Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1306001
  Кихней Л.Г. "Светает - это страшный суд...": апокалипсические мотивы в поэзии Анны Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 62-68. – ISBN 966-594-936-5
1306002
   "Светлый ручей" : комедийный балет в 9 действиях и 4 картинах. Сборник статей и материалов к постановке балета в Государственном Академическом Малом Оперном театре. – Ленинград, 1935. – 43 с.
1306003
  Хух Р. "Светопреставление" и другие новеллы / Р. Хух. – Ленинград, 1970. – 232с.
1306004
  Авдеева И.А. "Светская этика" в системе этического воспитания в глобализирующемся мире // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 117-121. – ISSN 0235-1188
1306005
  Бегишева Алия "Светя другим, сгораю сам" : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1306006
  Скрипник О. "Свєчной заводик" замість інституту / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  Громом серед ясного академічного неба прогриміло повідомлення про те, що столична прокуратура спільно з управлінням СБУ затримали директора одного з інститутів академії педагогічних наук, обвинувачуючи його в хабарництві. Учений-адміністратор виставив ...
1306007
  Добролюбов Н.А. "Свисток" : [Собрание литературных, журнальных и других заметок] / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 55 с.
1306008
  Баран Є. "Свідки часу і життя..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – С. 249-255
1306009
  Головко Т. "Свідоме" і "несвідоме" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 16


  Євгенія Кононенко - про майбутнє нашої країни та психологічний аналіз стосунків між людьми.
1306010
  Куца О. "Свідомий європеєць і не менш свідомий українець" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі сучасної рецепції Михайла Драгоманова. Авторка всебічно висвітлює складну постать цього мислителя, акцентуючи на його патріотизмі і європеїзмі.
1306011
  Губко О.Т. "Свідомість " та самоідентифікація тварин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.72-77
1306012
  Шуткевич О. "Свідомо приймати життєві рішення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 липня (№ 128). – С. 11


  Абітурієнти Донецького національного університету імені Василя Стуса писали творчі роботи про проекти газети "День".
1306013
  Сахно Б. "Свіжим оком: Шевченко для сувасного читача "Володимира Діброви // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)
1306014
  Шума Л. "Свій-чужий" сусід: образ єврея в усних наративах жителів Північної Бессарабії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 277-289
1306015
  Пастернак Н. "Свій до свого по своє" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 29 січня (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Про галицьку кооперацію і галицький Крайовий союз господарсько-молочарський, згодом відомий усій Європі як "Маслосоюз".
1306016
  Женченко В. "Свій кожен день піснями засіваю" / розмову вів Анатолій Чернов // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 8-9


  Віктор Васильович Женченко — український співак, поет і перекладач. Заслужений артист України. Заслужений діяч мистецтв України. Працює в Українському фонді культури.
1306017
  Лук"яненко О. "Свій свого, щоб і чужий боявся": протистояння у середовищі науково-педагогічних працівників УРСР часів десталінізації // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 190-196.


  У статті розглядається, як зможе відреагувати замкнений колектив на заклики політичних лідерів провести "чистки рядів" від авторитарних кермачив. Ці питання однаковою мірою стосуються як сучасночті, так і подій 1956 року.
1306018
  Корнійчук В. "Свій серед чужих і чужий серед своїх" (Іван Франко – співробітник газети "Kurjer Lwowski"). - // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 261-269
1306019
  Росінська О. "Свій" і "чужий" онтологічний простір поетичного світу В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 229-240. – ISSN 1728-9572
1306020
  Ясь О.В. "Свій" серед "чужих", "чужий" серед "своїх". "История Малой России" Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 160-194. – ISSN 0130-5247


  До 220-річчя Дмитра Бантиш-Каменського.
1306021
  Шалюгін Г. "Свій" серед чужих... / інтерв"ю взяла Людмила Обуховська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 березня (№ 45). – С. 10


  А. Чехов і Україна. Розмова з відомим чехознавцем, засновником і до недавнього часу завідувач відділу музею "Омюр".
1306022
  Кузнєцова Т. "Свій"/"чужий" у текстовому просторі ЗМІ // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 59-65.


  У статті розглядаються особливості репрезентації опозиції "Свій"/"чужий" у текстах масової інформації. The article is dovoted to the features of the opposition"s representation "it / stranger" in the texts of mass information
1306023
  Приплоцька М. "Свій/чужий" простір як структурнотворчі чинники роману Сьюзен Хілл "Я в замку король" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 209-214.
1306024
  Голубовська І.О. "Свійські тварини" як фрагмент національно-мовних картин світу" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 36-46
1306025
  Тарнашинська Л. "Світ - все ще є...", або Парадокси Емми Андієвської // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.109-111


  Українська письменниця та поетеса із західної діаспори
1306026
  Авраменко О. "Світ - як привід для живопису..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 233). – С. 7


  Про творчий рік Анатолія Криволапа крізь призму персональних виставок.
1306027
  Семена М. "Світ Бекира Чобан-заде" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  У Криму відроджують творчу спадщину жертв 1937 років - репресованих діячів кримськотатарської науки й культури.
1306028
  Котляр Э.П. Свет-город. / Э.П. Котляр. – М, 1965. – 65с.
1306029
  Котляр Э.П. Свет-город. / Э.П. Котляр. – М, 1989. – 189с.
1306030
  Краснов В.Н. Свет-локатор, свет-оружие / В.Н. Краснов. – Москва, 1964. – 103 с.
1306031
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Иркутск, 1953. – 180с.
1306032
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Москва, 1956. – 231с.
1306033
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Москва, 1967. – 286с.
1306034
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Москва, 1971. – 342с.
1306035
  Кузнецова А.А. Свет-трава. (Ночевала тучка золотая...) : Повести / А.А. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 336с.
1306036
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 1997
1306037
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 1997
1306038
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 1997
1306039
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 1997
1306040
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2003
1306041
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2003
1306042
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2003
1306043
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2003
1306044
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2004
1306045
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2004
1306046
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2004
1306047
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2007
1306048
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2007
1306049
  Парола К. Свет... / К. Парола. – М., 1991. – 93с.
1306050
  Брилл Т. Свет: Воздействие на произведения искусства : пер. с англ. / Т. Брилл. – Москва : Мир, 1982. – 304 с.
1306051
  Парфенов В.К. Свет: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1983. – 256с.
1306052
  А"Дероко Света Гора / А"Дероко; За изд. J. Бучевац; Уред.: П. Марjанович. – Београд : Туристичка штампа. – 36с. – (Трагови прошлости ; Кн. 4)
1306053
  Авраамов Д. Света Гора са стране вере, художества и повестнице / Описана Дмитрием Авраамовным, живописцем. – Београд : Княжеско-Србской кнЬигопечатнЬи, 1897. – [4], VI, 180, [98] с.
1306054
  Ефетов М.С. Света и Камилла / М.С. Ефетов. – Москва : Детская литература, 1969. – 143 с.
1306055
  Кривошеенко Л.С. Светает / Л.С. Кривошеенко. – Волгоград, 1967. – 45с.
1306056
  Куринский В.А. Светает опять на душе... : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 316, [1] с. : ил. – (ПостПсихология ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-036-1
1306057
  Голубков Д.Н. Светает... / Д.Н. Голубков. – М., 1968. – 93с.
1306058
  Николюкин И. Светел край. / И. Николюкин. – М, 1984. – 144с.
1306059
  Мах П.П. Светелка / П.П. Мах. – Москва, 1986. – 133 с.
1306060
  Чистяков А.Ф. Светелка. / А.Ф. Чистяков. – Л., 1976. – 127с.
1306061
  Лутков Г.Я. Светелка: Стихи. / Г.Я. Лутков. – Москва, 1981. – 88с.
1306062
   Свети миру, солнце. – Кишинев, 1964. – 352с.
1306063
  Грозданов Ц. Свети Наум Охридски / Цветан Грозданов ; [уред.: Р. Силjaн ; пер. од макед. на англ. jазик С. Андонова ; пер. од макед. на фр. jазик К. Хаджи-Лега ; автор на фото М. Джинго ; Македонска академиjа на науките и уметностите]. – Скопjе : Матица македонска, 2015. – 358, [1] с. : фот., ил. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-10-0446-5


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
1306064
  Буканов Н.И. Свети, звезда / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1975. – 114с.
1306065
  Ковалев В.Д. Свети, звезда / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1976. – 159с.
1306066
  Романова М.Ф. Светизна / М.Ф. Романова. – М., 1987. – 221с.
1306067
  Ветрова М.А. Светик / М.А. Ветрова. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1964. – 118 с.
1306068
  Каттон Э. Светила : [роман] / Элеанор Каттон ; [перевод с английского Светланы Лихачевой]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 923, [2] с. – Пер. изд.: The luminaries / E. Catton. 2013. – (The big book). – ISBN 978-5-389-13178-1
1306069
  Чаплыгин Ю.А. Светила и спутники. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1957. – 47с.
1306070
  Гюльгусейн Г. Светила одной жизни / Г. Гюльгусейн. – Баку, 1967. – 168с.
1306071
   Светилник. – София : Народна просвета, 1983. – 262 с.
1306072
  Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. / В.А. Томсинов. – М., 1991. – 334с.
1306073
  Васильева Л.Н. Светильник / Л.Н. Васильева. – Москва, 1985. – 240с.
1306074
  Марков С.Н. Светильник : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 316 с.
1306075
  Каграманова Г. Светильник для журавлей / Г. Каграманова. – М, 1986. – 277с.
1306076
  Тресков И.В. Светильник жизни. / И.В. Тресков. – Нальчик, 1966. – 172 с.
1306077
  Дончев Н. Светильник на духа : литературна критика и есеистика, 1919 -1987 / Н. Дончев. – София : Колибри, 1998. – 347 с. – ISBN 954-529-111-7
1306078
  Стейвис Барри Светильник, заженный в полночь. / Стейвис Барри. – М., 1980. – 287с.
1306079
   Светильники / Безденежный Т., Карлюк Т. – Пермь, 1990. – 239 с. – Миниатюрное издание
1306080
  Ефимкина В.Ф. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления / В.Ф. Ефимкина, Н.Н. Софронов. – Москва, 1984. – 103 с.
1306081
  Арсеньва Т.М. Светильники Танаиса / Т.М. Арсеньва; Арсеньева Т.М. ; отв. ред. Д.Б. Шелов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1988. – 141, [2] с.
1306082
  Фролов М.С. Светимости и другие фундаментальные характеристики короткопериодических цефеид : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фролов М.С.; Астрономич. совет Академии наук СССР. Моск. гос. ун-т Гос. Астрономический ин-т. – М., 1965. – 6л.
1306083
  Гатчинский М.А. Светись своим светом / М.А. Гатчинский. – Ленинград, 1971. – 374с.
1306084
  Сенгалевич М.Я. Светит вдали огонек. / М.Я. Сенгалевич. – М., 1974. – 127с.
1306085
  Джебар А. Светит им наступающий день. / А. Джебар. – М., 1965. – 218с.
1306086
  Капелюшный Л.В. Светит незнакомая звезда / Л.В. Капелюшный. – М., 1987. – 190с.
1306087
  Кичанова И.М. Светит путеводная звезда / И.М. Кичанова. – Москва, 1987. – 221с.
1306088
   Светит путеводная звезда : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14 : Фото
1306089
   Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура = Saints Clement and Naum of Ohrid and the contribution of the Ohrid spiriitual centre to Slavonic literacy and culture : прилози од научен собир одржан на 13-15 септември 1993. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 344, [4] с.
1306090
  Микитенко И.К. Светите, звезды!... : Сб. пьес / И.К. Микитенко. – Москва : Искусство, 1971. – 559с.
1306091
  Харьков М. Светить - и никаких гвоздей! : Маяковский без хрестоматийного глянца / М.Харьков. – Винница : Глобус-Пресс, 2003. – 144с. – ISBN 966-8300-20-1
1306092
  Переходник Б.Г. Светить всегда. Культ. жизнь села Нижней Волги. / Б.Г. Переходник. – Волгоград, 1967. – 68с.
1306093
  Скрябин М. Светить можно - только сгорая / М. Скрябин, Л. Гаврилов. – М., 1987. – 350с.
1306094
  Трифонова С. Светла Трифонова 1946-1962 / С. Трифонова; Представена от Кирил Кръстев. – София : Народна младеж, 1965. – 26 с.
1306095
  Орлов С.С. Светлана / С.С. Орлов. – Вологда, 1950. – 40с.
1306096
  Орлов С.С. Светлана / С.С. Орлов. – Л., 1951. – 100с.
1306097
  Артюхова Н.М. Светлана / Н.М. Артюхова. – Москва, 1955. – 336с.
1306098
  Артюхова Н.М. Светлана : повесть : [для старш. возраста] / Артюхова Н.М. ; рис. А. Хайлова. – Москва : Детская литература, 1971. – 512 с. : ил.
1306099
  Артюхова Н.М. Светлана : повесть : [для сред. и старшего возраста] / Н. Артюхова ; рис. Л. Хайлова. – 4-е изд. – Москва : Детская литература, 1982. – 288 с. : ил.
1306100
  Музыка Л. Светлана Алексиевич: "Не могу больше писать о войне. Любая несправедливость заставляет меня плакать, а книги нельзя писать, когда ты плачешь" // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 12 апреля (№ 66). – С. 9


  После вручения Нобелевской премии известная писательница впервые приехала в Киев, где прочитала лекцию студентам КНУ имени Тараса Шевченко, презентовала свои переизданные книги.
1306101
   Светлана Аллилуева: Сталин пристрелил бы меня // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 47/48 (1209). – С. 15. – ISSN 0234-1670
1306102
   Светлана Анатольевна Петрова : [некролог] // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI редколл.: Литвиненко Л.Н., Коноваленко А.А. Шульга В.М. [и др.]. – Харьков, 2017. – Т. 22, № 3. – С. 238-239. – ISSN 1027-9636


  "19 августа 2017 г. после продолжительной болезни преждевременно ушла из жизни доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Радиоастрономического института НАН Украины Светлана Анатольевна Петрова".
1306103
  Воронов Н.В. Светлана Бескинская / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1974. – 85с.
1306104
   Светлана Коркошко.. – М., 1971. – 8с.
1306105
   Светлана Крючкова. – Москва, 1981
1306106
   Светлана Тома. – Москва, 1981. – 18с.
1306107
  Лаврентьев В.В. Светлая / В.В. Лаврентьев. – М., 1956. – 104с.
1306108
  Ларионова К.М. Светлая Волга / К.М. Ларионова. – Москва, 1957. – 235с.
1306109
  Смирнов Г. Светлая гармония Сергея Прокофьева // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 4. – С.39-47
1306110
  Бубеннов М.С. Светлая даль юности / М.С. Бубеннов. – Москва, 1984. – 288с.
1306111
  Бубеннов М.С. Светлая даль юности / М.С. Бубеннов. – Москва, 1986. – 301с.
1306112
  Невский В.П. Светлая дорога. / В.П. Невский. – Л, 1948. – 228с.
1306113
  Журавлев Н.А. Светлая земля / Н.А. Журавлев. – М., 1975. – 79с.
1306114
  Першин А.Н. Светлая история / А.Н. Першин. – М, 1964. – 63с.
1306115
  Алексеев В.А. Светлая личность : повесть / В.А. Алексеев ; вступ. ст.: В. Сурганова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 224 с. : портр. – (Молодые писатели)
1306116
  Муканов С. Светлая любовь : роман / С. Муканов. – Алма-Ата, 1963. – 496 с.
1306117
  Муканов С. Светлая любовь / Сабит Муканов ;. – Алма-Ата, 1983. – 477 с.
1306118
  Сандров Н.А. Светлая мечта : стихотворения и поэмы / Николай Сандров ; пер. с чуваш. П.Голосов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 127 с.
1306119
  Мартынов А.К. Светлая музыка : стихи и поэмы / Александр Мартынов ;. – Саранск : Мордовское кн. изд., 1982. – 216 с.
1306120
  Таурин Ф.Н. Светлая нефть / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1963. – 40с.
1306121
  Игишев В.Н. Светлая ночь / В.Н. Игишев. – М., 1956. – 384с.
1306122
  Боровиков Г.Ф. Светлая ночь / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1962. – 92с.
1306123
  Сидоров В.М. Светлая осень / В.М. Сидоров. – Москва, 1971. – 175с.
1306124
  Васильев Ф.И. Светлая осень : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1973. – 144 с.
1306125
  Васильев Ф.И. Светлая осень : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 144 с.
1306126
   Светлая память // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 21 ноября (№ 214). – С. 15


  22 ноября 1873 года в возрасте 69 лет умер Михаил Максимович - выдающийся ученый: историк, ботаник, этнограф, филолог. Первый ректор Университета Св. Владимира.
1306127
   Светлая память [Александр Палладин] // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 5 декабря (№ 224). – С. 15


  Александр Владимирович Палладин (1885-1972) - советский биохимик. Президент Академии наук Украинской ССР (1946-1962), академик Академии наук УССР, Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР. Герой Социалистического Труда. Основатель украинской ...
1306128
   Светлая память [В. Скопенко] // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 июля (№ 92). – С. 15


  5 июля 2010 года в возрасте 74 года умер В. Скопенко - ректор КНУ им. Т. Шевченко (1985-2008)
1306129
   Светлая память [Николая Василенко] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 3 октября (№ 177). – С. 15


  "... 3 октября 1935 года в возрасте 69 лет умер Николай Василенко. Украинский историк, государственный деятель. Академик Украинской академии наук. Являлся президентом Киевского университета. В Киеве его именем названа улица".
1306130
   Светлая память [Славин Лазарь Моисеевич] // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 28 ноября (№ 219). – С. 15


  21 ноября 1971умер советский и украинский историк и археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент АН УССР. На протяжении 1945—1970 гг. был заведующим кафедры археологии и музееведения Киевского университета.
1306131
  Шкаруба Л.М. Светлая печать одиночества: времена года в лирике Басё // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 2-6
1306132
  Дрожжин А Светлая полоса / А Дрожжин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 192 с.
1306133
  Рязанцева О. Светлая принцесса Диана // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2010. – № 7 июль. – С.32-37
1306134
  Каленова Т.А. Светлая протока / Т.А. Каленова. – М. : Советская Россия, 1982. – 80 с.
1306135
  Черепанов Д.Ф. Светлая сила. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1968. – 250с.
1306136
  Тюричев Т.В. Светлее звезд / Т.В. Тюричев. – М., 1965. – 69с.
1306137
  Проханов А.А. Светлей лазури / А.А. Проханов. – М., 1986. – 317с.
1306138
  Кунгуров Г.Ф. Светлеют далекие горы / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1969. – 356с.
1306139
  Евгеньев Б.С. Светлея, стелется дорога... / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1964. – 231с.
1306140
  Живков Ж. Светли образи / Ж. Живков. – София, 1982. – 286с.
1306141
  Попова Н. Светли страници от историята на българския народ / Н. Попова, Й. Митев. – София, 1955. – 236 с.
1306142
  Львова Е.П. Светлин Русев / Е.П. Львова. – М., 1981. – 167с.
1306143
   Светлин Русев. Выставка произведений: каталог. – Москва, 1989
1306144
  Воронин Л.А. Светлица / Л.А. Воронин. – Одесса, 1968. – 79с.
1306145
  Белов В.И. Светлица : стихи / Виктор Белов. – Москва : Современник, 1986. – 63, [1] с. – (Новинки "Современника")
1306146
  Солодарь Ц.С. Светло-бежевая кепка / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1969. – 48с.
1306147
  Екимцев А.Е. Светло в России от берез / А.Е. Екимцев. – Ставрополь, 1967. – 104с.
1306148
  Сухов Ф.Г. Светло красуйтесь / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1974. – 104с.
1306149
  Чемеков И.С. Светло осеннею порой / И.С. Чемеков. – М, 1969. – 176с.
1306150
  Агапов В.Д. Светло от простора / В.Д. Агапов. – Саратов, 1978. – 39с.
1306151
  Егоров В.А. Светлогорск / В.А. Егоров. – Калининград, 1980. – 16с.
1306152
  Петров Ю.В. Светлогорская тетрадь : стихи / Ю.В. Петров. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 104 с.
1306153
  Андреев В. Светлое бремя росы : книга стихов / Андреев В. – Москва : Современник, 1984. – 190 с.
1306154
  Кенжеев Б. Светлое будущее : поэзия: семь стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 104-110. – ISSN 0130-7673
1306155
  Савельева О.О. Светлое будущее как реальность, или "большой стиль" в рекламе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 88-104. – ISSN 0236-2007
1306156
  Нгуен Чи Хуан Светлое будущее Сонета : повесть / Нгуен Чи Хуан. – М., 1983. – 166с.
1306157
  Стечкин О.Я. Светлое будущее человечества / О.Я. Стечкин. – Тула, 1962. – 60с.
1306158
  Задереев С.К. Светлое дно оврага / С.К. Задереев. – Красноярск, 1990. – 253с.
1306159
  Харитонова А.Л. Светлое имя мать / А.Л. Харитонова. – М., 1984. – 256с.
1306160
   Светлое имя Пушкин: проза, стихи, пьесы о поэте. – М., 1988. – 605с.
1306161
  Машбаш И. Светлое имя твое : стихотворения и поэмы / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1978. – 286 с.
1306162
  Рыбалко Н.А. Светлое не меркнет / Н.А. Рыбалко. – К., 1960. – 72с.
1306163
  Чивилихин В.А. Светлое окно / В.А. Чивилихин. – М., 1980. – 492с.
1306164
  Серова О.В. Светлое око Сибири. / О.В. Серова. – Улан-Удэ, 1972. – 196с.
1306165
  Михале А. Светлое пламя / А. Михале. – Бухерест, 1977. – 48с.
1306166
  Быховец В.С. Светлое поле / В.С. Быховец. – Ставрополь, 1957. – 151с.
1306167
  Беляева С. Светлое темное будущее. Мы будем более здоровыми, но менее человечными // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Конгресс Global Future 2045, организованный общественным движением “Россия 2045” и Евро-азиатским центром мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН, собрал в Москве специалистов из самых разных областей - футурологов, ...
1306168
  Самойлов И.И. Светлое течение. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 36с.
1306169
  Григорович Д.В. Светлое Христово Воскресенье : (простонародное поверье). – . – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Д.П. Вейсбрут], 1912. – 24 с., 1 л. потр. (фронт.). – (Повести, рассказы и очерки Д.В. Григоровича)
1306170
  Костин И.А. Светлое число / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1978. – 111с.
1306171
  Омурканов А. Светлое чувство : стихи / Анатай Омурканов; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 31 с.
1306172
  Чебалин П.Л. Светлой дорогой. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1950. – 80с.
1306173
  Бондарчук П.Ф. Светлой осенью / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1987. – 374с.
1306174
   Светлой памяти академика Леонида Георгиевича Розенфельда // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (133/134). – С. 61-62. – ISSN 1729-2344
1306175
  Козловская В.Е. Светлой памяти В.В. Хвойки / В.Е. Козловская. – Одесса : "Слав." тип. Е. Хрисогелос, 1917. – 14 с. – Отт. из т. 33 "Зап. Имп. Одес. о-ва истории и древностей"
1306176
   Светлой памяти Вадима Сергеевича Урусова / В.И. Павлишин, А.Н. Платонов, А.Н. Таращан, М.Н. Таран, А.Е. Гречановский // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 116-118 : фото. – ISSN 0204-3548
1306177
   Светлой памяти Валерия Ивановича Шмуратко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 187-192 : фото. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1306178
  Шаталов Н.Н. Светлой памяти выдающегося металлогениста - профессора Леонида Станиславовича Галецкого // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 55 : фото. – ISSN 1682-721Х
1306179
   Светлой памяти выдающегося ученого-аэрофотогеодезиста профессора Родионова Бориса Николаевича // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 63 : фото. – ISSN 0016-7126
1306180
   Светлой памяти выдающегося ученого-токсиколога профессора Брониславы Самойловны Бравер-Чернобульской // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 104-106. – ISSN 2227-7943
1306181
  Старостенко В.И. Светлой памяти Германа Ивановича Каратаева / В.И. Старостенко, И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 241-247 : фото. – ISSN 0203-3100
1306182
  Глубоковский Н.Н. Светлой памяти друга России и русского православия Ивана Васильевича Биркбека / Проф. Н.Н. Глубоковский. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1917. – [2], 32 с. – Отд. оттиск: Тр. Имп. Киев. духов. акад., 1916 г., № 11-12, с. 226-257
1306183
  Станчев М. Светлой памяти Ирины Захарьевны Димитровой (1936-2018) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 9-11. – ISSN 2218-0567


  28 января 2018 года в Центре болгаристики и балканских исследований Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина состоялся симпозиум «Болгарские имена в истории Украины и Молдовы», посвященный памяти председателя Харьковского городского ...
1306184
  Чернцова Е.В. Светлой памяти Лилии Алексеевны Быковой // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 102-103. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Многогранность научной и педагогической деятельности Лилии Алексеевны всегда была связана с разнообразием ее научных интересов, чувством самого языка и обширностью знаний о нем. Проблемы вида глагола, словообразования и морфологии, ...
1306185
   Светлой памяти Полины Яковлевны Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 262-265 : фото. – Библиогр.: с. 261. – ISSN 0203-3100
1306186
  Морозова С. Светлой памяти профессора Ирины Николаевны Кучеренко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 359-362
1306187
   Светлой памяти профессора Татьяны Петровны Маевской // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 3. – ISBN 966-594-431-2
1306188
  Поликарпов Г.Г. Светлой памяти Рене Киршманна (18.05.1927-10.11.2010), организатора Международного Союза Радиоэкологии // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2011. – Т. 10, № 1. – С. 106-108. – ISSN 1684-1557
1306189
  Старостенко В.И. Светлой памяти Светланы Вениаминовны Богдановой / В.И. Старостенко, И.К. Пашкевич, О.Б. Гинтов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 214-219 : фото. – ISSN 0203-3100
1306190
  Узбек К.М. Светлой памяти Уемова Авенира Ивановича // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 371-372. – ISSN 2079-48-35
1306191
   Светлой памяти члена-корреспондента НАПрН Украины Александра Николаевича Мироненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 301-303. – ISSN 1026-9932
1306192
  Овезбердыев С. Светлоликая : стихи / С. Овезбердыев; пер. с турк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 102 с.
1306193
  Борисавльеви М. Светлости у тами / М. Борисавльеви. – Београд, 1975. – 153с.
1306194
  Тряпша В.В. Светлость-Осень. / В.В. Тряпша. – М., 1976. – 62с.
1306195
  Мозговая О.А. Светлохвойные леса Башкирского заповедника, их фитоценотическая характеристика и особенности возобновления сосны и лиственницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Мозговая О.А.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1974. – 24л.
1306196
  Шамшурин В.А. Светлояр / В.А. Шамшурин. – М., 1977. – 78с.
1306197
   Светлояр / Шамшурин В. – М., 1988. – 470с.
1306198
  Панкратов Ю.И. Светлояр. / Ю.И. Панкратов. – М., 1967. – 80с.
1306199
  Половинкин В.В. Светлые берега / В.В. Половинкин. – Горький, 1952. – 48с.
1306200
  Матюшин М.И. Светлые будни / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1953. – 112с.
1306201
  Сечко А. Светлые будни. / А. Сечко. – Ташкент, 1950. – 32с.
1306202
  Колосов А.И. Светлые воды / А.И. Колосов. – М., 1951. – 104с.
1306203
  Колосов А.И. Светлые воды / А.И. Колосов. – М., 1958. – 336с.
1306204
  Грицюк Виктор Светлые воды Пармы : Заповедники // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 138-145 : Фото, карта
1306205
  Бытовой С.М. Светлые воды тыми / С.М. Бытовой. – Л, 1980. – 472с.
1306206
  Бытовой С.М. Светлые воды Тыми / С.М. Бытовой. – Л, 1969. – 424с.
1306207
  Стариков Н.Т. Светлые воды. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатчский, 1975. – 80с.
1306208
  Ширшов Б.В. Светлые встречи. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1951. – 104с.
1306209
  Пономарева Т.А. Светлые года / Т.А. Пономарева. – Москва, 1984. – 88с.
1306210
  Георгиевская С.М. Светлые города / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1964. – 266с.
1306211
  Георгиевская С.М. Светлые города / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1965. – 246 с.
1306212
  Гордеев С.М. Светлые грани / С.М. Гордеев. – К, 1967. – 94с.
1306213
  Перевалов Н.И. Светлые дали / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1951. – 104с.
1306214
  Гуртуев Б.И. Светлые дали : стихи и поэма / Б.И. Гуртуев; пер. с балкар. С.Виленского и Я.Серпина. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1960. – 200 с.
1306215
  Нугман Х. Светлые дали : роман / Х. Нугман, А. Шарахмедов; пер. с узб. М.Салиева. – Ташкент : Изд-во лит. и искасства, 1976. – 248 с.
1306216
   Светлые дали.. – Ярославль, 1979. – 223с.
1306217
  Чистяков В.И. Светлые дожди / В.И. Чистяков. – М., 1983. – 48с.
1306218
  Асадов Э.А. Светлые дороги : стихи / Эдуард Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 104 с.
1306219
  Асадов Э.А. Светлые дороги : стихи / Эдуард Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 103 с.
1306220
  Муравлев Е.Я. Светлые дубравы / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1982. – 55с.
1306221
  Кухарь-Шабловская Светлые Киева вехи : сборник поэтический / Ольга Кухарь-Шабловская. – Каменец-Подольский : Мошак М.И., 2013. – 102, [2] с.
1306222
  Исмалзаде Иса Светлые листья : стихи, поэма / Иса Исмалзаде. – Москва, 1978. – 94 с.
1306223
  Скиталец С.Г. Светлые лучи любви / С.Г. Скиталец. – Москва, 1989. – 662с.
1306224
  Семенов А.И. Светлые ночи / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1958. – 383с.
1306225
  Дубровин Г. Светлые окна / Г. Дубровин. – Фрунзе, 1970. – 88с.
1306226
  Ванаг Ю.Г. Светлые окна. : пьеса в 3-х д. / Ю.Г. Ванаг, Е. Ратнер. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 88 с.
1306227
  Усольцев А.Х. Светлые поляны / А.Х. Усольцев. – М., 1975. – 288с.
1306228
  Ракушин Ф.Н. Светлые просеки. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1977. – 56с.
1306229
  Ракушин Ф.Н. Светлые просеки. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1977. – 56с.
1306230
  Фокин А. Светлые просторы. / А. Фокин. – М., 1951. – 112с.
1306231
  Чудин Н.А. Светлые родники / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1959. – 243с.
1306232
  Никишин А.Н. Светлые родники / А.Н. Никишин. – Москва, 1976. – 239с.
1306233
  Воронько П.Н. Светлые ручьи : Стихи и поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Детгиз, 1963. – 78с.
1306234
  Исаков Г.П. Светлые ручьи / Г.П. Исаков. – Куйбышев, 1968. – 28с.
1306235
  Романов П.С. Светлые сны / П.С. Романов. – Москва, 1990. – 542с.
1306236
  Романов П.С. Светлые сны / П.С. Романов. – Москва, 1990. – 543с.
1306237
  Арбенов Э. Светлые струи / Э. Арбенов. – Ташкент, 1962. – 61с.
1306238
  Клипель В.И. Светлые струи Амгуни / В.И. Клипель, В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1962. – 200с.
1306239
  Расул-заде Н. Светлые сумерки : рассказы / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1978. – 175 с.
1306240
  Рыжаков В.С. Светлые сумерки. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1979. – 143с.
1306241
  Нечаев Л.А. Светлые супесчаные сероземы Семиречья и их бонитировка : Автореф... канд. с. х.наук: / Нечаев Л. А.; АН КазахССР, Объед. уч. сов. ин-тов ботан. почвовед., микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
1306242
  Котляров Б.И. Светлые тайны. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1971. – 63с.
1306243
  Артемов В.В. Светлый всадник : стихотворения, поэмы / Владислав Артемов. – Москва : Современник, 1989. – 127, [1] с. – (Новинки "Современника")
1306244
  Чивилихин А.Т. Светлый город / А.Т. Чивилихин, 1949. – 92с.
1306245
  Шкроба Н. Светлый гость, или магия костюма у Гоголя // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 312-358. – ISSN 0042-8795
1306246
  Чепуров А.Н. Светлый день / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Молодая гвардия, 1951. – 66 с.
1306247
  Лопатин В.В. Светлый день / В.В. Лопатин. – Х, 1974. – 79с.
1306248
  Перегудов А.В. Светлый день / А.В. Перегудов. – М, 1977. – 376с.
1306249
  Шаханов Т. Светлый день. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1969. – 63с.
1306250
  Соколова Е.Н. Светлый дождь / Е.Н. Соколова. – Казань, 1983. – 175с.
1306251
  Чайка А.Ф. Светлый дождь в мае / А.Ф. Чайка. – Одесса, 1986. – 192с.
1306252
  Гизетти А. Светлый духом В.Г. Короленко : Критико-биографический очерк / А. Гизетти. – Петроград : Изд. С. Нонина, 1918. – 62 с. – (Серия Очерков "Вожди русской общественной мысли" ; № 12)
1306253
   Светлый источник : Средневековая поэзия Китая.Кореи.Вьетнама. – Москва : Правда, 1989. – 480 с.
1306254
  Борисов Н.В. Светлый ключ / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1951. – 460с.
1306255
  Борисов Н.В. Светлый ключ / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1956. – 255с.
1306256
  Медведев Е.Е. Светлый ключ / Е.Е. Медведев. – Новосибирск, 1986. – 110с.
1306257
  Нальби Светлый круг : стихотворения и поэмы / Нальби; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1982. – 142 с.
1306258
  Бурмакин Э.В. Светлый лес. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1966. – 135с.
1306259
  Маринина А. Светлый лик смерти: Роман. / Александра Маринина. – М., 1998. – 400с.
1306260
  Зорин Л.Г. Светлый май / Л.Г. Зорин. – М., 1959. – 87с.
1306261
  Зорин Л.Г. Светлый май. Добряки. Увидеть вовремя. По московскому времени / Л.Г. Зорин. – М., 1962. – 323с.
1306262
  Жернаков Н.К. Светлый мастер / Н.К. Жернаков. – М, 1982. – 344с.
1306263
  Бражнин И.Я. Светлый мир / И.Я. Бражнин. – Л., 1951. – 448с.
1306264
  Нежинцев Е.С. Светлый мир / Е.С. Нежинцев. – М-Л, 1963. – 65с.
1306265
  Филатова Л.Н. Светлый омут / Л.Н. Филатова. – Тула, 1990. – 93с.
1306266
  Рутько А. Светлый плен / А. Рутько. – Москва : Советский писатель, 1977. – 384 с.
1306267
  Филонов Михаил Светлый праздник Рождества // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0868-488Х


  Історія виникнення свята; святкування у світі
1306268
  Лазарева А.Н. Светлый пруд : рассказы / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. А.А.Говорова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1965. – 110 с.
1306269
  Мишши У. Светлый путь / У. Мишши. – Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1950. – 89 с.
1306270
  Кучин И.С. Светлый путь : повесть в стихах / Кучин И.С. – Тамбов : Тамбовская правда, 1952. – 67 с.
1306271
  Гафуров А. Светлый путь : стихи / А. Гафуров; переводы с лакск. М.Грунина. – Махачкала : Даггиз, 1952. – 84 с.
1306272
  Жуков В.С. Светлый путь / В.С. Жуков. – Иваново, 1952. – 78с.
1306273
  Скворцов Н.В. Светлый путь / Н.В. Скворцов. – Горький, 1957. – 64с.
1306274
  Бочкарева Е.И. Светлый путь / Е.И. Бочкарева, С.Т. Любимова. – Москва, 1967. – 239с.
1306275
  Аманжолов К. Светлый путь : стихи и поэмы : пер. с каз. / Касым Аманжолов ; [худож. Н. Нурмуханбетов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 207 с. : ил. – (Казахская поэзия)
1306276
  Даян К. Светлый путь. : песни, поэмы / К. Даян. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1954. – 128 с.
1306277
  Хоштария И.Е. Светлый путь. / И.Е. Хоштария. – Тбилиси, 1957. – 58с.
1306278
  Арбат Ю.А. Светлый Север / Ю.А. Арбат. – Вологда, 1970. – 287с.
1306279
  Бим-Бад Борис Михайлович Светлый след : о пользе чтения вслух // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 8-10. – ISSN 1727-4893
1306280
  Волков Я. Светлый талант / Я. Волков. – Орлов, 1961. – 62 с.
1306281
  Мигунов А.А. Светлый талант / А.А. Мигунов. – Москва, 1970. – 112с.
1306282
  Уханов И.С. Светлым днем осени / И.С. Уханов. – М, 1975. – 176с.
1306283
  Гундарев В.Р. Светлынь-река / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1980. – 74с.
1306284
  Шумаков Н.Ф. Светлынь / Н.Ф. Шумаков. – М, 1972. – 86с.
1306285
  Зайцев М.Ф. Светлынь / М.Ф. Зайцев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 31с.
1306286
  Котляров Б.И. Светлынь. / Б.И. Котляров. – Х, 1962. – 67с.
1306287
   Светляки и пламя : Роман / Грюн, , Макс, фон дер; Пер. с нем. Бунина Н. – Москва : Профиздат, 1972. – 207с.
1306288
  Сихарулидзе И.Л. Светлячки : стихи / Илья Сихарулидзе ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 92 с.
1306289
   Светлячок.. – М., 1992. – 140с.
1306290
  Киреев Р.Т. Светлячок: Повести. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1987. – 300с.
1306291
  Костецкая Я.М. Свето- и радиодальномеры : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / Я.М. Костецкая; Львовский гос. ун-т ; зав. ред. М.П. Парцей. – Львов : Вища школа, 1986. – 264 с.
1306292
  Костецкая Я.М. Свето- и радиодальномеры / Я.М. Костецкая. – Львів : Вища школа, 1986. – 264с.
1306293
  Молчанюк Н. Свето- и электронно-микроскопическое изучение хориокапиляров, пигментного эпителия и фоторецепторных клеток сетчатки крыс в динамике после введения различных доз метанола // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  В статье показано светооптическое и электронно-микроскопическое (ЭМИ) изменение в хориокапиллярах (ХК), пигментном эпителии сетчатки (ПЭС) и фоторецепторных клетках (ФК) сетчатки крыс в динамике ответной реакции на внутрибрюшинное введение метанола. У ...
1306294
  Гусев Н.М. Световая архитектура / Н.М. Гусев, В.Г. Макаревич. – Москва : Стройиздат, 1973. – 248 с.
1306295
  Толибеков Д. Световая реакция превращения ксантофиллов в модельных системах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Толибеков Д. ; АН ТаджССР , Отд. биол. наук. – Душанбе, 1964. – 18 с.
1306296
  Калеев А.А. Световая реклама / А.А. Калеев. – М., 1979. – 92с.
1306297
  Зеленцов М.Е. Световая техника / М.Е. Зеленцов. – Ленинград, 1925. – 432 с.
1306298
  Сергиенко Райна Световното стопанство и действието на икономическите закони / Сергиенко Райна; Отг. ред. Цветан Цанев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 272 с.
1306299
  Назаров В.А. Световод / В.А. Назаров. – Красноярск, 1973. – 142с.
1306300
  Глазер В. Световодная техника / В. Глазер. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 160 с.
1306301
   Световодные датчики. – М., 1990. – 252с.
1306302
  Кучикян Л.М. Световоды / Л.М. Кучикян. – Москва, 1973. – 176 с.
1306303
  Гуткин Т.И. Световоды : учеб. пособие / Т.И. Гуткин, В.К. Сорокин. – Київ : УМК ВО, 1989. – 204 с.
1306304
   Световоды с дискретной коррекцией для передачи информации. – Москва : Связь, 1975. – 240 с.
1306305
  Шувалов В.В. Световое давление как динамический фактор в движении искусственных небесных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шувалов В.В.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1964. – 9л.
1306306
  Ничипорович А.А. Световое и углеродное питание растений - фотосинтез. / А.А. Ничипорович. – М., 1955. – 288с.
1306307
  Сапожников Д.И. Световое питание растений / Д.И. Сапожников. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1951. – 68с.
1306308
  Пилипецкий Н.Ф. Световое разрушений прозрачных диэлектриков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Пилипецкий Н.Ф.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1306309
  Чейлахян М.Х. Световое управление растением / М.Х. Чейлахян. – С. 149-184
1306310
   Световое эхо и проблемы когерентной оптики. – Куйбышев, 1990. – 163с.
1306311
  Мясников Б.А. Световой день : Повесть и рассказы / Б.А. Мясников. – Москва : Воениздат, 1975. – 271с.
1306312
  Тарасова М.Б. Световой день. / М.Б. Тарасова. – М., 1978. – 95с.
1306313
  Чехин Л.П. Световой режим водоемов / Л.П. Чехин. – Петрозаводск, 1987. – 130с.
1306314
   Световой режим и использование энергии солнечной радиации растениями и растительными сообществами Таджикистана. – Душанбе, 1978. – 222с.
1306315
  Белянин В.Н. Световой режим и усвоение лучистой энергии в оптически плотных суспензиях микроводорослей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белянин В.Н.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1306316
  Сидорович Е.А. Световой режим напочвенного покрова хвойных фитоценозов / Е.А. Сидорович, М.С. Мотыль. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 149с.
1306317
  Тимерев А.А. Световой режим советской Арктики / А.А. Тимерев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 101 с.
1306318
   Световой фон океана. – М., 1990. – 110с.
1306319
  Зилов П.А. Световые волны / П.А. Зилов, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1906. – 28 с. – Отд. оттиск: Физическое обозрение. 1906, т. 7
1306320
  Ляхов Г.А. Световые волны в нелинейных и усиливающих средах с пространственной дисперсией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ляхов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.12-14
1306321
  Майкельсон А.А. Световые волны и их применения : с 5 дополнительными статьями и многочисл. примеч. ред. : 109 рис. в тексте и 3 цв. табл. / А.А. Майкельсон ; с англ. В.О. Хвольсон ; под ред. засл. проф. О.Д. Хвольсона. – [Одесса] : Mathess ; [Тип. Акц. Южно-рус. о-ва печ. дела], 1912. – [6], 190, [10] с., 3 л. табл. – [10] с. рекламы
1306322
  Майкельсон А.А. Световые волны и их применения : пер. с англ. / А.А. Майкельсон. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 143 с.
1306323
  Роша Альбер Световые излучения человека и перемещение чувствительности внаружу. – Петроград : Новый человек, 1915. – 82 с., из них 10 с. объявл., 4 л. цв. ил.
1306324
  Кривошеев М.И. Световые измерения в телевидении / М.И. Кривошеев, А.К. Кустарев. – Москва, 1973. – 224 с.
1306325
  Карапетян Н.В. Световые превращения фотосистем : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян Н. В.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1975. – 50л. – Бібліогр.:с.44-49
1306326
  Трембач В.В. Световые приборы : теория и расчет / В.В. Трембач. – Москва : Высшая школа, 1972. – 496 с.
1306327
  Карякин Н.А. Световые приборы / Н.А. Карякин. – Москва, 1975. – 335 с.
1306328
  Карякин Н.А. Световые приборы прожекторного и проекторного типов (Теория и расчет) : уч. пособие / Н.А. Карякин. – Москва : Высшая школа, 1966. – 411 с.
1306329
  Корзинов Николай Световые рисунки. Ночь. Улица. Фонарь / Корзинов Николай, Долгополов Артем, Пальченков Роман // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 148-159 : фото
1306330
  Алексеев Э.И. Световые сдвиги частоты в стандартах с оптической каначкой атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев Э. И.; АН СССР, Ин-т радиотехн. – М., 1974. – 22л.
1306331
  Гаврилов А В. Световые явления в атмосфере / А В. Гаврилов. – М., 1952. – 94с.
1306332
  Билимович Б.Ф. Световые явления вокруг нас : книга для внеклас. чтения учащихся 8-10 кл. / Б.Ф. Билимович. – Москва : Просвещение, 1986. – 175 с.
1306333
  Стойнев А. Светогледът на пра-българите / А. Стойнев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 176, [2] с.
1306334
  Михеечев В.С. Светодальномеры : конспект лекций по курсу "Геодезические приборы" ; для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1970. – 68 с.
1306335
  Берг А. Светодиоды = Light-emitting diodes : пер. с англ. / А. Берг, П. Дин ; ред. и предисл. А.Э. Юновича. – Москва : Мир, 1973. – 98 с. – Библиогр.: с. 8 (19 назв.). – (Наука для техники. Соврем. радиоэлектроника)
1306336
  Берг А. Светодиоды : пер. с англ. / А.И. Берг, П. Дин ; под ред. А.Э. Юновича. – Москва : Мир, 1979. – 686 с. : ил.
1306337
  Мухитдинов М.М. Светодиоды и их применение для автоматического контроля и измерения / М.М. Мухитдинов. – Ташкент, 1976. – 91с.
1306338
   Светозависимая биоэлектрическая активность листьев растений. – Свердловск, 1977. – 119с.
1306339
  Белянин В.Н. Светозависимый рост низших фототрофов (в управляемых условиях) / В.Н. Белянин ; отв. ред. Ф.Я. Сидько ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т биофизики. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1984. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 92-94
1306340
   Светозар Гурбан-Ваянский : Биобиблиогр. указ. – Москва, 1978. – 94с.
1306341
   Светозар Маркович (социально-политические взгляды) : Автореф... канд. ист.наук: / Карасев В. Г,; Карасев В. Г,; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1950. – 16 с.
1306342
  Дедов П.П. Светозары / П.П. Дедов. – Москва, 1987. – 476с.
1306343
  Дедов П.П. Светозары / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1990. – 525с.
1306344
   Светоимпульсная стимуляция растений. – Москва : Наука, 1971. – 368с.
1306345
  Оселедчик Ю.С. Светоиндуцированная релаксация в поле внезапно модулирвоанного излучения. : Автореф... канд.физ-матт.наук: 041 / Оселедчик Ю.С.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.общей и прикл.физики. – Новосибирск, 1969. – 11л.
1306346
  Григорьев Юрий Сергеевич Светоиндуцируемые изменения флуоресценции хлорофилла "а" у некоторых групп растений : Автореф... наук: 03.00.02 / Григорьев Юрий Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та физики. – Красноярск, 1975. – 23л.
1306347
  Гордеев Л.С. Светолучевая регистрация / Л.С. Гордеев, С.И. Стримблинг, Т.Я. Шрайфельд. – Москва, 1983. – 143 с.
1306348
   Светолучевые осциллографы. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 456 с.
1306349
  Артамонов В.М. Светолучевые осциллографы / В.М. Артамонов, Г.П. Лебедев, П.И. Хренков. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 101 (11 назв.)
1306350
  Панкратов Ю.И. Светом березы: Стих. / Ю.И. Панкратов. – М., 1986. – 157с.
1306351
   Светом ленинских идей. – Москва, 1965. – 511с.
1306352
   Светом Октября. 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 1917-1967.. – Москва, 1967. – 320с.
1306353
  Кудрейко А.А. Светомир. / А.А. Кудрейко. – М., 1967. – 32с.
1306354
  Ефимов В.В. Светомузыка? Это интересно! / В.В. Ефимов. – Киев, 1985. – 64 с.
1306355
  Галеев Б.М. Светомузыкальные инструменты / Б.М. Галеев, С.М. Зорин, Р.Ф. Сайфуллин. – Москва, 1987. – 128 с.
1306356
  Гринберг Н.П. и др. Светомузыкальные эксперименты СКБ "Прометей" : Библиогр. указатель (1962-1978 гг.) / МВ и ССО РСФСР; Казанский авиацион. ин-т им. А. Н. Туполева; Отд. науч.-технич. информации; Сост.: Н. П. Гринберг и др. – Казань, 1979. – 35с.
1306357
  Югов А. Светоносцы : эпопея / А. Югов. – Москва : Советский писатель, 1946. – 192 с.
1306358
  Дашина Н.Б. Светообраз православного храма // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 1997-0803
1306359
  Тихомирова Л.А. Светооптичесие и электронномикроскопические данные по сравнительной цитологии некторых инфузорий, представителей отряда Holotricha : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Тихомирова Л. А.; АН СССР, Ин-т биол. развит. – М., 1968. – 21л.
1306360
  Грищенко Тамара Алексеевна Светооптическое и электронномикроскопическое изучение ядерных структур в оогенезе некоторых грызунов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Грищенко Тамара Алексеевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 21л.
1306361
  Ференц Антон Иванович Светооптическое и электронномикроскопическое исследование верхнего шейного симпатического узла в норме и после общего рентгеновского облучения : Дис... канд. биол.наук: / Ференц Антон Иванович; Киевский научно-исслед. ин-т медицинских проблем физической культуры МЗ УССР. – К., 1974. – 135л. – Бібліогр.:л.136-187
1306362
  Ференц А.И. Светооптическое и электронномикроскопическое исследование верхнего шейного симпатического узла в норме и после общего рентгеновского облучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Ференц А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1306363
  Кристиан Бюльд Кампетти Светопанорама : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 148-157 : Фото. – ISSN 1029-5828
1306364
  Фомин А.А. Светопись Н.И. Свищова-Паола / А.А. Фомин. – М, 1964. – 127с.
1306365
  Любимова А.В. Светопоглощение двойных и тройных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Любимова А.В.; Молотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 18 с.
1306366
  Левин С.В. Светорассеяние в нервных клетках при их альтерации : Автореф... канд. биол.наук: / Левин С.В.; Ин-т физиол. – Л., 1962. – 13л.
1306367
  Вайнштейн Э.Е. Светосильная аппаратура для рентгеноспектрального анализа : Исследование изгиба кристаллов и новые фокусирующие спектрографы / Э.Е. Вайнштейн. – Москва : АН СССР, 1957. – 120 с.
1306368
   Светосильные спектральные приборы / В.А. Вагин, М.А. Гершун, Г.Н. Жижин, К.И. Тарасов; Под ред. Тарасова К.И. – Москва : Наука, 1988. – 264с.
1306369
  Амстиславский Я.Е. Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике : учеб. пособие / Я.Е. Амстиславский ; М-во просвещения РСФСР, Бирский гос. пед. ин-т. – Уфа : Издательство Башкирского пединститута, 1985. – 112, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-111
1306370
  Цанева М. Светослав Минков. Лит.-критич. очерк. / М. Цанева. – София, 1961. – 126с.
1306371
  Цирлин Ю.А. Светособирание в сцинтилляционных счетчиках. / Ю.А. Цирлин. – М., 1975. – 264с.
1306372
  Тимофеева Т Светосоставы и детекторы для регистрации медленных нейтронов : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Т, В.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1306373
  Конески Б. Светот на песната и легендата = The world of the poem and of the legend : [eсеи и прилози] / Блаже Конески ; приред.: М. Гурчинов ; сораб.: Б. Карапеjовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2018. – 311 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко изд. / во ред. на Милан Гурчинов ; т. 5). – ISBN 978-608-203-2412-2
1306374
   Светотени : политический детектив. – Москва : Политиздат, 1991. – 392с.
1306375
  Озеров Л.А. Светотень / Л.А. Озеров. – Москва, 1961. – 187с.
1306376
  Урмамбетов С. Светотень : стихи и поэма / Совет Урмамбетов ; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1970. – 99 с.
1306377
  Холодный Э.Ф. Светотень / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1981. – 79с.
1306378
  Тарасенко Н.Ф. Светотень. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1973. – 126с.
1306379
  Дронов В.П. Светотень. / В.П. Дронов. – Тула, 1975. – 95с.
1306380
   Светотехника и источники света. – Саранск, 1982. – 157 с.
1306381
  Ирский Г.Л. Светотехника кинопроекции / Г.Л. Ирский. – Москва : Искусство, 1961. – 264 с.
1306382
  Голдовский Е.М. Светотехника киносъемки / Е.М. Голдовский. – Москва, 1968. – 262с.
1306383
   Светотехника, источники света и технология их производства. – Саранск, 1990. – 102 с.
1306384
  Сенилов Г.Н. Светотехнические импульсные установки / Г.Н. Сенилов. – Москва : Энергия, 1979. – 192 с.
1306385
  Мельников Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников. – Москва, 1976. – 152 с.
1306386
  Кнорринг Г.М. Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения / Г.М. Кнорринг. – Ленинград, 1973. – 200 с.
1306387
  Голостенов Г.А. Светотехнический контроль киноустановок / Г.А. Голостенов, Т.В. Дербишер. – М., 1971. – 144с.
1306388
  Гинзбург В.Л. Светофильтры / В.Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1936. – 11 с.
1306389
  Хеймен Р. Светофильтры / Хеймен Р. – Москва, 1988. – 216 с.
1306390
  Марьев Б.М. Светофор / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1964. – 78с.
1306391
  Пошагаев Г.Г. Светофоры зеленые / Г.Г. Пошагаев. – М., 1978. – 60с.
1306392
  Фоменко Е.Г. Светоцветовая парадигма в романе В. Вулф "Миссис Дэллоуэй" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 132-137. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1306393
  Фоменко Е.Г. Светоцветовая среда в текстовой модели Джеймса Джойса // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 207-211. – (Філологічні науки ; № 1)
1306394
  Гулям Х. Светоч / Х. Гулям. – Ташкент, 1958. – 327 с.
1306395
  Гулям Х. Светоч : роман / Х. Гулям; пер. с узб.Д.М.Холендро. – Ташкент : Гослитиздат УзССР
1. – 1962. – 323 с.
1306396
  Гулям Х. Светоч : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Гослитиздат УзССР
2. – 1962. – 272 с.
1306397
   Светоч. – Ташкент, 1970. – 144с.
1306398
   Светоч братства. – Ташкент, 1974. – 254с.
1306399
  Федотова Татьяна Светоч мира : Тема номера: Тайнопись искуссства // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 32-33. – ISSN 1818-2968
1306400
  Коробейников В.С. Светоч разума / В.С. Коробейников. – М, 1987. – 268с.
1306401
  Билюнас И. Светоч счастья : повести и рассказы / И. Билюнас. – Вильнюс, 1964. – 207 с.
1306402
  Некрасов Н.А. Светочи / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1929. – 61с.
1306403
  Смирнов С.В. Светочи мои / С.В. Смирнов. – Москва, 1977. – 334с.
1306404
   Светочувствительные биологические комплексы и оптическая регистрация информации. – Пущино, 1985. – 209с.
1306405
  Шор М.Й. Светочувствительные бумаги и их применение / М.Й. Шор. – М, 1968. – 158с.
1306406
  Скопенко В.В. Светочувствительные диазонафтолы / В.В. Скопенко, В.А. Калибанчук. – Киев : Вища школа при КДУ, 1988. – 199с. : ил. – Библиогр.: с.182-199 (356 назв.). – ISBN 5-11-000371-8
1306407
  Динабург М.С. Светочувствительные диазосоединения и их применение / М.С. Динабург. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 256 с.
1306408
   Светочувствительные материалы на основе полимеров с кислотными группами. – Минск, 1988. – 263с.
1306409
  Мильская Л.Т. Светская вотчина в Германии 8-9 вв. и ее роль в закрепощении крестьянства. / Л.Т. Мильская. – М, 1957. – 212с.
1306410
  Морозов А.И. Светская живопись 70-х / А.И. Морозов. – М., 1979. – 56с.
1306411
  Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины России в первой трети ХУІІ века. / О.А. Шватченко. – М., 1990. – 304с.
1306412
  Высоцкий С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве / С.А. Высоцкий; Отв. ред.: С.Н. Бибиков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 213 с.
1306413
  Алибегашвили Г.В. Светский портрет в грузинской средневековой монументальной живописи = La portrait laique dans la peinture monumentale georgienne du moyen age / Гаяне Алибегашвили ; АН ГССР, Ин-т истории груз. искусства им. Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 147 с., [40] л. ил. : ил. – Библиогр. в прим.: с. 129-138
1306414
  Даркевич В.П. Светское искусство Византии / В.П. Даркевич. – Москва, 1975. – 350с.
1306415
  Атаева Д.З. Светское образование в Дагестане в середине XIX - начале XX вв. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 89-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1306416
  Шватченко О.А. Светское феодальное землевладение и хозяйство Российского государства конца 16 -- первой трети 17 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Шватченко О.А. ; МГУ , Истор. фак-т , Каферда источниковед. СССР. – Москва, 1975. – 23 c.
1306417
  Богданов В.А. Светунец / В.А. Богданов. – М, 1974. – 63с.
1306418
   Светунец.. – Челябинск, 1982. – 140с.
1306419
  Геттуев М.И. Светушок : повесть / Максим Геттуев ; пер. с балкар. М.Эльберда. – Нальчик : Эльбрус, 1969. – 88 с.
1306420
  Геттуев М.И. Светушок : повесть / Максим Геттуев ;. – Москва : Воениздат, 1977. – 93 с.
1306421
  Андонова Н. Светът на твореца. Ефрем Каранфилов : лит.-крит. портрет / Н. Андонова. – София : Държавно военно издателство, 1973. – 90, [5] с.
1306422
  Кузнецов В.И. Светя другим . Повесть-хроника / В.И. Кузнецов. – Воронеж, 1976. – 208с.
1306423
   Светя другим.... – Москва, 1990. – 62с.
1306424
   Светя другим.... – Москва, 1991. – 61с.
1306425
  Хонинов М. Светят огоньки : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1960. – 60 с.
1306426
  Гаитбаев Н. Светят окна в ночи / Н. Гаитбаев. – М., 1988. – 191с.
1306427
   Светящиеся бактерии. – Новосибирск : Наука, 1984. – 278с.
1306428
  Лутков Г.Я. Светящиеся снопы. / Г.Я. Лутков. – Москва, 1978. – 95с.
1306429
  Левшин В.Л. Светящиеся составы / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство АН СССР, 1936. – 134 с.
1306430
  Фридман С.А. Светящиеся составы постоянного и временного действия / С.А. Фридман, А.А. Черепнев. – М.-Л., 1945. – 67с.
1306431
  Ильина Н.И. Светящиеся табло : Фельетоны разных лет / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1974. – 336с.
1306432
  Воронцов П.П. Светящиеся ткани / П.П. Воронцов. – Иваново, 1950. – 36с.
1306433
  Сена Л.А. Светящиеся трубки / Л.А. Сена. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 55 с.
1306434
  Сулаберидзе Л. Светящийся дождь / Ладо Сулаберидзе ;. – Тбилиси, 1974. – 151 с.
1306435
   Светящийся незнакомец. – М., 1966. – 104с.
1306436
  Ахмадулина Б.А. Свеча : [стихи и поэмы] / Белла Ахмадулина ; худож. В. Красновский. – Москва : Совецкая Россия, 1977. – 130 с. : ил.
1306437
  Ахмадулина Б. Свеча // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 3-5.
1306438
  Додд К. Свеча в окне = Candle in the window : [роман] / Кристина Додд ; [перевод с англ. А. Козлова ; худож. К. Зубрилин]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 395, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-185-5
1306439
  Косенко П.П. Свеча Дон-Кихота. Повести-биографии и лит. портреты. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1973. – 207с.
1306440
  Черноголовина Г.В. Свеча за красным стеклом / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1968. – 112с.
1306441
  Стариков Д.В. Свеча на ветру / Д.В. Стариков. – Москва, 1966. – 48с.
1306442
  Торопцев С.А. Свеча на закатном окне... : заметки о кит. кино / С. Торопцев. – Москва : Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 121, [7] с. : ил.
1306443
  Фредро А. Свеча погасла / А. Фредро. – М, 1957. – 98с.
1306444
   Свечен собир Александар Андреевски = Symposium Alekdandar Andreevski : 80 години од животот и 55 години научно-наставна деjност : прилози од Cвечен собир одржан на 15 ноември 2002 година во Скопjе. – Скопjе, 2003. – 94, [ 1 ] с. : сл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-19-1
1306445
   Свечен собир на Македонската академиіа на науките и уметностике при предаваньето на диплома на почесен член на претседателот на СФРІ Іосип Броз Тито. – Скопіе, 1970. – 29 с.
1306446
   Свечен собир по повод 95-годишнината од излегуваньето на делото "За македонцките работи" и 5-годишнината од смртта на академик Блаже Конески : свечен собир одржан на 16 декември 1998 година. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 48, [ 2 ]с. : ил. – (Свечени собири ; св. 36). – ISBN 9989-649-51-0
1306447
   Свечен собир посветен на 100-годишнината од смртта на партениjа зографски : Одржан на22 ноември 1976 година. – Ckoпje, 1977. – 37 с.
1306448
   Свечен собир посветен на 200-годишнината од раганьето на Александар Сергеевич Пушкин : свечен собир одржан на 26 маj 1999 година. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 35 с. : портр. – (Свечени собири / МАНУ ; св. 38). – ISBN 9989-649-60-Х
1306449
   Свечен собир посветен на 40-годишнината од излегуваньето на "Бели Мугри" од кочо рацин : Одржан на 23 ноември 1979 година. – Ckoпje, 1980. – 14 с.
1306450
   Свечен Собир посветен на Димо Хаци Димов : Одржан на 17 октомври 1974 година. – Скопjе, 1975. – 24 с.
1306451
   Свечен собир посветен на Кочо Рацин. – Скопіе, 1970. – 19 с.
1306452
   Свечен собир посветен на мjечислав малецки : Одржан на 27 декември 1976. – Скопjе, 1977. – 33 с.
1306453
   Свечен Собир посветен на Моша Пиjаде : одржан на 5 ноември 1977 год. – Скопjе, 1978. – 20 с.
1306454
  Добрынин В.И. Свечение водной среды как источник фона для нейтринных телескопов на озере Байкал. : Автореф... Канд.физ-матю.наук: 01.04.16 / Добрынин В.И.; Росс.АН.Ин-т.ядерн.исслед. – М, 1993. – 11л.
1306455
  Никольская К.И. Свечение гелия в хромасферных спикулах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольская К. И.; МГУ, Гос. астрон.. – М., 1967. – 7л.
1306456
  Савостин Н.С. Свечение живого: стихи / Н.С. Савостин. – М,, 1989. – 142с.
1306457
  Журавлев А.И. Свечение живых тканей / А.И. Журавлев, В.Н. Тростников. – Москва : Наука, 1966. – 127 с.
1306458
  Живнов В.А. Свечение жидких растворов при возбуждении электрическим током / В.А. Живнов; Ин-т физики АН БССР. – Минск : Институт физики АН БССР, 1977. – 66 с.
1306459
  Захарова В.М. Свечение ионов в положительном столбе газового разряда : Автореф... канд. физ.-матем.наук: / Захарова В.М.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 7л.
1306460
  Захарова В.М. Свечение ионов в положительном столбе газового разряда : Автореф... канд. физ.-матем.наук: / Захарова В.М.; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1956. – 8л.
1306461
  Зиновьев П.В. Свечение кристаллов дифенила с приместью пирена в условиях когерентной оптической накачки при 1,5-4,2 К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зиновьев П.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 23л.
1306462
  Тарасов Н.И. Свечение моря. / Н.И. Тарасов. – М., 1956. – 204с.
1306463
  Хвостиков И.А. Свечение ночного неба / И.А. Хвостиков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1937. – 168 с.
1306464
  Хвостиков И.А. Свечение ночного неба / И.А. Хвостиков. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 496с.
1306465
  Рос Ф. Свечение ночного неба. / Ф. Рос. – М, 1977. – 150с.
1306466
  Несмелов Н.С. Свечение тонких монокристаллических слоев каменной соли в сверхсильных электрических полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Несмелов Н. С.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1306467
  Тарасенко Н. Свечение. / Н. Тарасенко. – Симферополь, 1969. – 208с.
1306468
  Канович Григорий Свечи на ветру: Роман. / Канович Григорий. – М., 1982. – 511с.
1306469
  Канович Григорий Свечи на ветру: РОман. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1979. – 559 с.
1306470
  Домовитов Н.Ф. Свешников родник / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1974. – 79с.
1306471
   Свешников, Дмитрий Константинович. Выставка произведений, посвященная 50-летию Немецкого нац.окр. Ленинград. 1979. – М., 1979. – 47с.
1306472
  Курас І. Свєнціцький Іларіон Семенович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 543-544. – ISBN 966-642-207-7
1306473
   Свєтлов Олександр Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 305-306. – ISBN 978-617-573-038-6
1306474
   Свєтлов Павло Якович (1861-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 423. – ISBN 978-966-439-754-1
1306475
  Пришелец А.И. Свидание / А.И. Пришелец. – Москва, 1945. – 103с.
1306476
  Плавник А.Л. Свидание / А.Л. Плавник. – Баку, 1958. – 134с.
1306477
  Голубков Д.Н. Свидание / Д.Н. Голубков. – М., 1962. – 135с.
1306478
  Сазонов В Свидание / В Сазонов. – Таллин, 1965. – 53-84с.
1306479
  Сазонов В. Свидание / В. Сазонов. – Таллин, 1965. – 53-84с.
1306480
   Свидание. – Москва, 1967. – 288с.
1306481
  Срывцев А.Н. Свидание / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1967. – 64с.
1306482
  Срывцев А.Н. Свидание / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1972. – 269с.
1306483
   Свидание. – Казань, 1978. – 79с.
1306484
   Свидание. – Иркутск, 1978. – 174с.
1306485
  Андреев В.М. Свидание : повести, рассказы / Владимир Андреев. – Москва : Современник, 1981. – 415 с. – (Новинки "Современника")
1306486
  Меттер И.М. Свидание / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 271с.
1306487
  Говоров А.А. Свидание / А.А. Говоров. – М, 1984. – 32с.
1306488
   Свидание. – М., 1987. – 507с.
1306489
  Дрюон М. Свидание в аду / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 286с.
1306490
  Лемберг А.М. Свидание в Байконуре / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1966. – 115с.
1306491
  Аграфенин Анатолий Александрович Свидание в библиотеке : почему финны много читают? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Остановить прохожего простым естественным вопросом: "Как пройти в библиотеку?". В два часа ночи. У нас на такого любопытного посмотрят как на умалишённого. В Финляндии не удивятся и покажут дорогу.
1306492
  Балыкин М.Д. Свидание в Боровом / М.Д. Балыкин. – Алма-Ата, 1976. – 68с.
1306493
  Лану А. Свидание в Брюгге / А. Лану. – М, 1977. – 333с.
1306494
  Солоухин В.А. Свидание в Вязниках / В.А. Солоухин. – М, 1964. – 256с.
1306495
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – М., 1984. – 694с.
1306496
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – Москва, 1986. – 589 с.
1306497
  О"Хара Свидание в Самарре. Дело Локвудов : Романы / О"Хара. – Москва : Художественная литература, 1979. – 716с.
1306498
  Айриш У. Свидание в сумерках // Рондо смерти. – Киев : Полиграфкнига, 1994. – ISBN 5-7707-6005-2
1306499
  Яковиелло А. Свидание в Суэце / А. Яковиелло. – М., 1953. – 156с.
1306500
  Сорокин М.П. Свидание в этом году / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1973. – 207с.
1306501
  Мележ И.П. Свидание за городом : повести и рассказы / И.П. Мележ. – Москва ; Ленинград, 1966. – 394 с.
1306502
  Фальк Анри Свидание за гробом и др. рассказы / Анри Фальк ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к № 83 журн. "За 7 дней". - Содерж.: Свидание за гробом; Громкое дело; Разочарование; Диванная подушка. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 83)
1306503
  Старков В.В. Свидание каждый день / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1991. – 269с.
1306504
   Свидание на вахте. – Новосибирск, 1986. – 366с.
1306505
  Гусева З.А. Свидание на Капри / З.А. Гусева. – М, 1968. – 219с.
1306506
  Гусева З.А. Свидание на Капри / З.А. Гусева. – Москва : Советская Россия, 1972. – 226с.
1306507
   Свидание на перевале. – М., 1988. – 573с.
1306508
  Болдырев И.И. Свидание на Серебряной реке / И.И. Болдырев. – Рига : Лиесма, 1972. – 166с.
1306509
  Романенко А.С. Свидание на старом терриконе... / А.С. Романенко. – М., 1978. – 94с.
1306510
  Ханжин В.В. Свидание на чужбине / В.В. Ханжин. – М., 1986. – 336 с.
1306511
  Георгиу Г. Свидание новогоднюю ночь : рассказы / Г. Георгиу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 268 с.
1306512
  Никульшин И.Е. Свидание под ракитой / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1980. – 304 с.
1306513
  Старков А.Л. Свидание продолжается / А.Л. Старков. – М., 1967. – 284с.
1306514
  Тарасов В.Н. Свидание с Арктикой, или Рассказ об одной экспедиции в ходе которой пришлось опускаться к земному ядру и на дно океана, подниматься в космическое пространство и даже побывать на Солнце / В.Н. Тарасов. – Новосибирск : Наука, 1972. – 148 с.
1306515
  Пин А.Л. Свидание с Болгарией / А.Л. Пин. – М, 1979. – 96с.
1306516
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1985. – 286с.
1306517
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 283с.
1306518
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 288с.
1306519
  Бобнева Н.П. Свидание с дятлом / Н.П. Бобнева. – Москва : Известия, 1988. – 144с.
1306520
   Свидание с Европой : Справочник путешественника. – Москва : Деком, 1991. – 286с. – (За границей без проблем)
1306521
  Соболевский А.А. Свидание с жизнью / А.А. Соболевский. – Саранск, 1971. – 132с.
1306522
  Порядин В.С. Свидание с землей / В.С. Порядин. – Красноярск, 1962. – 68с.
1306523
  Азовский А.А. Свидание с землей : стихи / А.А. Азовский. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1980. – 31 с.
1306524
  Кондрашов С.Н. Свидание с Калифорнией / С.Н. Кондрашов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 351с.
1306525
  Мороз О.П. Свидание с кометой / О.П. Мороз. – М., 1983. – 267с.
1306526
  Марочник Л.С. Свидание с кометой / Л.С. Марочник. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
1306527
  Дубчак Валерия Свидание с Лиссабоном : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 100-105 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1306528
  Авдеенко А.О. Свидание с Магниткой : докум. повесть / Александр Авдеенко. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с. – (Писатель и время) (Письма с заводов и строек)
1306529
  Гричер И.Г. Свидание с Марианной / И.Г. Гричер. – М., 1965. – 111с.
1306530
  Тендряков В.Ф. Свидание с Нефертити / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1965. – 476с.
1306531
  Тендряков В.Ф. Свидание с Нефертити / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1986. – 412с.
1306532
  Рамазанов Г.З. Свидание с отцом : книга стихов / Г.З. Рамазанов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 144 с.
1306533
  Бурлака С.В. Свидание с поэтом / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1980. – 230с.
1306534
   Свидание с природой. – 2-е издание, перераб. и доп. – Кемерово, 1980. – 432с.
1306535
  Дубовцева И.А. Свидание с Сибирью / И.А. Дубовцева. – Иркутск : Восточно-Сибирское, 1978. – 96 с.
1306536
  Айтматов Ч.Т. Свидание с сыном : рассказ : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; худож. Ж. Жакыпов. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 22, [1] с. : ил.
1306537
  Штильмарк Ф.Р. Свидание с Таймыром / Ф.Р. Штильмарк. – Красноярск, 1979. – 157с.
1306538
  Климова В.В. Свидание с юностью / В.В. Климова. – Тула, 1971. – 189с.
1306539
  Кригер Е.Г. Свидание с юностью / Е.Г. Кригер. – М., 1972. – 143с.
1306540
  Дягилев В.Я. Свидание с юностью / В.Я. Дягилев. – М., 1972. – 208с.
1306541
  Кутов Н.Н. Свидание с юностью / Н.Н. Кутов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 64 с.
1306542
   Свидание состоялось. – М., 1965. – 239с.
1306543
  Сукачев В.В. Свидание у реки / В.В. Сукачев. – Москва, 1983. – 269с.
1306544
  Тургенев Иван Сергеевич Свидание. Певцы. Конец Чертопханова / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1963. – 106с.
1306545
   Свидание. Поэты Кабардино-Балкарии о любви. – Нальчик, 1972. – 158с.
1306546
  Немчинов Г.А. Свидание: повести / Г.А. Немчинов. – М., 1985. – 352с.
1306547
  Остер К. Свидания : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С.82-138. – ISSN 1130-6545
1306548
  Ладик Л.А. Свидания с Иркутском. / Л.А. Ладик. – Иркутск, 1991. – 190с.
1306549
  Опалин В.И. Свидания с Мещерой / В.И. Опалин. – Москва, 1978. – 81 с.
1306550
  Ларев А.К. Свидания у черемухи : лирич. комедия в 3 д., 6 карт. / Ларев А.К. ; [драматургич. обработка А. Успенского] ; [режиссерские примеч. О. Ремез]. – Москва : Искусство, 1960. – 87 с.
1306551
  Беляев Ю.А. Свидания через века / Ю.А. Беляев. – Москва : Современник, 1988. – 286 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 283-285. – ISBN 5-270-00310-4
1306552
  Малярова И.А. Свидания. / И.А. Малярова. – Л., 1970. – 149с.
1306553
  Чейз Д.Х. Свидетелей не будет / Д.Х. Чейз. – Москва, 1992. – 103с.
1306554
  Сорокин М.П. Свидетели / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1970. – 147с.
1306555
  Гурьян О.М. Свидетели / О.М. Гурьян. – М., 1973. – 160с.
1306556
  Сименон Ж. Свидетели / Ж. Сименон. – Москва, 1983. – 432с.
1306557
  Земной В.П. Свидетели живые / В.П. Земной. – М., 1957. – 127с.
1306558
  Илешин Б.И. Свидетели живые / Б.И. Илешин. – Тамбов, 1960. – 79с.
1306559
  Крыжановский С.А. Свидетели живые / С.А. Крыжановский. – М., 1962. – 116с.
1306560
  Орлов С.С. Свидетели живые / С.С. Орлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 128 с.
1306561
  Орлов С.С. Свидетели живые / С.С. Орлов. – Москва, 1974. – 176с.
1306562
  Пименов В.Ф. Свидетели живые / В.Ф. Пименов. – М, 1978. – 254с.
1306563
  Воробьев Павел Свидетели защиты / Воробьев Павел, Семыкина Виктория, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 112-121 : фото, рис.
1306564
  Бартошевич Э.М. Свидетели Иеговы / Э.М. Бартошевич, Е.И. Борисоглебский. – Москва : Политиздат, 1969. – 216 с. : ил. – (Библиотека "Современные религии")
1306565
  Левин В.И. Свидетели из Каповой пещеры / В.И. Левин. – Москва, 1982. – 222с.
1306566
  Щелоков А.А. Свидетели истории / А.А. Щелоков. – Москва, 1987. – 189с.
1306567
  Сибирцева Светлана Свидетели истории : связующее звено между книгой и человеком // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 42-43. – ISSN 1727-4893


  Ценность любой, а особенно "старой книги" во много раз возрастает, если на ее страницах, форзаце, переплетах имеются особые знаки в виде владельческих надписей, печатей, штампов, экслибрисов и ярлыков.
1306568
   Свидетели обвинения. – Л., 1990. – 349с.
1306569
  Курбатов Валентин Свидетели преходящего : рассказ; деревенская проза // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 1130-6545
1306570
  Максимович Г.А. Свидетели прошлого (о чем рассказывают камни) / Г.А. Максимович, Н.А. Максимович. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 32 с.
1306571
  Бродский Б.И. Свидетели странного века : повесть о создании Кускова и Останкина, двух жемчужин русской культуры XVIII столетия / Б.И. Бродский. – Москва : Детская литература, 1978. – 158 с.
1306572
  Бажанов М.И. Свидетели, их права и обязанности по советскому уголовно-процессуальному законодательству / М.И. Бажанов. – Москва : Госюриздат, 1955. – 36 с. – (Популярная юридическая литература)
1306573
  Скобелев Э.М. Свидетель / Э.М. Скобелев. – Минск, 1987. – 302с.
1306574
  Адалян Н.М. Свидетель : рассказы, повесть, роман : пер. с арм. / Норайр Адалян ; [худож. Ф. Меркуров]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 462, 2 с. : ил.
1306575
  Тихонов Олег Назарович Свидетель / Тихонов Олег Назарович. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 524с.
1306576
  Скобелев Э.М. Свидетель : роман / Скобелев Э.М. // На троне великого деда / Г. Самаров. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 401-698. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-060-8
1306577
  Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе : Учебное пособие / В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 160 с.
1306578
  Монастырев В.А. Свидетель защиты. / В.А. Монастырев. – Красноярск, 1971. – 224с.
1306579
  Райт Г.Б. Свидетель колдовства / Г.Б. Райт. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 208с.
1306580
  Медведев Б.Л. Свидетель обвинения / Б.Л. Медведев. – М, 1966. – 168 с.
1306581
  Медведев Б.Л. Свидетель обвинения / Б.Л. Медведев. – М : Искусство, 1971. – 263с.
1306582
  Комов В.Е. Свидетель по призванию. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1975. – 160с.
1306583
  Линьков Л.А. Свидетель с заставы №3 / Л.А. Линьков. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
1306584
  Ешкилев В. Свидетель чупакабры // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – С. 64-73
1306585
  Ермаков В.М. Свидетельница / В.М. Ермаков. – М., 1973. – 128с.
1306586
  Нерлер П. Свидетельница поезии. Очерк жизни и творчества Надежды Мандельштам // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 258-323. – ISSN 0042-8795
1306587
  Логинов П.В. Свидетельские показания в советском гражданском процессе / П.В. Логинов. – Москва, 1956. – 36с.
1306588
  Рахунов Р.Д. Свидетельские показания в советском уголовном процессе. / Р.Д. Рахунов. – М., 1955. – 164с.
1306589
  Огнев В.Ф. Свидетельства / В.Ф. Огнев. – М., 1982. – 470с.
1306590
  Соди Д. Свидетельства ахеологии и этноистории / Д. Соди. – Москва, 1981. – 11-67с.
1306591
  Лейбов Михаил Свидетельства ложных форм : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 8-16 : Іл.
1306592
  Шарапова-Антонова Свидетельства очевидца Нюрнбергского процесса // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 3. – С. 56-111. – ISSN 0869-6322


  Записные книхки корреспондента ТАСС Г.Ф. Хромушиной. 28 июня - 31 августа 1946 г.
1306593
   Свидетельства против сионизма. – Ужгород, 1984. – 71 с.
1306594
   Свидетельства фазовых переходов минеральных включений в сверхглубинных алмазах из месторождения Сао-Луис (Бразилия) / Д.А. Зедгенизов, В.С. Шацкий, А.В. Панин, О.В. Евтушенко, А.Л. Рагозин, Х. Каги // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 384-396 : рис., табл. – Библиогр.: с. 393-396. – ISSN 0016-7886
1306595
  Мештерхази Л. Свидетельство / Л. Мештерхази. – М, 1965. – 592с.
1306596
  Мештерхази Л. Свидетельство / Л. Мештерхази. – М, 1983. – 624с.
1306597
  Соареш М. Свидетельство : К 100-летию А.А. Громико // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0130-9625
1306598
   Свидетельство Бориса Ямпольского. – Москва : Книжная палата, 1990. – 317 с.
1306599
  Ремизова Е.В. Свидетельство демократизма / Е.В. Ремизова. – Москва, 1981. – 127 с.
1306600
  Васильев В.Л. Свидетельство непростого отношения древнерусов к другим народам // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 34-36
1306601
  Тумаринсон Г. Свидетельство о браке : сатирические стихи / Генрих Тумаринсон. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 37 с.
1306602
  Фарж И. Свидетельство о Китае и Корее. / И. Фарж. – М, 1952. – 128с.
1306603
   Свидетельство о рождении.. – М., 1971. – 95с.
1306604
  Гусак Г. Свидетельство о словацком национальном восстании / Густав Гусак. – Москва : Правда, 1969. – 872 с.
1306605
  Гурков Г.И. Свидетельство обвинения / Г.И. Гурков, Д.С. Фирсова. – М., 1983. – 64с.
1306606
  Барашев П.Р. Свидетельствует репортер : [сборник] / П.Р. Барашев. – Москва : Правда, 1985. – 320 с.
1306607
  Смирнов С.В. Свидетельствую сам / С.В. Смирнов. – Москва, 1969. – 107с.
1306608
  Смирнов С.В. Свидетельствую сам / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 319 с.
1306609
  Ядов В.А. Свидетельствую: Геннадий Батыгин был со-организатором Института социологии // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 128-130. – ISSN 1562-2495
1306610
   Свидетельствуют факты.. – Хабаровск, 1988. – 109с.
1306611
  Макаров С.Г. Свидимся у росстани / С.Г. Макаров. – М., 1986. – 125с.
1306612
  Побірченко Н.С. Свидницький Анатолій Патрикійович (1834-1871) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 299-307. – ISBN 966-06-0367-3
1306613
  Терещенко Ю. Свидригайло Ольгердович - лідер українсько-білоруської партії у Великому князівстві Литовському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 21
1306614
  Караjанов И. Свилени звуци : Хаику поезиjа / И. Караjанов. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 54с. – ISBN 9989-48-020-6
1306615
  Гусев В. Свинарка и пастух. В шесть часов вечера после войны / В. Гусев. – М, 1945. – с.
1306616
  Збарський В.К. Свинарство - ключова галузь у сільському господарстві України / В.К. Збарський, О.О. Шпак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1306617
  Франко И.Я. Свиная конституция / И.Я. Франко. – Москва : ГИЗ, 1919. – 16с. – (Рабоче-крестьянские листовки ; №29)
1306618
  Ермолаева-Маковская Свинец-210 и полоний-210 в биосфере / Ермолаева-Маковская, Б.Я. Литвер. – Москва, 1978. – 160с.
1306619
  Полянский Н.Г. Свинец / Н.Г. Полянский. – Москва : Наука, 1986. – 356с.
1306620
   Свинец в окружающей среде. – М., 1987. – 179с.
1306621
  Накадзино Э. Свинец в пламени / Э. Накадзино. – Москва, 1970. – 266с.
1306622
  Накадзоно Э. Свинец в пламени : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. С. Гутерман] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 91-204 : ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1306623
  Абланов А.Д. Свинец: дорога через века / А. Д. Абланов, Д. Н. Нургалиев ; АН КазССР, Ин-т металлургии и обогащения. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93. – (Горизонты науки)
1306624
  Бучинська І. Свинець як елемент-домішка у вугіллі Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну / І. Бучинська, Г. Лазар, О. Шевчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 150-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-6220
1306625
  Карлова О.О. Свинець як тригерний фактор у формуванні ендотеоіальної дисфункції за професійної експозицуії свинцем / О.О. Карлова, О.П. Яворовський // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1306626
  Біланич М.М. Свинець, кобальт і цинк у грунтах Закарпатської області / М.М. Біланич, В.І. Ніколайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-26 : Табл. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 1726-5428
1306627
   Свинин, Борис Александрович. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 35с.
1306628
  Снежкин Ф.М. Свиноводство / Ф.М. Снежкин. – Ростов на Дону, 1931. – 80с.
1306629
  Волкопялов Б.П. Свиноводство / Б.П. Волкопялов. – Москва-Ленинград, 1950. – 375с.
1306630
  Кутиков С.И. Свиноводческий совхоз "Комсомолец" / С.И. Кутиков. – М., 1939. – 64с.
1306631
  Андерсен Х.К. Свинопас : сказка Андерсена : для мл. шк. возраста / Андерсен Х.К. ; ил. М. Добужинского. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 14 с. : ил. – (Художники детям. Из истории советской детской книги)
1306632
  Чобіт Д. Свинство по-веприківськи // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  "Обшук у приватному будинку головного редактора загальнодержавного журналу "Пам"ятки України: історія та культура", громадянина Німеччини А. Сєрикова у селі Веприк на Чернігівщині поліція провела 19 вересня 2014 року. У цій слідчій дії взяла участь ...
1306633
  Франко І.Я. Свинська конституція / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 16с.
1306634
  Макаренко М. Свинцеві печатки великокняжого періоду з України // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 216-223
1306635
  Стоянов Р.В. Свинцеві трилисники з елліністичного некрополя Херсонеса Таврійського // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.118-125. – ISSN 0235-3490
1306636
  Комаристый Анатолий Андреевич Свинцово-изохронное датирование горных пород с использованием фракционной возгонки свинца : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.02 / Комаристый Анатолий Андреевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1306637
   Свинцово-цинковая и оловянная промышленность капиталистических стран в 1967 году. – М., 1968. – 104с.
1306638
   Свинцово-цинковая промышленность капиталистических стран.. – М.
1. – 1962. – 68с.
1306639
   Свинцово-цинковая промышленность капиталистических стран. Обогащение руд. – М.
3. – 1961. – 132с.
1306640
  Добровольская М.Г. Свинцово-цинковое оруденение (рудные формации, минеральные парагенезисы, особенности рудообразования) / М.Г. Добровольская. – Москва : Наука, 1989. – 216с. – ISBN 5-02-003248-4
1306641
  Стеценко В.П. Свинцово-цинковые месторождения / В.П. Стеценко. – М., 1979. – 167с.
1306642
  Болсуновский К.В. Свинцовые пластинки (пломбы) с условными знаками церковных праздников : с приложение двух таблиц / К.В. Болсуновский. – Москва : Т-во Скор. А.А. Левенсон, 1899. – 12 с.
1306643
  Зуев-Ординець Свинцовый залп / Зуев-Ординець. – Пермь, 1969. – 147с.
1306644
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – Москва, 1981. – 335с.
1306645
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – Москва, 1985. – 336с.
1306646
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – Москва, 1986. – 426с.
1306647
  Будай Г.В. Свинцом и словом. / Г.В. Будай. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1981. – 224с.
1306648
  Вороненко Лариса Свиня - друг людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 75. – ISSN 0130-5212
1306649
  Примост В. Свиня або Тигр: майбутнє України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 20 (496), 19-25.05.2017 р. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561
1306650
  Малишева Ірина Свинячі ноги Барселони : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-64 : Фото
1306651
  Пестушко Валерий Свиньи не виноваты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 53 : Іл.
1306652
  Чириков Е.Н. Свинья. – 2-е изд. – Ростов : Тип. Т-ва "Донская Речь", 1904. – 15 с.
1306653
  Крылов И.А. Свинья под дубом / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
1306654
  Чехов М.П. Свирель / М.П. Чехов. – М. – 400с.
1306655
  Сологуб Ф. Свирель / Ф. Сологуб. – Пб., 1922. – 62с.
1306656
  Чехов А.П. Свирель / А.П. Чехов. – М, 1969. – 400с.
1306657
  Викторов Б.М. Свирель / Б.М. Викторов. – Кишинев, 1972. – 107с.
1306658
  Чехов М.П. Свирель / М.П. Чехов. – М
2. – 1986. – 301с.
1306659
  Деледда Г. Свирель в лесу / Г. Деледда. – М, 1967. – 287с.
1306660
  Митаров М. Свирель весны : стихи и поэма / Муталиб Митаров ; пер с табасаран. – Москва : Современник, 1976. – 78 с.
1306661
  Бебан М.А. Свирель и оса : стихи / М.А. Бебан. – Москва, 1979. – 80 с.
1306662
  Шутеричи Д. Свирель Марсиаса. / Д. Шутеричи. – М, 1959. – 125с.
1306663
  Горбовский Г.Я. Свирель на ветру / Г.Я. Горбовский. – Л, 1987. – 525с.
1306664
  Цветков В.И. Свирель. Стихи / В.И. Цветков. – М, 1972. – 71с.
1306665
   Свирель: лирика А.А. Фета, А.Н. Майкова, И.С. Никитина. – Москва, 1982. – 222с.
1306666
   Свирель: лирика А.А.Фет, А.Н.Майкова, И.С.Никитина.. – М., 1985. – 222с.
1306667
  Кубанов Х. СвирельТембота : стихи / Х. Кубанов. – Черкесск : Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1957. – 22, [2]
1306668
  Пейков Т.К. Свирепа арена или цирк / Т.К. Пейков. – София : Янус, 1993. – 656 с.
1306669
  Чернов В.С. Свирепый марсианский бог / В.С. Чернов. – Ставрополь, 1966. – 271с.
1306670
  Сєріков М.А. Свирид Бешуля / М.А. Сєріков. – Київ, 1960. – 51с.
1306671
  Мінська О.І. Свирид Коцур: факти і маніпуляції // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 184-191


  Коцур Свирид Дементійович — військовий і громадський діяч; отаман Суботівської сотні Вільного козацтва (1917), керівник Чигиринського повстанкому і Чигиринської "республіки" (1919–1920), повстанський отаман.
1306672
  Боков В.Ф. Свирь / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 96с.
1306673
  Великанов Ю.П. Свирь Строй : автолитографии / Ю.П. Великанов. – Ленинград : ОГИЗ - ЛенИЗОГИЗ, 1933. – [4], 20 с.
1306674
  Трускиновская Д. Свист // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 138-146. – ISSN 1728-8568
1306675
  Сладков Н.И. Свист диких крыльев. / Н.И. Сладков. – Л., 1977. – 222с.
1306676
  Иванов А.А. Свистать всех наверх / А.А. Иванов. – Москва, 1973. – 157с.
1306677
  Гулыга Л. Свисток / Л. Гулыга. – М., 1980. – 24с.
1306678
  Шумахер Т. Свисток / Т. Шумахер. – М, 1988. – 143с.
1306679
   Свисток: собрание литературных, журнальных и других заметок; сатирическое приложение к журналу "Современник". 1859-18863.. – М., 1981. – 592с.
1306680
  Чобіт Д. Свистун або чи можна політичного банкрута обирати керівником держави? / Д. Чобіт. – Київ, 1999. – 69с.
1306681
  Шевчук А. Свистунці Людмили Никитюк // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
1306682
  Молчанов О.А. Свистящие атмосферики и магнитное поле в магнитосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Молчанов О.А.; Горьков. гос. ун-т им. Лобачевского. – М., 1968. – 12л.
1306683
  Николаев Н В. Свистящий ветер / Н В. Николаев. – Свердловск, 1962. – 171с.
1306684
  Соболева Елена Свита кандидата Трампа. Реалити - шоу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 94-103 : фото. – ISSN 1029-5828
1306685
  Шалимов И.И. Свита пчелы-разведчицы и ее роль в приеме информации о координатах источника пищевого покредпления. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Шалимов И.И.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1306686
  Куняев С. Свиток / С. Куняев. – М, 1976. – 144 с.
1306687
   Свиток № 4. Сб. лит. общества "Никиитинские субботники".. – М., 1926. – 365с.
1306688
   Свиток столетий: Тюркская классическая поєзия ХІІІ-ХХ веков : сб. произведений. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 709 с. – ISBN 5-288-00743-8
1306689
  Полетаев В.И. Свиты в "Стратиграфическом кодексе Украины" и стратиграфическая практика // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-25. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1306690
   Свифт : [Памфлеты]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1881. – [2], 160 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 1)


  Содерж.: Джонатан Свифт: Биогр. очерк. Серьезный и полезный проект устройства приюта неизлечимых, для общей выгоды всех подданных ее величества. Скромное предложение в пользу того, чтобы помешать детям бедных ирландцев быть в тягость своим родителям ...
1306691
  Дейч И А. Свифт / И А. Дейч, Е.Д. Зозуля. – М, 1933. – 167с.
1306692
  Турхан К.С. Свияга впадает в Волгу : роман / Кузьма Турхан ; пер. с чуваш. А.Дмитриева. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1985. – 544 с.
1306693
  Остроумов В.П. Свияжск. История планировки и застройки / В.П. Остроумов, В.В. Чумаков. – Казань, 1971. – 64 с.
1306694
   Сві-й-танок : Поезія. Переклади. Проза. Драматургія. Есеїстика. Критика та бібліографія. Студентський альманах. – Київ : Київський університет
Вип. 1. – 2003
1306695
   Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Літературозавство. Студентський альманах. – Київ : Київський університет
Вип. 2. – 2004
1306696
   Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах. – Київ : Київський університет
Вип. 3. – 2006. – 363 с.
1306697
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 2008. – 215, [1] с.
1306698
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
Вип. 5. – 2010. – 232 с.
1306699
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
Вип. 6. – 2011. – 208 с.
1306700
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 7. – 2012. – 242, [1] с.
1306701
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
Вип. 8. – 2013. – 351 с.
1306702
   Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 9. – 2014. – 336 с.
1306703
   Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.О. Ткаченко, Н.М. Андрійченко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 10. – 2018. – 223, [1] c.
1306704
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ : Київський університет
Вип. 11. – 2019. – 351, [1] с.
1306705
   Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ : Київський університет
Вип. 12. – 2020. – 351, [1] c.
1306706
   Свідзінська Дар"я Валеріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 245 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1306707
   Свідзінська Дар"я Валеріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 254-255. – ISBN 978-966-439-961-3
1306708
   Свідзінський (Свідзінський) Володимир Юхимович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 239-248
1306709
  Космолінська Наталя Свідки : Машина часу / Космолінська Наталя, Введенський Олег // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 128-132 : Іл.
1306710
  Гладиш К.В. Свідки давнини і сьогоденності / К.В. Гладиш. – Харків, 1972. – 107 с.
1306711
  Нікіфоров К. Свідки Єгови в контексті державно-релігійних стосунків на Донеччині в період "застою" (1966-1984 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 557-561. – ISBN 978-966-171-90295
1306712
  Ніколаєв І.Є. Свідки Єгови в Україні: від становлення до переслідування у повоєнний період / І.Є. Ніколаєв, Г.М. Маринченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 55-59. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1306713
  Бережко К. Свідки Єгови України в умовах тоталітарних режимів (1939-1945 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 536-542. – ISBN 966-7379-92-11
1306714
  Богдановский И.В. Свідки Єгови як одна з найпоширеніших сучасних нетрадиційних релігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 11-18


  В статті розглядається ґенеза нетрадиційної релігійності. Основна увага зве- ртається на специфіку єговізму: віровчення, культову практику, організаційну побудову, а також розвиток і стан цієї конфесії в сучасній Україні. The article discusses the ...
1306715
  Білоус Л. Свідки козацької слави // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 65-68


  Колекція порохівниць XVII-початку XX ст., виготовлена з рогу та кістки, яка зберігається у Нац. музеї укр. народного декоративного мистецтва
1306716
  Чорна С. Свідки ленінсько-сталінського злочину - поштові марки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 28 липня (№ 140). – С. 10


  У Києві відбулася Міжнародна наукова конференція "Перший голодомор українського народу 1921- 1923 років, організований російським комуністичним режимом. До 100-річчя вшанування пам"яті жертв трагедії". Учасники конференції у своїх доповідях оприлюднили ...
1306717
  Сюндюков І. Свідки пекла на землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 8


  Щоденники очевидців Голодомору 1932-1933 років як унікальне історичне джерело.
1306718
  Сюндюков І. Свідки пекла на землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 8


  Щоденники очевидців Голодомору 1932-1933 років як унікальне історичне джерело.
1306719
  Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.168-173. – ISBN 966-7784-65-7
1306720
  Позняк-Хоменко Свідок Апокаліпсису // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 76)


  110 років тому народився автор роману про Голодомор "Жовтий князь" Василь Барка.
1306721
  Рибицький І.В. Свідок весни : поезії / І.В. Рибицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 64 с.
1306722
  Кулик Н. Свідок двох революцій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 8 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1306723
  Барка В. Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : строфічний роман / Василь Барка. – Б. м. : Сучасність
Кн. 1. – 1981. – 500 с.
1306724
  Барка В. Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : строфічний роман / Василь Барка. – [Б. м.] : Сучасність
Кн. 2. – 1981. – VIII, 500 с.
1306725
  Барка В. Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : cтрофічний роман / Василь Барка. – [Б. м.] : Сучасність
Кн. 3. – 1981. – 503 с.
1306726
  Барка В. Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : строфічний роман / Василь Барка. – [Б. м.] : Сучасність
Кн. 4. – 1981. – 501 с.
1306727
  Сулима М. Свідок і сучасник літературного процесу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 45-46. – ISSN 0236-1477
1306728
   Свідок не вправі оскаржити судове рішення щодо іншої особи в кримінальному провадженні // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Свідок, який у кримінальному провадженні надав відомості щодо відомих йому обставин, не є суб"єктом, який має право на оскарження вироку в частині оцінки достовірності його показань".
1306729
  Бербат Н. Свідок у господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 100-101
1306730
  Лушпієнко В.М. Свідок у кримінальному процесі ФРН // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 134-137. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1306731
  Пакула О. Свідок як учасник кримінального провадження: значення його показань для досягнення завдань кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 112-116
1306732
  Лизанчук В. Свідоме агресивне втручання у підсвідомість українців // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 11-18
1306733
  Гончаренко М.В. Свідоме використання економічних законів - наукова основа практичної діяльності радянського суспільства / М.В. Гончаренко. – К., 1958. – 176с.
1306734
  Буник Вікторія Свідоме лідерство: характеристика та етапи становлення // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 60-65 : фото
1306735
  Гирич І. Свідоме обрання української самоідентифікації. Федералізм як щабель до повної окремішності. П. Куліш та М. Костомаров - інтелектуали періоду сповідування подвійної національної належності. Співвідношення культурництва й політичності // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 249-257. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1306736
  Дзюба Ю.А. Свідоме порушення принципів логіки як засіб привернути увагу споживачів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 76-77
1306737
  Вахтель А. Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Практична філософія. – С. 41-56. – ISSN 0235-7941
1306738
  Сергійчук В.І. Свідомий мученик за українство // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 246. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 75-річчя від дня смерті Михайла Грушевського.
1306739
  Галацька В.Л. Свідомісна інтерпретація факту в театральній публіцистиці України переломного періоду (2013-2015 рр.) (На матеріалі спеціалізованих періодичних видань) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 52-57. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1306740
  Ямпольський К.Й. Свідомість громадського обов"язку / Ямпольський К.Й. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 28 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
1306741
  Губерський Л.В. Свідомість і економічна перебудова // Проблеми філософії
1306742
  Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. – Бібліогр.: л.158-170
1306743
  Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1306744
   Свідомість робітників в період будівництва комунізму. – Х., 1969. – 172с.
1306745
  Невмержицька Н.М. Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення суспільного ідеалу України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 291-295. – ISSN 2076-1554
1306746
  Лазорко О. Свідомість як індикатор професійної безпеки особистості // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 26-36. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
1306747
  Рильська В.В. Свідомість як людський феномен // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 93-95
1306748
  Фурман А.В. Свідомість як передумова психологічного пізнання і професійного методологування // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – С. 5-10. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  Здійснено філософсько-психологічний аналіз онтологічної природи свідомості з огляду на завдання теоретичної і прикладної психології. Аргументовано імовірність розв’язання проблеми лише на нових філософсько-методологічних засадах, що уможливлюють ...
1306749
  Фурман А.В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 16-38. – ISSN 1810-2131
1306750
  Кар"єва С.О. Свідомість як тривалість у філософії А. Бергсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядається проблема свідомості у філософії А. Бергсона.
1306751
  Карівець І. Свідомість, релігія та буття. На шляху до ненаукового та неантропологічного розуміння свідомості // Philosophy and cosmology : the academic journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv, 2016. – 2016, (vol. 16). – C. 135-143. – ISSN 2307-3705
1306752
  Задорожний Г. Свідомість, як новий предмет праці та поле досліджень постнекласичної людинорозмірної науки / Г. Задорожний, О. Задорожна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-32. – Бібліогр.: 46 назв
1306753
  Сидоренко М Свідомість,її структура та суть / М Сидоренко. – Чернівці, 1968. – 20с.
1306754
  Вдовиченко Л.О. Свідомість: сучасне і традиційне тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається свідомість як складний багатовимірний та багатоаспектний феномен. Виникаючи і розвиваючись завдяки, насамперед, в спільній діяльності людей, у сьогоденні свідомість окреслюється переважно через визначення місця і ролі ...
1306755
  Назаренко В. Свідомо й навмисно // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 12


  Більшовики знищили голодом на Чернігівщині понад 360 тисяч українців.
1306756
  Сніжко В. Свідомості Брама : [ природничо-українознавча монографія ] / Валерій Сніжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-621-394-8
1306757
  Михайлова Н. Свідоцтва культу оленя первісних мисливців півночі Євразії у контексті ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 65. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1306758
   Свідоцтва Національної школи суддів України урочисто отримали 630 кандидатів на посаду судді // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 2


  8 вересня о 14.00 в Актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший випускний слухачів Національної школи суддів України.
1306759
  Турчинов О. Свідоцтво : розповідь про минуле, теперішнє і майбутнє : худож.-док. повість, есе / Олександр Турчинов. – Київ : Криниця, 2006. – 286, [2] с. : іл. – ISBN 966-7575-75-6
1306760
  Міненко В.В. Свідоцтво про загальнообов"язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 120-123
1306761
  Кіктенко В.О. Свідоцтво про нагородження імператорським "Орденом Подвійного дракона": невідоме джерело з фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 44-57. – ISSN 1608-0599
1306762
  Чуєва О. Свідоцтво про право власності подружжю за життя - метаморфоза, що змінила реальність // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 87-91
1306763
  Славутич Я. Свідоцтво української мови початку XVII ст. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 29


  "Зерцало Богословія" Кирила Транквіліон-Ставровецького.
1306764
  Навроцька В.В. Свідоцький імунітет священнослужителя у кримінальному судочинстві // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 88-96. – ISSN 2617-4162
1306765
  Ковальчук А. Свідчать Биківнянські могили // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 4-5
1306766
  Бубенок О.Б. Свідчення ал-Мас"уді та "Худуд ал"Алам" про дві групи буртасів / О.Б. Бубенок, Д.А. Радівілов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-34. – ISSN 1608-0599
1306767
  Щодра О. Свідчення Бертинської хроніки про посольство русів 838-839 років до Візантійської імперії та Імперії франків - важлива віха початків формування та міжнародного визнання Київської держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 4, 5
1306768
  Клос Віталій Свідчення давніх переказів та літописні відомості щодо заснування Михайлівської Золотоверхої обителі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-118
1306769
  Серга Ж. Свідчення документів про українізацію 20-30-х років XX ст. у Києві // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 241-246


  У статті досліджується проблема запровадження, проведення і причини згортання політики коренізації, яка в Україні мала назву українізації, причини труднощів на шляху її запровадження та наслідки для суспільства.
1306770
  Танана Р. Свідчення любові і шани : За сторінками Книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці. 1897-1916 рр. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 109-117. – ISSN 0868-4790
1306771
  Кабанець Є.П. Свідчення О.П. Довженка про руйнування історичних пам"яток Києва у полемічному дискурсі // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 51-55. – ISBN 978-966-136-493-5
1306772
  Веселова Олександра Свідчення очевидців голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні як джерело дослідження його причин і наслідків // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 3-17
1306773
  Славутич Я. Свідчення перед Міжнародною комісією для розслідування голоду в Україні (Нью-Йорк, 1988 р.) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – С. 24-26
1306774
  Солошенко О.М. Свідчення покоління дітей Другої світової війни як джерело біографічної інформації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 114-120. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1306775
  Векленко В. Свідчення про Богородицьку фортецю в документах Російського державного архіву давніх актів / В. Векленко, О. Малов, О. Мігульов // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 132-142. – ISSN 0869-3595
1306776
  Іванова О. Свідчення проти друга [Грузія] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Суїцид після відвідин поліції вимагає незалежного розслідування".
1306777
  Радченко Ю. Свідчення через сорок років // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 34-36. – ISSN 1563-6461


  Євреї у Другій світовій війні.
1306778
  Галенко О. Свідчення ярлика Гаджі Герея 1453 р. до історії Східної Європи помонгольського часу // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 66-75
1306779
  Личук Ю.Т. Свідчу / Ю.Т. Личук. – Ужгород, 1983. – 68с.
1306780
  Муратов І.Л. Свіже повітря для матері. (Вікна, відчинені навстіж) : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 202 с.
1306781
  Горяна Л.Г. Свіжий вітер завжди дує з України... / Л.Г. Горяна, Н.В. Гнілуша // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-4 : фото
1306782
  Федоровський П Є. Свіжий вітер океану: пригодн. повість. / П Є. Федоровський. – К., 1980. – 152с.
1306783
  Небилиця В.П. Свіжий повів. / В.П. Небилиця. – Київ, 1962. – 32с.
1306784
   Свіжим оком / підготували Андрій Голуб, Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Розмова з політиками й громадськими діячами щодо помилок початку 1990-х і бачення України через 10 років.
1306785
  Чемес В.Ф. Свій-чужий у структурі дискурсу мовно-етнічного самоототожнення особи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 373-380
1306786
  Шабелюк О. Свій дім - своїми руками // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про роботу студентських трудових загонів, які виконують косметичні ремонти у гуртожитках. У цьому році такі роботи були приурочені до підготовки Євро-2012.
1306787
  Білецький М.С. Свій не свій - на дорозі не стій! : сатира та гумор / М.С. Білецький. – Київ, 1962. – 117с.
1306788
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-119 : Іл.
1306789
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 104-110 : Іл.
1306790
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-117 : Іл.
1306791
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-101 : Іл.
1306792
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-125 : Фото
1306793
   Свій погляд на туристичні події України та світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 104-110 : Фото
1306794
  Мельник К О. Свій серед зірок і комет (75 років члену-кореспонденту НАН України Климу Чурюмову) / К О. Мельник, Т.К. Чурюмова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0372-6436


  Видатний український астроном, першовідкривач космічних об’єктів, невтомний популяризатор наукових досягнень, автор визначних наукових праць. За 52 роки творчої праці в галузі астрономії в Київському національному університе- ті імені Тараса Шевченка ...
1306795
  Мазепова О.В. Свій" та "чужий" простір у контексті перської системи ввічливості ta"arof // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті розглянуто проблематику, пов"язану з реалізацією бінарної опозиції "свій-чужий" у контексті перської системи ввічливості ta"?rof, яка має визначальний вплив на всі види соціальної взаємодії в Ірані. Проаналізовано концепцію американського ...
1306796
  Борисюк І.В. Свій/чужий простір у ліриці Ігоря Калинця // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 3-12. – ISSN 1996-9872
1306797
  Мочернюк Н. Свій/чужий простір як реалізація особистості поета (на прикладі твору "Дзяди" ч..З. А. Міцкевипча) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 100-105.
1306798
  Огульчанська О. Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марія Ремарка "Час жити і час помирати" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 128-132. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1306799
  Дубинянська Я. Свій: час : роман / Яна Дубинянська ; з рос. пер. В. Стах. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-679-238-3
1306800
  Злотін О.З. Свійські комахи / О.З. Злотін. – К., 1988. – 80с.
1306801
  Тормахова В.М. Свінг як метроритмічне і танцювальне явище // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 135-137
1306802
  Конончук Г.Л. Свіп-лазер / Г.Л. Конончук, І.Є. Хоменко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 408-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено оптико-електронну схему пристрою для керування частотою лазера шляхом підтримання певного температурного режиму резонатора. Досягнуто хитання частоти в межах 0-1200 МГц з повторенням 0,01-2 Гц. Пристрій можна застосувати для стабілізації ...
1306803
  Смолинець В. Свірзький замок, його вплив та значення в архітектурному середовищі села, пристосування до сучасних потреб // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 154-157. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 18)
1306804
  Пушкарук Н. Світ - На межі / Н. Пушкарук, В. Швед, В. Василенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  Експерти - про можливі наслідки війни в Сирії та роль ООН в урегулюванні.
1306805
  Проць Л. Світ - обитель свята : добірки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 94-101. – ISSN 08-68-4790-1
1306806
   Світ - це шлях, яким іде людина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 42 : фото
1306807
   Світ. – Київ, 2000
1306808
   Світ. – Київ
лютий (№ 5/6). – 2000. – 8 с.
1306809
   Світ. – Київ
березень (№ 9/10). – 2000. – 8 с.
1306810
   Світ. – Київ
листопад (№ 41/42). – 2000. – 8 с.
1306811
   Світ. – Київ, 2001
1306812
  Захарченко А. Світ : проза: повість // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 78-139
1306813
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 9/10). – 2013. – 4 с.
1306814
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 11/12). – 2013. – 4 с.
1306815
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 13/14). – 2013. – 4 с.
1306816
   Світ. – Київ, 1997-
квітень (№ 15/16). – 2013. – 4 с.
1306817
   Світ. – Київ, 1997-
травень (№ 17/18). – 2013. – 4 с.
1306818
   Світ. – Київ, 1997-
травень (№19/20). – 2013. – 4 с.
1306819
   Світ. – Київ, 1997-
червень (№ 23/24). – 2013. – 4 с.
1306820
   Світ. – Київ, 1997-
серпень (№ 29/30). – 2013. – 4 с.
1306821
   Світ. – Київ, 1997-
серпень (№ 31/32). – 2013. – 4 с.
1306822
   Світ. – Київ, 1997-
вересень (№ 33/34). – 2013. – 4 с.
1306823
   Світ. – Київ, 1997-
вересень (№ 35/36). – 2013. – 4 с.
1306824
   Світ. – Київ, 1997-
листопад (№ 41/42). – 2013. – 4 с.
1306825
   Світ. – Київ, 1997-
листопад (№ 43/44). – 2013. – 4 с.
1306826
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 1/2). – 2017. – 4 с.
1306827
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 3/4). – 2017. – 4 с.
1306828
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 5/6). – 2017. – 4 с.
1306829
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 7/8). – 2017. – 4 с.
1306830
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2017. – 4 с.
1306831
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 11/12). – 2017. – 4 с.
1306832
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 13/14). – 2017. – 4 с.
1306833
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 15/16). – 2017. – 4 с.
1306834
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 17/18). – 2017. – 4 с.
1306835
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 19/20). – 2017. – 4 с.
1306836
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 21/22). – 2017. – 4 с.
1306837
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2017. – 4 с.
1306838
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 27/28). – 2017. – 4 с.
1306839
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 29/30). – 2017. – 4 с.
1306840
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 31/32). – 2017. – 4 с.
1306841
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 33/34). – 2017. – 4 с.
1306842
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 35/36). – 2017. – 4 с.
1306843
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 37/38). – 2017. – 4 с.
1306844
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 39/40). – 2017. – 4 с.
1306845
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 41/42). – 2017. – 4 с.
1306846
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 43/44). – 2017. – 4 с.
1306847
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 45/46). – 2017. – 4 с.
1306848
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 47/48). – 2017. – 4 с.
1306849
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 1/2). – 2018. – 4 с.
1306850
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 3/4). – 2018. – 4 с.
1306851
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 5/6). – 2018. – 4 с.
1306852
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 7/8). – 2018. – 4 с.
1306853
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2018. – 4 с.
1306854
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 11/12). – 2018. – 4 с.
1306855
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 13/14). – 2018. – 4 с.
1306856
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 15/16). – 2018. – 4 с.
1306857
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 17/18). – 2018. – 4 с.
1306858
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 19/20). – 2018. – 4 с.
1306859
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 21/22). – 2018. – 4 с.
1306860
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 23/24). – 2018. – 4 с.
1306861
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2018. – 4 с.
1306862
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 27/28). – 2018. – 4 с.
1306863
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 29/30). – 2018. – 4 с.
1306864
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 31/32). – 2018. – 4 с.
1306865
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 33/34). – 2018. – 4 с.
1306866
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 35/36). – 2018. – 4 с.
1306867
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 37/38). – 2018. – 4 с.
1306868
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 39/40). – 2018. – 4 с.
1306869
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 41/42). – 2018. – 4 с.
1306870
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 43/44). – 2018. – 4 с.
1306871
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 45/46). – 2018. – 4 с.
1306872
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 47/48). – 2018. – 4 с.
1306873
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 1/2). – 2019. – 4 с.
1306874
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 3/4). – 2019. – 4 с.
1306875
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 5/6). – 2019. – 4 с.
1306876
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 7/8). – 2019. – 4 с.
1306877
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2019. – 4 с.
1306878
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 11/12). – 2019. – 4 с.
1306879
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 13/14). – 2019. – 4 с.
1306880
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 15/16). – 2019. – 4 с.
1306881
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 17/18). – 2019. – 4 с.
1306882
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 19/20). – 2019. – 4 с.
1306883
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 21/22). – 2019. – 4 с.
1306884
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 23/24). – 2019. – 4 с.
1306885
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2019. – 4 с.
1306886
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 27/28). – 2019. – 4 с.
1306887
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 29/30). – 2019. – 4 с.
1306888
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 31/32). – 2019. – 4 с.
1306889
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 33/34). – 2019. – 4 с.
1306890
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 35/36). – 2019. – 4 с.
1306891
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 37/38). – 2019. – 4 с.
1306892
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 39/40). – 2019. – 4 с.
1306893
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 41/42). – 2019. – 4 с.
1306894
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 43/44). – 2019. – 4 с.
1306895
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 45/46). – 2019. – 4 с.
1306896
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 47/48). – 2019. – 4 с.
1306897
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 1/2). – 2020. – 4 с.
1306898
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 3/4). – 2020. – 4 с.
1306899
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 5/6). – 2020. – 4 с.
1306900
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 7/8). – 2020. – 4 с.
1306901
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2020. – 4 с.
1306902
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 11/12). – 2020. – 4 с.
1306903
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 13/14). – 2020. – 4 с.
1306904
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 15/16). – 2020. – 4 с.
1306905
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 17/18). – 2020. – 4 с.
1306906
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 19/20). – 2020. – 4 с.
1306907
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 21/22). – 2020. – 4 с.
1306908
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 23/24). – 2020. – 4 с.
1306909
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2020. – 4 с.
1306910
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 27/28). – 2020. – 4 с.
1306911
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 29/30). – 2020. – 4 с.
1306912
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 31/32). – 2020. – 4 с.
1306913
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 33/34). – 2020. – 4 с.
1306914
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 35/36). – 2020. – 4 с.
1306915
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 37/38). – 2020. – 4 с.
1306916
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 39/40). – 2020. – 4 с.
1306917
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 41/42). – 2020. – 8 с.
1306918
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 43/44). – 2020. – 4 с.
1306919
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 45/46). – 2020. – 4 с.
1306920
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 47/48). – 2020. – 4 с.
1306921
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 1/2). – 2021. – 4 с.
1306922
   Світ. – Київ, 1997-
Січень (№ 3/4). – 2021. – 4 с.
1306923
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 5/6). – 2021. – 4 с.
1306924
   Світ. – Київ, 1997-
Лютий (№ 7/8). – 2021. – 4 с.
1306925
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2021. – 4 с.
1306926
   Світ. – Київ, 1997-
Березень (№ 11/12). – 2021. – 4 с.
1306927
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 13/14). – 2021. – 4 с.
1306928
   Світ. – Київ, 1997-
Квітень (№ 15/16). – 2021. – 4 с.
1306929
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 17/18). – 2021. – 4 с.
1306930
   Світ. – Київ, 1997-
Травень (№ 19/20). – 2021. – 4 с.
1306931
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 21/22). – 2021. – 4 с.
1306932
   Світ. – Київ, 1997-
Червень (№ 23/24). – 2021. – 4 с.
1306933
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2021. – 4 с.
1306934
   Світ. – Київ, 1997-
Липень (№ 27/28). – 2021. – 8 с.
1306935
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 29/30). – 2021. – 8 с.
1306936
   Світ. – Київ, 1997-
Серпень (№ 31/32). – 2021. – 8 с.
1306937
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 33/34). – 2021. – 8 с.
1306938
   Світ. – Київ, 1997-
Вересень (№ 35/36). – 2021. – 8 с.
1306939
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 37/38). – 2021. – 8 с.
1306940
   Світ. – Київ, 1997-
Жовтень (№ 39/40). – 2021. – 8 с.
1306941
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 41/42). – 2021. – 8 с.
1306942
   Світ. – Київ, 1997-
Листопад (№ 43/44). – 2021. – 8 с.
1306943
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 45/46). – 2021. – 8 с.
1306944
   Світ. – Київ, 1997-
Грудень (№ 47/48). – 2021. – 8 с.
1306945
   Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 1997-
Березень (№ 9/10). – 2022. – 8 с.
1306946
   Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 1997-
№ 11/12. – 2022. – 8 с.
1306947
   Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 1997-
Квітень (№ 15/16). – 2022. – 8 с.
1306948
   Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 1997-
Липень (№ 25/26). – 2022. – 8 с.
1306949
  Сташків Мирон Світ "безмірний, прекрасний і бентежний" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 52
1306950
  Клочек Г. Світ "Велесової книги" : Навч. посібник / Григорій Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 2001. – 160с. – ISBN 966-7514-08-0
1306951
  Сухомлинов О. Світ "тутешній" провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У прозі про втрачену малу вітчизну - Поділля - польська письменниця Марія Шофер створила специфічну й унікальну етнокультурну модель багатонаціонального пограниччя міжвоєнного періоду. Побіжний аналіз творів цієї авторки дає підстави стверджувати, що ...
1306952
  Жук М.В. Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: С.О. Кисельов, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 64 : Політичні студії. – C. 56-60. – ISSN 1996-9872
1306953
   Світ Big Data без обмежень // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.1


  ."Коли студенти факультету комп"ютерних наук та кібернетики нарешті повернуться до занять офлайн, в улюбленому корпусі на них чекатиме нова й сучасна ML-лабораторія. Щойно відкрита за сприяння компанії GlobalLogic в Україні у цей непростий час, вона ...
1306954
  Будько Євген Світ актриси : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 10-14 : Фото
1306955
  Швайко В.С. Світ антиутопії в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману М. Етвуд "Оповідь служниці") / В.С. Швайко, Г.В. Тащенко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 192-197. – ISBN 978-966-285-684-2
1306956
  Підлісна Г.Н. Світ античної літератури / Г.Н. Підлісна ; [відп. ред. В.І. Пащенко]. – Київ : Наукова думка, 1981. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-популярна література)
1306957
  Підлісна Г.Н. Світ античної літератури / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Наукова думка, 1989. – 165с.
1306958
  Шестак Анна Світ аплодує їм стоячи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 20-28 : фото
1306959
  Гоян І. Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого / І. Гоян, І. Коваль // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 115-123. – ISSN 2222-5242
1306960
  Зісман Г.А. Світ атома : пер. з рос. / Г.А. Зісман. – Київ : ДТВУ, 1952. – 65 с.
1306961
   Світ аюрведи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 62-67 : фото
1306962
  Лемех Є. Світ Барвінського / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 6


  Як у Дрогобичі відновлюють пам"ять про композитора, про якого мовчали майже півстоліття.
1306963
  Лідськи Ю.Я. Світ без героїв / Ю.Я. Лідськи. – К., 1966. – 48с.
1306964
  Гудбі Джеймс Світ без зброї: фантазія чи необхідність? // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 13-30. – ISBN 978-966-7272-97-5
1306965
  Ісаченко Л. Світ без нього // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 29-31
1306966
  Трегуб Г. Світ без прикрас. Йозеф Вінклер про сучасну австрійську літературу, історичну пам"ять і мовну віртуозність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 42 (259). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
1306967
  Рудько І. Світ бібліографії Пауля Целана (до 100-річчя від дня народження німецькомовного поета та перекладача) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341
1306968
  Шкуров Є. Світ богів та його руйнування у циклі Ю.Нікітіна "Троє з лісу" / Є. Шкуров, Д. Айдачич // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 296-308. – (Бібліотека інституту філології)


  Міфопоетика циклу фантастичних романів Юрія Нікітіна "Троє з лісу"
1306969
  Кльосова О. Світ болю і жаху // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 21


  Музей Голодомору в Меджибожі - унікальний заклад, де з колосальною силою, вражаюче і яскраво відтворена трагедія нашого народу.
1306970
  Іванишин П. Світ боротьби в поезії вісниківців як розвиток художнього універсуму Т. Шевченка // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 69-84. – ISBN 978-966-2248-94-4
1306971
  Кравченко П.А. Світ буття людини в екзистенціальній антропології С. Кіркегора // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 4-11
1306972
   Світ бухгалтерського обліку
№ 3. – 1997
1306973
   Світ бухгалтерського обліку
№ 4. – 1997
1306974
   Світ бухгалтерського обліку
№ 7. – 1997
1306975
   Світ бухгалтерського обліку
№ 8. – 1997
1306976
   Світ бухгалтерського обліку
№ 9. – 1997
1306977
   Світ бухгалтерського обліку
№ 10. – 1997
1306978
   Світ бухгалтерського обліку
№ 11. – 1997
1306979
   Світ бухгалтерського обліку
№ 12. – 1997
1306980
   Світ бухгалтерського обліку
№ 1. – 1998
1306981
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1998
1306982
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1998
1306983
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1998
1306984
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1998
1306985
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1998
1306986
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1998
1306987
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1998
1306988
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1998
1306989
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1998
1306990
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1998
1306991
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1998
1306992
  Степаненко М.І. Світ в оцінці Олеся Гончара : аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 283, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-8798-69-6
1306993
  Алегрія С. Світ великий, та чужий : роман : переклад з іспанської / Алегрія С. – Київ : Дніпро, 1976. – 368 с.
1306994
  Сорока Михайло Світ відкриває Україну : Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття: Статті. Документи. Коментарі / Сорока Михайло. – Київ : Київська правда, 2001. – 782с. – ISBN 966-7270-14-9
1306995
  Кіт Л. Світ відкритий для вас // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 2


  На зустріч із Президентом були запрошені переможці міжнародних олімпіад, вихованці Малої академії наук України, молоді вчені. Понад третина з переможців міжнародних предметних олімпіад серед школярів, які 2017 року принесли нагороди для України, обрали ...
1306996
  Федурко М. Світ війни у дзеркалі галицького інтелігента (за повістю Осипа Турянського "Поза межами болю") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 56-63. – ISBN 978-617-7235-61-2
1306997
  Жаданов Ю. Світ героїв Дж. Орвелла (Специфіка образної системи роману Дж. Орвелла "1984") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 62-70
1306998
  Йогансон К. Світ Гоголя : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 106-131. – ISSN 0320-8370


  Роман "Світ Гоголя" був опублікований у 1989 році у формі персоніфікованого оповідача.
1306999
  Соловей О. Світ гостинний : Подорожні нариси / О. Соловей. – Київ : Гелікон, 2000. – 136с. – (Українська модерна література). – ISBN 966-7916-03-0
1307000
  Козак С. Світ гуцулів очима Станіслава Вінценза // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 488-494. – ISBN 978-966-02-6612-4
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,