Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1319001
  Гончар Б.М. "Сердечна згода" 1904 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 471-472. – ISBN 966-316-045-4
1319002
  Іщенко Ю. "Сердечна парадоксія" Тертулліана, або релігійно-психологічні аберації нетерпимості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-145
1319003
  Свириденко О. "Сердечна чутливість", ії джерела та прояви в епістолярній прозі українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 103-106. – ISBN 978-617-640-323-4
1319004
  Гільдебрант К. "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 335-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті аналізується художній метод представників англійського літературного угруповання "сердиті молоді люди". Встановлюється жанр романів Дж. Вейна, К. Еміса та Дж. Брейна, вказуються характерні особливості творчості письменника.
1319005
  Сударшан "Сердце женщины" и другие рассказы. - Перемена. / Сударшан. – М.-Л., 1959. – 262с.
1319006
  Черевань М. "Сердце, зболене тугою любові...". Жінки у творчій долі Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. Літературний вечір // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (395). – С. 49-56
1319007
  Бадер О.Н. "Серебро Закамское" первых веков нашей эры : Бартымское местонахождение / О.Н. Бадер. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. – 24, [11] с. – (Памятники культуры)
1319008
  Аджубей А.И. "Серебряная кошка" или Путешествие по Америке / А.И. Аджубей. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 128 с., 6 л. ил. : ил.
1319009
   "Серебряный век" в Крыму: взгляд из XXI столетия : материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке 7-11 июня 2011 года / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Крым. центр гуманит. исслед. ; [сост.: Т.Н. Жуковская ; ред. совет: В.П. Казарин (пред.) и др.]. – Москва ; Симферополь : Крым. центр гуманит. исследований, 2013. – 309, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-966-96886-6-8
1319010
   "Серебряный век" русской поэзии. – Киев, 1991. – 638с.
1319011
  Осипчук Н. "Серед ворожих обставин батьки виховували нас свідомими українцями". Народжена в родині письменника Людмила Старицька спілкувалася з Косачами, Лисенками, Чубинськими // Україна молода. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 83). – С. 13


  Людмила Старицька-Черняхівська народилася у Києві 29 серпня 1868 року. Українська письменниця, поетеса, драматург, прозаїк, перекладачка. Попри те, що на долю доньки Михайла Старицького випало чимало трагічних подій, свій життєвий шлях вона пройшла з ...
1319012
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1319013
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1319014
  Слоньовська О. "Серед надій, поранених журою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 146-151. – ISSN 0868-4790
1319015
  Савченко С. "Серед степу широкого на Вкраїні милій..." : до 90-річчя від часу заснування Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (1925) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 36-40. – ISSN 2306-3505
1319016
  Богданова О. "Середины тут нет": рассказ А.П. Чехова "О любви" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 14-19. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Рассматривается последний рассказ «маленькой трилогии» А.П. Чехова и предлагается новый взгляд на ведущие мотивы текста «О любви». В предложенном анализе в отличие от традиционных представлений о «футлярности» главного героя Алехина и его ...
1319017
  Міхівський-Постерня "Середні покажчики" / Міхівський-Постерня. – 181-187с.
1319018
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1319019
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1319020
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1319021
   [Середньовічна бібліотека]. – [Венеція : тип. "Хронос"
[Т. 1] : [Візантійські історії]. – 1872. – [314] с. – Текст давньогрецькою мовою, опис за укр. перекладом
1319022
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1319023
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1319024
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1319025
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1319026
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1319027
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1319028
  Дятленко С. Сергій Дятленко: Важливо, щоб громада розуміла: зміни в освіті відбуваються не тому, що так прописано у нормативній базі, а тому що так потрібно для надання якісних освітніх послуг / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1319029
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1319030
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1319031
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1319032
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1319033
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1319034
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1319035
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1319036
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1319037
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1319038
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1319039
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1319040
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1319041
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1319042
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1319043
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1319044
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1319045
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1319046
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1319047
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1319048
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1319049
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1319050
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1319051
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1319052
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1319053
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 117-120. – ISSN 0236-1477
1319054
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1319055
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1319056
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7480-77-7
1319057
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1319058
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1319059
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1319060
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1319061
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1319062
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1319063
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1319064
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1319065
  Наєнко М. Сергій Єфремов про свою "малу батьківщину" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
1319066
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1319067
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1319068
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1319069
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1319070
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1319071
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1319072
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1319073
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1319074
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1319075
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1319076
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1319077
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7480-77-7
1319078
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1319079
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1319080
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1319081
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1319082
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1319083
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1319084
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1319085
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1319086
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1319087
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1319088
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-34
1319089
  Скорик М. Сергій Жигалко. Зона непам"яти: приречений повернутися / [Михайло Скорик]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 541, [3] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7887-19-4
1319090
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1319091
  Гордійчук І. Сергій Іванов. Завжди 48... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 14-15
1319092
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1319093
  Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 0869-2491
1319094
  Коф Г.М. Сергій Іванович Мартиновський / Г.М. Коф. – Харків : Т-во політкаторжан, 1932. – 55 с.
1319095
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1319096
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1319097
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1319098
   Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) - російський і радянський вчений, хірург, творець радянської клінічної школи. Відомий за видатний внесок в області шлунково-кишкової і легеневої хірургії, вирішенні проблеми переливання крові. Академік АН СРСР.
1319099
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1319100
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1319101
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1319102
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1319103
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1319104
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1319105
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1319106
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1319107
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1319108
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1319109
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1319110
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1319111
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1319112
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1319113
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1319114
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1319115
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1319116
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1319117
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1319118
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1319119
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1319120
  Литвин С. Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність - понад усе". Інтерв"ю з ювіляром / розмову вела В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-25. – ISSN 2409-9805
1319121
  Добровольська В.В. Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок) / В.В. Добровольська, М О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 2409-9805
1319122
  Падура М. Сергій Литвиненко у Львові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  Про спадщину українського скульптора і художника, який зазнав гонінь від польської та більшовицької влади.
1319123
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1319124
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1319125
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1319126
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк - тероборонець із позивним "письменник" / спілкувався Анатолій Левицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)
1319127
  Лук"янчук Г. Сергій Мартинюк і його "Того, хто йде, важко спинити" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1319128
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк: "Створити нову націю із попелу старої" / розмову вів Анатолій Зборовський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 15
1319129
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1319130
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1319131
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1319132
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1319133
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1319134
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1319135
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1319136
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1319137
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1319138
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1319139
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1319140
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1319141
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1319142
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1319143
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1319144
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1319145
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1319146
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1319147
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1319148
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1319149
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1319150
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1319151
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1319152
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1319153
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1319154
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1319155
  Шекет Ю. Сергій Параджанов: "Нетерпимий до сірого" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 128-143. – ISSN 1819-6268


  «Він робить мистецтво з усього: накриє стіл до вечері – мистецтво, поставить у склянку засохлу гілку – мистецтво, зсуне кадр усього на сантиметр – і ви ахнете», – казав Андрій Тарковський про Сергія Параджанова. «Він був геній навіжених вигадок, і ...
1319156
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1319157
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1319158
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1319159
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1319160
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1319161
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1319162
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1319163
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1319164
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1319165
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1319166
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1319167
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1319168
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1319169
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1319170
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1319171
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1319172
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1319173
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1319174
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1319175
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1319176
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1319177
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1319178
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1319179
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1319180
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1319181
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1319182
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1319183
  Катола О. Сергій Шелухин (1864-1938): інтелектуал-державник на службі України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2019. – Вип. 9 (27). – С. 367-375. – ISSN 2524-0331


  Був дійсним членом Київського юридичного товариства при університеті св. Володимира.
1319184
  Корнієнко К.В. Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 212-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "У статті йдеться про постать Сергія Шелухина, видатного вченого, правника, громадсько-політичного діяча та патріота України. Ще зі студентських років С. Шелухин був активним учасником національного відродження, членом "української громади" Київського ...
1319185
  Стецюк Н. Сергій Шелухін і його державницька теорія походження назви "Україна" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58.
1319186
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1319187
  Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. – Львів, 2006. – 214с.
1319188
   Сергій Шкарлет - т.в.о. міністра // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов"язки міністра освіти і науки України.
1319189
  Шкарлет С. Сергій Шкарлет: Університет, держава та партнерський бізнес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 2


  На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука".
1319190
  Петрученко О.А. Сергій Юлійович Вітте (1849-1915) - життя та діяльність // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 33-40. – ISSN 2077-9496
1319191
  Погрібна А. Сергій Якутович: козацька епоха на екрані // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1562-3238
1319192
  Шатько Є.І. Сергійко і бригада. / Є.І. Шатько. – К., 1962. – 28с.
1319193
   Сергійчук Володимир Іванович : доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. за 1987-2000 р. (до 50-річчя від дня народж.). – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 44 с.
1319194
  Казьмирчук М.Г. Сергійчук Володимир Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 285. – ISBN 96966-8060-04-0
1319195
   Сергійчук Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431. – ISBN 978-966-439-754-1
1319196
   Сергійчук Володимир Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 235. – ISBN 978-617-7530-19-9
1319197
  Марочко В. Сергійчук Володимир Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-642-388-1
1319198
   Сергію Георгійовичу Могильному - 75 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 43-44 : фото. – ISSN 2311-9780
1319199
   Сергію Івановичу Сніжку - 55! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-84. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1319200
   Сергію Павловичу Романчуку - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1319201
   Сергію Павловичу Романчуку – 70 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  21 грудня 2014 р. виповнюється 70 років від дня народження знаного фізико-географа, доцента кафедри фізичної географії та геоекології, кандидата географічних наук Сергія Павловича Романчука.
1319202
   Сергію Пантелеймоновичу Сітьку - 65 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
1319203
  Тихонов Николай Семенович Серго в горах : Поэма о Серго Орджоникидзе / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1958. – 590с.
1319204
   Серго Закараидзе. – Москва, 1966. – 22с.
1319205
  Церетели К.Д. Серго Закариадзе / К.Д. Церетели. – Москва, 1987. – 64с.
1319206
  Левин М.Б. Серго Закариадзе. / М.Б. Левин. – М., 1973. – 320с.
1319207
   Серго Кобуладзе -- иллюстратор : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Карбелашвили М. Ш,; Карбелашвили М. Ш,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1319208
  Келеджеридзе А.К. Серго Орджоникидзе - журналист / А.К. Келеджеридзе. – Тбилиси, 1969. – 85с.
1319209
   Серго Орджоникидзе в Царицыне и Сталинграде. – Сталинград : Обл. кн-во, 1937. – 221, [3] с. : ил., портр.
1319210
   Серго Орджоникидзе в Якутской ссылке. – Якутск, 1976. – 96с.
1319211
  Дубинський-Мухадзе Серго Орджонікідзе / Дубинський-Мухадзе. – К, 1984. – 255с.
1319212
  Як М.А. Серденько, пісне моя : поезія / Микола Як. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 184с. – ISBN 5-8238-0858-5
1319213
  Мориквас Н. Сердечна вольниця Миколи Петренка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 157-161. – ISSN 0868-4790
1319214
  Хоткевич Г. Сердечна опіка : Оповідання / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 31с.
1319215
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 220 с.
1319216
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова : оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав України, 1967. – 450 с.
1319217
  Іванцова М. Сердечна терапія : роман / Міла Іванцова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 286, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" та: Перше кохання й останній шанс. – ISBN 978-966-14-3846-9
1319218
  Шишаев Б.М. Сердечная боль / Б.М. Шишаев. – М, 1985. – 393с.
1319219
  Батушкин В.В. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диагностика и лечение / В.В. Батушкин, Н.А. Комаревич // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-83


  В статье обсуждаются современные причины развития сердечной недостаточности с сохраненой фракцией выброса, особенности протекания этого заболевания в различных группах больных, представлены принципы диагностики и варианты ведения пациентов в ...
1319220
  Жовнир В.А. Сердечная недостаточность у детей: основные принципы лечения / В.А. Жовнир, Г.В. Емец // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 57-64


  Сердечная недостаточность- клинический синдром, при котором сердце не способно обеспечивать выброс, необходимый для поддержания метаболических потребностей организма.
1319221
  Бакуменко О. Сердечний поет і лікар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 9, 17


  До 80-річчя Закордонця Леоніда Олексійовича — українського поета, члена Національної Спілки письменників України, за фахом лікаря-кардіолога.
1319222
  Христов Димитр Сердечний ритм : поезії / пер. з болг. О. Різниченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-55. – ISSN 0320 - 8370
1319223
  Блідченко В.В. Сердечні страждання Ольги Кобилянської: поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 46-49


  Статтю присвячено драматичній сторінці у творчості Ольги Кобилянської - нерозділеному коханню, відображеному у поезії в прозі
1319224
  Коковський Ф.М. Сердечні струни : поезії / Франц Коковський. – Львів : Накл. Михайла Петрицького ; [Із "Загальної друк."], 1907. – 62 с.
1319225
  Мартынов А.А. Сердечно-болевой синдром / А.А. Мартынов. – Петрозаводск, 1989. – 92с.
1319226
  Деев В.М. Сердечно-сосудистая деятельность при различных состояниях желудка : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Деев В.М.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 19л.
1319227
   Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. – Москва, 1988. – 214с.
1319228
  Павуле А.П. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на болевое раздражение. : Автореф... канд. мед.наук: / Павуле А.П.; Латв. гос. ун-т. Мед. ф-тет. – Рига, 1950. – 8 с.
1319229
  Гуррагча Ж. Сердечно близкий мир / Ж. Гуррагча. – М., 1988. – 52с.
1319230
  Волженский С.В. Сердечное слово : Обязанности и круг деятельности нар. наставника : (Посвящается нар. наставникам) / С. Волженский. – Москва : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 30 с.
1319231
  Пятков Г.И. Сердечность. Лирика / Г.И. Пятков. – К., 1963. – 115с.
1319232
  Гацура В.В. Сердечные гликозиды в комплексной фармакотерапии недостаточности сердца / В.В. Гацура, А.Н. Кудрин. – Москва, 1983. – 224с.
1319233
  Гарбер Н. Сердечные истории Пушкинских гор // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 11 (694). – С. 16-26. – ISSN 0132-2036


  Уввічнення пам"яті О.С. Пушкіна.
1319234
  Деверо Джуд Сердечные перемены // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 5-132. – (Откровение ; Вып. 27)
1319235
  Терновой Сердечный больной и лес / Терновой, Л.З. Гейхман. – Киев, 1978. – 190с.
1319236
  Шоломова С.Б. Сердечный отклик : этюды о Варламе Шаламове / Софья Шоломова. – Харьков : Права людини, 2015. – 334, [2] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 317-331. – ISBN 978-617-7266-37-1
1319237
  Ашинов Х Сердечный перекресток : повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.
1319238
  Назаров Роман Сердечный подход к поваренной соли : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1319239
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – Л., 1957. – 111с.
1319240
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – М., 1964. – 32с.
1319241
   Сердечный рассказ. – Ставрополь, 1944
1319242
  Магицкий Е. Сердечный ритм / Е. Магицкий. – Фрунзе, 1969. – 40с.
1319243
  Кротовский Алексей Сердечный тоннель / Кротовский Алексей, Новикова Марина // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 170-176 : іл.
1319244
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Сердешна Оксана. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1319245
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 56 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1319246
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 104с.
1319247
   Сердика = Akademie Bulgare des sciences. – София : Българската Академия на Науките
Т. 2 : Археологически материали и проучвания. – 1989. – 163 с. : ил.
1319248
  Мороз Л. Сердита репліка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 115-116. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на статтю В. Даниленка "Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника у дзеркалі аналітичної психології ("СіЧ" № 12, 2011)
1319249
  Прох Л.З. Сердитые и добрые ветры / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 151с.
1319250
  Меттер И.М. Сердитый бригадир / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 136с.
1319251
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-64
1319252
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 60-64
1319253
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 60-64
1319254
  Бульин Н.П. Сердобск. / Н.П. Бульин, С.М. Махалкин. – Саратов, 1979. – 39с.
1319255
  Гусельникова Е.Н. Сердобские юные мичуринцы / Е.Н. Гусельникова. – Москва, 1956. – 95 с.
1319256
  Лысцов И.В. Сердолик / И.В. Лысцов. – М., 1967. – 144с.
1319257
  Кондрашенко Л.И. Сердолик / Л.И. Кондрашенко. – Симферополь : Крым, 1970. – 87с.
1319258
  Савинов Е.Ф. Сердолик. Новые стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1966. – 103с.
1319259
  Туманова З.А. Сердоликовый ключ. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1967. – 240с.
1319260
  Єніна В. Сердолікова усмішка : повість / В. Єніна. – Київ : Веселка, 1967. – 96 с.
1319261
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные / Н.Т. Сизов. – М., 1962. – 335с.
1319262
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Арбат и Селенга : повести / Н.Т. Сизов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 384с.
1319263
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Наследники : Повесть. Роман / Н.Т. Сизов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 575с.
1319264
  Бакалов А.П. Сердца бьются вместе / Бакалов А.П., Тимофеев Д.Т. – Москва : Воениздат, 1960. – 128 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1319265
  Матюшкин Н.И. Сердца бьются рядом / Н.И. Матюшкин. – М., 1965. – 151с.
1319266
  Свистунов И.И. Сердца в строю / И.И. Свистунов. – Магадан, 1972. – 400с.
1319267
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1959. – 407с.
1319268
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1963. – 408с.
1319269
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – Москва, 1967. – 396с.
1319270
  Лавлинский Л.И. Сердца взрывная сила / Л.И. Лавлинский. – М. : Советский писатель, 1972. – 319 с.
1319271
  Иванов Б.В. Сердца друзей / Б.В. Иванов, Н.В. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 109с.
1319272
  Иванов Н.И. Сердца живые звуки. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1989. – 172с.
1319273
   Сердца зажигали огнем. – М., 1987. – 238с.
1319274
  Преминина Елена Владимировна Сердца засеять книжными словами : древняя история и капсула времени // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  На высоком берегу Волги в зелени парков и бульваров раскинулся Ярославль. Трудно поверить, что ему скоро исполнится 1000 лет. Немногие города России могут сравниться с Ярославлем по богатству истории, по красоте и уникальности архитектурных памятников. ...
1319275
   Сердца и звезды. – Ростов н/Д, 1968. – 91с.
1319276
  Новоскольцев В.А. Сердца и кольца. Рассказы / В.А. Новоскольцев. – М., 1962. – 72с.
1319277
  Погромский Н.А. Сердца и руки. Стихи / Н.А. Погромский. – Луганск, 1961. – 75с.
1319278
   Сердца из крепкого булата. – М., 1990. – 557с.
1319279
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1976. – 543с.
1319280
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1985. – 543с.
1319281
  Серман Б.Е. Сердца моего дневник / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1962. – 151с.
1319282
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Г. Рейтсака]. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 366 с.
1319283
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака. – Москва : Советский писатель, 1956. – 597, [3] с., [1] л. цв. ил.
1319284
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака ; [ил.: М.Е. Новиков]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 710 с.
1319285
  Удалов В. Сердца остаются в стрью / В. Удалов. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1319286
  Махров Х. Сердца первое волнение. / Х. Махров. – Пермь, 1959. – 180с.
1319287
  Поляков Н.В. Сердца под флагом. / Н.В. Поляков. – М., 1959. – 79с.
1319288
  Кравцов А.Ф. Сердца продолжают стучать / А.Ф. Кравцов. – Х., 1959. – 80с.
1319289
  Лидин В.Г. Сердца своего тень / В.Г. Лидин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 559с.
1319290
  Котов М. Сердца смелых. / М. Котов, В. Лясковский. – М., 1945. – 111с.
1319291
  Сидельников И.В. Сердца согревала любовь / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1962. – 291с.
1319292
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 416с.
1319293
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 413с.
1319294
  Ерикеев А.Ф. Сердца тихий разговор / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1964. – 32 с.
1319295
   Сердца товарищей моих. – Алма-Ата, 1982. – 187с.
1319296
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Львов : Книжно-журнальное изд-во, 1955. – 324с.
1319297
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1957. – 327с.
1319298
   Сердца чуткого прозреньем.... – М., 1991. – 557с.
1319299
  Дубровин Б.С. Сердца, неведомые миру / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 143с.
1319300
  Кованов В.В. Сердца, отданные людям / В.В. Кованов. – М, 1979. – 288с.
1319301
   Сердца, отданные революции. – Свердловск, 1971. – 352с.
1319302
   Сердца, отданные Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Зосимов / Нежинское город. о-во греков им. братьев Зосимов, Музей редкостной книги Нежинского гос. ун-та им. Николая Гоголя ; [отв. ред.: Л. Приплавко-Милосова ; авт. предисл.: Л. Приплавко-Милосова, Х.П. Ласкаридис ; пер. с греч.: Л. Макарова]. – Нежин : Лук"яненко В.В., 2009. – 120 с., 4 л. фот. : ил., фотогр. – Текст укр., рус. и греч. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных греков Украины) (Греки в Нежине ; вып. 5). – ISBN 978-966-2185-01-0


  Содерж.: Слово о книге / Л. Приплавко-Милосов ; Дорога дружбы / Л. Горлач ; Пролог / Х. Ласкаридис ; Сердца, отданные Элладе / А. Морозов ; Духовная и филантропическая деятельность братьев Зосимов в Греции / С. Эрголавос ; Братья Зосимы в ...
1319303
  Маккалерс К. Сердце-одинокий охотник : роман // Моя Антония : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – С. 215-495. – (Зарубежный роман XX века)
1319304
  Сарсенбаев А. Сердце-щит : стихи / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 195 с.
1319305
  Контский Ф.М. Сердце - изумительный орган / Ф.М. Контский. – Йошкар-Ола, 1962. – 115 с.
1319306
  Лахути А. Сердце / А. Лахути; пер. с тадж. – Сталинабад-Л : Таджик. ГИЗ, 1938. – 23 с.
1319307
  Собко В. Сердце : Повесть / В. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1952. – 72с. – (Б-ка "Огонек" ; № 29)
1319308
  Овсепян А.Р. Сердце : роман / А.Р. Овсепян. – Ереван, 1952. – 284 с.
1319309
  Спиров М.П. Сердце / М.П. Спиров. – Москва, 1956. – 139с.
1319310
  Регистан Г. Сердце / Г. Регистан. – М., 1963. – 111с.
1319311
  Катаев И.И. Сердце / И.И. Катаев. – Москва, 1980. – 397с.
1319312
  Иванова Л.М. Сердце / Л.М. Иванова. – М, 1986. – 93с.
1319313
  Сосекі Нацуме Сердце : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.34-122. – ISSN 0320 - 8370
1319314
  Слуцкис М. Сердце : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0012-6756
1319315
  Чикотуев М. Сердце Абазашты / М. Чикотуев. – Москва, 1964. – 75 с.
1319316
  Бахори А. Сердце Адолат : повести : пер. с тадж. / Абдумалик Бахори. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с. : портр.
1319317
  Гадагатль А. Сердце адыга : стихотворения и поэмы / А. Гадагатль; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1963. – 123 с.
1319318
   Сердце Азии - в сердце Киева // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 69 : фото
1319319
  Рерих Н.К. Сердце Азии / Н.К. Рерих. – Минск, 1991. – 95с.
1319320
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – Москва : Советский писатель, 1955. – 178 с.
1319321
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – 2-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1956. – 155 с.
1319322
  Хьертсберг У. Сердце ангела = Falling Angel : [роман] / Уильям Хьертсберг ; [пер. с англ. Ольги Исаевой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 313, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – (Серия Нуар / сост.: Георгий Толстяков). – ISBN 5-9709-0162-8
1319323
   Сердце беседует с Лениным. – М., 1972. – 463с.
1319324
  Осыков Б.И. Сердце бойца. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1966. – 88 с.
1319325
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : Роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 574с.
1319326
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Владивосток, 1983. – 624с.
1319327
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Устинов, 1986. – 570с.
1319328
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 509с. – (Школьная библиотека)
1319329
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1953. – 704с.
1319330
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – МоскваЛ., 1953. – 608с.
1319331
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1954. – 668с.
1319332
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1972. – 640с.
1319333
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 669с.
1319334
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 605с.
1319335
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Киев, 1988. – 522с.
1319336
  Гольц Т. Сердце брата. / Т. Гольц. – Душанбе, 1964. – 176 с.
1319337
  Ванина Л.В. Сердце будущей матери. / Л.В. Ванина. – Москва, 1974. – 96с.
1319338
  Яуовенко Е.Б. Сердце в библейской картине мира // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 105-121. – ISSN 1818-2968


  Людина в релігіях світу
1319339
  Чопич Б. Сердце в буре / Б. Чопич. – Москва, 1962. – 326с.
1319340
  Захаров Я.И. Сердце в карауле / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
1319341
  Фролов В.А. Сердце в наш 20 век. / В.А. Фролов. – М, 1976. – 192с.
1319342
  Юров С.Ф. Сердце в ответе. / С.Ф. Юров. – Ярославль, 1964. – 103с.
1319343
  Стрелков В.А. Сердце в пути / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1963. – 40с.
1319344
  Пэнн А. Сердце в пути / А. Пэнн. – Москва, 1965. – 167с.
1319345
  Гарнакерьян А.Г. Сердце в разведке / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1964. – 128с.
1319346
  Задонский Н.А. Сердце в ремонте / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1936. – 107с.
1319347
  Лившиц Д.Л. Сердце в строю / Д.Л. Лившиц. – Новосибирск, 1967. – 54 с.
1319348
  Петров И.Ф. Сердце в томате / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1964. – 114с.
1319349
  Растрепин Н.М. Сердце велит / Н.М. Растрепин. – М, 1965. – 112с.
1319350
  Тарба Н.З. Сердце весны : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 60 с.
1319351
  Гали М. Сердце весны : стихи и поэмы / М. Гали. – Москва : Советская Россия, 1971
1319352
  Атаджанов А. Сердце видит раньше глаза : летопись наших дней / Атаджанов А. – 19. – Ашхабад : Туркмениздат, 1964. – 98 с.
1319353
  Исакина Юлия Сердце Вильнюса, или Страна, которой нет на карте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 70-74 : фото
1319354
  Григ К. Сердце вне игры / К. Григ. – М., 1993. – 160с.
1319355
  Новосельнова Н.И. Сердце все слышит. Стихи / Н.И. Новосельнова. – Москва, 1972. – 79с.
1319356
  Копелев Л.З. Сердце всегда слева : Статьи и заметки о современной зарубежной литературе / Л. Копелев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
1319357
  Бердник О.П. Сердце вселенной : науч.-фантаст. повесть / О.П. Бердник ; пер. с укр. Н. Потатюк. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 224 с.
1319358
  Рустам С. Сердце Гафура / Сулейман Рустам ;. – Киев : Азернешр,, 1959. – 221 с.
1319359
  Аджимамудов А.Е. Сердце героя : докум. повесть [о Герое Сов. Союза Г.К. Главацком] / Аджимамудов А.Е. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 63 с. : ил.
1319360
  Чачхалиа Киршал Сердце говорит : стихи / Киршал Чачхалиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
1319361
  Ураев С. Сердце Гудрата : роман / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1990. – 393 с.
1319362
  Лазарева А.Н. Сердце девичье : повести / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. В.Захарова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 176 с.
1319363
  Марчук В. Сердце для жизни / В. Марчук. – Алма-Ата, 1980. – 128 с.
1319364
   Сердце друга. – Москва, 1948. – 76с.
1319365
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1955. – 206 с.
1319366
  Краснов Н.С. Сердце друга / Н.С. Краснов. – Куйбышев, 1956. – 99с.
1319367
  Возняк А.А. Сердце друга / А.А. Возняк. – Оренбург, 1962. – 83с.
1319368
  Фатьянов А.И. Сердце друга : Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
1319369
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1990. – 320 с.
1319370
  Дэвис Н. Сердце Европы / Норман Дэвис ; [перевод: Н. Ярцев, О. Нитопчук]. – Москва ; Вроцлав : Летний сад ; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. – 527, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98856-058-6
1319371
  Лакшми Сердце женщины / Лакшми. – М., 1966. – 143с.
1319372
   Сердце женщины. – Л., 1988. – 461с.
1319373
  Титов К.М. Сердце земли : Стихи / К.М. Титов. – Минск : Госиздат БССР, Ред. худож.лит., 1958. – 113с.
1319374
  Яковлев Ю.Я. Сердце земли / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 240с.
1319375
  Рабаданов С. Сердце земли / С. Рабаданов. – Москва, 1967. – 80с.
1319376
  Шапиева У. Сердце земли : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 281 с.
1319377
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва, 1964. – 366с.
1319378
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144с.
1319379
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – М, 1970. – 575с.
1319380
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Минск, 1989. – 541с.
1319381
  Еникеев А.Н. Сердце знает : повесть и рассказы / А.Н. Еникеев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
1319382
  Миронов В.Н. Сердце зовет / В.Н. Миронов. – Уфа, 1959. – 112с.
1319383
  Юницкая М.С. Сердце зовет / М.С. Юницкая. – Брянск, 1959. – 36с.
1319384
  Саидов Б.С. Сердце зовет : стихи и поэмы / Билал Саидов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 48 с. : ил.
1319385
  Куняев Б.И. Сердце и ветер / Б.И. Куняев. – Рига, 1959. – 123с.
1319386
  Дзасохов М. Сердце и водопад : стихи / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 110 с.
1319387
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1984. – 45с. : Ил. – (Советы врача)
1319388
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1987. – 80с. : Ил. – (Советы врача)
1319389
  Смирнов С.В. Сердце и дневник / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 109с.
1319390
  Вельтман А.Ф. Сердце и Думка / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1986. – 252с.
1319391
  Мушкетик Ю.М. Сердце и камень : Роман и новеллы / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287с.
1319392
  Курганов О.И. Сердце и камни / О.И. Курганов. – Москва, 1971. – 230с.
1319393
  Генри О. Сердце и крест / О. Генри. – Москва, 1993. – 363 с.
1319394
  Григорьев И.Н. Сердце и меч. / И.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 109с.
1319395
  Имерманис А.А. Сердце и море : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 136 с.
1319396
  Куняев Б.И. Сердце и пуля : [стихи] / Борис Куняев ; [худож. М. Муйжуле]. – Рига : Лиесма, 1985. – 158, [6] с. – Текст парал. на рус. и лат. яз. - Миниатюрное издание
1319397
  Новиков И.И. Сердце и сосуды : Онтогенез и восстановление нейрорегулятор. системы. / И.И. Новиков. – Минск, 1990. – 238с.
1319398
  Тамбиан Н.Б. Сердце и спорт / Н.Б. Тамбиан. – М, 1962. – 46с.
1319399
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкультура и спорт" ; 7)
1319400
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1985. – 78 с. – Библиогр.: с. 76
1319401
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
2. – 1985. – 64 с.
1319402
  Федоров В.И. Сердце Ивана / В.И. Федоров. – М., 1974. – 222с.
1319403
  Лукув М. Сердце или корона? // Viva ! Украина : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2011. – № 5 (166). – С. 68-75. – ISSN 1811-8984


  Принц Уильям - первый из Виндзоров, кому не пришлось ради чувств отказываться от права на трон. В истории британской королевской династии были отречения, любовные скандплы, интриги, разбттые сердца, драмы, даже смерти - и ни одной счастливой связи. ...
1319404
  Кипнис Борис Сердце империи : Сем чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 88-92 : Фото
1319405
  Уинклер Б.К. Сердце ирландца
1319406
  Мацкевич О.В. Сердце каменных гор / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1962. – 184с.
1319407
  Чиков А.Ф. Сердце камня / А.Ф. Чиков. – Москва, 1978. – 127с.
1319408
  Уметалиев Т. Сердце киргиза : стихи / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 88 с.
1319409
  Куранов Ю.Н. Сердце ключей: Короткие рассказы, эссе, миниат / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1977. – 326с.
1319410
  Браун А. Сердце колокола. / А. Браун. – Москва, 1976. – 336с.
1319411
  Лаврик А.Г. Сердце комиссара / А.Г. Лаврик. – Тула, 1974. – 191с.
1319412
  Слобожан И.И. Сердце комиссара. / И.И. Слобожан. – Л., 1979. – 276с.
1319413
  Брыль Я. Сердце коммуниста / Я. Брыль. – Москва, 1957. – 48 с.
1319414
  Хорхе К.О. Сердце кубинца / К.О. Хорхе. – М, 1974. – 223с.
1319415
  Сергуненков Б.Н. Сердце Кутузова / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград, 1980. – 16с.
1319416
  Джунусов К. Сердце любовью дышит = поэма : пер. с киргиз. Ю.Смішляева и др. / К. Джунусов. – Фрунзе : Кыргыстан, 1967. – 80 с.
1319417
  Терещенко М.І. Сердце людське / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 68с.
1319418
  Вересов Д. Сердце льва : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
1319419
  Яндиев Дж. Сердце матери : стихотворения / Дж. Яндиев. – Грозный, 1945. – 15 с.
1319420
  Хакимжанова М. Сердце матери : стихи / Мариям Хакимжанова; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 112 с.
1319421
  Малинин Н.А. Сердце матери / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1960. – 38с.
1319422
  Гершкович Ю.Л. Сердце матери / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1961. – 15с.
1319423
  Намжилов Ч.-Р. Сердце матери : поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 52 с.
1319424
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1976. – 223с.
1319425
   Сердце матери. – Барнаул, 1979. – 223с.
1319426
  Ющенко О. Сердце матери / О. Ющенко. – Москва, 1981. – 32 с.
1319427
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1985. – 654с.
1319428
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Алма-Ата, 1988. – 253с.
1319429
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Кишинев, 1988. – 399с.
1319430
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1989. – 221с.
1319431
  Роздабудько И. Сердце матери // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 278-293.


  Марія Заньковецька
1319432
  Калустова Н.Г. Сердце матери и правда революции: образ матери в творчестве М. Горького / Н.Г. Калустова. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1319433
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Москва, 1966. – 400с.
1319434
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Новосибирск, 1967. – 328с.
1319435
  Немоевский А. Сердце машины и другие новеллы. – Харьков, 1923. – 51с. – (Библиотека "Молодой рабочий" : серия беллетристики)
1319436
  Ибрагимов М.А. оглы Сердце Мединэ : рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
1319437
  Никулин Л.В. Сердце Мерседес. / Л.В. Никулин. – М, 1925. – 36с.
1319438
  Сурков А. Сердце мира : стихи о Москве / А. Сурков. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 76 с.
1319439
   Сердце мое - земля. – Курск, 1963. – 160с.
1319440
  Кариев М.К. Сердце мое - факел : повести / Максуд Кариев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 368 с.
1319441
  Исаакян А.С. Сердце мое на вершинах гор : стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни / Аветик Исаакян ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 160 с.
1319442
   Сердце мое, Бурятия. – Улан-Удэ, 1970. – 340с.
1319443
  Бедзик Д.И. Сердце моего друга : роман / Дмитро Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1968. – 423 с.
1319444
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – Москва, 1975. – 480с.
1319445
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 439 с.
1319446
  Альбирт И.М. Сердце моей земли : стихи / И.М. Альбирт; пер. с евр. – Москва : Современник, 1982. – 47 с.
1319447
   Сердце Молдавии. – М., 1949. – 163с.
1319448
  Вольный А.Г. Сердце молчать не может / А.Г. Вольный. – Тула, 1972. – 207с.
1319449
  Вольный А. Сердце молчать не может / А. Вольный. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Тула, 1978. – 191с.
1319450
  Бурба Георгий Сердце морского гиганта : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 80-92 : Іл.
1319451
  Хакимов Р.Г. Сердце на ладони / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1963. – 119с.
1319452
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 443 с.
1319453
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Минск : Белорусь, 1966. – 427 с.
1319454
  Мирзо Г. Сердце на ладони : стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 151 с.
1319455
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Художественная литература, 1969. – 400 с.
1319456
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Белорусь, 1970. – 398 с.
1319457
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 399 с.
1319458
  Шогенов Х. Сердце на ладони / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1319459
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 406 с.
1319460
  Артмане В. Сердце на ладони / Артмане В. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 267, [2] с., [24] л. ил. – (Мастера)
1319461
  Шамякин И.П. Сердце на ладони. -- Снежные зимы : романы / Иван Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 672 с.
1319462
  Смирнов С.В. Сердце на орбите / С.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 179с.
1319463
  Томас Д. Сердце на рукаве // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – С. 95-182. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
1319464
  Чак А.Я. Сердце на тротуаре : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1966. – 183 с.
1319465
  Стегний П. Сердце на языке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 68-72. – ISSN 0235-7089


  Мальтийский орден в России в эпоху Павла I.
1319466
  Криванчиков Н.Г. Сердце нараспашку. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1963. – 114с.
1319467
  Дворецкий Д.П. Сердце настежь / Д.П. Дворецкий. – М., 1968. – 95с.
1319468
   Сердце нашей Родины. – Свердловск, 1947. – 11с.
1319469
  Львов М.Л. Сердце не забудет / М.Л. Львов. – Калининград, 1988. – 414с.
1319470
  Жилкина Е. Сердце не забывает / Е. Жилкина. – Иркутск, 1958. – 104с.
1319471
  Мусс Р.А. Сердце не забывает / Р.А. Мусс. – Мурманск, 1964. – 62 с.
1319472
  Островский А.Н. Сердце не камень. / А.Н. Островский. – Москва, 1955. – 76с.
1319473
  Полянкер Г.И. Сердце не камень... / Г.И. Полянкер. – Киев : Молодь, 1957. – 184 с.
1319474
  Кесеги И. Сердце не меняют / И. Кесеги. – М., 1963. – 239с.
1319475
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1965. – 339с.
1319476
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 292с.
1319477
  Софронов А.В. Сердце не прощает / А.В. Софронов. – Москва, 1955. – 96с.
1319478
  Стецюк Я.Н. Сердце не умирает : документальная повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 136 с.
1319479
  Кэбирли И. Сердце одно не радуется : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
1319480
  Ерошенко В.Я. Сердце орла / В.Я. Ерошенко. – Белгород, 1962. – 214с.
1319481
  Гейченко С.С. Сердце оставляю вам / С.С. Гейченко. – М, 1983. – 47с.
1319482
  Суковский В.С. Сердце остается красивым / В.С. Суковский. – Симферополь, 1963. – 40с.
1319483
  Итигин А.С. Сердце остается молодым / А.С. Итигин. – Москва, 1982. – 247с.
1319484
  Устинов В.В. Сердце остается молодым. / В.В. Устинов. – Л., 1959. – 148с.
1319485
  Косенко П.П. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1969. – 178 с.
1319486
  Скороходов М.А. Сердце остается чистым / М.А. Скороходов. – М., 1958. – 49с.
1319487
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1972. – 244 с.
1319488
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – К, 1973. – 244с.
1319489
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1977. – 382с.
1319490
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинев, 1979. – 622с.
1319491
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1981. – 288с.
1319492
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К, 1981. – 382с.
1319493
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К, 1985. – 557с.
1319494
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К, 1987. – 542с.
1319495
  Сухомлинский В Сердце отдаю детям / В Сухомлинский. – К, 1988. – 269с.
1319496
  Карп В.Б. Сердце открыто людям / В.Б. Карп. – Л., 1960. – 231с.
1319497
  Архангельский В.В. Сердце охотника : [для детей] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 216 с., [4] л. ил. : ил.
1319498
  Ласманис Ю.Я. Сердце Перле : комедия в 3-х д. / ЮрисЛасманис; авториз. пер.с латыш. Л.Устинова. – Москва, 1962. – 86 с.
1319499
  Лобанов М.П. Сердце писателя. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 240 с.
1319500
  Василевский С В. Сердце победителя / С В. Василевский, . – Ленинград, 1945. – 130с.
1319501
  Аронов Д.М. Сердце под защитой / Д.М. Аронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 80с.
1319502
  Марьинский В.Д. Сердце поет / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1954. – 108с.
1319503
   Сердце поет. – М., 1958. – 85с.
1319504
   Сердце поет. – М., 1963. – 184с.
1319505
   Сердце поет. – Минск, 1964. – 237с.
1319506
   Сердце поет. – Кишинев, 1964. – 41с.
1319507
  Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья / Г.И. Стафеев. – Тула, 1973. – 320с.
1319508
  Сидоренко Н.Н. Сердце помнит / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1966. – 223с.
1319509
   Сердце помнит. – Ставрополь, 1970. – 103с.
1319510
  Самсоненко С.С. Сердце помнит / С.С. Самсоненко. – Харьков, 1979. – 111с.
1319511
  Котов В.П. Сердце помнит их. / В.П. Котов. – М, 1957. – 27-39с.
1319512
  Панюшкин С.П. Сердце помнит. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1961. – 22с.
1319513
  Стаднюк И.Ф. Сердце помнит. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1962. – 368с.
1319514
  Хаунен Н.А. Сердце помнит... / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1964. – 120с.
1319515
  Соколов В.К. Сердце помнит... / В.К. Соколов. – Тула, 1966. – 207с.
1319516
  Савостин Н.С. Сердце поэзии: статьи, эссе. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1975. – 143с.
1319517
  Алазан В.М. Сердце поэта : стихи / В.М. Алазан. – Ереван : Совецкий писатель, 1958. – 111 с.
1319518
  Пулатов А. Сердце поэта / А. Пулатов. – Москва, 1981. – 48 с.
1319519
  Церетели А. Сердце поэта : стихотворения и поэмы / Акакий Церетели ;. – Москва : Художественная литература, 1990. – 430 с.
1319520
  Лучинецкий Е.П. Сердце принадлежит тебе. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1970. – 246с.
1319521
  Косарев Г.И. Сердце прощает / Г.И. Косарев. – М., 1978. – 223с.
1319522
  Скосырев П.Г. Сердце птицы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1935. – 259с.
1319523
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1975. – 351с.
1319524
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
1319525
  Семанов С.Н. Сердце Родины / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 200с.
1319526
   Сердце Родины. – М., 1981. – 152с.
1319527
   Сердце России. – М.
1. – 1978. – 446с.
1319528
   Сердце России. – М.
2. – 1981. – 510с.
1319529
  Рождественский И.Д. Сердце русское / И.Д. Рождественский. – М., 1966. – 207с.
1319530
  Кюнзегенш Ю.Ш. Сердце Саян : стихи, баллады, поэмы / Юрий Кюнзегенш; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 156 с.
1319531
  Алиева С.У. Сердце свое держу как свечу : по страницам современ. жен. прозы / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1991. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 6/1991)
1319532
  Звонарев С. Сердце селовека : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 54-57. – ISSN 0320-331Х
1319533
  Янтарев А.И. Сердце сердцу / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1962. – 112с.
1319534
  Лапин К.К. Сердце сержанта / К.К. Лапин. – М, 1962. – 176с.
1319535
  Рождественский И.Д. Сердце Сибири / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1944. – 46с.
1319536
  Львов С. Сердце слышит / С. Львов. – М., 1962. – 144с.
1319537
  Пакалн Я. Сердце советской Латвии / Я. Пакалн. – Рига, 1967. – 96с.
1319538
  Черняков М.В. Сердце солдата : стихи / М.В. Черняков. – Киев-Харьков : Украинское гос.изд., 1946. – 38 с.
1319539
  Евлахов С.С. Сердце солдата / С.С. Евлахов. – Москва, 1956. – 36с.
1319540
  Андрейкович Т.П. Сердце солдата : рассказы / Андрейкович Т.П. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 56 с.
1319541
  Андреев В.М. Сердце солдата : [рассказы] / Андреев В.М. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1967. – 48 с.
1319542
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1971. – 288с.
1319543
  Коноплин А.В. Сердце солдата : повести и рассказы / А.В. Коноплин. – Москва : Современник, 1979. – 208с. – (Новинки "Современника")
1319544
   Сердце солдата : стихи поэтов-новосибирцев о Великой Отеч. войне и Сов. Армии / [сост., авт. предисл. и биогр. справок Ю. Мостков ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 333 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1319545
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1990. – 204с.
1319546
  Стаднюк И.Ф. Сердце солдата. / И.Ф. Стаднюк. – Симферополь, 1954. – 284с.
1319547
   Сердце стадиона. – М., 1963. – 130с.
1319548
   Сердце степей. – М., 1960. – 80с.
1319549
  Лангман М.В. Сердце стучи! / М.В. Лангман. – Сталино, 1958. – 163с.
1319550
  Размшеар М. Сердце Сходу / М. Размшеар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 106 с.
1319551
  Макаров С.С. Сердце твое огневое / С.С. Макаров. – Иваново, 1959. – 88с.
1319552
  Бесаев Т.У. Сердце тому свидетель : рассказы / Тазрет Бесаев ;перевод. – Орджоникидзе : Ир, 1973. – 376 с.
1319553
   Сердце тропиков // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-33 : Фото. – ISSN 1029-5828
1319554
  Гроссман М.С. Сердце турмана / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1962. – 411с.
1319555
  Горюшкин А.А. Сердце у дороги / А.А. Горюшкин. – М., 1983. – 63с.
1319556
  Сидки А. Сердце у каждого одно : пьесы / Агзам Сидки ; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 223 с.
1319557
  Солкин В. Сердце умиротворено в Абидосе // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 150-158. – ISSN 1681-7559


  Храмы Египта; культ Осириса
1319558
  Лиховид Т.Ф. Сердце Университета (путешествие по Бодлеанской библиотеке) / Татьяна Федоровна Лиховид, Дарья Александровна Ковалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека Оксфордского университета, которая носит имя ее основателя сэра Тома Бодлея, является одной из старейших и богатейших научных библиотек Европы. Авторы, побывавшие в Оксфорде, рассказывают от истории библиотеки и о современной библиотечной ...
1319559
  Углов Ф.Г. Сердце хирурга : автобиографическая повесть / Ф.Г. Углов. – 3-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 268с.
1319560
  Василиненко П.М. Сердце хірурга / П.М. Василиненко. – Ужгород, 1984. – 27с.
1319561
  Перегудов А.В. Сердце художника / А.В. Перегудов. – М, 1956. – 258с.
1319562
  Смольников И.Ф. Сердце художника : повесть о Валентине Серове / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1963. – 221с.
1319563
  Вербицкий А.Б. Сердце чекиста / А.Б. Вербицкий, Е.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 128с.
1319564
  Такала Р. Сердце человека / Р. Такала. – Петрозаводск, 1962. – 72с.
1319565
  Захаров В.Н. Сердце человека / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1968. – 95с.
1319566
  Багряна Э. Сердце человеческое : [стихи] ; / Элисавета Багряна ; пер. с болгр. [сост. и предисл. В.И. Злыднева]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 263 с.


  Циклы: Вечная и святая. - Звезда моряка. - Сердце человеческое. - Мост. - Пять звезд.
1319567
  Васильев П.Н. Сердце человеческое / П.Н. Васильев. – Москва, 1974. – 301с.
1319568
  Никитюк З. Сердце Шотландии // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 9 (169), вересень : Новий сезон. – C. 66-73
1319569
  Рузбех Х. Сердце, врученное бурям / Х. Рузбех. – М, 1962. – 188с.
1319570
  Гомазков О.А. Сердце, кровь и молекулярные регуляторы / О.А. Гомазков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология ; № 8)
1319571
  Меджидов К. Сердце, оставленное в горах : романы / Кинс Меджидов ; пер. с лезг. – Москва : Современник, 1980. – 447 с.
1319572
   Сердце, отданное людям. – М., 1959. – 80с.
1319573
   Сердце, отданное людям. – Москва, 1964. – 191с.
1319574
  Антонов А.И. Сердце, отданное ниве : о Герое Соц Труда И.М. Семенове / А.И. Антонов. – Москва : Политиздат, 1985. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1319575
  Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде : записки куплетиста из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва : Искусство, 1988. – 206 с.
1319576
  Гончаров Ю.Д. Сердце, полное света : Повести и рассказы / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 447с.
1319577
  Тери С. Сердце, полное солнца / С. Тери. – Москва, 1958. – 204с.
1319578
   Сердце, пробитое пулей. – Чебоксары, 1975. – 98с.
1319579
  Орлов Б.Г. Сердце, солнце мое / Б.Г. Орлов. – М., 1963. – 160с.
1319580
  Кончаловская Н.П. Сердце. / Н.П. Кончаловская. – М., 1961. – 78с.
1319581
  Монье Жюль Сердце..., и все остальное / Монье Жюль, Монтиньяк Жорж. – 124 с.
1319582
  Луконин М.К. Сердцебиение / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 103с.
1319583
  Богатырев В.С. Сердцебиение / В.С. Богатырев. – Саратов, 1975. – 134с.
1319584
  Шкавро Л.Г. Сердцебиение / Л.Г. Шкавро. – М, 1979. – 143с.
1319585
  Терещенко Д.А. Сердцебиение / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 175с.
1319586
  Тарасенко Н.Ф. Сердцебиенье. / Н.Ф. Тарасенко. – Киев, 1975. – 91с.
1319587
  Кулагин В.А. Сердцевина / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 108с.
1319588
  Ковалевский С.И. Сердцевина / С.И. Ковалевский. – Л, 1984. – 71с.
1319589
  Ковалев К.Ф. Сердцевина / К.Ф. Ковалев. – М, 1987. – 157с.
1319590
  Давоян Р.Н. Сердцевина дерева : стихи / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1319591
  Виан Борис Сердцедер : Романы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 480с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0440-4
1319592
  Бызов Б.Н. Сердцем брата / Б.Н. Бызов. – Саратов, 1980. – 23с.
1319593
  Пысин А.В. Сердцем добрым : избранная лирика / А.В. Пысин. – Минск, 1985. – 191 с.
1319594
  Кузьменко В.Я. Сердцем з тобою : вибрані поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 155 с.
1319595
  Галимов Ш. Сердцем и именем / Ш. Галимов. – Архангельск, 1981. – 240с.
1319596
   Сердцем и именем Ленина. – М., 1989. – 160с.
1319597
  Тарасенко Н.Ф. Сердцем и памятью. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1960. – 80с.
1319598
  Маковеев М.С. Сердцем к сердцу / М.С. Маковеев. – М., 1959. – 32с.
1319599
  Просвирнов М.И. Сердцем к сердцу. / М.И. Просвирнов. – Тула, 1967. – 48с.
1319600
   Сердцем не стареть // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Перед очарованием Эдиты Пьехи невозможно устоять. Даже в свои восемьдесят с хвостиком лет она элегантна, женственна, интеллигентна и обаятельна. Такой и должна быть настоящая женщина в любом возрасте. Поэтому неудивительно, что мы решили заглянуть ...
1319601
  Сысуев Е.И. Сердцем подсказано / Е.И. Сысуев. – Тамбов, 1962. – 20с.
1319602
  Хахалин Л.А. Сердцем призванный / Л.А. Хахалин. – Москва : Политиздат, 1987. – 141 с.
1319603
  Богданов В.А. Сердцем прикасаюсь / В.А. Богданов. – М, 1977. – 79с.
1319604
   Сердцем прихилений до мислі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 145-146. – ISSN 0869-3595


  Мукомела Олександр Гнатович.
1319605
  Фролов В.В. Сердцем с тобой. / В.В. Фролов. – Архангельск, 1962. – 52с.
1319606
   Сердцем слушая революцию.... – 2-е изд. – Ленинград, 1985. – 36с.
1319607
   Сердцем согретая. – Магадан, 1969. – 287с.
1319608
  Гордеев С.М. Сердцем согретое / С.М. Гордеев. – М, 1958. – 138с.
1319609
  Земной В.П. Сердцем солдата / В.П. Земной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 80 с.
1319610
  Гуленков С.М. Сердцем стучусь / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1968. – 31с.
1319611
  Курносенков К.М. Сердцу близкие. / К.М. Курносенков. – Ташкент, 1977. – 104с.
1319612
   Сердцу близкое. – Рязань, 1963. – 32с.
1319613
  Бродский А.И. Сердцу близкое / А.И. Бродский. – К, 1980. – 63с.
1319614
  Пляхин А.М. Сердцу близкое: Стихи и поэмы. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1982. – 111с.
1319615
  Клаус Л.Н. Сердцу дали слово. / Л.Н. Клаус. – Ташкент, 1962. – 64с.
1319616
  Яновский-Максимов Сердцу дорогие приметы. / Яновский-Максимов. – М, 1972. – 144с.
1319617
  Блынский Д.И. Сердцу милый край / Д.И. Блынский. – Орел, 1957. – 107с.
1319618
  Давыдов А.Д. Сердцу не дай остыть / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1979. – 176с.
1319619
  Политов В.И. Сердцу не прикажешь / В.И. Политов. – Волгоград, 1977. – 224с.
1319620
  Вишневецкая Р.Г. Сердцу не прикажешь / Р.Г. Вишневецкая. – Ленинград, 1990. – 24с.
1319621
  Брагинский М.Д. Сердцу не прикажешь. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1972. – 63с.
1319622
  Есенин С.А. Сердцу снится май : стихи о любви / Сергей Есенин ; [сост. и предисл.: С. Кошечкин ; худож. И. Лаврова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 244 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1319623
  Луценко Д.О. Сердцю співається: Вокальні твори на слова Д. Луценка. / Д.О. Луценко. – К., 1975. – 238с.
1319624
  Чілачава Р.Ш. Сердця в міцнім союзі / Р.Ш. Чілачава. – К., 1974. – 48с.
1319625
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 135.
1319626
   Сердюков Віктор Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 247-248 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1319627
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-961-3
1319628
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 146. – ISBN 966-95774-3-5
1319629
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431-432. – ISBN 978-966-439-754-1
1319630
  Арсанов С.А. Серебристая улыбка / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1965. – 64 с.
1319631
  Лисовский К.Л. Серебристые ели / К.Л. Лисовский. – Барнаул, 1959. – 202с.
1319632
  Кариев М. Серебристые листья : повесть, рассказы / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152 с.
1319633
  Кариев М. Серебристые листья. / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152с.
1319634
  Оклянский Ю.М. Серебристые облака / Ю.М. Оклянский. – Куйбышев, 1961. – 152с.
1319635
  Скуинь З. Серебристые облака / Зигмуд Скуинь;. – Рига, 1969. – 260 с.
1319636
  Бронштэн В.А. Серебристые облака / В.А. Бронштэн, Н.И. Гришин. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1319637
  Губарев В.С. Серебристые облака / В.С. Губарев. – М, 1982. – 208с.
1319638
  Бронштэн В Серебристые облака и их наблюдение / В Бронштэн. – Москва : Наука, 1984. – 128 с.
1319639
   Серебристые облака.. – М, 1967. – 236с.
1319640
  Кременской А.А. Серебристые облака. Рассказы. / А.А. Кременской. – М., 1958. – 348с.
1319641
  Макшанихин П.В. Серебристые тополя / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1960. – 79с.
1319642
  Кузнецов Олег Серебристый всадник, поражающий дракона. Символы РВСН // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089
1319643
  Осипов В.Д. Серебристый грибной дождь : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 359с.
1319644
  Палмер В. Серебристый дуб / В. Палмер. – М, 1958. – 88с.
1319645
  Телегина В.Ф. Серебристый мой тополь / В.Ф. Телегина. – Москва, 1976. – 79с.
1319646
   Серебристый рассвет.. – Рига, 1965. – 125с.
1319647
  Эльчин Серебристый фургон : рассказы и повести / Теймур Эльчин ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 344 с.
1319648
  Хонинов М.В. Серебрится ковыль : стихи / Михаил Хонинов; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1319649
  Коломієць В. Серебрія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 29-34. – ISSN 0208-0710
1319650
  Индолев Н Л. Невойса Серебро-свинцовые месторождения Якутии / Н Л. Невойса Индолев. – Новосибирск, 1974. – 251с.
1319651
  Вегин П.В. Серебро / П.В. Вегин. – Москва, 1984. – 175с.
1319652
   Серебро. – Москва, 1986. – 15 с.
1319653
  Накайте Л. Серебро в археологических материалах Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Накайте Л.; АН Литов.ССР.Ин-т истори. – Вильнюс, 1967. – 29л.
1319654
  Кобата А. Серебро в денежном обращении Восточной Азии / А. Кобата. – М., 1970. – 7с.
1319655
  Адамсон Э. Серебро в огне : стихи / Э. Адамсон ; пер. с латыш. В.Андреева и Л.Ждановой. – Рига : Лиесма, 1969. – 143 с. : ил.
1319656
  Латыш И.К. Серебро в природе (геохимия и минералогия) / И.К. Латыш; НАНУ; Инст.геохимии, минералогии и рудообразования. – Київ : АртЕК, 1997. – 136с. : іл. – ISBN 966-505-115-6
1319657
  Лещенко В.Ю. Серебро закамское / В.Ю. Лещенко. – Пермь, 1974. – 125с.
1319658
  Махмудова З.У. Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на Кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
1319659
  Могилевский Б.Л. Серебро из глины / Б.Л. Могилевский. – Москва-Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939. – 80 с.
1319660
  Шевелев В.В. Серебро или золото? / В.В. Шевелев. – М, 1981. – 127с.
1319661
   Серебро казахских зергеров: традиции в современном ювелирнм искусстве // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
1319662
  Заболотских Б.В. Серебро Ярославле / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 206с.
1319663
  Мастеров В.А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе / В.А. Мастеров, Ю.В. Саксонов. – Москва, 1979. – 296 с.
1319664
   Серебро.. – М, 1989. – 239с.
1319665
   Серебряков Валентин Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1319666
   Серебрякова Зинаида Евгеньевна. – Москва, 1986. – 256с.
1319667
   Серебрякова Зинаида.. – М, 1987. – 304с.
1319668
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; переводы. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71 с.
1319669
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; авториз. пер. с якут. С.Иванова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
1319670
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 5-е доп. и перераб. изд. – Киев, 1968. – 104с.
1319671
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 6-е доп. и перераб. изд. – К., 1971. – 140с.
1319672
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – Изд. 7-е, доп. – Киев, 1977. – 164с.
1319673
  Бордон В.Е. Серебряная вода / В.Е. Бордон, Н.И. Плющевский. – Минск, 1984. – 71с.
1319674
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
1319675
  Байтемиров Н. Серебряная волна : сборник стихов : пер. с киргиз. / Н. Байтемиров. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 140 с.
1319676
   Серебряная волынка.. – М, 1959. – 118с.
1319677
  Тиханов Николай Кузьмич Серебряная горбушка / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1966. – 32с.
1319678
  Панасян С.А. Серебряная гроза: Повести, рассказы. / С.А. Панасян. – М., 1988. – 362с.
1319679
  Масенко Терень Серебряная дорога : стихи и поэма / Масенко Терень. – Москва, 1978. – 216с.
1319680
  Щипачев С.П. Серебряная Елань / С.П. Щипачев. – Свердловск, 1967. – 83с.
1319681
  Щуплов А.Н. Серебряная изнанка / А.Н. Щуплов. – М, 1979. – 126с.
1319682
  Обухова Л.А. Серебряная книга Севера / Л.А. Обухова. – М., 1968. – 363с.
1319683
   Серебряная лодочка уплыла в Украину : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 8 : Іл.
1319684
   Серебряная ложка.. – М, 1964. – 94с.
1319685
  Батров А.М. Серебряная олива : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров. – Москва : Детгиз, 1958. – 192 с. : ил.
1319686
  Уваров А.Г. Серебряная память / А.Г. Уваров. – Одесса, 1970. – 123 с.
1319687
  Богданович А.А. Серебряная память / А.А. Богданович. – М, 1979. – 160с.
1319688
  Тарджеманов Д.А. Серебряная подкова : роман о Лобачевском / Джавад Тарджеманов ;. – Москва, 1979. – 416 с.
1319689
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Иваново, 1946. – 128 с.
1319690
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Москва : Советский писатель, 1946. – 260 с.
1319691
   Серебряная пряжа. – Москва, 1988. – 399с.
1319692
  Томанова М. Серебряная равнина / М. Томанова. – Москва, 1977. – 304 с.
1319693
  Мишанина В.И. Серебряная ракушка : рассказы и повесть / Валентина Мишанина ; пер. с морд.-мокша авт. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 112 с.
1319694
  Солодарь Ц.С. Серебряная садьба / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1960. – 143с.
1319695
  Кравченко Ф.Т. Серебряная свадьба / Ф.Т. Кравченко. – М., 1955. – 56с.
1319696
  Фатхуллин З. Серебряная свадьба : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 310 с.
1319697
  Мишарин А.Н. Серебряная свадьба : Пьесы / А.Н. Мишарин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 424с.
1319698
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1961. – 119с.
1319699
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1988. – 119с.
1319700
  Бядуля З. Серебряная табакерка : миниатюры, картинки, рассказы, повесть, сказка / Эмитрок Бядуля ; пер. с бел. – Москва : Художественная литература, 1986. – 382 с.
1319701
  Кузьмин Л.М. Серебряная труба / Л.М. Кузьмин. – М, 1983. – 48с.
1319702
  Янбаев Ш.М. Серебряная уздечка. : повесть и рассказы / Шакир Янбаев ;. – Москва, 1973. – 192 с.
1319703
  Шиваза Я. Серебряная флейта : стихотворения / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1986. – 238 с.
1319704
   Серебряний Саул Бенціонович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1319705
  Киселев С.Д. Серебрянка / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1966. – 90с.
1319706
  Жаров А.А. Серебрянка / А.А. Жаров. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд-во, 1970. – 91 с.
1319707
  Пидсуха А.Н. Серебрянная грань / А.Н. Пидсуха. – М, 1983. – 72с.
1319708
  Голсуорси Д. Серебрянная ложка : роман / Д. Голсуорси; Джон Гелсуорси ; пер. с англ. А.М. Карнауховой и В.И. Сметанича ; под ред. А.Н. Горлина. – Ленинград : Красеая газета, 1927. – 286 с. – Прилож. к журн. "Красная панорама". – ([Собрание сочинений. 12])
1319709
  Антонов С.П. Серебрянная свадьба : повести и рассказі / С.П. Антонов. – Москва : Современник, 1972. – 608 с. : ил., портр.
1319710
  Мишарин А.Н. Серебрянная свадьба : драма в 2 д. / А.Н. Мишарин. – М., 1987. – 70с.
1319711
  Павлухин А.П. Серебрянная страна / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1954. – 92с.
1319712
  Убилава В.М. Серебрянное озеро : стихи и поэма / Владимир Убилава ; пер. с груз. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 120 с.
1319713
  Шутов И.Н. Серебрянное платье королевы. / И.Н. Шутов. – Х, 1963. – 113с.
1319714
   Серебрянные звезды.. – М, 1972. – 344с.
1319715
  Киселев В.С. Серебрянные зори / В.С. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
1319716
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1959. – 271с.
1319717
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Л., 1989. – 254с.
1319718
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Кишинев, 1991. – 237с.
1319719
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1992. – 297с.
1319720
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Ставрополь, 1856. – 260 с.
1319721
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Чкалов, 1957. – 251с.
1319722
  Кузнецов В.А. Серебрянные крылья / В.А. Кузнецов. – М., 1972. – 199с.
1319723
  Обрывалин А.Н. Серебрянные молоточки / А.Н. Обрывалин. – М., 1974. – 96с.
1319724
  Гонтарь А.Ю. Серебрянные нити : стихи / А.Ю. Гонтарь. – Москва : Советский писатель, 1957. – 187 с.
1319725
  Лесков В.Н. Серебрянные стрелы / В.Н. Лесков. – Владивосток, 1978. – 192с.
1319726
  Агапкин А.И. Серебрянный ветер / А.И. Агапкин. – Москва, 1991. – 127с.
1319727
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1961. – 165с.
1319728
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
1319729
  Еськов М.Н. Серебрянный день / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1980. – 237с.
1319730
  Рахилло И.С. Серебрянный переулок / И.С. Рахилло. – Москва, 1974. – 469 с.
1319731
  Яновский А.Н. Серебрянный портсигар / А.Н. Яновский. – Орел, 1963. – 158с.
1319732
  Романов В.В. Серебряно-цинковые аккумуляторы / В.В. Романов. – Москва, 1969. – 104с.
1319733
  Красовская Г.В. Серебряное дерево / Г.В. Красовская. – М., 1969. – 240с.
1319734
  Куденко О.И. Серебряное звено. / О.И. Куденко. – М, 1958. – 181с.
1319735
  Хорьков Э.А. Серебряное кольцо / Э.А. Хорьков. – Донецк, 1981. – 159с.
1319736
  Бажов П.П. Серебряное копытце : сказка для дошк. возраста / П.П. Бажов. – Киев : Веселка, 1983. – 16 с.
1319737
  Бажов П.П. Серебряное копытце / П.П. Бажов. – Москва : Детская литература, 1983. – 16 с.
1319738
  Льюис К.С. Серебряное кресло / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 127с.
1319739
  Воронин С.А. Серебряное пятно / С.А. Воронин. – Москва, 1965. – 63с.
1319740
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1956. – 174с.
1319741
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1962. – 403с.
1319742
  Георгиевская С. Серебряное слово / С. Георгиевская. – Москва : Детская литература, 1963. – 416 с.
1319743
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1964. – 414с.
1319744
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1973. – 351с.
1319745
  Гоголев И.М. Серебряное стремя : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1979. – 207 с.
1319746
  Балашов В.С. Серебряные весла : повести и рассказы. Для сред. школьн. возраста / В.С. Балашов; худож. В. Панидов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 191 с. : ил.
1319747
  Горб Б.И. Серебряные дожди / Б.И. Горб. – Донецк, 1965. – 31с.
1319748
  Каравайкина И.И. Серебряные дожди / И.И. Каравайкина. – Куйбышев, 1966. – 42с.
1319749
  Лавров В.И. Серебряные журавли. Гудки / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 158с.
1319750
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1961. – 416с.
1319751
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1962. – 599с.
1319752
  Шаменкова Л.С. Серебряные ключи / Л.С. Шаменкова. – М., 1980. – 63с.
1319753
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Москва, 1981. – 271с.
1319754
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Симферополь, 1994. – 273с.
1319755
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – Хабаровск, 1972. – 335с.
1319756
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – М., 1975. – 264с.
1319757
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1682-1801 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. А.С.Трясунова. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01392-7; 5-255-01393-5
Кн.1. – 2001. – 160с.
1319758
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1801-1917 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. К.Л.Улановой. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01357-9; 5-255-01393-5
Кн.2. – 2001. – 144с.
1319759
  Финкель Л.Н. Серебряные нити / Л.Н. Финкель. – Ужгород, 1988. – 153с.
1319760
  Парницкий Т. Серебряные орлы / Т. Парницкий. – М., 1982. – 431с.
1319761
  Старцев П.Н. Серебряные острова / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1966. – 184с.
1319762
  Тряпкин Н.И. Серебряные пруды. / Н.И. Тряпкин. – М., 1966. – 110с.
1319763
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1962. – 350-429с.
1319764
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – Новосибирск, 1968. – 524с.
1319765
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1969. – 272с.
1319766
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1972. – 480с.
1319767
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы. Здравствуй, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1984
1319768
  Максимов В.И. Серебряные сады. Стихи / В.И. Максимов. – Ярославль, 1973. – 32с.
1319769
  Махов Ф.С. Серебряные свадьбы. / Ф.С. Махов. – Л., 1985. – 61с.
1319770
  Чинго Ж. Серебряные снега // Пустыня : роман : пер. с македон. / Г. Абаджиев. – Москва : Прогресс, 1981. – С. 439-521. – (Библиотека югославской литературы)
1319771
  Каченовский Б.П. Серебряные сопки / Б.П. Каченовский. – Москва, 1986. – 222с.
1319772
  Потиевский В.А. Серебряные травы: кн. стихов / В.А. Потиевский. – Москва, 1984. – 111с.
1319773
  Грусланов В.Н. Серебряные трубы / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – М., 1955. – 144с.
1319774
  Велехова Н.А. Серебряные трубы / Н.А. Велехова. – Москва, 1983. – 375с.
1319775
  Мачабели К.Г. Серебряные фиалы из Армазисхеви (Из истории античной теревтики Грузии) / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1970. – 74с.
1319776
  Эрик Паскье Серебряные шлемы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 40-50 : Іл. – ISSN 1029-5828
1319777
  Павленко В.Г. Серебряный апрель. / В.Г. Павленко. – Х., 1975. – 175с.
1319778
  Дорохов А.А. Серебряный бегун / А.А. Дорохов. – Москва, 1960. – 271с.
1319779
  Щербина Татьяна Серебряный берег : Путешествия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1319780
  Анарбаев С. Серебряный блеск Лысой горы : роман / Анарбаев Суннантулла ; [пер. с узбек. Сайяра и Т. Абидова ; ил. В. Носкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 382 с. : ил.
1319781
  Лисицкий С.Ф. Серебряный бор / С.Ф. Лисицкий. – М., 1974. – 103с.
1319782
  Эдлис Ю. Серебряный бор. / Ю. Эдлис. – М., 1967. – 51с.
1319783
  Абрамов А.И. Серебряный вариант : [для сред. и ст. возраста] / Александр Абрамов, Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1319784
  Шатирян М. Серебряный век : роман / пер. с арм. Е. и А.Шатирян. – Москва : Советский писатель
1. – 1987. – 478 с.
1319785
   Серебряный век. – М, 1990. – 672с.
1319786
   Серебряный век. – Л, 1991. – 525с.
1319787
  Шатирян М. Серебряный век : роман / М. Шатирян. – Москва
Кн. 2. – 1991. – 510 с.
1319788
   Серебряный век : Чувственная лирика. – Москва : Альта-Принт, 2004. – 320с. – (Фаллософические памятники). – ISBN 5-98628-004-0
1319789
  Лицук Ж.В. Серебряный век в мемуарах писателей и поэтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 5. – С. 61-67. – ISSN 2073-9702
1319790
  Соболевская Е. Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 161-172. – ISSN 2410-2601
1319791
  Гращенкова И. Серебряный век. В поисках лица // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-114.
1319792
   Серебряный век. Лирика. – Минск : Харвест, 2000. – 448с. – ISBN 985-433-826-6
1319793
  Сухих И. Серебряный век: лики модернизма. Ренессанс или упадок? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 41-47
1319794
  Шрамек Ф. Серебряный ветер / Ф. Шрамек. – Москва, 1965. – 255с.
1319795
  Емельянов А.В. Серебряный ветер : роман / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1987. – 429 с.
1319796
  Малева В.Л. Серебряный возраст : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1319797
  Дядюченко Л.Б. Серебряный глобус / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1978. – 144с.
1319798
   Серебряный год российского туризма : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 23 : Фото
1319799
  Белый А. Серебряный голубь : повесть в 7 гл. / Андрей Белый ; [подгот. текста, вступ. ст., с. 5-28, и коммент. А. Козьменко]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 461, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 443-462. – (Забытая книга). – ISBN 5-280-01312-9
1319800
  Белый А. Серебряный голубь : повести, роман / Андрей Белый ; [сост., авт. вступ. ст., с. 3-30, Н.П. Утехин]. – Москва : Современник, 1990. – 603, [2] с. – ISBN 5-270-00475-5
1319801
  Белый А. Серебряный голубь : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 320 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-043318-6
1319802
  Батчаев М. Серебряный дед : повесть и рассказы / Мусса Батчаев ; пер. с карачаев. авт. И.Л. Лукьянова. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
1319803
  Иванов Сергей Серебряный кабан : раскоп // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 104-105 : Фото
1319804
  Досжанов Д. Серебряный караван : повести и рассказы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 440 с.
1319805
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1958. – 142с.
1319806
   Серебряный ключ : Тайские сказки. – Москва, 1963. – 231 с.
1319807
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1979. – 415с.
1319808
  Пита Р.Ф. Серебряный колокол / Р.Ф. Пита. – М, 1972. – 223с.
1319809
  Ли Дон Не Серебряный колокольчик / Ли Дон Не. – Минск, 1984. – 55с.
1319810
  Береговская Э.М. Серебряный конь = Le cheval d"argent : новеллы соврем. фр. писателей : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз."] / Э.М. Береговская. – Москва : Просвещение, 1984. – 129 с.
1319811
  Собко В.Н. Серебряный корабль : Сердце; Дело прокурора Малахова: Повести / В.Н. Собко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 544с.
1319812
  Коргуев М.М. Серебряный корабль : сказки Матвея Коргуева / М.М. Коргуев; лит. пересказ В. Пулькина ; [сост. и авт. биогр. очерка Н.А. Криничная]. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 110 с. – (Сказители и рунопевцы)
1319813
  Аронский М. Серебряный коршун : [рассказ] / Аронский М. – Киев : Нацменгиз, 1940. – 36 с.
1319814
  Ческидов Борис Серебряный кризис X в. как причина походов Святослава и окончательного формирования Киевского государства // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  В данной статье рассматривается влияние, которое оказало истощение запасов серебра в Средней Азии в конце X - начале XI вв. на внешнюю политику Святослава и окончательное формирование Киевского государства. На основании состояния транзитной торговли ...
1319815
  Комаров П.С. Серебряный кубок : [стихи и поэма] / Петр Комаров ; [послесл. П. Богоявленского] ; худож. Г. Павлишин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 184, 7 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1319816
  Динабургский В.Д. Серебряный ливень / В.Д. Динабургский. – Брянск, 1964. – 48с.
1319817
  Серрайлиер И. Серебряный меч. / И. Серрайлиер. – М, 1973. – 127с.
1319818
  Кондрашенко Л.И. Серебряный олень / Л.И. Кондрашенко. – Киев : Веселка, 1980. – 80с.
1319819
  Лапин Б.Ф. Серебряный остров / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1980. – 255с.
1319820
  Островских С.А. Серебряный портсигар / С.А. Островских. – Фрунзе, 1977. – 92с.
1319821
  Савенков С.С. Серебряный портсигар. / С.С. Савенков. – Брянск, 1959. – 72с.
1319822
  Зедгинидзе Э.К. Серебряный пояс : рассказы / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 303 с.
1319823
  Марков С.Н. Серебряный простор : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 288 с.
1319824
  Тедеев Г.А. Серебряный рог : рассказы / Георги Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1984. – 111 с.
1319825
  Рехлов В.С. Серебряный рудник. -- (Горные рекруты). / В.С. Рехлов. – Кемерово, 1965. – 114с.
1319826
  Кальма Н. Серебряный щит / Н. Кальма. – Москва, 1942. – 48с.
1319827
  Золототрубов А.М. Серебряный якорь / А.М. Золототрубов. – М., 1980. – 367с.
1319828
  Голынец Г.В. Серегй Васильевич Малютин. / Г.В. Голынец. – Л., 1974. – 52с.
1319829
  Галанов Б.Е. Серегй Михалков / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 96 с.
1319830
   Серед 208 студентів Чернівецького університету був 41 українець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 6


  Навчалися німецькою мовою, проте богослови вивчали вірші Котляревського та старослов"янську граматику, а на кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України.
1319831
  Перерва А.А. Серед білого дня : поезії / А.А. Перерва. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
1319832
  Чумак І.В. Серед білого світу : поезії / І.В. Чумак. – Київ, 1985. – 71 с.
1319833
  Волощак А. Серед блискавиць і громів : поезії / А. Волощак. – Львів, 1946. – 51 с.
1319834
  Грінченко Б.Д. Серед бурі : драма на 5 лій / Б. Грінченко. – вид. 4-те. – У Київі (Київ) : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1912. – 144 с. – Hа обкл. поpтp. авт.
1319835
  Щербань М.І. Серед вічної криги : (Про дослідження Арктики і Антарктики) / М.І. Щербань. – Київ : Знання, 1968. – 47с.
1319836
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай; М.М. Міклухо-Маклай. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 314 с.
1319837
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай. – Київ : Молодь, 1961. – 327с.
1319838
   Серед живих жива. – К, 1973. – 112с.
1319839
  Москалець В.К. Серед зелених лісів : повість / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 203 с.
1319840
  Чигиринець А. Серед зірок непогасимих (До 100-річчя від дня народження Михайла Гришка) // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1319841
  Красюк Сергей Серед зірок у колі друзів (Єднаймося заради миру та взаєморозуміння) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 18-19 : Фото
1319842
  Леошко В. Серед колишніх випускників технікуму - директори підприємств, науковці, державні діячі [Слов"янському хіміко-механічному технікуму 110 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
1319843
  Нагірняк З. Серед кращих будівничих // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 23). – С. 8


  Українці завжди були й будівничими, свідченням чого є пам"ятки давньоруської архітектури. Згадується професор КНУТШ Володимир Сергійчук, який зазначив, що вміння прикрасити будь-яке нове місто храмами висунуло українців у передні лави тих, кому ...
1319844
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 108 с.
1319845
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова ; [Тип. И.Я. Полякова], 1894. – 108 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1319846
  Короленко В.Г. Серед лихих людей : З дитячих згадок мого приятеля / В.Г. Короленко. – Харків : Український робітник, 1939. – 128 с.
1319847
  Торба В. Серед лідерів військової освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 5


  Харківський національний університет Повітряних сил увійшов до рейтингу "Топ-200 Україна".
1319848
  Венгловський С.А. Серед людей / С.А. Венгловський. – Київ, 1974. – 56с.
1319849
   Серед найкращих репозитаріїв світу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Опубліковано оновлений світовий рейтинг транспарентності інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. Найвищі показники серед українських науково-освітніх установ та ...
1319850
   Серед найкращих у світі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5


  Двоє українських педагогів потрапили до списку 50 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize: Наталя Гладких та Олександр Жук.
1319851
  Войцехівська І. Серед нас, з нами - назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 8-24. – ISBN 966-02-2067-7
1319852
  Кахане Д.Р. Серед незнайомих людей: переховування у резиденції Митрополита Шептицького // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, І. Климова, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2002. – № 10. – С. 317-347. – ISBN 966-7273-22-9


  В уривку зафіксовано хроніку перебувань автора в монастирях греко-католицької церкви. Завдяки мужності ієрархів було врятоваено життя сотень євреїв під час Другої світової війни.
1319853
  Міхальська М. Серед ночі й імлі / М. Міхальська. – Київ, 1974. – 136 с.
1319854
   Серед правників світу // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда ІМВ у Вашингтоні. "Найкраща команда, що представляла сторону ...
1319855
   Серед правових рейтингів // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Юридичний факультет КНУ у співпраці з провідними юристами-практиками України (юридичною фірмою «Авеллум» та фондовою компанією «КІНТО») успішно реалізував міжнародний проект із порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу».
1319856
  Гродзінский А.М. Серед природи і в лабораторії / А.М. Гродзінский. – Київ : Наукова думка, 1983. – 160с.
1319857
   Серед пріоритетів - розв"язання проблем гідромеліорації / підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 28)


  Комітет з питань аграрної та земельної політики затвердив Звіт комітету про стан виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України за 2021 р.
1319858
  Галицький В.Ф. Серед пустель і гір / В.Ф. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Вдумливим, Допитдивим, кмітливим ; №5)
1319859
  Пархоменко В.В. Серед рідної природи. / В.В. Пархоменко. – Київ, 1962. – 122с.
1319860
  Виноградова Р.П. Серед світових корифеїв біохімії - Володимир Олександрович Бєліцер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104


  Протягом 1955-1960 рр. був професором кафедри біохімії КДУ.
1319861
  Нечаєв А.П. Серед світу світів : пер. з рос. / А.П. Нечаєв. – Херсон : Держвидав України, 1926. – 60с.
1319862
  Тучинський Б.Г. Серед середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104


  Математики: Адольф Кетле і Філіп Людвіг фон Зейдель
1319863
  Шульц Д. Серед скелястих гір / Д. Шульц. – К., 1962. – 173с.
1319864
  Шімечка М.М. Серед словаків = Medzi slovakmi : коротка історія байдужості - від Дубчека до Фіцо, Або як я став патріотом / Мартін Мілан Шімечка. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 211, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. - Пер. вид.: Medzi slovakmi : Strucne dejiny l"ahostajnosti od Dubceka k Ficovi alebo ako som sa stal vlastencom / Martin M. Simecka/ Bratislava: N Press, 2017. – ISBN 978-966-378-829-6
1319865
  Шімечка М. Серед словаків. Коротка історія байдужості від Дубчека до Фіцо, або як я став патріотом : вибрані розділи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 191-202. – ISSN 0320-8370
1319866
  Мисик В.О. Серед сонячної повені / В.О. Мисик. – К., 1987. – 378с.
1319867
  Мирний Серед степів : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
1319868
  Мирний П. Серед степів : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)


  Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10 р.в. [1919-1932]
1319869
  Дорошко П.О. Серед степу широкого / П.О. Дорошко. – Київ, 1952
1319870
  Наддністровий І. Серед століття : поезії / І. Наддністровий. – Зальцбург, 1949. – 56 с.
1319871
  Короткий В. Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 40-50. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню багаторічної діяльності українського вченого і громадського діяча Володимира Антоновича, спрямованої на збереження та популяризацію місця останнього поховання Тараса Шевченка, а також перетворення його могили на національну ...
1319872
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1910. – 270, [2] с.
1319873
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 4-ге вид. – [Київ] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 234 с.
1319874
  Сюндюков І. Серед темної ночі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  "Щоденники" Сергія Єфремова: особистісний вибір у тоталітарнну добу.
1319875
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі. Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – Київ : Знання, 2014. – 326, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 4). – ISBN 978-617-07-0184-8
1319876
  Шевчук В.О. Серед тижня : оповіданя / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 227 с.
1319877
  Новіков-Прибой Серед трясовин / Новіков-Прибой. – Х., 1927. – 39с.
1319878
  Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність : Публіцистика / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 376 с. – ISBN 966-583-158-5
1319879
  Лукашевич К. Серед цьвітів : Фантастична комедия для дїтий в 2 дїях з танцями і сьпівами / Клавдия Лукашевич ; Пеpевід з pосийскої мови. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – (Виданє Руского Педагогічгного Товариства ; Ч. 93)
1319880
  Латишев М.С. Середдення / М.С. Латишев. – К, 1971. – 191с.
1319881
  Біланюк Петро Середземне море і Україна / Біланюк Петро; Науково-дослідчий інститут океанічної України. – Друге видання. – Ню-Йорк, 1949. – 8с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-досдідчого інституту океанічної України ; 18)
1319882
  Ачкіназі Б. Середземномор"є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього нового часу ( в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 157-163. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1319883
  Гончар Б.М. Середземномор"я в планах імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1972. – № 7
1319884
  Гончар Б.М. Середземномор"я і маневри імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 9
1319885
  Горобець Ірина Середземномор"я. Класика і фантазія / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 48-63 : фото
1319886
  Петліна Д.В. Середземноморська дієта як ефективна модель харчування для людей похилого віку (територіально - географічний аспект) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 344-347. – ISBN 978-617-7069-75-8
1319887
  Шкарупа В. Середземноморська політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 87-90
1319888
  Саранов С.В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 69-74. – ISSN 2227-183Х
1319889
  Жолковський К. Середземноморський вузол / К. Жолковський, Б. Гончар // Під прапором ленінізму. – Київ, 1974. – № 17
1319890
  Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – (Політичні науки)
1319891
  Братусь М.Ф. Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 124-134


  Статтю присвячено вивченню стереотипів, пов"язаних із сприйманням українцями таких середземноморських країн, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, а також їх представників. Словами-стимулами були власні назви зазначених країн. Опитано понад 150 ...
1319892
  Кумакшев К В. Середина апреля: стихи / К В. Кумакшев. – Горький, 1980. – 96с.
1319893
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 254с.
1319894
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1965. – 348с.
1319895
  Ямпольский И.Г. Середина века / И.Г. Ямпольский. – Л., 1974. – 350с.
1319896
  Куропатов В.Ф. Середина жизни / В.Ф. Куропатов. – М, 1984. – 208с.
1319897
   Середина земли родной. – М, 1987. – 439с.
1319898
  Шмульян Т.Л. Середина игры в шашки / Т.Л. Шмульян. – М., 1954. – 311с.
1319899
  Галкин С.И. Середина июля / С.И. Галкин. – Тула, 1973. – 104с.
1319900
  Хелемский Я.А. Середина лета / Я.А. Хелемский. – М, 1960. – 116с.
1319901
  Кузнецов В.П. Середина лета / В.П. Кузнецов. – М., 1973. – 112с.
1319902
  Решетников Л.В. Середина лета / Л.В. Решетников. – Москва : Современник, 1974. – 230 с.
1319903
  Никитина Т.А. Середина лета / Т.А. Никитина. – Ленинград, 1983. – 71с.
1319904
  Ковальчук Л.З. Середина літа : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1986. – 167 с.
1319905
  Ілляшенко В.В. Середина літа : повісті, оповідання / В.В. Ілляшенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 381с. – ISBN 5-333-00219-3
1319906
  Черкашин В.Г. Середина марша / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1978. – 95с.
1319907
  Азизов А.С. Середина поля : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 80 с.
1319908
  Полякова Н.М. Середина пути / Н.М. Полякова. – Л., 1979. – 144с.
1319909
  Шевченко С.І. Середина ріки / С.І. Шевченко. – К, 1986. – 63с.
1319910
  Смольников И.Ф. Середина столетия / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 207 с.
1319911
  Отрощенко І.В. Серединне Монгольське Царство барона Унгерна // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 89-102. – ISSN 1682-671Х


  З історії Монголії ХХ ст.
1319912
  Троян С.С. Серединноєвропейські концепції та перспективи розвитку народів Центрально-Східної Європи після Першої світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 316-323. – ISBN 966-628-197-5
1319913
  Барыкин М.Д. Середины нет / М.Д. Барыкин. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1969. – 176 с.
1319914
  Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX- початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-33. – (Серія історична ; Вип. 43)
1319915
  Віппер І. Середні віки / І. Віппер. – Вид 2-е, 1924. – 264с.
1319916
  Крижановська О.О. Середні віки / О. Крижановська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334-335. – ISBN 966-642-073-2
1319917
  Духопельников В.М. Середні віки (кінець XV - середина XVII) : Пробний підручник для 8 класу середн. школи / В.М. Духопельников, Г.М. Донський. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03043-9
1319918
  Грушевський М.С. Середні віки Європи / М. Грушевський. – Київ : Друк Акц. Т-ва "Петро Барький в Київі", 1917. – 152 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Ювілейний збіpник на пошану академіка М.С. Гpушевського. - К., 1929
1319919
   Середні віки на Україні. – К, 1971. – 228с.
1319920
  Безшийко О.А. Середні кутові моменти осколків фотоділення 232Th / О.А. Безшийко, В.О. Желтоножський, І.М. Каденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами напівпровідникової y-спектроскопії проведені виміри активності продуктів фотоділення 232Th з T 1 2 = 1 хв : 10 г. Опромінення проводилося у-квантами гальмівного спектру лінійного прискорювача електронів Mavatron KD2 із граничною енергією 23 ...
1319921
   Середні кутові моменти фрагментів фотоподілу 238U гальмівним випромінюванням / І.М. Вишневський, В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 1. – С. 5-13. – ISSN 1818-331Х


  На основі результатів експериментів по фотоподілу 238U гальмівними y-квантами виміряно ізомерні відношення виходів ядер 95Nb і 133Xe при граничній енергії Еe = 12,5 МеВ та 135Xe при Еe = 12,0 МеВ. Ізомерні відношення було отримано з урахуванням внеску ...
1319922
  Бойченко І.В. Середній клас / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 335-336. – ISBN 966-642-073-2
1319923
   Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 1/2 (144/145). – С. 3-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1319924
  Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті доводиться вагома соціально-економічна та політична роль середнього класу, аналізуються критерії класифікації середнього класу, їх переваги, недоліки та можливості використання в економіці України. The article analyses social, economic and ...
1319925
   Середній клас в Україні: уявлення і реалії / Центр Разумкова ; [Рачок А. та ін. ; ред. Є. Вінницька]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. – 258 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-04-2
1319926
  Білоног Т.В. Середній клас в Україні: фактори формування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 25-29
1319927
  Щур А.В. Середній клас та його роль у формуванні громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 161-171
1319928
  Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 276-294. – ISSN 0320-4421
1319929
  Терехова О. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні / О. Терехова, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2411-6912 02
1319930
  Міщенко М.Д. Середній клас як об"єктивована ідеологема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 23-39. – ISSN 1681-116Х
1319931
  Соловйов В.М. Середній клас як основа антикорупційної політики // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7220-89-2
1319932
  Кір"ян Т. Середній клас як пріоритетний напрям соціальної політики і чинник соціально-економічного прогресу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 16-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 03
1319933
  Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються концепції та визначається поняття середнього класу, обгрунтовується теза про те, що середній клас є соціальною основою громадянського суспільства. The conceptions of the middle class have been analyzed in the article. The thesis about the ...
1319934
  Піскорська Г.А. Середній клас як чинник стабільності українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1319935
  Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник; НАНУ. Ін-тут українозн. ім. І. Крип`якевича. Археологічний музей. – Львів, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1634-3
1319936
  Баженов О.Л. Середній палеоліт України: історіографічний аспект / О.Л. Баженов, А.А. Лубчинський // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 18-27. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
1319937
  Дікого Л.І. Середній прибуток і ціна виробництва / Л.І. Дікого. – Львів, 1959. – 31с.
1319938
  Сугоняко М.С. Середній прибуток і ціна виробництва. / М.С. Сугоняко. – Київ, 1958. – 27с.
1319939
  Гінзбург М.Д. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 74-81
1319940
   Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, О.С. Коноваленко, В.О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 25-32. – ISSN 2306-5680
1319941
  Ободовський О.Г. Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України / О.Г. Ободовський, І О. Гребінь Лук"янець, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 65-66. – ISSN 2306-5680
1319942
  Карташов М.В. Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 77-83. – ISSN 0868-6904


  We consider two independent renewal processes with discrete and in general distinct renewal distributions. The mean coupling time is estimated by the first two moments of those distributions.
1319943
  Боришполец Г.М. Середня (гімназіальна) освіта в Росії за роки 1804-1828. : Дис... канд. пед.наук: / Боришполец Г.М.; Херсонський держ. пед. інст. ім.Н.К.Крупської. – Херсон, 1947. – 245л. – Бібліогр.:л.1-37
1319944
  Сухенко Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX-початок XX cт.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухенко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с .17
1319945
  Сухенко Тамара Вікторівна Середня жіноча освіта в Україні (Х1Х - початок ХХ ст.) : Дис....кандид.істор.наук:07.00.01 / Сухенко Тамара Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібл.:с.170-183
1319946
  Яковець О.В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О.В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 32-40. – ISSN 1818-5797
1319947
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина - біля витоків української національної революції середини XVII ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1319948
  Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – C. 12-38


  У статті зроблена спроба визначити риси етнокультурної цілісності території середньої Наддніпрянщини на матеріалі народнопісенної традиції. До останнього часу цей етнонім залишався в етномузикології радше робочим, ніж науково аргументованим поняттям. ...
1319949
  Гончаренко С.У. Середня освіта - кожному громадянинові / С.У. Гончаренко, Ю.А. Омельченко. – Київ, 1979. – 128 с.
1319950
  Асанішвілі М. Середня освіта 1920-х років у радянській провінції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 5-9. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються контекст, цілі та результати побудови більшовиками радянської системи середньої освіти в місцевостях, де переважало сільське населення. Автором залучено широке коло джерел, що включає нормативно- правові акти, звітну документацію освітніх ...
1319951
   Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – Київ : ФОРУМ, 2004. – 1084с. – ISBN 966-8635-03-5
1319952
  Корюненко М. Середня освіта переходить на 12-річне навчання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 липня (№ 27). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1319953
   Середня спеціальна школа на новому етапі. – К, 1962. – 112с.
1319954
  Павлюк А.Б. Середня частота ад"єктивних афіксальних морфем як статистичний параметр стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 159-164. – ISSN 1729-360Х
1319955
  Бережнюк О. Середня школа - оновлена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 9


  Серед реформ - нові підручники, 12-річна система освіти, фінансова автономія учбових закладів і...більше патріотизму.
1319956
  Добровольська О.Я. Середньо-англійські назви ремісників - гібридні новоутворення від французьких основ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 123-128
1319957
  Добровольська О.Я. Середньоанглійські професійні назви-запозичення, за даними історичної антропонімії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 91-97
1319958
  Моісєєв Д.А. Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об"єкт культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Моісєєв Дмитро Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1319959
  Лиман С.І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804 - 1885) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 18-27. – ISBN 966-7352-66-8
1319960
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1319961
  Шамсутдинова-Лебедюк Середньовічна ісламська філософія // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 19-24. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
1319962
  Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 - перша половина 1880-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISBN 966-7352-66-8
1319963
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1319964
  Миронова В.М. Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI- початку XVII століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 64-69


  У культурному розвитку України XV–XVII століття особливу роль відігравала латинська мова, яка була мовою культури Середніх віків Європи загалом. Суспільна мовна свідомість в Україні цього періоду формувалась, з одного боку, на грунті ...
1319965
  Голубішко І.Ю. Середньовічна легенда в літературі та мистецтві нового часу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 4-5
1319966
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1319967
  Бахурська Т.М. Середньовічна Україна. Хронологічні рівняння // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 11-14
1319968
  Михайлова Т. Середньовічна філософія Мартіна Хайдеггера // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.16-22. – ISBN 966-7653-05-3
1319969
  Виноградов Г. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 6-16. – ISSN 2077-7450
1319970
  Лінч Д.Г. Середньовічна церква / Д.Г. Лінч. – Київ : Основи, 1994. – 492 с. – ISBN 5-7707-7646-3
1319971
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1319972
  Толкачова Н.Є. Середньовічне королівське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис середньовічного королівського права, двірцевого управління та повноважень посадових осіб. Major peculiarities of the formation of the principles and characteristic features ...
1319973
  Орліченко О.В. Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 248-252.
1319974
   Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки / І.А. Готун, О.М. Казимір, М.О. Гунь, А.М. Сухонос // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-90. – ISSN 0235-3490
1319975
  Онищенко Геннадій Середньовічний бій... (Інтерв"ю з капітаном асоціації клубів з середньовічного бою Ayna Bera О. Лялюшком( // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 40
1319976
  Гончарук К.О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті реконструюється тяглість християнської традиції онтологічного монізму через проведення діалогічного співставлення містичних досвідів розкриття явленого Слова у творах Діонісія Ареопагіта та Йогана Екхарта. В статье реконструируется ...
1319977
  Тоїчкін Д. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 38-46
1319978
  Левашвілі О. Середньовічний морок як основа "русской идеи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 15


  Нині однією з основних ідей, що їх поширює Кремль, є обраність Росії та російської нації. Федеральні канали на весь світ розповідають про месіанську роль своєї держави у владнанні сучасних конфліктів, про виняткову духовність росіян. Якщо узагальнити ...
1319979
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1319980
  Чікарська М.Ю. Середньовічні витоки стріт-арту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 99-106. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1319981
  Жигола В.С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-52. – ISSN 0235-3490
1319982
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1319983
  Руссова В. Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-10


  У статті розглядається майстерність М. Вінграновського в інтерпретації для шорокого кола читачів найяскравіших сторінок історії Київської Русі на матеріалі його книги "Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії" (К., 2002). ...
1319984
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1319985
  Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 66-78. – ISSN 0235-3490
1319986
  Моця О.П. Середньовічні поселенські структури півдня Східної Європи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1319987
  Готун І.А. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 140-171. – ISSN 2227-4952
1319988
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. Тези доповідей (26-28 квітня 2002 р.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 118с.
1319989
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Друга Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 11-13 квітня 2003 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 128с.
1319990
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Третя Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 16-18 квітня 2004 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 154с.
1319991
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1319992
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1319993
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1319994
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1319995
  Юдова-Романова Середньовічні страти як масове дійство // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 97-106
1319996
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1319997
  Єрасов Б. Середньовічні університети Європи: виникнення і типологія : Б. Єрасов, Т. Тищенко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 100-112. – (Педагогічні науки)
1319998
  Миська Р. Середньовічні шляхи в українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 45-59. – ISSN 2078-6093


  Згадується професор КУ - Грушевський М.
1319999
  Міговк Р.Ю. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 3-6. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1320000
  Ющенко Г.І. Середньовіччя. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 132с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,