Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1319001
  Лях Т. "... то, мой брє, світ обмінивси": художня руйнація стереотипів у новелі Марка Черемшини "Парасочка" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 332-344. – ISBN 978-966-8760-98-3
1319002
  Зарвовский Сергей "То ли небо упало в море..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 13-17. – ISSN 0131-8136
1319003
  Корсак І. "То не підвіски легковажної королеви..." / розмовляла Ольга Пікун // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)


  Творчий доробок письменника Івана Корсака.
1319004
  Жулинський Г. "То твій, сину, батько" : Українська душа - на голгофі 20 століття. Монтаж свідчень документів та коментарі Володимира Дрозда / Г. Жулинський, М. Жулинський; Григорій і Микола Жулинські. – Київ : Генеза, 2003. – 112с. – ISBN 966-504-357-9
1319005
  Скопенко В. "То що ж ви, хлопці, так пізно" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 24 лютого (№ 8). – С. 6


  Лист до редакції газети "Літературна Україна" щодо проблем українознавства та аналізу деяких публікацій П. Кононека, А. Погрібного.
1319006
  Скопенко В. "То що ж ви, хлопці, так пізно... " : Лист до редакції / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Літературна Україна, 2000
1319007
  Цирулис Г. "Тобаго" меняет курс : повесть / Г. Цирулис, А. Имерманис. – Рига : Латгосиздат, 1963. – 166 с.
1319008
  Имерманис А. "Тобаго" меняет курс. Три дня в Криспорте. "24-25 " не возвращается / А. Имерманис, Г. Циркулис. – М., 1973. – 352с.
1319009
  Имерманис А. "Тобаго" меняет курс. Три дня в Криспорте. "24-25 " не возвращается / А. Имерманис, Г. Цирулис. – М., 1973. – 352с.
1319010
  Сергійчук В. "Тобі одному віримо" // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Київ, 1996. – № 2. – С. 11-12
1319011
  Надуваний П. "Тобі, праматір, шлю привіт З років, що час їх порохом укриє..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Так у вірші "Україна" писав Освальд Бургардт (Юрій Клен) - один із найвидатніших поетів, перекладачів і літературознавців української еміграції, творча спадщина якого в СРСР була під найсуворішою забороною.
1319012
  Назаров О. "Тов. Сталин, сделавшись генсеком..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 117-119. – ISSN 0235-7089
1319013
  Берест І. "Товариство поступове львівських друкарів" як приклад профспілкового життя Львова II половина XIX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 45-49. – ISSN 2076-9326
1319014
  Федьков О.М. "Товариш Павлов" і розкол РУП // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 88-107. – ISSN 0130-5247
1319015
  Ганин Андрей "Товарищ Склянский - заступитесь..." Генштабисты и чекисты в Гражданскую войну // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-83. – ISSN 0235-7089
1319016
  Галенович Ю. "Товарищ Яобан" - антипод "Председателя Мао" // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 14-18. – ISSN 0321-5075


  Політика і економіка Китаю
1319017
  Григор М.И. "Товарищ" идет в Балтимор / М.И. Григор. – Одесса, 1973. – 116 с.
1319018
  Завгородній Ю. "Товаріщ палковнік"... І це - українське війс ько?
1319019
  Марухняк Й. "Тоді наша церква мала статус каплиці" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 березня (№ 37). – С. 12


  На Львівщині зберігся храм, у якому служив отець Михайло Вербицький.
1319020
  Монден Ясухиро "Тоета" : методы эффективного управления / Монден Ясухиро. – М., 1989. – 287с.
1319021
  Голобородько В. "Тож в якій країні ми жили: в Україні чи Росії? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 8-9


  Розмова з українським поетом, дисидентом Василем Івановичем Голобородьком.
1319022
  Голобородько В. "Тож в якій країні ми жили: в Україні чи Росії?" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 8-9


  Розмова з українським письменником Василем Голобородько про події у Луганську, про творчість та плани.
1319023
   "Тої слави козацької повік не забудем..." : Рекомендаційний бібліографічний покажчик з історії українського козацтва. – Київ : Київська правда, 2004. – 294 с. – ISBN 966-7270-43-2
1319024
  Дроздовський Д. "Той пропаде, хто зловлений!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20-21 червня (№ 111/112). – С. 23


  Микола Гриценко представив нову поетичну збірку.
1319025
  Мозкова О. "Той, хто відродив Києво-Могилянську Академію" // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С.21-25. – ISSN 1819-7329


  ДО 60-річчя В. Брюховецького
1319026
  Дубов"яз М. "Той, хто зорями засіяв небо, не лишив ні слова про себе..." // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 7


  Про Миколу Самійленка — українського поета та воїна УПА, дружина якого була з кримськотатарського роду.
1319027
  Верещинський Ю. "Той, хто творив історію, - нею й знищений" / підготував В. Мазур // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 18


  "Так уже повелося в людській історії, що деякі судження, доволі спірні за своєю суттю, дістаючи підтримку необізнаної більшості, переходять у розряд аксіом, що не потребують детальних пояснень і доказів. Наприклад - зневажливе ставлення в XIX столітті ...
1319028
  Стадниченко Володимир "Той, чия совість, як чистий кришталь..." : труди і дні Івана Михайловича Дзюби у живих світлинах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 0868-9644
1319029
  Измайлович И.Б. "Токсисорб" снижает патогенность микотоксинов // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 102-108 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1319030
  Брондз Б.Д. Т-лимфоциты и их рецепторы в иммунологическом распознавании / Б.Д. Брондз. – Москва : Наука, 1987. – 472 с.
1319031
  Орехов В.В. Т-образные электроизмерительные схемы уравновешивания токов для определения магнитной и диэлектрической проницаемостей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.05 / Орехов В.В.; АН УССР.Ин-т электродинамики. – К, 1986. – 18л.
1319032
  Жуков И.М. Тктоника Куйбышевского и Оренбургского Заволжья в связи с гефтегазоносностью : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жуков И. М.; Моск. ин-т нефтехим. и газов. пром-ти, Каф. теорет. основ поисков и разведки газа и нефти. – М., 1967. – 31л.
1319033
  Ухли В.В. Ткут девушки шелка : роман / В.В. Ухли. – Москва : Советский писатель, 1972. – 192 с.
1319034
  Савойская Г.И. Тлевые коровки. / Г.И. Савойская. – М., 1991. – 77с.
1319035
  Константинов Е. Тлеющие угли / Е. Константинов. – М., 1960. – 610с.
1319036
  Голубев В.С. Тлеющий разряд повышенного давления / В.С. Голубев, С.В. Пашкин. – Москва : Наука, 1990. – 335с.
1319037
  Фолькина М.Я. Тли (Aphididae) плодовых деревьев Алма-Атинской зоны плодоводства : Автореф. ди. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Фолькина М.Я. ; АН Казахск.ССР, Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспеиментальной биологии. – Алма-Ата, 1974. – 24 с.
1319038
  Рупайс А.А. Тли (АРНІ О ЕА) Латвии. / А.А. Рупайс. – Рига, 1989. – 331с.
1319039
  Габрид Н.В. Тли деревьев и кустарников / Н.В. Габрид. – Фрунзе, 1989. – 186с.
1319040
  Ивановская О.И. Тли Западной Сибири / О.И. Ивановская. – Новосибирск, 1977. – 272с.
1319041
  Ивановская О.И. Тли Западной Сибири / О.И. Ивановская. – Новосибирск, 1977. – 328с.
1319042
  Божко М.П. Тли кормовых растений / М.П. Божко. – Харьков, 1976. – 136с.
1319043
  Верещагин Б.В. Тли Молдавии / Б.В. Верещагин. – Кишинев, 1985. – 158с.
1319044
  Мамонтова В.А. Тли сельскохозяйственных культур правобережной лесостепи УССР / В.А. Мамонтова. – Киев, 1953. – 73с.
1319045
  Мамонтова В.А. Тли семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны Восточной Европы и сопредельных территорий / В.А. Мамонтова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2012. – 389, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 377-388. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1274-5
1319046
  Рекач В.Н. Тли хлопчатника юга европейской части РСФСР. / В.Н. Рекач. – Пятигорск, 1938. – 108с.
1319047
  Техов Б.В. Тлийский могильник / Б.В. Техов. – Тбилиси, 1980. – 138с.
1319048
  Техов Б.В. Тлийский могильник / Б.В. Техов. – Тбилиси
2. – 1981. – 74с.
1319049
  Техов Б.В. Тлийский могильник / Б.В. Техов. – Тбилиси
3. – 1985. – 221с.
1319050
  Борщевський С. Тлумач : Інтерв"ю / взяла інтерв"ю Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Нещодавно вийшла у світ книжка есеїв аргентинського письменника Ернесто Сабато "Будьмо самими собою" в перекладах чотирнадцяти молодих перекладачок, упорядником якої є Сергій Борщевський.
1319051
  Лисенков С.Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-9
1319052
  Зборовська К. Тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо - витоки антропологічного вчення Миколи Кузанського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-11. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка використання концептів sensus, ratio та intellectus в антропології Геймерікуса де Кампо та їх розгортання у спадщині його учня Миколи Кузанського. Шляхом етимологічного та герменевтичного аналізу тексту та здійснення ...
1319053
  Купцова М.В. Тлумачення арбітражної угоди // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 19-27. – ISSN 2227-7048
1319054
  Дмитренко О.А. Тлумачення буддизму в філософії Е. Конзе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 248-250
1319055
  Мойсієнко В.М. Тлумачення держави у філософсько-правовій спадщині М.М. Ковалевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 146-153. – (Серія "Філософія")
1319056
  Пономаренко В. Тлумачення деяких аспектів сучасного процесуального законодавства / В. Пономаренко, О. Брусник // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.73-74. – ISSN 0132-1331
1319057
  Поліщук К. Тлумачення договору побутового підряду при його укладенні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 71-73.
1319058
  Карнаух Б.П. Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 39-51. – ISSN 2224-9281
1319059
  Капустін О.О. Тлумачення Ж. Марітеном інтуїції як засади творення мистецтва // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 64-73. – ISSN 2075-1443
1319060
  Литвинов О. Тлумачення законодавчої норми під час перевірки її конституційності у справі за конституційною скаргою% теоретичні аспекти // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
1319061
  Кухарєв О. Тлумачення заповіту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331
1319062
  Сахаров В.Є. Тлумачення застосування і розвиток понятійного апарату: маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг : економіка та управління підприємствами / В.Є. Сахаров, Ю.С. Мілютіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 122-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1319063
  Ямпольський Г.В. Тлумачення змісту правочину господарськими судами України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 391-396. – ISSN 1026-9932
1319064
  Фединяк Г. Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин в міжнародному приватному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.287-291. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1319065
  Єзеров А.А. Тлумачення Конституції України: способи, межі, зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 95-99
1319066
  Ківалов С. Тлумачення Конституційним Судом України правопололжень про діяльність Вищої ради юстиції // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-74
1319067
  Гетьман З.О. Тлумачення контексту як необхідної умови мовленнєвої комунікації в іспаністиці


  Подано критичний огляд теорій контексту, які є найбільш поширеними у закордонній іспаністиці. Історія вивчення питання є підґрунтям для аналізу контексту як необхідної умови мовленнєвої комунікації. Саме за такої умови може бути моносемантизована ...
1319068
  Кушерець Т.В. Тлумачення людського буття в феноменології та екзистенціалізмі в контексті сучасної філософії історії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 58-69. – ISSN 2076-7382
1319069
  Шпак Ы.В. Тлумачення магії у романах Дж.К. Роулінг // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 275-280. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1319070
  Іванишин П. Тлумачення мистецтва "кінця світу" в теорії Макса Нордау
1319071
  Київець О.Б. Тлумачення міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 286-289
1319072
  Київець О.В. Тлумачення міжнародних договорів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 124-128
1319073
  Процик І. Тлумачення міжнародних договорів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-190. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1319074
  Звєрєв Є. Тлумачення міжнародних договорів: текстуалізм чи договірна теорія? Американська дискусія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 30-33.
1319075
  Менько Л.М. Тлумачення найменувань тварин у Словнику української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 84-91. – ISSN 0027-2833
1319076
  Переверзєва О.С. Тлумачення норм Брюссельскої конвенції про цивільну відповідальність за збиток забрудненням нафтою 1969 року / О.С. Переверзєва, Д.М. Аксеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 458-461. – ISSN 1563-3349
1319077
  Капліна О.В. Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового зміст // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 223-231. – (Право. Економіка. Управління)
1319078
  Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.91-96. – ISSN 0132-1331
1319079
  Кривошия І. Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (перша частина) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 4-10
1319080
  Кривошия І. Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (третя частина) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 4-10. – ISSN 2308-9636
1319081
  Кривошин І. Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (четверта - заключна частина) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 24-30. – ISSN 2308-9636
1319082
  Опейда З. Тлумачення норм права СОТ та їх співвідношення з іншими нормами міжнародного права / З. Опейда, А. Безугла // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 59-64
1319083
  Молибога М.П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 225-232
1319084
  Молибога М.П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-46
1319085
  Негрич М.М. Тлумачення норм установчих договорів ЄС щодо прямого оподаткування в практиці суду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 190-196


  Стаття присвячена дослідженню норм пов’язаних з прямим оподаткуванням в рамках ДЄС та ДФЄС. Безпосередньо пряме оподаткування не згадується в установчих договорах ЄС, проте існує цілий ряд пов’язаних з цією проблемою норм. Це викликало нагальну ...
1319086
  Коломоєць Тлумачення оцінних понять в адміністративному судочинстві як складова вітчизняної правозастосовної практики / Коломоєць, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0132-1331
1319087
  Чебакова О.В. Тлумачення оціночних понять та їх роль у процесі правового регулювання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 131-138
1319088
  Кретова І. Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 165-174. – ISSN 1993-0909
1319089
  Муратова Г. Тлумачення поняття "інтерференція" в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання походження, запровадження, історії розвитку поняття "інтерференція", її причини та наслідки. Дається джерелознавчий та методологічний аналіз сутності інтерференції. Розмежовуються поняття "інтерференція", "акцент". Коротко ...
1319090
  Спицька Л.В. Тлумачення поняття "регіон" як складової політичного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 167-174
1319091
  Котерлін І. Тлумачення поняття захисту інформації як правової категорії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 34-38.
1319092
  Розгон О. Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – C. 168-171
1319093
  Фархадова Е.Ш. Тлумачення права судами загальної юрисдикції в Україні // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1319094
  Гогусь Т. Тлумачення правових норм та індивідуальних розпорядчих актів про судоустрій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 0132-1331
1319095
  Гогусь Т. Тлумачення правових норм та індивідуальних розпорядчих актів про судоустрій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1319096
  Заєць А.Г. Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 66-71. – ISSN 1563-3349
1319097
  Теньков С. Тлумачення правочину: од краю до краю, а всередині не знаю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 18-24 серпня (№ 33)
1319098
  Бокал Г.В. Тлумачення процесу пізнання у даршанах чарвака, локаята та джайнізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу впливу визнаних у даршанах чарвака, локаята та джайнізм праман, на формування системи їх філософських поглядів. The article is devoted to the analysis of influence of Pramanas avowed by the darshanas of Carvaka, Lokayata and ...
1319099
   Тлумачення Святого письма за Б. Гладковим. – Чернівці, 1995. – 54с.
1319100
  Нор В. Тлумачення сумнівів на користь підсудного під час постановлення вироку / В. Нор, Б. Яворський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 437-442. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено один з елементів інституту сприяння захисту (favor defensionis) - правило тлумачення сумнівів щодо доведеності вини на користь підсудного під час постановлення вироку. На підставі аналізу чинного законодавства, практики його ...
1319101
  Палінчак М.М. Тлумачення сутності феномену свободи совісті у вітчизняному релігієзнавстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 177-180
1319102
   Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України : Навчальний посібник / М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; Мін-во внутрішніх справ України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 600с. – ISBN 966-2905-14-6
1319103
  Царенко О. Тлумачення терміна "законодавство" конституційним судом України / О. Царенко, В. Сущенко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.128-130
1319104
  Сиваш Л.М. Тлумачення терміна "інтернаціоналізм" у лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 209-214. – ISBN 966-581-589-Х
1319105
  Жуков В.І. Тлумачення терміна "інформація" як об"єкта цивільного права // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 62-69. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1319106
  Рябчій В.А. Тлумачення термінів земельного законодавства у нормативно-правових актах України / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.С. Хомяк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 93-97. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1319107
  Борисполець В. Тлумачення тиші : Верлібри / Віталій Борисполець. – Київ : Академія, 2009. – 400с. – ISBN 978-966-580-287-7
1319108
  Діковська І. Тлумачення цивільно-правових норм: підходи окремих правових систем // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 100-107. – ISSN 2227-7153


  У статті аналізуються доктринальні та законодавчі підходи до тлумачення цивільно-правових норм у окремих країнах.
1319109
  Коломієць Т. Тлумачення як невід"ємна складова процесу підготовки досконалого адміністративного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 110-115


  У аспекті співвідношення із суміжними поняттями
1319110
   Тлумачний довідник з теоретичної хімії : для магістрів-хіміків. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 218с. – ISBN 966-594-104-6
1319111
   Тлумачний довідник із фізичної хімії : [понад 300 термінів : для студентів хім. фак. ун-тів] / [Бєлобородова О.А. та ін.] ; за заг. ред. М.Ю. Корнілова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 203-205. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-439-714-5
1319112
   Тлумачний російсько-український комп"ютерний словник з фізики : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 2071 с. – 4 додатки. – Бібліогр.: 60 дж.


  Об"єкт дослідження або розроблення - тлумачний російсько-український комп"ютерний словник з фізики. Мета роботи - створити тлумачний російсько-український комп"ютерний словник найуживаніших сучасних фізичних термінів на 3000 словарних статей на основі ...
1319113
  Затула В.І. Тлумачний словвник з метеорології та кліматології : навчальний посібник для неметеорологічних спеціальностей / В.І. Затула, Л.М. Титаренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-353-121-2
1319114
   Тлумачний словник-довідник іншомовних слів : Правопис. Граматика. – Київ : Школа, 2006. – 288с. – ISBN 966-661-424-3
1319115
   Тлумачний словник-мінімум української мови : Близько 6 тисяч слів. – Київ : Довіра, 1999. – 449с. – (Словники України). – ISBN 966-507-075-4
1319116
   Тлумачний словник-мінімум української мови : Близько 7,5 тисяч слів. – 2-ге вид.,виправ.і доп. – Київ : Довіра, 2000. – 534с. – (Словники України). – ISBN 966-507-106-8
1319117
   Тлумачний словник-мінімум української мови : близько 9 тисяч слів. – 3-є вид. виправл. і доп. – Київ : Довіра, 2004. – 608с. – (Словники України). – ISBN 966-507-160-2


  Охоплює загальновживальну лексику. В ньому вміщені короткі тлумачення слів, відображені їх граматичні характерристики та особливості стилістичного використання. Разрахован на широке коло користувачів
1319118
   Тлумачний словник-мінімум української мови : близько 9 тисяч слів. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Довіра, 2006. – 608с. – (Словники України). – ISBN 966-507-160-2


  Охоплює загальновживальну лексику. В ньому вміщені короткі тлумачення слів, відображені їх граматичні характерристики та особливості стилістичного використання. Разрахован на широке коло користувачів
1319119
  Козленко І. Тлумачний словник афіксальних морфем української мови: засади укладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано засади укладання словника афіксальних морфем української мови: по-перше, опис морфеми-афікса як інваріантної одиниці мови, її дистрибутивних особливостей; по-друге, врахування двобічної природи морфеми та її морфів - єдності в них плану ...
1319120
  Гура Н.О. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології : 1000 термінів / Н.О. Гура, Ю.В. Каверін; Перекл. на англійську Н.П.Шморгун. – Київ : Українська книга, 1999. – 64с. – ISBN 966-7219-10-0
1319121
  Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / МОНУ ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; за ред. С. М. Гончарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-783-8


  Тлумачний словник-довідник економіста містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками. Словник буде корисним для ...
1319122
   Тлумачний словник з геофізики : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 97с. : 5 рис., 1 таб. – Бібліогр.: 22 дж.


  Звіт про складову частину НДР "Термінотворчі процеси та проблеми створення наукової термінології" (тема №02БФ 12-01) "Тлумачний словник з геофізики" Об"єкт дослідження: наукова термінологія з сейсморозвідки, гравірозвідки та магніторозвідки. Мета ...
1319123
   Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів / [Проект "Розвиток ринків капіталу"]. – Київ, 2010. – 19 с.
1319124
   Тлумачний словник з математики і механіки : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 942 с. – 2 додатки. – Бібліогр.: 24 дж.


  Об"єкт дослідження або розроблення - тлумачний російсько-українсько-англійський комп"ютерний словник з математики та механіки на 2000 словникових статей. Мета роботи - створити тлумачний російсько-українсько-англійський комп"ютерний словник ...
1319125
   Тлумачний словник з основ математики та інформатики / І Б. Бойко, В.М. Волохов, О.В. Вознюк, О.А. Война, М.П. Копистира; За ред. О.К. Закусило. – Київ : Науковий світ, 2000. – 312 с. – ISBN 966-7722-82-1
1319126
  Джонсон Алан Тлумачний словник з соціології / Джонсон Алан. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 480с. – Шифр дубл. 1Джон. – ISBN 966-613-227-3
1319127
  Вакуленко М.О. Тлумачний словник із фізики / М.О. Вакуленко, О.В. Вакуленко. – Київ : Київський університет, 2008. – 768 с. – ISBN 978-966-439-038-2
1319128
   Тлумачний словник сучасної української мови : близько 50 000 слів. – Київ : Арій, 2007. – 512 с. – ISBN 966-8959-39-6
1319129
  Мрига П.Н. Тлумачний словник театральних термінів / Петро Мрига ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 240 с. : іл.
1319130
  Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму) : Роздавальний матеріал для студ. географ. факультету / О.О. Бейдик; Ред. Н.О. Витвицька; Мін-во освіти України; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1993. – 56с.
1319131
   Тлумачний словник української мови : Близько 7000 слів. – Київ : Освіта, 1999. – 300с. – ISBN 966-04-0302-Х
1319132
   Тлумачний словник української мови : 14 000. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с. – ISBN 966-7070-24-8
1319133
   Тлумачний словник української мови : Понад 12 500 статей (близько 40 000 слів). – Харків : Прапор, 2002. – 992с. – ISBN 966-7880-38-9
1319134
  Івченко Анатолій Тлумачний словник української мови / Івченко Анатолій. – Харків : ФОЛІО, 2002. – 540с. – (Б-ка державної мови). – ISBN 966-03-1753-0
1319135
   Тлумачний словник української мови : понад 12 500 статей (близько 40 000 слів). – Вид. 2-ге, виправл. й доп. – Харків : Прапор, 2004. – 992с. – ISBN 966-7880-74-5
1319136
  Івченко А. Тлумачний словник української мови / Анатолій Івченко. – 9-те випр. вид. – Харків : ФОЛІО, 2006. – 542с. – (Б-ка державної мови). – ISBN 966-03-3255-6
1319137
  Паламарчук Л.С. Тлумачний словник української мови в колі слов"янських словників цього типу / Л.С. Паламарчук. – К, 1973. – 20с.
1319138
  Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика : 10 000 слів / О.М. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 512с. – ISBN 966-95558-5-Х
1319139
  Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика:10 000 слів : Для студ.вищих навч.закл. / О.М. Сліпушко. – Київ : Криниця, 2000. – 512с. – ISBN 966-95558-5-Х
1319140
   Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії : Українсько-російсько-англійський. – Київ : Наукова думка, 1997. – 532с. – ISBN 966-00-0039-1
1319141
   Тлумачний термінологічний словник органічної та фізико-органічної хімії. – К, 1997. – 532с.
1319142
   Тлумачник смолянської говірки / [упоряд. Андрій Сніжко]. – Київ : LAT&K, 2009. – 48 с. – ISBN 978-966-2944-37-2
1319143
  Шевцов И.М. Тля : Роман - Памфлет / И.М. Шевцов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 284с.
1319144
  Барчишина І. Тмезис як засіб емфатизації епітетних структур у поезії Максиміліана Волошина та Володимира Свідзінського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-33. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано архітектонічні моделі епітетних структур, організованих за принципом тмезису, у віршах Максиміліана Волошина та Володимира Свідзінського. Визначено експресивні можливості тмезису як засобу посилення емфатичності епітетних структур і ...
1319145
  Ражанскийте Д. Тмин обыкновенный и кориандр посевной, их эфирно-масличность и перспективы выращивания в Литве : Автореф. дис. .. канд. биол. наук / Ражанскийте Д. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20 с.
1319146
  Конрадова Наталья Тминное поле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 44 : фото, рис.
1319147
  Жданов Ю.А. и др. ТМПТУ - представитель городского района на социалистическом рынке / Ю.А. и др. Жданов. – М, 1989. – 73с.
1319148
  Волошин Володимир ТМС: менеджери й контролери бізнес-тревелу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
1319149
  Медынцева А.А. Тмутараканский камень. / А.А. Медынцева. – М, 1979. – 55с.
1319150
  Білий Д. Тмутороканське князівство в історії Київської Русі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 6-10. – ISSN 1728-9572
1319151
  Пестушко Валерій ТНК в економіці України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 34
1319152
  Підчоса О.В. ТНК в нафтогазовій галузі України: імперативи діяльності в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 189-203


  У статті досліджується вплив ТНК на нафтогазову індустрію України, визначаються перспективи подальшого розвитку галузі в умовах транснаціоналізації та виділяються основи функціонування механізму ефективної взаємодії на рівні держава - ТНК.
1319153
   ТНК в сельском хозяйстве Латинской Америки. – М, 1991. – 187с.
1319154
  Пестушко Валерий ТНК для України : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6
1319155
  Сапунцов А.Л. ТНК добывающей промышленности в экономике Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1319156
  Голиков А.Н. ТНК и развивающиеся страны: углубление противоречий / А.Н. Голиков. – Москва, 1987. – 165с.
1319157
  Аксенова Е. ТНК и социально-экономическое развитие Вьетнама // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 86-95. – ISSN 0131-2227
1319158
  Фесенко М. ТНК і держава: суперечливі взаємовідносини в умовах фінансової глобалізації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-49.
1319159
  Рогач О.І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються. / О.І. Рогач. – К., 1994. – 386с.
1319160
  Кривоус В. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 327-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1319161
  Прохорова М.Е. ТНК і зміни в екологічному менеджменті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 176-184.
1319162
  Сидоренко Е.А. ТНК Мексики в условиях глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-37. – ISSN 0044-748Х


  На примере "Grupo Bimbo".
1319163
  Мельник Ю. ТНК на міжнародному ринку послуг в умовах циклічного розвитку світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 307-310. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1319164
  Березной А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес-модели // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227
1319165
  Мікаелян С.Г. ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції: місце та роль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 87-90
1319166
  Алєксєєнко І.В. ТНК у політико-правовому вимірі світополітичних процесів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 292-296. – ISSN 2226-3209
1319167
  Пестушко Валерій ТНК у світовій економіці : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-55
1319168
  Карамбович І.М. ТНК у системі світового господарства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена питанню діяльності транснаціональних корпорацій у сучасній світовій економіці. Розглядається їх вплив на економіки приймаючих країн. Визначаються позитивні і негативні наслідки їх діяльності для приймаючих країн. Приділена увага аналізу ...
1319169
  Глущевська А.С. ТНК ФРН автомобільної галузі на ринку транскордонних злиттів та поглинань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 204-213


  Стаття присвячена дослідженню місця і ролі транснаціональних корпорацій автомобільної галузі ФРН в глобальних процесах злиття та поглинання. Автор розглядає операції злиття т поглинання географічною структурою та у галузевому розрізі та приходять до ...
1319170
  Даміров Я. ТНК як фактор включення національних господарств до світової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 67-74. – ISSN 0131-775Х
1319171
  Троненко Н.І. ТНК як чинник і умова регіональної економічної інтеграції // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 171-174. – ISSN 1729-7036
1319172
  Панкевич Н. ТНК: гражданско-политический контроль в условиях денационализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 34-42. – ISSN 0131-2227
1319173
  Абрамычев А.В. ТНК: проблемы управления и хозяйствования / [А.В. Абрамычев, О.Б. Лихачев] ; Всесоюз. учеб.-метод. хозрасчет. центр по экон. образованию. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. – (Библиотечка "Перестройка управления: проблемы и результаты")
1319174
  Тішакова І.В. ТНК: фактори впливу на економіку та їх значення для постсоціалістичних країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 140-144. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано можливість впливу трансформаційних корпорацій на процеси ринкової трансформації у колишніх соціалістичних країнах та взаємовідносини цих країн з ТНК в умовах глобалізації.
1319175
  Симпсон Джордж Тнмпы и формы эволюции / Симпсон Джордж; Пер. с англ. М.Л. Вельговского, В.В. Хвостовой; Вступ. статья А.А. Парамонова. – Москва, 1948. – 358с.
1319176
  Шолом-Алейхем То брехня. Через шапку. / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 24 с.
1319177
  Гажаман Наталя То був страшний навмисний голод : рекомендаційний бібліографічний список / список склала Н. Гажаман
1319178
  Бедный Д. То в лоб, то в нос... : Сатиры, эпиграммы, фельетоны, шутки / Д. Бедный. – Москва, 1950. – 55с. – (Библиотека "Крокодила" № 61)
1319179
  Возлинская Светлана То в сене, то в шоколаде: обзор SPA-отелей Германии : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 54-55 : Фото
1319180
   То время - эти голоса. – Л, 1990. – 333с.
1319181
  Ткач М. То де ж народився правознавець О.Ф. Кістяківський // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
1319182
  Акуратер Я. То дивное давнее лето : повесть / Я. Акуратер ; пер. с латыш. С. Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1969. – 103 с.
1319183
  Баранов В. То є добра доля... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 25-27


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
1319184
  Залізняк Л. То звідки ж пішла людина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 44 (312). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  В останні десятиліття наука відкинула прямолінійні еволюційні теорії походження Homo sapiens і запропонувала більш революційну.
1319185
  Грабовський С. То ким же був професор Драгоманов? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 грудня (№ 232)


  Кремлівські "скрепи" не працюють. Москва шукає духовну опору в ... українській історії.
1319186
  Сергійчук В. То коли ж день ангела українського війська? // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1993. – № 2. – С. 14-20.
1319187
  Пенський А. То коли ж засновано Козелець? // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С.150-151
1319188
  Краснова-Гусаченко То лесом, то полем : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-37. – ISSN 0027-8238
1319189
   То ли еще будет! : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 26 : Фото
1319190
  Фишман Джош То ли обезьяна, то ли человек / Фишман Джош, Стиртон Брент, Герш Джон // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 140-153 : Фото, карта
1319191
  Пестушко Валерий То ли рыба, то ли змея... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 52
1319192
  Бичко В.В. То не маки цвітуть / В.В. Бичко. – К., 1962. – 189с.
1319193
  Курдидик Я. То не так як вдома: Гуморески. / Я. Курдидик. – Торонто, 1993. – 90с.
1319194
  Сабо И. То памятное утро / И. Сабо. – М., 1986. – 118с.
1319195
  Вілінов Ю. То скільки ж двоголових орлів у нинішньому російському гербі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 3
1319196
  Сергійчук В. То хто ж займається політикою, а не наукою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 6


  "Вшановуючи пам"ять жертв Голодомору-геноциду в Україні в 1932 - 1933 роках, "Літературна Україна" (30 листопада 2017 року) помістила статтю "Голодомор: помста за свободу". Зазнаючи, що масштаби цієї трагедії досі залишаються дискусійними, газета, ...
1319197
  Кравченко В. То хто ж такий Симон Петлюра і чи потрібен він Україні? // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 190-195
1319198
  Гуриненко П. То черное утро / П. Гуриненко. – М., 1988. – 320 с.
1319199
  Стеблина Н.О. То чи є блог жанром? До питання про функціональність мережевих текстів (на матеріалі політичних блогів "Української правди") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 54-65. – ISSN 2312-6809
1319200
  Стяжкіна О. То яка війна? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 47 (367). – C. 8-10. – ISSN 1996-1561


  АТО? Грмадянська війна? Війна вітчизняна? Версія про громадянську війну дуже подобається Москві й тим, хто годується під кремлівськими стінами.
1319201
  Тригуб Віктор То який портрет Мазепи правильний? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 28-29
1319202
  Тыркова-Вильямс То, чего больше не будет : воспоминания известной писательницы и общественной деятельницы А.В. Тырковой-Вильямс (1869-1962) / Ариадна Тыркова-Вильямс; [предисл. В.В. Шелохаева; коммент. В.В. Шелохаева, худож. Вл. В. Медведев]. – Москва : Слово, 1998. – 560с. – На обложке: Воспоминания. То, чего больше не будет. – (Русские мемуары / гл. ред. Д. Тевекелян). – ISBN 5-85050-206-8
1319203
  Ропшин В. То, чего не было / В. Ропшин. – М, 1990. – 399с.
1319204
   То, чем занимаются антикризисные управляющие // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 18-24.
1319205
  Баруздин С.А. То, что было вчера / С.А. Баруздин. – М., 1975. – 264с.
1319206
  Стах Т. То, что было, но что не могло войти в "Воспоминания о Бабеле" // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 3. – С.114-125
1319207
  Слаповский А. То, что вы делаете, очень важно : проза: криминальная драма // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 157-171. – ISSN 0130-6405
1319208
  Бондарева П. То, что доктор прописал // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 13. – С.46. – ISSN 0137-0723


  [Биография Президента Республики Тува - Шеригоол Дизижикович Ооржак.]
1319209
  Лазарев Л.И. То, что запомнилось... / Л.И. Лазарев. – Москва : Правда, 1990. – 46 с.
1319210
  Тацій В.Я. То, что наша юракадемия лучшая - факт неоспоримий // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 528-535. – ISBN 978-966-458-725-6
1319211
  Каримов И. То, что останется после нас (Из лекции, прочитанной в МГУ) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.3-7. – ISSN 0321-0383


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1319212
  Азгур З.И. То, что помнится... : рассказ о времени, об искусстве и о людях / З.И. Азгур. – Москва : Искусство, 1969. – 404 с. : ил.
1319213
  Азгур З.И. То, что помнится... : рассказ о времени, об искусстве и о людях / З.И. Азгур. – Минск : Беларусь, 1977. – 415 с., 16 л. ил. : ил.
1319214
  Азгур З.И. То, что помнится... : рассказ о времени, об искусстве и о людях / Азгур З.И. – Минск : Беларусь
Кн. 3 : 1988. – 1977. – 173, [2] с., 8 л. ил. : ил.
1319215
  Азгур З.И. То, что помнится... : рассказ о времени, об искусстве и о людях : в 4 кн. / З.И. Азгур. – Минск : Мастац. литература
Кн. 4 : 1992. – 1977. – 219, [2] с., [8] л. ил. : ил.
1319216
  Азгур З.И. То, что помнится... : рассказ о времени, об искусстве и о людях / З.И. Азгур. – Минск : Беларусь
Кн. 2 : [предисл. В.В. Ванслова]. – 1984. – 302 с., 8 л. ил. : ил.
1319217
  Кузбеков Т.Х. Тоапливный баланс Башкирской АССР на 1966-1970 годы. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Кузбеков Т.Х.; Ташкент.ин-т.нар.хоз. – Ташкент, 1969. – 22л.
1319218
  Отис Д. Тоби Тайлер / Д. Отис. – М, 1976. – 64с.
1319219
  Нетреба В.Й. Тобі -- вісімнадціть. / В.Й. Нетреба. – Донецк, 1962. – 63с.
1319220
  Третьяков Р.С. Тобі / Р.С. Третьяков. – Х., 1991. – 106с.
1319221
   Тобі і всім. – К, 1976. – 96с.
1319222
  Нісонський П.Г. Тобі любов моя / П.Г. Нісонський. – Київ, 1982. – 180с.
1319223
  Низовий І.Д. Тобі моє серце / І.Д. Низовий. – Донецьк : Донбас, 1980. – 64 с.
1319224
  Позняк П.І. Тобі назустріч. / П.І. Позняк. – К, 1965. – 94с.
1319225
  Костецький І. Тобі належить цілий світ = The whole world belongs to you : вибрані твори / Ігор Костецький ; вид. підгот. Марко Роберт Стех ; [Наук. Т-во ім. Шевченка в Канаді, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2005. – 525, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Справжнє ім"я авт.: Ігор Мерзляков. – Бібліогр. в прим. с. 521-526 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7679-71-3
1319226
  Стецюк Я.Н. Тобі одній : повісті / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1958. – 172 с.
1319227
  Дрок К.Л. Тобі радію : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
1319228
   Тобі, Великий Жовтень. – Одеса, 1957. – 92с.
1319229
  Нехода І.І. Тобі, кохана! / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1960. – 199с.
1319230
  Хмельницька Я. Тобі, людино, що пережила війну! : вірш // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3 обкл.
1319231
  Дорошко П.О. Тобі, народе мій : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 88 с.
1319232
   Тобі, партіє! : поезії / [упор. Л.Н. Горлач]. – Київ : Молодь, 1972. – 127 с. : 10х7 см. – Мініатюрне видання
1319233
   Тобі, Україно. Історія координаційного комітету допомоги Україні в США 1991-2003. – Київ : Аконіт, 2004. – 256с. – ISBN 966-8436-05-9
1319234
  Чернецький Є. Тобілевичі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Іван Карпенко-Карий (1845—1907), Микола Садовський (1856—1933), Панас Саксаганський (1859—1940) — троє рідних братів, з іменами яких пов’язана ціла доба українського театрального мистецтва, збереження нашої ідентичності, становлення нації. Належали ...
1319235
  Колычев О.Я. Тобой дышу / О.Я. Колычев. – М., 1969. – 128с.
1319236
  Торопыгин В.В. Тобой обещанное / В.В. Торопыгин. – М.-Л., 1962. – 127с.
1319237
  Кочедамов В.И. Тобольск / В.И. Кочедамов. – Тюмень, 1963. – 156 с.
1319238
  Кириллов В.В. Тобольск / В.В. Кириллов. – Москва, 1984. – 239 с.
1319239
  Можаев Александр Тобольск / Можаев Александр, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-184 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1319240
  Вилков О.Н. Тобольск в системе складывающегося всероссийского рынка в XVII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Вилков О.Н.; Новосиб. гос. ин-т. – Новосибирск, 1965. – 29л.
1319241
  Крылов Д. Тобольск. / Д. Крылов, Ю. Прибыльский. – Свердловск, 1969. – 264с.
1319242
  Валов А.А. Тобольская резная кость. / А.А. Валов. – Свердловск, 1987. – 191,8с.
1319243
  Давыдов И. Тобольские косторезы / И. Давыдов. – Тюмень, 1954. – 72с.
1319244
  Шкаревский Д.Н. Тобольские немцы во второй половине XIX - начале XX в. / Д.Н. Шкаревский, В.Г. Посохов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – C. 63-70. – ISSN 0042-8779
1319245
  Надточий Ю.С. Тобольский музей-заповедник / Ю.С. Надточий. – Свердловск, 1988. – 239с.
1319246
  Курочкин Ю.М. Тобольский узелок / Ю.М. Курочкин. – Пермь, 1968. – 264с.
1319247
  Курочкин Ю.М. Тобольский узелок / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1985. – 205с.
1319248
  Каллистов С. Тобольский централ / С. Каллистов. – М., 1925. – 16с.
1319249
  Соколов В.В. Тобою дихаю. / В.В. Соколов. – К., 1989. – 187с.
1319250
  Горбачев В.В. Тобою пройден перекат... / В.В. Горбачев. – М., 1978. – 95с.
1319251
  Сівцов В. ТОВ у Німеччині. Про деякі особливості правового регулювання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 42-43
1319252
   Тов. "Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" оголошує конкурс на заміщення посади ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 13. – ISSN 2219-5793
1319253
  Топенчаров В. Това ли е старато България? / В. Топенчаров. – София, 1959. – 314с.
1319254
   Товажнянский Леонід Леонідович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 20-21. – ISSN 1562-529Х


  Ректор Нац. тех. ун-ту "Харківський політехнічний інститут".
1319255
  Розит П. Товар / П. Розит; пер. с латыш. Э.П.Ильмер. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 128 с.
1319256
  Солодарь Ц.С. Товар / Ц.С. Солодарь. – М., 1979. – 48с.
1319257
  Козлов Г.А. Товар и деньги при капитализме / Г.А. Козлов. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 120 с.
1319258
  Паракуда І.В. Товар як об"єкт зберігання на товарному складі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 274-283. – ISSN 2227-796X


  The specificity of the commodity storage in warehouse resides in the following: (a) a particular subject; (b) a particular object; (c) the special nature of the formalization of the agreement. The article investigates the storage facility in the goods ...
1319259
  Осташко Т. Товариства "Просвіта" - осередки українського національно-освітнього руху за доби Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 272-280. – ISBN 966-02-0276-8
1319260
  Силка О. Товариства благоустрою в Україні: поняття, чисельність, локалізація (кінець XIX - початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 31-35. – ISSN 2222-5250
1319261
  Нарадько А.В. Товариства допомоги учням в Україні (остання чверть ХІХ - початок ХХ ст.) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.102-110. – ISBN 966-7653-2-Х
1319262
  Вощинар Ю. Товариства з обмеженою відповідальністю- що потрібно ринку? // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 8-9
1319263
  Сом М.Д. Товариство : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Дніпро, 1979. – 162 с.
1319264
  Костриця М.Ю. Товариство "Волинь", інститут дослідів Волині у Вінніпезі (1949-2000 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 131-145. – ISBN 966-7626-11-3
1319265
  Круглова Л. Товариство "Знання" Київського університету та його внесок у розвиток інтелектуального потенціалу України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 95-98


  Розглянуто історію заснування, основні напрями діяльності, форми і методи роботи організації товариства "Знання" Київського університету. Исследована история создания, основные направления деятельности, формы и методы работы организации общества ...
1319266
  Коропатник М. Товариство "Знання" України - феномен радянської епохи, що пережив її: причини та наслідки // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – № 4. – С. 130-142


  Про В.М. Глушкова. - С. 136.
1319267
  Піпаш В. Товариство "Просвіта" на Закарпатті у минулому та сьогоденні : Закінчення. Початок уч. 12, 13 за 2013 рік // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 7
1319268
  Головата Л. Товариство "Просвіта" у Львові, 1868-1939 : покажчик видань / Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАНУ ; Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; Відділення "Наукова бібліографія і книгознавство". – 2-ге вид., виправл. і доп. – Львів, 2008. – 520 с., [24] с. іл. – ISBN 978-966-02-4677-5
1319269
  Пахолко С. Товариство "Просвіта" у фалеристичних пам"ятках першої половини XX ст. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 27-30. – ISSN 1811-542X
1319270
  Пахолко С. Товариство "Просвіта" у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, А. Сова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
1319271
  Пашук В. Товариство "Просвіта": перші видання на соціально-економічну та господарську тематику 1869-1874 рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1171-1186. – ISSN 1028-5091
1319272
   Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : науковий альманах. – Львів. – ISBN 966-7407-34-9
№ 1. – 2001
1319273
   Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : Науковий альманах. – Львів. – ISBN 966-613-236-2
№ 2. – 2003
1319274
   Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : Науковий альманах. – Львів. – ISBN 966-613-236-2
№ 3. – 2005
1319275
  Красюк Я.І. Товариство "Юний історик" у сільській школі / Я.І. Красюк. – К., 1965. – 156с.
1319276
  Семенюк В. Товариство Богдана-Ігоря Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 156-157. – ISSN 0868-4790
1319277
  Костриця М.Ю. Товариство дослідників Волині (1900-1920 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 53-110. – ISBN 966-7626-11-3
1319278
  Костриця М.Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця ; Укр. геогр. т-во, Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2001. – 359, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 221-255, 306-352. – ISBN 966-7626-11-3
1319279
  Орлевич І.В. Товариство імені Михайла Качковського в національно-політичному русі галицьких українців (1874-1914) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 101-109. – ISSN 1728-3671
1319280
  Інгльот Марек Товариство Ісуса в Російській імперії (1772-1820) і його участь у загальному відновленні Ордену / Інгльот Марек, Т.І. ; Видання Товариства Ісуса ; [ пер. з італійської А. Маслюх ]. – Львів : Свічадо, 2009. – 428 с. – (Studia ratijnis ; № 3). – ISBN 978-966-395-264-2
1319281
  Ціборовський О.М. Товариство київських лікарів - одна з найстаріших громадських організацій медиків у Російській імперії / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 276-284. – ISSN 2077-6594
1319282
  Касьянова Н.М. Товариство колишніх політкаторжан і засланців: створення та діяльність / Н.М. Касьянова, А.В. Толстих // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 72-79. – ISSN 2079-1828
1319283
  Шараневич А. Товариство Національного Об"єднання в Польщі (1937 - 1939 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 269-271. – ISBN 978-966-171-793-9
1319284
  Вігорний А. Товариство об"єднаних слов"ян // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 120-122
1319285
  Сілкін А.В. Товариство об"єднаних слов"ян у творчій спадщині декабристів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 62-69. – (Історія ; Вип. 34)


  Систематизовано і проаналізовано дані про Товариство об"єднаних слов"ян, що містяться у спогадах діячів Південного та Північного товариства декабристів.
1319286
  Сокцький Ю. Товариство опіки про тюрми. його роль та місце в пенітенціарній системі Російської імперії // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.100-102
1319287
  Кривошея І.І. Товариство сотні в XVII-XVIII ст.: проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 7-11. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення місця в структурі неурядової старшини вивчається історія інституту товариства сотні. Встановлено, що з часу виникнення в XVII ст., товариство сотні було найнижчою сходинкою значного товариства військового й стояло найближче до ...
1319288
  Павко А.І. Товариство українських поступовців: політична організація чи партія? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-85. – (Історія ; Вип. 50)


  Проаналізовано організаційну історію Товариства українських поступовців.
1319289
   Товариство української мови імені Тараса Шевченка Київського університету оголошує 3-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)
1319290
   Товариство української мови імені Тараса Шевченка Київського університету повідомляє // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Журі Товариства назвало переможців конкурсу студентських наукових робіт 1997 р. з українознавства: Дмитренко Ю.; Нечипоренко Андрій; Бутирський Олександр, Кулик Сергій, Мельник Лідія, Охріменко Олена, Приходнюк Юрій, Пустовіт Оксана, Стефанишин Тарас.
1319291
   Товариство української мови імені Тараса Шевченка Київського університету повідомляє // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Журі визначило переможців 2-го конкурсу студ. наук. робіт з українознавства (тема: "Мова в Україні"). Перше місце - студ. Ін-ту журналістики Скорик Михайлина, друге місце: Даниленко Наталя (школярка), Матіяш Дзенислава (студ. Києво-Могил. академії), ...
1319292
  Радчук В. Товариство української мови пропонує // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Ряд пропозицій Ради Товариства, викладених у листі Раді університету.
1319293
  Масик Р. Товариство шанувальників минувшини Львова (1906-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 263-280. – ISSN 2078-6077
1319294
   Товариству "Знання" України - 60 років! / [кер. проекту Кушерець В.І. ; упоряд. : Бойко В.Ф., Чепіга В.З. ; відп. за вип. Харлан А.А.]. – Київ : "Знання" України, 2008. – 92 с., [32] с. іл. – ISBN 978-966-618-254-1
1319295
   Товариський обід // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Обід присвячений 65-річчю Великої Перемоги.
1319296
  Ткаченко Н.Є. Товариський суд / Н.Є. Ткаченко. – К, 1972. – 732с.
1319297
  Сусло Д.С. Товариські суди на охороні інтересів суспільства і громадян / Д.С. Сусло. – Київ, 1979. – 46с.
1319298
  Стаковецький С. Товариські суди. / С. Стаковецький. – 37с.
1319299
  Воробьев В.Ф. Товариц Сталин - организатор побед на фронтах гражданской войны / В.Ф. Воробьев. – Москва, 1949. – 38с.
1319300
  Панч П. Товариш / П. Панч. – Харків : Харківське книжно-журнальне видавництво, 1954. – 224с.
1319301
   Товариш : збірник. – Київ : Молодь, 1976. – 244, [4] c.
1319302
   Товариш. – Київ, 2000
1319303
   Товариш : газета Соціалістичної партії України. – Київ, 2001
1319304
  Горький М. Товариш ! / М. Горький. – Київ, 1936. – 12 с.
1319305
  Васильєв А.Н. Товариш Арсен / А.Н. Васильєв. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1958. – 132 с.
1319306
  Рекемчук О.О. Товариш Ганс : повесть / О.О. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 237с.
1319307
  Рекемчук О.О. Товариш Ганс. / О.О. Рекемчук. – К., 1970. – 60с.
1319308
  Вітковський В.М. Товариш Ельза / В.М. Вітковський. – Київ, 1990. – 190с.
1319309
  Майко І. Товариш Ернста Всеволод Зуммер // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 48-55. – ISSN 0131-2685
1319310
  Смєляков Я.В. Товариш Комсомол / Я.В. Смєляков. – Київ : Молодь, 1971. – 232с.
1319311
  Смєляков Я.В. Товариш Комсомол. / Я.В. Смєляков. – К., 1971. – 238с.
1319312
  Стась А.О. Товариш Олекса / А.О. Стась. – К, 1976. – 116с.
1319313
  Шамо І.Н. Товариш пісня / І.Н. Шамо. – Київ, 1974. – 4с.
1319314
  Талдикін П. Товариш політрук. / П. Талдикін. – Х., 1930. – 71с.
1319315
  Самсонова М.Б. Товариш Тося : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1960. – 152 с.
1319316
  Самсонова М.Б. Товариш Тося : повість / М.Б. Самсонова. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 1974. – 189 с.
1319317
  Головко А. Товариші : Оповідання / А. Головко : Пролетарська правда. – 48с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
1319318
  Мирний П. Товариші / П. Мирний. – Полтава : Вид-во По==полт. спілки споживч. тов-в, 1918. – 103с.
1319319
  Головко А. Товариші / А. Головко. – Харків : Український робітник, 1928. – 60с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1319320
  Головко А. Товариші / А. Головко. – Київ, 1928. – 48с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
1319321
  Головко А. Товариші / А. Головко. – Одеса : Український робітник, 1930. – 52с. – (Дешева б-ка малописьменного)
1319322
  Брагінський Е.В. Товариші по службі / Е.В. Брагінський, Е.О. Рязанов. – К., 1972. – 87с.
1319323
  Полянич Б. Товариші усміху : повість з життя підпілля / Б. Полянич. – 2е вид. – Филаделфія : Америка, 1952. – 104 с.
1319324
  Мороз А.Т. Товариші. Легке завдання: Перша справа інспектора Задерія : роман, повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 335 с.
1319325
  Мізюн Г.М. Товариші. П"єса на одну дію. / Г.М. Мізюн. – К., 1938. – 30с.
1319326
  Мороз А.Т. Товариші. Четверо на шляху : романи / А.Т. Мороз. – Київ, 1983. – 519 с.
1319327
  Левитина С. Товарищ / С. Левитина. – Киев, 1928. – 112с.
1319328
  Левитина С. Товарищ / С. Левитина. – К, 1934. – 106с.
1319329
  Горький М. Товарищ / М. Горький. – Иркутск, 1936. – 35с.
1319330
   Товарищ : Записная книжка пионера и школьника на 1948-49 гг, 1948. – с.
1319331
   Товарищ "Коммунар".. – Тула, 1978. – 303 с.
1319332
  Исбах Александр Абрамович Товарищ Абсолют / Исбах Александр Абрамович. – М, 1963. – 106с.
1319333
  Исбах А.А. Товарищ Абсолют / А.А. Исбах. – М, 1973. – 111с.
1319334
  Хасанов К. Товарищ Акмаль / К. Хасанов. – Ташкент, 1970. – 134с.
1319335
  Рымашевский В.В. Товарищ Андрей / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1958. – 36с.
1319336
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна : роман / А. Коптяева. – Пенза : Пензенское обл. изд-во, 1951. – 413 с. : портр.
1319337
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна. / А.Д. Коптяева. – М., 1947. – 432с.
1319338
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна. / А.Д. Коптяева. – М., 1949. – 440с.
1319339
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна. / А.Д. Коптяева. – М., 1956. – 399с.
1319340
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна. / А.Д. Коптяева. – Ставрополь, 1964. – 406с.
1319341
  Коптяева А.Д. Товарищ Анна. / А.Д. Коптяева. – М., 1979. – 383с.
1319342
  Вигано Р Товарищ Аньезе / Р Вигано. – Москва, 1951. – 216с.
1319343
  Васильев А.Н. Товарищ Арсений / А.Н. Васильев. – Фрунзе, 1951. – 64с.
1319344
  Полянский Е.И. Товарищ Артем / Е.И. Полянский. – Курск, 1963. – 82с.
1319345
  Полянский Е.И. Товарищ Артем / Е.И. Полянский. – М., 1965. – 108с.
1319346
   Товарищ Артем. – Харьков : Прапор, 1975
1319347
   Товарищ Артем. – Харьков : Прапор, 1982. – 294 с.
1319348
  Осипов Г.О. Товарищ Артур, кто вы? / Г.О. Осипов. – М, 1989. – 190с.
1319349
  Раевский Б.М. Товарищ Богдан / Б.М. Раевский. – Изд. 5-е, доп. – Ленинград, 1975. – 271с.
1319350
  Жукова Е.Д. Товарищ Богдан и его друзья. / Е.Д. Жукова. – М., 1971. – 104с.
1319351
  Шляху С.Г. Товарищ Ваня : повести / С.Г. Шляху; пер. с молд. – Кшинев : Картя молдовеняскэ, 1961. – 356 с.
1319352
  Шляху С.Г. Товарищ Ваня : повість / С.Г. Шляху; пер. с молд. – Київ : Дитяча література, 1962. – 195 с.
1319353
  Шляху С. Товарищ Ваня : повесть, роман / С. Шляху; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1967. – 440 с.
1319354
  Сануков К.Н. Товарищ Влас / К.Н. Сануков. – Йошкар-Ола, 1971. – 120с.
1319355
  Сануков К.Н. Товарищ Влас / К.Н. Сануков. – Йошкар-Ола, 1971. – 120с.
1319356
  Гребцов И.Г. Товарищ Вольмер / И.Г. Гребцов, Н.Д. Суровцев. – Хабаровск, 1966. – 44с.
1319357
  Седова Я. Товарищ всё // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 51 (263). – С. 28-29. – ISSN 2075-7093


  В единственной коммунистической династии мира - смена власти. Новым вождем КНДР после смерти Ким Чен Ира стал его сын Ким Чен Ын. Но семье умершего диктатора придётся отстаивать своё право на управление страной
1319358
  Рекемчук А.Е. Товарищ Ганс. Время летних отпусков. Скудный материк : Повести. Роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советский писатель, 1974. – 559 с.
1319359
   Товарищ Гданьск, товарищ Дрезден. – Ленинград, 1973. – 132с.
1319360
  Колосов М.Б. Товарищ генерал : повесть / М.Б. Колосов. – Москва : Военное издательство, 1957. – 240с.
1319361
  Колосов М.Б. Товарищ генерал / М.Б. Колосов. – М., 1958. – 246с.
1319362
  Колосов М.Б. Товарищ генерал / М.Б. Колосов. – Москва : Воениздат, 1958. – 246с.
1319363
  Сорин С.Г. Товарищ Дзержинский / С.Г. Сорин. – М., 1957. – 63с.
1319364
  Кожевников В.М. Товарищ Елкин / В.М. Кожевников. – Москва, 1960. – 47с.
1319365
  Вечтомова А Е. Товарищ Женя / А Е. Вечтомова, . – Москва, 1975. – 112с.
1319366
  Карлов Г.Н. Товарищ жизнь / Г.Н. Карлов. – Ташкент, 1987. – 93с.
1319367
  Дементьева И.А. Товарищ Зорге / И.А. Дементьева. – М, 1965. – 136с.
1319368
  Суров В.П. Товарищ и брат / В.П. Суров. – Л, 1988. – 379с.
1319369
  Аскинадзе Я.Ф. Товарищ И.В. Сталин о марксистской диалектике как последовательно научном методе : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Аскинадзе Я.Ф. – Москва, 1952. – 19 с.
1319370
  Подляшук П.И. Товарищ Инесса / П.И. Подляшук. – М, 1965. – 247с.
1319371
  Подляшук П.И. Товарищ Инесса / П.И. Подляшук. – М, 1984. – 288с.
1319372
  Подляшук П.И. Товарищ Инесса / П.И. Подляшук. – М, 1987. – 287с.
1319373
  Креер А.М. Товарищ Иннокентий / А.М. Креер. – Орел, 1960. – 139с.
1319374
   Товарищ инструктор. – Москва, 1984. – 256 с.
1319375
  Кожевников В.М. Товарищ Йолкін / В.М. Кожевников. – К., 1961. – 36с.
1319376
  Шарипов А.А. Товарищ комбат / А.А. Шарипов. – М., 1983. – 304с.
1319377
  Шарипов А.А. Товарищ комбат / А.А. Шарипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Элиста, 1989. – 304с.
1319378
   Товарищ комсомол. – Москва, 1983. – 544 с.
1319379
  Данилов Н.С. Товарищ корреспондент / Н.С. Данилов. – Ашхабад, 1982. – 166с.
1319380
  Матэр В.А. Товарищ лейтенант / В.А. Матэр. – Свердловск, 1965. – 44с.
1319381
   Товарищ Ленин, 1924. – с.
1319382
  Коротин А.В. Товарищ Максим / А.В. Коротин. – Ставрополь, 1986. – 205с.
1319383
  Цирулис Г. Товарищ маузер : повесть / Г. Цирулис, А. Имерманис. – Москва : Детгиз, 1960. – 230 с.
1319384
  Кречет Е.И. Товарищ милиционер / Е.И. Кречет. – М., 1978. – 150с.
1319385
  Шпаков Ю.П. Товарищ милиция / Ю.П. Шпаков. – Кемерово, 1966. – 72с.
1319386
  Чурбанов Ю.М. Товарищ милиция / Ю.М. Чурбанов. – М, 1980. – 206с.
1319387
  Долматовский Е.А. Товарищ мой... / Е.А. Долматовский. – М, 1987. – 381с.
1319388
   Товарищ Москва : Сборник очерков. Литературные портреты современников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 396с.
1319389
   Товарищ Москва : Литературные портреты современников. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1976. – 366с.
1319390
  Дубинский-Мухадзе Товарищ Ной / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1965. – 179с.
1319391
  Стась А.А. Товарищ Олекса / А.А. Стась. – М, 1971. – 95с.
1319392
   Товарищ песня : песни радиостанции "Юность". – Москва : Советский композитор
Вып. 1. – 1968. – 96 с.
1319393
   Товарищ песня : песни радиопередачи "Доброе утро". – Москва : Советский композитор
Вып. 2. – 1968. – 80 с.
1319394
   Товарищ песня : песни радиообозрения "До-ре-ми-фа-соль". – Москва : Советский композитор
Вып. 4. – 1970. – 104 с.
1319395
   Товарищ песня. – Москва : Советский композитор
Вып. 5. – 1970. – 88 с.
1319396
   Товарищ песня. – Москва : Советский композитор
Вып. 8. – 1973. – 80 с.
1319397
   Товарищ песня. – Москва : Советский композитор
Вып. 13. – 1978. – 64 с.
1319398
   Товарищ Песня : [сборник : 60-летию ВЛКСМ посвящается / сост.: Н.Ф. Аверина, худ. Р.Ш. Багаутдинов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1319399
  Кондратьев Н.Д. Товарищ Петерсон / Н.Д. Кондратьев. – Рига, 1959. – 355с.
1319400
  Василевский С В. Товарищ пехота / С В. Василевский, . – Москва, 1976. – 239с.
1319401
  Корецкий В.Б. Товарищ плакат: Опыт, размышления. / В.Б. Корецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 128с.
1319402
  Овчарова Н.Г. Товарищ по фронту / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1976. – 190 с.
1319403
  Луконин М.К. Товарищ поэзия / М.К. Луконин. – М., 1963. – 327с.
1319404
  Луконин М.К. Товарищ поэзия / М.К. Луконин. – 2-е доп. изд. – М., 1972. – 272с.
1319405
  Кирпель И.И. Товарищ Президент / И.И. Кирпель. – К., 1982. – 86с.
1319406
  Лавров А.С. Товарищ ребенок / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – Москва, 1962. – 63с.
1319407
  Лаврова О.А. Товарищ ребенок. / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – М., 1964. – 144с.
1319408
  Кнехт В.А. Товарищ Ренэ / В.А. Кнехт. – Л., 1945. – 183с.
1319409
  Пашутин В.М. Товарищ селькор / В.М. Пашутин. – М, 1978. – 103 с.
1319410
  Шейнис З.С. Товарищ Сергей / З.С. Шейнис. – М, 1990. – 254с.
1319411
  Семенов Г.К. Товарищ Сергио / Г.К. Семенов. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1982. – 263с.
1319412
  Мацапура С.С. Товарищ сержант. / С.С. Мацапура. – М., 1976. – 160с.
1319413
  Боголюбов К.В. Товарищ Сима / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1969. – 112с.
1319414
  Шагурин Н.Я. Товарищ Смех / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1962. – 76с.
1319415
  Шагурин Н.Я. Товарищ Смех / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1962. – 76с.
1319416
  Молдавский Д.М. Товарищ Смех / Д.М. Молдавский. – Л., 1981. – 344с.
1319417
  Поляков В.С. Товарищ Смех. / В.С. Поляков. – М., 1976. – 329с.
1319418
  Арефьева Г.С. Товарищ Сталин о характере, особенностях движущих силах революции в колониях и полуколониях в эпоху общего кризиса капитализма : Авторе.дис. ... канд.филос.наук / Арефьева Г.С.; Глобус Р.Л. ; МГУ. – Москва, 1952. – 15 с.
1319419
  Рыбин А.С. Товарищ Сталин об империалистическом государстве : Авторе.дис. ... канд.юрид.наук / Рыбин А.С. ; МГУ. – Москва, 1951. – 14 с.
1319420
  Стуков А.П. Товарищ Сталин об условиях превращения возможности в действительность в советском обществе : Авторе.дис. ... канд.филос.наук / Стуков А.П. – Челябинск, 1951. – 24 с.
1319421
  Яковлев Л. Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества / Лео Яковлев. – Харьков : САГА, 2010. – 212 с. – ISBN 978-617-575-007


  В романе, предлагаемом вниманию читателя, два «главных действующих лица»: И.В. Сталин и автор данной книги. Первое – Иосиф Сталин – вряд ли нуждается в особом представлении, так как и сегодня, спустя более полувека после его кончины, на просторах ...
1319422
  Маленков Г.М. Товарищ Сталина - вождь прогрессивного / Г.М. Маленков, 1949. – с.
1319423
   Товарищ Сталина - вождь прогрессивного, 1950. – с.
1319424
  Осипов Г.О. Товарищ Т / Г.О. Осипов. – М, 1976. – 255с.
1319425
  Осипов Г.О. Товарищ Т / Г.О. Осипов. – М, 1979. – 335с.
1319426
  Фере Г.В. Товарищ ТВ / Г.В. Фере. – М, 1974. – 256с.
1319427
  Азаров В.Б. Товарищ Тельман : поэма / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 99 с.
1319428
  Пятахин Н. Товарищ труд. / Н. Пятахин. – Душанбе, 1964. – 69-112с.
1319429
  Афонин С.Н. Товарищ Хо Ши Мин / С.Н. Афонин. – Москва, 1980. – 239с.
1319430
  Гортинский Е.М. Товарищ цирк / Е.М. Гортинский. – М., 1985. – 206с.
1319431
  Янушко М. Товарищ человек / М. Янушко. – Минск, 1960. – 152с.
1319432
   Товарищ ЧТЗ : стихи [о Челяб. тракт. з-де им. В. И. Ленина : сборник / сост. Е. Г. Ховив]. – Челябинск : Юж-Урал. кн. изд-во, 1983. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
1319433
  Черниченко Н.О. Товарищ, друг, кохана / Н.О. Черниченко. – К., 1978. – 111с.
1319434
  Синерво Э. Товарищ, не предавай! / Э. Синерво. – Петрозаводск, 1956. – 95с.
1319435
  Павезе Ч. Товарищ. Роман / Ч. Павезе. – Москва, 1960. – 179с.
1319436
  Щипачев С Товарищам по жизни / С Щипачев. – Москва, 1972. – 95с.
1319437
  Дежникова Н.С. Товарищеская взаимопомощь школьников / Н.С. Дежникова, И.Б. Первин. – Москва, 1981. – 112 с.
1319438
   Товарищеские суды : (пособие для слушателей товарищеских судов). – Москва : Знание, 1974. – 255 с. – (Народный университет . Факультет правовых знаний)
1319439
   Товарищеские суды : (пособие для слушателей). – изд. 2-е, прер. – Москва : Знание, 1978. – 208 с. – (Народный университет . Факультет правовых знаний)
1319440
  Сусло Д.С. Товарищеские суды / Д.С. Сусло, П.С. Матышевский. – Киев, 1981. – 144с.
1319441
   Товарищеские суды : (пособие для слушателей народных университетов). – изд. 3-е, прер. – Москва : Знание, 1982. – 208 с. – (Народный университет . Факультет правовых знаний)
1319442
  Филиппов Е.И. Товарищеские суды / Е.И. Филиппов. – Москва, 1986. – 158с.
1319443
   Товарищеские суды. – Киев : Знание, 1987. – 184 с.
1319444
  Дворников И.С. Товарищеские суды и их роль в борьбе за укрепление трудовой дисциплины. / И.С. Дворников. – М., 1956. – 40с.
1319445
  Вольдман Е.Я. Товарищеские суды на предприятиях, в учреждениях и организациях : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Вольдман Е.Я.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 21л.
1319446
  Агеева Г.Н. Товарищеские суды, их взаимодействие с государственными органами / Г.Н. Агеева. – Москва : ВЮЗИ, 1967. – 87 с.
1319447
  Михайловская И.Б. Товарищеский суд - важное средство коммунистического воспитания / И.Б. Михайловская. – Москва, 1961. – 32с.
1319448
  Бойков А.Д. Товарищеский суд / А.Д. Бойков. – М., 1980. – 166с.
1319449
  Дрижчаная Е.Г. Товарищеский суд и его воспиательно-предупредительная деятельность / Е.Г. Дрижчаная. – Киев, 1986. – 63с.
1319450
  Михайлова Н.П. Товарищеский суд и правопорядок / Н.П. Михайлова. – М, 1989. – 48с.
1319451
  Линенбург Г.А. Товарищеский суд на предприятии / Г.А. Линенбург, Н.Н. Леонова. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1961. – 100с.
1319452
   Товарищеский суд чести офицеров : Орг. и деятельность. – Москва : Военное издательство, 1990. – 80 с. – (Юридическое всеобучение)
1319453
  Ландкоф Н С. Товарищества и акционерные общества / Н С. Ландкоф, . – Х., 1926. – 367с.
1319454
  Колодин Ф.И. Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) в Казахстане в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Колодин Ф.И.; АН Каз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
1319455
  Вавин Н.Г. Товарищества простое, полное и на вере : Комментарии к ст. 276-317 Гражданского кодекса / Н.Г. Вавин и А.Э. Вормс. – Москва : Изд. "Право и жизнь", тип. Общего отд. Уисполкома в Ржеве, 1924. – 129 с. – (Книгоизд. "Право и жизнь" под общей ред. проф. А.М. Винавера, М.Н. Гернета и А.Н. Трайнина : Гражданский кодекс РСФСР, практический комментарий / Под ред. A.M. Винавера и И.Б. Новицкого)
1319456
  Иовлева Л.И. Товарищество передвижных художественных выставок. / Л.И. Иовлева. – Л, 1971. – 78с.
1319457
  Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок: ист. очерк. / Ф.С. Рогинская. – М., 1989. – 429с.
1319458
  Бурова Г.К. Товарищество передвижных худржественных выставок / Г.К. Бурова. – М.
1. – 1952. – 456с.
1319459
  Бурова Г.К. Товарищество передвижных худржественных выставок / Г.К. Бурова. – М.
2. – 1959. – 460с.
1319460
  Иникова С.А. Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И.Д.Сытина (1883-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иникова С.А.; Моск. гос. ун-тет. – М., 1985. – 22л.
1319461
  Афанасьев В.А. Товарищество южно-русских художников (1890-1922) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Афанасьев В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1957. – 16л.
1319462
  Головко А. Товарищи / А. Головко. – Харків. – 40 с.
1319463
  Лебедев В.В. Товарищи / В.В. Лебедев. – М., 1935. – 240с.
1319464
  Лебедев В.В. Товарищи / В.В. Лебедев. – Свердловск, 1936. – 213с.
1319465
  Мележ И.П. Товарищи : проза / И.П. Мележ. – Москва, 1951. – 196 с.
1319466
  Меттер И.М. Товарищи / И.М. Меттер. – Л., 1952. – 200с.
1319467
  Великанов Е. Товарищи / Е. Великанов. – Свердловск, 1952. – 48с.
1319468
  Пистленко В.И. Товарищи / В.И. Пистленко. – Чкалов, 1954. – 208с.
1319469
  Пистленко В.И. Товарищи / В.И. Пистленко. – М, 1956. – 352с.
1319470
  Пистленко В.И. Товарищи / В.И. Пистленко. – Челябинск, 1956. – 292с.
1319471
  Левицкий И.Б. Товарищи / И.Б. Левицкий. – Сталино, 1960. – 168с.
1319472
  Сергеева А.Д. Товарищи / А.Д. Сергеева. – Ижевск, 1969. – 116с.
1319473
  Бабинец А.И. Товарищи в борьбе / А.И. Бабинец. – Москва, 1959. – 208с.
1319474
  Стишова Л.И. Товарищи в борьбе / Л.И. Стишова. – М., 1973. – 104с.
1319475
  Соболь М.А. Товарищи Волшебники / М.А. Соболь. – М, 1976. – 191с.
1319476
  Чертков Б.А. Товарищи ижорцы / Б.А. Чертков. – Л., 1972. – 256с.
1319477
  Герасимов Е.Н. Товарищи из одной школы / Е.Н. Герасимов. – Москва, 1951. – 176с.
1319478
  Тимофеев В.А. Товарищи летчики : Записки авиац. командира / В.А. Тимофеев. – М. : Воениздат, 1960. – 391 с.
1319479
  Тимофеев В.А. Товарищи летчики : Записки авиац. командира / В.А. Тимофеев. – М. : Воениздат, 1963. – 384 с.
1319480
  Тимофеев В.А. Товарищи летчики. / В.А. Тимофеев. – М., 1960. – 391с.
1319481
  Фоняков И.О. Товарищи люди / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1961. – 84с.
1319482
  Поздняев К.И. Товарищи мои / К.И. Поздняев. – М, 1972. – 48с.
1319483
  Миличевич П.Ч. Товарищи мои / П.Ч. Миличевич. – М., 1983. – 175с.
1319484
  Сергиевич Д.Г. Товарищи огненных лет : Повесть и рассказы / Д.Г. Сергиевич. – Москва : Воениздат, 1972. – 416с.
1319485
  Коваль-Волков Товарищи одной присяги / Коваль-Волков. – М, 1987. – 125с.
1319486
  Политыко Г.П. Товарищи офицеры / Г.П. Политыко. – М., 1966. – 175с.
1319487
  Ерашов В.П. Товарищи офицеры / В.П. Ерашов. – М., 1975. – 158с.
1319488
  Коряков О.Ф. Товарищи писатели / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1968. – 65с.
1319489
  Хайт Г.Е. Товарищи по борьбе / Г.Е. Хайт. – Красноярск, 1965. – 252с.
1319490
  Мельников Н.А. Товарищи по космодрому / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 168с.
1319491
  Симонов К.М. Товарищи по оружию : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1954. – 584с.
1319492
  Симонов К.М. Товарищи по оружию : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1-й. – 1954. – 638с.
1319493
  Симонов К.М. Товарищи по оружию : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 415с.
1319494
  Симонов К.М. Товарищи по оружию : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 336с.
1319495
  Симонов К.М. Товарищи по оружию : Роман; Случай с Полыниным: Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1987. – 445с. – (Б-ка журн. "Знамя")
1319496
   Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицею : материалы для словаря лицеистов перваго курса 1811-1817 г. / обрал и издал Николай Гастфрейнд. – Санкт-Петербург : [Тип. П. П. Сойкина]
Т. 1. – 1912. – XIX, 563, XII с. – Перед. загл.: 1811-1911


  Содерж.: В.Д. Вольховский; кн. А.М. Горчаков; Д.Н. Маслов; В.К. Кюхельбекер; С.Г. Ломоносов; Н.А. Корсаков; П.А. Корсаков; кн. М.А, Дондуков-Корсаков; гр. М.А. Корф; Ф.Х. Стевен; С.Д. Комовский; бар. П.Ф. Гревениц
1319497
  Воробьев Е.З. Товарищи с западного фронта / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 216с.
1319498
  Воробьев Е.З. Товарищи с Западного фронта / Е.З. Воробьев. – Москва, 1948. – 216 с.
1319499
  Воробьев Е.З. Товарищи с Западного фронта / Е.З. Воробьев. – Москва, 1972. – 511с.
1319500
  Кирсанов С.И. Товарищи стихи. (1948-1953). / С.И. Кирсанов. – М., 1953. – 215с.
1319501
  Константинов Ю.К. Товарищи, которыми гордишься / Ю.К. Константинов. – М., 1960. – 51с.
1319502
  Калинин А.В. Товарищи. / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1947. – 238 с.
1319503
  Мороз А.Т. Товарищи. Легкое задание : роман, повесть / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 360 с.
1319504
  Калинин А.В. Товарищи. Роман / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское обл. изд-во, 1945. – 208с.
1319505
  Калинин А.В. Товарищи; На юге; Звезда над лугом; Время "Тихого Дона": романы, стихи, очерки / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 621с.
1319506
  Гулям Г. Товарищу Сталину / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1950. – 51 с.
1319507
  Песиков Ю.В. Товарищь Вильямс / Ю.В. Песиков. – Саратов, Приволжск, 1967. – 144с.
1319508
  Песиков Ю.В. Товарищь, верь! / Ю.В. Песиков. – М., 1987. – 40с.
1319509
  Сахарова Т.М. Товарна аргументація в системі маркетингових комунікацій : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 91-96 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1319510
  Ткачук О.В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 48-55. – ISSN 1993-6788
1319511
  Чухрай Наталія Товарна інноваційна політика : Управління інноваціями на підприємстві. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний університет "Львівська політехніка"; Вища школа піприємництва та управління (м. Лодзь, Польща); Н.Чухрай, Р. Патора. – Київ : Кондор, 2006. – 398с. – ISBN 966-351-056-0
1319512
   Товарна інноваційна політика : підручник / В.Я. Кардаш [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.М. Колот та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2010. – 390, [2] c. : табл. – Додатки: с. 380-384. – Бібліогр.: с. 385-390. – ISBN 978-966-483-394-0
1319513
  Козубенко Л.Д. Товарна інноваційна політика розвитку внутрішнього ринку інноваційних товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 119-122. – Бібліогр.: 13 назв
1319514
  Вінник О.М. Товарна концепція підприємства як юридичного господарюючого суб"єкта / О.М. Вінник, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті аналізуються основоположні ідеї товарної концепції правогенезу юридичного господарюючого суб"єкта періоду НЕПу та 30-их років. Висловлено пропозиції щодо консолідації норм діючого Закону про підприємства, про права і обов"язки (господарську ...
1319515
  Васютинська Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1319516
  Бугайов С.М. Товарна структура вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 185-193 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 193. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1319517
   Товарная биржа : англо-русский словарь : справочник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 139 с. – ISBN 5-279-00955-5
1319518
  Узун В.Я. Товарная биржа / В.Я. Узун. – М., 1991. – 61с.
1319519
  Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли) / А.А. Иващенко. – Москва : Международные отношения, 1991. – 272с. – ISBN 5-7133-0331-4
1319520
  Гринишин Анатолий Васильевич Товарная и ветеринарно-санитарноя характеристика мяса кур при недостаточности витамина А и некоторых микроэлементов : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Гринишин Анатолий Васильевич; Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1973. – 18л.
1319521
  Шепелев А.Ф. Товарная номенклатура внешнеекономической деятельности : Ассортимент, качество, классификация и кодирование товаров. Стандартизация и сертификация. Основы метрологии. Товарные группировки ТН ВЭД / А.Ф. Шепелев, А.С. Туров. – Москва : ПРИОР, 2000. – 144с. – ISBN 5-7990-0010-8
1319522
  Трескунова З.Г. Товарная продукция сельского хозяйства. / З.Г. Трескунова. – М, 1974. – 176с.
1319523
  Мысловский П.И. Товарная услуга в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мысловский П.И.; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 19 с.
1319524
   Товарная энциклопедия. – Москва : Экономическая жизнь, 1927. – 1479 с.
1319525
  Нагорний П.Ф. Товарне виробництво і закон вартості при соціалізмі / П.Ф. Нагорний. – К., 1953. – 56с.
1319526
  Нагорний П.Ф. Товарне виробництво і закон вартості при соціалізмі / П.Ф. Нагорний. – К., 1958. – 56с.
1319527
  Задорожний В.Є. Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях / В.Є. Задорожний. – Львів, 1989. – 152с.
1319528
  Вахненко Т. Товарний експорт України у системі світогосподарських зв"язків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-84. – ISSN 0131-775Х
1319529
  Абдуліна І. Товарний знак і його ефективне використання в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-63. – ISSN 1608-6422
1319530
  Дзюбик С.Д. Товарний обіг засобів виробництва в період побудови комунізму / С.Д. Дзюбик. – Львів, 1971. – 202с.
1319531
  Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 47-53 : Табл., рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1319532
  Нужна О. Товарні біржі як важлива складова інфраструктури агропродовольчого ринку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1319533
  Струк Н. Товарні деривативи у діловому партнерстві підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 198-209. – ISSN 2078-5860


  Доведено актуальність застосування товарних деривативів у діловому партнерстві підприємств, що дає змогу: захистити товаровиробника від дії негативних чинників економічної системи; забезпечити прозоре та паритетне ціноутворення, трансферт товарних і ...
1319534
  Хоменко Н.В. Товарні запаси : проблеми обліку, контролю та звітності : монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України ; Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-184-015-6
1319535
  Войцешко-Глушко Товарні знаки та останнє доповнення закону республіки Польща "Право промислової власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 217-220
1319536
  Андрощук Г. Товарні знаки, що повністю або частково складаються з географічних зазначень // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5. – Бібліогр.: 8 назв
1319537
  Дрозд Віталій Дмитрович Товарні форми господарювання в економічній структурі країн, що розвиваються : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Дрозд Віталій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1319538
  Головач А.В. Товарно-грошові відносини в період розгорнутого будівництва комунізму / А.В. Головач, В.І. Іваницький. – Київ, 1961. – 48с.
1319539
   Товарно-грошові відносини та економічна реформа. – Київ, 1967
1319540
  Витченко Б.А. Товарно-денежніе отношения как особая историческая форма общественного разделения труда. : Автореф... канд. єкон.наук: 08.00.01 / Витченко Б.А.; Рост.-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 24л.
1319541
  Чухно А.А. Товарно-денежные отношения // Правда Украины, 1958. – 23 июня
1319542
  Долотов А.П. Товарно-денежные отношения в колхозном производстве / А.П. Долотов. – М, 1978. – 167с.
1319543
  Череда И.С. Товарно-денежные отношения в мировой социалистической системе хозяйства (на прим. стран-членов СЭВ). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Череда И.С.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1978. – 22л.
1319544
   Товарно-денежные отношения в период перехода к коммунизму. – Москва, 1963. – 387 с.
1319545
  Айзенберг И.П. Товарно-денежные отношения в период развёрнутого строительства коммунизма : метод. материал к лекции / И.П. Айзенберг ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний, Науч.-метод. совет по пропаганде эконом. знаний и вопросов государства и права. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – Библиогр. в конце кн. – (В помощь лектору)
1319546
   Товарно-денежные отношения в системе планомерно организованного социалистического производства. – Москва : Московский университет, 1971. – 373 с.
1319547
  Рыженков А.Я. Товарно-денежные отношения в советском гражданском праве / А.Я. Рыженков. – Саратов, 1989. – 231с.
1319548
  Фирсов Юрий Валентинович Товарно-денежные отношения в социалистическом обществе и некоторые пути их совершенствования в период развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фирсов Юрий Валентинович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1319549
  Агафонов А.К. Товарно-денежные отношения в социалистическом производстве / АН УССР, Ин-т Экономики ; А.К. Агафонов. – Київ : Наукова думка, 1989. – 129, [2] с.
1319550
   Товарно-денежные отношения в условиях развитого социализма: тенденции и закономерности. – Ленинград : Ленинградский университет, 1979. – 215 с.
1319551
  Ястремский И.С. Товарно-денежные отношения и их роль в коммунистическом строительстве : Дис... д-ра экономич.наук: / Ястремский И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – К., 1966. – 2,256л.
1319552
  Ястремский И.С. Товарно-денежные отношения и их роль в коммунистическом строительстве : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Ястремский И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Экон. фак. – Киев, 1967. – 34 с. – Бібліогр. : с. 31-34
1319553
   Товарно-денежные отношения и их роль в совершенствовании хозяйственного механизма развитого социалистического общества. – Москва, 1981. – 227 с.
1319554
  Константинов А.И. Товарно-денежные отношения и их роль в ускорении развития экономики страны / А.И. Константинов. – Минск, 1989. – 157с.
1319555
  Дьяченко В.П. Товарно-денежные отношения и финансы при социализме / В.П. Дьяченко. – М, 1974. – 495с.
1319556
  Халов Н. Товарно-денежные отношения и финансы при социализме / Н. Халов. – Ашхабад, 1990. – 135с.
1319557
  Узаков Нарбай Узакович Товарно-денежные отношения колхозов в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Узаков Нарбай Узакович; Ростов-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1973. – 21л.
1319558
  Тыркало Р.И. Товарно-денежные отношения колхозов и взаимосвязи их с финансово-кредитной системой (по материалам Одесской и Крымской областей и Молдавской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Тыркало Р.И.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1970. – 22л.
1319559
  Литвиненко А.Ф. Товарно-денежные отношения между государством и колхозами. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Литвиненко А.Ф.; Моск.экон.-статист.ин-т. – М, 1970. – 22л.
1319560
   Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. – Москва : Изд-во "Наука" ; Главная редакция восточной литературы, 1979. – 271, [1] с.
1319561
  Гусаков А.Д. Товарно-денежные отношения при социализме / А.Д. Гусаков. – М, 1959. – 48с.
1319562
   Товарно-денежные отношения при социализме. – Казань, 1970. – 27 с.
1319563
   Товарно-денежные отношения при социализме. – Москва : Мысль, 1973. – 350 с.
1319564
  Батырев В.М. Товарно-денежные отношения, финансы и кредит в социалистическом хозяйстве / В.М. Батырев. – М, 1970. – 215с.
1319565
  Ветчинов И.А. Товарно-денжные отношения в условиях развитой социалистической экономики : Лекция / И.А. Ветчинов. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 31с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1319566
  Гринев В.Ф. Товарно-инновационная политика предприятия : Учебное пособие / В.Ф. Гринев; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 160с. – Карточки для єкономистов есть. – ISBN 966-608-302-7
1319567
  Касимов М.А. Товарное выращивание гибрида белуги со стерлядью в условиях Азербайджана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Касимов М.А. ; Ин-т зоологии. – Баку, 1972. – 34 с.
1319568
  Мочалов Б.М. Товарное обращение в эпоху коммунистического строительства / Б.М. Мочалов. – М, 1965. – 456с.
1319569
  Якимчук К.Д. Товарное обращение и его роль в расширенном социалистическом воспроизводстве / К.Д. Якимчук. – Киев, 1987. – 77с.
1319570
  Швецов Н.М. Товарное обращение на современном этапе коммунистического строительства (На матер. Марийс. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швецов Н. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1319571
  Коровяковская Д.З. Товарное обращение при социализме / Д.З. Коровяковская, В. Шорохов. – Киев, 1971. – 59с.
1319572
  Бим З.И. Товарное обращение при социализме. / З.И. Бим. – М., 1960. – 64с.
1319573
  Дзюбик С.Д. Товарное обращение средств производства в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дзюбик С.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 36 с.
1319574
  Имранов М.Я. Товарное обращение средств производства и проблемы его совершенствования в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Имранов М.Я.; АН АзССР. Ин-тут экономики. – Баку, 1981. – 30л.
1319575
  Левин А.И. Товарное обращение: проблемы прогнозирования и управления / А.И. Левин, А.П. Яркин. – М., 1980. – 287с.
1319576
  Ревинский И.А. Товарное производства в условиях современного капитализма. / И.А. Ревинский. – Красноярск, 1989. – 154с.
1319577
  Соллертинская Е.И. Товарное производство / Е.И. Соллертинская. – М., 1960. – 48с.
1319578
  Кузнецов М.И. Товарное производство / М.И. Кузнецов. – М., 1962. – 68с.
1319579
  Коровяковская Д.З. Товарное производство / Д.З. Коровяковская. – Донецк, 1962. – 36с.
1319580
  Котова З.С. Товарное производство в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Котова З.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
1319581
  Рыжкин А.П. Товарное производство в период строительства фундамента социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Рыжкин А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1956. – 17л.
1319582
  Ратушняк Валерий Николаевич Товарное производство в сельском хозяйстве Кубанской области в конце XIX - начале ХХ ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ратушняк Валерий Николаевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – Москва, 1974. – 25л.
1319583
  Полянский Ф.Я. Товарное производство в условиях феодализма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1969. – 533с.
1319584
  Кожевников Ф.С. Товарное производство закон стоимости и деньги при социализме / Ф.С. Кожевников. – Горький, 1961. – 30с.
1319585
  Тютин В.П. Товарное производство и деньги / В.П. Тютин. – Куйбышев, 1963. – 84с.
1319586
  Раздорский Г.И. Товарное производство и деньги при капитализме / Г.И. Раздорский. – Москва, 1962. – 64с.
1319587
  Бердоносов К.П. Товарное производство и закон стоимости / К.П. Бердоносов. – Л, 1961. – 47с.
1319588
  Лобжанидзе Ф.Д. Товарное производство и закон стоимости в много укладной советской экономике. : Автореф... Доктора экон.наук: / Лобжанидзе Ф.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 56л.
1319589
  Лобжанидзе Ф.Д. Товарное производство и закон стоимости в многоукладной советской экономике. : Автореф... Доктора экон.наук: / Лобжанидзе Ф.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 56л.
1319590
  Правоторов Г.Б. Товарное производство и закон стоимости при капитализме / Г.Б. Правоторов. – Москва, 1960. – 108 с.
1319591
  Подоров Г.М. Товарное производство и закон стоимости при социализме / Г.М. Подоров. – Л, 1953. – 35с.
1319592
  Агафонов А.К. Товарное производство и закон стоимости при социализме / А.К. Агафонов. – Київ, 1975. – 240с.
1319593
  Худокормов Г.Н. Товарное производство и закон стоимости при социализме. / Г.Н. Худокормов. – М., 1962. – 112с.
1319594
  Козлов Г.А. Товарное производство и закон стоимости. Лекции... / Г.А. Козлов. – Москва, 1956. – 38с.
1319595
  Ткаченко В.А. Товарное производство и обращение при социализме : Дис... канд. эконом.наук: / Ткаченко В.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 266, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
1319596
  Ткаченко В.А. Товарное производство и обращение при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткаченко В.А.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 18л.
1319597
  Левитанус И.М. Товарное производство и строительство коммунизма / И.М. Левитанус. – М, 1964. – 175с.
1319598
  Рыбалкин А.А. Товарное производство при капитализме / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1956. – 38 с.
1319599
  Раздорский Г.И. Товарное производство при капитализме / Г.И. Раздорский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 80с.
1319600
   Товарное производство при социализме и в период развернутого строительства коммунизма. – Саратов, 1963. – 53 с.
1319601
  Митрофанов В.А. Товарное производство при социализме. / В.А. Митрофанов. – М., 1970. – 64с.
1319602
  Мочалов Б.М. Товарное производство, заказ стоимости и деньги при социализме / Б.М. Мочалов. – М, 1961. – 66с.
1319603
  Спиридонова Н.С. Товарное производство, закон стоимости и деньги при социализме / Н.С. Спиридонова. – М., 1956. – 96с.
1319604
  Латышев Н.П. Товарное производство, закон стоимости и деньги при социализме / Н.П. Латышев. – Воронеж, 1960. – 24с.
1319605
   Товарное производство, закон стоимости и деньги при социализме. – Москва, 1962. – 33 с.
1319606
  Тарасенко П.Д. Товарное производство, закон стоимости и деньги при социализме. / П.Д. Тарасенко. – Х., 1958. – 43с.
1319607
  Пирогов А.Г. Товарное производство, закон стоимости и деньги при социализме. В помощь преподавателям сред. спец. учеб. заведений. / А.Г. Пирогов, Я.И. Стеркин. – М., 1960. – 48с.
1319608
  Медовой М.Л. Товарное производство. / М.Л. Медовой. – Владивосток, 1969. – 136с.
1319609
  Козлов Г.А. Товарное производство. Сущность и функции денег : Стенограмма лекции / Г.А. Козлов. – Москва : ВПШ при ЦК ВКП(б), 1949. – 78 с.
1319610
   Товарное производство. Товар и деньги. – Харьков, 1965. – 33 с.
1319611
  Андреев Н.С. Товарное проихводство. Товар и деньги / Н.С. Андреев. – Москва, 1967. – 80с.
1319612
  Руднев В.А. Товарность колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Руднев В.А. ; ВПШ при ЦК КПСС , Каф. полит. экономии. – Москва, 1968. – 25 с.
1319613
  Хрисонопуло В.А. Товарность сельского хозяйства и емкость деревенского рынка Зиновьевщины / В.А. Хрисонопуло. – Зиновьевск, 1927. – 63с.
1319614
  Хрисонопуло В.А. Товарность сельского хозяйства и емкость деревенского рынка Зиновьевщины / В.А. Хрисонопуло. – Зиновьевск, 1927. – 63с.
1319615
  Васильев Г.А. Товарные биржи / Г.А. Васильев, Н.Г. Каменева. – Москва, 1991. – 111с.
1319616
  Безпаленко Ф.Д. Товарные запасы в розничной торговле и пути ускорения их оборачиваемости : Автореф... канд. экон.наук: / Безпаленко Ф.Д.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1967. – 19л.
1319617
  Дарбинян М.М. Товарные запасы в торговле и их оптимизация. / М.М. Дарбинян. – М., 1978. – 237с.
1319618
  Шабаров М. Товарные запасы и вопросы совершенствования методики их планирования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шабаров М.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1968. – 19л.
1319619
  Рудак А.А. Товарные запасы и пути ускорения их оборачиваемости. : Автореф... канд. экон.наук: / Рудак А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 21л.
1319620
  Гагнидзе А.С. Товарные запасы непродовольственных товаров в государственной розничной торговле. (На примере системы М-ва торговли Груз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гагнидзе А.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
1319621
  Афруткин Ш.И. Товарные запасы. (Некоторые вопросы теории и методологии планирования тварных запасов в торговле) : Автореф... канд. экон.наук: / Афруткин Ш.И.; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1961. – 18л.
1319622
  Соболева Т.А. Товарные знаки / Т.А. Соболева, А.В. Суперанская. – М, 1986. – 171с.
1319623
  Веркман К.Д. Товарные знаки / К.Д. Веркман. – Москва, 1986. – 518с.
1319624
  Хекл Б. Товарные знаки и промышленные образцы / Б. Хекл, М. Шпунда. – М, 1969. – 63с.
1319625
  Куликов В.В. Товарные отношения в мировом социалистическом хозяйстве. / В.В. Куликов. – М., 1972. – 159с.
1319626
  Павлишенко М.Н. Товарные отношения в условиях социализма / М.Н. Павлишенко. – Львов, 1987. – 213 с.
1319627
  Лопаткин В.Г. Товарные отношения и закон стоимости при социализме / В.Г. Лопаткин. – М, 1966. – 304с.
1319628
  Кузнецов Г.Я. Товарные отношения и экономические стимулы в колхозном производстве / Г.Я. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1971. – 296с.
1319629
   Товарные отношения и эффективность социалистического производства : сборник статей. – Ростов -на-Дону
Вып. 3. – 1973. – 175 с.
1319630
   Товарные отношения и эффективность социалистического производства : сборник статей. – Ростов -на-Дону
Вып. 4. – 1974. – 132 с.
1319631
  Дацюк Иван Степанович Товарные потери в торговле и пути их снижения. (На материалах потреб. кооперации КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Дацюк Иван Степанович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1319632
  Прушковский Л.В. Товарные ресурсы и резервы их увеличения в одинадцатой пятилетке / Л.В. Прушковский. – К., 1983. – 24с.
1319633
  Андрийчук В.Г. Товарные ресурсы и совершенствование их размещения / В.Г. Андрийчук. – Київ, 1983. – 120с.
1319634
  Григорьев С.И. Товарные фонды и их планирование. / С.И. Григорьев. – М, 1964. – 42с.
1319635
  Дрозд Виталий Дмитриевич Товарные формы хозяйствования в экономической структуре развивающихся стран (на материалах стран Тропической Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Дрозд Виталий Дмитриевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 196л. – Бібліогр.:л.166-178
1319636
  Адуев А.Н. Товарный знак и его правовое значение / А.Н. Адуев, Е.М. Белогородская. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 72 с. : ил. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
1319637
  Коняев Н.И. Товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1975. – 36с.
1319638
  Суслова В.Н. Товарный метаморфоз в условиях планирования спроса и предложения при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суслова В.Н.; АН СССР. Уральский науч. центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1319639
   Товарный словарь. – Москва : Гос. издат. торгов. литературы
Т. 3 : Игла рыба - Комбикорма. – 1957
1319640
  Мартыновский С. Товарный фетишизм - основа познания экономики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 22-26. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1319641
  Раздорский Г.И. Товарный характор социалистического производства / Г.И. Раздорский. – М, 1967. – 191с.
1319642
  Ермолаева О.Ю. Товарняк : Стихи / О.Ю. Ермолаева. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 79с.
1319643
  Суховій О. Товаро-грошова система Київської Русі в українських пареміях XIX ст. / О. Суховій, В. Фісун // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 243-249


  У статті розглядаються українські прислів"я та приказки, до складу яких входять лексеми- назви грошових одиниць. В статье исследуются украинские пословицы и поговорки, в состав которых входят лексемы-названия денежных единиц Киевской Руси. The ...
1319644
  Боровиков В.И. Товаро-денежные отношения в развитом социалистическом обществе / В.И. Боровиков. – Воронеж, 1978. – 64с.
1319645
  Агудова Л.Н. Товаро-денежные отношения при социализме / Л.Н. Агудова, П Н. Тузова, ; Горьковс. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 40 с.
1319646
  Черняк Товароведение естественнонаучной, медицинской и технической кника / Черняк, Б.И. Коссов. – М, 1972. – 272с.
1319647
  Рукосуев А.Н. и Изергин Д.П. Товароведение зерна и продуктов его переработки / А.Н. и Изергин Д.П. Рукосуев. – М., 1939. – 256с.
1319648
  Базарова В.И. Товароведение и биохимическое исследование бананов в период дозревания : Автореф... канд. техн.наук: / Базарова В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1965. – 21л.
1319649
  Хлудеев К.Д. Товароведение и технология кожвенного сырья / К.Д. Хлудеев. – М., 1984. – 288с.
1319650
  Остановский Т.С. и др. Товароведение культтоваров / Т.С. и др. Остановский. – М., 1981. – 375с.
1319651
  Байбаков Ш.С. Товароведение культтоваров / Ш.С. Байбаков. – М., 1983. – 360с.
1319652
  Орловский Э.И. Товароведение культтоваров / Э.И. Орловский. – М., 1987. – 337с.
1319653
  Волкова Т.И. Товароведение металлов, металлических изделий и руд / Т.И. Волкова. – Москва, 1969. – 336с.
1319654
  Мареев Ю.И. Товароведение металлохозяйственных и электробытовых товаров: Учебник для уч. техникуом, обуч. по спец. 1718 "Товаровед. и организация торговли непродовольственными товарами". / Ю.И. Мареев. – М., 1986. – 296с.
1319655
  Карпов В.Т. Товароведение металлохозяйтвенных и электробытовых товаров. / В.Т. Карпов, Ю.И. Мареев. – М., 1974. – 295с.
1319656
  Агбаш В.Л. Товароведение непродовольственных товаров : Учебник для экон. фак. торг. вузов / В.Л. Агбаш, В.Ф. Елизарова, З.И. и др Коваленко. – Москва : Экономика, 1983. – 440 с.
1319657
   Товароведение непродовольственных товаров. – Киев, 1987. – 360 с.
1319658
  Савина З.Г. Товароведение обуви. Уч. / З.Г. Савина, Л.И. Дерябина. – М., 1973. – 224с.
1319659
  Кедрин Е.А. Товароведение обувных товаров / Е.А. Кедрин. – М, 1976. – 264с.
1319660
  Павлин А.В. Товароведение обувных товаров: уч. пособие / А.В. Павлин, Е.А. Мирошников. – М., 1983. – 248с.
1319661
  Чернет О.П. и др. Товароведение общественно-политической литературы / О.П. и др. Чернет. – М., 1969. – 255 с.
1319662
  Черныш И.Г. Товароведение особо чистых веществ, полупроводниковых материалов и люминофоров. / И.Г. Черныш. – К, 1975. – 68с.
1319663
  Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров : Теоретические основы: Учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "Коммерция" / М.А. Николаева. – Москва : НОРМА, 2003. – 288с. – ISBN 5-89123-169-7
1319664
  Савичев О.П. Товароведение промышленного оборудования. Уч. пособие / О.П. Савичев, Л.А. Косачев. – Л., 1984. – 81с.
1319665
   Товароведение промышленных и продовольственных товаров. – Москва : Внешторгиздат
Т. 2. – 1958. – 575 с.
1319666
  Абрамов П.Р. Товароведение промышленных товаров : краткий курс / П.Р. Абрамов [и др.] ; под общ. ред. проф. Н.А. Архангельского ; отв. ред. доц. Т.С. Остаповский, доц. С.С. Палладов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Госторгиздат, 1963. – 768 с. – (Учебник для экономических высших учебных заведений)
1319667
  Андрусевич Д.А. Товароведение промышленных товаров / Д.А. Андрусевич. – Москва, 1964. – 648с.
1319668
   Товароведение промышленных товаров. – Москва : Экономика, 1974. – 438 с.
1319669
   Товароведение промышленных товаров.. – Москва : Госторгиздат
Ч. 1. – 1938. – 255 с.
1319670
   Товароведение промышленных товаров.. – Москва : Госторгиздат
Ч. 4. – 1938. – 343 с.
1319671
   Товароведение промышленных товаров.. – Москва : Экономика, 1969. – 359 с.
1319672
   Товароведение промышленных товаров.. – Москва : Экономика, 1978. – 368 с.
1319673
  Переверзева А.Д. Товароведение пушно-мехового сырья / А.Д. Переверзева. – М, 1982. – 288с.
1319674
  Церевитинов Б.Ф. Товароведение пушно-меховых товаров / Б.Ф. Церевитинов. – М, 1939. – 180с.
1319675
  Беседин А.Н. Товароведение пушно-меховых товаров. / А.Н. Беседин, Ш.К. Ганцов. – Москва, 1983. – 128с.
1319676
  Левенко В.Л. Товароведение радиотоваров / В.Л. Левенко, А.В. Бодюк. – Киев, 1976. – 47 с.
1319677
  Коляденко С.С. Товароведение текстильных товаров / С.С. Коляденко. – М., 1981. – 312с.
1319678
  Дерябина Л.И. Товароведение текстильных товаров и одежды / Л.И. Дерябина, Р.Н. Шманева. – М, 1984. – 272с.
1319679
   Товароведение тканей, одежды, обуви. – М, 1979. – 504с.
1319680
  Иофис Е.А. Товароведение фото-кинотоваров. / Е.А. Иофис. – М., 1968. – 175с.
1319681
  Зайцев В.Г. Товароведение хозяйственных товаров / В.Г. Зайцев, В.Ф. Ещенко. – М.
2. – 1978. – 349с.
1319682
  Алексеев Н.С. Товароведение хозяйственных товаров / Н.С. Алексеев. – изд.2 перераб. – Москва
1. – 1984. – 320с.
1319683
  Осипов В.О. Товароведение художественной литературы и изданий по искусству / В.О. Осипов. – М, 1968. – 240с.
1319684
  Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров / Т.С. Гусейнова, Г.В. Жильцова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 280с.
1319685
  Поверенный А.И. Товароведение школьно-письменных принадлежностей : пособ. для товаров. / А.И. Поверенный. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 184 с.
1319686
  Орловский Э.И. Товароведение ювелирных товаров и часов / Э.И. Орловский. – М., 1977. – 183с.
1319687
  Кононенко И.Е. Товароведная характеристика творожной пасты из ионитного молока : Автореф... канд. техн.наук: 377 / Кононенко И.Е.; Киевский торгово-эконом. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1319688
  Блоштейн И.И. Товароведные исследования лаковых покрытий мебели. : Автореф... Канд.техн.наук: / Блоштейн И.И.; М-во торговли РСФСР. – Л, 1962. – 16л.
1319689
  Исакадзе К.Г. Товароведный анализ древнегрузинских текстильных товаров и технология их производства. : Автореф... канд. техн.наук: 400 / Исакадзе К.Г.; Тбил. гос. ун-тет. – 28л.
1319690
  Казаринова В.И. Товароведу о красоте и композиции / В.И. Казаринова. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1973. – 151с.
1319691
  Казаринова В.И. Товароведу о красоте и композиции / В.И. Казаринова. – 3-е изд. перераб. – М., 1978. – 159с.
1319692
  Добрушин В.А. Товароведческая работа в книжной торговле / В.А. Добрушин, Н.И. Шушанский. – М, 1980. – 192с.
1319693
  Кривецький С. Товаровість селянського господарства України і місткість селянського ринку 1924-1925 і 1925-26 років. / С. Кривецький. – Х., 1927. – 46с.
1319694
  Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. – Київ : Знання, 2012. – 471 с. : іл. – Бібліогр.: с. 471. – ISBN 978-617-07-0038-4
1319695
  Чурсіна Л.А. Товарознавство та експертиза в митній справі : навч. посібник / Л.А. Чурсіна, О.М. Вербицький, Є.О. Калінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 200, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-200. – ISBN 978-966-2393-69-9
1319696
  Індутний В. Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України / В. Індутний, Н. Мережко, Н. Калуга // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2017. – № 4 (10). – С. 163-175. – ISSN 2411-5363
1319697
  Шульгіна Л.М. Товарознавча оцінка нового сухого молока з підсолоджувачами із Stevia febadiana Bertoni, призначеного для дієтичного харчування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.15 / Шульгіна Л.М.; МО України. Київ. держ. торговельно-економ. ун-т. – К., 1994. – 25л.
1319698
  Сотніченко О.А. Товарообіг країни та фактори, які на нього впливають // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1319699
  Шефлер М.Е. Товарообмен с Украиной / М.Е. Шефлер. – М., 1918. – 112с.
1319700
  Петров Г.К. Товарооборот и прибыль. Пути повышения рентабельности розничной торговли / Г.К. Петров. – Л., 1973. – 216с.
1319701
  Малков А.П. Товарооборот Татарской АССР, его планирование и перспективы развития : Автореф... канд. экон.наук: / Малков А.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15 с.
1319702
  Фельдман А.Б. Товары длительного пользования / А.Б. Фельдман. – М., 1989. – 174с.
1319703
  Брандман С.Э. Товары для личных подсобных хозяйств / С.Э. Брандман, В.И. Федоров. – М., 1989. – 208с.
1319704
  Бабич В.Г. Товары для народа: комплексный подход / В.Г. Бабич, Ю.М. Лысенков. – Киев, 1987. – 47с.
1319705
   Товары и услуги. – Москва, 1990
1319706
  Ядгаров А.С. Товары народного потребления / А.С. Ядгаров. – Ташкент, 1991. – 124с.
1319707
  Воробьева И.Р. Товары художественных промыслов. / И.Р. Воробьева. – Москва, 1969. – 120с.
1319708
  Палийчук Б.Д. Товердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1988. – 277с.
1319709
  Ватлин А.Ю. Товий Аксельрод // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 33-49. – ISSN 0042-8779
1319710
  Фигуровский Н.А. Товий Егорович Ловиц. 1757-1804 / Н.А. Фигуровский, Н.Н. Ушакова. – М., 1988. – 183с.
1319711
  Хеннесси Д. Товилл и Дин. / Д. Хеннесси. – М., 1986. – 143с.
1319712
  Савченко В. Товкачівка. До роковин смерті Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 18, 19
1319713
  Савченко В. Товкачівка. Спогад про Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 16-17
1319714
  Чумак Татьяна Макаровна Товрчество закарпатских писателей середины XIX в. (А.Духнович, А.Павлович) и литература чешского и словацкого возрождения : Автореф... канд. филол.наук: / Чумак Татьяна Макаровна; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1965. – 24л.
1319715
  Мозолевський Б.М. Товста Могила / Б.М. Мозолевський. – К., 1979. – 247с.
1319716
  Степаненко М. Товстенко Оксана Олегівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7016-11-2
1319717
  Цюриць С. Товсті і тонкі : повісті, оповідання, гуморески / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 112с. – ISBN 966-361-007-7
1319718
  Чернецький М.А. Товстянкові в оранжереях Ботанічного саду Львівського державного університету ім. І.Франка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані про колекцію сукулентних рослин з родини Товстянкових (Crassulaceae DC.) в Ботанічному саду Львівського державного університету ім. І. Франка.
1319719
  Дмитерко Л. Товтри / Л. Дмитерко. – Х.-К., 1931. – 136с.
1319720
  Щипківський Г. Товтри : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2011 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 29-72. – ISSN 0868-4790
1319721
  Грипась Володимир Товтри & Медобори. Атолами Поділля : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-144 : Фото
1319722
  Крушинська Олена Товтри: піч у скелях : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1319723
  Галюк В.С. Товченики з маком / В.С. Галюк. – Х, 1970. – 56с.
1319724
   Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в монокристалічному барієвому гексафериті / А.Л. Нікитенко, В.І. Костенко, В.І. Григорук, В.Ф. Романюк // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 22, № 3. – С. 33-36. – ISSN 1028-821Х
1319725
  Ананьева М.И. Товые тенденции современной буржуазной социологии / М.И. Ананьева, Г.И. Иконникова. – Москва, 1983. – 80с.
1319726
  Кикнадзе А.В. ТОгда в Багио / А.В. Кикнадзе. – М, 1981. – 176с.
1319727
  Савинова Р.Ф. Тогда все дышало наджедой: А.И. Герцен во Владимире. 1838-1840 / Р.Ф. Савинова. – Ярославль, 1982. – 144с.
1319728
  Ерашов В.П. Тогда и после / Ерашов В.П. – Москва, 1981. – 511 с.
1319729
  Ерашов В.П. Тогда и после / В.П. Ерашов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1319730
  Моэм В.С. Тогда и теперь / В.С. Моэм. – М, 1989. – 184с.
1319731
  Моэм В.С. Тогда и теперь / В.С. Моэм. – М, 1991. – 318с.
1319732
  Линевский А.М. Тогда на Ладоге / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1945. – 136с.
1319733
  Шоу И. Тогда нас было трое / И. Шоу. – Москва, 1968. – 64с.
1319734
  Чирков Ю.Г. Тогда придет электронный джентельмен / Ю.Г. Чирков. – М., 1990. – 142с.
1319735
  Михайлов В.Д. Тогда придите, и рассудим / В.Д. Михайлов. – РИга, 1983. – 351с.
1319736
  Голубев А.Д. Тогда умирает футбол / А.Д. Голубев. – М., 1967. – 383с.
1319737
  Беляускас А.П. Тогда, в дождь / А.П. Беляускас. – Москва, 1983. – 359 с.
1319738
  Беляускас А. Тогда, в дождь : Роман / А. Беляускас. – Москва : Известия, 1985. – 400 с.
1319739
  Грушевой К.С. Тогда, в сорок первом... / К.С. Грушевой. – М., 1972. – 208с.
1319740
  Грушевой К.С. Тогда, в сорок первом... / К.С. Грушевой. – М., 1974. – 221с.
1319741
  Грушевой К.С. Тогда, в сорок первом... / К.С. Грушевой. – М., 1976. – 333с.
1319742
  Матевосян Г.И. Тогда, зимою : повести и рассказы / Г.И. Матевосян; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Детская литература, 1987. – 173 с.
1319743
  Троян М.В. Того дня зійшло сонце возз"єднання. / М.В. Троян. – Ужгород, 1979. – 136с.
1319744
  Доріченко О. Того часу многоструння // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 51-57. – ISSN 0208-0710
1319745
  Мітіліно М.І. Тоговельне право Радянських республік / М.І. Мітіліно. – Харків, 1928. – 468с.
1319746
  Попов Л.А. Тогой Сэлэ : роман / Л.А. Попов. – Москва, 1988
1319747
  Токарева З.И. Тоголезская Республика / З.И. Токарева; АН СССР. – Москва : Издателство восточной литературы, 1962. – 93 с.
1319748
  Токарева З.И. Тоголезская Республика : Справочник / З.И. Токарева. – Москва : Наука, 1981. – 245 с.
1319749
  Таштемиров Д. Тоголок Молдо. 1860-1942 / Д. Таштемиров. – Фрунзе, 1960. – 20с.
1319750
  Дехтярь А.А. Тогрул Нариманбеков / А.А. Дехтярь. – Москва, 1984. – 191с.
1319751
  Першин А.Н. Тодаю себя людям / А.Н. Першин. – Ижевск, 1981. – 664с.
1319752
  Задорожний Микола Тоді ваш голос обов"язково почують... Матеріали круглого столу : Сторінка головного редактора / Задорожний Микола, Капіруліна Світлана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-3
1319753
  Неживий О. Тоді Григір Тютюнник працював у видавництві "Веселка"... // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 162-168
1319754
  Грушовий К.С. Тоді, в сорок першому... / К.С. Грушовий. – К., 1973. – 272с.
1319755
  Грушовий К.С. Тоді, в сорок першому... / К.С. Грушовий. – Київ, 1979. – 296с.
1319756
  Грушовий К.С. Тоді, в сорок першому... / К.С. Грушовий. – К., 1979. – 296с.
1319757
  Калошин Ф.И. Тодор Павлов / Ф.И. Калошин. – М., 1960. – 56с.
1319758
  Георгиева Д. Тодор Павлов о диалектике познания / Д. Георгиева. – П.-М, 1983. – 320с.
1319759
  Доброскокін І.І. Тодор Павлов про єдність філософії і природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1319760
  Слабошпицький М.Ф. Тодось Осьмачка / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1995. – 145с.
1319761
  Скорський М. Тодось Осьмачка : Життя і творчість / М. Скорський. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 224с. – ISBN 966-7276-49-Х
1319762
  Стефаник Ю. Тодось Осьмачка = Матеріали до характеристики життя й творчості // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 60-67. – ISBN 978-966-493-818-8
1319763
  Скорський М. Тодось Осьмачка (життя і творчість) / М. Скорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 224с. – ISBN 966-7276-49-Х
1319764
  Козак С.Б. Тодось Осьмачка в часописі "Українські вісті" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 211-220. – ISSN 2222-4203
1319765
  Гладилович А. Тодось Осьмачка і його "Колісниця" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 54-59. – ISBN 978-966-493-818-8
1319766
  Искендеров Ахмед Ахмедович Тоётоми Хидэёси. / Искендеров Ахмед Ахмедович. – М., 1984. – 447с.
1319767
  Грабовський С. Тож коли і де розпочався Голокост? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 5


  Чому міністр закордонних справ Німеччини публічно ігнорує як думку "Короткої єврейської енциклопедії", так і висновки дослідників із різних країн світу?
1319768
  Коновалов В"ячеслав Тож скільки платимо за паспорт? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1319769
  Пашкова Оксана Тож чи потрібна українська національна ідея? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна проголошена демократичною та національною державою. Але за відсутності сприятливих соціальних, економічних, духовних і культурних умов розвитку зберігається глибока прірва між елітами й широкими масами населення. Окрім цього ознаками ...
1319770
  Пашкова Оксана Тож чи потрібна українська національна ідея? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна проголошена демократичною та національною державою. Але за відсутності сприятливих соціальних, економічних, духовних і культурних умов розвитку зберігається глибока прірва між елітами й широкими масами населення. Окрім цього ознаками ...
1319771
  Пашкова Оксана Тож чи потрібна українська національна ідея? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна проголошена демократичною та національною державою. Але за відсутності сприятливих соціальних, економічних, духовних і культурних умов розвитку зберігається глибока прірва між елітами й широкими масами населення. Окрім цього ознаками ...
1319772
  Бєлан О. Тож як віно, як дар : До ювілею поетеси-піснярки Анни Канич // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 157-158. – ISSN 0868-4790
1319773
  Размыслов Ю.П. Тождества алгебр и их представлений / Ю.П. Размыслов. – Москва : Наука, 1989. – 431 с.
1319774
  Бахтурин Ю.А. Тождества в алгебрах Ли / Ю.А. Бахтурин. – Москва : Наука, 1985. – 448 с.
1319775
  Шнеерсон Л.М. Тождества в конечно-определенных полугруппах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Шнеерсон Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 14л.
1319776
  Иванов П.М. Тождества в микропрограммных алгебрах и синтез дискретных преобразователей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Иванов П.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1972. – 15л.
1319777
  Дорофеев Георгий Владимирович Тождества в многообразиях алгебр : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Дорофеев Георгий Владимирович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1978. – 14л.
1319778
  Дорофеев Георгий Владимирович Тождества в многообразиях алгебр : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дорофеев Георгий Владимирович; ЛГУ. – Л., 1980. – 14л.
1319779
  Харченко В.К. Тождества и автоморфизмы ассоциативных колец. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Харченко В.К.; АН СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.Ин-та матем.по присужд.учен.степеней. – Новосибирск, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1319780
  Солтан Тождества и неравенства в треугольнике / Солтан, С.И. Мейдман. – Кишинев, 1982. – 59с.
1319781
  Беляев В.И. Тождественные преобразования алгебраических выражений в учебном предмете алгебры средней школы в связи с его развитием : Автореф... канд. пед.наук: / Беляев В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1319782
  Ющенко Юрий Алексеевич Тождественные преобразования в алгебрах недетерминированных алгоритмов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ющенко Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 101л. – Бібліогр.:л.96-101
1319783
  Ющенко Юрий Алексеевич Тождественные преобразования в алгебрах недетерминированных алгоритмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ющенко Юрий Алексеевич; КГУ. – К., 1983. – 22с.
1319784
  Ильченко В.И. Тождественные преобразования в математике / В.И. Ильченко. – М., 1991. – 72с.
1319785
  Бахтурин Ю.А. Тождественные соотношения в алгебрах Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Бахтурин Ю.А. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1319786
   Тождество и подобие сравнение и идентификация. – Москва, 1990. – 225 с. – (Проблемная группа. Логический анализ языка)
1319787
  Ким В.В. Тождество и различие как категории материалистической диалектики : Автореф... канд. философ.наук: / Ким В.В.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 21л.
1319788
  Ким В.В. Тождество и различие как категории материалистической диалектики / В.В. Ким. – Свердловск, 1969. – 44с.
1319789
  Левин Г.Д. Тождество и сходство // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 107-118. – ISSN 0042-8744
1319790
  Зорин И.Е. Тождество как категория материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Зорин И.Е.; МВ и ССО Казах. ССР. Казахский гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
1319791
  Чирва Д.В. Тождество личности как действительность веры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 24-27. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1319792
  Сенчин Р. Тоже история // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1319793
  Брысякин С.К. Тожество исторической справедливости / С.К. Брысякин, М.К. Сытник. – Кишинев, 1969. – 224с.
1319794
   Тоидзе И.М.. – М., 1950. – с.
1319795
  Махінчук М. Тоїчкін Віталій Георгійович : [спогади] / Микола Махінчук // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 321-322. – ISBN 978-966-2726-03-9
1319796
  Стародуб Н. Той-Хто-Пройшов-Крізь-Полон // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 5


  "У квітні університетська спільнота мала нагоду зустрітися у стінах КНУ зі знаним у всьому світі спеціалістом із релігійних та духовних практик, колишнім військовополоненим, звільненим із полону окупантів наприкінці грудня 2017 року, Ігорем Козловським".
1319797
  Кіплінг Р. Той кіт, що ходив де хотів : Слоненя. (Казки). – Друкарня І. Вісмана та І. Мордхілевича. – Катеринослав : Слово, 1918. – 32 с.
1319798
  Стюарт Е.К. Той осени дожди / Е.К. Стюарт. – Новосибирск, 1988. – 320с.
1319799
  Гірік С. Той самий Сталін і його історики // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 15. – ISSN 1563-6461
1319800
  Ростовцев Э.И. Той суровой осенью / Э.И. Ростовцев. – Львов, 1981. – 208с.
1319801
  Бауер Артур Той теплий степ : Вірші / Бауер Артур. – Київ : Поезія, 2003. – 100с. – ISBN 966-7116-87-1
1319802
  Крушельницький А.В. Той третій : вибране / Антін Крушельницький ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-501-4


  Зміст: 1. Страждання молодої людини ; 2. Ірена Оленська ; 3. На верхах ; 4. Між окопами ; 5. Товпа поклоняється богам ; 6. Визволення Сфінкс ; 7. Перед від"їздом ; 8. У вагомі ; 9. Ярмарок ; 10. Кров ; 11. Побіда ; 12. Суперниці ; ...
1319803
  Гуріненко П.В. Той чорний ранок : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 328 с.
1319804
  Гуріненко П.В. Той чорний ранок : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1984. – 239 с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип.№1)
1319805
  Гуріненко П.В. Той чорний ранок : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 328 с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип.№2)
1319806
  Рильський М. Той Ющенко, що поет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 12


  Олекса Якович Ющенко — український поет і журналіст.Член Спілки письменників з 1944 р.
1319807
  Сухомлинська О. Той, кого не торкнулася "відлига" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про учителя, викладача вищої школи, літератора і дидакта Бориса Семеновича Манжоса. Закінчив Четверту київську гімназію і вступив на історико-філологічний факультет Київського університету Святого Володимира. Був учнем відомого вченого-славіста, ...
1319808
  Жулинський М. Той, кому перо служить за меч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 12, 13


  Про книжку Олега Чорногуза "Притулок для блазнів" - висунуту на Національну премію України ім. Тараса Шевченка
1319809
  Тарасюк Г. Той, хто "показав стежки, якими йти служить народу". Спогади про М.П. Годованця з листами та коментарями // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 141-161. – ISSN 0208-0710
1319810
  Богдан С. Той, Хто бачить мене : [поезії] / Світлана Богдан ; [передм. Галини Ткачук]. – Київ : Електрокнига, 2015. – 71, [3] с. : іл. – Кн. описано за обкл. – ISBN 978-617-7026-25-8
1319811
  Славинський Микола Той, хто був друкаркою... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 30 : Фото
1319812
  Жулинський М. Той, хто відкрив українську Москву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14


  Володимиру Мельниченку - 70!
1319813
   Той, хто відродив Могилянку : Збірник до 60-ліття В"ячеслава Брюховецького / Редкол.: Іван Дзюба, Микола Жулинський та ін.; Наукова редакція: Володимир Моренець, Володимир Панченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 704с. : фот. – Бібліогр.: с.652-688. – ISBN 978-966-518-415-7
1319814
  Поклад Н. Той, хто вмів поєднати світ слова і музики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 11


  Відомий український мистецтвознавець, критик і перекладач Микола Кагарлицький.
1319815
  Федоренко Тетяна Той, хто воскрешає мозок // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 26-28. – ISSN 0130-5212
1319816
  Карпенко В. Той, хто копає глибоко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Про творчий доробок В. І. Петрука.
1319817
  Сюндюков І. Той, хто не гнув голови. Громадська та етична позиція Василя Стуса з першоджерел // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 380-387. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1319818
  Гудзик К. Той, хто не згорів на багатті // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 695-704. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0


  Можна бути пророком у своїй вітчизні. Ян Гус.
1319819
  Будько Євген Той, Хто Пройшов Океан : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 14-18 : Фото
1319820
  Дзюба І. Той, хто сказав "заборонені слова" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 48-74


  Гроссман Василь Семенович (1905-1964), український письменник єврейського походження, фронтовий кореспондент.
1319821
  Шевченко Сергій Той, хто стріляв // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-52. – ISSN 0130-5212
1319822
  Вольвач П. Той, хто торував шлях до Альбіону // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Сергій Комісаренко — український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.
1319823
  Цимбал В. Той, що бачив крізь час // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 8


  Виставка Михайла Брайчевського в Музеї шістдесятництва.
1319824
  Калинчук Д. Той, що біжить по рейках // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 27 (244). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Бурхлива історія електричного трамвая.
1319825
  Жулинський М. Той, що відкрив українську Москву // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 4-5


  Володимиру Мельниченку - 70 років.
1319826
  Жулинський М. Той, що залишив слід Добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 5, 14


  Сорок днів , як нестало Віктора Погрібного.
1319827
  Дяк О.М. Той, що летить / О.М. Дяк. – Львів, 1990. – 61с.
1319828
  Бхаттачария Б. Той, що сів на тигра / Б. Бхаттачария. – К, 1959. – 248с.
1319829
  Софійчук Галина Той, що у "виплакані очі блискавиці кладе" : вивчення ознак експресіонізму в новелах письменника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1319830
  Софійчук Г. Той, що у "виплакані очі блискавиці кладе" : Вивчення ознак експресіонізму в новелах Стефаника В. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 0130-5263
1319831
  Конашевич С. Той, що уславив Феодосію // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 6


  100 років від дня народження Олександра Довженка - видатного лікаря-нарколога і подвійного тезки славетного українського кінорежисера.
1319832
  Вотинов А. Тойво Антикайнен / А. Вотинов. – Петрозаводск, 1947. – 107с.
1319833
  Викстрем У.К. Тойво Антикайнен. / У.К. Викстрем. – Петрозаводск, 1970. – 240с.
1319834
  Курбансахатов К.Д. Тойли Мерген : роман / К.Д. Курбансахатов. – Ашхабад : Туркменистан, 1974. – 345 с.
1319835
  Курбансахатов К. Тойли Мерген : роман / К. Курбансахатов; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1978. – 461 с.
1319836
   Тойнбі (Toynbee) Арнольд Джозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 929-931. – ISBN 966-316-069-1
1319837
  Воронова Б.Г. Тойо Ода / Б.Г. Воронова. – Москва, 1958. – 32 с.
1319838
  Гудкова А.В. Ток-кала / А.В. Гудкова. – Ташкент, 1964. – 152с.
1319839
  Мітчук О. Ток-шоу в українському ефірі як конфліктогенне середовище // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 340-345. – ISSN 2078-1911
1319840
  Абабілова Н. Ток-шоу як жанр сучасного англомовного телевізійного дискурсу / Н. Абабілова, К. Шапочка, І. Усаченко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 7-15
1319841
  Лашко А.В. Ток-шоу як засіб віртуалізації політичної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 470-477
1319842
  Цибулько К. Ток-шоу як об"єкт телекритики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 58-67.
1319843
  Мамытов Ж. Ток : стихи / Ж. Мамытов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1985. – 86 с.
1319844
  Наврузова Джамиля Токай Мамедов. / Наврузова Джамиля. – М., 1972. – 63с.
1319845
  Бурьян В.А. Токарное дело / В.А. Бурьян. – Киев : Радянська школа, 1961. – 192 с.
1319846
  Лернер П.С. Токарное и фрезерное дело / П.С. Лернер, П.М. Лукьянов. – М., 1986. – 208с.
1319847
  Лернер П.С. Токарное и фрезерное дело / П.С. Лернер, П.М. Лукьянов. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 208с.
1319848
  Гостомыслов А.П. Токарное художество / А.П. Гостомыслов. – Л, 1989. – 162с.
1319849
  Смирнов В.К. Токарь-расточник. / В.К. Смирнов. – М., 1987. – 255с.
1319850
  Семинский В.К. Токарь - профессия творческая. / В.К. Семинский. – Киев, 1985. – 80с.
1319851
  Рахманин Б.Л. Токарь, пекарь и аптекарь... : рассказы и повести / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 699с. – ISBN 5-265-00588-9
1319852
  Манан П. Токвіль: ліберализм обличчям до демократії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 199-212
1319853
  Вельскопф-Генрих Токей Ито / Вельскопф-Генрих. – Ленинград, 1987. – 398с.
1319854
  Сизоненко В. Токенізація активів - реалії та можливості // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 10-11
1319855
   Токи в физике адронов / Де Альфаро, С. Фубини, Г. Фурлан, К. Росетти; В. Де Альфаро, С. Фубини, Г. Фурлан, К. Росетти; Пер. с англ. под ред. Ю.В. Новожилова, Л.В. Прохорова. – Москва : Мир, 1976. – 671с.
1319856
  Чумаков Валерий Токи ветров : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 78-86 : Фото, карта
1319857
  Вологдин В.П. Токи высокой частоты и их применение в промышленности / В.П. Вологдин. – Москва, 1947. – 24 с.
1319858
  Цыганенко Н.А. Токи геоманитного шлейфа и модели магнитосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0412 / Цыганенко Н. А.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1973. – 16л.
1319859
  Адирович Э.И. Токи двойной инжекции в полупроводниках / Э.И. Адирович, П.М. Карагеоргий-Алкалаев, А.Ю. Лейдерман ; под ред. Е.И. Гальперина. – Москва : Советское радио, 1978. – 320 с. : ил. – Список лит.: с. 291-314
1319860
  Сакураи Дж Токи и мезоны / Сакураи Дж. – Москва, 1972. – 168с.
1319861
  Будницкий А.Б. Токи короткого замыкания / А.Б. Будницкий, М.Л. Калниболотский. – Киев, 1956. – 200 с.
1319862
  Ульянов С.А. Токи короткого замыкания и их вычисление / С.А. Ульянов. – Москва-Ленинград, 1936. – 68 с.
1319863
  Ерхан Ф.М. Токи короткого замыкания и надежность энергосистем / Ф.М. Ерхан, Б.Н. Неклепаев. – Кишинев, 1985. – 207 с.
1319864
  Будницкий А.Б. Токи короткого замыкания. / А.Б. Будницкий, М.Л. Калниболотский. – К, 1959. – 216с.
1319865
  Алтухов А.М. Токи космических лечей и структурыне образования в солнечном ветре : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алтухов А. М.; НИИ ядерн. физ. – М., 1971. – 11л.
1319866
  Котов Павел Токи социальной мысли / Котов Павел, Ильин Вадим, Торопицына Наталья // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 96-97 : фото
1319867
  Дубровский Л.А. Токи униполярной эмиссии в диэлектриках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Дубровский Л.А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1319868
  Елигулашвили И.А. Токи, ограниченные объемным зарядом, в органических полупроводниках : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Елигулашвили И.А.; АН СССР. – Ленинград, 1969. – 19л.
1319869
  Федоренко Н.Т. Токийские диалоги / Н.Т. Федоренко. – М., 1986. – 46с.
1319870
   Токийские концепты : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 102-104 : Іл., карта
1319871
  Джантаев Х.М. Токийский трибунал: второй опыт международного правосудия (к 60-летию Токийскоо трибунала) // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 190-207. – ISSN 1560-2893
1319872
  Георгиев Ю. Токийский университет // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 8-9
1319873
  Ямамото Сусуму Токио-Вашингтон. / Ямамото Сусуму. – М., 1963. – 191с.
1319874
  Цветков С. Токио // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-7


  Адміністративне ділення Токіо, сучасний стан міста
1319875
  Николаев А.Н. Токио : суд народов / А.Н. Николаев. – М, 1990. – 413с.
1319876
  Завьялова О.И. Токио и токийцы: будни, выходные, праздники / О.И. Завьялова. – Москва, 1990. – 150с.
1319877
   Токио через двадцать лет : сборник. – Москва : Прогресс, 1972. – 278 с.
1319878
  Добринская О.А. Токио: акцент на невоенные аспекты урегулирования в Афганистане
1319879
  Кулініч О. Токіо, який завжди з тобою / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 8-9


  Збірка ессе "Мій Токіо у свята і будні" Олени Кулініч, дружини екс-посла України в Японії М. Кулініча, яка загалом прожила в Токіо десять років, стане у пригоді тим, хто збирається до Японії й прагне дізнатися про традиції та етикет цієї екзотичної ...
1319880
  Ільченко Володимир Токіо. Про суші, тойоти й унітази : спецрепортаж. Японія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 82-87 : Фото
1319881
  Розинер Ф. Токката жизни / Ф. Розинер. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 309 с.
1319882
  Латыщ В.Т. Токовский гранитный плутоний. (Минералоетрографическая характеристика) : Дис. ... канд. геол.-минер. наук / Латыщ В. Т. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1953. – 229 л. – Бібліогр.:л.220-229
1319883
  Ляцкий В.Б. Токовые системы магнитных возмущений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляцкий В.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1319884
  Ляцкий В.Б. Токовые системы магнитосферно-ионосферных возмущений / В.Б. Ляцкий. – Ленинград : Наука, 1978. – 198с.
1319885
  Савицкий О.Г. Токовые флуктуации p-n гетероструктур Se халькогениды кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Савицкий О. Г. ; АН АзССР , Ин-т физики. – Баку, 1981. – 12 с.
1319886
  Гененко Ю.А. Токовые флуктуации и слабый пространственный беспорядок в туннельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гененко Ю.А.; МВ и ССО УССР,. – Донецк, 1987. – 17л.
1319887
  Милюшите Рената Ионовна Токовые шумы и их анизотропия в полупроводниках в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Милюшите Рената Ионовна; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 16л.
1319888
  Сигэл Р Токолош / Р Сигэл. – Москва, 1962. – 127 с.
1319889
  Шевелева Е.В. Токонома / Е.В. Шевелева. – Москва, 1958. – 82с.
1319890
  Дзежбицки С. Токоограничивающие выключатели переменного тока / С. Дзежбицки, Е. Вальчук. – Ленинград, 1982. – 115 с.
1319891
  Семчинов А.М. Токопроводы промышленных предприятий / А.М. Семчинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 208 с.
1319892
  Латыш В.Т. Токоский гранитный плутон: (Минералого-петрографическая характеристика) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Латыш В. Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 22 с.
1319893
  Надиров Н.К. Токоферолы (витамины группы Е) - биологически активные вещества / Н.К. Надиров. – М., 1981. – 64с.
1319894
  Надиров Н.К. Токоферолы и их использование в медицине и сельском хозяйстве / Н.К. Надиров. – М., 1991. – 334с.
1319895
   Токсикогенетические и экологические аспекты загрязнения окружающей среды : Сб. науч. тр. – Иркутск : Ирк.гос.ун-т, 1982. – 166с.
1319896
   Токсикологическая оценка новых химических веществ. – Иркутск : Изд-во Иркутск. ун-та
Ч.2. – 1992. – 144с. – Библиогр.: с.118-137
1319897
  Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия / В.Ф. Крамаренко. – Киев : Вища школа, 1989. – 446 с.
1319898
   Токсикология и радиобиология нептуния-237 / Ю.И. Москалев, Л.А. Булдаков, А.К. Журавлева, Г.А. Заликин, В.Н. и др. Карпова; [Ю.И. Москалев и др.] ; под ред. Ю.И. Москалева. – Москва : Атомиздат, 1979. – 95 с. : Ил. – Библиогр.: с.84-91
1319899
  Балякин В.А. Токсикология и экспертиза алкогольного опьянения / В.А. Балякин. – М, 1962. – 196с.
1319900
  Шефтель В.О. Токсикология полимерных материалов / В.О. Шефтель. – К., 1988. – 210с.
1319901
  Галибин Г.П. Токсикология промышленных соединений урана / Г.П. Галибин, Ю.В. Новиков. – Москва, 1976. – 184с.
1319902
  Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ / В.Ф. Журавлев. – М., 1982. – 128с.
1319903
  Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ / В.Ф. Журавлев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 335с.
1319904
  Гусынин И.А. Токсикология ядовитых растений / И.А. Гусынин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Гос-вен.изд-во сельхоз л-ры, 1951. – 296с.
1319905
   Токсикологічна характеристика комбінованого препарату на основі теобону-дитіомікоцину і гентаміцину сульфату / С.Т. Омельчук, Л.М. Шкарапута, І.М. Пелько, Л.О. Тищенко, В.І. Степаненко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1319906
  Власова Ольга Григорівна Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Власова Ольга Григорівна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 18л.
1319907
  Гребняк М.П. Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень в індустріальному місті / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (82). – С. 31-35. – ISSN 2077-7477
1319908
  Секун М.П. Токсикологічні основи оптимізації системи хімічного захисту озимої пшениці від шкідників у степовій оні України. : Автореф... Доктора с-х.наук: 06.01.11 / Секун М.П.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1993. – 41л.
1319909
  Шафран Л.М. Токсикологія горіння в системі безпеки життєдіяльності людини / Л.М. Шафран, Д.П. Тимошина // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-30
1319910
  Чабан Л.М. Токсиколого-биологическая и гигиеническая характеристика антибиотика фитобактериомицина. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чабан Л.М.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1319911
  Билай В.И. Токсинобразующие микроскопические грибы и вызываемые ими заболевания человека и животных / В.И. Билай, Н.М. Пидопличко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 291 с.
1319912
   Токсины синезеленых водорослей и организм животного. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252с.
1319913
  Крылов О.Н. Токсическая водянка рыб Hydrops toxica piscium реки Кама и Камского водохранилища. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов О.Н.; Гос. науч.-исслед. ин-тут озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1965. – 23л.
1319914
  Бакай С.М. Токсическая и атоксическая разновидности плесневого гриба Stachybotrys alternans Bon. : Автореф... кандидата биол.наук: / Бакай С.М.; М-во высш. образования СССР. – Харьков, 1955. – 16л.
1319915
  Ткаченко Е.С. Токсическое действие микроскопических грибов. / Е.С. Ткаченко. – М., 1973. – 135с.
1319916
  Гордеева Л.И. Токсическое действие полихлорпинена на зоопланктон малых озер Южной Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Гордеева Л. И.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1972. – 24л.
1319917
  Підоплічка М.М. Токсичні гриби на зерні хлібних злаків / М.М. Підоплічка. – К, 1946. – 65с.
1319918
  Федчишин М.П. Токсичні ефекти марганцю / М.П. Федчишин, М.М. Корда // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 4-6. – ISSN 1681-276Х


  "...Марганець – есенційний мікроелемент, необхідний для кровотворення, а також нормального функціонування головного мозку, гормональної та репродуктивної системи, генетичного апарату та антиоксидантної системи клітини. В цій статті проаналізовано ...
1319919
   Токсичні метали в рибі та молюсках прибережних вод острова Зміїний / В.І. Медінець, Ю.М. Деньга, С.М. Снігірьов, І.Л. Грузова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1319920
   Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді Дніпровського басейну / В.О. Прокопов, Є Труш, Т.В. Куліш, В.А. Соболь // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 39-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1319921
   Токсичність та генотоксичність квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць / О.В. Проценко, О.А. Дудка, І.А. Козерецька, М.В. Іномістова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, Г.М. Толстанова, Л.І. Остапченко, А.І. Ємець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 46-47
1319922
  Токарева Н.Н. Токсичность вевина, хлорофоса, боверина для пчел и патолого-морфологические изменения в их организме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Токарева Н.Н. ; Мин. с.-х. СССР, Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 21с.
1319923
  Виноградов А.К. Токсичность высокоминерализованных стоков для морских гидробионтов / А.К. Виноградов; АН УССР; Ин-т. биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156 с.
1319924
  Лапченко В.С. Токсичность диносеба и гигиеническая характеристика пищевых продуктов подвергшихся его воздействию : Автореф... канд. мед.наук: / Лапченко В. С.; Кишин. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1967. – 12л.
1319925
  Авакян З.А. Токсичность меди для микроорганизмов : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Авакян З.А.; Моск.гос. ун-т. – Москва, 1971. – 26л.
1319926
  Пельменев В.К. Токсичность некоторых инсектицидов для пчел и меры профилактики. : Автореф... канд.биол.наук: / Пельменев В.К.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 14л.
1319927
  Илялетдинова С.Г. Токсичные виды сине-зеленых водорослей в борьбе с личинками кровососущих комаров на юго-востоке Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Илялетдинова С.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1319928
  Старченко Л.Е. Токсичные грибы на грубых кормах и их миклогический контроль в условиях Львовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старченко Л.Е.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1967. – 16л.
1319929
  Мельник М.Н. Токсоплазмоз в УССР : Автореф... доктора мед.наук: 14.780 / Мельник М.Н.; Киев.мед.ин-т. – К, 1971. – 28л.
1319930
  Кочарли Э.О. Токсоплазмоз домашних и диких животных в Азербайджане : Автореф... канд. биол.наук: / Кочарли Э.О.; АН АзССР. Отд-ние биол. нау. Объедин. совет. – Баку, 1966. – 23л.
1319931
  Алаев Юрий Аварьевич Токсоплазмоз плотоядных Узбекистана и некоторые вопросы биологии возбудителя : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Алаев Юрий Аварьевич; АН КазССР. Объединенный ученый Совет Ин-тов зоологии и эксперементальной биологии. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
1319932
  Пак С.М. Токсоплазмоз птиц в Казахстане / С.М. Пак. – Алма-Ата, 1976. – 118с.
1319933
  Кастравец И.З. Токсоплазмоз сельскохозяйственных животных в Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Кастравец И.З.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1969. – 19л.
1319934
   Токсоплазмоза каj населението во Пелагониjа, Македониjа = Toxoplasmosis in human population in Pelagonia, Macedonia : Toxoplasma gondii ( Nicolle et Manceaux, 1908) Nicolle et Manceaux, 1909: монографиja / П. Боjациевски, Н. Христовски, Е. Крстева, Т. Пашанку, К. [та ін.] Кочовски; Петар Боjациевски, Никола Христовски, Елизабета Крстева [та ін.]; Универзитет "Св. Климент Охридски", Факултет за биотехнички науки. – Битола : Универзитет Св. Климент Охридски, 2007. – 131 с. : ил. – ISBN 9989-870-48-9
1319935
  Пак С.М. Токсоплазмы и токсоплазмоз птиц в Казахстане. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.19 / Пак С.М.; Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1319936
  Селезнев Ю.В. Токтамыш - последний хан единой Орды // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 0042-8779
1319937
  Чукубаев А.А. Токтогул / А.А. Чукубаев. – Фрунзе, 1958. – 174 с.
1319938
  Богданова М. Токтогул Сатылганов / М. Богданова. – Москва, 1959. – 112 с.
1319939
  Корчагин В.П. Токтоника и история развития Кемпендяйской впадины : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Корчагин В.П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1966. – 23л.
1319940
  Громковская Л.Л. Токутоми Рока. Отшельник из Касуя / Л.Л. Громковская. – М, 1983. – 190с.
1319941
  Кононенко Т.П. Толанд Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 382-383. – ISBN 966-316-069-1
1319942
  Никитенко К.А. Толбага - долина дружбы / К.А. Никитенко. – Свердловск, 1959. – 72с.
1319943
  Малицкая К.М. Толедо - старая столица Испании / К.М. Малицкая. – Москва, 1968. – 182 с.
1319944
  Тирсо Толедские виллы, сочинения магистром Тирсо де Молина, уроженцем Мадрида / Тирсо де Молина ; пер. с исп. Е. Лысенко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 316 с. : ил.
1319945
  Локтев В. Толерантна принциповість (Академікові НАН України Антону Григоровичу Наумовцю - 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-23. – ISSN 0372-6436


  Антон Григорович Наумовець — видатний учений, визнаний фахівець у галу- зі фізичної електроніки і фізики поверхні. Його непересічні здобутки широко відомі науковій громадськості в Україні та за її межами, але не меншої пова- ги заслуговують його ...
1319946
  Шабат-Савка Толерантне спілкування як спосіб вираження комунікативних інтенцій
1319947
  Ростецька С.І. Толерантні відносини як необхідна умова вирішення політичних конфликтів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 794-802. – ISSN 1563-3349
1319948
  Малахова О.М. Толерантність - цінність у глобалізованому світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 47-53. – ISSN 2077-1800
1319949
  Нечерда В. Толерантність : (Актуалії політичного лексикону)
1319950
  Шелюк Л. Толерантність в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 131-141
1319951
  Горохолінська І.В. Толерантність в християнстві: колізійність ідей та практики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 18-20
1319952
  Носенко Е. Толерантність до невизначеності як системоутворювальний особистісний чинник творчої обдарованості / Е. Носенко, М. Шаповал // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.97-106. – ISBN 966-654-025-8
1319953
  Размєтаєва Ю. Толерантність і "hate speech" у інформаційну епоху // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 91-105. – ISSN 2227-7153
1319954
  Полинцева О. Толерантність і гуманізм // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 98-103. – ISBN 978-966-349-110-3


  Розглянуто взаємозалежність толерантності й гуманізму як загальнолюдських цінностей.
1319955
  Мелкевік Б. Толерантність і модерність сучасного права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 15-26. – ISSN 2227-7153
1319956
  Габовда А.М. Толерантність комунікативної взаємодії у вищій школі: педагогічний аспект // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 113-115. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1319957
  Токарська А.С. Толерантність комунікації як фактор психологічної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 474-480. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1319958
  Чічановський А. Толерантність культур як умова функціонування глобального інформаційного простору // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 88-94. – ISBN 966-294-186-0
1319959
  Терещенко К.В. Толерантність освітнього персоналу та її зв"язок з організаційною культурою закладів освіти в умовах соціальної напруженості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 38-43. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті висвітлено роль організаційної культури у формуванні толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості. Представлено результати емпіричного дослідження рівнів розвитку основних видів, компонентів і загальних показників ...
1319960
  Терещенко К.В. Толерантність педагогічних працівників в контексті розвитку організаційної культури закладів освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 104-110. – ISSN 2310-4368


  В умовах глобалізації й інтеграції в європейський освітній простір усе більше уваги приділяється розвитку організаційної культури закладів освіти. Унаслідок цього посилюється інтерес до психологічних чинників, які сприяють розвитку організаційної ...
1319961
  Терещенко К.В. Толерантність персоналу в контексті розвитку організаціонної культури інноваційних і традиційних закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 140-147
1319962
  Галицький І.В. Толерантність у правовому житті сучасної України : монографія / І.В. Галицький ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2012. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-645-3
1319963
  Бойченко Н.М. Толерантність у професійній етиці викладача // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 179-188
1319964
  Бандурка Толерантність у соціальних полях науки і освіти / Бандурка, С // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 143-145
1319965
  Станко Д.В. Толерантність у сучасному англомовному політичному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 200-207. – ISBN 978-617-7132-18-8
1319966
  Русаков Сергій Толерантність через красу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644


  Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова провів "ІІІ Фестиваль релігійного мистецтва. Толерантність через красу!", хоча історія самого заходу розпочинається набагато раніше.
1319967
  Горохолінська І. Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 16-22
1319968
  Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-33. – ISSN 1609-5499
1319969
  Бегаль О.М. Толерантність як базовий принцип соціальної роботи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 77-79
1319970
  Коцарев О. Толерантність як засіб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 21


  Вийшов друком український переклад книжки польської дослідниці Йоганни Ольчак-Ронікер "Януш Корчак. Сторінками біографії".
1319971
  Борейчук І.О. Толерантність як компонент полікультурності педагога / І.О. Борейчук, М.М. Гон // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 123-129. – ISBN 978-966-8063-90-16
1319972
  Федулова В.В. Толерантність як один з аспектів суспільно-політичної думки українських гуманістів доби Відродження на Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  У статті розглядаються проблеми толерантності як основопокладаючої сили, що могла поєднати українське суспільство та мала великий вплив на розвиток української нації.
1319973
  Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 240л. + Додатки : л.200-240. – Бібліогр. : л.168-199
1319974
  Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1319975
  Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності у контесті журналістської освіти // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 119-126


  У статті акцентується увага на винятково особливому значенні толерантної журналістики в мультикультурному суспільстві у розрізі журналістської освіти, констатується важливість усвідомлення толерантності як орієнтира професійної діяльності.
1319976
  Тимчишина Н. Толерантність як основа розвитку творчої особистості
1319977
  Андрєєв М.В. Толерантність як основа сучасної парадигми освіти / М.В. Андрєєв, В.М. Маркова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 31-38. – ISSN 2074-8167
1319978
  Сухомлинська О. Толерантність як підхід до розгляду ідей В.О. Сухомлинського про дитину // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 7-12
1319979
  Арабчук Я.І. Толерантність як процес управління соціалізацією особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 134-140. – ISSN 2072-1692
1319980
  Швачко О. Толерантність як психолого-соціальний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.154-170
1319981
  Малинка Ю.Г. Толерантність як результат міжкультурної комунікації в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 123-127. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1319982
  Азатьян В. Толерантність як складова професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів / В. Азатьян, Ю. Котелянець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 101-109. – ISSN 1682-2366
1319983
  Грабчак К.К. Толерантність як складова українського національного характеру ( ціннісний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 458-469
1319984
  Костючков С.К. Толерантність як соціальна детермінанта розвитку громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 60-82. – ISSN 2077-1800
1319985
  Носовець А.Я. Толерантність як соціально-політичне явище // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 183-184
1319986
   Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект : колективна монографія / [Ф.С. Бацевич та ін.] ; за ред. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 329, [1] с. : табл. – На тит. арк. помилка в назві кн. : Толерантність як соцікультурний феномен... – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-957-6
1319987
  Малинка Ю.Г. Толерантність як спосіб людського буття і актуальна цінність сучасного суспільного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 86-88
1319988
  Шаюк Ольга Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.169-177. – ISSN 1810-2131
1319989
  Калач Д.М. Толерантність як умова міжконфесійного діалогу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1319990
  Голубович О. Толерантність як чинник міжособистісної взаємодії у XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 49-56. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1319991
  Скок А.Г. Толерантність як чинник психологічної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до попередження конфліктів у професійній діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 148-153. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1319992
  Терещенко К.В. Толерантність як чинник розвитку оргнізаційної культури закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С.16-19. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1319993
  Мушка Р.І. Толерантність: визначення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 84-86
1319994
  Пасічний Р. Толерантність: інтернет-джерела праворадикальних рухів України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 82-87
1319995
  Любимова Т.Б. Толерантность в культуре и процесс глобализации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 146-150. – ISSN 0235-1188
1319996
  Банщикова Т.Н. Толерантность в поликультурном пространстве вуза / Т.Н. Банщикова, Ю.П. Ветров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0869-3617


  Феномен толерантности рассматривается в контексте конкретного социокультурного пространства региона и поликультурного пространства вуза, в которых его общие характеристики приобретают особый характер. Представлены основные подходы к формированию у ...
1319997
  Шипунова Т.В. Толерантность и социальный контроль девиантности: современные тенденции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1319998
  Корнилова Т.В. Толерантность к неопределенности и интеллект как предпосылки креативности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0042-8841
1319999
  Михайлова О.А. Толерантность как коммуникативно-прагматическая категория // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 15-18. – Бібліогр.: Лит.: С. 18; 12 назв. – ISBN 978-966-439-400-7


  Комунікативна успішність сучасного діалогу культур в значній мірі визначається тим, якою мірою будуть реалізовані ресурси толерантності. Толерантність - комплексна багатоаспектна категорія, що володіє ментальною цінністю, регулюючі міжособові, ...
1320000
  Дулин П.Г. Толерантность как консолидирующая общечеловеческая ценность // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 27-37
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,