Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1313001
   "Складові сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – С. 1-8
1313002
  Степаненко Н. "Сковорода - це все-таки людина-загадка..." : за сторінками "Щоденників" Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 80-84.
1313003
  Дзюбенко-Мейс "Сковорода" : поема // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 5-26. – ISSN 08-68-4790-1
1313004
  Кремінь Т. "Сковорода" Павла Тичини: ознаки жанру і наративна природа поеми-симфонії // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 34-38


  У статті вказано на специфічні особливості першого варіатну поеми-симфонії "Сковорода" П. Тичини.
1313005
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 11-15
1313006
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 15-16
1313007
  Ивановский Б.Г. "Сколково" - инновационный прорыв или кормушка для "реформаторов?" // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 75-93. – ISSN 1998-1791
1313008
  Пахер Г.Н. "Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!.." : (Повторение и закрепление изученного по теме "Имя существительное" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 4. – С. 13-15
1313009
  Шевченко И.П. "Скондропундрия": Русский язык, в котором скопилось немало скверных слов... // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 0868-488Х
1313010
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора // Дела "шитейские" / О.А. Тушнова. – Москва : Знание, 1990. – с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4 /1990 ;Сделай сам)
1313011
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев // Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
1313012
  Терещенко Ю. "Скоропадський будував справжню державу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 14-15


  Історик Юрій Терещенко розповів "літньошколярам" про підгрунтя сьогоденних проблем у країні, українську національну ідею та її монархічні засади.
1313013
  Пахльовська О. "Скоропадський великою мірою - символ наших протиріч" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 9


  Про прогностику книг Бібліотеки "Дня" і те, чому в Європі колосальна потреба у знанні України.
1313014
  Бобало Ю. "Скорочувати кількість вишів потрібно. Розумно" / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 130). – С. 10


  Ректор "Львівської політехніки" Юрій Бобало - про те, що робить виш успішним.
1313015
  Терещенко О. "Скринька королеви Анни" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Історична повість для дорослих та підлітків, яку відзначено літературною премією Ірпеня в номінації «Дитяча література».
1313016
  Сухомлинова С. "Скрипка сама не заграє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 23


  2 грудня видатний український музикант Анатолій Баженов святкуватиме 75-річний ювілей.
1313017
  Федунь М. "Скріпив традицію боротьби за волю нації картинами далекого минулого": Святомир Михайло Фостун - український письменник і громадський діяч, автор історичної прози // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 57-60


  Розглянуто доробок одного з авторів української історичної прози Святомира Михайла Фостуна. Подається загальна характеристика творів письменника на історичну тему та більш детальний аналіз повісті «Звідуни степових когорт», порівнюється доробок мистця ...
1313018
  Суховерська З. "Скромний чиновник міністерства транспорту" Павло Чубинський // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 25-27
1313019
  Іваненко В.А. "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика XX - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1313020
   "Скульптура древней и средневековой Японии", выставка. Ленинград. 1969. – Л., 1969. – 27с.
1313021
   "Скульптура и графика ГДР", выставка. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 24с.
1313022
   "Скульптура малых форм", всесоюзная выставка, 1-я. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 22с.
1313023
  Ікономос К. ["Скупий" Мольєра / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1313024
  Хараламбідіс К. [Склепіння / Кіріякос Хараламбідіс. – 2-е вид. – Афіни : Агра, 1998. – 65 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-252-2
1313025
   [Скляренко Євген Тимофійович] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 3 (90). – С. 87-87. – ISSN 0132-2486


  "...18 листопада 2016 р. на 93-му році пішов з життя відомий і видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки України Скляренко Євген Тимофійович."
1313026
  Мольер Ж.Б. [Скупой] : [Комедия] / [Пер. Ф.Н. Устрялова]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [4], 141, [2] с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1313027
  Ярмоленко Т.С. Складнопідрядне речення в пам"ятках ділового українського письменства XVI ст. (підрядні означальні та підрядні додаткові речення) : Дис... канд. філолог.наук: / Ярмоленко Т.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевчкнка. – Київ, 1954. – 322л. – Бібліогр.:л.1-13
1313028
  Баликова Н. Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові


  У статті розглядається й аналізується поняття граматичної категорії підрядних додаткових речень в українській, російській, японській та англійській мовах. На основі порівняння теоретичних праць із граматики цих мов робиться висновок щодо доцільності ...
1313029
  Шевченко Т.В. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв"язками в нормативно-правових актах української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 320-327. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто закономірності вияву підрядного зв’язку, простежено тенденції реалізації обов’язковості / необов’язковості залежного компонента та передбачуваності / непередбачуваності його синтаксичної форми в текстах нормативно-правових актів. ...
1313030
  Волобуєва О.О. Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 173-178
1313031
  Крашениця В.Ф. Складнопідрядні речення з підрядними умови в українських грамотах ХІV-XV ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 108-115
1313032
  Зарицька В.Г. Складнопідрядні речення нерозчленованого типу в українській, російській та білоруській мовах: контрастивний аспект // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 281-288. – (Філологія)
1313033
  Христіанінова Р. Складнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки "підрядного приєднання"
1313034
  Сердюк В.Р. Складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації / В.Р. Сердюк, І.С. Гучок // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-68. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))


  Розглянуто складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації.
1313035
  Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові / А.М. Приходько. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-599-158-2
1313036
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Дисертація доктора філологічних наук:10.02.04 / Приходько Анатолій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 461 л. + Додатки: л.454-461. – Бібліогр.:л.409-453
1313037
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Автореф. дис. філологічних наук: 10.02.04. / Приходько А.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1313038
  Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові : монографія / А.П. Грищенко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 155с.
1313039
  Приходько А.М. Складносурядне речення німецької мови в формально-граматичному аспекті // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 116-124. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1313040
  Чередниченко І.Г. Складносурядні речення в сучасній українській мові / І.Г. Чередниченко. – Чернівці, 1959. – 135 с.
1313041
  Руденко Н.П. Складносурядні речення з умовною модальністю як складова частина комунікативного синтаксису сучасної української літературної мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 117-120. – (Серія "Філологічні науки")
1313042
  Байдусь С. Складносурядні синтаксичні конструкції з пояснювальними відношеннями // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 143-146. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1313043
  Сказ Л.С. Складносурядні сполудчникові речення у кримськотатарській мові : Автореф. дис. .. канд. філол. наук : 01.02.13 / Сказ Л.С. ; Ін-т сходознавства. – Сімферополь, 2000. – 20 с.
1313044
  Щербина Н.С. Складнощі витлумачення поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 183-193


  На підставі аналізу філософської наукової та довідникової літератури виявлено складнощі у витлумаченні поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі, а також обгрунтовано авторське розуміння поняття поваги. Запропоновано розглядати повагу як ...
1313045
  Крючкова О. Складнощі кваліфікації насильницьких статевих злочинів, вчинених групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 73-80
1313046
  Ільченко А.Б. Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х


  "...Госпітальна пневмонія (ГП) утримує одну з лідируючих позицій у структурі внутрішньолікарняної захворюваності та смертності. ГП є одним із найнебезпечніших інфекційних ускладнень тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ). Клінічна діагностика пневмонії ...
1313047
  Огієнко І.І. Складня української мови / І.І. Огієнко
1. – 1935. – 196с.
1313048
  Жигірь В.І. Складова базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 116-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1313049
  Кремень В. Складова європейської інтеграції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
1313050
  Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 4 назви
1313051
  Луніна В.Ю. Складова творчого потенціалу як фактор успішності становлення особистості вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-84. – ISSN 2312-1548
1313052
  Борох Ю.О. Складові антикризового управління підприємством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто антикризове управління як визначальний фактор економічного розвитку не лише окремого підприємства, а й регіону, країни в цілому. Наведено розгляд проблем щодо визначення поняття "антикризове управління підприємством", що є дуже своєчасним та ...
1313053
  Гордієнко С.Г. Складові безпеки української державності за сферами її буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 6-17. – ISSN 2308-9636
1313054
  Андрущенко Г. Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2220-1394
1313055
  Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 52-55
1313056
  Павловська Є.О. Складові внутрішніх та зовнішніх запорзичень України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 308-313. – ISSN 1993-0259
1313057
   Складові водних балансів озера Катлабух / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведева, М.М. Бурукова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1313058
  Кобзістий П.І. Складові вологообігу при різних типах літніх опадоутворюючих циркуляційних процесів в степовій зоні України / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1313059
  Марцин В.С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 78-88. – ISSN 1562-0905
1313060
  Анісімов А.В. Складові глобальної інформаційної мережі як засоби моделювання / А.В. Анісімов, Є.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 151-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті розглянуті основні компоненти Internet, такі як WWW, FTP, Telnet та інші, їх історичний розвиток та наведені можливості їх нетрадиційного використання.
1313061
  Кудряченко А. Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей / А. Кудряченко, В. Солошенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 218-238. – ISSN 2524-0137
1313062
   Складові демократії. – Київ : Либідь, 1993. – 160с. – ISBN ISBN 5-325-00535-9
1313063
  Євтушенко В.А. Складові державної інноваційної політики та механізм її здійснення у вимірі світового досвіду / В.А. Євтушенко, О.О. Свєженцев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 47-59. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
1313064
  Шибаєва Н.В. Складові децентралізації в Україні / Н.В. Шибаєва, Т.О. Бабан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 205-216. – (Економічні науки)
1313065
  Тиховод Євген Васильович Складові діловитості / Тиховод Євген Васильович. – К. : Політвидав України, 1982. – 117с.
1313066
  Усатова А. Складові діяльності з розгляду звернень та особистого прийому громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-64
1313067
  Павленко О.О. Складові екологоорієнтованого управління соціо-економічними системами / О.О. Павленко, Ю.Т. Алібекова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 13-21. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1313068
  Ситих Ю.В. Складові економічного розвитку харчової промисловості України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.19-21
1313069
  Воротіна Л.І. Складові економічної безпеки підприємства у ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 293-295
1313070
  Фурашев В.М. Складові електронного урядування // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 43-49
1313071
  Міщанин Н. Складові Електронної науково-педагогічної бібліотеки України // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 135-136
1313072
  Подколзін І. Складові елементи збитків за новим цивільним та господарським законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-74.
1313073
  Сопільняк М.М. Складові елементи композиції як центральної категорії живопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 221-227


  У статті охарактеризовано складові елементи композиції як основної категорії живопису, визначено принцип загального в конкретному при побудові зображення, показано вплив співвідношення простору-часу та ритму на композицію, дані методичні рекомендації ...
1313074
  Ніколайчук М. Складові елементи механізму регулювання міграційних процесів сільського населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1313075
  Стащак М.В. Складові елементи оперативного пошуку злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 307-314
1313076
  Шевчук Г.В. Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1313077
  Подольський К.С. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 374-376. – ISBN 978-617-7096-97-8
1313078
  Андрєєв А.В. Складові елементи правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби україни // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 9-16. – ISSN 2617-5967
1313079
  Олійник І.В. Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 251–258. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1313080
  Босак А.О. Складові елементи системи комунікацій підприємства та їх характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499
1313081
  Кириленко В. Складові елементи структури фінансового механізму державного управління // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 23-30. – ISSN 1818-2682
1313082
  Бузецький І.Г. Складові елементи формування людського потенціалу регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 43-47. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1313083
  Кучеренко Валентина Складові енергетичної безпеки України : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 35
1313084
  Святненко В. Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 160-164. – ISSN 2078-5860
1313085
  Пелішенко В.П. Складові ефективності агропромислового комплексу. / В.П. Пелішенко. – К, 1987. – 60с.
1313086
  Шишка Р Складові життєвого циклу корпорації // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1313087
   Складові забезпечення енергоефективності / А.В. Лесь, А.В. Ращенко, О.І. Вигівська, Є.І. Майкун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1313088
  Мамай Н.В. Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 102-110. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1313089
  Добровольська І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку127 // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 110-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1313090
  Багінська М. Складові зовнішньої політики Швейцарії XX століття: нейтралітет і солідарність // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 5-6
1313091
  Парус Є.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України / Є.В. Парус, І.В. Блінов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 28-34. – ISSN 1727-9895
1313092
  Харламова Г.О. Складові інвестиційної конкурентоспроможності видів економічної діяльності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 113-120


  В статті аналізуються основні тенденції надходження прямих іноземних інвестицій у види економічної діяльності України. Визначено основні агреговані складові, за якими можливо проводити оцінювання конкурентоспроможності видів економічної діяльності з ...
1313093
  Рутко Д.Ф. Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – C. 38-45. – ISSN 2306-546X
1313094
  Бутирська Т.О. Складові індексу якості державного управління як основа парадигми державного будівництва / Т.О. Бутирська, Д.І. Дзвінчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 5/6 (43/44). – С. 52-62. – ISSN 2311-6420
1313095
  Чубукова О.Ю. Складові інноваційної економіки - освіта, технологічні уклади, когнітивні технології / О.Ю. Чубукова, Н.В. Раллє // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 3 (7). – С. 130-133. – ISSN 2410-9576
1313096
  Макаренко П.Д. Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 12-16. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1313097
  Чічановський А. Складові інформаційної політики держави / А. Чічановський, О. Стариш // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 37-69. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті під новим кутом зору розглянуто складові інформаційної політики держави.
1313098
  Шевченко О.В. Складові інформаційної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1313099
  Розумеєнко Н.В. Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 290-295. – ISBN 978-966-581-885-4
1313100
  Семенов В. Складові китайського прориву (до підсумків офіційного візиту Президента України до КНР) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 6-9
1313101
  Жарінова А. Складові комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, аспекти розвитку стартапів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1608-6422
1313102
  Даниліна С.Ю. Складові комічного у ідіостилі Чака Паланіка та їхнє відтворення у перекладах (на матеріалі перекладів роману "Карлик" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 137-146


  У статті розглядаються шляхи створення комізму та досягнення пародійного ефекту у романі Ч. Паланика "Карлик". Досліджуються відповідні лексико-семантичні засоби оригіналу, специфіка їхнього комунікативного вливу і перекладацькі трансформації, що ...
1313103
  Мельничук Д.П. Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 144-148. – ISSN 2307-9878
1313104
  Марчук В.М. Складові майстерності господарського керівництва / В.М. Марчук. – Київ, 1976. – 48с.
1313105
  Думанська Т.В. Складові математичної компетентності бакалаврів економіки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 126-127
1313106
  Толок І.В. Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням "класичної" задачі Ерланга / І.В. Толок, С.В. Лєнков // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 7-10. – ISSN 1681-7710
1313107
  Александров М.Є. Складові механізму адміністративно-правового регулювання у сфері безпечності промислової продукції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 50-57. – ISSN 2072-8670
1313108
  Дяченко О.В. Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1313109
  Масловська О. Складові механізму спільної аграрної політики ЄС // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 0868-8893
1313110
  Теребух А.А. Складові механізму формування господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1313111
  Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці складових національної інноваційної системи та їх розвитку в Україні. The article deals with the characterizing of national innovation system"s parts and their development in Ukraine.
1313112
  Кириленко В. Складові організації бухгалтерського обліку в ощадному банку України : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 42-48 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1313113
  Новикова В.І. Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1313114
  Любчук О.К. Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 57-60. – Бібліогр.: 18 назв
1313115
  Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 272-279


  У статті розкрито науково-методичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства, обгрунтовано складові системи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
1313116
  Голинський Ю.О. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю.О. Голинський, М Л. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 65-68. – ISSN 2071-4653
1313117
  Даниліна С.Ю. Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі (на матеріалі перекладів роману Чака Паланіка "Рент: Усна біографія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 132-141


  У статті розглядаються прийоми пародіювання дискурсу мас-медіа у постмодерному романі Чака Паланіка і шляхи адекватної передачі авторської інтенції у перекладі. Зроблено спробу зіставити переклади роману українською і російською мовами, аби наочніше ...
1313118
  Васильєва-Халатникова Складові педагогічної технології формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено педагогічну технологію формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі, яка є чіткою науково-теоретичною основою оптимальної реалізації завдань професійної підготовки й розглядається як ...
1313119
  Шаповаленко М.В. Складові політичної стабільності в умовах трансформації суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 5-10. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1313120
  Корольова Н.О. Складові поняття "національна ментальність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 376-380


  У межах дослідження поняття "національна ментальність" встановлено, що зміст цього феномену включає систему способів, стилів, манер мислення людини як представника нації / народу, її світовідчуття, світорозуміння та орієнтацію у соціумі. В рамках ...
1313121
  Ситник Г. Складові потенціалу системи національної безпеки та його вплив на рівень загроз національним інтересам // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.114-126
1313122
   Складові продовольчих ресурсів / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Т.Д. Іщенко, Є.А. Бузовський // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-22
1313123
  Ящук С.П. Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 329-335. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1313124
  Пшенична Л.В. Складові професійного простору майбутнього викладача // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 286-313. – ISBN 978-966-698-197-7
1313125
  Оксенюк О.В. Складові професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1313126
  Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Описано спільні складові професійної компетенції перекладача для двох основних видів перекладацької діяльності - письмової та усної. Common components of the professional competence of translators and interpreters are analised.
1313127
  Кривоконь Н.І. Складові професійної моделі фахівця системи соціального захисту населення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.68-73. – (Психологічні науки)
1313128
  Мельников О. Складові професійної програми пыдвищення кваліфікаці державних службовцівї // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
1313129
  Єфремова Г.Л. Складові професійної спрямованості особистості / Г.Л. Єфремова, О.В. Зосименко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 62-64. – ISBN 978-966-698-283-7
1313130
  Крилова В. Складові процесу управління ліквідністю банку : банки України / В. Крилова, Р. Набок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1313131
  Швецова-Водка Складові системи документальних комунікацій / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто терміни та поняття, що характеризують документальну комунікацію; властивості документальної комунікації; види документальної комунікації та їхню структуру; види документально-комунікаційних систем та їх склад; складові системи ...
1313132
  Малюкіна Д.І. Складові системи еколого-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 32-37. – ISSN 1995-0519
1313133
  Голіков І.В. Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1313134
  Коваленко О.В. Складові системи планування господарської діяльності підприємства в ринкових умовах / О.В. Коваленко, К.В. Ташева // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 141-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1313135
  Корж М.О. Складові системи соціального захисту: західноєвропейський досвід для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 406-416
1313136
  Ковальська К. Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито необхідність стратегічного управління людськими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу зосереджено на дослідженні основних складових системи стратегічного управління людськими ресурсами. В статье ...
1313137
  Маркова Н.С. Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 87-92. – ISSN 1683-1942
1313138
  Кирик В.Л. Складові становлення суспільної моделі сталого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 134-144
1313139
  Тіптюк Н.М. Складові стратегії МВФ у перехідних економіках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стратегію Міжнародного валютного фонду щодо країн з перехідною економікою, зокрема фінансову (макроекономічну) стабілізацію, її складові та різновиди. Звернено увагу на характерні риси та особливості окремих її варіантів. The article ...
1313140
  Софіщенко І.Я. Складові стратегії формування виробничо-інвестиційної моделі зовнішньоекономічного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 81-82
1313141
  Швецова О.Й. Складові стратегічного управління банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 18-24. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1313142
  Мовчан М.М. Складові сутності еколого-економічних відносин прав влвсності на землю у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1313143
  Вашкевич В.М. Складові сучасної наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)


  В період науково-технічного прогресу наука отримала суспільне визнання, а наукова картина світу здобула домінуюче становище в культурі. В цей період наука вже не потребувала обґрунтувань власного світогляду з боку філософії чи релігії, більш того ...
1313144
  Морозов Т. Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1313145
  Багрова І.В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 1729-7206
1313146
  Ткачук І.В. Складові та фактори регіонального людського розвитку (на прикладі Івано-Франківської області) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 76-80. – Бібліогр.: 7 назв
1313147
  Стадник В.В. Складові та чинники формування потенціалу розвитку малого підприємства / В.В. Стадник, О.С. Петрицька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-129.
1313148
  Яковлєв М.В. Складові термінологічного інструментарію дослідження концептосфери політичної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 288-296. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1313149
  Догадіна В.Ю. Складові управління персоналом у сфері освітніх послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 453-458. – ISSN 2222-4459
1313150
  Іващенко О.В. Складові управління якістю продукції / О.В. Іващенко, І.О. Алфер"єва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 130-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1313151
  Науменко Євгенія Складові успіху // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7
1313152
   Складові успіху сучасного університету [Національного технічного університету "Дніпровська політехніка] / О. Азюковський, А. Бардась, О. Григор"єв, М. Трегуб // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 28-38. – ISSN 1682-2366
1313153
   Складові успіху у кримінальному процесі : практ. посібник : [збірник] / [упоряд.: Бабенко К.А., Журавель В.І., Журавльов Д.В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 207, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1235-2
1313154
  Марцин В.С. Складові фінансового мислення і особливості приорітетів при плануванні й управлінні економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 21-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1313155
  Горбачевський В.Я. Складові формування особистості оперативного працівника міліції / В.Я. Горбачевський, В.В. Подоляк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 225-234
1313156
  Коломієць О.О. Складові формування та реалізації державної інвестиційної політики / О.О. Коломієць, М.В. Мокляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розкрито складові формування та реалізації державної інвестиційної політики в Україні, визначено стратегічні цілі розвитку інвестиційної сфери та форми і методи її активізації.
1313157
  Субота М.В. Складові ціннісних переваг при формуванні бізнес-моделі надання оздоровчих послуг та зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, М.М. Демидова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 139-147. – ISSN 2522-1620
1313158
  Ткаченко О.О. Складові частини французького молодіжного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 296-301
1313159
  Олійник М. Складові якісного добору // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 6


  "...Залучення викладачів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича допоможе покращити теоретичну підготовку кандидатів на посаду судді".
1313160
  Кобелянська О. Складові японського національного менталітету (історія досліджень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 279-293. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1313161
  Шаповалов В. Складові  національної безпеки: судово-фармацевтичні експертні дослідження щодо наявності причинно-наслідкових зв’язків між вживанням учасниками дорожнього руху психоактивних речовин і виникненням дорожньо-транспортних пригод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 88-93.
1313162
  Вижва С.А. Складові, сучасні підходи та особливості оцінки сейсмічного ризику території України : випуск 23 / С.А. Вижва, О.Б. Винниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-17 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Встановлено зв"язок між поняттями безпека та ризик, проведено аналіз можливостей застосування сучасних підходів до оцінки сейсмічного ризику та розглянуто основні його складові для території України.
1313163
  Рейнберг С.А. Складское дело : Устройство, оборудование и эксплуатация складов лесных материалов / С.А. Рейнберг. – 3-е перераб. изд-е. – Ленинград : Гослестехиздат, 1940. – 379 с.
1313164
  Ценина Т.Т. Складское и тарное хозяйство / Т.Т. Ценина, Б.Ф. Смирнов. – Л, 1988. – 64с.
1313165
  Строгов Н.П. Складское и тарное хозяйство снабженческо-сбытовых организаций / Н.П. Строгов. – Куйбышев, 1966. – 160с.
1313166
  Сиптиц Ф.Ф. Складское хозяйство / Ф.Ф. Сиптиц. – М., 1977. – 32с.
1313167
  Бурмистров В.Г. Складское хозяйство в торговле / В.Г. Бурмистров. – Москва, 1972. – 88с.
1313168
  Лю Юй-шэнь. Складское хозяйство оптовых организаций советской торговли. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Юй-шэнь.; Мин. торговли РСФСР. Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М,, 1961. – 15л.
1313169
  Паракуда І.В. Складська діяльність в Україні: теоретичні аспекти // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7320-15-8
1313170
  Рушковський М. Складська логістика в Києві: сучасна ситуація і тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 57-60
1313171
  Смирнов І.Г. Складська логістика як складова суспільно-географічної логістики: моделі територіальної оптимізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 256-263. – Бібліогр.: 8 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1313172
  Павленко А.Ф. Складське господарство : підручник / А.Ф. Павленко, В.В. Кривещенко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 354-391. – Бібліогр.: с. 392-395 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-114-4
1313173
  Демчук А. Складське свідоцтво як об"єкт цивільного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-37.
1313174
  Агабеков М.Г. Складчатая структура депрессионных зон Азербайджана и условий ее формирования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Агабеков М.Г.; Объед.совет Азебр.ордена Трудового Красного Знамени ин-та нефти и химии. – Баку, 1962. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1313175
  Романов А.А. Складчато-чешуйчатая структура Южного Урала / А.А. Романов. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
1313176
   Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 336с.
1313177
   Складчатые области Евразии.. – М, 1964. – 376с.
1313178
  Гусев Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид / Г.С. Гусев. – Москва : Наука, 1979. – 208с.
1313179
  Сенченко Г.С. Складчатые структуры Южного Урала / Г.С. Сенченко. – М., 1976. – 172с.
1313180
   Складчина : литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – [4], IV, 708 с.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
1313181
  Тальчиков С.А. Складчина как прообраз простого товарищества: историко-правовой аспект / С.А. Тальчиков, С.О. Шаляпин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 14-16. – ISSN 1812-3805
1313182
  Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств / О.Б. Маликов. – Л., 1986. – 187с.
1313183
   Склады на заводах машиностроения.. – М, 1964. – 724с.
1313184
  Матасова Т.А. Складывание итальянского направления политики московских князей в XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 26-34. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1313185
   Склали карти екологічної безпеки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії регіональних проблем економіки і політики географічного факультету створено унікальну методику оцінки регіональної екологічної безпеки України. Університетські вчені вперше визначили вірогідність виникнення надзвичайних ...
1313186
  Гаврилюк Склеп "македонського типу" з некрополя Німфею / Гаврилюк, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 57-70. – ISSN 0235-3490
1313187
  Храпунов И.Н. Склеп с погребениями III- IV вв. н.э. из могильника Нейзац : A vault with the third and fourth century ad burials in the cemetery of Neyzats / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий". – Симферополь : Доля, 2011. – 69, [3] с. : ил., табл. – Доб. тит. л. англ. - Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 25-30. – ISBN 978-966-336-513-9
1313188
  Зубар В.М. Склепи з християнським розписом некрополя Херсонеса: проблеми датування // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0235-3490
1313189
   Склерактинии мезозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. 4. – Москва : Наука, 1965. – 48с.
1313190
  Ваганов Е.А. Склеритограммы как метод анализа сезонного роста рыб / Е.А. Ваганов; Сиб. отд. АН СССР; Ин-т физики; Отв. ред.: И.А.Терсков. – Новосибирск : Наука, 1978. – 136 с.
1313191
  Золотарев В.Н. Склерохронология морских двустворчатых моллюсков / В.Н. Золотарев. – Киев, 1989. – 107с.
1313192
  Поволоцкая Н.Н. Склетные перегруппировки в реакциях тетрафторбензодигидробаррелена и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Поволоцкая Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л.
1313193
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 6
1313194
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6
1313195
  Хворост Л.В. Скликаю птаство : поезії / Люцина Хворост. – Харків : Майдан, 2015. – 779, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-634-2
1313196
   Скліфосовський Микола Васильович (1836-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1313197
   Скло України = Class of Ukraine : Народжене вогнем: історія скла; Сучасні підприємства: виробники скла, сировина, проектування, ремонт, устаткування, реалізація, кадри; Художнє скло: історія, майстри, підприємства. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 256с. – (Майстри своєї справи). – ISBN 966-8352-01-7
1313198
  Мазуренко Є.О. Скловуглецевий електрод, модифікований вуглецевими нанотрубками та Д-сорбітолдегідрогеназою, для визначення Д-сорбітолу / Є.О. Мазуренко, О.В. Шевченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 160
1313199
  Саєнко Сергій Юрійович Склокерамічні матеріали на основі природних компонентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Саєнко С.Ю.; НАНУ. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1313200
  Таов Х.Т. Склонение в адыгских языках в сравнительном аспекте / Х.Т. Таов. – Нальчик, 1967. – 52с.
1313201
  Климов Г.А. Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте / Г.А. Климов. – М., 1962. – 151с.
1313202
  Мазур Ю.Н. Склонение в корейском языке / Ю.Н. Мазур. – М, 1962. – 117с.
1313203
   Склонение в палеоазиатских и самодийских языках.. – Л, 1974. – 298с.
1313204
  Лабунько О.И. Склонение географических названий в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лабунько О.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1964. – 13 с.
1313205
  Лебедев В.К. Склонение двойных фамилий, состоящих из русской и иностранной частей // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 48-49. – ISSN 1811-1629
1313206
  Богатырева Г.Д. Склонение и семантико-синтаксические функции указательныъ местоимений в древнерусском языке XI-XIV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богатырева Г. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1313207
  Элсберг И.Я. Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке 12 - начала 18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Элсберг И.Я. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1313208
  Имнайшвили И.В. Склонение имен и функции падежей в древнегрузинском. : Автореф... доктор филолог.наук: / Имнайшвили И.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 80л.
1313209
  Дзоценидзе К. Склонение имен по текстам древнейшей редакции Посланий Павла в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
1313210
  Бурчуладзе Г.Т. Склонение имен существительных в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчуладзе Г. Т.; АН ГССР, Ин-т языковед. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1313211
  Мирецкий А.Л. Склонение имен существительных в новгородской деловой письменности XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирецкий А.Л. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1313212
  Гошадзе М.Г. Склонение имер в ранних памятниках грузинской советской литературы (XII=XIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гошадзе М. Г.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 26л.
1313213
  Гравис Г.Ф. Склонение отложения Якутии / Г.Ф. Гравис. – М, 1969. – 128с.
1313214
  Калакуцкая Л.П. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке / Л.П. Калакуцкая; отв. ред. Ф.П. Филин, В.В. Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 221с.
1313215
  Король А.К. Склонения ярких и слабых фундаментальных звезд в единой системе / А.К. Король. – Киев : Наукова думка, 1969. – 236 с.
1313216
   Склонности и способности.. – Л, 1962. – 126с.
1313217
  Орлов А.Б. Склонность и профессия / А.Б. Орлов. – Москва, 1981. – 96с.
1313218
  Шевандин Е.М. Склонность к хрупкости низколегированных сталей. / Е.М. Шевандин. – М, 1953. – 183с.
1313219
   Склонняя голову.. – Волгоград, 1973. – 655с.
1313220
   Склоновая микрозональность ландшафтов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1974. – 115с.
1313221
   Склоновые процессы. – Москва : Московский университет, 1977. – 168с.
1313222
   Склоновые процессы.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 176с.
1313223
   Склоновые процессы.. – М, 1978. – 124с.
1313224
   Склоновые процессы.. – М, 1980. – 134с.
1313225
  Погорельцев М.Т. Склотека астронегативів Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Астрономічна обсерваторія має понад 2000 астронегативів, отриманих на двох астрографах і двох рефлекторах обсерваторії за різними програмами в минулому сторіччі. Наведено коротку інформацію про астронегативи, що ввійшли до каталогу, телескопи й ...
1313226
  Воробйова Т.В. Склоутворення в системах М"-Р-О-N та М"-Р-О-N-F (М" - Li, Na, К) / Т.В. Воробйова, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності склоутворення для ряду розрізів систем МІ-P-O-N та МІ-Р-О-N-F (MI - Li, Na, K). Одержане скло вивчено методом ІЧ-спектроскопії та досліджено його водорозчинність. За даними порошкової рентгенографії з"ясовано області ...
1313227
  Кумбароскі Р. Скляна гора : поезії : [збірка] / Разме Кумбароскі ; [укр. переклад Анни Багряної ; передм. Дмитра Чистяка]. – Умань : Жовтий О.О., 2014. – 62 с. – (Ecloga : poetica mundana contemporanea). – ISBN 978-617-525-112-6
1313228
  Плугарж Зденек Скляна дама. / Плугарж Зденек. – Київ, 1976. – 590с.
1313229
  Лазарева А. Скляна завіса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 46 (418), 20-26.11.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Попри десятирічну присутність країн Східної Європи в ЄС та НАТО, французи констатують, що психологічні відмінності між Сходом і Заходом не зникли.
1313230
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 34-64
1313231
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 66-79
1313232
  Кисленко Г.О. Скляне та кам"яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Кисленко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 14 с. – Бібліогр.: 11 назв
1313233
  Колесниченко А.М. Скляний посуд V - І ст. до н. е. з розкопок Тіри // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 102-111. – ISSN 0235-3490
1313234
  Колесниченко А.М. Скляний посуд в техніці сердечника з Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Колесниченко Анжеліка Миколаївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 27 назв
1313235
  Чорний А.М. Скляний посуд Черняхівської культури : (історіографічний аспект) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 125-144. – ISSN 0235-3490
1313236
  Павич Мілорад Скляний слимак : Вистава на дві перші дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-52. – ISSN 0320 - 8370
1313237
  Капустін К.М. Скляні вироби Городська (за матеріалами розкопок 1940 - 1950 рр.) / К.М. Капустін, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 104-109. – ISSN 2227-4952
1313238
  Курдина Ю.М. Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 263-270. – ISSN 0321-0499
1313239
  Островерхов А.С. Скляні медальйони і деякі питання ідеологічних уявлень населення Північного Причорномор"я у IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 70-81. – ISSN 0235-3490
1313240
  Островерхов А.С. Скляні парфумні палички римського часу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1313241
  Пукліна О.О. Скляні фіали римського часу з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 68-77. – ISSN 2227-4952
1313242
   Склянка Часу = Zeitglas : [міжнародний літературно-мистецький журнал] / Фонд" Склянка Часу". – Канів
№ 65. – 2013. – 164 с.
1313243
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 93. – 2020. – 120 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1313244
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 94. – 2020. – 118 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1313245
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 95. – 2020. – 127, [1] c. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1313246
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 96. – 2020. – 131, [1] с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1313247
   Скляр Василь Костянтинович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1313248
  Лукінова Т.Б. Скляренко Віталій Григорович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 692-721. – ISBN 978-966-00-1653-8
1313249
  Успенский Л.В. Скобарь. / Л.В. Успенский. – М.-Л., 1943. – 39с.
1313250
  Немирович-Данченко Скобелев. Ч. 1 : личные воспоминания и впечатления : в 2 ч. / Вас. Ив. Немирович-Данченко // Два разрыва : I. Разошлись; II. Лялька : [рассказы] / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 176 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1313251
  Немирович-Данченко В.И. Скобелев : личные воспоминания и впечатления : в 2 т. / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
Ч. 2. – 1903. – 148 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди
1313252
  Немирович-Данченко Скобелев : [К 150-летию со дня рождения М.Д. Скобелева, генерала рус. армии, снискавшего боевую славу на полях сражений и оставившего добрый след в памяти потомков] / Василий Немирович-Данченко. – [Репр. воспр. изд. 1884 г.]. – Москва : Воениздат, 1993. – 285, [3] с. : ил. – На обл. только назв. сер. - На доп. тит. л.: Скоблев. Личные воспоминания и впечатления / В.И. Немировича-Данченко, 1884. - В кн. также: Из писем М.Д. Скобелева. - Вых. дан. ориг.: Санктпетербург. Тип. Имп. акад. наук., 1884. – (Редкая книга). – ISBN 5-203-01355-1
1313253
  Апушкин В.А. Скобелев о немцах : его заветы славянству / В.А. Апушкин. – Петроград : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 100 с., [1] л. портр. (фронт.)
1313254
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1966. – 28, [19] с.
1313255
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 3-е изд. – София : Наука и изкуство, 1967. – 24, [23] с.
1313256
  Костин Б.А. Скобелев, 1843-1882 / Б.А. Костин. – М., 1990. – 172с.
1313257
  Бошнаков Н. Скобелевский парк-музей Плевен / Н. Бошнаков. – София, 1965. – 46 с.
1313258
   Скобля Юрій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1313259
   Скованная молодость. – Ленинград, 1948. – 498с.
1313260
   Скованная молодость. – Ленинград, 1949. – 498с.
1313261
   Скованный в пустыне. – М., 1992. – 254с.
1313262
  Львов П.А. Сковзь строй / П.А. Львов. – Горький, 1957. – 178с.
1313263
  Городской Я.З. Сковозь годы / Я.З. Городской. – Москва, 1960. – 144с.
1313264
  Шевченко В.В. Сковорода - знавець та інтерпретатор біблії: спроба сучасного погляду // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 255-261. – ISBN 978-966-608-733-4
1313265
  Тичина П.Г. Сковорода : симфонія / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 403 с.
1313266
  Лощиц Ю.М. Сковорода / Ю.М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 223 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 13)
1313267
  Тычина Павло Сковорода : Симфония / Тычина Павло; Перевод с укр. П. Панченко; Вступ. ст. Л. Новиченко. – Москва : Гослитиздат, 1975. – 416с.
1313268
  Тычина П. Сковорода : Поэма / П. Тычина. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416с.
1313269
  Сергійчук В. Сковорода XX століття // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 125-річчя від дня народження Дмитра Чижевського.
1313270
  Ремарчук В. Сковорода Григорий Саввич : 290 лет Григорию Саввичу Сковороде // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 11 (116). – С. 29-31
1313271
  Бовсунівська Т. Сковорода Григорій Савич (1722-1794) і становлення українського романтизму // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 117-124. – ISBN 966-7825-40-Х
1313272
   Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : Збірник наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 382 с. – ISBN 5-12-002850-0
1313273
   Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність : [зб. наук.-теорет. праць] / І. Береза, А. Бичко, І. Бичко, Т. Біленко, В. [та ін.] Білодід; [Береза І. та ін. ; упоряд.: Йосипенко С.Л., Стратій Я.М. ; редкол. Попович М.В. та ін.] ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2003. – 714, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: в кінці статей. – ISBN 966-7053-XX-01
1313274
   Сковорода Григорій: образ мислителя. – Київ, 1997. – 452 с.
1313275
  Козорог О.В. Сковорода и Верлен: "Причудливо тасуется колода" / О.В. Козорог, Т.В. Дедушек // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 88-99. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
1313276
  Ушкалов Л. Сковорода і візантійське богослів"я // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 62-72. – ISSN 0235-7941
1313277
  Кавун Л.І. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-104. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1313278
  Ласло-Куцюк Сковорода і Шевченко // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 510-515. – ISBN 978-606-745-006-4
1313279
  Надворняк Ю.Й. Сковорода про любов як найвище благо // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 96-98
1313280
  Ушкалов Л. Сковорода та інші : причинки до історії української літератури / Леонід Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. – 552с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-168-1
1313281
  Федорук О. Сковорода чекає на Гонтаріва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 0130-1799
1313282
  Ларіонов П. Сковорода як гасло часу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Про книжку "Учитель життя. Сковорода як гасло часу", автором-упорядником якої є лауреат Шевченківської премії (1982), кандидат історичних наук Володимир Стадниченко.
1313283
  Ушкалов Л.В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010-2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-565-9
1313284
  Гужва О.П. Сковорода: знання як богопізнання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-111. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1313285
  Гужва О. Сковорода: його сповідь є одкровенням // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 153-163. – ISBN 966-7379-70-1
1313286
  Наливайко Степан Сковорода: таємниця славетного імені // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному, історичному й культурологічному матеріалі досліджується й по-новому тлумачиться прізвище видатного українського філософа й мислителя - Сковорода, яке знаходить паралелі в індійському антропоніміконі.
1313287
  Корж Г. Сковородинівська традиція і духовно-моральне виховання майбутніх педагогів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 162-172. – ISSN 2523-4234
1313288
  Вишеславський Л.М. Сковородинівське коло / Л.М. Вишеславський. – Київ, 1997. – 69с.
1313289
  Шевчук Т. Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського


  Пропонований історико-літературний матеріал містить відомості про родину першого біографа і друга Григорія Сковороди Михайла Ковалинського. Висвітлено аспекти Кар"єри М. Ковалинського та його братів на імперській державній службі в контексті їх прямого ...
1313290
  Астаф"єв О. Сковородинівські алюзії у комедії Тараса Шевченка "Сон" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 15-18. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1313291
  Козубенко Л. Сковородинівські аспекти творчості Валерія Шевчука // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 58-62. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1313292
  Лукьяненко Д. Сковородинівські мотиви та образи у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 96-100


  Статтю присвячена аналізу ремінісценції Сковородинівських мотивів і образів у творчості Т.Г. Шевченка на матеріалі його поетичних ("О.А. Козачковському", "Садок вишневий коло хати", "Сон") та прозових ("Близнецы") творів. Обгрунтовано зв"язок між ...
1313293
  Чобанюк В. Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків, зокрема "сродної" праці, шляху, самопізнання, життя і смерті тощо. The article explores Skovoroda motives in the creative activity of Kyiv neoclassical writers, ...
1313294
  Башкір О. Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.) / О. Башкір, С. Золотухіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 100-107. – ISSN 1562-529Х
1313295
  Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 71с.
1313296
  Мануйкін О. Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 79-87. – (Філологічні науки)
1313297
  Бартоліні М.Г. Сковородинський трактат "Убуждшеся видеша славу его": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 73-87. – ISSN 0235-7941
1313298
  Гусленко Р. Сковородинські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена аналізові ідейного задуму та визначенню змісту алегорій-образів-символів у поемі В. Підпалого "Повернення у Кавраї". Виділені образи-концепти, створені поетом для синтезу в поемі ідеї трьох світів та двох натур. Виокремлені ...
1313299
  Хоркавий Р. Сковородіана / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2004. – 544 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 523-534. – ISBN 5-7707-1940-0
1313300
  Гайворонська А.А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0320-9466
1313301
   Сковороду пам"ятають в Угорщині // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22, 1стр.кол.вкл.
1313302
  Бойє К. Скогландія = Skogland / Кірстен Бойє ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Харків : Фоліо, Теза, 2011. – 441, [2] с. – ISBN 978-966-03-5388-6
1313303
   Скок Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 45. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1313304
   Скок Володимир Іванович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256. – ISBN 978-966-644-090-0
1313305
   Скок Володимир Іванович (1932 -2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441-442. – ISBN 978-966-439-754-1
1313306
  Перель Е. Скок у гречку = The state of affairs : переосмислення подружніх зрад / Естер Перель ; з англ. пер. Любов Пилаєва ; за заг. ред. Євгена Плясецького. – Київ : BookChef, 2018. – 381, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The state of affairs. Rethinking Infidelity / Esther Perel. HarperCollins, 2017. - На обкл.: #1 New York Times bestseller. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7559-27-5
1313307
  Димчева Р. Скокове през времето: Иван Радоев духовен опит и творчество / Р. Димчева. – София, 1993. – 133 с.
1313308
  Рязанцева Н. Сколково - в Сибирь! / интервью брала Яна Булавина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Наталья Рязанцева, проректор по стратегическому развитию и инновационной политике этого университета, отвечает на вопросы. Среди идей, которые намерен поддерживать Фонд “Сколково”, есть очень близкие любому человеку В 2010 году Консорциум томских ...
1313309
  Нордлунд М. Сколково далёкое и близкое / беседу вела Л. Аксёнова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0028-1263


  В октябре 2011 года в России создан новый университет — Сколковский институт науки и технологий, Сколтех. Набрана пилотная группа из 20 студентов (в августе этого года они уже приступили к занятиям), сформирован пул из 13 научных коллективов, три из ...
1313310
  Виан Борис Сколопендр и планктон : Романы, пьесы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 448с. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-061-2 (т.4)
1313311
  Пашин В.В. Сколопендра / В.В. Пашин. – Пермь, 1968. – 106с.
1313312
  Залесская Н.Т. Сколопендровые многоножки / Н.Т. Залесская, А.А. Шилейко. – М, 1991. – 102с.
1313313
  Лаврентьев В.В. Скольжение полимеров по твердым поверхностям : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 076 / Лаврентьев В.В. ; Учен. совет по мех. и материаловед. полимеров науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1969. – 41 с.
1313314
  Добролюбов А.И. Скольжение, качение, волна / А.И. Добролюбов. – Москва, 1991. – 173 с.
1313315
  Дауэр Том Скользкая работа : альпинизм // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 78-81 : Фото. – ISSN 1029-5828
1313316
  Пестушко Валерий Скользкая... вода? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54-55
1313317
  Казарян С.С. Скользящее распределение ресурса на сети методом динамического программирования / С.С.Казарян, Л.Г. Хачиян. – Москва, 1986. – 27 с.
1313318
  Поляков Д.Н. Скользящие в рай : [рассказ, повесть, роман] / Дмитрий Поляков (Катин). – Москва : Центрполиграф, 2014. – 347, [2] с. – (Для тех, кто умеет читать ) ( Премия "Книжного обозрения"). – ISBN 978-5-227-04996-4
1313319
  Журавлев Андрей Скользящие по водной глади // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 84-99 : фото
1313320
  Федосеенко Ю.С. Скользящие режимы в неавтономных динамических системах с ударными взаимодействиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.06 / Федосеенко Ю.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 14л.
1313321
  Уткин В.И. Скользящие режимы и их применения в системах с переменной структурой. / В.И. Уткин. – М., 1974. – 272с.
1313322
  Карпов А. Сколько бозонов у Хиггса? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 11-17 января (№ 1/2). – С. С 1, С 4-5


  Хотя наиболее неблагодарное дело в науке - предсказывать грядущие открытия, это одно из самых увлекательных и интересных занятий. Так решения каких же научных задач в 2013-м стоит ожидать особо? В физике сложилась крайне редкая ситуация - когда самое ...
1313323
  Оганесян А. Сколько будет длиться война в Афганистане? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0130-9625
1313324
   Сколько бы лет ни прошло.. – М., 1966. – 295с.
1313325
  Вакуловская Л.А. Сколько бы ни пришлось, буду ждать... / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1990. – 379с.
1313326
  Славнов В.П. Сколько было пройдено... / В.П. Славнов. – Москва, 1984. – 184с.
1313327
   Сколько в мире мигрантов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 47 : фото
1313328
  Ковалевский Н. Сколько в нашем Отечестве Героев Советского Союза // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0321-0626
1313329
   Сколько Вам лет? : Линии жизни глазами психолога. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 112с. – ISBN 5-88527-025-2
1313330
  Россельс В.М. Сколько весит слово / В.М. Россельс. – Москва, 1984. – 430 с.
1313331
  Зекцер И.С. Сколько воды под землей? / И.С. Зекцер. – М, 1986. – 48с.
1313332
  Зайцев Вадим Сколько воды утекло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 22-23 : фото
1313333
  Свиньин В.Ф. Сколько вокруг систем? / В.Ф. Свиньин. – Новосибирск, 1976. – 71с.
1313334
  Цукерман Кэтрин Сколько всего человек жили на планете?. Миллиарды жизней // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 66 : фото
1313335
  Лузан А. Сколько вузов нужно? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 5


  О реформе высшего образования в Украине говорится давно. И все эти годы наше образование не становилось лучше, а уверенно ухудшалось. Все, кому приходится с ним сталкиваться, - и студенты, и преподаватели, и потребители, то есть предприятия и ...
1313336
  Белова В.А. Сколько детей будет в советской семье : результаты обследования / [В.А. Белова, Г.А. Бондарская, А.Г. Вишневский и др.]. – Москва : Статистика, 1977. – 104 с. : ил., граф. – (Демографические исследования)
1313337
  Кардин В. Сколько длятся полвека / В. Кардин. – Москва, 1977. – 351с.
1313338
  Цейтлин Е.Л. Сколько дорог у «Бронепоезда 14-69». / Е.Л. Цейтлин. – Москва : Книга, 1982. – 127 с.
1313339
  Гриненко М.Ф. Сколько же надо двигаться / М.Ф. Гриненко, Т.Я. Ефимова. – Москва, 1985. – 63с.
1313340
  Зимина Т. Сколько жили скифы? // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2


  Дослідження древніх людей скіфської епохи VII ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е.
1313341
  Владиславский В. Сколько жить тебе, человек? / В. Владиславский. – Минск, 1981. – 176с.
1313342
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 40 с.
1313343
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 40 с.
1313344
  Авдеенко Ю.Н. Сколько зим... : повести / Ю.Н. Авдеенко ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 319 с. : ил.
1313345
  Пучков Л. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? / Л. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617
1313346
  Пучков А. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? (модели построения прогнозов) / А. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617
1313347
  Костелянец Галина Сколько их, почти безымянных... : страницы воспоминаний // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 43-91. – ISSN 0012-6756
1313348
  Щелокаева Т.В. Сколько кодексов нужно России? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 102-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1313349
   Сколько лет Деду Морозу? // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.30. – ISSN 0028-1263
1313350
  Алянчиков А.М. Сколько лет живет тополь : рассказы и очерки / А.М. Алянчиков ; [худож. В. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 119 с. : ил.
1313351
  Лотце Р. Сколько лет земле / Р. Лотце. – М.-Л., 1926. – 92с.
1313352
  Обручев В.А. Сколько лет Земле / В.А. Обручев. – Москва. – 44 с.
1313353
  Андроникова М.И. Сколько лет кино? : История движущейся камеры. Предистория киноленты. Из кинопроектора в эфир / Андроникова М.И. – [Москва] : Искусство, 1968. – 100 с., [27] л. ил. : ил.
1313354
  Воробьев Е.З. Сколько лет, сколько зим / Е.З. Воробьев. – Москва, 1964. – 599с.
1313355
  Корякина М.С. Сколько лет, сколько зим / М.С. Корякина. – Красноярск, 1981. – 302с.
1313356
  Воробьев Е.З. Сколько лет, сколькоо зим / Е.З. Воробьев. – Москва, 1963. – 168с.
1313357
  Козлов Ю.В. Сколько листьев на дереве / Ю.В. Козлов. – М, 1981. – 256с.
1313358
  Холланд Дженнифер Сколько можно спать? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 40 : фото
1313359
  Литошик Денис Сколько надо прибавить, чтобы персонал не смотрел на сторону. Весна. Сотрудники полетели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34 : Фото
1313360
  Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... / А.И. Шебунин. – М, 1971. – 173с.
1313361
  Клочко В.Е. Сколько нас в одном теле? / В.Е. Клочко. – Алма-Ата, 1990. – 91с.
1313362
  Сагдиев М.Р. Сколько правды, столько и веры. / М.Р. Сагдиев. – М., 1990. – 174с.
1313363
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва, 1988. – 200с.
1313364
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году? / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва : Русский язык, 1989. – 197с.
1313365
  Иванов И. Сколько проживу вместе Сербия и Черногория? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
1313366
  Грехова Людмила Васильевна Сколько профессий - столько дорог : Рек. библиогр. указ. для уч. 6-8 кл. / Грехова Людмила Васильевна, Черткова Надежда Анатольевна. – Москва : Книга, 1983. – 63с.
1313367
  Гуляев В.И. Сколько раз открывали Америку? / В.И. Гуляев. – М., 1978. – 112с.
1313368
  Сиротин Б.З. Сколько света в мире / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1313369
  Тарасов А. Сколько Сколково не корми... // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 9 (1035). – С. 46-54. – ISSN 0130-1640
1313370
  Жак В.К. Сколько солнца в небе / В.К. Жак. – М., 1966. – 103с.
1313371
  Бурмистенко А.Н. Сколько стоит "собранное мнение"? / А.Н. Бурмистенко. – М., 1977. – 112с.
1313372
   Сколько стоит "собранное мнение"? : сб. очер. – Москва : Знание, 1981. – 240 с.
1313373
  Кливец П.Г. Сколько стоит бесплатное?. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
1313374
  Юриков А. Сколько стоит Валерий Леонтьев? / А. Юриков. – М, 1990. – 48 с.
1313375
  Черняк Георгий Сколько стоит ваша репутация? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 18-19 : фото
1313376
  Сахни Бхишам Сколько стоит курица : рассказы / Бхишам Сахни ; пер. с хинди В. Чернышева. – Москва : Правда, 1979. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
1313377
  Бегма Любов Сколько стоит ландшафтный дизайн? // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 26-29 : фото
1313378
  Шур Я.И. Сколько стоит минута / Я.И. Шур. – Москва, 1969. – 112с.
1313379
  Бархоленко А.Ф. Сколько стоит песня / А.Ф. Бархоленко. – Челябинск, 1967. – 89с.
1313380
  Черняк Георгий Сколько стоит профессионализм? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 12-13 : фото
1313381
  Раевский Б.М. Сколько стоит рекорд / Б.М. Раевский. – Л., 1971. – 231с.
1313382
  Дубровиский И.В. Сколько стоит рубль / И.В. Дубровиский, В.В. Орлов. – М, 1976. – 160с.
1313383
  Нариньяни С.Д. Сколько стоит рябчик? / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1954. – 56с.
1313384
  Кушнир И.А. Сколько стоит экзамен по математике? / И.А. Кушнир; И.А. Кушниp. – Киев : Факт, 1997. – 42 с. – ISBN 5-86248-095-1
1313385
  Коробенок Е.В. Сколько сторон у поверхности? / Е.В. Коробенок, А.А. Столяр. – Минск, 1985. – 158 с.
1313386
  Пестушко В. Сколько стоят вулканы? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 66-67 : Іл.
1313387
  Рудова Е.Л. Сколько той жизни: Юмор и сатира / Е.Л. Рудова, В.А. Рудов. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1313388
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1964. – 182с.
1313389
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1973. – 320с.
1313390
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1976. – 256с.
1313391
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1978. – 213с.
1313392
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 287с.
1313393
  Лернер Л.В. Сколько цветов у "Радуги" или Дни Афанасия Лунева / Л.В. Лернер, Э.Б. Маркин. – М., 1990. – 286с.
1313394
  Гусев Ю.А. Сколько, что и где мы покупаем : (Статистика для всех) / Ю.А. Гусев. – Москва : Статистика, 1979. – 88 с.
1313395
  Кашкадамова Екатерина Скомканый черновик Творца : увлечения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 106-112 : Фото
1313396
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 28-29
1313397
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-105


  Привітання з 70-річчям.
1313398
  Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси : исследование / А.С. Фаминцын. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1889. – 191 с.
1313399
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595
1313400
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595


  Скоморoхи, професійнi мандрівні співці й актори (лицедії), учасники свят, обрядів, ігор. Вперше згадані в літописах Київської Русі 1068 та зображені на фресках Софійського собору в Києві (1037). Скоморохи ("веселі люди") розважали народні маси співом, ...
1313401
  Зырянов И.В. Скоморошины / собрал в Прикамье И.В. Зырянов ; [худож. Маргарита Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 163 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1313402
   Скоморошьи и бабьи песни / [М. Багрин, псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М. Багриным ; [Типо-лит. Ю.Я. Римана], 1910. – VI, [2], 59 с. – Без тит. л.
1313403
  Федорова В.П. Скоморошьи песни в народной лирике. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Федорова В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
1313404
  Дітон А. Скомпроментована Америка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 6


  Про важливість наявності центральної національної стратегії, яка має законну силу, в країні з федеральною системою.
1313405
  Коваленко С.П. Сконструированные клетки в биотехнологии / С.П. Коваленко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 61с.
1313406
  Шулікін Д. Сконцетруватися на якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У НАН України презентували результати виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень", започаткованої з 2018 року. Обговорювались результати проведених наукових досліджень, та подальші кроки з розвитку ...
1313407
   Скопjе во нов 1941 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1973. – 520 с.
1313408
   Скопjе во нов 1942 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1975. – 416 с.
1313409
   Скопjе во нов 1943 - 1945 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1981. – 751 с.
1313410
   Скопа и другие птицы и звери [Електронний ресурс] : Скопинская керамика. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С 16 в. ведет свою истрию скопинская керамика. Богатые залежи светлых гончарных глин способствовали развитию промысла на рязанской ...
1313411
  Чубова А.П. Скопас / А.П. Чубова. – Л.М., 1959. – 36с.
1313412
   Скопенко В.:"Слухи о бесперспективности государственной ветви образования явно преувеличены" // Зеркало недели, 1995. – №43


  Интервью с ректором КНУ
1313413
   Скопенко Віктор Васильвич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Некролог з приводу смерті колишнього ректора КНУ, Героя України, академіка Віктора Васильовича Скопенка.
1313414
   Скопенко Віктор Васильович. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 160 с. – (Видатні постаті Київського університету")
1313415
  Губерський Л.В. Скопенко Віктор Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 479-480. – ISBN 966-316-045-4
1313416
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 30-31. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1313417
   Скопенко Віктор Васильович // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / Авт.-упор.: В.Болгов. – Київ : Український видавничий консорціум, 2004. – Вип. 1 : 2004 рік. – С. 4. – ISBN 966-8411-13-7
1313418
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 16-17. – ISBN 966-8352-11-4
1313419
   Скопенко Віктор Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 284- 333. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1313420
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 19. – ISBN 978-966-96823-1-4
1313421
   Скопенко Віктор Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 35-36. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
1313422
   Скопенко Віктор Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1313423
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256-257. – ISBN 978-966-644-090-0
1313424
   Скопенко Віктор Васильович (1935-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 442. – ISBN 978-966-439-754-1
1313425
  Різун В. Скопенко Віктор Васильович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 429-432. – ISBN 978-966-11-0226-1
1313426
  Скопенко В.В. Скопенко завидует Оксфорду / беседу вел Алексей Шабанов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 23 сентября. – С. 4 : фото


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Скопенко після вручення йому премії ім. Вернадського , яку він віддав дитячому садку при університеті. Беседа с ректором КНУ имени Тараса Шевченко В.В. Скопенко после вручения ему премии им. В. ...
1313427
   Скопецький Василь Васильович (1944-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 442-443. – ISBN 978-966-439-754-1
1313428
  Добржанский Ф.Г. Скопления и перелеты у божьих коровок (Coccinellidae) / Ф.Г. Добржанский // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 103-124. – Библиогр.: "Список литературы цитированной в настоящей работе" с. 123-124 (41 назв.)


  На с. 103 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 1.VIII.1923
1313429
   Скопления междоузельных атомов в кремнии и германии / А.Л. Асеев, Л.И. Федина, Д. Хеэль, Х. Барч. – Ноосибирск : Наука, 1991. – 149 с.
1313430
  Герасименко И.И. Скополаминные растения рода Datura и перспектива их культуры в СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасименко И.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1313431
  Дроздовський Д. Скопус: науковий інтернаціоналізм чи колонізація? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 10
1313432
   Скопусні ігри, або Як МОН України перекручує закони... / І. Кресіна, О. Кресін, О. Батанов, В. Горбатенко, О. Малишев, Н. Батанова, М. Ходаківський, О. Стойко, О. Кукуруз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Зауваження та пропозиції до проекту наказу МОН "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
1313433
  Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация / Н.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1937. – 136с.
1313434
   Скопье 1963, 1963
1313435
  Акулов И.И. Скорая развязка : повести, рассказы, пьеса / Иван Акулов. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 381 с.
1313436
  Тичина П.Г. Скорбна мати = Скорбная мать=The grief of the Madonna=La mere de la douleur / Павло Тичина ; [пер. рос. І. Качуровський ; пер. груз. Р. Чілачава ; пер. англ. С. Комарницький ; пер. фр. Д. Чистяк]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 46, [2] с. : портр., іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та груз. мовами
1313437
  Тичина П.Г. Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; [упорядкув., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2013. – 477, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-966-346-962-1
1313438
  Яциневич Я. Скорбна мати : ораторія на 4 ч. для хору, двох солістів-сопрано, оркестру (клавір) / музика Якова Яциневича ; поезія Павла Тичини ; [відп. за вип. В. Кузик] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2019. – 58, [2] с. : портр., ноти. – Загол. обкл.: Яків Яциневич, Павло Тичина. Скорбна мати. Ораторія. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8906-2
1313439
  Кожик Ф. Скорбная и героическая жизнь Я.А.Коменского / Ф. Кожик. – Прага, 1958. – 159с.
1313440
  Науменко В. Скорбная страничка из жизни М.А. Максимовича (по его черновым письмам к разным лицам) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 104-112. – ISBN 5-7707-1061-6
1313441
  Кузик В. Скорбний шлях музики (до 150-ліття Якова Яциневича) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 93-99. – ISSN 1728-6875


  Присвячено композитору Якову Яциневичу, незаслужено замовчуваному в попередню, радянську, добу, та його ораторії "Скорбна мати" на вірші П. Тичини (1926) - першому зразкуораторіального жанру в українській музиці. Диригент чоловічого хору Київського ...
1313442
  Анисимов А.Л. Скорбное бесчувствие : на добрую память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет / А.Л. Анисимов. – Київ, 1992. – 265 с.
1313443
  Публий Овидий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Публий Овидий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1313444
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1313445
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – М, 1979. – 272с.
1313446
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии.Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
1313447
  Глобус Адам Скорбный дом : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 144-146. – ISSN 0130-7673
1313448
  Чернов А.Ю. Скорбный остров Гонорупуло / А.Ю. Чернов. – М., 1990. – 46с.
1313449
  Молева Н.М. Скорбный список / Н.М. Молева. – Москва : Знание, 1991. – 55 с.
1313450
  Гофштейн Д. Скорбота // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 207-220.
1313451
  Шушарін Д. Скорботна бездушність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 9


  І російська влада, і російське суспільство не сприймають трагедії у власній історії й не визнають права інших народів на трагедію - передусім Голодомор.
1313452
  Зінченко Н. Скорботна данина пам"яті : сценарій літературного вечора, присвяченого трагічним подіям голодомору в Україні 1932-1933 років
1313453
  Руденко Г. Скорботна нота "Сонячних кларнетів" Павла Тичини (поезія періоду громадянської війни) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 34-36. – ISSN 2076-9326
1313454
  Астуріас М.А. Скорботна п"ятниця : роман / Астуріас М.А. ; з ісп. пер. П. Соколовський. – Київ : Молодь, 1980. – 256 с.
1313455
  Русанівський І. Скорботна трагедія репресій (Пам"яті Макара Русанівського)
1313456
  Гаврилова Л. Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 250-253. – ISSN 2075-1222
1313457
  Костенко Н.В. Скорботні і любовні елегії Дмитра Кременя // Collegium : международный научно-художественный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т международных отношений ; глав. ред. Д. Бураго. – Киев, 2017. – № 27. – С. 269-276. – ISSN 2522-4913
1313458
  Лазаренко В. Скорботні свідки Афганської війни (1979 - 1989 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 273-280. – ISBN 978-617-7399-06-2
1313459
  Психа В.Л. Скоре после свадьбы / В.Л. Психа. – 2-е изд., с изм. – Краснодар, 1988. – 93с.
1313460
  Струве П.Б. Скорее за дело! / П.Б. Струве. – М, 1991. – 46 с.
1313461
  Черненко В.А. Скорей бы завтра / В.А. Черненко. – Пермь, 1967. – 288с.
1313462
  Воробьев Е.З. Скорей бы настало завтра / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 220с.
1313463
   Скорені вершини. – Київ, 1979. – 160с.
1313464
  Волошин І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1313465
  Лойко О.А. Скорина / О.А. Лойко. – М., 1989. – 349с.
1313466
  Подокшин С.А. Скорина и Будный / С.А. Подокшин. – М, 1974. – 175 с.
1313467
   Скорина Франциск и Вильнюс. – Вильнюс, 1991. – 140с.
1313468
  Васильєв О.М. Скорингове моделювання на основі нейронних мереж для визначення рейтингу позичальника банку // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (707). – С. 54-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
1313469
  Луцишин О. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок / О. Луцишин, О. Климчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 207-217. – ISSN 1818-5754
1313470
  Камінський А.Б. Скорингові технології оцінювання вартості портфелів рострочених кредитів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 183-188. – ISSN 2221-755X
1313471
  Бондар Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 25-30. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізуються друковані і писемні пам"ятки, пов"язані з діяльністю та ім"ям видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Особливу увагу приділено ...
1313472
  Різниченко С.Т. Скористаймось їх досвідом // Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1999. – № 11/12. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117


  Формування системи науково-педагогічних кадрів вищої школи США.
1313473
   Скористатися неможливо прогавити. Україна між Заходом і Сходом, що конкурують : зб. аналіт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. досліджень ; Центр зовнішньополіт. досліджень ; [за заг. ред. О.С. Александрова]. – Київ : НІСД, 2020. – 143, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини"). – ISBN 978-966-554-343-5
1313474
  Косьянова В.А. Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1313475
  Мира Э. Скорлупа : роман / Эльга Мира. – 3-е изд. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 396, [2] с. – ISBN 978-617-7672-66-0
1313476
  Олди Г. Скорлупарь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 83-99. – ISSN 1728-8568
1313477
  Ткаченко В. Скоро буде весна : поезії / Валентина Ткаченко. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 188 с.
1313478
  Петрова Александра Скоро время хризантемы! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 70-71 : фото
1313479
  Самсонов С.А. Скоро опять весна : рассказы / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 52 с.
1313480
  Левашева Г.Я. Скоро премьера! : рассказы о муз. театре / Г.Я. Левашева. – Л. : Детская литература, 1991. – 157 с.
1313481
  Михеев В. Скоро разбудят меня на рассвете : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 0321-1878
1313482
  Печерникова И.А. Скоро юность / И.А. Печерникова. – М., 1975. – 175с.
1313483
   Скоромный и постный стол. – Л, 1990. – 95с.
1313484
  Марочко В. Скоропадська Єлизавета Павлівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 387. – ISBN 978-617-642-388-1
1313485
  Терещенко Ю. Скоропадський зрікся влади, але не зрікся гетьманства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 18-19


  Український історик Юрій Терещенко розповів "літньошколяркам" про Павла Скоропадського та його погляди на створення незалежної держави.
1313486
  Копитько О. Скоропадський і АнтиСкоропадський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 14


  Чого повинні навчати події 100-річної давності.
1313487
  Панченко В. Скоропадський і Винниченко, або Чому гетьман не втримав булаву? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 20
1313488
  Панченко В. Скоропадський і Винниченко, або Чому гетьман не втримав булаву? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)
1313489
  Мартинов А.Ю. Скоропадський і Денікін: спроба порівняльного аналізу соціально-економічної політики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 40)


  На основі фахів них та опублікованих матеріалів аналізується соціально-економічна політика в Україні за часів правління П. Скоропадського та денікінської окупації, дається порівняльний аналіз сутності економічної політики.
1313490
  Литвин С. Скоропадський і Петлюра: спроба спростування деяких міфів в історіографії Української Держави 1918 року // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 232-237
1313491
  Сюндюков І. Скоропадський на повний зріст // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 25, 29


  У Київському Музеї Гетьманства відбувся круглий стіл на тему: "Місце Гетьмана Павла Скоропадського в історичній пам"яті українського народу".
1313492
  Короткий В.А. Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 361-362. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1313493
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Два гетьмана, кілька генеральних старшин та низка громадських діячів, меценатів і науковців - таким є внесок роду Скоропадських до пантеону найвизначніших українців.
1313494
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
1313495
  Отт-Скоропадська Скоропадські // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 6-11. – ISSN 0868-9644
1313496
  Цюприк В. Скоропадського щодо формування особового складу вищих органів державної влади Української Держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 257-259
1313497
  Тыж Р.М. Скороплодная и обыкновенная формы ореха грецкого / Р.М. Тыж, Н.М. Антонюк. – К., 1984. – 135с.
1313498
  Дементьева Н.М. Скоропостижная смерть от атеросклероза венечных артерий / Н.М. Дементьева. – М, 1974. – 216с.
1313499
  Грунин Михаил Скороспелые ФИГи : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 12-14
1313500
  Жаркова В.В. Скорости возбуждения и ионизации атома водорода электронным ударом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 41-51. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Проведено сравнение скоростей возбуждения атома водорода при соударениях со свободными электронами, расчитанных по различным полуэмпирическим формулам, с экспериментально измеренными временами жизни возбужденных состояний (главные квантовые числа n=3, ...
1313501
  Радаков Д.В. Скорости движения и некоторые особенности зрения рыб / Д.В. Радаков, В.Р. Протасов. – М, 1964. – 48с.
1313502
  Комаров В.Т. Скорости движения нектоннных животных / В.Т. Комаров. – К., 1976. – 99с.
1313503
   Скорости диформаций и смещения в эпоху сильного землетрясения на Южном Байкале / В.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, Е.В. Бойко, Е.И. Грибанова, В.М. Семибаламут, А.В. Тимофеев, А.В. Ярошевич // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1040-1061 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1059-1061. – ISSN 0016-7886
1313504
   Скорости звуковых волн, измеренные методом неупругого рассеяния рентгеновских лучей при высоких давлениях и температурах в алмазной ячейке с резистивным нагревом / Э. Отани, К. Мибе, Т. Сакамаки, С. Камада, С. Такахаси, Х. Фукуи, С. Цуцуи, Р А.К. Барон // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 247-253 : рис., табл. – Библиогр.: с. 252-253. – ISSN 0016-7886
1313505
  Козленко М.В. Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 70-85 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
1313506
  Шаповал В.И. Скорости продольных волн при высоких давлениях и температурах в породах центральной части Украинского щита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.051 / Шаповал В.И.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – К. – 18л.
1313507
  Меландер Л. Скорости реакций изотопных молекул / Л. Меландер, У. Сондерс. – М, 1983. – 344с.
1313508
  Исаков П.К. Скорости, ускорения, повесомость / П.К. Исаков, Р.А. Стасевич. – М, 1962. – 151с.
1313509
   Скоростигла "Карменсіта" робить виклик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81. – ISSN 0130-5212
1313510
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии задуговых впадин / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 37-47 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1313511
  Мурусидзе Г.Я. Скоростная модель верхней мантии на территории Кавказа и прилегающих регионов / Г.Я. Мурусидзе. – Тбилиси, 1987. – 135с.
1313512
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии под срединно-океаническими хребтами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 33-42 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1313513
   Скоростная модель строения мантии под о-вом Суматра и сейсмичность района / А.В. Кендзера, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, А.И. Островной // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 85-98 : рис. – Библиогр.: с. 97-98. – ISSN 0203-3100
1313514
  Блюмберг И.Б. Скоростная обработка кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – Л, 1975. – 67с.
1313515
  Килимов С.Л. Скоростная проходка наколнных стволов / С.Л. Килимов. – Киев, 1959. – 113 с.
1313516
  Стетюха Е.И. Скоростная проходка нефтяных скважин. / Е.И. Стетюха. – Грозный, 1961. – 56с.
1313517
   Скоростная сельскохозяйственная техника. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 191с.
1313518
  Дмитриевский О.Д. Скоростная спектрометрия и ее применение к исследованию фотореакций органических соединений методом импульсного фотовозбужедения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Дмитриевский О.Д.; Гос.оптич. ин-т. – Л, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1313519
  Гобаренко В.С. Скоростная структура верхних этажей мантии бассейна Черного моря / В.С. Гобаренко, Т.Б. Яновская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 62-74 : Рис. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1313520
  Бутаенко И.В. Скоростная типизация средней и нижней мантии Европы / И.В. Бутаенко, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 88-101 : рис., табл. – Библиогр.: с.99-100. – ISSN 0203-3100
1313521
  Сазонов М.Л. Скоростники / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1313522
  Сазонов М.Л. Скоростники. / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1313523
  Нестеренко Н. Скоростно-силовая подготовка юных баскетболистов 13-14 лет в зависимости от игрового амплуа / Н. Нестеренко, А. Соловей // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1992-7886
1313524
   Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов. – Москва, 1968. – 247с.
1313525
  Листопад Иван Викторович Скоростно-силовая подготовленность лыжников-гонщиков разной квалификации и методика ее совершенствования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Листопад Иван Викторович; Киевский гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 26л.
1313526
  Аншелес О.М. Скоростное выращивание однородных кристаллов из растворов. Кристаллизация сегнетовой соли / О.М. Аншелес, В.Б. Татарский, А.А. Штернберг ; под ред. О.М. Аншелес. – Ленинград : Лениздат, 1945. – 83 с. : рис.
1313527
  Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование / Л.Ф. Штернберг. – Москва : Высшая школа, 1988. – 31с.
1313528
  Климов В.А. Скоростное микроопределение углерода и водорода и других элементов из той же навески. : Автореф... доктор хим.наук: / Климов В.А.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1313529
  Яковлева Т.И. Скоростное поле потока на одиночном изгибе : Автореф... канд. техн.наук: 696 / Яковлева Т.И.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1313530
  Нифонтов Б.И. Скоростное проведение горных выработок. / Б.И. Нифонтов. – Свердловск-Москва, 1949. – 78с.
1313531
  Прокопович А.Е. Скоростное резание и модернизация металлорежущих станков. / А.Е. Прокопович. – М, 1949. – 27с.
1313532
  Кузьмин Н.М. Скоростное резание металлов и повышение производительности трудад в машиностроении / Н.М. Кузьмин. – Москва, 1955. – 32с.
1313533
  Розвадовский В.А. Скоростное системитическое исследование лудильного олова : Автореф... канд. хим.наук: / Розвадовский В. А.; АН Лит.ССР, Ин-т химии и хим. технол. – Вильнюс, 1954. – 7л.
1313534
  Приклонская Н.В. Скоростное смешение резин как фактор интенсификации производственного процесса. : Автореф... канд. техн.наук: / Приклонская Н.В.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 13л.
1313535
  Заец Л.Н. Скоростное строение мантии и сверхглубинные флюиды Юго-Восточной Азии / Л.Н. Заец, Као Динг Тру, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 108-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126-127. – ISSN 0203-3100
1313536
  Цветкова Т.А. Скоростное строение мантии под Днепровско-Донецкой впадиной и ее окружением. Ч. ІІ / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Н.Л. Заец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 145-161 : рис. – Библиогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
1313537
  Годзевич В.И. Скоростное структурное бурение. / В.И. Годзевич, А.М. Бродовский. – М-Л, 1953. – 40с.
1313538
  Кудрявцев К.К. Скоростной бег на коньках. / К.К. Кудрявцев, М.П. Соколов. – М, 1952. – 172с.
1313539
  Арутюнов М.Г. Скоростной ввод-вывод информации. Способы регистрации и восприятия информации / Арутюнов М.Г., Маркович В.Д. – Москва : Энергия, 1970. – 352 с. : черт. – Библиогр.: с. 336-350 (346 назв.)
1313540
  Берг Л.Г. Скоростной количественный фазовый анализ. Практическое руководство / Л.Г. Берг. – М, 1952. – 60с.
1313541
  Волькенштейн В.С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов / В.С. Волькенштейн. – Ленинград : Энергия, 1971. – 145 с.
1313542
  Марчевский В.Н. Скоростной обжиг пасты карбоната железа. : Автореф... канд. техн.наук: 05.176 / Марчевский В.Н.; КПИ. – К., 1970. – 26л.
1313543
  Сень З.П. Скоростной обжиг фарфоровых изделий в конвейерных печах. / З.П. Сень, И.И. Мороз. – К., 1968. – 54с.
1313544
  Гордиенко В.В. Скоростной разрез верхней мантии под островными лугами северной и западной окраины Тихого океана / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 124-138 : рис., табл. – Библиогр.: с. 136-137. – ISSN 0203-3100
1313545
  Заец Л.М. Скоростные границы в мантии Юго-Восточной Азии и Южного Китая // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 62-71 : рис. – Библиогр.: с. 71. – ISSN 0203-3100
1313546
   Скоростные измерительные субсистемы.. – Рига, 1980. – 184с.
1313547
  Аристов Михаил Скоростные магистрали требуют высокоточных измерений : в фокусе / Аристов Михаил, Серегин Сергей // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
1313548
   Скоростные методы исследований при гидрогеологических и инженерно-геологических съемках.. – М, 1969. – 336с.
1313549
  Гордиенко В.В. Скоростные модели верхней мантии континентальных и океанических рифтов / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 21-40 : рис. – Библиогр.: с. 36-40. – ISSN 0203-3100
1313550
  Омельченко В.Д. Скоростные неоднородности и рельеф раздела Мохоровичича Украинского щита / В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский, А.Б. Носенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 113-126 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1313551
  Винников С.Д. Скоростные поля в водоворотных областях водохранилищ-охладителей : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Винников С.Д.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1313552
  Шилов Н.В. Скоростные проходки горизонтальных горных выработок. / Н.В. Шилов, М.Б. Удалкин. – М., 1947. – 268с.
1313553
  Гордиенко В.В. Скоростные разрезы верхней мантии под океанами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 64-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-82. – ISSN 0203-3100
1313554
  Рыбин А.Г. Скорость / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1965. – 258с.
1313555
  Кулешов А.А. Скорость : стихотворения и поэмы / А.А. Кулешов. – Минск, 1978. – 206 с.
1313556
  Захаров В.М. Скорость / В.М. Захаров. – Харьков : Прапор, 1980. – 163с.
1313557
  Андрианова Г.П. Скорость : повесть / Галина Андрианова. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1985. – 221 с.
1313558
  Антропова И. Скорость : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 17-25. – ISSN 0131-8136
1313559
  Кукал З. Скорость геологических процессов / З. Кукал. – Москва, 1987. – 245 с.
1313560
  Захарихина Л.В. Скорость голоценового торфонакопления в условиях Камчатки // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 670-676 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1313561
  Пестушко Валерий Скорость жизни у всех разная : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52
1313562
  Каширин С.И. Скорость звука / С.И. Каширин. – Л., 1987. – 118с.
1313563
  Понедельникова Е.Г. Скорость звука в ассоциированных жидкостях и ее температурная зависимость. : Автореф... канд. хим.наук: / Понедельникова Е.Г.; Москов. хим. технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1953. – 8л.
1313564
  Петренко Л.А. Скорость звука и молекулярная структура среды : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Петренко Л.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 19л.
1313565
  Фэн Жау Скорость звука и сжимаемость водных растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фэн Жау; ЛГУ. – Л., 1960. – 15л.
1313566
  Гитис М.Б. Скорость звука и сжимаемость жидких металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гитис М.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 13л.
1313567
  Муминова Машхура Фатхуллаевна Скорость звука и термодинамические коэффициенты водных растворов неэлектролитов и смесей органических жидкостей в зависимости от температуры и давления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Муминова Машхура Фатхуллаевна; АН Туркм.ССР. Физ.-техн. ин-т. – Ашхабад, 1981. – 18л.
1313568
  Отпущенников Н.Ф. Скорость звука и физико-химические свойства вещества. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Отпущенников Н.Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Томск, 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1313569
  Тутов В.М. Скорость звука и физико-химические свойства жидких Н-парафинов и некоторых циклических углеводородов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Тутов В.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 18л.
1313570
  Мельник Е.М. Скорость зрительного восприятия в процессе нормального старения и при психических заболеваниях в позднем возрасте. : Автореф... Канд.мед.наук: 767 / Мельник Е.М.; Ан СССР Ин-т физиологии,. – Л, 1968. – 23л.
1313571
  Сабуренко Е.Н. Скорость и длительность плавания рыб как элементы их поведения : Автореф... канд. биол.наук: / Сабуренко Е. Н.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1973. – 23л.
1313572
  Посвянский В.С. Скорость и пределы распространения изотермических пламен. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Посвянский В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1313573
  Волков В.Н. Скорость и характер зрительного восприятия при сосудистых поражениях головного мозга : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Волков В.Н. ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1969. – 16 с.
1313574
  Кнастер М.Б. Скорость ионизации водорода на частично погруженных активных электродах в растворах едкого калия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнастер М.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова.. – М., 1964. – 16л.
1313575
  Ваввэ В.Д. Скорость обновления железа гемоглобина при кислородном голодании : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Ваввэ В.Д. ; Воен. мед. акад. – Ленинград, 1954. – 15 с.
1313576
  Любимцев Ю.И. Скорость оборота авансированных промышленных фондов и эффективность социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Любимцев Ю.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – М., 1966. – 18л.
1313577
  Соколов А.А. Скорость обращения денег и товарные цены. / А.А. Соколов. – М., 1925. – 198с.
1313578
  Эсенгулов Д.Э. Скорость окисления органических соединений солями марганца с различной валентностью этого элемента. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эсенгулов Д.Э.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 14л.
1313579
  Ульянов Н.Е. Скорость приближает звезды. / Н.Е. Ульянов. – Омск, 1963. – 91с.
1313580
  Колчин В.Ф. Скорость приближения к предельным распределениям в классической задаче о дробинках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колчин В.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 8л.
1313581
  Загиров Н.Ш. Скорость приближения некоторых классов функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загиров Н.Ш.;. – Минск, 1977. – 19л.
1313582
  Шмидт Г.А. Скорость процесса регуляции нервной пластинки / Г.А. Шмидт, 1936. – С. 135-144
1313583
  Юньев Г.С. Скорость распространения возбуждения в центраьлной нервной системе. / Г.С. Юньев. – Минск, 1963. – 231с.
1313584
  Садыхова С.Х. Скорость распространения и поглощение ультразвуковых волн в водных растворах биомакромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Садыхова С.Х.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1969. – 19л.
1313585
  Чернышенко Т.П. Скорость распространения ультразвука и другие физико-химические параметры некоторых биологических жидкостей человека и животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Чернышенко Т.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1313586
  Чимитджоржиев Д.Б. Скорость распространения ультразвуковых волн в неводных растврах электроликов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чимитджоржиев Д.Б.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1313587
  Брагинский С.Е. Скорость растворения металлов в некоторых буферных растворах. : Дис... наук: / Брагинский С.Е.;. – К., 1940. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1313588
  Вафиади В.Г. Скорость света и ее значение в науке и технике / В.Г. Вафиади, Ю.В. Попов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1970. – 136 с.
1313589
  Толчельникова С.А. Скорость света и проблема "определения одновременности" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-11. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1313590
  Фрум К. Скорость света и радиоволн. : пер. с англ. / К. Фрум, Л. Эссен. – Москва : Мир, 1973. – 196с.
1313591
  Елецкий А.В. Скорость света. / А.В. Елецкий. – М, 1975. – 64с.
1313592
   Скорость седиментогенеза в озере Арахлей (Центральное Забайкалье) по радиогеохимическим и палинологическим данным / А.Б. Птицын, Г. Чу, А.В. Дарьин, Л.В. Замана, И.А. Калугин, С.А. Решетова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 473-480 : рис., табл. – Библиогр.: с. 479-480. – ISSN 0016-7886
1313593
  Коляда Виктор Иванович Скорость сходимости и суммируемости ортогональных рядов и вложение некоторых классов функций многих переменных : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Коляда Виктор Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 9с. – Бібліогр.:с.8-9
1313594
  Вовченко Г.И. Скорость химических реакций и химическое равновесие / Г.И. Вовченко. – Новосибирск, 1967. – 22с.
1313595
  Жданов В.П. Скорость химической реакции / В.П. Жданов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 100 с.
1313596
  Завьялов И.Г. Скорость, время и пространство в современной войне / И.Г. Завьялов. – М., 1965. – 192с.
1313597
  Иванов А.Л. Скорость, маневр, огонь / А.Л. Иванов. – Москва, 1974. – 304с.
1313598
  Воробьев-Обухов Алексей Скорость, ожившая в Гудвуде : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 96-97
1313599
  Тарасенко Н.Ф. Скорость. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1964. – 71с.
1313600
  Шевчук П.М. Скоротлива активність гладеньких м"язів шлунка щурів при дії таурохолевої кислоти / П.М. Шевчук, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка білих щурів встановлено дозозалежний пригнічувальний ефект таурохолевої кислоти на спонтанну скоротливу активність гладеньких м"язів. Припускається, що такий ефект обумовлено блокадою надходження іонів ...
1313601
   Скоротлива активність гладеньких мязів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Н. Нуріщенко, Н. Жолобак, М. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) в шлунку молодих щурів збільшував співвідношення фазного і тонічного компонентів скорочень викликаних гіперкалієвим розчином (ГКР) на 21,9%(p<0,05). У старих щурів у шлунку після дії НДЦ зростала ...
1313602
  Колосова О. Скоротливі та релаксаційні характеристики м"язів у висококваліфікованих спортсменів-фрістайлістів / О. Колосова, Т. Халявка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Одним з напрямів підвищення спеціальної фізичної працездатності спортсменів з уникненням спортивного травматизму може бути розробка принципів спеціального міорелаксаційного тренування. Швидкість міорелаксації, тобто розслаблення скелетних м"язів, є не ...
1313603
   Скороход Анатолій Володимирович (1930-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 443. – ISBN 978-966-439-754-1
1313604
   Скороход Юрій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 443. – ISBN 978-966-439-754-1
1313605
   Скороходько Едуард Федорович (1929-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 443-444. – ISBN 978-966-439-754-1
1313606
  Бояров В.І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 150-154
1313607
  Сербін О. Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 13-20. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта "Рубрикатора НБУВ" як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового "Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант". ...
1313608
  Галицька С.В. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / С.В. Галицька, Н.В. Орешина // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Рівень організації інформаційного ресурсу бібліотеки, який визначає ефективність функціонування бібліотечно-пошукової системи, забезпечується на етапі наукового опрацювання документів, зокрема, у процесі формування ресурсів за класифікаційними ...
1313609
  Сміт О. Скорочений курс хемії / О. Сміт. – 2-е вид. – Харків : Технічне вид.
Вип. 1. – 1931. – 335 с.
1313610
  Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-39
1313611
  Шейко О.М. Скорочений силогізм / О.М. Шейко. – Київ : Вища школа, 1962. – 28 с.
1313612
  Карпенко М.І. Скорочений Ціцерон : сатира та гумор / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 162 с.
1313613
  Гетьман З.О. Скорочені слова в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 104-105. – ISBN 966-638-142-7
1313614
  Лаврик Г. Скороченнія релігійних свят в українському "соціалістичному календарі" вихідних днів на етапі становлення радянського трудового законодавства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.481-488
1313615
  Будько О. Скорочення бюджетного фінансування стратегічних напрямів: американський досвід // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-41. – (Політичні науки)
1313616
  Вергун Л. Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 80-87. – ISBN 966-581-388-9
1313617
   Скорочення відміняється // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про деякі питання формування штатних нормативів" від 13.04.2016 передбачав 10-відсоткове скорочення працівників навчальних закладів. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписала наказ №484 про ...
1313618
  Береза Іван Григорович Скорочення втрат і підвищення якості м"яса сільськогосподарських тварин : Автореф... докт. ветеринарнихнаук: 16.00.06 / Береза Іван Григорович; Укр. академія аграрних наук, Ін-т ветеринарної медицини. – К., 1994. – 45л.
1313619
  Ватаманюк-Зелінська Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва / Ватаманюк-Зелінська, Ю.В. Янісів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 67-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1313620
  Кирилюк А. Скорочення мережі римо-католицьких монастирів у Волинській губернії у ХІХ ст.: причини та наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 135-138. – ISSN 2222-5250
1313621
  Матюша Л. Скорочення назв установ та організацій збройних сил Франції як проблема військового перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 55-58
1313622
  Дюканова О. Скорочення промислових викидів СО2 і його вплив на зайнятість населення в Україні : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1313623
   Скорочення слів у бібліографічному описі. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х., 1961. – 55с.
1313624
  Карась Б.О. Скорочення строку звернення до адміністративного суду. Чи обмежує це права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 195-202. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню строків звернення до адміністративного суду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аналізується законодавство в цій сфері, а також здійснюється дослідження судової практики адміністративних судів ...
1313625
  Романушко Вероніка Сергіївна Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 187-192 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2219-5300
1313626
  Кузнецов Є. Скорочення у молодіжному сленгу та sms-мова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 16-19
1313627
   Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку. РСТ УРСР 1743-76. – Вид. офіційне. – Київ : Держплан УРСР, 1977. – 22 с. – (Система інформаційно-бібліографічної документації)
1313628
  Перхач Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) / Перхач, Р-Ю.Т // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 231-236. – ISSN 2311-0821
1313629
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 250 с.
1313630
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 272 с.
1313631
  Зернова Р.А. Скорпионовы ягоды / Р.А. Зернова. – М., 1961. – 31с.
1313632
  Патковский М. Скорпионы / М. Патковский. – Москва, 1962. – 136 с.
1313633
  Свиридов А. Скорпионы Закавказья // Очерки и картины восточных нравов / Вамбери. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – [48] с.


  Содержание конволюта: 1. Скорпионы Закавказья / А. Свиридов; 2. Из путешествия в Кахинхину доктора Мориса / Морис ; 3. Очерки и картины восточных нравов / Вамбери.
1313634
  Патковський М. Скорпіони / М. Патковський. – Київ, 1961. – 183с.
1313635
  Онищенко І.Ю. Скорпіони / І.Ю. Онищенко. – Київ : Політвидав України, 1991. – 223 с. – ISBN 5-319-00548-2
1313636
  Цветкова Т.А. Скорстная делимость мантии под Украинским щитом / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 75-87 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1313637
   Скорцов Микола Єфремович (1836-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1313638
  Рулев-Хачатурян Скорый Воркута -- Симферополь / Рулев-Хачатурян. – М., 1990. – 267с.
1313639
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – Москва, 1971. – 48с.
1313640
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – Москва, 1978. – 368с.
1313641
  Мирнев В.Н. Скорый поезд / В.Н. Мирнев. – М., 1973. – 336с.
1313642
  Никитина В.А. Скосили темный клевер / В.А. Никитина. – М, 1988. – 140с.
1313643
  Грушевська К. Скотарство // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 63-71. – ISSN 0130-6936


  Записано у 1920-х роках у с. Новопавлівка Миколаївського повіту Херсонської губернії від жінки (62 р.) та чоловіка (67 р.) (АНФРФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, ф. 1-2, од зб. 268, арк. 255-262 зв.).
1313644
  Угляр Я.Ю. Скотизм, томізм та їх рецепція у філософії І. Гізеля // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1313645
  Никандров Н.Н. Скотина / Н.Н. Никандров. – Изд. 2-е. – М. – 271с.
1313646
   Скотникова Тетяна Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 300. – ISBN 978-966-2726-03-9
1313647
  Оруэлл Д. Скотный двор / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 183с.
1313648
  Гамкрелидзе Б.В. Скотоводство в горной Ингушетии. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гамкрелидзе Б.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 34л.
1313649
  Макалатия М.Н. Скотоводство в горной части Восточной грузии (по этнографическим матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Макалатия М. Н.; АН ГССР, Ин-т ист, археол. и этнограф. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1313650
  Шамиладзе В.М. Скотоводство в Западной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамиладзе В.М.; АН Груз.ССР.Ин-т исстории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 39л.
1313651
  Цагарешвили Т.Ш. Скотоводство в Нижней Картли (по этнограф. матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цагарешвили Т. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1313652
  Квициани Иосиф Бекзаевич Скотоводство в Сванети. (По этногр. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.07 / Квициани Иосиф Бекзаевич ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
1313653
  Тургиев Тамерлан Бекидович Скотоводство и земледелие у алан в позднеатичное время : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Тургиев Тамерлан Бекидович; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археолог. и этнограф. – Тбилиси. – 23л.
1313654
  Пуйо И.Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пуйо И.Ю. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1981. – 74 с.
1313655
  Цховребов В.К. Скотоводческая терминология в осетинском языкк : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Цховребов В. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1313656
  Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в 19 - 20 вв. / К.П. Калиновская. – М, 1989. – 255с.
1313657
  Костомаров Н.И. Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своєму петербургскому приятелю (До 200-річчя від дня народження М.І.Костомарова та 100-ліття першої публікації "Скотского бунта") // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 157-182. – ISSN 0130-5247
1313658
  Тернбулл Є Скотт Фицджеральд / Є Тернбулл. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (607))
1313659
  Лидский Ю.Я. Скотт Фицджеральд : творчество / Ю.Я. Лидский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1313660
  Эрдинч Ф. Скоты аллаха / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1313661
  Томов Е. Скочилас, Владислав. / Е. Томов. – София, 1957. – 36с.
1313662
  Чосер Бранимир Скошенное поле : Пер. с серб.-хорв. / Чосер Бранимир; Бранимир Чосич. – Москва, 1957. – 487 с.
1313663
  Чосич Бранимир Скошенное поле. : Пер. с серб.-хорв. [М. Волконского] / Бранимир Чосич ; [Предисл. Е. Финци; Примеч. И. Лещиловской]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 460,[3] с. ил. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-00646-7
1313664
  Качкан В. Скравок малюнку до життєпису Івана Брика // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 143-152. – ISBN 5-87322-078-0


  Іван Брик— український вчений, славіст, філолог, історик, громадський діяч, педагог. Голова Товариства "Просвіта". Дійсний член НТШ.
1313665
  Кордюмова Марина Скрадін і Крка : Хорватія / екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 56-57 : Фото
1313666
  Ткаченко Ю.М. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 17
1313667
   Скраклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1313668
  Алієв Натік Скраплені потоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 2, 7


  Міністр промисловості та енергетики Азербайджану про перспективи постачання азербайджанського газу в Україну. Туреччина хоче змусити Азербайджан віддати всі вільні обсяги газу на поставки через Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме її ...
1313669
  Салтыков-Щедрин Скрежет зубовный / Салтыков-Щедрин М.Е. – Москва, 1860. – с. 377-408. – Отд. оттиск из Современника 1860 , т. 79 , отд.1
1313670
  Воронько П.Н. Скресання : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Дніпро, 1967. – 187с.
1313671
  Булига О.Ф. Скресіння. / О.Ф. Булига. – К., 1967. – 98с.
1313672
  Басараб В.С. Скресінь : новели / В.С. Басараб. – Ужгород : "Карпати", 1968. – 57 с. – (Молодіжна бібліотечка "Луна часу")


  Зміст: Черешнева варта; Гей, явір, явір...; Лист; Червоні тіні; Скрик тиші; Чому?; Було поле; Той чоловік; Скресінь; Коли сивіли хмари.
1313673
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника и биогр. повести. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1985. – 400с.
1313674
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1981. – 205с.
1313675
  Белкина М.И. Скрещение судеб: Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств / Белкина М.И. – Москва, 1988. – 464 с.
1313676
  Метельский Г.В. Скрещенные стрелы. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1969. – 424с.
1313677
  Ерошенко Е.А. Скрещенные супертелескопы и исследование звездной анизотропии космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ерошенко Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 14л.
1313678
  Смирнов Владимир Алексеевич Скрещенные тензорные произведения и сильная гомотопия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Смирнов Владимир Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1313679
  Звиргзд А.В. Скриверский дендрарий. / А.В. Звиргзд. – Рига, 1972. – 172с.
1313680
  Ананьев А.А. Скрижали и колокола : роман / Ананьев А.А. ; [худож. В.С. Комаров]. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1990. – 351, [1] с., ил.
1313681
  Блаватская Е.П. Скрижали Кармы / Е.П. Блаватская. – Москва, 1995. – 511с.
1313682
  Горлач Л.Н. Скрижалі : іст. романи у віршах / Леонід Горлач ; [передм. Б. Олійника]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 804, [2] с. – Справж. прізвище: Коваленко. – ISBN 978-966-8936-92-0
1313683
  Павленко М.Г. Скрижалі дружби. / М.Г. Павленко. – К., 1978. – 62с.
1313684
  Петров М. Скрижалі пам"яті / Микола Петров. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3


  Книга відомого вченого, професора Київської Духовної Академії М.І. Петрова (1840-1921) мистить унікальний пласт інформації про життя духовенства, академичної еорпорації, про піввікову історію розвитку науки у стінах КДА
1313685
  Петров М.І. Скрижалі пам`яті / М.І. Петров. – Київ : Либідь, 2003. – 331 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3
1313686
  Скорина Л. Скрижалі правди, ковані віками (збірка Яра Славутича ("Правдоносці") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 70-82. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1313687
  Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам"ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 65-79. – ISSN 2222-5250
1313688
  Долгов С. Скримшоу китобоев : ремесла // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 926 (11). – С. 16-18. – ISSN 0320-331Х


  Скримшоу - это вид поделок у китобоев примерно с XVI в. Нанесение рисунка на разные природные материалы - на костях, бивнях животных, раковитнах (гравировка)
1313689
   Скриниг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae / Т.М. Черевченко, Р.В. Иванников, И.В. Лагута, Л.И. Буюн, О.Н. Ставинская, О.И. Дзюба // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 87-92. – ISSN 1025-6415
1313690
   Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов / Н.В. Борзова, Л.Д. Варбанец, И.Н. Курченко, Л.Т. Наконечная // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 5, вересень - жовтень. – С. 21-29. – ISSN 0201-8462
1313691
   Скринінг in vitro антимікробної активності етенольного екстракту листків Ficuslyrata Warb. (Moraceae) / Г.М. Ткаченко, Л.І. Буюн, З. Осадовський, М. Трухан, Є.В. Сосновський, // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 155-160 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1313692
   Скринінг аборигенних бактерій Bradyrhizobium з грунту та їх симбіотичні властивості / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 77-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1313693
  Авдєєва Л. Скринінг бактерій роду BACILLUS продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю / Л. Авдєєва, М. Хархота, Г. Хархота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Серед 400 штамів бактерій роду Bacillus проведено скринінг продуцентів екзополімерних сполук з флокулюючими властивостями. Встановлено, що з усіх досліджених штамів бацил 40,9 % та 14,0 % продукують екзополімери полісахаридної та поліамінної природи ...
1313694
   Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В"єтнаму / А. Бисов, Г. Коротєєва, В. Поліщук, Ш. Хонг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-69. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поширення вірусів рослин чорного перцю (Piper nigrum L.) на території Південного В"єтнаму. Показано, що найбільш розповсюдженим патогеном чорного перцю у сільськогосподарських провінціях Ва Ріа-Вунг Тау та Донг-Най є вірус огіркової ...
1313695
   Скринінг мікроорганізмів - потенційних деструкторів гербіцидів / І.С. Бровко, І.О. Подгурська, Я.В. Чабанюк, О.О. Кордунян // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1313696
   Скринінг пестицидів щодо проникності через мембрани й накопичення в ліпідах на моделі штучних фосфоліпідних мембран / П.Г. Жмінько, А.В. Давиденко, Ю.І. Лобода, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах in vitro на штучних фосфоліпідних мембранах, сформованих на просякнутих азолектином фільтрах "Synpor" установлено, що проникність пестицидів через мембрани та накопичення їх у ліпідному шарі мембран залежать від наявності в їхній структурі ...
1313697
  Когутяк Н. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються кореляційні залежності між рівнем самооцінки та виборами міжособистісних дистанцій у спілкуванні. Вказуються та пояснюються статистично достовірні нелінійні зв"язки проксемічних виборів із заниженою, адекватною та завищеною ...
1313698
   Скринінг протипухлинної дії екстрактів рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / І. Лісняк, В. Капустян, О. Сидоренко, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В роботі приведено скринінгові дослідження протипухлинної активності водно-спиртових ліофілізованих екстрактів, приготовлених з листкової маси ряду рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Протипухлинну активність екстрактів ...
1313699
   Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка / А.О. Маркевич, О.П. Гаділія, Т.М. Фалалєєва, Л.І. Остапченко, К.В. Кудрявцев // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 116-121. – ISSN 2077-4214


  Дослідження впливу профілактичного введення низькомолекулярних органічних сполук на слизову оболонку шлунка за умов експериментального виразкоутворення.
1313700
  Орловський А.В. Скринінг та біологічні властивості ізолятів ВТМ (Tobamovirus) на рослинах платана східного (Platanus orientalis L.) та клена гостролистого / А.В. Орловський, В.В. Мороз, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1313701
   Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій / А.Л. Бойко, Н.О. Опришко, О.А. Бойко, Г.А. Тарасенко, А.В. Орловський, Г.М. Орловська, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 2077-4893
1313702
  Кучерява З. Скриня : збірка літер.-музич. композицій : методичний посібник / З. Кучерява. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160 с.
1313703
  Влад Марія Скриня народної спадщини : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-123 : Фото
1313704
  Деркачук В.А. Скринька : вірші / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 311, [1] с. – ISBN 978-966-927-465-6
1313705
  Віта В. Скринька дотепників / В. Віта. – Київ, 1996. – 80с.
1313706
  Нестайко В.З. Скринька з секретом, або Таємниці квартири номер сім / В.З. Нестайко. – Київ, 1987. – 125с.
1313707
   Скринька з червоного дерева : єврейська проза Східної Європи другої половини ХІХ - ХХ століть / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; упоряд.: Леонід Фінберг та Олександра Уралова. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 523, [1] с. – В кн. твори авт.: Іцхока Лейб Переца, Шолом-Алейхема, Януша Корчака, Шмуеля Йосефа Агнона, Бруно Шульца, Ісака Бабеля, Іцика Кіпніса, Іцика Мангера, Ісаака Башевіса Зінгера, Дебори Фогель, Аврома Суцкевера. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-801-2
1313708
  Чендей І.М. Скрип колиски : роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1987. – 414 с. : іл.
1313709
  Чендей І.М. Скрип колиски / І.М. Чендей. – Київ, 1989. – 431 с.
1313710
  Чендей И.М. Скрип колыбели : роман / Иван Чендей ; перевод с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 448 с. : іл.
1313711
  Тряпкин Н.И. Скрип моей колыбели. / Н.И. Тряпкин. – М., 1978. – 286с.
1313712
  Гулько-Козій Скрипаль : проза: містичне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-13. – ISSN 0130-321Х
1313713
  Медянкина Мария Скрипач нужен! / Медянкина Мария, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 56-63 : фото
1313714
  Кузьмич Т.А. Скрипач русской поэзии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 36-39. – ISSN 2305-7319


  О Николае Гумилеве.
1313715
  Цветков Д. Скрипит, скрипит земная ось... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 0027-8238
1313716
  Сенчихин В. Скрипит, трещит и раскачивается. Аквафермер платит в 12 раз больше, чем земледелец // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "В №8 от 24 февраля мы опубликовали статью «Безрыбье», в которой председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив рассказал об успехах отрасли. Впервые за очень долгие годы удалось добиться небывалого роста объема вылова."
1313717
  Сорокер Я.Л. Скрипичное творчество С. Прокофьева / Я.Л. Сорокер. – Москва : Музыка, 1965. – 120 с.
1313718
  Никонова Л.А. Скрипичный ключ / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1974. – 126с.
1313719
  Тараховская Е.Я. Скрипичный ключ. / Е.Я. Тараховская. – М., 1958. – 111с.
1313720
  Ройтерштейн М.И. Скрипичный концерт Т.Н. Хренникова / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1962. – 20 с.
1313721
  Томчаний М.И. Скрипка - его молодость : повнсти и рассказы / Михайло Томчаний ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1973. – 390 с.
1313722
  Томчаній М.І. Скрипка - його молодість : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 142 с.
1313723
  Мартон Эдвин Скрипка - это сокровище : Интервью // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 74-77 : Фото
1313724
  Раабен Л.Н. Скрипка / Л.Н. Раабен. – М., 1963. – 96с.
1313725
  Радин-Аловский Скрипка : повесть и рассказы / Василий Радин-Аловский4 пер. с морд.-эрзя. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 126 с.
1313726
  Истрати Л. Скрипка : рассказы / Лида Истрати ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 101 с.
1313727
  Донченко О.В. Скрипка : для молод. та серед. шк. віку / Олесь Донченко ; [упоряд. та передм. О. Колініченко ; іл. Т. Кудіненко]. – Київ : Школа, 2008. – 203, [3] с. : іл. – Зміст: Скрипка; Голубий гвинтик; Любима книжка; Золоте яєчко; Сад; Початок дружби; Вчителька; Завтра канікули; Лісничиха. – ISBN 966-661-722-6
1313728
  Голинська О. Скрипка грає... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 23


  Богодару Которовичу - одному з найвидатніших митців XX століття, виповнилося б 80.
1313729
  Мокрієв Ю.О. Скрипка гуцула : драма / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1967. – 91 с.
1313730
  Луговик М.М. Скрипка для Орфея : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 109 с.
1313731
  Сидор-Гібелінда Олег Скрипка Енгра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
1313732
  Зюзюкин И.И. Скрипка Ивана Гавриловича / И.И. Зюзюкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 480с.
1313733
  Дайлис Д. Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – Кишинев, 1981. – 108с.
1313734
  Смехов В.Б. Скрипка мастера / В.Б. Смехов. – Москва : Правда, 1988. – 62 с.
1313735
   Скрипка Петро Іванович (1936-2017) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 444. – ISBN 978-966-439-754-1
1313736
  Гумилев Н. Скрипка Страдивариуса // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108-112
1313737
  Забашта Л.В. Скрипка Страдіваріуса : поезії та драматична поема / Л.В. Забашта. – Київ, 1964. – 154 с.
1313738
  Федорів Р. Скрипка, що грає тисячу літ / Р. Федорів. – Львів : Каменяр, 1991. – 390 с.
1313739
  Федорів Р. Скрипка, що грає тисячу літ // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 6-13. – ISSN 0131-2685


  Про українського етнографа Шагала Володимир Івановича.
1313740
  Штюренберг Михаэль Скрипки Чикитанос. Времена года в джунглях : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 198-209 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1313741
  Волощук Юрій Іванович Скрипкова культура Галичини 1848-1939 років : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Волощук Юрій Іванович; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 1999. – 19л.
1313742
  Сушанова В.В. Скрипкова соната Сезара Франка : літературний образ і виконавська традиція // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 49-56
1313743
  Шкляр А.М. Скрипкович ключ / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1313744
   Скрипник Ганна Аркадіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 444. – ISBN 978-966-439-754-1
1313745
  Марочко В. Скрипник Микола Олексійович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 387-388. – ISBN 978-617-642-388-1
1313746
  Ершов Л.Т. Скрипнула калитка / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1989. – 215с.
1313747
   Скрипнюк Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 30-31. – ISBN 966-7024-23-1
1313748
  Фолиева Т.А. Скрипт-теория в религиоведческих исследованиях: поиск оснований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 78-92. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Скрипт-теория - это контекстно-зависимая концепция, которая рассматривает любое социальное действие как набор простых и повторяемых операций. Теория была разработана специалистами в области искусственного интеллекта, но ее можно использовать в ...
1313749
   Скрипти / Український вільний університет. Факультет права і суспільно-економічних наук. – Мюнхен
Ч. 43. – 1978
1313750
  Ковалів Ю.І. Скрипторій / Ю.І. Ковалів. – Біла Церква : Буква, 2004. – 172с. – Книга приурочена до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного Шевченківського свята "В сім"ї вольній, новій". Київська область, 19-22 травня 2004 року. – ISBN 966-7195-39-2
1313751
   Скрипунов, Геннадий Венедиктович. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 31с.
1313752
   Скришевський Валерій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 376 : фото
1313753
   Скришевський Валерій Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 444-445. – ISBN 978-966-439-754-1
1313754
  Нижний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 129-134
1313755
  Головатий С. Скріплення підписом: контрасигнація чи візування? // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 187-196


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1313756
  Чегусова Зоя Скромна привабливість Тамари Придатко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 206-207
1313757
  Следзь С. Скромна чарівність сувенірів від НБУ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 9


  "Будь-яка юридична або фізична особа може замовити виготовлення на Банкнотно-монетному дворі продукції. Реально бувалі колеги по журналістському цеху були вражені, хором споглядаючи просто-таки витвори мистецтва, представлені в каталозі Максима Загреби ...
1313758
  Ивлева Вероника Скромная музыка Клода Дебюсси // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 59-70
1313759
  Євтушок Олександр Скромний борзописець з Острога // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 135-136. – ISSN 0130-5212
1313760
  Козаченко В. Скромний цвіт творчості Івана Міщенка в українському мистецтві // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 134-135. – ISSN 0130-1799


  Яскравим явищем культурного життя Білої Церкви 1920 - 1930-х рр. стала творчість талановитого, але маловідомого художника Івана Івановича Міщенка.
1313761
  Рижков В. Скромний ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 листопада (№ 201). – С. 2


  У Дніпрі будинок-музей Яворницького візначив 30-річчя без "розпізнавальних знаків" - украдену 2017-го року меморіальну дошку досі не відновили.
1313762
  Дмитрук Игорь Скромное золото Женевы : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-37 : Іл.
1313763
  Ерофеева А.О. Скромное обаяние антропофагии (идейная структура романа С. Носова "Член общества, или голодное время") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1313764
  Бунюэль Л. Скромное обаяние буржуазии / Л. Бунюэль. – М., 1975. – 143с.
1313765
  Михеев Владимир Скромное обаяние буржуазии : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 0321-1878
1313766
  Манасиева Инна Скромное обаяние киевской буржуазии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 60-62. – ISSN 0235-7089


  Болгарско-советские отношения на фоне украинского вопроса (1917-1918).
1313767
  Стрельцов А. Скромное обаяние классицизма (педагогическое исследование) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  Что представляет собой классическое образование : в чем его особенность, чем объясняется его "долголетие" (16-19 вв.), имеет ли оно право на существование в наши дни.
1313768
  Аникин Андрей Скромное обаяние Подкарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 86-92 : фото
1313769
  Балаховская Фаина Скромное обаяние третьего сословия : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 38 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1313770
  Ходнев Сергей Скромное платье гордой императрицы : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 59 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1313771
  Бардин С.М. Скромность украшает / С.М. Бардин. – Л, 1978. – 152с.
1313772
   Скромные дороги. – М., 1959. – 126с.
1313773
  Захаров С.И. Скромные люди / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1962. – 109с.
1313774
  Ген Т.Г. Скромные люди : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962
1313775
  Белов Л.Г. Скромный гений / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1965. – 150с.
1313776
  Васильев В. Скромный гений подземки : фантастический рассказ-диптих // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 77-96. – ISSN 1728-8568
1313777
  Алексеев В.А. Скромный кондотьер / В.А. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
1313778
  Сергійчук В. Скроплене кров"ю відродження // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 14
1313779
  Телешов М.Д. Скрута : Оповідання Миколи Телешова / Переклад з російської мови. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи]., 1908. – 16 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 1 ; № 3)
1313780
  Телешков М.Д. Скрута : оповідання Миколи Телешова // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1313781
  Вовк Р.В. Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Дис... кадн. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Вовк Р. В.; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.110-115
1313782
  Вовк Роман Володимирович Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Вовк Роман Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1313783
  Кропивницький М.Л. Скрутна доба / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1954. – 80с.
1313784
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя / В.Г. Дмитриев. – Москва, 1970. – 256с.
1313785
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя (из истории анонимов и псевдонимов) / В.Г. Дмитриев. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 313с. – (Литературоведение и языкознание)
1313786
   Скрынников Евгений Семенович. – М., 1990. – 12с.
1313787
  Хит Р. Скрытая власть рекламы : Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне / Роберт Хит; Ред.: Людмила Савицкая. – Киев : Алексей Капуста, 2006. – 189с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Библиотека журнала "Эксперт Украина"). – ISBN 966-896103-X
1313788
  Миловидова Елена Скрытая жемчужина Турции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 82-83 : фото
1313789
  Дрейпер Роберт Скрытая жизнь Афонских старцев : за семью печатями / Дрейпер Роберт, Дав Трэвис // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 112-123 : Фото
1313790
  Ушатинская Р.С. Скрытая жизнь и анабиоз / Р.С. Ушатинская. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1313791
  Кобозева И.М. Скрытая именная категория эталонности и эталоны формы в русском языке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1313792
   Скрытая камера. – Воронеж, 1974. – 95с.
1313793
  Рейсмен В.М. Скрытая ложь / В.М. Рейсмен. – М., 1988. – 328с.
1313794
  Петров П.В. Скрытая мобилизация на Балтийском флоте осенью 1939 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 131-134. – ISSN 0042-8779
1313795
  Печникова В.Н. Скрытая недостаточность тиамина у детей при различных условиях питания : Автореф... канд. мед.наук: / Печникова В.Н.; Кафедра детских болезней Казанск. гос. ин-та усовершенствования врачей им. В.И.Ленина. – Казань, 1950. – 12 c.
1313796
  Дубровин Б. Скрытая нежность / Б. Дубровин. – М, 1970. – 287с.
1313797
  Грамен Н.К. Скрытая пружина / Н.К. Грамен. – Москва, 1956. – 47с.
1313798
   Скрытая работа. – Тула, 1987. – 400с.
1313799
  Немченко Г.Л. Скрытая работа: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1979. – 334с.
1313800
   Скрытая реклама в романе "Евгений Онегин" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 32-33


  "На страницах романа «Евгений Онегин» Александр Пушкин упоминал «бренды», популярные в России начала XIX века. Вспоминаем фирмы, продукцией и услугами которых пользовались русские аристократы".
1313801
  Никольская Л.Д. Скрытая сатира Горького (по эпопее"Жизнь Клима Самгина") : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Л. Д.; Уз.ГУ. – Самарканд, 1956. – 21л.
1313802
  Труу Сильвия Скрытный характер : повести / Сильвия Труу ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 416 с.
1313803
  Коханова Н.А. Скрытое время реакции на тепловое раздражение как адекватный показатель фукнционального состояния температурного анализатора : Автореф... канд. биол.наук: / Коханова Н.А.; АМН СССР. Ин-т норм. и патол. физиологии. – М., 1966. – 22л.
1313804
  Мэй А. Скрытое управление сознанием человека : влияние и защита / Анна Мэй. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5-93878-349-2
1313805
  Штайнпах Р. Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь : становление Человека в закономерности Воскресения : текст реферата Рихарда Штайнпаха, Вена / [Рихард Штайнпах]. – Штутгард : Фонд Откровение Грааля, 1992. – 70, [6] с.
1313806
  Селмер М. Скрытые желания = Bedroom secrets : роман / Мишель Селмер ; пер. с англ. Ю. Тониной. – Москва : Радуга, 2005. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006279-9
1313807
  Князев Л.Н. Скрытые обстоятельства / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1979. – 334 с.
1313808
  Воронков И.М. Скрытые потери рабочего времени, их классификация, значение и пути преодоления. (На материалах лесопильно-деревообрабатывающей пром-сти Краснояр. края Свердл. обл.) : Автореф... канд. эеон.наук: / Воронков И.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
1313809
  Воскресенский Н.М. Скрытые признаки в наследственности / Н. Воскресенский. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1913. – 52 с. – Отд. оттиск: Известия Студенческого кружка исследователей природы, вып. 4
1313810
  Немилов А.В. Скрытые пружины живого механизма. / А.В. Немилов. – Л., 1926. – 128с.
1313811
  Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева «затраты—выпуск» // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 141-145. – ISSN 0042-8736


  Несмотря на оживление мировой экономики, рынки продолжает лихорадить. Из-за поисков надежных средств вложений постоянно повышается стоимость золота, серебра, швейцарского франка. Объявленные США новые антикризисные меры предполагают масштабную эмиссию ...
1313812
  Хабиров Р.Ф. Скрытые смыслы и риторика отцов-основателей США о народном суверенитете и американская «демократия не для всех» // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1313813
  Михалков С.В. Скрытый талант. (Чужая роль) / С.В. Михалков. – Москва, 1954. – 64с.
1313814
  Лэнггут Дж. Скрытый террор / Дж. Лэнггут. – М., 1984. – 320с.
1313815
  Каратыгин В.Г. Скрябин : очерк В.Г. Каратыгина. – Петроград : Изд. Н.и. Бутковской, 1915. – [8], 68 с., [5] л. ил., портр. – С. [4-5]: Его смерть / Н. Евреинов
1313816
  Глебов И. Скрябин : Опыт и характеристики / И. Глебов. – Светозар-Петроград, 1921. – 61с.
1313817
  Глебов И. Скрябин : опыт характеристики / Игорь Глебов. – Петроград : Светозар, 1921. – 62 с. – Библиогр.: портр.
1313818
  Сабанеев Л.Л. Скрябин : [биограф. очерк] / Леонид Сабанеев. – 2-е изд., пер. автором. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 197, [2] с. – Библиогр.: Нотография: "Перечень произведений А.Н. Скрябина" (с. 192-197)
1313819
  Дельсон В.Ю. Скрябин : очерки жизни и творчества / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музыка, 1971. – 430 с.
1313820
  Мануйлов Марк Скрябин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1818-2968
1313821
   Скуднов Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1313822
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Сыктывкар, 1968. – 344с.
1313823
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 592с.
1313824
  Моравиа А. Скука / А. Моравиа. – Санкт-Петербург, 1992. – 270 с.
1313825
  Корреале А. Скука: жуткий проводник к чему-то неизвестному // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 60-76. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 2306-8922
1313826
  Горький Максим Скуки ради / Горький Максим. – СПб. : Изд-во "Знание", 1906. – 22 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание" ; № 26)
1313827
   Скуленко Михайло Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 301-302. – ISBN 978-966-2726-03-9
1313828
   Скуленко Михайло Іванович (1937-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 445. – ISBN 978-966-439-754-1
1313829
   Скулме, Джемма Оттовна : Выставка акварели. Москва. 1984 ; Союз художников ЛатССР. – Москва : Совет. художник, 1984. – 19 с. цв. ил.
1313830
  Шмиргела Н. Скулптурата по нашите земи / Н. Шмиргела. – София, 1961. – 122с.
1313831
  Зеленский А.Е. Скульпткра, живопись / А.Е. Зеленский, Л.И. Рублев. – Москва, 1985. – с.
1313832
  Гуменюк О. Скульптор-винахідник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Олександр Архипенко здобув визнання та славу далеко за межами України не тільки як скульптор і художник, але і як новатор-винахідник.
1313833
  Шмигельская Е.В. Скульптор Алексей Ильич Тенета / Е.В. Шмигельская. – Л., 1972. – 21с.
1313834
  Трифонова Л.П. Скульптор Андреев и его "Лениниана" / Л.П. Трифонова. – Москва, 1969. – 88с.
1313835
  Овсянников Ю.М. Скульптор в красном халате : наталья Яковлевна Данько и ее творчество / Ю.М. Овсянников. – Москва : Советский художник, 1965. – 111с. : ил. в тексте. – На обл. авт. не указан
1313836
  Мямлин И.Г. Скульптор Вениамин Борисович Пинчук / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1965. – 78с.
1313837
  Сперанская В.С. Скульптор Виктор Александрович Синайский / В.С. Сперанская. – Ленинград, 1971. – 56с.
1313838
  Кудрявцев А. Скульптор Владимир Иосифович Ингал. / А. Кудрявцев. – Ленинград, 1966. – 47с.
1313839
   Скульптор Владимир Цигаль. – Москва : Советский художник, 1976. – 13, [119] с. фотоил., [5] c. : 130 фотоил.
1313840
  Присяжна Ю. Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам"яті художника) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 452-457
1313841
  Горобець Марися Скульптор вроди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 86-88 : фото
1313842
   Скульптор героїчного мистецтва // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 4, 2021, 4 квартал. – С. 39-46. – ISSN 0130-2043


  До 160-річчя від дня народження Е.А. Бурделя.
1313843
  Денисюк О. Скульптор Григорій Крук: епістолярна спадщина мистця // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0130-1799
1313844
  Воронов Н.В. Скульптор Д. Рябичев / Н.В. Воронов. – Москва, 1985. – 107с.
1313845
  Кейдан Л.С. Скульптор Дмитрий Борисович Рябичев / Л.С. Кейдан. – Л, 1965. – 19с.
1313846
  Домогацкий В.Н. Скульптор Домагацкий / В.Н. Домогацкий. – М, 1972. – 125с.
1313847
  Тиханова Валентина Александровна Скульптор И.Г.Перщудчев / Тиханова Валентина Александровна. – Л. : Художник РСФСР, 1967. – 27с.
1313848
  Заречный И.С. Скульптор Игорь Заречный : [автобиогр. альбом]. – Киев : Редакція журналу "Охорона праці", 2013. – 159, [1] с. : ил., фот. портр.


  Ректору Киевского университета Губерскому Леониду Васильевичу в благодарность за звание, которым Вы меня наградили "моя учительница" Десна-Киев, 11 апреля 2014 г. Заречная Л.
1313849
  Гинцбург И.Я. Скульптор Илья Гинцбург / И.Я. Гинцбург. – Л., 1964. – 280с.
1313850
  Горбунова Л.В. Скульптор Иннокентий Жуков / Л.В. Горбунова. – Иркутск, 1977. – 127с.
1313851
  Климова И. Скульптор Исаак Яковлевич Иткинд // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 333-343. – ISBN 966-7273-47-4
1313852
  Роготченко О. Скульптор Іван Макогон // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 323-331
1313853
  Воронов Н.В. Скульптор Л. Головницкий / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1965. – 40с.
1313854
  Лавров А.М. Скульптор Л.М.Писаревский / А.М. Лавров. – Л., 1971. – 45с.
1313855
  Елистратова Маргарита Алексеевна Скульптор Лев Головницкий : Биобиблиогр. ил. укз. лит. / Челяб. обл. публ. б-ка; Отд. лит. по искуству; Сост.: М. А. Елистратова. – Челябинск : Юж.-урал. кн. изд-во, 1978. – 56с.
1313856
  Григорьев С.М. Скульптор лика земного / С.М. Григорьев, М.Т. Емцев. – Москва : Мысль, 1977. – 192с.
1313857
   Скульптор М.Аникушин. – Ленинград, 1969. – 8с.
1313858
  Шмигельская Е.В. Скульптор Михаил Федорович Бабурин / Е.В. Шмигельская. – Ленинград, 1964. – 48 с.
1313859
  Гапак С. Скульптор Михайло Бринський / С. Гапак. – Братислава; Пряшев, 1971. – 132с.
1313860
  Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук = Mykhailo Parashchuk, sculptor : життя і творчість / Дмитро Степовик. – Едмонтон; Торонто; Київ : Вид-во Канадського ін-ту укр. студій ; Альбертський ун-т, 1994. – 227 с. : іл. – ISBN 1-895571-01-4
1313861
  Караіванов Н. Скульптор Михайло Паращук // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1313862
  Степовик Дмитро Скульптор Михайло Черешньовський : життя і творчість / Степовик Дмитро; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 224 с. – ISBN 966-7601-13-7
1313863
  Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський у Болехові // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 151-158.
1313864
  Кульбак Л.А. Скульптор на риштованні : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1984. – 95 с.
1313865
  Трифонова Л.П. Скульптор Николай Андреевич Андреев и его "Лениниана". : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Трифонова Л.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
1313866
  Манизер М.Г. Скульптор о своей работе / М.Г. Манизер. – М., 1952. – 59с.
1313867
  Петрова О. Скульптор Ольга Рапай-Маркаіш : фолькльорні фантазії в кераміці // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С.44-46.
1313868
  Балакин П.П. Скульптор Павел Гусев / П.П. Балакин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 46 с. : ил.
1313869
   Скульптор Фаина Анатольевна Шпак. – Киров, 1966. – 12с.
1313870
  Шмырев Н.П. Скульптор Феокритова / Н.П. Шмырев. – Саранск, 1974. – 32с.
1313871
  Сутеев Г.О. Скульптор Эрьзя / Г.О. Сутеев. – Саранск, 1968. – 142с.
1313872
  Тиханова Валентина Александровна Скульпторы - анималисты Москвы / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1968. – 279с.
1313873
  Поляк А.И. Скульпторы Удмуртии / А.И. Поляк. – Ижевск, 1982. – 64с.
1313874
  Крестовский И.В. Скульптура / И.В. Крестовский. – М., 1960. – 122с.
1313875
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1313876
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1313877
   Скульптура. – Саратов, 1968. – 34с.
1313878
   Скульптура. – Л., 1970. – 8с.
1313879
  Молева Н.М. Скульптура / Н.М. Молева. – М., 1975. – 104с.
1313880
  Лондон Л.Е. Скульптура / Л.Е. Лондон. – М, 1989. – 16с.
1313881
  Эльдаров О.Г. Скульптура / О.Г. Эльдаров. – Москва, 1989. – 80с.
1313882
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм первый. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2003. – 1 DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Что отличает скульптуру от рисунка, гравюры, картины?...Скульптура - это художественное изображение в объеме. Главной особенностью скульптуры является то, что она преимущественно изображает человека!
1313883
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм второй. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кардиас& Медиа", 2003. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Рождение скульптурного образа происходит в преодолении художником материала. Скульптор словно побеждает безжизненность камня, дерева, глины... Техника и приемы работы по дереву не изменились с давних времен. Те же и инструменты...
1313884
   Скульптура XVIII-XX веков. – Москва, 1958. – 62с.
1313885
   Скульптура XVIII - начало XX века. – Ленинград, 1988. – 320с.
1313886
  Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар / С.В. Иванов. – Л, 1979. – 194с.
1313887
  Щербак А.І. Скульптура без постаменту / А.І. Щербак. – Київ, 1966. – 146 с.
1313888
   Скульптура Большого каскада. Петродворец. – Ленинград, 1958. – 7с.
1313889
   Скульптура Большого каскада. Петродворец : [альбом]. – Ленинград : Ленинградский худож., 1958. – [31] с. ил.
1313890
   Скульптура в городе. – М., 1990. – 381с.
1313891
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 135с.
1313892
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 136с.
1313893
  Бабурина Н.М. Скульптура в пленэре / авт.-сост. Н.М. Бабурина. – Москва, 1980. – 117 с.
1313894
  Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1964. – 183с.
1313895
  Арансон Г.Г. Скульптура Гудона / Г.Г. Арансон. – Москва : Искусство, 1982. – 128 с. : ил.
1313896
  Есаян С.А. Скульптура Древней Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1980. – 75с.
1313897
   Скульптура Древней Греции [Изоиздание] : 16 репродукций. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [4] с., 16 л., з обл. : 16 открыток + 1 обл. + тект. вклад. – (Шедевры мировой скульптуры ; № 5)
1313898
  Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии / В.С. Сидорова. – Москва, 1971. – 86с.
1313899
  Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 480с.
1313900
   Скульптура Древней Эллады. – Москва, 1963. – 22с.
1313901
   Скульптура древности и ренесанса : [14 картин-фотографий]. – Roma. – 14 л. карт., портр. : ил. – Без обл. и тит. л. - Картонки с фотографиями скульптур
1313902
  Собкович О. Скульптура Закарпаття: становлення та особливості пластичного розуміння // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 207-209. – ISSN 2520-6419


  "Говорячи про мистецтво Закарпаття, у першу чергу звертають увагу на малярство, що славиться традицією «закарпатської школи живопису», й мало приділено уваги скульптурі цього краю, хоча цей вид мистецтва сьогодні демонструє самобутність формотворення ...
1313903
  Флоренсов Н.А. Скульптура земной поверхности / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1983. – 174с. – (Человек и окружающая среда)
1313904
   Скульптура Зимбабве. – М., 1989. – 21с.
1313905
   Скульптура и время. – Москва, 1987. – 156с.
1313906
  Иванова И.В. Скульптура и город / И.В. Иванова. – Москва, 1975. – 159 с.
1313907
  Хрушкова Людмила Георгиевна Скульптура и декоративная пластика раннесредневековой Абхазии (V-IX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Хрушкова Людмила Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1978. – 16л.
1313908
   Скульптура и живопись. – М.
3, 1. – 1934. – 82с.
1313909
  Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора / А.П. Иванова. – К, 1961. – 152с.
1313910
  Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения / В.П. Головин. – М., 1985. – 87с.
1313911
  Мосолова Л.М. Скульптура и монументально-декоративное искусство Киргизии / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1975. – 52с.
1313912
  Полякова Н.И. Скульптура и пространство: пробл. соотношения объема и пространств. среды. / Н.И. Полякова. – М., 1982. – 199с.
1313913
   Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX - начала ХХ века. – М., 1977. – 639с.
1313914
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1965. – 188с.
1313915
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1982. – 223с.
1313916
   Скульптура и цветы. – Москва, 1988. – 21с.
1313917
   Скульптура из собрания Центрального Музея революции СССР. – М., 1988. – 110с.
1313918
  Крестовский И.В. Скульптура из твердых материалов / И.В. Крестовский. – М., 1955. – 76с.
1313919
  Баталкіна В.І. Скульптура і пластика малих форм в музейній експозиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 117-126. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у дослідженні дрібної пластики в музейній експозиції сучасного музею, виявленні специфіки образотворчої мови скульптури, пластики малих форм та їхній історично-мистецтвознавчий зміст в експонуванні. Висновки. Визначено ...
1313920
  Коваленко Н.П. Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 251-258. – ISSN 2226-2180
1313921
  Скляренко Г. Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва XX cт. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 519-538. – ISSN 1992-5514
1313922
  Ібо Чжан Скульптура Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: традиції та інновації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ібо Чжан ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1313923
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1963. – 207с.
1313924
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1965. – 216с.
1313925
   Скульптура малых форм. – М., 1966. – 44с.
1313926
  Бабурина Н.М. Скульптура малых форм : альбом ц. / Н.М. Бабурина ; фото Э. Стейнера ; пер. на англ. яз. Е. Ларченко. – Москва : Советский художник, 1982. – [252] с. : ил.
1313927
   Скульптура малых форм. – Москва, 1985. – 32с.
1313928
  Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1982. – 127с.
1313929
   Скульптура малых форм. Вторая всесоюзная выставка. – М., 1978. – 16с.
1313930
   Скульптура Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 21с.
1313931
  Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке / Н.С. Боголюбов. – М., 1986. – 126с.
1313932
  Светлов И.Е. Скульптура народной Венгрии / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 136с.
1313933
  Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши / И.Е. Светлов. – М., 1976. – 203с.
1313934
  Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. / С.В. Иванов. – Л, 1970. – 296с.
1313935
   Скульптура Новоосколья. – Белгород : Издательство В. Шаповалова, 2007. – 259, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 254-255


  У пр. № 1710390 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Наилучших пожеланий. С уважением составитель. Подпись. Киев. 30.12.2016 г.
1313936
   Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) / Н. Кичань, А. Гіріч, С. Ширінбекова, В. Сливінський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 37-45. – ISSN 2078-6220
1313937
  Хрушкова Л.Г. Скульптура раннесредневековой Абхазии 5-10 вв. / Л.Г. Хрушкова. – Тбилиси, 1980. – 127с.
1313938
  Бабурина Н.М. Скульптура республик Средней Азии и Казахстана : кат. выст., Ташкент / [сост.: Н.М. Бабурина, И.К. Олисаева] ; Союз художников СССР, Союз художников УзССР, Союз художников КазССР и др. – Москва : Советский художник, 1982. – 24 с. : ил.
1313939
   Скульптура с натуры. – Горький, 1960. – 92с.
1313940
  Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи / Л.С. Гераськова. – К, 1991. – 127с.
1313941
  Забашта Ростислав Скульптура слов"ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув"язі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 20-39. – ISSN 1728-6875
1313942
  Кацэр М.С. Скульптура Совецкай Беларусі. / М.С. Кацэр. – Мінськ, 1957. – 46с.
1313943
  Ланда Н.Б. Скульптура столиц и провинций Древнего Египта / Н.Б. Ланда, И.А. Лапис. – Л,, 1977. – 31с.
1313944
   Скульптура Туркмении. – Москва, 1988. – 39с.
1313945
   Скульптура ХХ века. – Москва, 1986. – 74с.
1313946
   Скульптура эскимосов Канады. – М., 1972. – 63с.
1313947
  Виноградова Н.А. Скульптура Японии / Н.А. Виноградова. – Москва, 1981. – 239с.
1313948
  Михайлов Скульптура, графика : Каталог выставки / Лев Михайлов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1983. – 24 с., ил.
1313949
  Ватагин В.А. Скульптура, графика (выставка произведений) / В.А. Ватагин. – Москва, 1985. – 24с.
1313950
  Маликов В.М. Скульптура, графика: Каталог выставки / В.М. Маликов. – М., 1987. – 32с.
1313951
  Рябичев Д.Б. Скульптура, декоративно-прикладное искусство / Д.Б. Рябичев. – Л., 1965. – 14с.
1313952
  Григорьев А. Скульптура. Графика / А. Григорьев. – Москва, 1989. – 8с.
1313953
  Мендель Хает Скульптура. Графика / Мендель Хает. – М, 1991. – 31с.
1313954
   Скульптура. Ленинградские скульпторы. – Л.-М., 1947. – 100с.
1313955
  Каднічанський Дмитро Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1313956
  Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1313957
  Вольська С.О. Скульптурна пластика малих форм у виробах керамістів Західного Поділля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 137-141
1313958
  Грабовецький В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький; Управління культури виконкому Івано-Франковської облради. нар. депутатів; Івано-Франківська обласна орг. Українського тов-ва охорони памяток історії та культури; Каф. історії України Івано-Франківського держ. пед. інституту. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 28с.
1313959
  Кудзоев О.А. Скульптурная летопись края. / О.А. Кудзоев, А.С. Ваганов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1313960
  Студницька Мар"яна Романівна Скульптурний декор в архітектурі Західної України 17 - 18 ст. : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна; Львівська академія мистецства. – Львів, 1997. – 24с.
1313961
  Журмій Н.М. Скульптурний пам"ятник як об"єкт суспільної пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1313962
  Пуніна О. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 38-48. – ISSN 0236-1477
1313963
  Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы XVI-XVII в.в. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.823 / Матушакайте М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1313964
  Тюстин А.В. Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской области / А.В. Тюстин. – вып. 6. – Пенза, 1966. – 52с.
1313965
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н.Д. Соболевский. – М, 1947. – 104с.
1313966
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники Москвы / Н.Д. Соболевский. – М, 1957. – 79с.
1313967
  Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы / Р.Ф. Кожевников. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 320с.
1313968
  Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8


  Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на ...
1313969
   Скульптурный портрет Древнего Египта. – М., 1957. – 18с.
1313970
  Матье М.Э. Скульптурный портрет царицы Нефертити / М.Э. Матье. – Л., 1958. – 31с.
1313971
  Николаева Наталья Скульптурный профиль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 72-77 : фото
1313972
  Калитина Н.Н. Скульптуры Осипа Цадкина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 148-155. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Осип Цадкин (1890-1967) - французский скульптор, выходец из Российской Империи. Скульптура Цадкина, прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, ...
1313973
   Скульптуры от садового центра Lizgard // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 104-105 : фото
1313974
  Флікоп-Світа Скульптуры ў прысценных алтарах грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі ў XVIII-пачатку XIX ст.: на матэрыяле захаваных помнікаў і архіўных крыніц // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 120-132. – ISSN 2523-4234


  Дадзены артыкул прысвечаны цікавай, аднак даволі слаба распрацаванай пра-блеме – наяўнасці фігуратыўных скульптур у алтарах уніяцкіх храмаў. Скульптуры маглі служыць і дэкорам у навершшы, у крылах або па самім каркасе (напрыклад, выявы анёлаў, ...
1313975
  Пугаченкова Г.А. Скульптуры Халчаяна / Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1971. – 204с.
1313976
   Скульптуры храма "Ваньфо" в гор. Чэнду / Лю, Чжи-Юань, Лю, Тин-Би. – Шанхай, 1958. – 12с.
1313977
  Фын Скульптуры эпохи Тан храма "Лунсин" в гор. Гунлай пров. Сычуань. / Фын, Го-Дин. – Шанхай, 1958. – 87с.
1313978
  Кагановский А.Г. и др. Скумбрия / А.Г. и др. Кагановский. – Владивосток, 1947. – 48с.
1313979
  Кикоть В. Скупа прозріння мить : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2-12. – ISSN 0131-2561
1313980
  Гуцало Є.П. Скупана в любистку : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1965. – 270 с.
1313981
  Мольєр Ж.Б. Скупар : комедия на пять дїй / Жан Баптіст Молієр ; Пеpеклав Микола Бажалук ; Із переднім словом [В.І. Сімовича] про Молієра та портретом автора. – Чернівці : Накладом Т-ва "Укр. Школа" ; З друк. Т-ва "Руська Рада", 1912. – 101 с. : портр. – (Бібліотека для молодежи / Ред. В. Сімович ; Сер. 3. ч. 2)
1313982
  Мольер Ж.Б. Скупар. / Ж.Б. Мольер. – 87с.
1313983
  Чи Дзидзянь Скупатись у чистій воді : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 164-177. – ISSN 0320-8370
1313984
  Шерали М. Скупая роза : стихи / М. Шерали; пер. с тадж. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1313985
  Журавлев В.А. Скупая щедрость / В.А. Журавлев. – Москва, 1984. – 198с.
1313986
  Мольєр Ж.Б. Скупий / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1953. – 100с.
1313987
  Пушкін О.С. Скупий рицар / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1313988
  Смотрич Олександр Скупі вірші : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 19-23. – ISSN 0868-4790
1313989
  Кудінова Скупники у традиційній українській ярмарковій культурі у ХІХ – на початку ХХ ст. / Кудінова, (Скоряк) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 92-95. – ISSN 2309-9356


  Проаналізовано проблему термінології і специфіки діяльності скупників, показані особливості функціонування скупників у ХІХ - на початку ХХ ст. Проанализирована проблема терминологии и специфики деятельности скупщиков. Показаны особенности ...
1313990
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – Одеса. – 89с.
1313991
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия Мольера ; Приспособленная для народного театра : в 4 д. ; [пер. с фр.]. – 2-изд. – Санкт-Петербург : [М.Н. Слепцова ; Тип. Е. Евдокимова], 1899. – 88 с.


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1313992
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия в 5-ти действиях / Мольер ; Пер. И.И. Медведева. – Москва : 1 жен. тип. Е. Гербек, 1900. – 120 с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1313993
  Долгопят Елена Скупой рыцарь : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1313994
  Енгибарян Р.В. Скупщина СФРЮ в организации Югославской Федерации / Р.В. Енгибарян. – Ереван, 1983. – 196с.
1313995
  Рыжаков Скупые годы. / Рыжаков, дВ.С. – Горький, 1960. – 146с.
1313996
  Рыжаков В.С. Скупые годы; Капка / В.С. Рыжаков. – Москва, 1979. – 240с.
1313997
  Ляпкало А.К. Скупые радости / А.К. Ляпкало. – Сыктывкар, 1970. – 67с.
1313998
  Леонтичев Ю.А. Скупые слезы пустыни / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1983. – 288с.
1313999
   Скуратівський Віталій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 445. – ISBN 978-966-439-754-1
1314000
  Данилов И.П. Скуришенские летописцы / И.П. Данилов. – Волгоград, 1976. – 383с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,