Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1314001
  Пількевич А. "Українська античність" як соціокультурний чинник у контексті євроінтеграційних прагнень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив античної цивілізаційної спадщини на формування унікальної соціокультурної парадигми на українських теренах у загальноєвропейському контексті. Розглянуто особливості процесу рецепції культурних здобутків Стародавніх Греції й Риму у ...
1314002
  Косачевич "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 7-9
1314003
  Янковий В. "Українська громада" КПІ та один із її очільників Сергій Веселовський / В. Янковий, Д. Стефанович // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 49-57
1314004
  Усатенко Г. "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Інститут філології КУ імені Тараса Шевченка став ініціатором проекту: "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" який пройшов 9 вересня 2010 року за участю викладачів та студентів інституту, журналістів, зацікавлених науковців з ...
1314005
  Фалеїчева О. "Українська мова і світ" / О. Фалеїчева, В. Скоробреха // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Така назва міжвузівської науково-практичної конференції, організованої Інститутом журналістики. З доповідями виступили: заст. голови Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім.. Тараса Шевченка, проф.. О. Пономарів, проф.. А. Мамалига, іноземні студенти ...
1314006
  Коструба М. "Українська Прохорівка" сорок першого // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 1-6
1314007
  Помінчук Н. "Українська рука" у світовому кінематографі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 65-67
1314008
  Філарет "Українська церква - гарантія української державності" : [інтерв"ю з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 276-278
1314009
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 92-106. – Бібліогр.: Літ.: с.105-106; 17 п.


  У статті обгрунтовується теза про те, що феномен "української школи" в польському романтизмі становив унікальну літературну формацію українсько- польського культурно-етнічного пограніччя. Генетично черпаючи з козакофільської міфології "школа" являла ...
1314010
  Пасішна Наталія Українська - мова минулого, сучасного чи майбутнього? : фрагменти підсумкового уроку-дискусії у старших класах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-88
1314011
  Грабовський С. Українська "верхівка" Червоної армії, або Сталінські полководці: міфологеми та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Українець, генерал армії Іван Черняховський, командувач 3-го Білоруського фронту, - один із найталановитіших полководців Другої свтової війни. Однак що коїли керовані ним війська!
1314012
  Грабовська І. Українська "жінка-лицар" між життям та інтелектуальною традицією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 263-265. – ISBN 978-966-439-357-4
1314013
  Грабовська Ірина Українська "жінка-лицар" між міфом і реальністю // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204-212
1314014
  Багірова Алла Українська "Карнавалія" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
1314015
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1314016
  Галата С. Українська "Нобелівка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Напередодні Дня науки Президент України Петро Порошенко зустрівся з провідними науковцями країни. Він вручив державні нагороди і премії за найбільші досягнення в галузі науки і техніки за 2015 рік ...".
1314017
  Капічіна О.О. Українська авангардна музика в контексті семіотичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 202-208
1314018
  Іванова Л. Українська автономія і Росія у I чверті XVIII століття: відносини сюзерена та васала // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-13. – ISSN 0130-7037
1314019
  Цимбалюк-Скопненко Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.11-14; 66 назв. – ISSN 1682-3540
1314020
  Кашуба-Вольвач Українська академія мистецтва у спогадах Михайла Жука / Кашуба-Вольвач, О. Яворська // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – C. 93-95. – ISSN 1992-5557
1314021
  Ємець Т. Українська Академія наук у Києві (до 90-річчя від дня заснування) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 167-178. – ISBN 966-628-104-X
1314022
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1314023
   Українська архівна енциклопедія / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; [редкол. : Матяш І.Б. (гол.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. ; ред. : С.С. Артамонова, А.М. Катренко]. – Київ : [Горобець], 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-625-056-1
1314024
  Бездрабко В.В. Українська архівна енциклопедія : концепція та реалізація науково-видавничого продукту // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-83
1314025
  Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації : Основи українського архітектурознавства / Українська академія архітертури; Михайло Ксеневич. – Київ, 2005. – 426с. – ISBN 966-8126-69-6
1314026
   Українська асоціація міжнародного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 158-159


  Історія створення національної асоціації міжнародного права під назвою "Общество международного права" - 1880 рік.
1314027
   Українська асоціація міжнародного права. Міжнародне публічне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 72-106


  Програма курсу міжнародного публічного права, складена професором В.Г. Буткевичем. в редакції, що ухвалена 2000 р. Українською асоціацією міжнародного права. Друкується для широкого ознайомлення, обговорення, висловлення пропозицій.
1314028
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – На обкл.: Сковорода Г., Гребінка Є., Глібов Л. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3366-8
1314029
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – На обкл.: Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л. Глібов. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3765-7
1314030
  Климентова О. Українська біблійна критика та засоби вербальної сугестії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано етапи входження української мови у богослужебний обряд Української Православної Церкви, україномовні переклади біблійних текстів та динаміка витворення засобів вербального впливу в сакральному тексті. Розглянуто не аналізовані раніше ...
1314031
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1314032
  Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка XX - початку XXI ст.: етапи й тенденції розвитку // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 98- 148. – Бібліогр.: 88 назв.


  Аналізується діяльність бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира та ії бібліотекарів : П. Ярковського, А. Красовського, О. Сомплавського, В. Вольського, І. Савенка, К. Царевського, М. Ващенка-Захарченка, В. Кордта.
1314033
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 6. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1314034
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 7. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1314035
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 12. – 2015. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1314036
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.182-196
1314037
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1314038
  Шевченко В. Українська богословська думка в проблематичному зрізі доби незалежності (православний та греко-католицький виміри) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 39-52. – ISSN 0042-9422
1314039
  Коць-Григорчук Українська в"язь / Лідія Коць-Григорук // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 145-154. – ISSN 1028-5091
1314040
  Шупта Д. Українська версія неприкаяних душ // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 164-176
1314041
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1314042
  Карпенко А. Українська весна у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 71). – С. 7


  Про те, як відбувається "альтернативний" форум у Франції.
1314043
  Корсун Ю.В. Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX - на початку XX століття // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 89-91. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1314044
  Тимошик М.С. Українська видавнича справа в умовах формального проголошення своди дрку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 68-73.
1314045
  Огар Е.І. Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 31-35


  Описуються проблеми унормування терміносистеми сучасної видавничої справи як важливої передумови її ефективного функціонування та формування термінологічної культури сучасного видавця. The paper is dedicated to main problems of the normalization of ...
1314046
  Огієнко І. Українська вимова богослужбових текстів // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
1314047
  Болюбаш Ярослав Українська вища школа має потужний науково-педагогічний потенціал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Голова Громадської ради при МОНМС України, секретар Спілки ректорів Я. Болюбаш розповідає про роботу організацій, до складу яких він входить, а також про реформи в освітній галузі. Автор згадує : про держзамовлення висловився президент спілки ректорів ...
1314048
  Проляк О.О. Українська відьма - диво українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 227-228. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1314049
  Карпов В.В. Українська військова символіка / В.В. Карпов, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 272 с. – ISBN 966-06-0344-4
1314050
  Богуславський О. Українська військово-політична еміграція у світлі публіцистики Симона Петлюри // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 115-123


  У статті проаналізовано роль і значення публіцистики С. Петлюри у формуванні основних завдань, що стояли перед українською політичною еміграцією. Основним призначенням публіцистичної спадщини політика була пропаганда ідей єдиного політичного фронту ...
1314051
  Омельченко В. Українська Вільна Академія Наук у Німеччині та Українська Вільна Академія Наук у США (1945-1988) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 601--617.
1314052
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія Наук у США в 1948-1954 рр.


  У статті аналізуються переумови заснування та становлення Української Вільної Академії Наук у США. Розглянуті основні причини створення організації, стартова матеріально- технічна база й створення перших підрозділів організації. В статье анализируются ...
1314053
  Науменко Н.В. Українська вільновіршова пародія як феномен літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 191-198. – ISBN 978-966-171-217-0
1314054
  Дем"яненко Б.Л. Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 317-324. – ISBN 978-966-02-4604-1
1314055
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях: (матеріяли до історії). – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1958. – 674 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1314056
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 2. – 1960. – 383 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1314057
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1919 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 3. – 1966. – 232 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1314058
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 4 : (Матеріяли до історії). – 1968. – 291 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1314059
   Українська Галицька Армія : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 5 : Над Сяном : матеріяли до історії Української Галицької Армії : у 50-річчя її участі у визвольних змаганнях. – 1976. – 192 с. : іл.
1314060
   Українська Галицька Армія : зб. спогадів. – Львів : [б. в.], 2002. – 119, [3] с. – Покажчики: с. 110-119. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2332-3
1314061
  Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-269. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки ХХ ст. були Київ і Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у всіх обласних містах республіки. Найбільш відомими із "неформальних" об"єднань були створені в Києві Український ...
1314062
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1314063
   Українська Головна Визвольна Рада / упоряд. П.Й.Потічний, М.Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-134. – (Серія "Події і люди" ; кн. 7). – ISBN 978-966-2105-14-8
1314064
  Басун О. Українська господарська академія (Чехословаччина) - висока школа світового рівня (1922-1935 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 100-112
1314065
  Тимченко Є. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"]. Дpук. ун-ту Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1918. – 168 с. – (Вид. Т-ва "Час" у Київі)
1314066
  Огієнко І. Українська граматична література : Розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити укр. мови / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 20 с.


  Реферат, читаний на засіданні шкільно-лекційної комісії київської "Просвіти" і ухвалений нею для росповдсюдження серед українського громадянства
1314067
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – У Київі (Київ) : [З друк.И.И. Чоколова], 1907. – 64 с. : мал.
1314068
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – [Київ] : [Всеукp. Учит. Видавн. Т-во "ВСЕУВИТО" ; Друк. Київ. Союзу Кооперат. Установ "Союзбанк"], 1918. – 64 с. : мал.


  В кн. прозові та поет. твори Т.Г. Шевченка, Є.П. Гребінки, Л.І. Глібова, П.О. Куліша, укр. нар. загадки, приказки
1314069
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 98-103
1314070
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1314071
  Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич Володимир В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 236 л. – Бібліогр.: л. 200-236
1314072
  Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1314073
  Сергійчук В. Українська Греко-Католицька Церква: страдницький шлях до відродження // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 63-68.
1314074
  Швайка М.А. Українська гривня (історія грошей через призму боротьби за незалежність) / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2004. – 76 с.
1314075
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1314076
  Мотрук С. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-48
1314077
  Лакінський Є. Українська громада Квебека // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 157-168
1314078
  Власенко В. Українська громада у Великому Бечкереку (Югославія) у міжвоєнний період // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 41-48. – ISSN 0869-3595
1314079
   Українська громада у Франції // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 84
1314080
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1314081
  Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4442-8
1314082
  Федущак-Паславська Українська держава козацької доби // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 74-80. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1314083
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1314084
  Личенко І.О. Українська держава як суб"єкт охорони права власності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 87-91.
1314085
  Романчук О. Українська держава: не вір, не бійся, не проси // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 1-7.
1314086
  Коцур А. Українська державна ідея XIX - початку XX століття в курсі історіографії історії України // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 23-27. – ISBN 978-966-2464-25-2
1314087
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : Монографія / Раїса Іванченко; Київський міжнародний університет. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 380с. – ISBN 966-8299-12-4
1314088
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1314089
  Безотосний М.Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліографічний показник наукових і публіцистичних праць / Микола Трохимович Безотосний ; М-во аграрної політики України ; Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 26 с.
1314090
  Коцур А. Українська державність: витоки та сьогодення // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 357-373. – ISBN 978-966-2464-25-2
1314091
   Українська дивізія "Галичина" (Львівщіна) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 775-838. – Бібліогр.: с. 764-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8477-26-3
1314092
  Малкош Володимир Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики 20 сторіччя / В.Малкош. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 32с. – ISBN 978-966-668-145-7
1314093
   Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-039-X
Т. 1 : А - Л. – 2004. – 760 с.
1314094
   Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-045-4
Т. 2 : М-Я. – 2004. – 812 с.
1314095
  Степанов В. Українська дипломатична місія в Скандинавії (історичний нарис) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15
1314096
  Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років.: на теренах постімперської Росії : Монографія / В.М. Матвієнко; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2002. – 397 с. – ISBN 966-594-327-8
1314097
  Білоусов М. Українська дипломатія: можливості, надбання, проблеми // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 3-21


  Становлення сучасної української дипломатії.
1314098
  Веселовський А. Українська дипломатія: на шляху до європейських стандартів / А. Веселовський, О. Александров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 5


  Про необхідність проведення реформи системи забезпечення зовнішніх зносин та її осердя, дипломатичної служби України, активісти, експерти, досвідчені дипломати говорять уже понад 15 років. На тлі докорінних змін, які відбулися у світовій дипломатичній ...
1314099
  Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768с. – Шифр дубл.9у2 Таба.Доп.карт.в.ин-т,м.в.,ст. – ISBN 966-06-446-7


  Нариси історії української дипломатії 1917-1990 рр. Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 до 1990 років.
1314100
  Троян С. Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 31-34. – (Політичні науки)
1314101
  Лозинський Аскольд Українська діаспора - аналіза сучасного // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 270-272
1314102
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго : ІНТЕЛ, 1992-
№ 2. – 1992
1314103
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго : ІНТЕЛ, 1992-
№ 3. – 1993
1314104
  Мисечко А.І. Українська діаспора : Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / А.І. Мисечко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 68с. – ISBN 966-549-719-7
1314105
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1314106
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1314107
  Бондаренко Марина Українська діаспора в Бразилії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 351-355. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються особливості української імміграції до Бразилії, розповідається про історію розселення українців у Бразилії за результатами трьох хвиль імміграцій, а також висвітлюється організоване громадське життя українців у цій ...
1314108
  Шадріна Т. Українська діаспора в Канаді: мова "чужої" країни // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 309-314. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1314109
  Коростій Ольга Українська діаспора в Королівстві Бельгія ( можливі напрямки співпраці ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 265-266
1314110
  Задорожний М.П. Українська діаспора в країнах Закавказзя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 33-35
1314111
  Біляков Г.Ф. Українська діаспора в сучасній Польщі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 11-15
1314112
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи. Країни Скандинавії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 34-38 : фото
1314113
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: Болгарія, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 35-48 : фото
1314114
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 36-47 : фото
1314115
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, світа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 62-64 : фото
1314116
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія, формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 44-47 : фото
1314117
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: країни Бенілюксу. Швейцарія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 35-38 : фото
1314118
  Зубик А.І. Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості розселення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1314119
  Плазова Т.І. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо-виховні та наукові осередки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 87-91. – ISSN 2076-1554


  Науковці сприяли відкриттю в ряді університетів США кафедр української мови та українознавства: Пенсильванському, Колумбійському, Каліфорнійському, Іллінойському (Урбана-Шампейн). Авторитет деяких науковців-українців у США досить високий, наприклад, ...
1314120
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1314121
  Філюк Л.М. Українська ділова мова для іноземців: вивчення будівельної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 154-159. – ISSN 2307-4558
1314122
  Мамрак А.В. Українська ділова мова: комп"ютерна версія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Мамрак, О.І. Шаров ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т ; Ін-т гуманітарних проблем. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 966-8365-42-9
1314123
  Бондаренко Неллі Українська для шкіл з російською мовою навчання : орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю для 8 класу 12-річної школи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5. – ISSN 0130-5263
1314124
  Бондар-Терещенко Українська доля сучасного мистецтва // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
1314125
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4498-3
Т. 1. – 2008. – 864 с.
1314126
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4500-3
Т. 2, кн. 2. – 2008. – 832 с.
1314127
   Українська драматургія : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4499-0
Т. 2, кн. 1. – 2008. – 800 с.
1314128
   Українська драматургія : антологія : [у 4 т.] / автори-упорядники : Т.Є. Назарова, О.І. Безгін, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. М.Ю. Резніковича. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-3514-1
Т. 3. – 2010. – 512 с.
1314129
   Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] / [ авт.-упоряд. : Т.Є. Назарова, О.І. Безгін, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. М.Ю. Рензніковича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-3515-8
Т. 4. – 2010. – 472, [8] с. – Шифр. дубл. 8узб Укра (доп. карт. по фак.)
1314130
   Українська драматургія 19-20 століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Киев : Наукова думка, 2006. – 408с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0505-9
1314131
  Працьовитий В.С. Українська драматургія 20-30-х років XX століття. Жанрова модифікація / Володимир Працьовитий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 132 с. – Бібліогр.: c. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7483-34-7
1314132
  Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 368 с. – ISBN 966-8518-39-X
1314133
  Маслов С.І. Українська друкована / С.І. Маслов, 1925
1314134
  Маслов С.І. Українська друкована книга XVI–XVIII століть / С.І. Маслов. – Київ : Держвидав України, 1925. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; Вип. 4)
1314135
  Жулинський Микола Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття написана до столітнього ювілею Ю. Шевельова (1908-2002), розкрито тему "Юрій Шевельов (Шерех) й Україна". Проаналізовано літературознавчу спадщину, зокрема й завершальний двотомник (2001) "Я-мене-мені... (і довкруги)".
1314136
  Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 168-191
1314137
  Скрипка В.І. Українська духовність - визначальний чинник буття українця // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 447-462
1314138
  Астаф"єв О. Українська екзистенціональна поезія: "смертельна" гра видимостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-88. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розкриваються особливості розкриття мотиву смерті в поезії українського екзистенціалізму.
1314139
   Українська економіка після виборів: що далі? / Я.А. Жаліло, Я.В. Белінська, С.І. Лавріненко, Пищуліна; Жаліло Я.А., Белінська Я.В., Лавріненко С.І., Пищуліна О.М.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – 80с. – Нац. ін-т стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-114-5
1314140
   Українська економіка сьогодні - досягнення, проблеми, перспективи / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. та ін. Давиденко; Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. Давиденко та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр актикризових досліджень. – Київ : НІСД, 2007. – 92с. – ISBN 966-554-103-X
1314141
  Пустовойт О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 86-109. – ISSN 1605-7988
1314142
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 2007. – 696 с. – ISBN 966-346-208-6
1314143
  Журавльова Т. Українська екранна мелодрама в контексті ідеологічної парадигми радянського кіно періоду хрущовської "відлиги" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 108-118. – ISSN 2413-4767
1314144
  Кульова В. Українська експедиція на шостому континенті // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 21-26
1314145
  Козак Людмила Володимирівна Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Козак Л.В.; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Київ, 2002. – 20 с.
1314146
  Сухомозський М. Українська еліта в Болгарії / М. Сухомозський, Н. Аврамчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 80-87
1314147
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1314148
  Павленко В. Українська емігрантська преса в Болгарії міжвоєнного періоду / В. Павленко, П. Сохань // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – № 1. – С. 85-98.
1314149
  Сковронська І.Ю. Українська еміграційна преса США і Канади як чинник утвердження Української державності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 361-366. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1314150
  Кобченко К.А. Українська еміграція в Німеччині після Другої світової війни: проблема формування не-радянської спільноти українців // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 21-23
1314151
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі та у зв"язку з батьківщиною // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 52-64
1314152
  Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехо-Словаччині в 1920-1930-ті pp.: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізується висвітлення в історичній літературі окремих аспектів життя української еміграції в Чехо-Словаччині в 1920-1930-х рр.
1314153
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1314154
  Левчук Л. Українська естетика ХХ століття в іменах : Микола Вороний // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 112-118
1314155
  Балушок В.Г. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Василь Балушок; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2008. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-8545-78-8
1314156
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1314157
  Гілевич І. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 34-53. – (Серія історична ; Вип. 43)
1314158
  Качмар М. Українська етнологічна легенда на сторінках часопису "Житє і слово" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 218-226. – ISSN 0130-528Х


  Часопис "Житє і слово" - преше видання українською мовою в Галичині, де значна увага була приділена фольклору загалом та етіологічним легендам зокрема. У статті проаналізовано тематичний та сожетно-мотивний фонд етіологічних легенд зі сторінок видання ...
1314159
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1314160
  Наулко Всеволод Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается состояние проблемы и перспективы развития украинской этнологии.
1314161
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : Навч. посіб. / В.А. Мосіяшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 168с. – ISBN 966-680-198-1
1314162
  Компанієць І.В. Українська етнопедагогіка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 111-113. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1314163
  Орлова Т.В. Українська жінка в реаліях ринкової економіки : історіографічні студії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-108
1314164
  Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 44-50
1314165
  Старченко Т. Українська жінка та розвій нації (книжкова та журнальна публіцистика останніх років) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-238. – (Журналістика ; Вип. 4)
1314166
  Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В аспекті історіографії розглядається історія розвитку української жіночої преси від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. The history of the development of women"s press from the second half of the XIX till the beginning of the XXI century is ...
1314167
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
Вип. 13. – 2006. – 576 с.
1314168
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
Вип. 14. – 2007. – 396 с.
1314169
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
Вип. 15. – 2008. – 388 с.
1314170
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
Вип. 16. – 2009. – 392 с.
1314171
  Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової / Володимир Шкляр // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 4-12
1314172
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика". – Київ, 1997-
Вип. 1 (6). – 2007. – 164 с. – Поновлений 2007 року
1314173
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
Вип. 2 (7). – 2008. – 156 с. – Поновлений 2007 року
1314174
  Демченко В.Д. Українська журналістика в контексті сучасних громадсько-політичних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 292-294


  У статті розглядаєтися нова ера української журналістики, яка повинна висвітлювати демократизацію та створення громадсько-правового чи суспільного ТБ й ЗМІ.
1314175
  Лизанчук В.В. Українська журналістика в концепції професора Ігоря Леонідовича Михайлина // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 177-181


  (Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. - X. : Прапор, 2008. - 512 с.). (Mykhaylyn I. L. Journalism as the universe: Selected media researches. - Kharkiv, 2008. - 512 p.). (Михайлин И. Л. Журналистика как вселенная: ...
1314176
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на перехідному етапі // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 21-45. – ISBN 966-594-015-5
1314177
  Михайлин І.Л. Українська журналістика Харкова під час Першої російської революції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 72-75


  Перша російська революція спричинила появу безлічі друкованих видань у Росії. Одним з її атрибутів стало створення журналістики українською мовою, первістками якої в Харкові стали газети "Слобожанщина" і "Порада". Незважаючи на різне політичне ...
1314178
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 408л. – Бібліогр. : л.379-408
1314179
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1314180
  Житарюк М. Українська журналістика: дилема вибору (канал комунікації чи засіб інформації?) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 78-84. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1314181
  Рудик М.С. Українська журналістика: перехід від радянської до європейської (в осмисленні Володимира Здоровеги) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 139-145. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1314182
  Лубченко І. Українська журналістика: розклад на завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 2-29


  Звіт голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубченка XII з"їздові НСЖУ за період від 19 квітня 2007 року до 24 квітня 2012 року.
1314183
  Кір"янова О.Л. Українська зарубіжна історіографія про професійну діяльність українського вчительства в культурно-освітніх процесах радянської України в 20 - 30-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 89-98
1314184
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1314185
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1314186
  Кононенко Петро Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-30
1314187
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 15-20. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Значна частина української етнічної території знаходиться в межах вісло-дніпровської прабатьківщини слов’ян. Українці ще й дотепер зберігають величезний шар пісенних творів обрядової функції – тих, що приурочені до свят та виробничих сезонів ...
1314188
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2007 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 276-284. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статті розкрито основні напрями української зовнішньої політики протягом 2007 року. Було доведено, що вся зовнішньополітична діяльність держави мала суперечливий характер. Пріоритетними завданнями зовнішньої політики залишалися всебічний захист ...
1314189
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2008 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 149-157. – ISSN 1728-3671
1314190
  Власюк О.С. Українська зовнішня політика на межі епох: історичні досвіди й теоретичні висновки / О.С. Власюк, С.В. Кононенко // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 45-49
1314191
   Українська і слов"янська тлумачна та перекладна лексикографія : Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ТОВ "КММ", 2012. – 484, [3] с. : портр. – Назва обкл.: Українська і слов"янська лексикографія. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-14-3
1314192
  Крисаченко В. Українська ідентичність // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 209-213
1314193
  Грицак Я. Українська ідентичність // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-21
1314194
  Йосипенко Українська ідентичність доби Романтизму / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 23-24
1314195
  Носова Б. Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 248-252


  Стаття присвячена розгляду проблем національної ідентичності як частини публіцистичного дискурсу і базується на наукових розвідках українських та зарубіжних учених щодо концептуалізації витоків української ідентичності, правдивої топонімічної ...
1314196
  Шокало О. Українська ідентичність: проблеми й перспективи // Український світ : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 36-39.


  Інтервью з Чечель Наталією Петрівною - доктором філософських наук
1314197
  Глушаченко Т.Ф. Українська ідентичність: процес становлення триває // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1314198
  Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / [Степико М.Т. ; ред. : І.В. Куницина, О.В. Москаленко, Т.М. Філіппова] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 334, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-156-1
1314199
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1314200
  Сюндюков І. Українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 85-88.
1314201
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1314202
  Бочко М. Українська ідея в літературно-критичних та публіцистичних статтях Федора Коваля // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 244-251
1314203
  Сініцький А.Ц. Українська ідея в працях представників вітчизняної інтелектуальної еліти на зламі епох (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст) (зовнішній аспект) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 17-20. – ISSN 2076-1554
1314204
   Українська ідея та українська держава : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
Вип. 1. – 1994
1314205
  Скловський І.З. Українська ідея у постнекласичному контексті політичної історії // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 122-126. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Національна ідея дуже впливає на позиції "об"єктивного спостерігача" подій, щоб зрозуміти мрій духовних корифеїв (П. Могила, Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко, І. Франко). Адже хода нації є живий, творчий процес, який завдяки метафізики історії ...
1314206
  Кузьменко В. Українська ідея як формула повноти расового розуму : Методология мислення / Володимир Кузьменко. – Київ, 2006. – 198с. – На обкл. назва: Українська ідея як формула повноти національного розуму. – ISBN 966-608-590-9
1314207
  Карюк Л.М. Українська іконографія в епоху Середньовіччя // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 123-124. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1314208
  Наливайко С.І. Українська індоаріка / Степан Наливайко. – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 640с. – ISBN 966-8547-94-2
1314209
  Пасько І. Українська інтелектуальна еміграція: національний і глобальний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 203-206. – ISBN 978-966-439-147-1
1314210
  Петров В.П. Українська інтелігенція - жертва большевицького торору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 79-100. – ISSN 0236-1477
1314211
  Автушенко І.Б. Українська інтелігенція 20-30-х років як об"єкт політичних репресій тоталітарного режиму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглядається проблема репресій української інтелігенції в культурній сфері в 20-30-ті рр. ХХ ст.
1314212
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1314213
  Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / Семен Підгайний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 326с. – ISBN 978-966-518-443-0
1314214
   Українська інтелігенція під судом КГБ = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1314215
  Самчук Т. Українська інтелігенція: прицільне знищення / Т. Самчук, Ю. Сабадишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  "Ходіння по муках" родини Старицьких.
1314216
  Романова К. Українська інтелігенція: у пошуках національної ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 12
1314217
  Чужинова І. Українська інтермедія: канон жанру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 8-20. – ISSN 1997-4264


  У статті проаналізовано специфічні особливості української інтермедії. Вперше про німецькішванки та тексти українських поетич використовуються з метою простежити генезу та функції інтермедії у шкільному театрі. Особливу увагу в статті зосереджено на ...
1314218
  Мельник Л.Г. Українська історична думка ХVІІІ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-58. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлюється розвиток української історичної думки у ХVІІІ ст., обстоювання національно-державної ідеї у творах істориків - від козацьких літописів до "Истории Русов".
1314219
  Гирич Ігор Українська історична освіта на початку XXI ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння "чужого" як "свого" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 3-7
1314220
  Кисла Ю.О. Українська історична пам"ять : конструювання загальнорадянської ідентичності в УРСР у сталінський період // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1314221
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – Київ : Генеза, 2004. – 495 с. – До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-504-372-2
1314222
  Білецький В. Українська історіографія Канади 70-80-х років // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 52-59. – ISBN 1-55195-156-8
1314223
   Українська історіографія на зламі 20 і 21 століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 406с. – ISBN 966-613-185-4
1314224
  Щербак Н.М. Українська історіографія польського питання в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 54)


  Дається огляд історичних досліджень про польське питання в Україні.
1314225
  Литвин С. Українська історіографія про вбивство С. Петлюри // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-58. – (Історія ; Вип. 48)


  Стаття аналізує висвітлення вбивства Симона Петлюри в українській історіографії та нововіднайдених джерелах. Проблема розглядається під кутом зору найсуперечливішого питання - причетності до вбивства радянських чиновників
1314226
  Коцур А. Українська історіографія про життя та діяльність академіка Степана Смаль-Стоцького / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-2464-25-2
1314227
  Великочий В. Українська історіографія про партійно-політичну систему Галичини воєнно-революційної доби: загальна характеристика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343
1314228
  Великочий В.С. Українська історіографія церковно-релігійного життя Галичини в роки Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 128-134. – (Історія ; Вип. 19)
1314229
   Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-380-6
Ч. 1. – 2011. – 249, [1] с. – Зміст авт.: М. Костомаров, В. Лесевич., П. Куліш, М. Грушевський, І. Франко, Б. Кістяківський, А. Товкачевський. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1314230
   Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-381-3
Ч. 2. – 2011. – 270, [1] с. – Зміст авт.: М. Хвильовий, Д. Чижевський, Ю. Вассиян, Ю. Липа, О. Ольжич, Д. Донцов, В. Петров, Л. Окіншевич, Б. Крупницький, Л. Білас. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1314231
  Скороходова А. Українська історія в книзі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 7-14. – ISSN 0869-3595


  Виповнилося 70 років Національній історічній бібліотеці України.
1314232
  Кузенко Т.В. Українська історія в поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 7-10
1314233
  Кралюк П. Українська історія: якій їй бути? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  Історія та історіософія України, інтерпретовані Михайлом Грушевським і його школою в народницькому, тобто "національному", дусі, фактично й далі залишається в нас каноном. А тим часом історичне бачення так чи інакше формує логіку політичних діянь. І ...
1314234
  Федас В. Українська казка у дослідженні Михайла Максимовича і Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 494-500


  Суть статті "Українська казка у дослідженні Михайла Максимовича і Лідії Дунаєвської: розкриття питання найперших публікацій народних казок, здійснених письменниками XIX cт., зокрема М. Максимовичем, якого дослідниця XX - XXI cт. Лідія Дунаєвська ...
1314235
  Борщевський О. Українська камерно-інструментальна музика другої половини XX ст.: Мирослав Скорик. Друга соната для скрипки та фортепіано // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 20-27
1314236
  Фігус-Ралько Українська Канада = Ukrainian Canada / Анна Фігус-Ралько ; [упоряд., авт. передм. М. Тимошик]. – Вид. 2-ге, змінене й доп. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с. : іл. – ISBN 966-7821-09-9
1314237
  Солонська Н.Г. Українська канадіана та бібліографічне забезпечення її досліджень (за фондами Відділу зарубіжної україніки НБУВ) / Н.Г. Солонська, Г.О. Борисович // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 199-202. – ISBN 978-966-02-7706-9
1314238
   Українська Католицька Церква назустріч ювілеєві тисячоліття : Матеріяли 4 Конгресу мирян Українського патріярхального світового об"єднання (УПСО), Рим, 14-16 лютого 1982 р. – Рим, 1983. – 213с. : портр. – (Бібліотека мирянина ; Ч. 2)
1314239
  Добрянська Т.А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 340-354. – ISSN 2222-4203
1314240
  Добрянська Т.А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об"єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ - 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 342-361. – ISSN 2222-4203
1314241
  Сокол М. Українська класифікація легкових автомобілів / М. Сокол, Г. Ханенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 33-37 : табл. – ISSN 1606-3732
1314242
  Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
1314243
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1314244
  Кравець С. Українська книжка в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 217-219
1314245
  Калакура Ярослав Українська козацька держава в джерелознавчих студіях Теодора Мацьківа / Калакура Ярослав, Глагола Яна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-115
1314246
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / Кривошея В.В.; НАНУ; Ін-т нац. відносин і політології; ПП "Центр генеалогії і біографіки". – Київ. – ISBN 966-02-0151-6
Ч.1 : Урядники гетьманської адміністрації: реєстр. – 1997. – 104 с.
1314247
  Рафальський І.О. Українська колективна суб’єктність та ідентичність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 345-350. – ISSN 2076-1554
1314248
  Грицик Л.В. Українська компаративістика : концептуальні проекції / Людмила Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 297, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-533-6
1314249
  Корбецька В. Українська комуністична партія "Боротьбистів" (1917 - 1920 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 23-24
1314250
  Щербін В"ячеслав Костянтинович Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто доробок українських дослідників у новітніх напрямках когнітивної лінгвістики та визначено їхні пріоритети, зокрема, у концептології. Здійснено спробу визначити місце концептології та концептографії в структурі сучасних уявлень стосовно ...
1314251
  Передерім І.Г. Українська кооперація в процесі відродження національної освіти (березень 1917 - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-61. – (Історія ; Вип. 39)


  Висвітлюється роль і конкретна участь кооперативних товариств та об"єднань у процесі відродження національної освіти за доби Центральної Ради.
1314252
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1314253
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1995
1314254
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1995
1314255
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1995
1314256
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 1995
1314257
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 1995
1314258
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 1995
1314259
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 1995
1314260
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1996
1314261
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1996
1314262
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1996
1314263
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1996
1314264
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1996
1314265
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1996
1314266
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1996
1314267
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1996
1314268
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1996
1314269
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1996
1314270
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1996
1314271
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2003
1314272
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2003
1314273
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2003
1314274
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2003
1314275
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1314276
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2004
1314277
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2004
1314278
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2004
1314279
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1314280
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2005
1314281
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1314282
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2005
1314283
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2005
1314284
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2006
1314285
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2006
1314286
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2006
1314287
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2006
1314288
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2007
1314289
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2007
1314290
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2007
1314291
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2007
1314292
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2007
1314293
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2007
1314294
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2007
1314295
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 2007
1314296
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2008
1314297
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2008
1314298
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2008
1314299
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (988). – 2009
1314300
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1314301
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1314302
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (999). – 2012
1314303
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3 (999). – 2012
1314304
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9 (1005). – 2012
1314305
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1015). – 2013
1314306
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1045). – 2016. – 48 с.
1314307
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2 (1046). – 2016. – 48 с.
1314308
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1049). – 2016. – 80 с.
1314309
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2017. – 80 с.
1314310
  Яковенко Н. Українська культура XVII ст. як пошук "третього шляху" // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 12-23. – ISBN 978-966-2410-77-8
1314311
  Гриценко О. Українська культура без брому й шаровар // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 27-41. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1314312
  Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії / О. Дорошкевич. – К, 1945
1314313
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1314314
  Сипливець С. Українська культура вхудожній рецепції Володимира Самійленка-поета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 55-63. – ISSN 0236-1477
1314315
  Овчаренко С. Українська культура і війна з Росією // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 20-21
1314316
  Герасименко Борис Українська культура на Кубані : Історико-культурологічний нарис / Б. Герасименко. – Тернопіль : Просвіта, 2005. – 35с.
1314317
  Парфенюк І.М. Українська культура під впливом інформаційних війн // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 11-19
1314318
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1314319
  Соколов Б. Українська культура як тест / Б. Соколов, Г. Гопко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 95). – С. 3


  "Через десятиліття це будуть згадувати як "справу лікарів" та 1937 рік", - екс-голова Бібліотеки української літератури Н. Шаріна після вироку московського суду.
1314320
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1314321
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 288 арк. – Додатки: арк. 258-288. – Бібліогр.: арк. 202-257, а також в дод.: арк.: 258-288
1314322
  Іванін О.М. Українська культурологічна проблематика газети "Харьковские губернские ведомости" (1901–1903) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 86-90


  В статті розглядаються висвітлення української культурологічної проблематики офіційним урядовим виданням "Харьковские губернские ведомости" на початку ХХ ст. та роль редакції на чолі з А. Єфимовичем у цьому процесі. The article is about the ...
1314323
  Сабадош І. Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 25-28
1314324
  Терлак З. Українська лексикографія на зламі століть і проблеми кодифікації мовних норм // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 56-68. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1314325
  Борисов В.А. Українська лінгвістика: з історії наукового вчення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 35/36 (255/256). – С. 57-60
1314326
  Маклакова Г.В. Українська лінгвістична думка про образні парадигми в ідіолекті письменника (на матеріалі романів І. Багряного, О. Солженіцина) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 110-114
1314327
  Кононенко В.І. Українська лінгвокультурологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Віталій Кононенко. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-365-1


  Висвітлено питання взаємодії лінгвістичних і культурологічних явищ на матеріалах творчості українських письменників. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1314328
  Данилюк Н. Українська лінгвофольклористика у слов"янському контексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 28 назв. – ISSN 0320-3077
1314329
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України : історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – ISSN 1728-3671
1314330
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор аналізує різні підходи до оцінки значення і ролі Української захисної лінії в заселенні Південно-Східної України в науковій та довідковій літературі дорадянського, радянського і пострадянського часу, з"ясовуються причини появи протиріч ...
1314331
  Голомб Л. Українська лірика у світлі літературознавчої концепції Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 43-46. – ISBN 966-693-015-3
1314332
  Солод Ю. Українська література : Конспект / Ю. Солод. – Київ : Козаки, 1996. – 378с. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-514-001-9
1314333
   Українська література : збірник зразкових творів випускників шкіл та абітурієнтів. – Харьков : Едінорог, 1998. – 288 с. – ISBN 966-7333-11-6
1314334
   Українська література : стислий виклад змісту всіх творів за новою програмою: тексти всіх віршів, 7-9 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 400с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-020-3
1314335
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1314336
  Іванова І.Б. Українська література : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
1314337
   Українська література : тести. 5-12 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – Київ : Академія, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-580-255-6
1314338
   Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / керівник авт. колективу: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк ; за загальною ред. Р. В. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 90-104
1314339
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 44-59.
1314340
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 10 клас : [для учнів, абітурієнтів, студ., викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 750, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-556-4
1314341
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1314342
  Рудницька О. Українська література 1920-1939 рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263


  У статі йдеться про основні тенденції розвитку української літератури 20-30-х років XX століття, а також про причини трагедії талановитих митців у тоталітпрній державі.
1314343
  Жигун С.В. Українська література 20-60-х років ХХ ст. в оцінці Богдана Кравцева: канон художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 184-187. – ISBN 978-966-171-217-0
1314344
  Супрун В.М. Українська література X-XVIII століття : метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. журналістики. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-49 та в кінці тем
1314345
   Українська література XI-XVIII ст.: хрестоматія : хрестоматія / [уклад.: Білоус П.В., Левченко Г.Д., Білоус О.П.] ; за ред. Білоуса П.В. – Київ : Академія, 2011. – 682, [6] с. – У змісті: Українська середньовічна література (XI-XV ст.) ; Українська латиномовна література (XV-XVI ст.) ; Українська барокова література (XVII-XVIII ст.). – Бібліогр.: с. 681-682 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-350-8
1314346
  Наливайко Д.С. Українська література XVI-XVIII століть у слов"янському і європейському контексті / Д.С. Наливайко, В.І. Крекотень. – Київ : Наукова думка, 1983. – [38] с. – Окр. відбиток
1314347
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1314348
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 2. – 1999
1314349
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 3. – 1999
1314350
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 4. – 1999
1314351
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 5. – 1999
1314352
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 6. – 1999
1314353
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1314354
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1314355
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1314356
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1314357
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
1314358
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1314359
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1314360
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1314361
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1314362
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1314363
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
1314364
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
1314365
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
1314366
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005
1314367
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005
1314368
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005
1314369
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
1314370
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
1314371
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
1314372
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2006
1314373
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2006
1314374
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006
1314375
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2006
1314376
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2006
1314377
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
1314378
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
1314379
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2007
1314380
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2007
1314381
   Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2007
1314382
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2007
1314383
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2007
1314384
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
1314385
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
1314386
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
1314387
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
1314388
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2008
1314389
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2008
1314390
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2008
1314391
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2008
1314392
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009
1314393
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2009
1314394
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2009
1314395
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2009
1314396
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2009
1314397
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2010
1314398
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2010
1314399
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2010
1314400
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2010
1314401
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2010
1314402
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2010
1314403
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011
1314404
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
1314405
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2011
1314406
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1314407
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1314408
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1314409
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012
1314410
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 6/7. – 2012
1314411
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2012
1314412
  Ісаєва Н.С. Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1314413
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1314414
  Авраменко О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : Система вступних уроків із української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С. 124-130
1314415
  Ковалів Ю. Українська література в лабетах репресій та "соцреалізму" (Поезія, проза, драматургія) // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С.175-194
1314416
  Ращенко А. Українська література в системі гуманітарної освіти: викладання і вивчення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  У сучасному науковому світі проблеми методики викладання літератури поглиблюються й актуалізуються паралельно зі зростанням тотальної глобалізації та уніфікації освіти. Через це провідні виші різних країн систематично влаштовують методичні дискусії та ...
1314417
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1314418
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1314419
   Українська література для дітей : хрестоматія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / [упоряд. О.О. Гарачковської]. – Київ : Академія, 2011. – 786, [14] с. – ISBN 978-966-580-362-1


  Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
1314420
   Українська література за новою програмою. 11 клас. I семестр / [Бондаренко О.А. та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко ; ред. рада : Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-627-0
1314421
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і енауки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 163-193
1314422
  Харчук Р. Українська література має жіноче обличчя. У ній ні чорта не заробиш // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 14-15
1314423
  Носова Б. Українська література на тлі італійської : література // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 116-120
1314424
  Поліщук Я. Українська література періоду незалежності: тенденції розвитку // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 11 (15). – С. 60-66
1314425
  Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії, дискусії : Новітня доба // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 17-20. – ISSN 1563-6461
1314426
  Грабович Г. Українська література та Європа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 22-26. – ISSN 1563-6461
1314427
  Нагорна О. Українська література у Франції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 219-225. – ISSN 2076-1554


  Видатними представниками української літератури у Франції були Леся Українка, В.Винниченко, М. Грушевський, Д. Антонович, О. Гончар, Л. Костенко, Д. Павличко, О.Пріцак, Я. Лебединський, Е. Райс і багато інших славетних письменників України, які ...
1314428
  Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1314429
  Шептицька Т. Українська література як вияв національного єднання // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 106-111. – ISBN 966-7060-92-6
1314430
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1314431
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1314432
  Дяченко-Лисенко Любов Українська література. Орієнтовне календарно-тематичне планування. 8 клас / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 0130-5263
1314433
  Крайнікова Т.С. Українська література. Тематичні тестові завдання / Т.С. Крайнікова. – Київ : Знання; Країна мрій, 2007. – 232с. – (Тематичні тестові завдання). – ISBN 966-424-035-4
1314434
   Українська література. Тести. 5-12 класи : посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-580-375-1
1314435
  Волошина Н. Українська література: хрестоматія-посібник для позакласного читання 5 клас/ упорядник Куцевол О.М. - К.: Генеза, 2007. - 320 с. : [рецензія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-51
1314436
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 98-106. – ISSN 0236-1477
1314437
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1314438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1314439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 вересня (№ 17). – 2016. – 20 с.
1314440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2016. – 20 с.
1314441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 грудня (№ 24). – 2016. – 20 с.
1314442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 березня (№ 5). – 2016. – 20 с.
1314443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 жовтня (№ 20). – 2016. – 20 с.
1314444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 серпня (№ 16). – 2016. – 20 с.
1314445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2016. – 20 с.
1314446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1314447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 листопада (№ 23). – 2016. – 20 с.
1314448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 лютого (№ 4). – 2016. – 20 с.
1314449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 травня (№ 9). – 2016. – 20 с.
1314450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 жовтня (№ 20). – 2017. – 20 с.
1314451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 вересня (№ 18). – 2017. – 20 с.
1314452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 березня (№ 5). – 2017. – 20 с.
1314453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 лютого (№ 3). – 2017. – 20 с.
1314454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 грудня (№ 25). – 2017. – 20 с.
1314455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 листопада (№ 23). – 2017. – 20 с.
1314456
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 лютого (№ 4). – 2017. – 20 с.
1314457
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 травня (№ 10). – 2017. – 20 с.
1314458
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 грудня (№ 26). – 2017. – 20 с.
1314459
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1461-9
Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко ; відп. ред. О.А. Бартко]. – 2015. – 716, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 212-235, 417-461, 523-537, 697-714 та в підрядк. прим.
1314460
  Шестопалова Т.П. Українська літературна критика в еміграції: онтологічний та аксіологічний аспекти критичного мислення Ю. Лавріненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 275-281
1314461
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1314462
  Пазяк О. Українська літературна критика. Сучасна реінкарнація // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 3. – С. 166-167. – ISSN 0130-321Х


  У 90-х роках Іван Дзюба визначив стан української літературної критики як "цілковитий параліч". У 2008 році Роксана Харчук заявила, що критики як жанру в Україні взагалі не існує
1314463
  Огієнко Іван Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол // Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна, 1930. – Т.1. – 192 с. – (Студіїї до української граматики ; Кн. 7)
1314464
  Левицька М. Українська літературна мова і діалекти в потрактуванні Івана Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISBN 966-7773-70-1
1314465
  Віннікова Н.М. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-5--х років ХХ століття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 65-71
1314466
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1314467
  Дзюба Т.А. Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1314468
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині жанру і стилю : монографія / Світлана Ленська ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – 654, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-654. – ISBN 978-966-616-131-7
1314469
   Українська мала проза 20 століття : антологія. – Київ : Факт, 2007. – 1512с. – ISBN 978-966-359-221-3
1314470
  Клименко Олена Українська мальована миска // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-32


  Глиняні миски здавна відігравали важливу роль у побуті й обрядах українців
1314471
  Ковпак В.А. Українська ментальність у контексті національно-патріотичного дискурсу (на прикладі політичної публіцистики в періодичних та серіальних виданнях українців у Канаді першої пол. XX ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 96-101. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано ментальні характеристики в публіцистиці в пресі українців у Канаді першої пол. XX ст. у контексті національно-патріотичного дискурсу
1314472
  Фокіна В.І. Українська ментальність як основа політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 320-327. – ISBN 978-966-8063-99-50
1314473
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта як суб"єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 225-278. – ISBN 978-617-640-241-1
1314474
  Приходько Г. Українська міжпартійна асамблея - виклик системі / Григорій Приходько. – Львів : Сполом, 2007. – 119с. – Шифр. дубл. 9у2 Прих. (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-665-504-5
1314475
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1314476
  Жулинський М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15.
1314477
  Головатий С. Українська мова - інститут державності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-62. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює ключові етапи легалізації української мови як державної в рамках українського конституційного правопорядку. На основі засад державної мовної політики, визначених приписами Конституції України 1996 р., здійснено аналіз "закону ...
1314478
  Сірук Олександр Українська мова - моя мова : (з творів- роздумів київських учнів і студентів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-174
1314479
  Дем"яненко С. Українська мова - національна мова українського народу. Основні одиниці мови // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 11 (15). – С. 3-34
1314480
   Українська мова - основа безпеки нації і держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 8


  Звернення суспільно-культурного товариства "Гуцульщина" у Львові до Президента України П.О. Порошенка, Голови Верховної Ради України І.В. Парубія, Прем"єр-Міністра України В.Б. Гройсмана, депутатів Верховної Ради України.
1314481
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки української нації // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 57-78. – ISBN 978-966-397-111-2
1314482
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1314483
  Ющук І.П. Українська мова : Навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень вузів / І.П. Ющук. – Київ : Вища школа, 1976. – 303с.
1314484
   Українська мова : Підручник для педучилищ. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004116-4 (ч.1), 5-11-004115-6
Част.1. – 1993. – 415 с.
1314485
  Мацько Л.І. Українська мова : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480с. – ISBN 966-548-612-8
1314486
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1314487
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2003
1314488
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – Київ : Либідь, 2004. – 272с. – ISBN 966-06-0291-Х
1314489
   Українська мова : Енциклопедія. – 2-вид., виправлене і доповнене. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824с. – ISBN 966-7492-19-2
1314490
  Зубков М.Г. Українська мова : Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – Харків : Школа, 2004. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1314491
  Ткаченко О.Г. Українська мова : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О.Г. Ткаченко; МОНУ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2004. – 170с.
1314492
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2004
1314493
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2004
1314494
  Стоян Л.М. Українська мова : посібник з орфографії та пунктуації / Л.М. Стоян. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Наукова думка, 2005. – 112с. – ISBN 966-00-0445-1
1314495
  Бондарчук К.С. Українська мова : Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / К.С. Бондарчук; МОНУ; Запорізький нац. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 288с. – ISBN 966-364-109-6
1314496
   Українська мова : Схеми, таблиці, тести: Навчальний посібник / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, . – Львів : Світ, 2005. – 304с. – ISBN 966-603-447-6
1314497
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2005
1314498
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2005
1314499
  Гнатюк Л.П. Українська мова : Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с. – ISBN 966-311-035-Х
1314500
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студ. філологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / І.П. Ющук. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 2006. – 640с. – ISBN 966-06-0444-0
1314501
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2006
1314502
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2006
1314503
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1314504
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2007
1314505
   Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2007
1314506
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2007
1314507
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1314508
  Таранік-Ткачук Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / підгот. С. О. Караман [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана ; відп. за вип. К. В. Таранік-Ткачук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 57-76
1314509
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – Вид 3-тє, випр. й доп. – Харків : Школа, 2008. – 492, [4] с. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 966-8114-55-8
1314510
   Українська мова : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1314511
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2009
1314512
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2009
1314513
   Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2010
1314514
  Середницька А.Я. Українська мова : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
1314515
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Інститут Української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2011
1314516
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2011
1314517
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1314518
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1314519
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (50). – 2014. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314520
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (57). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314521
  Козловська Л.С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) : навч. посібник / Л.С. Козловська, І.А. Колесникова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 203, [5] c. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-483-368-1
1314522
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / Черемська О.С., Гайдамака Г.Г., Жовтобрюх В.Ф. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-676-354-2
1314523
  Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова : Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ; Я.Я. Чорненький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 304с. – ISBN 966-8365-68-0


  Практичні завдання, коментарі до документів, особливості оформлення та написання курсових і дипломних робіт
1314524
  Вовк П.С. Українська мова : на матеріалі економічних текстів : навчальний посібник для іноземних студентів вищих навч. закладів / П.С. Вовк, В.В. Радченко, Т.М. Крик. – Київ : Вища школа, 2007. – 216 с. – ISBN 978-966-642-321-7
1314525
  Ставицька Л. Українська мова без табу = Ukrainian without taboos : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : Критика, 2008. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-454 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-01-3
1314526
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 47 назв
1314527
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1314528
  Мацько Л. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-249. – ISBN 966-7060-35-7
1314529
  Гирич І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини XIX - поч. XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 51-66. – ISSN 0869-3595
1314530
  Супрун Л.В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика": навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Супрун; МОНУ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-е вид., переробл. й доп. – Вінниця, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-621-387-0
1314531
  Тищенко О. Українська мова в контексті конадської білінгвальної програми (Едмонтон, провінція Альбертта) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
1314532
  Єрмоленко С.Я. Українська мова в науковому світогляді Михайла Грушевського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 1/2 (473/474), січень. – С. 3-14


  "У статті йдеться про ставлення М. Грушевського — історика, соціолога, психолога, державника — до мовного питання в Україні. Узагальнено теоретичні висновки вченого-історика про українську мову, яка з давніх історичних часів вирізняє українців з-поміж ...
1314533
  Плотникова Л.Ф. Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 216-223
1314534
  Федотова О О. Українська мова в системі мов світу: соціолінгвістичні критерії оцінювання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 205-209


  Про розгляд основних соціолінгвістичних характеристик української мови та визначення її місця серед мов світу. Автор аналізує стан української мови на сучасному етапі.
1314535
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1314536
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
1314537
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 9-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-642-413-9
1314538
  Дребніцька К.М. Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1314539
   Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.О. Лисенко [та ін.] ; МОНУ ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Українська мова для іноземців. – ISBN 978-611-01-0006-9


  Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник
1314540
  Космакова-Братушенко Українська мова для іноземців = Ukrainian for foreigners : навч. посібник / Т.Д. Космакова-Братушенко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 728 с. – ISBN 966-549-534-8
1314541
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1314542
   Українська мова за новою програмою. 11 клас / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-606-5; 978-966-451-606-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1314543
  Пащук Р.І. Українська мова за професійним спрямуванням : Навчально-методичний посібник для слухачів фак. заочного та дистанційного навчання / Р.І. Пащук, О.С. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 128с. – ISBN 966-8129-76-8
1314544
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2010. – 696 с. – Бібліогр.: с. 658-662. – ISBN 978-617-566-013-3
1314545
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1314546
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1314547
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 694, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-030-0
1314548
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 2-е вид. стер. – Київ : Знання, 2011. – 211, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-211. – ISBN 978-966-346-912-6
1314549
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 694 , [1] c. : іл., табл. – Додатки: с. 645-694. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-566-107-9
1314550
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1314551
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 5-те вид. стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 256с. – ISBN 966-608-154-7
1314552
   Українська мова і література : програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року / друкується за матеріалами сайту Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1314553
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 12 (152). – 2015. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1314554
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (153), січень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314555
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 2 (154), лютий. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314556
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (157), травень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314557
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (158), червень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314558
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 7/8 (159/160), липень - серпень. – 2016. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314559
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 9 (161), вересень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314560
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (162), жовтень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314561
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 11 (163), листопад. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314562
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, А. Богуш [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2 (166), лютий. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314563
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 3 (167), березень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314564
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (172), вересень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314565
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1314566
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 2. – 1999. – 68 с.
1314567
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 3. – 1999. – 72 с.
1314568
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 4. – 1999. – 84 с.
1314569
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1314570
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003. – 80 с.
1314571
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003. – 80 с.
1314572
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004. – 80 с.
1314573
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004. – 80 с.
1314574
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004. – 80 с.
1314575
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004. – 80 с.
1314576
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004. – 80 с.
1314577
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2004. – 80 с.
1314578
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005. – 64 с.
1314579
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005. – 64 с.
1314580
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005. – 72 с.
1314581
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005. – 72 с.
1314582
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005. – 72 с.
1314583
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006. – 72 с.
1314584
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – 72 с.
1314585
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – 72 с.
1314586
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – 72 с.
1314587
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – 72 с.
1314588
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2007. – 96 с.
1314589
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – 64 с.
1314590
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – 72 с.
1314591
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – 72 с.
1314592
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (73). – 2009. – 64 с.
1314593
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (75). – 2009. – 64 с.
1314594
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (76). – 2009. – 64 с.
1314595
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (80). – 2010. – 64 с.
1314596
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (81). – 2010. – 64 с.
1314597
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (82). – 2010. – 64 с.
1314598
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (83). – 2010. – 64 с.
1314599
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (85) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – 2010. – 48 с.
1314600
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (86). – 2010. – 84 с.
1314601
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (92). – 2011. – 64 с.
1314602
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (93). – 2011. – 64 с.
1314603
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (95). – 2012. – 64 с.
1314604
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (99). – 2012. – 64 с.
1314605
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (100). – 2012. – 64 с.
1314606
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (106). – 2013
1314607
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (123). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1314608
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 6 (129). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1314609
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (130). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1314610
   Українська мова і література у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин : з методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу. (Витяг з листа МОН України від 17.09.08 № 1/9-599) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79
1314611
  Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко; Нац. Акад. наук України; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с. – ISBN 966-512-136-7
1314612
  Пономарів О.Д. Українська мова й інформаційний простір України // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 275-277. – ISBN 966-638-08406
1314613
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2003. – 216 с.
1314614
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2003. – 216 с.
1314615
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2004
1314616
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2004
1314617
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2004. – 208 с.
1314618
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2004. – 208 с.
1314619
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5/6. – 2004. – 216 с.
1314620
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2005
1314621
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2005
1314622
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2005
1314623
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2005
1314624
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2005
1314625
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9/10. – 2005
1314626
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4/5. – 2006
1314627
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2006
1314628
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9/10. – 2006
1314629
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314630
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314631
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314632
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2007. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314633
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314634
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314635
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10. – 2008. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314636
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (79). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314637
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (82/83). – 2009. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314638
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (86). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314639
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (89). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314640
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (91). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314641
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (92). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314642
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11/12 (98/99). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314643
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1/ 2 (100/101). – 2011. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314644
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (102). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314645
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (104). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314646
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (105). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314647
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (109). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314648
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 4 (114). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314649
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (115). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314650
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (116). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314651
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 7/8 (117/118). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314652
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 9 (119). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314653
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (120). – 2012. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1314654
  Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : Навчальний посібник для студентів вузів / В.О. Михайлюк; МОНУ; МДАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 496с. – ISBN 966-8556-70-4
1314655
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352с. – ISBN 966-8019-43-1
1314656
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-43-1
1314657
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1314658
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1314659
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 344 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8019-43-1
1314660
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1314661
  Гнатюк Лідія Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів ХХІ століття, або міфи і правда про українську мову в Європі : (на матеріалі німецькомовних видань) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді зроблено огляд німецькомовних праць західноєвропейських лінгвістів XXI ст., присвячених українській мові та її історії. Показано найбільш прикрі випадки неправильного тлумачення феномену української мови та викривлення її історії.
1314662
  Джафарова Є. Українська мова та її проблеми у вищих навчальних закладах Баку // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 228-229. – ISBN 966-7586-04-09
1314663
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів / Т.Б. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536с. – ISBN 966-364-005-7


  Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови
1314664
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика (тематичний бібліографічний список) / В. Нестеренко, О. Орліченко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 294-303. – ISBN 966-95452-4-7
1314665
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика. бібліографічний список літератури за 2002 рік / В. Нестеренко, О. Орліченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 288-321. – ISBN 966-95452-3-9
1314666
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2016. – 90 с.
1314667
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2016. – 90 с.
1314668
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2016. – 90 с.
1314669
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, лютий. – 2017. – 90 с.
1314670
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 5/6, березень. – 2017. – 90 с.
1314671
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2017. – 90 с.
1314672
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2017. – 90 с.
1314673
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 23/24, грудень. – 2017. – 84 с.
1314674
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий; МОНУ. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 592с. – ISBN 966-364-207-6
1314675
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 5-8
1314676
   Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Текст укр. частк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96911-8-7
1314677
  Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національної ідентичності громадян Україні. Представлено основні результати й аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуто системи соціальної ідентичності та змістовне ...
1314678
  Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
1314679
  Сердюк Ж. Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 49-60. – ISSN 2519-2523
1314680
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1314681
  Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі (історико-культурологічний аспект) // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 39-42.
1314682
  Тимошик М. Українська мова як Попелюшка в закладах культури: три запитання міністру галузі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 7
1314683
  Голик Т.М. Українська мова як провідний важель формування національної свідомості // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-118
1314684
  Фаріон Ірина Дмитрівна Українська мова як суспільно-креативна сила (XI - середина XIX ст.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1314685
  Любашенко О.В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : Навчальний посібник / О.В. Любашенко; МОіНУ. ІЗіМН. КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ІЗМН, 2003. – 144с. – ISBN 5-7763-2369-Х
1314686
  Грибіниченко Т.О. Українська мова. Збірник диктантів і вправ : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.О. Грибіниченко, Л.Г. Погиба, Н.Г. Шкуратяна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-364-511-7
1314687
   Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад.]: Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В. – Вид. 2-ге. – Кам"янець-Подільський : Мошак М.І., 2010. – 239, [1] с. : табл. – На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як авт. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-2903-05-4
1314688
  Доридор Г.К. Українська мова. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Ганна Доридор, Ірина Козленко. – Київ : Київський університет, 2003. – 100 с. – ISBN 966-594-436-3
1314689
   Українська мова. Тестові завдання 5-11класи : посібник для використання у навчальному процесі / за ред. Н.В. Гуйванюк ; [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2012. – 501, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-379-9
1314690
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1314691
  Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної безпеки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
1314692
  Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студентів вищих навч. закладів / Руслан Кацавець; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. – ISBN 978-966-364-500-1
1314693
   Українська мова: Тести 5-12 класи. Абітурієнту : тести, 5-12 класи: абітурієнту: посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, Н.О. та ін. Руснак; Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська та ін.; за ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-580-228-0
1314694
  Бестерс-Дільгер Юліане Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 88-94. – Бібліогр.: С. 93; 14 назв


  Розглянуто українську мову як чинник творення нації. Пояснено умови реалізації концептів: "Нація базується на мові", "Немає мови - немає нації" Л. Кравчука. Розкрито ідеї Л. Кучми та аспекти політики українізації В. Ющенка. Автор вважає, що тема ...
1314695
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1314696
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 106-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1314697
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства на сучасному етапі. Концепція архієпископа Л. Гузара. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 121-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1314698
  Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1314699
  Гетьман Володимир Українська модель національного парку : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 42-44. – Бібліогр.: 15 назв
1314700
  Василяка К.Л. Українська модель професійної підготовки суддів: проблеми і перспективи // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-135
1314701
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 3-11. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1314702
  Саєнко В. Українська модерна поезія 20-х років 20 століття: ренесансні параметри : Вибрані тексти лекцій. Бібліографія. Програми спецкурсу й університетських курсів з літератури 20 ст. Літературний додаток. Бібліографічний додаток; Навч. посібник / В. Саєнко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 256с. – До 140-річчя Одеського національного ун-тету ім.І.І.Мечникова. – ISBN 966-318-228-8
1314703
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1314704
   Українська молодь виконає наказ вождя : Третій мітинг представників молоді Радянської України 6 червня 1943 р. – Київ : Укрвидав ЦК КП (б) У, 1943. – 43с.
1314705
  Матвійчук Ю. Українська молодь опановує фінансову грамотність // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 63-66 : табл.
1314706
  Заруба В.М. Українська молодь у громадсько-політичному житті Києва 80-х рр. XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 22-33. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1314707
  Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія XX - початку XXI ст. : монографія / Ірина Ярошевич ; [відп. ред. Л.О. Симоненко] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 195, [1] с. – Додатки: с. 183-195. – Бібліогр.: 166-182. – ISBN 978-966-483-354-4
1314708
   Українська Муза. [Вип. 2] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 129-256, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 2 зазнач. прізвища: Шевченко, Забіла, Петренко, Афанасьєв, Куліш, Щоголів, Макаровський, Александров Степан
1314709
   Українська Муза. [Вип. 3] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 257-352, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 3 зазначені прізвища: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицкий, Воробкевич Сидір
1314710
   Українська Муза. [Вип. 4] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 353-448, [3], включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 4 зазначені прізвища: Старицький, Левицький, Воробкевич Григорій, Чубинський, Устіянович Корнило, Нищинський, Франко, Манжура
1314711
   Українська Муза. [Вип. 5] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 449-544, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 5 зазначені прізвища: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко
1314712
   Українська Муза. [Вип. 6] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 545-640, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 6 зазнач. прізвища: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз
1314713
   Українська Муза. [Вип. 7] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 641-736, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 7 зазначені прізвища: Самійленко, Старицька-Черняхівська, Залозний, Панченко, Бачинський, Шелухин, Колесса,Ю Романова, Ганин-Буцманюк, Олександра С., Вівторок
1314714
   Українська Муза. [Вип. 9] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 833-960, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 9 зазнач. прізвища: Вороний, Галіп, Чернявський, Лепкий, Ружний, Мальований, Залізняк, Крижан-паша, Козловський, Кибальчич, Мандичевський, Кузьменко, Карманський
1314715
   Українська Муза. [Вип. 10] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 961-1056, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 10 зазнач. прізвища: Коваленко, Пачовский, Комарова, Вдовиченко, Доорохольський Волох, Милорадович, Козачка, Чарнецький, Шелудько, Луцький, Мартос Коковський, Плющ, Черкасенко
1314716
   Українська Муза. [Вип. 11] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1057-1184, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 11 зазнач. прізвища: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевський, Гай, Алешко, Тарноградський
1314717
   Українська Муза. [Вип. 12] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1185-1280, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр.: стп 1247-1252 та в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 12 прізвища: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка
1314718
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (3). – 2012. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314719
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (4). – 2012. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314720
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3/4 (5/6). – 2012. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314721
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (10). – 2013. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314722
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (21). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314723
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (22). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314724
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (23). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314725
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (24). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1314726
  Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1314727
  Кобрин Наталія Українська музична культура Галичини в роки Першої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1314728
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побудування : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. + Додатки: 164-168. – Бібліогр.: л.153-163
1314729
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побутування : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
1314730
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра 17-19 століть / Оксана Шпак; НАНУ, Ін-т народознавства; Відп. ред. С. Павлюк. – Львів, 2006. – 224с. : 16с. кол. іл. – Пар. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3993-9
1314731
  Папакін Георгій Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 129-150. – ISBN 978-966-02-4770-3
1314732
  Бушак С.М. Українська народна картина "Козак Мамай" у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 136-142.
1314733
  Болтарович З.Є. Українська народна медицина / З.Є. Болтарович. – Київ : Абрис, 1994. – 320 с. – Бібліогр.: с.185-230
1314734
  Данилюк-Терещук Українська народна міфологія у фольклористичних дослідженнях першої половини XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 96-107. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто основні етапи записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини XIX століття The article registers the principal moments in which Ukrainian folk mythology was recorded, ...
1314735
  Дояр Л.В. Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі (друга половина 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 259-265
1314736
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
1314737
  Полянський Ф. Українська Народна Самооборона у Галичині (червень - грудень 1943 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 42-45
1314738
   Українська народна сатира і гумор. – Київ : Академія Наук УРСР, 1940. – 340 с.
1314739
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1314740
   Українська народна символіка в побуті та декорі сучасного життя / В.С. Єгорова, Д.М. Велика, Д.С. Кривогуз, М.Р. Аксьонов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 59-64. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1314741
  Смірнова Н. Українська народна творчість і журналістика у працях Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 125-129. – ISBN 966-693-015-3
1314742
  Шестопал М. Українська народна творчість про перемогу національної політики комуністичної партії в період становлення радянської влади / М. Шестопал. – Київ, 1954
1314743
  Зайцев О. Українська народна трудова партія // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 69-90. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
1314744
  Ярко М. Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень (епістемологічний аналіз) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 83-89. – ISSN 0130-6936
1314745
  Пушкарук Н. Українська наука - лідер за фінансуванням НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 3


  У Києві відбулося 15-засідання Спільної робочої групи.
1314746
   Українська наука стає ближчою до європейських високих технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  22 вересня 2016 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом ...
1314747
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : Наукове видання. – Тернопіль : Економічна думка
Вип. 8. – 2003
1314748
  Шевчук Т.В. Українська наукова інтелігенція в період катаклізмів // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 235-242
1314749
  Коновець О.Ф. Українська наукова публіцистика: традиції і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 14-18


  Показано історичні традиції української наукової публіцистики та основні напрями досліджень у цій сфері журналістики, зокрема в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1314750
   Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
№ 2. – 2009. – 344 с.
1314751
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1314752
   Українська наукова школа просторової фінансової економетрії // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 33-41. – ISBN 978-966-613-852-4


  Виникнення наукової школи просторової фінансової економетрії у 90-х роках XIX ст., засновником якої був професор Київського університету М.П. Яснопольський.
1314753
  Люзняк М.М. Українська науково-популярна книга початку XX ст. як соціокультурний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 108-117


  Стаття досліджує формування та функціонування української науково-популярної книги початку XX століття як "моделі соціуму" та "моделі для соціуму". The article deals with the Ukrainian factual book at the beginning of the 20th century as a ...
1314754
  Гринів О. Українська націологія: ХІХ - початок ХХ століття : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2005. – 288 с. – ISBN 966-603-408-5
1314755
  Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 496-502. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1314756
  Капелюшний Валерій Петрович Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 - 1921 рр.): історіографія : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Капелюшний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 511с. – Бібліогр.: л. 406-511
1314757
  Пелагеша Наталя Євгенїівна Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 60-67
1314758
  Діяк І.В. Українська національна ідея : шлях до Великої України : наукове вид. / І.В. Діяк. – Київ, 2005. – 334 с. : іл. – ISBN 966-8639-00-6
1314759
  Шевченко Р.В. Українська національна ідея / Р.В. Шевченко. – 2-ге вид., із доповненнями та уточненнями. – Полтава, 2006. – 24с. – ISBN 966-8798-01-5
1314760
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи : [у 2-х томах] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-332-8
Т. 1. – 2012. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1314761
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-333-5
Т. 2. – 2012. – 848 с. – Бібліогр.: с. 650-651 та в підряд. прим.
1314762
  Коцур А. Українська національна ідея (вітчизняна державознавча думка XIX - початку ХХ ст.) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 32-41. – ISBN 978-966-2464-25-2
1314763
  Жулинський М.Г. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-8126-27-0
1314764
  Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 176-182. – (Серія "Філологічні науки")
1314765
  Коршук Р.М. Українська національна ідея в творчій спадщині Степана Томашівського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 171-179.
1314766
  Бойко Н.І. Українська національна ідея М. Максимовича: погляд на історію // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
1314767
  Вілков В.Ю. Українська національна ідея та демократичні запити національно-державного будівництва / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко, Н.В. Ярмоліцька // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 142-165. – ISBN 978-966-439-931-6
1314768
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1314769
  Олексієнко І.О. Українська національна ідея та роль провідної верстви в політичній концепції Д. Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 139-141
1314770
  Чекалюк В.В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 101-104


  У статті аргументується те, що діаспорні ЗМІ були важливим засобом передавання етнічної інформації, творцем громадської думки, невід`ємною частиною громадського життя української етнічної спільноти. This article gives prove to the idea that ...
1314771
  Рудько О.В. Українська національна ідея у творчості Олени Пчілки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 171-177
1314772
  Мельник І.А. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих ідеалів Ю.Романчука / І.А. Мельник, А.І. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1314773
  Довбня В.М. Українська національна ідея як основа освітньої теорії Г.Г. Ващенка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 179-187
1314774
  Кононенко Петро Петрович Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1314775
  Кононенко Петро Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1314776
  Ямчук П.М. Українська національна ідея: джерела, трансцендентальна генеза, світовий христоцентричний контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 222-223
1314777
   Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 144 с. – На титул. аркуші: 80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О. Ольжича присвячується. – ISBN 5-86868-013-8
1314778
  Безсмертна Н. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 176-180.
1314779
  Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року : стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 4-7.
1314780
  Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 19-44. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2305-7645
1314781
  Баган О. Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів в "Літературно-науковому вістнику” і "Вістнику") // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 171-187. – ISBN 978-617-7235-56-8
1314782
  Ярошинський Олег Українська національна революція середини XVII ст. - історичний феномен // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 240-242
1314783
  Парахіна М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 0869-3595
1314784
  Крупський І. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи: становлення, проблематика газетно-публіцистичних виступів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-85. – (Журналістика ; Вип. 4)
1314785
  Стафійчук В.І. Українська нація в світі, що глобалізується: внутрішньополітичний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 225-232. – Бібліогр.: 11 назв.
1314786
  Слоньовська О.В. Українська нація на сторінках художньої літератури української діаспори 20-50-х років XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 135-146. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1314787
  Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.141-145. – ISSN 0132-1331
1314788
  Головай І. Українська нація у потрактуванні Івана Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 160-162. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті аналізується творча спадщина І. Франка, а також розуміння ним понять "українська нація" та "Українська держава". Ці визначення залишаються актуальними для сучасних науковців, політиків і громадських діячів
1314789
  Вівчарик М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навчальний посібник / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний. – Київ : Олан, 2003. – 280с. – ISBN 966-7984-08-7


  У навчальному посібнику вперше в українській історіографії з позицій історизму в контексті нового осмислення висвітлюються питання формування і утвердження української нації. Посібник написаний з урахуванням історіософії проблеми, побудований на ...
1314790
  Волинець Ж.О. Українська нація: етнопсихологічний погляд // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 132-134. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1314791
  Василенко В. Українська незалежна держава як історична закономірність // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 372-416. – ISBN 978-966-397-158-5
1314792
  Великочий В. Українська нерадянська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині воєнно-революційної доби: спроба відтворення образу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 59-63
1314793
  Чернов А. Українська Оаза серед похмурої пустелі. Про дивовижну Гімназію імені Івана Стешенка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 11
1314794
  Вербич С. Українська ономастика: перспективи розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 73-80. – Бібліогр.: Літ.: с. 80; 7 п. – ISSN 1682-3540


  В статті розглянуто основні етапи розвитку української академічної ономастики, проаналізовано найважливіші проблеми сучасних ономастичних досліджень крізь призму попередніх здобутків українського мовознавства від 60-70 років XX ст. і до сьогодення ...
1314795
  Демір Г. Українська орієнталістика й платформа "Діалог Євразії" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 34-35. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Григорієм Халимоненком, доктором філологічних наук, професором кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка про свою причетність до діяльності Платформи "Діалог Євразії"
1314796
  Захожай З.В. Українська освіта в умовах польської окупаційної влади: 1920-1930-і рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 74-76


  Східна Галичина в умовах польської окупації зуміла зберегти власними силами українську освіту та культуру. Польська влада намагалася асимілювати українське населення найважливішим акцентом була українська молодь.
1314797
  Мокрий Володимир Українська освіта в Ягеллонському університеті : (з досвіду кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 348-350


  У статті розглядається стан вивчення українознавчих дисциплін на кафедрі українознавства факультету міжнародних і політичних відносин Ягеллонського університету, зокрема українська філософська думка, українська ментальність, співпраця України з Польщею ...
1314798
  Божук Л. Українська освіта за рубежем: способи себепредставлення та ширення українського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 79-82. – ISBN 978-966-439-357-4


  Проаналізовано роль української освіти за рубежем як важливого чинника себепредставлення українців та ширення українського у світі
1314799
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1314800
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1314801
  Миколюк О. Українська освіта так і не потрапила до європейського простору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  У Києві презентували результати моніторингового дослідження "Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження". На думку експертів, національна система освіти України лише на 20% відповідає ...
1314802
  Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-28
1314803
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 78-93
1314804
   Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
Кн. 2. – 2008. – 220 с.
1314805
  Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне досдідження) : історико-антропологічне дослідження / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 96с. – ISBN 966-8438-21-3
1314806
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1314807
  Хмель С.Ф. Українська партизанка : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1314808
  Березовський О.М. Українська партійна преса в Російській імперії (1905-1914 рр.) історіографія // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 130-139
1314809
  Бевз Т.А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.01- історія України / Бевз Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33c. – Бібліогр.: 57 назв
1314810
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1314811
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1314812
   Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ
Вип. 8. – 2003. – 205с.
1314813
  Барановська І.М. Українська періодика у проблематиці журналістикознавчих досліджень (на матеріалах кандидатських і докторських дисертацій 1980-1990-х pp.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 118-121


  Предметом даної статті є конкретні кандидатські й докторські дисертації з журналістики кінця XX століття, присвячені дослідженню української періодики. Крок за кроком у роботі простежується процес висвітлення історії та проблематики досліджень ...
1314814
  Крижанівська Н. Українська перлина у Франції // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13. – ISSN 0131-6753


  Український дизайнер Вероніка Жанві
1314815
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 20-30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 124-132


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі 1920-1930 років у контексті потенційного поглиблення та згортання в ній ...
1314816
  Вздульська В. Українська підліткова література 2000–2015 років (Стислий огляд художньої прози) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено огляд художньої прози 2000–2015 рр. для молодших підлітків. Книжки згруповано за жанрами (реалістична, історична проза, пригоди, детективи, фантастика, літературна казка), простежено певні тенденції означеного періоду, вказано на ...
1314817
  Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 3 назв.
1314818
  Нудьга Г.А. Українська пісня в світі : дослідження / Г.А. Нудьга. – Київ : Музична Україна, 1989. – 536 с. – ISBN 5-88510-069-1
1314819
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1314820
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [ 6 ] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1314821
  Ідзьо Віктор Українська повстанська армія (розділ І) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 188-195
1314822
   Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1314823
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1314824
  Ковальчук В. Українська Повстанська Армія у славутсько-шепетівських лісах (1943 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 51-54
1314825
  Куйбіда В. Українська повстанська армія: в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)
1314826
  П"ядик Ю. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упорядники-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Укр. держ. центр "Мала академія наук" ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-52-8
Т. 1 : А - В. – 2010. – 736 с. : іл.
1314827
  П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г. ; наук. консультант Гальченко С.А.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. держ. центр "Мала акад. наук" ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України та ін. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-90-0
Т. 2 : Г - Ж. – 2011. – 794, [6] с. : іл.
1314828
  Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
1314829
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1314830
  Маленко О.О. Українська поезія реалізму XIX століття: від романтики до правдивості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 36-38
1314831
  Месропян Анушаван Українська поезія у вірменських перекладах / Месропян Анушаван; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наук. біб-ка; Ред. кол. Б.Якимович. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 64с. – На тит. арк. надруковано переклад вірменською мовою. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.7). – ISBN 966-613-275-3
1314832
  Яручик В. Українська поетична творчість на території Лемківщини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 61-71. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено проблемі української літератури на території Лемківщини після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий доробок найвідоміших представників цієї літератури, проаналізовано й узагальнено літературний процес ...
1314833
  Поплавська Н.М. Українська полемічно-публіцистична проза кінця 16 - початку 17 ст.: сучасна рецепція та реінтепретація : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література; 10.01.08 - журналістика / Поплавська Н.М.; Тернопільський націон. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 453л. – Бібліогр.: л.379-453
1314834
  Водолазька С. Українська поліграфія у статистичних вимірах // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 176.
1314835
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : Дис. ... д-ра іст. наук. Спец. 07.00.01 - історія Уркаїни / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 516л. + Додатки: л. 483-516. – Бібліогр.: л. 430-482
1314836
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 43с. – бібліогр.:46 назв
1314837
  Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років XX ст. як чинник міжнародної політики // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 100-121
1314838
  Грабовська І. Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядається довголітня плідна діяльність української інтелектуальної політичної еміграції у справі утвердження української суверенної державності. Аналізуються погляди відомих ідеологів, громадських діячів, теоретиків українських ...
1314839
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1314840
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1314841
  Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / Ростислав Радишевський. – Київ : [Київський університет], 2010. – 620 с. – (Київські полоністичні студії ; Т. 17). – ISBN 978-966-439-323-9
1314842
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1314843
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовнй стан дослідження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 2-29. – ISSN 1563-3349
1314844
  Левицький Д.М. Українська правова система серед правових систем сучасності / Д.М. Левицький, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню місця української правової системи серед правових систем світу на сучасному етапі, а також у майбутньому. З цією метою розглядаються деякі особливості становлення й розвитку українського права, характер і обсяг іноземних впливів ...
1314845
  Протосавіцька Л. Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 16-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1314846
  Дмитрієнко М Ю. Українська правосвідомість за дослідженнями зарубіжжя: персонали, звичаї, новації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1314847
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правосвідомість княжої доби: республіканська чи монархічна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 13-21. – ISSN 1563-3349
1314848
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1314849
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки : л.212-224. – Бібліогр. : л.189-211
1314850
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1314851
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1314852
  Тернопільський Юрій Українська преса з перспективи 150-ліття / Тернопільський Юрій; Спілка українських журналістів Америки. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 174,[2]с.
1314853
  Дроздовська Олеся Романівна Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дроздовська Олеся Романівна; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Запоріжжя, 2002. – 227л. + Додатки: л. 222 - 227. – Бібліогр.: л.192 - 222
1314854
  Кулеша Н.М. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування / Надія Кулеша ; [наук. ред. М.М. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослід. центр періодики". – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. – 344 с. + Додаток: с. 238-327. – Бібліогр.: с. 213-237. – (Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-02-4674-4
1314855
  Крупський І. Українська преса як історичне джерело: загальний огляд (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст. ) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 130-138. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1314856
   Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали засідання "круглого столу" / [ автор аналіт. доповіді Я.А. Жаліло ; за заг. ред. В.Є. Воротіна ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2008. – 58с. – ISBN 966-95383-3-5
1314857
  Федів Ю.О. Українська проблема у зовнішній політиці провідних Європейських держав періоду 1914-1923 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Федів Юлія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1314858
  Козак С. Українська проблематика в народних повістях Ю. Крашевського // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 428-436. – ISBN 978-966-02-6612-4
1314859
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1314860
  Сивкова І. Українська проза кін. XIX - поч. XX ст. у критичній інтерпретації Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 177-186. – ISBN 966-693-015-3
1314861
  Хронюк С. Українська проза кінця XIX - початку XX століття про вплив шкільної та місцевої влади на навчально-виховні процеси // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – C. 70-80. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1314862
  Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1314863
  Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Матвіїшин О.М. ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2011. – 227 л. + Додаток: л. 216-227. – Бібліогр.: л. 183-215
1314864
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-68
1314865
  Гришина Сніжана Володимирівна Українська публіцистика 60-х і 90-х років 20 століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гришина С.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1314866
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1314867
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 423 л. – Бібліогр.: л. 376 - 423
1314868
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв.
1314869
  Грон В.В. Українська радянська історична наука 30-х pp. в оцінках вітчизняної історіографії періоду "відлиги" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 11-20. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М.Є. Слабченко, М.І. Яворський, А. Кримський, В. Іконніков
1314870
  Премислер І. Українська Радянська Соціалістична Республіка : короткий історичний нарис / І. Премислер. – [Київ] : Держ. вид-во політ. літератури при РНК УРСР, 1940. – 72 с.
1314871
  Некрасова А. Українська реальність як жанротворчий аспект прози Леоніда Кононовича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 176-179. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті аналізується українська реальність, яка виступає у творчості Л. Кононовича як жанротворчий чинник, адже письменника особливо турбує проблема втрати духовності українством та розрив зв"язку між поколіннями
1314872
  Солдатенко В.Ф. Українська революція : Концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко; Інститут національних відносин і політології НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1997. – 416с. – ISBN 5-88500-059-X
1314873
   Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах : (з фондів Державного архіву Сумської області): Альбом. – Суми : Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2005. – 88с. : іл. – На титул. аркуші: Присвячується 80-річчю Державного архіву Сумської області. – ISBN 966-358-003-8
1314874
  Капелюшний В.П. Українська революція 1917-1921 рр. у дослідженнях вчених Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються основні напрями історіографії Української революції 1917-1921 рр. у працях науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка 90-х рр.
1314875
   Українська революція 1917 - 21: сто років боротьби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 6-7
1314876
  Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / Станіслав Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-504-468-0
1314877
  Головченко В.І. Українська Революція гідності в контексті "третьої хвилі демократизації" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 4-14. – ISSN 2308-6912


  Первісна хвиля глобальної демократизації своїм корінням сягає Війни за незалежність США 1775-1783 рр. й Великої французької революції 1789-1799 рр., але поява демократичних інституцій (у сучасному розумінні концепту) є феноменом ХІХ-ХХ ст. Водночас ...
1314878
   Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне прво / [Антонович М.М. та ін. ; упоряд. і заг. ред.: Задорожній О.В.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 1013, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-088-6
1314879
  Реєнт О.П. Українська революція і робітництво : Соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. / О.П. Реєнт; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1996. – 265с. – ISBN 5-7702-1135-0
1314880
  Гнесь О.С. Українська революція на шпальтах газети "Нова Рада" (1917–1919) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 267-271


  У статті досліджуються становлення і розвиток національкої ідеї та державності в період визвольних змагань (на основі публіцистики газети "Нова Рада"), передусім аналізуються статті С. Єфремова. The origin and development of the Ukrainian idea and ...
1314881
  Пархоменко В. Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 106-110. – ISSN 1998-4634
1314882
  Яремчук В. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення партійної ситеми Західної України (1917-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 68-76. – ISSN 0869-3595
1314883
  Шевченко В. Українська революція. Зародження української преси у Полтавській губернії у 1917-1925 роках XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1314884
  Левицька Наталія Українська революція: духовно-релігійні чинники / Левицька Наталія, Чуприна Василь // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 217-233. – ISBN 978-966-02-4770-3
1314885
  Гирич І.Б. Українська революція: інтерпретаційні проблеми (М. Грушевський та інші державники) // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 222-238. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимови, М. Драгоманов.
1314886
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1314887
  Шевченко В. Українська релігійна місійність у дослідженнях учених діяспори та материкової України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-9422
1314888
  Сіра Т.В. Українська ріпанацея, або можливі шляхи подолоння екологічної кризи в Україні / Т.В. Сіра, Г. Пархоменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-8
1314889
   Українська річка у Відні // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 4


  Аспірант кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Юлій Дідовець представляв наш КНУ імені Тараса Шевченка на Генеральній асамблеї Європейського Союзу наук про Землю, яка відбулася у Відні. Юлій успішно виконує дисертаційне ...
1314890
   Українська родина : Родинний і громадський побут: Навчально-метод. посібник для вчителів та викладачів народознавства. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича; Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 424с. : іл., ноти. – ISBN 966-7601-12-9
1314891
  Коцур А.П. Українська романтична історіографія першої половини ХІХ ст.: проблематика та методологічні принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 50)


  У статті розглядається проблематика та методологічні принципи української романтичної історіографії першої половини ХІХ ст.
1314892
  Поліщук Ю. Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 84-91. – ISSN 1998-4634
1314893
  Синельникова Р.Д. Українська РСР - активна учасниця утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-7. – (Серія права ; № 13)


  В статье показано, что Украинская Советская Социалистическая Республика под руководством Коммунистической партии была одной из участниц образования СССР. Уже в первом акте Советской власти на Украине - решении І Всеукраинского съезда Советов - Украина ...
1314894
  Головченко В.І. Українська РСР - держава-співзасновник ООН: погляд політолога-міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 46-62


  В статті висвітлюються маловідомі обставини поновлення участі України в міжнародних відносинах на завершальному етапі Другої світової війни; окремої уваги надано дипломатичному забезпеченню вступу УРСР до ООН. В статье рассматриваются малоизвестные ...
1314895
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (33) : січень - березень 1981 р. – 1981
1314896
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (36) : жовтень - грудень 1981 р. – 1982
1314897
  Василенко В.А. Українська РСР в системі сучасних міжнародно-правових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-96. – (Серія права ; № 7)
1314898
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1314899
  Лізніченко Н.С. Українська сакральна традиція і релігійна поезія Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 21-26


  Йдеться про релігійні мотиви в літературі взагалі та про еміграційну лірику Івана Огієнка It is described the religious themes in the literature, namely the emigration lyric poetry of Ivan Ogienko.
1314900
  Гетьман В. Українська Сахара в Європі // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Чи є в Україні пустелі та напівпустелі? Виявляється, є. Найбільш посушливе місце на нашій карті – район Нижньодніпровських (Олешківських) пісків на південному заході Херсонської області. Тут випадає найменше атмосферних опадів в Україні – 300 мм за ...
1314901
  Ільницький М. Українська сецесія : етос болю : Новела М. Яцкова "Дыточа грудь в скрипцы" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 19-23. – ISSN 0236-1477
1314902
   Українська ситуація та світовий контекст: діагноз і рецепти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Богдан Гаврилишин, Володимир Фесенко та Ігор Когут - круглий стіл "Дня". Розвиток подій в країні змушує постійно повертаися до теми Альтернативи як явища, яке в Україні, по суті, ще не сформоване.
1314903
  Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 307-313
1314904
   Українська сільськогосподарська книга (з фондів ЦНСГБ УААН) 1868-1900 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2002. – 61с. – ISBN 966-669-037-3
1314905
   Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН 1918-1922 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60с.
1314906
   Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН 1923-1932 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : ННЦ"Інститут аграрної економіки", 2005. – 192с.
1314907
   Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1901-1910 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-669-057-8
1314908
   Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1911-1917 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 101с.
1314909
  Грабовська І. Українська сім"я як чинник утвердження ідей гендерної рівності в сучасному суспільстві // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 67-72. – ISBN 978-966-8428-52-4
1314910
  Лисенко Л. Українська скульптура межі століть // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 12-20
1314911
  Сорока М. Українська словесність в діаспорі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-177. – (Українознавство ; Вип. 2)
1314912
  Омельченко Т. Українська соната для скрипки та фортепіано другої половини ХХ століття у світлі традицій і новаторства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 131-138
1314913
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1314914
  Райківський І. Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 150-170. – ISBN 978-617-7235-56-8
1314915
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1314916
  Масенко Лариса Терентіївна Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто праці з проблем мовної політики, опубліковані в Україні за доби незалежності, наголошено на значенні соціолінгвістичних досліджень для вирішення практичних завдань державного мовного планування.
1314917
  Кондратюк Л.Й. Українська соціологічна думка про вплив релігії на соціальні відносини // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 100-104. – ISSN 2073-9591
1314918
  Рибщун О.В. Українська соціологія в контекстах теорії модернізації (60-70-ті рр. XX ст.) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 105-109. – ISSN 2073-9591
1314919
  Колибенко О.В. Українська спадщина Гната Стеллецького // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 123-130. – ISSN 2227-4952
1314920
  Каніщенко О. Українська специфіка міжнародного маркетингу : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 33-37. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1314921
  Власик Н.О. Українська спілка промисловців і підприємців: Потрібна державна політика поводження з відходами : хроніка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92. – ISSN 1726-5428
1314922
  Соколова М.В. Українська спортивна журналістика на Галичині // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 36-40. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглядається діяльність перших спортивних журналістів Галичигі, а також створених ними спеціалізованих видань.
1314923
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 -30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Ковпак В.О. ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 216 л. – Додатки: л. 205-216. – Бібліогр.: л. 183-204
1314924
   Українська справа в европейськім освітленню : Збірка статтей европейськх учених і політиків про русько- українське питаннє. – Ню Йорк : Фундація Українського Вільного Університетету в ЗСА і Українське Бібліотечне Товаритство Америки, 1976. – 31с. – (З документів часу ; ч.1)
1314925
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1314926
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1314927
  Ткач О. Українська суспільно-політична думка Галичини про Балканські війни (1912-1913) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 199-207
1314928
  Понеділко В.Г. Українська та зарубіжна економічна думка: сторінки історії : Навч. посібник / В.Г. Понеділко; Укр. Акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 284c. – ISBN 966-7108-52-X
1314929
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 507 с. – ISBN 966-7938-85-9
1314930
  Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура : Лекції / О.Л. Калашникова; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Днепропетровск, 2003. – 202с.
1314931
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 579 с. – ISBN 966-364-066-9
1314932
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Кордон. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-364-503-4
1314933
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1314934
  Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українську та російську історіографії декабристського руху в Україні у 1920-1930-х рр., проаналізовано основні напрями та тенденції у дослідженні цієї теми. In the article it is investigated Ukrainian and Russian historiography of ...
1314935
  Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні (20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Латиш Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1314936
  Панасюк Л.В. Українська та російська мови у виховних і навчальних закладах освіти Східного регіону України в 90-х рр. 20 ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 233-246.
1314937
  Гусарєв С.Д. Українська та російська традиції державорозуміння / С.Д. Гусарєв, Р.А. Калюжний, О.Д. Тихомиров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-10
1314938
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1314939
  Бобош Я. Українська тематика в творчості польських художників наприкінці XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 281-287. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1314940
  Однороженко О.А. Українська територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 14-33. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1314941
  Симоненко Л.О. Українська термінографія: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто основні етапи розвитку української термінографії, її стан та перспективи.
1314942
  Захарків О. Українська термінологія та сучасні правописні тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 132-136. – Бібліогр.: Літ.: С. 136; 9 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Проєкт найновішої редакції Українського правопису, виданого в Києві ще 1999 року. Одверто кажучи, важко зрозуміти причини гальмування правописної реформи. Є Постанова прем"єр - міністра України № 198 від 19 лютого 2002 року про затвердження ...
1314943
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз / М.О. Вакуленко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-296. – ISBN 978-966-02-7762-5
1314944
  Ковтюк С.Л. Українська топонімія: віхи історичної пам"яті, патриотично-культурні маркери сьогодення. символи майбутнього // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 67-71
1314945
  Йобст Керстин Українська травматична пам"ять: Голодомор і Чорнобиль // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-27
1314946
  Уланова С.І. Українська традиційна культура: історична доля та сучасні трансформації фольклорних традицій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 98-103
1314947
  Вербовий М.В. Українська традиція кооперативного убезпечення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1314948
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1314949
  Годованська О. Українська трудова міграція:етнологічний аспект // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 67-71. – ISSN 1819-7329
1314950
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : Підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 591с. – ISBN 966-311-037-6
1314951
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591с. – ISBN 966-311-050-3
1314952
  Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.
1314953
  Кищак С. Українська учительська семінарія в Криниці / Степан Кищак. – Львів, 2007. – 56с.
1314954
   Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини : У 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0350-9
Кн.1. – 2004. – 480 с.
1314955
  Шарговська О. Українська фантастика: дзеркало суспільних очікувань і страхів чи незалежна естетична реальність? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 170-173. – ISSN 0130-321Х
1314956
  Верховський В. Українська фантастика: пошук себе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 100-101. – ISSN 0130-321Х


  Що таке українська фантастика. Чи можна говорити про неї, як про самодостатнє, самостійне та самобутнє явище? Чи конкурентоздатна вона?
1314957
  Славинський М. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 2-5


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1314958
  Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85
1314959
  Кондратюк Л.Р. Українська філософія та історична наука: пошуки консенсусу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 25-27
1314960
  Мінаков М. Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії філософії за 1996 - 2006 роки // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 261-271. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
1314961
  Губерський Л.В. Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 4-10. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто історико-філософсьий доробок видатного українського вченого, філософа Д.І. Чижевського у зв"язку з активними контекстами сучасної інтелектуальної думки.
1314962
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-80. – ISSN 0235-7941


  Київський ун-т та Ін-т філософії стають провідними осередками в СРСР з дослідження логіки наукового дослідження (до початку 60-х років)
1314963
  Вовчак А. Українська фольклористика в історико-педагогічному вимірі [рецензія] // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 131-135. – ISSN 2225-5095


  Рец. на кн.: Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): теорія і практика: монографія. - К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 419 с. У книзі аналізується розвиток фольклористики на ...
1314964
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1314965
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
1314966
  Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477
1314967
  Славова М. Українська фольклорна казка у болгарському літературному контекті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 18-33. – Бібліогр.: С. 33
1314968
  Буряк В. Українська фольклорна свідомість: генетично-формотворчий дискурс // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-98


  У статті Буряка В.Д. йдеться про генетичні витоки української народної свідомості, починаючи з первинного пласту - архетипного
1314969
  Сорочук Л. Українська фольклорно-етнографічна традиція як вияв національної ідентичності // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-640-241-1
1314970
  Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 46-49
1314971
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1314972
  Павлова Т. Українська фотографія конструктивістської доби // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 222-228. – ISBN 978-966-136-037-1
1314973
  Богацький П. Українська хата : Київ, 1909 - 1914 : редактор - видавець Павло Богацький : ( спогади ) / П. Богацький, М. Шаповал, А. Животко; упоряд. Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1955. – 50, [ 2 ] с. : портр. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; чис. 2)
1314974
  Осадча О.А. Українська хатня ікона-образ кінця 18-20 століть як етнокультурний феномен (історія,типологія,художні особливості) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадча О.А. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с . – Бібліогр.: 6 назв.
1314975
  Мотиль Р. Українська художня керамика середини XX - початку XXI століття: історіографія та методика дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1314976
  Криволапов М. Українська художня критика другої половини ХІХ - початку ХХ століття як активний рушій мистецького процесу // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – . - C. 325-344. – ISSN 1992-5557
1314977
   Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / [О.І. Безгін та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-27-3


  Представлену збірку наукових праць присвячено актуальним проблемам історії, теорії та практики збереження культурної спадщини України, атрибуції пам"яток. Також розглянуто передумови виникнення сучасного культурного менеджменту. Матеріали досліджень ...
1314978
  Щербатюк О. Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено питання співвіднесення специфіки української художньої традиції з історичною динамікою та ключовими характеристиками європейського культурного простору The questions of the specific correlation between the Ukrainian art tradition ...
1314979
  Пилип"юк В.В. Українська художня фотографія : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навчальний посібник / Василь Пилип"юк. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Світ, 2011. – 175, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-603-500-7
1314980
   Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 358с. – ISBN 966-7060-54-1
1314981
  Гошуляк І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  До 90-річчя від часу заснування УЦР
1314982
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1314983
  Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-46. – ISSN 0130-5247
1314984
  Єрмолаєв В. Українська Центральна Рада: процедурні питання у здійсненні повноважень вищого представницького органу державної влади // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 74-80.
1314985
  Огієнко І. Українська церква / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 408с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 7 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-42-5 (серія); 978-966-7821-44-9
1314986
  Іларіон Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1956. – 564 с.
1314987
  Огієнко І. Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка): упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошник ; Сер. 2 ; Том 5 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-38-2
1314988
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 12
1314989
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 вересня (№ 166). – С. 10
1314990
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1314991
  Іларіон Українська церква й наша культура : Публічний викляд Архиєпископа Іларіона 22 лютого 1942 в Холмі / Іларіон; Скорочений запис слухача о. І. Б. ; На правах рукопису. – Холм, 1942. – 19 с.


  На стор. 19 печатка автора: Служити Народові та служити Богові Архієпіскоп ІЛАРІОН На обкл. дарчий надпис: Високодостойному Проф. О. Оглоблинові на знах пошани Іларіон. 4. VII. 1942
1314992
  Яблонський В. Українська церква як складова української культури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 28-39
1314993
  Міненко О.В. Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу / О.В. Міненко, О.О. Дядюшенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-139. – ISSN 2313-500Х
1314994
  Корольов В. Українська школа-інтернат у Сімферополі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 7


  "Відродження української народної освіти в Криму почалося з введенням вивчення української мови в школах області понад 40 років тому - в січні 1954 року. Це було зв"язано з притоком на півострів переселенців з інших українських областей."
1314995
  Блик О.І. Українська школа в російській літературі першої половини ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 70-75


  Упродовж ХІХ століття українська література боролася зха власне самовизначення. Її діячі намагалися довести, що вона є самостійною, самоцінною, стверджували своє право писати рідною мовою, доводити, що українська мова придатна до написання серйозних, ...
1314996
  Ляшенко О. Українська школа на шляху до якісної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 60-63


  Автор аналізує участь українських школярів у міжнародних моніторингах, результати проведення ЗНО, виокремлює проблеми, які постали перед сучасною освітою.Звертається увага на формальне засвоення пргшрамного матеріалу, а не на компетентнісній підхід до ...
1314997
  Яковенко Н. Українська шляхта = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
1314998
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 418,[370] л. + Додатки: [ 370 л. ]. – Додатки окрем. томом "Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст.". – Бібліогр.: л. 391-418
1314999
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1315000
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,