Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1305001
   "Росток Рекордз": Главное - это качественно и в срок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 25 : фото
1305002
   "РОСЮГКУРОРТ": море зовет! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 49 : Фото
1305003
   "РОСЮГКУРОРТ": новые направления и лучшие цены : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 55 : Фото
1305004
  Минутко И.А. "Рот фронт!": Тельман / И.А. Минутко. – М., 1987. – 205с.
1305005
  Самаєва Ю. "Роттердам-крест" Порошенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 1-2


  "Ситуація у ДТЕК була до банкрутства серйозною. За інформацією DT.UA, ще 2014-го Порошенко, Коломойський, Григоришин і Суркіси дійшли єдиної думки - ДТЕК "іде на розбирання". План було затверджено, але вже 2015-го Петро Олексійович почав ухилятися і ...
1305006
  Медяков А. "Ру Ку", Или образ русских на немецких открытках Первой мировой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-87. – ISSN 0235-7089
1305007
  Редчиць І. "Рубаї". Омару Хаяму : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 100-106. – ISSN 0208-0710
1305008
  Бобровник І.І. "Рубайат Омара Хаяма" Едварда Фітцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 49-54


  Невідповідності між перекладами та оригінальною поезією завжди були серйозною проблемою для перекладача. У статті розглянуто особливості творчості перського поета Омара Хайяма, історія перекладів його віршів у Європі. Особливу увагу зосереджено на ...
1305009
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 1)
Вып. 1 : В. мечтах / В. Муйжель ; Чужак / Б. Верхоустинский ; Химеры / Ю. Слезкин ; День Чагиных / А. Свирский ; Гомсин-камень / В. Брусянин ; Поэма / Н. Вербов. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1305010
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 2)
Вып. 2 : Дуэт : рассказ Скитальца-Петрова ; Пограничники : рассказ А. Свирского. – 1914. – [4], 101-174 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"


  Авт.: Скитальц-Петров Степан Гаврилович (1869-1941) Свирский Алексей Иванович (1865-1942)
1305011
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 3)
Вып. 3 : Обломок / Кармен ; День Чагиных / А.И. Свирский ; Так надо / А. Вознесенский ; Сходство/ Бор. Лазаревкий ; Стихотворения А. Рославлева, Л. Андрусова и др. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1305012
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 4)
Вып. 4 : Баядерка / С. Кондурушкин ; Мурмыло / Н. Архипов ; Во тьме / А.И. Свирский. – 1914. – 96-175 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1305013
  Лавочкіна С. "Рубіни завбільшки з горох " // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 90-92. – ISSN 0208-0710
1305014
  Галицька С. "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки / С. Галицька, К. Лобузіна, В. Якушко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання розроблення та впровадження змін і доповнень до підрозділів "Рубрикатора НБУВ". Досід бібліотеки.
1305015
  Сербін Олег "Рубрикатор НБУВ": історія започаткування та структурний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Створення бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою, які б відображали всю повноту змістовного розмаїття інформаційних потоків - завдання нагальне, з огляду на безперервність систематизаиійних процесів та професійних потреб ...
1305016
  Емельяников С.П. "Ругон-Маккары" Э.Золя / С. Емельяников. – Москва : Художественная литература, 1965. – 135 с.
1305017
  Данилов В.В. "Рудин" И.С. Тургенева и Крымская война. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1912. – 22 с. – Отд. оттиск из : Русск. филологич. вестник
1305018
  Мурселас Костас [Руде фарбоване волосся : роман / Костас Мурселас. – 39-е вид. – Афіни : Кедрос, 1989. – 493 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0254-Х
1305019
  Рязанцев А.А. Р--Т--Х диафрагмы состояния систем: "Иодид висмута--сульфид висмута" и "Иодид сврьмы-- сульфат сурьмы" : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанцев А. А.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1969. – 15л.
1305020
  Левинский Ю.В. р-Т-х-диаграммы состояния двухкомпонентных систем / Ю.В. Левинский. – Москва, 1982. – 112 с.
1305021
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы двухкомпонентных систем / В.П. Зломанов. – М., 1980. – 151с.
1305022
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы состояния систем металл-халькоген / В.П. Зломанов, А.В. Новоселова. – М., 1987. – 207с.
1305023
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 116с.
1305024
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 204с.
1305025
  Савенков А.А. Россияне : ист. роман / А.А. Савенков. – М., 1990. – 264с.
1305026
  Ермаков Дмитрий Россияне верны круизам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 64-65 : Фото
1305027
  Бутовская М.Л. Россияне и выходцы из стран СНГ в Африке. Социально-психологический портрет / М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова, Р.О. Бутовский // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 68-72. – ISSN 0321-5075
1305028
  Арутюнян Ю.В. Россияне: проблемы формирования национально-гражданской идентичности в свете данных этносоциологии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 91-97. – ISSN 0869-0499
1305029
  Чичкина Светлана Россиянин на борту, компания в плюсе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1305030
  Посошков И.Т. Россиянин прошедшего века, или предложение Ивана Посошкова, поданное боярину Федору Алексеевичу Головину 1701 год; с присовокуплением отеческаго завещательнаго поучения : с присовокуплением Отеческаго завещательнаго поучения, посланному для учения в дальния страны, юному сыну, писанное в 1708 году / Иждивением Ф. Розанова. – В Москве : [Тип. С. Селивановского], 1793. – - 1-129, 123 [=130 с.]


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра "Предуведомление" подписано: Издатель Оба произведения неоднократно переиздавались. "Предложение Ивана Посошкова...", более ...
1305031
  Шевелева Е.В. Россиянка / Е.В. Шевелева. – М, 1980. – 199с.
1305032
   Россія. Полное географическое описание нашего отечества : Настольная и дорожная книга для русскихъ людей. – Санкт-Петербург
Т. 16 : Западная Сибирь. – 1907. – 591 с. : Карта
1305033
  Батюк В.И. Россйско-американский диалог по региональным проблемам в ХХI веке: итоги и перспективы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 17-32. – ISSN 0321-2068
1305034
  Побирченко И.Г. Россмотрение дел в государственном арбитраже / И.Г. Побирченко. – Москва, 1961. – 74с.
1305035
   Россохатий Віктор Костянтинович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 365
1305036
   Росссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика / Гладышев, , Анатолий Николаевич, Сметанич, , Вадим Сергеевич. – Москва, 1978. – 64 с.
1305037
  Бояринов В.Г. Росстани / В.Г. Бояринов. – М., 1978. – 93с.
1305038
  Сальников П.Г. Росстани и версты / П.Г. Сальников. – М., 1978. – 334с.
1305039
  Крутов Ю.П. Росстань-дорога / Ю.П. Крутов. – М., 1977. – 103с.
1305040
  Гурулев А.С. Росстань / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1968. – 247с.
1305041
  Гурулев А.С. Росстань / А.С. Гурулев. – Новосибирск, 1970. – 319с.
1305042
  Балков К.Н. Росстань : повести / К.Н. Балков. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1971. – 168 с. : ил.
1305043
  Гурулев А. Росстань / А. Гурулев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 237 с.
1305044
  Дубровина Э.М. Росстань / Э.М. Дубровина. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 78 с.
1305045
  Буйских А.А. Россыпеобразующие потоки и сели как вязкие потоки в речных долинах // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2212-2221 : рис. – Библиогр.: с. 2220-2221. – ISSN 0016-7886
1305046
  Беспощадный П.Г. Россыпи : стихи и поэма ["Дружины"] / П.Г. беспощадный ; [предисл. и сост. В. Демидова]. – Москва : Профиздат, 1972. – 160 с. : ил.
1305047
  Волокитин Н.И. Россыпи : Повести / Н.И. Волокитин. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с.
1305048
  Барр С. Россыпи головоломок : пер. с англ. Ю.Н. Сударева ; под ред. И.М. Яглома / Стивен Барр. – Москва : Мир, 1978. – 415 с. : ил.
1305049
  Барр С. Россыпи головоломок / Стивен Барр ; пер. с англ. Ю.Н. Сударева ; под ред. И.М. Яглома. – 2-е изд., стер. – Москва : Мир, 1984. – 353 с. : ил.
1305050
  Барр С. Россыпи головоломок : пер. с англ. Ю.Н. Сударева ; под ред. [и с предисл.] И.М. Яглома / С. Барр. – 3-е изд., стер. – Москва : Мир, 1987. – 413, [2] с. : ил.
1305051
   Россыпи золота и из связи с коренными месторождениями в Якутии. – Якутск, 1972. – 224с.
1305052
  Айнемер А.И. Россыпи шельфовых зон Мирового океана / А.И. Айнемер, Г.И. Коншин. – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1982. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-261
1305053
  Локерман А.А. Россыпные месторождения золота (из истории одного открытия) / А.А. Локерман. – Москва : Знание, 1977. – 46с.
1305054
  Рустами М.Ш. Россыпные месторождения золота района Чахи-Аба в северо-восточной части Афганистана : Дис... канд. геолог.наук: / Рустами М.Ш.; КГУ. – Киев, 1971. – 120л. – Бібліогр.:л.119-120
1305055
  Шафи Р.М. Россыпные месторождения золота района Чахи-Аба в северо-восточной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 133 / Шафи Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
1305056
  Пантелеев Л.С. Россыпные месторождения полезных ископаемых // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-26. – ISSN 0016-7207
1305057
   Россыпные месторождения титана СССР. – М, 1976. – 288с.
1305058
  Нурпеисов Р. Россыпь звезд : стихотворения и поэмы / Рахметолда Нурпеисов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 143 с.
1305059
  Рябуха Д. Россыпь людская / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1971. – 62с.
1305060
  Смарагдов Н.П. Рост Sebastes marinus L. в Баренцевом море / Н.П. Смарагдов. – 331-337с.
1305061
  Фокин Л.В. Рост активности и инициативы трудящихся в связи с реорганизацией управления промышленностью и строительством (1957-1959 гг.) (По материалам Моск. гор. адм. экон. района) : Автореф... канд. ист.наук: / Фокин Л.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1961. – 17л.
1305062
  Дерягин Б.В. Рост алмаза и графита из газовой фазы / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – Москва : Наука, 1977. – 116 с.
1305063
  Сорокивский В.М. Рост аналитических функций, заданных рядами Дирихлше и их обобщениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Сорокивский В.М.; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1986. – 15 с.
1305064
  Юдин Г.Е. Рост благосостояния народа -- высшая цель экономической политики партии. / Г.Е. Юдин. – Фрунзе, 1974. – 131с.
1305065
  Колтунов В.М. Рост благосостояния народа -- цель социалистического производства. / В.М. Колтунов. – Горький, 1966. – 35с.
1305066
  Романько Э.Л. Рост благосостояния рабочего класса в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Романько Э. Л.; КГУ. – Киев, 1986. – 24л.
1305067
  Романько Элеонора Львовна Рост благосостояния рабочего класса вгоды второй пятилетки : Дис... канд.ист.наук: 07.00.02 / Романько Элеонора Львовна; КГУ. – К, 1986. – 184л.
1305068
  Алексеев В.В. Рост благосостояния рабочих Сибири в условиях строительства развитого социализма / В.В. Алексеев, С.С. Букин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1980. – 216 с.
1305069
  Маневич Е.Л. Рост благосостояния советского народа / Е.Л. Маневич ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госиздат культурно-просветительной лит-ры, 1953. – 84 с.
1305070
  Саркисян Г.С. Рост благосостояния советского народа / Г.С. Саркисян. – М., 1967. – 64с.
1305071
  Майер В.Ф. Рост благосостояния советского народа в новой пятилетке / В.Ф. Майер. – М, 1966. – 64с.
1305072
  Шарутин С.В. Рост благосостояния трудящихся и заработная плата / С.В. Шарутин. – Л., 1975. – 104с.
1305073
   Рост благосостояния трудящихся страны социализма. – Киев, 1939. – 86с.
1305074
  Хейнман С.А. Рост благостояния колхозной деревни / С.А. Хейнман. – М, 1939. – 104с.
1305075
  Денисьевский А.В. Рост бронзовой индейки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Денисьевский А.В. ; КГУ. – Киев, 1953. – 11 с.
1305076
  Полушкина В.А. Рост влияния большевиков в массах и крах мелкобуржуазных партий на Украине на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полушкина В.А.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1972. – 40л.
1305077
  Горянов В.Т. Рост внутренних органов свиней-помесей в эмбриональный период при благоприятных условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Горянов В. Т.; Днепр. с.х. ин-т. – Днепропетровск, 1952. – 12 с.
1305078
  Галковская Г.А. Рост водных животных при переменных температурах. / Г.А. Галковская, Л.М. Сущеня. – Минск : Наука и техника, 1978. – 141с.
1305079
  Шиловский Е. Рост военного искусства Красной Армии в ходе Отечественной войны / Е. Шиловский. – Москва : Военное издательство, 1943. – 48 с.
1305080
  Берджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.168-181. – ISSN 1606-951Х
1305081
  Вебер А.Б. Рост городов в 19- м столетии / А. Вебер ; Пер. с англ. А.Н. Котельникова. – Санкт-Петербург : Изд. Е.Д. Кусковой, 1903. – [2], VIII, 464 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1305082
   Рост городов и система расселения. – Москва : Статистика, 1975. – 111с.
1305083
  Бакафуа Рост государственных расходов в Заире с 1960 по 1973 гг., его причины и влияние на экономику страны. : Автореф... канд. эконнаук: 08.00.10 / Бакафуа К. Куашикона; МВ и ССО СССР. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
1305084
  Билай В.И. Рост грибов на углеводородах нефти / В.И. Билай, Э.З. Коваль ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 340 с. : ил. – Библиогр.: с. 312-335
1305085
  Керимов А.М. Рост денежных доходов колхозов Азербайджанской ССР и их распределение. (По материалам колхозов Физулин. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Керимов А.М.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1961. – 16л.
1305086
  Матюхин Г.Г. Рост дороговизны и инфляция в мире капитала / Г.Г. Матюхин. – Москва, 1984. – 224 с.
1305087
  Киселева Н.К. Рост духовного богатства личности -- объективная необходимость строительства коммунизма : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Киселева Н.К. ; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1968. – 21 с.
1305088
  Коган Л.Н. Рост духовной культуры советских рабочих / Л.Н. Коган. – Москва, 1966. – 48с.
1305089
   Рост животных. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1935. – 367с. : 88 рис.
1305090
  Мина М.В. Рост животных. Анализ на уровне организма / М.В. Мина, Г.А. Клевезаль. – Москва : Наука, 1976. – 291с.
1305091
  Шамсутдинова С.Х. Рост заработной платы -- основной путь повышения реальных доходов трудящихся. : Автореф... Канд.экоан.наук: / Шамсутдинова С.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 18л.
1305092
  Сытник К.М. Рост и взаимодействие органов растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Сытник К.М. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 31 с.
1305093
  Егорова Р.Н. Рост и взаимодействие растений желтого люпина и овса в чистых и смешанных посевах. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Егорова Р.Н.; АН БССР. – Минскд, 1970. – 22л.
1305094
  Мартинович Б.С. Рост и взамодействие ели и осины в различных экологических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Мартинович Б.С.; АН БССР. Ин-т эксперимент. ботаники. – Минск, 1967. – 22л.
1305095
  Озернюк Н.Д. Рост и воспроизведение митохондрий / Н.Д. Озернюк. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
1305096
   Рост и гормональная циркуляция жизнедеятельности растений. – Иркутск, 1974. – 233с.
1305097
  Криуленко И.М. Рост и дальнейшее организационное укрепление КПСС в период между ХХ и ХХII съездами. : Автореф... канд. ист.наук: / Криуленко И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1967. – 22л.
1305098
  Ростовцева З.П. Рост и дифференциация органов растения / З.П. Ростовцева. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 152с.
1305099
  Шмальгаузен И.И. Рост и дифференцировка / И.И. Шмальгаузен. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1984. – 176с.
1305100
  Шмидт Г.А. Рост и дифференцировка зародышевого диска у коровы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1956. – С. 1153-1156
1305101
   Рост и клеточная дифференциация растений. – Москва, 1967. – 180с.
1305102
  Кобец Л.И. Рост и кристаллохимическое изучение флюорита, легированного тербием. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кобец Л.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. Отд. геохимии. – М., 1967. – 16л.
1305103
   Рост и легирование полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1. – 1977. – 327с.
1305104
   Рост и легирование полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2. – 1977. – 357с.
1305105
  Заворуев В.В. Рост и люминесценция светящихся бактерий при различных режимах культивирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Заворуев Валерий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Ин-т биофизики. – Красноярск, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 15 назв.
1305106
  Смирнов А.М. Рост и метаболизм изолированных корней в стерильной культуре / А.М. Смирнов. – Москва, 1970. – 454с.
1305107
  Смирнов А.М. Рост и метаболизм изолированных корней в условиях стерильной культуры : Автореф... д-ра биол.наук: / Смирнов А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1967. – 54л.
1305108
  Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов : Учебное пособие / О.Г. Козлова; Под ред. Н.В. Белова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1972. – 303с.
1305109
  Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов / О.Г. Козлова. – изд. 3-е перераб. и допол. – Москва : Московский университет, 1980. – 357 с.
1305110
  Касаткина Н.А. Рост и накопление фосфора, азота и мышьяка грибком penicillium brevicaule в условиях образования арсинов : Автореф... канд. биол.наук: / Касаткина Н.А.; Казанск. гос. мед. ин-т. – Казань, 1953. – 18л.
1305111
  Бондаренко Л.И. Рост и некоторые физиологические показатели растений кукурузы в совместных посевах с бобовыми : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бондаренко Л.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1971. – 18л.
1305112
   Рост и несовершенства металлических кристаллов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 340 с.
1305113
  Стасюк А.И. Рост и плодоношение орашаемых насаждений вишни в условиях обыкновенных черноземов Донбасса. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.07 / Стасюк А.И.; Укр.с-х.акад. – К, 1976. – 27л.
1305114
  Пушкарский П.Г. Рост и плодоношение плодовых деревьев в молодости возрасте в зависимости от предпосадочой подготовки почвы. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пушкарский П.Г.; Ташкент.с-х.ин-т. – Ташкент, 1963. – 18л.
1305115
  Матвеева Р.Н. Рост и плодоношение сортов яблони в коллекции Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского г. Красноярска / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 109-112 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1991-606X
1305116
  Земская К.А. Рост и половое созревание северокаспийского леща в связи с изменением его численности : Автореф... канд. биол.наук: / Земская К.А.; АН СССР. Ин-т океанологии. – М., 1955. – 13л.
1305117
  Костин Л.А. Рост и производительность труда - основной фактор развития производства и повышения благосостояния народа / Л.А. Костин. – М., 1980. – 72с.
1305118
  Ермаченко В.А. Рост и развитие Nitrosomonas europaea : Автореф... канд. биол.наук: / Ермаченко В.А.; Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР. – М., 1967. – 21л.
1305119
  Ермаченко В.А. Рост и развитие nitrosomonas europala : Автореф... канд. биол.наук: / Ермаченко В.А.; Инт биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР. – М., 1967. – 21л.
1305120
  Чернов Г.Н. Рост и развитие вегетативных гибридов пшеницы в связи с особенностями эндосперма-ментора. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 18 с.
1305121
  Морякина В.А. Рост и развитие деревьев и кустарников, интродуцированных в Томске : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Морякина В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 23л.
1305122
   Рост и развитие древесных растений в культуре. – Москва, 1986. – 198с.
1305123
  Позмогова И.Н. Рост и развитие дрожжей Candida tropicalis, окисляющих н-алканы при повышенных температурах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Позмогова И.Н. ; АН СССР , Ин-т микробиологии. – Москва, 1966. – 23 с.
1305124
  Ньют Д.Р. Рост и развитие животных / Д.Р. Ньют. – Москва, 1973. – 88с.
1305125
  Фишер Дж.А. Рост и развитие кормовых бобов в зависимости от условий освещения : Автореф... канд. биол.наук: / Фишер Дж.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1964. – 21л.
1305126
  Орловский В.И. Рост и развитие кроликов, рожденных в разные сезоны годы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Орловский В.И.; Казан.гос.ветерин.ин-т. – Казань, 1966. – 23л.
1305127
  Демолон А. Рост и развитие культурных растений / А. Демолон. – Москва, 1961. – 400с.
1305128
  Тамкявичене Е.А. Рост и развитие молоди широкопалого рака (Astacus astocus L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Тамкявичене Е.А.; Вильнюсск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1305129
  Потапова В.Г. Рост и развитие молодняка нутрий. : Автореф... канд. биол.наук: / Потапова В.Г.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 23 с.
1305130
  Соловьева Н.М. Рост и развитие некоторых видов боярышника в условиях Москвы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Соловьева Н.М.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
1305131
  Чуркина В.П. Рост и развитие подростка европейского бука (Fegus silvatica L.) в различных экологических условиях : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Чуркина В.П.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1968. – 23л.
1305132
  Гарибян Г.А. Рост и развитие рассады и ранних овощей при различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Гарибян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 33л.
1305133
  Леопольд А. Рост и развитие растений / А. Леопольд. – Москва : Мир, 1968. – 489с.
1305134
  Раскатов П.Б. Рост и развитие растений / П.Б. Раскатов, Н.М. Попова. – Воронеж, 1978. – 31с.
1305135
  аль-Аудат Мухаммед Рост и развитие растений пустнынных низкогорий в зависимости от гидротермических условий местообитания. : Автореф... наук: 030005 / аль-Аудат Мухаммед; МГУ.Биолого-почв. фак. – М., 1973. – 36л.
1305136
  Раскатов П.Б. Рост и развитие растений. / П.Б. Раскатов, Н.М. Попова. – Воронеж, 1978. – 32с.
1305137
  Киршин И.К. Рост и развитие растений: Индивидуальное развитие растений: Лекции по спецкурсу. / И.К. Киршин. – Свердловск, 1980. – 47с.
1305138
   Рост и развитие ребенка. – М, 1973. – 220с.
1305139
  Александров В.А. Рост и развитие скелета и мускулатуры норок в постэмбриональный период : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Александров В.А. ; Моск. с.х. акад. им. К. Тимирязева. – Москва, 1965. – 18 с.
1305140
  Марченко И.И. Рост и распределение значений плюрисубгармонических функций и мероморфных минимальных поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Марченко И.И.; ХГУ. – Харьков, 1980. – 24л.
1305141
  Ковалева В.А. Рост и распределение национального дохода СССР в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалева В.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1305142
   Рост и регулирование состава Коммунистической партии Киргизии (1918-1962гг). – Фрунзе, 1963. – 283с.
1305143
  Игнатов В.Г. Рост и совершенствование основных производственных фондов - необходимое условие развития колхозов в период перерастания социализма в коммунизм : Автореф... кандидата экон.наук: / Игнатов В.Г.; Рост. н/Д. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1305144
  Ступницкий И.С. Рост и совершенстование социалистического приозводства на базе высшей техники : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ступницкий И.С. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 18 с.
1305145
  Омаров Р.Н. Рост и укрепеление первичных партийных организаций и возрастание их роли в коммунистическом строительстве (На матер. Алма-А., Джамбул. Чимкент. и Кзыл-Орд. обл. 1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Омаров Р. Н.; Казах.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1305146
  Королев Б.И. Рост и укрепление большевистских организаций Украины в 1917 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Королев Б.И. ; МВиССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1963. – 16 с.
1305147
  Королев Б.И. Рост и укрепление большевитстких организаций Украины в 1917 году : Дис... канд. ист.наук: / Королев Б. И.; Киевск. пед. ин-т. иност. яз. КАфедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1962. – 331л. – Бібліогр.:л.313-329
1305148
  Сопелко В.И. Рост и укрепление колхозных организаций после XXII съезда КПСС (1961-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сопелко В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1305149
  Палишко В.К. Рост и укрепление партийных рядов в условиях строительства и упрочения социализма / В.К. Палишко. – К, 1979. – 167с.
1305150
  Павлов Б.В. Рост и укрепление первичных и низовых партийных организаций в промышленности в первые годы социалистической индустриализации (1926-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Павлов Б.В.; ЛГУ. – Л,, 1972. – 20л.
1305151
  Матусевич В.В. Рост и укрепление первичных организаций Компартии Белоруссии в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Матусевич В.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 19л.
1305152
  Лиманский В.Е. Рост и укрепление рядов Северо-Кавказской краевой партийной организации в период строительства фундамента социализма (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лиманский В.Е.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 32л.
1305153
  Купчиков А.Т. Рост и улучшение качественного состава КПСС в современных условиях : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Купчиков А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1305154
   Рост и устойчивость растений. – Киев : Наукова думка
вип.1. – 1965. – 270с.
1305155
   Рост и устойчивость растений. – Киев : Наукова думка
Вып.3. – 1967. – 272с.
1305156
   Рост и устойчивость растений. – Киев
Вып.4. – 1968. – 260с.
1305157
   Рост и устойчивость растений. – Новосибирск, 1988. – 210c.
1305158
  Зайцева М.И. Рост и устойчивость сеянцев дуба различного гаографического происхождения в условиях Нижнего Поволжья : Автореф... канд.биол.наук: / Зайцева М.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1305159
  Яковлева Надежда Ивановна Рост и факторизация специальных классов целых эрмитово-позитивных функций : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.01 / Яковлева Надежда Ивановна; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 15л.
1305160
  Кулешова Т.Н. Рост и физиологические особенности белого и канадского тополей в условиях почвенного засоления : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кулешова Т.Н. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 19 с.
1305161
  Кожанчиков И.В. Рост и физиологическое состояние организма насекомых в связи с влиянием экологических факторов / И.В. Кожанчиков, 1937. – 104-105с.
1305162
  Хонигман Б. Рост и форма кристаллов : пер. с нем. / Б. Хонигман. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 212 с.
1305163
  Грудницкий В.А. Рост и энергетика меченосцев (Hiphophorus Helleri H.) : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Грудницкий В.А.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1972. – 30л.
1305164
  Чечелева Т.В. Рост и эффективность общественного производства / Т.В. Чечелева. – Алма Ата, 1972. – 259с.
1305165
   Рост или стагнация ? : экономика Африки вчера и сегодня. – М, 1991. – 283с.
1305166
  Кондратов Д. Рост инвестиционной активности развивающихся стран на мировом финансовом рынке // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – C. 68-93. – ISSN 0207-3676
1305167
  Исмаилов А. Рост интернациональных черт в процессе становления и развития социалистического быта народов СССР. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Исмаилов А.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1972. – 20л.
1305168
  Лыкасова С.А. Рост интерференционно окрашенных оксидных пленок на хроме и хромистых сталях в кислородосодержащих газовых средах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лыкасова С.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1981. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1305169
  Пузырев Дмитрий Александрович Рост исламского фундаментализма: причины и следствия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-18. – Бібліогр.: с. 3-15, 17. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1305170
  Чатоев Х.М. Рост кадров МТС и колхозов в послевоенный период (1946-1952 гг.). На матер. Азерб. и Арм. ССР. : Автореф... канд. истор.наук: / Чатоев Х.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1954. – 16л.
1305171
  Чорносвитов П.Ю. Рост количества информации как основа прогрессивной эволюции // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 35-45
1305172
  Чельцова Л.П. Рост конусов нарастания побегов в онтогенезе растений / Л.П. Чельцова; стб. отд.АН СССР; Центральный Сибирский ботанический сад; Отв. ред.: А.А.Горшкова. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.
1305173
  Бакли Г. Рост кристаллов / Г. Бакли ; пер. с англ. М.А. Кулакова ; под ред. О.М. Аншелеса и В.А. Франк-Каменецкого. – Москва : Изд. иностр. лит., 1954. – 407 с., 19 л. ил. : ил. – Библиогр. в конце глав
1305174
   Рост кристаллов. – М
3. – 1961. – 507с.
1305175
   Рост кристаллов. – М
4. – 1964. – 248с.
1305176
   Рост кристаллов. – М
5. – 1965. – 420с.
1305177
   Рост кристаллов. – М
6. – 1965. – 411с.
1305178
  Козлова О.Г. Рост кристаллов / О.Г. Козлова; Под ред. Н.В. Белова. – Москва : Московский университет, 1967. – 239 с.
1305179
   Рост кристаллов. – М
7. – 1967. – 360с.
1305180
   Рост кристаллов. – М
9. – 1972. – 295с.
1305181
   Рост кристаллов. – М
10. – 1974. – 277с.
1305182
   Рост кристаллов. – М
11. – 1975. – 395с.
1305183
   Рост кристаллов. – Москва
Вып. 13. – 1980
1305184
  Петровский В.А. Рост кристаллов в гетерогенных растворах / В.А. Петровский. – Л., 1982. – 144с.
1305185
  Варма А. Рост кристаллов и дислокации / А. Варма. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 216 с.
1305186
   Рост кристаллов из высокотемпературных водных растворов. – Москва : Наука, 1977. – 227 с.
1305187
  Тимофеева В.А. Рост кристаллов из растворов-расплавов / В.А. Тимофеева. – Москва : Наука, 1978. – 267с.
1305188
  Воронкова В.И. Рост кристаллов корунда из раствора в расплаве вольфраматов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Воронкова В.И. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Минск, 1969. – 15 с.
1305189
  Шейнкман Рост кристаллов ультрадисперсных оксидов / Шейнкман, А.А. Фотиев. – Свердловск, 1991. – 86с.
1305190
   Рост кристаллов. Теория роста и методы выращивания кристаллов : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1977. – 363 с.
1305191
   Рост кристаллов. Теория роста и методы выращивания кристаллов : пер. с англ. – Москва : Мир
Вып. 2. – 1981. – 223с.
1305192
  Плотников В.И. Рост кулиги мароккской кобылки и темп борьбы с ней // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]. – 11 с.
1305193
  Плотников В.И. Рост кулиги мароккской кобылки и темп борьбы с ней / В.И. Плотников, дир-р САИЗР. – Ташкент : Тип. "Красная звезда", 1931. – 11 с. – (Сренеазиатский иследовательский институт защиты растений / НКЗ"ем СССР и НКЗ"ем УзССР ; март № 25)
1305194
  Бутенко Л.Ф. Рост культурно-технического урованя рабочих -- важное условие повышения производительности труда : Дис... канд. эконом.наук: / Бутенко Л. Ф.; КГУ, Каф. политэконом. эконом. ф-та. – К., 1966. – 242л. – Бібліогр.:л.220-224
1305195
  Жукова Н.Б. Рост культурно-технического уровня индустриальных рабочих и ено влияние на духовную жизнь рабочего класса в период развитого социалистического общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жукова Н. Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л.
1305196
  Блажене А. Рост культурно-технического уровня колхозников. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Блажене А.; АН ЛитССР. – Вильнюс, 1969. – 16л.
1305197
  Гусейнов И.Г. Рост культурно-технического уровня колхозного крестьянства Дагетстана в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Гусейнов И.Г. ; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 20 с.
1305198
  Познякова Л.И. Рост культурно-технического уровня колхозного крестьянства и его влияние на повышение производительности труда. (По материалам Белорус. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Познякова Л.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 19л.
1305199
  Кабисов Константин Аршакович Рост культурно-технического уровня колхозного крестьянства и его роль в повышении производительности труда. (На материале Сев.-Осет. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кабисов Константин Аршакович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1975. – 22л.
1305200
  Лесов Геннадий Иванович Рост культурно-технического уровня колхозного крестьянства Мордовии на современном этапе (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лесов Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 24л.
1305201
  Мигас Б.Я. Рост культурно-технического уровня рабочего как необходимое условие его всестороннего развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мигас Б.Я.; Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1305202
  Козлов Л.Р. Рост культурно-технического уровня рабочего класса Белоруссии в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Козлов Л.Р. ; АН БССР. – Минск, 1969. – 22 с.
1305203
  Перевозов А.Д. Рост культурно-технического уровня рабочего класса в годы четвертой Сталинской пятилетки по материалам машиностроительной промышленности г.Харькова : Автореф... канд. ист.наук: / Перевозов А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16 с.
1305204
  Ермакова Г.А. Рост культурно-технического уровня рабочего класса металлургической промышленности Казахстана (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермакова Г.А.;. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1305205
  Азизбекян Р.Л. Рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской Армении в условиях развитого социализма / Р.Л. Азизбекян ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : АН АрмССР, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 150-164
1305206
  Попов В.Н. Рост культурно-технического уровня рабочего класса СССР в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов В.Н.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1957. – 15л.
1305207
  Сущенко Н.В. Рост культурно-технического уровня рабочего класса Украины в 1956-1961 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Сущенко Н.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. о-ва. – М., 1963. – 17л.
1305208
  Бутенко Л.Ф. Рост культурно-технического уровня рабочих --важное условие повышения производительности труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бутенко Л.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1305209
  Акбашев Р.Х. Рост культурно-технического уровня рабочих и гео влияние на повышение эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Акбашев Р.Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 23 с.
1305210
  Надиров Ш. Рост культурно-технического уровня рабочих Карагандинского бассейна. : Автореф... Канд.экон.наук: / Надиров Ш.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 16л.
1305211
  Михайлова Т.М. Рост культурно-технического уровня рабочих промышленности продовольственных товаров и их борьба за выполнение плана четвертой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлова Т.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1954. – 16л.
1305212
  Московский А.С. Рост культурно-технического уровня рабочих Сибири / А.С. Московский. – Новосибирск, 1979. – 349с.
1305213
  Мосьпан А.В. Рост культурно-технического уровня трудящихся как фактор воспроизводства квалифицированной рабочей силы на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Мосьпан А.В.; ХГУ. – Х., 1971. – 26л.
1305214
  Ходячий Ф.З. Рост культурно-технического уровня тружеников колхозного производства Украины (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ходячий Ф.З.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 22л.
1305215
   Рост культурного уровня рабочей молодежи в развитом социалистическом обществе : Сборник науч. трудов. – Москва, 1982. – 189, [2] с.
1305216
  Кудрина Т.А. Рост культурных потреблений сельского населения РСФСР и их удовлетворение на современном этапе. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кудрина Т.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 28л.
1305217
  Петров Г.П. Рост культуры рабочего класса Чувашии / Г.П. Петров. – Чебоксары, 1965. – 48с.
1305218
  Ярошенко С.В. Рост лесных полос при разной густоте дубков в гнездах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ярошенко С.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 15 с.
1305219
  Дячук И.Е. Рост леща Каховского и Кременчугского водохранилищ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Дячук И.Е.; Ан УССР. – Киев, 1971. – 24л.
1305220
  Павлицкая К.В. Рост материального благосостояния и изменение состава потребления в Дагестане. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Павлицкая К.В.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л.
1305221
  Ахвердиев Чингиз Шариф оглы Рост материального благосостояния и культурно-технического уровня промышелнных рабочих Азербайджанской ССР в девятой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ахвердиев Чингиз Шариф оглы; Азерб. гос. пд. ин-т. – Баку, 1979. – 24л.
1305222
  Эфендиев В.Р. Рост материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства Азербайджанской ССР на основе осуществления программы крутого подъема сельского хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Эфендиев В.Р.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1959. – 18л.
1305223
  Диасамидзе Д.С. Рост материального благосостояния и культурного уровня кохозного креситьянства Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диасамидзе Д.С.; Акад.наук Груз ССР. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1305224
  Загорульская В.А. Рост материального благосостояния икультурного уровня рабочего класса БССР : Автореф... канд. ист.наук: / Загорульская В.А.;. – Минск, 1971. – 28л.
1305225
  Хазраткулов А. Рост материального благосостояния крестьянина Узбекистана / А. Хазраткулов. – Ташкент, 1982. – 128с.
1305226
  Савицкая Л.А. Рост материального благосостояния рабочего класса Белоруссии в годы третьей пятилетки (1938 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкая Л. А.; Ин-т ист. АН СССР. – Минск, 1958. – 23л.
1305227
  Козловская А.Е. Рост материального благосостояния рабочего класса БССР / А.Е. Козловская. – Минск, 1987. – 195с.
1305228
  Сулейманова О.П. Рост материального благосостояния рабочего класса Кировской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сулейманова О.П.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 28л.
1305229
  Тихонов Иван Артемьевич Рост материального благосостояния советского народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Моск.рабочий, 1954. – 80с.
1305230
  Некора Светлана Ивановна Рост материального благосостояния трудящихся в период развитого социализма. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Некора Светлана Ивановна; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1305231
  Криволюбин Н.В. Рост материального благосостояния трудящихся Молдавской ССР в 1966-70 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Криволюбин Н.В.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1977. – 24л.
1305232
  Бреев М.В. Рост материального и культурного уровня китайского народа / М.В. Бреев. – М, 1959. – 36с.
1305233
  Чеботарская Е.А. Рост материального и культурного уровня крестьян Молдавии в результате социалистического преобразования и развития сельского хозяйства за годы четырех пятилеток. : Автореф... канд. экон.наук: / Чеботарская Е.А.; Мин. торг. СССР. Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1954. – 16л.
1305234
  Малинини С.Н. Рост материального и культурного уровня трудящихся БССР / С.Н. Малинини, Я.Г. Раков. – Минск, 1939. – 123с.
1305235
  Косичев А.Д. Рост международного авторитета марксистско-ленинской философии и концепции "Открытого марксизма". / А.Д. Косичев. – Москва, 1969. – 24с.
1305236
  Петренко В.П. Рост мероморфных функций / В.П. Петренко. – Харьков, 1978. – 136с.
1305237
   Рост микроорганизмов. – Пущино, 1984. – 152с.
1305238
  Иванов М.И. Рост милитаризма в Японии. / М.И. Иванов. – М., 1982. – 159с.
1305239
  Драгилев М.С. Рост мировой системы социализма и обострение противоречий капитализма / М.С. Драгилев. – М, 1962. – 220с.
1305240
  Вахрамеев А.В. Рост могущества и влияния мира социализма - важнейший фактор социального прогресса человечества / А.В. Вахрамеев. – Москва, 1978. – 64с.
1305241
  Поляковская М.А. Рост монастырских владений в Фессалонике и Серрах в XIV в. как проявление своеобразия поздневизантийского города : Автореф... канд. ист.наук: / Поляковская М.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 22л.
1305242
  Лодиз Р.А. Рост монокристаллов / Р.А. Лодиз, Р.Л. Паркер. – М., 1974. – 540с.
1305243
  Костин Л.А. Рост народного благосостояния - главная забота партии / Л.А. Костин. – Москва, 1976. – 77с.
1305244
  Чухно А.А. Рост народного благосостояния // Правда Украины, 1954. – 1 апреля
1305245
   Рост народного благосостояния в уловиях развитого социализма. – Москва, 1977. – 167 с.
1305246
  Коростелев Г.М. Рост народнонаселения и общественный прогресс / Г.М. Коростелев. – Свердловск, 1969. – 144с.
1305247
  Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе / Б.Ц. Урланис. – М., 1941. – 436с.
1305248
  Княжинская Л.А. Рост населения и продовольственная проблема в развивающихся странах / Л.А. Княжинская. – М., 1980. – 192с.
1305249
  Петрухин А.И. Рост национальной культуры и устно-поэтическое творчество чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1965. – 120с.
1305250
  Шестопалов В.М. Рост неонкологической заболеваемости детского населения, проживающего на загрязненной после Чернобыльской аварии территории / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, Г.Ф. Бурлак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-24 : Рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1726-5428
1305251
  Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара / Е.И. Гиваргизов. – Москва : Наука, 1977. – 303 с.
1305252
  Караджаева Г.А. Рост образовательного уровня женщин в Советском Туркменистане / Г.А. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1989. – 131с.
1305253
  Адрианова С Г. Рост общественно-политической активности художественной интеллигенции Урала : (1932 - июнь 1941 гг.) / Г.С. Адрианова ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т экономики. – Свердловск : б. и., 1980. – 30 с.
1305254
   Рост общественного производства и пропорции народного хозяйства СССР. – М, 1962. – 455с.
1305255
  Дюков В.В. Рост общественного хозяйства и вопросы развития отношений распределения в колхозах на современном этапе : Автореф... Канд.экон.наук: / Дюков В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 17л.
1305256
  Юрченко Н.П. Рост пленок полупроводниковых сплавов эвтектического типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Юрченко Н.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 159 л. – Библиогр.: л. 143-159
1305257
  Крушельницкий А.А. Рост полиномиальных решений алгебраических дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Крушельницкий А.А.; БГУ им. В.И.ленина. – Минск, 1989. – 13л.
1305258
  Ревинский И.А. Рост политической зрелости и активности трудящихся в условиях углубляющегося кризиса капитализма: соц.-эконом. аспекты : учебное пособие / И.А. Ревинский. – Новосибирск, 1986. – 94с.
1305259
   Рост полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1 : Молекулярная, лазерная эпитаксия. Распределение примесей и дефектов. – 1984. – 157с.
1305260
   Рост полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2 : Новые методики, легирование, критерии функциональной пригодности материалов. – 1984. – 152с.
1305261
  Ляпин А.С. Рост производительности труда -- коренная экономическая задача. / А.С. Ляпин. – М., 1973. – 47с.
1305262
  Шелякин Рост производительности труда -- основной фактор снижения себестоимости продукции в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Шелякин ф. М.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 15л.
1305263
  Нежданова К.П. Рост производительности труда - главнейший источник увеличения производства предметов народного потребления. (На материалах предприятий Украины, выпускающих товары культурно-бытового назначения) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Нежданова К.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 24 с.
1305264
  Редько Н.Н. Рост производительности труда - интенсивный фактор расширенного социалистического воспроизводства. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Редько Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1969. – 22 с.
1305265
   Рост производительности труда - решающее условие дальнейшего развития общественного производства и подъема благосостоянии советского народа. – М, 1977. – 27с.
1305266
  Бойко И.А. Рост производительности труда в колхозах. (На материалах Толочинского района Витеб. обл. БССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бойко И. А.; МП РСФР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 18л.
1305267
  Печюра Б.А. Рост производительности труда в текстильной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Печюра Б.А.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
1305268
  Печурин И.Ф. Рост производительности труда в угольной промышленности Донбасса в четвертой сталинской пятилетке (на примере шахт комбината "Стабинуголь") : Автореф... канд. экон.наук: / Печурин И.Ф.; КГУ. Кафедра полит. экономии. – Киев, 1952. – 23 с.
1305269
  Шавельский А.Е. Рост производительности труда и улучшение использования средств производства в процессе восстановления и развития промышленности Белоруссии в четвертой пятилетке (на опыте предприятий гр. Минска) : Автореф... канд. экон.наук: / Шавельский А.Е.; Белорус. гос. ун-т им. Ленина. – Минск, 1953. – 20 с.
1305270
   Рост производительности труда как фактор интенсификации производства. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 73 с.
1305271
  Зарицкая Г.В. Рост производительности труда, как главнй фактор снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. (На материалах колхозов Закарп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Зарицкая Г.В.; Акад. наук СССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1305272
  Воскобойников И. Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике / И. Воскобойников, В. Гимпельсон // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 30-61 : табл., рис. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0042-8736
1305273
   Рост производства и повышение качкства товаров народного потребления / Ломазов, Е, , В.А. Швандер. – Москва : Экономика, 1981. – 143 с.
1305274
  Зубов И.И. Рост производственной активности тружеников села, 1965-1980 / И.И. Зубов. – Минск, 1982. – 189с.
1305275
  Малахова Л.К. Рост профессионально-технического уровня женщин-работниц в период семилетки (1959-1965 годы.) (На материалах текстильной пром-сти РСФСР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Малахова Л.К. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1971. – 29 с.
1305276
  Абакаров М.И. Рост рабочего класса в условиях развитого социализма : пособие по спец. курсу / Абакаров М.И. ; МВ и ССО РСФСР, Дагестан. ГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1985. – 84 с.
1305277
  Сенявский С.Л. Рост рабочего класса СССР (1951-1965 гг.) / С.Л. Сенявский. – Москва, 1966. – 279с.
1305278
  Вдовин А.И. Рост рабочего класса СССР 1917-1940 гг. / А.И. Вдовин. – Москва, 1976. – 264с.
1305279
  Джанибекова Р.А. Рост рабочих совхозов РСФСР и повышение их культурно-те-нического уровня (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джанибекова Р. А.; АОН ири ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
1305280
  Пильтяй Григорий Захарович Рост разностей между соседними членами некоторых числовых последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пильтяй Григорий Захарович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 13л.
1305281
   Рост растений. – Львов, 1959. – 495с.
1305282
  Гребинский С.О. Рост растений / С.О. Гребинский; Отв.ред.В.М.Мельничук. – Львов : Издательство Львовского университета, 1961. – 296с.
1305283
  Кефели В.И. Рост растений / В.И. Кефели. – Изд. 2-е, перераб.и доп. – Москва, 1984. – 175с.
1305284
   Рост растений . Первичные механизмы / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1978. – 288с.
1305285
   Рост растений и дифференцировка / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1981. – 270c.
1305286
  Уоринг Ф.Ф. Рост растений и дифференцировка / Ф.Ф. Уоринг, Д.Д. Ирвинг. – Москва : Мир, 1984. – 512с.
1305287
  Абзалов М.Ф. Рост растений и его регуляция : (Генетич. и физиол. аспекты) / [М.Ф. Абзалов и др.] ; отв. ред. В.И. Кефели, С.И. Тома ; АН МССР, Ин-т физиологии и биохимии растений, Координац. совет по физиологии и биохимии растений АН СССР. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 222 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
1305288
   Рост растений и природные регуляторы. – Москва : Наука, 1977. – 291с.
1305289
  Крокер В. Рост растнений / В. Крокер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 360с.
1305290
  Ландин Е.И. Рост реальной заработной платы и реальных доходов работников социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Ландин Е.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1960. – 19л.
1305291
  Славинскене А.И. Рост реальных доходов колхозников в социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Славинскене А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 50л. – Бібліогр.:с.50
1305292
  Трейнене Е. Рост рядов Коммунистической партии Литвы и повышение идейно-теоретического уровня коммунистов (VII. 1944-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Трейнене Е.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 20л.
1305293
  Батрименко Василий Иванович Рост рядов Коммунистической партии Советской Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социазизма в СССР. (1926-1932гг) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Батрименко Василий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1305294
  Батрименко В.И. Рост рядов Коммунистической партии Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социализма в СССР (1926-1932) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Батрименко В.И.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1979. – 230л.
1305295
  Юдин И.Н. Рост рядов партии и ее качественный состав. / И.Н. Юдин. – М, 1974. – 64с.
1305296
  Ермолин Иван Егорович Рост самосева дуба (Quercus robus L.) в разных экологических условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ермолин Иван Егорович; МГУ. Биол. фак. – М., 1973. – 25л.
1305297
  Пономарева А.В. Рост сеянцев некоторых древесных пород при бактеризации семян. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева А.В.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 20л.
1305298
  Писарев А.Б. Рост сопротивления наличию военных баз США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 10-28
1305299
  Зудин Н.А. Рост сосны и березы в условиях свежего бора Марийской АССР и влияние сосново-березовых насаждений на физические свойства почв. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Зудин Н.А.; Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Воронеж. лсотехнич. ин-тут. – Воронеж, 1960. – 15л.
1305300
  Анищук В.В. Рост социальной активности молодежи / В.В. Анищук. – Киев ; Одесса : Выща школа, 1988. – 192 с.
1305301
  Григорьев С.Н. Рост стоимости технологического капитала как критерий и результат инновационного развития предприятий / С.Н. Григорьев, Ю.Я. Еленева, В.Н. Андреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 150-162 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1305302
  Шепета М.Т. Рост творческой активности рабочего класса Украинской ССР на завершающем этапе строительства социализма (1951-1958 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 571 / Шепета М. Т.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1974. – 68л.
1305303
  Стрик В.В. Рост творческой активности рабочих машиностроительной промышленности Кузбасса в 1956-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Стрик В.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1305304
  Камалов М. Рост творческой активности тружеников промышленности Узбекистана в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Камалов М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 24л.
1305305
  Имшенецкий А.А. Рост термофильных актиномицетов / А.А. Имшенецкий, Н.М. Авдиевич. – Отд. отт. из журн. Микробиология, вып. 5, 1944, 1944. – 211-215с.
1305306
  Рекеть Григорий Степанович Рост технического строения сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рекеть Григорий Степанович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1980. – 24л.
1305307
  Абакаров М.И. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакаров М.И. ; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1964. – 27 с.
1305308
  Алыев А.М. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса Азербайджана в борьбе за построение коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алыев А. М.; АН АзСССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 20л.
1305309
  Коршук В.К. Рост трудовой активности рабочего класса. / В.К. Коршук. – Минск, 1976. – 176с.
1305310
  Джохадзе А.Г. Рост трудовой активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Джохадзе А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1305311
  Рагайшене В. Рост трудовой активности рабочих промышленности Литовской ССР в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рагайшене В. ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
1305312
  Азаддинова Муслимат Садеддин кызы Рост трудовой и творческой активности женщин-рабочих Азербайджана в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. (На материалах Кировабада) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Азаддинова Муслимат Садеддин кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1974. – 31 с.
1305313
  Роман Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Роман ВА.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1305314
  Роман В.А. Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. (на матер. УССР) : Автореф... канд. ист,наук: 07.00.02 / Роман В. А.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
1305315
  Геращенко Б.С. Рост тяжелой индустрии за годы Советской власти / Б.С. Геращенко. – Москва, 1958. – 40с.
1305316
  Подколзин А.П. Рост целой функции в зависимости от ее арифметических свойств : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Подколзин А.П.; Ростовский н/Д гос. университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1950. – 3 л.
1305317
  Крессоль Р. Рост цен во Франции. / Р. Крессоль. – Москва, 1949. – 112с.
1305318
  Папцов А. Рост цен на мировом продовольственном рынке: причины, последствия, перспективы // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 0235-2443
1305319
  Старцев В.В. Рост численности, культурно-техническогод уровня и творческой активности рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.В.; АН СССР.Ин-т истории. – Сыктывкар, 1965. – 18л.
1305320
  Чухно А.А. Рост экономики УССР // Под знам ленинизма, 1977. – №11
1305321
  Барышников Н.Н. Рост экономического могущества Советского Союза - основа успешного выполнения Программы мира / Н.Н. Барышников, Л.Г. Истягин. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Библиотечка "Ленинским курсом мира")
1305322
  Завиновский А.Я. Рост экономической зрелости государственной собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Завиновский А.Я.;. – К, 1976. – 20л.
1305323
  Тарасюк И.А. Рост экономической эффективности работы машинно-тракторных станций в связи с укрупнением колхозов и переходом на новую систему орошения. (По материалам Ташкентской области Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Тарасюк И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 15 с.
1305324
  Рыбак Л. Рост эстетической культуры трудящихся - закономерность строительства коммунистического общества.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рыбак Л.; АН ТаджССР. Ин-т истории им. Ш.Батырова. – Ашхабад, 1969. – 22л.
1305325
  Фетисов В.Д. Рост эффективности без инвестиций / В.Д. Фетисов. – М, 1988. – 93с.
1305326
  Ещенко П.С. Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 67-76


  Статья посвящена анализу взаимосвязи и взаимообусловленности эффективности и конкурентоспособности общественного производства, а также исследованию причин, способных привести к дальнейшей потере конкурентоспособности экономики Украины на мировом рынке ...
1305327
  Вихляев А.В. Рост эффективности производства и изменение пропорций. / А.В. Вихляев. – Москва, 1973. – 168с.
1305328
  Усов С.А. Рост, питание и развитие яиц тутового шелкопряда / С.А. Усов. – с.
1305329
  Шевцова Т.М. Рост, плодовитость и интенсивность вылова основных промысловых видов рыб водоемов Белорусского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Шевцова Т. М.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л.
1305330
  Канеп Сергей Владимирович Рост, половое созревание и морфология пеляди в малых озерах Северо-Запада СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Канеп Сергей Владимирович; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1305331
  Тамбовцева Л.В. Рост, развитие гороха и качественный состав белка на Среднем Урале в зависимости от условий питания : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тамбовцева Л.В.; Перм. с.-х. ин-т им. Д.И.Прянишникова. – Пермь, 1968. – 25л.
1305332
   Рост, развитие и адаптация растений к экстремальным факторам. – Пермь, 1987. – 148с.
1305333
  Папалашвили Г.М. Рост, развитие и вольтинность у тутового шелкопряда / Г.М. Папалашвили, 1941. – 211-222с.
1305334
  Лакин Г.Ф. Рост, развитие и выращивание низших обезьян : Автореф... канд. биол.наук: / Лакин Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Антрополог. и зоологич. отд. биол.-почв. фак-та. – Москва, 1954. – 16л.
1305335
  Черевченко Т.М. Рост, развитие и декоаративные качества некоторых цветочных растений закрытого грунта под влиянием регуляторов роста. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Черевченко Т.М.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1969. – 22л.
1305336
  Рубан Б.В. Рост, развитие и использование питательных веществ комбикормов утятами пекинской породы при выращивании их на мясо : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рубан Б.В.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1965. – 22л.
1305337
  Фахми Р.М. Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Автореф. дис. ... д-р биол. наук : 03.00.12 / Фахми Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 66 с. – Бібліогр.:с.63-65
1305338
  Фахми Реда Михаил Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Дис... д-ра биол.наук: / Фахми Реда Михаил; МВССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 393л. – Бібліогр.:л.351-393
1305339
  Горбаченко Н.Г. Рост, развитие и некоторые показатели обмена неществ у ремонтных телок черно-пестрой породы в зависимости от характеристики кормления : Автореф... канд. с.х.наук: / Горбаченко Н. Г.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 16л.
1305340
  Ле З. Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормке молибденом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Ле З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1305341
  Ле Зу Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормки молибденом : Дис... канд. биол.наук: / Ле Зу; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 154л. – Бібліогр.:л.113-154
1305342
  Баракаев М. Рост, развитие и продуктивность в зависимости от питательного и водного режимов в условиях луговых почв Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев М.; АН УзССР. – Ташкент, 1965. – 16л.
1305343
  Ившин Е.И. Рост, развитие и продуктивность сахарной кукурузы в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Ившин Е.И.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
1305344
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области : Дис... канд. биолг.наук: / Пругло В.В.;. – Днепропетровск, 1953. – 252л.
1305345
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области.. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пругло В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1305346
   Рост, развитие и семенная продуктивност травянистых кормовых растений. – Свердловск, 1987. – 177с.
1305347
   Рост, развитие и урожайность растений в условиях Северо-Востока Европейской части РСФСР. – Сыктывкар
3. – 1975. – 136 с.
1305348
  Икрамов Х.У. Рост, развитие и урожайность сорго (джугары) при различных сроках сева в условиях Ташкентской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Икрамов Х.У.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1966. – 22л.
1305349
   Рост, развитие и устойчивость растений. – Иркутск
2. – 1969. – 200 с.
1305350
  Туманян Эрна Рубеновна Рост, развитие и цитоэмбриологические особенности томата ( ) при облучении семян и рассады рентгеновскими лучами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Туманян Эрна Рубеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л.
1305351
  Ревков Николай Константинович Рост, размножение и структура популяций Lineatus (Cmel.) и Modiolos phaseownus (Phil.) в Черном море : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Ревков Николай Константинович; АН УССР, Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 25л.
1305352
  Терещенко Ю.Ф. Рост, урожайность и качество зерна озимой пшеницы Мироновская 808 и Безотая 1 в зависимости от предшественников и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Терещенко Ю.Ф. ; Белоцерк. ин-т сельск. хоз-ва. – Белая Церковь, 1969. – 24 с.
1305353
  Фердоусі А.-К. Ростам і Сохраб : [уривок] з "Шах-наме" Фердоусі / А.-К. Фердоусі; пер. Олени Мазепової ; худож.: Віктор Гукайло. – Київ : Грані-Т, 2007. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-465-011-0
1305354
   Ростан Э.Сирано де Бержерак. – К, 1940. – 48с.
1305355
  Сенявский С.Л. Ростд рабочего класса СССР в период завершения строительства социализма и в первые годы развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенявский С.Л.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1963. – 24л.
1305356
  Давидов О. Росте і квітне соціалістичний Київ / О. Давидов. – К., 1961. – 136с.
1305357
  Цибульський П.Д. Росте при дорозі шипшина : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1959. – 80 с.
1305358
   Росте хліборобська зміна. – Київ : Радянська школа, 1976. – 78, [2] с. : фотогр. – (Бібліотека Передового Досвіду ) ( Народна освіта)
1305359
  Луків М.В. Росте черешня в мами на городі : [вірші та поема] / Микола Луків. – Київ : Дніпро, 1994. – 174, [2] с. : портр. – ISBN 5-7707-5378-1


  У пр. № 1746284 напис: Вельмишановному Михайлу Кузьмичу Наєнку - на щастя й високе натхнення у творчості. Хай Вам таланить! 23.05.95 р. Підпис. м. Київ
1305360
  Луків М.В. Росте черешня в мами на городі : поезія / Микола Луків. – Київ : Криниця, 2015. – 575, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Алф. покажч.-довід.: с. 529-551. – ISBN 978-966-2434-23-1
1305361
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Л.М. Анисов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 304 с.
1305362
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Анисов Л.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с.
1305363
  Лиховид І. Рости - разом із "Днем". Ректори 40 вишів працюють над програмою національно-патріотичного виховання молоді. "Бібліотека "Дня" - у центрі уваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 січня (№ 1). – С. 7
1305364
  Громадська Л. Ростили крила новій кобзарській пісні. Як Василь Литвин разом із Борисом Олійником та Олесем Бердником засновував на Київщині Стрітівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 12


  "Рік тому, у квітні, пішов в інший світ Василь Степанович Литвин (1941-2017) - кобзар, мудрець, Великий українець, світла людина, лицар українського народного духу, заслужений артист України, вчитель, духовний наставник, творець Стрітівської ...
1305365
  Ткаченко І.Г. Ростимо молодих хліборобів. / І.Г. Ткаченко. – К., 1967. – 46с.
1305366
   Ростислав Болдирев // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 135-136
1305367
  Богданов В.О. Ростислав Володимирович Геніка (14.10.1858 - 09.12.1942): портрет музиканта за маловідомими і новими документами / В.О. Богданов, Л.Д. Богданова // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – С. 28-53. – ISBN 978-966-416-489-1
1305368
  Марчук І. Ростислав Волошин / Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – С. 1-126 : фотогр., портр. – (Серія "Події і люди" ; кн. 18). – ISBN 978-966-2105-41-4(Ukr.) ; 978-1-897431-41-2(Can.)
1305369
  Бондаренко С. Ростислав Доценко повертається // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 13


  Презентація книги відомого літературознавця й перекладача Ростислава Доценка (1931-2012) "Критика. Літературознавство. Вибране".
1305370
  Павленко О.Г. Ростислав Доценко: наближуючись до Фолкнера // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 116-124
1305371
   Ростислав Евгеньевич Кавецкий. – Киев : Наукова думка, 1988. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1305372
  Ивашнев В.И. Ростислав Захаров / В.И. Ивашнев, К.В. Ильина. – Москва, 1982. – 240 с.
1305373
  Коцарев О. Ростислав Мельників: "Ми з Йогансеном стали майже родичами" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 78-79.


  Поет Ростислав Мельников
1305374
   Ростислав Николаевич Барто : каталог выставки / Барто Ростислав Николаевич. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. В. Карпова. – Москва : Советский художник, 1978. – 18 с. : ил., 9 л. цв. ил.
1305375
   Ростислав Николаевия Галицкий, 1920-1979. – М., 1980. – 12с.
1305376
  Булаховська Ю. Ростислав Петрович Радишевський- науково-викладацьке й культурно-громадське обличчя // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 586-589. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Про вченого у галузі полоністики, чл.-кореспондента НАН України (2009), д-ра філолог. наук, зав. каф. полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2000 р), проф. Р.П. Радишевського.
1305377
   Ростислав Петрович Радишевський // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  Співробітники Інституту філології вітають з ювілеєм докт. філолог. наук, проф., зав. кафедри полоністики Радишевського Ростислава Петровича. Біографічна довідка. Є портрет.
1305378
   Ростислав Пилипчук. Бібліографічний покажчик : Бібліографічний покажчик. – Київ : Твім інтер, 1996. – 112с. – ISBN 966-95037-1-Х
1305379
  Славинський Микола Ростислав Пилипчук: "Я належу до кола романтиків..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 8-11 : фото
1305380
  Дунина С.Т. Ростислав Плятт / С.Т. Дунина. – М., 1963. – 84с.
1305381
  Булаховська Ю. Ростислав Радишевський - дослідник українськопольських взаємин від давнини до сучасності / Ю. Булаховська, Л. Грицик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1305382
  Зміюк Н. Ростислав Семків: Не все так погано з українською книжкою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-37
1305383
  Грищук П. Ростислав Сергійович Фурдуй - ентузіаст геологічної справи / П. Грищук, О. Вакуленко, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено виробничу, наукову, викладацьку та музейну діяльність кандидата геолого-мінералогічних наук Ростислава Сергійовича Фурдуя, більша частина якої була пов"язана з геологічним факультетом Київського університету. Авторами використано ...
1305384
  Плахотний М.М. Ростислав Хільчевський - все, що сказав... / М.М. Плахотний ; [обкл. і фотогалерея: В.К. Хільчевський]. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 71, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-966-501-103-3
1305385
   Ростиславу Васильовичу Олійнику – 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 березня 2014 року минає 60 день народження еколога, фізика, метеоролога, доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата фізико-математичних наук Ростислава Васильовича Олійника.
1305386
   Ростиславу Панасу - 75 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 102-104
1305387
  Крупська Н.К. Ростіть комуністами / Н.К. Крупська. – Київ : Молодь, 1972. – 134 с. – Мініатюрне видання
1305388
  Нехода І.І. Ростіть щасливо / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 87с.
1305389
  Потапов Н.И. Ростки / Н.И. Потапов, Н.В. Периг. – Львов, 1981. – 46с.
1305390
   Ростки нового , коммунистического. – М, 1961. – 64с.
1305391
  Дунин М.С. Ростковый картофель / М.С. Дунин. – М.
1. – 1947. – 36с.
1305392
  Титов А.А. Ростов-Великий : (Историческое обозрение). С видом соборной колокольни. – И.А. Вахрампева. – Москва : Русская типо-литография, 1884. – 51 с.
1305393
  Ребайн Я.А. Ростов-на-Дону / Я.А. Ребайн. – Москва, 1950. – 47 с.
1305394
  Марков С.М. Ростов-на-Дону / С.М. Марков. – Ростов-на-Дону, 1964. – 93с.
1305395
  Терещенко А.Г. Ростов-на-Дону : Путеводитель / А.Г. Терещенко, В.А. Куприянова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 104с.
1305396
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
1305397
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1979. – 320с.
1305398
   Ростов-Ярославский : путеводитель. – Ярославль, 1957. – 187с.
1305399
  Безсонов С.В. Ростов Великий : сокровища рус. зодчества / С.В. Безсонов ; под общ. ред. В.А. Веснина ; Акад. архитектуры СССР, Ин-т истории и теории архитектуы,. – Москва : Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1945. – 93 с.
1305400
   Ростов Великий. – Москва, 1971. – 168 с.
1305401
   Ростов Великий : сокровищница Ростово-Ярославского музея-заповедника. – М, 1986. – 127с.
1305402
  Суздальцев М.А. Ростов Великий. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 23с.
1305403
  Шамурин Ю. Ростов Великий. Троице-Сергиева лавра / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1913. – 82 с., [1] л. фронт. (ил.), [29] л. ил. ил.
1305404
  Иванов В.Н. Ростов Великий. Углич / В.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 232 с.
1305405
  Эдинг Б.Н. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины / Б.Н. Эдинг. – Москва, 1914. – 199 с.
1305406
   Ростов во второй пятилетке 1933-1937 : (материалы предварительной проработки второй пятилетки). – [Ростов-на-Дону] : Горсовет, 1932. – 103 с. – (пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1305407
  Захарьянц Г.Н. Ростов на-Дону / Г.Н. Захарьянц, Г.А. Иноземцев, П.В. Семернин. – Ростов -на-Дону : Росиздат, 1949. – 380с.
1305408
  Ребайн Я.А. Ростов шагает в будущее / Я.А. Ребайн. – Ростов н/Д, 1968. – 111 с.
1305409
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1305410
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1305411
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1970. – 144с.
1305412
  Тюнина М.Н. Ростов Ярославский / М.Н. Тюнина. – Ярославль, 1979. – 237с.
1305413
  Иванов В.Н. Ростов. Углич / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
1305414
   Ростова активність складових біосорину при використанні відварів лікарських рослин / Т. Фурзікова, І. Сорокулова, В. Лутченко, А. Путніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В дослідах in vitro показано вплив відварів лікарських рослин на ріст та розвиток штамів Bacillus subtilis УКМ В-5007 та Bacillus licheniformis УКМ В-5514 які є складовими біоспорину. Продемонстровано, що жоден з фітовідварів не пригнічував росту ...
1305415
  Холодний М.Г. Ростова реакія на світло і фототропізм / М.Г. Холодний. – 97-100с.
1305416
  Мазур А.Ю. Ростові процеси та забезпеченість деревних рослин поживними речовинами в різних екологічних умовах зростання / А.Ю. Мазур, В.М. Гришко, М.Я. Шевцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Вивчено ростові процеси у Betula pendula Roth, Salix babylonica L., Catalpa speciosa Warder ex Engelm i Acer saccharinum L. за різних умов.
1305417
  Даценко О.І. Ростові та функціональні характеристики культури Chlamydomonas actinochloris за наявності поверхневої бензинової плівки / О.І. Даценко, М.А. Березовська, О.О. Григор"єва // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 1. – С. 78-85. – ISSN 0375-8990
1305418
   Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков. – Москва, 1970. – 182с.
1305419
   Ростово-Суздальская школа живописи. – Москва, 1967. – 131с.
1305420
  Холодный Н.Г. Ростовое вещество в кармине / Н.Г. Холодный, 1938. – 346-351с. – Отд. оттиск
1305421
  Катунский В.М. Ростовое вещество и формативное действие света на вегетацию растений. / В.М. Катунский, 1936. – 235-238с.
1305422
  Емельяненко Алексей Петрович Ростовская областная партийная организация в борьбе за осуществление партийного контроля хазяйственной деятельности (1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельяненко Алексей Петрович; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 20л.
1305423
  Котов И.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 44с.
1305424
   Ростовская область .Административно-территориальное деление на 1 января 1968. – Ростов н/Д, 1968. – 248с.
1305425
   Ростовская область за 40 лет. – Ростов н/Д, 1957. – 289с.
1305426
  Корчин М.Н. Ростовская стачка 1902 года и деятельность Донкома РСДРП. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1952. – 48с.
1305427
   Ростовские эмали = Rostov enamels : [фотоальбом] / авт. фот. И.И. Ситин ; сост. и авт. текста А.Е. Зайцев. – Москва : Планета, 1988. – 2 блока (121, [6], 123, [5]) с. встреч. паг. : цв. ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-85250-016-X
1305428
   Ростовский государственный драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1305429
   Ростовский государственный драматический театр имени Миаксима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1305430
   Ростовский государственный университет - народному хозяйству. – Ростов, 1986. – 78с.
1305431
   Ростовский государственный университет (1915-1985). – Ростов, 1985. – 221с.
1305432
   Ростовский драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1935. – 108с.
1305433
   Ростовский Кремль. – Москва, 1967. – 15 с.
1305434
  Кривоносов В.Т. Ростовский музей-заповедник / В.Т. Кривоносов. – Ярославль, 1985. – 190 с.
1305435
  Данилов А.Г. Ростовский период в истории Варшавского университета (1915-1917 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 86-97. – ISSN 0042-8779
1305436
  Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии : историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда / А.А. Титов. – Москва : В Синодальной Типографии, 1885. – IX, 630 с.
1305437
   Ростовско-Суздальское княжество. – Петроград : Издание Училищ. при Святейшем синоде совета, 1914. – 48 с. : ил. – (О былом на святой Руси)
1305438
  Короткий В.А. Ростовцев Яків Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 75. – ISBN 966-06-0393-2
1305439
  Медовой А.И. Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии. / А.И. Медовой. – М, 1961. – 200с.
1305440
  Симонов В.Д. Ростовые вещества - химическое средство борьбы с сорняками / В.Д. Симонов. – Уфа, 1951. – 36с.
1305441
  Ракитин Ю.В. Ростовые вещества и их применение в растениеводстве. / Ю.В. Ракитин. – М, 1948. – 31с.
1305442
   Ростовые вещества и рост растений. – Калинин
Вып.3. – 1974. – 81с.
1305443
  Зединг Г. Ростовые вещества растений / Г. Зединг. – Москва, 1955. – 388с.
1305444
  Гудриниеце Э.Ю. Ростовые вещи с конденсированными ядрами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудриниеце Э.Ю.; Латвийский гос. ун-т. Хим. фак. – Рига, 1951. – 10л.
1305445
  Бойсен-Иенсен Ростовые гормоны растений / П. Бойсен-Иенсен ; перевод под ред. Н.А. Максимова, с авториз. американск. изд., перераб. и доп. Дж.С. Эвери (мл.), и П.Р. Буркгольдером, с прилож. статьи Н.Г. Холодного. – Москва ; Ленинград : Медгиз, 1938. – 252 с. – Библиогр.: с. 227-252
1305446
  Миклашевская Н.Н. Ростовые процессы у детей и подростков. / Н.Н. Миклашевская. – М., 1988. – 184с.
1305447
  Иванова Е.Л. Росток / Е.Л. Иванова. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1976. – 61с.
1305448
  Кныш Г. Росток. / Г. Кныш. – М., 1989. – 383с.
1305449
  Шамрай Ю. Ростом не вышли. Развитие экономики тормозит низкая конкуренция. / интервью взял Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  У седьмой по счету книги, которую пишет профессор Юрий Шамрай, заместитель заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, название уже есть, и весьма внушительное: “Создание конкурентоспособного государства”. Речь идет о России, ее экономическом ...
1305450
  Гапочка И.М. Ростом с гору Вашингтон / И.М. Гапочка, В.Н. Грибачев. – М., 1987. – 187с.
1305451
  Шницлер И. Ростопчин и Кутузов : Россия в 1812 году / И. Шницлер ; Пер. с предисл. и примеч. А. Ельницкого. – Санкт-Петербург : Лит.-науч. кн-во, 1912. – 237 с.
1305452
  Картавов П.А. Ростопчинские афиши / собрал и издал П.А. Картавов. – Санкт-Петербург : [Изд. П.А. Катавова], 1904. – XVI, 3-80, [1] с. : портр. Федора Ростопчина в тексте. – (Летучие листки 1812 года)


  Растопчин, Федор Васильевич
1305453
  Бернаскони Е. Ростропович создает свой архив в Петербурге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.43-44. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
1305454
  Сливинский Г.Г. Ростстимулирующая активность веществ и их влияние на ионный гомеостаз клеток. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сливинский Г.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.по биол.испытания хим.соедин. – Купавна, 1976. – 19л.
1305455
  Курочкин М.А. Росту рядов партии - постоянное внимание / М.А. Курочкин. – Л, 1968. – 30с.
1305456
  Богданова Светлана Ростуризм готов помочь : Но ждет инициативы от турбизнеса. Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46 : Фото
1305457
  Фольварочний В.І. Ростуть сини / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1967. – 23с.
1305458
  Негода М.Т. Ростуть сини. / М.Т. Негода. – К., 1955. – 96с.
1305459
  Алєксандрова О.В. Росцелін Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 284. – ISBN 966-316-069-1
1305460
  Рыбченко Л.В. Росчерком пера Кузьма Николаевич Деревянко вошел в историю // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 42-44
1305461
  Садовой Г.С. Росчет триодных генраторов СВЧ. / Г.С. Садовой. – Новосибирск, 1977. – 103с.
1305462
  Смоляков С.А. Росы на травах / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1965. – 136с.
1305463
  Володин Г.Г. Росынька / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1979. – 111с.
1305464
   РОСЮГКУРОРТ: с новым именем к новым горизонтам : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 49 : Фото
1305465
  Гуменюк В.І. Росянистик / В.І. Гуменюк. – К., 1986. – 95с.
1305466
  Красавин Ю.П. Росяница / Ю.П. Красавин. – Л., 1985. – 118с.
1305467
  Коваль Г.П. Росяниця : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 127 с.
1305468
  Петренко Микола Росяні вруна : Поезії / Петренко Микола. – Львів : Каменяр, 1964. – 32 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
1305469
  Матійко О.М. Росянщина : поезії / Олександр Матійко ; [іл. В. Протопоп]. – Київ : [б. в.], 2002. – 199, [1] с. : іл. – ISBN 966-7837-31-9


  У пр. № 1741612 напис: Дорогим Міщенкам Нині Василівні, Дмитру Олексійовичу. Сердечно любимо Матійки Олена, Олександр. 20.09.2002 р.
1305470
  Околітенко Н. Рось-Марія : Фрагменти роману // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-71. – ISSN 0130-321Х
1305471
  Околітенко Н. Рось-Марія : фрагменти роману // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-43. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №9-10, 2006.
1305472
  Чередниченко Д.С. Рось / Д.С. Чередниченко. – К., 1985. – 148 с.
1305473
  Желєзняк І.М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньопаддінпрянського Правобережжя / І.М. Желєзняк. – К, 1987. – 204с.
1305474
  Головащук С.І. Росьйсько- український геологічний словник / С.І. Головащук, І.Л. Соколовський. – К., 1959. – 280с.
1305475
  Короткий В.А. Рот Вальтер Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 254. – ISBN 966-06-0393-2
1305476
  Марочко В. Рот Фрідріх // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 370. – ISBN 978-617-642-388-1


  Рот Фрідріх - німецький дипломат, консул в Одесі.
1305477
  Озеров Б. Рота 1192 / Б. Озеров. – Новгород, 1948. – 128с.
1305478
  Степанов В.А. Рота почетного караула / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 142с.
1305479
  Пашкин В. Рота юнг / В. Пашкин. – Ярославль, 1976. – 317-355с.
1305480
  Букринская А.Г. Ротавирусная инфекция. / А.Г. Букринская. – М, 1989. – 221с.
1305481
   Ротай Авраам Прохорович (1902-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 411. – ISBN 978-966-439-754-1
1305482
  Толстая Н. Ротарианцы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0321-1878
1305483
  Дубро Виталий Гилярович Ротационно-одночастичная модель ядер и ее применение к изучению структуры ядерных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дубро Виталий Гилярович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 25л.
1305484
   Ротационное движение космических тросовых систем. – Днепропетровск; Вена; Киев; Москва, 2001. – 406с.
1305485
   Ротационные компрессоры. – М., 1964. – 316с.
1305486
  Мартинов А. Ротаційна коаліція в Ізраїлі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 листопада (№ 47). – С. 4


  Парламентські вибори в Ізраїлі у 2019 р.
1305487
  Криводубський В.Н. Ротаційне та магнітне пригнічення сонячного турбулентного динамо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено зворотний вплив глобального обертання на турбулентні рухи в процесі збудження магнітної індукції спіральною турбулентністю ([альфа]-ефект) в сонячній конвективній зоні (СКЗ). Прийнято до увоги складову [альфа]-ефекту, обумовлені радіальними ...
1305488
   Ротація в науковому комітеті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Конкурс з обрання членів Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій: документи від кандидатів приймають до 14 березня.
1305489
  Лавріненко О. Ротація працівників ОВС: методи і механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-57.
1305490
  Лавріненко Олег Ротація працівників ОВС: методи та механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-56


  Наявна правозастосовча практика, наукова доктрина свідчать, що одним з актуальних питань є рівень дотримання трудових прав працівників за зміни суттєвих умов їхньої праці, зокрема внаслідок переведення на іншу роботу.
1305491
  Безтелесна Л.І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 24-31. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1305492
  Ганешин К.В. Ротман и Маковский / К.В. Ганешин. – М., 1982. – 121с.
1305493
  Камбулов Н.И. Ротмистр Пижма. (Взрыв. -- Комиссар и Пронька Бабкин. Рассказы. / Н.И. Камбулов. – М., 1970. – 48 с.
1305494
   Ротмістров Михайло Миколайович (1907-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1305495
  Шарончиков И.Я. Ротная партийная организация / И.Я. Шарончиков. – М., 1944. – 43с.
1305496
  Маренич Е.П. Ротный соловей. / Е.П. Маренич. – Днепропетровск, 1959. – 122с.
1305497
  Беккер Э.Г. Ротовой аппарат личинки малярийного комара и его движение при питании организмами поверхностной пленки водоема / Э.Г. Беккер
ч. 1 : Верхняя губа личинки и ее отправления. – 1938. – С. 427-440
1305498
   Ротовський Андрій Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 278. – ISBN 978-966-2726-03-9
1305499
  Кац Я.Г. Ротогенез Земли / Я.Г. Кац. – М., 1991. – 44с.
1305500
  Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців : оповідання / Тодось Осьмачка. – Київ : Український письменник, 2008. – 288 с. – (Українська класика / редкол. : В.О. Базилевський, А.А. Дімаров, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 966-579-117-6
1305501
  Торубаров Н.Н. Роторные и роторно-конвейерные линии в химической промышленности / Н.Н. Торубаров. – М, 1989. – 61с.
1305502
  Яминский В.В. Роторные компрессоры. / В.В. Яминский. – М., 1960. – 223с.
1305503
  Кропачев Э.П. Роторные механизмы динамо и геомагнитное поле / Э.П. Кропачев. – М, 1983. – 201с.
1305504
   Роторные технологии. – М., 1988. – 59с.
1305505
  Крашенинникова Н.Л. Роттердам / Н.Л. Крашенинникова. – Ленинград, 1981. – 99 с.
1305506
  Сердобольский О. Ротшильд знает, трудно ли быть богатым // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.16-18. – ISSN 0234-1670
1305507
  Меньшикова Мария Ротшильды. Владения богатейшей семьи планеты. Подпольная империя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 102-109 : фото
1305508
  Цыркун Н.А. Роуз Дж.Д. Народы: этническое измерение человеческих отношений // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 78-88. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1305509
  Короткий В.А. Рошер Вільгельм Георг Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 191. – ISBN 966-06-0393-2
1305510
  Дергачев В.А. Рошканские курганы / В.А. Дергачев, И.А. Борзияк. – Кишинев, 1989. – 72с.
1305511
  Курбанов Хушкадем. Рошорвский язык. / Хушкадем. Курбанов. – Душанбе, 1976. – 315с.
1305512
  Васильева Л.Н. Роща / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 159с.
1305513
  Новиков В.П. Роща : Стихи. / В.П. Новиков. – Новосибирск, 1977. – 27с.
1305514
  Геродник Г.И. Роща Барклая / Г.И. Геродник. – Таллин, 1971. – 634с.
1305515
  Лугинов Н.А. Роща Нуоралджыма : повесть / Н.А. Лугинов. – Москва : Детская литература, 1981. – 109 с.
1305516
  Решетов А.Е. Роща. / А.Е. Решетов. – Москва, 1961. – 96с.
1305517
   Рощи заповедные.. – Л, 1990. – 334с.
1305518
  Гуляевская Н.С. Роющая деятельность селепыша, ее ландшафтное и с-х.значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуляевская Н.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1305519
  Казенас В.Л. Роющие осы -- церцерисы Средней Азии и Казахстана / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1984. – 232с.
1305520
  Казенас В.Л. Роющие осы Hymenoptera sphecidae юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Казенас В.Л.; АН Каз.ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
1305521
  Казенас В.Л. Роющие осы Казахстана и Средней Азии / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1978. – 172с.
1305522
  Проценко Ю.В. Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины / Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2013. – Т. 21, вып. 1. – С. 33-35. – ISSN 1726-8028
1305523
  Мосейчук В. Роялті- каламбур законодавства // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 61-63.
1305524
  Сажинець С. Роялті від операцій з нематеріальними активами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 9-12
1305525
  Коноваленко В. Роялті народному депутату. Декларанти можуть не здогадуватися, що в окремих випадках роялті призводить до правопорушення, пов"язаного з корупцією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "У ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах періодично з"являється інформація про роялті, що його отримують народні депутати України, міські голови та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повний перелік яких ...
1305526
  Шевченко Оксана Роялті, як рояль у кущах // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
1305527
  Сизоненко О.В. Роялті: бухгалтерське та податкове відображення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 73-83. – ISBN 966-79-75-57-7
1305528
  Гуреїв О.І. Рояль і скальпель : Повісті та оповідання / О.І. Гуреїв. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 271с.
1305529
   Рояль у фоє // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Рояль C. Bechstein - предмет гордості і захоплення студентів Інституту міжнародних відносин - дочекався свого першого симфонічного концерту. День захисника України тут відзначили концертом класичної музики у рамках міжнародного проекту Бенуа Оділля ...
1305530
  Карпиченкова Е.П. Роь терморорального компонента в ритмической организации стиха (экспер. фонет. исслед. на матер. соврем. англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпиченкова Е. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1305531
  Демчишак Н.Б. Роь франчайзингу в стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Н.Б. Демчишак, Н.Р. Гамаровська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 203-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1305532
  Колдунов С. Рп-1 / С. Колдунов. – Москва., 1939. – 48с.
1305533
  важрпвіолапрвіоадпівраові рпопропропар
1305534
  Леонов І. РПЦ не згадуйте. Суд дозволив УПЦ МП не вказувати в назві свою підпорядкованість Москві // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 4


  Окружний адміністративний суд, який давно набув гіркої слави і став уособленням нереформованої української Феміди, в останні дні не втомлюється відзначатися скандальними рішеннями.
1305535
  Гвоздева В.И. Ррастительность и кормовые ресурсы пустыни Сары-Ишик-Отрау : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гвоздева Л.П. – Алма-Ата, 1953. – 15 c. – Библиогр.: 7 назв.
1305536
  Романов А. РРО: появились подзаконные акты ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.2-5


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1305537
  Тютюкин С.В. РСДРП в первой российской революции / С.В. Тютюкин, В.В. Шелохаев. – Москва, 1990. – 62с.
1305538
  Сенчакова Л.Т. РСДРП и крестьянство в революции 1905-1907 гг / Л.Т. Сенчакова. – М., 1984. – 80с.
1305539
  Стритер Р.Ф. РСТ, спин и статистика и все такое / Р.Ф. Стритер, А.С. Вайтман. – Москва, 1966. – 251 с.
1305540
  Харламова Татьяна РСТ: Турфорумы на колесах и на плаву : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-13 : Фото
1305541
  Орлов В. РСФСР - первая в семье равных / В. Орлов. – М., 1951. – 72с.
1305542
   РСФСР - фронту, 1941-1945. – М, 1987. – 382 с.
1305543
   РСФСР. – Москва, 1938. – 128с.
1305544
  Бакакин А.С. РСФСР : очерк образования и развития Российской Советской Федерации / А. Бакакин, А. Бегиян. – Москва : ОГИЗ, 1938. – 56 с.


  Авт.: Бегиян Арменак Зильфугарович
1305545
  Келдыш Ю.В. РСФСР / Ю.В. Келдыш. – М, 1958. – 224с.
1305546
  Корев Ю.С. РСФСР / Ю.С. Корев. – Москва
2. – 1958. – 224с.
1305547
  Слепян С.Г. РСФСР (Экономико-географическая характеристика) : учеб. пособ. по курсу экономич. географии СССР / Мин-во связи СССР ; Всесоюзный заочный электротехнический ин-т связи ; С.Г. Слепян. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1962. – 192 с.
1305548
   РСФСР в 1959 году. – М, 1960. – 224с.
1305549
   РСФСР в 1962 году. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 237 с.
1305550
   РСФСР в 1963 году. – Москва : Статистика, 1964. – 174 с.
1305551
   РСФСР в 1964 году. – М, 1965. – 127с.
1305552
  Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны : пробл. тыла и всенар. помощи фронту / А.Д. Колесник. – Москва, 1982. – 328с.
1305553
  Павлович М. (Вельтман М.) РСФСР в империалистичесокм окружении / М. (Вельтман М.) Павлович. – М., 1922. – 64с.
1305554
   РСФСР в новой пятилетке. – Л, 1946. – 136с.
1305555
  Абдуллаев Я.З. РСФСР в развитии советско-иранских отношений : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Абдуллаев Я.З. ; Ин-т востоковедения. – Баку, 1986. – 22 с.
1305556
   РСФСР в цифрах в 1965 году. – М, 1966. – 125с.
1305557
   РСФСР в цифрах в 1966 году. – М, 1967. – 160с.
1305558
   РСФСР в цифрах в 1967 году. – М, 1968. – 128с.
1305559
   РСФСР в цифрах в 1968 году. – М, 1969. – 127с.
1305560
   РСФСР в цифрах в 1973 году. – Москва, 1974. – 99с.
1305561
   РСФСР в цифрах в 1981 году. – М, 1982. – 110с.
1305562
   РСФСР в цифрах в 1982 году. – М, 1983. – 112с.
1305563
   РСФСР в цифрах в 1983 году. – М, 1983. – 112с.
1305564
   РСФСР в цифрах в 1986 г.. – Москва, 1987
1305565
   РСФСР в цифрах в 1987 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 155 с.
1305566
   РСФСР в цифрах в 1988 г.. – М, 1989. – 192 с.
1305567
   РСФСР в цифрах в 1989 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 253 с.
1305568
   РСФСР в цифрах.. – М, 1978. – 102с.
1305569
   РСФСР в цифрах.... – М, 1971. – 112с.
1305570
   РСФСР в цифрах.... – М, 1972. – 96с.
1305571
   РСФСР в цифрах.... – М, 1973. – 96с.
1305572
   РСФСР в цифрах.... – М, 1975. – 112с.
1305573
   РСФСР в цифрах.... – М, 1976. – 112с.
1305574
   РСФСР в цифрах.... – Москва, 1976. – 95с.
1305575
   РСФСР в цифрах.... – М, 1978. – 95с.
1305576
   РСФСР в цифрах.... – М, 1979. – 110с.
1305577
   РСФСР в цифрах.... – М, 1980. – 102с.
1305578
   РСФСР в цифрах.... – М, 1985. – 112с.
1305579
   РСФСР в цифрах.... – М, 1986. – 112с.
1305580
   РСФСР за 50 лет. – М, 1967. – 255с.
1305581
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1940 г.. – М : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1940. – 489, [3] с.
1305582
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 октября 1950 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1950. – 500, [3] с.
1305583
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1947. – 495, [1] с.
1305584
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1977. – 511 с.
1305585
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 г.. – М, 1986. – 511с.
1305586
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1января 1974 г.. – М, 1974. – 503с.
1305587
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 3. – М, 1953. – 200с.
1305588
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 4. – М, 1957. – 204с.
1305589
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1983. – 191с.
1305590
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1985. – 191с.
1305591
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 4. – М, 1957. – 388с.
1305592
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 5. – М, 1959. – 254с.
1305593
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1964. – 232с.
1305594
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1966. – 200с.
1305595
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 7. – М, 1968. – 284с.
1305596
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1972. – 240с.
1305597
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1973. – 232с.
1305598
   РСФСР. Конституция. – М, 1973. – 31с.
1305599
  Попова Т.В. РСФСР. Русская народная музыка / Т.В. Попова. – М.
1. – 1957. – 143с.
1305600
  Фоменко Я.А. Рсчет гидрографов и элементарного притока высоких половодий на развнинных реках Юго-Запада Европейской территории СССР : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Фоменко Я.А.; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1968. – 44л.
1305601
  Морковнин В.И. Рсчет фононного спектра инобия и молибдена по КЛО : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морковнин В.И.; АН КазССР. Объедин. ученый Совет отд. физико-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1305602
  Шевчук В.В. РТ-умови та глибинність метаморфізму : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  З урахуванням результатів математичного моделювання теплових полів та напружено-деформівних станів аргументується функціональна залежність таких інтенсивних параметрів метаморфізму, як температура і всебічний тиск, від режиму аномальних термофлюїдних ...
1305603
   Ртутная промышленность капиталистических стран.. – М, 1964. – 46с.
1305604
  Пестушко Валерій Ртутне "дихання" розломів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
1305605
   Ртутно-сурьмяно-мышьяковое орудение Большого Кавказа.. – М, 1980. – 180с.
1305606
  Науменко В.В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В.В. Науменко, В.И. Скаржинский, Г.Ф. Виноградов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геологія ; Вип. 4)
1305607
  Науменко В В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В В. Науменко, И В. Скаржинский, Ф Г. Виноградов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геология ; № 4)
1305608
  Матяш Л.Ф. Ртутноорганические реагенты для модифицирования белков : Автореф... канд. хим.наук: / Матяш Л.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1966. – 22л.
1305609
  Вольева В.Б. Ртутноорганические соединения в реакциях, аналогичных реакции вюрца : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Вольева В.Б.; МГУ. – М., 1970. – 17л.
1305610
  Дэлленбах В. Ртутные выпрямители / В. Дэлленбах, Э. Герекке, М. Демонтвинье. – Ленинград, 1929. – 135 с.
1305611
  Альбац И. Ртутные выпрямители большой модности / И. Альбац. – Москва, 1929. – 124с.
1305612
  Белявский А.Г. Ртутные выпрямители переменного тока / А.Г. Белявский. – Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 304 с. – Библиогр.: с. 283-301
1305613
   Ртутные лампы высокого давления. – Москва : Энергия, 1971. – 328 с.
1305614
   Ртутные месторождения Донбасса.. – К, 1982. – 223с.
1305615
  Мулдагалиев Т.Г. Ртутные проявления Казахстана / Т.Г. Мулдагалиев, В.С. Розенков. – Москва : Недра, 1977. – 150с.
1305616
   Ртутоносность соляных куполов Днепровско-Донецкой впадины.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 166с.
1305617
   Ртутоносность углей Донецкого бассейна.. – Москва : Недра, 1987. – 155с.
1305618
  Роговой В.М. Ртутоносные провинции СССР : (Региональные закономерности размещения. прогнозирование и оценка ртутного оруденения) / В.М. Роговой. – Москва : Наука, 1989. – 94с.
1305619
  Фурсов В.З. Ртуть - индикатор при геохимических поисках рудных месторождений / В.З. Фурсов. – М, 1977. – 143с.
1305620
  Белаш Ф.Н. Ртуть / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
34. – 1947. – с.
1305621
  Мельников С.М. Ртуть / С.М. Мельников. – Москва : Металлургиздат, 1951. – 380с.
1305622
  Петрова Л.О. Ртуть в гіпергенному і техногенному циклах міграції // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1305623
  Ковальчук В. Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальний механізм поширення ртуті в ґрунтах. Охарактеризовано вміст та поширення ртуті в ґрунтах Київщини. Досліджено вплив різних доз ртуті на розвиток рослин на прикладі ячменю. A general mechanism of distribution of mercury in soils is ...
1305624
  Разенкова Н.И. Ртуть в зоне окисления / Н.И. Разенкова, Ю.С. Самойлова. – М, 1975. – 73с.
1305625
  Аксентов К.И. Ртуть в морской воде Амурского залива Японского моря: современные уровни содержания и геохимические процессы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 59-66 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
1305626
  Вебер В.Н. Ртуть в России / В.Н. Вебер. – Петербург, 1920. – 18с.
1305627
  Трухин Ртуть в современном гидротермальном процессе. / Трухин, Степанов, Р.А. Шувалов. – М., 1986. – 198с.
1305628
  Ткач Б.И. Ртуть в углях и прогнозная оценка ртутоносности каменноугольных отложений северной части Центрального Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Ткач Б.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
1305629
  Козловский М.Т. Ртуть и амальгамы в электрохимических методах анализа / М.Т. Козловский. – Алма-Ата, 1956. – 186с.
1305630
  Трахтенберг И.М. Ртуть и ее соединения в окружающей среде / И.М. Трахтенберг, М.Н. Коршун. – К., 1990. – 231с.
1305631
  Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование / Н.А. Озерова. – М., 1986. – 230с.
1305632
  Рычагов С.Н. Ртуть как индикатор современной рудообразующей газо-гидротермальной системы (Камчатка) / С.Н. Рычагов, А.А. Нуждаев, И.И. Степанов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 145-157 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
1305633
   РТХ-параметры метаморфогенных и гидротермальных флюидов: изотопия и возраст формирования Богунайского золоторудного месторождения южной части Енисейского кряжа (Россия) / М.А. Рябуха, Н.А. Гибшер, А.А. Томиленко, Т.А. Бульбак, М.О. Хоменко, А.М. Сазонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1153-1172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1169-1172. – ISSN 0016-7886
1305634
   Ртчет о ганноверской ярмарке. – М., 1961. – 54с.
1305635
  Короткий В.А. Ру П"єр Поль Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 269. – ISBN 966-06-0393-2
1305636
  Яковлев А.С. Руал Амундсен / А.С. Яковлев. – Москва, 1948. – 198с.
1305637
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен : К столетию со дня рождения / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 55с.
1305638
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен / А.Ф. Трешников. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1305639
  Вязов Е.И. Руал Амундсен (1872-1928) / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
1305640
  Яковлев А.С. Руал Амундсен 1872-1928 / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 223с. – (Жизнь замечательніх людей)
1305641
  Евсеев В.И. Руанда / В.И. Евсеев. – Москва : Мысль, 1974. – 96с.
1305642
  Соловей Юрий Руанда. Територия "горных людей" : Любовь к жизни. В гармонии с природой // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 84-90 : Фото. – ISSN 1813-4777
1305643
  Коппель О. Руанда: релігія і політика / О. Коппель, Ю. Цирфа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-47.
1305644
  Моісеєнко О.Ю. Руандійські національно-культурні реалії як фактор формування регіональних особливостей англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 204-210. – Бібліогр.: 10 назв.
1305645
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 116 с.
1305646
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 100 с.
1305647
  Мехсети Г. Рубаи / Г. Мехсети. – Баку, 1964. – 71с.
1305648
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1970. – 140 с.
1305649
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси В.Державина. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159 с.
1305650
  Несими Имадеддин Рубаи / Несими Имадеддин. – Баку, 1973. – 92 с.
1305651
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1977. – 104 с.
1305652
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси Н.Стрижкова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 64 с.
1305653
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям. – Ташкент : Из-во ЦК Компартии Узбекистана, 1981. – 128 с. – (Избранная лирика Востока)
1305654
  Хаган Рубаи / Хаган. – 64. – Баку, 1982. – 64с.
1305655
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; переводы. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1986. – 320 с.
1305656
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; перевод. – Москва, 1990. – 192 с.
1305657
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ростов-на-Дону : Летопись, 1998. – 320 с.
1305658
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва : Летопись, 1999. – 463 с. – ISBN 5-88730-011-6
1305659
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; Пер. с перс.-тадж. – Харьков : Фолио, 2006. – 286с. – (Литература). – ISBN 966-03-3278-5
1305660
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. с перс.-тадж. Н.Г. Тенигиной ; худож. Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4286-6
1305661
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. Турбаниста Д.С. ; ред.-сост. О.В. Завязкин]. – Донецк : БАО, 2011. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-481-518-2
1305662
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [сост. О.В. Завязкин ; пер. Турбанист Д.С.]. – Донецк : БАО, 2012. – 159, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-481-802-2
1305663
  Козмоян А.К. Рубаи в классической поэзии на фарси / А.К. Козмоян. – Ереван, 1981. – 112 с.
1305664
  Омар Хайям Рубаї / Омар Хайям; пер.с фарси. – Київ, 1965. – 99 с.
1305665
  Павличко Д.В. Рубаї / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1987. – 247 с.


  У пр. №1288736 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1305666
  Вихрущ В. Рубаї / В. Вихрущ. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 300 с. – ISBN 9667298523
1305667
  Омар Хайям Рубаї : (вибране) / Омар Хайям; Пер. М.В.Попова. – Київ, 2002. – 200с.
1305668
  Омар Хайям Рубаї : (вибране, доповнення) / Омар Хайям; Пер. з фарсі українською мовою М.В.Попов. – Київ, 2002. – 75с.
1305669
  Павличко Д. Рубаї / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2003. – 247с. – ISBN 966-500-069-1
1305670
  Павловський Р. Рубаї / Ромвальд Павловський. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-511-340-9
1305671
  Павличко Д.В. Рубаї : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : [б. в.], 2019. – 143, [2] с. – ISBN 978-617-7533-46-6
1305672
  Шинкарук С.П. Рубаї та українська епіграма XVI-XVII ст.: типологічна схожість // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 193-196
1305673
  Омар Хайам Рубайат / Омар Хайам ; пер. [с перс.] Г. Плисецкого ; [подстроч. пер., сосо., послеслов. и примеч. М.Н. Османова] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 198 с. : ил.
1305674
  Омар Хайям Рубайат / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва, 1975. – 286 с.
1305675
  Омар Хайям Рубайат : трактаты : пер. с персид. / Омар Хайам ; [сост., вступ. ст., глоссарий Н. Кондыровой]. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 478, [2] с., [12] л. ил. : ил. – (Шедервы мировой классики). – ISBN 978-5-699-69342-9
1305676
  Омар Хайям Рубайят / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1965. – 114 с.
1305677
  Омар Хайям Рубайят = Рубоийлар / Омар Хайям ; [сост. Ш. Шамухамедов ; пер. на рус. Н. Стрижаков]. – Ташкент : Радуга, 1985. – 456 с. – На персид., узб., рус. яз. - Парал. тит. л. узб.
1305678
  Омар Хайям Рубайят : [вибране] / Омар Хайям; [переклав з фарсі М.В. Попов]. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2007. – 288с.
1305679
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – Москва, 1967. – 176с.
1305680
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 204 с.
1305681
  Крушельницька Л.І. Рубали ліс... : ( Спогади галачанки ) / Л.І. Крушельницька; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-1429-4
1305682
   Рубан В"ячеслав Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 366-367 : фото
1305683
  Мелещенко О. Рубан Володимир Андрійович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2726-03-9
1305684
   Рубан Володимир Андрійович (1912-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1305685
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 18с.
1305686
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 22с.
1305687
  Нонин Э.В. Рубаха для черепахи / Э.В. Нонин. – Красноярск, 1990. – 40с.
1305688
  Майданович І.І. Рубач Михайло Абрамович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 281. – ISBN 96966-8060-04-0
1305689
   Рубач Михайло Абрамович (1899-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1305690
  Франс А. Рубашка / А. Франс. – С.-Пб. – 63с.
1305691
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец ; [оформ.: С. Савостьянов]. – Москва : Время, 2007. – 280, [3] с. : ил. + 1 бр. (4 л. цв. ил.). – ISBN 978-5-9691-0023-7


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1305692
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-18-001173-2


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1305693
  Буркова Р.Б. Рубашка Маргариты = La camisa de Margarita / Р.Б. Буркова, Н.Н. Курчаткина. – Москва, 1975. – 90 с.
1305694
  Алехин Н.И. Рубашки и овражки : рассказы / Н.И. Алехин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1965. – 152 с. : ил.
1305695
  Крушельницький А.В Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 1. – 1918. – 193 с. – Конволют, перепл. з; Рубають ліс / А. Крушельницький. Львів, 1918, т. 2, с. 1-183
1305696
  Крушельницький А.В. Рубають ліс. Т. 2 : повість / Антін Крушельницький // Рубають ліс : повість / В А. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – Т. 1. – 183 с.
1305697
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Полтаві (Полтава) : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]
Т. 1. – 1919. – 227 с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Високоповажаним Маpії й Олексієві Волянським з Кpивоpівні
1305698
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – Полтава : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]. – ([Просвітанська бібліотека. Красне письменство])
Т. 2. – 1919. – 214 с.
1305699
  Маркиш П.Д. Рубеж : Избранные стихи / П.Д. Маркиш. – Москва, 1933. – 144 с.
1305700
  Ржезач В. Рубеж / В. Ржезач. – М., 1962. – 399с.
1305701
  Куленко Н.А. Рубеж / Н.А. Куленко. – Саратов, 1972. – 23с.
1305702
  Широков В.А. Рубеж / В.А. Широков. – Москва, 1981. – 95с.
1305703
  Балков К.Н. Рубеж : роман, повесть / К.Н. Балков ; худож. В. Покусаев. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 368 с.
1305704
  Рыбин А.В. Рубеж / А.В. Рыбин. – Москва, 1984. – 262с.
1305705
  Жигалкин В.А. Рубеж / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1305706
  Мушкетик Ю.М. Рубеж : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. А. Руденко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 462с.
1305707
  Шиманский В.Н. Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира / В.Н. Шиманский, А.Н. Соловьев; Отв. ред. Татаринов Л.П. – Москва : Наука, 1982. – 40с.
1305708
  Аграновский А.А. Рубеж надёжности : статьи / А.А. Аграновский. – Москва : Известия, 1970. – 303 с., ил.
1305709
  Виноградов Ю.А. Рубеж прикрытия / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1987. – 474с.
1305710
  Прожогина С.В. Рубеж эпох - рубеж культур / С.В. Прожогина. – М., 1984. – 288с.
1305711
  Тюрин Ю.П. Рубеж. / Ю.П. Тюрин. – М, 1990. – 381с.
1305712
  Кульчицкий М.В. Рубеж. Стихи / М.В. Кульчицкий. – М., 1973. – 30с.
1305713
  Озерный Б.Ф. Рубежи / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1945. – 41с.
1305714
  Веселков Г. Рубежи / Г. Веселков. – Ашхабад, 1960. – 160с.
1305715
  Горбунов К.Я. Рубежи / К.Я. Горбунов. – М, 1965. – 935с.
1305716
  Наумов А. Рубежи / А. Наумов. – Ташкент, 1965. – 120с.
1305717
  Лесин А.А. Рубежи / А.А. Лесин. – Симферополь, 1970. – 175с.
1305718
  Поликарпов С.И. Рубежи / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1305719
  Дудин М.А. Рубежи / М.А. Дудин. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 123с.
1305720
  Палийчук Б.Д. Рубежи / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1976. – 223с.
1305721
  Богданов П.Ф. Рубежи / П.Ф. Богданов ; худож. Е. Скрынников, Л. Захарова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с. : ил. – (Книга стихов)
1305722
  Аношкин М.П. Рубежи : повесть / Михаил Аношкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 231 с. : ил.
1305723
  Гончаров В.А. Рубежи / В.А. Гончаров. – М, 1983. – 80с.
1305724
  Емцев В.Т. Рубежи биотехнологии / В.Т. Емцев. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 159 с. : ил.
1305725
   Рубежи великой эпохи. – Москва, 1980. – 263с.
1305726
  Шубин В.И. Рубежи европейской философии образования // Філософія. Культура. Життя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 43. – С. 93-99. – ISSN 2077-7450
1305727
  Панкин Б.Д. Рубежи и книги / Б.Д. Панкин. – Москва, 1981. – 96 с.
1305728
  Кантер Розабет Рубежи менеджмента (Книга о современной культуре управления) = Frontiers of management / Кантер Розабет; Гос. ун-тет управления. Нац.фонд подготовки кадров; Пер. с англ. – Москва : Олимп - Бизнес, 1999. – 304с. – ISBN 5-901028-12-0
1305729
  Гольцев В.П. Рубежи мужества. / В.П. Гольцев. – Москва, 1973. – 255 с.
1305730
   Рубежи мужества.. – М, 1978. – 158с.
1305731
  Тараненко Н.И. Рубежи мужества. / Н.И. Тараненко. – Минск, 1991. – 333с.
1305732
   Рубежи нашей молодости.. – Л, 1991. – 236с.
1305733
  Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены / А.Б. Дитмар. – Москва : Мысль, 1973. – 135 с.
1305734
   Рубежи Отчизны священны.. – М, 1978. – 59с.
1305735
  Кондратович А.И. Рубежи полководца / А.И. Кондратович. – М, 1973. – 136с.
1305736
  Гулиев Г.М. Рубежи прозы / Г.М. Гулиев. – Баку, 1982. – 177с.
1305737
  Абрамов И.В. Рубежи сорок первого : повесть / И.В. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1961. – 286 с.
1305738
  Тарадайко В.С. Рубежи шахтеров. / В.С. Тарадайко, А.Ф. Остапенко. – К., 1976. – 56с.
1305739
  Алферов А. Рубежи, ребра, сорочьи лапки, крюки... Торговые пломбы Киевской Руси // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; гл. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 11 (48), ноябрь. – С. 34-37
1305740
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1963. – 396с.
1305741
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1977. – 135с.
1305742
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 147с.
1305743
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 1348с.
1305744
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
1305745
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1981. – 127с.
1305746
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1987. – 268с.
1305747
  Книш Г.А. Рубежі / Г.А. Книш. – Львів, 1963. – 79 с.
1305748
  Романченко М.З. Рубежі : нариси, спогади та подорожні нотатки / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1977. – 160 с.
1305749
  Савич І.С. Рубежі : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1986. – 94 с.
1305750
  Трибушний О.Д. Рубежі духовних устремлінь. / О.Д. Трибушний. – К., 1979. – 48с.
1305751
  Сидорчук М. Рубежі ефективної імплементації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – С. 2 : фото


  30 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. У роботі заходу взяли участь Міністр освіти і науки С.М. Квіт, голова профільного комітету Парламенту Л.М. Гриневич, ...
1305752
  Савицький П.Ф. Рубежі зростання. / П.Ф. Савицький. – К., 1977. – 87с.
1305753
  Цибулько В.М. Рубежі тваринників Київщини / В.М. Цибулько. – К, 1977. – 109с.
1305754
  Ткачівський Я. Рубежі Української революції, котра триває впородовж сторіччя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 16 вересня (№ 18). – С. 8


  Деякі міркування після прочитання дилогії Миколи Павленка - роману "Далеке марево часу, або останній рубіж отамана Шалого" та повісті "Дві зустрічі, дві долі".
1305755
  Мирошниченко Д.И. Рубежное / Д.И. Мирошниченко, И.А. Удоденко. – Донецк, 1968. – 40с.
1305756
  Рыбалко Н.А. Рубежное / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1977. – 39с.
1305757
  Казьмирчук Г.Д. Рубель Вадим Анатолійович / Г.Д. Казьмирчук, О.П. Крижановський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 282. – ISBN 96966-8060-04-0
1305758
   Рубель Вадим Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-966-439-754-1
1305759
   Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура. Каталог групповой выставки / Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура; Ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1978. – 42 с. : ил.
1305760
  Сурьянинов Р.В. Рубен Васильевич Сурьянинов : плакат, графика. Каталог выставки / Р.В. Сурьянинов; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
1305761
  Габриелян В.А. Рубен Ворберян. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габриелян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 23 с.
1305762
  Киракосян В.А. Рубен Севак (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Киракосян В.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1967. – 24л.
1305763
  Варшавская М.Я. Рубенс / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1948. – 78с.
1305764
   Рубенс и фламандское барокко.. – Л, 1978. – 72с.
1305765
  Рубенс П.П. Рубенс. / П.П. Рубенс, М.Я. Варшавская. – Л, 1948. – с.
1305766
   Рубенс. Вирсавия.. – М, 1955. – 8с.
1305767
  Гликман А.С. Рубенс. Персей и Андромеда / А.С. Гликман. – Л, 1958. – 14с.
1305768
  Рубенс П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. / П.П. Рубенс. – Л, 1958. – с.
1305769
   Рубенчик Лев (Лейба) Йосипович (1896-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1305770
   Руберт Іван Юлійович (1874-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1305771
  Трусов Ю.С. Рубец на сердце : повести, рассказы / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 304 с.
1305772
  Горохов И.М. Рубидий-стронцевый метод изотопной геохронологии / И.М. Горохов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153с.
1305773
   Рубидий. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 390 с.
1305774
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1941. – 75 с.
1305775
  Либман Э.П. Рубидий и цезий / Э.П. Либман. – М.-Л.
46. – 1947. – 28с.
1305776
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : АН СССР, 1960. – 140 с.
1305777
  Коган Б.И. Рубидий и цезий / Б.И. Коган. – Москва, 1971. – 336с.
1305778
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. Перечень освоенных и возможных областей применения. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 28с.
1305779
  Логвиненко В.А. Рубикон : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1971. – 272 с.
1305780
  Лори А. Рубин великого Ламы : романы-приключения / А. Лори. – Київ : Всесвіт, 1993. – 336с.
1305781
   Рубин и сапфир. – Москва, 1974. – 236с.
1305782
  Сенченко И.Е. Рубин на Соломянке : повесть и рассказы / Сенченко И.Е. ; [ илл.: Старосельский И.И. ]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 228 с. : илл.
1305783
  Казанин М.И. Рубин эмира бухарского / М.И. Казанин. – Москва : Детская литература, 1964. – 207 с.
1305784
  Шагурин Н.Я. Рубиновая звезда / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1978. – 192с.
1305785
  Данилов С. Рубиновые звезды / С. Данилов. – Одесса, 1981. – 126с.
1305786
  Грибов Ю.Т. Рубиновые серьги / Ю.Т. Грибов. – Л., 1966. – 310с.
1305787
  Танин Я.Г. Рубиновый луч / Я.Г. Танин. – Саратов, 1964. – 115с.
1305788
  Максвелл Э. Рубиновый сюрприз / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
1305789
  Степанова Л.А. Рубинштейн М.М.: своевременные мысли о педагогическом образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1305790
  Аллен Грант Рубины Реманетов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.228-242. – ISSN 1130-6545
1305791
  Петренко Ю.П. Рубіж : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1970. – 91 с.
1305792
  Мушкетик Ю.М. Рубіж : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 462с.
1305793
  Шкварко І.П. Рубіж атаки / І.П. Шкварко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
1305794
  Пасемко І. Рубіж, з якого не зійдемо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 квітня - 2 травня (№ 20)


  Традиційно в урочистій обстановці у святковій залі Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка 18 квітня у Києві зібрались представгники укр. інтелігенції, учені, письменники, педагоги, журналісти, актори зі столиці та з багатьох регіонів України, ...
1305795
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 65-71


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжн. конф. "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15-17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Розкривається рубіжне значення конф. для ...
1305796
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад : (до 20-річчя Міжнар. наукової конф. 15–17 жовт. 1992 р.) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 45-52


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжнародної конференції "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15–17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Досліджується їх внесок у розроблення ...
1305797
  Різниченко В. Рубіжні форми лісу на висотах Полудневого Алтая / В. Різниченко. – Київ : Друк. Київської 2-ої Спілки, 1912. – [4],10 с., 17 л. іл. – Окр. відб.: Збірник Природничо-текнічної секції Українського Наукового Товариства в Київі


  На обкл. дарчий надпис: Вельношановному Петру Іустиновичу Грищенському від автора
1305798
  Стриженюк С.С. Рубікон : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1962. – 134 с.
1305799
  Логвиненко В.А. Рубікон : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1966. – 319 с.
1305800
  Каліка В.П. Рубікон / В.П. Каліка. – Львів, 1980. – 152с.
1305801
  Пивовар С.Ф. Рубікон / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1305802
  Сокол І. Рубікон : Фантастичне оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – №1/2. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1305803
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 585, [1] с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 1 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 13). – ISBN 978-611-02-0019-6
1305804
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького : повість / Юрій Косач. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 271, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2120-0
1305805
  Логвиненко В.А. Рубікон. Вінчання : романи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1973. – 496 с.
1305806
   Рубікон: 20 років потому-2 / І. Сюндюков, В. Торба, О. Шуткевич, Т. Осташко, П. Кравченко, П. Клименко, Б. Клименко, О. Солонтай, П. Кралюк, Ю. Шаповал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 4-5


  Досвід і осмислення істориками президентських виборів 1999 року.
1305807
   Рубікон: 20 років потому-3 / М. Кльосова Чадюк, Ю. Довгайчук, Поліщук, О. Варшава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 4-5


  Як молодь оцінює наслідки президентських виборів 1999 року?
1305808
  Сенченко І.Ю. Рубін на Солом"янці : із солом"янських оповідань / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 136 с. – (Бібліотека українського оповідання)
1305809
  Каменкович З. Рубінова зірочка / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 20 с.
1305810
  Смольницька О. Рубінова троянда в ірландській короні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Книга ірландського письменника Вільяма Батлера Єйтс "Таємна троянда".
1305811
  Перес А.К. Рубінове намисто / А.К. Перес. – К., 1976. – 3-84с.
1305812
  Оровецький П.А. Рубіновий промінь : повість / П.А. Оровецький. – Київ, 1965. – 139 с.
1305813
  Кассола К. Рубка леса / К. Кассола. – Москва, 1958. – 96с.
1305814
  Толстой Л.Н. Рубка леса. Набег. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1964. – 142 с.
1305815
  Морохин Д.И. Рубки главного пользования в дубовых насаждениях Чувашской и Татарской республики / Д.И. Морохин. – Казань, 1939. – 42с.
1305816
  Попков М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 67-72
1305817
  Тихонов А.С. Рубки с двухярусных лиственно-еловых древостоях с сохранением второго яруса ели в типе леса ельник кисличных : Автореф... канд. с. х.наук: / Тихонов А. С.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1965. – 18л.
1305818
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1981. – 250с.
1305819
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1986. – 254с.
1305820
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8 (618))
1305821
  Сергеев В.Н. Рублев / В.Н. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 251с.
1305822
  Калинин В. Рублев. (Сов. художник мастер монумент.-декорат. живописи) / В. Калинин. – Л.-М., 1960. – 50с.
1305823
   Рубль-богатырь. – М., 1960. – 17с.
1305824
  Кашин В.А. Рубль + доллар / В.А. Кашин. – Москва, 1989. – 333с.
1305825
  Полуйко Е.Г. Рубль Анны Иоановны: Каталог / Е.Г. Полуйко. – Горький, 1989. – 68с.
1305826
  Быстров Ф.П. Рубль и доллар / Ф.П. Быстров, Н.Н. Любимов. – М, 1961. – 40с.
1305827
  Моисеев С. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-21. – Бібліогр.: с. 5, 11, 18. – ISSN 0042-8736
1305828
  Буторина О. Рубль, доллар, евро // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 0130-9625
1305829
   Рубльов Анатолій Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367 : фото
1305830
   Рубльов Богдан Владиславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413-414. – ISBN 978-966-439-754-1
1305831
  Михайлюта О.О. Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 310-313


  У статті аналізується розважальний компонент сучасного українського журналу "Країна", а саме наповнення постійної рубрики "Документ". Автор характеризує розважальний контент. Досліджуються особливості матеріалів цієї рубрики, з"ясовується сутність ...
1305832
  Горбач Ю. Рубрика "За кордоном" на сторінках газети "Громадська думка" (1905-1906) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 286-294
1305833
   Рубрикатор ГАСНТИ. – Москва, 1984. – 6с.
1305834
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
1. – 1984. – 92с.
1305835
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
Т.2. – 1984. – 119с.
1305836
   Рубрикатор единого республиканского справочно-информационного фонда Украинской ССР. – Киев
1. – 1982. – 233с.
1305837
   Рубрикатор и алфавитно-предметный указатель к сводному печатному каталогу зарубежной литературы по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству и медицине. 1972. – Москва, 1972. – 164с.
1305838
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – 2009. – 227 с.
1305839
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / Н.О. Артюшенко [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-02-5564-7
1305840
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Н Будівництво" / А.Г. Бровкін [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-02-5701-6
1305841
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіолектроніка" : підрозділи "З81 Кібернетика", "З97 Інформаційна та обчислювальна техніка" / [К.В. Лобузіна та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-02-6089-4
1305842
  Сербін О.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "И Гірнича справа" / О.О. Сербін, С.В. Галицька. О.К. Коваленко ; [голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 385, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-02-6527-1
1305843
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" : підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [О.О. Сербін та ін. ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-02-7145-6
1305844
  Багрій І.І. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : таблиця мовних типових поділів / [І.І. Багрій, О.О. Сербін ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 978-966-02-6870-8
1305845
  Медвідь Т.П. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" : підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / [Т.П. Медвідь, П.І. Шекера ; наук. ред.: Н.В. Стрішенець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 104, [2] с. – Назва обкл.: Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина". - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-02-7630-7
1305846
  Артюшенко Н.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" : підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" / [Артюшенко Н.О., Галицька С.В., Шекера П.І. ; голов. ред. Н.В. Стрішенець] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 383, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 97-270. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-02-8120-2
1305847
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К.В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К.В. Лобузіна]. – Київ : НБУВ, 2016. – 569, [3] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 273-567. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 568-570. – ISBN 978-966-02-8102-8
1305848
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ, 2005. – 587 с. – ISBN 966-02-3584-4
1305849
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4017-1(загальний); 966-02-4018-Х (М1)
Підрозділ "М1 Технологія деревини". – 2006. – 197с.
1305850
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського; Ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4323-1
Підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості". – 2007. – 376с.
1305851
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" : Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4979-0
1305852
   Рубрикатор основных информационных изданий СССР. – Москва, 1974. – 477с.
1305853
  Науменко А.С. Рубрикатор поискового сервера в Интернете: опыт экспериментального психосемантического исследования / А.С. Науменко, А.Г. Шмелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.18-29. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1305854
   Рубрикатор реферативного журнала ВИНИТИ1965 год. – Москва, 1964. – 420 с.
1305855
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
1. – 1969. – 533с.
1305856
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
2. – 1969. – 60с.
1305857
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1965. – 462 с.
1305858
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1967. – 88 с.
1305859
   Рубрикатор, алфавитно-предметный указатель и методика классификации к общесоюзному сводному каталогу зарубежных книг по сельскому хозяйству. – М., 1976. – 164с.
1305860
  Партико З.В. Рубрикаційні норми редагування повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.45-51
1305861
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1966. – 536с.
1305862
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1967. – 68с.
1305863
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1969. – 80с.
1305864
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1977. – 678 с.
1305865
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
2. – 1978. – 550с.
1305866
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1981. – 136 с.
1305867
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1986. – 123с.
1305868
  Десятерик Д. Рубці та вітри Тернополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 22
1305869
  Пустынников И. Рубцовск / И. Пустынников. – Барнаул, 1968. – 80с.
1305870
  Багацкий Владимир Варламович Руволюционная деятельность большевиков в профсоюзах в первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Багацкий Владимир Варламович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
1305871
  Ивановский А.Б. Ругозы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – труды института геологии и геофизики, вып. 242. – Москва : Наука, 1975. – 123с.
1305872
  Султанбекова Ж.С. Ругозы и биостратиграфия верхнего ордовика и нижнего силура : (Чингиз-Тарбагатайский регион) / Ж.С. Султанбекова; Отв. ред.: Ивановский А.Б., Аполлонов М.К. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 121с.
1305873
   Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР : Труды 2 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – Вып. 2. – Москва : Наука, 1971. – 153с.
1305874
  Кальо Д. Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кальо Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 16л.
1305875
  Ивановский А.Б. Ругозы ордовика и силура Сибирской платформы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1963. – 160с.
1305876
   Ругозы палеозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых корллов СССР. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1965. – 92с.
1305877
  Ивановский А.Б. Ругозы, описанные А.А. Штукенбергом (1888-1905) / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1987. – 44с.
1305878
  Золя Э. Ругон-Маккары / Э. Золя. – Москва, 1948. – 364 с.
1305879
  Бармин А.Г. Руда : исторический роман / А.Г. Бармин ; рис. Т. Шишмаревой, В. Власова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1951. – 540 с.
1305880
  Иваново А Н. Руда / А Н. Иваново, . – Москва, 1962. – 96с.
1305881
  Бармин А.Г. Руда : ист. роман : [для сред. и ст. возраста] / А.Г. Бармин ; ил. В. Власов. – 4-е изд. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1973. – 399 с. : ил.
1305882
  Гришина Г.И. Руда в вихре огня (Основы современного металлургического производства) : Рекоменд.указ.литературы для молодежи / Г.И. Гришина; Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – Москва : Книга, 1977. – 48с.
1305883
  Полянский Е.И. Руда и хлеб / Е.И. Полянский. – М., 1978. – 78с.
1305884
  Олійник В. Руда куртка без гудзиків Володимира Івасюка, або "Трагічна ластівка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
1305885
  Мирзо-заде Х.М. Рудаки -- основоположник персидской и таджикской классической литературы / Х.М. Мирзо-заде. – Москва, 1958. – 22 с.
1305886
   Рудаки и поэты его времени.. – 2-е изд. – Л., 1985. – 272с.
1305887
  Мирзоев А.М. Рудаки и развитие газели в X-XV вв. / А.М. Мирзоев. – Сталинабад, 1958. – 71 с.
1305888
   Рудаки.. – Сталинобад, 1949. – 180с.
1305889
  Мирзоев А.М. Рудаки. / А.М. Мирзоев. – Москва, 1968. – 319 с.
1305890
  Тагирджанов А.Т. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения. / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград, 1968. – 339 с.
1305891
  Кащук Н.О. Рудана : повість / Н.О. Кащук. – Київ : Дніпро, 1977. – 144 с.
1305892
  Кащук Н.Е. Рудана / Н.Е. Кащук. – М., 1983. – 240с.
1305893
  Курас І. Руданский Степан Васильевич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 296-297. – ISBN 966-642-207-7
1305894
  Юрчишина О. Руданський і Шевченко / О. Юрчишина, О. Боржовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 12


  Тема літературного та біографічного зв"язку двох митців потребує грунтовного дослідження.
1305895
   Рудари: Сб.. – М., 1986. – 46с.
1305896
   Руденко Валерій Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7069-48-4
1305897
   Руденко Клавдія Пилипівна (1919-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1305898
   Руденко Леонід Григорович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7069-48-4
1305899
   Руденко Федір Андрійович (1912-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1305900
  Роєнко П. Руденкова перемога // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 21-22


  Микола Руденко "За гратами", поезії 1977 - 78. Передмова Надії Світличної.
1305901
  Пилипенко Ю.О. Руденька : life journal / Юлія Пилипенко ; [пер. з рос.: В.М. Верховня] ]. – Харків : Фоліо, 2016. – 217, [4] с. – ISBN 978-617-7012-12-1
1305902
  Стейнбек Джон Руденький поні / Стейнбек Джон. – Київ, 1964. – 74 с.
1305903
  Матвеіева Іана Рудералната вегетациіа на ср Македониіа / Матвеіева Іана. – Скопіе, 1982. – 71с.
1305904
  Денискина В.Я. Рудиг В. "Зеленые" в Европе: экологические партии и европейские выборы 1984 г.
1305905
  Денискина В.Я. Рудиг. В. "Зеленые" в Европе: Экологические партии и европейские выборы 1984 г. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 12. – С. 95-106
1305906
  Радчук Віталій Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр. в кінці ст.
1305907
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 161-189. – ISBN 978-966-600-359-4


  Ілюструються творчі засади й майстерність Лесі Українки – перекладачки М. Гоголя. The article illustrates the principles and art of Lesya Ukrainka as translator from M.Gogol.
1305908
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 133-160. – ISSN 1728-9572
1305909
  Радчук В. Рудий Панько Миколи Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 37-46. – ISSN 0130-5263
1305910
  Стейнбек Джон Рудий поні. / Стейнбек Джон. – К., 1966. – 85с.
1305911
   Рудик Олександр Оникійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1305912
  Белей Л. Рудименти епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  "Красні" дні календаря, які ми святкуємо заради застілля, не замислюючись над їхньою суттю.
1305913
  Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 426-435. – ISSN 1028-5091
1305914
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Москва, 1947. – 128с.
1305915
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев, 1948. – 128с.
1305916
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 127с.
1305917
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1971. – 152с.
1305918
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1983. – 408с.
1305919
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1305920
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1968. – 295с.
1305921
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 303 с.
1305922
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1973. – 304с.
1305923
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1974. – 304с.
1305924
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Детская литература, 1974. – 304с.
1305925
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1975. – 320 с.
1305926
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Челябинск, 1979. – 313 с.
1305927
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 295с.
1305928
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. : повести / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
1305929
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1972. – 367с.
1305930
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 608с.
1305931
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дым. Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 608с.
1305932
  Тургенев И.С. Рудин. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1935. – 271с.
1305933
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Сыктывкар, 1975. – 276с.
1305934
  Тургенев И.С. Рудин. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Москва, 1932. – 262с.
1305935
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1976. – 317с.
1305936
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1977. – 317с.
1305937
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 428с.
1305938
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1983. – 544с.
1305939
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 605с.
1305940
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 605с.
1305941
  Пчелинцев В.Ф. Рудисты мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 180с.
1305942
  Сенченко І.Ю. Руді вовки : повість / Сенченко І.Ю. – Київ : Дитвидав, 1958. – 88 с. : іл.
1305943
  Гусєва Н. Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46


  Руді Дучке був активним радікальним політиком 60-х років у Німеччині
1305944
  Гусєва Наталія Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1305945
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Київ - Одеса, 1935. – 160с.
1305946
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1305947
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1305948
  Жадько В. Рудка (Червона Рудка) (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 758. – ISBN 978-966-8567-14-8
1305949
  Булгакова Н. РУДН: Упор на разговор. В РУДН, который занимает первое место в стране по количеству иностранных студентов, знают, как помочь иностранцам быстро освоить русский язык и научиться жить в мире и дружбе / Н. Булгакова, Т. Чернова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 12-13


  Об истории самого первого факультета РУДН напомнил декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин (в народе - подготовительный факультет, или просто "подфак") В. Якушев.
1305950
  Курило М. Рудна мінералізація і постдіагенетичні зміни осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена детальній характеристиці умов утворення рудномінералогічних комплексів і стадіям постдіагенетичних змін осадових порід Донбасу. This paper deals with detailed description of conditions of ore-mineral complexes formation and ...
1305951
  Русаков М.П. Рудная база комбината Каэсредазполиметалл и перспективы его рудоснабжающих районов. / М.П. Русаков, В.Ф. Логачев. – М.-Л., 1932. – 45с.
1305952
   Рудная база Урала. – Москва : Наука, 1972. – 189с.
1305953
  Хесин Б.Э. Рудная геофизика в горных областях. / Б.Э. Хесин. – М., 1969. – 200с.
1305954
   Рудная геохимия и геология магматогенных месторождений. – Москва : Наука, 1980. – 230с.
1305955
  Кэмерон Ю.Н. Рудная микроскопия : Современные метлды исследования рудных минералов под микроскопом / Ю.Н. Кэмерон; Под ред. и с предисл. Ю.С.Бородаева. – Москва : Мир, 1966. – 308с.
1305956
  Крейг Д.Р. Рудная микроскопия и рудная петрография / Д.Р. Крейг, Д.Д. Воган. – М., 1983. – 424с.
1305957
  Астахова Н.В. Рудная минерализация в вулканических породах подводных возвышенностей Японского моря / Н.В. Астахова, О.Н. Колесник, В.Т. Съедин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 158-177 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
1305958
   Рудная специализация осадочных формаций Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1984. – 136с.
1305959
  Светов Б.С. Рудная электроразведка по методике эллиптически поляризованного поля / Б.С. Светов, Л.Я. Мизюк, В.М. Поджарый. – Москва : Недра, 1969. – 136с.
1305960
  Федоренко П.К. Рудни Левобережной Украины в XVII-XVIII вв. / П.К. Федоренко; Отв. ред. В.К. Яцунский. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 264 с.
1305961
  Куклин Л.В. Рудник радости / Л.В. Куклин. – Л, 1964. – 191с.
1305962
  Колесников М.С. Рудник Солнечный. / М.С. Колесников. – Москва, 1959. – 220с.
1305963
  Спасов Л. Рудните слоеви на секаваньето = Ore layers of memory : разговори со Влада Урошевик / Льудмил Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 253 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-203-115-6
1305964
  Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мілена Рудницька - українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця, учителька середніх шкіл. Голова центральної управи Союзу Українок. Піонерка українського фемінізму.
1305965
  Курас І. Рудницький Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 298-299. – ISBN 966-642-207-7
1305966
  Марочко В. Рудницький Ярослав-Богдан // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371-372. – ISBN 978-617-642-388-1


  Д-р Ярослав-Богдан Антонович Рудницький - український канадський славіст, мовознавець, науковий і громадський діяч, літературознавець, фольклорист. Президент Української вільної академії наук.
1305967
  Ковалев А.Е. Рудничная вентиляция / А.Е. Ковалев, Л.Д. Воронина. – М-Л, 1951. – 276с.
1305968
  Бухман Я.З. Рудничная вентиляция / Я.З. Бухман. – Свердловск, 1958. – 136с.
1305969
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов. – Свердловск, 1956. – 448с.
1305970
  Рахимов Ш.Х. Рудничная геология / Ш.Х. Рахимов. – Душанбе, 1972. – 392с.
1305971
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов, А.М. Быбочкин. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1973. – 430с.
1305972
  Свирский М.А. Рудничная геология / М.А. Свирский, Н.М. Чумаченко, Б.А. Афонин. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
1305973
   Рудничная геология.. – М.-Л., 1946. – 172с.
1305974
   Рудничная геология.. – М., 1947. – 83с.
1305975
  Шевяков Л.Д. Рудничная доставка / Л.Д. Шевяков. – Х-К.
ч. 1. – 1932. – 159с.
1305976
  Руденко Н.И. Рудничная и шахтная геология. / Н.И. Руденко, С.В. Парадеев. – Л., 1977. – 95с.
1305977
  Зернов Л.В. Рудничная радиометрия / Л.В. Зернов, В.С. Леринман, И.А. Лучин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 166с.
1305978
  Ильичев А.С. Рудничные подъемные машины / А.С. Ильичев. – Изд. 2-е. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 272с.
1305979
  Белов В.И. Рудничный водоотлив : курс лекций, чит. студента Донецкого Горного ин-та / В.И. Белов ; Донец. горный ин-т им. Артем. – Донецк : Изд. Комиссия Исполбюро Донецкого Горного Института, 1927. – XXII табл.
1305980
  Терпигорев А.М. Рудничный транспорт / А.М. Терпигорев, А.И. Милованов. – 3-е,перераб.и доп.изд. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП, 1932. – 336с.
1305981
  Латиш І.К. Рудні мінерали та їх діагностика / І.К. Латиш; Нвчальний посібник для студ. геологічн. спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : АртЕк, 2003. – 112с. – ISBN 966-505-059-1
1305982
  Михайлов В. Рудно-магматическая система Sukumaland (Танзания) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-41. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Подавляющая часть золоторудного потенциала Объединенной Республики Танзании приурочена к системам неоархейских зеленокаменных поясов металлогенической провинции озера Виктория в северо-западной части страны. На основе дешифрирования космических снимков ...
1305983
  Виноградов А.Н. Рудно-магматическая система Новоайвского гранитно-порфирового комплекса / А.Н. Виноградов. – Апатиты, 1987. – 91с.
1305984
  Туговик Глеб Иванович Рудно-эксплозивные сооружения эндогенных минеральных месторождений : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.14 / Туговик Глеб Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. геолого-разведочный ин-т. – М., 1979. – 43л.
1305985
  Абдуллаев Х.М. Руднопетрографические провинции / Х.М. Абдуллаев. – Москва, 1964. – 136с.
1305986
   Рудные геофизические исследования на Кольском полуострове. – Апатиты, 1986. – 96с.
1305987
   Рудные и рудоносные формации: Терминол. справ.. – М., 1983. – 175с.
1305988
   Рудные конкреции и конкреции рудоносных формаций.. – Л., 1976. – 103с.
1305989
   Рудные месторождения Кубы. – М., 1985. – 246с.
1305990
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1974. – 328с.
1305991
   Рудные месторождения СССР. – Москва : Недра
2. – 1974. – 391с.
1305992
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1. – 1978. – 352с.
1305993
   Рудные месторождения СССР : Втрех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 2. – 1978. – 399с.
1305994
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 3. – 1978. – 496с.
1305995
   Рудные месторождения СССР.. – Москва : Недра
3. – 1974. – 471с.
1305996
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 660с.
1305997
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 2. – 1973. – 636с.
1305998
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 198с.
1305999
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 176с.
1306000
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1983. – 215с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,