Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1325001
  Шиян Л. "Статус людини знатної - це статус доброчинної людини" : інтерв"ю взяла Лариса Осадчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Про уроки князів Вишневецьких для сучасної еліти.
1325002
   [Статівка Анатолій Миколайович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 266-267. – ISSN 1993-0909


  Український вчений в галузі земельного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
1325003
  Пері М. [Статті з наратології / Массімо Пері ; за ред. С.Н. Філіппідиса. – Афіни : Вид-во Критського університету, 1994. – 163 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-68-5
1325004
  Богданов В.Л. «Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України» // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1027-3239
1325005
  Кулинич Р.О. Статистична оцінка залежностей відносних показників інтенсивності регіонального розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1325006
  Звірід Н.В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили ( на прикладі Західного регіону ) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Звірід Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 222 л. + Додатки: л. 205-222. – Бібліогр.: л. 175-204
1325007
  Сидорова А.В. Статистична оцінка ринкової рівноваги на регіональних ринках послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 92-98 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1325008
  Бульчак Т.М. Статистична оцінка суб"єкта спостереження оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1325009
  Федорів Р.Ф. Статистична радіометрія / Р.Ф. Федорів. – К., 1979. – 263с.
1325010
  Адаменко І.І. Статистична термодинаміка рідин : навч. посібник / І.І. Адаменко, Д.А. Гавpюшенко, В.М. Сисоєв ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-055-4
Ч. 1 : Основні положення статистичної термодинаміки рідких систем. – 1998. – 33 с.
1325011
  Кобилянський В.Б. Статистична фізика : Навч.пос. / В.Б. Кобилянський. – Київ : Вища школа, 1972. – 243с.
1325012
  Дашкевич О.В. Статистична характеристика колгоспників, не зайнятих у суспільному виробництві // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 145-152 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1325013
  Шибіріна С.О. Статистична характеристика розвитку первинного ринку нерухомого майна в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 58-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1325014
  Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим) : автореф.дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Горобець О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1325015
  Курило І.О. Статистичне дослідження гендерних особливостей соціально-економічної структури населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1325016
  Ситікова Л.В. Статистичне дослідження мотивації потенційних трудових мігрантів Житомирської області // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1325017
  Пікало В.Ф. Статистичне дослідження проблеми збитковості в промисловості // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1325018
  Ясинський В.К. Статистичне моделювання / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 45с
1325019
  Вижва З.О. Статистичне моделювання ізотропних випадкових полів на сфері / З.О. Вижва, М.Й. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації ізотропних випадкових полів на сфері в тривимірному просторі. Наводиться алгоритм для отримання цих реалізацій, побудованих на основі спектрального розкладу таких полів.
1325020
  Горобець О. Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  За результатами моделювання показників відтворення населення визначено періоди формування демографічної ситуації в Криму. Зіставлення бета-коефіцієнтів дозволило оцінити внесок кожного фактора в результативний показник за різних періодів ...
1325021
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : Навч. посібник / А.М. Єріна; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 172с. – ISBN 966-574-209-4
1325022
  Мергель Віктор Володимирович Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Мергель Віктор Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 119л. – Бібліогр.:л.114-119
1325023
  Іванова Т.М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Іванова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1325024
  Кустовська О.В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О.В. Кустовська, Р.В. Ціщик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1325025
  Саріогло В.Г. Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1325026
  Захарій Н. Статистичний аналіз деяких природних і техногенних чинників впливу на здоров"я населення України / Н. Захарій, М. Коржнев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Статистичний аналіз даних методами кореляційного і факторного аналізів дозволяє зробити висновок, що чинники техногенного навантаження на довкілля відображені у показниках здоров"я населення, таких як смертність та розвиток різних хвороб. Statistical ...
1325027
  Захожай К.В. Статистичний аналіз динаміки видаткової частини зведеного державного та місцевих бюджетів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 175-182
1325028
  Ігнатова О.М. Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності / О.М. Ігнатова, Т.В. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 41-46
1325029
  Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку кадрових ресурсів охорони здоров"я України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1325030
  Фатюха Н.Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 99-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1325031
  Королюк В.С. Статистичний аналіз утехніці / В.С. Королюк. – Київ, 1967. – 48с.
1325032
   Статистичний збірник : Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1996-2000 рр.). – Київ : Компас, 2001. – 136с. – ISBN 966-7170-27-6
1325033
   Статистичний розрахунок і термодинамічних властивостей газів і констант хімічної рівноваги : Метод.розробка до практ.робіт з фіз.хімії для студ.хім.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 20с.
1325034
   Статистичний щорічник України за 1999 рік. – За ред Осауленка О.Г. – Киев : Техніка, 2000. – 648с. – ISBN 966-575-138-7
1325035
   Статистичний щорічник України за 2000 рік. – За ред Осауленка О.Г. – Киев : Техніка, 2001. – 599с. – ISBN 966-575-129-8
1325036
  Попов В.В. Статистичні аспекти визначення результативності макроекономічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1325037
  Галицька Е.В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1325038
  Іллічева Людмила Максимівна Статистичні задачі для однорідних та ізотропних випадкових полів, що спостерігаються на сфері : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Іллічева Людмила Максимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.72-90
1325039
  Іксанов Олександр Маратович Статистичні задачі, пов"язані з процесом радіоактивного забруднення : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Іксанов Олександр Маратович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 133л. – Бібліогр.:л.119-133
1325040
  Бугуцький О.А. Статистичні методи аналізу врожайності / О.А. Бугуцький. – Київ, 1964. – 254с.
1325041
  Кулинич Р.О. Статистичні методи вивчення впливу окремих чинників, що характеризують економічні явища та процеси, на результативну ознаку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1325042
  Ковтун Н.В. Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1325043
  Акіньшин В.Д. Статистичні методи розв"язання локальних і нелокальних задач у нерівноважній термодинаміці / Акіньшин В.Д. – Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 2001. – 204с. – ISBN 966-7759-18-0
1325044
  Вядрова І. Статистичні оцінки узгодженності між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках : банки України / І. Вядрова, І. Добровольська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1325045
  Лебедєв Є.О. Статистичні розподіли в економетричних дослідженнях та алгоритми їх розрахунку / Є.О. Лебедєв, М.В. Пугачова, М.М. Шарапов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1325046
  Самойленко В.М. Статистичні та стохастичні математичні методи в географії [Електронний ресурс. Відеозапис] : електр. підручник : додаток до методичного посібника / В.М. Самойленко, О.М. Топузов ; ТМ "Розумники" ; [ Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; НАПН, Ін-т педагогіки ]. – Версія 1.0. – Київ : [б. в.], 2011. – 1 CD-ROM + 1 брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". – Системні вимоги: викладено в брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". - Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-966-521-580-6


  Рекомендовано МО НМС України як електронний підр. для студ. внз. У електрон. підр. виклад. базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально систематизовані ...
1325047
  Писаренко Г.С. Статистичні теорії міцності та їх застосування до металокерамічних матеріалів / Г.С. Писаренко, В.Т. Трощенко. – К., 1961. – 106с.
1325048
  Молодцов С.Н. Статистичский анализ флуктаций параметров световых волн в средах с крупномасштабными случайными неоднородностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Молодцов С.Н.; Горьков. гос. ун-т. – Горький. – 17л.
1325049
  Пальян З.О. Статистичский взгляд на эволюцию модели рождаемости в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 8. – С. 75-78. – ISSN 0320-8168
1325050
  Абдул С. Статистко-экономический анализ трудовых ресурсов Афганистана. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.11 / Абдул С.; МВиССО УССР. – Киев, 1978. – 27л.
1325051
  Грошева А.В. Статистчиеские исследования в области латинской фонологии (позиции начала и исхода слова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.673 / Грошева А.В.; АН СССР. Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л., 1971. – 19л.
1325052
  Горески Роберт М.М. Статифицированнная теория Морса / Роберт М.М. Горески. – Москва : Мир, 1991. – 349 с.
1325053
  Берковский Б.С. Статическая аэрогидроупроугсть несущих элементов / Б.С. Берковский. – Иркутск, 1981. – 100с.
1325054
  Берковский Б.С. Статическая Аэрогидроупругость несущих элементов и их систем, работающих в близи границ / Б.С. Берковский. – Иркутск, 1983. – 122 с.
1325055
  Леб Л.Б. Статическая электризация / Л.Б. Леб. – Москва ; Ленинград, 1963. – 408 с.
1325056
  Гольдштейн Ю.Б. Статически определимые конструкции: Конспект лекций по строит. механике. / Ю.Б. Гольдштейн. – Петрозаводск, 1979. – 79с.
1325057
  Русина Е.А. Статические и динамические задачи несвязанной термоупругости оболочек и пластин с термочувствительной толщиной. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Русина Е.А.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 2000. – 19л.
1325058
  Тимошенко С.П. Статические и динамические проблемы теории упругости / С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 563с.
1325059
   Статические и динамические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. : межвуз. науч. сборник. – Уфа : Издательство Башкирского университета, 1990. – 87с.
1325060
  Лисы Владимир Статические и динамические свойства систем частиц с внутренней динамикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лисы Владимир; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1987. – 11л.
1325061
   Статические и динамические экспертные системы : Учебное пособие для студентов вузов / Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 320с. + Приложения: с.225-316. – ISBN 5-279-01598-9
1325062
  Дементьев В.Е. Статические методы учета боковой рефракции // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 7-12 : рис. – Библигр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1325063
  Маршев В.И. Статические модели экономического равновесия. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Маршев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 19л.
1325064
  Кантер И.И. Статические преобразователи частоты / И.И. Кантер. – Саратов, 1966. – 406 с.
1325065
  Гласко А.С. Статические связи и их реакции / А.С. Гласко. – Москва
1. – 1969. – 40 с.
1325066
  Абидов М.А. Статические характеристики диодных структур / М.А. Абидов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 151, [1] c. – Библиогр.: с. 150-151
1325067
  Назаренкова Г.А. Статические характеристики нагрузок и их учет в расчетах электрических сетей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаренкова Г.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Новосибирск, 1963. – 22л.
1325068
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и и применение к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. , Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1325069
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и их применение к моделированию нелинеейныых явлений перенова / Л.А. Вулис. – Москва, 1959. – 15с.
1325070
  Вулис Статические электроинтеграторы и их применение к моделированиюю нелинейных явлений переноса. / Вулис, А.Т. Лукьянов. – Москва, 1959. – 15с.
1325071
  Рожанский Л.Л. Статические электромагнитные преобразователи частоты / Л.Л. Рожанский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 95 с.
1325072
  Дзибалов Ю.И. Статический электроинтегратор "СЗИ-41" / Ю.И. Дзибалов. – Алма-Ата, 1979. – 165с.
1325073
  Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок / Н.К. Снитко. – Ленинград-Москва : Госстройиздат, 1963. – 395с.
1325074
  Казанжи К.К. Статическое электричество / К.К. Казанжи. – Москва, 1965. – 32 с.
1325075
  Каверзнев В.А. Статическое электричество в полупроводниковой промышленности / В.А. Каверзнев, А.А. Зайцев, Ю.А. Овечкин. – Москва : Энергия, 1975. – 113 с.
1325076
  Дроздов Н.Г. Статическое электричество в промышленности. / Н.Г. Дроздов. – М.-Л., 1949. – 176с.
1325077
   Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid / В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, І.Ю. Бойко, Л.Є. Клепач // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-75. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1325078
  Стрелков М.Т. Статична модель структури системи ринку електричної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 22-31. – ISSN 1813-5420
1325079
  Дацишин Х.І. Статична та динамічна метафора в сучасному українському політичну дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 128-140


  У статті аналізується проблема динамічної і статичної метафори в політичному дискурсі, автор наголошує на особливому місці статичної, колективної метафори в мові політики. The article analyses the problem of dynamic and static metaphor in political ...
1325080
  Сунєгін С.О. Статичний елемент романо-германської правової сім"ї - юридичні норми, принципи та інститути // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 74-79. – ISSN 1563-3349
1325081
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр.: л.109-124
1325082
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04. - Механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1325083
   Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів / С. Федорчук, Л. Чікіна, Т. Герасько, І. Зима, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Статичні електричні потенціали (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри людини (БАЗ) відображають рівень фонової активації мозкових структур і рівень психічного стресу. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити характер розподілу СТЕП в ...
1325084
  Процюк Ю.Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих тіл канонічної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Процюк Ю.Б. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1325085
   Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем / В.В. Вишнівський, О.В. Зінченко, Ю.І. Катков, С.О. Сєрих // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 14-20. – ISSN 2412-4338
1325086
  Самаєва Ю. Статки на латки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 7


  "На зарплати чиновників щороку йде близько 80% усіх видатків держбюджету, призначених органам держуправління. Суми чималі, але в армії бюрократів вони розчиняються, і статкам спеціаліста середньої ланки навряд чи хтось позаздрить. Навіть посадові ...
1325087
   Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации / Ю.В. Литвиненко, Садовски Ежи, Нижниковски Томаш, В.Н. Болобан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1325088
  Андреев Олег Дмитриевич Статсумма и одноточечные функции Грина в теории струн и двумерных конформных теориях поля : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.04.02 / Андреев Олег Дмитриевич; Московский физико-технический ин-т. – Долгопрудный, 1991. – 16л.
1325089
  Мороз П. Статський радник. Невідомі сторінки історії степового лісоразведення // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 93-95
1325090
  Горький М. Статті / М. Горький. – Харків, 1934. – 309с.
1325091
  Фучік Ю. Статті / Ю. Фучік. – К, 1952. – 232с.
1325092
  Петлюра С.В. Статті / Симон Петлюра; Упоряд. та авт. передм. О.О. Климчук. – Київ : Дніпро, 1993. – 341с. – ISBN 5-308-01572-4
1325093
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
1325094
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 107с.
1325095
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 64с.
1325096
  Богатирьов І.Г. Статті 75, 76 Кримінального кодексу України потребують удосконалення / І.Г. Богатирьов, О.М. Звенигородський // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 23-28.
1325097
  Вовчок Марко Статті і дослідження / Вовчок Марко. – Київ, 1985. – 311 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1325098
  Франко І. Статті і матеріали : збірник п"ятий / І. Франко. – Львів, 1956. – 324 с.
1325099
  Орджонікідзе Г.К. Статті і промови / Г.К. Орджонікідзе. – Київ
Т. 1. – 1957. – 503 с.
1325100
  Ленін В.І. Статті і промови 1922-1923 рр. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 123с.
1325101
  Ленін В.І. Статті і промови про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 368 с.
1325102
  Скрипник М. Статті й промови / М. Скрипник. – Харків
4, 1. – 1930. – 524с.
1325103
  Скрипник М. Статті й промови / М. Скрипник
5. – 1930. – 290с.
1325104
  Пивовар С.Ф. Статті М. Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії (друга половина 1940-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політико-публіцистичні статті Миколи Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії другої половини 1940-х років. The political and publicistic articles of Mykola Bazhan consider ...
1325105
  Рильський М.Т. Статті про літературу / М.Т. Рильський; М.Т. Риьський. – Київ : Дніпро, 1980. – 511 с. : 1 арк. портр. ; іл.
1325106
  Санд Ж. Статті про літературу і мистецтво // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 221-243. – ISSN 0868-4790
1325107
  Іщук А.О. Статті про радянську ліературу / А.О. Іщук. – К., 1958
1325108
  Ішук А.О. Статті про радянську літературу / А.О. Ішук. – К., 1958. – 192с.
1325109
  Чимирис І. Статті Спиридона Черкасенка у "Літературно-науковому віснику" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 18-20
1325110
   Статті та матеріали, опубліковані в журналі "Економічний часопис-ХХІ" у 2008 році // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1325111
  Коваленко Л.М. Статті та нариси / Л.М. Коваленко. – К, 1987. – 421с.
1325112
  Петлюра Симон Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / Петлюра Симон; Ред. кол.: Л. Дражевська, Н. Лівицька-Холодна, Л.Чикаленко та ін.; Центр. комітет вшанування пам"яті Симона Петлюри в Америці. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 480с.
1325113
  Петлюра С. Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / С. Петлюра; Укр.вільна АН у США, Б-ка ім.С.Петлюри в Парижі; Ред. кол. Т.Гунчак, Л.Дражевська, П.Йосипишин та ін. – Hью-Йорк
Т. 2. – 1979. – 626 с.
1325114
  Петлюра Симон Статті, листи, документи / Петлюра Симон; Упоряд. В.Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-02-1
Т.III. – 1999. – 616с
1325115
  Гмиря Б.Р. Статті, листи, спогади / Б.Р. Гмиря. – Київ : Музична Україна, 1975. – 432 с.
1325116
   Статті, надруковані в журналі "Країна знань" у 2014 році // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1325117
   Статті, опубліковані в журналі "Країна знань" у 2012 році. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 54-55
1325118
   Статті, рецензії та відгуки про творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 48-51
1325119
  Белінський В.Г. Статті, рецензії та листи / В.Г. Белінський. – Київ, 1952. – 270 с.
1325120
  Петлюра С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра; КНУТШ, Центр українознавства, Центральн. держ. архів вищих органів влади і управління України; Упоряд. В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 966-2911-00-6
Т.4. – 2006. – 704с.
1325121
  Петлюра С.В. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра ; [за ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-76-3
Т. 5. – 2016. – 632 с. – Імен. покажчик: с. 569-605. – Бібліогр.: с. 630-632 та в підрядк. прим.
1325122
  Москаленко М.Н. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка : [зб. праць] / Михайло Москаленко ; [упоряд. М. Лабінський]. – Київ : Основи, 2011. – 542, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 518-540. – Бібліогр.: с. 509-517 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-328-1
1325123
  Тетеріна О. Стаття "Спалений роман" Ю. Бойка-Блохина (у контексті сприйняття "Собору" О. Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 207-218. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано рецепцію "Собору" О. Гончара з огляду на різні її аспекти як в Україні, так і в діаспорі (Ю. Бойко, В. Дончик, В. Коптілов, І. Кошелівець, Д. Павличко, А. Погрібний, Л. Рудницький, Є. Сверстюк, Г. Тютюнник, Ю. Шерех). Крізь призму ...
1325124
  Ярмоленко О.С. Стаття 1633 КУпАП: підстави настання відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 38-41


  Статтю присвячено дослідженню підстав настання адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових та службових осіб органів ДПС України.
1325125
  Куріс Е. Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 22-28
1325126
  Колівер С. Стаття 19: ООН зміцнює право на свободу слова та інформації // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 55-57
1325127
  Лантінов Я.О. Стаття 202 КК України як прояв державної регламентації вільності підприємництва за чинним кримінальним законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.199-202. – ISBN 966-7784-65-7
1325128
  Червяцова А.О. Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини (порушення статті і правомірне застосування сили) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 35-39. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1325129
  Савченко В. Стаття 3 Конституції України: зміст та проблема реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 90-92
1325130
  Буткевич С.А. Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 139-146
1325131
  Хавронюк М.І. Стаття 376 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 6-13
1325132
  Міщенко М.Н. Стаття 39 Конституції України: проблемні питання застосування / М.Н. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
1325133
  Федчишина Ю. Стаття 5 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 136-138
1325134
  Печений О. Стаття 6 Цивільного кодексу України спроба доктринального тлумачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 120-135. – ISSN 1993-0909
1325135
  Брюховецький В. Стаття stand-by // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 6-9


  "Під супровід скандалу, пов"язаного з імовірним викриттям як агента радянських спецслужб Віктора Петрова, що зник із Німеччини майже сім років тому, в 1955 році мюнхенська "Українська літературна газета" вибухає публікацією невідомої його статті про ...
1325136
  Вахтель А. Стаття Арона Гурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний аспект і мовні особливості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 6-13. – ISSN 0235-7941
1325137
  Бондар Є.П. Стаття в газеті / Є.П. Бондар. – К, 1972. – 74с.
1325138
  Шулінова Л.В. Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-30
1325139
  Яровенко Т. Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 311-315. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1325140
  Федорук О. Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй


  У статті здійснено атрибуцію нотатки В. Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй. Проведено паралель між Шевченковим і Кулішевим уживанням псевдонімів
1325141
  Ісаєва Ганна Стаття вчителя - вищий рівень творчості : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – Бібліогр.: 3 назви
1325142
  Микитенко О.О. Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 240-247. – ISSN 2075-437X


  У своїй програмній статті "Значението и задачата на нашата етнография" (СбНУ, 1889) І.Д. Шишманов вперш.е у Болгарії зробив аналіз шляху, який пройшло на той час болгарське та європейське народознавство, визначив завдання подальш.ої збирацької та ...
1325143
  Полякова Л. Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі" (до проблеми української модерни) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 72-76. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні розглянуто погляди Івана Франка на сучасний йому літературний процес і його концепцію українського модернізму, яку він виклав у рецензії на статтю С. Русової
1325144
  Логвін В.П. Стаття й кореспонденція в газеті / В.П. Логвін. – Харків, 1958. – 31с.
1325145
  Церковня-Городецька Стаття К. Грушевської "З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв"язку з найстаршими формами жіночого господарства" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-281
1325146
   Стаття К.Д.Ушинського "Рідне слово".. – Львів, 1960. – 23с.
1325147
  Безущак О. Стаття Клима Глібовицького "Микола Генрих Абель і єго значіннє в математиці" // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Т. 12, вип. 4. – С. 89-94. – ISSN 1029-4171
1325148
  Булгакова Д.О. Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 5-14


  Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права Європейського Союзу. Аналізується проблематика правомірності розподілу джерел права ЄС на первинні та вторинні, причини та наслідки такого под ілу, а також головні особливості ...
1325149
  Сидорук Т. Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 46-59
1325150
  Ходак І. Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 84-87. – ISSN 1728-6875
1325151
  Зелінська Н.В. Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація? // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 54-60. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Про проблеми, пов"язані з якістю наукових статей.
1325152
  Слюсаренко М. Стаття як жанр журналістики // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 58-67. – ISSN 2312-6809
1325153
  Варич М.В. Стаття як жанр науково-популярної журналістики: тенденції і перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 154-158


  У статті розглядаються науково-популярні тексти, опубліковані на сторінках сучасних українських журналів. Також у роботі аналізуються причини зниження зацікавленості науково-популярною журналістикою в суспільстві, вивчається досвід популяризації цього ...
1325154
  Іщук О. Стаття Ярослава Богдана "Міжнародний огляд" як віддзеркалення поглядів підпілля ОУН на закінчення Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 142-148
1325155
  Дзейко Ж.О. Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-10
1325156
  Соколов О.М. Статує внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 182-193. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1325157
  Каллистрат Статуи // Картины / Филострат, и Младший) (Старший. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – С. 133-150
1325158
  Мунтяну Ф. Статуи никогда не смеются / Ф. Мунтяну. – Москва, 1962. – 420с.
1325159
  Мунтяну Ф. Статуї ніколи не сміються / Ф. Мунтяну. – Київ, 1962. – 324с.
1325160
  Козленко І.В. Статус "-ти" інфінітива в системі дієслівних афіксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  З"ясовується статус -ти у структурі інфінітива. Розглядаються ознаки, що дозволяють кваліфікувати -ти як флексію.
1325161
  Розумюк В.М. Статус "молодшого брата" в історії східної дипломатії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 52-62
1325162
  Кадикало А. Статус "об"єктивного" суб"єкта в науковому пізнанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 99-107. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1325163
  Жарко С. Статус абревіації в сучасній українській мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 149-154. – ISSN 2411-6548
1325164
   Статус авиарейсов - через SMS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
1325165
  Пономаренко Д. Статус адвоката - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1325166
  Святоцька В.О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 362-365. – ISSN 2524-017X
1325167
  Новіцький В. Статус адвоката в кримінальному процесі України: основні напрямки впливу права зарубіжних країн / В. Новіцький, Т.М. Кучер // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 367-371. – ISBN 978-966-2781-18-2
1325168
  Мацелик Т. Статус адміністративних судів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 55-58.
1325169
  Гудвин-Гилл Статус беженца в международном праве / Гудвин-Гилл; Пер. с англ. под.ред.М.И.Левиной. – Москва : ЮНИТИ, 1997. – 647с. – ISBN 5-85171-035-7
1325170
  Романов П.С. Статус библиотековедения и оценка эффективности современной библиотеки за рубежом // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 1997-0803


  В данной статье автор раскрывает взаимосвязь теоретических изысканий в зарубежном библиотековедении с оценкой эффективности деятельности библиотеки как социального учреждения.
1325171
  Абрамович С.Д. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 29-40. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1325172
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 - міжнар. право / Сірант М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1325173
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Сірант М.М.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 234л. – Бібліогр.: л. 181 - 234
1325174
  Стронько Борислав Юрійович Статус буттєвого часу в музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Стронько Б.Ю.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 6 назв
1325175
  Ярошенко Є. Статус буферних держав у системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 57-59
1325176
  Затурець В. Статус в соціальних мережах як фольклорний текст // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-123. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті йдеться про таке явище сучасного фольклору як статус в соціальних мережах. Доводиться його належність до фольклору шляхом виділення та аналізу в ньому основних рис фольклорного тексту. Також представлені основні види статусів та їх тематичні ...
1325177
  Піддубний М.Д. Статус великого князя литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 10-16. – ISSN 1996-9872
1325178
  Мельник М. Статус вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процесі призначення на посаду судді: генезис.ю проблемні питання, шляхи вирішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 18-21
1325179
  Гончаренко О. Статус Вищої ради юстиції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-32.
1325180
  Рабовська С.Я. Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-88. – ISSN 2219-5521
1325181
  Кісель В.Й. Статус військових частин збройних сил України як суб"єктів цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1325182
  Полуда В.А. Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні військової окупації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 67-71. – ISSN 2076-1554
1325183
  Вітренко Ю. Статус ВНЗ - якими йому бути? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
1325184
  Рябець А.В. Статус внутрішньо переміщеної особи за міжнародним правом і правом України // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 111-113
1325185
  Шумський П.В. Статус Генерального прокурора України / П.В. Шумський, К.О. Рубейкіна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 455-457
1325186
  Михайленко О. Статус генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.20- 25. – ISBN 966-667-078-Х
1325187
  Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах авторитарного режиму // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 20-25
1325188
  Гришина Т.В. Статус глотального приступа гласных современного немецкого языка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1325189
  Лисьев А.В. Статус Государственной Думы в законодательном процессе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 10-16. – ISSN 1812-8696
1325190
  Батанов О. Статус громад. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1325191
  Батанов О. Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 48-64. – ISSN 2308-9636
1325192
  Батанов О. Статус громади. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1325193
   Статус депутата.. – Париж : Економіка, 1992. – 114 арк.
1325194
  Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1325195
  Левицький В. Статус державних службовців в органах прокуратури України: особливості законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 91-93. – ISBN 978-617-7069-28-6
1325196
  Гриценко В.А. Статус державного службовця в системі державного управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 147-149. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1325197
  Моряк-Протопопова Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX - початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-189. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1325198
  Міць А. Статус державної мови в контексті Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: С. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 156-166. – ISSN 2310-6158
1325199
  Дергач Д.В. Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 206-218


  У статті визначається статус і місце деривації в контексті динамічних процесів розвитку мас-медійної ономастичної парадигми. До уваги беруться теоретичні концепції щодо лексико-семантичного і морфологічного способів словотвору як основних для ...
1325200
  Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : [учеб. пособие для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция"] / Демин Ю.Г. – Москва : Международные отношенния, 1995. – 208 с. – Библиогр.: с. 199-203. – ISBN 5713308448
1325201
  Савельева М.Ю. Статус естествознания в эпоху просвещения: Кант и Линней // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 257-271
1325202
  Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин / В.О. Нікітюк. – Київ, 1996. – 188с. – ISBN 966-950003-4-6
1325203
  Вдовиченко О.І. Статус європейської комісії після Лісабонського договору // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 86-88. – ISBN 978-966-600-475-1
1325204
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в київській митрополії кінця XVIII-XIX століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1325205
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київськй митрополії наприкінці XVIII - XIX ст. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 211 л. – Бібліогр.: л.180-211
1325206
  Бржестовський Д.С. Статус Єрусалима як фактор впливу у арабо-ізраїльському конфлікті // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 193-203.
1325207
  Яговец В.В. Статус женщины в дренерусском обществе (историографический и методологический аспекты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 144-151. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1325208
  Жук В. Статус жінки в період європейської модернізації (в кінці XIX - на початку XX ст.) / В. Жук, І.І. Боровець // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 50-54
1325209
  Талимончик В.П. Статус журналистов: международные документы и и законодательство отдельных государств // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 140-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1325210
  Берегова О.А. Статус загадки як текстової категорії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 17-21. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1325211
  Рева Н.С. Статус заголовка в друкованый рекламы на матерыалы англомовного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 99-103. – Бібліогр.: С.102-103; 28 назв


  Категорія заголовка як актуалізатора текстової інформації. Фокусується увага на таксономії заголовків, їх поліфункціональності на матеріалі англомовного дискурсу.
1325212
  Смирнов Є. Статус захисника як суб"єкта доказування у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 82-85
1325213
  Бараненко І. Статус зони вільної торгівлі з ЄС. Експорт, імпорт та можливості для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 22-23
1325214
  Беленьков Н.Ф. Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Беленьков Н. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.152
1325215
  Беленьков Николай Фролович Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Беленьков Николай Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1325216
  Орлов Денис Статус и размер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 82-84 : Іл.
1325217
   Статус иностранцев в СССР : Сборник. – Москва : Общественные науки и современность, 1984. – 101 с.
1325218
  Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.149-154. – ISSN 0132-1331
1325219
  Новородовький В.В. Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 254-271. – ISSN 2524-0137
1325220
  Буткевич О. Статус іноземців у стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 44-60


  У статті аналізується становлення міжнародно-правового статусу іноземців. Автор доводить, що процес формування відповідних міжнародно-правових норм відбувався вже у стародавній період. Зокрема заперечується поширена в науці думка про цілковиту ...
1325221
  Шмельов О.О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 265-268
1325222
  Гукалова І.В. Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1325223
  Розумеєнко Н.В. Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 236-242. – ISBN 966-581-727-2
1325224
  Перерва В.С. Статус київських митрополитів кінця XVIII-XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 48)


  В статті аналізується статус київських архієреїв кінця XVIII-XIX ст.
1325225
  Артамонова К.Ю. Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала XX в.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 56-66. – ISSN 2077-7280
1325226
  Губанова Т.О. Статус коледжу як вищого навчального закладу за Законом України "Про вищу освіту" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правого регулювання статусу коледжу як одного з типів вищих навчальних закладів в Україні. У статті проведено аналіз новизни Закону України "Про вищу освіту", а також досліджено проблемні питання щодо визначення ...
1325227
  Алисиевич Е.С. Статус Конвенции Совета Европы о правах человека и постановлений Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 24-37. – ISSN 1560-2893
1325228
  Москвич Л.М. Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 2016 р // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7096-97-8
1325229
  Сакун О.Ф. Статус консульских органов в современном международном праве : Автореф... кандидата юрид.наук: / Сакун О.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 27л.
1325230
  Славова Л.Л. Статус концепту "політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 88-96


  Стаття присвячена визначенню статусу концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту). Результати асоціативного експерименту були розділені на декілька груп, що відображають різні сторони ...
1325231
  Бірюков О. Статус країни з ринковою економікою для України // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 141-143.
1325232
  Синиця В. Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміно системи "Інфекційні хвороби" / В. Синиця, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 43-48. – ISSN 2311-9896
1325233
  Карасик В.И. Статус лица в значении слова / В.И. Карасик. – М, 1989. – 109с.
1325234
  Черниченко С.В. Статус личности и международное право. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.10 / Черниченко С.В.; Дипломатическая Акад. МИД СССР. – М., 1979. – 28л.
1325235
  Задорожний А. Статус Луны и ее ресурсов в современном международном праве // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-50
1325236
  Рябова Ольга Статус місцевих органів виконавчої влади у м. Києві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 71-76
1325237
  Колосова Г.А. Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта "The Call of Cthulhu" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 161-162. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1325238
  Тищенко-Монастирська Статус мови і мовний ландшафт (на матеріалі кримськотатарської мови) // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 261-271
1325239
  Ажнюк Б.М. Статус мови як інструмент мовного планування // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 257-267. – ISBN 978-966-1673-17-4
1325240
  Кобяков О.О. Статус мовчання у міфологемах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: С. 59; 13 назв
1325241
  Ігнатьєв П.М. Статус мусульманської меншини в Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 41-51
1325242
  Москвич Л.Н. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1325243
  Зиновьев А.В. Статус народного депутата СССР / А.В. Зиновьев. – Л, 1987. – 159с.
1325244
  Моисеева Н.А. Статус национального характера в пространстве социального взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1325245
  Войтович К. Статус національних конституційних судів у процедурі преюдиційних запитів до трибуналу справедливості ЄС // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 135-141. – ISSN 2082-4939
1325246
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Рушковська К.Й.; ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24л. – Бібліогр.:с.21
1325247
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний досвід : Автореф...канд.політичн.наук:23.00.02 / Рушковська К.Й.;ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24с. – Бібліогр.:с.21
1325248
   Статус національного // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського отримав статус національного.
1325249
   Статус Національного банку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 12
1325250
  Монолатій І. Статус німецької меншини Галичини в національній поліітиці Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.141-143. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1325251
  Лактіонова А.В. Статус нормативності у неокантіанських підходах : перспектива становлення проблематики сучасної практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.197-210
1325252
   Статус органів публічного обвинувачення : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / Центр політико-правових реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; [за заг. ред. О.А. Банчука ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. : Гайдук Н.М., Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 623, [1] с. – Додатки: с. 599-623. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-446-2
1325253
  Кучма О.Л. Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7069-34-7
1325254
  Арутюнян А. Статус Палестини як держави-спостерігача // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1325255
  Совгиря О. Статус парламентської опозиції в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 68-69
1325256
  Совгиря О.В. Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 22-31.
1325257
  Урусова А. Статус писем ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 5. – С.23


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1325258
  Ніконов В.О. Статус підприємства в аспектах економічного та юридичного підходів до його визначення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 249-257. – ISBN 966-7958-13-2
1325259
   Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. О.А. Банчука]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 585, [1] с. – ISBN 978-966-2214-26-0
1325260
  Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
1325261
  Завадська О.В. Статус поняття "спецслужби" в українській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1325262
  Гедеков Довран Статус постоянно нейтральных государств в современном международном праве // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1325263
  Томашевский Р.Е. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 42-44. – ISSN 1562-529Х
1325264
  Томашевский Р. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 285-288
1325265
  Загнітко А. Статус прикладної лінгвістики в системі лінгвістичних наук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 291-318. – ISSN 1728-9572
1325266
  Пастушенко Т. Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 18-28. – ISBN 978-966-97201-0-8
1325267
  Зинченко А.В. Статус России в иерархии современных международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-26. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1325268
  Фаріон І. Статус руської (української) мови крізь призму правових документів XIV-XVII ст. // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 35-40


  Соціолінвістичний контекст статусу руської мови в діяхронії (XIV-XVII ст.) крізь призму мовної свідомости провідних шляхетсько-урядових середовищ. Діяхронний аналіз не лише мовно-суспільних, але і мовно-філософських, мовно-психологічних, ...
1325269
  Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36
1325270
  Дворник Д. Статус слідчого згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-84. – ISSN 2306-0050
1325271
  Костич Л. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 29-41. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується історія cтановлення поняття про словотвірну категорію, розглядаються складові словотвірної категорії в аспекті їх систематизації та ієрархічного упорядкування.
1325272
  Бойченко І.В. Статус соціальний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354. – ISBN 966-642-073-2
1325273
  Вінциславська М.В. Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 153-158. – (0). – ISSN 2078-9165
1325274
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1325275
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1325276
  Васильченко О. Статус студента землі // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 26-29.


  Студентське посвідчення ISIC стало універсальним студентським квитком.
1325277
  Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1325278
  Лобода О. Статус судді захищай у суді // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.19-20. – ISSN 1726-3077
1325279
  Борова Ю.В. Статус суддів в контексті проведення судово-правової реформи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 416-419. – ISBN 966-660-151-6
1325280
  Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич, 2004. – 224с.
1325281
  Рустамзаде А.Х. Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верхов. Рады Украины. – Киев : Инcтитут законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 307, [1] с. – Библиогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-7166-34-2
1325282
  Бартельс Г.-О. Статус судових виконавців згідно з німецьким правом // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 41-49
1325283
  Зубченко В.М. Статус та динаміка розвитку мовознавчих інституцій української академії наук у 20-х ороках XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 244-249
1325284
   Статус та організація роботи депутата сільської, селищної ради : Практичний посібник. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 448с. – ISBN 966-8668-10-3
1325285
  Тищенко І.В. Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  У статті висвітлено особливості становлення перших європейських університетів, визначено специфічні риси їх організаційно-управлінської структури.
1325286
  Макарук Л. Статус та роль піктограм у сучасному англомовному комунікативному просторі // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2312-3265
1325287
  Шестакова Е.Г. Статус та роль художності в словесності нового часу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 37-43. – Бібліогр.: Літ.: с.42-43; 16 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1325288
  Саплін Ю.Ю. Статус та складники лінгвокультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 22 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1325289
  Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-240. – ISSN 0132-1331
1325290
  Мартынов А.С. Статус Тибета в 17 - 18 веках в традиционной китайской системе политических представлений / А.С. Мартынов. – М, 1978. – 282с.
1325291
  Дзюбишина-Мельник Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 74-84. – ISSN 2304-9383
1325292
  Вус Д. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 158-159
1325293
  Залізняк Г.М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0027-2833
1325294
  Залізняк Г. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 176-185


  "Стаття присвячена проблемі визначення статусу української та російської мов. Дані соціологічних досліджень громадської думки киян дозволили виявити зміни у ставленні громадськості до функціонування двох мов залежно від змін у мовній політиці. Разом з ...
1325295
  Халмурзаев Т.Х. Статус урду в современной Индии и тенденции его развития. / Т.Х. Халмурзаев. – Ташкент, 1979. – 112с.
1325296
  Мельниченко В. Статус уряду в контексті конституційної реформи: можливість зробити перший крок до самостійності? / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 29-33
1325297
  Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Геннадій Єфіменко. – Київ : Інситут історії України НАН України, 2012. – 366, [1] с. – Імен. покажч.: с. 359-366. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-6396-3
1325298
  Дем"яненко О. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 96-99
1325299
  Монаєнко А. Статус фонду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 32-33
1325300
  Рассохин Иван Статус члена парламента в Республике Польша // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 55-63. – ISSN 1812-7126
1325301
  Лук"яненко О. Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-98
1325302
  Файзуллин С Ф. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной полтики // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 139-144. – ISSN 0132-1625
1325303
  Граб Д.І. Статус юридичного терміна та його специфіка // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 405-411
1325304
  Олійник О.Б. Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя ті Відродження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 123-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1325305
  Сірук М. Статус як символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "Україні потрібно сконцентруватися на посиленні діючих безпекових програм із США", - експерт.
1325306
  Багров В М. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки / В М. Багров, Г Л. Руденко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-13. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1561-4980
1325307
  Яцюк О.В. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 318-323. – ISSN 1563-3349
1325308
  Гнатюк Я.С. Статуси філософії : [навч. посібник] / Я.С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Філос. ф-т. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в темах. – ISBN 978-966-286-136-5
1325309
  Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
1325310
  Скаржинская Е. Статусная рента в образовании / Е. Скаржинская, В. Чекмарев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.12-18. – ISSN 0321-0383
1325311
  Плужникова Т.И. Статусность морфемы как экспликанта семантики слова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 128-131. – ISSN 2219-4290
1325312
  Голенкова З.Т. Статусные характеристики рабочих России / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян
1325313
   Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jазик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jазици = The status of the modal morpheme BI in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages / Македонска акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уредник: Зузана Тополиньска ; ред. одбор: Зузана Тополиньска, Marjan Maрковик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 167 с. : илустр. – Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – (Морфосинтаксички студии ; 4). – ISBN 978-608-203-222-1
1325314
  Янчук В.З. Статут - правова основа діяльності колгоспів / В.З. Янчук. – Київ, 1974. – 80с.
1325315
  Пристінський І.О. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 31-34
1325316
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1325317
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-17
1325318
  Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – C. 109-116. – ISSN 2075-1478


  "...Після впровадження класичної системи освіти в середніх навчальних закладах в урядових колах виникла думка про нову університетську реформу задля встановлення тіснішого зв"язку університетів з гімназіями. Новостворений статут, прийнятий 23 серпня ...
1325319
   Статут Академії економічних наук України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 192-196. – ISSN 1729-7206
1325320
   Статут Академії Наук Української Соціалістичної Радянської Республіки : Затверджено РНК УСРР 21.02.1936 р. – Київ, 1936. – 19 с.
1325321
   Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1325322
   Статут Беларускай Академії навук. Зацверджані 22 жніуня 1933 года. – Менск : Выдавецтва Беларускай Акадэмії навук, 1934. – 18 с.
1325323
   Статут великаго княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции / Перевод с польскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатан при правительствующем сенате
Ч. 1 : С перваго раздела по седьмый. – 1811. – 550 с. – Видання старою орфографією


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1325324
   Статут Великого княжества Литовского. – Минск, 1960. – 254с.
1325325
  Осипян Б.А. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. как первый русский конституционный образец единой христианско-правовой идеологии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 95-103. – ISSN 0132-0769
1325326
   Статут Великого княжества Литовского 1588 : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 24, 582 с. – Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания. - 1588 годах на западнорусском языке
1325327
   Статут Великого княжества Литовского. С подведением в надлежащих местах ссылки на Конституции, приличныя содержания оного : Пер. с польского. – Спб. : Печатан при Правит. Сенате
Часть 2-я : От 7-го раздела до конца. – 1811. – XXII, 480с. – Польською та російською мовами
1325328
  Олійник О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 12-21
1325329
   Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 540 с.
1325330
   Статут ВЛКСМ. – К, 1982. – 32с.
1325331
  Затулко К. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР в системі законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 382-384
1325332
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1958. – 40с.
1325333
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1325334
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1325335
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1325336
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1325337
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19 с.
1325338
   Статут Всеукраїнської Академії Наук : Проєкт статутарної комісії при президії. – Київ, 1930. – 20 с.
1325339
   Статут Всеукраїнської громадської організації "Спілка дипломатів України"
1325340
   Статут Всеукраїнської громадської організації товариства "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 0868-8117
1325341
  Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. - пам"ятка середньовічного італійського права на українських теренах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 18-24. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1325342
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1325343
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1325344
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1325345
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва., 1919. – 23 с.
1325346
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1325347
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1325348
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1325349
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1325350
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1325351
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1325352
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1325353
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий XIX з"їздом партії. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1953. – 111 с. – Мініатюрне видання
1325354
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1325355
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1325356
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1325357
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1325358
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1325359
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1325360
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1325361
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1325362
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
1325363
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1973. – 64с.
1325364
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1977. – 115 с. – Мініатюрне видання
1325365
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1977. – 64 с. – Мініатюрне видання
1325366
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1983. – 76 с. – Мініатюрне видання
1325367
  Хвостенко С.П. Статут КПРС - втілення ленінських норм партійого життя / С.П. Хвостенко. – К, 1962. – 75с.
1325368
  Гальчинська В.А. Статут КПРС - втілення ленінських організаційних основ ператії, норм партійного життя і принципів парійного керівництва / В.А. Гальчинська. – Київ, 1961. – 53 с.
1325369
  Іващенко М.К. Статут КПРС - основний закон партійного життя / М.К. Іващенко. – К, 1973. – 80с.
1325370
   Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.202-206. – ISBN 966-568-656-9
1325371
  Кульчицький В. Статут міста Львова 1870 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 115-116
1325372
  Габович О. Статут НАНУ як скарбниця "цінностей" радянського права / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 75-89. – ISBN 978-966-518-698-4
1325373
   Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-16
1325374
   Статут національної бібліотеки Української народної республіки в м. Київі при Українській академії наук. – Київ : Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 14 с. : 1 табл.
1325375
   Статут Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 2, 10-11
1325376
  Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 162-166
1325377
  Рижков В. Статут ООН має українські корені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Павлоградці хочуть встановити пам"ятник Лео Пасвольському, який будучи спеціальним помічником держсектаря США в період президентства Ф. Рузвельта став безпосереднім автором тексту Статуту ООН.
1325378
   Статут Організації Об"єднаних Націй / [ Організація Об"єднаних Націй ]. – Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с.
1325379
   Статут Організації Об"єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду. – [Б.м. : б.в., 1963. – 122 с. – Мініатюрне видання
1325380
  Поляков Н.В. Статут Парижского университета о методах чтения лекций. Постановление факультета искусств (1355) / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 570-571. – ISBN 978-966-551-249-3
1325381
  Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його застосування мировими суддями Харківської губернії // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.32-35. – ISSN 1727-1584
1325382
  Ахундов М.Д. Статут пространства и времени в научном познании / М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1325383
   Статут професійних спілок СРСР. – К, 1954. – 20с.
1325384
  Данількевич М. Статут територіальної громади - нове явище у праві України / М. Данількевич, Ю. Величко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-29. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1325385
  Калиновський Б. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 56-57
1325386
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України проблемні питання становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 284-291. – ISSN 1563-3349
1325387
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 98-106
1325388
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-137.
1325389
  Гураль П. Статут територіальної громади як джерело муніципального права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.223-228. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1325390
  Баєва Лілія Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 11-15
1325391
  Лялюк О.Ю. Статут територіальної громади як один з елементів правової основи місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 20-27. – ISSN 0201-7245
1325392
  Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики : Науково-практичне видання; Статут територіальної громади міста Маріуполя (авторський проект) / О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, С.В. Маліков; Центр проблем законотворчості та порівняльного правознав. ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецько; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ, 2004. – 192 с. – ISBN 966-107-15-2
1325393
   Статут Товариства друзів радянської кінематографії(ТДРКіна) на Київщині. – Київ, 1927. – 8 с.
1325394
   Статут Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1985
1325395
  Гаранін О. Статут Українського Вільного Університету в Мюнхені // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 203-214
1325396
   Статут Українського Літературно-Художнього товариства. – Петроград (Сакт-Петербург) : [Друк. Бр. В. та І. Линників], 1917. – 15 с. – (Українське літературно-художнє товариство)


  На тит. стор №1316441 - підпис Ів. Капустянського
1325397
   Статут Українського Наукового Товариства у Київі. – Київ : Друкарня Барського, 1907. – 10 с. – На одному екз. вид-во : Друкарня 2-ї Артїли, без дати.
1325398
   Статут Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К, 1965. – 36с.
1325399
   Статут університету 1835 [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 438-457. – ISBN 978-966-189-081-6
1325400
   Статут університету 1863 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 463-488. – ISBN 978-966-189-081-6
1325401
   Статут університету 1884 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 492-520. – ISBN 978-966-189-081-6
1325402
   Статут фонду імені Ігоря Білозора [проект] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 -19 липня (№ 31). – С. 2
1325403
   Статут цивільного будівництва. – Б.м., 1928. – 19с.
1325404
  Дорожинська М. Статути - джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. - XIX - початку XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 194-200. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1325405
  Пашук В. Статути "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 16-26. – ISBN 966-7551-00-8
1325406
   Статути Великого князівства Литовського : У 3-х томах. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-76-3
Т.1 : Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – 2002. – 464с.
1325407
  Федоренко Н. Статути вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 142-158. – ISSN 1563-3713
1325408
  Цимбал Богдана Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців - жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело ( 50-60-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-106
1325409
  Тимошенко Л. Статути дрогобицьких братств ХVI ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 96-103
1325410
   Статути Збройних сил України : Положення про проходження військової служби. – Киев : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-93-4
1325411
   Статути Збройних Сил України. – Київ, 2004. – 498 с.
1325412
   Статути Збройних Сил України : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
1325413
   Статути Збройних Сил України : збірник офіц. текстів законів станом на 1 листоп. 2018 р. / [упоряд. С.В. Петков]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : іл. – Зміст: "Про національну гвардію України", "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України", "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України". – ISBN 978-611-01-1222-2
1325414
   Статути Збройних Сил України : зб. законів із змінами та допов. станом на 19 листоп. 2019 р. : офіц. тексти. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 393, [1] с. : іл., табл., ноти. – Зміст: Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ; Про дисциплінарний Статут Збройних Сил України ; Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України ; Про стройовий Статут Збройних Сил України. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-576-3
1325415
  Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського Королівства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99
1325416
  Хмарський В.М. Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.27-30
1325417
  Севастьянов О.В. Статути Російського товариства з вивчення Криму - джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримській АСРР в 20-і роки XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 12-17
1325418
  Чудик Н.О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 125-131.
1325419
  Федоренко В.Л. Статути територіальних громад як джерело муніципального права України / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 26-36
1325420
  Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 4


  Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які регулюють роботу вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується їх статутів. Згадується Статут ...
1325421
  Лахно О.П. Статутна реформа радянського баптизму1959 - 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 25-32. – ISSN 2075-1451
1325422
  Полякова О.С. Статутна форма зміцнення військової дисципліни - головний адміністративно-правовий засіб попередження правопорушень у збройних силах України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 239-246. – ISSN 0201-7245
1325423
  Кіселичник В.П. Статутне право Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-644-044-4
1325424
  Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
1325425
  Орлюк О. Статутний капітал банку: правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1325426
  Закамська А. Статутний капітал: як сформувати та змінити відповідно до нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 23
1325427
  Кальченко Т.В. Статутність міжнародних організацій у регіонально фрагментованій структурі світової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 31-37
1325428
  Ходза Е.Н. Статуэтки актеров древней и средней комедии в собрании Эрмитажа // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.206-213. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1325429
  Лесницкая М.М. Статуя Августа. / М.М. Лесницкая. – Л., 1962. – 19с.
1325430
  Башкирова О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції"
1325431
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1964. – 31с.
1325432
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1970. – 38с.
1325433
  Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 3-27. – ISSN 0321-0391
1325434
  Кандилис Ж. Стать архитектором / Ж. Кандилис. – Москва, 1979. – 272 с.
1325435
  Регистан Г. Стать березой / Г. Регистан. – Москва, 1970. – 110с.
1325436
  Якименко А. Стать бы ей пиастро-физической / взял интервью Барашев Р. // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 3


  Позицию Министерства образования и науки, молодежи и спорта в связи с реорганизацией Крымской астрофизической обсерватории, в интервью корреспонденту "2000" изложил директор департамента научной деятельности и лицензирования МОНМС Александр Якименко.
1325437
  Сергеев Б.Ф. Стать гением / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1991. – 219с.
1325438
  Арнэр С. Стать другим человеком / С. Арнэр. – Москва, 1977. – 379с.
1325439
  Завьялов А.С. Стать радиофизиком / А.С. Завьялов, В.З. Нилов, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1988. – 98 с.
1325440
  Чучвара Адріана Стать Респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80-88
1325441
  Говорун Т.В. Стать та сексуальнисть / Т.В. Говорун. – К, 1999. – 384с.
1325442
  Беркеши А. Стать человеком / А. Беркеши. – М, 1984. – 375с.
1325443
  Хлебников Статьи / Хлебников. – с.
1325444
  Горький Максим Статьи : 1905-1916 гг. / М. Горький. – Петроград : Книгоизд. "Парус", 1918. – 212, [1] с. – Экз. в разных пер.


  Содержание: Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О цинизме. О современности. Издалека. О "карамазовщине". Еще о "карамазовщине". Речь на собрании представителей печати. Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. Две души. Письма к читателю. О ...
1325445
  Толстой А.Н. Статьи / А.Н. Толстой. – Москва, 1944. – 1434 с.
1325446
  Гвердцители Г. Статьи / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1964. – 144с.
1325447
  Белинский В.Г. Статьи / В.Г. Белинский. – Калининград, 1972. – 320с.
1325448
  Добролюбов Н.А. Статьи / Н.А. Добролюбов. – Л., 1977. – 245с.
1325449
  Бернес М. Статьи / М. Бернес. – Москва : Искусство, 1980. – 218 с.
1325450
  Эттингер П.Д. Статьи / П.Д. Эттингер. – М., 1989. – 365с.
1325451
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 32с.
1325452
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 48с.
1325453
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 87с.
1325454
  Леонов Л.М. Статьи военных лет / Л.М. Леонов. – М, 1946. – 255с.
1325455
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
1. – 1925. – 192с.
1325456
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
2. – 1925. – 207с.
1325457
  Саянов В.М. Статьи и воспоминания / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 230 с.
1325458
  Глиэр Р.М. Статьи и воспоминания / Р.М. Глиэр. – Москва : Музыка, 1975. – 219 с.
1325459
  Хачатурян А.И. Статьи и воспоминания / А.И. Хачатурян. – Москва : Советский композитор, 1980. – 422 с.
1325460
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи и воспоминания / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 303 с.
1325461
   Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. – Новосибирск, 1989. – 324с.
1325462
  Ойкунский П.А. Статьи и воспоминания. 1893-1968 / П.А. Ойкунский. – Якутск, 1969. – 232 с.
1325463
  Волгин В.П. Статьи и выступления / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 275с.
1325464
  Басов Н.Г. Статьи и выступления / Н.Г. Басов. – Москва, 1982. – 206 с.
1325465
  Калинин М.И. Статьи и выступления по вопросам агитационно-пропагандистской работы / М.И. Калинин. – Нальчик, 1946. – 92с.
1325466
  Романовская Е.Е. Статьи и доклады / Е.Е. Романовская. – Ташкент, 1957. – 283с.
1325467
   Статьи и доклады отдела сейсмологии. – Фрунзе, 1959. – 104с.
1325468
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – М., 1961. – 221с.
1325469
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 258с.
1325470
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 294с.
1325471
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / В.В. Стасов. – Москва
Т. 1. – 1952. – 319 с.
1325472
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в собрания сочинений / В.В. Стасов. – Москва
Т. 2. – 1954. – 459 с.
1325473
  Десницкий В. Статьи и исследования / В. Десницкий. – Л.-М. : Художественная литература, 1933. – 392 с.
1325474
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1946. – 122с.
1325475
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1947. – 130с.
1325476
  Вагнер Р. Статьи и материалы / Р. Вагнер. – Москва, 1974. – 199с.
1325477
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
2. – 1952. – 108с.
1325478
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
3. – 1953. – 151с.
1325479
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
4. – 1953. – 168с.
1325480
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
5. – 1954. – 136с.
1325481
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
6. – 1954. – 136с.
1325482
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
7. – 1955. – 132с.
1325483
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
8. – 1958. – 120с.
1325484
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
9. – 1959. – 160с.
1325485
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
10. – 1962. – 147с.
1325486
  Воровский В.В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики / В.В. Воровский. – Москва, 1959. – 254с.
1325487
  Кулаковский А.Е. Статьи и материалы по якутскому языку / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1946. – 152с.
1325488
  Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. / И.Ф. Стравинский. – М., 1973. – 527с.
1325489
  Катаяма С. Статьи и мемуары (К столетию со дня рождения) / С. Катаяма. – М., 1959. – 344с.
1325490
  Гете В.И. Статьи и мысли об искусстве / В.И. Гете. – Л..-Москва, 1936. – 412с.
1325491
  Песталоцци И.Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И.Г. Песталоцци. – Москва, 1939. – 112с.
1325492
  Ленин В.И. Статьи и отрывки из произведений. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1936. – 279с.
1325493
  Мамин-Сибиряк Статьи и очерки / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1947. – 407с.
1325494
  Дзасохов Г. Статьи и очерки / Г. Дзасохов. – Орджоникидзе, 1970. – 308с.
1325495
  Бернандт Г.Б. Статьи и очерки / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1978. – 405с.
1325496
  Карачайлы И. Статьи и очерки / И. Карачайлы. – Черкесск, 1984. – 176с.
1325497
  Гольцев В.В. Статьи и очерки. / В.В. Гольцев. – М. : Советский писатель, 1958. – 620 с.
1325498
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 352 с. : портр.
1325499
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим; Вступ. ст., ред. текста и примеч. Бурсов Б.И. – Ленинград : Молодая гвардия, 1949. – 360 с.
1325500
  Бестужев Н.А. Статьи и письма / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва ; Ленинград : Изд. политкаторжан, тип. им. Володарского в Лгр., 1933. – 328 с., 2 л. портр.
1325501
  Азадовский М.К. Статьи и письма : неизд. и забытое / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. Н. Яновского]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 238-239
1325502
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М., 1987. – 367с.
1325503
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – 2-е, доп. – М., 1989. – 621с.
1325504
  Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970 / А. Амальрик. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1971. – 100 с. – (Серия "Библиотека самиздата" ; № 2)
1325505
  Выка Казимеж Статьи и портреты / Выка Казимеж. – Москва, 1982. – 220 с.
1325506
   Статьи и рецензии композиторов Франции. – Л, 1972. – 376с.
1325507
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 456с.
1325508
  Молотов В.М. Статьи и речи / В.М. Молотов. – Москва, 1937. – 270с.
1325509
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 124с.
1325510
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 938с.
1325511
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – М
1. – 1956. – 483с.
1325512
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – Москва
Т. 1. – 1956. – 516 с.
1325513
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – М
2. – 1956. – 448с.
1325514
  Кодовилья В. Статьи и речи / В. Кодовилья. – М., 1957. – 362с.
1325515
  Гомулка В. Статьи и речи / В. Гомулка. – М., 1959. – 375с.
1325516
  Калмыков Б.Э. Статьи и речи / Б.Э. Калмыков. – Нальчик, 1961. – 151с.
1325517
  Гхош А.К. Статьи и речи / А.К. Гхош. – М., 1962. – 352с.
1325518
  Блюхер В.К. Статьи и речи / В.К. Блюхер. – Москва : Военное издательство, 1963. – 232 с.
1325519
  Максвелл Дж.К. Статьи и речи / Дж.К. Максвелл. – Москва : Наука, 1968. – 423 с.
1325520
  Лауэ М. Статьи и речи : пер. с нем. / М. Лауэ. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
1325521
  Больцман Л. Статьи и речи / Л. Больцман. – Москва, 1970. – 406 с.
1325522
  Ленин В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг. / В.И. Ленин. – Москва, 1947. – 128 с.
1325523
  Молотов В.М. Статьи и речи 1935-1936 / В.М. Молотов, 1937. – 272с.
1325524
  Флоринский В.М. Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : с портретом и факсимиле. – Изд. по смерти авт. М.Л. Флоринской. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 578, II с., 1 л. портр.
1325525
  Киршон В.М. Статьи и речи о драматургии, театре и кино / В.М. Киршон. – Москва : Искусство, 1962. – 294 с.
1325526
  Калинин М.И. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925-1945 / М.И. Калинин. – М., 1951. – 206с.
1325527
  Ленин В.И. Статьи и речи о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – Ленинград-Москва, 1925. – 167с.
1325528
  Ленин В.И. Статьи и речи об Украине / В.И. Ленин. – Киев, 1936. – 383с.
1325529
  Луначарский А.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 451с.
1325530
  Потемкин В.П. Статьи и речи по вопросам народного образования. / В.П. Потемкин. – М.-Л., 1947. – 303с.
1325531
  Димитров Г.М. Статьи и речи против фашизма / Г.М. Димитров. – Уфа, 1980. – 286с.
1325532
  Шерипов А.Д. Статьи и речи. / А.Д. Шерипов. – 3-е изд. – Грозный, 1990. – 176с.
1325533
  Калинин М.И. Статьи и речи. (1936-1937) / М.И. Калинин. – Москва, 1938. – с.
1325534
  Островский Н.А. Статьи и речи. Письма / Н.А. Островский. – Краснодар, 1952. – 9-142с.
1325535
  Бубнов А.С. Статьи и речьи о народном образовании. / А.С. Бубнов. – М., 1959. – 416с.
1325536
  Гашек Я. Статьи и фельетоны, написанные по-русски / Я. Гашек. – Новосибирск, 1959. – 58с.
1325537
  Грамши А. Статьи из "Ордине нуово" .-Проблемы революции.-Проблемы культурной жизни / А. Грамши. – Москва, 1960. – 126с.
1325538
   Статьи из "Энциклопедии", принадлежащие к Турции / Перевел Семен Башилов. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук]
Том 1 : содержащий статьи светские, то есть придворные, военные и гражданские. – 1769. – [4], 186 с. – В сб. ст. Л. Жокура, Э. Малле, Н. Лангле дю Френуа, Д. Дидро, Г. Леблона


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1325539
  Битов А.Г. Статьи из романа / Андрей Битов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
1325540
   Статьи научного и педагогического содержания, изданные лицами, состоящими на службе при средних и низших учебных заведениях Киевского учебного округа : Опыт системат. каталога ; Сост. в 1895 г. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, в Москве, Киев. отд-ние, 1895. – 60, II с.
1325541
  Овсянико-Куликовский Д Статьи о Базарове и его времени / Д Овсянико-Куликовский, . – Москва, 1924. – 133 с.
1325542
  Богданов-Березовский Статьи о балете / Богданов-Березовский. – Л, 1962. – 207с.
1325543
  Красовская В.М. Статьи о балете / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
1325544
  Соллертинский И.И. Статьи о балете / И.И. Соллертинский. – Л. : Музыка, 1973. – 208 с.
1325545
  Ванслов В.В. Статьи о балете. / В.В. Ванслов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1325546
  Белинский В.Г. Статьи о Гоголе / В.Г. Белинский. – М.-Пг., 1923. – 150с.
1325547
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1938. – 207 с.
1325548
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Л. : Советский писатель, 1953. – 546 с.
1325549
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Советский писатель, 1955. – 603 с.
1325550
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 110 с.
1325551
   Статьи о Горьком. – М : Художественная литература, 1957. – 421с.
1325552
  Срезневский И.И. Статьи о древних русских летописях (1853-1866) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – [2], 131 с.
1325553
  Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе / Б.А. Кржевский. – М.-Л., 1960. – 437с.
1325554
  Миримский И.В. Статьи о классиках : Дефо, Вольтер, Гете, Гофман, Гейне, немецкие революции 1848 года, Генрих Манн / И. Миримский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 252 с.
1325555
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / В.Г. Белинский. – М., 1970. – 607с.
1325556
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / В.Г. Белинский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 607с.
1325557
  Плеханов Г.В. Статьи о Л. Толстом / Г.В. Плеханов. – Москва, 1924. – 95 с.
1325558
  Белинский В.Г. Статьи о Лермонтове : 1, 2. "Герой нашего времени". Стихотворения М. Лермонтова : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Лермонтове" / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, [2], 265 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. со ст. и примеч. Иванова-Разумника ; № 76)


  Ст.: Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. экз. № 123746 печать кн. маг.
1325559
  Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове / Б.М. Эйхенбаум. – М, 1961. – 376 с.
1325560
  Люксембург Р. Статьи о литературе / Р. Люксембург. – М.-Л., 1934. – 174с.
1325561
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 735 с.
1325562
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
1. – 1958. – 446с.
1325563
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
2. – 1958. – 464с.
1325564
  Беспалов И.М. Статьи о литературе / И.М. Беспалов. – Москва, 1959. – 207с.
1325565
  Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – Москва-Л : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 452 с.
1325566
  Кун Б. Статьи о литературе / Б. Кун. – М., 1966. – 131с.
1325567
  Добролюбов Н.А. Статьи о литературе / Н.А. Добролюбов. – М., 1979. – 186с.
1325568
  Филиппов Б. Статьи о литературе / Б. Филиппов. – London, 1981. – 239с.
1325569
  Мирский Д.П. Статьи о литературе / Д. Мирский ; [вст. ст. Н. Анастасьева]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1325570
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
1. – 1988. – 478с.
1325571
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература
2. – 1988. – 492 с.
1325572
  Горький М. Статьи о литературе и литературной технике / М. Горький. – Ленинград-Москва, 1931. – 112с.
1325573
  Роскин А.И. Статьи о литературе и театре / А.И. Роскин. – М., 1959. – 438с.
1325574
  Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский ; предисл. Б.Н. Путилова. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1960. – 547 с., 1 л. портр. : ил., портр.
1325575
  Чернышевский Н.Г. Статьи о литературе. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1980. – 80с.
1325576
  Одоевский В.Ф. Статьи о М.И. Глинке / В.Ф. Одоевский. – Москва : Музгиз, 1953. – 100 с.
1325577
  Белинский В.Г. Статьи о М.Ю. Лермонтове / В.Г. Белинский ; [сост., вступ. ст., прим. и общ. ред. П. Максяшева]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 159 с. – Миниатюрное издание
1325578
  Богданов-Березовский Статьи о музыке / Богданов-Березовский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 240 с.
1325579
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
1. – 1974. – 433с.
1325580
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
2. – 1976. – 438с.
1325581
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
3. – 1977. – 355с.
1325582
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
4. – 1978. – 397с.
1325583
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 420с.
1325584
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 271с.
1325585
  Розенов Э.К. Статьи о музыке : избранное / Э.К. Розенов. – Москва : Музыка, 1982. – 272 с.
1325586
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
1. – 1984. – 414с.
1325587
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
2. – 1985. – 352с.
1325588
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
3. – 1987. – 410с.
1325589
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
4. – 1988. – 444с.
1325590
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
5. – 1989. – 343с.
1325591
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
6. – 1990. – 341с.
1325592
  Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / Эрнест Ансерме ; пер. с фр. Е.Ф. Бронфин, Б.С. Урицкой ; [предисл. Е. Бронфин ; вступ. ст. К. Раппопорта, с. 9-51]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 223, [2] с. : ил.
1325593
  Евгеньев В. Статьи о Н.А.Некрасове / В. Евгеньев. – с.
1325594
  Гюго В. Статьи о писателях / В. Гюго. – Москва, 1956. – 47с.
1325595
  Мопассан Ги де Статьи о писателях / Мопассан Ги де. – М., 1957. – 80с.
1325596
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи о писателях / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1957. – 87с.
1325597
  Трощенко Е.Д. Статьи о поэзии / Е. Трощенко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 256 с.
1325598
  Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 188-111. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1325599
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 74 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 1. – 1911. – [4], 330, [2] с.


  На экз. печать кн. маг.
1325600
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 75 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 2. – 1911. – [4], 469, [4] с.


  На экз. № 123 747 печать кн. маг.
1325601
  Гершензон М.О. Статьи о Пушкине / М.О. Гершензон. – М., 1926. – 123с.
1325602
  Цявловский М.А. Статьи о Пушкине / М.А. Цявловский. – М., 1962. – 436 с.
1325603
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине / В.Г. Белинский. – М., 1974. – 191с.
1325604
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / В.Г. Белинский. – М. : Просвещение, 1983. – 272 с.
1325605
  Лафарг П. Статьи о религии / П. Лафарг. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1919. – 98 с.
1325606
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – Киев : Государственное издательство Украины, 1923. – 131 с.
1325607
  Плеханов Г.В. Статьи о религии / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Київ : Государственное издательство Украины, 1925. – 250 с.
1325608
  Чичерин Г.В. Статьи о речи по вопросам международной политики. / Г.В. Чичерин. – М., 1961. – 516с.
1325609
  Стасов В.В. Статьи о Римском-Корсакове / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 92 с.
1325610
  Мериме П. Статьи о русских писателях / П. Мериме. – М. : Художественная литература, 1958. – 87 с.
1325611
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 160 с.
1325612
  Котов А.К. Статьи о русских писателях / А.К. Котов. – Москва, 1958. – 160с.
1325613
  Акимов Ю.Л. Статьи о русских писателях / Ю.Л. Акимов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 190 с., [1] л. портр.
1325614
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1962. – 182 с.
1325615
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1979. – 206 с.
1325616
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М : Художественная литература, 1986. – 204 с.
1325617
  Данелиа С.И. Статьи о русской литературе / С.И. Данелиа. – Тбилиси, 1956. – 112 с.
1325618
  Засулич В.И. Статьи о русской литературе / В.И. Засулич. – Москва : Художественная литература, 1960. – 308 с.
1325619
  Воровский В.В. Статьи о русской литературе / В.В. Воровский. – Москва, 1986. – 447с.
1325620
  Белинский В.Г. Статьи о русской литературе / В.Г. Белинский. – Л., 1987. – 204с.
1325621
  Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. / А.П. Скафтымов. – Саратов, 1958. – 391с.
1325622
  Кашкин Н.Д. Статьи о русской музыке и музыкантах / Н.Д. Кашкин. – М., 1953. – 84с.
1325623
  Ходасевич Владислав Статьи о русской поэзии / Ходасевич Владислав. – Петербург : ЗПОХА, 1922. – 122 с.
1325624
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1325625
   Статьи о силе тяжести и фигуре Земли. – Москва : Геодезлитературы, 1961. – 152с.
1325626
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 480 с.
1325627
   Статьи о советской литературе. – Сталинабад, 1961. – 92 с.
1325628
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 567с.
1325629
  Дементьев А.Г. Статьи о советской литературе / А.Г. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 414 с.
1325630
  Сохор А.Н. Статьи о советской музыке / А.Н. Сохор. – Л., 1974. – 215с.
1325631
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – М., 1974. – 356с.
1325632
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1982. – 303 с.
1325633
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 544 с.
1325634
  Курахара К. Статьи о современной японской литературе. / К. Курахара. – М., 1959. – 210с.
1325635
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1325636
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1325637
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1325638
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1325639
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1325640
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1325641
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1325642
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1325643
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1325644
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1325645
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1325646
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1325647
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1325648
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – М, 1956. – 467с.
1325649
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1325650
  Адамян А.А. Статьи об искусстве / А.А. Адамян ; [предисл. и общая ред. проф. В.Ф. Асмус]. – Москва : МУЗГИЗ, 1961. – 432 с., 1 л. портр. : портр.
1325651
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва, 1970. – 591с.
1325652
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1325653
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1325654
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1325655
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван : Айастан, 1967. – 455 с. : портр.
1325656
  Воронов А.П. Статьи по архивоведению : (Пособие для слушателей Имп. С.-Петреб. археол. ин-та) / А.П. Воронов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. П.Т. Ревина, 1909. – 32 с. – Без тит. л.
1325657
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1325658
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1325659
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1325660
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1948. – 155 с.
1325661
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1325662
  Вилинский С.Г. Статьи по истории русской литературы : Из "Народной энциклопедии" / С.Г. Вилинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 368-562. – Отд. оттиск с тит.л. из Истории русской литературы
1325663
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1325664
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1325665
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. – Казань, 1919. – 68с.
1325666
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1325667
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва, 1968. – 376 с.
1325668
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1325669
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1325670
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1325671
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1325672
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1325673
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1325674
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1325675
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1325676
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1325677
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1325678
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1325679
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1325680
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1325681
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1325682
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1325683
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192 с.
1325684
  Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Чингиз Айтматов. – Москва : Издательство Агенства печати "Новости", 1988. – 384 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 381-383. – (Библиотечка АПН)
1325685
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1325686
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1325687
  Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма / Валентин Овечкин; [сост.: Л.Ш. Вильчек, В.В. Овечкин, А.Н. Узилевский]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383 с.
1325688
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1325689
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1325690
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1325691
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1325692
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1325693
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1325694
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1325695
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1325696
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1325697
  Адлер В. Статьи, речи и письма : изд. ЦК социал-демократ. рабочей партии нем. Австрии / В. Адлер. – Москва : Книга
Вып. 1 : Виктор Адлер и Фридрих Энгельс / пер. С. Салитан. – 1924. – 205 с.
1325698
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
2. – 1970. – 552 с.
1325699
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1325700
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1325701
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма : пер. с англ. / Уильям Фолкнер ; сост. и общ. ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Радуга, 1985. – 488 с. – (Век. Пистель и время)
1325702
  Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма / И.Ф. Арманд. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с., [4] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 265-269
1325703
  Артем Статьи, речи, письма / Артем (Ф.А. Сергеев). – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с., [1] л. портр.
1325704
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1325705
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1325706
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1325707
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – Москва : Искусство, 1960. – 299 с.
1325708
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1965. – 612 с.
1325709
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1325710
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1325711
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1325712
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1957. – 371с.
1325713
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1972. – 255 с.
1325714
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1325715
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1325716
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1325717
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записк / А.П. Ленский. – Москва-Л, 1935. – 671 с.
1325718
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371 с.
1325719
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва
1. – 1968. – 350 с.
1325720
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва : Мейерхольд В.Э.
2. – 1968. – 644 с.
1325721
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – М., 1953. – 783с.
1325722
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1325723
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1325724
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1325725
  Цвейг С. Статьи. Эссе : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448 с.
1325726
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1325727
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1325728
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1325729
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1325730
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1325731
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1325732
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М. и М. Гуз. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1325733
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1325734
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1325735
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1325736
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева ; АМН СССР. – Москва : Медецина, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-253
1325737
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1325738
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1325739
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – Москва, 1984. – 64с.
1325740
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1325741
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1325742
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1325743
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1325744
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1325745
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1325746
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1325747
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – М., 1985. – 207с.
1325748
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1325749
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1325750
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1325751
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1325752
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1325753
  Белов И.Т. Стахановский участок скоростных методов резания металлов / И.Т. Белов. – Москва, 1950. – 24с.
1325754
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : речь 15 ноября 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр.
1325755
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : Речь на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц - стахановцев / Л.М. Каганович. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 48 с.
1325756
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1325757
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1325758
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1325759
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – Москва, 1950. – 38 с.
1325760
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1325761
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1325762
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1325763
  Меезон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы / Меезон Ж. – Москва, 1936. – 104 с.
1325764
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1325765
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1325766
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1325767
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1325768
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1325769
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1325770
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1325771
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1325772
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1325773
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1325774
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1325775
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526 с.
1325776
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1325777
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1325778
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1325779
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1325780
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1325781
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1325782
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1325783
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1325784
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1325785
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1325786
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1325787
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1325788
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1325789
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
1. – 1973. – 66 с.
1325790
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1325791
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1325792
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1325793
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1325794
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1325795
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1325796
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1325797
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1325798
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1325799
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1325800
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1325801
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1325802
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1325803
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 4 л.
1325804
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1325805
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1325806
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1325807
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели. / Н.Ф. Кираковский. – К.М., 1953. – 280с.
1325808
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3 с.
1325809
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1325810
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1325811
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1325812
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1325813
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1325814
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1325815
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1325816
   Стационарные исследования геосистем. – Москва, 1984. – 271с.
1325817
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1325818
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1325819
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1325820
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1325821
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1325822
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1325823
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1325824
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1325825
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1325826
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1325827
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1325828
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1325829
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1325830
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1325831
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1325832
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1325833
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1325834
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1325835
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1325836
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1325837
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1325838
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1325839
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1325840
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1325841
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1325842
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1325843
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1325844
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1325845
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1325846
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1325847
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1325848
  Мельник Ю.В. Стаціонарні дослідження динаміки природних територіальних комплексів в Україні, Грузії і Росії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 13-24. – ISSN 0868-6939
1325849
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1325850
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1325851
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1325852
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1325853
  Корченко О. Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) / О. Корченко, І. Логінов, С. Скворцов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 5-12. – ISSN 2225-5036
1325854
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1325855
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1325856
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1325857
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1325858
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1325859
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1325860
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1325861
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1325862
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1325863
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1325864
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1325865
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1325866
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1325867
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1325868
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1325869
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1325870
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1325871
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / А.Н. Байкова. – Москва, 1988. – 188 с.
1325872
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – МоскваЛ,, 1931. – 64с.
1325873
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1325874
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1325875
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1325876
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1325877
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1325878
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1325879
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1325880
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1325881
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1325882
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1325883
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1325884
  Чмир О.Р. Сташкевич Кіндратій Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X
1325885
   Стащук Василь Степанович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61-62
1325886
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1325887
  Адамов А.Г. Стая : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 272 с. : ил.
1325888
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1325889
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1325890
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 287 с.
1325891
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1325892
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1325893
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Роланд Ткешелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1325894
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1325895
  Битоков В.М. Стая фениксов / В.М. Битоков. – Нальчик, 1978. – 39с.
1325896
   Стваранье. – Титоград, 1974
1325897
   Стваранье. – Титоград, 1977
1325898
   Стваранье. – Титоград, 1978
1325899
   Стваранье. – Титоград, 1979
1325900
   Стваранье. – Титоград, 1980
1325901
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1325902
  Залата Д Ф. Ствол / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1975. – 256с.
1325903
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1325904
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1325905
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1325906
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1325907
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1325908
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1325909
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1325910
   Створему мережу трансферу технологій // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій за допомогою яких дослідники зможуть впроваджувати в життя свої розробки, а бізес знаходити нові ідеї.
1325911
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1325912
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1325913
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1325914
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1325915
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1325916
  Римар Ю.М. Створення автоматизованої системи управління навчальним процесом в вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 379-387. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1325917
  Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено основні засади та специфіку розробки лінгвістичної бази даних для побудови автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів на матеріалі простого речення. Головна увага зосереджена на можливостях розроблюваного ...
1325918
  Сахно Є.Ю. Створення бази даних для розробки проектів : інформаційні технології в економіці та управлінні / Є.Ю. Сахно, А.В. Ребенок, Ю.М. Янченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 135-142 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1325919
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1325920
  Шовкопляс Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту прав інвесторів–споживачів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 88-91
1325921
  Нестеренко В.П. Створення вартості в угодах злиття та поглинання банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 254-262
1325922
  Пелешко І. Створення вертикально інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1325923
  Боднар О. Створення відчуття неперервності та об"ємності процесу життя у творчості Валерія Шевчука та Вільяма Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1325924
  Луговський О. Створення військових архівів і військово-історичної комісії в Україні у 1918 році // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 121-150
1325925
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1325926
  Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання про створення держави Ізраїль. Автор описує процес обговорення палестинського питання в ООН, з"ясовує позицію провідних держав щодо Палестини. Значна увага приділяється еволюції політики США щодо даного питання. This ...
1325927
  Бездітний В. Створення Державного земельного банку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
1325928
  Нагієвич Створення доданої вартості підприємства в процесі злиттів та поглинань / Нагієвич, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 282-286


  Розглянуто причини та джерела створення синергетичного ефекту в процесі злиттів та поглинань. Описано умови досягнення синергетичного ефекту. Вказано на необхідність достовірної оцінки ефекту синергії у вітчизняних умовах. Main reasons and sources of ...
1325929
  Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1325930
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1325931
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1325932
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1325933
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1325934
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1325935
  Крук О. Створення етнографічних комплексів та експозицій як один з напрямів розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 120-125
1325936
  Бірюков О.М. Створення законодавства про банкрутство у КНР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1325937
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1325938
  Костючок О. Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси створення і структурної побудови українського органу місцевого самоврядування у місті Києві за часів німецької військової адміністрації. Processes of creation and organization of local ukrainian selfgoverment body in ...
1325939
  Ємець М.А. Створення і формування енергоактивної агросадиби як фізичної моделі енергоактивного техногенного парку на порушених землях / М.А. Ємець, В.І. Деревянко, Ю.А. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 225-239. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1325940
  Криворучко Н.В. Створення індустріальних парків як фактор залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток УЦкраїни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 36-40. – ISBN 966-614-021-7
1325941
  Лобузіна К.В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-46
1325942
  Слєсар Вероніка Створення інформаційної електронної бази періодичних і продовжуваних видань України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1325943
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1325944
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1325945
  Гордійчук М.І. Створення класифікаторів засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" (на прикладі обслуговування дійного стада корів) : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 157-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1325946
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1325947
  Подорожна Т.С. Створення Конституційної Асамблеї - дієвий шлях до модернізації держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 174-178. – ISSN 1563-3349
1325948
  Жила В.Г. Створення корейського фонетичного письма "хунмін чоним" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 264-269
1325949
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1325950
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1325951
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1325952
  Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-144 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1325953
  Головченко А.М. Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчека // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-67. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1325954
  Дорохов М.С. Створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944 році - поступки національним прагненням українського народу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 132-139. – ISBN 978-966-96992-6-8
1325955
  Казанцев С.А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Казанцев С.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1325956
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1325957
  Фісун А. Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-42 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1325958
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1325959
  Подвальникова О. Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 33. – бібліогр. в кінці ст.


  Останні події показали, що фінансові труднощі однієї держави-члена ЄС можуть швидко загрожувати макрофінансовій стабільності ЄС у цілому. Держави-члени рішили вжити рішучих і скординованих дій зі збереження фінансової стабільності в зоні євро і ...
1325960
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1325961
  Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні закономірності формування організованого злочинного угруповання як особливого типу злочинного об"єднання, що, як правило, систематично або на постійній основі здійснює злочини. На основі аналізу чинного кримінального ...
1325962
  Міхно О.Г. Створення оцінної (прогнозної) карти можливості розміщення підрозділів в районі відповідальності / О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 275-279


  В статті розглядається можливість застосування геопросторового аналізу даних для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління. Запропонована загальна схема створення оцінних (прогнозних) карт можливості розміщення військових ...
1325963
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1325964
  Юрчук Л.В. Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 165-170. – ISSN 0321-0499
1325965
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1325966
  Саніна І.В. Створення проблемно-орієнтованих баз даних для картографування результатів моніторингу підземних вод України із застосування ГІС / І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для врахування всього комплексу природно-техногенних чинників, здатних негативно позначатися на якісних і кількісних показниках підземних вод, що використовуються для водопостачання, у ГІС створено карто- і фактографічну базу даних. Інформаційний ...
1325967
  Різник Т.О. Створення програмного комплексу "ГІДРОДОНБАС" для вивчення впливу вугільних шахт на геологічне середовище / Т.О. Різник, В.В. Поліновський, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для концентрації та узагальнення інформації стосовно еколого-геологічного стану на території регіону та вугледобувних районів формується база фактографічних і картографічних даних засобами ГІС-технологій. Розроблено спеціальний програмний комплекс ...
1325968
  Безрук З.Д. Створення систем технолого-екологічного моніторингу забруднення атмосфери / З.Д. Безрук, А.А. Візнюк, В.Ф. Приміський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 66-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1325969
  Гжегурські С. Створення системи відновлення даних на ушкоджених носіях інформації : інформаційні технології в економіці та управлінні / С. Гжегурські, В. Собецький // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1325970
  Шерепа Т. Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
1325971
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1325972
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1325973
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підгрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 20-25. – Бібліогр.: 5 назв
1325974
   Створення стійких сільськогосподарських систем : інформація // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 83-84 : Фото. – ISSN 1726-5428
1325975
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 207-213
1325976
  Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 55-58. – ISSN 1818-2682
1325977
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1325978
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1325979
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 210-235
1325980
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.) : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. + Додатки: л. 232-238. – Бібліогр.: л. 182-231
1325981
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930 ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 09.00.12 / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – бібліогр.18 назв
1325982
  Колбасовська І.І. Створення та діяльність Російського комітету з холодильної справи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 213-215
1325983
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-демократичного Союзу (1999-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1325984
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : автореф. дис.... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1325985
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 249 л. – Додатки: л. 188-198. – Бібліогр.: л. 199-249
1325986
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1325987
  Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-105.
1325988
  Луценко В.Ю. Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Луценко В.Ю.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1325989
  Горбатюк М. Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 - січень 1922 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 103-124
1325990
  Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто формування центральних та місцевих органів управління охорони здоров"я шляхів сполучення УСРР в перше десятиліття радянської влади. The article deals with forming of central and regional public health governmental organs of ...
1325991
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1325992
  Путренко В.В. Створення та функціонування бази даних Національного атласу України : картографія, геоінформатика / В.В. Путренко, О.В. Півньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-58 : Рис. – Бібліограф.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1325993
  Дмитрук П. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-173
1325994
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1325995
  Нітченко А. Створення Тимчасового уряду та реформування державного механізму управління вертикаллю виконавчої влади // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 257-260. – (Історичні науки ; № 8)
1325996
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1325997
   Створення Української федерації фахівців безпеки (УФФБ) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-12 : фото
1325998
  Ястремська Н.М. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1325999
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1326000
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,