Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1318001
  Бойко А.М. "...Служба богові й Батьківщині" : Григорій Ващенко: Альтернатива поглядів і оцінок. Науково-методичний посібник / А.М. Бойко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т В.Г. Короленка. – Київ : ІЗМН, 2001. – 428с.
1318002
  Пашалишвили Т.С. "Слово-Эпитафия" Григория Назианского в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пашалишвили Т.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1318003
  Кухарук Р. "Слово твоєї істини" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131


  Поезії.
1318004
  Ільницький М. "Слово" // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 39-72. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово". Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
1318005
  Федотов О.И. "Слово" Гумилёва (опыт версификационного и стилистического комментария) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-298-0
1318006
  Боровский Я.Е. "Слово" Даниила Заточника. Проблема текстол. анализа и вопросы авторства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Боровский Я.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1318007
  Миронюк Д. "Слово" Симона Петлюри / Дмитро Миронюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98, [2] с. : іл., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-98. – ISBN 978-966-399-065-1
1318008
  Харитоненко О. "Слово" як змістотвірна категорія в драматургії М. Лермонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто проблему співвідношення в романтизмі категорій "слова" і "образу", що на матеріалілермонтовської драматургії дає можливість по-новому оцінювати специфіку побудови і розв"язання драматичного конфлікту.
1318009
  Шептицька Т. "Слово": романтичний бешкетник із квартири № 52. Запальний Іван Маловічко, якого заарештували останнім із футуристів - 21 вересня 1937 року // Україна молода. – Київ, 2020. – 1 грудня (№ 118). – С. 12


  Іван Кирилович Маловічко (1909-1937) - український поет-футурист. Також прозаїк, журналіст. Член літературної організації "Нова генерація". Автор збірки поезії, присвяченої країні Комі ("Мореїн із Комі", 1934). Жертва сталінського терору.
1318010
  Насмінчук Г. "Слово, стою у підніжжі твоєму...": творчість Галини Тарасюк у реаліях українського часопростору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 45-52
1318011
  Ющук І. "Слово, чому ти не твердая криця..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
1318012
  Нечаюк Л. "Слово..." та його автор у художній інтерпретації В. Малика (за романами Черлені щити" та Князь Ігор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 141-147
1318013
  Гумницька Н. "Слово..." як загадка і феномен свого часу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 196-201. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про твір "Слово о полку Ігоревім", наголошує на проблемних питаннях, що пов"язані з цим твором, про авторство, автентику, оригінальність пам"ятки.
1318014
  Зозуляк Д. "Словообіг" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 96-101. – ISSN 08-68-4790-1
1318015
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц : (к социал. истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.) / Е.С. Богословский. – Москва : Наука, 1979. – 236 с. – Библиогр. в примеч.: с. 148-176 и на с. 180-190
1318016
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1318017
  Погребенник В.Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256с. – ISBN 966-8033-07-8


  Українська література кінця XIX - початку XX ст. і фольклор. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1318018
  Куляс П. Слово-клітина мислі. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С130-138.
1318019
  Кононенко П. Слово-меч Леоніда Горлача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
1318020
  Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – 256 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9(82)). – ISBN 978-617-00-0675-2
1318021
  Пустовойт П.Г. Слово-стиль-образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Литература" ; 3)
1318022
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
1318023
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
1318024
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 (№ 19). – 2019. – 16 с.
1318025
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
1318026
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
1318027
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
1318028
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
1318029
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 серпня (№ 33). – 2019. – 16 с.
1318030
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
1318031
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
1318032
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 листопада (№ 47). – 2019. – 16 с.
1318033
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 34). – 2019. – 16 с.
1318034
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
1318035
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
1318036
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26-31 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
1318037
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
1318038
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
1318039
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 травня - 5 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
1318040
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
1318041
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-15 січня (№ 1/2). – 2020. – 16 с.
1318042
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
1318043
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-10 червня (№ 14/15). – 2020. – 16 с.
1318044
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 22/23). – 2020. – 16 с.
1318045
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 вересня (№ 36). – 2020. – 16 с.
1318046
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
1318047
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 червня (№ 16/17). – 2020. – 16 с.
1318048
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
1318049
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 33). – 2020. – 16 с.
1318050
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
1318051
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-31 грудня (№ 51/52). – 2020. – 16 с.
1318052
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – 2020. – 16 с.
1318053
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 34). – 2020. – 16 с.
1318054
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 8). – 2020. – 16 с.
1318055
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 листопада - 2 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
1318056
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
1318057
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 липня - 1 серпня (№ 30/31). – 2020. – 16 с.
1318058
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
1318059
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-21 квітня (№ 14/15). – 2021. – 16 с.
1318060
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
1318061
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
1318062
   Слово прощання [з Соломією Павличко] / Колектив редакції газети "Освіта України" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1318063
   Слово прощання. Пам"яті Л.В. Чуйко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 197-198. – ISSN 2072-9480
1318064
  Плитченко А.И. Слово растений / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1979. – 119с.
1318065
  Скопенко В.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 1-2
1318066
  Губерський Л.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1318067
  Вишняк М.Я. Слово рідне українське / Михайло Вишняк. – Сімферополь : Таврія, 2011. – 227, [1] с. : портр. – До 20-річчя незалежності України. – ISBN 978-966-435-287-8


  Книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю дев"ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова - членів Національної спілки України, які пов"язали своє життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною. В змісті ...
1318068
   Слово Родина. – Бухарест, 1984. – 47с.
1318069
  Омельчук Сергій Слово розумне, моральне, емоційне... : мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови


  Час інформаційного буму в сучасному суспільстві (використання комп"ютерів, Інтернет-ресурсів, мобільних телефонів тощо) стає періодом не тільки небезпечного впливу телекомунікаційних технологій на духовне й фізичне здоров"я підлітків, а й мовленнєвої ...
1318070
   Слово русской культуры в картине мироздания / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
1318071
  Теряев Д.А. Слово русской речи как артикулярно-акустическое единство (экс. фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Теряев Д. А.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
1318072
  Теряев Дмитрий Алексеевич Слово русской речи как артикулятивно-акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Теряев Дмитрий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.140-143
1318073
   Слово с эстрады. – М, 1950. – 352с.
1318074
   Слово с эстрады. – М, 1954. – 223с.
1318075
   Слово с эстрады. – 2-е изд., доп. – М, 1956. – 381с.
1318076
   Слово с эстрады. – М, 1960. – 391с.
1318077
   Слово с эстрады. – М, 1970. – 533с.
1318078
   Слово Святішого Отця Івана Павла ІІ до України : Вид-ня секретаріату Синоду Єпископів української греко-католицької церкви. – Львів : Свічадо, 2001. – 204с. – ISBN 966-561-230-1
1318079
   Слово Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 296-298. – ISSN 2518-7546
1318080
   Слово скорби и утешения. – М, 1963. – 190с.
1318081
   Слово служит и зовет. – М, 1987. – 63с.
1318082
  Попов Н.И. Слово современника. / Н.И. Попов. – Калинин, 1958. – 195с.
1318083
  Плоткін Г.Д. Слово солдата / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1958. – 256 с.
1318084
  Александров В.Е. Слово солдата : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 42 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1318085
   Слово солдата. – М, 1990. – 446с.
1318086
   Слово солдата. – М, 1991. – 496 с.
1318087
   Слово солдата. – М, 1991. – 463 с.
1318088
  Суворов Г. Слово солдата. Стихи. / Г. Суворов. – Абакан, 1954. – 72с.
1318089
  Суворов Г. Слово солдата. Стихотворения. / Г. Суворов. – Л., 1954. – 64с.
1318090
  Суворов Г.К. Слово солдата. Стихотворения. / Г.К. Суворов. – Москва, 1970. – 64с.
1318091
  Ай Цин Слово солнца : избр. стихотворения : пер. с кит. / Ай Цин ; [сост. и предисл. Л. Черкасского ; худож. Л. Копачева]. – Москва : Радуга, 1989. – 223, [1] с. : ил.
1318092
  Антонюк В. Слово співане... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 164-168
1318093
  Переверзев Н.В. Слово сталевара / Н.В. Переверзев. – Сталино-Донбасс, 1959. – 36с.
1318094
  Тула Тураб Слово старого чинара : стихи / Тураб Тула ;. – Москва : Правда, 1984. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
1318095
  Копаниця Л.М. Слово старозавітне та слово Шевченкове: парадигма любові // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62.
1318096
  Генц Н.Н. Слово старшего друга. / Н.Н. Генц. – М, 1964. – 79с.
1318097
  Големба А. Слово старых мастеров // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 387-414
1318098
  Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-15.
1318099
  Гей В. Слово сумління, любові, тривоги. (Волинській письменницькій організаціїї - 25 років ) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 185-188ук. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1318100
  Хижняк А.Ф. Слово сучасника / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1974. – 411 с.
1318101
  Єрмоленко С.Я. Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 3-13. – ISSN 1682-3540


  Стаття містить інформацію про ставлення Т. Шевченка і П. Куліша до українського слова як «органу» національної ідентичності, виразника українознавчого світогляду, механізму почуттєвого і раціонального сприйняття світу, невіддільного компонента ...
1318102
  Зінченко В.П. Слово та особистісне буття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 6-29. – ISSN 2226-4078


  Стаття призначена аналізу слова як складного феномену, який визначає особливості психічного життя і виступає універсальним механізмом вираження ії внутрішнього світу. Проаналізовані погляди на значення слова в житті психологів.
1318103
  Покровська І.Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 183-191. – ISSN 1682-671Х
1318104
  Воропаєва Т. Слово Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 66-68
1318105
  Здоровега В.И. Слово тоже есть дело / В.И. Здоровега. – Москва, 1979. – 174с.
1318106
  Калинець І. Слово триваюче (Ігор Калинець) : інтерв"ю з поетом; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 182-190. – ISBN 966-7379-16-7
1318107
   Слово у душі - душа у слові : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1318108
  Вовк П.С. Слово у мовній системі, мовному матеріалі, мовленнєвій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 61-64
1318109
  Полюга Л.М. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Л.М. Полюга. – Київ, 1977. – 168с.
1318110
  Максимов Н.И. Слово учит, пример ведет. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1961. – 56с.
1318111
  Зорина Л.Я. Слово учителя в учебном процессе / Л.Я. Зорина. – М., 1984. – 80с.
1318112
  Прокопович Феофан Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / [предисл. П[авла] Ж[уковича]]. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 23, 6 с. – Отд. Оттиск из: Киевская старина. - Конволют. Перепл. с: Дума про Хмельницького та Барбаша од кобзаря Павла Братиці
1318113
  Гжицький В.З. Слово честі / В.З. Гжицький. – Львів, 1968. – 247 с.
1318114
  Дядечко Л.П. Слово Шевченко во всепланетном многоголосье // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 2-6. – ISSN 2305-7319
1318115
  Пермяков В. Слово юности / В. Пермяков, 1950. – 80с.
1318116
  Плахотнюк Н.О. Слово як архитип в епістемологічній проблематиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.321-328
1318117
  Плахотнюк Н.О. Слово як архітектура сенсу / Н.О. Плахотнюк, С.В. Іванова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 101-104.
1318118
  Мегела Ю.В. Слово як дар : поезії / Юрій Мегела. – Перечин : ТУРпрес, 2009. – 63 с. : іл. – ISBN 978-966-8462-10-8
1318119
  Волошина Г. Слово як засіб створення художнього образу / Г. Волошина, Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 27-33. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2706-6258
1318120
  Плахотнюк Н.О. Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 387-394


  В статті йдеться про особливість відношення українських полемістів до архетипу слова в умовах католицької контрреформації. В статье идет речь о специфике отношения украинских полемистов к архетипу слова в условиях католической контрреформации. The ...
1318121
  Бублейник Л.В. Слово як картинна реальність культури (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 14-18. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1318122
  Шевченко Л.О. Слово як конструктивний елемент поетичного мислення в рамках когнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 368-371
1318123
  Устименко А.В. Слово як міф з точки зору дитячого мовлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 56-57
1318124
  Федченко Х.І. Слово як основний засіб ескапізму (на матеріалі романів Джоан Ролінг) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 307-308. – (Бібліотека Інституту філології)
1318125
  Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1318126
  Шавелашвілі Є. Слово як центральна одиниця в системі сучасної турецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 129-132. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1318127
  Ткаченко А.О. Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 276-284
1318128
  Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой / А.Д. Окороков. – Москва, 1980. – 351 с.
1318129
  Левицький А.Е. Слово, висловлення та текст у творенні комічного (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 258-261
1318130
  Кирилюк Є.П. Слово, віддане народові / Є.П. Кирилюк. – К., 1972. – 399с.
1318131
  Филарет Слово, говоренное, ... при гробе главнокомандовавшаго армиями генерал-фелдмаршала, ...Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова Смоленскаго, в день в день погребения его, июня 13 дня 1813 года, в Казанском соборе, ... архимандритом Филаретом / Филарет, (архимандрит) // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 31 с.
1318132
   Слово, данное Вождю, выполнено. – Сталинград : Обл.книгоиздательство, 1949. – 68 с. – (Библиотечка колхозника)
1318133
  Токарська А. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 259-263. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Оцінено одну із геніальних рис патріарха українського національного устремління та його роль як творца історії - володіння подвижницьким талантом комунікувати, словом вершити історію нації. У контексті об"єктивних оцінок М. Грушевського для нових ...
1318134
  Костыря В.А. Слово, звучащее вновь: стихи и поэмы / В.А. Костыря. – Ташкент, 1984. – 367с.
1318135
  Дудок Р.І. Слово, значення та його смисли (до 100-річчя від дня народження вченого, філолога, германіста та педагога Сергія Омеляновича Гурського (1919-2019) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 16-20. – ISSN 2304-5809
1318136
   Слово, зовущее вперед. – Л, 1974. – 191с.
1318137
  Куракова А. Слово, зовущее вперед. / А. Куракова. – Вологда, 1960. – 39с.
1318138
  Лисаковская С.А. Слово, зовущее к победе / С.А. Лисаковская. – К., 1977. – 24с.
1318139
  Авалиани Г.А. Слово, ковавшее победу / Авалиани Георгий Арсенович ; пер. з груз. Н. Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 140 с.
1318140
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1318141
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1318142
   Слово, которое вело в бой. – 28с.
1318143
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – 256, [2] с.
1318144
   Слово, которое вело в бой : 36 фотокопий, 1974. – 30с.
1318145
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – 198, [1] с.
1318146
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – 143, [1] с.
1318147
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – 109, [1] с.
1318148
  Чередниченко О.І. Слово, мовлене інакше (іноземна філологія в Київському університеті) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.160-172
1318149
   Слово, народжене в борні. – К, 1984. – 262с.
1318150
  Красиков М. Слово, не вбите кулею : Дщ 90-річчя з дня народження поета Михайла Кульчицького // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 158-162. – ISSN 0130-1608
1318151
  Строганов А.И. Слово, необходимое людям / А.И. Строганов, И.Е. Свистунов. – Краснодар, 1969. – 40с.
1318152
  Исмаил Мамед Слово, сказанное в срок : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111 с.
1318153
  Певницкий В. Слово, сказанное в церкви Киево-Братского монастыря в пяток первой недели великого поста (25 февраля 1900 года), на вечернем богослужении, известном под именем пассии. : (О памятовании смерти). – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 11 с. – Отд. отт. из журн. : "Труды Киевской дух. Академии", № 3, 1900
1318154
  Адаров А.О. Слово, сказанное людям : стихи : пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с. : ил.
1318155
  Пустовойт П.Г. Слово, стиль, образ : пособие для учителей / П.Г. Пустовойт. – Москва : Просвещение, 1965. – 260 с.
1318156
  Сварог В. Слово, стиль, образ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 8-10


  Оповідання Зосима Дончука.
1318157
  Исаева Н.В. Слово, творящее мир : От ранней Веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта / Н.В. Исаева; РАН. Ин-тут востоковедения. – Москва : Ладомир, 1996. – 271с. – (Ex oriente lux). – ISBN 5-86218-222-5
1318158
   Слово, твоя Батьківщина : альманах / [упоряд. В. Терен ; відп. ред. М. Світлицький]. – Київ : Світлиця. – ISBN 966-8093-33-2
[Т. 3]. – 2009. – 256 с.


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
1318159
  Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 23


  "Щоденник без купюр" Леся Танюка як біографія цілої доби.
1318160
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-207-3(Т.1)
Том 1 : Слово. – 2003. – 832с.
1318161
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-208-1(Т.2)
Том 2 : Театр. – 2003. – 820с.
1318162
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-209-Х(Т.3)
Том 3 : Життя. – 2003. – 828с.
1318163
  Карасьов М. Слово, що відкидає тінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 14


  Відгук на книгу Василя Трубая "Натюрморт з нотами"
1318164
  Горбець І.Ю. Слово, що кличе до діла / І.Ю. Горбець. – Х, 1972. – 78с.
1318165
  Вороновська Д.І. Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 12-15. – ISSN 1996-9872
1318166
  Сорока П. Слово, як шал, або Уроки запеклого щастя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 6-7


  Український письменник Станіслав Бондаренко.
1318167
  Ковалець Л. Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана
1318168
  Михайленко В. Слово, яке формує націю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Творчість українського письменника Леоніда Томи.
1318169
  Миланич Л.И. Слово. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1972. – 64с.
1318170
  Якушин Б.В. Слово. / Б.В. Якушин. – Москва, 1975. – 296с.
1318171
  Пресняков О.П. Слово. думка, образ / О.П. Пресняков. – К, 1974. – 48с.
1318172
  Вовк П.С. Слово. Звукова форма : Навчальний посібник / П.С. Вовк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-565-3
1318173
  Дем"янчук І. Слово. Менталітет. Історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 203). – С. 10


  Мова як дзеркало душі нації.
1318174
   Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – Киев : Киевский университет, 2006. – 380 с. – ISBN 966-8906-05-5
1318175
  Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля : Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання 16-18 ст., компіляції козацького літописання 18 ст. як історико-літературне явище / М. Корпанюк; Микола Корпатюк; наук. ред. О. Мишанич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904с. – ISBN 966-8499-19-0
1318176
  Богдан С. Словобоязливість як явище, або чи був насправді кінь? : Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1318177
  Жирмунская М.Л. Словобразовательные потенции прилагательных цветообозначения в современных германских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жирмунская М. Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 26 с.
1318178
  Денисик Л.Н. Словобразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Денисик Л. Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1318179
  Саннікова С.Б. Слововживання при перекладі / С.Б. Саннікова, Д.О. Стеценко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.126-134. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Особливості перекладу термінів та загальновжи- ваних слів з російської мови на українську відповідно до нововведень
1318180
  Тимчук В.Ю. Словодієм : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
1318181
  Симоненко І. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки")
1318182
  Пачева В.М. Словозміна займенників у говірках Запорізького Надазов"я // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-188-008-4
1318183
  Осташ Н. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 116-125. – ISSN 2413-0923
1318184
  Стрельчук Г.П. Словозміна особових займенників однини (на матеріалі інтермедій XVII-XVIII ст.) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 117-124


  Розглядаються основні риси словозміни особових займенників однини. Наслідком проведених спостережень над рукописними матеріалами українських Інтермедій XVII - XVIII ст. із залученням для порівняння даних сучасної української мови та її діалектів е ...
1318185
  Скрастінш І.Ю. Словозміна та словотвір у трактаті "Про латинську мову" Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 554-558. – ISBN 966-581-481-8
1318186
  Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
1318187
  Кшановський О. Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови


  Йдеться про потребу корегування традиційного погляду на морфологічну типологію сучасної перської мови як флективно-аглютинативної. Наводяться більше двадцяти спряжених з аглютинативною технікою зв"язку морфем різнорівневих ознак, що дозволяє визначити ...
1318188
  Романюк Ю. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 75-83. – ISSN 1682-3540
1318189
  Кравчук А.Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 102-114


  У статті аналізуються прикметникові форми називного відмінка однини та множини чоловічого, жіночого і середнього родів у ділових пам’ятках староукраїнської мови кінця XVI ст. The forms of the adjectives of the nominative case of male, female and ...
1318190
  Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 377-382


  У статті розглянуто словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників, проаналізовано групи абсолютних дублетів та таких варіантів, що відрізняються функціональним стилем уживання, визначено основні причини їхнього існування в новогрецькій мові. В ...
1318191
  Кшановський О. Словозмінні та словотвірні категорії дієслова в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
1318192
  Кумахов М.А. Словоизменение адыгейских языков / М.А. Кумахов. – М., 1971. – 342с.
1318193
  Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и наклонение) / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала, 1983. – 81с.
1318194
  Халпер А. Словолитня / А. Халпер. – Москва, 1937. – 446с.
1318195
   Словом и личным примером : (Опыт работы сельских агитаторов). – Сталинград : Обл. кн-во, 1949. – 74 с. : ил. – (В помощь агитатору)
1318196
   Словом и личным примером : (О воспитат. роли руководящих кадров). – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 221 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-219
1318197
  Кучугура В.П. Словом и примером / В.П. Кучугура. – Грозный, 1960. – 14с.
1318198
  Трошев Ж.П. Словом и примером. / Ж.П. Трошев. – Красноярск, 1975. – 232с.
1318199
   Словом і голосом рідної мови (дві лексеми у мовних зворотах Лукашевих перекладів
1318200
   Словом і ділом. – К, 1971. – 114с.
1318201
   Словом і піснею. – К, 1965. – 52с.
1318202
   Словом і прикладом. – Львів, 1977. – 164с.
1318203
   Словом пламенным. – Архангельск, 1978. – 88с.
1318204
  Ренин А.И. Словом слыву / А.И. Ренин. – Кишинев, 1978. – 263с.
1318205
  Ревенок М.Ю. Словом та піснею. / М.Ю. Ревенок. – Запоріжжя, 1960. – 16 с.
1318206
  Кукуленко П.К. Словом художньої правди / П.К. Кукуленко. – Київ, 1972. – 48с.
1318207
  Москалева Н.П. Словообразвоание и словоизменение имен существительных в Полтавских актовых книгах второй половины XVII века : Автореф. дис... канд. филол. наук / Москалева Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 21 c.
1318208
  Левковская К.А. Словообразование / К.А. Левковская. – Москва, 1954. – 35с.
1318209
  Фурсенко Д.И. Словообразование / Д.И. Фурсенко. – М, 1964. – 32с.
1318210
  Новицкая В.Н. Словообразование / В.Н. Новицкая. – М, 1968. – 72с.
1318211
   Словообразование. – М, 1972. – 86с.
1318212
  Толмачева З.А. Словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1978. – 68с.
1318213
   Словообразование. – Тарту, 1979. – 46с.
1318214
  Зайкаускене Я.Ю. Словообразование / Я.Ю. Зайкаускене. – Вильнюс, 1982. – 67с.
1318215
   Словообразование. – Казань, 1990. – 171с.
1318216
  Андел Вячеслав Павлович Словообразование абстрактных существительных в чешкском языке (на материале памятников письмености XIII -XVI вв.) : Автореф... канд. филоло.наук: 10.02.03 / Андел Вячеслав Павлович; АН Белорус. ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 19л.
1318217
  Каращук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – Москва, 1977. – 303с.
1318218
  Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л, 1961. – 131с.
1318219
  Габечава Р.Р. Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Габечава Р.Р.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 29л.
1318220
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке / Б.О. Орузбаева. – Фрунзе, 1964. – 312с.
1318221
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Орузбаева Б.О.; Ин-т языкознания АН КазССР.Ин-т языка и литературы АН Киргиз ССР. – Фрунзе, 1964. – 103л.
1318222
  Сон Се Рен Словообразование в корейском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сон Се Рен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 20л.
1318223
  Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельнсоти (образование и фунционирование производного слова в русск. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Сахарный Л. В.; ЛГУ. – Л., 1980. – 48л.
1318224
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках / А.К. Смольская. – Одесса, 1971. – 60с.
1318225
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках (конспект лекций спецкурса) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 84-124. – ISBN 978-617-689-100-0
1318226
  Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 263 с. – ISBN 5-11-000338-6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1318227
  Халифман Э.А. Словообразование в современном французском языке. / Э.А. Халифман. – М., 1983. – 128с.
1318228
  Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – Москва, 1981. – 206с.
1318229
  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1318230
  Винокуров А.М. Словообразование в территориальных вариантах и диалектах современного английского языка / А.М. Винокуров. – Калинин, 1988. – 84с.
1318231
  Бархударов А.С. Словообразование в хинди / А.С. Бархударов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190
1318232
  Начинкина Г.М. Словообразование в частях речи. / Г.М. Начинкина, Т.Г. Терехова. – М,, 1973. – 42с.
1318233
  Саникидзе Т.В. Словообразование в языке Акакия Церетели (деривация и композиция имен) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Саникидзе Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1318234
   Словообразование во французском и немецком языках. – Челябинск, 1975. – 104с.
1318235
  Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Корепанова А.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21 с.
1318236
  Вилюга Н.С. Словообразование глаголов при помощи приставок, выражающих значение *полноты действия*, в белорусском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюга Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 17л.
1318237
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. – 64 с.
1318238
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Гродно
2. – 1982. – 94с.
1318239
   Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток, 1987. – 172с.
1318240
  Немченко В.Н. Словообразование и его место в структуре русского языка. Уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1971. – 62с.
1318241
  Азаев Халил Гаджимагомедович Словообразование и лексика ботлихского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Азаев Халил Гаджимагомедович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1318242
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
1. – 1989. – 273с.
1318243
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
2. – 1989. – 253с.
1318244
   Словообразование и проблемы номинации в германских языках. – Горький, 1985. – 122с.
1318245
  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е.Л. Гинзбург. – Москва, 1979. – 264с.
1318246
  Житенева Л.И. Словообразование и состав слова / Л.И. Житенева. – Л., 1973. – 29с.
1318247
   Словообразование и стилистика современного русского языка. – Казань, 1991. – 172с.
1318248
  Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка / Ю.С. Азарх ; отв. ред.: Р.И. Аванесов, В.В. Иванов ; АН СССР, Ин-т рус. языка. – Москва : НАУКА, 1984. – 247с. – Библиогр.: с. 217-241
1318249
   Словообразование и фразообразование. – М, 1979. – 178с.
1318250
  Романова Н.П. Словообразование и языковые связи / Н.П. Романова. – К., 1985. – 189с.
1318251
  Яхъяева Х.Ю. Словообразование имен прилагательных в таджикском и английском языках / Х.Ю. Яхъяева. – Душанбе, 1971. – 63 с.
1318252
  Горпинич В.А. Словообразование имен прилагательных и названий жителей от топонимов в восточносласянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горпинич В.А. ; АН УССР, Отд.-ние литер., яз. и искусствовед. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1318253
  Захаркив В.А.Т. Словообразование имен существительных бойковского диалекта (названия носител. процессуального признака) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Захаркив В.А.Т. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1981. – 26 с.
1318254
  Габуниа З.М. Словообразование имен существительных в абхазском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Габуниа З.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
1318255
  Бутович З.И. Словообразование имен существительных в новгородских грамотах 12-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бутович З.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
1318256
  Новикова Л.С. Словообразование имен существительных в памятниках народно-разговорного языка XVII - начала XVIII веков. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.С.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 16л.
1318257
  Сахарный Л.В. Словообразование имен существительных в русских говорах Среднего Урала : Автореф... канд. филол.наук: / Сахарный Л. В.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языкознан. – Пермь, 1965. – 26л.
1318258
  Попова В.А. Словообразование имен существительных в русском литературном языке первой трети XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. рус. яз. – Одесса, 1956. – 13л.
1318259
  Осташ Н.Л. Словообразование имен существительных в современной украинской разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Н.Л.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1980. – 24л.
1318260
  Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна Словообразование имен существительных в современном кумыкском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28c.
1318261
  Садвакасов Г. Словообразование имен существительных в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Садвакасов Г.; АН Казах.ССР, Сектор уйгуро-дунгарской культуры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
1318262
  Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – Новосибирск, 1987. – 207с.
1318263
  Черкасова А.Г. Словообразование имен существительных в языке произведений эпистолярного стиля середины - второй половины XVII в. : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1318264
  Павленко Н.А. Словообразование имен существительных при помощи суффиксов - ств-о (-ств-а) и -ость (-осць, -асць) в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. яз. и общ. языкознания. – Минск, 1958. – 18л.
1318265
  Ахмеджанова Н.А. Словообразование имен существичтельных и прилагательных в современном литературном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1956. – 15л.
1318266
  Коневецкий А.Н. Словообразование наречий / А.Н. Коневецкий. – Вильнюс, 1976. – 132с.
1318267
  Шуба П.П. Словообразование наречий в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуба П.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1954. – 17л.
1318268
  Вощинина Е.И. Словообразование немецкого языка / Е.И. Вощинина, Ш.Р. Молоткова. – Москва-Ленинград, 1965. – 128с.
1318269
  Агаронян И.В. Словообразование окказионализмов - существительных в эпистолярном наследии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10660 / Агаронян И.В. ; ИП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1972. – 15 с.
1318270
  Дорский С.Л. Словообразование отвлеченных имен существительных в древнеанглийском языке / С.Л. Дорский. – Минск, 1960. – 164с.
1318271
  Верещака В.И. Словообразование поля корней с полногласным сочетанием -оро- в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Верещака В.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 24 с.
1318272
  Соколова А.К. Словообразование прилагательных в XVII веке. (По данным старой южновеликорус. письменности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова А.К. ; Воронежский гос. ун-т , Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 20 с.
1318273
  Охомуш Е.А. Словообразование прилагательных в русском языке 16 и 17 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Охомуш Е.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 19л.
1318274
  Фомина А.П. Словообразование прилагательных посредством суффикса - н - в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Фомина А.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 26 с.
1318275
  Молочко Г.А. Словообразование прилагательных с формантом ск- в современных восточнославянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Молочко Г.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1968. – 24л.
1318276
  Гуриева М.А. Словообразование с помощью аффиксов в современном осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуриева М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Орджоникидзе, 1956. – 13л.
1318277
  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1976. – 245с.
1318278
  Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / М.Д. Степанова; под ред. доктора фил. наук проф. Т.В. Строевой. – Москва, 1953. – 374, [2] с.
1318279
  Моисеев А.И. Словообразование современного русского языка / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1985. – 90 с.
1318280
  Николина Н.А. Словообразование современного русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.А. Николина, Е.А. Фролова, М.М. Литвинова. – Москва : Academia, 2005. – 160с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2259-3
1318281
  Нещименко Г.П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нещименко Г.П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 19 с.
1318282
  Кочергина В.А. Словообразованиие санскрита : (Префиксация и основосложение) / В.А. Кочергина. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 208с.
1318283
  Бойко В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Бойко В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1318284
  Бойков В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бойков В.И.; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.143-168
1318285
  Сидорова Татьяна Александровна Словообразовательная активность русских личных имен : Дис... канд. фил.наук: 10.02.01 / Сидорова Татьяна Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 329л. – Бібліогр.:л.180-204
1318286
  Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Сидорова Т.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1318287
  Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке / Т.М. Беляева. – Москва, 1979. – 184с.
1318288
  Капраль Михаил Иванович Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Капраль Михаил Иванович; Ужгородский Гос. ун-тет. – Ужгород, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1318289
  Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1318290
  Грещук В Словообразовательная и лексико-семантическая структура украинских деадъективов на -ість, -ство, -ота, ина, изна : автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.02 / Грещук В В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1318291
  Журавлева И.А. Словообразовательная номинация в современном французком языке (на материале экономической терминологии) / И.А. Журавлева, Л.А. Николаева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 47-50.
1318292
  Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М, 1980. – 295с.
1318293
  Тимченко Евгения Петровна Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тимченко Евгения Петровна; МВ и ССО УССР. – Киев, 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.167-201
1318294
  Тимченко Е.П. Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимченко Е.П.; КГУ. – К., 1986. – 23л.
1318295
  Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на матер. укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Потоцкая Т.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1318296
  Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И.С. Улуханов. – Москва, 1977. – 256с.
1318297
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Дис... канд.филол.наукнаук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.162-179
1318298
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1318299
  Маймакова Алмагуль Дильдиновна Словообразовательная семантика суфиксов относительныхприлагательных, ее интерпретация носителями языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.02 / Маймакова Алмагуль Дильдиновна; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1318300
  Родина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : / Родина Л. А. ; АН УССР, Отд. лит. , яз. и искусст. – Киев, 1970. – 27 с.
1318301
  Ищенко Н.Г. Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 234-236. – ISSN 2219-4290
1318302
  Хватов С.А. Словообразовательная система биологических терминов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хватов С.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 18л.
1318303
  Рогова Н В. Словообразовательная система русского языка в XVI веке / Н В. Рогова. – Красноярск, 1972. – 528с.
1318304
  Железняк И.М. Словообразовательная система сербохорватской антропонимии раннеисторического периода (XII-XV вв.) : Автореф... наук: / Железняк И. М.; АН УССР от-ние лит. языка и искусствовед. – К., 1969. – 16л.
1318305
  Мурясов Р.З. Словообразовательная система современного немецкого языка / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1980. – 82с.
1318306
  Клименко Н.Ф. Словообразовательная структура и семантика сложных слов в современном украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1988. – 52 с.
1318307
  Лобашкова С.Г. Словообразовательная структура и семантика соотностильных переходных / непереходных глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Лобашкова С.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1318308
  Немченко В.Н. Словообразовательная структура имен прилагательных в современном русском языке : Спецкурс / В.Н. Немченко. – Горький, 1974. – 139с.
1318309
  Балалыкина Э.А. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1980. – 144с.
1318310
  Радзиховская В.К. Словообразовательная структура прилагательных в современном русском и польском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Радзиховская В.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 25л.
1318311
  Рыжикова С.Ю. Словообразовательная структура производных от английских заимствований в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Рыжикова С.Ю.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
1318312
  Низинская В.А. Словообразовательная структура существенных адъективного типа склонения в русской деловой письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Низинская В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1318313
  Виноградов А. Словообразовательная субкатегория приобретения объекта в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 51-57. – (Філологія ; Вип. 16)
1318314
  Неврева Мария Николаевна Словообразовательная типология имен существительных в подъязыках техники : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неврева Мария Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1318315
  Щетинин П.С. Словообразовательная функция приставки без- в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин П.С.; М-во высш. и сред.спец.образования КазССр.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 28л.
1318316
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1318317
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.201-226
1318318
  Соценко Н.Ф. Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 310-313. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1318319
  Шпортько Л.Г. Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шпортько Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 c.
1318320
  Шпортько Людмила Григорьевна Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шпортько Людмила Григорьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.164-183
1318321
  Хужина А.Ф. Словообразовательно-семантические отношения между отглагольными прилагательными и их базовыми основами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хужина А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
1318322
  Маликова Л.Т. Словообразовательное гнездо как один из источников формирования лексической базы народного языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 89-92. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  В статье отражается лингвометодический потенциал состава словообразовательного гнезда, показаны возможности формирования словаря инокоммуникантов - филологов за счет словообразовательных особенностей компонентов гнезда
1318323
  Семиряк В.Д. Словообразовательные варианты в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семиряк В.Д.; ХГУ. – Х, 1973. – 25л.
1318324
  Юхо Татьяна Иосифовна Словообразовательные варианты имен существительных в современном белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Юхо Татьяна Иосифовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1981. – 18л.
1318325
  Пилипович Татьяна Петровна Словообразовательные варианты прилагательных в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пилипович Татьяна Петровна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17л.
1318326
  Лесюк Николай Петрович Словообразовательные гнезда корней со значением движения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лесюк Николай Петрович ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1982. – 24 с.
1318327
  Дергаусова О.В. Словообразовательные гнезда непроизводных глаголов основных лексико-семантических групп современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дергаусова О. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 20л.
1318328
  Бондаренко Ирина Владимировна Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бондаренко Ирина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1988. – 15л.
1318329
   Словообразовательные единицы. – Душанбе, 1986. – 122с.
1318330
  Янулявичене Виолетта Альбиновна Словообразовательные значения абстрактных отглагольных имен английского языка: (диахронический аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Янулявичене Виолетта Альбиновна; Московский гос. ин-т иностран. языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 23л.
1318331
  Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни Словообразовательные значения глагольных приставок в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1318332
  Виноградов А. Словообразовательные значения охвата действием объектов и нескольких мест в объекте в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 54-59. – (Філологія ; Вип. 18)
1318333
   Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. – Пермь, 1977. – 159с.
1318334
  Бартков Б.И. Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы : [сб. ст.] / ред. Б.И. Бартков ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 181, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1318335
  Васильченко С.М. Словообразовательные модели и их варианты в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Васильченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Орел, 1970. – 22л.
1318336
  Митрофанова Корнелия Ивановна Словообразовательные модели имен прилагательных в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митрофанова Корнелия Ивановна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1318337
  Ковалевский Р.Л. Словообразовательные модели интернациональных терминов с компонентами греко-латинского происхождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Ковалевский Р.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1318338
  Валл Г.И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Валл Г.И.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1318339
  Козейко И.П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Козейко И.П.; АН БССР. – Минск, 1989. – 17л.
1318340
  Скибенко Валентина Вехбиевна Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 02.05.05 / Скибенко Валентина Вехбиевна; М-во просв. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 246л.
1318341
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скибенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1318342
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Скибенко В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1318343
  Голянич Мария Ивановна Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голянич Мария Ивановна ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 25 с.
1318344
  Ефимов Р.В. Словообразовательные протенции глагола. (Анализ отад активных префикслаьных глаголов в современном немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ефимов Р.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1971. – 34л.
1318345
  Александрова Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии (на материале французского языка) : дис. ... канд. филол. наук / Александрова Г.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 182 л. – Библиогр. : л. 172-182
1318346
  Александроа Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии. (На материале франц. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Александроа Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 25л.
1318347
  Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – Библиогр.: Лит.: с. 40; 13 п. – ISSN 0132-1366


  В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка. The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary ...
1318348
  Думбрэвяну Иван Маркович Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну Иван Маркович; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1988. – 426л. – Бібліогр.:л.422-426
1318349
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1318350
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1318351
  Кравцова О.А. Словообразовательные связи как когерентообразующий фактор в жанрах английского газетного текста : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Кравцова О.А.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1318352
  Журек Мария Словообразовательные синонимы в сфере наименований лица в современном русском языке = Synonimy slowotworcze w sferze nazw osob we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Журек Мария. – Кельце : Wyzsza szkola pedagogiczna im Jana Kochanowskiego, 1997. – 307с. – ISBN 83-7133-068-5
1318353
  Целуйко К.К. Словообразовательные средства восточнословянской топонимики // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 31-36
1318354
  Захаревич Е.А. Словообразовательные суффиксальные типы личных имен существительных в современном болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захаревич Е.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1318355
  Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке / Г.В. Федюнева. – М, 1985. – 135с.
1318356
  Соценко Н. Словообразовательные типы глаголов (на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 165-173. – ISSN 2311-5165
1318357
  Основина Г.А. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Основина Г.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1318358
  Луканина Г.В. Словообразовательные типы имен существительных талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луканина Г.В.; Новосиб. гос. ун-тет. – Горно-Алтайск, 1972. – 17л.
1318359
  Домнич О.В. Словообразовательные характеристики автохтонных заимствований в национальном американском варианте английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 388-393


  Исследование показало, что заимствования из языков коренного населения подверглись в английском языке процессам ассимиляции, в основном, в результате участия в словообразовательных процессах.
1318360
  Сундуева Е.В. Словообразовательный аспект терминологии административно-территориального деления в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 35-41. – ISSN 1562-1391
1318361
  Шевчук О.М. Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевчук О. М.; КУ. – К., 1992. – 18л.
1318362
  Шевчук Олег Михайлович Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шевчук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.189-190
1318363
  Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
Ч. 3 : Семантическая параметризация словообразовательных рядов. – 2015. – 147, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-147
1318364
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1985. – 856с.
1318365
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1985. – 887с.
1318366
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01087-Х
Т. 1 : Словообразовательные гнезда. А-П. – 1990. – 856с.
1318367
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01092--6
Т. 2 : Словообразовательные гнезда. Р-Я. – 1990. – 856 с.
1318368
  Малджиева В. Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като проблем на перевода (на основата на семантечен модел за словообразувателна съпоставка) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 542-554. – (Бібліотека інституту філології)


  Метою цієї роботи є презентація можливості застосування основних принципів і результатів порівняльного дослідження семантико-словотвірного моделювання проблем, пов"язаних з перекладом словотвірних неологізмів в тексті наукової фантастики
1318369
  Йорданова Анита Словообразувателният модел с формант -ан в традиционната украинска и българска битова лексика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 18-25. – ISSN 0204-8701
1318370
  Алескерова Т.А. Словообразующие омоморфемы в персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алескерова Т. А.; АН АзССР, Ин-т востоковед. – Баку, 1964. – 30л.
1318371
  Денисик Любовь Николаевна Словообразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01. / Денисик Любовь Николаевна ; Черновицкий гос. ун-т. – Киев, 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.172-194
1318372
  Бойко М.Ф. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки / М.Ф. Бойко. – К., 1961. – 94с.
1318373
  Кир"ян Н. Словопоклонник Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 8
1318374
  Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
1318375
  Торопцев И.С. Словопроизводственная модель / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 148 с.
1318376
  Устименко Ираида Александровна Словопроизводственная модель имени прилагательного в современном русском литературном языке. (Некоторые особенности структуры и функционирования) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Устименко Ираида Александровна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1318377
  Волина С.А. Словопроизводство и внутренняя классификация существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Волина С.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 20л.
1318378
  Данильченкова С.М. Словопроизводство конкретно-предметных имен существительных в говорах Верхне-Деснинской группы южногона наречия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Данильченкова С.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1979. – 23л.
1318379
  Подико М.В. Словопроизводство технической терминологии в современном молдавском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Подико М.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 23л.
1318380
  Апридонидзе Ш.Т. Словорасположение в простом предложении грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Апридонидзе Ш.Т.;. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1318381
  Георгиева Е. Словоред на простото изречение в българския книжовен език / Е. Георгиева. – София, 1974. – 136с.
1318382
  Гармаш О.Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінгвокогнітивного аналізу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 126-135


  У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й ...
1318383
  Яковенко О.І. Словоскладання як засіб термінотворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 413-418. – ISBN 978-966-171-013-8
1318384
  Павлова О.І. Словоскладання як один зі способів термінотворення в англійській, французькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1318385
  Сандій Л. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1318386
  Василевская Е.А. Словосложение в русском языке / Е.А. Василевская. – Москва, 1962. – 132с.
1318387
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языковед. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1318388
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языкознан. АН УССР. – Киев, 1950. – 12 с.
1318389
  Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке / О.Д. Мешков. – Москва, 1985. – 187с.
1318390
  Степанова М.Д. Словосложение в современном немецком языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанова М.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1960. – 43л.
1318391
  Кочергина В.А. Словосложение в эпическом санскрите : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочергина В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. фак. Каф-ра общего языкознания. – Москва, 1950. – 15 с.
1318392
  Черняк Л.М. Словосочетание в "Житии" протопопа Аввакума. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черняк Л.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 19л.
1318393
  Лаврентьева Н.М. Словосочетание в русском и мордовских языках / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1974. – 41с.
1318394
  Родзевич Н.С. Словосочетание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Родзевич Н.С.;. – К, 1950. – 200л.
1318395
  Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1966. – 400с.
1318396
  Синякова Г.А. Словосочетание в современном фразцузском языке / Г.А. Синякова. – Днепропетровск, 1974. – 109 с.
1318397
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение : учебные материалы для VII класса / А.Ю. Купалова ; Академия педагогич. наук СССР ; Научно-исслед. ин-т общего и политехнического образования. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1318398
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса / А.Ю. Купалова ; [ред. И.Н. Цекова] ; Научно-исслед. ин-т содержания и методов обучения академии педагог. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1974. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-158
1318399
   Словосочетание и структура текста. – Л, 1978. – 100с.
1318400
  Сигал К.Я. Словосочетание как психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 32-41. – ISSN 1562-1391
1318401
  Ермоленко И.Н. Словосочетание как синтаксическая единица / И.Н. Ермоленко. – М., 1984. – 42с.
1318402
  Козман С.М. Словосочетание с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: / Козман С.М.; Пятигрсикй гос. пед. ин-т. – Пятигорск, 1955. – 267л. – Бібліогр.:л.252-261
1318403
  Брусенцова Галина Васильевна Словосочетание типа "краткое прилагательное + существительное" в русской фольклорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Брусенцова Галина Васильевна; Самарканский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
1318404
  Рипинская Л.В. Словосочетание типа "существительное в притяжательном падеже существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рипинская Л. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1318405
  Столярова Л.П. Словосочетаний и его структурно-функциональные аналогии в современном русском языке / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
1318406
  Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Сеидов Ю.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 112 с.
1318407
   Словосочетания в германских языках : сборник научных работ. – Ленинград, 1973. – 223с.
1318408
  Тер-Минасова Словосочетания в научно-лингвистическом и диалектическом аспекте / Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 144с.
1318409
  Косян В.А. Словосочетания в современном армянском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Косян В.А.; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 94л.
1318410
  Баскаков А.Н. Словосочетания в современном турецком языке / А.Н. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 185 с. – Библиогр.: с. 179-181 (63 назв.)
1318411
  Ульциферов О.Г. Словосочетания в хинди. / О.Г. Ульциферов. – М., 1971. – 350с.
1318412
  Иванова А.П. Словосочетания глагола с объектным инфинитивом в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Иванова А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1318413
  Осипенко З.М. Словосочетания и композиты в русской научно-технической териминологии 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипенко З.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1318414
  Крылова М.В. Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными. (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1318415
  Лаврова О.Е. Словосочетания немецкого языка в тематических группах / О.Е. Лаврова. – Ленинград, 1963. – 312с.
1318416
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для гов. на франц. языке. – Москва, 1979. – 367с.
1318417
   Словосочетания русского языка. – 2-е изд., стереотип. – М, 1979. – 385с.
1318418
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на французском языке. – Москва : Русский язык, 1979. – 368с.
1318419
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на немецком языке. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 384с.
1318420
   Словосочетания русского языка. – М, 1985. – 386с.
1318421
   Словосочетания русского языка. – М, 1986. – 376с.
1318422
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1318423
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 148л.
1318424
  Ненобашвили Натела Васильевна Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ненобашвили Натела Васильевна; Тбилис. гос. пед. ин. – Тбилиси, 1976. – 29л.
1318425
  Сорокин Е.Г. Словосочетания с предлогом "С" в русскомя языке в их историческом развитии / Е.Г. Сорокин. – Горький, 1957. – 118с.
1318426
  Козман С.М. Словосочетания с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козман С.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1318427
  Зуева Р.С. Словосочетания с примененным инфинитивом в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зуева Р.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
1318428
  Аблаков А. Словосочетания с управляющими именами в современном казахском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аблаков А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с.
1318429
  Троицкая Н.А. Словосочетания со сравнительной и превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющегося слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Троицкая Н.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1318430
  Чикина Л.К. Словосочетания существительных с зависимыми наречиями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чикина Л.К.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
1318431
  Варламова Н.И. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Варламова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 25л.
1318432
  Выставкина А.Ф. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Выставкина А.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1318433
  Критская О.В. Словосочетания французского языка / О.В. Критская. – Л, 1971. – 263с.
1318434
  Мустейкене И.В. Словосочетания, выражающие отношения цели и назначения в современном литовском литературном языке и их соответсвия в русском. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мустейкене И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
1318435
  Білюба Д. Словосполучення adjective+weather як складова концепту погода // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 22-26
1318436
  Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 228с.
1318437
  Мозолюк О. Словосполучення зі значенням прямого часу в історичній драмі "Розп"ятий Мазепа" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 75-81. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1318438
  Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові


  У статті досліджується проблема класифікації словосполучення та словотвору у сучасній китайській мові. В статье исследуется проблема классификации словосочетания и словообразования в современном китайском языке. The problem of classification of ...
1318439
  Локайчук С. Словосполучення термінологічного типу в аспекті ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 16-19. – ISSN 0320-3077
1318440
  Білоусова О.І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Розглянуто різні структурні моделі термінологічних словосполучень, характерні для мови законодавства, досліджено прості і складні словосполучення в структурі мови закону, а також здійснено класифікацію словосполучень за морфологічним вираженням ...
1318441
  Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 30-33. – ISSN 2311-9896
1318442
  Литвин І.В. Словотвір : дидактичний матеріал з укр. мови. Посібн. для вчителя / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – 2-ге. – Київ : Освіта, 1997. – 224 с. – ISBN 966040235
1318443
  Галаган В. Словотвір "Щоденників" Олеся Гончара // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 15-21. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мовно-стильові особливості «Щоденників» Олеся Гончара. Проникнення елементів поетики, характерних для публіцистики, автор простежив на словотвірному рівні тексту «Щоденників» письменника (регулярне використання суфіксів, випадки ...
1318444
  Петрик О.М. Словотвір віддієслівних іменників у працях історика мови А.В. Майбороди // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 22-26
1318445
  Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т.М. Возний. – Львов, 1981. – 188с.
1318446
  Коць Т.А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0027-2833
1318447
  Ковальчук Ю.А. Словотвір корейської мови : навч. посібник / Ю.А. Ковальчук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-489-476-7
1318448
  Абдулхаіров Р. Словотвір кримськотатарських прізвищ // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – (Бібліотека Інституту філології)
1318449
  Антоненко О. Словотвір назв діячів в українській і чеській мовах (на матеріалі словотвірного типу на -НИК/-NIK) // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 119-128. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1318450
  Давиденко Д.А. Словотвір прикметників німецької мови // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки")
1318451
   Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1979. – 405с.
1318452
  Круковський В.І. Словотвір у французькій юридичній термінології / В.І. Круковський, В.Є. Турчанінова, О.В. Круківська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 188-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1318453
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-208. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1318454
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-207. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1318455
  Брус М.П. Словотвір фемінітивів у працях О.Н. Синявського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISBN 978-966-8847-84-4
1318456
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1318457
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1318458
  Манжос Оксана Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афіксальні способи творення слів : 5 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1318459
  Буднікова Л.Т. Словотвірна адаптація запозичень у словацькій мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 25-31. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1318460
  Цимбалістий І.Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 300-307


  У статті проаналізовано участь іспанських скорочень у процесах словотворення. Досліджено способи словотворення, моделі та схеми, в яких скорочені словоформи задіяні в якості твірних основ. Виділено найпоширеніші афіксальні елементи, за допомогою яких ...
1318461
  Кан В.Д. Словотвірна афіксація в зіставному аспекті : на матеріалі корейської, англійської та російської мов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 1608-0599
1318462
  Щигло Л.В. Словотвірна валентність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 65-75
1318463
  Капраль Михайлов Іванович Словотвірна валентність та словотвірна парадигматика назв осіб у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Капраль Михайлов Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1318464
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 219л. + Додаток : 207-219. – Бібл. : л. 174-206
1318465
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1318466
  Шутак Лариса Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінки / Шутак Лариса, Шинкарук Василь. – Чернівці : Рута, 2002. – 128с. – ISBN 966-568-469-8
1318467
  Тютенко О. Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 32-42. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються кількісні та якісні параметри суфіксів словотвірної категорії "особа" у текстах різних функціональних стилів
1318468
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 23-31. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -ан-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовності в українській мові. В статье проанализованы семантико-словообразовательные ...
1318469
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 41-58. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -н-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовинності в українській мові. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних лексем у діахронії
1318470
  Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / H.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні.HАH Укра ни. – Київ, 1998. – 162 с. – Бібліогр.С.156-157. – ISBN 9660204280
1318471
  Зюзькіна Г.М. Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 97-104. – ISSN 2305-3852
1318472
  Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1318473
  Клименко Н.Ф. Словотвірна мотивація, регулярні, виражені й "нарощені" словотвірні значення слова (у типологічному аспекті)


  Розглянуто словотворення новогрецької та східнослов"янських мов у плані зіставлення реалізованих і потенційних моделей творення іменників.
1318474
  Кушлик О. Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 65-79. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено словотвірну парадигматику відперсональних дієслів. На основі загальнограматичних значень буттєвості, дії, відношення та стану виокремлено чотири структурно-семантичні типи таких дієслів, установлено типові для них словотвірні ...
1318475
  Навроцька Н. Словотвірна продуктивність каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 21-25
1318476
  Рижкова Н. Словотвірна продуктивність префіксації в англомовних публіцистичних текстах початку XXI століття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 33-34
1318477
  Волкова Н.В. Словотвірна продуктивність споконвічних іменників в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 151-156. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1318478
  Баган М.П. Словотвірна реалізація заперечення в сучасній українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-96911-8-7
1318479
  Скляренко В.Г. Словотвірна реконструкція праслов"янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена словотвірній реконструкції праслов’янської лексики, зокре­ма реконструкції праслов’янських безсуфіксних дієслів, які не збереглися в жодній зі слов’янських мов. Реконструкція здійснюється на основі віддієслівних імен. Для цього ...
1318480
   Словотвірна семантика східнослов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 202 с.
1318481
  Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі
1318482
  Сіроштан Т.В. Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ - ХІІІ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 99-110. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1318483
  Пілецький В.І. Словотвірна структура і функціонування українських фізичних термінів на -ння в порівнянні з російськими // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 131-138
1318484
  Власенко М.С. Словотвірна структура іспанської юридичної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 59-65.
1318485
  Гапон Л. Словотвірна структура лінгвістичних термінів, ужитих у мовознавчих працях Ярослава-Богдана Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 27-31. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті висвітлено особливості відтворення юридичної лексики в контексті часовіддаленого перекладу правових пам’яток. Обґрунтовано доцільність врахування комплексного значення лексеми мови оригіналу при її відтворення цільовою мовою (на прикладі ...
1318486
  Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – Київ, 1981. – 200с.
1318487
  Муляр І.В. Словотвірна структура українських назв меблів житлового приміщення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 31-40. – ISSN 2313-4593
1318488
  Антоненко О.В. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні : монографія / О.В. Антоненко; Оксана Антоненк ; [наук. ред. О.Л. Паламарчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 214 с. – ISBN 966-594-940-3
1318489
   Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – 113с.
1318490
  Ковтун І.І. Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 229-236
1318491
  Голенко Л.С. Словотвірна термінологія української мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 41-42. – ISSN 2521-1218
1318492
  Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 347-351


  У статті розглянуто роль словотвірної функції категорії роду іменника новогрецької мови, її зв"язок з семантико-граматичною та формально-граматичною функціями категорії роду. В статье рассматривается роль словообразовательной функции категории рода ...
1318493
  Альошина І.Г. Словотвірне гніздо з вершиною agere в латинській мові: структура, семантика, етимологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 84-89. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1318494
  Шульгач В.П. Словотвірне гніздо з основою *sъld- (на матеріалі антропонімії) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 0027-2833
1318495
  Білоусова В.В. Словотвірне значення англомовної морфеми -инг у російськомовних новоутвореннях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 134-141. – (Філологія)
1318496
  Боровик Я.Ю. Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 77-
1318497
  Слаба О.В. Словотвірний аналіз термінів англо-американського походження. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-117. – (Філологія)
1318498
  Ткачук-Мірошниченко Словотвірний аспект CORONASPEAK-2020 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 119-130. – ISSN 2520-6397
1318499
  Мельничук Н.О. Словотвірний потенціал англійських ад"єктивних емосемізмів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 219-221. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Опис словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосемізмів дає можливість глибинного дослідження їхніх безпосередніх конституентів та особливостей їх функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих елементів збагачувати лексичний склад ...
1318500
  Іванова Н.А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблем їх перекладу українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 121-127. – Бібліогр.: С . 127 ; 13 назв
1318501
  Гарлицька Т.С. Словотвірний потенціал жаргонної лексики (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1318502
  Скибицька Н.В. Словотвірний потенціал лексем ІНТЕРНЕТ та ПІАР - PR у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – C. 231-235
1318503
  Панченко Т.С. Словотвірний потенціал нових слів у мові української преси початку XXI століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 50-61. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1318504
  Сулима О.П. Словотвірний потенціал процесуальних дієслів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 71-75. – ISSN 2304-5809
1318505
  Клименко Н.Ф. Словотвірний потенціал слів - виразників концепту море у сучасній українській та новогрецькій мовах


  У зіставному плані розглянуто семантику концепту море шляхом розкриття словотвірного потенціалу належних йому слів.
1318506
  Заболотна Т. Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 294-305
1318507
  Гурко О.В. Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
1318508
  Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
1318509
  Мукан Г.М. Словотвірні гнізда з коренями прикметників на позначення кольору / Г.М. Мукан, Г.О. Піскун // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 22-29
1318510
  Чернецький В.К. Словотвірні гнізда унікальних дієслівних утворень із суфіксами суб"єктивної оцінки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 45-49
1318511
  Клименко Н.Ф. Словотвірні гнізда, композитоугруповання та темогнізда в процесах стратифікації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 89-98


  У добу глобалізації активізуються процеси нової стратифікації лексики, в яких беруть участь словотворчі засоби, що сприяють формуванню нових словотвірних гнізд, поповненню вже існуючих, виникненню нових композитоугруповань, а в термінологіях - ...
1318512
  Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки, названої прикметником в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 316-320. – ISBN 966-581-481-8
1318513
  Антоненко О.В. Словотвірні засоби відтворення агентивності слов"янських мовах (на матеріалі чеської й української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 16-20
1318514
  Кислюк Л. Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 115-119. – ISSN 1682-3540
1318515
  Рижков А. Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови


  У статті розглянуто питання виділення словотвірних моделей, що лежать в основі утворення двокомпонентних термінів права в корейській мові. Досліджені терміни належать до сино-корейського пласту лексики, тож робота спирається на теоретичні здобутки не ...
1318516
  Клімова Ю.І. Словотвірні моделі оказіональних лексичних одиниць (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-126. – (Бібліотека Інституту філології)
1318517
  Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37


  Статтю присвячено словотвірному аналізові неологізмів сучасної української публіцистики (на матеріалі тижневика "Український тиждень"). Розглядаються як продуктивні, так і непродуктивні моделі творення нових лексем; роль і функціонування новотворів у ...
1318518
  Кравченко Л. Словотвірні моделі прізвищ із суфіксами -л-о, -ун, -ан // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 151-154. – ISSN 0320-3077
1318519
  Ніколаєнко Л.С. Словотвірні можливості англійської і української мов на сучасному етапі їхнього розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 340-345
1318520
  Гаманюк В.А. Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 47-55. – (Серія "Філологічні науки")
1318521
  Грещук В. Словотвірні одиниці в текстостворенні малої прози Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 552-559
1318522
  Кремзикова С.Ю. Словотвірні одиниці та їх функції у тексті (на матеріалі старофранцузького періоду) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 101-104. – ISBN 966-581-295-5
1318523
  Комаровська А. Словотвірні особливості ботанічної лексики на означення дерев та кущів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 155-158. – ISSN 0320-3077
1318524
  Коць Т. Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми
1318525
  Устінова В. Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 12-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1318526
  Горобець С.В. Словотвірні особливості лексики зі сфери інформаційних комп"ютерних технологій в українській, російській та хорватській мовах // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 34-38
1318527
  Гаркавенко М. Словотвірні особливості слів-інновацій // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 19-20. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1318528
  Вітрів Х. Словотвірні особливості юридичних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 192-197. – ISSN 2078-340X


  Досліджено та проаналізовано словотвірну організацію латинських юридичних термінів, утворених за допомогою суфіксації, зокрема найпродуктивніші словотвірні моделі термінів на tio / sio у творах Ціцерона та Гая.
1318529
  Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 162-168


  У статті розглянуто явище родової варіативності в новогрецькій мові, увагу приділено словотвірним родовим варіантам новогрецьких іменників, їхні особливості досліджено на основі поділу їх на абсолютні дублети та такі, що мають стилістичні ...
1318530
  Крайняк О. Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 44-51. – ISBN 966-7773-70-1


  Лексичний еліпс є відносно новою і недостатньо дослідженою проблемою в німецькій і інших германських мовах.
1318531
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Емма Тіберіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 284с. + Додатки: л. 221 - 284. – Бібліогр.: л. 187 - 221
1318532
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Е.Т.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1318533
  Білоусенко П.І. Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст. / П.І. Білоусенко, Л.П. Бойко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 13-19. – ISSN 2077-804X
1318534
  Кійко С.В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 373-377. – ISSN 1729-360Х
1318535
  Іщук М.В. Словотвірні типи прикметників з префіксами над- і понад- // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 41-45
1318536
  Клименко Н. Словотвірно-лексичні значеннєві зв"язки слів, що належать одному концепту в мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 196-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 21; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Встановлення семантичної структури базових концептів мови вимагає різноаспектного її розгляду. частиною його може бути розкриття словотвірних і лексичних значеннєвих зв"язків між похідними гнізд, що впіввідносні з одним концептом, але мають різні ...
1318537
  Лещук Т.Й. Словотворення і науково-технічний поступ : на основі німецько-українських лексичних порівнянь / Т.Й. Лещук. – Львів : Світ культури, Просвіта, 1993. – 196с. – На тит. листі укр. та англ. мовами. – ISBN 5-7707-0633-3
1318538
  Чолос Іван Іванович Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2002. – 248 л. – Додатки: л. 210-231. – Бібліогр.: л. 178-210
1318539
  Чолос І.І. Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1318540
  Перепльотчикова С.Є. Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 422-429. – ISBN 966-581-388-9
1318541
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім.Тараса Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1318542
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.155
1318543
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі / М.Я. Плющ. – Київ, 1969. – 132с.
1318544
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі: Посібн. для учит. / М.Я. Плющ. – 2-е вид., переробл. – К., 1985. – 127с.
1318545
  Тараненко О.О. Словотворення української мови в аспекті ії сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 3-32. – ISSN 0027-2833
1318546
  Наконечна Л.В. Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 46-52
1318547
  Скибицька Н.В. Словотворення як засіб оформлення нових семантичних полів лексики сучасної англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 142-146
1318548
  Шуменко О.А. Словотворні особливості вторинних утворень // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 33-42. – ISSN 2075-4205
1318549
  Карпіловська Є.А. Словотворча і семантична структура звуконаслідувальних дієслів у сучасній українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077
1318550
  Сегін Л.В. Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 107-116. – ISSN 2305-3852
1318551
  Маймакова А.Д. Словотворча симентика суфіксів відносніх прикметників та її інтерпретація носінням мови : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Маймакова А. Д.; КУ. – К., 1995. – 17л.
1318552
  Петрів О.І. Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1318553
  Папідзе Н.В. Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1318554
  Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1984. – 251 с.
1318555
  Смагленко Ф.П. Словотворча характеристика українських іменників з кінцевим -о // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 41-45
1318556
  Марченко Н.В. Словотворче значення топонімів слов"янського походження на півночі Німеччини // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 216-220. – ISBN 966-638-08406
1318557
  Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта / В.П. Григорьев ; отв. ред. А.Д. Григорьева ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1986. – 253, [2] с. – Библиогр.: с. 245-253
1318558
  Полікарпов П.В. Словотворчий потенціал абревіатур у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 110-114. – Бібліогр.: Літ.: с.с. 109-110.
1318559
  Материнська О.В. Словотворчий потенціал меронімів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 150-157
1318560
  Капітанюк О. Словотворчі моделі американської топонімії // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 158-159. – ISBN 978-966-600-646-5
1318561
  Люта А.А. Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 79-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1318562
  Капніна Г. Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2411-6548
1318563
  Троненко Н.Г. Словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 101-104. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур в новоанглійський період розвитку англійської мови. Мовним одиницям цього типу властива можливість приєднувати до своїх основ різноманітні афікси, що свідчить про їх ...
1318564
  Дем"янюк А.А. Словотворчі префікси та префіксоїди іменників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 42-49. – Бібліогр.: c. 48-49; 40 поз.


  У статті аналізуються різні погляди мовознавців на препозитивні компоненти слів, а також принципи їх класифікації. The article deals with analysis of different point of views of linguists on prepositive components of words, and principles of ...
1318565
  Урядова В.Д. Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютинативних мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 138-142. – ISSN 1608-0599
1318566
  Муромцев І.В. Словотворчі типи гідронімів / І.В. Муромцев. – Київ, 1966. – 104с.
1318567
  Корепанова А.П. Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни / А.П. Корепанова. – Київ, 1969. – 99с.
1318568
  Сологор Ірина Миколаївна Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучаній німецькій медичній термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Сологор І.М.; Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1318569
  Адах Н. Словотворчість Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  У статті здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій, зафіксованих у поезії Василя Барки.
1318570
  Адах Н.А. Словотворчість Василя Барки з погляду статистики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 82-85. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1318571
  Гнатюк Л.П. Словотворчість Григорія Сковороди // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С.158-162
1318572
  Абазов Т. Словото като позиция: статии и профили / Тодор Абазов. – София : Наука и искысство, 1982. – 228 с.
1318573
   Словото на Бешков. – 2-е доп. изд. – София : Български художник, 1973. – 424 с.
1318574
  Бурдон И.Ф. Словотолкователь 30000 иностранных слов вошедших в состав русского языка с означением их корней : ручная справочная книга для непонимающих значения технич., научных и др. иностран. выражений, встечающихся в книгах, журналах, газетах / составленный по словарям Французской Академии, Болста, Гейзе, Рейора, Брокгауза, Биширеля, Александра и др. – Москва : В Университетской Тип. (Катков и К), 1865. – 741 с. – На 2-м тит. листе : Объяснительный словарь 30000 иностранных слов вошедших в употребление в русский язык с объяснением их корней
1318575
   Словоуказатель к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". – Тверь, 1990. – 140 с.
1318576
   Словоуказатель к тексту "Повести о Варлааме и Иоасафе". – Л, 1988. – 224с.
1318577
  Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века / Н.А. Кожевникова. – Москва : Наука, 1986. – 251 с.
1318578
  Стехин Ю.К. Словоупотребление в современной русской стихотворной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стехин Ю.К.; МВ и ССО СССР.ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 35л.
1318579
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1962. – 148 с.
1318580
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1968. – 195 с.
1318581
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Саратов, 1982. – 166с.
1318582
  Плющ М.Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. праці / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – 362, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 345-362 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-660-706-8
1318583
  Виво Д. де Словрь итальянско-русский / сост. Де-Виво Д. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – X, 811, III с.
1318584
  Дюнин В.М. Слову делом верны. / В.М. Дюнин. – Москва, 1968. – 64с.
1318585
   Словцаско-русский словарь. – 2-е изд, стереотип. – Москва, 1976. – 768с.
1318586
  Кузовлева Т.В. Слог / Т.В. Кузовлева. – М, 1973. – 159с.
1318587
  Булаховский Л.А. Слог русской критической прозы первой половины Х1Х века : [из лекций по истории литературного русского языка] / Л.А. Булаховский; Л.А. Будаховский, акад. ; Український комуніст. ін-т журналістики. – Харьков : Вид. УКІЖ"у, 1940. – 27 с.
1318588
  Груєнко М. Слоган як невід"ємний елемент рекламної кампанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 37-41


  Традиційне тлумачення поняття "слоган" у міжнародній рекламній практиці зводиться до наступного: слоган - це рекламна фраза, що висловлює основну рекламну пропозицію й входить в усі повідомлення в рамках рекламної кампанії якого-небудь товару або ...
1318589
  Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков / Р.К. Потапова. – М., 1986. – 143с.
1318590
  Теряев Д.А. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 278-283
1318591
  Камышная Нелли Григорьевна Слогоделение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 204 / камышная Нелли Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1972. – 28л.
1318592
  Теряев Д.А. Слогоделение слов русского языка в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 40-44
1318593
  Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 111-137. – ISSN 0321-2017
1318594
  Ибрагимбеков Р. Сложение волн : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-44.\. – ISSN 0012-6756
1318595
   Сложение двух матриц с использованием внешней памяти. – М, 1966. – 19с.
1318596
  Габибов А. Сложение для умножения. Взаимодействие ученых разных стран дает импульсы к развитию науки / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 14-15


  Два года назад в Российском фонде фундаментальных исследований был создан новый экспертный совет, задача которого - определять победителей совместных с зарубежными партнерами фонда конкурсов международных научных проектов. Чем отличается его работа от ...
1318597
   Сложение и динамика растительного покрова. – Куйбышев, 1983. – 128с.
1318598
  Ибрагимходжаев И. Сложение как способ образования новых и окказиональных слов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ибрагимходжаев И.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1979. – 26л.
1318599
  Мандельштам А.М. Сложение таджикской народности в Среднеазиатском Междуречьи : Автореф... канд. истор.наук: / Мандельштам А.М.; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры (Ленинградское отделение). – Москва, Ленинград, 1951. – 19 с.
1318600
  Стрелец В.В. Сложившаяся и необходимая рентабельность овцеводческих совхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стрелец В.В.; МВ и ССО Каз.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1318601
  Кунеев В.И. Сложная деформация материалов, разносопротивляющихся растяжению и сжатию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Кунеев В.И.; АН Кирг. ССР, Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1318602
   Сложная деформация твердого тела. – Фрунзе, 1969. – 211с.
1318603
  Малинин Владислав Георгиевич Сложная деформация твердого тела с учетом времени : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Малинин Владислав Георгиевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1318604
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1961. – 486с.
1318605
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 575с.
1318606
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1979. – 429с.
1318607
  Калатинец Александр Евгеньевич Сложная знакопеременная деформация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Калатинец Александр Евгеньевич; Минвуз УССР. Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 27л.
1318608
  Бегак Б.А. Сложная простота : очерки / Б.А. Бегак; Борис Александрович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 293 с.
1318609
  Куликова Л.П. Сложная ситуация / Л.П. Куликова. – М., 1977. – 110с.
1318610
  Кернога Н.З. Сложная ситуация / Н.З. Кернога. – Минск, 1985. – 160с.
1318611
  Шафаи А.М. Сложно-дподчиненное предложение в современном персидском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 19л.
1318612
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1318613
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1318614
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1318615
  Швайко Н.Ю. Сложное нагружение и вопросы устойчивости. / Н.Ю. Швайко. – Днепропетровск, 1989. – 174с.
1318616
  Баруздин С.А. Сложное поручение : рассказы : для ст. дошкол. возраста / С.А. Баруздин ; ил. Л. Хайлова. – Москва : Малыш, 1980. – 22 с. : ил., цв. ил.
1318617
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1318618
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1318619
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1318620
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1318621
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1318622
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1318623
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1318624
  Палатовская Е.В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте : монография / Е.В. Палатовская ; [наук. ред. О.С. Снитко] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ : Гранмна, 2019. – 398, [2] с. : табл. – Резюме укр., англ. – Библиогр.: с. 332-371. – ISBN 978-966-2726-89-3
1318625
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1318626
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1318627
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Бабалова Л.Л. – Москва : Русский язык, 1983. – 128 с.
1318628
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1318629
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1318630
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке / В.А. Белошапкова. – М., 1967. – 160с.
1318631
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1318632
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1318633
  Карапетян Л.Л. Сложное предложение в среднеармянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. Л.; АН Арм.ССР, Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1318634
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1318635
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1318636
  Гепнер Ю.Р. Сложное предложение и принципы его изучения / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1963. – 91с.
1318637
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1318638
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1318639
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1318640
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1318641
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1318642
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1318643
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1318644
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1318645
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1318646
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1318647
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1318648
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1318649
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1318650
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1318651
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1318652
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1318653
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1318654
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1318655
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1318656
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1318657
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1318658
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1318659
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1318660
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1318661
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1318662
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1318663
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1318664
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1318665
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1318666
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1318667
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1318668
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1318669
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1318670
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1318671
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1318672
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1318673
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1318674
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1318675
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1318676
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1318677
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1318678
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1318679
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1318680
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1318681
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1318682
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1318683
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1318684
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1318685
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1318686
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1318687
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1318688
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1318689
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1318690
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1318691
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1318692
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1318693
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1318694
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1318695
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1318696
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1318697
  Арзуманов Г.Г. Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27 с.
1318698
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1318699
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1318700
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1318701
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1318702
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1318703
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1318704
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1318705
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1318706
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1318707
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1318708
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1318709
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1318710
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1318711
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1318712
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1318713
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1318714
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1318715
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1318716
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1318717
  Маслийчук В. Сложности теорий: Несколько замечаний о локальном сообществе, Просвещении и Слобидской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 2. – С. 239-248. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Про книгу українського історика Володимира Склокіна.
1318718
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1318719
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1318720
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1318721
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1318722
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1318723
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1318724
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1318725
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1318726
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1318727
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1318728
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко, В.А. Козловский, О.С. Денисенко АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.], 1977. – 34 с.
1318729
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1318730
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М., 1987. – 31 с.
1318731
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1318732
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1318733
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1318734
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1318735
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1318736
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1318737
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1318738
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1318739
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1318740
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1318741
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1318742
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1318743
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1318744
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1318745
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1318746
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1318747
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1318748
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1318749
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1318750
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1318751
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1318752
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1318753
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1318754
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1318755
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1318756
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1318757
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1318758
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1318759
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1318760
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1318761
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1318762
   Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная? / А.Э. Доморацкий, В.Е. Крылюк, Р.В. Иванченко, М.Ю. Свинтуковский, М.С. Лисянский, Н.В. Пятковская, Ю.А. Олейник // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 87-90. – ISSN 2224-0586
1318763
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1318764
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1318765
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1318766
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1318767
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1318768
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1318769
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1318770
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1318771
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофиз. системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 310, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-311
1318772
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1318773
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1318774
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1318775
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1318776
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1318777
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1318778
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1318779
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1318780
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами 1-4 группы / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва, 1990. – 254с.
1318781
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Базуев Г.В., Швейкин Г.П. ; отв. ред. С.И. Алямовский ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1985. – 237 с. – Библиогр. в конце глав
1318782
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1318783
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
1318784
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1318785
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1318786
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – Москва, 1971. – 104с.
1318787
  Тихомирова В.А. Сложные предложения в "Онежских былинах", записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. А.; Ин-т языкознан. АН СССР. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1318788
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова ; АН УзСССР, Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1318789
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1318790
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1318791
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1318792
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1318793
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1318794
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1318795
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1318796
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1318797
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1318798
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1318799
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1318800
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1318801
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1318802
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1318803
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1318804
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1318805
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1318806
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1318807
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1318808
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1318809
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1318810
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1318811
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1318812
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1318813
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1318814
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1318815
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1318816
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176 с.
1318817
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1318818
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1318819
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1318820
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1318821
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1318822
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1318823
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1318824
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1318825
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1318826
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1318827
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1318828
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1318829
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1318830
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1318831
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1318832
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1318833
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1318834
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1318835
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1318836
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1318837
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1318838
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1318839
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1318840
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1318841
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1318842
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1318843
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1318844
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1318845
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1318846
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1318847
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1318848
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1318849
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1318850
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1318851
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1318852
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1318853
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1318854
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1318855
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1318856
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1318857
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1318858
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1318859
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1318860
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1318861
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1318862
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1318863
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1318864
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1318865
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1318866
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1318867
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1318868
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1318869
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1318870
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1318871
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1318872
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1318873
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1318874
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1318875
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1318876
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1318877
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / Никитин И.К. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1318878
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1318879
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1318880
   Сложные формы поведения. – Москва-Л., 1965. – 234с.
1318881
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1318882
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1318883
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1318884
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1318885
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1318886
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1318887
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1318888
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1318889
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1318890
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1318891
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615 с.
1318892
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1318893
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1318894
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1318895
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1318896
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1318897
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1318898
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1318899
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1318900
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1318901
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1318902
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1318903
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1318904
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1318905
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1318906
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1318907
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1318908
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1318909
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д., 4-х карт. / А.М. Барсегян ; авториз. пер. с арм. К. Полякова. – Москва : Искусство, 1979. – 55 с. – (Сегодня на сцене)
1318910
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1318911
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1318912
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – Москва, 1982. – 24с.
1318913
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1318914
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1318915
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1318916
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1318917
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1318918
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1318919
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1318920
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1318921
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1318922
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1318923
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1318924
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1318925
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1318926
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1318927
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1318928
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1318929
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1318930
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1318931
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1318932
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1318933
  Елачич Е.А. Слоны, окапи, и их вымершие родичи : Два очерка по палеонтологии : с 29-ю рис. в тексте / Евгений Елачич. – Санкт-Петербург : Изд. пост. Коммисии народных чтений М.Н.П., 1909. – 40 с.
1318934
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1318935
  Вдовиченко В.О. Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1318936
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1318937
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1318938
  Слотюк Г. Слотюк Г. VI Міжнародна науково-практична конференція "Усна історія: теорія, метод, джерело" як наукова складова діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.50-52. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено основний перебіг VI Міжнародної науково-практичної конференції "Усна історія: теорія, метод, джерело", що відбулася 24-26 жовтня 2018 року на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва
1318939
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / сост. В.В. Аниченко. – Мінськ : Вышэйшая школа
Ч. 1 : А-О. – 1977. – 476 с.
1318940
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1318941
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1318942
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1318943
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1318944
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1318945
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1318946
  Малімон Н. Слуга Історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 7


  У Луццьку вшанували Олександра Остапюка, відомого музейника, який усе життя поклав на зібрання колекцій і збереження пам"яті про минуле.
1318947
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1318948
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1318949
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1318950
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1318951
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1318952
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1318953
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1318954
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1318955
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1318956
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1318957
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1318958
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1318959
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1318960
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1318961
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1318962
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1318963
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1318964
   Служат Родине сыновья. – Киев : Политиздат, 1987. – 157 с.
1318965
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1318966
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1318967
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1318968
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1318969
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1318970
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1318971
  Пономаренко Н. Служба Google Classroom як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 158-164. – ISSN 2308-4634
1318972
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
1318973
  Шелест Ольга Служба безпеки готелю: принципи роботи // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 26-31 : фото
1318974
   Служба безпеки України : історія та сучасність : до 20-ї річниці створення / [В.Г. Рокитський, О.Ф. Бєлов, В.П. Варганов та ін.]. – Київ : Корбуш, 2012. – 383, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2955-25-5
1318975
  Пономарьов С.П. Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 127-131. – ISSN 1727-1584
1318976
  Вороний О.О. Служба безпеки України у системі суб"єктів протидії корупції та організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вороний Олександр Олександрович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1318977
  Теленик С. Служба безпеки України як суб"єкт державної системи захисту критичної інфраструктури // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 260-286. – ISSN 1026-9932
1318978
  Чернєй В.В. Служба безпеки юридичної особи приватного права як суб"єкт запобігання економічним злочинам // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 145-147
1318979
  Яласто Х.Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Яласто Х.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1967. – 24л.
1318980
   Служба в государственых и общественных организациях. – Свердловск, 1988. – 136с.
1318981
  Тодощак О.В. Служба в митних органах України : (Адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Монографія / О.В. Тодощак; МОіНУ. Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8104-23-4
1318982
  Мельник О.М. Служба в органах державної митної служби України та обмеження, які з нею пов"язані // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 67-72
1318983
  Лазор О.Д. Служба в органах місцевого самоврядування : науково--практичний коментар до закону України: навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор; КНТ, 2005. – 368с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-04-7
1318984
  Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 117-122
1318985
  Сергієнко О.В. Служба в органах місцевого самоврядування, публічно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 72-80. – ISSN 0201-7245
1318986
  Куценко С. Служба в українській армії: почесна місія чи покарання // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 7


  "З 1 жовтня починається осінній призов до української армії, який триватиме до кінця року. За офіційними даними, планується призвати 15 200 осіб. Із них 9 тисяч призовників будуть направлені в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - ...
1318987
  Здіорук Сергій Іванович Служба військових капеланів: досівд функціонування в іноземних збройних силах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 236-245
1318988
   Служба військових прокурорів на Сході України [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 20-25
1318989
  Смеляков Я.В. Служба времени. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1975. – 102с.
1318990
  Николаев В.И. Служба главного архитектора / В.И. Николаев. – Л, 1987. – 86с.
1318991
  Гавришко А.С. Служба главного инженера и технический прогресс / А.С. Гавришко, В.Б. Мусиенко. – Киев, 1986. – 77с.
1318992
  Воронкин А.Ф. Служба главного энергетика / А.Ф. Воронкин. – Ленинград, 1989. – 140 с.
1318993
  Атабеков В.Б. Служба главного энергетика завода / Атабеков В.Б. – Москва : Экономика, 1971. – 54 с. – Список лит.: с. 53. – (Б-чка хоз. руководителя)
1318994
  Фатхутдінов В.Г. Служба дільничних інспекторів міліції у системі Органів Внутрішніх Справ Україн / В.Г. Фатхутдінов, А.О. Галай // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 192-202.
1318995
  Солдатов В.В. Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
1318996
  Бачинська О.А. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 127-132. – ISSN 2309-2262
1318997
   Служба зовнішньої розвідки України = Foreign intelligence service of Ukraine : історія і сьогодення : [кн.-альбом] / [авт.-упоряд. О.В. Скрипник ; за ред. Г.О. Ілляшова ; фото: М.В. Молдаванова та ін. ]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-187-221-8
1318998
  Синев В.В. Служба и дружба / В.В. Синев. – Казань, 1962. – 152с.
1318999
   Служба и дружба. – М, 1976. – 220с.
1319000
  Гольдгамер Г.И. Служба информации НИИ, КБ, предприятий / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1970. – 392 с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,