Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1319001
  Тихолоз Б. "... слух, отворений на голоси духів": поетична деонтологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 30-50. – ISBN 978-966-02-4721-5
1319002
   "Служити правді - то хрест і доля" (історико-мовознавчі візії публіцистичної спадщини Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 119-132.
1319003
  Волобуєва А. "Служіння краси людського тіла": видання про фізичну культуру та виховання кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 80-84


  Розглянуто спортивну пресу Києва кінця XIX- початку XX cm., описано її тематичне розмаїття Окремо зосереджено увагу на вузькоспеціалізованих часописах того часу. It is considered that thematic variety was described in Kyiv sport press at the end of ...
1319004
  Силаев А.С. "Служу тем, что смотрю и слушаю": об идейной концепции романа Константина Федина "Братья" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 37-44. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1319005
   "Служу українському народові!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Фінальний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Збройних силах України. Серед університетів та інститутів, які прийняли участь у цьому конкурсі Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1319006
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника / розмову вів Дмитро Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 8-9


  Розмова з Михайлом Наєнком. " Навчання, а потім праця на посадах професора, завідувача кафедри і декана філологічного факультету Київського університету були, звичайно, відповідальними віхами в моєму житті. Я намагався використати наймаксимальніші ...
1319007
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 8


  Розмова з Михайлом Наєнком.
1319008
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника / запитував Дмитро Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  Розмова з Михайлом Наєнком. Згадується філологічний ф-т та науковці Київського університету: С.О. Єфремов, Л.Ф. Дунаєвська, А.Г. Погрібни та ін.
1319009
   "Слух слова" і шлях письменника до нього // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 634-. – ISBN 978-617-7993-01-7
1319010
  Гандзій О. "Слухай-но, Галаган, кажуть, що ти - українофіл" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 32 (485), 15 серпня 2019. – С. 46-50
1319011
  Сіренко М. "Слухай: вітер думки збирає, б"є сорокою у вікно". Листи Миколи Вінграновського до Михайла Сіренка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 18-19
1319012
  Сырчина М. "Случаи, когда электронные сертификаты об онлайн-образовании помогли устроиться на работу в Украине, мне неизвестны" Первый в нашей стране массовый образовательный интернет-курс стартовал на сайте КНУ имени Тараса Шевченка // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 28 сентября (№ 174). – С. 12


  Статья о том как проходит обучение через интернет, какие дисциплины можно прослушать в сети, что позволяют современные технологии, а также каковы плюсы и минусы такого способа получения знаний.
1319013
  Сафронов Виталий "Случайный" бизнес : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1319014
  Ганулич А.К. "Слышен звон бубенцов издалека..." / А.К. Ганулич. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 136, [2] с., [8] л. ил.
1319015
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр
1319016
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 178-184
1319017
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1319018
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1319019
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1319020
  Смердов И.Я. "Смена вех" в китайских вузах // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 38-42. – ISSN 0321-5075
1319021
  Соловьев Э. "Смена режима" на Украине и проблемы эволюции российско-американских отношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 74-86. – ISSN 0130-9625
1319022
  Храпач Л. "Сменовехоство" як форма примирення інтелігенції з радянською владою // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 43-44
1319023
  Лановик М.Б. "Смеркання Заходу" Освальда Шпенглера: провіденційна модель науки // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 7-22. – ISSN 2306-2908


  "Стаття присвячена 100-річчю з дня виходу у світ монументальної праці Освальда Шпенглера "Смеркання Заходу". Основна увага зосереджена навколо проблем ролі, місця, функцій та методів науки в ситуації мінливості та нестабільності сучасного академічного ...
1319024
  Бегбедер Ф. "Смерть - это садистская выдумка Бога" / беседовала М. Рубан // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 сентября (№ 169). – С. 13


  Французский писатель Фредерик Бегбедер, презентуя в Киеве свой новый роман "Вечная жизнь", рассказал на встрече с поклонниками об отношении к смерти и наркотикам, о садизме и ошибке бога и об “эликсире” долголетия и вредности ЗОЖ.
1319025
  Мелорі Т. "Смерть Артура" : розділи із роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 147-181. – ISSN 0320-8370
1319026
  Пасічник Д. "Смерть вовка" А. Віньї в сфері концепту "нація" Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 288-293


  В статі розглядається аспект впливу французького консервативного романтизму на творчість турецького поета-націоналіста Ях’я Кемаля Беятли (на основі поезії Альфреда де Віньї «Смерть вовка»). В статье анализируется аспект влияния французского ...
1319027
  Іщенко Є.О. "Смерть поета" М. Лермонтова та "На смерть Т. Шевченка" М. Некрасова. Деякі аспекти порівняльного аналізу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 88-91
1319028
  Соколова В. "Смерть поета" Р.М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 220-232. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядається проблема присвяти вірша Р.М. Рільке "Смерть поета" Т. Шевченкові через аналіз перекладацьких версій російських та українських перекладачів.
1319029
  Михед Т. "Смерть Природи" як осердя американської єреміади К. Маккарті // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред.: Н.О. Висоцька, Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8 : Сучасна американська драма: тенденції, поcтаті, тексти. – С. 294-298. – ISBN 987-966-518-648-9
1319030
  Чехов А.П. "Смерть чиновника" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – с.
1319031
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – Л, 1963. – 163с.
1319032
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – М., 1975. – 318с.
1319033
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – Минск, 1982. – 224с.
1319034
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – 2-е изд. – М., 1985. – 288с.
1319035
  Плиев И.А. Служим Родине / И.А. Плиев. – Ростов-на-Дону, 1968. – 147с.
1319036
  Устинов Д.Ф. Служим Родине, делу коммунизма. / Д.Ф. Устинов. – М., 1982. – 128с.
1319037
   Служим Советскому Союзу!. – М, 1973. – 80с.
1319038
   Служим, Вітчизно, тобі. – К, 1988. – 319с.
1319039
  Шульмейстер Ю.А. Служители ада / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1985. – 271с.
1319040
   Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском - Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / [И.С. Канзафарова и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста Украины И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2015. – 670, [2] с. : ил., фот., табл. – Посвящ. 150-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова. - Назв. обл. и корешка: Служители Фемиды. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 102-110 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-040-5
1319041
  Ракитина Л.М. Служители церкви в прозе А.П. Чехова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 160-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1319042
  Безсмертна Ю.С. Служителі у козацьких господарствах Полтави 1765-1766 рр. (за матеріалами Румянцевського опису) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 103-113. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1319043
  Шлапак Я. Служити Богу і Україні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 10


  90 років від дня народження Філарета (в миру - Михайло Антонович Денисенко), українського церковного діяча, почесного Патріарха Православної Церкви України.
1319044
  Голиш Г. Служити гуманізму й демократії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Життєвий шлях професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Миколи Павловича Іщенко
1319045
  Литвин В. Служити живому життю народу / Володимир Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 448с. – ISBN 966-8749-00-6
1319046
  Черних В. Служити інтересам науки, освіти та здоров’я людей : (До 70-річчя члена-кореспондента НАНУкраїни ВалентинаЧерних, ректора Національного фармацевтичного університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 17-19. – ISSN 2078-1016
1319047
  Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
1319048
  Домбровський О. Служитимуть в армії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка в червні відбулася урочиста церемонія випуску офіцерів. Дипломи за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" отримали 113 випускників, які проходитимуть військову службу в підрозділах Збройних Сил ...
1319049
  Гастелло В.Н. Служить - не тужить / В.Н. Гастелло. – Москва, 1985. – 111с.
1319050
  Корицкая Л. Служить бы рад. Слухи о невероятно раздутом бюрократическом аппарате сильно преувеличены! // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.30-33
1319051
  Ржевская Е.А. Служить истине, добру, красоте. 250 лет Российской академии художеств // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 0236-2007
1319052
  Шемшученко Ю.С. Служить пером своїй Вітчизні [інтерв"ю] / беседу вела С. Пилипенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 40-42. – ISSN 2313-559X
1319053
  Роуссефф Д. Служить, а не властвовать / зам. ген. директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 2-7. – ISSN 0234-1670


  Широкий круг проблем - от борьбы с бедностью до футбола и карнавала - затронула первая в истории Бразилии женщина-президент Дилма Роуссефф в эксклюзивном интервью
1319054
  Кулик Н. Служіння Богові й Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського педагога Григорія Григоровича Ващенко. Його називають "творцем української національної системи освіти".
1319055
  Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами / В.О. Перевезій; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 203с. – ISBN 966-96360-6-Х
1319056
  Конверський А.Є. Служіння гуманістичним цінностям // Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-966-316-412-0
1319057
  Берзін П.С. Служіння двом університетам- Харківському і Таврійському (Олександр Дмитрович Кисельов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 944-980. – ISBN 978-617-7020-05-8
1319058
  Семенко В.А. Служіння диву / В.А. Семенко. – К., 1987. – 78с.
1319059
  Врублевський В.Г. Служіння історії / В.Г. Врублевський, Л.І. Стрельська // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 247-249
1319060
  Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326
1319061
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ, 1954. – 351с.
1319062
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 512 с.
1319063
   Служіння науці та вітчизні [Б.Є. Патон] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 2-6
1319064
  Мамутов В.К. Служіння раву - це служіння справедливості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 5-11
1319065
  Велігоцька Н.І. Служіння рідному народу / Н.І. Велігоцька. – Київ, 1974. – 23с.
1319066
  Чегринець М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 58-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абоніменту та електронної доставки документів, голово профспілкової організації Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника ...
1319067
  Кожедуб І. Служу Батьківщині / І. Кожедуб. – К., 1950. – 282с.
1319068
  Торин В.Е. Служу в солдатах / В.Е. Торин. – К, 1972. – 132с.
1319069
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – Магадан
1. – 1970. – 287с.
1319070
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – 2-е перераб. и доп. изд. – Минск, 1973. – 350с.
1319071
  Багмут І.А. Служу Радянському Союзу / І.А. Багмут ; іл.: Г. Яблонський. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с. : іл.
1319072
   Служу революции. – М, 1987. – 254с.
1319073
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – М., 1950. – 284с.
1319074
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Л., 1950. – 300с.
1319075
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Воронеж, 1951. – 284с.
1319076
  Шамов И.В. Служу Советскому Союзу / И.В. Шамов. – М., 1962. – 68с.
1319077
   Служу Советскому Союзу. – М, 1967. – 99с.
1319078
   Служу Советскому Союзу. – Львов, 1972. – 270с.
1319079
  Аристов А.Д. Служу Советскому Союзу : фотокнига / Аристов А.Д., Стасенко Н.Г., Удовиченко Е.А. – Москва : Воениздат, 1978. – 240 с.
1319080
   Служу Советскому Союзу. – М, 1986. – 237с.
1319081
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1951. – 312с.
1319082
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1953. – 272с.
1319083
  Федоров П.И. Служу Советскому Союзу! / П.И. Федоров. – М., 1958. – 48с.
1319084
   Служу тебе, земля. – М, 1987. – 375с.
1319085
  Додерер Х. фон Слуньские водопады. Окольный путь. Повести и рассказы / Х. фон Додерер. – М., 1981. – 591с.
1319086
  Лабутин В.К. Слух и анализ сигналов / В.К. Лабутин, А.П. Молчанов. – М., 1967. – 80с.
1319087
  Куликов Г.А. Слух и движение: Физиол. основы слуходвигат. координации. / Г.А. Куликов. – Л., 1989. – 198с.
1319088
   Слух и речь в норме и патологии. – Л, 1989. – 61с.
1319089
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований / С.Н. Ржевкин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 146 с.
1319090
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований. / С.Н. Ржевкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 312 с.
1319091
  Манро Ч.К. Слух. / Ч.К. Манро. – М., 1962. – 123с.
1319092
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна : вірші : для мол. шк. віку / Павло Тичина ; [мал. С. Полякова]. – Київ : Веселка, 1985. – 16 с. – (Для першокласника)
1319093
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна: : вірші : для мол. шк. віку / П.Г. Тичина. – Київ : Веселка, 1970. – 121 с.
1319094
   Слухаємо про Леніна. – К., 1960. – 55с.
1319095
  Вінницька В.М. Слухаємо, говоримо, пишемо (українська мова як іноземна) : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 183 с.
1319096
   Слухай (Молотаєва) Наталія Віталіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 447. – ISBN 978-966-439-754-1
1319097
   Слухай Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 447-448. – ISBN 978-966-439-754-1
1319098
  Кочугур Л. Слухайте,хвилі / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 96 с.
1319099
  Погорєлова Алла Слухання в комітетах Верховної Ради України в контексті культури парламентаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У процесі становлення й розвитку українського професійного парламенту стає дедалі очевиднішим, що забезпечувати якісне та ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень - законодавчих, контрольних, установчих, можна лише істотно підвищивши ...
1319100
   Слухання у комітетах Верховної Ради України : практичний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Заповіт, 2007. – 68 с. – На обкл.: процедура, коментарі, зразки документів. – ISBN 978-966-7272-78-4
1319101
   Слухання у Комітеті на тему : "Антикорупційна політика і практика : проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за випуск Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2214-02-4
1319102
   Слухання у комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за вип. Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2214-07-9
1319103
  Лозова В. Слухати голос совісті / інтерв"ю вела Олена Попова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з член-кореспондентом НАПН, доктором педагогічних наук Валентиною Лозовою про наукову школу, важливість збереження кращих традицій і підготовку сучасного вчителя.
1319104
  Кобченко К. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.49-54


  Про діяльність викладачів університету Св. Володимира на КВЖК
1319105
  Березінський В.К. Слухаю море : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1983. – 126 с.
1319106
  Семенчук І. Слухаю музику людської душі... : Становлення Миколи Куліша - драматурга. Літ-ний профіль / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 96с. – (Шкільна бібліотека)
1319107
  Біба П. Слухаю серце : поезії / П. Біба. – Дніпропетровськ, 1958. – 68 с.
1319108
  Кичанова І.М. Слухаю, думаю, сперечаюсь / І.М. Кичанова. – К., 1980. – 194с.
1319109
  Сайко Оксана Слухаючи годинник : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 8-44. – ISSN 0130-321Х
1319110
  Зимин И.А. Слухи о блокадном Ленинграде // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 50-52. – ISSN 1812-3805
1319111
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1981. – 743 с.
1319112
  Горбатов Д.С. Слухи, сплетни, городские легенды : психологическая природа различий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.71-79. – ISSN 0042-8841
1319113
  Костіна А. Слухняні і пензлі, і зброя в Олени тендітних руках // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  За участь в АТО Олена Шидерова нагороджена грамотою Міністра оборони України, їй присвоїли чергове військове звання старшого солдата. Є чим гордитися дівчині, нею пишаються курсанти-одногрупники, рівняються на неї.
1319114
  Корінець З.М. Слухова діяльність і співацьке інтонування як атрибутивні властивості тілесності майбутнього педагога // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 249-260
1319115
   Слуховая система. – Л, 1990. – 619с.
1319116
  Богословская Л.С. Слуховая система млекопитающих / Л.С. Богословская, Г.Н. Солнцева. – М, 1979. – 239с.
1319117
  Васильев А.Г. Слуховая эхолокационная система летучих мышей / А.Г. Васильев. – Ленинград, 1983. – 204с.
1319118
   Слуховий диктант в допоміжній школі та техніка його проведення. – К., 1949. – 27с.
1319119
  Плющ Н. Слухові "змисли" у лінгвоестетичній концепції І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 381-383. – ISBN 966-594-298-0
1319120
  Охрей А.Г. Слухові когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів за умови бі- та моноуральної стимуляції / А.Г. Охрей, Т.В. Куценко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 240
1319121
  Заболотний Д.І. Слуховідновлювальним операціям при отосклерозі в Україні – 60! / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 83-86. – ISSN 0044-4650
1319122
  Сагалович Б.М. Слуховое воспириятие ультразвука. / Б.М. Сагалович; АН СССР, Отд. физиологии; Отв. ред. Г.В. Гершуни. – Москва : Наука, 1988. – 288с. – ISBN 5-02-05248-5
1319123
  Чухонцев О.Г. Слуховое окно / О.Г. Чухонцев. – М, 1983. – 136с.
1319124
  Шупляков В.С. Слуховой анализ стационарных шумных согласных : Автореф... канд. биол.наук: / Шупляков В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1967. – 19л.
1319125
  Лисовский В.А. Слуховые приборы и аппараты / В.А. Лисовский, В.А. Елисеев. – М., 1991. – 190с.
1319126
  Барсова Л.И. Слуховые центры продолговатого мозга наземных позвоночных : морфоэкол. и эволюц. аспекты / Л.И. Барсова, Л.С. Богословская, Б.Д. Васильев ; отв. ред. Ю.Б. Мантейфель ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова, МГУ им М.В. Ломоносова. – Москва : Наука, 1985. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-198
1319127
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1960. – 64с.
1319128
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1970. – 112с.
1319129
  Дмитрук Игорь Слуцкие чудо-пояса / Дмитрук Игорь, Суханов Александр, Скворцова Ирина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 8-15 : Іл.
1319130
  Якуніна Л.І. Слуцкія паясы. / Л.І. Якуніна. – Мінськ, 1960. – 239с.
1319131
  Стужиньська Н.І. Слуцьке збройне повстання 1920: історія воювання та демократичної соціальної перебудови // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 271-279. – ISBN 978-966-668-405-2
1319132
   Слуцький (Уварівський) літопис. [Електронний ресурс]
1319133
   Слуцький Євген Євгенович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 478-482. – ISBN 978-966-439-104-4
1319134
   Слуцький Євген Євгенович (1880-1948) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448. – ISBN 978-966-439-754-1
1319135
  Хармс Д. Случаи / Д. Хармс. – М, 1991. – 32с.
1319136
  Белев Г. Случаи из жизни Минко Минина : пер. с болгарского / Белев Г. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 240 с.
1319137
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – Москва, 1958. – 174с.
1319138
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – Москва, 1965. – 183с.
1319139
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 8 с.
1319140
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин. – Ростов на Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 8 с. – На обл.: № 123. - Без тит. л.
1319141
  Куделин Н.В. Случай аномального развития неба у зародыша кошки / Н. Куделин. – Одесса : Коммерческая тип. В.И. Сапожникова, 1913. – 6 с., 1л. ил.. – Без тит. л. - Авт., загл. и текст на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского об-ва естеств. т. XI. – Библиогр. в примеч.


  На обл. экз. № 251637 дарств. надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1319142
  Розенталь И.С. Случай антагонизма между двигательным и секреторным условными пищевыми рефлексами / И.С. Розенталь, 1946. – С. 549-556. – Отд. отиск
1319143
  Волкобой Н.И. Случай больших темяных отверстий. – 14 с. : ил. – Отд. оттиск
1319144
  Александров В.Е. Случай в воздухе : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1961. – 32 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1319145
  Гуро И. Случай в горах / И. Гуро. – М., 1964. – 91с.
1319146
  Твардовский А.Т. Случай в дороге / А.Т. Твардовский. – Москва, 1948. – 60с.
1319147
  Аббасзаде Г. Случай в Карадаге. Там, где шумит прибой. Солдат остался один : повести / Гусейн Аббасзаде ; авториз. пер. с азерб. Е. Войскунского ; [ил.: И. Щербаков]. – Москва : Сов. писатель, 1966. – 263 с. : ил.
1319148
  Вайнфельд Стефан Случай в Крахвинкеле : Рассказы // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 76-79 : Іл.
1319149
  Петрушевская Л. Случай в Сокольниках : рассказы из иной реальности / Людмила Петрушевская. – Москва : Вагриус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-264-00824-8
1319150
  Вашенцев С.И. Случай в степи / С.И. Вашенцев. – Москва, 1959. – 49с.
1319151
  Иванусьева Л.Ф. Случай в тайге / Л.Ф. Иванусьева. – М, 1954. – 112с.
1319152
  Оболенцев Н.И. Случай в тайге. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1969. – 148с.
1319153
  Бутов Н.М. Случай в урмане / Н.М. Бутов. – Омск, 1960. – 55с.
1319154
  Саркисян М.Г. Случай в электричке / М.Г. Саркисян. – М., 1990. – 156с.
1319155
  Никольский А.М. Случай волосатости сердца у Aegoceros Pallasii / А.М. Никольский, 1890. – 1 с. – Отд. оттиск
1319156
  Тихомиров М.А. Случай врожденного отсутствия левого легкого и сохранения левой верхней полой вены у взрослого человека / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Ун-та св. Владимира В.И. Завадского], 1894. – [2], 18 с. ил. – Без тит. л. и обл., авт. указ над текстом. - Отд оттиск: Университетские известия, 1894, № 5, неофиц. ч., с. 1-18. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1319157
  Митрофанов П.И. Случай гермафродитизма у лягушки. : (Заседание биолог. отд. Варш. Общества Ест. 29 октября 1893 г.), 1893. – 6 с.
1319158
  Щимкевич В.М. Случай гетеротопии волос у человека / В.М. Щимкевич. – с.
1319159
  Шимкевич В. Случай гетеротопии волос у человека / В. Шимкевич; Печатано по расп. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск из: Труды Императорскоо С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
1319160
  Стефанис Ф.А. Случай двойственного уродства = (Dicephalus tetrabrachius masculinus) / [Ф. Стефанис]. – [Киев] : [Тип. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского], 1895. – 22 с., 1 л. ил. 2 + рис. – Отд. оттиск
1319161
  Кожевникова Г.А. Случай зоологической экспертизы : (Доложено в заседании Зоологического Отделения Императорского Общества любителей Естествозания, Антропологии и Этнографии 26 ноября 1898 года) // Ненормальные явления в жизни пчелиной семьи : (Часть доклада, читанного в заседании Зоологического отделения 23 апреля 1897 года) / Г.А. Кожевникова. – Москва : Университетская типография, 1899. – С. 6-8
1319162
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве / Е.А. Павлодский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 104с.
1319163
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Павлодский Е.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законодательства. – М.., 1972. – 23л.
1319164
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1956. – 248с.
1319165
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1957. – 248с.
1319166
  Близнюк А.А. Случай из жизни / А.А. Близнюк. – Одесса, 1980. – 151с.
1319167
  Горький Максим Случай из жизни Макара. Рождение человека. Два рассказа / Горький Максим. – Берлин. – 54 с. : илл.
1319168
   Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром / И.А. Аникин, Н.А. Миренкова, Ю.К. Самара, В.С. Лесовая, Т.В. Демьяненко, О.А. Жовниренко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 100-103. – ISSN 2226-1230
1319169
   Случай Ковальского. – М., 1968. – 342с.
1319170
  Тютюнников Н.Г. Случай на "Северной" / Н.Г. Тютюнников. – Донецк, 1987. – 142с.
1319171
  Ромов А.С. Случай на границе / А.С. Ромов. – М, 1964. – 64с.
1319172
  Козловская Полина Случай на дороге : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 136-138 : фото. – ISSN 1029-5828
1319173
  Луковский И.В. Случай на кордоне / И.В. Луковский. – Москва, 1956. – 29с.
1319174
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1954. – 16с.
1319175
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1959. – 86с.
1319176
  Шатов А.Л. Случай на пристани / А.Л. Шатов. – М., 1958. – 20с.
1319177
  Волков О.В. Случай на промысле / О.В. Волков. – Москва, 1980. – 511с.
1319178
  Иванов С.А. Случай на станции Скалба : роман / С.А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 287с.
1319179
  Фадеев И.А. Случай на улице Урицкого / И.А. Фадеев. – Горький, 1961. – 192с.
1319180
  Шевцов С.И. Случай на ферме. / С.И. Шевцов. – М, 1955. – 32с.
1319181
  Кристи А. Случай с богатой женщиной / А. Кристи. – Алма-Ата, 1991. – 15с.
1319182
  Шахбазов Н.Г. Случай с Дюбуа / Н.Г. Шахбазов. – М, 1988. – 45с.
1319183
  Кристи А. Случай с женщиной средних лет // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1319184
  Михалев А.М. Случай со шхуной / А.М. Михалев. – М, 1953. – 64с.
1319185
  Яковлева В.В. Случай стойкого изменения характера условно-рефлекторной деятельности собаки // Исследование подвижности нервных процессов собаки типа сангвиника / В.В. Яковлева, 1944. – С. 44-56
1319186
  Колосов А.И. Случай у шлагбаума / А.И. Колосов. – М., 1958. – 112с.
1319187
  Девис П. Случайная Вселенная : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1985. – 160 с.
1319188
  Иванов А.С. Случайная встреча / А.С. Иванов. – Москва, 1966. – 64с.
1319189
  Копытин В.Я. Случайная встреча. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1970. – 47с.
1319190
  Анциферов Н.С. Случайная гостья : стихи / Анциферов Н.С. – Москва : Совецкая Россия, 1964. – 62 с. – (Поэтическая Россия)
1319191
  Нариньяни С.Д. Случайная знакомая / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1968. – 352с.
1319192
  Шилова Юлия Случайная любовь / Шилова Юлия. – Москва : АСТРЕЛЬ, 2001. – 416с. – (Час криминала). – ISBN 5-7905-1153-8
1319193
  Абромайт Ларс Случайная находка : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 54-90 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1319194
  Босенко А. Случайная свобода искусства / Алексей Босенко ; Ин-т проблем совр. искусства Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8537-68-4
1319195
  Де-Метц Случайное двойное преломление света в жидкостях. : Обзор доложенный на XI съезде рус.Естествоисп.и врачей в С.-Петербурге 22-го 1901 г. / Г.Г. Де-Метц, проф. – С.-Петербург : Тип.В.Демакова, 1902. – [2], 51 с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому И.И. Косоногову от автора
1319196
  Гедеонов А. Случайному гостю : проза: роман / окончание. Начало в № 3, 2011 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-143. – ISSN 0131-8136
1319197
  Абдихаликов Д. Случайность в структуре физического зниния : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Абдихаликов Д. ; АНС ин-т философии. – Москва, 1979. – 20 c.
1319198
  Бычков А.С. Случайность и возможность: современные подходы / А.С. Бычков, Д.А. Клюшин // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 10-28. – ISSN 1028-9763
1319199
  Ратников В. Случайность и послелапласовские трансформации детерминизма // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.5-20
1319200
  Игнатов Л. Случайность, необходимость, приоритетность : особенности взаимосвязей и их проявления в экономике // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.156-162
1319201
  Афанасьев В.И. Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.05 / Афанасьев В.И.;Матем.ин-тут им.В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.32
1319202
  Романовский И.В. Случайные блуждания игрового типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский И. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 6л.
1319203
  Набиль Г Ф.Х. Случайные блуждания на абелевых группах с бесконечным числом образующих. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Набиль Ф.Х.Г.; МГУ. – М, 1977. – л.
1319204
  Крамер Г. Случайные величины и распределения вероятностей / Г. Крамер. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 144 с.
1319205
  Царьков Е.Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональных уравнений / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1989. – 421 с.
1319206
  Немирович-Данченко В.И. Случайные встречи : (контрабантисты) : роман / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 206 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1319207
  Овчинников М.Ф. Случайные встречи / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1959. – 137с.
1319208
  Назаров Р.В. Случайные встречи / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1961. – 83с.
1319209
  Сароян У. Случайные встречи / У. Сароян. – Москва, 1986. – 123с.
1319210
  Данилевич В.Е. Случайные заметки в области новейшей русской нумизматике / В.Е. Данилевич. – [Юрьев] : [Печ. в тип. К. Маттисена], 1899. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сборника Учено-Литературного Общества при Императорском Юрьевском Университете. Т. 2


  На обл. дарств. надпись от автора
1319211
  Пастур Л.А. Случайные и почти периодические самосопряженные операторы / Л.А. Пастур, А.Л. Фиготин. – Москва
1. – 1991. – 336 с.
1319212
  Григорьев Павел Геннадиевич Случайные и специальные полимоны по общим функциональным системам : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.01.01 / Григорьев П.Г.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. РАН. – Москва, 2001. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
1319213
   Случайные колебания. – М., 1967. – 356с.
1319214
  Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем / В.В. Болотин. – Москва, 1979. – 336 с.
1319215
  Антонов И.Л. Случайные колебания. Свойства траекторий / И.Л. Антонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176 с. – ISBN 5-87597-003-0
1319216
  Скороход А.В. Случайные линейные операторы / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1978. – 200 с.
1319217
  Жданок Т.А. Случайные линейные операторы в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Жданок Т. А.; АН УССР, Ин-т приклад. матем. и механ. – Донецк, 1980. – 15л.
1319218
  Шерстнев А.Н. Случайные материалистические и нормированные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерстнев А. Н.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 6л.
1319219
  Гирко В.Л. Случайные матрицы / В.Л. Гирко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 448с. – Библ.144
1319220
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функции : 01.01.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко В.Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 75 л. – Бібліогр. : л. 69-75
1319221
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функционалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Радченко В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 12л.
1319222
  Муштари Д.Х. Случайные метрики и пространства случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 002 / Муштари Д.Х. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 10 c. – Библиогр.: с. 8-10
1319223
  Матерон Ж. Случайные множества и интеггарльная геометрия / Ж. Матерон. – Москва : Мир, 1978. – 320 с.
1319224
  Борич Л. Случайные обстоятельства / Л. Борич. – Л, 1986. – 493с.
1319225
  Колчин В.Ф. Случайные отображения / В.Ф. Колчин. – М., 1984. – 206с.
1319226
  Гришаков Вадим Иванович Случайные периодические режимы квазилинейных систем и метод малого параметры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.01 / Гришаков Вадим Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1319227
  Королюк В.С. Случайные перманенты / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – К, 1993. – 125с.
1319228
  Карташова С.С. Случайные поля мартингального типа : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташова С. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
1319229
  Карташова Светлана Степановна Случайные поля мартингального типа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Карташова Светлана Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.138-142
1319230
  Каткускайте Алдона Ионо Случайные поля с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каткускайте Алдона Ионо; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1319231
  Вентцель А.Д. Случайные процессы / А.Д. Вентцель. – Москва, 1970. – 268с.
1319232
  Ширяев А.Н. Случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1972. – 241с.
1319233
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 367 с.
1319234
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 366 с.
1319235
  Юринский В.В. Случайные процессы / В.В. Юринский. – Новосибирск, 1987. – 79 с.
1319236
  Зуев Н.М. Случайные процессы : Задачник / Н.М. Зуев; БГУ. Фак-тет прикладной математ. и информатики. Кафедра теории вероятностей и математ. статистики. – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-844-Х
1319237
  Доценко С.В. Случайные процессы в гидравлических измерениях / С.В. Доценко. – Л, 1983. – 239с.
1319238
  Диментберг М.Ф. Случайные процессы в динамических системах с переменными параметрами / М.Ф. Диментберг. – Москва : Наука, 1989. – 175 с.
1319239
  Лэнинг Дж.Х. Случайные процессы в задачах автоматического управления / Дж.Х. Лэнинг, Р.Г. Бэттин. – М., 1958. – 387с.
1319240
   Случайные процессы в задачах математической физики. – Киев, 1979. – 149 с.
1319241
  Миссаров М.Д. Случайные процессы в исследовании операций / М.Д. Миссаров. – Казань, 1986. – 92с.
1319242
  Первозванский А.А. Случайные процессы в нелинейных автоматических системах / А.А. Первозванский. – М, 1962. – 351с.
1319243
  Переверзев Е.С. Случайные процессы в параметрических моделях надежности / Е.С. Переверзев. – К, 1987. – 236с.
1319244
  Филипский Ю.К. Случайные процессы в радиотехнических цепях / Ю.К. Филипский. – Киев : Вища школа, 1978. – 112 с.
1319245
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления. / М.П. Семесенко. – Киев; Донецк, 1986. – 191с.
1319246
  Афанасьева Л.А. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами / Афанасьева Л.Г., Булинская Е.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей. – Москва : МГУ, 1980. – 110 с. : граф. – Библиогр.: с. 108-109 (62 назв.)
1319247
  Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах / В.Л. Лебедев. – М., 1958. – 176с.
1319248
  Ермаков С.М. Случайные процессы для решения классических уравнений математической физики / С.М. Ермаков. – Москва, 1984. – 208 с.
1319249
   Случайные процессы и бесконечномерный анализ. – Киев, 1992. – 126 с.
1319250
   Случайные процессы и математическая статистика. – Ташкент, 1983. – 240 с.
1319251
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1970. – 92 с.
1319252
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1971. – 96 с.
1319253
  Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы / У. Гренандер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 167 с.
1319254
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1972. – 96с.
1319255
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1974. – 214 с.
1319256
  Анисимов В.В. Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы / В.В. Анисимов. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 184 с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1319257
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – Москва, 1964. – 278с.
1319258
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 320с.
1319259
   Случайные процессы, математическая статистика и их приложение. – Москва, 1989. – 72 с.
1319260
   Случайные процессы, теория и практика : сборник научных трудов / АН УССР, Ин-т математики ; [отв. ред. А.В. Скороход]. – Киев : ИМ, 1985. – 143 с.
1319261
   Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения. – Москва, 1978. – 280 с.
1319262
  Ламперти Дж. Случайные процессы. Обзор математической теории : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Киев : Вища школа, 1983. – 224 с.
1319263
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб. пособие / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1319264
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб.пособие / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 183 с.
1319265
  Колчин В.Ф. Случайные размещения / В.Ф. Колчин. – М., 1976. – 223с.
1319266
  Заславский С.Я. Случайные решающие системы и их приложение к прогнозированию течения заболеваний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Заславский С.Я.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1319267
  Филипский Ю.К. Случайные сигналы в радиотехнике / Ю.К. Филипский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 126 с.
1319268
  Кириллов П.В. Случайные уравнения / П.В. Кириллов. – Кишинев, 1982. – 124с.
1319269
  Панчев С. Случайные функции и турбулентность / С. Панчев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 448с.
1319270
  Кахан Случайные функциональные ряды. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1973. – 302 с.
1319271
  Иванова В.М. Случайные числа и их применение / В.М. Иванова. – М, 1984. – 111с.
1319272
   Случайные эколюции: Теоретические и прикладные задачи. – К, 1992. – 117с.
1319273
   Случайный анализ. – Москва, 1987. – 156 с.
1319274
   Случайный анализ и асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Тбилиси, 1984. – 127с.
1319275
  Нечипоренко В.П. Случайный вариант / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1983. – 96с.
1319276
  Романов А.Н. Случайный гость / А.Н. Романов. – Петропавловск, 1989. – 172с.
1319277
  Велихова З.А. Случайный гость / З.А. Велихова. – Москва, 1990. – 124с.
1319278
   Случайный и градиентный выбор направления спуска в задаче поиска минимума функции мнохи переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Е. Г,; Николаев Е. Г,; АН СССР, Выч. цент. – М., 1968. – 12л.
1319279
  Гордиенко Е. Случайный писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 24-43


  Биография Александра Куприна
1319280
  Растригин Л.А. Случайный поиск / Л.А. Растригин. – М, 1979. – 64с.
1319281
  Растригин Л.А. Случайный поиск в задачах оптимизации / Л.А. Растригин. – Рига, 1965. – 212с.
1319282
  Растригин Л.А. Случайный поиск в процессе адаптации / Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 130с.
1319283
   Случайный поиск и распознавание. – Ташкент, 1985. – 119с.
1319284
   Случайный поиск экстремума. – К., 1974. – 265с.
1319285
   Случайный поиск/теория и применение/ / Л.А.Растригин. – Рига, 1973. – 80с.
1319286
  Ратнер А. Случайный полковник // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Как отставной силовик в образе военизированного мачо поднялся на российский трон. Ретроспектива к 15-летию пребывания Владимира Путина у власти.
1319287
  Голик Ю.В. Случайный преступник. / Ю.В. Голик. – Томск, 1984. – 165с.
1319288
  Давыдычев Л.И. Случайный спутник / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1975. – 287с.
1319289
  Лондон Л.И. Случайный экзамен / Л.И. Лондон. – Москва, 1981. – 192 с.
1319290
  Гиргинова М. Случаят "Змейова сватба" на Петко Тодоров // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 95-107. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця робота досліджує один із способів модерністської трансформації міфологічного образу дракона на прикладі аналізу драми "Весілля дракона" (1910), автором якої є болгарський драматург Петко Тодоров (1879-1916)
1319291
   Случаят "Тютюн" 1951 - 1952 г. : стенограми, статии, рецензии, спомени. – София : Климент Охридски, 1962. – 332 с.
1319292
  Іванова-Ґірґінова М. Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва"- реконструкции на персонажа / М. Іванова-Ґірґінова, Е. Рускова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 156-170. – ISSN 2075-437X


  Мета статті показати як проявляється модернізм у другій п"єсі П. Яворова "Як завмирає відлуння після грому" - взірця ранньої сучасної болгарської драми. Основний інструмент, який ми використовуємо в нашому дослідженні - це моделювання персонажів у ...
1319293
  Колупаев В.Д. Случится же с человеком такое!.. / В.Д. Колупаев. – М., 1972. – 270с.
1319294
  Белкин А.М. Слушаем Владимира Ильича: О грамзаписях речей Ленина. / А.М. Белкин. – М., 1982. – 93с.
1319295
   Слушаем про Ленина. – М., 1961. – 55с.
1319296
  Федяшина Слушаем, говорим, разыгрываем! / Федяшина, Н.А. Панфилова. – Саратов, 1990. – 32с.
1319297
  Орлов Ю.Г. Слушается гражданское дело / Ю.Г. Орлов. – М., 1986. – 125с.
1319298
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1974. – 134с.
1319299
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1976. – 160с.
1319300
  Крутер М.С. Слушается дело / М.С. Крутер. – Иркутск, 1984. – 207 с.
1319301
  Лавров А.С. Слушается дело... / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1962. – 56с.
1319302
  Кизилов Р.И. Слушается уголовное дело / Р.И. Кизилов. – Москва, 1980. – 143с.
1319303
  Долгов В.В. Слушай боевой приказ / В.В. Долгов. – М, 1985. – 128с.
1319304
  Домрин В.В. Слушай весну / В.В. Домрин. – Кишинев, 1967. – 80с.
1319305
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные / Г.А. Паушкин. – Казань, 1965. – 100с.
1319306
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные! / Г.А. Паушкин. – М., 1978. – 191с.
1319307
   Слушай нас, время!. – М., 1967. – 278с.
1319308
  Шадур П.Я. Слушай сердце / П.Я. Шадур. – Донецк, 1964. – 95с.
1319309
   Слушай, Ленинград, я тебе спою... : Песни о Ленинграде. – Л., 1969. – 112с.
1319310
   Слушайте Дивногорию!. – М., 1982. – 207с.
1319311
  Миронова Е. Слушайте музыку стоя / Е. Миронова. – Новосибирск, 1966. – 23с.
1319312
  Жернаков Н.К. Слушайте нас, живые... / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1990. – 232с.
1319313
  Внуков Н.А. Слушайте песню перьев / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 270с.
1319314
  Пьяных М.Ф. Слушайте революцию : Поэзия Александра Блока советской эпохи; пособие для учителя / М.Ф. Пьяных. – Москва : Просвещение, 1980. – 142 с.
1319315
  Дюжев Ю.И. Слушайте Революцию / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1974. – 183 с.
1319316
   Слушайте революцию! : поэмы : [сборник] / Александр Блок, Владимир Маяковский ; [худож. Е.Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1987. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1319317
   Слушайте революцию!. – М., 1987. – 173с.
1319318
   Слушайте!. – М., 1961. – 239с.
1319319
  Мусиенко М.Ф. Слушайте, товарищи потомки!.. / М.Ф. Мусиенко. – М., 1957. – 79с.
1319320
   Слушайте, товарищи потомки... : страницы рус. сов. гражд. лирики, 1917-1987 : [сборник / сост., вступ. ст. (с. 5-25), библиогр. аппарат С. Чупринина]. – Москва : Книга, 1987. – 477, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание
1319321
  Лощиц Ю.М. Слушание земли / Ю.М. Лощиц. – Москва : Современник, 1988. – 331 с.
1319322
  Болтунов А.П. Слушание и чтение в процессе обучения. / А.П. Болтунов. – Ленинград, 1945. – 64с.
1319323
  Гродзенская Н.Л. Слушание музыки в школе. 5-6 классы / Н.Л. Гродзенская. – М, 1961. – 94с.
1319324
  Мехонцев Н.И. Слушатель в аудитории / Н.И. Мехонцев. – М, 1983. – 96с.
1319325
  Тюрин В.М. Слушать в отсеках / В.М. Тюрин. – М, 1982. – 173с.
1319326
  Ермаченкова В.С. Слушать и услышать : пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2) / В.С. Ермаченкова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 112с. + CD ROM. – ISBN 978-5-86547-392-1
1319327
  Щипачев С. Слушаю время. / С. Щипачев. – Москва, 1970. – 144с.
1319328
  Афанасьев А.П. Слушаю день : стихи / А.П. Афанасьев ; [худож. А.Ю. Гойда]. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87 с. : ил.


  Циклы: Стальная лыжня; В березовом уголке; Заливают улицу асфальтом; И поныне, поныне ...
1319329
  Шкляревский И.И. Слушаю небо и землю / И.И. Шкляревский. – М., 1985. – 110с.
1319330
  Давиташвили Д. Слушаю свои руки / Д. Давиташвили. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 190с.
1319331
   Слушая время. – Свердловск, 1975. – 219с.
1319332
  Хаустов Л.И. Слушая время / Л.И. Хаустов. – Л, 1978. – 111с.
1319333
  Казакевич Э.Г. Слушая время / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1990. – 525 с.
1319334
  Сокольский М.М. Слушая время... : избранные статьи о музыке / М.М. Сокольский. – Москва : Музыка, 1964. – 372 с.
1319335
  Гончаров В. Слушая камни / В. Гончаров. – М., 1989. – 239с.
1319336
  Матусовский М. Слушая Москву. / М. Матусовский. – М., 1948. – 178с.
1319337
  Кымытваль А.А. Слушая музыку : стихи / Антонина Кымытваль; переводы. – Магадан : Кн. изд-во, 1972. – 64 с.
1319338
  Москалець К. Слушна неочевидність // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 27-29


  Польський мислитель Лешек Кулаковський.
1319339
  Кукуш О.Г. Слушність робастних оцінок нескінченновимірного параметра регресії / О.Г. Кукуш, В.В. Пантелус // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 19-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У строго опуклому банаховому просторі розглянуто модель нелінійної регресії з керуючою випадковою послідовністю. Параметрична множина є метричним компактом. Побудований робастний аналог оцінки найменших квадратів, одержано умови строгої слушності ...
1319340
  Пріданнікова О.М. Слціально-педагогічна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями до інтеграції в систему загальноосвітньої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 137-138
1319341
  Фурнаджиев Н. Слънце над планините / Н. Фурнаджиев. – София, 1961. – 84с.
1319342
  Бахшиев Ф.М. Слышать голос твой / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1972. – 160с.
1319343
   Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1319344
  Коган Б. Слышать себя или слышать время : беседовала А. Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 56-63. – ISSN 2222-436X


  Коган Борис Матвеевич (н. 1950) - украинский живописец, член Киевской секции СХ Украины с 1984 г. Основные произведения : "Седнев. Утро" (1975) , "День танкиста" (1985), "Москва" (1991), "Лондон . Весна" (1998).
1319345
  Шиманский М.Н. Слышим ваши шаги. / М.Н. Шиманский. – М., 1977. – 255с.
1319346
   Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Аль-Джараби А. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В.И. Астаховой и д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 222, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2298-12-8
1319347
  Юхимович В.Л. Слышишь, брат мой? : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1319348
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С. Барвинок [и др.]. – Харьков : Прапор, 1979. – 180 с., [4] л. ил.
1319349
  Третьяков С.М. Слышишь, Москва? / С.М. Третьяков. – Москва, 1965. – 240с.
1319350
  Кривель А.М. Слышишь, Халхин-Гол! / А.М. Кривель. – М., 1989. – 190с.
1319351
  Волобуева И.Г. Слышишь? / И.Г. Волобуева. – Москва, 1970. – 95с.
1319352
  Греков Ю.Ф. Слышишь? Кричит сова! / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1988. – 412с.
1319353
  Талев Д. Слышу ваши голоса : Роман / Д. Талев. – М., 1974. – 479с.
1319354
  Козлова С.В. Слышу гром / С.В. Козлова. – М., 1976. – 78с.
1319355
  Вохменцев Я.Т. Слышу зов земли / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1966. – 72с.
1319356
   Слышу песню. – Новосибирск, 1977. – 208с.
1319357
  Кудрявцев И.Н. Слышу поступь дня. / И.Н. Кудрявцев. – М, 1981. – 79с.
1319358
  Кеулькут В.Г. Слышу твой голос : стихи / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1977. – 33 с.
1319359
  Дурасова Т.Б. Слышу, как стучится беда... / Т.Б. Дурасова. – Л., 1989. – 126с.
1319360
   Слышу, поет Америка. – М., 1960. – 174с.
1319361
  Лашев Е.К. Слюда / Е.К. Лашев. – М, 1948. – 296с.
1319362
  Шуркин К.А. Слюда и как ее искать в Карелии. / К.А. Шуркин. – Петрозаводск, 1953. – 40с.
1319363
  Мораховский В.Н. Слюдоносные гранит-пегматиты Мамско-Чуйского района : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мораховский В.Н.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 23л.
1319364
   Слюдоносные пегматиты Северной Карелии геология, минералогия, геохимия и генезис/. – Л., 1976. – 368с.
1319365
  Соболев В.В. Слюдопласты и их применение / В.В. Соболев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 190 с.
1319366
  Соловьев С.П. Слюды / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1938. – с.
1319367
  Козлов В.Д. Слюды магматитов Забайкалья / В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1978. – 150с.
1319368
  Лапидис И.Л. Слюды редкометальных гранитов / И.Л. Лапидис. – Новосибирск, 1977. – 132с.
1319369
  Лапидес И.Л. Слюды редкометальных гранитоидов: (Хим. состав и терм. анализ). / И.Л. Лапидес. – Новосибирск, 1977. – 104с.
1319370
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1319371
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1319372
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1319373
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1319374
  Якель Р. Слюсар, який став письменником // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 11


  "Ще донедавна він щодня приходив на автобусну зупинку в центрі Тернополя, розкладав у валізці власні романи. Табличка "Авторський розпродаж" привертала увагу містян і заманювала придбати твір за помірну ціну. Небайдужим він залюбки розповідав історії з ...
1319375
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 247
1319376
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1319377
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1319378
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1319379
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1319380
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448. – ISBN 978-966-439-754-1
1319381
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1319382
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т. 1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462 с.
1319383
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1319384
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1319385
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1319386
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1319387
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1319388
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370
1319389
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1319390
  Гуцало Є. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1319391
  Голик Р. Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 494-501. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1319392
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320 - 8370
1319393
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1319394
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1319395
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1319396
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1319397
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1319398
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1319399
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1319400
  Боклаг О. Смайл... Смайл... Смайл... / Олександр Боклаг. – Канів : Склянка Часу, 2014. – 315, [1] с. – ISBN 978-966-2306-69-9
1319401
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1319402
  Кухарук Р. Смак вина з цвіту акацій у широкі усміхнених вустах // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 89-93. – ISSN 0419-8131


  "Задуха" - збірка оповідань Івана Яцканина побачила світ у Пряшеві 2013 року. Чудова обкладинка з твором Прокопа Колісника – красномовна а відповідна. Відкриває збірку однойменний твір. Він і поетичний («і душі ріки і землі захлинаються»), і ...
1319403
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1319404
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1319405
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1319406
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1319407
  Сильчук С.М. Смак і мода як соціокультурні феномени // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 184-194
1319408
  Крумов Б. Смак ілюзій = роман/ пер. с болг. / Б. Крумов. – Київ : Молодь, 1991. – 197 с.
1319409
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1319410
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1319411
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1319412
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1319413
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1319414
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1319415
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1319416
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1319417
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1319418
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1319419
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1319420
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 84-85 : фото
1319421
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1319422
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1319423
   Смалюк Андрій Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61
1319424
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1319425
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1319426
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1319427
  Варавка В. Смарт-контракт як форма цивільно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 15-20. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток інформаційних технологій, криптовалют і технології розподілених мереж мають наслідком виникнення нових видів цивільно-правових договорів - смарт-контрактів. Останніми роками вони набули значного практичного поширення в таких сферах, як ...
1319428
  Мороз В. Смарт-контракти: в чому родзинка? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 33
1319429
  Сизоненко В. Смарт-контракти: з чим вони смакують // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 16-17
1319430
  Теряєв Р. Смарт-контракти: що, як, коли? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 12
1319431
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1319432
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1319433
  Князєв С.І. Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 150-162. – ISSN 2222-4459
1319434
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1319435
  Селевко О.М. Смарт контракт: цивільно-правові аспекти // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 165-167. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1319436
  Сергієнко В. Смарт контракти: інформаційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 275-277
1319437
  Зоідзе Д.Р. Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 439-446. – ISSN 2222-4459
1319438
  Леонов В.. Смартфонізація країни // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 45-50. – ISSN 1562-529Х
1319439
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1319440
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1319441
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1319442
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1319443
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1319444
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1319445
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1319446
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1319447
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1319448
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1319449
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1319450
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1319451
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1319452
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л.Н. Радищев; ред.: Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 68 с.
1319453
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1319454
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1319455
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1319456
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1319457
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1319458
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1319459
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1319460
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1319461
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград : Детгиз, [Ленинградское отделение], 1961. – 104 с. : ил. – (Библиотека пионера "Знай и умей". [Школьная библиотека. Для восьмилетней школы])
1319462
  Головня В.Я. Смела : краткое статистико-экономическое описание имений и заводов графов Льва Алексеевича, Андрея и Георгия Александровичей Бобринских в Киевской губернии, для Всероссийской выставки 1913 года в Киеве / [сост. В. Головня]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1913. – 197, [2] с., [9] л. портр., табл., диагр., карт. : ил., табл., портр., диагр. – Авт. указан в конце предисл.
1319463
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1319464
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1319465
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – Москва, 1949. – 80с.
1319466
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1319467
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1319468
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1319469
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... / А.Н. Васильев. – Иваново, 1956. – 283с.
1319470
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1319471
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1319472
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1319473
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – Москва, 1964. – 400с.
1319474
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1319475
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1319476
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
1319477
  Голубев Г.Г. Смелость летчика : очерк / Г.Г. Голубев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1958. – 108 с.
1319478
   Смелость, мужество, отвага.. – М., 1960. – 328с.
1319479
  Преда Марин Смелость. / Преда Марин. – М., 1962. – 158с.
1319480
  Фатеев А.А. Смелые казачата. / А.А. Фатеев. – Симферополь, 1965. – 173с.
1319481
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1957. – 151с.
1319482
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1959. – 112с.
1319483
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1961. – 113с.
1319484
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1968. – 142с.
1319485
  Наумов С.М. Смелые паруса / С.М. Наумов. – М, 1969. – 143с.
1319486
  Альманса Э.Р. Смелые рыбаки / Э.Р. Альманса. – Москва, 1965. – 200с.
1319487
  Попик Г.Е. Смелые сердца : [докум. повесть : для детей] / Г.Е. Попик. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1961. – 184 с.
1319488
  Каменкович З.Б. Смелый мальчик. -- (Адрес друга. О С.М.Кирове) / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1961. – 107 с.
1319489
  Котенко В.М. Смелый попугай. / В.М. Котенко, А. Давидович. – Воронеж, 1968. – 72с.
1319490
  Кравченко Иван Иванович Смелянские сахарные заводы 1838-1861 годы : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко Иван Иванович;. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1319491
  Толстой А.Н. Смельчаки / А. Толстой. – Москва : Издательство "Правда", 1943. – 12 с. – (Из фронтовой жизни Алексея Толстого)
1319492
  Толстой А.Н. Смельчаки / А. Толстой. – Москва : Издательство "Правда", 1944. – 8 с. – (Из фронтовой жизни Алексея Толстого)
1319493
  Горбунов В.А. Смельчаки. Отряд особого назначения / В.А. Горбунов, В.П. Полуян. – М, 1966. – 79с.
1319494
   Смена. – М., 1990. – 383с.
1319495
   Смена. – Москва, 1924-
№ 1. – 1995
1319496
   Смена. – Москва, 1924-
№ 2. – 1995
1319497
   Смена. – Москва, 1924-
№ 3. – 1995
1319498
   Смена. – Москва, 1924-
№ 4. – 1995
1319499
   Смена. – Москва, 1924-
№ 5. – 1995
1319500
   Смена. – Москва, 1924-
№ 6. – 1995
1319501
   Смена. – Москва, 1924-
№ 7. – 1995
1319502
   Смена. – Москва, 1924-
№ 8. – 1995
1319503
   Смена. – Москва, 1924-
№ 9. – 1995
1319504
   Смена. – Москва, 1924-
№ 10. – 1995
1319505
   Смена. – Москва, 1924-
№ 11. – 1995
1319506
   Смена. – Москва, 1924-
№ 12. – 1995
1319507
   Смена. – Москва
№ 1. – 1996
1319508
   Смена. – Москва
№ 2. – 1996
1319509
   Смена. – Москва
№ 3. – 1996
1319510
   Смена. – Москва
№ 4. – 1996
1319511
   Смена. – Москва
№ 5. – 1996
1319512
   Смена. – Москва
№ 6. – 1996
1319513
   Смена. – Москва
№ 7. – 1996
1319514
   Смена. – Москва
№ 8. – 1996
1319515
   Смена. – Москва
№ 9. – 1996
1319516
   Смена. – Москва
№ 10. – 1996
1319517
   Смена. – Москва
№ 1. – 1997
1319518
   Смена. – Москва
№ 2. – 1997
1319519
   Смена. – Москва
№ 3. – 1997
1319520
   Смена. – Москва
№ 4. – 1997
1319521
   Смена. – Москва
№ 5. – 1997
1319522
   Смена. – Москва
№ 6. – 1997
1319523
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2008
1319524
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2008
1319525
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2008
1319526
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2008
1319527
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2008
1319528
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2008
1319529
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2008
1319530
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2008
1319531
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2008
1319532
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2008
1319533
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2008
1319534
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2008
1319535
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2009
1319536
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2009
1319537
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2009
1319538
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2009
1319539
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2009
1319540
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6 (1736). – 2009
1319541
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2009
1319542
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2009
1319543
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9 : За живое. – 2009
1319544
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2009
1319545
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2009
1319546
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2009
1319547
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2010
1319548
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2010
1319549
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2010
1319550
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2010
1319551
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2010
1319552
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2010
1319553
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2010
1319554
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2010
1319555
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2010
1319556
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2010
1319557
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2010
1319558
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2010
1319559
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2011
1319560
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2011
1319561
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2011
1319562
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2011
1319563
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2011
1319564
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2011
1319565
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2011
1319566
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2011
1319567
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2011
1319568
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2011
1319569
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2011
1319570
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2012
1319571
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2012
1319572
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2012
1319573
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2012
1319574
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2012
1319575
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2012
1319576
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2012
1319577
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2012
1319578
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2012
1319579
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2012
1319580
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2012
1319581
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2012
1319582
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2013
1319583
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2013
1319584
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2013
1319585
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2013
1319586
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5, май. – 2013
1319587
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2013
1319588
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2013
1319589
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2013
1319590
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2013
1319591
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2013
1319592
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2013
1319593
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2013
1319594
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2014
1319595
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2014
1319596
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2014
1319597
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2014
1319598
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2014
1319599
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2014
1319600
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2014
1319601
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2014
1319602
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2014
1319603
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2014
1319604
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2014
1319605
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2014
1319606
  Нугаев Р.М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.114-122. – ISSN 0042-8744
1319607
  Самохвалов А. Смена вех в начале ХХ1 столетия // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-21. – ISSN 0869-44435
1319608
  Жукова Н.А. Смена генераций у дафний : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Н, А.; Лен. пед. ни-т. – Ленинград, 1951. – 11 с.
1319609
  Аски Пьер Смена декораций : Перемены // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
1319610
  Соколов В.Н. Смена дней. / В.Н. Соколов. – М., 1965. – 216с.
1319611
  Свербилова Т.Г. Смена жанровых парадигм как литературный феномен fin de siecle в истории русской драматургии нового времени (XVII - конца XIX века) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 63-68
1319612
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1319613
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1319614
  Харчук Н. Смена караула. С принятием антирейдерского закона сменить собственников или руководство предприятия без их ведома стало практически невозможно // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 17 января (№ 3). – С. 20. – ISSN 1563-6755
1319615
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1967. – 195с.
1319616
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1970. – 200с.
1319617
  Бурлак Б.С. Смена караулов / Б.С. Бурлак. – Оренбург, 1981. – 264с.
1319618
  Панин Андрей Смена климата как повод изменить жизнь : варианты / Панин Андрей, Брашлер Матиас, Фишер Моника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 96-103 : Фото
1319619
   Смена комсомола.. – М., 1964. – 328с.
1319620
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1319621
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1319622
   Смена литературных стилей.. – М., 1974. – 388с.
1319623
  Ракитов А. Смена ментальности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 119-134. – ISSN 0869-44435
1319624
  Гаркавенко А.С. Смена механизмов излучения в лазерах с электронной накачкой на основе оптически однородных, радиационно легированных кристалов GAAS // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 15-21
1319625
  Мишустин Е.Н. Смена микрофлоры при процессе разложения органических остатков в связи с развитием в почве Bac.mycoides Flugge / Е.Н. Мишустин, А.Г. Тимофеева, 1944. – С. 272-284
1319626
  Самойленко И.В. Смена молодая / И.В. Самойленко. – К, 1955. – 47с.
1319627
  Астахова В.И. Смена образовательных стратегий в условиях глобализации // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 7-18. – ISSN 1993-5560
1319628
   Смена палеообстановок предгорья Карпат в начале последнего плейстоценового климатического цикла (на примере разреза Radymno) / М.С. Комар, М. Ланчонт, П. Кулеша, Я. Кусяк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1319629
  Мюллер Смена парадигм посткоммунистической трансформации / Мюллер, А. Пикель // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.67-82. – ISSN 0132-1625
1319630
  Корженевский И.И. Смена парадигм центробанкинга // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-63. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена анализу глобальных монетарных условий, сформировавшихся в посткризисный период. Подробно анализируется инструмент "количественного смягчения".
1319631
  Московкин В.М. Смена парадигмы в формальных научных коммуникациях // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 4-7


  Эволюция системы формальных научных коммуникаций.
1319632
  Земцов С. Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: от выравнивания к "умной специализации" / С. Земцов, В. Баринова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 65-81 : табл., рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0042-8736
1319633
  Вознесенская Н.В. Смена парадигмы сайта современного вуза // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 83-85. – ISSN 0234-0453


  С развитием интернет-технологий, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также проведением различных мониторинговых мероприятий сайты вузов меняются от справочно-информационных порталов для абитуриентов до ...
1319634
  Прошина З.Г. Смена парадигмы языкового образования? (Предисловие к статье А.Мацуды) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 176-177. – ISSN 1606-951Х
1319635
  Синельщикова З.И. Смена пород в елово-лиственных лесах Тавда-Кондинского междуречья. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Синельщикова З.И.; АН СССР. Уральский филиал Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1319636
  Ким Е. Смена президента в республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1319637
  Раковская Э.М. Смена ПТК в свете соотношения элементов и связей в ландшафтной структуре // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 3-10. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1319638
  Нугаев Р.М. Смена развитых науных теорий: ценностные измерения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С. 124-134. – ISSN 0042-8744
1319639
  Горлова Р.Н. Смена растительности как компонента биогеоценозов в предпоследнее межледниковье / Р.Н. Горлова; Отв. ред. Пьявченко Н.И. – Москва : Наука, 1968. – 72с.
1319640
  Алехин В.В. Смена растительности от Започинья до р. Волги / В.В. Алехин, Д.С. Аверкиев. – Нижний Новгород : [Б. и.], 1928. – С. 13-21 : табл. – Отд. оттиск из "Предварит. отчета о работах Нижегород. геоботан. экспедиции в 1926 г. – (Производительные силы Нижегородской геоботанической экспедиции в 1927 г. ; вып. 9/1928)
1319641
  Корин Г.А. Смена ритма / Г.А. Корин. – М., 1970. – 112 с.
1319642
  Пименова М.В. Смена стереотипов, или новый взгляд на ментальность в лингвокультуре // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 3-9. – ISSN 0130-9730
1319643
  Игрунов В. Смена экономической парадигмы взаимодействия - шанс для России и Украины // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-13


  Российско - украинские отношения
1319644
  Устинов Г. Смена эпох / Г. Устинов. – Москва : Известия, 1988. – 189 с.
1319645
  Романченко Н.З. Смена, стройся / Н.З. Романченко. – М., 1967. – 104с.
1319646
  Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 17-37. – ISSN 0321-2017
1319647
   Смена.. – М., 1976. – 271с.
1319648
  Суздальцев А. Сменит ли Евразийский экономический союз союзное государство Белоруссии и России? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 71-75. – ISSN 0131-2227
1319649
   Сменное планирование в машиностроении.. – К., 1957. – 103с.
1319650
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1908. – 41 с. – Отд. оттиск: Сборник статей, посвященных. В. И. Ламанскому. СПб., 1908, ч. 2.
1319651
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – Ч. 2. – С. 1375-1415
1319652
  Елизаветин Г.В. Смены вех не бедет! / Г.В. Елизаветин. – М, 1965. – 69с.
1319653
  Пахомов М.М. Смены ландшафтно-климатических обстановок на пространстве Северной Евразии за последние 130 тыс. лет // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 15-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1319654
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закавказья в их связи с почвенно-климатическими изменениями и деятельностью человека / П.Д. Ярошенко. – Москва-Л., 1956. – 242с.
1319655
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закарпатья / П.Д. Ярошенко, В.А. Грабарь. – Л., 1969. – 114с.
1319656
  Карибаева К.Н. Смены растительности и их регулирование при пастбищном использовании. / К.Н. Карибаева, Л.Я. Курочкина. – Алма-Ата, 1991. – 168с.
1319657
  Дракохруст А.А. Сменяет время караулы / А.А. Дракохруст. – М., 1961. – 47с.
1319658
  Шаталова Н. Сменят ментальность? Российские университеты устремились в топ международных рейтингов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 10


  Пятнадцать российских вузов стали победителями конкурсного отбора на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, призванных способствовать их продвижению в международных рейтингах. Соответствующее решение было принято по результатам ...
1319659
  Мордвінцев В.М. Смерди / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341. – ISBN 966-642-073-2
1319660
  Герасим"юк В.Д. Смереки / В.Д. Герасим"юк. – К, 1982. – 88с.
1319661
  Діянич В.В. Смереки осені не знають / В.В. Діянич. – Ужгород, 1975. – 190с.
1319662
  Галич Г. Смерекова колонада / Г. Галич. – Львів, 1967. – 135с.
1319663
  Влад Марія Смерекова сила : Мандруйте на здоров"я / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109 : Фото
1319664
  Рудик С.Т. Смерековий вітраж : повість / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 271 с.
1319665
  Жупанин С.І. Смерековий край / С.І. Жупанин. – Ужгород, 1985. – 72с.
1319666
  Качкан В.А. Смерековий спів / В.А. Качкан. – Ужгород, 1972. – 48с.
1319667
  Павличко Д.В. Смерічка : вірші / Д.В. Павличко. – Київ, 1982. – 15 с.
1319668
  Філіпович М. Смертельна загроза чи нові перспективи? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-29. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)


  Про модкернізм в історіографії.
1319669
  Кристи Брайан Смертельна охота. Специальное расследование. Смертельные игры / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 118-135 : фото
1319670
  Мартович Л. Смертельна справа / Л. Мартович. – Львів, 1953. – 32 с.
1319671
  Мартинсон Х. Смертельная действительность // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 2 (1030 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673


  В августе 1934 г. в Москве состоялся Всесоюзный съезд писателей. Харри Мартинсон, шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, в своем эссе дает оценку этому событию как делегат съезда.
1319672
  Кучкина О. Смертельная любовь : личные истории знаменитых людей / Ольга Кучкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Время, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-9691-0333-7
1319673
  Любченко Д.И. Смертельная схватка за КПД. Часть II // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 6. – С. 53-58


  Історія залізничної техніки : паровоз
1319674
  Леус В. Смертельний візит : Повість / Віталій Леус. – Чернігів, 2004. – 60с. – ISBN 966-8276-82-5
1319675
  Шолохов М.О. Смертельний ворог / М.О. Шолохов. – Харків, 1930. – 32с.
1319676
  Ільченко О. Смертельний круїз : [команда - 14] / Олесь Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2008. – 124, [4] с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 978-966-465-193-3
1319677
  Гуцула Владимир Смертельно удачливый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 17/18 (130). – С. 62-63. – ISSN 2075-7093


  Безрезультатні замахи на життя Адольфа Гітлера.
1319678
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7
1319679
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8
1319680
  Дрейпер Роберт Смертельное хобби. Унесенный ветром // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 72-93 : фото
1319681
  Сальгари Э. Смертельные враги ; Талисман; Страна чудес / Э. Сальгари. – Киев, 1993. – 396с.
1319682
  Дымов Павел Смертельные объятия Далласа // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 166-172 : фото
1319683
   Смертельный гамбит : романы : пер. с англ. – Москва : Интербук, 1991. – 254 с. – Содерж.: Смертельный гамбит / Р. Стаут. Убийство в "Розовом павильоне" / А. Мейсон. – ISBN 5-7664-0473-5 (В пер.)
1319684
  Муньос Смертельный круг / Муньос, , Рафаэль Фелипе. – М., 1967. – 270с.
1319685
  Ханин Флориан Смертельный лес. Полосатая смерть : Бангладеш / Ханин Флориан, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 120-133. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
1319686
  Ли Джейн Смертельный улов в Сиамском заливе. Странный улов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 61 : фото
1319687
  Донской С.Г. Смертельный холод : роман / Сергей Донской. – Киев : А.С.К., 2006. – 350, [2] с. – (Криминальное чтиво). – ISBN 966-319-133-3
1319688
  Веркалець М. Смертею смерть здолав (спогад про невмирущого) // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 73-76. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1319689
  ТОхов Смерти не будет / ТОхов. – М, 1963. – 78с.
1319690
  Тохов И.Д. Смерти не будет : стихи / Иван Тохов; переводы. – Москва : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. – 78 с.
1319691
  Тохов И.Д. Смерти не будет / И.Д. Тохов. – М, 1963. – 78с.
1319692
  Монов Тодор Смерти нет : роман / Монов Тодор. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 280с.
1319693
  Платонов А.П. Смерти нет! / А.П. Платонов. – Москва, 1970. – 400с.
1319694
  Середа Г. Смерти смотрели в лицо / Г. Середа. – Саранск, 1967. – 120с.
1319695
  Шутов В.В. Смерти смотрели в лицо / В.В. Шутов. – Донецк, 1974. – 439с.
1319696
  Агуренко Б.П. Смерти смотрели в лицо / Агуренко Б.П. – 2-е изд., дораб. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство
2. – 1979. – 188 с.
1319697
  Шутов В.В. Смерти смотрели в лицо. / В.В. Шутов. – Донецк, 1981. – 440с.
1319698
  Монов Тодор Смерті немає / Монов Тодор. – Київ, 1963. – 253с.
1319699
  Скрипник Л. Смертна камера : повість / Л. Скрипник. – Харків, 1931. – 117 с.
1319700
  Полянський Є. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1561-4999
1319701
  Рішко Б. Смертна кара в Україні. Громадська думка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 186-189. – ISBN 978-966-2609-60-8
1319702
  Коновалова Ю.С. Смертна кара в Україні: чи можливе повернення? / Ю.С. Коновалова, М.І. Синицина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7364-24-4
1319703
  Васильченко Л.В. Смертна кара та права людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-32 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
1319704
  Ткачук А. Смертна кара у Руській державі / А. Ткачук, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
1319705
  Беккер Т.М. Смертна кара як вид покарання // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 6-9. – ISSN 2410-244Х
1319706
  Гороховська О.В. Смертна кара як вид покарання в країнах Європи: законодавче оформлення та практика застосування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 109-112
1319707
  Тимчук О.Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світі: законодавство й практика (порівняльно-правовий аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 47-52. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1319708
  Головченко В. Смертна кара як інструмент політичних репресій (на прикладах Російської імперії) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)
1319709
  Сіліч Є.Г. Смертна кара: за і проти / Є.Г. Сіліч, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 225-227
1319710
  Стан С.М. Смертна кара: потреба чи пережиток минулого? // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 169-172
1319711
   Смертная казнь / [Г. Зак]. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля" ; [Тип. А.П. Поплавскогоj], 1906. – 62 с. – Без обл., авт устан. по интернету - Авт. указан в объявл. на 3 с. обл.
1319712
  Таганцев Н.С. Смертная казнь : сборник статей Н.С. Таганцева. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1913. – [2], IV, 177, [2] с.
1319713
  Толстой Л.Н. Смертная казнь : (Извл. из "Воскресенья") / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат. "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 8 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 17)
1319714
  Пионтковский А.А. Смертная казнь в Европе : А. Пионтковского, орд. проф. Казанского ун-та. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1908. – 124 с.


  На обл. автограф? На тит. дарственная надпись от автора
1319715
  Бутенко Э.Ф. Смертная казнь в законодательстве России XIX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1319716
  Федорова А.Н. Смертная казнь в истории России в период XV-XVIIвв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805
1319717
  Орловская Е. Смертная казнь в истории Средневековой Беларуси // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 57-58
1319718
  Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах : (историко-правовой очерк) / Анашкин Г.З. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 144 с.
1319719
  Нежинский Ю.В. Смертная казнь в эллинистическом Египте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 157-160. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1319720
  Хантуш А С.М. Смертная казнь как вид наказания по уголовному законодательству Республики Йемен и других арабских стран // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 129-133. – ISSN 1684-2618
1319721
  Лепешкина О.И. Смертная казнь: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 227-232. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1319722
  Пилецкий С.Г. Смертная казнь: варварство или справедливость ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 118-126. – ISSN 0132-1625
1319723
   Смертная казнь: за и против. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 528с.
1319724
  Кульчицький С. Смертний вирок народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 11


  Вірменський геноцид 1915 року та його уроки.
1319725
  Полідович О. Смертний вирок як доказ безневинності. Доля представників "березільського гурту" Януарія Бортника та Олекси Ходимчука // Україна молода. – Київ, 2020. – 23 грудня (№ 128)


  У часи випробувань мистецтво жити може перетворитись на практику виживання. Згідно з цією, інколи підсвідомо обраною, стратегією, людина намагається відстояти власне право на життя - за будь-яких обставин, навіть несумісних із базовим визначенням ...
1319726
  Ефименко В.М. Смертник / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1963. – 190с.
1319727
  Файзулін Я. Смертники в погонах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Штрафні батальйони Червоної армії були одним з елементів репресій Сталіна.
1319728
  Герасим"юк В. Смертні в музиці : вірші та поеми / Василь Герасим"юк. – Київ : Логос Україна, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-2120-00-4
1319729
  Корчак-Чепурківський Смертність в 4-х найбільших містах УРСР у 1923-1929 рр. / Корчак-Чепурківський. – К.
1. – 1930. – 96с.
1319730
  Левчук Н.М. Смертність від вбивств в Україні: соціальна нерівність винуватців і жертв злочинів // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-74.
1319731
  Санталова С.О. Смертність населення України та деяких країн Європи від особливо небезпечних захворювань // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-617-7069-75-8
1319732
   Смертність населення України у трудоактивному віці : [колективна монографія] / Е.М. Лібанова, Н.М. Левчук, Н.О. Рингач, О.П. та ін. Рудницький; [Лібанова Е.М., Левчук Н.М., Рингач Н.О., Рудницький О.П. та ін.]; Фонд народонаселення ООН; Ін-т демографії та соціальних досліджень; Державний комітет статистики України; Український центр соціальних реформ; [відп. ред. Е.М. Лібанова]. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с. – ISBN 978-966-2142-01-3
1319733
  Побережна О.С. Смертність населення України: динаміка, чинники та регіональні відміни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 97-104
1319734
  Прицюк Н. Смертність населення України: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 201-209. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1319735
  Месле Ф. Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті = Mortalite et causes de deces en Ukraine ua XXe siecle / Франс Месле, Жак Валлен ; за участю Володимира Школьникова, Сергія Пирожкова та Сергія Адамця ; пер. з фр. Євгена Марічева ; за ред. Сергія Пирожкова ; Нац. ін-т демограф. дослідж. – Київ : Стилос, 2008. – 415, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 301-302 та в підрядк. прим. – (Криза здоров"я у країнах колишнього СРСР = La crise sanitaire dans les pays de l"ex-URSS / Моск. центр демографії та екології людини [та ін.] ; зошит № 152). – ISBN 978-966-8518-98-0
1319736
  Рингач Н.О. Смертність у метрополісах України: історичні паралелі з дослідженням Ю.О. Корчака-Чепурківського // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 47-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1319737
  Зажура О. Смертність у природному русі населення  містечка СорочинцІ у XVIIIст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 207-212
1319738
  Птуха М.В. Смертність у Росії й на Україні / М.В. Птуха. – Х-К, 1928. – 195с.
1319739
  Рингач Н.О. Смертність унаслідок зовнішніх причин в Україні: життя, які можна було зберегти // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1319740
  Катанянц А.И. Смертность от коклюша в С.-Петербурге за 1881-1900 гг. : диссертация / А.И. Катанянц. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1903. – 70, [1] с.
1319741
  Иванова Е.И. Смертность российских мужчин ( причины и региональные различия ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.87-99. – ISSN 0132-1625
1319742
  Горбачев Н.А. Смертные / Н.А. Горбачев. – Москва, 1990. – 579с.
1319743
  Ушерович С. Смертные казни в царской России : К истории казней по полит. процессам с 1804-1917 г. / Саул Ушерович. – Харьков : Изд-во Всеукр. совета о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 430 с., [2] с. : ил.
1319744
  Ушерович С. Смертные казни в царской России / С. Ушерович. – 2-е испр. и доп. изд. – Х, 1933. – 504с.
1319745
  Гаррисон Г. Смертные муки пришельца / Г. Гаррисон. – Киев, 1991. – 241с.
1319746
  Кулькин Е.А. Смертный грех / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1981. – 383с.
1319747
  Нежный А.И. Смертный час / А.И. Нежный. – М., 1991. – 523с.
1319748
  Покровский В.И. Смертодавы в сатирической литературе XVIII в. / В.И. Покровский. – Москва : Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1907. – 24 с.
1319749
  Шир Луна Смертоносная зелень. Зловещая красота : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 52 : Фото
1319750
  Гейцман П. Смертоносный груз "Гильцеборг" / Павел Гейцман // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1319751
  Щербак Ю. Смертохристи і "післямайбутнє" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 8


  Автокоментар до написання роману "Час смертохристів"
1319752
  Врублевська Г. Смертю пахне з півдня // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 31-35


  Олесь Ульяненко і чорнушність наших колоній.
1319753
  Кульчицький М. Смертю смерть переміг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 7


  Валерій Марченко - одна з найсвітліших постатей руху опору.
1319754
  Ширшова Лариса Георгіївна Смертю смерть подолали : (до 75-річчя Голодомору в Україні 1932-1933 рр.). Каталог книжкової виставки / Держ. іст. б-ка України; уклад.: С.Л. Газарянц, Л.Г. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 261-269. – ISSN 0869-3595
1319755
  Клименко П.П. Смертю смерть порази : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 319с.
1319756
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – Киев
1. – 1971. – 319с.
1319757
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К.
2. – 1975. – 350с.
1319758
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К., 1981. – 544с.
1319759
  Сікорський Я.П. Смертю хоробрих / Я.П. Сікорський. – К., 1980. – 136с.
1319760
  Мерль Р. Смерть - моє ремесло : роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 270с.
1319761
  Марантц Хениг Робин Смерть - не просто мгновение?. Переход / Марантц Хениг Робин, Джонсон Линн // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 60-83 : фото
1319762
  Сахнин А.Я. Смерть - не сон до зари / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 223с.
1319763
  Левченко Г. Смерть : Фантастична пьєса на дві каpтини / Гаврило Левченко. – Лубні : Дpук. П.Я. Ткача и Г.Я. Бахмутського, 1914. – 15 с.
1319764
  Метерлинк М. Смерть / Морис Метерлинк ; Авториз. пер. И. Арденина; Обл. работы худ[ож]. С. Маклецова. – Санкт-Петербург : [Тип. тип. М.Г. Корнфельда,], 1914. – 163, [2] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1319765
   Смерть // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 910. – ISBN 966-316-069-1
1319766
  Антоненко-Давидович Смерть : уривки з повісті
1319767
  Исупов К.Г. Смерть "другого" // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 103-116. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1319768
  Жадан С. Смерть авторів // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 39


  Всєволод Нєкрасов, Лєв Лосєв та Алєксєй Парщиков. "Поети настільки різні, що поєднати їх в одному списку могла насправді лише їхня смерть".
1319769
  Латт Л.Я. Смерть Адониса Дж. / Л.Я. Латт. – Л, 1964. – 27с.
1319770
  Таварес Р.У. Смерть аиста. / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 47с.
1319771
  Лук"янчук Г. Смерть Артема Мірошниченка за українську мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Активіст і волонтер з Бахмута 36 річний Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття заукраїнську мову рік тому...
1319772
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса / К. Фуэнтес. – М., 1967. – 268с.
1319773
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. М. Былинкиной ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-067813-6
1319774
  Гулиа Г.Д. Смерть артиста / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1980. – 47с.
1319775
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1968. – 232с.
1319776
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1974. – 899с.
1319777
  Мэлори Т. Смерть Артура : Роман-эпопея в 8-ми кн. / Т. Мэлори. – М. : Художественная литература. – ISBN 5-280-01720-5
1-5. – 1991. – 431 с.
1319778
  Мэлори Т. Смерть Артура : в 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
Кн. 2. – 1991. – 352с.
1319779
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М.
3. – 1991. – 302с.
1319780
  Мэлори Т. Смерть Артура. В 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
1. – 1991. – 286 с.
1319781
  Ірчан М. Смерть Асуара / М. Ірчан. – Львів, 1958. – 44с.
1319782
  Чемерис В. Смерть Атея / В. Чемерис. – К, 1990. – 188с.
1319783
  Бондаренко М. Смерть батька : оповідання / М. Бондаренко : РУХ. – 123 с.
1319784
  Натрошвили Г.К. Смерть беззаботного человека : рассказы / Г.К. Натрошвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1965. – 216 с.
1319785
  Олби Э. Смерть Бесси Смит : пьесы ; пер. с англ. / Эдвард Олби. – Москва : Прогресс, 1976. – 309 с.
1319786
  Мережковский Д.С. Смерть богов: (Юлиан Отступник). / Д.С. Мережковский. – Москва, 1991. – 269с.
1319787
  Целлер М. Смерть брата : уривок з роману // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 189-197
1319788
  Крамной Н.Н. Смерть в бархатный сезон : повести / Николай Крамной. – Харьков : Фолио, 1996. – 444, [4] с. – Сер. основана в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-03-0000-X
1319789
  Бонч-Осмоловская Смерть в кабинете : детектив с разветвлениями // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 10
1319790
  Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 775с.
1319791
  Загребельный П.А. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный ; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Художественная литература, 1980. – 680с.
1319792
  Селин Смерть в кредит : Роман / Селин, Луи-Фердинанд; Пер.с фр. – Харьков-Москва : Фолио, АСТ, 1999. – 608с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0534-6
1319793
  Селин Л.Ф. Смерть в кредит = Nort a credit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. М. Климовой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 541. [3] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 1999 г. - Парал. тит. л. фр. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6
1319794
  Трушин Александр Смерть в Мехико // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 11-13. – ISSN 0234-1670


  Вбивство Л.Д. Троцького.
1319795
  Кристи А. Смерть в облаках : роман / Агата Кристи ; [к сб. в целом: пер. с англ. Н. Куликовой, Л. Кунельского, Н. Кунельской и др.]. – Киев : Радуга, 1990. – 575, [2] с. : ил. – В кн. также: Убить легко : роман ; Рассказы. – (Библиотека журнала "Радуга")
1319796
  Кристи А. Смерть в облаках / А. Кристи. – М, 1991. – 158с.
1319797
  Тендюк Л.М. Смерть в океані : повість та оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1990. – 292 с. – (Пригоди. Фантастика)
1319798
   Смерть в особняке. – М., 1991. – 364с.
1319799
  Вернан Смерть в очах : Втілення потойбічного світу в античній Греції : Артеміда, Горгона / Жан-П"єр Вернан. – Київ : [Дух і літера], 1993. – 84 с. – (Серія "Дух і літера"). – ISBN 5-8292-0036-8
1319800
  Бокс Э. Смерть в пятой позиции / Эдгар Бокс. – Гомель : СИГМА, 1992. – 323 с. – Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден. – (Зарубежный детектив ; № 8). – ISBN 5-87974-070-6
1319801
  Галинь Х. Смерть в распродажу : рассказы / Харий Галинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 182 с.
1319802
  Марш Н. Смерть в театре "Дельфин" : Романі / Н. Марш. – Москва : Букмэн, 1998. – 512с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-8043-0024-6
1319803
   Смерть в штрафной площадке. – Ставрополь, 1991. – 384с.
1319804
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1935. – 480с.
1319805
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1948. – 448с.
1319806
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Воронеж, 1963. – 468с.
1319807
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 478с.
1319808
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Кишинев, 1984. – 446с.
1319809
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Краснодар, 1984. – 448с.
1319810
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Тынянов Ю.Н. – Москва, 1988. – 461 с.
1319811
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 447 с. – (Классики и современники ; Сов. лит.)
1319812
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман. Повесть. Рассказы / Юрий Тынянов. – Москва : Эксмо, 2007. – 640с. – (Русская классика 20). – ISBN 978-5-699-22702-0
1319813
  Червак Б. Смерть вождя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 3


  75 років, як у роттердамі було вчинено смертельний напад на першого Голову ОУН полковника Євгена Коновальця.
1319814
  Инанишвили Р. Смерть волка : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1989. – 207 с.
1319815
  Фекете Д. Смерть врача / Д. Фекете. – Москва, 1965. – 144с.
1319816
  Фекете Д. Смерть врача // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. – (Серия "Новый мир")
1319817
  Олдингтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдингтон. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320с.
1319818
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Київ : Будівельник, 1981. – 368 с.
1319819
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Киев, 1982. – 368с.
1319820
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Москва, 1988. – 604с.
1319821
  Олдінгтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдінгтон. – Київ : Дніпро, 1988. – 339с. – (Вершини світового письменства ; Т. 62)
1319822
  Мечин Т.П. Смерть Голубки, или Злоключения корреспондента / Т.П. Мечин. – М, 1962. – 207с.
1319823
  Никон (архиепископ) Смерть графа Л.Н. Толстого : (дневник из Троицкого слова) / [соч.] епископа Никона. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1911. – 128 с. : 12,5х8,5 см. – Миниатюрное издание. – (Троицкий цветок ; № 71)
1319824
  Сагинадзе Э.О. Смерть графа Сергея Юльевича Витте: отклики и суждения в российской прессе // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 86-100. – ISSN 0869-5687
1319825
  Кручковский Л. Смерть губернатора / Л. Кручковский. – К., 1963. – 78с.
1319826
  Кручковський Л. Смерть губернатора : п"еса / Л. Кручковський; Пер. з польської. – Київ : Художня література, 1963. – 78 с.
1319827
  Стаут Р. Смерть демона. Пачка фальшивых банкнот. Гамбит. Ловушка для матери = Death Of a Demon. Counterfeit for murder. Gambit. The mother hunt / Рекс Стаут. – Москва : КУбК-а. – ([Межиздательская серия]). – ISBN 5-85554-028-6
[Вып. 15]. – 1994. – 444 с., [3] с. – На авантитуле : Полное собрание сочинений
1319828
  Ликович Ірися Смерть Евридіки : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0130-5212
1319829
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна / В.В. Липатов. – Москва, 1966. – 144с.
1319830
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна. Стрежень / В.В. Липатов. – Чита, 1963. – 231 с.
1319831
   Смерть ей к лицу.. – Минск, 1993. – 363с.
1319832
  Лордкипанидзе К.А. Смерть еще подождет : сборник произведений / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Военное издательство, 1971. – 310 с.
1319833
  Едігей Є. Смерть за алфавітом / Є. Едігей. – К, 1991. – 142с.
1319834
  Соколов Б. Смерть за анкетними даними // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  "Остаточне рішення єврейського питання"...радянськими партизанами
1319835
  Степняк-Кравчинский Смерть за смерть / Степняк-Кравчинский. – Пб., 1920. – 24с.
1319836
   Смерть заговора.. – М., 1992. – 224с.
1319837
  Соколов Б. Смерть задешево // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 3


  Чорні дні російської приватної військової кампанії Вагнера продовжуються. Цього разу в Мозамбіку.
1319838
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – К, 1961. – 266с.
1319839
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Київ, 1966. – 266 с.
1319840
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 264 с.
1319841
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 266 с.
1319842
  Павлюк І. Смерть золотого миту // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 111-117. – ISSN 0130-321Х
1319843
  Плавильщиков Н.Н. Смерть и бессмертие / Н.Н. Плавильщиков. – Вологда : Северный печатник, 1925. – 87с. – (На пути к материализму : Пособия для учителя и самообразования / Гос. Тимирязевский научно-иссл. ин-т ; Вып. №7 ; Серия 9)
1319844
  Каммерер Пауль Смерть и бессмертие / Каммерер Пауль. – Москва. – (Природа и культура)
Кн. 17. – 1925. – 115 с.
1319845
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – VIII, 128 с. : рис.
1319846
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. / Ю.А. Кулаковский. – с.
1319847
  Румянцев Н. Смерть и воскресение спасителя / Н. Румянцев. – Москва : Атеист
Т. 1. – 310 с.
1319848
  Тюрк Г. Смерть и дождь / Г. Тюрк. – М., 1969. – 365с.
1319849
  Тюрк Х. Смерть и дождь / Х. Тюрк. – М.
№18. – 1969. – 80с.
1319850
  Тартаковский Б.С. Смерть и жизнь рядом / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1963. – 240с.
1319851
  Макгихи Р. Смерть и ложь / Р. Макгихи. – М, 1985. – 239с.
1319852
  Маринина А. Смерть и немного любви : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 416с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000379-Х
1319853
  Маринина А. Смерть и немного любви / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00607-9
1319854
  Маринина А. Смерть и немного любви. Стечение обстоятельств / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 528с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000404-4
1319855
   Смерть и похороны Т.Г. Шевченко : (документы и материалы). – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1961. – 167, [1] с.
1319856
  Франк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда / У. Франк. – Москва, 1936. – 48с.
1319857
  Фрэнк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда: роман. / У. Фрэнк. – М., 1981. – 528с.
1319858
  Бауэрова А. Смерть и семь немых свидетелей : романы : [перевод] / Бауэрова А. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 526 с. : ил. – (Зарубежный детектив)
1319859
  Марш Н. Смерть и танцующий лакей / Н. Марш. – Москва, 1991. – 247с.
1319860
  Осецкий Ф.И. Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог / сост. Ф. Осецкий, присяж. пов. при Спб. судеб. палате. – 2-е изд., соверш. переработ. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Месника и Римана, 1890. – XII, 453 с.
1319861
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Москва, 1969. – 264с.
1319862
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Л., 1983. – 304с.
1319863
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- За что? / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 80с.
1319864
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. Холстомер / Л.Н. Толстой ; [авт. предисл.: Ю.А. Красовский]. – Москва-Ленинград : Государственное издательство ; [Тип. "Красный пролетарий", Москва], 1930. – 135 с. – (Дешевая библиотека классиков)
1319865
  Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1988. – 526 с. : ил.
1319866
  Ерсой Рухі Смерть і поховальні звичаї та обряди турків // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 54-60. – ISSN 0130-6936
1319867
  Романов С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка
1319868
  Тютюнник Григір Смерть кавалера : Повісті і оповідання / Тютюнник Григір. – Київ : Махаон-Україна, 2001. – 256с. – (100 кращих творів українського письменства). – ISBN 966-605-216-4
1319869
  Франко І.Я. Смерть Каїна / І.Я. Франко. – Київ : Слово, 1924. – 65с. – (Українське письменство)
1319870
  Ласуриа М.Т. Смерть камня : стихи / М.Т. Ласуриа; авториз. пер. с абх. – Москва : Советский писатель, 1971. – 104 с.
1319871
  Костецький І. Смерть кардинала. Партія справжніх людей : радіоп"єса // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 8-58.
1319872
  Николенко И.А. Смерть Катона. / И.А. Николенко. – М, 1990. – 276-494с.
1319873
  Николенко И. Смерть Катона. / И. Николенко. – Москва : Современник, 1990. – 191 с.
1319874
  Федин К. Смерть Кваста / К. Федин. – Ленинград, 1936. – 31с.
1319875
  Наканиси И. Смерть Кихэя / И. Наканиси. – М., 1963. – 175с.
1319876
  Упіт А.М. Смерть Клеманса / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1960. – 52 с.
1319877
  Гусев Б.С. Смерть комиссара / Б.С. Гусев. – Москва : Политиздат, 1967. – 128 с.
1319878
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1989. – 51с.
1319879
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1968. – 64с.
1319880
  Миллер А. Смерть коммивояжера. Кое-какие частные разговоры в двух действиях и реквием. / А. Миллер. – М., 1956. – 91с.
1319881
  Токмань Г. Смерть коханої: діалог лірики Володимира Свідзінського і філософії Габріеля Марселя


  У статті вірші В. Свдзінського розглядаються як художньо-філософський феномен. У центрі уваги дослідниці перебуває мотив смерті коханої жінки. Проведено зіставлення поетичного розмислу з філософською думкою Г. Марселя. Текстуальний аналіз застосовано ...
1319882
  Нечерда Б.А. Смерть кур"єра : роман / Б.А. Нечерда. – Київ : Молодь, 1991. – 301 с.
1319883
  Голованівський С.О. Смерть леді Грей : громадянська трагедія / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 199 с.
1319884
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224 с.
1319885
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1978. – 272 с. : іл.
1319886
  Белль Г. Смерть Лоенгріна / Г. Белль. – Київ, 1960. – 16с.
1319887
  Федосєєв Г.О. Смерть мене підожде! / Г.О. Федосєєв. – Київ : Дніпро, 1966. – 482с.
1319888
  Арайс-Берце Смерть Менуса : рассказы : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1946. – 135 с.
1319889
  Арайс-Берце Смерть Менуса : [рассказы] : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 64 с. – (Библиотека рассказов)
1319890
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1962. – 524с.
1319891
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – изд. 5-е. – М
2. – 1969. – 464с.
1319892
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1974. – 704с.
1319893
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1989. – 510с.
1319894
  Мігус С. Смерть мільйонів - ціна за нашу свободу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 27 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Україна у Другій світовій війні.
1319895
  Дорошенко Е.И. Смерть Муаммара Каддафи: уроки истории // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 10-12. – ISSN 0321-5075
1319896
  Акунин Б. Смерть на брудершафт : роман-кино ; Младенец и черт: фильма первая ; Мука разбитого сердца: фильма вторая / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2008. – 461с. – ISBN 978-5-17-048661-8
1319897
  Дабагян Э.С. Смерть на взлете: Нестор Киршнер - первый президент Аргентины XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 205-217. – ISSN 0130-3864
1319898
  Макбейн Эд Смерть на корабле // За бортом : Смерть на корабле/ Э.Макбейн; Загадка акваланга/В.Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – с.3-150. – ISBN 5-7098-0040-6
1319899
  Морозов А.П. Смерть на краю мира / А.П. Морозов. – М., 1991. – 192с.
1319900
  Васильев Сергей Смерть на перевале // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 105-110 : фото
1319901
  Сергеев Александр Смерть на подлете // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 86-91 : фото
1319902
  Рети Э. Смерть на трибуне: Об убийстве А.Садата. / Э. Рети. – М., 1983. – 143с.
1319903
  Глазов Г. Смерть не выбирают / Григорий Глазов. – Киев ; Москва : Альтерпресс ; Элском ЛТД, 1994. – 526, [2] с. : ил. – В содерж также: Я не свидетель ; Стойкий запах лосьона ; Правый поворот запрещен. – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4756-0
1319904
  Вагнер Н. Смерть не суждена мне / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 264с.
1319905
  Гулиа Г.Д. Смерть неизвестного абхазца : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Правда, 1969. – 64 с.
1319906
  Вєдєнєєв Д. Смерть непокірливого пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 21


  Загадка загибелі єпископа Теодора Ромжі (1947 рік).
1319907
  Бездольний Б. Смерть обминає сміливих / Б. Бездольний. – Дніпропетровськ, 1969. – 148 с.
1319908
  Верфель Ф. Смерть обывателя / Ф. Верфель. – Москва-Ленинград, 1927. – 87с.
1319909
   Смерть одного янки.. – Ханой, 1964. – 151с.
1319910
  Родкин Михаил Смерть ожидаемая, но непредсказуемая : эпицентр: природа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 96-99 : Фото
1319911
  Лунин Б.В. Смерть ойуна / Б.В. Лунин. – М., 1964. – 135с.
1319912
  Золя Е. Смерть Олівіє Бекайля / Еміль Золя ; Пеpеклала Маpія Гpушевська. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 51, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 51)
1319913
  Сєров Д.О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д.О. Сєров, Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 48-57. – ISSN 0130-5247


  М. Костомаров першим увів до наукового обігу архівні документи, включаючі інформацію Таємної канцелярії про плани Петра I стосовно П. Полуботка та його однодумців.
1319914
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I / А.Г. Брикнер ; со ст. В.И. Семевского ; пер. М. Чепинской. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – [2], L, 161 с. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 21)
1319915
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – C. 70-73. – ISSN 0321-0626
1319916
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 69-74. – ISSN 0321-0626
1319917
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I 11-12 марта 1801 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 67-73. – ISSN 0321-0626
1319918
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І : Военные круги // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 0321-0626
1319919
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 67-71. – ISSN 0321-0626
1319920
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Опасность увеличивается // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-81. – ISSN 0321-0626
1319921
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Жалобы государственных людей // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0321-0626
1319922
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 160 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1319923
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 159 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1319924
  Салтыков М.Е. (Щедрин Н.) Смерть Пазухина / [соч.] М.Е. Салтыкова [Н. Щедрина]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – [4], 116 с.
1319925
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1939. – 147с.
1319926
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.Москва, 1949. – 127с.
1319927
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М,, 1950. – 127с.
1319928
  Салтиков-Щедрін Смерть Пазухіна / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1954. – 104с.
1319929
  Кантор В. Смерть пенсионера : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 0321-1878
1319930
  Семенов Ю.С. Смерть Петра : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 480с. – (Дело №...). – ISBN 978-5-235-03007-7
1319931
  Ельцин М. Смерть пилотов НЛО: детективный очерк / М. Ельцин, Н. Лебедев. – Бишкек, 1989. – 31с.
1319932
  Багрицкий Э.Г. Смерть пионерки : поэма / Эдуард Багрицкий ; [послесл. О. Вороновой ; ил.: О. Коровин]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 28 с., [1] л. портр. : ил., 1 л. портр. – (Советские писатели - детям)
1319933
  Сноу Чарлз Смерть під вітрилами. / Сноу Чарлз. – Київ, 1965. – 240с.
1319934
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – 3-е изд., доп. – Ставрополь, 1982. – 303с.
1319935
  Масленников Н.И. Смерть победившие. / Н.И. Масленников. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1974. – 191с.
1319936
  Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща / В.Е. Дубовик. – Днепропетровск, 1965. – 243с.
1319937
  Федосеев Семен Смерть под маской : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 118-126 : Фото
1319938
   Смерть при жизни. – Зыков С. – Москва : Политиздат, 1978. – 240с.
1319939
  Волков Е. Смерть проиграла битву / Е. Волков. – Рига, 1970. – 112с.
1319940
  Мамонтов С. Смерть Пушкина : драматические сцены / Сергей Мамонтов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – 36 с.
1319941
  Модзалевский Б.Л. Смерть Пушкина : (Пять писем 1837 г.) / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 6


  Содержаие: С. 6-19: 1. И.Т. Калашников - П.А. Соловцову. 12 февр. 1837. 2. А.Ф. Воейков - А.Я. Стороженку. 4 февр. 1837. 3. А.Н. Мордвинов - А.Н. Пещурову. 2 февр. 1837. 4. А.И. Тургенев - А.Н. Пещурову. 13 февр. 1837. 5. А.И. Тургенев - А.Н. ...
1319942
  Лернер Н. Смерть Пушкина / Н. Лернер, 1928. – 46с.
1319943
  Данешвар С Смерть ради жизни / С Данешвар. – М, 1975. – 271с.
1319944
  Малко Роман Смерть Росії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 42 (143). – С. 34-35
1319945
  Айни М С.С. Смерть ростовщика : повести / Садриддин Саид Мурадович Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1952. – 255 с. : ил. – Содерж.: Школа ; Смерть рстовщика ; Бухарские палачи ; Одина, или Похождения бедняка-таджика
1319946
  Айни С. Смерть ростовщика : [повесть] / Садриддин Айни ; пер. с таджик. О. Сухаревой ; [вступ. ст. В. Панкиной]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 166 с. : ил. – ([Народная библиотека])
1319947
  Айни С. Смерть ростовщика : повесть / Садриддин Айни; пер. с тадж. – Ташкент : Радуга, 1990. – с. – На арабском языке
1319948
  Айни С. Смерть ростовщика. Ятим : повести / С. Айни; перевод с таджикского. – Душанбе : Маориф, 1976. – 248 с.
1319949
  Борисова Е. Смерть Сапармурата Ниязова (медиа-обзор) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 174-189. – ISSN 1727-1770
1319950
  Беранже П. Смерть сатаны // Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – С. 100-207
1319951
  Куксин Константин Смерть со свистом / Куксин Константин, Закиров Ельдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 176-181 : фото
1319952
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1319953
  Юлленстен Л. Смерть Сократа / Л. Юлленстен. – М., 1984. – 377с.
1319954
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
1319955
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4203-3
1319956
  Бережков Валентин Смерть Сталина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 36-42. – ISSN 1606-0219
1319957
  Фінкельштейн Б. Смерть Сталіна. Угода : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 175-183. – ISSN 0320-8370
1319958
  Бершадский Р.Ю. Смерть считать недействительной. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1964. – 200с.
1319959
  Кришмарел В.Ю. Смерть та любов як уможливлення життя: світське безсмертя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1319960
  Вовк В.М. Смерть та мертве тіло як елементи римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32.
1319961
  Товстонос В.П. (Таль) Смерть Тараса Бульби (Бенефіс Никаноровича) : комедія-буфонада на 1 д. Сцена на сцені / В. Таль (Товстонос). – Харків : Держвидав України, 1926. – 29 с. – (Театpальна бібліотека)
1319962
  Метерлинк М. Смерть Тинтажиля : Символическая драма / Морис Метерлинк ; Пер. И.Г. Шнейдер, рис. Судейкина. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 34 с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1319963
  Підлуцький О. Смерть титана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 1, 10


  Відійшов у вічність творець "сінгапурського дива" Лі Куан Ю. Те, що здійснили Лі Куан Ю та виплекана ним команда однодумців, без перебільшення вражає. Протягом кількох десятиріч Лі перетворив Сінгапур, крихітну бідну британську колонію на одну з ...
1319964
  Радовський В. Смерть тілоохоронця : епізод боротьби проти опозиції в добу Хмельниччини (І пол. ХІХ ст.) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 97-120. – ISSN 0868-4790
1319965
   Смерть Толстого по новым материалам.. – М., 1929. – 328с.
1319966
  Высоцкий С.А. Смерть транзитного пассажира / С.А. Высоцкий. – Москва, 1973. – 48с.
1319967
  Утевский Л.С. Смерть Тургенева. / Л.С. Утевский. – Пб., 1923. – 88с.
1319968
  Краєвський М. Смерть у Беслану // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 346-385.
1319969
  Загребельний П. Смерть у Києвi : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 605с. – (Література). – ISBN 966-03-2143-0


  Роман про Київську Русь. Події відбуваються у XII столітті за часи жорстоких і кривавих мужусобних воєн
1319970
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1972 р.)
Ч. 1. – 1972. – 206с.
1319971
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 10 ; 1972 р.)
Ч. 2. – 1972. – 200с.
1319972
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман [про Юрія Долгорукого. 1090-1157] / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1973. – 416с.
1319973
  Ночовний М.В. Смерть у Мирній Долині / М.В. Ночовний. – Донецьк, 1991. – 254с.
1319974
  Кочевих О. Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С.92-94. – ISSN 0130-5212


  Смерть Айседори Дункан
1319975
  Кочевих Олег Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1319976
  Талах Віктор Смерть у Пантикапеї, або Політичний детектив із кримського життя : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 130-132
1319977
  Ярич Т.В. Смерть у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 208-210.


  У статті мова йде про смерть як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Читачам пропонуються три приклади відповідних рекламних кампаній, в описі яких автор обґрунтовує власні міркування з приводу коректності та ...
1319978
  Кеппен В. Смерть у Римі : роман / В. Кеппен. – Київ : Дніпро, 1966. – 275 с.
1319979
  Ружевич Т. Смерть у старих декораціях = Smierc w starych dekoracjach : оповідання, повість / Тадеуш Ружевич ; переклад з польської Я. Сенчишин. – Львів : Літопис, 2007. – 148 с. – Паралел. титул. аркуш на польській мові. – ISBN 966-7007-66-3


  Ця книга – перше видання прози Тадеуша Ружевича (р. н. 1921), одного з найвпливовіших сучасних польських письменників, українською мовою. Головні події повісті «Смерть у старих декораціях» відбуваються в Римі, куди прилітає герой, здійснивши одну з ...
1319980
  Даниленко Володимир Смерть учителя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
1319981
  Вышинский П.Е. Смерть фашизму ! / П.Е. Вышинский. – Москва-Ленинград, 1941. – 24с.
1319982
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Харків, 1933. – 104 с.
1319983
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Львів, 1958. – 72 с.
1319984
  Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 166-170. – (Право. Економіка. Управління)
1319985
  Минач В. Смерть ходит по горам / В. Минач. – Москва, 1970. – 168с.
1319986
  Мортенсон Я. Смерть ходит по музею: детектив : Детективний роман / Я. Мортенсон; Пер. зі шведськогої Попсуєнка Ю. – Київ : Дніпро, 1987. – 150с.
1319987
  Мінач В. Смерть ходить по горах : повість / В. Мінач. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 212с.
1319988
  Хайн К. Смерть Хорна / К. Хайн. – Москва, 1989. – 214с.
1319989
  Хайн К. Смерть Хорна. Аккомпаниатор : Роман. Повесть / К. Хайн. – Москва : Радуга, 1991. – 405с.
1319990
  Макдональд Д. Смерть цвета золота / Д. Макдональд. – М, 1994. – 366с.
1319991
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – М, 1991. – 295с.
1319992
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – Одесса, 1992. – 330с.
1319993
  Курков А. Смерть чужого : Укр. переклад і передмова Л. Герасимчука / А. Курков. – Київ : Президент, 2000. – 224с. – ISBN 966-95791-0-4
1319994
  Курочкин Н.В. Смерть экзистенциалиста // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 221-336. – (Молодые голоса)
1319995
  Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла / Ф. Гельдерлин ; Предисл. А.В. Луначарского, пер. Я.Голосовкер. – Москва ; Ленинград : Academia, 1931. – 136 с.
1319996
  Гельдерлин Ф И.Х. Смерть Эмпедокла // Эмпедокл: философ, врач и чародей : Данные для его понимания и оценки / Якубанис Генрих. – Киев : Синто, 1994. – с.133-229
1319997
  Булычев Кир Смерть этажом ниже / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 160с.
1319998
  Мазурик М. Смерть як відкриття нових горизонтів людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 52-58. – ISSN 0321-0499
1319999
  Бєньов Р. Смерть як чинник розкриття психопортрету героя (за творами Миколи Хвильового та Валер"яна Підмогильного) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 127-135. – ISSN 1728-9572
1320000
  Алієв Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 106-123. – ISSN 1810-2131
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,