Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1318001
  Перепелиця Г. "Росія по-серйозному готується до війни з НАТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 5
1318002
  Самусевич Г. "Росія помирає, але дуже повільно - як колись Римська імперія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 35 (188). – С. 32-34


  Українці й білоруси потрібні Кремлю як етнічний матеріал - солдати імперії, вважає громадський діяч Геннадій Самусевич.
1318003
  Перепелиця Г. "Росія робить усе, щоб повернути Україну у сферу російського впливу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 3
1318004
  Шевцова Л. "Росія хоче закінчити війну на Донбасі, але на своїх умовах" / розмову вела Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 15 (368), 20 квітня 2017. – C. 25-27


  У Заходу немає сил і бажання інтегрувати Україну, - каже російський політолог Лілія Шевцова.
1318005
  Скальський В. "Росіян вважав найбільшою проблемою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 18 (471), № 19 (472), 16 травня 2019. – C. 61-66
1318006
  Безсмертний Р. "Росіяни з білорусами підуть у наступ із півночі" / текст Дмитро Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 42/43 (645/646), 10 листопада 2022. – С. 18-21
1318007
  Коваль О. "Росіяни здавна використовували літературу як зброю. Настав час демілітаризації" / Розмову вів Д. Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 20/21 (623/624), 9 червня 2022. – С. 18-21


  Книжкам, виданим у Росії, не місце в українських бібліотеках, - каже директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.
1318008
  Пушкарук Н. "Росіяни змушені враховувати думку Туреччини. Але..." / Н. Пушкарук, І. Семиволос, Г. Логвінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 жовтня (№ 181). – С. 3


  Експерти - про результати переговорів між президентами Туреччини та України.
1318009
  Єрмолаєв А. "Росіяни працюють з Україною минулого, ами вже інші" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 15 (218). – С. 4-7


  Два роки Україна буде нестабільна - вважає політолог Андрій Єрмолаєв.
1318010
  Гончар М. "Росіяни розробили сценарій "холодомору" за аналогією з Голодомором 1930-х" / текст: Дмитро Кяжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 40 (643), 20 жовтня 2022. – С. 22-25
1318011
   "России верные сыны...". – Л., 1988. – 541с.
1318012
   "России верные сыны...". – Л.
1. – 1988. – 416с.
1318013
   "России верные сыны...". – Л.
2. – 1988. – 414 с.
1318014
  Сергеева Елена "Российская кругосветка" для иностранных журналистов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 57 : Фото
1318015
  Попков В.А. "Российское образование-2020": модель непотребного будущего / В.А. Попков, В.Д. Жирнов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 11-30. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье проводится содержательная критика доклада коллектива авторов под руководством Я. Кузьминова и И. Фрумина "Российское образование - 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях".
1318016
  Попков В.А. "Российское образование - 2020": антиинновационная модернизация / В.А. Попков, В.Д. Жирнов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-109. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1318017
  Дімарас К.Т. ["Росоанглофранцуз" : критичне видання з післямовою / К.Т. Дімарас; К. Т. Димарас. – Афіни : Поріа, 1990. – 75 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7043-14-6
1318018
  Газін В. Росія-Америка: на паралелях історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 13


  "1861 року в світі відбулися дві важливі події: російський цар Олександр ІІ видав указ про скасування кріпосного права і в США вибухнула громадянська війна, в якій рабовласники Півдня протистояли буржуазії Півночі. Для обох країн 1861 рік став знаковим ...
1318019
  Копійка В.В. Росія-Європейський Союз: договірні основи взаємовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 48-53.
1318020
   Росія-Україна: проблеми і можливості наукового та економічного співробітництва : Збірник наукових праць. – Суми : Мрія-1, Ініціатива, 2000. – 252с. – ISBN 966-566-148-5
1318021
  Гловацький Януш Росія очима іноземця : зі збірки біографічної прози "З голови" / пер. з польс. О. Ірванець // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-108. – ISSN 0130-5212
1318022
  Колісник В. Росія перевершила нацистський Третій рейх (до суддів і правознавців) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 78-82. – ISSN 2310-6158
1318023
  Заблоцький В. Росія проти всіх // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 40-45. – ISSN 1996-1561
1318024
  Гай-Нижник Росія проти України (1990-2016): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення : монографія / Павло Гай-Нижник ; Дипломат. акад. України при М-ві закорд. справ України. – Київ : МП Леся, 2017. – 331, [1] с : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-02-1
1318025
  Гай-Нижник Росія проти України (1990 - 2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання і спроби знищення // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 191-422. – ISBN 978-966-97599-0-0
1318026
  Соколов Б. Росія та "ДНР" та "ЛНР"... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  Визнавати чи не визнавати, ось у чому питання.
1318027
  Слесарчук Ю.В. Росія та ЄС на шляху до Великої Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 443-450
1318028
  Ткаченко В.М. Росія та Захід: реінкарнація геополітики // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 162-175. – ISSN 0130-5247
1318029
  Скороход Л.І. Росія та іракська проблема / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 15-21.
1318030
  Каган Роберт Росія та Китай - загроза світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-17. – ISSN 1810-3944
1318031
  Орлик В. Росія та США напередодні президентських виборів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 20-22
1318032
  Мотиль О. Росія та Україна на вагах демократії // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 2-4
1318033
  Мордвінцев В.М. Росія у XVII столітті. Початок нового періоду Російської історії // Історія народів Росії. Від найдавніших часів до середини 18 ст. / За заг. ред.Серіщева Я.М. – Київ : НМК ВО, 1992. – С. 192-207. – ISBN 5-7763-0984-0
1318034
  Слесарчук Ю.В. Росія у викликах регіонального лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 384-391
1318035
  Ялі Максим Росія у постбіполярному світовому порядку // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-31
1318036
  Бондаренко К.І. Росія у спектрі переплетення геополітичних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто геополітичні наміри Росії. Зокрема подано розширену характеристику, ознаки та причини виникнення. The article is about geopolitical intentions of Russia. There are an extended description, signs and reasons of its appearance there.
1318037
  Кармазіна М. Росія у фокусі президентського окуляра (грудень 1991 - липень 1994 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 343-363. – ISBN 966-02-4166-6
1318038
  Епплібаум Е. Росія удосконалює навики грубої сили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 171). – С. 8


  В самий розпал сирійської кризи уряд Вірменії несподівано заявив про відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Президент Серж Саркісян заявив, що Вірменія залежить від Росії в питанні безпеки й що в Росії живе чисельна вірменська діаспора.
1318039
  Сергійчук В. Росія уже не матиме свого Александра Македонського // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 15 липня (№ 145)


  Російсько-українська війна 2022 р.
1318040
  Донцов Д. Росія чи Европа та інші есеї / Дмитро Донцов. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 115, [1] с. – ISBN 978-611-01-1597-1
1318041
  Голод Р. Росія чи Європа? / Роман Голод // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 10-28. – ISSN 0130-528Х
1318042
  Білодід В.Д. Росія чи Європа? До 100-річчя зо дня смерті В.Б. Антоновича // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 226-237.
1318043
  Дрогомирецька О. росія чи московія? або Як не зіпсувати закон про деколонізацію топонімії? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 5 травня (№ 90). – С. 19
1318044
  Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія : Виникнення. Історія. Розпад / Андреас Каппелер ; Ін-т істор. дослід. ЛНУ ім. І. Франка ; Український католицький університет. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2005. – 358 с. – (Історія країн світу : Історія Росії). – ISBN 966-8197-06-2
1318045
   Росія як учасник політичного конфлікту в Україні: що буде далі? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 73-85
1318046
  Лосєв І. Росія як цивілізаційний виклик // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 11 (383), 20-26.03.2015 р. – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Співпраця з Росією протягом століть була для України контрпродуктивною через вихідну нерівноправність і несиметричність відносин.
1318047
  Русаков К.А. Росія, Балканський союз та проблема чорноморських проток / К.А. Русаков, М.С. Бур"ян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 73-79
1318048
  Соколов Б. Росія, Білорусь, коронавірус // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 7


  Марк Цукерберг підніс неприємний сюрприз Кремлю.
1318049
  Яковенко І. Росія, занурена у сни про Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 25-26
1318050
  Чорна С. росія, перебріхуючи минуле, спотворює майбутнє // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 1 вересня (№ 180). – С. 10
1318051
   Росія, яку ми... : Позиції політ.сил.Росії стосовно майб.України й Співдр.Незалежних Держав... – Київ. – 198с. – (Україна та її сусіди)
1318052
  Некрасов Андрій Росія. Літо в Арктиці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 50-52 : фото
1318053
  Цвілюк С.А. Росія. Путін. Війна за свободу і єдність України // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 466-519. – ISBN 978-966-927-159-4
1318054
  Орлова Т.В. Росія: вчора, сьогодні, завтра? : монографія / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2016. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-554-6
1318055
  Грабовський С. Росія: країна імені Дзержинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 10


  Чому саме "Залізний Фелікс" став символом реставрації тоталітарної імперії.
1318056
  Кравчук Л. Росія: маски скинуто / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 4


  Україна повина негайно подати заявку на вступ до НАТО.
1318057
  Грабовський С. Росія: новий етап владної війни проти правди війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 5


  Законопроект щодо кримінальнального покарання за критику діяльності військ антигітлеровської коаліції.
1318058
  Соколов Б. Росія: перед самітом у Женеві // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  "Схоже, Байден хоче поговорити передусім про права людини, а Путін має намір зробити головною темою тему України."
1318059
  Ткаченко В.М. Росія: прощання з ілюзією // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 158-182. – ISSN 2518-7546
1318060
  Соколов Б. Росія: Сталін живий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 квітня (№ 71). – С. 5


  51% респондентів позитивно ставляться до диктатора, що є максимальним показником за останні 20 років.
1318061
  Ткаченко В. Росія: стратегія глобального "візантизму" // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 71-81
1318062
  Поберезська Г.Г. Росія: участь у Болонському процесі і підвищення якості / Г.Г. Поберезська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 18-26. – ISSN 1818-5797
1318063
  Гончар М. Росія: формула "Чужого" для України та Заходу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 3


  "Останнім часом з Москви лунає усе більше бравурних заяв про непохитність путінського режиму, про те, що Путін буде і після 2024 року, і до 2030-го дотягне. У ЗМІ малюється картинка, що в Росії усе залізобетонно. До Москви та Петербургу знову ...
1318064
   Росія: центр оцінки якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 77-79
1318065
  Безсмертний-Анзіміров Росія: шлях від свободи до рабства - 2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 22


  Відомий письменник та есеїст А. Безсмертний-Анзіміров: "Московська влада сприймає церкву тільки як опіум для народу і вид духовної сивухи".
1318066
  Безсмертний-Анізіміров Росія: шлях від свободи до рабства / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 17, 21


  Відомий письменник та есеїст А. Безсмертний-Анзіміров: "Алергія "російської маси" на українців: пояснити неважко, виправдати - неможливо".
1318067
   Росіяни - в Україну, українці в ЄС // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48 : фото
1318068
  Луб"янов І. Росіяни - єдині, хто може працювати за українськими "правилами гри": з відкатами, наїздами, рейдерством // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 12 (365), 30 березня 2017. – С. 22-24


  Як Росія скуповує Україну.
1318069
  Лизанчук В. Росіяни - не слов"яни, а головні злочинці світової історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 8 липня (№ 13)
1318070
  Лой А. Росіяни в Криму: історико-демографічний аналіз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття аналізує формування етнічної групи росіян у Криму від XVIII ст. до сьогодення. Цей процес характеризується дією таких двох чинників, а саме: еміграції до Туреччини корінного мусульманського населення, яку спричинили утиски з боку уряду Росії, та ...
1318071
  Суботіна І. Росіяни в Молдавії: демографічні "ризики" // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 39-44. – ISSN 0130-6936
1318072
  Арзуманова Т. Росіяни в національній політиці більшовиків в УСРР в 1920-х роках (на прикладі Харківщини) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 204-212
1318073
  Скляр В.М. Росіяни в Україні: зміни чисельності за 1989-2001 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 189-204. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
1318074
  Лаптійчук Василь Росіяни використовують українських зрадників грубо й публічно, а потім "палять" їх поодинці й цілими партіями // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 9/10. – С. 16-20
1318075
  Терлюк І.Я. Росіяни західних областей України (1944-1996 рр.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.05 / Терлюк І. Я.; НАН Укр. Ін-т українознавства. – Львів, 1997. – 21л.
1318076
  Зятьєв С. Росіяни зупиняться там, де їх зупинять українці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 5


  Яка ситуація з безпекою на азовському напрямку?
1318077
  Дишкант В. Росіяни на Майдані // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Полум"я революції у наших північних сусідів розгориться з іскор, які прилетять до них із Києва.
1318078
  Ріпей Марія Росіянізми "так", "таким чином" у газетних матеріалах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С. 72-76. – Бібліогр.: Літ.: С. 75-76; 15 назв. – ISSN 1682-3540
1318079
  Бараболя Ю.Р. Росіянізми в друкованих ЗМІ (на матеріалі газети "Маяк" за січень-березень 2016 року) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 5-7
1318080
   Росйсько-український хімічний словник. – К., 1959. – с.
1318081
  Доронин Алексей Роскошные отели: элегантность без хвастовства, или Что делает отель роскошным : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-38 : Фото
1318082
   Роскошь на краю пустыни : Артефакт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 24 : Фото
1318083
  Штюренберг Михаэль Роскошь на песке. Неоконченная симфония для султана с оркестром / Штюренберг Михаэль, Отто Беккер Олаф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 100-111 : фото. – ISSN 1029-5828
1318084
  Бурлуцкий Андрей Роскошь по имени Вена / Бурлуцкий Андрей, Исакина Юлия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 42-49 : фото
1318085
  Васильев В. Роскошь распыления. Что тормозит интеграцию университетской и академической науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 марта (№ 10). – С. 15


  Встреча Президента России Владимира Путина с главой РАН академиком Юрием Осиповым, где обсуждалась идея создания объединенного университета, способного по уровню научных исследований конкурировать с лучшими мировыми университетами, говорит именно об ...
1318086
  Казакова М.Н. Росла девчонка среди полей / М.Н. Казакова. – Тула : Приокское книжное издательство, 1970. – 248 с.
1318087
  Киктенко В.В. Росла трава / В.В. Киктенко. – Алма-Ата, 1980. – 87с.
1318088
   Рослав. – Смоленск, 1952. – 204с.
1318089
  Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году / М.Н. Загоскин. – Москва : Художественная литература, 1955. – 504с.
1318090
  Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году / М.Н. Загоскин. – Москва : Правда, 1959. – 367с.
1318091
  Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1986. – 416с.
1318092
  Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году / М.Н. Загоскин. – Новосибирск, 1987. – 413с.
1318093
  Маковский Д.П. Рославль / Д.П. Маковский. – Смоленск, 1952. – с.
1318094
   Рослий Іван Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 129
1318095
   Рослий Іван Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 236 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1318096
   Рослий Іван Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 247-248. – ISBN 978-966-439-961-3
1318097
   Рослий Іван Михайлович (1925-1989) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 140. – ISBN 966-95774-3-5
1318098
   Рослий Іван Михайлович (1925-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 410-411. – ISBN 978-966-439-754-1
1318099
   Рослий Іван Степанович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 117-118 : фото. – ISSN 0367-4290
1318100
  Мацков Ф.Ф. Рослина і її життя. / Ф.Ф. Мацков. – Харків, 1935. – 151с.
1318101
  Ковальчук В. Рослини-живителі борошнистої роси азалії (Erysiphe azalea (U. Braun) U. Braun & S. Takam) в умовах лісостепової зони України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Показано розповсюдження гриба Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam в умовах Лісостепової зони України. Наведено рослини-живителі збудника борошнистої роси азалії. Distribution of powdery mildews of Erysiphe azaleae (U. Braun) U Braun & S. ...
1318102
  Баданіна В. Рослини-репеленти та ландшафти урбопросторів в умовах пандемії / В. Баданіна, В. Шпагін, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 12-15. – (Біологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  The features of the influence of microwave radiation on the optical properties of pure water and water in solutions of hemoglobin in the near infrared range with the aim to characterize the certain structural and dynamic state of water are ...
1318103
  Танадайчук С. Рослини-символи в українському фольклорі // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.35-36. – ISSN 0868-9644
1318104
  Ткачук І.В. Рослини -розвідники / І.В. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1979. – 107с.
1318105
  Васильєва Т.В. Рослини азійського походження в урбанофлорі м. Одеси / Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов, С.Г. Коваленко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (39). – C. 39-48. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1318106
  ВініченкоТ.С Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / ВініченкоТ.С.; Вініченко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1318107
  Вініченко Т.С. Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / КНУТШ; Вініченко Т.С. – Київ, 2007. – 470л. + Додатки: л. 238-470. – Бібліогр.: л.212-237
1318108
  Кордюм Є.Л. Рослини в космосі : Спільний українсько-американський експеримент: Місія-87, 19 листопада - 5 грудня 1997 року / Є. Кордюм, Д. Чепмен. – Київ : Академперіодика, 2007. – 216с. : фотоіл. – Парал. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 978-966-360-069-7
1318109
  Петрова Олександра Рослини від Петровича // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 58-61 : фото
1318110
  Баточенко В.М. Рослини і гриби Червоної книги України та Бернської конвенції: Бродівський район : пам"яті Ернеста Клобера та Степана Шелеста - дослідників природи Бродівщини присв"ячую / В.М. Баточенко ; Нац. природ. парк "Північне Поділля", Галицько-Волин. спілка дослідників природи. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 47, 1 с. : іл. – Надруковано коштом із пенсійних заодщаджень автора. – Бібліогр.: с. 45-47. – ISBN 978-611-01-2057-9


  У пр. № 4151BR напис : Бібліотеці КУ ім Тараса Шевченка від автора. 18.12.2020 р.
1318111
  Бессонова В.П. Рослини квітників : довідник / В.П. Бессонова. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2010. – 176 с. : іл. – ISBN 978-966-8490-85-9
1318112
  Єлін Я Ю. Рослини луків і боліт. / Я Ю. Єлін, М М. Грисюк. – Київ : Радянська школа, 1991. – 220с.
1318113
  Литвин С.Г. Рослини на захист рослин / С.Г. Литвин. – К., 1974. – 48с.
1318114
  Єлін Ю.Я. Рослини наших лісів / Ю.Я. Єлін. – Київ : Радянська школа, 1979. – 240 с. : іл. – Мініатюрне видання. – (Бібліотечна серія)
1318115
  Єлін Ю.Я. Рослини наших лісів / Ю.Я. Єлін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1983. – 239 с. – Мініатюрне видання
1318116
  Нікітіна В.В. Рослини роду Anacampseros L. (Portulacaceae A.L.de Juss) у захищеному грунті Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Anacampseros L. (Portulacaceae A.L de Juss.), особливості їх цвітіння та плодоношення у захищеному фунті. The taxonomic composition of a collection of plants of the genius Anacampseros L ( ...
1318117
  Баглай К. Рослини роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss.) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Astrophytum Lem.(Cactaceae Juss.) та особливості їх насіннєвого розмноження. The taxonomic composition of a collection of plants of the genius Astrophytum Lem.(Cactaceae Juss.) in greenhouses and the ...
1318118
  Мазур Т.П. Рослини роду Echinodorus Rich. ex Engelm. родини Alismatacеae Vent. в колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання / Т.П. Мазур, А.Я. Дідух, М.Я. Дідух // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2018. – C. 41-59. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 25). – ISSN 2524-0838
1318119
  Баглай К. Рослини роду Еchinofossulocactus Lawr. (Cactaceae Juss.) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Echinofossulocactus Lawr. (Cactaceae Juss.) та особливості їх насіннєвого розмноження. The taxonomic composition of a collection of plants of the genius Echinofossulocactus Lawr. (Cactaceae Juss.) in ...
1318120
   Рослини та урбанізація : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпропетровськ, 21-23 листопада 2007 р.). – Дніпропетровськ : Куніца, 2007. – 261с.
1318121
  Баглай К. Рослини триби Notocacteae Buxbaum (Cactaceae A.L. de Jussieu) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / К. Баглай, М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз результатів інвентаризації рослин родини Cactaceae триби Notocacteae. Здійснено моніторинг наявності в колекції видів, що занесені до Червоного списку IUCN та Конвенції СІТЕS, а також розподіл їх за категоріями рідкісності. Проведено ...
1318122
  Петрова Н. Рослини у весільній обрядовості українців Одещини: барвінок // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 35-38
1318123
  Заверуха Б.В. Рослини Червоної книги / Б.В. Заверуха, Ю.С. Шемшученко, В.І. Бабенко. – Київ : Урожай, 1985. – 136 с.
1318124
   Рослини, басейни, забори, дитячі майданчики, скульптури. Благоустройство. Оранжереи и не только лт perspekta - сплав опыта и инноваций // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 78-82 : фото
1318125
  Червенко Рослинна символіка болгарських лазарських піснях Північного Приазов"я / Червенко, о. // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 135-140. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті розглянуто рослинну символіку болгарських лазарських пісень, записаних на території Північного Приазов"я та Болгарії. Автор здійснює спробу зіставного аналізу представлених флоролексем.
1318126
  Гаврилюк Е.Є. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту : Автореф. ... кандид. філолог. наук: 10.01.07 / Гаврилюк Е.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с. – Бібліогр.: 13 - 14 с.
1318127
  Гаврилюк Елеонора Євгенівна Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гаврилюк Елеонора Євгенівна ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 188 л. – Бібліогр.: с. 167-187
1318128
  Снігирьов Р. Рослинна символіка в орнаменті килимів // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 112-116. – ISBN 978-966-452-250-8
1318129
  Краснянська Н. Рослинна символіка в осінній календарній обрядовості // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 67-69
1318130
  Задьорна Л.С. Рослинна символіка в поетичних творах Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 29-31
1318131
  Борисенко В. Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 5-10.
1318132
   Рослинний і тваринний світ західних обл. УРСР. – Київ, 1970. – 30с.
1318133
  Борисюк І. Рослинний код у ліриці Петра Мідянки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 66-70


  Досліджено рослинний код у контексті чуттєвості матеріального світу в поезії Петра Мідянки. Рослинний код розглянуто не тільки як важливий інструмент виявлення важливих концептів Мідянчиної лірики, а також як метафору людини, її дому, світу і ...
1318134
  Колісник П.І. Рослинний покрив і атмосферні опади / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 14)
1318135
  Радкевич Г. Рослинний світ козацького степу / Г. Радкевич, Ю. Радкевич // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-0850
1318136
  Огнєва О. Рослинний світ Рігведи та "Лісової пісні" Лесі Українки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 58-60. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1318137
   Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин = Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранеия растений : матеріали III Міжнар. наук. конф., (4-7 черв. 2014 р. Львів, Україна) / НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; програм. рада: М.А. Голубець (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2014. – 250, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7238-5
1318138
  Дідух Я.П. Рослинний світ України в аспекті кліматичних змін = World of plants of Ukraine in aspect of the climate change / Я.П. Дідух ; [НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2023. – 172, [4] с., [12] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 157-173. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1868-6
1318139
   Рослинний світ України та його охорона. – Київ, 1990. – 102с.
1318140
  Галущак І. Рослинний скарб Скоропадських // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 13


  Тростянецький парк, що на Чернігівщині був створений завдяки зусиллям Івана Михайловича Скоропадського - нащадка знаменитого українського козацького роду. Іван Михайлович Скоропадський — український меценат, громадський та культурно-освітній діяч. ...
1318141
   Рослинний та тваринний світ Українських Карпат. – Ужгород, 1966. – 68с.
1318142
  Майсурян М.О. Рослинництво / М.О. Майсурян. – К, 1960. – 396с.
1318143
  Білоножко М.А. Рослинництво / М.А. Білоножко, Ф.Л. Лесик. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Радянська школа, 1961. – 203 с. : іл.
1318144
  Кияк Г.С. Рослинництво / Г.С. Кияк. – К, 1964. – 560с.
1318145
  Білокінь І.В. Рослинництво : географія сільського господарства / І.В. Білокінь, В.М. Данильченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 120-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1318146
  Кияк Г.С. Рослинництво / Г.С. Кияк. – 2-е вид. – К, 1971. – 451с.
1318147
  Кияк Г.С. Рослинництво / Г.С. Кияк. – 3-є вид. – К, 1976. – 400с.
1318148
  Бугай С.М. Рослинництво : підручник / С.М. Бугай. – Вид. 3-е, перероб. і доповн. – Київ : Вища школа, 1978. – 384 с.
1318149
  Кияк Г.С. Рослинництво / Г.С. Кияк. – К, 1982. – 400с.
1318150
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 11, № 1. – 2020. – 97 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2020.01 - Резюме укр. англ. мовами
1318151
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 11, № 2. – 2020. – 81 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2020.02 - Резюме укр. англ. мовами
1318152
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 11, № 3. – 2020. – 123 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2020.03 - Резюме укр. англ. мовами
1318153
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 11, № 4. – 2020. – 95 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2020.04 - Резюме укр. англ. мовами
1318154
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 12, № 1. – 2021. – 136 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2021.01 - Резюме укр. англ. мовами
1318155
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 12, № 2. – 2021. – 76 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2021.02 - Резюме укр. англ. мовами
1318156
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 12, № 3. – 2021. – 119 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2021.03 - Резюме укр. англ. мовами
1318157
   Рослинництво та грунтознавство = Plant and soil science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2706-7688
Vol. 12, № 4. – 2021. – 138 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/agr2021.04 - Резюме укр. англ. мовами
1318158
  Харкевич С.С. Рослинні багатства Українських Карпат, їх використання та охорона / С.С. Харкевич, В.І. Чопик. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 68с.
1318159
  Бурлака О.М. Рослинні біотехнології: біофортифікація харчових рослин / О.М. Бурлака, Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. біотехн. та генлміки НАН України". – Київ : ДІА, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-8311-69-7
1318160
  Бурквська Л. Рослинні мотиви в українській іконі XV-XVIII століть: особливості трактування художніх форм // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 687-696. – ISBN 978-966-2779-91-2
1318161
  Герій О. Рослинні мотиви з плавними потовщеннями в декоративному різьбленні іконостасів XVII ст.: питання номінації та стильового визначення // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 89-92. – ISSN 2520-6419
1318162
  Філінська Т.Г. Рослинні олії = Растительные масла : довідник / Філінська Т.Г., Черваков О.В., Філінська А.О. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Днепропетровск : Грані, 2015. – 425, [2] с. : іл., табл. – Абетк. покажч.: с. 416-425. - Текст парал. укр. та рос. – Бібліогр.: с. 413-415. – ISBN 978-617-7351-00-8
1318163
   Рослинні ресурси України, їх вивчення та раціональне використання. – Київ : Наукова думка, 1973. – 212с.
1318164
   Рослинні ресурси Україні, їх вивчення та раціональне використання. – К., 1974. – 212с.
1318165
   Рослинні рештки девонського віку Донбасу із колекції Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Н. Бояріна, М. Устиновська, В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті наведені попередні результати вивчення колекції рослинних решток із девонських відкладів Донбасу, яка зібрана М. Й. Устиновською та зберігається в Геологічному музеї КНУ ім. Т. Шевченка. Флора представлена псилофітовими, плауновими, ...
1318166
   Рослинність. – К., 1967. – 382с.
1318167
  Горохова З.Н. Рослинність : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 29-32
1318168
  Малиновський К.А. Рослинність високогір"я Українських Карпат / К.А. Малиновський. – Київ : Наукова думка, 1980. – 280с.
1318169
  Ємельянова С.М. Рослинність водойм і боліт долини Південного Бугу / С.М. Ємельянова ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2021. – 212, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-213. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1794-8
1318170
   Рослинність Закарпатської області УРСР. – Київ, 1954. – 276с.
1318171
   Рослинність Закарпатської області УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 276с.
1318172
  Парнікоза І.Ю. Рослинність заплави Дніпра в Києві. Частина 7. Лучна та синатропна рослинність // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1318173
  Сенчило О.О. Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05. / Сенчило О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1318174
  Сенчило О.О. Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Сенчило О.О. ; КНУТШ. – Київ. – 169, [ 188 ] л. + Додаток : [ кн.2 - 188 л. ]. – Бібліогр.: л. 146-169
Кн. 1, кн. 2. – 2010. – 169, [ 188 ] л. + Додаток : [ кн.2 - 188 л. ]. – Бібліогр.: л. 146-169
1318175
  Береговий П.М. Рослинність заплавини р. Псла в межах південного лісостепу / П.М. Береговий. – Київ, 1952. – С. 5-44 с.
1318176
  Береговий П. Рослинність заплавини р. Псла в межах південного лісостепу : Дис... кандид. біолог.наук: / Береговий П.; Науково-дослідний ін-т географії при КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1974. – 220л. – Бібліогр.:л.116-118
1318177
  Білик Г.І. Рослинність засолених грунтів України, її розвиток, використання та поліпшення / Г.І. Білик АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ, 1963. – 299 с. : іл., карт. – Бібліогр.: с. 280-293
1318178
  Авдєєнко Ю.Л. Рослинність і клімат останнього міжзледеніння у карстових районах Криму та Середнього Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 102-109. – ISSN 0868-6939


  Виконано реконструкцію рослинності та клімату останнього міжзледеніння за результатами палінологічного та літологічного, зокрема гранулометричного, дослідження печерних відкладів карстових районів Криму (печера Еміне-Баїр-Хосар) та Придністров"я ...
1318179
  Бачуріна Г.Ф. Рослинність і стратиграфія Придніпровських боліт в районі між Києвом і Переяславом / Г.Ф. Бачуріна, 1939. – 74с.
1318180
  Зоз І. Рослинність Михайлівської цілини / І. Зоз, 1933. – 184с.
1318181
  Андрієнко-Малюк Рослинність національного природного парку "Мале Полісся" / Андрієнко-Малюк, Л.С. Юглічек // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 6-13. – (Серія: біологія ; № 2 (66)). – ISSN 2078-2357
1318182
  Білик Г.І. Рослинність Нижнього Придніпров"я / Г.І. Білик АН УРСР, Ін-т ботаніки ; відп. ред. В.О. Поварніцин. – Київ, 1956. – 180 с. – Бібліогр.: с. 173-178
1318183
  Григора І.М. Рослинність України : (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис) / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 452с., 8 арк. іл. : іл. – ISBN 966-306-010-7
1318184
   Рослинність України [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціаліста за напрямом "ботаніка”. – Київ : КНУТШ, 2007. – 10 с. : табл.
1318185
   Рослинність України [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціаліста/магістра за напрямом 0704 "біологія” / Асистент Абдулоєва О.С. – Київ : КНУТШ, 2008. – 15с. : табл.
1318186
  Олексіїв А. Рослинність України, як природно-продукційна сила / А. Олексіїв; НКО УСРР ; Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації педагогів. – Харків, 1931. – 30 с.
1318187
   Рослинність Українських Карпат і шляхи її раціонального використання. – Київ, 1964. – 113с.
1318188
   Рослинність УРСР : степи, кам"янисті відслонення, піски. – Київ, 1973. – 428с.
1318189
   Рослинність УРСР болота. – Київ, 1969. – 242с.
1318190
   Рослинність УРСР ліси. – Київ, 1971. – 460с.
1318191
  Гринь Ф.О. Рослинність хенської лістотундри : Дис... наук: / Гринь Ф.О.;. – 147л.
1318192
  Лавренко Є.М. та Зоз І. Рослинність цілини Михайлівського кінного заводу (кол. Капніста), Сумської округи / Є.М. та Зоз І. Лавренко. – Харків, 1928. – 16с.
1318193
  Савин М.С. Росль права и морали в управлении промышленным производвтством в условиях новой эконфомической реформы : Автореф... канд. филос.наук: / Савин М. С.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1969. – 20л.
1318194
  Ібсен Генрік Росмерсгольм : Драма на 4 дії / Переклали Н Грінченко та М. Загірня // Паливода XVIII століття : Жарт на 4 дії / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Київ] : Вік, 1910. – 95 с. – (Селянська бібліотека ; № 65)
1318195
  Смищенко Н.Е. Росная весна / Н.Е. Смищенко. – Донецк, 1980. – 30 с.
1318196
   Росное утро. – Ростов-на-Дону, 1966. – 246с.
1318197
  Шутова Наталья РосНОУ заботится о будущем отрасли : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26 : Фото
1318198
  Воробьев Л.И. Росные травы / Л.И. Воробьев. – Москва, 1973. – 191с.
1318199
  Потехина И. Росные травы. Стихи. / И. Потехина. – Х., 1957. – 100с.
1318200
  Конорев Л.Ф. Росные травы: повести и рассказы / Л.Ф. Конорев. – Воронеж, 1989. – 254с.
1318201
   Росные тропы. – Челябинск, 1977. – 136с.
1318202
  Кочетов В. Росный час / В. Кочетов. – Кишинев, 1959. – 71 с.
1318203
   Росовецький Станіслав Казимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 411. – ISBN 978-966-439-754-1
1318204
  Давыдов И. Росой умытые / И. Давыдов. – Москва, 1969. – 240с.
1318205
  Олефир С. Росомаха - зверь серьезный / С. Олефир. – М., 1985. – 222 с.
1318206
  Язан Ю.П. Росомаха / Ю.П. Язан. – М, 1974. – 45с.
1318207
  Гоберман Д.Н. Росписи гуцульских гончаров / Д.Н. Гоберман. – Л., 1972. – 200с.
1318208
  Борзин Б.Ф. Росписи петровского времени = Decorative art of the time of Peter the Great / Б.Ф. Борзин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 206, [1] с. : ил., цв. ил. – На пер. авт. не указан. - Рез.: англ. – Библиогр.: с. 200-201 ; Библиогр. в примеч.: с. 195-199
1318209
  Миляева Л.С. Росписи Потелыча / Л.С. Миляева. – Москва, 1971. – 215с.
1318210
  Белявская В.Ф. Росписи русского классицизма / В.Ф. Белявская ; под. ред. Г.Г. Гримма. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 120 с., [3] вкл. л. ил. : ил.
1318211
  Вольская А. Росписи средневековых трапезных Грузии / Анели Вольская ; АН ГССР ; Ин-т истории Грузинского искусства им. Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 169 с., [26] л. ил. : ил. – Текст на рус. грузинском и франц. яз.
1318212
  Жегалова С Росписи Хохломы / С Жегалова. – М, 1991. – 46с.
1318213
  Аладашвили Н. Росписи художника Тевдоре в Верхней Сванетии / Н.А. Аладашвили, Г. Алибегашвили, А. Вольская ; АН Груз.ССР, Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : Мецниераба, 1966. – 99 с.
1318214
  Эрмитаж Росписные вазы : [каталог] / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – [2], XVI, 86 с.
1318215
   Роспись Благовещенского собора. – Л., 1969. – 36с.
1318216
  Пирашвили О.Д. Роспись Бобневской церкви : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Пирашвили О.Д.; Тбилиск. акад. художества. – Тбилиси, 1949. – 14 с.
1318217
  Данилевич В.Е. Роспись борошню детей И.Н. Дзинковского / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография "Печатное Дело", 1909. – [2], 7 с. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества, изд. в честь профессора Н.Ф. Сумцова, т. 18


  На всех єкз. дарственная надпись от автора. На єкз. № 44656 дарств. надп. Наталье Дмитриевне полонской от автора. 19/30.IV.14
1318218
  Вирсаладзе Т.Б. Роспись Иерусалимского крестного монастыря и портрет Шота Руставели / Т.Б. Вирсаладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 85 с, [15] л. ил. : ил. – Рез. на франц. и рус. яз.
1318219
  Пиралишвили Н. Роспись Кинцвиси / Н. Пиралишвили. – Тбилиси, 1979. – 184с.
1318220
  Мясников В.Н. Роспись на рейхстаге: Докум. повести. / В.Н. Мясников. – М., 1983. – 144с.
1318221
  Махмутова Х.И. Роспись по дереву : пособие для учителя: из опыта работы / Х.И. Махмутова. – М., 1987. – 77с.
1318222
   Роспись российским книгам
ч. 3, 4. – с.
1318223
   Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная : В четырех частях, с приложением азбучной росписи имен сочинителей и переводчиков и краткой росписи книгам по азбучному порядку. – Санкт-Петербург : В тип. А. Смирдина, 1828. – XVI, 296 с.
1318224
  Мейер Фридрих Август Роспись со описанием разных отборных сортов иностранных плодов, находящихся в заведенной близ губернского города Саратова плантации : С предложением к сообщению наилучших сортов иностранных плодов черенками к прививке / от Фридриха Августа Мейера. – Москва : В унив. типогр. у Ридигера и Клаудия, 1800. – XV, 99 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1318225
   Роспись содержания "Русского архива" за первые тридцать лет (1863-1892) : содержание его книжек и предметная роспись с азбучным указателем. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1894. – IV, 239, [1] с.
1318226
  Чичинадзе И.А. Роспись Сорской церкви. (Очерк из истории грузинской монументальной живописи XIV века). : Автореф... канд. искусствовед..наук: 17.00.04 / Чичинадзе И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 31л.
1318227
  Привалова Е.Л. Роспись Тимотесубани = La peinture murale de Timothesoubauni / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1980. – 257с.
1318228
  Привалова Е.Л. Роспись Тимотесубани. Исследование по истории грузинской средневековой монументальной живописи.. : Автореф... доктор искусствовед.наук: 07.00.12 / Привалова Е.Л.; АН ГССР. Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси, 1981. – 47л.
1318229
  Даценко Л.М. Роспись тканей и набойка. / Л.М. Даценко. – Л., 1961. – 54с.
1318230
  Танкус О.В. Роспись ткани / О.В. Танкус, Н.И. Сысоева. – 2-е изд. – М, 1960. – 21с.
1318231
  Милдс М. Роспись фарфора. / М. Милдс, Р. Лаушек. – М., 1971. – 205с.
1318232
  Юнгблюд В.Т. Роспуск Коминтерна в мае 1943 г.: отклики и анализ в США // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-33. – ISSN 0042-8779


  О том, как восприняла американская общественность в 1943 году известие о роспуске Коминтерна.
1318233
  Савчук А. Роспуск КСУ: все точки над "І" // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 4
1318234
  Матте Поль Роспуск парламента на Западе : [историко-юридические исследования] : пер. с фр. / Поль Матте. – Санкт-Петербург : Тип т-ва "общественная польза", 1911. – [4], 276 с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия: Сташевский
1318235
  Леонов С.В. Роспуск Петроградского ВРК и создание ВЧК в 1917 г // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 38-52. – ISSN 0042-8779


  Об истории российских спецслужб: Военно-революционном комитете и Всероссийской чрезвычайной комиссии.
1318236
  Мерсель И. Роспуск политических партий: проблема обеспечения внутрипартийной демократии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 105-121. – ISSN 1812-7126
1318237
   Росс в Италии , или победы российско-императорских войск над французами под главным предводительством генералиссимуса, князя италийского, графа Суворова-Рымникова. – Москва, 1801. – 284с.
1318238
  Ганичев В.Н. Росс непобедимый / В.Н. Ганичев. – М., 1987. – 556с.
1318239
  Ганичев В.Н. Росс непобедимый / В.Н. Ганичев. – М., 1990. – 591с.
1318240
   Россада Тетяна Володимирівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 77-78. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1318241
  Вейнерт Н. Росси / Н. Вейнерт. – Москва ; Ленинград, 1939. – 156 с.
1318242
  Херасков М.М. Россиада. : поэма в 12 песнях. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1895. – 288 с.
1318243
  Тарабанова Т.А. Россиеведение для иностранцев (из опыта преподования) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 124-133. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1318244
  Никулин Л.В. России верные сыны / Л.В. Никулин. – Смоленск, 1961. – 559с.
1318245
  Никулин Л.В. России верные сыны. / Л.В. Никулин. – М, 1952. – 550с.
1318246
  Никулин Л.В. России верные сыны. / Л.В. Никулин. – М, 1953. – 583с.
1318247
   России двинулись сыны. – М., 1988. – 636с.
1318248
  Суслович Н.Р. России моей рубеж / Н.Р. Суслович. – Калининград, 1961. – 64с.
1318249
  Семенов В.В. России моей сердцевина / В.В. Семенов. – Москва, 1985. – 142с.
1318250
  Кузнецова Татьяна России необходим национальный проект "Культура" : так считает избранный президент страны Д.А. Медведев // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 23-24. – ISSN 1727-4893
1318251
  Кузнецова Татьяна России необходим национальный проект "Культура" : так считает избранный президент страны Д.А. Медведев // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 23-24. – ISSN 1727-4893
1318252
  Присяжный М.Ю. России необходимо изучать зарубежный опыт освоения северных регионов : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1318253
  Валиев Ш.З. России нужен эффективный и компетентный менеджмент // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.29-33. – ISSN 1726-667Х
1318254
  Оболенский В. России нужна прагматичная и гибкая восточная политика : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 127-128. – ISSN 0131-2227
1318255
   России первая любовь. – М., 1983. – 239с.
1318256
   России первая любовь. – М., 1989. – 640с.
1318257
   России сердце не забудет : русские писатели - Пушкину. – Москва : Детская литература, 1986. – 245 с. : ил.
1318258
  Венедиктов А.Е. России сердце не забудет: родные и друзья А.С. Пушкина / А.Е. Венедиктов. – Тула, 1990. – 255с.
1318259
  Орлов Г.Ф. России солдат : стихи и поэма / Орлов Г.Ф., перевод. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1971. – 48 с.
1318260
  Лебедянский М.С. России строгие черты. / М.С. Лебедянский. – Л., 1978. – 51с.
1318261
  Лапин Николай Иванович России требуются специалисты в области инноватики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 2-6. – ISSN 1726-667Х


  Инноватика - комплексная, междисцмплинарная область знаний об инновациях, наука о возникновении, производстве и распространении практических новшеств, о содержании, условиях и результатах этих процессов.
1318262
   России уверенный шаг. – М., 1986. – 349с.
1318263
  Чегодаева М.А. России черный год. / М.А. Чегодаева. – М., 1991. – 54с.
1318264
  Паньков В. Россий и ВТО // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 3. – С. 162-169.
1318265
  Есаков В.Д. Российкая Академия наук в ХХ столетии // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 2. – С. 80-121. – ISSN 0205-9606
1318266
  Аксенов Ю.Д. Российкая консульская служба в Австралии в 1901-1918 гг. / Ю.Д. Аксенов, А.Я. Массов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-63. – ISSN 0869-1908


  В 2007 р. в Росії а в Австралії відзначають 200 років від часу учтановлення перших контактів між двома країнами
1318267
  Галай Юрий Григорьевич Российская администрация и суд во вторй половине XIX века (1866-1879 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Галай Юрий Григорьевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 20л.
1318268
  Некрасов С.М. Российская академия / С.М. Некрасов. – М, 1984. – 253с.
1318269
  Швецов А. Российская академия наук - очередной объект разрушительных реформационных преобразований // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-23. – ISSN 0130-9757
1318270
  Ольденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1920 году. Отделения физико-математических наук и исторических наук и филологии : речь Непременного секретаря академика С.Ф. Ольденбурга. Читана в торжественном заседании 29 декабря 1920 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург : Российская Гос. Акад. тип., 1921. – 12 с.
1318271
  Ольденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1922 году : речь Непременного секретаря академика С.Ф. Ольденбурга. Читана в торжественном заседании 29 декабря 1922 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург : Российская Гос. Акад. тип., 1922. – 26 с.
1318272
  Шульгина И.В. Российская академия наук в зеркале федеральной статистики науки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 7. – С. 609-615. – ISSN 0869-5873


  В средствах массовой информации (и не только) вновь инициирована кампания по дискридитации Российской академии наук. Сомнению подвергается не только эффективность ее деятельности, но сама необходимость ее существования. Статистические показатели ...
1318273
  Леонов Ю.Г. Российская академия наук: реформирование губительно, улучшения необходимы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 7, июль. – С. 639-648. – ISSN 0869-5873


  В прошлых своих публикациях в нашем журнале автор делился размышлениями о необходимости изменений в деятельности РАН, которые диктуются новыми реалиями жизни. Но автор имеет в виду изменения, которые должны привести к улучшению работы академии, а не те ...
1318274
   Российская археология. – Москва
№ 1. – 1995
1318275
   Российская археология. – Москва
№ 2. – 1995
1318276
   Российская археология. – Москва
№ 3. – 1995
1318277
   Российская археология. – Москва
№ 4. – 1995
1318278
   Российская археология. – Москва
№ 1. – 1996
1318279
   Российская археология. – Москва
№ 2. – 1996
1318280
   Российская археология. – Москва
№ 3. – 1996
1318281
   Российская археология. – Москва
№ 4. – 1996
1318282
   Российская археология. – Москва
№ 1. – 1997
1318283
   Российская археология. – Москва
№ 2. – 1997
1318284
   Российская ассоциация электронных коммуникаций: официальная позиция // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 4 (34). – С. 35-37. – ISSN 2072-3849


  В апреле 2013 г. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование международных тенденций регулирования и саморегулирования Интернета во многих странах мира. Были проанализированы различные законодательные аспекты: ...
1318285
  Греф Г. Российская банковская система в условиях глобального кризиса / Г. Греф, К. Юдаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
1318286
  Бобков В. Российская бедность: измерение и пути преодоления // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 3. – С.19-37. – ISSN 0207-3676
1318287
  Мамаева С.А. Российская библиотечная ассоциация как пример "сильной ассоциации" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 26-31


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Российской библиотечной ассоциации (РБА).
1318288
  Мамаева С.А. Российская библиотечная ассоциация: механизмы интеграции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 3-9. – ISSN 0130-9765
1318289
  Бочаров В.В. Российская власть в политико-антропологической пепспективе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С.92-103. – ISSN 0321-2017
1318290
  Нугманова Г. Российская власть, европейская модель, татарская традиция: Трансформация городского пространства Казани и свобода выбора в рамках государственной регламентации // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 76-117. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1318291
  Чечкин Д.А. Российская внешняя политика в зеркале испанской дипломатии и прессы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-73. – ISSN 044-748Х
1318292
   Российская внешняя политика глазами экспертного сообщества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 84-98. – ISSN 0321-2017
1318293
  Смолински А. Российская военная история, польско-российские вооруженные конфликты в польской историографии рубежа XX - XXI вв. // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11 ( 83). – С. 34-43. – ISSN 2070-9773
1318294
  Гоков О.А. Российская военная миссия в Иран в период русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 90-96. – ISSN 2070-9773
1318295
  Арефьев А.Л. Российская высшая школа на международном рынке образования (часть первая) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 11-40. – ISSN 1561-2465


  Характеризуется место России на международном рынке образования (прежде всего третичного уровня), ситуация с обучением иностранных граждан за последние 20 лет, основные показатели подготовки кадров для зарубежных стран. Прогнозируется дальнейший рост ...
1318296
  Шеремет О.Л. Российская геополитика: история и современность // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1318297
  Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII - XIX вв / Н.А. Соболева. – М, 1981. – 263с.
1318298
  Коваль Л.М. Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 16 - 19
1318299
  Ильина Е.П. Российская государственная библиотека: от концепции реконструкции к интеллектуальным зданиям // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / Федеральное агентство по науке и инновациям; ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 21-28. – ISSN 0130-9765
1318300
  Глейзнер Джеффри Российская Государственная Дума: структура, деятельность и эволюция в период 1993-1998 годов / Джеффри Глейзнер, Пол Чейсти ; Центр конституц. исслед. Моск. Обществ. Науч. Фонда. – Москва : Моск. обществ. науч. фонд, 1999. – 70 с. : портр., табл. – ISBN 5-89554-116-Х
1318301
   Российская государственная система тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ/TORFL) / Т.М. Балыхина и др. – Санкт-Петербург : [Капли Дождя], 2011. – 130 с. : табл. – (Серия "Фонд Русский мир"). – ISBN 978-5-91395-069-7
1318302
  Яковлев А.М. Российская государственность (историко-социологический аспект) // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.78-94. – ISSN 0869-0499
1318303
  Ильин В.В. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы / Под ред. проф. В.В.Ильина. – Москва : МГУ, 1997. – 384 с. – (Теоретическая политология: мир России и Россия в мире). – ISBN 521103762
1318304
  Булатов Р.Б. Российская государственность: становление и развитие // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 6-7. – ISSN 1812-3805
1318305
  Барсов А.А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / А.А. Барсов ; Подгот. текста и текстол. коммент. М.П. Тоболовой ; под ред. и с предисл. [с. 3-30] Б.А. Успенского. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 776 с.
1318306
  Елизаровский И.А. Российская грамматика М.В.Ломоносова / И.А. Елизаровский. – Архангельск, 1958. – 20 с.
1318307
  Миронов В. Российская девальвация 2014-2015 гг.: падение в пропасть или окно возможностей // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 5-31 : табл., рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0042-8736
1318308
  Шишенина И.В. Российская декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г и основные международные стандарты прав человека // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
1318309
  Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) / Анфимов А.М. – Москва : Соцэнгиз, 1962. – 384 с. – Библиогр.: с. 370-381
1318310
  Беленький В.Р. Российская деревня: из прошлого в будущее / Беленький В.Р. – Москва : Знание, 1991. – 53, [2] с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды агропром. пр-ва и передового опыта)
1318311
  Николаев В.П. Российская диаспора в странах Востока // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 148-157. – ISSN 0869-1908
1318312
  Рязанцев С. Российская диаспора за рубежом и женская трудовая эмиграция / С. Рязанцев, М. Ткаченко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 11. – С. 53-60
1318313
   Российская дипломатия в портретах. – Москва, 1992. – 400с.
1318314
  Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея / Б.Б. Пак; Российская академия наук; Ин-т востоковедения; [отв. ред. Ю.В. Ванин]. – Москва : ИВ РАН. – ISBN 5-89282-223-0
Кн. 2 : 1888-1897. – 2004. – 272с.
1318315
  Чернявский С. Российская дипломатия и нагорно-карабахское урегулирование // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 93-108. – ISSN 0130-9625
1318316
  Задорожний А.В. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма : монография / Задорожний Александр Викторович ; Укр. ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко, Каф. междунар. права. – Киев : К.И.С., 2015. – 143, [1] с. – Библиогр.: с. 111-143. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-124-1


  У пр. № 1705164 відбиток: З найкращими побажаннями і повагою від автора. Підпис. Задорожній О.В.
1318317
  Хутарев-Гарнишевский Российская жандармерия на занятых территориях Галиции и Буковины в годы Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 47-58. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1318318
  Пушкарская Е. Российская золушка // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  Ирина Голицына родилась в Тифлисе, считая себя российской княжной, но всю жизнь прожила в Италии. Ее имя дало жизнь блистательному Дому моды Irene Galitsin, стоявшему у истоков итальянской fashion-индустрии. Голицына Ирен (1916/1918-2006) - княжна, ...
1318319
   Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации. – Нижний Новгород, 2003. – 635с. – ISBN 5-88840-064-5
1318320
  Новаковская Ю.В. Российская и европейская системы высшего образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 87-101. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассмотрены задачи и цели высшего образования, провозглашенные в законе "Об образовании" РФ и в Великой Университетской Хартии, Лиссабонской конвенции, Сорбоннской и Болонской декларациях, а также меры, предпринимаемые Европейским Союзом по ...
1318321
   Российская и зарубежная историография становления суверенитета современного Казахстана / А.Х. Даудов, А.А. Андреев, В.А. Шорохов, Д.Г. Янченко // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 20-28. – ISSN 2070-9773


  После распада СССР постсоветские государства столкнулись с необходимостью поиска основ формирования новой идентичности. Изучению процессов становления национальных институтов и идентичности независимого Казахстана в 1990–2000-е гг. в историографии ...
1318322
   Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад / рабочая группа Института социологии РАН // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 67-90. – ISSN 0321-2017
1318323
   Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад / рабочая группа Института социологии РАН // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-104. – ISSN 0321-2017
1318324
   Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад / рабочая группа Института социологии РАН // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 9-28. – ISSN 0321-2017
1318325
  Соколов А.В. Российская идентичность и библиотечная идентичность / Аркадий Васильевич Соколов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 3. – С. 31-35. – ISSN 0869-608Х


  Характеризуется идентичность современного российского общества. Показана взаимосвязь между видами идентичности и типами библиотек. Сделан вывод о необходимости изучения в российской библиотечной науке проблем идентичности.
1318326
  Ключевский В.О. Российская императорская фамилия / В.О. Ключевский. – Москва, 1990. – 30с.
1318327
  Кузьмин Ю. Российская императорская фамилия на военной службе // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0321-0626


  Про династію будинку Романових
1318328
  Захарчук О. Российская империя в дипломатии Наполеона Бонапарта (1805-1807 гг.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 31-35. – (Історичні науки ; № 8)
1318329
  Цыремпилов Н.В. Российская империя глазами бурятских буддистов XVIII - начала XX в. Историко-антропологическое исследование // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-62. – ISSN 0869-1908
1318330
  Шаблей П. Российская империя и мусульмане Семипалатинска: дисбаланс власти и неоднородные общества в конце XIX века // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 3. – С. 47-87. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1318331
  Кистяковский В.В. Российская империя. Отечествоведение : курс мужских гимназий и ревльных училищ / В.В. Кистяковский. – 3-е перераб. изд. – Петроград-Киев : Тип. П.И. Бонадурер, 1916. – 158 с. – Дефект. кн.: всього 158 стор.
1318332
  Шевченко Р. Российская имперская политика в Молдове (1989-2015) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 192-214. – ISSN 2415-3567
1318333
   Российская интеллигенция. – СПб., 1991. – 153с.
1318334
  Чжань Яньнань Российская историография об особенностях колониальной политики США в Китае во второй половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 207-212. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1318335
  Голубев А.В. Российская история : [ научно-популярное издание для детей ] / А.В. Голубев, В.Л. Телицин, Т.В. Черникова. – Москва : РОСМЭН, 2008. – 416с. : илл. – (Современная школьная энциклопедия). – ISBN 978-5-353-02883-3
1318336
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 1. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318337
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 2. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318338
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 3. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318339
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 4. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318340
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 5. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318341
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 6. – 2009. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318342
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 1. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318343
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 2. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318344
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 3. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318345
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 4. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318346
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 5. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318347
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 6. – 2010. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318348
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 1. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318349
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 2. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318350
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 3. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318351
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 4. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318352
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 5. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318353
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 6. – 2011. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318354
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 1. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318355
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 2. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318356
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 3. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318357
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 4. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318358
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 5. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318359
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 6. – 2012. – до 2009 г.название: ""Отечественная история"
1318360
   Российская история / Росс.акад. наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 1. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318361
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 2. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318362
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 3. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318363
   Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 4. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318364
   Российская история / Рос. акад. наук, Ин-т Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 5. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318365
   Российская история / Рос. акад. наук, Ин-т Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
№ 6. – 2013. – До 2009 г. назв: ""Отечественная история"
1318366
  Федотова В.Г. Российская история в зеркале модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.3-18. – ISSN 0042-8744
1318367
  Эмин Федор Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойныя памяти имп. Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в. – С-Пб
1. – 1767. – 453с.
1318368
  Эмин Федор Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойныя памяти имп. Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в. – С-Пб
2. – 1768. – 522с.
1318369
  Эмин Ф. Российская история, жизни всех древних от самого начала России государей, все великия и вечной достойныя памяти императора Петра Великаго действия, его наследниц и наследников : ему последование и описание в севере златаго века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук
Том ІІІ. – 1769. – 460с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
1318370
   Российская история. От 1150 по 1213 год. – 461с.
1318371
  Четвернин В. Российская конституционная концепция правопонимания // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.28-37. – ISSN 1560-7828
1318372
  Медушевский А.Н. Российская Конституция 1993 года в сравнительно-историческом контексте // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 28-51. – ISSN 0869-5687
1318373
  Ким Лейн Шеппели Российская конституция в конституционной истории Европы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.7-18. – ISSN 1560-7828
1318374
  Кравец И. Российская конституция и проблемы эффективности её реализации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.65-79. – ISSN 1560-7828
1318375
  Чиркин В.Е. Российская Конституция и публичная власть народа // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 24-34. – ISSN 0132-0769
1318376
  Тульчинский Г.Л. Российская культура : особенности и перспективы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.63-72. – ISSN 0235-1188
1318377
  Воронкова И.Е. Российская либеральная внешнеполитическая доктрина в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 23-36. – ISSN 0042-8779
1318378
  Никонов В.А. Российская матрица // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – C. 2-19. – ISSN 0201-7083


  Была ли Россия частью Западной политической системы? На протяжении большей части своей истории безусловно нет. - считает В. Никонов, доктор исторических наук, профессор МГУ
1318379
  Соколов В.М. Российская ментальность и исторические пути Отечества : Записки социолога / В.М. Соколов ; Российская академия государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАГС, 2007. – 248с. – ISBN 978-5-7729-0321-6
1318380
  Зуйков А. Российская модель института президенства по Конституции 1993 года: основные положения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 35-52. – ISSN 1812-7126
1318381
   Российская модель институциональных изменений: опыт эмпирико-статистического исследования / С. Кирдина, И. Кирилюк, А. Рубинштейн, И. Толмачева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 97-114. – ISSN 0042-8736


  Модель институциональных изменений представлена, во-первых, группой социальных акторов, наделенных правом законодательной инициативы (президент, правительство, депутаты Федерального Собрания, региональные законодательные органы, суды), во-вторых, ...
1318382
  Межуев В.М. Российская модернизация и культура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 18-31. – ISSN 0235-1188
1318383
  Гонтмахер Е.Ш. Российская модернизация: институциональные ловушки и цивилизационные ориентиры // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 19-28. – ISSN 2078-838Х


  Свести модернизацию лишь к некоему материально осязаемому и точечному проекту инограда Сколково - одна из ловушек на пути к модернизации. Вот что пишет в своей статье "Как создать Кремниевую долину" один из крупнейших западных єкспертов Пол Грєм: "Если ...
1318384
  Романова Т. Российская модернизація и Євросоюз / Т. Романова, Е. Павлова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 1 (53). – С. 45-57. – ISSN 0201-7083
1318385
  Гриценко Е. Российская муниципальная реформа в свете европейских принципов организации местного самоуправления // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 112-133. – ISSN 1812-7126
1318386
  Лебедев С.А. Российская наука и образование: проблемы и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 82-89. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются тенденции развития российской науки и системы высшего образования за последние двадцать лет, основные болезненные точки этого развития, возникшие здесь принципиальные проблемы и возможные пути их решения. The article analyzes ...
1318387
  Гуськов А.Е. Российская наукометрия: обзор исследований // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 75-86. – ISSN 1815-3186


  В статье сделан обзор исследований в области наукометрии, выполненный российскими учеными с 2000 по 2014 г. Рассмотрен ряд работ о состоянии, динамике и областях специализации российской науки, международном сотрудничестве отечественных ученых, ...
1318388
   Российская национальная библиография. [Электронный ресурс] = Russian national bibliography. – 5 th. edition : K. G. Saur, 2000. – 2 CD. – SR: IBM compatible PC with 80486 processor or higher; Min.8 MB memory: 10 MB: MS-DOS 5.0: MS-Windows 3.11; MSCDEX 2.21; CD-ROM; Mouse; Interface: Microsoft Windows. – ISBN 3-598-40440-9
1318389
  Вербина Н.Ф. Российская национальная библиотека в европейских организациях и проектах (на примере Консорциума европейских научных библиотек) / Н.Ф. Вербина, Н.Ю. Кузина // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0130-9765
1318390
  Гурбанова О.Н. Российская национальная библиотека как Федеральный центр МБА и ДД Российской Федерации / Ольга Гурбанова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Рассказывается о деятельности Российской национальной библиотеки как одного из федеральных центров межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов (ДД).
1318391
  Смирнова Ольга Алексеевна Российская общественная мысль в отечественном историографическом пространстве второй половины XX - начала XXI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 31-37
1318392
  Поляков В.А. Российская общественность и иностранная помощь голодающим в 1921 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1318393
  Лебков Е.Д. Российская околица: из записок лесничего / Е.Д. Лебков. – М., 1981. – 231с.
1318394
  Новикова О.В. Российская организационная кмиссия (РОК) и ее роль в борьбе В.И.Ленина и И.В.Сталина за оформление большевиков в самостоятельную марксистскую партию (1911-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук / Новикова О.В. – Москва, 1952. – 18 с.
1318395
  Казанцев Д. Российская пенсионная система: основные проблемы и возможности их преодоления // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 182-191. – ISSN 0207-3676
1318396
  Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса : социологическое измерение // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.36-47. – ISSN 0132-1625
1318397
  Старовойтова Е.О. Российская политика в Китае после Русско-японской войны 1904-1905 годов: дискуссии в современной историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 1). – ISSN 2074-1227
1318398
  Тихонова А.В. Российская политика в отношении швейцарских колонистов в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 82-90. – ISSN 0042-8779
1318399
  Медведев О. Российская политика направлена на консервацию отсталости Украины // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.38-40


  Российско - украинские отношения
1318400
  Ткаченко Н.С. Российская политическая оппозиция: попытка диагноза и прогноза // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 9 (87). – С. 107-116. – ISSN 1812-8696
1318401
   Российская политическая элита : анализ с точки зрения концепции человеческого капитала / А.В. Селезнева, Рогозарь-Колпакова, Е.С. Филистович, В.В. Трофимова, Е.П. Добрынина // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.90-106. – ISSN 0321-2017
1318402
  Пляйс Я.А. Российская политология : перед новыми вызовами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С.156-162. – ISSN 0321-2017
1318403
  Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика в зеркале истории (IX-XV вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье представлен анализ структуры современной правовой идеологии на трех основных уровнях: на смысловом уровне, ценностном уровне, а также на уровне идеологического механизма. Данный анализ позволяет выявить специфику структуры правовой ...
1318404
  Русаков Г. Российская привычка : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
1318405
  Шереги Ф.Э. Российская прикладная социология : стимулы и гносеологические барьеры развития // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.30-37. – ISSN 0132-1625
1318406
  Юревич А.В. Российская психология в мировом мейнстриме // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-14. – ISSN 0042-8841
1318407
  Черненко А.М. Российская революционная эмиграция в Америке (конец XIX в. - 1917 г.) / А.М. Черненко. – Киев, 1989. – 202с.
1318408
  Гросул В.Я. Российская революционная эмиграция на Балканах в 1883-1895 гг. / В.Я. Гросул; отв. ред. Б.С. Итенберг. – Москва : Наука, 1988. – 295 с.
1318409
  Могилевский А. Российская риторика основанная на правилах древних и новейших авторов, сочиненная Императорского Харьковского университета проф. протоиереем Афанасием Могилевским, Харьковского общества наук членом. – Изд. 2-е. – Харьков : В университетской типографии, 1824. – 264 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон
1318410
  Прокофьева А.Ю. Российская семья XVIII - XIX веков: анализ историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 184-197. – ISSN 0869-5687
1318411
  Шипачев А.В. Российская система гарантий и правоограничений педагогических работников середины XIX - начала XX веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805


  Во второй половине XIX - начале XX вв. в системе образования вырабатывается и закрепляется система гарантий в виде правительственных награждений и поошрений, присуждаемых поэтапно, во многом зависящих от выслуги определенного срока, которые позволяли ...
1318412
  Вяземский Е.Е. Российская система исторического образования. 1992-2012 годы. Становление, итоги, перспективы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 188-203. – ISSN 0130-3864
1318413
  Бердашкевич А. Российская система образования в период мирового кризиса экономики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-5
1318414
  Скворцов В.Н. Российская система образования: инновационное развитие // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 444
1318415
  Яркое В.М. Российская система принудительного исполнения среди основных мировых систем: общее и особенное // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 28-37
1318416
  Андрюшина Н.П. Российская система тестирования по русскому языку как иностранному / Н.П. Андрюшина // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С.93-102
1318417
   Российская Советская Федеративная Социалистическая республика. – М., 1959. – 867с.
1318418
   Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. – М., 1956. – 72с.
1318419
  Гладышев Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика / Гладышев, В.С. Сметанич. – М., 1978. – 64с.
1318420
  Гладышев А.Н. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика / А.Н. Гладышев, В.С. Сметанич. – М., 1978. – 64с.
1318421
  Гладішев Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика / Гладішев, В.С. Сметанич. – М, 1978. – 64с.
1318422
  Гладышев Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика : / Гладышев, В.С. Сметанич. – М., 1978. – 64с.
1318423
  Кудрявцева С.В. Российская составляющая в западной культуре ХХ в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-170. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1318424
  Ионичев Н.П. Российская социал-демократия против милитаризма и войны / Н.П. Ионичев. – Москва, 1990. – 63с.
1318425
   Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Грузинская Демократическая Республика,. – М., 1921. – 103 с.
1318426
   Российская социологическая энциклопедия. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 672с. – ISBN 5-89123-163-8. 5-86225-636-9
1318427
   Российская социологическая энциклопедия. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 672с. – ISBN 5-89123-163-8. 5-86225-636-9
1318428
  Радаев В.В. Российская социология в поисках своей идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 4-18. – ISSN 0132-1625
1318429
  Горшков М.К. Российская социология: между обществом и властью (Неюбилейные тезисы в связи с юбилеем) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 19-22. – ISSN 0132-1625


  На ученом совете Института социологии РАН директор Института М.К .Горшков в связи со своим 60-летним юбилеем представил к обсуждению доклад "Социология между обществом и властью". Предлагаются тезисы доклада.
1318430
  Гринберг Р. Российская структурная политика: между неизбежностью и неизвестностью // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 56-63. – Бібліогр.: с. 56-57, 59. – ISSN 0042-8736
1318431
  Айсаева Л.А. Российская судебная система и Страсбургский суд: уроки взаимодействия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 21-27. – ISSN 1812-3910
1318432
  Фишман О.П. Российская театральная библиография: состояние и проблемы // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 123-128. – ISSN 0869-6020
1318433
  Сорокин В.В. Российская традиция правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 6-14. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена проблеме российской традиции правопонимания. Автор рассуждает о вопросах восстановления и укрепления права, что, в свою очередь, предполагает реставрацию исторических духовно-нравственных основ права - православной веры и ...
1318434
  Арефьев П.Г. Российская университетская наука: проблемы международного признания // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – апрель. – С. 20-27. – ISSN 1726-6726


  Мировой рынок образования - это территория жесткой конкуренции: чтобы попасть на него, нужно пройти придирчивый "фейс-контроль" и предьявить пропуск в виде высокой позиции в международном рейтинге.
1318435
  Арефьев П.Г. Российская университетская наука: проблемы национального уровня // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – ноябрь. – С. 46-53. – ISSN 1726-6726


  Актуальность проблемы определяется необходимостью выхода и закрепления российских вузов на мировом рынке образовательныхи исследовательских услуг в условиях постоянно растущей и жесткой конкуренции со стороны университетов, представляющих страны с ...
1318436
  Майоров С.М. Российская федерация / С.М. Майоров, Н.Н. Михайлов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Политическая литература, 1955. – 216с.
1318437
  Забелин И.М. Российская Федерация / И.М. Забелин. – Москва, 1959. – 213с.
1318438
  Соломенцев М.С. Российская Федерация / М.С. Соломенцев ; Республики Страны Советов. – Москва : Политиздат, 1978. – 214 с.
1318439
  Соломенцев М.С. Российская Федерация / М.С. Соломенцев. – Москва, 1982. – 287с.
1318440
   Российская Федерация. – М., 1983. – 62с.
1318441
   Российская Федерация. – Москва
№ 13. – 1995
1318442
   Российская Федерация. – Москва
№ 14. – 1995
1318443
   Российская Федерация. – Москва
№ 15. – 1995
1318444
   Российская Федерация. – Москва
№ 16. – 1995
1318445
   Российская Федерация. – Москва
№ 17. – 1995
1318446
   Российская Федерация. – Москва
№ 18. – 1995
1318447
   Российская Федерация. – Москва
№ 19. – 1995
1318448
   Российская Федерация. – Москва
№ 20. – 1995
1318449
   Российская Федерация. – Москва
№ 21. – 1995
1318450
   Российская Федерация. – Москва
№ 22. – 1995
1318451
   Российская Федерация. – Москва
№ 23. – 1995
1318452
   Российская Федерация. – Москва
№ 24. – 1995
1318453
   Российская Федерация. – Москва
№ 1. – 1996
1318454
   Российская Федерация. – Москва
№ 2. – 1996
1318455
   Российская Федерация. – Москва
№ 3. – 1996
1318456
   Российская Федерация. – Москва
№ 4. – 1996
1318457
   Российская Федерация. – Москва
№ 5. – 1996
1318458
   Российская Федерация. – Москва
№ 6. – 1996
1318459
   Российская Федерация. – Москва
№ 7. – 1996
1318460
   Российская Федерация. – Москва
№ 8. – 1996
1318461
   Российская Федерация. – Москва
№ 9. – 1996
1318462
   Российская Федерация. – Москва
№ 10. – 1996
1318463
   Российская Федерация. – Москва
№ 11. – 1996
1318464
   Российская Федерация. – Москва
№ 12. – 1996
1318465
   Российская Федерация. – Москва
№ 13. – 1996
1318466
   Российская Федерация. – Москва
№ 14. – 1996
1318467
   Российская Федерация. – Москва
№ 15. – 1996
1318468
   Российская Федерация. – Москва
№ 16. – 1996
1318469
   Российская Федерация. – Москва
№ 17. – 1996
1318470
   Российская Федерация. – Москва
№ 18. – 1996
1318471
   Российская Федерация. – Москва
№ 19. – 1996
1318472
   Российская Федерация. – Москва
№ 20. – 1996
1318473
   Российская Федерация. – Москва
№ 21. – 1996
1318474
   Российская Федерация. – Москва
№ 22. – 1996
1318475
   Российская Федерация. – Москва
№ 23. – 1996
1318476
   Российская Федерация. – Москва
№ 24. – 1996
1318477
   Российская Федерация. – Москва
№ 1. – 1997
1318478
   Российская Федерация. – Москва
№ 2. – 1997
1318479
   Российская Федерация. – Москва
№ 3. – 1997
1318480
   Российская Федерация. – Москва
№ 4. – 1997
1318481
   Российская Федерация. – Москва
№ 5. – 1997
1318482
   Российская Федерация. – Москва
№ 6. – 1997
1318483
   Российская Федерация. – Москва
№ 7. – 1997
1318484
   Российская Федерация. – Москва
№ 8. – 1997
1318485
   Российская Федерация. – Москва
№ 9. – 1997
1318486
   Российская Федерация. – Москва
№ 11. – 1997
1318487
   Российская Федерация. – Москва
№ 12. – 1997
1318488
  Власов И.А. Российская Федерация накануне выборов в местные Советы / И.А. Власов. – Москва, 1947. – 87с.
1318489
   Российская Федерация РСФСР. – Москва : Советская Россия, 1980. – 64 с.
1318490
  Фрейдин И.Л. Российская федерация. / И.Л. Фрейдин. – М, 1940. – 96с.
1318491
   Российская Федереция. – М., 1959. – с.
1318492
   Российская Федереция : Статистический справочник. – Москва : Советская Россия, 1959. – 239 с.
1318493
   Российская Федереция. – Москва : Советская Россия, 1976. – 63 с.
1318494
   Российская Федереция. – Москва, 1981. – 31с.
1318495
   Российская Федереция в общественной экономике. – Новосибирск : Наука, 1981. – 287 с.
1318496
  Лапаева В.В. Российская философия права в контексте западной философско-правовой традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1318497
  Лапаева Валентина Российская философия права в свете актуальных задач политико-правовой практики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 51-57. – ISSN 1812-7126


  В статье автор указывает, что в настоящее время можно говорить об отсутствии единой и последовательной государственной идеологии в России. В современных условиях идеологией, которая послужит основой государственной стратегии внутреннего развития ...
1318498
  Авдеев Я.Г. Российская химическая наука в первую мировую войну / Я.Г. Авдеев, Н.И. Савиткин // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 7. – С.56-63.
1318499
  Гарбовский Н.К. Российская школа перевода: традиции и вызовы XXI века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-50. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Подготовка профессиональных переводчиков имеет не столь долгую историю по сравнению с подготовкой профессионалов по многим другим специальностям: врачей, юристов, инженеров, педагогов и .д. Прошло немногим более полувека с тех пор, как общество ...
1318500
  Лушников А.М. Российская школа трудового права и социального обеспечения : портреты на фоне времени : (сравнительно-правовое исследование) : монография : [в 2-х т.] / Лушников А.М., Лушникова М.В. ; МОН Рос. Фед. ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0731-3
Т. 1. – 2010. – 563 с.
1318501
  Лушников А.М. Российская школа трудового права и социального обеспечения : портреты на фоне времени : (сравнительно-правовое исследование) : монография : [в 2-х т.] / Лушников А.М., Лушникова М.В. ; МОН Рос. Фед. ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0733-7
Т. 2. – 2010. – 363 с.
1318502
  Лушникова М.В. Российская школа финансового права: портреты на фоне времени : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ИНДИГО, 2013. – 797, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала XXI века"). – ISBN 978-5-8397-0895-2
1318503
  Замараев Б. Российская экономика в контексте мировых трендов / Б. Замараев, А. Киюцевская // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 32-48 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1318504
  Любецкий В.В. Российская экономика в начале ХХІ в. : достижения и противоречия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.36-39. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1318505
   Российская экономика на фоне мирового кризиса: текущие тенденции и перспективы развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 71-92. – ISSN 0042-8736
1318506
   Российская экономика под гнетом санкций и дешевой нефти / И. Борисова, Б. Замараев, И. Козлова, А. Назарова, Е. Суханов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 5-35 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1318507
   Российская экономика: финансовая система. – Москва : ТЕИС, 2000. – 435с. – ISBN 5-7218-0276-6
1318508
  Доронченков А.И. Российская эмиграция "первой волны" о национальных проблемах покинутого отечества / А.И. Доронченков. – Изд. 2-е, доп. – СПб., 1997. – 88с.
1318509
  Сабенникова И.В. Российская эмиграция 1917-1939 годов : структура, география, сравнительный анализ // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 58-80. – ISSN 0869-5687
1318510
  Птицын А.Н. Российская эмиграция в Австро-Венгрии в конце XVIII - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 145-151. – ISSN 0042-8779
1318511
  Пронин А.А. Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследованиях 1980-2005 годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-109. – ISSN 0869-5687
1318512
  Пронин А.А. Российская эмиграция в отечественных диссертациях 1980-2005 гг. // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1560-7968
1318513
  Пронин А.А. Российская эмиграция и российское зарубежье в отечественных диссертациях 1980 - 2005 гг. // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 44-47. – ISSN 1560-7968
1318514
  Беликов С. Российские "антифа" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 91-102. – ISSN 0869-44435


  Иделолгия, структура, деятельность антифашистских групп.
1318515
  Воротников Евгений Российские авиакомпании спускаются с небес на землю : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38 : Фото
1318516
  Бутовская М.Л. Российские антропологи в Танзании // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 17-68. – ISSN 0869-5415
1318517
  Бобков В.А. Российские арсеналы в XVIII - начале XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 35-41. – ISSN 0321-0626
1318518
  Чичкина Светлана Российские аэропорты вчера, сегодня, завтра : Лестница в небо. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 34-37 : Фото
1318519
  Гребенщикова Г. Российские военно-морские силы в Эгейском море в 1770-1774 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 117-129. – ISSN 0042-8779
1318520
  Добычина Е.В. Российские военные агенты на Дальнем Востоке о реорганизации разведслужбы в регионе в 1901-1903 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 52-55. – ISSN 0321-0626
1318521
  Кандаурова Татьяна Николаевна Российские военные поселения в культурологическом измерении: новые образовательные проекты и институты // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-48. – ISSN 2073-9702


  Автор анализирует наиболее значимые образовательные проекты, программы и институты, получившие развитие в рамках военно-поселенной организации в первой половине XIX в. и способствовавшие расширению социально-культурного пространства российских ...
1318522
  Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг = Russian higher schools on the international market of educational services / А.Л. Арефьев ; МОН Рос, Федерации, Федеральное агентство по образованию; Центр социол. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2007. – 700 с. – ISBN 978-5-98201-015-5
1318523
   Российские государи. Александр I. – М., 1991. – 31с.
1318524
   Российские государи. Александр II. – М., 1991. – 31с.
1318525
   Российские государи. Александр III. – М., 1991. – 30с.
1318526
   Российские государи. Анна Ионаовна. – М., 1991. – 32с.
1318527
   Российские государи. Павел I. – М., 1991. – 32с.
1318528
  Ткаченко А. Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / Ткаченко А.Ф. – Київ : Арістей, 2005. – 604с. – ISBN 966-8458-30-3
1318529
  Саркисов А.К. Российские законы о банкротстве: сравнительный аспект // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.61-68. – ISSN 1811-9018
1318530
  Леонгард А.М. Российские законы о торговле и промышленности : Руководство для торгующих сословий / Сост. Александром Леонгардом. – Санкт-Петербург ; Берлин : Печ. в тип. К. Шультце в Берлине, 1855. – IV, 230 с.


  Предисловие; Отд.1. Переписка Кавказского горного управления по собиранию сведений об адатах; Отд. 2. Адаты черкес бывшей Черноморской линии; Отд. 3. Адаты черкес Кубанской области; Отд. 4. Адаты горцев Терской области - кабардинцев и малкарцев
1318531
  Геллер М. Российские заметки 1969-1979 / М. Геллер. – Москва : Мик, 1999. – 568с. – (Хроника ХХ века). – ISBN 5-87902-039-8
1318532
  Чичкина Светлана Российские здравницы: три вопроса для лидера : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-23 : Фото
1318533
  Давидсон А.Б. Российские и британские историки на пути к взаимопониманию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 114-125. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется, насколько продвигается взаимопонимание между российскими и британскими историками в Год британской культуры в России и российской в Британии.
1318534
  Низамова Л.Р. Российские и западные трактовки мультикультурализма // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С. 80-89. – ISSN 0132-1625
1318535
  Фролов М.И. Российские и немецкие историки и мемуаристы о "единоличной" ответственности Гитлера за поражение Германии в войне против СССР // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 32-34. – ISSN 2070-9773
1318536
   Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2004-. – ISSN 1995-5634
Вып. 11. – 2016
1318537
  Беляева М.Н. Российские инвестиционные компании: становление и проблемы развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 124-130. – ISSN 1728-8878
1318538
  Данилин И. Российские инновации на фоне глобального кризиса // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2009. – Т. 7 № 1 (19). – С. 109-120. – ISSN 1728-2756
1318539
  Водопьянова Е.В. Российские интеллектуальные мигранты на Западе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 0201-7083
1318540
  Федоров А.В. Российские интернет-пользователи о медиаобразовании: спектр мнений / А.В. Федоров, А.А. Новикова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 36-51. – ISSN 1609-4646
1318541
  Комиссаров Б.Н. Российские исследователи в Бразилии в 10 - 30-х гг. XIX века и международный культурно-экологический проект "Лангсдорф - XXI век" / Б.Н. Комиссаров // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 106-116. – Библиогр.: с. 115-116. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1318542
  Белова И.Б. Российские исследователи истории пребывания военнопленных Центральных держав в русском и советском плену // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 143-150. – ISSN 0130-3864


  В статье содержится обзор дореволюционных российских, советских и современных российских исследований, посвященных истории пребывания военнопленных Первой мировой войны в русском и советском плену.
1318543
  Хотеев А.С. Российские историко-литературные журналы второй полвины XIX - начала XX в. как источник по истории Беларуси : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Хотеев Алексей Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 22 с. – Библиогр.: 17 назв.
1318544
  Сухоруков М.К. Российские книги о книжном деле США // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 6 (377). – С. 80-84. – ISSN 0869-6020


  Прослежена история изучения в России издательского, книготоргового и библиотечного дела США, прежде всего, в постперестроечный период - с 1990-х гг. и по настоящее время (2011 г.).
1318545
  Галиев В.В. Российские консульства в Синьцзяне (конец XIX - начало XX вв.) / В.В. Галиев ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Ин-т востоковедения им. Р. Сулейменова. – Алматы : Атамура, 2011. – 463, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 403-462. – ISBN 978-601-282-395-0
1318546
  Навой А. Российские кризисы образца 1998 и 2008 годов: найди 10 отличий // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24-38. – ISSN 0042-8736
1318547
  Чичкина Светлана Российские курорты осваивают виртуальное пространство : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 44-45 : Фото
1318548
  Харламова Татьяна Российские курорты: пришло время перемен. А не махнуть ли в Турцию... : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 52-55 : Фото
1318549
   Российские латиноамериканисты - герои Великой Отечественной войны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 044-748Х
1318550
  Каневский П.С. Российские лобби в Европейском Союзе и США: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 137-153. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1318551
  Крайнова Б.Л. Российские математические электронные ресурсы. Совместный росийско-германский проект "Российская электронная математическая библиотека" / Б.Л. Крайнова, Е.И. Глухова // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 0130-9765


  Краткий обзор некоторых российских электронных ресурсов и тенденций их развития. Основные направления российско-германского проекта "Российская электронная математическая библиотека" и роль ГПНТБ России как одного из его участников.
1318552
   Российские мемуары конца XIX - начала XX века [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – системные требования : Windows 98/2000/XP, процес. Pentium II 700, операт. пам. 128 Мб, разр екрана 800х600.-Заглавие с этикетки диска. - Сведен. с контейнера. – ISBN 978-5-94865-139-2


  Это история, рассказанная великими современниками великой эпохи : А. Ахматовой, А. Белым, Ф. Шаляпиным, Ф. Достоевским, К. Станиславским, А. Бенуа, П. Флоренским и мн. др. Около 4000 страниц текста
1318553
  Наумова Г.Р. Российские монополии / Г.Р. Наумова. – Москва, 1984. – 122с.
1318554
  Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы / А.Г. Голиков. – Москва, 1991. – 203с.
1318555
  Шемятихина Л.Ю. Российские научные школы в философии управленческого образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 84-88. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и вклад российских научных школ в становление философии управленческого образования. В статье исследуются национальные особенности управленческого образования в конце XIX – начале ХХ вв., показана взаимосвязь научных основ ...
1318556
  Иванова-Бучатская Российские немцы в Германии: знаковые объекты повседневной жизни и идентичность // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 137-166. – ISSN 1810-228Х
1318557
  Плохотнюк Т.Н. Российские немцы на Северном Кавказе / Т.Н. Плохотнюк; Общественная Акад. наук РФ; Мин-во по делам федерации, нац. и миграционной политики РФ. – Москва, 2001. – 238с. – (Российские немцы: исторические материалы и исследования ; Вып. 7). – ISBN 5-93227-001-2
1318558
  Рубанов В. Российские НИОКР в постиндустриальном мире // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.63-68. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1318559
  Иванов В.В. Российские особенности мирового финансовго кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-11. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1318560
  Ермаков Дмитрий Российские отели: чем привлечь гостя? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 42-47 : Фото
1318561
  Жирнов В.Д. Российские парадоксы Болонского процесса / В.Д. Жирнов, В.А. Попков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-8. – (Педагогическое образование ; № 1)
1318562
  Шашкова Я. Российские партии и государство // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 19-26. – ISSN 0869-44435
1318563
  Наєнко М. Российские переводы современной украинской поэзии // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 37-47. – ISBN 978-966-439-809-8
1318564
  Наєнко М. Российские переводы современной украинской поэзии // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 260-266. – ISBN 978-617-7480-77-7
1318565
   Российские правила каталогизации = Russian cataloguing rules / [Н.Н. Каспарова и др. ; редкол.: Н.Н. Каспарова, Е.И. Загорская, Т.А. Бахтурина, и др.] ; Рос. библиогр. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации ; Рос. гос. б-ка. – 2-е изд., испр. – Москва : Пашков дом, 2008. – 660, [4] с. : табл. – Авт. указ. на с. 5-6. - Парал. тит. л. англ. - Прилож.: с. 653-661. – ISBN 978-5-7510-0410-1
1318566
  Бахтурина Т.А. Российские правила каталогизации: к выходу в свет // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-43. – ISSN 1726-6726
1318567
   Российские путешевтвенники в Индии,. – М., 1990. – 303с.
1318568
  Водопьянова Е.В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. Водопьянова. – Москва : Экономическая литература, 2009. – 191 с. – Библиогр.: илл., табл. – ISBN 978-5-8420-0014-2
1318569
   Российские революции: 90 лет спустя "Круглые столы" в Институте российской истории РАН // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 167-211. – ISSN 0869-5687
1318570
  Гросул В.Я. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859-1874 гг.) / В.Я. Гросул. – Кишинев, 1973. – 539с.
1318571
   Российские реформаторы, ХІХ - начало ХХ в.. – Москва : Международные отношения, 1995. – 318, [2] с.
1318572
  Медушевский А. Российские реформы с позиций теории когнитивной истории // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 131-160. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 0042-8736
1318573
  Курилова А.Д. Российские рукописные риторики XVIII века на латинском языке о композиции ораторского выступления // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 66-73. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуті принципи композиції ораторської мови, представлені в рукописних російських риторичних посібниках XVIII століття на латинській мові. Поставлено питання про своєрідність методичної адаптації риторичного канону в рукописних ...
1318574
   Российские самодежцы 1801-1917 гг.. – Москва, 1994. – 387с.
1318575
  Пресняков А.Е. Российские самодержцы / А.Е. Пресняков. – Москва : Книга, 1990. – 447 с.
1318576
  Пресняков А.Е. Российские самодержцы / А.Е. Пресняков. – Москва : Книга, 1990. – 461с.
1318577
   Российские самодержцы. Екатерина II. Иван IV Грозный. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5222004066
1318578
  Богоявленский Д.Д. Российские самоубийства и российские реформы // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.76-80. – ISSN 0132-1625
1318579
  Морозенко Сергей Викторович Российские студенты в Германии: Учеба, участие в революционной борьбе (1880-1914) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Морозенко Сергей Викторович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1990. – 22л.
1318580
  Арефьев А.Л. Российские студенты в китайских вузах // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 119-126. – ISSN 0869-3617
1318581
  Гостев А.Н. Российские традиции в системе студенческого самоуправления / А.Н. Гостев, Т.С. Демченко // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 2. – С. 4-21. – ISSN 1561-2465


  Анализируется влияние российских традиций высшей школы на развитие системы студенческого самоуправления.
1318582
  Дубин Б.В. Российские университеты. (Уроки прошлого и задачи на завтра) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 17-25. – ISSN 0869-0499
1318583
  Бердашкевич А.П. Российские университеты: направления и перспективы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 0321-0383
1318584
  Жарий И.А. Российские ученые в немецком университете: академическая карьера // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 473-480. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1318585
  Белгородская Л.В. Российские ученые на страницах британских и американских энциклопедий : собирательный образ и индивидуальные черты // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2008. – № 4. – С. 149-158. – ISSN 0205-9606


  В западных энциклопедиях и словарях есть статьи об историке Н. И. Костомарове, химике Д. Менделееве ...
1318586
  Степанова А. Российские центры книги и чтения: реалии и перспективы / Анна Степанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 10 (100). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  Центры книги и чтения созданы при библиотеках во многих регионах России. Они накопили достаточный опыт работы с населением - от масштабных акций до камерных мероприятий. Каким будет вектор их дальнейшего развития?
1318587
  Алешин Александр Российские чудеса за рубежом : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-25 : Фото
1318588
  Гловели Г. Российские экономико-геополитические школы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0131-2227
1318589
  Арш Г.Л. Российские эмиссары в Пелопоннесе и Архипелагская экспедиция 1770-1774 годов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 60-72. – ISSN 0130-3864
1318590
  Овлащенко А.В. Российские юристы-международника о приоритете открытия Антарктиды русской кругосветной экспедицией 1819-1821 гг. // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3 (54). – С. 17-25. – ISSN 1812-3910
1318591
  Ищенко О.А. Российские юристы первой четверти ХХ века: международно-правовые аспекты деятельности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 1812-3910
1318592
  Петров Г. Российский "триатлон" в ВТО / Г. Петров, А. Давыдов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 42-50. – ISSN 2074-6040


  В статье, авторами которой являются работники аппарата Торгово -промышленной палаты Российской Федерации, даны краткий анализ и оценка договоренностей, достигнутых на переговорах о присоединении России к ВТО, приводится полемика с противниками ...
1318593
  Улюкаев А. Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке: проблемы и перспективы / А. Улюкаев, Е. Данилова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
1318594
  Яковлев П.П. Российский бизнес в Латинской Америке: практика информационной деятельности // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 15-25. – ISSN 044-748Х
1318595
   Российский бизнес в лицах. Интервью с топ-менеджерами : сборник. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина ; Деловой Петербург, 2006. – 303, [1] с. : ил. – ISBN 5-9626-0256-0
1318596
  Шариков П.А. Российский вектор американской информационной политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 23-36. – ISSN 0321-2068
1318597
  Ирхин Ю.В. Российский вектор в генезисе международной ассоциации политической науки (к 35-летию Всемирного конгресса политологов в Москве) // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 87-101. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1318598
  Бингол Х.Ф. Российский вектор в энергетической стратегии Турции // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 145-152. – ISSN 1726-5223
1318599
  Павлов Н. Российский вектор во внешней политике А. Меркель // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
1318600
  Гросул В.Я. Российский внешнеполитический конституционализм и Балканы (XVIII-XIX века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-70. – ISSN 0130-3864
1318601
  Золотарев В.А. Российский военный флот / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – Москва, 1988. – 206с.
1318602
  Шкута А.А. Российский газ на европейском рынке энергоносителей / А.А. Шкута. – Москва : Классика, 2004. – 216c. – ISBN 5-94525-035-X
1318603
  Щукин В.Г. Российский гений просвещения : исследования в области мифопоэтики и истории идей / Василий Щукин. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 608с. – (Российские Пропилеи). – ISBN 5-8243-0772-5
1318604
   Российский гуманитарный научный фонд: поддержка лингвистических мероприятий : научная жизнь // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 147-157. – ISSN 0373-658Х
1318605
   Российский гуманитарный энциклопедический словарь : В трех томах. – М.- С.-Петерб. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Филол. фак-тет С.-Петерб. гос. ун-та. – ISBN 5-691-00676-2; 5-8465-0022-6
Т.1 : А-Ж. – 2002. – 688с.
1318606
   Российский гуманитарный энциклопедический словарь : В 3-х т. – М.- С.-Петерб. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Филол. фак-тет С.-Петерб. гос. ун-та. – ISBN 5-691-00882-X; 5-8465-0037-4
Т.2 : "З-П". – 2002. – 720с.
1318607
   Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3-х т.. – Москва, Санкт-Петербург : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Филол. фік-тет С.-Петерб. гос. ун-та. – ISBN 5-691-00883-8; 5-8465-0041-2
Т.3 : П-Я. – 2002. – 704с.
1318608
  Гутенева А. Российский диплом на "чужой стороне" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
1318609
  Нарежный В.Т. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова / В.Т. Нарежный. – Петрозаводск, 1983. – 544 с.
1318610
  Суржикова Н.В. Российский и советский плен как пространство неформальной коммуникации (по материалам Среднего Урала) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 0869-5687
1318611
   Российский имераторский флот 1914 г.. – СпБ. – 240с.
1318612
   Российский императорский флот и флоты Германии и Турции. – Птгр, 1915. – 239с.
1318613
  Усачев А.С. Российский индекс научного цитирования // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 23 - 27. – ISSN 0869-6020
1318614
  Михайлов О.В. Российский индекс научного цитирования. Взгляд заинтересованного пользователя // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 6, июнь. – С. 557-561. – ISSN 0869-5873


  Автор дает оценку российской системе по регистрации научной цитируемости, действующей с 2005 г., и делится своими соображениями по ее усовершенствованию.
1318615
   Российский Институт истории искусств. – Л., 1924. – с.
1318616
   Российский Интернет в цифрах и фактах / В.А. Садовничий, В.А. Васенин, Мокроусов, А.В. Тутубалин; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1999. – 148с. – ISBN 5-211-04113-5
1318617
  Хорошилов Е.Е. Российский капитал в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 56-72. – ISSN 0321-2068
1318618
  Крикун В.Г. Российский конституционализм и современные тенденции развития правовой системы (к 10- летию принятия Конституции Российской Федерации) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.210-214. – ISSN 1608-8794
1318619
   Российский конституционализм: итоги первого десятилетия действия Конституции Российской Федерации (обзор "круглого стола") // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.28-32
1318620
  Белянова А.М. Российский кризис: истоки и уроки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-80. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1318621
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 1. – 2006
1318622
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 2. – 2006
1318623
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 3. – 2006
1318624
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 4. – 2006
1318625
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 5. – 2006
1318626
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 6. – 2006
1318627
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 1. – 2007
1318628
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 2. – 2007
1318629
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 3. – 2007
1318630
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 4. – 2007
1318631
   Российский кто есть кто : Журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 5. – 2007
1318632
   Российский кто есть кто : журнал биографий. – Москва, 1998-
№ 6. – 2007
1318633
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 1. – 2008
1318634
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 2. – 2008
1318635
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 3. – 2008
1318636
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 4. – 2008
1318637
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 5. – 2008
1318638
   Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 1998-
№ 6. – 2008
1318639
   Российский либерализм (конец 19 в. - 1917 г.) в англо-американской историографии : Научно-аналитический обзор. – Москва : ИНИОН, 1988. – 51с. – Библиогр.: Ббилиогр.: с.42-51 (105 назв.). – (Проблемы истории СССР / АН СССР, ИНИОН)
1318640
  Балашова Н.А. Российский либерализм начала 20 века : банкротство идей "Моск. еженедельника" / Н.А. Балашова. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 182 с. – Библиогр.: Указ. имен : с. 178-180
1318641
  Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX - начало ХХ в.) / М.И. Вексельман. – Ташкент, 1987. – 143с.
1318642
   Российский музей, или журнал европейских новостей, издаваемый Владимиром Измайловым. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1, № 1, 2, 3. – 1815. – 384, III c. – Видання старою орфографією
1318643
  Пальников М.С. Российский мультикультурализм в контексте культурной глобализации // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 193-220. – ISSN 0235-5620


  Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур.
1318644
  Татаркин А.И. Российский налоговый федерализм: проблемы и пути совершенствования в условиях экономической нестабильности // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 26-37 : табл., рис. – Библиогр.: 5 назв
1318645
  Ахмедов Ч.Н. Российский нотариат на рубеже XIX-XX веков: проблемы функионирования института // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 17-18. – ISSN 1812-3805
1318646
  Ионцева Е. Российский опыт регулирования международной миграции // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 35-40.
1318647
  Литвинцев Данил Российский остров с японской душой : Россия. Остров Кунашир / Литвинцев Данил, Шапран Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 111-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1318648
  Ксендз Л. Российский паспорт в обмен на мозги. Европейские и российские вузы схлестнулись в борьбе за талантливых и денежных украинских абитуриентов // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 10


  Преподаватели РФ лоббируют принятие поправок в закон о гражданстве, согласно которым претендовать на российский паспорт могут все выпускники местных колледжей и вузов, которые проработали в РФ не менее трех лет.
1318649
  Бляхер Л.Е. Российский политический дискурс и концептуализация становящегося политического пространства // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.31-40. – ISSN 0321-2017
1318650
  Медведев А. Российский природный газ в глобальной энергетике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 0130-9625
1318651
  Крупина Т.Д. Российский пролетариат на пути к Октябрю / Т.Д. Крупина. – М, 1987. – 70с.
1318652
   Российский пролетариат: : облик. борьба, гегемония. – Москва : Наука, 1970. – 364с.
1318653
  Башмаков И. Российский ресурс энергоэффективности: масштабы, затраты и выгоды // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 71-89. – ISSN 0042-8736
1318654
  Владимирский М.В. Российский рубль на Украине в 1917-1920 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – C. 3-28. – ISSN 0042-8779


  История денежного обращения на Украине периода Гражданской войны.
1318655
  Свиридова Ирина Российский рынок бизнес-услуг на примере Волгограда // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 53-55
1318656
  Смыслов Дмитрий Васильевич Российский рынок государственных ценных бумаг: становление, эволюция, перспективы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 34-44. – Бібліогр.: с. 35-38, 40-44. – ISSN 0131-2227
1318657
  Лайкам К.Э. Российский рынок труда в 2009-2010 годах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 42-50. – ISSN 0320-8168
1318658
  Герций Ю.В. Российский рынок труда в статистике кризиса / Ю.В. Герций, М.Л. Малышев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
1318659
  Варшавская Е.Я. Российский рынок труда в условиях экономического кризиса: трансформация модели гибкости? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 141-144. – ISSN 1993-3541
1318660
  Капелюшников Р. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития / Р. Капелюшников, А. Ощепков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 66-92. – ISSN 0042-8736


  В кін. 2012 р. рос. економіка вступила в період загасаючих темпів зростання. В роботі досліджується поведінка ринку праці в цих нових умовах. Пояснюється, чому, незважаючи на наростання економічних труднощів, його ключові індикатори - економічної ...
1318661
  Агранат Г.А. Российский Север: в жизни и в книгах (реферативно-аналитический обзор) = Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 7-13. – ISSN 0016-7207
1318662
  Агранат Г.А. Российский Север: в жизни и в книгах (Реферативно-аналитический обзор. Окончание. Начало см. в № 4 за 2007 г.) : география. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-9. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 0016-7207
1318663
  Корнева Н.М. Российский Сенат между Февралем и Октябрем 1917 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (47). – С. 63-67
1318664
  Пальников М.С. Российский социум и диаспоры // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 203-227. – ISSN 0235-5620
1318665
   Российский Союз ректоров предложил свой подход к выработке путей реформы высшей школы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23. – ISSN 1726-667Х


  Вице-президент Российского Союза ректоров И. Б. Федоров в своем выступлении сказал, что "реальная модернизация экономики не может быть реализована без четкого взаимодействия вузов, государства и бизнес-сообщества, а эффективность такого взаимодействия ...
1318666
   Российский статистический ежегодник. 2007 : статистический сборник. – Москва : Росстат, 2007. – 832 с. – ISBN 978-5-89476-227-2
1318667
  Пестерова И.Г. Российский стаховой фонд документов библиотек: современное состояние и перспективи / И.Г. Пестерова, М.В. Дьяченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-69
1318668
  Соболева Н.А. Российский триколор: мифы и историческая реальность // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8779


  Об истории российского флага.
1318669
  Ерохина Е.А. Российский университет как инструмент "мягкой силы" в условиях реформы высшего образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 95-103. – ISSN 1811-0916


  Рассматривается вопрос о социальной миссии российского университета в публичной дипломатии. Автор показывает значимость организованной адаптации иностранных студентов для обеспечения конкурентных преимуществ российских вузов в условиях глобаль-ного ...
1318670
  Пунжин С.М. Российский ученый в Международном Суде ООН ( К 75-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.С. Верещетина) / С.М. Пунжин, Н. Вайлс // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-56. – ISSN 0132-0769
1318671
  Бубнова Н.И. Российский фактор в военно-политической стратегии Барака Обамы // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227


  Став президентом США, Обама сделал ставку на поворот от противостояния к улучшению отношений с Россией. В рамках “перезагрузки” в военно-политической области были достигнуты определенные существенные успехи: подписан новый Договор СНВ, разработаны ...
1318672
  Бухвальд Е. Российский федерализм на критическом рубеже развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-83. – Бібліогр.: с. 71-73, 75, 79-80, 83. – ISSN 0042-8736
1318673
   Российский федерализм: конституционные предпосылки и политическая реальность : Сборник докладов. – Москва, 2000. – 150с. – ISBN 5-89554-117-8
1318674
  Дыгало В.А. Российский флот : три века на службе Отечеству / В.А. Дыгало. – Москва : Вече, 2007. – 368с. – ISBN 5-9533-1735-2
1318675
  Федоров В.П. Российский фондовый рынок (состояние и проблемы) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-47. – ISSN 0201-7083
1318676
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 1. – 1995. – Возобновлён в 1956
1318677
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 2. – 1995. – Возобновлён в 1956
1318678
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 3. – 1995. – Возобновлён в 1956
1318679
   Российский химический журнал. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 40, № 6. – 1996. – Возобновлён в 1956 г.
1318680
   Российский химический журнал. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 40, № 4/5. – 1996. – Возобновлён в 1956 г.
1318681
   Российский химический журнал. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 1. – 1997. – Возобновлён в 1956 г.
1318682
   Российский химический журнал. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 2. – 1997. – Возобновлён в 1956 г.
1318683
   Российский химический журнал. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
№ 3. – 1997. – Возобновлён в 1956 г.
1318684
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 48, № 4 : Бионеорганическая химия. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318685
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 48, № 2 : Проблемы экотоксикологии. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318686
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 48, № 3 : Химические продукты из растительной биомассы. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318687
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 48, № 1. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318688
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 48, № 5. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318689
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 48, № 6 : Green chemistry и ионные жидкости. – 2004. – Возобновлен в 1956 г.
1318690
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 49, № 1 : Прблемы и перспективы изучения гормонов. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318691
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 49, № 2. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318692
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 49, № 4 : Химические аспекты чрезвычайных ситуаций. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318693
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 49, № 3 : Химия в сельском хозяйстве: проблемы и решения. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318694
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 49, № 5 : Достижения электрохимии органических соединений. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318695
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 49, № 6 : Современные проблемы химии сераорганических соединений. – 2005. – Возобновлен в 1956 г.
1318696
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 50, № 1 : Химия и технология углеродных материалов. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318697
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 50, № 2 : Количественные сотношения "структура-активность" и молекулярное моделирование. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318698
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Том 50, № 3 : Научные и производственные основы технологии связанного азота. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318699
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 50, № 5. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318700
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 50, № 6. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318701
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 50, № 4. – 2006. – Возобновлен в 1956 г.
1318702
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 5. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318703
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 6. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318704
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 3. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318705
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 4. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318706
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 1. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318707
   Российский химический журнал : Научно-теоретический журнал по химии и химической технологии. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 51, № 2. – 2007. – Возобновлен в 1956 г.
1318708
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 1. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318709
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 6. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318710
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 5. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318711
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 2. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318712
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 3. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318713
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 52, № 4. – 2008. – Возобновлен в 1956 г.
1318714
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 1. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318715
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 5. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318716
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 6. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318717
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 4. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318718
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 3. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318719
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 53, № 2. – 2009. – Возобновлен в 1956 г.
1318720
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 1. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318721
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 2. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318722
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 3. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318723
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 4. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318724
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 5. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318725
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 54, № 6. – 2010. – Возобновлен в 1956 г.
1318726
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 55, № 2. – 2011. – Возобновлен в 1956 г.
1318727
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 55, № 3. – 2011. – Возобновлен в 1956 г.
1318728
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 55, № 4. – 2011. – Возобновлен в 1956 г.
1318729
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 55, № 5/6. – 2011. – Возобновлен в 1956 г.
1318730
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 57, № 6. – 2013. – Возобновлен в 1956 г.
1318731
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 57, № 3/4. – 2013. – Возобновлен в 1956 г.
1318732
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 57, № 5. – 2013. – Возобновлен в 1956 г.
1318733
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 57, № 2. – 2013. – Возобновлен в 1956 г.
1318734
   Российский химический журнал : научно-теоретический журнал по химии и химической технологии / Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1869-. – ISSN 0373-0247
Т. 57, № 1. – 2013. – Возобновлен в 1956 г.
1318735
   Российский целлариус, или этимологический российский лексикон. – Москва. – 140с.
1318736
  Шамшур О. Российский центр портит вид Эйфелевой башни. "До 2014 года Украину воспринимали как страну в тени России" / интервью взяла К. Зеленюк // Сегодня. – Киев, 2018. – 8 августа (№ 140)


  " На 6 сентября назначен приговор суда в отношении так называемого представительства "ДНР" в Марселе. Олег Шамшур надеется, что решение удовлетворит требования прокуратуры и будет отвечать интересам Украины. Об ожиданиях Украины на французском ...
1318737
  Четвертикова А.С. Российский частный бизнес в Белоруссии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 75-86. – ISSN 0201-7083
1318738
  Шевченко В.Н. Российский человек : многообразие без единства ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.6-17. – ISSN 0235-1188
1318739
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 1995
1318740
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 1995
1318741
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 1995
1318742
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 1995
1318743
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 1995
1318744
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 1995
1318745
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 9. – 1995
1318746
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 10. – 1995
1318747
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 11. – 1995
1318748
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 12. – 1995
1318749
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 1996
1318750
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 1996
1318751
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 1996
1318752
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 1996
1318753
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 1996
1318754
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 1996
1318755
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 1996
1318756
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 1996
1318757
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 9. – 1996
1318758
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 10. – 1996
1318759
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 11. – 1996
1318760
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 12. – 1996
1318761
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 1997
1318762
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 1997
1318763
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 1997
1318764
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 1997
1318765
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 1997
1318766
   Российский экономический журнал. – Москва. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 1997
1318767
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2001. – До марта 1992г. выпускался под названием "Экономические науки"
1318768
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318769
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318770
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318771
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318772
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318773
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318774
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318775
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 10. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318776
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2001. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318777
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318778
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318779
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2002. – До марта 1992г. выпускался под названием "Экономические науки"
1318780
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318781
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318782
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318783
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 2002. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318784
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9. – 2002. – До марта 1992г. выпускался под названием "Экономические науки"
1318785
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 10. – 2002. – До марта 1992г. выпускался под названием "Экономические науки"
1318786
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2002. – До марта 1992г. выпускался под названием "Экономические науки"
1318787
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318788
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318789
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318790
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318791
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318792
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318793
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318794
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318795
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2003. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318796
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318797
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318798
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318799
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318800
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318801
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318802
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 8. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318803
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318804
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2004. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318805
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318806
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318807
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318808
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318809
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318810
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7/8. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318811
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318812
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2005. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318813
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318814
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2006. – до марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318815
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318816
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318817
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318818
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7/8. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318819
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318820
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2006. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318821
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1/2. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318822
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318823
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318824
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318825
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7/8. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318826
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318827
   Российский экономический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2007. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318828
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1/2. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318829
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3/4. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318830
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5/6. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318831
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7/8. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318832
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318833
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318834
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 12. – 2008. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318835
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1/2. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318836
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3/4. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318837
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318838
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318839
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 7/8. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318840
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 9/10. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318841
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 11/12. – 2009. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318842
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318843
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318844
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318845
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318846
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА"; НОУ "Ун-т менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318847
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2010. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318848
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2011. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318849
   Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2011. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318850
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2011. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318851
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 2011. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318852
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2011. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318853
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318854
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318855
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318856
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318857
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318858
   Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2012. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318859
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2013. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318860
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2013. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318861
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 4. – 2013. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318862
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 5. – 2013. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318863
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2013. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318864
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2014. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318865
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2014. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318866
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 6. – 2014. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318867
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 1. – 2016. – 112 с. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318868
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 2. – 2016. – 128 с. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318869
   Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
№ 3. – 2016. – 112 с. – До марта 1992 года вых. под назв. "Экономические науки"
1318870
  Кульпина В.Г. Российским конференциям по терминоведению-20 лет / В.Г. Кульпина, В.А. Татаринов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 138-147. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассмотрена история проведения международных российских конференций по терминоведению, начиная с 1994 года, организатором которых было Российское терминологическое общество (РоссТерм) и другие организации, заинтересованные в терминологических ...
1318871
  Нуриев Э.Э. Российско-азербайджанские отношения в современных геополитических реалиях // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 95-119. – ISSN 2079-3359
1318872
  Ниязов Н.С. Российско-азербайджанское военно-техническое сотруд // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1318873
  Ниязов Н.С. Российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество в 1994-2010 годах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 79-88. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1318874
  Окунь С.Б. Российско-американская компания. / С.Б. Окунь. – Москва-Л., 1939. – 260с.
1318875
  Соловьев Э. Российско-американские отношения в предвыборном контексте // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 52-58. – ISSN 0131-2227
1318876
  Фененко Алексей Валериевич Российско-американские отношения в сфере нераспространения ядерного оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-30. – ISSN 0131-2227
1318877
  Смирнов П.Е. Российско-американские отношения и перспективы евроатлантического сообщества безопасности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 5 (521). – С. 27-42. – ISSN 0321-2068
1318878
  Давыдов А.Ю. Российско-американские торгово-экономические связи: потенциал перезагрузки" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 4 (496). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
1318879
  Супян В.Б. Российско-американские экономические отношения: значение, проблемы, перспективы / В.Б. Супян, М.А. Портной // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 4. – С.3-21. – ISSN 0321-2068
1318880
  Батюк В.И. Российско-американское партнерство в постбиполярной системе международніх отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
1318881
  Кортунов С. Российско-американское партнерство и вызовы ХХІ века // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-86. – ISSN 0130-9625
1318882
  Ознобищев С. Российско-американское партнерство и проблемы обеспечения безопасности: промежуточные итоги // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 8. – С. 22-30. – ISSN 0131-2227
1318883
  Цыганков А.П. Российско-американское партнерство? "Русская угроза" под пером критиков "перезагрузки" в США // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-45. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1318884
  Плугарев А.В. Российско-американское сотрудничество в области уничтожения химического оружия 1989-2009 гг. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 100-114. – ISSN 0321-2068
1318885
  Багиров А.Т. Российско-американское энергетическое сотрудничество и глобальная энергетическая безопасность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 23-38. – ISSN 0321-2068
1318886
  Суздальцев А. Российско-белорусские отношения: как мы потеряли Белоруссию? // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 424-436. – ISSN 1607-7334
1318887
  Барышев И.С. Российско-бразильские отношения в освещении российских и зарубежных СМИ // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – ISSN 044-748Х
1318888
  Мельничук Ф. Российско-бразильские отношения после холодной войны // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 38-53. – ISSN 0130-9625
1318889
  Колупаев В. Российско-ватиканские отношения в XX веке: новые документы русского зарубежья // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 106-111. – ISSN 0201-7083
1318890
  Орлов Б.С. Российско-германские "отражения" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 3 : Россия и Европа: особенности взаимного восприятия. – С. 58-86. – ISSN 0235-5620
1318891
  Лисицын А.П. Российско-германские работы в Арктике: 15 лет исследований в высоких широтах / А.П. Лисицын, Й. Тиле, Х. Кассенс // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 5. – С. 396-404. – ISSN 0869-5873
1318892
  Суздальцев А. Российско-грузинский кризис ( январь - август 2008 г. ) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 3. – С. 37-51.
1318893
  Богданов М.Л. Российско-египетские отношения на рубеже веков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 3-7. – ISSN 0321-5075
1318894
  Демченко А.В. Российско-иорданские отношения в начале XXI века: достижения, проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 100-138. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1318895
   Российско-испанские отношения: традиции и перспективы // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С. 55-59. – ISSN 044-748Х
1318896
  Синельщикова И. Российско-испанские политические и торгово-экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 63-75. – ISSN 044-748Х
1318897
  Мешков А. Российско-итальянское культурное сотрудничество: история и современность // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 2-10. – ISSN 0130-9625
1318898
  Зубков В. Российско-канадские торгово-экономические отношения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 91-94. – ISSN 0131-2227
1318899
  Лукин Александр Российско-китайские отношения: не ослаблять усилий // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 89-105. – ISSN 0130-9625
1318900
  Понкратова Л.А. Российско-китайские трансграничные туристические потоки / Л.А. Понкратова, О.В. Мирошниченко // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 52-58. – ISSN 2074-6040
1318901
  Чжэн Цуй Российско-китайское и советско-китайское научно-техническое сотрудничество: становление и развитие // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 16-22. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
1318902
  Новоселов Л.В. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество: состояние и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1 (666). – С. 58-64. – ISSN 0321-5075
1318903
  Ларин В. Российско-китайское трансграничье в контексте проектов евразийской интеграции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 69-81. – ISSN 0131-2227
1318904
  Новоселова Л. Российско-китайское экономическое ывзаомодействие: проблемы оживления инвестиционной составляющей // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 42-56. – ISSN 0130-9757
1318905
  Кокарев К.А. Российско-корейские экономические отношения: текущее состояние и перспективы развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 27-51. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Традиційно прийнято вважати, що лібералізація торгівлі, яка є ключовим компонентом зобов"язань, прийнятих на себе країнами при приєднанні до СОТ, повинна генерувати додаткові загальні торгові потоки між країною-новачком і ін. частиною міжнар. ...
1318906
  Бекаревич А.Д. Российско-кубинские и советско-кубинские связи XVIII - XX веков : сборник статей / ред. А.Д. Бекаревич ; АН СССР, Ин-т Латинской Амсерики ; ред. кол.: А.Д. Бекаревич (отв. ред.) и др. – Москва : Наука, 1975. – 351 с. : ил.
1318907
  Дабагян Э. Российско-латиноамериканские отношения на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 89--97. – ISSN 0131-2227
1318908
  Паниев Ю.Н. Российско-латиноамериканское деловое сотрудничество: достижения и недостатки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 6-14. – ISSN 044-748Х
1318909
  Дик Е.Н. Российско-мексиканские отношения в 1741-1991 годах и их влияние на Мексику // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 0869-5687
1318910
  Каменев С.Н. Российско-пакистанские отношения: проблемы и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 22-29. – ISSN 0321-5075
1318911
  Бухарин Н.И. Российско-польские отношения в ХIX - первой половине ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1318912
  Грецкий И.В. Российско-польские отношения на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 121-128. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1318913
  Девид Ж. Российско-португальский опыт нейропсихологического обследования дошкольников / Ж. Девид, Ж.М. Глозман // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 117-124. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1318914
  Емелина М.А. Российско-прусский договор 1743 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 100-109. – ISSN 0042-8779
1318915
  Безотосный В.М. Российско-прусское боевое содружество в борьбе против Наполеона // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 27-37. – ISSN 0869-5687
1318916
  Чурилин Александр Российско-румынские дипломатические отношения - 130 лет спустя // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 37-44. – ISSN 0130-9625
1318917
  Нейматов А.Я. Российско-саудовские отношения в контексте приоритетов внешней политики КСА // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 83-88. – ISSN 1812-8696
1318918
   Российско-Тайванские отношения и их роль в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. – М., 1997. – 137с.
1318919
  Косикова Л. Российско-украинские отношения в "газовой сфере": анатомия конфликтов // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 5. – С. 62-74. – ISSN 0130-9757
1318920
  Мироненко В.И. Российско-украинские отношения в 1991-2001 гг. Историографический очерк / В.И. Мироненко ; РАН, Ин-т Европы, Об-ние украинцев России. – Чернигов, 2005. – 160 с. – Библиогр.: c.134-160 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-502-282-2
1318921
  Косикова Л. Российско-украинские торгово-экономические связи в новом региональном контексте // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 6. – С. 36-58. – ISSN 0130-9757
1318922
  Московкин В.М. Российско-украинские усилия в продвижении идей и технологий открытого доступа к научному знанию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 45-55. – ISSN 0130-9765
1318923
   Российско-украинский бюллетень. – Москва ; Киев
№ 1. – 1999
1318924
   Российско-украинский бюллетень. – Москва ; Киев
№ 2. – 1999
1318925
   Российско-украинский бюллетень. – Москва ; Киев
№ 3. – 1999
1318926
   Российско-украинский бюллетень. – Москва ; Киев
№ 4. – 2000
1318927
   Российско-украинский бюллетень. – Москва ; Киев
№ 5. – 2000
1318928
   Российско-украинское обозрение : информационно-аналитический и научно-практический альманах / Посольство Рос. Федерации в Украине. – Киев
№ 1. – 2013
1318929
  Боголюбова Н.М. Российско-французские культурные связи начала XXI века в контексте внешней культурной политики Франции / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 76-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1318930
  Черкасов П.П. Российско-французские отношения и польское восстание 1863 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 94-112. – ISSN 0130-3864
1318931
  Нилюбина Е.В. Российско-французский взгляд на Гражданский Кодекс России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0132-0769
1318932
  Медведева Г.А. Российско-французское партнерство в космосе / Г.А. Медведева, И.Л. Макаревич // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-53. – ISSN 0869-6322


  Документы РГАНТД.
1318933
  Шарипов У. Российско-хивинские отношения при Петре Великом // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 1684-2618
1318934
  Новикова И.Н. Российско-шведские отношения периода Первой мировой войны в отечественной историогорафии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 165-172. – ISSN 0042-8779
1318935
  Панов А.Н. Российско-японские отношения в XXI веке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 2-6. – ISSN 0321-5075
1318936
  Толстогузов С.А. Российско-японские отношения и мировая политика. 1905 - 1907 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 17-28. – ISSN 0042-8779
1318937
  Катасонова Е. Российско-японские отношения: тернистый путь длиной в полвека // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075


  До 50-річчя радянсько-японської декларації
1318938
  Малашевская М.Н. Российско-японские переговоры на высшем уровне (1997 - 1998): новые тенденции в развитии двусторонних отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-14. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1318939
  Носова И. Российско-японский энергетический диалог // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 0131-2227
1318940
  Финнов М.П. Российского владения земля / М.П. Финнов. – Сахалинск, 1989. – 215с.
1318941
  Шелехов Г.И. Российского купца Георгия Шелехова странствования из Охотска по Восточному океану к Американским берегам / Г.И. Шелехов. – Хабаровск, 1971. – 169с.
1318942
  Куликова К.Ф. Российского театра первые актеры / К.Ф. Куликова. – Л., 1991. – 331с.
1318943
  Борисова Е.И. Российское библиотечное законодательство: тенденция развития / Елена Ивановна Борисова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 28-32


  В статье подводится итог двадцатилетнего развития библиотечного законодательства субъектов Российской Федерации и дается оценка его современного состояния.
1318944
  Белоцерковский А.В. Российское высшее образование: о вызовах и рисках // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены основные угрозы и риски, встающие перед системой российского высшего профессионального образования в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и некоторые пути их смягчения. The article focuses on the most serious short-term and ...
1318945
  Тихомиров Михаил Николаевич Российское государство 15-17 веков / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1973. – 422с.
1318946
  Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия / С.О. Шмидт. – М., 1984. – 277с.
1318947
   Российское государство и общество. – Москва : МГУ, 1999. – 560с. – ISBN 5-211-04090-2
1318948
  Шевченко В.Н. Российское государство. Освоение евразийского пространства // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-47. – ISSN 0235-1188
1318949
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : Законодательство Древней Руси. – 1984. – 430 с.
1318950
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. – 1984. – 519 с.
1318951
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : Акты Земских соборов. – 1985. – 512 с.
1318952
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : Законодательство периода становления абсолютизма. – 1986. – 512 с.
1318953
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : Законодательство периода расцвета абсолютизма. – 1987. – 527 с.
1318954
   Российское законодательство X - XX вв. : В 9-ти томах. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0154-0 (в пер.)
Т. 6 : Законодательство первой половины XIX века. – 1988. – 431 с. – Библиогр. в конце разделов
1318955
   Российское законодательство X - XX вв. : В 9-ти томах. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0170-2 (в пер.)
Т. 7 : Документы крестьянской реформы. – 1989. – 431 с. – Библиогр.: с.407-408
1318956
   Российское законодательство X - XX вв.. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0299-7 (в пер.)
Т. 8 : Судебная реформа. – 1991. – 495 с. – Библиогр.: с. 463-468
1318957
   Российское законодательство X - XX вв. : В 9-ти томах. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0712-3
Т. 9 : Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций... – 1994. – 352 с.
1318958
  Пшеничнов М.А. Российское законодательство и международное право: юридико-технические средства гармонизации / М.А. Пшеничнов, Е.В. Корейво // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 45-48. – ISSN 1812-3910
1318959
  Гетьман-Павлова Российское законодательство по международному частному праву: проблемы совершенствования / Гетьман-Павлова, Н.Ю. Ерпылева // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 8-14. – ISSN 1812-3910
1318960
  Аксенов С.Г. Российское законодательство, регламентировавшее деятельность пожарной охраны в первой половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1318961
  Пронин А.А. Российское зарубежье в диссертационных исследованиях // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2011. – № 6. – С. 16-25. – ISSN 1560-7968


  Статья рассматривает исследование дисссертаций, посвященных российской эмиграции и ее разновидности: политическую, экономическую, военную, религиозную и т.д.
1318962
   Российское зарубежье в фондах ИНИОН : Каталог книжной выставки. – М., 1993. – 48с.
1318963
  Спиридонова В.И. Российское и европейское понимание развития демократических ценностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.18-29. – ISSN 0235-1188
1318964
  Сиваков Д.О. Российское и зарубежное водное право (ретроспективный очерк) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 16-18. – ISSN 1991-3222
1318965
  Хатуев Р.Т. Российское императорское право и шариатский суд на Центральном Кавказе: начальный опыт сосуществования (кон. XVIII - пер. треть XIX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 27-31. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается первый этап включения присоединяемых территорий Кавказа в правовое пространство Российской империи. Освещается политика властей по отношению к горской аристократии и мусульманскому духовенству. Отмечается круг правовой ...
1318966
  Лукьяненко М.В. Российское инженерное образование в эпоху перемен / М.В. Лукьяненко, О.А. Полежаев, Н.П. Чурляева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 16-22. – ISSN 1026-955X


  Представлена эволюция Сибирского государственного аэрокосмического университета как пример изменений в инженерном образовании на пути от плановой экономики к экономике рыночной. Критически осмыслен и обобщен опыт преподавания в этом вузе с проекцией на ...
1318967
  Маслов С.И. Российское инженерное образование: вызовы и новые подходы на основе информационных технологий / С.И. Маслов, С.В. Серебрянников, А.И. Тихонов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 34-44. – ISSN 1818-4243


  Анализируются причины кризисных явлений, характеризующих современное состояние российской системы подготовки инженерных кадров, и возможные пути выхода из кризиса на основе целесообразного применения средств информатизации. Рассматриваются новые ...
1318968
  Алентьева Т.В. Российское историческое образование в тупике. Размышление историка // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-43.
1318969
  Козлова М.Г. Российское консульство в Сингапуре ( конец XIX - начало XX в.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 31-42. – ISSN 0869-1908
1318970
  Асеев Л.А. Российское могущество приростать будет Сибирью // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 2. – С. 22-29. – ISSN 0208-0621
1318971
  Гуреев И В. Российское налоговое право / И В. Гуреев, . – Москва : Экономика, 1997. – 383с. – ISBN 5-282-01877-2
1318972
  Комков С. Российское образование - зона стихийного бедствия // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 0868-488Х


  Несмотря на бравые заявления руководства страны, 2009-й учебный год российская система образования провела в условиях полного разгрома. И виной тому не только пресловутый ЕГЭ. Просто эта система стала неуправляемой.
1318973
   Российское образование. – Москва
№ 1. – 1997
1318974
   Российское образование. – Москва
№ 2. – 1997
1318975
  Никитенко В.Н. Российское образование в условиях глобализации на страницах журнала "Философия образования" // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 8-16. – ISSN 1811-0916
1318976
  Тавокин Е.П. Российское образование как оно есть // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 741-748. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматриваются состояние и характер процессов, происходящих в российской системе образования. В широком социально-политическом и экономическом контексте раскрыты цели, механизмы и результаты реформ среднего и высшего образования. Намечены ...
1318977
  Загладин Н.В. Российское образование на перепутье / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 170-174. – ISSN 0321-2017
1318978
   Российское образование: курс на оптимизацию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  На заседании Коллегии Минобрнауки России подведены итоги развития отечественного образования в 2014 г., намечены планы на предстоящий период.
1318979
  Смолин О.Н. Российское образовательное законодательство. Философско-методологические и социально-правовые проблемы. Часть I // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 1. – С. 9-20. – ISSN 0235-1188
1318980
  Смолин О.Н. Российское образовательное законодательство. Философско-методологические и социально-правовые проблемы. Часть II // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188
1318981
  Горшков М. Российское общество : реакция на кризис и ожидания будущего // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 17-31. – ISSN 0207-3676
1318982
  Еляков А.Д. Российское общество в информационном измерении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625


  Первые упоминания информационного общества появились в середине 1960-х годов в работах японских авторов. В статье обобщаются фактические данные, позволяющие оценить состояние России с точки зрения использования компьютерных технологий и перспективы ...
1318983
  Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.15-26. – ISSN 0132-1625
1318984
  Георгиева Т.С. Российское общество и его проблемы // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 25-32
1318985
  Тихонов А.В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.16-25. – ISSN 0132-1625
1318986
  Чистяков О.В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 67-69. – ISSN 0321-0626
1318987
  Глухова А.В. Российское общество перед модернизационным вызовом (конфликтологический анализ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.105-118. – ISSN 0321-2017
1318988
  Медушевская Н.Ф. Российское право как выражение неправового насилия // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 9-11. – ISSN 1812-3805
1318989
  Цыганок А. Российское противостояние в Арктике. Сможет ли Россия отстоять Север? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 83-89
1318990
  Орлов Денис Российское ретро в Англии : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 72-73 : Іл.
1318991
  Ерошкин Н.П. Российское самодержавие : Крепостническое самодержавие и его политические институты. Законодательный механизм России периода буржуазных реформ 60-70-х гг. 19 в. Самодержавие накануне краха / Н.П. Ерошкин ; [ отв. ред.В.А. Муравьев ]. – Москва : РГГУ, 2006. – 496 с. – К 75-летию Историко-архивного института. – ISBN 5-7281-0937-3
1318992
  Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце 19 столетия / П.А. Зайончковский. – Москва, 1970. – 445с.
1318993
  Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капиталов: 1895-1914 гг. : (По материалам Учетно-ссудного банка Персии) / Б.В. Ананьич ; АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Наука, 1975. – 21 1с.
1318994
  Васенина И.В. Российское студенчество: вчера и сегодня / И.В. Васенина, Т.Н. Кухтевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 147-152. – ISSN 0869-3617


  статье на основе результатов социологических исследований представлена динамика ценностных ориентаций российского студенчества за период с 1997 по 2007/ 2010 годы. The article presents the dynamics of Russian students" value orientations during the ...
1318995
  Брыляков Н.А. Российское телеграфное агентство и его роль в становлении и развитии партийно-советской печати (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Брыляков Н. А.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. парт. печати. – М., 1973. – 18л.
1318996
  Брыляков Н.А. Российское телеграфное... / Н.А. Брыляков. – Москва : Мысль, 1976. – 118 с.
1318997
  Гринев С. Российское терминоведение - итоги и перспективы // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 177-203. – ISBN 978-966-2057-28-7
1318998
  Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций / А.В. Наумов. – Москва : БЕК, 1996. – 560с. – ISBN 5-85639-125-х; 3-406-40574-6
1318999
   Российское уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / [В.П. Коняхин и др.] ; под ред В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой ; Кубан. гос. ун-т. – Москва : Контракт, 2014. – 559, [1] с. – Авт. указ. на с. 3-4. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98209-165-9
1319000
  Готлиб Р.А. Российское языковое образование в контексте формирования компетенций глобального международного взаимодействия и делового сотрудничества // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 74-83. – ISSN 1561-2465


  Исследуется современное языковое образование в контексте понимания иностранных языков как коммуникативного инструмента глобального межкультурного взаимодействия и международного сотрудничества. Анализируются роли лингвистического и ...
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,