Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1311001
  Мейлах Б.С. "...сквозь магический кристалл..." / Б.С. Мейлах. – Москва, 1990. – 398с.
1311002
  Кабанов А. "Сквозь натяжные потолки…" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 66-73. – ISSN 0131-8136
1311003
  Сапаров А.В. "Скворцы " перелетают Ладогу / А.В. Сапаров. – М, 1960. – 120с.
1311004
  Сапаров А.В. "Скворцы " перелетают Ладогу / А.В. Сапаров. – 2-е изд. – М, 1974. – 158с.
1311005
  Галата Я. "Скелети у шафі" державного бюро розслідувань // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 2


  "Одним із найскандальніших політичних епізодів тижня, що минає, поза всякі сумніви, можна вважати недавній брифінг першого заступника голови Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова. Постаті, навколо якої уже днів десять точаться палкі ...
1311006
  Попов А.И. "Скифская война" 1812 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45-64. – ISSN 0869-5687
1311007
  Голобородько В. "Скільки було обдурених надій" : Двадцять листів до Віталія Абліцова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 160-190. – ISSN 0130-1608


  Двадцять листів до Віталія Абліцова
1311008
  Пусиннікова І. "Скільки вона коштує, не в змозі оцінити жоден бухгалтер" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 26 (579), 1 липня 2021. – С. 46-50


  Станіслав Потоцький у Софіївці влаштовував гуляння на Івана Купала.
1311009
  Мельник О. "Скільки ми за життя натерпілися!.." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 226-233. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає український художник.
1311010
  Куштан Д.П. "Скільки років Черкасам?": неолублікований спадок Михайла Пономаренка // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 49-54
1311011
  Неживий О. "Скільки сили я там положив!" : Роки життя Бориса Грінченка на Луганщині
1311012
   "Скількі років навчався, стільки відпрацюй у державному секторі" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 червня (№ 116)


  Саме таким буде принцип "Президентського університету", концепцію якого затвердив уряд.
1311013
  Васильєва К.П. "Складівниця української мови": словник складів від О. Різниківа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 141-145. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1311014
  Коперльос Р.Ю. "Складність" тлумачення художнього твору // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 87-89
1311015
   "Складові сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – С. 1-8
1311016
  Степаненко Н. "Сковорода - це все-таки людина-загадка..." : за сторінками "Щоденників" Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 80-84.
1311017
  Дзюбенко-Мейс "Сковорода" : поема // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 5-26. – ISSN 08-68-4790-1
1311018
  Кремінь Т. "Сковорода" Павла Тичини: ознаки жанру і наративна природа поеми-симфонії // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 34-38


  У статті вказано на специфічні особливості першого варіатну поеми-симфонії "Сковорода" П. Тичини.
1311019
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 11-15
1311020
  Голубенко П. "Сковородинці" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 15-16
1311021
  Ивановский Б.Г. "Сколково" - инновационный прорыв или кормушка для "реформаторов?" // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 75-93. – ISSN 1998-1791
1311022
  Пахер Г.Н. "Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!.." : (Повторение и закрепление изученного по теме "Имя существительное" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 4. – С. 13-15
1311023
  Шевченко И.П. "Скондропундрия": Русский язык, в котором скопилось немало скверных слов... // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 0868-488Х
1311024
   [Складка] : Альманах pоку божого 1887-го / Споpудыв [уклад.] Вл. Александpов. – (Харків) : [Друк. Адольфа Дарре]
[ N 1]. – 1887. – 223 c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 102449 дефектний без обклад. та тит.стор.


  Авт. пpозових і поет. твоpів: В.С. Александpов, К.О. Білиловський, П.Н. Річицький, В. Річицький, В.І. Самійленко, Л. Пеpейма, М.М. Шамpаєв, А. Hавpоцький, Я.В. Жаpко, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Чужинець [К.О. Білиловський], Г. Баpвінок, Гомеp, М.Ю. ...
1311025
  Хараламбідіс К. [Склепіння / Кіріякос Хараламбідіс. – 2-е вид. – Афіни : Агра, 1998. – 65 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-252-2
1311026
   [Скляренко Євген Тимофійович] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 3 (90). – С. 87-87. – ISSN 0132-2486


  "...18 листопада 2016 р. на 93-му році пішов з життя відомий і видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки України Скляренко Євген Тимофійович."
1311027
  Яковлев А.С. Сквозь льды : Повести о полярном иследователе / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191с.
1311028
  Пушкин А.С. Сквозь магический кристалл / А.С. Пушкин. – Минск, 1982. – 143с.
1311029
  Яновский-Максимов Сквозь магический кристалл... / Яновский-Максимов. – М, 1975. – 254с.
1311030
  Маневич И.М. Сквозь магический кристалл... / И.М. Маневич. – Москва, 1977. – 86 с.
1311031
  Грачев А.М. Сквозь мартовские снега / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1975. – 304 с.
1311032
  Самсонс В.П. Сквозь метели : воспоминания : документы, коммент. / В.П. Самсонс. – Рига, 1985. – 205с.
1311033
  Волков В.С. Сквозь метель / В.С. Волков. – Ярославль, 1968. – 128с.
1311034
  Маковский А.А. Сквозь морскую блокаду / А.А. Маковский. – М., 1970. – 83с.
1311035
   Сквозь мракобесие : Корреспондении из Южной Кореи.. – Пхеньян, 1987. – 112с.
1311036
  Волынский Л.Н. Сквозь ночь / Л.Н. Волынский. – Москва, 1974. – 760с.
1311037
  Токарев Л.Ш. Сквозь огненное кольцо : документальня повесть / Л.Ш. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 158 с.
1311038
   Сквозь огненные вихри / Григоренко, Кочерга, А.П. Евдокимов, П.Н. Кузьменко. – Москва : Военное издательство, 1987. – 287 с.
1311039
  Рогачевский Г.А. Сквозь огненные штормы: записки командира торпедного катера / Г.А. Рогачевский. – К., 1987. – 140с.
1311040
  Николаева Г.Е. Сквозь огонь / Г.Е. Николаева. – Л., 1946. – 60с.
1311041
  Падерин И.Г. Сквозь огонь / И.Г. Падерин. – М, 1954. – 180с.
1311042
  Гаглоев Н.Д. Сквозь огонь / Н.Д. Гаглоев. – Сталинири, 1957. – 480с.
1311043
  Тордуа В.Д. Сквозь огонь / Владмир Тордуа ; пер. с груз. М.Гольвы. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 108с.
1311044
  Личак Н.К. Сквозь огонь / Н.К. Личак. – М., 1969. – 175с.
1311045
  Тябут Д.В. Сквозь огонь / Д.В. Тябут. – 3-е изд. – Минск, 1979. – 366с.
1311046
  Яковлев А.Е. Сквозь огонь / А.Е. Яковлев. – Казань, 1985. – 206с.
1311047
  Шитиков Н.Ф. Сквозь огонь / Н.Ф. Шитиков. – М, 1987. – 167с.
1311048
  Тлеков Ж. Сквозь огонь войны : роман / Жарден Тлеков; авториз. пер. с каз. К.Кешина. – Алма Ата : Жазушы, 1979. – 192 с.
1311049
  Григулис А.П. Сквозь огонь и воду : рассказы / А.П. Григулис; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1947. – 122 с.
1311050
  Рахмат А. Сквозь огонь и дым / А. Рахмат. – Ташкент, 1980. – 168 с.
1311051
  Радомирский С. Сквозь огонь и пули : (Воспоминания коммуниста-подпольщика) / С. Радомирский. – Издательство политической литературы. – Москва, 1965. – 128 с.
1311052
  Имшенецкий Н.И. Сквозь огонь прошедшие / Н.И. Имшенецкий. – М., 1983. – 77с.
1311053
  Косович С.С. Сквозь отроги семи хребтов / С.С. Косович, А.М. Филимонов. – Москва, 1984. – 160с.
1311054
   Сквозь пелену тумана : рассказы ; пер. с перс. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
1311055
  Гнедин В.А. Сквозь пламя / В.А. Гнедин. – Л, 1960. – 224с.
1311056
  Новиков В.И. Сквозь пограничные заставы : (Об изд. и распространении газеты "Искра") / В.И. Новиков. – М., 1990. – 361с.
1311057
  Нерис С. Сквозь посвист пуль : стихи / С. Нерис. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 28 с.
1311058
  Фриш С.Э. Сквозь призму времени / С.Э. Фриш. – Москва : Политиздат, 1992. – 430 с.
1311059
  Александров В.П. Сквозь призму детства : о совецкой многонациональной литературе 70-80-х гг. для дошкольников и младших школьников / В.П. Александров. – Москва : Детская литература, 1988. – 173 с.
1311060
  Камынин И.Г. Сквозь призму запросов: (Методол. и социал. аспекты проблемы личности и ее потребностей). / И.Г. Камынин, Ю.С. Борцов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 166с.
1311061
  Флор С.М. Сквозь призму полувека / С.М. Флор. – М, 1986. – 224с.
1311062
  Липин С.А. Сквозь призму чувств: О лир. прозе. / С.А. Липин. – М., 1978. – 288с.
1311063
  Булгаков А.Н. Сквозь пургу / А.Н. Булгаков. – М., 1959. – 316с.
1311064
  Сигунов Н П. Сквозь пургу / Н П. Сигунов. – Ленинград, 1973. – 96с.
1311065
  Ретовский Л.О. Сквозь пургу и против волн / Л.О. Ретовский. – Ленинград, 1933. – 76с.
1311066
  Жуков В.С. Сквозь радугу / В.С. Жуков. – Иваново, 1958. – 127с.
1311067
  Бурмака Н.П. Сквозь радугу стакана / Н.П. Бурмака. – Черкаси : Брама, 2002. – 52с. – ISBN 966-8021-05-3
1311068
  Пустынцев Н.П. Сквозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1966. – 200 с.
1311069
  Любаев П.К. Сквозь свинцовые вихри : стихи / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1969. – 60 с.
1311070
  Побожий А.А. Сквозь северную глушь / А.А. Побожий. – М., 1978. – 318с.
1311071
  Маусхардт Филипп Сквозь Сен-Готард : Техника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 86-102 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1311072
  Рутько А.И. Сквозь сердце / А.И. Рутько. – М, 1964. – 232с.
1311073
  Володарский Н.А. Сквозь серебряную стужу / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1967. – 96с.
1311074
  Люсый А.П. Сквозь символы. Диалектика символизации / десимволизации как фундаментальное основание прикладной культурологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.48-59. – ISSN 0042-8744
1311075
  Гиссен Л.Д. Сквозь смех и слезы чемпионов / Л.Д. Гиссен. – М., 1977. – 176с.
1311076
  Тримбач Сергей Сквозь стены // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-123. – ISSN 0130-6405


  Что происходит сегодня в укр. кино
1311077
  Хижняк А.Ф. Сквозь столетие / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1989. – 399 с.
1311078
  Фаткудинов З.М. Сквозь страх / З.М. Фаткудинов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 432с.
1311079
  Басина М.Я. Сквозь сумрак белых ночей : докум. повесть : [о Ф.М. Достоевском : для сред. и ст. возраста] / М.Я. Басина. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1979. – 231 с. : ил. – (По дорогим местам)
1311080
  Буренков М.И. Сквозь таежные дебри / М.И. Буренков. – М., 1958. – 83с.
1311081
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / В.К. Арсеньев. – Москва : Географиздат, 1949. – 387с.
1311082
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / В.К. Арсеньев. – Москва : Географиздат, 1950. – 404с.
1311083
  Арсеньев В.К. Сквозь тайгу / Арсеньев В.К. – Москва : Мысль, 1966. – 142 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1311084
  Смирнов Н. Сквозь тайгу / Н. Смирнов. – Свердловск, 1969. – 32с.
1311085
  Маслаков А.С. Сквозь тайфун. Докум. повесть. / А.С. Маслаков. – М., 1969. – 139с.
1311086
  Рубин Сергей Сквозь тернии к разуму : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-123 : Іл.
1311087
  Васильева Е.Н. Сквозь толщу лет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1966. – 236с.
1311088
  Васильева Е.Н. Сквозь толщу лет : повести, очерки / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 592 с.
1311089
  Нинов А.А. Сквозь тридцать лет: Проблемы. / А.А. Нинов. – М. : Советский писатель, 1987. – 464 с.
1311090
  Демин Л.М. Сквозь туманы и штормы : (мореплаватель Воин Андреевич Римский-Корсаков) / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1986. – 206 с.
1311091
  Варно В.А. Сквозь тучи / В.А. Варно. – Минск, 1968. – 95с.
1311092
  Тихомолов Борис Ермилович Сквозь ураган / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1973. – 70с.
1311093
  Томан Н.В. Сквозь ураган. / Н.В. Томан. – М.-Л., 1953. – 120с.
1311094
  Земцова Юлия Сквозь шторм. С комфортом сквозь шторм // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1311095
  Репин Л.Б. Сквозь ярость бури / Л.Б. Репин. – Москва, 1983. – 304с.
1311096
  Репин Л.Б. Сквозь ярость бури / Л.Б. Репин. – Москва, 1988. – 304с.
1311097
  Полетаев С.Е. Скворец №17 / С.Е. Полетаев. – М, 1982. – 175с.
1311098
  Шленский В.Н. Скворец на асфальте / В.Н. Шленский. – М., 1985. – 87с.
1311099
   Скворец.. – М., 1964. – 32с.
1311100
  Икрамов К.А. Скворечник, в котором не жили скворцы / К.А. Икрамов. – М., 1973. – 239с.
1311101
  Икрамов К.А. Скворечник, в котором не жили скворцы / К.А. Икрамов. – М., 1981. – 238с.
1311102
  Бек Т.А. Скворешники : стихи / Татьяна Бек. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 31 с. – (Молодые голоса)
1311103
  Круглов А.А. Скворцов-Степанов - атеист / А.А. Круглов. – Минск, 1974. – 127с.
1311104
  Викторов В.М. Скворцов-Степанов / В.М. Викторов, В.А. Куманев. – Москва, 1986. – 269,3с.
1311105
  Огородник І.В. Скворцов Іван Михайлович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 243-245. – ISBN 5-325-00792-0
1311106
  Короткий В.А. Скворцов Іван Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 90. – ISBN 966-06-0393-2
1311107
   Скворцов Іван Михайлович (1795-1863) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1311108
  Минаков В.И. Сквоьзь огненное небо / В.И. Минаков. – Хабаровск, 1989. – 175с.
1311109
  Булавин Л.А. Скейлинговая зависимость параметра порядка от температуры в системе полистирол-дейтеро-циклогексан / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Шилов // Математ.методы для исследования полимеров и биополимеров


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1311110
  Голохвастов Александр Иванович Скейлинговые свойства множественного рождения в элементарных и ядро-ядерных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Голохвастов Александр Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 16л.
1311111
  Булавін Л.А. Скейлінгове співвідношення для в"язкості поблизу порогу хімічного гелійутворення. / Л.А. Булавін, О.В. Чалий, В.Б. Іваницький // УФЖ, 1992. – №8
1311112
  Федчун Ю.Ю. Скейлінгові властивості нерівноважних станів активної м"якої речовини // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 342-352. – ISSN 1815-2910
1311113
  Храпатий С.В. Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на основі каолінів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Храпатий С.В.; МОіНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1311114
  Ребане Х. Скелет : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 100-103
1311115
  Талалай Л. Скелет / підготувала Т. Винник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 9
1311116
  Донцова Д. Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
1311117
  Астанин Л.П. Скелет приматов и человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Астанин Л.П. ; Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова, Из гос. естественно-научн. ин-та им. П.Ф. Лес. – Л., 1951. – 11 с.
1311118
  Бонч-Осмоловский Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба / Г.А. Бонч-Осмоловский ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 399 с. – (Палеолит Крыма ; Вып. 3)
1311119
  Бернакевич Леся Скелет у шафі : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 65-92. – ISSN 0868-4790
1311120
  Стельмах Д.М. Скелети в письменницьких шафах / Дмитро Стельмах ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0640-1
1311121
   Скелетирование млекопитающих // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 34 с. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. 1874 г., № 7, июль, (год четвертый), Черепа
1311122
  Васильев А.Н. Скелетная биогеохимия моллюсков / А.Н. Васильев; Мин-во образования и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Экограф, 2003. – 284с. – ISBN 966-7655-14-8
1311123
  Иванов К.П. Скелетная мускулатура и химическая терморегуляция. : Автореф... доктор мед.наук: / Иванов К.П.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1311124
  Гурфинкель В.С. Скелетная мышца / В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик. – М., 1985. – 143с.
1311125
   Скелетная мышца. – Новосибирск, 1991. – 119с.
1311126
  Ястребцов Андрей Владиславович Скелетно-мышечная система гамазовых клещей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Ястребцов Андрей Владиславович; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1986. – 24л.
1311127
  Гильдебранд Е.И. Скелетные катализаторы в органической химии / Е.И. Гильдебранд, А.Б. Фасман. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
1311128
  Богословский Б.М. Скелетные катализаторы их свойства и применение в органической химии / Б.М. Богословский, З.С. Казакова. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 144с.
1311129
  Лобанова Т.П. Скелетные перегруппировки в реакциях галоидирования и дегалоидирования некоторых полифторбензоцикленов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Лобанова Т.П.; АН СССР. – Новосибирск, 1973. – 30л.
1311130
  Збарский И.Б. Скелетные структуры клеточного ядра / И.Б. Збарский, С.Н. Кузьмина. – Москва : Наука, 1991. – 24 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 204-241. – ISBN 5-02-005353-8
1311131
  Гейзер К.В. фон Скелеты : Ознакомление с устройстром костной системы позвоночных животных. Подробные указания способов приготовления скелетов / К.В. фон-Гейзер. – Киев : Изд. Киевского О-ва любителей природы ; Типо-литогр. "Прогресс", 1912. – 26 с., 4 ил. : ил. – Без обл.
1311132
  Козловский Борислав Скелеты умерших идей : наука / Козловский Борислав, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 158-164 : Фото
1311133
  Фрищин Т. Скелі Довбуша : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 41
1311134
   Скелі на синіх вітрах.. – Одеса, 1989. – 322с.
1311135
  Деміна А.Д. Скелі, море і кургани: пам"ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов"я // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 169-176. – ISSN 2227-4952
1311136
  Собко В. Скеля Дельфін : Пригодницька повість / В. Собко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 152с.
1311137
  Бровченко В.Я. Скеля любові : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1964. – 98 с.
1311138
  Худан М.Д. Скеля над морем : повісті, оповідання / Микола Худан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 308 с.
1311139
  Багряний І.П. Скелька : роман / І.П. Багряний. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 157 с.
1311140
   Скельні міста як геоморфологічні феномени Столових гір (Судети) / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 118-128. – ISSN 0868-6939
1311141
  Новиков М. Скельская сталактитовая пещера и ее фауна, 1911. – С. 97-109. – Отд. оттиск
1311142
  Тодоровски Г. Скендербег = Skenderbeu = Skenderbeg : 1405-1468 / Гане Тодоровски, Али Алиу ; Македонска акад. на науките и уметностите, Фонд "Трифун Костовски" ; [ вовед Ц. Грозданов, преведувач А. Бунгали и др.]. – Скопje : МАНУ, Фондациjа Трифун Костовски, 2005. – 272 с. : ил. – Текст напоредно на мак., алб. и англ. jазик. - На звороті тит. арк.: 2006 рік. – ISBN 9989-101-63-9
1311143
  Оловянов Ю.В. Скептик плюс оптимист / Ю.В. Оловянов. – Ярославль, 1983. – 96 с.
1311144
  Рубцова Татьяна Николаевна Скептицизм Д.Юма и современное буржуазное свободомыслие : Автореф... канд. филос.наук: / Рубцова Татьяна Николаевна; МГУ. – Москва, 1979. – 19л.
1311145
  Богуславский В.М. Скептицизм и философии / В.М. Богуславский. – М., 1990. – 269с.
1311146
  Мірошниченко Л. Скептицизм і література: перечитуючи "Володаря мух" Вільяма Голдінга // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С.243-252. – ISSN 2078-340X
1311147
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм і постструктуралізм: Дерріда, Ліотар, Бодріяр // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-966-11-0683-2
1311148
  Климов В.В. Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. Релігієзнавчий аспект / В.В. Климов ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, 2013. – 647, [1] с. – Імен. покажч. : с. 636-647. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7045-9
1311149
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 119-125
1311150
  Мірошниченко Л.Я. Скептицизм: стверджувальний та нестверджувальний // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-11-0683-2
1311151
  Мірошниченко Л.Я. Скептичний інтелектуал у романі М. Бредбері "Професор Кримінале" та у книзі О. Монжена "Виклики скептицизму" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 210-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано природу сучасного скептицизму, його витоки та наслідки, у зв"язку з постаттю інтелектуала, що актуалізується в образах протагоністів роману англ. письм. Малкольма Бредбері "Професор Кримінале". Досліджено національну специфіку ...
1311152
   Скеровувати світло проти недугів // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 2


  Проф. Ін-ту високих технологій КНУ І. Комаров одним із перших отримав нагороду "Міжнародна наукова досконалість", запроваджену німецьким дослідницькими закладами Товариства Гельмгольца. Це елітний клуб передових інститутів, куди обирають за ...
1311153
  Головко А. Скиба Іван : Кіно-повість / А. Головко. – Харків : Радянська література, 1934. – 126 с.
1311154
   Скибицький Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 307-308. – ISBN 978-617-573-038-6
1311155
  Мельник І.Г. Скибки сонця / І.Г. Мельник. – Ужгород, 1973. – 31с.
1311156
  Товстонос В.П. (Таль) Скибні діти (Чудо біля криниці) : п"єса на 3 д. / В. Товстонос. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1926. – 48 с. – (Театpальна бібліотека ; Ч. 64)
1311157
  Репан О. Скидаючи чуже вбрання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Радянізований і зрусифікований колись регіон повертає собі українське обличчя. Багатонаціональність лише сприяє цьому.
1311158
  Польдин О. Скидки на обучение и их воздействие на успеваемость студентов / О. Польдин, М. Юдкевич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 112-126 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1311159
  Синенко В.І. Скинути кайдани / В.І. Синенко. – К., 1978. – 165с.
1311160
  Синенко В.І. Скинути кайдани / В.І. Синенко. – К., 1982. – 167с.
1311161
  Омельченко Е.Л. Скинхед - идентичность в локальном контексте: гомосоциальность, интимность и тело бойца // Этнографическое обозрение / Росс. акад. наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 61-76. – ISSN 0869-5415
1311162
  Кулеба Г.І. Скипень / Г.І. Кулеба. – Київ, 1985. – 372 с.
1311163
   Скирда Анатолій Сергійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60
1311164
  Куренной Е.Е. Скирды горят. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1968. – 160с.
1311165
  Варварук Галина Скит Манявський : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38 : Фото
1311166
  Джоши И. Скиталец / И. Джоши. – М., 1961. – 415с.
1311167
  Абдулла С. Скиталец : докум. роман / Сабир Абдулла; пер. с узб. С. Паластрова; [ил.: А. Садыков]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1970. – 420 с. : ил.
1311168
  Хаимов Я.Х. Скиталец : притча о соврем. блудном сыне / Якуб Хаимов; авториз. пер. с узб. Р.Бородиной. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 254 с.
1311169
  Уварова Д.Ф. Скиталец (С.Г. Петров) - реалист горьковского "Знания". : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Уварова Д.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. им. В.И. Ленина. – М., 1977. – 16л.
1311170
  Гор Г.С. Скиталец Ларвеф / Г.С. Гор. – М.-Л., 1966. – 264с.
1311171
  Грушевський М. Скиталець у вирі війни і революції // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Автобіографічна записка Михайла Грушевського про 1914-1919 роки.
1311172
  Личугин В.В. Скитальцы / В.В. Личугин. – М., 1986. – 576с.
1311173
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва : Известия, 1988. – 576с.
1311174
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1988. – 572 с.
1311175
  Личутин В.В. Скитальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1991. – 510с.
1311176
  Чухлиб Тарас Скитание гетмана Мазепы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 21-25. – ISSN 0235-7089


  Україна в Північній війні: погляд із Києва.
1311177
  Волков А.М. Скитания / А.М. Волков. – Москва, 1963. – 302с.
1311178
  Волков А.М. Скитания / А.М. Волков. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 302с.
1311179
  Грюммер Г. Скитания : роман / Герхард Грюммер ; пер. с нем. Т.С. Голуновой, Ю.Д. Чупрова. – Москва, 1982. – 432 с.
1311180
  Тараки Н.М. Скитания Банга, и др. повести. / Н.М. Тараки. – М., 1980. – 235с.
1311181
  Ла Гума Скитания в ночи : повесть / Ла Гума, Алекс; Пер. с англ. С.Г. Гутермана. – Москва : Прогресс, 1964. – 112 с.
1311182
  Ла Гума Алекс Скитания в ночи. И нитка, втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов : повести ; пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1975. – 544 с.
1311183
  Ла Гума Скитания в ночи; И нитка, втрое скрученная; Каменная страна; В конце сезона туманов; Время сорокопута : повести ; пер. с английского / Ла Гума, Алекс. – Москва : Радуга, 1984. – 623 с.
1311184
  Вересов Д. Скитания ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 384с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-3506-8
1311185
  Унгарсынова Ф. Скитания голоса в двух зеркалах : поэзия : фрагменты поэмы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
1311186
  Осадчий М. Скитський олтар : поезії / Михайло Осадчий ; [обкл. й іл. М. Левицького]. – Торонто : Слово, 1990. – 162, [5] с. : іл. – ISBN 0-920365-62-0
1311187
  Ботвинник И.П. Скиф : роман / И.П. Ботвинник. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1979. – 368 с.
1311188
  Гуль Р.Б. Скиф в Европе : роман / Р.Б. Гуль // Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 449-644. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1311189
  Ильинская В.А. Скифия VII-IV вв. до н.э. / В.А. Ильинская, А.И. Тереножкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 379 с.
1311190
  Ельницкий Л.А. Скифия евразийских степей / Л.А. Ельницкий. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1311191
   Скифия и Кавказ.. – К, 1980. – 259с.
1311192
  Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир / А.И. Мелюкова. – М., 1979. – 256с.
1311193
  Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.06 / Мелюкова А.И.; АН СССР.Ин-т археологии. – М, 1980. – 48л.
1311194
  Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада / В.И. Абаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1965. – 168 с.
1311195
  Черненко Е.В. Скифо-персидская война / Е.В. Черненко. – Киев, 1984. – 117с.
1311196
   Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М, 1976. – 272с.
1311197
   Скифо-сибирский мир. – Новосибирск, 1987. – 177с.
1311198
   Скифо-сибирское культурно-историческое единство. – Кемерово, 1980. – 371с.
1311199
  Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья / В.Ю. Мурзин. – Киев, 1984. – 134с.
1311200
  Лызлов А. Скифская история : Содержащая в себе: о названии Скифии и границах ея; о народех скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о царех бывших тамо ... Из разных иностранных историков, паче же из российских верных историй и повестей / от Андрея Лызлова прележными труды сложена и написана лета 1692; ; А ныне во свет издана, Николаем Новиковым. – Изд. 2-е. – Москва : В типографии Компании типографической
Ч. 3. – 1787. – 196 с.


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б -ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, корінець зі шкіри, заставка. Содержащая в себе: о названии Скифии и границах ея; о народех скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о ...
1311201
  Лызлов А. Скифская история, содержащая в себе: О названии Скифии и границах ее; О народах скифских, о начале и умножении Золотыя Орды и о царях бывших тамо; О Казанской Орде и о царях их, и о взятии Казани ... : от разных иностранных историков, паче же от российских верных историй и повестей, от Андрея Лызлова прилежными труды сложена и написана лето 1692 года; / а ныне во свет издана Николаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго Собрания.при Императорском Московском университете. – В Санктпетербурге
Часть І. – 1776. – 166 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
1311202
  Самбук Р.Ф. Скифская чаша : повести / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1989. – 511 с.
1311203
  Фиалко Е.Е. Скифские амазонки: лингвистический аспект // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 174-178. – ISSN 2227-4952
1311204
  Фиалко Е.Е. Скифские амазонки: состояние изученности // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 172-192. – ISSN 2227-4952
1311205
  Высотская Т.Н. Скифские городища / Т.Н. Высотская. – Симферополь, 1975. – 95с.
1311206
  Высотская Т.Н. Скифские городища / Т.Н. Высотская. – 2-е доп. – Симферополь, 1989. – 95с.
1311207
   Скифские древности. – Киев : Наукова думка, 1973. – 278 с.
1311208
  Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья / Л.К. Галанина // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1977. – Д1-33 : Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Бранденбурга) / Л.К. Галанина. – С. 1-68, табл.
1311209
  Махортых С.В. Скифские зеркала из северокавказских памятников VII—V вв. до н. э. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 105–121. – ISSN 2309-6608
1311210
  Ольховский В.С. Скифские изваяния VII-III вв. до н.э. = Scythian statues / В.С. Ольховский, Г.Л. Евдокимов ; [Рос. акад. наук, Ин-т археологии ; Акад. наук Украины, Ин-т археологии]. – Москва : [б. и.], 1994. – 188 с. – Рез.: англ., нем., фр., итал. - Алф. указ. памятников: с. 86-87. – Библиогр.: с. 78-84
1311211
  Черненко Е.В. Скифские лучники / Е.В. Черненко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 167с.
1311212
  Есаян С.А. Скифские памятники Закавказья / С.А. Есаян, М.Н. Погребова. – М., 1985. – 151с.
1311213
   Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья.. – К, 1986. – 366с.
1311214
  Кузьмина-Караваева Е.Ю. Скифские черепки : стихи / Е. Кузьмина-Караваева ; [обл. работы Сергея Городецкого]. – Санкт-Петербург : Цех поэтов, 1912. – 140, III с.


  Ил.: Городецкий, Сергей Митрофанович (1884-1967)
1311215
  Черненко Е.В. Скифский доспех / Е.В. Черненко. – К., 1968. – 191с.
1311216
   Скифский мир.. – К, 1975. – 236с.
1311217
  Евглевский А. Скифский парадный золотой головной убор // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 10-15
1311218
  Шоков А.Ф. Скифский период на Среднем Дону. : Автореф... канд. ист.наук: / Шоков А.Ф.; АН СССР. Ин-т истории матер. культуры им. Н.Я.Марра. – Москва-Л., 1950. – 16 с.
1311219
  Нейхардт А.А. Скифский рассказ Гародота в отечественной историографии / А.А. Нейхардт. – Л., 1982. – 240с.
1311220
  Степанов М.В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде / Степанов М.В. – Киев : Олег Філюк, 2015. – 177, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-172. – ISBN 978-617-7122-78-3
1311221
  Шоков А.Ф. Скифское восстание на Боспоре. / А.Ф. Шоков. – Воронеж, 1960. – 44с.
1311222
  Демиденко М.И. Скифское золото / М.И. Демиденко. – Л, 1966. – 230с.
1311223
  Маковецкий В.Я. Скифское золото / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1976. – 184с.
1311224
  Тарасенко Н.Ф. Скифское эхо / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1974. – 72с.
1311225
  Берхин И.П. Скифы : для детей среднего возраста / И.П. Берхин, Л.К. Галанина. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
1311226
  Смирнов А.П. Скифы : Из истории мировой культуры / А.П. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 200с.
1311227
  Граков Б.Н. Скифы : науч.-популяр. очерк / Граков Б.Н. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 170 с., [14] л. ил. – Библиогр. в конце книги
1311228
  Блок А.А. Скифы / А. Блок ; [худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 256 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4717-5
1311229
  Скорый С.А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи : (проблема выделения иранского этнокультурного элемента) / С.А. Скорый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии, Нац. ист.-культур. заповедник "Чигирин". – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2003. – 162, [36] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 137-157 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-02-3076-01


  У пр.№ 1717322 напис: Глубокоуважаемой Светлане Петровне Пачковой с добрыми пожеланиями. Подпись. 14.09.2004.
1311230
  Молев Е.А. Скифы в политической истории Боспора VI-II вв. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 3 (270). – С. 155-165. – ISSN 0321-0391


  Міжнародний круглий стіл "Боспорське царство: актуальні проблеми історії, археології, культури."
1311231
  Яковенко Э.В. Скифы Восточного Крыма в V-III вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Яковенко Э.В.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1311232
  Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья / В.А. Ильинская. – К., 1968. – 205с.
1311233
  Спицын А. Скифы и Гальштатт / А. Спицын : Типография В.Ф. Киршбаума. – 14 с.
1311234
  Дюмезиль Ж. Скифы и нарты / Ж. Дюмезиль. – Москва : Наука, 1990. – 231с. – ISBN 5-02-016569-7
1311235
   Скифы и сарматы. – Киев : Наукова думка, 1977. – 232 с. : илл.
1311236
  Техов Б.В. Скифы и Центральный Кавказ в VII - VI вв. до н.э. / Б.В. Техов. – М, 1980. – 93с.
1311237
  Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья в VII-IV вв. до н. э. Погребальные памятники = Scythians of Crimean Prisivashe"s region in 7th - 4th cent. B.C. burial mounds : ландшафт.-ист. районирование археол. памятников Крыма / С.Г. Колтухов ; [отв. ред: В.А.. Кутайсов, Т.Н. Смекалова] ; Крым. фил. Ин-та археологии НАН Украины, Ун-т г. Орхуса, Музей "Moesgard" ; С.-Петерб. гос. ун-т, Гео-археол. экспедиция. – Симферополь : Предприятие Феникс, 2012. – 138, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 96-105 и в подстроч. примеч. – (Материалы к археологической карте Крыма ; вып. 10). – ISBN 978-617-671-010-3
1311238
  Махортых С.В. Скифы на Северном Кавказе / С.В. Махортых. – К., 1991. – 130с.
1311239
  Шоков А.Ф. Скифы на Среднем Дону. / А.Ф. Шоков. – Воронеж, 1952. – 40с.
1311240
  Гуляев В. Скифы на Среднем Дону: новые находки и открытия // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7
1311241
   Скифы Северного Причерноморья. – К, 1987. – 150с.
1311242
  Галанина Л.К. Скифы. / Л.К. Галанина, И.П. Засецкая. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1970. – 96с.
1311243
  Корабльов В.Н. [Кораблев В.Н.] Скице из руске кньижевности / [Кораблев В.Н.]. – Београд : Штампариjа "Доситиjа обрадовитъ", 1903. – 110 с. – Конволют. - Пер. с 3 книгами


  Содержание конволюта: 1. Скице из руске кньижевности / В. Н. Корабльов ; [Кораблев В.Н.]; 2. Славянский съезд в Праге 1908 г. / В.Н. Кораблев; 3. Босния и Герцеговина : Их прошлое и настоящее / В.Н. Кораблев
1311244
  Христофоров А. Скици из Рила / А. Христофоров. – 2-е изд. – София, 1964. – 188с.
1311245
  Каминіна Наталія Скі-пас для Моцарта : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-73 : Фото
1311246
  Гржесяк-Вітек Скільки батьків дітей дошкільного віку знають про запобігання розладів мовлення? / Гржесяк-Вітек, М. Пук // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2410-1249
1311247
  Зленко Григорій Скільки було листів до "Пана Короля"? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 10-11
1311248
  Куян І. Скільки в державно організованій країні суверенітетів? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9.
1311249
  Молька М. Скільки видатних українців поховано за кордоном // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 10/11 (506/507), квітень 2018 р. – С. 51
1311250
  Скрипник О. Скільки вчаться на лікаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Закінчення університету - свято для студентів та їхніх батьків. Закінчення медичного університету - свято у квадраті. Після шести років непростого навчання випускники, зробивши останнє селфі на тлі дорогого і любимого університету, радіють, як ...
1311251
  Бонет Пілар Скільки готові терпіти росіяни? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 лютого (№ 27). – С. 5


  Інтерв"ю іспанської журналістки, московського власкора найбільшої газети в Іспанії El Pais Пілар Бонет "Дню": "Існує орієнтир на довгостроковий конфлікт на Донбасі".
1311252
  Марчук Є. Скільки до перемоги? / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 4


  "Має бути стратегія, до якої входить досить багато складових компонентів, зокрема невоєнного характеру".
1311253
  Стороженко І.С. Скільки ж було Запорозьких Січей за всю історію українського козацтва? // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 26-31. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1311254
   Скільки ж років Софії Київській? : за матеріалами "Круглого столу" // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 22-23


  4 лютого 2010 р. в Нац. заповіднику "Софія Київська" відбувся круглий стіл на тему : "Датування Софії Київської у світлі новітніх фактичних даних"
1311255
  Лісовська М.П. Скільки житиму -- любитиму / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Сталіно, 1959. – 108с.
1311256
  Зайцев О. Скільки історій у Кліо? // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 8-11


  Полеміка двох істориків - Наталії Яковенко та Юрія Мицика щодо національних інтересів та історичної правди.
1311257
  Коржинський Ю.С. Скільки кисню потрібно? Нова парадигма первинної реанімації новонароджених // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 79-83. – ISSN 2226-1230
1311258
  Малаков Д. Скільки киян пам"ятають той день - 6 листопада 1943 року... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 9


  Київська наступальна операція восени 1943 року "обійшлася" у 417 тисяч загиблих воїнів Червоної армії.
1311259
  Кордон М. Скільки коштуватиме Україні входження до НАТО? // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-20
1311260
  Войніцький А.Л. Скільки коштує бути білою вороною / Андрій Войніцький ; [пер. з рос. Л.С. Задьорної]. – Харків : Віват, 2015. – 158, [2] с. – Сер. засн. 2015 р. – (Вітражі ; Best). – ISBN 978-617-690-167-9
1311261
  Корбут Анна Скільки коштує відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 8-11 : фото
1311262
  Шульгіна Лілія Скільки коштує відпустка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 8-19 : Фото
1311263
  Барабаш Б. Скільки коштує здоров"я, або Як працюють системи медичного обслуговування у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 13


  "У кожній цивілізованій країні, заможна вона чи не дуже, працює своя система охорони здоров"я. Україна, в цьому сенсі, - не виняток. Більше того, на відміну від, скажімо, Німеччини і Франції, Україна через Конституцію (стаття 49) гарантує кожному ...
1311264
  Коміренко В. Скільки коштує квиток до Болоньї? / В. Коміренко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 91-94
1311265
  Степанов М. Скільки коштує стати жебраком. Про катастрофу медичних кадрів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 16


  "Катастрофа з медичними кадрами в Україні набула системного характеру – бо медиків в країні ставлять в абсолютно нелюдські умови роботи. Україна опинилася на порозі катастрофи, - людей скоро нікому буде лікувати. Все починається зі здобуття медичної ...
1311266
  Бречак І.М. Скільки літ тобі, людство? / І.М. Бречак. – К, 1983. – 88с.
1311267
  Беланов В.Ю. Скільки можна нищити первоцвіти?! / В.Ю. Беланов, О.В. Андрєєва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
1311268
  Онищенко О. Скільки можна смикати стоп-кран? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 10


  Міносвіти пропонує більше не вимагати від доцентів і професорів міжнародного сертифікату з англійської. У наших освіті та науці багато проблем, але чи не найбільша — намагання змінити правила і процедури з приходом нового міністра. Міносвіти ...
1311269
  Пиріг Л. Скільки нас, які ми і як живемо в Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 2-19. – ISSN 0208-0710
1311270
   Скільки необхідно спати, що виспатися? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 18
1311271
  Винниченко І. Скільки платять скупі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 7


  "Про те, що чиновництво різного калібру полюбляє різноманітні масові заходи (кошти на які воно ж завбачливо передбачає в бюджетах), не знає, мабуть, лише невіглас. Не виняток і туристські виставки (ярмарки). Та якщо представники інших країн беруть ...
1311272
   Скільки повинні коштувати населенню та підприємцям послуги від держави. – Київ, 2003. – 88с.
1311273
  Коломієць В. Скільки працюватимемо і відпочиватимемо в наступному році // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 20 вересня (№ 171). – С. 11


  Міністерство соціальної політики поінформувало про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік.
1311274
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского мира"? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 97). – С. 10


  "Може це здатися дивним, але на восьмому році війни Російської Федерації проти України не лише мільйони українських громадян, а й більшість політиків, депутатів Верховної Ради, громадських діячів, навіть частина журналістів, не розрізняють змісту в ...
1311275
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 28 травня (№ 99). – С. 10
1311276
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра"? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 4-5
1311277
  Лизанчук В. Скільки років антиукраїнській ідеології "русского міра"? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1311278
  Бікчентаєв А. Скільки років тобі, комісаре? / А. Бікчентаєв. – Київ, 1973. – 128 с.
1311279
  Шестопал М.М. Скільки років українцям? / Матвій Шестопал ; [упоряд., підгот. текстів І.М. Забіяки]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7626-38-0
1311280
  Торба В. Скільки світ буде терпіти? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 4


  "Якщо в XX столітті чумою була нацистська Німеччина на чолі з Гітлером, то нині це Росія на чолі з Путіним", - адмірал Ігор Воронченко.
1311281
  Зборовський А. Скільки словників української мови? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 19-20


  "Нещодавно в Києві вийшов друком бібліографічний покажчик "Словники української мови: 1596 - 2018". Упорядник і автор передмови Дмитро Пилипчук видав книгу власним коштом".
1311282
  Лабович Л. Скільки статистичних українців на Підляшші? // Наше слово. – Варшава, 2013. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1311283
  Конарева Л. Скільки українців загинуло під час Голодомору // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 49). – С. 1, 4


  Історик Володимир Сергійчук, спираючись на знайдені в архівах документи, дійшов висновку про 7-10 мильйонів жертв голоду в 1932-1933 роках, попри офіційну цифру 3,5 - 4 мільйони.
1311284
  Томін Ю. Скільки українців, росіян та білорусів перебувають під міжнародними санкціями // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 33
1311285
  Стріха М. Скільки ще заплатить суспільство за ініціативи Міносвіти? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 вересня (№ 35). – С. 1-2


  Напередодні нового навчального року ЗМІ повідомили про чергову реформу на освітянській ниві: колегія Міносвіти затвердила проект Концепції профільної освіти. Починаючи з 1 верес. 2018 р., на учнів 10—11 кл. чекатимуть чотири спеціалізації: ...
1311286
  Сікорський П. Скільки ще наступатимемо на граблі косметичних реформ? Критичний аналіз проекту концепції розвитку освіти України України на період 2015-2025 р.р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 - 17 грудня (№ 50). – С. 6
1311287
  Станбол І. Скільки ще українці лишатимуться без зброї масового ураження? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 4-5


  Припинення існування журналу "Перець" в 2013 р., без якого неможливо уявити український гумор та сатиру.
1311288
  Давидовська Т.Л. Скіновані гладком"язові клітини: регуляторні механізми скорочення-розслаблення м"язу / Т.Л. Давидовська, В.Л. Зима // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 73-80. – (Біологія ; Вип. 25)


  Приведений огляд літератури з проблеми дослідження скоротливого апарату гладких м"язів (ГМ) та його регуляції з використанням принципово нових методичних прийомів, які дозволяють за допомогою сапонінів та [Альфа]-токсину перфорувати сарколему ...
1311289
  Самойлович І.О. Скінченна породженість вінцевих добутків груп за деревовидно впорядкованими множинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1311290
  Лиман Ф.М. Скінченні 2-групи з нециклічним центром та недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп / Ф.М. Лиман, Т.Д. Лукашова, М.Г. Друшляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються скінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп та нециклічним центром. Встановлюється зв"язок між нормами нециклічних та абелевих нециклічних підгруп. Finite 2-groups with non-Dedekind norm of Abelian non-cyclic ...
1311291
  Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Ганкеля 1-го роду - Фур"є-Бесселя-...-Фур"є-Бесселя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Побудовано скінченні гібридні інтегральні перетворення Ганкеля 1-го роду-Фур"є-Бесселя-... -Фур"є-Бесселя на сегменті з 2[пі] точками спряження. Introduction of finite hybrid integral transforms Hankel of the first kind- Fourier-Bessel-... ...
1311292
  Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур"є-Бесселя-Фур"є-...-Бесселя-Фур"є // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запроваджено скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур"є-Бесселя-Фур"є-...-Бесселя-Фур"є на сегменті з 2n точками спряження.
1311293
  Зузук Любов Іванівна Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Зузук Любов Іванівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 115л. – Бібліогр.:л.111-115
1311294
  Зузук Л.І. Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Зузук Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Луцьк, 2000. – 16л.
1311295
  Савочкіна Т.І. Скінченні групи з примарно-базисною системою підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються скінченні групи з примарно-нормалізаторним базисом, а також групи з примарно-централізаторною умовою. Ключові слова: скінченні групи, нормалізатор, централізатор. Groups with primary-normalizator basis and groups with ...
1311296
  Баб"юк М.П. Скінченні інтегральні перетворення Ганкеля на [0, R] із спектральним параметром в крайовій умові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Скінченні інтегральні перетворювання Ганкеля 1-го роду узагальнено на випадок наявності в крайовій умові спектрального параметра.
1311297
  Кайдан Н.В. Скінченні кільця : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 115 л. – Бібліогр.: л. 105-115
1311298
  Кайдан Н.В. Скінченні кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1311299
  Андрійчук В.І. Скінченні модулі над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджені деякі властивості ядер і коядер гомоморфізмів локалізації в одновимірних когомологіях Галуа скінченних модулів над полем алгебраїчних функцій з псевдоскінченним полем констант.
1311300
   Скінченні оріентовні графи і невід"ємні матриці / В.В. Кириченко, Л.З. Мащенко, Т.І. Цюпій, Т.М. Шемотюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі вивчаються зв"язки між властивостями невід"ємних та скінченних орієнтовних графів (сагайдаків).
1311301
  Кулаковська І.В. Скінченні орієнтованні графи та їх застосування в структурній теорії кілець : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кулаковська І.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 127л. – Бібліогр.: л. 120 - 127
1311302
  Кулаковська І.В. Скінченні орієнтованні графи та їх застосування в структурній теорії кілець : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кулаковська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1311303
  Лісняк В.С. Скінченні перетворення векторних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено скінченні перетворення загальних векторних полів тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі об"єкти початкового та перетвореного полів.
1311304
  Польща Г.С. Скінченні перетворення многовидів, векторних полів і розподілів / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 146-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено загальне матричне рівняння перетворень абстрактних многовидів у однорідному просторі. Одержано інваріанти ряду перетворень конкретних многовидів, векторних полів і точкових розподілів. Побудовано відповідні обчислювальні формули.
1311305
  Руссєв А.В. Скінченні підгрупи і спряженість у групах скінченних автоматів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1311306
  Руссєв А.В. Скінченні підргупи і спряженість у групах скінченних автоматів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 114 л. – Бібліогр.: л. 109-114
1311307
  Міщенко К.І. Скінченні функції Морса на некомпактних поверхнях скінченного типу / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-59. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Дано топологічну класифікацію функції Морса зі скінченним числом критичних точок і особливих рівнів на некомпактних поверхнях скінченного типу.
1311308
  Бернакевич І.Є. Скінченно-елементне розв"язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення / І.Є. Бернакевич, П.П. Вагін, І.Я. Козій // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
1311309
   Скінченно-елементний моніторинг напружено-деформованого стану дорожнього покриття з розшаруванням / Л.В. Шевчук, О.В. Ващіліна, І.В. Лебедєва, С.А. Баран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1311310
  Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 307 л. – Бібліогр.: л. 295-307
1311311
  Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Андрій Степанович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 26 с. – Бібліогр.: 21 назва
1311312
  Петравчук А.П. Скінченновимірні алгебри Лі з абелевими комплексними структурами / А.П. Петравчук, С.В. Білун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що дійсна алгебра Лі L, на якій визначена абелева комплексна структура (тобто лінійне перетворення J: L[прямує до]L, для якого виконуються умови J[верхній індекс 2]=-id[нижній індекс L] і [Jx, Jy]=[x, y] для довільних x, y[належить]L) ...
1311313
  Семеняка С.О. Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Семеняка С.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1311314
  Семеняка С.О. Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спецю 01ю01.02 - диференц. рівняння / Світлана Олексіївна Семеняка; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2006. – 118л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.106-118
1311315
  Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності / А.К. Губеладзе А.К., Шарапов ; України ; КНУТШ. – Київ : Миг-пресс
Ч.1. – 2007. – 160 с.
1311316
  Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Морозов Д.І. ; Національний Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – 109л. – Бібліогр. : л.103-109
1311317
  Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Морозов Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1311318
  Граков Б.М. Скіфи / Б.М. Граков. – К, 1947. – 95с.
1311319
  Відейко М. Скіфи // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 65-82. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1311320
  Жилєнко І.В. Скіфи і Сармати, як легендарні предки Русі // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 124-125
1311321
  Яковенко Е.В. Скіфи Східного Криму в V-III ст. до н.е. / Е.В. Яковенко. – К., 1974. – 150с.
1311322
  Петров В.П. Скіфи. Мова і етнос / В.П. Петров. – Київ, 1968. – 149с.
1311323
  Петров В.П. Скіфи. Мова і етнос / В.П. Петров // Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В.М. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – С. 297-472. – (Серія "DNIPROVIANA"). – ISBN 978-966-8856-63-1
1311324
  Червінський В. Скіфи. Філософія і сьогодення // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 15


  Збірка античних джерел - "Давньоскіфська філософія". "Вперше в історії здійснено спробу збагнути діалектику українського етногенезу , який закономірно призвів до формування української нації. Адже саме у скіфський період закладалися підвалини ...
1311325
  Олійник О. Скіфо-сарматські музичні інструменти (за матеріалами археологічних розкопок на території України) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / Ін-т українознавства ім.І Крип"якевича НАН України. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 283-290. – ISBN 966-02-3997-1
1311326
  Кирилюк Ф.М. Скіфо–сарматський міф крізь призму політичної антропології і лінгвокультурології / Ф.М. Кирилюк, В.М. Мельник // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 270-274. – ISSN 2076-1554
1311327
  Вертієнко Г. Скіфська "новорічна містерія" та її пізні ремінісценції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті надано коментар до фрагменту Herod., Hist., IV, 7, в якому надано опис скіфського щорічного релігійного свята. Наведені паралелі до нього з осетинської етнографічної традиції, пов"язаної з новорічним обрядом куырысдзау. The article presents a ...
1311328
  Бебик В. Скіфська Кельтика : Україна - Ruthena Civitas - транзит // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 85-92
1311329
  Шелехань О.В. Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 54-59. – ISSN 1996-9872
1311330
  Нарівська В. Скіфська пектораль і поетична пасторальність Бориса Мозолевського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 241-251. – ISBN 978-617-7442-48-5
1311331
  Косматенко А.Д. Скіфська сережка : легенди, байки, притчі / Анатолій Косматенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 108, [2] с., [1] арк. портр.
1311332
  Саєнко В. Скіфська тема у форматі діалогу/контроверсії української і російської літератур XX ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 187-205. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті йдеться про особливості контроверсійної інтерпретації скіфського міфу і його вияв у самосвідомості, поетиці і творчій поведінці українських і російських митців ХХ ст. ("Скіфська одіссея" Ліни Костенко; теорія і практика втілення ідеї ...
1311333
  Самбук Р.Ф. Скіфська чаша : повісті / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 288 с.
1311334
  Ромашко В.А. Скіфський аристокритичний курган Близнюк 2 / В.А. Ромашко, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-97. – ISSN 0235-3490
1311335
  Могилов О.Д. Скіфський курган 448 біля с. Журавка - пам"ятка перехідного часу в Потясминні / О.Д. Могилов, С.В. Діденко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-55. – ISSN 0235-3490
1311336
  Євдокимов Г.Л. Скіфський курган з похованням коня на Херсонщині / Г.Л. Євдокимов, Н.М. Данилко, О.Д. Могилов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 103-109. – ISSN 0235-3490
1311337
  Бунятян К.П. Скіфський курган з розмальованим саркофагом / К.П. Бунятян, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-69. – ISSN 0235-3490
1311338
  Петрук В.І. Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України : Дис.... канд. іст. наук : 09.00.12- українознавство / Петрук Володимир Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 197 л. – Додаток: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 181-191
1311339
  Петрук Володимир Іванович Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Петрук Володимир Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1311340
  Череватенко Л.В. Скіфський степ : поезії / Л.В. Череватенко. – Київ : Молодь, 1980. – 88 с.
1311341
  Мозолевський Б.М. Скіфський степ / Б.М. Мозолевський. – Київ, 1983. – 197 с.
1311342
  Фіалко О.Є. Скіфські амазонки в археологічних реаліях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Фіалко Олена Євгеніївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 67 назв
1311343
  Поліщук В. Скіфські баби в Кіровограді: одна з визначних українських колекцій про лапідаріум тільки мріє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 13
1311344
  Вахній О. Скіфські витоки української державності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 3
1311345
  Ромашко О.В. Скіфські казани з горизонтальними ручками з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 0235-3490
1311346
  Могилов О.Д. Скіфські кулеподібні бронзові наконечники стріл // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0235-3490
1311347
  Косянчук І. Скіфську золоту пектораль знайшов "неблагонадійний" археолог // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 7/9 (575/577), березень 2020 р. – С. 44-45


  Унікальна археологічна знахідка Бориса Мозолевського, аналогів якій немає у світі, зробила його відомим, але так і не позбавила статусу невиїзного.
1311348
  Чичкина Светлана СКК требует инноваций : Концепция федеральной целевой программы развития курортного дела в России. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 18-19 : Фото
1311349
  Бовсунівська Т. Склабовський Олександр Васильович (1793-1831) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 74-76. – ISBN 966-7825-40-Х
1311350
   Склав чи ні? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулося засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому визначено пороговий бал "склав/не склав" для тесту з української мови і літератури, математики, історії України.
1311351
  Луговий І.О. Склад адміністративного порушення законодавства про вибори // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1311352
  Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 9-11
1311353
   Склад Академії правових наук України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-18. – ISSN 0132-1331


  є фото
1311354
   Склад Акредитаційної комісії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Постановою Кабінету Міністрів № 369 від 8 червня затверджено новий склад Акредитаційної комісії.До її складу ввійшли ректори національних університетів, представники міністерств тощо. Очолила комісію міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
1311355
   Склад білків гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння та його корекції / Д. Воєйкова, Л. Степанова, М. Кондро, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 81-84. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Охарактерезовано низько-, середньо- та високомолекулярні фракції гепатоцитарних білків за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння та корекції нанокристалічним діоксидом церію і піоглітазоном. Білкові фракції були розділені за допомогою ...
1311356
  Дель Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти / Дель, Ґаудіо Сальваторе


  Стаття присвячена контрастивному аналізу загальних характеристик складу в українській та італійській мовах. Продовжуючи цикл контрастивних досліджень двох мов - української та італійської, автор адресує матеріал публікації безпосередньо ...
1311357
  Бас-Кононенко Склад в українському мовленні: складотворення та ариткулярна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляційної динаміки) : Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Бас-Кононенко ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 1999. – 206 л. – Бібліогр.: л. 203-206
1311358
  Бас-Кононенко Оксана Василівна Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізация (експериментально-фонетичне дослідження артикуляційної динаміки) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Бас-Кононенко Оксана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16с.
1311359
  Косткіна Ю.О. Склад вищої ради правосуддя: проблемні питання нормативної регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 124-133. – ISSN 2310-6166
1311360
  Джуган В.О. Склад водного фонду України // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 150-161
1311361
  Саїд Зераат Кар Склад грунту // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 104. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1311362
  Мельник Л.Г. Склад депутації від України до Комісії по складанню нового "Уложення" 1767 - 1768 рр. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 70-73. – ISBN 5-7702-0775-2
1311363
  Ангєлов Г. Склад дрібного хуліганства за болгарським адміністративним законодавством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті досліджується склад дрібного хуліганства за болгарським адміністративним законодавством. Особлива увага приділяється з"ясуванню вини, оцінки форм її при визначенні обсягу стягнення.
1311364
  Ільницький О. Склад земельного спору як виду правовідношення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 206-210
1311365
  Павлік І.В. Склад злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країнах // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 20-22. – ISBN 978-966-419-280-1
1311366
  Строган А. Склад злочину та його значення як підстави кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
1311367
  Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : Навчальний посібник / А.Ю. Строган. – Київ : Атіка, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-326-249-9
1311368
  Борисов В.І. Склад злочину як правова модель // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-50.
1311369
  Берзін П.С. Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини XIX - початку XX століття
1311370
  Берзін П.С. Склад злочину: поняття і структура в юридичній науці другої половини XIX - початку XX століття // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 238-243. – ISBN 978-966-458-403-3


  Розглядаються проблеми поняття і структури юридичної конструкції складу злочину шляхом історико-порівняльного аналізу підходів у вітчизняній теорії кримінального права другої половини XIX - початку XX століття.
1311371
  Краєв В.Ф. Склад і властивості лесових порід Північного Причорномор"я / В.Ф. Краєв. – Київ : Наукова думка, 1973. – 310 с.
1311372
  Краев В.Ф. Склад і властивості лесових порід Північного Причорномор"я. / В.Ф. Краев. – 310с.
1311373
  Чарний Д. Склад і властивості мінеральних новоутворень на фільтраційному субстраті при очищенні підземних вод від заліза і марганцю / Д. Чарний, О. Шевченко, В. Нестеровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-90. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Установити склад і властивості мінеральних рувального завантаження в процесі очищення підземних вод від заліза і марганцю та визначити можливості їхнього використання для підвищення ефективності водоочищення. Методика. Для встановлення ...
1311374
  Рябчій В.А. Склад і зміст кадастрового плану : геоінформатика і кадастр / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, А.М. Василенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: 19 назв
1311375
  Рябчій В.А. Склад і зміст технічного паспорта земельної ділянки : геоінформатика і кадастр / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 37-41. – Бібліогр.: 8 назв
1311376
   Склад і ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз неіонної пар Triton X-100 / Н. Гонта, В. Дорощук, С. Куліченко, О. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фенолу на склад і ліофільні властивості міцелярних фаз неіонної ПАР Triton X-100, сформованих при температурі помутніння. The influence of phenol additions on the composition and lyophilyc properties of the surfactant-rich phases of ...
1311377
  Мельник Р. Склад і основи правового становища суддів адміністративних судів Німеччини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 120-123. – ISSN 0132-1331
1311378
  Зоря Г. Склад і основні джерела формування української журналістської термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-26. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості системно-структурної організації та основні джерела формування журналістських термінологічних одиниць. Vocabulary of special communication haring linguistic characteristics was analyzed.
1311379
  Карліна О. Склад і повноваження магістратів повітових міст Волинської губернії в першій половині XIX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 50-54. – (Історичні науки ; № 8)
1311380
   Склад і структура термінологічної лексики української мови. – Київ, 1984. – 194 с.
1311381
  Горбачук В.Т. Склад і типи простого речення / В.Т. Горбачук. – К., 1959. – 120с.
1311382
  Мелішкевич С.В. Склад і функції часток сучасної французької мови. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Мелішкевич С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 16л.
1311383
   Склад іхтіофауни київської ділянки канівського водосховища та гирла Десни / Ю. Ситник, П. Шевченко, А. Подобайло, С. Салій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад іхтіофауни київської ділянки (її верхньої, "річкової" частини) Канівського водосховища та пригирлової ділянки річки Десни влітку 2005 року. Наведено порівняння з матеріалами попередніх досліджень. Виявлено нові види риб для ...
1311384
  Барабаш Н. Склад категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення: проблеми правового визначення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 3-5
1311385
   Склад кафедри 2018 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 4-9. – ISBN 978-617-696-996-9


  Склад кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка.
1311386
   Склад кафедри міжнародних фінансів у 2016-2017 навчальному році : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 200-213
1311387
   Склад кафедри міжнародного бізнесу : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 217-239
1311388
   Склад кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин у 2016-2017 навчальному році // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 178-197
1311389
   Склад Конкурсної комісії [з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1311390
   Склад Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 12
1311391
   Склад Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1016 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 87-88. – ISSN 0130-8890
1311392
   Склад населення України за статтю та віком на 1 січня 2000 року. – Київ, 2000. – 416с.
1311393
   Склад науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї : додаток до Указу Президента України від 21 лютого 2011 року № 224 / 2011 // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 158-159. – ISSN 1561-4999
1311394
   Склад Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї : Додаток до Указу Президента України від 21 лютого 2011 року №224/2011 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 1026-9932


  До складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї увійшли: ректор КНУ імені Тараса Шевченка - Губерський Л.В., професор кафедри конституційного права - Шукліна Н.Г.
1311395
   Склад Національного агентства кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1311396
   Склад нового Кабінету Міністрів України // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 166). – С. 2-3
1311397
   Склад організаційного Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році : додаток 1 до наказу МОН України від 23.12.2014 р. № 1506
1311398
  Педь І.В. Склад податків у податковій системі України: критичний погляд // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 40-46
1311399
  Гаврилов Е.В. Склад правовідносин з працевлаштування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 233-239. – ISSN 0201-7245
1311400
  Хоха Ю.В. Склад продуктів високотемпературного відновлення органічних сполук, що містять хлор, фосфор та сульфур / Ю.В. Хоха, Л.С. Жеребецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 35-42. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто проблему нагромадження, зберігання та ризиків забруднення навколишнього середовища токсичними хімічними речовинами, що містять хлор, фосфор та сірку, на території України. Надано відомості про методи їх знешкодження, які базуються на ...
1311401
   Склад Ради з питань мовної політики при Президентові України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1997. – № 13. – С. 5-6. – ISBN 966-95274-0


  Серед перерахованих - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Скопенко Віктор Васильович.
1311402
   Склад робочих груп з розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 р. № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 28-37


  До складу робочих груп входять представники КНУ імені Тараса Шевченка: Л.П. Дядечко (російська мова), Г.Г. Крючков та О.А. Лабенко (французська мова), А.О. Рукас (історія), О.О. Безущак (математика), І.О. Анісімов (фізика), О.А. Запорожець та В.О. ...
1311403
   Склад секретаріату Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1016 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 89. – ISSN 0130-8890
1311404
  Дяченко О.В. Склад сім"ї населення західнотрипільської культури / О.В. Дяченко, Д.К. Черновол // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 0235-3490
1311405
   Склад спеціалізованих вчених рад зі спеціальними правами : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. № 1301 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Грудень (№ 12). – С. 89-94
1311406
   Склад спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. № 1471 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 45-47
1311407
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 р. № 387
1311408
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)


  Склад вчених рад КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 113.
1311409
   Склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. № 1471 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 42-44
1311410
   Склад Спеціалізованої вченої ради : [Склад Спеціалізованої вченої ради] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21-65
1311411
   Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)
1311412
   Склад спеціалізованої вченої ради СРД 26.852.41 Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка : наказ Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 р. № 735
1311413
  Шолк О. Склад студентського контингенту Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 83-85
1311414
  Марченко О. Склад суду в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 79-87. – ISSN 1993-0909
1311415
  Сиза Н. Склад суду у кримінальному провадженні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано норми кримінального процесуального законодавства України, що передбачають вимоги до складу суду. З"ясовано правові передумови формування законного складу суду. Сформульовано визначення поняття законного складу суду у кримінальному ...
1311416
  Рабчун І. Склад та зміст бібліотеки університету св. Володимира // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 192-195. – ISBN 978-966-171-893-6
1311417
  Березовська О.В. Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 122-132. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1311418
  Костенко Н. Склад та об"єми гранітоїдних комплексів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  За результатами інтерпретації оригінальної петрогеохімічної інформації кількісними методами з урахуванням геохронологічних дат проведено розчленування гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита та визначено породне наповнення ...
1311419
  Звірковський І.В. Склад та організаційна структура масонських об"єднань в Росії у XIX столітті // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 22-28. – ISBN 978-966-171-414-3
1311420
  Іншаков А.Є. Склад та особливості функціонування кольороназв у староукраїнській мові (XI–XIV ст.) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 104-109. – ISSN 2305-3852
1311421
  Васьковець Л.М. Склад та структура видатків державного бюджету України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 118-121. – ISSN 2313-0431
1311422
  Лисачок А.В. Склад та структура доходів державного бюджету України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 134-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1311423
  Совгиря О. Склад та структура Кабінету Міністрів України: проблеми законодавчого регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зміст понять "склад" та "структура" Кабінету Міністрів України. Аналізується історія законодавчого регулювання цього питання в Україні після проголошення її незалежності та сучасний його стан. Окреслюються тенденції ...
1311424
  Скалозуб В.В. Склад та структура навчальної програми дисципліни "Фізика" для напряму "Комп"ютерні науки" / В.В. Скалозуб, С.П. Юдін, С.М. Вовк // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 92-98. – ISBN 966-8847-12-1
1311425
  Федорова В.В. Склад та структура флори деяких відвалів Новотроїцького вапнякового кар"єру в Донбасі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Порівняно флору двох різних за віком зовнішніх відвалів Новотроїцького вапнякового кар"єру в Донбасі.
1311426
  Іншакова І.О. Склад та функціонування одоративної лексики в творах І. Нечуя-Левицького / І.О. Іншакова, І.Є. Іншакова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 109-116. – ISSN 2305-3852
1311427
  Ломницька Я.Ф. Склад та хімічний контроль об"єктів довкілля : [навч. посібник] / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко, С.І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. комерц. акад. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 588, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-579. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-183-6
1311428
  Шерстобоєв В.В. Склад тероризму в діяльності українських націоналістичних організацій 1920-1939, 1945-1950-х рр. Політико-правове дослідження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 169-174. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1311429
   Склад тіла молодих людей у віці 17-18 років, що займаються і не займаються плаванням на основі методу біоелектричного імпедансу / Ендрісек Марек, Новосельська-Свадьба Данута, , Зволінська Данута // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1311430
  Грінченко Р.В. Склад учасників ринку агропромислової продукції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 114-120. – ISSN 2309-1533
1311431
  Єфремов С. Склад участі у злочині. Як юридична підстава відповідаьності співучасника злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-69
1311432
  Скалозуб Л.Г. Склад як найменший сегмент звукової форми мовлення / Л.Г. Скалозуб, Бас-Кононенко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 266-269


  У статті запропоновано новий погляд на природу і функції складу – найменшої вимовної одиниці і водночас мінімального структурованого сегмента звукової форми мовлення, який у своєму поліфункціональному мовленнєвому існуванні є носієм синтаксичної ...
1311433
  Крочак М. Склад, будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман) району Канівських дислокацій / М. Крочак, О. Огієнко, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-12. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  З метою реконструкції седиментологічних та діагенетичних особливостей формування відкладів пізньоальбського-ранньосеноманського віку в районі Канівських дислокацій було вивчено та описано розрізи бурімської світи, що складає верхню частину розрізу та ...
1311434
  Шевчук С.В. Складаємо іспит з рідної мови. Диктант. Твір : Посібник для абітурієнтів / С.В. Шевчук, Л.В. Яхно. – Київ : Вища школа, 1997. – 190с. – ISBN 5-11-004721-9
1311435
  Тамаш Ю. Складанє идентитетох : вибр. студиї и есеї з русинистики и українистики / Юлиян Тамаш. – Нови Сад : Руске слово, 2017. – 278 с. – ISBN 978-86-7105-314-3
1311436
  Слуцький Є.Є. Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 509-517. – ISBN 966-346-208-6
1311437
  Коник Ю.О. Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині XVIII - першій третині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 74-94. – ISSN 0130-5247
1311438
  Петровський О. Складання Державного реєстру пам"яток історії та культури у міжвоєнній Польщі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 164-179
1311439
  Подранецька Наталія Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації: : інтегрований урок в 11 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0130-5263
1311440
  Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0270-7


  Містить науково практичний матеріал із документування, зразки документів, лексико-стилістичні штампи офіційно-ділового мовлення
1311441
  Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2004. – 240с. – ISBN 966-06-0312-6


  Містить науково практичний матеріал із документування, зразки документів, лексико-стилістичні штампи офіційно-ділового мовлення
1311442
  Острогляд О.В. Складання захисного висновку адвокатом на досудовому слідстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 42-44.
1311443
  Гутман А. Складання і використання районного бюджету / А. Гутман. – К., 1941. – 76с.
1311444
  Занько Д.С. Складання інтерактивних карт засобами ArcGIS Online // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 77-85
1311445
  Комлев О.О. Складання карт басейнових історико-динамічних систем рельєфу-напрямок геоморфологічного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.36-39. – Бібліогр.: 6 назв
1311446
  Азанович О.Б. Складання карт іноземних інвестицій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 5-12


  Розглянута проблема картографічного представлення іноземної інвестиційної діяльності України. Опрацьовано статистичні дані. Запропонована тематика карт іноземних інвестиції. Описано можливості застосування ГІС для побудови карт іноземних інвестицій. ...
1311447
  Кардаш Т.В. Складання карт населення Волинської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 19-26


  Стаття "Складання карт населення Волинської області" присвячена картографуванню населення даного регіону. Розроблено тематику і складено серію карт (5 карт), які дозволили дослідити типові риси і характерні особливості сучасної демографії ...
1311448
  Ставнича Т.П. Складання карт населення України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 100-108


  Визначено головні характеристики демографічної ситуації в Україні, вказано її причини. Проаналізовано класифікації карт населення, їх роль в управлінні демографічною ситуацією. Визначено мету дослідження та завдання. Розроблено тематику і складено дві ...
1311449
  Савчук Н. Складання кіносценарію - інваріант моделюючої гри
1311450
  Савчук Н. Складання кіносценарію за новелою Василя Стефаника "Камінний хрест" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
1311451
  Павлович С.А. Складання колекцій з природознавства / С.А. Павлович. – Київ : Радянська школа, 1940. – 239с.
1311452
  Табакова І.С. Складання латинських квадратів для застосування у плануванні експериментів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 52-54. – ISSN 1681-7710
1311453
  Бедун О.В. Складання матриці інноваційних проектів як засіб оптимізації інноваційних програм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається принцип складання та оптимізації матриці інноваційних проектів, як особливого підходу щодо перевірки стратегічних цілей інноваційних проектів на відповідність загальної стратегії розвитку підприємства та забезпечення безперевного ...
1311454
  Василик Ю.С. Складання нотаріусом проекту сімейного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 6-10


  Стаття присвячена дослідженню особливостей укладення та нотаріального посвідчення договорів, які врегульовують сімейні правовідносини. Розглядається питання належності сторін та обов"язкових умов, дотримання яких є необхідним при укладенні сімейного ...
1311455
  Портнов В.С. Складання планів якості руд на основі методу штучного підмагнічування / В.С. Портнов, В.М. Юров, М.В. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати багаторічних досліджень і розробки методики використання методу штучного підмагнічу-вання на залізорудних родовищах Казахстану. The outcomes of perennial researches and minings of the theory of operation of a method of ...
1311456
  Коваленко М. Складання присяги Президентом України: конституційно–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 59-60
1311457
  Карпіщенко М.Ю. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області / М.Ю. Карпіщенко, В.В. Мілютіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 113-119. – (Економіка ; Вип. 31)
1311458
  Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1311459
  Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. + Додатки: л. 193-197. – Бібліогр.: л. 198-220
1311460
  Рожнова В. Складання протоколів слідчих дій: питання структури та змісту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 142-150
1311461
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ : Навч. посібник / О.Р. Михайленко. – Київ : УФІМБ, 1992. – 215 с.
1311462
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ: теорія, методика, примірні зразки документів / О.Р. Михайленко. – Київ, 1991. – 207 с.
1311463
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко. – Київ : Юрінком, 1996. – 256с.
1311464
  Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах : Навчальний посібник / О.Р. Михайленко. – 2-ге вид., доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 250с. – ISBN 966-7302-76-8
1311465
  Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян : Коментарі. Позовні заяви. Заяви. Скарги; Навчальний посібник / Л.К. Буркацький; МОіНУ; Академія адвокатури України. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 288с. – ISBN 966-667-113-1


  Повні тексти позовних заяв. Особливості оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та самоврядування. Для студентів, викладачів вузів, юридичних факультетів, адвокатів, інших фахівців у галузі права
1311466
  Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі. Позовні заяви. Заяви. Скарги: Навчальний посібник : Навчальний посібник / Л.К. Буркацький; МОНУ. Академія адвокатури України. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 288с. – ISBN 966-667-055-0
1311467
  Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій : Навч. посібник / П.П. Попель. – Київ : Рута, 2000. – 128с. – ISBN 966-7795-03-9
1311468
  Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-20 : табл.
1311469
  Аль-Хілалі Х З.С. Складання розкладу як складова системи управління школою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1311470
  Азаров Ю. Складання слідчим статистичних карток по кримінальній справі / Ю. Азаров, С. Заїка // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 3
1311471
  Женченко М.І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках джерел до наукових робіт : навч.-метод. посібник / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 5-те вид., змінене і допов. – Київ : Жнець, 2015. – 63, [1] с. : табл. – На обкл. також: Відповідно до чинних ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, ДСТУ 3582:2013. – ISBN 978-966-2057-18-8
1311472
  Женченко М.І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посібник / Марина Женченко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – 3-тє вид., допов. – Київ : Жнець, 2011. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-966-2057-01-0
1311473
   Складання та оформлення макета анотованої каталожної картки у виданнях : метод. рекомендації / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Г.М. Плиса, О.В. Петренко]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 44 с. : табл.
1311474
   Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 40с. – ISBN 966-96613-3-1
1311475
   Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Практичний посібник. – Київ, 2005. – 36с. – ISBN 966-96613-2-3
1311476
  Середа І.П. Складання та розв"язування розрахункових задач з хімії : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / І.П. Середа, Я.С. Пилипюк, О.А. Запорожець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 359, [1] с. : табл. – Додаток: с. 342-355. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-306-158-6
1311477
  Щеглов О.В. Складання туристичної схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва "Ahead to the Past" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 184-192 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1311478
  Шапіро О. Складання фінансових планів у промисловості / О. Шапіро, З. Ардашніков. – Х., 1932. – 48с.
1311479
  Яценко В. Складання фінансової звітності за сегментами (на прикладі будівельної галузі) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1311480
  Азарова Л.Є. Складання як один із способів словотвору : монографія / Л.Є. Азарова, Н.Й. П"яст. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 123 с. – ISBN 966-641-133-4
1311481
  Литвин В. Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 2-3


  Виступ Голови ВР України Володимира Литвина з нагоди 350-річчя Львівського національного університету ім. І. Франка.
1311482
  Маркевич Л. Складені антропоніми як найбільш продуктивна група сербських власних імен // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 5-24. – ISBN 978-617-7480-27-2
1311483
  Івохін Є.В. Складені нечіткі множини як один з способів формалізації невизначеності / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7010-11-0
1311484
  Глушко О.О. Складені слова як один з продуктивних способів словотвору сучасної англійської мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 63-67. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1311485
  Благинина Е.А. Складень / Е.А. Благинина. – М., 1973. – 63с.
1311486
  Майданик Я.І. Склади (підстави) права переважної купівлі майна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-78.
1311487
  Москаленко О. Складированные "камни", или О чем необходимо помнить при автоматизации склада // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 48-51 : фото
1311488
  Шитова Лілія Складіть свою сонячну книгу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 21 : Фото
1311489
   Складіть тур із flydubai // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 50-51 : фото
1311490
   Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре
№ 1. – 1887. – 126 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Переплетено з: Складка, № 2, 1893 ; Псалмы / пер. на укр. наречие М. Максимовичем ; Хутир, 1890
1311491
   Складка. № 2 : альманах : року божого 1893-го / спорудыв Вл. Александров // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 116 с.
1311492
   Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – [2], 271 с. : нот., 2 поpтp на отд. л. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Переплетено з: Складка, С.-Петербург, 1897


  Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, спогадів, ст. з етногpафії: К.О. Білиловський, Л.Т. Григоров, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Д.Л. Мордовець, Г. Козлов, І.М. Стешенко, М.К. Вороний, Л.М. Старицька[-Чеpняхівська], М.С. Кононенко, М.М. Шамраєв, Л.У. ...
1311493
   Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – [2], 264 с. : поpтp на отд. л. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Экз. дефектный отсутств. С. 265-271 (ноты)


  Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, спогадів, ст. з етногpафії: К.О. Білиловський, Л.Т. Григоров, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Д.Л. Мордовець, Г. Козлов, І.М. Стешенко, М.К. Вороний, Л.М. Старицька[-Чеpняхівська], М.С. Кононенко, М.М. Шамраєв, Л.У. ...
1311494
   Складка : Альманах Року Божого 1897 / удыв К.А. Билыловськый // Складка : Альманах на спомын Владымыра Степановыча Александрова : року божого 1895-го / Спорудыв [з передм.] К.А. Билиловськый. – Харькив (Харків) : Друк. Адольфа Дарре, 1896. – VI, 193 с. – Бібліогр.: фотогр.


  Авт. прозовых и поэт. произв.: Я.И. Щоголев, Н.Н. Шамpаев, Д.Л. Моpдовець, Хв. Коpж [Ф.Є. Коpш], О.П. Галкин, И.С. [Hечуй]-Левицкий, И.Я. Фpанко, В.В. Александpов, И. Ружный, М.К. Воpоный, Павло Жуpба [П.А. Гpабовский], В.Г. Щуpат, С.Д. Hис, П.H. ...
1311495
   Складка : Альманах Року Божого 1897 / Спорудыв К.А. Билыловськый. – Санкт-Петербург : Парова друкарня И.А. Богельмана, 1897. – VI, 193 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогр.: фотогр.


  Авт. прозових та поет. твоpів: Я.І. Щоголів, М.М. Шамpаєв, Д.Л. Моpдовець, Хв. Коpж [Ф.Є. Коpш], О.П. Галкин, І.С. [Hечуй]-Левицький, І.Я. Фpанко, В.В. Александpов, І. Ружний, М.К. Воpоний, Павло Жуpба [П.А. Гpабовський], В.Г. Щуpат, С.Д. Hіс, П.H. ...
1311496
  Приходько В.В. Складка і тілесний досвід // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 156-157
1311497
   Складка, альманах Р.Б. 1897, 1897
1311498
   Складка, альманах Р.Б.1892(3?)
№2
1311499
  Кислов Валерий Складки : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 7-12. – ISSN 0321-1878
1311500
  Дук В.Л. Складки зоны ультраметаморфизма. Северная часть северо-западного Беломорья / В.Л. Дук. – Ленинград : Наука, 1967. – 84с.
1311501
  Эз В.В. Складкообразование в земной коре / В.В. Эз. – Москва : Недра, 1985. – 240с.
1311502
  Сірий П. Складна доля української сім"ї на межі Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 571-574
1311503
  Сірий П. Складна доля української сім"ї на межі Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 294-295
1311504
  Корнієнко В. Складна дорога до Петрограда (листи Федора Успенського до Володимира Вернадського та Агатангела Кримського) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 183-186. – ISSN 2310-3310
1311505
  Єщенко Т. Складна метафора: структурно-граматичний аспект : (на прикладі поезії 90-х років ХХ століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 32-42. – ISSN 1728-9572
1311506
  Січевлюк В. Складна правосуб"єктність об"єднань осіб: теоретична конструкція та прикладні втілення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 211-218. – ISSN 2663-5313
1311507
   Складна система військового призначення і ефективність її функціонування / В.І. Шарий, Г.М. Педченко, А.І. Невольниченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 223-229


  У статті розглянуті поняття ефективності складних систем, напрямки їх вивчення, систему управління, що дозволяє виділити основні проблеми дослідження даного поняття і можливі шляхи вирішення визнач єн их проблем. Показана доцільність використання ...
1311508
  Поліщук Лариса Складна, неординарна, не всім зрозуміла, екстремно-відважна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 111-112. – ISSN 0130-5212
1311509
  Шинкарук С.П. Складне безсполучникове речення в системі ронделевого вірша М. Боровка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 93-98
1311510
  Пац Л.І. Складне безсполучникове речення як засіб організації художнього тексту // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 146-153. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1311511
  Горбунова Л. Складне мислення як відповідь на виклик епохи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-55
1311512
  Петраков Олександр Олександрович Складне навантаження будівельних конструкцій та основ : Автореф... доктора техн.наук: 05.23.02, 05.23.01 / Петраков Олександр Олександрович; Науково-дослідний ін-тут будівельних конструкцій. – К., 1994. – 36л.
1311513
  Різник С. Складне прийменикове словосполучення в сучасному синтаксисі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 73-77. – ISSN 0320-3077
1311514
  Решодько Лідія Складне речення : матеріали для тематичної перевірки знань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-14. – ISSN 0130-5263


  Завдання призначено для тематичної перевірки рівня засвоєного учнями теоретичного матеріалу з теми "Складне речення" та вироблення відповідних умінь і навичок. Вони дають змогу визначити також рівень мовленнєвої компетенції школяра. Зміст завдань ...
1311515
  Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові / К.Ф. Шульжук. – К., 1989. – 134с.
1311516
  Труш О. Складне речення у Франковому "Темному царстві" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 376-382
1311517
  Тєлєжкіна О. Складне речення як текст: аналіз структурної організації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 4 п. – ISBN 966-7773-70-1
1311518
  Мамалига А.І. Складне синтаксичне ціле в комунікативній структурі публіцистичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблема правильної побудови публіцистичного тексту та правильного використання складного синтаксичного цілого у комунікативній структурі тексту.
1311519
  Коперльос Р.Ю. Складне та нелінійне мислення в постнекласичній раціональності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 18-19
1311520
  Савенко А. Складний вибір Кіпрської церкви // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
1311521
  Гаген Складний західний фронт та формування української держави: забутий мир, забута війна та народження нації / Гаген, фон Марк // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 45-59. – ISBN 978-617-7446-57-5
1311522
  Морозюк Н. Складний і суперечливий образ Ярослава Мудрого (за п"єсою Івана Кочерги „Ярослав Мудрий" та романом Павла Загребельного „Диво")
1311523
  Дейчаківська О. Складний іменний присудок у англійській мові: тенденції розвитку // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 87-93. – ISSN 2078-340X
1311524
  Сулима Олеся Складний іменний присудок у науковому стилю
1311525
  Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-138. – ISSN 0132-1331
1311526
  Власенко Світлана Складний шлях до утворення СРСР : (за фондами ЦДАГО України) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109
1311527
  Слабінська С.В. Складники журналістської майстерності у контексті власного осмислення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 30-31
1311528
  Самойленко В.М. Складники індентифікації берегових геосистем водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 9-41. – Бібліогр.: 18 назв
1311529
  Тищенко К.М. Складники метатеорії мовознавства // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 90-95. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Обґрунтування етапів інтеграції нагромаджених знань про мову відповідає загальним сучасним тенденціям синтезу наукових знань. Запропонований у статті системно-операційний підхід дає змогу вперше здійснити послідовно дедуктивне розгортання метатеорії ...
1311530
  Шевченко В. Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання
1311531
  Бегека Д. Складники підготовки майбутніх магістрів іноземної філології // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 141-147. – ISSN 2075-1478
1311532
  Кондратюк Т.В. Складники прийнятої в системі ООН сімейної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 107-110. – Бібліогр.: 8 назв
1311533
  Метьолкіна М.М. Складники професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компнтенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 274-276
1311534
  Гетьман З.О. Складники соціального контексту мовленнєвого спілкування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 90-92


  У статті контекст розглядається як необхідна умова комунікації, завдячуючи якій реалізуються сутності мовних знаків, що дозволяє кваліфікувати його як комунікативну і сигніфікативну категорію. В статье контекст рассматривается как необходимое условие ...
1311535
  Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові / К.Ф. Шульжук. – Київ, 1986. – 183 с.
1311536
  Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення як ієрархічні структури // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 65-72
1311537
  Байдюк О. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення: типологія і функціонування (на матеріалі епістолярної спадщини А. Кримського) / Ольга Байдюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 22-27. – ISSN 0320-3077
1311538
  Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові / С.І. Дорошенко. – Х, 1980. – 152с.
1311539
  Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д. Чак. – К., 1984. – 185с.
1311540
  Луговенко Н. Складні випадки визначення роду іменників. Практикум, завдання, тренувальні тести // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 40-82


  Узагальнено матеріали для підготовки до ЗНО з української мови та літератури.
1311541
  Вокальчук Г.М. Складні випадки лексикографічного опису інновацій у новому "Словнику авторських лексичних новотворів Павла Тичини" / Г.М. Вокальчук, О.В. Кирилюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 56-59. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1311542
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Либідь, 1995. – 192 с.
1311543
  Козирєв Є.Б. Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 217-224


  У статті розглянуто специфіку та головні труднощі перекладу метафор, які зустрічаються в тексті Біблії, і проаналізовано способи їх розв"язання в японськомовних перекладах різних християнських конфесій. Окреслено вплив біблійної метафори на сучасну ...
1311544
  Козирєв Є.В. Складні випадки перекладу християнських текстів японською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 136-138
1311545
  Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання / Є.Д. Чак. – К., 1965. – 127с.
1311546
  Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання / Є.Д. Чак. – 2-е, доп. – Київ, 1969. – 219 с.
1311547
  Бочарнікова А.М. Складні для перекладу фрагменти авестійського Баграм-яшту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 115-119


  У статті розглянуті деякі фактори, які продукують труднощі при здійсненні перекладу авестійських текстів, зокрема Баграм-яшту. Проаналізовано приклади збігу закінчень слів у різних відмінках, полісемії та труднощів ідентифікації власних назв. В статье ...
1311548
  Кондратенко С.І. Складні епітети-фітокольоративи в художній прозі Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 222-229
1311549
  Шкарбан Тамара Миколаївна Складні конструкції з однорідною супідрядністю в сучасній українській мові : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Шкарбан Тамара Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1311550
  Шкарбан Тамара Миколаївна Складні конструкції з однорідною супідрядністю в сучасній Українській мові : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шкарбан Тамара Миколаївна; Рівненський держав. пед. ін-тут. – Рівне, 1996. – 171л. – Бібліогр.:л.154-171
1311551
  Давнюк Світлана Володимирівна Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові : Дис....канд. філолог. наук:10.02.01 / Давнюк Світлана Володимирівна; Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Рівне, 2001. – 201л. + Додаток:198-201. – Бібліогр.:л.194-197
1311552
  Давнюк Світлана Володимирівна Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Давнюк С.В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1311553
  Мацевко-Бекерська Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві "Усе, що не було сказано" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 217-223. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1311554
  Коперльос Р.Ю. Складні людиновимірні системи в контексті розвитку сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 109-111
1311555
  Семенюк О.С. Складні об"єкти інтелектуальної власності як чинники інформаційного суспільства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 63-69. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1311556
  Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії / Є.Д. Чак. – К., 1978. – 127с.
1311557
  Мамчич І. Складні питання зовнішнього незалежного оцінювання: причини і шляхи подолання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-135
1311558
  Мамчич І. Складні питання зовнішнього незалежного оцінювання: причини і шляхи подолання // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 45-48.


  У статті подано аналіз складних питань ЗНО з української мови 2007-2009 рр.
1311559
   Складні питання сучасного українського правопису. – Київ, 1980. – 223 с.
1311560
  Погорецький М.А. Складні питання, що виникають при призначенні судоао-психіатричної експертизи / М.А. Погорецький, В.І. Сліпченко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 8 (120). – С. 30-35
1311561
  Сердюк В.В. Складні питання, які виникають при застосуванні положень Господарського процесуального кодексу України щодо повернення касаційних скарг і подань (за матеріалами судової практики) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 30-37
1311562
  Железняк М.Г. Складні прийменники в українських східнополіських говірках // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 80-88
1311563
  Коца Р. Складні прикметники з першою основою благо- в історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 51-66. – ISSN 1682-3540


  "Здійснено семантико-структурний аналіз складних прикметників з першою основою благо- та другим іменним компонентом, виявлених у пам’ятках української мови XI-XX ст. Зокрема відстежено їхнє походження та шляхи запозичування, визначено їхню семантику і ...
1311564
  Куйбіда Х. Складні прикметники на позначення простору в епосі Гомера // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 93-99. – ISSN 2078-340X
1311565
  Коца Р.О. Складні прикметники у давній українській мові: семантика і структура // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 194-200. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1311566
  Коца Р.О. Складні прикметники у давньоукраїнській мові: семантика і структура // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 177-185. – ISBN 978-966-933-055-0


  У статті визначені семантика та стилістичні особливості вживання складних прикметників у текстах XI-XIV ст. Описано основні типи творення таких композитів у давньоукраїнській мові залежно від їхньої формальної структури та частиномовної належності ...
1311567
  Юсупова О. Складні промоакції на підприємствах роздрібної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-49. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми впливу на попит, що лежать в основі деяких засобів цінового та натурального стимулювання продажів.Проведено порівняльний аналіз знижок за кількість та преміального стимулювання.Запропоновано та обґрунтовано виокремлення трьох ...
1311568
  Труш О. Складні речення з підрядними з"ясувальними в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 217-225. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
1311569
  Шульжук К.Ф. Складні речення з супідрядністю // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 69-76. – ISSN 0320-3077
1311570
  Симулик М.В. Складні речення ускладненого типу в сучасних слов"янських мовах / М.В. Симулик. – Ужгород, 1974. – 79с.
1311571
  Корнійчук М.Т. Складні системи з випадковою зв"язністю: ймовірнісне моделювання та оптимізація : Монографія / М.Т. Корнійчук, І.К. Совтус; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 375с. – ISBN 966-574-571-9
1311572
  Азарова Л.Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція "золотої" пропозиції : монографія / Л.Є. Азарова Л.Є ; МОіНУ, ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 222 с. – ISBN 966-7199-92-4
1311573
  Бабій І. Складні слова номінативно-текстотвірний компонент (на матеріалі роману В. Барки "Жовтий князь". // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 50-55. – ISSN 0320-3077
1311574
  Шелудько А.В. Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 369-373
1311575
  Шелудько А.В. Складні слова синтаксичного типу в українсько-англійському перекладі ( на матеріалі прози Оксани Забужко) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 292-299. – Бібліогр.: Літ.: с. 299; 8 п.
1311576
  Новікова Є.Б. Складні слова як особливе явище словотвірної системи сучасної української мови (на матеріалі складносуфіксальних ад"єктивів без інтерфікса) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 197-203


  У статті визначено статус складного слова у словотвірній системі сучасної української мови. Розглянуто продукування складносуфіксальних інноваційних прикметників без інтерфікса. З"ясовані основні моделі їхнього творення з огляду на мотивувальну базу й ...
1311577
  Стрельцов Є. Складні сучасні процеси інтеграції міжнародного, зарубіжного та національного законодавств // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 42-53. – ISSN 2304-4556
1311578
  Чередник Л. Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 70-78. – ISSN 2075-1486
1311579
   Складні трансформери на службі здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На факультеті кібернетиеи КНУ створені складні трансформери багатогалузевого призначення, серед яких особливе місце займають роботизовані пристрої - "Екзоскелетон". Його автор, ст. наук. співроб., канд. техн. наук Є.О. Осадчий - кращий винахідник НАН ...
1311580
  Огородник І.В. Складні фосфати титану, цирконію та гафнію : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.: 02.00.01 - неорг. хімія / Огородник І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1311581
  Огородник І.В. Складні фосфсати титану, цирконію та гафнію : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Огородник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 160л. – Бібліогр.: л.138-160
1311582
  Савусін М.П. Складність-простота системи як визначеність-невизначеність у значенні системного дескриптора // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 107-120. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Концепції простоти-складності можна систематизувати, моделюючи опозицію «складне - просте» як опозицію категорій «визначене - невизначене» в мові МТО -формальному апарату Загальної Теорії Систем (ЗТС). Нова система є більш складною, ніж вихідна, за ...
1311583
  Канарська І.С. Складність алгоритмів перетину, об"єднання та різниці в мультитаблицях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено алгоритми реалізації перетину, об"єднання та різниці мультитаблиць: спочатку розглянуто найбільш природні алгоритми, потім запропоновано їх модифікації, які дозволяють зменшити кількість обчислень. Для всіх запропонованих алгоритмів ...
1311584
  Тісецька А. Складність емісійного процесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Основні аспекти підготовки емісії цінного папера".
1311585
  Остапчук Д.О. Складність національної економіки та економічна безпека держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 243-247. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1311586
  Кунцевич Вікторія Ігорівна Складність нуклеотидних послідовностей МРНК вегетативних органів соняшника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Кунцевич Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 16л.
1311587
  Голубовська І.О. Складність проблеми взаємозв"язку мови та мислення. Історія розв"язання проблеми взаємовідношень між мовою, мисленням та свідомістю // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 144-148. – ISBN 978-966-439-983-5


  Вербальне та невербальне (несловесне) мислення.
1311588
  Пенюк В.Б. Складність універсальності музичної мови в контексті полістилістичних тенденцій сучасного дискурсу: ретроспекція музичного висловлення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 45-48. – ISSN 2414-5823


  Досліджено джерела складності музичного висловлення, що формує універсальність музичної мови в контексті полістилістичних тенденцій сучасного дискурсу. Ґрунтуючись на філософських, естетичних та культурологічних засадах, підкріплених ретроспекцією ...
1311589
   Складність, відлагоженість та збалансованість водночас // Євробюлетень : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі / Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15


  Законотворчість в Європейському Союзі є унікальною
1311590
  Колодяжний Д. Складно, але можливо. Особливості реформування ДПП в Україні та його вплив на інвестування у державний сектор економіки // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 18-19
1311591
  Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 65 назв
1311592
  Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 434 л. – Додатки: л. 328-434. – Бібліогр.: л. 286-327
1311593
  Леонов Сергей Складной самокат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 28 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1311594
  Скиба А.В. Складноконтурні поясні накладки з мотивом голови грифона // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 132-152. – ISBN 978-966-02-8144-8
1311595
  Теребіленко К.В. Складнооксидні сполуки одно-, дво-, та тривалентних елементів з тетраедричними аніонами: синтез, будова та властивості : дис. … д-ра хім. наук : 02.00.01 / Теребіленко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 378 арк. – Додатки: арк. 367-378. – Бібліогр.: арк. 313-366
1311596
  Струтинська Н.Ю. Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 424 арк. – Додатки: арк. 377-424. – Бібліогр.: арк. 328-376
1311597
  Струтинська Н.Ю. Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1311598
  Ярмоленко Т.С. Складнопідрядне речення в пам"ятках ділового українського письменства XVI ст. (підрядні означальні та підрядні додаткові речення) : Дис... канд. філолог.наук: / Ярмоленко Т.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевчкнка. – Київ, 1954. – 322л. – Бібліогр.:л.1-13
1311599
  Баликова Н. Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові


  У статті розглядається й аналізується поняття граматичної категорії підрядних додаткових речень в українській, російській, японській та англійській мовах. На основі порівняння теоретичних праць із граматики цих мов робиться висновок щодо доцільності ...
1311600
  Шевченко Т.В. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв"язками в нормативно-правових актах української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 320-327. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто закономірності вияву підрядного зв’язку, простежено тенденції реалізації обов’язковості / необов’язковості залежного компонента та передбачуваності / непередбачуваності його синтаксичної форми в текстах нормативно-правових актів. ...
1311601
  Ткач О.В. Складнопідрядні речення з корелятами ТАК, ТАКИЙ як засіб організації метатексту / О.В. Ткач, О.О. Переяслова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 121-126
1311602
  Goltvenytska M. Складнопідрядні речення з підрядним відповідності в сучасній українській прозі: структурно-граматичний і функціональний аспекти // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 57-61. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1311603
  Волобуєва О.О. Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 173-178
1311604
  Козаченко О. Складнопідрядні речення з підрядними атрибутивної семантики // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 34-40. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1311605
  Крашениця В.Ф. Складнопідрядні речення з підрядними умови в українських грамотах ХІV-XV ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 108-115
1311606
  Зарицька В.Г. Складнопідрядні речення нерозчленованого типу в українській, російській та білоруській мовах: контрастивний аспект // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 281-288. – (Філологія)
1311607
  Файчук Т.Г. Складнопідрядні речення у господарських порадниках XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 80-87
1311608
  Христіанінова Р. Складнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки "підрядного приєднання"
1311609
  Сердюк В.Р. Складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації / В.Р. Сердюк, І.С. Гучок // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-68. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))


  Розглянуто складності модернізації вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації.
1311610
  Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові / А.М. Приходько. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-599-158-2
1311611
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Дисертація доктора філологічних наук:10.02.04 / Приходько Анатолій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 461 л. + Додатки: л.454-461. – Бібліогр.:л.409-453
1311612
  Приходько Анатолій Миколайович Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : Автореф. дис. філологічних наук: 10.02.04. / Приходько А.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1311613
  Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові : монографія / А.П. Грищенко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 155с.
1311614
  Приходько А.М. Складносурядне речення німецької мови в формально-граматичному аспекті // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 116-124. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1311615
  Чередниченко І.Г. Складносурядні речення в сучасній українській мові / І.Г. Чередниченко. – Чернівці, 1959. – 135 с.
1311616
  Руденко Н.П. Складносурядні речення з умовною модальністю як складова частина комунікативного синтаксису сучасної української літературної мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 117-120. – (Серія "Філологічні науки")
1311617
  Байдусь С. Складносурядні синтаксичні конструкції з пояснювальними відношеннями // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 143-146. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1311618
  Сказ Л.С. Складносурядні сполудчникові речення у кримськотатарській мові : Автореф. дис. .. канд. філол. наук : 01.02.13 / Сказ Л.С. ; Ін-т сходознавства. – Сімферополь, 2000. – 20 с.
1311619
  Щербина Н.С. Складнощі витлумачення поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 183-193


  На підставі аналізу філософської наукової та довідникової літератури виявлено складнощі у витлумаченні поняття "повага" у сучасному гуманітарному дискурсі, а також обгрунтовано авторське розуміння поняття поваги. Запропоновано розглядати повагу як ...
1311620
  Крючкова О. Складнощі кваліфікації насильницьких статевих злочинів, вчинених групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 73-80
1311621
  Ільченко А.Б. Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х


  "...Госпітальна пневмонія (ГП) утримує одну з лідируючих позицій у структурі внутрішньолікарняної захворюваності та смертності. ГП є одним із найнебезпечніших інфекційних ускладнень тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ). Клінічна діагностика пневмонії ...
1311622
  Огієнко І.І. Складня української мови / І.І. Огієнко
1. – 1935. – 196с.
1311623
  Жигірь В.І. Складова базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 116-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1311624
  Кремень В. Складова європейської інтеграції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
1311625
  Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 4 назви
1311626
  Луніна В.Ю. Складова творчого потенціалу як фактор успішності становлення особистості вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-84. – ISSN 2312-1548
1311627
  Борох Ю.О. Складові антикризового управління підприємством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто антикризове управління як визначальний фактор економічного розвитку не лише окремого підприємства, а й регіону, країни в цілому. Наведено розгляд проблем щодо визначення поняття "антикризове управління підприємством", що є дуже своєчасним та ...
1311628
  Гордієнко С.Г. Складові безпеки української державності за сферами її буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 6-17. – ISSN 2308-9636
1311629
  Андрущенко Г. Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2220-1394
1311630
  Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 52-55
1311631
  Павловська Є.О. Складові внутрішніх та зовнішніх запорзичень України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 308-313. – ISSN 1993-0259
1311632
   Складові водних балансів озера Катлабух / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведева, М.М. Бурукова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1311633
  Кобзістий П.І. Складові вологообігу при різних типах літніх опадоутворюючих циркуляційних процесів в степовій зоні України / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1311634
  Марцин В.С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 78-88. – ISSN 1562-0905
1311635
  Анісімов А.В. Складові глобальної інформаційної мережі як засоби моделювання / А.В. Анісімов, Є.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 151-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті розглянуті основні компоненти Internet, такі як WWW, FTP, Telnet та інші, їх історичний розвиток та наведені можливості їх нетрадиційного використання.
1311636
  Кудряченко А. Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей / А. Кудряченко, В. Солошенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 218-238. – ISSN 2524-0137
1311637
   Складові демократії. – Київ : Либідь, 1993. – 160с. – ISBN ISBN 5-325-00535-9
1311638
  Євтушенко В.А. Складові державної інноваційної політики та механізм її здійснення у вимірі світового досвіду / В.А. Євтушенко, О.О. Свєженцев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 47-59. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
1311639
  Шибаєва Н.В. Складові децентралізації в Україні / Н.В. Шибаєва, Т.О. Бабан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 205-216. – (Економічні науки)
1311640
  Тиховод Євген Васильович Складові діловитості / Тиховод Євген Васильович. – К. : Політвидав України, 1982. – 117с.
1311641
  Усатова А. Складові діяльності з розгляду звернень та особистого прийому громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-64
1311642
  Павленко О.О. Складові екологоорієнтованого управління соціо-економічними системами / О.О. Павленко, Ю.Т. Алібекова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 13-21. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1311643
  Ситих Ю.В. Складові економічного розвитку харчової промисловості України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.19-21
1311644
  Воротіна Л.І. Складові економічної безпеки підприємства у ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 293-295
1311645
  Фурашев В.М. Складові електронного урядування // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 43-49
1311646
  Міщанин Н. Складові Електронної науково-педагогічної бібліотеки України // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 135-136
1311647
  Подколзін І. Складові елементи збитків за новим цивільним та господарським законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-74.
1311648
  Сопільняк М.М. Складові елементи композиції як центральної категорії живопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 221-227


  У статті охарактеризовано складові елементи композиції як основної категорії живопису, визначено принцип загального в конкретному при побудові зображення, показано вплив співвідношення простору-часу та ритму на композицію, дані методичні рекомендації ...
1311649
  Ніколайчук М. Складові елементи механізму регулювання міграційних процесів сільського населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1311650
  Стащак М.В. Складові елементи оперативного пошуку злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 307-314
1311651
  Шевчук Г.В. Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1311652
  Подольський К.С. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 374-376. – ISBN 978-617-7096-97-8
1311653
  Андрєєв А.В. Складові елементи правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби україни // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 9-16. – ISSN 2617-5967
1311654
  Олійник І.В. Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 251–258. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1311655
  Босак А.О. Складові елементи системи комунікацій підприємства та їх характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499
1311656
  Кириленко В. Складові елементи структури фінансового механізму державного управління // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 23-30. – ISSN 1818-2682
1311657
  Бузецький І.Г. Складові елементи формування людського потенціалу регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 43-47. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1311658
  Кучеренко Валентина Складові енергетичної безпеки України : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 35
1311659
  Святненко В. Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 160-164. – ISSN 2078-5860
1311660
  Пелішенко В.П. Складові ефективності агропромислового комплексу. / В.П. Пелішенко. – К, 1987. – 60с.
1311661
  Шишка Р Складові життєвого циклу корпорації // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1311662
   Складові забезпечення енергоефективності / А.В. Лесь, А.В. Ращенко, О.І. Вигівська, Є.І. Майкун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1311663
  Мамай Н.В. Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 102-110. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1311664
  Добровольська І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку127 // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 110-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1311665
  Багінська М. Складові зовнішньої політики Швейцарії XX століття: нейтралітет і солідарність // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 5-6
1311666
  Парус Є.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України / Є.В. Парус, І.В. Блінов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 28-34. – ISSN 1727-9895
1311667
  Харламова Г.О. Складові інвестиційної конкурентоспроможності видів економічної діяльності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 113-120


  В статті аналізуються основні тенденції надходження прямих іноземних інвестицій у види економічної діяльності України. Визначено основні агреговані складові, за якими можливо проводити оцінювання конкурентоспроможності видів економічної діяльності з ...
1311668
  Рутко Д.Ф. Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – C. 38-45. – ISSN 2306-546X
1311669
  Бутирська Т.О. Складові індексу якості державного управління як основа парадигми державного будівництва / Т.О. Бутирська, Д.І. Дзвінчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 5/6 (43/44). – С. 52-62. – ISSN 2311-6420
1311670
  Чубукова О.Ю. Складові інноваційної економіки - освіта, технологічні уклади, когнітивні технології / О.Ю. Чубукова, Н.В. Раллє // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 3 (7). – С. 130-133. – ISSN 2410-9576
1311671
  Макаренко П.Д. Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 12-16. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1311672
  Чічановський А. Складові інформаційної політики держави / А. Чічановський, О. Стариш // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 37-69. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті під новим кутом зору розглянуто складові інформаційної політики держави.
1311673
  Шевченко О.В. Складові інформаційної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1311674
  Розумеєнко Н.В. Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 290-295. – ISBN 978-966-581-885-4
1311675
  Семенов В. Складові китайського прориву (до підсумків офіційного візиту Президента України до КНР) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 6-9
1311676
  Жарінова А. Складові комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, аспекти розвитку стартапів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1608-6422
1311677
  Даниліна С.Ю. Складові комічного у ідіостилі Чака Паланіка та їхнє відтворення у перекладах (на матеріалі перекладів роману "Карлик" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 137-146


  У статті розглядаються шляхи створення комізму та досягнення пародійного ефекту у романі Ч. Паланика "Карлик". Досліджуються відповідні лексико-семантичні засоби оригіналу, специфіка їхнього комунікативного вливу і перекладацькі трансформації, що ...
1311678
  Мельничук Д.П. Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 144-148. – ISSN 2307-9878
1311679
  Марчук В.М. Складові майстерності господарського керівництва / В.М. Марчук. – Київ, 1976. – 48с.
1311680
  Думанська Т.В. Складові математичної компетентності бакалаврів економіки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 126-127
1311681
  Толок І.В. Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням "класичної" задачі Ерланга / І.В. Толок, С.В. Лєнков // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 7-10. – ISSN 1681-7710
1311682
  Александров М.Є. Складові механізму адміністративно-правового регулювання у сфері безпечності промислової продукції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 50-57. – ISSN 2072-8670
1311683
  Дяченко О.В. Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1311684
  Масловська О. Складові механізму спільної аграрної політики ЄС // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 0868-8893
1311685
  Теребух А.А. Складові механізму формування господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1311686
  Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці складових національної інноваційної системи та їх розвитку в Україні. The article deals with the characterizing of national innovation system"s parts and their development in Ukraine.
1311687
  Кириленко В. Складові організації бухгалтерського обліку в ощадному банку України : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 42-48 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1311688
  Новикова В.І. Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1311689
  Любчук О.К. Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 57-60. – Бібліогр.: 18 назв
1311690
  Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 272-279


  У статті розкрито науково-методичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства, обгрунтовано складові системи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
1311691
  Голинський Ю.О. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю.О. Голинський, М Л. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 65-68. – ISSN 2071-4653
1311692
  Даниліна С.Ю. Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі (на матеріалі перекладів роману Чака Паланіка "Рент: Усна біографія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 132-141


  У статті розглядаються прийоми пародіювання дискурсу мас-медіа у постмодерному романі Чака Паланіка і шляхи адекватної передачі авторської інтенції у перекладі. Зроблено спробу зіставити переклади роману українською і російською мовами, аби наочніше ...
1311693
  Васильєва-Халатникова Складові педагогічної технології формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено педагогічну технологію формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі, яка є чіткою науково-теоретичною основою оптимальної реалізації завдань професійної підготовки й розглядається як ...
1311694
  Шаповаленко М.В. Складові політичної стабільності в умовах трансформації суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 5-10. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1311695
  Корольова Н.О. Складові поняття "національна ментальність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 376-380


  У межах дослідження поняття "національна ментальність" встановлено, що зміст цього феномену включає систему способів, стилів, манер мислення людини як представника нації / народу, її світовідчуття, світорозуміння та орієнтацію у соціумі. В рамках ...
1311696
  Ситник Г. Складові потенціалу системи національної безпеки та його вплив на рівень загроз національним інтересам // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.114-126
1311697
   Складові продовольчих ресурсів / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Т.Д. Іщенко, Є.А. Бузовський // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-22
1311698
  Ящук С.П. Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 329-335. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1311699
  Пшенична Л.В. Складові професійного простору майбутнього викладача // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 286-313. – ISBN 978-966-698-197-7
1311700
  Оксенюк О.В. Складові професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1311701
  Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Описано спільні складові професійної компетенції перекладача для двох основних видів перекладацької діяльності - письмової та усної. Common components of the professional competence of translators and interpreters are analised.
1311702
  Кривоконь Н.І. Складові професійної моделі фахівця системи соціального захисту населення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.68-73. – (Психологічні науки)
1311703
  Мельников О. Складові професійної програми пыдвищення кваліфікаці державних службовцівї // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
1311704
  Єфремова Г.Л. Складові професійної спрямованості особистості / Г.Л. Єфремова, О.В. Зосименко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 62-64. – ISBN 978-966-698-283-7
1311705
  Крилова В. Складові процесу управління ліквідністю банку : банки України / В. Крилова, Р. Набок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1311706
  Швецова-Водка Складові системи документальних комунікацій / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто терміни та поняття, що характеризують документальну комунікацію; властивості документальної комунікації; види документальної комунікації та їхню структуру; види документально-комунікаційних систем та їх склад; складові системи ...
1311707
  Малюкіна Д.І. Складові системи еколого-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 32-37. – ISSN 1995-0519
1311708
  Голіков І.В. Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1311709
  Коваленко О.В. Складові системи планування господарської діяльності підприємства в ринкових умовах / О.В. Коваленко, К.В. Ташева // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 141-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1311710
  Корж М.О. Складові системи соціального захисту: західноєвропейський досвід для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 406-416
1311711
  Ковальська К. Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито необхідність стратегічного управління людськими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу зосереджено на дослідженні основних складових системи стратегічного управління людськими ресурсами. В статье ...
1311712
  Маркова Н.С. Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 87-92. – ISSN 1683-1942
1311713
  Кирик В.Л. Складові становлення суспільної моделі сталого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 134-144
1311714
  Тіптюк Н.М. Складові стратегії МВФ у перехідних економіках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стратегію Міжнародного валютного фонду щодо країн з перехідною економікою, зокрема фінансову (макроекономічну) стабілізацію, її складові та різновиди. Звернено увагу на характерні риси та особливості окремих її варіантів. The article ...
1311715
  Софіщенко І.Я. Складові стратегії формування виробничо-інвестиційної моделі зовнішньоекономічного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 81-82
1311716
  Швецова О.Й. Складові стратегічного управління банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 18-24. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1311717
  Мовчан М.М. Складові сутності еколого-економічних відносин прав влвсності на землю у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1311718
  Вашкевич В.М. Складові сучасної наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)


  В період науково-технічного прогресу наука отримала суспільне визнання, а наукова картина світу здобула домінуюче становище в культурі. В цей період наука вже не потребувала обґрунтувань власного світогляду з боку філософії чи релігії, більш того ...
1311719
  Морозов Т. Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1311720
  Багрова І.В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 1729-7206
1311721
  Ткачук І.В. Складові та фактори регіонального людського розвитку (на прикладі Івано-Франківської області) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 76-80. – Бібліогр.: 7 назв
1311722
  Стадник В.В. Складові та чинники формування потенціалу розвитку малого підприємства / В.В. Стадник, О.С. Петрицька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-129.
1311723
  Яковлєв М.В. Складові термінологічного інструментарію дослідження концептосфери політичної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 288-296. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1311724
  Догадіна В.Ю. Складові управління персоналом у сфері освітніх послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 453-458. – ISSN 2222-4459
1311725
  Іващенко О.В. Складові управління якістю продукції / О.В. Іващенко, І.О. Алфер"єва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 130-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1311726
  Науменко Євгенія Складові успіху // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7
1311727
   Складові успіху сучасного університету [Національного технічного університету "Дніпровська політехніка] / О. Азюковський, А. Бардась, О. Григор"єв, М. Трегуб // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 28-38. – ISSN 1682-2366
1311728
   Складові успіху у кримінальному процесі : практ. посібник : [збірник] / [упоряд.: Бабенко К.А., Журавель В.І., Журавльов Д.В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 207, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1235-2
1311729
  Марцин В.С. Складові фінансового мислення і особливості приорітетів при плануванні й управлінні економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 21-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1311730
  Горбачевський В.Я. Складові формування особистості оперативного працівника міліції / В.Я. Горбачевський, В.В. Подоляк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 225-234
1311731
  Коломієць О.О. Складові формування та реалізації державної інвестиційної політики / О.О. Коломієць, М.В. Мокляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розкрито складові формування та реалізації державної інвестиційної політики в Україні, визначено стратегічні цілі розвитку інвестиційної сфери та форми і методи її активізації.
1311732
  Субота М.В. Складові ціннісних переваг при формуванні бізнес-моделі надання оздоровчих послуг та зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, М.М. Демидова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 139-147. – ISSN 2522-1620
1311733
  Ткаченко О.О. Складові частини французького молодіжного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 296-301
1311734
  Олійник М. Складові якісного добору // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 6


  "...Залучення викладачів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича допоможе покращити теоретичну підготовку кандидатів на посаду судді".
1311735
  Кобелянська О. Складові японського національного менталітету (історія досліджень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 279-293. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1311736
  Шаповалов В. Складові  національної безпеки: судово-фармацевтичні експертні дослідження щодо наявності причинно-наслідкових зв’язків між вживанням учасниками дорожнього руху психоактивних речовин і виникненням дорожньо-транспортних пригод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 88-93.
1311737
  Вижва С.А. Складові, сучасні підходи та особливості оцінки сейсмічного ризику території України : випуск 23 / С.А. Вижва, О.Б. Винниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-17 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Встановлено зв"язок між поняттями безпека та ризик, проведено аналіз можливостей застосування сучасних підходів до оцінки сейсмічного ризику та розглянуто основні його складові для території України.
1311738
  Рейнберг С.А. Складское дело : Устройство, оборудование и эксплуатация складов лесных материалов / С.А. Рейнберг. – 3-е перераб. изд-е. – Ленинград : Гослестехиздат, 1940. – 379 с.
1311739
  Ценина Т.Т. Складское и тарное хозяйство / Т.Т. Ценина, Б.Ф. Смирнов. – Л, 1988. – 64с.
1311740
  Строгов Н.П. Складское и тарное хозяйство снабженческо-сбытовых организаций / Н.П. Строгов. – Куйбышев, 1966. – 160с.
1311741
  Сиптиц Ф.Ф. Складское хозяйство / Ф.Ф. Сиптиц. – М., 1977. – 32с.
1311742
  Бурмистров В.Г. Складское хозяйство в торговле / В.Г. Бурмистров. – Москва, 1972. – 88с.
1311743
  Лю Юй-шэнь. Складское хозяйство оптовых организаций советской торговли. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Юй-шэнь.; Мин. торговли РСФСР. Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М,, 1961. – 15л.
1311744
  Паракуда І.В. Складська діяльність в Україні: теоретичні аспекти // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7320-15-8
1311745
  Рушковський М. Складська логістика в Києві: сучасна ситуація і тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 57-60
1311746
  Смирнов І.Г. Складська логістика як складова суспільно-географічної логістики: моделі територіальної оптимізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 256-263. – Бібліогр.: 8 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1311747
  Павленко А.Ф. Складське господарство : підручник / А.Ф. Павленко, В.В. Кривещенко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 354-391. – Бібліогр.: с. 392-395 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-114-4
1311748
  Демчук А. Складське свідоцтво як об"єкт цивільного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-37.
1311749
  Агабеков М.Г. Складчатая структура депрессионных зон Азербайджана и условий ее формирования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Агабеков М.Г.; Объед.совет Азебр.ордена Трудового Красного Знамени ин-та нефти и химии. – Баку, 1962. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1311750
  Романов А.А. Складчато-чешуйчатая структура Южного Урала / А.А. Романов. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
1311751
   Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 336с.
1311752
   Складчатые области Евразии.. – М, 1964. – 376с.
1311753
  Гусев Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид / Г.С. Гусев. – Москва : Наука, 1979. – 208с.
1311754
  Сенченко Г.С. Складчатые структуры Южного Урала / Г.С. Сенченко. – М., 1976. – 172с.
1311755
   Складчина : литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – [4], IV, 708 с.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
1311756
  Тальчиков С.А. Складчина как прообраз простого товарищества: историко-правовой аспект / С.А. Тальчиков, С.О. Шаляпин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 14-16. – ISSN 1812-3805
1311757
  Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств / О.Б. Маликов. – Л., 1986. – 187с.
1311758
   Склады на заводах машиностроения.. – М, 1964. – 724с.
1311759
  Матасова Т.А. Складывание итальянского направления политики московских князей в XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 26-34. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1311760
   Склали карти екологічної безпеки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії регіональних проблем економіки і політики географічного факультету створено унікальну методику оцінки регіональної екологічної безпеки України. Університетські вчені вперше визначили вірогідність виникнення надзвичайних ...
1311761
  Гаврилюк Склеп "македонського типу" з некрополя Німфею / Гаврилюк, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 57-70. – ISSN 0235-3490
1311762
  Храпунов И.Н. Склеп с погребениями III- IV вв. н.э. из могильника Нейзац : A vault with the third and fourth century ad burials in the cemetery of Neyzats / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий". – Симферополь : Доля, 2011. – 69, [3] с. : ил., табл. – Доб. тит. л. англ. - Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 25-30. – ISBN 978-966-336-513-9
1311763
  Зубар В.М. Склепи з християнським розписом некрополя Херсонеса: проблеми датування // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0235-3490
1311764
   Склерактинии мезозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. 4. – Москва : Наука, 1965. – 48с.
1311765
  Ваганов Е.А. Склеритограммы как метод анализа сезонного роста рыб / Е.А. Ваганов; Сиб. отд. АН СССР; Ин-т физики; Отв. ред.: И.А.Терсков. – Новосибирск : Наука, 1978. – 136 с.
1311766
  Золотарев В.Н. Склерохронология морских двустворчатых моллюсков / В.Н. Золотарев. – Киев, 1989. – 107с.
1311767
  Поволоцкая Н.Н. Склетные перегруппировки в реакциях тетрафторбензодигидробаррелена и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Поволоцкая Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л.
1311768
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 6
1311769
  Бикова Т. Скликання Першого Курултаю // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6
1311770
  Хворост Л.В. Скликаю птаство : поезії / Люцина Хворост. – Харків : Майдан, 2015. – 779, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-634-2
1311771
   Скліфосовський Микола Васильович (1836-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441. – ISBN 978-966-439-754-1
1311772
   Скло України = Class of Ukraine : Народжене вогнем: історія скла; Сучасні підприємства: виробники скла, сировина, проектування, ремонт, устаткування, реалізація, кадри; Художнє скло: історія, майстри, підприємства. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 256с. – (Майстри своєї справи). – ISBN 966-8352-01-7
1311773
  Мазуренко Є.О. Скловуглецевий електрод, модифікований вуглецевими нанотрубками та Д-сорбітолдегідрогеназою, для визначення Д-сорбітолу / Є.О. Мазуренко, О.В. Шевченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 160
1311774
  Саєнко Сергій Юрійович Склокерамічні матеріали на основі природних компонентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Саєнко С.Ю.; НАНУ. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1311775
  Таов Х.Т. Склонение в адыгских языках в сравнительном аспекте / Х.Т. Таов. – Нальчик, 1967. – 52с.
1311776
  Климов Г.А. Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте / Г.А. Климов. – М., 1962. – 151с.
1311777
  Мазур Ю.Н. Склонение в корейском языке / Ю.Н. Мазур. – М, 1962. – 117с.
1311778
   Склонение в палеоазиатских и самодийских языках.. – Л, 1974. – 298с.
1311779
  Лабунько О.И. Склонение географических названий в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лабунько О.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1964. – 13 с.
1311780
  Лебедев В.К. Склонение двойных фамилий, состоящих из русской и иностранной частей // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 48-49. – ISSN 1811-1629
1311781
  Богатырева Г.Д. Склонение и семантико-синтаксические функции указательныъ местоимений в древнерусском языке XI-XIV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богатырева Г. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1311782
  Элсберг И.Я. Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке 12 - начала 18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Элсберг И.Я. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1311783
  Имнайшвили И.В. Склонение имен и функции падежей в древнегрузинском. : Автореф... доктор филолог.наук: / Имнайшвили И.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 80л.
1311784
  Дзоценидзе К. Склонение имен по текстам древнейшей редакции Посланий Павла в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
1311785
  Бурчуладзе Г.Т. Склонение имен существительных в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчуладзе Г. Т.; АН ГССР, Ин-т языковед. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1311786
  Мирецкий А.Л. Склонение имен существительных в новгородской деловой письменности XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирецкий А.Л. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1311787
  Гошадзе М.Г. Склонение имер в ранних памятниках грузинской советской литературы (XII=XIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гошадзе М. Г.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 26л.
1311788
  Гравис Г.Ф. Склонение отложения Якутии / Г.Ф. Гравис. – М, 1969. – 128с.
1311789
  Калакуцкая Л.П. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке / Л.П. Калакуцкая; отв. ред. Ф.П. Филин, В.В. Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 221с.
1311790
  Король А.К. Склонения ярких и слабых фундаментальных звезд в единой системе / А.К. Король. – Киев : Наукова думка, 1969. – 236 с.
1311791
   Склонности и способности.. – Л, 1962. – 126с.
1311792
  Орлов А.Б. Склонность и профессия / А.Б. Орлов. – Москва, 1981. – 96с.
1311793
  Шевандин Е.М. Склонность к хрупкости низколегированных сталей. / Е.М. Шевандин. – М, 1953. – 183с.
1311794
   Склонняя голову.. – Волгоград, 1973. – 655с.
1311795
   Склоновая микрозональность ландшафтов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1974. – 115с.
1311796
   Склоновые процессы. – Москва : Московский университет, 1977. – 168с.
1311797
   Склоновые процессы.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 176с.
1311798
   Склоновые процессы.. – М, 1978. – 124с.
1311799
   Склоновые процессы.. – М, 1980. – 134с.
1311800
  Погорельцев М.Т. Склотека астронегативів Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Астрономічна обсерваторія має понад 2000 астронегативів, отриманих на двох астрографах і двох рефлекторах обсерваторії за різними програмами в минулому сторіччі. Наведено коротку інформацію про астронегативи, що ввійшли до каталогу, телескопи й ...
1311801
  Воробйова Т.В. Склоутворення в системах М"-Р-О-N та М"-Р-О-N-F (М" - Li, Na, К) / Т.В. Воробйова, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності склоутворення для ряду розрізів систем МІ-P-O-N та МІ-Р-О-N-F (MI - Li, Na, K). Одержане скло вивчено методом ІЧ-спектроскопії та досліджено його водорозчинність. За даними порошкової рентгенографії з"ясовано області ...
1311802
  Кумбароскі Р. Скляна гора : поезії : [збірка] / Разме Кумбароскі ; [укр. переклад Анни Багряної ; передм. Дмитра Чистяка]. – Умань : Жовтий О.О., 2014. – 62 с. – (Ecloga : poetica mundana contemporanea). – ISBN 978-617-525-112-6
1311803
  Плугарж Зденек Скляна дама. / Плугарж Зденек. – Київ, 1976. – 590с.
1311804
  Лазарева А. Скляна завіса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 46 (418), 20-26.11.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Попри десятирічну присутність країн Східної Європи в ЄС та НАТО, французи констатують, що психологічні відмінності між Сходом і Заходом не зникли.
1311805
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 34-64
1311806
  Тищенко К.М. Скляна сфера з-над Бугу: нарис про римський трофей // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 66-79
1311807
  Кисленко Г.О. Скляне та кам"яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Кисленко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 14 с. – Бібліогр.: 11 назв
1311808
  Колесниченко А.М. Скляний посуд V - І ст. до н. е. з розкопок Тіри // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 102-111. – ISSN 0235-3490
1311809
  Колесниченко А.М. Скляний посуд в техніці сердечника з Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Колесниченко Анжеліка Миколаївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 27 назв
1311810
  Чорний А.М. Скляний посуд Черняхівської культури : (історіографічний аспект) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 125-144. – ISSN 0235-3490
1311811
  Павич Мілорад Скляний слимак : Вистава на дві перші дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-52. – ISSN 0320 - 8370
1311812
  Капустін К.М. Скляні вироби Городська (за матеріалами розкопок 1940 - 1950 рр.) / К.М. Капустін, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 104-109. – ISSN 2227-4952
1311813
  Курдина Ю.М. Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 263-270. – ISSN 0321-0499
1311814
  Островерхов А.С. Скляні медальйони і деякі питання ідеологічних уявлень населення Північного Причорномор"я у IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 70-81. – ISSN 0235-3490
1311815
  Островерхов А.С. Скляні парфумні палички римського часу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1311816
  Пукліна О.О. Скляні фіали римського часу з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 68-77. – ISSN 2227-4952
1311817
   Склянка Часу = Zeitglas : [міжнародний літературно-мистецький журнал] / Фонд" Склянка Часу". – Канів
№ 65. – 2013. – 164 с.
1311818
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 93. – 2020. – 120 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1311819
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 94. – 2020. – 118 с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1311820
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 95. – 2020. – 127, [1] c. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1311821
   Склянка Часу = Zeitglas : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах : Фонд Склянка Часу, 1995-
№ 96. – 2020. – 131, [1] с. – Виходить одночасно укр., рос. та нім. мовами
1311822
   Скляр Василь Костянтинович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1311823
  Лукінова Т.Б. Скляренко Віталій Григорович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 692-721. – ISBN 978-966-00-1653-8
1311824
  Успенский Л.В. Скобарь. / Л.В. Успенский. – М.-Л., 1943. – 39с.
1311825
  Немирович-Данченко Скобелев. Ч. 1 : личные воспоминания и впечатления : в 2 ч. / Вас. Ив. Немирович-Данченко // Два разрыва : I. Разошлись; II. Лялька : [рассказы] / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 176 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1311826
  Немирович-Данченко В.И. Скобелев : личные воспоминания и впечатления : в 2 т. / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
Ч. 2. – 1903. – 148 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди
1311827
  Немирович-Данченко Скобелев : [К 150-летию со дня рождения М.Д. Скобелева, генерала рус. армии, снискавшего боевую славу на полях сражений и оставившего добрый след в памяти потомков] / Василий Немирович-Данченко. – [Репр. воспр. изд. 1884 г.]. – Москва : Воениздат, 1993. – 285, [3] с. : ил. – На обл. только назв. сер. - На доп. тит. л.: Скоблев. Личные воспоминания и впечатления / В.И. Немировича-Данченко, 1884. - В кн. также: Из писем М.Д. Скобелева. - Вых. дан. ориг.: Санктпетербург. Тип. Имп. акад. наук., 1884. – (Редкая книга). – ISBN 5-203-01355-1
1311828
  Апушкин В.А. Скобелев о немцах : его заветы славянству / В.А. Апушкин. – Петроград : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 100 с., [1] л. портр. (фронт.)
1311829
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1966. – 28, [19] с.
1311830
  Бошнаков Н.Г. Скобелев парк-музей Плевен : пътеводител / Н.Г. Бошнаков. – 3-е изд. – София : Наука и изкуство, 1967. – 24, [23] с.
1311831
  Костин Б.А. Скобелев, 1843-1882 / Б.А. Костин. – М., 1990. – 172с.
1311832
  Бошнаков Н. Скобелевский парк-музей Плевен / Н. Бошнаков. – София, 1965. – 46 с.
1311833
   Скобля Юрій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 375 : фото
1311834
   Скованная молодость. – Ленинград, 1948. – 498с.
1311835
   Скованная молодость. – Ленинград, 1949. – 498с.
1311836
   Скованный в пустыне. – М., 1992. – 254с.
1311837
  Львов П.А. Сковзь строй / П.А. Львов. – Горький, 1957. – 178с.
1311838
  Городской Я.З. Сковозь годы / Я.З. Городской. – Москва, 1960. – 144с.
1311839
  Шевченко В.В. Сковорода - знавець та інтерпретатор біблії: спроба сучасного погляду // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 255-261. – ISBN 978-966-608-733-4
1311840
  Тичина П.Г. Сковорода : симфонія / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 403 с.
1311841
  Лощиц Ю.М. Сковорода / Ю.М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 223 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 13)
1311842
  Тычина Павло Сковорода : Симфония / Тычина Павло; Перевод с укр. П. Панченко; Вступ. ст. Л. Новиченко. – Москва : Гослитиздат, 1975. – 416с.
1311843
  Тычина П. Сковорода : Поэма / П. Тычина. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416с.
1311844
  Сергійчук В. Сковорода XX століття // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 125-річчя від дня народження Дмитра Чижевського.
1311845
  Ремарчук В. Сковорода Григорий Саввич : 290 лет Григорию Саввичу Сковороде // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 11 (116). – С. 29-31
1311846
  Бовсунівська Т. Сковорода Григорій Савич (1722-1794) і становлення українського романтизму // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 117-124. – ISBN 966-7825-40-Х
1311847
   Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : Збірник наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 382 с. – ISBN 5-12-002850-0
1311848
   Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність : [зб. наук.-теорет. праць] / І. Береза, А. Бичко, І. Бичко, Т. Біленко, В. [та ін.] Білодід; [Береза І. та ін. ; упоряд.: Йосипенко С.Л., Стратій Я.М. ; редкол. Попович М.В. та ін.] ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2003. – 714, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: в кінці статей. – ISBN 966-7053-XX-01
1311849
   Сковорода Григорій: образ мислителя. – Київ, 1997. – 452 с.
1311850
  Козорог О.В. Сковорода и Верлен: "Причудливо тасуется колода" / О.В. Козорог, Т.В. Дедушек // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 88-99. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
1311851
  Ушкалов Л. Сковорода і візантійське богослів"я // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 62-72. – ISSN 0235-7941
1311852
  Кавун Л.І. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-104. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1311853
  Ласло-Куцюк Сковорода і Шевченко // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 510-515. – ISBN 978-606-745-006-4
1311854
  Надворняк Ю.Й. Сковорода про любов як найвище благо // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 96-98
1311855
  Ушкалов Л. Сковорода та інші : причинки до історії української літератури / Леонід Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. – 552с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-168-1
1311856
  Федорук О. Сковорода чекає на Гонтаріва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 0130-1799
1311857
  Ларіонов П. Сковорода як гасло часу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Про книжку "Учитель життя. Сковорода як гасло часу", автором-упорядником якої є лауреат Шевченківської премії (1982), кандидат історичних наук Володимир Стадниченко.
1311858
  Ушкалов Л.В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010-2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-565-9
1311859
  Гужва О.П. Сковорода: знання як богопізнання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-111. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1311860
  Гужва О. Сковорода: його сповідь є одкровенням // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 153-163. – ISBN 966-7379-70-1
1311861
  Наливайко Степан Сковорода: таємниця славетного імені // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному, історичному й культурологічному матеріалі досліджується й по-новому тлумачиться прізвище видатного українського філософа й мислителя - Сковорода, яке знаходить паралелі в індійському антропоніміконі.
1311862
  Корж Г. Сковородинівська традиція і духовно-моральне виховання майбутніх педагогів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 162-172. – ISSN 2523-4234
1311863
  Вишеславський Л.М. Сковородинівське коло / Л.М. Вишеславський. – Київ, 1997. – 69с.
1311864
  Шевчук Т. Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського


  Пропонований історико-літературний матеріал містить відомості про родину першого біографа і друга Григорія Сковороди Михайла Ковалинського. Висвітлено аспекти Кар"єри М. Ковалинського та його братів на імперській державній службі в контексті їх прямого ...
1311865
  Астаф"єв О. Сковородинівські алюзії у комедії Тараса Шевченка "Сон" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 15-18. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1311866
  Козубенко Л. Сковородинівські аспекти творчості Валерія Шевчука // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 58-62. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1311867
  Лукьяненко Д. Сковородинівські мотиви та образи у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 96-100


  Статтю присвячена аналізу ремінісценції Сковородинівських мотивів і образів у творчості Т.Г. Шевченка на матеріалі його поетичних ("О.А. Козачковському", "Садок вишневий коло хати", "Сон") та прозових ("Близнецы") творів. Обгрунтовано зв"язок між ...
1311868
  Чобанюк В. Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків, зокрема "сродної" праці, шляху, самопізнання, життя і смерті тощо. The article explores Skovoroda motives in the creative activity of Kyiv neoclassical writers, ...
1311869
  Башкір О. Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.) / О. Башкір, С. Золотухіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 100-107. – ISSN 1562-529Х
1311870
  Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 71с.
1311871
  Мануйкін О. Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 79-87. – (Філологічні науки)
1311872
  Бартоліні М.Г. Сковородинський трактат "Убуждшеся видеша славу его": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 73-87. – ISSN 0235-7941
1311873
  Гусленко Р. Сковородинські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена аналізові ідейного задуму та визначенню змісту алегорій-образів-символів у поемі В. Підпалого "Повернення у Кавраї". Виділені образи-концепти, створені поетом для синтезу в поемі ідеї трьох світів та двох натур. Виокремлені ...
1311874
  Хоркавий Р. Сковородіана / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2004. – 544 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 523-534. – ISBN 5-7707-1940-0
1311875
  Гайворонська А.А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0320-9466
1311876
   Сковороду пам"ятають в Угорщині // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22, 1стр.кол.вкл.
1311877
  Бойє К. Скогландія = Skogland / Кірстен Бойє ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Харків : Фоліо, Теза, 2011. – 441, [2] с. – ISBN 978-966-03-5388-6
1311878
   Скок Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 45. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1311879
   Скок Володимир Іванович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256. – ISBN 978-966-644-090-0
1311880
   Скок Володимир Іванович (1932 -2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 441-442. – ISBN 978-966-439-754-1
1311881
  Перель Е. Скок у гречку = The state of affairs : переосмислення подружніх зрад / Естер Перель ; з англ. пер. Любов Пилаєва ; за заг. ред. Євгена Плясецького. – Київ : BookChef, 2018. – 381, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The state of affairs. Rethinking Infidelity / Esther Perel. HarperCollins, 2017. - На обкл.: #1 New York Times bestseller. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7559-27-5
1311882
  Димчева Р. Скокове през времето: Иван Радоев духовен опит и творчество / Р. Димчева. – София, 1993. – 133 с.
1311883
  Рязанцева Н. Сколково - в Сибирь! / интервью брала Яна Булавина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Наталья Рязанцева, проректор по стратегическому развитию и инновационной политике этого университета, отвечает на вопросы. Среди идей, которые намерен поддерживать Фонд “Сколково”, есть очень близкие любому человеку В 2010 году Консорциум томских ...
1311884
  Нордлунд М. Сколково далёкое и близкое / беседу вела Л. Аксёнова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0028-1263


  В октябре 2011 года в России создан новый университет — Сколковский институт науки и технологий, Сколтех. Набрана пилотная группа из 20 студентов (в августе этого года они уже приступили к занятиям), сформирован пул из 13 научных коллективов, три из ...
1311885
  Виан Борис Сколопендр и планктон : Романы, пьесы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 448с. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-061-2 (т.4)
1311886
  Пашин В.В. Сколопендра / В.В. Пашин. – Пермь, 1968. – 106с.
1311887
  Залесская Н.Т. Сколопендровые многоножки / Н.Т. Залесская, А.А. Шилейко. – М, 1991. – 102с.
1311888
  Лаврентьев В.В. Скольжение полимеров по твердым поверхностям : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 076 / Лаврентьев В.В. ; Учен. совет по мех. и материаловед. полимеров науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1969. – 41 с.
1311889
  Добролюбов А.И. Скольжение, качение, волна / А.И. Добролюбов. – Москва, 1991. – 173 с.
1311890
  Дауэр Том Скользкая работа : альпинизм // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 78-81 : Фото. – ISSN 1029-5828
1311891
  Пестушко Валерий Скользкая... вода? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54-55
1311892
  Казарян С.С. Скользящее распределение ресурса на сети методом динамического программирования / С.С.Казарян, Л.Г. Хачиян. – Москва, 1986. – 27 с.
1311893
  Поляков Д.Н. Скользящие в рай : [рассказ, повесть, роман] / Дмитрий Поляков (Катин). – Москва : Центрполиграф, 2014. – 347, [2] с. – (Для тех, кто умеет читать ) ( Премия "Книжного обозрения"). – ISBN 978-5-227-04996-4
1311894
  Журавлев Андрей Скользящие по водной глади // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 84-99 : фото
1311895
  Федосеенко Ю.С. Скользящие режимы в неавтономных динамических системах с ударными взаимодействиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.06 / Федосеенко Ю.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 14л.
1311896
  Уткин В.И. Скользящие режимы и их применения в системах с переменной структурой. / В.И. Уткин. – М., 1974. – 272с.
1311897
  Карпов А. Сколько бозонов у Хиггса? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 11-17 января (№ 1/2). – С. С 1, С 4-5


  Хотя наиболее неблагодарное дело в науке - предсказывать грядущие открытия, это одно из самых увлекательных и интересных занятий. Так решения каких же научных задач в 2013-м стоит ожидать особо? В физике сложилась крайне редкая ситуация - когда самое ...
1311898
  Оганесян А. Сколько будет длиться война в Афганистане? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0130-9625
1311899
   Сколько бы лет ни прошло.. – М., 1966. – 295с.
1311900
  Вакуловская Л.А. Сколько бы ни пришлось, буду ждать... / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1990. – 379с.
1311901
  Славнов В.П. Сколько было пройдено... / В.П. Славнов. – Москва, 1984. – 184с.
1311902
   Сколько в мире мигрантов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 47 : фото
1311903
  Ковалевский Н. Сколько в нашем Отечестве Героев Советского Союза // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0321-0626
1311904
   Сколько Вам лет? : Линии жизни глазами психолога. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 112с. – ISBN 5-88527-025-2
1311905
  Россельс В.М. Сколько весит слово / В.М. Россельс. – Москва, 1984. – 430 с.
1311906
  Зекцер И.С. Сколько воды под землей? / И.С. Зекцер. – М, 1986. – 48с.
1311907
  Зайцев Вадим Сколько воды утекло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 22-23 : фото
1311908
  Свиньин В.Ф. Сколько вокруг систем? / В.Ф. Свиньин. – Новосибирск, 1976. – 71с.
1311909
  Цукерман Кэтрин Сколько всего человек жили на планете?. Миллиарды жизней // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 66 : фото
1311910
  Лузан А. Сколько вузов нужно? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 5


  О реформе высшего образования в Украине говорится давно. И все эти годы наше образование не становилось лучше, а уверенно ухудшалось. Все, кому приходится с ним сталкиваться, - и студенты, и преподаватели, и потребители, то есть предприятия и ...
1311911
   Сколько детей будет в советской семье.. – Москва, 1977. – 104с.
1311912
  Кардин В. Сколько длятся полвека / В. Кардин. – Москва, 1977. – 351с.
1311913
  Цейтлин Е.Л. Сколько дорог у «Бронепоезда 14-69». / Е.Л. Цейтлин. – Москва : Книга, 1982. – 127 с.
1311914
  Гриненко М.Ф. Сколько же надо двигаться / М.Ф. Гриненко, Т.Я. Ефимова. – Москва, 1985. – 63с.
1311915
  Зимина Т. Сколько жили скифы? // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2


  Дослідження древніх людей скіфської епохи VII ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е.
1311916
  Владиславский В. Сколько жить тебе, человек? / В. Владиславский. – Минск, 1981. – 176с.
1311917
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 40 с.
1311918
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 40 с.
1311919
  Авдеенко Ю.Н. Сколько зим... : повести / Ю.Н. Авдеенко ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 319 с. : ил.
1311920
  Пучков Л. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? / Л. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617
1311921
  Пучков А. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? (модели построения прогнозов) / А. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617
1311922
  Костелянец Галина Сколько их, почти безымянных... : страницы воспоминаний // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 43-91. – ISSN 0012-6756
1311923
  Щелокаева Т.В. Сколько кодексов нужно России? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 102-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1311924
   Сколько лет Деду Морозу? // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.30. – ISSN 0028-1263
1311925
  Алянчиков А.М. Сколько лет живет тополь : рассказы и очерки / А.М. Алянчиков ; [худож. В. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 119 с. : ил.
1311926
  Лотце Р. Сколько лет земле / Р. Лотце. – М.-Л., 1926. – 92с.
1311927
  Обручев В.А. Сколько лет Земле / В.А. Обручев. – Москва. – 44 с.
1311928
  Андроникова М.И. Сколько лет кино? : История движущейся камеры. Предистория киноленты. Из кинопроектора в эфир / Андроникова М.И. – [Москва] : Искусство, 1968. – 100 с., [27] л. ил. : ил.
1311929
  Воробьев Е.З. Сколько лет, сколько зим / Е.З. Воробьев. – Москва, 1964. – 599с.
1311930
  Корякина М.С. Сколько лет, сколько зим / М.С. Корякина. – Красноярск, 1981. – 302с.
1311931
  Воробьев Е.З. Сколько лет, сколькоо зим / Е.З. Воробьев. – Москва, 1963. – 168с.
1311932
  Козлов Ю.В. Сколько листьев на дереве / Ю.В. Козлов. – М, 1981. – 256с.
1311933
  Холланд Дженнифер Сколько можно спать? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 40 : фото
1311934
  Литошик Денис Сколько надо прибавить, чтобы персонал не смотрел на сторону. Весна. Сотрудники полетели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34 : Фото
1311935
  Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... / А.И. Шебунин. – М, 1971. – 173с.
1311936
  Клочко В.Е. Сколько нас в одном теле? / В.Е. Клочко. – Алма-Ата, 1990. – 91с.
1311937
  Сагдиев М.Р. Сколько правды, столько и веры. / М.Р. Сагдиев. – М., 1990. – 174с.
1311938
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва, 1988. – 200с.
1311939
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году? / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва : Русский язык, 1989. – 197с.
1311940
  Иванов И. Сколько проживу вместе Сербия и Черногория? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
1311941
  Грехова Людмила Васильевна Сколько профессий - столько дорог : Рек. библиогр. указ. для уч. 6-8 кл. / Грехова Людмила Васильевна, Черткова Надежда Анатольевна. – Москва : Книга, 1983. – 63с.
1311942
  Гуляев В.И. Сколько раз открывали Америку? / В.И. Гуляев. – М., 1978. – 112с.
1311943
  Сиротин Б.З. Сколько света в мире / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1311944
  Тарасов А. Сколько Сколково не корми... // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 9 (1035). – С. 46-54. – ISSN 0130-1640
1311945
  Жак В.К. Сколько солнца в небе / В.К. Жак. – М., 1966. – 103с.
1311946
  Бурмистенко А.Н. Сколько стоит "собранное мнение"? / А.Н. Бурмистенко. – М., 1977. – 112с.
1311947
   Сколько стоит "собранное мнение"? : сб. очер. – Москва : Знание, 1981. – 240 с.
1311948
  Кливец П.Г. Сколько стоит бесплатное?. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
1311949
  Юриков А. Сколько стоит Валерий Леонтьев? / А. Юриков. – М, 1990. – 48 с.
1311950
  Черняк Георгий Сколько стоит ваша репутация? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 18-19 : фото
1311951
  Сахни Бхишам Сколько стоит курица : рассказы / Бхишам Сахни ; пер. с хинди В. Чернышева. – Москва : Правда, 1979. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
1311952
  Бегма Любов Сколько стоит ландшафтный дизайн? // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 26-29 : фото
1311953
  Шур Я.И. Сколько стоит минута / Я.И. Шур. – Москва, 1969. – 112с.
1311954
  Бархоленко А.Ф. Сколько стоит песня / А.Ф. Бархоленко. – Челябинск, 1967. – 89с.
1311955
  Черняк Георгий Сколько стоит профессионализм? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 12-13 : фото
1311956
  Раевский Б.М. Сколько стоит рекорд / Б.М. Раевский. – Л., 1971. – 231с.
1311957
  Дубровиский И.В. Сколько стоит рубль / И.В. Дубровиский, В.В. Орлов. – М, 1976. – 160с.
1311958
  Нариньяни С.Д. Сколько стоит рябчик? / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1954. – 56с.
1311959
  Кушнир И.А. Сколько стоит экзамен по математике? / И.А. Кушнир; И.А. Кушниp. – Киев : Факт, 1997. – 42 с. – ISBN 5-86248-095-1
1311960
  Коробенок Е.В. Сколько сторон у поверхности? / Е.В. Коробенок, А.А. Столяр. – Минск, 1985. – 158 с.
1311961
  Пестушко В. Сколько стоят вулканы? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 66-67 : Іл.
1311962
  Рудова Е.Л. Сколько той жизни: Юмор и сатира / Е.Л. Рудова, В.А. Рудов. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1311963
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1964. – 182с.
1311964
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1973. – 320с.
1311965
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1976. – 256с.
1311966
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1978. – 213с.
1311967
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 287с.
1311968
  Лернер Л.В. Сколько цветов у "Радуги" или Дни Афанасия Лунева / Л.В. Лернер, Э.Б. Маркин. – М., 1990. – 286с.
1311969
  Гусев Ю.А. Сколько, что и где мы покупаем : (Статистика для всех) / Ю.А. Гусев. – Москва : Статистика, 1979. – 88 с.
1311970
  Кашкадамова Екатерина Скомканый черновик Творца : увлечения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 106-112 : Фото
1311971
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 28-29
1311972
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-105


  Привітання з 70-річчям.
1311973
  Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси : исследование / А.С. Фаминцын. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1889. – 191 с.
1311974
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595
1311975
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595


  Скоморoхи, професійнi мандрівні співці й актори (лицедії), учасники свят, обрядів, ігор. Вперше згадані в літописах Київської Русі 1068 та зображені на фресках Софійського собору в Києві (1037). Скоморохи ("веселі люди") розважали народні маси співом, ...
1311976
  Зырянов И.В. Скоморошины / собрал в Прикамье И.В. Зырянов ; [худож. Маргарита Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 163 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1311977
   Скоморошьи и бабьи песни / [М. Багрин, псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М. Багриным ; [Типо-лит. Ю.Я. Римана], 1910. – VI, [2], 59 с. – Без тит. л.
1311978
  Федорова В.П. Скоморошьи песни в народной лирике. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Федорова В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
1311979
  Дітон А. Скомпроментована Америка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 6


  Про важливість наявності центральної національної стратегії, яка має законну силу, в країні з федеральною системою.
1311980
  Коваленко С.П. Сконструированные клетки в биотехнологии / С.П. Коваленко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 61с.
1311981
  Шулікін Д. Сконцетруватися на якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У НАН України презентували результати виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень", започаткованої з 2018 року. Обговорювались результати проведених наукових досліджень, та подальші кроки з розвитку ...
1311982
   Скопjе во нов 1941 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1973. – 520 с.
1311983
   Скопjе во нов 1942 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1975. – 416 с.
1311984
   Скопjе во нов 1943 - 1945 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1981. – 751 с.
1311985
   Скопа и другие птицы и звери [Електронний ресурс] : Скопинская керамика. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С 16 в. ведет свою истрию скопинская керамика. Богатые залежи светлых гончарных глин способствовали развитию промысла на рязанской ...
1311986
  Чубова А.П. Скопас / А.П. Чубова. – Л.М., 1959. – 36с.
1311987
   Скопенко В.:"Слухи о бесперспективности государственной ветви образования явно преувеличены" // Зеркало недели, 1995. – №43


  Интервью с ректором КНУ
1311988
   Скопенко Віктор Васильвич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Некролог з приводу смерті колишнього ректора КНУ, Героя України, академіка Віктора Васильовича Скопенка.
1311989
   Скопенко Віктор Васильович. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 160 с. – (Видатні постаті Київського університету")
1311990
  Губерський Л.В. Скопенко Віктор Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 479-480. – ISBN 966-316-045-4
1311991
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 30-31. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1311992
   Скопенко Віктор Васильович // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / Авт.-упор.: В.Болгов. – Київ : Український видавничий консорціум, 2004. – Вип. 1 : 2004 рік. – С. 4. – ISBN 966-8411-13-7
1311993
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 16-17. – ISBN 966-8352-11-4
1311994
   Скопенко Віктор Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 284- 333. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1311995
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 19. – ISBN 978-966-96823-1-4
1311996
   Скопенко Віктор Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 35-36. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
1311997
   Скопенко Віктор Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1311998
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256-257. – ISBN 978-966-644-090-0
1311999
   Скопенко Віктор Васильович (1935-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 442. – ISBN 978-966-439-754-1
1312000
  Різун В. Скопенко Віктор Васильович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 429-432. – ISBN 978-966-11-0226-1
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,