Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1316001
  Скворцова Е.Л. "Телесность" и "пустотность" как отличительные особенности традиционной японской эстетики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 37-47. – ISSN 0042-8744
1316002
  Весслен Андерс "Тело короля живо !" Карл XII глазами шведского историка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 26-28. – ISSN 0235-7089
1316003
  Бочков Е.А. "Тело покойного фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского для почести положить в Казанском соборе" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 6 (638). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
1316004
  Лесьмян Болеслав "Телом после я стал, а сперва была рана" : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.183-194. – ISSN 1130-6545
1316005
  Рачінскас Рональд "Тема Норильського повстання - частина шкільного курсу в Литві" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 5


  Розмова з виконавчим директором Міжнародної комісії з оцінки злочинів нацистського і радянського окупаційних режимів у Литві .
1316006
  Морщакова Н.О. "Темброве" мислення Марини Денисенко: гра цитат, метафор і стилів у композиціях для фаготу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 359-379. – ISSN 2522-4190


  "Для української камерної музики кінця ХХ–ХХІ ст. характерним є посилення композиторської уваги до виражальних властивостей інструменту як чинника драматургічної, формотворчої, композиційної логіки звукоутворення, що актуалізує дослідження ...
1316007
  Гаков В. "Темна вода во облацех..." / В. Гаков. – Москва : Политиздат, 1987. – 126с.
1316008
  Пузій В. "Темна" сторона Рея Бредбері // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 196-198
1316009
  Ткаченко О. "Темний ліс" у природно-заповідному фонді, або куди зникають кошти, виділені на збереження природи // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 40-43
1316010
  Гижа О. "Темних місць" не повинно бути
1316011
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2003. – 147, [1] с. : Бібліогр.: с. 123-129 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-141-6
1316012
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о Полку Ігоревім". // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 30-40. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються три темні місця "Слова" (Дивъ кличетъ връху древа", "Велитъ послушати земли незнаеме", "И тебе Тьмутораканьскый блъванъ"). Дива автор ототожнює із Солов"єм-розбійником з билинного епосу. Слово "незнаемъ" у "Слові" означає ...
1316013
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 11. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1316014
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 14 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0027-2833
1316015
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім".8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-26. – ISSN 0027-2833
1316016
  Ситар Р.А. "Темні місця" поеми "Слово о полку Ігоревім" та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 191-197. – ISBN 966-581-295-6
1316017
  Біла А. "Темні часи" тоді і зараз // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 231-233. – ISSN 0868-4790


  Про історичну драму "Темні часи" Джо Райта з Гері Олдмном у ролі Вінстона Черчилля.
1316018
  Мухачев Вадим "Темный лес" теории и миражи идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.97-110. – ISSN 0869-44435
1316019
  Сукиасян Э.Р. "Темный" этап в истории организации знаний в библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-41. – ISSN 0130-9765
1316020
  Браун Д.Р. Теле-радіоновини та меншини / Д.Р. Браун. – К., 1996. – 159с.
1316021
  Гаврилов М.А. Телемеханизация диспетчерского управления энергетическими системами / М.А. Гаврилов. – Москва-Ленин, 1938. – 492 с.
1316022
  Тутевич В.Н. Телемеханика / В.Н. Тутевич. – М., 1973. – 383с.
1316023
  Евтушенко И.Н. Телемеханика в автоматизированных системах управления на промышленных предприятиях / И.Н. Евтушенко. – М, 1970. – 80с.
1316024
  Малов В.С. Телемеханика в энергетических системах / В.С. Малов. – Москва-Ленинград, 1951. – 359 с.
1316025
  Митюшкин К.Г. Телемеханика в энергосистемах / К.Г. Митюшкин. – Москва, 1975. – 351 с.
1316026
  Быховский Я.Л. Телемеханика и ее применение / Я.Л. Быховский. – М, 1956. – 79с.
1316027
  Ильин В.А. Телемеханика и ее применение в народном хозяйстве. / В.А. Ильин. – М., 1965. – 149с.
1316028
  Пшеничников А.М. Телемеханические системы на интегральных микросхемах / А.М. Пшеничников. – М., 1977. – 297с.
1316029
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ июль - август. – 2004
1316030
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ сентябрь - октябрь. – 2004
1316031
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ март-апрель. – 2004
1316032
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ май-июнь. – 2004
1316033
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ 1/2. – 2004
1316034
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
1316035
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
1316036
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
1316037
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
1316038
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
1316039
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
1316040
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2006
1316041
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2006
1316042
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2006
1316043
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2006
1316044
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2006
1316045
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2006
1316046
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2007
1316047
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2007
1316048
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2007
1316049
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2007
1316050
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2007
1316051
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2007
1316052
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2008
1316053
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2008
1316054
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2008
1316055
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2008
1316056
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2008
1316057
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2009
1316058
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2009
1316059
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2009
1316060
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2009
1316061
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2009
1316062
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2009
1316063
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 1/2. – 2014
1316064
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 3. – 2014
1316065
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 4/5. – 2014
1316066
   Телеміст із ЦЕРНом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про юних учасників-фізиків Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук, які взяли участь у телемості з найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій (ЦЕРН) (Швейцарія).
1316067
  Ушеніна М.Ю. Телеміф і телеправдана матеріалах сучасного телебачення Росії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С.15-24


  Роботу присвячено дослідженню телебачення як міфу на прикладі телебачення Росії. Work is devoted research of television as myth on the example of television of Russia.
1316068
  Шпаро Матвей Телемост с Северным Полюсом. Алло, РМАТ? Это Северный полюс! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 64 : Фото
1316069
  Федотова Л.Н. Телемосты СССР-США: комплексные социологич. исследования. / Л.Н. Федотова. – М., 1990. – 80с.
1316070
  Кононова С.В. Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейство Telenominae / С.В. Кононова ; [отв. ред.: В.И. Монченко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2014. – 484, [3] с. : ил. – Указ. лат. названий теленомин: с. 476-483. - Указ. лат. названий насекомых-хозяев теленомин: с. 484-485. – Библиогр.: с. 464-475. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1443-5
1316071
  Козлов М.А. Теленомины фауны СССР / М.А. Козлов, С.В. Кононова. – Л., 1983. – 336с.
1316072
  Позин Л И. Телеобработка данных в автоматизированных системах. / Л И. Позин, . – М, 1976. – 180с.
1316073
   Телеобработка данных в ЕС ЭВМ. – Киев : Техніка, 1986. – 183с.
1316074
   Телеобработка планово-экономической информации. – Кишинев, 1985. – 116с.
1316075
   Телеобробка даних і комп"ютерні мережі. Терміни та визначення. ДСТУ 3043-95. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 36с. – (Системи оброблення інформаціїї)
1316076
  Малишев Б.В. Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 7-14


  У статті розкривається природа телеологічного способу тлумачення норм права, описано його прийоми.
1316077
  Афанасьєва М. Телеологічний та технологічний критерії фективності виборчого законодавства // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 2 (19). – С. 72-76
1316078
  Шашкова Л.О. Телеологія Аристотеля і класична наука // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1316079
  Смігунова О.Г. Телеологія І. Канта в естетичній теорії Т. Адорно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 115-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто естетичну теорію Т. Адорно як однин з актуальних варіантів поєдання положень класичної філософської системи та модерного напрямку філософії. Локальна критика концепції мистецтва в психоаналізі доповнена вченням Канта про ...
1316080
   Телепнев, Владимир Иванович. – Каталог. – М., 1976. – 5с.
1316081
  Грек Александр Телепортация : спорт / бейс-клаймбинг // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 40-47 : Фото
1316082
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 1. – 2007
1316083
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 2. – 2007
1316084
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 3. – 2007
1316085
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ
№ 1/2. – 2008
1316086
   Телеприем в Карпатах. – Ужгород, 1968. – 111с.
1316087
  Балаклицький М.А. Телепрограма "Счастливой субботы" як медійна пропозиція для постмодерного глядача // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 63
1316088
  Андрющенко М.Ю. Телепрограма в контексті іміджмейкерства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 90-96


  Визначено основні чинники творення позитивного іміджу телепрограми на українському телебаченні. Наголошено на важливості підвищення соціальної ролі телепрограми в суспільстві. The main factors of image creating at the Ukrainian TV programs are ...
1316089
  Медведева Ольга Александровна Телепрограммы для детей и юношества - тематика, визуальная структура, особенности восприятия : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Медведева Ольга Александровна; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1990. – 173л. – Бібліогр.:л.133-173
1316090
  Медведева Ольга Александровна Телепрограммы для детей и юношества: Тематика, визуальная структура, особенности восприятия: (Опыт белорусского телевидения) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Медведева Ольга Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Минск, 1990. – 26л.
1316091
  Таран Л. Телепроект каналу "Інтер" "Великі українці" : огляд думок / Л. Таран, Н. Білоцерківець // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0868-9644
1316092
   Телепроект каналу "Інтер" "Великі українці" : огляд думок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0868-9644
1316093
  Дмитровський З. Телепубліцистика: генезис та характерні особливості теленарису. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 74-83.
1316094
  Сєдова Я.М. Телепустеля, або Як створити ворога для США // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 34-37
1316095
  Кирилова О.В. Телерадіомовлення США: традиції та сучасність // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1316096
  Гресько О.В. Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації : монографія / О.В. Гресько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-876-0
1316097
  Крижний О. Телерадіомовлення: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 76-80
1316098
   Телерадіоосвіта в Україні: традиції, тенденції, перспективи. : (За круглим столом - до 35-річчя кафедри телебачення і радіомовлення) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 9-17.
1316099
   Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – 143, [1] с. : іл. – 45-річчю Кафедри телебачення і радіомовлення присвяч. – ISBN 978-966-01-0468-6


  В пр. №1706814 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з подякою і підтримкою. Щиро , проф. О. Гоян. 7.09.2015. Підпис.
1316100
  Киршенблат Я.Д. Телергоны - химические средства взаимодействия животных / Я.Д. Киршенблат. – Москва, 1968. – 107с.
1316101
  Киршенблат Я.Д. Телергоны - химические срества взаимодействия животных / Киршенблат Я.Д. – Москва : Наука, 1974. – 127 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
1316102
  Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т, Ін-т журнал. і масової комунікіції. – Запоріжжя, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 190-290. – Бібліогр.: л. 163-189
1316103
  Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1316104
  Гоян В.В. Телерепортер як професія: творчо-виробничі аспекти сучасної репортажної тележурналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 57-63.


  Розглядається професіональна діяльність телерепортера різних типів телевізійного мовлення, аналізуються основні тенденції репортажної тележурналістики, окреслюються перспективні напрямки медіадосліджень у сфері журналістської творчості на ...
1316105
  Садовий М. Телеробота як інноваційна форма зайнятості та соціально-економічні наслідки її впровадження : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 14-27 : Табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 1605-2005
1316106
  Касатонова І. Телеробота як підгрунтя для підвищення зайнятості економічно активного населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1316107
  Мартин Д. Телесвязь и ЭВМ / Д. Мартин. – М, 1981. – 687с.
1316108
   Телесик : народня казка / Зредактував Б. Грінченко // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 8 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1316109
  Климов А.Н. Телесистемы для измерения и контроля ионизирующих излучений / А.Н. Климов, В.А. Орехов. – Москва, 1978. – 190 с.
1316110
   Телескоп "Хаббл". Око познания // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
1316111
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 376 с.
1316112
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1967. – 396 с.
1316113
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1975. – 432 с.
1316114
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1979. – 439 с.
1316115
  Єфіменко В. Телескоп для спостережень фотосфери Сонця / В. Єфіменко, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 47-50. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження сонячних плям на Астрономічній обсерваторії розпочалося в 1923 р. З 1951 р. велись фотографічні спостереження з використанням фотопластинок. Перехід з фотопластинок на CCD-матриці потребує модернізації або заміни телескопа. Зроблений ...
1316116
  Крячко І.П. Телескоп з віддаленим доступом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 25-27
1316117
  Братко И. Телескоп. / И. Братко. – М., 1958. – 235с.
1316118
  Кулиняк Д.І. Телескопи криниць / Д.І. Кулиняк. – К., 1990. – 125с.
1316119
  Сергеев Александр Телескопирование культуры : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 46 : Фото
1316120
  Тимошенко Т.Р. Телескопия в словообразовательной системе современного английского языка. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимошенко Т. Р.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1976. – 26л.
1316121
  Ніколенко О.В. Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 97-103
1316122
  Андрусяк І.В. Телескопія в сучасній англійській мові: соціолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 15-24


  Стаття присвячена одній із характерних особливостей сучасної англ. мови - телескопії, у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці відомій також під назвою контамінація. Незважаючи на високу продуктивність та значний словотвірний потенціал, телескопія в ...
1316123
  Медвідь О.М. Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ) / О.М. Медвідь, А.Є. Пєтухова, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 39-45. – ISSN 2077-804X
1316124
  Савощенко Е.Н. Телескопные новообразования современного английского языка в сфере компьютерных технологий // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 273-281. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1316125
   Телескопы. – М., 1963. – с.
1316126
   Телескопы : пер. с англ. Крат В.А., Кайдановский Н.Л. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 316 с.
1316127
  Сикорук Л.Л. Телескопы для любителей астрономии / Л.Л. Сикорук. – Москва : Наука, 1982. – 239 с.
1316128
  Сикорук Л.Л. Телескопы для любителей астрономии / Л.Л. Сикорук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 367с.
1316129
  Димитров Г. Телескопы и принадлежности к ним / Г. Димитров, Л. Бэкер. – Москва ; Ленинград, 1947. – 307 с.
1316130
   Телескопы мира, предоставляющие бесплатное время для украинских наблюдателей малых тел // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1316131
  Пинигин Г.И. Телескопы наземной оптической астрометрии : учебное пособие / Г.И. Пинигин. – Николаев : Атолл, 2000. – 104 с. – ISBN 966-7726-14-2
1316132
  Сергеев Александр Телескопы: от стекол к лазерам : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 30-36
1316133
  Асакура Фумио Телесная красота японцев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.71-74. – ISSN 0042-8744
1316134
  Малкина-Пых Телесная терапия : Справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2005. – 752с. – ISBN 5-699-09766-X
1316135
  Гусаченко В.В. Телесность как компенсация избыточности модерной технологичности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.71-80. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1316136
  Кетова Т.Н. Телесность как произведение искусства в эпоху антропологических трансформаций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.88-97. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1316137
  Костюк Е.Б. Телесность как характеристика музыкальной культуры XX - начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 62-66. – ISSN 2073-9702


  Выявляются аспекты проявления телесности в искусстве 20 в. и причины ее доминирования как характеристики современной музыкальной культуры. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ особенностей европейского и неевропейского музыкального мышления. ...
1316138
   Телесность человека. – М., 1991. – 159с.
1316139
  Тхостов А.Ш. Телесность человека в контексте культурно-исторического подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-40. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1316140
  Жбанков Д.Н., Яковенко В.И. Телесные наказания в России в настоящее время / Сост. члены Комис., избранной IV Съездом врачей в память Н. И. Пирогова, Д. Н. Жбанкова и Вл. И. Яковенко. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1899. – III, [1], 212 с. : табл.
1316141
  Мещеряков А.Н. Телесный комплекс неполноценности японцев и его преодоление ( 20-30-е годы 20 века ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.65-70. – ISSN 0042-8744
1316142
  Алюшин А.Л. Телесный подход в когнитивной науке / А.Л. Алюшин, Е.Н. Князева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 2. – С.106-125. – ISSN 0235-1188
1316143
   Телестадион. – М., 1972. – 159с.
1316144
  Ильин В.А. Телетехника в народном хозяйстве. / В.А. Ильин. – М., 1967. – 64с.
1316145
  Меликов А.З. Телетрафик : модели, методы, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, В.В. Паладюк ; под науч. ред. В.С. Королюка. – Киев : ИПК "Политехника", 2007. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-8373-81-7
1316146
  Ружевич Т. Телетрендели : Сценарий для общественного и частного телевидения // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.167-175. – ISSN 1130-6545
1316147
  Мюллер Ф. Телеуправление / Ф. Мюллер. – М., 1957. – 311с.
1316148
  Долотов В.Г. Телеуправление / В.Г. Долотов. – М
2. – 1973. – 64с.
1316149
  Ильин В.А. Телеуправление и телеизмерение: (Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика") / В.А. Ильин. – М., 1982. – 559с.
1316150
  Ильин В.А. Телеуправление и телеизмерение: (Учеб. пособие для вузов по специальности "Автоматика и телемеханика") / В.А. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 409с.
1316151
  Вертю Ж. Телеуправление роботами с помощью ЭВМ / Ж. Вертю, Ф. Кулафе. – Москва, 1989. – 198с.
1316152
  Катков Ф.А. Телеуправление. / Ф.А. Катков. – К, 1963. – 232с.
1316153
  Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках. / А.П. Уманский. – Новосибирск, 1980. – 296с.
1316154
   Телефильм. – Вып. 3. – М., 1970. – 152 с.
1316155
  Косач Ю.А. Телефільм: люди, події, час / Ю.А. Косач. – К., 1983. – 133с.
1316156
  Кнаббе В. Телефон / В. Кнаббе, В. Цуканов. – Харьков, 1932. – 79 с.
1316157
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – К, 1955. – 16с.
1316158
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – М, 1956. – 16с.
1316159
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1976. – 12с.
1316160
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – М, 1984. – 22с.
1316161
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – Москва, 1988. – 16с.
1316162
  Сальникова Л.С. Телефон доверия / Л.С. Сальникова. – М., 1990. – 190с.
1316163
  Матушек О.Ф. Телефон довіри: Вірші. / О.Ф. Матушек. – К., 1988. – 91с.
1316164
  Фишер Э. Телефон молчит : роман / Эльс Фишер ; пер. с дат. К. Николаевой, Е. Халшевниковой // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 320-412. – (Детективы ; 1)
1316165
  Шнепс М.А. Телефон сегодня / М.А. Шнепс. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1316166
   Телефони. – Київ, 1992. – 890 с.
1316167
  Пак У.Г. Телефонист / У.Г. Пак. – Москва, 1963. – 123 с.
1316168
  Сеидбейли Г.М. Телефонистка : повесть / Г.М. Сеидбейли; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 147 с.
1316169
  Сеидбейли Г.М. Телефонистка : повесть / Г.М. Сеидбейли; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 149, [4] с.
1316170
  Введенский Н. Телефонические исследования над электрическими явлениями в мышцах инервах. – 218 с.
1316171
   Телефония : Оборудование и аппаратура городских автоматических телефонных станций с машинным приводом; технические условия. – Ленинград-Москва : Стандартгиз, 1936. – 180 с.
1316172
  Китаев Е.В. Телефония : Основы телефонии и телефонные станции ручного обслуживания / Е.В. Китаев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1952. – 420 с.
1316173
  Сеїдбейлі Г.М. Телефоністка / Г.М. Сеїдбейлі. – Київ, 1964. – 194 с.
1316174
  Котельниковъ А.К. Телефонія / А.К. Котельниковъ. – Киев, 1916. – 88 с.
1316175
  Юрків Я.І. Телефонне консультування як метод соціально-педагогічної допомоги клієнтам // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито етичні принципи телефонного консультування, основні ролі консультанта під час розмови з клієнтом по телефону, правила і принципи ведення розмови по телефону, кроки, за допомогою яких досягають головної мети телефонного консультування.
1316176
  Тіллі Р. Телефонні переговори = Phone conversation / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-764-1
1316177
   Телефонный справочник на 1948 год. – М., 1948. – 91с.
1316178
   Телефоны. – К., 1975. – 464с.
1316179
  Шерстобоева Е. Телеформат как правовой гибрид: проблема правового статуса // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-48. – ISSN 0201-7059
1316180
  Федорова Н. Телеформат як об"єкт правової охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 29-34. – Бібліогр.: 6 назв
1316181
  Мушкин Е.С. Телефотография и телевидение / Е.С. Мушкин. – Ленинград : ВЭТА, 1935. – 484 с.
1316182
   Телецкое озеоро. – 2-е изд. – Барнаул, 1966. – 112с.
1316183
  Селегей В.В. Телецкое озеро / В.В. Селегей, Т.С. Селегей. – Ленинград, 1974. – 80с.
1316184
  Вагнер Б.Б. Телецкое озеро : География. Это интересно // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 38-40 : Фото, карта. – ISSN 0016-7207
1316185
  Дулькейт Т.Г. Телецкое озеро в легендах и былях / Т.Г. Дулькейт. – Барнаул, 1979. – 87 с.
1316186
  Кашшаи Ф. Телечеловек / Ф. Кашшаи. – Москва, 1965. – 202 с.
1316187
   Телешов, Анатолий Васильевич. – Каталог. – М., 1981. – 8с.
1316188
   Телеэкран - неограниченное господство?. – М., 1987. – 230 с.
1316189
   Телеэкран приглашает детей. – М., 1976. – 184с.
1316190
  Петров Н.Я. Телеэлектрокардиографическая характеристика изменений, возникающих в системе кровообращения при выполнении специфических нагрузок силового характера : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Петров Н.Я.; АН БССР. Ин-т физиологии. – Минск, 1971. – 20л.
1316191
  Мащенко М. Теліжинський свідок : сповідь очевидця // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 30-44. – ISSN 0130-321Х
1316192
  Драч І.Ф. Теліжинці : поезії / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 199 с.
1316193
  Енькова Е.И. Теллермановский лес и его восстановление / Е.И. Енькова. – Воронеж, 1976. – 215 с.
1316194
  Коржуев М.А. Теллурид германия и его физические свойства / М.А. Коржуев. – Москва, 1986. – 103 с.
1316195
   Теллурид кадмия. – Москва : Наука, 1968. – 143с.
1316196
  Матвеев О.А. Теллурид кадмия и детекторы ядерного излучения на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Матвеев О.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1977. – л.
1316197
  Радауцан С.И. Теллурид цинка / С.И. Радауцан, А.Е. Цуркан; АН МолдССР. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 203с.
1316198
   Теллуроцианаты: синтез, реакции и строение / И.Д. Садеков, В.В. Скопенко, А.С. Бурлов, Е.И. Иванова, А.Д. Гарновский // Журн.общей химии, 1997. – №7
1316199
  Скопенко В.В. Теллурцианатные соединения / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова // Укр. хим. журн., 1990. – №4
1316200
  Норман Д. Телнарианская история / Д. Норман. – Москва
2. – 1996. – 536с.
1316201
  Суковатая В. Тело "Другого" в архаической мифологии и современной культуре: гендер и сексуальность // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 132-138. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1316202
  Ерофеев В.В. Тело Анны,или конец русского авангарда / В.В. Ерофеев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 61 с.
1316203
  Резник Наталья Тело в клеточку : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 8-16 : Іл.
1316204
  Струк Е. Тело всей жизни // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 40-47. – ISSN 2075-7093
1316205
  Уилсон Д. Тело и антитело / Д. Уилсон. – М., 1974. – 287с.
1316206
  Суковатая В.А. Тело и идентичность Другого в философии Ж.-П.Сартра // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 238-255. – ISSN 2077-8309
1316207
  Тимошенко Марина Александровна Тело как совокупность культурных форм человеческого бытия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.34-38. – ISSN 2073-9702
1316208
  Доброхотов Павел Тело союзного значения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 110-115 : фото
1316209
  Ягодовский К.П. Тело человека : элементарный очерк / К.П. Ягодовский. – 4-е изд. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1-я Образц. тип., 1923. – 92 с.
1316210
  Дьячек Тело человека как биомедицинский ресурс: трансплантация органов / Дьячек, М // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 159-161
1316211
  Фоллэ Михаил Иванович Тело, близкое к клину, в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фоллэ Михаил Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1973. – 10л.
1316212
  Мокроусов А. Тело, лицо и душа. Женский портрет 16 - 21 веков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 100
1316213
  Кириленко Г.Г. Тело: тактика ускользания // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 9-24. – ISBN 5-93999-131-9
1316214
  Жалмухамедова Ж.Д. Теловой баланс равнинной территории Казахстана / Ж.Д. Жалмухамедова. – Алма-Ата, 1989. – 152с.
1316215
  Аминов С.Н. Теломеризация этилена алифатическими кислотами и их производными. Перегруппировка радикалов в процессе теломеризации : Автореф... кандидата хим.наук: / Аминов С.Н.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1965. – 22л.
1316216
  Ільїна Г.В. Телос свободи в контексті "неможливості можливого" (Ф.М. Достоєвський vs Е.М. Сіоран) // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 35-36. – ISBN 966-8365-12-7
1316217
  Токарева В. Телохранитель : рассказы / В. Токарева. – Москва : Оникс, Олма-Пресс, 1997. – 432с. – (Имена). – ISBN 5892700739
1316218
  Дзенит С.Я. Телугу-русский словарь. 42000 слов / С.Я. Дзенит. – М., 1972. – 744с.
1316219
   Телуриди в рудопроявах золото-арсенового типу західної частини Українського щита / О. Грінченко, С Бондаренко, В. Сьомка, І. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-20. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Подано попередні дані щодо розповсюдження та особливостей формування телуридів у рудопроявах золото-арсенового типу західної частини Українського щита. За отриманими даними серед телуридів спостерігається майже повне домінування сполук із вісмутом. ...
1316220
  Крастин Н.И. Телязиозы и из возбудители / Н.И. Крастин. – Благовещенск, 1957. – 176с.
1316221
  Клесов М.Д. Телязиос крупного рогатого скота. : Автореф... доктор вет.наук: / Клесов М.Д.; МВО. Харьков. вет. ин-тут. – Х., 1954. – 20л.
1316222
  Кучок В. Телячьи нежности // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.140-147. – ISSN 1130-6545
1316223
  Ільченко Володимир Тель-Авів. Шабат на пляжі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 70-71 : фото
1316224
  Калакура Я.С. Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття). - К.; Дрогобич: Вимір, 2008. - 494 с. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 228-230. – ISSN 0130-5247


  Рецензія
1316225
  Осипов О.К. Тельнюк-Адамчук Володимир Володимирович (28.10.1936 - 17.12.2003) / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
1316226
  Силецкий А.В. Тем временем где-то... / А.В. Силецкий. – М., 1989. – 131с.
1316227
  Стариков Н.Т. Тем жив и счастлив. / Н.Т. Стариков. – М., 1989. – 269с.
1316228
  Чепуров А.Н. Тем и живу / А.Н. Чепуров. – Л, 1986. – 78с.
1316229
  Полунин А.И. Тем, кому за 40. / А.И. Полунин. – М., 1992. – 127с.
1316230
  Меньчуков А.Е. Тем, кто идет по тайге / А.Е. Меньчуков. – Москва : Недра, 1979. – 188с.
1316231
  Аксенова Н.В. Тем, кто интересуется русским искусством / Н.В. Аксенова ; М-во культуры РСФСР ; Гос. ркспубликанская юношеская б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСИ. – Москва
Вып. 1 : Искусство Древней Руси. Русское искусство XVII века. – 1973. – 58 с.
1316232
   Тем, кто интересуется русским искусством : Рек. указ. диафильмов, диапозитивов, грамзаписей, книг. – Москва
Вып. 2 : Искусство первой половины 19-го века. Искусство второй половины 19-го века. – 1976. – 80с.
1316233
   Тем, кто интересуется русским искусством : Рек. указ. диафильмов, диапозитивов, грамзаписей, книг. – Москва
Вып. 3 : Искусство конца 19-го, начала 20-го века. – 1978. – 49с.
1316234
   Тем, кто осваивает новые районы. – М., 1988. – 526с.
1316235
  Солодарь Ц.С. Тем, кто очет знать / Ц.С. Солодарь. – М., 1983. – 304с.
1316236
  Хлыстова Е.А. Тем, кто работает в Сибири, на Севере и Дльнем Востоке / Е.А. Хлыстова. – М, 1979. – 95с.
1316237
  Панкин Е М. Тем, кто работает и учится. / Е М. Панкин, . – М., 1976. – 31с.
1316238
  Иванова С.Ф. Тем, кто учит лекторов / С.Ф. Иванова, С.А. Минеева. – М, 1985. – 176с.
1316239
  Мурашковская Е.М. Тема-рематические отношения в молодежном онлайн-дискурсе (на материале английского языка) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 124-131. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1316240
  Кондратьєва О. Тема-рематична структура як засіб забезпечення зв"язності в англомовному науковому тексті та особливсті її відтворення українською мовою // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 46-55. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-55; 32 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1316241
  Белічко Ю.В. Тема -- ідея -- образ. Тенденції розвитку сучас. укр. образотворч. мистецтва (1945-1972). / Ю.В. Белічко. – К., 1975. – 279с.
1316242
  Тауфер И. Тема - память / И. Тауфер. – М., 1970. – 96с.
1316243
  Коваль Н.Б. Тема "А. Жид и Достоевский" в литературно-критическом пространстве ХХ-ХХІ в. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 142-147
1316244
  Петринка Л.В. Тема "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 16-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв
1316245
  Ляшенко Л. Тема "Англійська мова" у сфері досліджень науковців вищої школи України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 51-61. – ISSN 1682-2366
1316246
  Ильинская Н.И. Тема "Бог и поэт" в творчестве Юрия Кузнецова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 253-258. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1316247
  Свірін М.Г. Тема "Бюрократії", "Біорократизму" в політичному дискурсі: аналіз лексичного аспекту політичної боротьбв в СРСР : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.04 / Свірін М. Г.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1996. – 24л.
1316248
  Акимова А.Н. Тема "военного детства" в русской советской прозе для детей периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Акимова А.Н. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 32 с.
1316249
  Зельцер А. Тема "Евреи в Бабьем Яру" в Советском Союзе в 1941–1945 годах // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 83-100. – ISBN 978-966-2214-11-6
1316250
  Гісем О. Тема "Західноукраїнські землі в 1921-1938 рр." / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (117). – С. 40-48
1316251
  Нарзуллаева Саида Нарзуллаевна Тема "Лейлы и Меджун" в истории литературы народов Советского Востока : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Нарзуллаева Саида Нарзуллаевна; АН Азерб. ССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1980. – 49л.
1316252
  Мішустіна Г.А. Тема "любові" в драматургії Федеріко Гарсіа Лорка // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1316253
  Мішустіна Г.А. Тема "любові" в драматургії Федеріко Гарсіа Лорки // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 297-301. – ISBN 966-7890-03-1
1316254
  Коган А.М. Тема "Методология плана шести книг К.Маркса и развитие общей теории капитализма". : Автореф... Канд.экон.наук: / Коган А.М.; Моск.экон-стат ин-т. – М, 1966. – 20л.
1316255
  Лавров Н.А. Тема "наречие" в восьмилетней школе. / Н.А. Лавров. – Москва, 1963. – 88с.
1316256
  Максимов И.Н. Тема "Политика КПСС в области развития мирового социалистического хозяйства" / И.Н. Максимов. – Минск, 1971. – 24с.
1316257
  Бондажевська Л.С. Тема "Помилки в аргументації" в курсі "Еристика" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11
1316258
  Штанько Людмила Тема "Постмодернізм" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-46
1316259
  Зарецький Олексій Вікторович Тема "Собору" Олеся Гончара в офіційному та альтернативному дискурсах 1960 - 1970-их років


  Методологічно це дослідження побудоване так само, як і аналіз дискурсу 1960 - 80-их рр. про І.П. Котляревського, хоча й має деякі відмінності, адже І.П. Котляревський віддалено історична постать, а Олесь Гончар - старший сучасник [5]. Розглянуто ...
1316260
  Ткаченко Т. Тема "Сродної праці" у творі Г.В. Квітки-Основ"яненка "Добрый панъ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 171-173
1316261
  Лагунова О. Тема "тясьми" і "трьох кіпок" в архівній спадщині Аг. Кримського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 79-84


  У статті представлені результати вивчення матеріалів архівних фондів профессора А.Ю.Кримського, в яких згадуються поняття "тясьми" і "трьох кіпок", як селянських вірувань щодо межування між селами. Також, розкривається вплив поміщицької верстви на ...
1316262
  Черваньов І.Г. Тема 1. "Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 6-16 : Рис. – ISSN 1561-4980
1316263
  Рожченко З.В. Тема 1. Вступна лекція: основи знань про мову і мовознавство // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 5-18. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
1316264
  Гриценко А. Тема 14. Цілі та стратегія грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 88-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1316265
  Палієнко В.П. Тема 2. "Стан і перспективи розвитку природничої географії" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 17-26 : Рис., табл. – ISSN 1561-4980
1316266
  Підгрушний Г.П. Тема 3. "Конструктивізм у сучасній географії" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 26-35. – ISSN 1561-4980
1316267
   Тема акції згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці на 2008 рік: "Управління професійними ризиками" під девізом "Моє життя, моя робота, моя безпечна праця" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 2-3
1316268
  Джанашвили М.И. Тема антифашисткой борьбы инспанского народа в советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Джанашвили М. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 33л.
1316269
  Талабірчук О. Тема батьковбивства у новелі "Графік смерті" Івана Яцканина (зі збірки "Тіні й шрами") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 174-179. – ISSN 2307-2261
1316270
  Кришталева Л.Г. Тема богатства: у Платона, Макса Вебера и в наши дни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0235-1188
1316271
  Головій О.М. Тема божевілля в малій прозі Антона Чехова та Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 28-35. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1316272
  Цырлин И.И. Тема борьбы за мир в произведениях советских художников / И.И. Цырлин, О. Сопоцинский. – М., 1952. – 90с.
1316273
  Омаров И.М. Тема борьбы против империализма захватнических войн и колониализма в товрчестве Бернарда Шоу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омаров И. М. ; АзГУ. – Баку, 1966. – 28 с.
1316274
  Джавадова М.Н. Тема Великой Отечественной войны в азербайджанской художественной прозе (1941-1955 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадова М. Н.; МВиССО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1961. – 25л.
1316275
  Бартаиа Евгений Филиппович Тема Великой Отечественной войны в грузинской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Бартаиа Евгений Филиппович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1316276
  Ельцов Ю.Г. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Вадима Кожевникова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Ельцов Ю.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
1316277
  Бортник Д.С. Тема виборчої кампанії в Державну думу РФ 2011 року у публіцистиці Дмитра Бикова (на прикладі газети "Новая газета") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43-47
1316278
  Дацюк Г. Тема визвольних змагань у контексті усної історії. Жіночий досвід // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 474-480. – ISBN 978-966-308-217-2
1316279
  Жила Н. Тема війни в пізній прозі Е. Штріттматтера // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-11


  У статті аналізується проблемно-тематичний комплекс війни в пізній прозі Е. Штріттматтера. Звернення до теми війни зумовлено почуттям провини німецького народу перед світовою спільнотою, намаганням розвиватися далі, розглядати Другу світову війну як ...
1316280
  Роянова А. Тема війни в сучасній українській новелістиці / А. Роянова, Н. Ляхімець // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 8-9. – ISSN 0130-5263
1316281
  Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
1316282
  Живоглядова Д.Ю. Тема війни та миру в рецепціях художньої культури ХХ століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 162-164
1316283
  Білик Г. Тема війни у творчості Ліни Костенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 129-141. – ISSN 2075-1222
1316284
  Болтунова Е.М. Тема войны в декоре российских императорских дворцов XVIII - первой половины XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 44-49. – ISSN 0321-0626
1316285
  Палий Е. Тема войны в лирике В.Я. Брюсова 1900-х годов (сборник "Венок") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 59-64. – ISSN 2075-1486
1316286
  Нетылько З.А. Тема воссоединения белорусского народв в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. филол.наук: / Нетылько З. А.; БГУ. – Минск, 1954. – 20л.
1316287
   Тема второй мировой войны в зарубежной художественной литературе. – М., 1975. – 284с.
1316288
  Біда Н. Тема втраченого раю у романі В. Винниченка "Поклади золота" та поемі ДЖ. Мільтона "Загублений рай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 17-22. – ISBN 966-594-246-8
1316289
  Кейда Ф. Тема гайдамаччини у творчості Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С 24- 33. – Бібліогр.: С. 33
1316290
  Дорошко М.С. Тема голодомору 1932-1933 років в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 27-30.
1316291
  Шатковська А.Ю. Тема голодомору 1932-1933 років у збірниках спогадів та документів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 69-84. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1316292
  Карбан А. Тема голодомору в народній прозі Полтавщини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-386


  У статті розглядаються народні оповідання про голодомор Полтавщини. Основна увага звертається на роль оповідача у творенні фольклорного тексту. А також пропонується класифікація цих зразків за ґендерним, віковим та тематичним принципами. The article ...
1316293
  Гайдар В.П. Тема голодомору в творчості Івон Боланд // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 156-160. – ISSN 2313-500Х
1316294
  Кулик М.О. Тема голодомору в українській літературі / М.О. Кулик, В.Ф. Подлєсна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 128-131. – ISBN 978-966-921-000-5
1316295
  Кобиліна Ю. Тема голоду в творчості Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 142-146. – ISBN 966-594-298-0
1316296
   Тема господарства і побуту українців в історіографії і джерелах. Методологія дослідження проблеми // Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) / В.Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012. – C. 9-37. – ISBN 978-617-637-044-4
1316297
  Велиев Месуд Тема гражданской войны в азербайджанской советско йпрозе. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев Месуд; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1955. – 16л.
1316298
  Аладина Н.В. и др. Тема гражданской войны в советской живописи : рек. библиогр. указ. изобразит. материала и лит. / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич, В.Н. Бернацкая ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 65 с.
1316299
  Сила В.Г. Тема громади в сучасному українському соціально-філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 115-117
1316300
  Девитт В. Тема двадцати шести бакинских комиссаров в советской поэзии (русской и азербайджанской) 1918-1958 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Девитт В.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
1316301
  Зоц І.О. Тема двомовності на сторінках обласної газети "Донеччина" (2004-2009 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 145-149


  Проводиться контент-аналіз єдиної в регіоні українськомовної газети "Донеччина". Дослідження розвінчує міф про українізацію на Донбасі. In the article it is carried out the content-analysis of the newspaper "Donechchyna", the only Ukrainianlanguage ...
1316302
  Гончарова Н.О. Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 226-239. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено зміст збірників Таврійської ученої архівної комісії — однієї з 39 губернських учених архівних комісій, які існували в Російській імперії. Через аналіз публікацій охарактеризовано форми та напрями роботи Таврійської ученої архівної комісії у ...
1316303
  Кулишова О.В. Тема демократии в афинской драме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 31-35. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1316304
  Логвинов А.С. Тема деревни в произведениях И.А.Бунина и писателей "Знания". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Логвинов А.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1316305
  Степанчук Ю.С. Тема державності України другої половини XVII - XVIII ст. у публікаціях "Українського історичного журналу" на межі 1980-1990-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 37-39. – ISBN 966-7686-12-8
1316306
  Бутырин Д.В. Тема диссертации. Приключения толстяка Мо : [роман] / Денис Бутырин. – Днепр : Лира, 2017. – 180, [2] с. – ISBN 978-966-383-870-0
1316307
  Козьма А.А. Тема диссертации: "Рентгенографическое исследование субструктуры поликристаллических вакуумных конденсатов из ферромагнитных материалов". : Автореф... Канд.техн.наук: 046 / Козьма А.А.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1968. – 20л.
1316308
  Хіль О.М. Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній інструментальній музиці XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хіль Олена Михайлівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1316309
  Василина К. Тема дитинства та проблема виховання у шахрайській літературі Англії доби Відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 226-231
1316310
  Марушко А. Тема дитинства у творчості Моріса Равеля: музично-текстологічний аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 177-188. – ISSN 2310-0583
1316311
   Тема для классного часа. – М., 1990. – 190с.
1316312
  Рошко М.М. Тема дому і родини у романах Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 291-197. – ISBN 978-617-7132-63-8
1316313
  Ван Пен Тема Дон Жуана як семантична парадигма європейського музичного мистецтва (XVIII - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ван Пен ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1316314
  Поплавський О.О. Тема Донецько-Криворізької Республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 44-50. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1316315
  Артюшенко З.В. Тема Другої світової війни у творчості Андрія Малишка та Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 14-20


  У статті розглядається тема Другої світової війни у творчості Андрія Малишка та Івана Білика. В статье рассматривается тема Второй мировой войны в творчестве Андрея Малышко и Ивана Билыка. This article deals with Andriy Malyshko"s creation and Ivan ...
1316316
  Костенюк О. Тема Другої світової війни у творчості письменників-емігрантів та О. Довженко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 152-159.
1316317
  Неділько В.Я. Тема дружби народів в українській радянській літературі / В.Я. Неділько. – Київ, 1972. – 22с.
1316318
  Мушкудіані О.Н. Тема дружби та інтернаціоналізму в багатонаціональній радянській літературі / О.Н. Мушкудіані. – К., 1981. – 48с.
1316319
  Приліпко І.Л. Тема духовенства у прозі Богдана Лепкого // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 206-219


  У статті аналізуються особливості розкриття теми духовенства у прозі Богдана Лепкого; розглядається спектр проблем, через які реалізується зазначена тема. Увага акцентується на автобіографічних чинниках формування теми духовенства у творах ...
1316320
  Приліпко І. Тема духовенства у художньому просторі роману "Люборацькі" Анатолія Свидницького // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 17-21


  У статті розглянуто особливості теми духовенства у романі А. Свидницького "Люборацькі". Розглянуто жанрово-стильову, ідейно-тематичну специфіку твору, проаналізовано образи героїв. Зображуючи трагічну історію родини Люборацьких, письменник розкриває ...
1316321
  Новиков А. Тема духовного здоров"я українського народу в п"єсах драматургів театру корифеїв
1316322
  Новиков А. Тема духовного здоров"я українського народу в п"єсах драматургів театру корифеїв
1316323
  Дяченко М.В. Тема життя і смерті в етичній філософії Сенеки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 81-89. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Зазначено, що Сенека розглядає життя і смерть як феномени ціннісної свідомості. Акцентується на усвідомленні смерті як завершальної події в людському житті. Розумне світосприйняття, згідно із Сенекою, — це переборювання страху смерті, її трагізму і ...
1316324
  Дорошенко Г. Тема життя і смерті у творчості поетів-романтиків (порівняльний аналіз з бароковою метафізичною поезією) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 56-61
1316325
  Гараздюк О. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема "Наймичка" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 20-23. – ISSN 0130-5263
1316326
  Фещенко О.В. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 6 (442), лютий. – С. 9-12
1316327
  Флоровська О.В. Тема Жовтня в німецькій революційній поезії / О.В. Флоровська, 1957. – [9] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957
1316328
  Бикова Т. Тема зрадництва в українській літературі кінця XIX - початку XX століття (О. Кобилянська, М. КОноненко, К. Малицька) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 13-20
1316329
  Гарин-Михайловский Тема и Жучка / Гарин-Михайловский. – М, 1981. – 16с.
1316330
  Венгеров Дмитрий Тема из девятой симфонии Людвига Бетховена // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 2-7


  В Німеччині в 2003 р. відбулась офіційна церемонія внесення в список світової культурної спадщини ЮНЕСКО оригінальної партитури дев"ятої симфонії Бетховена
1316331
  Стрельцова Я. Тема иммиграции во Франции накануне президентских выброрв 2012 года // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0131-2227
1316332
  Сатапаева Ш.К. Тема индустриализации в казахской художественной прое : Автореф... канд. филол.наук: / Сатапаева Ш. К.; Филол. фак. МГУ, Каф. лит. народ. СССР. – М., 1954. – 21л.
1316333
  Богославский М.И. Тема индустриализации в прозе 30-х годов / М.И. Богославский. – Х, 1970. – 28 с.
1316334
   Тема инноваций на конференции «Крым»: «этапы большого пути» // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 0130-9765


  Краткая история развития темы «инновации в библиотеках» на Международной конференции «Крым».
1316335
  Краснобаева О.Д. Тема искусства в сатирической интерпретации А. Аверченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Исследуются художественные и конструктивные приемы организации сатирического прозаического текста Аркадия Аверченко. Анализируются его индивидуальные представления об искусстве как жизнетворчестве, определяются пути и способы их выражения в ...
1316336
  Адамович О. Тема Івана Франка у полі творчості Мирослава Скорика : (до ювілею Івана Франка) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2016. – Т. 45 : Лікарський збірник. Медичні науки. – С. 143-148. – (Нова серія ; т. 28). – ISSN 1563-3950


  Пропонуємо Вашій увазі запис розмови класика української музики, Героя України, Лауреата премії Т. Шевченка Мирослава Скорика з представниками лікарської громади та членами Наукового товариства імені Шевченка міста Львова. Зустріч, присвячена 160-річчю ...
1316337
  Богатирьова К. Тема ідеального правителя у тлумаченні Станіслава Оріховського-Роксолана та Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 24-30. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розкривається тлумачення теми ідеального правителя латиномовним істориком, публіцистом та прозаїком доби Ренесансу Станіславом Оріховським-Роксоланом та філософом Григорієм Сковородою з гуманістично-просвітницьких позицій
1316338
  Якименко О.В. Тема інтелігенції в український новелістиці початку XX ст. (на матеріалі творів Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 552-556. – (Б-ка Ін-ту філології)
1316339
  Варениця О.П. Тема Іспанії у філософії Мігеля де Унамуно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 108-110
1316340
  Тимошик-Сударикова Тема історичного минулого та голодомору українського народу на сторінках паризького журналу "Тризуб" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-18. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються публікації журналу "Тризуб" за такими тематичними напрямами: історична тематика, ситуація в Україні 20-30-х рр., голодомор українського народу. Publications of the magazine "Tryzub" ("Trident"), written on historical topics, on the ...
1316341
  Фиксин А.С. Тема Киргизии в русской советской литературе 20-х - 30-х годов. (Из истории рус.-кирг. лит. связей). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Фиксин А.С.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1316342
  Беліченко М.А. Тема козацтва у творчості Михайла Максимовича та Романа Іваничука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 35-37. – ISBN 966-8188-10-1
1316343
  Конончук М.М. Тема козаччини в творчості Андріана Кащенка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 41-44
1316344
  Марченко Т. Тема козаччини у творчості Проспера Меріме // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 152-157. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1316345
  Юревич М. Тема Коліївщини в польській літературі до появи Шевченкових "Гайдамаків" (1841) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1316346
  Ракул И.П. Тема коллективизации в послевоенной советской молдавской прозе и драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Ракул И.П.; М-во высш.образования СССР.Кишинев. гос.ун-т. – Кишинев, 1954. – 12л.
1316347
  Саакадзе Ш.А. Тема колхозного строительства в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Саакадзе Ш. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. и ист. литер. – Москва, 1953. – 16 с.
1316348
  Созаев Константин Губадиевич Тема коммунистического воспитания в печати. (На опыте газет автономных республик Сев. Кавказа между XXIII и XXIV съездами КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Созаев Константин Губадиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-сов. печати. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1316349
   Тема Коммунистической партии и Родины в поэзии Маяковского. – Москва, 1963. – 12с.
1316350
  Олійник С. Тема контакту у фантастиці Олеся Бердника // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 535-541. – (Бібліотека інституту філології)
1316351
  Веретюк Т.В. Тема кохання в поетичній спадщині Ігоря Муратова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 122-128. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1316352
  Дімова В.І. Тема кохання в українській і німецькій поезії низового бароко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 365-377. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Проблема поетики любові в художній літературі охоплює велике коло питань: теми кохання в рамках жанру, словесних виражальних засобів щодо різновиду еротичних почуттів, любовної символіки, вічних образів у межах літературної традиції, зокрема синтезу ...
1316353
  Борнік Ж.І. Тема кохання у монодрамах "Людський голос" Ж. Кокто і "Життя на трьох" Л. Чупіс // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 284-292. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1316354
  Стороженко Л.Г. Тема кохання у творчості Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 243-251. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1316355
  Фокин Н. Тема крестьянского восстания 1773-1775 гг. под руководством Ем.Пугачева в русской литературе до А.С.Пушкина / Н. Фокин. – Уральск, 1958. – 11-15с.
1316356
  Мальцев М.И. Тема крестьянского восстания в творчестве А.С.Пушкина. / М.И. Мальцев. – Чебоксары, 1960. – 236с.
1316357
  Астафьева О.В. Тема крестьянского восстания в творчестве Пушкина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева О.В.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1316358
  Кальмук І.П. Тема кризи культури і раціональності у романі В. Петрова "Доктор Серафікус" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 20-27


  У статті аналізується тема кризи культури і раціональності у романі В. Пет- рова "Доктор Серафікус". The article deals with the analysis of theme of crisis of culture and rationality in V. Petrov"s novel "Doctor Serafikus".
1316359
  Палій О.П. Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 180-187


  На прикладі творчості відомих чеських прозаїків розглянуто тему кризи мови та спілкування у художньому дискурсі 1960-х років. Недосконалість мови як засобу комунікації демонструється авторами у контексті проблематики самоідентифікації людини в ...
1316360
  Алієва О.Г. Тема культурної самосвідомості росії як самобутньої цивілізації у творчості М. А. Волошина // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 141-142
1316361
  Демчур О. Тема культурной идентичности в ранних романах Г. Джеймса // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 62-65. – ISBN 978-966-921-000-5
1316362
  Тищенко К. Тема лекції: "Гени, мова, Україна" (2 частина) : (фото) // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 55. – ISSN 1996-1561


  04.04.2012 р. в Книгарні "Є" відбулася зустріч з українським лінгвістом і перекладачем Костянтином Тищенком. Тема лекції:"Гени, мова, Україна" (2 частина) Генетичні і мовні контакти з найближчими сусідами.
1316363
  Солдатенко Т.Я. Тема любви в белорусском цикле Элизы Ожешко (на материале повестей "Низины" и "Хам" ) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 151-160. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1316364
  Астахова А.А. Тема любви в прозе А.И. Куприна
1316365
  Крапива Т.Б. Тема любви в произведениях А.И. Куприна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1316366
  Жиленко И.Р. Тема любви в рассказах Кнута Гамсуна // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 272-279. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1316367
  Скрябина Т.А. Тема любви и страсти в повести Л.Н. Толстого "Дьявол" / Т.А. Скрябина, О.А. Фомберг // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 242-251. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1316368
  Колесникова Т.И. Тема любви к родной земле и ее людям в творчестве Б.А. Чичибабина : (урок по литературе родного края) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 70-73
1316369
  Колесникова Т.И. Тема любви к родной земле и ее людям в творчестве Б.А. Чичибабина : (урок по литературе родного края) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 70-73
1316370
  Морозова Д.С. Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній традиції : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Морозова Д.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковского. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1316371
  Козлов Є.В. Тема людини у філософії М.O. Бердяєва та творчості Ф.М. Достоєвського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Досліджуються характер і ступінь впливу філософських ідей великого письменника на формування та еволюцію світогляду філософа. The ...
1316372
  Дяченко М.В. Тема людської долі в етичній філософії Сенеки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 33-41. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1316373
  Меркулов М. Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
1316374
  Дяченко М.В. Тема мандрівництва в поезії С. Єсеніна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 52-61
1316375
  Фіть Л.В. Тема матеріалу в структурі газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 123-126
1316376
  Таратута С.Л. Тема мезальянса в литературе // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 58-60
1316377
  Сабадош Г. Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 143-147. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1316378
  Сабодаш Г. Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д.Бузька // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 117-123. – ISSN 2307-2261
1316379
  Гнідан Ю.В. Тема мистецтва та образ художника в новелі Акутагава Рюноске // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 146-149


  Статтю присвячено висвітленню особливостей розкриття теми мистецтва та образу художника в новелі Акутагава Рюноске. Статья посвящена особенностям раскрытия темы искусства и образа художника в новелле Акутагава Рюноскэ. Тhe article considers the ...
1316380
  Воллмаєр-Лубей Тема мови у творчості Вінка Ошлака // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 138-143. – ISSN 0203-9494


  У статті аналізується тема мови у літературних творах В.Ошлака, відомого сучасного словенського прозаїка, який у своїх творах часто звертається до проблеми мови, яку розглядає як явище, особливо важливе для народу, для його розвитку і самоствердження і ...
1316381
  Щербина В.В. Тема молитвы в творчестве Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символической поэзии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 44-48. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1316382
   Тема молодежи в современной зарубежной художественной литературе : Аннот. указ. лит. – Москва, 1975. – 331с.
1316383
  Дацишина М.В. Тема Наполеона и войны 1812 г. в советской и нацистской пропаганде в ходе Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 149-156. – ISSN 0042-8779
1316384
  Соколец Ф.Б. Тема национально-освободильной борьбы в раннем творчестве Байрона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколец Ф.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1316385
  Тишунина Н.В. Тема национально-освободительной борьбы в ирландском театре 20 века / Н.В. Тишунина; Ленинградск. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии/. – Ленинград : [Б. в.], 1977. – 71 с.
1316386
  Германчук В.В. Тема национально-освободительной борьбы Греции в творчестве И.К. Айвазовского // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 233-238
1316387
  Кордонець О. Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого "Зірка" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 77-81. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1316388
  Тимошик М.С. Тема національного відродження на сторінках журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 128-132
1316389
  Приходько І. Тема національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 77-81
1316390
  Масенко Л. Тема національної неволі в драматургії Лесі Українки // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 174-190. – ISBN 966-95452-3-8
1316391
  Кошова І. Тема небажаних дітей у творчості Володимира Винниченка (на матеріалі роману "По-свій") // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 165- 173. – ISBN 966-587-044-0
1316392
  Шпарманн Анне Тема номера. Коралы без красок : гибель кораллов / Шпарманн Анне, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 74-93 : Фото. – ISSN 1029-5828
1316393
  Пискунов В.М. Тема о России / В.М. Пискунов. – М : Советский писатель, 1983. – 376 с.
1316394
  Тимів І.М. Тема облоги турками і татарами Почаївської лаври у 1675 р. очима українських художників XVIII ст. // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 136-145. – ISBN 978-966-8999-37-6
1316395
  Малинка М. Тема османської загрози в українському хронографі XVI століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 15-18. – ISSN 2307-2261


  У статті досліджується тема турецької загрози європейським країнам на матеріалі Українського хронографа ХVІ ст. Автор твору вважає, що причину лихоліть, які спідкали Європу в ХV – ХVІ ст., потрібно шукати у чварах королів, занепаді військової справи. ...
1316396
  Тимофеев О.А. Тема отношений США с КНР в президентской кампании 2012 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 47-56. – ISSN 0321-2068
1316397
  Мадей А.С. Тема охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняній пресі періоду незалежності (історіографія питання) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 370-374. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1316398
  Наривская В.Д. Тема Первой мировой войны в "Дневниках" В. Винниченко: осмысление и реализация травматического опыта // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 185-207. – ISSN 2313-1993
1316399
  Подкуйко Г. Тема первой мировой войны в творчестве Николая Гумилева // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 101-108. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье раскрываются мотивный комплекс, проблематика, образная система стихотворений Н.С. Гумилева военного периода. Показано сложное, неоднозначное содержание этих стихотворений, большинство из которых можно отнести к философской лирике, прослежены ...
1316400
  Турчин О. Тема пияцтва у творчості Данила Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 129-133. – ISSN 2307-2261
1316401
  Петрова А. Тема пограниччя в новітній польській історіографії // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 259-270. – ISBN 978-617-689-163-5
1316402
  Филюшкина С.Н. Тема подростка в современной советской литературе / С.Н. Филюшкина. – М, 1983. – 46с.
1316403
  Кузубова А.Ю. Тема прав и свобод человека в философской концепции К.Н. Леонтьева / А.Ю. Кузубова, Е.В. Сафронова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
1316404
  Фащенко В.В. Тема праці в радянькій художній літературі / В.В. Фащенко. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 40 с.
1316405
  Меркулов М. Тема праці у віршах Климентія Зіновієва і байках Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7009-24-4
1316406
  Меркулов М. Тема праці у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди
1316407
  Али-Заде Тема рабочего класса в Адербайджанской советской драматургии (1917-1960) : Автореф... канл. филол.наук: / Али-Заде А. М.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1968. – 33л.
1316408
  Садыкова Г.Ф. Тема рабочего класса в дагестанской литературе / Г.Ф. Садыкова. – Махачкала, 1978. – 96с.
1316409
   Тема рабочего класса в программах советского телевидения и радиовещания. – М., 1972. – 229с.
1316410
  Ершов Л.Ф. Тема рабочего класса в советской литературе / Л.Ф. Ершов. – Л, 1958. – 32 с.
1316411
  Ершов Тема рабочего класса в советской литературе / Ершов, ЛФ. – Л, 1958. – 32с.
1316412
  Вершель В.П. Тема рабочего класса в современной советской публицистике / В.П. Вершель. – Ленинград, 1985. – 135с.
1316413
  Ходжакулов Джума Тема рабочего класса в узбекской прозе 60-х годов. (Пробл. положит. героя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ходжакулов Джума; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 24л.
1316414
  Гофман И.А. Тема революции в "Книге Ле Гран" Генриха Гейне / И.А. Гофман. – Львов, 1974. – 22с.
1316415
  Воробьева С. Тема революции в поєзии Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 42-47. – ISSN 2075-1486
1316416
  Маталаева Т.И. Тема революции в творчестве советских композиторов. / Т.И. Маталаева. – М., 1974. – 40с.
1316417
  Беляев Б.Л. Тема революции и гражданской войны в творчестве А.А.Фадеева : Автореф... канд. филологич.наук: / Беляев Б.Л.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра русской литературы. – Томск, 1953. – 14л.
1316418
  Павлюкова В.В. Тема Родины в творчестве Александра Блока : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павлюкова В.В. ; Киев. гос. учительский ин-т. – Киев. – 15 с.
1316419
  Павлюкова В.В. Тема Родины в творчестве Александра Блока. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюкова В.В.; Киев. гос. учительский ин-т. – Киев. – 15л.
1316420
  Дерменджі О. Тема Роксолани в австралійській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 137-143. – ISBN 966-581-388-9
1316421
  Подедворний Т. Тема Росії у публіцистиці Івана Франка останнього періоду творчості // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 275-281. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1316422
  Головай І.А. Тема російської інвазії у поезії Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 67-79. – ISSN 2520-6346
1316423
  Криволапов О.О. Тема России в современных дискуссиях по ПРО в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
1316424
  Бычков Д.И. Тема русского народа в кабардинской литературе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бычков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1316425
  Бычков Д.И. Тема русского народа в кабардинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бычков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1316426
  Мазурик С.В. Тема Руської(Волинської) метрики у працях дослідників історії України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 130-135. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1316427
  Вальтер Б. Тема с вариациями / Б. Вальтер. – Москва : Музыка, 1969. – 363 с.
1316428
  Алешин С.И. Тема с вариациями : пьеса / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1981. – 55 с. – (Сегодня на сцене)
1316429
  Алешин С.И. Тема с вариациями : пьесы : беседы о театре / С.И. Алешин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 519 с.
1316430
  Мариненко Ю.В. Тема селянства у творчості Уласа Самчука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мариненко Ю.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
1316431
  Мариненко Юрій Васильович Тема селянства у творчоті Уласа Самчука : Дис. ... канд. філол.наук : 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 197 л. – Бібліогр.: л. 182-197
1316432
  Володарська М.В. Тема скаліченого дитинства у романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та оповіданні Марко Вовчок "Ігрушечка" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 111-122


  Стаття присвячена розгляду проблем дитинства у романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та оповіданні М. Вовчка "Ігрушечка". Здійснюється типологічний аналіз образів дівчаток, які формують ядро дитинного світу зазначених текстів. Статья посвящена ...
1316433
  Дрейзис Ю.А. Тема смерти в романе Юй Хуа "Крики в моросящий дождь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 59-70. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается проблема концептуализации смерти в романе соврем. кит. писателя Юй Хуа "Крики в моросящий дождь". Анализ феномена ведется в тройной перспективе: с точки зрения влияния на творчество писателя традиционных китайских представлений, ...
1316434
  Підопригора С.В. Тема смерті у художніх вимірах повісті "Електронний пластилін" М. Бриниха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 213-216. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1316435
  Черняк Ю.А. Тема сміху в контексті античного космоцентризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 131-133
1316436
  Попов А.В. Тема советского ГУЛага в освещении ємигрантских авторов // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 0869-6020
1316437
  Мохов И.А. Тема советской деревни в русской поэме послевоенных лет (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Мохов И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1316438
  Немировская М.А. Тема современности в советской жанровой картине / М.А. Немировская. – М., 1963. – 55с.
1316439
  Жарких И.Н. Тема социалистического труда в русской советской поэзии послевоенного периода (1945-1950 гг.) : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Жарких И.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1954. – 20с.
1316440
  Куцевол О. Тема соціалістичного будівництва у творчості Юрія Шовкопляса (повість "Проєкт електрифікації") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 106-109. – ISSN 2307-2261
1316441
  Булкина Л.В. Тема Средней Азии в творчестве Павла Лукницкого (20-40 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Булкина Л. В.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1969. – 29л.
1316442
  Павлова О. Тема Т. Шевченка в епістолярній спадщині А. Луньова // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 106-119. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Святкуючи 200-літній ювілей від дня народження Т.Шевченка, поринаючи в духовний світ Шевченкіани, ми відкриваємо нові і нові сторінки живучості інтересу до його постаті та духовної спадщини, яка передається в художніх образах, у тому числі і завдяки ...
1316443
  Никифоров А.М. Тема Т.Г. Шевченка в житті та культурно-просвітницькій діяльності Н.Х. Онацького // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 97-104. – ISSN 2312-5993


  Розглядається своєрідність педагогічно-просвітницької діяльності Никанора Онацького, що базується на діяльності Товариства ”Просвіта”, організатором і натхненником якої він був на Слобожанщині. Автор акцентує увагу на винятковому значенні теми Т.Г. ...
1316444
  Чуркіна А.В. Тема тварин в українському телевізійному ефірі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 205-210


  Аналізується місце і роль теми тварин в українському телевізійному просторі та оцінюються перспективи створення нових телевізійних передач про світ тварин. The place and role of subject of animals in the Ukrainian mass media are analysed in the ...
1316445
  Пигалев А.И. Тема творчества в сценариях конца истории // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.25-37
1316446
  Корзов Ю.І. Тема театру в драматургічній спадщині І. Карпенка-Карого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглянуто твори І. Карпенка-Карого, в яких художньо досліджується тема театру. Виділено основні аспекти творчого осмислення цієї теми драматургом. П"єси І. Карпенка-Карого поставлено в контекст європейського літературно-театрального процесу.
1316447
  Різун В.В. Тема тексту: філософія питання // Палітра друку, 1996
1316448
  Попова Л.В. Тема традиционного природопользования в курсе географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 44-49 : Фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
1316449
  Базарбаев М.Б. Тема труда в казахской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Базарбаев М.Б.; АОН при ЦККПСС Кафедра теории литературы и искусства. – М, 1955. – 15л.
1316450
  Белова Л.И. Тема труда в кино / Л.И. Белова. – М, 1984. – 56с.
1316451
  Абдуллаева Г.Ш. Тема труда в произведениях русской и узбекской прозы 60--70-х годов : типол. аспекты / Г.Ш. Абдуллаева ; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : Фан, 1985. – 119 с. – Библиогр.: с. 113-118
1316452
  Лахири А Тема труда в романах Ф. Гладкова 20-х и 30-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лахири А К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 13 с.
1316453
  Черевань Н.Н. Тема труда в русской советской детской литературе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черевань Н.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. истории рус. лит. – Киев, 1954. – 21 с.
1316454
  Кузнецов М.М. Тема труда в русской советской литературе эпохи социализма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов М.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1949. – 32 л.
1316455
  Цилевич Л.М. Тема труда в русском советском романе о рабочем классе послевоенного десятиетия (1945-1954 гг) : Автореф... канд. филол.наук: / Цилевич Л. М.; ЛГУ. – Л., 1958. – 17л.
1316456
  Полищук Э.А. Тема труда в советской живописи / Э.А. Полищук. – Москва, 1970. – 46 с.
1316457
  Желтова Н.И. Тема труда в советской литературе / Н.И. Желтова, А.А. Пурцеладзе. – Л, 1975. – 18с.
1316458
  Никифоров Б.М. Тема труда в советском искусстве / Б.М. Никифоров. – М, 1964. – 46с.
1316459
  Мурин Д.Н. Тема труда в современной советской литературе / Д.Н. Мурин. – Л., 1986. – 16с.
1316460
  Тошматов Р. Тема труда в таджикской советской поэзии предвоенных пятилеток (1930-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тошматов Р.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 19л.
1316461
  Понизовская И.К. Тема труда в творчестве Бориса Горбатова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Понизовская И.К.; Москов. гос.п ед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1957. – 14л.
1316462
  Шерстюк И.А. Тема труда в творчестве В.В.Маяковского / И.А. Шерстюк. – Фрунзе, 1960. – 76 с.
1316463
  Шукуров Ш. Тема труда и образы тружеников в творчестве Алишера Навои : автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Шукуров Ш. ; МВ и ССО УзССР. Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1963. – 16 с.
1316464
  Афанасьева Ю.Н. Тема труда по романом В.Ажаева "Далеко от Москвы" и В.Пановой "Кружилиха" : Автореф... кандидат филол.наук: / Афанасьева Ю.Н.; Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. – М, 1954. – 15л.
1316465
  Малинка М. Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі ХVI ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті досліджується тема турецької загрози європейським країнам на матеріалі творів Станіслава Оріховського та Українського хронографа ХVI ст.; аналізується спільне та відмінне в обох творах.
1316466
  Кравченко С. Тема України в публіцистиці Влодзімєжа Бончковського // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 121-142


  Розглядається тема України в публіцистичних працях польського письменника В. Бончковського. Аналізується біографічна та ідейна зумовленість публіцистики, палітра проблематики та роль у польському суспільстві. The article concerns the subject of ...
1316467
  Лазарєва В. Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 25-32. – ISSN 0042-9422
1316468
  Омельченко В.Є. Тема України в творчості Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С.18-22.
1316469
  Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-55. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1316470
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1316471
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 151-170
1316472
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі (від доби Середньовіччя до ХХ ст.) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 2-14
1316473
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі XVIII століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 46-50. – (Філологічні науки ; № 1)
1316474
  Сніжко І.А. Тема українського національно-культурного відродження кінця XVIII - XIX століття в курсі "Історія української культури" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 41-42
1316475
  Ховайда Н. Тема українського села у радянському кіномистецтві (1965-1985) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 36-39. – ISSN 2076-9326
1316476
  Катайцева Р.А. Тема урока "Учимся решать экологические проблемы родного края" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 62. – ISSN 0016-7207
1316477
  Алексеев П.П. Тема ухода в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова
1316478
  Новиков С.Л. Тема часов / С.Л. Новиков. – К., 1990. – 61с.
1316479
  Пархітько О.В. Тема шахів у художній літературі XIX-XX століть // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 159-169. – ISSN 2312-6809
1316480
  Калустова О. Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях


  Порівняння розглядається як пізнавальна операція, стилістична фігура і метод дослідження. Позначаються перспективи міжжанрових та міжстильових порівнянь у перекладознавстві. Обґрунтовується поняття теми як основи порівняння у перекладознавчих ...
1316481
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 1. – 1997
1316482
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 2. – 1997
1316483
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Бодлер і модернізм. Матеріали до уроків. – 2001
1316484
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Поль Верлен ,Артюр Рембо, Стефан Малларме. Матеріали до вивчення творчості. – 2001
1316485
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Просвітництва. – 2001
1316486
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Антична література. – 2001
1316487
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Ковбасенко Ю.І. Біографія письменника і викладання літератури. – 2002
1316488
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Мистецтво аналізу та інтерпретації художнього тексту. Нове в шкільних програмах: Милорад Павич. – 2002
1316489
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : "Пан" Кнута Гамсуна. Караменов М. Нове в шкільних прграмах: Програми із зарубіжної літератури для профільних класів. – 2003
1316490
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Уроки зарубіжної літератури у 5, 6, 7 класах. М.Караменов "Старий і море" Е. Хемінгуея. – 2003
1316491
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Уроки зарубіжної літератури, 5 .кл,/Ковбасенко Л,В."Объяли меня воды до души моей" Кэндзабуро Оэ,/Караменов М,І, Нове в профільних програмах:Моріс Метерлінк "Неминуча", Вістан Г"ю Оден Вірші. – 2003
1316492
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Караменов Н. Рукотворная вещь как мерило бытия. Уроки зарубіжної літератури у 6 і 7 кл. Нове в профільних програмах. – 2003
1316493
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1 : Літературні епохи, напрями, течії.\Ніколенко О.М. Мацапура В.І.\. – 2004
1316494
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Вступний урок (5-8 класи) матеріали до нього та методика проведення. – 2004
1316495
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4 : Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури (версії уроків переможців 2-4 турів Всеукр. конкурсу "Вчитель року-2004"). – 2004
1316496
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1/2 : Компаративне навчання на уроках зарубіжної літератури (теорія і практика). – 2005
1316497
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 3/4 : Від Флобера до Аполлінера. Французька література др. пол. 19 ст.-поч. 20 ст. /Ніколенко О.М./. – 2005
1316498
  Яблонська Т. Тема: "Київ у другій половині ХІХ століття" : Історія України (9 клас): (План-конспект уроку) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.31-34
1316499
  Ковальчук О. Тема: "правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48.
1316500
  Ковальчук Олена Тема: "Правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48
1316501
  Ковальчук Олена Тема: "Правочин і цивільно-правовий договір" (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-48
1316502
  Панфилов Г.А. Тема: Киносценарий. / Г.А. Панфилов, А.М. Червинский. – М., 1989. – 116с.
1316503
  Шиба Олександр Михайлович Тема: Крайове самоврядування на Буковині (1861-1914) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Шиба Олександр Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.167-178
1316504
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Література постмодернізму. – 2002
1316505
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Ренесансу. Календарно-тематичне планування курсу "Зарубіжна література". – 2002
1316506
  Миронов Н. Тема: Повышение эффективности общественного производства -- стержневая проблема экономической политики партии на современном этапе / Н. Миронов. – Минск, 1971. – 32с.
1316507
  Переяславец В.И. Темат. картина. Портрет. Пейзаж. Натюрморт / В.И. Переяславец. – Москва, 1985. – 35с.
1316508
  Микута Ирина Владимировна Тематизация сообщения во французской разговорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Микута Ирина Владимировна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
1316509
  Клименко М.І. Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 29-35. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті Клименко М. І. на тему: "Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах" окреслені основні підходи щодо розуміння дефініції "соціальна солідарність" дано її визначення, класифікація, а ...
1316510
  Колейчик О.О. Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-581-388-9
1316511
  Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления / В.П. Бобровский. – М, 1989. – 266с.
1316512
  Серов А.Н. Тематизм увертюры "Леонора" / А.Н. Серов. – Москва, 1954. – 35с.
1316513
  Підгорна Л. Тематика "пісень про історичні події" у записах Миколи Костомарова з Волині // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 1 (10). – С. 14-21


  У статті проаналізовано фольклорні тексти історичної тематики, що їх записав М. Костомаров на Волині, зосереджено увагу на аналізі сутності та жанрової природи історичних пісень. З"ясовано питання фальсифікації творів усної словесності, зокрема таких ...
1316514
  Комінко Ю. Тематика non grata, або чому ЗМІ уникають писати про церкву ? // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – C. 13-20


  У статті розглянуто причини, через які релігійно-церковна тематика не знаходить адекватного відображення в українських ЗМІ. Наголошено на тому, що важлива роль, яку відіграють релігійні інституції у становленні моралі й духовності в суспільстві, є ...
1316515
  Кушнір О.Ю. Тематика газетно-журнальної публіцистики Юрія Липи 1929-1943 рр. (Варшавський період творчості) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 180-191. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1316516
  Біловус Л. Тематика голодомору в україномовній періодиці діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 135-140. – ISSN 1998-4634
1316517
  Єфименко Т. Тематика готичного роману у творах Анни Радкліфф, Мері Шеллі, Клари Рів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 157-160. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1316518
   Тематика дипломних та курсових робіт з марксистсько-ленінської філософії.. – К, 1970. – 13с.
1316519
   Тематика дипломных и курсовых работ по максистско-ленинской социологии для студентов философского факультета.. – К, 1981. – 24с.
1316520
   Тематика дипломных работ и методические рекомендации к их выполнению по курсам "Научный атеизм" и "Логика для студ. филос.фак.. – К, 1986. – 20с.
1316521
  Нагірна В.П. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціальності "Економічна і соціальна географія", "Географічна картографія", 1992-2002 рр.)а / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 60-74 : Перлік дис. – ISSN 1561-4980
1316522
   Тематика диссертационных работ преподавателей кафедр марксизма-ленинизма. – Москва, 1940. – 95с.
1316523
   Тематика докладов для "педагогических чтений" на 1953-54 годы. – Москва, 1953. – 32с.
1316524
   Тематика доповідей та література для теоретичних конференцій по роботі товариша Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм?" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1
1316525
  Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу": історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-142. – ISSN 0130-5247
1316526
  Левченко Т. Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 340-350
1316527
  Свечников А.А. Тематика занятий краеведческого кружка в школе / А.А. Свечников. – Москва, 1958. – 96 с.
1316528
   Тематика занятий кружков юных геологов.. – М, 1952. – 38с.
1316529
   Тематика и методические указания к написанию курсовых работ по политической экономии. – Киев : КГУ, 1984. – 12 с.
1316530
   Тематика и примерные планы курсовых работ по курсу Экономическая география СССР : Для студентов 1-го курса экономических и товароведных ф-тов заочного и вечернего отделений. – Москва, 1982. – 51с.
1316531
   Тематика исследований по документальным материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1972. – 208с.
1316532
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1973. – 232с.
1316533
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1975. – 260с.
1316534
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1972 год.. – М, 1974. – 350с.
1316535
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1972 год.. – М, 1974. – 354с.
1316536
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1976 год.. – М, 1976. – 440с.
1316537
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1972. – 195с.
1316538
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1973. – 248с.
1316539
   Тематика исследований по документации материалам в Центральных гос. архивах СССР за 1969 год.. – М, 1970. – 390с.
1316540
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР..... – Рига, 1971. – 126с.
1316541
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР..... – Рига, 1973. – 184с.
1316542
   Тематика исследований по проблеме международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения.. – М, 1986. – 76с.
1316543
   Тематика исследований по фондам отдела рукописей 1976-1980 гг. : Указатель. – Москва, 1986. – 206с.
1316544
   Тематика і завдання для виконання курсових робіт та плани семінарських занять.. – Київ, 1970. – 39с.
1316545
   Тематика і завдення для виконання курсових робіт та плани семінарських занять для студентів відділення державного будівництва юридичного факультету.. – Київ : КДУ, 1970. – 39с.
1316546
  Неділько С.Я. Тематика і методичні поради до проведення спецсемінару по вивченню творчості Т.Г.Шевченка / С.Я. Неділько. – К., 1963. – 44с.
1316547
  Кондратенко К.О. Тематика і художні особливості мандрівної прози А.Г. Матоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 402-406


  Стаття присвячена тематиці і художнім особливостям мандрівної прози А.Г. Матоша. У ній здійснено аналіз тематичних і художніх особливостей подорожніх нарисів письменника. Статья посвящена тематике и художественным особенностям прозы путешествий А.Г. ...
1316548
   Тематика інноваційних наукових положень, сформульованих професором П.М. Рабіновичем (1966-2016 рр.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 206-210. – ISSN 1026-9932
1316549
   Тематика контрольни і курсових робіт з макрсистсько-ленинської філософії для заочн. вищ учбових закладів.. – К, 1965. – 100с.
1316550
   Тематика контрольних робіт з історії КПРС.. – Київ, 1965. – 32с.
1316551
   Тематика контрольних робіт з колгоспного права. – Київ : КДУ, 1973. – 10 с.
1316552
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов 4 курса физико-математического факультета.. – Кишинев, 1956. – 24с.
1316553
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов первого курса филологического факультета.. – К, 1955. – 20с.
1316554
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу диалектического и исторического материализма.. – М, 1954. – 62с.
1316555
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу Диалектического и исторического материализма.. – М, 1956. – 35с.
1316556
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу политической экономии для заочн.высш. учебн.заведений.. – М, 1954. – 32с.
1316557
   Тематика контрольных и курсовых работ по литературе.. – Воронеж, 1961. – 76с.
1316558
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч.высш.учеб.заведений.. – М, 1965. – 31с.
1316559
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн. заведений.. – М, 1960. – 46с.
1316560
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн.заведений.. – М, 1959. – 40с.
1316561
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1962. – 24с.
1316562
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 32с.
1316563
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений.. – М, 1956. – 32с.
1316564
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – Москва, 1957. – 32с.
1316565
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1958. – 40с.
1316566
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1959. – 40с.
1316567
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1960. – 46с.
1316568
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1964. – 40с.
1316569
   Тематика контрольных работ для студентов-заочников 2-го курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 уч.год.. – Кишинев, 1955. – 39с.
1316570
   Тематика контрольных работ для студентов-заочников 3-го курса физико-математического факультета.. – Кишинев, 1955. – 32с.
1316571
   Тематика контрольных работ лпо политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1967. – 48с.
1316572
   Тематика контрольных работ по диалектическому и историческому материализму для студентов-заочников гуманитарных факультетов.. – М, 1968. – 39с.
1316573
   Тематика контрольных работ по истории КПСС. – Москва, 1963. – 32с.
1316574
   Тематика контрольных работ по истории КПСС,. – М, 1959. – 46с.
1316575
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1960. – 45с.
1316576
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1962. – 32с.
1316577
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1964. – 39с.
1316578
   Тематика контрольных работ по истории русского литературного языка для студентов-заочников пединститута.. – Ташкент, 1965. – 31с.
1316579
   Тематика контрольных работ по курсу "История КПСС".. – Одесса, 1958. – 16с.
1316580
  Захарова В.М. Тематика контрольных работ по курсу "Основы изобразительного искусства с методикой руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста" / В.М. Захарова, С.Ю. Тяпушкина. – М., 1975. – 34с.
1316581
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 13с.
1316582
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 38с.
1316583
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1956. – 16с.
1316584
   Тематика контрольных работ по курсу "Планирование народного хозяйства СССР".. – К, 1984. – 11с.
1316585
  Хухлаева Д.В. Тематика контрольных работ по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" / Д.В. Хухлаева, Л.Н. Пустынников. – М, 1978. – 32с.
1316586
   Тематика контрольных работ по курсу "Физическая география частей света". – Москва, 1962. – 28с.
1316587
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 30с.
1316588
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 32с.
1316589
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические рекомендации к ним.. – Душанбе, 1983. – 103с.
1316590
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические советы к ним.. – Душанбе
Ч.1. – 1983. – 112 с.
1316591
   Тематика контрольных работ по новой истории.. – Свердловск, 1970. – 18с.
1316592
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1966. – 28с.
1316593
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1973. – 24с.
1316594
   Тематика контрольных работ по основам философских знаний.. – М, 1965. – 20с.
1316595
   Тематика контрольных работ по политической экономии. – Москва, 1965. – 40с.
1316596
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 48с.
1316597
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений. – Москва, 1966. – 48с.
1316598
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – Одесса, 1958. – 8с.
1316599
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1959. – 32с.
1316600
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1983. – 40с.
1316601
  Жих В.В. Тематика контрольных работ, методические указания по изучению курса "Основы гражданского и трудового права" / В.В. Жих. – Львов, 1975. – 35с.
1316602
   Тематика контрольных работл по политической экономии.. – М, 1962. – 47с.
1316603
   Тематика курсових робіт з методики викладання української і російської мов та методичні вказівки до їх використання.. – Киев, 1965. – 72с.
1316604
   Тематика курсовых и дипломных работ по специальности "Научный коммунизм" для советских и иностранных студентов.. – К, 1979. – 20с.
1316605
  Яровой А.З. Тематика курсовых и контрольных работ по истории южных и западных славян / А.З. Яровой. – Одесса, 1960. – 63с.
1316606
   Тематика курсовых работ по всеобщей истории для студентов-заочников историч. фак-тов.. – М, 1950. – 52с.
1316607
   Тематика курсовых работ по истории государства зарубежных стран. – Киев : КГУ, 1970. – 4 с.
1316608
   Тематика курсовых работ по истории нового и новейшего времени для студентов заочного отделения.. – Воронеж, 1975. – 111с.
1316609
  Самбикина М.В. Тематика курсовых работ по методике преподавания русского языка / М.В. Самбикина. – М, 1960. – 28с.
1316610
  Орлов О.М. Тематика курсовых работ по современному русскому языку для студентов-заочников Ш курса фак-та русского языка и литературы / О.М. Орлов. – М., 1958. – с.
1316611
   Тематика курсовых работ по физиологии растений.. – М, 1968. – 84с.
1316612
  Зубкова З.Н. Тематика курсовых работ по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1964. – 16с.
1316613
   Тематика лекций и бесед, научно-теоретических конференций и циклов лекций.. – М, 1968. – 104с.
1316614
   Тематика лекций и докладов профессорско-преподавательского состава и аспирантов Политехнического института имени М.И.Калинина.. – Л, 1970. – 48с.
1316615
   Тематика лекций и планы семинаров по курсу "Основы макрсизма-ленинизма".. – М, 1950. – 37с.
1316616
   Тематика лекций на 1946 год.. – М, 1946. – 20с.
1316617
  Эренгросс Б.А. Тематика лекций по изобразительному искусству / Б.А. Эренгросс. – М, 1971. – 28с.
1316618
   Тематика лекций по научно-просветительной пропаганде.. – Иркутск, 1947. – 23с.
1316619
   Тематика лекций по проблемам научного коммунизма.. – К, 1975. – 26с.
1316620
   Тематика лекций, практических занятий, лабораторных работ, учебных экскурсий и контрольных работ.. – М, 1957. – 27с.
1316621
   Тематика лекций, семинарских и практических занятий на 1957-1958 учебный год. – Москва, 1957. – 252с.
1316622
   Тематика лекционно-пропагандистских мероприятий к 50-летию образования МССР и компартии Модавии.. – Кишинев, 1974. – 23с.
1316623
   Тематика массовых лекций для сельских местностей по биологии.. – М, 1949. – 32с.
1316624
  Консевич О. Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 174-182


  У зв"язку з сьогоднішньою геополітичною ситуацією виникає потреба наукового осмислення українсько-польських відносин. Закордонні та українські вчені досі не представили комплексного аналізу публікацій на тему України в поль ських суспільно-політичних ...
1316625
   Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. – Москва, 1946. – 160с.
1316626
  Бурега В. Тематика парафіяльного проповідництва в Київській митрополії у другій половині XVIII ст. / В. Бурега, О. Прокоп"юк // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 19-35. – ISSN 0869-3595
1316627
  Чебан Л. Тематика поетичної антології "Ман-йо-сю" ("Збірка міріад листків") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 400-404. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1316628
  Асадчих О. Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" ("По одному віршу ста поетів") / О. Асадчих, Л. Чебан


  У статті зроблена спроба авторів проаналізувати вірші поетичної антології "Хяку-нін іс-сю" та визначити основну тематику антології. Проаналізована структура антології. Наводяться переклади прикладів поезій, зроблені І. Шанковським та І. Бондаренком. В ...
1316629
  Стафійчук В. Тематика політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 55-61


  Для наукометричного аналізу були відібрані всі фахові географічні видання, рекомендовані Державною атестаційною комісією МОНУ та найвпливовіші географічні часописи, що не потрапили до цього списку. Загалом, за період 1990-2012 рр. було виявлено 368 ...
1316630
   Тематика практических занятий по истории средних веков для студентов 2 курса девного и вечернего отделений исторического факультета.. – Х, 1973. – 16с.
1316631
   Тематика практичних занять із зарубіжної літератури. : (Близьке зарубіжжя) для студентів Інстітуту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 7с.
1316632
  Сокирчук Н. Тематика публіцистичних виступів Агатангела Кримського у харківській газеті "Сніп" (1912) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 39-42
1316633
   Тематика публічних лекцій.. – К, 1974. – 87с.
1316634
   Тематика работы кружков юных опытников полеводов и овощеводов, учащихся 5-7 классов.. – М, 1952. – 48с.
1316635
   Тематика семинаров по советской литературе для заочников пед ин-тов.. – М, 1954. – 88с.
1316636
   Тематика семинарских занятий по русской литературе.. – К, 1959. – 56с.
1316637
  Рыбников Н.А. Тематика советской психологии в условиях Великой Отечественной войны // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.96-103. – ISSN 0042-8841
1316638
  Іванеско Д.С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 145-148
1316639
  Шилінгер В. Тематика та оцінність текстів юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 212-219


  У статті розглянуто проблемно-тематичну спрямованість у публікаціях юридичних засобів масової інформації, визначено характер текстів (негативні, позитивні та нейтральні). Проаналізовано 2285 матеріалів тижневика "Судеб но-юридическая газета" за період ...
1316640
   Тематика теоретичних семінарів.. – К, 1971. – 158с.
1316641
  Ковальчук Л.Г. Тематика тренінгових занять центру "Ла Страда-Україна" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 36 : рис.
1316642
  Кравчук М.В. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В.С. Кульчицького // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-261
1316643
   Тематика циклов лекций, проводимых в1982-1983 годах в областях республики научно-методическими секциями и советами при правлениях общества "Знание" Украинской ССР.. – К, 1983. – 34с.
1316644
  Моллаахмади Д.А. Тематико-стилистические особенности творчества Хушанга Моради Кермани / Дехаги Амирреза Моллаахмади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статья посвящена исследованию тематико-стилистических особенностей творчества известного иранского детского писателя Хушанга Моради Кермани, в произведениях которого сложные философские вопросы и социальные проблемы рассматриваются с использованием ...
1316645
   Тематико-типологическое моделирование фондов ЦБС,. – Л, 1983. – 152с.
1316646
   Тематико-типологическое планирование фондов ЦБС. – М, 1982. – 104с.
1316647
  Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 110-118


  Запропоновано класифікацію вітчизняних мистецтвознавчих часописів за основними типологічними ознаками. Наведено огляд окремих видань. Приділено увагу інтернет-журналам відповідної тематики. The classification of the Ukrainian art editions according to ...
1316648
  Гунчик І. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 575-579. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1316649
  Бабов К. Тематичен руско-български речник / К. Бабов, А. Въргулев; Под ред.Е.Х.Рот. – София, 1961. – 888с.
1316650
  Ермоленко Г.В. Тематическая библиография работ по лингвистической статистике на русском языке / Г.В. Ермоленко. – Алма-Ата, 1967. – 68с.
1316651
  Моргенштерн И.Г. Тематическая библиография художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Моргенштерн И.Г. ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1967. – 23 с.
1316652
   Тематическая выставка "Сейсмические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1963. – 95с.
1316653
   Тематическая выставка "Электрические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1964. – 68с.
1316654
  Мамедова Г. Тематическая и проблематическая определенность современной азербайджанской поэзии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 152-159


  В представленной статье затрагиваются проблемы современной азербайджанской поэзии, ее формы и структуры, в том числе вопросы тематики, фактуры, поэтических направлений. Автор справедливо отмечает, что после завершения эпохи социалистического реализма ...
1316655
   Тематическая картина.. – Таллин, 1959. – 19с.
1316656
   Тематическая картография. – Москва : УПП МИД, 1973. – 55 с.
1316657
  Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография / Н.Ф. Леонтьев; отв. ред. Е.М. Поспелов. – Москва : Наука, 1981. – 104 с. – (Наука и технический прогресс)
1316658
  Прокофьев Г.И. Тематическая конструкция (с дублированием темы местоименной энклитикой) в индонезийском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.18 / Прокофьев Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 12л.
1316659
  Баранова Ольга Петровна Тематическая речь в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова Ольга Петровна; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1316660
   Тематические аспекты комплектования иностранной летературы фондов универсальных научных библиотек.. – М, 1986. – 59с.
1316661
  Курбиц В. Тематические беседы и упражнения для развития нвыков русской речи. / В. Курбиц. – Таллин, 1965. – 44с.
1316662
   Тематические вечара в клубах.. – Новосибирск, 1955. – 24с.
1316663
  Аграновский И.И. Тематические вечера : опыт, сценарии / И.Л. Аграновский, И.Б. Сокольский. – Москва : Профиздат, 1968. – 112 с., ил.
1316664
   Тематические вечера в клубах.. – Нальчик, 1960. – 40с.
1316665
  Виленский Н.М. Тематические вечера в клубе / Н.М. Виленский. – Москва, 1958. – 128с.
1316666
  Строганов В.К. Тематические вечера в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1964. – 96с.
1316667
  Гольдфельд Е.И. Тематические вечера в клубе. / Е.И. Гольдфельд. – М., 1963. – 111с.
1316668
  Шевелев Н.Н. Тематические вечера в школе / Н.Н. Шевелев. – Москва, 1963. – 120с.
1316669
  Димент А.Л. Тематические вечера на английском языке / А.Л. Димент. – Москва, 1988. – 157с.
1316670
  Терехов М.М. Тематические вечера по истории СССР в 8-10 кл. средней школы / М.М. Терехов. – 2-е, перераб. – М., 1957. – 87с.
1316671
  Третьякова Т.П. Тематические диалоги / Т.П. Третьякова. – М., 1989. – 91с.
1316672
  Серафимова М.А. Тематические диалоги (на англ. яз.) / М.А. Серафимова, А.М. Шаевич. – Л., 1967. – 192с.
1316673
  Большакова Е.С. Тематические диалоги для аспирантов. / Е.С. Большакова. – Кишинев, 1976. – 54с.
1316674
  Волкова А.А. Тематические задания в руководстве рисованием младшего дошкольника : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Волкова А.А. ; Московский гос. педагогический институт имени В.И. Ленина. – Москва, 1949. – 24 с.
1316675
   Тематические и региональные исследования мерзлых толщ Северной Евразии. – Якутск, 1981. – 160с.
1316676
  Андрющенко Евгений Григорьевич Тематические интересы читателей как фактор отношения к содержанию газеты : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Андрющенко Евгений Григорьевич ; АН СССР. Ин-т социол. исследований. – Москва, 1976. – 12 с.
1316677
  Январева Л.Ф. Тематические карты XVII-XIX вв. / Л.Ф. Январева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 104-113. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1316678
  Басин Анатолий Сергеевич Тематические свойства и кристаллизация чистых металлов и технически важных сплавав на основе желаз : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.14 / Басин Анатолий Сергеевич; АН СССР. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1989. – 74л.
1316679
  Рубб А.А. Тематические театрализованные концерты / А.А. Рубб. – М, 1988. – 100с.
1316680
  Холтон Д. Тематический анализ науки. / Д. Холтон. – М., 1981. – 383с.
1316681
   Тематический анализ художественного произведения в старших классах.. – М, 1959. – 55с.
1316682
  Кузьмин Ю.А. Тематический диалог / Ю.А. Кузьмин, Т.Е. Аросева. – М, 1985. – 96с.
1316683
   Тематический и алфавитный указатели научных и информационных материалов, опубликованных в журнале "Правоведение" в 2010 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 248-263. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1316684
   Тематический каталог лекций по астрономии, геологии и географии : рекомендации организаторам лекцион. пропаганды. – Ленинград : Знание, 1976. – 44 с.
1316685
   Тематический каталог рекомендуемых лекций по географии, геологии и геофизике.. – Л, 1968. – 40с.
1316686
   Тематический каталог фонда хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов.. – М, 1963. – 248с.
1316687
   Тематический классификатор этнографических коллекций.. – Л, 1989. – 44с.
1316688
   Тематический патентный рубрикатор по геофизическим методом разведки.. – М, 1973. – 132с.
1316689
   Тематический патентный рубрикатор по гидрогеологии и инженерной геологии.. – М, 1974. – 103с.
1316690
   Тематический патентный рубрикатор по лабораторным и технологическим методам исследования минерального сырья.. – М, 1974. – 113с.
1316691
   Тематический патентный рубрикатор по технике и технологии геологоразведочных работ.. – М, 1976. – 52с.
1316692
   Тематический план Академії наук КУРСР на 1936 р.. – К, 1936. – 216с.
1316693
   Тематический план для рационализаторов и изобретателей.. – Л, 1965. – 28с.
1316694
   Тематический план для студентов-заочников по курсу "Общая библиография". – Отпечат. множит. аппаратом. – Киев, 1965. – 14 с.
1316695
   Тематический план комплектования единого республиканского справочно-информационного фонда по технике на 1981-1985 гг.. – Київ, 1982. – 204с.
1316696
   Тематический план комплектования сельской библиотеки.. – Архангельск, 1963. – 20с.
1316697
   Тематический план курса "Русская литература 2 половины 19 в.". – Харьков, 1958. – 12 с.
1316698
   Тематический план научно-исследовательских работ Академии архитектуры СССР на1946-1950 годы. – Москва, 1946. – 16 с.
1316699
   Тематический план по изобретальству на второе пятилетие.. – М-Л, 1934. – 120с.
1316700
   Тематический план по курсу: "Новейшая зарубежная литература" для студентов-заочников всех факультетов.. – Х, 1960. – 40с.
1316701
   Тематический план семинарских занятий по курсу экономики социалистического сельского хозяйства. – Москва, 1959. – 19с.
1316702
   Тематический план семинарских занятий по курсу экономической географии СССР.. – Саратов, 1957. – 55с.
1316703
   Тематический план Української Академії наук на1935 рік. – Київ, 1935. – 234с.
1316704
  Хоп Макс Тематический разбор музыкальных произведений Рихарда Вагнера : извлечено из кн. Макса Хопа (Max Chop) в сокр. пер. с нем. Р. Гольдберг. – Санкт-Петербург : Русская скоропеч.
Т. 1 : Кольцо Нибелунга. 3. Зигфрид. – 1908. – VI, 45 с., нот.
1316705
  Михедова Л.Г. Тематический ряд Verba dicendi в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 633 / Михедова Л.Г.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
1316706
   Тематический сборник "Активная поверхность твердых тел".. – Москва : Тартуский ГУ, 1976. – 379с.
1316707
   Тематический сборник работ по гельминтологии сельскохозяйственных животных. – Москва : Колос, 1966. – 287с.
1316708
   Тематический сборник Эффективность основных фондов, капитальных вложений и новой техники.. – К, 1972. – 259с.
1316709
   Тематический справочник кинофильмов для сети политического просвещения.. – Мурманск, 1967. – 203с.
1316710
   Тематический указатель энциклопедических терминов словаря "Цыхай". – Шанхай, 1986. – 466с.
1316711
  Пикус Н.Н. Тематическия хрестоматия по истории древнего мира / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1963. – 218 с.
1316712
   Тематическое и атласное картографирование: современное состояние и перспективы / Н.С. Касимов, В.М. Котляков, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 40-47 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1316713
   Тематическое картографирование : сборник. – Новосибирск : Наука
Теория, методика, практика. – 1985. – 200 с.
1316714
   Тематическое картографирование в СССР. – Ленинград : Наука, 1967. – 208 с.
1316715
   Тематическое картографирование в Узбекистане : Коллектив. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1979. – 100 с.
1316716
  Качинский А.И. Тематическое коллекционирование / А.И. Качинский. – М., 1969. – 62 с.
1316717
  Лукьянов Б.Н. Тематическое моделирование каталитических процессов в реакторах с мембранными катализаторами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лукьянов Б.Н.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1316718
  Аитова Ф.А. Тематическое планирование еколого-краеведческого факультатива "Мой край родной", УІ класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) : Туризм и краеведение / Ф.А. Аитова, Р.А. Катайцева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0016-7207
1316719
  Байбородова Л.В. Тематическое планирование занятий в разновозрастных группах : методика и опыт. Учителю сельской школы / Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
1316720
  Андрейкевич А.В. Тематическое планирование исследований и разработок / А.В. Андрейкевич. – Минск, 1991. – 118с.
1316721
  Лисенкова Г.Я. Тематическое планирование по географии / Г.Я. Лисенкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 206с.
1316722
  Рябцева И.В. Тематическое планирование про курсу физической географии материков и океанов (УІІ класс, 102 ч) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 41-46 : Схема. – ISSN 0016-7207
1316723
  Розанов Л.Л. Тематическое планирование профильного курса "Введение в общую географию" / Л.Л. Розанов, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
1316724
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 70-73 : Табл. – ISSN 0016-7207
1316725
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" : Методика и опыт / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0016-7207
1316726
  Алекперво Гидаят Ибрагим оглы Тематическое рисование в начальных классах и его влияние на эстетическое воспитание учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алекперво Гидаят Ибрагим оглы; МВ и ССО Азер.ССр. Азер. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 51л.
1316727
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1970. – 78 с., [18] с.
1316728
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1975. – 72с.
1316729
   Тематическое системное картографирование с использованием автоматики и дистанционных методов : сборник. – Москва : МФГО СССР, 1986. – 93 с.
1316730
  Севостьянова Л.И. Тематическое тестирование по курсу Х класса и методические рекомендации к нему : Методика и опыт / Л.И. Севостьянова, А.С. Масленников // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 0016-7207
1316731
  Суховій О.О. Тематична група "старість" в українській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 297-300
1316732
  Шацило В.Т. Тематична зміна "Азбука безпеки" в період оздоровлення і відпочинку вихованців республіканських інтернатних закладів у дитячому оздоровчому комплексі "Планета" в липні-серпні 2009 року / В.Т. Шацило, С.І. Тріфанов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 13-15 : фото
1316733
  Луковенко Т. Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичний розряд власне-гомеопатичних термінів) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 82-88. – ISSN 2411-6548
1316734
  Штиченко І.Ю. Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 304-310


  У статті висвітлюються проблеми класифікації латинських фразеологізмів із соматичним компонентом з точки зору їх семантичних характеристик. В статье рассматриваются проблемы классификации латинських фразеологизмов с точки зрения их семантических ...
1316735
  Бєлінська І.В. Тематична модель обласного громадсько-політичного видання (на прикладі газети "Кіровоградська правда") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 51-56


  У статті на прикладі газети "Кіровоградська правда" описується тематична палітра обласного громадсько-політичного видання. Простежується динаміка розвитку тематичної моделі цього типу видань за період незалежності України.
1316736
  Бєлінська Інна Володимировна Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 279л. + Додатки: л.172-279. – Бібліогр.: л.160-171
1316737
  Бєлінська І.В. Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1316738
  Вишняков В.Ю. Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 188-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1316739
  Білоус І.М. Тематична організація англомовного фітнес-дискурсу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 6-11


  У фокусі цієї статті перебуває тематика англомовного фітнес-дискурсу. Розглянуто поняття теми дискурсу та її структури. Здійснено тематичне групування лексики за спільністю лексико-семантичного значення (гіперсеми), на основі чого визначено типи груп ...
1316740
  Щур І.І. Тематична організація лексики україномовного комп"ютерного сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 297-300
1316741
  Витвицька Ю. Тематична палітра журналу українського пласту "Молоде життя" на еміграції (1931-1959 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 53-68. – ISSN 2524-0331
1316742
  Закутіна М. Тематична палітра лексики іншомовного походження японського рекламного туристичного бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 32-37
1316743
  Пилипенко А.В. Тематична парадигма турецьких прислів"їв та приказок // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 373-379


  Стаття присвячена дослідженню турецьких прислів"їв i приказок, принципу їх класифікації. Особливу увагу приділено тематичній класифікації. Надано характеристику найбільш загальновживаним тематичним групам. Статья посвящена исследованию турецких ...
1316744
  Голембовська Т. Тематична своєрідність лірики Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито тематичну своєрідність лірики Олени Теліги - української поетеси, яка залишила нам у спадок 38 ліричних поезій
1316745
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1316746
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1316747
  Недопитанський М.І. Тематична спеціалізація журналіста. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 170-174.
1316748
  Овсейчик С.В. Тематична структура української екологічної термінолексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 126-130


  У статті проаналізовано предметно-поняттєвий аспект української екологічної термінолексики й подано класифікацію цього шару лексики за тематичними групами. В статье проанализирован предметно-понятийный аспект украинской экологической терминолексики и ...
1316749
  Яковлєва Є.С. Тематична типологія англомовного мікроблогу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 204-207
1316750
  Богданець В. Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 154-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1316751
  Гордій М.С. Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 5-14


  Охарактеризовані етапи тематичного картографування під час картографування газотранспортної мережі. Показані основні напрями взаємодії ДЗЗ-технологій із тематичним картографуванням. І, як наслідок, показані економічні та практичні перспективи ...
1316752
  Ковальчук І.П. Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.М. Михальчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 188-200
1316753
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми "Країни Азії, Африки та Латинської Америки" (11 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-45
1316754
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1316755
  Чубукова Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) / Чубукова, , Тетяна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1316756
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1316757
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. 11 клас : [на прикладі теми "Країни Центральної та Східної Європи (1945 - початок ХХІ ст.) 11 кл.] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-18
1316758
  Пометун О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів: формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? / О. Пометун, В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3.
1316759
  Росляк Р.В. Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду 20-х років ХХ століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 271-275. – ISSN 2226-3209
1316760
  Хомінський С.Й. Тематичне розмаїття публікацій преси з висвітлення синтезу релігії та екології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 131-135.


  Досліджується спектр тематичного розмаїття висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях природоохоронної, релігієзнавчої та релігійної преси. Ґрунтуючись на одержаних результатах дослідження висувається деталізована пропозиція щодо ...
1316761
  Резніченко Н.А. Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 160-166
1316762
  Коу Сяохуа Тематичний аналіз китайських міських газет (за матеріалами періодичної преси в місті Чунцин) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 36-41


  У статті подано тематичний аналіз п"яти міських газет міста Чунцин. Дається порівнювальна інформація зі сфери економіки, міжнародного життя, політики, культури, спорту тощо, розглядаються редакторські ідеї та відповідні аудиторії. The article ...
1316763
  Терентьєва Л. Тематичний аналіз силогістики Аристотеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 70-83. – ISSN 0235-7941
1316764
  Цьовх О. Тематичний англо-український, українсько-англійський сільськогосподарський словник = Thematic english - ukrainian ukrainian - english dictionary of agriculture / О. Цьовх. – Львів : ЛНУ, 1999. – 376с. – ISBN 966-613-029-7
1316765
   Тематичний бібліографічний список: українські словники часів незалежності (1991-2006) / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тіщенко, Н. Присяжнюк // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 332-381. – ISBN 966-95452-3-8


  Розділ I. Науково-допоміжний бібліографічний список літератури: Ч. 1: 1991-2000 рр. Розділ II. Типологічні особливості українських словників (1991-2000).
1316766
   Тематичний довідник хронікально-документальних, науково-пополярних і учбових фільмів діючого фонду УРСР.. – К, 1959. – 128с.
1316767
  Волобуєва А. Тематичний контент мистецької преси Києва 1918-1941 рр. на прикладі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 26-31


  У статті простежено умови функціонування мистецької типологічної групи видань на прикладі літературно-художніх часописів. Розкрито проблемно-тематичне наповнення періодики залежно від вимог часу. В статье прослежены условия функционирования ...
1316768
  Букрієнко А. Тематичний підхід до вивчення японської мови / А. Букрієнко, К. Комісаров


  Рецензія на книгу: Ореста Забуранна. Йоко Тойофуку. Японська в темах : підручник. – ВНТЛ ; Класика, 2006. – 172 с.
1316769
  Тревого І.С. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії (УТГК) на 2010 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-44
1316770
  Тревого І. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії на 2009 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54
1316771
   Тематичний покажчик основних матеріалів, надрукованих у часопису "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України" в 2008 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 77-79
1316772
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1316773
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1316774
   Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2012-го року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 149-155
1316775
   Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2008 році
1316776
  Даневич С.Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993-2005. - Вип. 1-10) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 247-264. – ISBN 966-02-4450-4
1316777
  Груба Т. Тематичний словник синонімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.31-32


  Укладання і використання словників.
1316778
  Ніколенко А.Г. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови : англо-українсько-російський / А.Г. Ніколенко, А.Г. Гудманян; Мін-во освіти України; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 834с. – ISBN 978-966-351-025-5


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1316779
  Гуменюк В. Тематичні аспекти й інтонаційно-стильові акценти лірики Аблязіза Велієва


  У статті на основі ретельного аналізу найбільш характерних творів відомого сучасного кримськотатарськог поета осягається своєрідність його художньої манери, у якій емоційна пристрасність невіддільна від лагідної задушевності, ліричної проникливості
1316780
  Бойко А.А. Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 43-48


  Досліджується тематична палітра сучасних засобів масової інформації в аспекті висвітлення релігійної проблематики. The thematic palette of modern mass-medias is expiored in the aspect of lighting religious problems.
1316781
  Олтаржевський Д.О. Тематичні вектори як чинники впливу на цільову аудиторію корпоративного видання (досвід газети УДППЗ "Укрпошта" - "Поштовий вісник") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 63-67


  У статті досліджена тематика виступів корпоративного видання, запропонована класифікація напрямків висвітлення діяльності компанії за специфічними функціонально-комунікативними ознаками, проаналізований вплив обраного тематичного спектру на ...
1316782
  Липак В.Г. Тематичні вечори - школа виховання кологоспників / В.Г. Липак. – Львов, 1959. – 12с.
1316783
   Тематичні вечори в клубі.. – К, 1959. – 36с.
1316784
  Маковійчук Л.В. Тематичні групи вербалізаторів концепту "чоловік" у повісті М.Шпербера "Wolyna" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 24-30


  Дослідження присвячено вербалізації одного з найважливіших концептів MANN.ЧОЛОВІК та побудоване на матеріалі аналізу гендерно маркованих лексичних одиниць, які вживаються у тексті повісті М. Шпербера "Wolyna". Исследование посвящено вербализации ...
1316785
  Тиха Л.Ю. Тематичні групи лексики в іменниковій метафорі Івана Драча // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 165-168. – ISSN 1729-360Х
1316786
  Харченко О.В. Тематичні групи тематичного поля журналістської термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 132-136. – ISBN 966-581-102-9
1316787
  Патиченко О.М. Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 16-32


  Тематичні карти технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (НГО) створюються із застосуванням ГІС-технологій і є геопросторовими моделями. Тематичні карти НГО – це земельно-інформаційні системи НГО (ЗІС НГО) з певним ...
1316788
  Ковальчук І.П. Тематичні карти використання земель електронного великомасштабного атласу навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1316789
  Єфименко Т. Тематичні компоненти в готичних романах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 88-92. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1316790
  Верготі Лідія Тематичні контрольні роботи з української мови. 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
1316791
  Гера Т. Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 101-117. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті аргументовано доцільність впровадження методики тематичних ментальних карт до освітнього процесу педагогічного ВНЗ.
1316792
  Онищенко М.Г. Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 31-39


  Статтю присвячено обґрунтуванню основних тематичних напрямів картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України, а також визначенню тематики карт вказаного спрямування. Статья посвящена обоснованию основных тематических направлений ...
1316793
  Бондар М. Тематичні обрії Шевченкової поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 15-19. – ISSN 0130-5263
1316794
   Тематичні плани Інститутів Академії Наук УРСР на 1939 р.. – К, 1938. – с.
1316795
  Зінченко Н.С. Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми ЄвропейськогоСоюзу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 124-128. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто досвід участі України в Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України та динаміку участі українських вчених у РП 7 ЄС. Показано значення участі в міжнародних програмах для популяризації та активізації ...
1316796
  Веремчук Т. Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326
1316797
  Сітанська Л. Тематичні щорічні дати як засіб комунікації соціальної служби в територіальній громаді / Л. Сітанська, К. Шендеровський // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 38-45
1316798
  Горецька С. Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських медіа // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 23-30. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто тематичне наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, жанрові особливості, схарактеризовані рекомендації щодо висвітлення наркотичноної тематики в ЗМІ.
1316799
  Карпенко В.О. Тематично-змістове збалансування газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-49. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблеми професійної майстерності редактора загальнополітичної газети щодо її тематичного спрямуван-ня та змістового наповнення. Зокрема, розглянуто питання структуризації редакції, рубрикації газетних сторінок та інші. In the article it is ...
1316800
  Мележик М.С. Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-38. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1316801
  Лисенко-Єржиківська Тематично-мотиваційна проблематика "одеської" інтимної лірики Адама Міцкевича та її українське відлуння
1316802
  Полякова Н.О. Тематично-семіотичний зміст географічних атласів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 33-44


  Представлено складові показники інформаційно-семіотичної та семіотичної структури географічного атласу у вигляді їх моделі. Визначені головні функції картографічного твору (атласу). Розроблено класифікаційну структуру легенд загальногеографічних карт ...
1316803
  Молони Р. Темба и крокодил / Р. Молони. – М, 1988. – 77с.
1316804
  Шабанова Е.М. Тембот Керашев. / Е.М. Шабанова. – Майкоп, 1959. – 144с.
1316805
  Морщакова Н.О. Тембрально-виразові можливості фаготу й теоретико- композиційні пошуки М.Г. Денисенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 212-217. – ISSN 2312-4679
1316806
  Трофимчук Олег Ігорович Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 03 / Трофимчук О.І.; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 6 назв
1316807
  Афанасенко Т.В. Темброколористична палітра у фортепіанних творах Олів"є Мессіана : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Афанасенко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1316808
  Нечев Т. Темелко Бочварот : роман / Траjко Нечев. – Скопje : Графотисок, 2005. – 361 с. – ISBN 9989-2140-5-0
1316809
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1988. – 300с.
1316810
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ч2. – Ростов на Дону, 1989. – 320с.
1316811
  Заза Ю. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання : на матеріалі арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-111. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1316812
  Хабета І. Теми "виживання" у романі Маргарет Етвуд "Рік потопу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-195. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано теми виживання та жертовності в романі-дистопії М. Етвуд "Рік Потопу" (2009). Розглядаючи процес проходження позицій віктимності, запропонованих у літературознавчому дослідженні "Виживання: тематика канадської літератури" (1972) М. ...
1316813
  Хлаповська Т.Г. Теми війни і миру в громадський думці: точки консолідації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 77-89
1316814
  Яценко Н. Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2014 році
1316815
   Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / НАНУ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; [ Барабаш Ю. та ін. ] ; [ упоряд., наук. ред. Н. Чамати ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-00-0756-7
1316816
   Теми і плани семінарських занять з іторіїї держави і права зарубіжних країн.. – Київ, 1969. – 24с.
1316817
   Теми і плани семінарських занять і тематика курсових робіт з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, історії держави і права СРСР.. – Львів, 1962. – 63с.
1316818
  Бугайко Т.Ф. Теми контрольних робіт : методика викладання української літератури : Для студ.-заоч. пед. ін-тів / Бугайко Тетяна Федорівна ; М-во освіти УРСР ; Науково-метод. кабінет заочного навчання вчителів. – Київ, 1957. – 36 с.
1316819
   Теми контрольних робіт для студентів-заочників прородничо-географічних відділів.. – К, 1952. – 8с.
1316820
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології безхордових / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 19с.
1316821
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології хордових для студентів-заочників / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 16с.
1316822
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з курсу дарвінізму для студентів-заочників 4 курсу / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 20с.
1316823
   Теми контрольних робіт з курсу Основи макрсизму-ленінізму для заочників учительських інститутів.. – К, 1940. – 14с.
1316824
   Теми контрольних робітз історії стародавнього світу для студентів-заочників 1 курсу.. – К, 1952. – 12с.
1316825
   Теми курсових робіт з економічної географії СРСР.. – Київ, 1965. – 32с.
1316826
   Теми лекцій на 1940 рік.. – К, 1940. – 36с.
1316827
   Теми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів та магістрів. – Київ : Київський університет, 2002. – 59с.
1316828
   Теми науково-дослідної роботи державних університетів, науково-дослідних, педагогічних і учительских інститутів. – Київ, 1940. – 224с.
1316829
  Ісам Рабах Абу Дальфа Теми традицій і новаторства в архітектурі об"єднаних Арабських Еміратів. : Автореф... кандю архіт.наук: 18.00.01 / Ісам Рабах Абу Дальфа; Держ. Техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Харьків, 1998. – 20л.
1316830
   Теми, плани і література до семінарських занять по теорії держави і права на стаціонарному відділенні юридичного факультету.. – К, 1966. – 31с.
1316831
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1947. – 190 с.
1316832
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1965. – 211 с.
1316833
  Гожев А.Д. Темирская степь / А.Д. Гожев. – С. 24-34
1316834
  Шашкин З.Ж. Темиртау : роман / Зеин Шашкин ; [пер. с каз. А. Самсония]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. : ил.
1316835
  Шашкин З.Ж. Темиртау. Наступило утро : романы / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 440 с.
1316836
  Візнюк О.В. Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Візнюк О.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1316837
  Якубовський Д. Темна матерія та де її шукати / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 14-15


  Розмова з фізиком Дмитром Якубовським про темну матерію, а також про підходи до науки у Данії та Україні.
1316838
  Мельник О. Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431 / О. Мельник, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-45. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Метою нашої роботи була перевірка наявності загального гало темної матерії у парах галактик на зразок знайдених у багатих групах та скупченнях. Ми використали архівні дані XMM-Newton пар галактик KPG84 та KPG431 та порівняли їхнє рентгенівське ...
1316839
  Шевчук В. Темна музика сосон : Роман; Сад житейський думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки / Валерій Шевчук. – Київ : Акцент, 2003. – 448с. – ISBN 966-95944-4-8
1316840
  Лазаревський Б. Темна ніч : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 179-183. – ISSN 0320 - 8370
1316841
  Вишня Остап Темна нічка - петрівочка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1926. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (В допомогу масовій політосвітроботі)
1316842
  Варела А. Темна ріка / А. Варела. – Київ, 1976. – 176 с.
1316843
  Винниченко В.К. Темна сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
1316844
  Тарнавський Ю. Темна сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-10


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1316845
   Темная Башня.. – М, 1990. – 216с.
1316846
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – М., 1979. – 239с.
1316847
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – 2-е, расшир. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 367с.
1316848
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – М., 1987. – 380с.
1316849
  Власов А.А. Темная и светлая вода / А.А. Власов. – Свердловск, 1964. – 56с.
1316850
  Духнич О. Темная лошадка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 56-59


  "Ключевой фигурой мировой политики становится Рекс Тиллерсон, государственній секретарь США..."
1316851
  Гербер М.Х. Темная лошадь / М.Х. Гербер. – М, 1994. – 639с.
1316852
  Сокальский И. Темная материя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
1316853
  Гудайтис-Гузявичус Темная ноченька : новеллы / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 191 с.
1316854
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – 2-е изд. перераб. – Харьков : Прапор, 1973. – 264с.
1316855
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Киев, 1983. – 512с.
1316856
  Варела А. Темная река : Роман / А. Варела. – Москва : Художественная литература, 1974. – 222с.
1316857
  Варела А. Темная река / А. Варела. – Москва, 1974. – 112с.
1316858
  Гжимковский Е. Темная река / Е. Гжимковский. – М., 1977. – 224с.
1316859
  Варела А. Темная река. / А. Варела. – Москва, 1946. – 163с.
1316860
  Попов Г. Темная сторона кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-50


  Нігерійська кономанія
1316861
  Рабанн Пако Темная сторона моей души : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 86-89 : Фото
1316862
  Савельев А.В. Темная сторона силы, или субъективность в эпистемологии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 3-22. – ISSN 1560-7488
1316863
  Логинов Д. Темная сторона Чарльза Диккенса : неизвестное об известном // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 108-117


  Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков 19 в. Творчество Диккенса относят к ...
1316864
  Лукаш Владимир Темная энергия Вселенной : планетарий / Лукаш Владимир, Михеева Елена // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 24-30 : Фото
1316865
  Гивишвили Гиви Васильевич Темная энергия и "сверхсильный" антропный принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-78. – Бібліогр.: с. 72, 74-76, 78. – ISSN 0042-8744


  Людина і Всесвіт.
1316866
  Франко І.Я. Темне царство : Студія з приводу Шевченкових поем "Сон" і "Кавказ" / І.Я. Франко. – Львів : Загальна друк., 1914. – 47с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 14-а)
1316867
  Партицький О Темни містця в "Слове о полку Игореве" [Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"] / пояснив Ом. Партицький. – Передрук з "Зоря". – У Львові (Львів) : З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 110 с.
1316868
  Росовецький С. Темний епізод у відносинах М. Максимовича і Т. Шевченка за свідоцтвами сучасників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 73-79


  У статті розглядається погіршення стосунків між Шевченком і Максимовичем в останні роки життя поета і пропонується пояснення неадекватної оцінки істориком життя і творчості Шевченка
1316869
  Романов С. Темний лик колективної душі. Художня візія націогену в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 196-203. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1316870
   Темник для изобретателей и рационализаторов в области геодезии, аэрофототопографии и картографии. – Москва : Недра, 1976. – 63с.
1316871
   Темник для изобретателей и рационализаторов.. – М, 1966. – 240с.
1316872
  Чернухин А.А. Темников / А.А. Чернухин. – Саранск, 1973. – 208с.
1316873
  Гужва В.Ф. Темні меди : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1984. – 135 с.
1316874
  Федосова М.О. Темні наративи українського постмодерну : сучасна неоготична проза : монографія / Марія Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 153-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7146-66-6


  У прим. № 1697994 напис: Моїм читачам з повагою. 24.05.2015. М. Федосова
1316875
  Фрасинюк Л. Темні сили в мовній картині світу українців: на матеріалі української фразеологіі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 217-221. – ISBN 966-8188-08-X
1316876
  Егоров В.П. Темно-кашатновые карбонатно-солонцеватые почвы запада Центрального Казахстана и северной части Тургайского плато. : Автореф... канд.биол.наук: / Егоров В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 21л.
1316877
  Зайдельман Ф.Р. Темно-серые почвы на двучленных отложениях севера Тамбовской равнины: агроэкология, свойства и диагностика / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, В Л. Волохина Степанцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 515-529 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1316878
  Дегода В. Темнова провідність високоомних напівпровідників / В. Дегода, В. Весна, Г. Подуст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-34. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі одержана система розрахунків просторових розподілів вільних і локалізованих електронів, величини і напрямку приконтактного електричного поля і потенціалу для високоомних напівпровідників n-типу з контактною різницею потенціалів -0,1 В < UC < ...
1316879
  Курінна С.М. Темнове дихання вольвокальної водорості Dunaliella salina Teod / С.М. Курінна, В.І. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  На клітинах гіпергалобної зеленої водорості Dunaliella salina Teod. було показано взаємодіюшляхів дихання двох типів водорості (зеленої та жовтої форми). Дихання жовтої форми показано нижчу залежність від інгібіторів ціанідчутливого та ...
1316880
  Привалов В.Ф. Темновое выцветание текстов документов / В.Ф. Привалов. – М, 1974. – 63с.
1316881
  Голик К.Н. Темновое дыхание растений / К.Н. Голик. – Киев, 1990. – 135с.
1316882
  Станишевская Е.М. Темновой биосинтез фитола и хлорофилла "В" в зеленом растении. : Автореф... канд. биол.наук: / Станишевская Е.М.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1964. – 17л.
1316883
  Добролюбов Н.А. Темное царство / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 216 с.
1316884
  Богославський М. Темної ночі / М. Богославський. – Херсон, 1928. – 64с.
1316885
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Баку, 1959. – 320 с.
1316886
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1316887
  Самчук Улас Темнота : Роман у 2-ох частинах / Самчук Улас. – Hью Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1957. – 494с.
1316888
  Рейн Е.Б. Темнота зеркал. / Е.Б. Рейн. – М., 1990. – 176с.
1316889
  Дешпанде Ш. Темнота не страшит. / Ш. Дешпанде. – М., 1985. – 160с.
1316890
  Долуханов А.Г. Темнохвойные леса Грузии / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1964. – 128с.
1316891
  Орлов А.Я. Темнохвойные леса Северного Кавказа / А.Я. Орлов. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
1316892
  Почивалин Н.М. Темные августовские ночи / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 343с.
1316893
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / И.А. Бунин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 192 с.
1316894
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 495 с.
1316895
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести, рассказы / И.А. Бунин. – Кемерова : Кн. изд-во, 1984. – 400 с.
1316896
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 208 с.
1316897
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 251с. – (Классики и современники : КС ; Русская классическая литература). – ISBN 5-280-01552-0
1316898
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
1316899
  Бунин И. Темные аллеи : Рассказы и повести / Иван Бунин. – Москва : Профиздат, 2005. – 336 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01450-8
1316900
  Титов М. Темные аллеи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 0132-2036
1316901
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1316902
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
1316903
  Гулев Д. Темные алтари : новеллы / Д. Гулев. – Москва : Радуга, 1984. – 271 с.
1316904
  Ракеш Мохан Темные закрытые комнаты. : Роман / Ракеш Мохан; Пер. с хинди Л.Кузнецова. – Москва : Художественная литература, 1982. – 448с.
1316905
  Ясвоин Г.В. Темные и светлые клетки / Г.В. Ясвоин. – М., 1948. – 63с.
1316906
  Буцко С.С. Темные и фотоохимические взаимодействия хлорофилла с солями железа. : Автореф... Канд.хим.наук: / Буцко С.С.; Акад.наук УССР. – К, 1962. – 11л.
1316907
  Калаус Лиля Темные паруса : повесть в 9 картинах // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 6-34. – ISSN 0012-6756
1316908
  Гришаев А. Темные секунды : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 55-58. – ISSN 0130-7673
1316909
  Алексеенкова Елена Сергеевна Темный колодец власти : (о границе между приватной сферой государства и приватной сферой личности) / Алексеенкова Елена Сергеевна, Сергеев Виктор Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1316910
  Каттнер Г. Темный мир. Источник миров. Рассказы / Г. Каттнер. – Одесса : Аспект; Тирас; Веселка, 1992. – 344с. – (Зарубежная фантастика : в 10-ти томах ; Т. 3). – ISBN 5-8404-0004-1
1316911
  Сухаревская Л.И. Темный отзвук / Л.И. Сухаревская. – Иркутск, 1973. – 23с.
1316912
  Голсуорси Д. Темный цветок : повести, рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1990. – 541 с. – ISBN 5-253-00021-6
1316913
  Голсуорси Д. Темный цветок. Патриций / Д. Голсуорси. – Киев : Томирис, 1994. – 464 с. – ISBN 5-87498-086-5
1316914
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Джон Голсуорси. – Киев : Украина, 1992. – 453 с. – (Библиотека любовного романа)
1316915
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Дж. Голсуорси. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 456 с.
1316916
  Рабинович Ц.А. Темо-рематическая сегментация текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рабинович Ц.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20 с.
1316917
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – М., 1982. – 88с. + 2 касеты
1316918
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – 2-е изд., испр. – М., 1985. – 191с.
1316919
   Темп - 3. – М., 1983. – 104с.
1316920
   Темп - 3. – 3-е изд. – М., 1989. – 120с.
1316921
   Темп - 3.Интенсивный курс русского языка.Книга для учащегося. – Москва : Русский язык, 1983. – 238с.
1316922
   Темп. – М., 1984. – 264с.
1316923
  Степанова Е.М. Темп / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – М., 1985. – 87с.
1316924
   Темп индивидуального развития животных и его изменения в ходе эволюции, 1968. – 288с.
1316925
  Іщенко О.С. Темп мовлення в українському інформаційному просторі (на матеріалі мовлення дикторів телебачення) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 137-141


  Досліджено темп мовлення ведучих новинних передач провідних українських телеканалів. Зокрема, встановлено середній темп мовлення та проаналізовано особливості побудови висловів за ознакою темпу. It is studied the speech tempo of newscasters of the ...
1316926
  Шапков Ю.Т. Темп, ритм и вариативность циклических сложнокоординированных движений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапков Ю.Т.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1965. – 20л.
1316927
  Эстис Н.А. Темпера. Литография. Рисунок : Каталог выставки / Н.А. Эстис. – Москва : Министерство культуры СССР, 1981. – 13 с.
1316928
   Темперамент. – Пермь, 1976. – 140с.
1316929
  Норакидзе В.Г. Темперамент личности и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1970. – 110с.
1316930
  Артилаква А. Темперамент ребенка : Автореф... канд. пед.наук: / Артилаква А.;. – Ташкент, 1961. – 16л.
1316931
  Якушева Т.Г. Темперамент старших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Якушева Т.Г.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – [Москва], 1953. – 16 с.
1316932
  Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность : Очерк из истории французского материализма XVIII в. / П.В. Симонов, П.М. Ершов. – Москва : Наука, 1984. – 160 с.
1316933
  Трошихин В.А. Темперамент... Что это? / В.А. Трошихин, Ю.Г. Виленский. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124с. – (Научно-популярная литература)
1316934
  Трошихін В.О. Темперамент... Що це? / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – Київ, 1966. – 96 с.
1316935
  Губко О.Т. Темпераменти дітей / О.Т. Губко. – Київ, 1966. – 39с.
1316936
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – Москва : Наука, 1981. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 12)
1316937
  Куинн Т. Температура / Т. Куинн. – Москва : Мир, 1985. – 448 с.
1316938
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 188с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 12)
1316939
  Фролов Н.М. Температура Земли / Н.М. Фролов. – Москва : Недра, 1971. – 120с.
1316940
  Леонтьев К.А. Температура и ее измерение / К.А. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 64 с.
1316941
  Карапетьянец М.Х. Температура кипения и давление насыщенного пара углеводородов / М.Х. Карапетьянец. – М, 1961. – 242с.
1316942
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 11 с.
1316943
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Киев, 1963. – 11 с.
1316944
  Ржевский Владимир Николаевич Температура нейтрального газа в положительном столбе разряда при средних давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ржевский Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1316945
  Ундхзенас А.. Температура перехода желатины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Ундхзенас А. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1316946
  Гончаревський С. Температура репрезентованих зон грудного відділу вегетативної нервової системи, як показник функціонального стану організму людини / С. Гончаревський, М. Макарчук, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено температурні варіації репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи шкіри людини після перенесеного інфаркту. Дослідження проводилось за допомогою вимірювання температури інфрачервоним термометром нового покоління ...
1316947
  Ивлева И.В. Температура среды и скорость энергетического обмена у водных животных / И.В. Ивлева. – К., 1981. – 232с.
1316948
  Лисиця М.П. Температурна залежність інтенсивностей коливальних смуг поглинання молекулярних рідин / М.П. Лисиця, В.Л. Стрижевський, 1962. – [11] с.
1316949
  Лисиця М.П. Температурна залежність інфрачервоного вбирання чотирихлористого вуглецю в газоподібній фазі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, 1958. – [6] с.
1316950
  Соколов Владимир Борисович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний- и германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соколов Владимир Борисович; МВ и ССО СССР. Московский хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1974. – 24л.
1316951
  Брагин Геннадий Петрович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний-, германий-, оловоорганических и смешанных элементоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брагин Геннадий Петрович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1316952
  Лисица М.П. Температурная зависимость интенсивностей инфракрасных полос поглощения жидкого хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1960. – [8] с.
1316953
  Калинин Б.А. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии газов и межмолекулярные силы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Калинин Б.А.; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
1316954
  Айтматова Розетта Тюракуловна Температурная зависимость локальных колебаний примесных анионов и комплексов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Айтматова Розетта Тюракуловна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн., и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 16л.
1316955
  Скрышевский Юрий Антонович Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Скрышевский Юрий Антонович; КГУ. Ин-т физики АН УССР. – К., 1979. – 157л.
1316956
  Скрешевский Ю.А. Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скрешевский Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1316957
  Леднев И.А. Температурная зависимость магнитной вязкости никель-цинковых ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Леднев И. А.; МГУ. – Москва, 1956. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1316958
  Чечерников В.И. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости никелевых сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечерников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1316959
  Панькова С.А. Температурная зависимость термодинамических свойств хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Панькова С.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
1316960
  Сабурова Е.А. Температурная и протеолитическая стабильность белков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Сабурова Е. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 30л.
1316961
  Ляхович И.С. Температурно-временная зависимость прочности некоторых линейных полиолефинов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ляхович И.С.; АН СССР. ИН-т хим. физики. – М., 1969. – 14л.
1316962
  Разумейко Н.Г. Температурное сосояние ледников архимпелага Земля франца-Иосифа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Разумейко Н.Г.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1966. – 21л.
1316963
  Вергунас Ф.И. Температурное тушение излучения циклосульфидных фосфоров и затухание послесвечения в области тушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вергунас Ф.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1954. – 18л.
1316964
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших / К.М. Суханова. – Ленинград, 1968. – 268с.
1316965
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суханова К.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1316966
  Радченко С.И. Температурные градиенты среды и растения / С.И. Радченко. – М.-Л., 1966. – 390с.
1316967
  Кравец В.Г. Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кравец В.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1316968
  Огаркова Т.В. Температурные и влажностные деформации прессованой древесины : Автореф... канд .техн.наук: / Огаркова Т. В.; Ворон. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1958. – 19л.
1316969
  Гайдыдей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдыдей Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 174л. – Бібліогр.:л.159-174
1316970
  Сидоров В.И. Температурные измерения на АЭС / В.И. Сидоров, Г.П. Мищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 92 с.
1316971
  Коршик Ю.Г. Температурные исследования продольного эффектра Томсона-Гольгаммера и намагниченности некоторых бинарных сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршик Ю. Г.; Туркм.ГУ, Пробл. лабор. по физ. тверд. тела. – Ашхабад, 1970. – 14л.
1316972
  Шабанов В.Ф. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света малых частот органических кристаллов с водородными связями и молекулярных комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шабанов В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 16л.
1316973
  Люзбень Л В. Температурные напряжения в анизотропных телах при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Люзбень В.Л,; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
1316974
  Уздалев А.И. Температурные напряжения в пластинках, ограниченных двухсторонним контуром / А.И. Уздалев. – Саратов, 1975. – 175с.
1316975
  Стрекис А.М. Температурные напряжения в сложных паропроводах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стрекис А.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1952. – 18 c.
1316976
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения в тонких упругих пластинках с теплоотдачей при нестационарном тепловом режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коляно Ю.М. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1964. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1316977
  Попов В.В. Температурные напряжения и деформации в Земле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 11л.
1316978
  Палюткин Г.М. Температурные переходы олигоэфиров и полиуретанов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Палюткин Г.М.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1975. – 23л.
1316979
  Зарубин В.С. Температурные поля в конструкции летательных аппаратов / В.С. Зарубин. – 2-е изд. – М, 1978. – 184с.
1316980
  Семерак М.М. Температурные поля и напряжения в пластинках с включениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Семерак М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.27-28
1316981
  Чернявская Л.В. Температурные поля и напряжения в электропроводных оболочках при индукционном нагреве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02. / Чернявская Л.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 28л.
1316982
  Солтанов С Н. Температурные поля и термоупругие напряжения в двухфазных твердых тлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтанов Н.С.оглы; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1316983
  Пуга П.П. Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенидных стекол А -В -С : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Пуга П.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с.
1316984
  Левкович Р.А. Температурные условия осадочной толщи Предгорного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левкович Р. А.; Сов. по присужд. уч. степ. геол. развед. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1972. – 19л.
1316985
  Багин В.И. Температурные фазовые превращения гидроокисов железа и маггемита и химическая намагниченность, возникающая при этих превращениях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багин В.И.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
1316986
  Черныш В.С. Температурные эффекты при взаимодействии ионных пучков с монокристаллами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черныш В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 13л.
1316987
  Машкова Г.Б. Температурный и ветровой режим нижнего 300-метрового слоя атмосферы по измерениям на высотной мачте : Автореф... канд. географ.наук: / Машкова Г.Б.; Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1969. – 17л.
1316988
  Аманов Ч.А. Температурный и радиационный режимы промышленных фотореакторов по производству хлореллы / Ч.А. Аманов ; отв. ред. Л.Е. Рыбакова ; АН ТССР, Науч.-произв. об-ние "Солнце". – Ашхабад : Ылым, 1989. – 306 с. : ил. – Библиогр.: с. 289-302
1316989
  Фролов Н.М. Температурный режим гелиотермозоны. / Н.М. Фролов. – М, 1966. – 156с.
1316990
  Пивоваров Анатолий Александрович Температурный режим морей и водохранилищ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Пивоваров Анатолий Александрович; МГУ. Физ. фак. – М., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
1316991
  Сухорский Р.Ф. Температурный режим образования некоторых хрусталеносных месторождений Алдана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сухорский Р.Ф.; Львов. гос.ун-т им. И.Франко. Минералотермометрич. лаборат. – Львов, 1954. – 12л.
1316992
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1316993
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1316994
  Гавашели Ш.Г. Температурный режим почвы в Тбилиси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гавашели Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1316995
  Жданова Т.С. Температурный режим пчелиного гнезда и его изменения в течении года : Автореф... канд. биол.наук: / Жданова Т. С.; МВиССО РСФСР, Гор.ГУ. – Казань, 1963. – 24л.
1316996
  Ханевская И.В. Температурный режим свободной атмосферы над северным полушарием / И.В. Ханевская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 300с.
1316997
  Булгакова А.М. Температурный эффект на катоде при электроосаждении металлических порошков : Дис... канд. хим.наук: / Булгакова А. М.; НИИ хими при ХГУ им. А. Горького. – Х., 1954. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
1316998
  Зиновьев В.Е. Температуропроводность и теплопроводность некоторых переходных металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Зиновьев В.Е.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1316999
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / А.А. Аппен. – Ленинград, 1967. – 240с.
1317000
   Температуроустойчивые неорганические покрытия / А Аппен, А, , . – 2-е перераб. и доп. – Ленинград, 1976. – 296с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,