Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1317001
  Степаненко М. "Уклін хаті, де виростав Олесь, великий син України" : Із життя Державного літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара в селі Сухій / М. Степаненко, Т. Бондаревська // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 168-185.
1317002
  Гирик С. "Украина в XX веке (до 1945 г.)" Александра Шубина // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 335-343. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1317003
  Тимошенко Ю. "Украина должна стать членом ЕС" // Столичные новости. – 2004. - 28 июня
1317004
  Жежера В. "Украина объявила себя независимой. Авантюра?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 10 (163). – С. 54-57
1317005
  Матвеев В.А. "Украина от Карпат до Кавказских гор!"...? : Полемические заметки по поводу одного из современных геополит.проектов / В.А. Матвеев; РАН; Институт этнологии и антропологии. – Москва, 2001. – 20с. – (Исследования по прикладной и неотложной этнологии ; №144). – ISBN 5-201-13758-Х (6)
1317006
  Матвеев В.А. "Украина от Карпат до Кавказских гор!"...? : Полемические заметки / В.А. Матвеев; Академия истории и политологии; Международная академия информатизации; Под.ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 2001. – 40с. – (Практические опыты исторического регионоведения ; Вып.28). – ISBN 5-93750-058-Х
1317007
  Василив Богдан "Украина" - отель в сердце Киева : юбилей отеля // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 40-43 : фото
1317008
  Рясна О.О. "Украинец" Михайла Максимовича як втілення національної ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається історія видання Михайлом Максимовичем збірника наукових та літературних праці під назвою "Украинец". Тут уточнюється типологія даного видання, аналізується його структура і зміст, а також визначаються спільні та відмінні риси з ...
1317009
  Левицький О. "Украинофилам" : Невідомий твір П.Куліша // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 299-306
1317010
  Тимошик М.С. "Украинская жизнь" на захисті української ідеї // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 12-19. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1317011
  Исакадзе-Кротенко "Украинская фемида" К. Гамсахурдиа в контексте современного диалога украинской и грузинской литератур и культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 312-315
1317012
  Александрова Т.Д. "Украинские корни" сотрудников Института географии Российской академии наук : З історії географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-56. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1317013
  Івашків В. "Украинские народные предания" Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 38-62. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті проаналізовано особливості фольклористичної діяльності Пантелеймона Куліша (1819-1897) у 1840-х роках, результатом якої став збірник народної прози "Украинские народные предания", видрукуваний 1847 року, але тоді ж заборонений і конфіскований ...
1317014
   "Украинский рынок авиаперевозок - это очень хорошая перспектива..." // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 12-14 : табл.
1317015
  Фадеева И. "Украинский текст" русской культуры (В.Ф. Эрн и Г.С. Сковорода) // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 251-263. – ISBN 978-966-193-015-4
1317016
  Леченко О. Указатель "Цитирование трудов ученых МИФИ" как источник информации о научных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-608Х
1317017
   Указатель (Поверстного растояния) населенных сестностей в районе Киевского окружного суда. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1890. – 69 с.
1317018
   Указатель антифашисткой литературы.. – М., 1941. – 96с.
1317019
  Викторова А.А. Указатель библиографических пособий об Узбекистане (1936-1965 гг.) / А.А. Викторова; УзССР; Фунд. б-ка; Ред. А. И. Агеев. – Ташкент, 1977. – 278с.
1317020
  Павлова Н.Г. Указатель библиографических пособий по музыке : Аннот. указ. лит., изд. на рус. яз., 1968-1975 гг. / Н.Г. Павлова. – Москва, 1986. – 111с.
1317021
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. – Новосибирск, 1980. – 176с.
1317022
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку.. – Новосибирск, 1975. – 631с.
1317023
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему ВОстоку.. – Новосибирск, 1976. – 204с.
1317024
   Указатель библиографических работ, выполненных библиотеками Академии наук СССР и Академией наук союзных республик.. – М., 1957. – 112с.
1317025
   Указатель венгерских лекарственных средств.. – Будапешт, 1962. – 114с.
1317026
   Указатель вокальных произведений о Ленине и партии. – Ленинград, 1962. – 88 с.
1317027
   Указатель временной этнографической выставки русского населения Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1915. – 20 с.
1317028
   Указатель выставки при третьем археологическом съезде в Киеве, 1874 г., 2-22 августа. – Киев : В Типографии Е.Я. Федорова, 1874. – 91, 24 с.
1317029
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
2. – 1967. – 683с.
1317030
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
1. – 1973. – 734с.
1317031
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
2. – 1973. – 364с.
1317032
  Вознесенская Л.О. Указатель диссертаций по проблемам международного движения и интернациональных связей ВЛКСМ и советской молодежи / Л.О. Вознесенская, Г.Д. Найко. – Москва, 1980. – 54с.
1317033
  Балакирева А.М. Указатель изданий университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы / А.М. Балакирева. – М, 1970. – 139с.
1317034
   Указатель изданий ценрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). – Ленинград ; Москва : Главная редакция топливной и геолого-разведочной литературы
Вып. 1. – 1938. – 20 с.
1317035
   Указатель изданий центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ) на 1 мая 1936 г.. – Ленинград ; Москва : Главная редакция геолого-разведочной и геодезической литературы, 1936. – 76 с.
1317036
   Указатель иностранных периодических изданий выписанных организациями Советского Союза на 1972 год : Естественные науки.Техника.Сельское хозяйство.Медицина. – Москва : ГПНТБ
Часть1 : Алфавитный список. – 1972. – 552 с.
1317037
  Родосский А. Указатель к "Христианскому чтению" за последние десять лет его издания : с 1871 года по 1880-й включительно / А Родосский. – С.-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1881. – 69 с.
1317038
  Нестерова З.Ф. Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг. / З.Ф. Нестерова, Л.М. Турбина. – Новосибирск
2. – 1975. – 188с.
1317039
  Соловьев С.М. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1911. – 616, [1] с.
1317040
   Указатель к ученым запискам Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина за 1935-1959 годы. – Москва, 1960. – 112 с.
1317041
  Шибанов Ф.А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 год / Ф.А. Шибанов. – Л., 1961. – 224с.
1317042
  Аствацатурян Э.Г. Указатель клейм и имен кавказских мастеров оружейного и серебряного дела / Э.Г. Аствацатурян. – Москва, 1982. – 259с.
1317043
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1914 год / А.Д. Педашенко. – М-Л
2. – 1971. – 152с.
1317044
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1914 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
10. – 1971. – 236с.
1317045
  Чжан Указатель литературы по геологии Китая за 1940-55 гг. / Чжан, Чжи-Синь, ван Чжи-Яо. – Пекин, 1958. – 543с.
1317046
  Герасимов В.М. Указатель литературы по геометрии Лобачевского и развитию ее идей / В.М. Герасимов. – М., 1952. – 192с.
1317047
  Вознесенская Е.А. Указатель литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казхстана / Е.А. Вознесенская, А.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1928. – 116с.
1317048
  Розинг В. Указатель литературы по истории Новгорода / В. Розинг. – [Новгород] : [Паровая тип. А.С. Федорова], 1896. – 40 с. – Отд. оттиск из: Новгородские епархиальные ведомости, №№ 19, 1, 1995 и №№ 6, 18, 1896
1317049
  Шатилина М.К. Указатель литературы по паводкам и их расчетам / М.К. Шатилина. – Л., 1967. – 56с.
1317050
  Попов А.Н. Указатель литературы... / А.Н. Попов, 1924. – с.
1317051
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
1. – 1974. – 40с.
1317052
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
2. – 1975. – 48с.
1317053
   Указатель неопубликованных и ведомственных материалов.. – М.
1. – 1979. – 21с.
1317054
   Указатель новых книг и статей по химической промышленности. – Рига : Центр бюро техн инф-ции, 1960. – 12 с.
1317055
   Указатель новых лекарственных препаратов .. – М.
4. – 1954. – 80с.
1317056
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
2. – 1954. – 108с.
1317057
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
5. – 1954. – 84с.
1317058
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
6. – 1954. – 112с.
1317059
   Указатель обзоров по химии. – Вып. 1 (1950-1967гг.). – Новосибирск : Наука
Часть 2. – 1972. – 372 с.
1317060
  Сметанин А.В. Указатель общесоюзных стандартов по номерам, алфавиту и отраслям народного хозяйства. / А.В. Сметанин. – М.Л., 1935. – 196с.
1317061
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической химии им.Л.В.Писаревского АН УССР.. – К., 1977. – 372с.
1317062
   Указатель опубликованных работ сотрудников института физической химии им.Писаревского АН СССР.. – К., 1973. – 272с.
1317063
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института экономики АН УССР,. – К.
1. – 1968. – 126с.
1317064
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики АН УССР.. – К.
8. – 1968. – 238с.
1317065
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики промышленности АН УССР.. – Донецк, 1970. – 190с.
1317066
   Указатель опытов.. – М., 1954. – 72с.
1317067
   Указатель организаций капиталистических стран издающих литературу по робототехнике.. – М., 1987. – 22с.
1317068
   Указатель основных отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и физико-математическим наукам.. – Л., 1966. – 387с.
1317069
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим "Краткий курс истории ВКП(б)". – Москва, 1940. – 159с.
1317070
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим краткий курс истории ВКП(б). – 2-е изд., доп. : Огиз. Госполитиздат, 1941. – 192с.
1317071
   Указатель основных публикаций // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 29-33. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1317072
   Указатель отраслевых республиканских стандартов и технических условий.. – М., 1972. – 923с.
1317073
   Указатель отраслевых, республиканских стандартов и технических условий. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 656с.
1317074
   Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703-1917) : библиографический указатель. – Симферополь, 1996. – 156 с. – ISBN 5-7780-0971-2
1317075
   Указатель периодических изданий 1990.. – Рига, 1991. – 106с.
1317076
   Указатель периодических изданий на китайском языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда.. – М., 1979. – 345с.
1317077
   Указатель периодических изданий.. – Рига, 1986. – 152с.
1317078
   Указатель портретов помещенных в русской портретной галлереи : Отдел первый. Государи и государыни. – б.м., 1847
1317079
   Указатель препаративных синтезов органических соединений. / И.М. Лернер, А.А. Гонор, Н.М. Славачевская, А.И. Берлин; Лернер И.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 278с.
1317080
   Указатель публикаций в журнале "Высшее образование сегодня" за 2008 год // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-96. – ISSN 1726-667Х
1317081
   Указатель публикаций в журнале (№№ 1-11 за 2008 г.) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 0321-0383
1317082
   Указатель работ в области механики по журналам "ПРикладная математика и механика".. – М., 1969. – 342с.
1317083
   Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР.. – К., 1976. – 104с.
1317084
   Указатель работ, опубликованных научными сотрудниками Института экономики АН УССР после ХХ съезда КПСС.. – К., 1964. – 287с.
1317085
   Указатель рекомендаций Международной организации по стандартизации.. – М., 1972. – 160с.
1317086
   Указатель рекомендаций по стандартизации Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1972. – 196с.
1317087
   Указатель рекомендаций СЭВ по стандартизации.. – М., 1973. – 223с.
1317088
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и димпломных проектов по кафедре архитектуры. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 18с.
1317089
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов кафедры водоснабжения и канализации. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Х, 1966. – 16с.
1317090
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре архитектурного проектировния. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 19с.
1317091
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре железобетонных конструкций / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 31с.
1317092
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре теплогазоснабжения и вентляции. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 9с.
1317093
   Указатель репертуара.. – М.Л., 1943. – 24с.
1317094
  Сухов Г.Ф. Указатель рецензий на художественную прозу русскую и переводную вышедшую в 1926 году / Г.Ф. Сухов. – Киев, 1927. – 64с.
1317095
   Указатель речей и докладов, сделанных на ХІ съезде Русских естествоиспытателей и врачей.. – 739-754с.
1317096
   Указатель российских законов, 1730
1317097
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии, 1803
1317098
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии
Ч. 3. – 1803
1317099
   Указатель российских законов. – Москва : В Университетской Типографии, 1825
1317100
   Указатель российских законов.... – Изданный...Львом Максимовым. – СанктПетербург [Санкт-Петербург] : при Императорской Академии Наук
Т. 1, ч. 6. – 1806
1317101
  Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы проч. изд. высшими правительственными органами и НКП РСФСР до 25 ма / Б.В. Иваненко. – М., 1929. – 38с.
1317102
   Указатель русских пионерских песен.. – Л., 1962. – 95с.
1317103
  Гернет М.Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств / М.Н. Гернет. – М., 1924. – 48с.
1317104
   Указатель слов в поэтических произведениях Н.А.Некрасова.. – Ярославль, 1986. – 154с.
1317105
   Указатель советской литературы по гидрологии суши 1945-1950 гг.. – Л., 1960. – 211с.
1317106
   Указатель советской литературы по гидрологии суши.. – Л., 1962. – 340с.
1317107
  Стогов В.В. Указатель содержания "Журнала Русского физико-химического общества" 1873-1930. Часть физическая / сост В.В. Стогов ; АН ССР, Ин-т истории естестознания и техники. – Москва : Изд-во АНСССР, 1960. – 208 с.
1317108
  Кирилюк З.В. Указатель содержания "Литературной газеты" Дельвига и Пушкина. / З.В. Кирилюк, 1967. – 274-275с.
1317109
   Указатель стандартов СЭВ.. – М., 1978. – 136с.
1317110
   Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология" за 2008 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-155. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1317111
   Указатель статей к ученым запискам Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина за 1900-1950 гг.. – Казань, 1955. – 132 с.
1317112
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесобзного минералогического общества" / Л.Г. Герц. – Л., 1960. – 140с.
1317113
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного Минералогического общества". / Л.Г. Герц. – Л., 1967. – 204с.
1317114
   Указатель статей ко сторой серии "Записок Всесоюзного минералогического общества", изданных с 1972 по 1976 год. – Ленинград, 1977. – 199с.
1317115
  Попов Ф. Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ... : , с кратким изложением текста толкований их как судебными местами, так и учеными практиками / сост. Ф. Попов // Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – IV, 175 с.
1317116
   Указатель статей, опубликованных в научно-техническом сборнике "Вопросы радиоэлектроники", 1964. – 11с.
1317117
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Л., 1971. – 268с.
1317118
   Указатель терминов и сокращений по охране окружающей среды.. – М., 1986. – 627с.
1317119
  Баженова Н.М. Указатель трудов Академии наук СССР за 1941-1945 гг. - библиографический памятник истории отечественной книжной культуры времен Великой Отчественной войны // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 17-21. – ISBN 978-985-7125-33-3
1317120
   Указатель трудщов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. – Ереван, 1974. – 96с.
1317121
  Черневич Указатель упоминаний Гоголя и героев Гоголя в сочинениях В.И.Ленина / Черневич, м.Н. – М.-Л., 1936. – с.
1317122
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – М.
1. – 1975. – 162с.
1317123
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1985. – 186с.
1317124
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1985. – 151с.
1317125
   Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – 178 с. – Экз. без ориг. обл. и без тит. л., описан по с. 1. - Конволют. - Пер.: Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ...
1317126
  Панченко З.А. Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений. / З.А. Панченко. – Вып.5. – М., 1972. – 116с.
1317127
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
2. – 1973. – 64с.
1317128
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 93с.
1317129
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1317130
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1317131
   Указатель учебной и педагогической литературы №1.. – М.-Птгр., 1923. – 40с.
1317132
   Указатель фирм-участниц международной выставки "Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве".. – М., 1966. – 196с.
1317133
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 291 с.
1317134
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1976 год.. – М., 1976. – 70с.
1317135
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1978 год.. – М., 1977. – 57с.
1317136
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1985 год.. – М., 1984. – 64с.
1317137
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1317138
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1317139
   Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии]
Ч. Немецко-русская. – 1878. – VI, 350 с. – Авт. указаны в конце предисл.: В.Р. и П.М.


  Авторы: Рейтерн, Василий Евграфович (Иосиф-Гергард-Василий); Дати життя: (1829-1897); Майков, Петр Михайлович (1833-1918)
1317140
  Карлов Г.И. Указательные местоимения в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карлов Г. И.; Ин-т языковед. АН БССР. – Минск, 1963. – 20л.
1317141
  Лысакова И.П. Указательные местоимения в языке русской частной переписки XVII - начала XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лысакова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л.
1317142
  Киселев И.А. Указательные частицы в русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киселев И.А. ; БГУ. – Минск, 1966. – 19 с.
1317143
  Беркович Э.С. Указатоль к тудам общества физиок-хисических наук при харьковском университете за 1873-1915 годы / Э.С. Беркович. – Х, 1972. – 98с.
1317144
   Указетль новых лекарственных препаратов.. – М.
3. – 1954. – 92с.
1317145
  Кільова Г. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії київського учбового округу в період 1833-1834рр. (за матеріалами "журнала министерства народного просвещения") // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 16-20.


  П"ятим червня 1834 року датованы ще два "высочайшие повеления" імператора, пов"язані з Київським учбовим округом. "... назначенной на возведение зданий Оршинского Лицея и Высочайшим Указом 28 февраля сего (1834-авт) года на постройку зданий и другие ...
1317146
  Бородін Є Укази й розпорядження Президента України в галузі державної молодіжної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.22-32. – ISBN 966-7800-10-5
1317147
  Комочев Н.А. Указная грамота периода малолетства Ивана Грозного и Иосифо-Волокамский монастырь. Ноябрь 1538 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0869-6322
1317148
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Указная книга Поместного приказа. – Москва : Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. кушнерев и К*, 1889. – [3], 213 с. – (Историко-юридические материалы, издаваемые Московским архивом Министерства юстиции ; Вып. 1)
1317149
   Указом Президента України від 16 березня 2017 р. №65/2017 Сергія Петровича Головатого призначено членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 175-177. – ISSN 1026-9932
1317150
   Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго Самодержца Всероссийскаго : Состоявшияся с 1714, по кончину Его Императорскаго Величества, Генваря по 28 число, 1725 году. / Напечатаны по указу ... Государыни Императрицы Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1739
1317151
   Указы великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с января по июль месяц 1763 года. – СПб., 1764. – (4), 163с.
1317152
  Ельчанинова О.Ю. Указы об отмене местничества в системе источников права России XVII в. / О.Ю. Ельчанинова, О.П. Исаева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 1812-3805
1317153
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Казань, 1947. – 60с.
1317154
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1317155
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героям Социалистического труда и награждения орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства.. – Калуга, 1948. – 40с.
1317156
  Исаев М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного имущества о об усилении охраны личной собственности граждан / М.М. Исаев. – М, 1948. – 40с.
1317157
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Иркутск, 1947. – 36с.
1317158
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Челябинск, 1947. – 29с.
1317159
  Манцевич П.Д. Указы Сената по городским делам (1900-1910) / Сост. П.Д. Манцевич, секр. Яросл. губ. по зем. и гор. делам присутствия. – Изд. неофиц. – Ярославль : Тип. Губ. правл, 1911. – XXXIV, 428 с.
1317160
   Указы... имп. Екатерины Алексеевны и государя Петра Второго, состоявшееся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. – С-Пб, 1743. – 12 с.
1317161
  Чумак В.А. Укаїнсько-російські відносини в євроатлантичному вимірі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 41-44.
1317162
   УКарельская АССР. – Москва, 1956. – 335с.
1317163
  Харченко К.П. УКВ антенны / К.П. Харченко. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 112 с.
1317164
  Шульпин И.В. Уклад / И.В. Шульпин. – Саратов, 1975. – 183с.
1317165
  Корсакова Т.В. Уклад жизни школы: от "невидимого содержания" к очевидному результату // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 0869-561Х


  Введение государственных стандартов второго поколения невозможно обеспечить без формирования духовно-нравственного уклада образовательных учреждений.В статье обосновывается необходимость учета достижений школьников - субъектов уклада школьной жизни. ...
1317166
  Бойченко І.В. Уклад соціально-економічний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 376-377. – ISBN 966-642-073-2
1317167
  Корсакова Т.В. Уклад школьной жизни как среда развития личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 37-41. – ISSN 0869-561Х
1317168
  Сінна О.І. Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92


  У статті представлено досвід укладання серії фізико-географічних карт та відповідної геоінформаційної бази даних для задач дослідження ландшафтної структури території та подальшої оцінки антропогенних змін ландшафтів. Дослідження виконано для ...
1317169
  Баклан О.В. Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва: деякі питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
1317170
  Семеніхін І.М. Укладання договорів у військах i контроль за їх виконанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджена організація договірної дисципліни у Збройних Силах України і контроль за її виконанням. The organization of contractual discipline of the Armed Forces of Ukraine and control over its execution is researched.
1317171
  Фіногін А. Укладання договору за Віденською конвенцією 1980 року і за цивільним кодексом України: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 124-125
1317172
   Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (18 - початок 20 ст.) із фондів бібліотек України : Методичний посібник. – Київ : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2005. – 124с.
1317173
  Розгон О. Укладання іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 45-54
1317174
  Кобута І.В. Укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: перспективи для сільськогосподарських товарів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 219-223. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1317175
  Василенко Г.В. Укладання Україною угоди про застосування гарантій МАГАТЕ в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 114-118.
1317176
  Поліщук О. Укладання французько-українського термінологічного глосарія з тематики "Поліграфія" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-275. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено основну послідовність дій при укладанні двомовного французько-українського перекладного глосарія з тематики "Поліграфія". Розглянуто етапи створення зазначеного глосарія, його параметри та структуру, а також основні принципи добору ...
1317177
  Боднар Т.В. Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-93.
1317178
  Білошицький К.М. Укладання частотного словника корейської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 18 п.


  У статті розглядаються етапи укладання частотного морфемника корейської мови. Проведено аналіз корпусу, на матеріалі якого було укладено частотний морфемник. Описано його роль і місце у сучасній лінгводидактиці. Article observer all the stages of ...
1317179
  Петренко І. Укладання четвертих шлюбів і дотримання траурних термінів у повсякденному подружньому житті мирян XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 67-74. – ISSN 0869-3595
1317180
  Розгон О. Укладання шлюбного договору за сімейним кодексом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 1561-4999
1317181
  Костенко Л. Укладення господарського договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 98-100.
1317182
  Резнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 100-104
1317183
  Дзюбенко С. Укладення договорів за рішенням суду. аналіз законодавства та судової практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 62-64.
1317184
  Цікало У.В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 28-31
1317185
  Коновал Н. Укладення договору довічного утримання (догляду), його правові наслідки та відмінність від спадкового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-35
1317186
  Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.114-118
1317187
  Лукасевич-Крутник Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 51-57.
1317188
  Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 50-58
1317189
  Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-64.
1317190
  Розгон О. Укладення іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 72-80
1317191
  Бортнік О.Г. Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.58-63. – ISSN 1727-1584
1317192
  Григор"єва Т. Укладення миру після Хотинської війни (1620-1621 рр.): спроба переоцінки досягнутих домовленостей // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 51-74. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1317193
  Діковська І. Укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до деяких міжнародних уніфікованих документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу способів укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, DCFR, Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципів Європейського ...
1317194
  Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
1317195
  Шама Н. Укладення спадкового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-218. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1317196
  Макода В.Є. Укладення та припинення ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1003-1006. – ISBN 978-966-667-341-4
1317197
  Шилова А. Укладення та реалізація Дейтонських угод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-74. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення Дейтонських угод та проаналізовано хід їх виконання. The article deals with the main provisions of the Dayton Agreements and also analyses their implementation process.
1317198
  Уська У.Р. Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 120-127. – ISSN 0321-0499
1317199
  Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-88-4
2-е вид. – 2005. – 164с. – На обкл.: Коментр; Нормативна база; Зразки документів
1317200
  Войнаровська О. Укладення трудового договору, порівняльний аналіз положень проекту Трудового кодексу та кодексу законів про працю України / О. Войнаровська, О. Іванович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 29-33
1317201
  Сас П.М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 38-73. – ISSN 0130-5247
1317202
  Майданик Р.А. Укладення, об"єкт і предмет договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1115-1118. – ISBN 978-966-667-341-4
1317203
  Іванов О. Укладено угоду з університетом м.Осака // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з освітянами з Японіїї. Це були президент Осакського університету економіки і права Вакіо Фудзумото та професор юридичного факультету цього університету Хітоші Івамура. Між двома ВНЗ було ...
1317204
  Роджерс К. Укладки и покрытия / К. Роджерс. – Москва, 1968. – 135с.
1317205
  Мазур І. Уклали угоду факультет економіки та управління Карагандинського університету ... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1317206
  Хомченко В.Ф. Уклін : оповідання / В.Ф. Хомченко; пер. з білорус. М.Крилова. – Київ : Веселка, 1990. – 219 с.
1317207
  Білан А. Уклін амазонці авангарду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11. – ISSN 0868-9644
1317208
  Красовська О. Уклін вам, гуру журналістики! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 21


  Презентація книги "Вчителі-наставники журналістів з Київського університету". Авторська команда - А. Горлов, В. Корінюк, Г. Косих, М. Махінчук, С. Правденко та М. Сорока. Кількома роками раніше були книжки "Уроки журналістики і життя" (про випускників ...
1317209
  Маркович О. Уклін Віктору Ариповському - світлій і мудрій людині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1317210
  Лук"янчук Г. Уклін героям Крут // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 7
1317211
   Уклін землі.. – К., 1985. – 223с.
1317212
   Уклін земний тобі, Херсоне!. – Сімферополь, 1978. – 167с.
1317213
   Уклін Кобзареві : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
1317214
  Стегній В. Уклін Кобзареві. Чому Шевченко не побував у Харкові? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 7-10
1317215
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 14-15


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1317216
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 16-17


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1317217
  Неживий О.І. Уклін рідній землі полтавській : посіб. для вчителів / Олексій Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 93, [3] с. – (Славетніі імена Полтавщини). – ISBN 978-966-192-039-1


  В пр. №1704956 напис: Бібліотеці НУ ім. Тараса Шевченка. 18.05. 2016 р. Підпис.
1317218
  Мельник О.П. Уклін тобі земле! : поезії / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 72 с.
1317219
  Волок М.М. Уклін тобі, хлібе! / М.М. Волок. – Дніпропетровськ, 1986. – 127с.
1317220
  Ладані Г.М. Уклонися землі / Г.М. Ладані. – К, 1984. – 103с.
1317221
  Іщенко М. Уклонімося пам"яті майстра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
1317222
  Ющенко О.Я. Уклоняюсь вам : Поезії / Олекса Ющенко. – Київ : Фенікс, 2006. – 304с. – ISBN 966-651-300-5
1317223
  Николаева О. Укол золотом. Ученые предлагают ударить по болезням инъекциями наночастиц // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Оказывается, золото можно считать благородным металлом не только исходя из его физических свойств, но и с учетом пользы, которую оно может приносить тяжело больным людям. Наночастицы золота учатся применять в медицине, в том числе и в онкологии! ...
1317224
  Хазанов Ю.С. Укол рапиры: Рассказы, повести / Ю.С. Хазанов. – Москва, 1989. – 287с.
1317225
  Кудрявцева Т. Укоренение Большого // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-25. – ISSN 0028-1263


  Последние шесть лет Москва жила без Большого театра. И в октябре 2011 г. состоялась встреча театра со своими зрителеми.
1317226
  Зилберянис Х.Я. Укоренение латвийской низкой вишни земельными черенками, с применением синтетических стимуляторов роста : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Зилберянис Х.Я.; Латвийская сельскохозяйственная академия МВО СССР. – Рига, 1951. – 26л.
1317227
  Вейль С. Укоренение. Письмо клирику = L"enracinement. Lettre a un religieux / Симона Вейль ; [пер.: Е. Еременко, О. Игнатьева ; сост. К. Сигов]. – Киев : Дух і Літера, 2000. – 349, [1] с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-7888-06-1
1317228
  Вейль Сімона Укорінення : Лист до клірика / Вейль Сімона; НУ "Києво-Могилянська акад.". – К. : Д.Л., 1998. – 297с. – (Сучасна західна філософія). – ISBN 5-91743-052-1
1317229
  Растригіна А.М. Укорінення принципів вільного виховання в сучасних педагогічних технологіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Показано, що в Україні нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці, що відкриває шлях до справжньої варіативності у навчанні та вихованні, до ...
1317230
  Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості М. Гайдеггера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1317231
  Довженко О. Украjина у пламену : Избор из стваралаштва и живота О.П.Довженка / О.Довженко; Приредио J. Сабадош; Превод. J. Сабадош. – Нови Сад, Београд : Савез русина и укр. Србиjе и Црне Горе, ТИА Jанус, 2006. – 408 с. : ил. – ISBN 86-7105-165-Х
1317232
  Сторожева М.Ф. Укравшие покой. / М.Ф. Сторожева. – М., 1981. – 71с.
1317233
  Сторожева М.Ф. Укравшие покой. / М.Ф. Сторожева. – М., 1983. – 327с.
1317234
  Дроздов А. Укравший могилу. / А. Дроздов. – М., 1929. – 180с.
1317235
  Ларри Я.Л. Украдена країна / Я.Л. Ларри. – Х, 1926. – 175 с.
1317236
  Кулик Н. Украдена слава // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  "...Одне з найбільших в Україні нафтородовищ було відкрите 80-років тому - й одразу "приватизоване" Москвою. <...> Про справжнього ж відкривача важливого об"єкта нафто- і газовидобувної галузі стало відоме лише у 2000 році. Це український учений-геолог ...
1317237
  Черкаська Г. Украдена слава [173 роки від дня народження Івана Пулюя] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 26). – С. 9
1317238
  Нейгауз В. Украдена юність / В. Нейгауз; Вольфганг Нейхауз (Нойгауз). – Київ, 1961. – 310 с.


  В романе немецкого писателя рассказывается о юноше, который верил своим нацистским учителям и вожакам, верил речам Гитлера, сводкам германского командования. Постепенно, трудно, с колебаниями срывами пробивается герой к правде. .
1317239
  Конашевич С. Украдене ім"я: як Кішка був "Кошкою" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 6
1317240
  Кісь О. Украдене свято: історичні трансформації смислу 8 березня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 14


  Відтоді, як понад 100 учасниць Другої Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені в серпні 1910 р. одностайно підтримали пропозицію Клари Цеткін щорічно на початку березня відзначати День жінок, щоб привертати увагу до питання рівних прав ...
1317241
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Київ : Друк. Врублевського, 1909. – 87с.
1317242
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5 діях. – 3-є вид. – Київ : Друк. Вфрублевського і Озерова, 1909. – 87 с.
1317243
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / Іван Франко. – Вінниця : Вид. Коопеpат. Видавн. Т-вом "Hаука" ; Дpук. Т-ва "Пpосвіта", 1919. – 52 с.
1317244
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1924. – 63с. – (Театральна б-ка ; Ч. 14-а)
1317245
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : Рух, 1928. – 68с. – (Театральна б-ка ; № 14)
1317246
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1945. – 103 с. – (Б-ка української драматургії)
1317247
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1952. – 92с. – (Б-ка української драматургії)
1317248
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сіл. життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1985. – 143с.
1317249
  Франко І.Я. Украдене щастя / Іван Франко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2954-7
1317250
  Франко І.Я. Украдене щастя / Іван Франко ; [худож.-оформлювачі : Б.П. Бублик, В.А. Мурликін ; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б.С. Тихолоза]. – Харків : Фоліо, 2011. – 640 с. – (Серія "Шкільна бібліотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5455-5
1317251
  Негоденко Т. Украдене щастя І. Франка та О. Рошкевич : (на матеріалі соціально-психологічної драми "Украдене щастя") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 214-215. – ISBN 966-594-298-0
1317252
  Підсуха О.М. Украдений мир : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 120 с.
1317253
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1969. – 230с.
1317254
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1969. – 303 с.
1317255
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Трилогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 680с.
1317256
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Трилогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1984. – 664с.
1317257
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Тетралогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 668с. – ISBN 5-308-00284-3
1317258
  Шеффер Юрген Украденная девочка : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 115-130 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
1317259
  Асанов Н.А. Украденная душа / Н.А. Асанов. – Москва, 1961. – 78с.
1317260
  Фролов Л.А. Украденная невеста. / Л.А. Фролов. – М, 1989. – 189с.
1317261
  Бахманн Клаус Украденная ночь : наука / Бахманн Клаус, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 40-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1317262
  Бекназар-Юзбашев Украденная победа / Бекназар-Юзбашев. – М., 1960. – 143с.
1317263
  Нейхауз В. Украденная юность / В. Нейхауз. – Москва, 1961. – 255 с.
1317264
  Франко И.Я. Украденное счастье : Драма из деревенской жизни в 5-ти д. / И.Я. Франко. – Москва : Искусство, 1956. – 91с.
1317265
  Суконцев А.А. Украденное счастье / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 104с.
1317266
  Князев Л.Н. Украденные годы. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1961. – 83с.
1317267
  Бедзык Д.И. Украденные горы : Роман / Д.И. Бедзык; Пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408с.
1317268
  Бедзык Д.И. Украденные горы : Трилогия / Д.И. Бедзык. – Москва : Советский писатель, 1978. – 576 с.
1317269
  Станев Э. Украденные персики. / Э. Станев. – София, 1963. – 211с.
1317270
  Депардье Ж. Украденные письма // Жерар Депардье / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 211-313. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
1317271
  Гуляковский Е. Украденный залог. / Е. Гуляковский. – Кишинев, 1962. – 166с.
1317272
  Маринина А. Украденный сон : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс, 1999. – 398с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-002150-Х
1317273
  Маринина А. Украденный сон : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-04-003587-Х
1317274
  Скворцов В.Н. Укради у мертвого смерть / В.Н. Скворцов. – М., 1992. – 352с.
1317275
  Масталка И. Украина-Европа: аспекты безопасности и возможности сотрудничества // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 125-128.
1317276
  Архипец Е.А. Украина-край туризма : туристические маршруты и базы / Е.А. Архипец. – Київ, 1967. – 280с.
1317277
   Украина-Россия: концептуальные основы гуманитарных отношений. – Київ : Стилос, 2001. – 544с. – ISBN 966-7321-86-Х
1317278
   Украина-Русь - колыбель духовного возрождения / Народная творческая мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 350 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 343-347
1317279
  Атабаева Л.К. Украина -- Казахстан: развитие экономических и культурных связей в 1920-1930-е годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Атабаева Л.К. ; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1317280
  Ларин М.П. Украина -- России сестра. / М.П. Ларин. – К., 1953. – 116с.
1317281
  Купчик Я. Украина - Азербайджан: политика, экономика, культура: главные действующие лица / Я. Купчик, Л. Шпаковски // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 104-116. – ISBN 978-617-527-162-9
1317282
   Украина - в ожидании новой правовой силы. – Киев : АТН, 2002. – 42с. – ISBN 966-95821-6-4
1317283
  Черненко В.И. Украина - выход из лабиринта : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / Виктор Черненко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-7889-42-5
1317284
  Голуб А.И. Украина - Германия: несостоявшийся диалог социал-демократии // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.182-187. – ISBN 966-551-070-3
1317285
  Балабанов К. Украина - Греция: с любовью в сердце : выступления, статьи, интервью, размышления / Константин Балабанов. – Донецк : Национальный Союз писателей Украины, журнал "Донбасс", 2004. – 504с. – ISBN 966-107-14-6
1317286
   Украина - Европа: хронология развития. – Киев : КВІЦ. – ISBN 978-966-2003-04-8
Т. 3 : 100 - 1500 / [ сост. тома: О.А. Григорьева, Н.Н. Артемьева, Л.М. Дяченко и др. ]. – 2007. – 576с. : илл.
1317287
   Украина - Евросоюз: стратегия выхода на мировой рынок : Маркетинг.Инвестиции. EuroMarket Forum 2002. Консалтинг. Инновации. – Киев, 2002. – 36с. – (Лідери ХХ1 століття)
1317288
  Копейка В. Украина - ЕС: возможно ли общее будущее? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 23-33.
1317289
  Хавизова К.Ш. Украина - Казахстан: проблемы и перспективы научного сотрудничества // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 189-193. – ISSN 1608-0599
1317290
  Атабаева Л.К. Украина - Казахстан: развитие экономических и культурных связей в 1920 - 1930-е гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Атабаева Л.К.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 239л. – Бібліогр.:л.217-239
1317291
  Образцова А. Украина - Китай : перезагрузка // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 14-17
1317292
  Оганесян А. Украина - Китай: "третья альтернатива"? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 82-86. – ISSN 0130-9625
1317293
  Шаповал П.Д. Украина - Кыргызстан: диалог и сотрудничество с украинской диаспорой // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 26-36. – ISBN 9967-05-037-3
1317294
  Мехди Аммар Хусни Украина - Ливан: развитие отношений и перспективы сотрудничества // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-119. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1317295
  Кудряченко А. Украина - Македония: двухсторонние отношения в контексте демократических перемен в Европе // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 134-143. – ISBN 978-966-02-7146-3
1317296
  Крапивин А. Украина - НАТО: новые реалии // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 5-12
1317297
  Кучма Л.Д. Украина - не Россия / Леонид Кучма. – Москва : Время, 2004. – 560с. – ISBN 5-94117-086-6


  В книге сделана попытка нарушить "заговор молчания" вокруг самых сложных и болезненных тем в отношениях двух народов, связанных "одной целью"
1317298
  Алексеева Л.И. Украина - освободителям / Л.И. Алексеева. – Донецк, 1974. – 15 с.
1317299
  Алексеева Л.И. Украина - освободителям / Л.И. Алексеева. – Донецк, 1977. – 29 с.
1317300
  Алексеева Украина - освободителям / Алексеева, В.П. Полищук. – Донецк, 1980. – 30 с.
1317301
  Бараона А.С. Украина - Перу: итоги первой четверти века / беседу вела Л. Семаха // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39/40). – С. 7


  На открытии выставки перуанской культуры Альберто Салас Бараона, перуанский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Украине дал эксклюзивное интервью Издательскому дому "Украина Бизнес."
1317302
   Украина - Россия - Сколково. Единое инновационное пространство : материалы междунар. конф., 22-23 мая 2013 года / Фонд развития Центра разраб. и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") ; Нац. акад. наук Украины ; Гос. агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; Науч.-производств. концерн "Наука". – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1317303
   Украина - Россия: от кризиса - к эффективному партнерству // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 4 (108). – С. 2-42


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1317304
  Сидоренко С. Украина - Россия: преодоление распада / Сергей Сидоренко. – Б.г. : МиП, 2006. – 354с. – ISBN 5-98974-014-6
1317305
   Украина - Россия: пути преодоления кризиса в отношениях // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 4 (108). – С. 53-60
1317306
   Украина - Узбекистан. Мосты дружбы и сотрудничества : международный проект / ООО "Европа - Азия - Медиа". – Киев
[2009 год]. – 2009
1317307
   Украина - Узбекистан. Мосты дружбы и сотрудничества : международный проект / ООО "Европа - Азия - Медиа". – Киев, 2008-
[2010 год]. – 2010
1317308
  Парубоча Наталья Украина - Франция: туристические потоки восстанавливаются : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 46-47 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317309
  Кулиш П. Украина, 1843
1317310
  Кулиш П. Украина, 1843
1317311
  Фомин П.И. Украина : пособие при изучении экономической географии Украины / П.И. Фомин. – Харьков : Научная мысль
Экономическая характеристика. – 1923. – 179 с.
1317312
   Украина. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 168с.
1317313
  Гордеев С. Украина / С. Гордеев. – Уфа, 1944. – 39с.
1317314
   Украина. – М, 1971. – 397с.
1317315
   Украина. – Москва, 1986. – 397с.
1317316
   Украина = Ukraine. – Москва : Белый город, 2000. – 384с. : илл. – ISBN 5-7793-0244-8
1317317
   Украина : Природа. Традиции. Культура. – Киев : Балтия Друк, 2005. – 100 с. : илл. – ISBN 966-8137-18-3
1317318
   Украина : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-57 : Іл.
1317319
   Украина : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 48-50 : Фото
1317320
   Украина : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 48-49 : Фото
1317321
   Украина : Природа. Традиции. Культура / Фотохудож.: Ю.Бусленко, Л. Буханская и др. ; авт. текста А. Белоусько. – Киев : Балтия Друк, 2008. – 100 с. : илл. – Шифр. дубл. 91 Укра.
1317322
   Украина : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1317323
  Пахомов Ю.Н. Украина : истоки нарастающей пророссийскости // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 54-68. – ISSN 2079-3359
1317324
   Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – 383, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1317325
  Тодийчук О.В. Украина XVI-XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских / О.В. Тодийчук. – Киев, 1989. – 157 с.


  В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского ...
1317326
  Зеленый Александр Украина без газов : размышление о въездном туризме как об альтернативном пути развития государства // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 4-7 : фото
1317327
  Бондаренко К. Украина без Шевченко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 7 (176). – С. 60-62
1317328
   Украина в 1917-1921 гг. Некоторые проблемы истории : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 280 с. – ISBN 5-12-002039-9
1317329
  Лукашенко Г. Украина в 60-90-х гг. 18 века (царствование Екатерины II) / Г. Лукашенко. – Київ, 1936. – 144с.
1317330
  Латыш Ю.В. Украина в XIX - начале XX в. : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов-иностранцев к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 68 с. : табл. – Библиогр.: c. 66-68. – ISBN 978-966-2142-72-3
1317331
  Шиловцев Ю.В. Украина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Ю.В. Шиловцев. – Київ : Україна, 2010. – 44 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-394-6
1317332
  Супруненко Н.И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941-1945 гг. / Н.И. Супруненко. – К., 1956. – 472с.
1317333
  Кальченко Н.Т. Украина в великом семилетии / Н.Т. Кальченко. – М., 1959. – 94с.
1317334
  Лазебник С.Е. Украина в вопросах и ответах / С.Е. Лазебник, П.П. Орленко. – Киев, 1984. – 48с.
1317335
  Вербовой А.В. Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) / А.В. Вербовой, С.И. Власенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 528-563. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317336
  Латыш Ю.В. Украина в годы независимости : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 78, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-2142-71-6
1317337
  Вербовой А.В. Украина в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) / А.В. Вербовой, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 428-443. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317338
  Латыш Ю.В. Украина в годы послевоенного восстановления (1944-1953) : учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов / Юрий Латыш ; КНУТШ, Ист. ф-т, Каф. истории для гуманитар. ф-тов. – Киев : Логос, 2011. – 203, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 195-203. – ISBN 978-966-171-370-2
1317339
  Гарань А. Украина в Европе: вопросы и ответы / Алексей Гарань ; Міжнар. фонд Відродження. – [2-е изд.]. – Киев : Стилос, 2010. – 67, [12] с., [2] л. фотоил. : фото. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8009-97-6
1317340
  Грин А.А. Украина в жизни и деятельности М.С.Щепкина : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Грин А.А.; Ин-т истории искусств. – М., 1964. – 18л.
1317341
  Жиленко И.Л. Украина в жизни и творчестве М.П. Арцыбашева // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 10-15
1317342
  Гуцал А.Ф. Украина в интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 21-29.
1317343
  Кухарская Н. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (363), січень. – С. 5-13. – ISSN 1810-3944
1317344
  Мерников Г. Украина в мире ТНК: есть ли вход? // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 20. – С. 18-19
1317345
  Макогон Ю.В. Украина в мировой экономике / Под общей редакцией Ю.В. Макогона. – Донецьк, 1999. – 496с. – ISBN 966-95357-0-3-У
1317346
  Гохберг Ю.А. Украина в мировых интеграционных процессах : Монография / Ю.А. Гохберг; International ekonomics Department. – Донецк, 2001. – 128с. – ISBN 966-639-044-2
1317347
  Горишний П.А. Украина в научно сотрудничестве СССР с европейскими социалистическими странами : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Горишний П. А.; АН УССР; Ин-т ист. – К., 1969. – 37с.
1317348
  Костырев А.Г. Украина в новой системе европейской безопасности; роль "честного брокера"? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 5-17. – ISSN 0201-7083
1317349
  Набока С.В. Украина в период независимости // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 659-696. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317350
  Латыш Ю.В. Украина в период послевоенного восстановления (1945-1953 гг.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 564-600. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317351
  Мацай А.И. Украина в ранних произведениях М. Горького (1892-1898) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 12-14
1317352
  Мацай А.И. Украина в ранних произведениях М.Горького (1892-1898 гг.) / А.И. Мацай. – К., 1955. – 83с.
1317353
  Шошура С. Украина в романах Шолохова М.А. (Попытка современного прочтения) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 97-105. – (Філологія ; Вип. 13)
1317354
  Варварцев Н.Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях / Н.Н. Варварцев. – Киев, 1986. – 203с.
1317355
  Смирнов В.Н. Украина в свете современных вызовов глобализации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-40. – ISSN 0130-3864
1317356
  Смирнов И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 68-81 : табл., фото. – Библиогр.: 5 назв
1317357
  Смирнов И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции : [окончание, начало в № 5] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 68-75 : табл.,. – Библиогр.: 5 назв
1317358
  Захаров А.А. Украина в системе всемирной торговой организации: первые результаты и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 61-67
1317359
  Швагуляк М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.02 / Швагуляк М.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1317360
  Швагуляк М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933-1939 г.) / М.Н. Швагуляк. – К., 1983. – 246с.
1317361
  Корвин-Пиотровский Украина в эпоху энеолита // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 10-12. – ISBN 978-966-02-4944-8
1317362
   Украина во взаимосвязях славянских народов : к IХ Международному съезду славистов: сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 188 с.
1317363
   Украина да Дакаре : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 92-93 : Фото
1317364
  Чревоненко С. Украина до Октябрьской революции и в годы Советской власти. / С. Чревоненко. – К., 1951. – 123с.
1317365
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2010
1317366
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2010
1317367
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2010
1317368
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2010
1317369
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2010
1317370
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2010
1317371
   Украина за рулем. – Киев
№ 7. – 2010
1317372
   Украина за рулем. – Киев
№ 8. – 2010
1317373
   Украина за рулем. – Киев
№ 9. – 2010
1317374
   Украина за рулем. – Киев
№ 10. – 2010
1317375
   Украина за рулем. – Киев
№ 11. – 2010
1317376
   Украина за рулем. – Киев
№ 12. – 2010
1317377
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2011
1317378
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2011
1317379
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2011
1317380
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2011
1317381
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2011
1317382
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2011
1317383
   Украина за рулем. – Киев
№ 7. – 2011
1317384
   Украина за рулем. – Киев
№ 8. – 2011
1317385
   Украина за рулем. – Киев
№ 9. – 2011
1317386
   Украина за рулем. – Киев
№ 10. – 2011
1317387
   Украина за рулем. – Киев
№ 11. – 2011
1317388
   Украина за рулем. – Киев
№ 12. – 2011
1317389
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2012
1317390
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2012
1317391
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2012
1317392
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2012
1317393
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2012
1317394
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2012
1317395
  Ефремов М Ю. Украина и "Руина" от Хмельницкого к Мазепе : (малоизвестные трагические страницы из истории укр. народа) / Ю.М. Ефремов ; Республиканский центр духовной культури. – Киев, 1992. – 60с.
1317396
  Павленко В. Украина и древний Египет // Древний мир : научно-популярный исторический журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-55
1317397
  Алексеев Ю.Н. Украина и европейский глобализм (1989-2009) = Ukraine and European globalism (1989-2009) / Юрий Алексеев ; Киев. славист. ун-т. – Киев : Експрес-Поліграф ; КСУ, 2010. – 415, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 384-412 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97118-8-5
1317398
  Кухарская Н. Украина и Европейский Союз // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 1. – С. 100-106. – ISSN 0131-2227
1317399
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 2, ноябрь (1429). – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
1317400
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 3, май (1430). – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
1317401
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 4, август (1431). – 2010. – Безкоштовна редакційна передплата
1317402
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 5, август (1432). – 2011. – Безкоштовна редакційна передплата
1317403
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 6, январь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1317404
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 7, сентябрь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1317405
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 8, декабрь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1317406
  Пученков А.С. Украина и Крым в 1918 - начале 1919 г.: к постановке проблемы // Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии", межвуз. науч. конф. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – С. 151-156. – ISBN 978-5-7629-1497-0
1317407
  Онищенко Алексей Украина и Македония: исторические параллели и сходство борьбы за государственую независимость // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 192-197. – ISBN 978-966-02-4324-8
1317408
  Бжезинский З. Украина и мир // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 289-295. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1317409
   Украина и Молдавия : Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : Наука, 1972. – 440с.
1317410
   Украина и Молдавия. – М, 1982. – 494с.
1317411
   Украина и Молдавия = Справочник-путеводитель : Памятники искусства Советского Союза. – Москва-Лейпциг : Искусство, Эдицион, 1982. – 454с.
1317412
   Украина и Молдавия. – М, 1986. – 494с.
1317413
   Украина и Молдавия : атлас автомобильных дорог : адм.-террит. деление - на май 1988 г. : автомоб. дороги даны на янв. 1987 г. / [отв. ред. К.В. Свирская, Н.Ф. Туркина ; ред. Г.В. Вешнякова, Я.И. Рулькевич]. – Москва : ГУГК, 1989. – 63 с. : многокрас.: табл., ил. карты ; 10x8 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
1317414
  Фурман Е.Д. Украина и НАТО: отношение власти и народа // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 64-74. – ISSN 0201-7083
1317415
  Гринев Б.В. Украина и объединенный Институт ядерных исследований: опыт и перспективы сотрудничества / Б.В. Гринев, Ю.Г. Волкова // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 55-61. – ISSN 1815-2066
1317416
  Куничка М. Украина и ОЭСР: целесообразность государственной поддержки инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 114-121. – ISSN 1993-6788
1317417
  Жванко Л. Украина и проблемы беженцев: реалии современности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 236-254. – ISSN 1822-5136
1317418
  Пахомов Ю.Н. Украина и Россия : эффекты и риски отторжения // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-77
1317419
  Зарубинский О. Украина и Россия в контексте сотрудничества с ЕС и НАТО: к новой модели без старого груза // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-26


  Российско - украинские отношения
1317420
   Украина и Россия в новом геополитическом пространстве. – К, 1995. – 160с.
1317421
  Пахомов Ю.Н. Украина и Россия между Западом и Востоком // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 3-8. – ISSN 1728-6220
1317422
   Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода. – Киев : Институт трансформации общества, 2007. – 208 с., 8с. илл. – ISBN 978-966-8534-06-5
1317423
  Лапкин В. Украина и Россия. Альтернативы политического развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 78-89. – ISSN 0131-2227
1317424
  Гиринский А.А. Украина и Россия: проблемы постсоветского развития как причины конфликта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 65-68
1317425
  Бриггит Ю. Украина и страны MENA: внешняя торговля и перспективы ее развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 274-286.
1317426
  Мачанскайте Л. Украина и украинцы в творчестве Антанаса Шкеми // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 274-283. – ISBN 978-966-193-015-4
1317427
  Красильников Ф.С. Украина и украины / Ф.С. Красильников. – Москва, 1918. – 55 с.
1317428
  Гречанинов В. Украина и Черноморский флот : решение проблемы // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-31
1317429
  Субтєлни Орест Украина история / Субтєлни Орест; Прєвод от украински Пєнка Кънєва. – София, 1995. – 632с.
1317430
  Костенко Л. Украина как жертва и фактор глобализации катастроф // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 338-356. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1317431
  Тихонович В. Украина как субъективная реальность // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.134-155
1317432
  Работяжев Николай Владимирович Украина между Россией и Западом: опыт геополитического анализа // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
1317433
  Малышко А.С. Украина моя / А.С. Малышко. – Москва, 1943. – 64с.
1317434
   Украина на "Дакаре" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 125 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1317435
  Козловский Роман Украина на мировой Wi-fi карте // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 76-77. – ISSN 1998-8044
1317436
   Украина на первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве 19 августа - 21 октября 1923 года. – Москва, 1923. – 95с.
1317437
  Макогон Ю.В. Украина на пути в ВТО: вызовы для национальной зкономики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 131-136.
1317438
  Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. (социально-экономические предпосылки войны) / А.И. Баранович. – М., 1959. – 208с.
1317439
   Украина непокоренная : народные песни и думы. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 64 с.
1317440
  Каревин А. Украина ностальгирует— по николаевской империи = Ответ оппоненту // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. F 6


  Еженедельник "2000" представляет разные точки зрения. Самим же спорщикам содержательная критика позволяет объективно оценить собственную позицию, определить в ней уязвимые места. В результате рождается истина. Поэтому статью Михаила Борисова ...
1317441
  Щурек Влодзимеж Украина обгоняет США и Россию : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 60-63 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317442
  Онищенко А.С. Украина отмечает юбилей В.И. Вернадского / А.С. Онищенко, Л.А. Дубровина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 90-91


  "В Таврическом национальном университете 12 марта [2012 года] состоялось интерактивное торжественное собрание преподавателей и студентов трех университетов: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Киевского национального ...
1317443
   Украина отстояла Евро-2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7
1317444
  Джалагония В. Украина перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  Парламентські вибори 2002 року
1317445
  Петров И. Украина поможет Турции вооружиться // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 8


  Потребность Анкары в новых танках - 1 тыс. единиц, на которые потратят более $ 1,5 млрд. Эти деньги могут быть освоены в рамках производства наших танков Jatagan.
1317446
  Грач Л.И. Украина после Кучмы / Грач Л.И. – Киев : Орияни, 2005. – 224с. – ISBN 966-8305-46-2
1317447
  Чалая Т. Украина чтит нашего земляка // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123.
1317448
  Логвинова Н.Ю. Украина, безработица, стресс : (Особенности влияния ситуации безработицы на человека). Монография / Н.Ю. Логвинова; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 348 с. – ISBN 966-8558-38-3
1317449
  Воронов В. Украина, не Карфаген // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Кремль сделал все возможное, чтобы Евросоюз расширился на Восток.
1317450
  Березин Н. Украина. (Малороссы, их страна, быт и прошлое) : с рисунками / Н. Березин. – С.-Петербург : Типография Спб. акц. общ. Слово, 1907. – 128 с. – Дефект. кн. - КСЕРОКОПІЯ книги
1317451
   Украина. В братской семье советских народов = Україна. В братській сім"ї радянських народів : фотокомпозиция. – Москва : Планета, 1971. – [94] с. : 112 фотографий
1317452
  Рудык София Украина. В погоне за белым счастьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 86-91 : фото
1317453
  Рубан Ю.Д. Украина. Времена испытаний / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-540-259-5
1317454
  Кубатьян Григорий Украина. Гуцулы : Карпатские горцы / Кубатьян Григорий, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 126-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1317455
   Украина. Дома и смереки помогают // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 38-43 : фото
1317456
  Телевной Игорь Украина. И где вы сохнете свое белье? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 88-90 : фото
1317457
   Украина. Малоизвестные страницы истории : [лучшие статьи ж-ла "Корреспондент" (2004-2011 гг.)] / Фонд Порошенка ; [общ. ред.: В. Невзоров, В. Сыч ; ред. А. Смирнов]. – Киев : SKY HORSE, 2012. – 269, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-2536-15-7
1317458
  Мкртчян Михаил Украина. По Украине. Очерки иностранца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 86-89 : фото
1317459
   Украина. Русская поэзия. 20 век : антология. – Киев : ЮГ, 2007. – 784с. – Шифр. дубл. 8рзб Укра. – ISBN 966-7082-19-9
1317460
   Украина. Сборник повестей и рассказов малороссийских писателей в переводе на русский язык Н. Шадурского. – Плоцк : Тип. Кошеркевича ; Издание переводчика, 1911. – 202 с.
1317461
   Украина. Страницы прошлого. Фотоальбом. – Київ, 1987. – 98 с.
1317462
  Сибирякова А.А. Украина. Точка G / Алена Сибирякова. – Киев : [б. и.], 2012. – 279, [1] с. – Посвящается Михаилу Афанасьевичу Булгакову. – ISBN 978-966-2015-17-1
1317463
   Украина.Дорогой Октября : материалы празднования 60-летия установления Советской власти на Украине и образования Украинской Советской Социалистической республики. – Киев : Изд-во политической литературы Украины, 1978. – 283 с.
1317464
   Украина/ Австрия/ Грузия. Горнолыжная Европа: Куда лучше отправиться зимой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 16-29 : фото
1317465
  Костырев А. Украина: буфер или межцивилизационный форум? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0201-7083
1317466
   Украина: годы созидания. Фотоальбом. – Київ, 1987. – 190 с.
1317467
  Новоселов Александр Украина: жаркое лето // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-10 : фото
1317468
  Руденко Л.Г. Украина: изменения городского пространства / Л.Г. Руденко, И.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 48-56 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1317469
  Субтельный О. Украина: история / О. Субтельный. – Київ : Либідь, 1994. – 736с. – ISBN 5-325-00090-Х
1317470
   Украина: между Намибией и Гватемалой // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317471
  Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого / Елена Грицай, Милана Николко ; Европейский гуманитарный ун-т. – Вильнюс : ЕГУ, 2009. – 220 с. – ISBN 978-9955-773-24-5
1317472
  Марчук Е.К. Украина: новая парадигма прогресса : Аналитическое исследование / Е.К. Марчук; Пер. с укр. – Київ : Авалон, 2001. – 224с. – ISBN 966-95710-1-4
1317473
  Видейко М.Ю. Украина: от Триполья до Антов / М.Ю. Видейко; [ руководители проекта: А.В. Толстоухов, В.А. Зубанов ]. – Киев : КВІЦ, 2008. – 280с. : илл. – ISBN 978-966-2003-23-9
1317474
  Литвин В. Украина: политика, политики, власть : Hа фоне политического портрета Л.Кравчука / В. Литвин. – Киев : Альтернативи, 1997. – 334 с. – ISBN 586248051Х
1317475
  Тигипко С.Л. Украина: проект развития / Сергей Тигипко. – Киев : Саммит-книга, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-7889-28-9
1317476
  Григорьев Л. Украина: раздвоение трансформации / Л. Григорьев, С. Агибалов, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 125-142. – ISSN 0042-8736
1317477
  Мироненко В.И. Украина: революция обманутых надежд // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 1 (61), январь - март. – С. 131-143. – ISSN 0201-7083
1317478
   Украина: устойчивый рост, инфляция и внешние заимствования // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46. – ISSN 2074-6040
1317479
  Ещенко П.С. Украине – смену модели социальной защиты населения // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 3-17. – ISSN 0131-7741
1317480
  Стельмах М.О. Украине вольной жить / М.О. Стельмах. – Москва, 1944. – 103с.
1317481
   Украинец 1864 года, изданный Михаилом Максимовичем. – Киев : В типографии И. и А. Давиденка, 1864. – 40 с.
1317482
  Грицяк Е. Украинец № 777 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 20 (432), 22.05.2015. – С. 46-51. – ISSN 2075-7093


  Накануне 62-й годовшины Норильского восстания Фокус встретился с одним из его лидеров - Евгением Грицяком и узнал, как заключенному У - 777 (таким был лагерный номер Грицяка) удалось обмануть смерть.
1317483
  Токарь П.В. Украинец во главе национально-освободительного движения казахов Акмолинского Приишимья / П.В. Токарь, З.Е. Кабульдинов // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 115-125. – ISBN 978-601-80179-5-7
1317484
  Бондаренко К. Украинец на польском троне // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 33. – С. 68-71.


  !9 червня 1669 р. польський сейм більшістю голосами обрав королем Речі Посполитої Михайла Корбута Вишневецького, сина Ієремії ( Яреми ) Вишневецького.
1317485
  Таирова-Яковлева Украинизация армии в 1917 г. как результат национальной политики Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 30-35. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1317486
  Блинда Л.В. Украинизация и ее роль в общестенно-политической жизни украинского народа в 20-е годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Блинда Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 25л.
1317487
  Каревин А. Украинизация по-большевистски: и это было только начало // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 9 (126),сентябрь. – С. 16-17
1317488
  Борисенок Е.Ю. Украинизация служащих в УССР в 1920–1930-е годы // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 17-28. – ISSN 0132-1366
1317489
  Ковтюк С.И. Украинизмы в венгерском говоре низовья реки Уж Закарпатской области Украинской ССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 2004 / Ковтюк С.И.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1973. – 18л.
1317490
  Озерова Н.Г. Украинизмы в русской газетной речи на рубеже тысячелетий // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.2-4. – Библиогр.: 5 назв
1317491
  Николенко Н.И. Украинизмы в русской речи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1317492
  Горынина А. Украинка с большой буквы // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2011. – № 12 (58). – С. 108-115. – ISSN 1818-3948


  ЕЕ можно сравнить разве что с Тарасом Шевченко - по степени величия. Тем не менее... пусть не обижаются литературоведы, но основной талант Леси Украинки вовсе не в ее творчестве. Её талант - это вся ее недолгая и сложная жизнь
1317493
  Акимов Д.И. Украинки в Италии: проблемы трудовой миграции // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2009. – № 3 (75). – С. 5-9
1317494
  Купчик О.Р. Украино-азербайджанская дипломатия (1917-1921 гг.): главные действующие лица / О.Р. Купчик, Дамиров, А-И // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-569-0
1317495
  Гулиев А.Д. Украино-азербайджанские отношения : право, политика, дипломатия / Ариф Гулиев ; Ин-т всемир. истории НАН Украины. – Харьков : Факт. – ISBN 978-966-637-761-9
Т. 1. – 2014. – 655, [1] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1317496
  Языкова А.М. Украино-китайское сотрудничество в XXI веке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 201-202
1317497
  Одоховская И.А. Украиноско-венгерские идейные связи второй половыни XIX столетия : Автореф... канд .филос.наук: / Одоховская И. А.; АН УССР. – К., 1971. – 20л.
1317498
  Куліш П.О. Украинофилам / [Передм. "Украинофилам: ( Невідомий твір П. Куліша)" О.І. Левицького]. – [Київ], 1911. – 26 с. – Окремий відб. з: Зап. Укр. Наук. Т-ва в Київі. 1911, кн. 8
1317499
  Костомаров Н.И. Украинофильство / Н.И. Костомаров. – [Б.м.] : [б.и.], 1881. – [13] с. – Вырезка из: "Русская старина", 1881, т.30
1317500
   Украинофильство с его затеями о двухтекстных учебниках // Немецкая психология в текущем столетии : Историко-критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии в Англии ... / М. Троицкий. – Москва, 1883. – Т. 2. – 71 с.
1317501
  Худаш Михаил Лукич Украинская антропонимия XIV - начала XIX вв. (мужские наименования) : автореф. дис. ... докт. філол. наук : 10.02.02 / Худаш Михаил Лукич ; МВ и ССО УССР, УГУ. – Ужгород, 1980. – 45 с.
1317502
  Осташ Р.И. Украинская антропонимия первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Р.И.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
1317503
  Керста Розалия Иосифовна Украинская антропономия XVI в. (Муж. именования) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Керста Розалия Иосифовна ; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 17 с.
1317504
   Украинская Ахматовиана (1992-2001) : библиографический указатель / сост. Полина Поберезкина. – Toronto : The University of Toronto, Department of Slavic Languages and Literatures, 2013. – 144 c. – Имен. указ.: c. 127-141. – ISBN 978-0-9920361-0-2
1317505
  Шевченко И.А. Украинская библиотечная ассоциация и формирование профессионального библиотечного пространства // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 35-38


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
1317506
   Украинская виртуальная обсерватория (УкрВО). Современное состояние и перспективы развития объединенного архива наблюдений / И.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк, Ю.И. Процюк, Н.В. Вирун, А.А. Шляпников, С.Г. Кашуба, А.И. Пихун, С.М. Андриевский, А.Э. Мажаев, Л.В. Казанцева, А.В. Шульга, А.В. Золотухина, Т.П. Сергеева, А.П. Мирошниченко, И.Л. Андронов, В.В. Бреус, Н.А. Вирнина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 74-91. – ISSN 1561-8889


  Розглянуто сучасний стан спостережних архівів обсерваторій України за період 1898-2010 рр. з точки зору їхньої придатності до включення в УкрВО.
1317507
   Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / [Аяган Б.Г. и др. ; редкол.: О.А. Демин и др. ; отв. за вып. П.В. Токарь] ; Посольство Украины в Респ. Казахстан ; Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; Респ. об"єднання "Рада українців Казахстану" [та ін.]. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 433, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 423-426 - Ст. рус., укр. - Прилож.: с. 369-422. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-601-80179-5-7
1317508
   Украинская государственность в 20 веке : Историко-политологический анализ / Адамский Виктор, Андресюк Борис, Белый Олег, Бураковский Игорь, Бурлачук Виктор; [Адамский В., Андресюк Б., Белый О. и др.; Редкол.: А.Дергачев и др.]. – Київ : Політична думка, 1996. – 436с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 403-427. – ISBN 966-543-04-08
1317509
  Грунский Н.К. Украинская грамматика / Н.К. Грунский. – 2-е изд., [доп.]. – Київ : Изд. Товаpищества "Голос" ; [Дpук. М-ва Вн[утp.] Спp[ав]], 1918. – 63, [1] с. – Обpазцы для pазбоpа и пеpевода [уpив. з твоpів укp.]: с. 46-63, остальная часть текста на рус. яз.
1317510
  Грунский Н.К. Украинская грамматика. – Киев : Изд.тип.Е.Череповского, 1918. – 48 с.
1317511
   Украинская грамматика. – К., 1986. – 360с.
1317512
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья] : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва; Киев : Тип. Гатцук (Москва) : Тип. "Просвещение" (Киев) ; Звенигородок, Киев. губ.
Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6. – 1908. – 217-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл. – Экз. описаны по коновлюту
1317513
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья]. Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – 217*-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл.
1317514
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.). – Москва : тип. В.А. Гатцук
Т.1, вып. 1. – 1907. – [5], 18-210 с. – Конволют. - Перепл.: Украинская грамматика / А. Крымский: т. 1, вып. 2 и т. 2, вып. 1
1317515
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Т. 2, вып. 1 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – [4], 144 с.
1317516
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва : Тип. Гатцук
Т. 2, вып. 1 : (Уроки 1-5). – 1907. – [4], 144 с.
1317517
  Ткаченко В.А. Украинская демократическая экономическая мысль в Галиции в 70-80-х годах XIX столетия (В. Навроцкий и О. Терлецкий) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ткаченко В.А. ; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1963. – 20 с.
1317518
  Чмырь С.Г. Украинская Демократическо-Радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. - 1908 г.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чмырь С.Г.; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – 24л.
1317519
  Латыш Ю.В. Украинская диаспора // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 697-722. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317520
  Козыбаева М.М. Украинская диаспора в странах Центральной Азии // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 286-298. – ISBN 978-601-80179-5-7
1317521
  Карабулатова И.С. Украинская диаспора в Тюменской области: история, язык, культура / И.С. Карабулатова, Л.Ф. Карелина ; Федеральное агенство по образ. и науке Рос Фед. ; Мин-во образ. и науки Рос. Фед. ; Тюменский гос. ун-т ; Мн-т гуманитарных исслед. – Тюмень : Печатник, 2006. – 180 с. – ISBN 5-98985-025-5
1317522
  Демьяновская Л.С. Украинская драматическая поэма (Становление и развитие жанра в дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Демьяновская Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 52 с.
1317523
  Демьяновская Людмила Семеновна Украинская драматическая поэма (Становление и развитие жанра в дооктябрьский период) : Дис... док. филол.наук: 10.01.03. / Демьяновская Людмила Семеновна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 378л. – Бібліогр.:л.14-43
1317524
  Киричек П.М. Украинская драматургия 60-х -- начала 80-х годов XIX века. Проблема художественного мастерства в связи с творческой практикой писателей : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киричек П.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 53л.
1317525
  Киричек П.М. Украинская драматургия 60-х начала 80-х годов ХІХ века. Проблема художественного мастерства в связи с творческой практикой писателей : Дис... докт. филол.наук: 10.01.03 / Киричек П.М.; МО и ССО УССР Симферопольск. гос. ун-т им М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1987. – 369л. – Бібліогр.:л.357-369
1317526
  Кузякина Н.Б. Украинская драматургия начала XX века / Н.Б. Кузякина. – Л, 1978. – 86с.
1317527
  Лобас П.А. Украинская драматургия первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лобас П.А. ; АН УССР , Ин-т литературы им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1317528
  Задорожная С.В. Украинская драматургия первой половины 19 века и ее истоки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Задорожная С.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1317529
  Задорожная Светлана Владимировна Украинская драматургия первой половины XIX века и ее истории (к вопросу о соотношении литературы и фольклора) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03, 10.01.09 / Задорожная Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1317530
  УпеникМ Украинская дума / УпеникМ. – М., 1986. – 31с.
1317531
   Украинская живопись ХУІІІ - начала ХХ вв.. – Ленинград
1. – 1961. – 2с.
1317532
  Трофимов А.А. Украинская интеллигенция в период государственного строительства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 251-258
1317533
  Марченко М.И. Украинская историография (с древних времен до середины XIX в.) : Автореф... доктор ист.наук: / Марченко М.И.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1960. – 37л.
1317534
  Титаренко П.Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарей : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Титаренко П.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1317535
  Титаренко П.Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарей. : Дис... канд. ист.наук: / Титаренко П.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 227л. – Бібліогр.:л.189-227
1317536
  Синяков С.В. Украинская история как пространство современного творчества // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1317537
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.1. – 1951. – 483 с.
1317538
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.2. – 1951. – 559 с.
1317539
   Украинская классическая драматургия : сборник. – Київ : Дніпро, 1985. – 515 с.
1317540
   Украинская классическая комедия. – Москва : Искусство, 1954. – 526 с.
1317541
  Харченко Н.А. Украинская книга в Кыргызстане // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 125-133. – ISBN 9967-05-037-3
1317542
   Украинская книга.. – М., 1970. – 40с.
1317543
   Украинская коллекция микроорганизмов : каталог культур / В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. и др. Романовская; [В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. Романовская и др.]; НАНУ; Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного; под ред.: В.С. Подгорского, О.И. Коцофляк, Е.А. Киприановой, О.Р. Гвоздяк. – 2-е изд. – Киев : Наукова думка, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-00-0627-0
1317544
  Косенко Ю.А. Украинская комедия конца XIX -- начала ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Косенко Ю. А. ; АН УССР , Ин-т литературы. – Киев, 1979. – 26 с.
1317545
  Карпенко К. Украинская КПСС // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 9 (548). – С. 16-19. – ISSN 2305-3364


  Массовость и коньюнктурность превращают Партию регионов в КПСС
1317546
  Бондарь Н.А. Украинская лексика в русскоязычном тексте "Дневника" Т. Г. Шевченко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .330-335
1317547
  Дэже Л. Украинская лексика сер. XVI века: Няговские Поучения : (словарь и анализ) / Ласло Дэже. – Дебрецен : [Б. и.], 1985. – 525 с.
1317548
  Шевчук Т.С. Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 108-115. – (Серія "Філологічні науки")
1317549
  Мишанич А.В. Украинская литература второй половины XVIII века и устное народное творчество. : Автореф... доктор фил.наук: 10.01.03, 10.01.09 / Мишанич А.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 46л.
1317550
   Украинская литература. Доокрябрьский период.. – М., 1957. – 181с.
1317551
   Украинская литература. Советский период.. – М., 1963. – 210с.
1317552
  Тищенко Виктор Иванович Украинская литературная Кармалюкиана (проблема исторической и художественной правды характера) : Дис... доктор филолог.наук: / Тищенко Виктор Иванович; МП УССР. Каменец-Подольский гос. пед. ин-т. – Каменец-Подольск, 1974. – 374л.
1317553
  Тищенко В.И. Украинская литературная кармалюкиана. (Проблема ист. и худож. правды характера) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Тищенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 55 с. – Бібліогр.:с.54-55
1317554
  Романовская А.И. Украинская ментальность в контексте проблем государственной политики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1317555
  Грицай М.С. Украинская народная вертепная драма : Автореф... канд. филол.наук: / Грицай М.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 22л.
1317556
  Моздыр Н.И. Украинская народная деревянная скульптура. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Моздыр Н.И.; МГУ. Ист. ф-тет. – М., 1977. – 19л.
1317557
  Харьков В. Украинская народная музыка / В. Харьков. – М, 1964. – 67с.
1317558
  Николаева Т.А. Украинская народная одежда : Среднее Поднепровье / Т.А. Николаева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 246с.
1317559
  Полянская Украинская народная одежда Закарпатья. (Этн. взаимосвязи и локальные особенности) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Полянская Елена-Эмилия Васильевна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1977. – 25л.
1317560
  Сявавко Е.И. Украинская народная педагогика в ее историческом развитии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сявавко Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевчнко. – К., 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1317561
  Колотило Танасий Иванович Украинская народная песенная аллегория : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.09 / Колотило Танасий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1317562
  Дмитриев А. Украинская наука и ее имперские контексты (ХIХ - начало ХХ века) // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2007. – № 4. – С. 121-172. – ISBN 5-89423-110-8
1317563
  Щульга Т. Украинская национал-демократия и крымский вопрос в начале 1990-х: демократическая идеология и авторитарные практические предложения // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 121-130. – ISSN 1822-5136
1317564
  Фоллрихова Мария Украинская национальная журналистика в чехословакии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Фоллрихова Мария; КГУ. – К., 1989. – 26л.
1317565
  Фоллрихова Мария Украинская национальная журналистика в Чехословакии : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фоллрихова Мария; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 205л. – Бібліогр.:л.154-205
1317566
  Фисун А. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 119-127. – ISBN 978-966-400-275-9
1317567
  Попов С.А. Украинская ойконимия Воронежской области Российской Федерации // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 486-491. – ISBN 978-966-489-126-1
1317568
   Украинская оптическая метеорная сеть / Ю.М. Горбанев, Е.Ф. Князькова, А.В. Шульга, Н.А. Куличенко, П.Н. Козак, А.М. Мозговая, А.В. Голубаев // Радиотехника : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 2016. – Вып. 185. – С. 5-8. – ISSN 0485-8972
1317569
   Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. – Киев, 1968. – 20с.
1317570
  Галич Александр Андреевич Украинская писательская мемуаристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Галич Александр Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 48л.
1317571
  Галич Александр Андреевич Украинская писательская мемуаристика. (Природа, эволюция, поэтика) : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.08 / Галич Александр Андреевич; МНО Украины, Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1991. – 399л.
1317572
  Мищук Р.С. Украинская повествовательная проза конца 50-х - начала 60-х гг. ХІХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Мищук Р.С.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 28л.
1317573
  Белецкий П.А. Украинская портретная живопись XYII-XYIII вв / П.А. Белецкий. – Ленинград, 1981. – 258с.
1317574
  Заславский Исай Яковлевич Украинская поэзия XIX - начала ХХ века и художественный мир Лермонтова. Контактно-генетические и историко-типологические аспекты изучения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Заславский Исай Яковлевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 52 с.
1317575
  Заславский Исай Яковлевич Украинская поэзия ХІХ - начала ХХ века и художественный мир Лермонтова. Контактно-генетические и историко-типологические аспекты изучения : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Заславский Исай Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 275л.
1317576
   Украинская Православная Церковь. Летопись. Год из жизни - 2006. – Киев : Киевская Митрополия, 2007. – 800 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7936-59-4
1317577
  Кукушкин Л.С. Украинская православная энциклопедия : в 3 ч. / [Л.С. Кукушкин]. – Харьков : Фолио, 2013. – 892, [4] с. : фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 888-890. – ISBN 978-966-97231-8-5
1317578
  Паньков А.И. Украинская прогрессивная критика в канун первой русской революции в борьбе за народность литературы. : Автореф... Канд.лфилол.наук: 10.01.03 / Паньков А.И.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1317579
  Ковальчук Е.А. Украинская прогрессивная общественность США и Канады в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Ковальчук Е.А.; Ужгор.гос.ун-т. – Ужгород, 1985. – 23л.
1317580
  Барчан Валентина Владимировна Украинская проза малых форм периода Великой Отечественной войны (рассказ, публицистика. К проблеме героического характера) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Барчан Валентина Владимировна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1317581
  Барчан В.В. Украинская проза малых форм периода Великой Отечественной войны (рассказы, публицистика. К проблеме героического характера). : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Барчан В.В.; Ужгород. гос. универ. – Ужгород, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.196-212
1317582
   Украинская промышленность в 1920 году.. – Х., 1921. – 111с.
1317583
  Жигалко П.В. Украинская промышленность в условиях новой экономичекой политики. / П.В. Жигалко. – 71с.
1317584
  Полковенко В.В. Украинская радиопублицистика периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Полковенко В.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1317585
  Чапля И.К. Украинская революционно-демократическая литературная критика. (Последняя четверть XIX - нач. ХХ в.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Чапля И.К. ; Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко АН УССР. – Киев, 1966. – 61 с.
1317586
  Передерий Виталий Феофанович Украинская революционно-демократическая эстетитка конца XIX - начала ХХ столетий : Автореф... доктора философ.наук: / Передерий Виталий Феофанович; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 46л.
1317587
  Королев Г.А. Украинская революция 1917-1921 годов: европейское измерение и реализация национального проекта // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – C. 17-27. – ISSN 0132-1366
1317588
  Пастухов В.Б. Украинская революция и Русская контрреволюция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 7-16. – ISSN 0321-2017
1317589
  Михальченко Н.И. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее : монография / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исследований им. И.Ф. Кураса. – Киев : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 337, [1] с. – В конце кн. вых. дан. на укр. языке. – ISBN 978-966-02-6838-8
1317590
  Баканурский А. Украинская режиссура в контексте постдраматического театра // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 38-52. – ISSN 1997-8642
1317591
   Украинская респ. конф. по электрохимии, 4-я. Харьков. 1984. – К., 1984. – 187с.
1317592
   Украинская респ. конференция по электрохимии, 1-я. Киев. 1973.. – К., 1973. – 84с.
1317593
   Украинская респ. конференция по электрохимии, 1-я. Киев. 1973.. – К.
1. – 1973. – с.
1317594
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – К.
Секция 1, вып. 2. – 1974. – 83с.
1317595
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – К.
Секция 2, вып. 2. – 1974. – с.
1317596
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – Х.
Секция 3, вып. 2. – 1974. – 60с.
1317597
  Чепурко Е.М. Украинская романистика 70-80-х годов о послеоктябрьской деревне. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чепурко Е.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1317598
  Ивашкив В.М. Украинская романтическая драма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ивашкив В.М.; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1317599
  Нахлик Евгений Казимирович Украинская романтическая проза 30-60-х г.г. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Нахлик Евгений Казимирович; Ин-т лит-ры АН УССР. – К., 1985. – 20л.
1317600
   Украинская сатира и юмор ХІХ - нач. ХХ века.. – М., 1963. – 495с.
1317601
  Гончарук Н.Л. Украинская сатира периода революции 1905-1907 годов : Автореф... кандидата филол.наук: / Гончарук Н.Л.; АН УССР. Секцио обществ. наук. – Киев, 1964. – 20л.
1317602
  Белецкий Ф.М. Украинская сатирическая проза конца XIX -- начала XX вв. (Проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения). : Дис... докт. филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Ф. М.; МВ И ССО УССР. Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Укр. с Рос. – Днепропетровск, 1986. – 403л. – Бібліогр.:л.361-400
1317603
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1317604
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (Проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... доктора филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1317605
  Гладков И.С. Украинская ситуация и российско-китайский диалог // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 2074-6040
1317606
  Косяченко В.Т. Украинская советская басня : Автореф... канд. филол.наук: / Косяченко В. Т.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 29л.
1317607
  Рубан В.А. Украинская советская газета. Проблемы становления и развития (1917-1925 гг.) : Автореф... д-ра филол.наук: / Рубан В.А.; КГУ. – Киев, 1967. – 48л.
1317608
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ. – К., 1971. – 28л.
1317609
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1317610
  Белецкий Д.М. Украинская советская историческая драматургия : Автореф... канд. филологич.наук: / Белецкий Д.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
1317611
  Шпаков А.П. Украинская советская книжная графика. (Пути и проблемы развития). : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Шпаков А.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1317612
  Семенюк Григорий Фокович Украинская советская комедия 70-х годов. Проблематика, жанровое своеобразие, конфликты, характеры : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорий Фокович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 169л.
1317613
  Семенюк Г.Ф. Украинская советская комедия 70-х годов. Проблематика, жанровое совоеобразие, конфликты, характеры : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Семенюк Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1317614
   Украинская советская культура : сборник статей. – Киев : Госполитиздат, 1961. – 280 с.
1317615
  Коваль М.В. Украинская советская культура в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коваль М.В.; Ан УССР. – К, 1964. – 18л.
1317616
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература : уч.-метод.пособие по курсу "Литературы народов СССР" для студентов-заочников V-VI курсов филологических факультетов гос.университетов / Л.М. Слобожанинова. – Москва : Московский университет, 1970. – 81 с.
1317617
  Гончар О.Т. Украинская советская литература накануне пятидесятилетия / О.Т. Гончар, 1967. – 44с.
1317618
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литература сказка (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Ярмыш Ю.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1317619
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1967. – 79с.
1317620
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1975. – 100с.
1317621
  Гнатюк Михаил Иванович Украинская советская литературная критика в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гнатюк Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1981. – 23л.
1317622
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литературная сказка (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ярмыш Ю.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 30л.
1317623
  Гордейчук Н.М. Украинская советская музыка / Н.М. Гордейчук. – К, 1960. – 104с.
1317624
  Променицкий К.К. Украинская советская народная резьба по дереву.. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Променицкий К.К.; Акад. художеств СССР. – К., 1959. – 16л.
1317625
   Украинская советская повесть.. – К., 1987. – 414с.
1317626
  Рубан Валентина Васильевна Украинская советская портретная живопись. (Тенденции развития) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Рубан Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств Акад. художеств СССР. – Москва, 1979. – 24л.
1317627
  Нименко А.В. Украинская советская портретная скульптура (1945-1952) : Автореф... канд. искусств.наук: / Нименко А. В.; АН УССР, Ин-т искусствовед. , фольк. и этнограф. – К., 1955. – 20л.
1317628
  Иванюк Сергей Семенович Украинская советская проза для детей. 1917-1941 : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Иванюк Сергей Семенович; АН УССР, Ин-т лит-ры. – К., 1987. – 17л.
1317629
  Брелинская Лариса Михайловна Украинская советская проза первых послеоктябрьских лет (на пути к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Брелинская Лариса Михайловна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 26л.
1317630
  Пашковская Н.Ф. Украинская советская проза периода Великой Отечественной войны и ее новаторство. : Автореф... канд.филол.наук: 642 / Пашковская Н.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1317631
  Заверлюк Н.И. Украинская советская публицистика в период гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Заверлюк Н.И.;. – К, 1966. – 29л.
1317632
  Рябошапка Украинская Советская Социалистическая Республика -- суверенное государство : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рябошапка Г. Х. ; Харьков. юр. ин-т. – Харьков, 1967. – 19 с.
1317633
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика : Краткая экономико - географическая справка / А.Т. Дуброва. – Москва : Географгиз, 1954. – 55с.
1317634
   Украинская Советская Социалистическая Республика. – Київ, 1965. – 808c.
1317635
   Украинская Советская Социалистическая Республика. – Київ, 1967. – 592с.
1317636
  Ляшко А.П. Украинская Советская Социалистическая Республика / А.П. Ляшко. – Москва : Политиздат, 1972. – 127 с. – На обл. авт. не указ. - Назв. серии на об. тит. л. – (СССР. Союзные республики)
1317637
   Украинская Советская Социалистическая Республика : Энцикл. справ. – Киев : Гл. ред. Укр. сов. энцикл, 1987. – 513с.
1317638
  Куришков Е.Л. Украинская Советская Социалистическая Республика как субъект международного права : Автореф... канд. юридич.наук: / Куришков Е.Л.; АН УССР. Сектор государства и права. – К., 1953. – 12л.
1317639
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика. Краткая экономико-географич. справка / А.Т. Дуброва. – Москва, 1964. – 56с.
1317640
  Ковальчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковальчук С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 17 с.
1317641
  Ковльчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в периодической Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковльчук С.И. ;. – Киев, 1949. – 20 с.
1317642
  Шлапак Д.Я. Украинская советская художественная публицистика периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Шлапак Д.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1317643
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти тт. – Киев : УСЭ
Т. 1 : А - Борона. – 1978. – 552с.
1317644
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 3 : Героизм - Желанное. – 1980. – 544с.
1317645
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УРЕ
Т. 4 : Желатин - Кетозы. – 1980. – 560 с.
1317646
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 5 : Кетокислоты - Ляхор. – 1981. – 560 с.
1317647
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 6 : Ляхтак - Молдовеняска. – 1981. – 552 с.
1317648
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 8 : Остов - Продюсер. – 1982. – 552 с.
1317649
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 9 : Проект - Семеновка. – 1983. – 568 с.
1317650
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 11, Кн. 1 : Счисление - функционал. – 1984. – 608 с.
1317651
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УРЕ
Т. 11, Кн. 2 : Украинская Советская Социалистическая Республика. – 1985. – 516 с.
1317652
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 12 : Функционализм - Ящур. – 1985. – 628 с.
1317653
   Украинская Советская Энциклопедия : В 12-ти т.: Изд. выходит с 1978 г. – Киев : УСЭ
Т. 2 : Боронование - Геродот. – 1979. – 543с.
1317654
   Украинская Советская Энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 7 : Молекула - Остит. – 1982. – 568с.
1317655
   Украинская Советская Энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 10 : Семеноводство - счеты. – 1984. – 560 с.
1317656
   Украинская Социалистическая Советская Республика /УССР/.. – [24] с.
1317657
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Паночко М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 24 с.
1317658
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Паночко М.Н.; Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 23л.
1317659
  Нейман Р.Д. Украинская ССР - суверенное государство в составе СССР : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / Р.Д. Нейман ; М-во высшего образ. СССР ; КНУТШ, Каф-ра теории и истории государства и права. – Киев, 1951. – 23 с.
1317660
  Кутафьев С.А. Украинская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1951. – 108с.
1317661
  Вирнык Д.Ф. Украинская ССР : краткий историко-экономический очерк / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 183с.
1317662
   Украинская ССР. – Москва
1. – 1957. – 557с.
1317663
  Паламарчук М.М. Украинская ССР : (экономико-географическая характеристика) : пособие для учителей / М.М. Паламарчук. – Москва : Просвещение, 1970. – 192 с.
1317664
   Украинская ССР. – К., 1974. – 116с.
1317665
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х томах. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 1 : Советская Украина в период отражения вероломного нападения фашистской Германии на СССР и подготовки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). – 1975. – 544 с.
1317666
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х томах. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 2 : Советская Украина в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. - 1943). – 1975. – 512 с.
1317667
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 3. – 1975. – 463 с.
1317668
  Клоков В.И. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны / В.И. Клоков. – К., 1979. – 48с.
1317669
   Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. / Клоков В.И. – К., 1985. – 618с.
1317670
   Украинская ССР в изданиях братских республик : По материалам академ. биб-к; Библиогр. указатель. – Киев, 1988. – 149с.
1317671
  Сохань П.С. Украинская ССР в научно-техническом сотрудничестве стран социализма, 1945-1970 / П.С. Сохань, В.М. Даниленко. – Киев, 1988. – 244с.
1317672
  Махиня М.М. Украинская ССР в новой пятилетке / М.М. Махиня. – К., 1966. – 47с.
1317673
  Сургай Г.И. Украинская ССР в объединительном движении за образование СоюзаССР / Г.И. Сургай. – К., 1982. – 21с.
1317674
   Украинская ССР в период гражданской войны (1917-1920 гг.). – Київ
2. – 1966. – 516 с.
1317675
   Украинская ССР в период гражданской войны (1917-1920 гг.). – Киев
3. – 1966. – 512 с.
1317676
  Лукаш О.И. Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися странами (60-80-е гг.) / О.И. Лукаш. – К, 1990. – 112с.
1317677
  Лещенко Н.Н. Украинская ССР в созвездии братских республик Советского Союза / Н.Н. Лещенко, Л.В. Олейник. – К., 1972. – 15с.
1317678
   Украинская ССР в цифрах. – К., 1988. – 197с.
1317679
   Украинская ССР в цифрах в 1975 году.. – К., 1976. – 223с.
1317680
   Украинская ССР в цифрах в 1980 году.. – К., 1981. – 144с.
1317681
   Украинская ССР в цифрах в 1982 году = Краткий статистический справочник. – Киев : Техніка, 1983. – 151с.
1317682
   Украинская ССР в цифрах в 1983 году. – К., 1984. – 150с.
1317683
   Украинская ССР в цифрах в 1984 году. – К., 1985. – 176с.
1317684
   Украинская ССР в цифрах в 1985 году.. – К., 1986. – 167с.
1317685
   Украинская ССР в цифрах в 1988 году.. – К., 1989. – 223с.
1317686
   Украинская ССР в цифрах в 1989 году. – Киев : Техника, 1990. – 206с.
1317687
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1317688
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1969. – 175с.
1317689
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1987. – 213с.
1317690
   Украинская ССР в цифрах.... – К., 1978. – 168с.
1317691
   Украинская ССР в цифрах.... – К., 1979. – 136с.
1317692
  Лисовский В.И. Украинская ССР и международное право / В.И. Лисовский. – М., 1960. – 40с.
1317693
   Украинская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.. – Л., 1940. – 119с.
1317694
   Украинская ССР.. – М., 1956. – 71с.
1317695
   Украинская ССР.. – М., 1957. – 238с.
1317696
  Васильев О.А. Украинская ССР. / О.А. Васильев, А.С. Кисель. – Київ, 1970. – 147с.
1317697
   Украинская ССР. Экономические районы : Развитие и размещение производительных сил СССР : монография. – Москва : Наука, 1972. – 315 с.
1317698
   Украинская ССР: Административно-территориальное деление. На 1 января 1979 года. – Киев : Советская энциклопедия, 1979. – 512с.
1317699
  Шама О. Украинская страница Русского дневника // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 42 (171), 17 ноября 2017. – С. 62-65


  "Сразу после войны 1947 году, американский писатель Джон Стейнбек оказался в СССР, в том числе и в Украине. Разрушенную войной республику местные власти постарались показать американцу как хлебосольный и богатый регион".
1317700
   Украинская сюита.. – М., 1939. – 24с.
1317701
   Украинская таможня.. – К., 1993. – 240с.
1317702
   Украинская таможня.. – К., 1995. – 499с.
1317703
  Оппоков Е.В. Украинская тектоническая ... / Е.В. Оппоков, 1925. – с.
1317704
  Чиколаева Е.П. Украинская трудовая армия и ее ролль в борьбе с хозяйственной разрухой в 1920 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Чиколаева Е.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 22л.
1317705
  Стрелко А.А. Украинская трудовая эмиграция в странах Латинской Америки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Стрелко А.А.; Ан УССР Ин-т истории. – К, 1973. – 22л.
1317706
  Ешкилев В. Украинская фантастика - час Быка // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2012. – № 1. – С. 130-136. – ISSN 0131-8136


  Проблема развития фантастики в современной Украине
1317707
  Демский М.Т. Украинская фраземика (Деривационная база, семантико-грамматические особенности) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Демский М. Т. ; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1985. – 47 с.
1317708
  Слобожанинова Л.М. Украинская художестванная проза в послевоенный период 1945-1954 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Слобожанинова Л.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 17л.
1317709
  Алексеева А.П. Украинская художественная традиция в прозе М.А. Булгакова : Монография / А.П. Алексеева. – Киев, 2004. – 156 с. – ISBN 966-340-026-9
1317710
  Макогон Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1317711
  Паршаков А.С. Украинская языковая политика: между унитаризмом и федерализмом // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 51-54. – ISSN 0132-1625
1317712
  Стаменова А. Украински език за българи / Албена Стаменова, Райна Камберова. – София : Мико Дизайн ЕООД
Част 1. – 2008. – 179 с. : ил.
1317713
  Конощенко А. Украински писни з нотами [Українські пісні з нотами]. Вип. 2 / зибрав Андрій Конощенко // Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / А. Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Тип. и хромолитогр. Е.И. Фесенко, 1900. – [Вип. 1]. – 140 с., нот.
1317714
   Украинские бентониты : (геология, минералогия, физико-химия и применение в народном хозяйстве). – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 100с.
1317715
  Овчаренко Ф.Д. и др. Украинские бентониты / Ф.Д. и др. Овчаренко. – К., 1958. – с.
1317716
  Вылегжанина Т.И. Украинские библиотеки: участие в проекте БАЕ "Купола Содружества", 2013. – С. 25-28
1317717
  Лотыш В.А. Украинские блюда / В.А. Лотыш, Шалимов, с.А. – Киев, 1975. – 72с.
1317718
  Река Ольга Украинские болгары: веками помнить, кто ты есть // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 49. – С. 52-57
1317719
  Купчинский Олег Антонович Украинские географические названия на ичі XIV-XX вв. (история возникновения, семантико-структурный анализ, статистика и география) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Купчинский Олег Антонович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
1317720
  Шевченко Т.Г. Украинские говоры верховья реки Тилигул (вокализм, консонантизм и словоизменение) : автореф. дис . ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Т. Г. ; Ужг. ГУ. – Ужгород, 1980. – 21 с.
1317721
  Солонская Г.Т. Украинские говоры Воронежской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солонская Г.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 26 с.
1317722
  Вальченко И.Т. Украинские говоры Кинель-Черкасского района Куйбышевской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вальченко И.Т. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 20 с.
1317723
  Павлюк Н. Украинские говоры Мараморощины (области Бая-Маре Румынской Народной Республики). : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 18л.
1317724
  Дзендзелевский И.А. Украинские говоры нижнего Поднестровья. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзендзелевский И.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1952. – 15 с.
1317725
  Назарова Т.В. Украинские говоры нижней Припяти. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарова Т.В.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 20л.
1317726
  Чучка П.П. Украинские говоры окрестностей Ужгорода. (Фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чучка П.П. ; КГУ. – Киев, 1958. – 20 с.
1317727
  Орос В.И. Украинские говоры Хустского района Закарпатской области Украинской ССР в связях с другими говорами украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орос В.И.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ордена Ленана ун-т. – Львов, 1961. – 16л.
1317728
  Терешко Л.С. Украинские говоры Южного Побужья : Автореф... канд. филол.наук: / Терешко Л. С.; ОГУ. – Одесса, 1954. – 16л.
1317729
  Цалик С. Украинские деньги 1917-1920 годов // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – С. 62-69 : фото. – ISSN 2222-436X
1317730
   Украинские думы.. – Симферополь, 1958. – 67с.
1317731
  Бредихин А.В. Украинские еврорегионы как шаги к федерализации страны // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 34-46. – ISSN 2073-6118
1317732
  Коцур А.П. Украинские земли в составе Российской империи (вторая половина XIX в.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 328-359. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317733
  Латыш Ю.В. Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII - первой половине XIX вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 263-298. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317734
  Казьмирчук М.Г. Украинские земли в составе Российской империи в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 381-408. – ISBN 978-966-2726-16-9
1317735
  Андреев А.С. Украинские и белорусские иммигрантские группы в Уругвае в середине 30-х годов XX в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 044-748Х
1317736
  Ситар Г. Украинские и российские структурно-сложные немотивированные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования / Г. Ситар, К. Виноградова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 128-134. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1317737
  Крыжановский Б. Украинские и румынские килимы. / Б. Крыжановский. – Л., 1925. – 16с.
1317738
  Приймачок О.И. Украинские и русские паремии в ранней прозе Н. Гоголя: функционально-типологический аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 207-212. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1317739
  Бубликов В. Украинские иммигранты в Испании: основные черты сообщества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 95-99. – ISSN 0131-2227
1317740
  Полторак С.Н. Украинские историки и журнал для ученых "Клио" // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 3-4. – ISSN 2070-9773


  Журнал для вчених "Кліо" видається з 1997 р. Хоча він виходить в Санкт-Петербурзі, на практиці він давно став міжнародним виданням. Однією з сильних сторін журналу є публікації українських істориків. Так, доцент кафедри нової та новітньої історії ...
1317741
  Логвин Г.Н. Украинские карпаты / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 190 с.
1317742
  Логвин Г. Украинские Карпаты / Г. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 192с.
1317743
   Украинские Карпаты. История. – Киев : Наукова думка, 1989. – 262с.
1317744
   Украинские Карпаты. Культура. – Киев, 1989. – 197с.
1317745
   Украинские Карпаты. Природа : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наука, 1988. – 206с.
1317746
   Украинские Карпаты. Экономика. : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наукова думка, 1988. – 222с.
1317747
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1977. – 448с.
1317748
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1981. – 75 с.
1317749
  Лазаревский А. Украинские козаки в двадцатых годах XVII в. // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 4 с.


  ЧИОНЛ.–К., 1902.–Кн.15.–Отд.5.–С.75–78.
1317750
  Мошинский И. (Конарский Ю.) Украинские кружки 80-х гг. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 152-153. – ISBN 966-7272-00-1
1317751
  Маркевич Н. Украинские мелодии. / Н. Маркевич
Кн.1, 2, 3. – 154с.
1317752
  Штайн Г. Украинские мотивы / Г. Штайн. – М., 1987. – 151с.
1317753
  Матвеев О.В. Украинские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена украинской теме в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Автор приходит к выводу, что обращение поэта к украинским сюжетам и образам были подчинены, прежде всего, важнейшим художественным задачам. Изучение украинских экскурсов ...
1317754
  Синчук В.И. Украинские мотивы в творчестве Фридриха Горенштейна // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .205-210


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1317755
  Кирдан Б.П. Украинские народные думы : ( 15 - начало 17 в.) / Б.П. Кирдан; Отв.ред. П.Г.Богатырев. – М., 1962. – 288с.
1317756
   Украинские народные думы. – Москва, 1963. – 111с.
1317757
   Украинские народные думы. – Москва, 1972. – 560 с.
1317758
  Павлий П.Д. Украинские народные думы. Исслед. по истории укр. нар. героич. эпоса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павлий П.Д. ; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – Киев, 1955. – 24 с.
1317759
  Туряница Ю.Д. Украинские народные песни о рекрутчине и солдатчине : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Туряница Ю.Д.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1971. – 19л.
1317760
  Максимович М.А. Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1 : кн. 1: Украинские думы ; кн. 2 : Песни козацкие былевые ; кн. 3 : Песни козацкие бытовые. – 1834. – XI, [1],180 с.
1317761
  Куліш П. Украинские народные предания / Собрал П. Кулеш. – Издание Императорского общества истории и древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии
Кн. 1. – 1847. – [2], 90, [2] с.
1317762
  Вовчок Марко Украинские народные рассказы / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Изд-во Д.Е.Кожанчикова, 1859. – 213с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1317763
  Петников Г.Н. Украинские народные сказки / Г.Н. Петников. – К, 1948. – 231с.
1317764
   Украинские народные сказки. – Москва-Ленинград, 1954. – 208с.
1317765
   Украинские народные сказки и басни. – Львов, 1962. – 235с.
1317766
   Украинские народные сказки.. – М., 1955. – 520с.
1317767
   Украинские народные сказки.. – М., 1956. – 423с.
1317768
   Украинские народные сказки.. – К., 1990. – 217с.
1317769
  Носкова А.Ф. Украинские националисты в борьбе за "Соборную Украину" в 1940-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 130-138. – ISSN 0130-3864
1317770
  Росслель Вл. Украинские новеллы / Вл. Росслель, Е. Росслель. – Москва, 1948. – 364с.
1317771
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Л., 1939. – 130с.
1317772
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Львов, 1958. – 278с.
1317773
  Хоменко Юрий Николаевич Украинские переводы А.Т.Твардовского : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 182л. – Бібліогр.:л.163-182
1317774
  Гошовский В.Л. Украинские песни Закарпатья / В.Л. Гошовский. – М, 1968. – 479с.
1317775
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 1. – 1953. – 701 с.
1317776
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 3. – 1953. – 709 с.
1317777
   Украинские порты презентовали себя в Майами : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317778
  Пазяк М.М. Украинские пословицы и поговорки (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
1317779
  Пазяк Михаил Михайлович Украинские пословицы и поговорки: (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры) : Дис... доктора филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, филологич. ф-т. – К., 1991. – 432л. – Бібліогр.:л.364-432
1317780
  Лабінцев Ю. Украинские православные печатные богогласники в культурном пространстве России / Ю. Лабінцев, Л. Щавинская // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 63-68. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Именование "богогласник" относится к сборнику стихотворных текстов, преимущественно паралитургического характера, распространенному в греко-католической и православной восточнославянской и отчпсти западнослов"янской среде. По сей днь богогласники ...
1317781
  Мукан А.М. Украинские придунайские говоры. (Фонетико-грамматич. особенности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мукан А.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1317782
  Парубоча Наталия Украинские приоритеты Австрийских Авиалиний : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 26-29 : Фото
1317783
  Аристов Михаил Украинские проектно-изыскательские организации обречены на развитие // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9
1317784
   Украинские революционные демократ ..., 1955. – с.
1317785
   Украинские революционные демократы. – Москва, 1954. – 304 с.
1317786
  Корнейчик И.И. Украинские революционные демократы и библиография / И.И. Корнейчик. – Москва, 1960. – 144 с.
1317787
  Корнейчик И.И. Украинские революционные демократы и библиография / И.И. Корнейчик. – Москва : Книга, 1969. – 143 с.
1317788
  Сапацинский И.П. Украинские революционные демократы конца XIX - начала ХХ века о роли народных масс и личностьи в истории : Автореф. дис... канд. филос. наук / Сапацинский И. П. ; КГУ. – Киев, 1966. – 19 с.
1317789
  Наенко М. Украинские реминисценсии в европейском романтизме // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 193-201. – ISBN 978-966-439-809-8
1317790
  Данилевский Г.П. Украинские сказки / Г.П. Данилевский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1894. – 77, [1] с. – (Дешевая библиотека ; № 37)
1317791
   Украинские сказки и легенды : сборник сост. и с укр. перевел Г.Петников. – Симферополь : Таврия, 1971. – 352 с.
1317792
   Украинские сказки и легенды.. – Симферополь, 1966. – 319с.
1317793
  Бондаренко К. Украинские следы нацистского диктатора // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 8 (177). – С. 58-62
1317794
  Маркушевский П.Т. Украинские советские поэты - участники партизанской борьбы периода Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... канд. филологич.наук: / Маркушевский П.Т.; Львов гос. ун-т им. И.Франко. -- Жимтомирский гос. пед. ин-т им. И.Франко. – Житомир, 1952. – 18 с.
1317795
  Довнар-Запольский М.В. Украинские староства в первой половине XVI в. / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [4], 118 с. – Библиогр. в подстр. примеч.
1317796
  Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 5-34. – ISBN 978-966-02-6570-7
1317797
  Бучко Д.Г. Украинские топонимы на -івці-инці. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Бучко Д.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1317798
  Бирковская Анна Украинские туристы выбирают Чехию : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 34-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317799
  Хаткевич Василий Украинские ученые и космос : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1317800
  Писаренко Г.С. Украинские ученые исследуют космос / Г.С. Писаренко. – К., 1980. – 48с.
1317801
  Лортикян Э.Л. Украинские экономисты первой трети XX столетия : Очерки истории экономической науки и экономического образования / Э.Л. Лортикян. – Харьков, 1995. – 193с. – ISBN 5-7707-8046-0
1317802
   Украинские эксперты об инвент-маркетинге (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 18-25
1317803
  Скрипка В.Н. Украинские, чешские и словацкие народные лирические песни в их взаимосвязях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скрипка В.Н. ; АН УССР. Отдел. литер., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 19 с.
1317804
  Рощин Н.В. Украинский "лохотрон" : подлинные истории афер / Николай Рощин. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 483, [1] с. – ISBN 978-966-7889-20-3
1317805
  Парубоча Наталья Украинский авиачартер: восстановление медленное, но верное : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 20-22 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317806
  Рафеенко В. Украинский акцент // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1317807
  Срезневский В.И. Украинский альманах / [Соч.] Вс. Срезневского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – [2],14 с.
1317808
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 3. – 1995
1317809
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 4. – 1995
1317810
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 5. – 1995
1317811
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 6. – 1995
1317812
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 2. – 1996
1317813
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 3. – 1996
1317814
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 4. – 1996
1317815
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 5. – 1996
1317816
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 6. – 1996
1317817
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 2. – 1997
1317818
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 2. – 1998
1317819
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 3. – 1998
1317820
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 4. – 1998
1317821
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 5. – 1998
1317822
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 6. – 1998
1317823
  Кулинич А.И. Украинский буржуазный национализм на службе империалистической реакции и милитаризма (80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кулинич А. И.; АН УССР, Ин-т социальных и экном. проблем заруб. стран. – К., 1988. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
1317824
  Кулинич Александра Ивановна Украинский буржуазный национализм на службе империалистической реакции и милитаризма (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кулинич Александра Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
1317825
  Москаленко Л.С. Украинский вариант русского языка: фонетические особенности // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 2219-4290
1317826
  Киселев А.Г. Украинский вертеп / А.Г. Киселев. – Чернигов : Епархиальная тип., 1915. – 36 с.
1317827
  Грушевский М.С. Украинский вопрос / М.С. Грушевский. – С-Пб., 1907. – 32с.
1317828
  Цвиркун А.Ф. Украинский вопрос в годы Первой мировой войны (по материалам российской периодической печати) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 10-16. – (Історія ; Вип. 27)
1317829
  Тигипко С. Украинский выбор Европы: что он несет России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 53-64. – ISSN 0869-44435
1317830
  Крымова С. Украинский гамбит. Ученые призывают учить историю тщательно // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 25 июля (№ 29/30). – С. 20


  Круглый стол на тему “Россия и Украина: основы для сотрудничества и совместного развития” в рамках мультимедийного проекта “Экспертная среда” прошел в МИА “Россия сегодня”. В ходе мероприятия состоялась презентация книги председателя Южного научного ...
1317831
  Старостенко В.И. Украинский Геологический Комитет: 100 лет со времени создания, история реорганизаций, результаты работы / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, В.А. Ентин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 144-161. – ISSN 0203-3100
1317832
  Высочина В.А. Украинский говор долины речки Мокрой Суры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Высочина В.А. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
1317833
   Украинский государственный музей истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1975. – 48 с. : фото. – На русском, англ. и французском языках
1317834
  Перетц В.Н. Украинский диалог и трены на успение Богородицы / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук, 1913. – 9 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 8 (1913), кн. 2


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
1317835
  Мацапура В.И. Украинский дискурс в русскоязычной поэзии Гребенки // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 2. – С. 23-32
1317836
  Батюк В.И. Украинский кризис: последствия для военной политики США и НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068


  Политический кризис на Украине имел далеко идущие последствия для военной стратегии США и Организации Североатлантического договора. Вашингтону и Брюсселю пришлось серьёзно пересмотреть свои оценки реальных боевых возможностей российских вооружённых ...
1317837
  Кононов И.Ф. Украинский кризис: причины, формы развития и возможные последствия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 39-47. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
1317838
   Украинский кризис: энергетический вызов России? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-34. – ISSN 0130-9625


  Дискуссия о влиянии украинского кризиса на российскую энергетику.
1317839
  Карнаух А.Л. Украинский Милорадович / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 35, [1] с. : ил., табл. – К 200-летию Отечественной войны 1812 г. – Библиогр.: с. 34. – ISBN 978-966-2286-00-7


  Эта книга о легендарном генерале Милорадовиче, слава которого была не меньшей, чем слава Кутузова и Багратиона. Суворов назначил его дежурным генералом в Итальянском и Швейцарском походе. Милорадович был правой рукой Кутузова в день Бородино. Отличался ...
1317840
  Фиников В.Ф. Украинский народ - целинным землям Казахстана / В.Ф. Фиников. – К, 1975. – 152с.
1317841
   Украинский народ в его прошлом и настоящем, 1914
1317842
  Булашев Г.О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях / Г.О. Булашев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып.1 : Космогонические украинские народные воззрения и верования. – 1992. – IV, 515 с.


  На тит. стр. дарственная надпись
1317843
  Муза О.В. Украинский опыт становления и развития административной юстиции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 11. – С. 102-109. – ISSN 0132-0769
1317844
  Джермакян В.Ю. Украинский патент и российская юрисдикция патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-32


  На думку канд. юрид. наук В.Ю.Джермакяна (юрид. фірма "Городиський і партнери") назва статті вже обіцяє якусь інтригу подальшого обговорення. І проти такого змішання "національних юрисдикцій" навряд чи хто стане заперечувати. Однак деякі російські ...
1317845
  Кузеванов Виталий Украинский политикум глазами политологов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 7-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Можем ли мы с достаточной долей вероятности выявить основные причины украинского политического кризиса 2004-2008 годов или определить в процентах уровень демократизации отечественного политикума? Наверное, сможем, если найдем ответ на вопрос: ...
1317846
  Кирпенко П. Украинский политикум, НАТО и Россия / П. Кирпенко, Н. Сербина. – Київ : АртЭк, 2006. – 32с. – ISBN 966-505-109-1
1317847
  Ермошенко Н.Н. Украинский прорыв в экономической науке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 250-253. – ISSN 1993-6788
1317848
  Ермошенко Н.Н. Украинский прорыв в экономической науке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 250-253. – ISSN 1993-6788
1317849
  Черенков М. Украинский протестантизм и гражданский протест в контексте событий майдана // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 153-164
1317850
  Чисников В.Н. Украинский профессор Н.А. Оболонский - первый пропагандист антропологической системы А. Бертильона в Российской империи // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 576-582. – ISSN 0130-2655


  В статье исследуется жизненный путь, научная и экспертная деятельность доктора медицины, заслуженного профессора Киевского университета св. Владимира Николая Александровича Оболонского (1856-1913), а также его вклад в развитие отечественной ...
1317851
  Михайлюк Л. Украинский рушник (Свадебный рушник) // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 25-30
1317852
  Третьякова Г. Украинский рынок страхования жизни и современная макроэкономическая среда: логика и тенденции взаимосвязи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С.30-36. – ISSN 1728-6220
1317853
  Костомаров Н.И. Украинский сепаратизм : (Неизвестные запрещенные страницы) / Н.И. Костомаров ; введ., ред. и примеч. Ю.Г. Оксмана. – Одесса : Всеукраинское гос. изд-во, 1921. – 16 с. – (Историко-революционная библиотека ; № 2 ; №2)
1317854
  Лашкул З.В. Украинский советский плакат в годы Велиской Отечественной войны / З.В. Лашкул. – К, 1962. – 175с.
1317855
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 2. – 2006
1317856
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 5. – 2006
1317857
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 1. – 2007
1317858
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 2. – 2007
1317859
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 3. – 2007
1317860
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 4. – 2007
1317861
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 1. – 2009
1317862
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 2. – 2009
1317863
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 4. – 2009
1317864
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-
№ 5. – 2009
1317865
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
ноябрь - декабрь. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317866
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" №2 (20) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317867
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 3 (21) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317868
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 4 (22) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317869
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2010. – Приложение "Расширяя горизонты" № 6 (24) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317870
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317871
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317872
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317873
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317874
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2011. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317875
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317876
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317877
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317878
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317879
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317880
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317881
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317882
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317883
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317884
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317885
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317886
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад - грудень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1317887
   Украинский туристический форум меняет масштабы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 53 : Фото. – ISSN 1998-8044
1317888
  Бондарева Х. Украинский университет в центре Европы (УВУ) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 8


  В предыдущих выпусках «День» уже писал про «Український вільний університет» в Мюнхене — одном из самых старых высших негосударственных учебных заведений Германии (см. №№ 140-141 и 145-146 за август этого года). В каком состоянии сегодня находятся ...
1317889
  Кирчив Р.Т. Украинский фольклор в Польской литературе эпохи романтизма : Автореф... д-ра филол.наук: / Кирчив Р.Т.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1980. – 50л.
1317890
   Украинский химический журнал. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР
Т. 28, вып. 1. – 1962
1317891
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 3/4. – 1995
1317892
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 5/6. – 1995
1317893
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 7/8. – 1995
1317894
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 9/10. – 1995
1317895
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 2. – 1996
1317896
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 3. – 1996
1317897
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 4. – 1996
1317898
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 5. – 1996
1317899
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 6. – 1996
1317900
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 7. – 1996
1317901
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 8. – 1996
1317902
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 9. – 1996
1317903
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 10. – 1996
1317904
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 11. – 1996
1317905
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 12. – 1996
1317906
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 2. – 1997
1317907
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 3. – 1997
1317908
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 4. – 1997
1317909
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 5. – 1997
1317910
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 6. – 1997
1317911
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 7. – 1997
1317912
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 8. – 1997
1317913
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 9. – 1997
1317914
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 10. – 1997
1317915
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 11. – 1997
1317916
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 12. – 1997
1317917
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 2. – 1998
1317918
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 3. – 1998
1317919
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 4. – 1998
1317920
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 5. – 1998
1317921
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 6. – 1998
1317922
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 7. – 1998
1317923
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 8. – 1998
1317924
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 9. – 1998
1317925
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 10. – 1998
1317926
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 11. – 1998
1317927
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 12. – 1998
1317928
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 5/6. – 1999
1317929
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 7/8. – 1999
1317930
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 9/10. – 1999
1317931
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 11/12. – 1999
1317932
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 3/4. – 1999
1317933
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 1/2. – 2000
1317934
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 67, № 1. – 2001
1317935
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 67, № 3/4. – 2001
1317936
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 5/6. – 2001
1317937
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 11/12. – 2001
1317938
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 1/2. – 2002
1317939
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 3/4. – 2002
1317940
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 7/8. – 2002
1317941
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 9/10. – 2002
1317942
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 5/6. – 2002
1317943
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 11/12. – 2003
1317944
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 69, № 7/8. – 2003
1317945
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 11/12. – 2004
1317946
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 1/2. – 2005
1317947
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 71, № 9/10. – 2005
1317948
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 71, № 7/8. – 2005
1317949
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 11/12. – 2005
1317950
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 72, № 11/12. – 2006. – резюие - рос.,англ. мовами
1317951
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 7/8. – 2006
1317952
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 74, № 1/2. – 2008
1317953
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 3/4. – 2009
1317954
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 5/6. – 2009
1317955
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 75, № 7/8. – 2009
1317956
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 1/2. – 2010
1317957
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 76, № 11/12. – 2010
1317958
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 1/2. – 2011
1317959
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 3/4. – 2011
1317960
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 5/6. – 2011
1317961
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 7/8. – 2011
1317962
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 9/10. – 2011
1317963
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 11/12. – 2011
1317964
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 1/2. – 2012
1317965
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 11/12. – 2012
1317966
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 9/10. – 2012
1317967
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 3/4. – 2012
1317968
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 5/6. – 2012
1317969
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 78, № 7/8. – 2012
1317970
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 1/2. – 2013
1317971
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 3/4. – 2013
1317972
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 11/12. – 2013
1317973
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 5/6. – 2013
1317974
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 7/8. – 2013
1317975
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 9/10. – 2013
1317976
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 1/2, январь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317977
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 5/6, май - июнь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317978
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 3/4, март - апрель. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317979
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317980
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81 , № 1/2, январь - февраль. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317981
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 5/6, май - июнь. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317982
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 3/4, март - апрель. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317983
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1317984
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317985
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 7/8, июль - август. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317986
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 1/2, январь - февраль. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317987
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 3/4, март. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317988
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317989
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 3/4, март- апрель. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317990
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 7/8, июль - август. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317991
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1317992
  Петрякова Ф.С. Украинский художественный фарфор: конец XVIII-XX ст. / Ф.С. Петрякова. – К., 1985. – 222с.
1317993
  Евтушенко С.В. Украинский художник в России 17 ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 80-88. – ISBN 966-7077-60-8
1317994
  Паталаха Е.И. Украинский щит как архитектурное сооружение неогея // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-12 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1317995
  Паталаха Е.И. Украинский щит как передовой литосферный вал юго-западного форланда Восточно-Европейской платформы // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-95 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1317996
  Кульбакин С.М. Украинский язык : краткий очерк исторической фонетики и морфологии / С.М. Кульбакин. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1919. – 103 с.
1317997
  Йогансен М. Украинский язык / М. Йогансен. – 2-е випр. вид. – К., 1924. – 45с.
1317998
   Украинский язык. Трудности правописания для русскоязычных. – Київ : Курс, 1992. – 22 с.
1317999
  Попов А. Украинский ясырь и европейский выбор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  В третью субботу мая в Украине ежегодно отмечается День Европы. Утверждения об исторически европейской принадлежности Украины давно стали общим местом в выступлениях политиков разного толка. При этом Европа практически неизменно противопоставляется ...
1318000
  Логинов В. Украинский... чукча // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.6-9. – ISSN 0321-0669


  В начале века в поисках лучшей доли тысячи людей уезжали за океан. Среди них были и русские, украинцы, белоруссы...
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,