Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1316001
  Грабовський С. "Українська Атлантида" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 8


  Наші земляки на берегах Тихого океану: хроніка трагедії. Після утвердження сталінського тоталітаризму український національний рух на Далекому Сході було нещадно придушено.
1316002
  Перепелиця Г. "Українська воєнно-дипломатична лінія - виправдана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 3


  Про візит до США делегації з Києва, яка представила докази участі Росії у конфлікті на Донбасі.
1316003
  Косачевич М. "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / М. Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 1-4
1316004
  Косачевич "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 7-9
1316005
  Горєлов М. "Українська держава" на львівському ринку // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.149-153 : Фото. – ISSN 1607-6451
1316006
  Білокінь С. "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького і справа її перевидання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 12
1316007
  Фалеїчева О. "Українська мова і світ" / О. Фалеїчева, В. Скоробреха // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Така назва міжвузівської науково-практичної конференції, організованої Інститутом журналістики. З доповідями виступили: заст. голови Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім.. Тараса Шевченка, проф.. О. Пономарів, проф.. А. Мамалига, іноземні студенти ...
1316008
  Волков М. "Українська мова й звичай заглушили московщину" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 14 (67). – С. 21
1316009
  Пастушенко Р. "Українська Народна Республіка. Бій під Крутами" : Історія України. 10 клас // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 15-21
1316010
  Коструба М. "Українська Прохорівка" сорок першого // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 1-6
1316011
  Фельбаба М.М. "Українська Радянська Енциклопедія": перша спроба підготовки (1927-1934 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 45)


  Висвітлюються питання підготовки першої "Української Радянської Енциклопедії"
1316012
  Скальський В. "Українська революція 1917-1921 рр." Бібліографія до теми / В. Скальський, Г. Гончар // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1316013
  Гриненко М.А. "Українська синтеза чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича як пошук шляхів розвитку української державності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 17-20
1316014
  Головченко В. "Українська тема" в політиці Антанти 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі аспекти "українського питання" в контексті європейських міжнародних відносин на початковому етапі Першої світової війни. The article spotlights little-known aspects of the Ukrainian question in context of the European ...
1316015
  Богацький Л. "Українська хата" і її видавець Павло Богацький / Лев Богацький, Галина Гримич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 148-152. – (Журналістика ; Вип. 3)
1316016
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 572-596. – ISBN 978-966-02-4860-1
1316017
  Грабовський С. Українська "верхівка" Червоної армії, або Сталінські полководці: міфологеми та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Українець, генерал армії Іван Черняховський, командувач 3-го Білоруського фронту, - один із найталановитіших полководців Другої свтової війни. Однак що коїли керовані ним війська!
1316018
  Багірова Алла Українська "Карнавалія" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
1316019
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1316020
  Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-53. – Бібліогр.: 32н.
1316021
  Сторожук С.В. Українська "національна" революція ХVII ст. : міф чи реальність ? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.243-254. – ISSN 2075-1443
1316022
  Яровий О.С. Українська "радянська" література: пошук актуального // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 426-430. – ISBN 966-8188-10-1
1316023
  Черкашина Т.Ю. Українська автобіографічна повість XX століття: становлення основних жанрових ознак // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
1316024
  Ядвась М.П. Українська Автокефальна Православна Церква. / М.П. Ядвась. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956. – 228с.
1316025
  Сафулько С. Українська адвокутара: в очікуванні вчорашнього дня // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 133-139. – ISSN 0132-1331
1316026
   Українська академія друкарства : Напрями наукових досліджень. – Львів : УАД, 2005. – 104с. – ISBN 966-322-030-9
1316027
  Кашуба-Вольвач Українська Академія Мистецтва / Олена Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-214-6
Кн. 1 : Історія заснування (березень - грудень 1917). Хронологія подій. Документи. – 2014. – 223, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 202-207, в прим.: с. 95-115 та в кінці ст.
1316028
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1316029
   Українська Академія Наук у 1934 році : короткий звіт до червневої сесії УАН. – Київ : Української АН, 1935. – 51, [2] с.
1316030
   Українська альтернатива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  15 грудня у Київському будинку вчителя з ініціативи просвітян відбувся форум "Українська ініціатива". У своїх доповідях та виступах учасники зібрання обговорили наступні питання: роль творчих спілок у процесі державотворення; місце освіти, мови, реалії ...
1316031
  Вільчинська С.В. Українська антропологія як філософський напрям: проблема визначення та ідентифікації // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 272-291
1316032
  Моклиця М. Українська апологетика Данте // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 76-80. – ISSN 0236-1477
1316033
  Романчук В.Р. Українська аристократична традиція: національне й геололітичне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найважливіші проблеми буття аристократичної традиції на українських землях і зв"язок між історичними структурами та сучасністю. Проводиться аналіз політичних і соціальних процесів, що виступають чинниками формування української модерної ...
1316034
   Українська архівна енциклопедія / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; [редкол. : Матяш І.Б. (гол.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. ; ред. : С.С. Артамонова, А.М. Катренко]. – Київ : [Горобець], 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-625-056-1
1316035
  Бездрабко В.В. Українська архівна енциклопедія : концепція та реалізація науково-видавничого продукту // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-83
1316036
  Матяш І.Б. Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія / І.Б. Матяш; НАНУ. НБУ ім.В.І.Вернадського. Укр. держ. науково-дослід. ін-тут архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – 480 с. – ISBN 966-02-1357-3
1316037
  Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації : Основи українського архітектурознавства / Українська академія архітертури; Михайло Ксеневич. – Київ, 2005. – 426с. – ISBN 966-8126-69-6
1316038
   Українська асоціація міжнародного права. Міжнародне публічне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 72-106


  Програма курсу міжнародного публічного права, складена професором В.Г. Буткевичем. в редакції, що ухвалена 2000 р. Українською асоціацією міжнародного права. Друкується для широкого ознайомлення, обговорення, висловлення пропозицій.
1316039
  Шарманова Наталя Миколаївна Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шарманова Н.М.; КНУТШ. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1316040
   Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець1980-х - початок 2012 рр.) : [енциклопедичний довідник] / НАН України ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 587, [1] с. – Додатки: с. 565-587. – ISBN 978-966-02-6495-3
1316041
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – На обкл.: Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л. Глібов. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3765-7
1316042
   Українська байка.. – К., 1983. – 463с.
1316043
   Українська балада.. – К., 1964. – 559с.
1316044
  Піщанська В.М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Піщанська В.М. ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1316045
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1316046
  Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автори визначають основні віхи становлення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі. Розкриваючи подекуди трагічні сторінки історії бібліотеки, яка була майже знищена фашистами під час Другої світової війни, дослідники докладно зупиняються на ...
1316047
  Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка XX - початку XXI ст.: етапи й тенденції розвитку // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 98- 148. – Бібліогр.: 88 назв.


  Аналізується діяльність бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира та ії бібліотекарів : П. Ярковського, А. Красовського, О. Сомплавського, В. Вольського, І. Савенка, К. Царевського, М. Ващенка-Захарченка, В. Кордта.
1316048
  Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.08 / Леонід Ілліч Бейліс; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1316049
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-3600-х
Вип. 3. – 2005
1316050
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
Вип. 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1316051
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 6. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1316052
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 7. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1316053
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 8. – 2011. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1316054
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316055
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.182-196
1316056
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1316057
  Гай-Нижник Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 325-348
1316058
  Задорожний Микола Українська Венеція // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45
1316059
  Вишневська Н. Українська вишиванка - код єдності чоловіка та жінки // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 84-86
1316060
   Українська вишивка : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – ISBN 5-7715-0449-1
1316061
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 36-40. – ISSN 2077-1800


  В статті розглядаються особливості становлення української системи освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції.
1316062
  Проляк О.О. Українська відьма - диво українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 227-228. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1316063
  Позняков Олексій Павлович Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Позняков О.П.; КУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – 20 с.
1316064
  Позняков Олексій Павлович Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.) : Дис... наук: 10.01.08 / Позняков Олексій Павлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 183л. + Додатки: л.181-183. – Бібліогр.:л.161-181
1316065
  Богуславський О. Українська військово-політична еміграція у світлі публіцистики Симона Петлюри // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 115-123


  У статті проаналізовано роль і значення публіцистики С. Петлюри у формуванні основних завдань, що стояли перед українською політичною еміграцією. Основним призначенням публіцистичної спадщини політика була пропаганда ідей єдиного політичного фронту ...
1316066
   Українська вільна академія наук. Книгознавство. Бібліологічні вісті. – Авгсбург : Т-во прихильників УВАН
  1, ч. 2. – 1949. – Назва випуску серії: Нездійснені пляни видання українських часописів / Аркадій Животко
1316067
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1316068
  Науменко Н.В. Українська вільновіршова пародія як феномен літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 191-198. – ISBN 978-966-171-217-0
1316069
  Вавилова І.Б. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 64-73. – ISSN 0372-6436


  Віртуальні обсерваторії — новітня парадигма інформаційних технологій в астрономії (астроінформаційні технології) — дають можливість створювати бази даних минулих і сьогочасних спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних телескопів, ...
1316070
  Маслова Ю.В. Українська вокальна школа в контексті музичної культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маслова Юлія Василівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1316071
  Обертас О. Українська Гельсінкська Група: 30 років героїзму // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1316072
  Вербич С. Українська гідронімооснова бут- у слов"янському і неслов"янському контекстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-40. – ISSN 1682-3540
1316073
   Українська Головна Визвольна Рада / упоряд. П.Й.Потічний, М.Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-134. – (Серія "Події і люди" ; кн. 7). – ISBN 978-966-2105-14-8
1316074
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Е.Тимченко. – У Києві (Київ) : Дpук. Т-ва H.А. Гиpич
Ч. 1. – 1907. – VIII, 179 с. – Покажчик [пpедм.-сист.]: с. 174-176
1316075
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с. – Конволют. Переплетено з: Основи науки про мову українську / І. Свєнціцкий. К., 1917
1316076
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с
1316077
  Тимченко Є. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"]. Дpук. ун-ту Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1918. – 168 с. – (Вид. Т-ва "Час" у Київі)
1316078
  Степовик Д.В. Українська графіка 16-18 ст. / Д.В. Степовик. – К., 1982. – 320с.
1316079
  Пшеничний Т. Українська Греко-католицька церква в житті населення Західної України у першій половині ХХ ст.: історіографія / Т. Пшеничний, В. Гойман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На підставі широкої історіографічної бази у статті аналізується роль Української Греко-католицької церкви у різних сферах життя населення Західної України у першій половині ХХ ст. On the basis of the big historiography base in article the role of the ...
1316080
  Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 59-63
1316081
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1316082
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква і екуменістичний рух у першій половині XX ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 145-147
1316083
  Пилипів І. Українська греко-католицька церква та Ватикан в 20-30-х рр. ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 50-54
1316084
  Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1316085
  Власенко В. Українська громада у Великому Бечкереку (Югославія) у міжвоєнний період // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 41-48. – ISSN 0869-3595
1316086
   Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
1316087
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1316088
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1316089
  Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4442-8
1316090
  Головченко В. Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 308-325
1316091
  Мараєв В.Р. Українська Держава і Всевелике Військо Донське: питання кордонів (квітень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 271-292
1316092
  Рябошапко Леонід Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна послідовно прагне реалізувати європейський вимір етнонаціональної політики. Задля виконання цього завдання вона, згідно з вимогами міжнародних стандартів, виважено здійснює політико-правове регулювання етнонаціональних взаємин, формує та ...
1316093
  Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26
1316094
  Романчук О.К. Українська держава: "перезаснування", а не "перезавантаження" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 4-8
1316095
  Гай-Нижник Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941-1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 49-65. – ISSN 2076-1554
1316096
   Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895-1995.. – Дрогобич, 1995. – 304с.
1316097
  Шелюк Л.О. Українська державність у 1920–1923 рр. та її знищення більшовицькою владою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 135-142. – ISSN 0321-0499
1316098
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1316099
  Маців Б. Українська дивізія "Галичина" : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Маців Б. ; [ англ. текст і пояснення до фот. (English version) Олена Маців ]. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1518-19-2
1316100
   Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-039-X
Т. 1 : А - Л. – 2004. – 760 с.
1316101
   Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-045-4
Т. 2 : М-Я. – 2004. – 812 с.
1316102
  Степанов В. Українська дипломатична місія в Скандинавії (історичний нарис) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15
1316103
  Афанаьєва Л.В. Українська дипломатична місія при Апостольському Престолі в 1919 - 1920 рр. / Л.В. Афанаьєва, Я.В. Попенко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 594-603. – ISBN 966-628-014-0
1316104
  Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років.: на теренах постімперської Росії : Монографія / В.М. Матвієнко; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2002. – 373 с. – ISBN 966-594-327-8
1316105
  Білоусов М. Українська дипломатія: можливості, надбання, проблеми // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 3-21


  Становлення сучасної української дипломатії.
1316106
  Романюк Л.М. Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 145-148. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті йдеться про дискусію українських літературних критиків на сторінках періодичних видань 20-х рр. ХХ століття щодо "стилю доби".
1316107
  Авраменко О.О. Українська дитяча книга 1970-1990 років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Авраменко О.О. ; АН Укр. ін-т мистецтвознавсва. – Київ, 1993. – 18 с.
1316108
   Українська дитяча література : Антологія. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-144-5
1316109
   Українська дитяча література.. – К., 1984. – 215с.
1316110
   Українська дитяча література.. – К.
1. – 1992. – 381с.
1316111
   Українська дитяча література.. – К.
2. – 1992. – 282с.
1316112
   Українська діалектна лексика.. – К., 1987. – 266с.
1316113
   Українська діалектна морфологія.. – К., 1969. – 200с.
1316114
   Українська діалектологія : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 27с.
1316115
  Суховій О.О. Українська діалектологія : навч. посібник для практ. занять / Оксана Суховій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Фенікс, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2523-14-0
1316116
   Українська діалектологія і ономастика.. – К., 1964. – 228с.
1316117
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго : ІНТЕЛ, 1992-
№ 2. – 1992
1316118
   Українська діаспора : Соціологічні та історичні студії / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок, О. Швачка; КНУТШ; Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 228с. – ISBN 966-651-110-X
1316119
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1316120
  Коростій Ольга Українська діаспора в Королівстві Бельгія ( можливі напрямки співпраці ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 265-266
1316121
  Карпенко Світлана Українська діаспора в Республіці Казахстан: історія розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 274-279
1316122
  Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304с. – ISBN 966-7065-31-6
1316123
  Мазука Л.І. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С91-102.
1316124
   Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
1316125
  Годованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1132-1138. – ISSN 1028-5091
1316126
   Українська діаспора у світі.. – К., 1993. – 43с.
1316127
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 37 с. – Бібліогр.: 18 назв
1316128
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1316129
   Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Донец. облдержадмін., Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") [та ін.] ; упоряд. Віри Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 514, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-317-145-6
1316130
   Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; Гінзбург М.Д. [та ін.] ; за ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 966-8347-50-1
1316131
  Бондаренко Неллі Українська для шкіл з російською мовою навчання : орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю для 8 класу 12-річної школи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5. – ISSN 0130-5263
1316132
   Українська дожовтнева байка.. – К., 1966. – 343с.
1316133
   Українська дожовтнева поезія.. – К., 1978. – 240с.
1316134
  Бондар-Терещенко Українська доля сучасного мистецтва // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
1316135
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1316136
  Дем"янівська Л.С. Українська драматична поема : (Проблематика, жанрова специфіка) / Л.С. Дем"янівська. – Київ : Вища школа, 1984. – 160с.
1316137
  Комаров М. Українська драматургія : Збірка библіографічних знадобів до исторії української драми і театра українського (1815-1906 р.) / зібpав і впорядкував [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Одеса : Друк Є Фєсенка, 1906. – VI, 230 с.


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
1316138
   Українська драматургія 19-20 століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Киев : Наукова думка, 2006. – 408с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0505-9
1316139
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1316140
  Гаджилова Г. Українська драматургія 60-70-х років ХІХ століття: концепт "Не судилось" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 30-32


  На основі аналізу п"єс маловідомих українських драматургів Кузьми Шаповала, Григ. Лядави, Стеценка, Ф. Заревича та М. Кропивницького доводиться, що мотив недолі, "не судилось" є одним з провідних у драматургії 60-70-х років ХІХ століття
1316141
  Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 368 с. – ISBN 966-8518-39-X
1316142
  Тимошик М.С. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передмови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля // Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали / МОіНУ ; Акад. пед. наук України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, П.В. Дмитренко та ін. – Київ, 2003. – Вип.1. – С. 235-239. – ISBN 966-660-124-9
1316143
  Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 168-191
1316144
  Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1316145
  Ярмоліцька Н.В. Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 265-266
1316146
  Степаненко М. Українська душа від Майдану до Майдану й після... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 12


  Роздуми над новою збіркою поезій Лесі Степовички "Осінні люди".
1316147
  Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 69-79 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1316148
   Українська економіка після виборів: що далі? / Я.А. Жаліло, Я.В. Белінська, С.І. Лавріненко, Пищуліна; Жаліло Я.А., Белінська Я.В., Лавріненко С.І., Пищуліна О.М.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – 80с. – Нац. ін-т стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-114-5
1316149
   Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [Небрат В В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування, 2014. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7430-3
1316150
  Козак Л.В. Українська електротехнічна термінологія. : Автореф. дис... канд.філол. наук: 10.02.01 / Козак Л.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 18с.
1316151
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1316152
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі та у зв"язку з батьківщиною // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 52-64
1316153
  Ребок В. Українська енергетика в 2012 році / В. Ребок, М. Ільчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 25-27


  "... Основні нововведення в енергетичному законодавстві".
1316154
  Борчук С.М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження / Степан Борчук ; [наук. ред. О.П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 603, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 591-603. – Бібліогр.: с. 542-590 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-351-3
1316155
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1316156
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2012. – 195 л. – Додатки: л. 190-195. – Бібліогр.: л. 168-189
1316157
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Н.В.; Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1316158
  Мирошкина Н.В. Українська есеїстика: теоретичні розвідки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 61-64


  У статті розглянуто теоретичні розвідки українського жанру есею у річищі висвітлення його генези, сутності та особливостей розвитку в національній традиції. Зроблено спробу проаналізувати наявні теоретичні розвідки щодо жанрової специфіки есею в ...
1316159
  Левчук Л. Українська естетика ХХ століття в іменах : Микола Вороний // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 112-118
1316160
  Сурмай І.М. Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко (друга половина XVII - середина XVIII ст.) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Сурмай І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1316161
  Губарець В.В. Українська етнічна преса Північної Америки про американо-українські стосунки у початковий період становлення нової незалежної Української держави (1991-1994). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 54-61.
1316162
  Балушок В.Г. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Василь Балушок; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2008. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-8545-78-8
1316163
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1316164
  Буряк В. Українська етнічносвідомісна культура: еволюційно-історична парадигма / Володимир Буряк // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 160-177. – ISSN 1028-5091
1316165
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1316166
  Савчук Б. Українська етнологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 560с. – ISBN 966-688-073-4
1316167
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1316168
  Наулко Всеволод Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается состояние проблемы и перспективы развития украинской этнологии.
1316169
   Українська етнопедагогіка.. – Х., 1998. – 40с.
1316170
  Нельга О.В. Українська етносоціологія : навч. посібник / О.В. Нельга. – Київ : МАУП ; Персонал. – ISBN 978-617-02-0206-2
Ч. 1. – 2015. – 538, [2] с. – Бібліогр. в кінці лекцій
1316171
  Антофійчук В. Українська євангельська проза ХХ століття:деякі питання поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С 20-25.
1316172
  Орлова Т.В. Українська жінка в реаліях ринкової економіки : історіографічні студії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-108
1316173
  Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В аспекті історіографії розглядається історія розвитку української жіночої преси від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. The history of the development of women"s press from the second half of the XIX till the beginning of the XXI century is ...
1316174
   Українська журналістика -89.. – К., 1990. – 54с.
1316175
   Українська журналістика "90.. – К., 1991. – 99с.
1316176
   Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали. – Київ, 2007. – 76 с.
1316177
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
Вип. 9. – 2002. – 436с.
1316178
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
Вип. 13. – 2006. – 576 с.
1316179
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
Вип. 14. – 2007. – 396 с.
1316180
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
Вип. 15. – 2008. – 388 с.
1316181
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
Вип. 16. – 2009. – 392 с.
1316182
   Українська журналістика в контексті світової. – Київ
№ 1. – 1997. – 100 с.
1316183
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
Вип. 2 (7). – 2008. – 156 с. – Поновлений 2007 року
1316184
  Демченко В.Д. Українська журналістика в контексті сучасних громадсько-політичних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 292-294


  У статті розглядаєтися нова ера української журналістики, яка повинна висвітлювати демократизацію та створення громадсько-правового чи суспільного ТБ й ЗМІ.
1316185
  Федоришин П.С. Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.10.08 / Федоришин П.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1316186
  Ворона Н.О. Українська журналістика та її завдання в самоідентифікації українства (за публіцистикою С. Єфремова в газеті "Рада") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 766. – С. 62-65. – (Філологія ; Вип. 51). – ISSN 0453-8048


  С начала 1953-54 учебного года на базе журналистики Харьковского и Киевского университетов біл создан первый в Украине фак-т журналистики. Его местом дислокации Правительство опредилило Киевский университет.
1316187
  Михайлин І.Л. Українська журналістика Харкова під час Першої російської революції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 72-75


  Перша російська революція спричинила появу безлічі друкованих видань у Росії. Одним з її атрибутів стало створення журналістики українською мовою, первістками якої в Харкові стали газети "Слобожанщина" і "Порада". Незважаючи на різне політичне ...
1316188
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра.. – К.
2. – 1997. – 139с.
1316189
  Лубченко І. Українська журналістика: розклад на завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 2-29


  Звіт голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубченка XII з"їздові НСЖУ за період від 19 квітня 2007 року до 24 квітня 2012 року.
1316190
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1316191
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1316192
  Пиріг Л. Українська земля та українці у Другій світовій війні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 119-141


  Засобами філателії висвітлюється участь українців у Другій світовій війні.
1316193
  Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Х. Лобас ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 221, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-608-038-9
1316194
  Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття = Ukrainian and foreign culture of the 20th century : Навчальний посібник / Г.С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214с. – ISBN 966-620-049-Х
1316195
  Хоменко В.Я. Українська і світова культура : Підручник / В.Я. Хоменко. – Київ : Україна, 2002. – 333с. – ISBN 966-524-104-4
1316196
   Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – LXII, 807, [1] с. : іл. – Текст частк. рос. - Покажч. геогр. назв: с. 767-775. – Бібліогр.: с. 778-780 в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-617-7023-37-0
1316197
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477
1316198
  Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / [Степико М.Т. ; ред. : І.В. Куницина, О.В. Москаленко, Т.М. Філіппова] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 334, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-156-1
1316199
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1316200
  Кучер В.В. Українська ідея в становленні Ю. Тютюнника як громадсько-політичного та військового діяча // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 87-101
1316201
  Мельник Л. Українська ідея і становлення національної концепції історії України (В. Антонович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 37-47. – ISBN 978-966-2911-50-3
1316202
  Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / Максим Розумний. – Київ : Либідь, 2001. – 288 с. – ISBN 966-06-0167-0
1316203
   Українська ідея та українська держава : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
Вип. 1. – 1994
1316204
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 192 л. – Бібліогр.: л. 172-192
1316205
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1316206
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1316207
  Наливайко С.І. Українська індоаріка / Степан Наливайко. – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 640с. – ISBN 966-8547-94-2
1316208
  Радулович М. Українська інтелектуальна еліта (Сербська група на філологічному факультеті у Києві 1979–1981 рр.) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 225-228
1316209
  Пасько І. Українська інтелектуальна еміграція: національний і глобальний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 203-206. – ISBN 978-966-439-147-1
1316210
  Петров В.П. Українська інтелігенція - жертва большевицького торору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 79-100. – ISSN 0236-1477
1316211
  Автушенко І.Б. Українська інтелігенція 20-30-х років як об"єкт політичних репресій тоталітарного режиму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглядається проблема репресій української інтелігенції в культурній сфері в 20-30-ті рр. ХХ ст.
1316212
  Балицька О. Українська інтелігенція і відродження шкільництва (березень1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 124-131. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглядається вирішення українською інтелігенцією (вчителями, письменниками, вченими) питань українізації шкіл, відкриття національних гімназій, підготовки вчительських кадрів, видання підручників українською мовою.
1316213
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1316214
  Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / Семен Підгайний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 326с. – ISBN 978-966-518-443-0
1316215
  Чужинова І. Українська інтермедія: канон жанру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 8-20. – ISSN 1997-4264


  У статті проаналізовано специфічні особливості української інтермедії. Вперше про німецькішванки та тексти українських поетич використовуються з метою простежити генезу та функції інтермедії у шкільному театрі. Особливу увагу в статті зосереджено на ...
1316216
   Українська історична драма. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 620с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-60-0
1316217
  Мельник Л.Г. Українська історична думка ХVІІІ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-58. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлюється розвиток української історичної думки у ХVІІІ ст., обстоювання національно-державної ідеї у творах істориків - від козацьких літописів до "Истории Русов".
1316218
  Гирич Ігор Українська історична освіта на початку XXI ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння "чужого" як "свого" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 3-7
1316219
  Кисла Ю.О. Українська історична пам"ять : конструювання загальнорадянської ідентичності в УРСР у сталінський період // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1316220
  Шевченко В.Ф. Українська історична поема ХІХ -- початку ХХ століть. Концепція історизму, жанрова специфіка, шляхи розвитку : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01 / Шевченко В. Ф.; КУ. – К., 1996. – 49л.
1316221
  Шмаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0130-321Х
1316222
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – Київ : Генеза, 2004. – 495 с. – До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-504-372-2
1316223
  Єрмак О.П. Українська історіографія [рецензія] / О.П. Єрмак, П.Г. Радько // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 192-195. – ISSN 2075-1451


  Рецензія на книгу.
1316224
  Мохнатюк І.А. Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 10-15
1316225
  Гринько М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам"яті М. Костомарова в двадцять п"яті роковини його смерті (17.IV. 1885) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 184-203. – ISBN 966-7522-04-0
1316226
  Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М. Гупан. – Київ : А.П.Н., 2002. – 223 с. – ISBN 966-95673-2-7
1316227
  Великочий В.С. Українська історіографія церковно-релігійного життя Галичини в роки Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 128-134. – (Історія ; Вип. 19)
1316228
   Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-380-6
Ч. 1. – 2011. – 249, [1] с. – Зміст авт.: М. Костомаров, В. Лесевич., П. Куліш, М. Грушевський, І. Франко, Б. Кістяківський, А. Товкачевський. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1316229
   Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-381-3
Ч. 2. – 2011. – 270, [1] с. – Зміст авт.: М. Хвильовий, Д. Чижевський, Ю. Вассиян, Ю. Липа, О. Ольжич, Д. Донцов, В. Петров, Л. Окіншевич, Б. Крупницький, Л. Білас. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1316230
  Ящук Т. Українська історіософія як особливий різновид історико-пізнавальної діяльності : [рецензія] // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0235-7941
1316231
  Даниленко В. Українська історія в листівках і плакатах (із фондів Державного архіву Київської області) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 254-263


  У повідомленні подається характеристика складу і змісту колекції листівок і плакатів, які зберігаються в Державному архіві Київської області (1905-1944).
1316232
  Кузенко Т.В. Українська історія в поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 7-10
1316233
  Блавицкий С.Р. Українська італомовна періодика Італії міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.): генеза, формування і функціонування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 355-362


  У статті досліджено українську італомовну періодику Італії міжвоєнної доби. Здійснено ідентифікацію, хронологізацію, систематизацію та класифікацію італомовних періодичних видань зарубіжної україніки: "La Voce dell"Ucraina" (Roma, 1919-1920), "Ufficio ...
1316234
  Федас В. Українська казка у дослідженні Михайла Максимовича і Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 494-500


  Суть статті "Українська казка у дослідженні Михайла Максимовича і Лідії Дунаєвської: розкриття питання найперших публікацій народних казок, здійснених письменниками XIX cт., зокрема М. Максимовичем, якого дослідниця XX - XXI cт. Лідія Дунаєвська ...
1316235
  Борщевський О. Українська камерно-інструментальна музика другої половини XX ст.: Мирослав Скорик. Друга соната для скрипки та фортепіано // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 20-27
1316236
  Сокол М. Українська класифікація легкових автомобілів / М. Сокол, Г. Ханенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 33-37 : табл. – ISSN 1606-3732
1316237
  Солод Ю. Українська класична література : конспект : підручник за програмою 9-10 класів / Юлія Солод ; КНУТШ, Підготовчий факультет. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Світло знань, 2008. – 448 с. – ISBN 966-95268-4-1
1316238
  Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 7-31. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1316239
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1316240
  Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
1316241
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1316242
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1316243
  Дмитренко К. Українська книга як вияв народної дипломатії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
1316244
  Школьна О. Українська книга як джерело виховання національної свідомості : (за матеріалами часопису "Дніпрові хвилі") / Олена Школьна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 196-206. – (Журналістика ; Вип. 3)
1316245
  Теремко В.І. Українська книга: випробування часом і політикою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 10-17


  У статті йдеться про ключові чинники, що детермінують розвиток книжності, становище видавничої справи в Україні, основні напрями і важелі подолання її кризового стану. The article deals with the key factors that determine development of publishing ...
1316246
   Українська книжка в Монреалі / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45
1316247
  Низовий М.А. Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-141
1316248
  Грицик Л.В. Українська компаративістика : концептуальні проекції / Людмила Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 297, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-533-6
1316249
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1316250
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1316251
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1316252
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1997
1316253
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1997
1316254
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1997
1316255
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1997
1316256
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1997
1316257
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1997
1316258
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1997
1316259
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1997
1316260
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1997
1316261
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1997
1316262
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1997
1316263
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2000
1316264
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2000
1316265
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2000
1316266
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2000
1316267
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2000
1316268
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2000
1316269
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2000
1316270
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2001
1316271
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2002
1316272
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2002
1316273
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1316274
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2002
1316275
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2003
1316276
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2003
1316277
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2004
1316278
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2004
1316279
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2004
1316280
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1316281
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2005
1316282
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1316283
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2005
1316284
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2006
1316285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2008
1316286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2008
1316287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2008
1316288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2008
1316289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2008
1316290
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2008
1316291
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2008
1316292
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1316293
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1316294
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2011
1316295
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2011
1316296
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2011
1316297
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (999). – 2012
1316298
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1001). – 2012
1316299
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1002). – 2012
1316300
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9 (1005). – 2012
1316301
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10 (1006). – 2012
1316302
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12 (1007-8). – 2012
1316303
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (1011). – 2013
1316304
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1013). – 2013
1316305
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 5 (1025). – 2014
1316306
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1316307
  Захожай З. Українська культура в контексті європейських цінностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-98
1316308
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1316309
  Якімова А. Українська культура в Санкт-Петербурзі (минуле, сучасне, майбутнє) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 234-235
1316310
  Вербинська К.О. Українська культура в світовій цивілізаційній сфері // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 13-15
1316311
  Кислюк К.В. Українська культура в тенетах багатоукладності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 38-46
1316312
  Санченко А. Українська культура живе на барикадах і в бліндажах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 26-27


  Вульгарність не може змінити навіть війна.
1316313
  Іларіон Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної церкви. Життєпис = Ukrainian cilture and our church. Ideology of the Ukrainian orthodox church. Biography / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Тов-во "Волинь", 1991. – 84с. : портр. – ISBN 1-895-360-06-4
1316314
  Жулинський М. Українська культура й українська державність // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С.18-31. – ISBN 966-95452-4-7
1316315
  Даренська В.М. Українська культура Нового часу в нарисах : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-492-342-9
1316316
  Автушенко І.Б. Українська культура під ідеологічним контролем тоталітарної системи (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Історія ; Вип. 38)


  Аналізуються умови розвитку української культури під тиском ідеології та політики держави.
1316317
  Філіпчук Г. Українська культура та громадянськість // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 148-151
1316318
  Горенко-Баранівська Українська культура та мистецькі осередки Петербурга ХІХ ст. : Дщ 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 27-28
1316319
  Виткалов Володимир Українська культура у системі сучасної вищої освіти / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори висловлюють занепокоєння тим фактом, що навчальні плани спеціальностей некультурологічного спрямування не передбачають виділення годин на вивчення таких дисциплін, як "Культура України", "Українська та зарубіжна культура".
1316320
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1316321
  Усова О. Українська культура як чинник української державності: історичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1316322
  Астаф"єв А.О. Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 120-125. – ISSN 2306-5664
1316323
  Іванін О.М. Українська культурологічна проблематика газети "Харьковские губернские ведомости" (1901–1903) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 86-90


  В статті розглядаються висвітлення української культурологічної проблематики офіційним урядовим виданням "Харьковские губернские ведомости" на початку ХХ ст. та роль редакції на чолі з А. Єфимовичем у цьому процесі. The article is about the ...
1316324
  Чолану Л. Українська ланка освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 65-73
1316325
  Полюга Л.М. Українська лексикографія як фрагмент національної культури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 13-15.
1316326
  Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: "колективний портрет" : (кінець XIX - початок XX століття) / Світлана Іваницька. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 452, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 425-433 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-653-271-1
1316327
  Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 14-19


  Проаналізовано типові порушення основних літературних норм, зафіксовані у фаховій лінгводидактичній літературі, і запропоновано загальні рекомендації щодо унормування української методичної термінології з урахуванням помітних змін, що відбулися за ...
1316328
  Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 50-59. – ISSN 1682-3540
1316329
  Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07.,10.01.01 / Копаниця Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1316330
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1316331
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1316332
  Бандура О.М. Українська література : підручник 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 15-те, переробл. – Київ : Радянська школа, 1984. – 275 с.
1316333
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1316334
  Солод Ю. Українська література : Конспект / Ю. Солод. – Київ : Козаки, 1996. – 378с. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-514-001-9
1316335
   Українська література : Хрестоматія 11 кл. Для середніх навчальних закладів. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1316336
  Уліщенко А.Б. Українська література : Хрестоматія. 10 клас / А.Б. Уліщенко; За ред. П.П. Хропка. – Харків : Світ дитинства, 2002. – 848с. – (Джерело). – ISBN 966-544-214-7
1316337
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1316338
   Українська література : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
1316339
   Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / керівник авт. колективу: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк ; за загальною ред. Р. В. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 90-104
1316340
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 44-59.
1316341
  Дяченко С.І. Українська література : для іноземних студентів : підручник / С.І. Дяченко, О.В. П"ятецька. – Київ : Академія, 2010. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-331-7
1316342
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 9 клас : [для учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. О.А. Полідович]. – Донецьк : БАО, 2011. – 702, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-377-5
1316343
  Дроздовський Д. Українська література "У сподіваннях і трагічних зламах" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 117-121. – ISSN 0236-1477
1316344
   Українська література ( XX століття ). Усний іспит. Конспект лекцій. – Київ : Віпол, 2005. – 192 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 2
1316345
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42.
1316346
  Рудницька О. Українська література 1920-1939 рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263


  У статі йдеться про основні тенденції розвитку української літератури 20-30-х років XX століття, а також про причини трагедії талановитих митців у тоталітпрній державі.
1316347
  Жигун С.В. Українська література 20-60-х років ХХ ст. в оцінці Богдана Кравцева: канон художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 184-187. – ISBN 978-966-171-217-0
1316348
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 268с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-71-Х
1316349
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 271с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-024-4
1316350
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 271с. – ISBN 966-311-036-8
1316351
   Українська література XI-XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П.В. Білоуса ; [уклад.: П.В. Білоус, Г.Д. Левченко, О.П. Білоус]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2013. – 682, [4] с. – На обкл. зміст: Українська середньовічна література (XI-XV ст.) ; Українська латиномовна література (XI-XVI ст.) ; Українська барокова література (XVII-XVIII ст.). – Бібліогр.: с. 681-682 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-412-3
1316352
   Українська література XIX - початку XX століття: художнє слово у поступі нації : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. Надія Левчик ; літ. ред. Надія Бойко]. – Київ : Інститут літератури НАН України, 2014. – 419, [1] с. : портр., іл. – Присвячено світлій пам"яті д-ра філолологічних наук Камінчук Ольги Анатоліївни (7.07.1970-7.03.2013). – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97371-1-3


  Зміст: Троє українців у "Північний Пальмірі" / М. Жулинський ; Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик ; Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, ...
1316353
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1316354
  Шаховський С. Українська література в боротьбі проти націоналізму / С. Шаховський. – Б.м. : Б.в. – 19с. – Окремий відбиток
1316355
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1316356
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
1316357
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
1316358
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
1316359
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
1316360
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково- методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1316361
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково- методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1316362
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1316363
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1316364
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
1316365
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1316366
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1316367
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1316368
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1316369
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1316370
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
1316371
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
1316372
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
1316373
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005
1316374
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
1316375
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
1316376
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2006
1316377
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006
1316378
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2006
1316379
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
1316380
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
1316381
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
1316382
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
1316383
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2008
1316384
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2008
1316385
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2008
1316386
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2008
1316387
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009
1316388
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009
1316389
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009
1316390
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009
1316391
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2009
1316392
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010
1316393
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010
1316394
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2010
1316395
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2010
1316396
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2011
1316397
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
1316398
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1316399
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2012
1316400
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2012
1316401
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012
1316402
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2012
1316403
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2012
1316404
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2012
1316405
   Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами
1316406
   Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1316407
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316408
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316409
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316410
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1316411
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1316412
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1316413
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1316414
  Ісаєва Н.С. Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1316415
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1316416
  Авраменко О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : Система вступних уроків із української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С. 124-130
1316417
  Ковалів Ю. Українська література в лабетах репресій та "соцреалізму" (Поезія, проза, драматургія) // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С.175-194
1316418
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1316419
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1316420
  Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1316421
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1316422
  Зборовська Н. Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1316423
   Українська література для дітей : хрестоматія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / [упоряд. О.О. Гарачковської]. – Київ : Академія, 2011. – 786, [14] с. – ISBN 978-966-580-362-1


  Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
1316424
  Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 129-135. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1316425
  Москальчук В. Українська література кінця ХХ століття (література постмодерну) : Програма спецкурсу. 11 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 2. – С.63-67.
1316426
  Маляр Л. Українська література на сторінках шкільних підручників А. Волошина та О. Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 30-35. – (Філологія ; Вип. 18)
1316427
  Кравченко С. Українська література насторінках польської періодики міжвоєнної доби // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (119). – С.12-17
1316428
  Поліщук Я. Українська література періоду незалежності: тенденції розвитку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1316429
  Хропко П.П. Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навчальний посібник для старшокласників, студентів та вчителів / П.П. Хропко. – Київ : Ковчег, 2001. – 64с. – ISSN 966-95673-2-7
1316430
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1316431
  Любарська Л.В. Українська література у шкільному навчально-виховному процесі: українознавчі проекції державного стандарту // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 307-318


  У статті викладено бачення ролі вивчення української словесності в школі у процесі становлення повноцінної особистості, а також аргументовано потребу цілісного українознавчого підходу у викладанні української літератури як неодмінного складника ...
1316432
  Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1316433
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1316434
   Українська література. Ігри. 5-6 класи / [Алексєєнко О.Б та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1 ; 978-966-451-731-4
1316435
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1316436
  Дяченко-Лисенко Любов Українська література. Орієнтовне календарно-тематичне планування. 8 клас / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 0130-5263
1316437
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – К., 1940. – 220с.
1316438
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – К.-Х., 1946. – 216с.
1316439
   Українська література.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – ISBN 966-580-211-9
1316440
  Шамрай А. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків, 1928. – 224с.
1316441
  Рева Л. Українська літературна біографіка на сторінках журналу "Слово і Час": початок XXI століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 94-100. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанрова різноманітність публікацій з питань літературної біографіки в журналі "Слово і Час". Осмислено їх місце й роль у сучасному історико-літературному процесі
1316442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 травня (№ 9). – 2013. – 20 с.
1316443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 березня ( № 5). – 2013. – 20 с.
1316444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 червня (№ 12). – 2013. – 20 с.
1316445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 квітня (№ 8). – 2013. – 20 с.
1316446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 травня (№ 11). – 2013. – 20 с.
1316447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 грудня (№ 24). – 2014. – 20 с.
1316448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 листопада (№ 22). – 2014. – 20 с.
1316449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 листопада (№ 23). – 2014. – 20 с.
1316450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2015. – 20 с.
1316451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 квітня (№ 7). – 2015. – 20 с.
1316452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 грудня (№ 24). – 2015. – 20 с.
1316453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2015. – 20 с.
1316454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2015. – 20 с.
1316455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 липня (№ 15). – 2015. – 20 с.
1316456
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1316457
  Стріха М. Українська літературна мариністика: чи можливе від/на-родження? // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 148-157


  Критика на книжку А. Санченка "Нариси бурси" (2011), а також роздуми над перекладом А. Санченком книжки Дж. Слоками "Навколосвітня подорож вітрильником наодинці" (2011)
1316458
  Огієнко Іван Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол // Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна, 1930. – Т.1. – 192 с. – (Студіїї до української граматики ; Кн. 7)
1316459
  Соколіна О.В. Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-164


  У статті розглядається українська літературна мова як інтегруючий чинник культури, розкрито сучасні проблеми української літературної мови. В статье рассматривается украинский литературный язык как интегрирую щий фактор культуры, раскрыто современные ...
1316460
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1316461
  Віннікова Н.М. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-5--х років ХХ століття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 65-71
1316462
   Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років = Ukrainian literary thought in Halyychhyna for 150 years : Хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-072-6
Т.1. – 2002. – 316 с.
1316463
  Дзюба Т.А. Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1316464
  Куцевол О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 38-43
1316465
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1316466
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920 - 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 468 л. – Бібліогр.: л. 424-468
1316467
  Мандрицька Н.Ю. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у наукововму дискурсі Юрія Меженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 10-19
1316468
  Ростовська О. Українська ментальність і національно-визвольна революція 1648-1676 рр. / О. Ростовська, А. Блануца // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.3-10
1316469
  Ковпак В.А. Українська ментальність у контексті національно-патріотичного дискурсу (на прикладі політичної публіцистики в періодичних та серіальних виданнях українців у Канаді першої пол. XX ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 96-101. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано ментальні характеристики в публіцистиці в пресі українців у Канаді першої пол. XX ст. у контексті національно-патріотичного дискурсу
1316470
  Федорчук Л. Українська ментальність у світлі філософії Григорія Сковороди та поезії Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 32-35.
1316471
  Головченко В. Українська ментальність як складова правової культури // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 198-199
1316472
  Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1316473
   Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-121-4
Ч. 2. – 2003. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1316474
   Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1994. – 238с.
1316475
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 134-137


  У статті визначено критерії елітарності мистецької еліти та показано, які основні функції повинна виконувати українська мистецька еліта в суспільстві.
1316476
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст. : історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1316477
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; НАН України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 229-234. – Бібліогр.: л. 188-228
1316478
  Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Леонід Деркач. – Київ, 2000. – 544с. – ISBN 966-7308-16-02


  Документальний нарис знайомить з минулим і сучасним Української митниці. Книга дає можливість познайомитись з повсякденною роботою митників, конкретними фактами боротьби працівників митної служби з контрабандою, іншими митними правопорушеннями
1316479
  Павлишин В.І. Українська мінералогія у XXI ст.: від теорії до практики // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 3-11. – ISSN 0204-3548


  Статтю присвячено розвитку української мінералогії у XXI ст. Стисло розглянуто основні досягнення вчених України в різних областях цієї важливої дисципліни, внесок вчених у поступ світової мінералогічної науки.
1316480
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1316481
  Войтович Валерій Українська міфологія / Войтович Валерій. – Київ : Либідь, 2002. – 664с. – 91е Войт шифр для капбинетов. – ISBN 966-06-0273-1
1316482
  Єрмоленко С.Я. Українська мова - від колискової до державної // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 152-158. – ISBN 966-7348-20-2
1316483
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1316484
  Перестюк Н.А. Українська мова - мова освіти і науки / Н.А. Перестюк, М.И. Ядренко // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
1316485
  Соколова Т.А. Українська мова -духовне багатство народу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 221-226


  В статті звертається увага на першочергові завдання, які необхідно вирішувати щоб наша мова стала такою ж шанованою, як і інші державн мови в більшості країн світу. Лише комплексний підхід до вирішення всіх зазначених питань може привести до бажаного ...
1316486
  Черткова К.Ф. Українська мова / К.Ф. Черткова. – Київ; Львів, 1946. – 60с.
1316487
  Ющук І.П. Українська мова : Навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень вузів / І.П. Ющук. – Київ : Вища школа, 1976. – 303с.
1316488
  Хрущ К.І. Українська мова / К.І. Хрущ. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 142с.
1316489
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1316490
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1316491
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1316492
   Українська мова / Б. Ажнюк, С. Бибик, Дзюбишина-Мельник, Н. Дужик, Єрмоленко, Н Сологуб; Red. nauk. Jermolenko S. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1999. – 321s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-26-7
1316493
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – Київ : Ленвіт, 2001. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-7043-41-Х
1316494
  Гнатюк Л.П. Українська мова : [Навчальний посібник для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України] / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 255с. – ISBN 966-7767-63-9
1316495
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2002
1316496
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2002
1316497
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; за ред. В.В.Різуна. – Київ : Либідь, 2003. – 272с. – (Практикум). – ISBN 966-06-0291-Х
1316498
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1316499
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – Київ : Либідь, 2004. – 272с. – ISBN 966-06-0291-Х
1316500
   Українська мова : Енциклопедія. – 2-вид., виправлене і доповнене. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824с. – ISBN 966-7492-19-2
1316501
  Тихоша В.І. Українська мова : збірник текстів для переказів із творчими завданнями : держ. підсумкова атестація. 11 клас / В.І. Тихоша, Л.І. Урсуленко, А.І. Мовчун. – Київ : КІМО, 2004. – 190 с.
1316502
  Гнатюк Л.П. Українська мова : Навчальний посібник для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.П. Гнатюк, Бас-Кононенко. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 259с. – ISBN 966-311-010-4
1316503
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2004
1316504
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2004
1316505
  Бондарчук К.С. Українська мова : Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / К.С. Бондарчук; МОНУ; Запорізький нац. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 288с. – ISBN 966-364-109-6
1316506
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2005
1316507
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2005
1316508
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2006
1316509
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2006
1316510
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1316511
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2008
1316512
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2008
1316513
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2008
1316514
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2008
1316515
  Тихоша В.І. Українська мова : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1316516
  Тихоша В.І. Українська мова : 8 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 272 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 10(71) ; Моя методика). – ISBN 978-966-333-990-0
1316517
  Ющук І.П. Українська мова : вправи : навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-06-0537-4
1316518
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков ; [ред. Р. Дерев"янченко]. – 4-те вид., випр. й допов. – Харків : Школа, 2009. – 492, [4] с. – Бібліогр.: табл. – ISBN 966-8114-55-8
1316519
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; [за ред. В.В. Різуна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 467, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 466-467. – ISBN 966-594-781-8
1316520
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2009
1316521
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2010
1316522
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Інститут Української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2011
1316523
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2012
1316524
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1316525
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1316526
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1316527
   Українська мова : нетрадиційні форми роботи / [упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г.Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Українська мова та література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1316528
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (45). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1316529
  Ткаченко О.Б. Українська мова : сьогодення й історична перспектива / Орест Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2014. – 511, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в тексті: с. 511-512 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1448-0
1316530
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (52). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1316531
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (53). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1316532
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (54). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1316533
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1316534
  Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова : Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ; Я.Я. Чорненький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 304с. – ISBN 966-8365-68-0


  Практичні завдання, коментарі до документів, особливості оформлення та написання курсових і дипломних робіт
1316535
  Ставицька Л. Українська мова без табу = Ukrainian without taboos : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : Критика, 2008. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-454 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-01-3
1316536
   Українська мова в Галичині: історичний вимір / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2011. – 331, [1] с. : карти, табл. – Ст. укр. та пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія мови). – ISBN 966-966-02-6065-8
1316537
  Тищенко О. Українська мова в контексті конадської білінгвальної програми (Едмонтон, провінція Альбертта) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
1316538
  Плотникова Л.Ф. Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 216-223
1316539
  Федотова О О. Українська мова в системі мов світу: соціолінгвістичні критерії оцінювання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 205-209


  Про розгляд основних соціолінгвістичних характеристик української мови та визначення її місця серед мов світу. Автор аналізує стан української мови на сучасному етапі.
1316540
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1316541
  Єрмоленко С. Українська мова в системі українознавства // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 1/2 (107/108). – С. 38-41.
1316542
  Масенко Л. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 130-147. – ISBN 966-95452-3-9
1316543
  Маленко О. Українська мова в українському суспільному й комунікативному контексті сьогодення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 30 (394). – C. 2-6
1316544
   Українська мова в університеті: мова фаху, науки, спілкування // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  Колектив кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє фахової української мови в стінах університету.
1316545
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1316546
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
1316547
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : Навч. посібник для вступник. до вищ.навч.закл. / Г.О. Козачук. – 4-те вид.,стереотипне. – Київ : Вища школа, 2003. – 287с. – ISBN 966-642-111-9
1316548
   Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.О. Лисенко [та ін.] ; МОНУ ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Українська мова для іноземців. – ISBN 978-611-01-0006-9


  Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник
1316549
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1316550
  Пономарів О. Українська мова до і після Майдану // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 1, 5
1316551
   Українська мова за новою програмою. 11 клас / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-606-5; 978-966-451-606-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1316552
  Сергійчук З.О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для дистанц. навчання / З.С. Сергійчук, М.М. Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-44-X
1316553
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 2-е вид. стер. – Київ : Знання, 2011. – 211, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-211. – ISBN 978-966-346-912-6
1316554
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. / [Т.В. Симоненко та ін.] ; за ред. проф. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 270, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 262-266. – Бібліогр.: с. 267-270. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-400-0
1316555
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 694, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-107-9
1316556
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-252-6
1316557
  Скиба Н. Українська мова за професійним спрямуванням (лінгвометодичні розробки навчального посібника для студентів-психологів) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 353-362. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто проблеми викладання української мови як іноземної за професійним спрямуванням. Запропоновано матеріали з вивчення української мови для іноземних студентів-психологів.
1316558
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1316559
   Українська мова і держава : Збірник. – Київ, 2001. – 90с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-58-4
1316560
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1316561
  Середницька А.Я. Українська мова і література : тести для абітурієнтів : навч.-метод. посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-07-0067-4
1316562
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (133), травень. – 2014. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316563
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 11 ( 139 ) листопад. – 2014. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1316564
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1316565
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1/2 (141/142). – 2015. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1316566
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (143),. – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316567
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 4 (144),. – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316568
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (146). – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316569
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 9 (149). – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316570
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (150). – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1316571
   Українська мова і література в школі : Методичний журнал. – Київ, 1963
1316572
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000. – 80 с.
1316573
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000. – 80 с.
1316574
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000. – 80 с.
1316575
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000. – 80 с.
1316576
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1316577
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002. – 80 с.
1316578
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 80 с.
1316579
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002. – 80 с.
1316580
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003. – 80 с.
1316581
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003. – 80 с.
1316582
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003. – 80 с.
1316583
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003. – 80 с.
1316584
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004. – 80 с.
1316585
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2004. – 80 с.
1316586
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005. – 64 с.
1316587
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005. – 64 с.
1316588
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005. – 72 с.
1316589
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005. – 72 с.
1316590
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006. – 72 с.
1316591
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006. – 72 с.
1316592
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – 64 с.
1316593
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – 72 с.
1316594
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (70). – 2008. – 64 с.
1316595
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7/8 (71). – 2008. – 64 с.
1316596
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (73). – 2009. – 64 с.
1316597
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (74). – 2009. – 64 с.
1316598
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (75). – 2009. – 64 с.
1316599
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (76). – 2009. – 64 с.
1316600
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (77). – 2009. – 64 с.
1316601
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (82). – 2010. – 64 с.
1316602
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (84). – 2010. – 64 с.
1316603
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (89). – 2011. – 64 с.
1316604
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (92). – 2011. – 64 с.
1316605
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (93). – 2011. – 64 с.
1316606
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (94). – 2011. – 64 с.
1316607
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (97). – 2012. – 64 с.
1316608
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (99). – 2012. – 64 с.
1316609
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (100). – 2012. – 64 с.
1316610
   Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (102). – 2012. – 64 с.
1316611
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (103). – 2013
1316612
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (105). – 2013
1316613
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316614
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316615
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316616
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316617
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (119). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316618
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (120). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316619
   Українська мова і література у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин : з методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу. (Витяг з листа МОН України від 17.09.08 № 1/9-599) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79
1316620
  Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко; Нац. Акад. наук України; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с. – ISBN 966-512-136-7
1316621
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2000
1316622
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2000
1316623
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2000
1316624
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2000
1316625
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2000
1316626
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1316627
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 5. – 2001
1316628
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2002
1316629
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2002
1316630
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2002
1316631
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2003. – 216 с.
1316632
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2003. – 208 с.
1316633
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2004
1316634
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5/6. – 2004. – 216 с.
1316635
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2005
1316636
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2005
1316637
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2005
1316638
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2005
1316639
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9/10. – 2005
1316640
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2006
1316641
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2006
1316642
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316643
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 8. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316644
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316645
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316646
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316647
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316648
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316649
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316650
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (76). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316651
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (77). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316652
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (82/83). – 2009. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316653
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (86). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316654
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (87). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316655
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (89). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316656
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (90). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316657
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (94/95). – 2010. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316658
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (96). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316659
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1/ 2 (100/101). – 2011. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316660
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (102). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316661
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (103). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316662
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (104). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316663
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 11/12 (111). – 2011. – 128 с. – З 2012 р. - "Українська мова й література в сучасній школі". Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316664
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (112). – 2012. – До грудня 2011 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316665
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 2 (113). – 2012. – До грудня 2011 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316666
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (114). – 2012. – До грудня 2011 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316667
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (120). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316668
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (121). – 2013. – До грудня 2011 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316669
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 2 (123). – 2013. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316670
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (124). – 2013. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1316671
  Галенко В. Українська мова й принцип гаузе // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1316672
  Мацько Л.І. Українська мова на межі століть: зміни в лексиці і стилістиці (кінець XX - початок XXI ст.) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 329-348. – ISBN 978-966-660-472-2
1316673
  Мамалига А. Українська мова на порозі третього тисячоліття / А. Мамалига, О. Пазяк // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Науково-практична конференція "Українська мова на порозі третього тисячоліття" присвячена 5-річчю набуття статусу Інституту журналістики і 25-річчю від часу утворення кафедри мови і стилістики. Про щорічну студентську Міжвузівську науково-практичну ...
1316674
  Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить : для державних службовців..Навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Атіка, 2004. – 392с. – ISBN 966-326-054-8
1316675
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352с. – ISBN 966-8019-43-1
1316676
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-43-1
1316677
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1316678
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 344 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8019-43-1
1316679
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1316680
  Гнатюк Лідія Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів ХХІ століття, або міфи і правда про українську мову в Європі : (на матеріалі німецькомовних видань) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді зроблено огляд німецькомовних праць західноєвропейських лінгвістів XXI ст., присвячених українській мові та її історії. Показано найбільш прикрі випадки неправильного тлумачення феномену української мови та викривлення її історії.
1316681
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів / Т.Б. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536с. – ISBN 966-364-005-7


  Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови
1316682
  Олійник О.Б. Українська мова та література : Навчальний посібник для абітурієнтів та студентів вузів / Олійник О.Б., Гребницький Г.М.; Мін-во освіти і науки України. Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Кондор, 2006. – 306с. – ISBN 966-351-083-8
1316683
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1316684
  Сизонов Д.Ю. Українська мова та література : тестовий комплекс / Дмитро Сизонов, Ольга Злотник-Шагіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-804-3
1316685
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2015. – 90 с.
1316686
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2015. – 90 с.
1316687
  Нікішина Т.В. Українська мова та література. 9 клас: тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (95)). – ISBN 978-617-00-1141-1
1316688
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали. – Київ : КМ Академія, 2005. – 399с. – ISBN 966-518-314-1
1316689
  Корж А.В. Українська мова у контексті громадського дискурсу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
1316690
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. – 4-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1316691
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 5-8
1316692
  Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 110-116. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950


  Визначено та оцінено стан української мови у сфері медицини у ХІХ-ХХ і на початку ХХІ ст. в Україні на підставі мовного аналізу друкованих праць. Встановлено, що використання української мови у сфері медицини в Україні поширюється.
1316693
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 86-94
1316694
  Швед Г. Українська мова чи "мова України"?.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 10


  Про норми української літературної мови, правильність мовлення, норми державної мови.
1316695
  Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національної ідентичності громадян Україні. Представлено основні результати й аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуто системи соціальної ідентичності та змістовне ...
1316696
  Вільчинська Я.С. Українська мова як глобальний чинник державотворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 89-91
1316697
  Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
1316698
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1316699
   Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Украинська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. – 752с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7492-07-9
1316700
   Українська мова. Зовнішнє сертифікаційне тестування 2005 року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 10-22


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань.
1316701
  Бас-Кононенко Українська мова. Теорія, завдання, тести : навчальний посібник для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання, 2009. – 405 с. – ISBN 978-966-346-637-8
1316702
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1316703
   Українська мова.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. та ін. Кульбабська; За ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2006. – 376с. – ISBN 966-580-206-2
1316704
  Мацько Л.І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки філологів // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 137-149


  Розглядається проблема концептуально-стилістичного аналізу поетичної творчості Тараса Шевченка як елітарної сильної української мовної особистості, що може бути використаний у педагогічному процесі формування учнів і студентів україномовної ...
1316705
  Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1316706
  Василяка К.Л. Українська модель професійної підготовки суддів: проблеми і перспективи // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-135
1316707
  Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 27-38. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1316708
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1316709
   Українська молодь виконає наказ вождя : Третій мітинг представників молоді Радянської України 6 червня 1943 р. – Київ : Укрвидав ЦК КП (б) У, 1943. – 43с.
1316710
  Матвійчук Ю. Українська молодь опановує фінансову грамотність // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 63-66 : табл.
1316711
  Капера І. Українська молодь у контексті соціальних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 93-100. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються тенденції зміни соціокультурних орієнтацій молоді під впливом демократичних і ринкових реформ. Зазначається, що, на думку сучасної молоді, велике значення для подальшого успішного життя має заможна родина, натомість цінність навчання, ...
1316712
  Горпинич В.О. Українська морфологія : Навч. посібник для студ. філолог. спеціальн. вищ. закл. освіти / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровськ. націон. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350с. – ISBN 966-7557-18-9
1316713
  Панченко В. Українська мрія Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 1-2


  За рік до 200-ліття Тараса Шевченка міркування проф. Національного ун-ту "Києво-Могилянської ї" про його візіонерство, прозирання майбутнього України, і ширше - про українську мрію поета і в її загальнонаціональному, і в індивідуально-приватному ...
1316714
  Ясько Є.О. Українська мрія: у пошуках інструмента суспільного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 69-72
1316715
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1908. – С. 640-736
1316716
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1909. – 1280 с.
1316717
  Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1316718
  Бугаєва О. Українська музична біографістика як об"єкт історичної науки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 109-131. – ISSN 0869-3595
1316719
  Корній Л.П. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Лідія Корній, Богдан Сюта ; [відп. ред. Л. Гнатюк]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 589, [3] с., [8] арк. фот. – Імен. покажч.: с. 572-589. – Бібліогр.: с. 565-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-68-5
1316720
  Вавренчук І.А. Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вавренчук Ірина Андріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1316721
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побутування : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
1316722
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1316723
  Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця 19 -- першої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.06 / Герус Л.М.;. – Львів, 1997. – 20 с.
1316724
  Рудакова Н. Українська народна історична проза про козаччину // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 214-220


  У статті розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції. The article originality of genre nature of Ukrainian folk prose about the cossacks is considered, its ...
1316725
  Таланчук Олена Михайлівна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1316726
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1316727
  Герчанівська П.Е. Українська народна культура : християнський вимір : монографія / П.Е. Герчанівськка. – Київ : Університет "Україна", 2011. – 425, [1] с. – Покажч.: с. 421-425. – Бібліогр.: с. 374-420. – ISBN 978-966-388-229-1
1316728
   Українська народна магія : Поетика, психологія. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 140с. – (Бібліотека українця ; Вип. 2 ; Фольклор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
1316729
  Данилюк-Терещук Українська народна міфологія у фольклористичних дослідженнях першої половини XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 96-107. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто основні етапи записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини XIX століття The article registers the principal moments in which Ukrainian folk mythology was recorded, ...
1316730
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1316731
  Копаниця Л. Українська народна пісня: прагматика і комунікативна пам"ять жанру // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 436-448. – ISBN 978-966-2763-27-0
1316732
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1316733
  Булашенко І.Г. Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період : Учбово-методичний посібник / І.Г. Булашенко. – Харків, 1961. – 68 с.
1316734
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Л.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 36с.
1316735
  Марчук О. Українська Народна Республіка за директорії; здобутки і проблеми державотворення грудень 1918 - листопад 1920 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 79-86
1316736
  Полянський Ф. Українська Народна Самооборона у Галичині (червень - грудень 1943 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 42-45
1316737
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1316738
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1316739
  Гнатюк В. Українська народня словесність : (В справі записів українського етнографічного матеріалу) / Володимир Гнатюк. – Відень : Накладом Союза Визволення України. Друк. А. Гольцгавзена,, 1916. – 48 с. – На обкл. рік видання 1917. – (Виданнє Союза визволення України)


  На обкл. надпис: Від Володимира Гнатюка. Львів, 1.X. 1918
1316740
  Бабенко М.В. Українська натурфілософська лірика: ad fontes // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 18-23. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена важливій проблемі теоретичного літературознавства - особливостямнатурфілософської лірики як світоглядно-тематичної лінії творчості. У творчості українських поетів філософія природи є невід"ємною частиною поетичної інтерпретації світу. ...
1316741
   Українська наука - гра за новими правилами? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення нової редакції Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність".
1316742
  Габович О. Українська наука : від сьогоднішньої кульгавості до майбутнього параліча / О. Габович, В. Кузнєцов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-71. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1316743
  Стріха М. Українська наука : погляд із чиновницького крісла // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-76.


  Фінансування науки, технопарки, вчені ступені.
1316744
  Стріха М. Українська наука перед новим викликом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Події останнього часу поставили масову свідомість українців перед неминучістю змін, які ще тільки належить сприйняти й осмислити: країна, яку ми вважали стратегічним партнером, виявилася стратегічним противником, серйозною і тривалою загрозою самому ...
1316745
  Локтєв В. Українська наука у 2025 році // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 49-52. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1316746
  Пиріг Л. Українська наука у дзеркалі філателії. Українці в науці та освіті XIX століття // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 71-80. – ISSN 1819-7329


  М. Максимович (1804-1873 ; марка 2004) учений-природознавець, проф. ботаніки Московського та Київського університетів. Був першим ректором Київського ун-ту (1834-45).
1316747
  Стріха М. Українська наука: виклики ближчого часу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 30-33. – ISSN 1819-7329
1316748
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка
Вип. 14/15. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1316749
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1316750
  Грабовський С. Українська наука: митарі та храми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 10


  Як Держбюджет-2016 переводить наукові установи практично під цілковитий контроль бюрократичних структур і до чого це призведе.
1316751
  Стріха М. Українська наука: перед точкою біфуркації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 46-49
1316752
  Кочан І.М. Українська наукова лексика : міжнародні компоненти в термінології : навч. посібник / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 276-294 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0105-3
1316753
  Калєтнік А.А. Українська наукова мова : посібник / А.А. Калєтнік ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2012. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-439-429-8
1316754
   Українська наукова мова (типова програма кандидатського іспиту з української мови) (Проект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 34-35. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0130-5263
1316755
   Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1327-8
№ 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – 2012. – 99, [4] с. – Авт. статей зазначені в змісті. - Назва обкл.: Українська наукова термінологія ; Збірник 4. – Бібліогр. в кінці ст.
1316756
  Гринів О. Українська націологія: ХІХ - початок ХХ століття : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2005. – 288 с. – ISBN 966-603-408-5
1316757
  Кралюк П. Українська націоналістка із Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  До 70-ліття створення УПА. Вояки Української Повстанської Армії не лише воювали. Вони творили пісні, легенди. Одним словом — свою культурну атмосферу. І в цій атмосфері зростали тисячі людей. Навіть після того, як УПА припинила своє існування, ця ...
1316758
  Григоріїв Н.Я. Українська національна вдача / Н.Я. Григоріїв. – Винніпег ; Манітоба : Укр. вид. спілка в Канаді, 1941. – 60 с.
1316759
  Божук А.О. Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 282-294. – ISBN 966-02-2984-4
1316760
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2004. – 771 с. – ISBN 966-500-124-8
1316761
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи : [у 2-х томах] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-332-8
Т. 1. – 2012. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1316762
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-333-5
Т. 2. – 2012. – 848 с. – Бібліогр.: с. 650-651 та в підряд. прим.
1316763
  Шестопалова Л.М. Українська національна ідея в контексті теорії держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42
1316764
  Білик Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого . / Білик, (Ласа) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0236-1477
1316765
  Авер"янова Н. Українська національна ідея в творчості В"ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено місце національної ідеї в творчості В"ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державотворенні. In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns"ky and its influence on the modern states ...
1316766
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти Нац. акад. наук України, Укр. акад. наук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 176 с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2


  Подарунок з бібліотеки А. Шевченка з дарчим надписом: п. Андрію Шевченко з побажанням добра, тепла й особистісного буття! Українська ідея варта того, щоб за неї боротись. 16.07.2012 Підпис автора
1316767
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1316768
  Сабадуха В. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 21-30. – ISSN 1810-2131
1316769
  Чекалюк В.В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 101-104


  У статті аргументується те, що діаспорні ЗМІ були важливим засобом передавання етнічної інформації, творцем громадської думки, невід`ємною частиною громадського життя української етнічної спільноти. This article gives prove to the idea that ...
1316770
  Бичук І.О. Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 72-78. – ISSN 2077-1800
1316771
  Кравченко С.І. Українська національна ідея як мета і суть праці Івана Огієнка у місячнику "Наша культура" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 766. – С. 95-97. – (Філологія ; Вип. 51). – ISSN 0453-8048


  С начала 1953-54 учебного года на базе журналистики Харьковского и Киевского университетов біл создан первый в Украине фак-т журналистики. Его местом дислокации Правительство опредилило Киевский университет.
1316772
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1316773
  Підскальна О.М. Українська національна ідея: етапи становлення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 78-81
1316774
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-133
1316775
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичні реалії // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-10


  Серед дослідників української національної ідеї можно виокремити таких учених як В. Липинський, М. Костомаров, Я. С. Калакура, В. Сергійчук. Наукова творчість В. Антоновича, М. Грушевського, М. Драгоманова, Д. Донцова.
1316776
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 26. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1316777
  Безсмертна Н. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 176-180.
1316778
  Безсмертна Н.С. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 372-380
1316779
  Кудряченко А. Українська національна меншина в сучасній Україні / А. Кудряченко, В. Котигоренко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.162-163 : Фото. – ISSN 1607-6451
1316780
  Ткач Д. Українська національна меншина в Угорщині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.58-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1316781
  Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року : стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 4-7.
1316782
  Козаренко Олександр Володимирович Українська національна музична мова:генеза та сучасні тенденції розвитку : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Козаренко О.В.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 36 с.
1316783
  Ярошинський Олег Українська національна революція середини XVII ст. - історичний феномен // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 240-242
1316784
  Усатенко Т.П. Українська національна школа : Минуле і майбутнє: Монографія / Т.П. Усатенко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 288с. – ISBN 966-00-0806-6


  Монографія є однією з перших спроб з"ясувати минуле та визначити майбутнє української національної школи на засадах українознавства.
1316785
  Невгодовський А. Українська національна школа: становлення (1917-1920 р.р.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.65-67. – ISSN 0131-6788
1316786
  Чікало О. Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – C. 113-118. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто своєрідність відтворення дійсності в піснях-хроніках періоду ОУН-УПА, простежено зв"язок зазначеного народнопісенного пласту з фольклорною традицією, а також зв"язок між давнім матеріалом і новоутвореним. Акцентовано на ключових ...
1316787
  Крупський І. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи: становлення, проблематика газетно-публіцистичних виступів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-85. – (Журналістика ; Вип. 4)
1316788
  Мельник Л. Українська нація в контексті европеїзму (М. Драгоманов) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 53-73. – ISBN 978-966-2911-50-3
1316789
  Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.141-145. – ISSN 0132-1331
1316790
  Найдьонов О. Українська нація та її походження // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 197-215. – ISBN 978-966-2133-57-3
1316791
  Погрібна Д.В. Українська нація як національний характер (за Ю. Вассияном) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 38-40
1316792
  Грабовський С. Українська незалежність: біля початку // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 1812--514Х
1316793
  Великочий В. Українська нерадянська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині воєнно-революційної доби: спроба відтворення образу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 59-63
1316794
  Долженков О. Українська номенклатура в суспільно-політичних трансформаціях // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-9. – ISSN 1609-5499
1316795
  Осадця Ольга Павлівна Українська нотовидавнича справа у Галичині, Буковині, на Закарпатті та на еміграції 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадця О.П.; М-во культури і туризму України Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1316796
  Тригуб О.П. Українська обновлена церква у боротьбі за автокефалію (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 394-400. – ISBN 978-617-7107-21-6
1316797
  Кравченко Л.О. Українська ономастика : антропоніміка : навч. посібник / Л.О. Кравченко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-736-8
1316798
   Українська ономастика: бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. мови ; [укладачі: С.О. Вербич, І.В. Єфименко, І.М. Желєзняк та ін. ; відп. ред. С.О. Вербич]. – Київ : КММ, 2013. – 364, [3] с. – Імен. покажч. авт.: с. 348-363. - Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-1673-19-8
1316799
  Вербич С. Українська ономастика: перспективи розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 73-80. – Бібліогр.: Літ.: с. 80; 7 п. – ISSN 1682-3540


  В статті розглянуто основні етапи розвитку української академічної ономастики, проаналізовано найважливіші проблеми сучасних ономастичних досліджень крізь призму попередніх здобутків українського мовознавства від 60-70 років XX ст. і до сьогодення ...
1316800
  Бондаренко В.В. Українська орфоепія в працях Івана Огієнка // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 256-260. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фонетичних форм (подвійного наголошення); ...
1316801
  Петриченко Катерина Українська освіта у Канаді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 253-256
1316802
  Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-28
1316803
   Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
Кн. 2. – 2008. – 220 с.
1316804
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1316805
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1316806
  Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 78-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Панегірична поезія II пол. XVII -XVIII ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політ. пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи ...
1316807
  Студінський В. Українська паперова промисловість у 90-х роках ХХ століття // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.9-13
1316808
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1316809
  Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Бевз Т.А.; Ін-тут політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2005. – 546л. + Додатки: л. 459 - 546. – Бібліогр.: л. 405 - 459
1316810
  Стрілець В.В. Українська партія соціалістів-федералістів при владі (26 травня -16 жовтня 1920 p.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядається урядова діяльність українських соціалістів-федералістів у 1920 р.
1316811
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1316812
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1316813
  Вишневський О. Українська педагогіка й українська освіта перед політичними викликами // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 21-28
1316814
   Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ
Вип. 8. – 2003. – 205с.
1316815
  Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині 20 століття : Монографія / О.В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704с. – ISBN 966-617-2100
1316816
  Пермінова А.В. Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О"Гари // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 186-190
1316817
  Кальниченко О.А. Українська перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років : хрестоматія вибр. пр. з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студ., що навч. за спец. "Переклад" / [Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю.] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 503, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-329-4
1316818
   Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції : Збірник матеріалів 1 Всеукраїнської студентської наукової конференції, 22-24 квітня 2003 р. – Луцьк : Волинський ін-т економіки та менеджменту, 2003. – 97с.
1316819
  Цибенко І. Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль українських періодичних видань у творчому житті М. Грушевського, а також встановлено провідні напрями бібліографічної діяльності вченого в українських газетах і журналах. На підставі дослідження окремих фактичних матеріалів ...
1316820
  Камінський Є.Є. Українська перспектива в нових внутрішніх і міжнародних умовах розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.3-10
1316821
  Набока С.В. Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 337-349. – ISBN 978-617-7107-21-6
1316822
   Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396с. – ISBN 966-7060-95-0
1316823
  Лучук І. Українська письменницька критика про різночасові тенденції мистецтва вірщування // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 167-177


  У статті йдеться про особливості українського віршування. Прослідковано різні етапи в історії української поезії протягом останнії жвох сотень років. Зосереджено увагу на відображенні проблем віршування у критичних текстах українських поетів
1316824
  Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1316825
  Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 3 назв.
1316826
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського підпільника ; ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [5] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1316827
  Ідзьо Віктор Українська повстанська армія (розділ І) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 188-195
1316828
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1316829
   Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1316830
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1316831
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1316832
   Українська поезія Закарпаття 20 століття : Науковий збірник. – Ужгород : Ліра, 2004. – 250с. – ISBN 966-7400-21-2
1316833
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1316834
  П"ядик Ю. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упорядники-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Укр. держ. центр "Мала академія наук" ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-52-8
Т. 1 : А - В. – 2010. – 736 с. : іл.
1316835
  П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г. ; наук. консультант Гальченко С.А.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. держ. центр "Мала акад. наук" ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України та ін. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-90-0
Т. 2 : Г - Ж. – 2011. – 794, [6] с. : іл.
1316836
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1316837
  Месропян Анушаван Українська поезія у вірменських перекладах / Месропян Анушаван; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наук. біб-ка; Ред. кол. Б.Якимович. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 64с. – На тит. арк. надруковано переклад вірменською мовою. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.7). – ISBN 966-613-275-3
1316838
  Гаврилюк Н. Українська поезія: рецептивні проекції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 52-59. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто рецепцію української поезії українцями та іноземцями. Важливе місце у формуванні рецептивних проекцій належить світоглядові, ставленню до традиції та модернізації в поезії, до тематики поезії, естетичної цінності. The article ...
1316839
  Водолазька С. Українська поліграфія у статистичних вимірах // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 176.
1316840
  Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років XX ст. як чинник міжнародної політики // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 100-121
1316841
  Мрака І. Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 578-584. – ISSN 2223-1196
1316842
  Рибшун О.В. Українська політична еміграція кін. XIX - поч. XX ст.: характер, етапи, організаційні форми // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 113-121


  Слід розпочинати з женевського гуртка М. Драгоманова, коли протягом 70-90-х рр. XIX ст. ним було згуртовано до культурницько-наукової, а пізніше й громадсько-політичної діяльності С. Подолинського, М. Зібера, Ф. Вовка, А. Ляхоцького та ін. Найбільш ...
1316843
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1316844
  Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / Ростислав Радишевський. – Київ : [Київський університет], 2010. – 620 с. – (Київські полоністичні студії ; Т. 17). – ISBN 978-966-439-323-9
1316845
  Шевченко О.Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика (1920-1990 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознав. :26.00.01 / Шевченко О.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1316846
  Капишін С. Українська правова наука і правова система крізь призму розвитку ідеї верховенства права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (156). – С. 37-47
1316847
  Левицький Д.М. Українська правова система серед правових систем сучасності / Д.М. Левицький, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню місця української правової системи серед правових систем світу на сучасному етапі, а також у майбутньому. З цією метою розглядаються деякі особливості становлення й розвитку українського права, характер і обсяг іноземних впливів ...
1316848
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правосвідомість княжої доби: республіканська чи монархічна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 13-21. – ISSN 1563-3349
1316849
  Салій К. Українська православна церква між двома інкорпораціями : (на підставі історичної студії В.Б. Антоновича "Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII в. до конца XVIII в.") // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 483-489. – ISBN 5-7702-0821-X
1316850
  Сидоренко Віктор Українська прем"єра італійського успіху : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 36-37 : Фото
1316851
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1316852
  Купрійчук В. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 258-265
1316853
  Хітрова Т. Українська преса в національно-культурному русі Запоріжжя першої чверті XX ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 77-82


  Розглядаються умови та форми розвитку українського руху на території ЗапорЬь-кого краю на початку XX cm., зокрема створення культурно-просвітніх товариств, курсів, діяльність провінційної преси та видавництв. The article deals on the issues of the ...
1316854
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1316855
  Шеремет Л.М. Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець ХІХ -- поч. ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Шеремет Л. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1316856
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009. – 506 л. + Додатки: л. 440-506. – Бібліогр.: л. 377-439
1316857
  Тимошик М. Українська преса і книговидання в Канаді як джерело дослідження українсько-канадських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 384-408. – ISBN 966-7522-07-5
1316858
  Ткаченко І. Українська преса й український читач Наддніпрянської України (1905-1914) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 23-31. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено специфіку видання української періодичної преси на українських землях у складі Російської імперії в 1905-1914 рр., визначено особливості видавничого процесу в українських часописах, їхні базові характеристики, кількісний та якісний ...
1316859
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Дод.: л.214-220. – Бібліогр.: л.188-213
1316860
  Дроздовська Олеся Романівна Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. 20 ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дроздовська О.Р.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Запоріжжя, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 222 - 227. – Бібліогр.: 18 назв
1316861
  Крупський І. Українська преса як історичне джерело: загальний огляд (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст. ) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 130-138. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1316862
  Власенко В.І. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Автореф...канд.філолг.наук:10.01.08 / Власенко В.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.20
1316863
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-2-4(Ч.1)
Ч.1. – 2002. – 492с.
1316864
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-3-2(Ч.2)
Ч.2. – 2002. – 516с.
1316865
   Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали засідання "круглого столу" / [ автор аналіт. доповіді Я.А. Жаліло ; за заг. ред. В.Є. Воротіна ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2008. – 58с. – ISBN 966-95383-3-5
1316866
   Українська приватизація: плюси і мінуси. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 208с. – ISBN 966-542-048-8
1316867
  Федорук Я.О. Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 52-64. – ISSN 0130-5247
1316868
  Мовчан Р.В. Українська проза 20 століття в іменах / Раїса Мовчан. – Київ : Актуальна освіта. – ISBN 966-7259-04-8
Вип.1. – 1997. – 224 с.
1316869
  Андріяшик О.Р. Українська проза другої половини ХХ ст. у світлі філософії екзистенціалізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 7-13
1316870
  Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Матвіїшин О.М. ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2011. – 227 л. + Додаток: л. 216-227. – Бібліогр.: л. 183-215
1316871
  Гнатюк М. Українська проза про духовенство в історико-літературному висвітленні // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 63-63
1316872
  Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1316873
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-68
1316874
  Павлюк І.З. Українська публіцистика 40-50 років XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 80-86. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на глобальні ...
1316875
  Гришина Сніжана Володимирівна Українська публіцистика 60-х і 90-х років 20 століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гришина С.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1316876
  Гришина Сніжана Володимирівна Українська публіцистика 60-х і 90-х років 20 століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / КНУТШ; Гришина С.В. – Київ, 2004. – 185л. – Бібліогр.: л.161-185
1316877
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1316878
   Українська Рада миру відзвітувала за рік роботи / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 1


  В головному корпусі університету відбулося засідання Президії Української Ради миру. Засідання провів Голова організації перший Президент України Леонід Кравчук.
1316879
  Яковлєв С.О. Українська радянська археографія / С.О. Яковлєв. – Київ : Київський університет, 1965. – 175с.
1316880
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1316881
  Марценюк Л.М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Марценюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1316882
  Дем"янівська Л.С. Українська радянська драматургія / Л.С. Дем"янівська, Г.Ф. Семенюк. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1987. – 158с. – Бібл.:с.154-159
1316883
  Фалькевич Українська радянська енциклопедія / Фалькевич. – Київ, 1930. – с.
1316884
  Премислер І. Українська Радянська Соціалістична Республіка : короткий історичний нарис / І. Премислер. – [Київ] : Держ. вид-во політ. літератури при РНК УРСР, 1940. – 72 с.
1316885
   Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і документів. – Чикаго-Киев : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856с. – ISBN 0-914834-04-5
1316886
  Солдатенко В.Ф. Українська революція : Концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко; Інститут національних відносин і політології НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1997. – 416с. – ISBN 5-88500-059-X
1316887
  Гриценко І.С. Українська революція 1917-1921 років (методологічні аспекти історичного дослідження явища) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-109. – (Історія ; Вип. 22)


  Аналізуються методологічні підходи до історичного дослідження української національної революції 1917-1921 рр. як важливого геополітичного, політико-філософського явища історії. Обґрунтовується відмінність української революції від російської.
1316888
  Верстюк В. Українська революція 1917-1921 рр. Сучасний дискурс української історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1316889
  Капелюшний В.П. Українська революція 1917-1921 рр. у дослідженнях вчених Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються основні напрями історіографії Української революції 1917-1921 рр. у працях науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка 90-х рр.
1316890
  Грибач І. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний стан наукових досліджень та їх висвітлення в змісті історичної освіти / І. Грибач, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)


  2 лютого 2012 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів історії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1316891
   Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2001. – 803, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2105-3
1316892
  Гнесь О.С. Українська революція на шпальтах газети "Нова Рада" (1917–1919) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 267-271


  У статті досліджуються становлення і розвиток національкої ідеї та державності в період визвольних змагань (на основі публіцистики газети "Нова Рада"), передусім аналізуються статті С. Єфремова. The origin and development of the Ukrainian idea and ...
1316893
  Шевченко В. Українська революція. Зародження української преси у Полтавській губернії у 1917-1925 роках XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1316894
  Зборовська Н. Українська Реконкіста : Анти-роман / Ніла Зборовська. – Тернопіль : Джура, 2003. – 304с. – ISBN 966-8017-72-2
1316895
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1316896
  Грицик Л. Українська рецепція "Витязя в тигровій щкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 45-51. – ISSN 0236-1477
1316897
  Сіра Т.В. Українська ріпанацея, або можливі шляхи подолоння екологічної кризи в Україні / Т.В. Сіра, Г. Пархоменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-8
1316898
  Фігурний Ю. Українська родина і козацьке побратимство в контексті українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Розкривається сутність поняття української одини та її глибинний зв"язок з козацьким побратимством у контексті українознавчих розробок.
1316899
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1316900
  Чепурко Ольга Михайлівна Українська романтистика 70-80-х років про пожовтнене село : Дис... канд. філологич.наук: 10.01.03 / Чепурко Ольга Михайлівна; МВ і ССО. Київський пед. ін-т ім. О.М.Горького. – К., 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1316901
   Українська РСР - 1982 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1983. – 327с.
1316902
   Українська РСР - 1985 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 384с.
1316903
  Синельникова Р.Д. Українська РСР - активна учасниця утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-7. – (Серія права ; № 13)


  В статье показано, что Украинская Советская Социалистическая Республика под руководством Коммунистической партии была одной из участниц образования СССР. Уже в первом акте Советской власти на Украине - решении І Всеукраинского съезда Советов - Украина ...
1316904
  Стоян Ф.К. Українська РСР в період відбудови народного господарства Радянської країни /1921-1925 рр./. / Ф.К. Стоян. – К., 1957. – 60с.
1316905
  Василенко В.А. Українська РСР в системі сучасних міжнародно-правових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-96. – (Серія права ; № 7)
1316906
  Ясіновський Юрій Павлович Українська сакральна монодія: Історія, тексти, музично-стильові наверствування : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Ясіновський Юрій Павлович;. – К., 1998. – 40л.
1316907
  Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1316908
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Дис....канд.філол.наук:10.01.08 / Сніцарчук Лідія Віталіївна; НДЦП Львів.наук.б-ки ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2001. – + Додаток: л. 200-253. – Бібліогр.: л. 177-200
1316909
  Орлова Т. Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 55-64


  У статті під кутом зору історіографії розглядаються процеси колективізації в Україні, причини голодомору 1932 - 1933 рр. та їх наслідки для сільського населення, акцентується становище селянок за тих умов, їхнє ставлення до зазначених явищ суспільного ...
1316910
  Ільницький М. Українська сецесія : етос болю : Новела М. Яцкова "Дыточа грудь в скрипцы" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 19-23. – ISSN 0236-1477
1316911
  Гриців Т. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг. ред. М.С. Десчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263, [3] с. : фот., ноти. – Назва обкл. : Духовне виховання ; кн. 2. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-2563-18-4
1316912
   Українська ситуація та світовий контекст: діагноз і рецепти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Богдан Гаврилишин, Володимир Фесенко та Ігор Когут - круглий стіл "Дня". Розвиток подій в країні змушує постійно повертаися до теми Альтернативи як явища, яке в Україні, по суті, ще не сформоване.
1316913
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ
Т. 2. – 1971. – 536с.
1316914
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – К.
3. – 1972. – 539с.
1316915
  Ноур А.М. Українська сім"я у сучасному соціумі: реалії і тенденції // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-110. – ISSN 1681-116Х
1316916
  Окаринський В.М. Українська скаутська організація Пласт на момент заборони в Галичині і на Волині (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-69. – (Історія ; Вип. 43)


  На основі аналізу джерел робиться спроба реконструкції діяльності української скаутської організації Пласт на момент її заборони польською державою.
1316917
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1316918
  Науменко Н Українська словесність як українознавсво в системі вищої освіти // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-72.
1316919
  Солдатенко В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 104-122
1316920
  Густодим О.Ф. Українська сонцепоклонниця Леся Українка / О.Ф. Густодим, Л.Г. Савченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 4-8


  Хужожня мова Лесі Українки багата на численні природні образи-символи, серед яких особливої ваги набуває сонце. Маємо такі смислові перетворення цього образу в поетеси: сонце-мати, сонце-вогонь, сонце-золото, сонце-правда, сонце-око. Автористатті ...
1316921
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1316922
  Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень - грудень 1905 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1316923
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1316924
  Пивоварова Н.П. Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм? / Н.П. Пивоварова, Б.М. Хляпатура // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 97-104. – ISSN 2077-1800
1316925
   Українська співомовка.. – К., 1986. – 341с.
1316926
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1316927
  Токар Л. Українська справа в часо-просторовому її баченні професором Ярославом Калакурою (до 75-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 42-44 : Фото
1316928
  Панченко В. Українська стихія степового краю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 36 (408), 11-17.09.2015 р. – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Кіровоград. Етюд про місто, яке не слід повертати на карту "русского міра".
1316929
  Оніщук М. Українська судова реформа: старі звички на новий лад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.15-17. – ISSN 1726-3077
1316930
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріали. – Б.м : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасности ; Ч. 157)
Т. 1. – 1983. – 203с.
1316931
  Ковальчук О.В. Українська сценографія 60-80-х років 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.04 / Ковальчук О.В.; НАН Укр.Ін-т.мистецтвознав. – К, 1995. – 25л.
1316932
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 277 с. – ISBN 966-7767-79-5
1316933
  Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура : Лекції / О.Л. Калашникова; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Днепропетровск, 2003. – 202с.
1316934
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – Шифр дубл. 9у Укра.Доп.карточки фз.,ст,м.в.,киб,в.ин-т. – ISBN 966-8450-15-9
1316935
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 579 с. – ISBN 966-364-066-9
1316936
   Українська та зарубіжна культура : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
1316937
   Українська та зарубіжна культура.. – К., 1996. – 35с.
1316938
  Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження = Jezyk ukrainski i polski: studium kontrastywne / Ірина Кононенко. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 804, [4] с. – Рез.: укр., пол., рос.. англ. – Бібліогр.: с. 764-803 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0838-0
1316939
  Латиш Юрій Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. - початку XXI ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 266-270
1316940
  Гусарєв С.Д. Українська та російська традиції державорозуміння / С.Д. Гусарєв, Р.А. Калюжний, О.Д. Тихомиров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-10
1316941
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1316942
  Кость С. Українська таборова преса початку 20-их років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 116-123. – (Філологія ; Вип. 18)
1316943
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1316944
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1316945
  Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 561-575. – ISSN 1028-5091
1316946
  Трохим Н. Українська тема на сторінках "Свободи" (Львів): 30-ті рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Філологія ; Вип. 18)
1316947
  Іванишин М. Українська теорія національної ідентичності: постколоніальний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 216-221. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1316948
  Однороженко О.А. Українська територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 14-33. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1316949
  Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр XX ст. - початок XXI ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 136-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1316950
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 530л. + Додаток: л.189-530. – Бібліогр.: л.163-188
1316951
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.144-147
1316952
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1316953
   Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2124-Х 966-574-277-9
№ 4. – 2001
1316954
  Захарків О. Українська термінологія та сучасні правописні тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 132-136. – Бібліогр.: Літ.: С. 136; 9 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Проєкт найновішої редакції Українського правопису, виданого в Києві ще 1999 року. Одверто кажучи, важко зрозуміти причини гальмування правописної реформи. Є Постанова прем"єр - міністра України № 198 від 19 лютого 2002 року про затвердження ...
1316955
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: трагедії та фарси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 86-91
1316956
  Вербовий М.В. Українська традиція кооперативного убезпечення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1316957
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1316958
  Яровий В. Українська університетська славістика в контексті національної історії : від початків до середини ХХ ст. / В. Яровий, О. Паламарчук, О. Чмир // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 869-890. – ISBN 978-966-02-4860-1
1316959
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : Підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 591с. – ISBN 966-311-037-6
1316960
  Логвіненко Н. Українська фантастична проза // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 38-46
1316961
  Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Л.І.; Будяк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 33 назви
1316962
  Демська О. Українська філологічна шевченкографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1316963
  Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85
1316964
  Кириленко В"ячеслав Анатолійович Українська філософія національного радикалізму ХХ ст.: Історичне становлення та змістовне формування. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В"ячеслав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.141-148
1316965
  Кириленко В.А. Українська філософія національного радикалізму ХХ століття : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1316966
  Пригодій С.М. Українська філософія серця та американський трансценденталізм : Монографія / С.М. Пригодій ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 232 с. – ISBN 966-594-282-4
1316967
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1316968
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1316969
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: методологічний дискурс : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук : cпец.: 10.01.07 / Дмитренко Микола Костянтинович ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
1316970
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
1316971
  Сорочук Л. Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 186-188


  Розглянуто питання трансформації та функціонування фольклорної традиції в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджується культурне надбання наших предків та форми побутувавння українського фольклору в сучасному житті.
1316972
  Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 46-49
1316973
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1316974
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1316975
  Демський М.Т. Українська фраземіка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Демський М. Т.; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1994. – 46л.
1316976
  Ужченко В.Д. Українська фразеологія / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків, 1990. – 165 с.
1316977
   Українська хартія вільної людини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 226)
1316978
  Ямчук П. Українська християнська особистість в семіосфері радянського радикального постпросвітництва (Олександр Довженко та Олександр Авдєєнко) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 107-112. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається феномен українського духовно-інтелектуального універсуму та визначеного ним світосприйняття, виявленого в контактах мислення й буття геніального українського кінорежисера й мислителя Олександра Довженка, та талановитого ...
1316979
  Ямчук П. Українська християнсько-консервативна традиція і феномен релігійної свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 168-174. – ISSN 1728-3671
1316980
   Українська художня культура. – Київ : Либідь, 1996. – 407с.
1316981
  Ковальчук М. Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад - початок грудня 1917 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 79-91. – ISSN 0869-3595


  На підставі широкого кола джерел висвітлено відносини Української Центральної Ради з радянським урядом й провідними антибільшовицькими силами в Росії наприкінці 1917 р., розглянуто спроби українського керівництва запобігти громадянській війні. Розкрито ...
1316982
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 4-27. – ISSN 0130-5247
1316983
  Яневський Д.Б. Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної державності (березень - листопад 1917 р.) // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 5-25
1316984
  Довбня В. Українська Центральна Рада: помилки, що призвели до трагічної розв"язки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.88-95. – ISBN 966-667-078-Х
1316985
  Огієнко І. Українська церква / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 408с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 7 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-42-5 (серія); 978-966-7821-44-9
1316986
  Огієнко І. Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка): упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошник ; Сер. 2 ; Том 5 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-38-2
1316987
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1316988
   Українська церква між Сходом і Заходом.. – К., 1996. – 224с.
1316989
  Майданик Р. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 49-55.
1316990
  Будник А.В. Українська циркова складальна афіша (20-30-ті роки XX ст.) // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 23-32. – ISBN 966-7665-71-2
1316991
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1316992
  Марцінишин Г.Б. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Марцінишин Г.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1316993
  Тищенко К. Українська частка історії Риму // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 214-233. – ISSN 0206-8001
1316994
  Дроздовський Д. Українська шекспіріана XX століття: еміграційна модель : Від критики споживацького суспільства до філософії перетворення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 66-74


  У статті подано спробу окреслити стратегії рецепції шекспірівського дискурсу в українській еміграційній літературі періоду МУРу. Проаналізовано концепти "історизму", "гуманізму", "міфологізму" в шекспірівському тексті та їхню рецепцію в Ігоря Костецького
1316995
  Ляшенко О. Українська школа на шляху до якісної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 60-63


  Автор аналізує участь українських школярів у міжнародних моніторингах, результати проведення ЗНО, виокремлює проблеми, які постали перед сучасною освітою.Звертається увага на формальне засвоення пргшрамного матеріалу, а не на компетентнісній підхід до ...
1316996
  Яковенко Н. Українська шляхта = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
1316997
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 418,[370] л. + Додатки: [ 370 л. ]. – Додатки окрем. томом "Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст.". – Бібліогр.: л. 391-418
1316998
  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. : (Волинь і Центральна Україна) / Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – ISBN 5-12-003024-6
1316999
  Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-25. – ISSN 0130-6936
1317000
  Бестерс-Дільгер Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців (на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 року) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 69-81. – ISSN 0320-3077


  У статті проаналізовано результати всеукраїнського опитування в березні 2013 р., у якому взяли участь 6000 респондентів. Питання стосувалися: а) рідної мови респондента; б) його думки про російську мову як другу державну; в) обов"язку держслужбовців ...
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,