Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1323001
  Пасічник І. "Українці, формально будучи співгромадянами, у своїх уявленнях живуть у різних державах" / розмову вела Ольга Решетилова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Острозька академія: Найдавніший університет країни є одним із наймобільніших. В Острозькій академії дуже швидко приймаються рішення й реалізовуються проекти. Складається враження, що ректор, викладачі, студенти намагаються надолужити втрачене під час ...
1323002
  Куриленко О. "Українців привчили жити окремо від держави" / О. Куриленко, І. Луб"янов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С. 14-16


  Оксана Забужко про проблеми , які нас чекають в політичному житті в 2012 році
1323003
  Райнерт Е. "Українців хочуть "зачинити у селі". "У відносинах з ЄС ви повели себе як діти. І вашою наївністю скористалися" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  Ерік Райнерт, автор бестселера "Як багаті країни забагатіли, і чому бідні лишаються бідними" - про шкідливість застосування догм.
1323004
  Плахта Д. "Українцям повернули корону..." / Д. Плахта, Р. Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 6-7


  Кульмінацією Форуму видавців у Львові стала презентація книжкової новинки газети "День".
1323005
  Клименко П. "Украшеной партрет" військового отамана Чепіги та "Козак-Запорожець" / П. Клименко. – 47-61с.
1323006
  Сьомкін В.В. "Укриття" четвертого енергоблоку ЧАЕС у контексті вдосконалення і розвитку сучасних напрямів дизайн-діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 57-64. – ISSN 2225-7586


  У статті розроблено дизайн-пропозиції щодо проблеми укриття в контексті оптиміза-ції структурної моделі діяльності з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС з використанням сучасних методів дизайну та ергономіки. Запропоноване автором у 1994 р. ...
1323007
   "Укрощение строптивой" в Центральном театре Красной Армии.. – М.-Л., 1940. – 87с.
1323008
  Бутусов Ю. "Укрспирт" не бажає виходити з тіні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1323009
   "Улечшение атеистического воспитания молодежи учеб. заведений", белорусская респ. науч.-метод. конф. (1987; Гродно).. – Гродно, 1987. – 185с.
1323010
  Гришина С. "Улица с односторонним движением". Международные связи российских библиотек: историчесикй аспект // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 6 - 11. – ISSN 1727-4893
1323011
  Майданська С. "Улюблені переклади не читаю, а смакую" / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 23


  Письменниця Софія Майданська - про гонитву за книжками та про літературнні впливи у власній творчості.
1323012
  Хинкиладзе Е.В. "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 194-202. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті здійснено спробу осмислення проблематики книги М. Алданова "Ульмська ніч" як основу його поглядів на історію та як центр його історіософської концепції. Показано, що найважливіші ідеї цього трактату - це влада випадку, вибірна аксіоматика та ...
1323013
  Геевский И.А. "Ультра" рвутся в Белый дом / И.А. Геевский. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 96с.
1323014
  Денчев К. "Ультраправая волна" в Европе: 90-е годы ХХ - начало ХХІ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-83. – ISSN 0130-3864
1323015
  Передерій І.Г. Українці-латинники як паросток консервативної течії у загальному українському національному русі початку XX століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 33-47. – ISSN 2075-1451


  У статті на основі широкого кола джерел, як опублікованих, так і віднайдених автором в архівах, висвітлено місце та роль політичної групи українців польської культури (або українців-латинників) в українському національно-визвольному русі початку XX ...
1323016
  Дюля Віга Українці-русини в Бодрогкьозі: етнографічні відомості з XIX - XX століття про русинів Угорщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
1323017
  Ігнатова Л. Українці-холмщаки в контексті становлення сучасної музичної культури Волині // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 170-173. – ISBN 978-966-439-357-4
1323018
   Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 711 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 710-711 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-56-5
1323019
  Марков І. Українці серед сучасних трудових іммігрантів у Росії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 375-385. – ISSN 1028-5091
1323020
  Сополига М. Українці Словаччини: історико-етнографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 16-23. – ISSN 0130-6936
1323021
  Венгерська В. Українці та євреї: як імперії вирощували антисемітизм та українофобію // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 13-20. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1323022
  Романцов В.О. Українці та їх рідна мова за часів радянської влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 45-47. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується розвиток та вживання української мови, визначаються русифікаторські тенденції в мовній політиці радянської влади.
1323023
  Бачинська О. Українці та німці в Південній Бессарабії: деякі аспекти взаємодії в XIX столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 13-15


  У статті розглядаються деякі аспекти, що стосуються взаємодій між українським та німецьким населенням у Південній Бессарабії в ХІХ ст. Автор наголошує на тому, що ХІХ ст. стало для Південної Бессарабії періодом активної колонізації- державної і ...
1323024
   Українці та Петербург = Украинцы и Петербург. – Санкт-Петербург
№ 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – 2009
1323025
  Пиріг Л. Українці та українська земля у війнах і революціях XX століття // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 88-112
1323026
  Белей Любомир Українці та українська мова на Балканах : (Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1323027
  Белей Л. Українці та українська мова на Балканах (Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – ISSN 0130-5263
1323028
  Сергійчук В. Українці Туркестану в 1917-1924 роках у документах Центрального державного архіву республіки Узбекистан // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (360), березень - квітень. – С. 17-33. – ISSN 0130-6936
1323029
  Чухліб Т. Українці у битві за "золоте яблуко" Європи: до 330-річчя Віденської відсічі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 33). – С. 15


  12 вер. виповнилося 330 р. від часу знаменитої Віденської відсічі, яка поклала край завойовницьким планам Османської імперії в Європі. Нещодавно цій знаменній події Посольство Польщі в Україні присвятило окремий науковий круглий стіл, перебіг якого ...
1323030
  Покальчук Юрій Українці у Великій Брітанії / Покальчук Юрій. – Львів : Кальварія, 1999. – 144с. – ISBN 966-7092-52-6
1323031
  Чухліб Тарас Українці у Віденській битві 1683 року // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 44-46


  До 325 - річчя Віденської битви між Європою та Османами.
1323032
   Українці у Греції залишаються українцями // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – С. 4
1323033
  Грабовський С. Українці у Другій світовій війні: про бездержавну суб"єктність української нації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С. 72-86. – ISSN 0235-7941
1323034
  Зятьєв С. Українці у Другій світовій показали себе як нація людей-переможців // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 42)
1323035
  Олійників О.С. Українці у Кримській війні / О.С. Олійників. – Одеса : Маяк, 2004. – 176с. – ISBN 966-587-113-7
1323036
  Ткаченко Т. Українці у Парижі // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-11. – ISSN 1814-5078


  Враження про перебування в Парижі
1323037
  Гальчак Б. Українці у Польщі після падіння комунізму // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 229-237. – ISSN 1028-5091
1323038
   Українці у світі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 24-25
1323039
  Чуприна Ф. Українці у світовій науці // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 6 січня (№ 2-3). – С. 4


  Про видатних вчених України.
1323040
   Українці у світовій цивілізації і культурі / Кононенко П.П. [ та ін. ] ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 400 с.
1323041
  Горєлов Д. Українці у Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.120-123 : Фото. – ISSN 1607-6451
1323042
  Лисенко О. Українці у французькому Русі Опору в роки Другої світової війни // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.116-119 : Фото. – ISSN 1607-6451
1323043
  Білецький В.С. Українці України і Кубані: рух назустріч один одному ( до історії співпраці громадських організацій Донеччини і Кубані: 1992-2009 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 210-214. – ISSN 1728-9572
1323044
  Рижков В. Українці успішно опановують китайську мову // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 березня (№ 50)


  У Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара відкрили лінгафонний кабінет (подарунок від уряду Китаю). Сьогодні на спеціальності "Китайська мова і література" в ДНУ навчається 128 студентів, для яких використання сучасних ...
1323045
   Українці Хорватії = Ukrajinci Hrvatske : матеріали і документи. – Загреб : Культур.-просвіт. т-во русинів і українців Загреба. – ISBN 953-96527-1-5
Кн. 1. – 2002. – 230, [3] с. : іл.
1323046
  Пилипчук В. Українці хочуть гордитися своїм громадянством // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 3-10


  Відкритий лист Президентові України Віктору Януковичу.
1323047
  Кагамлик С. Українці чи росіяни? (До питання про ідентичність церковних ієрархів українського походження на службі в Російській імперії XVIII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується ідентичність церковних ієрархів-українців на службі в Російській імперії XVIII ст. Представлено значення місця і ролі української церковної ієрархії в імперії за даними історіографії та у авторському баченні. Робиться висновок, ...
1323048
  Шевців Андрій Українці, вигнані до України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 37 (86). – С. 28-29
1323049
  Залізняк М.К. Українці, Росія й війна : (Замітки й матеріяли) / Написав Микола Залїзняк. – Б.м. : ]: Hаклад і дpук паpт. дpукаpні, 1915. – 40, [3] с. – (Партія Укр. Соціалістів-Революціонерів)
1323050
  Чернецький В. Українці, росіяни та Мазохів спадок // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 11-13
1323051
   Українці.. – К.
1. – 1960. – 370с.
1323052
   Українці.. – К.
1; ч.2. – 1960. – 912с.
1323053
   Українці.. – К.
1; ч.3. – 1960. – 171с.
1323054
   Українці.. – К.
2. – 1960. – 912с.
1323055
  Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200с. – ISBN 5-12-003827-1
1323056
  Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Віпол, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-232 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-646-141-7
1323057
  Півторак Г. Українці: звідки ми й наша мова? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 174-220. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Походження української та російської мов: міфи та історична правда.
1323058
  Моця О.П. Українці: народ і його земля (етапи становлення) / Олександр Моця ; [відп. ред. А. Корвін-Піотровський ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археології ]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 638, [2] с. – Бібліогр в прим.: с. 414-432. – ISBN 978-966-2608-03-8


  У дослідженні, на основі різноманітних джерел (писемних, археологічних, антропологічних, картографічних) прослідковується процес розвитку самосвідомості місцевого слов"янського населення на півдні Східної Європи – предків сучасних українців – починаючи ...
1323059
   Українці: народні вірування, повір"я, демонологія. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 428с.
1323060
   Українці: народні вірування, повір`я, демонологія. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1991. – 640с. – (Бібліотека "Пам`ятки історичної думки України"). – ISBN 5-325-00371-2
1323061
   Українці: світова нація перед викликами 21 століття : Збірка статей конференції. – Київ : Смолоскип, 2006. – 406с. – ISBN 966-8499-39-5
1323062
  Горенко М. Українців Криму позбавляють рідної мови! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  "Міносвіти Криму" готує грунт для ліквідації української гімназії у Сімферополі.
1323063
  Шершень Л. Українця з мене зробили // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 170-173


  Дмитро Донцов - український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, засновник теорії інтегрального націоналізму.
1323064
  Корчевна Л. Україньке право і романо-германська традиція // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.19-23. – ISSN 0132-1331
1323065
  Щур І.І. Україськомовний комп`ютерний сленг: формування і функціонування : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01 / Ірина Ігорівна Щур; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 9 назв
1323066
  Гаврилова К.С. Украйна и Таможенньїй союз. Комплексная оценка макрозкономического зффекта различньгх форм глубокого зкономического сотрудничества Украйни со странами Таможенного союза и Единого зкономического пространства в рамках ЕВРАЗЗС / К.С. Гаврилова, А.А. Захарова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7069-02-6
1323067
  Гогоцкий С.С. Украйнофильство с его затеями о двутекстных учебниках // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 71 с.
1323068
  Грунски Н. Украйнски език. Граматика (фонетика, морфология и синтаксис). Бележки върху украйнския правопис. Украйнско-българско речниче : За възрастни и ученици от горните групи на трудовите училища / Н. Грунски, Д. Дринов; Н.К.П. Управление на политпросвета. – Москва ; Харьков ; Минск : Центриздат Всеукраинское отделение. – 158 с.
1323069
  Бердичевская М. Украли идею? Не жалуся! // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 18-22.
1323070
  Петрашкевич А.Л. Украли кодекс / А.Л. Петрашкевич. – М, 1978. – 76с.
1323071
  Мдивани Г.Д. Украли консула / Г.Д. Мдивани. – М, 1965. – 72с.
1323072
   Украниская ССР и зарубежные социалистические страны.. – К., 1965. – 412с.
1323073
  Дряхлова Валентина Укранские планы Czech Tourism // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-69 : фото
1323074
  Сотуленко И. Укранский аудит выходит на олимпийскую арену // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 24-30. – ISSN 2306-0050
1323075
  Буряк В.И. Украпление технической базы сельского хозяйства -- важное звено в подготовке массового колхозного движения на Украине : Дис... канд. ист.наук: / Буряк В. И.; КГУ, Каф-ра ист. сов. общ. – К., 1970. – 275л. – Бібліогр.:л.-XXIII
1323076
   Украс : Українсько-сербський збірник :Історія. Культура. Мистецтво. – Київ : Темпора
Вип. 1. – 2006
1323077
   Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво. – Київ : Темпора
Вип. 2 (2). – 2007
1323078
   Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво. – Київ : Темпора
Вип. 1 (3). – 2008
1323079
   Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
Вип. 1 (4)"2009. – 2010. – 255 с.
1323080
   Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
Вип. 1 (5)"2010. – 2011
1323081
   Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
Вип. 1 (6)"2011. – 2012
1323082
  Хусайн А. Украшение летописей / А. Хусайн. – Ташкент, 1965. – 184с.
1323083
  Венцова М.И. Украшения в грунтовых некрополях Боспора VI-II вв. до н.э. // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 115-131. – ISSN 2218-2284
1323084
  Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1973. – 211с.
1323085
  Покровская Любовь Украшения с Людина конца. Находки Троицкого раскопа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 75-78. – ISSN 0235-7089


  Ювелірні вироби середньовічного Новгорода.
1323086
  Петренко В.Г. Украшения Скифии VII-III веков до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1978. – Д4-5 : Украшения Скифии VII-III веков до н.э. / Петренко В.Г. – С. 1-144
1323087
  Заєць І.М. Укргеодезкартографія на шляху від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних : загальні питання / І.М. Заєць, Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С.4-11 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
1323088
   Укргеолком (1918) - "Північгеологія" ("Севгеология"). Историческая справка / О.Б. Гинтов, В.Ф. Буковский, В.Л. Приходько, Л.М. Шимкив // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 163-168. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
1323089
  Гошовський С.В. УкрДГРІ - 60 років у авангарді геологічної галузі / С.В. Гошовський, М.Д. Красножон, Н.Г. Люта // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 9-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-3591
1323090
   Укрексімбанк: принципи фінансового партнерства // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-57
1323091
  Озеров С.Н. Укрепеление социально-экономических основ союза рабочего класса и крестьянства в усолвиях коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: / Озеров С. Н.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1323092
  Заплавный С.А. Укрепи мою память / С.А. Заплавный. – М., 1990. – 384с.
1323093
  Беляева С. Укрепилось реноме. МГУ - в середине списка 100 лучших университетов мира // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 марта (№ 10). – С. 23


  Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова вернулся в репутационный рейтинг Times Higher Education World Reputation Rankings. Этот список из 100 университетов мира составляет британский журнал Times Higher Education (приложение Times) ...
1323094
  Кусанова Ш.А. Укрепление аульно-сельских партийных организаций в период развертывания массового колхозного движения в Казахстане (1929-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кусанова Ш.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф-ра ист. КПСС. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
1323095
  Кусанова Ш. Укрепление аульных и сельских партийных организаций в Казахстане в период коллективизации / Ш. Кусанова. – Алма-Ата, 1958. – 36с.
1323096
   Укрепление боевого содружества Советского Союза с Великобританией и Соединенными Штатами Америки.. – М., 1942. – 23с.
1323097
  Остапенко Ф.П. Укрепление большевистских организаций на Украине в 1912-1914 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остапенко Ф.П.; М-во высш.образования СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. – К, 1955. – 14л.
1323098
  Терехов И.С. Укрепление большевистской партии в период продготовки октябрьского вооруженного восстания (1917 года : Автореф... канд. ист.наук: / Терехов И. С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1323099
   Укрепление братской дружбы и сотрудничества стран социалистического содружества.. – К., 1981. – 302с.
1323100
  Лапин В.А. Укрепление взаимосязи идейно-воспитательной работы партийных организаций на производстве и в быту : Автореф... канд. ист.наук: / Лапин В.А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1966. – 16л.
1323101
  Зверев В.О. Укрепление военной безопасности Российской империи в 1906-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 51-67. – ISSN 0042-8779
1323102
  Панцырев Ю.А. Укрепление всеобщего мира и ООН, 70-е гг. / Ю.А. Панцырев. – М., 1989. – 173с.
1323103
  Горбачев Б.В. Укрепление всестороннего сотрудничества братских стран социализма / Б.В. Горбачев. – М., 1986. – 63с.
1323104
  Горбачев Б.В. Укрепление всестороннего сотрудничества братских стран социализма / Б.В. Горбачев. – М., 1986. – 62с.
1323105
  Перевозник П.Ф. Укрепление государственной дисциплины - надежное средство предупреждения преступлений / П.Ф. Перевозник. – М, 1977. – 64с.
1323106
  Сарыева Л.С. Укрепление двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана как фактор обеспечения стабильности и развития Центральноазиатского региона // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 17-22. – ISSN 1993-6788
1323107
  Атлас З.В. Укрепление денежного хозяйства в СССР и инфляция в капиталистических странах. / З.В. Атлас. – Москва, 1948. – 40с.
1323108
  Кнатько В.М. Укрепление дисперсных грунтов путем синтеза неоргаических вяжущих / В.М. Кнатько. – Л., 1989. – 272с.
1323109
  Узаков Рахман Укрепление дружбы и братского сотрудничества узбекского и таджикского народов в период создания экономического фундамента социализма в СССР (1924-1932 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 571 / Узаков Рахман; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 42с.
1323110
  Агаев А.Я. Укрепление дружбы и взаимопомощь трудящхся Азербайджана и Казахстана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Агаев А.Я.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 20л.
1323111
   Укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества ВЛКСМ и союзов молодежи стран социалистического содружества.. – М., 1986. – 193с.
1323112
  Панибудьласка В.Ф. Укрепление дружбы и интернационального единства народов СССР в условиях развитого социализма : Автореф... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Панибудьласка В.Ф. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 56 с.
1323113
  Азимов Х. Укрепление дружбы народов в процессе развития межреспубликанских эеономичеких связей. (На материалах республик Средней Азии 1959 - 1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Азимов Х.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1963. – 18 с.
1323114
  Ковалевский Н.Ф. Укрепление дружбы народов СССР / Н.Ф. Ковалевский, С.Б. Шинев. – М, 1985. – 64с.
1323115
  Мельников В.Ф. Укрепление дружбы народов СССР в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников В.Ф.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1967. – 26л.
1323116
  Афонин Ю.И. Укрепление дружбы трудящихся Белорусской и Украинской ССР на базе экономического и культурного сотрудничества : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Афонин Ю.И.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1972. – 19л.
1323117
  Ладыгин Б.Н. Укрепление единства / Б.Н. Ладыгин. – Москва, 1976. – 64с.
1323118
  Маркиянов Б.К. Укрепление единства рядов Коммунистической партии Белоруссии (1921-1937 гг.) / Б.К. Маркиянов. – Минск, 1970. – 328с.
1323119
   Укрепление единства социалистических стран.. – М., 1977. – 214с.
1323120
  Омельчак В.П. Укрепление единства фронта и тыла в годы ВОВ 1941-1945 гг. (на матер. Даль. Вост.) : Автореф... канд. истнаук: 07.00.02 / Омельчак В. П.; ИркутГУ. – Иркутск, 1980. – 27л.
1323121
  Жилинский С.Э. Укрепление законности в трудовом коллективе / С.Э. Жилинский. – М, 1979. – 96с.
1323122
   Укрепление законности в уголовном судопроизводстве.. – М., 1986. – 124с.
1323123
   Укрепление законности в уголовном судопроизводстве.. – М., 1986. – 124с.
1323124
  Абова Т.Е. Укрепление законности в хозяйственных отношениях и государственный арбитраж. / [ Т.Е. Абова, Е.А.Виноградова, З.М. Заменгоф и др.] ; отв. ред. Т.Е. Абова ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : [б. и.], 1989. – 255 с.
1323125
   Укрепление законности и борьба с перступностью в условиях формирования правового государства.. – М., 1990. – 168с.
1323126
  Миронов Н.Р. Укрепление законности и правопорядка в общенародном гсоударстве -- программная задача партии / Н.Р. Миронов. – Москва, 1969. – 240с.
1323127
   Укрепление законности и правопорядка в период развитого социализма.. – Душанбе, 1976. – 220с.
1323128
   Укрепление законности и правопорядка в период строительства коммунизма.. – Душанбе
3. – 1973. – 216с.
1323129
   Укрепление законности и правопорядка, совершенствование советского законодательства и социалистической государственности.. – Душанбе
1. – 1977. – 219с.
1323130
   Укрепление законности и правопорядка, совершенствование советского законодательства и социалистической государственности.. – Душанбе
2. – 1978. – 221с.
1323131
   Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки.. – Волгоград, 1990. – 169с.
1323132
  Когтикова М.П. Укрепление землепользования колхозов в 1938-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когтикова М.П.; Моск.гос.ист-архив.ин-т. – М, 1965. – 19л.
1323133
   Укрепление и возрастание ведущей роли рабочего класса в СССР и ГДР.. – Л., 1987. – 272с.
1323134
  Хусенов К. Укрепление и дальнейшее развитие дружбы узбекского и русского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хусенов К.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
1323135
  Кузнецова В.В. Укрепление и перестройка сельских партийных и массовых организаций Украла в период коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузнецова В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 22л.
1323136
  Громов Н.А. Укрепление и переход в личную собственность надельной земли по закону 14 июня 1910 года / [Сост.] Н.А. Громов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – XVI, 378 с.
1323137
  Шебанов А.С. Укрепление и развитие общественного хозяйства колхозов -- основа подъема материального благосостояния колхозного крестьянства в послевенный период (на прим. колх. Хабар. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Шебанов А. С.; МВО УССР, ХГУ, Каф. полит. экон. – Х., 1955. – 16л.
1323138
  Семяшов М.А. Укрепление и развитие общественного хозяйства колхозов -- условного крутого подъема сельского хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семяшов М.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 15л.
1323139
  Полякова Н.В. Укрепление идейно-политического единства советских профсоюзов в борьбе за социализм / Н.В. Полякова. – М., 1980. – 199с.
1323140
  Ковалева Г.И. Укрепление идейного единства марксистско-ленинских партий - важнейшее условие дальнейшего развития мирового коммунистического движения в современных условиях : Дис... канд. философ.наук: / Ковалева Г.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко . Кафедра научного коммунизма. – К, 1973. – 196л. – Бібліогр.:л.1-16
1323141
  Ковалева Г.И. Укрепление идейного единства марксистско-ленинских партий - важнейшее условие дальнейшего развития мирового коммунистического движения в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 09.00.02 / Ковалева Г.И. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 29 с.
1323142
  Куличенко М.И. Укрепление интернационального единства советского общества / М.И. Куличенко. – К., 1976. – 381с.
1323143
   Укрепление интернациональных основ национального развития в условиях зрелого социализма.. – Баку, 1983. – 175с.
1323144
  Джумадылов К. Укрепление материально-технической базы колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Джумадылов К. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
1323145
  Сеидов М.Г. Укрепление материально-технической базы колхозов Азербайджана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сеидов М.Г.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1966. – 26л.
1323146
  Рябов А.Ф. Укрепление материально-технической базы колхозов Белоруссии в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рябов А. Ф.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
1323147
  Федоров В.П. Укрепление материальной заинтересованности в колхозах / В.П. Федоров. – М., 1969. – 221с.
1323148
   Укрепление материальных и духовных основ социалистического образа жизни.. – Тюмень, 1983. – 71с.
1323149
  Ивашин И.Ф. Укрепление мира - генеральная линия внешней политики Советского Союза / И.Ф. Ивашин. – Москва, 1954. – 32с.
1323150
   Укрепление морально-политического единства советского народа.. – Днепропетровск, 1973. – 139с.
1323151
  Корзун Л.И. Укрепление обороноспособности Советского государства в предвоенный период. / Л.И. Корзун. – М., 1985. – 64с.
1323152
  Борисовский В.Н. Укрепление обороноспособности СССР - важный фактор создания благоприятных внешнеполитических условий строительства коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Борисовский В.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1971. – 26 с.
1323153
  Федорова И М. Укрепление общественного хозяйства колхозов и изменения в политике заготовок сельскохозяйственных продуктов в мирные годы третьей пятилетки. / И М. Федорова, . – М., 1960. – 96с.
1323154
  Бодик Л.А. Укрепление общественного хозяйства колхозов и рост материального и культурного уровня колхозникова (На матер. Ставроп. края) : Автореф... канд. экон.наук: / Бодик Л. А.; Ерев.ГУ, Каф. полит. экон. – Ереван, 1956. – 21л.
1323155
  Борткевич В.М. Укрепление оврагов вдосборными валами и канавами : С прилож. 12 рис. и 3 табл. / Борткевич А.В.; Гос. оптический ин-т. – Петроград, 1915. – 46с. – Отд. оттиск из Сборника статей по песано-овражным работам, Вып.5
1323156
  Николаев Ю. Укрепление органов государственной власти Таджикской АССР (октябрь 1924 г.-- октябрь 1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев Ю.; Тадж.ГУ. – Сталинабад, 1953. – 24л.
1323157
   Укрепление оттаявших и мерзлых грунтов /изобретения СССР и зарубежных стран/.. – Новосибирск, 1977. – 415с.
1323158
  Юминова Нина Ивановна Укрепление партийных организаций в деревне в конце восстановительного периода (1924-1925 гг.) (по материалам РСФСР) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Юминова Нина Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1323159
  Форгель Иван Антонович Укрепление партийных организаций в период дальнейшего развития социалистического общества 1951-1955 гг. (На мат. западных областей Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Форгель Иван Антонович ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23 с.
1323160
   Укрепление партийных организаций вузов и их участие в перестройке Высшей школы, 1921-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курепин А. А,; Курепин А. А,; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1979. – 25л.
1323161
  Ермеева Е.Г. Укрепление партийных организаций и усиление масово-политической работы на железнодорожном транспорте в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермеева Е.Г.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1323162
  Бондаренко Н.А. Укрепление первичных организаций партии / Н.А. Бондаренко. – Минск, 1988. – 206с.
1323163
  Будавей В.Ю. Укрепление плановой, трудовой, производственной дисциплины / В.Ю. Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1984. – 104 с.
1323164
  Андрианов В.Л. Укрепление позиций Китая в АТР: потенциал и пределы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 49-71. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
1323165
   Укрепление позиций социализма в мире.. – Львов, 1977. – 191с.
1323166
  Позолотин М.Е. Укрепление позиций социализма и проблемы разрядки. / М.Е. Позолотин. – М, 1979. – 73с.
1323167
  Еськов Г.С. Укрепление политической основы Советского государства / Г.С. Еськов. – КМ, 1983. – 248с.
1323168
  Петраков Н. Укрепление прав собственности: трансформировать, не разрушая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 0042-8736
1323169
   Укрепление правовой основы - закономерность развития советского государства. – Куйбышев, 1990. – 159с.
1323170
   Укрепление правовой основы советской государственной и общественной жизни.. – К., 1984. – 112с.
1323171
   Укрепление правопорядка и усилинеие охраны социалистической собственности.. – Ташкент, 1985. – 142с.
1323172
  Шевкун П.В. Укрепление православия в Западных губерниях Российской империи: присоединение униатов в 1830-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0042-8779


  О формировании униатского вопроса в конфессиональной политике российских властей на западных окраинах империи.
1323173
   Укрепление придонских песков и оврагов на землях колхозов. – Москва, 1962. – 12 с.
1323174
  Ходжаева Саодат Агзамовна Укрепление прогрессивных тенденций в киноискусстве Азии и Африки 60-70-х годов : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.03 / Ходжаева Саодат Агзамовна; ГОСКИНО СССР. Всес. науно-исслед. ин-т киноискусства. – М., 1980. – 20л.
1323175
   Укрепление производственной и трудовой дисциплины.. – М., 1983. – 55с.
1323176
  Либерман Ф.Х. Укрепление расчетной дисциплины при поставках / Ф.Х. Либерман. – М., 1967. – 135с.
1323177
  Разумов А.В. Укрепление режима экономии / А.В. Разумов. – Москва, 1983. – 71с.
1323178
  Строков Ю.Н. Укрепление РКП(б) как руководящей силы Советского государства в первые годы нэпа (1921-1923 гг.) / Ю.Н. Строков. – Воронеж, 1976. – 164с.
1323179
  Обичкина Л.Г. Укрепление руководящей роли Коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата в первые годы нэпа (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Обичкина Л.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет по истории КПСС. – М., 1969. – 17л.
1323180
  Коваленко А.Н. Укрепление русско-украинских культурных связей в конце XIX - в начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коваленко А.Н.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1975. – 39л.
1323181
  Швидько А.К. Укрепление связей народных масс Левобережной Украины и России во второй половине 17 - середине 18 века. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1982. – 100с.
1323182
  Якобфи Рудольф Укрепление связей партии с массами в условиях строительства развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Якобфи Рудольф ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра партийного стр-ва. – Москва, 1975. – 26 с.
1323183
  Мартинес Р. Укрепление связей России и Центральной Америки как новое геополитическое явление // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0044-748Х
1323184
  Васильев Е.В. Укрепление связи партийного просвещения с жизнью : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев Е.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
1323185
  Горбунов А.Г. Укрепление сельских партийных организаций в период развертывания массового колхозного движения : Дис... канд. ист.наук: / Горбунов А.Г.; Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XІI
1323186
  Горбунов А.Г. Укрепление сельских партийных организаций в период развертывания массового колхозного движения (На матер. Украины) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горбунов А. Г.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
1323187
  Матяш В.А. Укрепление сельских партийных организаций Молдавской АССР и повышение их руководящей роли в идейно-политическом воспитании колхозного крестьянства в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Матяш В.А.; Специализир. Ученый Совет по истории КПСС. – М., 1972. – 26л.
1323188
  Никифоров С.И. Укрепление сельских парторганизаций в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Никифоров С. И.; Иркут.ГУ. – Улан-Удэ, 1967. – 20л.
1323189
  Бартушка В. Укрепление сельских первичных организаций Коммунистической партии Литвы и их роль в развитии социалистического сельского хозяйства республики в 1952-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Бартушка В.; Вильнюсский гос. ун-т. – 18л.
1323190
  Савченко С.А. Укрепление сельских райкомов партии в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Савченко С.А.; МГУ,. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1323191
  Грандке А. Укрепление семьи -- задача общественная и государственная. / А. Грандке. – М., 1985. – 110с.
1323192
   Укрепление семьи и задачи лекционной пропаганды.. – М., 1986. – 61с.
1323193
  Третьякович А.А. Укрепление системы советского правосудия в 1919-1921 гг. / А.А. Третьякович, М.Е. Хлопаева // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
1323194
  Чемерисский Илья Александрович и др. Укрепление Советского государства и развитие социалистической демократии : Рекоменд. указ. лит. / Илья Александрович и др. Чемерисский. – Москва : Книга, 1976. – 72с.
1323195
   Укрепление Советской власти в Абхазии.. – Сухуми, 1957. – 262с.
1323196
   Укрепление социалистического содружества - воплощение принципов интернационализма.. – М., 1980. – 199с.
1323197
   Укрепление социалистического содружества и политика западных держав.. – К., 1985. – 295с.
1323198
  Тимохин М.Н. Укрепление социалистической дисциплины труда / М.Н. Тимохин. – М. : Экономика, 1986. – 47с.
1323199
  Михайленко Т Н. Укрепление социалистической дисциплины труда в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Михайленко Н.Т,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1962. – 18л.
1323200
  Арсеньев В.Д. Укрепление социалистической законности / В.Д. Арсеньев. – Москва, 1978. – 42с.
1323201
  Тадевосян В.С. Укрепление социалистической законности в народном хозяйстве. / В.С. Тадевосян. – М., 1980. – 171с.
1323202
  Кучемко Н.М. Укрепление социалистической законности в Сибири в первые годы / Н.М. Кучемко. – Новосибирск, 1981. – 272с.
1323203
   Укрепление социалистической законности и борьба с преступностью.. – Ашхабад, 1976. – 79с.
1323204
  Тарнавский Г.С. Укрепление социалистической законности и государственной дисциплины в сельском хозяйстве / Г.С. Тарнавский, В.Б. Ястребов. – М., 1984. – 37с.
1323205
   Укрепление социалистической законности и совершенствование законодательства. – Душанбе, 1984. – 155с.
1323206
   Укрепление социалистической законности и усилиние охраны прав граждан в области трудовых, гражданских и колхозных отношений.. – Ташкент, 1988. – 117с.
1323207
   Укрепление социалистической законности, трудовой дисциплины и общественного порядка.. – М., 1986. – 52с.
1323208
  Матрохин Н.С. Укрепление социалистической семьи и борьба с необоснованными разводами в советском праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Матрохин Н.С.; Харьк. юридич. ин-т им. Л.М.Кагановича. – Харьков, 1953. – 15 с.
1323209
  Жиромская И.П. Укрепление социального единства советского народа в условиях развитого социализма / И.П. Жиромская, А.И. Калмыкова. – М., 1974. – 46с.
1323210
  Красников Н.П. Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в борьбе Коммунистической партии за крутой подъем сельского хозяйства (1956-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Красников Н.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – М., 1961. – 18л.
1323211
  Ковалевский Б.П. Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период строительства коммунизма 1959-1970 гг. : (на материалах Украинской ССР) / Б.В. Ковалевский ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1972. – 324 с.
1323212
  Голуб В.И. Укрепление Союза рабочего класса и крестьянства -- незыблемая основа социалистического развития сельского хозяйства Болгарии : Дис... канд. ист.наук: / Голуб В.И.; КГУ. – К., 1971. – 263л. – Бібліогр.:л.I-XV
1323213
  Голуб В.И. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства - незыблемая основа социалистического развития сельского хозяйства Болгарии (1958-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Голуб В.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 26л.
1323214
   Укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период крутого подъема сельского хозяйства.. – М., 1961. – 480с.
1323215
  Малинина Н.В. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ю.. канд. филос. наук / Малинина Н.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Филос. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
1323216
  Лукач Б.И. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства в ходе строительства социализма в Венгрии (1957-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Лукач Б.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1970. – 26л.
1323217
  Кондуфор Ю.Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны : ( в ходе проведения продовольственной политики 1918-1920 гг.) / Ю.Ю. Кондуфор ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т истории АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1964. – 263 с.
1323218
  Кондуфор Юрий Юрьевич Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны : Автореф... доктора ист.наук: / Кондуфор Юрий Юрьевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Киев, 1965. – 43л.
1323219
  Нестуля Алексей Алексеевич Укрепление союза рабочего класса и трудящегося крестьянства в период гражд. войны на Украине (в ходе организации эконом. отнош. между городом и деревней) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Нестуля Алексей Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 244л. – Бібліогр.:л.192-244
1323220
  Несуля А Укрепление союза рабочего класса и трудящегося крестьянства в период гражданской войны на Украине (в ходе организации экономичесеих отношений между городом и деревней) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Несуля А А.; КГУ. – К., 1986. – 18л.
1323221
  Бакуменко П.И. Укрепление союза рабочего класса и трудящегося крестьянства Украины в восстановительный период /1921-1925 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Бакуменко П.И. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 53 с.
1323222
   Укрепление союза рабочих и крестьян в период социалистического строительства.. – Горький, 1986. – 100с.
1323223
  Гылыджев С.К. Укрепление союза ребочего класса и крестьянства в конце восстановления народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гылыджев С.К.; Дагестан.гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 24л.
1323224
  Буряк В.И. Укрепление технической базы сельского хозяйства -- важное звено в подготовке массового колхозного движения на Украине (1926-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Буряк В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. сов. общества. – Киев, 1970. – 26 с.
1323225
  Чешков А.Ф. Укрепление тракторной бригады машинно-таркторной станции / А.Ф. Чешков. – М., 1955. – 40с.
1323226
   Укрепление трудового характера социалистического образа жизни.. – М., 1987. – 223с.
1323227
  Волков В.Д. Укрепление трудовой дисциплины-конституционная обязанность трудовых коллективов / В.Д. Волков, А.П. Лапай. – Київ, 1982. – 49с.
1323228
   Укрепление трудовой дисциплины в период перестройки.. – Ташкент, 1989. – 84с.
1323229
   Укрепление трудовой дисциплины.. – Калинин, 1980. – 132с.
1323230
  Пятаков А.В. Укрепление трудовой дисциплины: правовые пробл. / А.В. Пятаков. – М., 1979. – 214с.
1323231
  Гребнев Н.А. Укрепление хозяйственного расчета / Н.А. Гребнев. – Київ, 1982. – 16с.
1323232
  Лучина Г.Ф. Укрепление экономических основ союза рабочего класса и колхозного крестьянства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 00.01 / Лучина Г.Ф.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 30л.
1323233
  Бомешко Б.Г. Укрепление экономических основ союза рабочего класса и колхозного крестьянства на завершающем этапе строительства социализма в Молдавской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бомешко Б. Г.; АН Молд. ССР, Ин-т ист. – Кишинев, 1981. – 16л.
1323234
  Гусейнов С.М. Укрепление экономических основ союза рабочих и крестьян Северного Кавказа в 1941-1945 гг. / С.М. Гусейнов. – Махачкала, 1988. – 136с.
1323235
  Лысенко В.Г. Укрепление экономического и культурного сотрудничества между Молдавской и Украинской ССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Лысенко В.Г.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1968. – 27л.
1323236
  Омаров С. Укрепление экономической смычки между городом и деревний в годы социалистической реконструкции народного хозяйства (На матер. Казахст.) : Автореф... канд. экон.наук: / Омаров С.; Казах.ГУ, Каф. полит. экон. – Алма-Ата, 1960. – 15л.
1323237
  Мыц В.Л. Укрепления Таврики X-XV вв. / В.Л. Мыц ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1991. – 160 с. – Библиогр.: с. 154-162. – ISBN 5-12-002114-X
1323238
   Укрепленное нормирование в машиностроении.. – М., 1961. – 248с.
1323239
  Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей / Е.Н. Вавилова. – Москва, 1986. – 125 с.
1323240
   Укреплять общественные начала.. – М., 1973. – 68с.
1323241
   Укреплять общественные нчала.. – М., 1973. – 68с.
1323242
  Ким И.С. Укреплять роль уезда / И.С. Ким. – Пхеньян, 1972. – 63с.
1323243
   Укреплять связь школы с жизнью. – Рязань, 1959. – 27с.
1323244
  Ворожейкин Е.М. Укреплять социалистическую законность / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1963. – 32с.
1323245
   Укрзалізниця експериментує з регіональними потягами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 7 : фото. – ISSN 1998-8044
1323246
   Укрзалізниця з"єднала Київ з Бухарестом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
1323247
   Укрзалізниця осваивает современные технологии. Но медленно и неуверенно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 11. – Бібліогр.: Фото
1323248
   Укрзалізниця открывает новые каналы продажи билетов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 11 : фото. – ISSN 1998-8044
1323249
  Птахив Семен Укрзалізниця повышает доступность онлайн - услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 90-93 : фото. – ISSN 1998-8044
1323250
  Птахів Семен Укрзалізниця: в очікуванні прориву? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1323251
  Самойлов Юрій Укрзалізниця: втрачені можливості // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1323252
  Самойлов Юрий Укрзалізниця: лед тронулся? : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 40-43 : Фото
1323253
  Коновалов Вячеслав Укрзалізниця: на пороге пассажирских реформ : транспорт / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
1323254
  Таранець В. Укри: походження та міграція / В. Таранець, Н. Байлюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 201-205. – ISSN 2307-633Х
1323255
   Укрианцы осваивают европейские железные дороги // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 6-7 [прилож.] : фото
1323256
  Мальченко Олег Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV - середина XVII ст.) / Мальченко Олег; НАНУ; Ін-т україн. археограф. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського;Від.ред.І.Дивний. – Київ, 2001. – 380с. – ISBN 966-02-2126-6
1323257
  Капустін К.М. Укріплені поселення середини XIII - XV ст. на Правобережжі Київської землі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 71-81. – ISSN 2227-4952
1323258
  Ющенко М. Укріплення Львова австрійської доби: еволюція, бойове застосування, сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається еволюція системи укріплень міста Львів у період перебування його в статусі столиці "Королівства Галичини та Лодомерії" - однієї з провінцій Австро-Угорської імперії. Описано розвиток міських укріплень з середини ХІХ століття до ...
1323259
  Власюк А.П. Укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта нагнітанням в"яжучої рідини в осесиметричному випадку / А.П. Власюк, М.Б. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 207-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта методом ін"єкції в"яжучої рідини в осесиметричній постановці. Сформульована математична модель даної задачі. Числовий розв"язок отримано методом скінченних різниць з ...
1323260
  Воронецкий М.Г. Укрой, тайга / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1985. – 256с.
1323261
  Шухов Ю.И. Укрой, тайга! / Ю.И. Шухов. – Омск, 1958. – 94с.
1323262
  Гончаренко Костянтин УкрОп над Македонією : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 108-112
1323263
  Чеботареков В.И. Укротивший молнию Беджамин Франклин. К 300-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 76-88.
1323264
  Лазутин И.Г. Укротители молний / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 230с.
1323265
  Евлоев Р. Укротитель иберийского льва // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 9 (97). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268


  Фрэнсис Дрейк.
1323266
  Минц К.Б. Укротительница тигров / К.Б. Минц, Е.М. Помещиков. – М., 1955. – 91с.
1323267
  Мэтьюз П. Укротить беспокойное сердце / П. Мэтьюз. – Москва : АСТ, 1997. – 496с. – ISBN 5-15-000434-0
1323268
  Безыменский Л.А. Укрощение "Тайфуна" / Л.А. Безыменский. – М., 1987. – 220с.
1323269
  Крылов А.И. Укрощение "Тайфуна". / А.И. Крылов. – М., 1977. – 94с.
1323270
  Андрианов С.В. Укрощение "Урагана" / С.В. Андрианов. – Москва : Военное издательство, 1969. – 152с.
1323271
  Пестушко В. Укрощение бензинового демона : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 73 : Іл.
1323272
  Кравченко М.В. Укрощение бизона : Роман / М.В. Кравченко. – Київ : Молодь, 1989. – 245с.
1323273
  Твен М. Укрощение велосипеда / М. Твен. – М., 1943. – 64с.
1323274
  Твен М. Укрощение велосипеда / М. Твен, 1944. – 128с.
1323275
  Вовк А.А. Укрощение взрыва / А.А. Вовк. – Київ, 1979. – 176с.
1323276
  Козлов Григорий Укрощение дракона : большое путешествие / Козлов Григорий, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 36-57
1323277
  Айтхожина М. Укрощение коня / М. Айтхожина. – Москва, 1985. – 535 с.
1323278
  Ньюкамер Лора Укрощение ледниковых озер : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 44 : Фото
1323279
  Каверин В.А. Укрощение мистера Робинзона. / В.А. Каверин. – М., 1959. – 250с.
1323280
  Храбровицкий Д.Я. Укрощение огня: киносценарии. / Д.Я. Храбровицкий. – М., 1986. – 397с.
1323281
  Воронов Геннадий Укрощение плазмы : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 62-69 : Фото
1323282
  Шекспир В. Укрощение строптивой / В. Шекспир. – Москва ; Ленинград, 1952. – 180 с.
1323283
  Шекспир В. Укрощение строптивой / В. Шекспир. – Москва, 1981. – 237 с.
1323284
  Шилова Ю.В. Укрощение строптивой, или Роковая ночь, изменившая жизнь / Юлия Шилова. – Москва : Эксмо, 2007. – 411, [2] с. – Сер. основана в 2004 г. - На обл. и в макете каталож. карточки название серии: Криминальная мелодрама. – (Дерзкая криминальная мелодрама). – ISBN 5-699-18447-3
1323285
  Ярмоненко С.П. Укрощение строптивой: Радиобиология - людям / С.П. Ярмоненко. – М.
2. – 1981. – 96с.
1323286
  Жданов В.М. Укрощение строптивых / В.М. Жданов, Ф.И. Ершов. – Москва : Медицина, 1988. – 160 с. : ил. – ISBN 5-225-00249-8
1323287
  Марш Э.Т. Укрощение строптивых = Tame the wild heart : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Н.А. Орловой]. – Москва : АСТ, 1997. – 526, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0737-2
1323288
  Успенская С. Укрощение строптивых : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 490с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01040-4
1323289
  Каганович М Л. Укрпеление колхозов и задачи весеннего сева / М Л. Каганович. – М, 1933. – 63с.
1323290
  Каганович М Л. Укрпеление колхозов и задачи весеннего сева / М Л. Каганович. – Х, 1933. – 45с.
1323291
   Укрречфлот: путь поиска, реформ и преобразований. – Киев : Наукова думка, 1996. – 296 с.
1323292
  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / П.М. Эрдниев. – М, 1986. – 254с.
1323293
  Мозолин В.В. Укрупнение колхозов и вопросы их организационно-хозяйственного укрепления. (По матер. Марийской АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мозолин В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1323294
  Корниенко П.Е. Укрупнение колхозов как одно из условий дальнейшего подъема сельского хозяйства (на материалах колхозов Винницкой области УССР) : Дис... канд.эконом.наук: / Корниенко П.Е.; Киевск. финанс-экон. ин-т . Кафедра полит. экономии. – Киев, 1956. – 277л.
1323295
  Урунов С.У. Укрупнение колхозов Самаркандской области Узбекской ССР и их организационно-хозяйственное укрепление в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Урунов С.У.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
1323296
  Ткаченко Г.Е. Укрупнение мелких колхозов - важнейшее условие развития их общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткаченко Г.Е.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Х., 1952. – 20л.
1323297
  Перцев П.П. Укрупнение мелких колхозов - важнейший этап колхозного строительства. (По материалам Ростовск. области) : Автореф... кандидата эконом.наук: / Перцев П.П.; Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Жда. – Л., 1952. – 16л.
1323298
  Куркин М.И. Укрупнение мелких колхозов и его роль в дальнейшем развитии колхозного строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куркин М.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1323299
  Габбасов Л.Б. Укрупнение мелких колхозов и развитие экономики социалистического сельского хозяйства (по материалам Туркменской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Габбасов Л.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1323300
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов как необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра пол. – К., 1951. – 24л.
1323301
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов кк необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политической эко. – К., 1951. – 24л.
1323302
  Тисленко В. Укрупнение мелких колхозов Одесской области. : Дис... канд. эконом.наук: / Тисленко В.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 255, 2л. – Бібліогр.:л.245-255
1323303
  Терехов Ю.И. Укрупнение мелких сельскохозяйственных артелей -- дальнейших шаг в развитии общественного хозяйства колхозов (на примерах Харк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Ю. И.; ХГУ, Каф. полит. экон. – Х., 1953. – 15л.
1323304
  Чурносов И.С. Укрупнение расчетов за строительно-монтажные работы / И.С. Чурносов. – М, 1953. – 72с.
1323305
  Архангельский Б.Д. Укрупнённая Б.С.С.Р, / Б.Д. Архангельский. – Минск : Издание Рио Госплана БССР, 1927. – 83 с.
1323306
  Кузьмин О.Е. Укрупненное нормирование труда / О.Е. Кузьмин, Л.Н. Москаленко. – Львов, 1989. – 111с.
1323307
   Укрупненные и межотраслевые модели народного хозяйства.. – Новосибирск, 1976. – 254с.
1323308
   Укрупненные нормы численности рабочей силы по цехам и хозяйствам контор бурения.. – М., 1955. – 44с.
1323309
   Укрупнённыя сметные нормы на разведочное бурение без отбора керна. – Москва, 1959. – 12 с.
1323310
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 9/10. – С. 12-16.


  [Взаємодія мов і переклад]
1323311
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? ( Взаємодія мов і переклад) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 14-27. – Бібліогр.: Літ.: с.26-27, 16 п. – ISSN 1728-9572
1323312
  Солодарь Ц.С. Укрыватели / Ц.С. Солодарь. – М., 1985. – 110с.
1323313
  Гигинейшвили Л.А. Уксуснокислые бактерии, распротраненные в Грузии, и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гигинейшвили Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1323314
  Султанов М.Н. Укусы ядовитых животных / М.Н. Султанов. – М., 1963. – 152с.
1323315
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – Л, 1978. – 583с.
1323316
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – М, 1984. – 592с.
1323317
  Галкин Н.П. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. / Н.П. Галкин. – М., 1975. – 239с.
1323318
  Коляндр Л.Я. Улавливание и переработка химических продуктов коксования / Л.Я. Коляндр. – Х-М, 1953. – 416с.
1323319
  Белов К.А. Улавливание химических продутов коксования / К.А. Белов. – Х.-М., 1948. – 307с.
1323320
  Ненадовец А.М. Уладзімір Караткевіч: прырода, фальклор і творца / А.М. Ненадовец. – Бабруйск, 2006. – 240с. – ISBN 5-343-01488-7
1323321
  Мирзаев Рустам Улак - игра богатырей // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 8-15 : Іл.
1323322
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : ( 5 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35.


  Конспект уроку з вивчення казки Г.К.Андерсена "Снігова Королева"
1323323
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : конспект уроку з вивчення казки Г.К. Андерсена "Снігова Королева". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35
1323324
  Ломакина И.И. Улан-Батор / И.И. Ломакина. – Ленинград, 1977. – 199 с.
1323325
  Отрощенко І.В. Улан-Батор і Кизил: початок діалогу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-126. – ISSN 1608-0599
1323326
  Шулунов Ф. Улан-Удэ / Ф. Шулунов. – Улан-Удэ, 1955. – 52с.
1323327
   Улан Батор.. – Улан-Батор, 1968. – 13с.
1323328
  Львов-Анохин Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1954. – 50с.
1323329
  Бедзик Д.І. Уланський герць : Новела: Для дітей сер. та ст. шк. віку / Д.І. Бедзик. – Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 16с.
1323330
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа / Ж.Х. Базиев. – Л., 1978. – 126с.
1323331
  Базиев Д.Х. Улары Кавказа .Экология,морфология,эволюция / Д.Х. Базиев; Отв.ред.А.А.Стрелков. – Ленинград : Наука, 1978. – 127с.
1323332
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа как пример приспособления птиц к условиям жизни в высокогорье : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Базиев Ж.Х. ; МГУ. – Москва, 1965. – 17 с.
1323333
   Улас Самчук - видатний український письменник ХХ століття : Матеріали урочистої академії, присяченої творчості митця. – Тернопіль-Кременець, 1994. – 72с. – ISBN 5-345-78907
1323334
  Кралюк П. Улас Самчук - про Олену Телігу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 лютого (№ 31)


  70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцист Олена Теліга.
1323335
   Улас Самчук : Ювілейний збірник. – Рівне : Азалія, 1994. – 107с.
1323336
  Мафтин Н. Улас Самчук // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 55-60. – ISSN 0130-5263
1323337
  Мафтин Н. Улас Самчук (1905-1987) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
1323338
  Жив"юк А. Улас Самчук і газета ""Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розкривається питання різнопланової творчої діяльності Уласа Самчука в газеті "Волинь".
1323339
  Жив"юк А. Улас Самчук і розвиток національної свідомості українців у 1930-1940 рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.103-109. – ISSN 0869-3595
1323340
  Радчик Р.В. Улас Самчук як редактор газети "Волинь" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.21-26
1323341
  Земзарис У.Е. Улдис Екабович Земзарис. / У.Е. Земзарис. – М., 1974. – 9с.
1323342
  Коваленко И.В. Улеб Твердая Рука / И.В. Коваленко. – М, 1978. – 351с.
1323343
  Дижур Б. Улей / Б. Дижур. – Свердловск, 1962. – 80с.
1323344
  Калинина Л.Ф. Улей / Л.Ф. Калинина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. – 48 с.
1323345
  Цветов В.Я. Улекательный поиск / В.Я. Цветов. – М., 1965. – 55с.
1323346
  Эзера Р. Улетают белые лебеди : повесть / Р. Эзера; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1979. – 254 с.
1323347
  Панч П. Улетают журавли : Этюды / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1975. – 286с.
1323348
  Осьмухин И.Г. Улетают журавли. Стихи / И.Г. Осьмухин. – Саранск, 1971. – 80с.
1323349
  Беляев М.А. Улетающая любовь : Лирика / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
1323350
  Беляев М.А. Улетающая любовь : Лирика / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224с.
1323351
  Битов А.Г. Улетающий Монахов / А.Г. Битов. – М., 1990. – 149с.
1323352
  Салуцкий А.С. Улетая 0 возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1323353
  Салуцкий А.С. Улетая возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1323354
   Улетела синяя птица. – М., 1991. – 60с.
1323355
  Шерхунаев Р.А. Улигершин Парамон Дмитриев / Р.А. Шерхунаев. – Улан-Удэ, 1970. – 156с.
1323356
   Улигеры ононских хамниган.. – Новосибирск, 1982. – 270с.
1323357
  Перевалов Н.И. Улинии прибоя / Н.И. Перевалов. – М, 1962. – 95с.
1323358
  Джойс Д. Улисс : роман / Джеймс Джойс, Перев. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего, комм. С.С. Хоружего. – Москва : Республика, 1993. – 671 с. – (Шедевры). – ISBN 5-250-02181-6
1323359
  Джойс Д. Улисс / Д. Джойс; Пер. и комм. С.С. Хоружего. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1152с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00135-1
1323360
  Джойс Д. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. В.А. Хинкиса и С.С. Хоружего ; коммент. С.С. Хоружего]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 983, [5] с. – (The big book). – ISBN 978-5-389-02281-2


  Джеймс Джойс (1882-1941), великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления ХХ века. Роман «Улисс» (1922) - ...
1323361
  Угрюмов Игорь Улитка без дома // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-24 : Фото. – ISSN 1029-5828
1323362
  Сиднин В. Улитка на лезвии : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1323363
  Стругацкий А.Н. Улитка на склоне / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 191с.
1323364
  Шпармен Анке Улитки. Рожденные ползать / Шпармен Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : фото. – ISSN 1029-5828
1323365
  Еремин В.А. Улица - подросток - воспитатель / В.А. Еремин. – Москва, 1991. – 158 с.
1323366
  Бобоня Ю.С. Улица / Ю.С. Бобоня. – Воронеж, 1978. – 84с.
1323367
  Толстой Андрей Улица "Райская" : Большое путешествие / Толстой Андрей, Лыскин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-100 : Іл.,Карта
1323368
  Лабынцев Ю.А. Улица 25 Октября, 15 / Ю.А. Лабынцев. – М., 1986. – 64с.
1323369
  Пристли Д.Б. Улица Ангела / Д.Б. Пристли. – М., 1960. – 504с.
1323370
  Витьер С. Улица Бедной скалы / С. Витьер. – Москва, 1984. – 288с.
1323371
  Токунага Н. Улица без солнца / Н. Токунага. – М.-Л., 1932. – 163 с.
1323372
  Юхма М. Улица братьев Алексеевых. / М. Юхма. – М., 1986. – 93с.
1323373
  Вакуловская Л.А. Улица вдоль океана / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1972. – 207с.
1323374
  Лемберг А.М. Улица Ветеранов на целине / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1323375
  Волков В.А. Улица ветра / В.А. Волков. – Москва, 1969. – 144с.
1323376
  Фархади Р. Улица влюбленных. / Р. Фархади. – Ташкент, 1982. – 110с.
1323377
  Евтых Аскер Улица во всю ее длину : роман / Евтых Аскер. – Москва : Советский писатель, 1965. – 438 с.
1323378
  Яковченко Р.Н. Улица Воинова / Р.Н. Яковченко. – Л., 1970. – 104с.
1323379
  Македонская Е.И. Улица Волхонка, 14 / Е.И. Македонская. – М, 1985. – 64с.
1323380
  Иокар Л.Н. Улица Воровского, 25а / Л.Н. Иокар, Н.М. Тимофеева. – Москва, 1987. – 91 с.
1323381
  Федосюк Ю Улица Герцена, 13. / Ю Федосюк. – М., 1988. – 62с.
1323382
  Кочербитов А.М. Улица Горького / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1965. – 80с.
1323383
  Крупнова Р.Е. Улица Горького / Р.Е. Крупнова, В.А. Резвин. – М, 1984. – 63с.
1323384
  Желвакова И.А. Улица Горького ,14 / И.А. Желвакова. – М, 1987. – 60с.
1323385
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2: Роман. / Ю.Д. Полухин. – М., 1979. – 480с.
1323386
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2: Романы. / Ю.Д. Полухин. – М., 1982. – 672с.
1323387
  Яковченко Р.Н. Улица Дзержинского / Р.Н. Яковченко. – Л., 1974. – 136с.
1323388
  Юречко В.И. Улица Донецкая на БАМе / В.И. Юречко. – Донецк, 1979. – 67с.
1323389
  Гидаш А.Ф. Улица Жасмина / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 211с.
1323390
  Храпова Л.Е. Улица заводская / Л.Е. Храпова. – М, 1977. – 124с.
1323391
  Вечтомова А Е. Улица звезд / А Е. Вечтомова, . – Рига, 1951. – 128с.
1323392
  Семенов Р.Б. Улица звезд. / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1970. – 64с.
1323393
  Тормозова Л.И. Улица Карла Маркса, 36 / Л.И. Тормозова. – М, 1988. – 63с.
1323394
  Марченко А.М. Улица Качалова / А.М. Марченко. – М, 1990. – 95с.
1323395
  Соловьев В.М. Улица Кирова, 21 / В.М. Соловьев. – М., 1988. – 59с.
1323396
  Шикман А.П. Улица Кирова, 7 / А.П. Шикман. – М., 1989. – 59с.
1323397
  Дворецкий Д.П. Улица Красная / Д.П. Дворецкий. – М., 1983. – 47с.
1323398
  Якубовский А.П. Улица Красных Петухов / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1985. – 287с.
1323399
  Зингер М.Э. Улица Леваневского / М.Э. Зингер. – Москва, 1935. – 187с.
1323400
  Верольский Ю.Б. Улица Ленина / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1960. – 56с.
1323401
  Назимова Е.М. Улица Ленина, 52 / Е.М. Назимова, А.А. Резцов. – Л., 1969. – 64с.
1323402
  Колосков П.В. Улица Ленина, 52 / П.В. Колосков. – Л., 1979. – 72с.
1323403
  Хелемский Я.А. Улица Луны / Я.А. Хелемский. – М, 1964. – 130с.
1323404
  Садовяну М. Улица Лэпушняну / М. Садовяну. – Москва, 1965. – 320с.
1323405
  Найпол В.С. Улица Мигель / В.С. Найпол. – М., 1984. – 154с.
1323406
  Костин В. Улица мира / В. Костин. – Сталинград, 1951. – 72с.
1323407
  Байгушев А.Т. Улица мира / А.Т. Байгушев. – Киев, 1956. – 31с.
1323408
  Эдилов Х. Улица мира : стихи / Х. Эдилов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингушское кн.изд-во, 1961. – 104 с.
1323409
  Ковусов А. Улица Мира : рассказы / А. Ковусов. – Ашхабад, 1952. – 59 с.
1323410
  Никулин Л.В. Улица мира. / Л.В. Никулин. – М, 1951. – 24с.
1323411
  Матусовский М.Л. Улица мира. / М.Л. Матусовский. – М., 1951. – 128с.
1323412
  Кассиль Л. Улица младшего сына / Л. Кассиль, М. Поляновский. – Симферополь, 1949. – 362с.
1323413
  Кассиль Л. Улица младшего сына : повесть / Л.Кассиль, М.Паляновский. – Москва : Детская литература, 1951. – 510 с.
1323414
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Минск, 1957. – 543с.
1323415
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Петрозаводск, 1962. – 526с.
1323416
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – М., 1962. – 679с.
1323417
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Мурманск, 1973. – 635с.
1323418
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Алма-Ата, 1980. – 319с.
1323419
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Киев, 1987. – 495с.
1323420
  Кулунчакова Б. Улица моего детства : повесть / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. М.Даибовой. – Москва : Детская литература, 1986. – 91 с.
1323421
  Бахарева Л.П. Улица молчаливых львов / Л.П. Бахарева. – Воронеж, 1975. – 159с.
1323422
  Данилова Л.И. Улица Москвина / Л.И. Данилова. – Москва, 1987. – 61с.
1323423
  Романюк С.К. Улица Немировича-Данченко, 6 / С.К. Романюк. – М., 1983. – 63с.
1323424
  Кирсанов Г.Е. Улица Олега Кошевого: Стихи. / Г.Е. Кирсанов. – Донецк, 1979. – 78с.
1323425
  Икрамов К.А. Улица Оружейников / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1974. – 383с.
1323426
  Лутков Г.Я. Улица отца: Стихи. / Г.Я. Лутков. – М., 1985. – 32с.
1323427
  Домовитов Н.Ф. Улица первой любви / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1958. – 58с.
1323428
  Николаева Т.К. Улица первой любви / Т.К. Николаева. – Киров, 1981. – 127с.
1323429
  Шаманаева И. Улица пирамидальных тополей : цикл рассказов // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.4-72. – ISSN 0321-1878
1323430
  Петреску Ч. Улица Победы / Ч. Петреску. – М, 1972. – 367с.
1323431
  Коберидзе К. Улица под дождем : рассказы / К. Коберидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 175 с.
1323432
  Новиков Ю.С. Улица полна света / Ю.С. Новиков. – Москва, 1984. – 63с.
1323433
  Саакова В.Г. Улица Полярной Звезды / В.Г. Саакова. – Алма-Ата, 1966. – 68с.
1323434
  Ефетов М.С. Улица Порт-Саида / М.С. Ефетов. – М, 1960. – 64с.
1323435
  Кантор Жужа Улица Пратер: Повести. / Кантор Жужа. – М., 1977. – 191с.
1323436
  Мурзиди К.Г. Улица пушкарей / К.Г. Мурзиди. – Ленинград, 1948. – 116с.
1323437
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – М, 1979. – 255с.
1323438
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – Москва, 1983. – 560 с.
1323439
  Воронов Ю.П. Улица Росси / Ю.П. Воронов. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
1323440
  Захаров В.К. Улица русская / В.К. Захаров. – Ростов -на-Дону, 1966. – 45 с.
1323441
  Зайцев Б.К. Улица Святого Николая / Б.К. Зайцев. – М., 1989. – 398с.
1323442
  Овчинникова Л.П. Улица среди окопов / Л.П. Овчинникова. – М., 1985. – 191 с.
1323443
  Татьяничева Л.К. Улица сталевара Грязнова / Л.К. Татьяничева, Н.Д. Смелянский. – М., 1978. – 96с.
1323444
  Маркова О.И. Улица сталеваров / О.И. Маркова. – Москва, 1950. – 231с.
1323445
  Белицкий Я.М. Улица Станиславского, 18 / Я.М. Белицкий. – М., 1986. – 90с.
1323446
  ГолышкинВ.С Улица становится нашей / ГолышкинВ.С. – М., 1964. – 111с.
1323447
  Литвинова Л.Н. Улица Татьяны Морозовой. / Л.Н. Литвинова. – М., 1976. – 149с.
1323448
  Модиано П. Улица Темных Лавок. / П. Модиано. – М, 1987. – 155с.
1323449
  Модиано П. Улица Темных Лавок; Утраченый мир; Августовские воскресенья; Смягчение приговора. / П. Модиано. – М, 1989. – 414с.
1323450
  Самойлов Д.С. Улица Тоомичга. / Д.С. Самойлов. – Таллин, 1981. – 142с.
1323451
  Ремакль А. Улица трех солнц / А. Ремакль. – М, 1978. – 317с.
1323452
  Холендро Д.М. Улица Тринадцати тополей / Д.М. Холендро. – М., 1972. – 344с.
1323453
  Сигарев Е.И. Улица уходит в океан / Е.И. Сигарев. – Владивосток, 1969. – 87с.
1323454
   Улица уходит в океан.. – М., 1973. – 80с.
1323455
  Иванова Е.К. Улица Чайковского, 25 / Е.К. Иванова, Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1986. – 45 с.
1323456
  Холмогорова Е.С. Улица Чехова, 12 / Е.С. Холмогорова. – М., 1987. – 77с.
1323457
  Польская Л.И. Улица Чехова, 6 / Л.И. Польская. – Москва, 1991. – 90 с.
1323458
  Рабин И.И. Улица Шолм-Алейхема : повести и рассказы / И.И. Рабин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 382 с.
1323459
  Ивановски Г. Улица што била живот / Г. Ивановски. – Скопіе, 1963. – 132с.
1323460
  Босняцкий Е.Г. Улица, двор, квартира / Е.Г. Босняцкий. – М., 1965. – 239с.
1323461
  Руденко И.П. Улица, по которой ты идешь каждый день: Очерки разных лет. / И.П. Руденко. – М., 1986. – 280с.
1323462
  Лаврова К.Н. Улица. / К.Н. Лаврова. – М., 1987. – 63с.
1323463
  Пархомов М.Н. Улица: повести / М.Н. Пархомов. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228с.
1323464
  Стрелков В.А. Улица:мы ее хозяева / В.А. Стрелков. – М., 1977. – 80с.
1323465
  Чебанюк З.Ф. Улиці героев Севастополя. / З.Ф. Чебанюк, Л.А. Шорин. – Симферополь, 1973. – 125с.
1323466
  Танич М.И. Улицы / М.И. Танич. – М, 1966. – 92с.
1323467
  Кобенков А.И. Улицы / А.И. Кобенков. – Иркутск, 1968. – 23с.
1323468
  Глинка М.С. Улицы ведут к морю / М.С. Глинка. – Л, 1967. – 302с.
1323469
  Карпов К.И. Улицы Великих Лук. / К.И. Карпов. – Л., 1980. – 151с.
1323470
  Рядченко И.И. Улицы впадают в океан / И.И. Рядченко. – О., 1963. – 92с.
1323471
  Рядченко И.И. Улицы впадают в океан / И.И. Рядченко. – О., 1963. – 92с.
1323472
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1968. – 338с.
1323473
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1970. – 280с.
1323474
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1977. – 328с.
1323475
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1983. – 477с.
1323476
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – М, 1986. – 365с.
1323477
  Кинто Хосе Мария де Улицы и люди : рассказы / Хосе Мария де Кинто ; пер. с исп. Скины Вафа. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 158 с.
1323478
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1966. – 280с.
1323479
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1974. – 319с.
1323480
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1977. – 271с.
1323481
  Кочетов В. Улицы и траншеи / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 544 с.
1323482
   Улицы Киева.. – К., 1993. – 173с.
1323483
  Корчагин С.М. Улицы Ленинграда / С.М. Корчагин. – Л., 1957. – 91с.
1323484
   Улицы Ленинграда.. – Л., 1971. – 296с.
1323485
  Болджер Д. Улицы Марты // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 217-221. – ISSN 1130-6545
1323486
   Улицы Москвы. – Москва, 1972. – 511с.
1323487
   Улицы Москвы.. – М., 1969. – 532с.
1323488
   Улицы Москвы.. – М., 1984. – 559с.
1323489
   Улицы Москвы.. – М., 1989. – 512с.
1323490
   Улицы нашего города : [ Сб. статтей ]. – Иваново : Кн. изд., 1958. – 107 с. : с илл.
1323491
  Зайцев И.А. Улицы Новгорода / И.А. Зайцев, И И. Кушнир, . – Л., 1975. – 167с.
1323492
  Белоус А.Г. Улицы Одессы : Путеводитель - справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1987. – 141с.
1323493
  Семенченко Г.Е. Улицы памяти / Г.Е. Семенченко. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 123 с. – В изд. также : День без грозы / Феликс Спиридонов. Добрый шлях : стихи / Сергей Тихий. – (Первая книга поэта)
1323494
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают / К.С. Саркисьян. – 5-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1976. – 274с.
1323495
  Рыбий А.А. Улицы рассказывают / А.А. Рыбий. – М., 1979. – 142с.
1323496
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают... / К.С. Саркисьян, М.Ф. Ставницер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1972. – 247с.
1323497
  Уэстон К. Улицы Сан-Франциско / К. Уэстон. – М, 1994. – 478с.
1323498
  Карягин Д.А. Улицы, носящие бессмертные имена. / Д.А. Карягин. – вып. 2. – Казань, 1969. – 95с.
1323499
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Рассельса и Е. Юрьевой. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 519с.
1323500
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 532с.
1323501
  Гладков В.А. Уличные (квартальные) комитеты / В.А. Гладков. – М., 1955. – 32с.
1323502
  Мязин Н.А. Уличные праворадикальные группировки Великобритании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 81-90. – ISSN 0201-7083
1323503
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – Птгр., 1918. – 32с.
1323504
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – М, 1922. – 29с.
1323505
   Уліганець Сергій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 279-280 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1323506
   Уліганець Сергій Іванович (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165. – ISBN 966-95774-3-5
1323507
   Улітко Андрій Феофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 251. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1323508
   Уліцький Семен Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 231-232. – ISBN 978-617-573-038-6
1323509
  Магомедов Ш.М. Уллубий Буйнакский / Ш.М. Магомедов. – Махачкала, 1964. – 148с.
1323510
  Євтушок Олександр Улов, що хвалиться рибалкою // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-143. – ISSN 0130-5212
1323511
  Лорие М. Уловки переводчиков // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 334-358
1323512
  Еккартгаузен Улог ума человеческога у малену: либо кратко представление оного, що ум свима людма повелева... / С немецкога преведен Павлом Соларичем. – У Венеции (Venezia) : При Г. Пани Феодосию, 1808. – 176 с.
1323513
  Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1323514
  Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России / А.Г. Маньков. – Л., 1980. – 271с.
1323515
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) = Code of сriminal and сorrectional punishment 1845: conceptual pillars and historical impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / М-во образования и науки РФ, Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголовного права и криминологии ; отв. ред.: В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова ; [редкол.: Феоктистов М.В. и др.]. – Краснодар : Кубанский государственный университет ; Просвещение-Юг, 2016. – 642, [2] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93491-691-7
1323516
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года с дополнениями по 1-е декабря 1881 года / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – IV, 744, X с. – В кн. вся дописана от руки, есть в кладки в старницы дописанные от руки и полупустые стр. доп. от руки чернилами, предполож. автором
1323517
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : Изд. проф. Имп. Училища правоведения... Н.С. Таганцевым / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 5-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. – [4], 714 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1323518
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 7-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1892. – [4], 796 с.
1323519
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 8-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1895. – [4], 892 с.
1323520
  Ротенберг Л.М. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : с подробным предметным алфавитным указателем : текст Уложение по изд. 1885 г. и по продолжению 1906 г. / сост. канд. прав Л.М. Ротенберг. – 2-е изд., неофиц. – Екатеринослав : Тип. Артели Екат. раб. печ. дела, 1909. – 570, LXXXVI, 14 с. – (Карманная юридическая библиотека)
1323521
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 15-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1910. – LXX, 1114 с.
1323522
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 17-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1913. – VIII, 1226 с.
1323523
  Каплан Д.А. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями по решениям угол. кас. деп. Правительствующего Сената по 1910 г. включительно : текст Уложения по изданию 1885 г. и по продолжениям 1906, 1908 и 1910 г.г. / сост. Д.А. Каплан, пом. прис. пов. – 3-е изд., испр., доп. и вновь обработанное. – Екатеринославль : Тип. Исаака Когана, 1912. – [2], XVI, 10950. – Алф.-предм. указ.: с. 1013. – (Карманная юридическая библиотека)


  Аннотация: Издание публикует законодательный материал о преступлениях, проступках и наказаниях. Ст. 1-175. В конце издания помещен Предметный алфавитный указатель
1323524
  Нерсесян А.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
1323525
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1866 г. для Царства Польского (Указ 25 сентября 1876 г.) с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената, В. Микляшевского. – Варшава : Изд. Маврикия Оргельбранда, 1876. – VIII, 1821 с. – Кн. пар. на польком и рус. языках
1323526
  Россия. Законы и постановления Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената. – Санкт-Петербург ; Москва : [Тип. Юлия Андр. Бокрама], 1871. – XV, 551 с.


  Изд. печаталось в разных тип.; На тит. л.: Продается у... И.П. Анисимова
1323527
   Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится / Сочиненное и напечатанное при владении его величества государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца в лето от сотворения мира 7156. – Издано 4-м тиснением. – [Санктпетербург] : При Имп. Акад. наук. – 2], 248, 42 с., : [1] л. фронт


  1-е изд. "Уложения" было напеч. в Москве в 1649 г. Имеется два изд. с датой выхода 1776 г. Данное изд. напеч. в 1776 г. Виньетка на с.1 в трех вар.: вар.1 - без подписи, вар.2 с подписью "Надсматр. Ив. Соколов. Грыд. Алексей Греков", вар.3 с ...
1323528
   Уложение Тимура.. – Ташкент, 1968. – 148с.
1323529
  Цыбульский П.Д. Улочка на окраине города : роман / Павел Цыбульский ; авт. пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 280 с.
1323530
  Мусрепов Г.м. Улпан ее имя : роман / Г.м. Мусрепов. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 367 с.
1323531
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл, 1976. – 343 с.
1323532
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл
2. – 1976. – 262 с.
1323533
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Москва : Современник, 1984. – 447 с.
1323534
  Ряннель Т.В. Улуг-Хем, Енисей Ионесси / Т.В. Ряннель. – Красноярск, 1970. – 49с.
1323535
  Леонов Н.И. Улугбек - великий астроном 15 века / Н.И. Леонов. – Москва : Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1949. – 64с.
1323536
  Голубев Г.Н. Улугбек / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 198с.
1323537
  Камилов Феруз Улугбек: ученый среди царей и царь среди ученых // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1323538
  Ільїн В.В. Улука (Канада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 70. – ISBN 966-316-069-1
1323539
  Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте / Даниэль Лапп. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-94723-095-Х
1323540
  Набока В.С. Улучшающие отборы озимой пшеницы на провокационных фонах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Набока В.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 19л.
1323541
  Досумова Э.Я. Улучшение антидетонационных свойств бензинов из газоконденсатов некоторых узбекистанских месторождений с помощью синтетического цеолита СаА : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Досумова Э.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 25л.
1323542
  Занько Б. Улучшение арендованных основных средств: бухгалтерский и налоговый учет // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 8-13
1323543
  Шмалько Э.Я. Улучшение атмосферных условий в карьерах с помощью передвижных вентиляторных установок. : Автореф... канд. техн.наук: / Шмалько Э.Я.; Харьков. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислит. техники. – Х., 1965. – 16л.
1323544
  Угрюмов А.Ф. Улучшение бескильницевых сенокосов на засоленных землях в Алтайском крае : Автореф... канд. с.-х.наук: / Угрюмов А.Ф.; Ленингр. с-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 21л.
1323545
  Баширова Р.С. Улучшение бродильной активности мкрофлоры жидких дрожжей : Автореф... канд. техн.наук: / Баширова Р.С.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1960. – 19л.
1323546
  Мадьяри А. Улучшение вергерской серой и венгерской красной пестрой пород крупного рогатого скота костромскими быками : Автореф... канд. биол.наук: / Мадьяри А.; АН СССР, Ин-т генетики. – М., 1959. – 27л.
1323547
  Коваленко И.И. Улучшение засоленных почв Полесья и северной лесостепи УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко И.И.; МВО СССР, Рост. н/Д гос. ун-тет. – К., 1958. – 18л.
1323548
  Ганзбург М.Д. Улучшение звучания приемника / М.Д. Ганзбург. – изд.3-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 95 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 756)
1323549
  Рядчиков В.Г. Улучшение зерновых белков и их оценка / В.Г. Рядчиков; Под ред. М.И. Хаджинова. – Москва : Колос, 1978. – 368с.
1323550
  Бейтс У.Г. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. / У.Г. Бейтс. – Москва, 1990. – 263с.
1323551
  Брэгг Патриция Улучшение зрения по системе Брэгга // Построение мощной нервной силы / Брэгг Поль. – Москва : Изд-во ВЗПИ, 1991. – с. 89-94. – ISBN 5-7045-0369-9
1323552
  Тереножкин И.И. Улучшение и использование пастбищ Сталинградской обл. / И.И. Тереножкин. – Сталинград, 1951. – 71с.
1323553
  Нгуен Винь Фыонг Улучшение инвестиционного климата в Украине // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 1124-129. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1323554
  Столичков С.Б. Улучшение использования бюджета времени -- важный фактор роста производительности труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Столичков С.Б. ; Высш.школа профсоюз. движения ВЦСПС. – Москва, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1323555
  Троян Виктория Леонидовна Улучшение использования вторичных ресурсов сырья - важный фактор повышения эффективности производства (на примере свеклосахарной и масложировой промышленности Минпищепрома УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Троян Виктория Леонидовна; Киев. ин-т пищ. пром-ти. – К., 1984. – 23л.
1323556
  Поляк А.М. Улучшение использования металла в народном хозяйстве СССР. Фактор снижения материалоемкости общественного производства / А.М. Поляк. – М., 1971. – 208с.
1323557
  Остапенко В.В. Улучшение использования оборудования / В.В. Остапенко, В.К. Сенчагов. – М., 1983. – 64с.
1323558
   Улучшение использования орошаемых земель.. – М., 1979. – 184с.
1323559
  Алексанян К.Г. Улучшение использования основных производственных фондов и производственных мощностей хлебобулочной и кондитерской промышенности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексанян К. Г.; ЕГУ. – Ереван, 1972. – 27л.
1323560
  Стецюра В.К. Улучшение использования основных производственных фондов промышленности -- важнейший фактор повышения эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 594 / Стецюра В.К.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
1323561
  Карапетян С.С. Улучшение использования основных фондов и производственных мощностей предприятий сборного железобетона (На прим. Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карапетян С. С.; АН Арм.ССР, Ин-т экон. – Ереван, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1323562
   Улучшение использования основных фондов и эффективность общественного производства.. – Л., 1980. – 182с.
1323563
  Горбачев Н.Ф. Улучшение использования основных фондов как фактор повышения рентабельности производства (На примере с.х. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горбачев Н. Ф.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 31л.
1323564
   Улучшение использования основных фондов предприятий.. – М., 1977. – 133с.
1323565
  Цветков Б.М. Улучшение использования производственного потенциала / Б.М. Цветков. – М, 1985. – 63с.
1323566
  Крылов В.П. Улучшение использования рабочего времени - важный резерв повышения эффективности труда. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Крылов В.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1973. – 20л.
1323567
   Улучшение использования рабочего времени на предприятих Совнархоза ЦЧЭР.. – Воронеж, 1964. – 19с.
1323568
  Рыбачук-Яровая Улучшение использования сырья - один из факторов повышения эффективности производства в сахарной промышленности. (На матер. сахарной пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рыбачук-Яровая Т.В.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1982. – 24л.
1323569
  Запотылок Ирина Николаевна Улучшение качества - важнейшая задача пятилетки : Рек. указ. лит-ры / Запотылок Ирина Николаевна. – Москва : Книга, 1977. – 39с.
1323570
   Улучшение качества и скоращение потерь продукции животноводства. – М., 1988. – 237с.
1323571
  Кульский Л.А. Улучшение качества питьевой воды / Л.А. Кульский. – К., 1948. – 56с.
1323572
   Улучшение качества промышленной продукции - важнейшее условие повышения эффективности общественного производства.. – Днепропетровск, 1974. – 186с.
1323573
   Улучшение качества работы и продукции - необходимое условие повышения эффективности народного хозяйства.. – М., 1983. – 24с.
1323574
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1975. – 173с.
1323575
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1976. – 174с.
1323576
  Шейнман Г.Я. Улучшение качественных показателей коротковолнового возбудителя / Г.Я. Шейнман. – М, 1972. – 89с.
1323577
  Чаповский М.З. Улучшение качественных показателей транзисторных усилителей / М.З. Чаповский. – Москва : Связь, 1968. – 232 с.
1323578
  Берхоер И.Д. Улучшение контроля сырьвых смесей и портландцементного клинкера с применениме усовершенствованных рентгеновских методов количественного анализа. : Автореф... Канд.техн.наук: 350 / Берхоер И.Д.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
1323579
  Смелов С.П. Улучшение кормовой базы в колхозах и совхозах. / С.П. Смелов. – М., 1954. – 40с.
1323580
   Улучшение культурных растений и химический мутагенез.. – Москва, 1982. – 271с.
1323581
  Карелов Д. Улучшение лугов и пастбищ / Д. Карелов. – Саранск, 1954. – 72с.
1323582
  Смирнов В.М. Улучшение лугов и пастбищ. / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1954. – 16с.
1323583
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками. – М., 1975. – 112с.
1323584
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками.. – М., 1975. – 112с.
1323585
  Дьяченко И.П. Улучшение метода сбора зоопланктона : Автореф... Канд.биол.наук: 105 / Дьяченко И.П.; Гос.науч-исслед ин-т.одерного и речного рыбного хоз-ва. – Ленинград, 1968. – 20л.
1323586
  Блайвач А.М. Улучшение микроклимата жилых территорий / А.М. Блайвач. – Москва, 1972. – 36 с.
1323587
  Бордовицына Т.В. Улучшение орбиты VII спутника Юпитера с учетом возмущений в коэффициентах условных уравнений аналитическими и численными методами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Бордовицына Т.В. ; АН СССР, Гл. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1972. – 10 с.
1323588
  Путилин И.И. Улучшение орбиты малой планеты 274. / И.И. Путилин. – 61-66с.
1323589
   Улучшение организации заработной платы и нормирования труда.. – М., 1958. – 127с.
1323590
  Дементьев Б.Я. Улучшение планирования в промышленности и расширение хозяйственной самостоятельности предприятий / Б.Я. Дементьев. – Саратов, 1966. – 31с.
1323591
  Разумов Н.А. Улучшение планирования и организации производства и повышения экономической эффективности технического прогресса в промышленности. : Автореф... канд.экон.наук: / Разумов Н.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1323592
   Улучшение планового руководства предприятиями лесной промышленности.. – М., 1966. – 134с.
1323593
  Герасимов В.Г. и др. Улучшение подготовки специалистов на вечерней форме обучения / В.Г. и др. Герасимов. – Москва, 1972. – 11с.
1323594
  Щепанский В.В. Улучшение подготовки сырья к переработке -- ререрв повышения эффективности производства : Автореф... Канд.экон.наук: / Щепанский В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 15л.
1323595
   Улучшение подготовки экономистов и экономической подготовки инженеров.. – Л., 1973. – 301с.
1323596
  Рогачиков Г.И. Улучшение показателей малоразмерного вихрекамерного дизеля путем усовершенствования системы охлаждения : Автореф... канд. техн.наук: / Рогачиков Г. И.; Хар. ин-т инж. ж.д. трасп. – Х., 1970. – 24л.
1323597
  Мухин Н.Д. Улучшение породных свойств семян ячменя. : Автореф... Канд.с-хнаук: / Мухин Н.Д.; М-во с-х СССР.Белорус.гос.селекционная станция. – Зазерье, 1951. – 9 с.
1323598
  Глиняный В.П. Улучшение правового положения русской замужней женщины в результате раздельности имуществ супругов по древнерусским законам // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.123-125. – Библиогр.: 7 н. – ISSN 1561-4999
1323599
  Ковалев И.В. Улучшение природы абрикоса / И.В. Ковалев. – Ташкент, 1956. – 64с.
1323600
  Эль Кадиу Эль Улучшение пусковых характеристик синхронных электроприводов за счет включения емкости вобмотку возбуждения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Эль Кадиу Эль И.М.; М-во образов.,Укр.Донецк.гос.техн.ун-т. – Донецк, 1997. – 19л.
1323601
  Котенев И.В. Улучшение работы пропеллерных турбин сельских гидроэлектростанций. / И.В. Котенев. – М, 1959. – 118с.
1323602
  Романов В.В. Улучшение рабочих характеристик серебряно-цинковых аккумуляторов и некоторых других химических источников тока посредством применения для заряда при экскплуатации и изготовлении асиметричного переме : Автореф... докт. техн.наук: / Романов В. В.; Новочеркасск. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 29л.
1323603
  Багдасарян Е.А. Улучшение размещения и углубление специализации сельского хозяйства Нагорно-Карабахской автономной области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Багдасарян Е.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1323604
  Талипов Хаким Улучшение реологических свойств концентрированных растворов ацетатов целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Талипов Хаким; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 30л.
1323605
  Самойлов М.Д. Улучшение рыбоводных качеств карповых нерестовых прудов путем регулирования высшей растительности : Автореф... канд. биол.наук: 553 / Самойлов М.Д.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1323606
   Улучшение свойств титановых сплавов и отходов.. – Днепропетровск, 1982. – 220с.
1323607
  Бойко В.Н. Улучшение системы фундаментального каталогоа по наблюдениям малых планет : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1323608
  Даукша К. Улучшение смесеобразования в двигателе с вихревой камерой : Автореф... канд. техн.наук: / Даукша К.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1961. – 38л.
1323609
  Витрук Л.Д. Улучшение социально-бытовых условий жизни трудящихся УССР. / Л.Д. Витрук. – Київ, 1986. – 183с.
1323610
  Бурба Р.П. Улучшение строительных свойств малоцементных бетонов добавкой ботонина : Автореф... канд. техн.наук: / Бурба Р. П.; АН УзССР, Ин-т сооружений. – Ташкент, 1952. – 18 с.
1323611
  Салиджанов С.Б. Улучшение строительных свойств цементных растворов и бетонов путем введения добавок хлопкового мыла : Автореф... кандид. технич.наук: / Салиджанов С.Б.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сооружений. – Ташкент, 1951. – 12л.
1323612
  Кочарян А.А. Улучшение структуры производства и потребления продуктов питания : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кочарян А.А.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 23л.
1323613
  Шубик В.В. Улучшение структуры состава рабочих как фактор роста производительности труда на металлургических заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Шубик В.В.; Ин-т экономики. – К., 1967. – 22л.
1323614
  Мелешко В.А. Улучшение существующего сортимента винограда путем перепрививки кустов гибридов - прямых производителей : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Мелешко В.А.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 22л.
1323615
  Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путем совершенствования системы автоматического регулирования / А.Ф. Головчук. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – 471, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-303-414-0


  В пр. №1706812 напис: Студентам і викладачам механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченка до 75 річного ювілею факультету. З повагою (Підпис) А.Ф. Головчук. 11.12.2015 р.
1323616
   Улучшение условий и охрана труда.. – М., 1987. – 136с.
1323617
   Улучшение условий струда на геологоразведочных работах.. – Л., 1986. – 104с.
1323618
  Бабаджанян М.Г. Улучшение условий труда - важная задача НОТ / М.Г. Бабаджанян, С.Э. Славина. – М, 1967. – 46с.
1323619
  Мурадов Ходжаназар Улучшение условий труда - важный фактор роста его призводительности : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Мурадов Ходжаназар; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1971. – 23л.
1323620
  Рынгач Ф.Д. Улучшение условий труда и рост его производительности при социализме : Дис... канд. эконом.наук: / Рынгач Ф.Д.; КГУ. – К, 1973. – 183л.
1323621
  Вейнберг А.М. Улучшение условий труда на промышленных предприятиях / А.М. Вейнберг. – Москва, 1973. – 136с.
1323622
   Улучшение условий труда на промышленных предприятиях.. – М., 1982. – 146с.
1323623
   Улучшение условий труда под влиянием научно-технического прогресса.. – М., 1983. – 175с.
1323624
   Улучшение условий труда рабочих и служащих. : Правовые вопросы. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 312 с.
1323625
  Джаиани Л.Г. Улучшение физико-механических свойств слабых колхидских грунтов постоянным электрическим током : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Джаиани Л. Г.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1323626
  Волков Е.А. Улучшение форм и методов социалистического хозяйствования / Е.А. Волков. – Москва, 1986. – 61с.
1323627
  Серидко А.М. Улучшение хозяйственно-биологичесих свойств сортов плодовых растений в процессе вегетативного размножениях их : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Серидко А.М. ; МСХ УССР. Гос. комиссия по сортоиспытанию и апробации плодоягодных культур и винограда. – Киев, 1951. – 18 с.
1323628
  Карклинь Р.Я. Улучшений технологический режим производства лимонной кислоты из мелассы при поверхностном методе брожения : Автореф... канд. техн.наук: / Карклинь Р. Я.; Ин-т лесхоз. проблем и хим. древе. АН Латв.ССР. – Рига, 1959. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1323629
  Сеник П.М. Улучшенные асимптотические приближения в теории существенно нелинейных стационарных движений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Сеник П.М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1323630
  Майко Н.В. Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 99-107. – ISSN 0023-1274
1323631
  Тютин А.А. Улучшенный алгоритм размещения интегральных схем на плате / А.А. Тютин. – К., 1972. – 22с.
1323632
  Каганович М Л. Улучшить работу и организовать новый подъем железнодорожного транспорта / М Л. Каганович. – Москва, 1954. – 104с.
1323633
  Теодорович Сергей Улыбайтесь - и все получится! : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44 : Фото
1323634
  Фрид Н. Улыбающаяся Гватемала / Н. Фрид. – М., 1958. – 368с.
1323635
  Упит А.М. Улыбающийся лист : биографический роман Ольгерта Курмиса / А.М. Упит. – Рига : Лиесма, 1967. – 727 с.
1323636
  Далекий Н.А. Улыбка : рассказы / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 204с.
1323637
  Гани С. Улыбка : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1960. – 168 с.
1323638
  Карим М. Улыбка : поэма / М. Карим; перевод Р.Хакимова. – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 20 с.
1323639
  Бугаев В. Улыбка / В. Бугаев. – Ставрополь, 1963. – 56 с.
1323640
  Берестов В.Д. Улыбка / В.Д. Берестов. – М, 1964. – 110с.
1323641
  Дубицкий А.Ф. Улыбка / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 80 с.
1323642
  Нури З. Улыбка : стихи / З. Нури; авториз. пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1969. – 80 с.
1323643
  Гайдаенко И.П. Улыбка / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1971. – 176с.
1323644
  Горбунов Б.П. Улыбка / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1980. – 175с.
1323645
  Донцова Дарья Аркадьевна Улыбка 45-го калибра : Роман / Даря Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1323646
  Донцова Дарья Улыбка 45-го калибра : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1323647
   Улыбка Арабатки : Неизвестная Украина // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 88-90 : Іл.
1323648
  Бергер Уве Улыбка в полете / Бергер Уве. – Москва, 1980. – 224с.
1323649
  Бораненков Н.Е. Улыбка в строю / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 223с.
1323650
  Силаков А.С. Улыбка волка : рассказы / А.С. Силаков. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223с.
1323651
  Астафьев В.П. Улыбка волчицы / В.П. Астафьев. – Москва, 1990. – 378с.
1323652
  Вуколов Н. Улыбка Гагарина в Швеции // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 0130-9625
1323653
  Гарднер Э.С. Улыбка гориллы / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 173с.
1323654
  Антеос П. Улыбка Греции / П. Антеос. – Москва, 1960. – 153с.
1323655
  Жукова А.С. Улыбка Джоконды. Вопросы эстетического воспитания / А.С. Жукова. – Л., 1976. – 199с.
1323656
  Белов А.В. Улыбка дракона / А.В. Белов. – М., 1979. – 112с.
1323657
  Дудочкин П.П. Улыбка друга / П.П. Дудочкин. – Калинин, 1963. – 52с.
1323658
  Цховребов И.Л. Улыбка друга : стихи и поэмы / И.Л. Цховребов. – Москва : Современник, 1975. – 127 с.
1323659
  Шкода В.Г. Улыбка друга / В.Г. Шкода. – К., 1986. – 138с.
1323660
  Крапчан Б. Улыбка жизни / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1966. – 84с.
1323661
  Лоик Улыбка зари : стихи / Лоик; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1969. – 88 с.
1323662
  Даржаа А. Улыбка и вдохновение : стихи / А. Даржаа; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1972. – 167 с.
1323663
  Кубка Ф. Улыбка и слезы Палечка : роман / Ф. Кубка; Пер. с чешского Д. Горбова. – Москва : Художня література, 1963. – 443 с.
1323664
  Богданов Н. Улыбка Ильича / Н. Богданов. – М, 1961. – 17с.
1323665
  Богданов Н.В. Улыбка Ильича / Н.В. Богданов. – М, 1984. – 16с.
1323666
  Миртемир Улыбка Ленина / Миртемир. – М.ж, 1966. – 127с.
1323667
  Кадрия Улыбка луны : стихи / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1323668
  Привалов Б.А. Улыбка Майсары / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1967. – 655с.
1323669
  Белов М.П. Улыбка мицара / М.П. Белов. – Хабаровск, 1991. – 382с.
1323670
   Улыбка на марше. Юморист. рассказы.. – М., 1968. – 32с.
1323671
  Алексеев В.А. Улыбка навсегда. Повесть о Н. Белояннисе / В.А. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1974. – 319с. – (Пламенные революционеры)
1323672
   Улыбка Нефертити.Рассказы.. – М., 1966. – 32с.
1323673
  Роква Ш. Улыбка отца / Ш. Роква. – М, 1962. – 67с.
1323674
  Шнайдер А.П. Улыбка по требованию / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1966. – 96с.
1323675
  Проскурин П.Л. Улыбка ребенка : Рассказы и роман / П.Л. Проскурин. – Москва : Современник, 1987. – 686с.
1323676
  Матвеев В.Ф. Улыбка с нагрузкой / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1979. – 127с.
1323677
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1968. – 48с.
1323678
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1970. – 49с.
1323679
  Минин И.А. Улыбка скорбного апостола : повесть / И.А. Минин; пер. с коми-перм. – Пермь, 1977. – 139 с.
1323680
  Куликов С. Улыбка солнца / С. Куликов. – М., 1960. – 75с.
1323681
  Быстрозоров И.С. Улыбка солнца / И.С. Быстрозоров. – К, 1965. – 199с.
1323682
   Улыбка столицы: сб.. – вып. 2. – М., 1981. – 287с.
1323683
   Улыбка столицы: сб.. – вып. 3. – М., 1981. – 318с.
1323684
   Улыбка столицы: сб. веселых рассказов, очерков, репортажей о Москве и москвичах. – М, 1979. – 286с.
1323685
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – М., 1985. – 303с.
1323686
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 399с.
1323687
   Улыбка ясная природы: рус. писатели и поэты о родной природе.. – Л., 1976. – 127с.
1323688
  Плуталов О.Б. Улыбка. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1963. – 113с.
1323689
   Улыбка.. – М., 1967. – 104с.
1323690
   Улыбка.. – М., 1971. – 104с.
1323691
  Халваши Ф. Улыбка. Стихи / Ф. Халваши. – М, 1971. – 95с.
1323692
   Улыбка.Jokes.. – 2-е. – Moscow : Progress, 1971. – 103с.
1323693
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на вьетнамском языке и словарем.. – М., 1988. – 124с.
1323694
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на греческом языке и словарем.. – М., 1989. – 84с.
1323695
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на немецком языке и словарем.. – М., 1981. – 112с.
1323696
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на нидерландском языке и словарем.. – М., 1986. – 128с.
1323697
   Улыбки друзей. Юмор и сатира. СБ.. – М., 1962. – 271с.
1323698
   Улыбки друзей: басни, сатира, юмор.. – Уфа, 1979. – 223с.
1323699
   Улыбки друзей: сб. болг.юмора.. – Минск, 1981. – 191с.
1323700
  Корнилов Ю.Э. Улыбки и слезы Эллады / Ю.Э. Корнилов. – М, 1965. – 120с.
1323701
  Слуцкис М. Улыбки и судьбы : рассказы / М. Слуцкис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 432 с.
1323702
  Семенов М.Г. Улыбку - на конвейер. / М.Г. Семенов. – М., 1966. – 296с.
1323703
  Шевелева Е.В. Улыбнется ли Бентен? / Е.В. Шевелева. – М, 1969. – 128с.
1323704
  Разумневич В.Л. Улыбнись на счастье! : О стихах Агнии Барто / В.Л. Разумневич. – Москва : Книга, 1973. – 45 с.
1323705
  Юнгер Б.Г. Улыбнись, малыш! / Б.Г. Юнгер. – Киев, 1980. – 159с.
1323706
  Цонев В. Улыбнись, улыбнись / В. Цонев. – София, 1968. – 192с.
1323707
  Графов Э.Г. Улыбнитесь дикобразу: Фельетоны об отдельно взятых нетипич. недостатках / Э.Г. Графов. – Москва, 1984. – 239с.
1323708
  Матюхин В.В. Улыбчивое дерево / В.В. Матюхин. – М., 1981. – 46с.
1323709
  Аброскин А.А. Улыбыш : стихи / А.А. Аброскин ; послесл. В. Бокова. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 128 с. : ил.
1323710
  Сосунов А.Г. Улык-Сор, голубое озеро / А.Г. Сосунов. – Новосибирск, 1964. – 144с.
1323711
  Шапіро О. Улюблена муза Олександра Богомазова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 24


  О. Богомазов - відомий кубофутурист.
1323712
  Масик О. Улюблена справа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-63.


  Художник Олександр Масик
1323713
  Яремчук Андрій Улюбленець Березані - Ук Дара Чан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1323714
  Смолій В.А. Улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 161-172. – ISSN 0130-5247
1323715
  Мельник В.Г. Улюбленець публіки / В.Г. Мельник. – К., 1986. – 127с.
1323716
  Кері Дж. Улюбленець слави / Дж. Кері. – К., 1989. – 484с.
1323717
   Улюблений вірш.. – К., 1975. – с.
1323718
  Николишин Ю. Улюблений Львів / Юрій Николишин ; [ред. Б. Смоляк ; фотографи: О. Мазуренко, Ю. Николишини]. – Львів : Апріорі, 2011. – 133, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-33-7
1323719
  Панчук І. Улюблений місяць вересень : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1323720
   Улюблений педагог багатьох поколінь студентів / колектив факультету психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Виповнилося 95 років відомому психологові - Людмилі Йосипівні Марисовій.
1323721
  Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої поразки / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 234-235. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-15-3
1323722
   Улюблені англійські вірші та навколо них. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-075-9
1323723
   Улюблені книги українських письменників.. – К., 1996. – 51с.
1323724
  Сумцов М.Ф. Улюблені народні пісні Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 467-472
1323725
  Стріха М.В. Улюблені переклади : [авт. антологія] / Максим Стріха ; [ред. Юрій Буряк]. – Київ : Український письменник, 2015. – 722, [2] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-579-460-8


  У пр. №1704500 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Підпис)
1323726
   Улюблені пісні.. – К., 1988. – 120с.
1323727
  Малкович І. Улюблені розкоші янголів // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Творчість Івана Малковича.
1323728
  Колесса Ф.М. Улюблені українські народні пісни Івана Франка / Ф.М. Колесса. – Львів, 1946. – 60с.
1323729
  Гуцало Є.П. Улюмджі. Милосердя по-американські. Родео на акулі : роман, повість, оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 562 с.
1323730
  Сельвинский И.Л. Уляляевщина / И.Л. Сельвинский. – М, 1935. – 128с.
1323731
  Гуменюк Уляна Уляна Гуменюк - вільний художник : [інтерв"ю з художницею У. Гуменюк] / Гуменюк Уляна, Я. Проць; розмовляв Я. Проць // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22. – ISSN 0868-9644
1323732
  Проць Я. Уляна Гуменюк - вільний художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1323733
  Скибак І. Уляна Кравченко — соратниця Каменяра // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-57. – ISSN 0236-1477
1323734
  Ніколаєва Н. Уляна Крюченко - "Оксана" = Uliana Kriuchenko - "Oksana" / Наталія Ніколаєва // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – С. 1-116 : іл. – (Події і люди ; кн. 23). – ISBN 978-966-2105-47-6 (Ukr.) ; 978-1-897431-49-8 (Can.)
1323735
  Проскурівна Марія Уляся // От сіна до соломи : Лєгендарне оповідання / Проскурівна Марія. – Київ : Відродження, 1913. – 124 с.
1323736
  Проскурівна Марія Уляся : повість. – Київ : Відродження, 1913. – 31 с.
1323737
  Виноградова К.Л. Ульвовые водоросли морей СССР / К.Л. Виноградова; Отв.ред.М.М.Голлербах. – Ленинград, 1974. – 166с.
1323738
  Бехранги С. Ульдуз и говорящая кукла / С. Бехранги. – М., 1980. – 62с.
1323739
  Шимкус В.А. Ульи / В.А. Шимкус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 104 с.
1323740
  Штейнберг А.И. Улька из рода Букочар / А.И. Штейнберг. – Иркутск, 1974. – 128с.
1323741
  Савицкий В.И. Улька: повести / В.И. Савицкий. – М., 1981. – 344с.
1323742
  Митрохин В.В. Улькан, улица Крымская / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1977. – 112с.
1323743
  Губерський Л.В. Ульманіс Гунтіс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 654. – ISBN 966-316-045-4
1323744
  Моркун Володимир Станіславович Ульразвуковий контроль характеристик подрібнених матеріалів та адаптивне управління процесами подрібнення-класифікації руд на його базі : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Моркун Володимир Станіславович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1999. – 35л.
1323745
  Воронов Ю.В. Ульрафиолетовая люминесценция сулфида цинка при электронном и оптическом возбуждении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Воронов Ю.В.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1323746
  Батуренко С.А. Ульрих Бек о влиянии глобализации на систему социального неравенства в современном обществе // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-129. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые аспекты исследования социального неравенства в условиях глобализации, описанные У. Беком в рамках принятого им методологического подхода, как попытка дать адекватное описание современной социальной реальности. In ...
1323747
  Штраус Давид Ульрих фон Гуттен : Пер. с 2-го нем. изд. / Давид Штраус ; Под ред. Э.Л. Радлова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1896. – IV, 492 с.
1323748
  Ветров А.А. Ультиматум / А.А. Ветров. – Алма-Ата, 1973. – 54с.
1323749
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – М., 1978. – 376с.
1323750
  Ибрагимбеков Р. Ультиматум : пьесы / Р. Ибрагимбеков. – Баку : Язычы, 1983. – 366 с.
1323751
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – К., 1984. – 255с.
1323752
  Романчук О.К. Ультиматум / О.К. Романчук; Тов-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 64с. – ISBN 5-7770-0041-X
1323753
  Морев Александр Ультиматум Ляпикова : оповідання // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 129-149. – ISSN 0012-6756
1323754
  Ковальчук М. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 24-32


  На підставі широкого кола джерел висвітлено причини та перебіг конфлікту УНР з радянським урядом у середині грудня 1917 р.
1323755
  Бережинский В.Г. Ультиматум, как средство взятия крепостей в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. : [учеб. пособие по истории военного строительства] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 26, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-14
1323756
  Гаков В. Ультиматум: ядер. война и безъядер. мир в фантазиях и реальности / В. Гаков. – М., 1989. – 350с.
1323757
  Розенберг Л.Д. Ульторазвук и их применение / Л.Д. Розенберг. – Москва, 1954. – 40 с.
1323758
  Халиулин М.Г. Ультра- и гиперакустические свойства некоторых органических жидкостей и растворов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 045 / Халиулин М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1323759
  Елькина Н.Т. Ультра- и микропористость минралов, горных пород и некоторых физико-химические факторы ее формирования на границе минералообраующих фаз : Автореф... канд. хим.наук: / Елькина Н.Т.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 19л.
1323760
  Маукеев Болат Изатович Ультра-периодические функции и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Маукеев Болат Изатович; АН КазССР. Объединен. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
1323761
  Володько Я.Т. Ультра-структура внутримышечных микронасосов / Я.Т. Володько. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 224с. – ISBN 5-343-00789-9
1323762
  Тартаковер С.Г. Ультра - современная шахматная партия / С.Г. Тартаковер. – Л.-М.
3. – 1925. – 163с.
1323763
  Тамашаускас А. Ультраакустические исследования индивидуальных жидкостей и бинарных нормальных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Тамашаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1323764
  Агаев А.И. Ультраакустические исследования несовершенств структуры щелосно-галоидных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 16л.
1323765
  Кудрявцев Б.Б. Ультраакустические методы исследования вещества / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1961. – 134 с.
1323766
  Грудинин М.И. Ультрабазит-базитовые ассоциации раннего докембрия / М.И. Грудинин, Ю.В. Меньшагин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 155с.
1323767
   Ультрабазитовые формации центральной части Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 411с.
1323768
  Соболев Н.Д. Ультрабазиты Большого Кавказа / Н.Д. Соболев. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 240с.
1323769
  Стеценко М.Е. Ультрабазы Украинского щита : Массивы и проявления / М.Е. Стеценко, Н.С. Стеценко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
1323770
   Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти / О. Меньшов, О. Круглов, Сухорада, , , Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та прикладні питання ультрадетальної магнітометрії, зокрема її аграрного розділу. Проаналізовано економічний аспект використання ультрадетальної магнітометрії у сільському господарстві та ґрунтознавстві. Наведено приклади ...
1323771
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 172 л. – Додатки: л. 160-172. – Бібліогр.: л. 150-159
1323772
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
1323773
  Морохов И.Д. Ультрадисперсные металлические среды / И.Д. Морохов. – Москва : Атомиздат, 1977. – 264 с.
1323774
   Ультрадисперсные частицы и их ансамбли : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 195с.
1323775
  Николаев Л.И. Ультрадлинноволновая спектроскопия переходных металлов II большого период и электронная структа их некоторых сплавов и соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Л. И.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1972. – 16л.
1323776
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх ідеали / Г.В. Зеліско, М.Я. Комарницький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті отримана нова характеризація нетерових V-областей. Доведено, що кожний скінченно-породжений лівий ідеал в ультрадобутку нетерових V-областей зображається у вигляді нескоротнього перетину скінченого або контінуального сімейства максимальних ...
1323777
  Зеліско Галина Володимирівна Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 115 л. – Бібліогр.: л. 107-115
1323778
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна ; МОНУ, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 -14
1323779
  Кэрлин Б. Ультразвук : Пер. с англ.Технические применения ультразвука для дефектоскопии и сигнализации / Б. Кэрлин. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 308 с.
1323780
  Фридман В.М. Ультразвук / В.М. Фридман. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1323781
   Ультразвук : Маленькая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1979. – 400с.
1323782
  Чмиленко Ф.А. Ультразвук в аналитической химиии. Теория и практика / Ф.А. Чмиленко, А.Н. Бакланов; Мин-во образов. и науки Украины. Днепропетр.нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 264с. – ISBN 966-95190-3-9
1323783
  Эльпинер И.Е. Ультразвук в биологии / И.Е. Эльпинер. – М., 1960. – 40с.
1323784
  Байер В. Ультразвук в биологии и медицине / В. Байер, Э. Дернер. – Ленинград, 1958. – 186с.
1323785
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в военном деле. / И.Г. Хорбенко. – М.., 1976. – 139с.
1323786
   Ультразвук в геофизике. Сб. ст.. – М., 1964. – 274с.
1323787
   Ультразвук в гетерогенном катализе / А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, П А. Кунченко; А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, А.П. Кунченко, И.В. Волохов, А.Я. Лобойко; ЗАО"Северодонецкое обьединение Азот"; Харьковский нац. ун-т. – Северодонецк, 2006. – 289с.
1323788
   Ультразвук в народном хозяйстве. Рекоменд. обзор лит-ры.. – М., 1963. – 16с.
1323789
  Бученков А.Н. Ультразвук в науке и технике / А.Н. Бученков. – М., 1956. – 11с.
1323790
  Мокрый Е.Н. Ультразвук в процессах окисления органических соединений. / Е.Н. Мокрый, В.Л. Старчевский. – Львов, 1987. – 118с.
1323791
  Клубович В.В. Ультразвук в технологии / В.В. Клубович. – Москва, 1977. – 62с.
1323792
  Гинберг А.М. Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения / А.М. Гинберг. – М., 1962. – 136с.
1323793
  Носов В.А. Ультразвук в химической промышленности / В.А. Носов. – К, 1963. – 244с.
1323794
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук в химическом анализе: генерация аналитического сигнала и интенсификация пробоподготовки : Дисс. ... канд. хим. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; ДНУ, 2004. – 343 л. – На дис. ім"я, по батькові українською мовою. – Библиогр.: л. 299-344
1323795
  Кулемин А.В. Ультразвук и диффузия в металлах / А.В. Кулемин. – Москва, 1978. – 200 с.
1323796
  Глыбач К.В. Ультразвук и его применение в дефектоскопии / К.В. Глыбач. – Кишинев, 1970. – 28с.
1323797
  Вайншток И.С. Ультразвук и его применение в машиностроении / И.С. Вайншток. – Москва, 1958. – 140 с.
1323798
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с нем. / Л. Бергман. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 726 с.
1323799
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с англ. / Л. Бергман. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 726 с.
1323800
  Северденко В.П. и др. Ультразвук и прочность / В.П. и др. Северденко. – Минск, 1979. – 248с.
1323801
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1984. – 221с.
1323802
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1985. – 213с.
1323803
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1986. – 220с.
1323804
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1987. – 168с.
1323805
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1988. – 140с.
1323806
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1989. – 186с.
1323807
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества. Сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1990. – 132с.
1323808
  Віницький А.Г. Ультразвук та гідроакустика в народному господарстві / А.Г. Віницький, В.О. Трушин. – Київ : Знання, 1963. – 46 с.
1323809
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки : Автореф. дис. ... доктора хім. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 10 назв
1323810
  Эльпинер И.Е. Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие / И.Е. Эльпинер. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 420 с.
1323811
  Берник І.М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для реалізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Берник І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1323812
  Іванова Наталія Олександрівна Ультразвукова когерентно-імпульсна Фур"є-інтроскопія слабоконтрасних структур : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Іванова Наталія Олександрівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 15л.
1323813
  Галаган Р.М. Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаган Р.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1323814
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – М.-Л., 1961. – 248с.
1323815
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура промышленного назначения / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 263с.
1323816
  Шрайбер Д.С. Ультразвуковая дефектоскопия / Д.С. Шрайбер. – М., 1965. – 391с.
1323817
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – Москва, 1974. – 240 с.
1323818
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 156 с.
1323819
   Ультразвуковая микросварка. – Москва : Энергия, 1977. – 185 с.
1323820
  Колешко В.М. Ультразвуковая микросварка. / В.М. Колешко. – Минск, 1977. – 328с.
1323821
   Ультразвуковая обработка дисперсии глинистых минерлов.. – К., 1971. – 200с.
1323822
  Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов / Ю.В. Холопов. – Л., 1988. – 224с.
1323823
  Неонет В.П. Ультразвуковая сварка проводов. / В.П. Неонет. – М., 1965. – 23с.
1323824
  Фурсов К.П. Ультразвуковая спектрометрия биологически-активных веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсов К.П.; АН СССР, Ин-т биологич. физики. – М., 1971. – 16л.
1323825
  Улащик В.С. Ультразвуковая терапия. / В.С. Улащик, А.А. Чиркин. – Минск, 1983. – 254с.
1323826
  Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника / А.Э. Кроуфорд. – Москва, 1958. – 354 с.
1323827
  Матаушек И. Ультразвуковая техника : пер. с нем. / И. Матаушек. – Москва : ГНТИ, 1962. – 511 с.
1323828
   Ультразвуковая техника. : Метод. разработка. – Одесса
Ч. 1. – 1966. – 71с.
1323829
   Ультразвуковая техника. Метод. разработка. – Одесса
ч. 2. – 1966. – 59с.
1323830
   Ультразвуковая химико-технологическая аппаратура. – Москва, 1965. – 25с.
1323831
  Коротченков О.О. Ультразвукове збурення кінетики екситонної рекомбінації у квантових ямах ZnSe/ZnS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Фізика ; Вип. 1)


  Повідомляється про скорочення кінетики фотолюмінесценції у квантових ямах ZnSe/ZnS при ультразвуковому збуренні. Показано, що випромінювальна рекомбінація у досліджуваних зразках є переважно рекомбінацією локалізованих екситонів.
1323832
  Ліхновський І.С. Ультразвуковий багатозонний вимірювач температури. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Ліхновський І.С.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 16л.
1323833
  Рябіченко А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ з компенсуючим сприймаючим сигналом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рябіченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1323834
  Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1323835
  Лютак І.З. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів : монографія / І.З. Лютак, І.С. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010. – 285 с. : іл. + Додаток: с. 271-285. – Бібліогр.: с. 249-270. – ISBN 978-9-666941-25-4
1323836
  Рішан О.Й. Ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини пакувальної стрічки у повітрі та дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів для його реалізації. / О.Й. Рішан, Я.В. Новачевський, В.М. Зайко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 52-59
1323837
  Желяскова Т.М. Ультразвукові діагностичні та терапевтичні п"єзоелектричні перетворювачі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Желяскова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогрн.: 10 назв
1323838
  Красковський О.П. Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Красковський Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1323839
  Журавлев А.И. Ультразвуковое свечение / А.И. Журавлев. – Москва : Наука, 1977. – 134 с.
1323840
  Олейник В.В. Ультразвуковое управление параметрами СВЧ излучения в ферритах : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Олейник В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра квантовой радиофизики. – Киев, 1986. – 130 л. – Библиогр.: л. 122-130
1323841
  Богословский Ю.В. Ультразвуковой дефектоскоп УЗД-7Н / Ю.В. Богословский. – М., 1957. – 66с.
1323842
  Прохоренко П.П. и др. Ультразвуковой капиллярный эффект / П.П. и др. Прохоренко. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 135с.
1323843
  Баранов В.М. Ультразвуковые измерения в атомной технике / В.М. Баранов. – М., 1975. – 263с.
1323844
   Ультразвуковые колебания и их влияние на механические характеристики конструкционных материалов: сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 208с.
1323845
  Теумин И.И. Ультразвуковые колебательные системы / И.И. Теумин. – Москва, 1959. – 331 с.
1323846
  Хамидуллин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы / В.К. Хамидуллин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 245 с.
1323847
  Петрищев О.Н. Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы / О.Н. Петрищев, А.П. Шпинь. – Киев : Киевский университет, 1989. – 132 с.
1323848
  Бражников Н.И. Ультразвуковые методы / Н.И. Бражников. – М.-Л., 1965. – 248с.
1323849
  Труэлл Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. : Пер. с англ. / Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. – Москва : Мир, 1972. – 307с.
1323850
   Ультразвуковые методы исследования дислокаций. Сб. Ст.. – М., 1963. – 375с.
1323851
  Меркулов Л.Г. Ультразвуковые методы исследования твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов Л.Г.; М-во просвещения РСФСР,. – М, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1323852
  Балакший В.И. Ультразвуковые методы сканирования света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 42 / Балакший В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1323853
   Ультразвуковые преобразователи : пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 424 с.
1323854
   Ультразвуковые приборы ЦНИИТМАШ. – Москва, 1958. – 88 с.
1323855
  Крылович В.И. Ультразвуковые частотно-фазовые методы исследования и неразрушающего контроля / В.И. Крылович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 175 с.
1323856
  Анцелиович Е.С. Ультракороткие волны / Е.С. Анцелиович. – 2-е доп. изд. – Москва : Госиздат, 1933. – 240 с.
1323857
  Будылин А. Ультракороткие волны / А. Будылин. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 86 с.
1323858
  Петрунькин В.Ю. Ультракороткие волны / В.Ю. Петрунькин, Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1967. – 176 с.
1323859
   Ультракороткие волны в сельском хозяйстве.. – М.-Л., 1935. – 76с.
1323860
  Кугушев А.М. Ультракороткие волны и их применение / А.М. Кугушев. – Москва, 1955. – 52с.
1323861
  Блонський І.В. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах / І.В. Блонський, В.М. Кадан ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2017. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1576-0
1323862
  Яковлев В.В. Ультракоротковолновые измерительные приборы / В.В. Яковлев. – М.-Л., 1956. – 32с.
1323863
  Костанди Г.Г. Ультракоротковолновые приставки / Г.Г. Костанди. – М.-Л., 1953. – 16с.
1323864
  Левенстерн И.И. Ультракоротковолновый тракт радиовещательного приемника / И.И. Левенстерн. – М.-Л., 1956. – 64с.
1323865
  Косулина Л.Г. Ультракрасные и биохимические особенности клеток зон роста корня : Автореф... канд. биол.наук: / Косулина Л. Г.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 24л.
1323866
  Атоян А И Ультралевые = The ultra-lefts. The experience of the social conflict : Опыт социального конфликта / МВД Украины; Луганский ин-т внутренних дел им. 10-летия независимости Украины; А.И. Атоян, О.Н. Атоян. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 508с. – ISBN 966-7448-73-8
1323867
  Крейцер Г.Д. Ультрамарин. / Г.Д. Крейцер. – Л., 1930. – 104с.
1323868
   Ультрамафит-мафитовые магматические комплексы Восточно-Сибирской докембрийской металлогенической провинции / Г.В. Поляков, Н.Д. Толстых, А.С. Мехоношин, А.Э. Изох, М.Ю. Подлинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1689-1704 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1702-1704. – ISSN 0016-7886
1323869
   Ультраметаморфизм и метасоматоз докембрийских формаций СССР.. – М.-Л., 1966. – 170с.
1323870
   Ультрамикроанализ нуклеиновых кислот. Сб. ст.. – М., 1973. – 164с.
1323871
  Мишустина И.Е. Ультрамикроорганизмы и органическое вещество океана / И.Е. Мишустина, М.В. Батурина. – М., 1984. – 94с.
1323872
  Гайдуков Н.М. Ультрамикроскопические исследования : с 3 таблицами и 15 рис. в тексте / Н.М. Гайдуков. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1912. – 136 с., 3 л. ил. : ил. – Тит. л. на рус. и нем. яз. – Библиогр.: "Указ. лит-ры по освещению темного поля и по ультрамикроскопии" (с. 114-128). – (Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Т. 43 : Отделение ботаники / Под ред. В. Комарова ; № 1)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову на добрую память от автора
1323873
  Зимкина Т.М. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия / Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 132 с.
1323874
  Монастырский Л.М. Ультрамягкие рентгеновские спектры и энергетическая структура силицидов переходных Заметаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монастырский Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1323875
  Трахтенгерц В.Ю. Ультранизкочастотное радиоизлучение и устойчивость радиационных поясов Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенгерц В.Ю.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 9л.
1323876
  Бархатов Николай Александрович Ультранизкочастотные волны в солнечном ветре и магнитосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бархатов Николай Александрович ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1981. – 25 с.
1323877
  Лармер Брук Ультрановый Шанхай : футурология по-китайски / Лармер Брук, Хоффман Фритц // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 106-121 : Фото
1323878
   Ультраоснонвые магмы и их металлогения.. – Владивосток, 1987. – 183с.
1323879
  Шмойлов В.И. Ультрапериодические непрерывные дроби / В.И. Шмойлов; НАНУ; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2004. – 374 с. – ISBN 966-7563-07-9
1323880
  Буэндиа М. Ультраправые в Мексике / М. Буэндиа. – М, 1987. – 284с.
1323881
  Павличко В.В. Ультраслабка задача розповсюдження акустичних хвиль, що спричиняються точковим впливом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 88-96. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі формулюється ультраслабка постановки крайової задачі для рівняння Гельмгольца із точковим джерелом ультразвуку. Виводиться варіаційне рівняння для обчислення розподілу амплітуд коливання в об`ємі за допомогою методу скінченних елементі. З ...
1323882
  Дунаева С.Е. Ультраструктра хлоропластов растений, различающихся первичными продуктами фотосинтеза : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Дунаева С.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Ленинград, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1323883
  Бужоряну В.В. Ультраструктура вирусных включений в растительной клетке : атлас / В.В. Бужоряну, М.Я. Молдован. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 167 с. : ил.
1323884
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий / А.С. Тихоненко. – Москва : Наука, 1968. – 90с.
1323885
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий (фагов) : Автореф... докт. биол.наук: / Тихоненко А. С.; Ин-т микробиол. АН СССР,. – М., 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.41-44
1323886
  Чухрий М.Г. Ультраструктура вирусов чешуекрылых вредителей растений / М.Г. Чухрий. – Кишинев, 1982. – 152с.
1323887
  Боровягин В.Л. Ультраструктура гигантских нейронов тритонии / В.Л. Боровягин, Д.А. Сахаров. – Москва, 1968. – 31с.
1323888
   Ультраструктура и гистохимия нормальных и опухолевых клеток: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 135с.
1323889
   Ультраструктура и функция клетки. Сб. ст.. – М., 1965. – 147с.
1323890
  Манина А.А. Ультраструктура и цитохимия нервной системы : (атлас) / А.А. Манина. – Москва : Медицина, 1978. – 240 с.
1323891
  Максимович А.А. Ультраструктура клеток печени горбушки oncorhynchus gorbuscha и ее измерения в процессе нереста : Автореф... канд. биол.наук: / Максимович А. А.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1970. – 19л.
1323892
  Ченцов Ю.С. Ультраструктура клеточного ядра / Ю.С. Ченцов. – М, 1974. – 798с.
1323893
  Комиссарчик Ян Юдович Ультраструктура клеточных мембран : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Комиссарчик Ян Юдович; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.54-60
1323894
  Глаголева В В. Ультраструктура миокарда в норме и при очаговом повреждении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глаголева В.В,; Ин-т биол.физики. – М, 1967. – 16л.
1323895
  Питерс А. Ультраструктура нервной системы / А. Питерс. – М, 1972. – 175с.
1323896
  Чамара Л.П. Ультраструктура оболочки пыльцевых зерен в трибе Galegear bronn. семейства Papilionaceae Giseke. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Чамара Л.П.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1323897
  Кузнецов В.Г. Ультраструктура парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки и ее изменения после повреждения. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Кузнецов В.Г.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1323898
  Козырицкий В.Г. Ультраструктура передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипокортицизма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Козырицкий В.Г. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 20 c. – Бібліогр.:с.20
1323899
  Митюшин В.М. Ультраструктура раковой клетки / В.М. Митюшин. – Москва, 1964. – 72с.
1323900
  Фрей-Висслинг Ультраструктура растительной клетки / Фрей-Висслинг, К. Мюлеталер; Пер. с англ. Н.Л. Клячко, Н.В. Цингер. – Москва : Мир, 1968. – 454с.
1323901
   Ультраструктура растительных клеток.. – Л., 1972. – 132с.
1323902
  Михайлова Л.Н. Ультраструктура регенерирующей остеогенной ткани. (Эклектронномикроскопич. исслед.) : Автореф... канд.биол.наук: / Михайлова Л.Н.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1323903
  Клдиашвили Т.В. Ультраструктура секретных клеток и кровеносных капиляров аденогипофиза после введения гидрокортизона. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Клдиашвили Т.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.Джавахишвили. – Тбилиси, 1990. – 37л.
1323904
  Дьячкова Л.Н. Ультраструктура синапсов коры головного мозга обезьян и формирование синапсов в онтогенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьячкова Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 17л.
1323905
  Громов Б.В. Ультраструктура синезеленых водорослей / Б.В. Громов. – Л, 1976. – 95с.
1323906
  Гилев В.П. Ультраструктура сократимого аппарата поперечнополосатой мышцы. : Автореф... Доктора биол.наук: 104 / Гилев В.П.; АН СССР. – Л, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1323907
  Огородникова В.Ф. Ультраструктура тапетума пыльников злаков Triricum aestivum L., Seca le cereale L, avena sativa L : Автореф... канл. биол.наук: / Огородникова В. Ф.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1983. – 17л.
1323908
  Генерозов И.П. Ультраструктура хлоропластов. / И.П. Генерозов. – М, 1965. – 67с.
1323909
  Тийвель Т.Х. Ультраструктура эндоциотобионтов некоторых вертикалей растений из отряда равнокрылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Тийвель Т. Х.; Ин-т цитол. АН СССР. – Ленинград, 1984. – 23л.
1323910
  Таирбеков М.Г. Ультраструктура, энергетический обмен и движение цитоплазмы растительной клетки : Автореф... канд. биол.наук: / Таирбеков М.Г.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1966. – 14л.
1323911
  Иванина Т.А. Ультраструктурная и цитохимическая характеристика мембран фоторецепторных клеток сетчатки позвоночных. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.02 / Иванина Т.А.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1323912
  Давыдова Т.В. Ультраструктурная организация сетчатки черепах / Т.В. Давыдова. – М., 1991. – 158с.
1323913
  Силаева А.М. Ультраструктурная организация фотосинтетического аппарата и ее адаптационные и патологические изменения. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.12 / Силаева А.М.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1982. – 48л.
1323914
  Вороніна О. Ультраструктурний аналіз клітин слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів при гіпергастринемії / О. Вороніна, В. Грищук, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраструктурні зміни в слизовій оболонці дна шлунка щурів при гіпергастринемії, яка була викликана 28-ми денним введенням омепразолу. Показано, що при тривалій гіпергастринемії,викликаної омепразолом, в усіх шарах слизової оболонки ...
1323915
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей - Казімеж Едмундович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229л. – Бібліогр.: л.196 - 229
1323916
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей-Казімеж Е.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1323917
  Черченко А.П. Ультраструктурні зміни в гіпокампі і сенсомоторній корі кроликів при епілептогенних впливах / А.П. Черченко, А.А. Шмельова, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 93-99. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  На експериментальних моделях бемегридових кіндлінга і судорожного статуса досліджувались ультраструктурні характеристики гіпокампа і сенсомоторної кори кроликів. Виявлені характерні зміни в морфо функціональній системі нейрон-глія-капіляр. ...
1323918
   Ультраструктурні зміни в остеобластах при знятті опорного навантаження на кінцівки / Г. Оніщенко, Н. Родіонова, Н. Скрипник, І. Шевель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив зняття опорного навантаження на особливості ультраструктури остеобластів. Виявлено, що популяція остеобластів стає більш однорідною, в ній переважають функціонально неактивні форми. В ядрах клітин посилюється гетерохроматизація, в ...
1323919
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 167л. – Бібліогр.: л.144 - 167
1323920
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1323921
  Галущенко Ирина Викторовна Ультраструктурное и цитохимическое исследование клеточных элементов сетчатки различных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Галущенко Ирина Викторовна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 27л.
1323922
  Данилова Л.В. Ультраструктурное исследование сперматогенеза / Л.В. Данилова. – М, 1978. – 206с.
1323923
  Яремко Е.Е. Ультраструктурные и функциональные факторы всасывательной деятельности тонкого кишечника : Автореф... д-ра мед.наук: 14.766 / Яремко Е.Е.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 34л.
1323924
  Войткевич А.А. Ультраструктурные основы гипоталамической нейросекреции / А.А. Войткевич, И.И. Дедов. – Москва, 1972. – 240с.
1323925
  Грибакин Ф.Г. Ультраструктурные основы цветового зрения пчелы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грибакин Ф.Г. ; Моск. вет. академия. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1323926
  Снигиревская Е.С. Ультраструктурные особенности кокцидий кролика Eimeria intestinalis и E.magna на разных стадиях их эндогенного развития : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Снигиревская Е.С.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 14л.
1323927
  Черкасов В.В. Ультраструктурные особенности хондроцитов суставного хряща некоторых млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасов В.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 29л.
1323928
  Козырицкий В.Г. Ультраструктуры передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипо кортицизма : Дис... канд. биолог.наук: / Козырицкий В.Г.; Киев. науч-исслед. ин-тэндокринологии и обмена веществ. – Киев, 1972. – 191л. – Бібліогр.:л.164-169
1323929
   Ультрастуктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі / Д.М. Ноздренко, О.П. Мотузюк, Д.О. Заводовський, Я.В. Степанюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 2 (227). – С. 89-92. – (Біологічні науки). – ISSN 1729-360X


  Досліджено процес руйнації міофібрил скелетних поперечносмугастих м"язів, що передує їх сполучнотканинному заміщенню при ішемічній контрактурі. За допомогою методу електронної мікроскопії зроблено спостереження, які не тільки пояснюють можливий ...
1323930
  Цебренко М.В. Ультратонкие синтетические волокна / М.В. Цебренко. – М., 1991. – 213с.
1323931
  Соловьева Ж.В. Ультратонкое строение некоторых фотосинтезирующих бактерий. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Соловьева Ж.В.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 22л.
1323932
  Брык М.Т. Ультрафильтрация / М.Т. Брык, Е.А. Цапюк. – Киев, 1989. – 287с.
1323933
  Зеленюк Евгений Григорьевич Ультрафильтры и топологии на группах : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зеленюк Евгений Григорьевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 2000. – 260л. – Бібліогр.:л.255-260
1323934
  Зеленюк Евгений Григорьевич Ультрафильтры и топологии на группах : Дисс....д-ра физико-математ. наук.: 01.01.06 / Зеленюк Евгений Григорьевич; КУ им.Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 260л. – Библиогр.:л.255-260
1323935
  Бургин М.С. Ультрафиолетовая астрономия / М.С. Бургин. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1323936
   Ультрафиолетовая радиация и ее гигиеническое значение. Сб. тр.. – Л., 1959. – 200с.
1323937
  Лазарев Д.Н. Ультрафиолетовая радиация и ее применение / Д.Н. Лазарев. – Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1950. – 120 с.
1323938
   Ультрафиолетовая радиация Солнца и неба.. – М., 1968. – 228с.
1323939
  Демченко А.П. Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков / А.П. Демченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-203
1323940
   Ультрафиолетовая флуоресценция клетки.. – Л., 1978. – 215с.
1323941
  Мейер А. Ультрафиолетовое излучение (Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике) / А. Мейер, Э. Зейтц. – Москва, 1952. – 575 с.
1323942
   Ультрафиолетовое излучение Солнца и межпланетная среда : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 431 с.
1323943
  Арзамасцев А.П. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры лекарственных веществ / А.П. Арзамасцев, Д.С. Яскина. – Москва
Вып. 1. – 1975. – 152 с.
1323944
  Брегадзе В.Г. Ультрафиолетовые спектры и внутренняя структура глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Брегадзе В.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 18л.
1323945
  Левин Э.С. Ультрафиолетовые спектры поглощения и строения бета-кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Левин Э. С.; М-во хим. пром., Физ. хим. ин-т. – М., 1955. – 20л.
1323946
  Жукова К.А. Ультрафиолетовые спктры поглощения производственных придина : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова К. А.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1953. – 15л.
1323947
  Товмасян Г.М. Ультрафиолетовые телескопы на орбите / Г.М. Товмасян. – Москва : Знание, 1989. – 64с. с ил. – (Новое в жизни, науке технике. Сер. "Космонавтика, астрономия" ; №5)
1323948
  Алпатова А.Л. Ультрафільтраційні очищення природних вод від гумінових речовин та важких металів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.18 / А.Л.Алпатова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1323949
  Зеленюк Є.Г. Ультрафільтри та топології на групах : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеленюк Є.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с. – Бібліогр.: 24 -25 с.
1323950
  Бердышев Г.Д. Ультрахолод, криомедицина, бессмертие / Г.Д. Бердышев. – Киев : Фитосоциоцентр, 2000. – 112с. – ISBN 966-7459-89-6
1323951
  Каипов Д.К. Ультрахолодные нейтроны / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 110 с.
1323952
  Аликин В.. Ультура и вобода в аспекте социально-деятельностной сущности челоаека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин В.С. ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1989. – 17с.
1323953
  Смоляк А.В. Ульчи / А.В. Смоляк. – М., 1966. – 291с.
1323954
  Дадіані Шалва Ульчі : (вершина радості) : п"єса на 1 дію / Дадіані Шалва, С. Євлахов. – Київ : Мистецтво, 1951. – 37 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності)
1323955
  Петрова Т.И. Ульчский диалект нанайского языка / Т.И. Петрова. – М-Л, 1936. – 156с.
1323956
  Суник О.П. Ульчский язык / О.П. Суник. – Л., 1985. – 263с.
1323957
  Аджинджал А. Улья / А. Аджинджал. – Сухуми, 1967. – 98с.
1323958
  Михайлов И. Ульяна Косолапова / И. Михайлов. – М, 1948. – 18с.
1323959
  Халфина М.Л. Ульяна Михайловна. / М.Л. Халфина. – М., 1972. – 48с.
1323960
  Яроцкий Б.М. Ульянов-младший / Б.М. Яроцкий. – Симферополь, 1970. – 207с.
1323961
   Ульянов: поэма. – Москва, 1988. – 16 с.
1323962
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 543 с.
1323963
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1970. – 557 с.
1323964
  Канівець В.В. Ульянови : Історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1973. – 542с.
1323965
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1977. – 544 с.
1323966
  Ремезовський Й.Д. Ульянови на Україні / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 224с.
1323967
  Чернявський Г.Г. Ульянови на Україні / Г.Г. Чернявський. – К, 1979. – 79с.
1323968
   Ульяново: нар. картин. галерея. Фотоальбом.. – М., 1982. – 126с.
1323969
   Ульяновск - мой город родной.. – Ульяновск, 1950. – 64с.
1323970
  Ветрогонский В.А. Ульяновск - родина В.И.Ленина / В.А. Ветрогонский. – Ленинград, 1970. – 16с.
1323971
   Ульяновск - родина В.И.Ленина. Памятные места.. – Саратов, 1963. – 222с.
1323972
   Ульяновск - родина В.И.Ленина. Памятные места.. – Саратов, 1965. – 239с.
1323973
   Ульяновск - родина Ленина.. – Ульяновск, 1974. – 100с.
1323974
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – Саратов, 1968. – 49с.
1323975
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – Ульяновск, 1969. – 52с.
1323976
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – М., 1973. – 96с.
1323977
   Ульяновск - родина Ленина. Фотопанорамы.. – Саратов, 1967. – 60с.
1323978
  Голенко Е.И. Ульяновск / Е.И. Голенко. – Москва, 1956. – 102 с.
1323979
  Бросман А.И. Ульяновск / А.И. Бросман, Н.Н. Медведев. – М, 1973. – 96с.
1323980
  Чистов Е.Н. Ульяновск в гражданской войне 1917-1919 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистов Е.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Истор. ф-тет. – М., 1949. – 18л.
1323981
  Бросман А.И. Ульяновск сегодня и завтра / А.И. Бросман. – Ульяновск, 1968. – 54 с.
1323982
  Голенко Е.И. Ульяновск строится / Е.И. Голенко. – Ульяновск, 1961. – 76 с.
1323983
  Голенко Е.И. Ульяновск. / Е.И. Голенко. – М., 1971. – 94с.
1323984
   Ульяновск: фотоальбом. – Саратов, 1982. – 75с.
1323985
  Бобохидзе К.П. Ульяновские дни : стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 84 с.
1323986
   Ульяновский обл. художественный музей. Путеводитель.. – Л., 1961. – 76с.
1323987
   Ульяновский обласной художественный музей. Альбом репродукций. – М., 1974. – 15с.
1323988
  Валкин М.Х. Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова. / М.Х. Валкин. – Ульяновск : Издание музея, 1957. – 16с.
1323989
   Ульяновское гвардейство.... – Ульяновск, 1967. – 221с.
1323990
  Казьмирчук Г.Д. Ульяновський Василь Іринархович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 304. – ISBN 96966-8060-04-0
1323991
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1970. – 660с.
1323992
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 127с. – (Роман-газета ; №11/657/)
1323993
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с. – (Роман-газета ; №12/658/)
1323994
  Канивец В.В. Ульяновы : Исторический роман / В.В. Канивец. – Москва : Советский писатель, 1972. – 591с.
1323995
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1974. – 560с.
1323996
  Трофимов Ж.А. Ульяновы / Ж.А. Трофимов. – Саратов, 1978. – 216с.
1323997
  Канивец В В. Ульяновы / В В. Канивец. – Москва, 1980. – 588с.
1323998
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – К, 1984. – 536с.
1323999
  Ремезовский И.Д. Ульяновы в Киеве / И.Д. Ремезовский. – К, 1979. – 173с.
1324000
   Ульяновы на Украине: рев. и обществ.-полит. деят. Ульяновых на Украине и в Крыму (1902-1921 гг.). – К., 1979. – 158с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,