Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1307001
  Гривінський Р. "Спеціаліст...по Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 29


  У столиці представили документальну стрічку про письменника Фрідріха Горенштейна.
1307002
  Суржик Л. "Спецназ" науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 12


  Ексклюзивне інтерв"ю президента Українського наукового клубу, акад. НАН України Олега Кришталя з нагоди п"ятиріччя УНК і відкриття наукового кафе. Тут усе нестандартне й символічне - химерні архітектурні форми, в яких відображено шляхи й перипетії ...
1307003
  Луб"янов І. "Спецслужби стежать мало не за всіма хоч трохи публічними людьми" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 30-33


  Наприкінці травня 2013 р. на площі Таксім у Стамбулі розпочалися масові протести проти уряду.
1307004
  Лескова Н. "Спешите делать добро!" Святые врачеватели Ф.П. Гааз и В.Ф. Войно-Ясенецкий // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 148-161


  В.Ф. Войно-Ясенецкий-врач и священнослужитель в 1904 г. окончил медицинский факультет Университета Св. Владимира.
1307005
  Торчинский О. "Спешите делать добро" = К 160-летию со дня смерти Ф.П. Гааза // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-179. – ISSN 0131-2332
1307006
  Сергійчук В. "Спинити походу не можна" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 180-191. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 85-х роковин від дня смерті Михайла Грушевського.
1307007
  Сухих Л.А. "Список актових книг, хранящихся в Киевском центральном архиве": до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 121-152. – ISSN 0320-9466


  "21 лютого 1903 р. створено нову урядову комісію для підготовки заходів щодо успішної діяльності Київського і Віленського центральних архівів (Вітебський архів 1903 р. було приєднано до Віленського). В обох комісіях представником від Київського ...
1307008
  Васильчук М. "Списувала, що мені старі ліси розказували...": Гуцульщина в поезії Марійки Підгірянки


  У статті розглянуто особливості змалювання Гуцульщини в дебютній поетичній збірці Марійки Підгірянки (1881-1963) "Відгуки душі" . Розкрито джерела впливу на її мистецьке становлення.
1307009
  Коротич О.І. (Спів)полімерні ферогелі на основі N-ізопропілакриламіду / О.І. Коротич, Ю.М. Самченко, М.Л. Малишева // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 105
1307010
  Герасимова О. Спеціалізований підхід для основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку : безготівкові розрахунки / О. Герасимова, В. Денисов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 28-36 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
1307011
   Спеціалізовані педагогічні практики : Методичний посібник для студ. зі спец. "Музична педагогіка і виховання та художня культура". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 79с.
1307012
  Берзін П.С. Спеціаліст у галузі радянського та іноземного кримінального права Яків Маркович Брайнін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 775-810. – ISBN 978-617-7020-05-8
1307013
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Харків-Київ
1 : Рослини. – 1932. – 180с.
1307014
  Дмитренко Ю.П. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих суб"єктів трудових правовідносин та їх правові гарантії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 63-70.
1307015
  Нерсесян А.С. Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 347-354. – ISSN 0869-2491
1307016
  Винник А.О. Спеціальна конфіскація майна як інший захід кримінально-правового характеру за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Винник Анна Олегівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1307017
  Демський О. Спеціальна конфіскація як додатковий вид адміністративного стягнення за правопорушення у сфері господарювання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1307018
  Пироженко О.С. Спеціальна конфіскація: загальні аспекти й еволюція вітчизняної кримінально-правової думки // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 70-79. – ISSN 2304-4556
1307019
  Процик І.Р. Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів
1307020
  Романова О.О. Спеціальна лексика української мови як об"єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен
1307021
  Козьяков І. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора: європейський досвід // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 5-14
1307022
  Тихомирова Є.Б. Спеціальна подія як інформаційний привід // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 123-126
1307023
  Никифорук Б. Спеціальна поліграфічна продукція у грошовій системі України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1605-2005
1307024
  Коваль В.М. Спеціальна правова норма і спеціальний закон як категорії господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-85
1307025
  Вітковський В.В. Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз ефективності інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ противника за результатами спеціальної пропаганди Червоної Армії на землях України в 1941-1944 роках. Мake геtrospective analysеs of the ...
1307026
  Биргеу М.М. Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів республіки Молдова // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.48-51. – ISSN 1727-1584
1307027
  Оверчук С. Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.110-115
1307028
  Шевченко А.Є. Спеціальна техніка та її використання у правоохоронній діяльності – мета і основні принципи / А.Є. Шевченко, І.Ф. Харабюш // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-217
1307029
   Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення : навч. посібник / Нац. акад. внутр. справ ; [уклад.: Кобець М.В., Жуков Б.В., Артеменко П.П., Кудінов В.А.]. – Київ : Аванпост-Прим, 2013. – 189 с. – Бібліогр.: с. 179-187. – ISBN 978-617-502-044-9
1307030
  Бортник С.М. Спеціальна трудова правосуб"єктність поліцейських // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 84-88. – ISSN 1727-1584
1307031
  Мельник Костянтин Спеціальна трудова правосуб"єктність професійних суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 158-161.
1307032
   Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців сухопутних військ / В. Кирпенко, В. Романчук, С. Романчук, С. Федак // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2015. – № 4 (22). – С. 12-16. – ISSN 2221-1217
1307033
  Клепікова О. Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються особливості державного регулювання транспортної діяльності. Визначається окремий рівень державного регулювання - спеціальне галузеве регулювання. Исследуются особенности государственного регулирования транспортной деятельности. ...
1307034
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство : модульний курс : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кислюк К.В. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-966-351-357-7
1307035
  Кучинська О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 43-50. – ISSN 1026-9932


  На основі дослідження міжнародних та національних нормативно-правових актів, досвіду зарубіжних країн, практики Європейського суду з прав людини здійснено порівняльний аналіз інститутів спеціального досудового розслідування і судового провадження (in ...
1307036
  Шаренко С. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 58-65. – ISSN 1026-9932
1307037
  Боровик А. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 51-57. – ISSN 2311-6676
1307038
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2016. – 239 арк. – Додоатки : арк. 235-239. – Бібліогр.: арк. 199-234
1307039
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1307040
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : монографія / Нагорнюк-Данилюк О.О., Татаров О.Ю. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Херсон : Гельветика, 2019. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 176-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-894-8
1307041
  Мицик В.В. Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 162-174. – ISBN 966-7196-06-2
1307042
  Каменський Д. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту - один крок? / Д. Каменський, О. Дудоров // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1307043
  Каменський Д. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту - один крок? / Д. Каменський, О. Дудоров // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1307044
  Абдуліна І. Спеціальний звіт 301 Торговельного представництва США щодо захисту інтелектуальної власності: Україна в списку! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
1307045
  Яцюк О. Спеціальний звіт 301. Що може доповісти Україна про стан боротьби з порушеннями авторських та суміжних прав в мережі Інтернет? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 28-29
1307046
  Вєдєнєєв Д.В. Спеціальний орган з координації розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами територій України: історичний досвід / Д.В. Вєдєнєєв, А.В. Слюсаренко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 3-18. – ISSN 2313-5603
1307047
  Андрієвський К.В. Спеціальний податково-правовий режим: поняття, ознаки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 248-254. – ISSN 0201-7245
1307048
  Мостовенко В С. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на окремих територіях // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 56-61. – (Правознавство ; Вип. 253)
1307049
  Матвєєва А.В. Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 49-54
1307050
   Спеціальний практикум з нелінійної оптики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : Київський університет, 2005. – 55с.
1307051
  Віхров О.П. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 119-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1307052
  Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1307053
  Василенко М.Д. Спеціальний режим господарювання: адміністративно-правове регулювання технопарків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-57. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження та в з"ясування можливостей спеціального режиму господарювання для технопарків у останній редакції Закону, прийнятій у 2006 році [8], а також можливих перспектив його розвитку вмайбутньому з урахуванням технологічних змін у світі.
1307054
  Кулик Б.М. Спеціальний семінар з української мови. Метод. посібник для викладачів мови пед. ін-тів. / Б.М. Кулик. – К., 1959. – 116с.
1307055
  Форостян О. Спеціальний слідчий експеримент: окремі питання його реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 284-286
1307056
  Мотузка О.М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1307057
   Спеціальний фізичний практикум. Техніка спектроскопії. – Київ : Київський університет, 1973. – 104с.
1307058
  Юшко С.В. Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету України: особливості формування та використання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 22-41 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1307059
  Пехник А. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в Україні як інструмент інвестиційної політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 254-258. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1307060
  Липова Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовний блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.18-21. – ISSN 0131-6788
1307061
  Антонюк У.В. Спеціальні (поресурсові) гарантії забезпечення екологічних прав в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-966-916-708-8
1307062
  Поспєлов А.С. Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 101-103. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1307063
  Дондик Н.Я. Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів : [ монографія ] / Н.Я. Дондик ; Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-326-279-6
1307064
  Панова Л.В. Спеціальні види зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 720. – ISBN 978-966-667-341-4
1307065
  Соколова Світлана Спеціальні відзнаки - вітчизняним режисерам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20. – ISSN 0868-9644


  Бердянський міднар. кінофестиваль
1307066
  Лапутін М.П. Спеціальні вправи важкоатлета. / М.П. Лапутін, А.М. Горбунов. – К., 1971. – 164с.
1307067
  Варшавчик М.А. Спеціальні галузі історичної науки / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 347-348. – ISBN 966-642-073-2
1307068
  Калакура Я.С. Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки в системі підготовки істориків (до 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 4-7. – (Історія ; вип. 41)


  Показано місце і роль спеціальних галузей та спеціальних дисциплін у структурі історичної науки, узагальнено досвід їх дослідження і вивчення в Національному університеті імені Тараса Шевченка. В. Антонович. - С. 4-5; І. Войцехівська. - С. 5-6; М. ...
1307069
  Діптан І. Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр.) : чинники зорганізації, механізм і результати діяльності // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 88-98
1307070
  Краснова М.В. Спеціальні еколого-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-617-566-151-2
1307071
  Ткач С.М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 86-97. – ISSN 1562-0905
1307072
  Польова І. Спеціальні економічні зони та їх вплив на становлення ринкових відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.191-193
1307073
  Довбенко О. Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: порівняльна характеристика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 135-142. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1307074
  Штань М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
1307075
  Наконечна К.В. Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1307076
  Скиба М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-137


  У статті класифіковано основні типи С(В)ЕС відповідно до мети їх створення, розглянуто префереції, що надаються урядами для їх ефективної діяльності. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення функціонування С(В)ЕЗ в Україні.
1307077
  Килимчук А.А. Спеціальні економічні зони як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 207-215. – ISSN 2308-135X
1307078
  Войцеховська Ю.В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні / Ю.В. Войцеховська, А.О. Мавріна, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 42-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1307079
  Григоренко Я.О. Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С.49-57
1307080
  Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О.В. Михайловська; Чернівецьк. торговельно-економ. ін-т КНТЕУ. – К. : Кондор, 2005. – 198с. – ISBN 966-351-036-6
1307081
  Сідляр В.В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 37-40
1307082
  Булан А. Спеціальні загрози національній безпеці в сучасних умовах // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 62-64.
1307083
  Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання за Литовським статутами // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 80-86. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1307084
  Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання у Руській правді // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 106-114. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
1307085
  Попій А.С. Спеціальні засади призначення покарання як передумова для його індивідуалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 119-124. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1307086
  Кобилянський О.Л. Спеціальні засоби захисту документів від підробки: криміналістична характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 30-37. – ISSN 1992-4437
1307087
  Болокан І.В. Спеціальні засоби захисту права власності суб"єктів підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
1307088
  Архіпов В.В. Спеціальні знання в галузі товарознавства при вирішенні судових справ про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 135-141.
1307089
  Попелюшко В.О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 71-81.
1307090
  Петрушка А.І. Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 234-239


  Конвергенція трансформує методологічні підходи до формування компетентнісної моделі професії "журналіст", що передбачає органічне поєднання традиційних поглядів на журналістську майстерність з умінням застосовувати інформаційні технології та володінням ...
1307091
  Скорич О. Спеціальні знання експерта та спеціаліста: проблеми співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 467-468. – ISBN 978-617-7069-28-6
1307092
  Земцова І. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-37.
1307093
  Дячук В.І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 202-209
1307094
  Штоквиш О. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві / О. Штоквиш, М. Галамба, В. Петрик // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-62.
1307095
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції в сучасній історії РФ: теорія та приклади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Проаналізовано найяскравіші приклади спеціальних інформаційних операцій, що були здійснені в РФ протягом 1998-2000 рр. In the article the Special Information Operations in modern RF: the theory and the examples we discuss aboot two SIO in RF at ...
1307096
  Грушевський Д.О. Спеціальні інформаційні операції та інформаційні війни в сучасному світі (досвід Афганістану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 267-276
1307097
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампаніїї : монографія / О.В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Ун-т "Острозька академія". – Київ : ВКФ "Сатсанга", 2000. – 219, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95452-4-2


  Вельмишановний Володимиру Прокоповичу Крижанівському З повагою, підпис, 25.10.01р.
1307098
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні та психологічні операції: від сивої давнини до сьогодення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 216-221
1307099
  Варшавчик М.А. Спеціальні історичні дисципліни / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 348-349. – ISBN 966-642-073-2
1307100
   Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В. Томазов (заст. кер. авт. кол.), М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1
1307101
  Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей / Максим Яременко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 198 с. : іл. + Додатки-іл. : с. 169-197. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-2424-57-7
1307102
  Воронов В.І. Спеціальні історичні дисципліни : підручник / В.І. Воронов ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-981-141-7
1307103
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – 2001
1307104
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – 2001
1307105
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2554-7
№ 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – 2002. – 500 с.
1307106
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць. – Київ
№ 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1307107
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1307108
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – 2007. – 456 с. – Резюме укр., англ. мовами
1307109
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – 2011. – 248 с.
1307110
  Окіпнюк В. Спеціальні колегії судів у системі тоталітарної влади УСРР: юридичний аналіз діяльності у 1935-1936 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 134-139. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1307111
  Непомняща Т.В. Спеціальні комунікативні конструкції у вивчені математичних дисциплін як засіб розвитку особистості студента технічного вищу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 70-79
1307112
  Зоріна І.А. Спеціальні курси і семінари з математики для студентів економічних спеціальностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Додаткові курси з математики підвищують якість фахової підготовки студентів економічних спеціальностей.
1307113
  Фугело М.А. Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику / М.А. Фугело, П.М. Фугело // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 89-101. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1307114
  Павлов Є.В. Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла : навч. посібник для студентів спеціальності "Фізичне матеріалознавство" / Є.В. Павлов, В.А. Макара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113
1307115
  Герасименко Є.С. Спеціальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 382-385. – ISBN 978-966-667-624-8
1307116
  Іщенко І.А. Спеціальні ознаки правового регулювання: проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
1307117
   Спеціальні палеогеоморфологічні дослідження при розшукових роботах на розсипища в умовах північно-західної частини Українського щита / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, О.О. Комлєв, С.М. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 8-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1307118
  Ляшко С.І. Спеціальні питання оптимізації : навч. посібник / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-180
1307119
  Мороз М.В. Спеціальні підстави припинення договору найму (оренди) / М.В. Мороз, І.А. Чуркін // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 69-75. – ISSN 2311-4894
1307120
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1307121
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 189-213
1307122
  Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими : загальні положення, облік і звітність : навч.- практ. посібник / Мединська Т.В., Чабанюк О.М. – Київ : Алерта, 2017. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-152. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-409-4
1307123
  Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими в контексті реформування Податкового кодексу України / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк, А.Т. Малець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 162-168. – ISSN 2308-1988
1307124
  Боровик П. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування / П. Боровик, О. Непочатенко, В. Сліпченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв
1307125
  Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості: особливості застосування в трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 145-149
1307126
  Мартинів А.І. Спеціальні податкові режими України: поняття та ознаки // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7293-17-9
1307127
  Браславець О.Ю. Спеціальні податкові режими як метод забезпечення фінансових інтеересів малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-29
1307128
  Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1307129
  Шаповалова С.М. Спеціальні права запозичення як інструмент глобалізації економіки : світове господарство і міжнародні економічні відносини / С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 17-23 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1307130
  Сеник С.В. Спеціальні права сторін щодо позову у цивільному процесі: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 40-46
1307131
  Пашинська О. Спеціальні правила посвідчення договорів купівлі продажу житла // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 74-76
1307132
  Єгорова О.О. Спеціальні правові режими економічної діяльності у сучасній державній регіональній політиці в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 211-217.
1307133
  Литвин О.П. Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 67-76. – ISSN 2408-9257
1307134
  Каденюк Д.Л. Спеціальні принципи інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
1307135
  Маланюк А. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.510-519. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1307136
  Ващишин М.Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування і збереження національної екомережі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-88. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1307137
  Ортинська Н.В. Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 195-198. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1307138
  Комліченко К.О. Спеціальні принципи соціального контролю за пенітенціарною системою // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 133-136. – ISBN 978-966-2456-11-0
1307139
  Савелова М.О. Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1307140
  Вебрайте В. Спеціальні процедури в цивільному процесі Литви та вплив на них законодавства Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 1026-9932
1307141
  Коцан Н.Н. Спеціальні режими функціонування вільної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 160-167. – Бібліогр.: 5 назви. – ISBN 966-521-126-9
1307142
  Михайленко В.М. Спеціальні розділи математики / В.М. Михайленко, Н.Д. Федоренко. – Київ : Вища школа, 1992. – 213 с.
1307143
  Шкільняк С.С. Спеціальні секвенційні числення логік однозначних квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для відношень істиннісного, хибнісного і сильного логічного наслідку композиційно-номінативних логік однозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення. Для такої побудови використано спеціальні предикати, які визначають ...
1307144
  Нікітченко М. Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних предикатів. Введено розширення логіки спеціальними предикатами, які визначають наявність значення для змінних. На цій основі для таких логік побудовано числення ...
1307145
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-00-4
Т. 1 : Спецслужби України у IX - середині XVII ст. / В.А. Смолій, М.Ф. Котляр, В.С. Степанков ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 246 с. : іл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 222-228. - Геогр. покажч.: с. 229-235. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1307146
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-01-1
Т. 2. : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / В.С. Сідак ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 448-463. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1307147
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-31-8
Т. 3 : Спецслужба Військового міністерства Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.) / В.С. Сідак, Т.В. Вронська, О.В. Скрипник ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2018. – 259, [1] с. : іл., портр. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 234-237. - Геогр. покажч.: с. 238-241. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1307148
  Петров В.В. Спеціальні служби: у "сірій зоні" гібридного миру й гібридних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 35-48. – ISSN 2308-6912


  Викладені сутність, характерні риси, передісторія та сучасні тенденції розвитку підривних операцій спецслужб як необхідного елементу керованого хаосу гібридного миру й гібридних війн. Проаналізовані ймовірні шляхи послаблення й попередження ...
1307149
  Кот О. Спеціальні способи захисту суб"єктивних цивільних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 1026-9932
1307150
  Майкут Х. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 73-77
1307151
  Коваленко Л.П. Спеціальні суб"єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 122-127. – ISSN 0201-7245
1307152
  Саєнко М.І. Спеціальні суб"єкти державного контролю у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 38-42
1307153
  Вовкун В.В. Спеціальні сценічні ефекти // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 189-195. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуто спецефект або спеціальний сценічний ефект (в англійській мові вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX), що використовується у кінематогра-фії, на телебаченні, в комп"ютерних іграх, а також у масових видовищах. Спецефекти ...
1307154
   Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Каравела, 2003. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-27-Х


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1307155
   Спеціальні та галузеві соціології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Пилипенко, І.М. Попова, В.В. Танчер, Н.В. Баланова, Вишняк; Пилипенко В.Є. [ та ін.] ; за ред. В.Є. Пилипенка. – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2007. – 451с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8474-49-1


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1307156
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч. посібн. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : МАУП, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7312-50-Х
1307157
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков; МАУП. – 2-е вид., доп., і виправлене. – Київ : МАУП, 2004. – 464с. – ISBN 966-608-320-5
1307158
  Романенко Ю.В. Спеціальні технології програмування свідомості і зомбування в діяльності міжнародних організацій / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 91-96
1307159
  Попов В.М. Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах / В.М. Попов, В.Е. Попов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 31-34
1307160
  Білоколос Є.Д. Спеціальні функції в задачах математичної фізики : Навчальний посібник / Є.Д. Білоколос, А.П. Юрачківський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 92с. – ISBN 966-594-136-4
1307161
  Кохановська О. Спеціальні цивільно-правові способи захисту інформаійних прав: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-10
1307162
  Поединок О.Р. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
1307163
  Тимошик М. Спеціальність "Видавнича справа та редагування": самостійна, самодостатня, а не в тіні журналістики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 15-22.
1307164
  Матвієнко О.В. Спеціальність "консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-68.
1307165
  Добржанська О.Л. Спеціальність "міжнародна інформація": сучасні проблеми та шляхи модернізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59-60
1307166
  Куліш В.В. Спеціальність "прикладана фізика": фізико-технічний інститут при КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 39
1307167
  Матвієнко Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна, та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця" / Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
1307168
  Єлісовенко Ю.П. Спеціальність у тенетах професії чи навпаки ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 158-161.
1307169
  Семененко В. Спеціально- кримінологічні заходи запобігання грабежам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 63-66
1307170
  Глоба К. Спеціально-кримінологічие запобігання незаконній приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 69-72. – ISSN 0132-1331
1307171
  Мірошниченко С. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 68-74
1307172
  Гусак А. Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 132-136. – ISSN 2409-4544
1307173
  Плутицька К. Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв"язок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 76-80
1307174
  Оберемко Ю.О. Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 167-178. – ISSN 2224-9281
1307175
  Андрейцев В. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 25. – С.3-20. – ISBN 966-95902-0-5
1307176
  Печуляк В. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб"єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-114
1307177
   Спеціальності "Логистика" в Україні виповнилося 10 років // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 15-18
1307178
   Спеціальності "Міжнародна інформація" - 20 років // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Відділення міжнародної інформації створено у 1993 р. для підготовки фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, державного управління. Завсновник і перший завідувач кафедри - проф. В.П. Гондюл. З ...
1307179
  Борейчук О. Спеціальності "переклад" - 50 років // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "В Інституті філології відсвяткували 50-річчя перекладацької спеціальності. З вітальним словом перекладачів-випускників Ін-ту філології виступили: проректор П.О., проф. Бех, директор ІФ, проф. Семенюк Г.Ф., проф. Чередниченко О.І., Семенець О.Є.
1307180
  Якімова А. Спеціальності "Українська філологія" у Софійському університеті - 15 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 220-221


  Професор М. Драгоманов у 1889-1895 роках очолював кафедру історії у Вищій школі (так спочатку називався Софійський університет).
1307181
  Урись Т. Спеціальності завтрашнього дня // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 7


  Щодо освітньо-професійної програми "Українська і англійська мови: переклад та редагування" в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1307182
  Посохова В.В. Спеціфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтерент-мережі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 132-197
1307183
  Лозова О.М. Спеціфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріденних мов / О.М. Лозова, Є К. Нікода // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 102-110. – ISBN 978-617-7009-07-7
1307184
  Шульгіна В. Спеціфіка комп"ютерного діалогу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 242-246


  У статті розглянуто поняття "комп"ютерний діалог", проаналізовано його специфічні ознаки. Порушене питання пов"язується з перспективою створення діалогових систем "людина—комп"ютер". The notion of "computer dialogue"is introduced by the author. The ...
1307185
  Гирич З.І. Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 120-127. – ISSN 2312-5993
1307186
  Герасимович В.А. Спеціфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1307187
  Тарасюк В. Спеціфіка репортажу в українській інтернет - журналістиці (за матеріалами сайту "Літ-Акцент") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 245-251. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається специфіка подачі репортажу в інтернет-виданні "Літ-Акцент". Зроблено висновок, що матеріали у вишеназваному жанрі можуть успішно використовуватися у всесвітній мережі, якщо враховувати всі особливості й складність побудови ...
1307188
  Беліченко М. Спеціфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 301-307
1307189
   Спеціялізація сільського господарства України (районування). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 445 с.
1307190
  Хаяли Р.И. Спецконтингент: крымский народ в условиях трансформации советской этнополитики (1944-1967 гг.) / Р.И. Хаяли. – Научное изд. – Симферополь : ДОЛЯ, 2006. – 176с. – ISBN 966-366-067-8; 978-966-366-067-7
1307191
  Хавронюк М. Спецконфіскація: покарання без вироку суду, або покарання без злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1307192
  Цибульський А. Спецкор " Київської правди" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 86-88
1307193
  Черных Е.Д. Спецкор уходит на задание / Е.Д. Черных. – Москва, 1983. – 128с.
1307194
  Ажигиров А.А. Спецкурс-семинар "Водная эрозия на Земле" : Методика и опыт. Высшая школа / А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 65-67 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1307195
  Печерська Г.О. Спецкурс-тренинг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 185-190. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1307196
  Барциц В.В. Спецкурс " От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения " (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 46-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
1307197
  Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога
1307198
  Алексюк І.А. Спецкурс "Логічний аналіз природної мови" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4
1307199
  Анголенко В.В. Спецкурс "Основи соціальної роботи в службі пробації" як інструмент вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у сучасних умовах // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 6-14. – ISSN 2220-6310
1307200
  Барциц В.В. Спецкурс "От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1307201
  Чухно А.А. Спецкурс "Экономические интересы и механизм их сочетания в развитом социалистичесом обществе" / А.А. Чухно. – К, 1973. – 34с.
1307202
  Бондаренко Т. Спецкурс для магістрантів "Управління поведінкою аудиторії": фахова запотребуваність і змістовне наповнення // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (19), березень. – С. 3-7


  У статті зосередждено увагу на професійній запотребуваності фахівця із залучення аудиторії; доведено доцільність спецкурсу для магістрантів "Управління поведінкою аудиторії"; запропоновано його орієнтовне змістове наповнення та завдання.
1307203
  Фисун Г.Н. Спецкурс для развития навыков устной речи по специальности на юридическом факультете университетов / Г.Н. Фисун. – Ярославль, 1987. – 58с.
1307204
  Гош О.П. Спецкурс з "Капіталу" К. Маркса : навч. посібник для студентів спец. "Екон. теорія" (6.030501) / О.П. Гош ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти, Каф. екон. теорії. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 138, [1] с. : табл. – Назва обкл.: Спецкурс з "Капіталу" Карла Маркса. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-919-2
1307205
  Серебрякова А.Н. Спецкурс о роли классической музыки в духовном развитии молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С. 147-152. – ISSN 0132-1625
1307206
  Фомина Т.Н. Спецкурс по анноированию и реферированичю математического немецкого научного текста / Т.Н. Фомина, И.С. Виноградова. – Ярославль, 1985. – 73с.
1307207
  Орлова В.И. Спецкурс по русской фразеологии в условиях двуязычия / В.И. Орлова. – Чебоксары, 1977. – 120с.
1307208
  Боденчук В. Спецкурси майстра // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 133-135. – ISBN 966-7522-02-4


  Володимир Йосипович Здоровега — професор Львівського університету, доктор філологічних наук, заслужений журналіст України.
1307209
  Боденчук В. Спецкурси майстра / Володимир Боденчук // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 365-367. – ISBN 966-7769-79-6
1307210
   Спецкурсы и спецсеминары : Программы и метод. указания для студентов-заочников 2-6 курсов отд. журналистики. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1307211
   Спецкурсы кафедры русской литературы. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 1. – 1974. – 112 с.
1307212
  Кузьминых А.Л. Спецлагеря для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника / А.Л. Кузьминых, С.И. Старостин // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0869-5687
1307213
  Даницкий И.С. Спецоборудование летательных аппаратов / И.С. Даницкий. – К, 1975. – 116с.
1307214
  Орехов А.П. и др. Спецодежда и спецобувь / А.П. и др. Орехов. – М., 1955. – 208с.
1307215
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-57
1307216
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-56
1307217
  Гривінський Р. Спецоперація a la francaise // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 30


  Історик та ессеїст, директор російського бюро журналу Politique International Галя Акерман - про те, чому Canal + вирішив наслідувати Russia Today? Мова про "спеціальне розслідування" Поля Морейри "Україна: маски революції", присвячене подіям кількох ...
1307218
  Бажан О.Г. Спецоперація КДБ УРСР "Блок": розробка, хід, наслідки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 30-35. – ISSN 1996-5931
1307219
  Чубко О. Спецпатент - особливості обліку та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-11
1307220
  Еннанов В. Спецпереселенець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 20


  Депортація кримських татар із Криму.
1307221
  Касперович Е.А. Спецпереселенцы / Е.А. Касперович. – Минск, 1991. – 110с.
1307222
   Спецпідготовка майбутніх суддів завершилася врученням свідоцтв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 167). – С. 8


  8 вересня 2013 року в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Національна школа суддів України провела урочистості з нагоди вручення кандидатам на посаду судді свідоцтв про успішне проходження ...
1307223
   Спецподготовка завершилась // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 20 августа (№ 34). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  8 сентября 2013 г. в актовом зале красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко будут вручены свидетельства Национальной школы судей Украины слушателям школы, которые успешно прошли специальную подготовку кандидатов на ...
1307224
  Бердинских И. Спецпоселенцы в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 153-155. – ISSN 0042-8779
1307225
  Сивцева С.И. Спецпоселенцы в Якутии в 1930-1950-х годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0869-5687


  Якутія як місце спецпоселень
1307226
  Ніколайчук В.І. Спецпрактикум з фізіології і біохімії рослин : Навч. посібник / В.І. Ніколайчук, В.Й. Белчгазі, П.П. Білик; Мін-во освіти і науки України.УДУ. – Ужгород, 2000. – 210с. – ISBN 966-7400-08-08
1307227
  Саитова Г.И. Спецпрактикум на микро- и мини- ЭВМ / Г.И. Саитова, Н.В. Макарова, М.А. Путинцева. – Ленинград, 1988. – 46 с.
1307228
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микроЭВМ / Г.А. Кретова. – М., 1987. – 148с.
1307229
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач : учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1978. – 100 с.
1307230
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач. : Учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Изд-во Саратов ун-та
Часть 2. – 1979. – 109с.
1307231
   Спецпрактикум по астрофизике. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 84 с.
1307232
  Волков С.И. Спецпрактикум по мини- и микро- ЭВМ / С.И. Волков, В.И. Саркисян, Ю.Г. и др. Слесарев. – Киев : Высшая школа, 1989. – 149с.
1307233
   Спецпрактикум по молекулярной физике : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Физическая газодинамика и неравновесные процессы. – 1985. – 103с.
1307234
   Спецпрактикум по молекулярной физике. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2 : Физика жидкостей и реальных кристаллов. – 1986. – 170с.
1307235
   Спецпрактикум по прикладной механике. – М.
1. – 1987. – 81с.
1307236
  Николаева В.В. и др. Спецпрактикум по психологии / В.В. и др. Николаева. – Москва, 1979. – 43с.
1307237
  Иванова Е.М. и др. Спецпрактикум по психологическому изучению профессиональной деятельности / Е.М. и др. Иванова. – М, 1980. – 84с.
1307238
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам : руководство к лабораторным занятиям. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1964. – 84 с.
1307239
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1969. – 132 с.
1307240
  Гусев Ю.А. Спецпрактикум по сверхвысоким частотам / Ю.А. Гусев, А.А. Гусев. – Казань, 1974. – 179 с.
1307241
   Спецпрактикум по социальной психологии. – М.
1. – 1976. – 24с.
1307242
  Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, К.Е. Данилин. – М, 1979. – 60с.
1307243
  Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование / Ю.Е. Алешина, К.Е. Данилин, Е.М. Дубовская; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии, Каф. социал. психологии. – Москва : МГУ, 1989. – 62 с. – Библиогр.: с. 31
1307244
  Остробородова В.В. Спецпрактикум по физике полупроводников / В.В. Остробородова, В.Д. Егоров; Под ред. В.С. Вавилова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 76 с.
1307245
  Юнович А.Э. Спецпрактикум по физике полупроводников / А.Э. Юнович, В.В. Остробородова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1976. – 107с.
1307246
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2011 р.) : у 7-ми томах / [голова оргкомітету : Корецький Н.Х. ; відп. ред. Біла К.О.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-966-2447-71-2
Т. 1 : Гуманітарні науки. – 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 140 та в кінці розділів
1307247
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 69, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Збірник наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", Київ-Дніпропетровськ, 23-24 травня 2016 р. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-237-9
1307248
  Ткач В.Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 99-109. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
1307249
  Воронин Євген Спецрепортаж. На Кубу! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 20-26 : фото
1307250
  Мельниченко Настя Спецрепортаж. Три береги Мексики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 76-79 : фото
1307251
  Ільченко Руслана Спецрепортпж. Пригоди бравих українців у Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 54-57 : фото
1307252
  Білак Н.В. Спецрозділи математики : навч. посібник / Н.В. Білак, О.А. Сущенко, А.М. Кліпа ; М-во освіти освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279. – ISBN 978-966-932-084-1
1307253
  Пичкуренко Я.Л. Спецсеминар "Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 годов" / Я.Л. Пичкуренко. – М, 1966. – 36с.
1307254
  Гуркина А.П. Спецсеминар по детской психологии / А.П. Гуркина. – М., 1967. – 48с.
1307255
  Удальцова И Е. Спецсеминар по дошкольной педагогике. / И Е. Удальцова. – М, 1962. – 15с.
1307256
  Глаголев В.П. Спецсеминар по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1964. – 52 с.
1307257
   Спецсеминар по основным проблемам политической экономии социализма. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 35с.
1307258
  Аксенова Е.М. Спецсеминар по поэтике : для студентов-заочников V кураса факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Е.М. Аксенова, А.М. Скробова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 40 с.
1307259
  Каламина И.А. Спецсеминар по русскому языку (для студ.-заоч.) / И.А. Каламина. – Горький, 1961. – 53с.
1307260
  Шелгунова Л.М. Спецсеминар по современному русскому языку / Л.М. Шелгунова. – М., 1973. – 104с.
1307261
  Баскевич И.З. Спецсеминар по творчеству А.А.Фадеева / И.З. Баскевич. – М., 1959. – 72с.
1307262
  Александров Б.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова : для студентов-заочников V курса факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Б.И. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 103 с.
1307263
  Александров В.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова для студентов биологического факультета : для студентов филологического факультета / В.И. Александров ; Горьковский гос. пед. ин-т им. М. Горького. – Горький, 1957. – 105 с.
1307264
  Тиховодов А.А. Спецсеминар по творчеству Л.Н.Толстого / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1961. – 184с.
1307265
  Трусенев В.М. Спецсеминар по творчеству М.А.Шолохова / В.М. Трусенев. – Москва, 1958. – 46 с.
1307266
   Спецсеминары кафедры общего и славянского языкознания. – Саратов, 1975. – 36с.
1307267
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1976. – 44с.
1307268
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1983. – 52с.
1307269
  Луценко І.А. Спецсемінар з українскької радянської літератури. Для студентів-заочників пед. ін-тіів. / І.А. Луценко. – К., 1959. – 60с.
1307270
  Горак В. Спецслужби Нестора Махна // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.38-39
1307271
  Маєвський М. Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 122-134. – ISSN 0130-5247
1307272
  Нездоля А.И. Спецслужбы и власть Украины / Александр Нездоля. – Донецк : Каштан, 2011. – 807, [1] с. – Библиогр.: с. 786-800. – ISBN 978-966-427-253-4


  Валерию Владимировичу с глубоким уважением и на добрую память от автора. Подпись. 18.07.2012
1307273
  Урляпов В.Ф. Спецслужбы Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-102. – ISSN 0869-1908
1307274
  Семин Н.Л. Спецслужбы Канады вчера и сегодня // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1307275
  Машкин А. Спецслужбы Российской империи в Отечественной войне 1812 года (на примере военной разведки) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 5-8
1307276
  Воронов В. Спецслужбы: игра в войну // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 28-29. – ISSN 2075-7522


  34 года назад началось советское вторжение в Афганистан. Документы, связанные с его подготовкой, скорее всего, уничтожены.
1307277
   Спецтексты для студентов биологического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1966. – 52с.
1307278
   Спецтексты для студентов механико-математического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1965. – 110с.
1307279
   Спецтексты для студентов химического факультета ГГУ (немецкий язык). – Горький, 1965. – 56с.
1307280
   Спецтексты по физике на английском языке. – Горький, 1966. – 17с.
1307281
   Спецфакультет по перепідготовці кадрів з нових перспективних напрямків науки і техніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 189-193
1307282
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2003. – 360с. – ISBN 966-647-045-4
1307283
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-033-0
Додатковий випуск. – 2003. – 60 с.
1307284
  Дояр Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.): заборонені книгодруки з історичної галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує тематику авторських досліджень, присвячену проблемі заборони книгодруків у Радянській Україні. Авторка пропонує ознайомитися з яскравими епізодами вилучення книгодруків історичного змісту, наводить відомі й маловідомі імена, розглядає ...
1307285
  Соколовский А.П. Спеши встречать солнце / А.П. Соколовский. – Калининград, 1963. – 110с.
1307286
   Спеши делать добро. – М., 1967. – 32с.
1307287
  Пасенюк Л.М. Спеши опалить крылья / Л.М. Пасенюк. – Москва, 1965. – 330с.
1307288
  Ковалев В.Д. Спеши творить добро / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1966. – 127с.
1307289
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1981. – 77с.
1307290
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1984. – 368с.
1307291
  Чапкина М. Спешу поздравить! История русской открытки // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 2, март - апрель. – С. 35-37
1307292
  Руданський С.В. Спивомовкы [співомовки] Ст. Руданського / [Авт. пеpедм. та пpиміт. H-й Г-ъ Волынський [О. Пчілка]]. – Киев : Выдав H-й Г-ъ Волынськый ; Тип. С. В. Кульженко, 1880. – 72 с. – H-й Г-ъ Волынськый (тобто: Невеличкий гурток Волинський (Ольга Косач). - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1307293
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – Москва, 1988. – 141с.
1307294
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Советская Россия, 1991. – 141с. – ISBN 5-268-00338-0
1307295
  Фролов А.Ф. СПИД - рана человечества / А.Ф. Фролов. – К, 1989. – 47с.
1307296
   СПИД - синдром пробретенного иммунодефицита. – Киев : Здоровья, 1988. – 230с. – ISBN 5-311-00358-7
1307297
  Покровский В.И. Спид / В.И. Покровский. – Москва, 1988. – 44 с.
1307298
  Султанов Г.В. СПИД : Синдром приобретенного иммунодефицита / Г.В. Султанов, И.Ф. Таран. – Махачкала, 1988. – 32с.
1307299
  Козлов В.А. СПИД / В.А. Козлов. – Новосибирск, 1989. – 28с.
1307300
  Широбоков В.П. СПИД / В.П. Широбоков, А.И. Евтушенко. – Киев, 1989. – 93с.
1307301
   СПИД. – Москва, 1990. – 94с.
1307302
  Дмитревский А А. СПИД : приговор отменяется / Андрей Дмитревский, Ирина Сазонова. – Москва : Олимп ; АСТ, 2003. – 368 с. – ISBN 5-17-015201-9
1307303
  Тищенко Л.Д. и др. СПИД. Проблемы лечения и профилактики : Учеб. пособ. / Л.Д.Тищенко, Г.К. Гагаев, А.Б. Сомов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 64с. : Ил. – Библиогр.: с.62-63
1307304
  Покровский В.В. СПИД: вопросы и ответы / В.В. Покровский, А.Д. Плецитый. – Москва : Знание, 1988. – 95 с. ил. – В изд. также: Пьянство и венерические болезни / Ю.К. Скрипкин. – (Народный университет. Факультет здоровья)
1307305
  Лалаянц И.Э. СПИД: катастрофа XX века / И.Э. Лалаянц, Л.С. Милованова. – Москва, 1990. – 63с.
1307306
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – Москва : Секретариат СЭВ, 1989. – 44с.
1307307
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – Москва, 1990. – 46с.
1307308
  Рытик П.Г. и др. СПИД: Синдром приобретенного иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Минск : Беларусь, 1988. – 127с. : Ил. – На обкл. назва: СПИД. – Библиогр.: с.114-115
1307309
  Литвин В. Спикер ВР Владимир Литвин: У нас все друг друга слушают // Комсомольская правда в Украине, 2005. – 24 марта


  [Пряма телефонна лінія Голови Верховної Ради України В.Литвина]
1307310
  Иваник М.М. Спикулы губок из елигоценовых отложений предкарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 128 / Иваник М.М. ; АН УССР, Ин-тут геол. наук. – Киев, 1969. – 24 c.
1307311
  Гилярова М.А. Спилиты кончезерского района Карелофинской ССР / М.А. Гилярова. – Л., 1941. – 129с.
1307312
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность в ферромагнитніх диєлектриках / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Вестник Киевского университета, сер. Физики и химии, 1968. – №8
1307313
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность при удвоении частоты в ферритах / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Радиотехника и электроника, 1966. – №1
1307314
  Данилов В.В. Спин-волновые процессы в слоистых структурах магнитодиэлектрик-парамагнетик : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Данилов Вадим Васильевич ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1984. – 32 с. – Библиогр.: 53 назв.
1307315
   Спин-жидкостная теория одно-и двухподрешеточных магнетиков. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1990. – 26 с.
1307316
  Третяк О.В. Спин-зависимая генерация неравновесных носителей / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.И. Стриха // ФТП, 1984. – № 9
1307317
  Третяк О.В. Спин-зависимая перенос носителей заряда в контакте IAI. Ч.3 / О.В. Третяк, Р.П. Комиренко, В.І. Стриха // Х Всес.конф. по физике полупроводников
1307318
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1980. – №11
1307319
  Мима Лидия Сергеевна Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 131л. – Бібліогр.:л.124-131
1307320
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках / О.В. Третяк, Л.С. Мима // ФТП, 1981. – №9
1307321
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках и полупроводниковых структурах / О.В. Третяк, В.И. Стриха // Оптика и спектрометрия, 1982. – №4
1307322
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // VI Всес. совещ. по физике поверхностных явлений в полупроводниках. Тезисы докладов, 1977. – №6
1307323
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Вестник КГУ. Сер.Физика, 1979. – Вип.20
1307324
   Спин-зависимая рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках. Т.1 / О.В. Третяк, Ф.И. Борисов, Л.С. Мима, В.И. Стриха // Труды Всесоюз. конф. по физике полупроводников
1307325
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация при поляризующем оптическом возбуждении / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1982. – №9
1307326
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация тока в пластически деформированном кремнии. Ч.2 / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // 2-е Всес. совещ. по глубоким уровням в полупроводниках: Тезисы докл.
1307327
  Третяк О.В. Спин-зависимая спектроскопия поверхностных центров в кремнии / О.В. Третяк, Ф.Т. Борисов, А.А. Шматов // Всес.школа по физике поверхности (Тезисы оригинальных докладов)
1307328
   Спин-зависимая электропроводность в нелегированном поликремнии / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.П. Медведев, В.И. Стриха // УФЖ, 1985. – №2
1307329
  Дьячков П.Н. Спин-зависимые зонные структуры нанотрубок / П.Н. Дьячков, Е.П. Дьячков // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1320-1324. – ISSN 0044-457Х
1307330
   Спин-зависимый перенос носителей заряда в контакте / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Поверхность. Физика, химия, механика, 1986. – №3
1307331
   Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-полупроводник и кремниевый р-n переход / О.В. Третяк, Ф.Л. Борисов, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Всес.школа по физике поверхности. Тезисы докладов
1307332
  Третяк О.В. Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-проводников / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Полупроводниковые приборы с барьером Шотки, 1977. – №6
1307333
   Спин-зависимый перенос тока в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, В.И. Стриха, Л.С. Мима // ФТП, 1979. – №3
1307334
   Спин-зависимый перенос тока на поверхности кремниевого p-n перехода / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.С. Львов, В.И. Стриха // Физика поверхности: Тезисы докладов
1307335
  Орлов В.Н. Спин-переоринетационные переходы и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Орлов В.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1985. – 16л.
1307336
  Сакун В.П. Спин-решеточная релаксация в твердом теле, содержащем локальные дефекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакун В.П.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1968. – 16л.
1307337
  Леваи Ш. Спин-решеточная релаксация и насыщение сигнала ядерного магнитного резонанса в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леваи Ш.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 10л.
1307338
  Салувере Т.А. Спин-решеточная релаксация ядер азота в жидкостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Салувере Т.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1307339
  Грачев В.Г. Спин-решеточная релаксация, структура зоны проводимости и сверхтонкое взаимодействие в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Грачев В.Г. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1307340
  Шекун Л.Я. Спин-решеточные взаимодействия в слоях редкоземельных элементов : Автореф... канд физ. мат.наук: / Шекун Л. Я.; МВО СССР, Каазн.ГУ. – Казань, 1956. – 6л.
1307341
  Кожухарь А.Ю. Спин-спиновые взаимодействия ионов никеля и меди в парамагнитных фторосиликатах при высоких давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кожухарь А.Ю.; Ан УССР. – Донецк, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1307342
   Спин-фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах). – Ленинград : Наука, 1991. – 146с.
1307343
  Насыров А. Спин-фононные взаимодействия в некоторых ферритах в диапазоне частот 50-230 Мгц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Насыров А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1307344
  Мима Лидия Сергеевна Спин - зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1307345
  Трошин С.М. Спин в физике высоких энергий. / С.М. Трошин, Н.Е. Тюрин. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
1307346
  Альперин М. Спин мезона. : Дис... наук: / Альперин М.;. – 78л.
1307347
   Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики / І.Ю. Гордієнко, Т.В. Авраменко, О.А. Шевченко, О.М. Тарапурова, А.В. Величко, Г.О. Гребініченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 23-30. – ISSN 2413-550Х
1307348
  Репина З.А. Спинальные нейронные механизмы висцеромоторных рефлексов : Автореф... канд. биол.наук: / Репина З.А.; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца АН УССР. – Киев, 1967. – 19л.
1307349
  Данилов В.В. Спинволновая электродинамика / В.В. Данилов, И.В. Зависляк, М.Г. Балинский. – Киев : Либидь, 1991. – 212 с. : Ил.75. – Библ.:164 назв. – ISBN 5-11-0001688-7
1307350
  Гуляев Ю.В. Спинволновая электроника / Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман. – Москва, 1988. – 63 с.
1307351
  Саркисян Э.Г. Спиндоктор и журналист: общее и особенное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 134-136
1307352
   Спининг. – М., 1952. – 24с.
1307353
  Тарновський М.Ю. Спинися, хвилино! : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 200 с.
1307354
  Смоляк Б. Спинити слово на найвищому леті... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Потрійне творче розкриття однієї новелети Андрія Содомори.
1307355
  Колганов Д.И. Спиннинговый спорт. / Д.И. Колганов. – М.Л., 1936. – 167с.
1307356
  Фридман А.П. Спинномозговая жидкость / А.П. Фридман. – Л., 1932. – 339с.
1307357
  Орловская Т.Г. Спиннорные представления групп движения квазинеевклидовых пространств и их геометрические применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.04 / Орловская Т.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1307358
  Кожевников Н.В. Спиновая динамика -- модели ферроммагнитных полупроводников и металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кожевников Н.В.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1980. – 18л.
1307359
  Шахов В.В. Спиновая динамика многоподрешеточных ромбических антиферромагнетиков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахов В.В.; АН Укр.ин-т монокристаллов. – Х, 1992. – 14л.
1307360
  Поповкин И.В. Спиновая ориентация электронов полупроводника в поле сильной электромагнитной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Поповкин И.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1307361
  Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах : Пер.с англ. / М. Гольдман. – Москва : Мир, 1972. – 342с.
1307362
  Тычинский А.В. Спиновое эхо в ферримагнитных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тычинский А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 157л. – Бібліогр.:л.154-157
1307363
  Тычинский Александр Викторович Спиновое эхо в ферромагнитных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тычинский Александр Викторович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1307364
  Ахиезер А.И. Спиновые волны : [ монография ] / А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский; А.И. Ахизер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
1307365
  Фарзтдинов М.М. Спиновые волны в ферро - и антиферромагнетиках с доменной структурой. / М.М. Фарзтдинов. – Москва : Наука, 1988. – 240с.
1307366
  Гинзбург А.Э. Спиновые волны, флуктуации и процессы рассеяния нейтронов и света в магнитоупорядоченных кристаллах влизи точки антиферро-ферромагнитного перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гинзбург А.Э.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 16л.
1307367
  Романов Ю.И. Спиновые и угловые корреляции в нейтрино (антинейтрино)-лептонных взаимодействияхё : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Ю. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 14л.
1307368
  Тимошин С.И. Спиновые и электрослабые эффекты в лептон-нуклонном рассеянии / С.И. Тимошин. – Гомель, 2002. – 121с. – ISBN 985-420-042-6
1307369
  Вассерман А.М. Спиновые метки и зонды в физикохимии полимеров / А.М. Вассерман, А.Л. Коварский. – Москва, 1986. – 244с.
1307370
  Коренблит И.Я. Спиновые стекла / И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1307371
  Мория Т. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами / Т. Мория; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 287 с. – ISBN 5-03-000067-4
1307372
  Радюк А.Ф. Спиновые частицы в поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюк А.Ф.; Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1977. – 14л.
1307373
  Бабаев А.А. Спиновые эфекты при плоскостном каналировании релятивистских электронов, позитронов и тяжелых водородоподобных ионов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Бабаев А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2009. – 15 с. – Библиогр.: 11 назв
1307374
  Голоскопов Сергей Витальевич Спиновые явления в квазипотенциальной теории высокоэнергетического рассеяния адронов : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голоскопов Сергей Витальевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 20л.
1307375
  Замараев К.И. Спиновый обмен. Теория и физико-химические приложения / К.И. Замараев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 320 с.
1307376
  Беленький М.С. Спиноза / М.С. Беленький. – Москва, 1964. – 238с.
1307377
  Соколов В.В. Спиноза / В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1973. – 224с. – (Мыслители прошлого)
1307378
  Маньковский Л.А. Спиноза и материализм. / Л.А. Маньковский. – М.-Л., 1930. – 207с.
1307379
  Беленький М.С. Спиноза о религии, боге и Библии / М.С. Беленький. – Москва, 1977. – 120с.
1307380
  Соколов В.В. Спиноза. / В.В. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 223с.
1307381
   Спиной к глобальным проблемам. – М., 1986. – 263с.
1307382
  Румер Ю.Б. Спинорный анализ / Ю.Б. Румер. – Москва-Ленинград, 1936. – 104с.
1307383
  Дирак П. Спиноры в гильбертовом пространстве : Пер.с англ. / П. Дирак. – Москва : Мир, 1978. – 123 с.
1307384
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Два-спинорное исчисление и релятивистские поля : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1987. – 528с.
1307385
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1988. – 572 с. – ISBN 5-03-001049-1
1307386
  Носсак Г.Э. Спираль / Г.Э. Носсак. – М, 1982. – 624с.
1307387
  Панджикидзе Г. Спираль : роман-фантасмагория / Г. Панджикидзе; пер. с груз. А.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1989. – 397 с.
1307388
  Штенгелов Е.С. Спираль : Повести / Е.С. Штенгелов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
1307389
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1970. – 80с.
1307390
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1971. – 78с.
1307391
  Мацаков А.Г. Спираль капитана Синичника: Докум. повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1977. – 223с.
1307392
  Мартыновский А.Д. Спираль. / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1989. – 350с.
1307393
  Шаров А.С. Спиральная галактика Мессье 33 / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
1307394
  Юрцев О.А. Спиральные антенны / О.А. Юрцев, А.В. Рунов, А.Н. Казарин. – Москва : Советское радио, 1974. – 223 с.
1307395
  Горенштейн И.В. Спиральные коаксиальные линии : Автореф... канд .техн.наук: / Горенштейн И. В.; МВО СССР, Лен. политехн. ин-т. – Л., 1956. – 15л.
1307396
  Щур Е. Спираючись на безцінну духовну спадщину Вернадського // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 21-22.
1307397
  Бакуменко О. Спираючись на отчу землю // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Народний художник України П. Печерний.
1307398
  Назаренко В. Спираючись на погляди краєзнавців та істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 червня (№ 108). – С. 5


  Декомунізація. Про підхід до перйменування на Чернігівщині.
1307399
  Годованець Т. Спираючись на рiздвяних Василiв. Політичне сходження українського режисера з криму: Олег Сенцов набирає ваги в нашому політикумі // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 4). – С. 4


  "Ми не пророкуємо, ми тверезо оцінюємо реальність і маємо чимало гіркого досвіду й розчарувань, щоб розуміти й хотіти, аби нинішні вже зійшли з політичної арени й повернулись на свій ігровий майданчик. Сил терпіти немає, а після трагедії з нашим ...
1307400
  Егоров Д.Е. Спиридон Михайлович Михайлов (Историко-педагогический очерк) / Д.Е. Егоров. – Чебоксары, 1968. – 96с.
1307401
  Кукуруза П. Спиридон Черкасенко (П. Стах) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – С. 3
1307402
  Жицька Т.В. Спиридон Черкасенко і театр : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.02 / Жицька Т. В.;. – К., 1998. – 18л.
1307403
  Мятлюк Е.В. Спириллиниды, роталииды, эпистомиды и астеригериниды / Е.В. Мятлюк. – Ленинград; Москва, 1953. – 273с.
1307404
  Вержболович М.О. Спиритизм / М.О. Вержболович, 1903
1307405
  Сидяченко А.И. Спирифериды и стратиграфия фаменских отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау / А.И. Сидяченко; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : АН СССР, 1962. – 154с.
1307406
  Бобейко В.А. Спиросолановатые гликозы / В.А. Бобейко. – Кишинев, 1991. – 113с.
1307407
  Джапаридзе К.Г. Спирохромены. / К.Г. Джапаридзе. – Тбилиси, 1979. – 112с.
1307408
  Курдиани И. Спиртовые психометрические таблицы. / И. Курдиани. – Тбилиси, 1949. – 90с.
1307409
  Рыжков Г.Ф. Спиртопорошковое производство / Г. Ф. Рыжков, Н. Г. Абрамов. – Архангельск ; Вологда : Севкрайгиз ; Северный печатник, 1934. – 206, [2] с.
1307410
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
1. – 1963. – 1-512с.
1307411
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
2. – 1964. – 1-335с.
1307412
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1965. – 1-574с.
1307413
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
4. – 1967. – 1-624с.
1307414
  Зливков В.Л. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-617-640-349-4
1307415
  Синицький З.П. Спис летить чимраз далі / З.П. Синицький. – К., 1975. – 160с.
1307416
  Красівський Л. Спис наук. праць геолога пров Л. Красівського / Л. Красівський. – Київ-Кам"янець на Под., 1928. – 48 с.
1307417
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 1 : (ч. 1 - 2044). – 1918. – [4], 80с.
1307418
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 2 : (ч. 2045 - 3607). – 1930. – X, 81-184 с.
1307419
  Кошанин Н. Списак колеоптера у Музеjy Српске земле. – Београд, 1904. – 26 с.
1307420
   Списак птица у Музеjу Српске землье. – Београд : Штампано у Краль.-Срп. державноj штампариjи, 1904. – 24 с.
1307421
  Дідула Р.Т. Списана гора / Р.Т. Дідула. – Львів, 1982. – 88 с.
1307422
  Тишин А.С. Списание и анализ вероятности деления доактидных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тишин А.С.; Ин-т ядерных исслед. АН УССР. – К., 1977. – 19л.
1307423
  Кирш А.К. Списание расхода электроэнергии на подачу питательной воды насосами типа 5Ц10 Берданского механического завода / А.К. Кирш, А.Г. Щишкин. – Москва, 1961. – 20с.
1307424
  Ковалів І. Списати - означає украсти. Українські студенти звикли вдаватися до плагіату, але незабаром цьому покладуть край // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 1, 5


  Яким чином можна підвищити рівень академічної культури та покращити стандарти навчання в університетах?
1307425
  Лагоза В.М. Списати! / В.М. Лагоза. – Х, 1959. – 104с.
1307426
  Подобєд П. Списи в руку! Шаблі геть! Які перемоги могли б ушановувати сучасні українці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 26 (606), 27.06 - 4.07.2019. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  "На жаль, колективна пам’ять не завжди зберігає для нас переможні чи трагічні сторінки минулого. Запам’ятовування та збереження інформації — це складний суспільний процес. Тим більше що для України у ХХ столітті він супроводжувався примусовим ...
1307427
  Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов"ян: функціональна класифікація // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0235-3490
1307428
  Любащенко В. Списки "Паренесису" св. Єфрема Сирина у Галицько-Волинській Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 44-54. – ISBN 966-7379-70-1
1307429
  Толстой Ю. Списки архиереев и архиерейских кафедр иерархии Всероссийской со времени учреждения Святейшего Правительствующего Синода (1721-1871). – Санкт-Петербург, 1872. – 159 с.
1307430
   Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах : (із змінами та доповненнями станом на 13.03.2006 р.) : [затверджено 16 січня 2003 р. № 36]. – Київ : Основа, 2006. – 231, [1] с. – ISBN 966-699-152-7
1307431
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. – К., 1989. – 443с.
1307432
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці : (із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2004 року) / [відп. за вип. С.І. Рябоконь]. – Київ : Основа, 2009. – 520 с. – ISBN 966-699-016-4
1307433
  Палкин Ю.И. Списки дворян Харьковской губернии / Ю.И. Палкин ; Харьковское дворянское собрание. – Харьков, 2008. – 80с. – (Культурное наследие Слобожанщины)
1307434
  Николаев А.Н. Списки жертвоприношений на древнеегипетских заупокойных стелах I-IV династий // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 3-20. – ISSN 0321-0391
1307435
  Карабанов П.Ф. Списки замечательных лиц русских людей, составленные И.Ф. Карабановым и дополненные князем П.В. Долгоруким. – Москва : В унив. тип., 1860. – II, 112 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1860
1307436
   Списки кандидатов во Всероссійское Учредительное Собраніе по гор.Кіеву. – К., 1917. – 17с.
1307437
  Рябчиков С.В. Списки кубанского большевистского подполья, или разгадка тайны генерала Болховитинова // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 64-70. – ISBN 966-594-1230-1
1307438
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам и примерная тематики диссертаций по политической экономии, истории экономических учений и истории народного хозяйства. – М., 1953. – 52с.
1307439
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1958. – 16с.
1307440
  Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях / Ю.В. Альберт. – Київ : Наукова думка, 1988. – 152с.
1307441
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму. – М., 1963. – 15с.
1307442
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму (для нефилософских специальностей). – М., 1960. – 16с.
1307443
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму для аспирантов и лиц, специализирующихся в области гуманитарных, естественных и технических наук. – М., 1954. – 16с.
1307444
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1956. – 144с.
1307445
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1957. – 150с.
1307446
   Списки литературы по предметам кафедры русской литературы ЛГУ. – Рага, 1973. – 96с.
1307447
  Борисенок С.Г. Списки Литовського Статуту 1529 р. / Степан Борисенок ; Всеукраїнська АН. – У Київі (Київ), 1929. – 75 с. – Окр. відбиток із: Праці комісії для виучування історії західно-руського та українського права. К., 1929, т. 6.
1307448
  Зацепин В.И. и др. Списки массовых и характерных форм макрофауны донных биоценозов континентальных водоемов Европейской части СССР : учеб. пособие для биолого практикума по гидробиологии / В.И. и др. Зацепин. – Москва : Московский университет, 1978. – 78 с.
1307449
   Списки населенных мест Тамбовской губернии. – Вып.1. – Тамбов, 1927. – с.
1307450
   Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. – Красноярск
Ч.1. – 1921. – 174с.
1307451
  Киевская духовная академия Списки начальников, наставников и студентов Киевской Духовной Академии за 1819-1869 гг.. – [Киев], 1871. – 68 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1307452
   Списки обраних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАПН України / відділ наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв"язків Апарату Президії НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  Обрані членами-кореспондентами науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Доктор психологічних наук, професор Данилюк Іван Васильович та доктор філософських наук, професор Ільїн Володимир Васильович.
1307453
   Списки промышленных предприятий : А. Горная промышленность
ч.2. – 14 с.
1307454
  Травкіна О.І. Списки чудотворної ікони "Охтирська Богородиця" із зібрання Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 419-424. – ISSN 2218-4805


  У статті вперше оприлюднені списки чудотворної ікони «Охтирська Богородиця» із зібрання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Проведений аналіз показав, що зібрання ікон «Охтирська Богородиця» відображає досить ...
1307455
   Список-минимум употребительных иноязычных слов. – Куйбышев, 1975. – 10с.
1307456
  Якименко О. Список "Літопис Грабянки" у фондах державного архіву Полтавської області // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 237-243. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1307457
  Линко А.К. Список Cladocera, собранных в озерах Азеровки, Белое, Бологое, Баллай, Змеиное, Заречье, Имоложье, Лунево, Мстино и Пирось : (с рисунками) / А.К. Линко // Гидробиология [компакт]
1307458
  Ярошевский В. Список Hemiptera-Heteroptera Latr., собранных преимущественно в Харькове и его окресностях, 1873. – 43 с. – Отд. оттиск
1307459
  Іванов С.П. Список Homoptera-Auchenorrhyncha Київщини / С.П. Іванов, 1928. – S. 489-303. – Окр. відбиток
1307460
  Драгомирів М. Список Neuroptera й Mecoptera. Київської округи. / М. Драгомирів. – Київ. – С. 97-100
1307461
   Список №4 устойчивых к раку сортов и сеянцев картофеля и восприимчивых сортов по данным государственного испытания Всесоюзной и Зональных научно-исследовательских станций по раку картофеля : На 1-е января 1955 года;Краткая хозяйственно-экономическая характеристика ракоустойчивых сортов и сеянцев картофеля, помещенных в списке №4. – Черновцы, 1956. – 88с.
1307462
  Скориков А.С. Список Thysanura окрестностей г.Харькова / Напечатано по определению Общего собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. и Литография Зильберберг, 1897. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды общества испытателей природы при Харьковском университете, т. 31
1307463
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1928 рік. – К. – с.
1307464
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1936 рік. – К. – с.
1307465
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1307466
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1307467
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.11.1938 р.. – К. – с.
1307468
   Список абонентів Київської телефонної станції міських та міжміських сполучень.. – К. – 159с.
1307469
   Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети. – Ленинград, 1956. – 584 с.
1307470
   Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети. – Л., 1982. – 288с.
1307471
   Список абонентов Московской городской телефонной сети. – М., 1972. – 672с.
1307472
   Список академіків, обраних у 2008 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 68-70
1307473
   Список актовых книг, хранящихся в Киевском Центральном Архиве. – К., 1862. – 218с.
1307474
  Чернышов А.П. Список бабочек Калужского и Перемышльского уездов Калужской губернии. / А.П. Чернышов. – Калуга, 1919. – 22 с.
1307475
  Илле М.Е. Список ВАК: элитарный журнальный клуб или профанация качества научных публикаций? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 111-116. – ISSN 0132-1625


  Анализируется уровень цитирования социологических изданий, включенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
1307476
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1980. – 350с.
1307477
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1981. – 319с.
1307478
   Список видів рослин, що потребують регіональної охорони на території Черкаської області: сучасний стан та перспективи / А.А. Куземко, В.Л. Шевчик, Г.А. Чорна, О.В. Спрягайло // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 65-67. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1307479
  Милашевич К.О. Список видов морских моллюсков, собранных у берегов Кавказа К.П.Ягодовским в 1908 г. / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук : Тип. Имп. Акад. Наук, 1910. – С. 310-318. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 14, 1919 г.
1307480
  Грудініна Н.Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 82-88. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2304-06294


  Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використаних джерел. Згадуються викладачі Інституту журналістики КНУТШ М.С. Тимошик, М.І. Женченко.
1307481
   Список вищих закладів освіти, представники яких взяли участь у конкурсі // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 33-38


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1307482
   Список Военным Генерал-Губернаторам, Генерал-Губернаторам, Военным им Гражданским Генерал-Губернаторам, Начальникам областей, 1852. – 36 c.
1307483
   Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы Екатерины II : выбранный по повелению военного министра из архива Государственной военнной коллегии 1809-го года // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 129, 15 с.
1307484
  Энгельгардт В. Список вредителей сельско-хозяйственных культур Дальне-Восточного Края / В. Энгельгардт. – С. 50-56. – Отд. оттиск
1307485
  Ильинский А.М. Список вредителей сельского хозяйства Астраханского края / А.М. Ильинский. – Астрахань, 1923. – 45 с.
1307486
   Список вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 58-62
1307487
   Список высшим чинам государственного, губернского Епархиального управлений. – СанктПетербург : Тип. II отделения собственной Е.И.В. Канцелярия, 1855. – [4], 131 с.
1307488
   Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального управлений : Исправлен по 1 апреля 1905 г. : Государственная типлграфия, 1905. – 290 с.
1307489
   Список генералам по старшинству : исправлено по 14-е апреля. – Санкт-Петербург : В военной типографии, 1839. – 406 с. – Миниатюрное издание


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
1307490
  Арнольди В.М. Список гербариев Императорского Харьковского Университета // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 20 с.
1307491
   Список ГОСТов и технических условий реактивов, применяемых при анализе редких металлов и их соединений (по состоянию на 1 мая 1960 г.). – М., 1960. – 30с.
1307492
   Список гражданским чинам первых шести классов по старшинству 1855. – Санкт-Петербург : Тип. II отделения собственной Е.И.В. Канцелярия, 1855. – 552, 52 с.
1307493
  Наумова Н. Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка / Н. Наумова, Ю. Єрмоленко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 2 (46) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-53. – ISSN 1728-6875
1307494
   Список действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 1925. – 36 с.
1307495
  Налливайко П.Н. Список дикорастущих и одичалых цветков и высших растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891-97 г. / П.Н. Наливайко. – [Харьков], 1898. – С. 83-94. – Отд. оттиск: Труды О-ва испытателей природы Харьковского ун-та. Т. XXXIII


  Х., 1898. – 152 с. – Окр. відб. із: Тр. О-ва испытателей природы при Харьков. ун-те. – 1898. – Т. 33.
1307496
  Наливайнко П.н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891-97 гг. / П.н. Наливайнко. – 83-96с.
1307497
  Мінчак Г.Б. Список дисертацій, виконаних під керівництвом проф. Кочергана М.П. // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 32-33


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
1307498
   Список дисертацій, які булі захищені у Київському державному університеті за 1945-1952 рр.. – К., 1954. – 38с.
1307499
  Арендаренко І.В. Список дисертаційних робіт за спеціальністю 10.01.05 — порівняльне літературознавство // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 359-361. – ISBN 966-8474-40-6
1307500
  Иванов А.В. Список дневных и сумеречных бабочек / А.В. Иванов. – 7с.
1307501
   Список докладов и тезисы. – Л., 1929. – 191с.
1307502
   Список документов для оформления визы для въезда в Испанию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 68 : фото
1307503
   Список друкованих (електронних періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 58-69


  До списку увійшли друковані періодичні видання КНУ імені Тараса Шевченка: "Адміністративне право і процес. Administrative Law and Process"; "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія"; "Економічна та соціальна ...
1307504
   Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 18-23


  "Український антарктичний журнал" - співзасновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1307505
   Список друкованих науковых праць академіка О.В.Палладіна. – К., 1936. – 10с.
1307506
   Список друкованих періодичних видань, стосовно яких вносяться зміни до переліку наукових фахових видань України : Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 56-57


  До списку увійшли видання КНУ імені Тараса Шевченка: "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Журналістика"; "Журналістика"; "Наукові записки Інституту журналістики. Scientific Notes of Institute of Journalism".
1307507
   Список друкованих періодичних видань, у включені яких до переліку наукових фахових видань України відмовлено : додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 70
1307508
   Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 34-37


  "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія", "Гуманітарні студії", "Українське мовознавство" - засновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1307509
   Список друкованих праць // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 33-38
1307510
   Список друкованих праць академіка Власюка П.А.. – К., 1953. – 24с.
1307511
   Список друкованих праць. Підручник, навчальні посібники, монографії,брошури // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 89-94
1307512
  Кесслер К.Ф. Список жуков (Coleoptera) собранных в долине Салгира, в 7 верстах выше Симферополя, в августе месяце 1871 года. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1873. – С. 3-6. – Отд. оттиск


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1307513
  Оберт И. Список жуков найденных по сие время в Петербурге и его окресностях. – С. 109-139. – Отд. оттиск
1307514
  Черкунов Н. Список жуков, водящихся в Киеве и его окресностях, 1889. – С. 147-204. – Отд. оттиск
1307515
   Список заголовков библиографического описания высших органов законодательной и исполнительной власти СССР и союзных республик. – Москва, 1977. – 130с.
1307516
   Список зарубежных сериальных изданий, поступивших в организации отрасли в 1989 году. – Л., 1990. – 60с.
1307517
   Список здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 68-70


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: юридичні науки - Пасіка Сергій Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
1307518
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 7-16
1307519
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 9-20


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Ільченко Володимир Васильович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"; хімічні науки - Савченко Ірина Олександрівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"; геологічні науки - ...
1307520
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : Додаток 1до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1307521
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 р.№ 503 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 5-16
1307522
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 20-66


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Британ Андрій Васильович, Королович Володимир Феліксович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"; хімічні науки - Наумчик Василь Степанович, Остапчук Євген Миколайович 02.00.03 "Органічна ...
1307523
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 17-56
1307524
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : Додаток 2 до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1307525
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 р.№ 503 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 17-62
1307526
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 57
1307527
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 66-67
1307528
   Список здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 71
1307529
  Богданов-Катьков Список зоологических работ напечатанных за период с 10.07.1913 по 10.08.1919 год. / [составитель] Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : [б.изд.], 1920. – 4 с.
1307530
  Морозов А.А. Список и краткие характеристики сортов плодовых деревьев, подвергавшихся акклиматизации в первом отделе Главного ботанического сада / А.А. Морозов. – Птгр., 1923. – 43с.
1307531
  Беднов В.А. Список иерархов Екатеринославской епархии / В.А. Беднов. – Екатеринослав : Тип. Губернского Земства, 1915. – 21 с. – Без тит. л.
1307532
   Список избирателей г. С.-Петербурга, составленный, на основании высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения к выборам в Городскую Думу на четырехлетие 1881-1884 г.. – Санкт-Петербург, 1881. – 86 с.
1307533
   Список избирателей г. С.-Петербурга, составленный, на основании высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения к выборам в Городскую Думу на четырехлетие 1884-1888 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества Общественная польза, 1884. – 90 с.
1307534
   Список избирателей С.-Петербурга, составленный, на основании высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения к выборам в Городскую Думу на четырехлетие 1885-1888 г.. – Санкт-Петербург, 1884. – 89 с.
1307535
   Список избирательных участков, 1937. – 12с.
1307536
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства за 1932 год. – Ленинград : Институт растениеводства, 1933. – 56 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; №3)
1307537
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства. 1908-1931. – Ленинград : Ин-т растениеводства, 1933. – 182 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; № 2)
1307538
  Богданов-Катьков Список изданий по прикладной энтомологии за 1924 и 1925 годы / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : [б.изд.], 1926. – 24 с. – Отд. оттиск из:Защита растений от вредителей, №2-3, 1926
1307539
   Список иностранных журналов, выписанных организациями министерства геологии СССР через В/О "Международная книга на 1987 г.". – Л., 1986. – 16с.
1307540
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии СССР через В/О "Международная книга" на 1984 г.. – Ленинград, 1983. – 14 с.
1307541
   Список иностранных журналов, выписанных организациями министерства геологии СССР через В/О "Международная книга" на 1986 г.. – Л., 1985. – 16с.
1307542
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии через В/О "Международная книга" на 1975 г.. – Л., 1975. – 39с.
1307543
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии через В/О "Международная книга" на 1980 г.. – Л., 1979. – 19с.
1307544
   Список иностранных периодических изданий, выписанных библиотекой на 1958 г.. – Москва, 1958. – 61с.
1307545
   Список иностранных периодических изданий, получаемых ИНИБОН АН СССР и ВГБИЛ. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 323 с.
1307546
   Список иностранных периодических изданий, получаемых ИНИБОН АН СССР и ВГБИЛ. – Москва
Ч. 2. – 1970. – С. 321-651
1307547
   Список исторических романов и повестей, изданных в 1965-1970 гг.. – Москва, 1970. – 28с.
1307548
   Список іноземних довідників і бібліографічних показчиків, які одержали в 1950-1956 роках Державна публічна бібліотека і наукові установи АН УРСР. – Київ, 1957. – 47с.
1307549
   Список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб"єктів їх висування / Комітет з Державної премії України в галузі освіти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)


  Серед кандидатів на здобуття Державної премії України науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Семенюк Григорій Фокович, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, відмінник освіти України, директор Інститут філології; Калакура ...
1307550
  Камакин А. Список Карагодина. Правнук расстрелянного в 1938-м крестьянина намерен предать суду всех причастных к его гибели. В том числе - руководителей СССР // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 12-13
1307551
   Список книг на иностранных языках, вышедших в СССР в 1948 году : ( По материалам Книжной летописи за 1948 г.). – Москва, 1949. – 24с.
1307552
   Список книг о Ломоносове. – Б. м. : Б. и. – 3 с.
1307553
   Список книг, заслуживающих внимания при пополнении безплатных народных читален и библиотек : 1905-1914. – Петроград : Учен. ком. М-ва нар. прос., 1915. – [6], 135 с.
1307554
   Список контор, отделений и инспекторских групп сельскохозяйственного банка СССР по состоянию на 1 июня 1938 г.. – М., 1938. – 79с.
1307555
   Список литературы / [сост. Ю.Н. Довгаленко] // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), Л.М. Задорожная, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, В.В. Коптилов, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – С. 123-126
1307556
   Список литературы : юмор, сатира / [сост. Ю.Н. Довгаленко] // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), В.А. Солодков, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич, И.Р. Семенчук, С.Ф. Щелокова]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – С. 99-109
1307557
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам и примерная тематика диссертаций по политической экономии, истории экономических учений и истории народного хозяйства. – М., 1953. – 52с.
1307558
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1960. – 22с.
1307559
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1963. – 24с.
1307560
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1964. – 32с.
1307561
   Список литературы по вредным насекомым СССР за 1925-1928 гг.. – Л., 1931. – 95с.
1307562
  Никитина В.Р. Список литературы по фауне и флоре Черного и Азовского морей / В.Р. Никитина. – Тбилиси, 1940. – 64с.
1307563
   Список литературы, опубликованной в 1976-1981 гг.. – Донецк, 1982. – 44с.
1307564
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения : В помощь комплектованию. – Москва
Вып. 3 : Книги и брошюры. – 1986. – 160с.
1307565
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения. – Вып.3. – М., 1987. – 160с.
1307566
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения : В помощь комплектованию. – Москва
Вып. 4 : А-Щ. – 1987. – 160с.
1307567
   Список лиц, окончивших курс наук в институте инженеров путей сообщения. – Санкт-Петербург : Тип. мин. путей сообщения, 1883. – 190с.
1307568
  Тихонкова І.О. Список літератури наукової статті - важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Кожен журнал має специфічний формат оформлення статей, частиною якого є стиль оформлення списку літератури. Критерієм вибору виданням певного стилю є традиції, смак та можливість машинної обробки отриманих списків роботами пошукових систем та ...
1307569
   Список Лютеранских и Реформатских духовных лиц и учереждений. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1853. – 104, [2], 8 c.
1307570
  Антонович В.Б. Список материалов для составления историко-географического словаря / В.Б. Антонович. – Киев : Университетская типография, 1878. – 30 с.
1307571
   Список местностей, Закрытых для поисков и разведок на правах первого открывателя. – М., 1930. – 107с.
1307572
   Список местных учреждений. – 248с.
1307573
   Список метеорологических станций СССР. – Л.-М., 1936. – 210с.
1307574
   Список минимума географических названий : Методическая разработка для студентов географического факультета. – Казань, 1973. – 63с.
1307575
   Список міжнародних неурядових організацій ( НУО ), яки наділені консультативним статусом при Раді Європи. – Київ, 1997. – 155с.
1307576
  Милашевич К.О. Список моллюсков, собранных в Черном море на шир. 45*21"15" дол. 31*29"30" в области филлофорного поля на глубине 26 саж. / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук : Тип. Имп. Акад. Наук, 1910. – 2 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 15, 1910 г.
1307577
  Солдатов В.К. Список морских станций 1911 года, сделанных на крейсере "Лейтенант Дыдымов" в восточных морях = Liste des stations du croiseur ""Lieutenant Dydymov"" faites en 1911 dans les mers d"Okhotsk et de Japon // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1307578
  Солдатов В.К. Список морских станций 1911 года, сделанных на крейсере "Лейтенант Дыдымов" в восточных морях / В.К. Солдатов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1914. – 14 с. – Назв. пар. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1913, т. XVIII
1307579
  Павленко М.Н. Список морских станций 1912 года, сделанных на крейсере "Лейтенант Дыдымов" ( эксп. Департ. Земледелия ) в восточных морях = Liste des stations du croiseur du "Lieutenant Dydymov" faites en 1912 dans les mers d"Okhotsk et de Japon // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1307580
   Список наблюдательных станций земного шара. – М., 1984. – 236с.
1307581
   Список наблюдательных станций земного шара. – М.
Ч.1. – 1984. – 235с.
1307582
   Список наблюдательных станций земного шара. – М.
Ч.2. – 1984. – 159с.
1307583
   Список найбільш проблемних питань, поставлених учасниками семінарів у областях. – Київ, 2002. – 16с.
1307584
   Список народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 208)


  Серед депутатів : Шевченко Олександр Оксеньтійович - професор кафедри історії права і держави КНУ імені Тараса Шевченка, член політичної партії Всеукраїнське об"єднання "Свобода".
1307585
   Список народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 214)


  Серед депутатів: Шевченко Олександр Оксеньтійович - професор кафедри історії права і держави КНУ імені Тараса Шевченка, член політичної партії Всеукраїнське об"єднання "Свобода".
1307586
  Мокржецкий С.А. Список насекомых и других безпозвоночных, айденных на виногрданой лозе в Европейской России и на Кавказе / [соч.] С.А.Мокржецкого ; Мин-во Земледелия и государственных имуществ. Департамент Земледелия. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фроловой, 1903. – 39 с. – Экз. № 113225 при прошивке уменьшен в размере
1307587
   Список населенных мест Архангельской губернии на 1-е мая 1922 г.. – Архангельск, 1922. – 302с.
1307588
  Подковыров Н.Г. Список населенных мест Самарской губернии / сост. в 1910 г. секр. Самар. губ. стат. ком. Н.Г. Подковыровым. – изд. неофиц. – Самара : Губ. тип.
Вып. 2, кн. 3. – 1910. – [4], XXVI, 425 с., 1 л. пл. – Экз. деф., отсутств. 1 л. пл.
1307589
   Список населенных мест Свердловского округа. – Свердловск, 1926. – 255с.
1307590
   Список населенных мест Северо-Кавказского края. – Ростов-на-Дону, 1925. – 649с.
1307591
   Список населенных пунктов Волынской губернии. – Житомир. – 193с.
1307592
   Список насіння ,яке пропонує на обмін ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, 1998. – Київ : Київський університет, 1998. – 52с.
1307593
   Список насіння, спор та рослин, які пропонує на обмін Ботаничний сад ім. акад. Фоміна 1950. – Київ : КДУ, 1951. – 16 с.
1307594
   Список насіння, що пропонує для обміну Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1959. – 36с.
1307595
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. – К., 1962. – 65с.
1307596
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. – К., 1964. – 72с.
1307597
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1965. – 61с.
1307598
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1966. – 60с.
1307599
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботаничній сад ім.О.В.Фоміна, 1960 р.. – К., 1961. – 26с.
1307600
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботаничній сад ім.О.В.Фоміна, 1997 р.. – К., 1998. – 51с.
1307601
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, 2012 = Delectus seminum quae Hortus Botanicus Fominianus Universitatis Kyivensis pro mutua commutatione offert, 2012 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біологіі", Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ : Київський університет, 2012. – 52, [2] с. : іл. – Видається з 1842 р. - Тит. арк. парал. укр., англ. - Текст укр., англ. - Назва обкл.: Hortus Botanicus Fominianus / Univ. Kyiv. Tarassii Schevtschenkoi nominatae. Delectus seminum, 2012. – Бібліогр.: с. 51-52
1307602
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Киъв : Вид-во КДУ, 1955. – 32с.
1307603
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1957. – 30с.
1307604
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1958. – 32с.
1307605
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1963. – 31с.
1307606
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1964. – 32с.
1307607
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1965. – 40с.
1307608
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1965. – 36с.
1307609
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1967. – 42с.
1307610
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна 1951. – Київ : КДУ, 1952. – 18 с.
1307611
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна 1952. – Київ : КДУ, 1953. – 19 с.
1307612
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна 1955. – Київ : КДУ, 1956. – 32 с. – На обкладинці назва рос. мовою
1307613
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна в 1953. – Київ : КДУ, 1954. – 38 с.
1307614
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. О.В.Фоміна, 1998. – К., 1998. – 50с.
1307615
   Список наукових і науково-методичних праць Наталії Федорівни Непийводи // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 : Присвячено 50-літтю від дня народження Н.Ф.Непийводи 20 січня 2006 р. – С. 73-79
1307616
  Павленко С.В. Список наукових праць доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Олександра Петровича Моці // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 11-21. – ISBN 978-966-02-5651-4
1307617
  Андрейцев В.І. Список наукових праць доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України, завідувача кафедри трудового, земельного і екологічного права, декана юридичного факультету, Заслуженого юриста України Андрейцева Володимира Івановича / В.І. Андрейцев; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : КНУ, 2006. – 50 с. : табл. – Без тит. арк.
1307618
  Стучевська Н.І. Список наукових праць М.К.Гудзія. // З історії українсько-чешських літературних зв"язків / Ю.П. Ступак, 1957. – С. 147-155
1307619
  Стучевська Н.І. Список наукових праць О.І. Білецького / Н.І. Стучевська, Л.В. Беляєва, 1955. – [15] с. – Окремий відб.: Радянське літературознавство. 1955, с. 289-303
1307620
  Мінчак Г.Б. Список наукових праць проф. Кочергана М.П. // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 18-31


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
1307621
   Список наукових праць Рудька Георгія Ілліча (1980-2011 рр.). – Київ : [б.в.], 2012. – 70 с.
1307622
  Капранов С.В. Список наукових публікацій О.Д. Огнєвої (2009–2014 роки) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 158-162. – ISSN 1608-0599
1307623
   Список наукових та навчально-методичних праць професора В. П. Газіна // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 55-64. – ISSN 2309-2262
1307624
   Список наукових, критичних та навчально-методичних праць д.ф.н., проф. Наєнка Михайла Кузьмовича // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 220-236
1307625
   Список наукових, навчально-методичних і літературно-критичних праць наукового керівника семінару, доктора філологічних наук, професора Наєнка Михайла Кузьмовича // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 289-311.
1307626
   Список науково та науково-методичних праць доктора юридичних наук, професора Фурси Світлани Ярославівни // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 61-122. – ISBN 978-966-437-277-7
1307627
   Список научных публикаций Бориса Владимировича Лунина : К 60-летию со дня рождения. – Ташкент, 1967. – 32 с.
1307628
  Андрусов Н.И. Список научных работ (1883-1909). – [б.м.] : [б.и.]. – 30 с. – Отд. оттиск
1307629
  Андрусов Н.И. Список научных работ (1883-1909). – [б.м.] : [б.и.]. – 30 с. – Отд. оттиск
1307630
   Список научных трудов засл. деятеля науки РСФСР О.С. Ахмановой. – Москва, 1979. – 33с.
1307631
  Исполатов Е. Список некоторых растений, собранных в 1900 г в северной части Таврической губернии. / Е. Исполатов. – 85-88с.
1307632
   Список неопубликованных библиографических работ в библиотеках и информационных центрах СССР за 1974 год. – Москва, 1975. – 41 с.
1307633
   Список новообраних академіків // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 31-34
1307634
  Андрусов Н.И. Список новых работ по океанографии : Кремниевые организмы. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 7-8, 1893
1307635
  Максимович Г.А. Список опубликованных работ профессора, доктора геолого-минералогических наук Георгия Алексеевича Максимовича. / Г.А. Максимович. – Молотов. – 4с.
1307636
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 сентября 1957 года / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – М., 1957. – 196с.
1307637
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 сентября 1957 года по 1 января 1959 года / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – М., 1959. – 94с.
1307638
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 января 1959 г. по 1 января 1961 г. / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – Москва, 1962. – 104с.
1307639
   Список основних друкованих праць викладачів кафедр суспільних наук вузів України. – К
1. – 1964. – 203с.
1307640
   Список основних друкованих праць викладачів кафедр суспільних наук вузів України. – К
2. – 1964. – 159с.
1307641
   Список основних наукових праць Михайла Івановича Гладких // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1307642
   Список основних праць В.С. Іконникова / [упорядкув. В. Ульяновського ] // Історичні портрети / В.С. Іконников. – Київ : Либідь, 2004. – С. 424-426. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0316-9
1307643
   Список основних публікацій О.К. Дорошкевича // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 276-281
1307644
   Список основних публкацій доктора історичних наук, професора Юрія Миколайовича Алексєєва // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 347-350. – ISBN 978-966-2530-21-6
1307645
   Список отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Донецка на 1979 год.. – Донецк, 1979. – 61с.
1307646
   Список отечественных сериальных изданий. – Л, 1990. – 20с.
1307647
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград : ГПБ
1. – 1958. – 11с.
1307648
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград
3. – 1960. – 11с.
1307649
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград : АН СССР
4. – 1961. – 7с.
1307650
   Список палеонтологических коллекций Геологического музея им. А.П. Карпинского. – Ленинград; Москва : АН СССР
2. – 1959. – 16с.
1307651
   Список пам"ятників та пам"ятних місць, присвячених Т.Г. Шевченку в Казахстані // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 379-384. – ISBN 978-601-80179-5-7
1307652
   Список памятников культуры Латвийской ССР, 1969. – 343с.
1307653
  Лукьянов Н.С. Список пауков (Araneina, Pseudoscorpionina и Phalangina), водящихся в Юго-Западном крае и смежных с ним губерниях России / [Соч.] Николая Лукьянова ; [Из Зоол. лаб. Ун-та Св. Владимира]. – Киев : Типо-литогр. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киевск. отд., 1897. – [2], 19 с. – Отд. оттиск из : Записки Киевского Общества Естествоиспытателей, т. 14, вып. 2


  На тит. л. дарствення надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому. автор
1307654
   Список периодических изданий РСФСР в 1933г.. – М, 1933. – 480с.
1307655
   Список печатных книг, 1827
1307656
  Панченко Н.Т. Список печатных научных трудов В.В.Данилова. (1904-1962). / Н.Т. Панченко. – Л., 1963. – 32с.
1307657
   Список печатных работ академика И.И. Мещанинова. – М.-Л., 1937. – 35с.
1307658
  Криштафович Н.И. Список печатных работ профессра В.В. Докучаева // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 10с.
1307659
  Мокржецкий С.А. Список печатных трудов С.А. Мокрецкого по прикладной энтомологии за период времени с 1892 г. по 1902 год. / С.А. Мокржецкий // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – 23 с.
1307660
   Список повременных изданий за 1917 г.. – Пг
1. – 1919. – с.
1307661
   Список повременных изданий за 1918 г.. – Птгр, 1922. – с.
1307662
  Ильинский Л.К. Список повременных изданий за 1918 год / Л.К. Ильинский. – Петроград, 1922. – 287 с.
1307663
   Список позывных любительских коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций СССР. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 384 с.
1307664
  Тинченко Я. Список полеглих // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4


  Фактичні втрати українських військ під Крутами.
1307665
  Світлична Н. Список політв"язнів СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 29-30


  В Бельгії вийшов з друку "Список політв"язнів СРСР" за станом на 1 травня 1982 року. Редактор-упорядник видання - радянський політв"язень - активний правозахисник Кронід Любарський.
1307666
   Список почтово-телеграфных предприятий СССР. – Москва, 1924. – 398с.
1307667
   Список почтово-телеграфных предприятий СССР. – Москва
2. – 1924. – 513с.
1307668
   Список праць [Приступенко Т.О.] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.28-39
1307669
   Список праць АН виданих за 10 літ, 1929. – с.
1307670
   Список праць АН виданих за 10 років її ..... – К., 1929. – 38 с.
1307671
   Список праць Володимира Роменця та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 183-187. – ISSN 1810-2131
1307672
   Список предметных рубрик по искусству. – Ленинград, 1974. – 111с.
1307673
   Список предметных рубрик по микробиологии. – Ленинград, 1975. – 147с.
1307674
   Список предметных рубрик по языкознанию. – Ленинград, 1974. – 127с.
1307675
   Список предметов по геологии и петрографии, находящихся в подвижном музее учебных пособий постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе. – 6с.
1307676
   Список предметов по минералогии, находящихся в подвижном музее учебных пособий постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе. – 9с.
1307677
  Лордер Христиан Список препаратов и других вещей, пренадлежащих до анатомии , хранимых в кабинете имп. Моск. ун-тета. – М, 1823. – 441с.
1307678
   Список призерів міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології та інформатики 2008 року, які навчаються в Україні : додаток до рішення колегії МОН України від 22.08.08 р. №8/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 4-6. – ISSN 0130-8890
1307679
   Список произведений художественной литературы. – М, 1963. – 49с.
1307680
   Список производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 124 с.
1307681
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1963. – 660с.
1307682
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1975. – 557с.
1307683
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1977. – 567с.
1307684
  Шарлемань М.В. Список птахів Волині / М.В. Шарлемань. – 143-152с.
1307685
  Молчанов Л.А. Список птиц естественно-исторического музея Таврического губ.земства. / Л.А. Молчанов. – Симферополь. – 54с.
1307686
  Шарлеман Э.В. Список птиц окрестностей Киева / Э.В. Шарлеман; Печатано по определению Киевского общества Естествоиспытателей. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – С. 183-211. – Отд. оттиск из: Записки Киевского Общества Естествоиспытателей, т. 21
1307687
   Список публікацій Володимира Сергійчука за 1987-2010 роки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 228-264. – ISSN 0869-3595
1307688
   Список публікацій Володимира Сергійчука за 1987-2010 роки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 228-263. – ISSN 0869-3595
1307689
   Список публікацій професора М.К. Наєнка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 220-236
1307690
   Список публікацій Ради ректорів, узагальнюючих досвід роботи вузів Київського регіону // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 347-352. – ISBN 978-966-622-885-0
1307691
   Список рабіт, опублікованих викладачами кафедри історіїї гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2009 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 133-151. – ISBN 978-966-171-277-4
1307692
   Список разыскиваемых детей, №3-4, 1936. – 15с.
1307693
  Полонская И.М. Список разыскиваемых изданий, не вошедших в сводный каталог русской книги гражданской печати XVII века. 1725-1800. / И.М. Полонская. – Москва, 1969. – 228 с.
1307694
   Список растений гербария русской флоры. – Птгр, 1922. – 220с.
1307695
   Список растений гербария русской флоры, издаваемого Ботаническим музеем Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей = Schaedae ad herbarium florae rossicae et civitatum collimitanearum ab Instituto Botanico Academie Scientiarum Rossicae editum. – Санкт-Петербург : Тип. В. демакова
Т. 1, (№№ 1-200). – 1898. – 56 с. – Текст на рус. и лат яз.


  Общее название: Ботанический ин-т им. В.Л.Комарова (Ленинград) Список растений Гербария флоры СССР, издаваемого Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Академии наук СССР. - М. ; Л., 1898-1990 Загл. Т. 1: Список растений гербария русской флоры, ...
1307696
   Список растений гербария русской флоры, издаваемого Ботаническим музеем Императорской Академии наук = Schaedae ad herbarium florae rossicae et civitatum collimitanearum ab Instituto Botanico Academie Scientiarum Rossicae editum. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Т. 2, (№№ 201-600). – 1900. – 115 с. – Текст на рус. и лат яз.


  Общее название: Ботанический ин-т им. В.Л.Комарова (Ленинград) Список растений Гербария флоры СССР, издаваемого Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Академии наук СССР. - М. ; Л., 1898-1990 Загл. Т. 1: Список растений гербария русской флоры, ...
1307697
   Список растений гербария русской флоры, издаваемого Ботаническим музеем Императорской Академии наук = Schaedae ad herbarium florae rossicae et civitatum collimitanearum ab Instituto Botanico Academie Scientiarum Rossicae editum. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Т. 6, (№№ 1601-2000) : с 3 таблицами. – 1908. – 180 с., 3 л. ил. : ил. – Текст на рус. и лат яз.


  Общее название: Ботанический ин-т им. В.Л.Комарова (Ленинград) Список растений Гербария флоры СССР, издаваемого Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Академии наук СССР. - М. ; Л., 1898-1990 Загл. Т. 1: Список растений гербария русской флоры, ...
1307698
   Список растений гербария русской флоры, издаваемого Ботаническим музеем Императорской Академии наук = Schaedae ad herbarium florae rossicae et civitatum collimitanearum ab Instituto Botanico Academie Scientiarum Rossicae editum. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Т. 7, (№№ 2001-2400). – 1911. – 164 с. : ил. – Текст на рус. и лат яз.


  Общее название: Ботанический ин-т им. В.Л.Комарова (Ленинград) Список растений Гербария флоры СССР, издаваемого Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Академии наук СССР. - М. ; Л., 1898-1990 Загл. Т. 1: Список растений гербария русской флоры, ...
1307699
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1953. – 179с.
1307700
   Список растений гербария флоры СССР. – Москва-Л., 1955. – 167с.
1307701
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1956. – 156с.
1307702
   Список растений гербария флоры СССР. – Москва-Л., 1957. – 135с.
1307703
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1963. – 98с.
1307704
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1967. – 107с.
1307705
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1970. – 101с.
1307706
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1972. – 92с.
1307707
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1975. – 92с.
1307708
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1977. – 68с.
1307709
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1979. – 101с.
1307710
   Список растений гербария флоры СССР издаваемого ботаническим институтом им. В.Л. Комарова. – М.-Л., 1949. – 172с.
1307711
  Максимович М.А. Список растений московской флоры, составленный Михаилом Максимовичем. – Москва : В Университетской типографии, 1826. – [576] с. разд. паг. – Конволют. Перепл. с: Herbarium vivum, sive Collectio plantarum siccarum, Caesareae Univ. Mosquensis / dig. et ed. G.F. Hoffmann. - На корешке загл.: Указатель Московского университета, 2


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1307712
  Флеров А.Ф. Список растений СеверногоКавказа и Дагестана / А.Ф. Флеров. – Ростов -на-Дону, 1938. – 695с.
1307713
  Монтрезор В.В. Список растений, собранных в Киевском учебном округе в последний 25-летний период времени, т.е. со времени издания "Обозрения семенных и высших споровых растений" проф. Роговича в 1869 г. до 1895 г. : составленный в Гербарии университета Св. Владимира в 1895 г. / гр. Монтрезор. – Киев : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*. Киевское отд., 1898. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Вып. 2, т. 15


  Авт.: Кнут Райнхард Густав Пауль (1874-1957) Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
1307714
  Фомин А.В. Список растений, собранных Е.Г. Кёнингом в Карсской области в 1903-1905 годах / А. Фомин. – [Тифлис] : [Тип. К.П. Козловского], 1908. – 19 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1908, вып. 9, с.15-33
1307715
   Список растений, собранных или наблюдавшихся в вост.части Мелитоп., а также Бердянском уездах Таврической губернии в 1-2 июня 1907 года // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.7-13
1307716
  Коломійчук В.Л. Список регіонально рідкисних судинних рослин Запорізької області: зміни та доповнення // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 68-70. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1307717
  Маштаков П.Л. Список рек Донского бассейна / П.Л. Маштаков. – Ленинград, 1934. – 94с.
1307718
  Бойко І.Й. Список рекомендованої літератури [Кримінальне покарання в Україні (IX-XX ст.)] // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 384-404. – ISBN 978-617-10-0004-9
1307719
   Список репресованої літератури = Repressed editions : [заборонені видання 1920-30-х років] : док. і матеріали / упоряд. Сергій Білокінь ; [ред. Юрій Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2018. – 517, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Вид. підгот. за підтримки Укр. культурного фонду. - На обкл. також: Заборонені видання 1920 - 30-х років. – Бібліогр.: с. 496-517 та в кінці ст. – (Українські пропілеї = Ukrains"ki propilei). – ISBN 978-617-7407-19-4


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
1307720
   Список Римско-Католических духовных лиц и учреждений. – C. - Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1853. – 239,72 с.
1307721
   Список Римско-Католических духовных лиц и учреждений. – C. - Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1853. – 239,72 с.
1307722
  Понарина Е. Список риска. При формальном подходе попасть в число неэффективных есть шанс у филиалов вузов, даже входящих в Ассоциацию ведущих университетов России. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  На заседании совета Ассоциации ведущих университетов России, состоявшемся 20 сентября, главной темой для обсуждения стали критерии отбора высших учебных заведений и их филиалов в группу риска. Как сообщил заместитель министра образования и науки РФ ...
1307723
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 107-126. – ISBN 978-966-171-414-3
1307724
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-11. – ISBN 978-966-171-569-0
1307725
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2012 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 102-122. – ISBN 978-617-7107-06-3
1307726
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2013 рік / упорядник Г.Д. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 127-151. – ISBN 978-617-7107-30-8
1307727
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2014 рік / упорядник Г.Д. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 104-126. – ISBN 978-617-7107-30-8
1307728
   Список рубрик для классификации книжных фондов массовых библиотек. – Новосибирск, 1954. – 92с.
1307729
   Список рубрик предметного каталога ГНЦНМБ. – М, 1958. – 336с.
1307730
  Горницкий К.С. Список русских и немногих инородческих названий растений : Дополнение к "Юотаническому словарю" Н. Анненкова / собрал и сост. в период 1859-1886 К.С. Горницкий. – Харьков : В университетской тип., 1886. – 22 с. – Первое прил. к "Тр. О-ва испытателей природы". 1886 г., т. 20
1307731
  Богданов-Катьков Список русских энтомологов / Богданов-Катьков. – Пг., 1922. – 24с.
1307732
  Линдберг Г.У. Список рыб Владивостокского государственного музея / Г.У. Линдберг, Я А. Таранец, . – Владивосток, 1929. – 221-266с.
1307733
  Гераклитов А.А. Список Саратовских и Царицынских воевод XVII в. / сост. А.А. Гераклитов. – Саратов : Тип. Союза печ. дела, 1913. – 22 с.
1307734
  Юдина А.А. Список Саратовских периодических изданий / А.А. Юдина, З.И. Степанидина. – Саратов, 1971. – 128с.
1307735
  Гусева Л.В. Список саратовских периодических изданий. 1917-1967 / Л.В. Гусева. – Саратов
1. – 1969. – 216с.
1307736
   Список селений и городов Черниговской губернии по уездам и волостям. – Чернигов, 1919. – 72 с.
1307737
   Список семян, предлагаемых в обмен. – Ялта, 1960. – 24с.
1307738
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1978. – 40с.
1307739
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1952. – 13с.
1307740
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1953. – 12с.
1307741
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1955. – 23с.
1307742
   Список семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Одесского госуниверситета в 1967 г.. – Одесса, 1967. – 50с.
1307743
   Список семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Одесского госуниверситета в 1968 г.. – Одесса, 1968. – 48с.
1307744
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 40с.
1307745
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 39с.
1307746
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 32с.
1307747
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1955. – 80с.
1307748
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1956. – 84с.
1307749
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1957. – 71с.
1307750
   Список семян, предлагаемых в обмен дендропарком "Александрия". – Белая Церковь, 1956. – 12с.
1307751
   Список семян, предлагаемых в обмен Дендропарком "Александрия". – Белая Церковь, 1965. – 16с.
1307752
   Список семян, предлагаемых в обмен Лениабадским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 12с.
1307753
   Список семян, предлагаемых в обмен Памирским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 12с.
1307754
   Список семян, предлагаемых в обмен Республиканским Ботаническим садомАкадемии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1947. – 24с.
1307755
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1954. – 16с.
1307756
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1956. – 38с.
1307757
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1985. – 48с.
1307758
   Список семян, предлагаемых в обмен Сталиабадским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 31с.
1307759
   Список семян, предлагаемых для обмена. – Владивосток, 1952. – 23с.
1307760
   Список семян, предлагаемых для обмена. – Владивосток, 1953. – 27с.
1307761
   Список семян, предлагаемых для обмена ботаническим садом Московского университета. – М, 1953. – 24с.
1307762
   Список сенаторов по старшинству чинов. Испр. по 1 января 1855 года. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Правительств. сената], 1855. – 120, [6] с. – Экз. деф., без обл. и тит. л., описан по ген каталогу
1307763
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л, 1952. – 96с.
1307764
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л
1. – 1955. – 100с.
1307765
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л
1. – 1956. – 12с.
1307766
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л, 1960. – 148с.
1307767
   Список скорочень назв державних архівних установ України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 23-24.
1307768
   Список скорочень назв держаних архівних установ України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 20
1307769
  Милашевич К.О. Список слизняков (Gasterpoda), найденных в Байкале / [соч.] К.О. Милашевича // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 65-66. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
1307770
   Список слов для морфологического и словообразовательного анализа. – Куйбышев, 1973. – 27с.
1307771
   Список сочинений академика А.О. Ковалевского. – Санкт-Петербург, 1905. – 4 с.
1307772
   Список станций железнодорожной сети СССР. – М, 1957. – 416с.
1307773
  Александров А.И. Список станций и сборов, произведенных в Ковденском заливе, с. 24 июня по 5 августа 1912 года : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / [соч.] С.А. Зернова // Гидробиология [компакт]
1307774
  Брейтфус Л.Л. Список станций Экспедиция для научно-промысловых исследований Мурмана в Баренцовом и Карском морях и обзор произведенных на них работ в 1906 году / А.А. Брейтфус. – Санкт-Петербург, 1908. – XXXII с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Имп. Академии наук. 1908, т. XII
1307775
   Список статей, опубликованных в журнале "Международное публичное и частное право" в 2009 году // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1307776
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета в осеннем полугодии 1903-1904 учебного года по историко-филологическому факультету. – Одесса : Эконом, 1908. – разд.паг.
1307777
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1869-1870 акад. год. – 87с.
1307778
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1870-1871 акад. год. – 80с.
1307779
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1871-1872 акад. год. – 78с.
1307780
   Список сходознавчих праць Костянтина Миколайовича Тищенка // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 201-204. – ISSN 1608-0599


  До 70-річчя від дня народження.
1307781
   Список телефонов Киевской городской телефонной сети. – К, 1979. – 368с.
1307782
   Список телефонов Киевской городской телефонной сети. – К, 1985. – 624с.
1307783
  Неверова Л.В. Список тем докторских и кандидатских диссертаций по проблемам истории международного рабочего и коммунистического движений, защищенных в СССР с 1945 по 1975 гг. / Л.В. Неверова, Л.Г. Семенова. – Москва, 1976. – 45с.
1307784
  Иванов П. Список тентрединид, собранных в окресностях г.Купянска : Читано в заседании 30 ноября 1874 года, 1874. – 5 с. – Отд. оттиск
1307785
   Список трестов и промышленных объединений с указанием входящих в них промышленных заведений. – Санкт-Петербург, 1923. – 175 с.
1307786
   Список трудов Д.И. Нагуевского, заслуженного ординарного профессора. 1871-1911 гг.. – Казань : типо-лит. Ун-та, 1911. – 19 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Казан. ун-та. 1911, кн. 11 ; Без обл. и тит. л.
1307787
   Список трудов и биографический очерк профессора В.С. Иконникова. – Киев : Изд. под ред. Н.И. Дашкевича : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1906. – 10 с. , 1 л. портр. – Отд. оттиск
1307788
  Мрочек-Дроздовский П. Список трудов И.Д. Беляева : (I. Исследования и статьи. II. Материалы и заметки. III. Посмертные издания трудов И.Д. Беляева) / Сост. П. Мрочек-Дроздовский. – Москва : Имп. О-во истории и древностей росс. при Моск. ун-те, 1905. – 25 с.
1307789
   Список трудов профессора Иконникова. – [Киев] : [Тип. Т.Г. Мейнандера]. – 8 с. – Отд. оттиск
1307790
   Список українсько-російських скорочень, які вживаються при опису друкованої продукції у виданнях Книжкової палати УРСР. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1958. – 53 с.
1307791
   Список умовних скорочень // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 4. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
1307792
   Список умовних скорочень при бібліографічному опису. – К, 1951. – 36с.
1307793
   Список унифицированных заглавий для библиографического описания анонимных классических произведений народов СССР.. – М., 1978. – 27 с.
1307794
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР. – Москва, 1977. – 42с.
1307795
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 131с.
1307796
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР и союзных республик.. – М., 1987. – 132 с.
1307797
   Список унифицированных заголовков описания публикаций высших законодательных и министерских органов европейских стран.. – М., 1977. – 42 с.
1307798
  Бакланов Н.Б. Список Уральских заводов с показанием недвижимого производственного инвентаря в 1777 году // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 309-323
1307799
   Список условных сокращений применяемых при библиографическом описании произведений печати. – Л, 1949. – 40с.
1307800
   Список участников конференции, 1959. – 5с.
1307801
   Список учебно-наглядных пособий, имеющихся в продаже в розничных магазинах. – Л, 1956. – 141с.
1307802
   Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 47 с.
1307803
   Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 47 с.
1307804
  Романовский Е.О. Список ученых трудов А.Е.Арцруни / Е.О. Романовский. – Вырезка. – 477-488с.
1307805
   Список ученых трудов академика В.Н. Ипатьева. – Л, 1927. – 13с.
1307806
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким підтверджено почесне звання "Зразковий художній коле : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 59-61. – ISSN 0130-8890
1307807
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким підтверджено почесне звання "Народний художній колек : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 52. – ISSN 0130-8890
1307808
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким присвоєно почесне звання "Зразковий художній колекти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 53-58. – ISSN 0130-8890
1307809
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким присвоєно почесне звання "Народний художній колектив : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 50-52. – ISSN 0130-8890
1307810
   Список учреждений и обществ и их представителей, принявших участие в Торжественном Собрании Императорской Академии Наук 8 ноября 1911 года в память 200-летия со дня рождения М.В.ломоносова / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – 29 с.
1307811
   Список учреждений Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского Земского Союза : На 1-е сентября 1916 года. – Киев : Тип. А.И.Гросман, 1916. – 108 с.
1307812
   Список фабрик, заводов и других промышленных предприятий Западно-Сибирского края по районам. – Новосибирск, 1935. – 51с.
1307813
  Романский В.П. Список фаунистических станций Белого моря, где произведены сборы с транспорта "Мурман" в 1911 году = Liste des stations et des collections faunistigues faites durant le voyage du navire ""Mourmane"" dans la mer Blanche en 1911 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1307814
   Список химических средств борьбы с вредителями, боллезнями растений и сорняками, рекомендованых для применения в сельском хозяйстве. – М, 1968. – 24с.
1307815
   Список художественной фильмов с участием популярных артистов советского кино. – Калинин, 1970. – 56 с.
1307816
  Бакунин А.А. Список цветковых растений тверской флоры : Извлечение из труда действительного члена С.-Петербургского общества естествоиспытателей А.А. Бакунина - под заглавием "Тверская флора" / А.А. Бакунин. – Тверь. – С. 195-368
1307817
  Архангельская А. Список червецов, собранных в оранжереях ботанических садов г.Москвы и Ленинграда в феврале 1929 г. / А. Архангельская. – Ленинград, 1930. – 16с.
1307818
   Список членов XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. – 87 с.
1307819
   Список членов Русского библиографического общества при Московском университете. – М, 1925. – 15с.
1307820
   Список экспонатов выставки ее императорского величества Великой княгини Марии Павловны. – Москва. – С. 65-609
1307821
  Колосов Ю.М. Список энтомологической коллекции зоологического музея Казанского университета / Ю.М. Колосов. – Отд. отт. из Ученых записок Казанского гос. ун-та им. В.И.Ульяно. – Казань, 1932. – 104-112с.
1307822
   Список Януковича // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 5 (442 ). – С 26-27


  На ближайшие три года Президент и правительство поставили перед собой трудновыполнимые задачи - сократить госдолг, сделать землю товаром, повысить качество образования и медобслуживания
1307823
  Беркеші А Списоносці / А Беркеші, Д. Кардош. – Київ, 1962. – 374с.
1307824
  Бокарєв Г.К. Спитай себе самого / Г.К. Бокарєв. – Київ : Мистецтво, 1973. – 72 с.
1307825
  Опанасюк О.Є. Спитай у беріз при долині / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1986. – 479с.
1307826
  Носенко О.Є. Спитай у серця : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 208 с.
1307827
  Костомаров М. Спить Вкраїна // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 518. – ISBN 978-966-500-300-7
1307828
  Кисилева Н.И. Спицифика перевода заглавий // Вестник молодых ученых : Научное издание / Молодежный Совет МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – Вып. 2 : Сборник лучших докладов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2005". – С. 113 -115. – ISBN 5-317-01454-9
1307829
  Ильина Г.С. Спицы / Г.С. Ильина. – М., 1978. – 50с.
1307830
  Казьмирчук Г.Д. Спицький Василь Єгорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 294. – ISBN 96966-8060-04-0
1307831
  Богданов В.М. Спичечные этикетки и их коллекционирование / В.М. Богданов. – М, 1970. – 56с.
1307832
  Андреев Б.Г. Спичке сто лет / Б.Г. Андреев. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 52 с. – (Юношеская научно-техническая библиотека)
1307833
   Спів Апсни. – Одеса, 1979. – 160с.
1307834
  Козицький П.О. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування / П.О. Козицький. – К., 1971. – 148с.
1307835
  Волощак А. Спів Карпат : поезії / А. Волощак. – Київ, 1952. – 112 с.
1307836
  Серецяну М. Спів раба і помста деспота // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 281-292. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Тараса Шевченка.
1307837
  Чекан Ю. Спів, запозичений у світу // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 26-27


  Музика Валентина Сильвестрова.
1307838
  Петрук В.І. Співа козачка Ніна Северин : (до 50-річного ювілею) / Володимир Петрук. – Київ, 2008. – 40 с. : іл. – ISBN 978-966-2142-45-7
1307839
  Котляр А.О. Співавтори як первісні суб"єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 93-99
1307840
  Мойсієнко Анатолій Співавтором - рідна мова
1307841
  Улітіна О. Співавторство при створенні фотографічного твору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 44-50. – ISSN 2308-0361
1307842
  Клейменова С. Співавторство як інститут авторського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.81-85
1307843
  Гринишин М. Співає Гуцульський ансамбль / М. Гринишин, М. Кубик. – Ужгород, 1966. – 96с.
1307844
  Кречко М.М. Співає Закарпатський народний хор / М.М. Кречко. – Ужгород, 1959. – 64с.
1307845
  Трегубенко Т. Співає капела "Дніпро" / Т. Трегубенко, І. Тилик // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Нещодавно в конференц-залі Київського міського будинку вчителя відбувся концерт "Різдвяні зустрічі або у світлі Вифлеємськкої зірки". Окрасою концерту став виступ Народної хорової капели "Дніпро" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУТШ.
1307846
  Василенко О. Співає Олександр Василенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 10. – ISSN 2519-4429
1307847
  Подолян М.П. Співає Поділля : поезії / М.П. Подолян. – Київ, 1954. – 68 с.
1307848
   Співає серце. – К., 1979. – 146с.
1307849
   Співає Софія Ротару. – Київ, 1986. – 54с.
1307850
   Співай з друзями. – К., 1971. – 188с.
1307851
  Шкрумеляк Юрій Співай, Верховино! : Поезії / Шкрумеляк Юрій. – Львів : Каменяр, 1964. – 24 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
1307852
   Співай, піонере. – Київ, 1962. – с.
1307853
   Співай, піонере!. – Київ, 1960. – 1-64с.
1307854
   Співай, піонере!. – Київ, 1960. – 76с.
1307855
   Співай, піонере!. – Київ, 1960. – 64с.
1307856
  Вормсбехер В.Ф. Співайте з нами! / В.Ф. Вормсбехер. – Київ, 1967. – 111с.
1307857
  Іщенко Н. Співак та "корупційний троль" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 7


  Чим здивують світ президентські перегони в Хорватії.
1307858
  Тургенєв І.С. Співаки / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 52с.
1307859
  Лисенко І. Співаки України : енциклопедичне видання / Іван Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 629 с. – ISBN 978-966-346-499-2


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
1307860
  Лисенко І.М. Співаки України : енциклопедичне вид. / Іван Лисенко. – Київ : Знання, 2012. – 639, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-07-0077-3


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
1307861
  Касьянова О. Співали всі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 12 березня - 19 березня (№ 11). – С. 6 : фото


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка за сприянням Молодіжного центру культурно-естетичного виховання та Мистецького салону з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка відбувся концерт на якому прозвучали народні пісні на слова ...
1307862
   Співаник Лицаря. – Київ; Львів : Місто НВ, 2004. – 111с. – (Видання Куреня УСП ; 15)
1307863
  Тимчак М.М. Співаниця / М.М. Тимчак. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 82 с.
1307864
   Співаничок. – Вип.1. – 16с.
1307865
  Павлова А.К. Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Павлова А.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 192л. – Бібліогр.: л.175-192
1307866
  Павлова А.К. Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07- фольклористика / Павлова А. К. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1307867
   Співанки-хроніки. – К., 1972. – 558с.
1307868
  Чікало О. Співанки-хроніки про Лук"яна Кобилицю у фольклористичній концепції Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 279-286. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1307869
   Співанки Закарпатських гір і долин / [редкол.: О.О. Гаваші та ін. ; упорядкув., підгот. текстів, передм., приміт., слов. та абет. покажч. І.В. Ханта]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 573, [3] с. : ноти. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-056-9
1307870
  Одудько Т.Р. Співанки. / Т.Р. Одудько. – Львів, 1958. – 120с.
1307871
   Співаночки мої. – Братіслава, 1956. – 316с.
1307872
  Большак В.Г. Співати в гаю солов"ям. / В.Г. Большак. – К, 1960. – 227с.
1307873
  Большак В.Г. Співати в гаю солов"ям... / В.Г. Большак. – Київ, 1982. – 543с.
1307874
   Співачка досвітніх вогнів. – К., 1986. – 239с.
1307875
  Костенко А.І. Співачка досвітніх вогнів. (Про Л.Українку. Для серед. шкільного віку) / А.І. Костенко. – Київ, 1963. – 156с.
1307876
  Костенко А.І. Співачка досвітніх вогнів. (Про Л.Українку. Для серед. шкільного віку) / А.І. Костенко. – Київ, 1971. – 223с.
1307877
  Слободян М.І. Співачка Поліського краю / Марія Слободян. – Львів : Кобзар, 2005. – 135, [1] с. : іл., ноти. – 1000-літтю міста Дубровиці присвячується. – ISBN 966-559-052-9
1307878
  Лабінський Микола Співачка широкого діапазону : (Марія Стеф"юк) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132. – ISSN 0869-3595
1307879
  Лучак М. Співаю про калину = Spiewam o kalinie / Міля Лучак ; [tlumaczyl Marian Horbaczek]. – Перемишль : [б. в.], 2014. – 156 с. – Текст укр., пол. – ISBN 978-83-926994-4-6


  У пр. №1694115 напис: Київському національному університету ім. Тараса Шевченка. Автори: Міля Лучак, Мар"ян Горбачек
1307880
  Маленко Олена Співаю, коли весело і коли сумно // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14 : Фото
1307881
  Крапива К.К. Співають жайворонки / К.К. Крапива. – Київ : Мистецтво, 1951. – 92 с.
1307882
  Балтушис Ю. Співають півні / Юозас Балтушис ;. – Київ, 1954. – 88 с.
1307883
   Співбесіднику / [авт.-упоряд. Е. Щербенко]. – Київ : Антиквар, 2017. – 106, [5] с. : іл. – В макеті каталож. картки назва: Eduard z Kijowa. Співбесіднику. Ноутбук. - На обкл. назва відсутня. - Вірші укр., рос. та англ. – ISBN 978-617-7285-10-5
1307884
  Бурий А.Р. Співбуття й екзистенційна комунікація у кінематографічних рефлексіях // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 16-37. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1307885
  Слободяник Т. Співвиконавство як проста форма співучасті в злочині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 15-17.
1307886
  Волощук І. Співвіднесення естетичного ідеалу і дійсності у п"єсах В.К. Винниченка та художні форми його вираження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 51-55. – ISBN 966-594-246-8
1307887
  Зайцев Є.М. Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1307888
  Кучер В. Співвідносність понять "недійсний" та "неукладений" правочин у контексті нового цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.51-55
1307889
  Морозов А.Ю. Співвідношейня проблеми страху і проблеми свободи особистості (екзистенційний підхід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу двох "онтично вкорінених" атрибутів людської екзистенції. Показуються християнські витоки екзистенційного тлумачення людини, демонструється зв"язок між поняттями "мужність", "страх", відповідальність", "свобода". Викладено та ...
1307890
  Шаповал В. Співвідношення "людина - світ" як динамічна єдність свободи та порядку // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.83-92. – ISBN 966-7653-02-8
1307891
  Шевченко Співвідношення автора та героя крізь призму культурної ідентичності / Шевченко, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 179-181
1307892
  Нечипорук Ю.М. Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 249-255. – ISSN 2306-9082
1307893
  Гетманцев О.В. Співвідношення аксіом і принципів в цивільному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.51-55. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1307894
  Макаренко Т.М. Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення / Т.М. Макаренко, О.М. Радченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 49-53. – ISSN 2413-5461
1307895
  Марфіна Н.В. Співвідношення видів юридичної відповідальності за порушення норм лісового законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 67-73. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1307896
  Єфименко В. Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі


  Статтю присвячено аналізу взаємовідношень між текстом та ілюстраціями як двома різними семіотичними модусами в рамках мультимодальних студій. Виявлено логіко-семантичні відношення уточнення, розширення та продовження. Для уточнення характерна ...
1307897
  Ромась М.О. Співвідношення громадянської свободи і державної влади у працях Ніколо Макіавелі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 68-70
1307898
  Тимощук Ю.С. Співвідношення гуманізму та справедливості як принципів кримінального права України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – C. 595-602. – ISSN 0869-2491
1307899
  Лобойко Л. Співвідношення даних досудового розслідування і доказів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 82-88. – ISSN 1026-9932
1307900
  Дудник М.М. Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Дудник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – Бібліогр.:с.15-16
1307901
  Лебедєва О.В. Співвідношення держави та права: теоретико-правовий аналіз // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 127-130. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))
1307902
  Аніщенко А М. Співвідношення державно-правового та політичного режимів і деякі особливості їх класифікації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 91-93. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1307903
  Гулак О.В. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід / О.В. Гулак, В.В. Падій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 183-188. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1307904
  Якубівський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.41-43
1307905
  Подобний О.О. Співвідношення документування й доказування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 64-68
1307906
  Шилін М.О. Співвідношення допипту й оперативного опитування: теоретичний і практичний аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.161-169. – ISSN 0201-7245
1307907
  Андрусів В.Г. Співвідношення забезпечення адвокатурою права на захист з наданням правової допомоги // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 126-131.
1307908
  Шульга М. Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан і перспективи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 115-124.
1307909
  Ковальова Н.О. Співвідношення значень семантичних мікроструктур у двосуб’єктному допустовому реченні // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 37-45. – ISSN 2409-3238
1307910
  Гуренко М.А. Співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру та договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 83-88. – ISSN 2078-9165
1307911
  Наливайко Л. Співвідношення категорій "конституційний лад" та "державний лад" в умовах конституційної модернізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 32-44. – ISSN 1026-9932
1307912
  Васіна Т.В. Співвідношення категорій "культура" і "цивілізація" в сучасному українознавстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 5-7
1307913
  Мацкевич О. Співвідношення комерційного найменування та доменного імені // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 45-53. – Бібліогр.: 21 назв.
1307914
  Шаптала Н. Співвідношення конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення національної безпеки України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 181-186. – ISSN 2310-6158
1307915
  Ярмакі Х.П. Співвідношення контролю та нагляду в теорії управління // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 5-12.
1307916
  Михайлишин У. Співвідношення космологічної і мовної картини світу у німецькій фразеологіїї // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 62-65..
1307917
  Даньшин М.В. Співвідношення кримінально-процесуального права та криміналістики // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 216-222
1307918
  Даньшин І. Співвідношення кримінології і соціології // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.677-685
1307919
  Криницький І. Співвідношення матеріальних та процесуальних норм податкового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 80-83.
1307920
  Яновська О. Співвідношення мети та засобів як етична проблема адвокатської діяльності // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 38-39
1307921
  Береза А.В. Співвідношення між децентралізацією та належним урядуванням // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1307922
  Медвєдєва Ю.Ю. Співвідношення між модернізаційними та контрмодернізаційними складниками ісламу: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 82-87. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1307923
  Єрмоленко В.М. Співвідношення між поняттями "юридична особа" і "підприємство": методологічні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 366-372. – ISSN 1563-3349
1307924
  Сухонос В.В. Співвідношення між прокурорським наглядом і контрольною діяльністю органів державної влади // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 48-57. – ISBN 966-8958-02-0
1307925
  Кисельова О.І. Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Кисельова Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 459 арк. – Додатки: арк. 455-459. – Бібліогр.: арк. 12-15, 408-454 та в додатках: арк. 455-459
1307926
  Кисельова О.І. Співвідношення міжнародного, державного, колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання трудових відносин : монографія / О.І. Кисельова. – Харків : Колегіум, 2017. – 426, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97655-3-6
1307927
  Шпакович О. Співвідношення наднаціональності міжнародних організацій та суверенітету їхніх держав-членів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 20 (376). – С. 28-32
1307928
  Козюбра М.І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
1307929
  Бахновська І.П. Співвідношення національного і міжнародного права: огляд основних наукових концепцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 54-60. – ISSN 1563-3349
1307930
  Райківський І.Я. Співвідношення національного і соціального в творчій спадщині Т. Шевченка // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 207-216. – ISBN 978-966-668-405-2
1307931
  Лисенко О.Є. Співвідношення національного й соціального в українсько-російських відносинах періоду Другої світової війни. - // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 78-89
1307932
  Довгань Г. Співвідношення національного права та права Європейського Союзу: правові позиції Верховного Суду Естонської Республіки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 139-141
1307933
   Співвідношення національної рамки кваліфікацій з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України / Г. Брянцева, В. Молодиченко, В. Осадчий, К. Осадча, С. Симоненко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 23-28. – ISSN 2308-4634
1307934
  Моргун Н.С. Співвідношення недоторканності права власності з низкою інших засад кримінального провадження // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 63-71. – ISSN 2524-0323
1307935
  Тимченко Г.П. Співвідношення нормативного вираження принципів та їх змісту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 346-353. – ISSN 1563-3349
1307936
  Новікова К.А. Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 95-99. – ISSN 1727-1584
1307937
  Полетай В.М. Співвідношення органічних складових у жовчі коропів-дволіток при дії гербіцидів / В.М. Полетай, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 113-117. – (Серія: біологія ; № 4 (61)). – ISSN 2078-2357
1307938
  Яковлєв А.А. Співвідношення політика і права у конституційному процесі: проблеми теорії і практики // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 224-238. – ISSN 2411-5584
1307939
  Фрицький Ю.О. Співвідношення політики і державної влади на сучасному етапі розбудови Української держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 127-131. – ISSN 1563-3349
1307940
  Стичинська А. Співвідношення політики і прав людини // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 25-29
1307941
  Спільник З. Співвідношення понять "Адміністративний процес" і адміністративне провадження" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.260-263. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1307942
  Боровицька А.Г. Співвідношення понять "ведення державного водного кадастру" та "кадастровий процес" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 152-164. – ISSN 2224-9281
1307943
  Вознесенська О.В. Співвідношення понять "викрадення", "розкрадання", "грабіж" // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 431-438. – ISSN 2078-3566
1307944
  Стрільчук М. Співвідношення понять "комерційна концесія" та "франчайзинг": проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 85-86
1307945
  Федоркін Д.В. Співвідношення понять "комерційне найменування" та "комерційне позначення" // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 336-340. – ISBN 978-966-600-475-1
1307946
  Шемчук В. Співвідношення понять "контроль" та "нагляд" у діяльності прокуратури // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-37. – ISSN 0132-1331
1307947
  Александрова М.В. Співвідношення понять "культура" та "цивілізація" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.19-27. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1307948
  Вапнярчук В.В. Співвідношення понять "об"єкт" і "предмет кримінального процесуального доказування" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 159-166. – ISSN 1993-0909
1307949
  Костін М. Співвідношення понять "охорона" і "захист" публічних та особистих інтересів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0132-1331
1307950
  Прокопов Д.Є. Співвідношення понять "правда" і "право" в теорії К. Неволіна в світлі суперечки між історичною та природною інтерпретацією права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-45.
1307951
  Бабюк А.М. Співвідношення понять "правосвідомість" та "праворозуміння" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 5-12. – ISSN 2078-9165
1307952
  Колєснік Т.Є. Співвідношення понять "принципи" та "гарантії" незалежності прокуратури в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 53-58. – ISSN 1727-1584
1307953
  Максимович С.М. Співвідношення понять держави і права у правовій державі за вченням Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 18-23. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1307954
  Черненко Т.В. Співвідношення понять розуму та віри в історіософії П.І. Ліницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 186-190. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Досліджено творчу спадщину професора Києво-Могилянської Академії Петра Ліницького, зокрема, одне з найважливіших філософських питань - про співвідношення понять розуму й віри.
1307955
  Ярмол Л.В. Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 383-389. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1307956
  Мацелюх І.А. Співвідношення понять соціальної, юридичної та правової відповідальності у науковому дискурсі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 243-249. – ISSN 2306-9082
1307957
  Зимовець Р. Співвідношення понять часу та волі в філософії Фрідріха Ніцше // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 40-52
1307958
  Осядла М. Співвідношення прав людини і прав пацієнта в європейській правовій доктрині // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 269-273. – ISBN 978-966-2075-20-5
1307959
  Краснова Ю.А. Співвідношення права екологічної безпеки з іншими галузями права // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-966-419-269-6
1307960
  Мінова Т.М. Співвідношення права на свободу наукової творчості, та інших культурних прав людини і громадянина в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 159-166. – ISSN 1563-3349
1307961
  Новицька Н.Б. Співвідношення права та моралі у вченні Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 162-165. – ISBN 978-617-7133-95-6
1307962
  Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-136.
1307963
  Іваницька Х.І. Співвідношення права та релігії в працях Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7133-95-6
1307964
  Фещук Т.С. Співвідношення права та релігії у поглядах Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7133-95-6
1307965
  Шандра Р. Співвідношення правового звичаю і норми державного права у правозастосовній практиці сільських громад Галичини (XIV-XVIII ст.) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 247-251. – ISSN 2413-6433
1307966
  Кожарська І. Співвідношення правової охорони промислових зразків і знаків для товарів і послуг / І. Кожарська, М. Пейкришвілі // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-15. – ISSN 1608-6422
1307967
  Бондар Ю.М. Співвідношення предмета і об"єкта порівняльного правознавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 62-64. – ISBN 978-966-301-169-1
1307968
  Івчук Ю.Ю. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Івчук Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2016. – 464 арк. – Бібліогр.: арк. 412-464
1307969
  Івчук Ю.Ю. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Івчук Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
1307970
  Штефан О. Співвідношення приватно- правового та публічно-правового регулювання при порушенні в суді цивільної справи на захист приватних прав // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.68-72
1307971
  Прилипко О.С. Співвідношення приватно-правового та публічно-правового регулювння соціально-трудових відносин // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 311-316. – ISBN 978-966-458-401-9
1307972
  Пацурківський Ю.П. Співвідношення приватного інтересу та суб"єктивного цивільного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.34-39. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1307973
  Андрушко А. Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.281-286. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1307974
  Бойченко О.І. Співвідношення природного та людського як проблема давньокитайської філософії (порвняльний аналіз даоської та конфуцвнської інтерпретацій) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Бойченко О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 20л.
1307975
  Димінська О.Ю. Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 133-138. – ISSN 2078-9165
1307976
  Яніцький В. Співвідношення процесуальних норм земельного права з адміністративним, цивільним та кримінальним правом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-106.
1307977
  Перебитюк М.В. Співвідношення процесуальної й пізнавальної функції досудового слідства при розслідуванні злочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються дискусійні питання взаємозв"язку цілеполягання й пошуку при розслідуванні злочинів і співвідношення понять "нормативно-процесуальна" та "пошуково-пізнавальна діяльність" в стадії досудового слідства. Disputable issues of interrelation of ...
1307978
  Муза О.В. Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – C. 18-29. – ISSN 1993-0909
1307979
  Нагорянський Є.А. Співвідношення публічної та деліберативної політики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 172-174
1307980
  Шавріна І.В. Співвідношення релігії й моралі як основа модернізації протестантської теології: І. Кант і Л. Фоєрбах // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 69-72


  У статті розкриваються головні положення фундатора німецької класичної філософії І.Канта і Л.Фоєрбаха на взаємозв"язок між релігією і етикою, релігійними і моральнісними принципами. Незважаючи на різні підходи цих двох авторів, вони обидва створюють ...
1307981
  Ткачук І.Д. Співвідношення релігії та права як форм регуляції суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 2219-5521
1307982
  Янчук А.О. Співвідношення референдумів та інших конституційних форм безпосередньої демократії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 208-214. – ISSN 1563-3349
1307983
  Чупрій Леонід Васильович Співвідношення розуму та віри в українській філософській традиції 11-19 ст. : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.05 / Чупрій Л.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1307984
  Галюк Р.Г. Співвідношення системи права та системи законодавства // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 129-134
1307985
  Єрмоленко Д. Співвідношення соціальної та правової держави // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.95-97
1307986
  Лобойко Л. Співвідношення стадій логічної та функціональної послідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.78-87
1307987
  Венедиктова І.В. Співвідношення суб"єктивного права і законного інтересу в цивільному праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 110-113. – ISSN 1727-1584
1307988
  Оліянчук Ю. Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.81-86
1307989
  Оліянчук Ю. Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.91-97
1307990
  Савенко М. Співвідношення судової практики Конституційного Суду України із судовою практикою Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-42
1307991
  Борка Я. Співвідношення суміжних юридичних професій - нотаріус та адвокат // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 34-35
1307992
  Ней П.С. Співвідношення теорії управління з теорією держави і права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.9-13. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1307993
  Хаврук І.А. Співвідношення термінів "референдум" і "плебісцит" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 243-253. – ISBN 966-628-132-5
1307994
  Валігурська І. Співвідношення у розподілі влади між Короною та Парламентом у державах Європейської Реставрації XVII-XX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-8. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На європейському матеріалі XVII-XX ст. представлено ретроспективу взаємовідносин між системами королівської влади й Парламенту в контексті ідеї поділу влади. In the article on the European material of the XVII-XX centuries the retrospective of mutual ...
1307995
  Айдинян А. Співвідношення фактичної помилки та відхилення дії в теорії кримінального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 392-394. – ISBN 978-617-7069-14-9
1307996
  Голуб І.О. Співвідношення феноменологічної та емпіричної психології в контексті трансцендентальної феноменології Е. Гуссерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблематиці феноменологічної теорії пізнання психічного та розкриттю поглядів Гуссерля на емпіричну психологію, а також співвідношенню феноменологічної психології та трансцендентальної феноменології. The article is dedicated to the ...
1307997
  Банах С.В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання розмежування функцій інституту омбудсмана з функціями інших національних правозахисних установ у сфері захисту прав і законних інтересів людини і громадянина, та вироблення пропозицій щодо підвищення якості їх взаємодії ...
1307998
  Карпечкін П. Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-17.
1307999
  Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованного і локального правового регулювання трудових відносин. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Гетьманцева Н.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
1308000
  Ярмолюк Н.А. Співвідношення цивільно-правового договору про працю і трудового договору / Н.А. Ярмолюк, Д.В. Захарук // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 216-218. – ISBN 978-966-419-299-3
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,