигин А.А. Трематоды фауны СССР. Род Diplostomum. Метацеркарии / А.А. Шигин. – М., 1986. – 253с.
1326219
  Гинецинская А Т. Трематоды, их жизненный цикл, биология и эволюция. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гинецинская Т.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1326220
   Трембачев Олександр Федорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148.
1326221
   Трембачев Олександр Федорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 272-273 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1326222
   Трембачев Олександр Федорович (1910-2001) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161. – ISBN 966-95774-3-5
1326223
  Піпаш-Косівський Трембіта. / Піпаш-Косівський. – 2-е вид. – Ужгород, 1964. – 223 с.
1326224
  Гжицький В.З. Трембітні тони / В.З. Гжицький. – Х., 1924. – 63с.
1326225
   Тренажер клавиатуры STAMINA [Електронний ресурс] : Стамина. – Москва : Равновесие, 2004. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 64 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, система Windows 98, совместимо c Windows NT/2000/- Загл. с этикетки диска. – (Компьютерный тренажер)


  Освоение слепой машинописи Традиционный вариант расположения пальцев Альтернативный вариант расположения пальцев Различные режимы обучения Приятные подробности: занятия разделены на два этапа - запоминание клавиш и увеличение скорости печати
1326226
   Тренажерные системы. – М., 1981. – 254с.
1326227
  Головкина В.Б. Тренажерный комплекс как инструмент развития творческого потенциала и навыков трехмерного компьютерного моделирования у учащихся // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
1326228
  Смирнов Д.Р. Тренажеры в доме / Д.Р. Смирнов // Игры с мячом для здоровья / В.И. Бондин. – Москва : Знание, 1991. – С. 69-190. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1991 ;Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001897-3
1326229
  Денискин Д.Н. Тренажёры в доме / Д.Н. Денискин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
1326230
  Денискин Д.Н. Тренажёры во дворе / Д.Н. Денискин. – М., 1986. – 32с.
1326231
   Тренажеры для вестибулярной тренировки и методы объективного педагогического контроля. – Л., 1988. – 89с.
1326232
  Малашин И.И. Тренажеры для операторов АЭС / И.И. Малашин, И.И. Сидорова. – М., 1979. – 153с.
1326233
  Долганова Е. Тренд-сеттер Кавалли // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 59-64.
1326234
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні винахідництва відзнаками // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1708-7422
1326235
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні раціоналізаторства: державні відзнаки / В. Шевченко, В. Плескач, І. Дробітько // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1326236
  Соснін О. Тренд часу - законодавче вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1326237
  Манич Н.Є. Трендвочингові прогнози кінця 2012 – початку 2013 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У Сполучених Штатах Америки та в країнах західної Європи трендвочинг і кулхантинг уже стализвичним явищем, за звіти трендвочерів платять чималі гроші, але в Україні ці види діяльності тільки починають зароджуватися. Стаття присвячена проблемам ...
1326238
  Решетник М.Д. Тренделенбург (Trendelenburg) Фрідріх Адольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 648-649. – ISBN 966-316-069-1
1326239
  Богдан Т.П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 31-48. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1326240
  Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного контенту.
1326241
  Живага А.Ю. Тренди народжуваності і смертності населення України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 151-153
1326242
  Дроздик Л.А. Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 104-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1326243
  Котляр А. Тренди похилого віку. Про що кричить і мовчить річний звіт Пенсійного фонду / А. Котляр, Ю. Самаєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Після підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі суми виплат, представлені в звіті Пенсійного фонду, почали без перебільшення лякати. Прірва між бідними працездатними та злиденними пенсіонерами перетворилася на Великий каньйон. При цьому всі ...
1326244
  Федулова Л.І. Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров"я населення / Л.І. Федулова, С.В. Палиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2306-6814
1326245
  Мезенцев К. Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1326246
  Коробков Д.В. Трендовий аналіз та індексне моделювання інвестиційної привабливості цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 110-117 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1326247
  Пекар В. Тренды и деньги. Руководство по ловле ускользающей прибыли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 44-51
1326248
  Морен Декстер Тренды лондонского дизайна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 24-25 : фото
1326249
  Шоркин А.Д. Тренды межэтнических отношений в Крыму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 165-173. – ISSN 2077-8309
1326250
  Юрчак А. Тренды отечественного В2В маркетинг на 2013 // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 19-22. – ISSN 1606-3732
1326251
  Анурьев С.В. Тренды развития электронных ресурсов в библиотеках // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 33-37. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована ситуация, сложившаяся как в библиотеках России, так и на рынке электронных ресурсов за последние пять лет. Приведены данные роста популярности электронного чтения в России. Рассмотрены новые решения, позволяющие полностью пересмотреть ...
1326252
  Винокуров Е. Тренды региональной интеграции на постсоветском пространстве: результаты количественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-107. – ISSN 0042-8736
1326253
  Логинов В.Ф. Тренды, "скачки" и паузы в изменении глобальной и региональной температуры и их возможные причины // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 12-19 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1326254
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях / А.Ф. Аксенов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 151 с.
1326255
  Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1968. – 480с.
1326256
  Погосян А.К. Трение и износ наполненных полимерных материлов / А.К. Погосян. – М., 1977. – 140с.
1326257
  Силин А.А. Трение и мы / А.А. Силин. – Москва : Наука, 1987. – 189с.
1326258
  Колесников С.Л. Трение и сцелпение в грунтах. / С.Л. Колесников. – М., 1935. – 48с.
1326259
  Кирдяшкин А.Г. Трение и теплообмен при тепловой гравитационной конвекции и в поле центрабежных сил : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кирдяшкин А.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20 с.
1326260
  Пилипенко Валерий Николаевич Трение и теплообмен при турбулентных течениях слабых полимерных растворов вблизи гладких и шероховатых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилипенко Валерий Николаевич; МГУ. – М., 1975. – 18л.
1326261
  Авдеев Д.Т. Трение покоя полимерных материалов / Д.Т. Авдеев, А.А. Кутьков, А.К. Курочка. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – 128 с. – Список лит.: с. 124-126
1326262
  Арчьютт Л. Трение, смазка и смазочные материалы / Л. Арчьютт, Р.М. Дилей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1940. – с.
1326263
   Тренинг-курс по синхронному переводу / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1326264
  Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол / Т.П. Андрианова. – Ленинград, 1983. – 79с.
1326265
  Меграбян С.В. Тренинг для командированных в Украину международных специалистов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв
1326266
  Воробьев А.Н. Тренинг интеллекта / А.Н. Воробьев. – Москва, 1989. – 175с.
1326267
  Недосека О.Н. Тренинг как вид коммуникативной технологии в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-41. – ISSN 1609-4646


  В статье показаны актуальность и необходимость совершенствования коммуникативных компетенций как обязательного условия развития субъектсубъектных отношений в педагогической деятельности. Представлена структура тренинга как вида коммуникативной ...
1326268
  Богословская О. Тренинг как обучающая технология / О. Богословская, В. Павлова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
1326269
  Кипнис М. Тренинг коммуникации / Михаил Кипнис. – 3-е изд., стереот. – Москва : Ось-89, 2007. – 128 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-384-7
1326270
  Кипнис М. Тренинг лидерства / Михаил Кипнис. – 3-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2008. – 144 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-845-3
1326271
  Пономаренко Л.И. Тренинг развития рефлексивности у подростков // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-17
1326272
  Реан А.А. Тренинг ролевого поведения руководителей : концепции и процедуры / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.9-16
1326273
  Богданова Светлана Тренинговый отель - экскурсия в будущую профессию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1326274
  Горелов К.И. Тренинки испытание верховых лошадей / К.И. Горелов, А.А. Яковлева. – М, 1955. – 264с.
1326275
  Кулакаускас В.В. Тренировка баскетболиста. / В.В. Кулакаускас. – М., 1958. – 244с.
1326276
  Мерфи М.С. Тренировка в легкой атлетике. / М.С. Мерфи. – Берлин, 1924. – 151с.
1326277
  Астанин Ю.П. Тренировка в марш-бросках / Ю.П. Астанин, Н.И. Гордеев. – Москва, 1958. – 55с.
1326278
  Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапирах / М.П. Мидлер, Д.А. Тышлер. – М, 1966. – 196с.
1326279
  Гильд А.П. Тренировка ватерполиста / А.П. Гильд. – М., 1966. – 168с.
1326280
   Тренировка гандболиста. – На японском языке. – Токио, 1960. – 263с.
1326281
   Тренировка гандболиста. – М., 1975. – 208с.
1326282
  Жмарев Н.В. Тренировка гребцов / Н.В. Жмарев. – К, 1976. – 124с.
1326283
  Михайлов В.В. Тренировка конькобежца-многоборца / В.В. Михайлов. – М, 1975. – 227с.
1326284
  Чернов И.П. Тренировка конькобежцев / И.П. Чернов. – К., 1984. – 88с.
1326285
  Чернов И.М. Тренировка конькобежцев / И.М. Чернов. – Киев, 1984. – 87с.
1326286
  Коробков Г.В. Тренировка легкоатлета-многоборца / Г.В. Коробков. – М, 1951. – 186с.
1326287
  Хоменков Л.С. Тренировка легкоатлета. / Л.С. Хоменков. – Л., 1954. – 40с.
1326288
   Тренировка легкоатлетов Зимой на открытом воздухе. – М., 1956. – 136с.
1326289
  Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста / З.Я. Кожевникова. – М., 1971. – 96с.
1326290
  Аниканов И.Я. Тренировка Марии Исаковой / И.Я. Аниканов. – Москва, 1951. – 96с.
1326291
  Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – М., 1979. – 167с.
1326292
  Инясевский К.А. Тренировка пловца. / К.А. Инясевский, Б.Н. Никитский. – М., 1956. – 183с.
1326293
  Хохлов В.И. Тренировка подводного пловца. / В.И. Хохлов. – М., 1976. – 95с.
1326294
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – М., 1968. – 144с.
1326295
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье / Р.А. Роман. – М., 1974. – 152с.
1326296
  Вуджек Т Тренировка ума / Т Вуджек. – Санкт-Петербург, 1996. – 288с.
1326297
  Келлер В.С. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер. – М, 1972. – 182с.
1326298
  Савин С.А. Тренировка футболиста. / С.А. Савин. – М., 1957. – 112с.
1326299
  Романенко А.Н. и др. Тренировка футболистов / А.Н. и др. Романенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 263с.
1326300
  Бутович Н.А. Тренировка юных пловцов / Н.А. Бутович. – М., 1953. – 144с.
1326301
   Тренировочно-контрольные упражнения по синтаксису современного русского языка. – Рязань, 1975. – 198 с.
1326302
   Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1326303
  Ковалев В.П. Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. Синтаксис и пунктуация : пособие для студ.-заочников ф-та русского яз. и л-ры пед. ин-тов / В.П. Ковалев, М.Ф. Лукин ; Гл. управление высших и средних пед. учебных заведений М-ва просвещения РСФСР ; МГЗПИ. – Москва : Просвещение, 1968. – 176 с.
1326304
  Косова В.А. Тренировочные задания по немецкому языку / В.А. Косова, Т.Е. Экман. – Москва, 1973. – 55 с.
1326305
  Анашкин И.Н. и др. Тренировочные и имитационные средства наземной артиллерии / И.Н. и др. Анашкин. – Москва, 1977. – 240с.
1326306
  Головкова Н.М. Тренировочные лабораторные работы с магнитофоном для развития устной речи на английском языке в техническом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Головкова Н.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 19л.
1326307
   Тренировочные лексико-грамматические упражнения по русскому языку для работы с магнитофоном. – Москва : Русский язык, 1983. – 150с.
1326308
  Душанин С.А. и др. Тренировочные программы для здоровья / С.А. и др. Душанин. – К, 1985. – 31с.
1326309
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике и контрольные работы 1-2. Нем. язык. / Н.Н. Рачинская. – М,, 1969. – 64с.
1326310
  Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка = Grammatiktraining Mittelstufe : Средний уровень / Р. Вагнер. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – ISBN 966-7269-24-8
1326311
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка: пособие для самостоят. работы студ.-заоч. / Н.Н. Рачинская. – М., 1977. – 62с.
1326312
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Базовый уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 1 Grundstufe/W.Heidermann. – Київ : Методика, 1998. – 144с. – На звороті тит.арк.авт.: Вернер Хайдерманн. – ISBN 966-7269-08-6
1326313
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Средний уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 2. Mittelstufe/ R/Wagner. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – На звор.тит.арк.авт.:Рената Вагнер. – ISBN 966-7269-24-8
1326314
  Михайлов М.Д. Тренировочные упражнения по химии / М.Д. Михайлов. – М, 1989. – 141с.
1326315
  Лапидус Б.А. Тренировочные упражнения с ключем / Б.А. Лапидус. – М, 1968. – 260с.
1326316
  Гильбух Ю.З. Тренировочные устройства в профессиональном обучении / Ю.З. Гильбух. – К., 1979. – 199с.
1326317
   Тренировчно-контрольные упражнения по морфологии современного русского языка. – М., 1968. – 216с.
1326318
  Лукьянова А Е. Тренируем дыхание / Е.А. Лукьянова, О.Ю. Ермолаев, В.П. Сергиенко ; [предисл. Л.Б. Дмитриева]. – Москва : Знание, 1987. – 93 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6/1987 ; Физкультура и спорт)
1326319
  Андреев О.А. Тренируем свою память / О.А. Андреев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 221, [1] с. : табл., ил. – Терминол. словарь: с. 208-214. – Библиогр.: с. 216. – (Серия "Психологический практикум"). – ISBN 5-222-03316-3
1326320
  Дударев Тренируйся сам / Дударев. – К, 1983. – 112с.
1326321
  Григорьев А.А. Тренитарное единство философии, поэзии и прозы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 108-119. – ISSN 0236-2007
1326322
  Мірам Г.Е. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу : (англо-українська мовна пара) / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-521-077-1
1326323
  Толстолужська Л.Г. Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.18-24.
1326324
  Горковчук М.В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури / М.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 36-38 : фото, мал.
1326325
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей
1326326
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10 (166), жовтень. – С. 22-30
1326327
  Павлюсева І. Тренінг - ефективний метод групової роботи : (Із досвіду роботи вчителя вищої кваліфікаційної категорії Долинської ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А.С. Макаренка Павлусевої Інни Павлівни) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1326328
  Карамушка Л.М. Тренінг " Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх наково-педагогічних працівників" / Л.М. Карамушка, Т.Г. Фелькель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 55-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1326329
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні особливості ставлення студентів до грошей" / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 99-105. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1326330
  Вознюк А.В. Тренінг "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 214-227. – ISSN 2078-1687
1326331
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій": дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 283-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1326332
  Карамушка Т.В. Тренінг "Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри": зміст, структура, основні інтерактивні техніки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1326333
  Карамушка Л.М. Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки / Л.М. Карамушка, Т.М. Канівець // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1326334
  Іщук О.В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1326335
  Шуканова Анжела Тренінг для вчителів економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 27-30
1326336
   Тренінг для державних службовців "Врахування цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 14 : фото
1326337
  Павлюсева І.П. Тренінг для учнів 2-3 класів "вплив навколишнього середовища на здоров"я людини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 20-22 : рис.
1326338
  Богданович Л.М. Тренінг з основ здоров"я для учнів 6-х класів / Л.М. Богданович, С.Л. Усик // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1326339
   Тренінг з працевлаштування // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року в університеті відбулася серія тренінгів для стипендіатів програми "Завтра.UA" з метою допомогти працевлаштуватися. Проводив тренинг Фонд В. Пінчука.
1326340
  Шульга І. Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 244-252. – ISSN 2312-5993
1326341
   Тренінг Інституту професійно-технічної освіти НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7
1326342
  Гірник А.М. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) / А.М. Гірник, І.М. Шпалерчук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-16
1326343
  Святенко Ю.О. Тренінг особистісного зростання : навч.-метод. посібник для студентів / Ю.О. Святенко. – Київ : Слово, 2017. – 107, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-194-265-2
1326344
  Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1326345
  Олексюк В.Р. Тренінг педагогічної рефлексії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 30-41
1326346
  Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 17-30
1326347
  Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 51-62
1326348
  Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 220-224
1326349
  Ткаченко О.А. Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів: "справожиттєвий" підхід : навч. посібник (експерим. курс) для студентів ВНЗ / О. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : КІРУЕ, 2009. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7878-26-9
1326350
  Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1326351
  Терлецька Л.Г. Тренінг психосинтезу як метод дослідження емоційного і духовного аспектів психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо технології психосинтезу. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу психосинтезу як шляху до інтеграції особистості.
1326352
  Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір"


  Сценарій гри-змагання "Ораторський турнір". Серед завдань - фотопитання: портрети М.А. Максимовича та його дружини, виконані Т. Шевченком.
1326353
  Цілінко І.О. Тренінг розвитку моральних почуттів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 12-23
1326354
  Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 119-137. – ISSN 1810-2131
1326355
  Клопота Є.А. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.А. Клопота ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5
1326356
  Терлецька Л.Г. Тренінг тілесної терапії як метод дослідження фізичного аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології творчих рухів тіла в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу терапії тіла як шляху до інтеграції особистості.
1326357
  Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 141-147
1326358
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – 520с. – ISBN 966-06-0272-3
1326359
  Булгакова М. Тренінг щодо захисту прав людини в Європейському суді з прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 48-50.
1326360
  Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
1326361
  Зірка В.В. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця / В.В. Зірка, В.О. Бикова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 284-289. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (10) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність, особливості методу тренінгу, упровадження якого в навчально-виховний процес вищої школи дозволить студентам сформувати складові конкурентоздатності майбутніх фахівців: аксіологічний (мотивація на успіх/невдачу; потреба в ...
1326362
  Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 99-108
1326363
  Антонюк В.З. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 33-36. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості тренінгу як методу профілактики девіантної поведінки підлітків.
1326364
  Фоменко А. Тренінг як практика соціально-психологічної допомоги мобілізованим на військову службу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті йдеться про тренінг як один з засобів практичної допомоги мобілізованим на військову службу. Розкрито окремі особливості психологічних чинників військового соціуму. Представлено структуру тренінгу у практиці розвитку простору ...
1326365
  Бацман О.С. Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1326366
  Шпонтак І.М. Тренінги "Безпечне довкілля: пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-29 : табл.
1326367
   Тренінги з енергоефективності для освітян Черкас // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 32
1326368
  Мороз Л.І. Тренінги як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються тренінги професійно-психологічної спрямованості і особового зростання, їх можливості в розвитку професійно значимих особових якостей людини, роль ведучого тренінгів психологічному супроводі змін, які відбуваються з учасниками ...
1326369
  Романова Г.М. Тренінгова підготовка викладачів фахових дисциплін до проектного навчання // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 90-91


  Важливою складовою підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін ВНЗ є їхня підготовка до розроблення та застосування проектних технологій, що може здійснюватися на тренінг-курсах.
1326370
  Бойко Е.В. Тренінгова практика як технологія розвитку лідерських якостей молоді // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 108-111. – ISBN 978-617-7351-28-2
1326371
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1326372
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1326373
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1326374
  Любченко Ю.В. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики / Ю.В. Любченко, Сіріньок-Долгарьова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 132-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "В українському науковому просторі час від часу з’являються публікації щодо методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій. Однією з перших стала праця В. Різуна та Т. Скотникової "Методи наукових досліджень у журналістикознавстві" ...
1326375
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1326376
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1326377
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1326378
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1326379
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран / А.В. Березной. – М, 1985. – 197с.
1326380
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1326381
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – К., 1981. – 144с.
1326382
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1326383
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1326384
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1326385
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1326386
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1326387
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1326388
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1326389
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1326390
  Идрисов К. Трепет души / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1967. – 124с.
1326391
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1326392
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский : Современник, 1986. – 542 с.
1326393
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1326394
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1326395
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – М., 1920. – 26с.
1326396
  Световидов А.Н. Трескообразные. / А.Н. Световидов. – вып.4. – М.-Л.
9. – 1948. – 222с.
1326397
  Адан П. Трест : роман / Поль Адан ; пер. с франц. Ю.Н. Султанова ; рис. Франса Мазрееля. – Ленинград : Гослитиздат ; (Тип. "Печатный двор" им. А.М. Горького тип. арт. "Печатня"), 1936. – 486 с. : ил.
1326398
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1326399
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1326400
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1326401
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1326402
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1326403
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1326404
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1326405
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1326406
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1326407
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1326408
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – М., 1966. – 160с.
1326409
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1326410
  Брауде И.Л. Третейские суды. / И.Л. Брауде. – М., 1926. – 42с.
1326411
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1326412
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1326413
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1326414
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1326415
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1326416
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1326417
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1326418
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1326419
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1326420
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1326421
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1326422
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1326423
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1326424
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1326425
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1326426
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1326427
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1326428
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1326429
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1326430
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1326431
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1326432
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1326433
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1326434
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1326435
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1326436
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1326437
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1326438
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1326439
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1326440
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1326441
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1326442
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1326443
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1326444
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1326445
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1326446
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1326447
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1326448
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1326449
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1326450
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1326451
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1326452
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1326453
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1326454
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1326455
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1326456
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1326457
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1326458
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1326459
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1326460
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1326461
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1326462
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1326463
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1326464
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1326465
   Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября, 1924. – М., 1925. – 532с.
1326466
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1326467
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1326468
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1326469
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов".. – М, 1976. – 118с.
1326470
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1326471
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Л, 1928. – 38с.
1326472
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1326473
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1326474
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1326475
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1326476
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1326477
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1326478
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1326479
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1326480
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1326481
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1326482
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1326483
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1326484
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1326485
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1326486
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1326487
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1326488
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1326489
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1326490
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1326491
  Мориц Ю.П. Третий граз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – М., 1980. – 142с.
1326492
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1326493
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1326494
  Астахова В.Г. Третий день творения / В.Г. Астахова. – Москва, 1969. – 120с.
1326495
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1326496
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1326497
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1326498
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1326499
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – М., 1987. – 448с.
1326500
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1326501
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1326502
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас / Н.Н. Блинов. – М, 1991. – 237с.
1326503
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1326504
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф. – 3-е изд. – Х., 1930. – 57с.
1326505
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1326506
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1326507
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1326508
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1326509
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1985. – 207с.
1326510
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1326511
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1326512
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1326513
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1326514
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1326515
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1326516
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1326517
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1326518
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1326519
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1326520
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1326521
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1326522
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1326523
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1326524
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1326525
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1326526
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года.. – М, 1924. – 569с.
1326527
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1326528
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1326529
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1326530
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1326531
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1326532
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1326533
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1326534
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1326535
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства / В.М. Молотов. – М., 1939. – 65с.
1326536
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР / В.М. Молотов. – М., 1939. – 63с.
1326537
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1326538
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1326539
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1326540
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1326541
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1326542
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям.. – Одесса, 1982. – 269с.
1326543
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1326544
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1326545
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1326546
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1326547
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1326548
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1326549
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1326550
   Третий семестр.. – М, 1979. – 191с.
1326551
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1326552
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1326553
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1326554
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1326555
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1326556
   Третий съезд археологический в Киеве : 2-го августа 1874 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1326557
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.В. Вавилова. – Ленинград, 1977. – 218-457с.
1326558
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 458-653с.
1326559
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 218с.
1326560
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1326561
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1326562
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1326563
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1951. – 164с.
1326564
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1954. – 160с.
1326565
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1326566
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1326567
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1959. – 783с.
1326568
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1326569
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1326570
  Щербаков В.И. Третий тайм / В.И. Щербаков. – Москва, 1988. – 238с.
1326571
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1326572
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1326573
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1326574
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1326575
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1326576
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1326577
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1326578
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1326579
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1326580
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1326581
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1326582
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М.Баранова, Г.І.Молявко, С.Т.Борисенко; АН УРСР; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1326583
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1326584
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1326585
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1326586
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1326587
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1326588
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1326589
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1326590
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1326591
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1326592
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1326593
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1326594
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1326595
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1326596
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1326597
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1326598
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1326599
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1326600
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1326601
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1326602
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1326603
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1326604
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1326605
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1326606
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1326607
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1326608
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1326609
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1326610
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1326611
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1326612
   Треті читання памяті Костянтина Івановича Рубинського : Бібліотека на порозі ХХІ століття: історія і сучасність. – Харків, 2001. – 44 с. – ISBN 966-544-172-8
1326613
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1326614
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1326615
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1326616
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1326617
  Карпенко О. Третій вирішальний / Карпенко О. – Харків, 1931. – 16 с.
1326618
   Третій вирішальний. – К, 1973. – 134с.
1326619
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1326620
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1326621
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1326622
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1326623
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1326624
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1326625
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1326626
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1326627
  Слуцький О. Третій з""їзд КП/б/У / О. Слуцький. – К., 1957. – 92с.
1326628
  Слуцкий О. Третій з""їзд КП/б/У / Слуцкий О. – Київ, 1958. – 211 с.
1326629
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання наЗахідній Україні / К. Вінярський. – 120с.
1326630
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1326631
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – К., 1952. – 152с.
1326632
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1326633
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1326634
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1326635
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1326636
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1326637
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1326638
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1326639
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1326640
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1326641
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1326642
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1326643
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1326644
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1326645
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1326646
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1939. – 93с.
1326647
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1326648
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1326649
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1326650
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1326651
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1326652
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1326653
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1326654
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1326655
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1326656
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1326657
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1326658
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1326659
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1326660
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1326661
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1326662
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1326663
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1326664
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1326665
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1326666
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1326667
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1326668
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1326669
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1326670
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ, 1968. – 191с.
1326671
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1326672
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1326673
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1326674
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1326675
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – К., 1960. – 139с.
1326676
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1326677
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1326678
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1326679
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1326680
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1326681
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1326682
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1326683
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1326684
   Третя конференція Комуністичної партії, 1932. – 176с.
1326685
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1326686
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1326687
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1326688
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1326689
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – К., 1958. – 36с.
1326690
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1326691
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1326692
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1326693
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1326694
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1326695
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1326696
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1326697
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1326698
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1326699
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1326700
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1326701
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1326702
  Бойчук Б. Третя осінь / Б. Бойчук. – К., 1991. – 285с.
1326703
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1326704
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1326705
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – К., 1968. – 290с.
1326706
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1326707
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1326708
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1326709
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1326710
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1326711
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1326712
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1326713
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1326714
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1326715
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1326716
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1326717
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1326718
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1326719
  Шерех Ю. Третя сторожа. / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1326720
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1326721
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1326722
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1326723
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1326724
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1326725
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1326726
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1326727
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1326728
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1326729
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1326730
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1326731
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1326732
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1326733
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1326734
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 133с.
1326735
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 303с.
1326736
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1326737
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1326738
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1326739
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов.. – М, 1960. – 16с.
1326740
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1326741
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1326742
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1326743
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1326744
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1326745
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1326746
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1326747
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1326748
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1326749
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1326750
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1326751
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1951. – 240с.
1326752
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1971. – 272с.
1326753
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1326754
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1326755
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1326756
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1326757
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1326758
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1326759
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1326760
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Минск, 1968. – 392 с.
1326761
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1326762
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1326763
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1326764
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1326765
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1326766
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1326767
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1326768
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1326769
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1326770
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – М., 1984. – 136с.
1326771
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1326772
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1326773
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1326774
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1326775
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1326776
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1326777
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1326778
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1326779
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1326780
  Баграновский В.М. Третьего не дано / В.М. Баграновский. – Днепропетровск, 1963. – 387с.
1326781
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1326782
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1326783
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1326784
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1326785
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1326786
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1326787
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1326788
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1326789
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1326790
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – М., 1966. – 143с.
1326791
  Федоров В. Третьи петухи / В. Федоров. – М., 1970. – 350с.
1326792
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1326793
  Чигринов И.Н. Третьим разом / И.Н. Чигринов. – Минск, 1991. – 269 с.
1326794
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1326795
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1326796
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск
2. – 1968. – 610с.
1326797
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск, 1968. – 347с.
1326798
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1326799
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1326800
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1326801
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1326802
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1326803
  Анищенков П.С. Третья воздушная / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва, 1984. – 192с.
1326804
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1326805
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1326806
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1326807
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1326808
   Третья Всесоюзная герпеологическая конференция.. – Л, 1973. – 238с.
1326809
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1326810
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1326811
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1326812
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1326813
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1326814
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1326815
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии". – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1326816
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1326817
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1326818
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1326819
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1326820
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1326821
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / А.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1326822
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1326823
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1326824
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1326825
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1326826
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1326827
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1326828
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1326829
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1326830
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1326831
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1326832
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1326833
   Третья голубая книга.. – М, 1952. – 228с.
1326834
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1326835
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1326836
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1326837
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1326838
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1326839
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – М., 1971. – 96с.
1326840
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1326841
  Кристи А. Третья девушка / А. Кристи. – М, 1991. – 222с.
1326842
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1326843
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1326844
  Алексиу Э. Третья женская школа / Э. Алексиу. – Москва, 1983. – 157 с.
1326845
  Ахмедов Р. Третья жизнь : рассказы / Р. Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1326846
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1326847
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – М., 1960. – 48с.
1326848
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1326849
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1326850
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск, 1968. – 386с.
1326851
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1326852
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1326853
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва, 1946. – 103 с.
1326854
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1326855
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1326856
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1326857
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1326858
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1326859
   Третья конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1985. – 111с.
1326860
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1326861
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – М., 1951. – 44с.
1326862
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – М., 1955. – 39с.
1326863
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1326864
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Б. Магомедов. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1326865
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1326866
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1326867
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1326868
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1326869
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1326870
  Белан Р.В. Третья металлургическая / Р.В. Белан. – М., 1959. – 48с.
1326871
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – М., 1959. – 48с.
1326872
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1326873
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1326874
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1326875
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1326876
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1326877
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1326878
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1326879
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – К. – 78с.
1326880
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1326881
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1326882
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1326883
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1326884
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1326885
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1326886
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1326887
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1326888
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1326889
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1326890
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1326891
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1326892
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1326893
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1326894
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета ; 4 (1154))
1326895
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 124с.
1326896
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 207с.
1326897
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1326898
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1326899
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1326900
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1326901
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1326902
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко. – Москва, 1986. – 488 с.
1326903
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1326904
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1326905
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1326906
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1326907
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1326908
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1326909
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1326910
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1326911
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1326912
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1326913
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1326914
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1326915
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1326916
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1326917
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1326918
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1326919
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1326920
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1326921
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1326922
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1326923
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1326924
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1326925
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1326926
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1326927
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1326928
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1326929
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1326930
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1326931
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1326932
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1326933
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1326934
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1326935
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1326936
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1326937
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1326938
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1326939
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1326940
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1326941
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1326942
  Гринберг Третья ученическая экскурсия в Крым / Гринберг. – Одесса : Типо-литография А. Соколовского, 1901. – 24 с.
1326943
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – М., 1926. – 139с.
1326944
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1326945
  Анисов Л. Третьяков / Л. Анисов; Под ред. Л.Г.Ведениной. – Москва : Интердиалект +; АМТ, 1998. – 336с. – ISBN 5-89520-005-2
1326946
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1326947
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104с.
1326948
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1326949
  Вергунов В.А. Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94-97 : фото
1326950
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1326951
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1326952
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1326953
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1326954
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1326955
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1326956
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1326957
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1326958
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1326959
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1326960
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1326961
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1326962
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : правдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданном здесь так, как оно произошло ; пер. с исп. / Педро Антонио де Аларкон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 103 с.
1326963
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : провдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданом здесь так, как оно произошло / П.А. Аларкон ; пер. с испанского Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1969. – 111 с.
1326964
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1326965
  Айвазян А.С. Треугольник : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; [худож. А. Баяндур ; послесл. Н. Игруновой]. – Москва : Известия, 1983. – 415 с. – (Библиотека "Дружбы народов")


  Содерж.: Повести: Приключения сеньора Мартироса; Треугольник; Отец семейства; Удивленный, влюбленный, растерянный турист; Рассказы: Вывести Тифлиса; Тифлис; Вино и городовй; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису, 1912 год и др.
1326966
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1326967
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба / М.И. Божаткин. – Одесса, 1980. – 231с.
1326968
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1326969
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1326970
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1326971
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1979. – 4с.
1326972
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1326973
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1326974
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1326975
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1326976
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1326977
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1326978
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136 с.
1326979
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1326980
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1326981
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1326982
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1326983
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1326984
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – М., 1935. – 284с.
1326985
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1937. – 408с.
1326986
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; пер. с нем. В. Стенича. – Москва-Л. : Гослитиздат, 1962. – 400 с.
1326987
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1984. – 430с.
1326988
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1326989
  Колбергс Андрис Трехдневных детектив : роман / Колбергс Андрис. – Рига : Лиесма, 1982. – 279 с.
1326990
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1326991
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1326992
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1326993
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1326994
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1326995
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1326996
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1326997
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1326998
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1326999
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1327000
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,