Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1305001
  Черемшинська Р. "Талановитий новеліст і поет" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 11


  Виповнилося 150 років від дня народження Осипа Маковея.
1305002
  Цимбал Т. "Талановитим - вхід без черги!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 12


  Світовий досвід в українській адаптації КНУКіМ
1305003
  Чекаль Л.А. "Талібан" / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 369-370. – ISBN 966-642-073-2
1305004
  Яровенко Т.С. "Талісман" Володимира Винниченка: художня трансформація тюремного досвіду // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 258-263. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1305005
  Шаститко П.М. "Тальвар" поднимает флаг / П.М. Шаститко, В.В. Выхухолев. – М., 1982. – 60с.
1305006
  Грушевський М. "Там вночі під 17 вересня 1866 р. прийшов я на світ" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 20-21. – ISSN 1230-2759
1305007
  Солоницын А.А. "Там человек сгорел!" / А.А. Солоницын. – Самара, 1991. – 317с.
1305008
  Коць Т. "Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові" (лексико-семантичне поле "тиша" у творчості Лесі Українки) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 88-93. – ISSN 2413-0923
1305009
  Байдин В. "Там, в бесконечности миров... " Александр Чижевский - поэт Серебряного века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 4. – С. 200-239. – ISSN 0042-8795
1305010
   "Там, где приходит здоровье" : fashion hous // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 16-21 : Фото
1305011
  Назарьян Р.Г. "Там, где хочется жить..." (поэтика рассказа А. Грина "Карантин") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 77-82. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1305012
   "Там, де неспроможна зброя, може слово" // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2 : фото


  У КНУ університеті відбулася конференція на тему "Інформаційні війни та вплив їх на розвиток сучасності". Учасників конференції привітав ректор КНУ академік Леонід Губерський. Учасники конференції розглянули питання щодо методів протидії інформаційній ...
1305013
  Медяков А. "Там, на Востоке стоит наш единственный враг" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 86-91. – ISSN 0235-7089


  Август Бебель про Росію. Август Бебель (*22 лютого 1840, Кельн — †13 серпня 1913) — видатний діяч німецького і міжнародного робітничого руху. Один з засновників і керівників німецької соціал-демократичної партії і 2-го Інтернаціоналу.
1305014
  Горбатюк В. "Там, на рідній межі...". Володимир Свідзінський: дитинство в Моломолинцях
1305015
  Зверев И.Ю. "Там, на шахте угольной..." / И.Ю. Зверев. – Москва, 1956. – 112с.
1305016
   "Тамиздат" от осуждения - к диалогу. – Саратов, 1990. – 122с.
1305017
   [Тализіна Ніна Федорівна] // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 199-202. – ISSN 2226-4078


  "...6 січня 2018 року світова психологічна наука втратила велику людину - на 95 році життя померла академікРосійської академії освіти, професор кафедри психології освіти і педагогіки Московського університету, доктор психологічних наук Ніна Федорівна ...
1305018
  Алексакіс В. [Тальго : роман / Василіс Алексакіс. – Афіни : Ександас, 1993. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-027-4
1305019
  Махінчук М. Тактик навчального процесу : [спогади] / Микола Махінчук // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 422-423. – ISBN 978-966-2726-03-9
1305020
  Бахин В.П. Тактика-профессионализм и мастерство при общении : Учебное пособие / В.П. Бахин. – Киев, 2006. – 116с. – ISBN 966-8426-04-5
1305021
  Кахана Тактика / Кахана. – Киев, 1936. – 342 с.
1305022
   Тактика. – М., 1984. – 270с.
1305023
   Тактика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 496с.
1305024
   Тактика : підручник для використання в навч.-виховному процесі / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А Каленський., Є.Б. Смірнов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 607с. – ISBN 978-966-439-157-0
1305025
  Нікітенко К. Тактика "випаленої землі", або Як компартія 1941 р. керувала евакуацією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  22 червня виповнюється 75 років від початку німецько-радянської війни. У наших північних сусідів, як завжди, відбуватимуться "зустрічі ветеранів" (майже столітніх дідусів, яких привезуть з усіх усюд), розливатимуть "наркомівські" 100 грам, ...
1305026
  Нечипоренко Б. Тактика "спрощення і наближення до народу" як засіб маніпулятивного впливу в китайських електронних ЗМІ


  Дана стаття присвячена проблемі маніпуляції масової свідомості в ЗМІ Китайської Народної Республіки. Зокрема, на основі статей електронної версії офіційного інформаційного агентства "Сін хуа" проводиться лексико-граматичний аналіз маніпулятивної ...
1305027
  Гришин С.В. Тактика (По иностр. взглядам) / С.В. Гришин. – М., 1972. – 317с.
1305028
  Владиславский Л.Н. Тактика артиллерии / Л.Н. Владиславский. – Москва, 1919. – 299с.
1305029
  Брагинский Р.Б. Тактика артиллерии в боевых примерах / Р.Б. Брагинский. – Москва, 1977. – 264 с.
1305030
  Гомельский А.Я. Тактика баскетбола / А.Я. Гомельский. – М., 1966. – 176с.
1305031
  Шестак Ю.И. Тактика бельшевиков по отношению к партии левых эссеров и отколовшимся от нее партиям "революционных коммунистов" и "народников-коммунистов" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шестак Ю.И. ; Спец. уч. сво. по ист. КПСС. – Москва, 1971. – 24 с.
1305032
  Рядніна У. Тактика більшовиків в роки імперіалістної війни / У. Рядніна. – с.
1305033
  Олійник З.В. Тактика більшовиків національного питання в Україні в період другої окупації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Історія ; вип. 45)


  Розглядається національна політика більшовицької Росії
1305034
  Олійник З. Тактика більшовицької партії щодо України (березень - жовтень 1917 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 46)


  Розглядається національна політика більшовицької партії.
1305035
  Марченкова Н.П. Тактика блока партии большевиков, с левыми эсерами в период подготовки, победы и развития Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Марченкова Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 18л.
1305036
   Тактика большевизма в профдвижении: сб. резолюций. – Х., 1923. – 80с.
1305037
  Нестерова М.Д. Тактика большевиков в борьбе за массы в период поготовки Октября : Автореф... канд .ист.наук: / Нестерова М. Д.; МВО УССР, Льв.ГУ,Каф. ист. КПСС. – Львов, 1958. – 23л.
1305038
  Этенко Л.А. Тактика большевистских оргазаций Терека в борьбе за установление Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: / Этенко Л.А.; Рост.гос.ун-тр. – Ростов н/Д, 1958. – 20л.
1305039
  Васильев Г.В. Тактика большевистской партии по отношению к учредительному собранию : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев Г.В.; Калининский гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 32л.
1305040
  Стасюк І.М. Тактика боротьби українців за національно-політичні права народу та державну нежалежність у 50-80-х роках XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 252-257. – ISSN 0321-0499
1305041
  Чумаков Е.М. Тактика борца-самбиста. / Е.М. Чумаков. – М., 1976. – 224с.
1305042
  Харлампиев А.Г. Тактика борьбы самбо / А.Г. Харлампиев. – М, 1958. – 144с.
1305043
  Скоморохов Тактика в боевых примерах : Авиационный полк. / Скоморохов, В.Н. Чернкцкий. – М., 1985. – 175с.
1305044
  Масленников Ю.И. Тактика в боевых примерах : Эскадриль - экипаж. / Ю.И. Масленников. – М., 1985. – 88с.
1305045
   Тактика в боевых примерах. Батальон. – Москва : Военное издательство, 1974. – 255 с.
1305046
  Адгамов А.М. Тактика в боевых примерах. Взвод / Адгамов А.М., Демин А.Ф., Сметанин А.И. – Москва : Военное издательство, 1974. – 163 с. : ил.
1305047
   Тактика в боевых примерах. Дивизия. – Москва, 1976. – 295 с.
1305048
   Тактика в боевых примерах. Полк. – Москва : Военное издательство, 1974. – 286 с.
1305049
   Тактика в боевых примерах. Рота. – Москва : Военное издательство, 1974. – 184с.
1305050
  Карнеев В.И. Тактика в мотоциклетных соревнвоаниях. / В.И. Карнеев. – М., 1956. – 48с.
1305051
  Миротин Б.А. Тактика в русских шашках / Б.А. Миротин, И.П. Козлов. – М., 1974. – 143с.
1305052
  Миддельдорф Э. Тактика в русской кампании / Э. Миддельдорф. – М, 1958. – 366с.
1305053
  Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе / А.Н. Ленц. – М, 1967. – 152с.
1305054
   Тактика ведення вузлових захворювань щитовидної залози в дорослих у клініці ендокринолога / Н.В. Скрипник, О.В. Марусин, Т.С. Вацеба, Л.В. Рибчак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 37-47. – ISSN 2521-1455
1305055
   Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 339с. – ISBN 966-8029-51-8
1305056
  Цибка В.В. Тактика висміювання як засіб реалізації стратегії дискредитації опонента // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 149-156. – ISBN 966-581-498-2
1305057
  Штеллер И.П. Тактика водного поло / И.П. Штеллер. – М, 1952. – 136с.
1305058
  Амалин М.Е. Тактика волейбола : (Тактика игры и методика ее совершенствования в командах высш. разрядов) / М.Е. Амалин. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 164 с. : черт.
1305059
  Данильчук А. Тактика гендерної конфронтації в комунікативній стратегії Дональда Трампа (на матеріалах виборчої кампанії 2016 р.) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 47-52. – ISSN 2410-0927
1305060
  Лещенко Анатолий Владимирович Тактика германской коммунистической партии в борьбе за создание единого союза антимонополистических сил : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Лещенко Анатолий Владимирович; МГУ. – М., 1974. – 26л.
1305061
  Борисов В.А. Тактика гидрогеологических исследований : (на примере Узбекистана) / В.А. Борисов. – Ташкент : Фан, 1982. – 165с.
1305062
  Леонов О.Д. Тактика гри в баскетбол / О.Д. Леонов. – К, 1970. – 110с.
1305063
  Безвершенко О.П. Тактика гри в міжнародні шашки / О.П. Безвершенко. – Київ : Здоров"я, 1982. – 128 с.
1305064
  Лаптев Ю.А. Тактика действий мелких подразделений в основных видах боя / Ю.А. Лаптев. – Тбилиси, 1976. – 188с.
1305065
  Лаптев Ю.А. Тактика действий мелких подразделений в основных видах боя. / Ю.А. Лаптев. – Тбилиси, 1976. – 197с.
1305066
  Дунаєвська Л. Тактика допиту свідків // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-81
1305067
  Пономарев И.П. Тактика допроса лица, ссылающегося на "цифровое алиби" // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 86-93. – ISSN 1993-0917
1305068
  Карнеева Л.М. Тактика допроса на предварительном следствии. / Л.М. Карнеева. – М., 1958. – 208с.
1305069
  Нгуен Куи Дык Тактика допроса обвиняемого : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Нгуен Куи Дык; Академия МВД СССР. – М., 1991. – 25л.
1305070
  Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Закатов А.А.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1305071
  Васильев А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. – Москва, 1970. – 208с.
1305072
  Коновалова В.Е. Тактика допроса свидетелей в советских органах расследования : Автореф... канд. юридич.наук: / Коновалова В.Е.; Харьк. юридич. ин-т им. Л.М.Кагановича. Кафедра криминалистики. – Х., 1953. – 15 с.
1305073
  Коновалова В.Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых / В.Е. Коновалова. – Харьков, 1956. – 39с.
1305074
  Данилишин Б.М. Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті Третьої та Четвертої промислових революцій) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 44-61. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1305075
  Манько А.В. Тактика единого рабочего фронта на современном этапе / А.В. Манько. – Москва, 1972. – 48с.
1305076
  Габуния Влериан Константинович Тактика единого фронта левых сил в деятельности КПСС : Автореф... д-ра ист.наук: / Габуния Влериан Константинович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1305077
  Габуния В.К. Тактика единого фронта революционных сил / В.К. Габуния. – Москва, 1971. – 64с.
1305078
  Мадиссон В.В. Тактика єднсті / В.В. Мадиссон. – Київ, 1971. – 48с.
1305079
  Солтановская Т.Г. Тактика Жан Поль Марата в борьбе народных масс против монархии на первом этапе французской буржуазной революции (1789-1792 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Солтановская Т.Г.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истсории нового времени. – Львов, 1955. – 16л.
1305080
  Федоров Ю.Д. Тактика задержания / Ю.Д. Федоров. – Ташкент, 1975. – 55с.
1305081
  Бентам Иеремия Тактика законодательных собраний / Бентам ; Пер. М. К. – Санкт-Петербург : Изд. Л.А. Велихова ; [Тип. Сириус], 1907. – 186, [2] с., 1 л. портр. – (Политические опыты)
1305082
  Несінов О. Тактика захисту з використанням недосконалих положень КПК України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; редкол.: Варфоломеєва Т.В., Лазебний Л.Л., Гончаренко В.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (176). – С. 38-42
1305083
  Калужна О. Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 83-90. – ISSN 2311-6676
1305084
  Григорьев М.Г. Тактика и вооружение пехотных подразделений иностранных армий. / М.Г. Григорьев, Н.И. Гришин. – М., 1963. – 272с.
1305085
  Гавло В.К. Тактика и методика судебного следствия-научное поле деятельности криминалтстики / В.К. Гавло, Д.В. Ким // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 22-30. – ISSN 1993-0917
1305086
  Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса / И. Кертэс. – М., 1965. – 164с.
1305087
  Крикунов А.Е. Тактика и психологические основы предъявления лица для опознания на предварительном следствии / А.Е. Крикунов, А.Ф. Маевский. – К., 1977. – 42с.
1305088
  Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебніх действий / Г.А. Воробьев. – Краснодар, 1986. – 87с.
1305089
   Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 117с.
1305090
   Тактика и стратегия в футболе.. – К., 1989. – 189с.
1305091
  Озен М.А. Тактика и стратегия Запада, Турции и России на территории Южного Кавказа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 421-423. – ISSN 2076-1554
1305092
  Волчок А.С. Тактика и стратегия шахмат. / А.С. Волчок. – Київ, 1985. – 176с.
1305093
  Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса / Л.Е. Ароцкер. – Москва, 1969. – 120с.
1305094
  Бахин В.П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел / В.П. Бахин. – К, 1990. – 54с.
1305095
  Мезенцева І.Є. Тактика і методика розслідування корупційних злочинів // Криміналістика і судовая експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 129-138. – ISSN 0130-2655
1305096
  Мулюков М.А. Тактика казанских большевиков по отношению к мелкобуржуазной демократии в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции (февраль - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мулюков М.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1305097
  Самусенко Ж.Ф. Тактика Коммунистической партии Западной Украины в революционно-осободительном движении (1924-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Самусенко Ж.Ф.; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 33л.
1305098
  Клинтух Ю.Ф. Тактика Коммунистической партии по отношению к мелкобуржуазной националистической партии боротьбистов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Клинтух Ю.Ф.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1973. – 33л.
1305099
  Динес А.С. Тактика Коммунистической партии по отношению к Учредительскому собранию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Динес А.С.; Сарат. гос.ун-т. – Саратов, 1954. – 25л.
1305100
  Толк А.Я. Тактика Коммунистической партии Эстонии в борьбе против буржуазии в 1930-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Толк А.Я.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1305101
  Штейман И.А. Тактика Компартии Латвии в социалистической революции 1940 года / И.А. Штейман. – Рига, 1977. – 171с.
1305102
  Осколков Е.Н. Тактика КПСС в период завершения сплошной коллективизации в основных зерновых районах страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Е.Н.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 22л.
1305103
  Жолтікова Г. Тактика Кремля: підміняй і володарюй // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 42-45
1305104
  Jacgues Donnez Тактика лечения миомы матки: из настоящего в будущее / Jacgues Donnez, Dolmans, Marie-Madeleine // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (30). – С. 93-100. – ISSN 2309-4117
1305105
  Мадиссон В.В. Тактика Маркса и Энгельса в борьбе за единство буржуазного пролетариата (1864-1895 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Мадиссон В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
1305106
  Мадиссон В.В. Тактика Маркса и Энгельса в борьбе за единство международного пролетариата (1864-1859 гг.) : Дис... канд.ист.наук: 621 / Мадиссон В.В.; Укр.с.-х. академия. – К., 1972. – 247л. – Бібліогр.:л.1-21
1305107
  Мусеви Т. Тактика народной партии Ирана в демократическом антиимпериалистическом движении трудящихся Ирана в 1941-1949 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусеви Т.; М-во просвещения АзССР. Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1960. – 15л.
1305108
  Щур Б.В. Тактика нейтралізації протидіїї розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами : монографія / Б.В.Щур, за ред. В.Ю. Шепітька. – Харків : Гриф, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8820-05-3
1305109
  Форверк Э. Тактика ночного боя / Э. Форверк. – М, 1966. – 175с.
1305110
  Чорна Т.В. Тактика облоги і оборони укріплених пунктів османськими військами в другій половині XV - XVII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 159-162. – ISSN 2218-4805
1305111
  Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий : учеб. пособ. / В.Г. Лукашевич. – Киев, 1989. – 88 с.
1305112
  Шутяк Т.В. Тактика огляду документів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 158-159. – ISBN 978-966-419-280-1
1305113
  Шепітько В. Тактика огляду місця події (проблеми використання типового та евристичного в діяльності слідчого) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 88-90
1305114
  Кравченко О.А. Тактика одержання деяких видів зразків для експертного дослідження за участю спеціалістів // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 104-108
1305115
  Кравченко К.С. Тактика одночасного допиту у кримінальних провадженнях, пов"язаних із торгівлею людьми // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (35). – С. 195-205. – ISSN 2310-6166
1305116
  Байбекова В.А. Тактика основних слідчих дій на подальшому етапі розслідування крадіжок, скоєних у натовпі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 166-172.
1305117
  Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – Москва, 1981. – 112с.
1305118
  Рочев В.И. Тактика партии большевиков в борьбе за массы в земской компании (июль - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рочев В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
1305119
  Волнистый Анатолий Парфенович Тактика партии большевиков в борьбе за массы на муниципальных выборах в 1917 г. (На материалах парт. организаций Донской обл., Харьк. и Екатеринослав. губерний) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Волнистый Анатолий Парфенович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1976. – 21л.
1305120
  Нижников В.Т. Тактика партии большевиков в борьбе за народные массы в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: / Нижников В.Т.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 23л.
1305121
  Феоктистова П.А. Тактика партии большевиков в период подготовки и проведения октябрьского вооруженного восстания (июль - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Феоктистова П.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1305122
  Востриков Н.И. Тактика партии большевиков по отношению к непролетарских слоям трудящихся города в период подготовки социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Востриков Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
1305123
  Козловський В.В. Тактика побудови та інтерпретація структурно-семантичної моделі (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 358-365


  Статтю присвячено дослідженню питання моделювання у мові, інтерпретації підходів лінгвістів щодо організації моделі, визначенню структурно-семантичних моделей простого речення в сучасній німецькій мові. Стаття посвящена исследованию вопроса ...
1305124
  Хвощ В.А. Тактика подводных лодок / В.А. Хвощ. – М, 1989. – 262с.
1305125
   Тактика попереднього дослідження криміналістичних об"єктів при проведенні слідчого огляду : Монографія. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 268с. – ISBN 966-8029-27-5
1305126
  Циркаль В.В. Тактика пред"явлення особи і предметів для впізнання за участю спеціалістів // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье исследуются вопросы тактики подготовки и предъявления лиц и предметов для опознания с участием специалистов на предварительном следствии.
1305127
  Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. / А.Я. Гинзбург. – М., 1971. – 63с.
1305128
  Смилгайнис Волдемар Кришьянович Тактика предъявления доказательств при допросе обвиняемого : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смилгайнис Волдемар Кришьянович ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 21 с.
1305129
  Бахин В.П. Тактика преступников : тактические приемы противодействия преступников следствию / Бахин В.П. – Киев : Изд-во Семенко Сергея, 2009. – 44с. – (Библиотека криминалиста). – ISBN 966-8426-07-X
1305130
  Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1305131
  Сенчик М.О. Тактика проведення деяких слідчих дій в справах про випуск недоброякісної продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 121-129. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Успешное расследование по делам о выпуске недоброкачественной продукции возможно лишь при условии тактически правильного проведения каждого следственного действия. Это касается как первоначальных действий следователя, так и тех его действий, которые ...
1305132
  Карпов Н. Тактика проведення допиту при розслідуванні податкових злочинів / Н. Карпов, В. Шершньова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 12 (230). – С. 24-27. – ISSN 1810-3081
1305133
  Ціркаль В.В. Тактика проведення обшуку з участю фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-61. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  На основі узагальнення слідчої практики розглядається питання тактики проведення обшуку з участю фахівців. On the basis of generalizing the investigation practice, the issue of tactics of conducting with specialists" participation is dealt with.
1305134
  Зарубенко О.В. Тактика проведення огляду документів при розслідуванні кримінальних справ // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 98. – С. 11-14
1305135
  Рябикін В.М. Тактика проведення огляду місця події під час розслідування хуліганства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 541-546. – ISSN 1563-3349
1305136
  Зарубей В. Тактика проведення огляду місця події при розслідуванні квартирних крадіжок // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 90-93. – ISSN 0132-1331
1305137
  Калинюк Н.М. Тактика проведення очної ставки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Калинюк Наталя Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 229 л. – Додатки: л. 197-229. – Бібліогр.: л. 169-196
1305138
  Калинюк Н.М. Тактика проведення очної ставки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Калинюк Наталя Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1305139
  Колмаков В.П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В.П. Колмаков. – Х., 1956. – 48с.
1305140
  Циркель Василий Васильевич Тактика производства следственных действий с участием специалистов : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Циркель Василий Васильевич; КГУ. – Киев, 1984. – 226л.
1305141
  Циркаль В.В. Тактика производства следственных действий с участием специалистов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Циркаль В. В.; КГУ. – К., 1984. – 25л.
1305142
  Ленин В.И. Тактика Р.К.П. и международное положение / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №31. – 1924. – 40 с.
1305143
  Колосков Евгений Тактика ранних славян // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 44-49. – ISSN 1812-867Х
1305144
  Маначинский А. Тактика распрей // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.63


  Убийство премьер- министра Сербии Зорана Джиндича
1305145
  Габуния В.К. Тактика революционных компромиссов и соглашений / В.К. Габуния. – Москва, 1966. – 48с.
1305146
  Штульберг А.В. Тактика риска / А.В. Штульберг. – Алма-Ата, 1985. – 175с.
1305147
  Давыдов Г.П. Тактика следственных действий / Г.П. Давыдов. – М., 1959. – 157с.
1305148
  Дулов А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. – Минск, 1971. – 272с.
1305149
  Баев О.Я. Тактика следственных действий. / О.Я. Баев. – Воронеж, 1992. – 205с.
1305150
  Весельський В.К. Тактика слідчих (розшукових) дій // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 34-37. – ISBN 978-966-419-268-9
1305151
  Мацишин В.С. Тактика слідчого огляду при розслідуванні фальшивомонетництва // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-60.
1305152
   Тактика современного общевойского боя. Сб. переводных ст.. – М., 1961. – 224с.
1305153
  Ромм А. Тактика современного футбола / А. Ромм. – М, 1939. – 172с.
1305154
  Степанов Л.М. Тактика спільних дій більшовиків з есерами на Україні в 1905-1907 рр. / Л.М. Степанов, Д.В. Ярош // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 42-56. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  На основі багатого, значною мірою маловивченого матеріалу показано співробітництво більшовиків, РСДРП взагалі з партіями народницького напряму, зокрема з соціалістами-революціонерами під час головних подій періоду першої революції в Росії. Велика увага ...
1305155
  Корбут Е.В. Тактика тенниса. / Е.В. Корбут. – М., 1966. – 112с.
1305156
  Головецький Михайло Олексійович Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Головецький М.О.; КНУТШ. – Харків, 2002. – 19 с. + Додатки: л. 184 - 195. – Бібліогр.: 8 назв
1305157
  Головецький Михайло Олексійович Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Головецький Михайло Олексійович; МВС України. Нац. ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 2002. – 195л. + Додатки: л. 184 - 195. – Бібліогр.: л.170 - 184
1305158
  Милюков П.Н. Тактика фракции Народной свободы во время войны / П. Милюков. – Петроград : Тип. т-ва "Екатерингоф. печ. дело", 1916. – 41 с. – Из отчета о деятельности фракции Народной свободы за "военные" сессии. (В период от 26 июля 1914 г. по 3 сент. 1915 г.)


  Содерж.: Верховники и шляхетство; Сергей Тимофеевич Аксаков; Любовь у "идеалистов тридцатых годов"; Памяти А.И. Герцена; По поводу переписки В.Г. Белинского с невестой; Надеждин и первые критические статьи Белинского; Университетский курс Грановского; ...
1305159
  Качалин Г.Д. Тактика футбола. / Г.Д. Качалин. – М, 1957. – 111с.
1305160
  Аркадьев Б.А. Тактика футбольной игры / Б.А. Аркадьев. – 3-е, переработ. и доп. изд. – Москва, 1962. – 168с.
1305161
  Кравчук В. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.46-49
1305162
  Кравчук В. Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.62-65
1305163
  Лежух Ю. Тактика, методи, прийоми діяльності нотаріуса та їх узгодження з нотаріальною процедурою // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 385-387
1305164
   Тактика.. – М., 1966. – 408с.
1305165
   Тактика.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 495с.
1305166
  Темчин Е.А. Тактики и стратеги / Е.А. Темчин. – М., 1984. – 176с.
1305167
  Федорова О. Тактики та лінгвостилістичні засоби реалізації персвазивної стратегії в інаугураційній промові А. Лінкольна // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 86-90
1305168
  Хлаповська Т.Г. Тактики та прийоми самопрезентації в діловому спілкуванні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 127-134
1305169
  Батюк О.В. Тактико-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування злочинів в установах виконання покарань // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 97-102. – ISSN 2220-1394
1305170
  Колесник В.А. Тактико-криміналістичні аспекти взаємодії слідчих із оперативними підрозділами під час розслідування корупційних злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 59-62. – ISSN 2310-9769
1305171
  Щегельський В.В. Тактико-методологічні орієнтири праці етнолога та журналіста // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 59-60
1305172
  Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на учствующих в деле лиц / Н.П. Хайдуков. – Саратов, 1984. – 124с.
1305173
  Бишевець О.В. Тактико-психологічне забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій : навч. посібник / Бишевець О.В. ; за ред М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 131-138 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-321-9
1305174
  Бишевець О.В. Тактико-психологічні засади проведення допитів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 213-219. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Обґрунтовано доцільність застосування психологічних знань під час проведення такої слідчої (розшукової) дії, як допит; проаналізовано тактико-психологічні засади проведення допиту; визначено, яким чином на його результати впливають комунікативні ...
1305175
  Бишевець О. Тактико-психологічні та етичні засади особистого обшуку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 408-410. – ISBN 978-617-7069-28-6
1305176
  Ларькіна М.О. Тактико-стратегічна організація німецького інституційного оголошення // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 30-40. – Бібліогр.: Літ.: С. 39-40; 15 назв. – ISSN 2075-4205
1305177
  Шевчук В.М. Тактико - психологічні аспекти проведення обшуку при розслідуванні контрабанди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.57-64
1305178
  Олійник О.Б. Тактико - риторичні прийоми під час підготовки прокурором справи до розгляду у суді // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 2-8.
1305179
  Антонюк С.А. Тактильні прикметники в латинській мові (на матеріалі творів письменників I-II століть н.е.) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 123-133. – ISSN 2075-2970
1305180
  Антонюк-Кириченко Тактильні прикметники латинської мови: структурно-системний вибір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія, Овідія) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1305181
  Антонюк-Кириченко Тактильні прикметники латинської мови: структурно-системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія, Овідія) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 248 арк. – Додатки: арк. 226-248. – Бібліогр.: арк. 10-12, 198-225 та в додатках: арк. 244-246
1305182
   Тактическая операция "Проверка алиби": метод. указания.. – Иркутск, 1989. – 20с.
1305183
  Клещев Ю.Н. Тактическая подготовка волейболистов / Ю.Н. Клещев. – М, 1968. – 120с.
1305184
  Зотов В.П. Тактическая подготовка квалифицированных гандболистов на основе повышения эффективности ориентировочной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Зотов В.П.; Киев. гос. ин-тут физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
1305185
  Меримский В.А. Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений / Виктор Аркадьевич Меримский. – Москва : Воениздат, 1984. – 216 с., [8] л. схем.
1305186
  Меримский В.А. Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений / Виктор Аркадьевич Меримский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Воениздат, 1987. – 352 с.
1305187
  Исаков Г.П. Тактическая подготовка стрелкового взвода и роты / Г.П. Исаков. – М, 1963. – 94с.
1305188
  Апухтин Б.Т. Тактическая подготовка футболистов / Б.Т. Апухтин. – Москва, 1961. – 88с.
1305189
  Лощилов А.К. Тактическая подготовка. Оружие массового поражения и защита от него / А.К. Лощилов, В.П. Нестеров. – М., 1966. – 1-172с.
1305190
  Лощилов А.К. Тактическая подготовка. Оружие массового поражения и защита от него / А.К. Лощилов, В.П. Нестеров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1969. – 206с.
1305191
  Хеймонт И. Тактическая разведка в современной войне. / И. Хеймонт. – М., 1963. – 195с.
1305192
   Тактическая разведка.. – М., 1968. – 276с.
1305193
  Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. / А.Е. Михальчук. – Саратов, 1991. – 125с.
1305194
  Костюкевич В. Тактические модели соревновательной деятельности в футболе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3. – С. 40-50. – ISSN 1992-7886
1305195
   Тактические операции и эффективность расследования : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1986. – 135с.
1305196
  Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Минск, 1979. – 128с.
1305197
  Радецкий В.А. Тактические особенности допроса в суде // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2012. – Вип. 118. – С. 303-310. – ISSN 2224-9818
1305198
  Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений / С.Ю. Якушин. – Казань, 1983. – 102с.
1305199
  Вайнер А.Я. Тактические расчёты / А.Я. Вайнер. – Москва, 1977. – 112с.
1305200
  Вайнер А.Я. Тактические расчёты / А.Я. Вайнер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1982. – 176 с.
1305201
  Шрамченко А.Ф. Тактические учения / А.Ф. Шрамченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 254с.
1305202
  Гареев М.А. Тактические учения и маневры / М.А. Гареев. – М, 1977. – 279с.
1305203
  Свердлов Ф.Д. Тактический маневр / Ф.Д. Свердлов. – М, 1982. – 187с.
1305204
  Райс-Джонстон Тактический менеджмент = Rice-Johnston William. Tatical management : Методы управления в меняющемся мире / Райс-Джонстон. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 672с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00108-4
1305205
  Шевчук В. Тактична операція "Профілактика": проблеми розробки та застосування у слідчій діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 209-218. – ISSN 1993-0909
1305206
  Перкін В.І. Тактична операція як одна з форм взаємодії слідчого з різними службами при розслідуванні розбійних нападів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 207-211
1305207
   Тактична підготовка баскетболістів : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2001. – 45c.
1305208
   Тактична підготовка підрозділів артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 528 с. : іл., табл. – Додатки: с. 471-526. – Бібліогр. : с. 438-439. – ISBN 978-966-657-340-0
1305209
   Тактична підготовка тенісиста : метод. рекомендації / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Богданова, О.В. Мороз]. – Київ : Київський університет, 2016. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 35
1305210
  Запорожченко Р.О. Тактична складова зовнішньої політики сучасних держав у системі глобального управління // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-97. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1305211
  Берназ В.Д. Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.45-48. – ISSN 1727-1584
1305212
   Тактичний відтинок УПА 28-й "Данилів": Холмщина і Підляшшя : (документи і матеріяли) / ред.: Петро Й.Потічний ; зібрали П.Й. Потічний, Степан Шпак, Євген Штендера // Літопис Української Повстанської Армії : З англ. вступом і резюме. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2003. – Т. 39 : Тактичний відтинок УПА 28-й "Данилів": Холмщина і Підляшшя : документи і матеріали) / ред.: Петро Й.Потічний ; зібрали: П.І. Потічний, С. Шпак, Є. Штендера. – с. 1-1043. – ISBN 0-920092-71-3; 966-7861-02-3
1305213
  Карпов Н.С. Тактичний засіб чи недопустимий прийом? // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 158-166
1305214
  Іванова З.О. Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 110-114. – ISSN 1993-6788
1305215
  Шендеровський К.С. Тактичний менеджмент соціальної служби : посібник для керівників соціальних служб / Шендеровський К.С. – Київ : Етна-1, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 219-223
1305216
  Москаленко О.В. Тактичний прийом у системі криміналістичної тактики: критерії його допустимості // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 102-110. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1305217
  Теслюк І.О. Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідування : (на прикладі органів Національної поліції України) : монографія / І.О. Теслюк ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаев Вадим Вікторович, 2017. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169–183. – ISBN 978-617-7215-75-1
1305218
  Колесник Ю.В. Тактичні засоби слідчого у досудовому розслідуванні корупційних злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 65-67. – ISSN 2310-9769
1305219
  Журавель В.А. Тактичні операції в системі криміналістичних засобів протидії злочинності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 30-37 . – ISSN 1993-0917
1305220
  Ленко М.О. Тактичні операції початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених за допомогою саморобного вибухового пристрою // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 154-165
1305221
  Старшукевич А.В. Тактичні операції при розслідуванні злочинної діяльності у сфері порушення авторського і суміжних прав / А.В. Старшукевич, О.В. Таран // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-88.
1305222
  Радецький В.О. Тактичні особливості допиту в суді // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 278-284. – ISSN 2224-9281
1305223
  Калаянова О.Д. Тактичні особливості застосування методу спустошеного розуму в дослідженні почеркових об"єктів // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 162-171. – ISSN 2524-101X
1305224
  Коваленко В.В. Тактичні особливості призначення судових експертиз із залученням спеціаліста // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.139-148
1305225
  Петренко П. Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування посадових злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 45-48
1305226
  Синєокий О. Тактичні особливості розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-102
1305227
  Котляр А. Тактичні песимісти і стратегічні оптимісти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 грудня -12 січня (№ 49/50). – С. 14


  "...В останній місяць року, що минає, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - один із перших і найповажніших методичних наукових соціологічних центрів, які з"явилися в незалежній Україні, - відзначив своє 25-річчя. Організували його 1992 р. ...
1305228
  Заєць Д.Д. Тактичні правила та прийоми проведення перевірки показань на місці при розслідуванні злочинів, вчинених групою осіб // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 103-107. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1305229
  Бишевець О. Тактичні прийоми державного обвинувачення: поняття та види // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 434-435. – ISBN 978-617-7069-15-6
1305230
  Пономаренко Д. Тактичні прийоми фіксації недопустимості доказів на стадії досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; редкол.: Варфоломеєва Т.В., Лазебний Л.Л., Гончаренко В.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (176). – С. 43-48
1305231
  Бишевець О.В. Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, у кримінальному провадженні: поняття та види // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 125-135
1305232
  Бишевець О.В. Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб захисту прав громадян адвокатами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1305233
  Автомонов П.П. Тактичні принципи гуманітаризації та їхня роль у формуванні сучасного змісту вищої освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 116-120.
1305234
   Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ Жаліло Я.А. та ін.; за ред. В.Є. Воротіна]. – Київ : НІСД, 2008. – 88с. – ISBN 966-95383-9-4
1305235
  Скригонюк М.І. Тактичні рішення в кримінальній справі про масові заворушення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-83. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням визначення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію в процесі розслідування масових заворушень. Досліджувана проблема має комплексний характер. Ihe article displays the question of defining the goal of tactical influence on ...
1305236
  Булулуков О.Ю. Тактичні рішення у криміналістиці: проблеми психології // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 87-94. – ISSN 2224-9281
1305237
  Цзэн Ц.-фэн Тактоничесеие условия образования северного кобальтового местрождения Дашкесанского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цзэн Ц.-фэн; МВССО Лен. горн. ин-т. – Л., 1962. – 21л.
1305238
  Татур С.П. Тал-Арык остается в детстве / С.П. Татур. – Ташкент, 1974. – 119с.
1305239
  Юричев Н А. Чернышов Талажинский плагиодунит-троктолит-анортозит-габбровый массив Восточного Саяна: петрогеохимические особенности и проблемы рудоносности / Н А. Чернышов Юричев, Э.Г. Конников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 219-236 : рис., табл. – Библиогр.: с. 235-236. – ISSN 0016-7886
1305240
  Валодзіна Т.В. Талака у сістэме духоунай культуры Беларусау. : Автореф... Канд.філалаг.наук: 10.01.09 / Валодзіна Т.В.; Ін-т мастацтвазнауства. – Мінськ, 1994. – 21л.
1305241
   Талалаєвський Віталій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 387 : фото
1305242
  Старицький М.П. Талан / М.П. Старицький. – Київ, 1950. – 104с.
1305243
  Старицький М.П. Талан / М.П. Старицький. – Київ, 1953. – 120с.
1305244
  Старицький М.П. Талан / М.П. Старицький. – Київ, 1955. – 120с.
1305245
  Захарченко В. Талан : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 14-81. – ISSN 0131-2561
1305246
  Устинов В.А. Талан. / В.А. Устинов. – Петрозаводск, 1971. – 200с.
1305247
  Устинов В.А. Талан: трехкнижие / В.А. Устинов. – М., 1985. – 191с.
1305248
  Будзанівська І. Талановита людина – талановита у всьому // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 8


  "На кафедрі вірусології "ННЦ "Інститут біології та медицини" відкрилася фотовиставка робіт видатного українського науковця і духовного батька багатьох поколінь студентів, професора Валерія Поліщука. Валерій Петрович пішов з життя 5 серпня 2017 року, ...
1305249
  Грабовська І. Талановитий вихованець Київського університету (до 30-ліття від дня смерті Валентина Асмуса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 225-226. – ISBN 966-7060-76-4
1305250
   Талановитий вчений-економіст і педагог : до 60-річчя професора В.Д. Лагутіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 134-135. – ISSN 0131-775Х
1305251
   Талановитий вчений і організатор юридичної науки (до 80-річчя академіка Ю.С. Шемшученка) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 681-682. – ISSN 0869-2491
1305252
  Стрижак А. Талановитий вчений, юрист, педагог // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-84.
1305253
  Шлапак Я. Талановитий майстер і справжній громадянин // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 11


  4 листопада - 100 років від дня народження Олега Кіндратовича Бабишкіна (1918-1991), українського літературознавця.
1305254
  Свинко Й.М. Талановитий організатор навчально-виховного процесу : до 90-річчя від дня народження декана геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Леоніда Івановича Колтуна (1958-1965 та 1969-1972) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 258-260. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1305255
  Лукашова Н. Талановитий педагог і вчений. До 100-річчя з дня народження О.М. Барама // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (126), травень - червень. – С. 41-45
1305256
  Мащенко С. Талановитий письменник і мислитель (290 років тому помер Д. Туптало) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.89-95
1305257
  Яременко В. Талановитий популяризатор нашої багатющої класики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 14


  Книга Сергія Гальченка "Історія тексту. Джерелознавчі текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні".
1305258
  Сорочук Л. Талановитий поступ та трагічна доля (до 100-річчя від дня народження Катеріни Грушевської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 211-215. – ISBN 966-8126-27-0
1305259
  Шейко В. Талановитий презентант Харківської бібліотекознавчої школи / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 41-42. – ISSN 2076-9326
1305260
  Веркалець М. Талановитий учень А. Кримського // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.66-74
1305261
  Кириленко В.П. Талановиті вуха: Сатира та гумор. / В.П. Кириленко. – К., 1980. – 63с.
1305262
  Попович О. Талановиті хіміки народжуються у Львові // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 17. – ISSN 1563-3977
1305263
  Шидловський А.К. Талановитому вченому, педагогові, ректору Національного гірничого університету Геннадію Півняку - 70! // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 13-19. – ISSN 2078-1016
1305264
  Назаренко О. Талант-менеджмент як новий напрям міжнародного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 79-82
1305265
  Васильченко С. Талант / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 67с.
1305266
  Васильченко С. Талант / С. Васильченко. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1930. – 80с. – (Масова художня б-ка)
1305267
  Штейн А.П. Талант / А.П. Штейн. – Л., 1936. – 88с.
1305268
  Васильченко С. Талант / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 48с.
1305269
  Бек А. Талант / А. Бек. – Москва, 1969. – 568с.
1305270
  Васильченко С. Талант : Оповідання / С. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1970. – 272с.
1305271
  Васильченко С.В. Талант : Оповідання / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 237с.
1305272
  Бек А.А. Талант / А.А. Бек. – Москва, 1983. – 496с.
1305273
  Васильченко С.В. Талант : оповідання та повісті / Степан Васильченко ; передмова: Б. Деркач. – Київ : Дніпро, 1986. – 229 с.
1305274
  Васильченко С. Талант : вибрані твори / Степан Васильченко. – Київ : Знання, 2014. – 191 с. – Сер. засн. 2009 р. - Зміст: Мужицька арихметика ; Приблуда ; Свекор ; Дощ ; Увечері ; Дома ; Чайка ; Циганка ; Талант ; Авіаційний гурток ; Широкий шлях. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0169-5
1305275
  Доленко Віра Талант бачити світ // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117


  Про творчість талановитого фотомайстра Василя Васильовича Пилип"юка
1305276
  Будько Євген Талант Влада Ями // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 6-10 : фото
1305277
  Кривошея Г.М. Талант вченого і невтомного організатора науки. Дослідження історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та увічнення безсмертного подвигу радянського народу у боротьбі проти фашистської навали / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 88-108 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про науковий і науково-публіцистичні праці П.Т. Тронька.
1305278
  Глибицька С. Талант вченого: до 90-річного ювілею видатного харківського бібліографа М.Г. Швалба // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 52-54. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює творчу спадщину бібліографа Центральної наукової бібліотеки Харківського університету М.Г. Швалба (1926–1995).
1305279
   Талант доброты: этюды о женщинах.. – М., 1980. – 248с.
1305280
  Евтушенко Е.А. Талант есть чудо неслучайное / Е.А. Евтушенко. – М, 1980. – 439с.
1305281
  Аргун А.Х. Талант и вдохновение / А.Х. Аргун. – Сухуми, 1976. – 199с.
1305282
  Гуревич П.С. Талант и время / П.С. Гуревич. – Улан-Удэ, 1962. – 52 с.
1305283
  Аксенова Е.М. Талант и время (Есенин и Маяковский) / Е.М. Аксенова. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное ииздательство, 1969. – 208 с.
1305284
  Литвинов В.М. Талант и мужество / В.М. Литвинов. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
1305285
   Талант и мужество. Воспоминания. Дневники. Очерки. Сб.. – М., 1967. – 223с.
1305286
   Талант и мужество. Метод. рекоменд.. – М., 1975. – 44с.
1305287
  Бровман Г.А. Талант и направление / Г.А. Бровман. – М., 1971. – 383с.
1305288
  Ровенский Н.С. Талант и провинциальность. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1966. – 216с.
1305289
  Василев С. Талант и социализм / С. Василев. – София : Партиздат, 1973. – 284 с.
1305290
  Брайнина Б.Я. Талант и труд / Б.Я. Брайнина. – М., 1977. – 230с.
1305291
  Карафилов Е. Талант и труд / Е. Карафилов. – София, 1980. – 188с.
1305292
   Талант и труд молодых - тебе, Родина., 1981. – 64с.
1305293
   Талант і добро вічні як світ. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 128с.. – ISBN 996-540-031-2
1305294
  Неживий О. Талант і доля Василя Голобородька // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 14-15


  До 70-річчя від дня народження.
1305295
  Шамота М. Талант і народ / М. Шамота. – К., 1958. – 244с.
1305296
  Кудін В.О. Талант і світогляд митця / В.О. Кудін. – Київ, 1965. – 48с.
1305297
  Янкель Р. Талант і трагедія Марка Черемшини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 16


  Виповнюється 90 років з дня смерті класика української літератури, громадського діяча Марка Черемшини (справжнє ім"я — Іван Семанюк). Бесіда з багаторічним директором літературно-меморіального музею Марка Черемшини у Снятині, автором книжки "Марко ...
1305298
  Калиничева Л.П. Талант как эстетическая категория : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Калиничева Л.П.; Моск. гос. ун-т. Философ. фак. – М., 1970. – 22л.
1305299
  Федоренко Тетяна Талант любити // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
1305300
  Белинский Я.Л. Талант любить : книга стихов / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 133, [2] с.
1305301
  Влад Марія Талант любові : Люди легенди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 102-107 : Іл.
1305302
  Посмитный М.А. Талант организатора / М.А. Посмитный. – М., 1967. – 172с.
1305303
   Талант організатора.. – Одеса, 1967. – 172с.
1305304
   Талант педагога-вченого. До 70-річчя від дня народження академіка Романа Гуревича // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 8
1305305
  Мейлах Б.С. Талант писателя и процессы творчества / Б.С. Мейлах. – Л., 1969. – 446с.
1305306
  Казанский Н. Талант писателя плюс ясность научной мысли // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 74-75. – ISSN 0235-7089


  Поэтический дар Ломоносова оказался соединён с его знанием самых разных регистров русской речи и знанием многих европейских языков. В Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) создаётся словарь Ломоносова, который будет включать три ...
1305307
  Бордон В.Е. Талант плюс интуиция : Науч.-популярный очерк о творчестве П.Н.Чирвинского / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 79с.
1305308
  Святовець В.Ф. Талант починається з деталі : (Форми деталізації в художньому творі): Текст лекції / В.Ф. Святовець; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 64с.
1305309
  Фурман Анатолій Талант проти нігілізму : пам"яті друзів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 5-8. – ISSN 1810-2131
1305310
  Фурман А. Талант проти нігілізму. Пам"яті друзів. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 5-9. – ISSN 1810-2131


  Діячі, котрі істотно збагатили національну культурну скарбницю : Трофімов Юрій Леонідович (22.08.1944 - 01.08.2007), Погрібний Анатолій Григорович (03.01.1942 - 09.10..2007 - Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка), Цуканов Борис Йосипович (18.10.1946 - ...
1305311
   Талант рабочего. Сб.. – М., 1973. – 269с.
1305312
  Ольховская Л.В. Талант редакторский и человеческий // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 3. – С. 13-15
1305313
  Бедзик Ю. Талант самознищення // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 5-9
1305314
  Коваль Ю. Талант складного і неоднозначного виміру : До 90-річчя Тараса Мигаля // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 122-126. – ISSN 0868-4790
1305315
  Васильченко С. Талант та інші оповідання / С. Васильченко. – Харків : ДВУ, 1930. – 168с.
1305316
  Романенко Олена Талант творця // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 120-122
1305317
  Юнусов Ю.Х. Талант хозяйственника / Ю.Х. Юнусов. – Москва, 1976. – 96с.
1305318
  Махмудов Т. Талант художника и общество. / Т. Махмудов. – Ташкент, 1971. – 155с.
1305319
  Гончарова О.А. Талант Чехова-рассказчика в оценке Ю.Н.Говорухи-Отрока // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 82-87. – ISBN 966-581-617-9
1305320
  Ковалева Л.Е. Талант читателя / Л.Е. Ковалева. – М, 1967. – 80с.
1305321
  Дзюба Т.А. Талант як міра ваги : діалоги, літературно-критичні та літературознавчі тексти / Тетяна Дзюба. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 188с. – ISBN 978-966-340-280-2
1305322
   Талант, вдохновение и стратегическое видение // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 11 (664). – С. 101-102. – ISSN 2522-9311


  К 75-летию академика НАН Украини Б.В. Буркинского.
1305323
  Шлапак Я. Талант, запалений Шевчекновим словом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 12


  90 років віддня народження Миколи Андрійовича Стороженка (1928 - 2015), українського живописця, графіка.
1305324
   Талант, огранений долею : до 80-річчя від Дня народження Миколи Дубини / [упоряд. В.І. Шпак]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-2530-41-4
1305325
   Талант, отданный газете. – Москва, 1980. – 160 с.
1305326
   Талант, отданный народу: сб. ст.. – Уфа, 1982. – 220с.
1305327
  Слабошпицький М. Талант, помножений на волю : Нотатки про роман Романа Іваничука і мистецтво історичного роману // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 158-167. – ISSN 0208-0710
1305328
  Дмитрієв О.П. Талант, помножений на натхнення (до 85-річчя від дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 88-93. – ISSN 0372-6436
1305329
  Сергієнко І. Талант, помножений на працьовитість (До 75-річчя президента Російської академії наук академіка Ю.С. Осипова) / І. Сергієнко, А. Чикрій // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436


  Академік Юрій Сергійович Осипов — видатний російський учений та органі- затор науки, президент Російської академії наук. Його праці з теорії стій- кості і стабілізації динамічних систем, математичної теорії керування, обернених задач динаміки, ...
1305330
  Войцехівська І. Талант, розтоптаний більшовиками
1305331
  Кривенко Н.В. Талант, смелость, красота. Советский цирк. / Н.В. Кривенко. – М., 1968. – 168с.
1305332
  Капралов Г.А. Талант, совесть, страсть / Г.А. Капралов. – М., 1988. – 176с.
1305333
  Степовик Д.В. Талант, спрямований до України. Миколі Тимошику - 50. : (З приводу ювілею професора Миколи Тимошика) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 136-146.
1305334
  Красюк С. Талант, якому на межі тисячоліть не було рівних // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 44-51. – ISSN 0130-7037


  21 серпня 2009 р. виповнилося 100 років із дня народження М.М. Боголюбова.
1305335
  Емельянов Б.А. Талант. / Б.А. Емельянов. – М., 1963. – 160с.
1305336
  Кулик А.С. Талант. / А.С. Кулик. – М., 1966. – 95с.
1305337
  Дончик В. Талант: позиція, праця і праця


  Про широкознаного вченого-літературознавця, критика, письменника, публіциста, доктора наук, професора, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка академіка НАН України Миколу Григоровича Жулинського
1305338
  Дем"ян Г.В. Таланти Бойківщини / Г.В. Дем"ян. – Львів, 1991. – 324с.
1305339
   Таланти вийшли у світ : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-123 : Фото
1305340
   Таланти від науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вручив премії ВР найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за вагомий особистий внесок в інноваційний розвиток держави, значні наукові ...
1305341
  Карпова В.М. Талантливая жизнь: В.Шукшин -- прозаик. / В.М. Карпова. – М., 1986. – 300с.
1305342
  Сергеев Александр Талантливое большинство // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 49 : рис.
1305343
  Асатрян Г.С. Талантливый востоковед из Луганска // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 5-7. – ISSN 1608-0599
1305344
  Расин Б.И. Талантливый организатор социалистической связи В.Н.Подбельский. / Б.И. Расин. – М., 1962. – 128с.
1305345
  Соегов М. Талантливый туркменский писатель - участник осовобождения Украины // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 109-117. – ISSN 1682-671Х


  Туркменский писатель Ата Ниязов (1906-1943). Автор повести "Последняя ночь" (1933); поэм "Двое сирот" (1929) и "Страница из истории" (1940). Также ему принадлежат стихи.
1305346
   Талантливый ученый-экономист и педагог // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – C. 134-135. – ISSN 0131-7741


  К 60-летию проф. В. Д. Лагутина.
1305347
  Гашек Я. Талантливый человек / Я. Гашек. – М., 1983. – 127с.
1305348
  Відоняк Надія Талантом і працею Вадима Модзалевського // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 20-21 : Фото
1305349
  Бриш Н.И. Таланты / Н.И. Бриш. – Вологда, 1956. – 78с.
1305350
  Меламед Ц.А. Таланты без поклонников / Ц.А. Меламед. – Рига, 1977. – 184с.
1305351
  Познанский В.В. Таланты в неволе. / В.В. Познанский. – М, 1962. – 124с.
1305352
  Мухамедова Р.Ф. Таланты волшебницы-химии / Р.Ф. Мухамедова, Б.Я. Яковлев. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
1305353
  Сергеев-Ценский Таланты и гений / Сергеев-Ценский. – Москва, 1981. – 319 с.
1305354
  Бермонт Е. Таланты и поклонники. / Е. Бермонт. – М, 1946. – 62с.
1305355
  Островский А.Н. Таланты и поклонники. / А.Н. Островский. – Москва, 1950. – 72с.
1305356
  Островский А.Н. Таланты и поклонники. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 95с.
1305357
   Таланты на поверке.. – М., 1967. – 167с.
1305358
  Малина В.В. Таланты Прибужья : фотоочерк / В.В. Малина. – Одесса : Маяк, 1988. – 141с.
1305359
  Вознюк Ю. Таласократична концепція геополітики А. Мехена: історія і сучасність // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 83-89


  Альфред Мехен - автор праць з великим фактичним матеріалом, які обгрунтовували закономірності війн. Поруч із англійським військово-морським теоретиком і істориком Ф. Х. Коломбом обгрунтував теорію "морської сили". Відповідно до цієї теорії, завоювання ...
1305360
  Зарудний Є.О. Таласократія vc. телурократія: типи культури і моделі суспільства / Є.О. Зарудний; МОНУ; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 64 с. – ISBN 966-623-206-5
1305361
   Таласотерапія в Тунісі : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-79
1305362
  Михайлик Н Ю. Таласса: стихи и поэма / Н Ю. Михайлик. – Одесса, 1989. – 94с.
1305363
  Алиев З Таласская впадина (геоморфологические условия и вопросы хозяйственного освоения территории) : Автореф... канд. географ.наук: / Алиев З; АН СССР, Ин-т географ. АН Кирг.ССР, Отд. географ. – Москва, 1965. – 20л.
1305364
  Шаргей О.П. Таласская долина Киргизии. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шаргей О.П.; Киргиз.филиал Акад.наук СССР. – Фрунзе, 1951. – 10 с.
1305365
  Батманов И.А. Таласские памятники древнетюркской письменности. / И.А. Батманов. – Фрунзе, 1971. – 66с.
1305366
  Малов С.Е. Таласские эпиграфические памятники. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1936. – с.
1305367
  Ахматов Т.К. Таласский говор киргизского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ахматов Т.К.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1959. – 15л.
1305368
  Ишанкулов М.Ш. Таласский массив орошения (Почвенно-мелиоративное исследование ландшафтного уровня системы конусов выноса и континентальных дельт Таласа) / М.Ш. Ишанкулов, Б.М. Ропот. – Алма-Ата, 1978. – 212с.
1305369
   Таласское сельское профессионально-техническое училище № 6 со средним образованием.. – Мектеп, 1972. – 24с.
1305370
  Симонова Ирина Талассолечение, wellness и SPA в Тунисе : Destinations / Симонова Ирина, Троицкая Наталия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-71 : Фото
1305371
   Талассотерапия: лечился бы и лечился : Туристам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 24-27 : Іл.
1305372
  Журавлева Л.С. Талашкино / Л.С. Журавлева. – Москва, 1989. – 205с.
1305373
   Талашкино. Альбом.. – М., 1973. – 36с.
1305374
   Талашкино: фотоальбом.. – М., 1979. – 18с.
1305375
  Примеров Б.Т. Талая заря / Б.Т. Примеров. – М., 1974. – 110с.
1305376
  Иванов В.А. Талая земля / В.А. Иванов. – Л., 1990. – 94с.
1305377
  Левашов М.А. Талгарский полк / М.А. Левашов. – Алма-Ата, 1972. – 263с.
1305378
  Тарле Е.В. Талейран / Е.В. Тарле. – Москва : Молодая гвардия, 1939. – 208 с.
1305379
  Тарле Е.В. Талейран / Е.В. Тарле. – М.-Л., 1948. – 304с.
1305380
  Тарле Е.В. Талейран / Е.В. Тарле. – Переизд. – М., 1957. – 275с.
1305381
  Тарле Е.В. Талейран / Е.В. Тарле. – М., 1962. – 270с.
1305382
  Тарле Е.В. Талейран / Е.В. Тарле. – М., 1992. – 285с.
1305383
  Суляк Сергій Талергоф і Терезин: забутий геноцид // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1-4. – Бібліогр. в кінці ст.
1305384
  Спасский И.Г. Талеры в русском денежном обращении 1654-1659 годов / И.Г. Спасский. – Л, 1960. – 73с.
1305385
  Коцур В. Талеры и ефимок с признаками в коллекции Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав", как источник денежного обращения в Украине в XVI - XVIII веках // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 77-80. – ISSN 0065-0986
1305386
  Кононенко Т.П. Талес з Мілету (Фалес) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 176-177. – ISBN 966-316-069-1
1305387
  Полянский А.И. Талиандские встречи / А.И. Полянский. – Москва, 1985. – 93с.
1305388
  Мамаев Ш. Талибы возвращаются // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 28. – С. 56-59
1305389
  Карманов Д. Талибы уводят Пакистан в тупик // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 4-7. – ISSN 0234-1670
1305390
  Шавырин Ю.М. Талина / Ю.М. Шавырин. – М, 1968. – 70с.
1305391
  Казанцев В.И. Талина / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1974. – 168 с.
1305392
  Апресян Р.Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – 72-84. – ISSN 0042-8744


  Историческая последовательность развития нравственности. Талион рассматривается как доморальная форма социальной регуляции. С развитием и обогащением социальных отношений вытесняется другой, более утонченной нормативной формой - золотым правилом.
1305393
  Чуковский Н.К. Талисман / Н.К. Чуковский. – Л. – 214с.
1305394
  Чуковский Н.К. Талисман / Н.К. Чуковский. – Л, 1947. – 222с.
1305395
  Чуковский Н.К. Талисман / Н.К. Чуковский. – М, 1961. – 214с.
1305396
  Батурин А.А. Талисман / А.А. Батурин. – М, 1966. – 238с.
1305397
  Икрамов К.А. Талисман / К.А. Икрамов. – М., 1970. – 64с.
1305398
  Кешоков Алим Пшемахович Талисман : Стихи и поэмы / Кешоков Алим Пшемахович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 384с. : портр. – (Поэтическая Россия)
1305399
  Акбальян Е.Р. Талисман : повесть / Елена Акбальян. – Москва : Детская литература, 1981. – 176 с. : ил.
1305400
  Дурян Л.Ц. Талисман : стихи, поэмы / Л.Ц. Дурян. – Ереван : Советикан грох, 1981. – 108 с.
1305401
  Мейлах Б.С. Талисман / Б.С. Мейлах. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 317с.
1305402
  Цвижба Ш. Талисман / Ш. Цвижба. – Ереван, 1984. – 103 с.
1305403
  Гоцуленко В.Н. Талисман / В.Н. Гоцуленко. – М, 1987. – 125с.
1305404
  Ростопчина Е.П. Талисман / Е.П. Ростопчина. – М, 1987. – 319с.
1305405
  Нурмагамбетов Т. Талисман : повести и рассказы / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 253 с.
1305406
  Скотт В. Талисман / В. Скотт. – Москва, 1990. – 368с.
1305407
  Скотт В. Талисман / В. Скотт. – Москва, 1991. – 366с.
1305408
  Кинг С. Талисман / С. Кинг. – Баку, 1996. – 419с.
1305409
  Ошанин Л.И. Талисман Авиценны / Л.И. Ошанин. – Ташкент, 1980. – 109с.
1305410
  Сохань Л.В. Талисман души / Л.В. Сохань. – К., 1996. – 208с.
1305411
  Сохань Л. Талисман души : Размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни / Л. Сохань. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-7702-1121-0
1305412
  Лядов А.И. Талисман. / А.И. Лядов. – Пенза, 1963. – 72с.
1305413
  Мейлах Б.С. Талисман. Книга о Пушкине / Б.С. Мейлах. – Москва, 1975. – 367с.
1305414
   Талисманы. Властелины колец : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305415
  Еранцев А.Н. Талица / А.Н. Еранцев. – М., 1973. – 86с.
1305416
  Омельченко В.М. Талица / В.М. Омельченко. – Х, 1983. – 223с.
1305417
  Юдалевич М.И. Талица. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1973. – 190с.
1305418
  Винниченко В.К. Талісман / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1928. – 96с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1305419
  Винниченко В.К. Талісман / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 46с.
1305420
  Скотт В. Талісман / В. Скотт. – Харків, 1930. – 183с.
1305421
  Угляренко П.В. Талісман : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1969. – 327 с.
1305422
   Талка. Лит.-худож. сб.. – Иваново, 1962. – 77с.
1305423
  Доронин А.Н. Таллиевый кислородомер. (Теория и разработка метода) : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Доронин А.Н.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – Москва, 1969. – 20л.
1305424
  Григорович А.Н. Таллий и его промышленное получение / А.Н. Григорович. – Алма-Ата, 1960. – 174с.
1305425
   Таллий, индий, галлий.. – М,, 1961. – 3-54с.
1305426
   Таллий. Основные черты геохимии и минералогии, генетич. типы месторождений и геохим. провинции.. – М., 1960. – 156с.
1305427
  Акимов М.М. Таллин - столица Эстонской ССР / М.М. Акимов. – Москва : Географгиз, 1952. – 48 с. : ил., карт.
1305428
  Эдеберг Д. Таллин / Д. Эдеберг. – Москва, 1946. – 76 с.
1305429
   Таллин : Сборник материалов. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1957. – 262 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1305430
   Таллин. – Таллин, 1957. – 192с.
1305431
  Камал У. Таллин / У. Камал, В. Тармисто. – Таллин, 1960. – 80с.
1305432
  Рейнсалу А.И. Таллин / А.И. Рейнсалу. – Таллин, 1961. – 165с.
1305433
  Рейнсалу А.И. Таллин / А.И. Рейнсалу. – Таллин, 1964. – 104с.
1305434
  Рейнсалу А.И. Таллин / А.И. Рейнсалу. – Таллин, 1969. – 80с.
1305435
  Пилар А. Таллин / А. Пилар. – М., 1971. – 20с.
1305436
  Брунс Д.В. Таллин / Д.В. Брунс, Р.Р. Кангропооль. – Ленинград, 1971. – 222 с.
1305437
  Рейнсалу А.И. Таллин / А.И. Рейнсалу. – Таллин, 1973. – 80с.
1305438
  Талисте Х.М. Таллин : Путеводитель / Х.М. Талисте. – Таллин, 1974. – 88с.
1305439
   Таллин : Краткий энциклопедический справочник. – Таллин : Валгус, 1980. – 415с.
1305440
  Брунс Д.В. Таллин / Д.В. Брунс, Р.Р. Кангропооль. – 2-е изд. доп. – Ленинград, 1980. – 224 с.
1305441
   Таллин : Фотопутеводитель. – Москва, 1982. – 191с.
1305442
  Томберг Т.Е. Таллин / Т.Е. Томберг. – 3-е изд., испр. – Таллин, 1985. – 95 с.
1305443
  Томберг Т.Е. Таллин / Т.Е. Томберг. – 4-е изд. – Таллин, 1986. – 95 с.
1305444
  Томберг Т.Е. Таллин / Т.Е. Томберг. – Таллин, 1987. – 96 с.
1305445
  Томберг Т.Е. Таллин / Т.Е. Томберг. – 6-е изд., доп. – Таллин, 1988. – 95 с.
1305446
   Таллин в легендах.. – Таллин, 1985. – 47с.
1305447
  Вахеметса Айгар Леопольд-Фридрих Таллин осенью 1917 года / Вахеметса Айгар Леопольд-Фридрих. – Таллин, 1988. – 94с.
1305448
  Белоусов А. Таллин перед выборами в местные советы / А. Белоусов, А. Карпов. – Таллин, 1948. – 52с.
1305449
   Таллин, альбом. иллюстраций. – Таллин, 1955. – 175с.
1305450
   Таллин. Замок и дворец Тоомпеа.. – Таллин, 1978. – 132с.
1305451
  Исаков И.С. Таллини, Балтика - 1917 / И.С. Исаков. – Таллини, 1989. – 150с.
1305452
  Виктория Малая Таллинн : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 93 : Фото
1305453
  Зорин Виталий Таллиннская эСКАЙПада : city-life / Зорин Виталий, Касьян Настя // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 32-35 : Фото
1305454
  Густавсон Х. Таллинская ратушная аптека / Х. Густавсон. – Таллин, 1975. – 25 с.
1305455
  Антинг Л. Таллинские оружейники и огнестрельное оружие XIV-XVI веков / Л. Антинг. – Таллин, 1967. – 48с.
1305456
   Таллинские тетради. Лит.-худож. сб.. – Таллин, 1976. – 288с.
1305457
   Таллинские тетради. Лит.-худож. сб.. – Таллин, 1978. – 261с.
1305458
  Консап В.Ю. Таллинские флюгера. / В.Ю. Консап. – Таллин, 1967. – 67с.
1305459
   Таллинский государственный Академический театр драмы им В.Кингиссепа.. – 48с.
1305460
  Михайловский Н.Г. Таллинский дневник / Н.Г. Михайловский. – 3-е изд. – М, 1985. – 350с.
1305461
  Тамм Б.Г. Таллинский политехнический институт / Б.Г. Тамм, Б.Л. Тамм. – Таллин, 1986. – 80с.
1305462
  Будько Євген Таллінн : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 20 : фото
1305463
  Горобець Ірина Таллінн. На запах марципана : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 30-33 : Фото
1305464
   Таллінське небо. Антологія молодої естнської поезії.. – К., 1975. – 185с.
1305465
   Талмуд. Мишна и Тосефта
Т.3.кн. 5-6. – 1900
1305466
   Талмуд. Мишна и Тосефта.
Т.4. кн. 7-8
1305467
   Талмуд. Мишна и Тосефта.
Т.2. кн. 3-4. – 1899
1305468
   Талмуд. Мишна и Тосефта.
Т.5. кн. 9-10. – 1903
1305469
   Талмуд. Мишна и Тосефта.
Т.6. кн. 11-12. – 1904
1305470
  Прокопьева З.Е. Таловая сторона. / З.Е. Прокопьева. – Челябинск, 1982. – 350с.
1305471
  Знотынь Я. Талсы / Я. Знотынь. – Рига, 1958. – 84с.
1305472
  Паустовский К.Г. Талые воды : пьеса в 1 действии / Константин Паустовский. – Москва : Искусство, 1950. – 16 с. – (Одноактные пьесы)
1305473
  Аксенова О. Талые воды : стихи и поэма / О. Аксенова ; пер. с долган. А.Зорина. – Москва : Советская Россия, 1989. – 75 с.
1305474
   Талый снег. – М, 1965. – 351с.
1305475
  Костенко Н.Ф. Талый снег : стихотворения / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1986. – 254 с.
1305476
  Плям М.А. Талый снег. / М.А. Плям. – Краснодар, 1967. – 200с.
1305477
  Будник С.В. Талый сток со склонов / С.В. Будник. – Житомир : Вид-во ЖГУ ім. І. Франка, 2010. – 341, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 314-340. – ISBN 978-966-485-077-0
1305478
  Пирейко Л.А. Талышско-русский словарь: 6600 слов. / Л.А. Пирейко. – М., 1976. – 352с.
1305479
  Огуй Олександр Таляр Марії Терези / Огуй Олександр, Каглян Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 27-36. – ISSN 1811-542X
1305480
   Тальберг Дмитро Германович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 315-316. – ISBN 978-617-573-038-6
1305481
  Соколов Тальк / Соколов, п.Н. – М-Л, 1945. – с.
1305482
  Романович И.Ф. Тальк / И.Ф. Романович. – М., 1974. – 78с.
1305483
  Уральский Б.П. Тальк и тальковый камень / Б.П. Уральский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 20с.
1305484
  Уральский Б.П. Тальк и тальковый камень / Б.П. Уральский. – 2-е изд. – М., 1959. – 19с.
1305485
  Уральский Б.П. Тальк и тальковый камень / Б.П. Уральский. – 3-е изд. – М., 1962. – 19с.
1305486
  Иванов Л.Л. Тальк из Косого Брода на Урале. / Л.Л. Иванов. – с.
1305487
  Дейч А.И. Тальма / А.И. Дейч. – Москва, 1934. – 304 с.
1305488
   Тальнова Галина Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 386 : фото
1305489
  Гусельников В. Тальянка / В. Гусельников. – Красноярск, 1969. – 72с.
1305490
  Черток С.М. Там-там ХХ века / С.М. Черток. – М., 1977. – 79с.
1305491
  Каренин А. Там-тамы звали в Браззавиль / А. Каренин. – М., 1966. – 142с.
1305492
  Епатко А. Там был и фонтан в честь шута // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 108-114. – ISSN 0028-1263


  Летний сад задумывался Петром I как сад фонтанов, и неудивительно, что эти прекрасные водомёты стали существенным элементом его ансамбля. Стихия воды, особенно живо ощущаемая в переплетении струй, бьющих ввысь в тенистых уголках сада, и усыпляющее ...
1305493
  Маркин И.И. Там в степях, у реки: О боях на Халхин-Голе. Докум. повесть / И.И. Маркин. – М., 1981. – 158с.
1305494
  Принцев Ю.Я. Там вдали за рекой... / Ю.Я. Принцев. – Л., 1983. – 208с.
1305495
  Черный К.Г. Там вдали, за рекой... / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1970. – 120с.
1305496
  Осинин Д.Н. Там дето шуми Бързия : Пътеписи / Д.Н. Осинин. – София : Български писател, 1955. – 300 с.
1305497
  Бершадский В.А. Там долго ясны небеса / В.А. Бершадский. – Москва, 1957. – 140с.
1305498
  Бадмаев А.Б. Там за далью непогоды : роман / А.Б. Бадмаев; пер. с калм. А.Николаева. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 311 с.
1305499
   Там за Невой моря и океаны. – М, 1976. – 365с.
1305500
  Ганзелка И. Там за рекою Аргентина / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : Артия, 1958. – 390с.
1305501
  Кондратюк А.І. Там земля мила : повісті, оповідання, есеї, спостереження / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-416-377-1


  У пр. №1697103 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 16 травня 2015 року. Підпис. м. Київ
1305502
  Григорук Т. Там коні б"ють копитами у стелю : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 134-143. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Є інформація про автора.
1305503
  Потапов А.В. Там на неведомых дорожках... / А.В. Потапов. – Л., 1991. – 77с.
1305504
  Авдеев А.И. Там помнят о нас : [о воинах-спортсменах, сражавшихся во вражеском тылу на Смоленщине] / А.И. Авдеев. – Москва : Мол. гвардия, 1985. – 159 с., 8 л. ил. : ил. – (Летопись Великой Отечественной)
1305505
  Штерн Л. Там судят поэтов. Воспоминания об Иосифе Бродском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 49-51.
1305506
  Стражева И.В. Там течет Янцзы: воспоминания / И.В. Стражева. – М., 1983. – 144с.
1305507
  Стражева И.В. Там течет Янцзы: воспоминания / И.В. Стражева. – 2-е изд. – М., 1986. – 207с.
1305508
  Коныхов Л.А. Там у нас, на Куреневке. / Л.А. Коныхов. – К., 1971. – 152с.
1305509
  Зарян Н. Там цвела вишня.... / Н. Зарян. – М, 1965. – 184с.
1305510
   Там шепчутся белые ночи мои. – Л, 1991. – 254с.
1305511
  Верстаков В.Г. Там, в Афганистане / В.Г. Верстаков. – Москва, 1981. – 64с.
1305512
  Проханов А.А. Там, в Афганистане... / А.А. Проханов. – М., 1988. – 605с.
1305513
  Кубатьян Григорий Там, в краю далеком : Русские // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 86-122 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305514
  Сафонов В.И. Там, в лесу, партизаны... / В.И. Сафонов. – М., 1969. – 224с.
1305515
  Тарасов В.Д. Там, в Луабонго : роман / В.Д. Тарасов. – Сімферополь, 1984. – 222 с.
1305516
  Тарасов В.Д. Там, в Луабонго : роман, повісті / В.Д. Тарасов. – Київ : Дніпро, 1989. – 382 с.
1305517
  Шукшин В.М. Там, вдали / В.М. Шукшин. – М, 1968. – 344с.
1305518
  Шукшин В.М. Там, вдали / В.М. Шукшин. – Ашхабад, 1984. – 287с.
1305519
  Хоменко О.Б. Там, вдалині, синій птах : невигадані повісті та оповідання / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 325 с.
1305520
  Грибачев Н.М. Там, впереди / Н.М. Грибачев. – М., 1977. – 424с.
1305521
  Грибачев Н.М. Там, впереди / Н.М. Грибачев. – Москва, 1984. – 448с.
1305522
  Кимонко Д. Там, где бежит Скупай : повесть / Д. Кимонко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 174 с.
1305523
  Кимонко Д. Там, где бежит Сукпай : повесть / Д. Кимонко. – Москва, 1950. – 180 с.
1305524
  Зверев М.Д. Там, где белеют палатки юннатов / М.Д. Зверев. – М., 1956. – 127с.
1305525
  Маньян Ж. Там, где больше трава не растет. Роман / Ж. Маньян. – М., 1954. – 224с.
1305526
  Александер Бриттани Там, где бродили гиганты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 24 : фото
1305527
  Кривенко Е.И. Там, где была тишина : Повести / Е.И. Кривенко. – Киев : Дніпро, 1972. – 341с.
1305528
  Кривенко Е.И. Там, где была тишина. Повести, стихотворения, поэмы / Е.И. Кривенко. – К., 1984. – 408с.
1305529
  Авраамова Т.И. Там, где были окраины / Авраамова Т.И. – Книжка вторая. – Ленинград : Лениздат. – (О старой и новой деревнях ; кн. 2)
О старой и новой деревнях. – 1962. – 99 с.
1305530
  Быстров И.Н. Там, где были окраины / И.Н. Быстров. – Книжка третья. – Ленинград : Лениздат
О проспекте стачек. – 1962. – 72с.
1305531
  Наумикин В.В. Там, где возрождалась птица феникс / В.В. Наумикин. – М, 1977. – 135с.
1305532
  Земцова Юлия Там, где все есть // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 104-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1305533
  Бытовой С.М. Там, где всегда ветер / С.М. Бытовой. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 38 с.
1305534
   Там, где встречаются Волга с Окой. – Ленинград, 1962. – 47с.
1305535
  Пестушко Валерий Там, где вулканам тесно : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54
1305536
  Телегин Д.Я. Там, где вырос Киев / Д.Я. Телегин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с.
1305537
   Там, где вьется Алазань: 180 лет со дня рождения А.С.Грибоедова. – Тбилиси, 1977. – 164 с.
1305538
  Щербинин Б.Г. Там, где геологи прошли. / Б.Г. Щербинин, В.В. Леонтьев. – Магадан, 1980. – 176с.
1305539
  Нурмагамбетов Т. Там, где грел очаг : рассказы / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 189 с.
1305540
  Пешков В.М. Там, где грохочет прибой : Новое в жизни,науке, технике. Сер."Наука о Земле" №2 / В.М. Пешков. – Москва : Знание, 1989. – 48с.
1305541
  Задонский Н.А. Там, где жил великий писатель / Н.А. Задонский. – М., 1960. – 103с.
1305542
  Еричев Ф.А. Там, где заходит солнце / Ф.А. Еричев. – Донецк, 1964. – 256с.
1305543
  Усман А. Там, где их настигла пуля. / А. Усман. – М, 1984. – 200с.
1305544
  Торчилин В.П. Там, где кончается наука / В.П. Торчилин. – М, 1991. – 124с.
1305545
  Львова С.И. Там, где кончается слово... / С.И. Львова. – М., 1991. – 159с.
1305546
  Коршунов М.П. Там, где лежат лук и стрелы / М.П. Коршунов. – Москва, 1962. – 48с.
1305547
  Тетцоев Т. Там, где летают орлы : стихи / Т. Тетцоев. – Москва : Советская Россия, 1964. – 62 с.
1305548
  Амаршан В.Д. Там, где люди, там и я : стихи : пер. с абхаз. / Виталий Амаршан ; [предисл. С. Наровчатова ; худож. Л.И. Евменов]. – Сухуми : Алашара, 1980. – 79 с. : ил.
1305549
  Кленов А.С. Там, где музыка живет / А.С. Кленов. – Москва, 1985. – 132с.
1305550
  Кленов А.С. Там, где музыка живет. / А.С. Кленов. – 2-е изд. – М, 1986. – 132с.
1305551
  Симонов К.М. Там, где мы бывали : Повести и рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 431с.
1305552
  Кригер Е.Г. Там, где мы шагали / Е.Г. Кригер. – М., 1968. – 340с.
1305553
  Устинова Т.В. Там, где нас нет / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2009. – 346, [3] с. – (Первая среди лучших). – ISBN 978-5-699-34646-2
1305554
  Терешенков Е.Я. Там, где начинается день / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1955. – 92с.
1305555
  Лельчук В.С. Там, где начинается коммунизм / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – Москва, 1961. – 48с.
1305556
  Голгофская К.Ю. Там, где начинаются реки. / К.Ю. Голгофская, В.А. Котов. – Карснодар, 1967. – 56с.
1305557
  Семенов В. Там, где не было затемнения / В. Семенов. – Свердловск, 1948. – 64с.
1305558
  Суслов В.А. Там, где не сохнут росы / В.А. Суслов. – Москва, 1971. – 94с.
1305559
  Гельви М.Э. Там, где папа ловил черепах / М.Э. Гельви. – М, 1986. – 332с.
1305560
  Найдаков В.Ц. Там, где плещет Байкал / В.Ц. Найдаков. – М., 1979. – 237с.
1305561
  Нежный А. Там, где престол сатаны // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 11. – С. 5-50. – ISSN 0321-1878
1305562
  Нежный А. Там, где престол сатаны // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 23-90. – ISSN 0321-1878
1305563
  Нежный А. Там, где престол сатаны : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 6-56. – ISSN 0321-1878
1305564
  Нежный А. Там, где престол сатаны // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 63-115. – ISSN 0321-1878
1305565
  Нежный Александр Там, где престол сатаны : роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 3. – С. 6-121. – ISSN 0321-1878
1305566
  Журавлев Андрей Там, где причалил Ной : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 32 : Фото
1305567
  Черепанова Е.Н. Там, где пройдет Северо-Крымский. / Е.Н. Черепанова, А.А. Щепинский. – Симферополь, 1966. – 96с.
1305568
  Орлова Е. Там, где протекает Обь / Е. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1954. – 296с.
1305569
  Клэр Д. Там, где растут подсолнухи = Summer seduction /Daphne Clair : Роман / Д. Клэр; Пер. с англ. И.Соловьевой; Дафна Клєр. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-81046-1; 5-05-005038-3
1305570
   Там, где рождается танец. – М, 1977. – 79с.
1305571
  Маковеев В.Ф. Там, где русская слава прошла / В.Ф. Маковеев. – М., 1989. – 206с.
1305572
  Дмитрук А. Там, где сверкает Несбывшееся // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 22-37. : Ілюстр.:23
1305573
  Алешкин П.Ф. Там, где солнечные дни : рассказы / Петр Алешкин. – Харьков : Прапор, 1980. – 104 с. : ил.
1305574
  Попов В.Е. Там, где сошлись вода и пламя. / В.Е. Попов. – Л, 1989. – 30с.
1305575
  Алексеев В.А. Там, где сходятся реки и судьбы : страницы истории г. Осы (1591-1991) / В.А. Алексеев, В.В. Иванихин. – Пермь : Книжное издательство, 1991. – 252 с. : ил., нот. ил.
1305576
  Забелин И.М. Там, где сходятся тропы / И.М. Забелин. – Москва, 1956. – 349с.
1305577
  Пшеничный А.Г. Там, где таволга цветет : Стихи и поэмы / Пшеничный А.Г. – Москва, 1988. – 127 с.
1305578
  Абрамов В.В. Там, где текут два Нила. Республика Судан : Республика Судан / В.В. Абрамов. – Москва : Просвещение, 1965. – 139 с., [3] л. ил. и карт. – (Библиотека школьника)
1305579
  Джангазиев М. Там, где теплый сини Иссык-Куль : рассказы и повести / М. Джангазиев. – Москва : Детская литература, 1969. – 78 с.
1305580
   Там, где течет Волга / В.Я. Любовный, Ю.Н. Палеев, Н.И. Синдяшкин, В.С. Сметанич; В.Я. Любовный, Ю.Н. Палеев, Н.И. Синдяшкин, В.С. Сметанич. – Москва : Советская Россия, 1975. – 208 с. – (Новое на экономической карте России)
1305581
  Сучков Н.И. Там, где течет Иравади / Н.И. Сучков. – Москва : Мысль, 1965. – 104с. – (Путешествия, приключения)
1305582
   Там, где течет Печера. – М, 1988. – 526с.
1305583
   Там, где течет Печора. – М, 1988. – 527с.
1305584
  Геринас А.М. Там, где Тиса круто вьется... / А.М. Геринас. – Ужгород : карпати, 1968. – 95с.
1305585
  Плачинда С.П. Там, где тихая высь : Документальные рассказы и очерки / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264с.
1305586
  Казакова Р.Ф. Там, где ты / Р.Ф. Казакова. – М : Советский писатель, 1960. – 143 с.
1305587
  Хелемский Я.А. Там, где ты прошел... / Я.А. Хелемский. – М, 1957. – 151с.
1305588
  Маркин В.А. Там, где умирает Гольфстрим / В.А. Маркин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 196с.
1305589
  Строганова Елена Там, где упало копье Иданы Ибрагима // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 22-33 : Іл.
1305590
   Там, где царит тишина. – Симферополь, 1966. – 87с.
1305591
  Артамонов А.А. Там, где цветет ситхмой / А.А. Артамонов. – Москва, 1986. – 186с.
1305592
  Шишов А.Ф. Там, где цветут маки / А.Ф. Шишов. – М, 1959. – 180с.
1305593
  Шишов А.Ф. Там, где цветут маки / А.Ф. Шишов. – М, 1959. – 180с.
1305594
  Золотов В.А. Там, где шумит море / В.А. Золотов. – Рига, 1954. – 196с.
1305595
  Золотов В.А. Там, где шумит море / В.А. Золотов. – М., 1959. – 158с.
1305596
  Сушкина Н.Н. Там, где шумит океан и царит вечное лето / Н.Н. Сушкина. – Москва : Наука, 1971. – 165с.
1305597
  Басина М.Я. Там, где шумят Михайловские рощи / М.Я. Басина. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1962. – 239с. – (По дорогим местам)
1305598
  Басина М.Я. Там, где шумят Михайловские рощи / М.Я. Басина. – 2-е изд. – Л., 1971. – 239с.
1305599
  Холендро Д.М. Там, далеко... / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1962. – 88с.
1305600
  Коцарев О. Там, де "реальне життя" переплітається з "літературщиною" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 373-374
1305601
  Наливайко М. Там, де "хабар" стає "новиною" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-26
1305602
  Панч П. Там, де верби над ставом / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1930. – 61с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1305603
  Новікова К. Там, де вмер СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Чим Білорусь може зацікавити українців, які знають про неї не так уже й багато.
1305604
  Томани Й. Там, де гори зелені... / Й. Томани, М. Томани. – К., 1962. – 427с.
1305605
  Цивірко Микола Там, де Довбуш овець ховав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1305606
  Романюк О. Там, де душа відпочиває // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2010. – № 05 (269), березень. – С. 8


  Видубецький монастир - одна з неметушливих святинь міста.
1305607
  Палажченко О.О. Там, де жили Кайдаші / О.О. Палажченко. – К, 1961. – 36с.
1305608
  Олійник В. Там, де згасла свіча поета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 15


  В Петербурзі, на Університетській набережній, в Академії мистецтв є меморіальний музей-майстерня Тараса Шевченка, де поруч з академічною церквою, в невеликій кімнатці на другому поверсі, згасла свіча велета світової культури ХІХ ст. Того недільного ...
1305609
  Паукшта Е. Там, де козам роги правлять... : Повість / Е. Паукшта. – Київ : Молодь, 1974. – 327с.
1305610
  Педальчук Генадій Там, де люди ставали богами // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 24 : Фото
1305611
  Омельченко П.О. Там, де міст із сталі : поезії / П.О. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 111 с.
1305612
  Короденко М. Там, де не "зубрять", а критично мислять // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  В українських студентів є богато можливостей отримати знання ще й у закордонних ВНЗ. Владислав Демчик стипендіат і випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Берлінського університета імені Гумбольдта.
1305613
  Хоткевич Г.Г. Там, де не колеться трава : Гнат Хоткевич та його родина / Галина Хоткевич ; [упоряд. В. Манько]. – Львів : Апріорі, 2017. – 190, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-617-629-358-3
1305614
  Фольовчук Наталка Там, де пасуться хмари : Моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-145 : Фото
1305615
  Ульяненко О.С. Там, де Південь / Олесь Ульяненко. – Харків : Треант, 2010. – 156, [4] с. – На тит. арк. штамп: Бібліотека Майдану. - Зміст: Там, де Південь : роман ; Сєдой : повість. – ISBN 978-966-2266-03-0
1305616
  Білоцька О. Там, де плекають аграріїв / Ольга Білоцька // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 41-43. – ISSN 1811-377X


  Стаття висвітлює 80-річну історію становлення і розвитку наукової бібліотеки Таврійського агротехнологічного університету (м. Мелітополь) від часу її заснування і до сьогодні.
1305617
  Дангель М Там, де починалася Польща / М Дангель. – Харків, 1930. – 99 с.
1305618
  Дмитерко Л. Там, де сяє Південний хрест : Подорожі. Нотатки / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1957. – 323с.
1305619
  Яновський М.В. Там, де храми ночують : оповідання / М.В. Яновський. – Ужгород : Карпати, 1972. – 48 с.
1305620
  Перегуда В. Там, де хрестилася Русь / В. Перегуда, В. Литвиненко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  "Витоки літописної річки Почайни, в якій хрестилася Русь, розташовані у Вишгороді.
1305621
  Бедзик Д. Там, де Ятрань : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 420с.
1305622
  Князьков М.А. Там, за "линией фронта" / М.А. Князьков. – М., 1983. – 96с.
1305623
  Гордиенко Ю.П. Там, за большим перевалом... / Ю.П. Гордиенко. – М, 1980. – 119с.
1305624
  Іванченко О.С. Там, за виднокругом... / О.С. Іванченко. – Київ : Веселка, 1975. – 270с.
1305625
  Соколов Б.С. Там, за Волгой... / Б.С. Соколов. – 78с.
1305626
  Гаммер Е.А. Там, за горизонтом / Е.А. Гаммер. – Рига, 1976. – 80с.
1305627
  Лойтер С.М. Там, за горизонтом... / С.М. Лойтер. – Москва : Детская литература, 1973. – 120 с.
1305628
  Иванченко А.С. Там, за горизонтом... / А.С. Иванченко. – М, 1986. – 509с.
1305629
  Дочанашвили Г.П. Там, за горой : рассказы / Г.П. Дочанашвили; авториз. пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1976. – 256 с.
1305630
  Одинцов А.Б. Там, за грядой облаков / А.Б. Одинцов. – Душанбе, 1969. – 222с.
1305631
  Шульгин В.В. Там, за дальними морями / В.В. Шульгин. – Симферополь, 1971. – 94 с.
1305632
  Афанасьев В.В. Там, за далью непогоды... / В.В. Афанасьев. – Москва, 1990. – 236с.
1305633
  Репин Л.Б. Там, за далью... : Книга о землепроходцах и о том, как они открывали землю / Л.Б. Репин. – Москва : Знание, 1991. – 288с.
1305634
  Терехов В.П. Там, за Демержи : Путеводитель / В.П. Терехов. – Симферополь, 1978. – 86с.
1305635
  Филипенко В.К. Там, за Дунаем, - Болгария / В.К. Филипенко. – Черкесск, 1980. – 208с.
1305636
  Знаменский А.Д. Там, за Кубанью / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1989. – 267с.
1305637
  Романов А.Д. Там, за Ла-Маншем / А.Д. Романов. – Минск, 1962. – 64 с.
1305638
  Абрамов К.Г. Там, за леском : рассказы / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя А. Чучина ; [худож. К. Авдеев]. – Москва : Современник, 1987. – 221, [2] с. : ил. – (Новинки "Современника")
1305639
  Почивалов Л.В. Там, за морем - Африка / Л.В. Почивалов. – Москва, 1983. – 64с.
1305640
  Стрелкова И.И. Там, за морем, деревня... / И.И. Стрелкова. – М., 1981. – 224с.
1305641
  Олиянчук В.П. Там, за морями... / В.П. Олиянчук. – Фрунзе, 1976. – 124с.
1305642
  Шуртаков С.И. Там, за небосклоном... / С.И. Шуртаков. – Москва, 1974. – 336с.
1305643
  Черников В.П. Там, за облаками / В.П. Черников. – Х., 1985. – 221с.
1305644
  Черников В.П. Там, за облаками / В.П. Черников. – 2-е изд., доп. – Харьков, 1990. – 293с.
1305645
  Болтромеюк В.В. Там, за облаками... / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1976. – 80с.
1305646
   Там, за океаном. – К, 1976. – 286с.
1305647
  Власов Д.П. Там, за передним краем : докум. повесть / Д.П. Власов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1985. – 240 с. – (40 лет Победы)
1305648
  Дар Д.Я. Там, за поворотом... : 30 000 на велосипедах и мотоциклах / Д.Я. Дар, А.М. Ельянов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 272 с.
1305649
  Лис В.С. Там, за порогом : (повість) / Володимир Лис. – Київ : Молодь, 1989. – 285 с. – Серія заснована 1965 році. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0142-6
1305650
  Демченко П.Е. Там, за рекой / П.Е. Демченко. – М., 1989. – 126с.
1305651
  Ганзелка И. Там, за рекою,- Аргентина / И. Ганзелка, М. Зикмунд; Пер.с чешского. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 432с.
1305652
  Забашта Л.В. Там, за рікою молодість : роман / Л.В. Забашта. – Київ : Молодь, 1970. – 280 с.
1305653
  Ілляшенко В.В. Там, за річкою село / В.В. Ілляшенко. – К., 1984. – 263с.
1305654
  Овчинников М.Ф. Там, за синими горами / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1983. – 319с.
1305655
  Красногорская И.К. Там, за стенами седыми... / И.К. Красногорская, С.В. Чугунов. – Рязань : Моск. рабочий, 1987. – 158 с.
1305656
  Драбкина А.В. Там, за тремя соснами / А.В. Драбкина. – Л, 1980. – 376с.
1305657
  Маха К.Г. Там, за туманом, край родной... / К.Г. Маха, Гавличек-Боровский. – М., 1982. – 206с.
1305658
  Лукашенко А.И. Там, за Царевичем / А.И. Лукашенко. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 120 с.
1305659
   Там, коло Дунаю.... – Ужгород, 1976. – 303с.
1305660
  Гольдберг А.Я. Там, на вершине : Стихи / А.Я. Гольдберг. – Москва : Советский писатель, 1973. – 88с.
1305661
  Вульфович Т.Ю. Там, на войне / Т.Ю. Вульфович. – Москва, 1991. – 300с.
1305662
  Лазаренко А.І. Там, на Володимирській // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 155-158. – ISBN 966-7252-43-4
1305663
  Смеюха В.С. Там, на полуострове Абрау / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1988. – 92с.
1305664
  Мариковский П.И. Там, откуда ушли реки. / П.И. Мариковский. – Москва : Мысль, 1982. – 152 с. – (Рассказы о природе)
1305665
  М"ястківський А.П. Там, серед поля : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1958. – 156 с.
1305666
  Киселев С.В. Там,на Земле / С.В. Киселев. – Киев, 1988. – 238с.
1305667
  Рахилло И.С. Тамада : юмористические рассказы / И.С. Рахилло. – Москва : Правда, 1959. – 64с.
1305668
  Аткай Тамада : стихи и поэмы / Аткай. – Москва : Советская Россия, 1972. – 128 с.
1305669
  Кациев Х.Х. Тамада : роман / Х.Х. Кациев; пер. с балк. – Москва : Современник, 1978. – 239 с.
1305670
  Мериме П. Таманго / П. Мериме. – М., 1955. – 32с.
1305671
  Меріме П. Таманго / П. Меріме. – Львів, 1966. – 92с.
1305672
  Ефимов Н.А. Таманская армия в боях за Советскую власть в 1918 году : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 22л.
1305673
  Затучный П.Х. Таманские кавалеристы защищали Москву // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 11 (131). – С. 113-123. – ISSN 1606-0219
1305674
  Сокольский Н.И. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. / Н.И. Сокольский. – М., 1976. – 128с.
1305675
  Яралов Ю.С. Таманян / Ю.С. Яралов. – Москва, 1950. – 166 с.
1305676
  Борзенко С. Тамань / С. Борзенко. – Киев ; Харьков : Українське державне видавництво, 1945. – 64 с.
1305677
   Тамань. – Краснодар, 1960. – 104с.
1305678
  Лермонтов М.Ю. Тамань / М.Ю. Лермонтов. – Краснодар : Кн. изд., 1977. – 32с.
1305679
  Лермонтов М.Ю. Тамань / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Дніпро, 1984. – 77с.
1305680
  Церетели А. Тамар Цбиери : драматическая поэма / Акакий Церетели; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 100 с.
1305681
  Швангидрадзе Н.Я. Тамар Чавчавадзе. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.00.01 / Швангидрадзе Н.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1305682
  Хижняк А.Ф. Тамара : повість / Антон Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 296 с.
1305683
  Хижняк А.Ф. Тамара : повість / Антон Хижняк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 290 с.
1305684
  Хижняк А.Ф. Тамара : повість / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1976. – 198 с.
1305685
   Тамара Васильевна Лешкевич (1947-2016 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 128 : фото. – ISSN 0130-2906
1305686
   Тамара Георгиевна Старженецкая. – М., 1969. – 13с.
1305687
   Тамара Григорьевна Абакелия : [статья о творчестве художника и репродукции его произведений]. – Москва : Советский художник, 1957. – 51 с. : ил.
1305688
   Тамара Гусева. Каталог выставки. – М, 1972. – 37с.
1305689
  Воинова А.И. Тамара и Давид / А.И. Воинова. – Тбилиси, 1942. – 77с.
1305690
  Войнова А.И. Тамара и Давид / А.И. Войнова. – Орджоникидзе, 1989. – 429с.
1305691
   Тамара Макарова. – М, 1964. – 24 с.
1305692
   Тамара Макарова. – Москва, 1973. – 20с.
1305693
  Ягункова Хаджи-Даутовна Л. Тамара Макарова. / Хаджи-Даутовна Л. Ягункова. – Москва : Искусство, 1978. – 177 с.
1305694
  Гон О. Тамара Наумівна Денисова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 187-189. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X


  Автор статті згадує Тамару Наумівну Денисову, відомого літературознавця, засновника української літературознавчої американістики.
1305695
   Тамара Наумовна Денисова
1305696
   Тамара Николаевна Давид : выставка произведений. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 8 с.
1305697
   Тамара Носова. – Москва, 1964. – 14с.
1305698
   Тамара Павлівна Демченко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 44 с.
1305699
  Гайдабура В. Тамара Позняківна-Варварів. Пам"ятаю і бережу // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 207-226. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1305700
  Гусев А.А. Тамара Синявская: Творческий портрет / А.А. Гусев, Н.А. Хачатурова. – М., 1986. – 32 с.
1305701
  Гусев А.А. Тамара Синявская: Творческий портрет / А.А. Гусев, Н.А. Хачатурова. – М., 1988. – 32с.
1305702
   Тамара Ханум.. – Ташкент, 1973. – 12с.
1305703
  Антонов С.П. Тамара Шкурко / С.П. Антонов. – Ленинград, 1948. – 116с.
1305704
  Хижняк А.Ф. Тамара. : повість / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1989. – 191 с.
1305705
  Хижняк А.Ф. Тамара. Онуки спитають : повісті / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро, 1967. – 495 с.
1305706
  Чахрухадзе Тамариани. / Чахрухадзе. – Тбилиси, 1942. – 169с.
1305707
  Гордон И.Б. Тамариск / И.Б. Гордон. – Одесса, 1977. – 79с.
1305708
  Бурова Н.П. Тамариск / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1979. – 200с.
1305709
  Насунов Д.И. Тамариск / Д.И. Насунов. – М, 1982. – 78с.
1305710
  Бегичева В. Тамариск // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-23. – ISSN 0130-7045
1305711
  Пятков Г.И. Тамариск. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1969. – 231с.
1305712
   Тамарі Іванівні Козаченко - 75 // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 45 : фото
1305713
  Ільїн В.В. Тамас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1305714
  Плудра Бенно Тамбари. / Плудра Бенно. – М., 1973. – 255с.
1305715
  Сонтани У.Т. Тамбера / У.Т. Сонтани. – М., 1964. – 279с.
1305716
  Сонтани У.Т. Тамбера / У.Т. Сонтани. – М., 1972. – 256с.
1305717
   Тамбов. – Воронеж, 1967. – 152с.
1305718
  Юстова Е.И. Тамбов / Е.И. Юстова, М.М. Максимов. – Воронеж, 1979. – 37 с.
1305719
   Тамбов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 140с.
1305720
  Лермонтов М.Ю. Тамбовская казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 91с.
1305721
   Тамбовская неделя поэзии. – Тамбов, 1962. – 127с.
1305722
   Тамбовская область за 50 лет. 1917-1967. – Воронеж, 1967. – 168с.
1305723
  Гордеев Н.М. Тамбовская тропинка к Пушкину / Н.М. Гордеев, В.П. Пешков. – Воронеж, 1969. – 192с.
1305724
  Гордеев Н.М. Тамбовская тропинка к Пушкину / Н.М. Гордеев, В.П. Пешков. – 2-е изд., испр. – Воронеж, 1978. – 175с.
1305725
   Тамбовские комсомольцы в Великой Отечествыенной войне.. – Тамбов, 1948. – 32с.
1305726
  Чернов А.С. Тамбовское печатное слово / А.С. Чернов, А.Г. Головашин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1986. – 150с.
1305727
  Свиридов И.А. Тамбовчанка. / И.А. Свиридов. – Воронеж, 1967. – 97с.
1305728
  Лангер Фред Тамбора. Вулкан, который изменил мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1305729
  Малышева А. Тамбур. Нежное дыхание смерти : Романы / Анна Малышева. – Москва : АСТ. Астрель. Люкс, 2005. – 636с. – ISBN 5-17-025879-8
1305730
  Байдюк М. Тамбурин для містера Нобеля // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 2, 16


  Боб Ділан - лауреат Нобелівської премії з літератури за 2016-й рік.
1305731
  Думбадзе Нодар Тамерлан : Оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 45-49. – ISSN 0131-2561
1305732
  Корниенко А.В. Тамерлан / А. Корниенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5207-0
1305733
  Ру Тамерлан, человек разных миров / Ру, Жан-Поль // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 1. – С. 45-47. – ISSN 0130-7045
1305734
  Дибров Р. Тамерлан: полководец, палач, провидец // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
1305735
  Бычихина Л.В. Тамильская литература / Л.В. Бычихина, А.М. Дубянский. – М, 1987. – 227с.
1305736
   Тамильские народные пословицы и поговорки. – М, 1962. – 67с.
1305737
  Талмуд Э. Тамильский вопрос в региональной и внутренней политике Шри Ланки // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 106-120
1305738
  Пятигорский А.М. Тамильско-русский словарь : Около 38000 слов / А.М. Пятигорский, С.Г. Рудин; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1960. – 1384с. – С приложением краткого очерка грамматики тамильского языка/ Андронов М.С.
1305739
  Дюшен Ф. Тамілла. / Ф. Дюшен. – Одеса, 1929. – 153с.
1305740
   Тамільські прислів""я та приказки. – К, 1991. – 228с.
1305741
  Кросс Я. Таммасаре - вчера, сегодня, завтра / Я. Кросс. – Таллин, 1977. – 39 с.
1305742
  Ярославский Е. Таммерфорсской конференции большевистской партии / Е. Ярославский. – М, 1940. – с.
1305743
  Марков С.Н. Тамо-рус Маклай : повести / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
1305744
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. Спецвыпуск. – Днепропетровк, 1999-
№ 3 (33) : Таможенные правонарушения в схемах \Чудина С.\. – 2004
1305745
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 3 (34). – 2004
1305746
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 4 (36). – 2004
1305747
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. Спецвыпуск. – Днепропетровк, 1999-
№ 4 (36), ч.1 : Возможности таможенных режимов \Чудина С.,Воронцова Г.\. – 2004
1305748
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 1(37). – 2005
1305749
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 2(38). – 2005
1305750
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 3(39). – 2005
1305751
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 4(40). – 2005
1305752
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 5(41). – 2005
1305753
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 6(42). – 2005
1305754
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 7(43). – 2005. – + В спецвып-вклад.:"Времен.ввоз по Стамбульской конвенции"
1305755
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 8(44). – 2005
1305756
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 5 (49). – 2006
1305757
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 6 (50). – 2006
1305758
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 7 (51). – 2006
1305759
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 8 (52). – 2006
1305760
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 1 (53). – 2007
1305761
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 2 (54). – 2007
1305762
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 3 (55). – 2007
1305763
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 4 (56). – 2007
1305764
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. Спецвип. – Днепропетровк, 1999-
№ 5 (57) : Внешнеэконмические контракты на таможне. Практ. пособие /Чудина С./. – 2007
1305765
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 6 (58). – 2007
1305766
   Таможенная консультация : Информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 7 (59). – 2007
1305767
   Таможенная консультация : информационно-практический журнал. – Днепропетровк, 1999-
№ 8 (60). – 2007
1305768
  Смирнов И.Г. Таможенная логистика как фактор экономической безопасности Украины в условиях глобализации // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 6. – С. 76-83 : рис., фото
1305769
  Смирнов И.Г. Таможенная логистика как фактор экономической безопасности Украины в условиях глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр. логистич. ассоциации ; ред. совет: Е.В. Ромат, А.А. Мазараки, В.Г. Алькема [и др.]. – Харьков, 2011. – № 1. – С. 72-83
1305770
  Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции / Н.Н. Шапошников. – М.-Л., 1924. – 74 с.
1305771
  Санников Л.И. Таможенная политика России по отношению к Германии накануне первой мировой войны (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Санников Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории СССР. – Л., 1968. – 21л.
1305772
  Ляхова В.А. Таможенная политика США с основания федерации до первой мировой войны (1789-1914 гг.) : Автореф. ...канд. эконом. наук / Ляхова В.А. – Ленинград, 1950. – 26 с.
1305773
  Пионтковский С.В. Таможенно-правовое регулирование режима наибольшего благоприятствования в международной торговле // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 143-149
1305774
   Таможенно-тарифное регулирование вншнеэкономической деятельности в Украине. 1996: сб. нормат. докум.. – К., 1996. – 336с.
1305775
   Таможенное дело в Украине.Сборник нормативных актов (по состоянию на 15 сентября 1997г.). – Харьков : Правэкс. – ISBN 5-7768-0110-9
Ч.1. : Правовое регулирование перемещения через таможенную границу Украины товаров,транспортных средств и в. – 1997. – 175с.
1305776
  Гравина А.А. Таможенное законодательство : Практический комментарий / А.А. Гравина, Л.К. Терещенко, М.П. Шестакова. – Москва : Юристъ, 1997. – 392с. – ISBN 5-7975-0003-5
1305777
   Таможенное законодательство (по состоянию на 1 сент. 1996 года), 1996. – 236с.
1305778
   Таможенное законодательство Украины : Сборник нормативных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 1сентября 1998 года. – Изд.2-е, пепераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 1998. – 496с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-14-7
1305779
   Таможенное законодательство Украины : Сборник нормативных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 года. – Изд.2-е, пепераб. и доп. – Харків : Одиссей, 2000. – 608с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-98-8с.
1305780
   Таможенное законодательство Украины. По состоянию на 1 июля 1996 года.. – Київ
ч. 1. – 1996. – 162с.
1305781
   Таможенное законодательство Украины. По состоянию на 1 июля 1996 года.. – Київ
ч. 2. – 1996. – 160 с.
1305782
   Таможенное оформление морских грузов. – Киев : Знання, 2003. – 195с. – (Митна справа в Україні / Ред. кол.: М.М.Каленский, П.В.Пашко, В.Г.Деркач и др.). – ISBN 966-620-178-X
1305783
  Сандровский К.К. Таможенное право / К.К. Сандровский. – Киев, 1971. – 98с.
1305784
  Сандровский К.К. Таможенное право в Украине. Национальное и международное : Учебное пособие / К.К. Сандровский. – Київ : Вентурі, 2000. – 208с. – ISBN 966-570-080-4
1305785
   Таможенное право Украины : Сборник нормативных актов (по состоянию на 1 марта 1997 года). – Харков : Правэкс, 1997. – 280с. – ISBN 5-567-45989-3
1305786
  Сандровский К.К. Таможенное право. / К.К. Сандровский. – К, 1972. – 101с.
1305787
  Сандровский К.К. Таможенное право. / К.К. Сандровский. – К, 1974. – 175с.
1305788
  Коваль Н.А. Таможенное регулирование гуманитарной помощи // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.54-60
1305789
  Лубаки М.-Ж. Таможенные и экономические союзы стран Африки : Дис... Канд.юрид. наук: 12.00.10 / Лубаки М.-Ж.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 137л. – Бібліогр.:л.128-137
1305790
  Лубаки М.Ж. Таможенные и экономические союзы стран Африки. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лубаки М.Ж.; М-во образования Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
1305791
  Артеменко В.А. Таможенные методы управления внешнеэкономической деятельностью // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.63-66. – ISBN 966-7695-79-4
1305792
   Таможенные правила для граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства. – Київ : Глобус, 1994. – 92с. – ISBN 5-86248-042-0
1305793
  Филимонова Татьяна Викторовна Таможенные преференции в торговле промышленно-развитыми капиталистическими и развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Филимонова Татьяна Викторовна; Науч.-иссл. коньюктурный ин-т. – М., 1974. – 30л.
1305794
   Таможенный кодекс Союза ССР.. – М., 1965. – 35с.
1305795
   Таможенный кодекс Союза ССР.. – М., 1973. – 32с.
1305796
  Додин Е.В. Таможенный кодекс Таможенного Союза (Европейского экономического сообщества) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 17-26.
1305797
   Таможенный кодекс Украины : Сборник нормативных актов. – Харків : Одиссей, 2000. – 144с. – (Законы Украины). – ISBN 966-733489-9
1305798
   Таможенный кодекс Украины.. – К., 1992. – 64с.
1305799
  Богданова Светлана Таможенный контроль как вид сервиса и высоких технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 16-19 : Фото
1305800
  Сенотрусова С.В. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности / С.В. Сенотрусова, М.В. Тюнин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 35-45. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1305801
  Бакаева О.Ю. Таможенный союз - Единое экономическое пространство - Евразийский экономический союз: этапы интеграции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 7-10. – ISSN 1812-3910


  Об основных стадиях интеграционного процесса на постсоветском пространстве с участием Российской Федерации. О совершенствовании таможенного законодательства.
1305802
  Вельяминов Г.М. Таможенный союз в правовом ракурсе // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0132-0769
1305803
  Кондратьева Н.Б. Таможенный союз ЕврАзЭс: по стопам Европы? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 102-118. – ISSN 0201-7083
1305804
  Суздальцев А.И. Таможенный союз ЕврАзЭС: сложный старт // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 2074-6040
1305805
  Ясинский А В. Таможенный союз и инвестиционные перспективы энергетической интеграции ЕврАзЭС / А В. Ясинский, А.П. Мироненков, Т.Т. Сарсембеков // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 30-34. – ISSN 2074-6040
1305806
   Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: последствия для торговли с Китаем // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-13. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
1305807
  Спиридонова Т.В. Таможенный союз Турции и ЕС: некоторые итоги (1995-2011) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-48. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1305808
   Таможенный устав Союза Советский Социалистических Республик.. – М., 1925. – 104с.
1305809
  Беляшов В.А. Таможенный энциклопедический справочник : В 2-х томах / В.А. Беляшов; Под ред.И.Ю.Краснянского. – Москва : Летописец. – ISBN 5-93186-002-9
т.1 : А-О. – 1999. – 832с.
1305810
  Беляшов В.А. Таможенный энциклопедический справочник : В 2-х томах / В.А. Беляшов; Под ред.И.Ю.Краснянского. – Москва : Летописец. – ISBN 5-93186-003-7
т.2 : П-Я. – 1999. – 880с.
1305811
  Гончаров М.В. Таможня даёт добро: традиционную библиотеку в современный информационный центр / Михаил Владимирович Гончаров, Елена Николаевна Песчанникова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Опыт создания библиотечно-информационного центра на базе Российской таможенной академии.
1305812
  Храбсков В.Г. Таможня и закон. / В.Г. Храбсков. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 123с.
1305813
  Ха Хай Тю Таможня и развитие таможенного законодательства во Вьетнаме // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.94-96
1305814
  Веретенов А.А. Таможня и страхование : Справочник / А.А. Веретенов, Н.Н. Кузьминов. – Москва : Анкил, 1999. – 208с. – ISBN 5-86476-137-0
1305815
  Кудинова Е. Тампере - город, где хорошо жить // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 30-32. – ISSN 0234-1670


  Фінське місто Тампере вибороло кращий урбаністичний імідж
1305816
  Рид П.П. Тамплиеры / Пирс Пол Рид. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 410с. – ISBN 978-5-17-031949-7
1305817
  Метелкин Николай Тамплиеры требуют извинений : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 2-3 : Іл.
1305818
  Молостов И. Тамплиеры. Идея, изменившая мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-10. – ISSN 1818-2968
1305819
  Селевич Л Ю. Тамплиеры. Судьба Ордена / Л Ю. Селевич, С.Б. Павленко // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 15-25
1305820
  Бегун Александр Иванович Тампонажные раширяющиеся цементы из отходов металлургической промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.06 / Бегун Александр Иванович; Днепропетровский инж.-строит. ин-т. – Днепропетровск, 1986. – 16л.
1305821
   Тампонажные смеси для скважин с аномальными пластовыми давлениями.. – Москва : Недра, 1977. – 192 с.
1305822
  Волков А.С. Тампонирование геологоразведочных скважин / А.С. Волков, Р.Н. Тевзадзе. – Москва, 1986. – 166с.
1305823
  Руденко А.П. Тампонирование и крепление скважин при алмазном бурении. / А.П. Руденко. – Л., 1978. – 177с.
1305824
   Тамразов Промарз Мелікович : до 80-річчя від дня народження / О.К. Бахтін, Ю.Б. Зелінський, О.С. Лимарченко, С.А. Плакса, Ю.Ю. Трохимчук // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 4/5 : Коплексний аналіз, теорія потенціалу і застосування. – С. 9-11. – ISSN 1815-2910
1305825
  Симченко Ю.Б. Тамри народов Сибири 17 века / Ю.Б. Симченко. – М., 1965. – 230с.
1305826
  Орел В.Н. Тамтам и транзистор / В.Н. Орел. – Москва, 1965. – 96с.
1305827
  Зима П. Тамтамы до сих пор звучат / П. Зима. – М, 1970. – 174 с.
1305828
  Гьята Ф. Тана / Ф. Гьята. – М., 1957. – 153с.
1305829
  Дьята Ф. Тана / Ф. Дьята. – Москва : Иностранная литература, 1957
1305830
  Шелов Д.Б. Танаис -- потерянный и найденный город / Д.Б. Шелов. – Москва, 1967. – 143 с.
1305831
  Книпович Т.Н. Танаис = историко-археологическое исследование / Т.Н. Книпович. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 178 с.
1305832
  Казакова Л.М. Танаис / Л.М. Казакова. – Ростовск, 1968. – 48с.
1305833
  Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон : Автореф... докт. ист. наук: 575 / Шелов Д. Б.; АН СССР, Ин-т археол. – М., 1968. – 60л. – Бібліогр.:с.57-60
1305834
  Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в 3-1 в. до н.э. / Д.Б. Шелов. – М., 1970. – 252с.
1305835
  Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры / Д.Б. Шелов. – М., 1972. – 351с.
1305836
  Паушкин Г.А. Танайка / Г.А. Паушкин. – Казань, 1968. – 71с.
1305837
  Попович А. Танатическая топография русской преромантической поэзии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 154-160
1305838
  Мірошник О. Танатичні і демонічні мотиви у прозі Тодося Осьмачки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 101-111. – ISBN 978-966-493-818-8
1305839
   Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины 20 века : Тексты Ж. Батая, Р. Барта, М. Бланшо, А. Бретона, Ж. Деррида, П. Клоссовски, А. Кожева, Ю. Кристевой и др. – Санкт-Петербург : Мифрил, 1994. – 346с. – ISBN 5-86457-008-7
1305840
  Иванова А.С. Танатологические аспекты индуистской ифологической персонификации смерти (на примере богини Ниррити) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 139-141
1305841
  Гармаш Л.В. Танатологические мотивы в романе В. Я. Брюсова "Огненный ангел": интертекстуальный аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 118-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуются танатологические мотивы в романе "Огненный Ангел" Валерия Брюсова. Рассмотрены внутритекстовые отношения среди различных танатологических мотивов. Дан анализ интертекстуальных связей между романом Брюсова и произведениями Данте, ...
1305842
  Рязанцев С. Танатология - наука о смерти // Мы и смерть. По ту сторону принципа наслаждения / З. Фрейд. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1994. – с. 87-379. – (Современная гуманистическая литература). – ISBN 5-85-084-004-8
1305843
  Лысюк Н.А. Танатология романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 79-87. – ISBN 966-594-547-5
1305844
  Ковальчук О. Танатологічне в новелі М. Хвильового "Бараки, що за містом" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 135-141
1305845
  Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса "Дейрдре" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 6-11. – ISSN 2307-2261
1305846
  Терехова І.О. Танатологічні мотиви в прозі В. Підмогильного та М. Костомарова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 134-139. – ISBN 978-966-551-315-5
1305847
  Ковальова Т. Танатологічні мотиви у драматургії Миколи Куліша: до постановки питання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1305848
  Чикирис Н. Танатологічні мотиви у прозі Василя Стефаника та Ернста Хемінгуея: типологія епічного мислення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 164-170. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1305849
  Міленіна М. Танатологія скандинавського епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 279-287
1305850
  Жванія Л. Танатологія у творчості Т. Шевченка та Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 39-49


  У статті досліджується семантика теми смерті в тіорчості Т. Шевченка та Лесі Українки. Розвиток і модифікація цієї теми залежено від світогляду митців, особливостей їхніх філософських та релігійних переконань
1305851
  Олексієнко І.О. Танатологія: природничо-наукові та філософські аспекти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 35-37
1305852
  Баскаков В.Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практическое применение / В.Ю. Баскаков ; АНО "Ин-т танатотерапии". – Москва : Институт общегуманитарных исследований ; В. Секачев, 2007. – 170, [4] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. – Библиогр.: с. 111-117. – (Современная психология: теория и практика). – ISBN 978-5-88230-196-4
1305853
  Тереза Мітура Танатотуризм як форма культурного туризму серед населення Жешува // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1305854
  Лидов П. Таная / П. Лидов. – Белогорск, 1945. – 26с.
1305855
  Трубай В.В. Танг : [оповідання, повість] / Василь Трубай ; [передм. Сорока П.]. – Київ : Український письменник, 2016. – 271, [1] с. – ISBN 978-966-579-516-2
1305856
  Коновалов Е.М. Танганьика / Е.М. Коновалов. – М., 1962. – 31с.
1305857
  Кацман В.Я. Танганьика. / В.Я. Кацман. – М, 1962. – 148с.
1305858
  Лазарук Я. Тангенціальні рухи Дніпровсько-Донецької западини як один з чинників формування нафтогазоносних структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-9. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Традиційно вважається, що сучасна структура Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) сформувалася в результаті вертикальних диференційованих рухів блоків фундаменту та соляної тектоніки. У запропонованій статті обгрунтовано ще один чинник формування ...
1305859
  Кастильо М. де Танги / М. де Кастильо. – М., 1961. – 192с.
1305860
  Караславов Г. Танго / Г. Караславов. – М, 1964. – 278с.
1305861
  Білик І.І. Танго : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 255 с.
1305862
  Караславов Г. Танго : повість / Георгій Караславов // Три сходинки до трону : роман / Д. Добревський. – Київ : Молодь, 1985. – С. 190-292
1305863
  Рески Петр Танго в Иркутске : сибирский вальс / Рески Петр, Герн Антонина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 134-143. – ISSN 1029-5828
1305864
  Камінський І. Танго моєї матері / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 41-42. – ISSN 0320-8370
1305865
  Черкаська Г. Танго пристрасти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 липня (№ 29). – С. 4


  Олена Теліга та Дмитро Донцов.
1305866
  Каменский В.В. Танго с коровами / В.В. Каменский. – М. : Книга, 1990. – 590 с.
1305867
  Каменский В.В. Танго с коровами / В.В. Каменский. – М. : Книга, 1991. – 36 с.
1305868
  Тэффи Танго смерти. / Тэффи. – М. – 216с.
1305869
  Винничук Ю.П. Танго смерті : роман / Юрий Винничук ; [худож.-оформлювач О.І. Іванова]. – Харьков : Фолио, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Книга року ВВС-2012. – ISBN 978-966-03-6314-4
1305870
  Тейшейра Жозе Мануел Пінту Танго танцюють двоє : Інтерв"ю / Жозе Мануел Пінту Тейшейра ; [інтерв"ю взяла] Жанна Безп"ятчук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Голова Представництва Євросоюзу в Україні про вплив гучних судових процесів в Україні на перспективи підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
1305871
  Губарева М. Танго: бесконечная возможность // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 126-138.
1305872
  Косичев Л.А. Танго: между церковью и обществом // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 83-95. – ISSN 0044-748Х
1305873
  Косичев Л.А. Танго: между церковью и обществом // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 87-98. – ISSN 0044-748Х
1305874
  Невский Н.А. Тангутская филология. / Н.А. Невский. – М.
1. – 1960. – 604с.
1305875
  Невский Н.А. Тангутская филология. / Н.А. Невский. – М.
2. – 1960. – 684с.
1305876
   Тангутские рукописи и ксилографы.. – М., 1963. – 172с.
1305877
  Кепинг К.Б. Тангутский язык / К.Б. Кепинг. – М, 1985. – 367с.
1305878
  Потанин Г.Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия / Г.Н. Потанин. – Москва : Географгиз, 1950. – 652с. : карта
1305879
  Олійник Є. Тандем київських і регенсбурзьких студентів // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Студенти різних факультетів та спеціальностей нашого університету та університету-партнера м. Регенсбург мали унікальну можливість узяти участь у краєзнавчому тандем-проекті, який здійснювався за фінансової підтримки німецької сторони. Результатом ...
1305880
  Яровенко Т. Тандем Л. Куценко - О.Гольник: "маланюкіана" to be continued...


  Стаття є стислим викладом наукового доробку представників кіровоградської літературознавчої школи Л. Куценка та О. Гольник в контексті досліджень діаспорних та вітчизняних учених, їх внеску у вивчення життєпису і творчої спадщини Є. Маланюка.
1305881
  Пестушко Валерій Тане, тане... лід і сніг : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 31
1305882
  Бажанов Н.Д. Танеев / Н.Д. Бажанов. – М., 1971. – 239с.
1305883
  Васильева Е.Д. Танец / Е.Д. Васильева. – Москва, 1968. – 247с.
1305884
  Тюи Танец альбатросов : природа / Тюи, де Руа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 158-167 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305885
  Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь / А. Дункан; Снежко С.П. – Киев : Мистецтво, 1989. – 347 с. – ISBN 5-7715-0195-6
1305886
  Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь / А. Дункан. – Киев : Мистецтво, 1990. – 349с.
1305887
  Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь : мемуары / А. Дункан. – Киев : Муза, 1994. – 348 с. – ISBN 5-7707-5808-2
1305888
  Кристерсон Х.Х. Танец в драматическом спектакле / Х.Х. Кристерсон. – Л.М., 1960. – 134с.
1305889
  Траат М. Танец вокруг парового котла : роман, повесть / М. Траат; пер. с эст. Р.Минны. – Москва : Художественная литература, 1978. – 238 с.
1305890
  Блауманис Р. Танец втроем : рассказы / Р. Блауманис; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1988. – 463 с.
1305891
  Голубов В. Танец Галины Улановой / В. Голубов. – Л., 1948. – 170с.
1305892
  Бреус Олеся Танец двух влюбленных: менеджер и клиент : Новый взгляд на продажи в турбизнесе. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 53 : Фото
1305893
  Руми Танец дервишей // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 12-23


  Дервиши - члены мусульманского религиозного братства, которые странствуют и просят подаяние
1305894
  Кенин-Лопсан Танец козерога : роман / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин; пер. с тувин. С.Козловой. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1981. – 192 с.
1305895
  Саитов С.С. Танец ликующий / С.С. Саитов. – Уфа, 1968. – 126 с.
1305896
  Саитов С.С. Танец ликующий. (Мастера советского балета Г.Г.Сулейманова и Ф.М.Саттаров) / С.С. Саитов. – Уфа, 1968. – 126с.
1305897
  Подсвиров И.Г. Танец на белом камне / И.Г. Подсвиров. – М : Современник, 1972. – 208 с.
1305898
  Вартбург М. Танец на заре эволюции человеческого общества // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 0130-1640
1305899
  Мартиросянц Л. Танец на кончиках пальцев, или история "балетных туфелек" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 62-83. – ISSN 1812-867Х
1305900
  Каллаи И. Танец на проволоке / И. Каллаи. – М, 1960. – 100с.
1305901
  Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде. / Н.Е. Шереметьевская. – М., 1985. – 412с.
1305902
  Нальби Танец надежды : стихи / Нальби; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1979. – 96 с.
1305903
  Демченко В.Г. Танец плодородия / В.Г. Демченко. – К., 1983. – 77с.
1305904
  Соболева Елена Танец под музыку души : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 70 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305905
  Губарева Марита Танец прагматичных идеалистов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 136-145 : фото
1305906
   Танец при свете костра. Стихи африк. поэтов.. – М., 1962. – 79с.
1305907
   Танец с дофамином // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
1305908
  Пратер Р.С. Танец с мертвецом / Ричард Скотт Пратер. – Москва : Цицерон, 1993. – 480 с. – ISBN 5-8286-0034-6
1305909
  Табачник Д. Танец с образованием / Дашковский А., Кутецкая Д. // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 1/2 (85). – С. 20-22


  Интервью Министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника журналу "Эксперт Украина" о новых стандартах школьного образования, их восприятии обществом, инертности работодателей. Министр сообщил, что в школьной программе отведут больше ...
1305910
  Гнида Л. Танец с оружием : Роман / Леонид Гнида. – Киев : Оріяни, 2006. – 300с. – ISBN 966-8305-65-5
1305911
  Родин Н.А. Танец с саблями. / Н.А. Родин. – Рязань, 1989. – 445с.
1305912
  Шавлы С. Танец света / С. Шавлы. – М, 1980. – 95с.
1305913
  Шавлы С. Танец света. / С. Шавлы. – М., 1980. – 95с.
1305914
  Кугультинов Д.Н. Танец Ситары Дэви : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. А.Голембы. – Элиста : Калмиздат, 1969. – 39 с.
1305915
  Федорова Л.Ф. Танец стрижей : стихи / Л.Ф. Федорова. – М., 1985. – 118с.
1305916
  Аткай Танец узоров : стихотворения, поэмы / Аткай. – Москва : Советская Россия, 1984. – 110 с.
1305917
  Мессерер Асаф Михайлович Танец. / Мессерер Асаф Михайлович. – Москва, 1979. – 174с.
1305918
  Мессерер Асаф Михайлович Танец. / Мессерер Асаф Михайлович. – Москва : Искусство, 1990. – 259 с.
1305919
  Погребняк М.М. Танець "модерн" у художній культурі 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Погребняк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1305920
  Яновський М.В. Танець дараби : оповідання / Микола Яновський. – Київ : Молодь, 1972. – 104 с.
1305921
  Олесь О. Танець життя : проза : драма (п"єса) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 60-65. – ISSN 0130-321Х
1305922
  Грищук Б.А. Танець на пуантах : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1990. – 478 с.
1305923
  Даниленко В. Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника в дзеркалі аналітичної психології


  З погляду аналітичної психології розкрито зв"язок внутрішньої кризи Григора Тютюнника з його творчістю та самогубством
1305924
  Нечерда Б.А. Танець під дощем : лірика / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1977. – 95 с.
1305925
  Горобець Марися Танець пінгвінів під музику Моцарта : Мандрівний ряд // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-57 : Фото
1305926
  Келлерман Б. Танець смерті / Б. Келлерман. – К, 1990. – 505с.
1305927
  Сушинський Б.І. Танець степового коня / Б.І. Сушинський. – Київ, 1983. – 142 с.
1305928
  Яцків М.Ю. Танець тіний : роман з рідного побуту / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом вид-ва "Шляхи" ; Дpук. Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака. – ([Hовітня бібліотека] ; [№ 22])
Ч. 1. – 1916. – 116 с.
1305929
  Яцків М.Ю. Танець тіний : роман з рідного побуту / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом вид-ва "Шляхи" ; Дpук. Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака. – ([Hовітня бібліотека] ; [[№] 27])
Ч. 2. – 1917. – 244 с.


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
1305930
  Довгопол Н.О. Танець у контексті української культури XVI–XVII сторіч // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 160-166. – ISSN 2226-2180
1305931
  Півторак Ю. Танець у сучасній євро-американській гуманітарній парадигмі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-222. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто генеалогію дисципліни студії танцю (dance studies) у полі сучасної гуманітаристики та описано три національні моделі цієї дисципліни, що сформувалися на основі університетів Ляйпцига, Сюррея та Ріверсайда. Коротко описано межі дисципліни, ...
1305932
  Федорів Р.М. Танець Чугайстра : повісті - есе / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1984. – 366 с.
1305933
  Казначеєва Т.О. Танець як художньо-естетичний феномен в українській опері XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Казначеєва Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1305934
  Кавалець Ю. Танець яструба. / Ю. Кавалець. – К., 1974. – 240с.
1305935
   Танзаган - отец алтайцев. Алтайские сказки.. – Москва : Художественная литература, 1978. – 286 с.
1305936
  Мсеква Джакоб Танзанийская концепция ООН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 107-109. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1305937
  Кацман В.Я. Танзания : Пособие для учащихся / В.Я. Кацман. – Москва : Просвещение, 1967. – 128с.
1305938
  Чижов Н.Н. Танзания / Н.Н. Чижов. – М., 1972. – 296с.
1305939
  Синицына И.Е. Танзания / И.Е. Синицына. – М., 1972. – 281с.
1305940
  Кубатьян Григорий Танзания : доктор Айболит. Профессии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305941
  Иваненко Анна Танзания рулит : Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 46-56 : Іл., карта
1305942
  Малов Ю.А. Танзания. / Ю.А. Малов, В.И. Попырин. – М., 1970. – 134с.
1305943
  Павлова В.В. Танзания: / В.В. Павлова. – М., 1973. – 190с.
1305944
  Горобец Ірина Танзанія. Акуна матата! - Жодних проблем! / Горобец Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 98-115 : фото
1305945
  Горобець Ірина Танзанія. Карібу сана до Тарзана / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 42-55 : фото
1305946
  Рафаловський Євген Танзанія. У пошуках Лепапи : Modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-102 : Фото
1305947
  Макарова Н.Ф. Танзимат и балканская политика России в 60-70-х годах XIX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 221-228. – ISSN 0130-3864
1305948
  Дулина Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша / Н.А. Дулина. – М., 1984. – 189с.
1305949
   Танина тетрадь. – Владивосток, 1990. – 300с.
1305950
  Николаев В.И. Танины тополя / В.И. Николаев. – Ижевск, 1970. – 80с.
1305951
   Таниственнее чем мир.... – М., 1991. – 80с.
1305952
  Кугультинов Д.Н. Таниц Ситары Дэви : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. А.Голембы. – Элиста : Калмиздат, 1970. – 40 с.
1305953
  Селивон В.М. Танк / В.М. Селивон. – М, 1958. – 168с.
1305954
  Селивон В.М. Танк / В.М. Селивон. – М, 1962. – 183с.
1305955
  Самсонов С.Н. Танк "Пионер" / С.Н. Самсонов. – Свердловск, 1957. – 235с.
1305956
  Самсонов С.Н. Танк "Пионер" / С.Н. Самсонов. – Свердловск, 1957. – 235с.
1305957
  Самсонов С.Н. Танк "Пионер" / С.Н. Самсонов. – Челябинск, 1972. – 167с.
1305958
   Танк в бою. – М, 1946. – 228с.
1305959
  Аббакумов Н.В. Танк в бою / Н.В. Аббакумов. – Москва, 1946. – с.
1305960
  Сажин Н.Л. Танк в бою / Н.Л. Сажин. – М., 1973. – 109с.
1305961
  Сажин Н.Л. Танк в бою. / Н.Л. Сажин. – М., 1973. – 109с.
1305962
  Хаткевич Василий Танк в огороде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 2 : Іл.
1305963
  Галата С. Танк на "гарантії" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про виставку "Зброя і безпека-2015". На виставці свої розробки та ідеї демонстрували українські університети. Серед дев"ятнадцяти представлених розробок КНУ імені Тараса Шевченка одна з найцікавіших - скелет-трансформер. Його винахідник - завідувач ...
1305964
  Сахарнов С.В. Танк на Медвежьем болоте. / С.В. Сахарнов. – М., 1985. – 168с.
1305965
  Вишняков В.А. Танк на пъедестале / В.А. Вишняков. – Москва, 1970. – 136с.
1305966
  Вайнруб М.Г. Танк на пьедестале / М.Г. Вайнруб. – 2-е изд. – Минск, 1989. – 69с.
1305967
  Власов Г.И. Танкам - вторую жизнь / Г.И. Власов. – Москва, 1962. – 111с.
1305968
  Казаков Е.П. Танкеевский могильник. (К вопросу об этнокультурных компонентах ранней Волж. Болгарии) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Казаков Е.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Казан. ин-т яз., литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН СССР. – Казань, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1305969
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – М, 1938. – 96с.
1305970
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – Сталинград, 1939. – 140с.
1305971
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – Рига, 1949. – 204с.
1305972
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – М, 1950. – 200с.
1305973
  Кримов Ю. Танкер "Дербент" / Ю. Кримов. – К, 1951. – 196с.
1305974
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – М, 1960. – 207с.
1305975
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" : повесть / Ю.С. Крымов. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 216с.
1305976
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" : повесть / Ю.С. Крымов. – Одесса : Маяк, 1972. – с. – (Морская библиотека)
1305977
  Крымов Ю. Танкер "Дербент" / Ю. Крымов. – Л, 1976. – 320с.
1305978
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – Одесса, 1978. – 199с.
1305979
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – Л, 1983. – 343с.
1305980
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – М, 1987. – 362с.
1305981
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" : повести / Ю.С. Крымов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 315с.
1305982
  Крымов Ю.С. Танкер "Дербент" / Ю.С. Крымов. – М, 1987. – 382с.
1305983
  Калинин В.А. Танкер "Туапсе". Докум. повесть / В.А. Калинин, Д.П. Кузнецов. – М. : Молодая гвардия, 1956. – 144 с.
1305984
   Танкер будущего // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1305985
  Гудериан Г. Танки - вперед! / Г. Гудериан. – Москва, 1957. – 260с.
1305986
  Корольков Н. Танки в бою / Н. Корольков. – М, 1959. – 111с.
1305987
  Шмелев И.П. Танки в бою / И.П. Шмелев. – М., 1984. – 112с.
1305988
  Харчевников М.Н. Танки в засаде / М.Н. Харчевников, 1943. – 36с.
1305989
  Субботин В.Е. Танки в траве. / В.Е. Субботин. – М., 1957. – 74с.
1305990
  Демин В.А. Танки входят в прорыв / В.А. Демин, Р.М. Португальский. – М, 1988. – 207с.
1305991
  Смирнов А.Ф. Танки за Вислой / А.Ф. Смирнов, К.С. Оглоблин. – М., 1991. – 222с.
1305992
  Благонравов А.И. Танки и тракторы / А.И. Благонравов. – М., 1940. – 392с.
1305993
  Стороженко Н.П. Танки идут впереди. / Н.П. Стороженко. – М., 1959. – 62с.
1305994
  Гетман А.Л. Танки идут на Берлин / А.Л. Гетман. – М., 1973. – 390с.
1305995
  Гетман А.Л. Танки идут на Берлин / А.Л. Гетман. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 336с.
1305996
  Ананьев А.А. Танки идут ромбом : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Военное издательство, 1963. – 200с.
1305997
  Ананьев А.А. Танки идут ромбом / А.А. Ананьев. – Алма-Ата, 1966. – 482с.
1305998
  Ананьев А.А. Танки идут ромбом : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Современник, 1975. – 205с.
1305999
  Ананьев А.А. Танки идут ромбом : Роман / А.А. Ананьев. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 183с.
1306000
  Ананьев А.А. Танки идут ромбом. Межа : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Художественная литература, 1973. – 544с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,