Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1323001
  Жила С. "Трагедія адекватна історії" : роман Марії Матіос "Солодка Даруся" та читатська конференція за цим твором
1323002
  Грабовський С. "Трагічний стоїцизм" Василя Стуса у контексті його доби // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 75-79


  Досліджено філософські погляди Василя Стуса, який був не лише визначним поетом, а й не¬пересічним мислителем. Ці погляди неможливо зрозуміти, якщо брати їх у відриві від контексту доби 1960–1980-х років і від особистої долі поета та мислителя.
1323003
  Москалець О. "Трагічний тенор епохи..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Ахматовський рядок згадується напередодні ювілею Анатолія Солов"яненка.
1323004
  Шекспір В. Трагедії та хроніки / В. Шекспір ; переклад та впорядкування О.А. Грязнова. – Київ : Задруга. – ISBN 978-966-432-042-6
Кн.1. – 2008. – 368 с.
1323005
  Шалівська З. Трагедії Холмщини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 11


  Тритомне дослідження "Від депортації до депортації" й спогади про чотирнадцятьох загиблих близьких родичів.
1323006
  Безименський О.І. Трагедійна ніч / О.І. Безименський. – Київ, 1932. – 55 с.
1323007
  Лановюк Л.П. Трагедія "остарбайтерів" в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 80-86
1323008
  Шнайдер Б.І. Трагедія "Сава Чалий" Карпенка-Карого і українська історична драма ХІХ ст. / Б.І. Шнайдер ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 276 с.
1323009
  Мазур В. Трагедія Адама Киселя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 15


  "Якщо на політичну ситуацію в Україні кінця 1640-х подивитися очима англійця 1920-х, то можна чітко виділити три напрями: "лейбористський" на чолі з Богданом Хмельницьким; "консервативний" під проводом католицького магната, русина за походженням (так ...
1323010
  Шудрик І.О. Трагедія академіка Семковського // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 149-155. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1323011
  Роженко М. Трагедія академіка Юринця / М. Роженко. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 192с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7009-09-2
1323012
  Зленко Григорій Трагедія археолога -аматора // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 12-13
1323013
  Євстаф"єва Тетяна Трагедія Бабиного Яру у 1941-1943 рр.( за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 354-386
1323014
  Марко В.П. Трагедія без катарсису: новела Олеся Гончара "За мить щастя" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 124-127. – ISBN 978-966-551-315-5
1323015
  Щербак Ю. Трагедія Буша // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 305-316. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  "Трагедія Буша" - називається одна з виданих в США книжок, в яких робляться спроби підбити перші підсумки епохи сорок третього президента США".
1323016
  Грабовський С. Трагедія вирачених шансів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 8


  Крим - 1918: українські й кримськотатарські сюжети.
1323017
  Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2002. – 128с. – ISBN 966-580-128-7
1323018
  Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2004. – 128с. – ISBN 966-580-128-7
1323019
  Сергійчук В Трагедія Волині : Причини перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В Сергійчук; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 140с. – ISBN 966-7060-32-2
1323020
  Рибалт А. Трагедія Волині: спроби замирення і стереотипи // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 4 липня (число 26). – С. 5
1323021
  Конончук Т.І. Трагедія голодомору 1932-1933 рр у фольклорі України. проблема ххудожньої трансформації історичної правди : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Конончук Т.І.; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.159-172
1323022
  Конончук Тетяна Іванівна Трагедія голодомору 1932-1933 рр. у фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Конончук Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1323023
  Логвиненко Ю. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 69-78. – ISSN 0236-1477
1323024
  Задунайський В. Трагедія голоду 1932 - 1933 років у кубанських станицях очима свідків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 169-174. – ISBN 978-617-7122-39-4
1323025
  Воропаєва О.Б. Трагедія Грегора Замзи : урок за новелою Франца Кафки "Перевтілення" із залученням творів живопису та музики. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1323026
  Воропаєва О.Б. Трагедія Грегора Замзи : урок за новелою Франца Кафки "Перевтілення" із залученням творів живопису та музики. 11 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1323027
   Трагедія Гути Пеняцької Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1323028
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 7, 10-11. – ISSN 2519-4429
1323029
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 7-10. – ISSN 2519-4429
1323030
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 9-11. – ISSN 2519-4429
1323031
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 6-7, 10-11. – ISSN 2519-4429
1323032
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1323033
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1323034
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 10-12. – ISSN 2519-4429
1323035
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
1323036
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 8-10. – ISSN 2519-4429
1323037
  Ковалів Ю. Трагедія двомовності людини, родини та нації в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 131- С. 131-138
1323038
  Хоптяр А.О. Трагедія Дж. Байрона "Сарданапал" у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 150-152
1323039
  Мицик Ю. Трагедія Димера, або Епізод "дружби" двох "братніх народів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 4


  Період Руїни: втручання Московської держави в міжусобицю серед козаків, в результаті чого жителі міста були знищені.
1323040
  Грабовький С. Трагедія другої Речі Посполитої та її відлуння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 184). – С. 5
1323041
  Расюк І. Трагедія еміграції у романі В. Винниченка "Рівновага" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 201-202. – ISBN 966-594-246-8
1323042
  Слободянюк П. Трагедія євреїв України в роки Другої світової війни // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 497-503. – ISBN 978-966-97201-1-5
1323043
  Найман О. Трагедія євреїв Української Народної Республіки // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 142-149
1323044
  Пахаренко В. Трагедія загубленої Вітчизни : (До проблеми національної ідентичності Гоголя) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 41-48. – (Філологічні науки)
1323045
  Єременко О. Трагедія землі - часу - людини: синівський гріх і материнська покута : за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва / О. Єременко, А. Сафонова
1323046
  Шевченко Володимир Трагедія і звитяга оборонців "срібної землі" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 24-27


  У березні 1939-го - за півроку до початку Другої світової війни - понад 5 тисяч мешканців Карпатської України полягли у нерівних боях з відбірними військами фашистського диктатора Угорщини Горті.
1323047
  Сулима М. Трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 130-135


  Аналізується трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)", написана 1968 р.
1323048
  Зозуля І.Є. Трагедія ідеаліста в романі "Великий Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-11.
1323049
  Нікітенко К. Трагедія колоністів. Вирішення національного питання в Радянській Україні 1920–1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 15


  Так склалося історично, що на терени України прибувало чимало імігрантів з різних країн, здебільшого європейських. Воно й не дивно — багатий край із родючими землями споконвіків приваблював переселенців. Варто згадати й практику активного запрошення ...
1323050
  Якель Р. Трагедія командира. Доля розділеної батьківщини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 15


  Про його героїзм не написано книжок, не створено кінофільмів. Дуже коротке, але яскраве життя, покладене на вівтар боротьби за незалежність України, лише через півстоліття озвалося у скромних газ. публікаціях, а останнім часом — ще й в ...
1323051
  Грабовський С. Трагедія КПЗУ: глухий кут "червоного москвофільства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 21
1323052
  Орел Л. Трагедія кримських татар (1944 рік) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 березня - 1 квітня (№ 13). – С. 12-13
1323053
  Мадач І. Трагедія людини / І. Мадач. – К, 1967. – 252с.
1323054
  Урсані Н. Трагедія людської особистості у творчості Василя Єрошенка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 142-152. – ISSN 1728-9572
1323055
  Костецький І. Трагедія Макбета // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 180-265.
1323056
  Шекспір В. Трагедія Макбета. Король Герні IV / В. Шекспір. – Мюнхен, 1961. – 446с.
1323057
  Кудрявцев М.Г. Трагедія Миколи Руденка "На дні морському": антитоталітарний дискурс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 113-117. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1323058
  Шаповал Ю. Трагедія на вулиці Расіна: пошук істини триває // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.107-111 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Вбивство С. Петлюри
1323059
  Трофименко Т. Трагедія на три дії. Голодомор в українській літературі // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 156-159. – ISSN 0130-321Х
1323060
  Патриляк І. Трагедія нескореного регіону. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 157-159
1323061
  Ковалів Ю. Трагедія Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 136-146.
1323062
  Сюндюков І. Трагедія омріяної державності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  Інститут історії України НАН України видав "Нариси історії Української революції 1917-1921 років" (том 1).
1323063
  Гапієнко К. Трагедія особистості у п"єсі І.К. Карпенка-Карого "Сава Чалий". 10 клас
1323064
  Гапієнко К. Трагедія особистості у п"єсі І.К.Карпенка-Карого "Сава Чалий"
1323065
  Коваль Роман Трагедія отамана Волинця / Коваль Роман, Завальнюк Костянтин. – Київ : Діокор, 2002. – 288с. – ISBN 966-96038-3-8
1323066
  Чашук М. Трагедія письменника // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 275


  Юрій Миколайович Косач — український поет, прозаїк, драматург, редактор. Був небожем Лесі Українки та онуком Олени Пчілки.
1323067
  Сорочук Л.В. Трагедія під Берестечком в поезії Тараса Шевченка "Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 254-255
1323068
  Несук М.Д. Трагедія позбавлених батьківщини: Палестин. народ у боротьбі за самовизначення. / М.Д. Несук. – К., 1988. – 47с.
1323069
  Горак І. Трагедія полковника Петра Болбочана // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 41/42)


  Спроба державного перевороту в УНР влітку 1919 р.
1323070
  Ревегук В. Трагедія полтавських кобзарів // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 240-247. – ISSN 2075-1222
1323071
  Калакура О. Трагедія поляків УСРР у контексті політики суцільної колективізації та геноциду українського народу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 50-61. – ISBN 978-966-02-4630-8
1323072
  Горак Р. Трагедія портрета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0868-4790
1323073
  Горенок Г.Ю. Трагедія про Гамлета та її життя у часі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 32-39. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1323074
  Шекспір В. Трагедія про Гамлета, принца Датського / В. Шекспір. – Х., 1941. – 266с.
1323075
  Пирогова К.М. Трагедія родини Крушельницьких у п"єсі О. Олеся "Земля обітована" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 107-110. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1323076
  Гречко А. Трагедія руйнації роду : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 295-296


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1323077
  Олесь О. Трагедія серця : [Одноактна п"єса] / О. Олесь. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1911. – 13 с.


  На тит. стор. надпис: БМазурмович
1323078
  Орлова О. Трагедія Трансністрії / О. Орлова, Р. Чекмишева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 31 (455), 5-11.08.2016 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Серед злочинів гітлерівців, які торкнулися території України, однією з маловідомих є історія депортації румунських ромів на територію Трансністрії, яку низка дослідників вважають геноцидом.
1323079
  Солдатенко В.Ф. Трагедія тридцять третього: нотатки на історіографічному зрізі // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 3-92. – ISBN 978-966-8809-48-4
1323080
  Федорчук Я.П. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Волинська область. Підсумки : [дослідження] / Я.П. Федорчук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-195. – ISBN 978-617-517-107-3
1323081
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 307, [1] с. – Геогр. покажч.: с. 303-307. – ISBN 978-966-361-478-6
1323082
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 345, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 340-345. – ISBN 978-966-361-549-3
1323083
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Луцький район і м.Луцьк / упоряд. та авт. комент. І. Пущук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-361-393-2
1323084
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Рожищенський і Маневицький райони / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 382, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 374-382. – ISBN 978-966-361-491-5
1323085
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Турійський район / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 323, [1] с. – Геогр. покажч.: с. 319-323. – ISBN 978-966-361-482-3
1323086
  Пепа В. Трагедія української душі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-13. – ISSN 0208-0710


  [Про Матвія Михайловича Шестопала]
1323087
  Сергійчук В. Трагедія українців Польщі / В. Сергійчук. – Тернопіль : Тернопіль, 1997. – 440с.
1323088
  Сардачук П.Д. Трагедія українців Польщі в повоєнні роки (1944-1956 рр.) / П.Д. Сардачук, О.П. Сагайдак // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 264-273
1323089
  Нечай С. Трагедія українців: між Москвою та Берліном // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 1, 7


  Голодомор 1932-1933 років.
1323090
  Грабська А. Трагедія ХХ століття в пам"яті німецьких та українських студентів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У пізнавально-освітньому проекті "Мюнхен - Київ 1941-1945: два міста - одна історія", присвяченому національній пам"яті українців та німців про події Другої Світової війни, взяли участь студенти, аспіранти й викладачі КНУТШ та Університету ім. ...
1323091
  Яновська Л. Трагедія щирого приятеля / Л. Яновська, 1910
1323092
   Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров"я людини. Досвід Європи : [звіт] / [підгот. : Рекха Менон, Емре Озалтін, Світлана Понякіна [та ін.]. – Київ : Версо-04, 2009. – 72 с. : іл., табл. – Додаток: с. 71-72. – Бібліогр.: с. 67-70. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-21-1
1323093
  Білик Г. Трагедокомедія долі Теофана Прокоповича // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 75-82. – ISSN 2075-1222
1323094
  Чехов А.П. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – М, 1951. – 16с.
1323095
  Свербилова Т.Г. Трагикомедия в советской литературе / Т.Г. Свербилова. – К, 1990. – 145с.
1323096
  Скворцов А. Трагикомический бурлеск: "Прощанье со старыми тетрадями..." Олега Чухонцева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 252-279. – ISSN 0042-8795
1323097
  Драйзер Т. Трагическая Америка / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1952. – 176с.
1323098
  Волкова Е.В. Трагическая вина ( "Убиты под Москвой " Константина Воробьева ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.29-39. – ISSN 0042-8744
1323099
  Де Трагическая гибель самолета "Максим Горький" : проза : репортаж / Де, Сент-Экзюпери // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 41-43. – ISSN 1130-6545
1323100
  Папини Д. Трагическая ежедневность / Д. Папини. – Берлин, 1923. – 119с.
1323101
  Порошенко О.Ю. Трагическая и мелодраматическая формы человеческого бытия и культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.35-39. – ISSN 2073-9702


  Особенность современной культуры – ее драматичность, в природе которой скрываются дуальность и противоречие. Драматичность представляет собой не только черту культуры и социального бытия, а является имманентно-антропологической субстанцией, лежащей в ...
1323102
  Бурже Поль Трагическая идиллия : космополитические нравы / Бурже Поль. – Москва : Панорама, 1994. – 448 с. – В изд. также: Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году / Э. Сю. – (Библиотека любовного и авантюрного романа). – ISBN 5-85220-390-4
1323103
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / Кристофер Марло ; Пер. с англ. К.Д. Бальмонта; [Предисл. к англ. тексту: Хавелок Эллис]. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова, 1912. – 152 с. – Несколько слов о типе Фауста / К. Бальмонт, с. 5-18
1323104
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / Кристофер Марло ; пер. с англ. под ред. Т. Кудрявцевой ; перд. Л. Пинского. – Москва : Художественная литература, 1949. – 92 с.
1323105
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / К. Марло. – М, 1959. – 95с.
1323106
  Шекспир В. Трагическая история о Гамлете принце датском / В. Шекспир. – М.-Л., 1933. – 136с.
1323107
  Шекспир В. Трагическая история о Гамлете принце датском / В. Шекспир. – М., 1935. – 143с.
1323108
  Гжимковский Е. Трагическая колыбельная песня / Е. Гжимковский. – М., 1986. – 256с.
1323109
  Чисников В.Н. Трагическая судьба И.Г. Щегловитова – ученого-криминалиста : (к 155-летию со дня рождения) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 197-209. – ISSN 1992-4437
1323110
  Казанцева Лидия Афанасьевна Трагическая судьба Тимофея Бочарова : его планам сбыться было не суждено // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 33-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893
1323111
  Гулак А.Т. Трагически высокая жизнь Андрея Болконского (Стилистическая структура образа персонажа в романе Л.Н. Толстого "Война и мир") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 8-15. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1323112
   Трагические контексты отечественной культуры XX века и современность (к 95-летию начала Гражданской войны) : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 26 ноября 2013 г., (г. Симферополь) / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, Каф. рус. языка, Каф. философии и социальных наук, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Филос. фак. ; [науч. ред. А.П. Цветков]. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 187, [1] с. : ил., фот. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-06-6
1323113
  Обинье Теодор Агриппа д" Трагические поэмы / Обинье Теодор Агриппа д"; А. Ревич, пер.с фр. – Москва : Присцельс, 1996. – 530с. – Фам. автора: Д"Обинье. – ISBN 5-85324-028-5; 5-86508-059-8
1323114
  Лагин Л.И. Трагический астероид. / Л.И. Лагин. – М, 1972. – 413с.
1323115
  Попков В. Трагический генезис "второй русской эмиграции" // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-242. – ISSN 1810-228Х
1323116
  Коренева М. Трагический герой O’Нила как шут // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 234-251
1323117
  Васильев А. Трагический герой европейской истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-78. – ISSN 0235-7089


  Польский образ Сибири.
1323118
  Элленберг В. Трагический конец бушменов / В. Элленберг. – М., 1956. – 307с.
1323119
  Саакян П.Т. Трагический образ "маленького человека" в произведениях Пушкина и Гоголя (из истории образа) : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян П. Т.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1949. – 24 с.
1323120
  Шарова Е.А. Трагический оптимизм / Е.А. Шарова. – Ленинград, 1990. – 79 с.
1323121
   Трагический путь к трону короля комедии // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 7. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
1323122
  Бурдан А. Трагический рейс. Спасение на необитаемом острове. / А. Бурдан. – М., 1971. – 262с.
1323123
  Марлинская С. Трагический тенор эпохи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49


  Тврчість О. Блока
1323124
  Кобидзе Р. Трагическое в новой грузинской литературе / Р. Кобидзе. – Тбилиси, 1988. – 93с.
1323125
  Борев Ю.Б. Трагическое и комическое в действительности и в искусстве / Ю.Б. Борев. – Москва, 1955. – 32с.
1323126
   Трагическое и комическое в зарубежной драме. – Москва, 1979. – 86 с.
1323127
   Трагическое и комическое в зарубежной литературе. – Москва, 1986. – 86 с.
1323128
  Радионова Т.Я. Трагическое и проблема его художественного восплощения. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Радионова Т.Я.; Мин.высш.и сред.спец.образоваиня.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1979. – 30л.
1323129
  Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория / Т.Б. Любимова. – М., 1985. – 128с.
1323130
  Овсянникова М.Д. Трагическое положение детей в капиталистических странах / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1950. – 32 с.
1323131
  Лазарева М.А. Трагичесое в литературе. / М.А. Лазарева. – М., 1983. – 119с.
1323132
  Ястребова Н. Трагичното в изкуството = Das tragische in der kunst / Н. Ястребова ; [отговорен ред. Л.Тенев] ; Българска академия на науките ; Ин-т по философия. – София : Изд-во на Българска академия на науките, 1961. – 264, [4] с. – ISBN 5-89357-021-9
1323133
  Бикова Т. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 191-201. – ISBN 966-7773-70-1
1323134
  Коломієць О.Л. Трагізм існування людини у філософії Сьорена К"єркегора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 82-83
1323135
  Дзюба О. Трагіка національного самопочування в оповіданні "Апофеоз" Мілоша Црнянського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 63-58. – Бібліогр.: С.68
1323136
  Дзюба-Погребняк Трагікомедія війни Тіто Строцці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 99-112. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)
1323137
  Макуха Л.О. Трагікомедія І. Карпенка-Карого "Мартин Боруля". Дворянство як міф про краще життя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 14 (270). – С. 8-12
1323138
  Ткалич А.М. Трагікомедія кохання у п"єсі О. Погребінської "Дев"ятий місячний день" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 359-364. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  У п"єсі Олександри Погребінської "Дев"ятий місячний день" бачимо сучасну сім"ю — немолода мати, її син Олег та його колишня дружина Олена. Родина живе одноманітним і сирим життям. Батько Олега помер, а до його матері залицяється будівельник Віктор ...
1323139
  Гентош Л. Трагічна біографія у веселкових тонах // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 15-17


  "Постать Вільгельма Габсбурга, маловідома і в Україні, і за її межами, привернула увагу знаного та досвідченого дослідника історії Центрально-Східної Європи професора Тимоті Снайдера... Для написання біографічної праці "Червоний принц. Таємні життя ...
1323140
  Сопронюк О. Трагічна даль: Володимир Затуливітер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 20


  До річниці з дня народження.
1323141
  Сопронюк О. Трагічна даль: Володимир Затуливітер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 березня (№ 6). – С. 18-19
1323142
  Решетник М.Д. Трагічна діалектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 647. – ISBN 966-316-069-1
1323143
  Кундієв Ю. Трагічна доля вченого // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-117. – ISSN 0585-8365
1323144
   Трагічна доля кримськотатарського народу : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при Раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-673-377-5
1323145
  Зайцев Ю. Трагічна доля кримськотатарського народу у XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/7-12/8
1323146
  Наконечний В. Трагічна доля лемків у Польщі // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 105-107


  Лемки є частиною укр. етносу з І тис. н.е.
1323147
  Король В.Ю. Трагічна доля радянських військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 рр. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 91-105
1323148
  Зейтуллаєва З. Трагічна доля та сьогоднішня ситуація кримських татар. Contra spem spero: від депортації до окупації / З. Зейтуллаєва, А. Живачівський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 28 травня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 0027-8254
1323149
  Гафарова Т. Трагічна доля українців в умовах тоталітарної радянської системи : урок з використанням інформаційних технологій за романом Уласа Самчука "Марія". 11 клас
1323150
  Гафарова Т. Трагічна доля українців в умовах тоталітарної системи : За романом Уласа Самчука "Марія"
1323151
  Костик П. Трагічна доля Холмщини і Підляшшя / Петро Костик ; Львів. суспільно-культ. тов-во "Холмщина" ; Львів. крайове тов-во "Рідна школа". – Львів, 1997. – 123 с.
1323152
  Ткаченко Л.В. Трагічна дуель М. Лермонтова з М. Мартиновим: сучасний погляд // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 18-19


  Подано матеріали до вивчення біографії М.М. Лермонтова в школі на уроках світової літератури, а саме історії загибелі поета на дуелі.
1323153
  Вєдєнєєв Д. Трагічна загибель єпископа Т. Ромжі у контексті ліквідації Унії в Закарпатті: невідомі документи радянських спецслужб // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 251-259
1323154
  Білик Г. Трагічна Зеровіана // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 129-141. – ISSN 2075-1222
1323155
  Осадчук Л. Трагічна і приголомшлива амплітуда долі Арлекіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  "День" побував у меморіальному Музеї-садибі Леся Курбаса в селищі Старий Скалат Тернопільської області.
1323156
  Казанова Ю.О. Трагічна іронія у "розважальних" романах Грема Гріна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
1323157
  Казанова Ю.О. Трагічна іронія у модерністському дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 226-230. – (Б-ка Ін-ту філології)
1323158
  Ковалів Юрій Трагічна одіссея Дмитра Фальківського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47. – Бібліогр.: с. 45-47. – ISSN 0130-5263
1323159
  Колтакова Н. Трагічна помилка орфея в поезії Богдана-Ігоря Антонича: символізм крізь призму Моріса Бланшо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 183-189. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Запропоновано інтерпретацію образу Орфея як символу мистецтва. Символістське прагнення до подолання меж художньої творчості осмислене як фатальна, але необхідна трагічна помилка. Феномен символізму розглянуто крізь призму теорії М. Бланшо, в аспекті ...
1323160
  Колодуб Оксана Трагічна постать української музичної культури // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 160-164. – ISSN 0869-3595
1323161
  Погребна О. Трагічна сторінка в історії України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33
1323162
  Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника "Марія" : Вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення
1323163
  Марцинюк Т.І. Трагічне в літературі (на матер. прози І.Багряного і В.Бикова). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Марцинюк Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1323164
  Марцинюк Тетяна Іванівна Трагічне в літературі (на матеріалі прози Івана Багряного і Василя Бикова) : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.06 / Марцинюк Тетяна Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.181-193
1323165
  Варикаша М. Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 10-13. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1323166
  Варикаша М. Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1323167
  Кирієнко Н. Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 63-71. – ISBN 966-8547-61-6
1323168
  Вертій О. Трагічний голос із мороку соціалізму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 14 жовтня (№ 20)


  Проблема етичного вибору в романі Любоша Юріка "Смерть міністра. Ніч перед стратою Владіміра Клементіса".
1323169
  Костиря Б. Трагічний голос Клима Поліщука
1323170
  Костиря Б. Трагічний голос Клима Поліщука
1323171
  Рибак І.В. Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині / І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв; Головна ред. кол. науково-документ. серії книг "Реабілітовані історією". Ін-тут історії України НАНУ. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2001. – 140с. – ISBN 966-682-022-6
1323172
  Сюндюков І. Трагічний сміхотворець. Остап Вишня: драма життя й творча мужність митця // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 344-350. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1323173
  Гудзенко К.Н. Трагічні голоси : Мученикам голодної весни 1933 року, їхнім дітям, онукам і правнукам присвячую / К.Н. Гудзенко. – Кам"янка, 1993. – 195с.
1323174
  Смольницька О. Трагічні обставини доби в дзеркалі одного оперного перекладу / О. Смольницька, М. Стріха // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 165-170. – ISSN 0320-8370


  Історія українського перекладу для музичного театру досі залишається системним дослідженням.
1323175
  Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам"ять // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 5-10. – ISBN 978-966-600-651-9
1323176
  Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам"ять // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 42-45. – ISSN 2222-5250
1323177
   Трагічні постаті України : Анотований бібліографічний покажчик для молоді. – Київ, 1995. – 214с.
1323178
  Паламарчук О.Л. Трагічні сторінки з історії кафедри слов"янської філології (20-30-ті рр. XX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 314-319. – ISBN 966-8188-10-1
1323179
   Трагічні сторінки моєї Вітчизни : Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2171-25-9
1323180
  Федчук В. Трагічні сторінки не повинні затьмарити майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 12


  Випадків, коли українські селяни переховували поляків у 1943 - 1944 роках, було чимало.
1323181
  Сміян П.К. Трагічні сторінки України в боротьбі за незалежність / П.К. Сміян, К.П. Сміян // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.68-73
1323182
  Трофимович В. Трагічні сторінки української історії 1941 - 1945 рр. // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 63-79. – ISBN 978-966-1594-12-7
1323183
  Радько П. Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша "Чорна рада" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 121-125. – ISSN 2075-1222
1323184
  Левітас Фелікс Трагічні уроки 1942 року // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 10-19
1323185
  Ленська С.В. Трагічність і комічність кохання у новелістиці С. Пилипенка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 97-107. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1323186
  Махинов Виктор Николаевич Традици воспитания в немецкой народной педагогике : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Махинов Виктор Николаевич; Киевский гос.пед.ин-т иностранных языков. – К., 1993. – 259л. – Бібліогр.:л.233-259
1323187
  Илиевски П.Хр. Традициja и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период = Tradition and innovatios in the Macedonian churchslavonic literary monuments from the Turkish period / Петар Хр. Илиевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 393 с. : ил. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-101-55-8
1323188
  Масловская Е.В. Традиции "критической теории" в современной западной социологии права // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.39-47. – ISSN 0132-1625
1323189
  Дербенева Л. Традиции "смехового мира" Древней Руси в структуре романа Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 16-34.
1323190
  Зименко В.М. Традиции ,новаторство,современность / В.М. Зименко. – М, 1965. – 272с.
1323191
  Новицкая З.В. Традиции американского юмора XIX ст. и речевые средства комического у Марка Твена. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новицкая З.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1962. – 28л.
1323192
  Зиливинская Э.Д. Традиции архитектуры Среднего Востока в усадебном домостроительстве Золотой Орды // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 2 (46). – С. 102-112. – ISSN 1563-0102
1323193
  Сироткин В.Г. Традиции Бородина / В.Г. Сироткин, В.Т. Козлов. – М, 1989. – 62с.
1323194
  Панков В.К. Традиции в движении. / В.К. Панков. – М., 1971. – 318с.
1323195
  Чибисова Н.Г. Традиции в инновационном образовательном поле // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 309-317. – ISSN 1993-5560


  "Рассматриваются такие понятия, как «традиция» и «инновация», анализируется их взаимосвязь и взаимовлияние, а также выявляется роль традиции в современном инновационном поле. Автор трактует традиции как социокультурное наследие прошлого, передающееся ...
1323196
  Гомонов А.К. Традиции в системе общественных отношений : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гомонов А.К.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1323197
   Традиции в современном обществе. – Москва : Наука, 1990. – 346 с.
1323198
  Лучанкин А.И. Традиции в социокультурной преемственности: методол. аспект : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лучанкин А.И. ; МВ ССО РСФСР, Уральский гос. ун-тет. – Свердловск. – 18 с.
1323199
  Юрина Е.А. Традиции В.И. Даля в лексикографических трудах Томской диалектологической школы // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 54-57. – ISBN 966-594-355-3
1323200
  Кулагина Г.М. Традиции Великого почина. / Г.М. Кулагина. – М., 1984. – 96с.
1323201
  Смирнов В.П. Традиции Великой французской революции в идейно-политической жизни Франции. / В.П. Смирнов, В.С. Посконин. – М., 1991. – 219с.
1323202
  Новак В.С. Традиции весенней обрядности Лельчицкого района Гомельской области: обряд встречи весны // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 212-216
1323203
  Васильева С.Я. Традиции византийского искусства в художественной культуре XII века острова Готланд // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 177-196. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1323204
  Дерек Малгожата Магдалена Традиции воспитания в польской народной педагогике : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дерек Малгожата Магдалена; Киевский гос. лингвистический университет. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1323205
  Конкина В.Э. Традиции воспитывают. / В.Э. Конкина. – М., 1975. – 51с.
1323206
  Остаповец Н.С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1323207
  Козлова Л.П. Традиции Гоголя и литературная борьба 1848-1855 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлова Л.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1323208
  Алиева Ш. Традиции детского фольклора в драматических произведениях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 19-21. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1323209
  Алиева Ш. Традиции детского фольклора в драматических произведениях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 228-231. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1323210
  Радугин М.Я. Традиции доблести и слави / М.Я. Радугин. – Москва, 1985. – 64 с.
1323211
  Ермакова М.Я. Традиции Достоевского в русской прозе / М.Я. Ермакова. – М. : Просвещение, 1990. – 126 с.
1323212
  Манфред А.З. Традиции дружбы и сотрудничества. Из истории рус.-франц. и советско-франц. связей. / А.З. Манфред. – Москва, 1967. – 332с.
1323213
  Подденежная Е.В. Традиции жанра "филологического романа" в литературе русской эмиграции III волны (на материале романа И. Ефимова "Неверная") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 126-134. – ISBN 978-966-171-476-1
1323214
  Храмова С.И. Традиции жанра видений в русской и украинской поэзии XIX в. // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 142-148
1323215
   Традиции зовут вперед. – Красноярск, 1965. – 308 с.
1323216
  Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. / В.И. Божович. – М., 1987. – 319с.
1323217
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. труд. – Пермь : ПГУ, 1986. – 156с.
1323218
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. трудов. – Пермь : ПГУ, 1988. – 144с.
1323219
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. трудов. – Пермь : ПГУ, 1990. – 144с.
1323220
   Традиции и инновации в быту и культуре народов Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибрск, 1983. – 123с.
1323221
   Традиции и инновации в духовной жизни общества. – М, 1986. – 192с.
1323222
   Традиции и инновации в духовной жизни общества. – М, 1986. – 192с.
1323223
  Полякова Т. Традиции и инновации в иноязычной подготовке инженера // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 55-61. – ISSN 0869-3617


  О тенденции изменения статуса дисциплины " Иностранный язык" в инженерном образовании.
1323224
  Федоров И. Традиции и инновации в подготовке инженерных кадров / И. Федоров, В. Медведев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-37.. – ISSN 0869-3617
1323225
  Гусева Е.Н. Традиции и инновации как компоненты социокультурной модернизации общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 8-16. – ISSN 2073-9702
1323226
  Есбергенов Х. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков / Х. Есбергенов, Т. Атамуратов. – Нукус, 1975. – 211с.
1323227
  Кожин А. Традиции и мастерство / А. Кожин. – Л., 1948. – 120с.
1323228
   Традиции и наследие Христианского Востока. – М, 1996. – 400с.
1323229
   Традиции и наследие Христианского Востока = Traditions and heritage of the Christian East : Материалы международной конференции. – Москва : Идрик, 1996. – 400с. – ISBN 5-85759-037-Х
1323230
  Рыленков Н.И. Традиции и новаторство / Н.И. Рыленков. – М., 1962. – 132с.
1323231
   Традиции и новаторство. – Кишинев, 1973. – 96с.
1323232
  Гончар Николай Иванович Традиции и новаторство в "Театре революции" Ромена Роллана : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Гончар Николай Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1323233
  Гончар Николай Иванович Традиции и новаторство в "Театре революции" Ромена Роллана ("Дантон", "Четырнадцатое июля", "Робеспьер") : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Гончар Николай Иванович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1984. – 202л. – Бібліогр.:л.180-196
1323234
  Найдаков В.Ц. Традиции и новаторство в бурятской советской литературе / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1976. – 425с.
1323235
  Чирков А.С. Традиции и новаторство в драматургии Бертольда Брехта. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Чирков А.С.; АН УССр. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 22л.
1323236
  Менин А.Е. Традиции и новаторство в драматургии Хуана Руиса де Аларкона : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Менин А.Е.; Моск.гос.пед.лин-т. – М, 1977. – 12л.
1323237
   Традиции и новаторство в зарубежном театре. – Л, 1986. – 96с.
1323238
  Крахмалева А.Д. Традиции и новаторство в идейно-воспитательной работе / А.Д. Крахмалева. – Саратов, 1989. – 153с.
1323239
  Светлов И.Е. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве социалистических стран / И.Е. Светлов. – М., 1986. – 222с.
1323240
  Кажаров Х.Х. Традиции и новаторство в кабардинской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Кажаров Х.Х.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1323241
  Шарипов А.Ш. Традиции и новаторство в казахской литературе / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1984. – 136с.
1323242
   Традиции и новаторство в литературе стран Западной Европы и Америки XIX-XX вв. : межвуз. сб. – Горький, 1989. – 96 с.
1323243
  Дергачева Э.С. Традиции и новаторство в ранней советской прозе (1917-1925 гг.) / Э.С. Дергачева. – Челябинск, 1989. – 83 с.
1323244
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1973. – 143с.
1323245
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1973. – 163с.
1323246
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1977. – 143с.
1323247
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1977. – 143с.
1323248
   Традиции и новаторство в русской литературе ХІХ века. – Горький, 1983. – 96 с.
1323249
  Кулинич Андрей Васильевич Традиции и новаторство в русской поэзии 20-х годов : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кулинич Андрей Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
1323250
  Кулинич А.В. Традиции и новаторство в русской советской поэзии 20-х годов : Дис... докт. филол.наук: / Кулинич А. В.; КГУ. – К., 1966. – 641л. – Бібліогр.:л.I-XII
1323251
  Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца Х1Х - начала ХХ века / М.Г. Неклюдова. – М., 1991. – 398с.
1323252
   Традиции и новаторство в советской литературе. – М, 1976. – 132с.
1323253
   Традиции и новаторство в советской литературе. – Рига, 1986. – 187 с.
1323254
  Гуртуева Т.Б. Традиции и новаторство в современной балкарской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гуртуева Т.Б.; АН Аз.ССР. – Баку, 1979. – 17л.
1323255
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
1. – 1975. – 98с.
1323256
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
2. – 1975. – 98с.
1323257
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
3. – 1976. – 111с.
1323258
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск, 1980. – 132с.
1323259
  Челышев Е.П. Традиции и новаторство в современной поэзии хинди. : Автореф... доктор филолог.наук: / Челышев Е.П.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1964. – 61л. – Бібліогр.:с.59-61
1323260
  Эминова С.М. Традиции и новаторство в современном романе хинди / С.М. Эминова. – М, 1987. – 132с.
1323261
   Традиции и новаторство в творчестве А.П. Гайдара. – Горький, 1982. – 189с.
1323262
   Традиции и новаторство в творчестве Карима Тинчурина. – Казань, 1990. – 146 с.
1323263
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1979. – 174с.
1323264
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1980. – 174с.
1323265
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1983. – 134с.
1323266
   Традиции и новаторство в художественном освоении действительности. – Алма-Ата, 1981. – 174 с.
1323267
   Традиции и новаторство в чувашской литературе. – М, 1985. – 130с.
1323268
  Колесников Б.И. Традиции и новаторство в шотландской поэзии XIV-XVIII веков. / Б.И. Колесников. – М., 1970. – 312с.
1323269
  Куликова И.С. Традиции и новаторство в эстетике / И.С. Куликова. – М., 1989. – 63с.
1323270
  Сокол Э.П. Традиции и новаторство латышской литературы / Э.П. Сокол. – Рига, 1960. – 91с.
1323271
   Традиции и новаторство немецкого и английского романтизма конца XVIII- начала XIX вв.. – Москва, 1986. – 146 с.
1323272
   Традиции и новаторство русской литературы. – Москва, 1980. – 124 с.
1323273
   Традиции и новаторство русской литературы ХХ века. – Москва, 1973. – 180 с.
1323274
   Традиции и новаторство русской прозы ХІХ века. – Горький, 1988. – 180с.
1323275
   Традиции и новаторство советского киноискусства. – М, 1989. – 222с.
1323276
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публикации : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 388л. – Бібліогр.:л.369-388
1323277
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публикации : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 413л. – Бібліогр.:л.387-413
1323278
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публицистики : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 50л.
1323279
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публицистики : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 40л.
1323280
  Гапошкин В.И. Традиции и новаторство советском искусстве / В.И. Гапошкин. – М., 1962. – 44с.
1323281
  Беридзе М.М. Традиции и новаторство современного грузинского романа : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Беридзе М.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1323282
  Тыминская И. Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 72-80. – ISSN 2075-1486
1323283
  Беляева Н. Традиции и новации в выставочной работе / Н. Беляева, Г. Шосаидова, Э. Курталиева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 20-22. – ISSN 1811-377X


  В статье рассматриваются инновационные формы и подходы к организации нетрадиционных выставок в библиотечном пространстве.
1323284
  Варавенко В.Е. Традиции и новации в коллизионно-правовом регулировании договорных обязательств в международном частном праве Китая // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 24-26. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена анализу коллизионных норм китайского международного частного права, регулирующих договорные обязательства. Выявлены и объяснены особенности коллизионных норм. Коллизионные нормы развиваются под влиянием новых экономических и правовых ...
1323285
  Дергилева Т.В. Традиции и новации в научно-методическом обеспечении деятельности библиотек сети СО РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 115-120. – ISSN 2224-1825
1323286
  Зинченко И. Традиции и новации в подготовке биобиблиографических пособий / Ирина Зинченко, Надежда Белявская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 36-38. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт работы по составлению биобиблиографических указателей специалистами Научно-технической библиотеки Одесской национальной академии пищевых технологий.
1323287
  Скакун О. Традиции и новации в праве Украины и Македонии: сравнительный анализ // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 296-306. – ISBN 978-966-02-4324-8
1323288
  Булыгина Т.А. Традиции и новации изучения социально-гуманитарных наук в советской историографии 50-х - начала 80-х годов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 114-122. – ISBN 978-966-8558-75-7
1323289
   Традиции и новые тенденции в зарубежном кинематографе. – М, 1984. – 256с.
1323290
  Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) / Ю.Н. Оборотов; МОНУ; Одесская нац. юридическая академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 280с. – ISBN 966-8104-03-Х
1323291
  Плахов В.Д. Традиции и общество : Опыт философско-социологического исследования / В.Д. Плахов. – Москва : Мысль, 1982. – 220 с.
1323292
   Традиции и поиски в чувашском искусстве. – Чебоксары, 1989. – 102 с.
1323293
  Фет А.А. Традиции и проблемы изучения / А.А. Фет. – 3 изд. – Курск, 1985. – 182с.
1323294
   Традиции и революции в истории науки. – Москва : Наука, 1991. – 257 с.
1323295
  Ромашко Н.Н. Традиции и современность / Н.Н. Ромашко. – Минск, 1974. – 176с.
1323296
  Кайдалова О.Н. Традиции и современность / О.Н. Кайдалова. – М., 1977. – 296с.
1323297
  Кончаловский М.П. Традиции и современность / М.П. Кончаловский. – Москва, 1978. – 30с.
1323298
   Традиции и современность. – Москва, 1986. – 180с.
1323299
   Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов Северного Кавказа. – Москва, 1987. – 136 с.
1323300
  Мелкумян Е. Традиции и современность в Кувейте // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 145-155. – ISSN 1998-1813
1323301
   Традиции и современность в фольклоре. – М, 1988. – 211с.
1323302
  Плахов В.Д. Традиции и социалистический образ жизни / В.Д. Плахов. – Л., 1979. – 16с.
1323303
   Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. – М, 1989. – 249с.
1323304
  Стельмахович М.И. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского народа. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Стельмахович М.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1989. – 48л.
1323305
  Денисюк Н.П. Традиции и формирование личности / Н.П. Денисюк. – Минск, 1979. – 136с.
1323306
  Зайцев В.А. Традиции и эксперимент: о путях русской поэзии на рубеже 20-21 веков // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0130-9730


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1323307
  Тузова Маргарита Зиновьевна Традиции интернационализма в зарубежной публицистике и развитие их в творчестве У.Дж.Помроя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тузова Маргарита Зиновьевна; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра ист. зарубежной печати и лит. – М., 1980. – 26л.
1323308
  Гетало Т.Е. Традиции исследования ментальности в философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.60-65. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1323309
  Сардар Ш.Ю. Традиции как структурный элемент цивилизации : Автореф... канд. фислос.наук: 17.00.08 / Сардар Ш. Ю.; МОУ, КУ. – К., 1994. – 17л.
1323310
  Сардар Шахвалихан Юсуфзаи Традиции как структурный элемент цивилизации : Дис... канд. философскихнаук: 17.00.08 / Сардар Шахвалихан Юсуфзаи; Мин-во образования Украины. Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1323311
  Новак В.С. Традиции календарно-обрядового фольклора Светлогорского района Гомельской области // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 242-247


  Статья посвящена проблеме изучения регионально-локальных особенностей календарной обрядности. В ней на материале фольклора одного из районов Гомельской области рассматривается местная специфика обрядовых явлений зимнего и весеннего циклов народного ...
1323312
  Евтихевич Н.С. Традиции канадской внешней политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 9 (477). – С. 73-80. – ISSN 0321-2068


  До 100 - річчя МЗС Канади.
1323313
  Якубов Музаффар Холович Традиции классической эстетики Востока и современность. (На материале Таджикистана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Якубов Музаффар Холович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1323314
  Власова И.В. Традиции крестьянского земелепользовония в Поморье и Западной Сибири в XVII-XVIII вв. / И.В. Власова. – Москва, 1984. – 232с.
1323315
  Тихомиров В.Н. Традиции Л.Н. Толстого в творчестве И.А. Бунина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-19. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1323316
  Рукавицын А.П. Традиции Льва Толстого в советском историческом романе : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукавицын А.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1974. – 22л.
1323317
  Ячник Л.Н. Традиции Мандельштама в творчестве Александра Кушнера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 568-574. – (Б-ка Ін-ту філології)
1323318
  Денисова И.В. Традиции Маяковского в современной поэзии / И.В. Денисова. – Москва : Знание, 1968. – 47 с. – На обл.: Новое в жизни, науке и технике. – (Литература ; 4)
1323319
  Громова М.В. Традиции метафизической поєзии в лирике С. Кековой // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 97-102. – (Б-ка Ін-ту філології)
1323320
  Громова М.В. Традиции метафизической поэзии в лирике 1970 - 2000-х гг. (С. Кекова, А. Парщиков, Г. Сапгир, Г. Кружков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Громова Мирослава Владимировна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2013. – 185 л. – Библиогр.: л. 168-185
1323321
   Традиции московской школы и современные проблемы языкознания. – М, 1981. – 249с.
1323322
  Шошура С. Традиции Н.В. Гоголя в творчестве М.А. Булгакова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1323323
  Мильдон Валерий Ильич Традиции народно-поэтического творчества в русской классической литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Мильдон Валерий Ильич; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1973. – 20л.
1323324
  Велигоцкая Нина Ивановна Традиции народного монументального искусства в современном монументально-декоративном искусстве Украины. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.00 / Велигоцкая Нина Ивановна; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1323325
  Корсакайте И. Традиции народного творчества в литовской графике : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Корсакайте И.; АН Лит.ССР,Ин-т ист. – Вильнюс, 1969. – 31л.
1323326
  Шкут Николай Николаевич Традиции народного творчества в художественной промышленности Белоруссии 50-70-х годов ХХ в. (изделия из соломы и лозы) : Автореф... канд. ист.наук: / Шкут Николай Николаевич; АН БССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1979. – 26л.
1323327
  Масальская Галина Игоревна Традиции натуральной школы в творчестве А.Н.Плещеева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Масальская Галина Игоревна; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 26л.
1323328
  Казиев С. Традиции национальной экономики и межэтнические отношения в современном Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 70-84. – ISSN 1998-1813
1323329
  Швецова Л.К. Традиции Некрасова в советской поэзии (в творч. В. Маяковск. , М. Исаковск. А. Твардовск.) : Автореф... канд. филол.наук: / Швецова Л. К.; Лит. ин-т при Союзе писат. СССР. – М., 1954. – 17л.
1323330
  Магомедсалихов Х.Г. Традиции остракизма в дагестанском обществе / Х.Г. Магомедсалихов, А.Г. Мусаева // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 57-62. – ISSN 0869-1908
1323331
  Иполитова Наталья Традиции пасхального стола // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 22-31. – ISSN 1812-867Х
1323332
  Гусева Т.М. Традиции попечительства и благотворительности при организации уездных библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 94-99. – ISSN 0869-608Х
1323333
  Беглова Лидия Дмитриевна Традиции пролетарского роана США 30-х годов и проблемы развития социалистического реализма в послевоенном прогрессивном американском романе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Беглова Лидия Дмитриевна ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра зарубеж. печати и литературы. – Москва, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1323334
  Заманская Валентина Викторовна Традиции промантической поэзии 20-х - начала 30-х годов в творчестве поэтов фронтового поколения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Заманская Валентина Викторовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1323335
  Новосельцева Вера Андреевна Традиции рабочего класса и колхозного крестьянства - молодежи : Аннот. указ. лит по наставничеству / Новосельцева Вера Андреевна, Т.В. Агафонова. – Москва, 1979. – 46с. – (Решения 25-го съезда КПСС - в жизнь!)
1323336
  Козленко Н. Традиции райка в произведениях Е. Шварца 1920-х годов // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 113-118. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1323337
  Тэн А.Н. Традиции реализма в корейской классической литературе. / А.Н. Тэн. – Алма-Ата, 1980. – 303с.
1323338
  Калашников Ю.С. Традиции реализма на сцене. Условный театр в оценке К.С. Станиславского / Ю.С. Калашников. – М., 1964. – 100с.
1323339
  Фик С.И. Традиции религиозно-философского осмысления проблемы взаимоотношения человека и мироздания в "утреннем" и "вечернем" размышлениях о божием величестве М.В. Ломоносова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 28-37
1323340
  Мосунова Л.А. Традиции российской педагогики в приобщении молодого поколения к чтению литературной классики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 23-34. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1323341
  Шутова Наталья Традиции русского hand-made : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 26 : Фото
1323342
  Короткова М.В. Традиции русского быта : энциклопедия / М.В. Короткова. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 320с. – (Исторический альбом). – ISBN 978-5-9555-1174-0
1323343
  Кривицкий А. Традиции русского офицерства / А. Кривицкий. – М., 1945. – 107с.
1323344
   Традиции русского фольклора. – М, 1986. – 249с.
1323345
   Традиции русского языкознания на Украине. – К, 1977. – 263с.
1323346
  Лайлиева И.Д. Традиции русской классической и мировой литературы в киргизской прозе / И.Д. Лайлиева. – Фрунзе, 1988. – 169 с.
1323347
  Курилов А.С. Традиции русской критической мысли / А.С. Курилов. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
1323348
  Ильяш Е А. Традиции русской литературной классики и творчество С.П.Залыгина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01., 10.01.02 / Ильяш А.Е,; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 26л.
1323349
  Харчевников В.И. Традиции русской народной песни в стиле раннего Есенина (1910-1916 гг) / В.И. Харчевников. – Ростов -на-Дону, 1974. – 112 с.
1323350
  Гуцевич А.Е. Традиции русской усадебной культуры и их проявление в современном российском обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-111. – ISSN 2073-9702
1323351
  Пономарева И.С. Традиции свадебной обрядности греков Приазовья / И.С. Пономарева, И Т. Сорока // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 181-184
1323352
  Сегизбаев О.А. Традиции свободомыслия и атеизма в духовной культуре цазахского народа. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1973. – 168с.
1323353
   Традиции семьи. – Свердловск : Сред-Урал. кн. изд-во, 1988. – 263 с.
1323354
  Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844-1849) / Э.М. Жилякова. – Томск, 1989. – 272 с.
1323355
  Беляева Н.В. Традиции символизма в русской лирике постсимволизма : Дис... канд. филол. наук: 01.01.02 / Беляева Н. В.; КУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1998. – 271л. – Бібліогр.:л.230-271
1323356
  Ефимова С.Н. Традиции символизма и основные оппозиции в поэтичесом мире Константина Васильева
1323357
  Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре / Смолина Н.И. – Москва : Стройиздат, 1990. – 343, [1] с. – Библиогр.: с. 328-333
1323358
  Черепанов В.Д. Традиции славяно-русского демократизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.35-66. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1323359
  Токарева М.А. Традиции смеха и улыбки в русской и западной культурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 91-103. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1323360
  Голотвин Ж.Г. Традиции советского патриотизма / Ж.Г. Голотвин. – М., 1975. – 199с.
1323361
   Традиции сценического реализма. – Л, 1980. – 189с.
1323362
   Традиции удалось сохранить. Интервью с Президентом МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Фёдоровым. // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726


  МГТУ им. Н.Э. баумана исполняется 180 лет.
1323363
  Николенко О. Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 3-10. – ISSN 2075-1486
1323364
  Темная О.В. Традиции Ф. Достоевского в творчестве М. Волошина // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 170-176. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1323365
  Шеншин В.К. Традиции Ф.М.Достоевского и советский роман 1920-х годов / В.К. Шеншин. – Красноярск, 1988. – 159 с.
1323366
  Литман А.Д. Традиции философского натурализма в Индии и мировоззрение Дев Атмы. / А.Д. Литман. – М., 1982. – 216с.
1323367
  Кадыров Келди Традиции фольклора в поэзии М.Шейхзаде : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кадыров Келди; Самаркандский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 17л.
1323368
  Мамуров Махмуд Традиции фольклора в узбекской советской поэзии 30-х годов. (В аспекте поэм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамуров Махмуд; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 20л.
1323369
  Шведова-Шувалова Традиции фольклорной сатиры в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шведова-Шувалова Л.П. ; МГУ. – Москва, 1956. – 19 с.
1323370
  Петров В.Т. Традиции эпического повествования в якутской прозе / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1982. – 84с.
1323371
  Чернышев В.С. Традиции, обряды в системе формирования идеалов личности / В.С. Чернышев. – Киев, 1986. – 141с.
1323372
   Традиции, обряды, современность. – Киев, 1983. – 249 с.
1323373
  Фрадкина С.Я. Традициии классики и их роль в развитии советской литературы 1940 - 1980 годах : учебн.пособие / С.Я. Фрадкина. – Пермь : ПГУ, 1984. – 84 с.
1323374
  Юдин К.А. Традиционализм барона Юлиуса Эволы: об идейных исканиях консервативного революционера // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 113-128. – ISSN 0235-1188
1323375
  Давыдов А.П. Традиционализм и модернизм в творчестве Гоголя // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 128-136. – ISSN 0236-2007
1323376
  Жук С.И. Традиционализм против капитализма осциальная история ранней Америки / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1992. – 96с.
1323377
  Васильев А.А. Традиционалистские политико-правовые взгляды И.Т. Посошкова // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1323378
  Моллов С. Традиционен бит, обичаи и вярвания в Габровско / С. Моллов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 167, [5] с.
1323379
  Гаер Е.А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX - начале XX в. / Е.А. Гаер. – М., 1991. – 126с.
1323380
  Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана / З.А. Широкова. – Душанбе, 1976. – 207с.
1323381
  Субботин А.Л. Традиционная и современная формальная логика / А.Л. Субботин. – М., 1969. – 160с.
1323382
  Мамонтова М.С. Традиционная или электронная: какую книгу читать? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 0869-6020
1323383
  Жантиев Д.Р. Традиционная исламская мысль в Османской Cирии в конце XIX - начале XX в. (на примере творчества шейха Йусуфа ан-Набхани) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 21-29. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1323384
  Белозерова В.Г. Традиционная китайская мебель / В.Г. Белозерова. – М, 1980. – 144с.
1323385
  Головчанский А.Н. Традиционная китайская медицина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 76-84
1323386
  Иванова Ю.В. Традиционная культура греческого населения России - СССР в ее историческом развитии // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 173-180
1323387
   Традиционная культура Китая. – Москва : Наука, 1983. – 208с.
1323388
   Традиционная культура народов Центральной Азии. – М, 1986. – 176с.
1323389
   Традиционная культура народов Центральной Азии. – М, 1986. – 176с.
1323390
  Докучаев И.И. Традиционная культура сегодня: Иран - глобализация и поиск самоидентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 12. – С. 74-81. – ISSN 2073-9702
1323391
  Сподарева Н.И. Традиционная культура: виды, пути развития / Н.И. Сподарева. – Київ : Магістр-S, 1997. – 144с. – ISBN 966-557-027-7
1323392
  Иванов В.И. Традиционная медицина : опыт отечественной и восточной народной медицины в современной лечебной практике / В.И. Иванов. – М., 1991. – 427с.
1323393
   Традиционная обрядность и мировоззрение малых народов Севера. – Москва : Институт истории СССР АН СССР, 1990. – 221, [2] с.
1323394
   Традиционная обрядность и мировозрение малых народов Севера, 1990. – 221 с.
1323395
   Традиционная обрядность монгольских народов. – М, 1992. – 208с.
1323396
   Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М, 1989. – 245с.
1323397
  Чеканина Н.А. Традиционная одежда татар // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 28-29
1323398
  Жамбалова Г С. Традиционная охота бурят / Г С. Жамбалова, . – Новосибирск, 1991. – 175с.
1323399
  Куликова М.О. Традиционная политическая культура и реформы в Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 86-93. – ISSN 0869-1908
1323400
  Хан Генгу Традиционная свадьба: прошлое и настоящее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 1 : Свадьба: узы брака по-корейски. – С. 4-9. – ISSN 1738-8252
1323401
  Ремиова Е.И. Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран Ближнего Востока / Е.И. Ремиова, Н.Н. Шахин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 125-133. – ISSN 2077-3455
1323402
  Афанасьева Галина Михайловна Традиционная система воспроизводства нганасан (проблемы репродукции обособленных популяций) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.07 / Афанасьева Галина Михайловна; АН СССР. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1991. – 43л.
1323403
  Григорович Н.Е. Традиционная скульптура йорубов. / Н.Е. Григорович. – М, 1977. – 167с.
1323404
  Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана : соц.-экон. аспекты функционирования и трансфорамции (1920-1930-е гг.) / Ж.Б. Абылхожин ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 238, [2] с.
1323405
  Малявин В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока / В.В. Малявин. – М., 1987. – 62с.
1323406
   Традиционное воспитание детей у народов Сибири. – М, 1988. – 251с.
1323407
  Строгальщикова З.И. Традиционное жилище Межозерья. 1900-1960 / З.И. Строгальщикова. – Ленинград, 1986. – 104 с.
1323408
  Щанкина Л.Н. Традиционное жилище мордовских переселенцев Сибири // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 104-120. – ISSN 0869-5415


  Основу статьи составляет полевой материал, собранный в 2003-2009 гг. в населенных пунктах, где преимущественно проживает мордовское население
1323409
  Маркович Я.С. Традиционное и новаторское в поэзии И.А.Бунина (1983-1917) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Маркович Я.С.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1977. – 13л.
1323410
   Традиционное и новое в литературах Юго-Восточной Азии. – М, 1982. – 261с.
1323411
  Союнова А. Традиционное и новое в обрядах связанных с рождением и воспитанием детей в семьях туркменского городского населения (на матер. Ашхабада, Кизыл-Арвата, Безмеина). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Союнова А.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1989. – 17л.
1323412
   Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев переселенцев. – Москва : Наука, 1988. – 313, [4] с.
1323413
   Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев переселенцев. – Москва, 1988. – 313 с.
1323414
  Русакова Л.М. Традиционное изобразительное искусство русских. крестьян Сибири. / Л.М. Русакова. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1323415
  Сигалов М.К. Традиционное исламское правопонимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор поднимает тему исламского правопонимания. По мнению автора, религиозность является важнейшей доминантой духовности арабо-мусульманской культуры. Также в статье раскрываются понятия права в мусульманских странах и мусульманского ...
1323416
  Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра / Г.Н. Грачева. – Л., 1983. – 173с.
1323417
  Краснодембская Н.Г. Традиционное мировоззрение сингалов / Н.Г. Краснодембская. – М., 1982. – 213с.
1323418
  Сагалаев А.М. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: знак и ритуал / А.М. Сагалаев, И.В. Октябрьская. – Новосибирск, 1990. – 208с.
1323419
   Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири. – М, 1988. – 261с.
1323420
   Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири. – М, 1989. – 261с.
1323421
  Транин А.А. Традиционное природопользование и соблюдение прав коренных малочисленных народов России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 0132-0769
1323422
  Стоилов К.С. Традиционное сельское жилище болгар и украинцев. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.00.,07.00.07 / Стоилов К.С.; МГУ. – М, 1983. – 22л.
1323423
   Традиционное хозяйство и культура чувашей. – М, 1988. – 120с.
1323424
  Смоляк А.В. Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура и Сахалина / А.В. Смоляк. – М., 1984. – 246с.
1323425
  Сазонова М.В. Традиционное хозяйство узбеков южного Хорезма. / М.В. Сазонова. – Л., 1978. – 97с.
1323426
  Ефимова Е.А. Традиционные библиотеки, библиотеки игрушек и игротеки: история и перспективы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье освещается история создания игротек в России, Европе, США.
1323427
  Новикова А.М. Традиционные бытовые пести Тульской области / А.М. Новикова, С.И. Пушкина. – Тула, 1989. – 318с.
1323428
   Традиционные верования и быт народов Сибири. – М, 1987. – 120с.
1323429
   Традиционные верования и быт народов Сибири. – М, 1987. – 209с.
1323430
  Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов / А.И. Мазин. – Новосибирск, 1984. – 201с.
1323431
  Георги Д.Г. Традиционные верования народов Южной Нигерии в современных условиях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 48-57. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1323432
  Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма / К.М. Герасимова. – Новосибирск, 1989. – 317с.
1323433
  Тульцева Л.А. Традиционные верования, праздники и обряды русских крестьян. / Л.А. Тульцева. – М., 1990. – 63с.
1323434
  Адеойс Самуэль Олусола Традиционные вожди в колониальном обществе Йоруба 1914-1939 гг. ("Косвенное управление" в стране Йоруба в межвоенный период). : Автореф... канд. ис.наук: 01.00.03 / Адеойс Самуэль Олусола; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1974. – 34л.
1323435
  Гуцол Н.Н. Традиционные жилища коренных народов Северо-Востока Азии и Северо-Запада Америки : Автореф... канд. истор. наук: 07.00.07 / Гуцол Н.Н.; АН СССР. – М, 1989. – 22л.
1323436
  Монгуш М. Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 16-32. – ISSN 0869-1908
1323437
  Александрова Т.Д. Традиционные и новые исследования взаимодействия природы и общества в Российской географии // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр. 40 назв. – ISSN 1561-4980
1323438
   Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. – М, 1981. – 120с.
1323439
   Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. – М, 1981. – 120с.
1323440
  Савельева А.В. Традиционные и новые факторы нестабильности на мировом рынке продовольствия // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 69-76. – ISSN 2074-6040
1323441
  Прохоров А.В. Традиционные и новые ценности академического сообщества // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 164-166
1323442
   Традиционные и синкретические религии Африки. – М, 1986. – 588с.
1323443
  Гаваа Л. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа; АН СССР: Отделение физиотерапии; Отв. ред.: В.Н.Цибуляк. – Москва : Наука, 1986. – 575с.
1323444
  Лувсан Г. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии / Г. Лувсан. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1990. – 574с.
1323445
  Дворак О.В. Традиционные и электронные информационные ресурсы в помощь экологическому просвещению : (из опыта Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 197-201
1323446
  Мотроненко И.Л. Традиционные и электронные каталоги: дифференцированный подход // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.59-61. – ISSN 0869-6020
1323447
  Тлеукеева Р. Традиционные и электронные ресурсы: состояние, проблемы, эффективность использования // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.15-19. – ISSN 0869-4915
1323448
   Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки. – М, 1981. – 588с.
1323449
  Нямцу А.Е. Традиционные легендарные мотивы в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 78с. – ISBN 966-568-851-0
1323450
   Традиционные методы обучения плюс программирование. – Минск, 1970. – 48 с.
1323451
   Традиционные методы обучения плюс программирование. – М, 1970. – 588с.
1323452
  Варданян Лилия мартыновна Традиционные мужские возрастные группы у армян (конец XIX - начало XX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Варданян Лилия мартыновна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1975. – 22л.
1323453
  Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. / М.М. Громыко. – М., 1986. – 274с.
1323454
  Нямцу А.Е. Традиционные образы легендарно-мифологических женщин в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 72с. – ISBN 966-568-643-7
1323455
   Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1987. – 192, [5] с.
1323456
   Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – 192 с.
1323457
   Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. – Л, 1985. – 342с.
1323458
  Зыков Ф.М. Традиционные орудия труда якутов (ХIХ - нач. ХХ в.) / Ф.М. Зыков. – Новосибирск, 1989. – 140с.
1323459
  Зотова Ю.Н. Традиционные политические институты Нигерии: первая половина ХХ в. / Ю.Н. Зотова. – М., 1979. – 213с.
1323460
  Шитова С.Н. Традиционные поселения и жилища башкир / С.Н. Шитова. – М, 1984. – 234с.
1323461
  Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX -- начале XX века. / А.Г. Булатова. – Л., 1988. – 197,2с.
1323462
  Бурнаков В.А. Традиционные представления хакасов об ызыхах // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 111-121. – ISSN 1563-0102
1323463
  Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев; Гурвич И.С. – Новосибирск, 1992. – 239 с.
1323464
  Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в ХІХ - начале ХХ в. / Н.А. Алексеев; Гуревич И.С. – Новосибирск, 1975. – 199 с.
1323465
  Чханги И. Традиционные рынки Кореи: место суровой жизни и оптимизма / И. Чханги, А. Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2015. – T. 11, № 2 : Традиционные рынки: история и эволюция. – С. 5-11. – ISSN 1738-8252
1323466
   Традиционные слушания перспективных докторских исследований молодых ученых // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 316-325
1323467
   Традиционные структуры и экономический рост в Индии. – М, 1984. – 261с.
1323468
  Розов В.А. Традиционные типы Малорусского театра XVII-XVIII вв. и юношеские повести Н.В. Гоголя / В.А. Розов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 71 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911


  На тит. л. обоих экз. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву В. Розов; автор. Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову Вл. Розов
1323469
  Галактионова Н.А. Традиционные трудовые и досуговые практики в сознании современного студенчества ( региональный аспект ) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного изучению отношений студентов вузов Тюменской области к традиционным формам трудовой занятости и традиционному досугу.
1323470
  Селиванов Ф.М. Традиционные формулы русского эпоса. : Автореф... Канд.филол.наук: / Селиванов Ф.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
1323471
  Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики / Г.И. Мальцев. – Л, 1989. – 165с.
1323472
  Рошияну Н. Традиционные формулы сказки / Н. Рошияну. – Москва, 1974. – 216с.
1323473
  Леонтьева О. Традиционные ценности американизма в кинематографе США 90-х годов ХХ века // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 92-94


  In this article, the U.S. cinematography is regarded as a propaganda tool and as a result of the visual arts of this kind. In the context of the problems we, investigate the preservation of traditional features of the cinema as a means of influencing ...
1323474
  Хомякова К.Ю. Традиционные ценности бретонской культуры в народных песнях из сборника "Барзаз Брейз. Народные песни Бретани" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-129. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Анализируются традиционные песни из классического сборника бретонского фольклора "Барзаз Брейз. Народные песни Бретани" (пер. с бретонского "Поэзия Бретани"). Исходя из сюжетной тематики народных песен Бретани рассматриваются основополагающие черты ...
1323475
  Башкуев В. Традиционные ценности и религиозная жизнь литовских спецпоселенцев в Бурят-Монголии (1948-1960 гг.) / В. Башкуев, Н. Гребенщиков // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 2. – С. 158-174. – Библиогр.: на 23 пункти. – ISSN 1810-228Х
1323476
  Тощакова Е.М. Традиционные черты народной культуры алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1978. – 160с.
1323477
  Самохвалова В.И. Традиционные японские искусства / В.И. Самохвалова. – Москва, 1989. – 63 с.
1323478
  Гринченко Я.С. Традиционный костюм в культуре повседневности донских казаков-старообрядцев // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 96-106. – ISSN 0236-2007
1323479
   Традиционный мир Юго-Восточной Азии. – М, 1991. – 254с.
1323480
  Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока / И.Н. Соломоник. – М., 1983. – 184с.
1323481
   Традиционный фолклор Владимирской деревни. – М, 1972. – 214с.
1323482
   Традиционный фолклор Новгородской области. – Л, 1979. – 141с.
1323483
   Традиционный фольклор бурят. – Улан-Удэ, 1980. – 159 с.
1323484
   Традиционный фольклор в современной художественной жизни. – Ленинград, 1984. – 141 с.
1323485
  Янгузин Р.З. Традиционный хозяйственный уклад башкир прошлого столетия. / Р.З. Янгузин. – Уфа, 1979. – 48 с.
1323486
  Ямгузин Р.З. Традиционный хозяйственный уклад башкир прошлого столетия. / Р.З. Ямгузин. – Уфа, 1979. – 48с.
1323487
  Гангур Н. Традиционныое жилище черноморских казаков ( конец XVIII - середина XIX в.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – C. 223-234. – ISSN 1728-9572
1323488
  Глушкова Т.М. Традиция - совесть поэзии / Т.М. Глушкова. – М. : Современник, 1987. – 411 с.
1323489
  Трубникова Надежда Николаевна Традиция "исконной просветленности" и ее оценка в исследованиях по японскому буддизму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 151-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1323490
  Трубникова Н.Н. Традиция "исконной просветленности" и наследие школы Тэндай // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.139-150. – ISSN 0042-8744
1323491
  Кузнецова Ю.А. Традиция антиутопии в драме Гао Синцзяня "Другой берег" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 88-99. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1323492
  Гирин Ю.Н. Традиция барокко в авангардном искусстве Кубы XX века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 94-98. – ISSN 044-748Х
1323493
  Скороходова Т.Г. Традиция в интерпретации мыслителей Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 142-152. – Бібліогр.: с. 142-152. – ISSN 0042-8744
1323494
   Традиция в истории культуры. – М, 1978. – 278с.
1323495
   Традиция в истории культуры. – М, 1978. – 278с.
1323496
  Бейлис В.А. Традиция в современных культурах Африки / В.А. Бейлис. – Москва, 1986. – 246 с.
1323497
  Пузынин А. Традиция евангельских христиан : изучение самоиндетификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней / Андрей Пузынин. – Москва : ББИ, 2010. – 523 с. – ISBN 978-5-89647-235-3
1323498
  Дробышева Е.Э. Традиция и контекст как элементы архитектоники культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702


  В соответствии с авторской концепцией культурной архитектоники прослеживается связь понятий "традиция" и "контекст", задающих темпорально-пространственный континуум культуры.
1323499
  Аллен У. Традиция и мечта / У. Аллен. – Москва, 1970. – 424с.
1323500
  Клименко Е.И. Традиция и новаторство в английской литературе. / Е.И. Клименко. – Л., 1961. – 192с.
1323501
  Мигунов А.А. Традиция и новаторство в русской советской литературе / А.А. Мигунов. – М : Просвещение, 1982. – 191 с.
1323502
  Васадзе А.Г. Традиция и новаторство в современной грузинской поэзии : Автореф... канд.филол.наук: / Васадзе А.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1323503
  Томашевский Н.Б. Традиция и новизна. / Н.Б. Томашевский. – М., 1981. – 287с.
1323504
  Bialokozowicz B. Традиция и современность - русский язык в письмах польских читателей и переводчиков Л.Н. Толстому // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 71-84. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1323505
  Виктор И. Традиция и традиционная культура как факторы развития глобального общества // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 30-34. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1323506
  Емельянова Н. Традиция и этика в исламе / Н. Емельянова, Р. Зиганьшин // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 57-58. – ISSN 0321-5075
1323507
  Тарасенко Н.А. Традиция иллюстрирования 42-й главі древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве ( к типологии виньеток) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 72-87. – ISSN 1608-0599
1323508
  Тарасенко Н.А. Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве ( к типологии виньеток) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 118-132. – ISSN 1608-0599
1323509
  Соколова Р.И. Традиция как духовный фундамент политической стратегии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 48-59. – ISSN 0235-1188
1323510
  Азовцева Светлана Георгиевна Традиция как одна из категорий познания общественных явлений : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Азовцева Светлана Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
1323511
  Проничева Т.Ф. Традиция как социально-психологическое явление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Проничева Т.Ф. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 14 л.
1323512
  Смулькевич А. Традиция повествовательного сборника в "Книге благой любви" Хуана Руиса и "Кентерберийских рассказах" Джеффри Чосера // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 149-154. – ISSN 2307-2261
1323513
  Гоголаури Ираклий Иосифович Традиция покосных песен и плачей в голос в грузинской народной поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Гоголаури Ираклий Иосифович; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1323514
  Ефремова Н.Н. Традиция примирения в истории обычного права и законодательства России (дореволюционный период) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 84-90. – ISSN 0132-0769
1323515
  Кыйва О. Традиция рунических песен на острове Кихну : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кыйва О. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 42 с.
1323516
  Касымова М. Традиция создания поэм "Хусну дил" и одноименное произведение Нишоти : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Касымова М.; Самаркан. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 22л.
1323517
  Шамухамедов А.Ш. Традиция татаббу в творчестве Алишера Навои / А.Ш. Шамухамедов. – Ташкент, 1984. – 136с.
1323518
  Бурлачук В. Традиция, ритуал, праздник как система социального чувствования // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.147-159
1323519
  Луцій С. Традиції "розстріляного відродження" в художній літературознавчій практиці діаспори // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 52-60. – ISSN 0236-1477
1323520
  Рибак О. Традиції "Руської трійці" в жіночому русі Галичини (кінець XIX - початок XX ст.) // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 306-310. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1323521
  Меншій А. Традиції "школи" Т. Шевченка у творчості М. Старицького // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 199-206
1323522
  Бежан О. Традиції А.П. Чехова у літературі США XX століття (огляд драматургії) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 36-40. – ISSN 2307-2261
1323523
  Нестеряк Юл. Традиції агенційної журналістики Великобританії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Коротко розглядається історія створення й розвитку інформаційних агенств Великобританії. Робиться спроба на основі аналізу практики агенства "Рейтер" виокремити складові ефективності діяльності інформаційних агенств, з"ясувати причини їх популярності.
1323524
  Ничкало Н. Традиції академічної культури в дії. До ювілею Лариси Лук"янової, члена-кореспондента НАПН України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 6
1323525
  Кулікова Л. Традиції античної освіти у вітчизняних навчальних закладах XVII - першої половини ХІХ ст. // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 39-45.
1323526
  Хоміцька О.Г. Традиції арабського середньовічного жанру "ріхла" в романі Нагіба Махфуза "Подорож Ібн Фаттуми" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 297-305


  У статті проаналізовано жанрово-стильові та композиційні особливості роману Нагіба Махфуза «Подорож Ібн Фаттуми» в контексті звернення письменника до поетики середньовічного жанру опису подорожей «ріхла». Визначено проблематику твору, окреслено його ...
1323527
  Слюсаренко П.М. Традиції армії Української Народної Республіки: витоки та практика їх використання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 207-213. – ISBN 966-614-021-7
1323528
  Бабій Н.П. Традиції бароко в культурі українського Прикарпаття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 99-102
1323529
  Томазов В.В. Традиції благодійництва і меценатства у родині Маврогордато // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 351-356


  У статті на значній джерельній базі розглядається філантропічна діяльність представників відомого грецького купецького роду Маврогордато. Вони оселилися в Одесі на початку ХІХ ст. та зробили великій внесок у розвиток своєї нової батьківщини. В статье ...
1323530
  Аскерова А.Г. Традиції Бусідо у житті японського суспільства середини XX - початку XXI ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 47-49
1323531
  Кіржаєв С. Традиції В. Антоновича-археографа в едиційній праці Археографічної комісії ВУАН // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 112-121
1323532
  Клочкова А. Традиції В. Винниченка у монодрамі Я. Стельмаха "Синій автомобіль" // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 12-16. – ISBN 978-966-2133-57-3
1323533
  Возна М.О. Традиції Вальтера Скотта в сучасному англомовному історичному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 41-47
1323534
  Ясь О.В. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця ХVIII–ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 6-38. – ISSN 0130-5247


  Проаналізвано роботи професорів КУ М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського та ін.
1323535
  Махінов Віктор Михайлович Традиції виховання в німецькій народній педагогіці : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Махінов Віктор Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
1323536
  Волощук А. Традиції виховання та духовного розвитку особистості в мистецько- педагогічній системі художника-педагога Золтана Баконія // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 149-151. – ISSN 2520-6419
1323537
  Дерек М.М. Традиції виховання у Польській народній педагогіці : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дерек М. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 23л.
1323538
  Зав"ялова О.К. Традиції віденської салонної культури і віолончельне мистецтво Львова кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 240-248
1323539
  Кукаріна Є. Традиції відзначення Великодніх свят у Києві (кінець XX - початок XXI ст.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 460-464. – ISBN 978-617-7399-06-2
1323540
  Кутняхов М. Традиції візантійської мозаїки у Києві древньому й сучасному // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 189-192. – ISSN 0208-0710
1323541
  Филипович П.О. Традиції вітчизняного осмислення релігії як духовної основи національного буття // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 25-28
1323542
  Прима В.В. Традиції гостинності в структурі національного характеру і побуту українців // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 9-11. – ISSN 2076-1554
1323543
  Тарнашинська Л. Традиції Григорія Сковороди в сучасній антропологічно орієнтованій теорії літератури // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 107-114. – ISBN 978-617-640-323-4
1323544
  Негребецький О. Традиції ГУЛАГу в совіцький армії // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 52-53
1323545
   Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : монографія / [В.М. Князєв та ін.] ; за заг. ред. В.М. Князєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 219, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 978-966-394-030-4
1323546
  Оніщук М.В. Традиції демократії в українському конституціоналізмі від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України - до сучасності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 6-10


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1323547
  Радько П.Г. Традиції державотворення в історіософській спадщині В"ячеслава Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті розглядаються проблеми національних традицій державотворення в контексті історіософських поглядів видатного українського історика та політолога В"ячеслава Липинського.
1323548
  Смаль-Стоцький Традиції Джорджа Вашингтона в Україні // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 161-163
1323549
  Колпакова Г.Ю. Традиції дослідження аспектуальних властивостей сталих дієслівно-іменникових словосполучень // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 34-45
1323550
  Чорна І.Ю. Традиції Достоєвського у повісті Франка "Перехресні стежки" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 24-26
1323551
  Захарченко А. Традиції драматургії кінця XIX - початку XX століття у творчості Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 97-101
1323552
  Меньшов В.П. Традиції дружби і співробітництва. (До 50-річчя встановлення дипломат. відносин між СРСР і Франціє). / В.П. Меньшов. – Київ, 1974. – 48 с.
1323553
  Васьків М. Традиції епохи Відродження й українська романістика 20-х років XX століття // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 94-114. – ISBN 966-599-120-5
1323554
  Корнєва Л. Традиції етносу в українських прислів"ях про сім"ю // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 220-234. – ISSN 2413-3094
1323555
  Майборода Н. Традиції європейського романтизму в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 47-60. – ISSN 1728-9572
1323556
  Швець О.Є. Традиції європейської соціал-демократії в системі українських етичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Визначено ідеали західноєвропейської соціал-демократії, розкрито її сутність, розглянуто традиційні цінності українського суспільства, а також проведено паралелі між поглядами класиків європейської соціал-демократії та учених вітчизняної ...
1323557
  Ціватий В. Традиції європейської та української дипломатичної практики: історична ретроспетива // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 40-43. – (Історичні науки)
1323558
  Сулім Р. Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 289-310


  "... Вперше детально проаналізований концерт для скрипки з оркестром Ж. Колодуб, надані стислі відомості про батька і першого вчителя композиторки, якому він присвячений, виявлено традиції жанру in memoriam у цьому творі, визначено особливості його ...
1323559
   Традиції залишаються незмінними (про VI Всеукраїнську школу методиста) / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 24-25


  27-30 листопада 2017 року в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбулася VI Всеукраїнська школа методиста "Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації". "...Професійні компетенції ...
1323560
  Шахов А. Традиції запорізьких козаків: педагогічні аспекти / Шахов А.; Донецьке вище військове училище інженерних військ і військ зв"язку; Каф-ра військової педагогіки; Під ред. Л.Бондарєва. – Донецьк, 1992. – 64с.
1323561
  Фігурний Ю. Традиції зелених свят і обряд встановлення віхи на Переясловщині: минуле і сучасність / Ю. Фігурний, М. Шкіра, Л. Шкіра // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 98-109. – ISSN 0130-6936


  М. Максимович. - С. 99, 101.
1323562
  Швидак О.М. Традиції і виховання нової людини. / О.М. Швидак. – Київ, 1967. – 175с.
1323563
  Борисенко Валентина Традиції і життєдіяльність етносу : На матеріалах святково-обрядової культури українців: Навчальний посібник для студ. ВНЗ / Борисенко Валентина; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ, 2000. – 191с. – ISBN 966-95788-0
1323564
  Пасічник Ігор Традиції і новаторство / Пасічник Ігор, Кралюк Петро // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-78. – ISSN 1682-2366
1323565
  Пасічник І. Традиції і новаторство / І. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-78. – ISSN 1682-2366


  Візитна картка Нац. ун-ту "Острозька академія"
1323566
  Романюк М. Традиції і новаторство в оперній сценографії І пол. 60-х рр. ХХ ст. (на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-34. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Сальман Олександр Васильович (1914-1971) - театральний декоратор і графік. Євген Микитович Лисик (1930-1991) - укр.театральний художник
1323567
  Карпенко Ю.О. Традиції і новаторство в розвитку українського іменника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 5-11. – ISSN 0027-2833
1323568
  Ганіч О.Ф. Традиції і новаторство в творчості П.Тичини : Дис... канд. філол. наук: / Ганіч О.Ф. ; Мелітопольський держ. пед. ін-т. – Мелітополь, 1953. – 211 с. – Бібліогр.:л.203-210
1323569
  Шаргородська А.Ф. Традиції і новаторство І. Багряного в осмисленні національної ідеї (на матеріалі публіцистики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 176-179


  Стаття присвячена вивченню політичної публіцистики І. Багряного, зокрема її провідного аспекту - національної ідеї. Аналізується полеміка письменника, його оригінальні положення концепції побудови незалежної демократичної України
1323570
  Хобта О.І. Традиції і новаторство одеської сатирично-гумористичної преси 1910-1917 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-18. – Бібліогр.: с. 18, Літ. 9 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Детально розглянуто одеську сатирично-гумористичну пресу початку ХХ століття, розкрито її жанрово-тематичні та стильові особливості.
1323571
  Ніколенко К. Традиції і новаторство поетів-"лейкістів" у жанрі балади // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 4 (160). – С. 13-19
1323572
  Качкан В.А. Традиції і новаторство радянськьої публіцистики / В.А. Качкан. – К., 1984. – 210с.
1323573
  Карась М. Традиції і новації у назвах журналістських професій // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 61-64
1323574
  Достдар Р.М. Традиції і новації у сучасному спадковому праві України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 11-17.
1323575
  Свідер П.І. Традиції і покоління / П.І. Свідер. – К., 1980. – 192с.
1323576
  Зайцева В.І. Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 261-267. – ISSN 2225-7586
1323577
  Зайцева В.І. Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 376-784
1323578
  Переухенко Г.І. Традиції і практика впливу театральної педагогики на підготовку майбуніх учителів. : Дис... Канд. педагог. наук: 13.00.01 / Переухенко Г.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1998. – 180л. – Бібліогр.:л.166-180
1323579
  Переухенко Галина Іванівна Традиції і практика впливу театральної педагогіки на підготовку майбутніх учителів : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Переухенко Галина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1323580
  Клере Корінн Традиції і респект : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 64-67 : Фото
1323581
  Шкода М.Н. Традиції і свята українського народу / [ Шкода М.Н. ]. – Донецьк : БАО, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-338-601-0
1323582
  Іващук А.А. Традиції й новаторство в репортажному жанрі,зміни функціональних характеристик у межах групи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена дослідженню новаторства в репортажному жанрі та змінам функціональних характеристик у межах груп в сучасній українській пресі. The article is devoted to research of innovation in reportage genre and changes of functional ...
1323583
  Власенко Ф.П. Традиції й новації в соціалізації індивіда: синергетичний контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 232-241
1323584
  Радченко С. Традиції карнавальної ї нормативної культури у творчості М. Гоголя (на матеріалі циклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" й "Петербурзькі повісті") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 21-30. – ISSN 0236-1477
1323585
  Радченко С. Традиції карнавальної культури у драматургії Генріха Ібсена // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 64-71. – ISSN 1819-7329
1323586
  Радченко С. Традиції карнавальної культури у романі Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан"
1323587
  Мирончук А. Традиції козацько-старшинського автономізму другої половини ХVІІІ століття: стан історіографічної розробки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 44-50


  Згадуються науковці Київського університету В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров, М.О. Максимович, О.П. Оглоблін, Н.Д. Полонська-Василенко.
1323588
  Денисюк В. Традиції козацького літописання в "Історії русів" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 201-204. – ISBN 966-95758-1-8
1323589
  Переш І. Традиції конституційного правосуддя Чехословаччини: деякі аспекти проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.191-197. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1323590
  Сердюк Н.А. Традиції копного судочинства в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 170-178. – ISSN 2227-796X


  Appeals of historians of law to the study of the past have been justified and useful as awareness of the achievements and failures allows to protect the progress and not repeat the mistakes of the past. Community court as a social phenomenon requires ...
1323591
  Гарасим Я.І. Традиції культурно-історичної школи у науковім методі Михайла Грушевського-фольклориста // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 201-233. – ISBN 978-966-346-596-8
1323592
  Маймескул О.А. Традиції лексикографічних досліджень французької мови Канади // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 206-213. – Бібліогр.: 29 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1323593
  Громова М.В. Традиції метафізичної поезії в ліриці 1970 - 2000-х рр. (С. Кекова, О. Парщиков, Г. Сапгір, Г. Кружков) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Громова Мирослава Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1323594
  Александрова Г.А. Традиції Михайла Максимовича у порівняльно-історичному вивченні епосу (Кінець XIX - початок XX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-10-1
1323595
  Мойсієнко К А. Традиції модерну і модерн традицій / К А. Мойсієнко. – Київ, 2001. – 80с. – ISBN 966-7725-38-3
1323596
  Джурбій Т.О. Традиції Мольєра у творчості М. Кропивницького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С.88-89
1323597
  Дем"янюк А.А. Традиції навчально-педагогічного спілкування як компонент структури національних лінгвометодичних традицій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 97-103
1323598
  Бевз Тетяна Традиції народництва в Україні та їх роль у створенні Української партії соціалістів-революціонерів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 3-14
1323599
  Ткач О.В. Традиції народного житлового будівництва в сучасній українській архітектурі / О.В. Ткач, Н.С. Сиваш // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 172-178. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1323600
  Смоляк В.В. Традиції народного зодчества Поділля та їх роль в сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 62-69.
1323601
  Кудінова Традиції народного харчування в українській ярмарковій та повсякденній культурі жителів Поділля та Полтавщини середини XX - початку XXI ст. / Кудінова, (Скоряк) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-966-171-893-6
1323602
  Гаць О. Традиції національного фольклору в баладах Л. Боровиковського, А. Міцкевича та В. Жуковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 115-120
1323603
  Гоян В.В. Традиції національної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 67-71


  Стаття присвячена вивченню досвіду першого українськомовного видання Лівобережжя "Громадська думка"/"Рада" (Київ, 1905–1914) як типу всеукраїнського щоденного видання. Визначається його роль у становленні національної журналістської школи, формуванні ...
1323604
  Заблоцька С.Л. Традиції національної української ідеї у творчості М. Куліша і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 112-118
1323605
  Руснак Ю. Традиції німецької фортепіанної вищої школи у світовому виконавстві // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 376-387
1323606
  Попружна А. Традиції облаштування родинних усипальниць козацької старшини другої половини XVII - XVIII ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 135-144. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
1323607
  Бажан О. Традиції ОУН - УПА в дисидентському русі в Україні у другій половині 1950-х - на початку 1980-х рр. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 399-407
1323608
  Погрібний І. Традиції підготовки вчителів української мови і літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 25-28. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються концептуальні засади професійної підготовки в ННІ української філології та соціальних комунікацій філологів-україністів, яка передбачає глибоке вивчення рідної мови, формування національної свідомості, виховання духовно багатої ...
1323609
  Рибась О.В. Традиції поезій у прозі у ранній творчості Михайла Стельмаха (на матеріалі повісті "Гуси-лебеді летять…") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 104-109


  У статті досліджується стиль прози М. Стельмаха та констатується максимальна наближеність авторської манери у ранній творчості до поезій у прозі. В статье исследуется стиль прозы М. Стельмаха, а также констатируется максимальное сходство авторской ...
1323610
  Копитова Л.С. Традиції політичного лідерства в політико-культурному просторі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1323611
  Лагунова О. Традиції полювання в Україні в архівній спадщині Аг. Кримського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні матеріали з фонду А. Кримського, що містять етнографічні свідчення його батька Ю. Кримського про полювання в Україні. Вони відображають усю галузь полювання, як професійного заняття від умов і засобів цього підприємства ...
1323612
  Джурбій Т.О. Традиції польської літератури у драматургічній творчості М.П. Старицького // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 54-55
1323613
  Осмоловський В.Ф. Традиції революційної сатири / В.Ф. Осмоловський. – Київ, 1970. – 207с.
1323614
  Іванченко О. Традиції рекламної діяльності видавництва "Веселка" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 68-72


  У статті проаналізовано промоційний досвід Національного спеціалізованого видавництва дитячої літератури «Веселка» в порівняльно-історичному аспекті, що є цінним для сучасного розвитку видавничої справи в Україні. The article presents analysis of ...
1323615
  Майборода Н. Традиції романтизму в драматичних творах С.Черкасенка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 202-205. – ISBN 966-8110-14-5
1323616
  Харіна О. Традиції роману виховання у творах Ч. Діккенса та Т. Шевченка // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
1323617
  Шульга С. Традиції самоврядування та громадського життя волинських чехів у міжвоєнний період // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 37-45
1323618
  Гуменний Я. Традиції світової літератури і романи М. Стельмаха // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 240-249
1323619
  Бабченко Я. Традиції символізму в драматургії В. Винниченка (на матеріалі п" єс "Чорна пантера і Білий ведмідь" та "Брехня") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 163-165. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1323620
  Бєляєва Ніна Вікторівна Традиції символізму в Російській ліриці постсимволізму : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.02 / Бєляєва Ніна Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 23л.
1323621
  Гиріна Т.С. Традиції соціальної орієнтації дитячого радіомовлення Швеції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 59-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1323622
  Сулима В.І. Традиції старокиївської ораторсько-учительної прози у проповідях Василя Гречулевича (1791-1870) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 199-203
1323623
  Рижева Н. Традиції суднобудування за козацької доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-26. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється спроба з"ясувати специфіку та напрямки суднобудування в козацький період. An attempt to define the specific character and tendencies of shipbuilding during the Cossack period is made.
1323624
  Зайдлер Н.В. Традиції Т.Г. Шевченка у творчості Домни Ботушанської // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 90-94.
1323625
  Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській літературі / І.І. Пільгук. – Київ, 1963. – 295с.
1323626
  Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі / І.І. Пільгук. – Київ, 1965. – 220с.
1323627
  Долгов Микола Олексійович Традиції та видозміни в кобзарстві Придніпров"я 20 ст. : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Долгов Микола Олексійович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1323628
  Долгов Микола Олексійович Традиції та видозміни в кобзарстві Придніпров"я 20 ст. : Дис... канд. філол. наук : 10.01.07. / Долгов Микола Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 284 л. – Бібліогр.:л.194-205
1323629
  Войцева О.А. Традиції та закономірності в розвитку водогосподарської лексики польської мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 36-45. – ISSN 0027-2833
1323630
  Босак К.С. Традиції та звичаї в системі загальносоціальних заходів запобігання злочинності: ретроспективний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 36-41. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1323631
  Жданович О. Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту "Історії" Менандра Протектора) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сприйніття візантійцями деяких звичаїв і обрядів тюрків на основі дослідження фрагменту "Історії" Менандра Протектора. The article represents the analysis of the Turk"s customs and ceremonies on the basis of research the ...
1323632
  Босак К.С. Традиції та звичаї як складова частина кримінологічної політики України // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 94-97. – ISBN 978-966-2456-11-0
1323633
  Русавська В.А. Традиції та інновації в гостинності XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 15-21. – ISSN 2076-1554
1323634
  Піпченко Н.О. Традиції та інновації зовнішньополітичної діяльності США, ЄС та Росії // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 283-285. – ISSN 1729-7036
1323635
  Водолазька С. Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті розкриваються особливості університетського книговидання у світі. Проводиться аналіз ключових проблем університетських видавництв, наводяться принципи та моделі роботи, характеризується їхня структура. Визначаються особливості редакторської ...
1323636
  Яшенкова О.В. Традиції та напрями розвитку теорії комунікації в інформаційному суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 111-121. – ISBN 966-581-476-1
1323637
  Завальнюк В. Традиції та національний характер українського народу як підгрунтя антропологізації права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1561-4999
1323638
  Веріга Х.М. Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат) / Х.М. Веріга, Ю.О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 410-413. – ISSN 2077-3455
1323639
  Альзахрані Д. Традиції та новаторство в зображенні Бодгісаттви Гуаньїнь-Авалокітешвари (на прикладі роману Алая "Цар Гесар")


  У статті детально проаналізований образ бодгісаттви Ґуаньїнь у світовій культурі та літературі, визначені джерела його походження та історія розвитку. На прикладі китайських літературних творів різних епох розглянуто тлумачення Ґуаньїнь у літературі, а ...
1323640
  Магеровський О.Т. Традиції та новаторство в українському гутному склі 1960–1970-х // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 217-221


  Гутне скло – вироби, виготовлені зі скла безпосередньо біля скловарної печі майстром вручну, у гарячому стані з використанням відповідної техніки. Гутне скловиробництво вже кілька тисячоліть є найголовнішою технологією виготовлення скла і дає ...
1323641
  Рибалкін С.В. Традиції та новаторство у поезії Мухаммада Аль-Іда Аль Халіфи // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 181-187


  У статті подано огляд творчості алжирського поета ХХ ст. Мухаммада альІда Аль Халіфи (1904–1979). На прикладі авторських перекладів було розглянуто характерні особливості віршового доробку Мухаммада аль-Іда, зокрема зв’язок між елементами традиції ...
1323642
  Зіневич Л. Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 333-336
1323643
  Цвіркунов В.В. Традиції та новаторство у радянському кіномистецтві / В.В. Цвіркунов. – К., 1978. – 226с.
1323644
  Ковбасюк Тетяна Традиції та новації у використанні писемних джерел на уроках історії України // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.
1323645
   Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании : збірка наукових праць / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
Вип. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323646
   Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
Вип. № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323647
   Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
Вип. № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323648
  Батанов О.В. Традиції та новації у розвитку муніципального права сучасної Європи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 114-122. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
1323649
  Островська Ю. Традиції та нові художньо-концептуальні ідеї у творчості Світлани Пасічної // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 930-938. – ISSN 1028-5091
1323650
  Розинка Н.О. Традиції та нововведення у вихованні дитини в сучасному італійському суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-52. – (Історія ; вип. 45)


  Стаття присвячена порівнянню сучасної системи виховання дітей в Італії з педагогічними уявленнями і практикою виховання європейських дітей в минулому. Дослідження базоване на наукових публікаціях радянських вчених, власних спостереженнях автора і ...
1323651
  Ханас І. Традиції та обряди козаків при номінації особи (за матеріалами "Описів Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2946-40-1
1323652
  Балюк Р.В. Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 59-63. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті проаналізовано роль традиції в умовах трансформації українського суспільства. Розглянуто теоретичні і практичні детермінанти оптимізації розвитку традицій.
1323653
  Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI-XVII ст. / О.П. Кривоший ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 07(91)). – ISBN 978-617-00-1030-8
1323654
  Вишневський І.П. Традиції та сучасність. / І.П. Вишневський. – Львів, 1963. – 240с.
1323655
  Рудник І. Традиції Тараса Шевченка у творчості Дніпрової Чайки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 150-158


  У статті розглядається творчість Дніпрової Чайки, зокрема аналізуються твори, що продовжують і розвивають творчі традиції Т. Шевченка
1323656
  Пересунько С.В. Традиції українського бароко у творчості М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про спроби репрезентації стилю українського бароко у творчості Миколи Гоголя; розглянуто основні форми бароко - фацецію, вертеп, емблему, лубок.
1323657
  Антощук Т.І. Традиції українського національного романтизму в сучасному проектуванні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 29-35. – ISSN 2077-3455
1323658
  Шевчук Т. Традиції української барокової драми в сербській драматургії періоду становлення // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті мовиться про працю студентів-волонтерів Києво-Могилянської академії у заснованому ними першому сербському духовному училищі у Сремських Карловцях в 1730-х рр. Увагу акцентовано на написаній Мануїлом Козачинським драмі на сюжет із сербської ...
1323659
  Кулікова О.В. Традиції української барокової історіографії у ранній творчості Тараса Шевченка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 963. – С. 176-180. – (Філологія ; Вип. 62). – ISSN 0453-8048
1323660
  Кловак Галина Тихонівна Традиції української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кловак Галина Тихонівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.141-164
1323661
  Кловак Г.Т. Традиції Української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1323662
  Мороз Л. Традиції української класики у творчості Лесі Українки /стан і напрям дослідження/
1323663
  Ейвас Л.Ф. Традиції української мистецької педагогіки: лаврські майстерні у Києві (XVII -XVIII ст.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 10-14. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
1323664
  Міщенко О. Традиції української модерної прози кінця XIX- початку XX століття у творчості Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 148-152
1323665
  Лях Т. Традиції української новелістики кінця XIX - початку XX століть у "Малій" прозі Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 104-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1323666
  Ягушкіна В. Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 347-350
1323667
  Назаренко Т. Традиції усної оповіді в новелістиці індіанських письменниць та проблема "точки зору" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 169-174. – ISBN 966-7825-78-7
1323668
  Давидова О.В. Традиції Ф. Достоєвського при розкритті психології персонажа в романах В. Винниченка (просторовий аспект) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 31-35. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1323669
  Івановська О. Традиції фольклористичної наукової школи Шевченкового університету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 9-13


  У Шевченковому університеті, який має 175-річну історію, великі наукові та культурні традиції. Цей навчальний заклад дав вітчизняній та світовій спільноті багатьох учених, чия праця є зразком служіння гуманістичним ідеалам людства. В усі часи наукова ...
1323670
  Кузенко П. Традиції хресторобної культури в Україні // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 299-305
1323671
  Кирилюк Є.П. Традиції Шевченка в новій українській літературі // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 243-268
1323672
  Домбровський О. Традиції школи М. Грушевського у львівському НТШ в 30-х роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 557-561. – ISBN 966-02-2209-2
1323673
  Палій О.П. Традиції школи чорного гумору в романі П. Когоута "Катиня" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 67-70
1323674
  Самохіна К. Традиції юридичної аргументації Брюссельської школи філософії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 202-209. – ISSN 2227-7153
1323675
  Авраменко О. Традиції, еволюція, перспективи феномену художніх пленерів в Україні // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 25-28
1323676
  Коломієць Р.Г. Традиції, канони і новації українського театру : початок XIX - початок XX ст. / Ростислав Коломієць ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Інтртехнологія. – ISBN 978-966-1648-17-2
Кн. 1. – 2008. – 131, [5] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: c. 129-132
1323677
  Троєльнікова Л. Традиції, обряди, ритуали як формуючі компоненти художнього простору України // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 418-438. – ISBN 978-966-2241-22-8
1323678
  Полтавська Ю. Традиції, що мають жити : минуло 125 років з дня народження Михайла Бойчука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.15-16. – ISSN 0868-9644
1323679
  Полтавська Юлія Традиції, що мають жити : минуло 125 років з дня народження Михайла Бойчука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-16. – ISSN 0868-9644
1323680
  Стрішенець Н. Традиціїні класифікаційні системи у бібліотеках США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 45 - 49. – ISSN 2076-9326
1323681
  Садовенко С.М. Традиційна аксіосфера культури локальних топосів України: збереження в добу глобалізації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2226-3209
1323682
  Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк; Мін-во освіти і науки України; Львівськ.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 147с. – ISBN 966-613-075-0
1323683
   Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 черв. 2016 р. / М-во культури України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд. Черемський К.П.]. – Київ : Музей Івана Гончара ; Савчук О.О., 2016. – 231, [1] с. : іл., ноти. – До 160-ліття від дня народження Порфирія Мартиновича (1856-1933). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1323684
  Петровіч Е. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом - що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.) / Е. Петровіч, М. Міхальський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153–164. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1323685
  Самотіс Я. Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів (на матеріалах етнографічних експедицій) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 103-113. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1323686
  Кілар А. Традиційна великодня обрядовість покутян Городенківщини (на матеріалах польових досліджень 2015 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1336-1344. – ISSN 1028-5091
1323687
  Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття: міжетнічні паралелі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 49-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються міжетнічні паралелі у весільній обрядовості бойків Закарпаття та румунів, словаків, чехів, угорців, болгар, греків. Спостерігаємо сталість спільних структурних елементів та архетипних уявлень в традиційних весільних обрядах ...
1323688
  Кожолянко Г. Традиційна весільна обрядовість українців (буковинське весілля) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 6-13. – ISBN 966-02-3167-9
1323689
  Крайнікова Т. Традиційна видавнича коректура // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 85-95.
1323690
  Серебрякова О. Традиційна ворожба з кілками: ритуально-магічний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 663-670. – ISSN 1028-5091
1323691
  Ковальчук С. Традиційна всеукраїнська школа методиста в НПБУ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 27-28
1323692
  Войтович Н.М. Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму / Н.М. Войтович, О.Я. Гримак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 205-207. – ISSN 2076-8982
1323693
  Борисенко В. Традиційна етнічна культура українців в історичному розвитку // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 27-39. – ISSN 0130-6936
1323694
  Ярова А. Традиційна житлова архітектура Харківщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 86-88. – ISSN 0130-6936
1323695
  Маліков В. Традиційна жнивна обрядовість у побутуванні звичаєво-правових відносин наймання // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 67-72. – ISSN 0130-6936
1323696
  Сикимич Б. Традиційна загадка і варіанти відгадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1323697
  Стішова Наталя Традиційна звичаєво-обрядова культура календарних свят осіннього циклу рівненського Полісся // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 67-74. – ISSN 0130-6936
1323698
  Бейліс Л. Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної спправи в НПБУ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-32
1323699
  Бейліс Л. Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної спправи в НПБУ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-32
1323700
  Рейдерман М.І. Традиційна і нетрадиційна медицина / М.І. Рейдерман. – К., 1991. – 31с.
1323701
  Старков В. Традиційна ігрова культура населення України на сторінках "Киевской старины": публікація джерел // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 133-144. – ISSN 0869-3595
1323702
  Старков В. Традиційна ігрова культура української Кубані кінця XIX ст. у працях Єгороа Покровського // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 302-311. – ISBN 978-617-689-163-5
1323703
  Ебубекірова Н.М. Традиційна їжа кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 19-27. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Велика кількість національних страв кримських татар є результатом їхніх тісних стосунків з сусідніми народами. В статті подається інформація про повсякденну і святкову їжу кримських татар, способи її приготування.
1323704
  Алієва М. Традиційна календарна обрядовість азербайджанців Київщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 74-77
1323705
  Гавадзин Володимир Традиційна календарна обрядовість гуцулів сьогодні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 154-157


  Стаття присвячена розгляду загальних питань, що стосуються сьогоднішніх святкувань на Гуцульщині найважливіших календарних свят. Особлива увага звертається на відображення стану збереження давніх елементів звичаїв та обрядів в умовах сучасності. ...
1323706
  Князєва Т.М. Традиційна культура греків Приазов"я : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Князєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1323707
  Гінда О. Традиційна культура і фольклор у житті і творчості української діаспори в Італії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 56-64


  У статті розглянуто консолідуючу і формотворчу роль традиційної культури і фольклору в житті та творчості сучасної української діаспори в Італії. Матеріалом для аналітичного дискурсу стали спостереження автора над життям українських трудівників в ...
1323708
  Смирнов І.Г. Традиційна культура Кенії як ресурс етнічного туризму / І.Г. Смирнов, А.А. Фокіна // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 48-60. – ISSN 2308-135X
1323709
  Грушецька В.О. Традиційна культура кримських чабанів Чатир-Дагу XIX – початку XX ст.: повсякденне життя і костюм // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 7-28. – ISSN 2312-6825
1323710
  Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19-початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1323711
  Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 249л. – Бібліогр.: л.187-249
1323712
  Боряк О. Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 11-21


  У статті аналізуються урядові заходи щодо становлення акушерської допомоги в сільській місцевості у 20 - 70-х роках ХХ ст. Залучення польвого матеріалу, усних свідчень дозволило простежити особливості співіснування баби-повитухи та акушерки, механізми ...
1323713
  Гриценко В. Традиційна культура як парадигма ідентифікатів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 348-350. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Доповідь присвячено проблемі традиційних культурних комплексів далекосхідного культурного ареалу – Китаю та Японії – як стійких духовних утворень, що впродовж віків виначають моральнісно-естетичні топоси культурної ідентифікації всередині суспільствa, ...
1323714
  Дарчук Н. Традиційна лінгвістика - структурна лінгвістика - комп"ютерна лінгвістика - триєдина сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться міркування щодо взаємозв"язку теоретичної, структурної і комп"ютерної лінгвістики. Наголошується, що разом вони давали і дають знання про мовні системи, процеси та можливість використання мови в різноманітних сферах соціальної ...
1323715
  Осадча Ю.В. Традиційна літературознавча термінологія в трактаті "Прихована сутність прози" Цубоуті Сьойо : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 339-343
1323716
  Сосенко П. Традиційна метеорологія і метафізичні моделі Гоголя: "Мертвые души" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 286-294


  Досліджуються демонологічні структури та метафізичний смисл поеми Гоголя «Мертвые души». Основою розуміння є мітологійна структура і метафізика повісті «Сорочинская ярмарка». Остання є своєрідною метеорологічною моделлю, побудованою Гоголем на основі ...
1323717
  Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 198л. – Бібліогр. : л.169-198
1323718
  Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1323719
  Пеліна Г.О. Традиційна музична культура Мароморощини в аспекти етнокультурного пограниччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пеліна Ганна Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1323720
  Ратко М.В. Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетикосвітоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2226-0285
1323721
  Варивончик А.В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Варивончик А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1323722
  Ігнатенко І.В. Традиційна обрядова культура українців : навч.-метод. комплекс для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. фак., Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 30, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-171-586-7
1323723
  Рябченко В. Традиційна педагогічна парадигма як " прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 32-38. – ISSN 2078-1016
1323724
  Парайко К.В. Традиційна родильна обрядовість українського та східнороманського населення Буковини кінця ХІХ – ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 15-20. – ISSN 2076-1554
1323725
  Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими / Наталія Краснянська, Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 45-48


  В статті розглядається використання рослин у осінній та ранньозимовій обрядовості українців на польових матеріалах з Поділля та Бойківщини. Основна увага приділена ролі конопель та льону у дівочих ворожіннях про шлюб на свято Андрія. В статье ...
1323726
  Фролов П.Д. Традиційна сім"я та альтернативні форми сексуально-шлюбних стосунків в уявленнях молоді / П.Д. Фролов, Ю.П. Фролова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 268-278. – ISSN 2411-1449
1323727
  Олексюк Ольга Традиційна скрипкова музика в селі Ставище Камінь-Каширського району Волинської області // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 71-77. – ISSN 1728-6875
1323728
  Кир"ян Т. Традиційна структура медичних ВНЗ і прогресивні зміни в медичній освіті України кінця XX - початку XXI століть // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С.132-142. – ISSN 2077-1827
1323729
  Погребенник В. Традиційна українська культура у творчості Олекси Стороженка
1323730
  Варивончик А.В. Традиційна українська народна вишивка у творчості дизайнера-модельєра Роксолани Богуцької (аналіз колекцій 2007–2009 років) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 127-133. – ISSN 2226-0285
1323731
  Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 93-101


  Показано, що форма знахідного відмінка на -а (-я) назв чітко окреслених неістот чоловічого роду однини ІІ відміни у контекстах, які не виражають частинності, мети і тимчасовості користування, збереглася та природно відновилася в літературній мові попри ...
1323732
  Мосенкіс Ю. Традиційна японська цивілізація в ії зв"язках із китайською та іншими цивілізаціями Євразії (мовно-культурні аспекти) / Ю. Мосенкіс, М. Якименко // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 82-99
1323733
  Рибалко С.Б. Традиційне вбрання в семантичному просторі японської культури : монографія / С.Б. Рибалко ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2013. – 299, [1] с. – Термінол. слов.: с. 277-299. - Імен. покажч.: с. 282-299. – Бібліогр.: с. 242-275. – ISBN 978-966-8308-39-0
1323734
  Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainian clothing / Оксана Косміна. – Київ : Балтія-Друк. – ISBN 966-8137-51-5
Т. 1 : Лісостеп. Степ. – 2008. – 160с. : іл.
1323735
  Стельмащук Г. Традиційне вбрання українців // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 46-54
1323736
  Рибалко С.Б. Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Рибалко Світлана Борисівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1323737
  Нємєц В. Традиційне весілля Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX- початку XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 818-823. – ISSN 1028-5091
1323738
  Босик Зоя Традиційне весілля Київщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-42. – ISSN 0868-9644
1323739
  Нємєц В. Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX - початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 111-116. – ISBN 978-96602-6551-6
1323740
  Кляшторна Н. Традиційне вівчарство на західній Бойківщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – 11 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1323741
  Бездрабко В. Традиційне документознавство і діловодство: компаративний аналіз визначення змісту понять // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 190-206
1323742
  Ярова А. Традиційне житло Коропського подесення (кінець ХІХ - початок ХХІ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 73-80. – ISSN 0130-6936
1323743
  Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 201-217. – ISSN 1028-5091
1323744
  Радович Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини XIX - початку XX століття: конструктивно-технологіний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 437-462. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107


  За матеріалами з Хмельницької області.
1323745
  Яроцька О.В. Традиційне і модерністське в сучасних теологічних етичних концепціях: сакрально-секулярний реверс // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 91-93
1323746
  Кирчів Р. Традиційне і нове у фольклорі на західно-українських землях міжвоєнного двадцятиріччя // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 6-20
1323747
  Фєтісова О. Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Королівство") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 461-473
1323748
  Цао Гуан Юй Традиційне китайське мистецтво: питання розвитку та особливості // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 164-185. – ISSN 1682-671Х
1323749
  Ханко В. Традиційне народне будівництво Миргорода / В. Ханко, Ханко, . // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.98-102


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1323750
  Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини 19 - першої третини 20 ст. : Історико-етнологічне дослідження / Микола Гладкий; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 198с. – ISBN 978-966-8260-81-0
1323751
  Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 14-18. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано традиційні та дистанційні форми довідково-бібліографічного осблуговування в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського, з"ясовано переваги їх окремих видів. Досліджено роль обліку та аналізу ...
1323752
  Кожуховська Л. Традиційне та інноваційне в методиці викладання мови і літератури в школі у поглядах Н.Й. Волошиної та О.М. Біляєва / Л. Кожуховська, Н. Дига // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 71-79. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1323753
  Поріцька О. Традиційне та модерне в етнічних ціностях молоді урбанізованого середовища (за матеріалами опитування студентів київських вищих закладів) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 17-23. – ISSN 0130-6936
1323754
  Поріцька Ольга Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України : молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 78-83. – ISSN 0130-6936
1323755
  Денисенко В. Традиційне та новаційне в українському політичному процесі: проблеми методології / В. Денисенко, А. Лагутін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.298-317. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1323756
  Коцан В.В. Традиційне та особливе в чоловічому народному одязі бойків і лемків Закарпаття (XIX - перша половина XX століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 119-129. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1323757
  Снєжко Євгенія Традиційне та сучасне харчування українців // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 367-370
1323758
  Котюк І.І. Традиційне уявлення про сутність тактичного прийому слід переглянути // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-40


  Криміналістична тактика
1323759
  Русінова Т. Традиційне харчування поліщуків: історіографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 39-48. – ISSN 0130-6936
1323760
  Павлюк С. Традиційне хліборобство в контексті становлення слов"янської культури // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 907-909. – ISSN 1028-5091
1323761
  Кубко Є.Б. Традиційний день науки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 65-70. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
1323762
  Полянський Т.В. Традиційний джаз / Тимур Полянський. – Київ : Музична Україна, 2015. – 333, [2] с. : фот., ноти. – Бібліогр.: с. 262-265. – ISBN 978-966-8259-70-8
1323763
  Олійник М. Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині XIX - на початку XX століття (на прикладі Києва) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 129-141. – ISSN 2313-8505
1323764
  Олійник М. Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині XIX - на початку XX століття (на прикладі Києва) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 402-422. – ISBN 978-966-02-7872-1
1323765
  Рогожа Марія Михайлівна Традиційний європейський етос в добу модерну : (Філософсько-етичний аналіз): Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рогожа Марія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 169 л. – Бібліогр.: л.158 - 169
1323766
  Рогожа Марія Михайлівна Традиційний європейський етос в добу модерну : (Філософсько-етичний аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рогожа М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1323767
  Савчук О. Традиційний кобзарський світогляд у світлі філософської системи Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 219-224
1323768
  Шевнюк О. Традиційний костюм Індії // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-54
1323769
  Грушецька В. Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У.А. Боданінського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 152-157. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1323770
  Коцан В.В. Традиційний народний одяг великобичковських гуцулів XIX - першої половини XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 105-118. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1323771
  Коцан В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 80-97. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1323772
  Віват Г.І. Традиційний образ митця в ліриці українських дисидентів // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто традиційний образ митця у творчості українських дисидентів І. Калинця, М. Руденка, І. Світличного та В. Стуса в контексті їхніх світоглядних параметрів
1323773
  Скуратівський В. Традиційний обрядовий хліб // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.12-13.
1323774
  Біляєв К.А. Традиційний одяг Дніпропетровщини ХІХ – поч. ХХ ст. // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 183-186. – ISBN 978-966-452-250-9
1323775
  Желтухіна О. Традиційний одяг кримських татар наприкінці XVIII – на початку XX століття (за матеріалами, зібраними У.Боданінським) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 100-103
1323776
   Традиційний одяг Черкащини кінця XIX - початку XX ст. : каталог виставки. – Черкаси : Родовід, 1993. – 32 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 16
1323777
  Гримич Марина Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців : (Когнітивна антропологія) / Гримич Марина. – Київ, 2000. – 380с. – Бібліогр.:с.375. – ISBN 966-646-008-4
1323778
  Калінкова І.Ю. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 81-84. – Бібліогр.: 7 назв
1323779
  Ємельяненко Олена Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Плюралізація суспільних структур, складність взаємин між різними групами населення, високий рівень суспільних потреб і очікувань, значний масштаб невизначеності й ризику, зростання впливу міжнародного чинника на внутрішню політику держави, ...
1323780
  Ємельяненко Олена Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Плюралізація суспільних структур, складність взаємин між різними групами населення, високий рівень суспільних потреб і очікувань, значний масштаб невизначеності й ризику, зростання впливу міжнародного чинника на внутрішню політику держави, ...
1323781
  Капліна О. Традиційний та новий погляд на шляхи подолання колізій норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 251-263. – ISSN 1993-0909
1323782
  Чорногуз О.М. Традиційний тип панування за Максом Вебером у сучасних державах (на прикладі країн Близького Сходу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 109-111
1323783
  Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.162-177
1323784
  Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1323785
  Деркач Б. Традиційний фольклор Брацлавщини в сучасних записах / Б. Деркач, Г. Десик, І. Мардибан // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-186
1323786
  Лисюк Н. Традиційний фольклор у культурному просторі ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено описується сучасний стан традиційної фольклорної парадигми та різновекторні процеси, що відбуваються всередині її, визначено її місце та роль у культурі сучасної України. Current status of traditional folk-lore paradigm and multi-vector ...
1323787
  Пастух Наталя. Харчишин Ольга Традиційний фольклор українців північної Молдови: Актуальність і специфіка дослідження // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1323788
  Горенок Г.Ю. Традиційні (вічні) мотиви, сюжети та образи: літературознавчий дискурс // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 95-98. – Бібліогр.: Літ.: с. 98; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1323789
  Глушко М. Традиційні весільні звичаї та обряди українців у дослідженнях членів Наукового товариства імені Шевченка // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 306-318. – ISBN 978-966-671-417-9
1323790
  Маховська С. Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині в першій половині XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 106-112. – ISSN 0130-6936
1323791
  Аблаєва У. Традиційні головні убори кримських татар: до проблеми класифікації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 860-867. – ISSN 1028-5091
1323792
  Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. : Автореф... Доктора мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Стельмащук Г.Г.; Львівська акад.мистецтв. – Львів, 1994. – 50л.
1323793
  Симоненко І. Традиційні господарські будівлі селянського двору на Україні та способи зберігання харчових продуктів // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 84-86
1323794
  Прибєга Л. Традиційні дерев"яні храми України: типологічний аспект // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 268-281. – ISBN 966-7170-47-0
1323795
  Крижанівський О.П. Традиційні джерела церковних доходів на Правобережній Україні у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 53-58. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Дається аналіз традиційних джерел збагачення церкви на Правобережній Україні у XVIII ст., визначається їх місце в загальній структурі церковних доходів. Розкривається роль церкви в погіршенні економічного становища селянських мас.
1323796
  Носенко А. Традиційні засади публічної дипломатії Великої Британії у ХХІ столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 196-197
1323797
  Гримська М.І. Традиційні засади сучасної китайської дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 33-35
1323798
  Пивоваренко О. Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 18–23. – ISSN 2309-9356
1323799
  Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-Вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1320-1330. – ISSN 1028-5091
1323800
  Гаврилюк Н. Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 47-63. – ISSN 0130-6936
1323801
  Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 62-76. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Зимові обрядові пісні – найліпше збережений жанр календарного циклу на правобережжі Черкащини. У статті на основі експедиційних матеріалів та друкованих джерел вперше здійснюється спроба класифікації зимових наспівів черкаського Подніпров’я та ...
1323802
  Костюкова В. Традиційні і сучасні мотиви у вишитих рушниках Київщини XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 204-211
1323803
  Христіанінова Р. Традиційні й нові класифікації складнопідрядних речень
1323804
   Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі : Організація, ведення й редагування: Методичні рекомендації / І.Г. Лобановська, Р.П. Гаврилюк, Г О. Помчалова, Л.Г. Дубова, Н.С. та ін. Іванова; АПН України; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Лобановська І.Г., Гаврилюк Р.П., Помчалова О.Г, Дубова Л.Г., Іванова Н.С. та ін.; За заг. ред. Лобановської І.Г. – Київ, 2006. – 166с.
1323805
  Стрішенець Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1323806
  Хавроненко В. Традиційні культи і ритуали Китаю // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 165-175. – ISSN 2227-1503
1323807
  Фурдичко А.О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1323808
  Козакевич О. Традиційні мереживні та в"язані вироби на Буковині кін. XIX-XX ст. : за матеріалами мистецтвознавчих експедицій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 704-718. – ISSN 1028-5091
1323809
  Білан Н. Традиційні мовні елементи в українських духівницях XVIII століття // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 137-143
1323810
  Франчук М. Традиційні мотиви в драмі Т. Шевченка "Назар Стодоля" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 261-264. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1323811
   Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр народ. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд. Черемський К.П.]. – Київ : О. Савчук ; Музей Івана Гончара, 2017. – 239, [1] с. : іл. – До 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938). – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1323812
  Федюк О.М. Традиційні напрямки української суспільної географії у світлі нових реалій // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 237-240
1323813
  Федечко Х. Традиційні народні вірування і повір"я про гуцульського скрипаля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 40-45. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається роль народного скрипаля у локальних особливостях традиційних свят та обрядів. У гуцулів постать скрипаля тісно пов"язувалася із народними віруваннями та повір"ями про його гру. Пошана скрипаля у народних світоглядних уявленнях ...
1323814
  Забіяка І.В. Традиційні образи та їх трансформація у поемі К. Бібла "Новий Ікар" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 125-130. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто роль К. Бібла у розвитку чеського поетизму. Проаналізовано його поему "Новий Ікар", традиційні образи у ній. Визначено місце традиції у творчості поетистів
1323815
  Гоцалюк А.А. Традиційні обрядові дійства Гуцульщини // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-77
1323816
  Кириченко О.М. Традиційні основи розвитку української духовної музики // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-153
1323817
  Сливка С.С. Традиційні парадигми природного права у Стародавньому Сході // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.12-16. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1323818
  Любченко Т.В. Традиційні підходи до встановлення мовного статусу категорії перехідності дієслова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 376-381


  У статті проаналізовано основні критерії визначення перехідності дієслова: семантичний, синтаксичний, семантико-синтаксичний, зокрема у новогрецькій мові. В статье проанализированы основные критерии определения переходности глагола: семантический, ...
1323819
   Традиційні пісні українців Північного Підляшшя : За матеріалами експедицій 1999-2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. – Львів : Камула, 2006. – 308с. – ISBN 966-8343-62-Х
1323820
  Марусенко Р.І. Традиційні права на землю // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7957-20-9
1323821
  Дмитренко А.А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині 19 -30-х рр.20 ст. : Автореф...канд.істор.наук:07.00.05 / Дмитренко А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
1323822
  Дмитренко Алла Адамівна Традиційні промисли українців західного Полісся в другій половині ХІХ- 30-х рр.ХХ ст. : Дисертація...канд.іст. наук Спец. 07.00.05 / Дмитренко Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.179-211
1323823
  Швидкий С. Традиційні раціональні засоби лікування рослинного походження українців Південної Слобожанщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-75
1323824
  Хлистун О.С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних мистецьких проекціях : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хлистун Олена Сергіївна ; М-во культ. України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1323825
  Шиманський В.В. Традиційні сільські ландшафти Опілля та їх рекреаційний потенціал // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 55-58
1323826
  Федака Павло Традиційні сільські поселення Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 7-13. – ISSN 0130-6936
1323827
   Традиційні слухання перспективних докторських досліджень молодих науковців // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 294-302


  12 грудня 2012 року у приміщенні Київського регіонального центру НАПрН України відбулося спільне засідання членів відділення цивільно-правових наук НАПрН України та Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН ...
1323828
  Чернова І. Традиційні структури в публіцистиці І.Дзюби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 437-439. – ISBN 966-8110-14-5
1323829
  Каракулова І. Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються підходи щодо оцінки достатності золотовалютних резервів держави, з врахування традиційних критеріїв. Досліджуються окремі питання альтернативного використання золотовалютних резервів. В статье рассматриваются подходы к оценке ...
1323830
   Традиційні та біосенсорні методи визначення моно- і дисахаридів / В.М. Пєшкова, О.Я. Саяпіна, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 3. – С. 9-22. – ISSN 1995-5537


  В огляді описано найважливіші моно- та дисахариди, їхні фізико-хімічні властивості та застосування у харчовій промисловості. Проведено аналіз класичних методів якісного та кількісного визначення моно- та дисахаридів, виокремлено недоліки та переваги ...
1323831
  Сісіна Л. Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 387-409. – ISSN 2224-9516
1323832
  Яковлєва А. Традиційні та інноваційні технології вивчення української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 177-183
1323833
  Білоус В.С. Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 349 - 357. – ISBN 978-966-529-203-6
1323834
  Гаврилюк Р. Традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 276-284. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на багатому фактологічному матеріалі досліджено традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева Вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва. Проведено аналогії з технологічними і художньо-стильовими особливостями художньої ...
1323835
  Яковенко О. Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці / О. Яковенко, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 126-140. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто аспекти роботи з незадоволеними запитами користувачів (НЗК). Визначено понятійний апарат, подано класифікацію НЗК, встановлено причини їх виникнення та шляхи упередження й скорочення. Проаналізовано специфіку поєднання традиційної технології ...
1323836
  Савчук В. Традиційні та нові акценти у вивченні жєиття і творчості Тараса Шевченка у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 38-40. – ISSN 0130-5263


  Спираючись на найновіші дослідження науковців, автор руйнує певні стереотипи українців щодо постаті Тараса Шевченка. Аналізуючи стан викладання його життєвого і творчого шляху в школі, робить спробу розставити нові акценти
1323837
  Варава Я.В. Традиційні та нові класифікації англійських запозичень в українській і польській лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 65-68
1323838
  Кравець І. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 90-96
1323839
  Коваль О.П. Традиційні та новітні загрози пенсійній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 198-203
1323840
  Голік О.В. Традиційні та новітні підходи до визначення ефективності реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 221-225


  У статті розглянуто усталені й новітні методи та методики визначення ефективності реклами. Їх використання допоможе оцінити та виміряти таку соціальну комунікацію, як реклама, доволі детально, що заощадить кошти та час рекламодавця. In the article the ...
1323841
  Бабій І. Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 15-22. – ISSN 2413-0923
1323842
  Білокінь С.О. Традиційні та специфічні хронотопи інтелектуальної прози : на матеріалі інтелектуальної прози 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 45/46. – С. 70-77. – ISBN 966-72-77-79-8
1323843
  Корнієнко В. Традиційні та сучасні форми та методи організації навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики (досвід США) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  У статті розглянуті основні сучасні тенденції в розвитку американської теорії й практики навчання у вищій школі
1323844
  Корсак К. Традиційні уроки та лекції:сучасний стан і перспективи / К. Корсак, Т. Зінченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-80.
1323845
  Галайчук В. Традиційні уявлення про домашніх духів: українсько-чеські паралелі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 93-103. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються традиційні уявлення українців та чехів про домашніх духів, при цьому констатується помітна близькість таких уявлень. Відзначається, що навіть у рамках певного етнографічного району одні демонологічні сюжети домінують, інші ж ...
1323846
  Котюк І.І. Традиційні уявлення про поняття "тотожність" ("ідентичність") потребують уточнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 41-50.


  На основі критичного аналізу традиційного розуміння тотожності автор обгрунтовує якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту
1323847
  Кутна Ю.Б. Традиційні формули в мовленні наратора казок (на матеріалі казок греків Приазов"я) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 234-243
1323848
  Олійник О.В. Традиційні художні тканини покуття кінця ХІХ -- середини ХХ ст. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Олійник О. В.; МО Укр. Львів. Акад. мистецвт. – Львів, 1997. – 29л.
1323849
  Прохоренко-Деньгуб Традиційність і новаторство в творчості Юлія Мейтуса крізь призму застосування українських фольклорних джерел // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 146-152. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1323850
  Пентилюк М. Традиційність і новаторство ідіостилю Олега Ольжича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 75-91. – ISBN 966-8547-61-6
1323851
  Паримський І.С. Традиційність і новаторство національної журналістики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 6-9
1323852
  Галян Г. Традиційність полтавського художника та викладацька діяльність у вищій школі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 16 назв. – ISSN 1682-2366
1323853
  Вірченко Т. Традиційність сучасної української драматургії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 109-118. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1323854
  Куєвда В.Т. Традиційність як спосіб буття людини / В.Т. Куєвда. – Київ : Знання, 1998. – 22с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 966-7537-22-6
1323855
  Віхрова Т. Традиційно-побутова культура Білокуракинщини: локальний варіант Слобожанської культури (перша половина XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 78-87. – ISSN 0130-6936
1323856
  Кравчук М. Традиційно-побутова культура військових поселенців у мемуарах І.Ю. Рєпіна "Далеке близьке" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 452-455. – ISBN 978-966-171-783-0
1323857
  Цубенко Валерія Традиційно-побутова культура військових поселенців Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії (1817-1857) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-141. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено специфіку традиційно-побутової культури військових поселенців, що проявлялася в родинному побуті, одязі, умовах проживання і господарюванні. З"ясовано, що в Українському (Харківському) та Києво-Подільському військових поселеннях ...
1323858
  Гуцало Л. Традиційно-побутова культура національних меншин України у 1920-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 34-38
1323859
  Данильченко О. Традиційно у травні - Шевченковою Україною // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 7


  У рамках підведення підсумків щорічного загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт й есе "Мій Шевченко" та відзначення річниці від Дня перепоховання Тараса Шевченка 16 травня відбулася тематична навчально-краєзнавча екскурсія "Тарас ...
1323860
  Ганошенко Ю. Традиційнообразні структури в романі В.Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 78-80.
1323861
  Дятлов В. Традиціоналізм і радикалізм у реформаційному вченні і діяльності Андреаса Боденштайна Карлштадта (1486 - 1541) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується ставлення відомого німецького реформатора Андреаса Карлштадта до середньовічних традицій релігійного, сімейного і соціального життя. Головна увага приділена проблемі поєднання у його програмі радикального протесту проти папської ...
1323862
  Колядич Ю. Традиціоналізм і традиція як джерела поетики малої прози Романа Іваничука // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0130-5263
1323863
  Штойко П. Традиціоналізм та інноваційність у географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1323864
  Фещак Н. Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 311-329


  "...Зазначено, що головним вектором стилістики досліджуваних квартетів постає неоромантична тенденція виконання. Наспівний тип тематизму Квартету № 3 В. Кирейка, обумовлений традиціями хорового співу, спонукає до особливостей виконавської інтерпретації ...
1323865
  Ковтун Ю.В. Традиціоналізм у контексті збереження української ідентичності в умовах глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 69-72
1323866
  Мельник В.М. Традиціоналізм як ідеологічна категорія та її роль в етнополітичних процесах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 77-79
1323867
  Гординський С. Традиціоналіст і новатор // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 128-130


  Холодний Петро Петрович, молодший (1902-1990) - один з найвизначніших українських митців XX століття, який особливо відзначився як маляр та графік. Тематика його творчості – це ікони, вітражі, мозаїки.
1323868
  Ковальський Є Г. . Традиціоналістична концепція Ю.Липи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.36-39укр. – ISSN 1728-3671
1323869
  Ковальський Г.Є. Традиціоналістичні ідеї в українській філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1728-3671
1323870
  Ковтун Ю. Традиціоналістська концепція осмислення соціокультурного розвитку України у працях Юрія Липи // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 52-58
1323871
  Васильчук Є.О. Традиціоналістські доктрини правоекстремістських об"єднань в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 113-118. – ISSN 2306-5664
1323872
  Копаниця Л. Традиція - автор - текст. Роль канону у художньому творі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 189-202
1323873
  Науменко Н. Традиція "Театру в театрі" як засіб моделювання світу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 244- 248. – ISBN 966-8110-14-5
1323874
  Свєженцева Юлія Традиція : концептуалізація та напрями вивчення / Свєженцева Юлія, Проскурякова Оксана // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 142-153. – ISSN 1563-3713
1323875
  Комаха Л.Г. Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1323876
  Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1323877
  Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
1323878
  Радомська О. Традиція в постмодерністському тексті ("Химера" Джона Барта)
1323879
  Панкевич І.М. Традиція виборності влади в Україні : монографія / І.М. Панкевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 487, [1] с. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0257-9
1323880
  Підопригора О.А. Традиція вивчення римського права в Україні / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 19-24. – ISBN 978-966-667-541-8
1323881
  Новик О. Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків
1323882
  Олійник О. Традиція врядування в "Пактах і Конституціях" 1710 року // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 3-12
1323883
  Андросова В.І. Традиція давньоцерковної християнської містики // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 177-182. – ISSN 1728-3671
1323884
  Хворостяний І. Традиція екзистенційного переживання свободи: творчість Тараса Шевченка й Панаса Мирного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 102-112


  Стаття покликана дослідити становлення традиції екзистенційного переживання свободи в літературі ХІХ століття. Простежено динаміку реалізації даного концепту в творчості Тараса Шевченка й Панаса Мирного, його роль для подальшого розвитку української ...
1323885
  Куценко В.В. Традиція екзистенційної темпоральності: С. К"єркегор і М. Гайдеггер // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 32-40. – ISSN 2075-1443


  У статті розглядається рецепція темпоральної проблематики С. К"єркегора у філософії М. Гайдеггера. Розкривається нагальність дослідження екзистенційного часу, зважаючи на сучасне століття викликів і рішень із макс. орієнтацією на майбутнє. ...
1323886
  Карнак А.М. Традиція експерименту в американській музиці ХХ століття : Автореф...канд.мистецтвознавства:17.00.03 / Карнак А.М.;Нац.музична акад.України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1323887
  Гнідець Р. Традиція і новаторство архітектури українських церков як феномен її національної ідентичності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1313-1319. – ISSN 1028-5091
1323888
  Шевельов Ю.В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Ю.В. Шевельов. – Харків : Видавництво ХДУ, 1940. – С. 131-170. – Окр. відб. з: Ученые записки ХДУ им. О.М. Горького", 1940, №20
1323889
  Шевельов Ю.В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Ю.В. Шевельов. – Чернівці, 1998. – 78с.
1323890
  Шевельов Юрій Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Шевельов Юрій; упор. Л.О.Тарновецька. – Чернівці : Рута, 1998. – 80 с. – ISBN 966-868-002-1
1323891
  Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 169 - 180
1323892
  Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр. : 8 назв
1323893
  Стішова Н. Традиція і стан збереження української календарної обрядовості осіннього циклу на Слобідській Україні // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 41-46. – ISSN 2313-8505
1323894
  Кононенко Т.М. Традиція історична / Т. Кононенко, М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 373. – ISBN 966-642-073-2
1323895
  Сахарчук Р. Традиція многолітствування в українській композиторській творчості: духовний гімн України "Боже великий, єдиний", муз М. Лисенка, сл. О. Кониського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 22-28. – ISSN 2224-0926
1323896
  Харитонов Є. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.14-19. – ISBN 966-667-078-Х
1323897
  Єрьомін В.Ю. Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 157-165. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1323898
  Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн"ічіро : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1323899
  Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн"ічіро : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239 арк. – Додатки: арк. 221-239. – Бібліогр.: арк. 194-220
1323900
  Стешенко А.С. Традиція та новація в українській філософії кінця 18 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Стешенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.174-188
1323901
  Стешенко А.С. Традиція та новація в українській філософії кінця 18 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Стешенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1323902
  Цибуля Т. Традиція та новація. Проблема міри у співвідношенні традицій та новацій як умова неперервності творчості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються взаємозв"язки традицій і новацій як підстави неперервності творчого процесу.
1323903
  Сидоренко Л.І. Традиція та сучасність в філософії біології та медицини : [Рецензія] // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 237-238
1323904
  Анненкова О.С. Традиція тургенєвської типології чоловічого характеру в творчості Б.К. Зайцева // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 45-57. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1323905
  Нямцу А.Є. Традиція у слов"янських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії) / А.Є. Нямцу; МОН України; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Наук.- дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2001. – 152с. – ISBN 966-568-394-2
1323906
  Яковина О. Традиція у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 121-139


  У статті розглядаються форми актуалізації української християнської традиції у творчості Тараса Шевченка. Вплив християнства на українську культуру постає у поета основою самоідентифікації народної свідомості
1323907
  Щеголь Л.Д. Традиція Ф.М. Достоєвського у творчості М. Селімовича (роман "Дервіш і смерть") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 444-447


  В статті проаналізовано деякі особливості роману М. Селімовича "Дервіш та смерть" з точки зору традиції Ф.М. Достоєвського. Автор статті досліджує спільні та відмінні риси у романі сербського письменника та родоначальника поглибленого психологічного ...
1323908
  Сліпушко О. Традиція як джерело державності // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 0868-9644


  :[Є про роль КНУТШ, який очолює Віктор Скопенко, в розвитку демократичних процесів; про наукові та духовні традиції Інституту філології КНУТШ. Є фото ректора].
1323909
  Беля В.В. Традиція як лінійна модель історичності в теоріях модернізації соціуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 153-162
1323910
  Півнюк Надія Традиція як опора новацій / Півнюк Надія, Гребницька Наталія // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-46
1323911
  Остапчук Г.О. Традиція як філософсько-культурологічна категорія // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 162-171. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1323912
  Недзельський А.О. Традиція, міф, ритуал та ідеологія як соціокультурне підгрунтя рутинізації персоніфікованих та колективних соціальних практик // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 291-293
1323913
  Гопко Г. Традиція, яка заслуговує на шану / Г. Гопко, В. В"ятрович, Д. Лубківський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 вересня (№ 156). – С. 3


  Про сторічний ювілей української дипломатичної справи.
1323914
  Юрченко Е.А. Традиція. Традиціоналізм. Традиційне суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статті робиться спроба намітити контури визначення, того що таке традиціоналізм, а також його співвідношення з такими явищами як традиція і традиційне суспільство. Також приділена увага розмежуванню традиціоналізму в широкому значенні слова і ...
1323915
  Беркій О. Традиція+експеримент: істина посередині (до 50-літнього ювілею Остапа Івановича Майчика) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 115-121. – ISSN 2224-0926
1323916
  Нямцу А.Е. Традицонные сюжеты и образы в литературе ХХ века: Учеб. пособ. для студ. спец. "Русск. яз. и лит." / А.Е. Нямцу. – Киев, 1988. – 84с.
1323917
  Чамярыцкі В.А. Традыцыи литературы старажытнай Руси у беларускай ритаратуры / В.А. Чамярыцкі. – Мінськ, 1982. – 40с.
1323918
  Рагозин А.И. Траектории барических образований в Арктике осенью и зимой и их зависимость от циркуляционных условий : Автореф... Канд.геогр.наук: / Рагозин А.И.; Аркт.и Антиркт.науч-исслед.ин-т. – Ленинград, 1964. – 7л.
1323919
  Лайт Г. Траектории возвращений : сб. стихов / Гари Лайт ; [предисл. М. Мазель]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 290, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-489-412-5
1323920
  Богатырь Л.Ф. Траектории и погодная характеристика циклонов на Украине. : Дис... канд. географ.наук: / Богатырь Л.Ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 223л. – Бібліогр.:л.217-219
1323921
  Бендриков Г.А. Траектории коренй линейных автоматических систем / Г.А. Бендриков, К.Ф. Теодорчик. – М., 1964. – 159с.
1323922
  Буховцев Б.Б. Траектории корней систем с квадратичным параметром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Буховцев Б.Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1323923
  Смирнов В.С. Траектории космических лучей в магнитном поле Земли : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Смирнов В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1965. – 11л.
1323924
  Соловьев А.Г. Траектории радуг / А.Г. Соловьев. – Ужгород, 1978. – 127с.
1323925
  Мельвиль А.Ю. Траектории режимных трансформаций и типы государственной состоятельности / А.Ю. Мельвиль, Д.К. Стукал, М.Г. Миронюк // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 8-30. – ISSN 0321-2017
1323926
  Шестакова Т.С. Траектории соударения в пространственной обобщенной астероидной задаче. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шестакова Т.С.; МВО СССР. КПИ. – Киев, 1952. – 10 с.
1323927
  Дынкин А. Траектория идей: исследования научно-технического прогресса / А. Дынкин, Н. Иванова, Л. Ночевникова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27-34. – ISSN 0131-2227
1323928
  Ковальчук Г. Траектория летающей тарелки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 5 (561), 02.02.2018. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093


  В чем ценность киевского дома - "тарелки" на Лыбедской площади и стоит ли вообще сохранять памятники советской архитектуры.
1323929
  Танев Димитър Траектория на духа : Ескизи за български писатели / Танев Димитър. – София : ФОНД ДГ, 1995. – 196с. – ISBN 954-8724-02-2
1323930
  Комар А.А. Траектория Редже и спектры масс бесконечномерных релятивистски инвариантных уравнений / А.А. Комар, Л.М. Сладь. – М., 1971. – 36с.
1323931
  Сибирякова А. Траектория События / А. Сибирякова. – Киев : Оранта, 2006. – 160 с. – ISBN 966-8754-20-4
1323932
  Оноприенко В.И. Траектория творческой личности. К 65-летию члена корреспондента РАН Юрия Михайловича Батурина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 129-138. – ISSN 0374-3896
1323933
  Черкашин Н.А. Траектория шторма / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 221с.
1323934
  Данилов-Данильян Траектория экологической мысли на пути к современному пониманию биосферы / Данилов-Данильян, И. Рейф // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3
1323935
  Шувалов Л.Ю. Траектория: детектив. повести. / Л.Ю. Шувалов, А.Г. Ярушкин. – Новосибирск, 1989. – 221с.
1323936
  Куценко В. Траекторія модернізації соціальної сфери: регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 10-14. – Бібліогр.: 11 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1323937
  Гражевська Н. Траєкторії економічних трансформацій // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1605-2005
1323938
  Мілютіна К.Л. Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі : монографія / К.Л. Мілютіна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 298 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-296. – ISBN 978-966-340-480-6
1323939
  Смирнова К.Є. Траєкторії режимних трансформацій в Тунисі та Єгипті у "постреволюційний" період (2011-2014) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 499-509
1323940
  Давиденко В. Траєкторії трансформації українського образу світу в умовах викликів глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 183-185. – ISBN 978-966-439-147-1
1323941
  Ігошина Ж.Б. Траєкторія демократичного транзиту арабських держав у контексті "арабських революцій" 2011 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 165-172
1323942
   Траєкторія міграції електрично заряджених деформівних частинок в дисперсійному середовищі / Т.Г. Затонацька, Ю.В. Придатченко, Є.Ю. Таран, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 104-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Отримано рівняння траєкторії міграції деформівних частинок в простій зсувній течії ньютонівського дисперсійного середовища за наявності електричного поля. Як гідродинамічна модель дисперсійних частинок запропонована вільно протічна тривісна гантель з ...
1323943
  Фаріон І. Траєкторія мовної полонізації України наприкінці XVI - упродовж XVII ст. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 6-7
1323944
  Куценко В.І. Траєкторія модернізації вищої освіти в контексті формування людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 75-81


  У статті розкривається сутність модернізації вищої освіти в Україні, ії роль у формуванні людського капіталу, у створенні умов для підвищення освітнього рівня населення.
1323945
  Сорока В. Траєкторія освітнього маятника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 3 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "...Видана українською книжка Кена Робінсона - міжнародного експерта з питань розвитку творчого мислення, систем освіти та інновацій - увійшла до числа найкращих книг нещодавнього Форуму видавців у Львові".
1323946
  Горська С. Траєкторія руху від науковців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 2-3


  Ключові особливості "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні", презентованої 5 вересня у Національній академії педагогічних наук України.
1323947
  Герасимова Е.М. Траєкторія соціально-економічних трансформацій у сучасній концепції суспільних перетворень // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1323948
  Сакаль Я.В. Траєкторія успіхів і невдач в економічному розвитку Мексики 1950–1980–х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 435-438. – ISSN 2076-1554
1323949
  Волощук Р.П. Траєкторна оптимізація обробки сигналів в бістатичних системах із синтезуванням апертури антени на основі метода аналізу просторових частот : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Волощук Р.П. ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1323950
  Горбань Н.В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв"язних еволюційних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Горбань Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1323951
  Горбань Н.В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв"язних еволюційних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Горбань Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 120-140
1323952
  Анікушин А.В. Траєкторно-фінальна керованість гіперболічними системами в різних класах узагальнених функцій / А.В. Анікушин, Д.А. Номіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено траєкторно-фінальну керованість гіперболічних систем в різних класах узагальнених функцій. Trajectory and final controllability of hyperbolic systems for some classes of distributions is studied.
1323953
   Трайдент - десять успешных лет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 82-83 : фото
1323954
   Трайнін Арон Наумович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 228-230. – ISBN 978-617-573-038-6
1323955
  Арунас М. Тракай / М. Арунас. – Вильнюс : Минтис, 1970. – 31с.
1323956
  Верцинкявичюс Ю.Ю. Тракай / Ю.Ю. Верцинкявичюс. – Вильнюс : Минтис, 1981. – 70с.
1323957
  Медонис А. Тракай. / А. Медонис. – 4-е изд. – Вильнюс, 1968. – 58с.
1323958
  Медонис А.Э. Тракай. / А.Э. Медонис. – 3-е изд. – Вильнюс, 1976. – 26с.
1323959
  Микуленис С.А. Тракайский замок / С.А. Микуленис. – Вильнюс : Минтис, 1978. – 51 с.
1323960
  Мисюнене И. Тракайский исторический музей / И. Мисюнене. – Вильнюс, 1967. – 33с.
1323961
  Георгиев В.И. Траките и техният език / В.И. Георгиев. – София, 1977. – 348с.
1323962
  Трифонов С. Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот 1912-1915 / С. Трифонов. – Тьерново, 1992. – 276 с.
1323963
  Благов Н.Н. Тракт / Н.Н. Благов. – Саратов, 1972. – 46с.
1323964
  Кірносова Н.А. Трактат "Гунсунь Лун-цзи" у світлі ідей сучасної когнітивної науки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 30-40. – ISSN 2409-904X


  У статті розглянуто з точки зору сучасної когнітивістики такі ідеї з трактату давньокитайського логіка Ґунсуня Луна: формування категорій на основі попарного виділення окремих ознак; розрізнення матеріальних речей і їхніх ментальних образів; ...
1323965
  Кац С.М. Трактат "О медицине" Цельса и его учение о костносуставной хирургии. (Ист.-филол. анализ) : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Кац С.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1964. – 19 с.
1323966
  Зубов Василий Павлович Трактат "О неделимых линиях" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 163-164. – ISSN 0042-8744
1323967
  Рогов И.М. Трактат "О человеке, о его смертности и бессмертии" и илософская позиция А. Н, Радищева : Автореф... канд. фиос.наук: / Рогов И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 13л.
1323968
  Антидзе Н.Т. Трактат Ал"-урмави - "Китаб Ал-"Адвар" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Антидзе Н.Т.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 18л.
1323969
  Алиханова Ю.М. Трактат Анандавардханы и поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алиханова Ю. М.; МГУ. – Москва, 1970. – 15л.
1323970
  Дониш А. Трактат Ахмада Дониша "История Мангитской династии" / А. Дониш. – Душанбе, 1967. – 144с.
1323971
  Год Н. Трактат Еразма Роттердамського "Про пристойність дитячих звичаїв" як жанр педагогічної літератури ХVІ століття // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – C.112-122. – (Педагогічні науки)
1323972
  Граве Д.А. Трактат з алгебраїчного аналізу / Д.А. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ : АН УРСР
Т. 1 : Початки науки. – 1938. – 196 с.
1323973
  Граве Д.О. Трактат з алгебраїчного аналізу / Д.О. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ
Т.2 : Історичний огляд. – 1938. – 399 с.
1323974
  Серебряков С.Б. Трактат Ибн Сины. / С.Б. Серебряков. – Тбилиси, 1976. – 177с.
1323975
  Клочек Г. Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" як предтеча української рецептивної поетики
1323976
  Коган-Бернштейн Трактат Ла Боэси о добровольном рабстве / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 59-93с.
1323977
  Шабага И.Ю. Трактат Леонардо Бруни "О правильном переводе" (1420) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-65. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1323978
  Орлов В.И. Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения / В.И. Орлов. – Москва, 1964. – 350с.
1323979
  Орлов В.И. Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения / В.И. Орлов. – 2-е изд. – М., 1980. – 336с.
1323980
  Сунь-цзы Трактат о военном искусстве / Сунь-цзы. – М., 1955. – 124с.
1323981
  Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / М. Меховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 288с.
1323982
  Джами Абд ар-Рахман Трактат о музыке / Джами Абд ар-Рахман. – Ташкент, 1960. – 113с.
1323983
  Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания / Дж. Беркли; Под ред. Н.Г. Дебольского. – Санкт-Петербург : О.Н. Попова, 1905. – 183с.
1323984
  Насириддин Туси Трактат о полном четырехстороннике /шаклул гита/. / Насириддин Туси. – Баку, 1952. – 200с.
1323985
  Карцев В.П. Трактат о притяжении или История геркулесова камня магнита от Синдбада-Морехода до термоядерных электростанций, содержащая любопытные факты, разъяснения, рассуждения и многочисленные иллюстрации / В.П. Карцев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 190 с.
1323986
  Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе / Георгий Шенгели. – Одесса : Всеукраинское гос. изд-во
Ч. 1 : Органическая метрика. – 1921. – 95, [1] с. табл.
1323987
  Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе / Георгий Шенгели. – 2-е изд., перер. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 188 с. – Конволют. Перепл. с. 3 кн.


  Склад конволюта: 1. Трактат о русском стихе / Шенгели Г.А. 2. Теория поэзии и прозы : Руководство для сред. шк. и для самообразования / Д.Н. Овсянико-Куликовский 3. Основы стиховедения : курс В.У.З. / В.Я. Брюсов. . Ч. 1 и Ч. 2. Общее введение ...
1323988
  Бриман М.С. Трактат о самом интересном / М.С. Бриман. – М., 1970. – 144с.
1323989
  Гюйгенс Х. Трактат о свете в котором объяснены причины того, что с ним происходит при отражении и при преломлении, в частности при странном преломлении исландского кристалла : перевод / Х. Гюйгенс. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1935. – 171 с.
1323990
  Свани Д.Д. Трактат о сирийском языке Арсения Фахури : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Свани Д. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 22л.
1323991
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1974. – 159с.
1323992
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1983. – 286с.
1323993
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1994. – 300с.
1323994
  Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе. / Т. Котарбиньский. – М, 1975. – 271с.
1323995
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Давид Юм ; перевод с анг. Софии Церетели : Типографія Эд. Бергмана
Кн. 1. : Об уме. – 1906. – 273 с.
1323996
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. – М.
Кн.1. – 1995. – 400с.
1323997
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. – М.
кн.2, 3. – 1995. – 416с.
1323998
  Кондильяк Э.Б. Трактат об ощущениях / Э.Б. Кондильяк. – М, 1935. – 288с.
1323999
  Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2-х т. / Д.К. Максвелл. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-000042-6
Т. 1. – 1989. – 416 с.
1324000
  Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2-х т. / Д.К. Максвелл. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-000042-6
Т. 2. – 1989. – 435 с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,